WorldWideScience

Sample records for aktivnosti teplonositelya pervogo

 1. Nomenklatura nakladničkih aktivnosti u sklopu kreativne i kulturne industrije

  OpenAIRE

  Tomašević, Nives

  2014-01-01

  U radu se analizira temeljna nomenklatura nakladničkih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji, te se bavi izazovima budućih komparativnih studija koje se bave strukturom klasifikacije. Kreativne i kulturne industrije pokušavaju iznaći optimalnu klasifikaciju kojom bi se kreativne/kulturne aktivnosti definirale, pratile i usmjeravale. Klasifikacijski okviri u nekim su državama EU suglasni oko navedenih razvrstavanja, a u drugima se tek traže nomenklaturna rješenja. O nomenklaturn...

 2. Itogi pervogo mesjatsa

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Ülevaade presidendi tegevusest esimese ametis oldud kuu jooksul. Refereeritud Argo Soolepa artiklit "Arnold Rüütli presidendikuu: värbab ja kohtub", Eesti Päevaleht (2001/Nov/5). Pealk. ajalehes Den za Dnjom (2001/Nov/9): "Prezidentski mesjats Rüütelja", lk. 8

 3. Populizm dvadtsat pervogo veka / Roberto Lasserna

  Index Scriptorium Estoniae

  Lasserna, Roberto

  2007-01-01

  Venezuelas, Boliivias ja Ecuadoris on tekkimas uus poliitiline liikumine, mida nende maade presidendid nimetavad 21. sajandi sotsialismiks, mis tegelikkuses ei erine milleski 20. sajandi sotsialismist

 4. Ispitivanje antimikrobnih aktivnosti materijala na bazi kalcijum hidroksiapatita

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Antimikrobni materijali na bazi hidroksiapatita su potencijalno atraktivni za širok spektar primena u medicini. Monofazni srebro-, bakar- i cink-dopirani hidroksiapati (MxCa10-x(PO4)6(OH)2, M = Ag, Cu ili Zn, 0,002 ≤ x ≤ 0,04) su sintetizovani korišćenjem metode neutralizacije. Ova metoda se sastoji od rastvaranja oksida metala (Ag2O, CuO ili ZnO) u rastvoru H3PO4, i sporog dodavanja rastvora u suspenziju Ca(OH)2 radi homogene raspodele dopantnog jona. Kvantitativna elementala analiza je p...

 5. Spomenik ninskom biskupu Francescu Grassiju u Chioggi: prilog najranijoj aktivnosti venecijanskog kipara Paola Callala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Tulić

  2014-12-01

  Full Text Available Opus kipara Paola Callala (Venecija 1655. – 1725. paradigmatski je primjer širenja, upotpunjavanja i revidiranja opusa mletačkih kipara XVII. i XVIII. stoljeća tijekom posljednjih dvadeset godina. Do temeljnog članka Simonea Guerriera iz 1997., majstor Paolo Callalo bio je gotovo nepoznata kiparska ličnost. Tragajući za najranijim Callalovim djelom, Simone Guerriero je predložio da je on autor stipesa oltara svetog Josipa s reljefom Bijega u Egipat, flankiranim dvama, gotovo slobodno stojećim puttima, a što je nastao između 1679. i 1685. u venecijanskoj crkvi San Giovanni Crisostomo. Dosadašnji se rani kiparev katalog može sada nadopuniti još jednom značajnom skulptorskom cjelinom. Riječ je o komemorativnom spomeniku ninskom biskupu Francescu Grassiju (Chioggia, 3. X. 1667. – Zadar, 29. I. 1677. podignutom na lijevom zidu prezbiterija katedrale Santa Maria Assunta u Chioggi. Ovaj je spomenik uglednom članu chioggiotske patricijske obitelji dao postaviti pokojnikov nećak Paolo Grassi, kako stoji na komemorativnom natpisu. Obitelj Grassi (de Grassi dala je čak tri biskupa Chioggie: Pasqualea (1618. – 1639., Francesca (1639. – 1669. i Antonija (1696. – 1715., od kojih je ovaj posljednji bio brat ninskog biskupa i pranećak prve dvojice. Monumentalni se spomenik ninskog biskupa Francesca Grassija u prezbiteriju katedrale u Chioggi sastoji od pravokutnog mramornog polja zaključenog polukružnim zabatom s dva ležeća putta. Pod njim druga dva leteća putta rastvaraju zavjesu s ovalnom nišom gdje je smještena biskupova bista, komemorativni natpis te prelatov grb u vijencu lišća. Svi elementi ovog vrsnog djela upućuju na ruku Paola Callala. Biskupova bista, nastala najvjerojatnije posthumno prema portretu pokojnika, ima tipičan način formiranja blago kubičnog lica na kojem dominiraju živa, patetično otvorena usta i prodorne oči naglašenih zjenica. Ovo prelatsko lice nalazi izravnu poveznicu s onim svetog Mihovila Arkanđela iz 1686. u crkvi San Michele in Isola. Dva izrazito lijepa i spretno modelirana putta koja razgrću zastor, mogu se povezati s puttima na stipesu oltara svetog Josipa iz venecijanske crkve San Giovanni Crisostomo, kao i s puttom u ključnom kamenu niše na oltaru svete Tereze iz crkve I Scalzi iz 1684. godine. Da je Callalo pomno pratio kiparska strujanja i trendove u Veneciji, ukazuje primjer bogato nabrane mramorne zavjese koju razgrću dva leteća putta. U opusu Giusta Le Courta, najvažnijeg venecijanskog kipara druge polovice 17. stoljeća, Callalo je vrlo sličnu zavjesu mogao vidjeti na spomeniku Giorgiju Morosiniju iz 1677. u venecijanskoj crkvi San Clemente in Isola. Konačno, da ovakva dekoracija Callalu nije bila strana, pokazuje i kasnija narudžba, koja se nije sačuvala, a odnosila se na skulptorsku dekoraciju glavnog oltara stare venecijanske crkve La Pietà. Ondje se je Callalo 1692. godine obavezao da će za glavni oltar napraviti „zavjesu od žutog mramora iz Verone koju podržavaju putti“. Stilska analiza komemorativnog spomenika ninskog biskupa Francesca Grassija upućuje nas da je on bio podignut u relativnom kratkom roku nakon biskupove smrti 1677. godine. Čini se vrlo vjerojatno da bi njegovu izvedbu trebalo postaviti u početak osamdesetih godina ili najkasnije oko 1686., kada je Callalo isklesao kip svetog Mihovila u crkvi San Michele in Isola. Spomenik u čast ninskog biskupa Francesca Grassija u Chioggi prvi je s lijeve strane zida prezbiterija katedrale, prostora koji će s vremenom postati „mauzolej“ Grassijevih. Vjerojatno u to vrijeme, ili nešto kasnije, posthumno je podignut spomenik biskupu Chioggie istog imena, Francescu Grassiju s prelatovom bistom koja se pak može pripisati Giuseppeu Torrettiju (Pagnano, 1664. - Venecija, 1743.. Ovaj se niz biskupskih spomenika iz prezbiterija chiogggiotske katedrale zaključuje 1715. podizanjem grobnice za još živućeg biskupa Antonija Grassija, u izvedbi Alvisea Tagliapietre (Venecija, 1680. – 1747.. U Dalmaciji se relativno skroman opus dosada uočenih Callalovih sastoji od dva mramorna anđela postavljena uz glavni oltar u župnoj crkvi u Vodicama te četiri putta svirača smještena sa strane glavnog oltara, kao i onih na bočnom oltaru u župnoj crkvi u Sutivanu na otoku Braču. No, Callalovu ruku moguće je prepoznati i u jednoj skulpturi iz pozamašnog kiparskog programa na oltaru Presvetog Sakramenta u zadarskoj katedrali. Arhitekturu je 1719. izradio Antonio Viviani dok je bogatu kiparsku dekoraciju najvećim dijelom isklesao Francesco Cabianca (Venecija, 1666. - 1737.. U središnjoj niši oltara smješten je manji mramorni kip Žalosne Bogorodice s mrtvim Kristom u krilu. Mramorna zadarska Pietà teško se uklapa u katalog Francesca Cabiance, pogotovo ako se ima u vidu njegov kip istoimene tematike postavljen oko 1714. nad vrata u klaustru venecijanske crkve I Frari. Cabiancina venecijanska Pietà posjeduje oštrinu poteza dlijeta, određenu grubost izvedbe i robustnost tijela te drugačiju fizionomiju i draperiju od zadarskog djela. No, zadarska se Pietà može uključiti u katalog kipara Paola Callala. Pažljivo modelirani lik žalosne Majke te meko oblikovanu draperiju koja se oko stopala radijalno širi prema van možemo usporediti s kipovima Vjere i Nade na oltaru Sakramenta katedrale u Udine, nastalom nakon 1720. godine. Paralele u modeliranju Kristova tijela, a posebno lica suzdržane mimike, nalazimo na kipu Uskrslog na tabernakulu već spominjanog udineškog oltara, kao i u istovjetnom kipu na tabernakulu oltara župne crkve u Clauzettu, što ga također pripisujem Callalu, ali i na ranijim monumentalnijim primjerima, poput Krista s oltara Preobraženja nastalom 1708. za župnu crkvu u Labinu. Callalov spomenik ninskom biskupu Francescu Grassiju u Chioggi važan je pokazatelj razvoja osobnog stila majstora. Njegov se izričaj tako transformira iz ovog „mladenačkog djela“ punog siline i robusnosti u lirsku poetiku i mekoću vidljivu na njegovom kasnom djelu, skulpturi Pietà na oltaru Sakramenta u katedrali svete Stošije u Zadru. Vjerovati je kako će i buduća istraživanja u Veneciji, Dalmaciji i priobalju dodatno dopuniti kiparev bogati opus te potvrditi važno mjesto koje Paolo Callalo zauzima među protagonistima mletačke skulpture kasnog Seicenta i ranog Settecenta.

