WorldWideScience

Sample records for alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

 1. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter;

  2006-01-01

  to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedøre power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers1. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams...

 2. Reuse of alkali from bio fly ash; Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Joergen Peter; Simonsen, Peter; Sander, B.

  2006-03-15

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedoere power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash was dissolved at low pH, a slightly higher solubility was found. 100 gram fly ash consisted typically of 9 gram insoluble material, 9 gram calcium phosphate, 29 gram potassium sulfate and 53 gram of potassium chloride. In addition, 100 gram of fly ash contained approximately 1 mg of cadmium, corresponding to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedoere power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams and calculations of the necessary amount of water required for dissolving all the KCl and all KCl + K{sub 2}SO{sub 4} of the fly ash. This theoretical minimum amount of water was calculated at a range of temperatures between 10 and 100 deg. C. The amount of water required at 100 deg. C was less than half of that required at 10 deg. C. Experiments were performed in order to find a feasible method for separating the potassium salts of the fly ash from the ash residue and especially from the soluble cadmium salts found in the fly ash. Experiments with counter current leaching of fly ash in a fluid bed gave unsatisfactory results. Apparently there was a lack of contact between the wash water and the ash. In addition, sedimentation was very slow resulting in an incomplete separation of wash water and ash residue. Experiments with ion exchange by adding CaCl{sub 2} to the wash water and successive precipitation of gypsum or anhydrite gave unsatisfactory results. Process simulation had shown that by this method the necessary amount of washing water could be decreased. This is due to the higher solubility of potassium chloride compared to potassium sulfate. By using this reduced amount of washing water with CaCl{sub 2} a viscous, muddy slurry was obtained. It was not possible to separate this slurry into a liquid phase and a solid phase. It was found that a good separation was obtained by intense stirring followed by centrifuging or by filtering the slurry in a filter press. The lab experiments were performed as a counter current leaching process in four stages. Depending on the applied amount of water relative to the theoretical minimum amount of water a complete separation could be obtained in two or more stages. More stages are required if less water is used. If the leaching is performed in less stages, a larger amount of water is required. If the washing process was performed at pH 1, the phosphate fraction could successively be obtained as a fine, white powder of almost pure calcium phosphate by regulating pH to 12. If the washing process was conducted at a pH between 1 and 5 and pH was successively adjusted to 12, cadmium could not be detected in the brine by current analysis methods. All cadmium was precipitated as phosphate. A part of this work was reported at the 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. (au)

 3. Fra opera til drama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2005-01-01

  Introduktion til Wagners musikdramatiske reform i operatetralogien "Nibelungens Ring" - med eksempler fra Valkyrien......Introduktion til Wagners musikdramatiske reform i operatetralogien "Nibelungens Ring" - med eksempler fra Valkyrien...

 4. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 5. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene;

  2015-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 6. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 7. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 8. Rapport fra PES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  2011-01-01

  Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde......Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde...

 9. Zmaragdus fra Antiochia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bargfeldt, Niels

  2013-01-01

  En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t.......En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t....

 10. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces.......Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 11. Fra studie til arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  Universitet (2009) som den første beskæftiget sig med udfordringerne ved overgangen fra studie til arbejdsliv. Undertegnede har i samarbejde med PhD-studerende Helle Bach Riis udført 25 kvalitative interviews blandt danske akademikere, der har været på arbejdsmarkedet ml ½-5 år. Vores undersøgelser bekræfter...... indenfor sit eget felt. Efter 3-4 år på arbejdsmarkedet er ens viden fra uddannelsen bearbejdet og integreret og en naturlig basis ved løsning af arbejdsopgaver. Både uddannelser, aftagerfeltet og kandidaten kan gøre en aktiv indsats, der gør overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. For uddannelsernes...

 12. Fra affald til olie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Becker, Jacob; Sigaard Christensen, Per; Mørup, Anders;

  2013-01-01

  Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie.......Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie....

 13. 1945: Fra Jalta til den Kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag.......Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag....

 14. Fra Hatti til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George

  2008-01-01

  En række homeriske helte lader sig identificere med historiske personer, der optræder i de hittitiske kilder fra det 14. og 13. årh. f.Kr. Artiklen kommer ind på forholdet mellem bronzealderens grækere ("achaiere") og hittitterne og diskuterer, hvordan den komplicerede realpolitik er blevet omdan...

 15. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Bitsch;

  2007-01-01

  Kronikken præsenterer hovedresultater fra en analyse af interview med 135 elever, overvejende med gymnasiefremmed baggrund. Interviewene bidrager med indsigt i hvad denne gruppe af elever oplever som svært ved at gå i gymnasiet (stx, hhx, htx og hf). Fokus er på elevernes vanskeligheder med at af...

 16. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte;

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 17. Fra underviser til forsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  fra underviser til forsker er en transformation, hvor man efterhånden erfarer, hvad forskning kræver og gradvist kan varetage mere selvstændig forskning 2.Studerende kan hjælpe i denne proces, hvor det er svært at orientere sig, da deres deltagelse skærper fokus på projektet 3. Inddragelse af...... validiteten, hvorimod ikke-PhD'er i højere grad fokuserede på de studerendes dygtiggørelsen. Samtidig var det kun PhD'er, der havde meta-reflektioner over projektet. Min hypotese er, at udviklingen fra underviser til forsker er en transformation, som studerende kan være med til at facilitere. 1.At bevæge sig...

 18. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 19. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 20. 10 medisinplanter fra Burma

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av plantene tatt med. Litteratursøket ble utført ved hjelp av databasene Medline/Ovid, Medline/Pubmed, Embase/Ovid, Chemical Abstracts/Scifinder, ISI Web of Knowledge, Biological Abstracts, Sciencedirect og Cochrane. Andre nettsider som ble brukt til å finne eventuelle sy...

 1. Grundvand fra skove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raulund-Rasmussen, Karsten; Hansen, Karin Irene

  Rapporten dokumenterer, at skov beskytter grundvand der kan bruges til drikkevand og at risikoen for forurening er lille. En udnyttelse af grundvandet har ingen negative konsekvenser for skovene, hverken for træerne eller for biodiversiteten, hvis den ikke foregår i områder som er i forbindelse m...... vådområder i skoven. Der gives et samlet overblik over den viden, der findes om grundvand fra skovene. Rapporten beskæftiger sig også med økonomiske, juridiske og skattemæssige aspekter i forbindelse med aftaler om "produktion" af rent drikkevand mellem skovejere og vandværker....

 2. Emission af ammoniak fra landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 3. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 4. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 5. Fra problemer til mirakler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Görlich, Anne; Katznelson, Noemi; Stentoft, Mette

  Uddannelsessystemet rummer i dag en stor del af de sårbare og udsatte unge, der tidligere havde ufaglærte jobs eller var på kontanthjælp. Det skaber udfordringer i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse udfordringer har...... været omdrejningspunktet i Skive Kommunes projekt ’Fra problemer til mirakler’, hvor man har søgt at styrke sårbare unges selvtillid, motivation for og deltagelse i en kompetencegivende uddannelse og dermed holde dem ude af kontanthjælpssystemet....

 6. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 7. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 8. Elevated Fra-1 expression causes severe lipodystrophy.

  Science.gov (United States)

  Luther, Julia; Driessler, Frank; Megges, Matthias; Hess, Andreas; Herbort, Bettina; Mandic, Vice; Zaiss, Mario M; Reichardt, Anne; Zech, Christine; Tuckermann, Jan P; Calkhoven, Cornelis F; Wagner, Erwin F; Schett, Georg; David, Jean-Pierre

  2011-05-01

  A shift from osteoblastogenesis to adipogenesis is one of the underlying mechanisms of decreased bone mass and increased fat during aging. We now uncover a new role for the transcription factor Fra-1 in suppressing adipogenesis. Indeed, Fra1 (Fosl1) transgenic (Fra1tg) mice, which developed progressive osteosclerosis as a result of accelerated osteoblast differentiation, also developed a severe general lipodystrophy. The residual fat of these mice appeared immature and expressed lower levels of adipogenic markers, including the fatty acid transporter Cd36 and the CCAAT/enhancer binding protein Cebpa. Consequently accumulation of triglycerides and free fatty acids were detected in the serum of fasting Fra1tg mice. Fra-1 acts cell autonomously because the adipogenic differentiation of Fra1 transgenic primary osteoblasts was drastically reduced, and overexpression of Fra-1 in an adipogenic cell line blocked their differentiation into adipocytes. Strikingly, Cebpa was downregulated in the Fra-1-overexpressing cells and Fra-1 could bind to the Cebpa promoter and directly suppress its activity. Thus, our data add to the known common systemic control of fat and bone mass, a new cell-autonomous level of control of cell fate decision by which the osteogenic transcription factor Fra-1 opposes adipocyte differentiation by inhibiting C/EBPα. PMID:21486951

 9. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton".......Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton"....

 10. 10 Medisinplanter fra Burma (Myanmar)

  OpenAIRE

  Soltanpanah, Rounak

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma (Myanmar) som professor Arnold Nordal samlet inn i perioden 1957-1961. Hensikten med denne oppgaven er å bruke systematisk litteratursøk for å samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Burma og i andre land, undersøke hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene og om tradisjonelle bruksområder har vitenskapelig støtte. Databaser som ble benyttet for å utføre litte...

 11. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 12. Kærlig hilsen fra jordemoderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niklasson, Grit

  Bogen er en hybrid: en vekselvirkning af konkrete faktaafsnit, der er andvendelige som gør-det-selv-fødselsforeberedelse, og gode histiroer fra fødegangen og hjemmefødsler, som har tilknytning til faktaafsnittene...

 13. 10 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har som formål å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Det skal undersøkes om de påståtte tradisjonelle bruksområdene for de utvalgte plantene har vitenskapelig støtte, ved å sammenligne bioaktive planteforbindelser, og farmakologiske effekter med tradisjonell bruk. Andre interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier er ...

 14. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med...... BYG-DTU som den primært udførende part. Projektets formål var at undersøge, om den elektrodialytiske rensningsmetode kunne bruges til at reducere indholdet af cadmium i asker fra biobrændsel (f.eks. træflis og halm) med henblik på nyttiggørelse af askerne. Projektet havde nær sammenhæng med det...

 15. Fri os fra new public management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  2014-01-01

  Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn.......Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn....

 16. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...... Solsystemet, der efter at være blevet bremset ned i atmosfæren, falder intakte på Jordens overflade. Nogle af meteoritterne daterer sig, ligesom den nye meteorit fra Nias, helt tilbage til Solsystemets oprindelse – mange millioner år inden Jorden var blevet til....

 17. Fra professorvælde til regnearkstyranni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2015-01-01

  Med autoetnografisk afsæt analyseres det danske universitets transformation fra autonom akademia til hierarkisk styret koncern. Analysen gennemføres gennem et videnskabsteoretisk og institutionelt perspektiv. Videnskabsteoretisk forstås forandringen som opløsning af idealet om videnskabelig...... selvstyre for at give eksterne interessenter afgørende indflydelse ud fra et konkurrencestatsligt nytteperspektiv. I denne proces er de universitære forskeres arbejdsbetingelser ændret markant i konsekvens af, at deres mission i mindre omfang er at være uafhængige og kritiske skabere af viden i sandhedens...

 18. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 19. Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, Roy

  2004-01-01

  Roy Langer kortlægger i artiklen "Fra kulturformidling til kulturmødesteder: Social interarktion med kommunikationsnetværk" de regler, der konstituerer sprogspillet: "kommunikationsteorisk analyse af interkulturelle kulturmøder". Når man sammenligner massekommunikationen med netværkskommunikationen...

 20. Fra fællesbad til vandkultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jørn

  2010-01-01

  Både kommunalreformen i 1970 og strukturreformen i 2007 falder sammen med en ændret opfattelse af byernes rolle i det moderne og senmoderne samfund. Fra de gamle amter har de nye kommuner overtaget en række sundhedsmæssige opgaver, som for eksempel forebyggelsen af de såkaldte livsstilssygdomme...

 1. Fra kedsomhed til trivsel i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viskum, Hanne; Knoop, Hans-Henrik; Holstein, Bjørn E.;

  Denne rapport handler om elevers kedsomhed og trivsel i grundskolen. Trivsel har været et gennemgående tema i de seneste års udvikling på skoleområdet. Og heldigvis da. Trivsel er ensbetydende med en tryg og lærerig skolegang. Med udgangspunkt i elevbesvarelser fra den Nationale Trivselsmåling 20...

 2. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 3. Fra idealer til inklusion med effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup

  2013-01-01

  Den inkluderende skole har været et politisk ideal i mange år. den praktiske udformning og implementering af inkluderende tiltag indebærer dog stadig en række udfordringer for både lærere og skoleledere. Ikke mindst, når man skal vurdere, hvad der virker. Artiklen viser inklusionsbegrebets vej fra...

 4. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 5. Om "Buk fra Faar at skille"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 6. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 7. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg...

 8. Fra bibelske til rabbinske opfattelser af askese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan israelitisk-jødisk religion rummer flere former for moderat askese, der er i fare for at undslippe askeseforskningens opmærksomhed, når den enten forstår askese som verdensfornægtende, elitær udstigning fra samfundet, eller når den vælger ekstr...

 9. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent;

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...... at optræde som søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande, som de oprindeligt var bygget til at beskytte. Som noget ganske enestående i søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf...... for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvettens våben blev aldrig affyret i vrede, men man var klar til at være klar og repræsenterede på denne måde på fornemste vis søværnets traditioner. Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres...

 10. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på...

 11. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 12. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  OpenAIRE

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdedefamiliefaderen Yusman Dakhi i sinonkels rismark på øen Nias i det vestligeIndonesien. Pludselig hørte han et dybtTA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blevhurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’jorden foran ham som ved etbombenedslag. Yusman blev meget bangeog turde ikke gå helt hen til nedslagsstedet,men skyndte sig tilbage til sin landsbyBawömaenamölö.Det Yusman havde oplevet var et meteorit-fald – en yderst sjælden begivenhedsom de færreste af o...

 13. Highlights fra Tour de ledelse 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2013-01-01

  Co-creation, ledelse af generation Y, HRM-begrebets udvikling og mellemlederen som organisationens nye helt. Det skortede ikke på spændende aktuelle temaer og indspark, da verdens største ledelseskonference – Academy of Management – løb af stablen tidligere på måneden i Florida, USA. CBS-professo......-professor Henrik Holt Larsen var med på første række for at opsnappe nye trends og landvindinger inden for HRM og god ledelse af virksomhedens menneskelige ressourcer. Her er hans highlights fra den storstilede konference....

 14. På kurs væk fra markedslogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs......Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs...

 15. RA – beskeden genetisk disposition - resultater fra nyt dansk tvillingstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen

  2010-01-01

  Vi har nu indsamlet data fra en velkarakteriseret kohorte af danske tvillinger med RA, og med den tilhørende biobank-data åbner det mulighed for videre forskning i både genetiske, epigenetiske og miljømæssige forholds betydning for udvikling af RA. De første resultater fra denne udvidede danske u...

 16. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 17. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 18. Antonio Mollari fra Canova e Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 19. Fra problem til færdig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 20. Injective objects and retracts of Fra\\"iss\\'e limits

  CERN Document Server

  Kubiś, Wieslaw

  2011-01-01

  We present a purely category-theoretic characterization of retracts of Fra\\"iss\\'e limits. For this aim, we consider a natural version of injectivity with respect to a pair of categories (a category and its subcategory). It turns out that retracts of Fra\\"iss\\'e limits are precisely the objects that are injective relatively to such a pair. One of the applications is a characterization of non-expansive retracts of Urysohn's universal metric space.

 1. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 2. Læren fra F-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaub Jr, Gary John

  Da Danmark i 1975 besluttede at købe 58 F-16-kampfly var det på mange måder en aftale med substantielle fordele. Den fælles beslutning blandt en række NATO-lande om at købe samme flytype betød, at Danmarks relationer til sine alliancepartnere blev styrket, ikke mindst i kraft af fælles deltagelse i...... nternationale operationer. Indkøbet muliggjorde endvidere samarbejde om moderniseringsprogrammer og reducerede levetidsomkostningerne betragteligt. Fælles fly betød også forbedrede træningsmuligheder for danske piloter og vigtig hjælp fra USA, da mangel på danske piloter betød, at op mod 25 procent af de danske...... fly ikke var operative. Men fælles fly betød ikke i sig selv, at Danmark blev en ligeværdig og efterspurgt deltager i internationale operationer. Det krævede en omfattende modernisering af F-16-flyet, indkøb af avancerede systemer og ammunition, en reorganisering af det danske flyvevåben, en...

 3. 10 planter fra sørøst-asiatisk folkemedisin : En studie over farmakologisk effekt, terapeutisk potensiale og fytokjemi sett ut fra tradisjonelle indikasjoner

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente planter fra et plantearkiv stammende fra et feltarbeid i Burma, årene 1957-1963 (Nordal, 1963). Oppgaven har søkt å innhente informasjon om etnomedisinsk bruk, fytokjemi og biologisk aktivitet for 10 medisinplanter fra Nordal-databasen . De 10 artene fra like mange slekter ...

 4. Erfaringer med nitrogenfangst fra rejektvann fra utråtnet organisk materiale med lukket ammoniakkstripping i Esløv

  OpenAIRE

  Arntzen, Vigørn

  2012-01-01

  Rejektvannsstrømmer fra avvanning av slam på renseanlegg og avvanning av utråtnet biologisk materiale fra biogassanlegg inneholder ofte store mengder plantenæringsstoffer. I Norge sendes hovedsakelig disse rejektvannstrømmene tilbake til hoved innløpet på renseanlegg, og plantenæringsstoffene ender opp i utfelt slam, slippes ut til atmosfæren eller ledes ut til resipient. I tillegg kan det høye innholdet av plantenæringsstoffer i rejektvannsstrømmene medføre store belastninger på renseprosess...

 5. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 6. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 7. Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.

  Notatet omfatter rapporter fra to forsøgsrækker vedr. brugsvands optagelse af bly og cadmium. Den første omhandler brugsvandsarmaturers afgivelse af bly og cadmium til syntetisk brugsvand med en sammensætning svarende til en sur, blød vandtype. Forsøgene omfatter 10 armaturer og armaturdele...

 8. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 9. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 10. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 11. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 12. Aktiv aldring set fra de ældres perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2013-01-01

  Gamle mennesker vil selv bestemme, hvad de skal bruge alderdommen til, men begrebet aktiv aldring præsenterer nogle specifikke forventninger til de gamle. Forventinger, som de gamle ikke nødvendigvis ønsker at leve op til. Det viser et ph.d.-projekt fra københavnsområdet baseret på etnografiske...

 13. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 14. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 15. Erhvervsfagenes rolle i overgangen fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Smistrup, Morten

  Rapporten undersøger hvilken rolle faget (erhvervsfaget) spiller for unges overgang fra uddannelse til arbejde via en erhvervsfaglig uddannelse (EUD)? Og hvilke styrker og svagheder har de danske EUD der bygger på erhvervsfag, med hensyn til at sikre en vellykket overgang sammenlignet med andre l...

 16. Fra redaktøren (Nyhedsbrev fra Cigrés Danske Nationakomité april 2016)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Claus Leth

  2016-01-01

  Nationalkomiteen har genoptaget udsendelsen af nyhedsbreve. Målet er at holde dig orienteret om aktiviteter i og resultater fra CIGRÉ's ledende fora, studiekomiteer og arbejdsgrupper. Derved øger vi det fælles udbytte af arbejdsindsatsen og skaber en større synlighed for medlemmerne om, hvad et C...

 17. Work-life samspil betragtet fra et indflydelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en gennemgang af konflikt- og harmonitilgangen og de modsætningsforhold, som præger work-life området, diskuterer artiklen mulighederne for en integrativ rammeforståelse ud fra et indflydelsesperspektiv. På baggrund af indflydelsesteorier tydeliggøres vigtigheden af at inddrage...... individets handlemuligheder i forståelsen af work-life samspil. Ud fra en betragtning af arbejdstid som et uomgængeligt vilkår for work-life samspil illustreres betydningen af strukturelle vilkår for individets handlerum. Den overordnede antagelse er, at jo mere indflydelse på arbejdstid individet har, desto...

 18. Reconfigurable SCA Applications with the FraSCAti Platform

  OpenAIRE

  Seinturier, Lionel; Merle, Philippe; Fournier, Damien; Dolet, Nicolas; Schiavoni, Valerio; Stefani, Jean-Bernard

  2009-01-01

  CORE A. Acceptance rate: 18% (35/189). International audience The Service Component Architecture (SCA) is a technology agnostic standard for developing and deploying distributed service-oriented applications. However, SCA does not define standard means for runtime manageability (including introspection and reconfiguration) of SOA applications and of their supporting environment. This paper presents the FraSCAti platform, which brings runtime management features to SCA, and discusses key...

 19. Dyreknogler fra Ronæs Skov-bopladsen, Summary

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enghoff, Inge Bødker

  2009-01-01

  Analyser af dyreknogler fra en submarin boplads, Ronæs Skov, ved Gamborg Fjord på Fyn, påviser mindst syv arter af fisk, fire arter af fugle og nitten arter af pattedyr. Fiskeriet har især været domineret af torsk. Fuglefangsten har bestået af skarv, svane, spurvehøg og natugle. Foruden den for p...

 20. Function of the transcription factor Fra1 in adipogenesis

  OpenAIRE

  Luther, Julia

  2012-01-01

  A systemic neuro-endocrine regulation of bone and adipose tissue based on osteocalcin and leptin has recently been described. However, factors that locally mediate mesenchymal stem cell differentiation and commitment to osteoblasts and adipocytes, including those factors that locally integrate the systemic regulation, are poorly known. The objective of this thesis was therefore to investigate whether the AP-1 family member fos-like antigen 1 (Fra1, Fosl1), that has been described to regulate ...

 1. Expression of proto-oncogene Fra-1 in human neoplastic breast tissues

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yuhua Song; Jing Wang; Xiaoyun Yu; Santai Song; Zefei Jiang

  2012-01-01

  Objective: Invasion and metastasis are the most significant and intrinsic biological characteristics of cancers, also which are main factors of malignant tumor causing treatment failure and death. Recent studies have found that Fra-1 plays an important role on cell migration, invasion, and maintaining malignant phenotype of transformed cells. But there are few studies about the expression and location of Fra-1 in breast tissues and cells being reported This study just aims to discuss the expression and location of transcription factor Fra-1 in benign and malignant human breast tissues. Methods: The expression of Fra-1 was investigated by immunohistochemistry in neoplastic breast diseases ranging from benign fibroadenoma to very aggressive undifferentiated carcinoma. The correlations of Fra-1 expression with other indicators of breast carcinoma prognosis (ER, PR and ErbB2 receptors) were analyzed. Results: All neoplastic breast tissues, either benign or malignant breast tissues, were nuclear immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody. In 85% of benign tumors (17/20), the immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody as exclusively restricted to the nuclei. In three cases (3/20,15%), focal unequivocal cytoplas-mic staining was also exhibited. Strong positive nuclear staining for Fra-1 was easily seen in all types of breast carcinomas. However the nuclear/cytoplasmic concomitant immunoreactivity was observed in all types of breast carcinomas. A clear shift in Fra-1 immunoreactivity, from an exclusively nuclear to a simultaneous nuclear and cytoplasmic localization was noticed in 90.2% (37/41) of breast carcinomas. No inverse relationship between Fra-1 and ER and PR protein levels was noticed in malignant tumors. The relative expression level of Fra-1 was not correlated with the expression of ErbB2. Conclusion: The overall expression, pattern and intensity of Fra-1 proteins were correlated with breast oncogenesis. Overexpression of Fra-1, leading to a persistent

 2. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 3. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 4. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 5. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 6. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og person...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 7. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  OpenAIRE

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 8. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M.; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J.; Ali, Mohamed M.; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H.; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J.; Ahmer, Brian M. M.

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 9. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant.

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J; Ali, Mohamed M; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J; Ahmer, Brian M M

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 10. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 11. Apollo 14 - Nature and origin of rock types in soil from the Fra Mauro formation.

  Science.gov (United States)

  Aitken, F. K.; Anderson, D. H.; Bass, M. N.; Brown, R. W.; Butler, P., Jr.; Heiken, G.; Jakes, P.; Reid, A. M.; Ridley, W. I.; Takeda, H.

  1971-01-01

  Compositions of glasses in the Apollo 14 soil correspond to four types of Fra Mauro basalts, to mare basalts and soils, and, in minor amounts, to gabbroic anorthosite and potash granite. The Fra Mauro basalts can be related by simple low pressure crystal-liquid fractionation that implies a parent composition like that of Apollo 14 sample 14310.

 12. Beretning om BAM's virksomhed fra 1.10.1967 til 1.10.1970

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  I notatet omtales formålet med oprettelsen af Byggeriets Akustiske Målestation - BAM - dets ledelse og arbejdsform. Resultaterne fra tre års virksomhed viser, at den lydmæssige kvalitet langt fra er tilfredsstilllende, og at der er et betydeligt behov for anvendelse af afprøvning af lydisolation ...

 13. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 14. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 15. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 16. Widespread FRA1-dependent control of mesenchymal transdifferentiation programs in colorectal cancer cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannine Diesch

  Full Text Available Tumor invasion and metastasis involves complex remodeling of gene expression programs governing epithelial homeostasis. Mutational activation of the RAS-ERK is a frequent occurrence in many cancers and has been shown to drive overexpression of the AP-1 family transcription factor FRA1, a potent regulator of migration and invasion in a variety of tumor cell types. However, the nature of FRA1 transcriptional targets and the molecular pathways through which they promote tumor progression remain poorly understood. We found that FRA1 was strongly expressed in tumor cells at the invasive front of human colorectal cancers (CRCs, and that its depletion suppressed mesenchymal-like features in CRC cells in vitro. Genome-wide analysis of FRA1 chromatin occupancy and transcriptional regulation identified epithelial-mesenchymal transition (EMT-related genes as a major class of direct FRA1 targets in CRC cells. Expression of the pro-mesenchymal subset of these genes predicted adverse outcomes in CRC patients, and involved FRA-1-dependent regulation and cooperation with TGFβ signaling pathway. Our findings reveal an unexpectedly widespread and direct role for FRA1 in control of epithelial-mesenchymal plasticity in CRC cells, and suggest that FRA1 plays an important role in mediating cross talk between oncogenic RAS-ERK and TGFβ signaling networks during tumor progression.

 17. Birkepollen i København kommer i væsentlig grad fra lokale træer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Pollenallergikere i København får en stor dosis birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkebevoksninger på det fredede Vestamager. En del birkepollen føres også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra Polen og Tyskland, viser forskning fra ...

 18. Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune

  OpenAIRE

  Nordahl, Thomas

  2007-01-01

  Norsk: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats...

 19. Kvælstof fra mange kilder belaster Østersøen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kvælstofforureningen fra det danske landbrug belaster især de dele af Østersøen, som er tæt på Danmark. Det vil sige Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. Langt den største del af Østersøen, der strækker sig fra Den Botniske Bugt til Skagen, forurenes med kvælstof fra de øvrige om...

 20. Requirement of Fra proteins for communication channels between cells in the filamentous nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Omairi-Nasser, Amin; Mariscal, Vicente; Austin, Jotham R; Haselkorn, Robert

  2015-08-11

  The filamentous nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 differentiates specialized cells, heterocysts, that fix atmospheric nitrogen and transfer the fixed nitrogen to adjacent vegetative cells. Reciprocally, vegetative cells transfer fixed carbon to heterocysts. Several routes have been described for metabolite exchange within the filament, one of which involves communicating channels that penetrate the septum between adjacent cells. Several fra gene mutants were isolated 25 y ago on the basis of their phenotypes: inability to fix nitrogen and fragmentation of filaments upon transfer from N+ to N- media. Cryopreservation combined with electron tomography were used to investigate the role of three fra gene products in channel formation. FraC and FraG are clearly involved in channel formation, whereas FraD has a minor part. Additionally, FraG was located close to the cytoplasmic membrane and in the heterocyst neck, using immunogold labeling with antibody raised to the N-terminal domain of the FraG protein.

 1. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  På verdensplan er der særligt i det seneste årti påvist en stigende forekomst af vigtige multiresistente og zoonotiskebakterier i kæledyr. Antibiotikaresistens i disse dyr rapporteres dog oftest sporadisk, og dette gælder også i Danmark, hvor hidtil kun få studier har analyseret resistens i kæledyr....... I dette studie blev resistensforekomsten blandt 3.844 kliniske isolater, der tilhører fem bakterielle species fra hund ogkat, analyseret for 2013 og 2014. Overordnet afveg resistensen ikke meget fra tidligere danske studier. For hundeisolater steg forekomsten af Escherichia coliresistent overfor 3....... generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 2. Hvordan mindes man en hungersnød? : irsk historieskrivning fra revision til vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1996-01-01

  Med udgangspunkt i debatten om, hvordan den store hungersnød i midten af 1800-tallet skulle mindes, præsenterer forfatteren debatten om den historiografiske revisionisme i Irland fra begyndelsen af 1970'erne til i dag....

 3. NrrA directly regulates expression of the fraF gene and antisense RNAs for fraE in the heterocyst-forming cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Ehira, Shigeki; Ohmori, Masayuki

  2014-05-01

  The heterocystous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120 grows as linear multicellular filaments that can contain hundreds of cells. Heterocysts, which are specialized cells for nitrogen fixation, are regularly intercalated among photosynthetic vegetative cells, and these cells are metabolically dependent on each other. Thus, multicellularity is essential for diazotrophic growth of heterocystous cyanobacteria. In Anabaena sp. strain PCC 7120, the fraF gene, which is required to limit filament length, is induced by nitrogen deprivation. The fraF transcripts extend to the fraE gene, which lies on the opposite DNA strand and could possess dual functionality, mRNAs for fraF and antisense RNAs for fraE. In the present study, we found that NrrA, a nitrogen-regulated response regulator, directly regulated expression of fraF. Induction of fraF by nitrogen deprivation was abolished by the nrrA disruption. NrrA specifically bound to the promoter region of fraF, and recognized an inverted repeat sequence. Thus, it is concluded that NrrA controls expression of mRNAs for fraF and antisense RNAs for fraE in response to nitrogen deprivation.

 4. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 5. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 6. L'identità diacronica fra ontologia e metafisica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Franda

  2014-11-01

  Full Text Available n questo articolo mi occuperò del problema dell’identità diacronica, che riguarda l’identità di un ente nello stesso luogo o in diversi luoghi in tempi diversi. L’intento dell’articolo non è di trovare un possibile criterio per stabilire l’identità o meno di un oggetto nel tempo, bensì di capire se questo problema sia di pertinenza dell’ontologia, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa c’è?», oppure della metafisica, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa è?». Di primo acchito sembra che sia la metafisica a doversene occupare, ma attraverso l’esame delle teorie metafisiche tridimensionaliste e quadridimensionaliste, e di quella sequenzialista, a metà fra ontologia e metafisica, cercherò di mostrare come le cose stiano diversamente: la tesi qui sostenuta è che sia la metafisica che l’ontologia sono rilevanti nella questione dell’identità diacronica, ma che l’ontologia è in questo caso prioritaria rispetto alla metafisica.

 7. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk

  OpenAIRE

  Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K; Hansen-Møller, Jens

  2011-01-01

  Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.

 8. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg......Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk...... Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektet blev iværksat i efteråret 2003, hvor der blev udvalgt otte...

 9. De fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biltoft-Jensen, Anja Pia; Hindborg, Helle; Christensen, Tue;

  2016-01-01

  tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler fra kosten - med få undtagelser. Størstedelen af befolkningen får for lidt D-vitamin og en stor andel af specielt piger og kvinder får for lidt jern fra kosten. Enkelte grupper af befolkningen har desuden et utilstrækkeligt indtag af andre vitaminer og mineraler fra...... kosten. Opgørelsen peger på, at personer, der spiser en almindelig varieret kost, ikke har behov for at tage kosttilskud, men at de ved at tage kosttilskud øger deres risiko for at indtage visse vitaminer og mineraler i for høje doser....

 10. Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt

  OpenAIRE

  Berge, John Arthur

  2007-01-01

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder. I r...

 11. Et nordisk komparativt perspektiv på resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Højfeldt, Gitte; Rasch-Christiansen, Andreas;

  2012-01-01

  Artiklen opsummerer resultaterne fra den to-årige danske forsøgsperiode med brug af undervisningsassistenter, der enten kan være pædagoger, lærerstuderende eller pædagogmedhjælpere, set i et nordisk perspektiv, dvs. tilsvarende resultater fra primært Finland - men også Norge og Storbritannien...

 12. Løgstør Bredning, modellering af sedimentspredning fra Lendrup klapplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben

  Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden ved Løgstør, Marbjerg og Bejstrup. Klappladsen (Lendrup klapplads) for alle tre lokaliteter er umiddelbart sydvest for Løgstør. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt ...

 13. Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1994-01-01

  I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i Tf...

 14. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  , fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger...... indkomne gåsevinger gjorde det ikke muligt at beregne udbyttet af de enkelte arter, men udbyttet af grågås udgør størstedelen (formodentlig ca. to tredjedele) af gåseudbyttet. Udbyttet af dobbeltbekkasin steg fra 1999/2000 til 2000/01 med 3.800 til 23.500, mens der af enkeltbekkasin blev nedlagt 3.500. Med...... bekkasiner har været faldende, men har siden midten af 1980erne stabiliseret sig på et niveau på ca. 25.000 fugle af hvilke dobbeltbekkasin udgør de 90%. Udbyttet af skovsneppe har vist en jævn stigning siden 1972. Udbyttet af måger har været faldende fra mere end 200.000 i midten af 1970erne til 35...

 15. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 16. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del af...

 17. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 18. Notatsamling 2006 vedrørende målinger fra Wave Star i Nissum Bredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  Dette skrift er en samling af små skrifter og notater udarbejdet i forbindelse med den første drift og analyse af måledata fra Wave Star i Nissum Bredning mellem August og December 2006. Skriftet kan betragtes som en slags ”dagbog” som indeholder undersøgelser og konklusioner der kan biddrage med...

 19. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... Buy America & FRA's High-Speed Intercity Passenger Rail Program AGENCY: Federal Railroad...'s High Speed Intercity ] Passenger Rail Program. The Answers to Frequently Asked Questions can be... to support intercity passenger rail service (Sec. 301), high-speed corridor development (Sec....

 20. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rooms, Liesbeth; Rainger, Jacqueline; Taylor, Martin S; Bengani, Hemant; Wilson, David I; Chilamakuri, Chandra Sekhar Reddy; Morrison, Harris; Vandeweyer, Geert; Reyniers, Edwin; Douglas, Evelyn; Thompson, Geoffrey; Haan, Eric; Gecz, Jozef; Fitzpatrick, David R; Kooy, R Frank

  2014-04-01

  Folate-sensitive fragile sites (FSFS) are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID). Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship. PMID:24763282

 1. Ja, muslimer bør tage afstand fra islamistisk terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrberg, Torben Bech

  2015-01-01

  At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder......At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder...

 2. Adolescenti e media values: uno studio sulla rappresentazione dei valori nei programmi televisivi più popolari fra gli adolescenti

  OpenAIRE

  Papa, Rebeca Andreina

  2011-01-01

  Qual è la gerarchia dei valori che emerge dai programmi televisivi di maggiore successo fra gli adolescenti? Quali sono i valori reali in cui credono gli adolescenti italiani? Con la ricerca si vuole effettuare un confronto fra la rappresentazione dei principali valori offerta dal mezzo televisivo ai più giovani e il mondo valoriale degli adolescenti. L’obiettivo è quello di comprendere quali valori vengono “comunicati” oggi ai più giovani dal mezzo televisivo, attraverso un’ analisi dei...

 3. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 4. Erfaringer fra 5. semester og brugen af problembaseret læring (PBL)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelly, Hélène; Bagger, Bettan

  2009-01-01

  At stå med udfordringen, om at skulle revidere et fagligt krævende semester, som har mødt meget kritik fra flere fronter, til et, hvor fagligheden forsat er i højsædet, men hvor arbejdsbyrden bliver tilpasset uddannelsens vilkår, kan kræve innovativ pædagogisk tænkning. I det følgende redegøres f...

 5. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes seksu...

 6. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2. gan...

 7. Single Molecule Analysis of the Arabidopsis FRA1 Kinesin Shows that It Is a Functional Motor Protein with Unusually High Processivity

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chuanmei Zhu; Ram Dixit

  2011-01-01

  The Arabidopsis FRA1 kinesin contributes to the organization of cellulose microfibrils through an unknown mechanism.The cortical localization of this kinesin during interphase raises the possibility that it transports cell wallrelated cargoes along cortical microtubules that either directly or indirectly influence cellulose microfibril patterning.To determine whether FRA1 is an authentic motor protein,we combined bulk biochemical assays and single molecule fluorescence imaging to analyze the motor properties of recombinant,GFP-tagged FRA1 containing the motor and coiled-coil domains (designated as FRA1(707)-GFP).We found that FRA1(707)-GFP binds to microtubules in an ATP-dependent manner and that its ATPase activity is dramatically stimulated by the presence of microtubules.Using single molecule studies,we found that FRA1(707)-GFP moves processively along microtubule tracks at a velocity of about 0.4 μm s-1.In addition,we found that FRA1(707)-GFP is a microtubule plus-end-directed motor and that it moves along microtubules as a dimer.Interestingly,our single molecule analysis shows that the processivity of FRA1(707)-GFP is at least twice the processivity of conventional kinesin,making FRA1 the most processive kinesin to date.Together,our data show that FRA1 is a bona fide motor protein that has the potential to drive long-distance transport of cargo along cortical microtubules.

 8. Predicting Hypothetical Zeolite Frameworks Using Program FraGen%利用FraGen程序预测沸石分子筛的骨架结构

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  卢君然; 李乙; 于吉红; 陆莹

  2013-01-01

  沸石分子筛是一类广泛应用于各种化工领域的微孔材料.利用计算机方法搭建理论上合理的沸石骨架模型,即沸石分子筛的结构预测,不仅可以用来对已合成的沸石材料进行结构解析,而且可以用来设计尚未被合成的具有新颖结构的沸石材料,为未来实现沸石分子筛的定向合成提供靶向结构.目前,沸石材料的结构预测面临着许多亟待解决的难题,其中最突出的问题是现有的结构预测方法产生合理结构的效率仍然非常低.针对这一问题,我们课题组开发了一套专门用于预测无机晶体结构的计算机程序-FraGen.FraGen程序可以在指定的晶胞内产生原子,并根据平行回火的Monte Carlo原理调整晶胞内原子的位置,以产生合理的晶体结构.在本文中,我们首次利用FraGen程序,以已知的AET沸石结构为模板,通过单独控制每个原子的Wyckoff点对称性,预测出一系列新颖的沸石结构.对比已有的结构预测方法,我们的新方法在相同的条件下能够预测出更多化学上合理的沸石结构.

 9. Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica. Una replica a Daniele e Malanima

  OpenAIRE

  Felice, Emanuele

  2014-01-01

  The article responds to Daniele and Malanima’s harsh criticism (Perché il Sud è rimasto indietro? Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica, Rivista di Storia Economica, 2014, n. 1) of my last book (Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, 2013), about the reconstruction of regional disparities in Italy and the causes of the Italian North-South divide. For what concerns the estimates of regional GDP, it is shown that: my estimation procedure for 1871 was transparent; the interpolation pro...

 10. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 11. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 12. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  OpenAIRE

  Mads Hovgaard

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at ...

 13. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  OpenAIRE

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 14. Lokalbefolkning og turismeutvikling - konflikt eller verdifull sameksistens? Caseanalyse fra Tinn kommune.

  OpenAIRE

  Johansson, Karianne

  2014-01-01

  Etter en lang periode med fokus på å verne sårbare naturområder fra bruk er det nå en endring i forvaltningsfokuset til norske myndigheter. «Bruk og vern» er blitt et allmennkjent begrep. Reiselivsnæringen har fått et solid feste i verneområder over hele verden, og nå også i norske nasjonalparker. Myndighetene ser at denne næringen har store muligheter som verdiskaper i distriktene, samtidig som vernebestemmelsene ivaretas. Lokalbefolkningen er en viktig brikke i reiselivsatsningen i bygd...

 15. Fortellingen fra bok til film og dataspill : adaptasjon og pedagogisk arbeid

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Denne masteroppgaven dreier seg om adaptasjon av fortelling, fra bok til film og dataspill.Den inneholder en beskrivelse av et gjennomført pedagogisk arbeid i videregående skole, og en evaluering av dette prosjektet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt man kan bruke opprinnelig fortelleteori på dataspill, og hvordan man kan involvere dataspill i et pedagogisk arbeid. Jeg ønsket å undersøke i hvilken grad en lærer kan dra nytte av elevers kompetanse på dataspill, og samtidig hvord...

