WorldWideScience

Sample records for afgraensning behandling prognose

 1. Kognitive forstyrrelser ved depression - betydning for behandling og prognose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravnkilde, Barbara; Bruun, Louise Meldgaard; Videbech, Poul

  2007-01-01

  Depression is often accompanied by cognitive disturbances, and by focusing on these deficits practitioners can obtain important information about the status of the disease and the prognosis of the patient. From this perspective, patients may also gain useful insight into their own condition....... Medical and psychological treatment interventions can be applied on different levels particularly in relation to the cognitive symptoms of depression. Udgivelsesdato: 2007-Apr-16...

 2. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oczachowska-Kulik, Anne; Lund, A M; Skovby, F;

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...... improved due to new methods of treatment. The purpose of this paper is to give a brief review of the disease and discuss the significant improvement of the prognosis, which has been achieved by specific medical treatment with cystine-depleting agents, and, if needed, by kidney transplantation....

 3. Forandring uden behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmeland, Karen; Hecksher, Dorte

  Hvordan kan det være, at nogle mennesker kan komme ud af deres afhængighed uden at få behandling? Hvordan adskiller de sig fra dem, der søger behandling? Det er noget af det, der forskes i på Center for Rusmiddelforskning....

 4. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i...

 5. Prognose von Gewerbemieten in Deutschland

  OpenAIRE

  Ludwig, Helge

  2007-01-01

  Die Arbeit untersucht die Prognose von Gewerbemieten in Deutschland und entwickelt geeignete Mietprognosemodelle. Hierzu werden Marktforschungsmethoden auf die Immobilienökonomie übertragen. Die disperse Struktur des deutschen Immobilienmarktes erfordert die Entwicklung unterschiedlicher Prognosemodelle unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbesonderheiten. Einzelne Marktsegmente werden anhand der Nutzungsart und der räumlichen Abgrenzung definiert. Für diese Teilmärkte liegen jeweils Mar...

 6. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 7. No real-time prognoses without diagnoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  ECN is developing a 'problem oriented user guide' for a PC-based computer programme for real-time prognoses. This programme, infoREM, calculates the potential consequences of a nuclear accident from reported radioactive releases to the atmosphere and weather forecasts. This user guide will help the staff of the local and national co-ordination centres to use InfoREM to perform the necessary calculations with the data available during a nuclear accident. In particular, the guide will help them to critically diagnose the results calculated before using these when implementing monitoring plans and countermeasures. This paper discusses an instruction set for performing 'simple prognoses' as an example for the methodology of the user guide. This set has been developed by ECN for the monitoring and decontamination teams of the fire brigades. In addition, the structure of infoREM is discussed. (orig.)

 8. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 9. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling......Titel: Afrapportering vedr. SATS-puljemidler til behandling og erfaringsopsamling vedr. BED for perioden 1. marts 2013 – 1. maj 2015. Baggrund: Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt, men overset spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale...

 10. Strategier for udredning og behandling af dyspepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarbøl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.; Schaffalitzky de Muckadell, Ove B.

  2004-01-01

  almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter......Dyspepsi er et heterogent symptomkompleks, der dækker over smerte og ubehag i den øvre del af abdomen. Selv om området er genstand for stor opmærksomhed, er der ikke konsensus om den optimale udrednings- og behandlingsstrategi. Den mest anvendte strategi i behandlingen af ikkeundersøgt dyspepsi i...

 11. Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaishar, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26. ISSN 1210-8812 R&D Projects: GA AV ČR IBS3086005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : economic restructuring * settlement system * population development * demographic prognoses * unemployment * Ostrava region Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 12. Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Brogaard, Line Kai-Sørensen;

  Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald. Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening...... in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt...... fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer. Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO...

 13. Behandling af digital dermatitis på KFC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008......På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 14. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 15. Etiologie en prognose van de perifere facialis verlamming. Een virologisch en electrodiagnostisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulkens, Paulus Servatius Johannes Zoltanus

  1980-01-01

  Dit proefschrift behandelt een klinisch onderzoek bij perifere facialis verlammingen waarbij is getracht na te gaan, enerzijds de pathogenese van de idiopathische vorm van verlamming, de Bell's palsy, anderzijds de wijze waarop de prognose snel en betrouwbaar kan worden opgemaakt. ... Zie: Samenvatt

 16. Assessing the prognoses on Health care in the information society 2013--thirteen years after.

  Science.gov (United States)

  Knaup, Petra; Ammenwerth, Elske; Dujat, Carl; Grant, Andrew; Hasman, Arie; Hein, Andreas; Hochlehnert, Achim; Kulikowski, Casimir; Mantas, John; Maojo, Victor; Marschollek, Michael; Moura, Lincoln; Plischke, Maik; Röhrig, Rainer; Stausberg, Jürgen; Takabayashi, Katsuhiko; Uckert, Frank; Winter, Alfred; Wolf, Klaus-Hendrik; Haux, Reinhold

  2014-07-01

  Health care and information technology in health care is advancing at tremendous speed. We analysed whether the prognoses by Haux et al. - first presented in 2000 and published in 2002 - have been fulfilled in 2013 and which might be the reasons for match or mismatch. Twenty international experts in biomedical and health informatics met in May 2013 in a workshop to discuss match or mismatch of each of the 71 prognoses. After this meeting a web-based survey among workshop participants took place. Thirty-three prognoses were assessed matching; they reflect e.g. that there is good progress in storing patient data electronically in health care institutions. Twenty-three prognoses were assessed mismatching; they reflect e.g. that telemedicine and home monitoring as well as electronic exchange of patient data between institutions is not established as widespread as expected. Fifteen prognoses were assessed neither matching nor mismatching. ICT tools have considerably influenced health care in the last decade, but in many cases not as far as it was expected by Haux et al. in 2002. In most cases this is not a matter of the availability of technical solutions but of organizational and ethical issues. We need innovative and modern information system architectures which support multiple use of data for patient care as well as for research and reporting and which are able to integrate data from home monitoring into a patient centered health record. Since innovative technology is available the efficient and wide-spread use in health care has to be enabled by systematic information management. PMID:24952606

 17. Zur zyklischen Klassifikation der RWI-Prognose 1998-3 bis 2000-4

  OpenAIRE

  Schäfer-Jäckel, Elke; Soyka, Dirk; Winkels, André

  1999-01-01

  Wie schon vor einem Jahr wurde die aktuelle Konjunkturprognose (Anfang 1999) in das RWI Klassifikationsschema eingeordnet. Danach liegt die wirtschaftliche Entwicklung des Zeitraums 1998-3 bis 2000-4 im Grenzbereich zwischen Aufschwung und oberem Wendepunkt. Vor einem Jahr war die damalige Prognose für den Zeitraum 1997-3 bis 1999-4 dagegen eindeutig als Aufschwungphase eingeordnet worden. Detaillierte Simulations-, Verlaufs- und Sensitivitätsanalysen machen deutlich, daß hauptsächlich die de...

 18. Aid and the Dutch Disease in Low-Income Countries; Informed Diagnoses for Prudent Prognoses

  OpenAIRE

  Mwanza Nkusu

  2004-01-01

  This paper demonstrates that the Dutch disease need not materialize in low-income countries that can draw on their idle productive capacity to satisfy the aid-induced increased demand. Diagnoses on, and prognoses for, the Dutch disease should take into account country-specific circumstances to avoid ill-advised policies. The paper emphasizes that using public resources inefficiently can be more painful than real exchange rate appreciations, which may not necessarily embody the Dutch disease.

 19. Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft 2000-2004: Ökonometrisches Forschungsprogramm des Instituts für Höhere Studien

  OpenAIRE

  Felderer, Bernhard; Grozea-Helmenstein, Daniela; Helmenstein, Christian; Hofer, Helmut; Koman, Reinhard; Riedel, Monika; Skriner, Edith; Weber, Andrea

  2000-01-01

  aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung und Zusammenfassung; Die internationale Konjunktur; Die österreichische Außenwirtschaft; Perspektiven der Inlandskonjunktur; Monetäre Prognose; Tabellenanhang;

 20. Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft 2002-2006: Ökonometrisches Forschungsprogramm des Instituts für Höhere Studien

  OpenAIRE

  Brandner, Peter; Felderer, Bernhard; Grozea-Helmenstein, Daniela; Helmenstein, Christian; Hofer, Helmut; Koman, Reinhard; Robert M. Kunst; Riedel, Monika; Schuh, Ulrich; Weber, Andrea

  2002-01-01

  aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung und Zusammenfassung; Die internationale Konjunktur; Die österreichische Außenwirtschaft; Perspektiven der Inlandskonjunktur; Monetäre Prognose; Tabellenanhang;

 1. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 2. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author)

 3. Dispersion prognoses and consequences in the environment. A Nordic development and harmonization effort

  International Nuclear Information System (INIS)

  The project 'BER-1, Dispersion prognoses and environmental consequences' is described. The report describes the work performed and the results obtained. The bulk of the report is concerned with the first subject area, atmospheric dispersion models. The world-wide status of long-range atmospheric dispersion models at the start of the project period is described, descriptions are given of the models in use at the Nordic meteorological institutes, and validation/verification and intercomparison efforts that have been performed within the project are described. The main results of this work have been published separately. All aspects of environmental impact of releases to the atmosphere have been treated, and the end product of this part of the project is a computerized 'handbook' giving easy access to data on e.g. deposition, shielding, filtering, weathering, radionuclide transfer via all possible exposure pathways. (au)

 4. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 5. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  OpenAIRE

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 6. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 7. Forskning i ergoterapeutisk behandling indenfor neurorehabilitering - en stor udfordring og nødvendighed!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schow, Trine

  2011-01-01

  Der sker i disse år meget indenfor både forskning og behandling i neurorehabilitering. Både grundforskning og kliniske studier bidrager til viden om neuroplasticitet og til udvikling og dokumentation af forskellige behandlingsformer og det er vigtigt at det ergoterapeutiske felt følger med. Denne...

 8. Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abbi Vandeskog

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDenne undersøkelsen fokuserer på kjønnsforskjeller blant mannlige og kvinnelige misbrukere med hensyntil sosiodemografi, behandlingshistorie og rusmiddelmisbruk. 149 klienter (51 kvinner ble rekruttert fra enbehandlingsinstitusjon. Flere kvinner enn menn er uten arbeid, og lever på ulike former for sosial støtte.Relativt sett få kvinner har mottatt behandling for sitt rusproblem tidligere, inkludert avrusning. De harkortere misbrukskarrierer før de kommer til behandling, og drikker mindre alkohol enn menn. Imidlertid erflere av dem blandingsmisbrukere, hyppigst kombineres alkohol og benzodiazepiner.Vandeskog A, Skutle A. Gender differences among substance abusers in treatment.Nor J Epidemiol  ENGLISH SUMMARYThe present study focuses on gender differences regarding sociodemography, treatment history, andalcohol and drug use among male and female abusers. One hundred and forty-nine subjects (51 womenwere recruited from a clinical setting. More women than men are unemployed and living on different formsof social benefits. Relatively few women have been in treatment earlier, including detoxification units.They have shorter abuse careers before entering treatment, and consume less alcohol than men. Morewomen are multiple substance abusers, most frequently combining alcohol and benzodiazepines.1996; 6 (1: 115-122.

 9. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 10. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 11. "Hvis noen forteller om mobbing..." Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

  OpenAIRE

  Lødding, Berit; Vibe, Nils

  2010-01-01

  Denne rapporten skal bidra til å forklare forskjeller mellom skoler når det gjelder andeler av elevene som over tid har rapportert om mobbing, urettferdig behandling eller diskriminering i Elevundersøkelsen. I hvilken grad programmer for å forebygge mobbing og bedre læringsmiljøet har effekt, er også en del av oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Hva elevene forstår med begrepene mobbing, urettferdig behandling og diskriminering og i hvilken grad de klarer å reflektere rundt begrepene, er og...

 12. ELBE - Validation and improvement of load prognoses - Phase 1; ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1) - Zwischenbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronig, P.; Hoeckel, M.

  2008-07-01

  This comprehensive interim report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reviews work done at the Bernese University of Applied Sciences concerning various methods for the making of prognoses for grid loading in a liberalised electricity market with increasing supply of power from renewable resources. The liberalised Swiss electricity market is reviewed and production planning instruments are examined, as are the factors that influence such planning. Examples of load profiles are presented and discussed, as are the social, technical and meteorological factors that influence demand. The accuracy of various prognosis methods is reviewed. Simple methods using Excel spread-sheets and MatLab are compared and discussed. Commercially available systems are also briefly examined and work to be done in a second phase of the project is reviewed.

 13. Genetisches Programmieren als neues Instrumentarium zur Prognose makroökonomischer Größen : Anwendungen auf Inflationsraten und Wechselkurse

  OpenAIRE

  Zschischang, Elmar

  2005-01-01

  Die vorliegende Dissertation untersucht, ob sich das GenetischeProgrammieren als ein neues Instrument zur Vorhersage monetärer Größen eignet. Hierzu wurde auf der Grundlage des Matrizenrechenprogramms GAUSS ein entsprechendes Computerprogramm entwickelt. Das mit GP GAUSS bezeichnete Programm wird zunächst auf nichtlineare dynamische Prozesse angewendet und mit den Ergebnissen anderer Genetischer Programme verglichen. Im Anschluß an eine Sensitivitätsanalyse wird GP GAUSS auf die Prognose von ...

 14. Kan ullfrotté lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna vid behandling av bröstcancer?

  OpenAIRE

  Bylund, Jennie; Johansson, Charlotte

  2015-01-01

  Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt bhn. Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen, där behandlingen främst utgörs av kirurgi med kompletterande cytostatika- och strålbehandling. En av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner. Design. Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Metod. Enkätstud...

 15. Pre-Prosthetic surgical alterations in maxillectomy to enhance the prosthetic prognoses as part of rehabilitation of oral cancer patient

  Science.gov (United States)

  El Fattah, Hisham; Zaghloul, Ashraf; Escuin, Tomas

  2012-01-01

  Objectives: After maxillectomy, prosthetic restoration of the resulting defect is an essential step because it signals the beginning of patient’s rehabilitation. The obturator used to restore the defect should be comfortable, restore adequate speech, deglutition, mastication, and be cosmetically acceptable, success will depend on the size and location of the defect and the quantity and integrity of the remaining structures, in addition to pre-prosthetic surgical preparation of defect site. Preoperative cooperation between the oncologist surgeon and the maxillofacial surgeon may allow obturation of a resultant defect by preservation of the premaxilla or the tuberosity on the defect side and maintaining the alveolar bone or teeth adjacent to the defect. This study evaluates the importance of pre-prosthetic surgical alterations at the time maxillectomy on the enhancement of the prosthetic prognoses as part of the rehabilitation of oral cancer patient. Study Design: The study was carried out between 2003- 2008, on 66 cancer patients(41 male-25 female) age ranged from 33 to 72 years, at National Cancer Institute, Cairo University, whom underwent maxillectomy surgery to remove malignant tumor as a part of cancer treatment. Patients were divided in two groups. Group A: Resection of maxilla followed by preprosthetic surgical preparation. Twenty-four cancer patients (13 male – 11 female). Group B: Resection of maxilla without any preprosthetic surgical preparation. Forty-two cancer patients (28 male-14 female). Results: Outcome variables measured included facial contour and aesthetic results, speech understandability, ability to eat solid foods, oronasal separation, socializing outside the home, and return-to-work status. Flap success and donor site morbidity were also studied. Conclusions: To improve the prosthetic restoration of maxillary defect resulting maxillary resection as part treatment of maxillofacial tumor depends on the close cooperation between

 16. Kanine Hämangiosarkome der Milz - Untersuchungen zum diagnostischen Nutzen klassischer Angiogenesemarker sowie zur Prognose in Abhängigkeit vom Wachstumsmuster der Neoplasie

  OpenAIRE

  Göritz-Kamisch, Mariana

  2014-01-01

  Hämangiosarkome, maligne endotheliale Neoplasien, werden bei den Haussäugetieren am häufigsten beim Hund beobachtet und treten bei diesem vor allem in Milz und rechtem Herzohr auf. Anhand ihrer Wachstumsmuster werden sie in kapilläre, kavernöse und solide wachsende Tumoren eingeteilt (PULLEY u. STANNARD 1990, HARRY u. PALEOLOG 2003). Die Prognose kaniner Hämangiosarkome der Milz ist schlecht, wobei in der Literatur nach Splenektomie mediane Überlebenszeiten von 19-240 Tagen angegeben werd...

 17. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 18. A matched-pair analysis comparing 5x4 Gy and 10x3 Gy for metastatic spinal cord compression (MSCC) in patients with favorable survival prognoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is currently not possible to get an approval of our ethics committee for a randomized trial cmparing 5x4 Gy and 10x3 Gy for MSCC that includes patients with favorable survival prognoses. Therefore, this matched-pair study following strict matching criteria was perfomed instead. In this study, 142 receiving 5x4 Gy were retrospectively matched (1:1) to 142 patients receiving 10x3 Gy with respect to ten characteristics. These characteristics included age, gender, performance status, tumor type, involved vertebrae, other bone metastases, visceral metastases, interval between tumor diagnosis and MSCC, pre-RT ambulatory status, and time developing motor deficits. On multivariate analysis, post-RT motor function was associated with performance status (p < 0.001), tumor type (p < 0.001), and time developing motor deficits (p < 0.001). RT was successful in 76% of patients receiving 5x4 Gy and 69% receiving 10x3 Gy (p = 0.14). Pre.RT ambulatory status showed a strong trend with respect to local control (LC) of MSCC in the multivariate analysis (p = 0.058). 1-year LC rates were 87% after 5x4 Gy and 93% after 10x3 Gy (p = 0.16). On multivariate analysis, survival (OS) was associated with performance score (p < 0.001), visceral metastases (p < 0.001), and pre-RT ambulatory status (p = 0.004). 1-year OS rates were 68% after 5x4 Gy and 73% after 10x3 Gy (p = 0.64). In patients irradiated for MSCC who had favorable survival prognoses, post-RT motor function, LC and OS were not significantly different after 5x4 Gy and after 10x3 Gy

 19. Comparison of prognoses according to non-positive and positive spectrin αII expression detected immunohistochemically in epithelial ovarian carcinoma: a retrospective study.

  Science.gov (United States)

  Maeda, Osamu; Miyata-Takata, Tomoko; Shibata, Kiyosumi; Kajiyama, Hiroaki; Mizuno, Mika; Tamakoshi, Koji; Shimoyama, Yoshie; Nakamura, Shigeo; Kikkawa, Fumitaka

  2016-06-01

  Anticancer drug sensitivity affects prognosis in ovarian carcinoma. Previously, we purified spectrin αII and βII tetramers from cisplatin-resistant ovarian serous adenocarcinoma cells and demonstrated that they contribute to platinum anticancer drug resistance. In this clinical study, we focused on the role of spectrin αII expression. It is our objective to demonstrate the potential of spectrin αII expression as a useful predictor of anticancer drug resistance and postoperative prognosis in epithelial ovarian carcinoma. Spectrin αII expression in the ovarian adenocarcinoma surgical specimens of 193 patients was examined by immunohistochemical staining. Staining strength was scored 3+, regarded as positive expression, and 2+, 1+, and 0, regarded as non-positive expression. Prognoses obtained from clinical records were evaluated by statistical analysis. In the 193 cases studied, positive spectrin αII expression was associated with worse overall survival when compared with non-positive expression (P spectrin αII expression was identified as an independent predictive factor of overall survival (hazard ratio[HR]: 3.77, 95% confidence interval[CI]: 1.77-8.00; P spectrin αII expression was not associated with prognoses. However, similar results as overall survival were obtained for survival after recurrence of the 92 recurrent cases (P = 0.0051 by log-rank test, HR: 4.49, 95% CI: 2.06-9.79; P Spectrin αII expression is a useful predictor of anticancer drug resistance and postoperative prognosis in epithelial ovarian carcinoma.. PMID:26993048

 20. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Isidor, F.; Moore, R.

  2003-01-01

  insurance system to support patients in need for more expensive treatments. Dansk: Hvilke subjektive erfaringer har danske tandlæger i privat praksis med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer? Et postomdelt spørgeskema blev udfyldt og returneret af 216 privatpraktiserende tandlæger i en......English:What subjective experiences have Danish dentists in private practice to propose and implement treatment with crowns and bridges? A mailed questionnaire were completed and returned by 216 private practice dentists for a random sample from Aarhus. Of these, 22% thought that it was...... gennemsnit kun 36% der faktisk får denne behandling. Tandlægerne mente at begrundelsen herfor var at patienterne havde manglende økonomisk mulighed eller en anden økonomisk prioritering. Tandlæger der syntes at det var ubehageligt at foreslå kroner og broer, angav mere end fem gange hyppigere manglende...

 1. Behandling af demenssygdomme--hvem skal behandles?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Steen; Kampmann, Jens Peter

  2009-01-01

  Recommendations for treatment with specific antidementia drugs in Denmark are given on the basis of recent evidence. Such evidence supports treatment of mild to moderate Alzheimer's Disease (AD) with acetylcholinesterase inhibitors (AchEI), and moderate to severe AD with memantine. Combination...... therapy with these drugs can be considered in moderate AD. Dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia should be treated with rivastigmine. There is not sufficient evidence to recommend treatment with AchEI or memantine in pure vascular dementia or frontotemporal dementia...

 2. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 3. Effect of coronary artery revascularization on in-hospital outcomes and long-term prognoses in acute myocardial infarction patients with prior ischemic stroke

  Science.gov (United States)

  Li, Bo-Yu; Li, Xiao-Ming; Zhang, Yan; Wei, Zhan-Yun; Li, Jing; Hua, Qi

  2016-01-01

  Objective To investigate whether coronary artery revascularization therapies (CART), including percutaneous coronary intervention (PCI) and coronary artery bypass grafting (CABG), can improve the in-hospital and long-term outcomes for acute myocardial infarction (AMI) patients with prior ischemic stroke (IS). Methods A total of 387 AMI patients with prior IS were enrolled consecutively from January 15, 2005 to December 24, 2011 in this cohort study. All patients were categorized into the CART group (n = 204) or the conservative medications (CM) group (n = 183). In-hospital cardiocerebral events and long-term mortality of the two groups after an average follow-up of 36 months were recorded by Kaplan-Meier survival curves and compared by Logistic regression and the Cox regression model. Results The CART patients were younger (66.5 ± 9.7 years vs. 71.7 ± 9.7 years, P < 0.01), had less non-ST segment elevation myocardial infarction (11.8% vs. 20.8%, P = 0.016) and more multiple-vascular coronary lesions (50% vs. 69.4%, P = 0.031). The hospitalization incidence of cardiocerebral events in the CART group was 9.3% while 26.2% in the CM group (P < 0.01). CART significantly reduced the risk of in-hospital cardiocerebral events by 65% [adjusted odds ratio (OR) = 0.35, 95% CI: 0.13–0.92]. By the end of follow-up, 57 cases (41.6%) died in CM group (n = 137) and 24 cases (12.2%) died in CART group (n = 197). Cox regression indicated that CART decreased the long-term mortality by 72% [adjusted hazard ratio (HR) = 0.28, 95% CI: 0.06–0.46], while categorical analysis indicated no significant difference between PCI and CABG. Conclusions CART has a significant effect on improving the in-hospital and long-term prognoses for AMI patients with prior IS.

 4. Behandling af infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjaersgård; Rasmussen, Niels Henrik

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However, the...

 5. Behandling af Dupuytrens kontraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raundrup Kornø, Maj; Søe, Niels Henrik; Dahlin, Lars B

  2015-01-01

  Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen­erally, tr......Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen...

 6. Samfundserhvervet pneumoni--behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ljubica; Brock, Birgitte; Jakobsen, Preben;

  2008-01-01

  Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S....... pneumoniae requires T>MIC above 40-50%. The second determinant for therapeutic activity is the ratio between maximum penicillin concentration in serum and MIC (Cmax/MIC). Considering penicillin pharmacokinetics, intravenous penicillin 2 million units four times a day is recommended as empirical treatment of...

 7. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J; Nørgaard, Nis; Høyer, Morten

  2007-01-01

  vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed...

 8. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 9. Behandling med amiodaron

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adelborg, Kasper; Ebbehøj, Eva; Nielsen, Jens Cosedis;

  2015-01-01

  Amiodarone is an effective antiarrhythmic drug for supra­ven­tri­cular and ventricular arrhythmias. A majority of patients treated with amiodarone suffer from mild adverse events, however, serious life-threatening adverse events caused by amiodarone are also seen. This review describes the...... pharmacology, interac­tions, side and adverse effects of amiodarone and highlights the importance of a systematic interdisciplinary follow-up protocol for outpatients treated with amiodarone....

 10. Korrekt behandling af forfrysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see this...

 11. Behandling med implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseva-Nielsen, Natasha G; Svendsen, Jesper Hastrup

  2003-01-01

  About 20 years ago the first patient received an implantable cardioverter defibrillator (ICD), and since then the number of implants have increased dramatically. The ICD can terminate ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. Studies of secondary prophylaxis show that ICD treatment can...

 12. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  ramme er casestudie (Yin 2009; George 2005; Flyvbjerg 1991). Casestudiet består af en række patientforløb, hvor hver patient har haft mere end ét registreret behandlingsforløb i databasen (n = 377). Kvantitativ undersøgelse blev udført ved hjælp af Microsoft SPSS 21 på de 377 patienter på baggrund af...

 13. Analysis of prognoses in patients with recurrent multiple glioblastomas%复发性多发胶质母细胞瘤的预后分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢宝树; 张林; 王宇; 贾锋; 殷玉华

  2016-01-01

  Objective To explore the factors related to the prognoses in patients with recurrent multiple glioblastomas. Methods Of 106 patients with recurrent multiple glioblastomas, who underwent surgical resection of the tumors from January, 2005 to December, 2012 in our hospital, and were followed up, 78 suffered from solitary lesion and 28 from multiple lesions. Each patient with multiple tumors was matched with a patient with a solitary glioblastoma on the basis of age, gender, tumorous location, extent of resection, postoperative radiotherapy or chemiotherapy and Karnofsky Performance Scale (KPS) score and then case-control study was performed. The patients’survival time was analyzed by Kaplan-Meier cure and log-rank tests. Results Long-rank test showed that median overall survival time (8.5 months) was significant longer in the patients with solitary glioblastoma than that (4.5 months) in the patients with multiple glioblastomas (P<0.05). The median overall survival time (7.9 months) was significantly longer in the patients with multiple glioblastomas which were totally resected than that (3.6 months) in the patients with multiple glioblastomas which were partially resected (P<0.05). Conclusions It is suggested the prognosis in the patient with multiple glioblastomas is significantly worse than that in patient with solitary glioblastoma. And the more tumor is resected, the better the prognosis will be in the patients with multiple glioblastomas, in who the tumor should be resected totally as possible on the basis of protecting important cerebral function.%目的:探讨复发性多发胶质母细胞瘤(GBM)预后的影响因素。方法2005年1月至2012年12月手术切除并获得完整随访的复发性GBM 106例,其中单发78例,多发28例(多发组);根据患者年龄、性别、肿瘤部位、手术切除程度、术后是否放化疗、术前KPS评分从单发GBM中选取与多发GBM相匹配的病例28例作为对照(单发组);多发

 14. True recurrence vs. new primary ipsilateral breast tumor relapse: An analysis of clinical and pathologic differences and their implications in natural history, prognoses, and therapeutic management

  International Nuclear Information System (INIS)

  had a significantly lower S phase fraction (NP 13.1 vs. TR 22.0, p < 0.05). The overall survival following breast relapse was 64% at 10 years and 49% at 15 years. With a mean follow-up of 10.4 years following breast relapse, patients with NP had better 10-year overall survival (TR 55% vs. NP 75%, p < 0.0001), distant disease-free survival (TR 41% vs. NP 85%, p < 0.0001), and cause-specific survival (TR 55% vs. NP 90%, p < 0.0001). Conclusion: It appears that a significant portion of patients who experience ipsilateral breast tumor relapse following conservative surgery and radiation therapy have new primary tumors as opposed to true local recurrences. True recurrence and new primary tumor ipsilateral breast tumor relapses have different natural histories, different prognoses, and, in turn, different implications for therapeutic management.

 15. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 16. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 17. BEHANDLING AV MODERAT TIL ALVORLIG PSORIASIS; : GAMMEL VERSUS NY BEHANDLING.

  OpenAIRE

  2007-01-01

  BACKGROUND: Psoriasis is a common, chronic, inflammatory disease. Psoriasis requires long time therapy to maintain disease control and psoriasis patients deserve long-term controlled treatment of their disease with optimal safety. Traditional treatment like phototherapy or systemic therapy with cyclosporin, metotrexate and retinoids are not always effective or cause long-term side effects. New biological, which targets pathologic T cell activity, agents like tumor necrosis factor alpha inhib...

 18. Biologisk behandling af spondylitis ankylopoietica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freiesleben, S.; Schou, M.

  2008-01-01

  All of the three well-known TNF alpha inhibitors (infliximab, adalimumab and etanercept) have a rapidly occurring and long-lasting effect in ankylosing spondylitis (AS). The IL-1 antagonist, anakinra, has been investigated in two open label studies with partially conflicting results. Apart from...

 19. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 20. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 1. Farmakologisk behandling af psykotiske tilstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fink-Jensen, A.; Larsen, J.T.; Nielsen, B.;

  2008-01-01

  Antipsychotic medication has been used for more than fifty years and has brought a dramatic improvement in the treatment of psychotic diseases by removing or reducing the psychotic symptoms and thereby also allowing other treatment approaches to be used. However, an urgent need remains for new me...... medications with better efficacy, especially to limit the so-called negative symptoms and cognitive deficits often observed in schizophrenic patients and to reduce the occurrence of side effects Udgivelsesdato: 2008/11/10...

 2. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas; Haahr, Poul Erik

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent...

 3. Diagnostik og behandling af pankreascyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Martin; Mortensen, Michael Bau

  2014-01-01

  Incidental cystic lesions of the pancreas are often detected due to the increased use of cross-sectional imaging. Since mucinous cysts have a malignant potential, whereas pseudocysts and serous cystadenomas are benign, the distinction is of key clinical importance. Current recommendations advocat...

 4. Korrekt behandling af akut akillesseneruptur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Kristoffer W; Ganestam, Ann; Madsen, Bjørn Lindegård;

  2016-01-01

  increased risk of re-rupture and operative treatment to an increased risk of other complications such as adhesions, infection and nerve injury. When a non-operative treatment protocol is chosen it is paramount that sufficient expertise is present to guide the treatment and rehabilitation.......Treatment of acute Achilles tendon rupture in Denmark has changed from being predominantly operative to being non-operative treatment over the past five years. However, no clear evidence is found in the literature in favour of one treatment modality over another. Non-operative treatment leads to an...

 5. Operativ behandling af hoftenaere femurfrakturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palm, Henrik; Krasheninnikoff, Michael; Jacobsen, Steffen

  2006-01-01

  In Denmark, 11,000 patients with proximal femoral fractures are admitted to hospital each year, using 2.2% of the national hospitalisation capacity. The patients are generally old and have a high degree of co-morbidities. In Denmark, the 30-day mortality rate is 10%, and on an international level...

 6. Behandling af den hypoterme patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Benedict; Rudolph, Søren Finnemann; Lucas, Alexander;

  2008-01-01

  Treatment of the hypothermic patient depends more on the clinical condition than on the core temperature. Unconscious patients need thorough investigation, and they can often be rewarmed with warm water in the pleural cavities. Cardiac arrest requires cardio pulmonary rescue until rewarming can b...

 7. Onkologisk behandling af meningeal carcinomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sulim, S.; Høyer, Morten

  2005-01-01

  Meningeal carcinomatosis (MC) occurs in 5-8% of cancer patients. In the       majority of cases, MC appears in patients with advanced disease. The       increase in incidence is probably caused by improved survival due to       improvements in systemic therapy and an increased awareness of MC among...

 8. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected...... patients with locally advanced cancer may be down-staged with chemo-radiotherapy and eventually resected. Endoscopic stent placement is the preferred method to relieve biliary and/or gastrointestinal obstruction. The outcome is better for patients treated at high-volume centres than at smaller hospitals....

 9. Stress og profylakse samt behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has the...... first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 10. Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carsten Palnaes; Langer, Seppo; Frevert, Susanne;

  2010-01-01

  The prognosis of neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract and pancreas is difficult to estimate due to their heterogeneous nature. Survival without dissemination may reach 90%, while metastases reduce the 5-year survival to less than 50%. Radical surgery offers the only possibility of...... cure. Palliative therapy includes surgery and intra-arterial embolization of hepatic metastases, chemotherapy, biotherapy with interferon-alpha and radionuclear treatment. Tumour-targeted therapy with tyrosine kinase inhibitors, mammalian target of rapamycin inhibitors or monoclonal antibodies are...

 11. Den dysplastiske hofte II. Behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2003-01-01

  The possibility of individualized treatment of residual dysplasia of the hip in childhood and adulthood has renewed the interest in this orthopaedic field and new procedures of treatment have been devised. This article reviews current knowledge of the treatment of the dysplastic hip....

 12. Behandling av gangfunksjon ved MS

  OpenAIRE

  Unsvåg, Helene Halsteinli

  2015-01-01

  Abstract. Background: Fampyra is a potassium channel blocker that reduces the leakage through ion-channels. Fampyra is approved for use in patients with multiple sclerosis (MS) who have walking difficulties. Previous studies have shown that Fampyra can have a positive effect on walking speed in patients with MS. Objectives: To investigate the effect of Fampyra in a group of MS patients and see the effect on walking speed and endurance. In addition, we wanted to examine whether factors such as...

 13. Behandling af hydatidose med albendazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  the patients had varying degrees of liver involvement which were reversible. Neutropenia did not occur. Various parameters for assessing the therapeutic effect are mentioned. Albendazol appears to be effective in the treatment of non-operable hydatid disease and to prevent recurrence after surgery....

 14. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P;

  1993-01-01

  In early stage Hodgkin's disease the optimal choice of treatment is still an unresolved issue. Twenty-two randomized trials of radiotherapy alone versus radiotherapy plus combination chemotherapy have been carried out world-wide. The preliminary results of a global meta-analysis of these trials...

 15. Behandling af insulinom med alkoholsklerosering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnack, Christina; Hansen, Carina Ørts; Beck-Nielsen, Henning;

  2012-01-01

  The efficacy and safety of endoscopic ultrasound (EUS)-guided alcohol ablation of an insulinoma in a patient not candidate for surgery is being evaluated. A 89 year-old male patient with insulinoma and serious cardiac disease was treated with EUS-guided alcohol ablation. The only complication was a...... slight degree of pancreatitis. Two months after the ablation values of plasma glucose and serum pro-insulin were normalized. EUS-guided alcohol ablation is a safe and efficient alternative to surgical resection of insulinomas in poor surgical candidates....

 16. Udredning og behandling af reflekssynkoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Jesper; Mehlsen, Anne-Birgitte

  2008-01-01

  Syncope is associated with considerable costs to society as well as to the patient. Syncope may arise on a neurological, cardiac, or neurovascular background. Cardiac and neurological causes are evaluated by standard methods. Neurovascular syncope is diagnosed by tilt table testing and carotid ma...... massage. The treatment of neurological or cardiac syncope aims at the underlying cause, whereas the treatment of neurovascular syncope consists of information and instruction in reasonable precautions. In persisting cases, medical treatment or pacemaker implantation may be necessary....

 17. Behandling af mani hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Licht, Rasmus Wentzer; Straszek, Sune Puggaard Vogt

  2014-01-01

  of recurrence. Many well-documented antimanic drugs are at hand, and the database has been carefully outlined in recent guidelines, also addressing factors of importance in choosing among the options. The real challenge is dealing with non-response, where the database is extremely poor....

 18. Prognosing the durability of polymer sealings

  OpenAIRE

  W. Okularczyk; Kwiatkowski, D.

  2006-01-01

  Purpose: The paper describes the phenomena connected with the sealing for water hydraulic systems.Design/methodology/approach: For the durability tests two types of sealings, made of three polymeric materials recommended for use in water hydraulics systems have been used. In all investigation arrangements the same guide elements have been used. The tests have been performed maintaining water pressure on the sealing at a level of p = 8±1 MPa and the average speed of the piston rod of v ≈ 0.35 ...

 19. Prognosing the durability of polymer sealings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Okularczyk

  2006-04-01

  Full Text Available Purpose: The paper describes the phenomena connected with the sealing for water hydraulic systems.Design/methodology/approach: For the durability tests two types of sealings, made of three polymeric materials recommended for use in water hydraulics systems have been used. In all investigation arrangements the same guide elements have been used. The tests have been performed maintaining water pressure on the sealing at a level of p = 8±1 MPa and the average speed of the piston rod of v ≈ 0.35 m/sec. Water temperature during investigations was regulated within the range of Tmin = 291 K and Tmax = 305 K. The leakage was distributed to the measurement hoses with the internal diameter of 5mm. For the investigations, the working piston rod with ø 45 f7 with the following parameters has been used: Material: chromium-nickel steel AISI 431 (Cr=16.7%, Ni=2.08% covered with hard chromium plating of ≥ 20 μm, micro-cracks number ≤ 5 000/mm2, Ra = 0.07 μm.Findings: Weibull method, thanks to its multifunctionality, helps to select elements for certain applications (required long failure-free mileages → high characteristic durability – sealings series 30413. Equipment which works sporadically → low characteristic durability but e.g. lower weight and sizes of sealing element – sealing series 30412.Practical implications: Within the confines of the given research concerning an optimal choice of piston rod sealing for water hydraulic systems, large dependence of the sealing durability on the properly chosen guide elements of the piston rod has been found. In extreme cases the durability changed even a few times.Originality/value: The Weibull method has been applied for assessment of durability and reliability of mechanical parts. A computer program has been used to compare two types of piston rod seals used in water hydraulic power systems. Durability limits have been estimated even though discontinued measurement data were used.

 20. Hvilken diagnose - sagde du

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2015-01-01

  Diagnosen er et vurderingsresultat vedrørende en helbredstilstand og anvendes til skøn af prognoser og til valg af behandling. Diagnosen bygger på det medicinske naturvidenskabelige system og definitioner, der forvaltes af tandlæger og læger. Selv om det er indlysende, at diagnosen er relateret t...

 1. Hvad er en diagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2015-01-01

  Diagnosen er et vurderingsresultat vedrørende en helbredstilstand og anvendes til skøn af prognoser og til valg af behandling. Diagnosen bygger på det medicinske naturvidenskabelige system og definitioner, der forvaltes af tandlæger og læger. Selv om det er indlysende, at diagnosen er relateret t...

 2. Particle Reduction Strategies - PAREST. Prognosis of air quality and assessment of limit value exceedances in Germany for the reference years 2010, 2015 and 2020; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Prognose der Luftqualitaet und Abschaetzung von Grenzwertueberschreitungen in Deutschland fuer die Referenzjahre 2010, 2015 und 2020. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  With the help of a data assimilation technique (optimal interpolation) a comprehensive forecast of O{sub 3}, PM10 and NO{sub 2} air quality in Germany for the years 2010, 2015 and 2020 was prepared. Based on these results, an assessment was made whether the limits of the European Air Quality Directive (2008/50/EC) can be observed in 2015 and 2020. [German] In diesem Bericht wurde mit Hilfe einer Datenassimilationstechnik (Optimale Interpolation) eine flaechendeckende Prognose der O{sub 3}-, PM10- und NO{sub 2}-Luftqualitaet in Deutschland fuer die Jahre 2010, 2015 und 2020 erstellt. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde eine Abschaetzung vorgenommen, ob die Grenzwerte der europaeischen Luftqualitaetsrichtlinie (2008/50/EG) im Jahre 2015 und 2020 eingehalten werden koennen. Weiterhin wurde untersucht, was die in der Luftqualitaetsrichtlinie festgelegten Regelungen fuer die Feinstaeube PM2.5 fuer die PM2.5-Belastung in Deutschland bedeuten und ob das nationale Ziel fuer die Reduktion der PM2.5-Belastung unter den Emissionsbedingungen des Jahres 2020 erreicht werden kann.

 3. Modelo para prognose do crescimento e da produção e análise econômica de regimes de manejo para Pinus taeda L. Growth and yield prognosis model and economic evaluation of several management regimes for Pinus taeda L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fausto Weimar Acerbi Jr.

  2002-11-01

  Full Text Available Os objetivos deste estudo foram desenvolver um sistema para prognose do crescimento e da produção de Pinus taeda L. para simular e avaliar economicamente diversos regimes de manejo, visando produzir madeira livre de nós (clearwood e madeira para múltiplos usos; e analisar a lucratividade dos regimes de manejo em diversas condições de sítio, espaçamento, taxas de desconto e preço da madeira, considerando plantios realizados em terras da própria empresa e em terras arrendadas. O modelo desenvolvido baseia-se no conceito de compatibilidade em área basal entre o modelo para o povoamento e o modelo por classe diamétrica. Utiliza-se a distribuição Weibull, que em conjunto com os atributos do povoamento permite fazer a prognose para diferentes estratos e idades desejadas. Aplica-se ent��o o simulador de desbaste para obter a floresta remanescente desejada. A partir desta faz-se nova prognose até a idade desejada, e novamente aplica-se o simulador de desbaste. Este procedimento é repetido até o corte final, utilizando-se para tal do software SPPpinus - Sistema de Prognose da Produção para Pinus sp. Na análise econômica foram testados dois cenários, com diversos números, épocas e intensidade de desbaste, a partir de diferentes densidades iniciais de plantio, considerando vários níveis de produtividade. Foi realizada uma análise de sensibilidade da lucratividade dos regimes de manejo gerados, considerando três taxas de desconto, dois níveis de preço da madeira e as opções de plantar Pinus sp. em terras arrendadas e em terra da própria empresa, viabilizada através da integração do SSPpinus com o software de análise de investimento Invest. Concluiu-se que o modelo de crescimento e produção desenvolvido não apresentou tendenciosidade nas estimativas, sendo, portanto, um sistema preciso; os regimes de manejo com a realização de um desbaste pré-comercial seguido de dois desbastes comerciais e desrama devem ser

 4. Eosinofili--patogenese, klassifikation og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christen Lykkegaard; Vestergaard, Hanne; Felding, Peter; Pallisgaard, Niels; Rasmussen, Inge Helleberg; Hasselbalch, Hans Carl; Bjerrum, Ole Weis; Larsen, Peter Nørgaard

  2009-01-01

  only by specific tests. The diagnostic and therapeutic approach, including a new classification for eosinophilia, is reviewed, and the importance of molecular biological technique is highlighted. Unexplained eosinophilia should be managed in collaboration with a haematology department. Udgivelsesdato......Eosinophilia represents a complex clinical problem, the management of which is based on case history and clinical examination. Allergy, parasitic infection or inflammation may then be identified or malignancy suspected. In some cases, representing a haematologic disorder, clonality is demonstrated...

 5. Dermatologiske reaktioner hos patienter i antineoplastisk behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Sumangali Chandra; Vestergaard, Hanne; Bygum, Anette

  2014-01-01

  Every year more than 33,000 Danish patients are treated with traditional chemotherapy or targeted therapy against cancer. Cutaneous side effects to these therapies are common and may contribute significantly to the morbidity, but rarely to the mortality of the patients undergoing these treatments....... We present the most classical types of drug rashes associated with antineoplastic therapy. Haematologists, oncologists and dermatologists should be aware of these reactions and early recognition and management is important for providing optimal care....

 6. Hofteluksation kræver hurtig behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demirbas, Bekir

  2012-01-01

  Hip dislocation is an orthopaedic emergency. We report a 79 year-old woman, who was brought to the emergency department after falling on her knee at home. An X-ray confirmed a posterior dislocation of her left hip. A successful prompt reduction was performed in the operation room under general...

 7. Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla

  2011-01-01

  Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. ...

 8. Fysisk aktivitet - en behandling af erektil dysfunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2016-01-01

  Erectile dysfunction (ED) is typically linked to the risk factors: Physical inactivity, obesity, hypertension, metabolic syndrome, diabetes mellitus or cardiovascular diseases. This thesis results in novel knowledge showing that physiotherapists with guidance on physical activity may contribute...

 9. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the...... pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes which are targeted by biologic therapeutics and reviews the treatment results. Udgivelsesdato: 2008-Jun-9...

 10. Nyrefunktionen under behandling med angiotensinkonverterende enzymhaemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Heitmann, M; Nielsen, J I;

  1995-01-01

  The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have generali......The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have...... generalised atherosclerosis. This means that the patients must be controlled more often after initiation of treatment, especially concerning kidney function, since treatment with ACE-inhibitors can cause pronounced changes in renal haemodynamics and kidney function. This review focuses on the effects of ACE-inhibitors...... on renal haemodynamics and kidney function, which may be positive, with preservation of kidney function in diabetic and other chronic nephropathy, or negative, for example in cases with atherosclerotic stenosis of large or small renal arteries. It is concluded, that in cases of diabetic nephropathy an ACE-inhibitor...

 11. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, A.C.; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia; Lose, G.

  2010-01-01

  INTRODUCTION: During the last decade, minimal invasive procedures have been introduced for treatment of urinary incontinence (UI) in women leading to shorter hospitalisation and fewer complications. The aim of this study was to outline clinical practice and attitudes among Danish UI surgeons....... MATERIAL AND METHODS: Surgeons performing UI procedures were identified and mailed a questionnaire in 2007 concerning 2006. Questions included specialisation, number of procedures, type of surgery, complications and attitude towards learning surgery and maintaining a sufficient level of routine. RESULTS......: In total, 94 operating gynaecologists and urologists were identified, 63 responded (71%) of whom 49 (78%) performed UI surgery. UI surgeons were gynaecologists 43 (88%) of these 24 (49%) were urogynecologists (working more than 50% with urogynecology) and five (10%) urologists. Tension-free Vaginal...

 12. Kirurgisk behandling af type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Stine Chabert; Hansen, Dorte Lindqvist; Almdal, Thomas;

  2009-01-01

  The resolution of diabetes after gastric bypass is already observed during the first days after the operation, while the control of diabetes after gastric banding occurs after weight loss. Other mechanisms than weight loss must therefore explain the improved glucose tolerance. Focus has been on a...... with the aim of curing type 2-diabetes are warranted. Udgivelsesdato: 2009-Feb-16......The resolution of diabetes after gastric bypass is already observed during the first days after the operation, while the control of diabetes after gastric banding occurs after weight loss. Other mechanisms than weight loss must therefore explain the improved glucose tolerance. Focus has been on...

 13. Elektrokemoterapi til behandling af kutane metastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falk, Hanne; Matthiessen, Louise Wichmann; Dahlstrøm, Karin;

  2015-01-01

  Cutaneous metastases occur in up to 9% of all patients with cancer and may cause discomfort and stigmatization. Electrochemotherapy is a local treatment using electric pulses to permeabilize cell membranes, enabling chemotherapy, such as bleomycin, to enter the cells and increase the cytotoxic...... effect by at least 300-fold. Electrochemotherapy is an efficient, once only treatment for cutaneous metastases with an objective response of 62-99%. Electrochemotherapy can reduce discomfort such as ulceration, oozing, bleeding and pain. Adverse events depend on the size of treatment area, but are very...

 14. Behandl dig selv med honning"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian; Bjerring-Nielsen, Mattias

  2015-01-01

  Abstract: This article has a twofold purpose: to investigate the symbolic richness and abundant sweetness of honey and to employ ‘honey treatment’ as a strategy for reading the honeycombapocalypse comprised in the Jewish legend of Joseph and Aseneth. This text tells of Aseneth’s encounter with a...... entirely perturbed and paralysed. In fact, her free speech and wits remain as if protected by a honeysweetened agency. The article emphasizes the necessity of a ‘conversion’ by the reader enabling him to grasp the sublime potential of the aesthetics of sweetness....

 15. Operativ behandling af thoracic outlet syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkeland, Peter; Stiasny, Jerzy

  2012-01-01

  We present three cases with longstanding true neurogenic thoracic outlet syndrome. All patients had aching pain in the shoulder, arm and ulnar border of the hand. On examination, we found atrophy of the hand muscles. Electromyography revealed signs of compromised function of the inferior trunk of...

 16. Ny viden om spasticitet og dens behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob; Willerslev-Olsen, Maria; Crone, Clarissa;

  2012-01-01

  Spasticity is a frequently used diagnosis, and anti-spastic medication is used widespread. In this systematic review article we highlight difficulties in diagnosing spasticity correctly and thus limit the value of the diagnosis in ensuring the best possible treatment. We review recent neuroscienc...

 17. Medicinsk efterbehandling af brystkraeft. Endokrin behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouridsen, Henning T; Andersen, Jørn

  2007-01-01

  For women with steroid receptor-positive breast cancers, endocrine therapy has proven to be a major component of adjuvant therapy reducing the risk of recurrence and death. The selective estrogen-receptor modulator (SERM) tamoxifen has been well established as safe and effective in the adjuvant...

 18. Ipilimumab til behandling af metastaserende melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Schmidt, Henrik; Stolle, Lars Bjørn

  Until recently metastatic melanoma was a disease with limited treatment options and a poor prognosis. However, new promising products have been developed. Ipilimumab, a full human anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 antibody, has shown improved survival in several clinical trials and is now a...

 19. Autoimmun hepatitis. Fremtroedelsesformer, diagnostik og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, L O; Tage-Jensen, U; Vyberg, M

  1992-01-01

  A retrospective study concerning ten patients with autoimmune hepatitis (AiH), diagnosed during a 2 1/2-year period is presented. The age of the patients ranged from 25 to 82 years and nine of the patients were women. Their symptoms included jaundice, pruritus, fever, anorexia and fatigue during a...... detected in nine patients, while none had increased levels of anti-nuclear antibody titer. Histological features of moderate or severe chronic active hepatitis were demonstrated in nine patients. One patient presented with clinical and histological features of acute hepatitis. Prednisolone therapy was...

 20. Neurointensiv behandling af svaere traumatiske hjerneskader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Welling, Karen-Lise Kobberø; Eskesen, Vagn; Romner, Bertil;

  2010-01-01

  We present a Danish algorithm for the neurointensive care of patients with severe traumatic brain injury. The primary goal is to avoid cerebral ischaemia and hypoxia and secondarily brain injury. Patient evaluation by a neurosurgeon is mandatory, and decision-making concerning extended cerebral m...... monitoring should take place immediately. Treatment aiming at diminishing increased intracranial pressure should be initiated early. Early critical care management of patients with severe traumatic brain injury should be performed in a teamwork comprising various specialties....

 1. Ipilimumab til behandling af metastaserende melanoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Schmidt, Henrik; Stolle, Lars Bjørn

  Until recently metastatic melanoma was a disease with limited treatment options and a poor prognosis. However, new promising products have been developed. Ipilimumab, a full human anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 antibody, has shown improved survival in several clinical trials and is now a...... part of the standard treatment options for this disease in Denmark. In this case report we present a 78-year-old man with metastatic melanoma who had complete remission after treatment with ipilimumab....

 2. Biofarmaka til behandling af reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baslund, Bo; Bendtzen, Klaus

  2008-01-01

  The current status on the use of biopharmaceuticals in the treatment of rheumatoid arthritis is reviewed. Blocking of TNF-alpha, co-stimulation of CD28+ T-cells and depletion of CD20+ B-cells are all effective ways to diminish inflammation and joint damage. However, not all patients react to thes...

 3. Abatacept til behandling af reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik; Hansen, Annette

  2009-01-01

  Abatacept (CTLA4Ig) is a human fusion protein which consists of a cytotoxic lymphocytic-associated type 4 antigen which is bound to the Fc part of the IgG1. Abatacept binds to CD80/CD86 on antigen-presenting cells thus blocking the co-stimulatory signal to the naïve T cells and interfering with a...

 4. Behandling af historiske data for hele Limfjorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Peter

  2008-01-01

  forekomst af PSP-toksinproducerende alger, har projektet bl.a. vist, at der er forskel på ophobning af algetoksiner i muslinger afhængigt af om de vokser på et lineopdrætsanlæg eller som bundmuslinger. Endvidere er der blevet identificeret en række mulige tilpasninger af prøvetagningsprogrammerne, som kan...

 5. Behandling af peritonsillær absces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anthonsen, Kristian; Trolle, Waldemar

  2012-01-01

  Peritonsillar abscess (PTA) is associated with high morbidity and can cause serious and life-threatening complications. In Denmark, the most commonly isolated bacteria are Fusobacterium necrophorum and Streptococcus pyogenes gr. A. The incidence of PTA in Denmark is 41/100,000/year, the highest...

 6. Impotens forarsaget af behandling med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penninga, Ida Elisabeth Irene; Larsen, H.K.; Andersen, S.E.

  2008-01-01

  Methotrexate (MTX) is used in the treatment of malignant and non-malignant diseases. This case report describes impotence as a seldom but possible overlooked adverse effect to MTX treatment. A 58 year-old man was treated for erythrodermia with a weekly dose of 7.5 mg MTX. He developed erective...

 7. Behandling med kosmetiske bløddelsfyldere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Jacob Pontoppidan; Christensen, Lise H; Zachariae, Claus O C

  2007-01-01

  An increasing number of patients undergo soft-tissue augmentation. The quality depends on the applied filler substance, the compliance of the patient and the physician. Long-term adverse reactions are referred to as nodules or granulomas. Nodules following degradable gels and polyacrylamide...

 8. Eosinofili--patogenese, klassifikation og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christen Lykkegaard; Vestergaard, Hanne; Nørgaard, Peter;

  2009-01-01

  Eosinophilia represents a complex clinical problem, the management of which is based on case history and clinical examination. Allergy, parasitic infection or inflammation may then be identified or malignancy suspected. In some cases, representing a haematologic disorder, clonality is demonstrated...... only by specific tests. The diagnostic and therapeutic approach, including a new classification for eosinophilia, is reviewed, and the importance of molecular biological technique is highlighted. Unexplained eosinophilia should be managed in collaboration with a haematology department. Udgivelsesdato...

 9. Biologisk behandling af sjaeldne inflammatoriske reumatiske sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baslund, Bo

  2008-01-01

  The current status of the use of biological medicine in the treatment of adult onset morbus still, Wegeners granulomatosis and systemic lupus erythematosus (SLE) is reviewed. The need for controlled trials is emphasized. Anti-CD20 treatment for SLE patients with kidney involvement and patients with...

 10. Ny behandling af kronisk hepatitis B

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ellen Sloth; Weis, Nina M

  2008-01-01

  Worldwide, 350 million people are infected with chronic hepatitis B. Over the last few years, it has been possible to treat chronic hepatitis B. Treatment very often consists of nucleos(t)ide analogs and in a few cases of pegylated alpha-interferon. In 2007, a new nucleoside analog, Telbivudine......, was approved to treat chronic hepatitis B. In phase II and ongoing phase III studies, Telbivudine has proven more effective than the nucleoside analog, Lamivudine, which was very often used up until recently. Udgivelsesdato: 2008-Nov-24...

 11. Den kardiovaskulaere risikoprofil og antihypertensiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michael Hecht; Sehestedt, Thomas; Prescott, Eva

  2009-01-01

  Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients with hy...... hypertension and either one or even better a combination of the two instruments in apparently healthy subjects with a high normal blood pressure. Udgivelsesdato: 2009-Jun......Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients with...

 12. Flumazenil til behandling af hepatisk encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elkjaer, J M; Jensen, T U; Emborg, J

  2000-01-01

  Hepatic encephalopathy (HE) is the neuropsychiatric syndrome that occurs as a complication to liver failure in patients with acute or chronic liver disease. Mental status in this syndrome can range from subtle deficits to coma, with respiratory insufficiency and aspiration to the lungs. The...

 13. Behandling af ideopatisk hypereosinofilt syndrom med imatinib

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Louise; Larsen, Herdis

  2008-01-01

  We here report a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome with prompt response to treatment with imatinib. The patient presented with chest pain, myalgias, fatigue and weakness. Blood tests and bone marrow examination revealed striking eosinophilia. Clonal or reactive disorders were excluded...... by a wide range of diagnostic examinations. Treatment with high-dosis corticosteroids and hydroxyurea had little effect. Additional treatment with imatinib resulted in prompt symptomatic improvement and full haematological remission within five days of therapy. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 14. Udredning og behandling af morbus Osler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Anette Drøhse; Andersen, Poul Erik; Tørring, Pernille Mathiesen

  2011-01-01

  Morbus Osler or hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a genetic disorder resulting in development of arteriovenous malformations in the mucosa and in visceral organs. The most common symptom is epistaxis. The disease may, however, cause a variety of other serious manifestations such as...

 15. Alternativ behandling av pasienter med atopisk dermatitt

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Abstract Atopic dermatitis is a persistent, chronic, relapsing inflammatory skin disease, presenting most often in early childhood. It is strongly linked to hay fever, asthma an bronkitis. The cause of atopic dermatitis is unknown, though a genetic pre-dispotition and a combination of allergic and non-allergic factors appear to be important in determining disease expression. Conventional treatment consists of emollients and corticosteroids, dietary manipulation and habit reversal. The in...

 16. Diagnostik og behandling af neuromyelitis optica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Hvilsted; Ravnborg, Mads; Illes, Zsolt

  2014-01-01

  Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory demyelinating disease characterized by antibodies against aquaporin-4 in up to 80% of the cases and even less in the NMO spectrum disorders, which may be difficult to distinguish from early multiple sclerosis. While immunosuppressive therapy should be...

 17. Målrettet behandling af lymfoproliferativ sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niemann, Carsten Utoft; Geisler, Christian Hartmann

  2014-01-01

  The development of targeted treatment of chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is changing the prognostic outlook for CLL patients. The B-cell antigen receptor pathway is identified as pivotal for CLL pathogenesis and CLL cell proliferation. Inhibition of this pathway by ibrutinib (Bruton's tyrosin...

 18. Diagnostik og behandling af benigne levertumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Peter Lykke; Schultz, Nicolai Aagaard; Larsen, Lars Peter;

  2016-01-01

  Due to the expanding use of diagnostic imaging, an increasing number of liver tumours are discovered. Benign tumours are very common; they rarely cause symptoms and often they do not require any treatment. However, because of differences in the natural history including risk of complications and...... malignant transformation exact diagnosis is important. Dedicated radiological examinations serve as important diagnostic tools reducing the need for biopsy. In this review we provide an update on the diagnosis and treatment of benign liver tumours adding to existing recommendations on hepatocellular...

 19. Seksuelle bivirkninger ved behandling med psykofarmaka

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Ellids

  2002-01-01

  Hovedparten af psykofarmaka har seksuelle bivirkninger. De seksuelle bivirkninger kan medføre en reduceret livskvalitet og være årsag til nonkomplians. For eksempel angives for antidepressiva, at 30-60 % af de behandlede patienter udvikler seksuel dysfunktion. Efterhånden er der dog udviklet enke...... af seksuel dysfunktion, fx sildenafil. Overordnet må det imidlertid konstateres, at der foreligger relativt få data inden for dette område, og især savnes der kontrollerede undersøgelser. Udgivelsesdato: 2002-Oct-7...

 20. Traditionel og alternativ behandling af sklerosepatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Stenager, Egon; Knudsen, L; Jensen, K

  1989-01-01

  The medicine consumption and the employment of alternative treatment were investigated in a material of 117 patients with disseminated sclerosis (DS) considered to be a representative sample of the patients with DS in the County of Funen. This investigation revealed that the preparations most...... commonly employed to modify the disease among patients with disseminated sclerosis were: spasmolytics, agents to counteract neurogenic bladder symptoms, benzodiazepine and analgesics. The consumption of medicine increased with increasing handicap. Employment of psychopharmaca was commonest in patients in...

 1. Biologisk behandling af psoriasis og psoriasisartritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragballe, Knud; Deleuran, Bent

  2008-01-01

  Psoriasis is an immune-mediated inflammatory skin disease which may be associated with psoriatic arthritis. Biological therapy is indicated in patients who do not respond to, or are intolerant to, or have contraindication against traditional therapy. TNFalpha antagonists are used for both skin and...

 2. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 3. Smitteopsporing og profylaktisk behandling af tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seersholm, Niels; Wilcke, Torgny

  2011-01-01

  Contact tracing is an integrated part on tuberculosis management and is conducted by the medical officer in collaboration with the local chest clinics. The principle of contact tracing is to begin with the household contacts and expanding to more peripheral contacts depending of the number of per...... persons with latent of active tuberculosis identified. Persons identified with latent TB infection should be offered isoniazid preventive treatment for six months.......Contact tracing is an integrated part on tuberculosis management and is conducted by the medical officer in collaboration with the local chest clinics. The principle of contact tracing is to begin with the household contacts and expanding to more peripheral contacts depending of the number of...

 4. Behandling af Tourettes syndrom med aripiprazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenstrøm, Anne Dorte; Sindø, Ingrid

  2008-01-01

  Tourette's syndrome (TS) is a motoric disorder characterised by multiple motor and vocal tics. The treatment for patients with moderate to severe TS includes antipsychotic medication. A case report is described in which a 20 year-old male had taken antipsychotic medication since the age of five......, due to TS. The initial treatment consisted of pimozide and risperidone, both of which had an unsatisfactorily efficacy on tics and side effects in the form of weight gain and sedation. The patient is now treated with aripiprazole and there is a marked reduction of tics and no side effects...

 5. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with...... ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 6. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 7. Construction of a methodologically consistent time series of substance loads and their impacts in Germany. Pt. 2. Final report; Erstellung einer methodenkonsistenten Zeitreihe von Stoffeintraegen und ihren Wirkungen in Deutschland. T. 2. Abschlussbericht. Projektteile: (1) Kartierung von Deposition Loads fuer das Prognose-Jahr 2020: Modellierungs- und Kartierungsergebnisse, Kartenabbildungen, Grafiken und regionale Statistik. (2) Berechnung und Kartierung von Critical Loads und deren Ueberschreitungen fuer eine prognostizierte Deposition im Jahr 2020. Genfer Luftreinhaltekonvention der UNECE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gauger, Thomas [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Navigation; Nagel, Hans-Dieter; Schlutow, Angela; Scheuschner, Thomas [OEKO-DATA Gesellschaft fuer Oekosystemanalyse und Umweltdatenmanagement mbH, Strausberg (Germany)

  2013-01-15

  The contribution under consideration reports on the total deposition of anthropogenic emitted oxidized sulphur compounds, oxidized nitrogen compounds and reduced nitrogen compounds based on the emission prognosis of the BMU/UBA project 'Strategies for the reduction of the fine dust pollution for the year 2020. The emission prognoses are the fundament for the calculations with the LOTOS-EUROS model. The changes of the total deposition for sulphur compounds as well as nitrogen compounds between the years 2005 and 2020 are not large. For example, the total deposition of oxidized sulphur compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 35% larger in comparison to the year 2005. In comparison to the year 2005, the total deposition of oxidized nitrogen compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 21% larger.

 8. Untersuchungen zur immunhistologischen Diagnostik und Prognose des Magenkarzinoms

  OpenAIRE

  Behrens, Hans-Michael

  2016-01-01

  In three studies, aspects of immunohistological diagnostics of gastric cancer were examined with respect to tailoring therapy and patient prognosis on a cohort of 482 cases. Detection of Her2/neu positivity upon biopsies or resection specimens is required for application of the antibody therapeutic Trastuzumab. Two factors hindering the testing method were examined: the first study assessed the risk of sampling errors when taking biopsies that is raised by the heterogeneous expression of Her2...

 9. Prognosis renewable energy. 2013 report; Prognose hernieuwbare energie. Rapportage 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neeft, J.; Dijkstra, J.; Van Erp, F.; Leguijt, T.

  2013-10-15

  A prognosis for the estimate share of renewable energy in the upcoming years in the Netherlands, including bottlenecks and risks [Dutch] Een vooruitblik op het geschatte aandeel hernieuwbare energie voor de komende jaren, inclusief knelpunten en risico's.

 10. Development and results August 1971/May 1976, prognoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  This report briefly surveys the results of work of the past five years. Most of the work was done in cooperative projects with the geological faculties of the Netherlands universities, and others. An outline of the planning for the coming years is given. A complete bibliography of the laboratory's literature output is added

 11. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logi

 12. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  OpenAIRE

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; van Gaalen FW

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinki...

 13. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon;

  2009-01-01

  the patients admitted to hospital. Survival was determined using the Central Population Registry through Statistics Denmark. RESULTS: Patients admitted to a tertiary facility were younger, more frequently male, they had more commonly ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia (VF....../pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p < 0.0001. After adjustment for other known risk factors, patients...... admitted to other hospitals had a hazard ratio of 1.8 for death (95% confidence interval: 1,4-2,5) compared with patients admitted to a tertiary facility. CONCLUSION: The survival rate after out-of-hospital cardiac arrest was significantly higher in patients admitted to a tertiary facility than among...

 14. After the Glow: Race Ambivalence and Other Educational Prognoses

  Science.gov (United States)

  Leonardo, Zeus

  2011-01-01

  The Right has a long history of questioning the importance of race analysis. Recently, the conceptual and political status of race has come under increased scrutiny from the Left. Bracketing the language of "race" has meant that the discourse of skin groups remains at the level of abstraction and does not speak to real groups as such. As a…

 15. Forbedret prognose ved letkædenefropati ved myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Jakob Søgaard; Larsen, Thomas; Marcussen, Niels;

  2012-01-01

  fortnight. Nine months after admission, the patient's kidney function had improved and dialysis was stopped. Three months later, she got an autologous stem cell transplantation. One year later, estimated glomerular filtration rate was 25 ml/min, and the production of free light chains was under control....

 16. Prognose des Steinschlags und der induzierten Korrosion am Fahrzeug

  OpenAIRE

  Schönberger, Andreas

  2012-01-01

  Der Korrosionsschutz von Fahrzeugen ist ein wichtiges Merkmal für die Qualität eines Premium-Fahrzeugs. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es standardisierte Versuche an Bauteilen sowie am Gesamtfahrzeug. Jedoch korrelie-ren diese Tests nicht immer mit Daten aus dem Feld. Auch die späte Durchführung dieser Korrosionstests im Entwicklungsprozess birgt Schwierigkeiten. Um frühzeitig Aussagen über Belastungszustände und -zonen zu erhalten, ist es nötig eine virtuelle Simulation aufz...

 17. Forebyggelse og behandling af osteoporose i forbindelse med behandling af ikke-metastaserende prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostatae cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 18. The Study of Predicting the Prognoses of Patients in Conscious Disturbance with N20 of Somatosensory Evoked Potential%体感诱发电位N20评价意识障碍患者预后的研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黎振声; 彭海燕; 黄永君; 刘雁

  2011-01-01

  Aim: To evaluate the quantitative information ofN20, a main component of SEP, in the prognosis ofpatients with conscious disturbance after a year. Methods: N20 data and clinic cases histories of the patients with conscious disturbance caused by different factors form July 2005 to July 2009 were retrospectively reviewed. Different statistical methods such as t test, Mann-Whitney U test, X 2 test, ROC curves, Kaplan-Meier analysis were used to compare the parameters ofbilateral N20 between the awakened group and the unawakened group and to estimate the patients ' prognosis. Results: Bilateral N20 could be used to predict the prognosis of patients with conscious disturbance (the area under ROC curve of C3 ' -N20 latency occupied 77.6% and the area under ROC curve of C4 ' -N20 latency occupied 79.3%). The bilateral average N20 latencies of the patients still in conscious disturbance were statistically longer than the ones of the patients could have been awaken, however there was no statistical difference in bilateral N20 amplitudes between the two groups. The sensitivity and specificity were 70.8% and 75.0% separately at the point of C4 ' -N20 latency being 20.05 ms which was the best estimated and 75.0% and 72% separately at the point of C4 ' -N20 latency being 19.95 ms. The prognosis of the patients in conscious disturbance with C3' -N20 latency<19.95 ms and C4 ' -N20 latency<20.05 ms after one year were the best, with the smallest percentage of the patients still in conscious disturbance 1 year later and the shortest average time which they took to recover from conscious disturbance. Conclusion: The bilateral N20 latencies are considered as an accurate index to predict the prognoses ofpatients with conscious disturbance, when the patients with bilaterally N20 existent had the best outcomes. The point of C3 ' -N20 latency being 19.95 ms and the point of C4' -N20 latency being 20.05 ms were considered as the best boundaries that could separate the

 19. Kirurgisk behandling af levertumorer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Allan; Kvist, Nina; Kirkegaard, Preben; Rechnitzer, Cathrine

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In this paper we review the results of surgical treatment of children with hepatic tumours. MATERIALS AND METHODS: The study comprises 33 children who have undergone lever resection or liver transplantation since 1990. 26 patients had hepatoblastoma, 3 had hepatocellular carcinoma, 2...... difference in survival dependent on the type of resection, and there was no impact of the extension of tumour growth at the time of diagnosis. CONCLUSION: The combination of neoadjuvant chemotherapy followed by liver resection or liver transplantation is the treatment of choice in all children with...

 20. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 1. IT som verktyg i behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

  OpenAIRE

  Sjölund, Anette

  2014-01-01

  Information technology is increasingly used in healthcare. New methods, such as apps and computer programs and Internet-based treatments are introduced to treat various medical diagnoses. Increased demand for help in mental illness means that it is necessary to develop alternative assessment and treatments to traditional treatments that may be offered by primary care and specialist psychiatry. Government and Local Authorities and Regions (SKL) have agreed to support, and treatment on the web ...

 2. Filetlap til behandling af livstruende tryksår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gunnarsson, Gudjon Leifur; Høimyr, Hilde; Rossi, Paolo Emilio;

  2014-01-01

  A 71-year-old multi-morbid, paraplegic male with five pressure ulcers and a left-sided open trochanter fracture with chronic osteomyelitis was admitted to hospital. His condition required exarticulation of the left hip joint. A radical wound revision and a pedicled lower extremity fillet flap...

 3. Effektiv behandling af hyperkalcaemi ved neonatal subkutan fedtnekrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstein, Katrine Ryttov; Jacobsen, Ronni Bengtson; Jacobsen, Bengt Brock; Christesen, Henrik T

  2010-01-01

  This is a description of two cases of subcutaneous fat necrosis due to asphyxia in two newborns, and associated hypercalcaemia. Treatment with intravenous pamidronate 0.5 mg/kg for three days was very successful and well-tolerated. In conclusion, the treatment of hypercalcaemia was effective, but...

 4. Stor forskel i behandling af depression mellem psykiatriske afdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Henrik; Bendsen, Birgitte Bjerg; Jakobsen, Klaus Damgaard; Larsen, Ejnar Bundgård; Nilsson, Flemming Mørkeberg; Pedersen, Anne Grethe Birch; Kessing, Lars Vedel

  2010-01-01

  A large proportion of patients admitted to psychological departments and wards suffer from depression. Knowledge is limited about the clinical aspects and treatment of depression at admission and discharge, as well as about the differences between psychiatric hospitals. The purpose of this study...

 5. Behov for bedre organisering af udredning og behandling af hoste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2013-01-01

  Cough is frequently a reason for seeing a doctor. Cough has a wide range of causes and the diagnosis can be difficult to make. Cough is often benign and self-limiting but can also be the first sign of malignancy. Especially chronic cough reduces the patients' quality of life. The purpose of this...... review was to present the most common reasons for cough, a rational method of investigation and a management protocol. Cough is a condition, which in most cases can be treated when using a systematic approach....

 6. Medicinsk behandling af små abdominale aortaaneurismer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgh, Annette Langager; Sandermann, Jes; Lindholt, Jes S

  2008-01-01

  such as prevention for cardiovascular disease has a spin-off benefit by suppressing the expansion rate of AAAs. According to these studies ACE inhibitors, statins and nonsteroidal anti-inflammatory drugs may have effect, macrolides may have some effect while beta-blockers and calcium-channel blockers...

 7. Gastroskopisk behandling af penetrerende gastrisk bånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fonnest, G F; Jess, Per

  1999-01-01

  Gastric wall penetration of a gastric band after operation for morbid obesity is a well known late complication. The treatment is usually reoperation. In this case report we show that a band penetrating the gastric wall can be successfully treated by gastroscopic operation. This technique is more...... simple than reoperation, especially in case of morbid obesity at the time of the complication....

 8. Antibiotika som primær behandling af appendicitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hupfeld, Line; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob; Rosenberg, Jacob

  2014-01-01

  Acute appendicitis has traditionally been treated surgically. Conservative approach with antibiotic treatment has been suggested as an alternative to the surgical procedure. The available studies on surgery versus antibiotics may indicate the safe use of conservative treatment for uncomplicated...... appendicitis, but the available studies are typically of low quality. Thus, further studies are needed to clarify the role of conservative treatment, and in the meantime appendectomy remains the standard treatment for acute appendicitis....

 9. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 10. Nyrepåvirkning ved behandling af hjertesvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Zhiying Zhang; Barfod, Toke; Klit, Jakob

  2009-01-01

  The case of a 66-year-old male with heart failure and cardiorenal syndrome is presented. The patient had normal renal function before intensive treatment with diuretics and ACE inhibitor. Shortly after the ACE inhibitor was stopped and diuretics were either stopped or reduced in dosage, his renal...... function normalized. Suggestions are presented for follow-up after initiation of ACE inhibitor treatment....

 11. Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ocias, Lukas Frans; Holmström, Morten Orebo; Riley, Caroline Hasselbalch;

  2015-01-01

  Polycythaemia vera, essential thrombocytosis and primary myelofibrosis are closely related, clonal myeloproliferative neoplasms. Our knowledge of the underlying molecular mechanisms driving these diseases has increased dramatically during the latest ten years. Traditionally, treatment of these...

 12. Tyndtarmstransplantation som behandling af tarmsvigt hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Qvist, Niels; Rasmussen, Allan;

  2010-01-01

  Parenteral nutrition is the main treatment of intestinal failure. In cases with irreversible intestinal failure and life-threatening complications to parenteral nutritional treatment, transplantation of the intestine may be considered. Post-transplantation survival has increased markedly during t...... latest years and is now > 80% after one year and > 50% after five years. Recipients of an isolated intestinal transplantation have a better survival rate than recipients of a combined liver-intestinal-transplantation....

 13. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E; Larsen, Shuruk Al-Halwai; Taudorf, Ebbe

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 14. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper;

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In case...... epilepsy surgery is not feasible, vagus nerve stimulation (VNS) should be offered. VNS seems to have an effect in all epilepsy syndromes and seizure types. VNS is generally well-tolerated, and may even improve mood and quality of life. Many more epilepsy patients in Denmark should be offered VNS....

 15. Barn utsatt for komplekse traumer: diagnosebegrep og behandling

  OpenAIRE

  Rønning, Christina; Teige, Synnøve Oddfrid Veien; Løkke, Ragnhild Støren

  2009-01-01

  The purpose of this thesis was to consider whether complex trauma disorders should be included as a diagnostic entity, and to evaluate if trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) is a suitable treatment model for children with complex trauma reactions. First, we reviewed arguments supporting the existence of a complex trauma diagnosis, and considered research that supports postulated core problems in these children. Second, we presented research on the TF-CBT model for children ex...

 16. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the...

 17. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 18. Autisme : En litteraturstudie med hovedvekt på behandling

  OpenAIRE

  2006-01-01

  ABSTRACT: Our understanding and treatment of children with autism have changed dramatically since Leo Kinner first formally documented this disorder in 1943. This paper looks at the treatment of autism in children. The main focus of the paper is Pharmacological treatment with anti-depressives (SSRI and TCA), anti-psycotics and the hormone secretin and dietary intervention with Gluten and/or Casein free diets. The conclusion of the paper is that we still need a lot more research in ord...

 19. Behandling af gastrointestinal blodning fra angiodysplasier med somatostatinanalogen octreotid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boesby, L.; Kristensen, L.O.; Christensen, Niels Juel

  2008-01-01

  Angiodysplasias account for 2-8% of GI-bleeding episodes. We describe a 75-year-old patient with a history of anaemia for 1 year before being diagnosed with multiple angiodysplasias in the GI-tract. The patient needed weekly blood transfusions until he started treatment with octreotide. After 4...... months of treatment the need for transfusions had decreased dramatically and faeces was negative for blood. Treatment was switched to long-acting octreotide (Sandostatin Lar). The case illustrates the usefulness of somatostatin analogues in the treatment of bleeding GI-angiodysplasias Udgivelsesdato...

 20. Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Maja; Nordentoft, Merete

  2010-01-01

  A systematic review of the literature shows that it is possible to reduce homelessness among mentally ill homeless persons, partly by offering access to housing and partly by providing intensive care through Assertive Community Treatment. Assertive Community Treatment can, to some extent, decrease...... psychiatric symptoms and increase quality of life. It is evident that by offering housing, homelessness may be reduced, but the comparison of independent housing and group living did not reveal big differences....

 1. Den haemostatiske balance under behandling med nyere p-pillepraeparater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, K R; Skouby, S O; Sidelmann, Johannes Jakobsen;

  1994-01-01

  concentration of tissue plasminogen activator inhibitor. The ratio between thrombin-antithrombin-III-complexes and fibrin degradation products were unchanged signifying no effect of hormonal intake on the balance between thrombin formation and fibrin resolution. In conclusion, the dynamic balance between...... generation and resolution of fibrin was undisturbed during treatment with both hormonal compounds and our findings do not provide evidence for increased risk of thrombosis in normal women....

 2. Salmonella typhi--tid til aendring af den empiriske behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gade, Christina; Engberg, Jørgen; Weis, Nina

  2008-01-01

  In the present case series report we describe seven recent cases of typhoid fever. All the patients were travellers returning from Pakistan, where typhoid is endemic. Salmonella typhi isolated from the patients by blood culture were reported as intermediary susceptible to fluoroquinolones in six...

 3. Behandling af håndledsbrud hos ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mikkel; Troelsen, Anders; Kold, Søren; Brix, Michael; Ban, Ilija

  2015-01-01

  Evidence on the treatment of distal radius fractures (DRF) in the elderly is lacking. Over the last decade new volar locking plates have increased in popularity as other means of treating DRF are pushed aside. No definitive evidence exists to support the use of volar locking plates especially among...... the elderly. There is some evidence that Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand-scores improve the first 3-6 months after treatment with volar locking plates only to become insignificant after 12 months. This article examines the evidence of the different modes of treatment....

 4. Måling af nyrefunktion under cytostatisk behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartlev, Louise Brøndt; Bøje, Charlotte Rotbøl; Bluhme, Henrik;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Some cytostatics, used in the treatment of cancer, are excreted by the kidneys and may be nephrotoxic. The glomerular filtration rate (GFR) represents a method for reliable assessement of the 51Cr-EDTA plasma clearance before and during treatment with nephrotoxic drugs. The aim of...

 5. Rituximab (MabThera) til behandling af aktiv reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  El Fassi, Daniel; Nielsen, Claus Henrik; Bendtzen, Klaus

  2006-01-01

  Rituximab (RTX) is a murine/human monoclonal antibody to CD20, a protein expressed almost exclusively on human B-lymphocytes. RTX induces rapid and marked B-cell depletion with beneficial clinical effects in 1/3 to 1/2 of rheumatoid arthritis patients. Treatment is given as two iv. infusions with...

 6. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 7. Linezolid som behandling af infektiøs endokarditis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Trine Kiilerich; Arpi, Magnus; Bruun, Niels Eske

  2010-01-01

  In Denmark enterococci causes 15 to 20% of all endocarditis (IE) cases. The development of multi-resistant bacterial strains has increased the need for new antibiotics. Linezolid is an alternative to conventional treatment of infections with gram positive cocci. In this case report linezolid was ...... used to treat IE in a patient, who was allergic to penicillin and where conventional treatment caused development of acute renal failure. No side effects were observed and the patient responded well to the treatment....

 8. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2015-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate and teriparat...... teriparatide are currently approved in Denmark for the treatment of osteoporosis in men. This review summarizes the available therapeutic options....

 9. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2016-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate and teriparat...... teriparatide are currently approved in Denmark for the treatment of osteoporosis in men. This review summarizes the available therapeutic options....

 10. Narrativ og evidensbaseret behandling af komplekst traumatiserede mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riber, Karin; Lindvig, Ditte

  2011-01-01

  Frank Neuners narrative exposure therapy in the hope that a resource focused exchange between these different theoretical and practical fields can enrich the psychological treatment of complex traumatized individuals. By comparing the respective perspectives, they are brought into a dialogue that...... results in building a bridge between narrative and evidence based theories and their practices....

 11. Den initiale behandling af svært tilskadekomne traumepatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steinmetz, Jacob; Svendsen, Lars Bo

  2014-01-01

  Multitrauma is usually defined as injury to several organ systems. The more severe the injury, the higher is the mortality. It is essential that a trauma team assess and treat these patients using a rapid, structured approach in order to increase the survival. Damage control surgery and resuscita......Multitrauma is usually defined as injury to several organ systems. The more severe the injury, the higher is the mortality. It is essential that a trauma team assess and treat these patients using a rapid, structured approach in order to increase the survival. Damage control surgery and...

 12. Pancreastraumer hos børn - operativ versus nonoperativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugaard, Michael Valentin; Penninga, Luit; Ifaoui, Inge Bøtker-Rasmussen; Qvist, Niels; Wettergren, André

  2012-01-01

  Pancreatic trauma is more frequent in children than in adults and is often caused by trauma to the upper part of the abdomen. Mortality is low, but morbidity is high. Pancreatic trauma can be treated operatively or non-operatively, but there is disagreement about the optimal treatment strategy for...

 13. Forekomst og behandling af seksuel dysfunktion ved hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, Hans

  2002-01-01

  Several links have been established between sexual dysfunction and heart disease. Indeed, many risk factors for developing sexual dysfunction are shared by coronary artery disease: age, smoking, diabetes, hypertension, and hypercholesterolaemia. It should also be borne in mind that in men several...

 14. Non-invasiv behandling af slid og erosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla; van Dijken, Jan WV

  2011-01-01

  Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige diagnostik føre til, at forebyggende tiltag iværksættes i tide, så fortsatte skader ophører eller progressionen begrænses. Desværre er det ikke altid muligt og hvis s...

 15. Psykoterapi ved behandling av bipolare lidelser hos voksne : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Background: The effect of psychopharmacology on clinical features of ongoing bipolar disorder episodes and the course of illness are good, but sometimes not sufficient for achieving remission. During the last decade manualized adjunctive psychosocial interventions have been developed. This review focuses on randomized controlled trials studying the effect of psychotherapy adjunctive to pharmacotherapy on recovery from depressive or manic phases, relapse prevention and functional improvement. ...

 16. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P; Kristensen, M O

  1990-01-01

  The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week after...... the consultation. Those who did not return the questionnaire, and cases where the diagnosis was changed by a doctor in the days following the consultation, were excluded. The final material comprised 422 patients. 28% did not have any complaints after the consultation. 50% were free of symptoms within...... 24 hours and 75% within 48 hours. 10% had symptoms for more than a week. Cases of infectious conjunctivitis and trauma to the eye (without intrabulbar lesion) had the highest risk of developing symptoms after the consultation. The lowest incidence of complaints was seen among patients in whom a...

 17. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes Sanddal; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery....

 18. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes S; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery. Udgivelsesdato: 2008-Jun-23...

 19. Dasatinib. En ny tyrosinkinaseinhibitor til behandling af kronisk myeloid leukaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Ole Weis; Dufva, Inge Høgh; Stentoft, Jesper;

  2008-01-01

  Chronic myeloid leukaemia is characterized by an abnormal tyrosin kinase in the cytoplasm of the clonal cells. The enzyme is derived from a fusion gene on the Philadelphia-chromosome, evolved by a translocation between chromosomes 9 and 22. Understanding the biology of the tyrosin kinase led to t...... targeted therapy, inhibiting the ATP-binding site by a small molecule--imatinib (Glivec). A novel 2nd generation tyrosin kinase inhibitor--dasatinib (Sprycel)--is now available in cases of insufficient response or intolerance to imatinib. Udgivelsesdato: 2008-Jan-28...

 20. Enkeltcenteropgorelse af nyretransplanterede patienters nyrefunktion og immunsuppressive behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, A.M.; Ewers, B.; Gasbjerg, A.; Marckmann, P.; Hansen, Jesper Melchior

  2008-01-01

  (74%) were treated with triple-drug immunosuppression, in most cases (46%) with the combination prednisolone-ciclosporine-azathioprine. During recent years, azathioprine has been increasingly replaced by mycophenolate mofetil. CONCLUSIONS: The majority of kidney-transplanted patients with a...

 1. Kirurgisk behandling af anale fistler ved Crohns sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heyckendorff-Diebold, Tina; Maeda, Yasuko; Buntzen, Steen;

  2012-01-01

  The treatment of transsphincteric anal fistulas in Crohn's disease is a balance between the elimination of the sepsis and the functional outcome. Loose setons can be used as a preoperative drainage or chronic treatment. Fibrin glue and the anal fistula plug are methods with excellent functional o...

 2. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Kirsten; Sohlberg, Anna; Goodall, Gordan

  2010-01-01

  This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark....

 3. Årsager, udredning og behandling af abortus habitualis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Elisabeth Clare; Christiansen, Ole Bjarne

  2012-01-01

  facing RM should be offered tender loving care; i.e. repeated measurements of hCG and ultrasound scans. Further treatments are directed against the underlying cause: surgery, hormone supplementation, anticoagulation and immunomodulation. However, the effect of these treatments needs further documentation....

 4. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, K.; Rasmussen, K.; El Fassi, D.;

  2012-01-01

  Metformin-associated lactate acidosis is rare but serious and characterized by metabolic acidosis and elevated lactate. We describe a single-institution experience of four cases in one year. Despite pH levels of 6.85 to 7.12 and lactate levels of 11-28 mmol/l three of the patients survived. Two o...... the patients had normal kidney function previous to hospitalization. Treatment includes fluid replacement, IV sodium bicarbonate and haemodialysis....

 5. Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Maria Morandi; Thomsen, Stig Aaberg; Due, Pernille

  2010-01-01

  A two-year-old patient was diagnosed with arthrogryposis because of inflected knees (15-20 degrees) and stiff hamstrings. All joints and reflexes were normal. Activities were described as age-appropriate, but the patient walked with inflected knees and increased lumbal lordosis. Physiotherapy and...

 6. Sammenligning af medicin og meditation til behandling af ADHD

  OpenAIRE

  Kofod, Lotte

  2012-01-01

  An increasing number of people, with a significant part being children, is diagnosed with ADHD and treated with medication. A lack in the understanding of the etiology of the disor-der, the degree of the side effects of the medication, as well as some parent’s apprehen-siveness towards medicating their children, raises an interest in exploring alternative treat-ment. It turns out, that meditating can have a normalizing effect on areas of the brain, which is abnormal in people with ADHD. Furth...

 7. Diagnose og behandling af cerebral venøs sinustrombose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkeland, Peter; Stilling, Margit Vejen; Høgedal, Lisbeth;

  2015-01-01

  Thrombosis of the cerebral sinuses most often affects younger adults. Headache is a common complaint and can be accom­panied by vomiting and papilloedema. The diagnosis rests on magnetic resonance imaging and the treatment consists of heparin or low-molecular weight heparin followed by vitamin K...

 8. Fotodynamisk behandling af kolangiokarcinom hos 80-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulstrup, Thomas; Pedersen, Finn Møller

  2013-01-01

  70% of cholangiocarcinomas (CC) are perihilar lesions. At the time of diagnosis few are candidates for complete resection, and the standard palliative therapy has been biliary stenting. Studies have shown that photodynamic therapy (PDT) improves survival time. In this case report we describe an 8...

 9. Endoskopi af patienter i antitrombotisk og antikoagulerende behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Jens; Kjærulf Pless, Torsten; Meisner, Søren; Bytzer, Peter

  2009-01-01

  Drugs that interfere with haemostasis are widely used for thromboembolic diseases and cardiovascular protection. Gastrointestinal bleeding is a well-known complication, and endoscopists are often faced with decisions concerning the safety of endoscopic procedures in these patients. Based on exper...

 10. Behandling af invert papillom med endonasal endoskopisk sinuskirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pia Juul; Kjeldsen, Anette Drøhse; Pedersen, Arne Toft

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Inverted papilloma is a benign sinonasal tumour and has a marked tendency to recur after surgical excision. The tumour may be associated with malignancy and during growth it may destroy surrounding tissue. The treatment is either lateral rhinotomy or endoscopic sinus surgery. The aim...... of the study was to describe the course of all patients treated with endoscopic sinus surgery at the ENT Department at Vejle County Hospital during the period 1 January to 31 December 1999. MATERIAL AND METHODS: Twenty-eight journals of patients diagnosed with inverted nasal papillomas were reviewed...... with carcinoma. We did not see any serious side effects to the treatment. DISCUSSION: Endoscopic sinus surgery in combination with Caldwell-Luc can be recommended as an alternative treatment to lateral rhinotomy in patients with inverted papillomas. Preoperative staging with CT or MR...

 11. Ranolazin--ny behandling af kronisk stabil angina pectoris

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlehoff, Ole; Hansen, Peter Riis

  2009-01-01

  Ranolazine sustained-release tablets were recently approved in the EU for chronic stable angina as add-on therapy when symptoms are not controlled with first-line agents. The mechanism of action is thought to involve inhibition of late sodium influx in the heart, which can reduce abnormalities...

 12. Metabolsk syndrom hos pasienter henvist til behandling for overvekt

  OpenAIRE

  2007-01-01

  The estimated prevalence of metabolic syndrome is 20-25% of the world s population. Earlier studies have shown that this diagnose doubles the danger of coronary heart-disease. In this article, people already diagnosed with obesity, were considered for metabolic syndrome diagnoses, and the different risk factors involved in this diagnosis was discussed. This research looked into patients referred for obesity in a specific period of time. Two separate definitions were used to comparison. Th...

 13. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 14. Sammenlimning af begge øjne skal ikke behandles konservativt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øgard, Carsten; Kjaerbo, Hadi; Sørensen, Torben Lykke

  2010-01-01

  We describe a case of a 4-year-old boy who accidentally had both eyes glued together. The eyelashes were cut and the boy's eyelids were separated in general anaesthesia. When both eyes are glued together, we do not recommend expectancy, especially not in paediatric cases. For psychological reason......, the lids should be separated surgically. Furthermore, we suggest that similarities between ophthalmic bottles and superglue bottles are avoided so that future incidences may be avoided....

 15. Significant saving effects by exact prognoses. Optimisation of sales planning and sales prognosis; Grosse Einspareffekte durch exakte Prognosen. Optimierung von Absatzplanung und -prognose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cull, Henry [Metalogic GmbH, Muenchen (Germany)

  2013-03-11

  All times, forecasts play an important role for the natural gas supply. Even today, complex forecastings for different time periods are requested in order to plan the required amounts of natural gas regardless of mains power as exact as possible. For this, Gas-Union GmbH (Frankfurt (Main), Federal Republic of Germany) uses MP Energy, the prognosis system from Metalogic GmbH (Munich, Federal Republic of Germany), in combination with the time series system ZRM from Hakom EDV Dienstleistungs GmbH (Vienna, Austria). Gas-Union presents these systems to their customers.

 16. Die Prognose von Spielausgängen in der Fußball-Bundesliga

  OpenAIRE

  Niermann, Stefan

  2001-01-01

  In this paper models for the prediction of matches in the German Soccer Bundesliga are estimated. In a frst step the expected difference of the number of goals is estimated on the basis of estimated abilities of the teams. Here, a focus lies on the necessity of robust parameter estimation. In a second step the probabilities for home team wins/losses and ties are estimated using a Bayesian updating procedure.

 17. Einfluss krankheitsassoziierter Mangelernährung auf Körperzusammensetzung und Prognose

  OpenAIRE

  Pirlich, Matthias

  2010-01-01

  Disease-related malnutrition is a frequent clincal problem with severe medical and economic impact. This work summarizes studies on body composition analysis, risk factors, prevalence and prognostic impact of malnutrition. The diagnosis of malnutrition in patients with chronic liver disease is hampered by hyperhydration and requires body composition analysis. Using four different methods for body composition analysis (total body potassium counting, anthropometry, bioelectrical impedance analy...

 18. Etablierung biochemischer Marker für Diagnostik und Prognose caniner Mammatumore

  OpenAIRE

  Lamp, Ole

  2012-01-01

  Canine Mammatumoren (CMT) sind eine der häufigsten Todesursachen bei Hündinnen (SIMON et al. 2001). Durch ihre periphere Lage sind zumeist nicht die Primärtumoren, sondern ihre Metastasen lebensbedrohlich, da diese häufig wichtige Organe wie Lunge Herz und Gehirn befallen (CLEMENTE et al. 2010). Aktuell angewandte Untersuchungsmethoden zur Erkennung von Metastasierung können entweder das invasive Wachstum beschreiben oder bereits bestehende Metastasen detektieren, jedoch fehlen bislang moleku...

 19. Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien

  OpenAIRE

  Heidorn, Thomas; Klein, Hans-Dieter; Siebrecht, Frank

  2000-01-01

  This paper shows that Economic Value Added (EVA) can be used to optimize the performance of european share investements. Investing in the top third relative EVA performers, leads to a significant outperformance. This is true for market and sektor investments. The best results were found for growth and technology. On the individual firm level the results are less convincing. For individual shares a large (>2,5%) positive EVA is a good indicator for outperformance.

 20. Zu Verlauf und Prognose der Anorexia nervosa: Katamnese von 41 Patienten

  OpenAIRE

  Finzer, Patrick; Haffner, Johann; Müller-Küppers, Manfred

  1998-01-01

  Ziel der vorliegenden Studie war es, eine mehrdimensionale Betrachtung des Verlaufs der Anorexia nervosa durchzuführen. In der vorgestellten Katamnese konnten von 51 Patienten unserer Klinik, bei denen die Diagnose einer Anorexia nervosa - gemäß dem DSM-III R - gestellt wurde, 41 nach im Mittel 5;3 Jahren nachuntersucht werden. Die Ausgangsstichprobe zeigte einen frühen Krankheitsbeginn (im Mittel 14;2 Jahre), keine oder wenige psychiatrische Vorbehandlungen und restriktives Eßverhalten (72,5...

 1. Aids-relaterede non-Hodgkin-lymfomer. Klinisk billede og prognose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penkowa, M; Hansen, P B

  1998-01-01

  Patients infected with HIV are at high risk for developing non-Hodgkin's lymphomas (NHL). HIV-associated NHLs seem to be increasing in number. They consist of two major histopathological subtypes originating from B-lymphocytes: Burkitt-like lymphomas and diffuse large cell lymphomas. There seems to...... be a clear association between Epstein-Barr virus (EBV) and immunoblastic lymphomas (a subtype of large cell lymphomas) in AIDS patients. Patients with AIDS often have widespread disease at presentation and frequent involvement of extranodal sites (CNS, liver, bone marrow, the digestive tract and......, platelet count below 130 x 10(9)/l, widespread symptoms of disease, presence of EBV in the lymphoma and immunoblastic histology. Udgivelsesdato: 1998-Apr-27...

 2. Mg++-Stoffwechselkorrelationen als Diagnose und Prognose beim Sport und bei Hypertonikern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Porta S

  2012-01-01

  Full Text Available Anhand eines Vergleichs der Daten dreier verschiedener Untersuchungen konnten wir demonstrieren, dass Veränderungen von ionisiertem Magnesium im Blut sowohl mit metabolischen Veränderungen als auch mit diastolischen und systolischen Blutdruckveränderungen korrelieren. Zuerst gelang es darzulegen, dass man imstande ist, durch die Bestimmung von Mg++ zusammen mit pH, Laktat und Leistungspunkten bei einem sportlichen Wettbewerb schon vor dem Bewerb anhand einer Mg++/pH-Korrelation die Chancen für anschließendes erfolgreiches Abschneiden vorherzusagen [1, 2]. Untersuchungen dieser Werte nach dem Bewerb gestatteten durch korrelative Analysen von Mg++-Veränderungen, Leistungspunkten und Laktatveränderungen einen tieferen Einblick in das Anstrengungs- Erfolgs-Verhältnis der Teilnehmer. Ähnlich den Resultaten beim Sport konnten durch Korrelation von Mg++ und diastolischem RR nach dem Test die signifikant-prognostischen Wirkungen der Mg++-Bestimmung gezeigt werden. Ähnlich wie beim Verhältnis zwischen Mg++ und Leistungspunkten zeigten auch hier diejenigen Patienten mit den geringsten Mg++-Abweichungen nach Provokation [1–3] auch die geringsten erregungsbedingten Veränderungen von diastolischem RR und Herzfrequenz durch den Test. Schließlich konnten wir bei 300 hypertonen Diabetikern zeigen, dass Blutzuckerveränderungen im Rahmen eines Glukoseprofils abhängig vom systolischen Blutdruck sind und eng mit Mg++-Veränderungen einhergehen, was einige neue Gedanken über den Mechanismus des Elektrolytverlusts bei Typ-2-Diabetikern und die Rolle des Blutdrucks bei Blutzuckerschwankungen zulässt [4–6].

 3. Identifizierung der Nitratabbauprozesse und Prognose des Nitratabbaupotenzials in den Sedimenten des Hessischen Rieds

  Science.gov (United States)

  Kludt, Christoph; Weber, Frank-Andreas; Bergmann, Axel; Knöller, Kay; Berthold, Georg; Schüth, Christoph

  2016-03-01

  Microbial denitrification contributes significantly to the mitigation of nitrate contamination in sedimentary aquifers by reducing nitrate coupled to the consumption of organic carbon (heterotrophic) and iron sulphides like pyrite (autotrophic). However, these phases are often only present in trace amounts and can become depleted, so that denitrification will eventually cease. In order to implement measures within the EC-Water Framework Directive, we investigated the denitrification potential and the denitrification processes in the sediments of the Hessian Ried. The reduction potential was quantified and characterized by solid-phase analyses of drill core samples. Depth-oriented investigations of hydrochemistry (i.e. stable isotopes, N2Excess) allowed determining nitrate input, reduction progress and average reduction kinetics upstream of selected wells. Despite low sulphide contents (max. 123 mg-S/kg), autotrophic denitrification was typically the dominant process. The results can be used to delineate risk areas, downstream of which denitrification can be expected to cease in the near future.

 4. Abbauwerkzeugverschleiß und empirische Verschleißprognose beim Vortrieb mit Hydroschild TVM in Lockergesteinen

  OpenAIRE

  Köppl, Florian

  2014-01-01

  Der Verschleiß der Abbauwerkzeuge ist eine häufige Ursache für Vortriebsunterbrechungen beim Vortrieb mit Hydroschild Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) in Lockergesteinen. In einer Analyse von 18 Referenzprojekten wurden die maßgeblichen Einflussfaktoren aus der Auslegung und den Betriebsparametern der TVM und den Boden- und Gebirgseigenschaften auf den Verschleiß der Abbauwerkzeuge ermittelt und quantifiziert. Aus diesen wurde ein empirisches Prognosemodell für die Stationierung der Vortriebsun...

 5. Ein Prognose- und Simulationswerkzeug zur Unterstützung der kurzfristigen Personalbedarfsplanung in einem Call Center

  OpenAIRE

  Roland Schuhr

  2004-01-01

  Since call center services are labour-intensive, human resource planning is a critical management task in terms of service quality and operating costs. This paper introduces a planning software tool to support short-term human resource planning. It is designed to forecast the stream of inbound telephone calls and to simulate transaction processes in order to estimate the minimum number of call center agents, required to achieve service objectives at a future working day.

 6. Pressure and temperature effects on oxide melt structure: progress and prognoses (Bunsen Medal Lecture)

  Science.gov (United States)

  Stebbins, J. F.

  2009-04-01

  Thanks to decades of study by diffraction and spectroscopy, many aspects of the short-range structure of oxide glasses, and the effects of composition on them, are relatively well known. In most cases, these results represent (at best) the structure of the liquid at the glass transition, which is often far below the magmatic conditions of greatest interest for geological processes. At the same time, detailed thermodynamic and calorimetric studies at ambient pressure, and a few pioneering in-situ, high-pressure melt property measurements, have documented the fact that melt structure must change considerably as temperature and pressure are increased. Closing the gap between magma properties and our atomic-scale view thus requires much better information about temperature and pressure effects on melt structure. Recent progress on temperature effects has been made both by in-situ studies, and by work at ambient conditions on glass samples prepared with different cooling rates and thus capturing the melt structure at different fictive temperatures. The former type has the advantage of a greater accessible range of temperatures but can be limited by the inherent difficulties of high temperature experiments; for the latter, any structural tool may be applied but changes over the accessible range (typically Tg to Tg+200 K or less) can be subtle. We now know, for example, that in some systems local structural changes can be detected for network cations such as B, Al, and even Si, but that these can lead to either coordination decreases with T (e.g. B), correlated with thermal expansion, or to increases with T (e.g. Al in Ca aluminosilicates), correlated with entropic effects. In some systems, increases in the disorder of the network with T can be measured and correlated with heats of reaction among various bridging oxygen species. In a few cases, network modifier environments (e.g. Ni, Mg, Na) can be seen to change with T as well. But in general, extrapolating results from one system to another must be done with caution, as there are clearly compositional effects on the response of the structure to temperature. Structural methods that can yield useful information on high temperature, high pressure melts are even more limited, and future progress in this area will be critical to understanding deep-Earth magmatic processes. Most of our (very limited) understanding of pressure effects on melt structure comes from in situ studies of glasses at ambient temperatures and high P, and from spectroscopy of glasses quenched from high P,T melts. The latter have the advantage of at least having started in a fully relaxed, equilibrium state at P and T, but questions of possible structural relaxation during decompression are not fully resolved. Nonetheless, recent studies of such high pressure glasses, with enough complexity to begin to emulate natural magmas, have begun to reveal trends with composition and P, and correlations between quenched-in density increases and structure, that must have bearing on the high T, P systems. Most obviously, higher field-strength modifier cations (e.g. Mg > Ca > Na > K) lead to more rapid increase with P in both density and Al coordination (Al-27 NMR), which seems to delay increases in Si coordination. Corresponding changes in the types of oxygen species present (i.e. decreases in non-bridging oxygens) are also clearly measurable by O-17 NMR. However, much of the recovered density change must be related to compression of the modifier cation sites through decreases in network bond angles. Depending on the cation, this can lead to shorter M-O bonds distances (e.g. Na), or to coordination increase and longer distances (e.g. La). Finally, we note that important insights for high-pressure silicate systems may be gleaned from other oxide melts in which the network cations undergo large changes in coordination with composition. As a modifier such as Na2O is added to pure B2O3 or GeO2, for example, the B or Ge coordination increases significantly, then decreases. This suggests that in aluminosilicate melts in the pressure range (perhaps 10-30 GPa?) of mixed network cation coordinations, the Si and Al speciation may be strongly dependent on composition. This complexity may make modeling of high-pressure melt properties difficult, but suggests a richness in behavior that will be well worth exploring as experimental and theoretical methods improve.

 7. The causes and prognoses of different types of fractures in wild koalas submitted to wildlife hospitals.

  Science.gov (United States)

  Henning, Joerg; Hannon, Christabel; McKinnon, Allan; Larkin, Rebecca; Allavena, Rachel

  2015-12-01

  Fractures are a major problem in wild koalas of great veterinary and conservation importance as their occurrence in different locations of the body might result in varying healing success. The aim of this study was to determine the fracture types (defined by location of the fracture) occurring in wild koalas, temporal patterns, possible causes and risk factors of fracture types, and the prognosis for successfully releasing kolas with healed fracture types into the wild. Data from a total of 2031 wild koalas submitted to wildlife hospitals in South-East Queensland, Australia, over a period of 13 years were analysed. Approximately 56.7% of koalas experienced head fractures, 13.4% had torso fractures, 14.9% had limb fractures and 15% had combination fractures. A total of 84.1% of fractures were caused by vehicle collisions, 9.1% by dog attacks, 3.3% by falls from trees, 1.3% by train collisions, 0.2% by livestock trampling and 1.8% due to unknown causes. Multinominal logistic regression was used to identify risk factors (cause of fracture, age category, sex, year, three-year admission period and season of fracture event) by fracture type. The type of fracture was associated with both the cause of the fracture and the season when it occurred: for example torso fractures (compared to combination fractures) were associated with dog attacks (OR=10.98; 95% CI6.03, 20.01) and falls from trees (OR=4.79; 95% CI2.26, 10.19) relative to vehicle collisions. More submissions of koalas with head fractures due to vehicle collisions occurred in spring compared to autumn and winter, coinciding with the breeding season of koalas and increased animal movement. Prognosis for koalas with fractures was poor, with approximately 63.8% of koalas admitted dead on arrival, 34.2% euthanised, and only 2.0% of koalas able to be released. Given this data, further research into mitigation strategies to decrease the risk of fractures and to increase the observed low recovery rate should be considered. PMID:26603047

 8. Anthropogenic iodine-129 in the Arctic Ocean and Nordic Seas: Numerical modeling and prognoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  A numerical model simulation has been used to predict extent and variability in the anthropogenic 129I pollution in the Arctic Ocean and Nordic Seas region over a period of 100 years. The source function of 129I used in the model is represented by a well-known history of discharges from the Sellafield and La Hague nuclear reprocessing facilities. The simulations suggest a fast transport and large inventory of the anthropogenic 129I in the Arctic and North Atlantic Oceans. In a fictitious case of abrupt stop of the discharges, a rapid decline of inventories is observed in all compartments except the North Atlantic Ocean, the deep Nordic Seas and the deep Arctic Ocean. Within 15 years after the stop of releases, the model prediction indicates that near-equilibrium conditions are reached in all compartments

 9. Salivary Heparanase Level Is a Potential Biomarker to Diagnose and Prognose the Malignant Salivary Gland Tumor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiangbing Wu

  Full Text Available Upregulation of heparanase has been reported in an increasing number of human cancer tissues. However, the level of salivary heparanase and its clinical significance in patients with salivary gland tumors remain unclear.Salivary heparanase levels in patients with salivary gland tumors were detected using enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs and the clinical significance was evaluated by analyzing the correlations among salivary heparanase levels, clinicopathological parameters, and clinical outcomes.The levels of salivary heparanase were significantly higher in patients with malignant salivary gland tumors than in benign tumors and normal controls (P<0.0001. High salivary heparanase levels were positively correlated with increased lymph node metastasis (P = 0.0235 and poorer tumor node metastasis stage (TNM (P = 0.0183. Survival analyses revealed that high salivary heparanase levels were associated with worse overall survival (P = 0.0023 and disease-free survival (DFS (P = 0.0025.The study shows that salivary heparanase levels, as detected by the ELISAs, can be used to diagnose and provide an accurate prognosis for malignant salivary gland tumors. Salivary heparanase level was an independent predictor in patients with malignant salivary gland tumors.

 10. Dårlig prognose for rygsmerter når patienten er involveret i erstatningssager - sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Claus; Leboeuf-Yde, Charlotte; Hestbaek, Lise; Manniche, Claus

  2009-01-01

  for several prognostic factors. After one year the adjusted odds ratio for "no improvement" in patients making a claim was calculated to 4.2 for low-back patients and 17.4 for neck patients. The results indicate an association between financial claim and poor prognosis. Udgivelsesdato: 2009-May-4......Patients with back pain frequently file financial claims concerning causation and disability level. We examined if the financial claim could independently influence the prognosis or if such a tendency was instead caused by a more severe degree of disease. The associations were therefore adjusted...

 11. Comparison of Existing Clinical Scoring Systems in Predicting Severity and Prognoses of Hyperlipidemic Acute Pancreatitis in Chinese Patients

  OpenAIRE

  Qiu, Lei; Sun, Rui Qing; Jia, Rong Rong; Ma, Xiu Ying; Cheng, Li; Tang, Mao Chun; Zhao, Yan

  2015-01-01

  Abstract It is important to identify the severity of acute pancreatitis (AP) in the early course of the disease. Clinical scoring systems may be helpful to predict the prognosis of patients with early AP; however, few analysts have forecast the accuracy of scoring systems for the prognosis in hyperlipidemic acute pancreatitis (HLAP). The purpose of this study was to summarize the clinical characteristics of HLAP and compare the accuracy of conventional scoring systems in predicting the progno...

 12. Prognose der regionalen Verteilung der Beschäftigung in Ostdeutschland (Forecasting the regional distribution of employment in East Germany)

  OpenAIRE

  Seitz, Helmut

  1996-01-01

  "The report is part of the REGARIS (Regional Labour Market Information System) project and presents forecasts of the regional distribution of employment by sector in East Germany for the period up to 1997. Empirical studies on regional labour markets in East Germany are handicapped by the short history of the East German market economy as well as the frequent redefinitions of administrative regions. These problems enforce the usage of very simple estimation and forecasting procedures. In fore...

 13. A multicentre case control study on complicated coeliac disease: two different patterns of natural history, two different prognoses.

  OpenAIRE

  Biagi, F; Marchese. A; F. Ferretti; Ciccocioppo, R; Schiepatti, A; Volta, U; Caio, G; Ciacci, C.; Zingone, F.; D'Odorico, A; Carroccio, A; Ambrosiano, G; P. Mansueto; Gasbarrini, A; Piscaglia, AC

  2014-01-01

  Background Coeliac disease is a common enteropathy characterized by an increased mortality mainly due to its complications. The natural history of complicated coeliac disease is characterised by two different types of course: patients with a new diagnosis of coeliac disease that do not improve despite a strict gluten-free diet (type A cases) and previously diagnosed coeliac patients that initially improved on a gluten-free diet but then relapsed despite a strict diet (type B cases). Our aim w...

 14. Monocyte chemotactic protein-1 expression as a prognosic biomarker in patients with solid tumor: a meta analysis

  OpenAIRE

  Wang, Hong; Zhang, Qiongwen; Kong, Hongyu; Zeng, Yunhui; Hao, Meiqin; Yu, Ting; Peng, Jing; Xu, Zhao; Chen, Jingquan; Shi, Huashan

  2014-01-01

  Purpose: A great deal of studies have been performed on the prognostic value of monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) in solid tumors in recent years. However, no consistent outcomes are reported. Therefore, the prognostic value of MCP-1 still remains controversial in patients with solid tumors. Here we aimed to evaluate the prognostic value of MCP-1 expression for patients with solid tumors. Methods: Comprehensive literature was selected from PUBMED and EMBASE and clinical studies which rep...

 15. Analyse af forhøjet NO2 niveau i København og prognose for 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berkowicz, R.; Palmgren, F.; Jensen, S. S.;

  Niveauet af NO2 på H.C. Andersens Boulevard i København overskrider EU's grænseværdi. Medlemslandene er under sådanne omstændigheder forpligtet til at træffe foranstaltninger for at sikre, at der udarbejdes et program, som sikrer, at grænseværdien overholdes inden for den fastsatte tidsfrist. En...... analyse af måledata samt modelberegninger med emissioner, som forventes for året 2010 viser, at reduktionen i trafikkens emissioner vil ikke være tilstrækkelig til at bringe NO2-niveauet på H.C. Andersens Boulevard under EU's grænseværdi på 40 µg/m3...

 16. The influence of climate changes on carbon cycle in the russian forests. Data inventory and long-scale model prognoses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kokorin, A.O.; Nazarov, I.M.; Lelakin, A.L. [Inst. Global Climate and Ecology, Moscow (Russian Federation)

  1995-12-31

  The growing up climate changes arise the question about reaction of forests. Forests cover 770 Mha in Russia and are giant carbon reservoir. Climate changes cause disbalance in carbon budget that give additional CO{sub 2} exchange between forests and the atmosphere. The aim of the work is estimation of these fluxes. This problem is directly connected with an GHG inventory, vulnerability and mitigation assessment, which are necessary for future Russian Reports to UN FCCC. The work includes the following steps: (1) Collection of literature data as well as processing of the experimental data on influence of climate changes on forests, (2) Calculation of carbon budget as base for calculations of CO{sub 2} fluxes, (3) Developing of new version of CCBF (Carbon and Climate in Boreal Forests) model, (4) Model estimations of current and future CO{sub 2} fluxes caused by climate changes, forest cuttings, fires and reforestation

 17. The long way to a series product - Euphoric prognoses on the market launch of fuel cells damped

  International Nuclear Information System (INIS)

  This article discusses the delays being encountered in the introduction of fuel cells into various application areas and the work that is still to be done before this technology breaks through into the market. The situation in the space-heating / decentralised power generation segment is examined, where a large amount of work still has to be done before such fuel cell units attain the status of everyday domestic appliances. The situation in the combined heat and power (CHP) segment in Germany is discussed, where local utilities are working together with fuel cell manufacturers within the framework of field trails of domestic fuel cell appliances. The setting-up of 'virtual power stations' - a network of remote-controlled distributed fuel-cell CHP units - is discussed and the chances for the success of applications for miniaturised fuel cells in consumer goods such as cameras and mobile telephones is examined. The situation in the automobile industry, where the introduction of fuel cell applications in vehicles is also suffering delays, is looked at. Also, the production of hydrogen for use in the fuel cells is examined

 18. Forecasting load curve lines for different types of application. Ein Verfahren zur Prognose von Lastganglinien fuer unterschiedliche Einsatzbereiche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albers, K. (Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG, Dortmund (Germany). Abt. Netzautomation); Stelzner, P. (Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG, Dortmund (Germany). Abt. Netzautomation)

  1993-03-08

  An energy supply company has to take many future-oriented decisions in attempting to fulfill the task given to it by law, e.g. to provide the best possible services. Good forecasting techniques are the basis for many of these decisions on future performance in the interest of the customers. The method of load curve forecasting for different applications which is introduced here was designed in such a way as to yield good results, provide transparency of procedures and be widely applicable. For the last four years this method has been used successfully for optimising the use of power stations. (orig.)

 19. Cranial CT in high-risk and premature children: Its diagnostic value for prognoses of early infantile development

  International Nuclear Information System (INIS)

  CT examinations were carried out in 75 high-risk and premature children: 40% of these were re-examined at a later stage in infancy. All children were also examined under the aspect of developmental neurology. The small number of cases made it impossible to make a reliable prognosis of the later development of perinatal high-risk patients, especially as the follow-up examinations were discontinued after infancy. Still, the findings have been validated by experience in the meantime. (orig.)

 20. Suitable reference genes for real-time PCR in human HBV-related hepatocellular carcinoma with different clinical prognoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Housekeeping genes are routinely used as endogenous references to account for experimental differences in gene expression assays. However, recent reports show that they could be de-regulated in different diseases, model animals, or even under varied experimental conditions, which may lead to unreliable results and consequently misinterpretations. This study focused on the selection of suitable reference genes for quantitative PCR in human hepatitis B virus (HBV)-related hepatocellular carcinoma (HCC) with different clinical outcomes. We evaluated 6 commonly used housekeeping genes' expression levels in 108 HBV-related HCCs' matched tumor and non-tomor tissue samples with different clinical outcomes and 26 normal liver specimens by real-time PCR. The expression stability of the 6 genes was compared using the software programs geNorm and NormFinder. To show the impact of reference genes on data analysis, we took PGK1 as a target gene normalized by each reference gene, and performed one-way ANOVA and the equivalence test. With the geNorm and NormFinder software programs, analysis of TBP and HPRT1 showed the best stability in all tissue samples, while 18s and ACTB were less stable. When 18s or ACTB was used for normalization, no significant difference of PGK1 expression (p > 0.05) was found among HCC tissues with and without metastasis, and normal liver specimens; however, dramatically differences (p < 0.001) were observed when either TBP or the combination of TBP and HPRT1 were selected as reference genes. TBP and HPRT1 are the most reliable reference genes for q-PCR normalization in HBV-related HCC specimens. However, the well-used ACTB and 18S are not suitable, which actually lead to the misinterpretation of the results in gene expression analysis

 1. Entwicklung von Verfahren zur Prognose des Ertrags großflächiger Energieversorgungssysteme auf der Basis von Satelliteninformationen

  OpenAIRE

  Reise, Christian

  2004-01-01

  Werden Photovoltaik- und Windkraftwerke in großem Maße zur Stromerzeugung in bestehenden Energieversorgungsnetzen eingesetzt, müssen die Auswirkungen der Fluktuationen der Energieeinspeisung in diese Netze untersucht werden. Die Arbeit konzentriert sich zunächst auf die photovoltaische Stromerzeugung und stellt statistische Untersuchungen zur Gleichzeitigkeit und zur Variabilität der solaren Einstrahlung an. Als wesentliche Quelle für Einstrahlungsdaten dienen in dieser Arbeit Bilddaten des e...

 2. ELBE - Validation and improvement of load prognoses (project phase 1); ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronig, P.; Waelchli, U.; Zuercher, S. [BKW FMB Energie AG, Bern (Switzerland); Hoeckel, M. [Berner Fachhochschule, Biel (Switzerland)

  2009-10-15

  In the project 'Prognosekompetenz' we have identified and quantified by means of a comprehensive analysis of grid and climate data the factors which have a significant impact on the grid load. The study focused in the beginning on the regional data from a big electricity utility. In a second step, additional local data were also considered to better identify climatic and economic characteristics. We found a strong correlation between load, on the one hand, and outdoor temperature and economic activity, on the other hand. The influence of further factors is very limited. On this basis we developed two Matlab-based, easy-to-use tools for the prediction of the daily grid load profile in quarter-of-hour steps. One tool uses the method of the transfer function, where specific correlation factors account for the influential factors. The second tool based on the method of the artificial neuronal network, which had been tuned with data from several years to make sure that a high accuracy is obtained. We could show by self developed testing procedures that for both tools the precision in forecasting the daily load profile is very high. (authors)

 3. Danske anbefalinger for behandling af ankyloserende spondylitis og spondylartritis udarbejdet i et internationalt projektsamarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Susanne Juhl; Madsen, Ole Rintek; Erlendsson, Jon; Schiøttz-Christensen, Berit; Sørensen, Inge Juul; Andersen, Lis Smedegaard; Ostergaard, Mikkel

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The multinational initiative "3e Initiative in Rheumatology - Multi-national Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis 2006-7" served the primary purpose of providing specific recommendations for the management of ankylosing spondylitis and spondyloarthritis...

 4. Disease-modifying anti-rheumatic drugs til behandling af ankyloserende spondylitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ole Rintek; Egsmose, Charlotte

  2009-01-01

  Ankylosing spondylitis (AS) is an inflammatory disorder affecting the axial skeleton, peripheral joints, entheses and extra-articular sites. Patients with early disease, a higher level of erythrocyte sedimentation rate and/or peripheral arthritis might benefit from sulfasalazine. Otherwise, there...

 5. Epstein-Barr-virus-associeret lymfom hos en patient med colitis ulcerosa i behandling med azathioprin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Kristian; Kiszka-Kanowitz, Marianne; Albrectsen, Jens Mørch; Andersen, Ove

  2008-01-01

  A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV-associat......A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV...

 6. Et reformert helsevesen – rett behandling – på rett sted – til rett tid?

  OpenAIRE

  Nærheim, Ådne

  2015-01-01

  Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble innført 1. Januar 2012. Denne førte med seg flere forandringer, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det kreves en ny kompetanse ute i kommunene da pasientene som er utskrivningsklare fra sykehus er i dårligere fatning nå enn tidligere. Hensikten med oppgaven var å se hvordan en kan opprettholde faglig forsvarlig sykepleie til syke og skrøpelige eldre for å unngå reinnleggelser. Metode: Oppgaven er utført som et litteraturstudie. For ...

 7. Stomi prolaps (tarm) og kirurgisk behandling av stomi prolaps hos barn

  OpenAIRE

  Johnson, Prince

  2015-01-01

  Abstract Background: An intestinal stoma is a surgical opening of the intestine, mostly sutured to the anterior abdominal wall. It is a common lifesaving operative procedure done on children. Stoma prolapse is one of the common complications of stoma. A significant number of stoma prolapse patients require surgical correction. Aim: This thesis is in two parts. The first part is a literature review of intestinal stoma prolapse and its surgical treatments. The second part is an evaluation of th...

 8. Thalassemi i Norge : Klinisk bilde, behandling og heterogenitet belyst ved en familiestudie

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Background: The thalassaemias are a group of inherited haemoglobin disorders frequently found in tropical and subtropical areas, evolutionary selected for due to carriers’ resistance to malaria. It is regarded as an autosomal recessive disorder. In Norway it is still a seldom disease although the incidence is increasing as a result of immigration from endemic countries. Many Norwegian doctors lack the experience and knowledge required to screen, diagnose and treat these patients. Although it ...

 9. Nyere behandling av Tourettes syndrom : rollen til aripiprazol og dyp hjernestimulering : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  2010-01-01

  ABSTRACT Several treatment options are available for Tourette’s syndrome. The main purpose of any treatment is to optimise the quality of life of a patient, but there has to be a balance between achieving that, and the many side effects that occur with the various current treatment options. There are certain patients that suffer from therapyresistant, intractable Tourette’s syndrome, often complicated by several comorbid conditions like OCD and ADHD, and there are those who suffer from mul...

 10. Behandling med dopaminagonister og udvikling af hjerteklapsygdom hos patienter med hyperprolaktinæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Maria Charlotte; Mægbæk, Merete Lund; Laurberg, Peter;

  2014-01-01

  Treatment with dopamin agonists, particularly cabergoline, is the primary and preferred therapy for prolactinomas and symptomatic hyperprolactinaemia due to its effectiveness and tolerability. However, an association has been demonstrated between fibrotic heart valve disease and high-dose dopamin...

 11. Behandling og rehabilitering på apopleksiafsnit øger 5-års-overlevelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, H S; Kammersgaard, L P; Nakayama, H; Raaschou, H O; Larsen, K J; Hübbe, P; Olsen, T S

  2000-01-01

  mortality within five years from stroke onset. The relative risk of dying within the first five years from stroke was reduced by 40%, p <0.01. Treatment and rehabilitation of unselected stroke patients in a stroke unit reduces initial mortality, discharge rate to nursing home, reduces cost of treatment, and...

 12. Mindfulness i behandling av deprimerte og suicidale pasienter : Kan mindfulness påvirke ruminering?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakgrunn: Sammenhengen mellom ruminering og suicidalitet er godt dokumentert, ruminering beskrives som en kognitiv prosess, en del av den suicidale prosess, og er spesielt sentral hos de hvor tilbakevendende depresjon er en fremtredende risikofaktor for suicidalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om det i forskningslitteraturen er støtte for hypotesen om at mindfulness kan redusere ruminering, og gjennom en slik reduksjon være et alternativ som ledd i behandlingen av suicidale pas...

 13. Tidlig identifikation og behandling af kredsløbssvigt ved svær sepsis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haase, Nicolai; White, Jonathan; Perner, Anders

  2010-01-01

  Severe sepsis is a leading cause of death characterised by infection-induced endothelial and cardiac dysfunction leading to hypovolaemia, maldistribution of flow, tissue ischaemia and organ failure. A clinical approach with focus on cardiovascular diagnostics and rational goal-directed therapy is...

 14. Carotisstenose--Er arteriografi nødvendig ved udredning og behandling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillesen, H H; Henriksen, B M; Schroeder, T V

  1996-01-01

  The present study was undertaken in order to evaluate whether arteriography changed the planned treatment (carotid endarterectomy) of patients with symptomatic carotid artery disease, who had been investigated primarily by ultrasound Duplex scanning. The material was comprised of 50 consecutive...

 15. Diabetisk ketoacidose hos en hiv-positiv patient i antiretroviral behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Malene Rahbek; Hansen, Birgitte Rønde; Røder, Michael E

  2006-01-01

  inhibitors (PI), in particular, has been associated with insulin resistance and hyperglycaemia, but only infrequently with diabetic ketoacidosis. We report a case of diabetic ketoacidosis in an HIV-infected woman after 1(1/2) years of a PI-containing regimen, demonstrating reduced beta cell function and...

 16. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Eriksen, Jens Ravn; Gögenür, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect and...

 17. Angioneurotisk ødem i forbindelse med behandling med angiotensinkonverterende enzym-haemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, E C; Johansen, J B; Døssing, H

  1996-01-01

  Angioneurotic oedema secondary to angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors is a rare condition, but it is a side effect which is likely to be seen more frequently because of the increased use of these drugs in the treatment of heart failure and hypertension. We report two cases which...... illustrate problems in the diagnosis and management of this life-threatening condition, and also demonstrate that angioedema re-occurs if the ACE inhibitor is not discontinued. If angioedema is suspected, therapy with any angiotensin converting-enzyme inhibitor should be discontinued promptly, respiratory...

 18. Tumornekrosefaktor alpha-haemning som led i behandling af uveitis hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Hans Callø; Nielsen, Susan M; Nissen, Kamilla Rothe;

  2007-01-01

  To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis.......To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis....

 19. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  or cure, and the specific type of CAM used. The experiences of the patients were connected with these factors. The results of this study are that infrequent clients are not positioned towards CAM specificly for diabetes. The established clients using CAM were posited towards CAM supplying...... established clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes....... Conclusion: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic....

 20. Beteende eller sinnessjukdom? : Psykiatri och behandling vid Mariebergs sjukhus mellan 1930-1950

  OpenAIRE

  Ahlström, Niklas

  2015-01-01

  This paper is interested in Swedish psychiatry during the period between 1930-1950,localized to Mariebergs hospital in Sweden. The purpose of this paper has been to testSjöstroms evidence of the pattern that he used to create three analytical concepts, roughlytranslated to; morally educative discipline-treatment, the production process and the idealinstitution citizen. Sjöström motivates that his concepts gives insight into one aspect of thepsychiatric expansion between 1860-1960 as well as c...

 1. Hjertestop forårsaget af massiv lungeemboli under behandling med tranexamsyre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gybel, Mikkel; Kristensen, Kjeld; Roseva-Nielsen, Natasha

  2013-01-01

  Pulmonary embolism (PE) as the direct cause of cardiac arrest is well known but probably under-diagnosed. Treatment of menorrhagia with antifibrinolytics is a well documented treatment modality and it is considered safe although thromboembolic complications have been reported. We describe a case of...

 2. «Kognitiv atferdsterapi ved psykoser og behandling i allmenpsykiatrisk døgnpost»

  OpenAIRE

  Fuglset, Marit Skreosen; Cvetkovic, Zeljka

  2015-01-01

  In 2013, Directorate of Health published guidelines for assessment, treatment and monitoring of patients with psychotic disorders, with recommendations that cognitive behavioral therapy should be offered to all patients with psychosis symptoms as well as to be used in all treatment phases. The purpose of our study is to gain knowledge about how cognitive behavioral therapy can be used in public psychiatric inpatient wards. The issue of our study is: How to use the principles and potential ...

 3. Idrætstraumatologi og artroskopi--fra videnskab til klinisk behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsgaard, Michael Rindom

  2012-01-01

  Since the first knee arthroscopy in 1912, it is routine to scope all joints and many extra-articular structures. The effect of arthroscopic procedures in overuse conditions is sparsely documented and should be investigated in randomized studies, but score systems to evaluate clinical effects are ...

 4. Triage medfører hurtigere behandling af de mest syge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver, Claus; Lauritzen, Marlene Mauson Pankoke; Forberg, Jakob Lundager; Gaardboe-Poulsen, Ove Bertin; Backer Mogensen, Christian; Hansen, Connie Lærkholm; Berlac, Peter Anthony

  2011-01-01

  Systematic process triage is a relatively unknown concept in Denmark. Currently there are no national recommendations regarding triage models for use in the emergency department (ED). Four medium-sized EDs from different regions across the country cooperated in a joint venture to develop a new tr...

 5. Serumelektrolytter og medikamentel behandling hos patienter indlagt på en geriatrisk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, I J; Matzen, L E

  1993-01-01

  The distributions of sodium and potassium in the serum on admission, and the types of medicine used were studied retrospectively in hospitalized geriatric patients (n = 1418). Sodium concentrations below 130 mmol/l were found in 7.4% and potassium concentrations below 3.0 mmol/l in 5.0% of patien......+amiloride was frequently withdrawn. 38% were given benzodiazepines on discharge. In 40.4% of these, treatment had been started during the hospital stay, most often on account of insomnia. Udgivelsesdato: 1993-Nov-29...

 6. Toksoplasmose-chorioretinitis: klinisk forløb og behandling af syv patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lebech, A M; Lebech, M; Børme, K K;

  1996-01-01

  Toxoplasmosis is a major and preventable cause of severe visual loss and blindness in young people. Ocular toxoplasmosis is the leading cause of posterior uveitis and in most cases it represents a late manifestation of a congenital infection. The clinical picture and anti-Toxoplasma therapy...... of seven patients referred to the Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital is described. All patients had clinical ocular toxoplasmosis at initial examination with unilateral focal necrotizing retinitis associated with typical old, pigmented scars. All patients had anti-toxoplasmosis Ig......G antibodies. After anti-Toxoplasma therapy with sulfadiazine, pyrimethamine and corticosteroid the ocular lesions were healed to atrophic scars and the inflammatory activity disappeared. We conclude that when the clinical picture is compatible with toxoplasmosis, antibodies to Toxoplasma gondii...

 7. Udvikling og behandling af delirium hos kritisk syge børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther-Olesen, Marie; Afshari, Arash

  2012-01-01

  Delirium is a common and often under-recognised neuropsychiatric disorder in paediatric critical care, secondary to a general medical condition. Paediatric delirium (PD) is associated with high morbidity and mortality and prolonged stay at the intensive care unit. This review introduces the reade...

 8. Musikbiografi og musikreminiscens som led i musikterapeutisk behandling af personer med frontotemporal demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  At reflektere over sine følelser og sin egen situation, være kreativ og fantasifuld, og kunne planlægge og udføre målrettede handlinger hænger sammen med funktioner der involverer den forreste del af hjernen. Disse evner eller funktioner kan skades ved frontotemporale demensformer. Fra Rigshospit...

 9. Radium-223 behandling af knoglemetastaser ved kastrationsrefraktær prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Jann; Højgaard, Liselotte

  2014-01-01

  The alpha emitter Radium-223 ((22)3Ra-Cl2) is a bone-seeking radionuclide studied as a new treatment for patients with bone metastases from hormone refractory prostate cancer. More than 1,000 patients have been included in clinical phase I-III tests showing significant reduction in alkaline...... phosphatase- and PSA level and prolonged survival. Adverse events are usually mild to moderate and comprise gastrointestinal and myelotoxic symp-toms. Intravenously administered (22)3Ra-Cl2 (half-life 11.4 days) will likely be given every four weeks for six treatments to out-patients....

 10. Uppfattning om information avseende kost och fysisk aktivitet vid adjuvant behandling mot bröstcancer

  OpenAIRE

  Wedin, Eleonora; Andréasson, Maria

  2011-01-01

  Aim: To describe perceptions about written and verbal information regarding diet and physical activity in women with breast cancer and to study possible differences between ages and perception. Method: A cross-sectional study was conducted and consisted of 57 women with breast cancer stages I-III who started adjuvant chemotherapy within a year (2007-2008). A questionnaire, regarding their perceptions about the written and verbal information they had received about diet and physical activity, ...

 11. Kvaliteten af diagnostik og behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i almen praksis--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Peter; Rasmussen, Finn Vejlø; Borgeskov, Hanne; Dollerup, Jens; Jensen, Michael Skov; Roslind, Klaus; Nielsen, Lill Moll

  2008-01-01

  included in the first audit and 2394 in the second audit. We observed a significantly increased utilisation of spirometry from the first (52.7%) to the second audit (71.4%) (p <0,001) and improvement in other parameters describing the quality of management. We conclude that participation in an educational...

 12. Kost og Idræt til behandling af børn med ADHD

  OpenAIRE

  Thorsdal-Hjeds, Michala Lykke; Lund, Kira; Elling, Fenja Sidse Rudkjøbing; Nielsen, Sif Hummelgaard

  2014-01-01

  Ritalin is the most common medication used for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and figures show a radical increase in the production of this particular drug within the last decade, leading to the conclusion that more people - especially children showing erratic behavior - are being diagnosed with ADHD and treated for it medically. In opposition to this development of medicating an increasing number of children, this report focuses upon diet and exercise as alternative metho...

 13. Laparoskopisk versus åben højresidig hemikolektomi til behandling af koloncancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, H C; Olsen, J.A.; Burgdorf, S.K.; Achiam, M.P.

  2010-01-01

  INTRODUCTION: In Denmark, we are still debating whether a laparoscopic approach is beneficial for patients scheduled for right-sided hemicolectomy. The aim of this study was to compare the outcome of laparoscopic versus open resection for right-sided colon cancer. MATERIAL AND METHODS: Using the...... Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) database, we identified two groups each with 42 patients who underwent either laparoscopic right hemicolectomy (LRH) or open right hemicolectomy (ORH). The two groups were compared with respect to demographic data, length of hospital stay, number of glands harvested...... ORH with regards to morbidity, mortality and blood loss. Furthermore, LRH is associated with a shorter hospital stay and a higher radical lymph node harvest than ORH. The results and the thesis that LRH will result in fewer hernias and better cosmetic outcomes makes LRH a promising surgical procedure...

 14. Svær laryngomalaci hos børn kan behandles med laserkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Lars Christian; Godballe, Christian

  2012-01-01

  Laryngomalacia is the most common cause for congenital stridor. The stridor is caused by collapse of supraglottic structures during inspiration. Two severe cases treated with laser-assisted supraglottoplasty are presented. Our cases as well as the literature describe good effect of the treatment...

 15. Betydningen af kroppens stilling for det diuretiske respons ved behandling af dekompenseret cirrose og morbus cordis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilken-Jensen, C; Ring-Larsen, H; Henriksen, Jens Henrik Sahl;

  1989-01-01

  sodium 96 v 45 mmol (mEq)/6 h (p less than 0.01), and the excreted potassium in six hours was similar in both postures. The glomerular filtration rate was 100 and 66 ml/min (p less than 0.01) and the heart rate 76 and 83 beats/min (p less than 0.05) in the supine and upright positions, respectively...... mechanisms which may reduce the excretion of water and salt. Udgivelsesdato: 1989-Jan-2...

 16. Glucagon-like peptide 1-baseret behandling af type 2-diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knop, Filip Krag; Vilsbøll, Tina

  2007-01-01

  GLP-1 is secreted from the small intestine in response to ingestion of nutrients. It has a powerful insulinotropic effect and stimulates beta-cell growth and is therefore being developed for treatment of type 2 diabetes. The GLP-1 analogue, exenatide, is on the market in the USA as an add......-on therapy. Another strategy to increase circulating GLP-1 is to inhibit the enzyme DPP-IV which degrades endogenous GLP-1. GLP-1-based therapy results in HbA1c reductions of approximately 1 percent point, and the lack of serious side effects and the low risk of hypoglycaemic episodes are unique traits....

 17. Medialt tibialt stress-syndrom. Riskfaktorer och konservativ behandling. - En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Österman, Emilia

  2011-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka riskfaktorerna är för medialt tibialt stress-syndrom (MTSS) och vilka konservativa behandlingsmetoder som rekommenderas. MTSS är ett smärttillstånd på posteromediala sidan (bakre inre sidan) av tibia (skenbenet) förorsakat av överansträngning. Bland idrottare är underbenssmärta ett ständigt förkommande problem. Inom friidrottsföreningen IF Raseborg (examensarbetets uppdragsgivare) har idrottare årligen drabbats av smärta på posteromediala sida...

 18. Behandling og diagnostik af tuberkulose: fremad med små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ase Bengård; Lillebæk, Troels; Bang, Didi;

  2011-01-01

  Development of new drugs for the treatment of drug sensitive and drug resistent tuberculosis is badly needed. Substantial progress has been made in the field and presently six new drug components are in clinical phase I and II trials. Drugs approved for other indications e.g. newer fluoroquinolones...

 19. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 20. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I;

  1994-01-01

  , systolic blood pressure and rate-pressure product were similar in the two groups. At maximum workload the streptokinase treated patients had a significantly higher median maximal heart rate than controls (136 vs. 126 min-1; p <0.01) but only a trend towards higher systolic blood pressure was seen (175 vs....... 163 mmHg; p = 0.09). Rate-pressure product at maximal exercise was 23.620 vs. 20.100 mmHg x min-1; p <0.01). A significantly smaller number of patients in the streptokinase group had exercise capacity below 50 W (0% vs. 15.9%; p <0.01). In conclusion: patients treated with intravenous streptokinase...... for acute myocardial infarction reach both higher heart rates and rate-pressure products at maximum workload than their controls thus indicating that the beneficial effects of thrombolysis after acute myocardial infarction are reflected in an improved heart rate response during exercise....

 1. Organisation af behandling og opfølgning af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drivsholm, Thomas Bo; Snorgaard, Ole

  2012-01-01

  The organization of treatment and control of type 2 diabetic patients in Denmark has undergone a major development within the last decade. From being based on local hospital guidelines, treatment and control have moved towards a more organized collaboration between primary and secondary care based...... on common national guidelines. Quality indicators from primary and secondary care are collected routinely, and gradually an increasingly precise depiction is documented in the National Indicator Project....

 2. Animal Assisted Therapy : ett team i behandling och terapi av barn och unga

  OpenAIRE

  Lantz, Linda; Steénmark, Annika

  2006-01-01

  The main purpose of this examination paper has been to do a review of recent scientific and evaluated studies performed on children 0-15 years of age, treated with an animal as an assistant to the therapist/professional. The key term is Animal Assisted Therapy (AAT). Our focus has been to describe in what fields these kinds of studies have been performed, what the results are and how effective they have been. As a supplement to our study we have performed 8 short telephone interviews with pro...

 3. Korrekt behandling af akut akillesseneruptur - det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Kristoffer Weisskirchner; Ganestam, Ann; Madsen, Bjørn Lindegård;

  2015-01-01

  Treatment of acute Achilles tendon rupture in Denmark has changed from being predominantly operative to being non-operative treatment over the past five years. However, no clear evidence is found in the literature in favour of one treatment modality over another. Non-operative treatment leads to ...

 4. Nonoperativ behandling af alvorlige stumpe pancreaslæsioner hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penninga, Luit; Hillingsø, Jens

  2011-01-01

  Diagnosis and treatment of pancreatic trauma in children is challenging. Grade I and II lesions of the pancreas (Organ Injury Scale of the American Association of Trauma) are generally treated non-operatively. However, the optimal treatment of pancreatic lesions with involvement of the pancreatic...... duct (grade III-V) has still to be determined. In this report, we describe a child with a grade III traumatic lesion of the pancreas, who was successfully treated conservatively. Furthermore, we discuss diagnostic and treatment strategies of paediatric pancreatic injuries....

 5. Overlevelse efter lynnedslag og behandling af tilstødende komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Malene Lægdsgaard; Uslu, Bülent; Lind, Morten Nikolaj;

  2011-01-01

  Lightning strike is an unpredictable weather phenomenon which can cause a variety of injuries to the human body. We present a case report with a 24-year-old male football player, who survived prolonged cardiac arrest after a lighting strike and then presented with multiple organ dysfunction due to...

 6. Præhospital behandling. Ambulance-projektet Odense. En prospektiv undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, C F; Jørgensen, H R; Nielsen, J R;

  1990-01-01

  by the Danish National Board of Health was also tested. Experience from abroad and recent Danish trial arrangements demonstrate the positive effect of extended professional prehospital treatment. The authors consider, therefore, that an ambulance law is required as this would ensure better and more...

 7. Kan kunstige søtede produkter bidra til forebygging og behandling av overvekt?

  OpenAIRE

  2011-01-01

  THE ROLE OF ARTIFICIAL SWEETENERS IN PREVENTING OVERWEIGHT Overweight, obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease are demanding public health issues. Nutrition and physical activity are important contributors in preventing overweight. This article addresses artificial sweeteners, especially non-nutritive beverages, their role in our diet and significance in preventing the epidemic of overweight and obesity. The article is based on non-systematically searches on PubMed, Cochra...

 8. Regnskapsmessig behandling av mer- og mindreuttak i petroleumsbransjen : er praksis forenlig med IFRS og NGAAP?

  OpenAIRE

  Endresen, Helge; Kaarigstad, Ole Marius

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler regnskapsmessige problemstillinger knyttet til mer- og mindreuttak av petroleum. Disse uttaksdifferansene oppstår både som følger av måten oppstrømsvirksomheten i mange tilfeller er organisert, og som følger av praktiske sider ved produksjonen av petroleum. Problemstillingene aktualiseres blant annet i og med publiseringen av ny inntektsstandard innenfor IFRS – IFRS 15. Dessuten er sitasjonen per i dag slik at den gjeldende inntektsstandarden, IAS 18, e...

 9. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michaelsen, Kim Fleischer; Mølgaard, Christian; Richelsen, Bjørn;

  2006-01-01

  In the last 10 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity in children beginning at 3-4 years of age. The only realistic solution to the problem is prevention. Although there is limited evidence for the effectiveness of preventive programmes, there is a consensus that mul...... shown reasonable long-term results. There is a need to establish such community-based treatments with emphasis on psychological aspects.......In the last 10 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity in children beginning at 3-4 years of age. The only realistic solution to the problem is prevention. Although there is limited evidence for the effectiveness of preventive programmes, there is a consensus that...

 10. Logopeder och barn i interaktion : Samtalsanalys vid behandling av språkstörning

  OpenAIRE

  Hammarström, Karin; Lindkvist, Stina

  2009-01-01

  Speech intervention for children with language impairment aims to both strengthen specific language skills and to reinforce the ability to participate in interactional contexts. Children with language impairment often have problems in interaction; therefore the contributions of the conversational partner are of great importance. Thus, the demands are high on the speech and language pathologist (SLP) for sense and cohesion in intervention. The aim of the present study was to examine how SLPs a...

 11. Forekomst, kausalitet og behandling af polyneuropati associeret til monoklonal gammopati af ukendt signifikans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moth Henriksen, Marie; Kolmos, Eva Brøsted; Abildgaard, Niels;

  2012-01-01

  The prevalence of polyneuropathy in patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) has been reported to be 10-50%. The majority of patients have a chronic, slowly progressive, distal, symmetric and predominantly sensory polyneuropathy. A caused relationship between...... polyneuropathy and immunoglobulin (Ig)M MGUS is better established than the relationship between polyneuropathy and IgG/IgA MGUS because of the observed binding of IgM to myelin sheaths and widening of myelin lamellae. In randomized controlled trials plasma exchange, immunosuppressive, rituximab and intravenous...

 12. Terapeuters forståelse og behandling av pasienter med psykose: en kvalitativ studie.

  OpenAIRE

  Due-Tønnessen, Maria; Erdal-Aase, Ragna

  2007-01-01

  This is a qualitative study based on interviews with 12 psychotherapists, that each have significant experience of individual psychotherapy with patients with psychosis. The aim of the study is to examine how psychosis is understood and how patients with psychosis are currently treated by therapists in Norway. The interviews were analysed using hermeneutic-fenomenological methods with elements from Consensual Qualitative Research. The results show a broad range both in the therapists’ underst...

 13. Fæcestransplantation som behandling af Clostridium difficile-infektion, colitis ulcerosa og metabolisk syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Jeppe West; Hansen, Axel Kornerup

  2014-01-01

  Faecal transplantation as a treatment for Clostridium difficile infection, ulcerative colitis and the metabolic syndrome Faecal transplantation as a therapeutic tool is increasingly reported in the scientific literature. Faecal transplantation is currently becoming a treatment for nosocomial......, refractory infections with C. difficile. Furthermore, faecal transplantation has been suggested as a treatment for ulcerative colitis as well as for the metabolic syndrome. In the accumulated literature faecal transplantations appear to be safe, effective and superior to current treatments. Faecal...... transplantation remains a sparsely investigated treatment, however, especially for other diagnoses than C. difficile infection....

 14. Ventetid og omkostninger ved diagnostik og behandling af stabil angina pectoris

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Rikke; Sanchez, Ricardo

  Introduction: The objective of this pilot study was to examine possible consequences of a logistically non-optimal regimen, for the diagnosis and treatment of stable angina pectoris, on waiting time and costs to inform whether a larger study is warranted. Material and methods: Retrospective cohor...... stable angina pectoris, which ceteris paribus would be associated with cost savings in the health care sector. However, these potentials should be examined in a larger- scale study....

 15. Nye muligheder på vej til behandling af aldersrelateret maculadegeneration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rafique, Irfan; Munch, Inger Christine

  2013-01-01

  Currently, age-related macular degeneration (AMD) is untreatable, except for its neovascular complications. We review the primary pathogenesis of AMD and the pipeline of experimental interventions currently under way in clinical trials. They focus on four mechanisms: suppression of inflammation...

 16. Hvordan kan mindfulness-basert behandling hjelpe for pasienter med tinnitus?

  OpenAIRE

  Valle, Linda

  2014-01-01

  Tinnitus is a common and severe disorder presenting big health issues for the many people affected. The fact that not all people are affected by their tinnitus, have been a puzzle for scientists. This has led to an expanded psychological view of tinnitus over time. Tinnitus as a functional disorder, is first of all a medical disorder, and treatment has been oriented from an audiological perspective. Studies and neurophysiology has shown tinnitus to be a transdiagnostic disorder, which mean th...

 17. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Vurdering af en selektiv screeningsprocedure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, C.; Konradsen, L.A.; Ellitsgaard, N.;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: With the intention of reducing the treatment frequency of Developmental Dysplasia of the Hip (DDH), two hospitals in Copenhagen implemented a screening and treatment procedure based on selective referral to ultrasonography of the hip (US). This paper describes and evaluates...... 0.03%. No relationship was seen between morphological parameters at the first US and the outcome of hips classified as minor dysplastic or not fully developed (NFD). A statistically significant relationship was seen between the degree of dysplasia and the time until US normalization of the hips (p......= 0.02). There was no relapse of dysplasia after treatment. The median duration of treatment was six, eight and nine weeks for mild, moderate and severe dysplasia respectively. CONCLUSION: The procedure resulted in a low rate of treatment and a small number of late diagnosed cases. Prediction...

 18. Antihypertensiv behandling forud for cerebrovaskulaere sygdomme er utilstraekkelig i henhold til rekommandationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Aneta Aleksandra; Christensen, Cramer; Brandslund, Ivan; Eriksen, Ebbe Wendel; Schmitz, Anita

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Hypertension, diabetes mellitus and age are risk factors for cerebrovascular events. The aim of this study was to investigate the presence of hypertension, diabetes and antihypertensive treatment preceding disease debut in patients admitted to hospital with cerebrovascular events in...... order to evaluate if recommendations are followed and treatment goals are achieved. MATERIALS AND METHODS: A total of 351 patients were admitted to hospital due to cerebrovascular events during a three-month period in Vejle County. The study included the 253 (72%) of 351 patients whose blood pressure......: intracerebral haemorrhage, cerebral infarction, stroke and transient cerebral ischaemia. RESULTS: The median patient age was 74 years with no gender difference. Diabetes was present in 13% of patients. A total of 74% of all patients had a pre-admission blood pressure that was too high, 59% were being treated...

 19. Endokrinologisk udredning, behandling og opfølgning af polycystisk ovariesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Dorte; Rungby, Jørgen; Eskildsen, Peter;

  2010-01-01

  PCOS or on how the syndrome should be treated. Women with PCOS have an increased risk of the metabolic syndrome upon diagnosis and increased long-term risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease and endometrial cancer. In the present overview, we give recommendations for relevant follow...

 20. Endokrinologisk udredning, behandling og opfølgning af polycystisk ovariesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Dorte; Rungby, Jørgen; Eskildsen, Peter;

  2010-01-01

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) has a prevalence of 5-10% and is defined as oligomenorrhoea, hyperandrogenaemia and/or polycystic ovaries and the exclusion of other aetiologies for the patient's symptoms. There is currently no agreement on the initial evaluation programme for women referred with...... PCOS or on how the syndrome should be treated. Women with PCOS have an increased risk of the metabolic syndrome upon diagnosis and increased long-term risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease and endometrial cancer. In the present overview, we give recommendations for relevant follow......-up examination of patients with PCOS based on a search of the available literature....

 1. Bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner hos injiserende stoffmisbrukere i sykehus. : Forekomst, mikrobiologi og behandling.

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Skin and soft tissue infections (SSTIs) cause significant morbidity among intravenous drug users (IVDUs). Information about special features of SSTIs in IVDUs is essential for treatment. We performed a retrospective cross-sectional study in a Norwegian university hospital. Using the ICD-10-classification, we selected admissions for abscess, cellulitis and erysipelas from two subsequent years and excluded non-IVDUs. From the patient charts we collected information about demographic data, a...

 2. Omkostningseffektiv ændring af behandling ved delhudstransplantat på crus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vennegaard Kalialis, Louise; von Sperling, Marie Louise; Hoyer, A.P.

  2012-01-01

  We present a clinical comparison of short stretch bandage versus a two-layer compression bandage and early mobilization after split skin grafting to lower leg defects. A total of 38 patients were included. The first group were immobilized for four days and given a short stretch support bandage. G...

 3. Fra mental retardering til målrettet behandling ved fragilt X-syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønch, Aia Elise; Timshel, Susanne; Carlsen Lunding, Jytte Merete;

  2014-01-01

  From intellectual disability to new treatment modalities of fragile X syndrome: Ugeskr Læger 2014;176:V06130350 In 1943 a large family with X-linked mental retardation was described by Martin & Bell. This family had what we know today as fragile X syndrome, the most common inherited form of...... intellectual disability. Current knowledge about the specific gene, the encoded protein and the pathophysiological mechanisms involved has made it possible to develop pharmacological treatment trials. Fragile X syndrome therefore is on its way as model disorder for targeted treatments in genetic medicine, and...... this article reviews clinical and therapeutic aspects of the syndrome....

 4. Retrograd intrarenal stenkirurgi--en minimalinvasiv metode til behandling af nyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Helene U; Osther, Palle J S

  2009-01-01

  Retrograde intrarenal stone surgery (RIRS) is a safe and effective minimally invasive method for the treatment of minor (< 1.5 cm) kidney stones. This modality is the preferred treatment for minor ESWL-resistant kidney stones where resistance is due e.g. to anatomical abnormalities or stones of...

 5. Rapid eye movement sleep behavior disorder--diagnostik, årsager og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zoetmulder, Marielle; Jennum, Poul Jørgen

  2009-01-01

  Rapid eye movement (REM) sleep behaviour disorder (RBD) is characterized by loss of REM sleep and related electromyographic atonia with marked muscular activity and dream enactment behaviour. RBD is seen in 0.5% of the population. It occurs in an idiopathic form and secondarily to medical...

 6. Medikamentel behandling af cancerrelateret traethed--en gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lise; Palshof, Torben

  2009-01-01

  The data and the conclusions of the Cochrane review of drug therapy for the management of cancer related fatigue (CRF) is analysed and summarized in this report. Overall, data is weakened substantially by a high degree of heterogeneity that stems primarily from the fact that fatigue is a subjective...

 7. Medikamentell behandling av gravide med bipolar lidelse : en vurdering av risiko for fødselsmalformasjoner

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Background: A significant number of women of childbearing age have bipolar disorder. Several of the drugs used in the treatment of bipolar disorder have been associated with an increased risk of congenital malformation. Objective: The purpose of this review is to examine the risk of major congenital malformations related to medications used in the treatment of pregnant women with bipolar disorder. Methods: A literature research, using MEDLINE/PubMed, EMBASE and Cochrane databases...

 8. Organtransplanterede patienter har behov for intensiv kontrol og behandling af hudcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togsverd-Bo, Katrine; Sørensen, Søren Schwartz; Hædersdal, Merete

  2013-01-01

  The risk of non-melanoma skin cancer (NMSC) and in particular squamous cell carcinoma is significantly increased in organ transplant recipients due to long-term treatment with immunosuppressives. Dermatologic management in the form of a multidisciplinary approach, including patient education, skin...

 9. Akut iliofemoral venøs trombose bør behandles med kateterbaseret trombolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Rikke; Just, Sven; Jørgensen, Maja; Bækgaard, Niels

  2012-01-01

  Treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis (DVT) with catheter-directed thrombolysis (CDT) has been performed in Denmark since 1999. The purpose of CDT is to dissolve thrombus and to restore the venous lumen as fast as possible and thereby save venous valve function and prevent...... postthrombotic syndrome. Danish studies have shown that treatment of acute iliofemoral DVT using CDT results in good patency, preserves venous valve function, reduces the frequency of PTS, and is associated with a higher quality of life....

 10. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among...

 11. Behandling vid icke-suicidalt självskadebeteende kräver tydlig struktur

  OpenAIRE

  Lundh, Lars-Gunnar

  2014-01-01

  Self-harm, particularly in the form of non-suicidal self-injury, has been identified as an increasing problem among adolescents and young adults. Treatment effects on self-harm have been studied in a number of RCTs, although only some treatments show consistently positive effects. Dialectical Behaviour Therapy (DBT) is the most empirically studied treatment so far. A comparison with other treatments (including mentalization-based treatment, schema-focused therapy, and some othe...

 12. Behandling af kardiogent shock med perkutan mekanisk cirkulationsstøtte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junker, Anders; Kaltoft, Anne; Hassager, Christian; Christensen, Erika; Lippert, Freddy; Ravn, Hanne Berg; Eiskjær, Hans; Tilsted, Hans-Henrik; Schmidt, Henrik; De Haas, Inge; Møller, Jacob Eifer; Ravkilde, Jan; Lassen, Jens Flensted; Wachtell, Kristian; Holmvang, Lene; Jensen, Lisette Okkels; Greve, Matias Lindholm; Engstrøm, Thomas

  2013-01-01

  Despite rapid revascularisation with circulatory support using inotropes and intra-aortic balloon counterpulsation, the mortality of cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction still exceeds 50%. An alternative treatment strategy is restoration of cardiac output by using a ventricu...

 13. Screening for tuberkuloseinfektion før behandling med biologiske lægemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Pernille

  2011-01-01

  Tumour necrosis factor antagonists (anti-TNFα) have become an invaluable treatment against chronic inflammatory diseases. Individuals treated with anti-TNFα have more than a fourfold increased risk of tuberculosis (TB) reactivation depending on the clinical setting and the TNF-antagonist used. All...... candidates for anti-TNFα treatment in Denmark should be evaluated for possible latent TB using history of exposure, chest X-ray and an interferon-γ release assay. Preventive chemotherapy is recommended for all individuals with latent TB infection before initiation of anti-TNFα as it is expected to reduce the...

 14. Segmentel vending af tyndtarmen til behandling af voksne patienter med korttarms syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Qvist, Niels; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Short bowel syndrome is the result of extensive surgical resection, inherited defects or loss of functional absorbing intestine. Parenteral nutrition is associated with high economical expenses, increased morbidity and decreased quality of life. Intestinal transplantation is associated with high...... morbidity and mortality rates. Segmental reversal of the small bowel can prolong the transit time in the small bowel and in many cases permanently end parenteral nutrition dependency. Segmental reversal of the small bowel should be integrated in the surgical treatment of adults with short bowel syndrome....

 15. Sykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofreni

  OpenAIRE

  Bakland, Maria

  2014-01-01

  Background and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect t...

 16. Behandling af idiopatisk perifer facialisparese, også kaldet Bells parese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Hahn, Christoffer Holst

  2013-01-01

  Bell's palsy is defined as an idiopathic peripheral facial nerve paralysis of sudden onset. It affects 11-40 persons per 100,000 per annum. Many patients recover without intervention; however, up to 30% have poor recovery of facial muscle control and experience facial disfigurement. The aim of this...

 17. Konsensus for behandling og kontrol af borderline-tumor i ovariet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundvall, L; Lund, B A; Hansen, M

  1990-01-01

  In order to obtain an impression of the consensus in Denmark of the treatment and control of border-line tumours of the ovary (BTO), a questionnaire was sent to all 43 departments of gynaecology/obstetrics and of surgery with gynaecology/obstetrics. Thirty-seven (86%) departments replied. The...

 18. Manglende evidens for skadelig effekt på knogleheling ved behandling med NSAID

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janum, Susanne; Kristensen, Billy Bjarne

  2012-01-01

  The use of NSAIDs for postoperative pain management following orthopaedic surgery or during conservative treatment of fractures is controversial. Experimental animal models suggest NSAIDs inhibit bone healing. In a review of the literature, there was no clinical evidence to support categorical...... discard of NSAID for postoperative pain relief in uncomplicated cases. However, NSAID should be considered a potentiel risk factor of impaired bone healing and avoided in patients with a high risk of pseudoarthrosis. Recommended daily doses should be respected and duration of treatment should be limited....

 19. Spædbørnsdiabetes kan ofte behandles med sulfonylurinstof i stedet for insulin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Mette Høj; Boesgaard, Trine Welløv; Pedersen, Oluf Borbye; Hansen, Torben; Hertz, Birgitte

  2009-01-01

  A two-month-old Danish girl was admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis and diagnosed with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM). She received continuous insulin treatment until she was genetically tested at the Steno Diabetes Centre. She carried a KCNJ11 Arg201His mutation, an...... activating mutation in the KCNJ11-gene which encodes the ATP-sensitive potassium subunit Kir6.2 in the beta cell which is responsible for insulin secretion. As recommended in the literature, she was successfully shifted from insulin therapy to sulfonylurea tablets at the age of three years and nine months...

 20. Spaedbørnsdiabetes kan ofte behandles med sulfonylurinstof i stedet for insulin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Mette Høj; Boesgaard, Trine Welløv; Pedersen, Oluf; Hansen, Torben; Hertz, Birgitte

  2009-01-01

  A two-month-old Danish girl was admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis and diagnosed with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM). She received continuous insulin treatment until she was genetically tested at the Steno Diabetes Centre. She carried a KCNJ11 Arg201His mutation, an...... activating mutation in the KCNJ11-gene which encodes the ATP-sensitive potassium subunit Kir6.2 in the beta cell which is responsible for insulin secretion. As recommended in the literature, she was successfully shifted from insulin therapy to sulfonylurea tablets at the age of three years and nine months...

 1. Behandling og diagnostik af tuberkulose: fremad med små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ase Bengård; Lillebæk, Troels; Bang, Didi; Prahl, Julie

  2011-01-01

  and oxazolidinones are also being assessed in human phase II and III trials. Efforts are made to develop easy-to-handle diagnostic tools that will allow early detection of potential MDR or XDR cases. The Xpert RIF/MTB is a prototype of such an invention. At long last the field is moving slowly forward....

 2. Treatment of biofuel ashes for forest recycling; Behandling av aska fraan biobraenslen foer spridning paa skogsmark - etapp 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, H.; Sjoeblom, R. [AaF-Energikonsult, Stockholm (Sweden)

  1997-03-01

  Logging residues are the easiest available fuel for an increased production of energy in Sweden from renewable sources. A consequence of their removal from the forest is that the cycle of mineral nutrients is broken. The purpose of recycling the ash after this fuel to forest land is to compensate for the removal and close again the nutrient cycle. Recycling nutrients and returning the inorganic components of the biomass removed from the forest should be performed in accordance with general principles of environmental protection, health considerations and the good house-keeping of natural resources. The activities should also be carried out in accordance with the needs of the forest and energy plant owners regarding good technology and economy. This implies that functional requirements originating from these principles and needs should be clearly structured and formulated and that such requirements should provide a basis for the continued development work as well as for the implementation of suitable, economical and efficient systems. Returning inorganic constituents implies that the principle of recirculation is followed as well as that nutrients are brought back which improves accretion in the forest. At the same time, the risk of damage to the forest can be assessed as insignificant. Furthermore the risks to human health are also assessed to be insignificant provided that pertinent precautions are taken to avoid dusting. In the present report, technical and economical aspects of importance for the selection of method as well as for the establishment of a system are described and discussed. The need for further development work is identified in the following areas: functional requirements - operational requirements, sampling, testing and quality assurance, granulation, curing processes and drying/sintering. 102 refs, 1 fig, 2 tabs

 3. Behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration med vaskulaer endotel vaekstfaktorhaemmer. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Sara Brandi; Larsen, Michael

  2009-01-01

  This evaluation of a Cochrane-review including five clinical trials of good methodological quality indicates that the antiangiogenic therapeutic agents, pegaptanib and ranibizumab, are effective treatment strategies for neovascular Age-Related Macular Degeneration (AMD). The review does not inclu...

 4. ACE-inhibitorer er fortsat førstevalg ved behandling af hjertesvigt--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gadsbøll, Niels; Torp-Pedersen, Christian Tobias

  2013-01-01

  A new Cochrane metaanalysis has reviewed the literature on the use of angiotensin receptor blockers (ARB) in patients with heart failure and left ventricular systolic dysfunction. The conclusion supports the present recommendation from the European Society of Cardiology that angiotensin convertin...... enzyme inhibitors (ACE-I) are first choice and that ARBs should be reserved to patients who are intolerant to ACE-Is. Neither ACE-Is nor ARBs are effective in the treatment of heart failure patients with normal left ventricular function....

 5. Fortsat behov for både endovaskulær og åben kirurgisk behandling af abdominalt aortaaneurisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  de la Motte, Louise; Jensen, Leif Panduro

  2012-01-01

  Abdominal aortic aneurysm can be treated by open surgical repair or by endovascular repair (EVAR) - a less invasive procedure, with lower 30-day mortality and morbidity rates. Twelve studies have been evaluated. The results indicate that for large aneurysms > 5.5 cm, EVAR can be recommended for p...... patients with intermediate to high operative risk. For younger patients, with low operative risk, OR is the preferred method, in light of the continued small risk of rupture after EVAR and the need for lifelong surveillance.......Abdominal aortic aneurysm can be treated by open surgical repair or by endovascular repair (EVAR) - a less invasive procedure, with lower 30-day mortality and morbidity rates. Twelve studies have been evaluated. The results indicate that for large aneurysms > 5.5 cm, EVAR can be recommended for...

 6. Environmental and socio-economic analysis of treatment of biological waste; Miljoe- och samhaellsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ljungkvist, Hanna

  2008-01-15

  Biogas is a renewable fuel that can be extracted from anaerobic digestion of many different substrates, for example biological household waste. An alternative handling of the waste is to mix it with other wastes and incinerate it in a combined heat and power (CHP) plant. This study uses life cycle assessment to investigate which type of waste handling that is better from an environmental point of view, anaerobic digestion with biogas production or incineration. The results are based on a case study of a biogas production plant owned by the company Ragn-Sells in Vaenersborg. The alternative is incineration at a CHP plant in Gothenburg. Three different weighting methods were used, which produced different results on the detailed level. Overall however, the alternative with digestion and biogas production had significantly lower potential environmental impact than incineration according to all three methods. An economic valuation of the biogas production potential showed that the biggest societal savings would result from using all the produced biogas in heavy vehicles or to replace fuel oil for heating. However, since biogas is a high quality fuel it should be used as transportation fuel rather than for heating. By digestion and biogas production many potential services are gained from the organic waste. Waste volumes are reduced, emissions from the transport sector are reduced, local air quality is improved and valuable nutrients are returned to farmland through the organic fertilizer produced. The infrastructure and knowledge built up around the biogas system is also very valuable as a bridge to future gas based transport systems

 7. Fototerapi av nyfødte med hyperbilirubinemi: behov for bedre behandling og oppfølging, 93-98

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen B. Roll

  2009-10-01

  Full Text Available   Lysbehandling av nyfødte med gulsott har vært brukt i mer enn 30 år uten at metoden har blitt videreutvikleti noen særlig grad. Man regner med at mellom 5 og 10% av alle nyfødte blir lysbehandlet. Behandlingengjennomføres ved at barnet legges i synlig lys fra spesielle fototerapilamper i mange timer, opptilflere dager. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effektiviteten av behandlingen, og enskal ikke se bort fra risikoen for bivirkninger. Resultater av behandlingen bør undersøkes grundigere, bådefor å vurdere hvor mye bilirubinmengden reduseres, og for å oppdage mulige bivirkninger. Med tanke påbivirkninger kan det ta mer enn 30 år før disse er manifestert. Oppfølgingsstudier som har blitt foretatt, kanha for små tidsrammer, og det kan være spørsmål om det er lyseffekter eller effekter av bilirubintoksisitetsom har blitt registrert. Målet med vårt kliniske og eksperimentelle arbeid på området er å foreta studiersom kan bidra til at behandlingen kan bli mer optimal, særlig med hensyn til lysets intensitet og bølgelengde.I vårt epidemiologiske arbeid ønsker vi å se på langtidseffekter av lysbehandling, spesielt kreftutvikling(lymfatisk leukemi og malignt melanom.Roll EB, Christensen T. Phototherapy of newborns with hyperbilirubinemia – need for better  . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 93-98.  ENGLISH SUMMARYTreating jaundiced newborns with artificial light has been done for the last three decades without substantialimprovements of the method. It can be estimated that between 5 and 10% of all newborns receivephototherapy. The standard treatment is the use of artificial, visible light sources for many hours up toseveral days. The wavelength and intensity of the light are factors influencing the effect of the treatment,however, the risk for long-term side effects should be considered. The results of the treatment need morethorough investigation for two purposes; to evaluate the therapeutic efficiency and to look for potential sideeffects. Furthermore, recognition of side effects may take more time than three decades. Follow-up studieshave raised the question whether these study-periods are sufficiently long and whether a clear distinctionbetween the effects of the light itself and the neurotoxic effects of bilirubin have been made. The aim of ourexperimental and clinical investigations is to optimize the phototherapy, particularly with respect to lightintensity and wavelength. Our epidemiological work will address long-term side effects of phototherapy,particularly in relation to cancer development (lymphocytic leukemia and malignant melanoma.treatment and follow-upSAMMENDRAG

 8. Mentaliseringsbaserad behandling av patienter med borderline personlighetsstörning : Infallsvinklar från patientgrupp och behandlare

  OpenAIRE

  Söderman, Lotta

  2008-01-01

  The aim of this paper was to illuminate the effect of mentalizationbased psychotherapy. The patients in the survey group were interviewed before and after treatment with regard to specific symptoms of borderline personality disorder and symptoms of other personality disorders with the semi structured interviews ZAN-BPD and SCID-II. Open interview questions that were worked up in a qualitative manner were as well put to the patients that had received the treatment program. A focus group interv...

 9. Like problem - ulike valg. En studie av Norges nei til heroinassistert behandling i lys av Sveits sitt ja

  OpenAIRE

  Horn, Erlend Andreas

  2013-01-01

  Most countries in the world have problems related to drug use. The use of heroin especially have from the 1960s and onwards led to gatherings of drug addicts in public spaces (often referred to as open drug scenes), overdose related deaths and the spread of diseases such as HIV and Hepatitis C. Different countries have chosen different solutions in face of these problems. One approach some countries have sorted to is heroin-assisted treatment for those addicts that ...

 10. Behandling af renovaskulær hypertension med transluminal angioplastik--13 års erfaring--sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øvrehus, Kristian Altern; Andersen, Poul Erik; Jacobsen, Ib Abildgaard

  2008-01-01

  angioplasty. A total of 124 patients were treated; 31% were normotensive immediately after angioplasty, 59% had improved blood pressure control and 10% had unchanged hypertension. The corresponding figures after six months and at the latest follow-up were 13, 72 and 15%. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 11. Behandling af reumatoid artrit med anti-tumornekrosefaktor-alpha-antistof. Individuel monitorering af biotilgaengelighed og immunogenicitet-- sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtzen, Klaus; Geborek, Pierre; Svenson, Morten;

  2007-01-01

  Remicade/infliximab is effective in rheumatoid arthritis (RA), but response failure is frequent. Sera from 106 RA patients were monitored using an RIA for functional infliximab and an RIA for anti-infliximab antibody (Ab). S-infliximab varied considerably, e.g. 0-22 microg/ml before the 3rd infus...