 6. Elektromiografsko ispitivanje aktivnosti žvačnih mišića u ispitanika s temporomandibularnom disfunkcijom

  OpenAIRE

  Alajbeg, Iva; Valentić-Peruzović, Melita; Alajbeg, Ivan; Ileš, Davor; Knezović-Zlatarić, Dubravka; Katunarić, Marina

  2003-01-01

  Pojam temporomandibularna disfunkcija (TMD) obuhvaća mnoge poremećaje u vezi sa žvačnim mišićima i temporomandibularnim zglobovima. U vezu s nastankom TMD-a najčešće se dovode okluzalni, traumatski, psihosocijalni i sustavski čimbenici. Svrha ovoga istraživanja bila je ustanoviti postoji li promijenjena aktivnost žvačnih mišića u ispitanika s poremećajem te utvrditi mogućnosti dijagnostike temporomandibularnih poremećaja metodom elektromiografije. U ispitivanju je sudjelovalo 40 ispitanika: 1...

 7. Ropes parks as a way of increase of the motor activity of students [Verevochnye parki kak sredstvo povysheniia dvigatel'noj aktivnosti uchashchejsia molodezhi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozіna Zh.L.

  2011-11-01

  Full Text Available Psychological and physiological reasons of attractiveness of rope parks are considered for studying young people. 25 sources of network are analysed in the Internet. The questionnaire of 52 visitors of rope park is conducted (youths in age 16-19 years. It is set that overcoming of rope obstacles helps to get the necessary physical loading. Also to get feelings, characteristic for the extreme types of sport. It is found out that overcoming of rope obstacles helps people to be delivered from fear before difficulties and agitation before important events.

 8. Korotkije dni / Marina Kutshinskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Kutshinskaja, Marina

  2001-01-01

  Sisu: "Znajesh, ved mjortvõh s pogosta ne nosjat..." ; "Zakurite ot znoja vessennego pervogo solntsa..." ; "Gelsingfors... proiznossitsja redko. Vo vne..." ; "Goroda Skandinavii sinei tainstvennõ..." ; "Morje vsjo-taki lutshshe, tshem oskomina jelei..."

 9. Uloga adrenalnih žlijezda u nastanku promjena u metabolizmu ugljikohidrata izazvanih diazinonom u štakora

  OpenAIRE

  M. A. Matin; Sattar, S.; Husain, K

  1991-01-01

  U štakora koji su dobivali diazinon (40 mg/kg) intraperitonealno dva sata nakon pnm1ene utvrđena je hiperglikemija i smanjenje nivoa glikogena u tkivima mozga i živaca. Aktivnosti glikogen fosforilaze i fosfoglukomutaze u mozgu i jetri bile su značajno više, dok se aktivnost glukoza-6-fosfataze nije promijenila. Glikolitski enzimi heksokinaza i laktat dehidrogenaza imali su povišenu aktivnost samo u mozgu. Tretman diazinonom doveo je do smanjene aktivnosti kolinesteraze u mozgu. Aktivnosti gl...

