WorldWideScience

Sample records for aktualna bezpecnostna hrozba

 1. Kyberterorismus - mediální hrozba

  OpenAIRE

  Latoň, Pavel

  2013-01-01

  The subject of my diploma thesis, Cyber terrorism - medial threat, is a phenomenon of terrorist attacks in cyberspace, media discourse, within the reality is constructed cyber terrorism in the media and its impact on the securitization of cyber terrorism process. It also deals with the comparison of traditional forms of terrorism with those that have evolved with new communication technologies. The thesis outlines the development of the concept of terrorism from its beginning to the present. ...

 2. Istorija vnov aktualna / Aleksandr Tšaplõgin

  Index Scriptorium Estoniae

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president Rene van der Linden kritiseeris Eestit seoses Teises maailmasõjas Saksa poolel sõdinute kokkutulekuga Sinimägedes. Parlamendiliikmete Marko Mihkelsoni, Peeter Kreitzbergi, Evelin Sepa ja Vladimir Velmani arvamusi

 3. Oddlužení - zbraň nebo hrozba

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havel, Bohumil

  2007-01-01

  Roč. 15, č. 2 (2007), s. 50-55 ISSN 1210-6410 R&D Projects: GA ČR GA407/06/1467 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : law * debt remission * insolvency law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 4. Suverénní fondy - hrozba nebo přínos?

  OpenAIRE

  Šplíchal, David

  2017-01-01

  This bachelor thesis focuses on sovereign wealth funds, which belong to important state investment entities. The main objective of the thesis is to assess the activity of sovereign wealth funds as a whole and assess, whether their activity is rather benefit or threat to economy. In the first part there is considered a genereal characteristic of sovereign wealth funds, particularly their definition, history and function. The second part aims at the assets of sovereign wealth funds, especially ...

 5. Hrozba „vyprázdněného“ centra

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kanda, Roman

  2017-01-01

  Roč. 34, č. 108 (2017), s. 218-223 ISSN 0862-7045 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : political philosophy * European Left * ideology * universalism and particularism Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 6. Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr n. med. Mirosław Dąbkowski

  2010-09-01

  Full Text Available Leczenie ADHD opiera się na współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, psychologów i lekarzy specjalistów. Ich zaangażowanie, a przede wszystkim wiedza na temat zaburzenia są niezbędne do tego, aby prawidłowo diagnozować i postępować w chorobie. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Niniejsza opinia ekspercka dotycząca proponowanych modeli rozwiązań w postępowaniu w ADHD jest aktualnym materiałem ujmującym problem nadpobudliwości ruchowej z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w terapię i leczenie zaburzenia. Autorzy tego interdyscyplinarnego dokumentu, będący członkami Kapituły Programu „Dziecko i świat za pan brat”, nadali mu unikalną wartość opartą na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Nadrzędnym ich celem jest poinformowanie Czytelnika, że ADHD jest chorobą, którą moż- na i trzeba skutecznie leczyć. Zachowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz ścisła współpraca środowisk najbliższych dzieciom dają bowiem szansę na stabilne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 7. TEMELJNE ZNAČAJKE MARKETINGA HERCEGOVAČKIH VINA

  OpenAIRE

  Ivanković, Marko

  2000-01-01

  U članku se iznosi aktualna problematika marketinga hercegovačkih vina. Iznesen je pregled čimbenika koji su utjecali na stanje tržišta vina u Hercegovini, uzroke opadanja potrošnje i prijedlog mjera za unapređenje i povećanje prometa.

 8. SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Žolek, Matija

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za...

 9. ETIČNOST POSLOVANJA MANAGERJEV

  OpenAIRE

  Možir, Nina

  2012-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo etičnost poslovanja managerjev. Ta tema je trenutno v gospodarstvu zelo aktualna saj je vedno več primerov neetičnosti poslovanja v podjetjih. Pomembno je da se management v podjetju zaveda, da je etika v poslovanju zelo pomembna. Managerji ne smejo obravnavati etike, kot le še en dodatni strošek v podjetju, saj mu lahko doprinese razne koristi in uspešnost podjetja. Ugotoviti smo hoteli ali se etičnost managerjev izplača ali je pomembno, ...

 10. Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve

  OpenAIRE

  BALOBAN, Stjepan

  2001-01-01

  U Hrvatskoj je, kao tranzicijskoj zemlji, posljednjih godina veoma aktualna tema o socijalnoj osjetljivosti odnosno neosjetljivosti Crkve. Ta se tema u članku obrađuje na osnovu tri socio-religijska istraživanja provedena u Hrvatskoj od 1997. do 1999. godine. Prva dva istraživanja »Vjera i moral u Hrvatskoj« i »Europsko istraživanje vrednota-EVS 1999«, su projekti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Treće istraživanje je pod nazivom »Aufbruch« provedeno u deset tranzicijsk...

