WorldWideScience

Sample records for af naturlig ventilation

 1. Naturlig ventilation i enfamiliehuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, N.C.

  Meddelelsen beskriver resultaterne af en række beregninger foretaget ved anvendelse af et computerprogram. Beregningerne har til formål at belyse forskellige parametres indvirkning på funktionen af et naturligt ventilationssystem. Blandt andet belyses systemets afhængighed af aftrækskanalernes di...... dimension, udeluftventilarealet og placeringen af aftrækskanalernes udmunding i tagfladen. Derudover gengives i kortfattet form de væsentligste konklusioner af udvalgte publikationer, som behandler særlige forhold vedrørende naturlig ventilation i praksis....

 2. Styret naturlig ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morsing, S.; Strøm, J.S.

  Publikationen præsenterer et generelt dimensioneringsgrundlag for naturlig ventilation i husdyrstalde. Det er kontrolleret ved forsøg i slagtesvinestalde, hvor det ligeledes er undersøgt hvilken temperaturstabilitet, der kan opnås ved naturlig ventilation, samt produktions- og adfærdsmæssige...

 3. Naturlig ventilation og træk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Vilhelm

  2002-01-01

  Nye ventilationsprincipper som naturlig ventilation er med til at sætte fokus på de strømningselementer, der skal anvendes til dimensionering af luftfordelingen i et rum. Artiklen anviser, hvordan træk fra vinduer og tagåbninger i rum med naturlig ventilation kan beregnes ved hjælp af...

 4. Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, N.C.

  Meddelelsen beskriver undersøgelser af et ventilatorunderstøttet naturligt ventilationssystem. Anvendelse af systemet kan navnlig være aktuelt i forbindelse med renovering af etageboliger. Ideen er at basere ventilationen i boligerne på det eksisterende naturlige ventilationssystem og at supplere...

 5. Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunner, Andreas; Petersen, Flemming Rune

  foryngelse i forsøget blev registreret intensivt de første fire år efter stormfaldet i 1999. Resultaterne er foreløbige på grund af den korte tidshorisont, men viser, at det er muligt at genetablere skov på stormfaldsarealer ved hjælp af naturlig foryngelse. Foryngelsen kan i vid udstrækning bygge på de...

 6. Behovstyret ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afshari, Alireza; Heiselberg, Per; Reinhold, Claus

  2010-01-01

  I en nylig afsluttet undersøgelse er der udført en række målinger på otte udvalgte børneinstitutioner. Fire af disse med mekanisk ventilation og fire med naturlig ventilation. Formålet er at udvide den erfaringsbaserede viden om funktionen af naturlige og mekaniske ventilationsløsninger i...

 7. Naturlig Nedbrydning i lagdelt umættet zone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Andreas Houlberg; Mortensen, Lars; Høj, Ander Riiber

  Naturlig nedbrydning af kulbrinter i umættet zone er tæt forbundet med de jordfysiske forhold, der styrer transporten af ilt og gasformig forurening. Rambøll har sammen med Oliebranchens Miljøpulje og Aalborg Universitet undersøgt i laboratoriet hvordan potentialet for aerob naturlig nedbrydning...... varierer i en dyb, lagdelt umættet zone forurenet med benzin og diesel. Resultaterne af laboratorieforsøgene viste et nedbrydningspotentiale, der var tæt forbundet med den enkelte jordprøves tekstur i rækkefølgen: moræneler > finsand > kalk. Desuden blev det vist, at vandindholdet i de forskellige...

 8. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 9. Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Toke Rammer; Svendsen, Sv Aa Højgaard

  1999-01-01

  The note concerns ventilation in residential buildings. Describes components in ventilation systems, electric energy consumption and different ventilation systems with heat exchanger.......The note concerns ventilation in residential buildings. Describes components in ventilation systems, electric energy consumption and different ventilation systems with heat exchanger....

 10. Kombineret ventilations/perfusions-SPECT/CT er bedst til diagnostik af lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gutte Borgwardt, Henrik; Mortensen, Jann; Kristoffersen, Ulrik Sloth

  2012-01-01

  The diagnosis of pulmonary embolism (PE) is usually established by a combination of clinical assessment, D-dimer test and imaging with either lung scintigraphy or pulmonary multidetector computed tomography angiography (CTA). Which of the two methods to use in PE diagnostic has not been determined...... and very limited data comparing these modalities are available. With the use of hybrid scanners, ventilation/perfusion-single-photon-emission-tomography (V/Q-SPECT) in combination with low-dose CT without contrast enhancement is feasible and should probably be considered first-line imaging in diagnosing PE....

 11. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 12. Development of energy economic ventilation system with heat recovery in dwellings; Udvikling af energioekonomisk ventilationsloesning med varmegenvinding til boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drivsholm, C.; Olsen, Hans; Groenborg Larsen, C.; Jensen, John Steen; Rammer Nielsen, T.; Kragh, J.; Svendsen, Svend

  2005-07-01

  This report describes and documents the development of a counter flow heat exchanger with efficiency of approximately 90% and a highly efficient axial fan both developed for small mechanical ventilation systems for use in single family houses. The report also treats problems concerning condensation and ice formation in efficient counter flow heat exchangers. The influence of condensate and ice is investigated by measurements on an efficient heat exchanger and different strategies for de-icing are tested. A computer program is developed to calculate how condensation and frost influence the heat exchange under stationary conditions. In the project a counter flow heat exchanger of aluminium is developed with a calculated efficiency of approximately 90%. The heat exchanger is hereby legal for ventilation of more than one fire section. CAD drawings of the exchanger are coded to a CNC milling machine and two cylinders (a positive and a negative mould) are produced. The joints of the heat exchanger are glued and placed in a protecting aluminium frame. (BA)

 13. Lavt elforbrug til ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jagemar, L.; Bergsøe, Niels Christian

  Rapporten giver gode råd om mulige energibesparelser og praktiske projekteringshensyn, som er forbundet med udformning af energieffektiv ventilation i ikke blot kontorbygninger, men i alle bygninger med komfortventilationsanlæg. I forbindelse med projektering af ventilationsanlæg har interessen...

 14. Reduced energy use for ventilation of buildings through selection of low-polluting building materials and furniture. Final Report; Reduceret energiforbrug til ventilation af bygninger hvori der systematisk er valgt lav-forurenende materialer og inventar. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-11-15

  The main objective of the research project was to study the potential of reducing energy used for ventilating buildings by using low-polluting building materials and thereby ensuring that indoor air quality will not be compromised. To quantify this potential, the exposure-response relationships, i.e. the relationships between ventilation rate and the perceived indoor air quality (indoor air quality perceived by humans as opposed to indoor air quality evaluated by chemical measurements), were established for rooms furnished with different more or less polluting materials. Based on these results simulations of energy used for ventilation were carried out for selected building scenarios. The exposure-response relationships were established by summarizing existing data reported in the literature and by a series of new experiments. The data summarized by reviewing the literature included data for building materials and furnishing tested in a laboratory setting in small-scale ventilated glass chambers, and in full-scale in ventilated climate chambers, test rooms or normal offices. Relevant low-polluting building materials were selected based on the literature review and a series of new experiments performed in ventilated small-scale glass chambers. Then the final experiments in which the effects of using low-polluting materials on perceived air quality were carried out in ventilated small-scale glass chambers and in full-scale test rooms ventilated with different outdoor air supply rates. Simulations of energy used for ventilation were carried out using BSim software. During simulations the ventilation rate was varied to obtain different levels of air quality when low-polluting building materials had been used, and it was examined how these changes influence the energy use. The results show that the exposure-response relationships vary between different building materials and thus the ventilation requirement to achieve a certain level of perceived indoor air quality vary

 15. CLEAN-AIR heat pump. Reduced energy consumption for ventilation in buildings by integrating air cleaning and heat pump. Final Report; CLEAN-AIR heat pump - Reduceret energiforbrug til ventilation af bygninger ved luftrensning integreret med luft varmepumpe. Slut rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fang, L.; Olesen, Bjarne W.; Molinaro, G.; Simmonsen, P.; Skocajic, S. [Danmarks Tekniske Univ. Institut for Byggeri og Anlaeg, Lyngby (Denmark); Hummelshoej, R.M.; Carlassara, L. [COWI A/S, Lyngby, (Denmark); Groenbaek, H.; Hansen, Ole R. [Exhausto A/S, Langeskov (Denmark)

  2011-07-01

  This report summarizes task 1 of the Clean Air Heat Pump project - modelling and simulation on energy savings when using the clean air heat pump for ventilation, air cleaning and energy recovery. The total energy consumption of the proposed ventilation systems using clean air heat pump technology was calculated by a theoretical model and compared with the reference ventilation systems (conventional ventilation systems). The energy compared between the two systems includes energy used for heating, cooling and fan. The simulation and energy saving calculation was made for the application of the clean air heat pump in three typical climate conditions, i.e. mild-cold, mild-hot and hot and wet climates. Real climate data recorded from three cities in 2002 was used for the calculation. The three cities were Copenhagen (Denmark), Milan (Italy) and Colombo (Sir Lanka) which represent the above three typical climate zones. For the Danish climate (the mild cold climate), the calculations show that the ventilation system using clean air heat pump technology can save up to 42% of energy cost in winter compared to the conventional ventilation system. The energy saving in summer can be as high as 66% for the ventilation system with humidity control and 9% for the ventilation system without the requirement of humidity control. Since the Danish summer climate is very mild, over 80% of the yearly energy consumption for ventilation is used during winter season. It is, therefore, estimated that more than 35% annual energy saving for ventilation is expected in Denmark using the clean air heat pump ventilation technology. For the mild hot climate, e.g. the Italian climate, the calculations show that up to 63% of the energy saving can be achieved in summer season. For the winter mode, 17% reduction of the energy cost can be expected for the domestic use. For industrial use, the energy cost of the clean air heat pump may not be favourable due to the industrial price of gas in Italy is

 16. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 17. : ventilators for noninvasive ventilation

  OpenAIRE

  Fauroux , Brigitte; Leroux , Karl; Desmarais , Gilbert; Isabey , Daniel; Clément , Annick; Lofaso , Frédéric; Louis , Bruno

  2008-01-01

  International audience; The aim of the present study was to evaluate the performance characteristics of all the ventilators proposed for home noninvasive positive-pressure ventilation in children in France. The ventilators (one volume-targeted, 12 pressure-targeted and four dual) were evaluated on a bench which simulated six different paediatric ventilatory patterns. For each ventilator, the quality of the inspiratory and expiratory trigger and the ability to reach and maintain the preset pre...

 18. AF Sites

  Science.gov (United States)

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 19. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 20. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 1. Ventilation systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gossler

  1980-01-01

  The present paper deals with - controlled area ventilation systems - ventilation systems for switchgear-building and control-room - other ventilation systems for safety equipments - service systems for ventilation systems. (orig./RW)

 2. Mechanical Ventilation

  Science.gov (United States)

  ... ventilation is a life support treatment. A mechanical ventilator is a machine that helps people breathe when ... to breathe enough on their own. The mechanical ventilator is also called a ventilator , respirator, or breathing ...

 3. Feltarbejde i Thule. Sammenfiltringen af steder, folk og fortællinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Hastrup

  2016-07-01

  Full Text Available På baggrund af lang tids arbejde i Thuleregionen i det nordvestligste Grønland vil jeg diskutere, hvordan steder, folk og fortællinger gensidigt former hinanden. ’Felten’ er således formateret af mange forhold, historiske og nutidige, naturlige og kulturelle, og man må besinde sig på feltens flydende form, selv når den ser mest solid ud. Steder er i sig selv flygtige; de opstår i mødet med mennesker, som tillægger dem betydning. Folk kan se nok så traditionelle ud, men de lever i samme verden som antropologen, der kommer for at lære af dem. Endelig er fortællingerne ikke stivnede vidnesbyrd om tidligere tider; de er tværtimod et vigtigt redskab i håndteringen af højst nutidige udfordringer, som kommer til syne i det endnu ufortalte. Bag fortællingen om Thule ligger en større diskussion af enhver felts plasticitet.

 4. Ventilation i industrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valbjørn, O.

  I en række afsnit belyses problemer med træk, kulde, varme, og luftforurening på industriens arbejdspladser, og hvordan man ved ventilation og bygningsudformning kan bekæmpe disse gener. Hvert afsnit kan i princippet læses for sig, og anvisningen kan derfor bruges som håndbog, både af de der er...

 5. Anaesthesia ventilators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajnish K Jain

  2013-01-01

  Full Text Available Anaesthesia ventilators are an integral part of all modern anaesthesia workstations. Automatic ventilators in the operating rooms, which were very simple with few modes of ventilation when introduced, have become very sophisticated with many advanced ventilation modes. Several systems of classification of anaesthesia ventilators exist based upon various parameters. Modern anaesthesia ventilators have either a double circuit, bellow design or a single circuit piston configuration. In the bellows ventilators, ascending bellows design is safer than descending bellows. Piston ventilators have the advantage of delivering accurate tidal volume. They work with electricity as their driving force and do not require a driving gas. To enable improved patient safety, several modifications were done in circle system with the different types of anaesthesia ventilators. Fresh gas decoupling is a modification done in piston ventilators and in descending bellows ventilator to reduce th incidence of ventilator induced volutrauma. In addition to the conventional volume control mode, modern anaesthesia ventilators also provide newer modes of ventilation such as synchronised intermittent mandatory ventilation, pressure-control ventilation and pressure-support ventilation (PSV. PSV mode is particularly useful for patients maintained on spontaneous respiration with laryngeal mask airway. Along with the innumerable benefits provided by these machines, there are various inherent hazards associated with the use of the ventilators in the operating room. To use these workstations safely, it is important for every Anaesthesiologist to have a basic understanding of the mechanics of these ventilators and breathing circuits.

 6. Anaesthesia ventilators.

  Science.gov (United States)

  Jain, Rajnish K; Swaminathan, Srinivasan

  2013-09-01

  Anaesthesia ventilators are an integral part of all modern anaesthesia workstations. Automatic ventilators in the operating rooms, which were very simple with few modes of ventilation when introduced, have become very sophisticated with many advanced ventilation modes. Several systems of classification of anaesthesia ventilators exist based upon various parameters. Modern anaesthesia ventilators have either a double circuit, bellow design or a single circuit piston configuration. In the bellows ventilators, ascending bellows design is safer than descending bellows. Piston ventilators have the advantage of delivering accurate tidal volume. They work with electricity as their driving force and do not require a driving gas. To enable improved patient safety, several modifications were done in circle system with the different types of anaesthesia ventilators. Fresh gas decoupling is a modification done in piston ventilators and in descending bellows ventilator to reduce th incidence of ventilator induced volutrauma. In addition to the conventional volume control mode, modern anaesthesia ventilators also provide newer modes of ventilation such as synchronised intermittent mandatory ventilation, pressure-control ventilation and pressure-support ventilation (PSV). PSV mode is particularly useful for patients maintained on spontaneous respiration with laryngeal mask airway. Along with the innumerable benefits provided by these machines, there are various inherent hazards associated with the use of the ventilators in the operating room. To use these workstations safely, it is important for every Anaesthesiologist to have a basic understanding of the mechanics of these ventilators and breathing circuits.

 7. Anaesthesia ventilators

  Science.gov (United States)

  Jain, Rajnish K; Swaminathan, Srinivasan

  2013-01-01

  Anaesthesia ventilators are an integral part of all modern anaesthesia workstations. Automatic ventilators in the operating rooms, which were very simple with few modes of ventilation when introduced, have become very sophisticated with many advanced ventilation modes. Several systems of classification of anaesthesia ventilators exist based upon various parameters. Modern anaesthesia ventilators have either a double circuit, bellow design or a single circuit piston configuration. In the bellows ventilators, ascending bellows design is safer than descending bellows. Piston ventilators have the advantage of delivering accurate tidal volume. They work with electricity as their driving force and do not require a driving gas. To enable improved patient safety, several modifications were done in circle system with the different types of anaesthesia ventilators. Fresh gas decoupling is a modification done in piston ventilators and in descending bellows ventilator to reduce th incidence of ventilator induced volutrauma. In addition to the conventional volume control mode, modern anaesthesia ventilators also provide newer modes of ventilation such as synchronised intermittent mandatory ventilation, pressure-control ventilation and pressure-support ventilation (PSV). PSV mode is particularly useful for patients maintained on spontaneous respiration with laryngeal mask airway. Along with the innumerable benefits provided by these machines, there are various inherent hazards associated with the use of the ventilators in the operating room. To use these workstations safely, it is important for every Anaesthesiologist to have a basic understanding of the mechanics of these ventilators and breathing circuits. PMID:24249886

 8. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 9. Anaesthesia ventilators

  OpenAIRE

  Jain, Rajnish K; Swaminathan, Srinivasan

  2013-01-01

  Anaesthesia ventilators are an integral part of all modern anaesthesia workstations. Automatic ventilators in the operating rooms, which were very simple with few modes of ventilation when introduced, have become very sophisticated with many advanced ventilation modes. Several systems of classification of anaesthesia ventilators exist based upon various parameters. Modern anaesthesia ventilators have either a double circuit, bellow design or a single circuit piston configuration. In the bello...

 10. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 11. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 12. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 13. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 14. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 15. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 16. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 17. Displacement ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kosonen, Risto; Melikov, Arsen Krikor; Mundt, Elisabeth

  The aim of this Guidebook is to give the state-of-the art knowledge of the displacement ventilation technology, and to simplify and improve the practical design procedure. The Guidebook discusses methods of total volume ventilation by mixing ventilation and displacement ventilation and it gives...... insights of the performance of the displacement ventilation. It also shows practical case studies in some typical applications and the latest research findings to create good local micro-climatic conditions....

 18. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 19. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 20. VENTILATION MODEL

  International Nuclear Information System (INIS)

  V. Chipman

  2002-01-01

  The purpose of the Ventilation Model is to simulate the heat transfer processes in and around waste emplacement drifts during periods of forced ventilation. The model evaluates the effects of emplacement drift ventilation on the thermal conditions in the emplacement drifts and surrounding rock mass, and calculates the heat removal by ventilation as a measure of the viability of ventilation to delay the onset of peak repository temperature and reduce its magnitude. The heat removal by ventilation is temporally and spatially dependent, and is expressed as the fraction of heat carried away by the ventilation air compared to the fraction of heat produced by radionuclide decay. One minus the heat removal is called the wall heat fraction, or the remaining amount of heat that is transferred via conduction to the surrounding rock mass. Downstream models, such as the ''Multiscale Thermohydrologic Model'' (BSC 2001), use the wall heat fractions as outputted from the Ventilation Model to initialize their postclosure analyses

 1. [Anesthesia ventilators].