 10. Regulation of Insulin and Insulin-Like Activity in Malnourished Patients with Carcinoma Ventriculi Subjected to Total Gastrectomy and Personalized Nutritional Support/ Kontrola insulinske i aktivnosti slične insulinu kod neuhranjenih pacijenata sa tumorom želuca podvrgnutih totalnoj gastrektomiji i lično adaptiranoj ishrani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedić Olgica

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Aktivnost insulina i faktora rasta sličnih insulinu (IGF izmenjena je u kritičnom stanju. U ovoj studiji je praćena promena koncentracije insulina, IGF-I, IGF vezujudh proteina (IGFBP i utvrdivana njihova korelacija sa interleukinom (IL-6 kod pacijenata sa tumorom želuca, koji su pod- vrgnuti totalnoj gastrektomiji i specifičnom režimu ishrane.

 11. OPERATIVNO PLANIRANJE GRADNJE ENOTE VRTCA ŠENTJUR V HRUŠEVCU

  OpenAIRE

  Glinšek Risman, Manca

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problematiko operativnega planiranja gradnje objekta vrtca v Šentjurju. V teoretičnem delu so pojasnjeni osnovni pojmi in pomeni operativnega planiranja, terminskega planiranja ter statičnih in dinamičnih spremljajočih planov. Cilji diplomskega dela so določitev aktivnosti, določitev časov trajanja in določitev vrstnega reda izvajanja aktivnosti ter izdelava statičnih in dinamičnih spremljajočih planov. Sledi splošna predstavitev projekta z arhitekturnimi in tehničnim...

 12. Učinkovitost dekompresijske terapije kralježnice bolesnika s cervikobrahijalnim sindromom

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Cervikobrahijalni sindrom uvelike narušava nesmetano obavljanje aktivnosti svakodnevnog života i poslovnih aktivnosti te je predmet brojnih istraživanja. Kompresija neuroloških struktura zbog hernije diska u kralježnici s osjetno-motoričkim deficitom predstavlja indikaciju za operativno liječenje. Posljednjih godina poraslo je zanimanje za trakciju (dekompresiju) kao način liječenja te su razvijene brojne nove metode zasnovane na neurofiziološkim i biokemijskim načelima. Zbog toga se trakcija...

 13. Ispitivanja uticaja srednjeg masenog udela azota u nitrocelulozii veličine čestica modifikatora na brzine sagorevanja dvobaznih raketnih goriva

  OpenAIRE

  Maslak Panto; Tot Lajoš

  2002-01-01

  Istraživana je katalitička aktivnost balističkih modifikatora: baznog olovo-stearata, kalcijum-karbonata, kobalt (IH)-oksida i čadi, za različite masene udele azota u nitrocelulozi, kao komponenti dvobaznog raketnog goriva, kao i uticaj veličine čestica balističkih modifikatora na brzinu sagorevanja dvobaznih raketnih goriva. Kao mera katalitičke aktivnosti korišćen je koeficijent katalitičke aktivnosti, koji predstavlja odnos brzine sagorevanja referentnog modela dvobaznog raketnog goriva sa...

 14. Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost nekih sekundarnih metabolita biljaka Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) i Origanum scabrum Boiss. & Heldr. (Lamiaceae)

  OpenAIRE

  Milošević-Ifantis, Tanja S.

  2013-01-01

  Predmet doktorske disertacije je izolovanje i identifikacija sekundarnih metabolita iz ekstrakata nadzemnih delova biljaka Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) i Origanum scabrum Boiss. & Heldr. (Lamiacea), kao i ispitivanje obima njihove antimikrobne aktivnosti i hemotaksonomski značaj. Takođe, predmet ispitivanja je hemijski sastav etarskog ulja Centaurea pannonica i antimikrobna aktivnost. Primenom hromatografskih metoda izolovanja jedinjenja i spektroskopskih metod...

 15. MERJENJE ZADOVOLJSTVA INTERNIH KUPCEV

  OpenAIRE

  Kerin, Nenad

  2016-01-01

  Diplomsko delo je postavljeno v kontekst velikega proizvodnega podjetja, v katerem se skozi daljše časovno obdobje srečujejo z nezadovoljstvom internih kupcev s storitvami Oddelka nabave. Namen diplomske naloge je izvesti raziskavo, ugotoviti razloge nezadovoljstva uporabnikov storitev in izdelati predlog preventivnih in korektivnih aktivnosti za odpravo nezadovoljstva. Z namenom, da bi izboljšali komunikacijo in učinkovitost reševanja nastalih problemov ter zagotovili celovit pregled na...

 16. Usporedba rezultata revizije informacijskih sustava provedenih prema CobiT okviru i uvod u CobiT 5 okvir

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Ovim radom prikazana je revizija informacijskih sustava odabrane tvrtke, te okvir za korporativno upravljanje informatikom CobiT. U radu su nabrojane aplikacije, tj. moduli koji se koriste u promatranoj tvrtki. Spomenute su aktivnosti obavljene revizije, te je opisano značenje revizije informacijskih sustava i interne revizije. Prikazan je program stručnog usavršavanja za zvanje interni revizor informacijskih sustava i primjeri pripreme i provedbe revizije informacijskih sustava promatrane tv...

 17. Logistics supply chains and their application/Lanci snabdevanja u logistici i njihova primena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drage T. Petreski

  2014-10-01

  Full Text Available Logistics is a set of activities for planning and implementing the relocation of materials. Since sources of raw materials, factories and outlets are not usually in the same location it is therefore necessary to conduct a series of logistics activities for supplying products or services to end users. Logistics manages the flow of data from suppliers, movement of materials through various operations within the organization as well as the flow of materials to final customers. Integrating these logistics activities is performed through supply chains which provide opportunities for cost saving and offering better services to customers. The supply chains in the Macedonian Army are an important factor in the planning and implementation of logistics support. / Logistika je skup aktivnosti kojim se vrši planiranje i realizacija premeštanja materijala. Imajući u vidu da se izvori sirovina, fabrike I prodajna mesta najčešće ne nalaze na istom mestu, neophodno je da se sprovede niz logističkih aktivnosti kako bi se proizvod ili usluga mogli naći na prodajnom mestu, odnosno u rukama kupca/korisnika. Logistika rukovodi protokom podataka od nabavljača, kretanjem materijala preko različitih operacija u okviru organizacija i protokola završnih materijala do klijenata. Integrisanje ovih logističkih aktivnosti realizuje se preko lanaca snabdevanja, kojim se pruža mogućnost uštede troškova i ponuda bolje usluge potrošača. Korišćenje lanaca snabdevanja u Armiji Republike Makedonije predstavlja značajan faktor pri planiranju i sprovođenju logističke podrške.

