WorldWideScience

Sample records for af laegemidler mod

 1. Dimensionering af stålrammebygninger mod kipning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchersen, E.; Frederiksen, J.O.; Skov, K.

  Rapporten beskriver en metode til dimensionering af stålrammebygninger mod kipning. Metoden er baseret dels på elasticitetsteoretiske overvejelser, dels på forsøg udført med 3-charniers stålrammmer i fuld skala....

 2. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 3. Vaccine mod halthed testes i besætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Klara Tølbøll

  2012-01-01

  Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget.......Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget....

 4. Børns og unges brug af laegemidler mod smerter og psykiske problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn; Andersen, Anette; Due, Pernille

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Medicine use for aches and psychological problems is common among adolescents. Medicines are toxic and may have harmful side effects. It is therefore important to study change over time and patterns of medicine use. The objective of this paper is to describe self-reported medicine u...

 5. Københavns Kommunes indsats mod social dumping - målopfyldelsesevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2016-01-01

  Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet......Evaluering af, om de politiske intentioner med indsats mod social dumping i Københavns Kommune er blevet indfriet...

 6. Krigens splittelse af det kropslige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejberg, Kasper Green

  2015-01-01

  Judith Butlers kritik af krigen mod terror opfordrer os til at bryde med de rammer, der styrer vores tænkning og sansning......Judith Butlers kritik af krigen mod terror opfordrer os til at bryde med de rammer, der styrer vores tænkning og sansning...

 7. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 8. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 9. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk.......Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 10. Obamas Fortsatte Krig mod Terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Kronikken argumenterer for at den type overvågningsskandaler som er fulgt i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer blot er et symptom på den nye fase af krigen mod terror som Obama administrationen har ønsket at føre USA ind i. Den nye fase vil være præget af mere efterretningsvirksomhed snarere...

 11. Udvikling af vaccine mod dyr tarmsygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jungersen, Gregers

  2012-01-01

  DTU Veterinærinstituttet arbejder på at udvikle en effektiv vaccine mod bakterien Lawsonia intracellularis, der forårsager den antibiotikakrævende tarmsygdom proliferativ enteritis. Bakterien driller i laboratoriet, så forskerne må finde innovative veje til vaccinen. Målet er, at vaccinens...

 12. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 13. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 14. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 15. Argumentationsanalyse. Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1998-01-01

  Artiklen argumenterer for, at egentlig lingvistisk teori bør være en integreret del af argumentationsteori og giver grundtrækkene af en modulær tilgang, der anvender instruktionel (i modsætning til repræsentationel) og argumentativ (i modsætning til referentiel) semantik. Efter en kort præsentati...... Ducrot....

 16. Evaluering af Tysklands 0-promillegrænse for nye motorførere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Poul Lyk; Bernhoft, Inger Marie

  2012-01-01

  Den 1. august 2007 blev der indført totalforbud i Tyskland mod indtagelse af alkohol i forbindelse med bilkørsel for alle nyuddannede motorførere i den (normalt) toårige prøvetid og/eller alle unge under 21 år. Effekten af tiltaget er evalueret af Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt).......Den 1. august 2007 blev der indført totalforbud i Tyskland mod indtagelse af alkohol i forbindelse med bilkørsel for alle nyuddannede motorførere i den (normalt) toårige prøvetid og/eller alle unge under 21 år. Effekten af tiltaget er evalueret af Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)....

 17. Vold mod førskolebørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldrup, Helene; Lindstrøm, Maia; Korzen, Sara

  Denne rapport handler om praksis og barrierer for opsporing af og underretning om vold mod førskolebørn. Rapporten er baseret på 22 kvalitative interviews med fagfolk inden for dagpasning, sundhedsvæsen og det sociale system. Undersøgelsen viser bl.a., at en del af fagfolkene ofte tøver med at un...

 18. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 19. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 20. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 1. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 2. Overvågning af influenza i svin 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Larsen, Lars Erik

  2012-01-01

  Influenza i dyr udgør en trussel mod dyresundheden, dyrevelfærden, produktionsøkonomien, fødeva-resikkerheden og har givet anledning til flere pandemier i mennesker. For at kunne agere hurtigt på nye trusler (early warning) og derved holde konsekvensen af fundet af et nyt virus på et minimum, er...

 3. Veje ind og ud af hjemløshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Enemark, Morten Holm

  Hjemløsheden i Danmark har været stigende i de seneste år. Denne rapport beskriver forløbene op mod hjemløshed, vejene gennem hjemløshed og chancerne for at komme ud af hjemløshed igen. På baggrund af data fra hjemløsetællingerne og fra landets herberger (§ 110-boformer) i perioden 2009-2015 anal...

 4. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 5. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 6. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 7. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the patho......Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps...... of the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes which are targeted by biologic therapeutics and reviews the treatment results. Udgivelsesdato: 2008-Jun-9...