  Science.gov (United States)

  Otteni, J C; Beydon, L; Cazalaà, J B; Feiss, P; Nivoche, Y

  1997-01-01

  To review anaesthesia ventilators in current use in France by categories of ventilators. References were obtained from computerized bibliographic search. (Medline), recent review articles, the library of the service and personal files. Anaesthesia ventilators can be allocated into three groups, depending on whether they readminister expired gases or not or allow both modalities. Contemporary ventilators provide either constant volume ventilation, or constant pressure ventilation, with or without a pressure plateau. Ventilators readministering expired gases after CO2 absorption, or closed circuit ventilators, are either of a double- or a single-circuit design. Double-circuit ventilators, or pneumatical bag or bellows squeezers, or bag-in-bottle or bellows-in-bottle (or box) ventilators, consist of a primary, or driving circuit (bottle or box) and a secondary or patient circuit (including a bag or a bellows or membrane chambers). Bellows-in-bottle ventilators have either standing bellows ascending at expiration, or hanging bellows, descending at expiration. Ascending bellows require a positive pressure of about 2 cmH2O throughout exhalation to allow the bellows to refill. The expired gas volume is a valuable indicator for leak and disconnection. Descending bellows generate a slight negative pressure during exhalation. In case of leak or disconnection they aspirate ambient air and cannot act therefore as an indicator for integrity of the circuit and the patient connection. Closed circuit ventilators with a single-circuit (patient circuit) include a insufflating device consisting either in a bellows or a cylinder with a piston, operated by a electric or pneumatic motor. As the hanging bellows of the double circuit ventilators, they generate a slight negative pressure during exhalation and aspirate ambient air in case of leak or disconnection. Ventilators not designed for the readministration of expired gases, or open circuit ventilators, are generally stand

 2. Ventilation models

  Science.gov (United States)

  Skaaret, Eimund

  Calculation procedures, used in the design of ventilating systems, which are especially suited for displacement ventilation in addition to linking it to mixing ventilation, are addressed. The two zone flow model is considered and the steady state and transient solutions are addressed. Different methods of supplying air are discussed, and different types of air flow are considered: piston flow, plane flow and radial flow. An evaluation model for ventilation systems is presented.

 3. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 4. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 5. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 6. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 7. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 8. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 9. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 10. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 11. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 12. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 13. Industrial ventilation

  Science.gov (United States)

  Goodfellow, H. D.

  Industrial ventilation design methodology, using computers and using fluid dynamic models, is considered. It is noted that the design of a ventilation system must be incorporated into the plant design and layout at the earliest conceptual stage of the project. A checklist of activities concerning the methodology for the design of a ventilation system for a new facility is given. A flow diagram of the computer ventilation model shows a typical input, the initialization and iteration loop, and the output. The application of the fluid dynamic modeling techniques include external and internal flow fields, and individual sources of heat and contaminants. Major activities for a ventilation field test program are also addressed.

 14. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 15. Mine ventilation engineering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hall, C.J.

  1981-01-01

  This book on mine ventilation covers psychometrics, airflow through roadways and ducts, natural ventilation, fans, instruments, ventilation surveys, auxiliary ventilation, air quality, and planning and economics.

 16. Noninvasive ventilation.

  Science.gov (United States)

  Rabatin, J T; Gay, P C

  1999-08-01

  Noninvasive ventilation refers to the delivery of assisted ventilatory support without the use of an endotracheal tube. Noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) can be delivered by using a volume-controlled ventilator, a pressure-controlled ventilator, a bilevel positive airway pressure ventilator, or a continuous positive airway pressure device. During the past decade, there has been a resurgence in the use of noninvasive ventilation, fueled by advances in technology and clinical trials evaluating its use. Several manufacturers produce portable devices that are simple to operate. This review describes the equipment, techniques, and complications associated with NPPV and also the indications for both short-term and long-term applications. NPPV clearly represents an important addition to the techniques available to manage patients with respiratory failure. Future clinical trials evaluating its many clinical applications will help to define populations of patients most apt to benefit from this type of treatment.

 17. Ventilation effectiveness

  CERN Document Server

  Mathisen, Hans Martin; Nielsen, Peter V; Moser, Alfred

  2004-01-01

  Improving the ventilation effectiveness allows the indoor air quality to be significantly enhanced without the need for higher air changes in the building, thereby avoiding the higher costs and energy consumption associated with increasing the ventilation rates. This Guidebook provides easy-to-understand descriptions of the indices used to mesure the performance of a ventilation system and which indices to use in different cases.

 18. Displacement Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Vilhelm

  Displacement ventilation is an interesting new type of air distribution principle which should be considered in connection with design of comfort ventilation in both smal1 and large spaces. Research activities on displacement ventilation are large all over the world and new knowledge of design...... methods appears continuously. This book gives an easy introduction to the basis of displacement ventilation and the chapters are written in the order which is used in a design procedure. The main text is extended by five appendices which show some of the new research activities taking place at Aalborg...

 19. Demand Controlled Ventilation and Classroom Ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fisk, William J. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Mendell, Mark J. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Davies, Molly [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Eliseeva, Ekaterina [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Faulkner, David [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Hong, Tienzen [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Sullivan, Douglas P. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2012-05-01

  This document summarizes a research effort on demand controlled ventilation and classroom ventilation. The research on demand controlled ventilation included field studies and building energy modeling.

 20. Demand controlled ventilation and classroom ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fisk, William J. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Mendell, Mark J. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Davies, Molly [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Eliseeva, Ekaterina [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Faulkner, David [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Hong, Tienzen [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Sullivan, Douglas P. [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2014-01-06

  This document summarizes a research effort on demand controlled ventilation and classroom ventilation. The research on demand controlled ventilation included field studies and building energy modeling.

 1. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 2. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 3. Ledelse af projektmyldret

  DEFF Research Database (Denmark)

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 4. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 5. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 6. Ventilation Effectiveness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mundt, M.; Mathisen, H. M.; Moser, M.

  Improving the ventilation effectiveness allows the indoor air quality to be significantly enhanced without the need for higher air changes in the building, thereby avoiding the higher costs and energy consumption associated with increasing the ventilation rates. This Guidebook provides easy-to-un...

 7. Ventilation Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, H.

  1999-01-01

  The purpose of this analysis and model report (AMR) for the Ventilation Model is to analyze the effects of pre-closure continuous ventilation in the Engineered Barrier System (EBS) emplacement drifts and provide heat removal data to support EBS design. It will also provide input data (initial conditions, and time varying boundary conditions) for the EBS post-closure performance assessment and the EBS Water Distribution and Removal Process Model. The objective of the analysis is to develop, describe, and apply calculation methods and models that can be used to predict thermal conditions within emplacement drifts under forced ventilation during the pre-closure period. The scope of this analysis includes: (1) Provide a general description of effects and heat transfer process of emplacement drift ventilation. (2) Develop a modeling approach to simulate the impacts of pre-closure ventilation on the thermal conditions in emplacement drifts. (3) Identify and document inputs to be used for modeling emplacement ventilation. (4) Perform calculations of temperatures and heat removal in the emplacement drift. (5) Address general considerations of the effect of water/moisture removal by ventilation on the repository thermal conditions. The numerical modeling in this document will be limited to heat-only modeling and calculations. Only a preliminary assessment of the heat/moisture ventilation effects and modeling method will be performed in this revision. Modeling of moisture effects on heat removal and emplacement drift temperature may be performed in the future

 8. Liquid Ventilation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qutaiba A. Tawfic

  2011-01-01

  Full Text Available Mammals have lungs to breathe air and they have no gills to breath liquids. When the surface tension at the air-liquid interface of the lung increases, as in acute lung injury, scientists started to think about filling the lung with fluid instead of air to reduce the surface tension and facilitate ventilation. Liquid ventilation (LV is a technique of mechanical ventilation in which the lungs are insufflated with an oxygenated perfluorochemical liquid rather than an oxygen-containing gas mixture. The use of perfluorochemicals, rather than nitrogen, as the inert carrier of oxygen and carbon dioxide offers a number of theoretical advantages for the treatment of acute lung injury. In addition, there are non-respiratory applications with expanding potential including pulmonary drug delivery and radiographic imaging. The potential for multiple clinical applications for liquid-assisted ventilation will be clarified and optimized in future. Keywords: Liquid ventilation; perfluorochemicals; perfluorocarbon; respiratory distress; surfactant.

 9. Ventilative Cooling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per Kvols; Kolokotroni, Maria

  This report, by venticool, summarises the outcome of the work of the initial working phase of IEA ECB Annex 62 Ventilative Cooling and is based on the findings in the participating countries. It presents a summary of the first official Annex 62 report that describes the state-of-the-art of ventil......This report, by venticool, summarises the outcome of the work of the initial working phase of IEA ECB Annex 62 Ventilative Cooling and is based on the findings in the participating countries. It presents a summary of the first official Annex 62 report that describes the state......-of-the-art of ventilative cooling potentials and limitations, its consideration in current energy performance regulations, available building components and control strategies and analysis methods and tools. In addition, the report provides twenty six examples of operational buildings using ventilative cooling ranging from...

 10. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 11. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 12. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 13. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 14. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 15. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 16. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 17. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 18. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 19. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 20. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 1. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 2. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 3. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 4. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 5. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 6. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 7. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 8. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 9. Liquid ventilation.

  Science.gov (United States)

  Sarkar, Suman; Paswan, Anil; Prakas, S

  2014-01-01

  Human have lungs to breathe air and they have no gills to breath liquids like fish. When the surface tension at the air-liquid interface of the lung increases as in acute lung injury, scientists started to think about filling the lung with fluid instead of air to reduce the surface tension and facilitate ventilation. Liquid ventilation (LV) is a technique of mechanical ventilation in which the lungs are insufflated with an oxygenated perfluorochemical liquid rather than an oxygen-containing gas mixture. The use of perfluorochemicals, rather than nitrogen as the inert carrier of oxygen and carbon dioxide offers a number of advantages for the treatment of acute lung injury. In addition, there are non-respiratory applications with expanding potential including pulmonary drug delivery and radiographic imaging. It is well-known that respiratory diseases are one of the most common causes of morbidity and mortality in intensive care unit. During the past few years several new modalities of treatment have been introduced. One of them and probably the most fascinating, is of LV. Partial LV, on which much of the existing research has concentrated, requires partial filling of lungs with perfluorocarbons (PFC's) and ventilation with gas tidal volumes using conventional mechanical ventilators. Various physico-chemical properties of PFC's make them the ideal media. It results in a dramatic improvement in lung compliance and oxygenation and decline in mean airway pressure and oxygen requirements. No long-term side-effect reported.

 10. Personalized ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melikov, Arsen Krikor

  2004-01-01

  microenvironment. Furthermore, HVAC systems should be designed to protect occupants from airborne transmission of infectious agents that may be present in exhaled air. Personalized ventilation is a new development in the field of HVAC and has the potential to fulfill the above requirements. This paper reviews...... existing knowledge on performance of personalized ventilation (PV) and on human response to it. The airflow interaction in the vicinity of the human body is analyzed and its impact on thermal comfort and inhaled air quality is discussed together with control strategies and the application of PV in practice...

 11. Displacement Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn, Erik; Mattsson, Magnus; Sandberg, Mats

  Full-scale experiments were made in a displacement ventilated room with two breathing thermal manikins to study the effect of movements and breathing on the vertical contaminant distribution, and on the personal exposure of occupants. Concentrations were measured with tracer gas equipment...

 12. Mixing Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kandzia, Claudia; Kosonen, Risto; Melikov, Arsen Krikor

  In this guidebook most of the known and used in practice methods for achieving mixing air distribution are discussed. Mixing ventilation has been applied to many different spaces providing fresh air and thermal comfort to the occupants. Today, a design engineer can choose from large selection...

 13. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 14. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 15. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 16. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 17. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 18. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis; Tidemand, Sofie

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 19. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 20. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 1. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 2. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjarvard, Stig

  selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer...

 3. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 4. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 5. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 6. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  Rapporten om Kulturby 96 indeholder en beskrivelse af kulturbyårets aktiviteter og responsen herpå fra publikum, turister, presse og samarbejdspartnere i øvrigt. Der redegøres for projektets organisatoriske struktur, herunder Kulturbysekretariatets organisation og rolle. Rapporten indeholder...

 7. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 8. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 9. DESIK final report. Energy wise design and regulation of the secondary side of indirect cooling systems with natural coolants; DESIK slutrapportering. Energirigtig design og regulering af sekundaersiden pae indirekte koeleanlaeg med naturlige koelemidler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jakobsen, Arne

  2006-02-15

  The project's aim was to produce knowledge and tools to facilitate the process of implementing energy efficient secondary cooling systems, or merely to avoid overconsumption of energy on account of insufficient relevant professional background. The project has been communicated as a PC tool, which can be ordered from aj(commercial at)ipu.dk. Project focus has been on some general aspects of secondary systems as well as two scopes of application: supermarket cooling systems and air conditioning of office buildings. (BA)

 10. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 11. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 12. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 13. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 14. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 15. Tilbagebetaling af sociale ydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  konstateres, at der foreligger fejl og forsømmelser hos både modtager og myndighed. Dermed stilles der også spørgsmålstegn ved de såkaldt "objektive" tilbagebetalingsbestemmelser som f.x. i boligstøttelovens § 47 stk. 1 og 2.       Bogen behandler desuden de mange og vanskelige fortolkningsproblemer, der...... knytter sig til anvendelsen af tilbagebetalingsbestemmelserne i de sociale love....

 16. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 17. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 18. Ventilator-driven xenon ventilation studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chilcoat, R.T.; Thomas, F.D.; Gerson, J.I.

  1984-01-01

  A modification of a common commercial Xe-133 ventilation device is described for mechanically assisted ventilation imaging. The patient's standard ventilator serves as the power source controlling the ventilatory rate and volume during the xenon study, but the gases in the two systems are not intermixed. This avoids contamination of the ventilator with radioactive xenon. Supplemental oxygen and positive end-expiratory pressure (PEEP) are provided if needed. The system can be converted quickly for conventional studies with spontaneous respiration

 19. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 20. Ventilationsforhold i nyere, naturligt ventilerede enfamiliehuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, N.C.

  Rapporten beskriver en undersøgelse af ventilations- og fugtforholdene i naturligt ventilerede, fritliggende enfamiliehuse, opført efter 1982. I denne type af boliger anvendes typisk ventilationssystemer baseret på naturlig ventilation. Der er gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, ...... Boligregister, BBR, som samtidig gav oplysninger om husenes størrelse og indretning og visse konstruktive forhold. Ventilations- og fugtmålinger i ca. 150 huse er foretaget med passiv måleteknik....

 1. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 2. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 3. Diffuse Ceiling Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chen; Yu, Tao; Heiselberg, Per Kvols

  with conventional ventilation systems (mixing or displacement ventilation), diffuse ceiling ventilation can significantly reduce or even eliminate draught risk in the occupied zone. Moreover, this ventilation system presents a promising opportunity for energy saving, because of the low pressure loss, extended free...

 4. Diffuse ceiling ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chen

  Diffuse ceiling ventilation is an innovative ventilation concept where the suspended ceiling serves as air diffuser to supply fresh air into the room. Compared with conventional ventilation systems, diffuse ceiling ventilation can significantly reduce or even eliminate draught risk due to the low...

 5. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 6. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 7. Variable mechanical ventilation.

  Science.gov (United States)

  Fontela, Paula Caitano; Prestes, Renata Bernardy; Forgiarini, Luiz Alberto; Friedman, Gilberto

  2017-01-01

  To review the literature on the use of variable mechanical ventilation and the main outcomes of this technique. Search, selection, and analysis of all original articles on variable ventilation, without restriction on the period of publication and language, available in the electronic databases LILACS, MEDLINE®, and PubMed, by searching the terms "variable ventilation" OR "noisy ventilation" OR "biologically variable ventilation". A total of 36 studies were selected. Of these, 24 were original studies, including 21 experimental studies and three clinical studies. Several experimental studies reported the beneficial effects of distinct variable ventilation strategies on lung function using different models of lung injury and healthy lungs. Variable ventilation seems to be a viable strategy for improving gas exchange and respiratory mechanics and preventing lung injury associated with mechanical ventilation. However, further clinical studies are necessary to assess the potential of variable ventilation strategies for the clinical improvement of patients undergoing mechanical ventilation.

 8. VENTILATION NEEDS DURING CONSTRUCTION

  International Nuclear Information System (INIS)

  C.R. Gorrell

  1998-01-01

  The purpose of this analysis is to determine ventilation needs during construction and development of the subsurface repository and develop systems to satisfy those needs. For this analysis, construction is defined as pre-emplacement excavation and development is excavation that takes place simultaneously with emplacement. The three options presented in the ''Overall Development and Emplacement Ventilation Systems'' analysis (Reference 5.5) for development ventilation will be applied to construction ventilation in this analysis as well as adding new and updated ventilation factors to each option for both construction and development. The objective of this analysis is to develop a preferred ventilation system to support License Application Design. The scope of this analysis includes: (1) Description of ventilation conditions; (2) Ventilation factors (fire hazards, dust control, construction logistics, and monitoring and control systems); (3) Local ventilation alternatives; (4) Global ventilation options; and (5) Evaluation of options

 9. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 10. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 11. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 12. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 13. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 14. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 15. Modeller af komplicerede systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 16. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 17. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 18. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 19. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 20. Patient-Ventilator Dyssynchrony

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elvira-Markela Antonogiannaki

  2017-11-01

  Full Text Available In mechanically ventilated patients, assisted mechanical ventilation (MV is employed early, following the acute phase of critical illness, in order to eliminate the detrimental effects of controlled MV, most notably the development of ventilator-induced diaphragmatic dysfunction. Nevertheless, the benefits of assisted MV are often counteracted by the development of patient-ventilator dyssynchrony. Patient-ventilator dyssynchrony occurs when either the initiation and/or termination of mechanical breath is not in time agreement with the initiation and termination of neural inspiration, respectively, or if the magnitude of mechanical assist does not respond to the patient’s respiratory demand. As patient-ventilator dyssynchrony has been associated with several adverse effects and can adversely influence patient outcome, every effort should be made to recognize and correct this occurrence at bedside. To detect patient-ventilator dyssynchronies, the physician should assess patient comfort and carefully inspect the pressure- and flow-time waveforms, available on the ventilator screen of all modern ventilators. Modern ventilators offer several modifiable settings to improve patient-ventilator interaction. New proportional modes of ventilation are also very helpful in improving patient-ventilator interaction.

 1. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 2. Mechanical ventilator - infants

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/article/007240.htm Mechanical ventilator - infants To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. A mechanical ventilator is a machine that assists with breathing. ...

 3. Learning about ventilators

  Science.gov (United States)

  ... medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000458.htm Learning about ventilators To use the sharing features on this page, ... fixed or changed. How Does Being on a Ventilator Feel? A person receives medicine to remain comfortable ...

 4. VENTILATION TECHNOLOGY SYSTEMS ANALYSIS

  Science.gov (United States)

  The report gives results of a project to develop a systems analysis of ventilation technology and provide a state-of-the-art assessment of ventilation and indoor air quality (IAQ) research needs. (NOTE: Ventilation technology is defined as the hardware necessary to bring outdoor ...

 5. Ventilation of nuclear facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-01-01

  In this work an examination is made of ventilation problems in nuclear installations, of the fuel cycle or the handling of radioactive compounds. The study covers the detection of radioactive aerosols, purification, iodine trapping, ventilation equipment and its maintenance, engineering, safety of ventilation, fire efficiency, operation, regulations and normalization [fr

 6. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 7. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 8. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 9. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 10. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 11. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 12. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 13. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 14. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 15. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 16. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 17. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 18. Ventilation and ventilation/perfusion ratios

  International Nuclear Information System (INIS)

  Valind, S.O.