 18. Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa

  OpenAIRE

  Jevšenak, Vesna

  2015-01-01

  V teoretičnem delu specialistične naloge je opredeljena povezava duševnosti in telesa ter vpliv telesnih aktivnosti na duševno stanje osebe. Predstavljen je ples kot izrazno sredstvo neverbalne komunikacije v terapevtskem procesu v skupini in poudarjen pomen ustvarjalnosti pri plesnem izražanju. Podan je zgodovinski pregled vloge ženske v plesu in opisane so terapevtske značilnosti orientalskega plesa. Poleg predstavitve gibalno-plesne terapije in njenih učinkov so opredeljene tri metode: »Po...

 19. Aktivnost proteina C kod babezioze pasa

  OpenAIRE

  Rafaj, Renata Barić; Mrljak, Vladimir; Kučer, Nada; Brkljačić, Mirna; Matijatko, Vesna

  2007-01-01

  Jedna od mnogobrojnih komplikacija koja se može javiti kod babezioze pasa je poremećaj u sustavu grušanja krvi. Protein C je jedan od tri glavna čimbenika antikoagulacije, a njegova aktivnost je istraživana u pasa s babeziozom, prije i nakon terapije. Zabilježen je pad aktivnosti proteina C, što može biti posljedica oslobađanja upalnih citokina, smanjene sinteze u jetri ili povećane proizvodnje eritropoietina. Sniženje broja eritrocita i hematokrita može biti rezultat mehaničke ili imunološki...

 20. Hematološke promjene izazvane dimetoatom u štakora

  OpenAIRE

  K Reena; K Ajay; Sharma, C. B.

  1989-01-01

  Kronični učinci subletalne doze organskofosfornog insekticida dimetoata (150 mg/kg tjelesne težine injiciranog intraperitonealno svakog drugog dana), na sastojke krvi u štakora proučavani su nakon 15 do 30 dana tretmana. Značajan pad zamijećen je u postotku hemoglobina, broju eritrocita, leukocita i vrijednosti hematokrita. Nivo glukoze u krvi, kolesterola, ureje, ukupnog bilirubina i aktivnosti glutamin-oksalacetat transaminaze, glutaminpiruvičke transaminaze i amilaze značajno su porasli na...

 1. Vloga medicinske sestre v spremljanju in analizi vadbe za starejše z zmanjšano mobilnostjo

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Pri staranju se pospešuje nastanek mnogih bolezni, ki so povezane z upadanjem aktivnosti gibalnega sistema, pešanjem funkcije srca, ledvic ih jeter. Telesni in umski odziv na ustrezne dražljaje se upošasni. splošna mobilnost je področje, ki se s staranjem spreminja in gibalnem sistemu nastopajo obrabne spremembe, kot soosteoartritis, osteoporoza in degenerativne bolezni nasploh. V diplomskem delu smo predstavili pomen organizirane vadbe pri starejših z zmanjšano mobilnostjo (stanujočih v Domu...

 2. ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOGA SLAVONSKOGA ČEŠNJAKA (ALLIUM SATIVUM L.)

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Brojna istraživanja provedena na češnjaku (Allium sativum L.) dokazala su prisutnost antioksidacijskih i fenolnih spojeva, nekoliko sumpornih spojeva i vitamina. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u sadržaju ukupnih fenola, askorbinske kiseline i ukupne antioksidacijske aktivnosti četiri kultivara ozimoga slavonskoga češnjaka te utvrditi postojanje korelacija između tih parametara. Sadržaj askorbinske kiseline, ukupni sadržaj fenolnih spojeva te ukupna antioksidacijska aktivnos...

 3. Logistički špediter u fokusu prometnog i gospodarskog sustava

  OpenAIRE

  Pavlić Skender, Helga; Grčić Fabić, Mirjana

  2014-01-01

  Špediteri ostvaruju veliku ulogu u realizaciji logističkih aktivnosti djelujući kao organizatori, operatori i koordinatori logističkih procesa koji se provode u transportnim i logističkim lancima i mrežama. U suvremenim gospodarskim, vanjskotrgovinskim i prometnim sustavima, posebice u onim najrazvijenijim, uloga špeditera prerasta u ulogu integratora i koordinatora brojnih karika logističkih lanaca i time poprima karakteristike logističkog špeditera ili špediterskog logističkog operatora. Šp...

 4. Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem

  OpenAIRE

  Benedičič, Maja

  2015-01-01

  V magistrskem delu govorimo o področju dostopnosti muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Obiskovanje le-teh predstavlja osebam s slepoto in slabovidnostjo eno izmed prostočasnih aktivnosti, kjer se lahko izobražujejo in družijo. Ker so razstave muzejev v veliko primerih zasnovane za videčo populacijo, imajo lahko osebe s slepoto in slabovidnostjo pri obiskovanju muzejev manj prijetne izkušnje. V svojem delu smo se osredotočili na dostopnost treh muzejev na Gorenjskem. S sistematič...

 5. RAZISKOVANJE TRŽNEGA POTENCIALA PODJETJA STEKLARNA ROGAŠKA D.D.

  OpenAIRE

  Smole, Mitja

  2011-01-01

  Marketing si lahko razlagamo kot načrtovanje in usklajevanje investicij, proizvodnje, prodaje ter propagande, glede na potrebe in možnosti trga. Obsega prepoznavanje, zadovoljevanje in predvidevanje potreb ter želja kupcev, lahko pa ga razumemo tudi kot poslovno filozofijo, ki v središče postavlja zadovoljnega kupca. Marketing zajema vse aktivnosti, ki prispevajo k boljši in uspešnejši prodaji izdelkov, prisoten pa je tudi v vseh ostalih poslovnih aktivnostih podjetja. Pred plasiranjem n...

 6. UVEDBA SISTEMA POKA-YOKE NA PROIZVODNO UNIJO KAVNEGA APARATA EQ5

  OpenAIRE

  Dobrovc, Erik

  2014-01-01

  Glavni namen diplomske naloge je bila uvedba sistema Poka-Yoke na proizvodno linijo kavnega aparata EQ5 v podjetju BSH Nazarje. Z uvedbo sistema smo želeli razbremeniti delavca pri sestavi aparata, povečati hitrost proizvodnje in hkrati zmanjšati napake ter posledično znižati garancijske stroške. Naš cilj je v proces izdelave vključiti aktivnosti za izboljšanje kakovosti aparata ter zagotoviti enostavnejši način proizvodnje. Poleg tega je potrebno določene sestavne dele aparata konstruirati t...

