WorldWideScience

Sample records for aktualna bezpecnostna hrozba

 1. HIPOTEKA IN AKTUALNA SODNA PRAKSA

  OpenAIRE

  Mihinjač, Rebeka

  2014-01-01

  Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. Je neposestna zastavna pravica, kar pomeni, da zastavitelj ohrani posest nad obremenjeno nepremičnino in jo lahko še naprej nemoteno uporablja. Njen predmet je torej točno določena nepremičnina, ki služi zavarovanju ene ali več točno določenih terjatev in ki zastavnega upnika pooblašča, da se za zavarovano terjatev, v kolikor mu ta ni pravočasno izpolnjena, poplača iz vrednosti zastavljene nepremičnine. Poplačilna pravica zastavnega upnika ima pr...

 2. Aktualna pitanja religijske pedagogije i katehetike

  OpenAIRE

  Filipović, Ana Thea

  2006-01-01

  U članku se ponajprije svraća pozornost na složenost religijskopedagoško-katehetskog istraživanja te ukazuje na čimbenike koji otežavaju prikaz aktualnih pitanja religijske pedagogije i katehetike. To su prije svega kontekstualno obilježje discipline i interdisciplinarni karakter njezina istraživanja. Unatoč spomenutim poteškoćama nastoji se dati promišljen i utemeljen pregled najaktualnijih tema i tendencija na svjetskoj razini, iako je težište ipak na literaturi četiriju glavnih zapadnoeuro...

 3. Aktualna regulativa i stanje investicija u projekte vjetroelektrana u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Simeunović, Danijela

  2015-01-01

  Cilj je ovog rada prikazati put koji su prošli projekti vjetroelektrana od njihovog pojavljivanja i ekspanzije, počevši s 2007. godinom, sve do danas kad je njihov daljnji razvoj privremeno zaustavljen. Ovaj rad će prvo opisati politički i pravni okvir za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na vjetroelektrane, kao i stanje investicija u izgradnji vjetroelektrana u Hrvatskoj. U radu se potom obrazlaže zašto se hrvatski sustav poticanja povlaštenih proizvođača pokazao k...

 4. Istorija vnov aktualna / Aleksandr Tšaplõgin

  Index Scriptorium Estoniae

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president Rene van der Linden kritiseeris Eestit seoses Teises maailmasõjas Saksa poolel sõdinute kokkutulekuga Sinimägedes. Parlamendiliikmete Marko Mihkelsoni, Peeter Kreitzbergi, Evelin Sepa ja Vladimir Velmani arvamusi

 5. Bitcoin ako nová hrozba pre finančnú stabilitu?

  OpenAIRE

  Jana Drutarovská

  2013-01-01

  Cieľom predkladaného článku je definovať základné podmienky finančnej stability a analyzovať možné hrozby novej experimentálnej virtuálnej meny bitcoin na finančnú stabilitu. Úlohou príspevku je definovať oblasti a faktory, v ktorých táto nová virtuálna mena môže potenciálne spôsobovať finančnú nestabilitu.

 6. AKTUALNA VPRAŠANJA PRI STATUSNIH PREOBLIKOVANJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 2009/109/EC)

  OpenAIRE

  Prelič, Saša; Prostor, Jerneja

  2013-01-01

  U radu se daje prikaz izmjena i dopuna odredbi Zakona o trgovačkim društvima u Republici Sloveniji iz 2012. godine, koje se odnose na statusne promjene trgovačkih društava, a nastale su implementacijom Direktive 2009/109/EC. Direktiva predviđa pojednostavljenje postupaka pripajanja, spajanja i podjela trgovačkih društava: a) pojednostavljenim informacijskih zahtjevima za obavještavanje dioničara prije skupštine koja odlučuje o pripajanju, spajanju ili podjeli, posebno u slučajevima tzv. grupn...

 7. AKTUALNA VPRAŠANJA INSTITUTA ODPOVEDI S PONUDBO NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI

  OpenAIRE

  Križman, Nina

  2013-01-01

  Pravna ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi izhaja iz temeljnega načela, po katerem je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ukrep ultima ratio. V luči spoštovanja tega načela Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa posebno obveznost delodajalca, da v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti preveri možnosti za ohranitev delavčeve zaposlitve. Če pri delodajalcu obstaja druga ustrezna zaposlitev, jo mora delavcu ponuditi hkrati...

 8. Biologický terorismus - nová hrozba v rukou extrémistických skupin

  OpenAIRE

  FUČÍK, Miroslav

  2008-01-01

  In my bachelo´s work I am dealing with questions of a danger of misuse of biological weapons by some radical-thinking groups to promote their aims at the expense of our society and if the parts of integrated rescue system are sufficiently prepared for similar kind of threat and possible liquidation of effects. Nowadays when we can see an escalation of tension between radical-thinking groups of Islamic fundamentalists on the one hand and the civilized west on the other is misusing of B-agens a...