  1989-01-01

  The thesis is based on five different papers. The labelling of specific tracer compounds with positron emitting radionuclides enables a range of structural, physiological and biochemical parameters in the lung to be measured non-invasively, using positron emission tomography. This concept affords a unique opportunity for in vivo studies of different expressions of pulmonary pathophysiology at the regional level. The present thesis describes the application of positron emission tomography to the measurements of ventilation and ventilation/perfusion ratios using inert gas tracers, neon-19 and nitrogen-13 respectively. The validity of the methods applied was investigated with respect to the transport of inert gas tracers in the human lung. Both ventilation and the ventilation/perfusion ratio may be obtained with errors less than 10 % in the normal lung. In disease, however, errors may increase in those instances where the regional ventilation is very low or the intra-regional gas flow distribution is markedly nonuniform. A 2-3 fold increase in ventilation was demonstrated in normal nonsmoking subjects going from ventral to dorsal regions in the supine posture. These large regional differences could be well explained by the intrinsic elastic properties of lung tissue, considering the gravitational gradient in transpulmonary pressure. In asymptomatic smokers substantial regional ventilatroy abnormalities were found whilst the regional gas volume was similar in smokers and nonsmokers. The uncoupling between ventilation and gas volume probably reflects inflammatory changes in the airways. The regional differences in dV/dt/dQ/dt were relatively small and blood flow was largely matched to ventilation in the supine posture. However, small regions of lung with very low ventilation, unmatched by blood flow commonly exists in the most dependent parts of the lung in both smokers and nonsmokers. (29 illustrations, 7 tables, 113 references)

 19. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 20. Complications of mechanical ventilation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drašković Biljana

  2011-01-01

  Full Text Available Mechanical ventilation of the lungs, as an important therapeutic measure, cannot be avoided in critically ill patients. However, when machines take over some of vital functions there is always a risk of complications and accidents. Complications associated with mechanical ventilation can be divided into: 1 airway-associated complications; 2 complications in the response of patients to mechanical ventilation; and 3 complications related to the patient’s response to the device for mechanical ventilation. Complications of artificial airway may be related to intubation and extubation or the endotracheal tube. Complications of mechanical ventilation, which arise because of the patient’s response to mechanical ventilation, may primarily cause significant side effects to the lungs. During the last two decades it was concluded that mechanical ventilation can worsen or cause acute lung injury. Mechanical ventilation may increase the alveolar/capillary permeability by overdistension of the lungs (volutrauma, it can exacerbate lung damage due to the recruitment/derecruitment of collapsed alveoli (atelectrauma and may cause subtle damages due to the activation of inflammatory processes (biotrauma. Complications caused by mechanical ventilation, beside those involving the lungs, can also have significant effects on other organs and organic systems, and can be a significant factor contributing to the increase of morbidity and mortality in critically ill of mechanically ventilated patients. Complications are fortunately rare and do not occur in every patient, but due to their seriousness and severity they require extensive knowledge, experience and responsibility by health-care workers.

 1. Evaluation of ventilators for mouthpiece ventilation in neuromuscular disease.

  Science.gov (United States)

  Khirani, Sonia; Ramirez, Adriana; Delord, Vincent; Leroux, Karl; Lofaso, Frédéric; Hautot, Solène; Toussaint, Michel; Orlikowski, David; Louis, Bruno; Fauroux, Brigitte

  2014-09-01

  Daytime mouthpiece ventilation is a useful adjunct to nocturnal noninvasive ventilation (NIV) in patients with neuromuscular disease. The aims of the study were to analyze the practice of mouthpiece ventilation and to evaluate the performance of ventilators for mouthpiece ventilation. Practice of mouthpiece ventilation was assessed by a questionnaire, and the performance of 6 home ventilators with mouthpiece ventilation was assessed in a bench test using 24 different conditions per ventilator: 3 mouthpieces, a child and an adult patient profile, and 4 ventilatory modes. Questionnaires were obtained from 30 subjects (mean age 33 ± 11 y) using NIV for 12 ± 7 y. Fifteen subjects used NIV for > 20 h/day, and 11 were totally ventilator-dependent. The subject-reported benefits of mouthpiece ventilation were a reduction in dyspnea (73%) and fatigue (93%) and an improvement in speech (43%) and eating (27%). The bench study showed that none of the ventilators, even those with mouthpiece ventilation software, were able to deliver mouthpiece ventilation without alarms and/or autotriggering in each condition. Alarms and/or ineffective triggering or autotriggering were observed in 135 of the 198 conditions. The occurrence of alarms was more common with a large mouthpiece without a filter compared to a small mouthpiece with a filter (P ventilator. Subjects are satisfied with mouthpiece ventilation. Alarms are common with home ventilators, although less common in those with mouthpiece ventilation software. Improvements in home ventilators are needed to facilitate the expansion of mouthpiece ventilation. Copyright © 2014 by Daedalus Enterprises.

 2. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 3. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 4. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 5. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 6. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 7. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 8. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 9. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 10. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...

 11. Protective garment ventilation system

  Science.gov (United States)

  Lang, R. (Inventor)

  1970-01-01

  A method and apparatus for ventilating a protective garment, space suit system, and/or pressure suits to maintain a comfortable and nontoxic atmosphere within is described. The direction of flow of a ventilating and purging gas in portions of the garment may be reversed in order to compensate for changes in environment and activity of the wearer. The entire flow of the ventilating gas can also be directed first to the helmet associated with the garment.

 12. Ventilation rates and health

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundell, Jan; Levin, H; Nazaroff, W W

  2011-01-01

  and health effects to inform the relationship. Consistency was found across multiple investigations and different epidemiologic designs for different populations. Multiple health endpoints show similar relationships with ventilation rate. There is biological plausibility for an association of health outcomes...... studies of the relationship between ventilation rates and health, especially in diverse climates, in locations with polluted outdoor air and in buildings other than offices. PRACTICAL IMPLICATIONS: Ventilation with outdoor air plays an important role influencing human exposures to indoor pollutants...

 13. Ventilation of uranium mines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Francois, Y.; Pradel, J.; Zettwoog, P.; Dumas, M.

  1975-01-01

  In the first part of the paper the authors describe the ventilation of French mines in terms of the primary ventilation system, which brings the outside air close to the working places using the overall structure of the mine to form the airways, and the secondary ventilation system, which is for the distribution of the primary air or for the ventilation of the development drifts and blind tunnels. Brief mention is made of the French regulations on the ventilation of mines in general and uranium mines in particular. The authors describe the equipment used and discuss the installed capacities and air flow per man and per working place. The difficulties encountered in properly ventilating various types of working places are mentioned, such as sub-level development drifts, reinforced stopes, and storage chambers with an artificial crown. The second part of the paper is devoted to computer calculations of the primary ventilation system. It is explained why the Commissariat a l'energie atomique has found it necessary to make these calculations. Without restating the mathematical theories underlying the methods employed, the authors demonstrate how simple measuring instruments and a small-size computer can be used to solve the ventilation problems arising in French mines. Emphasis is given to the layout of the ventilation system and to air flow and negative pressure measurements at the base of the mine. The authors show how calculations can be applied to new heading operations, a change in resistance, the replacement or addition of a ventilator, and a new air inlet or outlet. The authors come to the conclusion that since ventilation is at present the most reliable way of avoiding the pollution of mines, a thorough knowledge of the capabilities in this respect can often help improve working conditions. Despite the progress made, however, constant surveillance of the ventilation systems in uranium mines by a separate team with no responsibility for production problems is

 14. Ventilation of uranium mines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Francois, Y.; Pradel, J.; Zettwoog, P.; Dumas, M.

  1975-01-01

  In the first part of the paper the authors describe the ventilation of French mines in terms of the primary ventilation system, which brings the outside air close to the working places using the overall structure of the mine to form the airways, and the secondary ventilation system, which is for the distribution of the primary air or for the ventilation of the development drifts and blind tunnels. Brief mention is made of the French regulations on the ventilation of mines in general and uranium mines in particular. The authors describe the equipment used and discuss the installed capacities and air flow per man and per working place. The difficulties encountered in properly ventilating various types of working places are mentioned, such as sublevel development drifts, reinforced stopes, and storage chambers with an artificial crown. The second part of the paper is devoted to computer calculations of the primary ventilation system. It is explained why the Commissariat a l'energie atomique has found it necessary to make these calculations. Without restating the mathematical theories underlying the methods employed, the authors demonstrate how simple measuring instruments and a small-size computer can be used to solve the ventilation problems arising in French mines. Emphasis is given to the layout of the ventilation system and to air flow and negative pressure measurements at the base of the mine. The authors show how calculations can be applied to new heading operations, a change in resistance, the replacement or addition of a ventilator, and a new air inlet or outlet. The authors come to the conclusion that since ventilation is at present the most reliable way of avoiding the pollution of mines, a thorough knowledge of the capabilities in this respect can often help improve working conditions. Despite the progress made, however, constant surveillance of the ventilation systems in uranium mines by a separate team with no responsibility for production problems is

 15. Design Principles for Hybrid Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  For many years mechanical and natural ventilation systems have developed separately. Naturally, the next step in this development is the development of ventilation concepts that utilize and combine the best features from each system to create a new type of ventilation system -Hybrid Ventilation. ....... The hybrid ventilation concepts, design challenges and - principles are discussed and illustrated by four building examples....

 16. Natural Ventilation in Atria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svidt, Kjeld; Heiselberg, Per; Hendriksen, Ole Juhl

  This case study comprises a monitoring programme as well as a Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis of a natural ventilated atrium. The purpose has been to analyse the performance of a typical natural ventilation system in Denmark under both summer and winter conditions.......This case study comprises a monitoring programme as well as a Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis of a natural ventilated atrium. The purpose has been to analyse the performance of a typical natural ventilation system in Denmark under both summer and winter conditions....

 17. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 18. Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolander, Jane

  2014-01-01

  Artiklen er baseret på generalrapporten og den danske nationalrapport om emnet “Qualification of taxable entities and treaty protection”, der er udarbejdet til IFA-kongressen 2014 i Mumbai. Artiklen opsummerer konklusionerne fra generalrapportens komparative studier, og forhold af særlig dansk...

 19. Afgivelse af formue til trusts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 20. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 1. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 2. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 3. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 4. Overholdelse af kravene i bygningsreglementet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Toke Haunstrup; Jensen, Jesper Ole; Gram-Hanssen, Kirsten

  Denne rapport undersøger, hvorvidt bestemmelserne i bygningsreglementet BR10 omkring energieffektivisering ved renoveringen af bygninger bliver overholdt. Der fokuseres især på parcelhuse, da problemet med manglende overholdelse menes at være størst her, ligesom potentialet for energibesparelser...

 5. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 6. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 7. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 8. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 9. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 10. Multifamily Ventilation Retrofit Strategies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ueno, K. [Building Science Corporation (BSC), Somerville, MA (United States); Lstiburek, J. [Building Science Corporation (BSC), Somerville, MA (United States); Bergey, D. [Building Science Corporation (BSC), Somerville, MA (United States)

  2012-12-01

  In multifamily buildings, central ventilation systems often have poor performance, overventilating some portions of the building (causing excess energy use), while simultaneously underventilating other portions (causing diminished indoor air quality). BSC and Innova Services Corporation performed a series of field tests at a mid-rise test building undergoing a major energy audit and retrofit, which included ventilation system upgrades.

 11. Diffuse Ceiling Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chen; Heiselberg, Per; Nielsen, Peter V.

  2014-01-01

  As a novel air distribution system, diffuse ceiling ventilation combines the suspended acoustic ceiling with ventilation supply. Due to the low-impulse supply from the large ceiling area, the system does not generate draught when supplying cold air. However, heat sources play an important role...

 12. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 13. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 14. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 15. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 16. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 17. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 18. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 19. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 20. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 1. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 2. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 3. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 4. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 5. Pulmonary perfusion ''without ventilation''

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chapman, C.N.; Sziklas, J.J.; Spencer, R.P.; Rosenberg, R.J.

  1983-01-01

  An 88-yr-old man, with prior left upper lobectomy and phrenic nerve injury, had a ventilation/perfusion lung image. Both wash-in and equilibrium ventilation images showed no radioactive gas in the left lung. Nevertheless, the left lung was perfused. A similar result was obtained on a repeat study 8 days later. Delayed images, during washout, showed some radioactive gas in the left lung. Nearly absent ventilation (but continued perfusion) of that lung might have been related to altered gas dynamics brought about by the prior lobectomy, a submucosal bronchial lesion, phrenic nerve damage, and limited motion of the left part of the diaphragm. This case raises the issue of the degree of ventilation (and the phase relationship between the lungs) required for the entry of radioactive gas into a diseased lung, and the production of a ''reversed ventilation/perfusion mismatch.''

 6. Realtime mine ventilation simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  McDaniel, K.H.

  1997-01-01

  This paper describes the development of a Windows based, interactive mine ventilation simulation software program at the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). To enhance the operation of the underground ventilation system, Westinghouse Electric Corporation developed the program called WIPPVENT. While WIPPVENT includes most of the functions of the commercially available simulation program VNETPC and uses the same subroutine to calculate airflow distributions, the user interface has been completely rewritten as a Windows application with screen graphics. WIPPVENT is designed to interact with WIPP ventilation monitoring systems through the sitewise Central monitoring System. Data can be continuously collected from the Underground Ventilation Remote Monitoring and Control System (e.g., air quantity and differential pressure) and the Mine Weather Stations (psychrometric data). Furthermore, WIPPVENT incorporates regulator characteristic curves specific to the site. The program utilizes this data to create and continuously update a REAL-TIME ventilation model. This paper discusses the design, key features, and interactive capabilities of WIPPVENT

 7. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 8. Coupling of Active Components to Synthetic Polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard, Anne Kathrine Kattenhøj

  Arbejdet har fokuseret på fremstilling af kunstig ekstracellulær matrix (ECM) til fremme af den naturlige biologiske helingsproces ved vævsgendannelse efter store vævsskader. Særlig opmærksomhed har været på kemisk kobling af dermatan sulfat (DS), en naturlig glyco-saminoglycan (GAG), med en biok...

 9. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 10. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 11. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 12. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 13. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 14. Ventilating Air-Conditioner

  Science.gov (United States)

  Dinh, Khanh

  1994-01-01

  Air-conditioner provides ventilation designed to be used alone or incorporated into cooling or heating system operates efficiently only by recirculating stale air within building. Energy needed to operate overall ventilating cooling or heating system slightly greater than operating nonventilating cooling or heating system. Helps to preserve energy efficiency while satisfying need for increased forced ventilation to prevent accumulation of undesired gases like radon and formaldehyde. Provides fresh treated air to variety of confined spaces: hospital surgeries, laboratories, clean rooms, and printing shops and other places where solvents used. In mobile homes and portable classrooms, eliminates irritant chemicals exuded by carpets, panels, and other materials, ensuring healthy indoor environment for occupants.

 15. Meeting Residential Ventilation Standards Through Dynamic Control of Ventilation Systems

  OpenAIRE

  Sherman, Max H.

  2011-01-01

  Existing ventilation standards, including American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 62.2, specify continuous operation of a defined mechanical ventilation system to provide minimum ventilation, with time-based intermittent operation as an option. This requirement ignores several factors and concerns including: other equipment such as household exhaust fans that might incidentally provide ventilation, negative impacts of ventilation when outd...

 16. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 17. Why We Ventilate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Logue, Jennifer M.; Sherman, Max H.; Price, Phil N.; Singer, Brett C.

  2011-09-01

  It is widely accepted that ventilation is critical for providing good indoor air quality (IAQ) in homes. However, the definition of"good" IAQ, and the most effective, energy efficient methods for delivering it are still matters of research and debate. This paper presents the results of work done at the Lawrence Berkeley National Lab to identify the air pollutants that drive the need for ventilation as part of a larger effort to develop a health-based ventilation standard. First, we present results of a hazard analysis that identified the pollutants that most commonly reach concentrations in homes that exceed health-based standards or guidelines for chronic or acute exposures. Second, we present results of an impact assessment that identified the air pollutants that cause the most harm to the U.S. population from chronic inhalation in residences. Lastly, we describe the implications of our findings for developing effective ventilation standards.

 18. What Is a Ventilator?

  Science.gov (United States)

  ... who are on ventilators for shorter periods. The advantage of this tube is that it can be ... other disease or condition. VAP is treated with antibiotics. You may need special antibiotics if the VAP ...

 19. Uranium mine ventilation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katam, K.; Sudarsono

  1982-01-01

  Uranium mine ventilation system aimed basically to control and decreasing the air radioactivity in mine caused by the radon emanating from uranium ore. The control and decreasing the air ''age'' in mine, with adding the air consumption volume, increasing the air rate consumption, closing the mine-out area; using closed drainage system. Air consumption should be 60m 3 /minute for each 9m 2 uranium ore surfaces with ventilation rate of 15m/minute. (author)

 20. Fire, safety and ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hindle, D.

  1999-02-01

  Correct ventilation in tunnel environments is vital for the comfort and safety of the people passing through. This article gives details of products from several manufacturers of safety rescue and fire fighting equipment, fire and fume detection equipment, special fire resistant materials, fire resistant hydraulic oils and fire dampers, and ventilation systems. Company addresses and fax numbers are supplied. 4 refs., 5 tabs., 10 photos.

 1. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 2. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 3. Gennemgang af den danske samfundsregulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falch, Morten

  investeringer hos en bred række af markedsaktører’1. Midlet til at opnå dette mål har været at skabe et regelsæt der gør det lettere for nye virksomheder at komme ind på det nye telemarked, og konkurrere på lige fod med TDC. Herudover, har man hjulpet de nye operatører på vej gennem en såkaldt asymmetrisk...

 4. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 5. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 6. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 7. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 8. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 9. Demand Controlled Ventilation in a Combined Ventilation and Radiator System

  OpenAIRE

  Hesaraki, Arefeh; Holmberg, Sture

  2013-01-01

  With growing concerns for efficient and sustainable energy treatment in buildings there is a need for balanced and intelligent ventilation solutions. This paper presents a strategy for demand controlled ventilation with ventilation radiators, a combined heating and ventilation system. The ventilation rate was decreased from normal requirements (per floor area) of 0.375 l·s-1·m-2 to 0.100 l·s-1·m-2 when the residence building was un-occupied. The energy saving potential due to decreased ventil...

 10. Clinical challenges in mechanical ventilation.

  Science.gov (United States)

  Goligher, Ewan C; Ferguson, Niall D; Brochard, Laurent J

  2016-04-30

  Mechanical ventilation supports gas exchange and alleviates the work of breathing when the respiratory muscles are overwhelmed by an acute pulmonary or systemic insult. Although mechanical ventilation is not generally considered a treatment for acute respiratory failure per se, ventilator management warrants close attention because inappropriate ventilation can result in injury to the lungs or respiratory muscles and worsen morbidity and mortality. Key clinical challenges include averting intubation in patients with respiratory failure with non-invasive techniques for respiratory support; delivering lung-protective ventilation to prevent ventilator-induced lung injury; maintaining adequate gas exchange in severely hypoxaemic patients; avoiding the development of ventilator-induced diaphragm dysfunction; and diagnosing and treating the many pathophysiological mechanisms that impair liberation from mechanical ventilation. Personalisation of mechanical ventilation based on individual physiological characteristics and responses to therapy can further improve outcomes. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 12. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 13. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 14. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 15. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 16. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 17. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 18. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 19. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 20. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 1. Ventilation of radioactive enclosures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caminade, F.; Laurent, H.

  1957-01-01

  Mechanical, physical and chemical manipulations on radioactive products must be carried out in properly ventilated enclosed places. The air extracted can only be discharged into the atmosphere after a correct filtration. The power of the ventilation systems is a function of the dimensions and purpose of the enclosure? The choice of types of filter is determined by the physical state and chemical nature of the radioactive materials to be manipulated. This study deals with the individual equipment of small installations: glove boxes, manipulation boxes with outside control and, if necessary, production chambers (maximum useful volume: 5 m 3 ). The performances of three types of 'ventilators', and the modifications provided by the addition of filters, are measured and compared. (author) [fr

 2. Mechanical ventilation strategies.

  Science.gov (United States)

  Keszler, Martin

  2017-08-01

  Although only a small proportion of full term and late preterm infants require invasive respiratory support, they are not immune from ventilator-associated lung injury. The process of lung damage from mechanical ventilation is multifactorial and cannot be linked to any single variable. Atelectrauma and volutrauma have been identified as the most important and potentially preventable elements of lung injury. Respiratory support strategies for full term and late preterm infants have not been as thoroughly studied as those for preterm infants; consequently, a strong evidence base on which to make recommendations is lacking. The choice of modalities of support and ventilation strategies should be guided by the specific underlying pathophysiologic considerations and the ventilatory approach must be individualized for each patient based on the predominant pathophysiology at the time. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. [Ventilator associated pneumonia].

