WorldWideScience

Sample records for akadmisk maistra studiju

 1. Studiju programmas direktora informatīvā sistēma

  OpenAIRE

  Gūtmanis, Matīss

  2012-01-01

  Šajā kvalifikācijas darbā tiek izstrādāta atbalsta sistēma studiju programmas direktoram pamata informācijas glabāšanai. Sistēma tiek plānota kā tīmekļa lietotne, kas ir brīvi pieejama ikvienam. Lietotne ir izstrādāta izmantojot JAVA, HTML, JavaScript, MySQL tehnoloģijas. Sistēma paredzēta Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes programmu direktoriem.

 2. Procjena citomorfologije, HPV statusa i HPV 16 genotipa u predikciji ishoda bolesti kod pacijentica s citološkim nalazom ASCUS i LSIL

  OpenAIRE

  Vrdoljak-Mozetič, Danijela; Štemberger-Papić, Snježana; Verša Ostojić, Damjana; Rubeša-Mihaljević, Roberta; Dinter, Morana; Brnčić-Fischer, Alemka; Krašević, Maja

  2016-01-01

  Cilj: Istražiti međusobnu povezanost i prognostički značaj HPV statusa (humani papiloma-virus), HPV 16 genotipa i citomorfologije kod pacijentica s citološkim nalazom abnormalnih stanica pločastog epitela vrata maternice graničnog i blagog stupnja. Materijali i metode: U studiju su uključene pacijentice s inicijalnim citološkim nalazom vrata maternice atipičnih skvamoznih stanica neodređenog značenja (ASCUS, N = 160) i skvamozne intraepitelne lezije niskog stupnja (LSIL, N = 155). Analizirane...

 3. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 4. Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008.gada oktobris-2009.gada marts)

  OpenAIRE

  Novodvorskis, Vladimirs

  2009-01-01

  Maģistra darbu „Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008. gada oktobris – 2009. gada marts)” izstrādāja Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas students Vladimirs Novodvorskis. Darbs veltīts auditorijas negatīvas attieksmes veidošanas problēmas izpētei televīzijas informatīvi analītiskajos raidījumos Panorāma, De facto (LTV1), LNT Top 10 (LNT), Nekā personīga (TV3) pret pol...

 5. Tourist Affiliate Program while Using Online Booking System with Possibility of Entering B2B Code

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slivar Iva

  2008-01-01

  Full Text Available Affiliate marketing programs are one of the most powerful tools for online marketing since the merchant presenting a product or a service decides on the commissioning model and the commission is granted only if the desired results have been reached. Affiliate marketing is based offline as much as tourism itself and it relies on the commission that tourist companies pay to their partners (affiliates who bring new guests. This paper will present the basics of how online affiliate programs work, benefits they bring and steps for their further implementation. It will explain in detail how to establish an affiliate program for dynamic web pages which use online booking system platforms that offer a possibility of entering a B2B code. Special attention will be paid to SEO (Search Engine Optimisation. It will also present results of a research on Croatian hotels web pages and the implementation of the online booking system and affiliate programs. Having in mind the insufficient deployment of online potentials, the aim of the paper is to stress the need for setting up an effective method of monitoring changes and updates in the online world as well as implementing new promotional possibilities, all aimed at increasing sales. The goal of the paper is to explore advantages and disadvantages of the affiliate program as a new sales channel and promote the possibility to implement it in one of the biggest Croatian hotel companies, Maistra d.d. Rovinj. Along with methods of data acquiring and different techniques of creative thinking, the following scientific research methods were also used: statistic, historic, descriptive, comparison, interview, analysis and synthesis, induction and deduction.

 6. Paula Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžai pieejamie resursi un to izmantošana medicīnas speciālistu sagatavošanas procesā

  OpenAIRE

  Oliņa, Agnese

  2007-01-01

  Veselības nozares nodrošināšana ar pietiekamiem cilvēkresursiem. Mērķis, izpētīt koledžas pieejamos resursus un to izmantošanu, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Analīzes rezultāti, nepietiekams finanšu resurss telpu un iekārtu nodrošināsanai jaunajām studiju programmām, resursu vadīšanas procesam nepieciešami papildus darbinieki un zināšanas. Darbā analizēti vispārējie resursi un to atšķirības veselības izglītības jomā, vadīšanas process un kvalit...

 7. GRAMATIKA JOSIPA VOLTIĆA POSLIJE DVJESTOTINJAK GODINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željka Brlobaš

  2017-01-01

  Full Text Available Josip Voltić GRAMMATICA ILLIRICA / ILIRSKA GRAMATIKA (1803. Zagreb; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016., priredile i popratnu studiju napisale Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić Prema izvorniku to je kratka aneksna gramatika od šezdesetak stranica koja je služila kao priručna uz trojezični rječnik. Gramatika je pisana dvostupačno, talijanskim i njemačkim jezikom istodobno, s oprimjerenjima na hrvatskome jeziku navedenim u gramatičkim objašnjenjima i h r v a t s k o - t a l i j a n s k o - n j e m a č k i m sprezidbenim i sklonidbenim obrascima. Analizira se i struktura Ričoslovnika kojemu je polazišni jezik bio hrvatski (u odnosu na dotad objavljene rječnike kojima polazni stupac nije bio hrvatski, zatim leksik zastupljen u abecedariju rječnika te Voltićev prinos rječotvorju. Hrvatski dio Ričoslovnika (s naslovom u ikavskom liku donosi riječi iz svih triju narječja i navodi sva tri izgovora.

 8. Prikazi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  Full Text Available Mirna Willer - Marijana Tomić, ur. Summer school in the study of old books: proceedings. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010.Zbornik radova s Ljetne škole o staroj knjizi koja se održavala od 28. rujna do 2. listopada 2009. prva je u nizu publikacija u nakladničkom nizu Studija iz knjižnične i informacijske znanosti koji je pokrenuo Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Zbornik je pisan na engleskom jeziku, a sadrži petnaest međunarodno recenziranih članaka, od kojih je trinaest bilo izloženo na spomenutoj ljetnoj školi, jedan je izložen dan prije njezina početka, a vezan je uz predavanja doktorskim studentima na Poslijediplomskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija u sklopu kojeg je i održana Ljetna škola o staroj knjizi, a jedan je napisan od strane doktorske kandidatkinje, kao rezultat suradnje s jednim od predavača na Ljetnoj školi. Svaki je tekst opremljen sažetkom i ključnim riječima na hrvatskom jeziku te bibliografijom korištenih radova.Zbornik je podijeljen u pet tematskih cjelina, kao što je bio podijeljen i program Ljetne škole. Prva cjelina pod nazivom Nova kulturalna povijest (New cultural history sadrži ukupno tri članka. Prvi članak autora W. Browna pod naslovom Rukopisi i prošlost u ranosrednjovjekovnoj Europi na primjeru laika i dokumenata govori o rukopisima u franačkoj Europi, točnije, o zbirkama formula i tragovima koji upućuju na to koliko su se laici i svećenici u srednjem vijeku koristili tim dokumentima. S obzirom da su mnogi srednjovjekovni dokumenti objavljeni u redigiranoj verziji, Brown upozorava da se pomnijim čitanjem i proučavanjem mogu uočiti i neke pogrešne interpretacije i zaključci koji su doneseni zbog istraživanja na redigiranim, a ne na originalnim srednjovjekovnim rukopisnim dokumentima, tj. danas dobro poznatim zbirkama formula. Drugi rad autora M. Lončara pod naslovom Stari rukopisi u Zadru: vrlo kratak uvod u stanje i u nedoumice oko na