 7. Proces organizacijske komunikacije

  OpenAIRE

  Spaho, Kenan

  2012-01-01

  Menadžeri provode većinu svoga vremena u komunikaciji na više načina: sastanci, diskusije licem u lice, pisma, elektronske poruke itd. Također, sve više uposlenika shvaća da je komunikacija vrlo važan dio u poslu jer je većina poslovnih aktivnosti zasnovana na timskom radu uposlenika organiziranih u različite funkcionalne grupe. To je razlog zašto je komunikacija postala važna u kompaniji. Iskustvo je pokazalo da postoje značajne razlike u načinu komunikacije i da komunikacija...

 8. STRATEŠKI MARKETING IN POSLOVNA STRATEGIJA V PODJETJU CAR MARKETING

  OpenAIRE

  Umek, Sabina

  2011-01-01

  V poslovnem svetu je konkurenca vedno večja. Podjetja so spoznala, da sama prodaja ne more več uspešno izvajati svojih nalog, zato so začela razvijati marketing. Koncept marketinga je zasnovan na tem, da je potrebno najprej raziskati in analizirati trg, šele nato realizirati določene prodajne aktivnosti. Podjetje Car marketing se ukvarja s telemarketingom, katerega uporaba se iz leta v leto povečuje in pridobiva na svojem pomenu. Je stroškovno učinkovitejši kot osebna prodaja ter omogoč...

 9. Vpliv interaktivnosti na učinkovitost poučevanja biologije z IKT

  OpenAIRE

  Žnuderl, Peter

  2016-01-01

  V Sloveniji je v letih 2011–2014 potekal projekt E-učbeniki pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli. Rezultat projekta so učbeniki za naravoslovne predmete v osnovni in srednji šoli. Med obveznimi naravoslovnimi predmeti niso pripravili le učbenika za biologijo. Da bi ugotovili, kako bi delo z interaktivnim elektronskim učbenikom pri biologiji vplivalo na pridobivanje znanja, smo sami pripravili vzorčne aktivnosti z orodji in po smernicah, ki so bile uporabljene za izdelavo ostalih učbenik...

 10. Pluralizam ili polarizacija masovnih medija u mrežnom prostoru: slučaj monetizacije hrvatskih autocesta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paško Bilić

  2016-12-01

  Full Text Available U članku se analiziraju obrasci proizvodnje vijesti o monetizaciji hrvatskih autocesta na mrežnim stranicama masovnih medija sa stajališta političke ekonomije i sociologije proizvodnje vijesti. Kombinacijom tih dvaju pristupa te kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja nastojalo se produbiti spoznaje o digitalnoj medijskoj proizvodnji i pluralizmu medijskog prostora u Hrvatskoj. Za potrebe analize medijskog sadržaja odabrano je ukupno deset tiskovnih, televizijskih i radijskih organizacija s najvećim dosezima njihova mrežnog sadržaja internetskim publikama. Proučavalo se izvještavanje o temi uvođenja monetizacije autocesta i prikupljanja potpisa za referendum protiv te mjere. Na prikupljenim prilozima (N = 275 istraživala se vrijednosna orijentacija priloga spram teme te medijska vidljivost glavnih društvenih i političkih aktera. U medijskom predstavljanju te teme najeksponiranijima su se pokazali članovi Vlade Republike Hrvatske i predstavnici nevladinih udruga, a razlike u vrijednosnim sudovima dominantnima u objavljenim prilozima utvrđene su s obzirom na strukturu vlasništva medija. Subjektivna iskustva digitalizacije radnih aktivnosti i odnosa prema monetizaciji istražena su polustrukturiranim intervjuima s novinarima i urednicima (N = 26. Njima se ispitivao način na koji političko-ekonomski i organizacijski čimbenici digitalne medijske komunikacije utječu na radne aktivnosti, uz fokus na strukturnim uvjetima (vlasništvu, oglašavanju, politici i regulaciji digitalnih medija te na unutarnjim čimbenicima (kulturi dnevnih rutina. Iako digitalizacija uvodi određene novosti u radnu kulturu, politički i ekonomski interesi još uvijek dominantno utječu na dnevne radne aktivnosti medijskih djelatnika. Autori zaključuju da se na promatranom slučaju pokazuje određena polarizacija medijske rasprave u Hrvatskoj, za što se presudnim pokazala vlasnička struktura medija te imperativi čitanosti i brzine objave

 11. Reforma studija geodezije na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : Reform of the study of geodesy at the Department of geodesy of Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Džanina Omićević

  2011-12-01

  Full Text Available U ovom radu prikazane su aktivnosti i ciljevi vezani uz implementaciju Bolonjskog procesa na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prvi puta su predstavljeni novi programi studija geodezije organizovana u tri ciklusa: dodiplomski, diplomski i doktorski studij. Cilj je da sažeto iznesemo osnovne informacije o reformskom procesu, koji je u toku, a koji bi trebalo da dugoročno promijeni evropski visokoškolski sistem. : This paper presents activities and goals related with the implementation of the Bologna process at the Department of Geodesy of Civil Engineering, University of Sarajevo. For the first time, new curricula study of geodesy which are organized into three cycles: bachelor, master and postgraduete doctoral study are presented. The goal of this paper is to present basic informacion about ongoing reform proces, and that should change the long-term European university system.

 12. Zaposlenost, socijalna pravda i društveno blagostanje

  OpenAIRE

  E. Stiglitz, Joseph

  2003-01-01

  Svrha ekonomske aktivnosti jest povećanje blagostanja pojedinaca, a zaposlenost je ključna za to blagostanje. Čini se da su obje tvrdnje očite. Ipak, ekonomske politike često su protiv interesa radnika. Stiglitz tvrdi da objašnjenje tome leži u komodifikaciji rada u neoklasičnoj ekonomiji, što pogoršavaju stalni tržišni propusti, preslaba politička zastupljenost radnika i rašireno zagovaranje politika “sklonih tržištu”, koje pretpostavljaju da se pitanja učinkovitosti mogu rješavati izolirano...

 13. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas i učastie serbskih dialektologov - entuziazm ne men'še znanija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloradović Sofija R.