  Science.gov (United States)

  Bellani, S; Nesci, M; Celotto, S; Lampati, L; Lucchini, A

  2003-04-01

  Ventilator associated pneumonia (VAP) is a nosocomial lower respiratory tract infection that ensues in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. The reported incidence of VAP varies between 9% and 68% with a mortality ranging between 33% and 71%. Two key factors are implicated in the pathogenesis of VAP: bacterial colonization of the upper digestive-respiratory tract and aspiration of oral secretions into the trachea. Preventive measurements are advocated to reduce the incidence of VAP, such as selective decontamination of the digestive tract (SDD), supraglottic aspiration and positioning. Prompt recognition and treatment of established VAP has also been demostrated to affect outcome. Therefore, the knowledge of risk factors associated with the development of VAP and the implementation of strategies to prevent, diagnose and treat VAP are mainstems in the nursing of mechanically ventilated patients.

 4. CFD and Ventilation Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Y.; Nielsen, Peter V.

  2011-01-01

  There has been a rapid growth of scientific literature on the application of computational fluid dynamics (CFD) in the research of ventilation and indoor air science. With a 1000–10,000 times increase in computer hardware capability in the past 20 years, CFD has become an integral part...... of scientific research and engineering development of complex air distribution and ventilation systems in buildings. This review discusses the major and specific challenges of CFD in terms of turbulence modelling, numerical approximation, and boundary conditions relevant to building ventilation. We emphasize...... the growing need for CFD verification and validation, suggest on-going needs for analytical and experimental methods to support the numerical solutions, and discuss the growing capacity of CFD in opening up new research areas. We suggest that CFD has not become a replacement for experiment and theoretical...

 5. Auxiliary mine ventilation manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  Workplace Safety North

  2010-01-01

  An adequate ventilation system is needed for air quality and handling in a mine and is comprised of many different pieces of equipment for removing contaminated air and supplying fresh air and thereby provide a satisfactory working environment. This manual highlights auxiliary ventilation systems made up of small fans, ducts, tubes, air movers, deflectors and additional air flow controls which distribute fresh air delivered by the primary system to all areas. A review of auxiliary ventilation is provided. Design, operation and management issues are discussed and guidelines are furnished. This manual is limited to underground hard rock operations and does not address directly other, specific auxiliary systems, either in underground coal mines or uranium mines.

 6. Auxiliary mine ventilation manual

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Workplace Safety North

  2010-07-01

  An adequate ventilation system is needed for air quality and handling in a mine and is comprised of many different pieces of equipment for removing contaminated air and supplying fresh air and thereby provide a satisfactory working environment. This manual highlights auxiliary ventilation systems made up of small fans, ducts, tubes, air movers, deflectors and additional air flow controls which distribute fresh air delivered by the primary system to all areas. A review of auxiliary ventilation is provided. Design, operation and management issues are discussed and guidelines are furnished. This manual is limited to underground hard rock operations and does not address directly other, specific auxiliary systems, either in underground coal mines or uranium mines.

 7. Ventilation with heat recovery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tommerup, Henrik M.; Svendsen, Svend

  2005-01-01

  This paper presents the experiences from the use of ventilation with heat recovery in several experimental single-family houses developed and built within the last four years to meet the new Danish energy requirements of 2005. Included are descriptions of the ventilation system components...... and the main functional demands as well as measurements of the thermal efficiency, electricity consumptions and building air tightness. The paper addresses the aspects of minimizing the heat loss from the duct system and the heat recovery unit (when placed in an unheated attic space) in order to obtain...

 8. Behovstyret ventilation til enfamiliehuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Toke Rammer; Drivsholm, Christian; Hansen, Mads Peter Rudolph

  Muligheden for behovsstyret ventilation i enfamiliehuse er undersøgt. To strategier er afprøvet i praksis: En relativ simpel og billig strategi og en relativ avanceret og dyr strategi. Den simple strategi regulerer luftskiftet ensartet for alle rum mellem et lavt eller højt niveau. Den avancerede...... ventilation efter gældende krav. Desuden kræver den simple regulering kun få sensorer og er således væsentlig billigere og enklere at implementere end den avancerede strategi....

 9. Bench performance of ventilators during simulated paediatric ventilation.

  Science.gov (United States)

  Park, M A J; Freebairn, R C; Gomersall, C D

  2013-05-01

  This study compares the accuracy and capabilities of various ventilators using a paediatric acute respiratory distress syndrome lung model. Various compliance settings and respiratory rate settings were used. The study was done in three parts: tidal volume and FiO2 accuracy; pressure control accuracy and positive end-expiratory pressure (PEEP) accuracy. The parameters set on the ventilator were compared with either or both of the measured parameters by the test lung and the ventilator. The results revealed that none of the ventilators could consistently deliver tidal volumes within 1 ml/kg of the set tidal volume, and the discrepancy between the delivered volume and the volume measured by the ventilator varied greatly. The target tidal volume was 8 ml/kg, but delivered tidal volumes ranged from 3.6-11.4 ml/kg and the volumes measured by the ventilator ranged from 4.1-20.6 ml/kg. All the ventilators maintained pressure within 20% of the set pressure, except one ventilator which delivered pressures of up to 27% higher than the set pressure. Two ventilators maintained PEEP within 10% of the prescribed PEEP. The majority of the readings were also within 10%. However, three ventilators delivered, at times, PEEPs over 20% higher. In conclusion, as lung compliance decreases, especially in paediatric patients, some ventilators perform better than others. This study highlights situations where ventilators may not be able to deliver, nor adequately measure, set tidal volumes, pressure, PEEP or FiO2.

 10. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 11. Optimalt design af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 12. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 13. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 14. Lokal integration af førtidspensionister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 15. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 16. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 17. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 18. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 19. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 20. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 1. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 2. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 3. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 4. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 5. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 6. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 7. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 8. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 9. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 10. Demand controlled ventilation; Behovsstyrt ventilasjon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soerensen, Henning Holm

  2006-07-01

  The terms CAV and VAV have been known terms for many years in the ventilation business. The terms are also included in building regulations, but the time is now right to focus on demand controlled ventilation (DCV). The new building regulations and the accompanying energy framework underline the need for a more nuanced thinking when it comes to controlling ventilation systems. Descriptions and further details of the ventilation systems are provided (ml)

 11. Battery life of portable home ventilators: effects of ventilator settings.

  Science.gov (United States)

  Falaize, Line; Leroux, Karl; Prigent, Hélène; Louis, Bruno; Khirani, Sonia; Orlikowski, David; Fauroux, Brigitte; Lofaso, Frédéric

  2014-07-01

  The battery life (BL) of portable home ventilator batteries is reported by manufacturers. The aim of this study was to evaluate the effects of ventilator mode, breathing frequency, PEEP, and leaks on the BL of 5 commercially available portable ventilators. The effects of the ventilator mode (volume controlled-continuous mandatory ventilation [VC-CMV] vs pressure support ventilation [PSV]), PEEP 5 cm H2O, breathing frequency (10, 15, and 20 breaths/min), and leaks during both volume-targeted ventilation and PSV on the BL of 5 ventilators (Elisée 150, Monnal T50, PB560, Vivo 50, and Trilogy 100) were evaluated. Each ventilator was ventilated with a test lung at a tidal volume of 700 ml and an inspiratory time of 1.2 s in the absence of leaks. Switching from PSV to VC-CMV or the addition of PEEP did not significantly change ventilator BL. The increase in breathing frequency from 10 to 20 breaths/min decreased the BL by 18 ± 11% (P = .005). Leaks were associated with an increase in BL during the VC-CMV mode (18 ± 20%, P = .04) but a decrease in BL during the PSV mode (-13 ± 15%, P = .04). The BL of home ventilators depends on the ventilator settings. BL is not affected by the ventilator mode (VC-CMV or PSV) or the addition of PEEP. BL decreases with an increase in breathing frequency and during leaks with a PSV mode, whereas leaks increase the duration of ventilator BL during VC-CMV. Copyright © 2014 by Daedalus Enterprises.

 12. Hybrid Ventilation Air Flow Process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per Kvols

  The scope of this annex is therefore to obtain better knowledge of the use of hybrid ventilation technologies. The annex focus on development of control strategies for hybrid ventilation, on development of methods to predict hybrid ventilation performance in office buildings and on implementation...

 13. Ventilator and viral induced inflammation

  NARCIS (Netherlands)

  Hennus, M.P.

  2013-01-01

  This thesis expands current knowledge on ventilator induced lung injury and provides insights on the immunological effects of mechanical ventilation during viral respiratory infections. The experimental studies in the first part of this thesis improve our understanding of how mechanical ventilation

 14. How to Plan Ventilation Systems.

  Science.gov (United States)

  Clarke, John H.

  1963-01-01

  Ventilation systems for factory safety demand careful planning. The increased heat loads and new processes of industry have introduced complex ventilation problems in--(1) ventilation supply, (2) duct work design, (3) space requirements, (4) hood face velocities, (5) discharge stacks, and (6) building eddies. This article describes and diagrams…

 15. Thermal Plumes in Ventilated Rooms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, P.; Nielsen, Peter Vilhelm

  The main objective of ventilation is to provide good air quality for the occupants. For this purpose the necessary ventilating air change rate must be determined. Within displacement ventilation the estimation is closely related to the air flow rate in the thermal plumes when an air quality based...

 16. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 17. The amazing Minivent ventilator

  African Journals Online (AJOL)

  Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia is co-published by Medpharm Publications, NISC (Pty) Ltd and Cogent, ... Respiratory rate was obtained by counting the clicking noise ... was appointed as a part-time lecturer to the University of the ... The Minivent became the first of three miniature ventilators that.

 18. Omnidirectional ventilated acoustic barrier

  Science.gov (United States)

  Zhang, Hai-long; Zhu, Yi-fan; Liang, Bin; Yang, Jing; Yang, Jun; Cheng, Jian-chun

  2017-11-01

  As an important problem in acoustics, sound insulation finds applications in a great variety of situations. In the existing schemes, however, there has always been a trade-off between the thinness of sound-insulating devices and their ventilating capabilities, limiting their potentials in the control of low-frequency sound in high ventilation environments. Here, we design and experimentally implement an omnidirectional acoustic barrier with a planar profile, subwavelength thickness ( 0.18 λ ), yet high ventilation. The proposed mechanism is based on the interference between the resonant scattering of discrete states and the background scattering of continuous states which induces a Fano-like asymmetric transmission profile. Benefitting from the binary-structured design of the coiled unit and hollow pipe, it maximally simplifies the design and fabrication while ensuring the ventilation for all the non-resonant units with open tubes. The simulated and measured results agree well, showing the effectiveness of our proposed mechanism to block low frequency sound coming from various directions while allowing 63% of the air flow to pass. We anticipate our design to open routes to design sound insulators and to enable applications in traditionally unattainable cases such as those calling for noise reduction and cooling simultaneously.

 19. Mechanical ventilation of mice

  NARCIS (Netherlands)

  Schwarte, L. A.; Zuurbier, C. J.; Ince, C.

  2000-01-01

  Due to growing interest in murine functional genomics research, there is an increasing need for physiological stable in vivo murine models. Of special importance is support and control of ventilation by artificial respiration, which is difficult to execute as a consequence of the small size of the

 20. Understanding mechanical ventilators.

  Science.gov (United States)

  Chatburn, Robert L

  2010-12-01

  The respiratory care academic community has not yet adopted a standardized system for classifying and describing modes of ventilation. As a result, there is enough confusion that patient care, clinician education and even ventilator sales are all put at risk. This article summarizes a ventilator mode taxonomy that has been extensively published over the last 15 years. Specifically, the classification system has three components: a description of the control variables within breath; a description of the sequence of mandatory and spontaneous breaths; and a specification for the targeting scheme. This three-level specification provides scalability of detail to make the mode description appropriate for the particular need. At the bedside, we need only refer to a mode briefly using the first or perhaps first and second components. To distinguish between similar modes and brand names, we would need to include all components. This taxonomy uses the equation of motion for the respiratory system as the underlying theoretical framework. All terms relevant to describing modes of mechanical ventilation are defined in an extensive appendix.

 1. Natur formet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søberg, Martin

  2011-01-01

  Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011.......Anmeldelse af Malene Hauxner, "Fra naturlig natur til SUPERNATUR – Europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Risskov: Ikaros Press, 2011....

 2. Human response to ductless personalized ventilation coupled with displacement ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalewski, Mariusz; Veselý, Michal; Melikov, Arsen K.

  2012-01-01

  A human subject experiment was carried out to investigate the extent to which ductless personalized ventilation (DPV) in conjunction with displacement ventilation can improve perceived air quality (PAQ) and thermal comfort at elevated room air temperature in comparison with displacement ventilation...... alone. The experimental conditions comprised displacement ventilation alone (room air temperature of 23 °C, 26 °C, 29 °C) and DPV with displacement ventilation (26 °C, 29 °C), both operating at supply air temperatures 3, 5 or 6K lower than room air temperature, as well as mixing ventilation (23 °C, 3 K......). During one hour exposure participants answered questionnaires regarding PAQ and thermal comfort. PAQ was significantly better with DPV than without DPV at the same background conditions. Thermal comfort improved when DPV was used. Combining DPV with displacement ventilation showed the potential...

 3. Ventilation of nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Madoyan, A.A.; Vlasik, V.F.

  1984-01-01

  Foundations and calculation methods of ventilation of rooms with different degree of heat and gas release with the change of operation mode of NPP main equipment, as well as problems of NPP site and adjoining area aerodynamics, have been presented. Systems of air ventilation and conditioning, cooling equipment, are considered. The main points of designing are described and determination of economic efficiency of the ventilation systems are made. Technical characteristics of the ventilators, conditioners, filters and air heaters used, are presented. Organization of adjustment, tests, operation and maintenance of the ventilation systems of NPP with RBMK and WWER-type reactors, is described

 4. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 5. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 6. Design Procedure for Hybrid Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per; Tjelflaat, Per Olaf

  Mechanical and natural ventilation systems have developed separately during many years. The natural next step in this development is development of ventilation concepts that utilises and combines the best features from each system into a new type of ventilation system - Hybrid Ventilation....... Buildings with hybrid ventilation often include other sustainable technologies and an energy optimisation requires an integrated approach in the design of the building and its mechanical systems. Therefore, the hybrid ventilation design procedure differs from the design procedure for conventional HVAC....... The first ideas on a design procedure for hybrid ventilation is presented and the different types of design methods, that is needed in different phases of the design process, is discussed....

 7. ASHRAE and residential ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherman, Max H.

  2003-10-01

  In the last quarter of a century, the western world has become increasingly aware of environmental threats to health and safety. During this period, people psychologically retreated away from outdoors hazards such as pesticides, smog, lead, oil spills, and dioxin to the seeming security of their homes. However, the indoor environment may not be healthier than the outdoor environment, as has become more apparent over the past few years with issues such as mold, formaldehyde, and sick-building syndrome. While the built human environment has changed substantially over the past 10,000 years, human biology has not; poor indoor air quality creates health risks and can be uncomfortable. The human race has found, over time, that it is essential to manage the indoor environments of their homes. ASHRAE has long been in the business of ventilation, but most of the focus of that effort has been in the area of commercial and institutional buildings. Residential ventilation was traditionally not a major concern because it was felt that, between operable windows and envelope leakage, people were getting enough outside air in their homes. In the quarter of a century since the first oil shock, houses have gotten much more energy efficient. At the same time, the kinds of materials and functions in houses changed in character in response to people's needs. People became more environmentally conscious and aware not only about the resources they were consuming but about the environment in which they lived. All of these factors contributed to an increasing level of public concern about residential indoor air quality and ventilation. Where once there was an easy feeling about the residential indoor environment, there is now a desire to define levels of acceptability and performance. Many institutions--both public and private--have interests in Indoor Air Quality (IAQ), but ASHRAE, as the professional society that has had ventilation as part of its mission for over 100 years, is the

 8. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 9. High Frequency Oscillatory Ventilation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AC Bryan

  1996-01-01

  Full Text Available High frequency oscillatory (HFO ventilation using low tidal volume and peak airway pressures is extremely efficient at eliminating carbon dioxide and raising pH in the newborn infant with acute respiratory failure. Improvement in oxygenation requires a strategy of sustained or repetitive inflations to 25 to 30 cm H2O in order to place the lung on the deflation limb of the pressure-volume curve. This strategy has also been shown to decrease the amount of secondary lung injury in animal models. Experience of the use of HFO ventilation as a rescue therapy as well as several published controlled trials have shown improved outcomes and a decrease in the use of extracorporeal membrane oxygenation when it has been used in newborns.

 10. Diffuse Ceiling Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chen; Yu, Tao; Heiselberg, Per Kvols

  cooling capacity, energy saving, low investment cost and low noise level; while the limitations include condensation risk and the limit on the room geometry. Furthermore, the crucial design parameters are summarized and their effects on the system performance are discussed. In addition to the stand...... is not well structured with this system. These become the motivations in developing the design guide. This design guide aims to establish a systematic understanding of diffuse ceiling ventilation and provide assistance in designing of such a system. The guide is targeted at design engineers, architects...... and manufacturers and the users of diffuse ceiling technology. The design guide introduces the principle and key characteristics of room air distribution with diffuse ceiling ventilation. It provides an overview of potential benefit and limitations of this technology. The benefits include high thermal comfort, high...

 11. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 12. Harnessing natural ventilation benefits.

  Science.gov (United States)

  O'Leary, John

  2013-04-01

  Making sure that a healthcare establishment has a good supply of clean fresh air is an important factor in keeping patients, staff, and visitors, free from the negative effects of CO2 and other contaminants. John O'Leary of Trend Controls, a major international supplier of building energy management solutions (BEMS), examines the growing use of natural ventilation, and the health, energy-saving, and financial benefits, that it offers.

 13. Purge ventilation operability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marella, J.R.

  1995-01-01

  A determination of minimum requirements for purge exhaust ventilation system operability has been performed. HLWE and HLW Regulatory Program personnel have evaluated the various scenarios of equipment conditions and HLWE has developed the requirements for purge exhaust systems. This report is provided to document operability requirements to assist Tank Farm personnel to determine whether a system is operable/inoperable and to define required compensatory actions

 14. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 15. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 16. Kortlægning af Hadforbrydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 17. Noninvasive Ventilation in Premature Neonates.

  Science.gov (United States)

  Flanagan, Keri Ann

  2016-04-01

  The use of noninvasive ventilation is a constantly evolving treatment option for respiratory disease in the premature infant. The goals of these noninvasive ventilation techniques are to improve gas exchange in the premature infant's lungs and to minimize the need for intubation and invasive mechanical ventilation. The goals of this article are to consider various uses of nasal interfaces, discuss skin care and developmental positioning concerns faced by the bedside nurse, and discuss the medical management aimed to reduce morbidity and mortality. This article explores the nursing role, the advances in medical strategies for noninvasive ventilation, and the team approach to noninvasive ventilation use in this population. Search strategy included a literature review on medical databases, such as EBSCOhost, CINAHL, PubMed, and NeoReviews. Innovative products, nursing research on developmental positioning and skin care, and advanced medical management have led to better and safer outcomes for premature infants requiring noninvasive ventilation. The medical focus of avoiding long-term mechanical ventilation would not be possible without the technology to provide noninvasive ventilation to these premature infants and the watchful eye of the nurse in terms of careful positioning, preventing skin breakdown and facial scarring, and a proper seal to maximize ventilation accuracy. This article encourages nursing-based research to quantify some of the knowledge about skin care and positioning as well as research into most appropriate uses for noninvasive ventilation devices.