 12. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

  OpenAIRE

  Stjernberg-Cagenius, Maria

  2005-01-01

  Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var: · Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet? · Hur kan denna utformning och debatt förstås? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlin...

 13. Forskelle på ordinationsmønstret af analgetika ved behandling af cancersmerter på seks danske smertebehandlingsenheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Estrup; Jarvig, Line; Hansen, Ole Bo; Højsted, Jette; Jensen, Niels-Henrik; Jonsson, Torsten; Sjøgren, Per; Sonne, Nan Margrethe; Sørensen, Jacob Thorsted; Christrup, Lona L

  2007-01-01

  collected by reviewing medical records. The study included 347 patients. A total of 278 patients out of 347 were treated with opioids for background pains. A significant difference was found (P < 0.001) in the frequency of prescribing morphine, oxycodone and fentanyl. For the treatment of background pain...

 14. Skandinaviske kliniske retningslinjer for præhospital behandling af patienter med svære hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Niels; Sollid, Snorre; Sundstrøm, Terje;

  2008-01-01

  Head trauma causes the death of many young persons. The number of fatalities can be reduced through systematic management. Preventing secondary brain injury together with the fastest possible transport to a neurosurgical unit has been shown to be effective in reducing mortality and morbidity. Evi...

 15. Indacaterol er en én gang dagligt inhaleret β 2-agonist til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2010-01-01

  The aim of pharmacological treatment of COPD is best possible disease control. Bronchodilators are accepted as the mainstay of COPD therapy. This short review focuses on the available data on indacaterol - a new once-daily beta2-agonist. The analysed studies show that indacaterol has clinically i...... important effects on quality of life, dyspnoea, level of FEV1, hyperinflation, and exacerbation rate in patients with COPD. Indacaterol is therefore in the near future expected to be an important part of maintenance therapy for patients with COPD....

 16. Præhospital behandling ved større udendørs musikfestival. Økonomiske aspekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, J B; Larsen, C F

  1994-01-01

  An emergency facility was provided at the Midtfyn Rock Music Festival in 1990 (comprising 7,000 musicians and ancillaries and an overall public attendance of 60,000). A total of 329 patients were treated at the facility during the four and a half days that the festival lasted. The numbers of dise...... community was estimated to be about 25,000 DKR. Thus, the provision of an emergency facility was cost-effective, and is recommended at such mass outdoor gatherings as cultural and sports events....

 17. Uppföljning av logopedisk behandling för patienter med träningsinducerad vocal cord dysfunction

  OpenAIRE

  Hamberg, Lena; Karlsson, Sanna

  2014-01-01

  Abstract. Several treatment options are described for patients with vocal cord dysfunction. At Karolinska University hospital, these patients are offered treatment by speech and language pathologists. The current study describes traits and treatment effects for 148 people diagnosed with exercise-induced vocal cord dysfunction at Karolinska University hospital who received treatment by speech and language pathologists in 2005-2012. Data were collected from medical records and through a questi...

 18. Behandling med duodenal-jejunal bypass-sleeve ved svær overvægt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rohde, Ulrich; Gylvin, Silas; Vilmann, Peter;

  2014-01-01

  Overweight and obesity are risk factors for several co-morbidities reducing life expectancy. Conservative treatment of obesity is generally ineffective in the long-term. Bariatric surgery has proven effective, but is associated with potential complications. Duodenal-jejunal bypass sleeve is a novel...

 19. Intrauterin insemination med donorsaed. Behandling af ufrivillig barnløshed på grund af mandlig infertilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsbøll, Tina; Helmsøe-Zinck, Lise; Andersen, A N

  1994-01-01

  Intrauterine insemination with cryopreserved donor semen was performed in 114 women in a total of menstrual 381 cycles during the period 1.2.1991 to 15.5.1993. Eighty-one pregnancies were recorded corresponding to a conception rate of 21% per insemination cycle. After ten cycles the probability of...... conception and expected delivery was respectively 96% and 86%. The results show that intrauterine insemination with donor semen is a good treatment for couples with male infertility. Ultrasonic measurement of the follicles and timing of hCG injection were used for optimal timing of intrauterine donor...... insemination. The quality of the semen used for insemination is important. It is recommended to inseminate with at least two million of spermatozoa where at least 20% have normal motility....

 20. Mentaliseringsbasert psykoterapi - En mulig tilnærming til behandling av pasienter med unnvikende og paranoide personlighetsforstyrrelser?

  OpenAIRE

  Mannsåker, Ingeborg; Sørensen, Kristine Bjørkaas; Zamfirova, Biliana

  2011-01-01

  The present thesis explores whether mentalization-based psychotherapy (MBT), on theoretical grounds, may be applicable in the treatment of patients with avoidant and paranoid personality disorders. We describe the development of mentalization and the principles of MBT. Characteristics of the two diagnostic groups in question are presented and compared with borderline personality disorder, for which the effectiveness of MBT has been empirically documented. We discuss whether pat...

 1. Primary argon laser trabeculoplasty in the treatment of glaucoma; A resource saving treatment. Primaer lasertrabekuloplastikk ved glaukom; En resurssparende behandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Odberg, T. (Hamar Regional Hospital (Norway))

  1990-11-01

  During the last ten years, argon laser trabeculoplasty has been shown to be a very useful tool in the treatment of glaucoma when medical therapy has failed. In the present study laser was used as primary therapy in 27 patients with newly detected glaucoma. Pretreatment with topical timolol gave an immediate pressure drop in all eyes, and the dreaded actue pressure rise after laser treatment was avoided. Upon follow-up examination after two years, more than half the patients had an intraocular pressure below 21 mm Hg without additional therapy. Primary laser trabeculoplasty was found to be a safe and time-saving procedure. Expenses and complications associated with medical therapy are reduced. Many patients may avoid lifelong daily instillation of eye drops. 11 refs., 2 tabs.

 2. Der Vorhersagewert der Abiturdurchschnittsnote und die Prognose der unterschiedlichen Zulassungsquoten für Studienleistung und -kontinuität im Studiengang Humanmedizin – eine Längsschnittanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadmon, Guni

  2014-05-01

  Full Text Available [english] Background: The school-leaving GPA and the time since completion of secondary education are the major criteria for admission to German medical schools. However, the predictive value of the school-leaving grade and the admission delay have not been thoroughly examined since the amendment of the Medical Licensing Regulations and the introduction of reformed curricula in 2002. Detailed information on the prognosis of the different admission groups is also missing.Aim: To examine the predictive values of the school-leaving grade and the age at enrolment for academic performance and continuity throughout the reformed medical course.Methods: The study includes the central admission groups “GPA-best” and “delayed admission” as well as the primary and secondary local admission groups of three consecutive cohorts. The relationship between the criteria academic performance and continuity and the predictors school-leaving GPA, enrolment age, and admission group affiliation were examined up to the beginning of the final clerkship year.Results: The academic performance and the prolongation of the pre-clinical part of undergraduate training were significantly related to the school-leaving GPA. Conversely, the dropout rate was related to age at enrolment. The students of the GPA-best group and the primary local admission group performed best and had the lowest dropout rates. The students of the delayed admission group and secondary local admission group performed significantly worse. More than 20% of these students dropped out within the pre-clinical course, half of them due to poor academic performance. However, the academic performance of all of the admission groups was highly variable and only about 35% of the students of each group reached the final clerkship year within the regular time.Discussion: The school-leaving grade and age appear to have different prognostic implications for academic performance and continuity. Both factors have consequences for the delayed admission group. The academic prognosis of the secondary local admission group is as problematic as that of the delayed admission group. Additional admission instruments would be necessary, in order to recognise potentially able applicants independently of their school-leaving grade and to avoid the secondary admission procedure.

 3. Das Ovarialkarzinom - Einfluss von etablierten und nicht etablierten Risikofaktoren zur Abschätzung der Prognose hinsichtlich Rezidivierung und Langzeitüberleben

  OpenAIRE

  Bachmann, Sören

  2009-01-01

  Das Ovarialkarzinom steht an 7. Stelle der malignen Tumoren der Frau. Es hat eine Inzidenz von 23/100.000 Frauen und stellt mit einer Mortalität von 14,5/100.000 die häufigste Todesursache durch gynäkologische Malignome dar. Die Inzidenz steigt mit dem Alter und liegt bei Frauen zwischen 50 und 75 Jahren bei 50/100000. Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Risikofaktoren für das Auftreten einer lymphogenen Metastasierung darzulegen sowie deren Einfluß auf das Überleben zu zeigen. Kra...

 4. Primary gastric lymphoma of the MALT-type. Current knowledge of aetiology, therapy and prognosis; Primaere Magenlymphome vom MALT-Typ. Gegenwaertiger Wissensstand zu Aetiologie, Therapie und Prognose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischbach, W. [2. Medizinische Klinik, Klinikum Aschaffenburg (Germany); Wilms, K. [Medizinische Poliklinik, Wuerzburg Univ. (Germany)

  1995-10-01

  Options in the therapy of gastric lymphoma are based on their histological grade and stage of the disease. They include surgical resection and/or radiotherapy for local tumor control as well as chemotherapy in the case of disseminated disease or high malignancy. Currently, special interest focuses on the effect of helicobacter pylori eradication. (orig./MG) [Deutsch] Die Therapie primaerer Magenlymphome erfolgt histologie- und stadienadaptiert. Sie umfasst die lokale Tumorkontrolle durch Operation und/oder Strahlentherapie und, bei disseminierten Stadien und hohem Malignitaetsgrad, die Chemotherapie. Darueber hinaus koennte zukuenftig in Einzelfaellen die Eradikation von Helicobacter pylori eine besondere Bedeutung erlangen. (orig./MG)

 5. Single-Fraction Versus 5-Fraction Radiation Therapy for Metastatic Epidural Spinal Cord Compression in Patients With Limited Survival Prognoses: Results of a Matched-Pair Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rades, Dirk, E-mail: Rades.Dirk@gmx.net [Department of Radiation Oncology, University Hospital Lubeck, Lubeck (Germany); Huttenlocher, Stefan [Department of Radiation Oncology, University Hospital Lubeck, Lubeck (Germany); Šegedin, Barbara; Perpar, Ana [Department of Radiotherapy, Institute of Oncology Ljubljana, Ljubljana (Slovenia); Conde, Antonio J.; Garcia, Raquel [Department of Radiation Oncology, Consorcio Hospital Provincial de Castellón, Castellón (Spain); Veninga, Theo [Department of Radiation Oncology, Dr Bernard Verbeeten Institute, Tilburg (Netherlands); Stalpers, Lukas J.A. [Department of Radiation Oncology, Academic Medical Center, Amsterdam (Netherlands); Cacicedo, Jon [Department of Radiation Oncology, Cruces University Hospital, Barakaldo, Vizcaya (Spain); Rudat, Volker [Department of Radiation Oncology, Saad Specialist Hospital, Al Khobar (Saudi Arabia); Schild, Steven E. [Department of Radiation Oncology, Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona (United States)

  2015-10-01

  Purpose: This study compared single-fraction to multi-fraction short-course radiation therapy (RT) for symptomatic metastatic epidural spinal cord compression (MESCC) in patients with limited survival prognosis. Methods and Materials: A total of 121 patients who received 8 Gy × 1 fraction were matched (1:1) to 121 patients treated with 4 Gy × 5 fractions for 10 factors including age, sex, performance status, primary tumor type, number of involved vertebrae, other bone metastases, visceral metastases, interval between tumor diagnosis and MESCC, pre-RT ambulatory status, and time developing motor deficits prior to RT. Endpoints included in-field repeated RT (reRT) for MESCC, overall survival (OS), and impact of RT on motor function. Univariate analyses were performed with the Kaplan-Meier method and log-rank test for in-field reRT for MESCC and OS and with the ordered-logit model for effect of RT on motor function. Results: Doses of 8 Gy × 1 fraction and 4 Gy × 5 fractions were not significantly different with respect to the need for in-field reRT for MESCC (P=.11) at 6 months (18% vs 9%, respectively) and 12 months (30% vs 22%, respectively). The RT regimen also had no significant impact on OS (P=.65) and post-RT motor function (P=.21). OS rates at 6 and 12 months were 24% and 9%, respectively, after 8 Gy × 1 fraction versus 25% and 13%, respectively, after 4 Gy × 5 fractions. Improvement of motor function was observed in 17% of patients after 8 Gy × 1 fraction and 23% after 4 Gy × 5 fractions, respectively. Conclusions: There were no significant differences with respect to need for in-field reRT for MESCC, OS, and motor function by dose fractionation regimen. Thus, 8 Gy × 1 fraction may be a reasonable option for patients with survival prognosis of a few months.

 6. Academic Performance of Students with the Highest and Mediocre School-leaving Grades: Does the Aptitude Test for Medical Studies (TMS Balance Their Prognoses?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadmon, Guni

  2016-02-01

  Full Text Available Background: Admission to undergraduate medical training in Germany occurs by central and local pathways. Central admission includes two distinct groups: Students with top school-leaving grades (best-SLG group and students with inferior school-leaving grades who are admitted with a delay of up to seven years (delayed admission group. Students with academic difficulties and early dropouts are present in both groups. Local admission at our university involves the German Test for Medical Studies (TMS and allows the admission by merit of students with a wide range of school-leaving grades. Aims: To examine the justification of a TMS-based strategy to reduce the admission of potentially weak best school-leavers and enhance the admission of potentially able candidates with mediocre school-leaving grades.Method: The prognostic contribution of the school-leaving (SL GPA and the TMS to academic performance and to continuity in the pre-clinical part of the undergraduate medical program was examined in two study groups: best school leavers (SL grade 1.0, SL-GPA 823-900 points and mediocre school leavers (SL grades 2.0-2.3, SL-GPA 689-660 points. The outcomes in both groups were compared in relation to their TMS results. The prospective study included four consecutive cohorts. Results: In each study group the TMS predicted the academic performance (β=0.442-0.446 and the continuity of studies (OR=0.890-0.853 better than the SL-GPA (β=0.238-0.047; OR=1.009-0.998. Attrition was most strongly associated with failing to take the TMS (OR=0.230-0.380. Mediocre school leavers with TMS scores ≥125 performed as well as the best school leavers. Mediocre school leavers with TMS scores between 110-124 performed on average less well but within the required standards. Best school leavers with mediocre TMS scores and 30% of the best school leavers who hadn't taken the TMS performed less well than most mediocre school leavers with high TMS scores. Discussion: The TMS appears to differentiate between potentially successful and less successful students in both GPA categories. Mediocre school leavers (SLG 2.0-2.3 with exceptionally high TMS results reach better pre-clinical examination results than best school leavers (SLG 1.0 with mediocre TMS results. Thus, the present data justify the use of the TMS to facilitate the participation of mediocre school leavers in the competition for admission slots.

 7. Prognoses of plant community changes in the territories not used for agriculture after the accident at the Chernobyl nuclear power plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Science-research in the zones of eviction in the Bragin district of the Gomel region confirms interdependence between development of plants' communities and such factors as type of soil, kind of agricultural field, the term of nonuse. The study of vegetation change on the former fields, represented by turf-podsol soil, indicates that plant community has by now been formed on it, in which out of 100% projection cover prevail Artemisia absinthium L., - 40%, Artemisia campestris L. -20%, Artemisia vulgaris L. -5%, Elytrigia repens (L.) Nevski - 30%. On lower lots, represented by turf-podsol swampy soil, prevail Elytrigia repens - 60%, Artemisia absinthium -20%, Erigeron canadensis - 10%. So, on the unused arable land the tendency to form communities of Elytrigia repens is observed. In 10-15 years there may be a community here, consisting of bunch-grasses an densely turfed grasses. On the haymaking and pasture meadows, sowing plants are replaced by rhizome bunch-grasses (Poa pratensis L.) rhizome (Elytrigia repens) and diverse grasses (Artemisia absinthium, Achillea millefolium, Erigeron canadensis and others). On sowing meadows, situated on peat-swamp soil, Urtica dioica L. took root. It formed powerful herbage with 80-90% projection cover, which prevents the renewing of grasses. Only after gradual decrease of Urtica dioica there will appear different grasses, as well as rhisome grasses. In future this land can be used for haymaking. It is impossible to use this kind of soil without herbicides in large quantity, which may create additional problems of ecological character

 8. Identification of two poorly prognosed ovarian carcinoma subtypes associated with CHEK2 germ-line mutation and non-CHEK2 somatic mutation gene signatures

  OpenAIRE

  Ow, Ghim Siong; Ivshina, Anna V.; Fuentes, Gloria; Kuznetsov, Vladimir A

  2014-01-01

  High-grade serous ovarian cancer (HG-SOC), a major histologic type of epithelial ovarian cancer (EOC), is a poorly-characterized, heterogeneous and lethal disease where somatic mutations of TP53 are common and inherited loss-of-function mutations in BRCA1/2 predispose to cancer in 9.5–13% of EOC patients. However, the overall burden of disease due to either inherited or sporadic mutations is not known.     We performed bioinformatics analyses of mutational and clinical data of 334 HG-SOC tumo...

 9. Cancer i øjenregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prause, J.U.; Heegaard, S.; Toft, Peter Bjerre;

  2002-01-01

  oftalmologi, cancer, tumor, øjenlåg, conjunctiva, cornea, hud, øjets indre, orbita, diagnostik, behandling......oftalmologi, cancer, tumor, øjenlåg, conjunctiva, cornea, hud, øjets indre, orbita, diagnostik, behandling...

 10. Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik Heggstad

  1986-06-01

  Full Text Available Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

 11. Forældretilstedeværelse ved modtagelse og behandling af tilskadekomne og akut syge børn er formentlig hensigtsmæssig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Pia Bredahl; Lomholt, Margrethe; Larsen, Claus Falck; Gätke, Mona Ring

  2011-01-01

  This review studies the literature on the effects of parental presence during treatment of injured and acutely ill children. Parents wish to stay with their child, and clinicians increasingly find it beneficial, probably correlated with increased experience. Studies indicate that the treatment of...... the child is not compromised by parental presence but only a few quasi-randomised, quantitative studies have been published, and many circumstances concerning parental presence have not been investigated sufficiently....

 12. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  OpenAIRE

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 13. Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jannicke Rabben

  2015-06-01

  CAM (Complementary and Alternative Medicine is prevalent among cancer patients. Relatives are central to support and care for the patient but experience challenges and stresses in this role. The purpose of this study was to gain knowledge of how it is experienced to be relative of people with terminal cancer who seeks CAM. Five qualitative semi-structured in-depth interviews of relatives and nine biographies written by relatives were analyzed using systematic text condensation. Results showed that relatives experienced to fight for hope in a given battle, not knowing who you can trust, well-meant pressure from others, putting the sick in the center, a double balance between quality of life and life extension, and mixed feelings in retrospect. The language was characterized by war metaphors. In order to provide better support to relatives it is important that health workers have insight into the paradoxical and ambivalent experience of hope for healing and simultaneously fear of death.

 14. Barn och sociala medier : Hur sociala medier påverkar elever och skolans arbete mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Sjöstedt, Julia

  2014-01-01

  This work is about the rights of children, how students use social media and how effective teachers are using social media in their work against abusive treatment. The purpose of this work is to examine what students have rights in school, what and how students use social media and how schools and teachers are working to prevent the abuse that takes place over the internet and via mobile phones. The method used to investigate this is partly a survey of students in grades five and six at four ...

 15. Der er begrænset effekt af interferonbeta til behandling af sekundær progressiv multipel sklerose--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Karen; Voldsgaard, Ana; Sørensen, Per Soelberg

  2013-01-01

  . The meta-analysis included five studies with 3,122 patients in all; 1,829 of these received IFN-beta. The study concluded that IFN-beta did not prevent the development of permanent physical disability in patients with SPMS, but significantly reduced the risk of relapse and of short-term relapse......Interferon (IFN)-beta 1b is approved for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) with relapses in the EU. This Cochrane review analysed all double- or single-blinded randomised placebo controlled studies that had evaluated the efficacy of IFN-beta versus placebo in SPMS......-related disability. In accordance with these findings, the Danish national guidelines recommend IFN-beta 1b treatment only for relapsing or rapidly progressing SPMS. Evaluation of the beneficial effect must be done every 6-12 months and the treatment should be discontinued if progression continues....

 16. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding......, avoidance of hypothermia, minimising the time to definitive surgery, and a restrictive and goal directed therapy with regard to the intake of fluids. On occasion, lifesaving procedures could be performed during transport to the hospital....

 17. Jämförelse mellan BKR/BSK och Eurokoders behandling av utmattning i traversbalkar med tillhörande svetsfogar

  OpenAIRE

  Woll, Joakim; Åberg, Max

  2012-01-01

  This report has been performed for WSP Construction Design located at Arenavägen 7 in Stockholm. WSP Construction Design is one of the leading departments in Sweden in construction solutions regarding everything from building construction to industrial building. Great competencies regarding steel, wood and concrete constructions are available within the department which is well sought. Crane girders used in the industry are exposed to large loads that vary over time that includes instantaneou...

 18. Patienter med basalcellenævussyndrom bør tilbydes tidlig interdisciplinær opfølgning og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Christiane; Ousager, Lilian Bomme; Jelsig, Anne Marie

  2016-01-01

  Basal cell naevus syndrome (Gorlin-Goltz syndrome) is a rare, autosomal dominantly inherited condition with a wide range of developmental and multiple organ-related anomalies. Cardinal features include multiple basal cell carcinomas, jaw cysts, palmoplantar pits and calcification of the falx...... cerebri. Other important clinical features are skeletal abnormalities and facial dysmorphism including macrocephaly. Germ-line mutations are found in PTCH1. Management of the syndrome requires a multidisciplinary approach, and in this article management guidelines are reviewed and discussed....

 19. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 20. Fysisk traening som behandling af nedsat funktionsevne hos svage, hjemmeboende 75+ -årige. Et randomiseret interventionsstudie i almen praksis omfattende elementer til en teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad, Esther; Worm, Charlotte; Lauritsen, Jens; Poulsen, Peter Bo; Puggaard, Lis; Støvring, Henrik; Kragstrup, Jakob

  2002-01-01

  The aim of this study was to establish the value of physical training as a treatment of reduced physical ability in frail, elderly patients living at home.......The aim of this study was to establish the value of physical training as a treatment of reduced physical ability in frail, elderly patients living at home....

 1. Hjertestop uden for hospital. Prospektiv undersøgelse af forskellige typer af udvidet præhospital behandling i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, J R; Lybecker, H; Andersen, C;

  1990-01-01

  Danish National Board of Health (6 months]. Out of 28 patients brought in by the medically staffed ambulance, two (7%) were discharged alive. Out of 57 patients brought in the phase with the motorized doctor nine (16%) were discharged alive. Out of 78 patients brought in by heart ambulance one (1%) was...... discharged alive. The results of this investigation reveal that the prehospital treatment of cardiac arrest in Odense can be improved by participation of a doctor in the treatment, (particularly the rendezvous model). Suggested improvements consist of 1) improved alarm system, 2) intensification of training...

 2. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas; Sønksen, Jens

  method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy...

 3. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas; Sønksen, Jens

  2015-01-01

  method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy...

 4. OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Petersen, Lone; Jeppesen, Pia;

  2006-01-01

  A total of 547 patients with first-episode psychosis were included in a randomised clinical trial comparing integrated treatment with standard treatment. The integrated treatment consisted of assertive community treatment with programmes for family involvement and social skills training. Patients...

 5. At udholde forandringer i hverdagslivet – patienters oplevelse af at være i behandling for endetarmskræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Birgitte Knygle; Winther, Bodil; Norlyk, Annelise

  2015-01-01

  changes; reorganization of everyday life; getting support from close relatives; seeing life from a different perspective. The patients struggled to endure both the on-going treatment and the changes in everyday life related to the disease and unpleasant side effects such as diarrhea. The findings...... demonstrate a need for an increased awareness of the impact of diarrhea on patients’ everyday life during treatment....

 6. Outlet of products of biological treatment- what will be the future problems and opportunities?; Avsaettning av energiprodukter fraan biologisk behandling - vilka fraagestaellningar kommer att bli aktuella?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellstroem, Hanna

  2010-01-15

  Biological treatment and related products is a topical subject, which increases year after year, not only in Sweden but all over the world. In this phase of expansion, it is interesting to find out what subjects could become relevant for products from this treatment method in the future. The following products are incorporated in the concept 'energy products' from biological treatment: sludge from sewage treatment plants, digestate from waste digestion plants, biogas, ethanol, and products from biorefinery. Questions regarding the process of these products are not included in this project. The purpose is to bring forward a catalogue of ideas of current and future topics in the field of biological treatment. The goal is to identify development projects which could be of interest for upcoming programs at Waste Refinery. Issues and project proposals for each product have been identified by the writer's network, and in discussions tabled at a workshop arranged by Waste Refinery in the autumn of 2009. At the present time, almost all digestate is sold, but there are problems. Though the plants have found an outlet for their products, they do not receive adequate return on them. Moreover, a lot of water is being transported. Many stakeholders within Waste Refinery, as well as external stakeholders, have requested a project on refining of digestate. Other topical issues regarding digestate are how new, non-food substrates and additives affect the quality of the digestate. Sewage treatment plants have to pay large amounts of money for the disposal of sludge. If Waste Refinery can include sewage sludge in their range of work, there will be several synergies between sludge and digestate. Matters, that need to be solved in the near future, are how to best achieve hygienisation of sewage sludge in order to guarantee salmonella-free sludge. As for biogas, the demand will be determined by factors such as the access of raw material, whether it becomes a vehicle fuel to count on in the future, taxes and means of control (i.e. environmental objectives). Concrete project proposals regarding the gas composition and measurement of raw gas, as well as the minimization of emissions have been received. There are also many questions regarding the distribution of biogas. As for ethanol, the questions primarily regard the process and new substrates identified in interesting fields. Such matters and project ideas have, however, not been considered, as this report is intended to identify questions about the products. Contact with various ethanol producers and researchers has shown that there is, as it seems, no need for further development of ethanol as a product. Waste Refinery has already touched the subject of biorefinery in the WR 20 project, refinement of digestion residue. No project proposals have been identified for products from biorefinery, either by the writer's network or during the workshop. One proposal is to do a more thorough study of biorefinery under the management of Waste Refinery

 7. Hæmning af proteinet PCSK9 er en lovende behandling af hyperkolesterolæmi og forebyggelse af hjerte-kar-sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Morten Krogh; Jensen, Henrik Kjærulf

  2015-01-01

  Recent research in genetics has revealed that PCSK9 - which codes for proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) - plays a major role in cholesterol regulatory pathways. Normal genetic variations in PCSK9 have a great impact on low-density lipoprotein cholesterol levels and hence the...... risk of cardio-vascular disease. This has led to huge efforts in inhibiting PCSK9. Recent clinical phase II trials with monoclonal antibodies against PCSK9 have shown great results for lowering low-density lipoprotein cholesterol levels making the inhibition of PCSK9 a promising target in the...

 8. Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning. Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring av nye bøker

  OpenAIRE

  Brattli, Tore

  1997-01-01

  Utviklingen av Internett og World Wide Web har gitt biblioteket mange nye muligheter til å formidle informasjon og tjenester til sine brukere, både i forhold til lokale og eksterne samlinger. En av disse mulighetene er å lage egne lokale databaser for formidling av informasjon eller tjenester, som ikke er tilfredsstillende dekket via hovedkatalogen (f.eks. BIBSYS) eller andre tilgjengelige databaser. Det nye består bl.a. i at bibliotekspersonell selv kan lage og drive databasene, de kan lages...

 9. Vi trenger longitudinelle epidemiologiske undersøkelser av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Gjærum

  2009-10-01

  Full Text Available  sAMMENDRAGArtikkelen gjennomgår nyere forekomststudier for utviklings- og atferdsforstyrrelser, nevrologiske og psykiskelidelser hos barn og ungdom. Forfatterne peker på den betydelige komorbiditet som sees for disse grupperav tilstander, og den tverrfaglige bredde som synes nødvendig for å forstå hvilke faktorer og mekanismer sompåvirker barns utvikling og psykiske helse. I tillegg refereres nyere forskning på forløp og varighet vedavvikende utvikling i oppveksten, samt eksempler på undersøkelser av beskyttelsesfaktorer såvel som genetiskefaktorer av betydning for å forstå de typer tilstander som her er fokusert. Til slutt nevnes de muligheteneulike typer prospektiv, epidemiologisk forskning i et utviklingsperspektiv vil gi til en bedret forståelse avårsaks- og utviklingsforhold, samt forløp og prognose for disse tilstandene. Slik kunnskap antas å ville gibedre muligheter til samfunnsmessig planlegging av forebyggende arbeid og individuell behandling.Gjærum B, Nøvik TS. There is a need for longitudinal studies of psychiatric and developmentaldisorders in children.   ENGLISH SUMMARYThis article reviews recent prevalence studies of developmental and behavioural disorders, and neurologicaland psychiatric disorders in children and adolescents. The authors highlight the degree of comorbidity amongthese conditions and emphasize the complexity of models that should be used in order to understand howdifferent factors and mechanisms affect children's development and mental health. Further, studies of courseand duration of deviant development in childhood, studies of protective factors and contributions frombehavioural genetic studies to the understanding of these conditions, are addressed. Finally, the authorsdiscuss the possibility of using prospective, epidemiological studies in a developmental perspective in order tounderstand etiological and developmental factors, course and prognosis. Such knowledge would lay thefoundations

 10. Prognosis of organic sugar cane spirit production in the Araras region / Prognose da produção de cachaça orgânica na região de Araras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davi Guilherme Gaspar Ruas

  2009-03-01

  Full Text Available In spite of social and economic value of the Brazilian sugar cane spirit or cachaça, there are few studies about the parameters of agroindustrial of sugar cane and the profile of the producers, along with concern for quality. This agro-industry has significant number of small producers with it’s activity one way to obtain an income, bringing employments and foreign exchange to the country. However, these producers manufacture empirical and rudimental way, based on common sense or information by father or son. The aim of the study was to characterize the profile of the producers of sugar cane spirit or cachaça of the region of Araras, linked them to the viability of obtaining a products of high quality using organic methods. As result of this study was evidenced that the region of Araras shows the same characteristic profile of this sector, where a large majority work in informal conditions, without certificate on Agriculture Ministry and sell its production in local markets. The conditions of manufacturing juice of sugar cane are very rudimentary, where a large majority of producers with simple distillations apparatus. Relatively to the possibility of production of organic sugar cane spirit or cachaça, the main difficulty is located on the rural area, caused by the strong dependence on soluble chemical fertilizers. The production of organic sugar cane spirit or organic cachaça would be one alternative sufficient practicable and attractiveApesar da importância econômica e social da aguardente de cana-de-açúcar ou cachaça, são escassos os trabalhos encontrados na literatura que estabelecem comparações entre as características agroindustriais da cultura e o perfil do produtor, aliado à preocupação com a qualidade. Esta agroindústria se caracteriza por apresentar significativa quantidade de pequenos produtores que possuem nesta atividade uma forma de geração de renda, trazendo para o País divisas e empregos. Entretanto, produzem de maneira empírica e rudimentar, baseados no senso comum ou informações repassadas de pai para filho. Foi feito um levantamento preliminar visando caracterizar o perfil das propriedades produtoras de aguardente de cana-de-açúcar da região de Araras, associando-as à viabilidade de obter-se um produto de qualidade com características orgânicas. A região de Araras apresenta um perfil característico do setor, onde a grande maioria trabalha na informalidade, sem registro no Ministério da Agricultura e comercializa sua produção no local. As condições de processamento da cana-de-açúcar são rudimentares e a maioria dos produtores utiliza o fogo direto no alambique, usando lenha como combustível. Em relação a uma possível produção de cachaça orgânica a principal dificuldade está no setor agrícola, devido à forte dependência do uso de adubos químicos solúveis e herbicidas. A produção de cachaça orgânica pode ser uma alternativa viável e atrativa.

 11. A contribution to the prognosis of achievable results of dewatering by means of selected properties of communal sewage sludge; Beitrag zur Prognose des erzielbaren Entwaesserungsergebnisses anhand ausgewaehlter Eigenschaften kommunaler Klaerschlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schumann, Ron

  2008-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on a model for the prognosis of the drainage result on the basis of selected sewage sludge properties which are characterized by routine on local plants for waste water treatment. As a basis, laboratory analyses serve for the chemical conditioning of sludge with synthetically manufactured high-molecular organic flocculants and their solid liquid separation under reproducible conditions. A model is derived with which the dry residues of the thick matter after the solid liquid separation with a cup centrifuge within a range of tolerance of +/- 15 g/L correctly are predicted due to residue of dry matter, annealing loss and ignition residue. Further analyses at three excess sludge show that the model also is applicable to sewage sludge. Finally, a possibility for the transmission of the laboratory results from decantation centrifuges and chamber filter presses to the prognosis of results of drainage is supplied.

 12. Amilóidose cardíaca. Uma doença de muitas faces e diferentes prognósticos Cardiac amyloidosis. A disease with many faces and different prognoses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Carlos Pereira Barretto

  1997-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar as formas de apresentação da amilóidose cardíaca em hospital terciário. MÉTODOS: Nos últimos 15 anos, foram identificados 8 pacientes com amilóidose, sendo 5 mulheres , com idades entre 23 e 83 (média 62 anos. Após anamnese e exame físico foram submetidos a eletrocardiograma (ECG, ecocardiograma (ECO, estudo com pirofosfato de tecnécio e biópsia endomiocárdica, cujos resultados permitiram caracterizar suas formas clínicas. RESULTADOS: Sete pacientes apresentavam dispnéia aos esforços, 6 quadro de insuficiência cardíaca congestiva (ICC, 1 síncopes. O ECG identificou bloqueio atrioventricular total (BAVT em 4 casos e área eletricamente inativa ântero-septal em outros 4. O ECO mostrou diâmetros normais em todos e fração de ejeção discretamente reduzida em 6. Hipertrofia do septo e parede posterior em todos, sendo em 7 com aspecto sugestivo de doença de depósito (aspecto granuloso. Os dados clínicos caracterizam dois grupos, um com BAVT e outro com cardiomiopatia restritiva. A evolução foi diferente com melhora clínica após o implante de marcapasso no primeiro grupo e má evolução no grupo com cardiomiopatia restritiva que evoluiu de maneira refratária, 3 falecendo em menos de 6 meses após diagnóstico. CONCLUSÃO: A presença de aumento da espessura das paredes ao ECO, discreta disfunção sistólica e aspecto de doença de depósito identificaram a quase totalidade dos casos. Cardiomiopatia restritiva e distúrbio de condução foram as formas de apresentação, sendo o prognóstico muito reservado nos pacientes com forma restritiva, evoluindo para ICC refratária.PURPOSE: To identify the principal forms of cardiac amiloydosis presentation in a terciary hospital. METHODS: Eight cases whith cardiac amyloidosis were identified. Five were woman, their ages ranged from 23 to 83 years (mean 62. After a medical history and clinical examination the patients, were submitted to complementary tests: electrocardiogram (EKG, echocardiogram (ECHO, scintigraphy with technecium pirophosfate and cardiac biopsy these results allowed the identification of their clinical situation. RESULTS: Seven patients refered dyspnea, 6 were in heart failure, 1 patient had syncope. The EKG identified complete atrioventricular (AV block in 4 patients, and antero septal inactive area in the other 4. The ECHO showed normal cardiac diameter in all (mean left ventricular diastolic diameter of 46.8 and slight reduction of left ventricular ejection fraction; hypertrophy of the left ventricular septal and posterior walls in all cases, in 7 cases there was a hyper refractile granular sparkling ECHO. Two different groups were identified: one with complete AV block and the second with restrictive cardiomyopathy. The prognosis was different in these two groups. Those with complete AV block evolved better after pacemaker implantation and those with restrictive cardiomyopathy had refractary heart failure and 3 of them died. CONCLUSION: The increased free wall and septal thickness, the slight systolic dysfunction and the infiltration aspect at ECHO allow us to identify the great majority of the cases. Those patients with restrictive cardiomyopathy evolve with refractory heart failure and most of them die in a few months.

 13. Short-term measurements of installed solar water heating systems. Quality assurance, acceptance measurement, forecasting of annual yields in standardised conditions, analysis of weak points; Kurzzeitmessung installierter Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. Qualitaetskontrolle, Abnahmemessung, Prognose des Jahresertrages fuer standardisierte Bedingungen, Schwachstellenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoellkopf, W.; Schwenk, C.

  2001-07-01

  Large solar thermal power systems often have a 'guaranteed solar result' for defined operating conditions, i.e. a guaranteed solar gain. This is part of the quality assurance concept and is to enhance the market introduction of solar systems. As in conventional heating systems, reliable economic efficiency calculations can be made already in the projecting phase. [German] Grosse solarthermische Anlagen werden heute oft mit einem garantierten solaren Jahresertrag erstellt. Mit dieser Garantie des Anlageertrags - allgemein auch als Garantiertes Solares Resultat (GSR) bezeichnet - garantieren die Anlagenersteller (planender Ingenieur oder Installateur) fuer definierte Betriebsbedingungen (Meteorologie, Verbrauchsprofil) den solaren Jahresertrag der installierten Anlage. Diese garantierten Werte sind ein Stueck Qualitaetskontrolle, schaffen Vertrauen in die solarthermische Technik und helfen so bei der breiten Markteinfuehrung solarthermischer Systeme. Aehnlich wie bei konventionellen Heizungsanlagen, bei denen fuer Standardbedingungen bestimmte Wirkungsgrade/Temperaturen zugesichert werden, koennen mit garantierten Waermelieferungen aus Solaranlagen schon vor der Realisierung belastbare Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchgefuehrt werden. (orig.)

 14. Um modelo de passo invariante baseado na função de Gompertz para prognose do crescimento A step invariant model based on gompertz´s function for Growth prognosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Pereira Guimarães

  2000-01-01

  Full Text Available Apresenta-se um modelo de passo invariante baseado na função de Gompertz. O ajuste do modelo foi efetuado em dados de crescimento de frangos de corte e em parcelas permanentes de plantações de Eucalyptus grandis. O modelo proposto apresenta a forma Pf = Pa.exp(beta0.Sbeta2(exp(beta1 .Ia-(exp(beta1.If, em que Pf é a produção estimada na idade futura (If a partir da produção atual (Pa, observada na idade atual (Ia. S representa a introdução de nova variável ao modelo, sendo usada como variável binária representando machos e fêmeas no caso de frangos, e variável indicativa da qualidade do sítio no caso do eucalipto. As principais vantagens da utilização do modelo proposto residem na compatibilidade dos resultados, advinda da característica de passo invariante, projeções individuais e análise dos erros em diferentes intervalos temporais.A step invariant model based on Gompertz´s function is presented. Model adjustment was done on broilers and Eucalyptus grandis growth data. The proposed model presents the form Pf = Pa.exp(beta0.Sb2(exp(beta1 .Ia-(exp(beta1.If, where Pf refers to the future estimated yield at age (If based on yield (Pa observed at present age (Ia. S means the introduction of a new variable to the model, being used as binarian variable to indicate male and female broilers and as a site quality for eucalypt. The main advantages of using the proposed model resides in the compatibility of results, assured by the step invariant characteristics, individuals projections and analysis of errors based on the prognosis intervals.

 15. Um sistema computadorizado de prognose do crescimento e produção de Pinus taeda L., com criterios quantitativos para a avaliação tecnica e economica de regimes de manejo

  OpenAIRE

  Oliveira, Edilson Batista de

  2013-01-01

  O presente trabalho teve os seguintes objetivos gerais: (1) desenvolver um sistema computadorizado que integre métodos de engenharia econômica a um simulador de crescimento e produção de povoamentos de Pinus taeda L., implantados na Região Sul do Brasil, e (2) avaliar sua aplicação nas atividades de manejo e planejamento da produção destas florestas. O sistema desenvolvido foi constituído por três softwares: (a) o simulador SISPINUS -Versão 2.0, elaborado a partir da primeira versão do "NCSU ...

 16. Chromogranin A als bedeutender Faktor für die Einschätzung der Tumorlast, der Prognose sowie der Überlebenszeit von Patienten mit metastasierten gut differenzierten neuroendokrinen Tumoren.

  OpenAIRE

  Wilke, Alexandra

  2008-01-01

  Hintergrund und Ziele: Plasma Chromogranin A ist ein anerkannter Tumormarker bei Patienten mit malignen neuroendokrinen Tumoren. Seine Bedeutung bezüglich Prognoseeinschätzung ist jedoch noch unklar. Deshalb wurde das Überleben der Patienten mit metastasierten neuroendokrinen Tumoren in Abhängigkeit des Plasma-Chromogranin A-Spiegels untersucht. Weiter wurde der Zusammenhang zwischen der Höhe des Chromogranin A-Wertes im ...

 17. DNA replication stress response involving PLK1, CDC6, POLQ, RAD51 and CLASPIN upregulation prognoses the outcome of early/mid-stage non-small cell lung cancer patients

  OpenAIRE

  Allera-Moreau, C; Rouquette, I; Lepage, B.; Oumouhou, N; Walschaerts, M; Leconte, E; Schilling, V; Gordien, K; Brouchet, L; Delisle, M B; Mazieres, J.; Hoffmann, J S; Pasero, P; Cazaux, C

  2012-01-01

  Lung cancer is the leading cause of cancer deaths worldwide. Clinical staging classification is generally insufficient to provide a reliable prognosis, particularly for early stages. In addition, prognostic factors are therefore needed to better forecast life expectancy and optimize adjuvant therapeutic strategy. Recent evidence indicates that alterations of the DNA replication program contribute to neoplasia from its early stages and that cancer cells are frequently exposed to endogenous rep...

 18. Insular Cortex Projections to Frontal and Parahippocampal Areas in the Rat

  OpenAIRE

  Mathiasen, Mathias Lysholt

  2015-01-01

  Insular cortex er en struktur i hjernen som har avgjørende betydning for hjernens behandling av en rekke sensoriske inntrykk, og strukturen er også involvert i koding av emosjonelle og affektive tilstander. Den primære smakscortex er lokaliseret i dette område, samtidig som området er involvert i behandling av olfaktorisk, visceral, auditorisk, somatosensorisk og nociceptiv informasjon. Denne informasjonen behandles i et samspill med andre strukturer i hjernen og i denne avhand...

 19. Arv & skifte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Værket giver et helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat. Bogen er opdelt i en teoretisk del, hvor regelsættene behandles, og en praktisk del, der behandler en lang række spørgsmål om dødsboets behandling. Skiftereformen 2011, som stiller en række nye krav til...

 20. Hvordan diagnosticerer man astma hos børn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Christian

  1997-01-01

  Astma og astmatisk bronkit har ens symptomatologi og behandling og kan med vore dages effektive og bivirkningssvage medicin selv i de lettere grader behandles. Symptomerne kender vi i praksis fra op mod 1/3 af småbørnene, kunsten består i at stille behandlingsindikationen. Der opridses overvejend...... nødvendig rutine og erfaring heri kun kan opnås ved i dagligdagen at turde tage ansvaret for at stille diagnosen og behandle. Udgivelsesdato: 1997...

 1. Vision og virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang

  Bogen behandler andetsprogsdidaktiske problemstillinger og emner som fx sproglig opmærksomhed, kontrastiv lingvistik, kommunikativ kompetence, andetsprogstilegnelsesteorier, intersprogsanalyse og kulturmødet....

 2. Retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for kronisk hepatitt C virus infeksjon ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 til april 2009

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Mål: Å vurdere resultater av HCV behandling utenom studieprotokoll ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 - april 2009. Vi har gjort en oppfølgingsstudie på 16 pasienter med FibroScan (FS) målinger før og minst 6 mnd etter behandling for å vurdere fibrose regresjon/progresjon etter behandling. Metode: Retrospektiv identifikasjon av 470 pasienter. 80 har blitt fulgt opp i minst 6 måneder etter behandling. Resultater: Alle data er analysert etter ”intention-to-treat” ...

 3. The Conditions for Future Energy-smart Water Utilities under EU and Danish Law and Policy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Basse, Ellen Margrethe

  2014-01-01

  Artiklen behandler de retlige barrierer, der er ift. vandselskabernes udnyttelse og salg af vedvarende energi, der produceres ved udnyttelse af selskabernes affald.......Artiklen behandler de retlige barrierer, der er ift. vandselskabernes udnyttelse og salg af vedvarende energi, der produceres ved udnyttelse af selskabernes affald....

 4. Herodotos and Hemerodromoi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Heine; Schwartz, Adam; Christensen, Dirk Lund

  2009-01-01

  Artiklen behandler de oldgræske 'hemerodromoi' - militære langdistanceilbud - i almindelighed og den athenske hemerodromos Pheidippides' løb fra Athen til Sparta i år 490 f.Kr., idet både historiske og fysiologiske forhold tages under behandling....

 5. Antithrombotic drugs and interactions in ischemic heart disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Charlot, Mette Gitz

  2011-01-01

  Antithrombotisk behandling er en hjørnesten i moderne kardiologi og indgående viden om de præcise virkninger og bivirkninger af lægemidlerne er vigtig for at sikre hjertepatienter den optimale behandling. Denne ph.d. afhandling belyser vigtige problemstillinger omkring anvendelsen af antithrombot...

 6. The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sorknæs, Anne Dichmann

  Formålet med ph.d. studiet var at undersøge effekten af telekonsultationer som supplement til konventionel behandling sammenlignet med konventionel behandling hos udskrevne patienter med KOL med fokus på genindlæggelser, dødelighed, sundhedsøkonomi, sygeplejerskers og patienters oplevelse af tele...

 7. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 8. Persondataloven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høilund, Dorte Lissie

  Persondataloven regulerer behandling af oplysninger om borgerne og gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, organisationer mv. Denne bog giver en grundig og overskuelig introduktion til de centrale bestemmelser i persondataloven og sætter fokus på emner som...... behandling af personoplysninger, borgerens rettigheder og beskyttelse af personoplysninger....

 9. Intensiv musik- og psykomotorisk gruppeterapi m. flygtninge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck, Bolette Daniels; Telcs, Cathrine

  2014-01-01

  Evaluering af gruppemusikterapi i kombination med psykomotorisk behandling med 3 traumatiserede flygtninge ved hjælp af spørgeskemaer ( WHOQOL) og interviews.......Evaluering af gruppemusikterapi i kombination med psykomotorisk behandling med 3 traumatiserede flygtninge ved hjælp af spørgeskemaer ( WHOQOL) og interviews....

 10. A.R.T. – Aggression Replacement Training

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Domben, Eskil

  2015-01-01

  Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training.......Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training....

 11. Klimaregnskab og Carbon Footprint beregning for Kommunekemi a/s

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leinikka Dall, Ole; Wenzel, Henrik

  2009-01-01

  Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro......Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro...

 12. Inger og Johannes Exner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering.......Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering....

 13. Two Journeys and One University: King Christian I and Queen Dorothea's Journeys to Rome and the Foundation of the University of Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2014-01-01

  Behandler de omstændighederne omkring universitetsgrundlæggelsen og rydder op med den myte, at Københavns Universitet blev grundlagt af Christian I.......Behandler de omstændighederne omkring universitetsgrundlæggelsen og rydder op med den myte, at Københavns Universitet blev grundlagt af Christian I....

 14. Resource recovery from waste incineration residues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Allegrini, Elisa

  Affaldsforbrænding er i mange lande en vigtig teknologi til behandling og energiudnyttelse af affald. Udover energi resulterer forbrænding også i produktion af asker. Størstedelen af askerne udgøres af slagge, som efter behandling har gode tekniske egenskaber og kan anvendes til bygge- og anlægsf...

 15. Hydrolys av primärslam för förbättrande av biologisk fosforreduktion vid behandling av hushållsavloppsvatten [Hydrolysis of primary sludge for enhancement of biological phosphorus removal in household wastewater

  OpenAIRE

  Elfving, Erik

  2005-01-01

  Hammarby Sjöstad is a new district of southern Stockholm built with focus on reduced environmental impact by recirculation of materials and sustainability. The environmental goals aim to cut the water consumption by half and a separate storm water treatment. Thus, the wastewater will be more concentrated and will originate from the households only. The Sjöstad project includes the idea of a local treatment plant for the household wastewater. To evaluate this possibility, Sjöstadsverket, an ex...

 16. Stimulation med 0,3 mg rekombinant human thyrotropin øger effekten af 131 I-behandling hos patienter med atoksisk nodulaer struma. En prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Viveque Egsgaard; Bonnema, Steen Joop; Boel-Jørgensen, Henrik; Grupe, Peter; Hegedüs, Laszlo

  2006-01-01

  In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 57 patients with nontoxic nodular goiter were stimulated with either 0.3 mg recombinant human thyrotropin (rhTSH) or placebo before radioactive iodine 131I therapy. After one year the goiter reduction had improved by 35% compared to...... conventional 131I therapy. The difference was most pronounced in patients with a large goiter. Adverse effects, including development of permanent hypothyroidism, were significantly more frequent in the rhTSH group. Patient satisfaction was high and uninfluenced by the use of rhTSH....

 17. Stimulation med 0,3 mg rekombinant human thyrotropin øger effekten af 131 I-behandling hos patienter med atoksisk nodulaer struma. En prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Viveque Egsgaard; Bonnema, Steen Joop; Jørgensen, Henrik Boel; Grupe, Peter; Hegedüs, Laszlo

  2006-01-01

  In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 57 patients with nontoxic nodular goiter were stimulated with either 0.3 mg recombinant human thyrotropin (rhTSH) or placebo before radioactive iodine 131I therapy. After one year the goiter reduction had improved by 35% compared to...... conventional 131I therapy. The difference was most pronounced in patients with a large goiter. Adverse effects, including development of permanent hypothyroidism, were significantly more frequent in the rhTSH group. Patient satisfaction was high and uninfluenced by the use of rhTSH. Udgivelsesdato: 2006-Nov-20...

 18. Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

  OpenAIRE

  Wasniowski, Benjamin; Melin, Carina

  2008-01-01

  Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så ...

 19. Treatment and disposal of radioactive wastes from nuclear power plants. Program for encapsulation, deep geologic deposition and research, development and demonstration; Kaernkraftavfallets behandling och slutfoervaring. Program foer inkapsling, geologisk djupfoervaring samt forskning, utveckling och demonstration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-09-01

  Programs for RD and D concerning disposal of radioactive waste are presented. Main topics include: Design, testing and manufacture of canisters for the spent fuels; Design of equipment for deposition of waste canisters; Material and process for backfilling rock caverns; Evaluation of accuracy and validation of methods for safety analyses; Development of methods for defining scenarios for the safety analyses. 471 refs, 67 figs, 21 tabs.

 20. Environmental assessment of biowaste management in the Danish-German border region

  OpenAIRE

  Jensen, Morten Bang; Scheutz, Charlotte; Møller, Jacob

  2016-01-01

  De seneste år har der været et øget politisk fokus på behandling af organisk husholdningsaffald, der samtidigt behandles forskelligt fra land til land. I Danmark og Tyskland har behandlingen af organisk husholdningsaffald taget en meget anderledes drejning i det sidste århundrede. I Danmark indsamles det organiske husholdningsaffald som en del af restaffaldet, som primært forbrændes, og biologisk behandling er kun forsøgt i begrænset omfang. Tyskland derimod har fokuseret kraftigt på kildesor...

 1. Kreditret 2010/2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Bogen giver et koncentreret indblik i og overblik over regler og praksis vedrørende kredit til virksomheder, herunder spørgsmål i relation til gældsbrevsloven, kreditaftaleloven, digital tinglysning mv. Også spørgsmål om tinglig sikkerhed i form af virksomhedspant og fordringspant behandles, till......, tillige med det international-privatretlige lovvalg i kredit- og panteretlige spørgsmål. Også ejendomsforbehold, leasing og factoring behandles. Endelig behandles spørgsmål om kaution og støtteerklæringer (comfort letters)....

 2. Socialpædagogik i det moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  Kapitlet behandler den aktuelle teoretiske status af socialpædagogikken, inddrager desuden professionen og afrundes med en række udfordringer, der er møntede på samspillet mellem forskning og profession...

 3. Moderne Økonomistyring og Kalkulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  1998-01-01

  Artiklen behandler sammenhængen mellem virksomhedens økonomistyring og virksomhedens produktionsforhold, specielt i relation til virksomhedens kalkulationsforhold. Sammentidig opstilles mulige sammenhænge til antal cost pools, cost drivers, kalkulationsfilosofi mv....

 4. Styring af blodfortyndende medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kallestrup, Lisbeth

  2010-01-01

  Artiklen beskriver sygeplejerskers dosering af AK- behandling. Hovedbudskabet er, at kvaliteten af doseringen til patienterne bevares eller måske forbedres, såfremt ansvaret for doseringen overdrages fra læger til sygeplejersker. Udgivelsesdato: 23092010...

 5. Danske og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv - men en spcialpædagogisk vinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2009-01-01

  Artiklen baserer sig på sammenlignende studier af hverdagen i almindelige danske og finske folkeskoler. Fokus er bredt på klasserumsledelse og undervisningsdifferentiering - men også detaljer som skolemadsordninger, undervisningsmaterialer og frikvartersordninger behandles. Desuden omtales finsk ...

 6. Tumor-heterogenitet: Betydning af klon-evolution under cancersygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  De senere års cancerforskning viser, at cellulær evolution er afgørende for forståelse af sygdomsudviklingen, og sandsynligvis også for fremtidig behandling af cancer hos dyr og mennesker.......De senere års cancerforskning viser, at cellulær evolution er afgørende for forståelse af sygdomsudviklingen, og sandsynligvis også for fremtidig behandling af cancer hos dyr og mennesker....

 7. Oplevelsesøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jan Halberg

  Bogen behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher. Teorierne behandles ud fra en praksisnær tilgang med cases og eksempler som fx Læsø Salt, Astrid Lindgren Verden,......, Hard Rock Cafe, Smukfest, Hverringe Gods og Eksperimentarium....

 8. Optisk Design og Optiske Systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Erik

  1999-01-01

  På basis af geometriske bølgeaberrationer gives et grundlag for dimensionering af optiske systemer. En række numeriske metoder til analyse og optimering, baseret på 4. ordens bølgaberrationer samt endelig raytracing, behandles.......På basis af geometriske bølgeaberrationer gives et grundlag for dimensionering af optiske systemer. En række numeriske metoder til analyse og optimering, baseret på 4. ordens bølgaberrationer samt endelig raytracing, behandles....

 9. Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet

  OpenAIRE

  Landsem, Inger Pauline

  2007-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er hvordan sykepleiere gjenkjenner noe som smertefullt hos det svært fortidligfødte barnet som behandles i neonatale intensivavdelinger. Studien fokuserer på sykepleiernes arbeid med de nyfødte barn som er yngre enn 28 svangerskapsuker. Disse barnas overlevelsesmuligheter har økt betydelig de siste 20 årene. I samme tidsperiode har det hersket stor usikkerhet i fagfeltet om hvorvidt barna opplever behandling og handtering som smertefullt. Uttrykksevne...

 10. The Holocaust and Collective Memory in Scandinavia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lammers, Karl Christian

  2011-01-01

  Artiklen behandler Holocaust's plads i den kollektibve erindring i Skandinavien, og den viser hvorledes den "gode historie": redningen af de danske jøder i oktober 1943 i lang tid bestemte omgangen med Holocaust.......Artiklen behandler Holocaust's plads i den kollektibve erindring i Skandinavien, og den viser hvorledes den "gode historie": redningen af de danske jøder i oktober 1943 i lang tid bestemte omgangen med Holocaust....

 11. Vestibulo-ocular Monitoring in severe Traumatic Brain Injury - Prediction of Outcome Vestibulo-oculäres Monitoring bei Patienten nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma zur Prognose des Outcomes zur Erlangung der Lehrbefähigung für das Fach Neurochirurgie

  OpenAIRE

  Schlosser, Hans-Georg

  2010-01-01

  Introduction: Oculomotor response (OMR) to galvanic labyrinth polarization (GaLa) recorded soon after TBI should indicate the outcome of patients when considering the extent of brainstem damage after severe traumatic brain injury (TBI) as critical for the evaluation. This importance of brainstem for outcome has been demonstrated by previous studies employing imaging techniques to visualize structural or functional brainstem lesions. Methods: Vestibulo-ocular monitoring (VOM)...

 12. Inclusion in the simulation of air pollutants recorded over the borders of test areas in Niedersachsen and forecasting of local ground level concentrations. Final report. Einbeziehung der ueber die Grenzen von Untersuchungsgebieten in Niedersachsen eingetragenen Luftschadstoffe in die Simulation und Prognose oertlicher Immissionssituationen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller-Reissmann, K.F.; Schaffner, J.

  1991-08-01

  In 1987-1989 an emission-ground level concentration-model (conversion of emission into ground level concentration) was established for the pollutant sulphur dioxide (SO[sub 2]) by the ISP (Hannover) in cooperation with GEOS (Berlin) and was with emission data of the environs of Braunschweig for 1987 subjected to different trial runs. The pollution sources were devided into four groups: - Large Emitters (particularly power plants) - medium emitters (particularly industry) - space heating and small consumers - traffic. The pollution emitters of the first two groups were considered as point sources and the last two groups as surface sources, their emissions being evently distributed over squares of 1 km x 1 km, each surface unit of one km[sup 2] being represented by 400 point sources in a distance of 50 m from each other. The conversion of emissions into ground level concentration is based on the Gaussian dispersion model on which also the dispersion calculation of the TA Luft (technical regulation about air pollution) is based. (orig./KW).

 13. Imbalance under control. Risk reduction by knowledge of the energy consumption structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trading businesses are spiders in the web of the liberalized energy market. Their position as intermediary between producers and consumers they require reliable information about the structure of the energy consumption. Engineering office and property developer of wind farms GEN developed software (GEN Prognose) to calculate consumption prognoses. 2 refs

 14. Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende psykologbehandling af personer med lette og moderat svære depressioner i Fyns og Åhus Amter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Aage Sparle

  tendens. Samlet set tyder evalueringen på, at personer med lette og moderate depressive enkeltepisoder behandles lige effektivt i privat og offentlig psykologordning. Henvisning til den gratis offentlige ordning var imidlertid forbundet med længere ventetid på behandling og længere varighed af eventuel...... I 2004 blev det i forbindelse med overenskomstforhandlinger mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykologforening aftalt at afholde udgifterne til evaluering af to 1-årige forsøg med behandling af personer med lette og moderate depressioner i Århus og Fyns Amter. Behandlingstilbudet...... der en gradvis forøgelse af ventetiden på behandling i begge amter, mest udtalt i Århus. Den gennemsnitlige ventetid på behandling var 25.3 dage på Fyn og 51.2 dage i Århus. Tilsvarende var patienterne gennemsnitligt sygemeldt 83.8 dage på Fyn og 117.5 dage i Århus Amt. Patienterne på Fyn modtog i...

 15. Hvordan får vi flere penge? Og hvordan får vi dem til at slå til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Mads Leth; Pallesen, Thomas

  2012-01-01

  , da borgerne har mulighed for at søge behandling for regionens regning i andre regioner og på private sygehuse, hvis hjemregionen ikke kan tilbyde behandling. På den anden side skal regionerne også overholde en overordnet økonomisk ramme, og der kan derfor være grund til at nedtone anvendelsen af...... strategi er at målrette den interne regionale takstmodel mod de mobile patienter, der søger behandling i andre regioner og på privathospitaler på regionens regning. Hovedresultatet er, at der som forventet givet regionernes stærke rolle som udgiftsadvokat har været en betydelig vækst i sundhedsudgifterne...

 16. Patients' Obligation, Embodiment, Motives, and Self in Hypertension - a Qualitative Study from General Practice (PhD thesis)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sångren, Henrik

  Resume: Afhandlingen besk‘ftiger sig med hvordan patienter oplever at blive diagnosticeret med forh›jet blodtryk (hypertension). Unders›gelsen unders›ger hvilke motiver der bev‘ger patienter til at acceptere medicinsk behandling af deres forh›jede blodtryk, og hvorledes de oplever livet med...... patientens opfattelse af eget Selv. Ved brug af Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) analyseres patienters motiv for accept af medicinsk behandling af forh›jet blodtryk. En del af afhandlingen benytter forskerens muligheder of refleksivitet og humanistiske teorier til at n† til en forskningsm......‘ge-patient forholdet. Alle resultater fra dette studie blev diskuteret ud fra denne pr‘mis. Form†l Det overordnede form†l med studiet var at unders›ge hvordan patienter oplever at blive diagnosticeret som havende forh›jet blodtryk. Patientens motiv for at acceptere medicinsk behandling for tilstanden blev unders...

 17. A retrospective data acquisition and evaluation on the characterization and prognosis for 776 patients with differentiated thyroid carcinomas in the Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln in the period from 1990 to 2005; Eine retrospektive Datenerhebung und Auswertung zur Charakterisierung und Prognose von 776 Patienten mit differenziertem Schilddruesenkarzinom der Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln im Zeitraum von 1990-2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meixner, Markus

  2011-06-22

  The author describes the retrospective data acquisition and evaluation on the characterization and prognosis for 776 patients (average age 40:1 years) with differentiated thyroid carcinomas in the Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln in the period from 1990 to 2005. The methodology includes patient-relevant data, examination data, imaging techniques and biochemical tests. Clinically important differences were found for papillary and follicular thyroid carcinoma. Further differences concern the localization of metastases. The author discusses the prognostic significance of the primary tumor radius in comparison with the so-called TNM classification for papillary and follicular thyroid carcinomas. It is concluded that the new version of the TNM classification offers only slight advantages with respect to the former version. It was also shown that the primary tumor size is adequate for prognostic estimations.

 18. Mindfulness-livsstil som metode? : østlig filosofi i en vestlig psykologisk kontekst

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Problemstilling: Hvordan forstås begrepet mindfulness i konteksten av psykologisk behandling, og hvordan kan mindfulness bevirke til endring i terapi? Med den økende interessen og integrasjonen av mindfulness i psykologisk behandling søker man nå å forstå og beskrive begrepet innen et vitenskapelig rammeverk. Denne oppgaven undersøker hvordan begrepet forstås, og hvordan mindfulness tenkes å kunne bevirke til endring i terapi. Sentrale bidrag fra forskere og klinikere i mindfulnessfeltet...

 19. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  OpenAIRE

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 20. Erving Goffman

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Kristiansen, Søren

  Den canadisk-amerikanske sociolog og socialpsykolog Erving Goffman (1922 - 1982) betragtes i dag som en betydningsfuld bidragyder til sociologiens udvikling. Denne bog er en bredt anlagt introduktion til hans forfatterskab.   Forfatterne skildrer Goffmans livsforløb og det videnskabelige miljø, der...... dannede rammen om hans liv og forfatterskab. Nogle af Goffmans værker diskuteres i relation til det der benævnes hverdagslivssociologien, og hans såkaldte dramaturgiske tilgang - rolleanalysen - behandles. Goffmans teori om selvet, hans rammebegreb og lingvistiske arbejder behandles, og spørgsmålet om...

 1. Diskriminerad, trakasserad, kränkt? : En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete

  OpenAIRE

  Zaitseva, Margarita; Peterzon, Sofia

  2014-01-01

  Studien handlar om i vilken omfattning eleverna känner sig delaktiga i skolanslikabehandlingsarbete samt i vilken omfattning eleverna upplever förekomsten avdiskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Syftet är attkartlägga elevernas uppfattning om skolans likabehandlingsarbete samt förekomstenav kränkande behandling i skolans olika miljöer. Vi har valt ett kvantitativtangreppssätt då vi genomfört en enkätstudie som lämnats ut till totalt 101 elever iårskurs fem. Resultate...

 2. Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  L. Lauridsen, Mette; Kronbæk, Mette; Sindal Lundsberg, Peter

  2010-01-01

  Er du visitator, behandler, sagsbehandler eller en fagperson, der på anden måde arbejder professionelt med stofmisbrug, kan bogen give dig overskuelig information om emnet og inspiration til det daglige arbejde. Dybtgående litteraturlister afslutter hvert af kapitlerne: Præsentation af området...... Social behandling Mødet med brugeren Støtte og rådgivning Krop og misbrug Familier med stofmisbrug Særlige misbrugergrupper I bogen er vedlagt et bilagshæfte, som serverer alle aktuelle, relevante paragraffer og vejledninger på området – i fuld tekst....

 3. Direktivstridige semifølsomme oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tranberg, Charlotte Bagger

  2012-01-01

  artikel 7, stk. 1. Denne fortolkning har betydning i relation til dele af den særegne danske oplysningskategori i persondatalovens § 8, nemlig for så vidt angår oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold. Artiklen behandler de praktiske konsekvenser af EU-Domstolens dom.......I slutningen af november 2011 afsagde EU-Domstolen en dom med vidtrækkende konsekvenser for den danske persondatalov. EU-Domstolen fastslog, at medlemsstaterne ikke må fastsætte yderligere betingelser for behandling af almindelige personoplysninger end dem, der er opregnet i persondatadirektivets...

 4. Sygdom og selvopfattelse på tværs af rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsvard, Sofie; Emilie Christensen, Iben

  2013-01-01

  konkluderer, at fysioterapiklinikken, hvori sygdom behandles og praktiseres, ikke repræsenterer et ”sygdommens rum”, men af deltagerne opleves som et tiltrængt frirum fra sygdom, hvor de føler sig som ”almindelige mennesker”. I modsætning hertil står det private hjem og det offentlige rum, som nærmere...... behandling. Det centrale omdrejningspunkt for det sociologiske studie er deltagernes subjektive oplevelser og udbytte af vederlagsfri fysioterapi. Det undersøges også, hvordan deltagerne håndterer og integrerer fysioterapiklinikkens institutionelle ramme som en fast bestanddel af hverdagslivet. Studiet...

 5. Alternative metoder til bekæmpelse af spiringsskadende svampe i gulerod

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birgit; Jensen, Dan Funck; Knudsen, Inge M.B.

  2005-01-01

  I et nyligt afsluttet innovationsprojekt er der opnået spændende resultater ved frøbehandling med antagonister i kombination med forskellige frøteknologier. KVL arbejder hen mod at få godkendt antagonisten Clonostachys rosea IK726 til biologisk bekæmpelse......I et nyligt afsluttet innovationsprojekt er der opnået spændende resultater ved frøbehandling med antagonister i kombination med forskellige frøteknologier. KVL arbejder hen mod at få godkendt antagonisten Clonostachys rosea IK726 til biologisk bekæmpelse...

 6. SE-selskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Bogen behandler den særlige, fælleseuropæiske aktieselskabstype, der står til valgfri disposition for virksomhederne i form af europæiske aktieselskaber, såkaldte SE-selskaber, som alene kan stiftes ved en grænseoverskridende transaktion.......Bogen behandler den særlige, fælleseuropæiske aktieselskabstype, der står til valgfri disposition for virksomhederne i form af europæiske aktieselskaber, såkaldte SE-selskaber, som alene kan stiftes ved en grænseoverskridende transaktion....

 7. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 8. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  2013-01-01

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 9. Moms og fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  1999-01-01

  I artiklen gives et overblik over, hvorledes fast ejendom behandles momsmæssigt. Derfor findes en kort skitsering af reglerne for moms på byggearbejder, afgrænsningen mellem momspligtig og momsfri udlejning, muligheden for frivillig registrering af udlejning samt opgørelse af reguleringsforpligte......I artiklen gives et overblik over, hvorledes fast ejendom behandles momsmæssigt. Derfor findes en kort skitsering af reglerne for moms på byggearbejder, afgrænsningen mellem momspligtig og momsfri udlejning, muligheden for frivillig registrering af udlejning samt opgørelse af...

 10. Hvem vandt 1. Verdenskrig? - Krige, katastrofer og epidemier har altid hjulpet hinanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2008-01-01

  sygelighed og dødelighed i komplekse katastrofer inkluderer beskyttelse mod vold og overgreb, sikring af fødevarer, vaccinationskampagner, muligheder for håndvask, diarrékontrol, mor-barn sundhed og korrekt behandling af de hyppigste infektioner. Krige skaber flygtninge, og mobile befolkningsgrupper er...

 11. De hjemsøgende og de hjemsøgte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baake-Hansen, Martin

  Afhandlingen behandler spørgsmålet om vores forhold til hjemstavnen, om følelsen af nostalgi, om oplevelsen af eksil, og om den ambivalente forestilling om hjemkomst - med udgangspunkt i tre vigtige, tysksprogede forfatterskaber fra det 20. århundrede, der deler et både intenst og sammensat forho...

 12. Kost - mad - næring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niklasson, Grit

  2010-01-01

  Kapitlet handler om kost og forskellige aspekter af menneskeføde og dens indtagelse. Mad- og måltidspolitik i institutionerne behandles, og ligeså næringsstofferne og deres betydning for kroppens sundhed, herunder også konsekvenserne af fejlernæring. Også allergi og intolerans over for fødeemner ...

 13. Livskvalitet og pædagogisk relationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter

  2010-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med begrebet livskvalitet som social sundhed. Det handler om netværk og disses betydning for sundhed og livskvalitet. Desuden behandles begreberne selvopfattelse og mestringsevne, som sammen med netværksbegrebet udfoldes i en dynamisk sundheds- og livskvalitetsmodel....

 14. Det flerkulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2006-01-01

  Kapitlet behandler om følgende temaer: Udviklingen i den danske befolkningssammensætning; nationalitet, kultur og etnicitet i dagens samfund, forskellige typer af etnicitets- og kulturforståelse; Stereotypier, stigmatisering og diskrimination; forskellige barndomsvilkår; integrationsstrategier...

 15. Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Signe Sparre; Gjørup, Hans; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  af etnisk danske forældre. Sygdommen manifesterer sig klinisk i skelettet hos børn i vækst, men tillage forstyrres barnets tanddannelse. Oftest vil de skeletale manifestationer og deformiteter hele op/korrigeres med en sufficient behandling i form af et D-vitamin- og evt. kalciumtilskud. Sygdommens...

 16. Dimensionering af naturlig ventilation ved termisk opdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Rapporten behandler et simpelt formelsæt til beregning af naturlig ventilation ved termisk opdrift. Der betragtes først det simple tilfælde med to åbninger og ensartet indetemperatur. Derefter vises, hvordan formelsættet kan udvides til også at omfatte rum med temperaturlagdeling og med åbninger ...

 17. Sundhedsvæsenets organisation og funktion øger social ulighed i sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsted, Peter

  2014-01-01

  stor sundhedsfaglig og politisk bevågenhed. Størstedelen af den sociale ulighed i sundhed skyldes sygdomme, som er afledt af livsvaner og psykisk helbred. Derfor har sundhedsvæsenet i de senere år har prioriteret forebyggelse, behandling og opfølgning. Trods ønsket om nem, lige og hurtig adgang til...

 18. Libanon i regionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2011-01-01

  Artiklen behandler Libanons regionale relationer, herunder forholdet til Syrien og Iran. Syrien har gjort krav på Libanon, grebet ind i borgerkrigten, rømmet landet, bevaret agenter og en vis opbakning, er mistænkt i Hariri-sagen, og er senest dybt påvirket af det arabiske forår. Ikke en nem, men...

 19. Bruk av captive forsikringsselskap i internasjonal olje- og energiforsikring : Belyst ved Statoil Forsikring a.s.

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Oppgaven tar for seg bruken av captive forsikringsselskaper, herunder særskilt Statoil Forsikring a.s. I tillegg behandles den gjensidige mekanismen for energiforsikring - O.I.L., behovet for captive-fronting i fremmede jurisdiksjoner, samt forsikringsordningen for SDØE på norsk kontinentalsokkel.

 20. History of Education in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haue, Harry

  2009-01-01

  Denne oversigtsartikel behandler børnearbejde i relation til skolegang og uddannelse. Fokus er på sammenhængene mellem samfundsudvikling og ændringer i børnens muligheder for formaliseret læring fra landbrugssamfundet via industrisamfundet til informationssamfundet, og den værdi børnearbejdet til...

 1. Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  2012-01-01

  Artiklen behandler kompetenceafgrænsningen mellem domstolene og de fagretlige organer, som på det ansættelses- og arbejdsretlige område giver anledning til betydelige vanskeligheder. Der er inden for de seneste år afsagt en række domme om godtgørelseskrav for urimelig opsigelse, som bidrager til ...

 2. Biodiversitet i dyrket skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Flemming Rune

  . Rapportens anden del er en gennemgang af fire væsentlige indgreb, der påføres skovøkosystemerne ved dyrkningspraksis. Rapportens tredje del behandler særlige driftstyper, der fremmer et stort naturindhold i danske skove, med udgangspunkt i Naturskovsstrategiens beskrivelse af "gamle driftsformer"....

 3. Fleksibilitet i strategiske processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Vinther

  2012-01-01

  Hvad vil det sige at strategiske processer er fleksible? Kan man lede sådanne fleksible processer? Hvilke udfordringer, muligheder, dilemmaer, - og for den sags skyld - glæder og frustrationer er der knyttet til dette? Dette paper vil forsøge at behandle og diskutere disse spørgsmål....

 4. Notat vedr. regn, rørdimensionering og bassindimensionering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby

  Dette notat vil redegøre for simple men meget anvendte metoder til dimensionering af afløbssystemer. Notatet vil primært behandle overfladevand(regnvand) som på en tilfredsstillende måde skal kunne ledes gennem afløbssystemet. Såfremt f.eks. husspildevand skal medtages er dimensioneringsprocedure...

 5. The Constitution of Partnering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Stefan Christoffer

  The constitution of partnering. Afhandlingen behandler konstitueringen af ledelseskonceptet partnering og dets anvendelse i dansk byggeri. Partnering er et udbredt koncept i byggeriet som betoner samarbejde, tillid og gensidighed mellem de deltagende parter, og konceptet har de senere år har været...

 6. Vejsalg, gårdbutikker og fritidsfiskere - den informelle økonomi på Samsø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Ole

  2007-01-01

  Bidraget behandler den uformelle økonomi på Samsø, med udgangspunkt i den første kortlægning nogensinde af den del af den uformelle økonomi som er forbundet med salg af produkter som er relaterede til naturgrundlaget. De mange vejboder er et iøjnefaldende element i landskabet, og nogle af dem har...

 7. Cardiovascular risk reduction following diagnosis of diabetes by screening:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Charles, Morten; Simmons, Rebecca; Williams, Kate;

  2012-01-01

  Baggrund: Der er usikkerheder om behandlingen af diabetes tidligt i sygdommens forløb. Derfor er nogle praktiserende læger tilbageholdende for intensivt at behandle patienter med tidlig diabetes. I dette studie fra ADDITION Cambridge ville vi beskrive ændringen i modulleret kardiovaskullær risiko...

 8. Screening for diabetes: what do the results of the ADDITION trial mean for clinical practice?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Torsten; Borch-Johnsen, Knut; Davies, Melanie J;

  2013-01-01

  Artiklen opsummerer de nuværende resultater fra ADDITION studiet. Forfatterne konkluderer at ADDITION studiet har skabt yderligere evidens til støtte for tidlig opsporing og behandling af patienter med uerkendt diabetes. Frem for at fokusere på populationsbaseret screening opfordre forfatterne pr...

 9. Boligmarkedet under inflation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, J.

  Rapportens enkelte kapitler behandler prisdannelsen på boligmarkedet, huslejereguleringen, prisudviklingen på bolig-delmarkederne, fremkomsten af kapital- og debitorgevinster ved besiddelse og belåning af boligejendomme, samt de samfundsøkonomiske årsager til denne prisudvikling og disse gevinstd...

 10. 9/11 i arabisk fiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Elisabeth A.

  2008-01-01

  Om 11. september og hvordan det er et litterærtemne der sjældent behandles direkte i den arabiske verden på få undtagelser nær, hvorimod det løber som en stille kommentar i baggrunden af mange værker....

 11. Concerning Styles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Jacob

  Dunn & Dunn Læringsstilsmodel er en indflydelsesrig og udbredt undervisningsmetode. Modellen er en del af et større felt af stilteorier i hvilket stile antages at være individuelle forskelle i hvordan personer behandler information og håndterer opgaver. Stile bliver oftest begrebsliggjort som for...

 12. Afløbsinstallationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, K.; Faldager, I.; Nielsen, V.

  Denne SBI-anvisning gennemgår hele afløbsområdet og giver beskrivelser, dimensioneringsvejledninger og eksempler med udgangspunkt i Norm for afløbsinstallationer, DS 432, 2.udgave 1994. I anvisningen behandles spildevands-, regnvands- og drænvandsinstallationer både i forbindelse med separat- og...

 13. Kampen om terrorisme

  OpenAIRE

  Fonvig, Marie; Fruensgaard, Jonas; Hansen, Rikke Østergård; Denise, Robinson; Snare, Helga Maria; Therese, Wojcik

  2006-01-01

  Rapporten behandler ud fra en diskursteoretisk tilgang de definitionsproblematikker, der opstår når begrebet terrorisme skal defineres i fællesskab i den globale arena. Dette eksemplificeret i form af Hamas i Palæstina.

 14. Translation as Transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ebbe

  2008-01-01

  Artiklen behandler de to tidligste oversættelser af Chaucer i Danmark, professor T.C. Bruuns oversættelse af Popes version af Chaucers The Wife of Bath's Prologue fra 1823, og skolebestyrer Louise Westergaards hæfte med oversættelse og referater af Chaucer fra 1853. Jeg viser hvordan en klassisk ...

 15. Udbytteaftalens skatteretlige virkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Hansen, Jan Guldmand; Vinther, Nikolaj

  Artiklen analyserer, hvorvidt ejeraftaler om skævdeling af udbytte fremover skal undergives en anderledes skattemæssig behandling på grund af den nye bestemmelse i selskabslovens (SL) § 82, hvorefter ejeraftaler ikke binder selskabet. Artiklens konklusioner er, at den hidtidige civilretlige regul...... integreret del af aktien på det selskabsretlige plan....

 16. Kultur og etnicitet på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth; Day, Barbara Noel

  Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et praktisk perrspektiv. Teorierne giver dermed indblik i en lang række praksisfelter såsom socialt arbejde, skole hjem samarbejde, demokratisk...

 17. Danskernes racisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Necef, Mehmet Ümit

  2010-01-01

  Jens Peter Frølund Thomsen, politolog fra Århus Universitet, har i bogen Konflikten om de nye danskere (2006) undersøgt danskernes holdninger til her-boende etniske minoriteter, herunder racismens omfang og dens former. Ar-tiklen diskuterer Thomsens definition på racisme og hans behandling af sin...

 18. Coaching patients to self-care: a primary responsibility of nursing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørdam, Britta

  2010-01-01

  Anmelselse af international forskning:Formål: En australsk undersøgelse har fokus på aktivt at støtte og guide ældre til en rehabiliterende egenomsorg efter udskrivelse fra behandling på sygehus. Metode: Med afsæt i grounded theory udvikles en model for rehabiliterende sygepleje, hvor sygeplejers...

 19. Early literacy and inclusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Skriver

  Dette paper behandler skriftsprogstilegnelse med særligt henblik på inklusion. Det analyserer aktuel dansk policy, og giver et eksempel på inkluderende praksis vha. en såkaldt sproghistorie (EASE-projektet). Dette paper diskuterer også et amerikansk paper om inklusion og skriftsprogstilegnelse, o...

 20. Vejstrækningers geometri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolet, Lars; Kjems, Erik

  Undervisningsnoten er skrevet til kurserne i Vej- og Trafikteknik henholdsvis i Geometrisk Vejprojektering på Aalborg Universitets ingeniøruddannelser i byggeri og anlæg. Notatet behandler fastlæggelsen af en vejstræknings linjeføring og længdeprofil, herunder vejprojektets rammevilkår, tracering...

 1. Behandlingseffekt af Digital Dermatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  af klovlidelser herunder især Digital Dermatitis. Klovregistreringerne viser, at der er stor dynamik og mange nyinfektioner af Digital Dermatitis svarende til problematikken ved mastitis. Behandlingseffekten ved Digital Dermatitis er høj (omkring 90 %) ved den udførte behandling. Behandlingen bestod...

 2. Personlighedsudredninger i børne- og undgomspsykiatrisk regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Lone Hjerrild; Lichtenstein, Mia Beck

  2012-01-01

  personlighedstestene NEO PI-R og Rorschach. Målgruppen var unge i alderen 15-18 år i behandling i ungdomspsykiatrien. Konklusionen var, at NEO PI-R kan anvendes i en ungdomspsykiatrisk population, men at der skal tages forbehold for bl.a. alder. Sammen med Rorschach giver de to tests en stærk beskrivelse af en klients...

 3. Komplekse verber (verbum+partikel konstruktioner) - på dansk og standarditaliensk og i diverse norditalienske dialekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Hanne

  2009-01-01

  Artiklen behandler komplekse verber af typen verbum+partikel. I forhold til Talmys typologiske distinktion mellem satellite-framed languages og verb-framed languages, placeres dansk typisk i første gruppe og italiensk i anden. Der er dog på italiensk en stigende tendens til brug af verbum+partikel...

 4. Epilepsi og orale manifestationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Pernille Endrup; Haubek, Dorte; Østergaard, John Rosendahl

  2016-01-01

  Risiko for sygdom I mundhulen hos patienter med epilepsy Epilepsi er en kronisk neurologisk lidelse, der ofte vil kræve medicinsk behandling for at holde patienterne fri for anfald. Lidelsen kan have betydning for patientens psykosociale og kognitive udvikling, der indirekte kan have betydning for...

 5. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 6. The Coke Zero Game - Analyse af advergames som kommunikationsprodukt

  OpenAIRE

  Scherfig, Valentin T.; Bendixen, Maria; Larsen, Line N.; Gudmundsson, Soffia

  2010-01-01

  Dette projekt behandler kommunikationsgenren advergames, med udgangspunkt i The Coke Zero Game (2008). Spillet analyseres som kommunikationsprodukt, ved brug af spilteori og empiri i form af fokusgruppeinterview. Opgaven konkluderer på, hvorvidt spillet formår at kommunikere et givent budskab.

 7. Kan den økonomiske teori forklare omfanget af forskning og udvikling i danske virksomheder? : Rapport fra Analyseinstitut for Forskning; 6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Eriksson, Tor Viking; Madsen, Erik Strøjer

  Det vigtigt, at kunne forklare omfanget af den samlede innovationsaktivitet, som i denne artikel følgende defineres som virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling (FoU). Nogle af de spørgsmål der tages op til behandling er: Hvilke faktorer påvirker virksomhedernes beslutning om at invest...

 8. A stakeholder approach to green innovation management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  Artiklen handler om interessentledelse: hvordan virksomhedsledere hele tiden må arbejde med de mange krav og forventninger, der stilles til dem fra forskellige interne og eksterne interessenter. Der præsenteres en analytisk metode (SPOT-analysen), som behandler, hvordan ledelsen med fordel kan in...

 9. Udvikling af virksomhedens transformationssystem (produktions- og distributionssystemet)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Janus Dore

  Denne ph.d.-afhandling behandler emnet udvikling af den industrielle produktionsvirksomheds transformationssystem, der omfatter virksomhedens samlede produktions- og distributionssystem. Der er i de senere år komet stigende fokus på virksomhedernes evne til at skabe differentieret og kundetilpass...

 10. SU-SP3 Semesterprojekt 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Aasted; Holst-Christensen, Bo; Munck-Fairwood, Roger;

  2010-01-01

  1. At planlægge videreførelsen af en prototype til et system, der hånd-terer patientkontakt før, mellem og efter indlæggelser samt ambulant behandling. 2. At planlægge og konstruere en Matlab baseret simulator til et patient monitoreringssystem for fysiologiske parametre. Simulatoren skal sætte e...

 11. Industry and the environment-practical applications of environmental management approaches in business proceedings of the 3rd conference of the Nordic Business Environmental Management Network, March 28-30, 1996, Aarhus, Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Madsen, Henning

  1996-01-01

  Bogen indeholder refereed papers fra en international miljøledelseskonference ved Scandinavian Center Århus, arrangeret af forfatterne. Konferencen havde delegerede fra ialt 17 lande. Bogen, der indledes med en indledning skrevet af redaktørerne, er inddelt i en række hovedafsnit, der behandler e...

 12. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 13. Selskabsskatteret 2010/11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Værket giver et samlet billede af selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningen i Danmark. Der inddrages danske og internationale aspekter, og skatteretten sammenholdes med civilretten, således at skattemæssige konsekvenser af selskabs- og aftaleretlige dispositioner nærmere belyses. Værket behandle...

 14. Review af Business Process Reengineering litteraturen fra 1990-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wit, Camilla Kølsen de

  1998-01-01

  Formålet med papiret er dels at biddrage med et overblik over centrale kilder om BPR, og dels at kommentere udviklingen i litteraturens behandling af hhv. BPR begrebet og BPR projektet. Reviewet er bygget op om en kronologisk tabel, der opsummerer kildernes hovedsynspunkter....

 15. Ruter og rutinisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sindbæk, Søren Michael

  ladninger mellem fjerntliggende knudepunkter. Med fokus på begreber som aktører, interdependens og praktisk logik beskrives dannelsen af vikingetidens handelsruter som en rutinisering – en proces der i stadig gentagelse konstituerede rejser som ruter og udveksling som handel. Undervejs behandles bl...

 16. Ud af Napoli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Pia Schwarz

  2016-01-01

  Artiklen præsenterer Elena Ferrantes romankvartet "Min geniale veninde" (2011-14). Indledningen behandler problemstillingen vedrørende forfatterens fortsatte ønske om at være anonym, hvorefter artiklen analyserer værket ud fra genremæssige, sproglige og tematiske kriterier. Artiklen er bygget op ...

 17. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 18. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er...

 19. School Classes for Talented Pupils

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Det hævdes ofte, at der er behov for særlige indsatser for at stimulere de mest talentfulde elever i skolen. I artiklen behandles dette spørgsmål i sociologisk perspektiv, på baggrund af følgeforskning i forbindelse med en "talentklasse" i Nordjylland....

 20. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 1. Regulering og indregulering af større varmeanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, K.; Christiansen, J.; Schmidt-Jørgensen, F.;

  Rapporten beskriver hvordan man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokal regulering og tidsstyring, når der skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i større varmeanlæg. Desuden behandles blandt andet indreguleringsniveauer, indregulering af p...

 2. Når sandheden skal frem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borberg, Vibeke

  2008-01-01

  Princippet om offentlighed i retsplejen sikrer, at borgerne kan få information om domstolenes behandling og afgørelse af straffesager og civile sager. Princippet er rodfæstet som en demokratisk grundrettighed i en sådan grad, at den juridiske og samfundsteoretiske litteratur kun har beskæftiget s...

 3. From Stigma to Assertion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi indeholder otte bidrag af antropologer, historikere og religionsforskere til belysning af fortidens "urørlige kaster" og nutidens "dalits" i Indien. Specielt virkningerne af den indiske stats reservationspolitik over for disse grupper behandles. Denne politik har på én gang forbedr...

 4. Hvis Al Bashir kommer forbi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«)...

 5. Motion Planning for Humanoid Robots Based on Virtual Constraints Extracted from Recorded Human Movements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mettin, Uwe; La Hera, P.; Freidovich, L.;

  2008-01-01

  Inden for robotområdet er der stor interesse for at udvikle strategier og algoritmer som kan skabe menneskelige bevægelser. Denne artikel behandler bevægelsesplanlægning for humanuide robotter som er baseret på konceptet om virtuelle holonomiske begrænsninger. For det første analyseres et sæt kin...

 6. National Tax Law - Under Influence of EU Rules for Freedom of Movement of Goods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Jette

  2013-01-01

  Artiklen behandler de EU-retlige problemstillinger, som en medlemsstat skal være opmærksom på i forbindelse med indførelsen af nationale afgifter. De fiskale kompetencer ligger som udgangspunkt hos de enkelte medlemsstater i EU, men med medlemskabet af EU følger forpligtelser til at overholde en ...

 7. Sygepleje mellem pakker og personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Niels Sandholm

  og af problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglig arbejdskraft. Som følge af demografiske ændringer antages særligt behandling og rehabilitering af kronisk syge ældre at udgøre et voksende indsatsområde. Sygeplejerskernes faglige organisation har været aktiv i etablering af kommunale...

 8. Foreløbige retsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler foreløbige retsmidler ved EF-domstolen, fx mod Danmarks fortsatte byggeri af Storebæltsbroen i strid med fællesskabsretlige udbudsregler eller mod ikrafttrædelsen af en forbundslov om tyske motorvejsafgifter i strid med kravet om ligebehandling af inden- og udenlandske vognmænd...

 9. Kontraktetablering i supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Karen Vibeke; Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet behandler kontraktetablering i supervision, et element, der ofte er blevet negligeret eller endog helt forbigået ved indledningen af supervisionsforløb. Sikre aftaler om emner som tid, sted, procedurer for fremlæggelse, fortrolighed, ansvarsfordeling og evaluering skaber imidlertid tryghed...

 10. Rehabilitation in Parkinson’s Disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Martin Høyer

  Parkinsons sygdom (PD) er en progredierende neurodegenerativ sygdom med gradvis udvikling af motoriske og non-motoriske symptomer. Dopaminerg behandling udgør en effektiv symptomatisk behandlingsform, men indebærer risiko for langtidsbivirkninger i form af svært behandlelige fluktuationer i funkt...

 11. Nitrification biokinetics in rapid sand filters for drinking water treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tatari, Karolina

  Danmarks drikkevandsforsyning er udelukkende baseret på grundvand – og mere end 2500 vandværker behandler hver dag vand til de danske forbrugere. Selv om denne vandbehandling betegnes som simpel, er den i virkeligheden baseret på komplicerede mikrobielle processer, som vi hidtil har vidst relativ...

 12. Tuberkulose forårsaget af Mycobacterium africanum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bek, Dorte; Kjeldsen, Marianne Kirstine; Hansen, Nikolaj Friis; Kamper-Jørgensen, Zaza; Rasmussen, Erik Michael

  2010-01-01

  Tuberkulose (TB) forårsages af patogene arter fra Mycobacterium tuberculosis komplekset (MTBC) og har en incidens på cirka 7/100.000 i Danmark. På mistanke om TB hos en akut indlagt 40 årig afrikansk mand initieredes anti-TB behandling. Efter 13 timers indlæggelse afgik patienten ved døden. Fra...

 13. La dilution linguistique des reponsabilités : Essai de description polyphonique des marqueurs évidentiels il semble que et il paraît que

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1994-01-01

  Er intet andet angivet, forventes assertive sproghandlinger at støtte sig til evidens, den talende sidder inde med; han er sandhedsgarant. Han kan dog med 'evidentials' eksplicit angive, hvorfra evidensen kommer, og af hvilken slags den er. Artiklen behandler de to franske evidentials il semble q...

 14. Ergoterapi som hensyntagende undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  1999-01-01

  En ergoterapeut i Sønderjylland satte sig for at slå bro over den grå zone mellem hospitalets behandling og de ofte manglende kommunale træningstilbud. Hun oprettede en privat vævestue, som senere blev et tilbud under den hensyntagende specialundervisning i et lokalt oplysningsforbunds regi. Nu kan...

 15. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 16. I en højere sags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo; Jakobsen, Søren Sandfeld

  2014-01-01

  Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle af de grundlæggende problemstillinger, regler, principper og hensynsafvejninger, der gælder, når staten eller private virksomheder vil gennemføre overvågning af borgerne og dermed gøre indgreb i retten til privatlivets fred. Særlig fokus er på...

 17. Hofte- og lyskesmerter hos yngre fysisk aktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Julie Sandell; Hölmich, Per; Thorborg, Kristian;

  2015-01-01

  -mulighederne indenfor dette område, herunder træning og kirurgi, som er nogle af de modaliteter, som disse patienter tilbydes i offentligt og privat regi. Der vil være fokus på både træning som primær behandling, samt postoperativ genoptræning. Der vil i den forbindelse også blive fokuseret på sammenhængende......Hør den allernyeste viden om undersøgelse og behandling af yngre fysisk aktive patienter med hofte og lyskesmerter og få en unik lejlighed til at stille spørgsmål. Læringsmål: At deltagerne bliver præsenteret for udviklingen inden for undersøgelse og behandling af yngre fysisk aktive patienter med...... hofte og lyskesmerter. Herunder akutte og kroniske tilstande i både hofteled og i bløddele (muskler/sener). Tema: Kernebudskabet i symposiet er at give tilhørerne et overblik over anvendelighed og effekt af kliniske undersøgelsesmetoder, betydningen af billeddiagnostiske fund og behandlings...

 18. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af...

 19. Ejeraftalens selskabsretlige virkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet om, hvilken retsvirkning en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst (med seneste sprogbrug fra betænkning nr. 1498/2008: en "ejeraftale" eller "kapitalejeraftale") har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Det konkluderes, at ejeraftalen kan blive "selv...

 20. Menneskelige indgreb i danske skarvkolonier 1994-2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, T.; Eskildsen, J.

  fiskeri i Danmark. Derfor indførte Skov- og Naturstyrelsen i 1994 en forvaltningspraksis hvor statsskovdistrikterne og private lodsejere fik mulighed for at bortskræmme skarver der forsøgte at danne nye kolonier. Desuden fik statsskovdistrikterne mulighed for at behandle (ødelægge) skarvæg i nydannede...

 1. Selskabsret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  overtagelse; koncernforhold; årsrapport og revision; opløsning. Bogen omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der evt. opererer internationalt. Relevante internationale og EU-retlige aspekter bliver inddraget. Også andre retsformer behandles. Fx interessentskaber, kommanditselskaber...

 2. Helse, kunnskap og kritikk

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  behandling og pleie skyves fra spesialisthelsetjenesten, til primærhelsetjenesten, og videre inn i pasienters private sfære. Dette skaper nye roller for sykepleiere som skal være både effektive og samtidig dialogpartnere, de skal avveie evidensbasert kunnskap mot pasienters og pårørendes ønsker, mm...

 3. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den...

 4. The impact of intensive multifactorial treatment on perceptions of chronic care among individuals with screen-detected diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuznetsov, L; Simmons, R K; Sandbæk, Annelli;

  2015-01-01

  Formålet med dette studie var at evaluere knap 1000 patienters oplevelse af kvalitet og inddragelse af behandling (kronikeromsorg) 6 år efter screening for diabetes. Patienterne blev rekrutteret fra den danske del af det internationale studie ADDITION, som fokuserer på tidlig opsporing og intensi...

 5. OCD og orofaciale dyskinesier forårsaget af sjælden basalganglielidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmgreen, Søren Bruno; Danielsen, Erik Hvid

  2014-01-01

  Bevægeforstyrrelser hos psykiatriske patienter skyldes sædvanligvis ekstrapyramidale bivirkninger til antipsykotisk medicin. Her beskrives en sjælden årsag til orofaciale dyskinesier, tungedystoni og koreiforme bevægelser hos en 31-årig mand i behandling for obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)....

 6. A cluster-randomised, parallel group, controlled intervention study of genetic prostate cancer risk assessment and use of PSA tests in general practice--the ProCaRis study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Pia; Vedsted, Peter; Edwards, Adrian;

  2013-01-01

  PSA-testen er det bedste og mest anvendte værktøj til at opspore prostatacancer. Testen er dog behæftet med fejlkilder, som kan føre til overflødig udredning, diagnosticering og behandling. Ved udredning tages biopsier med risiko for behandlingskrævende infektion. Behandlingen for prostatacancer ...

 7. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 8. Intet job, ingen selvkontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Paulsen

  2015-01-01

  Adfærdsøkonomiens og formynderiets indtog i dagpengesystemet er en del af tendensen til at behandle den ledige som følelsesladet og irrationel. Men ønsker man sig en anden tilgang til de arbejdsløse, er der faktisk inspiration at hente i historien....

 9. Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Charles, Morten; Fleischer, J; Witte, Daniel Rinse;

  2013-01-01

  ADDITION Danmark undersøgte vi effekten af tidlig opsporing og efterfølgende intensive behandling af type 2 diabetes i almen praksis på hyppigheden af kardiel autonom neuropati 6 år efter diagnose. Resultater: Prævalensen af tidlig KAN var 15,1% i rutine behandlingsgruppen (RG) og 15.5% i intensive...

 10. Kommunikationskritisk kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Frahm, Henrik; Christiansen, Eva Therese;

  Bogen Kommunikationskritisk kompetence undersøger, hvordan danskfaget med sine begreber, tilgange og metoder kan understøtte, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan håndtere udfordringer i de situationer, de står i. Kommunikationskritisk kompetence behandler emner som politisk kommunikation,......, reality-tv, computerspil, køn, dokumentarfilm og børnelitteratur....

 11. Samtidsbilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bunch, Mads

  Samtidsbilleder er en indgående behandling af den litteratur som var med til at sætte en ny dagsorden med realistiske samtidsskildringer, hverdagsfortællingen og familiesagaer, bl.a. Helle Helles romaner, Jan Sonnergaards novelletrilogi og Jakob Ejersbos Nordkraft.  Bogens hoveddel udgøres af tem...

 12. Flydende noiagratin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2015-01-01

  . Ligeledes kan det ses som problematisk at overtage en forestilling om linearitet, teleologi og historisk progression, når selve denne forestilling kritiseres for at have medvirket til at skabe de forhold, der har skabt klimakrisen. Derfor synes det også vigtigt, at fiktionerne, når det kommer til behandling...

 13. Growth of the endocrine pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaarn, Louise Winkel

  Diabetes er karakteriseret ved en enten absolut eller relativ mangel paa insulin producerende ß-celler (henholdsvis type 1 og 2 diabetes). Den mest oplagte behandling ville vaere at genskabe den funktionelle ß-cellemasse ved enten regenerering eller celle terapi og dermed genindfoere normal glucose...

 14. An adherent nerve root – Classification and exercise therapy in a patient diagnosed with lumbar disc prolapse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melbye, Martin

  2010-01-01

  Patienter med diskusprolaps får oftest besked på, at det ikke skal gøre ondt for at gøre godt, i forbindelse med behandling og genoptræning. Der findes dog en ganske lille gruppe patienter som udvikler en restriktiv tilstand, hvor der dannes adhærencer ved nerveroden, i forbindelse med opheling a...

 15. SundtHjem projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aarhus, Rikke; Ballegaard, Stinne Aaløkke; Hansen, Thomas Riisgaard

  sundhedssystemet, hvor stadig mere behandling sker på centraliserede og specialiserede hospitaler, og hvor patienten i langt højere grad forventes at varetage væsentlig egenomsorg. For at udforske dette problemfelt har projektets partnere (Logica, Polycom, Aarhus Sygehus Skejby, Aarhus Universitet) arbejdet med en...

 16. Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen; Andersen, Torben; Hansen, Kristian Rune

  2010-01-01

  Denne rapport behandler tre problemområder: 1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse beskæftigelsesmæssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven på HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddan...

 17. A model of recycling behaviour: With evidence from Danish source separation programmes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, John

  1994-01-01

  behandling af affald i en genanvendelsesordning. Referencerammen er understøttet af data fra evalueringer af tidlige kildesorteringsordninger. Evalueringerne afslører en omfattende positiv holdning til at sortere ens eget affald, motiveret hovedsagelig af altruistiske grunde. Imidlertid er en positiv holding...

 18. Prostate cancer and cardiovascular diseases: Risk and prognosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Christina Gade

  2014-01-01

  Formålene med dette ph.d. studie var at undersøge datakvaliteten af koderne for medicinsk og kirurgisk kastration i Landspatientregistreret, at estimere risikoen for akut myokardieinfrakt (AMI) og apopleksi efter behandling med medicinsk eller kirurgisk kastration, samt at bestemme betydningen af...

 19. Cariesinfiltration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  Cariesinfiltration er en mikroinvasiv cariesterapi til behandling af ikke-kaviterede approksimale læsioner. Porerne i carieslæsionens centrum fyldes med tyndflydende resin, som appliceres uden at der præpareres en approksimal kasse. For at kunne opnå en tilstrækkelig penetration af resinen indled...... af konfokalmikroskopi og digital billedanalyse....

 20. Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo; Greve, Vagn

  Bogen omhandler de generelle betingelser for strafansvar og beskrivelse af en række af de forbrydelser, der typisk begås i forbindelse med erhvervsudøvelse. Hertil kommer en gennemgang af retssystemets behandling af straffesager om erhvervskriminalitet....