  2013-01-01

  Full Text Available V nastojaščej rabote daetsja obzor mnogodesjatiletnej raboty serbskih dialektologov nad Obščeslavjanskim lingvističeskim atlasom (OLA - nesomnenno, do sih por, samym krupnym i samym vseob''emljuščim lingvističeskim naučnym načinaniem v slavjanskom mire. Rabota v otečestvennom sektore meždunarodnyh lingvogeografičeskih proektov razvertyvalas', a razvetyvaetsja i v nastojaščee vremja, v ramkah Mežaka demičeskogo komiteta po dialektologičeskim atlasam pri Serbskoj akademii nauk i iskusstv. V načale zdes' predlagaemoj raboty predstavlen sam proekt Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa - kratkaja istorija, set' punktov, struktura voprosnika, dve serii tomov. Zatem predstavlena set' punktov na teritorii Respubliki Serbii, s učetom punktov v Vengrii i Rumynii, v kotoryh ispol'zuetsja serbskij jazyk, a takže punktov, raspoložennyh na territorii Černogorii, o kotoryh imejutsja dannye v arhive Komiteta, tak kak Černogorija vse ešče ne napravila svoih predstavitelej v Meždunarodnuju komissiju OLA. V každom imejuščemsja tome materialov otmečano učastie serbskih dialektologov - reč' idet o vos'mi fonetičeskih i semi leksičeskih tomah OLA. Udeljaetsja takže vnimanie bol'šinstvu važnyh momentov iz raboty OLA, načinaja s pervogo rabočego zasedanija jugoslavskih dialektologov, provedennogo v Zagrebe v 1959 godu i končaja poslednim zasedaniem Meždunarodnoj komissii OLA, provedennym v 2012 godu v Šlapanicah, nedaleko ot g. Brno. V zaključitel'noj časti nastojaščej raboty izlagajutsja objazannosti, stojaščie v nastojaščee vremja pered Serbskoj nacional'noj komissiej pri OLA, a takže problemy, na kotorye otečestvennaja komissija možet natknut'sja pri vypolnenii očerednyh zadač. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178020: Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora

 14. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 15. 100 godina saobraćajne službe u srpskoj vojsci / 100 years of transportation service in the Serbian Army

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Ranković

  2009-01-01

  Full Text Available Saobraćajna služba imala je od 1908. godine do danas nekoliko faza razvoja, koje su, pre svega, bile uslovljene društveno-ekonomskim uslovima u državi, ali i organizaciono-formacijskim rešenjima. U pojedinim periodima Saobraćajnoj službi davan je poseban značaj, dok je u drugim periodima minimizirana. U vreme borbenih dejstava, i neposredno nakon njih, po pravilu, Saobraćajna služba uvek je imala veliki značaj koji je proisticao iz pozitivnih iskustava aktivnosti tokom tih perioda. Danas se Saobraćajna služba suočava sa novim izazovima i zahtevima. To su: modernizacija voznog parka Vojske, održanje vrlo stručnog oficirskog i podoficirskog kadra i njegovo dalje stvaranje, definisanje jedinstvenog ekonomičnog modela transporta za potrebe Vojske u miru i ratu, uz korišćenje savremenih tehnologija transporta (kontejnerizacija i, posebno, definisanje i dimenzionisanje strukture službe, imajući u vidu misije koje se postavljene kao zadaci Vojske.

 16. Programski paket za realizaciju procene profesionalnog rizika na radnom mestu / Software package for risk assessment in the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Novaković

  2008-04-01

  Full Text Available Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz novih obaveza poslodavaca, među kojima se, po značaju i složenosti, izdvajaju aktivnosti vezane za izradu Akta o proceni rizika na svim radnim mestima. Inicijalizacija projekta izrade softverskog paketa za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini izvršena je na osnovu iskazane potrebe, proistekle iz značajnih zakonodavnih promena koje su donete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. To predstavlja osnovu za dalju nadgradnju u smislu integralnog informatičkog rešenja za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. / A new national Occupational and Safety Law brings many new obligations for employers and among them activities related to risk assessment procedures. A project of developing a software package for conducting a risk assessment procedure in the workplace and in the work environment was initiated, based on needs generated by significant legislation changes in the domain of occupational safety and health. All of previous should be a basis for further upgrading to the level of an integrated software solution in the domain of occupational safety and health.

 17. Resistance to antibiotics in Lacid acid bacteria - strain Lactococcus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filipić Brankica

  2015-01-01

  Full Text Available Lactic acid bacteria (LAB are widely used in the food industry, especially in the production of fermented dairy products and meat. The most studied species among Lis Lactococcus lactis. L. lactis strains are of great importance in the production of fermented dairy products such as yogurt, butter, fresh cheese and some kind of semi-hard cheese. Although L. lactis acquired the „Generally Regarded As Safe“ (GRAS status, many investigations indicated that lactococci may act as reservoirs of antibiotic resistance genes, which could be transferred to other bacterial species in human gastrointestinal tract includ­ing pathogens. The genome analysis of L. lactis indicated the presence of at least 40 putative drug transporter genes, and only four multidrug resistance (MDR transporters are functionally characterized: LmrA, LmrP, LmrCD i CmbT. LmrA is the first described MDR transporter in prokaryotes. LmrCD is responsible for resistance to cholate, which is an integral part of human bile and LmrCD is important for intestinal survival of lactococci that are used as probiotics. Secondary multidrug transporter LmrP confers resistance to lincosamides, macrolides, streptogramins and tetracyclines. CmbT protein has an effect on the host cell resistance to lincomycin, sulfadiazine, streptomycin, rifampicin, puromycin and sulfametox­azole. Since the food chain is an important way of transmitting resistance genes in human and animal population, it is of great importance to study the mechanisms of resistance in lactococci and other LAB, intended for the food industry. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 173019: Izučavanje gena i molekularnih mehanizama u osnovi probiotičke aktivnosti bakterija mlečne kiseline izolovanih sa područja Zapadnog Balkana

 18. Laboratory Diagnostics and Quality of Blood Collection / Laboratorijska Dijagnostika I Kvalitet Uzimanja Uzoraka Krvi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lima-Oliveira Gabriel