 18. Performance evaluation of ventilation radiators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myhren, Jonn Are; Holmberg, Sture

  2013-01-01

  A ventilation radiator is a combined ventilation and heat emission unit currently of interest due to its potential for increasing energy efficiency in exhaust-ventilated buildings with warm water heating. This paper presents results of performance tests of several ventilation radiator models conducted under controlled laboratory conditions. The purpose of the study was to validate results achieved by Computational Fluid Dynamics (CFD) in an earlier study and identify possible improvements in the performance of such systems. The main focus was on heat transfer from internal convection fins, but comfort and health aspects related to ventilation rates and air temperatures were also considered. The general results from the CFD simulations were confirmed; the heat output of ventilation radiators may be improved by at least 20% without sacrificing ventilation efficiency or thermal comfort. Improved thermal efficiency of ventilation radiators allows a lower supply water temperature and energy savings both for heating up and distribution of warm water in heat pumps or district heating systems. A secondary benefit is that a high ventilation rate can be maintained all year around without risk for cold draught. -- Highlights: ► Low temperature heat emitters are currently of interest due to their potential for increasing energy efficiency. ► A ventilation radiator is a combined ventilation and heat emission unit which can be adapted to low temperature heating systems. ► We examine how ventilation radiators can be made to be more efficient in terms of energy consumption and thermal comfort. ► Current work focuses on heat transfer mechanisms and convection fin configuration of ventilation radiators

 19. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 20. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 1. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 2. Omrids af en trækultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 3. Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flørnæs, Maria L. Topholm; Lund, Mette; Kortegaard, Hanne Ellen

  2007-01-01

  I dette studie er omfanget af tandrelaterede sygdomme heriblandt parodontitis og feline odontoklastiske resorptions læsioner (FORL) blandt 19 perserkatte (heraf 2 exotics) på 3 til 9 år undersøgt både klinisk og radiografisk. Ingen af kattene havde tidligere fået renset tænder i anæstesi. Alle ka...

 4. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 5. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 6. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 7. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 8. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 9. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 10. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 11. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 12. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 13. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 14. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 15. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 16. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 17. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 18. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 19. Pretest Predictions for Ventilation Tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Y. Sun; H. Yang; H.N. Kalia

  2007-01-01

  The objective of this calculation is to predict the temperatures of the ventilating air, waste package surface, concrete pipe walls, and insulation that will be developed during the ventilation tests involving various test conditions. The results will be used as input to the following three areas: (1) Decisions regarding testing set-up and performance. (2) Assessing how best to scale the test phenomena measured. (3) Validating numerical approach for modeling continuous ventilation. The scope of the calculation is to identify the physical mechanisms and parameters related to thermal response in the ventilation tests, and develop and describe numerical methods that can be used to calculate the effects of continuous ventilation. Sensitivity studies to assess the impact of variation of linear power densities (linear heat loads) and ventilation air flow rates are included. The calculation is limited to thermal effect only

 20. Design Principles for Natural and Hybrid Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  For many years mechanical and natural ventilation systems have developed separately. Naturally, the next step in this development is the development of ventilation concepts that utilize and combine the best features from each system to create a new type of ventilation system- Hybrid Ventilation. ....... The hybrid ventilation concepts, design challenges and principles are discussed and illustrated by four building examples.......For many years mechanical and natural ventilation systems have developed separately. Naturally, the next step in this development is the development of ventilation concepts that utilize and combine the best features from each system to create a new type of ventilation system- Hybrid Ventilation...

 1. Mechanical ventilation in neurosurgical patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keshav Goyal

  2013-01-01

  Full Text Available Mechanical ventilation significantly affects cerebral oxygenation and cerebral blood flow through changes in arterial carbon dioxide levels. Neurosurgical patients might require mechanical ventilation for correction and maintenance of changes in the pulmonary system that occur either due to neurosurgical pathology or following surgery during the acute phase. This review discusses the basics of mechanical ventilation relevant to the neurosurgeon in the day-to-day management of neurosurgical patient requiring artificial support of the respiration.

 2. Mechanical Ventilation and Bronchopulmonary Dysplasia.

  Science.gov (United States)

  Keszler, Martin; Sant'Anna, Guilherme

  2015-12-01

  Mechanical ventilation is an important potentially modifiable risk factor for the development of bronchopulmonary dysplasia. Effective use of noninvasive respiratory support reduces the risk of lung injury. Lung volume recruitment and avoidance of excessive tidal volume are key elements of lung-protective ventilation strategies. Avoidance of oxidative stress, less invasive methods of surfactant administration, and high-frequency ventilation are also important factors in lung injury prevention. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Design Principles for Natural and Hybrid Ventilation

  OpenAIRE

  Heiselberg, Per

  2000-01-01

  For many years mechanical and natural ventilation systems have developed separately. Naturally, the next step in this development is the development of ventilation concepts that utilize and combine the best features from each system to create a new type of ventilation system- Hybrid Ventilation. The hybrid ventilation concepts, design challenges and principles are discussed and illustrated by four building examples.

 4. 46 CFR 42.15-45 - Ventilators.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 2 2010-10-01 2010-10-01 false Ventilators. 42.15-45 Section 42.15-45 Shipping COAST... Conditions of Assignment of Freeboard § 42.15-45 Ventilators. (a) Ventilators in position 1 or 2 to spaces... any ventilator exceeds 351/2 inches in height it shall be specially supported. (b) Ventilators passing...

 5. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 6. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 7. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 8. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 9. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 10. Radioaerosol ventilation imaging in ventilator-dependent patients. Technical considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vezina, W.; Chamberlain, M.; Vinitski, S.; King, M.; Nicholson, R.; Morgan, W.K.

  1985-01-01

  The differentiation of pulmonary embolism (PE) from regional ventilatory abnormalities accompanied by reduced perfusion requires contemporary perfusion and ventilation studies. Distinguishing these conditions in ventilator-dependent patients is aided by administering a Tc-99m aerosol to characterize regional ventilation, and by performing a conventional Tc-99m MAA perfusion study. The technique uses a simple in-house constructed apparatus. Simple photographic techniques suffice, but computer subtraction of perfusion from the combined perfusion-ventilation image renders interpretation easier if aerosol administration follows perfusion imaging. Multiple defects can be examined in a single study. Excluding normal or near-normal perfusion studies, PE was thought to be present in eight of 16 patients after perfusion imaging alone, but in only one of eight after added aerosol imaging. Angiography confirmed the diagnosis in that patient. Of the eight patients who had abnormal perfusion but were thought unlikely to have PE from the perfusion study alone, two had normal ventilation, and subsequently were shown to have PE by angiography. Because angiography was only performed on patients who were thought to have a high probability of PE on sequential perfusion-ventilation imaging, the true incidence of PE may have been higher. Aerosol ventilation imaging is a useful adjunct to perfusion imaging in patients on ventilators. It requires an efficient delivery system, particularly if aerosol administration follows perfusion imaging, as it does in this study

 11. Plane Stratified Flow in a Room Ventilated by Displacement Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Vilhelm; Nickel, J.; Baron, D. J. G.

  2004-01-01

  The air movement in the occupied zone of a room ventilated by displacement ventilation exists as a stratified flow along the floor. This flow can be radial or plane according to the number of wall-mounted diffusers and the room geometry. The paper addresses the situations where plane flow...

 12. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 13. [Lung protective ventilation. Ventilatory modes and ventilator parameters].

  Science.gov (United States)

  Schädler, Dirk; Weiler, Norbert

  2008-06-01

  Mechanical ventilation has a considerable potential for injuring the lung tissue. Therefore, attention has to be paid to the proper choice of ventilatory mode and settings to secure lung-protective ventilation whenever possible. Such ventilator strategy should account for low tidal volume ventilation (6 ml/kg PBW), limited plateau pressure (30 to 35 cm H2O) and positive end-expiratory pressure (PEEP). It is unclear whether pressure controlled or volume controlled ventilation with square flow profile is beneficial. The adjustment of inspiration and expiration time should consider the actual breathing mechanics and anticipate the generation of intrinsic PEEP. Ventilatory modes with the possibility of supporting spontaneous breathing should be used as soon as possible.

 14. Optisk scanning af spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 15. Improved Performance With Ventilation

  Science.gov (United States)

  Kawakami, Ellison; Lee, Seung Jae; Karn, Ashish; Hong, Jiarong; Arndt, Roger

  2013-11-01

  Drag reduction and/or speed augmentation of marine vehicles by means of supercavitation is a topic of great interest. During the initial launch of a supercavitating vehicle, ventilation is required to supply an artificial cavity until conditions at which a natural supercavity can be sustained are reached. Various aspects of the flow physics of a supercavitating vehicle have been under investigation for several years at Saint Anthony Falls Laboratory. Both steady flow and simulated flow below a wave train have been studied. Using a high speed camera and the proper software, it is possible to synchronize cavity dimensions with pressure measurements taken inside the cavity to permit an in-depth study of unsteadiness. It was found that flow unsteadiness caused a decrease in the overall length of the supercavity while having only a minimal effect on the maximum diameter. Results regarding supercavity shape, ventilation demand, cavitation parameters and closure methods are reviewed in light of new studies that focused on various closure mechanisms. Sponsored by ONR.

 16. Ventilator-associated pneumonia.

  Science.gov (United States)

  Shaw, Michael Jan

  2005-05-01

  This review summarises some of the notable papers on ventilator-associated pneumonia (VAP) from January 2003 to October 2004. Ventilator-associated pneumonia remains an important drain on hospital resources. All population groups are affected, but patients with VAP are more likely to be older, sicker, and male, with invasive medical devices in situ. Early VAP diagnosis is desirable to reduce VAP mortality and to retard emergence of multidrug-resistant microbes. This may be possible using preliminary culture results or intracellular organism in polymorphonuclear cells. In most intensive care units, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Acinetobacter baumannii are the commonest organisms isolated in VAP. However, causative organisms vary between and within hospitals. Consequently, individual intensive care units should develop empirical antibiotic policies to target the pathogenic bacteria prevalent in their patient populations. Preventative strategies aimed at reducing aerodigestive tract colonisation by pathogenic organisms, and also their subsequent aspiration, are becoming increasingly important. Educating medical staff about these simple measures is therefore pertinent. To reduce the occurrence of multidrug-resistant organisms, limiting the duration of antibiotic treatment to 8 days and antimicrobial rotation should be contemplated. Empirical therapy with antipseudomonal penicillins plus beta-lactamase inhibitors should be considered. If methicillin-resistant Staphylococcus aureus VAP is a possibility, linezolid may be better than vancomycin. Prevention remains the key to reducing VAP prevalence.

 17. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 18. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 19. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 20. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 1. Free Convection Personalized Ventilation (FCPV)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter V.

  Normally we supply fresh air to a room with a diffuser, and this air is distributed in the room according to different principles as: mixing ventilation, displacement ventilation etc. That means we have to supply a very large amount of air to the whole room, although a person in the room totally ...

 2. Innovation in home mechanical ventilation

  NARCIS (Netherlands)

  Hazenberg, Andrea

  2017-01-01

  Patients on home mechanical ventilation (HMV) are ventilator dependent, usually for the rest of their lives. In the past decades, the number of patients on HMV increased to nearly 3,000 in 2016 in the Netherlands. Current indications for HMV are patients diagnosed with either neuromuscular disease,

 3. Reverse ventilation--perfusion mismatch

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palmaz, J.C.; Barnett, C.A.; Reich, S.B.; Krumpe, P.E.; Farrer, P.A.

  1984-01-01

  Patients having lobar airway obstruction or consolidation usually have decreases of both ventilation and perfusion on lung scans. We report three patients in whom hypoxic vasoconstriction was apparently incomplete, resulting in a ''reversed'' ventilation-perfusion mismatch. Perfusion of the hypoxic lobe on the radionuclide scan was associated with metabolic alkalosis, pulmonary venous and pulmonary arterial hypertension in these patients

 4. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 5. Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valbjørn, O.; Bach Nielsen, J.; Gunnarsen, Lars Bo

  Udformningen og brugen af kontorbygninger spiller en rolle for luftudvekslingen mellem rummene og derved også for luftkvaliteten. I én mekanisk og to naturligt ventilerede kontorbygninger er ventilationsforhold og luftkvalitet blevet undersøgt med dørene til kontorerne henholdsvis holdt åbne og l...... har adsorption af forureninger på overfladerne en betydning. Effekten vil kunne udnyttes ved hensigtsmæssig projektering og drift....

 6. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 7. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 8. Ventilation of an hydrofoil wake

  Science.gov (United States)

  Arndt, Roger; Lee, Seung Jae; Monson, Garrett

  2013-11-01

  Ventilation physics plays a role in a variety of important engineering applications. For example, hydroturbine ventilation is used for control of vibration and cavitation erosion and more recently for improving the dissolved oxygen content of the flow through the turbine. The latter technology has been the focus of an ongoing study involving the ventilation of an hydrofoil wake to determine the velocity and size distribution of bubbles in a bubbly wake. This was carried out by utilizing particle shadow velocimetry (PSV). This technique is a non-scattering approach that relies on direct in-line volume illumination by a pulsed source such as a light-emitting diode (LED). The data are compared with previous studies of ventilated flow. The theoretical results of Hinze suggest that a scaling relationship is possible that can lead to developing appropriate design parameters for a ventilation system. Sponsored by ONR and DOE.

 9. Natural ventilation for free stall dairy barns

  OpenAIRE

  Gay, Susan Wood

  2009-01-01

  Natural ventilation is a result of a combination good construction, correct temperature, humidity control, air exchange. This publication discusses how to achieve natural ventilation in your structure.

 10. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 11. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 12. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 13. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 14. Design og analyse af eksperimenter i R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 15. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 16. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 17. Temperature-controlled airflow ventilation in operating rooms compared with laminar airflow and turbulent mixed airflow.

  Science.gov (United States)

  Alsved, M; Civilis, A; Ekolind, P; Tammelin, A; Andersson, A Erichsen; Jakobsson, J; Svensson, T; Ramstorp, M; Sadrizadeh, S; Larsson, P-A; Bohgard, M; Šantl-Temkiv, T; Löndahl, J

  2018-02-01

  To evaluate three types of ventilation systems for operating rooms with respect to air cleanliness [in colony-forming units (cfu/m 3 )], energy consumption and comfort of working environment (noise and draught) as reported by surgical team members. Two commonly used ventilation systems, vertical laminar airflow (LAF) and turbulent mixed airflow (TMA), were compared with a newly developed ventilation technique, temperature-controlled airflow (T c AF). The cfu concentrations were measured at three locations in an operating room during 45 orthopaedic procedures: close to the wound (draught. T c AF and LAF remove bacteria more efficiently from the air than TMA, especially close to the wound and at the instrument table. Like LAF, the new T c AF ventilation system maintained very low levels of cfu in the air, but T c AF used substantially less energy and provided a more comfortable working environment than LAF. This enables energy savings with preserved air quality. Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 18. [Oesophagitis during mechanical ventilation].

  Science.gov (United States)

  Gastinne, H; Canard, J M; Pillegand, B; Voultoury, J C; Catanzano, A; Claude, R; Gay, R

  1982-10-16

  Twenty-one patients whose condition required mechanical ventilation with nasogastric intubation were investigated for oesophagitis before the 3rd day and on the 15th day of treatment, including endoscopy and biopsy. Lesions of oesophagitis were detected in 14 cases during the initial examination and in 19 cases on the second endoscopy. The course of the lesions varied from one patient to another and appeared to be unrelated to the course of the primary disease. Oesophagitis in these patients is probably due to frequent episodes of gastro-oesophageal reflux encouraged by cough, impaired consciousness and the presence of a tube. Reflux may also be the cause of inapparent and recurrent lung aspiration.

 19. Cardiac gated ventilation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanson, C.W. III; Hoffman, E.A.

  1995-01-01

  There are several theoretic advantages to synchronizing positive pressure breaths with the cardiac cycle, including the potential for improving distribution of pulmonary and myocardial blood flow and enhancing cardiac output. The authors evaluated the effects of synchronizing respiration to the cardiac cycle using a programmable ventilator and electron beam CT (EBCT) scanning. The hearts of anesthetized dogs were imaged during cardiac gated respiration with a 50 msec scan aperture. Multi slice, short axis, dynamic image data sets spanning the apex to base of the left ventricle were evaluated to determine the volume of the left ventricular chamber at end-diastole and end-systole during apnea, systolic and diastolic cardiac gating. The authors observed an increase in cardiac output of up to 30% with inspiration gated to the systolic phase of the cardiac cycle in a non-failing model of the heart

 20. Estimation of Lung Ventilation

  Science.gov (United States)

  Ding, Kai; Cao, Kunlin; Du, Kaifang; Amelon, Ryan; Christensen, Gary E.; Raghavan, Madhavan; Reinhardt, Joseph M.

  Since the primary function of the lung is gas exchange, ventilation can be interpreted as an index of lung function in addition to perfusion. Injury and disease processes can alter lung function on a global and/or a local level. MDCT can be used to acquire multiple static breath-hold CT images of the lung taken at different lung volumes, or with proper respiratory control, 4DCT images of the lung reconstructed at different respiratory phases. Image registration can be applied to this data to estimate a deformation field that transforms the lung from one volume configuration to the other. This deformation field can be analyzed to estimate local lung tissue expansion, calculate voxel-by-voxel intensity change, and make biomechanical measurements. The physiologic significance of the registration-based measures of respiratory function can be established by comparing to more conventional measurements, such as nuclear medicine or contrast wash-in/wash-out studies with CT or MR. An important emerging application of these methods is the detection of pulmonary function change in subjects undergoing radiation therapy (RT) for lung cancer. During RT, treatment is commonly limited to sub-therapeutic doses due to unintended toxicity to normal lung tissue. Measurement of pulmonary function may be useful as a planning tool during RT planning, may be useful for tracking the progression of toxicity to nearby normal tissue during RT, and can be used to evaluate the effectiveness of a treatment post-therapy. This chapter reviews the basic measures to estimate regional ventilation from image registration of CT images, the comparison of them to the existing golden standard and the application in radiation therapy.

 1. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 2. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 3. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 4. Mechanical ventilation in abdominal surgery.

  Science.gov (United States)

  Futier, E; Godet, T; Millot, A; Constantin, J-M; Jaber, S

  2014-01-01

  One of the key challenges in perioperative care is to reduce postoperative morbidity and mortality. Patients who develop postoperative morbidity but survive to leave hospital have often reduced functional independence and long-term survival. Mechanical ventilation provides a specific example that may help us to shift thinking from treatment to prevention of postoperative complications. Mechanical ventilation in patients undergoing surgery has long been considered only as a modality to ensure gas exchange while allowing maintenance of anesthesia with delivery of inhaled anesthetics. Evidence is accumulating, however, suggesting an association between intraoperative mechanical ventilation strategy and postoperative pulmonary function and clinical outcome in patients undergoing abdominal surgery. Non-protective ventilator settings, especially high tidal volume (VT) (>10-12mL/kg) and the use of very low level of positive end-expiratory pressure (PEEP) (PEEPventilator-associated lung injury in patients with healthy lungs. Stimulated by previous findings in patients with acute respiratory distress syndrome, the use of lower tidal volume ventilation is becoming increasingly more common in the operating room. However, lowering tidal volume, though important, is only part of the overall multifaceted approach of lung protective mechanical ventilation. In this review, we aimed at providing the most recent and relevant clinical evidence regarding the use of mechanical ventilation in patients undergoing abdominal surgery. Copyright © 2014 Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

 5. Subsurface Ventilation System Description Document

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eric Loros

  2001-07-25

  The Subsurface Ventilation System supports the construction and operation of the subsurface repository by providing air for personnel and equipment and temperature control for the underground areas. Although the system is located underground, some equipment and features may be housed or located above ground. The system ventilates the underground by providing ambient air from the surface throughout the subsurface development and emplacement areas. The system provides fresh air for a safe work environment and supports potential retrieval operations by ventilating and cooling emplacement drifts. The system maintains compliance within the limits established for approved air quality standards. The system maintains separate ventilation between the development and waste emplacement areas. The system shall remove a portion of the heat generated by the waste packages during preclosure to support thermal goals. The system provides temperature control by reducing drift temperature to support potential retrieval operations. The ventilation system has the capability to ventilate selected drifts during emplacement and retrieval operations. The Subsurface Facility System is the main interface with the Subsurface Ventilation System. The location of the ducting, seals, filters, fans, emplacement doors, regulators, and electronic controls are within the envelope created by the Ground Control System in the Subsurface Facility System. The Subsurface Ventilation System also interfaces with the Subsurface Electrical System for power, the Monitored Geologic Repository Operations Monitoring and Control System to ensure proper and safe operation, the Safeguards and Security System for access to the emplacement drifts, the Subsurface Fire Protection System for fire safety, the Emplacement Drift System for repository performance, and the Backfill Emplacement and Subsurface Excavation Systems to support ventilation needs.