 8. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 9. OPP og indkøb af Facilities Management ydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Kristian

  Dette er den 3. og sidste rapport i forskningsprojektet om OPP og indkøb af Facilities Management ydelser. Fokus er denne gang rettet mod bestræbelserne på at skabe større integration i byggeprocessen. Det vil blive undersøgt, hvorvidt sådanne bestræbelser – som der kan findes eksempler på både i...... UK og i Danmark – vil kunne fremme en inddragelse af Facilities Management viden i planlægning, projektering og udførelse. Denne problemstilling skal ses i forlængelse af det forudgående arbejde i forskningsprojektet....

 10. Foucaults governmentality-begreb og studiet af kolonialisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2007-01-01

  Foucaults governmentalitybegreb har, ikke mindst, i de sidste to årtier inspireret forskere til at genanalysere kulturelle praktikker. Denne artikel viser, hvordan governmentality-begrebet er blevet bragt i anvendelse i et konkret studie af kolonialismen på Fiji, og påpeger samtidigt de mange...... interessante paralleller mellem Fiji og Grønland mod slutningen af 1800-tallet. Begge steder stod de koloniale administratorer over for den udfordring at skulle mediere mellem et ønske om at bevare den "traditionelle kultur" og et ønske om at modernisere og optimere befolkningens forhold. Artiklen påpeger...

 11. Korte narrativer i analyser af beskæftigelsesindsatser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Søren Peter; Eskelinen, Leena

  2009-01-01

  beskæftigelsesindsatser imødekommes forskningsmetodisk med en relevant strategi for dataindsamling og analyse? og 2) Hvordan kan arbejdsløses synsvinkel relateres til effektstudier og evaluering? Vi tager udgangspunkt i to adskilte udviklingstendenser: en vending i narrativ analyse mod små fortællinger og en ny tilgang...... til evaluering kaldet relationel evaluering. Vi kombinerer disse tendenser i et begreb om korte narrativer om arbejdsidentitet som kvalitativ tilgang til analyse af arbejdslivsperspektiv og konsekvenser af beskæftigelsesindsatser set med de arbejdsløses øjne. Udgivelsesdato: december...

 12. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 13. Når læreren tager skolen ud af skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyllested, Trine

  Lærere har mange tilbud om at tage ud af skolen med deres klasser, men støtter det altid undervisningen? Denne ph.d.-afhandling har et bredt empirisk udgangspunkt og kortlægger nogle læreres forestillinger og pædagogiske hensigter i forhold til professionelle formidlingssteder, hvor de tog deres ...... Bourdieus teorier. Dens pædagogiske perspektiv bevæger sig fra en læringsforståelse inspireret af Piaget mod en mere social situeret forståelse baseret på bl.a. Vygotskys teorier om læring. Der relateres til teoretiske forskningsresultater af læring udenfor skolen....

 14. Beskyttelse mod passiv rygning i botilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2018-01-01

  ikke tidligere har været forbud. Denne problemstilling er aktuelt lige nu i forhold til passiv rygning, der tolereres mindre end tidligere. I denne artikel undersøges, i hvilket omfang der er mulighed for, at udstede rygeforbud på botilbud, når formålet med forbuddet er at beskytte andre beboere mod......Myndigheder har pligt til at beskytte individer mod ufrivillig sundhedsskadelig påvirkning i medfør af EMRK art. 8, stk. 1. På områder, hvor individets tolerancetærskel for sundhedsskadelig påvirkning bliver mindre end tidligere, kan der opstå behov for at udstede forbud i situationer, hvor der...... ufrivillig passiv rygning. Problemstilingen belyses i en forvaltningsretlig kontekst med udgangspunkt i dansk ret. Forfatteren konkluderer, at der er hjemmel i den danske Lov om Røgfrie Miljøer til at forbyde rygning, men at reglerne ikke giver tilstrækkelig beskyttelse i den situation, hvor en beboer...

 15. Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Nielsen, Jens Bo

  . De sigter mod at belyse og afklare væsentlige forhold om biogasproduktionsanlægget vedrørende: (1) leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., (2) anlæggets opbygning og funktion, (3) afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, (4) økonomiske forhold og organisatorisk ramme, (5...... informationssystem har skabt overblik over beliggenhed og størrelse af de potentielle leverandører af gylle til et kommende anlæg, og en række væsentlige forhold omkring transportafstand og alternative placeringsmuligheder er blevet belyst. Gennem interviews og dialog med områdets landmænd er det klarlagt...

 16. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 17. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Sørensen, Jesper Givskov

  2011-01-01

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af...

 18. Betydningen af Lawsonia og PCV2 virus for daglig tilvækst hos slagtesvin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Markku; Nielsen, Mai Britt Friis; Dahl, Jan

  Resultaterne af denne undersøgelse viser at: - Grise med store mængder Lawsonia i gødningen (≥106/gram gødning) har større risiko (OR=5,2) for at være en langsomt voksende gris. - Grise med synlige tarmforandringer har større risiko (OR=13,2) for at være en langsomt voksende gris. - Grise med...... diarré har større risiko (OR=10,1) for at være en langsomt voksende gris. Derimod kunne der ikke påvises nogen sammenhæng mellem mængden af PCV2 virus, antistoffer mod PCV2 virus eller påvisning af PCV2 virus ved immunhistokemi i tarmlymfeknude og tilvæksten hos grise. Undersøgelsen er gennemført i 5...... virus og Lawsonia på DTU-Veterinærinstitutet. For hver gris blev den maksimalt målte værdi af Lawsonia og PCV2 virus mængde i gødning og antistoffer mod de to sygdomme brugt som forklarende variabel. Sammenhængen til hurtigt/langsomt voksende grise for de maksimalt målte værdier blev undersøgt ved...

 19. U.2010 B.1; Fagforeningers kontrol af virksomheders løn- og arbejdsvilkår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Martin Gräs

  2010-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet, om og i hvilket omfang fagforeninger har ret til at kontrollere især overenskomstforpligtede arbejdsgivere. Det stigende antal udenlandske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked har medført øget fokus på og behov for kontrolførelse af overenskomstens bestemmelse......, bl.a. for at sikre mod illegal beskæftigelse, omgåelse af overenskomsterne og social dumping....

 20. Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2007-01-01

  Den digitale teknologi er vigtig, og vigtigheden kan ikke kun afspejles i den konstant stigende mængde af litteratur, der relaterer sig til fænomenet. Men vigtigheden er også identificeret på Danfoss, der er afhandlingens empiriske kontekst. Der synes at være enighed om, at den digitale teknologi...

 1. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 2. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 3. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 4. Professionalisering af ledelse i spændingsfeltet mellem bureaukrati og profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans

  2017-01-01

  , baseret på det klassiske weberske bureaukratis forestillinger om lederrollen og organisering. Profesioners konflikt med 'ledelse og Djøfisering' er således i høj grad en rivalisering mellem ligeværdige logikker og fagligheder og ikke blot en kamp mod en uforstående overmagt. En 'professionsgørelse' af...

 5. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-US samt IPT testene. Disse tests kan dog ikke skelne ”eksotiske” PRRSV subtyper fra de almindelige cirkulerende PRRSV subtyper i Danmark. Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 grise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12 besætning. Grisene blev ved ankomst fordelt i 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og...... NON-VAC): VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis ® PRRS VET VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac ® PRRS VET VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken NON-VAC blev ikke vaccineret. Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter...

 6. Udbredelse af den baktielle zoonose i danske kvægbesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Rene; Christoffersen, Anna-Bodil

  2008-01-01

  Tankmælksprøver fra 742 mælkeleverende kvægejendomme blev analyseret for antistoffer mod Coxiella burnetii i en ELISA. 57% af ejendommene havde positive prøver i den serologiske test. Prøverne var diagnostiske indsendelser til DTU Veterinærinstituttet og udgjorde derfor ikke en repræsentativ...

 7. Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Andersen, Luna Kragh; Frøslev-Thomsen, Kathrine

  2018-01-01

  I Danmark oplever vi i disse år en stigning i antallet af børn og unge med ADHD diagnoser og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har medført øget fokus på effektive indsatser til de berør-te familier, børn og unge. Dette notat har til formål at beskrive implementering af tre sådanne indsatser......, herunder unge med ADHD (PMTO) samt Mentor- og støttekontaktpersons-ordningen (M-SKP) rettet mod unge. KiK og PMTO er begge manualbaserede og velafprøvede indsatser, mens M-SKP bygger på det eksisterende mentor- og støttekontaktpersonsarbejde, der foretages i danske kommuner, men i sig selv er en ny indsats...

 8. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret insektresistent og herbicidtolerant bomuld T304-40 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  Den genmodificerede T304-40-bomuld adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod an-greb af majsboreren og tolerante mod glufosinat-herbicider. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder el-ler viderebearbejdning til føde...... purposes than cultivation....

 9. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret insektresistent og herbicidtolerant bomuld T304-40 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  2012-01-01

  "Den genmodificerede T304-40-bomuld adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod an-greb af majsboreren og tolerante mod glufosinat-herbicider. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder el-ler viderebearbejdning til fød...... purposes than cultivation. "...

 10. The Escherichia coli modE gene: effect of modE mutations on molybdate dependent modA expression.

  Science.gov (United States)

  McNicholas, P M; Chiang, R C; Gunsalus, R P

  1996-11-15

  The Escherichia coli modABCD operon, which encodes a high-affinity molybdate uptake system, is transcriptionally regulated in response to molybdate availability by ModE. Here we describe a highly effective enrichment protocol, applicable to any gene with a repressor role, and establish its application in the isolation of transposon mutations in modE. In addition we show that disruption of the ModE C-terminus abolishes derepression in the absence of molybdate, implying this region of ModE controls the repressor activity. Finally, a mutational analysis of a proposed molybdate binding motif indicates that this motif does not function in regulating the repressor activity of ModE.

 11. FIP – Et værktøj til måling af flygtninges og indvandreres arbejdsmarkedsparathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Jakobsen, Vibeke; Sørensen, Katja Isa

  2017-01-01

  Dette dokument beskriver baggrunden for udvælgelsen af hovedkategorier og indikatorer i det spørgeskemabaserede progressionsmålingsværktøj FIP (Flygtninges og Indvandreres Progressi-on i arbejdsmarkedsparathed). Et hovedmål med integrationsindsatsen rettet mod flygtninge og indvandrere på integra...

 12. strong> Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystemstrong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2009-01-01

  eder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afl edes, og hvad de afl edes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afl eder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem...... formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der fi nder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der...

 13. Mod i ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mellon, Karsten

  2016-01-01

  Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?......Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i ledelse’ – og er du selv en modig leder?...

 14. Økologisk risikovurdering af en genmo-dificeret insektresistent og herbicidtole-rant bomuld GHB-119 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  Den genmodificerede GHB119-bomuld adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod an-greb af majsmøllet og beslægtede sommerfugle samt tolerante mod glu-fosinat-ammonium. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder eller vid......-cide-tolerant GHB119 cotton when used for other purposes than cultiva-tion....

 15. Algebraic Structures on MOD Planes

  OpenAIRE

  Kandasamy, Vasantha; Ilanthenral, K.; Smarandache, Florentin

  2015-01-01

  Study of MOD planes happens to a very recent one. In this book, systematically algebraic structures on MOD planes like, MOD semigroups, MOD groups and MOD rings of different types are defined and studied. Such study is innovative for a large four quadrant planes are made into a small MOD planes. Several distinct features enjoyed by these MOD planes are defined, developed and described.

 16. Distribution of the type III DNA methyltransferases modA, modB and modD among Neisseria meningitidis genotypes: implications for gene regulation and virulence.

  Science.gov (United States)

  Tan, Aimee; Hill, Dorothea M C; Harrison, Odile B; Srikhanta, Yogitha N; Jennings, Michael P; Maiden, Martin C J; Seib, Kate L

  2016-02-12

  Neisseria meningitidis is a human-specific bacterium that varies in invasive potential. All meningococci are carried in the nasopharynx, and most genotypes are very infrequently associated with invasive meningococcal disease; however, those belonging to the 'hyperinvasive lineages' are more frequently associated with sepsis or meningitis. Genome content is highly conserved between carriage and disease isolates, and differential gene expression has been proposed as a major determinant of the hyperinvasive phenotype. Three phase variable DNA methyltransferases (ModA, ModB and ModD), which mediate epigenetic regulation of distinct phase variable regulons (phasevarions), have been identified in N. meningitidis. Each mod gene has distinct alleles, defined by their Mod DNA recognition domain, and these target and methylate different DNA sequences, thereby regulating distinct gene sets. Here 211 meningococcal carriage and >1,400 disease isolates were surveyed for the distribution of meningococcal mod alleles. While modA11-12 and modB1-2 were found in most isolates, rarer alleles (e.g., modA15, modB4, modD1-6) were specific to particular genotypes as defined by clonal complex. This suggests that phase variable Mod proteins may be associated with distinct phenotypes and hence invasive potential of N. meningitidis strains.

 17. TC-13 Mod 0 and Mod 2 Steam Catapult Test Site

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Located on 11,000 feet of test runway, the TC-13 Mod 0 and Mod 2 Steam Catapult Test Site has in-ground catapults identical to those aboard carriers. This test site...

 18. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 19. Functional characterization of the Bradyrhizobium japonicum modA and modB genes involved in molybdenum transport.

  Science.gov (United States)

  Delgado, María J; Tresierra-Ayala, Alvaro; Talbi, Chouhra; Bedmar, Eulogio J

  2006-01-01

  A modABC gene cluster that encodes an ABC-type, high-affinity molybdate transporter from Bradyrhizobium japonicum has been isolated and characterized. B. japonicum modA and modB mutant strains were unable to grow aerobically or anaerobically with nitrate as nitrogen source or as respiratory substrate, respectively, and lacked nitrate reductase activity. The nitrogen-fixing ability of the mod mutants in symbiotic association with soybean plants grown in a Mo-deficient mineral solution was severely impaired. Addition of molybdate to the bacterial growth medium or to the plant mineral solution fully restored the wild-type phenotype. Because the amount of molybdate required for suppression of the mutant phenotype either under free-living or under symbiotic conditions was dependent on sulphate concentration, it is likely that a sulphate transporter is also involved in Mo uptake in B. japonicum. The promoter region of the modABC genes has been characterized by primer extension. Reverse transcription and expression of a transcriptional fusion, P(modA)-lacZ, was detected only in a B. japonicum modA mutant grown in a medium without molybdate supplementation. These findings indicate that transcription of the B. japonicum modABC genes is repressed by molybdate.

 20. An analysis of the binding of repressor protein ModE to modABCD (molybdate transport) operator/promoter DNA of Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Grunden, A M; Self, W T; Villain, M; Blalock, J E; Shanmugam, K T

  1999-08-20

  Expression of the modABCD operon in Escherichia coli, which codes for a molybdate-specific transporter, is repressed by ModE in vivo in a molybdate-dependent fashion. In vitro DNase I-footprinting experiments identified three distinct regions of protection by ModE-molybdate on the modA operator/promoter DNA, GTTATATT (-15 to -8; region 1), GCCTACAT (-4 to +4; region 2), and GTTACAT (+8 to +14; region 3). Within the three regions of the protected DNA, a pentamer sequence, TAYAT (Y = C or T), can be identified. DNA-electrophoretic mobility experiments showed that the protected regions 1 and 2 are essential for binding of ModE-molybdate to DNA, whereas the protected region 3 increases the affinity of the DNA to the repressor. The stoichiometry of this interaction was found to be two ModE-molybdate per modA operator DNA. ModE-molybdate at 5 nM completely protected the modABCD operator/promoter DNA from DNase I-catalyzed hydrolysis, whereas ModE alone failed to protect the DNA even at 100 nM. The apparent K(d) for the interaction between the modA operator DNA and ModE-molybdate was 0.3 nM, and the K(d) increased to 8 nM in the absence of molybdate. Among the various oxyanions tested, only tungstate replaced molybdate in the repression of modA by ModE, but the affinity of ModE-tungstate for modABCD operator DNA was 6 times lower than with ModE-molybdate. A mutant ModE(T125I) protein, which repressed modA-lac even in the absence of molybdate, protected the same region of modA operator DNA in the absence of molybdate. The apparent K(d) for the interaction between modA operator DNA and ModE(T125I) was 3 nM in the presence of molybdate and 4 nM without molybdate. The binding of molybdate to ModE resulted in a decrease in fluorescence emission, indicating a conformational change of the protein upon molybdate binding. The fluorescence emission spectra of mutant ModE proteins, ModE(T125I) and ModE(Q216*), were unaffected by molybdate. The molybdate-independent mutant Mod

 1. Who owns the mods?

  OpenAIRE

  Kow, Yong Ming; Nardi, Bonnie

  2010-01-01

  Modding, the development of end user software extensions to commercial products, is popular among video gamers. Modders form communities to help each other. Mods can shape software products by weaving in contributions from users themselves based on their own experience of a product. The purpose of this paper is to investigate a conflict between a modding community and a gaming company which reveals contested issues of ownership and governance. We studied an online game, World of Warcraft, a l...

 2. Alcator C-Mod Tokamak

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Alcator C-Mod at the Massachusetts Institute of Technology is operated as a DOE national user facility. Alcator C-Mod is a unique, compact tokamak facility that uses...

 3. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 4. Studerendes oplevelse af reorganisering af problembaseret læring på Aalborg Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bettina Dahl

  2016-04-01

  Full Text Available På Aalborg Universitet skete der i 2010 en omorganisering af stu-dieordningerne på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Blandt ændringerne var, at de traditionelle projekter fyldte mindre, en større adskillelse af den formelle sammenhæng mellem kurser og projekter og en opdeling af kurserne i blokke på 5 ECTS. Vi sammenlignede erfaringerne med både den nye og den gamle model hos 10.-semesterstuderende på tre uddannelser og konkluderede, at de adspurgte studerende lagde stor vægt på projektarbejdet både i den gamle og den nye model, men at der var en signifikant lavere oplevelse af sammenhæng på et semester nu ift. før. De studerende prioriterede nu kursuseksamen højere til sidst i semesteret. Overordnet viste undersøgelsen også, at forholdet mellem det fagorienterede og det problemorienterede i de to PBL-modeller, og PBL-modeller generelt, ofte ikke var som modellerne overordnet gav udtryk for. Eksempelvis havde den nye model flere fagorienterede kurser og var derfor fra én synsvinkel et skridt mod en mere fagorienteret PBL-model; på den anden side havde de studerende i den nye model tidsmæssigt stadig mest fokus på det problemorienterede projekt og de fagorienterede kurser indeholdt PBL-lignende miniprojekter. De studerendes adfærd i en ændret undervisningsmodel var således mere kompleks, end man umiddelbart kunne antage. In 2010 Aalborg University reorganized the curriculum at the Faculty of Engineering and Science. The new curriculum scheduled less time for group projects and there was a formal separation between project and course work in each semester. The courses were also divided into 5 ECTS blocks. We compared student experiences of the old and new curriculums for three study programmes. Our results reveal that whereas in the old curriculum, students would prioritize the projects, with the new curriculum there was more focus on course work and linked examinations and the students found each semester more

 5. Studerendes oplevelse af reorganisering af problembaseret læring på Aalborg Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bettina Dahl

  2015-08-01

  Full Text Available På Aalborg Universitet skete der i 2010 en omorganisering af stu-dieordningerne på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Blandt ændringerne var, at de traditionelle projekter fyldte mindre, en større adskillelse af den formelle sammenhæng mellem kurser og projekter og en opdeling af kurserne i blokke på 5 ECTS. Vi sammenlignede erfaringerne med både den nye og den gamle model hos 10.-semesterstuderende på tre uddannelser og konkluderede, at de adspurgte studerende lagde stor vægt på projektarbejdet både i den gamle og den nye model, men at der var en signifikant lavere oplevelse af sammenhæng på et semester nu ift. før. De studerende prioriterede nu kursuseksamen højere til sidst i semesteret. Overordnet viste undersøgelsen også, at forholdet mellem det fagorienterede og det problemorienterede i de to PBL-modeller, og PBL-modeller generelt, ofte ikke var som modellerne overordnet gav udtryk for. Eksempelvis havde den nye model flere fagorienterede kurser og var derfor fra én synsvinkel et skridt mod en mere fagorienteret PBL-model; på den anden side havde de studerende i den nye model tidsmæssigt stadig mest fokus på det problemorienterede projekt og de fagorienterede kurser indeholdt PBL-lignende miniprojekter. De studerendes adfærd i en ændret undervisningsmodel var således mere kompleks, end man umiddelbart kunne antage. In 2010 Aalborg University reorganized the curriculum at the Faculty of Engineering and Science. The new curriculum scheduled less time for group projects and there was a formal separation between project and course work in each semester. The courses were also divided into 5 ECTS blocks. We compared student experiences of the old and new curriculums for three study programmes. Our results reveal that whereas in the old curriculum, students would prioritize the projects, with the new curriculum there was more focus on course work and linked examinations and the students found each semester more

 6. Molybdate binding by ModA, the periplasmic component of the Escherichia coli mod molybdate transport system.

  Science.gov (United States)

  Imperial, J; Hadi, M; Amy, N K

  1998-03-13

  ModA, the periplasmic-binding protein of the Escherichia coli mod transport system was overexpressed and purified. Binding of molybdate and tungstate to ModA was found to modify the UV absorption and fluorescence emission spectra of the protein. Titration of these changes showed that ModA binds molybdate and tungstate in a 1:1 molar ratio. ModA showed an intrinsic fluorescence emission spectrum attributable to its three tryptophanyl residues. Molybdate binding caused a conformational change in the protein characterized by: (i) a shift of tryptophanyl groups to a more hydrophobic environment; (ii) a quenching (at pH 5.0) or enhancement (at pH 7.8) of fluorescence; and (iii) a higher availability of tryptophanyl groups to the polar quencher acrylamide. The tight binding of molybdate did not allow an accurate estimation of the binding constants by these indirect methods. An isotopic binding method with 99MoO42- was used for accurate determination of KD (20 nM) and stoichiometry (1:1 molar ratio). ModA bound tungstate with approximately the same affinity, but did not bind sulfate or phosphate. These KDs are 150- to 250-fold lower than those previously reported, and compatible with the high molybdate transport affinity of the mod system. The affinity of ModA for molybdate was also determined in vivo and found to be similar to that determined in vitro. Copyright 1998 Elsevier Science B.V.

 7. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 8. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 9. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 10. Overexpression, purification, and partial characterization of ADP-ribosyltransferases modA and modB of bacteriophage T4.

  Science.gov (United States)

  Tiemann, B; Depping, R; Rüger, W

  1999-01-01

  There is increasing experimental evidence that ADP-ribosylation of host proteins is an important means to regulate gene expression of bacteriophage T4. Surprisingly, this phage codes for three different ADP-ribosyltransferases, gene products Alt, ModA, and ModB, modifying partially overlapping sets of host proteins. While gene product Alt already has been isolated as a recombinant protein and its action on host RNA polymerases and transcription regulation have been studied, the nucleotide sequences of the two mod genes was published only recently. Their mode of action in the course of the infection cycle and the consequences of the ADP-ribosylations catalyzed by these enzymes remain to be investigated. Here we describe the cloning of the genes, the overexpression, purification, and partial characterization of ADP-ribosyltransferases ModA and ModB. Both proteins seem to act independently, and the ADP-ribosyl moieties are transferred to different sets of host proteins. While gene product ModA, similarly to the Alt protein, acts also on the alpha-subunit of host RNA polymerase, the ModB activity serves another set of proteins, one of which was identified as the S1 protein associated with the 30S subunit of the E. coli ribosomes.

 11. Valgretsdebatens vitale stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiig, Christina

  2014-01-01

  Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning......Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning...

 12. Assessment of RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD1-EUR codes on the basis of LOBI-MOD2 test results

  International Nuclear Information System (INIS)

  D'Auria, F.; Mazzini, M.; Oriolo, F.; Galassi, G.M.

  1989-10-01

  The present report deals with an overview of the application of RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD1-EUR codes to tests performed in the LOBI/MOD2 facility. The work has been carried out in the frame of a contract between Dipartimento di Costruzioni Meccaniche e Nucleari (DCMN) of Pisa University and CEC. The Universities of Roma, Pisa, Bologna and Palermo and the Polytechnic of Torino performed the post-test analysis of the LOBI experiment under the supervision of DCMN. In the report the main outcomes from the analysis of the LOBI experiments are given with the attempt to identify deficiencies in the modelling capabilities of the used codes

 13. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 14. Barrierer for studievejledningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Alice

  2008-01-01

  Omhandler projektet Udvikling og Implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg). Kort opsummering af projektet, metoder og resultater.......Omhandler projektet Udvikling og Implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg). Kort opsummering af projektet, metoder og resultater....

 15. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 16. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 17. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. Behandling af uraemisk osteodystrofi med laegemidler, som påvirker calcium-fosfor-omsaetningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Peter; Eiken, Pia A

  2012-01-01

  This review discusses the mineral bone disorders in patients with chronic kidney disease. We focus on the management of these conditions by administration of calcium, vitamin D (ergocalciferol and cholecalciferol), vitamin D receptor activators (calcitriol, alphacalcidiol), phosphate binders and ...... and calcimimetics (cinacalcet)....

 19. RELAP5/MOD2 code assessment for the Semiscale Mod-2C Test S-LH-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fineman, C.P.

  1986-01-01

  RELAP5/MOD2, Cycle 36.02, was assessed using data from Semiscale Mod-2C experiment S-LH-1. The major phenomena that occurred during the experiment were calculated by RELAP5/MOD2, although the duration and the magnitude of their effect on the transient were not always well calculated. Areas defined where further work was needed to improve the RELAP5 calculation include: (1) the system energy balance, (2) core interfacial drag, and 3) the heat transfer logic rod dryout criterion

 20. Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  nye forsøgsudsætninger i EU med 12 forskellige plantearter i 2010. De fleste var herbicidtolerante (74 %) eller insektresistente (40 %). Antibiotikaresistensmarkører indgik kun i 11 % af forsøgsplanterne mod 16 % i 2009. I Danmark var der ni fortsatte forsøgsudsætninger med dem glyfosattolerante NK603......-majs samt et fortsat forsøg med den glyfosattolerante GA21-majs. Der var ni nye markedsføringsansøgninger i EU i 2010: To insekt- og herbicidtolerante majs, en insektresistent majs, en tørketolerant majs, to insektresistente sojabønner, en insektresistent og herbicid-tolerant sojabønne samt......-majs, HT-sojabønne, Bt/HT-bomuld og HT-raps. I EU blev der kun dyrket Bt-majs MON810 på 81.098 i seks lande hvor de største arealer fandtes i Spanien mens der ikke var nogen GM-dyrkning i Frankrig og Tyskland....

 1. R-HyMOD: an R-package for the hydrological model HyMOD

  Science.gov (United States)

  Baratti, Emanuele; Montanari, Alberto

  2015-04-01

  A software code for the implementation of the HyMOD hydrological model [1] is presented. HyMOD is a conceptual lumped rainfall-runoff model that is based on the probability-distributed soil storage capacity principle introduced by R. J. Moore 1985 [2]. The general idea behind this model is to describe the spatial variability of some process parameters as, for instance, the soil structure or the water storage capacities, through probability distribution functions. In HyMOD, the rainfall-runoff process is represented through a nonlinear tank connected with three identical linear tanks in parallel representing the surface flow and a slow-flow tank representing groundwater flow. The model requires the optimization of five parameters: Cmax (the maximum storage capacity within the watershed), β (the degree of spatial variability of the soil moisture capacity within the watershed), α (a factor for partitioning the flow between two series of tanks) and the two residence time parameters of quick-flow and slow-flow tanks, kquick and kslow respectively. Given its relatively simplicity but robustness, the model is widely used in the literature. The input data consist of precipitation and potential evapotranspiration at the given time scale. The R-HyMOD package is composed by a 'canonical' R-function of HyMOD and a fast FORTRAN implementation. The first one can be easily modified and can be used, for instance, for educational purposes; the second part combines the R user friendly interface with a fast processing unit. [1] Boyle D.P. (2000), Multicriteria calibration of hydrological models, Ph.D. dissertation, Dep. of Hydrol. and Water Resour., Univ of Arizona, Tucson. [2] Moore, R.J., (1985), The probability-distributed principle and runoff production at point and basin scale, Hydrol. Sci. J., 30(2), 273-297.

 2. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 3. Foreløbige retsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler foreløbige retsmidler ved EF-domstolen, fx mod Danmarks fortsatte byggeri af Storebæltsbroen i strid med fællesskabsretlige udbudsregler eller mod ikrafttrædelsen af en forbundslov om tyske motorvejsafgifter i strid med kravet om ligebehandling af inden- og udenlandske vognmænd...

 4. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 5. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 6. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 7. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 8. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 9. Snylteren Gyrodactylus salaris og laksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Heinecke, Rasmus Demuth

  2007-01-01

  Der gives en gennemgang af baggrunden for forskellige modstandskraft i forskellige laksestammer mod snylteren Gyrodactylus salaris......Der gives en gennemgang af baggrunden for forskellige modstandskraft i forskellige laksestammer mod snylteren Gyrodactylus salaris...

