WorldWideScience

Sample records for ainsaar pirjo paajanen

 1. Ilmus põhjalik raamat intellektuaalsest omandist / Pirjo Ant, Kairi Kurisoo ; intervjueerinud Mari Sarv

  Index Scriptorium Estoniae

  Ant, Pirjo

  2009-01-01

  Autorid räägivad intellektuaalsest omandist ja oma raamatust: Kurisoo, Kairi ; Kaur, Viive ; Ant, Pirjo. Intellektuaalne omand. Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2009. (Juht ja seadus. Äripäeva raamat)

 2. Reasons for internal migration in Estonia 1989-2000 / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare

  2004-01-01

  Autor tutvustab oma uurimust "Reasons for move: a study on trends and reasons of internal migration with particular interest in Estonia 1989-2000" (Turku University, 2004) Eesti elanikkonna migratsioonist ja selle põhjustest. Skeemid

 3. Õnne ja rahulolu regionaalsed erinevused = Regional differences of happiness and satisfaction / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare

  2006-01-01

  Varasematele uuringutele toetudes on Eesti senini olnud maailma üks õnnetumaid riike. Õnne ja rahulolu erinevuste võrdlus Euroopa 21 riigis, kus rõhuasetus on eelkõige maa ja linna erinevustel ning seda mõjutavatel asjaoludel. Tabelid, graafikud

 4. Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises / Kadri Soo, Veronika Kalmus, Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Soo, Kadri

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse õpetajate rolli laste ettevalmistamisel internetimaailma ohtudega toimetulekuks ning analüüsitakse Eesti õpetajate tegevust 9-16aastaste laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises

 5. Füüsikud maailma päästmas / Ain Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Ain

  2003-01-01

  9.-11. oktoobrini Tallinna Pedagoogikaülikoolis aset leidnud rahvusvahelisest seminarist "Tiheda plasma ja materjalide interaktsioon", kus käsitleti termotuumareaktorite mudelite ehitamisel ette tulnud tehnilisi raskusi

 6. Lapse saamise ajastamine ja laste arv : sündimustrendid Euroopas / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare, 1966-

  2011-01-01

  Artiklis näidatakse kuidas sündimuse analüüsiks kasutatavad teooriad aitavad seletada väärtuste, normide ja ressursside mõju sündimuskäitumisele. Aluseks empiirilised andmed Euroopa riikides 2006. a. sündimuse kohta läbi viidud Eurobaromeetri uuringust (Testa 2006)

 7. Selected rural growth in Estonia 1989-2000 - sub- or counterurbanisation? Different analyses - different results / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare

  2003-01-01

  Autor analüüsib 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes eestlaste riigisisest migratsiooni ajavahemikus 1989-2000 ning saab kinnitust püstitatud hüpoteesile viimasel ajal üha sageneva eeslinnastumise kohta. Tabelid ja diagrammid

 8. Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis / Mare Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Mare, 1966-

  2013-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti inimeste töö- ja pereelu ühitamise raskusi ja nende mõju lapsesaamise plaanile. Teoreetilise lähtekohana kasutatakse Icek Ajzeni planeeritud tegevuse teooriat ja andmetena 2008. a. läbi viidud uuringut "Sündimust mõjutavad tegurid Eestis"

 9. Mitte ainult ristirahvale / Erik Konze

  Index Scriptorium Estoniae

  Konze, Erik

  2009-01-01

  Kaasaegse arhitektuuriga puukirikutest. Soomes Turus asuvast Püha Henriku kirikust (arhitektid Matti Sanaksenaho, Pirjo Sanaksenaho, Enrico Garbin). Austrias Andelsbuchis asuvast kabelist (arhitekt Andreas Cukrowicz). Šveitsis St. Loupi külas asuvast kabelist (arhitekt Danilo Mondada)

 10. Hüvasti, Eesti! ehk Lahkujad seljatavad tulijad / Juhan Haravee

  Index Scriptorium Estoniae

  Haravee, Juhan, 1957-

  2013-01-01

  Eestist väljarände ja välismaal töötamise teemal avaldavad arvamust Tartu Ülikooli rahvastikuteadur Mare Ainsaar, Tallinna Ülikooli sisekommuni­katsiooni spetsialist Airi Ilisson-Cruzi ja EURES Eesti teenusejuht Marta Traks

 11. Koguteos Soome põllumajanduse ajaloost / Ülle Tarkiainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarkiainen, Ülle

  2007-01-01

  Rerts. rmt.: Suomen maatalouden historia, osa 1. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. Toim. Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo. Helsinki, 2003. 646 lk. ; osa 2. Kasvun ja kriisien aika. 1870-luvulta 1950-luvulle. Toim. Matti Peltonen. Helsinki, 2004. 534 lk.; osa 3. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Toim. Pirjo Markkola. Helsinki, 2004. 518 lk.

 12. Kunstnike moraalsed valikud kultuurikonfliktides = The moral choices of artists in cultural conflicts

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 4. ettekannete päev "Kunstnike moraalsed valikud kultuurikonfliktides" sarjast "Lisandusi eesti kunstiloole" Tallinna Kunstihoones 27.04.2006. Kava, esinevad Margit Sutrop, Johannes Saar, Andres Tali, Marek Järvik, Ene-Liis Semper ja Eero Epner, Marco Laimre. Soome filmirežissööri Pirjo Honkasalo dokumentaalfilmi "Melanhoolia kolm tuba" presentatsioon

 13. Kilde soome proosa kuldajast / Ann-Christine Snickars ; rootsikeelsest käsikirjast tõlkinud Anu Saluäär

  Index Scriptorium Estoniae

  Snickars, Ann-Christine

  2007-01-01

  Soome proosast, mehe ja naise rollist kirjanduses, ajaloo mõjust soome proosale. Näiteid soome prosaistidest Kari Hotakaisest, Frederik Långist, Kjell Westöst, Pirkko Saisiolist, Asko Sahlbergist, Pirjo Hassisest, Monika Fagerholmist, Anja Snellmanist, Leena Landerist, Anna-Leena Härkösest, Mari Möröst, Heidi Köngäsest, Riitta Jalosest, Kreetta Onkelist, Sofi Oksasest, Henrikka Ringbomist, Sanna Tahvasest, Malin Kivelöst, Lars Sundist, Susanne Ringellist ja Petri Tammisest

 14. Teateid sugudevahelisest sõjast ja homorindelt. XIX Pärnu rahvusvaheline dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival / Annika Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Annika

  2005-01-01

  Pärnu 19. dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivalist. Grand prix võitis režissöör Pirjo Honkasalo filmiga "Melanhoolia 3 tuba". Televaatajad valisid oma lemmikuks taani režissööri Lars Westmani filmi "Kas sa armastad mind?". Teistest filmidest : Murray Nosseli "Isainstinkt", Petr Lomi "Pruudirööv kirgiisi moodi", Ellen-Astri Lundby "Neljas naine ja tema Aafrika mees" jt. Lisatud auhinnasaajate nimekiri lk. 144

 15. Eesti Teadusfondi preemia Astrid Haljasele ja Tõnu Laasile

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Eesti Teadusfondi täppisteaduste ekspertkomisjoni poolt korraldatud magistrantide ja doktorantide teadustööde konkursil määrati preemia 4000 krooni loodusteaduste osakonna teadurile Astrid Haljasele artikli Mankin, R., Ainsaar, A., Haljas, A. Trichotomous-noise-induced phase transitions for the stochastic Hongler model. Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math., 2000, 49, 1, 28-39 eest. Loodusteaduste osakonna assistendile, TPÜ doktorandile Tõnu Laasile määrati preemia 7000 krooni artiklite sarja Lainete levik kõveras aeg-ruumis eest : [täistekst

 16. Isäksi kasvaminen : Miesten kokemuksia isyydestä esikoisen odotusaikana

  OpenAIRE

  Pitkäranta, Sanna; Haapalainen, Salla; Kivi, Marjo

  2015-01-01

  Oulun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Tekijät: Salla Haapalainen, Marjo Kivi ja Sanna Pitkäranta Opinnäytetyön nimi: Isäksi kasvaminen. Miesten kokemuksia isyydestä esikoisen odotusaikana Työn ohjaajat: Yliopettaja Hilkka Honkanen ja lehtori Pirjo Juujärvi Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2015 Sivumäärä: 32 Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata millaisia kokemuksia ja ajatuksia miehillä on isyydestä esikoisen odotusaikana sekä olivatko ne muutt...

 17. Colored-noise-induced discontinuous transitions in symbiotic ecosystems

  Science.gov (United States)

  Mankin, Romi; Sauga, Ako; Ainsaar, Ain; Haljas, Astrid; Paunel, Kristiina

  2004-06-01

  A symbiotic ecosystem is studied by means of the Lotka-Volterra stochastic model, using the generalized Verhulst self-regulation. The effect of fluctuating environment on the carrying capacity of a population is taken into account as dichotomous noise. The study is a follow-up of our investigation of symbiotic ecosystems subjected to three-level (trichotomous) noise [R. Mankin, A. Ainsaar, A. Haljas, and E. Reiter, Phys. Rev. E 65, 051108 (2002)]. Relying on the mean-field theory, an exact self-consistency equation for stationary states is derived. In some cases the mean field exhibits hysteresis as a function of noise parameters. It is established that random interactions with the environment can cause discontinuous transitions. The dependence of the critical coupling strengths on the noise parameters is found and illustrated by phase diagrams. Predictions from the mean-field theory are compared with the results of numerical simulations. Our results provide a possible scenario for catastrophic shifts of population sizes observed in nature.

 18. Report of a consultants meeting on impact of ageing on human energy, macro- and micronutrient metabolism and requirements

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  The International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna convened a Consultants' Meeting from 9-13 December, 2002, to provide the Agency with current insights into the application of nuclear and isotopic techniques as a means to support research on the impact of ageing on human energy and macro-nutrient metabolism and requirements. The Consultants were: Dr. Anura Kurpad, Dr. Victoria Lambert, Dr. June Stevens, Dr. Benjamin Torun and Dr. Mauro Valencia-Juillerat. Dr. Pirjo Pietinen, from the World Health Organization, and Dr. Barry Popkin, from the University of North Carolina at Chapel Hill, were present as Observers during the initial part of the Meeting. Given the Consultants' areas of expertise and the topics covered in the discussions, the scope of the Meeting was modified as 'The Application of Nuclear and Isotopic Techniques to improve Research on Body Composition, Energy Expenditure, Non-communicable Chronic Diseases, and the Ageing Process, with particular emphasis on Developing Countries'. The objectives of the Meeting were to: i) Evaluate the overall scope of a new Co-ordinated Research Project (CRP) and suggest options for specific areas of research within that scope; ii) Suggest approaches to improve the use of nuclear and isotopic techniques for the evaluation of energy and macro-nutrient requirements of older adults in diverse populations of the developing world; iii) Discuss and make recommendations for the use of these techniques in the measurement of energy expenditure, physical activity, total body fat and body fat distribution; and, iv) Propose a harmonization of methods for direct use or for validation of field measurements aimed at obtaining a better understanding of the ageing process and its relation to the incidence of obesity and non-communicable chronic diseases in communities in transition. This meeting benefited from the broad areas of experience of scientists from both developed and developing countries. Their expertise in the use of