 6. Subsurface Ventilation System Description Document

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-10-12

  The Subsurface Ventilation System supports the construction and operation of the subsurface repository by providing air for personnel and equipment and temperature control for the underground areas. Although the system is located underground, some equipment and features may be housed or located above ground. The system ventilates the underground by providing ambient air from the surface throughout the subsurface development and emplacement areas. The system provides fresh air for a safe work environment and supports potential retrieval operations by ventilating and cooling emplacement drifts. The system maintains compliance within the limits established for approved air quality standards. The system maintains separate ventilation between the development and waste emplacement areas. The system shall remove a portion of the heat generated by the waste packages during preclosure to support thermal goals. The system provides temperature control by reducing drift temperature to support potential retrieval operations. The ventilation system has the capability to ventilate selected drifts during emplacement and retrieval operations. The Subsurface Facility System is the main interface with the Subsurface Ventilation System. The location of the ducting, seals, filters, fans, emplacement doors, regulators, and electronic controls are within the envelope created by the Ground Control System in the Subsurface Facility System. The Subsurface Ventilation System also interfaces with the Subsurface Electrical System for power, the Monitored Geologic Repository Operations Monitoring and Control System to ensure proper and safe operation, the Safeguards and Security System for access to the emplacement drifts, the Subsurface Fire Protection System for fire safety, the Emplacement Drift System for repository performance, and the Backfill Emplacement and Subsurface Excavation Systems to support ventilation needs.

 7. Gymnasie ikke absolut fravalg af EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Tilde Mette; Pless, Mette

  2015-01-01

  Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne har i medierne og den politiske debat ofte været begrundet med, at de unge ikke ser erhvervsuddannelserne som prestigefyldte. Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning viser, at de unges opfattelser af erhvervsuddannelserne er mere nuance...

 8. Coaching af ph.d.-studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Mirjam Irene

  Rapporten danner grundlag for at etablere et koncept for ph.d.-coaching. Erfaringerne fra et 2-årigt projekt om ph.d.-coaching i SCKK regi beskrives. De centrale temaer er tilrettelæggelse af den individuelle coaching, typiske temaer i coachingen og arbejdsdeling mellem coach og vejleder. Der er...

 9. Indeklimamærkning af byggevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  I denne rapport beskrives på prototypeniveau en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer. Ordningen er baseret på bestemmelse af byggevarernes afgasningsprofil, fastlagt ud fra laboratoriemålinger. Ved modelberegning bestemmes dernæst koncentrationsprofilen i et standardrum, og der udfø...

 10. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 11. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 12. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 13. Digitalisering af ældre menneskers hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Ditte Stilling; Sillesen, Agnete; Sommer, Finn M.

  2016-01-01

  Mange kommuner har inddraget frivillige som led i implementeringen af den offentlige digitaliseringsstrategi, der forpligter alle borgere til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Artiklen diskuterer erfaringer med at inddrage frivillige til at vejlede ældre mennesker i at anvende d...

 14. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 15. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management...... (SCM), bliver behandlet og der udvikles en DCM-strategimodel....

 16. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 17. Konsolidering af læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund; Geisnæs, Dorthe

  2016-01-01

  . Opbyggelse af konsolideringsstrategier er en langvarig proces. Processen er lang, fordi vidensabstraktion tager tid. Vidensopbyggelsen skal være så velkendt for eleven, at det er muligt for eleverne at genkende og hermed anvende viden til at kunne analysere fremtidige opgaver. https://www.youtube...

 18. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 19. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 20. Måling af radon i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn

  endvidere til at vurdere radon­eksponeringen i forhold til det nationale referenceniveau. Anvisningen dækker radonmåling i boliger og andre bygninger, fx kontorer, skoler og institutioner. Den henvender sig til bygningsejere, bygherrer, projekterende og brugere af bygninger. Desuden henvender anvisningen...

 1. Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Sebastian; Jensen, Ane; Johannsen, Bjørn Friis

  2011-01-01

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin årlige konference i 2011 den 30.-31. maj med temaet “Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder”. På konferencen arbejdede ca. 100 personer fra alle niveauer i universitetsverdenen på at beskrive hvordan vi kan...

 2. På sporet af magtspillet om dansk naturfagsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Jette Reuss

  Den neoliberale diskurs med tilhørende konkurrencemoment har længe været under beskydning i internationale forskningssammenhænge. Men der savnes konkrete eksempler på, hvordan neoliberal styring kommer til udtryk i nationale uddannelser. I denne afhandling følges derfor nogle af neoliberalismens...

 3. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 4. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 5. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 6. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 7. Lecture Notes on Mixing Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Vilhelm

  The main task of the ventilation system or the air-conditioning system is to supply· and remove air and airborne materials and to supply or remove heat from a room. The necessary level of fresh air will be supplied to· a room by a ventilation system, and heat from equipment or solar radiation can...... be removed by an air-conditioning system. An industrial ventilation system may both take care of the occupants' comfort and the industrial processes in the area....

 8. Contaminant Distribution Around Persons in Rooms Ventilated by Displacement Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brohus, Henrik; Nielsen, Peter V.

  An optimal design of the ventilation system needs a proper prediction of the velocity, temperature and contaminant distribution in the room. Traditionally this is done either by the use of simplified models or by a somewhat more comprehensive CFD-simulation. Common to both methods is usually...... the lack of consideration for the persons present in the room. This paper deals with some of the effects of persons present in a displacement ventilated room, especially the effect on the contaminant distribution....

 9. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 10. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 11. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 12. Design of Energy Efficient Hybrid Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  The focus in the development has for both systems been to minimise energy consumption while maintaining a comfortable and healthy indoor environment. The natural next step in this development is to develop ventilation concepts that utilises and combines the best features from each system......[Mechanical and natural ventilation] into a new type of ventilation system- Hybrid Ventilation....

 13. 21 CFR 868.5975 - Ventilator tubing.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Ventilator tubing. 868.5975 Section 868.5975 Food... DEVICES ANESTHESIOLOGY DEVICES Therapeutic Devices § 868.5975 Ventilator tubing. (a) Identification. Ventilator tubing is a device intended for use as a conduit for gases between a ventilator and a patient...

 14. Preoperational test report, vent building ventilation system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clifton, F.T.

  1997-01-01

  This represents a preoperational test report for Vent Building Ventilation Systems, Project W-030. Project W-030 provides a ventilation upgrade for the four Aging Waste Facility tanks. The system provides Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) for the W-030 Ventilation Building. The tests verify correct system operation and correct indications displayed by the central Monitor and Control System

 15. 46 CFR 45.131 - Ventilators.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 2 2010-10-01 2010-10-01 false Ventilators. 45.131 Section 45.131 Shipping COAST GUARD....131 Ventilators. (a) Ventilators passing through superstructures other than enclosed superstructures must have coamings of steel or equivalent material at the freeboard deck. (b) Ventilators in position 1...

 16. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 17. 46 CFR 111.103-1 - Power ventilation systems except machinery space ventilation systems.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Power ventilation systems except machinery space ventilation systems. 111.103-1 Section 111.103-1 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY... Power ventilation systems except machinery space ventilation systems. Each power ventilation system must...

 18. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 19. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 20. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 1. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 2. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 3. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 4. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i...

 5. Antitrombotisk behanding af patienter med valvulær atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovin, Ann; Christensen, Thomas Decker; Grove, Erik Lerkevang

  2017-01-01

  with valvular AF. Although the definition of valvular AF is disputed, the lack of evidence regarding the use of NOACs for these patients is not. We discuss the definition of valvular AF, the risk of thromboembolism, and the antithrombotic treatment for stroke prevention in these patients....

 6. Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haker Høegh, Britt; Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinsti...

 7. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 8. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 9. The role of ventilation. 2 v. Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The 78 papers which constitute the proceedings of the conference are presented in two volumes. The papers in the first volume cover sessions dealing with the following broad topics: ventilation strategies; indoor air quality; energy impact of ventilation; building design for optimum ventilation; ventilation and energy. Volume 2 also covers ventilation strategies and ventilation and energy, and in addition: calculation, measurement and design tools; measurement and modelling. Separate abstract have been prepared for 4 papers in Volume 1 which deal with the role of ventilation in mitigating the hazard of radon in buildings. (UK)

 10. Newer nonconventional modes of mechanical ventilation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Preet Mohinder Singh

  2014-01-01

  Full Text Available The conventional modes of ventilation suffer many limitations. Although they are popularly used and are well-understood, often they fail to match the patient-based requirements. Over the years, many small modifications in ventilators have been incorporated to improve patient outcome. The ventilators of newer generation respond to patient′s demands by additional feedback systems. In this review, we discuss the popular newer modes of ventilation that have been accepted in to clinical practice. Various intensive care units over the world have found these modes to improve patient ventilator synchrony, decrease ventilator days and improve patient safety. The various modes discusses in this review are: Dual control modes (volume assured pressure support, volume support, Adaptive support ventilation, proportional assist ventilation, mandatory minute ventilation, Bi-level airway pressure release ventilation, (BiPAP, neurally adjusted ventilatory assist and NeoGanesh. Their working principles with their advantages and clinical limitations are discussed in brief.

 11. Equivalence in Ventilation and Indoor Air Quality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherman, Max; Walker, Iain; Logue, Jennifer

  2011-08-01

  We ventilate buildings to provide acceptable indoor air quality (IAQ). Ventilation standards (such as American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Enginners [ASHRAE] Standard 62) specify minimum ventilation rates without taking into account the impact of those rates on IAQ. Innovative ventilation management is often a desirable element of reducing energy consumption or improving IAQ or comfort. Variable ventilation is one innovative strategy. To use variable ventilation in a way that meets standards, it is necessary to have a method for determining equivalence in terms of either ventilation or indoor air quality. This study develops methods to calculate either equivalent ventilation or equivalent IAQ. We demonstrate that equivalent ventilation can be used as the basis for dynamic ventilation control, reducing peak load and infiltration of outdoor contaminants. We also show that equivalent IAQ could allow some contaminants to exceed current standards if other contaminants are more stringently controlled.

 12. Low-energy mechanical ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Claus Wessel; Hviid, Christian Anker

  2014-01-01

  and with as little energy consumption as 41.1 kWh/m2/year including heating and all building services with no use of renewable energy such as PVcells or solar heating. One of the key means of reaching the objectives was to implement mechanical ventilation with low pressure loss and therefore low energy consumption....... The project consists of two buildings, building one is 6 stories high, and building two is 4 stories high. The buildings have a gross area of 50,500 m2 including underground parking. The ventilation and indoor climate concept was to use mechanical ventilation together with mechanical cooling and fanassisted......, with an average of 1.1 kJ/m3. The yearly mean SFP based on estimated runtime is approx. 0.8 kJ/m3. The case shows the unlocked potential that lies within mechanical ventilation for nearzero energy consuming buildings....

 13. Pulsed ventilation in mines. II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krause, D

  1975-06-01

  Using test results, an attempt is made to determine the form of the free jet and to derive design data for pulsed fans. The most suitable placing of these fans for the ventilation of headings is discussed.

 14. ENERGY STAR Certified Ventilating Fans

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — Certified models meet all ENERGY STAR requirements as listed in the Version 4.0 ENERGY STAR Program Requirements for Ventilating Fans that are effective as of...

 15. Wind Extraction for Natural Ventilation

  Science.gov (United States)

  Fagundes, Tadeu; Yaghoobian, Neda; Kumar, Rajan; Ordonez, Juan

  2017-11-01

  Due to the depletion of energy resources and the environmental impact of pollution and unsustainable energy resources, energy consumption has become one of the main concerns in our rapidly growing world. Natural ventilation, a traditional method to remove anthropogenic and solar heat gains, proved to be a cost-effective, alternative method to mechanical ventilation. However, while natural ventilation is simple in theory, its detailed design can be a challenge, particularly for wind-driven ventilation, which its performance highly involves the buildings' form, surrounding topography, turbulent flow characteristics, and climate. One of the main challenges with wind-driven natural ventilation schemes is due to the turbulent and unpredictable nature of the wind around the building that impose complex pressure loads on the structure. In practice, these challenges have resulted in founding the natural ventilation mainly on buoyancy (rather than the wind), as the primary force. This study is the initial step for investigating the physical principals of wind extraction over building walls and investigating strategies to reduce the dependence of the wind extraction on the incoming flow characteristics and the target building form.

 16. TS LOOP ALCOVE VENTILATION ANALYSIS

  International Nuclear Information System (INIS)

  T.M. Lahnalampi

  2000-01-01

  The scope of this analysis is to examine the existing, constructor installed, physical ventilation installations located in each of the Exploratory Studies Facility (ESF) Topopah Springs (TS) Loop Alcoves No.1, No.2, No.3, No.4, No.6, and No.7. Alcove No.5 is excluded from the scope of this analysis since it is an A/E design system. Each ventilation installation will be analyzed for the purpose of determining if requirements for acceptance into the A/E design technical baseline have been met. The ventilation installations will be evaluated using Occupational Safety and Health Administration (OSHA) standards and Exploratory Studies Facility Design Requirements (ESFDR) (YMP 1997) requirements. The end product will be a technical analysis that will define ventilation installation compliance issues, any outstanding field changes, and use-as-is design deviations that are required to bring the ventilation installations into compliance with requirements for acceptance into the A/E design technical baseline. The analysis will provide guidance for alcove ventilation component design modifications to be developed to correct any deficient components that do not meet minimum requirements and standards

 17. Ventilation Model and Analysis Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chipman, V.

  2003-01-01

  This model and analysis report develops, validates, and implements a conceptual model for heat transfer in and around a ventilated emplacement drift. This conceptual model includes thermal radiation between the waste package and the drift wall, convection from the waste package and drift wall surfaces into the flowing air, and conduction in the surrounding host rock. These heat transfer processes are coupled and vary both temporally and spatially, so numerical and analytical methods are used to implement the mathematical equations which describe the conceptual model. These numerical and analytical methods predict the transient response of the system, at the drift scale, in terms of spatially varying temperatures and ventilation efficiencies. The ventilation efficiency describes the effectiveness of the ventilation process in removing radionuclide decay heat from the drift environment. An alternative conceptual model is also developed which evaluates the influence of water and water vapor mass transport on the ventilation efficiency. These effects are described using analytical methods which bound the contribution of latent heat to the system, quantify the effects of varying degrees of host rock saturation (and hence host rock thermal conductivity) on the ventilation efficiency, and evaluate the effects of vapor and enhanced vapor diffusion on the host rock thermal conductivity

 18. Mechanical ventilation for severe asthma.

  Science.gov (United States)

  Leatherman, James

  2015-06-01

  Acute exacerbations of asthma can lead to respiratory failure requiring ventilatory assistance. Noninvasive ventilation may prevent the need for endotracheal intubation in selected patients. For patients who are intubated and undergo mechanical ventilation, a strategy that prioritizes avoidance of ventilator-related complications over correction of hypercapnia was first proposed 30 years ago and has become the preferred approach. Excessive pulmonary hyperinflation is a major cause of hypotension and barotrauma. An appreciation of the key determinants of hyperinflation is essential to rational ventilator management. Standard therapy for patients with asthma undergoing mechanical ventilation consists of inhaled bronchodilators, corticosteroids, and drugs used to facilitate controlled hypoventilation. Nonconventional interventions such as heliox, general anesthesia, bronchoscopy, and extracorporeal life support have also been advocated for patients with fulminant asthma but are rarely necessary. Immediate mortality for patients who are mechanically ventilated for acute severe asthma is very low and is often associated with out-of-hospital cardiorespiratory arrest before intubation. However, patients who have been intubated for severe asthma are at increased risk for death from subsequent exacerbations and must be managed accordingly in the outpatient setting.

 19. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 20. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 1. An Interface Transformation Strategy for AF-IPPS

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100+ interfaces with 90+ external trading partners...platform such as PeopleSoft, Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100...currently perform these functions. The core of AF-IPPS will be implemented using an Enterprise Resource Planning ( ERP ) platform such as PeopleSoft

 2. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 3. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 4. Microfluidic Pumps Containing Teflon [Trademark] AF Diaphragms

  Science.gov (United States)

  Willis, Peter; White, Victor; Grunthaner, Frank; Ikeda, Mike; Mathies, Richard A.

  2009-01-01

  Microfluidic pumps and valves based on pneumatically actuated diaphragms made of Teflon AF polymers are being developed for incorporation into laboratory-on-a-chip devices that must perform well over temperature ranges wider than those of prior diaphragm-based microfluidic pumps and valves. Other potential applications include implanted biomedical microfluidic devices, wherein the biocompatability of Teflon AF polymers would be highly advantageous. These pumps and valves have been demonstrated to function stably after cycling through temperatures from -125 to 120 C. These pumps and valves are intended to be successors to similar prior pumps and valves containing diaphragms made of polydimethylsiloxane (PDMS) [commonly known as silicone rubber]. The PDMS-containing valves ae designed to function stably only within the temperature range from 5 to 80 C. Undesirably, PDMS membranes are somwehat porous and retain water. PDMS is especially unsuitable for use at temperatures below 0 C because the formation of ice crystals increases porosity and introduces microshear.

 5. At afsøge mulige selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvad der karakteriserer den fortid, der gøres levende ifm. en pilgrimsvandring i Frans af Assisis fodspor, og hvilken brugsværdi denne fortid har i nutiden. Undersøgelsen viser, at den fortid, der har brugsværdi i nutiden er en autentisk fortid. Frans er en historisk person, og...... nærværende og bringes i spil ift. deltagernes nutid og fremtid. Fortiden bliver levendegjort på mangfoldige måder: gennem den konkrete både åndelige og kropslige imitation af fortidig praksis, gennem de flerstemmige narrativer om Frans, gennem deltagernes fransinspirerede narrativer om sig selv. Den...

 6. CERN’s AFS replacement project

  Science.gov (United States)

  Iven, J.; Lamanna, M.; Pace, A.

  2017-10-01

  OpenAFS is the legacy solution for a variety of use cases at CERN, most notably home-directory services. OpenAFS has been used as the primary shared file-system for Linux (and other) clients for more than 20 years, but despite an excellent track record, the project’s age and architectural limitations are becoming more evident. We are now working to offer an alternative solution based on existing CERN storage services. The new solution will offer evolved functionality, and is expected to eventually benefit from operational synergies. In this paper we will present CERN’s usage and an analysis of our technical choices: we will focus on the alternatives chosen for the various use cases (among them EOS, CERNBox and CASTOR); on implementing the migration process over the coming years; and the challenges and opportunities of the migration.