  2015-07-01

  Full Text Available Uzorci krvi za dijagnostiku uzeti pomoću flebotomije najčeštić su od svih bioloških uzoraka koji se uzimaju i šalju u medicinske laboratorije na analizu, time se pruža podrška nadleinim lekarima u postavljanju dijagnoze, pradenju i/ili terapijskom nadzoru bolesnika. Flebotomija, kao relativno irrvazivna medicinska procedura, zaista je presudna za postupke koji slede bilo u analitiCkoj fazi u laboratory ili u procesu interpretacije koji obavljaju lekari. Loš kvalitet flebotomije može kompromitovati postavljanje dijagnoze, upravljanje pacijentom, njegovo lečenje i najzad bezbednost pacijenta. Sa zanimanjem smo nedavno pročitali članak u kom se autori bave vainim aspektima uzimanja uzoraka venske krvi za medicinske laboratorijske analize. Autori su sproveli anketu o flebotomiji zasnovanu na dokumentu H03-A6 (danas ga zamenjuje dokument GP41-A6 Instituta za kliniCke i laboratorijske standarde (IKLS u tri vladine bolnice u Etiopiji da bi ispitali 120 zaposlenih (101 nije bio laboratorijski radnik, dok 19 jesu bili laboratorijski radnici o praksi uzimanja uzoraka venske krvi. Cilj ovog mini (nesistematičnog pregleda je osvrt na sugestije iz pomenutog Clanka kao i na trenutne prakse koje smo vet primetili u drugim laboratorijama, i uz to kratka diskusija o Cetiri problematične aktivnosti koje prilikom uzimanja uzoraka venske krvi obavljaju zdravstveni radnici. Ovo se odnosi na: i procenu restrikcija u ishrani; ii čišdenje mesta punkcije; iii vreme uklanjanja poveske i iv mešanje uzoraka sa aditivima

 19. Informacioni sistemi održavanja u Vojsci Srbije i Crne Gore i okruženju / Informational systems of maintenance in the Army of Serbia and Montenegro and environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša Veselinović

  2005-05-01

  Full Text Available Efikasno upravljanje sistemom održavanja moguće je samo ako vrh upravljačke strukture ima pravovremene i kvalitetne informacije o stanju sistema. Ovakve informacije moguće je obezbediti primenom odgovarajućeg automatizovanog informacionog sistema. U svetu postoje programski paketi za automatizaciju informacionog sistema održavanja pomoću kojih se vode podaci o stanju sredstava, toku održavanja, troškovima, nabavci rezervnih delova, a pojedini sistemi omogućavaju i statističko predviđanje otkaza. Informacioni sistem održavanja koji funkcioniše u Vojsci Srbije i Crne Gore je manuelan, a uspostavljen je pre uvođenja računara u operativnu upotrebu. Tokom eksploatacije sistem je više puta dograđivan i prilagođavan za automatizaciju. Aplikacije koje su trenutno u funkciji u pojedinim jedinicama nisu sistemsko rešenje već pokušaji entuzijasta da olakšaju deo aktivnosti u svom radu, a vezane su prvenstveno za izradu izveštaja. / Management of system of maintenance on effective -way is possible only if management has opportune and quality information about state of system. Providing opportune and quality information is possible only with appropriate automotive information system. In The World exist many programs for automation information systems of maintenance, -which observe a data about condition of equipments, flow of maintenance, a costs, purchasing of pans, and some of them provide statistical predicting of failures. Information system of maintenance, which functioning in Military forces of State Union of Serbia and Montenegro, is manual and established before implementation of personal computer in operative use, but through couple projects accomplished for automation. A program, which are in use, in some units, aren't system solution, then attempting group enthusiastic people to make easiest some activity in his work on making reports.

 20. The Effects of Acute Vibroacoustic Microvibrations on the Rat Heart Rate, Rhythm and Structure / Efekti Akutne Primene Vibroakustičkih Mikrovibracija Na Frekvenciju, Ritam I Strukturu Srca Pacova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kornjaca Dusko

  2014-12-01

  Full Text Available Površina tela homeoterma konstantno proizvodi vibracije. U prošlosti su sprovedena mnoga istraživanja na temu mikrovibracija, i opisala amplitudu mikrovibracija kao osetljiv parametar mišićne tenzije i telesne aktivnosti. Kasnija istraživanja su frekvenciju mikrovibracija navela kao varijablu od centralnog značaja za njihove efekte na organizam. Cilj istraživanja je bio da ispitamo efekte vibroakustičkih mikrovibracija na frekvenciju, ritam i strukturu srca pacova u fiziološkim uslovima. U istraživanju je korišćen aparat koji proizvodi mikrovibracije, Vitafon-T određene frekvencije i amplitude, i u skladu sa tim koristili smo četiri režima rada u kojima smo ispitivali efekte mikrovibracija na EKG karakteristike i strukturu zida srca pacova. Utvrdili smo da nakon primene mikrovibracija (u trajanju od 10-60 minuta nije došlo do statistički značajnih promena u broju otkucaja, vrednosti amplitude R talasa su statistički značajno povećane posle 10, 20 i 30 minuta, a visoko statistički značajno povećane posle 60 minuta. Na preparatu zida srca nema promena u odnosu na normalnu strukturu. Akutna primena vibroakustičkih mikrovibracija kod pacova in vivo ne utiče značajno na frekvenciju i ritam srčanog rada, povećava amplitudu R talasa u drugom standardnom EKG odvodu za 25-32 % i ne dovodi do promena u strukturi zida srca pacova.

 1. Noise as an external effect of traffic and transportation / Неблагоприятное водействие шума, произведенного транспортными средствами / Buka kao eksterni efekat saobraćaja i transporta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan M. Starčević

  2016-07-01

  кружающую среду в Республике Сербия и Вооруженных Силах РС. / U radu su prikazani osnovni pojmovi i karakteristike eksternih efekata saobraćaja i transporta, sa težištem na uticaju saobraćajne buke, kao jednom od glavnih eksternih efekata saobraćaja u društvu danas. Navedeni su osnovni negativni uticaji saobraćajne buke na čovekove životne i društvene aktivnosti, kao i uzroci nastajanja povišenih nivoa buke od drumskog, železničkog i tramvajskog saobraćaja. Takođe, navedene su uobičajene mere koje se mogu primeniti kako bi se smanjio uticaj buke koja nastaje kao posledica odvijanja saobraćajnih i transportnih aktivnosti. Na kraju, načinjen je i kraći osvrt na trenutno stanje po pitanju uticaja saobraćajne buke u Republici Srbiji i Vojsci Srbije.

 2. Special astronomical configurations, solar activity and deep degassing as a trigger of natural hazards

  Science.gov (United States)

  Natyaganov, Vladimir; Syvorotkin, Vladimir; Fedorov, Valeriy; Shopin, Sergey

  2016-04-01

  (May 2003, 400 tornadoes in 20 states and the 2011 Superb Outbreak in April 2011 (580 tornadoes), which corresponds to a third and about a half of the average annual number of tornadoes) - naturally-anthropogenic accidents with gas explosions in diggings and coal mines [4]; - special Moon phases (new moons and full moons); - local intensification of deep hydrogen-methane degassing; - extensive spatial anomalies of total ozone content in the stratosphere; - strong geomagnetic disturbances. The work was financially supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (in accordance with the requirements of the contract No. 14.577.21.0109, project UID RFMEFI57714X0109) References 1. V. M. Fedorov, Gravitational factors and astronomical chronology of geosphere processes [Gravitacionnye faktory i astronomicheskaja hronologija geosfernyh processov]. Moscow State University, Moscow, 2000. 368p. (In Russian) 2. V. L. Natyaganov, A. M. Nechaev, I. V. Stepanov, "Spatio-tempral relations of planet tectonic activity [Prostranstvenno-vremennye zakonomernosti tektonicheskoj aktivnosti planety]", Eurasian Union of Scientists, 2015, No. 3(12), Vol. 8. pp. 120-123. (In Russian) 3. L. N. Doda, V. L. Natyaganov, I. V. Stepanov, "An empirical scheme of short-term earthquake prediction," Doklady Earth Sciences, vol. 453, no.5, pp.551-557, Dec., 2013 4. V. L. Syvorotkin. Deep degassing and global catastrophes. Geoinformcentr. Moscow, 2002, 250 p. (In Russian)

 3. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 4. VRŠNJAČKO NASILJE MEĐU DJEVOJČICAMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Prpić

  2006-12-01

  Full Text Available Cilj ovoga rada je širenje spoznaja o vršnjačkom nasilju isključivo među djevojčicama, relacijskoj agresiji i posebnim metodama koje djevojčice koriste. Iako postoji općeprihvaćena znanstvena teorija o različitostima socijalizacije i razvoja dječaka i djevojčica, još uvijek se nasilje među djecom promatra jednoobrazno i kroz dimenziju fizičkog nasilja koje uglavnom počinjavaju dječaci.U radu se najprije daju opće definicije nasilja među djecom, karakteristike tog nasilja te posebna obilježja nasilnika i žrtve.Nakon općeg dijela, rad se usredotočuje na vršnjačko nasilje među djevojčicama te se pokušava objasniti zbog čega to nasilje nikad nije bilo u fokusu istraživačkog interesa. Posebna je pozornost posvećena relacijskoj agresiji u kojoj se šteti drugima »kroz povredu« (ili prijetnju povredom veze ili osjećaja prihvaćenosti, prijateljstva ili uključenosti u grupu. Navedene su poruke koje društvo šalje djevojčicama i lista karakteristika koju posjeduje svaka »idealna djevojčica«, odnosno »antidjevojčica«. Rad obrađuje i posebne metode koje djevojčice koriste jedna protiv druge te se objašnjava i pojam cyberbullyinga kao novoga vida nasilja među djecom, te pogotovo među djevojčicama. Nadalje, rad obrađuje dva istraživanja u suvremenoj hrvatskoj praksi o nasilju među djecom (Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba te UNICEF. Ta istraživanja rad tretira s aspekta nasilja među djevojčicama i prezentira razlike u vršenju nasilja među spolovima. U završnom dijelu rada obrađuju se dokumenti Republike Hrvatske u borbi protiv vršnjačkog nasilja i to »Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima« te »Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima«. Analizom dokumenata pokušava se ukazati na nerazlikovanje posebnog vida nasilja koje vrše isključivo djevojčice.

 5. Modelovanje georeferenciranih podataka u katastru nepokretnosti primenom ISO 19100 serije standarda / Spatial data modeling in the real estate cadastre using ISO 19100 series of standards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko N. Petrović

  2010-01-01

  Full Text Available Potreba za standardizacijom u oblasti geografskih informacionih sistema odavno postoji. Međunarodne aktivnosti na ovom polju rezultirale su uspostavljanjem ISO 19100 serije standarda, kojima se regulišu različiti aspekti na polju geoinformatike. U članku su opisane mogućnosti primene relevantnih standarda iz serije ISO 19100 u modelovanju georeferenciranih podataka za katastar nepokretnosti. / Introduction Standardization in geo-information technologies contributes to the establishment of efficient information functions, their greater stability and easier transition. Application of international, national and internal standards in the process of developing software products in the field of geo-information technology creates conditions for the development of efficient, low cost, reliable and secure software products. Spatial data modeling basics for real estate cadastre In terms of modeling, the spatial information of real estate cadastre is based on the vector data model which is suitable for modeling objects with a smaller number of properties with emphasis on the position. The vector spatial data model consists of two components: spatial and descriptive. The basis of the spatial one is geometry that contains metric data usually given in coordinates of a reference system. Geometry and Topology uniquely determine the shape, size and position of the object model in space, i.e. they represent its spatial component. Merging the spatial component with the descriptive one results in a completely defined object from the real world. Elements of spatial data quality Spatial data quality can be reviewed through a set of the following elements: origin, positional accuracy, attribute accuracy, completeness, logical consistency, semantic accuracy and the time information. The elements of spatial data quality listed above are provided using ISO 19100 series of standards. Application of ISO19100 series of standards in spatial data modeling for real

 6. Determining the maturity level of business organizations for ICT implementation in the case of electronic content management / Определение зрелости уровня организации по реализации информационных и коммуникационных технологий в случае электронного управления информационным наполнением / Utvrđivanje stepena zrelosti organizacije za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija na primeru upravljanja elektronskim sadržajem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan S. Milenković

  2016-10-01

  informacionih tehnologija može uspostaviti rešenje za pouzdano i jednostavno organizovanje i sistematizaciju dokumentacije, uspeh organizacije direktno zavisi od dostignutog stepena upravljanja informacijama. Imajući u vidu da su za obavljanje poslovnih aktivnosti više nego potrebni pravovremeni, tačni, proverljivi, lako dostupni i konzistentni podaci, osnovni problem upotrebe tih podataka nije njihovo postojanje, već mesto i način na koji su ti podaci smešteni i organizovani unutar distribuiranih poslovnih jedinica. Takođe, uvođenjem informacionih tehnologija u obavljanju poslovnih procesa, korisnih podataka je sve više, ali se postavlja pitanje stepena njihove iskorišćenosti. Predmet rada jeste utvrđivanje stepena „sazrelosti” poslovnih organizacija za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija, posmatrano kroz prizmu organizacione, kadrovske i tehnološke zrelosti organizacije za implementaciju sistema upravljanja elektronskim sadržajima. Ujedno, primena odgovarajućih modela zrelosti za upravljanje elektronskim sadržajima ima za cilj i približavanje tog koncepta poslovnim organizacijama.