 11. Raba spletnih socialnih omrežij med otroki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Brečko, Lili

  2013-01-01

  V spletnih socialnih omrežjih je vsak dan več uporabnikov, med katerimi so tudi otroci. Dandanes ni nič nenavadnega, da otroci, stari 8 do 12 let, že uporabljajo spletna socialna omrežja in imajo svoj profil, čeprav predpisi določenih spletnih socialnih omrežij predpisujejo starost vsaj 13 let. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti spletnih socialnih omrežij, definicija otrok, razložena so trenutna aktualna spletna socialna omrežja, kot...

 12. OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE

  OpenAIRE

  Horvatič, Monika

  2013-01-01

  V postmodernem obdobju je področje dela in družinskega življenja prineslo spremembe. Usklajevanje obeh sfer je čedalje bolj problematično, hkrati pa postaja vse bolj aktualna tema akademskih raziskovanj tega področja. Med najpogostejše poklicne stresorje v zdravstvu uvrščamo delovne obremenitve, dolgotrajen in neenakomerno porazdeljen delavnik, omejitve na delovnem mestu, konflikt na delovnem mestu, hierarhijo v zdravstvu, pomanjkanje podpore, nepredvidljive okoliščine dela in negotovost ...

 13. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Trobec

  2014-12-01

  Full Text Available Uvod: Obseg znanja, ki ga medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, se stalno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove kompetence. Naloga izobraževalnih ustanov je usposobiti diplomante za učinkovito soočanje z vse kompleksnejšimi zahtevami delovnega okolja in družbe. Osnovni namen pregleda literature je bil preučiti kompetence zdravstvene nege ter vpliv učnih metod na razvoj kompetenc. Metode: Opravljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju 2000 do 2012. Uporabljene so bile baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC, Academic Search Premier in Health Source: Nursing/Academic Edition, dostopne preko podatkovnih zbirk EBSCOhost/EIFL Direct, vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBIB.SI, relevantne spletne strani strokovnih organizacij zdravstvene nege ter elektronski in drugi tiskani viri. Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem okolju ter spremljanje in ocenjevanje kompetenc. Diskusija in zaključek: Preučevanje kompetenc v zdravstveni negi je aktualna tema, saj so ključne pri opredelitvi sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih medicinske sestre potrebujejo za zagotavljanje učinkovite in kakovostne zdravstvene nege.

 14. CIECAM02 and Perception of Colour in 3D Computer Generated Graphics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratuž Nika

  2017-04-01

  Full Text Available Kljub tehnološkemu napredku zadnjih stoletij in desetletij se še vedno soočamo s problematiko prikaza in upodobitve barve v različnih medijih in ohranjanja zaznave barve. Ena od možnosti, za katero se lahko odločimo pri zagotavljanju stalne barvne zaznave, so modeli barvnega zaznavanja. Trenutno je aktualen CIECAM02, ki se še vedno ne uporablja v 3D računalniški grafi ki, s katero se vsak dan srečujemo. Namen raziskave je bil pregled barvnih prostorov v 3D računalniški grafiki, pregled reprodukcije barv in materialov, algoritmov za senčenje ter izbranih sodobnih tehnologij upodabljanja za doseganje korektne končne vizualizacije. V nadaljevanju smo želeli proučiti model barvnega zaznavanja CIECAM02 do te mere, da bi ga lahko uporabili v povezavi s 3D računalniško grafiko. V ta namen smo v programu Blender postavili testno sceno in jo upodobili s tremi upodobljevalniki: Blender Render in Cycles, ki sta že vgrajena, in z dodatkom Yafaray. Izkazalo se je, da CIECAM02 lahko uporabimo tudi v 3D prostoru in da z njegovo uporabo dobimo boljše rezultate ujemanja barv pri spremembi ozadja. Poleg tega smo ugotovili, da barv ne upodabljajo vsi upodobljevalniki enako. Omenjena raziskava je aktualna za vse, ki želijo svoje dvo- ali tridimezionalne izdelke predstaviti s pomočjo 3D računalniške grafike, torej tudi za področje vizualizacij oblačil in tekstilnih izdelkov, ki se uporabljajo pri modnem oblikovanju in oblikovanju interjerjev, avtomobilski, navtični in letalski industriji ter tudi širše, kjer so dovršene 3D vizualizacije tekstilij in oblačil nepogrešljivi element vizualnih in grafičnih komunikacij.