 7. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 8. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 9. Impact of Fire Ventilation on General Ventilation in the Building

  Science.gov (United States)

  Zender-Świercz, Ewa; Telejko, Marek

  2017-10-01

  The fire of building is a threat to its users. The biggest threat is generation, during lifetime of fire, hot gases and smoke. The purpose of quick and efficient evacuation from the area covered by the fire, at first step the escape routes have to be secured from smokiness. The smoke ventilation systems are used for this purpose. The proper design and execution of smoke ventilation is important not only because of the safety, but also of the maintenance of comfort in the building at a time when there is no fire. The manuscript presents the effect of incorrectly realized smoke ventilation in the stairwell of the medium building. The analysis shows that the flaps of smoke ventilation located in the stairwell may have a significant impact on the proper functioning of mechanical ventilation in the period when there is no fire. The improperly installed or incorrect insulated components cause perturbation of air flow and they change pressure distribution in the building. The conclusion of the analysis is the need to include the entire technical equipment of the building during the design and realization of its individual elements. The impact of various installations at each other is very important, and the omission of any of them can cause disturbances in the proper work of another.

 10. Organisering af basal uddannelse i laparoskopisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lars; Høj, Lars; Poulsen, Johan

  2010-01-01

  evalueringsmetode er anvendt objective structured clinical examination (OSCE-test) og objective structured assessment of technical skills (OSATS-test). Resultater: Af de 106 læger er der færdigtrænet 80 læger på modul 1 og 2. Deltagernes fordeling på specialer var ved modul 1: kirurgi 47 læger, urologi 14 læger og...

 11. Vindafstivende vægge af letbetonelementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhelt, M.

  Rapporten beskriver en forsøgsserie med 18 afstivende vægge opbygget af etagehøje, sammenlimede letbetonelementer. Der redegøres for de nødvendige kraftoverførende samlinger og der angives bæreevner for samlingerne og for væggen som helhed. Det konkluderes at sådanne vægge er velegnede som afstiv...

 12. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 13. Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Arendt, Kasper Skou; Mehlsen, Line

  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre. Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres fam...

 14. Pressetørring af parketstave - Simulationsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Niels Kjølstad; Sørensen, Mads Peter; Pinholt, Peter

  2004-01-01

  Nærværende rapport indgår som en del af det arbejde der er udført under BIPS centeret. Rapporten vedrører modelleringsarbejdet med Junckers pressetørringsproces. Det er målet at opstille en termodynamisk og mekanisk model for parketstavene under pressetørring med henblik på at forklare og om muligt...

 15. Forankring af kvarterløft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mazanti, B.

  Kvarterløft er et offentligt initiativ, der har til formål at forbedre sociale, bygningsmæssige og andre forhold i en afgrænset bydel. Kvarterløft er per definition tidsbegrænset til fem eller syv år. Mens et kvarterløft står på, er der ofte en mængde og mangfoldighed af aktiviteter og projekter....

 16. Contaminants in ventilated filling boxes

  Science.gov (United States)

  Bolster, D. T.; Linden, P. F.

  While energy efficiency is important, the adoption of energy-efficient ventilation systems still requires the provision of acceptable indoor air quality. Many low-energy systems, such as displacement or natural ventilation, rely on temperature stratification within the interior environment, always extracting the warmest air from the top of the room. Understanding buoyancy-driven convection in a confined ventilated space is key to understanding the flow that develops with many of these modern low-energy ventilation schemes. In this work we study the transport of an initially uniformly distributed passive contaminant in a displacement-ventilated space. Representing a heat source as an ideal sourced of buoyancy, analytical and numerical models are developed that allow us to compare the average efficiency of contaminant removal between traditional mixing and modern low-energy systems. A set of small-scale analogue laboratory experiments was also conducted to further validate our analytical and numerical solutions.We find that on average traditional and low-energy ventilation methods are similar with regard to pollutant flushing efficiency. This is because the concentration being extracted from the system at any given time is approximately the same for both systems. However, very different vertical concentration gradients exist. For the low-energy system, a peak in contaminant concentration occurs at the temperature interface that is established within the space. This interface is typically designed to sit at some intermediate height in the space. Since this peak does not coincide with the extraction point, displacement ventilation does not offer the same benefits for pollutant flushing as it does for buoyancy removal.

 17. Evaluering af Relationskompetenceprojektet 2012-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  kollegafællesskab, at have fået øget bevidsthed om relationers betydning og om at være fuldt til stede i en undervisningssituation, og ikke mindst at have mødt og afprøvet konkrete værktøjer i arbejdet med elever i skolen for lærerne eller for de lærerstuderende i praktik. Nogle udfordringer der fremhæves har...... handlet om de såkaldte indre øvelser. Det ser således ud til, at det systematiske arbejde med disse øvelser, der fremstår som særdeles udbytterigt for nogle aktører, er op-levet mindre positivt af andre. Det har også været en udfordring når udefrakommende har været kritiske over for projektet. Projektets...... karakter med samarbejde på tværs af aktørgrupper ser ud til at have været et afgørende perspektiv for det store oplevede udbytte. For de lærerstuderende ser indsatsen over tid ud til at have været vigtig. Den fortsatte deltagelse på 4. år af studiet var frivillig, og de lærerstuderende der valgte dette til...

 18. Trigger performance of mid-level ICU mechanical ventilators during assisted ventilation: a bench study.

  Science.gov (United States)

  Ferreira, Juliana C; Chipman, Daniel W; Kacmarek, Robert M

  2008-09-01

  To compare the triggering performance of mid-level ICU mechanical ventilators with a standard ICU mechanical ventilator. Experimental bench study. The respiratory care laboratory of a university-affiliated teaching hospital. A computerized mechanical lung model, the IngMar ASL5000. Ten mid-level ICU ventilators were compared to an ICU ventilator at two levels of lung model effort, three combinations of respiratory mechanics (normal, COPD and ARDS) and two modes of ventilation, volume and pressure assist/control. A total of 12 conditions were compared. Performance varied widely among ventilators. Mean inspiratory trigger time was ventilators. The mean inspiratory delay time (time from initiation of the breath to return of airway pressure to baseline) was longer than that for the ICU ventilator for all tested ventilators except one. The pressure drop during triggering (Ptrig) was comparable with that of the ICU ventilator for only two ventilators. Expiratory Settling Time (time for pressure to return to baseline) had the greatest variability among ventilators. Triggering differences among these mid-level ICU ventilators and with the ICU ventilator were identified. Some of these ventilators had a much poorer triggering response with high inspiratory effort than the ICU ventilator. These ventilators do not perform as well as ICU ventilators in patients with high ventilatory demand.

 19. Tidal ventilation distribution during pressure-controlled ventilation and pressure support ventilation in post-cardiac surgery patients.

  Science.gov (United States)

  Blankman, P; VAN DER Kreeft, S M; Gommers, D

  2014-09-01

  Inhomogeneous ventilation is an important contributor to ventilator-induced lung injury. Therefore, this study examines homogeneity of lung ventilation by means of electrical impedance tomography (EIT) measurements during pressure-controlled ventilation (PCV) and pressure support ventilation (PSV) using the same ventilation pressures. Twenty mechanically ventilated patients were studied after cardiac surgery. On arrival at the intensive care unit, ventilation distribution was measured with EIT just above the diaphragm for 15 min. After awakening, PCV was switched to PSV and EIT measurements were again recorded. Tidal impedance variation, a measure of tidal volume, increased during PSV compared with PCV, despite using the same ventilation pressures (P = 0.045). The distribution of tidal ventilation to the dependent lung region was more pronounced during PSV compared with PCV, especially during the first half of the inspiration. An even distribution of tidal ventilation between the dependent and non-dependent lung regions was seen during PCV at lower tidal volumes (tidal volumes (≥ 8 ml/kg). In addition, the distribution of tidal ventilation was predominantly distributed to the dependent lung during PSV at low tidal volumes. In post-cardiac surgery patients, PSV showed improved ventilation of the dependent lung region due to the contribution of the diaphragm activity, which is even more pronounced during lower assist levels. © 2014 The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 20. Residential ventilation standards scoping study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McKone, Thomas E.; Sherman, Max H.

  2003-10-01

  The goals of this scoping study are to identify research needed to develop improved ventilation standards for California's Title 24 Building Energy Efficiency Standards. The 2008 Title 24 Standards are the primary target for the outcome of this research, but this scoping study is not limited to that timeframe. We prepared this scoping study to provide the California Energy Commission with broad and flexible options for developing a research plan to advance the standards. This document presents the findings of a scoping study commissioned by the Public Interest Energy Research (PIER) program of the California Energy Commission to determine what research is necessary to develop new residential ventilation requirements for California. This study is one of three companion efforts needed to complete the job of determining the ventilation needs of California residences, determining the bases for setting residential ventilation requirements, and determining appropriate ventilation technologies to meet these needs and requirements in an energy efficient manner. Rather than providing research results, this scoping study identifies important research questions along with the level of effort necessary to address these questions and the costs, risks, and benefits of pursuing alternative research questions. In approaching these questions and corresponding levels of effort, feasibility and timing were important considerations. The Commission has specified Summer 2005 as the latest date for completing this research in time to update the 2008 version of California's Energy Code (Title 24).

 1. Air Distribution in a Furnished Room Ventilated by Mixing Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, June Richter; Nielsen, Peter V.; Svidt, Kjeld

  Using isothermal full-scale experiments and two-dimensional isothermal CFD simulations it is investigated how normal office furniture influences the air movements in a room with mixing ventilation. Three different set-ups are made in the experiments and different sizes and locations of the furnit......Using isothermal full-scale experiments and two-dimensional isothermal CFD simulations it is investigated how normal office furniture influences the air movements in a room with mixing ventilation. Three different set-ups are made in the experiments and different sizes and locations...

 2. Demand controlled ventilation in a bathroom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Dorthe Kragsig; Nielsen, Toke Rammer; Topp, Claus

  2008-01-01

  consumption during periods where the demand for ventilation is low and poor indoor climate during periods where the demand for ventilation is high. Controlling the ventilation rate by demand can improve the energy performance of the ventilation system and the indoor climate. This paper compares the indoor...... climate and energy consumption of a Constant Air Volume (CAV) system and a Demand Controlled Ventilation (DCV) system for two different bathroom designs. The air change rate of the CAV system corresponded to 0.5h-1. The ventilation rate of the DCV system was controlled by occupancy and by the relative...

 3. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 4. Air ventilation/controlling facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yoshikawa, Kazuhiro; Kinoshita, Shoichiro

  1997-12-12

  When all electricity supply from the outside of a power plant are lost, a power generator directly connected to an emergency steam turbine which is driven by steams introduced from a nuclear reactor is driven to supply electricity required in the power plant. Cool water prepared by a refrigerator is used as cooling water in an air ventilation/controlling facility of a room equipped with the power generating facility. As the refrigerator, a refrigerator of an existent emergency air cooling water system for an auxiliary air ventilation/controlling equipment is used. This can extend the period of time till the temperature of the room where the power generator is disposed exceeds the temperature range capable of keeping the integrity of the power generator even when all the AC power supply are lost to inactivate the function of the air ventilation/controlling system. (I.S.)

 5. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 6. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 7. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 8. [Pressure support ventilation and proportional assist ventilation during weaning from mechanical ventilation].

  Science.gov (United States)

  Aguirre-Bermeo, H; Bottiroli, M; Italiano, S; Roche-Campo, F; Santos, J A; Alonso, M; Mancebo, J

  2014-01-01

  To compare tolerance, duration of mechanical ventilation (MV) and clinical outcomes during weaning from MV in patients subjected to either pressure support ventilation (PSV) or proportional assist ventilation (PAV). A prospective, observational study was carried out. Intensive Care Unit. A total of 40 consecutive subjects were allocated to either the PSV or the PAV group until each group contained 20 patients. Patients were included in the study when they met the criteria to begin weaning and the attending physician decided to initiate the weaning process. The physician selected the modality and set the ventilatory parameters. None. Demographic data, respiratory mechanics, ventilatory parameters, duration of MV, and clinical outcomes (reintubation, tracheostomy, mortality). Baseline characteristics were similar in both groups. No significant differences were observed between the PSV and PAV groups in terms of the total duration of MV (10 [5-18] vs. 9 [7-19] days; P=.85), reintubation (5 [31%] vs. 3 [19%]; P=.69), or mortality (4 [20%] vs. 5 [25%] deaths; P=1). Eight patients (40%) in the PSV group and 6 patients (30%) in the PAV group (P=.74) required a return to volume assist-control ventilation due to clinical deterioration. Tolerance, duration of MV and clinical outcomes during weaning from mechanical ventilation were similar in PSV and PAV. Copyright © 2013 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

 9. Membrane modules for building ventilation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kistler, K.R.; Cussler, E.L.

  2002-01-01

  Hollow fibre and flat sheet membranes with an interfacially polymerized coating of polyamide have a permeance for water vapour of about 0.16 m sec{sup -1}. These membranes can serve as a basis for building ventilation which provides fresh air while recovering about 70% of the specific heat and 60% of the latent heat. Because these membranes are selective for water vapour, the air is exhausted with internal pollutants like carbon monoxide, formaldehyde, and radon. The expense of the ventilator should be recovered in reduced heating costs in about three years. (Author)

 10. Limiting volume with modern ventilators.

  Science.gov (United States)

  Wing, Thomas J; Haan, Lutana; Ashworth, Lonny J; Anderson, Jeff

  2015-06-01

  The acute respiratory distress syndrome (ARDS) network low tidal-volume study comparing tidal volumes of 12 ml/kg versus 6 ml/kg was published in 2000. The study was stopped early as data revealed a 22% relative reduction in mortality rate when using 6 ml/kg tidal volume. The current generation of critical care ventilators allows the tidal volume to be set during volume-targeted, assist/control (volume A/C); however, some ventilators include options that may prevent the tidal volume from being controlled. The purpose of this bench study was to evaluate the delivered tidal volume, when these options are active, in a spontaneously breathing lung model using an electronic breathing simulator. Four ventilators were evaluated: CareFusion AVEA (AVEA), Dräger Evita® XL (Evita XL), Covidien Puritan Bennett® 840(TM) (PB 840), and Maquet SERVO-i (SERVO-i). Each ventilator was connected to the Hans Rudolph Electronic Breathing Simulator at an amplitude of 0 cm H2O and then 10 cm H2O. All four ventilators were set to deliver volume A/C, tidal volume 400 ml, respiratory rate 20 bpm, positive end-expiratory pressure 5 cm H2O, peak flowrate 60 L/min. The displayed tidal volume was recorded for each ventilator at the above settings with additional options OFF and then ON. The AVEA has two options in volume A/C: demand breaths and V-sync. When activated, these options allow the patient to exceed the set tidal volume. When using the Evita XL, the option AutoFlow can be turned ON or OFF, and when this option is ON, the tidal volume may vary. The PB 840 does not have any additional options that affect volume delivery, and it maintains the set tidal volume regardless of patient effort. The SERVO-i's demand valve allows additional flow if the patient's inspiratory flowrate exceeds the set flowrate, increasing the delivered tidal volume; this option can be turned OFF with the latest software upgrade. Modern ventilators have an increasing number of optional settings. These settings may

 11. Human versus Computer Controlled Selection of Ventilator Settings: An Evaluation of Adaptive Support Ventilation and Mid-Frequency Ventilation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Mireles-Cabodevila

  2012-01-01

  Full Text Available Background. There are modes of mechanical ventilation that can select ventilator settings with computer controlled algorithms (targeting schemes. Two examples are adaptive support ventilation (ASV and mid-frequency ventilation (MFV. We studied how different clinician-chosen ventilator settings are from these computer algorithms under different scenarios. Methods. A survey of critical care clinicians provided reference ventilator settings for a 70 kg paralyzed patient in five clinical/physiological scenarios. The survey-derived values for minute ventilation and minute alveolar ventilation were used as goals for ASV and MFV, respectively. A lung simulator programmed with each scenario’s respiratory system characteristics was ventilated using the clinician, ASV, and MFV settings. Results. Tidal volumes ranged from 6.1 to 8.3 mL/kg for the clinician, 6.7 to 11.9 mL/kg for ASV, and 3.5 to 9.9 mL/kg for MFV. Inspiratory pressures were lower for ASV and MFV. Clinician-selected tidal volumes were similar to the ASV settings for all scenarios except for asthma, in which the tidal volumes were larger for ASV and MFV. MFV delivered the same alveolar minute ventilation with higher end expiratory and lower end inspiratory volumes. Conclusions. There are differences and similarities among initial ventilator settings selected by humans and computers for various clinical scenarios. The ventilation outcomes are the result of the lung physiological characteristics and their interaction with the targeting scheme.

 12. Ventilation of radioactive enclosures; Ventilation des enceintes radioactives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caminade, F; Laurent, H [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1957-07-01

  Mechanical, physical and chemical manipulations on radioactive products must be carried out in properly ventilated enclosed places. The air extracted can only be discharged into the atmosphere after a correct filtration. The power of the ventilation systems is a function of the dimensions and purpose of the enclosure? The choice of types of filter is determined by the physical state and chemical nature of the radioactive materials to be manipulated. This study deals with the individual equipment of small installations: glove boxes, manipulation boxes with outside control and, if necessary, production chambers (maximum useful volume: 5 m{sup 3}). The performances of three types of 'ventilators', and the modifications provided by the addition of filters, are measured and compared. (author) [French] Les manipulations oceaniques, physiques et chimiques sur des produits radioactifs doivent s'effectuer dans des enceintes convenablement ventilees. L'air extrait ne peut etre rejete dans l'atmosphere qu'apres une filtration correcte. La puissance des installations de ventilation est fonction des dimensions de l'enceinte et de son utilisation. Le choix des types de filtres est determine par l'etat physique et la nature ehimique des corps radioactifs manipules. Notre etude porte sur l'equipement individuel d'installations de petites dimensions: boites a gants, boites a pinces et, a la rigueur, enceintes de production (volume maximum utilisable 5 m{sup 3}). Nous mesurons et comparons les performances de trois types de 'ventilateurs' et les modifications apportees par l'adjonction de filtres. (auteur)

 13. Ventilation effectiveness : health benefits of heat recovery ventilators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2010-08-15

  Studies have shown that the installation of a heat recovery ventilator (HRV) in homes in northern Canada could improve indoor air quality and the respiratory health of inhabitants. Low ventilation rates are common in many homes in the North because the climate is severe, homes are smaller and lack basements, and occupancies are higher, leading to unhealthy indoor air quality. Northern communities also have a high rate of respiratory infections. HRVs recover much of the energy used to ventilate, which is desirable in cold regions with high heating costs. For the study, the test sample was divided into two types of houses, notably houses with active HRVs and those with control HRVs that were installed and operated but that did not function. The study results showed that HRVs provided increased ventilation. Complaints by residents about HRV noise, discomfort, or low humidity were common but equally spread between those with active and placebo HRVs. The study showed that the system design needs to be improved to better suit the needs of Inuit families. The nature of northern housing presents installation and maintenance challenges. It is hard to retrofit HRV ducting inside small, existing houses, and building supplies arrive infrequently, so detailed planning and careful take-offs of all supplies and materials must be done well in advance of construction. In addition, contractors are hard to locate and have variable expertise, and there is little technical follow-up. Robust technical support by local contractors and housing authorities is therefore important. 2 refs.

 14. Decisional responsibility for mechanical ventilation and weaning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Louise; Blackwood, Bronagh; Egerod, Ingrid

  2011-01-01

  Optimal management of mechanical ventilation and weaning requires dynamic and collaborative decision making to minimize complications and avoid delays in the transition to extubation. In the absence of collaboration, ventilation decision making may be fragmented, inconsistent, and delayed. Our...