 9. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 10. ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI

  OpenAIRE

  Janječić, Zlatko; Gabrić, Katarina; Karapandža, Nina; Matanović, Sara

  2013-01-01

  Zamjena antibiotika biološki djelatnim tvarima u hranidbi peradi već je dugi niz godina vrlo aktualna tema. Sustavno uklanjanje antibiotika iz hranidbe životinja, nakon što je njihova upotreba zabranjena u Europskoj uniji 2006. godine, povećalo je pritisak na peradarsku industriju da pronađe alternative koje bi zamijenile antibiotike u hranidbi peradi. Suvremena peradarska proizvodnja svoj pristup hranidbi temelji na bioaktivnim sastojcima u hrani kojima se, umjesto prekomjerne uporabe antibi...

 11. Primerjava dveh sekalnikov za izdelavo lesnih sekancev

  OpenAIRE

  Bezovnik, Štefan

  2014-01-01

  Pomen in uporaba lesne biomase kot obnovljivega naravnega vira postajata vse bolj aktualna. Zato smo se osredotočili na osvetlitev celostnega problema izdelave lesnih sekancev s primerjavo dveh sekalnikov. Primerjali smo sekalnikna kamionu Holzmatic BHM 1000 s sekalnikom Eschlböck Biber 70, pripetim na traktor. Temelj primerjave so predstavljali izkoriščenost delovnega časa in njegova struktura, učinkovitost sekalnikov, poraba goriva ingospodarnost izdelave lesnih sekancev iz smrekovih goli t...

 12. RAZVOJ REŠITVE ZA EVIDENTIRANJE UR Z ORACLE APPLICATION EXPRESS

  OpenAIRE

  Orehar, Tadej

  2013-01-01

  Diplomska naloga obravnava razvoj spletne aplikacije za evidentiranje opravljenih ur za več delodajalcev in več delojemalcev. Kratko so predstavljena aktualna orodja in programski jeziki za razvoj spletnih aplikacij. Razložen je postopek namestitve orodja Oracle APEX na razvojni računalnik. Modelirani so procesi, podatki in uporabniški vmesnik za aplikacijo evidentiranja ur. Razvita rešitev je preprosta za uporabo in predstavlja zametek spletne storitve.

 13. ETIČNOST POSLOVANJA MANAGERJEV

  OpenAIRE

  Možir, Nina

  2012-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo etičnost poslovanja managerjev. Ta tema je trenutno v gospodarstvu zelo aktualna saj je vedno več primerov neetičnosti poslovanja v podjetjih. Pomembno je da se management v podjetju zaveda, da je etika v poslovanju zelo pomembna. Managerji ne smejo obravnavati etike, kot le še en dodatni strošek v podjetju, saj mu lahko doprinese razne koristi in uspešnost podjetja. Ugotoviti smo hoteli ali se etičnost managerjev izplača ali je pomembno, ...

 14. MANAGER IN VODENJE PODJETJA X

  OpenAIRE

  Ferenčak, Ines

  2012-01-01

  V diplomski nalogi z naslovom Manager in vodenja podjetja x, sem s pregledom domače in tuje literature raziskovala naloge managerjev, naloge in funkcije vodenja ter timsko delo. Za to temo sem se odločila, ker ima dandanes dober manager s pravim načinom vodenja, ključ do uspešnega podjetja. Tema se mi je zdela aktualna v tem obdobju, ko je čas recesije in se veliko podjetij spopada z reševanjem krize v svojih podjetjih. V diplomskem delu sem predstavila teoretična izhodišča o managerjih (l...

 15. AVTOMATIZACIJA LUČI IN SENČIL V POSLOVNI ZGRADBI

  OpenAIRE

  Krošelj, Alen

  2013-01-01

  Pri diplomskem delu sem se osredotočil na avtomatizacijo luči in senčil ter razložil delovanje le-teh na ravni podjetja. Diplomsko nalogo sem naredil ob pomoči podjetja Elektro Pirnat, ki se ukvarja z elektroinštalacijami, avtomatizacijo, programiranjem, računalniškimi mrežami in montažo protivlomnih sistemov. V današnjih časih, ko je energetska učinkovitost stavb zelo aktualna tema, sem se osredotočil na omejitev porabe električne energije. V diplomskem delu sem podal svoje ideje za izb...

 16. ZMAGOVALCI IN PORAŽENCI GLOBALIZACIJE

  OpenAIRE

  Rmuš, Martin

  2011-01-01

  Globalizacija se je prvič pojavila v sedemdesetih letih in je ostala aktualna še do danes. Vedno večji vpliv ima na posameznika in družbo. Ima tako svetle kot temne plati in jo lahko definiramo tako politično in ekonomsko kot tudi sociološko in kulturno. Po ekonomski definiciji je mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoč ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj komercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. Sociološko pa ...

 17. VPLIV SOCIALNIH OMREŽIJ NA OPTIMIZACIJO SPLETNIH STRANI ZA POTREBE ISKALNIKA GOOGLE

  OpenAIRE

  Planko, Bojan

  2012-01-01

  Spletni marketing je za številna podjetja postal eden od ključnih segmentov poslovanja. Definirali smo začetke spletnih imenikov in iskalnikov ter njihovo delovanje na primeru iskalnika Google. Proučili smo lastnosti nakupovanja prek svetovnega spleta ter osnovne aktivnosti optimizacije spletnih strani. Spoznali smo najbolj aktualna spletna socialna omrežja in začetke le-teh. Pri vsakem področju smo poskušali podati pogled s poslovnega vidika. Pri praktičnem delu diplomske naloge smo merili v...

 18. Zapošljavanje u šumarstvu

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Prateći aktualna događanja u državnim poduzećima, posebice glede izjava o višku zaposlenika i otpuštanjima, ili kako se to danas uvriježilo govoriti o zbrinjavanju, vidimo da se i u šumarstvu računa s oko 2000 zaposlenih koje treba "zbrinuti". Interesantno je to zbrinjavanje koje se u svim državnim poduzećima kreće od umirovljenja, prijevremenog umirovljenja ili otpremnina, tako da čovjek pomisli kako glavni cilj Vlade nije smanjiti nezaposlenost, nego postići omjer zaposlenih i umirovljenih ...

 19. Koniec eschatologii? Poszukiwania modus existendi w świetle (ponowoczesnych apokryfów bułgarskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Drzewiecka

  2014-11-01

  Celem artykułu jest ukazanie postępującego procesu uwewnętrzniania źródeł zbawienia, powodującego zanikanie perspektywy eschatologicznej. W konsekwencji, po skrótowej prezentacji apokryfów judeochrześcijańskich i gnostyckich z pierwszej połowy XX wieku, w których to obiet­nica (jakiegoś zbawienia jest wciąż aktualna, pokazane jest, że większość apokryfów napisanych po 1989 roku tworzy przekaz absolutnie nihilistyczny, ponieważ za pomocą wzoru pozytywnego oferują radykalnie negatywne ujęcie świata i tak w istocie głoszą kompletny brak nadziei na jego poprawę. Paradoksalnie, jednak poprzez stworzenie świata bez dobrego końca, poprzez ujaw­nianie mechanizmu osuwania się w światopogląd neognostycka (oparty o odwrócony gnostycki monizm spirytualistyczny, apokryfy bułgarskie ilustrują potrzebę ponownego zdynamizowania sfery aksjologicznej, potrzebę odbudowania wielkowymiarowości egzystencji. W konsekwencji, wskazany jest związek – w myśl Taubesa – między kondycją człowieka eschatologicznego, który lokuje swą nadzieję w przyszłości, a mesjaniczną potrzebą afirmacji ontologicznego odstępu.

 20. One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Talewicz-Kwiatkowska

  2014-12-01

  ększościowych. To większość tworzy warunki i przestrzeń, do których mniejszości muszą się jakoś przystosować. Skutki wspomnianych procesów adaptacyjnych także są różne i zależą od kontekstu zewnętrznego.  W znacznym stopniu wpływa na to postawa danej populacji wobec mniejszości oraz aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, w którym osiedlają się Romowie. Sposób życia rożnych grup romskich także ma ogromne znaczenie, ponieważ osiadły tryb życia (typowy dla większości europejskich Romów i wpływy zewnętrzne odzwierciedlające się w kulturze i stylach życia również kształtują owe procesy. Zróżnicowanie kulturowe Romów dotyczy nie tylko grup żyjących w różnych państwach. Trzeba podkreślić, iż Romowie od stuleci zamieszkujący dane państwo również nie stanowią jednorodnej grupy w kategoriach kultury własnej. Wcześniejsze procesy migracyjne oraz osiadłby bądź wędrowny tryb życia wywierały ogromny wpływ na owo zróżnicowanie. W Polsce, przy czterech różnych grupach romskich, taka różnorodność rodzi się między Romami karpackimi (Bergitka Roma, góralscy Romowie a tradycyjnie wędrownymi grupami: Polska Roma, Lovara, Kelderari. Niniejszy artykuł opiera się na dostępnych źródłach i dotychczasowych opracowaniach tematu, odwołując się również do badania wykorzystywania funduszy unijnych przez społeczność romską w Polsce, przeprowadzonego przez autorkę w latach 2010-2011.