 16. Fra Angelico's painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  Science.gov (United States)

  Koch Dandolo, Corinna Ludovica; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza; Jepsen, Peter Uhd

  2016-10-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding technique used by the eminent artist, as well as the plastering technique used during the nineteenth-century restoration intervention. The evidence obtained from THz-TDI scans was correlated with the available documentation on the preservation history of the art piece. Erosion and damages documented for the wooden support, especially in the lower margin, found confirmation in the THz-TD images.

 17. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 18. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-04-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 19. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 20. Akrylamid induserer DNA-skader i testikkelceller og i utvalgte somatiske celler fra mus eksponert in vivo

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Sammendrag Unge menn fra Norge har lavere sædkvalitet og høyere forekomst av testikkelkreft enn for eksempel menn fra Finland. Disse funnene kan være et resultat av endringer i livsstil, kosthold eller miljø. Lavere sædkvalitet og testikkelkreft vil kunne gi redusert fertilitet. Akrylamid er et stoff som ikke forekommer naturlig, men produseres industrielt. Da det ble vist at akrylamid dannes under oppvarming av stivelsesholdige matvarer, ble det nødvendig med nye vurderinger av mulige tok...

 1. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  OpenAIRE

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 2. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  OpenAIRE

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 3. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA...... deres egen situations skyggesider. De otte artikler blev aldrig til mere end fire, hvoraf denne er om samlebåndsindustrien i Nordmexico. Byen Ciudad Juarez er i dag i undtagelsestilstand pga. ekstrem kriminalitet. Tanks patruljerer gaderne efter mørkets frembrud. Fem personer bliver myrdet hver nat. Der...

 4. Nyrepåvirkning hos midaldrende og ældre personer med nyopdaget diabetes mellitus. Fra projektet "Diabetesomsorg i almen praksis"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Andreasen, A.H.

  1994-01-01

  Dette er en formidling af resultaterne fra sidste års artikel angående nyrepåvirknign hos nyopdagede aldersdiabetikere i Diabetologia. Udgivelsesdato: 1994......Dette er en formidling af resultaterne fra sidste års artikel angående nyrepåvirknign hos nyopdagede aldersdiabetikere i Diabetologia. Udgivelsesdato: 1994...

 5. Fra a 1.02 Is the Most Potent Isoform of the Bet v 1-like Allergen in Strawberry Fruit.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Eberlein, Bernadette; Edelmann, Kathrin; Hücherig, Stephanie; Besbes, Fatma; Darsow, Ulf; Ring, Johannes; Schwab, Wilfried

  2016-05-11

  The strawberry fruit proteins Fra a 1.01E-1.08 are homologues of the major birch pollen allergen Bet v 1. Three of the proteins are known to have essential biological functions in pigment formation during fruit ripening and seem to be responsible for allergic reactions to strawberry fruit. We evaluated the cross-reactive allergenic potential of these putative strawberry allergens in patients allergic to birch pollen. Activation of basophils of eight atopic patients was studied using different concentrations of Fra a 1 isoforms. Bet v 1a was used as control and as atopic patient selection criterion. Although Fra a 1.01E-1.08 have amino acid sequence identities of 74.5-97.5% with Fra a 1.02, the basophil activation mediated by the eight Fra a 1 proteins differed substantially. Fra a 1.03 and Fra a 1.02 showed the highest activation of basophils, 73 and 66% of total basophils, respectively. On the basis of the high relative expression of the gene Fra a 1.02 in ripe strawberry fruits of allergenic varieties, Fra a 1.02 was identified as the main strawberry allergen of the Bet v 1 superfamily. Knowledge of the allergenic potential of Fra a 1.02/1.03 will help to improve food safety and can serve as a valuable marker for the development of red-fruited hypoallergenic strawberry cultivars. PMID:27086707

 6. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund;

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 7. Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  af spættet sæl i den vestlige del af Østersøen, Kattegat og Limfjorden blev overvåget ved hjælp af optællinger fra fly i 2000. Formålet er at etablere en tidsserie med indekstal der kan bruges til at vurdere forandringer i bestandene af spættet sæl. Tællingerne foretages hvert andet år. Den årlige......Med det formål at følge svingninger i fugles og planters forekomst foretages der årligt overvågning på Miljø- og Energiministeriets feltstationer. Denne rapport præsenterer registreringer fra 1999 samt resultater af et forskningsprojekt fra en af feltstationerne. Desuden præsenteres resultater fra....... Der blev imidlertid konstateret tilbagegang hos almindelig ryle*, brushane* og dobbeltbekkasin. Alle tre arter har vist tilbagegange på omkring 50% gennem de sidste 10 år. Vejlerne er en vigtig lokalitet for disse arter herhjemme med hen ved halvdelen af landets yng-le-par. Hættemåge havde en god...

 8. Characterization of FRA7B, a human common fragile site mapped at the 7p chromosome terminal region.

  Science.gov (United States)

  Bosco, Nazario; Pelliccia, Franca; Rocchi, Angela

  2010-10-01

  Common fragile sites (CFS) are specific regions of the mammalian chromosomes that are particularly prone to gaps and breaks. They are a cause of genome instability, and the location of many CFS correlates with breakpoints of aberrations recurrent in some cancers. The molecular characterization of some CFS has not clarified the causes of their fragility. In this work, by using fluorescence in situ hybridization analysis with BAC and PAC clones, we determined the DNA sequence of the CFS FRA7B. The FRA7B sequence was then analyzed to identify coding sequences and some structural features possibly involved in fragility. FRA7B spans about 12.2 megabases, and is therefore one of the largest CFS analyzed. It maps at the 7p21.3-22.3 chromosome bands, therefore at the interface of G- and R-band regions that are probably difficult to replicate. A 90-kilobase long sequence that presents very high flexibility values was identified at the very beginning of the more fragile CFS region. Three large genes (THSD7A, SDK1, and MAD1L1) and two miRNA genes (MIRN589 and MIRN339) map in the fragile region. The chromosome band 7p22 is a recurrent breakpoint in chromosome abnormalities in different types of neoplasm. FRA7B is the first characterized CFS located in a chromosome terminal region.

 9. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...... et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer....

 10. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 11. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 12. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  OpenAIRE

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 13. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 14. Wideband Modeling of Power Transformers Using Commercial sFRA Equipment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdyk, Andrzej; Gustavsen, B.; Arana Aristi, Ivan;

  2014-01-01

  This paper presents a new procedure to characterize an admittance matrix over a wide frequency band, for the purpose of black-box modeling of power transformers. Unlike previous approaches, our setup is based on a commercial sweep frequency response analysis (sFRA) measurement instrument which...... is light-weight and considerably less expensive than dedicated high precision laboratory equipment. The use of 50 Ω termination resistors allows measuring the terminal admittance matrix without a need for correcting for the measurement cables. The measured admittance matrix is next subjected to rational...... modeling using Vector Fitting and passivity enforcement. When applied to a 300 kVA distribution transformer, the resulting model accurately reproduces measured time domain waveforms....

 15. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 16. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Hovgaard

  2011-03-01

  Full Text Available Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at lære i henhold til studieordningens kompetencemål. Artiklen har til hensigt at inspirere universitetsundervisere til, hvordan god undervisning kan udvikles,tilrettelægges og realiseres i praksis.

 17. Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  I ph.d.-afhandlingen "Konstruktive collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists" analyserer Camilla Skovbjerg Paldam surrealistisk collage i tekst og billede på tværs af litteratur- og kunsthistorie. Afhandlingen har et dobbelt sigte: Dels at bestemme surrealistisk collage som...... æstetisk strategi. Dels i dette perspektiv at undersøge eksempler på samtidskunst, der på forskellig vis refererer til surrealismen. Den underliggende tese er, at surrealistisk collage er langt mere konstruktiv, end man hidtidigt har fortolket den som. Gennem analyser af en række collager viser Paldam...... således, hvordan surrealistisk collage i højere grad virker gennem de foruroligende betydningsrelationer, der opstår i mødet mellem collageelementerne, end gennem deres brud. Paldam nuancerer hermed en udbredt collageopfattelse, som ensidigt fokuserer på det fragmenterede. Paldam analyserer endvidere...

 18. Fællesskabets muligheder - erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte; Frederiksen, Britta

  2008-01-01

  musikterapigruppen, som kan hjælpe patienterne til at opleve nærvær, samvær og håb, og som kan medvirke til, at den enkelte patient kan genetablere en lille smule samling på sig selv. Dernæst fremlægges en række resultater fra en pilotundersøgelse foretaget i 2004 på Hillerød Psykiatriske Sygehus, som peger på, at...... musikterapi kan medvirke positivt i forhold til at skabe kontakt med patienterne og dermed mulighed for bedring for den enkelte patient. Artiklen formidler den udfordrende, men også energifyldte og livsbekræftende arbejdsopgave, det er at tilbyde gruppemusikterapi i intensivt regi....

 19. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 20. For mange svære ord i skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, H.; Witt, K.; Brodersen, J.

  2012-01-01

  RESUME INTRODUKTION: Det kan være af vital betydning, at deltagere i f.eks. kliniske fors›g til fulde forstår det sprog, som informationerne er formuleret i. Det samme gælder for indlægssedler i lægemiddelpakninger. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvor mange voksne danskere med læsef....... KONKLUSION: Resultaterne afslørede, at almindelige ord, der anvendes i en l‘gefaglig sammenh‘ng, er vanskelige at forst†. Alle skrivelser fra sundhedsv‘senet til borgerne b›r testes af l‘gfolk, f›r de lanceres, for p† denne m†de at sikre h›jest mulig forst†else....

 1. Comparação entre os teores de carboidratos totais solúveis presentes em distintas frações da levedura Saccharomyces cerevisiae Meyen

  OpenAIRE

  M.C. Mendes-Costa; MORAES W. B. C.

  1999-01-01

  Linhagens de Saccharomyces cerevisiae foram quantitativamente comparadas quanto ao teor de carboidratos totais solúveis presentes em dois tipos de fração: o "lavado" e o "lisado", com o objetivo de identificar a fração mais rica para ser utilizada em programas de indução de proteção em plantas. Os teores de açúcares encontrados na fração "lavado" foram relacionados com os resíduos do meio de cultura e não com os componentes extracelulares. Testes preliminares determinaram a criotrituração com...

 2. Planter i Aquaponics – Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem«

  OpenAIRE

  Wolff, Silje Aase

  2013-01-01

  Aquaponics kombinerer akvakultur og planteproduksjon ved å utnytte næringsrikt avløpsvann fra fiskeoppdrett til veksthuskulturer. Plantene vil sammen med assosierte nitrifikasjonsbakterier danne et naturlig biofilter for å rense avfallsvann fra fiskeproduksjon. Grønnsaker og andre nyttevekster kan i tillegg være et sekundærprodukt som bidrar til å øke avkastningen på systemet. Basert på en analyse av innholdet av næringssalter i avløpsvannet fra et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks, t...

 3. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 4. Distribution of aflatoxins in contaminated corn fractions segregated by size Distribuição da aflatoxina em frações de milho contaminado, segregadas por tamanho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiana S. Piedade

  2002-01-01

  Full Text Available The efficiency of segregation, by particle size, in reducing the aflatoxin content of corn lots under the Brazilian conditions was studied. The aflatoxin content, in the corn fractions obtained after sieving thirty contaminated samples, with approximately 3.0 kg each, was determined. The samples were passed through 4.5 mm round-hole sieves and the fractions with particles ³4.5 mm (fraction A and Este trabalho teve como objetivo estudar o conteúdo de aflatoxina em frações granulométricas de milho obtidas após peneiragem de trinta amostras, de 3,0 kg cada, sabidamente contaminadas com aflatoxinas. As amostras foram passadas por peneiras com crivos redondos de 4,5 mm obtendo-se as frações com partículas ³ 4,5 mm (fração A e < 4,5 mm (fração B, que foram analisadas para presença de aflatoxinas através da cromatografia de camada delgada. Os resultados mostraram que a distribuição da concentração de aflatoxinas entre as frações granulométricas A e B variou de amostra para amostra de milho. Contudo, a fração B apresentou maior conteúdo (6 a 1.422 µg/kg de aflatoxina (P<5% a fração A (4 a 389 µg/kg. Apesar disso, a segregação desta fração não diminuiu significativamente a contaminação da amostra. Isto ocorreu provavelmente porque a contribuição da fração B para o total estimado da concentração de aflatoxina da amostra foi menor que o da fração A, devido à menor quantidade da fração B no peso da amostra total. Apesar de ser significativa para as amostras estudadas, a correlação entre as percentagens dos grupos de grãos com defeitos, a grãos ardidos, brotados, queimados e mofados e b avariados totais, com o nível de contaminação estimado para as amostras, mais estudos serão necessários para que conclusões mais consistentes possam ser tiradas desta correlação.

 5. Prima del Sessantotto: educazione e scuola nelle riviste di area sindacale fra gli anni Cinquanta e Sessanta

  OpenAIRE

  P. CAUSARANO

  2011-01-01

  Abstract italiano: Il saggio presenta i risultati di un'indagine svolta sulle riviste sindacali italiane fra anni Cinquanta e Sessanta in merito all'atteggiamento nei confronti della scuola e dell'educazione, escludendo l'istruzione professionale. Mentre la CISL mostra un precoce interesse alle tematiche della formazione sindacale, assai meno a quelle della scuola, la CGIL conferma ancora alla metà degli anni Sessanta tutto il suo ritardo. English Abstract: The paper presents the results ...

 6. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  OpenAIRE

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 7. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 8. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 9. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafiqul Haque

  2014-03-01

  Full Text Available Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the last decade. A recent financial crisis has unearthed various weaknesses in terms of administering the financial service industries. In order to prevent the future crisis, the regulators are constantly formulating new rules and also forcing the financial service industry to enact financial regulations in their financial service based application which automates financial operations. A financial service application underpins the financial service business process that contains activities. A nescient activity within a financial service process is prone to the risk of producing an inconsistent outcome that results in severe legal consequences for a financial institute e.g., a bank. In order to avoid these legal consequences, a financial institute should develop their financial service processes by composing activities that should be intelligent to understand and comply with financial regulations. Intelligent activities will produce outcomes that are consistent to financial regulations. It will reduce the possibility of financial regulation noncompliance in financial service process based application.

 10. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 11. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 12. Case Study on Fault Diagnosis of the Actual Operating Transformer by FRA

  Science.gov (United States)

  Sano, Takahiro; Ogawa, Yoshiharu; Shimonosono, Takaaki; Wada, Tadayuki

  A high voltage, large capacity power transformer is one of the most important equipment in electric power system. If a failure occurs in such a transformer, stable power supply may become impossible. In addition, efficient power system operation may become difficult because it takes long time to replace the transformer. To prevent failures that may occur, effective external diagnosis must be performed and the defective portions must be correctly identified. However, such anomalous phenomena are complicated in many cases, and their causes cannot be identified in some cases by using conventional techniques. This paper reports a case study on the fault diagnosis of an oil-immersed power transformer that had a tendency to increase in the total combustible gas (TCG) during a regular operation. Specifying the faulty parts became possible by applying various case of Frequency Response Analysis (FRA) diagnosis though it was impossible by the electrical tests, DGA (Dissolved Gas Analysis), and so on. This transformer was disassembled to investigate the condition and was replaced without causing failure.

 13. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 14. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  , hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem...... af Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online...

 15. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 16. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 17. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 18. What our Students May Not be Learning about Fractions when we Try to Teach Them Fractions O Que Nossos Alunos Podem Estar Deixando de Aprender Sobre Frações, Quando Tentamos lhes Ensinar Frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio José Lopes

  2008-12-01

  Full Text Available This article revisits interventions posted on the SBEM discussion list advocating for the maintenance of fractions in the elementary education curriculum. Based on research results in the field of Mathematics Education, and data collected during the author’s experiences in the classroom, a perspective is presented that differs from the predominant one adopted by the majority of textbooks and mathematics teachers today. Key-words: Mathematics Education. Fractions. Curriculum. Proportional Thinking.Este artigo retoma intervenções da lista de discussões da SBEM para advogar pela permanência das frações no currículo do ensino fundamental. Fundamentado em resultados de pesquisas na área de Educação Matemática e nos dados coletados da experiência de sala de aula do autor, apresento uma perspectiva diferenciada daquela que existe hoje, e que é adotada pela maioria dos livros didáticos e professores de matemática. Palavras-chave: Educação Matemática. Frações. Currículo. Pensamento Proporcional.

 19. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estela de Rezende Queiroz

  2012-12-01

  Full Text Available A lichieira (Litchi chinensis Sonn. é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repetições (de 20 frutos, quanto à massa e à proporção de cada fração em relação ao fruto inteiro, à composição centesimal, ao valor energético total (VET e aos parâmetros químicos e fisico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As frações casca e semente de lichia, juntas, representam cerca de 50% da massa do fruto. A casca e a semente da lichia apresentam elevados VETs e teores de carboidratos. A casca possui os maiores teores de fibra (bruta e alimentar, lipídeos, cinzas e proteínas, e a polpa apresenta maior acidez, menor pH e maiores teores de sólidos solúveis. A secagem aumentou o pH da semente e os teores de sólidos solúveis da casca e semente. As frações de lichia apresentaram elevados potenciais energéticos e nutricionais, podendo ser aproveitadas como fonte alternativa de nutrientes, desde que não apresentem fatores antinutricionais em quantidades prejudiciais ao organismo.

 20. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 1. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 2. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L.) armazenadas em diferentes períodos

  OpenAIRE

  Barcelos Adauto Ferreira; Paiva Paulo César de Aguiar; Olalquialga Pérez Juan Ramón; Cardoso Roberto Maciel; Santos Vander Bruno dos

  2001-01-01

  O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor ...

 3. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  OpenAIRE

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 4. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 5. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 6. Development and validation of the FEM based global Fuel Rod Analyzer FRA-TF-global

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poster summarizes results and experience gained during development of global FRA-TF fuel rod FEM simulator. Step by step is explained design of an AutoCAD 3D model of the WWER-440 typical fuel rod and WWER-1000 typical fuel rod. All the inner fuel rod design parts are modeled and connected in the whole model - object. The transfer of prepared 3D models into the COSMOSDesignSTAR/COSMOSM system was made and the various types of meshing as well as solid type of FEM elements tested. Fuel rod is modeled with all inner design parts appropriately meshed for the thermophysical simulation (thermal field with all thermal sources and heat local and global transfers). Example of the software limitations is given. The FRATFM versions (WWER- 440 and WWER-1000) are using nonlinear thermal solver (HSTAR), static mechanics solver (STAR) and nonlinear (NSTAR) mechanics COSMOSM solver. All materials, thermophysical properties as well as mechanical properties are prepared in the form of COSMOSM library - functions and material curves with temperature dependence and time (expressing burn-up process). Successful implementation of a simulator for the of-line usage at the NPP and its validation against the FEM based integral code FEMAXI is given. Open questions of this type of development and industrial implementation are discussed in the conclusions. Computer techniques and practical applicability is critically commented using real case of a 5 year irradiation history calculation of a typical WWER-1000 fuel rod. This poster closes one phase of our work, which started with classical safety documentation and 2D sketches as input and ended in the modern AutoCADCOSMOSDesignSTAR 3D application delivered to the industry customer. Developed models can be transferred to another FEM based program that has more features. References: Belytschko, T., Liu, W. K., Moran, B.:Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. J. Wiley and Sons Ltd., 2000. Hughes,T.J.R.: The Finite Element Method

 7. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 8. Frações de fósforo em estrumes e sua eficiência como adubo fosfatado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Cassol

  2001-09-01

  Full Text Available Os estrumes empregados como fontes de fósforo podem ter eficiência fertilizante diferente da dos adubos comerciais solúveis. Tal eficiência pode variar com a origem do estrume e com as proporções das diferentes frações químicas do P total contido. A eficiência de estrumes de frangos de corte e de bovinos de leite, relativamente ao superfosfato triplo-ST, e a correlação desta eficiência com frações de fósforo contidas nestes materiais foram estimadas em experimento de casa de vegetação. Os tratamentos aplicados foram: um controle, sem P; as doses 6,6, 13,2 e 19,7 mg kg-1 de P de ST, e uma dose única de 15,3 mg kg-1 de P de 11 amostras de cada um dos dois tipos de estrumes. Utilizou-se um Podzólico Vermelho-Escuro e a resposta aos tratamentos foi determinada com o cultivo de milheto (Pennisetum americanum durante 27 dias, a partir da adubação fosfatada, período em que foram colhidos três cortes de plantas. As frações de fósforo dos estrumes foram determinadas por extrações seqüenciais. O índice de eficiência (IE, estimado pelo método de equivalentes em ST, dos estrumes de frango foi de 0,84 ± 0,071, valor menor do que o dos estrumes de bovinos de leite, de 0,94 ± 0,095. Não ocorreu diferença de IE entre as amostras de estrumes de mesma espécie animal. Considerando todas as amostras, o IE apresentou correlação positiva com as proporções de P lábil, extraídas por resina trocadora de ânions e NaHCO3 0,5 mol L-1, e de P inorgânico total e correlação negativa com as proporções de P extraídas por NaOH 0,1 mol L-1 e HCl 0,5 mol L-1 e de P orgânico total. Não ocorreu correlação entre o IE e o teor total de P dos estrumes.

 9. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 10. Anbefalinger til undersøgelse af sociale forhold ved lokalisering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Merrild; Kørnøv, Lone

  2016-01-01

  DCEA præsenterer i denne rapport metoder til at belyse socioøkonomiske forhold ved lokalisering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø. Der er foretaget fem delstudier, der har bidraget til at identificere og anbefale relevante sociale parametre, og fremsætte anbefalinger til, hvordan ...

 11. In quest of lunar regolith breccias of exotic provenance - A uniquely anorthositic sample from the Fra Mauro (Apollo 14) highlands

  Science.gov (United States)

  Jerde, Eric A.; Warren, Paul H.; Morris, Richard V.

  1990-01-01

  Bulk compositions of 21 Apollo regolith breccias were determined using an INAA procedure modified from that of Kallemeyn et al. (1989). With one major exception, namely, the 14076,1 sample, the regolith breccias analyzed were found to be not significantly different from the surfaces from which they were collected. In contrast, the 14076,1 sample from the Fra Mauro (Apollo 14) region is a highly anorthositic regolith breccia from a site where anorthosites are extremely scarce. The sample's composition resembles soils from the Descartes (Apollo 16) highlands. However, the low statistical probability for long-distance horizontal transport by impact cratering, together with the relatively high contents of imcompatible elements in 14076,1 suggest that this regolith breccia originated within a few hundred kilometers of the Apollo 14 site. Its compositional resemblance to ferroan anorthosite strengthens the hypothesis that ferroan anorthosite originated as the flotation crust of a global magmasphere.

 12. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations......,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p HPV-vaccination.......-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der...

 13. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 14. Kjønnsforskjeller i overgang fra langtidssykmelding til uførepensjon i 1997-2002

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sturla Gjesdal

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Denne studien undersøker overgangen fra langtidssykmelding til uførepensjonering for å se om man her kan finne noe av forklaringen på den observerte overhyppighet av uførepensjonering blant kvinner.Metode og materiale: Prospektiv nasjonal kohortstudie som inkluderer 66 083 kvinner og 47 073 menn i alderen 16-62 år som var sykmeldt lenger enn åtte uker i 1997. Data er hentet fra FD-trygd. Kvinner som var sykmeldt med en W-diagnose (svangerskapsrelatert ble ekskludert fra analysen pga alder og lav uførefrekvens. Kohorten ble fulgt opp i fem år med overgang til uførepensjon som endepunkt. Betydning av kjønn ble estimert ved hjelp av Cox' proporsjonal hasards analyse, kontrollert for sosiodemografiske faktorer. Vi gjorde separate analyser for de sykmeldte med muskel- og skjelettdiagnoser, psykiske diagnoser, hjerte/lungediagnoser og "andre" sykmeldingsdiagnoser, også med stratifisering for bostedsfylke.Resultater: 22% av de sykmeldte mennene og 24% av kvinnene var uførepensjonert etter fem års oppfølging. Etter justering for sosiodemografiske faktorer var risiko for uførepensjon fortsatt høyere for kvinner med muskel- og skjelettdiagnoser, men høyere for menn i de andre diagnosegruppene og totalt.Konklusjon: Risiko for uførepensjon blant langtidssykmeldte kvinner er ikke høyere enn hos langtidssykmeldte menn. Tvert imot, etter korreksjon for sosiodemografiske variabler, er det langtidssykmeldte menn som har størst risiko for å bli uførepensjonert, særlig innen gruppen som var sykmeldt for en psykisk lidelse. Siden langtidssykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, er likevel totaleffekten en større uføretilgang blant kvinnelige langtidssykmeldte. Gjesdal S. Gender differences in transition from long-term sickness absence to permanent disability pension, 1997-2002. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 193-202. ENGLISH SUMMARYBackground: The study investigates the transition from long-term sickness absence to

 15. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota

  OpenAIRE

  Ribeiro Karina Guimarães; Pereira Odilon Gomes; Valadares Filho Sebastião de Campos; Garcia Rasmo; Cabral Luciano da Silva

  2001-01-01

  Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C) e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C) e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações prot...

 16. Antimicrobial activity of fractions of red propolis from Alagoas, Brazil Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Wanderlei Silva

  2012-06-01

  Full Text Available The red propolis is a new type of propolis founded in Brazil with large biological action. This study evaluated the antimicrobial activity of ethanol extract and fractions of hexane, chloroform and acetanolica of propolis from the apiary of the state of Alagoas. The microbial strains used were: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The ethanolic extract showed activity against Gram-positive strains (100%, Gram-negative (62.5% and fungi (100% with efficiency against 76.9% of all the analyzed strains. The hexanic fraction showed efficiency against 76.9% as observed with the ethanolic extract, though the chloroform fraction showed activity against 92.3% of the strains analyzed. Klebsiella pneumoniae was the only resistant species. The ethyl acetate was the fraction that showed the best antimicrobial activity with efficiency against 100% of all strains analized. Excellent results were observed to Candida albicans mainly with ethyl acetate fraction with the value of minimum inhibitory concentration (MIC similar to those observed to Gram-positives bacteria. We concluded that the partitions of red propolis showed excellent antimicrobial activity mainly against Gram-positive microorganisms and Candida albicans. Furthermore, we observed the ethyl acetate fraction stood out as a promissory biotechnological product. A própolis vermelha, como é conhecida popularmente, é uma própolis recentemente encontrada no Brasil e tem potente ação biológica. O presente trabalho avaliou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico e das frações hexânica, clorofórmica e acetanólica da própolis proveniente de apiário do estado de Alagoas. As linhagens microbianas utilizadas foram: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus

 17. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 18. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  OpenAIRE

  Zaiying Hu; Dongfang Lin; Jun Qi; Minli Qiu; Qing Lv; Qiuxia Li; Zhiming Lin; Zetao Liao; Yunfeng Pan; Ou Jin; Yuqiong Wu; Jieruo Gu

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene ...

 19. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Science.gov (United States)

  Hu, Zaiying; Lin, Dongfang; Qi, Jun; Qiu, Minli; Lv, Qing; Li, Qiuxia; Lin, Zhiming; Liao, Zetao; Pan, Yunfeng; Jin, Ou; Wu, Yuqiong; Gu, Jieruo

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05). CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway. PMID:26602520

 20. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaiying Hu

  2015-11-01

  Full Text Available OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05. CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway.

 1. Genomic rearrangements at the FRA2H common fragile site frequently involve non-homologous recombination events across LTR and L1(LINE) repeats.

  Science.gov (United States)

  Brueckner, Lena M; Sagulenko, Evgeny; Hess, Elisa M; Zheglo, Diana; Blumrich, Anne; Schwab, Manfred; Savelyeva, Larissa

  2012-08-01

  Common fragile sites (cFSs) are non-random chromosomal regions that are prone to breakage under conditions of replication stress. DNA damage and chromosomal alterations at cFSs appear to be critical events in the development of various human diseases, especially carcinogenesis. Despite the growing interest in understanding the nature of cFS instability, only a few cFSs have been molecularly characterised. In this study, we fine-mapped the location of FRA2H using six-colour fluorescence in situ hybridisation and showed that it is one of the most active cFSs in the human genome. FRA2H encompasses approximately 530 kb of a gene-poor region containing a novel large intergenic non-coding RNA gene (AC097500.2). Using custom-designed array comparative genomic hybridisation, we detected gross and submicroscopic chromosomal rearrangements involving FRA2H in a panel of 54 neuroblastoma, colon and breast cancer cell lines. The genomic alterations frequently involved different classes of long terminal repeats and long interspersed nuclear elements. An analysis of breakpoint junction sequence motifs predominantly revealed signatures of microhomology-mediated non-homologous recombination events. Our data provide insight into the molecular structure of cFSs and sequence motifs affected by their activation in cancer. Identifying cFS sequences will accelerate the search for DNA biomarkers and targets for individualised therapies.

 2. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, foi possível concluir que caulinita e gibbsita são os principais constituintes mineralógicos responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura dos Latossolos estudados. Latossolos cauliníticos apresentam estrutura em blocos, reflexo do ajuste face a face das placas de caulinita, enquanto os gibbsíticos apresentam estrutura granular, reflexo da ausência daquele ajuste.

 3. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 4. La “struttura ecclesiastica” dello Scottish Enlightenment. Le origini dell’illuminismo scozzese fra religione naturale e teologia razionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Alicino

  2011-03-01

  Full Text Available Il contributo, segnalato dal Prof. Nicola Colaianni, dell’Università degli Studi di Bari, è destinato alla pubblicazione nella Rivista del Giornale di Storia costituzionale, n. 20 (2/2010 a cura di A. Torre, Idee e principî costituzionali dell’Illuminismo scozzese / Constitutional Ideas and Principles of Scottish Enlightenment. In questa versione del lavoro sono stati ridotti all’essenziale i riferimenti bibliografici: per una più ampia bibliografia si rinvia al succitato volume della Rivista del Giornale di Storia costituzionaleSOMMARIO: 1. Prologo. Le origini della Secular Age – 2. I princìpi fondamentali della Chiesa di Scozia: la Professione di Fede e i Catechisms – 3. Il legame fra il mondo accademico e quello ecclesiastico – 4. La macchina processuale (ecclesiastica e il Right of Patronage – 5. L’influenza del giusnaturalismo razionalista sulla dottrina teologica cristiana 6. Lo sguardo scettico del bon David – 7. Epilogo. La progressiva secolarizzazione dello Scottish Enlightenment.AbstractBetween the late XVII century and the second half of the XVIII century Scotland faced very important constitutional changes, involving the relationships between the State and the Churches. In this context, the "religious question" continued to play a crucial role, finding its place – as so often in the past – at the top of the political agenda. However, this agenda was also influenced by the intellectual movement called Scottish Enlightenment, which gave an important contribution to the evolution of the Scottish Established Church that was Calvinist in its official documents, but Presbyterian in the ecclesiastical order.After general considerations about the process of secularization (which spread out in Europe at that time the author analyses the peculiar evolution of relationships between the Scottish Established Church and the Scottish Enlightenment, which also affected the constitutional system in this country.

 5. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 6. SMAD5 Gene Expression, Rearrangements, Copy Number, Amplification at Fragile Site FRA5C in Human Hepatocellular Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drazen B. Zimonjic

  2003-09-01

  Full Text Available Signaling by the transforming growth factor (TGFfamily members is transduced from the cell surface to the nucleus by the Smad group of intracellular proteins. Because we detected alterations on the long arm of chromosome 5, we examined the status of the SMAD5 gene in human hepatocellular carcinoma (HCC cell lines and primary HCC. In 16 cell lines, chromosome alterations of chromosome 5 were observed in nine cell lines by fluorescence in situ hybridization (FISH, an increase in SMAD5 gene copy number relative to the ploidy level was found in eight lines. The breakpoints in unbalanced translocations and deletions frequently occurred near the SMAD5 locus, but apparently did not cause loss of SMAD5. In one cell line, where comparative genomic hybridization showed DNA copy number gain confined to the region 5831, we detected by FISH high-level amplification of the SMAD5 gene located within the fragile site FRA5C. Semiquantitative polymerase chain reaction did not reveal changes in SMAD5 DNA levels in 15 of 17 primary HCC specimens. In 17 HCC cell lines, SMAD5 mRNA levels were either maintained or upregulated by an increase in gene dosage or another mechanism. Collectively, our results show that SMAD5 undergoes copy number gain and increased expression, rather than loss of expression, therefore suggest that this gene does not act as a tumorsuppressor gene in HCC. The Hep-40 HCC cell line with high-level amplification and significant overexpression of SMAD5 may be useful in studying the interaction of SMAD5 with other genes.

 7. Stratigrafia fisica ed analisi di facies della formazione marnoso-arenacea, affiorante fra la valle Santerno e la valle Savio (Langhiano-Serravalliano, Appennino settentrionale, Italia)

  OpenAIRE

  Muzzi Magalhaes, Pierre

  2009-01-01

  Questo lavoro ha avuto come oggetto la stratigrafia e l’analisi di facies di un intervallo di circa 2.500 m di spessore nei depositi torbiditici della successione stratigrafica langhiana e serravalliana della Formazione Marnoso-arenancea (FMA). Seguendo le orme del lavoro di Ricci Lucchi & Valmori (1980), la correlazione stratigrafica ad alta risoluzione è stata realizzata attraverso la misura di sette sezioni stratigrafiche fra le valli del Santerno e del Savio per un totale di 6.715 m. I r...

 8. Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

  OpenAIRE

  Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund

  2007-01-01

  Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av MS Trygg i Oslofjorden. Det ble samlet inn tre fiskearter (torsk, rødspette og smørflyndre) i tillegg til reker for analyse og vurdering av miljøkvalitet og grenseverdier for trygg sjømat. Det ble gjort analyser av de klororganiske forbindelsene PCB7 og pesticidene diklor...

 9. Misjon - hvordan og hvorfor : en studie i overføring av verdier fra Santalmisjonen/Normisjon til befolkningsgrupper i Cañar og Cuenca i Ecuador

  OpenAIRE

  2005-01-01

  I en stadig mer globalisert verden ønsker jeg, gjennom denne oppgaven, å gi mitt bidrag til økt forståelse for hvilke mekanismer som virker når kulturelle fenomener fra forskjellige land møtes. Oppgaven forteller om møtet mellom nordmenn og ecuadorianere. Integrasjon for nordmennenes del diskuteres i stor grad i lys av betydningen av resiprositet. Forventninger til gjenytelser samsvarer ikke alltid siden giver og mottaker ofte har ulik vektlegging av verdier. Gjennom Santalmisjonens og Normis...

 10. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  OpenAIRE

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 11. Avaliação do potencial gastroprotetor e cicratizante da fração Diclorometano e da piplartina obtidos dos frutos Piper Tuberculatum Jacq. em ratas

  OpenAIRE

  Burci, Lígia Moura

  2011-01-01

  Resumo: A Piper tuberculatum Jacq. pertence a família Piperaceae e é conhecida popularmente como pimenta d’ardo, jaborandi falso ou jamburana. Embora seja utilizada popularmente como estimulante digestivo e na redução dos gases intestinais, até o momento não havia nenhum estudo científico que comprovasse seu uso popular como gastroprotetor. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a possível atividade protetora gástrica e esofágica da fração diclorometano obtida dos frutos de...

 12. Forest cover maps of China in 2010 from multiple approaches and data sources: PALSAR, Landsat, MODIS, FRA, and NFI

  Science.gov (United States)

  Qin, Yuanwei; Xiao, Xiangming; Dong, Jinwei; Zhang, Geli; Shimada, Masanobu; Liu, Jiyuan; Li, Chungan; Kou, Weili; Moore, Berrien

  2015-11-01

  Forests and their changes are important to the regional and global carbon cycle, biodiversity and ecosystem services. Some uncertainty about forest cover area in China calls for an accurate and updated forest cover map. In this study, we combined ALOS PALSAR orthorectified 50-m mosaic images (FBD mode with HH and HV polarization) and MODIS time series data in 2010 to map forests in China. We used MODIS-based NDVI dataset (MOD13Q1, 250-m spatial resolution) to generate a map of annual maximum NDVI and used it to mask out built-up lands, barren lands, and sparsely vegetated lands. We developed a decision tree classification algorithm to identify forest and non-forest land cover, based on the signature analysis of PALSAR backscatter coefficient data. The PALSAR-based algorithm was then applied to produce a forest cover map in China in 2010. The resulting forest/non-forest classification map has an overall accuracy of 96.2% and a Kappa Coefficient of 0.91. The resultant 50-m PALSAR-based forest cover map was compared to five forest cover databases. The total forest area (2.02 × 106 km2) in China from the PALSAR-based forest map is close to the forest area estimates from China National Forestry Inventory (1.95 × 106 km2), JAXA (2.00 × 106 km2), and FAO FRA (2.07 × 106 km2). There are good linear relationships between the PALSAR-based forest map and the forest maps from the JAXA, MCD12Q1, and NLCD-China datasets at the province and county scales. All the forest maps have similar spatial distributions of forest/non-forest at pixel scale. Our PALSAR-based forest map recognizes well the agro-forests in China. The results of this study demonstrate the potential of integrating PALSAR and MODIS images to map forests in large areas. The resultant map of forest cover in China in 2010 can be used for many studies such as forest carbon cycle and ecological restoration.

 13. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  Transculture is viewed as the next level of liberation, this time from the “prison house of language,” from unconscious predispositions and prejudices of the “native,” naturalized cultures. (Epstein 2009: 327) Betegnelsen multikulturalisme bruges ofte, trods akademisk kritik af begrebet (Hage 1998...

 14. Fra projekt til kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.

  2012-01-01

  På baggrund af flere fortløbende udviklingsprojekter i Næstved Kommunes børnehaver sammen med Inge Tofte-hansen og Niels Johnson, UC Sjælland og Anne Maj Nielsen, DPU, beskriver Bennyé D. Austring sine dramafaglige erfaringer, både konkrete tiltag, arbejdsmetoder og relevante teoritilgange. Artik...

 15. Fra konflikt til kompromis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Henrik

  2011-01-01

  Issue linkage betegner en simultan forhandling om flere issues med henblik på en samlet aftale. På den ene side gør issue linkage det muligt at opnå større aftaler gennem udveksling af indrømmelser på tværs af issues. På den anden side indebærer issue linkage en risiko for, at en hårdknude på ét ...

 16. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 17. Fra tilskuer til skuespiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysemose, Kasper

  2010-01-01

  , psykologiseret og historiseret på allehånde måder. I den situation er der intet provokerende ved igen at fortælle historien om, hvordan den rene tilskuer blev skuespiller. Skal filosofien imidlertid, som Husserl mente, være en videnskab om trivialiteterne, er overraskende nyheder heller ikke, hvad man bør...... forvente af den. Består dens opgave i til stadighed at minde os om, hvorfor det selvfølgelige er blevet selvfølgeligt for os, er det i den aktuelle situation et genuint filosofisk anliggende atter at beskrive, hvorfor det seende subjekt også er det synlige subjekt, og hvorfor det synlige subjekt begynder...

 18. Fra flodhestens mave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man ...

 19. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 20. Fra krigshelt til bums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shamshiri-Petersen, Kaveh

  2010-01-01

  Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde......Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde...

 1. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 2. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 3. Fra Dracula Til Twilight

  OpenAIRE

  Larsen, Mikkel Hill; Imlau-Jeppesen, Pelle; Marius Aeppli Brogaard, Jon; Tutundjan, Garegin

  2014-01-01

  In this paper, an analysis of three popular vampire stories is undertaken: Dracula (1897), Interview With the Vampire (1976) and Twilight (2008); through the prism of three common horror themes: the gothic, the stranger and the liminal. The aim of this analysis is to uncover which general fears manifest themselves in these titles, which is then understood through the themes and the contemporary reception of the titles. The paper concludes that there is a general fear of the collapse of ...

 4. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 5. Fra Bayreuth til Bauhaus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  arkitektur og til avantgardekunstens mange overskridende kunstformer, der søger at præge det moderne menneske og hele samfundet. Undersøgelsen slutter ved Bauhaus-skolen, der bygger på ideerne og transformerer dem hinsides det sluttede kunst- eller bygningsværk til en kritisk organiserende, kommunikerende og...

 6. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 7. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 8. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  of dropout, which we connect to research in young people school to work transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own strategies and choices......The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro......-gramme, complete the programme. The dropout rate has stayed on a high level despite a large num-ber of initiatives to increase retention. This article argues, that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the conceptualisation of the dropout phenomenon. We ex-amine the concept of...

 9. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  af lærerarbejdet. Disse var:  Garvethed  Historier og kollegarelationer  Undervisning og læring  Glæder & udbrændthed  Vi ska’ ha’ vikar! Nye læreres syn på egen rolle  Hvem er jeg, hvor er jeg? Vejen mod garvetheden og kollegarelationer viste, at nye lærere udvikler strategier for at suge...... udbrændthed viste de empiriske analyser, at interaktionerne med eleverne i klassen er den primære kilde til følelsen af at slå til som lærer. På den anden side viste analyserne samtidig, at det også er ho-vedkilden til udbrændthed, frustration og overvejelser om at stoppe. Under-visning må i lyset heraf...... interviews, der blev foretaget, spurgte jeg de nye lærere, hvad der ville ske, hvis de lagde sig syge for en dag eller for en længere periode. Ikke for at undersøge de enkelte skolers foranstaltninger ved sygdom, men for at få viden om, hvordan de nye lærere forstod deres egen rolle i hverdagen. Det blev...

 10. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 11. Fra patos til logos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leif Becker

  Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel......Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel...

 12. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og faldforebyggelse samt barrierer og motivation for deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer (McMahon et al 2011, Calhoun et al 2011, Evron et al, 2009, Bunn et al, 2008). I mit ph.d. projekt forsøger jeg...... at afdække det paradoks, at hvis faldforebyggelse både er godt for individet og samfundet, hvorfor deltager relativt få personer så i disse programmer? Her gives et overblik over faldforskningen med fokus på deltagelse/ikke-deltagelse problematikken. Barrierer og motivation for deltagelse handler især om...... of facilitators and barriers to participation in falls-prevention interventions. Ageing Society; 28:449–72 Calhoun R et al (2011). Older Adults' Perceptions of Clinical Fall Prevention. Programs: A Qualitative Study. Journal of Aging Research, 2011:867341 Evron L, Schultz-Larsen K, & Fristrup T. (2009). Barriers...

 13. Luftforurening fra trafikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Ligeudadlandevejen.nu, innovations- og forskningsprojektet etrans på Designskolen Kolding, Ide og koncept: L.G. Truelsen, Forfattere: F.S.Jensen og L.G. Truelsen, Den Europæiske Union for Regionaludvikling,......Ligeudadlandevejen.nu, innovations- og forskningsprojektet etrans på Designskolen Kolding, Ide og koncept: L.G. Truelsen, Forfattere: F.S.Jensen og L.G. Truelsen, Den Europæiske Union for Regionaludvikling,...

 14. Genforeningen set fra vandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren

  2014-01-01

  Den 9. juli 1920 stod krydseren Heimdal ud ad Flådens Leje i København sammen med kongeskibet Dannebrog for at bringe Christian X og kongefamilien til genforeningsfestlighederne i Sønderjylland. Med om bord på Heimdal var også marineingeniør Georg Valdemar Hansen. Her fortæller han om sine opleve...

 15. Fra madkultur til kostregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højlund, Susanne

  2014-01-01

  Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark.......Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark....

 16. Fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktu...

 17. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 18. Fra Fingerplan til Facebook

  OpenAIRE

  Gudmundsson, Soffia St. S

  2012-01-01

  Fra
 Fingerplan
 til
 Facebook
 handler
 om
 byplanlægningens
 skift
 fra
 målorienteret
 til
 procesorienteret
 arbejdsfokus,
 og
 hvilken
 rolle
 netværket
 Facebook
 spiller
 i
 inddragelsesprocessen.
 Med
 fokus
 på
 den
 kommunikative
 planlægningsteoris
 fokus
 på
 dialog
 og
 deltagelse,
 undersøges
 Facebooks
 kommunikative
 potentialer
 og
 kvaliteter
 og
 de
 københavnske
 områdefornyelsers
 anvendelse
 af
 Facebook
 i
 en
 inddragelsesproces.
 Med
 inspiration
 ...

 19. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 20. Fra tale til skriftsprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben

  2010-01-01

  Formålet med dette kapitel er at give en oversigt over, hvilken betydning talesproget har for skriftsproget og omvendt, allerede før skolestart. I dette kapitel vil der først være en kort gennemgang af hvad læsning er, derefter ser vi nærmere på begrebet emergent literacy, ligesom de sproglige fo...

 1. Influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Visando avaliar a influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de Latossolos do sudeste brasileiro, selecionaram-se sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentando distintas feições morfológicas associadas à estrutura do solo. A amostragem dos solos foi efetuada no horizonte B latossólico, sendo retiradas amostras deformadas e indeformadas. No laboratório, foram efetuadas análises químicas, físicas e mineralógicas. Estudos de regressão e correlação levados a efeito com os resultados das diversas caracterizações mostraram que as propriedades físicas associadas à estrutura foram marcadamente influenciadas pela composição mineralógica da fração argila dos Latossolos. O efeito do Al sobre as propriedades físicas estudadas foi mais pronunciado do que o do Fe. Latossolos cauliníticos apresentaram maior densidade do solo, menor estabilidade de agregados em água, menor macroporosidade e menor permeabilidade quando comparados com Latossolos gibbsíticos. A permeabilidade dos Latossolos estudados aumentou com o teor de argila.

 2. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 3. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 4. Frações de carboidratos de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada Carbohydrate fractions of tropical grasses at different cutting ages and under nitrogen fertilization

  OpenAIRE

  L.T. Henriques; J.F. Coelho da Silva; E. Detmann; H.M. Vasquez; O.G. Pereira

  2007-01-01

  Avaliaram-se as frações de carboidratos dos capins setária (Setaria anceps Stapf), hemarthria (Hemarthria altissima [Poir] Stapf. & Hubbard), angola (Brachiaria purpurascens [Raddi] Henr.) e acroceres (Acroceras macrum Stapf.) adubados com 0, 100, 200, 300 e 400kg de N/ha na forma de sulfato de amônio e colhidos aos 28, 42, 56 e 70 dias de idade. Os cortes foram realizados a 20cm do solo para o capim-setária e a 10cm para as demais espécies. As frações dos carboidratos das forrageiras foram i...

 5. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 6. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uemerson Silva da Cunha

  2006-11-01

  Full Text Available Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick. Extratos aquosos liofilizados (EAL a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai, os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. Numa segunda etapa, foram obtidos, por maceração, extratos de folhas a 1%, em hexano (HEX, diclorometano (DIC e metanol (MET como descrito anteriormente, tendo-se incluído acetona e água como controles. Entre os extratos, o DIC foi o mais promissor como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre lagartas de T. absoluta. Na seqüência, por meio de partição líquido-líquido do extrato DIC de folhas, obtiveram-se as frações em HEX, MET, acetato de etila (AET, n-butanol (NBU e aquosa (AQ. Destas frações, a AQ a 0,1% do extrato em DIC foi considerada a mais promissora como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre T. absoluta.This work aimed at identifying fractions of aqueous and organic extracts of the meliaceous Trichilia pallens with insecticidal activity against the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick. Leaf and twig freeze-dried aqueous extracts (FDA of T. pallens were resuspended in water at a concentration of 3% and sprayed over tomato leaflets, which were infested with newly-hatched larvae. Larval mortality at 5 and 10 days after infestation (dai were higher for leaf extracts. In a second set of experiments, 1% leaf extracts were produced by maceration in hexane (HEX, dichloromethane (DIC and methanol (MET, and tested as described before, using acetone and water as controls. DIC extracts were the most promising as a source of substances with insecticidal activity against T. absoluta larvae, and were further

 7. The Fraction Hour: a small sociology of vampires in Mathematics Education A Hora da Fração: pequena sociologia dos vampiros na Educação Matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Roberto Vianna

  2008-12-01

  Full Text Available An analogy is drawn in this article between the imagination associated with vampire stories and the research and concerns of teachers related to the teaching of fractions, mainly with respect to early elementary education. It is proposed that fractions not be referred to in terms of representing the part-whole relation, as in this context, the object denominated “fraction” is not a number. Key-words: Fractions. Mathematics Education. Curriculum. Elementary Education.Este artigo traça uma analogia entre o imaginário associado às histórias de vampiro e as pesquisas e preocupações de professores relacionadas com o ensino das frações, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental. O artigo propõe a retirada das menções às frações como representação da relação parte-todo, advogando que neste contexto o objeto que recebe a denominação de ‘fração’ não é um número. Palavras-chave: Frações. Educação Matemática. Currículo. Ensino Fundamental.

 8. Mesure des changements de consommation suite à une segmentation de l’offre : l’exemple de la tomate fraîche

  OpenAIRE

  Hassan, Daniel; Monier-Dilhan, Sylvette

  2009-01-01

  Cet article explore certaines limites de l’innovation comme outil de stimulation de la consommation de fruits et légumes frais. En nous appuyant sur l’exemple de la tomate fraîche, nous mesurons l’impact de nouveaux produits (tomate-grappe et tomate-cerise) sur la consommation totale de tomate. Après avoir vérifié que tous les biens s’inscrivent dans le même marché, nous montrons que si ces nouveaux produits ont bien suscité une demande, celle-ci n’a pas dynamisé la consommation. Ce résultat ...

 9. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 10. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  OpenAIRE

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 11. Fra forfald til forbedring. Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tenna Jensen

  2014-07-01

  Full Text Available Artiklen sætter gennem en analyse af københavnsk ældrepolitik fokus på, hvornår og hvorfor opfattelsen af ældres sundhed ændrede sig fra et upåvirkeligt forfald til den nutidige sundhedsopfattelse, hvor de ældres kroppe er en påvirkelig størrelse, der kan bedres og vedligeholdes ved hjælp af kost og motion. Artiklen søger gennem en analyse af ældrepolitiske diskussioner i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, i perioden 1892 til 1964, at datere ændringen i sundhedsopfattelsen med det formål at bidrage med ny viden om udviklingen af sundhedsopfattelser i Danmark, samt at klarlægge oprindelsen og rammerne for den nuværende ældrepolitiske kurs.

 12. Tykktarm- og endetarmkreft – utvikling fra 1956-1995: Status i Telemark og i bydelene i Oslo og ny masseundersøkelse 1999

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Stensvold

  2009-10-01

  Full Text Available   har vært økende helt siden registreringen startet tidlig på 1950-tallet. Data fra Oslo har i denne statistikkenalltid vært presentert samlet som et fylke. I denne artikkelen vises hyppighet av kolorektal kreft fordelt påkjønn og 25 bydeler samt for fire regioner i Oslo. Utviklingen over tid fra 1956 til 1995 er vist for Oslo og Norge.Den økende hyppighet av både tykktarm- og endetarmkreft gjennom flere tiår ser ut til å avta noe. Dette gjeldersærlig for tykktarmkreft for kvinner og endetarmkreft for menn i hele landet. Det er store variasjoner mellombydelene i Oslo for begge krefttyper og kjønn. Det er ingen signifikant samvariasjon på bydelsnivå mellom mennog kvinner for hver av de to kreftformene. Det er heller ingen samvariasjon mellom sosioøkonomiske faktorer ibydelene og hyppighet av kolorektal kreft.Sykdommens utvikling fra adenomatøs polypp til adenocarcinom over en lang periode på 10-15 år gjør den velegnettil screening. En planlagt screeningundersøkelse for kolorektal kreft i Telemark og Oslo er nærmere beskrevet.Resultatene av prosjektet forventes å danne grunnlaget for en samlet nasjonal strategi mot kolorektal kreft.Stensvold I, Grotmol T, Glattre E.SAMMENDRAGKreft i tykktarm og endetarm (kolorektal kreft er den hyppigste kreftform i Norge for begge kjønn samlet. Hyppigheten Colorectal cancer – secular trend from 1956 through 1995: Results fromTelemark and Oslo and new screening for colorectal cancer prevention.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYColorectal cancer is the most common cancer form in Norway for both genders combined. The incidence rate hasbeen increasing ever since the registration started in the early 1950s. Data from Oslo have always been presentedas one county in the registry. This paper presents the incidence rates for colorectal cancer split by genders and the25 areas in Oslo. In addition, the secular trend from 1956 through 1995 is shown for both Oslo and Telemarkcounties as well as for

 13. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 14. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  OpenAIRE

  José F. de Carvalho; Celestino J. Tsimpho; Ênio F. de F. e Silva; Pedro R. F. de Medeiros; Max H. Vieira dos Santos; Alexandre N. dos Santos

  2012-01-01

  O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1) e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20%) em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento...

 15. Frações da matéria orgânica de Latossolo sob influência de doses de lodo de esgoto Organic matter fractions of an Oxisol under influence of sewage sludge doses

  OpenAIRE

  Emanuelle Mercês Barros Soares; Carlos Alberto Silva; Bruno de Oliveira Dias; Wagner Bettiol; Maísa Honório Belizário

  2008-01-01

  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação contínua de doses crescentes de lodo de esgoto sobre os teores de carbono (C) associados à fração leve (C-FL) e à fração pesada (associado à areia - C-areia; associado ao silte - C-silte - e associado à argila - C-argila) de matéria orgânica em amostras de Latossolo. O experimento foi instalado em 1999, em Jaguariúna, SP, e os dados foram obtidos após a sexta aplicação de lodo de esgoto com doses acumuladas em base seca - 0, 30, 60, ...

 16. Atividades analgésica e/ou antiinflamatória da fração aquosa do extrato etanólico das folhas da Spiranthera odoratissima A. St. Hillaire (manacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.G. Matos

  2003-01-01

  Full Text Available Os testes de contorção abdominal induzida por acido acético, de edema de orelha induzido por óleo de Croton e de peritonite induzida por carragenina foram usados para o estudo de atividades analgésicas e/ou antiinflamatórias da fração aquosa do extrato etanólico das folhas de Spiranthera odoratissima. A fração aquosa inibe o número de contorções abdominais, reduz o edema de orelha e a migração de leucócitos. Os resultados sugerem que as folhas de Spiranthera odoratissima contêm compostos com atividade antiinflamatória.

 17. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s translation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano. La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve. Abstract Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a

 18. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2013-12-01

  Full Text Available Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano.La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve.Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a compiler; he

 19. Transformering af traditionel undervisning til e-læring - tre best practices fra go online-projektet ved Aarhus Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2011-01-01

  Full Text Available Go online-projektet havde til formål at udvikle og systematisere tilrettelæggelsen af e-læring ved Aarhus Universitet samt transformere en række kurser til webbaseret læring. Et vigtigt element i projektet var at indsamle erfaringerne fra transformeringen af kurserne med henblik på at inspirere andre undervisere til at bruge webbaseret læring. Som et led i denne promovering blev underviserne for de 3 bedste transformeringer nomineret til titlen som årets e-underviser 2009. Denne artikel beskriver go online-projektet, baggrunden for nomineringen og de 3 bedste transformeringer - "best practices".  Artiklen præsenterer såvel de pædagogiske som tekniske overvejelser vedr. tilrettelæggelsen af kurserne, evalueringsresultater samt juryens bedømmelse. Endvidere identificerer artiklen potentielle barrierer for udvikling af webbaseret læring samt fællestræk for de 3 best practices.

 20. Monitoring thermal stresses and incipient buckling of continuous-welded rails: results from the UCSD/BNSF/FRA large-scale laboratory test track

  Science.gov (United States)

  Phillips, Robert; Nucera, Claudio; Coccia, Stefano; Lanza di Scalea, Francesco; Bartoli, Ivan; Fateh, Mahmood; Carr, Gary

  2011-04-01

  Most modern railways use Continuous Welded Rail (CWR). A major problem is the almost total absence of expansion joints that can create buckling in hot weather and breakage in cold weather due to the rail thermal stresses. In June 2008 the University of California, San Diego (UCSD), under the sponsorship of a Federal Railroad Administration (FRA) Office of Research and Development (R&D) grant, began work to develop a technique for in-situ measurement of stress and detection of incipient buckling in CWR. The method under investigation is based on ultrasonic guided waves, and the ultimate goal is to develop a prototype that can be used in motion. A large-scale full rail track (70 feet in length) has been constructed at UCSD's Powell Structural Laboratories, the largest laboratories in the country for structural testing, to validate the CWR stress measurement and buckling detection technique under rail heating conditions well controlled in the laboratory. This paper will report on the results obtained from this unique large-scale test track to date. These results will pave the road for the future development of the rail stress measurement & buckling detection prototype.

 1. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv.In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 2. Biologia de Sistemas Aplicada à Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evandro Tinoco Mesquita

  2014-05-01

  Full Text Available A insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN é, atualmente, o fenótipo clínico mais prevalente de insuficiência cardíaca e os tratamentos disponíveis não apresentam redução na mortalidade. Avanços na disciplina de ciências ômicas e em técnicas de elevado processamento de dados empregados na biologia molecular possibilitaram o desenvolvimento de uma abordagem integrativa da ICFEN baseada na biologia de sistemas. O objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo da ICFEN baseado na biologia de sistemas utilizando as abordagens bottom-up e top-down. Realizou-se uma pesquisa na literatura de estudos publicados entre 1991-2013 referentes à fisiopatologia da ICFEN, seus biomarcadores e sobre a biologia de sistemas com o desenvolvimento de um modelo conceitual utilizando as abordagens bottom-up e top-down da biologia de sistemas. O emprego da abordagem de biologia de sistemas para ICFEN, a qual é uma síndrome clínica complexa, pode ser útil para melhor entender sua fisiopatologia e descobrir novos alvos terapêuticos.

 3. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 4. Effect of estrogen and tamoxifen on the expression pattern of AP-1 factors in MCF-7 cells: role of c-Jun, c-Fos, and Fra-1 in cell cycle regulation.

  Science.gov (United States)

  Babu, R L; Naveen Kumar, M; Patil, Rajeshwari H; Devaraju, K S; Ramesh, Govindarajan T; Sharma, S Chidananda

  2013-08-01

  The activated transcription factor ERα plays an important role in the breast development and progression of cancer. In a non-classical pathway ER interacts with other transcription factors AP-1, NFkB, SP1, etc. AP-1 transcription factors control rapid responses of mammalian cells to stimuli that impact proliferation, differentiation, and transformation. AP-1 factors are leucine zipper proteins belonging to members of the Jun family (c-Jun, JunB, and JunD) and Fos family (c-Fos, FosB, Fra-1, and Fra-2) proteins. Although AP-1 factors are well characterized, not much is known about the expression pattern of the AP-1 factors in breast cancer cells. Hence to determine which AP-1 factors are expressed and regulated by estrogen, we used human breast cancer MCF-7 cells as in vitro model system. The MCF-7 cells were treated with or without estradiol-17β (E2) or antiestrogen tamoxifen (TMX) and the cell proliferation and viability was assessed by MTT assay. The expression of different AP-1 factors was analyzed by semi-quantitative RT-PCR. The cells treated with E2 found to increase the cell proliferation by more than 35 % and TMX an antiestrogen decreased by 29 % compared to control. The E2 found to induce the expression of c-Jun, Fra-1, and c-Fos, while TMX decreased the expression. In addition TMX also decreased the mRNA levels of Jun-D and Fra-2. These results suggest that the AP-1 factors c-Jun, c-Fos, and Fra-1 may be involved in the proliferation and transformation of MCF-7 cells. E2 also found to induce cyclin D1 and cyclin E1 mRNA transcripts of cell cycle regulators while TMX significantly decreased compared to control. Further E2 induced the anti-apoptotic Bcl-2 and TMX decreased mRNA transcripts. The data presented here support the E2-ERα-mediated MCF-7 cell proliferation and confirms the role of AP-1 factors in cell cycle regulation. PMID:23625206

 5. Spatial variability of particle size fractions of an Oxisol cultivated with conilon coffee Variabilidade espacial das frações granulométricas de um latossolo Vermelho - Amarelo cultivado com café conilon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julião Soares de Souza Lima

  2012-12-01

  Full Text Available Information on the spatial distribution of particle size fractions is essential for use planning and management of soils. The aim of this work to was to study the spatial variability of particle size fractions of a Typic Hapludox cultivated with conilon coffee. The soil samples were collected at depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m in the coffee canopy projection, totaling 109 georeferentiated points. At the depth of 0.2-0.4 m the clay fraction showed average value significantly higher, while the sand fraction showed was higher in the depth of 0-0.20 m. The silt showed no significant difference between the two depths. The particle size fractions showed medium and high spatial variability. The levels of total sand and clay have positive and negative correlation, respectively, with the altitude of the sampling points, indicating the influence of landscape configuration.O conhecimento da distribuição espacial das frações granulométricas é fundamental para o planejamento de uso e manejo do solo. Este trabalho teve como objetivo estudar, em duas profundidades, a variabilidade espacial das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico sob cultivo de café conilon. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m, na projeção da copa do cafeeiro, em uma malha irregular, totalizando 109 pontos georreferenciados. A fração argila apresentou o maior valor médio na profundidade de 0,20-0,40 m, enquanto, a fração areia total, na profundidade de 0-0,20 m. O silte não apresentou diferença significativa entre as duas profundidades avaliadas. As frações granulométricas apresentaram de baixa a média variabilidade espacial. Os teores de areia total e de argila apresentam correlação negativa e positiva, respectivamente, com a altitude dos pontos de amostragem, mostrando a influência da configuração da paisagem.

 6. Avaliação da atividade antioxidante e alelopática do extrato etanólico e frações das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle de Melo Turnes

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o estudo das atividades antioxidante e alelopática das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, de modo a conduzir à descoberta de substâncias biologicamente ativas. O material vegetal foi submetido à extração etanólica e este extrato foi fracionado obtendo as frações (hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica. Para a avaliação da atividade antioxidante, empregaramse os métodos de redução do complexo fosfomolibdênio, de redução do radical DPPH e das substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico (TBARS. Quanto à alelopatia, as amostras foram testadas em quatro concentrações sobre a germinação e o desenvolvimento de radícula e hipocótilo das sementes de Lactuca sativa. As amostras evidenciaram atividade antioxidante significativa frente ao método de redução do complexo fosfomolibdênio quando comparada à rutina, e do TBARS quando comparado ao BHT, assim como a atividade alelopática, uma vez que estimularam tanto a germinação como o crescimento das sementes. A fração clorofórmica e acetato de etila demonstraram melhor potencial antioxidante com 204,17% e 127,11% em relação à rutina no método de formação do complexo fosfomolibdênio, e o extrato bruto e a fração hexano com 64,2% e 60,9%, em relação ao BHT, no método TBARS. No ensaio alelopático, destaca-se a fração clorofórmica, pois foi a única amostra que estimulou o crescimento do hipocótilo e radícula na maioria das concentrações, variando de 41 a 144%, e a fração acetato de etila que apresentou a maior porcentagem de estímulo nesse bioensaio, demonstrando estímulo de 274% do crescimento do hipocótilo. Este é o primeiro trabalho que demonstra a atividade antioxidante e alelopática de Z. rhoifolium.

 7. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 8. Frações fibrosas da silagem de resíduo de manga com aditivos Fibrous fractions of mango residue silage with additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho

  2010-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar as diferentes frações fibrosas da silagem de resíduo de manga em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (4 x 3 + 1, sendo quatro aditivos (milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS, palha de feijão (PF, sabugo de milho (SM e casca de café (CC em três níveis de adição (10, 20 e 30% e um tratamento testemunha (resíduo de manga puro ensilado. O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Todos os aditivos utilizados elevaram os teores de MS. Os aditivos PF, SM e CC elevaram os teores de FDN, FDA e celulose. Quanto aos teores de hemicelulose, apenas o aditivo SM promoveu aumento com a elevação dos níveis de adição. Comportamento semelhante foi observado para o aditivo PF em relação à lignina. Os valores registrados para as diferentes frações fibrosas das silagens, quando se utilizou o MDPS, sofreram reduções em relação ao resíduo de manga ensilado puro, não diferindo, no entanto, com o aumento dos níveis de adição. De maneira geral, a utilização dos demais aditivos, promoveu elevações nos teores das variáveis estudadas.This study was undertaken with the goal of evaluating the different fibrous fractions of mango residue silage in mixture with different additives at growing levels of addition. The experimental design used was the completely randomized, with three replicates, the treatments being arranged in a 4 x 3 + 1 factorial arrangement, the additives being four (ground ears with husks (GEWH, bean straw (BS, corn cob (CC and coffee hull (CH at three levels of addition (10, 20 and 30% and a control treatment (ensiled unmixed mango residue. The experimental material was ensiled in PVC silos

 9. Milk di Beverly Farmer e The Home Girls di Olga Masters: voci e parole creative di donne fra Australia e Grecia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Riem

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract - The critical foundations of this essay are Eisler’s idea of “partnership” and Panikkar’s “creative word” applied to some short stories by the Australian writers Beverly Farmer (Milk, 1983 and Olga Masters (Home Girls, 1982. I aim at showing how, despite their different biographies and cultural backgrounds, the two writers focus on feminine voices telling us of the centrality of partnership and human feeling. This unveils the cultural myth of division and antagonism between male and female created by society that Eisler defines “dominant or “dominator”. Farmer and Masters defy this cultural myth of male dominance in the lyricism of everyday moments that express, mythically and metaphysically, the creative essence of life. Abstract - In questo saggio, basandomi sul discorso di Eisler sulla ‘partnership’ e di Panikkar sulla ‘parola creativa’, focalizzo l’attenzione su alcuni racconti di due autrici australiane: Beverly Farmer (Milk, 1983 e Olga Masters (Home Girls, 1982. Il saggio intende dimostrare come, pur nella diversità della loro biografia e retroterra culturale, le autrici diano spazio a voci ‘femminili’ che ci raccontano del sentire umano di partnership, dove le distanze e le separazioni fra maschile e femminile si dimostrano come culturalmente create in una società che Eisler definisce di ‘dominio’. La sfida ai miti culturali di dominio si manifesta nella centralità lirica di momenti apparentemente insignificanti, che invece raccolgono in sé, miticamente e metafisicamente, l’essenza creativa del vivere.

 10. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  2016-01-01

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 11. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Auxiliadora Tirelli

  2010-12-01

  Full Text Available Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae e Peltophorum dubium (Fabaceae e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação dos taninos. Em seguida, os extratos foram submetidos a fracionamento para a obtenção das frações tânicas, que foram incorporadas à dieta artificial e oferecidas para lagartas de S. frugiperda. Todas as espécies vegetais estudadas apresentaram taninos condensados, sendo que S. terebinthifolius apresentou menor quantidade desses compostos. A fração tânica de P. dubium causou redução no peso das lagartas e pupas, diminuição na sobrevivência de S. frugiperda durante as fases larval e pupal, e acarretou menor consumo alimentar, além de prolongar a duração das fases imaturas desse inseto. O tratamento com S. terebinthifolius causou redução na percentagem de sobrevivência, durante a fase de pupa. Pupas provenientes de lagartas que receberam tratamento com a fração de E. contortisiliquum tiveram aumento no seu período de desenvolvimento. Lagartas alimentadas com a fração proveniente de P. dubium apresentaram a menor taxa de crescimento relativo (RGR, menor eficiência de conversão do alimento digerido (ECD e maior custo metabólico (CM. A digestibilidade aproximada (AD foi maior para os tratamentos com as frações tânicas de P. dubium e S. terebinthifolius.The objective of this study was to quantify condensed tannins present in the stem bark of Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae and Peltophorum dubium (Fabaceae and to verify the effect of tannic

 12. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos Chemical constituents of the in natura and dried fractions of litchi: nutritional potential of by-products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estela de Rezende Queiroz

  2012-12-01

  Full Text Available A lichieira (Litchi chinensis Sonn. é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repetições (de 20 frutos, quanto à massa e à proporção de cada fração em relação ao fruto inteiro, à composição centesimal, ao valor energético total (VET e aos parâmetros químicos e fisico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As frações casca e semente de lichia, juntas, representam cerca de 50% da massa do fruto. A casca e a semente da lichia apresentam elevados VETs e teores de carboidratos. A casca possui os maiores teores de fibra (bruta e alimentar, lipídeos, cinzas e proteínas, e a polpa apresenta maior acidez, menor pH e maiores teores de sólidos solúveis. A secagem aumentou o pH da semente e os teores de sólidos solúveis da casca e semente. As frações de lichia apresentaram elevados potenciais energéticos e nutricionais, podendo ser aproveitadas como fonte alternativa de nutrientes, desde que não apresentem fatores antinutricionais em quantidades prejudiciais ao organismo.The litchi (Litchi chinensis Sonn. is a plant of the family Sapindacea, perfectly adapted to Brazilian climatic conditions and little studied in relation to the chemical composition of its fruits, especially the skin and seed fractions which are usually discarded by industry and consumers. The aim of this work was to determine the chemical constituents of the fresh fractions of the skin, pulp and seed, and of the drying fractions of the seed and skin at 45°C. Each fraction was evaluated in seven replicates (20 fruits, in

 13. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 14. Determinação do consumo, digestibilidade e frações protéicas e de carboidratos do feno de Tifton 85 em diferentes idades de corte

  OpenAIRE

  Gonçalves Geane Dias; Santos Geraldo Tadeu dos; Jobim Clóves Cabreira; Damasceno Júlio Cesar; Cecato Ulysses; Branco Antônio Ferriani

  2003-01-01

  Objetivou-se determinar o consumo de matéria seca (MS), a digestibilidade aparente da MS, matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) e a digestibilidade in vitro da MS (DIVMS) e, também, quantificar as frações de proteína e carboidratos do feno de Tifton 85, cortado aos 28, 42, 63 e 84 dias de crescimento. O delineamento experimental utilizado para a análise dos dados referentes ao consumo e digestibilidade aparente foi em Quadrado Latino 4 x 4 e, para o fat...

 15. Análise fitoquímica, potencial antioxidante e toxicidade do extrato bruto etanólico e das frações da espécie Senecio westermaniiDusén frente à Artemia salina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.J.Z. MERINO

  2015-01-01

  Full Text Available RESUMO A espécie Senecio westermanii Dusén pertencente à família Asteraceae é planta endêmica e nativa do Brasil encontrada na região da Floresta Atlântica, nos estados do Paraná e São Paulo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição fitoquímica do extrato bruto etanólico e frações das partes aéreas (folha e caule de S. westermanii utilizando-se a análise fitoquímica qualitativa e cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD, avaliar in vitro a toxicidade preliminar utilizando Artemia salina e o potencial antioxidante. O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, flavonoides, iridoides, esteroides/triterpenos, heterosídeos saponínicos e aminogrupos. Através da análise realizada por CLAE-DAD obteve-se o fingerprint característico de cada amostra. No ensaio frente à A. salina houve ausência de toxicidade das amostras, o resultado da DL50 para todas as amostras foi superior a 1000 μg/mL. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pela redução do complexo fosfomolibdênio, com destaque para a fração clorofórmio que apresentou atividade antioxidante de 92,51% em relação ao padrão rutina. Com relação ao ensaio de redução do radical DPPH•, a fração acetato de etila apresentou IC50 de 26,98 μg/mL. Pelo ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS a fração hexano apresentou o melhor índice antioxidante em relação ao padrão rutina. Os resultados obtidos demonstram evidências de que a espécie é fonte potencial de antioxidantes naturais, estimulando assim novos estudos que viabilizam sua utilização no tratamento de patologias associadas aos radicais livres. Além disso, a espécie não apresentou atividade tóxica preliminar, assegurando sua aplicabilidade.

 16. Craqueamento catalítico de polietileno em condições de refinaria: produção de frações combustíveis Catalytic cracking of polyethylene under refinery conditions: production of combustible fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra M. Ribeiro

  2006-12-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado em uma unidade de teste de microatividade para estudar o processo de craqueamento catalítico das cargas combinadas de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade com vaselina, frente a catalisadores comerciais de FCC (alta e baixa atividades, para avaliar a produção das frações combustíveis (gasolina, diesel e resíduo. As cargas combinadas de PEBD e PEAD/vaselina foram processadas em condições de refinaria. Para as cargas de PEBD/vaselina, a 2, 6 e 10% p/p, a produção da fração gasolina foi favorecida pelo catalisador de alta atividade, enquanto que a carga de PEAD/vaselina a 2% p/p, para produção da mesma fração, o catalisador de baixa atividade apresentou melhor eficiência. Todas as cargas combinadas, nas diversas concentrações, mostraram que o material inerte (caulim apresenta maior atuação, na produção da fração resíduo, indicando a ocorrência preferencial de craqueamento térmico.This work was carried out in an unit of microactivity test, to study the process of combined feeds of low density and high density polyethylenes with vaseline and commercial FCC catalysts (of low and of high activities, to evaluate the production of fuel fractions (gasoline, diesel and residue. The combined feeds of PEBD and PEAD/vaseline, at different concentrations, were processed under refinery conditions. For feeds of PEBD/vaseline at 2, 6 and 10% w/w, production of the gasoline fraction was favored with the high-activity catalyst, while for the PEAD/vaseline feed at 2%, in the production of the same fraction, the low-activity catalyst presented better performance. For all the combined feeds, in all concentrations, the inert material showed better performance for the production of residue fraction, indicating the preferential occurrence of thermal cracking.

 17. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

  OpenAIRE

  Aline Auxiliadora Tirelli; Dejane Santos Alves; Geraldo Andrade Carvalho; Rafaella Ribeiro Sâmia; Sarah Silva Brum; Mário César Guerreiro

  2010-01-01

  Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae), Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae) e Peltophorum dubium (Fabaceae) e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação...

 18. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 19. Procès inquisitorial contra el castellà d'Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418)

  OpenAIRE

  Alanyà i Roig, Josep

  2002-01-01

  The Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona houses the original commital proceedings instituted by a court of cardinals set up by pope Benedict XIII in the year 1414 and teh trial itself of the lord of Amposta, Fra Pedro Roiç de Moros, knight of the Order of St. John of Jerusalem, who had been charged with indictable offences—concubinage, robbery, housing apostates, oath breaking and counterfeiting money, mismanagement of the Castlery's assets, excesses against his vassals, wasteful use of as...

 20. Efeito do extrato etanólico bruto e das frações da Hyptidendron canum (Pohl ex Benth. Harley em brânquias de Oreochromis niloticus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. FIUZA

  2015-03-01

  Full Text Available Alguns problemas relacionados à criação intensiva de peixes estão mais evidentes devido ao aumento da aquicultura em todo o mundo, destacando-se os distúrbios nutricionais e o aumento de doenças nos sistemas de produção. Com isso as pesquisas envolvendo produtos derivados de plantas vem ganhando espaço nessa área. A Hyptidendron canum é uma planta utilizada na medicina popular como antimalárica, anti-inflamatória, antiulcerativa e anti-hepatotóxica. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os efeitos celulares e teciduais do extrato etanólico bruto e das frações hexano, clorofórmio e acetato de etila da H. canum nas brânquias de Oreochromis niloticus L. Para isso, o extrato etanólico e as frações foram administrados no peixe através da ração. Após 24 horas da ingestão da ração, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada um foi processado histologicamente e corado com tricômico de Masson e Hematoxilina e Eosina (HE. Pela análise qualitativa das brânquias ao microscópio de luz, observou-se que o extrato bruto e as três frações promoveram, em diferentes intensidades nas lamelas, descamação e destacamento do epitélio respiratório, alteração da curvatura, desorganização do eixo, hiperplasia celular do tecido epitelial interlamelar e vasodilatação nas lamelas e no vaso central do filamento. Os resultados deste experimento mostraram que o extrato etanólico bruto e as três frações de H. canum promoveram processos inflamatórios e/ou lesões sistêmicas, dose dependente para O. niloticus.

 1. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. de Carvalho

  2012-04-01

  Full Text Available O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1 e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20% em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção de grãos verdes, matéria seca e fresca da parte aérea apresentaram resultados semelhantes, obtendo elevados valores quando se utilizou água de 3,3 dS m-1 com a fração de lixiviação de 10%, obtendo efeito deletério com o aumento da fração de lixiviação.The objective of present study was to evaluate the corn crop in respect to the production and biometry under drip irrigation system with saline waters at lysimeter station of drainage. The treatments consisted of two levels of water salinity (CEa - 1.2 and 3.3 dS m-1 and five leaching fractions (LF - 0, 5, 10, 15 and 20%, in a completely randomized experimental design (2 x 5 factorial. The experiment was conducted at the Department of Rural Technology of the UFRPE, Recife/PE. The productivity of hydrated and dried pulp and of weight of cob with and without husks, fresh and dry matter of the aerial parts, stem diameter and height of plant were evaluated. The productivity of hydrated pulp and the fresh and dry matter of the aerial parts presented high values when water of 3.3 dS m-1 was used with leaching fraction of 10%, obtaining decreasing effect with the increase of the leaching fraction.

 2. Variations in the FRA10AC1 Fragile Site and 15q21 Are Associated with Cerebrospinal Fluid Aβ1-42 Level.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qingqin S Li

  Full Text Available Proteolytic fragments of amyloid and post-translational modification of tau species in Cerebrospinal fluid (CSF as well as cerebral amyloid deposition are important biomarkers for Alzheimer's Disease. We conducted genome-wide association study to identify genetic factors influencing CSF biomarker level, cerebral amyloid deposition, and disease progression. The genome-wide association study was performed via a meta-analysis of two non-overlapping discovery sample sets to identify genetic variants other than APOE ε4 predictive of the CSF biomarker level (Aβ1-42, t-Tau, p-Tau181P, t-Tau:Aβ1-42 ratio, and p-Tau181P:Aβ1-42 ratio in patients enrolled in the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI study. Loci passing a genome-wide significance threshold of P < 5 x 10-8 were followed-up for replication in an independent sample set. We also performed joint meta-analysis of both discovery sample sets together with the replication sample set. In the discovery phase, we identified variants in FRA10AC1 associated with CSF Aβ1-42 level passing the genome-wide significance threshold (directly genotyped SNV rs10509663 PFE = 1.1 x 10-9, imputed SNV rs116953792 PFE = 3.5 x 10-10, rs116953792 (Pone-sided = 0.04 achieved replication. This association became stronger in the joint meta-analysis (directly genotyped SNV rs10509663 PFE = 1.7 x 10-9, imputed SNV rs116953792 PFE = 7.6 x 10-11. Additionally, we identified locus 15q21 (imputed SNV rs1503351 PFE = 4.0 x 10-8 associated with CSF Aβ1-42 level. No other variants passed the genome-wide significance threshold for other CSF biomarkers in either the discovery sample sets or joint analysis. Gene set enrichment analyses suggested that targeted genes mediated by miR-33, miR-146, and miR-193 were enriched in various GWAS analyses. This finding is particularly important because CSF biomarkers confer disease susceptibility and may be predictive of the likelihood of disease progression in Alzheimer

 3. Neurotoxins in the polar fraction of the seaweed Galaxaura marginata (Rhodophyta, Nemaliales Neurotoxinas na fração polar da alga marinha Galaxaura marginata (Rhodophyta, Nemaliales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique E. Rozas

  2008-06-01

  Full Text Available Neurotoxic activity of polar substances extracted from the red seaweed Galaxaura marginata was investigated in pharmacological assays, using seaweed collected at São Sebastião channel (45º25' W; 26º49' S in the northern coast of the State of São Paulo, Brazil. High concentration of the polar fraction (PF and PF filtered through a membrane (1000 Da intraperitoneally (IP injected in mice were lethal, inducing ataxia, disorientation, and severe muscle atonia prior to death. The same symptoms preceding death were described in mice and rat tested with neuroexcitatory amino acids (NEA, suggesting that some PF components cross the blood-brain barrier, the same as NEA. However, the HPLC and mass spectrometric analysis did not show the presence of the known neuroexcitatory amino acids, kainic acid, domoic acid and NMDA. We conclude that G. marginata possess substances with neurotoxic and lethal activities.A atividade neurotóxica das substâncias polares extraídas da alga vermelha Galaxaura marginata foi estudada por meio de ensaios farmacológicos, utilizando-se algas coletadas no canal de São Sebastião (45º25' W; 26º49' S, litoral norte do estado de São Paulo, Brasil. Altas concentrações da fração polar (PF e da PF filtrada em membrana de 1000 Da, injetadas intraperitonealmente em camundongos, foram letais. Induzindo os animais à ataxia, desorientação e severa atonia muscular prévias à morte. Sintomas similares foram descritos para camundongos e ratos testados com aminoácidos neuroexcitatórios (NEA, sugerindo que alguns dos componentes da PF atravessam a barreira Hematoencefálica, da mesma forma que os NEA. No entanto, a análise da PF no HPLC e no espectro de massa não mostraram a presença dos aminoácidos neuroexcitatórios conhecidos, ácido Caínico, acido Domóico e NMDA. Assim concluímos que G. marginata possui substâncias com atividade letal e neurotóxica, diferentes às antes, descritas.

 4. Truslen fra Rusland - en diskursanalyse

  OpenAIRE

  Marsling, Albert; Aastrup, Christopher

  2016-01-01

  Abstract This report is featuring a discourse analysis regarding the threat level concerning Russia. The overall topic will be analyzed with the following research question. Research question Which discourses about a Russian threat level is formulated in Center for Militære Studier’s publication ”The Ukraine Crisis and the End of the Post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU” and how can these be explained? This reports conclusions are primarily in regard to Cen...

 5. Fra erfaringsbaseret til evidensinformeret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2011-01-01

  I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes læringspro......I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes...

 6. Metastase i larynx fra colonadenokarcinom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dadkhah, Naser; Hahn, Christoffer

  2015-01-01

  Secondary neoplasms of the larynx are rare and account for 0.09-0,4% of all laryngeal tumours. Cutaneous melanomas are the preponderant primaries metastasizing to the larynx, followed by renal cell carcinomas, breast and lung carcinomas. Colonic adenocarcinoma metastases to the larynx are extremely...... rare. Tumours spreading to the larynx may be asymptomatic or may result in hoarseness, stridor or airway obstruction. Patients with metastasis of colonic adenocarcinoma to the larynx usually present with disseminated disease. We present a case of an isolated laryngeal metastasis from a colonic...... adenocarcinoma. The patient was treated with endoscopic surgery and radiation....

 7. Tvangsflytning fra plejehjem til plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2012-01-01

  to and the involvement of the participants in the relocation process”, “The actual practical relocation”, and “The new life – deprivations and benefits”. The article shows that a relocation of a nursing home and its residents and employees is a municipal, economically based decision with implications for both...

 8. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 9. Vidensvandring fra Portugal til Mozambique

  OpenAIRE

  Nielsen, Nicky; Bak, Christian; Schultz, Sidney; Holst Mathiesen, Nikolaj

  2013-01-01

  Maputo or Bust - an analysis of Portuguese migration to Mozambique Through hundreds of years, Europe and the western world has been the dominant force when referring to developments in science, technology and knowledge. The other parts of the world has been looking towards the west to gain inspiration from them, and highly educated workers and scientists has been drawn towards Europe and the western world, going there take full use of their skills, and to be a part of a community where the...

 10. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 11. Nyt fra videnskaberne 2 : Faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  Fald er et af de alvorligste sundhedsproblemer for ældre. Fysisk træning kan forebygge fald og spare samfund og individ for mange byrder (WHO, 2007) desværre deltager kun få i faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og fald...

 12. Fra frit til forceret valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Sune Troels

  2011-01-01

  I serviceloven er der etableret en økonomisk støtteordning, hvorefter hørehæmmede kan opnå tilskud til høreapparatsbehandling på en privat klinik som alternativ til offentlig behandling. En hørehæmmet kan således ikke blot frit vælge en privat klinik, men den hørehæmmede kan opnå et økonomisk...... incitament hertil, idet der som følge af tilskuddet ikke behøver være en egenbetaling ved at anvende det private alternativ. I artiklen analy-seres en mulig interessekonflikt ved ørelægers ejerskab af private klinikker til behandling for høretab. I artiklen analyseres endvidere, hvorvidt offentlig støtte til...

 13. Fra Bauhaus til San Ramon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  Jeg vil med mit paper vise, hvordan den arkitektoniske udvikling i de sidste 80-100 år skiftevis har fundet sted i henholdsvis Europa og USA – og jeg vil afslutningsvis se på helt aktuel forstadsudvikling i USA. Det gør jeg, fordi den danske og skandinaviske forstandsudvikling på mange områder fi...

 14. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  The starting point of this article is the concept of civil war in Giorgio Agamben’s Homo Sacer-series. In spite of its relative obscurity, Agamben insists that it is the fundamental political structure, which has characterized all of western history since Ancient Greece. As such it constitutes a ...

 15. Naturvidenskab - fra forskning til nyhed

  OpenAIRE

  Rasmussen, Jeannie Bøg; Corfixen, Natasja Lykke; List, Karoline Cecilie Knudsen; Thevapalan, Thenuga; Thorsted, Phillip Alexander; Kløvgaard, Ida; Hansen, Kasper Alexander Brauner; Rosenlund, Cecilie

  2015-01-01

  The composition of the gut microbiota is essential for a number of medical conditions and this area is currently undergoing a lot of research. In a publication in the journal Nature, Suez et al. (2014), describes the impact of the non-caloric artificial sweeteners saccharin, sucralose and aspartame on the blood glucose, the impact of saccharin on the gut microbiota and the adverse effects associated with the metabolic diseases, obesity and Diabetes mellitus. Products containing artificial swe...

 16. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  . Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den lille virksomhed vokse? Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i...... kvantitative termer. Vækst er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt...... forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Samtidig er der en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation...

 17. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... blodprøve i gestationsuge 9 sammenlignet med øvrige uger skyldes at PAPP-A´s diskriminationsevne er maksimal omkring gestationsuge 9. Detektion af Trisomi 18, 13 og triploidi: Tallene i parentes angiver detektionsraten efter inklusion af misdannelsesscanning i gestationsuge 18-19. Singleton (alle prøver...

 18. Determinação das frações protéicas e de carboidratos e taxas de degradação in vitro da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pereira Elzânia Sales

  2000-01-01

  Full Text Available O objetivo do presente estudo foi determinar o fracionamento e a cinética de degradação dos compostos nitrogenados e dos carboidratos da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão. Para determinação das frações nitrogenadas, foram analisados os compostos nitrogenados não-protéicos, nitrogênio solúvel e insolúvel em tampão borato-fosfato e nitrogênio protéico insolúvel em detergente neutro e em detergente ácido. As taxas de degradação das frações protéicas foram obtidas in vitro, a partir da incubação dos alimentos com proteases isoladas do meio ruminal. Para obtenção do fracionamento dos carboidratos, de acordo com o sistema Cornell, foram calculados os carboidratos totais, as suas frações C, B2 e os componentes solúveis em detergente neutro. Foram determinadas as frações potencialmente degradável (B2 e indegradável (C da fibra em detergente neutro, corrigida para cinzas e proteína, e as taxas de latência dinâmica, de degradação e de crescimento específico dos microrganismos, a partir da fração B2, além dos coeficientes de degradabilidade e do efeito de repleção ruminal da FDN dos alimentos. Valores de 71,01; 45,80; e 71,66% da fração B2 dos compostos nitrogenados foram encontrados para cana-de-açúcar, cama de frango e farelo de algodão, respectivamente. A cama de frango destacou-se pela maior fração B3 e C (23,57 e 10,11%. As taxas de degradação da fração B3 foram 0,03; 0,031; e 0,09 h-1 para cana-de-açúcar, cama de frango e farelo de algodão, respectivamente. A fração C dos carboidratos foi 22,74; 28,00; e 32,64% para os três alimentos, respectivamente. A cana-de-açúcar apresentou elevada fração de componentes solúveis (35,99%, porém mostrou baixa digestão da fração potencialmente degradável (3,41% h-1, a qual apresentou significativo efeito de repleção (6,6 h-1. Com estas técnicas, foi possível detectar que alimentos como cana-de-açúcar e cama de

 19. Soil phosphorus fractions in sandy soils amended with cattle manure for long periods Frações de fósforo em solos arenosos adubados com esterco por longos períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2009-06-01

  Full Text Available Phosphorus fractions were determined in soil samples from areas fertilized or not with farmyard cattle manure (FYM and in samples of FYM used in the semi-arid region of Paraiba state, Brazil. Soil samples were taken from the 0-20; 20-40 and 40-60 cm layers of 18 cultivated areas, which, according to interviews with farmers, had been treated with 12 to 20 t ha-1 FYM annually, for the past 2 to 40 years. Soil samples were also collected from four unfertilized pasture areas as controls. Phosphorus in the soil samples was sequentially extracted with water (Pw, resin (Pres, NaHCO3 (Pi bic and Po bic, NaOH (Pi hid and Po hid, H2SO4 (Pacid and, finally, by digestion with H2SO4/H2O2 (Presd. Nine FYM samples were extracted with water, resin, Mehlich-1, H2SO4, NaOH or digestion with H2SO4/H2O2, not sequentially, and the extracts analyzed for P. The sampled areas had homogeneous, sandy and P-deficient soils; increases in total soil P (Pt above the mean value of the control areas (up to 274 mg kg-1 in the 0-20 cm layer of the most P-enriched samples were therefore attributed to FYM applications, which was the only external P input in the region. Regression analysis was used to study the relationship between soil P fractions and Pt. The Pacid fraction, related to Ca-P forms, showed the greatest increases (p Frações de P foram quantificadas em amostras de solo obtidas em áreas não adubadas e adubadas com esterco bovino e em amostras do esterco utilizado na região agreste do estado da Paraíba, Brasil. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 e 40- 60 cm em 18 áreas agrícolas que, pelos históricos levantados junto aos agricultores, vinham recebendo entre 12 e 20 Mg ha-1 de esterco anualmente, por períodos variando entre 2 e 40 anos. Como controle, foram retiradas amostras de solo em quatro áreas sob pastagem sem histórico de adubação. O P nas amostras de solo foi sequencialmente extraído com água (Pw, resina (Pres, NaHCO3

 20. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.

 1. Volatile profile of the headspace fraction of "assa-peixe" (Vernonia sp. honeys Perfil dos compostos voláteis presentes na fração "headspace" de méis de assa-peixe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Carvalho Ribeiro

  2008-03-01

  Full Text Available The volatile compounds were isolated from the headspace fraction of "assa-peixe" honeys by adsorptive column chromatography, eluted with acetone and analysed by GC-FID and GC-MS. Volatile compounds were separated using a polar phase column. Low- and medium-boiling point volatile compounds predominated in the headspace. A large proportion of 3-penten-2-one (80.5 ± 13.9 µg.kg-1 and benzaldehyde (25.9 ± 4.2 µg.kg-1 was found in the headspace fraction, while 2-penten-1-ol, 3-hexenyl butanoate, octadecane and hexanoic acid (Os compostos voláteis da fração "Headspace" de méis de assa-peixe foram adsorvidos pela técnica de cromatografia de adsorção, eluídos com acetona e analisados através da CG/DIC e CG/EM usando coluna polar de sílica fundida. Os compostos voláteis de baixo e médio ponto de ebulição predominaram na fração "headspace". Foi achada uma grande proporção de 3-penten-2-ona (80,5 ± 13,9 µg.kg-1 e benzaldeído (25,9 ± 4,2 µg.kg-1, enquanto o 2-penten-1-ol, o hexanoato de 3-hexenila, o octadecano e o ácido hexanóico (<0,01 µg.kg-1 foram compostos minoritários. Um total de doze compostos voláteis foi identificado, sendo cinco descritos pela primeira vez no mel de assa-peixe. Destes cinco, a 3-penten-2-ona, o dodecano, o tridecano e o benzaldeído foram definitivamente identificados na fração "headspace" dos méis de assa-peixe brasileiro.

 2. Fracionamento a seco da farinha de aveia e modificação química da fração rica em amido Dry fractionation of oatmeal and chemical modification of starch rich fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Daniel

  2006-12-01

  Full Text Available O estudo teve por objetivo obter frações de farinha de aveia enriquecidas em amido e em fibras pelo fracionamento a seco e modificar quimicamente (fosfatação o amido da fração rica neste constituinte, avaliando suas propriedades funcionais. O fracionamento foi efetuado utilizando-se as granulometrias > 300, 212-300, 150-212, e 300 µm e 212-300 µm foram semelhantes, com aumento de aproximadamente 1,5 e 2,7 vezes nos teores de proteína e fibra, e redução de 0,5-0,6 vezes no teor de amido, quando comparadas à farinha integral. As frações 212-150 µm e The objective of this study was to obtain starch and fiber enriched oatmeal fractions through sieving, chemically modifying (phosphorylation the starch enriched fraction, and evaluating its functional properties. Fractionation was performed using > 300, 212-300, 150-212, and 300 µm and 212-300 µm were similar and had increased protein and fiber content (1.5 and 2.7 fold, but reduced starch content (0.5-0.6 fold when compared to whole oatmeal. Fractions 212-150 µm and < 150 µm were similar and had the highest starch content (around 70%. The starch-rich fraction < 150 µm that had the highest yield during sieving (35.5% was phosphorylated with sodium tripolyphosphate at 150-155 °C for 20 and 40 min, yielding 0.39 and 0.32% phosphorus bound, respectively. Cold water binding capacity increased (1.9-3.3 fold, while syneresis at 5 °C or after freezing/thawing was significantly reduced (6-20 and 5-6 fold, respectively in phosphorylated starch fraction when compared to the native starch fraction. Phosphorylation reduced the increase of pasta opacity during storage at 5 °C, which indicates a lower retrogradation tendency. Thus, oatmeal sieving yielded fractions either enriched in fiber and protein or enriched in starch. Moreover, phosphorylation of the starch-rich fraction improved their functional properties, which may increase the potential applicability and economic value of this

 3. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  OpenAIRE

  W. J. O. Souza; W. J. Melo

  2000-01-01

  Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP), um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P), plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P), plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So), plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So) e plantio direto...

 4. Óxidos de ferro das frações areia e silte de um Nitossolo desenvolvido de basalto Iron oxides of sand and silt fractions in a Nitossolo developed from basalt

  OpenAIRE

  FERREIRA, B.A; J. D. Fabris; D. P. SANTANA; N. Curi

  2003-01-01

  Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basalto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' O), na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram submetidas à separação magnética e a ataques químicos seletivos com NaOH 5 mol L-1 e com uma mistura ditionito-citrato-bicarbonato, com o objetivo de ...

 5. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae) Antiproliferative activity of extracts and fractions from Virola sebifera Aubl. leaves (Myristicaceae)

  OpenAIRE

  Carina Denny; Marcela E. Zacharias; Luciana K. Kohn; Mary Ann Foglio; João Ernesto de Carvalho

  2007-01-01

  As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae) são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração or...

 6. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  OpenAIRE

  D.C.M. Müller; N.L. Pippi; P.C. Basso; L.V. Teixeira; A.G. Sprada; D.L. Graça; S.T.A Lopes

  2013-01-01

  Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO) por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O ...

 7. Carbono, matéria orgânica leve e frações oxidáveis do carbono orgânico sob sistemas de aléias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de carbono orgânico (COT do solo, matéria orgânica leve (MOL em água e as frações oxidáveis do COT em uma área de cultivo de milho em aléias de Flemingia macrophylla submetida a diferentes manejos de sua parte aérea. A área de estudo está localizada na “Fazendinha Agroecológica”, no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. O desenho experimental foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 8 repetições, consistindo dos seguintes tratamentos: testemunha (cultivo de milho com ausência de aléias; cultivo de milho em sistema de aléias com poda de 0,6 m de altura e cultivo de milho em sistema de aléias sem poda. Em cada uma das áreas foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-5 cm. A presença de aléias, bem como, as podas realizadas em Flemingia macrophylla na área que essa encontrava-se associada ao cultivo de milho não alterou o teor de COT do solo. No entanto, a utilização dos caules e das folhas como adubo verde oriunda do tratamento onde se realizou a poda da parte aérea das aléias de Flemingia macrophylla, proporcionou ao solo aumento dos teores de MOL, Conteúdo de C da MOL e da fração F1.

 8. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.

 9. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato etanólico bruto e frações orgânicas obtidas a partir da casca do caule da espécie Guettarda uruguensis Cham, & Scthdl, (Rubiaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Flávia Schvabe Duarte

  2014-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano do extrato bruto e frações obtidas das cascas do caule da espécie Guettarda uruguensis, Os ensaios antioxidantes indicaram alto potencial antioxidante, No ensaio de redução de fosfomolibdênio, a fração acetato de etila apresentou atividade antioxidante de 41,67% em relação ao padrão de ácido ascórbico e superou em 35,21% a atividade do padrão rutina, No ensaio de redução do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, a fração acetato de etila apresentou um IC50 de 10,91 µg mL-1, valor próximo ao do ácido ascórbico (IC50 = 4,78 µg mL-1 e da rutina (IC50 = 6,62 µg mL-1, Pelo ensaio de TBA (acido tiobabitúrico o extrato bruto (IA = 71,48% e a fração hexano (IA = 47,85% apresentaram índices superiores ao controle de BHT (butil hidroxi tolueno (IA = 42,66, Através do ensaio de microdiluição em placas, foi observado que o extrato bruto e frações apresentaram atividade antimicrobiana, O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, cumarinas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos saponínicos, taninos e aminogrupos.

 10. Mineralogia e cristalografia da fração argila de horizontes coesos de solos nos tabuleiros costeiros Crystallography and mineralogy of the clay fraction of hardsetting horizons in soils of coastal tablelands in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neyde Fabíola Balarezo Giarola

  2009-02-01

  Full Text Available A coesão de horizontes de solos do Brasil vem sendo associada, principalmente, a fatores físicos e químicos inter-relacionados, mas a influência das propriedades mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila também foi aventada por alguns pesquisadores. Neste trabalho, testou-se a hipótese de que a fração argila de horizontes coesos de solos do Sedimento Barreiras da faixa dos Tabuleiros Costeiros é dominantemente caulinítica e apresenta elevado grau de cristalinidade e ordenamento, o que pode favorecer o ajuste face a face dos cristais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila de horizontes coesos provenientes de solos de sedimentos do Grupo Barreiras e uma possível contribuição para a ocorrência do caráter coeso. Para isso, foram analisados cinco horizontes coesos e um não-coeso de solos distribuídos ao longo da faixa dos Tabuleiros Costeiros. Também foi incluída, como referência, uma caulinita com elevado grau de cristalinidade. Todos os perfis foram analisados para classificação taxonômica e localização dos horizontes de interesse. Nas amostras dos horizontes selecionados, foram removidos a matéria orgânica e os óxidos. Após a dispersão de partículas, a fração argila foi individualizada, tratada e analisada por difração de raios X (DRX para determinar os minerais e o grau de ordem/desordem estrutural, segundo o Método Especialista de Plançon & Zacharie (1990. Todos os horizontes coesos apresentaram caulinitas com grau de ordenamento estrutural similar ao do horizonte não-coeso e inferior à caulinita de referência, o que não permitiu associar o empacotamento da fração argila com a manifestação do caráter coeso nos horizontes estudados, a partir das avalioações obtidas pelo método utilizado.The cohesion of hardsetting horizons of Brazilian soils has been mainly associated to inter

 11. Óxidos de ferro das frações areia e silte de um Nitossolo desenvolvido de basalto Iron oxides of sand and silt fractions in a Nitossolo developed from basalt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. A. Ferreira

  2003-06-01

  Full Text Available Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basalto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' O, na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram submetidas à separação magnética e a ataques químicos seletivos com NaOH 5 mol L-1 e com uma mistura ditionito-citrato-bicarbonato, com o objetivo de identificar os principais óxidos de ferro magnéticos e suas associações mineralógicas. Maghemita (fórmula ideal, gFe2O3 foi o único mineral magnético identificado nas frações areia e silte; não foi encontrada evidência de ocorrência de magnetita nessas frações. Os resultados Mössbauer apenas sugerem a co-existência de mais de um tipo cristaloquímico de maghemita, na fração areia, embora não sejam claramente separáveis dos espectros Mössbauer obtidos sem campo magnético aplicado. A fase magnética mais rica em Al tem fórmula média, deduzida de resultados de microssondagem eletrônica, Fe2,36(23+ Al0,24(23+ Ti0,06(34+ Ä0,341(1 O4 (Ä = vacância catiônica. A ilmenita férrica detectada de dados Mössbauer na porção magnética da fração silte corresponde a uma solução sólida xFe2+Ti4+O3(1-xFe2(3+O3, com x » 0,83. São discutidas algumas dificuldades e alternativas de interpretação dos resultados Mössbauer, como os do presente caso, em que ocorrem contribuições espectrais simultâneas de hematita e maghemita.The iron oxide mineralogy of sand, silt and clay fractions was studied in five soil materials. Samples were collected from a pedon of a Red Nitossolo (Brazilian Soil Classification; related to an Alfisol in US Soil Taxonomy developing on a tholeiitic basalt, near the town Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' W in the region of Triângulo Mineiro, state of Minas Gerais, Brazil. Portions

 12. Adsorção de fósforo em frações argila na presença de ácido fúlvico Phosphorus adsorption by clay fractions in the presence of fulvic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2010-10-01

  Full Text Available Os ácidos orgânicos podem ser adsorvidos aos coloides do solo, favorecendo maior disponibilidade de P às plantas. Por meio de isotermas, avaliou-se a influência de ácido fúlvico (AF sobre a adsorção de P na fração argila de dois Latossolos Vermelhos (LVdf e LVd, caulinita natural pouco cristalizada (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. As isotermas de adsorção de P ajustadas pelo modelo de Langmuir na presença de AF foram adequadas somente para a região de baixa concentração de P. De maneira geral, a presença de AF incubado nas frações argila estudadas foi capaz de reduzir a adsorção de P. Na fração argila do LVdf, a adsorção de P em baixas e altas concentrações desse nutriente teve pequena influência da sequência de incubação de P com AF, enquanto para a fração argila do LVd as sequências de incubação com P e AF influenciaram a adsorção de P. A redução da adsorção de P sobre a fração argila da KGa2 em baixas concentrações de P nas isotermas não dependeu da sequência de incubação de P e AF, e sim da presença do AF. Na região de altas concentrações de P, a sequência de incubação de P e AF influenciou a adsorção desse elemento. A adsorção de P sobre Gt foi dependente da sequência de incubação com AF, e a incubação prévia do AF promoveu redução da adsorção de P. A sequência de incubação do P e AF na Hm influenciou a adsorção de P quando em baixas e altas concentrações nas isotermas. Os menores valores de adsorção de P ocorreram com a incubação de P juntamente ao AF ou incubação de AF precedida da do P.Organic acids can be adsorbed onto soil colloids, increasing the P availability to plants. Isotherms were used to evaluate the influence of fulvic acid (FA on P adsorption in the clay fraction of two Rhodic Ferralsols (LVdf and (LVd, poor crystallized natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm. The P adsorption isotherms adjusted to the

 13. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Bayer

  2000-03-01

  Full Text Available A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS, determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR, é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área do sinal, estimada pela aproximação intensidade do sinal (I, em cm, multiplicada pela sua largura de linha ao quadrado (∆H², em Gauss. Os parâmetros espectrais I e ∆H foram obtidos em espectros de EPR com e sem interferência da fração mineral. No Podzólico Vermelho-Amarelo e no Podzólico Vermelho-Escuro, foram detectados dois sinais de radicais livres, um com um valor g 2,004 e largura de linha de 5-6 G, típico de radicais livres semiquinona, outro com um valor g 2,000 e largura de linha de 2-3 G, associado à fração mineral, especificamente ao quartzo (SiO2, como confirmado posteriormente por análise de amostra purificada. Nestes solos, a interferência da fração mineral na obtenção dos parâmetros I e ∆H resultou num erro na estimativa da CRLS de -7 a +488%, comparativamente às quantificações realizadas a partir dos espectros sem interferência da fração mineral. No Latossolo Roxo, os altos teores de Fe3+ não permitiram detectar os sinais dos radicais livres semiquinona por causa da sobreposição dos sinais do metal. A eliminação da interferência da fração mineral demonstrou ser um pré-requisito fundamental no estudo da matéria orgânica por EPR em agregados organominerais, para a qual são sugeridos alguns procedimentos alternativos.

 14. Solos sob vegetação de restinga na Ilha do Cardoso (SP: II - Mineralogia das frações silte e argila Soils under restinga vegetation on the Cardoso Island (SP: II - Mineralogy of silt and clay fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Haenel Gomes

  2007-12-01

  Full Text Available A vegetação de restinga é uma formação típica que ocorre na costa brasileira em materiais de origem quartzosa e pobres em nutrientes. Os solos que ocorrem nesses ambientes são principalmente Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos, com incipiente processo de podzolização. A podzolização é freqüentemente estudada em regiões de clima frio, sendo escassos os estudos mineralógicos de Espodossolos em clima tropical e material de origem quartzoso. Neste trabalho foram estudados solos sob vegetação de restinga na Ilha do Cardoso-SP, com o objetivo de identificar a assembléia mineralógica da fração silte e argila deles, no intuito de dar subsídios para melhor entendimento de sua gênese. Os principais minerais encontrados na fração argila foram quartzo e caulinita e, na fração silte, feldspato e quartzo. Isso indica que nesses solos a assembléia mineralógica é relativamente mais intemperizada do que os Espodossolos encontrados sob clima mais frio, e mesmo em relação a outros solos estudados no litoral brasileiro, devido ao próprio material de origem, pobre em minerais primários intemperizáveis, e à migração de complexos organometálicos insaturados, o que aumenta seu poder de dissolução. Em alguns horizontes (2Cgj foram identificadas esmectitas, as quais podem ser herdadas ou neoformadas, e sua gênese é dissociada da podzolização.Restinga is a typical vegetation on quartzitic, sandy, nutrient-poor parent materials along the Brazilian coast.. Podzolization is the main pedogenic process in restinga soils and Spodosols and Quartzipsamments with incipient podzolization are the most common soils. Podzolization is frequently studied in cold climate regions, while mineralogical studies of Spodosols in tropical climate on quartzitic parent material are scant. In this work, soils under restinga vegetation on the Ilha do Cardoso-SP, Brazil were studied to identify the mineralogical assembly of silt and clay fractions

 15. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. O. Souza

  2000-12-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP, um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P, plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P, plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So, plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So e plantio direto de milho com uso de Mucuna aterrina (mucuna-preta, Cajanus cajan (feijão guandu e Crotalaria juncea no inverno (D-Mi-Mu, D-Mi-Gu e D-Mi-Cr, em delineamento de blocos ao acaso e parcelas subdivididas. Após 60 dias da emergência das plântulas, coletaram-se amostras de solo (0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e planta. Nas amostras de terra, avaliaram-se os teores de N total, N-NH4+, N-NO3-, N biomassa microbiana (N-B, N potencialmente mineralizável (NPM, N total nas frações: matérias húmicas (MH, solúvel em água (FSA, ácido fúlvico (AF, ácido húmico (AH e humina (HN com dados expressos em base de TFSE. Nas folhas, determinaram-se os teores de N total, e nas plantas de adubo verde (semeadas após a colheita do milho, mediram-se a produção de matéria seca (MS. Observaram-se valores maiores de NPM na camada de 0-0,05 m e nos tratamentos com plantio direto, envolvendo ou não rotação de culturas ou adubação verde, com a FSA se comportando de modo semelhante. O sistema de cultivo convencional, envolvendo ou não rotação de culturas, proporcionou maiores valores de N mineral na camada de 0,05-0,10 m, em razão da presença de maiores valores de N-nítrico. O cultivo convencional acelerou o processo de mineralização do N, enquanto a maior adição de matéria orgânica pela cultura de inverno no sistema de plantio direto promoveu incremento da fração potencialmente mineralizável do N no solo.

 16. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados com alfacen americana Organic fertilizer effects upon carbon fractions from soils cultivated with iceberg lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilene Carvalho Santos Marchi

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliou-se, neste estudo, o efeito da aplicação de adubos orgânicos, minerais e calagem, nas frações húmica, fúlvica e nos teores de carbono orgânico de um Latossolo Vermelho e de um Cambissolo, cultivados com alface (americana. O experimento, realizado no Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, foi constituído de cinco doses de material húmico (0, 20, 40, 100 e 200 L ha-1, três tipos de adubação (composto orgânico, esterco de aves e mineral e calagem (com e sem uso de calcário, em cinco repetições. No Cambissolo, a calagem contribuiu para a diminuição do teor de C orgânico nas áreas adubadas com fertilizante mineral e composto, e aumentou o armazenamento de C no solo adubado com esterco de aves. Em relação à adubação mineral, o uso de adubo orgânico aumentou os teores de C-fração ácido húmico e a relação C-húmico/fúlvico. No Latossolo, independente do tipo de adubação, o uso da calagem propiciou o armazenamento no solo de mais C do que o observado na área sem correção da acidez. Os efeitos da calagem e das fontes de nutrientes variaram em função da fração orgânica analisada ou das relações entre seus teores de carbono.This study evaluated the effects of organic and mineral fertilizers and liming, on humic, fulvic, and organic carbon fractions of an Inceptisol and an Oxisol grown with lettuce. The experiment was carried out at the Soil Science Department of Federal University of Lavras, Minas Gerais state, Brazil. It was performed with 5 levels of soil conditioner (0, 20, 40, 100, 200 L ha-1, 3 fertilizers (organic compost, chicken manure and mineral, and liming (present or absent using five replications. In the Inceptisol essay, the liming contributed to a decrease in the organic-C content in the mineral and compost fertilized plots, and increased C-accumulation in the treatments under chicken manure. The organic fertilizer increased the content of C-humic acid and the

 17. Antibiotic-resistant bacteria inhibited by extracts and fractions from Brazilian marine sponges Bactérias resistentes a antibióticos inibidas por extratos e frações de esponjas marinhas do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Palloma R. Marinho

  2010-05-01

  de Cinachyrella sp. e Petromica citrina apresentaram um amplo espectro de ação sobre estirpes bacterianas resistentes, tais como, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativos e Enterococcus faecalis. O extrato aquoso de P. citrina foi fracionado e a fração aquosa apresentou atividade inibitória sobre estirpes de Staphylococcus. Esta fração, na concentração do CMI (16 µg/mL, demonstrou efeito bactericida sobre células de S. aureus na fase exponencial de crescimento. O mecanismo de ação da fração ainda não foi elucidado, mas nós observamos que esta afeta a síntese protéica de Staphylococcus. Nossos resultados demonstraram pela primeira vez que Petromica citrina é uma fonte potencial de novas drogas para o tratamento de infecções causadas por bactérias resistentes.

 18. Composição elementar e caracterização da fração lipídica de seis cultivares de caupi Biochemical composition and characterization of lipid fraction of six cowpea cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando E. R. Castellón

  2003-04-01

  Full Text Available A composição bioquímica elementar de sementes de seis cultivares de feijão de corda (Vigna unguiculata foi determinada e a fração lipídica de cada cultivar, caracterizada. Os resultados sugerem que todas as farinhas de semente compartilham composição bioquímica similar, embora as cultivares Br-14 e CE-315 difiram das Br-9 e Br-17 no teor de umidade. As frações lipídicas purificadas foram caracterizadas quanto ao teor e tipos de ácidos graxos presentes. A cultivar Br-17 possui alto conteúdo de ácido palmítico (58,2% e o menor conteúdo de ácido linoléico (6,4% enquanto a Vita 7 apresenta alto conteúdo de ácido linoléico (21,8% e relativamente baixo conteúdo de ácido palmítico (41% em uma base comparativa. Os ácidos graxos pentacosanóico e eicosanóico representam a fração lipídica menor e o primeiro não ocorre em CE-315. Os resultados sugerem que diferentes cultivares obtidas por melhoramento genético podem apresentar diferenças quantitativas e qualitativas na composição bioquímica; assim, diferenças na capacidade germinativa, resistência a predadores no campo de plantio e no armazenamento, poderiam estar relacionadas à inibição ou estímulo da expressão de genes codificadores da síntese de moléculas relevantes, que refletem diferenças de composição, como demonstrado neste trabalho.The biochemical composition of the seeds of six bean - Vigna unguiculata (Walp cultivars was determined and the lipid fraction of each of these cultivars was characterized. The results suggest that all analyzed seed flours share similar biochemical composition, although the cultivars Br-14 and CE-315 differ in relation to Br-9 and Br-17 in water content. The purified fatty acid fractions were characterized according to their lipid content. The cultivar Br-17 possesses high content of palmitic acid (58.2% and low content of linoleic acid (6.4% while Vita 7 possesses high contents of linoleic acid (21.8% and relatively low

 19. Frações de zinco em solo arenoso e suas relações com disponibilidade para Cynodon spp cv. Tifton-85 Zinc fractions in a sandy soil and its relations with availability to Cynodon spp cv. Tifton-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M. André

  2003-06-01

  Full Text Available Para avaliar um esquema de fracionamento de zinco em Argissolo arenoso e suas relações com a disponibilidade de Zn para Cynodon spp cv. Tifton-85, realizou-se um experimento em casa de vegetação, em esquema fatorial 5 x 2 x 2 (5 doses de Zn, 2 doses de calcário e 2 épocas de amostragem, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. As doses de Zn foram de 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mg dm-3; metade dos vasos não recebeu calagem (V = 42 % e metade recebeu a calagem com vistas em elevar o índice de saturação por bases a 70 %. As épocas de amostragem foram 30 e 150 dias após aplicação de Zn, respectivamente, antes do plantio e depois do 3º corte de Tifton-85. A aplicação de Zn resultou em aumento significativo do elemento nas frações: trocável, óxidos de Mn, matéria orgânica e óxidos de Fe. O Zn ligado aos óxidos de Mn aumentou significativamente com a calagem. Após 150 dias de experimentação, houve diminuição do Zn trocável, ligado aos óxidos de Mn, à matéria orgânica e aos óxidos de Fe, e aumento na fração residual. A distribuição de Zn nas frações do solo foi: residual > óxidos de Fe > óxidos de Mn > trocável > matéria orgânica. As relações entre as características estudadas mostraram que tanto o Zn-DTPA quanto o Zn trocável, ligado à M.O. e aos óxidos de Mn, foram eficientes para representar o Zn absorvido pela planta.To evaluate a fractionation scheme for Zn in a sandy soil (Ultisol and its relation with Zn availability for Cynodon spp cv. Tifton-85, an experiment was carried out in greenhouse, with a factorial scheme (5 doses of zinc, 2 doses of lime and 2 times of sampling, in a completely randomized block design, with three replications. The doses of Zn were: 0; 2.5; 5.0; 7.5 and 10 mg dm-3; half of the pots did not received liming (V = 42% and, in the other half, liming was done to increase the base saturation index to 70%. The sampling times were 30 and 150 days after Zn

 20. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L. armazenadas em diferentes períodos Estimate of the carbohydrate fractions of the coffee hulls and dehydrated pulp of coffee (Coffea arabica L. stored for different period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adauto Ferreira Barcelos

  2001-10-01

  Full Text Available O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor das frações A e B1 e redução nas frações B2 e C, à medida que se aumentou o tempo de armazenamento. A cultivar Catuaí, apresentou maior valor para a fração A, comparada a Rubi e Mundo Novo. Essa diferença chegou a 28%, em relação a Mundo Novo. A fração B1 foi maior nas cultivares Catuaí e Rubi, comparada a Mundo Novo. A cultivar Mundo Novo apresentou maior valor para a fração B2 comparada às cultivares Catuaí e Rubi. Não foi encontrada diferença significativa entre as cultivares na fração C. A casca de café apresentou maior valor para as frações A e B1 e menor para a fração B2 comparada à polpa desidratada, ao passo que a fração C foi maior na polpa em comparação à casca de café. O armazenamento por doze meses alterou a proporção dos carboidratos, reduzindo as frações de degradabilidade lenta e não degradável, em detrimento da fração de degradabilidade rápida. A casca e polpa são materiais com alta proporção de carboidratos indisponíveis, o que pode limitar a sua utilização em grandes quantidades para os ruminantes.The coffee hull and pulp dehydrated carbohydrate fractions A, B1, B2 and C, were evaluated according to the CNCPS. Three coffee cultivars were evaluated: Catuaí, Rubi and Mundo Novo. Pulp was obtained by moist pulping in a mechanical pulper and dried in the sun adjusted to 13% moisture. Materials were stored in raffia bags in environment free of moisture and well ventilated. Samplings

 1. Relação entre atividade de plasmina e frações de caseína durante o armazenamento do leite longa vida Relationship between plasmin activity and casein fractions during storage of UHT milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Humberto Corassin

  2013-03-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo correlacionar a atividade da plasmina e as concentrações de frações de caseína no leite longa vida (UAT produzido em usina de beneficiamento do Estado de São Paulo. O leite cru foi submetido à pasteurização (72-76 ºC, 15-20 segundos, seguida da esterilização por processo de injeção direta de vapor (132-136 ºC, 34 segundos, sendo homogeneizado e envasado assepticamente em embalagens cartonadas. Quatro lotes de UAT foram analisados para atividade de plasmina e frações de caseína após 10, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A atividade de plasmina no leite longa vida aumentou durante o armazenamento, correlacionando-se negativamente com a concentração de αs1-caseína. A atividade da plasmina apresenta resistência à esterilização do leite pelo processo UAT e aumenta a proteólise do leite longa vida como consequência da degradação da αs1-caseína.The objective of this study was to correlate the plasmin activity and the concentrations of casein fractions in ultra-high-temperature (UHT milk manufactured in a dairy plant in the State of Sao Paulo, Brazil. Raw milk was pasteurized (72-76 ºC, 15-20 seconds, followed by direct steam injection into the milk (132-136 ºC, 34 seconds, then homogenized and aseptically packaged into cartons. Four replicates of the UHT milk were analyzed for the plasmin activity and casein fractions after 10, 30, 60, 90 and 120 days of storage. Plasmin activity significantly increased in the UHT milk during storage and was negatively correlated with the concentration of αs1-casein. Plasmin is resistant to milk sterilization by the UHT process, and increases proteolysis of the UHT milk as a consequence of αs1-casein degradation.

 2. Avaliação do perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ivan G.

  1998-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar o perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída. MÉTODOS: Estudo prospectivo em 40 pacientes com fração de ejeção média ao ecocardiograma de 32,5±2,1%, obtida pela análise do Holter de 24h, do balanço autonômico cardíaco, determinado por índices de variabilidade da freqüência cardíaca (rMSSD e pNN50, do eletrocardiograma (ECG de alta resolução (ECGAR e do grau de dispersão da repolarização ventricular determinado no ECG de superfície. Por regressão logística determinaram-se, a partir dos resultados, os preditores de risco para morte cardíaca e morte súbita. RESULTADOS: Observou-se na população envolvida uma elevada incidência de ectopias ventriculares isoladas, pareadas e de surtos não sustentados de taquicardia ventricular. Pela análise do balanço autonômico notou-se depressão da atividade vagal cardíaca em mais da metade dos pacientes, sendo que apenas 30% apresentaram ECGAR positivo. O grau de dispersão temporal da repolarização ventricular variou de 20 a 100ms. A presença de >30 extra-sístoles isoladas por hora e de taquicardia ventricular não sustentada ao Holter foram os preditores de risco com valores mais elevados para a morte cardíaca e morte súbita, com uma razão de risco respectiva de 1,9 e 3,2 (p= 0,01 e 0,000. CONCLUSÃO: Foram observadas importantes alterações no comportamento elétrico e autonômico cardíaco, constituindo-se fatores de risco para a ocorrência de eventos arrítmicos graves ou fatais.

 3. Antidepressant effects of total tertiary alkaloid fraction of Cissampelos sympodialis Eichler in rodents Efeitos antidepressivos da fração de alcalóides terciários totais de Cissampelos sympodialis Eichler em roedores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sueli Mendonça-Netto

  2008-06-01

  Full Text Available The purpose of the present study was to evaluate the effects of total tertiary alkaloid fraction (TTAF of Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae on two animal models of depression: a forced swim test and b reserpine test. Treatment of mice with TTAF (12.5 mg/kg reduced the total immobility time. It also reversed the reserpine-induced hypothermia, demonstrating an antidepressant effect in both models. Additionally, TTAF treatment did not modify the ambulation and rearing evaluated in open field test in order to investigate if the immobility time reduction found in the forced swimming test was caused by locomotive activity stimulation. Since warifteine is one of the main alkaloids present in the TTAF of C. sympodialis, and it has inhibitory activity of the phosphodiesterase enzyme, it may be responsible by the antidepressant effect found in the fraction studied.A proposta deste trabalho foi de avaliar os efeitos da fração de alcalóides terciários totais (TTAF de Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae em dois modelos animais de depressão: a teste do nado forçado e b teste da reserpina. O tratamento de camundongos com TTAF (12,5 mg/kg reduziu o tempo total de imobilidade dos animais. Também reverteu a hipotermia induzida por reserpina, demonstrando um efeito antidepressivo nos dois modelos. Adicionalmente, o tratamento com TTAF não modificou a ambulação e o comportamento de levantar das patas dianteiras dos animais avaliados no teste do campo aberto, realizado no intuito de investigar se a redução no tempo de imobilidade apresentada no teste do nado forçado foi causada por estimulação na atividade locomotora. Como a warifteína é um dos principais alcalóides presente na TTAF da C. sympodialis, e tem atividade inibidora da enzima fosfodiesterase, ela pode ser responsável pelo efeito antidepressivo observado na fração estudada.

 4. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae Antiproliferative activity of extracts and fractions from Virola sebifera Aubl. leaves (Myristicaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Denny

  2007-12-01

  Full Text Available As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração orgânica, obtidos das folhas de Virola sebifera. O extrato bruto diclorometânico (EBD foi considerado o mais ativo, com seletividade principalmente para a linhagem de pulmão (NCI-460 - IC50: 4,46 µg/mL e para a fração orgânica (FO obtida por extração ácido-base - IC50; 6,91 µg/mL. A atividade observada possivelmente pode ser atribuída a alcalóides ou compostos nitrogenados que foram evidenciados pelo corante Dragendorff. Assim, a purificação da FO será necessária a fim de comprovar a presença de compostos nitrogenados, através de isolamento e determinação estrutural, bem como a participação desses compostos na atividade antiproliferativa observada.Barks of Virola sebifera (Myristicaceae used by Amazonian Indian communities in hallucinogenic snuff preparations have yielded dimethyltryptamine and derivatives. Considering the importance of the alkaloids isolated from plants for the development of chemotherapy, and the presence of these compounds in several Virola species, the scope of this work was to evaluate the antiproliferative activity of the extracts and the organic fraction from Virola sebifera leaves. The crude dichloromethane extract was the most active with selectivity for lung line (NCI-460 - IC50: 4.46 µg/mL, as well as the organic fraction (OF - IC50: 6.91 µg/mL. The observed activity could probably be attributed to alkaloids or nitrogen compounds that were evidenced by the Dragendorff reagent. However, the

 5. In situ dry matter and fiber fraction degradability of the Mineirão stylos=Degradabilidade in situ da matéria seca e fração fibrosa do estilosantes Mineirão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Domingas Cruvinel Batista de Siqueira

  2012-04-01

  Full Text Available This research evaluated, using the in situ technique, the dry matter and fiber fraction degradability of the Mineirão stylo (Stylozanthes guianensis. The nylon bag method was used for the degradability assay, with two incubations in rumen-cannulated adult female cows. In each incubation, 25 samples of 7.0 g each were used. The samples were collected at 0, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72 and 96 hours. The experiment was conducted according to a randomized blocks design and data were submitted to analysis of variance. The maximum effective degradability was obtained in the 2% passage rate. For the 5% passage rate the Mineirão stylo showed effective degradation of 75.70% for dry matter, 59.01% for neutral detergent fiber and 76.81% for acid detergent fiber. The digestibility achieved by the dry matter and fibrous fraction from Mineirão was considered high. These results, coupled with the low lag time found reveal the forage potential of the cultivar.Neste trabalho avaliou-se, por meio da técnica in situ, a degradabilidade da matéria seca e da fração fibrosa da leguminosa estilosantes Mineirão (Stylozanthes guianensis, leguminosa nativa do Cerrado brasileiro. Para o ensaio da degradabilidade, usou-se o método dos sacos de náilon, com duas incubações em fêmea bovina adulta canulada no rúmen. Em cada incubação, foram utilizadas 25 amostras de 7,0 g cada. As amostras foram retiradas nos tempos 0, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72 e 96h. O experimento foi conduzido segundo o delineamento de blocos ao acaso e os dados submetidos à analise de variância. As máximas degradabilidades efetivas foram atingidas na taxa de passagem 2%. Para a taxa de passagem de 5%, o estilosantes Mineirão apresentou degradabilidade efetiva de 75,70% para a matéria seca, 59,01% para a fibra em detergente neutro e 76,81% para a fibra em detergente ácido. A digestibilidade alcançada tanto pela matéria seca quanto pela fração fibrosa estilosantes Mineirão foi considerada

 6. Controle autonômico do coração e fração de ejeção na fase crônica do acidente vascular encefálico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suenimeire Vieira

  2014-12-01

  Full Text Available Introdução: Sujeitos acometidos por acidente vascular encefálico (AVE podem apresentar alterações na estrutura e função do coração e na modulação autonômica. Objetivo: Verificar função autonômica e cardíaca sistólica em homens após AVE, e se estas variáveis estão associadas. Métodos: Foram avaliados oito homens, com idade entre 55 e 65 anos, acometidos por lesão cerebrovascular há pelo menos seis meses e todos com hemiparesia. Foram realizadas as seguintes avaliações: 1 Ecocardiografia, para avaliar a função cardíaca sistólica. 2 Registro da frequência cardíaca (FC e dos intervalos R-R (IRR, batimento a batimento, para avaliação do controle neural do coração. Esses dados foram analisados no domínio da frequência, por meio das análises dos seguintes componentes espectrais: alta frequência; baixa frequência e a razão BF/AF. Foi aplicado o teste de correlação de Pearson (p ≤ 0,05. Resultados: Características demográficas, antropométricas e fisiológicas: Idade = 58,62 ± 2,88 anos; IMC = 27,41 ± 5,33 kg/m2 ; BF = 61,78 ± 26,79 (un; AF = 38,23 ± 26,79 (un; BF/AF = 3,41 ± 3,38; FE = 0,65 ± 0,04. Não houve correlação estatisticamente significativa entre os índices espectrais BF e AF com fração de ejeção e a presença de fatores de risco para AVE. Conclusão: No presente estudo, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo encontra-se normal e o controle neural do coração pode estar normal ou não, mesmo na presença de fatores de risco para o AVE.

 7. Determinação das frações protéicas e de carboidratos e taxas de degradação in vitro da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão

  OpenAIRE

  Pereira Elzânia Sales; Queiroz Augusto César de; Paulino Mario Fonseca; Cecon Paulo Roberto; Valadares Filho Sebastião de Campos; Miranda Lídia Ferreira; Fernandes Alberto Magno; Cabral Luciano da Silva

  2000-01-01

  O objetivo do presente estudo foi determinar o fracionamento e a cinética de degradação dos compostos nitrogenados e dos carboidratos da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão. Para determinação das frações nitrogenadas, foram analisados os compostos nitrogenados não-protéicos, nitrogênio solúvel e insolúvel em tampão borato-fosfato e nitrogênio protéico insolúvel em detergente neutro e em detergente ácido. As taxas de degradação das frações protéicas foram obtidas in vitro,...

 8. Estoques de carbono e nitrogênio em frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de solos sob eucalipto, pastagem e cerrado no Vale do Jequitinhonha - MG Carbon and nitrogen pools in soil organic matter under eucalypt, pasture and savanna vegetation in Brazil

  OpenAIRE

  Karina Pulrolnik; Nairam Félix de Barros; Ivo Ribeiro Silva; Roberto Ferreira Novais; Carolina Braga Brandani

  2009-01-01

  A substituição da vegetação nativa na região de Cerrado por florestas plantadas de eucalipto pode levar a mudanças nos estoques de C e N das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS). Contudo, a intensidade e a direção da mudança nos teores de MOS dependem do tipo de solo, clima e manejo da área plantada. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do plantio de eucalipto nos estoques de C e N em frações lábeis e estáveis da MOS em região de Cerrado no Vale do Jequitinhonha, ...

 9. Frações de fósforo no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz irrigado por alagamento em solos do Rio Grande do Sul Phosphorus fractions and their relationship with phosphorus uptake by flooded rice in Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Krüger Gonçalves

  2009-04-01

  Full Text Available Os solos utilizados na cultura de arroz irrigado, por alagamento, no Estado do Rio Grande do Sul são oriundos de diferentes materiais de origem, os quais conferem variações na distribuição das frações de P. Com o objetivo de quantificar as frações de P no solo e de relacioná-las com o P acumulado por plantas de arroz, foi realizado um experimento em casa de vegetação com amostras de quatro solos, nos quais foi cultivado arroz por 35 dias, sem e com a adição de 39,30 mg kg-1 de P. Nas amostras dos solos antes do cultivo, foi extraído o P disponível com o extrator Mehlich-1 e feito o fracionamento de formas de P nas amostras pelo método de Hedley. Os teores de P acumulados pelas plantas de arroz correlacionaram-se mais estreitamente com as frações de P que estimaram o P lábil (Pi RTA e Pi NaHCO3 bem como com as frações que estimaram o P moderadamente lábil (NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1 . Os teores de P extraídos das amostras dos solos pela resina e por Mehlich-1 correlacionaram-se com os teores de P extraídos das frações lábil e moderadamente lábil, sendo o grau de associação com essas frações maior para a resina (Pi RTA. O P que foi recentemente adicionado às amostras dos solos na forma de superfosfato triplo incrementou principalmente a fração moderadamente lábil (Pi NaOH 0,1 mol L-1 e, em menor proporção, as frações que compõem o P lábil do solo (Pi NaHCO3 e Pi RTA.Soils used for flooded rice in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, evolved from different materials which led to variations in the distribution of P fractions. In order to quantify the phosphorus fractions and relate them with the P uptake by rice plants, a greenhouse experiment was conducted with four soil samples where rice was grown for 35 days, without and with the addition of 39.30 mg kg-1 P. In the soil samples before cultivation, the available P was determined (Mehlich-1 and the fractionation of P in the samples was

 10. Frações de fósforo acumuladas em Latossolo argiloso pela aplicação de fosfato no sistema plantio direto Phosphorus accumulation fractions in a clayey oxisol in relation to phosphate doses under no-tillage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Conte

  2003-10-01

  Full Text Available O aumento da disponibilidade de P na camada superficial do solo no sistema plantio direto pode resultar em maior transformação de P inorgânico em frações orgânicas de P de diferentes labilidades. Este trabalho teve como objetivo determinar as frações preferenciais de acumulação de P pela adição de doses de fosfato solúvel ao solo no sistema plantio direto. Após cinco anos e meio da instalação do experimento em um Latossolo Vermelho distroférrico típico argiloso, coletaram-se amostras da camada de 0-10 cm de tratamentos com diferentes doses acumuladas de fosfato solúvel: 0, 130, 180, 260, 360, 540 e 720, 980 e 1.240 kg ha-1 P2O5, aplicadas no inverno e, ou, no verão ao longo do tempo. Determinaram-se o P orgânico, inorgânico, total microbiano e seis frações inorgânicas e três orgânicas de P, em extração seqüencial com labilidade decrescente. As modificações observadas no P total, com a adição de fosfato ficaram restritas às frações inorgânicas. A fração moderadamente lábil foi o maior dreno do P adicionado. A contribuição das frações mais lábeis de P aumentou numa relação direta com as doses aplicadas. As frações orgânicas lábeis e moderadamente lábeis de P foram constituintes tão importantes como as respectivas frações inorgânicas, especialmente nas baixas adições de fosfato.Increased phosphorus availability in the top soil layer of no-tillage systems can lead to a higher transformation from inorganic into organic phosphorus fractions of different labilities. The preferential phosphorus accumulation forms and fractions under the application of soluble phosphate rates in a no-tillage system were determined. During five and a half years, the following accumulated P2O5 rates: 0, 130, 180, 260, 360, 540, 720, 980, and 1.240 kg ha-1 of P2O5, were applied in the winter and/or summer, whereupon samples of the 0-10 cm layer of a clayey Rhodic Hapludox (Oxisol were collected. Total, organic

 11. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae no metabolismo glicêmico de ratos Wistar Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Elaine Ranieri Cortez

  2005-03-01

  Full Text Available As folhas de carambola (Averrhoa carambola L. são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae®, indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC e as frações de EC (20 mg/kg, durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado. Da fração mais ativa, empregando métodos espectroscópicos de EM, RMN1H e RMN13C, foram isoladas três frações semipurificadas majoritárias e, por comparação com os dados da literatura, foram identificadas como misturas complexas de açúcaresCarambola (Averrhoa carambola L. leaves have been used for the production of Glico-Vitae®, a phytotherapic medicine indicated for type 2 diabetes mellitus. Male Wistar rats, which received intragastric administration of the liophyliled extract (EC and fractions of EC (20 mg/kg during 2 weeks, showed decreased (p 1H and NMR13C a mixture of complex sugars were obtained from the fraction with the highest activity

 12. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 13. Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingar Holme

  2011-03-01

  Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette

 14. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark set fra en klinisk synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  læger og tyrkiske indvandrerkvinder? 2. På hvilken baggrund opstår disse kommunikationsproblemer? 3. Hvad kan praktiserende læger gøre for at mindske evt. kommunikationsproblemer?Undersøgelsen afdækkede, at de praktiserende læger var fælles om at udpege tre hovedproblemområder. Dels fandt de, at....... Det foreslås, at lægen ved evt. problematiske konsultationer analyserer disse mhp. udvikling af handlestrategi. Det fremhæves, at sprogbarrieren må være løst forinden. Endelig fremhæves, at lægen må sætte egne grænser og projicere en evt. afmagtsfølelse mod aktuelle hændelser fremfor generaliserede...... lægefaglige kvalitet af ydelser leveret til indvandrerpatienter.Afhandlingen kan rekvireres gratis fra forskningsenheden, så længe lager haves. Såfremt oplaget ikke kan dække en evt. interesse, er der indgået aftale med Månedsskrift for Praktisk Lægegerning mhp. trykning af yderligere eksemplarer....

 15. Comparação das frações HDL e LDL colesterol como fatores de risco para a aterosclerose carotídea Comparative study of HDL and LDL cholesterol as risk factors for carotid atherosclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubens José Gagliardi

  1995-12-01

  Full Text Available Estudo prospectivo com o objetivo de verificar qual das frações do colesterol sanguíneo, HDL ou LDL, é mais significativa para o desenvolvimento da aterosclerose das artérias carótidas (AC. Constou de 125 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 45 a 75 anos, incluídos aleatoriamente. Em todos foi procedida a dosagem sanguínea do colesterol total e das frações HDL e LDL e estudo ultrassonográfico (através de ultrassonografia modo B das AC. Os resultados mostraram que a presença de placa de ateroma, com ou sem estenose nas AC, é inversamente proporcional aos níveis de HDL. Estes achados foram estatisticamente significantes (x2=6,57 e x2=9,24, respectivamente para placa sem estenose e com estenose; x2 crítico = 5,99 para α=5% . Foi também constatada associação entre a presença de placa aterosclerótica na AC e níveis sangüíneos elevados de LDL: quanto maiores os níveis de LDL, maior a proporção de indivíduos com placas, porém este achado não foi estatisticamente significante (x2=0,97, x2 crítico 5,99 para α =5%. Não foi encontrada nesta casuística relação entre níveis elevados de LDL e presença de estenose nas AC. Estes resultados, ainda que iniciais, sugerem que níveis baixos de HDL são mais aterogênicos para as AC comparativamente a níveis elevados de LDL.In order to find out whether there exists a relationship between HDL and LDL serum levels and atherosclerotic plaques in the carotid artery (CA, a prospective study was carried out involving 125 patients. They were aleatorily included, of both sexes and age between 45-75 years old. HDL and LDL serum levels were measured as well CA ultrasonographic mode B investigated. It was verified that the number of patients having atherosclerotic plaques in CA was inversely proportional to the HDL levels. We came up with the same ratio when the HDL levels were compared to the number of patients having CA stenosis. These results were statistically signifcant (x

 16. Frações da matéria orgânica de Latossolo sob influência de doses de lodo de esgoto Organic matter fractions of an Oxisol under influence of sewage sludge doses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuelle Mercês Barros Soares

  2008-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação contínua de doses crescentes de lodo de esgoto sobre os teores de carbono (C associados à fração leve (C-FL e à fração pesada (associado à areia - C-areia; associado ao silte - C-silte - e associado à argila - C-argila de matéria orgânica em amostras de Latossolo. O experimento foi instalado em 1999, em Jaguariúna, SP, e os dados foram obtidos após a sexta aplicação de lodo de esgoto com doses acumuladas em base seca - 0, 30, 60, 120 e 240 Mg ha-1 -, após seis cultivos subseqüentes de milho. Os tratamentos foram: testemunha, sem adição de lodo (L0; aplicação de lodo de esgoto para fornecer uma (L1, duas (L2, quatro (L4 e oito (L8 vezes a dose de nitrogênio requerida pelo milho. Como referência, foi amostrada uma área sob mata nativa, adjacente ao local do experimento. O acréscimo nas doses de lodo de esgoto aplicadas aumenta de modo linear os teores de C orgânico, C-silte e C-areia, e não interfere nos teores de C-argila. À medida que se aumenta a dose de lodo de esgoto até 120 Mg ha-1, há acréscimo no teor de C-FL no solo. Em relação ao C orgânico, os teores de C associado aos compartimentos avaliados de matéria orgânica do solo têm a seguinte ordem de contribuição: C-FLThe objective of this work was to evaluate the effect of the continued application of increasing doses of sewage sludge on the contents of carbon (C associated to the light fraction (LFC and to the heavy fraction (sand C, siltC and clayC of soil organic matter, in Oxisol samples. The experiment was installed in 1999, in Jaguariúna, SP, Brazil. The data were obtained after the sixth sewage sludge (SS application, and six corn cultivation cycles with accumulated doses (dry base 0, 30, 60, 120 and 240 Mg ha-1, and the treatments were: control, without sewage sludge addition (LO; application of sewage sludge to furnish one (L1, two (L2, four (L4, and eight (L8 times the N required

 17. Procès inquisitorial contra el castellà d'Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alanyà i Roig, Josep

  2002-06-01

  Full Text Available The Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona houses the original commital proceedings instituted by a court of cardinals set up by pope Benedict XIII in the year 1414 and teh trial itself of the lord of Amposta, Fra Pedro Roiç de Moros, knight of the Order of St. John of Jerusalem, who had been charged with indictable offences—concubinage, robbery, housing apostates, oath breaking and counterfeiting money, mismanagement of the Castlery's assets, excesses against his vassals, wasteful use of assets, dereliction and property abandonment— of which he was found guilty, and thereafter sentenced to losing the dignity of his lordship. Roiç de Moros appealed to the Council of Constance as well as to pope Martin V. It would be to no avail. Roiç de Moros paid a very high price for choosing to support count Jaume d'Urgell and deciding to oppose Ferran dAntequera and the policies of pope Benedict XIII. The follow up and analysis of the court´s records are very interesting for their human variety and interesting informations about fortresses, houses, barns, treaures and services there were in different locations of the Castlery of Amposta, such as Batea, Gandesa, Miravet, Ulldecona, Ascó and other towns and villages along the Ribera d´Ebre. The whole criminal prosecution bears a very peculiar historic interest mainly because the protagonists, the court procedures, and their causes are the link between the Interregnum in the Aragonese Crown and the fìnal days of the Western Schism.

  A l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona es conserva el procés original instruït per un tribunal de cardenals creat pel papa Benet XIII l'any 1414 per jutjar el Castella d'Amposta, l'hospitaler Fra Pedro Roiç de Moros, acusat de crims greus —concubinat, bandositats, recepció d’apòstates, perjuri i fabricació de moneda falsa, mala administració dels bens de la Castellania, comissió d'excessos contra els seus vassalls, dilapidado de bens i abando

 18. Doses e fontes de nitrogênio na produtividade do eucalipto e nas frações da matéria orgânica em solo da região do cerrado de Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Luiz de Jesus

  2012-02-01

  Full Text Available Apesar da grande quantidade de N acumulada em plantações de eucalipto de alta produtividade, o aumento em volume do tronco em resposta à aplicação de N não tem sido expressivo nem consistente. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de doses e fontes de N sobre o crescimento e o acúmulo de N em plantas de eucalipto, na serapilheira, além do impacto nas frações da matéria orgânica do solo (MOS. O experimento foi instalado em campo, no município de Itamarandiba-MG, em blocos ao acaso com três repetições, consistindo da aplicação em cobertura de doses (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 e fontes de N distintas (sulfato de amônio e nitrato de amônio em clone de eucalipto (AEC1528®. O efeito dos tratamentos sobre o crescimento e acúmulo de N nas plantas foi avaliado aos 30 meses de idade, abatendo-se árvores com DAP médio e separando-as em lenho, casca, galhos e folhas, para determinação da produção de matéria seca e dos teores e conteúdos de nutrientes das plantas. Amostras de solo e de serapilheira foram coletadas para análises de nutrientes. Os teores de C e N total da matéria orgânica particulada (MOP e da matéria orgânica associada à fração mineral (MOAM foram determinados por espectrometria de massa de razão isotópica, após separação física da MOS. As análises estatísticas consistiram de análise de variância e de regressão. A aplicação de adubos nitrogenados promoveu aumento no crescimento volumétrico do tronco e na matéria seca da parte aérea. A dose de N como sulfato de amônio para obter 90 % da produção máxima foi de 74 kg ha-1, a qual resultou em incremento de 42,3 % no volume de tronco em relação à testemunha sem adubação nitrogenada. Na dose de 120 kg ha-1 de N, não houve diferença de resposta à aplicação de sulfato de amônio e nitrato de amônio. Não foram detectadas alterações nos estoques de C e N da MOS com a adubação nitrogenada. No entanto, houve aumento da

 19. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magalhães Edno

  2004-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS. MÉTODO: Estudou-se, de modo prospectivo, 24 pacientes adultos, de ambos os sexos, estado físico ASA I e II, submetidos à cirurgias eletivas sob anestesia geral, monitorizados com ECG, PANI, SpO2, P ET CO2, FEsevo e BIS. Procedeu-se a indução venosa com alfentanil (30 µg.kg-1, tiopental (5 mg.kg-1 e vecurônio (0,1 mg.kg-1 e intubação traqueal. Iniciaram-se a administração de sevoflurano (manutenção do BIS entre 40 e 60, a ventilação controlada com volume corrente de 10 ml.kg-1 e a manutenção da P ET CO2 entre 35 e 45 mmHg. Na fase de manutenção da anestesia, após 60 minutos da indução anestésica (M60, foi iniciada a infusão contínua de dexmedetomidina em 2 fases: infusão inicial (1 µg.kg-1 em 20 minutos; e, infusão de manutenção (0,5 µg.kg-1.h-1. A concentração de sevoflurano foi ajustada para manter o valor de BIS entre 40 e 60. As variáveis de PA, FC, FEsevo, SpO2, P ET CO2 e BIS foram avaliadas nos momentos pré-indução (M-15, M15, M45, M75, M105 e M120. RESULTADOS: A associação da dexmedetomidina à anestesia geral com sevoflurano proporcionou redução significativa (p < 0,05 da FEsevo de M45 (1,604 ± 0,485 a M105 (1,073 ± 0,457 e de M45 (1,604 ± 0,485 a M120 (1,159 ± 0,475. As variáveis hemodinâmicas analisadas apresentaram diferenças estatisticamente significantes com p < 0,05, mas sem repercussões clínicas. CONCLUSÕES: A associação de dexmedetomidina em infusão contínua (0,5 µg.kg-1.h-1 à anestesia

 20. Fração tardia do espaço morto (fDlate antes e após embolectomia pulmonar Late dead space fraction (fDlate before and after pulmonary embolectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Mello Moreira

  2005-03-01

  Full Text Available Este relato de caso apresenta os resultados da fDlate (fração tardia de espaço morto em um paciente submetido a embolectomia por tromboembolismo pulmonar (TEP. O TEP foi diagnosticado por ultrassonografia ecodoppler de membros inferiores, cintilografia pulmonar, tomografia helicoidal computadorizada e arteriografia pulmonar. O cálculo da fDlate se baseou na capnografia volumétrica e na gasometria arterial de acordo com ERIKSSON et al. [1]. A fDlate pré-operatória foi de 0,16 e foi considerada positiva por estar acima do valor de corte de 0,12. A fDlate pós-operatória foi de - 0,04, um valor inferior ao valor de corte de 0,12 e foi caracterizada como negativa. A correlação da fDlate com os resultados de imagem confirma a validade desta nova ferramenta diagnóstica não-invasiva.This report presents data on the late dead space fraction (fDlate of a patient submitted to surgical pulmonary embolectomy. Pulmonary thromboembolism (PTE was diagnosed by echo-Doppler ultrasound of the lower limbs, lung scintigraphy, computerized helical tomography and angiography. The fDlate was calculated based on volumetric capnography as well as on arterial blood gases according to ERIKSSON et al. [1]. The preoperative fDlate value was 0.16, which was considered positive for the diagnosis of PTE, as it was higher than the cut-off point of 0.12. The postoperative fDlate value was - 0.04, which was below 0.12 and was characterized as negative. The agreement of fDlate with the imaging results confirms the validity of this new, noninvasive diagnostic tool.

 1. The group-based social skills training SOSTA-FRA in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder - study protocol of the randomised, multi-centre controlled SOSTA - net trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freitag Christine M

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background Group-based social skills training (SST has repeatedly been recommended as treatment of choice in high-functioning autism spectrum disorder (HFASD. To date, no sufficiently powered randomised controlled trial has been performed to establish efficacy and safety of SST in children and adolescents with HFASD. In this randomised, multi-centre, controlled trial with 220 children and adolescents with HFASD it is hypothesized, that add-on group-based SST using the 12 weeks manualised SOSTA–FRA program will result in improved social responsiveness (measured by the parent rated social responsiveness scale, SRS compared to treatment as usual (TAU. It is further expected, that parent and self reported anxiety and depressive symptoms will decline and pro-social behaviour will increase in the treatment group. A neurophysiological study in the Frankfurt HFASD subgroup will be performed pre- and post treatment to assess changes in neural function induced by SST versus TAU. Methods/design The SOSTA – net trial is designed as a prospective, randomised, multi-centre, controlled trial with two parallel groups. The primary outcome is change in SRS score directly after the intervention and at 3 months follow-up. Several secondary outcome measures are also obtained. The target sample consists of 220 individuals with ASD, included at the six study centres. Discussion This study is currently one of the largest trials on SST in children and adolescents with HFASD worldwide. Compared to recent randomised controlled studies, our study shows several advantages with regard to in- and exclusion criteria, study methods, and the therapeutic approach chosen, which can be easily implemented in non-university-based clinical settings. Trial registration ISRCTN94863788 – SOSTA – net: Group-based social skills training in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder.

 2. Análise de frações de fibra alimentar em cultivares de feijão cultivadas em dois ambientes Analysis of dietary fiber fractions in common bean cultivars in different locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Medianeira Grigoletto Londero

  2008-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as frações de fibra alimentar em cultivares de feijão obtidas em diferentes locais, com vistas à avaliação dos efeitos da interação cultivares x locais. A fibra alimentar foi determinada pelo método enzimático gravimétrico em grãos de 19 cultivares de feijão, obtidos na safra de 2004/2005, em dois municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Interações cultivares x locais significativas foram observadas em relação aos teores de fibra alimentar total, à fibra insolúvel, à fibra solúvel e ao rendimento de grãos. A fibra alimentar total variou de 20,85% ("Macotaço", em Santa Maria a 31,35% ("Macanudo", em Pelotas. As cultivares "Macanudo" e "Guateian 6662" apresentam elevados teores de fibra alimentar total, insolúvel e solúvel, e a utilização dessas cultivares como alimento funcional nas dietas deverá ser investigada.The objective of this study was to estimate the dietary fiber fractions in common bean cultivars obtained in different locations, for evaluation of the genotype x environment interaction effects. The dietary fiber was determined by enzymatic gravimetric method in grains of the nineteen common bean cultivars, obtained in 2004/2005 crop season, in two locations of Rio Grande do Sul State, Brazil. Significant genotype x environment interactions were detected for total, insoluble and soluble dietary fiber content and grain yield. The total dietary fiber content varied from 20.85% ('Macotaço', in Santa Maria to 31.35% ('Macanudo', in Pelotas. The 'Macanudo' and 'Guateian 6662' cultivars showed high total, insoluble and soluble dietary fiber content and its utilization as a regular food in diets can be studied.

 3. Propriedades funcionais (tecnológicas da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2006-06-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas da fração parede celular (PC de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os componentes predominantes da parede celular (PC foram proteína (19% e fibra solúvel (74%, da fração glicoproteina, foram as proteínas (35,5% e fibra solúvel (56%, nas frações manana (M e glicana solúvel (GS predominaram as fibras solúveis (~70% e na fração glicana insolúvel (GI, as fibras insolúveis (70,7%. A solubilidade das várias frações em meio aquoso não mostrou dependência do pH e variou entre 40% e 100%. A fração que apresentou maior capacidade de retenção de água (CRA foi a glicana solúvel (14,4 g H2O/g de amostra e os maiores índices de solubilidade em água (ISA foram os das frações glicoproteina (83,8% e manana (60%. As frações glicana (GS e GI apresentaram boas propriedades de geleificação nas concentrações de 12 e 14% de sólidos solúveis. As frações glicoproteína, manana e glicana solúvel apresentaram excelente capacidade de emulsificação (1.500 a 2.000 mL óleo/g amostra e as emulsões de glicoproteína e glicana solúvel foram as mais estáveis. Adição de igual concentração (0,2% de ovalbumina aumentou significativamente o poder de emulsificação das frações PC e GS e contribuiu para a estabilidade das emulsões da manana e da glicoproteína (M e GP.The objectives of the present work were the fractionation, the chemical characterization and the study of functional (technological properties of the cell wall (CW of yeast from alcohol fermentation and the subfractions

 4. Frações da matéria orgânica do solo após três décadas de cultivo de eucalipto no Vale do Rio Doce-MG Soil organic matter fractions after three decades of eucalypt cultivation in the Rio Doce Valley, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augusto Miguel Nascimento Lima

  2008-06-01

  Full Text Available As mudanças nas distintas frações da matéria orgânica do solo (MOS sob cultivo do eucalipto são pouco conhecidas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do cultivo do eucalipto nos estoques de C das diversas frações da MOS, em solos ocupados anteriormente por pastagens degradadas, bem como verificar qual fração da MOS constitui-se um indicador mais sensível à mudança de uso do solo. O estudo foi realizado em plantações comerciais de eucalipto em dois locais na região do Vale do Rio Doce-MG (Belo Oriente e Virginópolis, onde foram determinados em amostras dos solos: C orgânico total (COT, C da fração leve (leve livre - FLL e leve oclusa - FLO, da fração pesada (areia - AR, silte + argila - S + A e argila - ARG, da biomassa microbiana (BM e das frações húmicas (ácidos fúlvicos - FAF, ácidos húmicos - FAH e huminas - FH. Os resultados indicaram que, de maneira geral, os solos sob os diferentes tipos de uso em Virginópolis, em virtude da menor temperatura média anual e maior teor de argila, apresentaram maiores estoques de C em todas as frações da MOS em relação a Belo Oriente. Assim, o seqüestro de C no solo pelo cultivo do eucalipto foi maior em Virginópolis (14,2 t ha-1 que em Belo Oriente (10,0 t ha-1, resultando numa taxa de seqüestro de C de aproximadamente 0,42 e 0,29 t ha-1 ano-1 , respectivamente. Em Belo Oriente, o cultivo do eucalipto favoreceu o aumento no estoque de C das frações ARG, S + A e FH no solo. Comportamento semelhante foi observado para o C das FLL, FAF e FAH, em Virginópolis. Dentre todas as frações da MOS analisadas, a BM e a FLO foram indicadores menos sensíveis às alterações na MOS após três décadas da mudança de uso do solo. Com isso, o COT e a fração leve livre, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina foram mais eficientes nesse sentido.Little is known about the changes in different soil organic matter (SOM fractions under short

 5. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos Specific surface área and porosity of the clay fraction and phosphorus adsorption in two rhodic ferralsols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2009-10-01

  Full Text Available A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf e outro distrófico (LVd, além de caulinita natural (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. Resultados referentes à S BET e à porosidade das partículas foram relacionados à adsorção máxima de P (Pmáx determinada pela isoterma de Langmuir. A classe de poros predominante nas frações argila avaliadas foi de mesoporos. As frações argila extraídas dos solos e KGa2 adsorveram quantidades semelhantes de P por unidade de área, mas diferentes das quantidades de P adsorvido por Gt e Hm. Tal diferença, possivelmente, deu-se em função da quantidade e distribuição dos grupamentos OH em superfície, bem como imperfeições superficiais dos materiais. Os óxidos de Fe e de Al e outros materiais amorfos das frações argila extraídas dos solos foram mais importantes que a caulinita para a adsorção de P. A caulinita, embora sendo o filossilicato de maior representatividade nas frações argila de LVDf e LVD, teve menor importância sobre a adsorção de P.The porosity of the clay fraction is very important for the understanding of the physicochemical phenomena which are relate to the specific surface area of solid particles. The specific surface area (S BET and porosity of clay fractions of two Rhodic Ferralsols in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm were evaluated through adsorption and desorption isotherms of N2.. Results concerning S BET and particle porosity were related to the maximum P adsorption capacity (Pmax estimated by the Langmuir

 6. Effect of Cysticercus cellulosae fractions on the respiratory burst of pig neutrophils Efeito de frações de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Marina Piccoli Pugine

  2005-04-01

  Full Text Available Neutrophils, eosinophils and macrophages are cells that interact with invading parasites and naive hosts have been shown to have anti-parasitic activity. The initial reaction of these leukocytes is the generation of reactive oxygen species (ROS to play in parasite expulsion. The present work was carried out to study the effect of total extract, scolex and membrane fractions from Cysticercus cellulosae on respiratory burst by pig neutrophils. Hydrogen peroxide (H2O2 production by neutrophils incubated with metacestode fractions from C. cellulosae showed an increase of: 190% (total extract, 120% (scolex and 44% (membrane. High antioxidant catalatic activity (33%, 28%, 28% by total extract, scolex and membrane, respectively was observed in neutrophils incubated with metacestode fractions, which could be an attempt at self-protection. Scolex and membrane fractions increased the phagocytic capacity of neutrophils (44% and 28%, respectively. On the other hand, total cysticerci did not alter the phagocytosis, possibly due to modifications in membrane function, caused by high ROS production from neutrophils in the presence of total cysticerci. Total fraction from C. cellulosae is toxic for neutrophils as shown by the decrease in phagocytic capacity, probably caused by high levels of ROS formation. The difference in toxicity of total extract, scolex and membrane fractions on neutrophils can be explained by the presence of an antigenic effect of the vesicular fluid in the total extract of C. cellulosae.Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são células que interagem com os parasitas no corpo do hospedeiro desenvolvendo atividade antiparasitária. A reação inicial destes leucócitos é a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO a fim de expulsar os parasitas. No presente trabalho estudou-se o efeito da fração total, de escolex e de membrana de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos. A produ

 7. Estoques de carbono e nitrogênio em frações da matéria orgânica de solos cultivados com eucalipto nos sistemas convencional e fertirrigado Stock of carbon and nitrogen in organic matter fractions of soil cultivated with eucalypts in conventional and fertirrigated system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2010-02-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de avaliar os estoques de C e N nas frações lábeis e estáveis da MOS e da biomassa microbiana em resposta ao cultivo florestal com o uso de fertirrigação quando comparado ao cultivo convencional. Para tanto, duas áreas cultivadas com eucalipto num mesmo solo (Argissolo Amarelo, mas com manejos fertirrigado e convencional foram amostradas nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm de profundidade na linha e entrelinha de cultivo. A amostragem da entrelinha foi justificada pelo enleiramento e enterro de resíduos vegetais provenientes da colheita do cultivo anterior na entrelinha do cultivo atual. No final do ciclo de cultivo do eucalipto (sete anos, a deposição de serapilheira e os estoques de C e N na maioria das frações lábeis e estáveis da MOS foram maiores no sistema fertirrigado, com incremento de 50,34t ha-1 de C total (COT e 5,62t ha-1 de N total (NT, na camada de 0-100cm de profundidade, em comparação àqueles do sistema convencional. O solo da entrelinha de plantio, principalmente no sistema fertirrigado, apresentou maior estoque de C e N total e C nas frações das substâncias húmicas e na fração leve da MOS que no solo da linha de plantio, possivelmente em virtude da maior deposição e incorporação de resíduos vegetais do ciclo anterior na entrelinha do cultivo atual. A intensificação do manejo de florestas comerciais de eucalipto com o uso de fertirrigação possibilita aumentar a deposição de resíduos vegetais e sequestrar mais C e N, tanto em frações estáveis, quanto em frações mais lábeis da MOS, especialmente nas camadas de solo de até 40cm de profundidade.The objective of this study was to evaluate the C and N stocks in fractions of labile and more stable SOM fractions in response to intensification of forest cultivation through fertirrigation when compared to conventional stands. To that end, two areas planted with eucalyptus in the same (Ultisol, but

 8. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae Atividade larvicida das frações do óleo-resina da planta medicinal brasileira Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae sobre o Aedes aegypti (Diptera, Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloísa Helena Garcia da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Oil-resin fractions from Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae were evaluated for larvicidal activity on third larval instars of Aedes aegypti, in searching for alternative control methods for this mosquito. The bioactive fractions were chemically monitored by thin-layer chromatography, ¹H and 13C nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Bioassays were performed using five repetitions, at a temperature of 28 ± 1°C, relative humidity of 80 ± 5% and light and dark cycles of 12h. Mortality was indicated by darkening of the cephalic capsule after 24h of exposure of the larvae to the solutions. The most active fractions were CRM1-4 (sesquiterpenes and CRM5-7 (labdane diterpenes, which showed LC50 values of 0.2 and 0.8ppm, respectively.A atividade larvicida das frações do óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae foi avaliada em larvas de 3º estádio de Aedes aegypti, na busca de alternativas para o controle desse mosquito. As frações bioativas foram monitoradas quimicamente através de cromatografia de camada delgada, analisada por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (¹H e 13C e espectrometria de massas. Os bioensaios foram realizados à temperatura de 28±1°C, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h, com cinco repetições. A mortalidade foi determinada através do escurecimento da cápsula cefálica, após 24h de exposição das larvas às soluções. As frações mais ativas foram CRM1-4 (sesquiterpenos e CRM5-7 (diterpeno labdano, que mostraram os valores de CL50 de 0,2 e 0,8ppm, respectivamente.

 9. Biscoitos tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (Curcubita máxima
  Cookie elaborated with different fractions of pumpkin seed (Curcubita maxima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. A. MOURA

  2011-04-01

  Full Text Available

  Cascas, folhas, sementes e talos de vegetais, geralmente descartados pelos consumidores, são ricos em fi bra e podem ser utilizados como ingrediente para pães, bolos e biscoitos, concedendo melhor valor nutricional aos alimentos. A semente de abóbora é rica em fi bras, além de fornecer também proteínas, lipídios e minerais à dieta. Biscoitos tipo “cookie” foram elaborados com substituição de 30% da farinha de trigo por diferentes frações de semente de abóbora (semente de abóbora integral, semente de abóbora da fração peneirada e da fração retida na peneira, e avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com semente de abóbora apresentaram maior teor de fi bras, proteínas, lipídios e cinzas em comparação ao biscoito elaborado com farinha de trigo e, além disso, coloração mais escura e boa aceitação sensorial.

 10. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae no metabolismo glicêmico de ratos Wistar = Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilene Provasi

  2005-01-01

  Full Text Available As folhas de carambola (Averrhoa carambola L. são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae., indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC e as frações de EC (20 mg/kg, durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado. Da fração mais ativa, empregando métodos espectroscópicos de EM, RMN1H e RMN13C, foram isoladas trêsfrações semipurificadas majoritárias e, por comparação com os dados da literatura, foram identificadas como misturas complexas de açúcares.Carambola (Averrhoa carambola L. leaves have been used for the production of Glico-Vitae., a phytotherapic medicine indicated for type 2 diabetes mellitus. Male Wistar rats, which received intragastric administration of the liophyliled extract (EC and fractions of EC (20 mg/kg during 2 weeks, showed decreased (p < 0.05 blood glucose levels. However, in contrast to insulin, EC and its fractions neither increased the glycogen synthesis or thelactate production in isolated soleus muscle. In addition, by using spectroscopic methods (MS, NMR1H and NMR13C a mixture of complex sugars were obtained from the fraction with the highest activity.

 11. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  OpenAIRE

  José Zilton Lopes Santos; Álvaro Vilela de Resende; Antônio Eduardo Furtini Neto; Edmar Fernando Corte

  2008-01-01

  Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P) e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides), aroeirinha (Shcinus terebinthifolius), sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), sesbânia (Sesbania virgata)] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril), guanandi (Calophyllum brasiliensis) e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum)]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500...

 12. Cinética ruminal das frações de carboidratos, produção de gás, digestibilidade in vitro da matéria seca e NDT estimado da silagem de milho com diferentes proporções de grãos

  OpenAIRE

  Cabral Luciano da Silva; Valadares Filho Sebastião de Campos; Detmann Edenio; Zervoudakis Joanis Tilemahos; Pereira Odilon Gomes; Gonçalves Veloso Rafael; Pereira Elzânia Sales

  2002-01-01

  Foram objetivos do presente trabalho avaliar as alterações na composição bromatológica e nas frações nitrogenadas e de carboidratos, estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos (CF) e não-fibrosos (CNF), determinar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e estimar o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) da silagem de milho com diferentes proporções de grãos. As silagens foram confeccionadas nas seguintes proporções de grãos: 0, 15, 30, 45 e 60%. Foram determinados os...

 13. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Socio histoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933) et de l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1909-1919).

  OpenAIRE

  Della Sudda, Magali

  2007-01-01

  Thèse de socio-histoire comparée du politique rédigée entre 2002 et 2007 dans le cadre d'une co-tutelle franco-italienne. This PhD deals with the forms of public and political activism developed by conservative Catholic women in the Italian Unione fra le donne cattoliche d'Italia (UDCI) and the French Ligue patriotique des Françaises (LPDF) before the 1944 and 1945 that allows full citizenship to French and Italian women. It led me to explore in depth two distinct paths by which such organ...

 14. Atividade antileishmania do extrato hidroalcoólico e de frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.) Yunck Antileishmanial activity of hydroalcoholic extract and fractions obtained from leaves of Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.)

  OpenAIRE

  Nakamura, Celso V.; Adriana O Santos; Michele C. Vendrametto; Patrícia S. Luize; Dias Filho, Benedito P; Diógenes A.G. Cortez; Tânia Ueda-Nakamura

  2006-01-01

  A atividade biológica do extrato bruto e as várias frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.) Yunck foi avaliada em Leishmania amazonensis. Este estudo incluiu o processo de extração e o fracionamento biomonitorado pelo método de cromatografia de adsorção. Um aumento progressivo no efeito antileishmania foi observado durante o processo de purificação. O extrato hidroalcoólico solúvel em água (EBA) apresentou concentração inibitória 50% (IC50) igual a 1...

 15. The Integration of Humanity and Divinity——An analysis of "Annunciation" by Fra Angelico%人性与神性的融合——浅析弗拉·安吉利科的《天使报喜》

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴佳

  2011-01-01

  "Annunciation" is the work of Fra Angelico,a great religions painter of the fifteenth century.This paper attempts to interpret and explain "Annunciation" with iconological method proposed by Panofsky.%文章主要运用潘诺夫斯基图像学的解析方法,层层递进的对十五世纪伟大的宗教画家弗拉·安吉利科的《天使报喜》进行解读和阐释。

 16. Efeitos agudos das frações hexânicas de alho (Allium sativum L.), de capim-limão [Cymbopogom citratus (DC) Stapf] e de suas associações sobre a pressão arterial de ratos anestesiados

  OpenAIRE

  Singi, Glenan; Damasceno, Dênis Derly; Dias D Andréa, Éverton; Santos, Marcelo Henrique dos; Silva, Gerardo Alves da

  2006-01-01

  Este trabalho objetivou verificar os efeitos anti-hipertensivos da aplicação intravenosa aguda das frações hexânicas do Allium sativum e do Cymbopogon citratus, bem como verificar se as respostas eram incrementadas pela associação das duas plantas. Foram usados ratos adultos machos, n=7. Os ratos foram anestesiados, traqueostomizados e realizada canulação da jugular e carótida. As doses injetadas foram de 1 mg, separadamente e em associação (1 mg + 1 mg), no volume de 0,2 ml. A pressão arteri...

 17. Immune response in mice immunized with acidic antigenic fractions from Trypanosoma cruzi cytosol Resposta imune em camundongos imunizados com a fração ácida antigênica do Citosol do Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana Gea

  1992-10-01

  Full Text Available The humoral and cellular immune responses as well as the resistance to infection with bloodstream forms of T. cruzi were studied in mice immunized with acidic antigenic fractions from parasite cytosol, F III and F IV, plus Bordetella pertussis as adjuvant. The immunization with F III induced positive ITH and DTH responses to homologous antigens. In mice immunized with F IV, the ITH was negative and four out of six animals presented positive DTH reactions. In both groups of mice the analysis of IgG aginst T. cruzi showed that the major isotype elicited was IgG1. Specific IgE was also detected in sera from F III immunized mice, thus confirming the presence of homocytothropic antibodies. The parasitemias reached by F III and F IV immunized mice after challenge were lower than those of the controls showing in this way a partial protection against the acute infection. The histological studies of heart and skeletal muscle performed two months after the infection revealed variable mononuclear infiltration in all infected mice despite immunization.As respostas humorais e celulares, assim como a resistência à infecção a formas sanguícolas do T. cruzi foram estudadas em camundongos imunizados com as frações antigênicas ácidas do Citosol parasitário, F III e F IV com Bordetella pertussis como adjuvante. A imunização com F III induziu respostas positivas ITH e DTH aos antígenos homólogos. Em camundongos imunizados com F IV o ITH foi negativo e quatro dos seis animais apresentaram reações DTH positivas. Em ambos os grupos de camundongos a análise de IgG contra T. cruzi mostrou que o principal isotipo produzido foi IgG1. IgE específico foi também detectado em soros de camundongos imunizados com F III, portanto confirmando a presença de anticorpos homocitotrópicos. As parasitemias atingidas pelos camundongos imunizados por F III e F IV após desafio foram mais baixas do que aquelas dos controles mostrando proteção parcial contra a infec

 18. Analysis of the evaporative fraction using eddy covariance and remote sensing techniques Análises da fração evaporativa usando as técnicas das correlações turbulentas e sensoriamento remoto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Antonio Costa dos Santos

  2010-12-01

  Full Text Available The main objective of this study was to demonstrate the ability of the instantaneous measurements of the evaporative fraction (EF to estimate the average daily EF and apply the remote sensing algorithm (SEBAL - Surface Energy Balance Algorithms for Land to obtain the regional distribution of the instantaneous EF in the Semi-arid region of Brazil. The results show that cloudiness is not related to stability of EF and that the correlation between the diurnal stability of EF and the meteorological parameters have shown weak correlation on cloudy days, and strong correlation with the vapor pressure deficit (VPD on cloud free days. The EF derived from remote sensing data were compared with the field measurements and presented absolute percent difference less than 12%, evidencing the agreement between the SEBAL algorithm results and measured data, and showing that it is a promising tool to provide estimates of the EF to obtain the evapotranspiration.O principal objetivo desse estudo é demonstrar a capacidade de utilizar medidas instantâneas da fração evaporativa (FE, para estimar a FE média diária e aplicar o algoritmo de sensoriamento remoto (SEBAL - Surface Energy Balance Algorithms for Land, e para obter a distribuição regional da FE instantânea na região Semi-árida do Brasil. Os resultados mostraram que a nebulosidade não está relacionada com a estabilidade da FE, e que a correlação entre a estabilidade diurna da FE e os parâmetros meteorológicos tem mostrado fraca correlação em dias nublados, assim como forte correlação com o déficit de pressão do vapor (DPV em dias de céu claro. As FEs derivadas de dados de sensoriamento remoto foram comparadas com medidas de campo e apresentaram diferença percentual absoluta menor que 12%, evidenciando a concordância entre os resultados do algoritmo SEBAL e os dados medidos, mostrando que é uma ferramenta promissora para prover estimativas da FE para obter a evapotranspiração.

 19. Comportamento dos óxidos de ferro da fração argila e do fósforo adsorvido, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Mazza Barbieri

  2013-12-01

  Full Text Available Na agricultura, a obtenção de maiores produtividades das culturas com base no manejo sustentável do solo tem levado a uma busca gradativa do conhecimento das variáveis envolvidas nos sistemas de produção. Determinar as causas da variabilidade dos atributos passa a ser uma etapa do planejamento estratégico no setor sucroenergético. Este trabalho teve por objetivo estudar a variabilidade espacial dos óxidos de ferro da fração argila e sua relação com atributos físicos e químicos do solo, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar na Região de Ribeirão Preto, SP. Duas parcelas de 1 ha foram delimitadas em áreas com sistema de colheitas mecanizada e manual. Foram retiradas, em cada área, amostras de solos em 126 pontos, na profundidade de 0,00-0,25 m. Os resultados das análises mineralógicas e químicas foram submetidos às análises geoestatísticas, obtendo-se a dependência espacial, os semivariogramas e os mapas de krigagem dos atributos estudados. Para analisar a correlação espacial entre os atributos estudados, foram construídos semivariogramas cruzados. A variabilidade espacial dos atributos químicos é maior em áreas com colheita de cana crua, quando comparada com áreas de colheita de cana queimada, ao contrário dos atributos mineralógicos, que apresentaram os maiores alcances na área de cana crua. Os atributos matéria orgânica, diâmetro médio do cristal da goethita apresentaram correlação espacial negativa, enquanto a argila apresentou correlação positiva com a adsorção de fósforo nos dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar avaliados.

 20. Vakuumrørsolfangere fra Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qin, Lin; Furbo, Simon

  1999-01-01

  and the operation temperature are the greater the advantage of using the evacuated tubular solar collectors will be. For solar domestic hot water systems and for combined space heating and domestic hot water systems with typical solar fractions the solar collector area can be reduced about 2-3 times if the best...... suitable evacuated tubular solar collector is used instead of an ordinary flat plate collector.The price level of the Chinese evacuated tubular solar collectors that are exported to Europe is relatively high. With these prices it will be possible to improve the price/performance-ratios for solar heating...... of the solar collectors sold in China are very low, it is not unthinkable, however, that the prices of exported Chinese solar collectors can be reduced so that they can become attractive in several types of solar heating systems....

 1. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Hedvig

  , bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere. Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune. Den overordne konklusion...... er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i...

 2. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 3. Fra abstrakte modeller til virkelige data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2014-01-01

  En del af Thomas Pikettys oprør retter sig mod, at økonomiske modeller udvælges, så de understøtter en i forvejen ønsket konklusion. Selv erstatter han abstrakte modeller med analyse af data. Men har hans kritikere ret, når de påstår, at han erstatter mangelfulde modeller med mangelfulde data?...

 4. Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2012-01-01

  from three studies (Skydsgaard, Bonderup and Porter) of the period. These insights are sought theorized with inspiration from Bourdieu’ian concepts like field position, capital and strategy and Bourdieu’s theory of practice. It is a dramatic period in medical history but also a time of great stability...

 5. Public Service radio - fra monopol til niche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leif Lønsmann

  1991-08-01

  Full Text Available Radioen har nået pensionsalderen. I hvert fald hvis man måler med den målestok, man pensionerer mennesker efter. BBC rundede de 67 år i 1989, DR gør det i 1993. Men på trods af sin alder er radioen i live - i bevægelse og udvikling - på godt og ondt. Der findes i dag til flere radio- stationer end no- gensinde, der tilsammen sender mere radio end nogen- sinde til flere lyttere end nogensinde før i radioens historie. Radioen er det mest brugte massemedium i verden, målt i tidsforbrug. Artiklen skitserer de centrale problemer for den monopolradio, som nu er under forandring. Ikke alene er dens unikke status ophævet, men dens almene forpligtelser udtrykt i public-service princippet er også under revurdering. Hvordan bør politikere og DR reagere på den ny situation - hvordan skal public-service principperne forvaltes? Det er de centrale temaer for diskussion i den følgende artikel.

 6. Industriel produktudvikler fra Delft University of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus Thorp

  1999-01-01

  Hverdagen for konstruktører og produktudviklere i dansk industri er præget af tidspres og stærkt voksende kompleksitet, havd angår nye teknologier, mange hensyn, dokumentationstvang, kvalitetsproblemer og mange nye computerværktøjer. I dette bidrag fokuseres på hvordan morgendagens produktudvikle...... uddannes. Uddannelsen til industriel produktudvikler ved Delft University of Technology sammenlignes med IKSs uddannelse af konstruktører og produktudviklere. I sammenligningen ses på de to institutioners værdiopfattelser, uddannelsernes opbygning og kandidaternes professionalisme....

 7. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 8. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....

 9. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang;

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen.......DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 10. Farmscrapers - fra horisontalt til vertikalt bylandbrug

  OpenAIRE

  Kledal, Paul Rye

  2011-01-01

  The historical development of Urban Farming from the Gardens of Babylon to the talk of producing food in Modern farmscrabers. Included is the birth of the concept Urban Ecology and how it is implemented in present day Urban Design, and related to the worlds fast population growth and urbanization putteing pressure on resources such as land and water.

 11. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 12. Fra drømme til filosofi

  OpenAIRE

  Castro, Anton; Larsen, Nicolai Bo; Reith-Hauberg, Søren

  2016-01-01

  This study examines the phenomenon of dreaming. Through interpretation and comparative analyses of different philosophical and psychological theories on dreams, it is the purpose of this examination to try and find out in which way dreaming relates to consciousness and which possibilities dreams may offer for acquiring knowledge of the world and oneself. Beginning in the 17th century with Descartes’ dream scepticism and moving further up through history with John Locke, Gottfried Leibniz, Car...

 13. Fra etisk engagement til etisk refleksion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Rothuizen, Jan Jaap

  2013-01-01

  Etik er blevet sat på dagsordenen af forandringerne i velfærdsstaten. Den velfærdsstatslige etos – ”alt det bedste til alle” – har traditionelt været den paraply, de velfærdsprofessionelle inden for uddannelse, sundhed og social sikring, har kunnet skærme deres klienter og sig selv med. Men med den...... bidrag til dannelsen af aspekter af professionsidentitet” har vi undersøgt den udvikling af etiske overvejelser, der finder sted blandt de studerende på uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i perioden 2010-2012. Via en spørgeskemaundersøgelse ved uddannelsens start og slut, har vi kunnet...

 14. Fra tv-serie til spillefilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  2010-01-01

  Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt.......Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt....

 15. Empatia, fra neuroscienze e antropologia filosofica

  OpenAIRE

  Stafano Parenti

  2012-01-01

  Tramite la percezione (per-capere, cogliere con la mente) non ci è possibile conoscere quel “di più” che si manifesta nell’esperienza, e che non è sensorialmente rilevabile. Molti studi scientifici contemporanei, di ricerca e clinici, ergendosi su presupposti scientisti e materialisti, considerano questa incapacità conoscitiva dell’uomo come l’evidenza della riducibilità del pensiero, delle emozioni e di tutto ciò che è immateriale della vita umana, ad epifenomeni complessi della materia. Cos...

 16. Finhvalen fra Blokhus og andre eksotiske fund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Jensen, Lasse Fast; Olsen, Morten Tange;

  2016-01-01

  I uge 8 strandede en død finhval (Balaenoptera physalus) ved Blokhus Strand. Finhvalen, der som bardehval lever af både fisk, blæksprutter og forskellige krebsdyr, er det næststørste pattedyr på kloden, kun overgået af den nært beslægtede blåhval (Balaenoptera musculus). Det stod hurtigt klart, at...

 17. Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahede, A.; Waldorff, F.B.

  2015-01-01

  Acute hospital admissions from nursing homes Nursing home residents are frail patients who experience frequent hospital admission with an increased risk for acute confusion, iatrogenic adverse events, nosocomial infections, decline in ADL and death during hospitalization. Avoidance of unnecessary...

 18. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 19. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 20. Fra svingkærne til selvbinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Asgerd

  2013-01-01

  Descriptions of Danish dialects often concentrate on phenomena that disappear concurrently with modernisation and urbanisation, and due to influence from standard Danish. The aim of the present article is slightly different in focusing on the new words that come into use in the Danish dialects in...... that must be of local origin. The primary sources used in this study are Ømålsordbogen (i.e. The Dictionary of the Insular Dialects) and its collections....

 1. Fra salt til tømmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund, Bjarne

  2007-01-01

  Læsø var i middelalderen - på grund af særlige geologiske forhold - basis for en omfattende saltproduktion, som var øboernes vigtigste næringsvej. Artiklen søger at rekonstruere saltsydningens teknologi og organisation og analyserer den økologiske krise (skovødelæggelse og sandflugt), som i løbet...

 2. Fuglede er afkoblet fra virkeligheden i landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dubgaard, Alex

  2016-01-01

  Bæredygtigt Landbrugs formand fremsætter forbløffende påstande, der afslører mangel på virkelighedsfornemmelse. Men indlægget i OrganicToday.dk afspejler ikke alene manglende viden. Flemming Fuglede Jørgensen gør sig også skyldig i regulært fusk.......Bæredygtigt Landbrugs formand fremsætter forbløffende påstande, der afslører mangel på virkelighedsfornemmelse. Men indlægget i OrganicToday.dk afspejler ikke alene manglende viden. Flemming Fuglede Jørgensen gør sig også skyldig i regulært fusk....

 3. Fra PC til Skærm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebbesen, Toke Riis

  2015-01-01

  Denne analyse afdækker iMac’ens designkulturelle betydning ved først at eksponere den eksisterende stereotypiske kulturelle forståelse af computer-typer. I lyset heraf vises det, hvordan Apple konsekvent har arbejdet med at fremstille iMac’en er som en helt ny computertype, først på den oprindeli...

 4. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 5. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  navngives karaktertræk, relationel, latent og design. Forankret i afhandlingens teoretiske inspiration og systematiseringen af de forskellige forståelser af resiliens, udledes en definition af resiliens. I afhandlingen defineres organisatorisk resiliens som det fænomen, der forekommer, når det via...... at etablere på forhånd. Ovenstående definition af resiliens og de indsigter afhandlingens teoretiske del ellers har tilvejebragt, anvendes dernæst som grundlag for en empirisk udforskning af fænomenet resiliens i afhandlingens anden del. Afhandlingens empiriske del er forankret i et multipelt casestudie af...

 6. Fra teori til praksis og tilbage igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth; Kabel, Kristine

  2009-01-01

  Faglig læsning er ok, men læsning i fagene?! Tilbage i 2006 ved centrets start var det for nogle stadig et kors for tanken at læsning i fagene kan være en genvej til at styrke fagligheden. Læsning blev især set som dansklærerens opgave, og når læsning en gang for alle var tilegnet som færdighed, ...

 7. Fortællinger fra fronten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brænder, Morten

  2011-01-01

  Do servicemen justify the ultimate sacrifice in civil religious terms? In this article, I compare two military weblogs (milblogs), written by an officer and a private. Both bloggers describe events that took place on February 8, 2007, when three men from their company were killed by a roadside bomb...

 8. Silkeborg Kommune - fra mindset til inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Dorthe

  2013-01-01

  Artiklen udgør en midtvejsstatus, der redegør for dele af en kommunes målrettede indsatser for udvikling af professionskompetencer, forældresamarbejde og fællesskaber med henblik op at generere inklusion i skolen....

 9. Silkeborg Kommune - fra mindset til inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, Hanne

  2013-01-01

  Artiklen udgør en midtvejsstatus, der redegør for dele af en kommunes målrettede indsatser for udvikling af professionskompetencer, forlædresamarbejde og fællesskaber med henblik på at generere inklusion i skolen....

 10. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Lorentzen, Rasmus Fink;

  2013-01-01

  Artiklen udpeger en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på for...

 11. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke;

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 12. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Slot, Marie Falkesgaard; Gissel, Stig Toke;

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeges en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analyserer og vurderer hvilke handl...

 13. Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  2010-01-01

  Virksomhedernes sociale ansvar er et emne, der prioriteres af den danske regering. Men initiativerne er relativt tavse omkring kønsmæssig ligestilling og familie-arbejdslivs-problematikken og fokuserer i stedet på emner som for eksempel de arbejdsløse, beskæftigelses- og socialpolitik. Ikke desto...

 14. Genstande fra middelalder og nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Jensen, Jørgen Steen; Madsen, Hans Jørgen;

  2014-01-01

  Finds from Aggersborg: selection of artefacts from the medieval and later periods: soap-stone plaque, window-glass and drinking-vessels, rush-holder and decorative mount, pottery, foot of copper-alloy cauldron, handles, lacing-pin, coins, scabbard-mount and mount from kidney dagger, arrow...

 15. Historisk roman fra det gamle Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2011-01-01

  Er historikere de bedst egnede til at skrive historiske romaner? Spørgsmålet er relevant i forbindelse med den på Fyn bosiddende Jo Hermann. Hun er fagperson per excellence, latin-og klassiskkyndig over en kam, og hendes " Kejserens klarsyn" om kejser Domitian, der i et længe opsparet anfald af r...... realpolitisk paranoia vil sin familie til livs, udspiller sig år 95-96 i det antikke Rom med alle de politiske og personlige intriger, man kan forestille sig....

 16. 400 siders sms fra emo-land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2009-01-01

  HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03......HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03...

 17. Støj fra installationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Ovesen, K.

  søger at råde bod på den manglende erfaring hos fabrikanter, projekterende og udførende. Den omhandler Bygningsreglementets bestemmelser, Strømning i vandfyldte rørsystemer, Brugsvandsanlæg, Afløbsinstallationer, Vandvarmeanlæg, Ventilationsanlæg, Isolering mod vibrationer og rystelser frembragt af...

 18. Empatia, fra neuroscienze e antropologia filosofica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stafano Parenti

  2011-09-01

  Full Text Available Tramite la percezione (per-capere, cogliere con la mente non ci è possibile conoscere quel “di più” che si manifesta nell’esperienza, e che non è sensorialmente rilevabile. Molti studi scientifici contemporanei, di ricerca e clinici, ergendosi su presupposti scientisti e materialisti, considerano questa incapacità conoscitiva dell’uomo come l’evidenza della riducibilità del pensiero, delle emozioni e di tutto ciò che è immateriale della vita umana, ad epifenomeni complessi della materia. Così un giorno saranno misurabili i pensieri poiché espressione delle connessioni neuronali, le emozioni poiché insieme complesso di attivazioni e disattivazioni sub-corticali, la tensione continua alla felicità poiché carattere genetico ereditario.

 19. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt. Afhandlingen...... også en rehabilitering, men her var der snarere tale om et særligt dansk initiativ uden UNESCOs indblanding, eftersom ledende medarbejdere i organisationen var tilhængere af eugenisk lovgivning. Afhandlingen viser, at en række begivenheder, ikke mindst Holocaust og afkoloniseringen, dannede baggrund...

 20. Kort og legender fra den nye verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2012-01-01

  En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener.......En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener....

 1. Fra SK 4b til MH 17

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stræde, Therkel

  2015-01-01

  Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014......Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014...

 2. Fra adjunkt til lektor - en transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Freisleben, Marianne; Mousing, Camilla Askov; Christiansen, Sytter

  2015-01-01

  This article focuses on three senior lecturers’ personal and professional experiences in the transformation from being a lecturer to become senior lecturer at a University College. The experiences will be related to: 1) teaching at undergraduate level, 2) interaction with students; and 3......) the professional and pedagogical qualification. With this article, we hope to provide insight into everyday life as a lecturer, which may at times give rise to uncertainty and doubt, but also contributes with positive and educational experiences. The transformation process results in both professional and personal...

 3. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 4. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den...

 5. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Anders Diesen

  2012-05-01

  Full Text Available The Heroic Era in Polar Exploration is filled with fascinating stories about interesting men, and the Race for the Poles is richly described in hundreds of books. The Heroic Era in Polar Exploration coincided with the conception of film technology and rise of commercial cinema, and many polar explorers saw potential in utilising this new technology as a research tool. As a result there exists a range of films from the Polar Explorations, but since their making and initial screenings they have received little attention. The story of these films is also an interesting one, although it has not yet been written. A few years after the production of the first film cameras, the explorer Carsten Borchgrevink brought one along on his British Antarctic Expedition in 1898. His main sponsor, a newspaper publisher, wanted to make news films, but the cinematograph, the film reel and the filming skills were not sufficiently developed to capture living images from the polar region. Our record of this first attempt at making a polar film is limited to one scene from when the expedition is leaving London.The first explorer to succeed in filming in the Arctic was Anthony Fiala in 1902, and since his breakthrough the cinematograph became standard scientific equipment on all polar expeditions. The Mechanical Era in Polar Exploration came with the aeroplanes, the airships and the telegraph. Roald Amundsen played a major role here; he claimed his idea about using aeroplanes was as important to the polar exploration as Nansen´s use of skies and dogsledges in the heroic era. This article tells the story about explorers with film camera trying to reach the North Pole from Spitzbergen. Wellman, Amundsen, Byrd and Nobile are the main characters. The story of their fantastic expeditions is told by others; this is the story about their films, and how the films from the Arctic developed from just documenting landscape and animal life until they became proper documentary films. Between those types of film, we have had amateur film footage, newsreels, scientific films, travelogues and early documentary films. The article ends with describing the media event around the Italia tragedy in 1928.

 6. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 7. Fra bibliotek til videnscenter - og tilbage igen!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsgård, Christian

  2011-01-01

  En kritik af fakultetets planer for den gradvise afvikling af afdelingernes præsensbiblioteker.......En kritik af fakultetets planer for den gradvise afvikling af afdelingernes præsensbiblioteker....

 8. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 9. Importância das espécies minerais no potássio total da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Importance of mineral species in total potassium content of clay fraction in soils of the Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2003-10-01

  Full Text Available Poucos trabalhos relacionam a reserva de K em solos desenvolvidos sob clima tropical úmido com os minerais presentes na fração argila. Com esse propósito, coletaram-se amostras de 19 solos no Triângulo Mineiro, originados de diferentes materiais de origem e estádios de desenvolvimento. Dada a significativa ocorrência, tomou-se maior número de amostras no Grupo Bauru, abrangendo todas as formações geológicas encontradas na região. Os teores totais de K foram determinados após digestão das amostras de terra fina e das frações areia, silte e argila com ácidos concentrados (HF, HNO3 e H2SO4. Para avaliar a contribuição de cada espécie mineral nos teores totais de K, amostras da fração argila saturadas por Na foram submetidas a extrações seqüenciais e seletivas de minerais, na seguinte ordem: extração de Al e óxidos de Fe de baixa cristalinidade; extração de óxidos de Fe mais cristalinos; extração de gibbsita e caulinita; extração de minerais do tipo 2:1; extração de feldspatos e minerais resistentes. A composição mineralógica da fração argila refletiu o intenso grau de intemperismo e lixiviação dos solos do Triângulo Mineiro, com baixos teores de minerais de baixa cristalinidade, predomínio de caulinita e presença de outros minerais secundários resistentes. Mesmo com essa mineralogia, a fração argila apresentou o maior teor de K total, principalmente para os solos mais intemperizados. Considerando a abundância de caulinita na fração argila, este mineral foi uma importante fonte de formas não-trocáveis do nutriente. Por outro lado, a contribuição dos óxidos de Fe e de Al de baixa cristalinidade e dos óxidos de Fe mais cristalinos nos teores totais de K da fração argila foi inexpressiva. Em geral, os minerais primários facilmente intemperizáveis (mica e feldspato contribuíram em grande proporção para o K total da fração argila, principalmente para os solos mais jovens desenvolvidos de

 10. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas The use of a semipurified fraction of Trypanosoma cruzi proteinase in immunodiagnosis of Chagas' disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajax Mercês Atta

  1984-12-01

  Full Text Available Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cruzadas com os soros de pacientes portadores de leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, sífilis, esquistossomose e mononucleose. Os resultados obtidos são favoráveis ao emprego desta fração antigênica em testes de imunodiagnóstico da tripanossomíase americana.Group 0 Rh negative human erytrocytes were coated with the semipurified fraction of T. cruzi proteinase and tested with sera both from patients with chagas' disease and from others with unrelated parasitic diseases. Positive haemagglutination reactions were only observed with the sera from the former and with that from two patients with mucocutaneous leishmaniasis. No crossed reactions were observed with visceral leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis syphilis, schistosomiasis or mononucleosis sera. Results suggest that this purified fraction can be used in immunodiagnosis of American Trypanosomiasis.

 11. Relação entre o alumínio extraível com KCl e oxalato de amônio e a mineralogia da fração argila, em solos ácidos brasileiros

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Octávio de Mello Cunha

  2014-10-01

  Full Text Available Em solos ácidos de ambiente mais tropical com esmectitas, assim como em solos altamente tamponados de ambiente subtropical, contendo esmectita com hidroxi-Al entrecamadas (EHE e, ou, vermiculita com hidroxi-Al entrecamadas (VHE, os teores de Al-KCl podem ser excepcionalmente altos; entretanto, em alguns casos não se manifestam efeitos fitotóxicos do elemento nas culturas. O Al "trocável" é tradicionalmente quantificado no extrato da solução de KCl 1 mol L-1 (Al-KCl, mas nem sempre esse elemento provém unicamente de formas trocáveis. Este trabalho objetivou investigar relações entre o Al extraído com solução de KCl e de oxalato de amônio com a mineralogia da fração argila. A quantificação do Al nos extratos de KCl e oxalato de amônio foi feita, respectivamente, por titulação com NaOH 0,02 mol L-1 padronizado e por espectrofotometria de absorção atômica. Foram utilizadas amostras de dois horizontes (A e B de 12 perfis de solo de cinco estados brasileiros (AC, PE, BA, RS e SC, com diferentes características mineralógicas, todos com teores de Al-KCl superior a 4 cmol c kg-1 no horizonte B. Dois perfis de SC (Rancho Queimado e Curitibanos, com níveis mais baixos de Al-KCl, foram incluídos para comparação. Os altos teores de Al-KCl evidenciaram-se relacionados com a mineralogia dos solos estudados. Nos solos ácidos com mais esmectitas, drenagem moderada ou imperfeita e oscilação do lençol freático houve evidências morfológicas, confirmadas pelas análises mineralógicas, de que no clima atual ocorre um processo de destruição de argilas, liberando Al que precipita como compostos amorfos. A alta concentração salina da solução de KCl dissolve parcialmente tais compostos, superestimando as formas trocáveis desse elemento, principalmente nos horizontes subsuperficiais. Nos solos ácidos do ambiente subtropical, os teores de Al-KCl também foram altos, embora com valores mais baixos do que nos com predomínio de

 12. Efeito do dessecante paraquat na qualidade da fração lipídica da soja Effects of paraquat on the quality of lipidic fraction of soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Gomes

  2003-02-01

  Full Text Available Para se determinar a qualidade da fração lipídica de grãos de soja submetidas à aplicação do dessecante bipiridílio (paraquat, foram estudados a composição química e os índices químicos de 3 (três amostras de óleo bruto e 1 (uma amostra de óleo refinado. Os óleos analisados no presente trabalho foram provenientes da região de Itumbiara - GO, extraídos de grãos de soja submetidos ou não à aplicação de paraquat. Utilizaram-se também amostras de óleo bruto extraídas por solvente, em laboratório, provenientes de grãos de soja sujeitos ou não à aplicação de dessecante. Nenhum resíduo do dessecante foi detectado, sensibilidade de 0,01 µg/g. O perfil de ácidos graxos, medido pelos teores dos ácidos palmítico, esteárico, oléico, linoléico e linolênico, encontrara-se dentro das faixas convencionais do óleo de soja de 9 a 4,5, 2,5 a 5,0, 18 a 34, 45 a 60 e 3,5 a 8,0%, respectivamente. No entanto, os índices de saponificação (de 161 a 171 ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela legislação brasileira (189 a 198. Já os ácidos graxos livres, matéria insaponificável dos óleos brutos, e o índice de iodo do óleo refinado estão dentro desses padrões, máximos de 2,0%, 1,5% e 120 a 143, respectivamente. Os teores de ferro e de cadmio de 1,45 e 0,39 µg/g, respectivamente, de óleo refinado, atendem à legislação. Não se detectou chumbo, à sensibilidade de 0,01 µg/g. Esses metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica.In order to determine the quality of lipidic fraction of soybean seeds from plants submitted to paraquat application, the composition and chemical indices of three crude extracts and one refined oil were studied. All samples were from Itumbiara-GO , Brazil. No residues of bipiridyls were detected, sensitivity less than 0.01µg/g. Fat acids profile, measured through palmitic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids were as espected for soybean oils

 13. Phytochemical investigation of dichloromethanic fraction on Ocimum gratissimum L. extract/ Estudo químico da fração diclorometânica do extrato de Ocimum gratissimum L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Pinto de Souza

  2005-06-01

  Full Text Available Previous studies showed that ethanolic extract of Ocimum gratissimum inhibited growth of Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger and Alternaria sp, isolated from tomato and carrot. The aim of this study was to identify the chemical constituents of Ocimum gratissim. Aerial parts of the plant were treated with hexane-dichloromethane-ethanol mixture (1:3:1 at room temperature. The obtained extract was chromatographed on silica gel column eluted with hexane, dichloromethane and ethanol. Fractions eluted with dichloromethane were rechromatographed on a column of silica gel to yield alyphatic hydrocarbon mixture (C31, C33, C34 e C35, eugenol, caryophyllene oxide and a mixture of stigmasterol and sitosterol. The structures of the compounds were deduced by spectral data analysis and by comparison with literature values. Recent studies showed that eugenol is probably one of the responsibles for antifungal activity of O. gratissimum.Ensaios anteriores de atividade antifúngica do extrato etanólico de Ocimum gratissimum, utilizando a técnica de difusão em meio sólido, evidenciaram a inibição do crescimento de Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger e de duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura. O objetivo deste trabalho foi identificar os possíveis constituintes químicos responsáveis pela atividade antifúngica da planta, por meio de estudo químico do extrato hexano-diclorometano-etanol (1:3:1 das partes aéreas de O. gratissimum. O extrato foi cromatografado em coluna de sílica gel, eluída com hexano, diclorometano e etanol. A purificação em coluna cromatográfica de sílica gel das frações eluídas com diclorometano (5,9g resultou na obtenção de quatro constituintes: uma mistura de hidrocarbonetos saturados de cadeia longa (C31, C33, C34 e C35, eugenol, óxido de cariofileno e uma mistura de estigmasterolsitosterol. Os constituintes foram identificados através das an

 14. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota Characterization of the protein and the carbohydrate fractions, and the respective degradation rates of tifton 85 bermudagrass hay at different regrowth ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Guimarães Ribeiro

  2001-04-01

  Full Text Available Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações protéicas A, B1, B2, B3 e C apresentaram-se, respectivamente, entre 22,10 e 35,53%; 0,24 e 4,55%; 30,37 e 31,34%; 26,55 e 36,62%; e 5,75 e 6,76%, como proporções da proteína bruta total, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. As taxas de digestão das frações protéicas B1, B2 e B3 encontraram-se entre 0,319 e 1,324; 0,0724 e 0,0936; e 0,0077 e 0,012 h -1, respectivamente, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. Os teores de carboidratos totais variaram de 72,98 a 78,77%, em fenos com 28 a 56 dias de rebrota. Os valores das frações A, B1, B2 e C de carboidratos apresentaram-se entre 2,73 e 5,44%; 1,91 e 2,35%; 77,49 e 80,59%; e 13,59 e 17,87%, respectivamente, como proporções dos carboidratos totais, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota. As taxas de digestão das frações de carboidratos A + B1 e B2 encontraram-se entre 0,181 e 0,20 e 0,04 e 0,0466 h -1, respectivamente, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota.The chemical composition, crude protein fractions (A, B1, B2, B3 and C and total carbohydrate fractions (A, B1, B2 and C, and respective degradation rate of B1, B2 and B3 protein fractions and A + B1 and B2 carbohydrate fractions of Tifton 85 bermudagrass hay from plants harvested with 28, 35, 42 and 56 days of regrowth, fertilized with 75 kg/ha/cut of N, were evaluated. The protein content of hays from 28 to 56 days of regrowth ranged from 17.58 to 12.58%. The values of A, B1, B2, B3

 15. Atividade antileishmania do extrato hidroalcoólico e de frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC. Yunck Antileishmanial activity of hydroalcoholic extract and fractions obtained from leaves of Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celso V. Nakamura

  2006-03-01

  Full Text Available A atividade biológica do extrato bruto e as várias frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC. Yunck foi avaliada em Leishmania amazonensis. Este estudo incluiu o processo de extração e o fracionamento biomonitorado pelo método de cromatografia de adsorção. Um aumento progressivo no efeito antileishmania foi observado durante o processo de purificação. O extrato hidroalcoólico solúvel em água (EBA apresentou concentração inibitória 50% (IC50 igual a 167 µg/mL enquanto o extrato hidroalcoólico solúvel em acetato de etila (EBAcOEt mostrou um IC50 de 30 mg/mL sobre o crescimento de formas promastigotas após 48 h de cultivo. A fração hexano (FHex apresentou uma atividade antileishmania maior que o EBAcOEt com IC50 de 21,5 µg/mL. Análises de citotoxicidade indicaram que as concentrações tóxicas do EBA, EBAcOEt e das frações foram maiores para macrófagos J774G8 do que para os protozoários.Biological activity of the crude extract and several fractions obtained from Piper regnellii var. pallescens was assessed on Leishmania amazonensis. This study included the extraction process and bioassay-guided fractionation by the adsorption chromatography method. A progressive increase in the antileishmanial effect was observed in the course of the purification process. The hydroalcoholic extract water soluble (EBA had a 50% inhibitory concentration (IC50 at 167 µg/mL whereas the hydroalcoholic extract acetate soluble (EBAcOEt showed an IC50 of 30 µg/mL against the growth of promastigote forms after 48 h of culturing. The hexan fraction (FHex showed an antileishmanial activity greater than EBAcOEt with IC50 at 21.5 µg/mL. Analysis of cytotoxicity indicated that the toxic concentrations of the EBA, EBAcOEt, and fractions were higher for J774G8 macrophages than for the protozoans.

 16. Variação da concentração de imunoglobulinas G e M, de proteína total e suas frações eletroforéticas e da atividade da gamaglutamiltransferase no soro sangüíneo de vacas holandesas, antes e após o parto

  OpenAIRE

  Feitosa F.L.F.; Birgel E.H.

  2000-01-01

  Com o objetivo de determinar a dinâmica do proteinograma sangüíneo e da atividade enzimática da gamaglutamiltransferase sérica de vacas antes e após o parto, foram utilizadas 26 vacas do período pré-parto até 180 dias após o parto, todas da raça Holandesa. Os resultados permitiram concluir que as vacas, no momento do parto, apresentam menores concentrações séricas de proteína total, das frações albumina e betaglobulina, bem como de imunoglobulinas G e M, do que nos períodos ante e pós-parto, ...

 17. Identificação dos constituintes químicos da fração volátil da Calendula officinalis produzida no Paraná Chemical compounds of the Calendula officinalis volatile fraction produced in the Paraná State, Brazil

  OpenAIRE

  Zilda Cristiani Gazim; Gilberto Alves Ferreira; Claudia Moraes Rezende; Celso Vataru Nakamura; Benedito Prado Dias Filho; Diógenes Aparicio Garcia Cortez

  2007-01-01

  A Calendula officinalis L., pertence à família Asteraceae, é originária da Europa e está aclimatada na região Sul do Brasil, onde vem crescendo o seu cultivo comercial para fins farmacêuticos e cosméticos. Suas inúmeras propriedades terapêuticas entre as quais antiinflamatória, cicatrizante e anti-séptica, justificam a grande procura desta planta pela população. O presente trabalho compara a composição química da fração volátil da cultura de calêndula aclimatada na região Noroeste do Paraná, ...

 18. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  OpenAIRE

  Bayer, C; L. Martin-Neto; S. C. Saab; Mielniczuk, J.

  2000-01-01

  A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS), determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR), é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área do si...

 19. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum Pax. e de suas frações em camundongos albinos Evaluation of the central depressor effects of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum Pax. and its fractions in Swiss mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Borges de Oliveira

  2008-09-01

  Full Text Available O Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea é uma planta nativa da África tropical conhecida como "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", dentre outros. A planta é utilizada pela população brasileira como detentora de propriedades antiinflamatória, analgésica, dentre outras. Foram avaliados os efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum (EES e de suas frações - hexânica (FH, clorofórmica (FC e metanol/água (FM. Vários testes foram utilizados em camundongos machos albinos (Mus musculus, dentre eles, o sono induzido por barbitúrico, campo aberto e o teste do rota-rod. O EES foi testado nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, enquanto que a FH foi testada na dose de 10 mg/kg, a FC na dose de 20 mg/kg e a FM na dose de 25 mg/kg. O EES e as frações FH e FC, mas não a FM, apresentaram um possível efeito depressor sobre o SNC, visto que foram capazes de aumentar o tempo parado e diminuir o número de bolos fecais no campo aberto, além de potencializarem o sono induzido por barbitúrico. No teste do rota-rod, observou-se que o EES e as frações não foram capazes de causar incoordenação motora ou relaxamento muscular. Assim, conclui-se que o extrato etanólico e as frações FH e FC do Syandenium umbellatum Pax. possuem possível efeito depressor sobre o SNC.Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea is a native plant from tropical Africa known as "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", among others. The plant is used by Brazilian folks for having anti-inflammatory and analgesic properties, among others. It was evaluated the depressor effects over the central nervous system (CNS of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum (EES and its fractions - hexane (HF, chloroformic (CF and methanol/water fractions(MF. Several tests were used in Swiss mice (Mus musculus, among them, barbiturate-induced sleep, open field and rota-rod test. The

 20. Frações de fósforo no solo após sucessivas aplicações de dejetos de suínos em plantio direto Phosphorus fractions in soil after sucessive pig slurry applications in no-tillage system

  OpenAIRE

  Carlos Alberto Ceretta; Felipe Lorensini; Gustavo Brunetto; Eduardo Girotto; Luciano Colpo Gatiboni; Cledimar Rogério Lourenzi; Tadeu Luis Tiecher; Lessandro De Conti; Gustavo Trentin; Alcione Miotto

  2010-01-01

  O objetivo deste trabalho foi quantificar as frações de acumulação de fósforo em solo submetido a sucessivas aplicações de dejetos líquidos de suínos (DLS) em sistema de plantio direto. Em Santa Maria, RS, doses de 0, 20, 40 e 80 m³ ha-1 de DLS foram distribuídas a lanço por sete anos agrícolas, antes do plantio de cada cultivo de inverno ou verão, em Argissolo Vermelho arenoso, totalizando 0, 584, 1.168 e 2.336 kg ha-1 de P aplicado via dejetos. O solo foi coletado nas camadas 0-2, 4-6, 8-10...

 1. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933 et de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magali Della Sudda

  2010-01-01

  Full Text Available Cette recherche historique qui croise les apports des études de genre, de la science politique et de la sociologie religieuse met en lumière la façon singulière dont les militantes d’action féminine catholique sont venues à la politique en France et en Italie durant les premières décennies du XXe siècle. Deux associations catholiques féminines de masse ont fait l’objet de cette analyse comparée : la Ligue patriotique des Françaises active de 1902 à 1933 et l’Unione fra le donne cattoliche d’I...

 2. Frações de carbono e nitrogênio em função da textura, do relevo e do uso do solo na microbacia do agreste em Vaca Brava (PB Carbon and nitrogen fractions as affected by texture, relief and land use in the Vaca Brava watershed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2005-12-01

  Full Text Available A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência ou de baixos insumos depende do fornecimento de nutrientes oriundos da mineralização da matéria orgânica do solo (MOS. Portanto, a quantidade e a qualidade da MOS são duas variáveis fundamentais relacionadas com a sustentabilidade da produção agropecuária de subsistência. O objetivo do presente trabalho foi analisar as inter-relações de usos do solo, as posições no relevo e suas texturas com os teores totais de C (Ct e N (Nt, a fração de C oxidável por KMnO4 16,5 mol L-1 (Cox e a fração de N aminoaçúcar (N amino. Esses atributos foram quantificados em 260 amostras simples de solo (0-20 cm retiradas da microbacia Vaca Brava (PB, em áreas de uso agropecuário, num sistema de amostragem com arranjo fatorial de estratos. Os teores de Ct, Nt e N amino decresceram na seqüência: pastagem > capineira > roçado. Em relação ao relevo, tanto os teores de Ct e Nt quanto suas frações apresentaram os maiores teores nas áreas de várzea, siltosas e os menores nas áreas de rampa pedimentada, mais arenosas. A redistribuição de sedimentos nas vertentes foi ocasionada por processos erosivos da camada superficial das encostas, nas quais predominam texturas finas. Em relação às classes texturais, os teores de MOS e de suas frações foram maiores (p Productivity in subsistence or low-input agriculture depends on the release of nutrients through mineralization of soil organic matter (SOM. For this reason, SOM quantity and quality are two important variables related to the sustainability of subsistence family farming. The objective of this work was to study the interrelationships among soil use, texture and relief, at basin scale, on the concentration of total soil C (Ct and N (Nt, the oxidizable C fraction with 16.5 mol L-1 KMnO4 (Cox and the amino-sugars fraction of N (Namino. These properties were quantified in 260 single soil samples (0-20 cm layer from the Vaca Brava basin

 3. Redistribuição entre frações e teores disponíveis de zinco em solos incubados com lodo de esgoto Zinc redistribution among soil fractions and concentration of available Zn in sewage sludge-treated soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josângela do Carmo Trezena de Araújo

  2005-07-01

  Full Text Available A utilização agrícola de lodo de esgoto é uma da melhores opções para a disposição final deste resíduo. Contudo, em virtude da presença de metais pesados no lodo, torna-se importante a determinação da disponibilidade e das formas nas quais estes metais se encontram em solos tratados com esse resíduo. Este trabalho objetivou estudar a redistribuição entre frações e os teores disponíveis de Zn em solos incubados com lodo de esgoto. Foram utilizadas amostras de dois solos com diferentes características químicas e físicas às quais foram adicionadas cinco doses de lodo de esgoto (equivalentes a 0; 40,5; 81; 162 e 243 Mg ha-1. Nos períodos de incubação de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, foram coletadas amostras para determinação do Zn disponível, extraído por DTPA, e da sua distribuição entre frações do solo. Os resultados mostraram que a adição de doses crescentes de lodo de esgoto aumentaram os teores de Zn nos solos extraídos por DTPA; entretanto, de maneira geral, estes teores não aumentaram com o decorrer do tempo de incubação. Houve diminuição da mobilidade de Zn nos solos incubados com lodo, com transferência do elemento ligado à fração matéria orgânica, em sua maior parte, para a fração residual. Para as condições estudadas, a máxima dose de Zn a ser fornecida por aplicação de lodo de esgoto pela legislação americana não promoveu teores fitotóxicos de Zn no solo.One of the best options for final disposal of sewage sludge is its use for agricultural purposes. Excessive heavy metal concentrations in sludge, however, pose a risk to the environment. It is therefore important to determine not only the availability, but also the distribution of such metals in different soil fractions as a result of sludge application. Our study aimed at evaluating both the redistribution of Zn among soil fractions and the Zn-DTPA available concentration in sludge-incubated soils. Samples of two contrasting

 4. Propriedades funcionais (tecnológicas) da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological) properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  OpenAIRE

  Saula Goulart Chaud; Valdemiro Carlos Sgarbieri

  2006-01-01

  Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas) da fração parede celular (PC) de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os...

 5. Colheita de medula óssea em cães: modelo para obtenção da fração total de células mononucleares Bone marrow harvest in dogs: model for acquisition of the total fraction of mononuclears cells

  OpenAIRE

  Débora Cristina Olsson; Ney Luis Pippi; Danieli Brolo Martins; Guilherme Kanciukaitis Tognoli; Eduardo de Bastos Santos Júnior; Daniel Curvello Muller; Sonia Terezinha dos Anjos Lopes; Francieli Marconato; Priscilla Domingues Mörchbächer; Luciele Varaschini Teixeira

  2009-01-01

  No presente trabalho foi elaborada uma técnica para protocolo de colheita de medula óssea (MO) (10ml. kg-1), do osso femoral, para isolamento, quantificação e viabilidade da fração total de células mononucleares (CM). Para tanto, 40 cães machos ou fêmeas, sem raça definida, com idade aproximada de dois anos, pesando em torno de 10kg, foram submetidos a procedimento asséptico em ambiente cirúrgico para colheita de MO. Para a obtenção de uma quantidade suficiente de CM, durante o procedimento f...

 6. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  OpenAIRE

  Eduardo Jacob-Lopes; Leila Queiroz Zepka; Maria Isabel Queiroz; Flavia Maria Netto

  2006-01-01

  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras ...

 7. Hidrólise enzimática de fibras de cotilédones de soja e caracterização das frações sólidas e solúveis Enzymatic hydrolyses of fibers from soy cotyledons and characterization of solid and soluble fractions

  OpenAIRE

  Neusa Fátima Seibel; Adelaide Del Pino Beléia

  2009-01-01

  O objetivo deste trabalho foi determinar as melhores condições de hidrólise enzimática de fibras alimentares de cotilédones de soja, original (FAO) e micronizada (FAM), e caracterizar os hidrolisados sólidos e solúveis. As amostras foram hidrolisadas com carboidrase (200 µL g-1, durante 12 horas, a 30ºC) ou com protease (150 µL g-1, durante 5 horas, a 55ºC). A fração sólida das amostras tratadas com carboidrase teve redução de 73% dos carboidratos e de 50% dos ácidos urônicos iniciais; houve ...

 8. Frações lábeis da matéria orgânica em sistema de cultivo com palha de braquiária e sorgo Labile fractions of organic matter in cropping system with straw of brachiaria and sorghum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celeste Queiroz Rossi

  2012-03-01

  Full Text Available O papel fundamental da matéria orgânica nas características físicas, químicas e biológicas do solo, justifica o crescente interesse pela identificação de sistemas de uso e de manejo que contribuam para o aumento do estoque de carbono em solos tropicais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estoque de carbono (EstC na fração particulada (>53 µm da matéria orgânica do solo e na fração associada aos minerais (The key role of organic matter (OM in the physical, chemical and biological soil features justifies the growing interest in identifying use and management systems which contribute to increase the stock of carbon (StC in tropical soils. The aim of this study was to evaluate the stock of carbon in the particulate (>53 µm and mineral-associated soil organic matter fractions (<53 mm. Soil samples from a Rhodic Udox collected in Montividiu, Goiás State (Brazil, were taken at five depths in the following agricultural systems: a brachiaria cultivated in the soybean fallow period (SB, b sorghum cultivated in the soybean fallow period (SS and Cerrado as reference area. The levels of total organic carbon (TOC, granulometric fractioning of soil organic matter and the stock of carbon in each of the fractions were quantified. There were significant differences in the TOC levels at all depths. The highest values were found in the StC of SB system, at all depths. The fraction of particulate organic matter (POM was an effective parameter to demonstrate differences between management systems, achieving the highest levels in the SB system due to the higher biomass input in this system, however for the mineral-associated fraction, the highest levels were recorded in the reference area, followed by the SS system.

 9. Hepatocellular carcinoma. Comparison between gadolinium and ironoxide enhanced MR imaging; Risonanza Magnetica epatica ed epatocarcinoma. Confronto fra risultati ottenuti con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) e superparamagnetico (particelle di ossido di ferro)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castoldi, M.C.; Fauda, V.; Scaramuzza, D.; Vergnaghi, D. [Ospedale S. Carlo Borromeo, Milan (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-09-01

  triggered T2-weighted TSE and T1-T2*-weighted GRE, 3)there was a low frequency of severe cirrhosis. [Italian] Scopo di questo studio e' quello di comparare prospetticamente in un gruppo di pazienti affetti da epatocarcinoma la sensibilita' della RM utilizzando mdc paramagnetici (chelati del gadolinio) e superparamagnetici (particelle di ossido di ferro). 25 pazienti epatopatici affetti da epatocarcinoma citologicamente accertato sono stati studiati a breve distanza di tempo (media: 3 giorni) con RM dinamica con bolo di gadolinio e RM dopo infusione di mdc superparamagnetico. Solo il 28% era affetto da cirrosi di grado medio-avanzato (classi B e C di Child-Pugh). Criterio di inclusione nello studio e' stata la disponibilita' di controllo clinico e di esami di diagnostica per immagini di almeno sette mesi. Le immagini ottenute sono state riviste da due radiologi che per ciascun nodulo hanno espresso un giudizio di identificabilita' con punteggio variabile fra 1 e 5 con questi criteri di riferimento: 1, certamente o quasi certamente assente; 2, forse presente; 3, probabilmente presente; 4, sicuramente presente; 5, sicuramente presente con ottimo contrasto lesione/fegato o con buon contrasto lesione/fegato ed evidenziazione di caratteristiche morfologiche (presenza di capsula intatta, di setti intranodulari, di estrinsecazione extracapsulare) utili per guidare la terapia locoregionale. Considerata la scala di attribuzione dei livelli di identificabilita', e' stato dato un valore diagnostico positivo al punteggio 3 o superiore. I due esami di RM con diverso mdc hanno permesso l'evidenziazione di 44 noduli. Dei 12 noduli dimostrati da un unico mdc, 8 (di cui 7 visibili dopo mdc superparamagnetico) avevano diametro inferiore a un cm. Considerata la totalita' dei noduli dimostrati dagli esami TSE e GE, la percentuale di identificazione della RM con mdc ferrosi e con gadolinio e' stata rispettivamente 97,7 e 75%. Dopo mdc ferrosi in

 10. Perkutan koronar intervention i Danmark fra 1989 til 1998. Resultater fra Dansk PTCA register

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lisette Okkels; Thayssen, Per; Kassis, Eli;

  2003-01-01

  AND METHODS: For each PCI procedure a number of 144 parameters were recorded in a national database. The present analysis of these data was carried out using parametric statistics and logistic regression analysis. RESULTS: From 1989 to 1998 the annual number of PCI procedures increased from 240 to...... patients being older than 70 years. More patients with acute coronary syndrome and multivessel disease had PCI. The use of coronary stents increased from 2.0% in 1992 to 90.7% in 1998 and the primary success rate rose from 81% to 90%. Serious complications decreased from 5.4% to 3.0%, mainly due to a...

 11. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L. - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L. leaves Myrtaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Fiuza

  2011-01-01

  Full Text Available Eugenia uniflora L. (Myrtaceae é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica. Para isso, o extrato etanólico e as frações das folhas dessa planta foram administrados no peixe, por via oral, adicionadas à ração. Após um período de 24 horas, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada peixe foi dissecado, fixado em formalina neutra, desidratado, incluído em parafina e cortado. Nas análises histológicas, utilizaram-se tricômico de Masson e hematoxilina e eosina (HE. Pelas análises qualitativas na microscopia de luz, concluiu-se que o extrato etanólico bruto e as frações das folhas da E. uniflora apresentaram efeito sistêmico nas tilápias nilóticas atingindo as brânquias. As ações tóxicas como destacamento e descamação do epitélio respiratório e hiperplasia das células do epitélio interlamelar, foram mais pronunciadas nas tilápias que ingeriram maiores concentrações. Este trabalho colaborou para identificar o efeito vasodilatador dessa planta, e contribuiu para estabelecer a tilápia nilótica como sistema-modelo para testes com princípios ativos de plantas. Espera-se, com esses testes, viabilizar o uso de plantas como medicamentos para tratamentos de peixes, a manutenção da saúde de animais em cultivo intensivo e extensivo, a partir do qual se possibilite emprego alternativo aos medicamentos sintéticos.Eugenia uniflora L. (Myrtaceae is a plant found in the Cerrado biome and traditionally used in the treatment of diarrheas, inflammations, hyperglycemia and hypertension. Previous studies

 12. Biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos com e sem separação da fração sólida em diferentes tempos de retenção hidráulica Anaerobic biodigestion of swine manure with and without separation of the solid fraction in different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de biodigestão anaeróbia utilizando dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, considerando-se diferentes tempos de retenção hidráulica. Para tanto, foram utilizados biodigestores tubulares semicontínuos abastecidos com água residuária de suinocultura, com e sem separação da fração sólida (CSFS e SSFS, respectivamente, manejados com tempos de retenção hidráulica (TRH iguais a 36; 29; 22 e 15 dias. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pela redução dos números mais prováveis de coliformes totais e fecais, teores de fibra em detergentes neutro e ácido, demandas química e bioquímica de oxigênio e dos potenciais de produção de biogás e metano. A qualidade do biofertilizante foi avaliada quanto aos teores de macro e micronutrientes. A separação da fração sólida acarretou decréscimo nos teores de fibra dos afluentes, o que contribuiu para o aumento da eficiência da produção de metano. Foram observados valores de 0,47 e 0,75 m³ CH4 kg-1 SV adicionado para os afluentes SSFS e CSFS, respectivamente, no TRH de 15 dias. Com o aumento do TRH, houve acréscimo médio de 50% no potencial de produção de metano kg-1 de SV adicionado. Não foram observadas diferenças significativas nas reduções de coliformes fecais e totais, sendo a maior redução de 3,6 10(9 para 3,6 10² NMP 100 mL-1 para o TRH de 36 dias CSFS.This work aimed to evaluate the anaerobic biodigestion process by using swine manure with and without separation of the solid fraction and considering different hydraulic retention times. For such purpose semi continual plug flow biodigestors were used, with residual water from a pig farm with and without separation of the solid fraction, managed with 36; 29; 22 e 15 days of hydraulic retention. Efficiency of the treatments was evaluated by the reduction of the most probable number of total and fecal coliforms, fiber content, chemical and

 13. Relação entre índice de área foliar e frações de componentes puros do modelo linear de mistura espectral, usando imagens ETM+/Landsat Relationship between leaf area index and endmember fractions from linear spectral mixture modelling, using ETM+/Landsat images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre C. Xavier

  2004-08-01

  Full Text Available O índice de área foliar (IAF é uma das mais importantes variáveis biofísicas da vegetação, estando relacionado diretamente com a evapotranspiração, com a produtividade da vegetação e com a interceptação da chuva pelo dossel. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do IAF de diversos tipos de cobertura do solo com Frações de Componentes Puros (FCPs do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME. A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizada no município de Piracicaba - SP. O IAF foi medido, no campo, com o equipamento LAI-2000, em 32 áreas com diferentes coberturas vegetais. A imagem utilizada foi do sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7. No MLME, foram considerados três componentes puros (vegetação, solo e sombra, selecionados com o auxílio dos componentes principais. Como resultado, tem-se que o IAF variou de 0,47 a 4,48, quando consideradas todas as áreas. As relações do IAF com a fração do componente puro vegetação F VEG e com a fração do componente puro solo (F SOL foram significativas, embora fracas. Ao considerar apenas dados de IAF de cana-de-açúcar, houve aumento da variação explicada tanto para F VEG como para F SOL, sugerindo que a estratificação da vegetação pelo tipo pode melhorar a estimativa do IAF.The Leaf Area Index (LAI is one of the most important biophysical variable of the vegetation for modeling, and it is directly related to evapotranspiration, vegetation yield and rain interception. The aim of this paper was to analyze the relationship between LAI and endmember fractions estimated by Linear Spectral Mixture Modelling (LSMM. The study area was a watershed, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. LAI was measured with LAI-2000 equipment in 32 samples in the field with different vegetation cover. The LSMM was applied to a Landsat/ETM+ image, corrected for the atmospheric effects by 6S Model. Three endmembers were considered in the

 14. Incidência de ocratoxina A em diferentes frações do café (Coffea arabica L.: bóia, mistura e varrição após secagem em terreiros de terra, asfalto e cimento Incidence of ochratoxin A in fraction diferents coffee beans (Coffea Arabica L: "boia", mixes and "varrição"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Roberto Batista

  2007-06-01

  Full Text Available A incidência de ocratoxina A foi estudada em café mistura, bóia e varrição secas em três tipos de terreiro: terra, cimento e asfalto. Foram analisadas 238 amostras coletadas em 11 municípios da região sul do Estado de Minas Gerais, sendo 35 bóia, 97 - mistura e 106 varrição. Das amostras analisadas, em 40% não foi detectada a presença de ocratoxina A, em 31%, foram detectadas a presença de ocratoxina A em níveis que variaram de 0,1 a 5,0 µg/Kg de café. Estes resultados demonstram que 169 amostras (71% analisadas estariam dentro dos limites em estudo da Legislação Européia que regulamenta a concentração máxima de ocratoxina A em grãos de café torrado. As espécies de Aspergillus identificadas como produtoras de ocratoxina A foram Aspergillus ochraceus, A. sclerotiorum e A. sulphureus. Os níveis de contaminação de ocratoxina A em grãos de café foram maiores na fração varrição e nas frações bóia e mistura, secas em terreiro de terra. Os resultados deste estudo concluem que o terreiro de terra aumenta o risco de contaminação com ocratoxina A em grãos de café. A fração varrição devido aos riscos de exposição a ocratoxina A, deve ser reduzida através da adoção de boas práticas agrícolas e não ser utilizada para fins de consumo humano e animal.The ochratoxin incidence was studied in coffee it mixes, it "bóia" and "varrição" dry in three yard types: earth, cement and asphalt. 238 samples were analyzed collected in 11 municipal districts of the south of Minas Gerais state, being 35 "bóia", 97 - it mixes and 106 varrição. Of the analyzed samples, in 40% the ochratoxin A presence it was not detected, in 74 samples, 31%, ochratoxin A presence were detected the in levels that varied from 0,1 to 5,0 µg/Kg of coffee beans. These results demonstrate that in 169 samples (71% analyzed they would be inside of the limits in study of the European Legislation that regulates the maximum concentration of

 15. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae Ultrastructural alterations in larvae of Aedes aegypti subject to labdane diterpene isolated from Copaifera reticulata (Leguminosae and a fraction enriched with tannins of Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.INTRODUCTION: Dengue is an important public health problem in many countries and its main vector Aedes aegypti, is the mosquito most adapted to urban areas. For the first time, the mechanism of action of labdane diterpenoid extracted from Copaifera reticulata and the fraction enriched of catechin tannins

 16. Obtenção de suco misto de açaí a partir da fração retida no processo de microfiltração
  Açaí blend formulated with the microfiltration retentate fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. MATTA

  2010-12-01

  Full Text Available

  O açaí é comercializado da Amazônia para as demais regiões do país, e também para o exterior, na forma de polpa congelada. A obtenção de novos produtos pode contribuir para o desenvolvimento da cadeia agroindustrial do açaí na região produtora. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um suco misto a partir do açaí retido na microfiltração, avaliando a preferência do consumidor, o efeito da pasteurização sobre o teor de compostos bioativos, e a sua estabilidade durante o armazenamento. O produto foi elaborado adicionando-se banana nanica, xarope de guaraná e água à fração retida de açaí. O suco misto pasteurizado foi avaliado quanto à sua composição, apresentando pH de 4,0, sólidos solúveis de 11,0o Brix, 216,0mg/100g de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante de 1363mol Trolox/100g. A estabilidade do produto pasteurizado armazenado sob refrigeração foi acompanhada durante 90 dias. Os parâmetros físico-químicos praticamente não variaram durante o armazenamento e o suco misto manteve-se microbiologicamente apto para o consumo. Os resultados obtidos mostram que é possível desenvolver um produto de açaí com a fração retida na microfi ltração e que o tratamento térmico utilizado é adequado para a manutenção das características do suco misto formulado por três meses, sob refrigeração.

 17. Composição química do óleo essencial e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto e frações das folhas de Spiranthera odoratissima A. St.-Hil Chemical composition of the essential oil and evaluation of the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of Spiranthera odoratissima A. St.-Hil. leaves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.A. Chaibub

  2013-01-01

  Full Text Available A Spiranthera odoratissima A. St.-Hil (manacá é utilizada popularmente como depurativo do sangue, nas afecções renais e hepáticas (chá das folhas para dores musculares, de estômago, de cabeça, e disfunções hepáticas (chá das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial e a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos das folhas de S. odoratissima contra bactérias Gram positivas e negativas, e Candida albicans. O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração seguido de concentração em rotaevaporador e as frações por partição em coluna filtrante. O pó das folhas foi submetido à hidrodestilação em aparelho de Clevenger e o óleo essencial obtido foi analisado por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método da diluição em ágar para determinar a concentração inibitória mínima (CIM. Os constituintes majoritários do óleo essencial foram β-cariofileno (20,64%, γ-muuroleno (17,70%, biciclogermacreno (14,73%, e δ-cadineno (13,40%. No estudo da atividade antimicrobiana de S. odoratissima, os principais resultados foram obtidos contra Staphylococus epidermidis (extrato etanólico bruto, CIM de 0,098 mg/mL, C. albicans (fração hexano, CIM de 0,049 mg/mL, Bacillus cereus (diclorometano, CIM de 0,098 mg/mL, Micrococcus roseus (fração acetato de etila, CIM 0,049 mg/mL, e M. roseus, Micrococus luteus, B. cereus e C. albicans (fração metanol, CIM de 0,391 mg/mL.Spiranthera odoratissima ("manacá" has been popularly used as a blood cleanser, for liver and kidney diseases (tea from the leaves, as well as for muscle and stomach pains, headache and liver disorders (tea from the roots. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of the essential oil and the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of S. odoratissima leaves against Gram-positive and negative

 18. Soil fertility, organic carbon and fractions of the organic matter at different distances from eucalyptus stumps Fertilidade do solo, carbono orgânico e frações da matéria orgânica em diferentes distâncias da cepa de eucalipto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geraldo Erli Faria

  2009-06-01

  fractions of soil organic matter in the topsoil layer reflect the deposition and maintenance of forest residues on the soil surface, mainly after forest harvest.O conhecimento das variações vertical, horizontal e temporal de características químicas do solo sob cepas remanescentes de eucalipto é de fundamental importância para o manejo de cultivos subsequentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cepas remanescentes de eucalipto (CRE na variabilidade espacial de características químicas em um Argissolo Amarelo distrófico típico localizado na região litorânea do Espírito Santo. Para isso, foram selecionadas CRE com 31 e 54 meses de idade, em duas áreas experimentais com características semelhantes, a fim de avaliar os efeitos da decomposição delas sobre características químicas do solo. Dessa forma, amostras de solo foram coletadas ao redor dessas CRE e nas distâncias de 30, 60, 90, 120 e 150 cm, nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, na direção da linha das CRE, as quais se situavam na entrelinha de povoamentos de eucalipto de mesma idade, cultivados no espaçamento de 3 x 3 m. O procedimento de amostragem de solo foi realizado em cinco parcelas de 900 m² . As amostras de solo foram analisadas para: pH em água, P e K disponíveis (Mehlich-1, Al, Ca e Mg trocáveis, C orgânico total (COT e teores de C nas substâncias húmicas (SH e na fração leve livre. Os resultados obtidos indicaram variação nos valores de pH e nos teores de P, K, Ca2+, Mg2+ e Al3+ à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, entre as camadas de solo amostradas. Os maiores valores de pH, P, K, Ca2+ e Mg2+ foram constatados na camada superficial do solo, e os menores, para Al3+ . Os teores de C orgânico das diversas frações da matéria orgânica do solo decresceram à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, indicando que a ciclagem de raízes (e tocos e a rizodeposição contribuem

 19. Estoques de carbono e nitrogênio e frações orgânicas de Latossolo submetido a diferentes sistemas de uso e manejo Carbon and nitrogen storage and organic fractions in Latosol submitted to different use and management systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available O avanço das fronteiras agrícolas, caracterizado pela substituição de ecossistemas naturais por áreas cultivadas, vem se intensificando nas últimas décadas, acarretando alterações na qualidade do solo e na dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS. Assim, o estudo do impacto da adoção de diferentes sistemas de manejo é essencial na definição de melhores estratégias de uso do solo. Este estudo teve por objetivo avaliar diferentes frações da MOS e os estoques de C e N de Latossolo Vermelho distroférrico típico muito argiloso submetido a diferentes sistemas de uso e manejo: mata nativa (MTN, eucalipto (EUC, pinus (PIN, pastagem (PAS, milho no sistema de cultivo mínimo (MCM e milho no sistema plantio convencional (MPC. As amostras de solo foram coletadas em setembro de 2004, nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, para avaliação dos estoques de carbono orgânico (CO e N total (NT; de 0-5 e 0-10 cm, para realização do fracionamento físico-densimétrico da MO; e de 0-5 cm, para avaliação do C da biomassa microbiana (Cmic. O estoque de CO na área de eucalipto foi maior do que o determinado na área de mata. A proporção relativa do CO nas frações da MOS aumentou na seguinte ordem: C-argila > C-silte > C-areia > C FL. A maior parte (> 90 % do CO está associada à fração pesada da MOS, com valores próximos a 98 % nos sistemas cultivados com milho (MPC e MCM. Em relação aos teores de CO, o Cmic e o C da fração leve (C FL são indicadores mais sensíveis das alterações decorrentes da adoção de diferentes sistemas de uso e manejo sobre os compartimentos da matéria orgânica do Latossolo.The advance of the agricultural frontier, characterized by the conversion of natural ecosystems into cultivated areas, was intensified in the last decades. Most of the practices used to manage soils cause changes in the soil quality and soil organic matter (SOM dynamics. Studying the impact of different management systems

 20. Estoques de carbono e nitrogênio em frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de solos sob eucalipto, pastagem e cerrado no Vale do Jequitinhonha - MG Carbon and nitrogen pools in soil organic matter under eucalypt, pasture and savanna vegetation in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Pulrolnik

  2009-10-01

  Full Text Available A substituição da vegetação nativa na região de Cerrado por florestas plantadas de eucalipto pode levar a mudanças nos estoques de C e N das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS. Contudo, a intensidade e a direção da mudança nos teores de MOS dependem do tipo de solo, clima e manejo da área plantada. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do plantio de eucalipto nos estoques de C e N em frações lábeis e estáveis da MOS em região de Cerrado no Vale do Jequitinhonha, MG. O estudo foi desenvolvido utilizando-se amostras de solos provenientes de povoamentos de Eucalyptus urophylla e de áreas adjacentes com vegetação natural de Cerrado e cultivo de pastagem. Para o plantio do eucalipto, a vegetação do Cerrado foi cortada, a lenha removida e os resíduos enleirados e queimados. As plantações de eucalipto com 20 anos apresentaram teores de carbono orgânico total (COT similares aos da vegetação de Cerrado e pastagem. Nas frações ácido húmico e ácido fúlvico (FAH e FAF, os teores de C foram de 16,6 e 17,5 % maiores para o solo de eucalipto em comparação com os solos da pastagem, e 17,5 e 36,9 % com os solos do Cerrado, respectivamente. O cultivo do eucalipto não reduziu o estoque de C e N da biomassa microbiana do solo (BMS em comparação com a do Cerrado e pastagem, e proporcionou incremento nas quantidades de C e N na matéria orgânica leve (MOL, o que contribuiu para o aumento da MOS. A contribuição do C derivado do eucalipto para a MOS, após 20 anos de cultivo, foi de 5 %. Isso indica uma baixa taxa de substituição do C nativo pelo C derivado do eucalipto, com uma média anual de 0,25 %. Assim, a substituição da vegetação nativa do Cerrado por eucalipto não resultou na diminuição do estoque de C nas frações FAH, FAF, MOL e BMS da MOS.The substitution of the native Cerrado (Brazilian savanna vegetation by planted eucalyptus forests can influence the C and N pools in the

 1. Long-term effect of no-tillage on soil organic matter fractions in rainfed Aragon (NE Spain Efecto a largo plazo del no laboreo sobre fracciones de materia orgánica del suelo en agrosistemas de secano en Aragón (NE España Efeito a longo prazo do plantio direto em frações de matéria orgânica do solo no sequeiro de Aragon (NE Espanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Blanco-Moure

  2011-11-01

  Full Text Available

  This paper assesses the long-term effect of no-tillage (NT on soil organic carbon (OC content and its distribution among different organic matter fractions in rainfed agrosystems of Aragón (NE Spain. Adjacent fields of NT, conventional tillage (CT and natural soils (NAT were compared in three different cereal production areas. In the soil surface, the higher OC content found in the NAT soils was due to the particulate organic matter. In the case of agricultural soils, in general, the fractions responsible for the OC increase under NT were the fine particulate organic matter and the mineral-associated organic matter occluded within stable microaggregates.

  En este trabajo se evalúa el efecto a largo plazo del no laboreo (NT en el contenido de carbono orgánico del suelo (OC y su distribución en diferentes fracciones de materia orgánica en agrosistemas de secano en Aragón (NE España. En tres diferentes zonas cerealistas se compararon campos adyacentes de NT, laboreo tradicional (CT y suelo natural (NAT. En la superficie del suelo, el mayor contenido en CO encontrado en los suelos NAT se debió a la materia orgánica particulada. En el caso de los suelos agrícolas las fracciones responsables del incremento de OC en NL fueron, en general, la materia orgánica particulada fina y la fracción organo-mineral de los microagregados estables.

  Este trabalho avalia o efeito a longo prazo do plantio direto (NT no conteúdo de carbono orgânico no solo (OC e a sua distribuição em diferentes frações da matéria orgânica em sistemas agrícolas de sequeiro em Aragon (NE Espanha. Campos adjacentes do NT, plantio convencional (CT e solos naturais (NAT foram comparados em três diferentes áreas de produção de cereais. Na superfície do solo, o maior teor de OC encontrado nos solos NAT deveu-se à matéria orgânica particulada. No caso dos solos agr

 2. Gênese e classificação de alguns solos da bacia do Ribeirão Tijuco Preto, Município de Rio das Pedras, SP: I - Análise mineralógica quantitativa da fração argila Genesis and classification of some soils from the hydrographic basin of Tijuco Preto Stream, Rio das Pedras county, SP: I - Quantitative mineralogical analysis of clay fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. H. Escobar

  1973-01-01

  Full Text Available Foi empregada a análise mineralógica quantitativa no estudo das frações argila fina e argila grossa de quatro perfis de solos. Dois perfis são originados de um siltito da formação Corumbataí, e foram coletados numa mesma encosta. O primeiro deles, um Litossolo fase folhelho-argilito (TP-12, se encontra num estádio de intemperização inferior ao Podzólico Vermelho-Amarelo variação Piracicaba (TP-13, indicado pelo seu menor conteúdo de caulinita (31,5% na fração argila grossa do B2 em relação ao perfil TP-13 (52% no B22t. Esse resultado é confirmado pelo valor do intemperismo médio do TP-12, que é inferior ao do TP-13. Fazendo parte da mesma toposseqüência. numa posição mais elevada, encontra-se um Latossolo Vermelho-Escuro orto (TP-17, proveniente de um material de origem não identificado, que contém contribuição de rochas básicas, revelado pelo teor de 14% de Fe2O3. Esse latossolo apresentou como componente principal da fração argila grossa a caulinita (74,5%, seguindo-se a alofana (14,0%, gibbsita (3,7%, mica (2,9% e vermiculita (0,3%. Esses valores representam a média do perfil. As partes mais altas da bacia são ocupadas por um Latossolo Roxo, cujo perfil TP-18 apresentou a caulinita como principal componente (70,0% da fração argila grossa, seguindo-se-lhe a alofana (20,0%, a gibbsita (9,2%, a mica (0,9% e a vermiculita (0,6%. Tendo tomado o teor de gibbsita, ou o valor do Ki, como índice de intemperismo, verificou-se que esse latossolo é menos intemperizado do que um perfil de Latossolo Roxo de Campinas, situado também na depressão periférica. O mesmo acontece em relação a 10 perfis de Latossolo Roxo do planalto ocidental de São Paulo.The four soil profiles studied occur on a toposequence. The less weathered soils, a Lithosol-argilite-shale substratum phase (TP-12 and a Red-Yellow Podzolic Soil Piracicaba variation (TP-13 are located on the lower part of the toposequence. Both soils are derived from

 3. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-10-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides, aroeirinha (Shcinus terebinthifolius, sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia, sesbânia (Sesbania virgata] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril, guanandi (Calophyllum brasiliensis e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500 e 800 mg dm-3 de P em casa de vegetação. Aos 90 dias, as plantas foram colhidas, determinando-se a produção de matéria seca e o conteúdo de P da parte aérea e as frações de P total, P inorgânico e P orgânico presentes nas folhas. As espécies apresentaram grande variação no comportamento diante da adubação fosfatada. De modo geral, as espécies pioneiras foram mais eficientes em produzir matéria seca da parte aérea e na absorção de P do que as climácicas. Entre as espécies pioneiras, a aroeira apresentou produção de massa estreitamente relacionada ao acúmulo de P, e as proporções de fósforo inorgânico e orgânico permanecem inalteradas com o aumento da disponibilidade do nutriente. O crescimento de aroeirinha, sesbânia e jatobá não acompanhou a absorção do nutriente que é acumulado na forma de fósforo inorgânico na primeira e fósforo orgânico nas últimas. As espécies clímácicas guanandi e óleo-bálsamo apresentaram maior presença de fósforo orgânico, porém a absorção do nutriente e o crescimento das plantas sofreram pouca interferência da adubação fosfatada.This work aimed to compare growth, phosphorus (P uptake and distribution of P-fractions in seedlings of seven tree species classified as pioneers (Lithraea molleoides, Shcinus terebinthifolius, Mimosa caesalpiniaefolia, Sesbania virgata or climaxes (Hymenaea courbaril, Calophyllum brasiliensis, Myroxylon peruiferum and cultivated under five doses

 4. Mineralogy of the clay fraction of alfisols in two slope curvatures: IV - spatial correlation with physical properties Mineralogia da fração argila de um argissolo em curvaturas do relevo: II - correlação especial com atributos físicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia Arantes Camargo

  2013-04-01

  Full Text Available Although the influence of clay mineralogy on soil physical properties has been widely studied, spatial relationships between these features in Alfisols have rarely been examined. The purpose of this work was to relate the clay minerals and physical properties of an Alfisol of sandstone origin in two slope curvatures. The crystallographic properties such as mean crystallite size (MCS and width at half height (WHH of hematite, goethite, kaolinite and gibbsite; contents of hematite and goethite; aluminium substitution (AS and specific surface area (SSA of hematite and goethite; the goethite/(goethite+hematite and kaolinite/(kaolinite+gibbsite ratios; and the citrate/bicarbonate/dithionite extractable Fe (Fe d were correlated with the soil physical properties through Pearson correlation coefficients and cross-semivariograms. The correlations found between aluminium substitution in goethite and the soil physical properties suggest that the degree of crystallinity of this mineral influences soil properties used as soil quality indicators. Thus, goethite with a high aluminium substitution resulted in large aggregate sizes and a high porosity, and also in a low bulk density and soil penetration resistance. The presence of highly crystalline gibbsite resulted in a high density and micropore content, as well as in smaller aggregates. Interpretation of the cross-semivariogram and classification of landscape compartments in terms of the spatial dependence pattern for the relief-dependent physical and mineralogical properties of the soil proved an effective supplementary method for assessing Pearson correlations between the soil physical and mineralogical properties.A influência da mineralogia da fração argila nos atributos físicos do solo é reportada na literatura; porém, as relações espaciais entre esses atributos são escassas em se tratando de Argissolos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação espacial entre os minerais da fra

 5. Annual evolution of global, direct and diffuse radiation and fractions in tilted surfaces Evolução anual das radiações e fraç��es global, direta e difusa em superfícies inclinadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adilson P. de Souza

  2012-04-01

  Full Text Available It was evaluated the annual evolution of global, direct and diffuse components of incident solar radiation on tilted surfaces to 12.85, 22.85 and 32.85º, facing north, in Botucatu, state of São Paulo, Brazil. The radiometric fractions were obtained for each component of the radiation in the aforementioned surfaces, through the ratio with the global and top of the atmosphere radiations. Seasonality was evaluated based on monthly averages of daily values. The measures occurred between 04/1998 and 07/2001 at 22.85º; 08/2001 and 02/2003 at 12.85º; and from 03/2003 to 12/2007 at 32.85º, with concomitant measures in the horizontal surface (reference. The levels of global and direct radiation on tilted surfaces were lower in summer and higher in the equinoxes when compared with the horizontal. The diffuse radiation on tilted surfaces was lower in most months, with losses of up to 65%. A trend of increasing differences occurred between horizontal and tilted surfaces with the increase of the angle in all the components and fractions of incident radiation. The annual evolution of rainfall and cloud cover ratio directly affected the atmospheric transmissivity of direct and diffuse components in the region.Avaliou-se a evolução anual das componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85; 22,85 e 32,85º, com face voltada ao Norte, em Botucatu-SP. Foram obtidas frações radiométricas para cada componente da radiação nas superfícies supracitadas, através de razões com a radiação global e a do topo da atmosfera. A sazonalidade foi avaliada através das médias mensais dos valores diários. As medidas ocorreram entre 04/1998 e 07/2001, em 22,85º; 08/2001 e 02/2003, em 12,85º; e de 03/2003 a 12/2007, em 32,85º, com medidas concomitantes no plano horizontal (referência. Os níveis das radiações global e direta nos planos inclinados foram inferiores no período de verão e superiores entre os

 6. The effect of plantation silviculture on soil organic matter and particle-size fractions in Amazonia O efeito de manejo silvicultural de eucalipto sobre matéria orgânica e frações de solo na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Troy Patrick Beldini

  2009-12-01

  Full Text Available Eucalyptus grandis and other clonal plantations cover about 3.5 million ha in Brazil. The impacts of intensively-managed short-rotation forestry on soil aggregate structure and Carbon (C dynamics are largely undocumented in tropical ecosystems. Long-term sustainability of these systems is probably in part linked to maintenance of soil organic matter and good soil structure and aggregation, especially in areas with low-fertility soils. This study investigated soil aggregate dynamics on a clay soil and a sandy soil, each with a Eucalyptus plantation and an adjacent primary forest. Silvicultural management did not reduce total C stocks, and did not change soil bulk density. Aggregates of the managed soils did not decrease in mass as hypothesized, which indicates that soil cultivation in 6 year cycles did not cause large decreases in soil aggregation in either soil texture. Silt, clay, and C of the sandy plantation soil shifted to greater aggregate protection, which may represent a decrease in C availability. The organic matter in the clay plantation soil increased in the fractions considered less protected while this shift from C to structural forms considered more protected was not observed.Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica dos agregados do solo e das suas frações derivadas dos mesmos em duas texturas de solo, cada uma com uma plantação de Eucalipto e uma floresta primaria imediatamente adjacente. Eucalyptus grandis e outros clones cultivados em plantações cobrem aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil. Os impactos de manejo intensivo de plantações de rotação curta sobre a estrutura de solo e a dinâmica de carbono (C são em grande parte desconhecidos em ecossistemas tropicais. No longo prazo, a sustentabilidade desses sistemas é provavelmente ligada à manutenção da matéria orgânica e à estrutura de agregação do solo, principalmente em áreas de solos de baixa fertilidade. Manejo silvicultural n

 7. Estoque e frações da matéria orgânica de Latossolo cultivado com cafeeiro em diferentes espaçamentos de plantio Storage and fractions of organic matter of an Oxisol under coffee plantations with different plant spacings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de espaçamentos de plantio do cafeeiro sobre os estoques de carbono e nitrogênio e sobre os teores e distribuição de C em frações da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distroférrico típico. Foi avaliado um experimento conduzido durante 11 anos na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Machado (MG, cujos tratamentos consistiram da combinação de quatro espaçamentos entre linhas (2,0, 2,5, 3,0 e 3,5 m com três espaçamentos entre plantas (0,5, 0,75 e 1,0 m de cafeeiro. Uma área sob mata nativa próxima ao experimento foi utilizada como referência. Para avaliação dos estoques de C orgânico (CO e N total (NT e realização do fracionamento físico-densimétrico da matéria orgânica, as amostras de solo foram coletadas na entrelinha (EL e na projeção da copa (PC do cafeeiro. Os estoques de CO e os teores de C-FL na entrelinha do cafeeiro são iguais ou superiores àqueles determinados para as amostras da projeção da copa. Os estoques totais de CO e de NT e as outras frações da matéria orgânica do solo avaliadas não são influenciados pelo espaçamento entre plantas e entre linhas, pela área de planta e pela população de cafeeiro.This study aimed to evaluate the effect of coffee planting spacing on soil carbon and nitrogen storage and on the contents and distribution of organic matter fractions (light and heavy of a dystroferric Red Latosol (Oxisol. An experiment installed 11 years ago on an experimental farm of EPAMIG in Machado (Minas Gerais State, Brazil was evaluated. The treatments consisted of the combination of four spacings between rows (2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 m with three spacings between plants (0.5, 0.75 and 1.0 m. As reference, soil samples were also colleted in a native forest area adjacent to the experiment. For the evaluation of organic carbon (OC, total nitrogen (TN storage and density fractions of organic matter, soil samples were collected in

 8. Ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico em modelo experimental de tendinite em ratos (Rattus norvegicus Anti-inflammatory action of the Ovis aries lipidic fraction associated to therapeutic ultrasound in an experimental model of tendinitis in rats (Rattus norvegicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelino Martins

  2011-08-01

  Full Text Available CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudos demonstram o efeito benéfico da aplicação tópica de ácidos graxos como agentes cicatrizantes. A fração lipídica do Ovis aries apresenta uma ação anti-inflamatória que acelera o processo de cicatrização. O ultrassom aumenta o fluxo sanguíneo bem como a extensibilidade das estruturas de colágeno e tendões. OBJETIVOS: Analisar a ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico (UST pulsado e à fricção em modelo de tendinite induzida. MÉTODOS: Cinquenta ratos Wistar foram distribuídos nos seguintes grupos: controle, gel Ovis aries - uso tópico - UST pulsátil + loção estéril (oil free, UST pulsátil + gel Ovis aries, loção estéril (oil free - uso tópico. Para induzir a tendinite, utilizou-se uma injeção intratendínea de 10µL de colagenase no tendão do calcâneo direito. O tratamento consistiu em aplicações diárias de ultrassom, com os seguintes parâmetros: modo pulsado 10%, frequência de 1 MHz, pulsátil a 10% com intensidade de 0,5W/cm², durante sete ou 14 dias. RESULTADOS: A variação do número de células inflamatórias, para os animais tratados por 14 dias, com relação aos grupos controle, UST + oil free e UST + Ovis aries, apresentou resultados significativos pBACKGROUND: Studies have demonstrated the beneficial effects of topical application of fatty acids as healing agents. The lipid fraction of Ovis aries have an anti-inflammatory action that accelerates the healing process. Ultrasound increases blood flow and the extensibility of collagen structures and tendons. OBJECTIVES: To assess the anti-inflammatory action of the Ovis aries lipid fraction associated to pulsed therapeutic ultrasound and friction in an induced tendinitis model. METHODS: Fifty Wistar rats were divided into four groups: control that consisted of Ovis aries gel for topical use; pulsed ultrasound plus oil free sterile lotion; pulsed ultrasound plus Ovis

 9. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e com disfunção sistólica na comunidade Heart failure with preserved ejection fraction and systolic dysfunction in the community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Aurélio Esposito Moutinho

  2008-02-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Em países desenvolvidos, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP é o modelo mais prevalente que a insuficiência cardíaca com disfunção sistólica (ICDS na comunidade. No entanto, não está plenamente estabelecido se tal fato também é observado na nossa comunidade. OBJETIVO: Determinar o tipo mais prevalente de insuficiência cardíaca (ICFEP ou ICDS e se a prevalência de ICFEP é elevada na comunidade. MÉTODOS: Estudo transversal de pacientes atendidos na comunidade com diagnóstico clínico de IC, de janeiro a dezembro de 2005. O ecodopplercardiograma foi realizado em todos os pacientes. O tipo de IC foi estratificado pela presença de anormalidades e pela fração de encurtamento ao ecodopplercardiograma. RESULTADOS: O estudo avaliou 170 pacientes (61,0±13,3 anos, a maioria mulheres e idosos. A ICFEP foi o tipo de IC mais prevalente (64,2%, pBACKGROUND: In developed countries, heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF is more prevalent than heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF in the community. However, it has not been completely established if this fact is also observed within our community. OBJECTIVE: To determine the most prevalent form of heart failure (HFpEF or HFrEF and whether the prevalence of HFpEF is higher in the community. METHODS: This is a cross-sectional study conducted with patients clinically diagnosed with HF who were seen in community-based health care centers from January to December 2005. Echodopplercardiograms were performed for all patients. The form of HF was stratified according to the presence of abnormalities and the shortening fraction observed on the echodopplercardiogram. RESULTS: The study evaluated 170 patients (61.0 ± 13.3 years of age, most of them women and elderly. HFpEF was the more prevalent form of HF (64.2%, p<0.001, affecting mostly elderly women (62%, p = 0.07, whereas the opposite condition, HFrEF, was observed mostly in

 10. Screening the mutagenic activities of coomonly used antiparasite drugs by the Simultest, a simplified Salmonella/microsome plate incorporation assay Rastreamento de atividade mutagênica de drogas anti-parasitárias de uso comum pelo Simultest, uma versão simplificada do teste Salmonella/fração microssomal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Eliane B. Melo

  1990-08-01

  Full Text Available The mutagenic activities of 16 anti-parasite drugs were screened by the Simultest in both qualitative (spot test and quantitative (plate incorporation assays with a Salmonella typhimurium pool composed by the indicator strains TA97, TA 98, TA100 and TA102. Four anti Chagas' disease drugs (nifurtimox, benznidazole, CL 64,855, and MK 436 and two anti-amebae drugs (metronidazole and tinidazole gave positive results in qualitative tests and incorporation of rat liver microsomes did not alter the results. Comparative dose response curves of the mutagenic activities of CL 64,855, metronidazole and benznidazole obtained by the simultest and by individual Salmonella indicator strains demonstrated that both approachs have similar sensitivities. The results corroborate the validity of the Simultest, as a simplified, fast and economic version of the Ames test in preliminary screening of potential mutagenic drugs.As atividades mutagênicas de 16 drogas com ação anti-parasitária foram avaliadas pelo Simultest em ensaios qualitativos (spot testes e quantitativos (incorporação em placa com uma mistura das linhagens indicadoras de Salmonella typhimurium TA97, TA98, TA100 e TA102. Quatro drogas anti-doença de Chagas (nifurtimox, benzonidazol, CL 64,855 e MK 436 e duas drogas anti-amebiase (metronidazol e tinidazol deram resultados positivos em testes qualitativos e a incorporação de fração microssomal de fígado de rato não alterou os resultados. Curvas comparadas de efeito da dose da atividade mutagênica do metronidazol, benzonidazol e CL 64,855 detectadas pelo Simultest e linhagens indicadoras individuais demonstraram que as duas abordagens possuem sensibilidades semelhantes. Os resultados corroboram a validade do Simultest como uma versão simplificada, rápida e econômica do teste de Ames no rastreamento preliminar de drogas potencialmente mutagênicas.

 11. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar Effect of different types of fibers on the lipid portions of wistar rat blood and liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moacir Robson Eufrásio

  2009-12-01

  Full Text Available Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma guar, D- 15% de goma guar, E - 5% de Celulose sem colesterol e F - 5% celulose com 1% de colesterol. A pectina e a goma guar evitaram o aumento do colesterol total e LDL-c sérico observado na dieta F (pThe present study was designed to evaluate the effect of different types of fibers on lipid portions of mice blood and liver. To determine the effect of citric pectin, guar gum and cellulose on the rat lipid profile, 36 male mice of the Wistar strain were utilized. The mice were allocated randomly into six groups. Each group was submitted to an experimental diet for 58 days. The utilized diets were: A- 10% pectin, B - 15% pectin, C - 10% guar gum, D- 15% guar gum, E - 5% cellulose with no cholesterol and F - 5% cellulose with 1% cholesterol. Pectin and guar gum prevented the increase of total cholesterol and serum LDL-c found in diet F (p<0.05. There was no significant difference among the types of soluble fibers and the amounts utilized. The serum levels HDL-c, VLDL-c, and TAG did not alter in all the treatments. The results show the potential beneficial effect of the ingestion of the soluble fibers pectin and guar gum in cholesterolemia control.

 12. Vínculos sobre um modelo de quartessência de Chaplygin usando observações do satélite chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias

  Science.gov (United States)

  de Souza, R. S.

  2003-08-01

  Observações de Supernovas do tipo Ia mostram que a expansão do Universo está acelerando. Segundo as equações de Einstein uma componente com pressão negativa (energia escura) é necessária para explicar a aceleração cósmica. Além da energia escura é usualmente admitido que no Universo há também uma matéria exótica com pressão zero, que é chamada de matéria escura. Essa componente possui um papel fundamental na formação de estruturas no Universo. Recentemente tem se explorado a possibilidade de que matéria e energia escura poderiam ser unificadas através de uma única componente, que tem sido denominada de quartessência. Um exemplo de fluido com essas características é o Gás de Chaplygin Generalizado, que possui uma equação de estado da forma p = -A/ra. Inicialmente consideramos o caso especial a = 1 (gás de Chaplygin) e vinculamos parâmetros do modelo utilizando observações em raios-X do satélite Chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias. Uma comparação dos vínculos obtidos com esse teste com outros testes, tais como supernovas e idade do Universo, mostra que esse teste é bastante restritivo. Exibiremos ainda resultados para o caso em que a curvatura é nula e o parâmetro a está compreendido no intervalo -1 < a 1.

 13. Efeito do tratamento térmico de lodo anaeróbio sobre as características de biodegradabilidade da fração orgânica Effect of thermal treatment of anaerobic sludge on the biodegradability characteristics of the organic fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Sales Machado Borges

  2009-12-01

  Full Text Available O presente trabalho avalia o efeito do tratamento térmico do lodo excedente de reatores UASB sobre as características de biodegradabilidade da fração orgânica remanescente, empregando-se o biogás como fonte de energia. O tratamento térmico proporcionou a elevação da temperatura do lodo até valores próximos a 75° C, para tempos de aquecimento de sete horas. Amostras coletadas em diferentes momentos mostraram melhoras significativas na biodegradabilidade do lodo tratado termicamente, com incrementos em 60 vezes para a DBO filtrada, de 30% para a DBO total e 50% para a produção de biogás. Adicionalmente, o retorno do lodo tratado termicamente para o reator UASB não prejudicou as características do efluente.This paper aimed at evaluating the effect of thermal treatment of excess anaerobic sludge upon the biodegradability characteristics of the remaining organic fraction, using biogas generated in the wastewater treatment process as energy source. Direct burning of the biogas allowed an increase in the sludge temperature up to values close to 75º C, for a seven-hour heating period. Samples taken at different heating times showed significant increase of the biodegradability characteristics of the thermally treated sludge, with augments of around 60 times for filtered BOD, 30% for total BOD and 50% for biogas production. In addition, no adverse effect on effluent quality was noticed when the thermally treated sludge was returned to the UASB reactor.

 14. Productive performance and milk protein fraction composition of dairy cows supplemented with sodium monensin Desempenho produtivo e composição da fração protéica do leite em vacas sob suplementação com monensina sódica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Rodrigues Gandra

  2010-08-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the levels of sodium monensin on lactating cows and their effects on productive performance and milk protein fraction composition. It was used 12 Holstein cows, distributed in four balanced 3 × 3 Latin squares, and fed three diets: one control without monensin, and two diets with monensin at the levels of 24 or 48 mg/kg DM added to the concentrate. Milk production was daily measured throughout the entire experimental period. The samples used for analysis of milk composition were collected on two alternated days from the two daily milking. Non-protein nitrogen, total nitrogen and non-casein nitrogen contents were directly evaluated in the milk, and casein, whey protein and true protein contents were indirectly determined. The use of monensin in the rations reduced dry matter and nutrient intake, especially when diet with 48 mg/kg of dry matter was given. The ration with 24 mg/kg of DM increased milk production, with or without correction, and also fat and lactose yield, and it improved productive efficiency. The levels of monensin in the ratios did not influence contents of milk crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/true protein ratio, whey protein, and of all those fractions expressed as percentage of crude protein. The utilization of monensin in the ratio at the dose of 24 mg/kg of DM influences positively the productive performance of lactating cows, and it does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se avaliar níveis de monensina sódica para vacas em lactação e seus efeitos no desempenho produtivo e na composição da fração protéica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, distribuídas em quatro quadrados latinos 3 × 3 balanceados e alimentadas com três rações: uma controle sem monensina, e duas com monensima nos níveis de 24 mg/kg de matéria seca ou 48 mg/kg MS adicionada ao concentrado. A

 15. Productive performance and composition of milk protein fraction in dairy cows supplemented with fat sources Desempenho produtivo e composição da fração proteica do leite de vacas leiteiras sob suplementação com fontes de gordura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Esler de Freitas Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the use of fat sources in rations for lactating cows on the productive performance and composition of milk protein fraction. Twelve Holstein cows were used, grouped in three balanced 4 × 4 Latin squares, fed with the following rations: control; refined soybean oil; whole raw soybean; and calcium salts of unsaturated fatty acid (Megalac-E. Dry matter and nutrient intake, and daily milk production were evaluated. The samples used to analyze milk composition were collected in two alternate days and were obtained from two daily milking. Milk composition and total nitrogen, non-protein nitrogen and non-casein nitrogen ratios were analyzed. The casein, serum protein and true protein ratios were obtained by difference. Dry matter and nutrient intakes were lower when cows received the diet containing calcium salts of fatty acids, in relation to the control diet. Among the diets with fat sources, the one with whole raw soybean and calcium salts decreased milk production. There was no effect of fat sources added to the diet on crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/milk true protein ratio and serum protein. Similarly, the experimental diets did not influence the protein fractions when expressed in percentage of milk crude protein. The utilization of fat sources in diets changes milk production and composition of lactating cows, but does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se com este estudo avaliar a utilização de fontes de gordura em rações para vacas em lactação sobre o desempenho produtivo e a composição da fração proteica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, agrupadas em três quadrados latinos balanceados 4 × 4, alimentadas com as seguintes rações: controle; óleo de soja refinado; grão de soja in natura; e sais de cálcio de ácidos graxos insaturados (Megalac-E. Avaliaram-se o consumo de mat

 16. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jacob-Lopes

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras de bandejas de 5 e 7 mm. O comportamento eletroforético das proteínas da biomassa foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE e apresentou bandas com peso molecular de 15 kDa a 62,5 kDa. O perfil aminoacídico mostrou teores superiores aos recomendados pelo padrão FAO, com exceção dos aminoácidos lisina e dos sulfurados (MET+CYS. A caracterização funcional, expressa em termos de solubilidade e capacidade emulsificante, demonstrou a influência da condição de secagem na funcionalidade protéica da biomassa.The objective of the present work was to evaluate the protein fraction of Aphanothece microscopica Nägeli cyanobacteria cultivated in the parboiled rice effluent, submitted to different drying conditions. The production of the biomass was done by using wastewater from the process of rice parboiling in a bubble column bioreactor. The biomass was separated from the effluent by centrifugation and dehydrated in a tray dryer at 40, 50 and 60ºC and thicknesses of 5 and 7 mm. The eletroforetic profile of proteins of the biomass was analysed by SDS-PAGE and presented bands with molecular weight between 62.5-15kDa. The amino acid profile was higher than the concentrations recommended by standard FAO, with the exception of the amino acids (LYS and the sulphurated (MET+CYS. The functional properties characterisation in terms of protein solubility and emulsification

 17. Chemical composition of atmospheric particulate matter soluble fraction and meteorological variables in São Paulo state, Brazil Composição química da fração solúvel do material particulado atmosférico e variáveis meteorológicas no estado de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Laure Marie Bourotte

  2011-09-01

  Full Text Available The objective of this work was to characterize and compare the chemical composition of the PM10 soluble fraction in relation to meteorological variables such as wind direction and air masses backward trajectories. The PM10 was collected during winter of 1999 in two contrasting sites: the São Paulo city and the State Park of Serra do Mar (Cunha inside the Atlantic Forest Reserve. The aqueous extracts of PM10 were analyzed by Ion Chromatography for major ions (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- and by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS for trace elements (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. In São Paulo, the dominant chemical species were SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn and Ni while in Cunha, Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn and Ni were dominant. The chemical composition related to the wind direction during sampling reflected short-range influence due to soil occupation and anthropic activities.Este trabalho teve como objetivo a caracterização e a comparação da composição química da fração solúvel do PM10, com variáveis meteorológicas, tais como, direção do vento e trajetórias de massas de ar. O PM10 foi coletado durante o inverno de 1999 em dois locais contrastantes: na cidade de São Paulo e no Parque Estadual da Serra do Mar (Cunha, Reserva de Mata Atlântica. Os extratos aquosos do PM10 foram analisados por Cromatografia de Íons para quantificação dos íons maiores (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- e por ICP-MS para quantificação dos elementos traço (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. As espécies químicas que predominaram foram SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn e Ni em São Paulo, e Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn e Ni em Cunha. A composição química relacionada com a direção do vento que prevaleceu durante a amostragem, refletiu um transporte de curta escala influenciado pela ocupação do solo e as atividades antrópicas.

 18. Armazenamento de carbono em frações lábeis da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob plantio direto Carbon storage in labile fractions of soil organic matter in a tropical no-tillage Oxisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2004-07-01

  Full Text Available A reserva de carbono na matéria orgânica (MO do solo é uma importante estratégia para atenuar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto (PD, durante seis anos, sob quatro sistemas de cultura de outono na sucessão comercial soja-milho (guandu- anão-milheto, crotalária-sorgo, girassol-aveia-preta e nabo forrageiro-milho, no armazenamento de carbono nas frações particulada (>53 µm e associada aos minerais (Carbon storage in the soil organic matter (SOM is an important strategy to mitigate carbon dioxide concentration in the atmosphere. The objective of this study was to evaluate the effect of the no-tillage (NT use for six years, under four autumn (dry-season cover crops based maize and soybean crop rotations (pigeon pea-pearl millet, bengan hemp-sorghum, sunflower-black oat, and wild radish-maize, on C storage in the particulate (>53 µm and mineral-associated (<53 µm SOM fractions of a clayey Oxisol from Brazilian Cerrado region. In comparison to conventional tillage (CT under summer cash-crops, NT increased the total organic carbon (TOC stocks in the surface soil layer (0-5 cm. In the top 20 cm layer, NT soil under wild radish-maize had 9% (4.66 Mg ha-1 more TOC than the conventionally tilled soil. On the other hand, C storage in NT soil under other cropping systems was statiscally similar to the CT soil. The C stocks in the particulate SOM fraction increased by 37 to 52% in NT soil (0-20 cm in comparison to CT. The higher sensitivity to soil management changes made the particulate organic matter a more adequate soil quality index compared to the TOC stocks. The C stock in the mineral-associated SOM fraction was not affected by soil management systems, which can be related to the short-term under NT and or to the highly stable soil microaggregates in this clayey Oxisol. The preferential C storage in the labile SOM fraction is an environmental benefit, which

 19. Complete atrioventricular block on isolated guinea pig heart induced by an aqueous fraction obtained from Psidium guajava L. leaf Bloqueio atrioventricular completo em coração isolado de cobaia produzido por uma fração aquosa obtida das folhas de Psidium guajava L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio N.S. Gondim

  2006-09-01

  Full Text Available This paper aimed to study the electrocardiographic effect produced by the aqueous fraction (AqF obtained from the acetic extract of Psidium guajava L. leaf on the isolated guinea pig heart. Electrocardiographic records (ECG were obtained on isolated hearts beating spontaneously or under regular electrical stimulation. The hearts were mounted in a constant flow Langendorff perfusion system. Until 20 mg/mL, AqF did not change the spontaneous cardiac rate (control: 180 ± 9 bpm, test: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0.05. Concentrations equal or greater then 20 mg/mL induced complete atrioventricular block (AVB. However, this effect promptly disappeared when AqF was removed from the perfusion fluid (N = 3 hearts. The AVB induced by AqF involves heart muscarinic receptors because atropine sulfate (1.5 mM could prevent the appearance of such disturbance.O presente trabalho visou estudar o efeito eletrocardiográfico produzido pela fração aquosa (AqF obtida do extrato acético das folhas de Psidium guajava L. em coração isolado de cobaia. Os traçados eletrocardiográficos foram obtidos em corações batendo espontaneamente ou então sob estimulação elétrica. Os corações foram montados em uma sistema de perfusão do tipo Langendoff de fluxo constante. A AqF, usada em concentrações menores que 20 mg/mL, não alterou a freqüência espontânea do coração (controle: 180 ± 9 bpm, teste: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0,05. Todavia, concentrações iguais ou maiores que 20 mg/mL produziram bloqueio atrioventricular completo (BAV. Este efeito, contudo, desapareceu prontamente quando se removeu a AqF do fluido de perfusão coronariana (N = 3 corações. O BAV promovido pela AqF se faz mediado pelos receptores muscarínicos porque o sulfato de atropina (1,5 mM impediu o aparecimento deste efeito.

 20. Uso de micorrizas e rizóbio em cultivo consorciado de eucalipto e sesbânia: II - Absorção e eficiência de utilização de fósforo e frações fosfatadas Use of mycorrhizas and rhizobium in intercropping system of eucalyptus and sesbania: II - Phosphorus uptake and efficiency of use and phosphate phosphate -fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. A. Rodrigues

  2003-08-01

  Full Text Available Realizou-se um experimento em casa de vegetação com o objetivo de avaliar os efeitos de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs e rizóbio na absorção e eficiência de utilização de P e nas frações fosfatadas em mudas de Eucalyptus grandis, cultivadas em consorciação com Sesbania virgata. Os tratamentos foram: inoculação ou não com FMAs em ambas as espécies de plantas e inoculação ou não com rizóbio na S. virgata, com quatro repetições. Ambas as plantas foram cultivadas em vasos de 6 L de capacidade, durante 100 dias, quando foram colhidas. A inoculação com FMAs ou FMAs + rizóbio aumentou o conteúdo de P no eucalipto, enquanto a inoculação com rizóbio, FMAs ou FMAs + rizóbio aumentou a eficiência de utilização de P. Nas frações de P, avaliadas nas folhas de eucalipto, observou-se aumento do fósforo total solúvel em ácido (PST nos tratamentos com inoculação de rizóbio ou FMAs + rizobio. Nos tratamentos com inoculação com rizóbio, FMAs, FMAs+rizóbio ou sem inoculação, observou-se que 81, 32, 91 e 68%, respectivamente, do PST foram encontrados como fósforo orgânico (Po. Em uma avaliação conjunta das frações fosfatadas e do conteúdo de P na parte aérea do eucalipto, o que aparentemente influenciou o aumento do PST e do Po não foi o conteúdo interno de P na planta, mas, sim, a inoculação do rizóbio na sesbânia.The effects of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF and Rhizobium on P uptake and efficiency of use, as well as on the P fractions of Eucalyptus grandis grown in an intercropping system with Sesbania virgata were evaluated under greenhouse conditions. The treatments were: with or without inoculation with AMF of both plant species and with or without inoculation with Rhizobium of S. virgata plants only, in four replications. The two plant species were grown together in pots with a volume of 6 L for 100 days. Inoculations with AMF or with AMF + Rhizobium increased the P content in Eucalyptus

 1. Potencial de produção de biogás remanescente nos efluentes de biodigestores abastecidos com dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, e conduzidos sob diferentes tempos de retenção hidráulica Production potential of biogas remaining on effluents from biodigesters that operate with swine manure, with and without solid fractions separation under different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-01-01

  Full Text Available O objetivo foi avaliar o potencial poluidor remanescente dos efluentes de biodigestores abastecidos com dejetos de suínos com separação da fração sólida (CSFS e sem separação da fração sólida (SSFS, e conduzidos sob diferentes tempos de retenção hidráulica (TRH. Os efluentes utilizados eram de biodigestores semicontínuos manejados com TRH de 15; 22; 29 e 36 dias, com e sem separação da fração sólida. Foram utilizados biodigestores batelada, que permaneceram em operação por todo o tempo em que houve produção de biogás (60 dias. Foram avaliadas a produção e a qualidade do biogás, bem como os potenciais de produção por kg de sólidos totais e sólidos voláteis, e as demandas química e bioquímica de oxigênio. Utilizou-se do delineamento inteiramente casualisado, em esquema fatorial 2x4, com três repetições por tratamento. Foram encontrados potenciais de produção de 385 e 117 litros de CH4kg-1 de SV adicionados no material SSFS e CSFS, respectivamente, no menor TRH (15 dias, e potenciais de produção de 74 e 18 litros de CH4kg-1 de SV adicionados no material SSFS e CSFS, respectivamente, no maior TRH (36 dias.The objective of this work was to evaluate the polluting potential from the remainings of effluents from biodigesters that operate with swine manure with the separation of the solid fraction and without the separation of the solid fraction, both under different hydraulic retention times (HRT. For the biodigestion trial, the effluents from semi-continuous biodigesters were processed with 15; 22; 29 and 36 days of hydraulic retention, with and without the separation of the solid fraction. In this part of the work batch biodigesters were used, which were kept in the operation as long as biogas was produced (60 days. It was evaluated: biogas production and quality and yield potential, the potential production per kg of total solids and volatile solids and chemical and biochemical demands for oxygen. Production

 2. Fra emarginazione e infamia. La legittimazione sociale del rifiuto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Meringolo

  2011-07-01

  Full Text Available This contribution analyzes social construction of infamy, beginning from stereotype as an image coming not from direct information but rather from a social construction, assumed as true. Psychological researches highlighted that may be easier for an individual to remember information related to social knowledge instead of look at them with a critical eye, so learned scripts will be enriched with new confirmations, undervaluing inconsistent statements. This process may lead to stigma, referred to unusual and unwanted aspects of labeled people, so to made him/her as an avoided person. Gender differences are analyzed: the first offense ascribed to women is to refuse compliance with role expectations. Women have more coercive norms in playing family and social roles, and so greater possibilities to be stigmatized as deviant. Social attitudes seem not to be affected by modernity or new ways of communication, that even may be used to increase their believableness.

 3. Malaria under graviditet : en case-studie fra Kenya

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Background: Yearly 50 million women worldwide are exposed to the risk of malaria during pregnancy. 30 million of these women live in Africa south of Sahara, which are high endemic areas of plasmodium falciparum malaria. Pregnancy reduces natural immunity, and therefore the women are vulnerable for severe malaria infection, anemia and placental parasittemia. This is also a danger to the unborn child which can suffer intrauterin growth retardation and death. Objectives: To investigate mat...

 4. EU i regionale dagblade - fra Bruxelles til Borup

  OpenAIRE

  Justesen, Simon Brix

  2016-01-01

  Brexit just happened and it is obvious that the European Union is not in sync with every of its citizens. Whether the decline in popularity is due to arrogance of the political elite or something else, the EU project is characterized by uncertainty. Studies shows that the media plays an important role in creating the infrastructure needed to secure a well-functioning EU, and that conclusion formed the motivation to learn more on EU in the media. This thesis examines the coverage of EU...

 5. Recirkulering af Fosfor - fra spildevandsanlæg

  OpenAIRE

  Vedel, Jens Peter; Larsen, Pernille Haagen; Hansen, Simone Mannerup

  2016-01-01

  This project is about recirculation of phosphorus from wastewater treatment to agriculture in Denmark. Based on the resource shortage, we are examining why there is not more recirculation of phosphorus. The project is characterized by a critic realistic and hermeneutic perspective. Here we are looking at central mechanisms and at players given context. We have chosen to perform an interview to achieve our own data. In order to explain the used data we are using theories as planetary boundarie...

 6. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm; Aagaard, Peter

  2013-01-01

  Hvordan håndterer offentlige ledere konflikter mellem fagprofessionelles autonomi i den offentlige sektor og kravet om hård budgetdisciplin i en økonomisk krisetid? Et bud er via den udfordrende og resultatorienteret dialog......Hvordan håndterer offentlige ledere konflikter mellem fagprofessionelles autonomi i den offentlige sektor og kravet om hård budgetdisciplin i en økonomisk krisetid? Et bud er via den udfordrende og resultatorienteret dialog...

 7. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 8. Luftforurening fra trafik, industri og landbrug i Frederiksborg Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, O.; Løfstrøm, P.; Jensen, S. S.;

  Rapporten er rekvireret af Frederiksborg Amt og repræsenterer en indledende vurdering af luftkvaliteten i amtet baseret på eksisterende data og viden. Rapporten skal skabe grundlaget for en vurdering af behov for og prioritering af målrettet kortlægning samt udarbejdelse af målsætninger for luftk...

 9. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 10. Farvebilleder fra det mørke Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baggesgaard, Mads Anders

  2015-01-01

  Analyzing Tchadian director Mahamet-Saleh Haroun’s 2013 film Grigris the article discusses the political potentials of contemporary Sub-Saharan Film. The article rejects frameworks of African and Francophone cinema and argues that a localized understanding of this film in Chad provides a better...... understanding of the universal and global reach of the engagement with politics that is one of the film’s prime objectives. It is through an understanding of the local and regional society and history that it becomes evident how the film engages with political issues with reach far beyond the borders of Chad...

 11. Internprising i multinasjonale konsern : retningslinjer belyst med empiri fra Statoil

  OpenAIRE

  Gussiås, Gunnhild

  2006-01-01

  Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. Multinasjonale konsern møter i dag komplekse problemstillinger knyttet til internprising og skatt. Dette har ført til at omfattende lover og retningslinjer har blitt utarbeidet. Denne utredningen gir først en kort introduksjon til internprisingsproblematikken generelt og konsernet Statoil ASA. Deretter beskrives norske lovbestemmelser tilknyttet internprising, OECDs retningslinjer, skatteavtaler mellom de ulike land og Adva...

 12. Filtrering av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Driftserfaringer

  OpenAIRE

  Stene-Johansen, S.

  1981-01-01

  Fullskala filtreringsforsøk med avløpsvann på oppstrøms sandfilter type AIB, installert på Snertingdals kloakkrenseanlegg, kontinuerlig spylende filter type TENTEN (Alwatech) på Jøstad kloakkrenseanlegg og 2-media trykkfiltre type Alfsen og Gundersen på Hovemoen kloakkrenseanlegg. Filtrering har vært gjennomført etter biologisk rensing, simultanfelling og etterfelling

 13. Fra transfer til transformativ læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bottrup, Pernille; Jørgensen, Christian Helms; Roepstorff, Lisbet

  Samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om praksisnær kompetenceudvikling er en udfordring, som optager mange i disse år. Hæftet illustrerer gennem cases, hvordan både lærere, konsulenter og ledere daglig står overfor en række udfordringer, som kan håndteres på forskellig vis. ...

 14. Fra "en rigtig pige" til "en gravid mand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2012-01-01

  Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det....

 15. I støvskyerne fra 11. september

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Betydningen af terrorangrebene 11. september 2002 debatteres. Er konklusionen, at vi skal undgå tætte bycentre og pompøse bygningsværker, eller står byen mere rustet end før?......Betydningen af terrorangrebene 11. september 2002 debatteres. Er konklusionen, at vi skal undgå tætte bycentre og pompøse bygningsværker, eller står byen mere rustet end før?...

 16. Modularisering i byggeriet: Fra en systemleverance og Mass Customization tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kudsk, Anders

  The use of configurable system deliveries, based on the principles of Mass Customization, is described by many as a solution to the challenges of construction, which is characterized by low earnings, lack of development in productivity and poor quality. Technical University of Denmark (DTU), School...

 17. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou;

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self......-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical......-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth...

 18. Virus kan påvises i spyt fra grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

  2012-01-01

  Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.......Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt....

 19. Fra strøtanke til værk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grum-Schwensen, Ane

  of Sigmund Freud, Anton Ehrenzweig and Carl Gustav Jung, and point out that the individuation theory of the last-mentioned – with certain reservations – can be used to illustrate how the process of literary creation is closely related to the need of the creative individual via art to reach a new...

 20. ARRA NEPA Quarterly Report- First Report: DOT: FRA

  Data.gov (United States)

  Council on Environmental Quality, Executive Office of the President — Reports prepared by the Departments and Agencies on status of NEPA progress for activities and projects funded under Division A of the American Recovery and...

 1. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 2. Introduktion. Sårfeberen og selvpiskeren fra 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2016-01-01

  Med fokus på brugen af eventyret, krigsfilmen og forestillinger om mediebegivenheder introducerer kapitlet til Ole Bornedals tv-serie 1864 (2014). "Men hvad med eventyret", udbryder H.C. Andersen i serien, da krigen bryder ud. Med krigen i 1864 var eventyret om dansk storhed slut. En  ny national...

 3. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3...

 4. Un test di confronto fra carte catastali e cartografia tecnica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgio Bezoari

  2006-06-01

  Full Text Available Uno dei problemi più gravi che affligge l’Italia (peraltro madre di cartografi, topografi e geodeti è la dubbia qualità delle mappe catastali che purtoppo ad oggi versano in uno stato ancora lontano dal poter essere classificata come cartografia di base, sconfinando invece in una sorta di cartografia tematica che affronta appunto il tema della proprietà e dei tributi connessi. Il problema è sentito da decenni e già nel 1945 il CNR aveva proposto l’intera riorganizzazione del servizio geografico dello stato proponendo che gli sforzi deivari enti cartografici (IGM, Catasto, Aeronautica, Marina eGeologico venissero uniti sotto un’unica egida per la realizzazione della Cartografia dello Stato. Purtroppo abbiamo visto che questo non è successo e i problemi sono oggi venuti tutti al pettine così come vengono evidenziati nel presente articolo.

 5. Udviklingen fra lægemiddel til rusmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Askaa, Bjarke; Horwitz, Henrik; Wøien, Vidar André;

  2014-01-01

  number of internet distributers. There is very little knowledge of the clinical symptoms and how intoxicated people should be treated. We present a review of published literature (including 284 intoxicated patients) and experiences from the Danish poison centre concerning two chemical derivatives......Synthetic "designer drugs" with hallucinogenic properties have become increasingly popular among recreational drug users in recent years. Some of the designer drugs are chemically modified drugs previously used in treatment of depression and chronic fatigue. The drugs are available from a large...

 6. Microstorie magistrali: Emma Tettoni fra carduccianesimo e reti emancipative

  OpenAIRE

  Loredana Magazzeni

  2015-01-01

  Emma Tettoni (Novara, 1859 – Bergamo, 1891) was a teacher in secondary schools for women, headmistress of the Scuola normale femminile in Rovigo (Italy), student of Giosuè Carducci at Bologna University (1879-1881) and classmate of Giovanni Pascoli and Giulia Cavallari Cantalamessa. She devoted her life to teaching and writing, considering them prerequisites for female emancipation. Moving from her correspondence with the great Italian poet - teacher, but also from her female friendship netwo...

 7. Microstorie magistrali: Emma Tettoni fra carduccianesimo e reti emancipative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Magazzeni

  2015-12-01

  Full Text Available Emma Tettoni (Novara, 1859 – Bergamo, 1891 was a teacher in secondary schools for women, headmistress of the Scuola normale femminile in Rovigo (Italy, student of Giosuè Carducci at Bologna University (1879-1881 and classmate of Giovanni Pascoli and Giulia Cavallari Cantalamessa. She devoted her life to teaching and writing, considering them prerequisites for female emancipation. Moving from her correspondence with the great Italian poet - teacher, but also from her female friendship network, it is possible to trace the phases of her arduous life as social and professional engaged young woman. Because of the novelty of her ideas, expressed in education lectures (on love, women’s work, women scientists and the faults of Italian mothers, she suffered the painful ostracism of conservative factions. In 1890 she joined the organization of VI Centenary of Beatrice Portinari, in Florence.

 8. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  , opsplitning af embedsmandskorpset, frakobling af forvaltningen (og tilsvarende tilkobling af Folketinget) og nye interesseorganisationers entre på arenaen, var gældende - i hvert tilfælde indenfor miljøpolitikken. Bogen slutter med diskussion af alternative e milljøreguleringsformer, miljøafgifter kombineret...

 9. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 10. Livet set fra en skrænt

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2014-01-01

  På side 2 i Peter Asmussens kammerspil af en roman er der en fiks henvisning til Ibsens drama "Et dukkehjem". Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde; der er ikke noget tilfældigt i Asmussens stramme fortælling. Vi møder tyske kvindefigurer, der lever i Noras skygge, og det er ikke den eneste...... kontekst, der spiller en rolle....

 11. Clostridum sordelli-infektion udgået fra ovariecyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Jens Holst; Bülow, Charlotte; Buskov, Laura Katrine;

  2012-01-01

  Clostridium sordellii is a Gram-positive bacterium which can cause a serious toxic shock syndrome with a mortality of up to 69%. C. sordellii is a part of the normal vaginal flora in up to 10% of all women. This case describes a fatal case of a healthy 49 year-old woman with a C. sordellii...

 12. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  -regulation may explain different behavioural traits that are typical for specific age groups. INTERPRETATION: Emotional regulation develops in a complex interaction between a child's relationships, experiences, activities and underlying biological/genetic factors. Knowledge of these underlying neural constraints...

 13. Fra arbejdsetik til beskæftigelsens æstetik

  OpenAIRE

  Mauritzen, Amalie Wennerstrøm; Hansen, Amanda Lykke; Stilling, Frederik Fønss; Skjellerup, Karsten; Harttung, Sebastian Alexander Frier; Anthonsen-Rahbek, Simon

  2015-01-01

  This paper aims to explore the development in the labour market – and the working individual’s place herein. It determines a definition that focuses on two different periods – one where production and output were the focal points – and one where consumption is. From our used theoreticians narrated liabilities, this study settles that it was in the free time outside work that the individual fulfilled her self-realisation in the period where production was the focal point. Today, self-actualisa...

 14. Review af Business Process Reengineering litteraturen fra 1990-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wit, Camilla Kølsen de

  1998-01-01

  Formålet med papiret er dels at biddrage med et overblik over centrale kilder om BPR, og dels at kommentere udviklingen i litteraturens behandling af hhv. BPR begrebet og BPR projektet. Reviewet er bygget op om en kronologisk tabel, der opsummerer kildernes hovedsynspunkter....

 15. Fra spil-filmatiseringen til spil-filmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik Smed

  2010-01-01

  Filmatiseringer af computerspil har siden Super Mario Bros.i 1993 været en fast del af Hollywoods repertoire. Sjældent fører de dog andet med sig end lunkne anmeldelser og sure spil-fans. Elleve år tidligere, med TRON i 1982, ser spil-filmen dagens lys. Uden brands og licensaftaler i ryggen tegner...

 16. Syntese af amino/hydroxypyrrolidines og -piperidiner fra kulhydratderivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Michael Anders

  lactams were reduced with sodium acetoxyborohydride or borane dimethyl sulfide to the 1,5-imino-1,5-pentitols.1,2,5-Trideoxy-1,5-imino-D-erythro-pentito l and 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-threo-pentitol were synthesised from 2,5-difunctionalised aldonolactones by reduction of the 2-functionality with...... hydrazin. The hereby formed 5-functionalsed 2-deoxy-lactones were then reacted with ammonia to give the corresponding lactams. The lactams were reduced by borane dimethyl sulfid or lithium aluminium hydride to the 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-pentitols.2,5-Difunctionalised aldonolactones were also used for...... synthesis of four stereoisomeric 2-amino-1,2,5-trideoxy-1,5-imino-pentitols with D-xylo-, L-xylo-, D-ribo-, D-arabino-configuration. The pentitols were obtained by reduction of the corresponding 2-amino-lactams with borane dimethyl sulfid. The lactams were formed by reaction of 2,5-difunctionalised...

 17. Norges Russland-retorikk : fra brobygging til fiendebilder

  OpenAIRE

  Nilssen, Andrea Sofie

  2015-01-01

  Over the last two years, the perceptions and opinions about Russia in Norwegian society have been drastically altered. During the escalating conflict in Ukraine in 2014, Norwegian ministers repeatedly made statements and judgements on Russia’s actions. By analyzing these statements, the study tries to survey the ideas and presuppositions determining the Norwegian government’s statements about Russia. Furthermore, the study tries to explore whether the government’s discourses...

 18. Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2015-01-01

  En tekst, der på bagsiden af udstillingens plakat, bredt introducerer til og redegør for udstillingens engelske tema. Plakaten er designet af Michael Jensen og trykt i et oplag på 3000 stk.......En tekst, der på bagsiden af udstillingens plakat, bredt introducerer til og redegør for udstillingens engelske tema. Plakaten er designet af Michael Jensen og trykt i et oplag på 3000 stk....

 19. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i ...

 20. La ripartizione dell' energia fra le sesse di Un lago

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. PEZZOLI

  1975-05-01

  Full Text Available This work studies by approximation thc problem of tbe energy distribution among thc seichcs oi a lake oi various no de. It is obvious that particular conditions may affect tbe prevalent rise of one seiche rather than another, however, st atistically the probability to observe the uninodale 18 genera~ly bigger than the probability of observing tbe binodale etc.; becau8e, still statistically tbe arnplitudes of the uninodalc are, on thc average, bigger, compared with the others. The determination oi the statistical distribution of the energies and consequently the amplitudes, i8 the purpose of this work.