 15. Perioperative lung protective ventilation in obese patients

  NARCIS (Netherlands)

  Fernandez-Bustamante, Ana; Hashimoto, Soshi; Serpa Neto, Ary; Moine, Pierre; Vidal Melo, Marcos F.; Repine, John E.

  2015-01-01

  The perioperative use and relevance of protective ventilation in surgical patients is being increasingly recognized. Obesity poses particular challenges to adequate mechanical ventilation in addition to surgical constraints, primarily by restricted lung mechanics due to excessive adiposity, frequent

 16. The School Advanced Ventilation Engineering Software (SAVES)

  Science.gov (United States)

  The School Advanced Ventilation Engineering Software (SAVES) package is a tool to help school designers assess the potential financial payback and indoor humidity control benefits of Energy Recovery Ventilation (ERV) systems for school applications.

 17. Improvements of uranium mine ventilation system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Changrong; Zhou Xinghuo; Liu Zehua; Wang Zhiyong

  2007-01-01

  Ventilation has been proved to be a main method to eliminate radon and its daughters in uranium mines. According to the practical rectifications of uranium mine ventilation system, the improved measures are summarized. (authors)

 18. Ventilation area measured with eit in order to optimize peep settings in mechanically ventilated patients

  NARCIS (Netherlands)

  Blankman, P; Groot Jebbink, E; Preis, C; Bikker, I.; Gommers, D.

  2012-01-01

  INTRODUCTION. Electrical Impedance Tomography (EIT) is a non-invasive imaging technique, which can be used to visualize ventilation. Ventilation will be measured by impedance changes due to ventilation. OBJECTIVES. The aim of this study was to optimize PEEP settings based on the ventilation area of

 19. Initial ventilator settings for critically ill patients

  OpenAIRE

  Kilickaya, Oguz; Gajic, Ognjen

  2013-01-01

  The lung-protective mechanical ventilation strategy has been standard practice for management of acute respiratory distress syndrome (ARDS) for more than a decade. Observational data, small randomized studies and two recent systematic reviews suggest that lung protective ventilation is both safe and potentially beneficial in patients who do not have ARDS at the onset of mechanical ventilation. Principles of lung-protective ventilation include: a) prevention of volutrauma (tidal volume 4 to 8 ...

 20. Building ventilation, state of the art, prospective

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-10-01

  This conference is composed of 21 communications and 21 posters in the domain of building ventilation and indoor air quality; the main themes are: indoor air quality assessment and optimization; performance enhancement and optimization of ventilation systems and equipment; ventilation systems for renovated and rehabilitated buildings; French and European regulations, standardizations and certifications; experimental and numerical simulation studies concerning ventilation systems, air flow, temperature distribution, air quality, radon decontamination, thermal comfort and acoustic levels in buildings

 1. Artificial humidification for the mechanically ventilated patient

  OpenAIRE

  Selvaraj, Nelson

  2010-01-01

  Caring for patients who are mechanically ventilated poses many\\ud challenges for critical care nurses. It is important to humidify the\\ud patient’s airways artificially to prevent complications such as\\ud ventilator-associated pneumonia. There is no gold standard to\\ud determine which type of humidification is best for patients who\\ud are artificially ventilated. This article provides an overview of\\ud commonly used artificial humidification for mechanically ventilated\\ud patients and discuss...

 2. Artificial humidification for the mechanically ventilated patient.

  Science.gov (United States)

  Selvaraj, N

  Caring for patients who are mechanically ventilated poses many challenges for critical care nurses. It is important to humidify the patient's airways artificially to prevent complications such as ventilator-associated pneumonia. There is no gold standard to determine which type of humidification is best for patients who are artificially ventilated. This article provides an overview of commonly used artificial humidification for mechanically ventilated patients and discusses nurses' responsibilities in caring for patients receiving artificial humidification.

 3. High-Frequency Percussive Ventilation Revisited

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  be implemented. ‡ Follow the reverse of the ventilation sequence if respiratory alkalosis develops—however, start at ventilation goal sequence 1 not at...High-frequency percussive ventilation (HFPV) has demonstrated a potential role as a rescue option for refractory acute respiratory distress syndrome...frequency percussive ventilation (HFPV) has demon- strated a potential role as a salvage option for refrac- tory acute respiratory distress syndrome

 4. Performance comparison of 15 transport ventilators.

  Science.gov (United States)

  Chipman, Daniel W; Caramez, Maria P; Miyoshi, Eriko; Kratohvil, Joseph P; Kacmarek, Robert M

  2007-06-01

  Numerous mechanical ventilators are designed and marketed for use in patient transport. The complexity of these ventilators differs considerably, but very few data exist to compare their operational capabilities. Using bench and animal models, we studied 15 currently available transport ventilators with regard to their physical characteristics, gas consumption (duration of an E-size oxygen cylinder), battery life, ease of use, need for compressed gas, ability to deliver set ventilation parameters to a test lung under 3 test conditions, and ability to maintain ventilation and oxygenation in normal and lung-injured sheep. Most of the ventilators tested were relatively simple to operate and had clearly marked controls. Oxygen cylinder duration ranged from 30 min to 77 min. Battery life ranged from 70 min to 8 hours. All except 3 of the ventilators were capable of providing various F(IO2) values. Ten of the ventilators had high-pressure and patient-disconnect alarms. Only 6 of the ventilators were able to deliver all settings as specifically set on the ventilator during the bench evaluation. Only 4 of the ventilators were capable of maintaining ventilation, oxygenation, and hemodynamics in both the normal and the lung-injured sheep. Only 2 of the ventilators met all the trial targets in all the bench and animal tests. With many of the ventilators, certain of the set ventilation parameters were inaccurate (differed by > 10% from the values from a cardiopulmonary monitor). The physical characteristics and high gas consumption of some of these ventilators may render them less desirable for patient transport.

 5. Sorter af afgræsningslucerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søegaard, Karen

  2011-01-01

  – to nye sorter Verbena og Camboregio og en ældre sort Luzelle. Sorterne blev dyrket i renbestand og to forskellige blandinger med alm. rajgræs. Parcellerne blev afgræsset af kvier, med en forholdsvis hård afgræsning, i to forskellige slæt/afgræsnings systemer. Generelt klarede Verbena sig bedst og...... afgørende forskelle mellem denne ældre og de to nye sorter. Resultaterne for Luzelle lå generelt mellem Verbena og Camporegio....

 6. Innovation af “social kapital”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  I de fleste organisationer anerkendes det positive potentiale ved sociale relationer og organisering i grupper, hvilket fx søges opnået gennem teamorganisering. I nogle sammenhænge omtales det socialpsykologiske potentiale i en organisation som “social kapital”. Forskning fra socialpsykologien...... interesser. Det vil også stille krav til medarbejderne i retningen af øget engagement og involvering. Omvendt vil der være udsigt til at medarbejdernes deltagelse i beslutninger forbedrer muligheder for succes i kombination med kompetenceudvikling og (andre) såkaldte Human Resource Management praktikker....

 7. Energirenovering af større bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Lone Hedegaard; Birck Laustsen, Jacob; Vorre, Mette Havgaard

  involverede parter i et renoveringsprojekt om, hvordan energirenoveringsprojekter gennemføres i alle faser. SBi-anvisning 269 kan bruges som styringsredskab for bygherrer og kravgrundlag for rådgivere, entreprenører og andre parter, der leverer ydelser til bygherren. For institutioner, der stiller kapital til......​SBi-anvisning 269 omhandler metode og proces for gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase. Større bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel- og service samt offentlige institutioner. Anvisningen giver vejledning for de...

 8. Bohr vs. Einstein: Fortolkning af kvantemekanikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Kraglund; Wade, Andrew Christopher James

  2013-01-01

  Siden 1913, da Bohr fremlagde sin kvantemekaniske model for atomet, har fysikere diskuteret, hvordan kvan- temekanikken skal fortolkes. Specielt aktive i denne diskussion var Bohr og Einstein, som havde modstridende opfattelser af, hvordan kvantemekanikken skulle forstås. Kan katte være både...... levende og døde på samme tid? Kan vi teleportere partikler mellem Månen og Jorden? Disse spørgsmål, og mange flere, forsøgte Bohr og Einstein at besvare, og det vil vi ligeledes i denne artikel....

 9. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 10. Implementation of natural ventilation in pig houses

  NARCIS (Netherlands)

  Klooster, van 't C.E.

  1994-01-01

  A description of experimental work and discussion on implementation of natural ventilation in pig houses is given. A literature review describes the state of the art, animal growth data are given. It includes characterization of ventilation openings, a technique to estimate the ventilation

 11. 46 CFR 98.25-75 - Ventilation.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... shall be fitted with efficient natural or mechanical ventilation. (b) Enclosed compartments in which... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Ventilation. 98.25-75 Section 98.25-75 Shipping COAST... Ventilation. (a) All enclosed spaces containing cargo tanks fitted with bottom outlet connections shall be...

 12. 46 CFR 194.10-25 - Ventilation.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... magazines. (1) All integral magazines shall be provided with natural or mechanical ventilation. Design... vans shall be provided with natural ventilation sufficient to maintain the inside air temperature below... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Ventilation. 194.10-25 Section 194.10-25 Shipping COAST...

 13. Ventilation in Commercial and Residential Buildings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter V.

  A number of areas have to be considered in connection with indoor air quality and ventilation. The selection of ventilation principle and components in the ventilation system will have influence on the indoor air quality and this subject will be discussed on the following pages. The main object o...

 14. 14 CFR 252.9 - Ventilation systems.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 4 2010-01-01 2010-01-01 false Ventilation systems. 252.9 Section 252.9... REGULATIONS SMOKING ABOARD AIRCRAFT § 252.9 Ventilation systems. Air carriers shall prohibit smoking whenever the ventilation system is not fully functioning. Fully functioning for this purpose means operating so...

 15. Ventilation strategies and indoor environment in classrooms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Chen; Liu, Li

  2017-01-01

  Compared with the other building types, the school building has much higher occupancy density and ventilation demand. In Demark, most of the school buildings are ventilated by natural manner. There is a risk of poor indoor environment associated with the lack of ventilation system or insufficient...

 16. Intelligent ventilation in the intensive care unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigal Sviri

  2012-08-01

  Full Text Available Objectives. Automated, microprocessor-controlled, closed-loop mechanical ventilation has been used in our Medical Intensive Care Unit (MICU at the Hadassah Hebrew-University Medical Center for the past 15 years; for 10 years it has been the primary (preferred ventilator modality. Design and setting. We describe our clinical experience with adaptive support ventilation (ASV over a 6-year period, during which time ASV-enabled ventilators became more readily available and were used as the primary (preferred ventilators for all patients admitted to the MICU. Results. During the study period, 1 220 patients were ventilated in the MICU. Most patients (84% were ventilated with ASV on admission. The median duration of ventilation with ASV was 6 days. The weaning success rate was 81%, and tracheostomy was required in 13%. Sixty-eight patients (6% with severe hypoxia and high inspiratory pressures were placed on pressure-controlled ventilation, in most cases to satisfy a technical requirement for precise and conservative administration of inhaled nitric oxide. The overall pneumothorax rate was less than 3%, and less than 1% of patients who were ventilated only using ASV developed pneumothorax. Conclusions. ASV is a safe and acceptable mode of ventilation for complicated medical patients, with a lower than usual ventilation complication rate.

 17. Why this crisis in residential ventilation

  NARCIS (Netherlands)

  Hasselaar, E.

  2008-01-01

  Ventilation is the cornerstone of good indoor air quality. Ventilation requirements have major attention in building regulations, but ventilation in practice is often poor, resulting in increased concentration of pollutants and hence exposure to health risk. Inspection of 500 houses with interviews

 18. 21 CFR 868.5895 - Continuous ventilator.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Continuous ventilator. 868.5895 Section 868.5895...) MEDICAL DEVICES ANESTHESIOLOGY DEVICES Therapeutic Devices § 868.5895 Continuous ventilator. (a) Identification. A continuous ventilator (respirator) is a device intended to mechanically control or assist...

 19. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 20. Udvikling af vejledningspraksis i kurser for undervisere i brugen af blended learning-aktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Wichmann-Hansen, Gitte; Rossen, Dorte Sidelmann

  Hvert semester tilbyder Center for Undervisning og Læring (CUL) ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet et 1-årig langt kompetenceudviklingsforløb i brugen af blended learning for lektorer og professorer. I løbet af denne periode skal deltagerne gennemføre et indledende...... blended learning-kursusforløb på 5 uger efterfulgt af en udviklings- og afprøvningsfase. Som afslutning skal deltagerne skrive en refleksionsrapport. Forløbet indebærer to vejledningsmøder med en eller flere af de undervisningsudviklere fra CUL, der er ansvarlige for forløbet: 1) Et individuelt...... vejledningsmøde, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan de vil eller kan omlægge deres undervisning til blended learning og 2) et kollektivt vejledningsmøde efter første udviklingsfase, hvor deltagerne modtager feedback på deres igangværende udviklingstiltag fra gruppemedlemmer og undervisningsudviklere. Et...

 1. Rensning af et skulpturportræt af maleren C.W. Eckersberg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cone, Louise

  2016-01-01

  Rensning af gips er et kompliceret emne. Gips er et hygroskopisk (vand elskende) materiale som let optager vand. Rensning med almindelig vand er derfor helt umuligt, da snavs på overfladen vil blive transporteret ind i porestrukturen sammen med vandet. Når man støber i gips, frigiver den en masse...

 2. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 3. En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldscanning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Stina Lou; Dahl, Katja; Beck risør, Mette

  2007-01-01

  valg. Vi ønskede at undersøge informationens rolle i den gravides forståelse og valg af nakkefoldskanning. Materiale og metoder: Seksogtyve gravide blev interviewet efter første svangrekonsultation og igen efter misdannelseskanningen. Undersøgelsesresultaterne i denne artikel stammer primært fra første...

 4. Migration of Aerosol Particles inside a Two-Zone Apartment with Natural Ventilation: A Multi-Zone Validation of the Multi-Compartment and Size-Resolved Indoor Aerosol Model

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mølgaard, B.; Ondráček, Jakub; Šťávová, P.; Džumbová, Lucie; Barták, M.; Hussein, T.; Smolík, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 23, č. 5 (2014), s. 742-756 ISSN 1420-326X R&D Projects: GA ČR GA101/07/1361 Grant - others:AF FCEP(FI) 1118615 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : ventilation rate * penetration factor * tracer gas Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 1.225, year: 2014

 5. Computational Fluid Dynamics in Ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter V.; Allard, Francis; Awbi, Hazim B.

  2008-01-01

  Computational Fluid Dynamics in Ventilation Design is a new title in the is a new title in the REHVA guidebook series. The guidebook is written for people who need to use and discuss results based on CFD predictions, and it gives insight into the subject for those who are not used to work with CFD...

 6. Ventilation system in fire modelization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cordero Garcia, S.

  2012-01-01

  There is a model of fire in an enclosure formed by two rooms. In one of them, it will cause the fire and check how the system of ventilation in different configurations responds. In addition, the behavior of selected targets, which will be a configuration of cables similar to those found in nuclear power stations will be analyzed.

 7. Cardiogenic oscillation induced ventilator autotriggering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Narender Kaloria

  2015-01-01

  Full Text Available Cardiogenic oscillation during mechanical ventilation can auto-trigger the ventilator resembling patient initiated breadth. This gives a false sense of intact respiratory drive and determination brain death, even if other tests are positive, is not appropriate in such a situation. It will prolong the ICU stay and confound the brain-death determination. In this case report, we describe a 35 year old man who was brought to the hospital after many hours of critical delay following multiple gun shot injuries. The patient suffered a cardiac arrest while on the way from another hospital. After an emergency laparotomy, patient was shifted to Intensive Care Unit (ICU with Glasgow Coma Scale (GCS score of E1VTM1 and was mechanically ventilated. Despite absence of brainstem reflexes, the ventilator continued to be triggered on continuous positive airway pressure (CPAP mode and the patient maintained normal oxygen saturation and acceptable levels of carbon dioxide. An apnoea test confirmed absent respiratory drive. Ventilatory waveform graph analysis, revealed cardiogenic oscillation as the cause for autotrigerring.

 8. Design ventilátoru

  OpenAIRE

  Macháčková, Petra

  2013-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických funkcí. Navržený ventilátor by měl využívat inovativní technologie bezlopatkových ventilátorů. Ventilátor by měl působit jako vhodný doplněk do moderního interiéru. Cílem je propojit originální design s modernizací přístroje při splnění obecných předpokladů průmyslového desi...

 9. Thermal Plumes in Ventilated Rooms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Peter; Nielsen, Peter V.

  The design of a displacement ventilation system involves determination of the flow rate in the thermal plumes. The flow rate in the plumes and the vertical temperature gradient influence each other, and they are influenced by many factors. This paper shows some descriptions of these effects....

 10. Thermal Plumes in Ventilated Rooms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Peter; Nielsen, Peter V.

  Ventilation systems with vertical displacement flow have been used in industrial areas with extensive heat loads for many years. Hot and contaminant air is carried directly from the occupied zone towards the ceiling by hot processes and other activities which create a natural convection flow....

 11. ENERGY STAR Certified Ventilating Fans

  Science.gov (United States)

  Certified models meet all ENERGY STAR requirements as listed in the Version 4.0 ENERGY STAR Program Requirements for Ventilating Fans that are effective as of October 1, 2015. A detailed listing of key efficiency criteria are available at http://www.energystar.gov/index.cfm?c=vent_fans.pr_crit_vent_fans

 12. Pulmonary ventilation/perfusion scan

  Science.gov (United States)

  ... to stop eating (fast), be on a special diet, or take any medicines before the test. A chest x-ray is usually done before or after a ventilation and perfusion scan. You wear a hospital gown or comfortable clothing that does not have ...

 13. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 14. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 15. Frisættelse af fødderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2013-01-01

  Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider.......Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider....

 16. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 17. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 18. Volume-Targeted Ventilation in the Neonate: Benchmarking Ventilators on an Active Lung Model.

  Science.gov (United States)

  Krieger, Tobias J; Wald, Martin

  2017-03-01

  Mechanically ventilated neonates have been observed to receive substantially different ventilation after switching ventilator models, despite identical ventilator settings. This study aims at establishing the range of output variability among 10 neonatal ventilators under various breathing conditions. Relative benchmarking test of 10 neonatal ventilators on an active neonatal lung model. Neonatal ICU. Ten current neonatal ventilators. Ventilators were set identically to flow-triggered, synchronized, volume-targeted, pressure-controlled, continuous mandatory ventilation and connected to a neonatal lung model. The latter was configured to simulate three patients (500, 1,500, and 3,500 g) in three breathing modes each (passive breathing, constant active breathing, and variable active breathing). Averaged across all weight conditions, the included ventilators delivered between 86% and 110% of the target tidal volume in the passive mode, between 88% and 126% during constant active breathing, and between 86% and 120% under variable active breathing. The largest relative deviation occurred during the 500 g constant active condition, where the highest output machine produced 147% of the tidal volume of the lowest output machine. All machines deviate significantly in volume output and ventilation regulation. These differences depend on ventilation type, respiratory force, and patient behavior, preventing the creation of a simple conversion table between ventilator models. Universal neonatal tidal volume targets for mechanical ventilation cannot be transferred from one ventilator to another without considering necessary adjustments.

 19. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  Et højt indhold af kobber i foderet udgør en risiko for belastning af miljøet, og en begrænsning i udledningen af kobber er derfor ønskelig. Brug af organisk bundet kobber (kobberlysin) som alternativ til uorganisk kobber (kobbersulfat) i foderblandinger kan muligvis begrænse det totale forbrug af...

 20. Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie

  Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært...