WorldWideScience

Sample records for alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

 1. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter

  2006-01-01

  to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedøre power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers1. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams...... in the brine by current analysis methods. All cadmium was precipitated as phosphate. A part of this work was reported at the 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection...

 2. Fra Bartolommeo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elen, Albert J.; Fischer, Chris

  In Museum Boijmans Van Beuningen, discover the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), the Italian monk and artist from the famous monastery of San Marco in Florence. He, Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo were the four most important artists of the High Renaissance. Paintings by Fra...

 3. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2016-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 4. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 5. Rapport fra PES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  2011-01-01

  Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde......Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde...

 6. Dannelse kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2008-01-01

  kendetegnet ved, at elevens overskridelse er en levet erfaring og knyttet til et miljø i klassen, til tid og rum, til genstande etc. Således vil jeg i denne artikel hævde, at dannelse kommer fra kroppen ved at skitsere en dannelsesteori med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice Merleau-Pontys (1908...... slægtskab. Derved adskiller Merleau-Pontys kropsbegreb sig fra Pierre Bourdieus begreb om kroppen som socialiserende habitus og Michel Foucaults disciplinerende opdragelse....

 7. Fra Buddha til Beckham

  DEFF Research Database (Denmark)

  Götke (red.), Poul; Havelund, Jonas; Rasmussen, Kristian

  . Antologien leverer bud på, hvordan man kan forstå karisma og suggestion med henblik på yderligere at kvalificere begreberne. Fra Buddha til Beckham byder således ind med perspektiver til belysning af karisma og suggestion. Afsættet for analyserne er dels sport og religion – to områder, hvor karisma og...

 8. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 9. Fra tanke til form

  DEFF Research Database (Denmark)

  til, for at hjulene løber rundt. Bogen er en kalejdoskopisk blanding af interviews, collager og korte indlæg, forfattet af en lang række bidragydere og med mange illustrationer. Til sidst gives et bud på de fremtidige udfordringer for den uddannelse, der er groet fra lille og spæd til en voksen...

 10. Krigsbytteofferfundet fra Villestofte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pauli Jensen, Xenia

  2007-01-01

  Det lille våbenofferfund fra Villestofte på Fyn publiceres i sin helhed. Fundstedet lokaliseres, og genstandsmaterialet gennemgås og sættes ind i en lokal og regional kontekst inden for tiden omkring 200 e.Kr.. Det konkluderes, at der er tale om en eller to offerceremonier, og den store lighed ti...

 11. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 12. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 13. Fra feltarbejde til fremvisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birgitte Geert; Keissner, Michael

  2007-01-01

  Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven ”hv...... ”hvordan kan vi øge trafiksikkerheden for cyklende børn i alderen 7-14 år” gennemgået et næsten komplet brugerdreven designforløb indeholdende følgende elementer: • Feltarbejde • Behandling af empiri • Idéskabelse • Rapid prototyping......Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven...

 14. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 15. Nitratudvaskning fra majs

  OpenAIRE

  Hansen, Elly Møller; Eriksen, Jørgen

  2009-01-01

  Gennem de sidste 20 år er majsarealet i Danmark steget kraftigt, og i 2008 blev der dyrket majs på 163.000 ha. Majs til ensilage er let at dyrke og passer godt ind i en foderplan med kløvergræs til malkekøer. Majs indgår derfor ofte i sædskifter med kløvergræs på sandet jord. Ompløjning af kløvergræs udgør en risiko for øget udvaskning af nitrat fra grovsandet jord, selv hvis der pløjes om foråret. Med den øgede majsdyrkning er der behov for effektive strategier til at reducere nitratudvaskni...

 16. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 17. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 18. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter

  Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton".......Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton"....

 19. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 20. Evaluation of FRA trespass prevention research study

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  The United States Department of Transportations (US DOT) John A. Volpe National Transportation Systems Center (Volpe Center), under the direction of the US DOT Federal Railroad Administration (FRA) Office of Research and Development (R&D), conduct...

 1. Fortællinger fra praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fortællinger fra praksis formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt, hvor pædagoger sætter fokus på børns og brugeres livshistorier. En livshistorie er en dynamisk størrelse under stadig forandring og konstruktion. Vi fortæller historier om vores liv på den måde, det giver mening for os her og...

 2. 49 CFR Appendix C to Part 241 - Geographical Boundaries of FRA's Regions and Addresses of FRA's Regional Headquarters

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false Geographical Boundaries of FRA's Regions and... to Part 241—Geographical Boundaries of FRA's Regions and Addresses of FRA's Regional Headquarters The geographical boundaries of FRA's eight regions and the addresses for the regional headquarters of those regions...

 3. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med...... BYG-DTU som den primært udførende part. Projektets formål var at undersøge, om den elektrodialytiske rensningsmetode kunne bruges til at reducere indholdet af cadmium i asker fra biobrændsel (f.eks. træflis og halm) med henblik på nyttiggørelse af askerne. Projektet havde nær sammenhæng med det...

 4. Fra finansiel afgrund til global elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin Jes

  2013-01-01

  Historiske erfaringer fra 1970’erne taler kraftigt imod en “stopand-go”-politik, hvor arbejdspladser skabes ved at øge gældsætningen, i håb om at vores efterkommere kan betale gildet.......Historiske erfaringer fra 1970’erne taler kraftigt imod en “stopand-go”-politik, hvor arbejdspladser skabes ved at øge gældsætningen, i håb om at vores efterkommere kan betale gildet....

 5. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 6. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 7. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 8. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 9. Genes in FRA16D and FRA7G Mutated in Prostate Cancer.

  Science.gov (United States)

  1999-06-01

  FRA3B ( Barbi et al., 1984; Yunis and Soreng, 1984; Kuwano et al., 1990; Hirsch, 1991). We therefore decided to analyze FRA7G expression in a human...murine erythroleukemia cells. Cancer Res.. 47: 3683-3691. 19S-. 32. Ogiyzko. V. V., Hirai, T. H., Russanova. V. R.. Barbie . D. A., and Howard, B. H...evolved from a common ancestor and have been conserved throughout evolution since all 13 introns occur at identical positions and all but two (the

 10. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...

 11. Om "Buk fra Faar at skille"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 12. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 13. Fotografiske fortællinger fra SFO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2008-01-01

  En artikel om børns fotos og fortællinger fra et udviklingsprojekt på nogle SFOer, hvor børn har fotograferet noget af det, de er optaget af. Artiklen beretter om nogle af de potentialer og muligheder, der ligger i visualisering integreret i pædagogisk praksis. Udgivelsesdato: september......En artikel om børns fotos og fortællinger fra et udviklingsprojekt på nogle SFOer, hvor børn har fotograferet noget af det, de er optaget af. Artiklen beretter om nogle af de potentialer og muligheder, der ligger i visualisering integreret i pædagogisk praksis. Udgivelsesdato: september...

 14. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...... at optræde som søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande, som de oprindeligt var bygget til at beskytte. Som noget ganske enestående i søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf...... for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvettens våben blev aldrig affyret i vrede, men man var klar til at være klar og repræsenterede på denne måde på fornemste vis søværnets traditioner. Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres...

 15. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Kalsø Hansen, Høgni

  I denne rapport undersøges ændringer i flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner i perioden fra 2003 til 2010. Undersøgelsen fokuserer på flyttemønstre og flyttemotiver blandt to typer af tilflyttere til land- og yderkommuner fra bykommuner, nemlig højtuddannede og socialt udsatte. Grup....... Gruppen af socialt udsatte defineres som personer på kontanthjælp eller førtidspension....

 16. Erfaringer fra et udviklingsprojekt om familievenlige arbejdspladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Thaulow, Ivan

  familievenlige arbejdspladser. Ud fra erfaringerne med at udvikle mere familievenlige arbejdsforhold på fem danske virksomheder, belyser rapporten, hvilke ønsker og forslag medarbejderne har til en familievenlig arbejdsplads. Rapporten viser også, at der findes mange barrierer, som kan gøre det vanskeligt...... at imødekomme medarbejdernes ønsker og forslag. Trods de forskellige barrierer er det rapportens hovedkonklusion, at de kan lade sig gøre at udvikle mere familievenlige arbejdspladser, og at sådanne udviklingsprocesser med fordel kan tage udgangspunkt i medarbejdernes konkrete ønsker og forslag....

 17. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Birkholm Laursen, Peter

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 18. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på...

 19. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 20. Madaffald fra storkøkkener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kromann, Lisbeth; Madsen, Anne Seth; Schmidt, Jannick

  og forbehandle affaldet til bioforgasning. Biogas har nogle fordele Undersøgelsen viser, at biogas, forbrænding og kompostering alle er velegnede alternative metoder til at håndtere madaffald fra storkøkkener. Der er ikke umiddelbart problemer med teknik eller håndtering ved indsamling, forbehandling......Grise må ikke længere spise madaffald fra storkøkkener. Det er konsekvensen af en ny EU forordning. Derfor skal madaffaldet udnyttes på anden vis. Et projekt har miljøvurderet de tre alternativer: Biogas, forbrænding og kompostering. Det sidste er uomtvisteligt den dårligste løsning, når man ser på...... miljøeffekter, ressourceforbrug og affald. Biogas og forbrænding er de bedste løsninger. Overordnet er biogas en bedre løsning end forbrænding, fordi der bruges færre ressourcer og produceres mindre affald. Derimod afhænger udfaldet for miljøeffekternes vedkommende af, hvilket system man vælger til at indsamle...

 1. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 2. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt. Afhandlingen...

 3. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 4. At lære fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2009-01-01

  Lars Emmerik Damgaard Knudsen udvikler i artiklen 'At lære fra kroppen - kropslig læring mellem fænomenologi og kognitivisme' med udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys fænomenologi og George Lakoff og Mark Johnson kognitivisme en model for kropslig læring, som tilstræber at forstå sammenhængen...... mellem krop og refleksion i en læreproces. Som eksempel bruges lærerstuderende i praktik. Kroppen kan ses som en bærer af tavs viden og problematikken som Lars Emmerik Damgaard Knudsen tager op er, at Merleau-Ponty ikke tematiserer, hvordan erkendelse som kropslig oplevelse og erfaring reflekteres. Lars...

 5. Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Petersen, Søren O

  2012-01-01

  landbrugsmæssige arealanvendelse. Der gives i rapporten scenarier for emissionsreduktio-ner i perioden 2013-2020. Der opereres med to scenarier for reduktioner: et moderat scenarie og et ambitiøst scenarie. I det moderate scenariet fordeler de samlede emissionsreduktioner sig med 362.000 t CO2-ækv. fra reduceret...... metan og lattergas og 360.000 t CO2-ækv. fra øget kulstoflagring i jorden. I det ambitiøse scenarie fordeler de samlede emissionsreduktioner sig med 1.182.000 t CO2-ækv. fra reduceret metan og lattergas og 752.000 t CO2-ækv. fra øget kulstoflagring i jorden. Da visse tiltag kan påvirke effekten af andre...

 6. I skæret fra Stella Nova

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard-Nielsen, Hans Ulrik; Brandt, Søren Kristian

  2009-01-01

  Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år....

 7. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 8. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 9. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 10. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 11. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  2009-01-01

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 12. Månedens billede af varmepåvirkede pacemakerrester fra Odense Krematorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2007-01-01

  Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!......Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!...

 13. Comparison of FRA regulations to international high-speed rail standards.

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  This report compares international standards with selected parts of Federal Railroad Administration (FRA) Code of Federal Regulation Title 49 CFR Transportation. The parts were preselected by FRA and are meant to reflect those areas of the regulation...

 14. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 15. La giustizia nelle relazioni fra genitori e figli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Rubini

  2010-02-01

  Full Text Available Questo contributo considera il ruolo della giustizia relazionale e distributiva nel rapporto tra genitori e figli adolescenti. Nello specifico, riporta i risultati di una ricerca focalizzata sul legame fra stili genitoriali, giustizia esercitata nelle relazioni familiari e comportamenti messi in atto dai figli nei confronti della famiglia.

 16. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 17. Fri os fra forsknings-funktionærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  2008-01-01

  Professor Jens Chr. Skou har i Information peget på et problem for dansk naturvidenskab: Hvordan får vi flere Nobelpriser? Han er selv Nobelpristager og beskriver, hvordan forskningen hæmmes af bl.a. det nuværende bevillingssystem. De unge kreative talenter kommer bag i køen om midler fra statens...

 18. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 19. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 20. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 1. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 2. Physical interaction between the strawberry allergen Fra a 1 and an associated partner FaAP: Interaction of Fra a 1 proteins and FaAP.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Langer, Andreas; Strasser, Ralf; Isono, Erika; Ranftl, Quirin L; Wunschel, Christian; Schwab, Wilfried

  2017-10-01

  The strawberry fruit allergens Fra a 1.01E, Fra a 1.02 and Fra a 1.03 belong to the group of pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins and are homologs of the major birch pollen Bet v 1 and apple allergen Mal d 1. Bet v 1 related proteins are the most extensively studied allergens but their physiological function in planta remains elusive. Since Mal d 1-Associated Protein has been previously identified as interaction partner of Mal d 1 we studied the binding of the orthologous Fra a 1-Associated Protein (FaAP) to Fra a 1.01E/1.02/1.03. As the C-terminal sequence of FaAP showed strong auto-activation activity in yeast 2-hybrid analysis a novel time resolved DNA-switching system was successfully applied. Fra a 1.01E, Fra a 1.02, and Fra a 1.03 bind to FaAP with K D of 4.5 ± 1.1, 15 ± 3, and 11 ± 2 nM, respectively. Fra a 1.01E forms a dimer, whereas Fra a 1.02 and Fra a 1.03 bind as monomer. The results imply that PR-10 proteins might be integrated into a protein-interaction network and FaAP binding appears to be essential for the physiological function of the Fra a 1 proteins. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 3. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-shee......Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off...

 4. Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.

  Notatet omfatter rapporter fra to forsøgsrækker vedr. brugsvands optagelse af bly og cadmium. Den første omhandler brugsvandsarmaturers afgivelse af bly og cadmium til syntetisk brugsvand med en sammensætning svarende til en sur, blød vandtype. Forsøgene omfatter 10 armaturer og armaturdele....... Resultatet af forsøgene var, at et af armaturerne gav vandet et cadmiumindhold, der var væsentlig over den af WHO fastsatte grænse, mens 3 af armaturerne gav blyindhold, der var noget over denne grænse. Den anden rapport behandler afgivelse af cadmium og bly fra forskellige overflader til 3 forskellige...... at eksponere nogle armaturdele, som i Norge i praksis har vist at afgive meget store mængder bly og cadmium....

 5. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup Aner, Louise; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer p...

 6. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...... energianvendelse, forurening, transport, emballering og arbejdsforhold....

 7. Fra Plan til undervisning - en evaluering af fagligt samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Madsen, Anne Grethe; Ingerslev, Gitte Holten

  Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium bestående af tre tekniske skoler, DPU og DEL. Rapporten er udarbejdet af Gitte...... har realiseret ’det faglige samspil’ som meningsfuld praksis på grundforløbet af htx. Konkret er evalueringsprojektet gennemført som et casestudie af skolernes praksis med fagligt samspil. Projektets væsentligste resultat fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene...... indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de tematiske forløb, som er en væsentlig del af studieområdet på...

 8. Expression Profiling of Strawberry Allergen Fra a during Fruit Ripening Controlled by Exogenous Auxin.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Yoshikawa, Hiroki; Uno, Yuichi

  2017-06-02

  Strawberry fruit contain the allergenic Fra a proteins, members of the pathogenesis-related 10 protein family that causes oral allergic syndrome symptoms. Fra a proteins are involved in the flavonoid biosynthesis pathway, which might be important for color development in fruits. Auxin is an important plant hormone in strawberry fruit that controls fruit fleshiness and ripening. In this study, we treated strawberry fruits with exogenous auxin or auxin inhibitors at pre- and post-harvest stages, and analyzed Fra a transcriptional and translational expression levels during fruit development by real-time PCR and immunoblotting. Pre-harvest treatment with 1-naphthaleneacetic acid (NAA) alone did not affect Fra a expression, but applied in conjunction with achene removal NAA promoted fruit pigmentation and Fra a protein accumulation. The response was developmental stage-specific: Fra a 1 was highly expressed in immature fruit, whereas Fra a 2 was expressed in young to ripe fruit. In post-harvest treatments, auxin did not contribute to Fra a induction. Auxin inhibitors delayed fruit ripening; as a result, they seemed to influence Fra a 1 expression. Thus, Fra a expression was not directly regulated by auxin, but might be associated with the ripening process and/or external factors in a paralog-specific manner.

 9. Kvælstof fra mange kilder belaster Østersøen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kvælstofforureningen fra det danske landbrug belaster især de dele af Østersøen, som er tæt på Danmark. Det vil sige Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. Langt den største del af Østersøen, der strækker sig fra Den Botniske Bugt til Skagen, forurenes med kvælstof fra de øvrige om...... omgivende landes landbrug, men også fra f.eks. utilstrækkeligt renset spildevand fra byer og industrier i disse lande. En del kvælstof føres tillige med vinden ind over Østersøen fra landbrug, industri og trafik i Danmark og de andre lande....

 10. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiappetta, Gennaro; Pierantoni, Giovanna Maria; Fusco, Alfredo; Ferraro, Angelo; Botti, Gerardo; Monaco, Mario; Pasquinelli, Rosa; Vuttariello, Emilia; Arnaldi, Liliane; Di Bonito, Maurizio; D'Aiuto, Giuseppe

  2007-01-01

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 11. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 12. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 13. Expression of Fra-1 in human hepatocellular carcinoma and its prognostic significance.

  Science.gov (United States)

  Gao, Xiao-Qiang; Ge, Yong-Sheng; Shu, Qing-Hua; Ma, Hua-Xing

  2017-06-01

  This study aimed to explore the clinical significance and prognostic value of Fra-1 in hepatocellular carcinoma patients after curative resection. Fra-1 expression was investigated using a combination of techniques: immunohistochemistry for 66 samples of hepatocellular carcinoma and quantitative real-time polymerase chain reaction and western blotting assays for 19 matched hepatocellular carcinoma specimens. Fra-1 was present in 38 of 66 (57.6%) tumor tissues, with intense staining in the nuclei. There was also positive staining in 14 of 66 (21.2%) adjacent peritumoral tissues, with weak staining in the cytoplasm. Quantitative real-time polymerase chain reaction and western blotting assays confirmed higher expression of Fra-1 messenger RNA and Fra-1 protein in tumor tissues than adjacent non-tumor tissues for 19 hepatocellular carcinoma samples (p expression of Fra-1 was significantly related to vascular invasion and serum alpha-fetoprotein. Kaplan-Meier survival analysis found that overexpressed Fra-1 was correlated with poor overall survival and disease-free survival. Multivariate analysis identified Fra-1 as an independent prognostic factor. Fra-1 may be involved in the progress of hepatocellular carcinoma and could be a promising molecular candidate in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma.

 14. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 15. Frações fosfatadas em mudas de Eucalyptus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. E. Furtini Neto

  1998-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar os teores e o efeito do tempo de omissão de fósforo nas frações de P em diferentes espécies de eucalipto, instalou-se um experimento em condições controladas no Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa - UFV, no período de fevereiro a julho de 1993. Avaliou-se, em câmara de crescimento, o comportamento das frações fosfatadas em mudas das seguintes espécies de eucalipto: E. clöeziana ,E. grandis ,E. pellita ,E. pilularis e E. urophylla, quando submetidas à omissão de P. Foi fornecida às plantas uma solução nutritiva com elevado teor de P (8 mg L-1 de P por vinte e quatro horas. Após esse período, eliminou-se o P da solução nutritiva e analisaram-se as frações de P total solúvel em ácido (Pts, fósforo inorgânico (Pi e fósforo orgânico (Po, nos tempos de 0, 10 e 20 dias após a omissão do nutriente. Os compartimentos analisados foram as partes apicais e basais de folhas e raízes. A omissão do P da solução nutritiva causou queda no conteúdo de Pts e Pi em todas as espécies, embora em diferente magnitude. E. clöeziana apresentou o maior conteúdo de Pts. Com o aumento do tempo de omissão, as espécies de eucalipto apresentaram redução no percentual de participação do Pi em relação ao Pts, seguido de maior participação relativa do Po nos diversos compartimentos analisados. E. pellita e E. grandis apresentaram um padrão mais homogêneo de comportamento das frações fosfatadas com o tempo de omissão, quando comparadas às outras espécies. Entretanto, essas espécies apresentaram baixos teores de Pi já aos 10 dias de omissão de P, indicativo de um baixo "poder tampão interno de Pi" em relação às outras espécies avaliadas.

 16. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 17. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 18. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 19. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer på...... således både tendenser og mønstre i flytningerne og årsager til flytningerne. Rapportens resultater tyder på, at land- og i særlig grad yderkommuner er udfordrede, både i forhold til at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft og i forhold til en relativt stor tilflytning af personer på offentlig...

 20. Immunoreactivity of ATF-2 and Fra-2 in human dental follicle.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurullah Keklikoglu

  2010-08-01

  Full Text Available It is asserted that epithelial rests in dental follicle (DF existing around the impacted teeth in adults are effective in cyst formation. In this study, it is intended for determining and comparing the immunoreactivity (IR ratio of ATF-2 and Fra-2 proteins, the members of Activator Protein-1 (AP-1 family which regulates important cellular activities such as growth, proliferation and differentiation, in DF epithelial cells (EC and connective tissue cells (CC. In this study, ATF-2 and Fra-2 immunoreactivity (ATF-2-IR and Fra-2-IR in EC and CC in DF tissues obtained from 30 patients were analyzed by using immunohistochemical method. Ratios of ATF-2-IR positive cells were found 17.36+/-9.55% in EC, 27.27+/-14.86% in CC and ratios of Fra-2-IR positive cells were found 20.04+/-11.47% in EC, 16.71+/-9.05% in CC. In the statistically comparison performed; significant differences were found between EC and CC in terms of both ATF-2-IR (p<0.001 and Fra-2-IR (p<0.05. In EC, no significant difference was found between ATF-2-IR and Fra-2-IR (p>0.05, whereas significant difference was found between ATF-2-IR and Fra-2-IR in CC (p<0.001. According to these data, it can be suggested that Fra-2 protein may be more effective than ATF-2 protein in cyst formation originated from EC of DF. Besides, finding that ATF-2-IR and Fra-2-IR are different in CC although similar in EC shows that AP-1 members can be expressed at different ratios in same tissues.

 1. 75 FR 27112 - Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System...

  Science.gov (United States)

  2010-05-13

  ... dependence on imported oil. The FRA wishes to conduct the two studies on the feasibility of using various... as Microsoft Excel (or compatible) documents. Issued in Washington, DC, on May 7, 2010. Paul...

 2. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen......I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 3. Skovflåten spreder Borrelia fra mus til menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thostrup, Lykke

  2005-01-01

  Mødet med en skovflåt bliver for nogle mennesker en alvorlig sag. Flåten kan nemlig være inficeret med bakterien Borrelia, der kan resultere i sygdommen borreliose. Borrelia-bakterien stammer fra mus, og små flåtlarver får bakterien i sig, når de første gang snupper sig et blodmåltid. Bakterien kan...... overleve i flåten op til et helt år, og kan så videregives til for eksempel fasaner, rådyr, hunde eller mennesker. På KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole forsøger en forsker at få et billede af samspillet mellem flåt og Borrelia-bakterie. Hendes jagt har ført hende forbi blodproteiner i slagtekvæg...... der er nogle dyr, der er hovedansvarlige for spredningen af Borrelia-bakterien. Udgivelsesdato: November...

 4. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 5. Terminalia macroptera : Immunmodulerende polysakkarider fra Terminalia macroptera og etnofarmakologisk informasjon om to maliske planter

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Christina

  2009-01-01

  Tradisjonell medisin er en svært viktig del av helsetilbudet i Mali og mange andre land verden over. Tradisjonelle healere innehar stor kunnskap om bruk av tradisjonell medisin, som er tillært og nedarvet fra generasjon til generasjon. Terminalia macroptera (Guil. & Perr.) har tradisjonelt blitt brukt til behandling av blant annet indre og ytre sår, hoste og soppinfeksjoner. Polysakkarider fra planter har i studier vist immunmodulerende effekt i biologiske systemer. Det var derfor interessant...

 6. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 7. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 8. Stykket og helt: erfaringer fra det å skrive en artikkelbasert avhandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas de Lange

  2013-12-01

  Full Text Available Artikkelbaserte avhandlinger blir gjerne til i en veksling mellom flere ulike skrivefaser. Man arbeider parallelt med flere artikler som er på forskjellige stadier når det gjelder tilbakemeldinger og bearbeiding. Disse fasene preges i høy grad av kommentarer fra tidsskriftenes fagfeller og redaktører. I dette paperet beskriver jeg konkret hvordan slike kommentarer og vurderinger fra tidsskrifters side har påvirket forløp og fremdrift i mitt eget avhandlingsarbeid. I beskrivelsen av denne prosessen trekker jeg inn originale utsnitt fra fagfellers kritikk og redaktørers kommentarer. Disse empiriske kildene brukes for å synliggjøre hvilken betydning innspillene har hatt for enkeltbidragene og progresjonen i arbeidet med doktoravhandlingen som helhet. Jeg setter deretter opp innspillene fra tidsskriftene mot kommentarer fra vurderingskomiteen for å sammenligne sjangerkrav i publiseringskanalene med krav og forventninger innenfor institusjonens egne vurderingsrammer. Intensjonen med å bruke disse kildene er å vise hvordan akademiske sjangerkrav kommer til syne i skriving av en artikkelbasert avhandling.

 9. FRaC: a feature-modeling approach for semi-supervised and unsupervised anomaly detection.

  Science.gov (United States)

  Noto, Keith; Brodley, Carla; Slonim, Donna

  2012-01-01

  Anomaly detection involves identifying rare data instances (anomalies) that come from a different class or distribution than the majority (which are simply called "normal" instances). Given a training set of only normal data, the semi-supervised anomaly detection task is to identify anomalies in the future. Good solutions to this task have applications in fraud and intrusion detection. The unsupervised anomaly detection task is different: Given unlabeled, mostly-normal data, identify the anomalies among them. Many real-world machine learning tasks, including many fraud and intrusion detection tasks, are unsupervised because it is impractical (or impossible) to verify all of the training data. We recently presented FRaC, a new approach for semi-supervised anomaly detection. FRaC is based on using normal instances to build an ensemble of feature models, and then identifying instances that disagree with those models as anomalous. In this paper, we investigate the behavior of FRaC experimentally and explain why FRaC is so successful. We also show that FRaC is a superior approach for the unsupervised as well as the semi-supervised anomaly detection task, compared to well-known state-of-the-art anomaly detection methods, LOF and one-class support vector machines, and to an existing feature-modeling approach.

 10. Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Årosin Laursen

  2016-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes eva-luering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed. In this article, we report on experiences gained from a project designed to improve the Danish academic writing skills of students enrolled on the programme It & Health at the University of Copenhagen. Based on the assumptions that university disciplines and communicative competence are inextricably linked and that language awareness is a joint responsibility between teacher and students, the project focused explicitly on language use on the BSc course Introduction to Epidemiology. Through receiving formative feedback on written assignments, the students got the chance to reflect and work on their writing. This process acted both as preparation for their written exam and a way to improve their academic writing skills in general. The course

 11. De fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biltoft-Jensen, Anja Pia; Hindborg, Helle; Christensen, Tue

  2016-01-01

  tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler fra kosten - med få undtagelser. Størstedelen af befolkningen får for lidt D-vitamin og en stor andel af specielt piger og kvinder får for lidt jern fra kosten. Enkelte grupper af befolkningen har desuden et utilstrækkeligt indtag af andre vitaminer og mineraler fra...... kosten. Opgørelsen peger på, at personer, der spiser en almindelig varieret kost, ikke har behov for at tage kosttilskud, men at de ved at tage kosttilskud øger deres risiko for at indtage visse vitaminer og mineraler i for høje doser....

 12. Analysis of major paralogs encoding the Fra a 1 allergen based on their organ-specificity in Fragaria × ananassa.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Nabe, Takeshi; Nitta, Yoko; Tsuruta, Hiroki; Iduhara, Miho; Uno, Yuichi

  2018-03-01

  Fra a 1 protein in strawberry causes oral allergic syndrome. Over 39 Fra a 1 paralogs have been identified in strawberry genome. Fra a 1.01 is major accumulating protein in edible organs. Strawberry fruits contain allergenic proteins that cause oral allergic syndrome. The hypothesized major allergen is Fra a 1, an ortholog of the birch pollen allergen protein Bet v 1. We organized Fra a 1 genes and analyzed their localizations at the transcriptional and translational levels. In total, 15 new Fra a 1 proteins were identified from the genomic database, increasing the total number of Fra a 1 to 30 proteins encoded by 39 genes. Fra a 1.02 was mostly expressed in receptacles, and Fra a 1.01 in achenes, when analyzed by RNA sequencing. Immunoblotting showed that the Fra a 1.01 protein was broadly accumulated in strawberry organs, while the Fra a 1.02 protein was mostly expressed in receptacles. Recombinant Fra a 1.01 strongly reacted with human IgE. The mRNA and protein expression levels of Fra a 1 did not correlate, indicating the importance of protein levels when evaluating the abundance of allergens in strawberry. Based on the localizations, accumulation levels and reactivity to human IgE, we determined that Fra a 1.01 was the most important allergen, followed by Fra a 1.02, and then other Fra a 1 proteins. The information obtained here will be useful for selecting the target Fra a 1 paralogs when breeding hypoallergenic strawberry.

 13. Omaggio a Omar: fra Garibaldi e Sandokan un saggio sull’immaginario eroico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabella Pezzini

  2012-12-01

  Full Text Available Questo breve articolo ricorda Omar Calabrese a partire da un suo libro illustrato del 1982 - forse meno conosciuto fra le sue opere - intitolato Garibaldi. Tra Ivanhoe e Sandokan. Il libro è dedicato all’iconografia del maggiore eroe del Risorgimento italiano, attraversata secondo un percorso di lettura che mette in luce i diversi modi attraverso i quali si è costruita semio- ticamente questa figura così importante nell’immaginario identitario italiano. In particolare, il testo esplora il forte nesso che si venne a costituire fra letteratura romantica e popolare, la vita romanzesca di Garibaldi e la sua agiografia, sfociata in un vero e proprio culto.

 14. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 15. Hvordan vurderer patienterne de praktiserende læger? Danske resultater fra et europæisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mainz, Jan; Vedsted, Peter; Olesen, Frede

  2000-01-01

  Introduktion: Formålet med denne artikel var at belyse patienters vurderinger af ydelser i almen praksis. Metode: Danske resultater fra en international spørgeskemaundersøgelse i ti lande. Seksogtredive praksis blev udvalgt fra hele landet, fordelt efter geografisk beliggenhed samt praksisstørrelse...

 16. The F8H Glycosyltransferase is a Functional Paralog of FRA8 Involved in Glucuronoxylan Biosynthesis in Arabidopsis

  Science.gov (United States)

  The FRAGILE FIBER8 gene was previously shown to be required for the biosynthesis of the reducing end tetrasaccharide sequence of glucuronoxylan (GX) in Arabidopsis thaliana. Here, we demonstrate that F8H, a close homolog of FRA8, is a functional ortholog of FRA8 involved in GX bi...

 17. Fra turistkort version 1.0 til 2.0. og videre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Post doc Niels Chr. Nielsen fortæller i denne artikel om formidling af geografisk information henvendt til turister og rejsende. Artiklen er den første i en serie, der skal give indblik i danske forskeres arbejde - og som begynder med historiske turistkort fra Danmark. Udgivelsesdato: september...

 18. Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2014-01-01

  Artiklen beskriver kortfattet de vigtigste pointer fra rapporten marts 2014 om "Drengeakademiet". Titlen er den samme som en artikel, jeg skrev tidligere på året i Berlingske Tidende - men indholdet er målrettet dette tidsskrifts ("Ungdomsskolen") læsere....

 19. Positional strategies in long Ehrenfeucht-Fraïssé games

  NARCIS (Netherlands)

  Shelah, S.; Väänänen, J.; Veličković, B.

  2015-01-01

  We prove that it is relatively consistent with ZF + CH that there exist two models of cardinality 2א such that the second player has a winning strategy in the Ehrenfeucht-Fraïssé-game of length ω1 but there is no σ-closed back-and-forth set for the two models. If CH fails, no such pairs of models

 20. Fra Angelico’s painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2016-01-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding...

 1. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 2. 75 FR 8785 - Agency Request for Emergency Processing of Collection of Information Associated With FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-02-25

  ... provided $50 million to FRA to award, in one or more grants, to eligible projects by passenger and freight rail carriers, railroad suppliers, and State and local Governments. Funds will be awarded to projects that have a public benefit of improved railroad safety and efficiency, with priority given to projects...

 3. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 4. Uniparental disomy (UPD) for fra(X) in a 47,XXY male

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torfs, C.P.; Christianson, R.E.; Amos, J.A.; Huang, X.L.; Kang, X.Z. [Center for Human Genetics Boston Univ. School of Medicine, Boston, MA (United States)] [and others

  1994-09-01

  We report a 4-year-old hyperactive, mentally retarded male with 47,XXY and UPD for fra(X). Speech and motor delay were first noted at age 15 months. He has no dysmorphic features, normal ears, hyperextensible joints, small testes, and no history of seizures. His mother has prominent lowest ears, a long midface, anteverted nostrils, hyperextensible joints, malocclusion, and had learning problems in school. Routine chromosome analysis revealed the proband to be 47,XXY. Parental chromosomes were normal in number. The proband was fra(X) positive [30/160 cells, 18%]. No cells had two expressed fra(X)s; however, this may be a function of the low level of expression and the number of cells scored. Maternal cells were also fra(X) positive [19/205, 9.2%]. Southern analysis demonstrated the mother to be heterozygous for a methylated, full mutation (>220 repeats); her normal FMR-1 gene was disproportionately unmethylated. The proband had two fully expanded and methylated FMR-1 genes, one the same size as the maternal gene and the other >620 repeats. RFLP analysis revealed a maternal meiotic II error, the result of which was UPD of the X chromosome.

 5. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al...

 6. Vidensspredning fra universiteter og vidensopsamling og anvendelse i organisationer, institutioner og virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lene Ekholm; Jensen, Henrik Toft

  2010-01-01

  Der har været lagt megen energi i at undersøge, hvorledes viden og informationer bliver spredt fra universiteter til virksomheder, institutioner og organisationer. I mange af disse undersøgelser og den efterfølgende debat er der peget på parametre som universiteters salg af patenter og licenser...

 7. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 8. Notatsamling 2006 vedrørende målinger fra Wave Star i Nissum Bredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  Dette skrift er en samling af små skrifter og notater udarbejdet i forbindelse med den første drift og analyse af måledata fra Wave Star i Nissum Bredning mellem August og December 2006. Skriftet kan betragtes som en slags ”dagbog” som indeholder undersøgelser og konklusioner der kan biddrage med...

 9. Læring fra forskningssamarbejdet 'Nordsøens Digitale Lag'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter

  2015-01-01

  2025 strategi. Afrapporteringen skildrer følgende forløb: 1. Konceptudvikling, udvikling og implementering af den mobile applikation ‘Nordsøen Movie Maker’. 2.Konceptudvikling og strategisamarbejde omkring projektet ‘Fisk som Mad’ i samarbejde med projektgrupper fra AAU. 3. Deltagelsen i de to User...

 10. Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: Perioder og udtryksformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? I artiklen beskrives det livsformsorganiserede folks velfærdsstat og den universalistiske velfærdsstat der på hver deres principielt forskellige måde er syntesen af en ydre forsvarsform og en indre samfu...

 11. 75 FR 34213 - Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System...

  Science.gov (United States)

  2010-06-16

  ... Federal Railroad Administration Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the... (FRA), Department of Transportation (DOT). ACTION: Notice of funding availability; extension of... grants: to conduct a Locomotive Biofuel Study, and to conduct a Study of the Use of Bio-based...

 12. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 13. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Metsu

  2014-04-01

  Full Text Available Folate-sensitive fragile sites (FSFS are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID. Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship.

 14. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 15. Fra enkelt friluftsliv til adventure - refleksioner over kulturer og værdier i friluftsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  2014-01-01

  Forståelsen af friluftsliv som fagområde og ikke mindst koblingen til idræt er ofte uklar. Friluftsliv i Danmark i dag repræsenterer en lang tradition, som rummer en række forskellige praksisformer og kulturer – fra samlingen omkring bålet i det enkle friluftsliv til kropslige udfordringer i...... adventure. Artiklen præsenterer og diskuterer udviklingen i friluftsliv, forskellige kulturer og værdier knyttet til friluftsliv og giver eksempler på pædagogisk praksis i naturen. Praksiseksemplerne spænder fra det meget kropslige til det mere stemnings-orienterede og repræsenterer dermed forskellige...

 16. Irracionais e frações contínuas no ensino médio

  OpenAIRE

  Antonio Marcos Nunes Oliveira

  2013-01-01

  Nesta dissertação, apresenta-se um estudo sobre os números irracionais e a teoria das frações contínuas, com possibilidades de aplicação ao Ensino Médio, ao mesmo tempo demonstrando algumas de suas propriedades e revisando um pouco da sua história. A propriedade de ser a melhor aproximação de um número para um dado denominador faz dos convergentes de uma fração contínua um tópico interessante para conduzir a ideia de aproximação na educação básica. Pretende-se com esse trabalho oferecer uma v...

 17. Pesticidrester i fødevarer 2013:Resultater fra den danske pesticidkontrol

  OpenAIRE

  Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun; Grossmann, Annette; Kousholt, Anna

  2014-01-01

  Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets har analyseret 2.429 prøver fra den danske pesticidkontrol i 2013. Analysen viser, at importeret frugt og grønt stadig indeholder flere sprøjterester end danske varer, og at der oftere findes sprøjterester i prøver af konventionelt dyrket frugt (69%) end i prøver af konventionelt dyrkede grøntsager (34%).I danskproduceret frugt er sprøjterester påvist i 49% af prøverne. I frugt fra EU lande er sprøjterester derimod fundet i 70% af prøverne, mens t...

 18. Struktur- og aktivitetsstudier av Polysakkarider isolert fra Terminalia macroptera og Spilanthes oleracea

  OpenAIRE

  Khasraw Sabir, Dimen

  2014-01-01

  Terminalia macroptera og Spilanthes oleracea er to planter som anvendes mye i tradisjonell medisin blant annet mot malaria. Malaria er en sykdom som er mest utbredt i Afrika. Ved malaria er immunsystemet nedsatt og i flere studier har det blitt vist at polysakkarider har egenskaper til å stimulere immunsystemet. Hovedmålet med denne oppgaven var å isolere polysakkarider og analyseres med hensyn til karbohydratinnhold og struktur. Det ble isolert polysakkarider fra blader, rotbark for Termi...

 19. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  OpenAIRE

  Rafiqul Haque; Nenad B. Krdzavac

  2014-01-01

  Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the la...

 20. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes seksu...

 1. Spektakulær og udfordrende samfundskritiks kunst fra Kina på ARoS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  arbejder ligesom deres vestlige kolleger i høj grad med " readymades", indsamlet lokalt eller hjemme i Kina - det kan være skoleborde, plasticdunke, tøj fra lokale, som får nye betydninger, når de tages ud af deres vante sammenhæng, kombineres med andre ting og optræder i museets hvide kube...

 2. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 3. GIS-undervisning på universitetsniveau: Erfaringer fra et didaktisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lene Møller; Balstrøm, Thomas; Holm, Christine

  2006-01-01

  Artiklen beskriver undervisningsmæssige erfaringer fra et udviklingsprojekt af et førsteårskursus i geografiske informationssystemer (GIS) ved Geografisk Institut, Københavns Universitet efteråret 2005. At få aktiveret de studerendes teoretiske forståelse er vigtigt i al undervisning. Dette projekt...... praktiske erfaring. Derudover viser projektet at de studerende har forskellige læringsstrategier når det handler om hvordan de lærer GIS. Artiklen diskuterer afslutningsvis hvordan disse erfaringer kan anvendes til at nytænke GIS-øvelser der baseres på øvelsesvejledninger....

 4. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 5. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 6. [CONTATTI SONORI] Morfologia e poetica della musica di Dave Holland fra gli anni Settanta e Ottanta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sergi

  2015-02-01

  Full Text Available La musica del contrabbassista inglese Dave Holland ha radici nel jazz ma dialoga con i linguaggi della tradizione colta. Le esigenze compositive si affiancano alla necessità dell'improvvisazione. Holland espone così la propria poetica: «gli uccelli si riuniscono per cantare insieme, ognuno affermando con il canto la propria libertà. Il mio desiderio è condividere il medesimo spirito con i musicisti e comunicarlo alla gente». Questo studio affronta un'analisi di incisioni significative che mettono in luce i risultati musicali di tale pensiero. Il brano Conference of the birds è un manifesto poetico: esso spicca per le scelte sonore, la metrica, l'incrocio delle voci e le giustapposizioni modali. First snow si caratterizza per la correlazione tra il trattamento armonico e la natura modale delle proposte melodiche. Homecoming presenta una peculiare sequenza di episodi musicali e un significativo rapporto fra soluzioni melodiche e armoniche di carattere tonale e modale. L'analisi solleva interrogativi di rilievo: quali strategie compositive e performative vengono adottate nella musica di Dave Holland? Che legame esse intrattengono con il linguaggio del jazz o della musica 'd'arte'? Che tipo di equilibrio si crea fra la dimensione compositiva e l'improvvisazione? Tentando di fornire risposte a tali domande questo studio mette in luce gli elementi rilevanti della musica di uno maggiori compositori e musicisti del jazz strumentale.

 7. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-01-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 8. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Ahler

  2015-09-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 9. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Ahler

  2015-02-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 10. FRA MODERNE SEKULARISERING TIL POSTMODERNE DESEKULARISERING : - en analyse av Peter L. Bergers teorier om sekularisering og pluralisering

  OpenAIRE

  Jørgensen, Flemming

  2003-01-01

  Utgangspunktet for denne oppgaven er den amerikanske sosiologen Peter L. Bergers bok The Sacred Canopy fra 1967 og hans artikkel The Desecularization of the World fra 1999. I Del 2 av The Sacred Canopy fremmet Berger sin opprinnelige sekulariseringsteori. Dette er en forholdsvis konvensjonell teori i den forstand at den ikke ligger langt unna datidens etablerte sosiologiske kunnskap. Følgelig tilsier den at religionen svekkes kraftig i møtet med moderniteten. Ikke nødvendigvis så kraftig at...

 11. Jean-Michel Basquiat- : en undersøkelse av tre arbeider på papir fra 1982-1983

  OpenAIRE

  Langebrekke, Josephine

  2011-01-01

  Jean-Michel Basquiats (1960–1988) produksjon har vært gjenstand for et konservert forskningsparadigme hvor det biografiske materialet som ligger til grunn, har fått spille en dominerende rolle i møte med verkene. Formålet med denne oppgaven har vært å foreta en analyse av tre arbeider på papir fra perioden 1982–1983; Undiscovered Genius, Ascent og 50¢ Piece, med vekt på dekoding av tekst og tegn for å gjennomgå verkenes narrative fremstilling, ekstrahert fra alt personlig-relatert materiale s...

 12. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA......'s skyggesider (North American Free Trade Agreement). Men hver gang jeg fandt en af NAFTA's skyggesider, voksede der nye skygger frem. Når samlebåndsarbejderne bliver i produktionshallerne, er det ikke fordi, der ikke er andet at gøre. Det er snarere fordi skyggesiderne af disse "andre muligheder" overskygger...

 13. The Yeast Iron Regulatory Proteins Grx3/4 and Fra2 Form Heterodimeric Complexes Containing a [2Fe-2S] Cluster with Cysteinyl and Histidyl Ligation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, H.; Mapolelo, D; Dingra, N; Naik, S; Lees, N; Hoffman, B; Riggs-Gelasco, P; Huynh, B; Johnson, M; Outten, C

  2009-01-01

  The transcription of iron uptake and storage genes in Saccharomyces cerevisiae is primarily regulated by the transcription factor Aft1. Nucleocytoplasmic shuttling of Aft1 is dependent upon mitochondrial Fe-S cluster biosynthesis via a signaling pathway that includes the cytosolic monothiol glutaredoxins (Grx3 and Grx4) and the BolA homologue Fra2. However, the interactions between these proteins and the iron-dependent mechanism by which they control Aft1 localization are unclear. To reconstitute and characterize components of this signaling pathway in vitro, we have overexpressed yeast Fra2 and Grx3/4 in Escherichia coli. We have shown that coexpression of recombinant Fra2 with Grx3 or Grx4 allows purification of a stable [2Fe-2S]{sup 2+} cluster-containing Fra2-Grx3 or Fra2-Grx4 heterodimeric complex. Reconstitution of a [2Fe-2S] cluster on Grx3 or Grx4 without Fra2 produces a [2Fe-2S]-bridged homodimer. UV?visible absorption and CD, resonance Raman, EPR, ENDOR, M{umlt o}ssbauer, and EXAFS studies of [2Fe-2S] Grx3/4 homodimers and the [2Fe-2S] Fra2-Grx3/4 heterodimers indicate that inclusion of Fra2 in the Grx3/4 Fe-S complex causes a change in the cluster stability and coordination environment. Taken together, our analytical, spectroscopic, and mutagenesis data indicate that Grx3/4 and Fra2 form a Fe-S-bridged heterodimeric complex with Fe ligands provided by the active site cysteine of Grx3/4, glutathione, and a histidine residue. Overall, these results suggest that the ability of the Fra2-Grx3/4 complex to assemble a [2Fe-2S] cluster may act as a signal to control the iron regulon in response to cellular iron status in yeast.

 14. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 15. Fracture network evaluation program (FraNEP): A software for analyzing 2D fracture trace-line maps

  Science.gov (United States)

  Zeeb, Conny; Gomez-Rivas, Enrique; Bons, Paul D.; Virgo, Simon; Blum, Philipp

  2013-10-01

  Fractures, such as joints, faults and veins, strongly influence the transport of fluids through rocks by either enhancing or inhibiting flow. Techniques used for the automatic detection of lineaments from satellite images and aerial photographs, LIDAR technologies and borehole televiewers significantly enhanced data acquisition. The analysis of such data is often performed manually or with different analysis software. Here we present a novel program for the analysis of 2D fracture networks called FraNEP (Fracture Network Evaluation Program). The program was developed using Visual Basic for Applications in Microsoft Excel™ and combines features from different existing software and characterization techniques. The main novelty of FraNEP is the possibility to analyse trace-line maps of fracture networks applying the (1) scanline sampling, (2) window sampling or (3) circular scanline and window method, without the need of switching programs. Additionally, binning problems are avoided by using cumulative distributions, rather than probability density functions. FraNEP is a time-efficient tool for the characterisation of fracture network parameters, such as density, intensity and mean length. Furthermore, fracture strikes can be visualized using rose diagrams and a fitting routine evaluates the distribution of fracture lengths. As an example of its application, we use FraNEP to analyse a case study of lineament data from a satellite image of the Oman Mountains.

 16. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 17. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.......I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...

 18. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 19. Fra Altes Museum til ARoS – tur/retur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Simon

  2005-01-01

    ARoS, det nye kunstmuseum i Århus, er det hidtil seneste nordiske bud på et moderne og nutidigt kunstmuseum. Men selvom ARoS i sin struktur og arkitektur umiddelbart fremstår som en innovation, så kan man stille spørgsmålstegn ved hvilken status det ”nye” har i måden, hvorpå vi tænker et...... kunstmuseum. Ved at sætte ARoS i forhold til museumshistorien, kan man i sammenstillingen mellem et oplevelsesorienteret kunstmuseum fra vor tid og et 1800-tals kunstmuseum få indblik i kunstmuseets udviklingshistorie og betydning, set igennem dets forskellige arkitektoniske temaer og motiver....

 20. Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  I ph.d.-afhandlingen "Konstruktive collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists" analyserer Camilla Skovbjerg Paldam surrealistisk collage i tekst og billede på tværs af litteratur- og kunsthistorie. Afhandlingen har et dobbelt sigte: Dels at bestemme surrealistisk collage som...... æstetisk strategi. Dels i dette perspektiv at undersøge eksempler på samtidskunst, der på forskellig vis refererer til surrealismen. Den underliggende tese er, at surrealistisk collage er langt mere konstruktiv, end man hidtidigt har fortolket den som. Gennem analyser af en række collager viser Paldam...... således, hvordan surrealistisk collage i højere grad virker gennem de foruroligende betydningsrelationer, der opstår i mødet mellem collageelementerne, end gennem deres brud. Paldam nuancerer hermed en udbredt collageopfattelse, som ensidigt fokuserer på det fragmenterede. Paldam analyserer endvidere...

 1. In Viaggio Fra le Stelle: The making of the GSC II

  Science.gov (United States)

  Bernardi, G.; Bucciarelli, B.; Ferreri, W.; Lattanzi, M. G.; Morbidelli, R.; Pannunzio, R.; Smart, R. L.; Vecchiato, A.

  2005-12-01

  We present here "IN VIAGGIO FRA LE STELLE" (Journey amongst the Stars), a project to develop an educational application for Microsoft Windows based on multimedia and interactive tools that will be distributed as a CD-ROM. The uniqueness of this project consists in using the making of an astrometric catalogue (GSC II) as its guiding theme in the explanation of many different branches of astronomy from the Solar System to Cosmology. The choice of such a specialized subject, apparently so ill-suited for popularisation at first sight, as the guiding theme, will highlight the process of research instead of focusing only on the final achievements, giving a clear idea of how science evolves in practice. Its modular structure will permit its use as a classical tool for the popularization of the many fields of astronomy and astrophysics.

 2. Sedimentology of clastic rocks from the Fra Mauro region of the moon.

  Science.gov (United States)

  Lindsay, J. F.

  1972-01-01

  A thin-section examination of sixteen clastic rock samples returned by the Apollo 14 mission from the Fra Mauro region of the moon suggests the presence of at least two distinctly different lithologies. Five of the samples (group I) are characterized by an abundant glassy matrix and glass particles and lesser amounts of plagioclase and pyroxene grains, and lithic clasts. The other eleven samples (group II) are relatively fine grained, very poorly sorted, and consist largely of pyroxene, plagioclase, and lithic clasts set in an abundant mineralic matrix. Group I and II lithologies were probably both deposited from impact generated base surges. The differences between them stem not as much from the basic sedimentary processes as from the differences in the magnitude of the events generating the base surges and the resultant difference in available detrital materials.

 3. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 4. Antonio Mollari fra Canova e Valadier / Antonio Mollari between Canova and Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 5. Sovjetunionen 1924-1953 i norske skolebøker : fremstillingen av Stalin og Sovjetunionen under Stalin i norske skolebøker fra 60-tallet og til i dag

  OpenAIRE

  Abrahamsen, Martin

  2011-01-01

  Oppgaven tar for seg fremstillingen av Stalin og Sovjetunionen under Stalin i en rekke skolebøker fra 1960-tallet, 1980-tallet og det siste tiår. Hvert tiår er representert av to bøker, en fra Cappelen Damm og en fra Aschehoug. Bøkene blir forsøkt sett i lys av hverandre, både i forhold til den andre boken fra samme periode og bøkene fra de andre periodene, og situasjonen innen sovjetforskningen i bøkenes samtid.

 6. Makrofossilanalyse af gytjaprøver fra Ronæs Skov. Analysis of plant macrofossil remains in gyttja samples of Ronæs Skov. In: Andersen S. H. (ed.) Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af en kystboplads fra Ertebølletid, pp. 231-233, 233-236

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karg, Sabine

  Makrofossilanalyse af gytjaprøver fra Ronæs Skov. Analysis of plant macrofossil remains in gyttja samples of Ronæs Skov. In: Andersen S. H. (ed.) Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af en kystboplads fra Ertebølletid...

 7. Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca Valor nutricional de frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célio Roberto de Oliveira

  2011-06-01

  Full Text Available The purpose of the word was to evaluate the nutritional value of fresh forage of different shoot fractions of four cassava varieties grown in the North of Minas Gerais. The experiment was carried out at the Experimental Farm of UNIMONTES, located in Janaúba district. A complete randomized block design was used with 4 x 3 factorial , with four replications and four cassava varieties (“Amarelinha”, “Olho Roxo”, “Periquita” and “Sabará” and three forms of shoot exploitation (Whole Plant, Superior Third, Remains of Planting. When the roots were picked, it was also collected fresh material samples from the different varieties and shoot fractions, and taken to the laboratory so that analyses could be made for determination of nutritional value. The variety “Sabará” stood presenting the greatest total digestible nutrients content. The varieties “Sabará” and “Periquita” showed a lower fraction C content in the fractionization of carbohydrates and greater content of Fraction B2 of carbohydrates. The values of total digestible nutrients were similar for the different shoot fractions of cassava. The whole plant fraction stood out as for total carbohydrates content and as for the lowest lignin content, which influenced directly the low fraction C content and the largest fraction B2 content of carbohydrates. It is possible to concluded that the shoot of “Sabará” and “Periquita” varieties showe the best results in the nutritional evaluation.Objetivou-se avaliar o valor nutricional da forragem fresca de diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca cultivadas no Norte de Minas Gerais. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UNIMONTES, localizada no município de Janaúba. Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados, com esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições, quatro variedades de mandioca (Amarelinha, Olho Roxo, Periquita e Sabará e três formas de aproveitamento

 8. Modelagem da fração de não-conformes em processos industriais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ângelo Márcio Oliveira Sant'Anna

  2010-04-01

  Full Text Available Em qualquer processo industrial, pode ser definido um conjunto de causas ou fatores que produzem determinado efeito sobre uma ou mais características de qualidade de um produto que pode ou não satisfazer às especificações do cliente, gerando a produção de produtos não-conformes. A modelagem da proporção ou fração de produtos não-conformes utilizando-se o modelo de regressão linear não é adequada por pelo menos duas razões: (i pressupõe que as proporções seguem a distribuição normal, que não é correto; e (ii possibilita a previsão de valores fora do intervalo [0,1]. Alternativas à modelagem da proporção de não-conformes são os Modelos Lineares Generalizados e os Modelos de Regressão Beta. O objetivo deste artigo é modelar a fração de não-conformes às especificações de uma indústria curtidora com enfoque nos Modelos de Regressão Beta e Modelo Linear Generalizado. Esses modelos podem ser estendidos a processos industriais que envolvam a produção de produtos não-conformes às especificações de manufatura.In any industrial process, one can enumerate causes or factors that act on one or more quality characteristics of the resulting product such that they fail to meet customers' specifications, generating items deemed as nonconforming. Modeling the fraction or proportion of nonconforming items using linear regression models is not adequate for at least two reasons: (i proportions are assumed to follow a Normal distribution, which is not correct, and (ii predicted responses will not necessarily be confined in the [0,1]-interval. Alternative approaches to the modeling of nonconforming proportions are based on Generalized Linear Models and Beta Regression Models. In this paper we present a case study where the objective is to model the nonconforming fraction of items emerging from a tanning process; our analysis uses Generalized Linear Models and Beta Regression Models. The developments presented in the paper

 9. Modelo de tempo de falha acelerado com fração de cura : uma abordagem unificada

  OpenAIRE

  Guedes, Alysson Lívio Vasconcelos

  2011-01-01

  Neste trabalho apresentamos um estudo sobre o modelo de tempo de falha acelerado gama generalizado com fração de cura sob uma abordagem unificada. O modelo se propõe a estimar simultaneamente o efeito de covariáveis na aceleração/desaceleração do tempo até a ocorrência de um evento e na fração de cura. O método e implementado no software estatístico livre R. Por fim o modelo e aplicado a dados reais referente ao tempo até o retorno da doença em pacientes diagnosticados com câncer de ...

 10. K-Salat – Fra vækst til kendt mærkevare og del af international koncern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  betydelig merpris for K-Salats hønsesalat. Merprisen er på 40-90 pct. i forhold til hhv. de normale private labels og hård discount. Ud fra det teoretiske grundlag, K-Salat-casen, beskrivelsen af branchens udvikling og de gennemførte store checks kan der udledes en række konklusioner, erfaringer og en...... elementer, hvilket indebærer en række potentielle fordele, men også mulige ulemper. Den generelle udvikling i retning af flere private labels, men fastholdelse af de stærkeste mærkevarer, kan genfindes på de markeder, hvor K-Salat opererer. Ud fra konkrete store checks i Danmark kan det ses, at der er en...

 11. Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Robin Bjørnlund Jensen; Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2017-01-01

  (nær-ulykker) og faktiske rapporterede ulykker. Denne undersøgelse baserer sig på data fra 380 biler i tre måneder, hvilket svarer til ca. 1,9 mio. km. Den antyder, at koncentrationer af store decelerationer genfindes, hvor der er store trafikmængder, men ikke nødvendigvis, hvor der kan konstateres...... voldsomt, hvorfor mørketallet er steget til ca. 91%. Da sortpletarbejdet, der er en hovedhjørnesten i trafiksikkerhedsarbejdet, baseres på de officielle statistikker, er det baseret på et usikkert grundlag. Artiklen tager udgangspunkt i GPS-data fra biler i det nyligt afsluttede ITS Platformsprojekt og...

 12. A formação dos conceitos de fração e de proporcionalidade a partir da Teoria Piagetiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cecília Antunes de Aguiar

  Full Text Available A partir das conclusões piagetianas sobre o desenvolvimento dos conceitos de frações idênticas - uma aquisição do estágio das operações concretas - e de proporcionalidade - que só se completa na fase das operações formais, o presente estudo analisou: a a evolução não só da conceituação de frações idênticas, mas também a natureza dos processos envolvidos na construção dos conceitos de frações equivalentes e de frações de frações, quando da medição ou avaliação de áreas de figuras geométricas; b o relacionamento entre as evoluções desses conceitos e a formação do conceito de proporcionalidade na quantificação de probabilidades. Paralelamente, o desenvolvimento cognitivo, caracterizado em direção dos conceitos de frações, foi relacionado à habilidade de efetuar cálculos com frações, ensinados formalmente nas escolas. Foram realizadas entrevistas clínicas de 48 alunos do pré-escolar ao 2° grau, entre 5 a 18 anos, em sua maioria filhos de operários, selecionados de 72, por seu nível de desenvolvimento na tarefa de Probabilidade de Piaget e Inhelder (1951. Nestas entrevistas, também foram utilizadas mais duas provas para investigar o desenvolvimento cognitivo: a de Subdivisão de Área de Piaget, Inhelder e Szeminska (1960 e outra especialmente elaborada para a efetivação do presente estudo - Tarefa de Fração. A habilidade de calcular com frações foi pesquisada através da Tarefa de Computação de Frações, construída para este fim. Os resultados da presente investigação sugerem que: a há uma evolução sincrônica entre as conceituações de frações idênticas, frações equivalentes e frações de frações, até que se completam na fase das operações concretas; b as relações parte-todo e parte-parte, indicadas por Piaget, entram no desenvolvimento do conceito de frações e também no de proporcionalidade; c há um atraso no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos desta

 13. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunice Yuen Ting Lau

  2016-05-01

  Full Text Available Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+ CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. Further functional analysis identifies HEY1 as a direct downstream effector of FRA1. Using the STAM NASH-HCC mouse model, we find that HGF-induced FRA1 activation is associated with the fibrosis-dependent development of HCC. Thus, targeting the CAF-derived, HGF-mediated c-Met/FRA1/HEY1 cascade may be a therapeutic strategy for the treatment of HCC.

 14. Méthodes de levée de dormance de la noix de cola fraîche ( Cola ...

  African Journals Online (AJOL)

  Cette étude avait pour objectif de proposer une méthode efficace de germination de la noix de cola fraîche, en vue d'une réduction significative du délai de germination à travers un test comparatif de traitement de la noix par blessure, humidification et chaleur. Méthodologie et résultats: L'étude a été mise en place selon un ...

 15. Assessing Risk of Osteoporotic Fractures in Primary Care: Development and Validation of the FRA-HS Algorithm.

  Science.gov (United States)

  Francesco, Lapi; Elisa, Bianchini; Raffaella, Michieli; Alessandro, Pasqua; Iacopo, Cricelli; Giampiero, Mazzaglia; Bruno, Frediani; Daniel, Prieto-Alhambra; Luisa, Brandi Maria; Claudio, Cricelli

  2017-06-01

  We aimed to develop and validate the FRActure Health Search (FRA-HS) score for prediction of risk of osteoporotic fractures in primary care in Italy. We selected a cohort of patients aged 40 years between 1999 and 2002. They were followed until the occurrence of osteoporotic fracture, death, end of data registration, or end of data availability (December 31, 2012). Age, sex, history of osteoporotic fractures, secondary osteoporosis, long-term use of corticosteroids, rheumatoid arthritis, body mass index, smoking, and alcohol abuse/alcohol-related diseases, and the interaction terms sex*use of corticosteroids and age*secondary osteoporosis were entered in a competing-risk regression (Fine and Gray method) to predict the risk of hip/femur or overall major osteoporotic fractures. The coefficients were combined to obtain the FRA-HS for individual patients. Explained variance, discrimination, and calibration measures were computed to evaluate the models accuracy. The final model was tested using an independent data source. The FRA-HS explained 47.36 and 20.6% of the variation for occurrence of hip/femur and overall major osteoporotic fractures, respectively. Area Under Curve was 0.77 and 0.73, respectively. Predicted/observed ratios revealed a margin of error lower than 30% in the 80% of the population. After stratifying by sex, prediction models for hip/femur fractures confirmed acceptable accuracy in both sexes, while poor explained variance (<20%) was observed for overall major fractures. These findings indicate that FRA-HS might be implemented in primary care for risk prediction of hip/femur fractures. General practitioners could be therefore supported by this tool in clinical decision making.

 16. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafiqul Haque

  2014-03-01

  Full Text Available Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the last decade. A recent financial crisis has unearthed various weaknesses in terms of administering the financial service industries. In order to prevent the future crisis, the regulators are constantly formulating new rules and also forcing the financial service industry to enact financial regulations in their financial service based application which automates financial operations. A financial service application underpins the financial service business process that contains activities. A nescient activity within a financial service process is prone to the risk of producing an inconsistent outcome that results in severe legal consequences for a financial institute e.g., a bank. In order to avoid these legal consequences, a financial institute should develop their financial service processes by composing activities that should be intelligent to understand and comply with financial regulations. Intelligent activities will produce outcomes that are consistent to financial regulations. It will reduce the possibility of financial regulation noncompliance in financial service process based application.

 17. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 18. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 19. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 20. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 1. Studentevaluering i høyere utdanning – en empirisk studie fra HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Jakob Bergfjord

  2014-05-01

  Full Text Available Studien benytter resultater fra studentevaluering av tre kurs ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Bergen (HiB til å undersøke eventuelle sammenhenger mellom kursomfang/vanskelighetsgrad, studentens egen innsats og deres vurdering av kurset. Hovedresultatet er at det er en positiv sammenheng mellom innsats og kursevaluering. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om kausalitetsforhold – ytterligere forskning er nødvendig for å få bedre innsikt i disse sammenhengene. Summary The study is based on quantitative student evaluations of three undergraduate courses (Econ/Business from the Bergen University College. Students were asked to rate different aspects of the courses, as well as report their own effort, and how difficult and extensive they perceived the course to be. The main purpose of this study is to look into possible relations between these variables, in particular how students’ effort and their perception of the course as difficult or not influence their evaluation of the course. The results are somewhat surprising; it is particularly interesting that a positive correlation is found between effort and evaluation. Although a causal relationship has not been established, some possible implications of this finding are discussed, and some ideas for further research are proposed.

 2. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 3. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA......'s skyggesider (North American Free Trade Agreement). Men hver gang jeg fandt en af NAFTA's skyggesider, voksede der nye skygger frem. Når samlebåndsarbejderne bliver i produktionshallerne, er det ikke fordi, der ikke er andet at gøre. Det er snarere fordi skyggesiderne af disse "andre muligheder" overskygger...... er således om muligt flere skygger end før. Jeg prøver i artiklen at forstå NAFTA's indflydelse på fabriksarbejdernes hverdag, men bliver ladt tilbage med et endnu større spørgsmål: Hvordan ser skyggestederne ud, hvor de kommer fra, hvis dette er det mindst dårlige alternativ i deres liv?...

 4. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 5. Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baldur Thorhallsson

  2017-11-01

  Full Text Available De fleste islandske politikere har på grunn av sin motstand mot EU-medlemskap, så langt fokusert mest på mulighetene som nå oppstår i Islands forhold til Storbritannia. Mange politikere ønsker at Island og Storbritannia skal inngå en formell eller uformell allianse utenfor EU. Men Brexit skaper også usikkerhet i islandsk-britiske relasjoner, og islandske myndigheter vil måtte håndtere flere utfordringer knyttet til britenes EU-utmeldelse. Formålet med denne artikkelen er å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at de ulike mulighetene vil materialisere seg, og hvilke hindre islandske myndigheter kan møte på om de søker å benytte seg av mulighetene. Artikkelen er strukturert som følger: Først plasserer vi forholdet mellom Island og Storbritannia i en historisk kontekst. Dernest undersøker vi hvordan Brexit er blitt debattert på Island så langt, og gjennomgår formelle uttalelser fra islandske myndigheter om Brexit. Avslutningsvis analyserer vi hvorvidt Brexit vil påvirke beslutninger rundt muligheten for et islandsk EU-medlemskap, før vi utdyper hvilke hindringer som vil ligge i veien for å oppnå Islands primære målsetning: tilsvarende eller bedre handelsavtaler med Storbritannia enn det som er tilfellet i dag. Vi foreslår til slutt en strategi for hvordan islandske myndigheter kan oppnå disse målene.

 6. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmøn......Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job......, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92......,3 % . Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder...

 7. Expression of claudin, paxillin and FRA-1 in non-nodular breast lesions in association with microcalcifications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José David Kandelman

  Full Text Available CONTEXT AND OBJECTIVE The possible role of adhesion molecules in early breast carcinogenesis has been shown in the literature. We aimed to analyze early adhesion imbalances in non-nodular breast lesions and their association with precursor lesions, in order to ascertain whether these alterations exist and contribute towards early carcinogenesis. DESIGN AND SETTING Retrospective cross-sectional study based on medical records at a private radiological clinic in São Paulo, Brazil. METHODS We retrospectively reviewed the medical records of all consecutive women attended between August 2006 and July 2007 who presented mammographic evidence of breast microcalcifications classified as Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI-RADS type 4. These women underwent stereotaxic biopsy. Clinical, radiological and pathological data were collected, and immunohistochemical assays searched for claudin, paxillin, FRA-1 and HER-2. RESULTS Over this period, 127 patients were evaluated. Previous BI-RADS diagnoses showed that 69 cases were in category 4A, 47 in 4B and 11 in 4C. Morphological assessment showed benign entities in 86.5%. Most of the benign lesions showed preserved claudin expression, associated with paxillin (P < 0.001. Paxillin and HER-2 expressions were correlated. FRA-1 expression was also strongly associated with HER-2 expression (P < 0.001. CONCLUSIONS Although already present in smaller amounts, imbalance of adhesion molecules is not necessarily prevalent in non-nodular breast lesions. Since FRA-1 expression reached statistically significant correlations with radiological and morphological diagnoses and HER-2 status, it may have a predictive role in this setting.

 8. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  OpenAIRE

  Ferreira,M. M.; Fernandes,B.; Curi,N.

  1999-01-01

  Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, f...

 9. Fra skadet barn til kriminell voksen. Hvorvidt har oppvekstsvilkår betydning for senere kriminell adferd?

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Oppgaven baserer seg hovedsakelig på hypoteser om hvordan omsorgssvikt og uhensiktsmessige oppvekstsvilkår, kan føre til utvikling av psykiske vansker og kriminelle adferdsmønstre. Fra skadet barn til kriminell voksen, tar utgangspunkt i tidligere undersøkelser gjort blant domfelte i norske fengsler, som kan vise til at 73 prosent har tegn til personlighetsforstyrrelser og at mishandling er en risikofaktor som øker sjansen med å begå en forbrytelse med 50 prosent. I tillegg til en signifikant...

 10. Transcriptional regulation of the mouse CD11c promoter by AP-1 complex with JunD and Fra2 in dendritic cells.

  Science.gov (United States)

  Hara, Mutsuko; Yokoyama, Hokuto; Fukuyama, Kanako; Kitamura, Nao; Shimokawa, Naomi; Maeda, Keiko; Kanada, Shunsuke; Ito, Tomonobu; Usui, Yoshihiko; Ogawa, Hideoki; Okumura, Ko; Nishiyama, Makoto; Nishiyama, Chiharu

  2013-03-01

  CD11c, a member of the β(2) integrin family of adhesion molecule, is expressed on the surface of myeloid lineages and activated lymphoid cells and forms a heterodimeric receptor with CD18. We analyzed the mouse CD11c promoter structure to elucidate the transcriptional regulation in dendritic cells (DCs). By reporter assay, the -84/-65 region was identified to be essential for activity of the mouse CD11c promoter in the mouse bone marrow-derived (BM) DCs and monocyte cell line RAW264.7. An electrophoretic mobility shift assay using a number of antibodies against transcription factors revealed that the target region was recognized by a complex including JunD and Fra2, which are transcription factors belonging to the AP-1 family. The direct interaction of JunD and Fra2 with the CD11c promoter was further confirmed by a chromatin immunoprecipitation assay using CD11c-positive cells purified from BMDCs. Finally, mouse JunD and/or Fra2 siRNA was introduced into BMDCs to evaluate the involvement of these factors against CD11c transcription and found that Fra2 siRNA reduced cell surface expression level of CD11c. These results indicate that AP-1 composed with JunD and Fra2 protein plays a primary role in enhancing the transcription level of the CD11c gene in DC. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 12. What our Students May Not be Learning about Fractions when we Try to Teach Them Fractions O Que Nossos Alunos Podem Estar Deixando de Aprender Sobre Frações, Quando Tentamos lhes Ensinar Frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio José Lopes

  2008-12-01

  Full Text Available This article revisits interventions posted on the SBEM discussion list advocating for the maintenance of fractions in the elementary education curriculum. Based on research results in the field of Mathematics Education, and data collected during the author’s experiences in the classroom, a perspective is presented that differs from the predominant one adopted by the majority of textbooks and mathematics teachers today. Key-words: Mathematics Education. Fractions. Curriculum. Proportional Thinking.Este artigo retoma intervenções da lista de discussões da SBEM para advogar pela permanência das frações no currículo do ensino fundamental. Fundamentado em resultados de pesquisas na área de Educação Matemática e nos dados coletados da experiência de sala de aula do autor, apresento uma perspectiva diferenciada daquela que existe hoje, e que é adotada pela maioria dos livros didáticos e professores de matemática. Palavras-chave: Educação Matemática. Frações. Currículo. Pensamento Proporcional.

 13. L’impresa e l’interesse della società: imprese cooperative e convenzionali a confronto fra Ottocento e Novecento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Battilani

  2014-07-01

  Full Text Available Il saggio indaga il rapporto fra impresa e società fra ottocento e novecento così come si esprime nelle società per azioni e nelle imprese cooperative. Nella seconda metà dell’Ottocento i codici di commercio europei introducono la deregolamentazione delle public company e codificano per la prima volta l’impresa cooperativa. Entrambe le novità rappresentano una riposta ai problemi centrali di quella fase dello sviluppo industriale: il finanziamento delle iniziative economiche, la questione sociale e la governance dell’impresa. Si delineano così due forme di impresa, la public company e l’impresa cooperativa, che per tutto il Novecento alimenteranno il dibattito sul rapporto fra società e impresa e contribuiranno alla crescita delle economie occidentali.

 14. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 15. Potencialidades e limitações de um trabalho colaborativo sobre frações com estudantes de Pedagogia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Menegazzi

  2016-10-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2016v34n2p486 O texto apresenta um trabalho de pesquisa que teve como objetivo identificar as concepções de frações que um grupo colaborativo, constituído por estudantes de Pedagogia, apresentam e analisar de que modo a participação nas atividades do grupo contribuiu para o processo de ressignificação de tais concepções. Através de uma abordagem metodológica qualitativa, da triangulação dos dados à luz da teoria sócio-histórica de Vigostki, da educação matemática crítica de Skovsmose e das comunidades de prática de Wenger, foi possível identificar significativas características de um grupo colaborativo em formação. O trabalho do grupo foi capaz de gerar algumas ressignificações das concepções de frações, viabilizando uma diferente opção de formação.

 16. Electro-osmotic capture and ionic discrimination of peptide and protein biomarkers with FraC nanopores.

  Science.gov (United States)

  Huang, Gang; Willems, Kherim; Soskine, Misha; Wloka, Carsten; Maglia, Giovanni

  2017-10-16

  Biological nanopores are nanoscale sensors employed for high-throughput, low-cost, and long read-length DNA sequencing applications. The analysis and sequencing of proteins, however, is complicated by their folded structure and non-uniform charge. Here we show that an electro-osmotic flow through Fragaceatoxin C (FraC) nanopores can be engineered to allow the entry of polypeptides at a fixed potential regardless of the charge composition of the polypeptide. We further use the nanopore currents to discriminate peptide and protein biomarkers from 25 kDa down to 1.3 kDa including polypeptides differing by one amino acid. On the road to nanopore proteomics, our findings represent a rationale for amino-acid analysis of folded and unfolded polypeptides with nanopores.Biological nanopore-based protein sequencing and recognition is challenging due to the folded structure or non-uniform charge of peptides. Here the authors show that engineered FraC nanopores can overcome these problems and recognize biomarkers in the form of oligopeptides, polypeptides and folded proteins.

 17. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 18. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 19. Atividade antiinflamtória do extrato aquoso e frações do fruto da Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Cucurbitaceae)

  OpenAIRE

  Provasi, Marilene; Silva, Daniel R.; Bersani Amado, Ciomar Aparecida; Delani, Tieles C. O.; Nakamura, Celso Vataru; Dias Filho, Benedito Prado; Cortez, Diógenes Aparício Garcia

  2007-01-01

  O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade anitinflamatória tópica in vivo do extrato aquoso e frações do fruto de Cayaponia cabocla (Vell.) Mart. (Curcubitaceae). Extratos e frações dos frutos frescos de C. cabocla foram avaliadas a ação antiinflamatória sobre o modelo de pleurisia induzida por carragenina e edema de orelhas de camundongos induzido por óleo de cróton. Doses de 250 e 500 mg mg Kg do extrato aquoso reduziram o volume do exsudato pleural e o número de células migradas, e...

 20. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 1. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 2. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...

 3. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 4. Extraction assistée par enzyme du jus de la pulpe fraîche du rônier ...

  African Journals Online (AJOL)

  Extraction assistée par enzyme du jus de la pulpe fraîche du rônier (Borassus aethiopum Mart.) acclimaté au Benin : caractérisation physico-chimique et microbiologique. ES Adjou, H Amamion, FP Tchobo, VM Aissi, MM Soumanou ...

 5. Anbefalinger til undersøgelse af sociale forhold ved lokalisering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Merrild; Kørnøv, Lone

  DCEA præsenterer i denne rapport metoder til at belyse socioøkonomiske forhold ved lokalisering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø. Der er foretaget fem delstudier, der har bidraget til at identificere og anbefale relevante sociale parametre, og fremsætte anbefalinger til, hvordan...

 6. Histone Demethylation and Toll-like Receptor 8-Dependent Cross-Talk in Monocytes Promotes Transdifferentiation of Fibroblasts in Systemic Sclerosis Via Fra-2

  NARCIS (Netherlands)

  Ciechomska, Marzena; O'Reilly, Steven; Przyborski, Stefan; Oakley, Fiona; Bogunia-Kubik, Katarzyna; Van Laar, Jacob M.

  2016-01-01

  Objective To investigate whether epigenetic changes can modulate monocytes to produce tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP-1) via Fra-2 (an activator protein 1 [AP-1] family member), a novel downstream mediator that promotes fibrogenesis. Methods AP-1 transcription factors and TIMP-1

 7. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  af Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online...... at studerende i vid udstrækning anvender sociale netværkssteder, såsom Facebook, i forbindelse med deres studieliv til faglige, men i særdeleshed sociale aktiviteter. Det betyder, at vi som undervisere har et begrænset indblik i, hvad de studerende kommunikerer om og har af problemstillinger i deres studieliv......, hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem...

 8. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay.

  Science.gov (United States)

  Bottino, Carolina G; Gomes, Luciano P; Pereira, José B; Coura, José R; Provance, David William; De-Simone, Salvatore G

  2013-12-03

  The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Twenty-two overlapping synthetic peptides representing the coding sequence of the T. cruzi CRA and FRA proteins were assessed by a Spot-synthesis array analysis using sera donated by patients with Chagas disease. Shorter peptides were selected that represented the determined epitopes and synthesized by solid phase synthesis to evaluate the patterns of cross-reactivities and discrimination through an ELISA-diagnostic assay. The peptide Spot-synthesis array successfully identified two IgG antigenic determinants in the CRA protein and four in FRA. Bioinformatics suggested that the CRA antigens were unique to T. cruzi while the FRA antigen showed similarity with sequences present within various proteins from Leishmania sp. Subsequently, shorter peptides representing the CRA-1, CRA-2 and FRA-1 epitopes were synthesized by solid phase synthesis and assayed by an ELISA-diagnostic assay. The CRA antigens gave a high discrimination between Chagasic, Leishmaniasis and T. cruzi-uninfected serum. A sensitivity and specificity of 100% was calculated for CRA. While the FRA antigen showed a slightly lower sensitivity (91.6%), its specificity was only 60%. The epitopes recognized by human anti-T. cruzi antibodies have been precisely located in two biomarkers of T. cruzi, CRA and FRA. The results from screening a panel of patient sera through an ELISA assay based on peptides representing these epitopes strongly suggest that the sequences from CRA would be useful for the development of diagnostic reagents that could

 9. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  Background The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Methods Twenty-two overlapping synthetic peptides representing the coding sequence of the T. cruzi CRA and FRA proteins were assessed by a Spot-synthesis array analysis using sera donated by patients with Chagas disease. Shorter peptides were selected that represented the determined epitopes and synthesized by solid phase synthesis to evaluate the patterns of cross-reactivities and discrimination through an ELISA-diagnostic assay. Results The peptide Spot-synthesis array successfully identified two IgG antigenic determinants in the CRA protein and four in FRA. Bioinformatics suggested that the CRA antigens were unique to T. cruzi while the FRA antigen showed similarity with sequences present within various proteins from Leishmania sp. Subsequently, shorter peptides representing the CRA-1, CRA-2 and FRA-1 epitopes were synthesized by solid phase synthesis and assayed by an ELISA-diagnostic assay. The CRA antigens gave a high discrimination between Chagasic, Leishmaniasis and T. cruzi-uninfected serum. A sensitivity and specificity of 100% was calculated for CRA. While the FRA antigen showed a slightly lower sensitivity (91.6%), its specificity was only 60%. Conclusions The epitopes recognized by human anti-T. cruzi antibodies have been precisely located in two biomarkers of T. cruzi, CRA and FRA. The results from screening a panel of patient sera through an ELISA assay based on peptides representing these epitopes strongly suggest that the sequences from CRA would be useful for the

 10. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 11. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 12. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Davidsen

  2016-10-01

  Full Text Available I artiklen beskriver vi erfaringer fra et projekt på Aalborg Universitet (AAU, hvor forfatterne designede et forløb med Google+ communities for at skabe øget samhørighed, interaktion og vidensdeling mellem studerende på 1. semester på studiet Kommunikation og Digitale Medier (KDM. Studier viser, at studerende i vid udstrækning anvender sociale netværkssteder, såsom Facebook, i forbindelse med deres studieliv til faglige, men i særdeleshed sociale aktiviteter. Det betyder, at vi som undervisere har et begrænset indblik i, hvad de studerende kommunikerer om og har af problemstillinger i deres studieliv, hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online-fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online-fællesskabet, men samtidig, at nogle af forløbets aktiviteter har haft positiv indflydelse på de studerendes samhørighed, interaktion og vidensdeling gennem forløbet. In this paper, we share experiences from a project at Aalborg University (AAU, in which the authors designed a course using Google + Communities for the first semester of the Communication and Digital Media programme. In this programme Google + Communities was used to nurture both an academic and social community among the students, through encouraging interaction and knowledge sharing. Studies show that students prefer to use Facebook for academic and social purposes. As a consequence, teachers have minimal insight into the challenges facing students, which is problematic when

 13. Avaliação das potenciais atividades tripanocida e antileishmania do extrato de folhas de Piper arboreum (Piperaceae e de suas frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Gomes Figueredo

  2014-01-01

  Full Text Available A leishmaniose e a tripanossomíase americana fazem parte de um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações pobres. São consideradas doenças negligenciadas por não despertarem interesse da indústria farmacêutica. Atualmente, a quimioterapia é o único tratamento específico disponível para estas doenças, onde os medicamentos utilizados são nifurtimox e benzonidazol. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiparasitária e citotóxica do extrato bruto etanólico e frações de folhas de Piper arboreum, frente a linhagens de Leishmania brasiliensis e de Trypanosoma cruzi. Após a preparação do extrato etanólico bruto e as suas respectivas frações, testes in vitro foram realizados para avaliar atividade antiparasitária frente a T. cruzi, utilizado o clone epimastigota CL-B5 e contra L. brasiliensis foram utilizadas formas promastigotas. O ensaio de citotoxicidade foi realizado com linhagens de fibroblastos NCTC929. Os resultados indicaram que as amostras apresentaram toxidade elevada, com exceção da fração de acetato de etila. Já os resultados da atividade antiparasitária indicaram uma maior atividade da fração hexânica observando a morte de 62% e 51% de células epimastigotas e de 100% e 92% de células promastigotas, respectivamente. Através dos resultados conclui-se que a P. arboreum pode ser considerada uma fonte alternativa de produtos naturais com atividade contra T. cruzi e L. brasiliensis.

 14. Hvordan bliver fagdidaktiske værktøjer fra læreruddannelsen til en del af læreres undervisningsfaglighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jørgen Haagen

  2011-01-01

  undervisningsfaglighed (PCK). Resultater med afsæt i analyserede interviewdata viser at de fagdidaktiske værktøjer især gav mening hvis de blev udfoldet i en specifik faglig undervisningssammenhæng. Anerkendelse eller anbefaling fra kolleger ser ud til at spille en rolle for læreres efficacy og villighed til at afprøve...

 15. Math Operations and the Principle of Counting As Operações com Frações e o Princípio da Contagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Borges Guerra

  2008-12-01

  Full Text Available This article aims at developing an education proposal to teach fraction which has its relevance with respect to learners´ cognitive maturity. The work also aids teachers who are non-experts in Mathematics, but teach beginners. We base our efforts on Greek geometry, evoking the concept of counting to initiate beginners in operations with fractions. We consider the counting concept as primary knowledge in learners´ cognitive structure as far as number learning and calculation with fractions are concerned. Key-words: Counting Principle. Operations with Fractions. Rectangle Area.Este artigo tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino de operações entre frações cuja relevância está no respeito à maturidade cognitiva dos alunos, bem como subsidiar a prática docente de professores não-especialistas do conhecimento matemático, mas que ensinam Matemática nas séries iniciais. Para tanto, apoiados em pressupostos da geometria grega, evocamos o princípio da contagem para a iniciação dos aprendizes sobre as operações com frações, admitindo que este conceito se constitua um dos conhecimentos prévios de excelência que deve estar presente na estrutura cognitiva dos alunos das séries iniciais, comportando sua utilização para a aprendizagem de número e das operações com frações. Palavras-chave: Princípio da contagem. Operações com Frações. Área de Retângulo.

 16. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, foi possível concluir que caulinita e gibbsita são os principais constituintes mineralógicos responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura dos Latossolos estudados. Latossolos cauliníticos apresentam estrutura em blocos, reflexo do ajuste face a face das placas de caulinita, enquanto os gibbsíticos apresentam estrutura granular, reflexo da ausência daquele ajuste.

 17. CeFra-seq reveals broad asymmetric mRNA and noncoding RNA distribution profiles inDrosophilaand human cells.

  Science.gov (United States)

  Benoit Bouvrette, Louis Philip; Cody, Neal A L; Bergalet, Julie; Lefebvre, Fabio Alexis; Diot, Cédric; Wang, Xiaofeng; Blanchette, Mathieu; Lécuyer, Eric

  2018-01-01

  Cells are highly asymmetrical, a feature that relies on the sorting of molecular constituents, including proteins, lipids, and nucleic acids, to distinct subcellular locales. The localization of RNA molecules is an important layer of gene regulation required to modulate localized cellular activities, although its global prevalence remains unclear. We combine biochemical cell fractionation with RNA-sequencing (CeFra-seq) analysis to assess the prevalence and conservation of RNA asymmetric distribution on a transcriptome-wide scale in Drosophila and human cells. This approach reveals that the majority (∼80%) of cellular RNA species are asymmetrically distributed, whether considering coding or noncoding transcript populations, in patterns that are broadly conserved evolutionarily. Notably, a large number of Drosophila and human long noncoding RNAs and circular RNAs display enriched levels within specific cytoplasmic compartments, suggesting that these RNAs fulfill extra-nuclear functions. Moreover, fraction-specific mRNA populations exhibit distinctive sequence characteristics. Comparative analysis of mRNA fractionation profiles with that of their encoded proteins reveals a general lack of correlation in subcellular distribution, marked by strong cases of asymmetry. However, coincident distribution profiles are observed for mRNA/protein pairs related to a variety of functional protein modules, suggesting complex regulatory inputs of RNA localization to cellular organization. © 2018 Benoit Bouvrette et al.; Published by Cold Spring Harbor Laboratory Press for the RNA Society.

 18. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 19. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells.

  Science.gov (United States)

  Hu, Zaiying; Lin, Dongfang; Qi, Jun; Qiu, Minli; Lv, Qing; Li, Qiuxia; Lin, Zhiming; Liao, Zetao; Pan, Yunfeng; Jin, Ou; Wu, Yuqiong; Gu, Jieruo

  2015-11-01

  To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all pankylosing spondylitis or rheumatoid arthritis than in those treated with serum from controls (both pankylosing spondylitis patients than in those treated with serum from controls (p0.05). Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway.

 20. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 1. Aspectos moleculares das frações neutra e acida de petroleos da Bacia de Sergipe-Alagoas : sintese de biomarcadores aromaticos derivados de esterois

  OpenAIRE

  Simone da Silva Machado

  1995-01-01

  Resumo: Este trabalho consiste no estudo de duas amostras de óleos de origem marinho-evaporítico, uma amostra de óleo do tipo lacustre-salino, e um extrato orgânico de rocha geradora depositado em ambiente lacustre-salino. Todas estas amostras pertencem à Bacia Sergipe-Alagoas. O estudo dos óleos foi feito utilizando a técnica de Cromatografia gasosa/ Espectrometria de massas ( GC/MS), incluindo padrões sintetizados em nosso laboratório. Os óleos foram estudados dividindo-os em duas frações p...

 2. Identitet og superhelter: Et blikk på utvalgte superhelter fra The Avengers og deres identitetsprosesser i en sen-moderne kontekst

  OpenAIRE

  Mork, Sigurd Andre

  2016-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg identitetsprosesser, superhelter og endringer hos disse sett ut ifra dagens samfunn eller den sen-moderne kontekst. Hovedproblemstillingen min har da vært: «På hvilken måte kan superhelter forstås som uttrykk for identitetsprosesser i sen-moderne kontekst?» Av materiale å analysere har jeg brukt utvalgte superhelter fra gruppen The Avengers, slik de presenteres i de populærkulturelle uttrykkene film og tegneserie. Konkrete skikkelser er Captain America o...

 3. Plan- og praksisutvikling i KRL-faget : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og kommuner i Nord-Rogaland

  OpenAIRE

  Johannessen, Øystein Lund

  2008-01-01

  Dette er sluttrapporten for et følgeforskningsprosjekt i tilknytning til læreplanprosjektet KRL-fag med ny vri som ble gjennomført i kommuner i Nord-Rogaland i 2006 og 2007. Midlene til prosjektet ble bevilget av Utdanningsdirektoratet gjennom KRL-nett og hovedformålet var å sørge for at erfaringene fra arbeidet med læreplanprosjektet ble analysert og videreført i de samarbeidende miljøer. Man ønsket å sikre dokumentasjon på og analyse av et løfterikt samarbeid mellom KRL-miljøet ved Universi...

 4. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 5. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 6. Rapport fra hovedudvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder): Bichel-udvalget

  Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter.......Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter....

 7. En alkymist fra Amerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Sean Wilentz skriver sig uden om storladne myter og smålig nyfigenhed i sin bog om Bob Dylan. Forfatteren har fantastisk godt fat i manden som kunstner og led i den amerikanske musiks kæde......Sean Wilentz skriver sig uden om storladne myter og smålig nyfigenhed i sin bog om Bob Dylan. Forfatteren har fantastisk godt fat i manden som kunstner og led i den amerikanske musiks kæde...

 8. Fra sektorforskning til universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noe, Egon; Alrøe, Hugo F.

  2009-01-01

  De nye uddannelser ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er ikke veldefinerede disciplinorienterede eller professionsorienterede uddannelser; de er hvad vi kalder feltorienterede uddannelser. Sådanne uddannelser er karakteriserede ved at være multidisciplinære af natur, og kandidaterne skal ku...

 9. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 10. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  Transculture is viewed as the next level of liberation, this time from the “prison house of language,” from unconscious predispositions and prejudices of the “native,” naturalized cultures. (Epstein 2009: 327) Betegnelsen multikulturalisme bruges ofte, trods akademisk kritik af begrebet (Hage 1998......, and politically crucial, is the need to think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those moments or processes that are produced in the articulation of cultural differences”. (Bhabha 1994: 2)....

 11. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 12. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  of facilitators and barriers to participation in falls-prevention interventions. Ageing Society; 28:449–72 Calhoun R et al (2011). Older Adults' Perceptions of Clinical Fall Prevention. Programs: A Qualitative Study. Journal of Aging Research, 2011:867341 Evron L, Schultz-Larsen K, & Fristrup T. (2009). Barriers...... to participation in a hospital-based falls assessment clinic programme: an interview study with older people, Scandinavian Journal of Public Health, 37(7): 728-735. McMahon S, Talley KM & Wyman JF. (2011). Older people's perspectives on fall risk and fall prevention programs: a literature review. International...... Journal of Older People Nursing, 6(4) 289-298 WHO (2007). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Fundet 7.10. 2012 på http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf...

 13. Fra mentee til mentor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug.......Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug....

 14. Fra partnerskaber til partnerskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning; Klindt, Mads Peter

  Analytiske grundbegreber og antagelser samt metodisk tilgang til studiet af lokalt og regionalt samarbejde mellem repræsentanter for de beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske systemer...

 15. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 16. Fra gen til funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kossmann, J.

  2001-01-01

  En af de største landvindinger, der er gjort inden for bioteknologien, er muligheden for at bestemme rækkefølgen af baser i genomet, det vil sige organismens samlede arvemasse. Midlet er DNA-sekvensering. 2000 blev således året, hvor den fuldstændigesekvens af genomerne for de vigtige dyre- og pl...

 17. Fra arabisk til latin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  I løbet af det 12. århundrede fik Vesteuropa øjnene op for antikkens videnskab og filosofi gennem oversættelser til latin af arabiske oversættelser at de græske værker. Arabernes egne bidrag, som byggede på antikkens værker, blev også oversat, og dermed blev grunden lagt til renæssancens humanisme....

 18. Dannelse fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  2005-01-01

  ”Vi lever ikke i en medie- eller elektronisk kultur. Vi lever i en tingskultur,” siger den danske professor i psykologi, Mogens Hansen (2004: 62). Inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), vil Hansen dermed understrege, at når vi udvikler os og dannes, så er der ikke tale...... kropssubjektet er, som jeg vil vise, dog et eksempel på en fortolkning af Merleau-Ponty, som afspejler visse misforståelser, der kalder på en opklaring af, hvad Merleau-Ponty selv forstår ved kropssubjektet....

 19. Fra forskningens forfront

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Bent

  2005-01-01

  Sudoku-bølgen er også skyllet ind over landets højere læreanstalter. Således skriver professor Bent Jørgensen, Forskningsenheden for Statistik ved Syddansk Universitet, Odense, at sudokuen skam anvendes inden for forskningens absolutte forfront.......Sudoku-bølgen er også skyllet ind over landets højere læreanstalter. Således skriver professor Bent Jørgensen, Forskningsenheden for Statistik ved Syddansk Universitet, Odense, at sudokuen skam anvendes inden for forskningens absolutte forfront....

 20. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 1. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk....... ændrede økonomiske forudsætninger og amtskommunerne valgte i stedet at reducere sengetallet og styrke den ambulante behandlingsindsats....

 2. Scener fra naturens galleri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2001-01-01

  Artiklen gennemgår, med afsæt i Jules Andrés museumsbyggeri og de oprindelige naturhistoriske udstillinger i 1800-tallet, indretningen af de nye udstillinger, som i 1994 åbnede for publikum. Med fokus på udstillingernes æstetiske virkemåder demonstrerer artiklen, hvordan en nyere refleksiv udstil...

 3. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 4. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 5. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 6. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro-gramme...... of dropout, which we connect to research in young people school to work transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own strategies and choices...... of dropout and argue that the concept covers a range of different strategies among students in vocational education. Empirically the article is based on a large interview study among vocational students in Denmark. In addition the article is based on international research that uses a process-related concept...

 7. Luftforurening fra trafikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Ligeudadlandevejen.nu, innovations- og forskningsprojektet etrans på Designskolen Kolding, Ide og koncept: L.G. Truelsen, Forfattere: F.S.Jensen og L.G. Truelsen, Den Europæiske Union for Regionaludvikling,...

 8. Fra jul til januar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper; Ugilt, Rasmus; Bjerre, Henrik Jøker

  2013-01-01

  Hele december diskuterer vi sammenhængen – eller manglen på samme – mellem materialisme og næstekærlighed. Hvad vi overser, er, at denne diskussion egentlig er langt mere væsentlig i januar...

 9. Matematikken kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2002-01-01

  Matematikken er hverken naturens sprog eller overmenneskeligt sand. Den er opstået gennem metaforisk fortolkning af vores kropslige og sanselige erfaringer med omverdenen. Anmeldelse af George Lakoff & Rafael E. Núñez: "Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics...

 10. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 11. Influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Visando avaliar a influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de Latossolos do sudeste brasileiro, selecionaram-se sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentando distintas feições morfológicas associadas à estrutura do solo. A amostragem dos solos foi efetuada no horizonte B latossólico, sendo retiradas amostras deformadas e indeformadas. No laboratório, foram efetuadas análises químicas, físicas e mineralógicas. Estudos de regressão e correlação levados a efeito com os resultados das diversas caracterizações mostraram que as propriedades físicas associadas à estrutura foram marcadamente influenciadas pela composição mineralógica da fração argila dos Latossolos. O efeito do Al sobre as propriedades físicas estudadas foi mais pronunciado do que o do Fe. Latossolos cauliníticos apresentaram maior densidade do solo, menor estabilidade de agregados em água, menor macroporosidade e menor permeabilidade quando comparados com Latossolos gibbsíticos. A permeabilidade dos Latossolos estudados aumentou com o teor de argila.

 12. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 13. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 14. A CGG-repeat expansion mutation in ZNF713 causes FRA7A: association with autistic spectrum disorder in two families.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rainger, Jacqueline K; Debacker, Kim; Bernhard, Birgitta; Rooms, Liesbeth; Grafodatskaya, Daria; Weksberg, Rosanna; Fombonne, Eric; Taylor, Martin S; Scherer, Stephen W; Kooy, R Frank; FitzPatrick, David R

  2014-11-01

  We report de novo occurrence of the 7p11.2 folate-sensitive fragile site FRA7A in a male with an autistic spectrum disorder (ASD) due to a CGG-repeat expansion mutation (∼450 repeats) in a 5' intron of ZNF713. This expanded allele showed hypermethylation of the adjacent CpG island with reduced ZNF713 expression observed in a proband-derived lymphoblastoid cell line (LCL). His unaffected mother carried an unmethylated premutation (85 repeats). This CGG-repeat showed length polymorphism in control samples (five to 22 repeats). In a second unrelated family, three siblings with ASD and their unaffected father were found to carry FRA7A premutations, which were partially or mosaically methylated. In one of the affected siblings, mitotic instability of the premutation was observed. ZNF713 expression in LCLs in this family was increased in three of these four premutation carriers. A firm link cannot yet be established between ASD and the repeat expansion mutation but plausible pathogenic mechanisms are discussed. © 2014 WILEY PERIODICALS, INC.

 15. Immunogenicity and allergenicity of 2S, 7S and 11S soy protein fractions Imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S, 7S and 11S da soja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvorita Leite Bittencourt

  2007-12-01

  Full Text Available It is known that in a part of the population, mainly among children, some are hypersensitive to soybean protein, although it is not yet completely elucidated which protein fraction is more immunogenic/allergenic. The objective of the study was to compare the immunogenicity and allergenicity of the soy protein fractions. The 2S (conglycinin, 7S (beta conglycinin and 11S (glycinin fractions were isolated from soy protein by affinity chromatography. These purified soy protein fractions were used as antigens for immunizing BALB/c mice to evaluate their immunogenicity by following the appearance of specific IgM and IgG antibodies in blood serum by ELISA. The allergenicity of these soy protein fractions was evaluated by the following approaches: i the production of IgE antibodies against 2S, 7S and 11S soy protein fractions by BALBc mice in the anaphylactic cutaneous passive test (PCA, and ii the production of IgG1 specific antibodies against the 7S fraction in BALB/c mice. The 7S and 11S fractions induced the formation of IgM and IgG antibodies. The PCA test showed that only the 7S fraction was allergenic leading to the production of IgE antibodies. Another evidence that reinforces the allergenicity of the 7S soy protein fraction is the presence of IgG1 specific antibodies reactive to this protein fraction in immunized mice. Our study shows that the 7S soy protein fraction is important to elicit allergic reactions in mice and may contribute to elucidate the allergenicity of soy-derived products.Sabe-se que uma parte da população, principalmente crianças, são hipersensíveis à proteína de soja, embora não esteja completamente esclarecido qual a fração protéica mais alergênica. O objetivo do estudo foi comparar a imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S (conglicinina, 7S (beta conglicinina e 11S (glicinina da soja, isoladas por cromatografia de afinidade. Essas frações protéicas foram usadas como antígenos para

 16. Processamento hidrotérmico em escala industrial sobre parâmetros de qualidade em frações de aveia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Maria Klajn

  2014-05-01

  Full Text Available A aveia destaca-se dentre os cereais por seu teor e qualidade proteica, alta porcentagem de lipídios distribuídos por todo o grão e predominância de ácidos graxos insaturados, além de possuir altos teores de fibra alimentar, minerais e antioxidantes, responsáveis pelos efeitos benéficos à saúde humana. Devido aos seus constituintes, a aveia apresenta forte tendência à rancidez e, por esse motivo, faz-se necessária a inativação enzimática das cariopses. Na indústria, a inativação normalmente é realizada pelo tratamento hidrotérmico. Objetivou-se, com este trabalho, estudar os efeitos do processamento hidrotérmico em escala industrial sobre parâmetros de composição química, atividade enzimática, β-glicanas e compostos fenólicos solúveis totais nas frações de aveia farinha, farelo e integral. O processamento industrial da aveia foi realizado em batelada com temperatura e pressão constantes e tempo de retenção na coluna de 37min e 110min. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, sendo os resultados submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Os constituintes químicos das frações farinha, farelo e integral foram pouco afetados nos tempos de retenção estudados. O tempo de retenção de 37min se mostra mais adequado por ser suficiente para inativar as enzimas lipase e peroxidase e preservar os compostos fenólicos solúveis totais em todas as frações de aveia estudadas.

 17. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 18. Simplificação de frações aritméticas e algébricas: um diagnóstico comparativo dos procedimentos

  OpenAIRE

  Notari, Alexandre Marques

  2002-01-01

  Esta pesquisa tem como objetivo obter um diagnóstico sistemático dos principais erros e dificuldades manifestados por alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na simplificação de frações aritméticas e algébricas. Foram selecionadas, para a investigação, uma 8ª série do Ensino Fundamental e uma 1ª série do Ensino Médio de duas escolas públicas da Região Oeste, da cidade de São Paulo. Assumimos como referencial teórico os advindos de pesquisas em que a Álgebra, nesses nívei...

 19. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 20. Insights on the Side Panels of the Franciscan Triptych by Fra Angelico Using Terahertz Time-Domain Imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2017-01-01

  The side panels of the Franciscan Triptych (St. Jerome, St. John the Baptist, and the Archangel Gabriel and St. Francis, St. Onofrio, and the Virgin Annunciate, by Fra Angelico, before 1429) were scanned by means of terahertz time-domain imaging (THz-TDI). THz analysis supplied information on the...... as on the extension and nature of subsurface cracks in the panel painting of St. Francis, St. Onofrio, and the Virgin Annunciate....... on the stratigraphy of the panel paintings and the associated construction, "gessoing" and gilding techniques. Furthermore, THz-TDI provided information regarding the location of restoration materials within the painting stratigraphy on St. Jerome, St. John the Baptist, and the Archangel Gabriel, as well...

 1. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ribeiro Karina Guimarães

  2001-01-01

  Full Text Available Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações protéicas A, B1, B2, B3 e C apresentaram-se, respectivamente, entre 22,10 e 35,53%; 0,24 e 4,55%; 30,37 e 31,34%; 26,55 e 36,62%; e 5,75 e 6,76%, como proporções da proteína bruta total, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. As taxas de digestão das frações protéicas B1, B2 e B3 encontraram-se entre 0,319 e 1,324; 0,0724 e 0,0936; e 0,0077 e 0,012 h -1, respectivamente, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. Os teores de carboidratos totais variaram de 72,98 a 78,77%, em fenos com 28 a 56 dias de rebrota. Os valores das frações A, B1, B2 e C de carboidratos apresentaram-se entre 2,73 e 5,44%; 1,91 e 2,35%; 77,49 e 80,59%; e 13,59 e 17,87%, respectivamente, como proporções dos carboidratos totais, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota. As taxas de digestão das frações de carboidratos A + B1 e B2 encontraram-se entre 0,181 e 0,20 e 0,04 e 0,0466 h -1, respectivamente, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota.

 2. Avaliação do potencial antioxidante frente à oxidação lipídica e da toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das frondes de Dicksonia sellowiana (Presl. Hook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. B. OLIVEIRA

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMOA espécie Dicksonia sellowiana, conhecida popularmente como xaxim, é uma samambaia natural do continente americano e encontrada no Brasil na Mata Atlântica. Em 2001 foi inserida na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção em decorrência da exploração para a confecção de vasos para a jardinagem. O presente trabalho descreve o potencial antioxidante lipídico (TBARS e Sistema β-caroteno/ácido linoleico do extrato bruto e frações obtidos através de aparato de Soxhlet de frondes de Dicksonia sellowiana, além da atividade citotóxica e hemolítica in vitro. Pelo método TBARS, todas as amostras testadas apresentaram atividade, destacando a fração acetato de etila e extrato bruto cuja atividade foi comparável ao padrão ácido ascórbico. No sistema β-caroteno/ácido linoleico, a fração acetato de etila e extrato bruto apresentaram inibição da oxidação do ácido linoleico, destaque para a fração acetato de etila que não se diferenciou estatisticamente do padrão BHT. Na avaliação da toxicidade preliminar, não fora observado atividade citotóxica e hemolítica do extrato bruto e frações nos modelos testados. Os resultados demonstram o potencial antioxidante da espécie vegetal nos modelos de inibição da oxidação lipídica sem apresentar toxicidade.

 3. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 4. Crença, concepção e competência dos professores do 1º E 2º ciclos do ensino fundamental com relação à fração

  OpenAIRE

  Canova, Raquel Factori

  2006-01-01

  O presente trabalho teve por objetivo identificar e analisar as crenças, concepções e competências dos professores que atuavam no 1º e 2º ciclos no Ensino Fundamental no que diz respeito ao conceito de fração. Para isso o estudo se propôs a responder a seguinte questão de pesquisa: Qual é o entendimento que os professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental apresentam em relação ao conceito de fração? Para responder tal questão, primeiro, construímos uma sustentação teórica baseada nas...

 5. Hvornår afviger lejen »væsentligt« fra det lejedes værdi (eller markedslejen)? - en kommentar til U 2011.1639 H og T:BB 2014.457 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2014-01-01

  Det lejedes værdi – og markedslejen i erhvervslejeforhold – skal afvige »væsentligt« fra den gældende leje, for at den gældende leje kan forhøjes eller nedsættes. Det følger af en række bestemmelser i lejelovgivningen. Det er aldrig – trods forsøg derpå – blevet endeligt fastslået i retspraksis, ...

 6. “Il Dolore, il Lutto, la Gloria. Rappresentazioni Fotografiche della Grande Guerra fra Pubblico e Privato, 1914-1940” a Conference on the First World War and its Representations

  OpenAIRE

  Gianluigi Di Giangirolamo

  2016-01-01

  On the occasion of the First World War Centenary, the Department for Cultural Heritage of the University of Bologna in Ravenna together with the SISF Italian Society for the Study on photography, promoted the conference Il dolore, il lutto, la gloria. Rappresentazioni fotografiche della grande guerra fra pubblico e privato, 1914-1940 between 26-28 May, 2016. The conference was organised in collaboration with the University of Padova, the Fundation of Historical Studies Filippo Turati of Flore...

 7. ”... and ACTION !” Filmprojektets produktionsledelse observeret gennem byggepladsens optik. Fra multidimensional planlægning over konsensus baseret styring til motiverede arbejdsflow

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egebjerg, Christin

  filmproduktioner langt bedre opfylder deres mål for tid, budget og kvalitetskrav til produktet, end byggeproduktioner gør det. Hermed bidrager afhandlingen til projektledelsesteorien, hvor der længe har været efterlyst et integreret ledelsessystem for transformation, flow og værdi. En del af styringssystemet...... produktioner har dagligt skiftende vilkår for driftsplanlægningen. Afhandlingen kalder princippet for ’Fragmentplanlægning©’ og fortolker det i forhold til et byggeprojekt. Hermed ligner tilgangen både en blanding og en udvidelse af kendte planlægningsværktøjer i byggeriet som cyklogrammer, netværksdiagrammer...... og Last Planner System™. Med en så detaljeret procesplan, skal produktionen styres ’fra minut til minut’. På et filmset benyttes en uafhængig processtyrer (indspilningsleder), som koordinerer den opgave i samarbejde med produktionsleder og værdileder (instruktør). Dermed har filmproduktionen i det...

 8. Adsorção de arsenato (HAsO42- pela fração argila de solos das Penínsulas Keller e Barton, ilha Rei George, Antártica Marítima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovana Clarice Poggere

  Full Text Available RESUMO Objetivou-se determinar a capacidade máxima de adsorção de As(V na forma de HAsO42- (CMAAs pela fração argila de solos em diferentes ambientes nas Penínsulas Keller e Barton, Ilha Rei George, Antártica Marítima. Foram realizadas análises química e granulométrica na terra fina seca ao ar, e na fração argila quantificou-se o material amorfo e a CMAAs. Os dados das análises químicas, granulometrica e da fração argila foram correlacionados com a CMAAs. A CMAAs foi baixa (3.554 mg kg-1, sendo o perfil com influência ornitogênica de pinguins o que apresentou os maiores valores. O pH básico das soluções de saturação não favoreceu a adsorção da espécie desprotonada HAsO42-. A quantidade de argila dos solos foi menos importante que a composição mineralógica na dinâmica de retenção de HAsO42-, sendo que os óxidos de Al e Fe amorfos foram os principais responsáveis pela adsorção desse poluente.

 9. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 10. Estoques de carbono e nitrogênio e distribuição de frações orgânicas de latossolo do cerrado sob diferentes sistemas de cultivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Freixo

  2002-06-01

  Full Text Available Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito de sistemas de cultivo sobre os estoques de carbono e nitrogênio e sobre a distribuição de frações (leve e pesada da matéria orgânica de Latossolo Vermelho-Amarelo, em experimento da Embrapa Arroz e Feijão (GO. Os tratamentos amostrados consistiram da combinação de dois sistemas de preparo do solo (plantio direto e aração mais gradagem do solo com duas rotações: (1 pousio/arroz - pousio/soja e (2 crotalária/arroz - milheto/soja. Como referência, foi amostrada também uma área de Cerrado, nas adjacências do local do experimento. As determinações de C e N das diferentes frações orgânicas foram realizadas entre os meses de janeiro e agosto de 2000. Em relação ao Cerrado, houve uma redução de cerca de 50 % nos teores de C e N dos solos cultivados. Os estoques de C e N nas áreas cultivadas não se mostraram inferiores nas áreas com revolvimento de solo, em relação às áreas sob plantio direto. A maior parte (60-90 % do carbono mostrou-se associada às frações granulométricas mais finas e a aração do solo aumentou esta tendência. Os teores de C nas frações leves foram reduzidos com a substituição da vegetação de Cerrado pelos agroecossistemas, e essa fração da matéria orgânica do solo (MOS caracterizou-se como o indicador mais sensível das alterações causadas pelos sistemas de cultivo avaliados sobre o teor da MOS.

 11. Avaliação da atividade antioxidante e alelopática do extrato etanólico e frações das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle de Melo Turnes

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o estudo das atividades antioxidante e alelopática das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, de modo a conduzir à descoberta de substâncias biologicamente ativas. O material vegetal foi submetido à extração etanólica e este extrato foi fracionado obtendo as frações (hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica. Para a avaliação da atividade antioxidante, empregaramse os métodos de redução do complexo fosfomolibdênio, de redução do radical DPPH e das substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico (TBARS. Quanto à alelopatia, as amostras foram testadas em quatro concentrações sobre a germinação e o desenvolvimento de radícula e hipocótilo das sementes de Lactuca sativa. As amostras evidenciaram atividade antioxidante significativa frente ao método de redução do complexo fosfomolibdênio quando comparada à rutina, e do TBARS quando comparado ao BHT, assim como a atividade alelopática, uma vez que estimularam tanto a germinação como o crescimento das sementes. A fração clorofórmica e acetato de etila demonstraram melhor potencial antioxidante com 204,17% e 127,11% em relação à rutina no método de formação do complexo fosfomolibdênio, e o extrato bruto e a fração hexano com 64,2% e 60,9%, em relação ao BHT, no método TBARS. No ensaio alelopático, destaca-se a fração clorofórmica, pois foi a única amostra que estimulou o crescimento do hipocótilo e radícula na maioria das concentrações, variando de 41 a 144%, e a fração acetato de etila que apresentou a maior porcentagem de estímulo nesse bioensaio, demonstrando estímulo de 274% do crescimento do hipocótilo. Este é o primeiro trabalho que demonstra a atividade antioxidante e alelopática de Z. rhoifolium.

 12. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 13. Os efeitos do extrato de Oliveira na redução de frações lipídica e glicemia: um estudo de caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleoni Venice Kunzler

  2017-03-01

  Full Text Available Atualmente a obesidade é uma questão de saúde pública trazendo muitas doenças correlatas como as dislipidemias, doenças cardiovasculares e diabetes. Muitos métodos vêm sendo empregados no tratamento destas consequências como os fitoterápicos, um deles é o extrato de oliveira que possui dentre outras substâncias os compostos fenólicos e antioxidantes. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do extrato sobre o colesterol e frações (VLDL, HDL, LDL, glicemia de jejum e triglicerídeos. Trata-se de um relato de caso, onde a pessoa estudada foi avaliada previamente por meio de peso (kg, altura (m, bioimpedância (%MM, %MG e realização de exames bioquímicos de sangue de colesterol e frações (LDL, HDL, VLDL glicemia de jejum e triglicerídeos. Então passou a ingerir 500 mg de extrato seco de oliveira em cápsulas duas vezes ao dia, uma de manhã e uma a noite, durante 60 dias. Após este período estes exames foram repetidos e obtidos resultados positivos, com redução de glicemia de jejum em 42,18%, Colesterol em 29,91%, LDL em 32,69%, VLDL em 35,31%, triglicerídeos em 35,31% e aumento de HDL em 33,33%. Conclui-se que os resultados foram positivos mostrados a partir dos exames, porém sugere-se que sejam realizados mais estudos, com maior número de pessoas, para confirmar os resultados encontrados. ABSTRACT The effects of olive extract on the reduction of lipid fractions and glycemia: a case study These days obesity is a public health issue bringing many related diseases as dyslipidemia, cardiovascular diseases and diabetes. Many methods have been used in the threatment of these consequences such as phytotherapy, one of them is the olive extract which has among other substances phenolic compounds and antioxidants. The objective of this study was to evaluate the supplementation effects of this extract over cholesterol and fractions (VLDL, HDL, LDL, fasting glycemia and triglycerides. This is a case

 14. Frações de fibra em aveia e sua aplicação em programas de melhoramento Oat fiber fractions and their application in breeding programs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Fernanda Lemons e Silva

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar frações de fibra em genótipos de aveia e avaliar o potencial do NIRS, utilizando grãos inteiros e moídos. Grãos descascados, inteiros e moídos, dos genótipos UFRGS 7, UFRGS 14, UFRGS 17 e de 99 linhagens recombinantes F7, de UFRGS 7 x UFRGS 17, foram analisados quanto aos teores de fibras total, solúvel e insolúvel, pelo método enzimático gravimétrico. Amostras de grãos, descascados inteiros e grãos moídos, foram também analisadas pelo NIRS. Os resultados indicaram que a utilização do NIRS, para avaliação do teor de fibras a partir de grãos inteiros, é eficaz e pode ser empregada na seleção desse caráter em aveia.The objective of this work was to determine fiber fraction in oat genotypes and to evaluate the use of NIRS with whole and ground groats. Whole oat groats of UFRGS 7, UFRGS 14 and UFRGS 17 and 99 F7 recombinant inbred lines from UFRGS 7 x UFRGS 17, were analyzed for total fiber, soluble fiber and insoluble fiber contents, by gravimetric-enzymatic method. Samples of whole and ground groats, were also analyzed by NIRS. The results showed that the NIRS method was efficient to determine fiber content using whole grain, and it is possible to use it for selection in oat.

 15. Estoque e frações de carbono orgânico e fertilidade de solo sob floresta, agricultura e pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marihus Altoé Baldotto

  2015-06-01

  Full Text Available O entendimento dos fenômenos de trocas de carbono entre solo, água e atmosfera é fundamental para o manejo e a conservação de ecossistemas naturais e agrários. Os objetivos deste trabalho foram determinar os estoques de carbono orgânico, as suas frações e a fertilidade do solo sob os manejos florestal (mata remanescente, integrando agricultura e florestas (eucalipto e cutieira e em monoculturas agrícola (sob pivô central e pastoril (braquiária, na Bacia do Rio Paraopeba, em Florestal-MG, visando a propor indicadores para a avaliação de manejo e conservação do solo. As amostras de solo foram coletadas em remanescente de mata nativa (Mata, em área agrícola cultivada sob irrigação de pivô central (Pivô e em áreas de cultivo de Corymbia citriodora (Corymbia citriodora (Hook. K.D. Hill & L.A.S. Johnson (Eucalipto, Joannesia princeps Vell. (Cutieira e Brachiaria decumbens Stapf (Pasto, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. Os resultados indicaram que as estimativas dos estoques e de estabilidade do carbono orgânico aumentaram com a fertilidade do solo. Os sistemas florestais, principalmente a Mata, acompanhada pelos sistemas de manejo do solo integrando florestas à pastagem, em comparação com o cultivo contínuo ou a monocultura de pastagem, apresentaram estoques de carbono maiores, mais estáveis e menos solúveis, com formas mais aromáticas e hidrofóbicas (maior relação AH/AF, indicando menor potencial de lixiviação de carbono para o sistema aquático adjacente.

 16. Milk di Beverly Farmer e The Home Girls di Olga Masters: voci e parole creative di donne fra Australia e Grecia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Riem

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract - The critical foundations of this essay are Eisler’s idea of “partnership” and Panikkar’s “creative word” applied to some short stories by the Australian writers Beverly Farmer (Milk, 1983 and Olga Masters (Home Girls, 1982. I aim at showing how, despite their different biographies and cultural backgrounds, the two writers focus on feminine voices telling us of the centrality of partnership and human feeling. This unveils the cultural myth of division and antagonism between male and female created by society that Eisler defines “dominant or “dominator”. Farmer and Masters defy this cultural myth of male dominance in the lyricism of everyday moments that express, mythically and metaphysically, the creative essence of life. Abstract - In questo saggio, basandomi sul discorso di Eisler sulla ‘partnership’ e di Panikkar sulla ‘parola creativa’, focalizzo l’attenzione su alcuni racconti di due autrici australiane: Beverly Farmer (Milk, 1983 e Olga Masters (Home Girls, 1982. Il saggio intende dimostrare come, pur nella diversità della loro biografia e retroterra culturale, le autrici diano spazio a voci ‘femminili’ che ci raccontano del sentire umano di partnership, dove le distanze e le separazioni fra maschile e femminile si dimostrano come culturalmente create in una società che Eisler definisce di ‘dominio’. La sfida ai miti culturali di dominio si manifesta nella centralità lirica di momenti apparentemente insignificanti, che invece raccolgono in sé, miticamente e metafisicamente, l’essenza creativa del vivere.

 17. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 18. Estoques e frações de carbono orgânico em Latossolo Amarelo submetido a diferentes sistemas de manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliane Pereira Campos

  2013-03-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos de sistemas de manejo do solo sobre os estoques e as frações de carbono orgânico de um Latossolo Amarelo, no cerrado do Piauí. Foram avaliados os sistemas: plantio convencional por três anos; plantio direto por três e cinco anos, com uso de milheto como cultivo de cobertura; e plantio direto por nove anos, dos quais sete com uso de milheto e dois com forrageira (Urochloa brizantha. Utilizou-se área de cerrado nativo como referência. Amostras de solo foram coletadas nos períodos chuvoso e seco, das camadas de 0,00-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m, para determinação de: estoques e totais de carbono orgânico e nitrogênio; teores de substâncias húmicas; e índice de humificação. Na camada de 0,00-0,05 m, em ambos os períodos, foram observados os maiores teores de carbono no solo sob cerrado. No entanto, nos dois períodos e nas quatro profundidades, verificaram-se os maiores estoques de carbono e nitrogênio bem como os maiores teores de substâncias húmicas nos solos sob plantio direto por cinco e nove anos. Os maiores índices de humificação também foram observados nesses solos, no período seco. O plantio direto, associado ao uso de cultivos de cobertura, diminui a mineralização da matéria orgânica do solo, estoca carbono no solo em profundidade e favorece o sequestro de carbono em áreas do cerrado do Piauí.

 19. Dysarthria in individuals with Parkinson's disease: a protocol for a binational, cross-sectional, case-controlled study in French and European Portuguese (FraLusoPark).

  Science.gov (United States)

  Pinto, Serge; Cardoso, Rita; Sadat, Jasmin; Guimarães, Isabel; Mercier, Céline; Santos, Helena; Atkinson-Clement, Cyril; Carvalho, Joana; Welby, Pauline; Oliveira, Pedro; D'Imperio, Mariapaola; Frota, Sónia; Letanneux, Alban; Vigario, Marina; Cruz, Marisa; Martins, Isabel Pavão; Viallet, François; Ferreira, Joaquim J

  2016-11-17

  Individuals with Parkinson's disease (PD) have to deal with several aspects of voice and speech decline and thus alteration of communication ability during the course of the disease. Among these communication impairments, 3 major challenges include: (1) dysarthria, consisting of orofacial motor dysfunction and dysprosody, which is linked to the neurodegenerative processes; (2) effects of the pharmacological treatment, which vary according to the disease stage; and (3) particular speech modifications that may be language-specific, that is, dependent on the language spoken by the patients. The main objective of the FraLusoPark project is to provide a thorough evaluation of changes in PD speech as a result of pharmacological treatment and disease duration in 2 different languages (French vs European Portuguese). Individuals with PD are enrolled in the study in France (N=60) and Portugal (N=60). Their global motor disability and orofacial motor functions is assessed with specific clinical rating scales, without (OFF) and with (ON) pharmacological treatment. 2 groups of 60 healthy age-matched volunteers provide the reference for between-group comparisons. Along with the clinical examinations, several speech tasks are recorded to obtain acoustic and perceptual measures. Patient-reported outcome measures are used to assess the psychosocial impact of dysarthria on quality of life. The study has been approved by the local responsible committees on human experimentation and is conducted in accordance with the ethical standards. A valuable large-scale database of speech recordings and metadata from patients with PD in France and Portugal will be constructed. Results will be disseminated in several articles in peer-reviewed journals and in conference presentations. Recommendations on how to assess speech and voice disorders in individuals with PD to monitor the progression and management of symptoms will be provided. NCT02753192, Pre-results. Published by the BMJ Publishing

 20. Phosphorus fractions in sandy soils of vineyards in southern Brazil Frações de fósforo em solos arenosos cultivados com videira na região sul do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Djalma Eugênio Schmitt

  2013-04-01

  Full Text Available Phosphorus (P applications to vineyards can cause P accumulation in the soil and maximize pollution risks. This study was carried out to quantify the accumulation of P fractions in sandy soils of vineyards in southern Brazil. Soil samples (layers 0-5, 6-10 and 11-20 cm were collected from a native grassland area and two vineyards, after 14 years (vineyard 1 and 30 years (vineyard 2 of cultivation, in Santana do Livramento, southern Brazil, and subjected to chemical fractionation of P. Phosphorus application, especially to the 30-year-old vineyard 2, increased the inorganic P content down to a depth of 20 cm, mainly in the labile fractions extracted by anion-exchange resin and NaHCO3, in the moderately labile fraction extracted by 0.1 and 0.5 mol L-1 NaOH, and in the non-labile fraction extracted by 1 mol L-1 HCl, indicating the possibility of water eutrophication. Phosphorus application and grapevine cultivation time increased the P content in the organic fraction extracted by NaHCO3 from the 0-5 cm layer, and especially in the moderately labile fraction extracted by 0.1 mol L-1 NaOH, down to a depth of 20 cm.As aplicações de fósforo (P em vinhedos podem causar o acúmulo desse nutriente no solo e maximizar seu potencial poluente. Este trabalho objetivou quantificar as frações de acumulação de P em solos arenosos cultivados com videiras na região Sul do Brasil. Para isso, amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-5, 6-10 e 11-20 cm em uma área de campo nativo e em dois vinhedos: um com 14 anos de cultivo (vinhedo 1 e outro com 30 anos (vinhedo 2, localizados no município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (RS, Brasil. As amostras foram secas, moídas e submetidas ao fracionamento químico de P. Os resultados evidenciaram que os teores de P inorgânico aumentaram até 20 cm de profundidade, principalmente no vinhedo 2, em especial nas frações lábeis extraídas por resina de troca aniônica e por NaHCO3, na fra

 1. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Auxiliadora Tirelli

  2010-12-01

  Full Text Available Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae e Peltophorum dubium (Fabaceae e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação dos taninos. Em seguida, os extratos foram submetidos a fracionamento para a obtenção das frações tânicas, que foram incorporadas à dieta artificial e oferecidas para lagartas de S. frugiperda. Todas as espécies vegetais estudadas apresentaram taninos condensados, sendo que S. terebinthifolius apresentou menor quantidade desses compostos. A fração tânica de P. dubium causou redução no peso das lagartas e pupas, diminuição na sobrevivência de S. frugiperda durante as fases larval e pupal, e acarretou menor consumo alimentar, além de prolongar a duração das fases imaturas desse inseto. O tratamento com S. terebinthifolius causou redução na percentagem de sobrevivência, durante a fase de pupa. Pupas provenientes de lagartas que receberam tratamento com a fração de E. contortisiliquum tiveram aumento no seu período de desenvolvimento. Lagartas alimentadas com a fração proveniente de P. dubium apresentaram a menor taxa de crescimento relativo (RGR, menor eficiência de conversão do alimento digerido (ECD e maior custo metabólico (CM. A digestibilidade aproximada (AD foi maior para os tratamentos com as frações tânicas de P. dubium e S. terebinthifolius.The objective of this study was to quantify condensed tannins present in the stem bark of Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae and Peltophorum dubium (Fabaceae and to verify the effect of tannic

 2. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 3. Alteração nas frações das proteínas miofibrilares e maciez do músculo Longissimus de bovinos no período post mortem

  OpenAIRE

  Santos,Gilmara Bruschi; Ramos,Paulo Roberto Rodrigues; Spim,Jeison Solano

  2014-01-01

  Objetivou-se com o estudo identificar por eletroforese as mudanças nas frações das proteínas musculares durante período postmortem de bovinos de diferentes grupos genéticos e analisar a maciez da carne em amostras resfriadas por 24 horas (não maturadas) e maturadas por 7 dias. Foram utilizadas amostras do musculo Longissimus de quarenta e oito bovinos pertencentes a 4 grupos genéticos: 12 Nelore; 12 cruzados ½ Nelore ½ Aberdeen-Angus x Brahman; 12 Brangus; 12 cruzados ½ nelore ½ Aberdeen-Angu...

 4. “Il Dolore, il Lutto, la Gloria. Rappresentazioni Fotografiche della Grande Guerra fra Pubblico e Privato, 1914-1940” a Conference on the First World War and its Representations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gianluigi Di Giangirolamo

  2016-11-01

  Full Text Available On the occasion of the First World War Centenary, the Department for Cultural Heritage of the University of Bologna in Ravenna together with the SISF Italian Society for the Study on photography, promoted the conference Il dolore, il lutto, la gloria. Rappresentazioni fotografiche della grande guerra fra pubblico e privato, 1914-1940 between 26-28 May, 2016. The conference was organised in collaboration with the University of Padova, the Fundation of Historical Studies Filippo Turati of Florence and the Institute of the History of Italian Risorgimento of Rome.

 5. Análise fitoquímica, potencial antioxidante e toxicidade do extrato bruto etanólico e das frações da espécie Senecio westermaniiDusén frente à Artemia salina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.J.Z. MERINO

  2015-01-01

  Full Text Available RESUMO A espécie Senecio westermanii Dusén pertencente à família Asteraceae é planta endêmica e nativa do Brasil encontrada na região da Floresta Atlântica, nos estados do Paraná e São Paulo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição fitoquímica do extrato bruto etanólico e frações das partes aéreas (folha e caule de S. westermanii utilizando-se a análise fitoquímica qualitativa e cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD, avaliar in vitro a toxicidade preliminar utilizando Artemia salina e o potencial antioxidante. O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, flavonoides, iridoides, esteroides/triterpenos, heterosídeos saponínicos e aminogrupos. Através da análise realizada por CLAE-DAD obteve-se o fingerprint característico de cada amostra. No ensaio frente à A. salina houve ausência de toxicidade das amostras, o resultado da DL50 para todas as amostras foi superior a 1000 μg/mL. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pela redução do complexo fosfomolibdênio, com destaque para a fração clorofórmio que apresentou atividade antioxidante de 92,51% em relação ao padrão rutina. Com relação ao ensaio de redução do radical DPPH•, a fração acetato de etila apresentou IC50 de 26,98 μg/mL. Pelo ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS a fração hexano apresentou o melhor índice antioxidante em relação ao padrão rutina. Os resultados obtidos demonstram evidências de que a espécie é fonte potencial de antioxidantes naturais, estimulando assim novos estudos que viabilizam sua utilização no tratamento de patologias associadas aos radicais livres. Além disso, a espécie não apresentou atividade tóxica preliminar, assegurando sua aplicabilidade.

 6. Musikterapiens appel og virkefelt. Et interaktionsteoretisk perspektiv på et prøveforløb med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i Inge Nygaard Pedersens artikel om musikterapi med en teenagepige med diagnosen infantil autisme, diskuteres musikterapiens appel og virkefelt. Ud fra en interaktionsteoretisk vinkel fremhæves handlingsaspektet i musikterapi - og herunder balancenmellem kendt og ukendt, forventingsstrukturer samt opbygning af en fælles interaktionshistorie mellem patient og terapeut. Endelig drøftes betydningen af musiks identitetsskabende funktion for børn og unge, samt aspekter af det musikalske samspils styrke i forhold til at opbygge en terapeutisk alliance.

 7. Craqueamento catalítico de polietileno em condições de refinaria: produção de frações combustíveis Catalytic cracking of polyethylene under refinery conditions: production of combustible fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra M. Ribeiro

  2006-12-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado em uma unidade de teste de microatividade para estudar o processo de craqueamento catalítico das cargas combinadas de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade com vaselina, frente a catalisadores comerciais de FCC (alta e baixa atividades, para avaliar a produção das frações combustíveis (gasolina, diesel e resíduo. As cargas combinadas de PEBD e PEAD/vaselina foram processadas em condições de refinaria. Para as cargas de PEBD/vaselina, a 2, 6 e 10% p/p, a produção da fração gasolina foi favorecida pelo catalisador de alta atividade, enquanto que a carga de PEAD/vaselina a 2% p/p, para produção da mesma fração, o catalisador de baixa atividade apresentou melhor eficiência. Todas as cargas combinadas, nas diversas concentrações, mostraram que o material inerte (caulim apresenta maior atuação, na produção da fração resíduo, indicando a ocorrência preferencial de craqueamento térmico.This work was carried out in an unit of microactivity test, to study the process of combined feeds of low density and high density polyethylenes with vaseline and commercial FCC catalysts (of low and of high activities, to evaluate the production of fuel fractions (gasoline, diesel and residue. The combined feeds of PEBD and PEAD/vaseline, at different concentrations, were processed under refinery conditions. For feeds of PEBD/vaseline at 2, 6 and 10% w/w, production of the gasoline fraction was favored with the high-activity catalyst, while for the PEAD/vaseline feed at 2%, in the production of the same fraction, the low-activity catalyst presented better performance. For all the combined feeds, in all concentrations, the inert material showed better performance for the production of residue fraction, indicating the preferential occurrence of thermal cracking.

 8. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. de Carvalho

  2012-04-01

  Full Text Available O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1 e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20% em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção de grãos verdes, matéria seca e fresca da parte aérea apresentaram resultados semelhantes, obtendo elevados valores quando se utilizou água de 3,3 dS m-1 com a fração de lixiviação de 10%, obtendo efeito deletério com o aumento da fração de lixiviação.The objective of present study was to evaluate the corn crop in respect to the production and biometry under drip irrigation system with saline waters at lysimeter station of drainage. The treatments consisted of two levels of water salinity (CEa - 1.2 and 3.3 dS m-1 and five leaching fractions (LF - 0, 5, 10, 15 and 20%, in a completely randomized experimental design (2 x 5 factorial. The experiment was conducted at the Department of Rural Technology of the UFRPE, Recife/PE. The productivity of hydrated and dried pulp and of weight of cob with and without husks, fresh and dry matter of the aerial parts, stem diameter and height of plant were evaluated. The productivity of hydrated pulp and the fresh and dry matter of the aerial parts presented high values when water of 3.3 dS m-1 was used with leaching fraction of 10%, obtaining decreasing effect with the increase of the leaching fraction.

 9. Desenvolvimento do processo de craqueamento térmico de frações pesadas e ultra pesadas de petróleo utilizando radiação laser de CO2

  OpenAIRE

  Oscar Javier Celis Ariza

  2012-01-01

  Resumo: O potencial aproveitamento dos resíduos de petróleo obtido por destilação atmosférica ou a vácuo tem estimulado a procura de novos processos com a finalidade de transformar estas frações de baixo valor comercial, em derivados nobres de alto valor, tais como a gasolina e o GLP. O craqueamento térmico (viscorredução, coqueamento retardado) ou craqueamento catalítico (FCC, hidrocraqueamento) fazem parte deste grupo de processos amplamente utilizados em todo o mundo. Contudo, um dos desaf...

 10. Broen fra Berlin til Athen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, Ole Verner

  2016-01-01

  Der er mange broer til Museumsinsel i Berlin eller ”Athen am Spree”, som den også blev døbt under romantikken. To af de vigtigste broer er Friedrichsbrücke og Schlossbrücke. Fortællingen om disse to broer er også en fortælling om Tysklands storhed og fald og om den gigantiske rekonstruktion, som...

 11. Naturvidenskab - fra forskning til nyhed

  OpenAIRE

  Rasmussen, Jeannie Bøg; Corfixen, Natasja Lykke; List, Karoline Cecilie Knudsen; Thevapalan, Thenuga; Thorsted, Phillip Alexander; Kløvgaard, Ida; Hansen, Kasper Alexander Brauner; Rosenlund, Cecilie

  2015-01-01

  The composition of the gut microbiota is essential for a number of medical conditions and this area is currently undergoing a lot of research. In a publication in the journal Nature, Suez et al. (2014), describes the impact of the non-caloric artificial sweeteners saccharin, sucralose and aspartame on the blood glucose, the impact of saccharin on the gut microbiota and the adverse effects associated with the metabolic diseases, obesity and Diabetes mellitus. Products containing artificial swe...

 12. Enkeltmannsforetak fra etablering til vekst

  OpenAIRE

  Zuneira, Ali

  2012-01-01

  Alle bedrifter går igjennom ulike livssykluser. som iverksetter bedriften ønsker å vokse, men i etableringsfasen møter grundere ulike utfordringer. Disse utfordringene må håndteres på en effektiv måte, dersom bedriften skal utvikles i senere stadier samt bli klar for å takle nye utfordringer. Grundere blir konfrontert med ulike utfordringer, som krever at gründeren må bedrive ulik ledelse i ulike fasene i bedriftens livssyklus. Gründeren må inneha nødvendig kunnskap og lederkvalifikasjone...

 13. Inspiration fra NY-times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever.......NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever....

 14. Fra depressiv til tragisk realist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosengaard, Hans Ulrik

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i Jonathan Franzens essay "Why bother?" og nedslag i forfatterskabets romaner skrives en distinktion frem mellem to former for realisme og sortsyn.......Med udgangspunkt i Jonathan Franzens essay "Why bother?" og nedslag i forfatterskabets romaner skrives en distinktion frem mellem to former for realisme og sortsyn....

 15. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 16. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  The starting point of this article is the concept of civil war in Giorgio Agamben’s Homo Sacer-series. In spite of its relative obscurity, Agamben insists that it is the fundamental political structure, which has characterized all of western history since Ancient Greece. As such it constitutes...... and conflict e.g. revolution, are always already internal to the sovereign state, and can therefore only serve to reaffirm it. The state of exception thus produces an inherent incapacity to think or move beyond the sovereign state. Agamben subsequently attempts to challenge the state of exception albeit...... with varying degrees of success. This suggest the necessity of taking exception to the exception and explode the conceptual coupling of civil war and sovereign power, in order to create a space where it is possible to think political contestation within or beyond the works of Agamben....

 17. Fra Snapshot til Snap Share

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Frants

  2015-01-01

  Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads......Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads...

 18. Fra politiker til policy professionel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida; Pedersen, Leif Hemming

  2017-01-01

  I 1996 problematiserede socialdemokraten Erling Olsen professionaliseringen af dansk politik. Han påpegede, at flere politikere forlod Folketinget og blev ansat som lobbyister i PR-bureauer. Denne udvikling beskrives i den internationale litteratur som en ’svingdør’ mellem politik og det private ...

 19. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 20. Læren fra Shell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørding Olsen, Anders

  2017-01-01

  Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst......Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst...

 1. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske...

 2. Fri os fra ejerskabets byrde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2017-01-01

  Engang var musik et statussymbol og en luksus. Man måtte nemlig købe den musik, som man gerne ville lytte til på en lp eller en cd, der var ganske dyr – en enkelt lp eller cd kostede det samme som to måneders Spotify-abonnement. Og lp’en og cd’en gav kun adgang til at lytte til de udvalgte numre,...

 3. Tvangsflytning fra plejehjem til plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2012-01-01

  Politically enforced closing down and relocations of nursing homes are common in many municipalities. Through the construction of a specific nursing home relocation and interviews with the staff, residents, and relatives, this article describes how the relocation has occurred and has been handled...... as seen from the perspectives of both the elderly, their relatives, and the staff, as well as the impact, this relocation has had on these groups of people. Hermeneutically inspired analyses are unfolded within the categories “The political decision to relocate the nursing home”, “Information...... to and the involvement of the participants in the relocation process”, “The actual practical relocation”, and “The new life – deprivations and benefits”. The article shows that a relocation of a nursing home and its residents and employees is a municipal, economically based decision with implications for both...

 4. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 5. Disruption fra øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartelius, Anne Mette

  2017-01-01

  Efter en uge i 'Det vilde Østen' med alle sanser indstillet på østerlandsk æstetik kan man godt få den tanke, at vi alle har brug for designdisruption herhjemme i vores postmodernistiske vestlige del af verden....

 6. Frações solúveis e insolúveis do hidrolisado proteico de resíduo de sardinha na alimentação do jundiá: consumo de ração e excreção de amônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.E.H.P. Fabregat

  Full Text Available RESUMO O hidrolisado proteico de pescado é produzido por meio da hidrólise enzimática de resíduos da indústria de pescado, resultando em um ingrediente de excelente qualidade para ser utilizado na alimentação de peixes. O objetivo deste estudo foi determinar o efeito das frações do hidrolisado proteico de resíduo de sardinha sobre o consumo de ração e excreção de amônia de juvenis de jundiá. Foram testadas as frações solúveis e insolúveis do hidrolisado de músculo de sardinha, avaliadas individualmente e combinadas entre si. Juvenis de jundiás (9,76±0,55g foram divididos em 12 aquários de 20L, na densidade de quatro peixes por aquário, resultando em uma biomassa média de 1,90±0,17g/L. O hidrolisado proteico foi produzido com carcaças limpas de sardinhas mediante o uso da enzima protease bacteriana Protamex(r (Novozymes A/S e dele derivaram as frações solúveis e insolúveis. As dietas foram isoproteicas (39% PB e isoenergéticas (4450kcal EB/kg, e as frações do hidrolisado foram incluídas de forma a fornecerem 50% da proteína das rações. A fração solúvel apresentou grau de hidrólise mais elevado (20,1% em relação à fração insolúvel (9,97%. As duas dietas contendo a fração solúvel do hidrolisado foram as mais consumidas. Com cinco horas de avaliação, a dieta contendo a fração solúvel do hidrolisado aumentou a excreção de amônia em relação à dieta contendo a fração insolúvel. Após 25 horas, a fração solúvel também aumentou a excreção de amônia, mas, desta vez, em relação à dieta contendo a combinação das duas frações. Conclui-se que a inclusão da fração solúvel do hidrolisado de músculo de sardinha estimula o consumo de ração, todavia, quando a inclusão é elevada, pode haver aumento da excreção de amônia de juvenis de jundiá.

 7. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... blodprøve i gestationsuge 9 sammenlignet med øvrige uger skyldes at PAPP-A´s diskriminationsevne er maksimal omkring gestationsuge 9. Detektion af Trisomi 18, 13 og triploidi: Tallene i parentes angiver detektionsraten efter inklusion af misdannelsesscanning i gestationsuge 18-19. Singleton (alle prøver...

 8. Compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura Solid fraction composting of residual water from pig farms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available Avaliar o desenvolvimento do processo de compostagem utilizando como substrato à fração sólida da água residuária de suinocultura foi o objetivo deste trabalho. Para a obtenção da fração sólida, a água residuária de suinocultura foi submetida ao peneiramento, utilizando-se de peneira com malha de 1 milímetro. Após separação, a fração sólida foi utilizada para a confecção de três leiras de compostagem, em pátio com piso de concreto e cobertura plástica. Durante a compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura, foram avaliados: temperatura, reduções de sólidos totais (ST, sólidos voláteis (SV, demanda química de oxigênio (DQO, carbono orgânico, matéria orgânica compostável (MOC, matéria orgânica resistente à compostagem (MORC, números mais prováveis (NMPs de coliformes totais e coliformes termotolerantes, além do volume e dos teores de nutrientes no composto. A compostagem mostrou-se eficiente no tratamento da fração sólida da água residuária de suinocultura devido à elevada minimização do poder poluente dos dejetos, observando-se reduções de 71,24% nos teores de ST, 64,55% no volume, 56,89% no teor de DQO e 56,89% na MOC. Foram verificadas reduções de 100% nos NMPs de coliformes totais e termotolerantes, o que possibilita seu uso como adubo orgânico.This work aimed to evaluate the development of the composting process by using the solid fraction of residual water from a pig farm. To obtain the solid fraction, the residual water was sewed in a 1mm screen sew. After separation, the solid fraction was used to form three composting piles, on a patio with concrete floor and plastic cover. During composting the solid fraction of residual water from pig farms was monitored: temperature, total solids reduction (TS, volatile solids (VS chemical demand for oxygen (CDO, organic carbon, compostable organic matter (COM, organic matter resistant to composting (OMRC, most probable

 9. Catechol inhibits FADH2-linked respiration in rat liver mitochondrial fraction Catecol inibe FADH2 ligado à respiração na fração mitochondrial do fígado do rato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Emílio Sampaio Barreto

  2005-01-01

  Full Text Available PURPOSE: The aim of this work was to investigate the hypothesis that catechol inhibits FADH2-linked basal respiration in mitochondria isolated from rat liver homogenates. Moreover, catechol ability to induce peroxidation of biomolecules in liver nuclear fractions was also studied. METHODS: Rat liver homogenates were incubated with 1mM 1,2-dihydroxybenzene (catechol at pH 7.4 for up to 30 minutes. After that, mitochondrial fractions were isolated by differential centrifugation. Basal oxygen uptake was measured using a Clark-type electrode after the addition of 10 mM sodium succinate. Nuclear fractions were incubated in the presence of 1 mM catechol for 17 hours at room temperature and the peroxidation of biomolecules was investigated by the reaction with thiobarbituric acid, which was determined spectrophotometrically at 535 nm. RESULTS: Catechol induced a time-dependent partial inhibition of FADH2-linked basal mitochondrial respiration, however this substance was unable to induce a direct peroxidation of biomolecules in hepatic nuclear fractions. CONCLUSION: Catechol produced an inhibition of basal respiration associated to FADH2 in isolated liver mitochondria that could lead to cytotoxicity, ROS generation and cell death.OBJETIVO: Testar a hipótese do catecol inibir a respiração basal associada ao FADH2 em frações mitocondriais hepáticas de rato. Além disso, estudou-se também a capacidade do catecol de induzir peroxidação de biomoléculas nas frações nucleares. MÉTODOS: Os homogeneizados de fígado de ratos foram incubados com catecol a 1 mM em pH fisiológico. Depois disso, as frações mitocondriais foram isoladas por centrifugação diferencial. O consumo basal de oxigênio foi medido com um eletrodo do tipo Clark após injeção de succinato a 10 mM. Frações nucleares foram incubadas com catecol por 17 horas à temperatura ambiente e a peroxidação de biomoléculas foi investigada pela reação com o ácido tiobarbitúrico e

 10. Soil phosphorus fractions in sandy soils amended with cattle manure for long periods Frações de fósforo em solos arenosos adubados com esterco por longos períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2009-06-01

  Full Text Available Phosphorus fractions were determined in soil samples from areas fertilized or not with farmyard cattle manure (FYM and in samples of FYM used in the semi-arid region of Paraiba state, Brazil. Soil samples were taken from the 0-20; 20-40 and 40-60 cm layers of 18 cultivated areas, which, according to interviews with farmers, had been treated with 12 to 20 t ha-1 FYM annually, for the past 2 to 40 years. Soil samples were also collected from four unfertilized pasture areas as controls. Phosphorus in the soil samples was sequentially extracted with water (Pw, resin (Pres, NaHCO3 (Pi bic and Po bic, NaOH (Pi hid and Po hid, H2SO4 (Pacid and, finally, by digestion with H2SO4/H2O2 (Presd. Nine FYM samples were extracted with water, resin, Mehlich-1, H2SO4, NaOH or digestion with H2SO4/H2O2, not sequentially, and the extracts analyzed for P. The sampled areas had homogeneous, sandy and P-deficient soils; increases in total soil P (Pt above the mean value of the control areas (up to 274 mg kg-1 in the 0-20 cm layer of the most P-enriched samples were therefore attributed to FYM applications, which was the only external P input in the region. Regression analysis was used to study the relationship between soil P fractions and Pt. The Pacid fraction, related to Ca-P forms, showed the greatest increases (p Frações de P foram quantificadas em amostras de solo obtidas em áreas não adubadas e adubadas com esterco bovino e em amostras do esterco utilizado na região agreste do estado da Paraíba, Brasil. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 e 40- 60 cm em 18 áreas agrícolas que, pelos históricos levantados junto aos agricultores, vinham recebendo entre 12 e 20 Mg ha-1 de esterco anualmente, por períodos variando entre 2 e 40 anos. Como controle, foram retiradas amostras de solo em quatro áreas sob pastagem sem histórico de adubação. O P nas amostras de solo foi sequencialmente extraído com água (Pw, resina (Pres, NaHCO3

 11. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.

 12. Estoque de carbono em frações físicas da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob sistemas de manejo

  OpenAIRE

  Amadori, C.; Conceição, P.C.; Casali, C.A.; Calegari, A.; Batista, C.B.; Dieckow, J.

  2015-01-01

  A matéria orgânica do solo (MOS) relaciona-se com as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, sendo que seu estoque é influenciado pelos manejos do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do cultivo de plantas de cobertura e de sistemas de preparo, no estoque de carbono no solo e nas frações físicas da matéria orgânica. O experimento iniciou em 1986 no Iapar, em Pato Branco, sob um Latossolo Vermelho aluminoférrico. Os tratamentos analisados são uma combinação entre...

 13. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz

  OpenAIRE

  Jacob-Lopes,Eduardo; Zepka,Leila Queiroz; Queiroz,Maria Isabel; Netto,Flavia Maria

  2006-01-01

  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras ...

 14. Influência das frações de areia na retenção e disponibilidade de água em solos das formações Caiuá e Paranavaí

  OpenAIRE

  Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Alves,Sérgio José; Auler,Pedro Antonio Martins

  2013-01-01

  Tem sido verificado que a adoção das técnicas de uso e manejo para solos derivados do arenito Caiuá no noroeste do Paraná nem sempre corresponde às expectativas de produção das culturas. Nessa região ocorrem duas Formações desse arenito: a Caiuá e a Paranavaí, com diferenças na granulometria dos solos. A hipótese é de que os solos da Formação Caiuá tenham menor retenção e disponibilidade de água para a produção agrícola, em razão da maior proporção da fração de areia grossa do que solos da Fo...

 15. Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  OpenAIRE

  Damián, J.P.; Sacchi, I.; Reginensi, S.; De Lima, D.; Bermúdez, J.

  2008-01-01

  Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%), proteína total (3,48 vs 2,84%), caseína total (2,82 vs 2,23%), e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l) que o leite das cab...

 16. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  OpenAIRE

  Müller,D.C.M.; Pippi,N.L.; Basso,P.C.; Teixeira,L.V.; Sprada,A.G.; Graça,D.L.; Lopes,S.T.A.

  2013-01-01

  Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO) por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O ...

 17. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas

  OpenAIRE

  Atta, Ajax Mercês; Pontes, Angela Maria de Carvalho; Souza, Maria Luiza de; Repka, Daria; Rangel, Humberto A.

  1984-01-01

  p.487-490,v.18,n.6 Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp) da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cr...

 18. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae), e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae)

  OpenAIRE

  Valotto, Cleyde Ferreira Barreto; Silva, Heloisa Helena Garcia da; Cavasin, Gláucia; Geris, Regina; Rodrigues Filho, Edson; Silva, Ionizete Garcia da

  2011-01-01

  p. 194-200 Introdução: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresentase, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3° estádio, desse mosquito,causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas s...

 19. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae), e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae)

  OpenAIRE

  Valotto,Cleyde Ferreira Barreto; Silva,Heloisa Helena Garcia da; Cavasin,Gláucia; Geris,Regina; Rodrigues Filho,Edson; Silva,Ionizete Garcia da

  2011-01-01

  INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODO...

 20. Frações lábeis e recalcitrantes da matéria orgânica em solos sob integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eulene Francisco da Silva

  2011-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o estoque de carbono orgânico total (COT e nitrogênio total (NT, C e N nas frações lábeis e recalcitrantes da matéria orgânica do solo (MOS e o índice de manejo de C, em solos sob sistema de integração lavoura-pecuária (ILP, após quatro (ILP4 e oito anos (ILP8 de implantação. Para comparação, foram utilizados outros sistemas de manejo: pastagem e lavoura em plantio direto (PD, além de vegetação nativa. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. A integração lavoura-pecuária, estabelecida num período de oito anos, é capaz de alcançar um novo estado estável equivalente ao sistema sob plantio direto com 23 anos de implantação. Houve acúmulo no estoque de C total de 101,0 (ILP8 e 104,2 Mg ha-1 (PD e N total de 5,5 (ILP8 e 5,8 Mg ha-1 (PD, na camada 0-30 cm, bem como aumento no estoque de C e N nas frações lábeis e recalcitrantes da MOS. Para o ILP com oito anos, o índice de manejo de C de 88 foi superior ao dos demais sistemas de manejo e não diferiu da vegetação nativa na camada 0-10 cm, todavia, foi similar ao PD na análise de todo o perfil (0-30 cm.

 1. Atividade alelopática da fração metanólica da folha de Lafoensia pacari A. ST.-HIL. na germinação e crescimento do alface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. S. P. Malheiros

  2014-11-01

  Full Text Available A alelopatia é um processo envolvendo substâncias químicas produzidas por plantas que, uma vez liberadas no ambiente, influenciam o crescimento e desenvolvimento de outras plantas nas proximidades. Nesse contexto, a alelopatia tem sido proposta como uma possível alternativa para o manejo de plantas daninhas. Lafoensia pacari é uma espécie vegetal bastante utilizada para fins medicinais. Essas características farmacológicas são consequências da presença de flavonoides, presentes principalmente na folha. Numerosos flavonoides e seus glicosídeos são conhecidos na literatura por inibir o crescimento de outras plantas. Assim, objetivou-se investigar o efeito alelopático da fração metanólica foliar de pacari no desenvolvimento inicial de alface (Lactuca sativa. Nos bioensaios foram utilizadas as concentrações: 250, 500 e 1000mg/L, além do controle. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, constituídas de 25 sementes para os bioensaios de germinação e 10 plântulas para os bioensaios de crescimento. A fração metanólica não promoveu efeito na germinação e no crescimento do hipocótilo de alface, porém as concentrações de 250 e 500mg/L inibiram o crescimento da radícula em 26%, e a concentração de 1000mg/L proporcionou uma inibição de 43%. Conclui-se que L. pacari possui metabólitos que tornam a espécie viável para novos estudos para obtenção de herbicidas naturais.

 2. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.

 3. Carbono, matéria orgânica leve e frações oxidáveis do carbono orgânico sob sistemas de aléias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de carbono orgânico (COT do solo, matéria orgânica leve (MOL em água e as frações oxidáveis do COT em uma área de cultivo de milho em aléias de Flemingia macrophylla submetida a diferentes manejos de sua parte aérea. A área de estudo está localizada na “Fazendinha Agroecológica”, no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. O desenho experimental foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 8 repetições, consistindo dos seguintes tratamentos: testemunha (cultivo de milho com ausência de aléias; cultivo de milho em sistema de aléias com poda de 0,6 m de altura e cultivo de milho em sistema de aléias sem poda. Em cada uma das áreas foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-5 cm. A presença de aléias, bem como, as podas realizadas em Flemingia macrophylla na área que essa encontrava-se associada ao cultivo de milho não alterou o teor de COT do solo. No entanto, a utilização dos caules e das folhas como adubo verde oriunda do tratamento onde se realizou a poda da parte aérea das aléias de Flemingia macrophylla, proporcionou ao solo aumento dos teores de MOL, Conteúdo de C da MOL e da fração F1.

 4. Transposition and Didactic Mediation at Fractions Teaching Transposição e Mediação Didática no Ensino de Frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Sant’Anna

  2008-02-01

  Full Text Available In the context of collaborative research focusing on the practices of fifth grade teachers, the present study presents an analysis of some curricular documents and textbooks on one specific subject: fractions. Considering the specificity of school knowledge, we aim to identify the objectives and the approaches to teaching this subject as indicated in curricular documents. Using the notions of didactic transposition and didactic mediation, we have identified some curricular instances that influence the transposition processes, seeking to exemplify their complexity. Keywords: Collaborative Research. Fractions. Didactic Transposition.No contexto de uma pesquisa colaborativa com foco principal na análise de práticas docentes de professores de matemática na quinta série escolar, apresentamos no presente uma análise de documentos curriculares e de textos didáticos atuais, centrada em um objeto de ensino, as frações. A partir da consideração da especificidade do conhecimento escolar, visamos identificar os objetivos didáticos e as abordagens indicadas nos textos curriculares em relação a este objeto de ensino. Através das noções de transposição e de mediação didática, identificamos as instâncias curriculares presentes nos processos de transposição, procurando desta maneira exemplificar a complexidade de tais processos. Palavras-chave: Pesquisa Colaborativa. Ensino de Frações. Transposição Didática.

 5. Casein fractions of ultra high temperature milk with different somatic cell counts Frações de caseína de leite longa-vida com diferentes contagens de células somáticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrezza Maria Fernandes

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the effect of somatic cell counts (SCC in casein fractions of ultra high temperature (UHT milk. Raw milks were categorized in SCC groups of low (200,000-320,000 cells mL-1, intermediate (380,000-560,000 cells mL-1 and high cells (600,000-800,000 cells mL-1. Five replicates of UHT milks within each SCC category were analyzed for casein fractions after 8, 30, 60, 90 and 120 days of storage through high performance liquid chromatography. SCC showed effect only on beta-casein reduction. SCC in raw milk increases the proteolysis of UHT milk, as a consequence of beta-casein degradation.O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da contagem de células somáticas (CCS do leite nas frações de caseína do leite longa-vida. Os leites crus foram categorizados em grupos de CCS de baixa (200.000-320.000 células mL-1 , intermediária (380.000-560.000 células mL-1 e alta contagem (600.000-800.000 células mL-1 . Cinco lotes de leite longa-vida, em cada categoria de CCS, foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência quanto às frações de caseína, após 8, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A CCS apresentou efeito somente sobre a beta-caseína. A alta CCS no leite cru aumenta a proteólise do leite longa-vida, como conseqüência da degradação da beta-caseína.

 6. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato etanólico bruto e frações orgânicas obtidas a partir da casca do caule da espécie Guettarda uruguensis Cham, & Scthdl, (Rubiaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Flávia Schvabe Duarte

  2014-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano do extrato bruto e frações obtidas das cascas do caule da espécie Guettarda uruguensis, Os ensaios antioxidantes indicaram alto potencial antioxidante, No ensaio de redução de fosfomolibdênio, a fração acetato de etila apresentou atividade antioxidante de 41,67% em relação ao padrão de ácido ascórbico e superou em 35,21% a atividade do padrão rutina, No ensaio de redução do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, a fração acetato de etila apresentou um IC50 de 10,91 µg mL-1, valor próximo ao do ácido ascórbico (IC50 = 4,78 µg mL-1 e da rutina (IC50 = 6,62 µg mL-1, Pelo ensaio de TBA (acido tiobabitúrico o extrato bruto (IA = 71,48% e a fração hexano (IA = 47,85% apresentaram índices superiores ao controle de BHT (butil hidroxi tolueno (IA = 42,66, Através do ensaio de microdiluição em placas, foi observado que o extrato bruto e frações apresentaram atividade antimicrobiana, O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, cumarinas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos saponínicos, taninos e aminogrupos.

 7. Efeito de frações parcialmente purificadas de Saccharomyces cerevisiae na germinação de conídios e formação de apressórios por Colletotrichum sublineolum e Colletotrichum lagenarium Effect of fractions partially purified from Saccharomyces cerevisiae on conidium germination and appressorium formation by Colletotrichum sublineolum and Colletotrichum lagenarium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange Maria Bonaldo

  2007-09-01

  Full Text Available O trabalho teve por objetivo verificar o efeito de preparações ou de frações parcialmente purificadas obtidas de S. cerevisiae, autoclavada por 4 horas seqüencialmente, submetidas à cromatografia de troca iônica (CTI utilizando tampão Tris-HCl ou bicarbonato de amônio, na germinação de esporos (GE e formação de apressórios (FA in vitro por C. lagenarium ou C. sublineolum. Para isto, 40 µL de cada preparação ou fração foram colocados em pocinhos de placa de ELISA, juntamente com 40 µL de uma suspensão de esporos (1 x 10(5 conídios/mL de C. lagenarium ou de C. sublineolum. Após incubação, determinou-se GE e FA. Água destilada esterilizada foi utilizada como controle. Todas as preparações da levedura autoclavada promoveram estímulo da GE, sem a formação de apressórios por ambos os fitopatógenos. Frações provenientes da CTI, com tampão Tris-HCl, induziram a GE por C. sublineolum e C. lagenarium. Na FA de C. lagenarium houve estímulo pelas frações IV, V e VI, sem diferença, no entanto, na FA de C. sublineolum. Para as frações obtidas por CTI, utilizando tampão bicarbonato de amônio, houve estímulo da GE por C. lagenarium nas frações I e IV e efeito inibitório da germinação pelas frações V, VI e VII. Não houve FA na fração I e as demais frações apresentaram efeito inibitório da FA por C. lagenarium. As frações I e II estimularam a GE e a FA por C. sublineolum e demais frações apresentaram efeito inibitório. Assim, evidencia-se a importância da escolha de tampões no processo de purificação de frações de S. cerevisiae, o que pode resultar em frações que estimulem a germinação de esporos de fitopatógenos fúngicos ou em frações com atividade inibitória da germinação, podendo contribuir futuramente no controle de doenças causadas por esses fungos.The objective of this study was to verify the effect of preparations or fractions partially purified from S. cerevisiae, autoclavad

 8. Mineralogia e cristalografia da fração argila de horizontes coesos de solos nos tabuleiros costeiros Crystallography and mineralogy of the clay fraction of hardsetting horizons in soils of coastal tablelands in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neyde Fabíola Balarezo Giarola

  2009-02-01

  Full Text Available A coesão de horizontes de solos do Brasil vem sendo associada, principalmente, a fatores físicos e químicos inter-relacionados, mas a influência das propriedades mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila também foi aventada por alguns pesquisadores. Neste trabalho, testou-se a hipótese de que a fração argila de horizontes coesos de solos do Sedimento Barreiras da faixa dos Tabuleiros Costeiros é dominantemente caulinítica e apresenta elevado grau de cristalinidade e ordenamento, o que pode favorecer o ajuste face a face dos cristais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila de horizontes coesos provenientes de solos de sedimentos do Grupo Barreiras e uma possível contribuição para a ocorrência do caráter coeso. Para isso, foram analisados cinco horizontes coesos e um não-coeso de solos distribuídos ao longo da faixa dos Tabuleiros Costeiros. Também foi incluída, como referência, uma caulinita com elevado grau de cristalinidade. Todos os perfis foram analisados para classificação taxonômica e localização dos horizontes de interesse. Nas amostras dos horizontes selecionados, foram removidos a matéria orgânica e os óxidos. Após a dispersão de partículas, a fração argila foi individualizada, tratada e analisada por difração de raios X (DRX para determinar os minerais e o grau de ordem/desordem estrutural, segundo o Método Especialista de Plançon & Zacharie (1990. Todos os horizontes coesos apresentaram caulinitas com grau de ordenamento estrutural similar ao do horizonte não-coeso e inferior à caulinita de referência, o que não permitiu associar o empacotamento da fração argila com a manifestação do caráter coeso nos horizontes estudados, a partir das avalioações obtidas pelo método utilizado.The cohesion of hardsetting horizons of Brazilian soils has been mainly associated to inter

 9. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Bayer

  2000-03-01

  Full Text Available A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS, determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR, é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área do sinal, estimada pela aproximação intensidade do sinal (I, em cm, multiplicada pela sua largura de linha ao quadrado (∆H², em Gauss. Os parâmetros espectrais I e ∆H foram obtidos em espectros de EPR com e sem interferência da fração mineral. No Podzólico Vermelho-Amarelo e no Podzólico Vermelho-Escuro, foram detectados dois sinais de radicais livres, um com um valor g 2,004 e largura de linha de 5-6 G, típico de radicais livres semiquinona, outro com um valor g 2,000 e largura de linha de 2-3 G, associado à fração mineral, especificamente ao quartzo (SiO2, como confirmado posteriormente por análise de amostra purificada. Nestes solos, a interferência da fração mineral na obtenção dos parâmetros I e ∆H resultou num erro na estimativa da CRLS de -7 a +488%, comparativamente às quantificações realizadas a partir dos espectros sem interferência da fração mineral. No Latossolo Roxo, os altos teores de Fe3+ não permitiram detectar os sinais dos radicais livres semiquinona por causa da sobreposição dos sinais do metal. A eliminação da interferência da fração mineral demonstrou ser um pré-requisito fundamental no estudo da matéria orgânica por EPR em agregados organominerais, para a qual são sugeridos alguns procedimentos alternativos.

 10. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados com alfacen americana Organic fertilizer effects upon carbon fractions from soils cultivated with iceberg lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilene Carvalho Santos Marchi

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliou-se, neste estudo, o efeito da aplicação de adubos orgânicos, minerais e calagem, nas frações húmica, fúlvica e nos teores de carbono orgânico de um Latossolo Vermelho e de um Cambissolo, cultivados com alface (americana. O experimento, realizado no Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, foi constituído de cinco doses de material húmico (0, 20, 40, 100 e 200 L ha-1, três tipos de adubação (composto orgânico, esterco de aves e mineral e calagem (com e sem uso de calcário, em cinco repetições. No Cambissolo, a calagem contribuiu para a diminuição do teor de C orgânico nas áreas adubadas com fertilizante mineral e composto, e aumentou o armazenamento de C no solo adubado com esterco de aves. Em relação à adubação mineral, o uso de adubo orgânico aumentou os teores de C-fração ácido húmico e a relação C-húmico/fúlvico. No Latossolo, independente do tipo de adubação, o uso da calagem propiciou o armazenamento no solo de mais C do que o observado na área sem correção da acidez. Os efeitos da calagem e das fontes de nutrientes variaram em função da fração orgânica analisada ou das relações entre seus teores de carbono.This study evaluated the effects of organic and mineral fertilizers and liming, on humic, fulvic, and organic carbon fractions of an Inceptisol and an Oxisol grown with lettuce. The experiment was carried out at the Soil Science Department of Federal University of Lavras, Minas Gerais state, Brazil. It was performed with 5 levels of soil conditioner (0, 20, 40, 100, 200 L ha-1, 3 fertilizers (organic compost, chicken manure and mineral, and liming (present or absent using five replications. In the Inceptisol essay, the liming contributed to a decrease in the organic-C content in the mineral and compost fertilized plots, and increased C-accumulation in the treatments under chicken manure. The organic fertilizer increased the content of C-humic acid and the

 11. Composição elementar e caracterização da fração lipídica de seis cultivares de caupi Biochemical composition and characterization of lipid fraction of six cowpea cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando E. R. Castellón

  2003-04-01

  Full Text Available A composição bioquímica elementar de sementes de seis cultivares de feijão de corda (Vigna unguiculata foi determinada e a fração lipídica de cada cultivar, caracterizada. Os resultados sugerem que todas as farinhas de semente compartilham composição bioquímica similar, embora as cultivares Br-14 e CE-315 difiram das Br-9 e Br-17 no teor de umidade. As frações lipídicas purificadas foram caracterizadas quanto ao teor e tipos de ácidos graxos presentes. A cultivar Br-17 possui alto conteúdo de ácido palmítico (58,2% e o menor conteúdo de ácido linoléico (6,4% enquanto a Vita 7 apresenta alto conteúdo de ácido linoléico (21,8% e relativamente baixo conteúdo de ácido palmítico (41% em uma base comparativa. Os ácidos graxos pentacosanóico e eicosanóico representam a fração lipídica menor e o primeiro não ocorre em CE-315. Os resultados sugerem que diferentes cultivares obtidas por melhoramento genético podem apresentar diferenças quantitativas e qualitativas na composição bioquímica; assim, diferenças na capacidade germinativa, resistência a predadores no campo de plantio e no armazenamento, poderiam estar relacionadas à inibição ou estímulo da expressão de genes codificadores da síntese de moléculas relevantes, que refletem diferenças de composição, como demonstrado neste trabalho.The biochemical composition of the seeds of six bean - Vigna unguiculata (Walp cultivars was determined and the lipid fraction of each of these cultivars was characterized. The results suggest that all analyzed seed flours share similar biochemical composition, although the cultivars Br-14 and CE-315 differ in relation to Br-9 and Br-17 in water content. The purified fatty acid fractions were characterized according to their lipid content. The cultivar Br-17 possesses high content of palmitic acid (58.2% and low content of linoleic acid (6.4% while Vita 7 possesses high contents of linoleic acid (21.8% and relatively low

 12. Atributos de fertilidade e frações húmicas de um Latossolo Vermelho no Cerrado Fertility properties and humic fractions in a Rhodic Ferralsol in Brazilian Cerrado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ademir Fontana

  2006-05-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos de fertilidade e as frações de matéria orgânica, ácido fúlvico, ácido húmico e humina, em um Latossolo Vermelho distroférrico, sob diferentes sistemas de cultivo no Cerrado. Os experimentos foram conduzidos no período de 1993 a 2003. Os tratamentos foram divididos em quatro grupos: lavoura (1 e 7, rotação lavoura/pastagem (3 e 5, rotação pastagem/lavoura (4 e 6 e pastagem contínua (2 e 8, todos em plantio direto. A avaliação do solo foi feita após dez anos de cultivo, com análises químicas de amostras da profundidade de 0-20 cm. Foi observado que os teores de Ca2+ variaram de 4,6 cmol c kg-1 (lavoura a 6,20 cmol c kg-1 (pastagem contínua, e os de P disponível, de 1 a 6 mg kg-1. Os teores de Mg2+ variaram de 3 cmol c kg-1, sob lavoura/pastagem, a 3,8 cmol c kg-1 em pastagem contínua, e os de K+, de 0,28 cmol c kg-1 sob pastagem contínua, a 1,10 cmol c kg-1 em lavoura/pastagem. Os teores de C orgânico variaram de 16,6 g kg-1 na lavoura a 28,0 g kg-1 sob lavoura/pastagem. A fração humina apresenta os maiores valores entre as frações da matéria orgânica.The objective of this study was to evaluate fertility attributes and the fractions of organic matter, fulvic acid, humic acid, and humina, in a Rhodic Ferralsol, under different cultivation systems in Brazilian Cerrado. The experiments were carried out from 1993 to 2003. The treatments were divided in four groups: tillage (1 and 7, rotation tillage/pasture (3 and 5, rotation pasture/tillage (4 and 6, and continuous pasture (2 and 8, all in no-tillage system. Chemical analyses of soil samples were made for the depth of 0-20 cm, after ten years of cultivation. It was observed that Ca2+ content varied from 4.6 cmol c kg-1 (tillage to 6.20 cmol c kg-1 (continuous pasture, and available P from 1 to 6 mg kg-1. The Mg2+ content varied from 3 cmol c kg-1, under tillage/pasture, to 3.8 cmol c kg-1 in continuous pasture, and K

 13. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. O. Souza

  2000-12-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP, um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P, plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P, plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So, plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So e plantio direto de milho com uso de Mucuna aterrina (mucuna-preta, Cajanus cajan (feijão guandu e Crotalaria juncea no inverno (D-Mi-Mu, D-Mi-Gu e D-Mi-Cr, em delineamento de blocos ao acaso e parcelas subdivididas. Após 60 dias da emergência das plântulas, coletaram-se amostras de solo (0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e planta. Nas amostras de terra, avaliaram-se os teores de N total, N-NH4+, N-NO3-, N biomassa microbiana (N-B, N potencialmente mineralizável (NPM, N total nas frações: matérias húmicas (MH, solúvel em água (FSA, ácido fúlvico (AF, ácido húmico (AH e humina (HN com dados expressos em base de TFSE. Nas folhas, determinaram-se os teores de N total, e nas plantas de adubo verde (semeadas após a colheita do milho, mediram-se a produção de matéria seca (MS. Observaram-se valores maiores de NPM na camada de 0-0,05 m e nos tratamentos com plantio direto, envolvendo ou não rotação de culturas ou adubação verde, com a FSA se comportando de modo semelhante. O sistema de cultivo convencional, envolvendo ou não rotação de culturas, proporcionou maiores valores de N mineral na camada de 0,05-0,10 m, em razão da presença de maiores valores de N-nítrico. O cultivo convencional acelerou o processo de mineralização do N, enquanto a maior adição de matéria orgânica pela cultura de inverno no sistema de plantio direto promoveu incremento da fração potencialmente mineralizável do N no solo.

 14. Relação entre atividade de plasmina e frações de caseína durante o armazenamento do leite longa vida Relationship between plasmin activity and casein fractions during storage of UHT milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Humberto Corassin

  2013-03-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo correlacionar a atividade da plasmina e as concentrações de frações de caseína no leite longa vida (UAT produzido em usina de beneficiamento do Estado de São Paulo. O leite cru foi submetido à pasteurização (72-76 ºC, 15-20 segundos, seguida da esterilização por processo de injeção direta de vapor (132-136 ºC, 34 segundos, sendo homogeneizado e envasado assepticamente em embalagens cartonadas. Quatro lotes de UAT foram analisados para atividade de plasmina e frações de caseína após 10, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A atividade de plasmina no leite longa vida aumentou durante o armazenamento, correlacionando-se negativamente com a concentração de αs1-caseína. A atividade da plasmina apresenta resistência à esterilização do leite pelo processo UAT e aumenta a proteólise do leite longa vida como consequência da degradação da αs1-caseína.The objective of this study was to correlate the plasmin activity and the concentrations of casein fractions in ultra-high-temperature (UHT milk manufactured in a dairy plant in the State of Sao Paulo, Brazil. Raw milk was pasteurized (72-76 ºC, 15-20 seconds, followed by direct steam injection into the milk (132-136 ºC, 34 seconds, then homogenized and aseptically packaged into cartons. Four replicates of the UHT milk were analyzed for the plasmin activity and casein fractions after 10, 30, 60, 90 and 120 days of storage. Plasmin activity significantly increased in the UHT milk during storage and was negatively correlated with the concentration of αs1-casein. Plasmin is resistant to milk sterilization by the UHT process, and increases proteolysis of the UHT milk as a consequence of αs1-casein degradation.

 15. Pedro Nunes e o problema histórico da compreensão da medição das frações Pedro Nunes and the historical problem of fractions measure understanding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Medeiros

  2004-12-01

  Full Text Available Este texto enfoca a invenção histórica do Nônio, instrumento destinado a medir, com precisão, as frações em uma escala. Inventado por Pedro Nunes, em meio à problemática do desenvolvimento das grandes navegações portuguesas do século XVI, seu aperfeiçoamento por Clavius e seu desenvolvimento por Vernier, conduziu à criação do paquímetro. No ano de 2002 foram comemorados os 500 anos de nascimento do grande matemático que foi Pedro Nunes. Rever a forma de aparecimento do Nônio, entendendo o seu princípio de funcionamento, pode levar-nos a prestar uma justa homenagem a este importante personagem da história da Matemática. Para além da homenagem, esse resgate histórico pode dar-nos, também, uma idéia não apenas do funcionamento deste importante instrumento matemático, que é o paquímetro, como também, ilustrar a íntima ligação entre os desenvolvimentos científicos e a temática social que os cerca. Este resgate histórico propicia, ainda, o desvelar de um interessante modo de ilustrar a problemática educacional da representação das frações.This text focuses on the invention of the Vernier, a very useful instrument in Engineering and used to measure fractions with great precision on a scale. Invented by Pedro Nunes at the time of the development of the great Portuguese navigations in the XVIth Century, its improvement by Clavius led to the development of the calliper by Vernier. In 2002 the 500th anniversary of the great Portuguese engineer Pedro Nunes was celebrated and his invention of the Vernier is remembered. Understanding the foundations of such a technological tool is a means of justifiably honouring him.. Beyond this honour, this historical study can give us an idea not only about the working of this important instrument but also serve as an illustration of the intimate relationship between scientific concepts and the social fabric around them. Such a historical study may also lead us to an interesting

 16. Avaliação do perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ivan G.

  1998-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar o perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída. MÉTODOS: Estudo prospectivo em 40 pacientes com fração de ejeção média ao ecocardiograma de 32,5±2,1%, obtida pela análise do Holter de 24h, do balanço autonômico cardíaco, determinado por índices de variabilidade da freqüência cardíaca (rMSSD e pNN50, do eletrocardiograma (ECG de alta resolução (ECGAR e do grau de dispersão da repolarização ventricular determinado no ECG de superfície. Por regressão logística determinaram-se, a partir dos resultados, os preditores de risco para morte cardíaca e morte súbita. RESULTADOS: Observou-se na população envolvida uma elevada incidência de ectopias ventriculares isoladas, pareadas e de surtos não sustentados de taquicardia ventricular. Pela análise do balanço autonômico notou-se depressão da atividade vagal cardíaca em mais da metade dos pacientes, sendo que apenas 30% apresentaram ECGAR positivo. O grau de dispersão temporal da repolarização ventricular variou de 20 a 100ms. A presença de >30 extra-sístoles isoladas por hora e de taquicardia ventricular não sustentada ao Holter foram os preditores de risco com valores mais elevados para a morte cardíaca e morte súbita, com uma razão de risco respectiva de 1,9 e 3,2 (p= 0,01 e 0,000. CONCLUSÃO: Foram observadas importantes alterações no comportamento elétrico e autonômico cardíaco, constituindo-se fatores de risco para a ocorrência de eventos arrítmicos graves ou fatais.

 17. SNS ønsker DMUs deltagelse i et møde samt vores foreløbige kommentarer til mulighederne for dyrkning af GM-græsser. Forespørgsel fra DLF-Trifolium vedr mulighederne for godkendelse af genmodificerede græsser til dyrkning. Modtaget 26-01-2006, deadline 02-02-2006, svar 02-02-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2006-01-01

  for sameksistens med ikke-GM-jordbrug Spredning: Pollenspredning og hybridisering: GM-rajgræs kan krydse med alm. rajgræs og danne hybrider med andre Lolium- og Festuca-arter. Genspredningen er ikke i sig selv en risiko (men spredningen af GM-egenskaberne kan have uønskede konsekvenser) GM-contaminering af...... græsningsarealer på økologiske bedrifter Frøspredning og Spiring fra frøbank: Etablering af potentielt uønskede individer/bestande af GM-græs, der kan være udgangspunkt for videre spredning (som ovenfor dog ikke i sig selv en risiko) GM-contaminering ved omlægning fra konventionel til økologisk drift Vegetativ...

 18. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) no metabolismo glicêmico de ratos Wistar = Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  OpenAIRE

  Marilene Provasi; Carlos Eduardo de Oliveira; Luís Cláudio Fernandes; Osvaldo Tchaikovski; Roberto Barbosa Bazotte; Lucia Elaine Ranieri Cortez; Diógenes Aparício Garcia Cortez

  2005-01-01

  As folhas de carambola (Averrhoa carambola L.) são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae., indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC) e as frações de EC (20 mg/kg), durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado....

 19. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) no metabolismo glicêmico de ratos Wistar Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  OpenAIRE

  Lucia Elaine Ranieri Cortez; ROberto Barbosa Bazotte; Osvaldo Tchaikovski; Luís Cláudio Fernandes; Carlos Eduardo de Oliveira; Marilene Provasi; Diógenes Aparício Garcia Cortez

  2005-01-01

  As folhas de carambola (Averrhoa carambola L.) são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae®, indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC) e as frações de EC (20 mg/kg), durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isol...

 20. Frações de fósforo no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz irrigado por alagamento em solos do Rio Grande do Sul Phosphorus fractions and their relationship with phosphorus uptake by flooded rice in Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Krüger Gonçalves

  2009-04-01

  Full Text Available Os solos utilizados na cultura de arroz irrigado, por alagamento, no Estado do Rio Grande do Sul são oriundos de diferentes materiais de origem, os quais conferem variações na distribuição das frações de P. Com o objetivo de quantificar as frações de P no solo e de relacioná-las com o P acumulado por plantas de arroz, foi realizado um experimento em casa de vegetação com amostras de quatro solos, nos quais foi cultivado arroz por 35 dias, sem e com a adição de 39,30 mg kg-1 de P. Nas amostras dos solos antes do cultivo, foi extraído o P disponível com o extrator Mehlich-1 e feito o fracionamento de formas de P nas amostras pelo método de Hedley. Os teores de P acumulados pelas plantas de arroz correlacionaram-se mais estreitamente com as frações de P que estimaram o P lábil (Pi RTA e Pi NaHCO3 bem como com as frações que estimaram o P moderadamente lábil (NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1 . Os teores de P extraídos das amostras dos solos pela resina e por Mehlich-1 correlacionaram-se com os teores de P extraídos das frações lábil e moderadamente lábil, sendo o grau de associação com essas frações maior para a resina (Pi RTA. O P que foi recentemente adicionado às amostras dos solos na forma de superfosfato triplo incrementou principalmente a fração moderadamente lábil (Pi NaOH 0,1 mol L-1 e, em menor proporção, as frações que compõem o P lábil do solo (Pi NaHCO3 e Pi RTA.Soils used for flooded rice in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, evolved from different materials which led to variations in the distribution of P fractions. In order to quantify the phosphorus fractions and relate them with the P uptake by rice plants, a greenhouse experiment was conducted with four soil samples where rice was grown for 35 days, without and with the addition of 39.30 mg kg-1 P. In the soil samples before cultivation, the available P was determined (Mehlich-1 and the fractionation of P in the samples was

 1. Características e efeito da fração granulométrica < 2 µm no comportamento de queima de uma argila Characteristics and effect of the granulometric fraction < 2 µm on the firing behavior of a clay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. M. F. Vieira

  2007-09-01

  Full Text Available Este trabalho tem por objetivo caracterizar a chamada "fração argila", isto é, com fração granulométrica This work has for objective to characterize the so-called "clay fraction", i.e., that fraction with particle size < 2 µm, and to evaluate by dilatometry, thermogravimetric and differential thermal analysis, and X-Ray diffraction, its effect on the firing behavior of a sedimentary kaolinitic clay. The "clay fraction" sample was obtained by the sedimentation technique based on the Stokes law and submitted for mineralogical, chemical and morphological characterization by X-Ray diffraction, X-Ray fluorescence and transmission electron microscopy. The results showed that the clay's granulometric fraction with size < 2 µm displays a mineralogical composition formed by kaolinite, haloisite, micaceous mineral, goethite and gibbsite. During the firing, this "clay fraction" is the main responsible for the sintering of the clay body.

 2. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 3. L’esperienza della lettura in ottica cognitiva: un inquadramento teorico e un saggio di lettura di Mrs. Dalloway fra simulazione incarnata (embodied simulation e teoria della mente (theory of mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Boezio

  2014-05-01

  Full Text Available Scopo del presente lavoro è indagare il processo esperito da lettori di testi narrativi letterari in prosa. Ci si muoverà nell’ambito della narratologia cognitiva e, attingendo a recenti ricerche neuroscientifiche, ci si soffermerà in particolare su due nozioni: la nozione di ‘simulazione incarnata’, così come definita dal neurofisiologo Vittorio Gallese, membro dell’équipe che ha individuato i neuroni specchio, e la nozione di ‘teoria della mente’, elaborata in ambito filosofico e psicologico, di cui ha già cominciato a essere sondato il potenziale applicativo in campo letterario – seppur con alcuni limiti – da diversi narratologi, fra cui Lisa Zunshine e Alan Palmer. Verranno illustrati i capisaldi teorici di queste due nozioni, se ne mostreranno le divergenze e, infine, ne verrà testata l’efficacia attraverso l’analisi di alcuni brani tratti dal romanzo di Virginia Woolf Mrs. Dalloway. Emergerà come il meccanismo di simulazione incarnata alla base dell’‘embodied narratology’ si riveli uno strumento euristico fondamentale e necessario per integrare e completare la teoria della mente che, per quanto utile, non si dimostra in grado di spiegare la complessità dell’esperienza della lettura perché non rende conto del coinvolgimento corporeo che gli studi neuroscientifici hanno mostrato essere una componente di primaria importanza del nostro modo di interagire con gli altri nella realtà e, similmente, con le menti dei personaggi in un contesto finzionale.

 4. Variáveis de acidez em função da mineralogia da fração argila do solo Soil acidity parameters as related to clay mineralogy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentim da Silva

  2008-04-01

  Full Text Available A acidez do solo e variáveis associadas são muito importantes nos manejos dos solos, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Com o objetivo de estudar algumas variáveis da acidez do solo e verificar a influência da mineralogia da fração argila sobre a relação entre pH em CaCl2 e grau de saturação por bases (V, amostraram-se os horizontes B e C de diferentes classes de solo no Estado do Paraná: Latossolo Bruno ácrico húmico (LBw-1, Latossolo Bruno distrófico húmico (LBw-2, Latossolo Vermelho distroférrico húmico (LVdf, Cambissolo Háplico alumínico típico (CXa e Cambissolo Húmico distroférrico típico (CHd. A fração argila foi estudada por difratometria de raios X, análise termodiferencial, análise termogravimétrica e análises químicas. As amostras de solo foram incubadas por 60 dias, após terem recebido doses crescentes de óxido de cálcio, para atingir valores preestabelecidos do grau de saturação por bases (natural, 25, 45, 60, 70, 125 e 150 %. Em seguida, determinaram-se os teores de cátions trocáveis e os valores de pH em H2O e solução de CaCl2 1 mol L-1. Os solos apresentaram o seguinte comportamento quanto à mineralogia da fração argila: mais esmectítico/vermiculítico - CXa; mais oxídico, principalmente óxidos de Fe - LVdf e óxidos de Al - LBw1; mais caulinítico, com menores teores de óxidos de Fe e Al - CHd e LBw2. Essa diversidade mineralógica foi determinante na relação pH em CaCl2 e grau de saturação por bases (V dos solos. As curvas que mostraram essa relação foram não lineares, o que significa poder tamponante diferenciado ao longo da faixa de pH em CaCl2 estudada; formato convexo dos solos mais oxídicos e côncavo dos solos cauliníticos e com argila 2:1. O formato convexo das curvas foi conseqüência da formação de cargas negativas e dissociação de H+ preferencialmente a valores elevados de pH em CaCl2 (acima de 5, devido à menor acidez (PCZ mais alto dos

 5. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento / Princes and cities in the Marca of Ancona. The Cima family and Cingoli between the 14th and the 15th centuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 6. Cinética ruminal das frações de carboidratos, produção de gás, digestibilidade in vitro da matéria seca e NDT estimado da silagem de milho com diferentes proporções de grãos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cabral Luciano da Silva

  2002-01-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho avaliar as alterações na composição bromatológica e nas frações nitrogenadas e de carboidratos, estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos (CF e não-fibrosos (CNF, determinar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS e estimar o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT da silagem de milho com diferentes proporções de grãos. As silagens foram confeccionadas nas seguintes proporções de grãos: 0, 15, 30, 45 e 60%. Foram determinados os teores de matéria seca (MS, compostos nitrogenados (N, extrato etéreo (EE, matéria mineral (MM, fibra em detergente neutro (FDN e fibra em detergente ácido (FDA, bem como os compostos nitrogenados não-protéicos (NNP e as frações nitrogenadas B1+B2, B3 e C. Foram também determinados os teores dos carboidratos não-fibrosos (CNF e das frações potencialmente digestíveis (B2 e indigestíveis da FDN (C. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 dos carboidratos totais foram estimadas por meio da técnica de produção de gases. Foram, ainda, realizadas a DIVMS por meio da técnica de dois estádios e a estimação do NDT por intermédio da composição química. O acréscimo de grãos à silagem aumentou linearmente os teores de MS, N e CNF e reduziu a MM, FDN, FDA e lignina. O NNP e as frações B3 e C variaram de 34,04 a 54,62%, 6,63 a 2,61 e 7,83 a 1,32% da PB. Os teores dos CNF e das frações B2 e C dos carboidratos totais foram influenciados linearmente pela adição de grãos à silagem, que variaram de 153,55 a 585,10; 489,57 a 203,29; e 233,50 a 85,51 g/kg de MS, respectivamente. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 apresentaram comportamento quadrático, sendo os valores máximos estimados de 0,2723 e 0,02771 h-1, para as silagens com 40,08 e 14,57% de grãos, respectivamente. O volume final de gás, a DIVMS e o NDT estimado, aumentaram linearmente, em função da porcentagem de grãos, os quais variaram de 20

 7. Beretning for Bulbrogård 2013 (BU2013), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  Undersøgelserne er en fortsættelse af de afsluttende undersøgelser ved Bulbrogård fra 2012 og er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved forskningsprofessor Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Lokaliteten blev opdaget i 1995 i forbindelse med forundersøgelsen på bopladsområdet ved Ti...

 8. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magalhães Edno

  2004-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS. MÉTODO: Estudou-se, de modo prospectivo, 24 pacientes adultos, de ambos os sexos, estado físico ASA I e II, submetidos à cirurgias eletivas sob anestesia geral, monitorizados com ECG, PANI, SpO2, P ET CO2, FEsevo e BIS. Procedeu-se a indução venosa com alfentanil (30 µg.kg-1, tiopental (5 mg.kg-1 e vecurônio (0,1 mg.kg-1 e intubação traqueal. Iniciaram-se a administração de sevoflurano (manutenção do BIS entre 40 e 60, a ventilação controlada com volume corrente de 10 ml.kg-1 e a manutenção da P ET CO2 entre 35 e 45 mmHg. Na fase de manutenção da anestesia, após 60 minutos da indução anestésica (M60, foi iniciada a infusão contínua de dexmedetomidina em 2 fases: infusão inicial (1 µg.kg-1 em 20 minutos; e, infusão de manutenção (0,5 µg.kg-1.h-1. A concentração de sevoflurano foi ajustada para manter o valor de BIS entre 40 e 60. As variáveis de PA, FC, FEsevo, SpO2, P ET CO2 e BIS foram avaliadas nos momentos pré-indução (M-15, M15, M45, M75, M105 e M120. RESULTADOS: A associação da dexmedetomidina à anestesia geral com sevoflurano proporcionou redução significativa (p < 0,05 da FEsevo de M45 (1,604 ± 0,485 a M105 (1,073 ± 0,457 e de M45 (1,604 ± 0,485 a M120 (1,159 ± 0,475. As variáveis hemodinâmicas analisadas apresentaram diferenças estatisticamente significantes com p < 0,05, mas sem repercussões clínicas. CONCLUSÕES: A associação de dexmedetomidina em infusão contínua (0,5 µg.kg-1.h-1 à anestesia

 9. Estudo da fração inspirada de oxigênio na isquemia-reperfusão pulmonar em ratos Study of ventilation with different inspired oxygen concentration on lung ischaemia-reperfusion injury in rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael José Silveira

  2004-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar o efeito das frações inspiradas de oxigênio (FiO2 a 0,21, 0,40 e 1,00 na isquemia-reperfusão pulmonar. MÉTODOS: Foram utilizados 40 ratos Wistar, distribuídos aleatoriamente em quatro grupos. O grupo I foi o controle e, nos grupos II, III e IV, os animais foram ventilados durante a isquemia-reperfusão com FiO2 a 0,21, 0,40 e 1,00 respectivamente. O modelo utilizado foi de isquemia-reperfusão normotérmica, in situ. O tempo de isquemia foi de 30 minutos e o de reperfusão, de 10 minutos. Como parâmetros de avaliação, utilizou-se a pressão arterial média sistêmica (PAM, a relação entre a pressão parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio (PO2/FiO2, a dosagem da glutationa reduzida (GSH e das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS no tecido pulmonar e a relação entre o peso pulmonar úmido e o peso pulmonar seco. RESULTADOS: Os resultados mostraram que a ventilação com FiO2 a 0,21, quando comparada à ventilação com FiO2 a 0,40 e 1,00, durante o período de isquemia-reperfusão, apresentou menor diminuição da PAM, melhor relação PO2/FiO2, maior valor na medida da GSH, menor produção das TBARS e menor formação de edema pulmonar. CONCLUSÃO: A ventilação com baixa FiO2 (0,21 mostrou melhores resultados quando comparada àquelas realizadas com FiO2 mais elevadas (0,40 e 1,00 na isquemia-reperfusão pulmonar.PURPOSE: To evaluate the FiO2 effect at 0,21, 0,40 and 1,00 on the lung ischaemia-reperfusion injury. METHODS: Forty Wistar rats were randomly allocated in 4 groups. The group I was the control one, and in groups II, III, IV rats were ventilated during the ischaemia-reperfusion at 0,21, 0,40 and 1.00 FiO2 respectively. The ischaemia time was 30 minutes and the reperfusion time was 10 minutes. The model used was normothermic ischaemia-reperfusion, in situ. As assessment parameters, the systemic average arterial pressure (PAM, the oxygen arterial partial pressure

 10. Comportamento do sorgo granífero em função de diferentes frações da água disponível no solo Grain sorghum responses under several fractions of plant available water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcia Xavier Peiter

  1996-04-01

  Full Text Available O comportamento morfológico e fisiológico das plantas de sorgo em relação à diferentes níveis de déficit hídrico tem sido caracterizado extensivamente. Entretanto, as respostas são dependentes do grau de severidade e duração do déficit. O objetivo desse experimento foi analisar o comportamento da cultura do sorgo quando submetida a diferentes frações da água disponível no solo. O experimento foi desenvolvido no ano agrícola de 1993/94, em lisímetros de drenagem, protegidos das precipitações pluviométricas através de uma cobertura móvel. A cultivar Agroceres 3001 foi submetida a quatro tratamentos de irrigação. Irrigações foram aplicadas quando a fração da água disponível (FAD, medida na profundidade do solo explorado pelo sistema radicular das plantas, atingia valores inferiores a 0,95, 0,85, 0,75, e 0,65 da FAD, com três repetições. A altura de plantas e o índice de área foliar foram semelhantes para os tratamentos de 0,75, 0,85 e 0,95 da FAD. O manejo da irrigação com a manutenção da FAD a 0,75 e 0,85 apresentaram valores semelhantes para todas as variáveis analisadas. A manutenção da FAD a 0,65 resultou em um menor crescimento das plantas de sorgo, indicando a ocorrência de déficit hídrico.The morphological and physiological behaviour of grain sorghum plants submitted to different water deficit levels has been extensively characterized. However, plant responses are extremelly dependents of the severity and duration of lhe stress. The objective of this experiment was to evaluate the performance of sorghum crop when submitted to different irrigation management levels. This experiment was conducted during 1993/94 growing season in a set of drainage lysimeters under a rain shelter. The sorghum variety Agroceres 3001 was submitted to four irrigation treatments. Irrigations were aplyied when the fraction of plant available water (PAW were lower than 0.95, 0.85, 0.75 and 0.65, with three replications

 11. Doses e fontes de nitrogênio na produtividade do eucalipto e nas frações da matéria orgânica em solo da região do cerrado de Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Luiz de Jesus

  2012-02-01

  Full Text Available Apesar da grande quantidade de N acumulada em plantações de eucalipto de alta produtividade, o aumento em volume do tronco em resposta à aplicação de N não tem sido expressivo nem consistente. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de doses e fontes de N sobre o crescimento e o acúmulo de N em plantas de eucalipto, na serapilheira, além do impacto nas frações da matéria orgânica do solo (MOS. O experimento foi instalado em campo, no município de Itamarandiba-MG, em blocos ao acaso com três repetições, consistindo da aplicação em cobertura de doses (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 e fontes de N distintas (sulfato de amônio e nitrato de amônio em clone de eucalipto (AEC1528®. O efeito dos tratamentos sobre o crescimento e acúmulo de N nas plantas foi avaliado aos 30 meses de idade, abatendo-se árvores com DAP médio e separando-as em lenho, casca, galhos e folhas, para determinação da produção de matéria seca e dos teores e conteúdos de nutrientes das plantas. Amostras de solo e de serapilheira foram coletadas para análises de nutrientes. Os teores de C e N total da matéria orgânica particulada (MOP e da matéria orgânica associada à fração mineral (MOAM foram determinados por espectrometria de massa de razão isotópica, após separação física da MOS. As análises estatísticas consistiram de análise de variância e de regressão. A aplicação de adubos nitrogenados promoveu aumento no crescimento volumétrico do tronco e na matéria seca da parte aérea. A dose de N como sulfato de amônio para obter 90 % da produção máxima foi de 74 kg ha-1, a qual resultou em incremento de 42,3 % no volume de tronco em relação à testemunha sem adubação nitrogenada. Na dose de 120 kg ha-1 de N, não houve diferença de resposta à aplicação de sulfato de amônio e nitrato de amônio. Não foram detectadas alterações nos estoques de C e N da MOS com a adubação nitrogenada. No entanto, houve aumento da

 12. Carbono e nitrogênio nas frações granulométricas da matéria orgânica do solo, em sistemas de culturas sob plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Raquel Winck

  2014-06-01

  Full Text Available A qualidade do solo em plantio direto está relacionada ao sistema de culturas e pode ser avaliada pelo teor de matéria orgânica particulada (>53 ∝m, em razão da funcionalidade que essa fração proporciona ao solo e à sua sensibilidade às diferenças de manejo. Visando estudar a qualidade do solo em sistemas de culturas em plantio direto, este trabalho foi conduzido em experimento de longa duração (21 anos em Latossolo Vermelho distrófico típico nos Campos Gerais do Paraná. Seis sistemas de culturas foram avaliados, em que trigo-TR (Triticum aestivum L., soja-SO (Glycine max L., milho-MI (Zea mays L., aveia-preta-AV, para cobertura (Avena strigosa Schreb., ervilhaca-ER, para cobertura (Vicia villosa Roth; azevém-AZ, para feno (Lolium multiflorum Lam.; ou alfafa-AL, para feno (Medicago sativa L. compuseram os seguintes sistemas: TR-SO (referência, ER-MI-AV-SO-TR-SO, ER-MI-TR-SO, AV-MI-TR-SO, AZ-MI-AZ-SO e AL-MI (milho a cada três anos. Os estoques de carbono orgânico total (COT, nitrogênio total (NT e de C e N na matéria orgânica (MO particulada (>53 µm e associada aos minerais (<53 µm foram determinados em 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O sistema semiperene AL-MI apresentou os maiores estoques de COT e NT na camada de 0-20 cm (63,6 Mg ha-1 COT e 4,6 Mg ha-1 NT, com incrementos anuais de 0,23 Mg ha-1 COT e 0,03 Mg ha-1 NT, em relação ao sistema TR-SO. O sistema AL-MI também teve os maiores estoques de C e N na MO particulada nessa camada (12,5 e 0,91 Mg ha-1, respectivamente, por causa da maior adição de fitomassa pelas raízes e a proteção física dos resíduos orgânicos. Os menores estoques de COT e NT na camada 0-20 cm ocorreram no sistema ER-MI-TR-SO (57,8 Mg ha-1 COT e 4,03 Mg ha-1 NT, sem apresentar incremento anual em relação ao sistema TR-SO. Os estoques de C e N na MO particulada foram de 10,4 e 0,67 Mg ha-1, respectivamente. Essa tendência repetiu-se para as camadas individuais, com diferença significativa entre

 13. The group-based social skills training SOSTA-FRA in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder--study protocol of the randomised, multi-centre controlled SOSTA--net trial.

  Science.gov (United States)

  Freitag, Christine M; Cholemkery, Hannah; Elsuni, Leyla; Kroeger, Anne K; Bender, Stephan; Kunz, Cornelia Ursula; Kieser, Meinhard

  2013-01-07

  Group-based social skills training (SST) has repeatedly been recommended as treatment of choice in high-functioning autism spectrum disorder (HFASD). To date, no sufficiently powered randomised controlled trial has been performed to establish efficacy and safety of SST in children and adolescents with HFASD. In this randomised, multi-centre, controlled trial with 220 children and adolescents with HFASD it is hypothesized, that add-on group-based SST using the 12 weeks manualised SOSTA-FRA program will result in improved social responsiveness (measured by the parent rated social responsiveness scale, SRS) compared to treatment as usual (TAU). It is further expected, that parent and self reported anxiety and depressive symptoms will decline and pro-social behaviour will increase in the treatment group. A neurophysiological study in the Frankfurt HFASD subgroup will be performed pre- and post treatment to assess changes in neural function induced by SST versus TAU. The SOSTA - net trial is designed as a prospective, randomised, multi-centre, controlled trial with two parallel groups. The primary outcome is change in SRS score directly after the intervention and at 3 months follow-up. Several secondary outcome measures are also obtained. The target sample consists of 220 individuals with ASD, included at the six study centres. This study is currently one of the largest trials on SST in children and adolescents with HFASD worldwide. Compared to recent randomised controlled studies, our study shows several advantages with regard to in- and exclusion criteria, study methods, and the therapeutic approach chosen, which can be easily implemented in non-university-based clinical settings. ISRCTN94863788--SOSTA--net: Group-based social skills training in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder.

 14. The group-based social skills training SOSTA-FRA in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder - study protocol of the randomised, multi-centre controlled SOSTA - net trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freitag Christine M

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background Group-based social skills training (SST has repeatedly been recommended as treatment of choice in high-functioning autism spectrum disorder (HFASD. To date, no sufficiently powered randomised controlled trial has been performed to establish efficacy and safety of SST in children and adolescents with HFASD. In this randomised, multi-centre, controlled trial with 220 children and adolescents with HFASD it is hypothesized, that add-on group-based SST using the 12 weeks manualised SOSTA–FRA program will result in improved social responsiveness (measured by the parent rated social responsiveness scale, SRS compared to treatment as usual (TAU. It is further expected, that parent and self reported anxiety and depressive symptoms will decline and pro-social behaviour will increase in the treatment group. A neurophysiological study in the Frankfurt HFASD subgroup will be performed pre- and post treatment to assess changes in neural function induced by SST versus TAU. Methods/design The SOSTA – net trial is designed as a prospective, randomised, multi-centre, controlled trial with two parallel groups. The primary outcome is change in SRS score directly after the intervention and at 3 months follow-up. Several secondary outcome measures are also obtained. The target sample consists of 220 individuals with ASD, included at the six study centres. Discussion This study is currently one of the largest trials on SST in children and adolescents with HFASD worldwide. Compared to recent randomised controlled studies, our study shows several advantages with regard to in- and exclusion criteria, study methods, and the therapeutic approach chosen, which can be easily implemented in non-university-based clinical settings. Trial registration ISRCTN94863788 – SOSTA – net: Group-based social skills training in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder.

 15. Fração tardia do espaço morto (fDlate antes e após embolectomia pulmonar Late dead space fraction (fDlate before and after pulmonary embolectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Mello Moreira

  2005-03-01

  Full Text Available Este relato de caso apresenta os resultados da fDlate (fração tardia de espaço morto em um paciente submetido a embolectomia por tromboembolismo pulmonar (TEP. O TEP foi diagnosticado por ultrassonografia ecodoppler de membros inferiores, cintilografia pulmonar, tomografia helicoidal computadorizada e arteriografia pulmonar. O cálculo da fDlate se baseou na capnografia volumétrica e na gasometria arterial de acordo com ERIKSSON et al. [1]. A fDlate pré-operatória foi de 0,16 e foi considerada positiva por estar acima do valor de corte de 0,12. A fDlate pós-operatória foi de - 0,04, um valor inferior ao valor de corte de 0,12 e foi caracterizada como negativa. A correlação da fDlate com os resultados de imagem confirma a validade desta nova ferramenta diagnóstica não-invasiva.This report presents data on the late dead space fraction (fDlate of a patient submitted to surgical pulmonary embolectomy. Pulmonary thromboembolism (PTE was diagnosed by echo-Doppler ultrasound of the lower limbs, lung scintigraphy, computerized helical tomography and angiography. The fDlate was calculated based on volumetric capnography as well as on arterial blood gases according to ERIKSSON et al. [1]. The preoperative fDlate value was 0.16, which was considered positive for the diagnosis of PTE, as it was higher than the cut-off point of 0.12. The postoperative fDlate value was - 0.04, which was below 0.12 and was characterized as negative. The agreement of fDlate with the imaging results confirms the validity of this new, noninvasive diagnostic tool.

 16. Análise de frações de fibra alimentar em cultivares de feijão cultivadas em dois ambientes Analysis of dietary fiber fractions in common bean cultivars in different locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Medianeira Grigoletto Londero

  2008-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as frações de fibra alimentar em cultivares de feijão obtidas em diferentes locais, com vistas à avaliação dos efeitos da interação cultivares x locais. A fibra alimentar foi determinada pelo método enzimático gravimétrico em grãos de 19 cultivares de feijão, obtidos na safra de 2004/2005, em dois municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Interações cultivares x locais significativas foram observadas em relação aos teores de fibra alimentar total, à fibra insolúvel, à fibra solúvel e ao rendimento de grãos. A fibra alimentar total variou de 20,85% ("Macotaço", em Santa Maria a 31,35% ("Macanudo", em Pelotas. As cultivares "Macanudo" e "Guateian 6662" apresentam elevados teores de fibra alimentar total, insolúvel e solúvel, e a utilização dessas cultivares como alimento funcional nas dietas deverá ser investigada.The objective of this study was to estimate the dietary fiber fractions in common bean cultivars obtained in different locations, for evaluation of the genotype x environment interaction effects. The dietary fiber was determined by enzymatic gravimetric method in grains of the nineteen common bean cultivars, obtained in 2004/2005 crop season, in two locations of Rio Grande do Sul State, Brazil. Significant genotype x environment interactions were detected for total, insoluble and soluble dietary fiber content and grain yield. The total dietary fiber content varied from 20.85% ('Macotaço', in Santa Maria to 31.35% ('Macanudo', in Pelotas. The 'Macanudo' and 'Guateian 6662' cultivars showed high total, insoluble and soluble dietary fiber content and its utilization as a regular food in diets can be studied.

 17. Reconhecimento de frações do veneno de cobras corais brasileiras pelo soro antielapídico = Recognition of venom fractions from Brazilian coral snakes by antielapid serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidal, Bruno Prado Cortizo

  2015-01-01

  Full Text Available Objetivos: Investigar a capacidade do soro antielapídico produzido no Brasil na identificação de frações do veneno de seis espécies, incluindo as que constituem o pool de inoculação: Micrurus brasiliensis, M. corallinus, M. frontalis, M. lemniscatus, M. spixii e M. surinamensis. Métodos: As amostras utilizadas fazem parte do banco de venenos do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O soro antielapídico foi cedido pela Fundação Ezequiel Dias. As metodologias empregadas foram eletroforese e imunoblotting. Resultados: Foi demonstrada uma variabilidade toxinológica e uma capacidade também variável de reconhecimento desses componentes pelo soro antielapídico. A partir da técnica de western-blotting o soro antielapídico da Fundação Ezequiel Dias foi capaz de reconhecer a maioria, mas não todos os componentes presentes nos venenos analisados. Conclusões: Os resultados sugerem uma eficácia restrita do soro antielapídico já que o mesmo possui limitações quanto as espécies Amazônicas, o que reforça a necessidade de uma revisão dos estudos intra e interespecíficos dos venenos micrúricos

 18. Frações da matéria orgânica do solo após três décadas de cultivo de eucalipto no Vale do Rio Doce-MG Soil organic matter fractions after three decades of eucalypt cultivation in the Rio Doce Valley, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augusto Miguel Nascimento Lima

  2008-06-01

  Full Text Available As mudanças nas distintas frações da matéria orgânica do solo (MOS sob cultivo do eucalipto são pouco conhecidas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do cultivo do eucalipto nos estoques de C das diversas frações da MOS, em solos ocupados anteriormente por pastagens degradadas, bem como verificar qual fração da MOS constitui-se um indicador mais sensível à mudança de uso do solo. O estudo foi realizado em plantações comerciais de eucalipto em dois locais na região do Vale do Rio Doce-MG (Belo Oriente e Virginópolis, onde foram determinados em amostras dos solos: C orgânico total (COT, C da fração leve (leve livre - FLL e leve oclusa - FLO, da fração pesada (areia - AR, silte + argila - S + A e argila - ARG, da biomassa microbiana (BM e das frações húmicas (ácidos fúlvicos - FAF, ácidos húmicos - FAH e huminas - FH. Os resultados indicaram que, de maneira geral, os solos sob os diferentes tipos de uso em Virginópolis, em virtude da menor temperatura média anual e maior teor de argila, apresentaram maiores estoques de C em todas as frações da MOS em relação a Belo Oriente. Assim, o seqüestro de C no solo pelo cultivo do eucalipto foi maior em Virginópolis (14,2 t ha-1 que em Belo Oriente (10,0 t ha-1, resultando numa taxa de seqüestro de C de aproximadamente 0,42 e 0,29 t ha-1 ano-1 , respectivamente. Em Belo Oriente, o cultivo do eucalipto favoreceu o aumento no estoque de C das frações ARG, S + A e FH no solo. Comportamento semelhante foi observado para o C das FLL, FAF e FAH, em Virginópolis. Dentre todas as frações da MOS analisadas, a BM e a FLO foram indicadores menos sensíveis às alterações na MOS após três décadas da mudança de uso do solo. Com isso, o COT e a fração leve livre, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina foram mais eficientes nesse sentido.Little is known about the changes in different soil organic matter (SOM fractions under short

 19. Caracterização parcial de frações obtidas de extratos de Cymbopogon nardus com atividade elicitora de fitoalexinas em sorgo e soja e efeito sobre Colletotrichum lagenarium Partial characterization of fractions from extracts of Cymbopogon nardus with elicitor activity of phytoalexins in sorghum and soy and effect on Colletotrichum lagenarium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Giovane Ávila Moreira

  2008-12-01

  Full Text Available Plantas medicinais apresentam potencial para o controle de fitopatógenos devido ao efeito direto sobre o agente patogênico ou indireto pela ativação de mecanismos de defesa como as fitoalexinas. Assim, o presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito antifúngico e elicitor de frações obtidas da citronela (Cymbopogon nardus, a partir dos extratos brutos metanólico (EME e etanólico (EET dessa planta. Os extratos EME e EET foram fracionados em cromatógrafo de coluna de filtração em gel (CFG obtendo-se três frações a partir do extrato metanólico (FMI, FMII e FMIII e duas frações para o extrato etanólico (FEI e FEII. Os pesos moleculares para as frações FMI, FMII, FMIII, FEI e FEII foram 69,29; 40,51; 18,72; 65,89 e 24,11 kDa, respectivamente. As frações obtidas nas CFG foram utilizadas em bioensaios de germinação de esporos e formação de apressórios por Colletotrichum lagenarium e, de indução de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo e cotilédones de soja. Observou-se que não houve efeito significativo das frações de EME e EET analisadas sobre a germinação e formação de apressórios pelo patógeno. Quanto ao acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de soja, não houve efeito significativo das frações FMI, FMII, FMIII, FEI e FEII. Entretanto, observou-se efeito significativo das frações obtidas na CFG, sobre a produção de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo, onde os maiores acúmulos destas fitoalexinas foram promovidas pelas frações FMI e FMIII, diferindo significativamente do tratamento controle. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que frações parcialmente purificadas obtidas de EME de C. nardus apresentam potencial para induzir o acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo.Medicinal plants present potential to control phytopathogens due to the direct effect or by the activation of defense mechanisms like phytoalexins. Then, the present work had the objective to

 20. Propriedades funcionais (tecnológicas da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2006-06-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas da fração parede celular (PC de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os componentes predominantes da parede celular (PC foram proteína (19% e fibra solúvel (74%, da fração glicoproteina, foram as proteínas (35,5% e fibra solúvel (56%, nas frações manana (M e glicana solúvel (GS predominaram as fibras solúveis (~70% e na fração glicana insolúvel (GI, as fibras insolúveis (70,7%. A solubilidade das várias frações em meio aquoso não mostrou dependência do pH e variou entre 40% e 100%. A fração que apresentou maior capacidade de retenção de água (CRA foi a glicana solúvel (14,4 g H2O/g de amostra e os maiores índices de solubilidade em água (ISA foram os das frações glicoproteina (83,8% e manana (60%. As frações glicana (GS e GI apresentaram boas propriedades de geleificação nas concentrações de 12 e 14% de sólidos solúveis. As frações glicoproteína, manana e glicana solúvel apresentaram excelente capacidade de emulsificação (1.500 a 2.000 mL óleo/g amostra e as emulsões de glicoproteína e glicana solúvel foram as mais estáveis. Adição de igual concentração (0,2% de ovalbumina aumentou significativamente o poder de emulsificação das frações PC e GS e contribuiu para a estabilidade das emulsões da manana e da glicoproteína (M e GP.The objectives of the present work were the fractionation, the chemical characterization and the study of functional (technological properties of the cell wall (CW of yeast from alcohol fermentation and the subfractions

 1. Carbon stocks in organic matter fractions as affected by land use and soil management, with emphasis on no-tillage effect Estoques de carbono em frações da matéria orgânica afetados pelo uso e manejo do solo, com ênfase ao plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2002-06-01

  Full Text Available Land use and soil management may affect both labile and humified soil organic matter (SOM fractions, but the magnitude of these changes is poorly known in subtropical environments. This study investigated effects of four land use and soil management systems (forest, native pasture, and conventional tillage and no-tillage in a wheat/soybean succession on (i total soil organic carbon (SOC stocks (0 to 250mm depth and on (ii carbon (C stocks in labile (coarse, light and humified (mineral-associated, humic substances SOM fractions (0 to 25mm depth, in a Hapludox soil from southern Brazil. In comparison to the adjacent forest site, conventionally tilled soil presented 36% (46.2Mg ha-1 less SOC in the 0 to 250mm depth and a widespread decrease in C stocks in all SOM fractions in the 0 to 25mm depth. The coarse (>53 mum and light (O uso e manejo do solo podem afetar as frações lábeis e humificadas da matéria orgânica (MO, mas a magnitude destas alterações é pouco conhecida em ambientes subtropicais. Este estudo avaliou os efeitos de quatro sistemas de uso e manejo do solo (mata, campo nativo, preparo convencional e plantio direto na sucessão trigo/soja sobre (i o estoque de carbono orgânico total (COT (0-250mm, e nos (ii estoques de carbono (C em frações lábeis (grosseira, leve e humificadas (associada aos minerais, substâncias húmicas da MO na camada superficial (0-25mm de um Latossolo bruno, no Sul do Brasil. Comparado à mata, o solo sob preparo convencional apresentou 36% (46,2Mg ha-1 menos COT na camada de 0-250mm, bem como um decréscimo generalizado no estoque de C em todas frações da MO na camada de 0-25mm. As frações grosseira (>53 mim e leve (<1kg dm-3 da MO foram as mais afetadas pelo sistema plantio direto, com incrementos no estoque de C de 393% (1,22Mg ha-1 e 289% (0,55Mg ha-1, respectivamente, em relação ao preparo convencional. Os estoques de C na MO associada aos minerais e nas substâncias húmicas aumentaram de

 2. Effect of Cysticercus cellulosae fractions on the respiratory burst of pig neutrophils Efeito de frações de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Marina Piccoli Pugine

  2005-04-01

  Full Text Available Neutrophils, eosinophils and macrophages are cells that interact with invading parasites and naive hosts have been shown to have anti-parasitic activity. The initial reaction of these leukocytes is the generation of reactive oxygen species (ROS to play in parasite expulsion. The present work was carried out to study the effect of total extract, scolex and membrane fractions from Cysticercus cellulosae on respiratory burst by pig neutrophils. Hydrogen peroxide (H2O2 production by neutrophils incubated with metacestode fractions from C. cellulosae showed an increase of: 190% (total extract, 120% (scolex and 44% (membrane. High antioxidant catalatic activity (33%, 28%, 28% by total extract, scolex and membrane, respectively was observed in neutrophils incubated with metacestode fractions, which could be an attempt at self-protection. Scolex and membrane fractions increased the phagocytic capacity of neutrophils (44% and 28%, respectively. On the other hand, total cysticerci did not alter the phagocytosis, possibly due to modifications in membrane function, caused by high ROS production from neutrophils in the presence of total cysticerci. Total fraction from C. cellulosae is toxic for neutrophils as shown by the decrease in phagocytic capacity, probably caused by high levels of ROS formation. The difference in toxicity of total extract, scolex and membrane fractions on neutrophils can be explained by the presence of an antigenic effect of the vesicular fluid in the total extract of C. cellulosae.Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são células que interagem com os parasitas no corpo do hospedeiro desenvolvendo atividade antiparasitária. A reação inicial destes leucócitos é a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO a fim de expulsar os parasitas. No presente trabalho estudou-se o efeito da fração total, de escolex e de membrana de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos. A produ

 3. Influência da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME usando Amberlyst 15 como catalisador Influence of mono-hydrogenation of C5 cut on the synthesis of TAME using Amberlyst 15

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto da Cunha Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available No presente trabalho, foi estudada a síntese do TAME, em fase líquida, a partir de uma fração C5 e metanol, utilizando Amberlyst 15 como catalisador. A fração C5 utilizada possui uma diolefina, que tem uma alta tendência à formação de gomas e um alto teor de mono-olefinas. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME. A hidrogenação foi feita a 80oC e 10 kgf/cm2 de H2, usando um catalisador 0,3% Pt/Al2O3. A diolefina foi totalmente hidrogenada e o teor de mono-olefinas significativamente reduzido sem um decréscimo apreciável no teor de isoamilenos reativos. A eterificação foi feita em um reator tipo batelada de 250 mL, com agitação magnética. A temperatura foi variada na faixa de 50 a 90oC, com uma pressão de 10 kgf/cm2 e razão molar isoamileno/metanol de aproximadamente um. Os produtos de reação foram analisados por cromatografia gasosa. A conversão total observada foi aproximadamente a mesma para o os cortes original e mono-hidrogenado. Entretanto, os produtos obtidos utilizando a fração C5 original apresentaram cheiro forte e coloração, mesmos para os testes a temperaturas mais baixas, que são características da formação de gomas. Por outro lado, quando a fração mono-hidrogenada foi usada na eterificação, o cheiro forte e coloração não foram observados. Portanto, a mono-hidrogenação da fração C5 contendo os isoamilenos reativos é necessária para que o TAME produzido na reação de eterificação possa ser adicionado à gasolinaTAME was synthesized in liquid phase from refinery C5 cut and methanol using Amberlyst 15 as catalyst. The C5 stream contains mainly mono-olefins and, in a less amount, a diolefin, which have a high gum formation tendency. The main purpose of this research was to evaluate the effect of mono-hydrogenation of C5 cut on TAME synthesis. The hydrogenation step was carried out at 80 oC and 10 kgf/cm2 of H2

 4. Estoques de carbono e nitrogênio em frações da matéria orgânica de solos cultivados com eucalipto nos sistemas convencional e fertirrigado Stock of carbon and nitrogen in organic matter fractions of soil cultivated with eucalypts in conventional and fertirrigated system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2010-02-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de avaliar os estoques de C e N nas frações lábeis e estáveis da MOS e da biomassa microbiana em resposta ao cultivo florestal com o uso de fertirrigação quando comparado ao cultivo convencional. Para tanto, duas áreas cultivadas com eucalipto num mesmo solo (Argissolo Amarelo, mas com manejos fertirrigado e convencional foram amostradas nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm de profundidade na linha e entrelinha de cultivo. A amostragem da entrelinha foi justificada pelo enleiramento e enterro de resíduos vegetais provenientes da colheita do cultivo anterior na entrelinha do cultivo atual. No final do ciclo de cultivo do eucalipto (sete anos, a deposição de serapilheira e os estoques de C e N na maioria das frações lábeis e estáveis da MOS foram maiores no sistema fertirrigado, com incremento de 50,34t ha-1 de C total (COT e 5,62t ha-1 de N total (NT, na camada de 0-100cm de profundidade, em comparação àqueles do sistema convencional. O solo da entrelinha de plantio, principalmente no sistema fertirrigado, apresentou maior estoque de C e N total e C nas frações das substâncias húmicas e na fração leve da MOS que no solo da linha de plantio, possivelmente em virtude da maior deposição e incorporação de resíduos vegetais do ciclo anterior na entrelinha do cultivo atual. A intensificação do manejo de florestas comerciais de eucalipto com o uso de fertirrigação possibilita aumentar a deposição de resíduos vegetais e sequestrar mais C e N, tanto em frações estáveis, quanto em frações mais lábeis da MOS, especialmente nas camadas de solo de até 40cm de profundidade.The objective of this study was to evaluate the C and N stocks in fractions of labile and more stable SOM fractions in response to intensification of forest cultivation through fertirrigation when compared to conventional stands. To that end, two areas planted with eucalyptus in the same (Ultisol, but

 5. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos Specific surface área and porosity of the clay fraction and phosphorus adsorption in two rhodic ferralsols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2009-10-01

  Full Text Available A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf e outro distrófico (LVd, além de caulinita natural (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. Resultados referentes à S BET e à porosidade das partículas foram relacionados à adsorção máxima de P (Pmáx determinada pela isoterma de Langmuir. A classe de poros predominante nas frações argila avaliadas foi de mesoporos. As frações argila extraídas dos solos e KGa2 adsorveram quantidades semelhantes de P por unidade de área, mas diferentes das quantidades de P adsorvido por Gt e Hm. Tal diferença, possivelmente, deu-se em função da quantidade e distribuição dos grupamentos OH em superfície, bem como imperfeições superficiais dos materiais. Os óxidos de Fe e de Al e outros materiais amorfos das frações argila extraídas dos solos foram mais importantes que a caulinita para a adsorção de P. A caulinita, embora sendo o filossilicato de maior representatividade nas frações argila de LVDf e LVD, teve menor importância sobre a adsorção de P.The porosity of the clay fraction is very important for the understanding of the physicochemical phenomena which are relate to the specific surface area of solid particles. The specific surface area (S BET and porosity of clay fractions of two Rhodic Ferralsols in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm were evaluated through adsorption and desorption isotherms of N2.. Results concerning S BET and particle porosity were related to the maximum P adsorption capacity (Pmax estimated by the Langmuir

 6. Biscoitos tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (Curcubita máxima
  Cookie elaborated with different fractions of pumpkin seed (Curcubita maxima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. A. MOURA

  2011-04-01

  Full Text Available

  Cascas, folhas, sementes e talos de vegetais, geralmente descartados pelos consumidores, são ricos em fi bra e podem ser utilizados como ingrediente para pães, bolos e biscoitos, concedendo melhor valor nutricional aos alimentos. A semente de abóbora é rica em fi bras, além de fornecer também proteínas, lipídios e minerais à dieta. Biscoitos tipo “cookie” foram elaborados com substituição de 30% da farinha de trigo por diferentes frações de semente de abóbora (semente de abóbora integral, semente de abóbora da fração peneirada e da fração retida na peneira, e avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com semente de abóbora apresentaram maior teor de fi bras, proteínas, lipídios e cinzas em comparação ao biscoito elaborado com farinha de trigo e, além disso, coloração mais escura e boa aceitação sensorial.

 7. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae Atividade larvicida das frações do óleo-resina da planta medicinal brasileira Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae sobre o Aedes aegypti (Diptera, Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloísa Helena Garcia da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Oil-resin fractions from Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae were evaluated for larvicidal activity on third larval instars of Aedes aegypti, in searching for alternative control methods for this mosquito. The bioactive fractions were chemically monitored by thin-layer chromatography, ¹H and 13C nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Bioassays were performed using five repetitions, at a temperature of 28 ± 1°C, relative humidity of 80 ± 5% and light and dark cycles of 12h. Mortality was indicated by darkening of the cephalic capsule after 24h of exposure of the larvae to the solutions. The most active fractions were CRM1-4 (sesquiterpenes and CRM5-7 (labdane diterpenes, which showed LC50 values of 0.2 and 0.8ppm, respectively.A atividade larvicida das frações do óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae foi avaliada em larvas de 3º estádio de Aedes aegypti, na busca de alternativas para o controle desse mosquito. As frações bioativas foram monitoradas quimicamente através de cromatografia de camada delgada, analisada por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (¹H e 13C e espectrometria de massas. Os bioensaios foram realizados à temperatura de 28±1°C, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h, com cinco repetições. A mortalidade foi determinada através do escurecimento da cápsula cefálica, após 24h de exposição das larvas às soluções. As frações mais ativas foram CRM1-4 (sesquiterpenos e CRM5-7 (diterpeno labdano, que mostraram os valores de CL50 de 0,2 e 0,8ppm, respectivamente.

 8. DeterminaÃÃo das fraÃÃes protÃicas e de carboidratos e estimativa do valor energÃtico e da digestÃo intestinal da proteÃna de forrageiras e resÃduos gerados no nordeste brasileiro

  OpenAIRE

  Labib Santos Duarte

  2008-01-01

  Objetivou-se com o presente estudo caracterizar as fraÃÃes de carboidratos e proteÃna e estimar o valor energÃtico e a digestibilidade intestinal da proteÃna nÃo-degradada no rÃmen de alimentos por intermÃdio da tÃcnica de trÃs estÃgios da algaroba (Prosopis juliflora), da canafÃstula (Pithecellobium multiflorum), da flor-de-seda (Calotropis procera), da jitirana (Ipomea sp.), do juazeiro (Zizyphus joazeiro), do mata-pasto (Senna obtusifolia), do sabià (Mimosa caesalpiniaefolia), da pal...

 9. Atividade da fração enriquecida em fenólicos de Buchenavia tomentosa e de algumas substâncias isoladas antes e após encapsulação com beta-ciclodextrina em Candida albicans

  OpenAIRE

  Teodoro, Guilherme Rodrigues [UNESP

  2016-01-01

  O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade frente a Candida albicans da fração enriquecida em fenólicos (FE) das folhas de Buchenavia tomentosa além das substâncias ácido gálico (AG), corilagina, kaempferol e vitexina, substâncias fenólicas que foram previamente detectadas no extrato aquoso de B. tomentosa livres ou encapsuladas em ciclodextrinas. Para tal, foi realizado teste de microdiluição com cepas padrão e isolados clínicos e análise química da FE por espectrometria de massa (ESI...

 10. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Damián

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%, proteína total (3,48 vs 2,84%, caseína total (2,82 vs 2,23%, e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l que o leite das cabras Saanen. As fraçoes de αs1-caseína (6,99 vs 2,37g/l, β-caseína (13,95 vs 12,75g/l e κ-caseína (4,24 vs 3,64g/l também foram mais elevadas no leite das cabras Anglo-Nubianas, porém no teor de αs2-caseína (3,02 vs 3,60g/l não se observaram diferenças. O rendimento na produção de queijos foi significativamente correlacionado com os teores de gordura, proteína, caseína total e com as frações de caseína. A αs1-caseína representou a fração com maior correlação com os teores de proteína total, caseína, gordura e produção de queijo. Demonstrou-se, neste estudo, que o leite de cabras Anglo-Nubianas é mais indicado para a produção de queijo e o de cabras Saanen para utilização como leite fluido.

 11. Influência das frações de areia na retenção e disponibilidade de água em solos das formações Caiuá e Paranavaí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonez Fidalski

  2013-06-01

  Full Text Available Tem sido verificado que a adoção das técnicas de uso e manejo para solos derivados do arenito Caiuá no noroeste do Paraná nem sempre corresponde às expectativas de produção das culturas. Nessa região ocorrem duas Formações desse arenito: a Caiuá e a Paranavaí, com diferenças na granulometria dos solos. A hipótese é de que os solos da Formação Caiuá tenham menor retenção e disponibilidade de água para a produção agrícola, em razão da maior proporção da fração de areia grossa do que solos da Formação Paranavaí. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a retenção e disponibilidade de água do solo em integração lavoura-pecuária e cultivado com abacaxi em solos do arenito das Formações Caiuá e Paranavaí, no noroeste do Paraná. Em 2010, foram realizadas duas amostragens de solo em quatro áreas agrícolas comerciais de integração lavoura-pecuária e produção de abacaxi, que apresentaram textura arenosa na camada de 0-40 cm; nessas havia evidências de que, mesmo com a utilização das melhores técnicas agronômicas de manejo de solo, as produtividades de soja, pastagem e de abacaxi eram muito baixas nos solos da Formação Caiuá. Coletas de amostras de solo deformadas e indeformadas nas camadas de 0-10, 11-20 e 21-40 cm foram realizadas para caracterizar a granulometria (argila, silte, areia fina e areia grossa, o carbono orgânico e a retenção de água no solo. Os solos da Formação Caiuá têm granulometria mais grosseira, poros de maior diâmetro e menor disponibilidade de água do que os da Paranavaí. Os riscos de deficiência hídrica são maiores em solos da Formação Caiuá do que os da Paranavaí.

 12. Praksis som læringsmetode i ingeniørutdanningen – erfaringer fra ingeniørstudiet i undervannsteknologi - drift og vedlikehold ved Høgskolen i Bergen (HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laila Linde Lossius

  2014-05-01

  Full Text Available Norsk ingeniørutdanning har blitt kritisert for å være for teoretisk. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO m.fl. startet derfor prosjektet «Lærlingeordning i høyere utdannelse». Høgskolen i Bergen dro nytte av erfaringene derfra, og i 2007 – da bachelorstudiet i undervannsteknologi startet – var forutsetningen at studiet skulle ha stor praksisandel og mye kontakt med lokalt næringsliv. Studiet har blitt Norges mest etterspurte treårige ingeniørstudium. Frafallet har vært lavere enn ved andre ingeniørstudier. Studiet har inneholdt flere praksisformer, hvorav bacheloroppgave i bedrift, ingeniørpraksis og verkstedpraksis ble regnet som de mest utbytterike ut fra svar i spørreundersøkelsene. 72 % av studentene anså praksis som en viktig årsak til at de søkte. Faglig interesse og utsikt til gode jobber var dog viktigst. 71 % av studentene opplevde at praksis underveis ville gjøre dem til bedre ingeniører, mens 55 % mente det hadde innvirkning på at de fullførte studiet. Praksisbedriftene har tjent ved bedret rekruttering, de største opptil 0,7 ansatt per praksisplass. Praksisorganisering er krevende, og kvalitetssikring og oppfølging er viktig for å få et godt resultat. Bedriftsnettverk er gode støttespillere, men skolen må også avsette nok ressurser til arbeidet. Siden skader kan skje i industrien, må forsikringsordninger av studenter i praksis settes på den politiske agendaen slik at regelverket kan endres. Summary Norwegian engineering studies has been criticized of being too theoretical. Bergen University College used experiences from the project “Apprenticeship in higher education” when starting the engineering program in Subsea technology in 2007. Much practice and contact with local industry was requested. The program has become popular and dropout is lower than in comparable programs. Student surveys revealed the most rewarding practice to be a company-based Bachelor thesis, engineer internships and

 13. Estudos Microclimáticos de Revestimentos das Estruturas Viárias em uma Fração Urbana de João Pessoa/PB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orlando de C. Villar Filho

  2014-08-01

  Full Text Available Os diferentes estudos sobre o clima urbano demonstram que a elevação da temperatura do ar no meio urbano está mais associada à superfície impermeável e seu nível de exposição ao sol, aos tipos de pavimentos e à densidade das edificações, do que à produção antropogênica de calor interna. Neste sentido, pouca importância tem sido dada a influência dos tipos de superfícies viárias no microclima urbano. Portanto, este estudo tem como objetivo verificar as implicações dos tipos de revestimentos das estruturas viárias urbanas sobre o microclima em uma fração urbana da cidade de João Pessoa-PB. A pesquisa de campo consistiu na coleta de dados de variáveis ambientais (temperatura e umidade relativa do ar, temperatura superficial e de globo, velocidade e direção dos ventos em vias urbanas criteriosamente selecionadas, revestidas com materiais comumente utilizados. A cidade de João Pessoa-PB foi escolhida para o desenvolvimento da pesquisa porquepassa por um acelerado processo de expansão urbana e apresenta baixo índice de pavimentação de suas vias, particularmente, nos bairros periféricos, propiciando a realização de estudos comparativos dos principais tipos de revestimentos utilizados no processo de pavimentação, em região de baixa latitude e clima quente e úmido. Os dados levantados na pesquisa evidenciam a importância do tipo de pavimentação das vias e a orientaçãodas mesmas em relação aos ventos predominantes no processo de planejamento urbano, com vistas ao conforto térmico urbano. Palavras-Chave: clima urbano, planejamento urbano, conforto térmico urbano.

 14. Estudo sobre a eficiência de diferentes frações granulométricas de calcário no solo Study of particle size action of limestone, in soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Verlengia

  1972-01-01

  Full Text Available Estudou-se a eficiência de diferentes frações granulométricas de materiais corretivos da acidez do solo, empregando dois tipos de calcário, dolomítico e calcítico, num ensaio conduzido em vasos, em casa de vegetação, sem utilização de planta como teste. Aos 35, 100, 270 e 540 dias após a administração do calcário, era o solo amostrado e analisado em seus teores de pH, alumínio, cálcio e magnésio. Os resultados mostraram que a granulometria do material exerce considerável efeito na sua ação, e que os calcários com grau de finura abaixo de 50 "meshes" (0,297 mm foram tão eficientes quanto os de granulometria mais fina. O tempo de contato do material com o solo parece não influir na ação do calcário, já que aos 35 dias apresentou os resultados esperados. Material com granulometria acima de 20 "meshes" (0,840 mm não apresentou efeito nos dados analíticos de pH, alumínio, cálcio e magnésio do solo original.With the purpose of studying the efficiency of the particle size of dolomitc and calcitic limestone materials a pot experiment without plants in greenhouse was conducted. On the 35, 100, 270, and 540th day after starting the expriment soil samples were taken to determine pH, aluminum, calcium and magnesium. The results showed that the particle size is very important and that particles finer than 50 meshes are the most efficient. The period of interaction between the limestone and the soil is not the most important factor, and materials with particle size bigger than 20 meshes are not efficient on the chemical characteristics.

 15. Comportamento dos óxidos de ferro da fração argila e do fósforo adsorvido, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Mazza Barbieri

  2013-12-01

  Full Text Available Na agricultura, a obtenção de maiores produtividades das culturas com base no manejo sustentável do solo tem levado a uma busca gradativa do conhecimento das variáveis envolvidas nos sistemas de produção. Determinar as causas da variabilidade dos atributos passa a ser uma etapa do planejamento estratégico no setor sucroenergético. Este trabalho teve por objetivo estudar a variabilidade espacial dos óxidos de ferro da fração argila e sua relação com atributos físicos e químicos do solo, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar na Região de Ribeirão Preto, SP. Duas parcelas de 1 ha foram delimitadas em áreas com sistema de colheitas mecanizada e manual. Foram retiradas, em cada área, amostras de solos em 126 pontos, na profundidade de 0,00-0,25 m. Os resultados das análises mineralógicas e químicas foram submetidos às análises geoestatísticas, obtendo-se a dependência espacial, os semivariogramas e os mapas de krigagem dos atributos estudados. Para analisar a correlação espacial entre os atributos estudados, foram construídos semivariogramas cruzados. A variabilidade espacial dos atributos químicos é maior em áreas com colheita de cana crua, quando comparada com áreas de colheita de cana queimada, ao contrário dos atributos mineralógicos, que apresentaram os maiores alcances na área de cana crua. Os atributos matéria orgânica, diâmetro médio do cristal da goethita apresentaram correlação espacial negativa, enquanto a argila apresentou correlação positiva com a adsorção de fósforo nos dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar avaliados.

 16. Planejamento do controle estatístico de processos com baixa fração não conforme restrito a amostras pequenas Design of the statistical control of low fraction nonconforming processes restricted to small samples

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenio Kahn Epprecht

  2007-04-01

  Full Text Available É apresentado o planejamento não convencional de gráficos de np para o monitoramento de processos caracterizados por uma fração não conforme muito pequena e cujo procedimento de inspeção é custoso ou demorado, tornando proibitivo o exame de grandes amostras. Sob tais circunstâncias, a base para o planejamento do gráfico de controle é o "trade-off" entre a freqüência de alarmes falsos e a rapidez com que o gráfico sinaliza deteriorações no processo, já que nestes casos (dependendo do tamanho de amostra o gráfico de np convencional com limites "de três sigma" oferece pouca proteção contra alarmes falsos ou é lento para detectar perturbações no processo. Este estudo foi motivado pelo caso real de um processo de empacotamento de cadernos de jornais. O número nominal de cadernos no pacote depende da espessura do caderno, e pacotes com um número de cadernos diferente do nominal são considerados não conformes.We present the non-conventional design of np charts used for the surveillance of processes characterized by a very low fraction nonconforming, with a costly and/or time-consuming inspection procedure, which makes the inspection of large samples prohibitive. Under these circumstances, the trade-off between the false-alarm rate and the speed with which the chart signals process deteriorations is the basis to design the control chart, once (depending on the sample size the conventional np chart with "three-sigma" limits offers little protection against false alarms or is slow in detecting process disturbances. The study was motivated by the real case of a newspapers packaging process. The nominal number of newspapers in the package depends on the newspaper's breadth, and packages with a number of newspapers different from nominal are considered nonconforming.

 17. Cinética de absorção e frações nitrogenadas em arroz expressando o fator de transcrição OsDof261

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Martins Ferreira

  Full Text Available Fatores de transcrição Dof podem atuar como ativadores ou repressores transcricionais envolvidos em diversos processos biológicos exclusivos de vegetais, no entanto muitas de suas funções fisiológicas ainda não foram elucidadas. Neste trabalho, plantas de arroz (Oryza sativa L. expressando o fator de transcrição OsDof26 mostraram alterações na cinética de absorção e metabolismo de nitrogênio (N quando submetidas aos tratamentos de 0,2 e 2,0 mM de amônio (NH4+ ou nitrato (NO3- em solução nutritiva. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 2 × 2 × 2, duas plantas (plantas de arroz não transformadas e uma linhagem de arroz expressando o OsDof26, a L24, duas fontes de N (NO3- e NH4+ e duas doses (0,2 e 2,0 mM. Aos 17 dias após a germinação (DAG foram aplicados os tratamentos e procedeu-se a coleta da solução nutritiva em intervalos de 30 minutos até as 48 horas, afim de estimar os parâmetros cinéticos de absorção de N (Vmax, Km e Cmín. Aos 19 DAG, obteve-se a massa fresca total, sendo parte desse material armazenado para determinação das frações nitrogenadas e açúcares solúveis. A L24 apresentou menor crescimento da parte aérea e raiz em todos os tratamentos analisados quando comparada com a planta não transformada (WT - wild type. e menores teores de NO3-, NH4+ e N-amino, afetando assim o metabolismo de N nas plantas transformadas.

 18. Densidade, agregação e frações de carbono de um Argissolo sob pastagem natural submetida a níveis de ofertas de forragem por longo tempo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osmar Conte

  2011-04-01

  Full Text Available O ajuste da quantidade de animais à oferta de forragem é fundamental para a sustentabilidade de pastagens naturais. O manejo da oferta de forragem, além de interferir nas espécies vegetais que compõem a pastagem, também pode se refletir nos atributos do solo, como densidade, agregação e conteúdo de carbono. Neste estudo, avaliaram-se a densidade do solo, o diâmetro médio ponderado de agregados e frações de carbono sob pastagem natural, manejada por 22 anos com diferentes intensidades de pastejo, representadas por níveis de oferta de forragem de 4, 8, 12 e 16 kg de matéria seca para cada 100 kg de peso de animal vivo. Duas áreas excluídas de pastejo foram incluídas como testemunhas. Verificaram-se alterações nos atributos do solo, estando elas relacionadas às intensidades de pastejo. Essas alterações ocorreram, principalmente, na superfície (0-10 cm, observando-se aumento da densidade do solo com a redução na oferta de forragem. O diâmetro médio ponderado de agregados do solo e a massa de raízes na camada de 0 a 10 cm apresentaram comportamento inversamente proporcional ao da oferta de forragem. A labilidade do carbono decresce nos tratamentos conforme diminui a oferta de forragem. O índice de estoque de C indica que na oferta de 12 % aumenta-se o estoque de C no solo em relação à testemunha, enquanto as demais ofertas diminuem. O índice de manejo de carbono demonstra que as maiores ofertas de forragem (12 e 16 % proporcionam melhor qualidade ao sistema em pastagem natural, ao passo que na menor oferta (4 % o sistema está perdendo qualidade e comprometendo a sustentabilidade - demonstrado pela redução substancial desse índice.

 19. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 20. Il settore aereo fra liberalizzazione e concentrazione

  OpenAIRE

  Sebastiani Mario

  2002-01-01

  The paper deals with the great changes which took place in the institutional setting, organisation, governance and policy of the air transport sector. Market liberalisation, privatisation and consolidation processes are analysed, particular reference being given to the need for a greater effort at framing a coherent system's architecture and promoting regulated competition.

 1. Noise from windmills; Stoey fra vindmoeller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solberg, Sigurd [KILDE Akustikk, (Norway)

  2000-07-01

  The report gives a technical description of noise from windmills. Characteristic levels of noise and noise calculations is described. The influence of wind in the area 5-15 m/s is surveyed. Rules and regulations in five other countries are summarized. (author)

 2. Empiriske data fra PUIN-processen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bohn, Kim Rene; Lindgren, Peter; Sørensen, Steffen

  2002-01-01

  Kapitlet præsenterer de empiriske data og resultater, som er indsamlet under PUIN-projektet. Præsentationen er delt op i to dele. Først præsenteres resultaterne af møderækken i fokusgruppen. Derefter reflekteres der over den øvrige indsamlede empiri under projektforlø- bet, der har bestået af en...

 3. Vakuumrørsolfangere fra Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qin, Lin; Furbo, Simon

  1999-01-01

  and the operation temperature are the greater the advantage of using the evacuated tubular solar collectors will be. For solar domestic hot water systems and for combined space heating and domestic hot water systems with typical solar fractions the solar collector area can be reduced about 2-3 times if the best...... suitable evacuated tubular solar collector is used instead of an ordinary flat plate collector.The price level of the Chinese evacuated tubular solar collectors that are exported to Europe is relatively high. With these prices it will be possible to improve the price/performance-ratios for solar heating...... of the solar collectors sold in China are very low, it is not unthinkable, however, that the prices of exported Chinese solar collectors can be reduced so that they can become attractive in several types of solar heating systems....

 4. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 5. Fra abstrakte modeller til virkelige data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2014-01-01

  En del af Thomas Pikettys oprør retter sig mod, at økonomiske modeller udvælges, så de understøtter en i forvejen ønsket konklusion. Selv erstatter han abstrakte modeller med analyse af data. Men har hans kritikere ret, når de påstår, at han erstatter mangelfulde modeller med mangelfulde data?...

 6. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 7. Fra lukket til åben dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Sonniks, Mette

  2016-01-01

  Artiklen peger – med fokus på børn og unge – på potentielle udviklingsmuligheder for community-baseret socialt arbejde i Grønland. Der er i øjeblikket et øget fokus på at vende interessen hen mod strukturelle og lokalsamfunds-orienterede metoder i det sociale arbejde. Nogle af disse metoder hente...

 8. Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2012-01-01

  Transformation in Medicine, 1750 – 1850: Positions, Struggles, Science and Practice in the Medical Field. How was the medical field constituted and changed from the Hippocratic medicine to the modern classificatory and pathological medicine from 1750-1850? The article summarizes empirical insight...... occupied by physiologists, surgeons, empiricists and pharmacists are struggling, applying strategies like ‘aggressive interventions’, ‘alliances with the state’ or ‘alliances with pastors and teachers’....

 9. Problemorientering set fra tre uddannelsers perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Bering Keiding

  2009-05-01

  finder problembegrebet problematisk i forhold til uddannelsens faglighed. På alle uddannelser er der tale om eksemplariske og didaktisk tilrettelagte problemer, som refererer til uddannelsens hensigt og indhold, frem for til noget uden for denne. Derimod tildeles projektbegrebet og projektet som organiserende princip en central plads i beskrivelsen af metoden.

 10. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 11. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 12. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 13. Fortællinger fra supermarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Health Branding projektet undersøger, hvad det er for nogle forestillinger forbrugerne har om sundt og usundt - og hvilket symbolunivers disse forestillinger artikulerer sig i. Udgivelsesdato: november...

 14. Fra adjunkt til lektor - en transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Freisleben, Marianne; Mousing, Camilla Askov; Christiansen, Sytter

  2015-01-01

  ) the professional and pedagogical qualification. With this article, we hope to provide insight into everyday life as a lecturer, which may at times give rise to uncertainty and doubt, but also contributes with positive and educational experiences. The transformation process results in both professional and personal......This article focuses on three senior lecturers’ personal and professional experiences in the transformation from being a lecturer to become senior lecturer at a University College. The experiences will be related to: 1) teaching at undergraduate level, 2) interaction with students; and 3...

 15. Fra dobbelt medlemskab til dobbelt fravalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Christian Lyhne; Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  2011-01-01

  I de seneste 15 år er medlemstallet i fagforeninger og a-kasser faldet drastisk. Set i forhold til den danske model kan dette give næring til bogens tese om en tendens til en voksende outsidergruppe på det danske arbejdsmarked – en gruppe der står uden for den traditionelle organisering af...

 16. Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  2010-01-01

  Virksomhedernes sociale ansvar er et emne, der prioriteres af den danske regering. Men initiativerne er relativt tavse omkring kønsmæssig ligestilling og familie-arbejdslivs-problematikken og fokuserer i stedet på emner som for eksempel de arbejdsløse, beskæftigelses- og socialpolitik. Ikke desto...

 17. Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahede, A.; Waldorff, F.B.

  2015-01-01

  Acute hospital admissions from nursing homes Nursing home residents are frail patients who experience frequent hospital admission with an increased risk for acute confusion, iatrogenic adverse events, nosocomial infections, decline in ADL and death during hospitalization. Avoidance of unnecessary...

 18. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 19. Fra valgstedet til indkøbscenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bhatti, Yosef; Dahlgaard, Jens Olav; Hansen, Jonas Hedegaard

  2016-01-01

  variation in the use of early voting at the municipal level, and that it is especially the citizens of the island municipalities, rich municipalities and metropolitan municipalities that use early voting. In the third part of the analysis, we examine individual differences in the use of early voting...... with the help of a data set with over two million Danish voters in the municipal elections in 2013. We show that early voting is primarily used by the oldest citizens and citizens with a nontechnical education – two groups that traditionally have turned out at high rates. Finally, we analyze the characteristics...... that can help to predict which citizens use early voting....

 20. Fra tv-serie til spillefilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  2010-01-01

  Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt.......Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt....

 1. Nyt Aktionærdirektiv fra EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2014-01-01

  Aktionærdirektiv. Efter et par år i defensiven er EU Kommisionen igen parat til at regulere Europas erhvervsliv, hvilket blandt andet fremgår af det forslag til nyt aktionærdirektiv, der cirkulerer i øjeblikket. Her vil man regulere de institutionelle investorer til at stemme med deres aktier...

 2. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Anders Diesen

  2012-05-01

  Full Text Available The Heroic Era in Polar Exploration is filled with fascinating stories about interesting men, and the Race for the Poles is richly described in hundreds of books. The Heroic Era in Polar Exploration coincided with the conception of film technology and rise of commercial cinema, and many polar explorers saw potential in utilising this new technology as a research tool. As a result there exists a range of films from the Polar Explorations, but since their making and initial screenings they have received little attention. The story of these films is also an interesting one, although it has not yet been written. A few years after the production of the first film cameras, the explorer Carsten Borchgrevink brought one along on his British Antarctic Expedition in 1898. His main sponsor, a newspaper publisher, wanted to make news films, but the cinematograph, the film reel and the filming skills were not sufficiently developed to capture living images from the polar region. Our record of this first attempt at making a polar film is limited to one scene from when the expedition is leaving London.The first explorer to succeed in filming in the Arctic was Anthony Fiala in 1902, and since his breakthrough the cinematograph became standard scientific equipment on all polar expeditions. The Mechanical Era in Polar Exploration came with the aeroplanes, the airships and the telegraph. Roald Amundsen played a major role here; he claimed his idea about using aeroplanes was as important to the polar exploration as Nansen´s use of skies and dogsledges in the heroic era. This article tells the story about explorers with film camera trying to reach the North Pole from Spitzbergen. Wellman, Amundsen, Byrd and Nobile are the main characters. The story of their fantastic expeditions is told by others; this is the story about their films, and how the films from the Arctic developed from just documenting landscape and animal life until they became proper documentary films. Between those types of film, we have had amateur film footage, newsreels, scientific films, travelogues and early documentary films. The article ends with describing the media event around the Italia tragedy in 1928.

 3. Talen - og alt godt fra arkiverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  Jubilæumsbog i anledning af 60-året for Kunstbiblioteket. Kunstbiblioteket blev i 1957 grundlagt af Knud Pedersen (1925-2014) som et anderledes bud på kunstformidling. Bogen består af et udvalg af arkivmateriale der belyser Kunstbiblioteket som organisation, tidligere jubilæumsfejringer og...... forholdet til kunstnerne og lånerne. Dertil er der sektioner med billeder af lånte billeder hjemme hos lånerne og bidrag af lånerne og kunstnerne til en fælles jubilæumstale....

 4. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leegaard Jepsen, Stine; Aagaard, Hanne

  2017-01-01

  what effort this process requires. Method: The study is a qualitative interview study in which five informants between 53 and 63 years, with a depression diagnosis, which has undergone a course of psychoeducation, were interviewed from semi-structured interview guides. The empirical material...

 5. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Stine Leegaard

  2017-01-01

  phenomenological approach. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of change, 2) Loss of integrity, 3) Redefinition of identity and 4) Coping of the future. Conclusion: Depression changes the individual and no simple procedure can lead to recovery. The informants struggle with keeping...

 6. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...... analyseres de betingelser, som skal opfyldes for at opnå dispensation på baggrund af nyere administrativ praksis. Der ses på de danske CFC-reglers anvendelsesområde i den henseende....

 7. GIS i folkeskolen - fra ide til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten; Horn, Finn

  2006-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i et konkret dilemma, hvis konsekvens bliver et stort gab mellem projektansøgningens intentioner og de opnåede mål med hensyn til elevernes læring.Artiklen anlyserer dilemmaet og kommer med bud på årsager dertil....

 8. Fra børnehave til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2016-01-01

  Dette kapitel skitserer en børnehavepædagogisk praksis og teoretiske refleksioner, der forsøger at hæve sig over ufrugtbare pædagogiske slagsmål om den ’sande’ pædagogik. Altså om fremtidens børnehavepædagogik enten skal bygge på børnenes frie leg og selvforvaltede aktiviteter eller en didaktisk ...

 9. Fra syner og varsler til psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffen, Vibeke

  2016-01-01

  and biographers, contemporary clairvoyants often present themselves in auto-biographies, in journals or television programmes and on the internet. Here, the concept of «the highly sensitive person» has emerged as a new term of reference to describe a specific personality trait characteristic of clairvoyants...

 10. Genstande fra middelalder og nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Jensen, Jørgen Steen; Madsen, Hans Jørgen

  2014-01-01

  Finds from Aggersborg: selection of artefacts from the medieval and later periods: soap-stone plaque, window-glass and drinking-vessels, rush-holder and decorative mount, pottery, foot of copper-alloy cauldron, handles, lacing-pin, coins, scabbard-mount and mount from kidney dagger, arrow...

 11. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  The Danish National Patient Registry (DNRP) was established in Denmark in 1976, and since then in accordance with current law, it has been collecting discharge diagnoses, surgical codes and recently also different diagnostic and treatment codes from all Danish hospitals. Besides being an administ...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....... an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...

 12. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  Artiklen udpeger en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på for...

 13. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 14. Fra vintønden til gratialprotokollen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Gunner

  2007-01-01

  Kongernes venskaber var underkastet deres særprægede ydre vilkår. I løbet af de hundrede år kan man se dem ændret af forandringerne i disse vilkår. Der skete ikke synlige ændringer i den inderste kreds, kongens daglige, nære omgang. Her var en placering på venskabets skala – i det mindste et venl...

 15. Fra SK 4b til MH 17

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stræde, Therkel

  2015-01-01

  Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014......Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014...

 16. Den Gotlandske billedverden fra sten til myte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Hallgård

  1997-01-01

  The Gotlandic picture are among the most frequently used sources of pictures illustrating the Viking Age. It is often attempted to connect the Gotlandic pictorial world with the old Norse literature, but this connection conflicts with both pictures,text and period. This article accordingly raises...

 17. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 18. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 19. Animerede Patrioter. Amerikanske propagandategnefilm fra 2. Verdenskrig

  OpenAIRE

  Sørensen, Casper Falbe; Harild, Jonas Arboe

  2005-01-01

  This master thesis examines the means with which American war propaganda was integrated in popular American theatrical cartoons during World War II. Through a theoretical understanding of propaganda inspired by Garth S. Jowett and Victoria O’Donnell, the fundamental aspects of the creation of propaganda aimed at the public, are examined. Furthermore we use Roland Barthes’ theory of myths to describe how both the cartoon medium and well-known animated figures were used for propaganda purposes ...

 20. Fortællinger fra fronten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brænder, Morten

  2011-01-01

  Do servicemen justify the ultimate sacrifice in civil religious terms? In this article, I compare two military weblogs (milblogs), written by an officer and a private. Both bloggers describe events that took place on February 8, 2007, when three men from their company were killed by a roadside bomb...

 1. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 2. Fra Wamberg til PET-tilsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Pernille Boye

  2013-01-01

  Denmark has never before had an explicit law regulating the activities of the Intelligence Services, and the democratic control and oversight instruments have not been reformed for decades. The different Danish governments have explained that important reports from expert Commissions have...

 3. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  an administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool......The Danish National Patient Registry (DNRP) was established in Denmark in 1976, and since then in accordance with current law, it has been collecting discharge diagnoses, surgical codes and recently also different diagnostic and treatment codes from all Danish hospitals. Besides being...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....

 4. Rusland - en ny trussel fra fortiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2016-01-01

  Den russiske udenrigspolitik søger en maksimal »Putinisering« af nabolande. Man giver støtte til partier, der vil ødelægge det liberalt baserede vestlige politiske, økonomiske og militære samarbejde....

 5. Importância das espécies minerais no potássio total da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Importance of mineral species in total potassium content of clay fraction in soils of the Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2003-10-01

  Full Text Available Poucos trabalhos relacionam a reserva de K em solos desenvolvidos sob clima tropical úmido com os minerais presentes na fração argila. Com esse propósito, coletaram-se amostras de 19 solos no Triângulo Mineiro, originados de diferentes materiais de origem e estádios de desenvolvimento. Dada a significativa ocorrência, tomou-se maior número de amostras no Grupo Bauru, abrangendo todas as formações geológicas encontradas na região. Os teores totais de K foram determinados após digestão das amostras de terra fina e das frações areia, silte e argila com ácidos concentrados (HF, HNO3 e H2SO4. Para avaliar a contribuição de cada espécie mineral nos teores totais de K, amostras da fração argila saturadas por Na foram submetidas a extrações seqüenciais e seletivas de minerais, na seguinte ordem: extração de Al e óxidos de Fe de baixa cristalinidade; extração de óxidos de Fe mais cristalinos; extração de gibbsita e caulinita; extração de minerais do tipo 2:1; extração de feldspatos e minerais resistentes. A composição mineralógica da fração argila refletiu o intenso grau de intemperismo e lixiviação dos solos do Triângulo Mineiro, com baixos teores de minerais de baixa cristalinidade, predomínio de caulinita e presença de outros minerais secundários resistentes. Mesmo com essa mineralogia, a fração argila apresentou o maior teor de K total, principalmente para os solos mais intemperizados. Considerando a abundância de caulinita na fração argila, este mineral foi uma importante fonte de formas não-trocáveis do nutriente. Por outro lado, a contribuição dos óxidos de Fe e de Al de baixa cristalinidade e dos óxidos de Fe mais cristalinos nos teores totais de K da fração argila foi inexpressiva. Em geral, os minerais primários facilmente intemperizáveis (mica e feldspato contribuíram em grande proporção para o K total da fração argila, principalmente para os solos mais jovens desenvolvidos de

 6. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas The use of a semipurified fraction of Trypanosoma cruzi proteinase in immunodiagnosis of Chagas' disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajax Mercês Atta

  1984-12-01

  Full Text Available Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cruzadas com os soros de pacientes portadores de leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, sífilis, esquistossomose e mononucleose. Os resultados obtidos são favoráveis ao emprego desta fração antigênica em testes de imunodiagnóstico da tripanossomíase americana.Group 0 Rh negative human erytrocytes were coated with the semipurified fraction of T. cruzi proteinase and tested with sera both from patients with chagas' disease and from others with unrelated parasitic diseases. Positive haemagglutination reactions were only observed with the sera from the former and with that from two patients with mucocutaneous leishmaniasis. No crossed reactions were observed with visceral leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis syphilis, schistosomiasis or mononucleosis sera. Results suggest that this purified fraction can be used in immunodiagnosis of American Trypanosomiasis.

 7. Estudo in vitro da atividade do extrato etanólico de sementes de bacupari (Rheedia gardneriana Planch. & Triana e das frações no crescimento de Streptococcus mutans In vitro study of the activity of ethanol extract from "bacupari" (Rheedia gardneriana Planch. & Triana seeds and its fractions on Streptococcus mutans growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.S Samarão

  2010-06-01

  Full Text Available Streptococcus mutans, principal microrganismo da cavidade oral, desempenha papel preponderante na formação de placas dentárias, sendo considerado o agente etiológico primário da cárie. Rheedia gardneriana, conhecida popularmente como bacupari, é uma planta utilizada com fins medicinais para o tratamento de diversas patologias, e por apresentar atividade antimicrobiana de compostos das folhas contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de extrato de semente de R. gardneriana sobre a cepa S. mutans UA159. Os testes foram conduzidos com o extrato etanólico bruto e as frações obtidas com os solventes diclorometano, etanol-água, metanol e hexano, em ensaios de inibição in vitro. O extrato bruto (100% apresentou halos de inibição com diâmetro similar ao obtido com solução de digluconato de clorexidina 0,12%, usada como controle. Os ensaios com a fração diclorometano exibiram atividade inibitória 35% menor comparado com o controle, enquanto nenhum efeito antimicrobiano foi observado com a fração etanol-água. Contrariamente, os resultados obtidos com as frações hexânica e metanólica demonstraram claramente a atividade antimicrobiana por inibição do crescimento bacteriano. Na fração metanólica a formação de halos de inibição foi similar ao do controle. Estes dados apresentam atividade antimicrobiana de R. gardneriana contra S. mutans.Streptococcus mutans, which is the main microorganism of the oral cavity, plays a preponderant role in dental plaque formation and is considered the primary etiologic agent regarding caries. Commonly known as "bacupari", Rheedia gardneriana is a plant used for medicinal purposes in the treatment of several pathologies; besides, its leaves have compounds that present antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The aim of this work was to evaluate the effect of R. gardneriana seed extract on S. mutans

 8. Relação entre o alumínio extraível com KCl e oxalato de amônio e a mineralogia da fração argila, em solos ácidos brasileiros

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Octávio de Mello Cunha

  2014-10-01

  Full Text Available Em solos ácidos de ambiente mais tropical com esmectitas, assim como em solos altamente tamponados de ambiente subtropical, contendo esmectita com hidroxi-Al entrecamadas (EHE e, ou, vermiculita com hidroxi-Al entrecamadas (VHE, os teores de Al-KCl podem ser excepcionalmente altos; entretanto, em alguns casos não se manifestam efeitos fitotóxicos do elemento nas culturas. O Al "trocável" é tradicionalmente quantificado no extrato da solução de KCl 1 mol L-1 (Al-KCl, mas nem sempre esse elemento provém unicamente de formas trocáveis. Este trabalho objetivou investigar relações entre o Al extraído com solução de KCl e de oxalato de amônio com a mineralogia da fração argila. A quantificação do Al nos extratos de KCl e oxalato de amônio foi feita, respectivamente, por titulação com NaOH 0,02 mol L-1 padronizado e por espectrofotometria de absorção atômica. Foram utilizadas amostras de dois horizontes (A e B de 12 perfis de solo de cinco estados brasileiros (AC, PE, BA, RS e SC, com diferentes características mineralógicas, todos com teores de Al-KCl superior a 4 cmol c kg-1 no horizonte B. Dois perfis de SC (Rancho Queimado e Curitibanos, com níveis mais baixos de Al-KCl, foram incluídos para comparação. Os altos teores de Al-KCl evidenciaram-se relacionados com a mineralogia dos solos estudados. Nos solos ácidos com mais esmectitas, drenagem moderada ou imperfeita e oscilação do lençol freático houve evidências morfológicas, confirmadas pelas análises mineralógicas, de que no clima atual ocorre um processo de destruição de argilas, liberando Al que precipita como compostos amorfos. A alta concentração salina da solução de KCl dissolve parcialmente tais compostos, superestimando as formas trocáveis desse elemento, principalmente nos horizontes subsuperficiais. Nos solos ácidos do ambiente subtropical, os teores de Al-KCl também foram altos, embora com valores mais baixos do que nos com predomínio de

 9. Crescimento inicial, níveis críticos de fósforo e frações fosfatadas em espécies florestais Initial growing, phosphorus critical levels and phosphate fractions in forest species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUIZ ARNALDO FERNANDES

  2000-06-01

  Full Text Available Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, com o objetivo de avaliar o crescimento de plântulas, os níveis críticos de P e algumas frações fosfatadas, em três espécies florestais submetidas a quatro doses de P. Mudas de aroeirinha (Schinus terenbinthifolius Raddi, paineira (Chorisia speciosa St. Hill. e jambolão (Syzygium jambolanum Lam. foram cultivadas em um Latossolo Variação Una, onde foram aplicados 0, 150, 300 e 600 mg dm-3 de P. Aos 180 dias após a germinação, as plantas foram colhidas e submetidas às análises químicas. Sob todas as doses de P, a paineira produziu maior biomassa da parte aérea e das raízes em comparação à aroeirinha e jambolão, além de apresentar maiores teores de P orgânico (Po e maior participação relativa do P orgânico (Po em relação ao P total solúvel em ácido em todos os níveis de fertilização fosfatada. O melhor crescimento da paineira foi atribuído a uma maior eficiência nos ajustes metabólicos desta espécie em relação à nutrição fosfatada, o que indica que esta espécie pode ser plantada em solos com diferentes níveis de P.An experiment under greenhouse conditions was carried out at Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais State, Brazil, to evaluate the growth of seedlings, phosphorus critical levels and phosphate fractions, in forest species growing under four phosphorus levels. Seedlings of Schinus terenbinthifolius Raddi (aroeirinha, Chorisia speciosa St. Hill. (paineira and Syzygium jambolanum Lam. (jambolão were cultivated on an Oxisol fertilized with 0, 150, 300 and 600 mg dm-3 of P. The seedlings were harvested 180 days after germination and analysed for P forms. In all levels of phosphorus addition, the paineira produced higher aerial and root biomass than aroeirinha and jambolão, and presented higher contents of organic phosphorus and higher relative participation of organic phosphorus in the total acid soluble phosphorus under all phosphorus

 10. Estoques e frações de carbono orgânico em Latossolo Amarelo submetido a diferentes sistemas de manejo Stocks and fractions of organic carbon in an Oxisol under different management systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliane Pereira Campos

  2013-03-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos de sistemas de manejo do solo sobre os estoques e as frações de carbono orgânico de um Latossolo Amarelo, no cerrado do Piauí. Foram avaliados os sistemas: plantio convencional por três anos; plantio direto por três e cinco anos, com uso de milheto como cultivo de cobertura; e plantio direto por nove anos, dos quais sete com uso de milheto e dois com forrageira (Urochloa brizantha. Utilizou-se área de cerrado nativo como referência. Amostras de solo foram coletadas nos períodos chuvoso e seco, das camadas de 0,00-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m, para determinação de: estoques e totais de carbono orgânico e nitrogênio; teores de substâncias húmicas; e índice de humificação. Na camada de 0,00-0,05 m, em ambos os períodos, foram observados os maiores teores de carbono no solo sob cerrado. No entanto, nos dois períodos e nas quatro profundidades, verificaram-se os maiores estoques de carbono e nitrogênio bem como os maiores teores de substâncias húmicas nos solos sob plantio direto por cinco e nove anos. Os maiores índices de humificação também foram observados nesses solos, no período seco. O plantio direto, associado ao uso de cultivos de cobertura, diminui a mineralização da matéria orgânica do solo, estoca carbono no solo em profundidade e favorece o sequestro de carbono em áreas do cerrado do Piauí.The objective of this work was to determine the effects of soil management systems on the stocks and fractions of organic carbon of an Oxisol (Xantic Ferralsol, in the cerrado of the state of Piauí, Brazil. The following systems were evaluated: a three‑year‑old conventional tillage; a three‑ and a five‑year‑old no‑tillage system, using millet as cover crop; and a nine‑year‑old no‑tillage, using millet as cover crop for seven and forage (Urochloa brizantha for two years. A native cerrado area was used as a reference. Soil samples were

 11. Composição e propriedades físico-químicas de duas frações do soro de sangue bovino Composition and physicochemical properties of two protein fractions of bovine blood serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Silvia Prata

  2008-12-01

  Full Text Available O sangue animal de abatedouros representa uma fonte importante de ingrediente alimentício subutilizado. A produção de sangue bovino no Brasil foi aproximadamente 3,6 x 10(6 tons em 2005. Além do desperdício de uma proteína de boa qualidade, a subutilização deste subproduto da indústria animal é uma fonte importante de poluição dos recursos hídricos e do solo. A concentração de proteína albumina (BSA e globulina (BSG bovinas secas em spray ou liofilizadas foi, aproximadamente, 85,0%. O score de aminoácidos (EAAS foi 72,7%, para BSA liofilizada, e 89,3%, para BSG. As propriedades emulsificantes e espumantes de ambas as frações protéicas foram altas, principalmente a pH 5,5. A capacidade emulsificante e espumante foi maior para BSA, no entanto, tanto a estabilidade da emulsão quanto a da espuma formada foram melhores para a BSG. A adição de NaCl apresentou uma tendência de reduzir as duas propriedades surfactantes, independentemente do pH. Considerando a solubilidade, a estabilidade ao calor, propriedades emulsificante e espumante, tanto a BSA quanto a BSG deveriam ser consideradas bons ingredientes funcionais para a manufatura de produtos alimentícios. O estudo não apenas confirmou dados já reportados na literatura, como também explorou novas propriedades, o que amplifica o potencial de aplicações do soro de sangue bovino.Animal blood from slaughterhouses represent an important source of food ingredients which have been so far underutilized. Bovine blood production in Brazil was about 3.6 x 10(6 in the year 2005. Besides wasting a good food quality protein, underutilization of this byproduct from the animal industry is an important cause of soil and water resources pollution. Protein concentration of both freeze-dried and spray-dried bovine albumin (BSA and globulin (BSG was around 85.0%. Essential Amino Acid Scoring (EAAS was 72.7% for freeze-dried BSA and 89.3% for BSG. Emulsifying and foaming properties of both

 12. Phytochemical investigation of dichloromethanic fraction on Ocimum gratissimum L. extract/ Estudo químico da fração diclorometânica do extrato de Ocimum gratissimum L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Pinto de Souza

  2005-06-01

  Full Text Available Previous studies showed that ethanolic extract of Ocimum gratissimum inhibited growth of Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger and Alternaria sp, isolated from tomato and carrot. The aim of this study was to identify the chemical constituents of Ocimum gratissim. Aerial parts of the plant were treated with hexane-dichloromethane-ethanol mixture (1:3:1 at room temperature. The obtained extract was chromatographed on silica gel column eluted with hexane, dichloromethane and ethanol. Fractions eluted with dichloromethane were rechromatographed on a column of silica gel to yield alyphatic hydrocarbon mixture (C31, C33, C34 e C35, eugenol, caryophyllene oxide and a mixture of stigmasterol and sitosterol. The structures of the compounds were deduced by spectral data analysis and by comparison with literature values. Recent studies showed that eugenol is probably one of the responsibles for antifungal activity of O. gratissimum.Ensaios anteriores de atividade antifúngica do extrato etanólico de Ocimum gratissimum, utilizando a técnica de difusão em meio sólido, evidenciaram a inibição do crescimento de Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger e de duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura. O objetivo deste trabalho foi identificar os possíveis constituintes químicos responsáveis pela atividade antifúngica da planta, por meio de estudo químico do extrato hexano-diclorometano-etanol (1:3:1 das partes aéreas de O. gratissimum. O extrato foi cromatografado em coluna de sílica gel, eluída com hexano, diclorometano e etanol. A purificação em coluna cromatográfica de sílica gel das frações eluídas com diclorometano (5,9g resultou na obtenção de quatro constituintes: uma mistura de hidrocarbonetos saturados de cadeia longa (C31, C33, C34 e C35, eugenol, óxido de cariofileno e uma mistura de estigmasterolsitosterol. Os constituintes foram identificados através das an

 13. Efeito do dessecante paraquat na qualidade da fração lipídica da soja Effects of paraquat on the quality of lipidic fraction of soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Gomes

  2003-02-01

  Full Text Available Para se determinar a qualidade da fração lipídica de grãos de soja submetidas à aplicação do dessecante bipiridílio (paraquat, foram estudados a composição química e os índices químicos de 3 (três amostras de óleo bruto e 1 (uma amostra de óleo refinado. Os óleos analisados no presente trabalho foram provenientes da região de Itumbiara - GO, extraídos de grãos de soja submetidos ou não à aplicação de paraquat. Utilizaram-se também amostras de óleo bruto extraídas por solvente, em laboratório, provenientes de grãos de soja sujeitos ou não à aplicação de dessecante. Nenhum resíduo do dessecante foi detectado, sensibilidade de 0,01 µg/g. O perfil de ácidos graxos, medido pelos teores dos ácidos palmítico, esteárico, oléico, linoléico e linolênico, encontrara-se dentro das faixas convencionais do óleo de soja de 9 a 4,5, 2,5 a 5,0, 18 a 34, 45 a 60 e 3,5 a 8,0%, respectivamente. No entanto, os índices de saponificação (de 161 a 171 ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela legislação brasileira (189 a 198. Já os ácidos graxos livres, matéria insaponificável dos óleos brutos, e o índice de iodo do óleo refinado estão dentro desses padrões, máximos de 2,0%, 1,5% e 120 a 143, respectivamente. Os teores de ferro e de cadmio de 1,45 e 0,39 µg/g, respectivamente, de óleo refinado, atendem à legislação. Não se detectou chumbo, à sensibilidade de 0,01 µg/g. Esses metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica.In order to determine the quality of lipidic fraction of soybean seeds from plants submitted to paraquat application, the composition and chemical indices of three crude extracts and one refined oil were studied. All samples were from Itumbiara-GO , Brazil. No residues of bipiridyls were detected, sensitivity less than 0.01µg/g. Fat acids profile, measured through palmitic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids were as espected for soybean oils

 14. Influência de frações da parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos em crescimento Influence of yeast (Saccharomyces cerevisiae cell wall fractions on some nutritional parameters of growing rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2008-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das frações de parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos Wistar em crescimento. MÉTODOS: A biomassa de levedura (Saccharomyces cerevisiae, coletada sem sofrer o processo de termólise, foi recebida da usina São José, Zillo Lorenzetti (Macatuba, SP, em suspensão de, aproximadamente, (20% p/v de células. O fracionamento da parede celular da levedura foi realizado por extração diferencial, centrifugação e secagem em spray dryer. A importância como fibra da dieta foi determinada em ratos da linhagem Wistar, recém desmamados, por meio das seguintes avaliações: ganho de peso corporal, consumo de dieta (28 dias, quociente de eficiência da dieta, digestibilidade aparente da proteína, quantidade total de fezes, lipídeos e colesterol excretados nas fezes. RESULTADOS: Os animais que receberam a dieta contendo a fração glicana mais manana ganharam menos peso em relação aos demais tratamentos. A dieta com a fração manana foi a que proporcionou maior ganho de peso, seguida pela dieta padrão (AIN-P e a dieta com 10% de glicana insolúvel. Quanto ao quociente de eficiência da dieta, observou-se, ao longo dos 28 dias, que a dieta com a fração glicana mais manana foi a que apresentou os menores valores. As maiores porcentagens de digestibilidade aparente da proteína foram observadas nas dietas: padrão modificada (AIN-M, padrão (AIN-P e (M com 10% da fração manana. As quantidades de lipídeos totais e colesterol excretados nas fezes variaram bastante entre as dietas, sendo que a dieta formulada com 10% de fração manana foi a que promoveu maior excreção do colesterol. CONCLUSÃO: Ao final de 28 dias, os animais que receberam a dieta contendo 10,0% da fração glicana mais manana apresentaram o menor consumo de dieta e ganharam menos peso em relação às demais dietas. A digestibilidade aparente de todas as

 15. Chemical composition of the essential oil and hexanic fraction of Lippia and Lantana species Composição química do óleo essencial e fração hexânica de espécies de Lippia e Lantana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pâmela S. Silva

  2010-12-01

  Full Text Available A comparison between two extraction approaches of volatiles compounds from six species of Verbenaceae collected at Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil was done. The essential oil and hexanic fraction of leaves from two Lantana and four Lippia species collected in two different seasons were analyzed by GC/MS. Among various identified compounds from both extraction methods the majority of species showed major amounts of β-caryophyllene followed by germacrene D, bicyclogermacrene and α-pinene. Few differences were observed between the composition of essential oil and the hexanic fraction regarding the two studied genera. These results suggest that the analysis of hexanic fraction can be used, as an alternative way, to analyze the volatile compounds of the essential oil.Foi realizada a comparação entre dois métodos de extração dos compostos voláteis obtidos de seis espécies de Verbenaceae, coletadas na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Os óleos essenciais e as frações hexanica obtidos das folhas de duas espécies de Lantana e quatro espécies de Lippia, coletadas em duas diferentes estações do ano, foram analisados por CG/EM. Grande número de constituintes foi identificado nas amostras oriundas dos dois métodos de extração e o componente majoritário para a maior parte das espécies foi o β-cariofileno, seguido pelo germacreno D, biciclogermacreno e α-pineno. Para os dois gêneros estudados, foram observadas pequenas diferenças na composição do óleo essencial e fração hexânica. Esses resultados sugerem que a análise da fração hexânica pode ser usada para identificar os componentes voláteis majoritários dessas espécies, além de ser uma técnica alternativa para a análise dos compostos voláteis presentes no óleo essencial, uma vez que ambos mostraram composição similar.

 16. Soil organic matter in the granulometric fractions of an oxissol under different uses and management systems/ Matéria orgânica nas frações granulométricas de um latossolo vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de uso e manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Christine Larré-Larrouy

  2005-05-01

  comparação ao sistema sem vegetação intercalar e ao solo sob culturas anuais. Nos sistemas de uso e manejo avaliados, as maiores proporções dos estoques de C e N do solo encontraram-se associadas à fração argila (0-2 mm, com 35 a 51 % do total, e à fração silte (2-20mm, com 13 a 30 %. O estoque de carbono (em Mg C ha-1 na profundidade 0-10 cm foi reduzido em 33 %, com culturas anuais, e em 19 %, no pomar capinado, em relação à floresta nativa; e foi ligeiramente aumentado nas condições de pomar com cobertura vegetal. As maiores perdas de C e N ocorreram nas frações areia grossa + resíduos vegetais (50 - 2.000mm e areia fina (50 - 200mm. No pomar com leguminosa, quando comparado com culturas anuais, a recuperação da matéria orgânica foi maior na fração areia muito fina (20-50mm.

 17. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933 et de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magali Della Sudda

  2010-01-01

  Full Text Available Cette recherche historique qui croise les apports des études de genre, de la science politique et de la sociologie religieuse met en lumière la façon singulière dont les militantes d’action féminine catholique sont venues à la politique en France et en Italie durant les premières décennies du XXe siècle. Deux associations catholiques féminines de masse ont fait l’objet de cette analyse comparée : la Ligue patriotique des Françaises active de 1902 à 1933 et l’Unione fra le donne cattoliche d’I...

 18. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum Pax. e de suas frações em camundongos albinos Evaluation of the central depressor effects of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum Pax. and its fractions in Swiss mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Borges de Oliveira

  2008-09-01

  Full Text Available O Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea é uma planta nativa da África tropical conhecida como "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", dentre outros. A planta é utilizada pela população brasileira como detentora de propriedades antiinflamatória, analgésica, dentre outras. Foram avaliados os efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum (EES e de suas frações - hexânica (FH, clorofórmica (FC e metanol/água (FM. Vários testes foram utilizados em camundongos machos albinos (Mus musculus, dentre eles, o sono induzido por barbitúrico, campo aberto e o teste do rota-rod. O EES foi testado nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, enquanto que a FH foi testada na dose de 10 mg/kg, a FC na dose de 20 mg/kg e a FM na dose de 25 mg/kg. O EES e as frações FH e FC, mas não a FM, apresentaram um possível efeito depressor sobre o SNC, visto que foram capazes de aumentar o tempo parado e diminuir o número de bolos fecais no campo aberto, além de potencializarem o sono induzido por barbitúrico. No teste do rota-rod, observou-se que o EES e as frações não foram capazes de causar incoordenação motora ou relaxamento muscular. Assim, conclui-se que o extrato etanólico e as frações FH e FC do Syandenium umbellatum Pax. possuem possível efeito depressor sobre o SNC.Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea is a native plant from tropical Africa known as "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", among others. The plant is used by Brazilian folks for having anti-inflammatory and analgesic properties, among others. It was evaluated the depressor effects over the central nervous system (CNS of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum (EES and its fractions - hexane (HF, chloroformic (CF and methanol/water fractions(MF. Several tests were used in Swiss mice (Mus musculus, among them, barbiturate-induced sleep, open field and rota-rod test. The

 19. Frações de carbono e nitrogênio em função da textura, do relevo e do uso do solo na microbacia do agreste em Vaca Brava (PB Carbon and nitrogen fractions as affected by texture, relief and land use in the Vaca Brava watershed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2005-12-01

  Full Text Available A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência ou de baixos insumos depende do fornecimento de nutrientes oriundos da mineralização da matéria orgânica do solo (MOS. Portanto, a quantidade e a qualidade da MOS são duas variáveis fundamentais relacionadas com a sustentabilidade da produção agropecuária de subsistência. O objetivo do presente trabalho foi analisar as inter-relações de usos do solo, as posições no relevo e suas texturas com os teores totais de C (Ct e N (Nt, a fração de C oxidável por KMnO4 16,5 mol L-1 (Cox e a fração de N aminoaçúcar (N amino. Esses atributos foram quantificados em 260 amostras simples de solo (0-20 cm retiradas da microbacia Vaca Brava (PB, em áreas de uso agropecuário, num sistema de amostragem com arranjo fatorial de estratos. Os teores de Ct, Nt e N amino decresceram na seqüência: pastagem > capineira > roçado. Em relação ao relevo, tanto os teores de Ct e Nt quanto suas frações apresentaram os maiores teores nas áreas de várzea, siltosas e os menores nas áreas de rampa pedimentada, mais arenosas. A redistribuição de sedimentos nas vertentes foi ocasionada por processos erosivos da camada superficial das encostas, nas quais predominam texturas finas. Em relação às classes texturais, os teores de MOS e de suas frações foram maiores (p Productivity in subsistence or low-input agriculture depends on the release of nutrients through mineralization of soil organic matter (SOM. For this reason, SOM quantity and quality are two important variables related to the sustainability of subsistence family farming. The objective of this work was to study the interrelationships among soil use, texture and relief, at basin scale, on the concentration of total soil C (Ct and N (Nt, the oxidizable C fraction with 16.5 mol L-1 KMnO4 (Cox and the amino-sugars fraction of N (Namino. These properties were quantified in 260 single soil samples (0-20 cm layer from the Vaca Brava basin

 20. Influência da recirculação de percolado em sistemas de batelada de uma fase e híbrido na digestão da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos

  OpenAIRE

  Aurélio Pessôa Picanço

  2004-01-01

  Nesta tese foi estudada a influência da recirculação do percolado, ajustando as melhores taxas e freqüências, para degradação da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, em sistema de batelada de uma e duas fases (híbrido). Foram utilizados reatores de 3,45 litros preenchidos com resíduo sólido urbano padrão (FORSUp), percolado como inóculo e um filtro anaeróbio como reator metanogênico. Foram testadas as taxas de recirculação do inóculo de 1%, 2,5%, 5%, 10%, 20%, 30% e 50% e seu monitor...

 1. Hepatocellular carcinoma. Comparison between gadolinium and ironoxide enhanced MR imaging; Risonanza Magnetica epatica ed epatocarcinoma. Confronto fra risultati ottenuti con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) e superparamagnetico (particelle di ossido di ferro)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castoldi, M.C.; Fauda, V.; Scaramuzza, D.; Vergnaghi, D. [Ospedale S. Carlo Borromeo, Milan (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-09-01

  triggered T2-weighted TSE and T1-T2*-weighted GRE, 3)there was a low frequency of severe cirrhosis. [Italian] Scopo di questo studio e' quello di comparare prospetticamente in un gruppo di pazienti affetti da epatocarcinoma la sensibilita' della RM utilizzando mdc paramagnetici (chelati del gadolinio) e superparamagnetici (particelle di ossido di ferro). 25 pazienti epatopatici affetti da epatocarcinoma citologicamente accertato sono stati studiati a breve distanza di tempo (media: 3 giorni) con RM dinamica con bolo di gadolinio e RM dopo infusione di mdc superparamagnetico. Solo il 28% era affetto da cirrosi di grado medio-avanzato (classi B e C di Child-Pugh). Criterio di inclusione nello studio e' stata la disponibilita' di controllo clinico e di esami di diagnostica per immagini di almeno sette mesi. Le immagini ottenute sono state riviste da due radiologi che per ciascun nodulo hanno espresso un giudizio di identificabilita' con punteggio variabile fra 1 e 5 con questi criteri di riferimento: 1, certamente o quasi certamente assente; 2, forse presente; 3, probabilmente presente; 4, sicuramente presente; 5, sicuramente presente con ottimo contrasto lesione/fegato o con buon contrasto lesione/fegato ed evidenziazione di caratteristiche morfologiche (presenza di capsula intatta, di setti intranodulari, di estrinsecazione extracapsulare) utili per guidare la terapia locoregionale. Considerata la scala di attribuzione dei livelli di identificabilita', e' stato dato un valore diagnostico positivo al punteggio 3 o superiore. I due esami di RM con diverso mdc hanno permesso l'evidenziazione di 44 noduli. Dei 12 noduli dimostrati da un unico mdc, 8 (di cui 7 visibili dopo mdc superparamagnetico) avevano diametro inferiore a un cm. Considerata la totalita' dei noduli dimostrati dagli esami TSE e GE, la percentuale di identificazione della RM con mdc ferrosi e con gadolinio e' stata rispettivamente 97,7 e 75%. Dopo mdc ferrosi in

 2. EPR and DRIFT spectroscopic characterization of humic fractions during composting of sawdust and paper mill sludge Caracterização espectroscópica (RPE e DRIFT das frações húmicas durante a compostagem de lodo de fábrica de papel e serragem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Maria Branco de Freitas Maia

  2012-06-01

  Full Text Available

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of humic fractions were studied during composting of sawdust and paper mill sludge. Infrared spectroscopy reveals a compost rich in hydroxyl and alkyl groups and carboxylates and carbohydrates. The alkyl fraction is abundant in the humic acids and humin. The decreasing of the E4/E6 ratio during composting indicates an enhancement of the organic chains number, with conjugated double bonds. This decreasing would correspond to a reduction of the lignin content and/or formation of porphyrins. The EPR shows that humin presents the highest concentration of free radical and the lowest intensities of the Fe3+.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of As características espectroscópicas (DRIFT, UV-visível e RPE das frações húmicas foram estudadas durante a compostagem de serragem e lodo de fábrica de papel. A espectroscopia de infravermelho (DRIFT revelou um composto rico em hidroxilas, carboxilatos, alquilas e carboidratos. A fração alifática está concentrada nos ácidos húmicos e na humina. A diminuição da razão E4/E6 durante a compostagem indica um aumento de cadeias orgânicas com ligações duplas conjugadas. Esta redução corresponderia a uma diminuição do teor de lignina e/ou a formação de porfirinas. O RPE mostrou que a humina apresenta a concentração mais alta de radicais livres e a menor concentração de Fe3+ livre.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

 3. Frações lábeis da matéria orgânica em sistema de cultivo com palha de braquiária e sorgo Labile fractions of organic matter in cropping system with straw of brachiaria and sorghum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celeste Queiroz Rossi

  2012-03-01

  Full Text Available O papel fundamental da matéria orgânica nas características físicas, químicas e biológicas do solo, justifica o crescente interesse pela identificação de sistemas de uso e de manejo que contribuam para o aumento do estoque de carbono em solos tropicais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estoque de carbono (EstC na fração particulada (>53 µm da matéria orgânica do solo e na fração associada aos minerais (The key role of organic matter (OM in the physical, chemical and biological soil features justifies the growing interest in identifying use and management systems which contribute to increase the stock of carbon (StC in tropical soils. The aim of this study was to evaluate the stock of carbon in the particulate (>53 µm and mineral-associated soil organic matter fractions (<53 mm. Soil samples from a Rhodic Udox collected in Montividiu, Goiás State (Brazil, were taken at five depths in the following agricultural systems: a brachiaria cultivated in the soybean fallow period (SB, b sorghum cultivated in the soybean fallow period (SS and Cerrado as reference area. The levels of total organic carbon (TOC, granulometric fractioning of soil organic matter and the stock of carbon in each of the fractions were quantified. There were significant differences in the TOC levels at all depths. The highest values were found in the StC of SB system, at all depths. The fraction of particulate organic matter (POM was an effective parameter to demonstrate differences between management systems, achieving the highest levels in the SB system due to the higher biomass input in this system, however for the mineral-associated fraction, the highest levels were recorded in the reference area, followed by the SS system.

 4. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 5. Frações de fósforo em solo adubado com fosfatos em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho Phosphorus fractions in soil cultivated with corn as affected by different phosphates and application methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-04-01

  Full Text Available O histórico de uso e o manejo da adubação influenciam a capacidade de suprimento de P pelo solo. Neste trabalho, foram avaliadas as frações de P num Argissolo Vermelho da região do Cerrado, adubado com fosfatos de reatividade distinta, em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho durante três safras. A área, que já havia sido adubada em épocas passadas, estava coberta por braquiária. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial 4 x 3 + 1, envolvendo quatro fontes de P, na quantidade de 180 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato natural reativo de Arad e fosfato natural de Araxá, três formas de aplicação (a lanço em área total no primeiro ano, localizada no sulco de plantio no primeiro ano e parcelada anualmente no sulco e uma testemunha (sem P como tratamento adicional. O P foi fornecido considerando-se os teores totais do nutriente nas fontes. Após três cultivos de milho, foram retiradas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para o fracionamento do P. A interação entre fontes e modos de aplicação de P interfere nas frações do nutriente no solo no final do cultivo de milho. De modo geral, o parcelamento da adubação condiciona maior teor do nutriente nas frações inorgânica (todas as fontes e orgânica (fontes mais reativas. O fato de a área ter sido anteriormente adubada e ocupada por braquiária influenciou os efeitos dos tratamentos, pois a produção de milho foi relativamente elevada onde não houve aplicação de P. Houve evidências da participação de frações consideradas pouco lábeis no suprimento de P para o milho, em função da diminuição dessas frações no solo.The land use history and management of fertilization influence the soil phosphorus supply capacity. In this study, the P fractions in a Red Argisol (Ultissol of the cerrado region were evaluated under different application methods and

 6. Quantificação e utilização das frações húmicas como característica diferencial em horizontes diagnósticos de solos Brasileiros Humic fractions quantification as a differential characteristic and use in diagnostic horizons in Brazilian soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ademir Fontana

  2010-08-01

  Full Text Available As informações obtidas pela distribuição das frações húmicas podem ser utilizadas em estudos pedológicos brasileiros como atributo diagnóstico ou característica diferencial e, assim, contribuir para a evolução do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS. Os objetivos deste trabalho foam quantificar o C orgânico das frações húmicas de horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais de solos e propor a utilização no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Foram utilizados 169 horizontes diagnósticos distribuídos entre O hístico, H hístico, A chernozêmico, A húmico e B espódico. Eles foram avaliados quanto à composição química e física. Quantificaram-se os teores de C orgânico nas frações: ácidos fúlvicos (C-FAF, ácidos húmicos (C-FAH e humina (C-HUM. Foram calculadas as relações C-FAH/C-FAF, C-EA/C-HUM e C-EA/COT (C-EA = C-FAF + C-FAH e o percentual de cada fração em relação a C orgânico total (COT, %FAF, %FAH, %HUM e %EA (extrato alcalino. Os horizontes O e H hístico apresentaram predomínio do C-HUM, seguido do C-FAH; o A chernozêmico, dominância absoluta do C-HUM; o A húmico, predomínio da C-HUM, seguido do C-FAH; e o B espódico, maior expressividade de C-FAH ou do C-FAF. Com base na avaliação da distribuição das frações húmicas, propõe-se o uso das seguintes características diferenciais para os níveis de família e série do SiBCS: matéria orgânica estável (horizontes minerais superficiais - C-EA/C-HUM ( 2,0; e potencial de lixiviação (sistema ou solo - C-FAH/C-FAF e C-EA/C-HUM (> 1,0.The information obtained through the humic fractions distribution can be used in brazilian soil studies as a diagnostic attribute or differential characteristic and therefore, contribute to the evolution of Brazilian System of Soil Classification (SiBCS. The objective of this study was to quantify the organic carbon in humic fractions of surface and subsurface diagnostic

 7. Contribuição dos constituintes da fração argila de solos subtropicais à área superficial específica e à capacidade de troca catiônica Contribution of clay fraction minerals of subtropical soils to the specific surface area and cation exchange capacity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Granemann de Souza Junior

  2007-12-01

  Full Text Available A área superficial específica (ASE está relacionada com diversas propriedades que definem o comportamento físico-químico dos solos. Neste trabalho, foi estudada a fração argila de 23 amostras de solos desenvolvidos a partir de diferentes materiais de origem, encontrados na região Sul do Brasil, a fim de estabelecer a contribuição dos principais constituintes para a ASE e a capacidade de troca de cátions efetiva (CTCe. Foram identificados os minerais por difratometria de raios X (DRX; quantificados por análise termogravimétrica (ATG; determinados os valores de CTCe e de ASEt (total, pelo método do etilenoglicol mono-etil éter (EGME; de ASEe (externa, pelo método BET-N2; e de ASEi, pela diferença dos valores obtidos entre os dois métodos. Essas determinações foram feitas antes e após os procedimentos seqüenciais de dissolução seletiva, que visavam remover: a matéria orgânica (argila-NaOCl; a matéria orgânica e os óxidos de Fe livres (argila NaOCl + DCB; e a matéria orgânica, os óxidos de Fe livres, a caulinita, a gibbsita e os minerais aluminossilicatados de baixa cristalinidade (argila-NaOCl+DCB+NaOH 5 mol L-1. Os solos estudados apresentaram grande variação na mineralogia da fração argila; para a maioria deles, a caulinita foi o mineral predominante, seguido dos argilominerais do tipo 2:1 expansíveis ou dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al. Entre a ASEe e a CTCe da fração argila-natural não se constatou relação de dependência, devido ao recobrimento da superfície da amostra pela matéria orgânica. O efeito agregante dos óxidos de Fe promoveu diminuição de 21 % da ASEe. Os argilominerais do tipo 2:1 encontram-se em concentrações variando de 3 a 65 % da fração silicatada, contribuindo com valores médios de 1.054 mmol c kg-1 e de 202 m² g-1 para CTCe e ASEt, respectivamente. A ASEi contribui com 58 % da ASEt na fração argila com remanescentes de argilominerais do tipo 2:1.The specific surface

 8. Atividade antimicrobiana e sinérgica das frações das folhas de Schinopsis brasiliensis Engl. frente a clones multirresistentes de Staphylococcus aureus Antimicrobial and synergic activity of fractions from the leaves of Schinopsis brasiliensis Engl. against Staphylococcus aureus multiresistant clones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.M. Saraiva

  2013-01-01

  Full Text Available No presente estudo objetivou-se avaliar a atividade antimicrobiana e sinérgica de 4 frações das folhas de Schinopsis brasiliensis Engl (F1', F2', F1" e F2" frente às cepas Staphylococcus aureus MRSA multirresistentes. Os métodos utilizados foram poços de difusão em ágar, concentração mínima inibitória (CMI - diluição em ágar, e bioautografia. Nos resultados bioautográficos observou-se três halos de inibição relacionados, no mínimo, à quatro constituintes ativos; sendo dois deles isolados das folhas (galato de metila e ácido gálico. A F2" (200∝g/mL apresentou halos de inibição de 16 e 19mm frente as cepas de S. aureus multirresistente e Klebsiella pneumoniae, e CMI 100∝g/mL, respectivamente. Quanto as análises das associações das frações F1" ou F2" (25 e 50∝g/mL com a tetraciclina e oxacilina, mostraram ações aditiva e sinérgica para a F2" (50∝g/mL, embora não suficiente para que a CMI atingisse valores inferiores a 2 e 4∝g/mL, necessário para serem classificadas como cepas sensíveis a oxacilina e tetraciclina, respectivamente. "Assim, conclui-se que a F2" das folhas de S. brasiliensis apresentou potencial antimicrobiano frente às cepas de S. aureus MRSA multirresistentes e que as associações das frações com os antibióticos testados não apresentaram benefícios não justificando o uso concomitante.The aim of this study was to evaluate the antimicrobial and synergic activity of 4 leaf fractions of Schinopsis brasiliensis Engl (F1', F2', F1" and F2" against multidrug-resistant Staphylococcus aureus strains. The used methods were agar well diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC - agar dilution, and bioautography. The bioautographic results showed three inhibition zones that corresponded to at least four active compounds, two of which (methyl gallate and gallic acid have already been isolated from leaves. The F2" (200∝g/mL fraction showed inhibition zones of 16 mm and 19 mm against S

 9. Degradação ruminal da fração fibra de silagens de milho sem espigas com cana-de-açúcar e bagaço de mandioca = Fiber fraction ruminal degradation of corn silage without spikes with sugar cane and manioc pulp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Elias Traad da Silva

  2006-10-01

  Full Text Available Avaliou-se a degradação ruminal da fibra em detergente neutro (FDN e em detergente ácido (FDA de silagens de milho sem espigas (SMSE com cana -de-açúcar (CA e bagaço seco de mandioca (BSM, comparadas com a silagem de milho com espigas (SMCE. Os alimentos foram ensilados com (CI e sem inoculante (SI - Lactobacillus plantarum e L. paracasei ssp. paracasei. Estudaram-se: as frações solúvel (A, potencialmente degradável (B e não-degradável (C; a taxa de degradação da fração B (c; a degradabilidade efetiva (DE e potencial (DP. Os tratamentos foram: T1 (SMSE + 20% CA-SI; T2 (SMSE + 20% CA-CI; T3 (SMSE + 35% CA-SI; T4 (SMSE + 35% CA-CI; T5 (SMSE+ 20% BSM-SI; T6 (SMSE + 20% BSM-CI; T7 (SMSE + 35% BSM-SI; T8 (SMSE + 35% BSM-CI; T9 (SMCE-SI e T10 (SMCE-CI. Médias foram comparadas em um delineamento inteiramente casualisado. As mai ores (p0,05 para a fração C da FDA dos tratamentos T3 (C = 20,7%, T4 (C = 22,6%, T9 (C = 22,7% e T10 (C = 24,0%. Os resultados indicam que há possibilidade para a inclusão do BSM no lugar das espigas de milho verde para a produção de silagem até o nível de 35%.This study aimed to evaluate the ruminal degradation of corn silages without spikes (CSWS, with addit ion of sugar cane (SC and dry manioc pulp (DMW, compared to corn silage (CS. The feeds were ensiled with (WI and without (IF inoculants - Lactobacillus plantarum and L. paracasei ssp. paracasei. The following fractionswere studied: water soluble (A, potentially degradable (B, non degradable (C, fraction B degradable ratio (c; effective (ED and potential (PD degradability. The treatments evaluated were: T1 (CSWS + 20% SC -IF; T2 (CSWS + 20% SC-WI; T3 (CSWS + 35% SC-IF; T4 (CSWS + 35% SC -WI; T5 (CSWS + 20% DMW-IF; T6 (CSWS + 20% DMW-WI; T7 (CSWS + 35% DMW -IF; T8 (CSWS + 35% DMW-WI; T9 (CS-WI and T10 (CS-IF. The average differences were compared on a completely randomized model. Higher (p0.05 were observed between ADF C fraction for T3 (C=20.7%, T4

 10. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L. - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L. leaves Myrtaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Fiuza

  2011-01-01

  Full Text Available Eugenia uniflora L. (Myrtaceae é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica. Para isso, o extrato etanólico e as frações das folhas dessa planta foram administrados no peixe, por via oral, adicionadas à ração. Após um período de 24 horas, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada peixe foi dissecado, fixado em formalina neutra, desidratado, incluído em parafina e cortado. Nas análises histológicas, utilizaram-se tricômico de Masson e hematoxilina e eosina (HE. Pelas análises qualitativas na microscopia de luz, concluiu-se que o extrato etanólico bruto e as frações das folhas da E. uniflora apresentaram efeito sistêmico nas tilápias nilóticas atingindo as brânquias. As ações tóxicas como destacamento e descamação do epitélio respiratório e hiperplasia das células do epitélio interlamelar, foram mais pronunciadas nas tilápias que ingeriram maiores concentrações. Este trabalho colaborou para identificar o efeito vasodilatador dessa planta, e contribuiu para estabelecer a tilápia nilótica como sistema-modelo para testes com princípios ativos de plantas. Espera-se, com esses testes, viabilizar o uso de plantas como medicamentos para tratamentos de peixes, a manutenção da saúde de animais em cultivo intensivo e extensivo, a partir do qual se possibilite emprego alternativo aos medicamentos sintéticos.Eugenia uniflora L. (Myrtaceae is a plant found in the Cerrado biome and traditionally used in the treatment of diarrheas, inflammations, hyperglycemia and hypertension. Previous studies

 11. Biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos com e sem separação da fração sólida em diferentes tempos de retenção hidráulica Anaerobic biodigestion of swine manure with and without separation of the solid fraction in different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de biodigestão anaeróbia utilizando dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, considerando-se diferentes tempos de retenção hidráulica. Para tanto, foram utilizados biodigestores tubulares semicontínuos abastecidos com água residuária de suinocultura, com e sem separação da fração sólida (CSFS e SSFS, respectivamente, manejados com tempos de retenção hidráulica (TRH iguais a 36; 29; 22 e 15 dias. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pela redução dos números mais prováveis de coliformes totais e fecais, teores de fibra em detergentes neutro e ácido, demandas química e bioquímica de oxigênio e dos potenciais de produção de biogás e metano. A qualidade do biofertilizante foi avaliada quanto aos teores de macro e micronutrientes. A separação da fração sólida acarretou decréscimo nos teores de fibra dos afluentes, o que contribuiu para o aumento da eficiência da produção de metano. Foram observados valores de 0,47 e 0,75 m³ CH4 kg-1 SV adicionado para os afluentes SSFS e CSFS, respectivamente, no TRH de 15 dias. Com o aumento do TRH, houve acréscimo médio de 50% no potencial de produção de metano kg-1 de SV adicionado. Não foram observadas diferenças significativas nas reduções de coliformes fecais e totais, sendo a maior redução de 3,6 10(9 para 3,6 10² NMP 100 mL-1 para o TRH de 36 dias CSFS.This work aimed to evaluate the anaerobic biodigestion process by using swine manure with and without separation of the solid fraction and considering different hydraulic retention times. For such purpose semi continual plug flow biodigestors were used, with residual water from a pig farm with and without separation of the solid fraction, managed with 36; 29; 22 e 15 days of hydraulic retention. Efficiency of the treatments was evaluated by the reduction of the most probable number of total and fecal coliforms, fiber content, chemical and

 12. Grain productivity and nitrogen fractions of maize under organic fertilization in semiarid region BrazilProdutividade de grãos e frações nitrogenadas do milho submetido a manejo de adubos orgânicos na região semiárida

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dário Costa Primo

  2011-12-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the effects of different organic fertilization treatments on maize grain productivity and nitrogen fractions in semi-arid NE Brazil. The experimental plots were established in a Entissol in randomized blocks in a factorial design (2 x 3 + 2 that included two methods of fertilizer application (surface applied or incorporated and three types of organic fertilization (15 t.ha-1 of animal manure, 15 t.ha-1 of Gliricidia sepium prunings, 15 t.ha-1 of Croton sonderianus prunings and control plots without fertilization. The method of application and the three types of organic fertilizer had different effects on maize grain productivity and nutrition. For example, all types of organic fertilizers, when surface applied, significantly increased maize grain productivity and N concentration. Maize leaf N content was greater after surface application of G. sepium prunings. Surface application of manure increased leaf P concentration, but leaf K was greater after incorporation of C. sonderianus prunings. Maize leaf N fractions were inversely related to grain productivity.Visou-se avaliar, neste trabalho, a aplicação de adubos orgânicos sobre as frações nitrogenadas e a sua relação com a produtividade do milho na região semiárida. O milho foi cultivado em um Neossolo Flúvico em parcelas distribuídas em blocos ao acaso com quatro repetições e oito tratamentos arranjados em esquema fatorial (2 x 3 + 2, incluindo dois métodos de aplicação dos adubos (incorporado ou em superfície e quatro tipos de adubação (15 t.ha-1 de biomassa de gliricidia, 15 t.ha-1 de biomassa de marmeleiro, 15 t.ha-1 de esterco e parcelas controle sem adubação. Os adubos orgânicos e os modos de aplicação ao solo influenciaram de forma diferente a produtividade de grãos e a nutrição do milho. Os três tipos de adubos, quando aplicados em superfície, incrementaram produtividade de grãos e os teores de N nos grãos. O teor

 13. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae Ultrastructural alterations in larvae of Aedes aegypti subject to labdane diterpene isolated from Copaifera reticulata (Leguminosae and a fraction enriched with tannins of Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.INTRODUCTION: Dengue is an important public health problem in many countries and its main vector Aedes aegypti, is the mosquito most adapted to urban areas. For the first time, the mechanism of action of labdane diterpenoid extracted from Copaifera reticulata and the fraction enriched of catechin tannins

 14. Degradabilidade da matéria seca e da fração fibrosa da cana de açúcar tratada com óxido de cálcio Dry matter and fiber fraction degradability of sugar cane treated with calcium oxide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claithiane Oliveira Soares

  2011-06-01

  Full Text Available Objetivou-se avaliar os parâmetros de degradação ruminal da matéria seca, da fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido da cana de açúcar tratada com óxido de cálcio nas doses zero, 1; 2 e 3% (com base na matéria natural. Foram incubados no rúmen de três novilhos por períodos de zero; seis; 12; 24; 48; 72; 96; 120 e 144 horas, sacos de náilon contendo amostras de 2,5g da cana de açúcar tratada com óxido de cálcio. Verificou-se degradabilidade potencial de 80,7% na matéria seca para cana de açúcar tratada com 3% de óxido de cálcio. Os resultados da fração degradável para fibra em detergente neutro e para fibra em detergente ácido no tratamento com 3% de óxido de cálcio foram de 59,7 e 59,9%, respectivamente, enquanto, a cana sem aditivo, apresentou valores de degradação de 44,5% para fibra em detergente neutro e de 39,5% para fibra em detergente ácido. Houve incremento nos parâmetros da degradabilidade da matéria seca da fração “a” de 37,5 vs 46,8% da cana sem aditivo para a cana de açúcar com a dose de 3% de óxido de cálcio. Para a degradabilidade da fibra em detergente ácido foi observado efeito semelhante ao da degradabilidade da fibra em detergente neutro, com valores da fração potencialmente degradável “b” que corresponderam a 64,2 e 68,7%, respectivamente, na dose de 3% de óxido de cálcio.The objective of this work was to evaluate the parameters of ruminal degradation of dry matter, neutral detergent fiber and acid detergent fiber of the sugar cane treated with calcium oxide in the doses of 0; 1; 2 and 3 % (with basis of the natural matter. The samples were incubated in the rumen of three steers for 0; 6; 12; 24; 48; 72; 96; 120 and 144 hours, on nylon bags containing 2.5g of sugar cane treated with calcium oxide. There was 80.7% of potential degradability in dry matter for sugar cane treated with 3% calcium oxide. The results for degradable fraction for neutral detergent

 15. Frações do carbono orgânico, biomassa e atividade microbiana em um Latossolo Vermelho sob cerrado submetido a diferentes sistemas de manejos e usos do solo = Fractions of organic carbon, biomass and microbial activity in a Rhodic Hapludox under Brazilian cerrados submitted to different soil management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edicarlos Damacena de Souza

  2006-07-01

  Full Text Available Atributos indicadores da qualidade dos solos são de difícil avaliação, pois não se tem parâmetros adequados para a comparação destes resultados. Com isso busca-se estabelecer atributos que sejam sensíveis ao manejo dos solos e que possam ser utilizados como indicadores de qualidade dos solos. O estudo objetivou avaliar o efeito de diferentes sistemas e usos do solo sobre as frações do carbono orgânico, biomassa e atividade microbiana em um Latossolo Vermelho de cerrado. O carbono da fração leve (CFL foi maior na área sob cerrado, com as demais áreas sendo semelhantes. A biomassa microbiana (BM foi severamente afetada pelo manejo do solo, assim como o quociente metabólico. Houve perdas na qualidade do solo, com acentuada perda da biomassa microbiana. A biomassa microbiana, o quociente metabólico, a relação CFL/COT e a relação BM/COT, podem serutilizados como indicadores da qualidade do solo, mostrando interferências antrópicas no solo no curto prazo. A área sob pastagem sofreu a maior redução no estoque de carbono e a área sob sorgo em plantio direto a menor perda.Attributes linked to soil quality are very difficult to evaluate, because there are not adequate parameters to compare the obtained results. For this reason, researchers try to establish parameters thatwould be sensitive to soil management and that would be used as soil quality indicators. The aim of this study was to evaluate the effects of different soil and crop management systems on organic carbon fractions, biomass and microbial activity in a Rhodic Haludox (oxisol from the Brazilian Cerrados. The light carbon fraction (LCF was higher in the native cerrado area, comparing to the cropping and tillage systems. Microbial biomass (MB and metabolic quotient severely decreased by the management treatments. The microbial biomass, the metabolic quotient, the rate LOC/TOC and the rate MB/TOC can be used as indicators of soil quality, which are sensitive to

 16. Obtenção de suco misto de açaí a partir da fração retida no processo de microfiltração
  Açaí blend formulated with the microfiltration retentate fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. MATTA

  2010-12-01

  Full Text Available

  O açaí é comercializado da Amazônia para as demais regiões do país, e também para o exterior, na forma de polpa congelada. A obtenção de novos produtos pode contribuir para o desenvolvimento da cadeia agroindustrial do açaí na região produtora. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um suco misto a partir do açaí retido na microfiltração, avaliando a preferência do consumidor, o efeito da pasteurização sobre o teor de compostos bioativos, e a sua estabilidade durante o armazenamento. O produto foi elaborado adicionando-se banana nanica, xarope de guaraná e água à fração retida de açaí. O suco misto pasteurizado foi avaliado quanto à sua composição, apresentando pH de 4,0, sólidos solúveis de 11,0o Brix, 216,0mg/100g de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante de 1363mol Trolox/100g. A estabilidade do produto pasteurizado armazenado sob refrigeração foi acompanhada durante 90 dias. Os parâmetros físico-químicos praticamente não variaram durante o armazenamento e o suco misto manteve-se microbiologicamente apto para o consumo. Os resultados obtidos mostram que é possível desenvolver um produto de açaí com a fração retida na microfi ltração e que o tratamento térmico utilizado é adequado para a manutenção das características do suco misto formulado por três meses, sob refrigeração.

 17. Attributable fraction of work accidents related to occupational noise exposure in a Southeastern city of Brazil Fração atribuível de acidentes do trabalho decorrentes da exposição ao ruído ocupacional em cidade do Sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Dias

  2007-07-01

  Full Text Available Noise is the most frequent type of occupational exposure and can lead to both auditory and extra-auditory dysfunction as well as increasing the risk of work accidents. The purpose of this study was to estimate the attributable fraction of work accidents related to occupational noise exposure in a medium-sized city in Southeast Brazil. In this hospital-based case-control study, including 600 cases and 822 controls, the odds ratio of work accidents (controlled for several covariables was obtained classifying occupational noise exposure into four levels and determining the prevalence at each level. Based on these data, the calculated attributable fraction was 0.3041 (95%CI: 0.2341-0.3676, i.e., 30% of work accidents in the study area were statistically associated with occupational noise exposure. The authors discuss the causes of this association and the implications for the prevention of work accidents.O ruído é o mais freqüente dos agentes de exposição ocupacional. Pode proporcionar o desenvolvimento de disfunções auditivas e extra-auditivas, bem como o aumento do risco para acidentes do trabalho. O objetivo deste estudo foi estimar a fração de acidentes do trabalho atribuível à exposição ocupacional ao ruído, ocorridos em uma cidade de porte médio localizada no Sudeste do Brasil. A partir de um estudo caso-controle de base hospitalar, com 600 casos e 822 controles, obtiveram-se os odds ratio de acidentes do trabalho controlados para diversas covariáveis, relacionando trabalhadores expostos ao ruído em quatro níveis, bem como da prevalência destas exposições. Com estes resultados, estimou-se a fração atribuível como 0,3041 (IC95%: 0,2341-0,3676, o que equivale a dizer que mais de 30% dos acidentes do trabalho ocorridos nesta localidade são estatisticamente associados à exposição ocupacional ao ruído. Discute-se a causalidade dessa relação e suas implicações para a prevenção dos acidentes do trabalho.

 18. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado Total fraction of mononuclear intra-articular cells in dogs undergoing cruciate ligament reconstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.This study was performed to evaluate the action of the fraction of total mononuclear cells from the bone marrow (FCMO applied intra-articularly after the surgical repair of an experimentally ruptured cruciate ligament. Twenty dogs which suffered one-sided cruciate desmotomy of the cranial and caudal cruciate ligament 21 days before the correction were used. Ten animals received the FCMO at the time of correction. The assessments were done through X-ray and clinical examinations, and biopsies at 50 and 90 days postoperatively. It was concluded that there was no clinical difference between the two groups until 90 days of evaluation. The group that received FCMO grew intra-articular bone shown on the X-ray study. All twenty animals, however, presented cells marked with CD34 antibodies on their biopsy samples, indicating the presence of stem cells in both groups. It is concluded thatfor theexperimental model, it is

 19. Crescimento populacional e análise isotópica de Diaphanosoma spinolosum e Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera, alimentadas com diferentes frações de seston natural - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260 Population growth and stable isotope analyses of Diaphanosoma spinolosum and Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera fed with different seston size fractions - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Forsberg

  2011-02-01

  Full Text Available Para definir o efeito do seston como fonte de alimento para Ceriodaphnia cornuta e Diaphanosoma spinolosum durante a enchente no lago Catalão (Amazônia Central foram desenvolvidos experimentos “in situ”, utilizando a variação natural de δ13C e δ15N como traçadores de alimento. As duas espécies tiveram acesso a três diferentes frações de seston (D. spinolosum e C. cornuta apresentaram enriquecimento nos valores de delta;13C e δ15N, sendo maior na fração In order to define the effect of seston size fraction as a food source for Ceriodaphnia cornuta and Diaphanosoma spinolosumin, situ experiments using natural abundance of delta;13C and δ15N were carried out during the rising water period in Catalão Lake. Both species were fed with three different fractions of seston from the lake (13C and δ15N. Both species grew in all of the food fractions, with the best the performance coming in the D. spinolosum and C. cornuta showed enrichment in delta;13C and δ15N, which was highest in the < 10 µm fraction for both species. These results show that the seston size fractions tested produce different population growth rates and isotopic signatures in cladocerans.

 20. Transformations in occluded light fraction organic matter in a clayey oxisol: evidence from 13C-CPMAS-NMR and delta13C Signature Transformações na fração leve oclusa da matéria orgânica em um Latossolo argiloso: evidência a partir do 13C-RMN-PCAMR e abundância natural de 13C

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Roscoe

  2004-10-01

  Full Text Available We hypothesised that, during occlusion inside granular aggregates of oxide-rich soils, the light fraction organic matter would undergo a strong process of decomposition, either due to the slow process of aggregate formation and stabilisation or due to digestion in the macro- and meso-fauna guts. This process would favour the accumulation of recalcitrant materials inside aggregates. The aim of this study was to compare the dynamics and the chemical composition of free and occluded light fraction organic matter in a natural cerrado vegetation (woodland savannah and a nearby pasture (Brachiaria spp. to elucidate the transformations during occlusion of light fraction in aggregates of a clayey Oxisol. Nuclear Magnetic Resonance of the 13C, with Cross Polarisation and Magic Angle Spinning (13C-CPMAS-NMR, and 13C/12C isotopic ratio were combined to study organic matter composition and changes in carbon dynamics, respectively. The occluded light fraction had a slower turnover than the free light fraction and the heavy fraction. Organic matter in the occluded fraction also showed a higher degree of decomposition. The results confirm that processes of soil organic matter occlusion in the typical "very fine strong granular" structure of the studied oxide-rich soil led to an intense transformation, selectively preserving stable organic matter. The small amount of organic material stored as occluded light faction, as well as its stability, suggests that this is not an important or manageable sink for sequestration of atmospheric CO2.O presente estudo tomou, como referência, a hipótese de que, durante a oclusão dentro de agregados granulares de solos ricos em óxidos, a fração leve da matéria orgânica do solo passa por um intenso processo de decomposição, decorrente do lento processo de formação desses agregados ou da digestão no trato digestivo da meso e macrofauna. O objetivo deste trabalho foi comparar a dinâmica e a composição química das

 1. Composição química do óleo essencial e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto e frações das folhas de Spiranthera odoratissima A. St.-Hil Chemical composition of the essential oil and evaluation of the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of Spiranthera odoratissima A. St.-Hil. leaves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.A. Chaibub

  2013-01-01

  Full Text Available A Spiranthera odoratissima A. St.-Hil (manacá é utilizada popularmente como depurativo do sangue, nas afecções renais e hepáticas (chá das folhas para dores musculares, de estômago, de cabeça, e disfunções hepáticas (chá das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial e a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos das folhas de S. odoratissima contra bactérias Gram positivas e negativas, e Candida albicans. O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração seguido de concentração em rotaevaporador e as frações por partição em coluna filtrante. O pó das folhas foi submetido à hidrodestilação em aparelho de Clevenger e o óleo essencial obtido foi analisado por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método da diluição em ágar para determinar a concentração inibitória mínima (CIM. Os constituintes majoritários do óleo essencial foram β-cariofileno (20,64%, γ-muuroleno (17,70%, biciclogermacreno (14,73%, e δ-cadineno (13,40%. No estudo da atividade antimicrobiana de S. odoratissima, os principais resultados foram obtidos contra Staphylococus epidermidis (extrato etanólico bruto, CIM de 0,098 mg/mL, C. albicans (fração hexano, CIM de 0,049 mg/mL, Bacillus cereus (diclorometano, CIM de 0,098 mg/mL, Micrococcus roseus (fração acetato de etila, CIM 0,049 mg/mL, e M. roseus, Micrococus luteus, B. cereus e C. albicans (fração metanol, CIM de 0,391 mg/mL.Spiranthera odoratissima ("manacá" has been popularly used as a blood cleanser, for liver and kidney diseases (tea from the leaves, as well as for muscle and stomach pains, headache and liver disorders (tea from the roots. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of the essential oil and the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of S. odoratissima leaves against Gram-positive and negative

 2. Estoques de carbono e nitrogênio em frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de solos sob eucalipto, pastagem e cerrado no Vale do Jequitinhonha - MG Carbon and nitrogen pools in soil organic matter under eucalypt, pasture and savanna vegetation in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Pulrolnik

  2009-10-01

  Full Text Available A substituição da vegetação nativa na região de Cerrado por florestas plantadas de eucalipto pode levar a mudanças nos estoques de C e N das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS. Contudo, a intensidade e a direção da mudança nos teores de MOS dependem do tipo de solo, clima e manejo da área plantada. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do plantio de eucalipto nos estoques de C e N em frações lábeis e estáveis da MOS em região de Cerrado no Vale do Jequitinhonha, MG. O estudo foi desenvolvido utilizando-se amostras de solos provenientes de povoamentos de Eucalyptus urophylla e de áreas adjacentes com vegetação natural de Cerrado e cultivo de pastagem. Para o plantio do eucalipto, a vegetação do Cerrado foi cortada, a lenha removida e os resíduos enleirados e queimados. As plantações de eucalipto com 20 anos apresentaram teores de carbono orgânico total (COT similares aos da vegetação de Cerrado e pastagem. Nas frações ácido húmico e ácido fúlvico (FAH e FAF, os teores de C foram de 16,6 e 17,5 % maiores para o solo de eucalipto em comparação com os solos da pastagem, e 17,5 e 36,9 % com os solos do Cerrado, respectivamente. O cultivo do eucalipto não reduziu o estoque de C e N da biomassa microbiana do solo (BMS em comparação com a do Cerrado e pastagem, e proporcionou incremento nas quantidades de C e N na matéria orgânica leve (MOL, o que contribuiu para o aumento da MOS. A contribuição do C derivado do eucalipto para a MOS, após 20 anos de cultivo, foi de 5 %. Isso indica uma baixa taxa de substituição do C nativo pelo C derivado do eucalipto, com uma média anual de 0,25 %. Assim, a substituição da vegetação nativa do Cerrado por eucalipto não resultou na diminuição do estoque de C nas frações FAH, FAF, MOL e BMS da MOS.The substitution of the native Cerrado (Brazilian savanna vegetation by planted eucalyptus forests can influence the C and N pools in the

 3. Métodos de concentração de minerais 2:1 secundários na fração argila visando sua identificação por difratometria de raios x Methods for concentrating secondary 2:1 minerals in the clay fraction for subsequent identification by x-ray difractometry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vander de Freitas Melo

  2009-06-01

  Full Text Available Além dos baixos teores normalmente encontrados na fração argila dos solos sob clima tropical e subtropical, o tamanho reduzido e a baixa cristalinidade dos minerais 2:1 secundários dificultam sua identificação por difratometria de raios X (DRX. Este estudo objetivou avaliar métodos químicos e físico de concentração de minerais 2:1 secundários na fração argila para facilitar a identificação por DRX, incluindo a natureza dos minerais quanto ao local de formação de cargas permanentes (lâmina tetraedral ou octaedral. Coletaram-se amostras de dois Cambissolos originados de argilito da Formação Guabirotuba na Bacia Sedimentar de Curitiba (PR: horizontes A, Bi, C1 (1,2 a 1,5 m, C2 (2,2 a 2,5 m, C3 (3,2 a 3,5 m e C4 (4,2 a 4,5 m. Após remoção da matéria orgânica e dispersão da terra fina seca ao ar, a fração argila foi submetida a tratamentos sequenciais com ditionito-citratobicarbonato (DCB (amostra desferrificada - remoção de óxidos de Fe pedogenéticos e com soluções de NaOH a quente, em diferentes concentrações (0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0 mol L-1, para extração de gibbsita e caulinita, em diferentes graus. A fração argila desferrificada também foi submetida à separação física (centrifugação em argila grossa (0,2 a 2 m e fina (Besides the typically low levels of secondary 2:1 minerals found in the clay fraction of soils in tropical and subtropical climates, the small mineral size and low crystallinity make their analyses by X-ray difractometry (XRD difficult. This study aimed to evaluate physical and chemical methods for concentrating secondary 2:1 minerals in the clay fraction to facilitate their identification by XRD. Also, it was sought to analyze the nature of the minerals regarding the sites of origin of permanent charges (tetrahedral or octahedral sheets. Samples were collected in two Cambisols originated from argillite of the Guabirotuba formation in the sedimentary basin of Curitiba

 4. Cinética ruminal das frações de carboidratos, produção de gás, digestibilidade in vitro da matéria seca e NDT estimado da silagem de milho com diferentes proporções de grãos Ruminal kinetic of carbohydrate fractions, gas production, dry matter in vitro digestibility and estimated TDN of corn silage with different grain proportions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano da Silva Cabral

  2002-11-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho avaliar as alterações na composição bromatológica e nas frações nitrogenadas e de carboidratos, estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos (CF e não-fibrosos (CNF, determinar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS e estimar o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT da silagem de milho com diferentes proporções de grãos. As silagens foram confeccionadas nas seguintes proporções de grãos: 0, 15, 30, 45 e 60%. Foram determinados os teores de matéria seca (MS, compostos nitrogenados (N, extrato etéreo (EE, matéria mineral (MM, fibra em detergente neutro (FDN e fibra em detergente ácido (FDA, bem como os compostos nitrogenados não-protéicos (NNP e as frações nitrogenadas B1+B2, B3 e C. Foram também determinados os teores dos carboidratos não-fibrosos (CNF e das frações potencialmente digestíveis (B2 e indigestíveis da FDN (C. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 dos carboidratos totais foram estimadas por meio da técnica de produção de gases. Foram, ainda, realizadas a DIVMS por meio da técnica de dois estádios e a estimação do NDT por intermédio da composição química. O acréscimo de grãos à silagem aumentou linearmente os teores de MS, N e CNF e reduziu a MM, FDN, FDA e lignina. O NNP e as frações B3 e C variaram de 34,04 a 54,62%, 6,63 a 2,61 e 7,83 a 1,32% da PB. Os teores dos CNF e das frações B2 e C dos carboidratos totais foram influenciados linearmente pela adição de grãos à silagem, que variaram de 153,55 a 585,10; 489,57 a 203,29; e 233,50 a 85,51 g/kg de MS, respectivamente. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 apresentaram comportamento quadrático, sendo os valores máximos estimados de 0,2723 e 0,02771 h-1, para as silagens com 40,08 e 14,57% de grãos, respectivamente. O volume final de gás, a DIVMS e o NDT estimado, aumentaram linearmente, em função da porcentagem de grãos, os quais variaram de 20

 5. The effect of plantation silviculture on soil organic matter and particle-size fractions in Amazonia O efeito de manejo silvicultural de eucalipto sobre matéria orgânica e frações de solo na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Troy Patrick Beldini

  2009-12-01

  Full Text Available Eucalyptus grandis and other clonal plantations cover about 3.5 million ha in Brazil. The impacts of intensively-managed short-rotation forestry on soil aggregate structure and Carbon (C dynamics are largely undocumented in tropical ecosystems. Long-term sustainability of these systems is probably in part linked to maintenance of soil organic matter and good soil structure and aggregation, especially in areas with low-fertility soils. This study investigated soil aggregate dynamics on a clay soil and a sandy soil, each with a Eucalyptus plantation and an adjacent primary forest. Silvicultural management did not reduce total C stocks, and did not change soil bulk density. Aggregates of the managed soils did not decrease in mass as hypothesized, which indicates that soil cultivation in 6 year cycles did not cause large decreases in soil aggregation in either soil texture. Silt, clay, and C of the sandy plantation soil shifted to greater aggregate protection, which may represent a decrease in C availability. The organic matter in the clay plantation soil increased in the fractions considered less protected while this shift from C to structural forms considered more protected was not observed.Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica dos agregados do solo e das suas frações derivadas dos mesmos em duas texturas de solo, cada uma com uma plantação de Eucalipto e uma floresta primaria imediatamente adjacente. Eucalyptus grandis e outros clones cultivados em plantações cobrem aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil. Os impactos de manejo intensivo de plantações de rotação curta sobre a estrutura de solo e a dinâmica de carbono (C são em grande parte desconhecidos em ecossistemas tropicais. No longo prazo, a sustentabilidade desses sistemas é provavelmente ligada à manutenção da matéria orgânica e à estrutura de agregação do solo, principalmente em áreas de solos de baixa fertilidade. Manejo silvicultural n

 6. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-10-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides, aroeirinha (Shcinus terebinthifolius, sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia, sesbânia (Sesbania virgata] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril, guanandi (Calophyllum brasiliensis e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500 e 800 mg dm-3 de P em casa de vegetação. Aos 90 dias, as plantas foram colhidas, determinando-se a produção de matéria seca e o conteúdo de P da parte aérea e as frações de P total, P inorgânico e P orgânico presentes nas folhas. As espécies apresentaram grande variação no comportamento diante da adubação fosfatada. De modo geral, as espécies pioneiras foram mais eficientes em produzir matéria seca da parte aérea e na absorção de P do que as climácicas. Entre as espécies pioneiras, a aroeira apresentou produção de massa estreitamente relacionada ao acúmulo de P, e as proporções de fósforo inorgânico e orgânico permanecem inalteradas com o aumento da disponibilidade do nutriente. O crescimento de aroeirinha, sesbânia e jatobá não acompanhou a absorção do nutriente que é acumulado na forma de fósforo inorgânico na primeira e fósforo orgânico nas últimas. As espécies clímácicas guanandi e óleo-bálsamo apresentaram maior presença de fósforo orgânico, porém a absorção do nutriente e o crescimento das plantas sofreram pouca interferência da adubação fosfatada.This work aimed to compare growth, phosphorus (P uptake and distribution of P-fractions in seedlings of seven tree species classified as pioneers (Lithraea molleoides, Shcinus terebinthifolius, Mimosa caesalpiniaefolia, Sesbania virgata or climaxes (Hymenaea courbaril, Calophyllum brasiliensis, Myroxylon peruiferum and cultivated under five doses

 7. Hidrólise enzimática de fibras de cotilédones de soja e caracterização das frações sólidas e solúveis Enzymatic hydrolyses of fibers from soy cotyledons and characterization of solid and soluble fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neusa Fátima Seibel

  2009-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as melhores condições de hidrólise enzimática de fibras alimentares de cotilédones de soja, original (FAO e micronizada (FAM, e caracterizar os hidrolisados sólidos e solúveis. As amostras foram hidrolisadas com carboidrase (200 µL g-1, durante 12 horas, a 30ºC ou com protease (150 µL g-1, durante 5 horas, a 55ºC. A fração sólida das amostras tratadas com carboidrase teve redução de 73% dos carboidratos e de 50% dos ácidos urônicos iniciais; houve aumento da concentração de proteínas e aumento da solubilidade e volume de intumescimento comparado com o material não hidrolisado. Proteínas de reserva da soja - beta-conglicinina e glicinina - foram extraídas das fibras alimentares não hidrolisadas e identificadas por eletroforese. A protease solubilizou 54% do total de proteínas das amostras e formou peptídeos com peso molecular menor que 10 KDa e uma banda de peso molecular próximo aos 25 KDa, provavelmente glicoproteína de parede celular, e deixou uma fração sólida com 76% de fibras alimentares totais. A microscopia eletrônica de varredura mostrou alterações físicas para a FAO hidrolisada com protease, com superfície mais porosa do que a FAM. O tratamento enzimático foi efetivo em alterar a composição química e estrutural das fibras, dando novas perspectivas para aplicações tecnológicas.The objective of this work was to determine the best enzymatic hydrolysis conditions for dietary fiber from soybean cotyledons, original (ODF and milled (MDF, and to characterize the solid and soluble hydrolytes. The samples were hydrolyzed with carbohydrase (200 µL g-1 for 12 hours, at 30ºC or protease (150 µL g-1 for 5 hours, at 55ºC. The solid fraction of the samples treated with carbohydrase had a reduction of 73% for the carbohydrates and of 50% for the uronic acids of the initial material; there was an increase in protein concentration and in solubility and swelling

 8. Estoque e frações da matéria orgânica de Latossolo cultivado com cafeeiro em diferentes espaçamentos de plantio Storage and fractions of organic matter of an Oxisol under coffee plantations with different plant spacings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de espaçamentos de plantio do cafeeiro sobre os estoques de carbono e nitrogênio e sobre os teores e distribuição de C em frações da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distroférrico típico. Foi avaliado um experimento conduzido durante 11 anos na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Machado (MG, cujos tratamentos consistiram da combinação de quatro espaçamentos entre linhas (2,0, 2,5, 3,0 e 3,5 m com três espaçamentos entre plantas (0,5, 0,75 e 1,0 m de cafeeiro. Uma área sob mata nativa próxima ao experimento foi utilizada como referência. Para avaliação dos estoques de C orgânico (CO e N total (NT e realização do fracionamento físico-densimétrico da matéria orgânica, as amostras de solo foram coletadas na entrelinha (EL e na projeção da copa (PC do cafeeiro. Os estoques de CO e os teores de C-FL na entrelinha do cafeeiro são iguais ou superiores àqueles determinados para as amostras da projeção da copa. Os estoques totais de CO e de NT e as outras frações da matéria orgânica do solo avaliadas não são influenciados pelo espaçamento entre plantas e entre linhas, pela área de planta e pela população de cafeeiro.This study aimed to evaluate the effect of coffee planting spacing on soil carbon and nitrogen storage and on the contents and distribution of organic matter fractions (light and heavy of a dystroferric Red Latosol (Oxisol. An experiment installed 11 years ago on an experimental farm of EPAMIG in Machado (Minas Gerais State, Brazil was evaluated. The treatments consisted of the combination of four spacings between rows (2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 m with three spacings between plants (0.5, 0.75 and 1.0 m. As reference, soil samples were also colleted in a native forest area adjacent to the experiment. For the evaluation of organic carbon (OC, total nitrogen (TN storage and density fractions of organic matter, soil samples were collected in

 9. Potencial produtivo e composição das frações anatômicas de quatro híbridos de sorgo sob doses de nitrogênio Production and composition of anatomical fractions of four sorghum hybrids under nitrogen dosages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Rodrigues de Carvalho

  2010-09-01

  Full Text Available Objetivou-se nesse trabalho avaliar a produção e composição das frações anatômicas de quatro híbridos de sorgo sob doses de nitrogênio (N. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 4x3 (quatro híbridos de sorgo e três doses de N. Os híbridos de sorgo testados oram os seguintes: 1F 305, 0369 267, 0369 255 e BR 700, enquanto que as doses de N foram 0, 60 e 120kg/ha. Foram determinadas a produção de matéria natural (PMN, teor de matéria seca (MS, produção de matéria seca (PMS, produção total de matéria seca (PTMS, porcentagem de rebrota e composição das frações da planta (folhas, colmo e panículas. No primeiro e segundo cortes a PMN e PMS foram maiores na dose de 120kg/ha de N. O teor de MS foi influenciado tanto pelos híbridos quanto pelas doses de N apenas no primeiro corte, mas não no segundo. O híbrido 0369 255 e a dose de 120 kg/ha de N apresentaram maiores rendimentos de PTMS. O híbrido 1F 305 diferiu dos demais em relação à proporção de folhas no primeiro corte, enquanto que no segundo, os híbridos 1F 305 e BR 700 apresentaram maior porcentagem de folhas em relação aos demais. Obteve-se maior proporção de folhas na dose de 120kg/ha de N nos dois cortes. A utilização do híbrido 0369 255 adubado com 120kg/ha de N é a melhor recomendação para obtenção de altos rendimentos de sorgo forrageiro.The objective of this study was to evaluate the production and composition of anatomical fractions of four forage sorghum hybrids under three N (nitrogen dosages. The experimental design was in randomized blocks in a factorial scheme 4x3 (four sorghum hybrids and three N dosages. The sorghum hybrids were the following: 1F 305, 0369 267, 0369 255 and BR 700, and N dosages were 0, 60 and 120 kg/ha. It was determined the NMP (natural matter production, DM (dry matter contents, DMP (dry matter production, TDMP (total dry matter production, regrowth percentage and composition of the

 10. Capacidade funcional máxima, fração de ejeção e classe funcional na cardiomiopatia chagásica: existe relação entre estes índices? Maximal functional capacity, ejection fraction, and functional class in Chagas cardiomyopathy: are these indices related?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles Mady

  2005-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar a potencial associação entre a capacidade funcional máxima (VO2max, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE e a classe funcional (CF pela NYHA em pacientes com cardiomiopatia chagásica. MÉTODOS: Foram estudados 104 homens, com idade média de 40.3± 9.0 anos (variação: de 18 a 65, com diagnóstico estabelecido de cardiomiopatia chagásica. A FEVE e VO2max foram classificadas em três categorias: FEVE 0.50 e VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectivamente. RESULTADOS: Do total, 31 (29.8% pacientes estavam em CF II, 41 (39.4% em classe funcional III, e 32 (30.8% em CF IV. Os valores correspondentes do VO2max e da FEVE para CF II, III e IV foram 21.5±4.0 ml.kg-1.min-1, 18.3±5.8 ml.kg-1.min-1 e 14.7±4.9 ml.kg-1.min-1 e 0.50±0.6, 0.35±0.9 e 0.29±0.7, respectivamente. FEVE 0.50 como também VO2max >20 ml.kg-1.min-1. CONCLUSÃO: Existe uma boa associação entre a classe funcional, a capacidade funcional máxima e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo em pacientes com cardiomiopatia chagásica. Dados que podem ser úteis no manuseio da insuficiência cardíaca, em chagásicos.OBJECTIVE: Left ventricular ejection fraction (LVEF and maximal functional capacity (VO2max have both been shown to be related to a poor long-term survival in Chagas' disease patients. The aim of this study was to estimate the potential association of VO2max, LVEF, and NYHA functional class in patients with Chagas' disease cardiomyopathy. METHODS: One hundred four male patients, aged 40.3±9.0 years (range, 18 to 65, with a definite diagnosis of Chagas disease cardiomyopathy were studied. LVEF and VO2max were both classified into 3 degrees: LVEF 0.50 and VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectively. RESULTS: Thirty-one patients (29.8% were in NYHA functional class II, 41 (39.4% in functional class III, and 32 (30.8% in functional class IV. The corresponding values of VO2max and LVEF for functional classes II, III, and IV were 21.5±4.0 ml.kg-1

 11. Annual evolution of global, direct and diffuse radiation and fractions in tilted surfaces Evolução anual das radiações e fraç��es global, direta e difusa em superfícies inclinadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adilson P. de Souza

  2012-04-01

  Full Text Available It was evaluated the annual evolution of global, direct and diffuse components of incident solar radiation on tilted surfaces to 12.85, 22.85 and 32.85º, facing north, in Botucatu, state of São Paulo, Brazil. The radiometric fractions were obtained for each component of the radiation in the aforementioned surfaces, through the ratio with the global and top of the atmosphere radiations. Seasonality was evaluated based on monthly averages of daily values. The measures occurred between 04/1998 and 07/2001 at 22.85º; 08/2001 and 02/2003 at 12.85º; and from 03/2003 to 12/2007 at 32.85º, with concomitant measures in the horizontal surface (reference. The levels of global and direct radiation on tilted surfaces were lower in summer and higher in the equinoxes when compared with the horizontal. The diffuse radiation on tilted surfaces was lower in most months, with losses of up to 65%. A trend of increasing differences occurred between horizontal and tilted surfaces with the increase of the angle in all the components and fractions of incident radiation. The annual evolution of rainfall and cloud cover ratio directly affected the atmospheric transmissivity of direct and diffuse components in the region.Avaliou-se a evolução anual das componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85; 22,85 e 32,85º, com face voltada ao Norte, em Botucatu-SP. Foram obtidas frações radiométricas para cada componente da radiação nas superfícies supracitadas, através de razões com a radiação global e a do topo da atmosfera. A sazonalidade foi avaliada através das médias mensais dos valores diários. As medidas ocorreram entre 04/1998 e 07/2001, em 22,85º; 08/2001 e 02/2003, em 12,85º; e de 03/2003 a 12/2007, em 32,85º, com medidas concomitantes no plano horizontal (referência. Os níveis das radiações global e direta nos planos inclinados foram inferiores no período de verão e superiores entre os

 12. Gênese e classificação de alguns solos da bacia do Ribeirão Tijuco Preto, Município de Rio das Pedras, SP: I - Análise mineralógica quantitativa da fração argila Genesis and classification of some soils from the hydrographic basin of Tijuco Preto Stream, Rio das Pedras county, SP: I - Quantitative mineralogical analysis of clay fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. H. Escobar

  1973-01-01

  Full Text Available Foi empregada a análise mineralógica quantitativa no estudo das frações argila fina e argila grossa de quatro perfis de solos. Dois perfis são originados de um siltito da formação Corumbataí, e foram coletados numa mesma encosta. O primeiro deles, um Litossolo fase folhelho-argilito (TP-12, se encontra num estádio de intemperização inferior ao Podzólico Vermelho-Amarelo variação Piracicaba (TP-13, indicado pelo seu menor conteúdo de caulinita (31,5% na fração argila grossa do B2 em relação ao perfil TP-13 (52% no B22t. Esse resultado é confirmado pelo valor do intemperismo médio do TP-12, que é inferior ao do TP-13. Fazendo parte da mesma toposseqüência. numa posição mais elevada, encontra-se um Latossolo Vermelho-Escuro orto (TP-17, proveniente de um material de origem não identificado, que contém contribuição de rochas básicas, revelado pelo teor de 14% de Fe2O3. Esse latossolo apresentou como componente principal da fração argila grossa a caulinita (74,5%, seguindo-se a alofana (14,0%, gibbsita (3,7%, mica (2,9% e vermiculita (0,3%. Esses valores representam a média do perfil. As partes mais altas da bacia são ocupadas por um Latossolo Roxo, cujo perfil TP-18 apresentou a caulinita como principal componente (70,0% da fração argila grossa, seguindo-se-lhe a alofana (20,0%, a gibbsita (9,2%, a mica (0,9% e a vermiculita (0,6%. Tendo tomado o teor de gibbsita, ou o valor do Ki, como índice de intemperismo, verificou-se que esse latossolo é menos intemperizado do que um perfil de Latossolo Roxo de Campinas, situado também na depressão periférica. O mesmo acontece em relação a 10 perfis de Latossolo Roxo do planalto ocidental de São Paulo.The four soil profiles studied occur on a toposequence. The less weathered soils, a Lithosol-argilite-shale substratum phase (TP-12 and a Red-Yellow Podzolic Soil Piracicaba variation (TP-13 are located on the lower part of the toposequence. Both soils are derived from

 13. Relação entre classe funcional e fração de ejeção do ventrículo esquerdo em pacientes com doença coronariana candidatos à reabilitação cardíaca = Relationship between functional class and left ventricular ejection fraction in patients with coronary heart disease who were candidates for cardiac rehabilitation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garlet, Andrieli Barbieri

  2017-01-01

  CONCLUSÕES: Nesta amostra de pacientes com doença coronariana, ingressantes em um programa de reabilitação cardíaca, houve relação inversa entre fração de ejeção do ventrículo esquerdo e progressão da classe funcional. Este achado fornece informações sobre as limitações impostas pela doença na capacidade de exercício e na função cardíaca do paciente e pode auxiliar na elaboração de um programa de treinamento físico

 14. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar Effect of different types of fibers on the lipid portions of wistar rat blood and liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moacir Robson Eufrásio

  2009-12-01

  Full Text Available Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma guar, D- 15% de goma guar, E - 5% de Celulose sem colesterol e F - 5% celulose com 1% de colesterol. A pectina e a goma guar evitaram o aumento do colesterol total e LDL-c sérico observado na dieta F (pThe present study was designed to evaluate the effect of different types of fibers on lipid portions of mice blood and liver. To determine the effect of citric pectin, guar gum and cellulose on the rat lipid profile, 36 male mice of the Wistar strain were utilized. The mice were allocated randomly into six groups. Each group was submitted to an experimental diet for 58 days. The utilized diets were: A- 10% pectin, B - 15% pectin, C - 10% guar gum, D- 15% guar gum, E - 5% cellulose with no cholesterol and F - 5% cellulose with 1% cholesterol. Pectin and guar gum prevented the increase of total cholesterol and serum LDL-c found in diet F (p<0.05. There was no significant difference among the types of soluble fibers and the amounts utilized. The serum levels HDL-c, VLDL-c, and TAG did not alter in all the treatments. The results show the potential beneficial effect of the ingestion of the soluble fibers pectin and guar gum in cholesterolemia control.

 15. Vínculos sobre um modelo de quartessência de Chaplygin usando observações do satélite chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias

  Science.gov (United States)

  de Souza, R. S.

  2003-08-01

  Observações de Supernovas do tipo Ia mostram que a expansão do Universo está acelerando. Segundo as equações de Einstein uma componente com pressão negativa (energia escura) é necessária para explicar a aceleração cósmica. Além da energia escura é usualmente admitido que no Universo há também uma matéria exótica com pressão zero, que é chamada de matéria escura. Essa componente possui um papel fundamental na formação de estruturas no Universo. Recentemente tem se explorado a possibilidade de que matéria e energia escura poderiam ser unificadas através de uma única componente, que tem sido denominada de quartessência. Um exemplo de fluido com essas características é o Gás de Chaplygin Generalizado, que possui uma equação de estado da forma p = -A/ra. Inicialmente consideramos o caso especial a = 1 (gás de Chaplygin) e vinculamos parâmetros do modelo utilizando observações em raios-X do satélite Chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias. Uma comparação dos vínculos obtidos com esse teste com outros testes, tais como supernovas e idade do Universo, mostra que esse teste é bastante restritivo. Exibiremos ainda resultados para o caso em que a curvatura é nula e o parâmetro a está compreendido no intervalo -1 < a 1.

 16. Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras Reparameterization of the model based on surface law to predict the digestible fraction of neutral detergent fiber in Brazilian cattle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edenio Detmann

  2007-02-01

  Full Text Available Objetivou-se avaliar as estimativas da fração digestível da FDN em bovinos com base na aplicação do conceito de Lei de Superfície. Adotou-se a estrutura básica do modelo de predição sugerido pelo sistema nutricional NRC (2001, cujos parâmetros básicos são: fator de proteção da lignina sobre os carboidratos da parede celular vegetal (FPL e coeficiente de digestibilidade da fração potencialmente digestível da FDN (CDFDNP. Dois diferentes conjuntos de estimativas desses parâmetros foram avaliados. No primeiro caso, denominado Modelo Weiss (MW, empregaram-se 0,75 e 0,667 como estimativas de CDFDNP e FPL, respectivamente. No segundo caso (Modelo Corrigido - MC, adotou-se 0,85 como estimativa de FPL. As estimativas de CDFDNP foram obtidas por meio de meta-análise de dois experimentos conduzidos com vacas em lactação e quatro conduzidos com bovinos em crescimento e terminação, assumindo valores de 0,67 e 0,835, respectivamente. Os procedimentos de comparação entre modelos foram conduzidos sobre dois experimentos, um para cada categoria animal. Para vacas em lactação, verificou-se similaridade entre modelos no tocante ao erro médio de predição (EMP, de +1,07 e +1,05 pontos percentuais de FDN digestível para MW e MC, respectivamente. Para bovinos em crescimento e terminação, verificou-se menor EMP para MC (+0,42 pontos percentuais em comparação ao MW (-6,64 pontos percentuais. A direção da flutuação dos erros de predição constituiu a principal limitação de MC, possível reflexo de interferências ambientais sobre a interação carboidratos lignina na parede celular. Embora o MC permita a obtenção de estimativas mais verossímeis que MW, a incorporação de métodos biológicos para estimação da fração potencialmente digestível da FDN pode incrementar a acurácia do processo de predição.The objective of this study was to evaluate the estimates of the digestible fraction of neutral detergent fiber (NDF in

 17. Toposseqüências de Latossolos originados de rochas basálticas no Paraná: I - mineralogia da fração argila Oxisol toposequences developed from basaltic rocks in Paraná State, Brazil: I - clay fraction mineralogy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Ademir Ghidin

  2006-04-01

  Full Text Available Com o objetivo de estudar o efeito de diferentes posições do relevo e materiais de origem sobre as características mineralógicas da fração argila dos solos, foram estudadas duas toposseqüências de Latossolos (Latossolo Bruno ácrico LBw e Latossolo Vermelho distroférrico LVdf no Estado do Paraná. A fração argila foi estudada por difratometria de raios X, análise termodiferencial, análise termogravimétrica diferencial e análises químicas. Os teores totais de Si, Al e Fe foram determinados após a digestão das amostras com água régia (mistura 3:1 de HCl 36 %: HNO3 68 %. Nos extratos resultantes da extração com oxalato de amônio ácido (OAA e ditionito-citrato-bicarbonato (DCB, determinaram-se os teores de Fe e Al. O teor de Si no material de origem e a posição dos perfis na paisagem foram importantes na definição da mineralogia da fração argila. O LBw e o LVdf foram classificados como caulinítico/goethítico e gibbsítico/hematítico, respectivamente. Verificaram-se maiores teores de SiO2 total e de caulinita (Ct (373,3 a 574,3 g kg-1 para o LBw nos horizontes mais profundos (Bw2 e nos perfis mais baixos na toposseqüência. A maior presença de água associada à drenagem limitada no perfil 4 do LBw (ponto mais baixo da toposseqüência favoreceu os maiores teores de óxidos de Fe e Al de baixa cristalinidade (OAA e os menores teores de Fe2O3 DCB (óxidos de Fe mais cristalinos. De maneira geral, não houve variação consistente nos valores dos atributos cristalográficos da hematita e goethita de acordo com a profundidade do solo e posição do perfil na toposseqüência. Os menores índices de cristalinidade da Ct foram verificados nas amostras do LVdf, associados ao maior teor de Fe total no solo (r = 0,79**. O menor crescimento da gibbsita [menor valor do diâmetro médio do cristal no domínio (110] foi observado no perfil 4 do LBw (posição mais baixa da toposseqüência.Two Oxisol (Red-Yellow Latosol LBw and

 18. Productive performance and composition of milk protein fraction in dairy cows supplemented with fat sources Desempenho produtivo e composição da fração proteica do leite de vacas leiteiras sob suplementação com fontes de gordura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Esler de Freitas Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the use of fat sources in rations for lactating cows on the productive performance and composition of milk protein fraction. Twelve Holstein cows were used, grouped in three balanced 4 × 4 Latin squares, fed with the following rations: control; refined soybean oil; whole raw soybean; and calcium salts of unsaturated fatty acid (Megalac-E. Dry matter and nutrient intake, and daily milk production were evaluated. The samples used to analyze milk composition were collected in two alternate days and were obtained from two daily milking. Milk composition and total nitrogen, non-protein nitrogen and non-casein nitrogen ratios were analyzed. The casein, serum protein and true protein ratios were obtained by difference. Dry matter and nutrient intakes were lower when cows received the diet containing calcium salts of fatty acids, in relation to the control diet. Among the diets with fat sources, the one with whole raw soybean and calcium salts decreased milk production. There was no effect of fat sources added to the diet on crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/milk true protein ratio and serum protein. Similarly, the experimental diets did not influence the protein fractions when expressed in percentage of milk crude protein. The utilization of fat sources in diets changes milk production and composition of lactating cows, but does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se com este estudo avaliar a utilização de fontes de gordura em rações para vacas em lactação sobre o desempenho produtivo e a composição da fração proteica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, agrupadas em três quadrados latinos balanceados 4 × 4, alimentadas com as seguintes rações: controle; óleo de soja refinado; grão de soja in natura; e sais de cálcio de ácidos graxos insaturados (Megalac-E. Avaliaram-se o consumo de mat

 19. Chemical composition of atmospheric particulate matter soluble fraction and meteorological variables in São Paulo state, Brazil Composição química da fração solúvel do material particulado atmosférico e variáveis meteorológicas no estado de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Laure Marie Bourotte

  2011-09-01

  Full Text Available The objective of this work was to characterize and compare the chemical composition of the PM10 soluble fraction in relation to meteorological variables such as wind direction and air masses backward trajectories. The PM10 was collected during winter of 1999 in two contrasting sites: the São Paulo city and the State Park of Serra do Mar (Cunha inside the Atlantic Forest Reserve. The aqueous extracts of PM10 were analyzed by Ion Chromatography for major ions (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- and by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS for trace elements (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. In São Paulo, the dominant chemical species were SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn and Ni while in Cunha, Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn and Ni were dominant. The chemical composition related to the wind direction during sampling reflected short-range influence due to soil occupation and anthropic activities.Este trabalho teve como objetivo a caracterização e a comparação da composição química da fração solúvel do PM10, com variáveis meteorológicas, tais como, direção do vento e trajetórias de massas de ar. O PM10 foi coletado durante o inverno de 1999 em dois locais contrastantes: na cidade de São Paulo e no Parque Estadual da Serra do Mar (Cunha, Reserva de Mata Atlântica. Os extratos aquosos do PM10 foram analisados por Cromatografia de Íons para quantificação dos íons maiores (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- e por ICP-MS para quantificação dos elementos traço (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. As espécies químicas que predominaram foram SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn e Ni em São Paulo, e Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn e Ni em Cunha. A composição química relacionada com a direção do vento que prevaleceu durante a amostragem, refletiu um transporte de curta escala influenciado pela ocupação do solo e as atividades antrópicas.

 20. Efeitos das fontes e níveis de lipídios nas dietas de ratos machos da linhagem wistar (rattus norvegicus sobre frações lipídicas do sangue Effect of source and level of fat in the diet of wistar rats (rattus norvegicus on lipoidal fractions in the serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecília Sandra Nunes Morais

  2003-10-01

  Full Text Available Foram estudadas quatro fontes lipídicas (óleo de soja, óleo de canola, azeite de oliva e gordura suína em dois níveis na dieta (7 e 14%, verificando a influência do consumo dessas fontes lipídicas sobre algumas frações lipídicas do sangue de ratos. Assim, oito grupos de ratos machos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus foram alimentados ad libitum por 56 dias com oito dietas distintas contendo as fontes e níveis citados de lipídios. As dosagens de colesterol total e triacilgliceróis no soro foram realizadas pelo método colorimétrico/enzimático utilizando "kit" comercial específico. O colesterol em HDL foi determinado por precipitação dos quilomícrons, VLDL e LDL, utilizando também "kit" específico. O aumento de lipídios na dieta para 14% elevou os valores de colesterol total, HDL-colesterol e LDL+VLDL-colesterol séricos, quando a fonte foi a gordura suína. Com 14% de lipídios na dieta, os menores valores de triacilgliceróis séricos foram observados nas fontes lipídicas óleo de soja e canola, com valores de 76,09 e 84,42 mg/dL, respectivamente.Four fat sources (soybean oil, canola oil, olive oil, swine fat were evaluated with regard to their influence, at two levels in the diet (7 and 14%, on some fat fractions in rats' blood. Thus, eight groups of Wistar rat (Rattus norvegicus males were ad libitum fed eight different diets, containing the fat and level reported, for 56 days. The dosages of total serum cholesterol and thriacylglicerols were performed by the colorimetric/enzymatic method utilizing a commercial specific kit. The HDL cholesterol was determined by precipitation of kilomicra (VLDL and LDL by utilizing also a specific kit. The increase of fat in the diet to 14% raised the total cholesterol contents, serum HDL cholesterol and LDL + VLDL cholesterol when the source was swine fat. With 14% of fat in the diet, the lowest values of serum triacylglycerols were found for the fat sources soybean and canola oils

 1. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jacob-Lopes

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras de bandejas de 5 e 7 mm. O comportamento eletroforético das proteínas da biomassa foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE e apresentou bandas com peso molecular de 15 kDa a 62,5 kDa. O perfil aminoacídico mostrou teores superiores aos recomendados pelo padrão FAO, com exceção dos aminoácidos lisina e dos sulfurados (MET+CYS. A caracterização funcional, expressa em termos de solubilidade e capacidade emulsificante, demonstrou a influência da condição de secagem na funcionalidade protéica da biomassa.The objective of the present work was to evaluate the protein fraction of Aphanothece microscopica Nägeli cyanobacteria cultivated in the parboiled rice effluent, submitted to different drying conditions. The production of the biomass was done by using wastewater from the process of rice parboiling in a bubble column bioreactor. The biomass was separated from the effluent by centrifugation and dehydrated in a tray dryer at 40, 50 and 60ºC and thicknesses of 5 and 7 mm. The eletroforetic profile of proteins of the biomass was analysed by SDS-PAGE and presented bands with molecular weight between 62.5-15kDa. The amino acid profile was higher than the concentrations recommended by standard FAO, with the exception of the amino acids (LYS and the sulphurated (MET+CYS. The functional properties characterisation in terms of protein solubility and emulsification

 2. Avaliação da atividade ansiolítica e antidepressiva do extrato fluido e fração aquosa de folhas de Passiflora alata Curtis em camundongos = Evaluation of anxiolytic and antidepressant activities in mice with fluid extracts and aqueous fraction obtained from the leaves of Passiflora alata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cássia Valério Romanini

  2006-07-01

  Full Text Available O extrato fluido (EF, preparado segundo a Farmacopéia Brasileira, e sua fração aquosa (FA obtidos de folhas de Passiflora alata foram administrados por via oral em camundongos. Seus efeitos comportamentais foram avaliados por modelos que detectam a atividade ansiolítica e antidepressiva de drogas, tais como: o labirinto em cruz elevado (LCE e o teste da suspensão pela cauda (TSC. Efeitos sobre a atividade locomotora geral dos animais foram monitorados no campo aberto. Efeitos sedativos foram observados com EF (100 e 300 mg kg-1 e EA (100, 300 e 600 mg kg-1, caracterizados por uma diminuiçãodo número de entradas nos braços fechados do LCE e uma diminuição no número de cruzamentos e levantamentos no campo aberto. No TSC, a administração de EF (100 mg kg-1 ou FA (100 e 300 mg kg-1 resultou em aumento do tempo de imobilidade. Esses resultados são relevantes, pois contribuem para validar o uso popular dessa planta.The fluid extract (FE, prepared according to the Brazilian Pharmacopoea, obtained from the leaves of Passiflora alata and its aqueous fraction (AF, were administered by oral route to mice, and the behavioural effects were evaluated using animal models that detect anxiolytic and antidepressant activities, such as the elevated plus maze (EPM and the tail suspension test (TST. Effects on general motor activity were monitored in the open field. Sedativeeffects were observed with FE (100 and 300 mg kg-1 and AF (100, 300 and 600 mg kg-1 and were characterized by a decreased number of entries in the enclosed arms of the EPM and a decrease in the number of crossings and rearing in the open field. In the TST, FE (100 mgkg-1 and AF (100 and 300 mg kg-1 induced an increase in the immobility time. These results are relevant because they contribute to validate the traditional use of this plant.

 3. Neosporose bovina: avaliação da transmissão vertical e fração atribuível de aborto em uma população de bovinos no Estado do Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héber E. Hein

  2012-05-01

  Full Text Available O protozoário Nespora caninum é um parasito que causa grandes perdas reprodutivas e econômicas em bovinos no mundo inteiro. Os objetivos deste estudo foram verificar tanto a associação entre o histórico de aborto e a presença de anticorpos contra N. caninum, quanto a transmissão vertical como forma de manutenção da infecção nos rebanhos bovinos em regiões do Rio Grande do Sul, através da sorologia pareada de mães e filhas. Foi realizada amostragem de 60 propriedades distribuídas em duas regiões do Rio Grande do Sul, das quais foi coletado sangue de 40% dos animais presentes para a detecção de anticorpos anti-N. caninum por imunofluorescência indireta (IFI. Para verificar a relação aborto e soropositividade foi utilizado o teste de regressão logística univariada, e para sorologia de mães e filhas o teste de qui-quadrado de McNemar para dados pareados. Foram confrontados os dados de sorologia e aborto, sendo encontrada a frequência de 58,5% (24/41 de soropositivos quando havia histórico de aborto, e 16,4% (199/1215 dentre os sem histórico de aborto. Os animais soropositivos apresentaram um risco 7,21 (IC 95%, 3,65-14,32 vezes maior de possuir histórico de abortamento (estatística de Wald χ2=44,93, P<0,001. A fração atribuível à neosporose como causa de aborto na população em risco nas duas regiões foi estimada em 9,73% (λpop. O resultado sorológico de cada mãe foi pareado com o de sua filha e, pelo teste de qui-quadrado de McNemar (χ2=59,84, P<0,001, houve associação significativa entre as sorologias de mães e filhas, sugerindo transmissão vertical. Ressalta-se ainda a importância do acompanhamento sorológico para N. caninum, evitando assim manutenção de animais portadores que sirvam como reservatório do protozoário nas propriedades.

 4. Armazenamento de carbono em frações lábeis da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob plantio direto Carbon storage in labile fractions of soil organic matter in a tropical no-tillage Oxisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2004-07-01

  Full Text Available A reserva de carbono na matéria orgânica (MO do solo é uma importante estratégia para atenuar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto (PD, durante seis anos, sob quatro sistemas de cultura de outono na sucessão comercial soja-milho (guandu- anão-milheto, crotalária-sorgo, girassol-aveia-preta e nabo forrageiro-milho, no armazenamento de carbono nas frações particulada (>53 µm e associada aos minerais (Carbon storage in the soil organic matter (SOM is an important strategy to mitigate carbon dioxide concentration in the atmosphere. The objective of this study was to evaluate the effect of the no-tillage (NT use for six years, under four autumn (dry-season cover crops based maize and soybean crop rotations (pigeon pea-pearl millet, bengan hemp-sorghum, sunflower-black oat, and wild radish-maize, on C storage in the particulate (>53 µm and mineral-associated (<53 µm SOM fractions of a clayey Oxisol from Brazilian Cerrado region. In comparison to conventional tillage (CT under summer cash-crops, NT increased the total organic carbon (TOC stocks in the surface soil layer (0-5 cm. In the top 20 cm layer, NT soil under wild radish-maize had 9% (4.66 Mg ha-1 more TOC than the conventionally tilled soil. On the other hand, C storage in NT soil under other cropping systems was statiscally similar to the CT soil. The C stocks in the particulate SOM fraction increased by 37 to 52% in NT soil (0-20 cm in comparison to CT. The higher sensitivity to soil management changes made the particulate organic matter a more adequate soil quality index compared to the TOC stocks. The C stock in the mineral-associated SOM fraction was not affected by soil management systems, which can be related to the short-term under NT and or to the highly stable soil microaggregates in this clayey Oxisol. The preferential C storage in the labile SOM fraction is an environmental benefit, which

 5. Inspiration fra New York - udforskende læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lone Tang

  2017-01-01

  Udforskende læreprocesser er inspireret af John Deweys filosofi og pædagogik og bygger på en didaktisk tilrettelæggelse, der vægter den demokratiske dannelse og børnenes medindflydelse på det, der arbejdes med i klasserummet. Børnenes erfaringer, interesser og engagement er selve afsættet for til...

 6. Rapport fra to konferencer om Integrated Reporting og Integrated Thinking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam; Sonnerfeldt, Amanda

  2017-01-01

  I løbet af de sidste to måneder af 2016, havde vi mulighed for at deltage i to konferencer, med fokus på at udvikle og fremme ‘Integrated Reporting’ (IR) og ‘Integrated Thinking’. Denne artikel søger at videregive nogle af de interessante emner og spørgsmål, der blev drøftet ved disse...

 7. Fra “børstemetode” til Wilbarger Program

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf; Arnsbjerg, Ingelis; Olsen, Lone

  2012-01-01

  Resumé: Artiklen har til formål at formidle kendskabet til den opdaterede behandlingsmetode betegnet Wilbarger Programmet, Comprehensive Treatment Approach, som har gennemgået store forandringer både begrebsmæssigt, teoretisk og i praktisk udførelse, siden det første Wilbarger kursus i 1991. Bagg...

 8. Workshop on Audit 2004 - erfaringer fra en nyuddannet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2004-01-01

  Som nyuddannet cand.merc.aud. har man ikke kun mulighed for at søge ansættelse i en revisionsvirksomhed eller en anden type virksomhed. Såfremt interessen er til stede, har man har også mulighed for at søge ansættelse på et universitet eller en handelshøjskole for at starte i et ph.d.-forløb. Art...

 9. Fra strøtanke til værk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grum-Schwensen, Ane

  of Sigmund Freud, Anton Ehrenzweig and Carl Gustav Jung, and point out that the individuation theory of the last-mentioned – with certain reservations – can be used to illustrate how the process of literary creation is closely related to the need of the creative individual via art to reach a new...... use of in the goal-oriented process, yet even so relate directly to and create the prerequisite for the published works. For the same reason, theoretical and psychological approaches to creativity are included, and a discussion takes place regarding the extent to which these can contribute...... the overall narrative and the embedded story of ‘The Eagle’s Nest’. Its Swiss origins are outlined, after which an account is given of the extremely comprehensive and collage-type dossier that comprises elements from both The Royal Library and Odense City Museums. The description of the total pretext shows...

 10. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 11. Regnekraft fra et stik i væggen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharp, Robin

  2005-01-01

  This is a "popular science" introduction in Danish to the Danish Center for Grid Computing (DCGC), explaining what Grid computing is and what the partners in DCGC regard as our current challenges for research.......This is a "popular science" introduction in Danish to the Danish Center for Grid Computing (DCGC), explaining what Grid computing is and what the partners in DCGC regard as our current challenges for research....

 12. Klasseledelse, uro og mobning: Resultater fra TIMSS 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Emil; Reimer, David

  2018-01-01

  This article studies classroom management and disciplinary climate drawing on the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011. Relations between classroom management, disciplinary climate and academic achievement are analysed based on 2,800 Danish fourth grade students using...

 13. Virus kan påvises i spyt fra grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2012-01-01

  Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.......Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt....

 14. Hjernen - den slår bare fra..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frostholm, Peter Hornbæk; Mikkelsen, Sidse Hølvig; Gravesen, David Thore

  2017-01-01

  Hvilke konsekvenser får det for unges forestilling om tid og frihed, når skoledagen forlænges og lægger beslag på fritidslivet? Og hvordan balancerer de unge stigende krav om uddannelsesparathed med ungdomslivets almindelige kvaler?...

 15. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 16. Fra ydelse til service - New Public Management i Kvalitetsreformen

  OpenAIRE

  Lund, Kasper Viktor von Würden; Nielsen, Kathrine Louise Lyneborg; Nielsen, Helene Lind Kryger; Svendsen, Jesper Thunberg

  2008-01-01

  The purpose of this report is to analyze the Danish government’s initiative to a reform of the public sector; Kvalitetsreformen, publicized August 2007. Under the influence of the scientific theory critical realism, this will be carried out by pointing out which New Public Management-methods the Kvalitetsreform represents, and then querying this philosophy’s premises and methodical use in the Kvalitetsreformen. Under the influence of an oppositional scientific theory, constructivism, the Kval...

 17. Retorica militare fra tradizione protrettica e pensiero strategico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Immacolata Eramo

  2010-10-01

  Full Text Available Rhetorica Militaris, the logikon meros of Syrianos Magister's conpendium is an original, unique stage of the history of the protreptic genre. While the first signs of the genre can be seen already in Homer's Iliad, Thucydides' Histories are in this field and unsurpassed example for later military historians, and particularly to Procopius. The rhetorical structure of the Rhetorica militaris, organized upon the theories attributed to Hermogenes of Tarsus, combines protreptic themes with strategic thought, wich in the byzantine ages assumes a mature character. According to this theory, in times of war and emotional issues can be more important than battles with weapons.

 18. Risbjerg: Udspil flytter stemmer fra V og K til DF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: DF og NA vinder et mandat hver i anden halvdel af august. V og K hver et mandat tilbage. KD faldet lavere end nogensinde. Udgivelsesdato: 2. september 2007......ANALYSE: DF og NA vinder et mandat hver i anden halvdel af august. V og K hver et mandat tilbage. KD faldet lavere end nogensinde. Udgivelsesdato: 2. september 2007...

 19. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 20. Klasseledelse i risikosamfunnet - resultater fra et ekspert- og observasjonsstudium

  OpenAIRE

  Nyhamn, Ingrid

  2015-01-01

  Master i Undervisningsvitenskap Denne masteravhandlingen setter fokus på lærerens klasseledelse i risikosamfunnet. Klasseledelse har i økende grad blitt satt på dagsorden i lærer- og videreutdanning. Kompetanse på området er høyaktuelt. Å se klasseledelse og risiko i sammenheng er derimot et lite utforsket område. Problemstillingen vektlegger betydningen av lærerens klasseledelse - for elevenes liv i risikosamfunnet. Temaet belyses ved hjelp av teoretiske og empiriske undersøkelser. De teo...

 1. Fra spil-filmatiseringen til spil-filmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik Smed

  2010-01-01

  Filmatiseringer af computerspil har siden Super Mario Bros.i 1993 været en fast del af Hollywoods repertoire. Sjældent fører de dog andet med sig end lunkne anmeldelser og sure spil-fans. Elleve år tidligere, med TRON i 1982, ser spil-filmen dagens lys. Uden brands og licensaftaler i ryggen tegner...

 2. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 3. UN'IDEA DI MESSICO: SONDAGGI FRA SETTE E OTTOCENTO

  African Journals Online (AJOL)

  User

  appassionata requisitoria contro l'Europa («albergo di tiranni»,. «prigion fella / Di plebi oppresse lacerate e smorte»), disposta a conculcare la libertà della giovane nazione centroamericana a vantaggio di un «affamato règolo», bramoso «d'anime e ...

 4. Fra kulturmøde til fragmentet og 'den anden'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2017-01-01

  Artiklen introducerer til tre postkoloniale teorier - Edward Said, Homi Bhabha og Jean Baudrillard. Med inddragelse af etnografisk materiale skrevet frem som fragmenter diskuteres hvilke konsekvenser det får for vores forståelse af kulturmøde, når det reflekteres ind i postkoloniale teoridannelser....

 5. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 6. Fra New Public Management til New Public Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 7. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  -regulation may explain different behavioural traits that are typical for specific age groups. INTERPRETATION: Emotional regulation develops in a complex interaction between a child's relationships, experiences, activities and underlying biological/genetic factors. Knowledge of these underlying neural constraints......BACKGROUND: Contemporary neuroscience relates human behaviour, emotions and cognition to underlying neurobiological processes in the brain. Increased awareness of such processes may improve our understanding of emotional regulatory problems and development of psychopathology in some children......: linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self...

 8. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 9. Caries set fra et økologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Ekstrand, Kim; Qvist, Vibeke

  2010-01-01

  Dental caries affects the majority of the Danish population. Its aetiology is multi-factorial, but a pH-induced change in the homeostasis of the oral biofilm leading to overgrowth of acid-tolerating bacteria is a key event. A non-invasive concept for prevention and management is emerging based...

 10. Reflekterende skriving som kroppslig erfaring. Erfaringer fra kommunikasjonsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aud Marie Øien

  2017-06-01

  Full Text Available The aim of the study was to explore how third year social educator students reflect in writing on challenging practice-based experiences of communication, and how they experience the writing process. Based on selected and analyzed research material of students’ texts of reflective writing and texts of comments on reflective writing, following findings emerged: I Experiences of reflective writing included the themes a to learn to reflect and to become conscious of lived experiences, and b to improve reflection on connections between experienced relationships and theoretical concepts. II Reflecting on participation in challenging relationships in specific contexts of communication: a the relationship of a student and a service receiver with learning disabilities preparing crossing a road, and b the relationship between a student, a colleague and a patient with stroke, ordering food in a restaurant. Use of reflective writing facilitates self-consciousness, professional reflection and action.

 11. Fra bygninger og større genstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Dobat, Andres S.

  2014-01-01

  Various finds from Aggersborg, including charcoal and rivets, which may come from buildings or larger objects.......Various finds from Aggersborg, including charcoal and rivets, which may come from buildings or larger objects....

 12. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 13. Teknologien i historien eller blade fra en historikers historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Per

  2002-01-01

  at least one personal computer. This change may be explained by technological development: From the late 1960s the computer made use of easily accessible quantitative methods; but as ever of no interest to most historians. In the 1990s the computer including new software has reached a stage where...... it is able to meet the needs of the true historian, who has always wanted to collaborate, find new information, and to read and write. In their search for efficiency and excellence the historians at Aalborg University as historians elsewhere have soon realized that the latest technology has become party...

 14. Caries set fra et økologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Ekstrand, Kim; Qvist, Vibeke

  2010-01-01

  Dental caries affects the majority of the Danish population. Its aetiology is multi-factorial, but a pH-induced change in the homeostasis of the oral biofilm leading to overgrowth of acid-tolerating bacteria is a key event. A non-invasive concept for prevention and management is emerging based on...

 15. Un test di confronto fra carte catastali e cartografia tecnica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgio Bezoari

  2006-06-01

  Full Text Available Uno dei problemi più gravi che affligge l’Italia (peraltro madre di cartografi, topografi e geodeti è la dubbia qualità delle mappe catastali che purtoppo ad oggi versano in uno stato ancora lontano dal poter essere classificata come cartografia di base, sconfinando invece in una sorta di cartografia tematica che affronta appunto il tema della proprietà e dei tributi connessi. Il problema è sentito da decenni e già nel 1945 il CNR aveva proposto l’intera riorganizzazione del servizio geografico dello stato proponendo che gli sforzi deivari enti cartografici (IGM, Catasto, Aeronautica, Marina eGeologico venissero uniti sotto un’unica egida per la realizzazione della Cartografia dello Stato. Purtroppo abbiamo visto che questo non è successo e i problemi sono oggi venuti tutti al pettine così come vengono evidenziati nel presente articolo.

 16. Genetisk epidemiologi – fra gen til sygdomsforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke C.; Vogel, Ulla Birgitte

  2010-01-01

  Both genetic and environmental factors contribute to the aetiology of many common diseases. Recently, progress has been made in the identification of susceptibility genes by candidate gene and genome-wide association studies. Thereby, a further molecular understanding of pathophysiological pathwa...

 17. Fra offer til overlever – krigsbarndomsmuseet i Sarajevo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molbæk-Steensig, Helga

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer verbet ’Umuzejiti’ som den handling at aflevere nogle af de ting der minder en om krigen på museum og derefter have det bedre. Artiklen er baseret på et interview med direktøren for krigsbarndomsmuseet i Sarajevo, Amina Krvovac....

 18. Fra talent til ekspert på fire semestre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stilling Olesen, Jesper

  Jeg vil holde en tale som I nok vil have haft mere nytte af for fire semestre siden. Dengang var I talenter; nu er I allerede blevet eksperter i pædagogisk antropologi. I kan lytte til talen som en kærkommen lejlighed til at se tilbage på jeres tid på uddannelsen og reflektere over, om den vej, I...... valgte gennem studiet, var den bedste, eller om I kunne have gjort det endnu bedre. Jer, der er studerende, kan derimod lytte til talen som en mulighed for at overveje, om I forvalter jeres talent på den rette måde. I kan stadig nå at justere jeres strategi som studerende, så den kommer på omgangshøjde...

 19. Fra tradizione e sperimentazione: tecniche narrative nei racconti di ...

  African Journals Online (AJOL)

  Contemporary novelists have responded in different ways to the challenge of living and writing in the latter half of the twentieth century, a historical moment in which the paper and ink with which they have traditionally worked have begun dissolving into the electronic hyperspaces of the post-print era. This article considers ...

 20. Farvebilleder fra det mørke Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baggesgaard, Mads Anders

  2015-01-01

  Analyzing Tchadian director Mahamet-Saleh Haroun’s 2013 film Grigris the article discusses the political potentials of contemporary Sub-Saharan Film. The article rejects frameworks of African and Francophone cinema and argues that a localized understanding of this film in Chad provides a better...