 15. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  ograniczeniach brzegowych przyjęto górne dopuszczalne wartości należności dla każdego z przyjętych cykli ściągania należności. Kolejność cykli ściągania należności oraz przypisane im wartości należności przyjęto według rosnącego prawdopodobieństwa powstawania należności przeterminowanych i utraconych. Przeanalizowano dwa przypadki optymalizacji zarządzania należnościami, w których funkcją celu jest maksymalizacja wartości sprzedaży (przychodów) kopalni. Pierwszy przypadek wzięty pod uwagę do modelu to wykorzystanie skonta do obniżenia ceny produktu, w przypadku kopalni posiadającej niewykorzystaną zdolność wydobywczą. Aby poprawić trudności z płynnością, kopalnia proponuje swoim odbiorcom skrócenie cyklu ściągania należności, w zamian za obniżenie ceny i wzrost zakupów do wartości zdolności wydobywczej. W celu ustalenia tego obniżenia ceny wykorzystuje się rachunek kosztów stałych i zmiennych, W drugim analizowanym przypadku kopalnia, sprzedaje tyle samo co wynosi jej aktualna zdolność wydobywcza, a mimo to jest zmuszona obniżyć cenę swoich produktów. Wykorzystanie w takim przypadku skonta (obniżenia ceny produktu) musi równocześnie być związane ze skróceniem cyklu ściągania należności i obniżeniem kosztów finansowania kredytu kupieckiego.

 16. One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Talewicz-Kwiatkowska

  2014-12-01

  ększościowych. To większość tworzy warunki i przestrzeń, do których mniejszości muszą się jakoś przystosować. Skutki wspomnianych procesów adaptacyjnych także są różne i zależą od kontekstu zewnętrznego.  W znacznym stopniu wpływa na to postawa danej populacji wobec mniejszości oraz aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, w którym osiedlają się Romowie. Sposób życia rożnych grup romskich także ma ogromne znaczenie, ponieważ osiadły tryb życia (typowy dla większości europejskich Romów i wpływy zewnętrzne odzwierciedlające się w kulturze i stylach życia również kształtują owe procesy. Zróżnicowanie kulturowe Romów dotyczy nie tylko grup żyjących w różnych państwach. Trzeba podkreślić, iż Romowie od stuleci zamieszkujący dane państwo również nie stanowią jednorodnej grupy w kategoriach kultury własnej. Wcześniejsze procesy migracyjne oraz osiadłby bądź wędrowny tryb życia wywierały ogromny wpływ na owo zróżnicowanie. W Polsce, przy czterech różnych grupach romskich, taka różnorodność rodzi się między Romami karpackimi (Bergitka Roma, góralscy Romowie a tradycyjnie wędrownymi grupami: Polska Roma, Lovara, Kelderari. Niniejszy artykuł opiera się na dostępnych źródłach i dotychczasowych opracowaniach tematu, odwołując się również do badania wykorzystywania funduszy unijnych przez społeczność romską w Polsce, przeprowadzonego przez autorkę w latach 2010-2011.

 17. Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań = Violence against women and depression - overview of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Makara-Studzińska

  2015-05-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin   Streszczenie Cel. Praca jest przeglądem badań dotyczących związku pomiędzy doświadczaniem przemocy przez kobiety a ryzykiem występowania symptomów depresji. Ważnym celem było również pokazanie rozmiaru problemu jakim jest przemoc. Sprawa stosowania przemocy wobec kobiet jest współcześnie bardzo aktualna i nagłaśniana w społeczeństwie. Dane policyjne potwierdzają, iż z roku na rok coraz więcej kobiet pada ofiarami zachowań o charakterze przemocowym. Poglądy. W większości prezentowanych wyników badań został ujawniony ścisły                   związek pomiędzy doznawana przemocą a występowaniem u kobiet objawów depresyjnych. Ponadto znacznie częściej doświadczają one problemów ze zdrowiem psychicznym w postaci zespołu stresu pourazowego (PTSD, uzależnienia, zaburzeń kontaktu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, autoagresji, trwałych zaburzeń pamięci oraz skłonności samobójczych. Sprawca przemocy stara się zniewolić swoją ofiarę i przejąć nad nią kontrolę. W ten sposób wytwarza się u niej przekonanie, że zasłużyła sobie na takie traktowanie. Życie bitych kobiet zaczyna się skupiać wokół codziennych prób przetrwania i unikania represji ze strony oprawcy. Z czasem przestają się liczyć z własnymi poglądami i myślami, przez co tracą poczucie tego, co jest dla nich dobre, a co złe. Wnioski. Uzyskane rezultaty mogą posłużyć do wyznaczania kierunków terapii dla ofiar przemocy, jak również uskutecznić działania profilaktyczne i prewencyjne. Słowa kluczowe: przemoc – przemoc wobec małżonka – depresja – kobieta maltretowana – psychoterapia.   Abstract Aim. The paper is an overview of research on the relationship between the experience of violence by women and the risk of symptoms of depression. An important goal was also to show the extent of the problem of violence. The case of