 10. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 11. On mod 2 and higher elliptic genera

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Kefeng

  1992-01-01

  In the first part of this paper, we construct mod 2 elliptic genera on manifolds of dimensions 8k+1, 8k+2 by mod 2 index formulas of Dirac operators. They are given by mod 2 modular forms or mod 2 automorphic functions. We also obtain an integral formula for the mod 2 index of the Dirac operator. As a by-product we find topological obstructions to group actions. In the second part, we construct higher elliptic genera and prove some of their rigidity properties under group actions. In the third part we write down characteristic series for all Witten genera by Jacobi theta-functions. The modular property and transformation formulas of elliptic genera then follow easily. We shall also prove that Krichever's genera, which come from integrable systems, can be written as indices of twisted Dirac operators for SU-manifolds. Some general discussions about elliptic genera are given. (orig.)

 12. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 13. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 14. ModA and ModB, two ADP-ribosyltransferases encoded by bacteriophage T4: catalytic properties and mutation analysis.

  Science.gov (United States)

  Tiemann, Bernd; Depping, Reinhard; Gineikiene, Egle; Kaliniene, Laura; Nivinskas, Rimas; Rüger, Wolfgang

  2004-11-01

  Bacteriophage T4 encodes three ADP-ribosyltransferases, Alt, ModA, and ModB. These enzymes participate in the regulation of the T4 replication cycle by ADP-ribosylating a defined set of host proteins. In order to obtain a better understanding of the phage-host interactions and their consequences for regulating the T4 replication cycle, we studied cloning, overexpression, and characterization of purified ModA and ModB enzymes. Site-directed mutagenesis confirmed that amino acids, as deduced from secondary structure alignments, are indeed decisive for the activity of the enzymes, implying that the transfer reaction follows the Sn1-type reaction scheme proposed for this class of enzymes. In vitro transcription assays performed with Alt- and ModA-modified RNA polymerases demonstrated that the Alt-ribosylated polymerase enhances transcription from T4 early promoters on a T4 DNA template, whereas the transcriptional activity of ModA-modified polymerase, without the participation of T4-encoded auxiliary proteins for middle mode or late transcription, is reduced. The results presented here support the conclusion that ADP-ribosylation of RNA polymerase and of other host proteins allows initial phage-directed mRNA synthesis reactions to escape from host control. In contrast, subsequent modification of the other cellular target proteins limits transcription from phage early genes and participates in redirecting transcription to phage middle and late genes.

 15. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 16. RELAP5/MOD2 code assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Miller, F.R.

  1985-01-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G and the US Nuclear Regulatory Commission in assessing the RELAP5/MOD2 computer code for the past year by simulating selected separate-effects tests. The purpose of this assessment has been to evaluate the code for use in MIST (Ref. 2) and OTIS integral system tests simulations and in the prediction of pressurized water reactor transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve the predictive capability of RELAP5/MOD2. The following versions of the code were evaluated. (1) RELAP/MOD2/Cycle 22 - first released version; (2) YELAP5/Cycle 32 - EG and G test version of RELAP5/MOD2/Cycle 32; (3) RELAP5/MOD2/Cycle 36 - frozen cycle for international code assessment; (4) updates to cycle 36 based on recommendations developed by B and W during the simulation of a Massachusetts Institute of Technology (MIT) pressurizer test; and (5) cycle 36.1 updates received from EG and G

 17. RELAP5/MOD2 code assessment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Miller, F.R.

  1985-11-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G and the US Nuclear Regulatory Commission in assessing the RELAP5/MOD2 computer code for the past year by simulating selected separate-effects tests. The purpose of this assessment has been to evaluate the code for use in MIST (Ref. 2) and OTIS integral system tests simulations and in the prediction of pressurized water reactor transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve the predictive capability of RELAP5/MOD2. The following versions of the code were evaluated. (1) RELAP/MOD2/Cycle 22 - first released version; (2) YELAP5/Cycle 32 - EG and G test version of RELAP5/MOD2/Cycle 32; (3) RELAP5/MOD2/Cycle 36 - frozen cycle for international code assessment; (4) updates to cycle 36 based on recommendations developed by B and W during the simulation of a Massachusetts Institute of Technology (MIT) pressurizer test; and (5) cycle 36.1 updates received from EG and G.

 18. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 19. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 20. Mit den Bürgerlichen gegen den Faschismus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lammers, Karl Christian

  Undersøgelse af det tyske socialdemokrati SPD's holdning til og kamp mod fascisme og nationalsocialisme frem til 1933......Undersøgelse af det tyske socialdemokrati SPD's holdning til og kamp mod fascisme og nationalsocialisme frem til 1933...

 1. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 2. Steady-state simulations of a 30-tube once-through steam generator with the RELAP5/MOD3 and RELAP5/MOD2 computer codes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hassan, Y.A.; Salim, P.

  1991-01-01

  This paper reports on a steady-state analysis of a 30-tube once-through steam generator that has been performed on the RELAPS/MOD3 and RELAPS/MOD2 computer codes for 100, 75, and 65% loads. Results obtained are compared with experimental data. The RELAP5/MOD3 results for the test facility generally agree reasonably well with the data for the primary-side temperature profiles. The secondary-side temperature profile predicted by RELAP5/MOD3 at 75 and 65% loads agrees fairly well with the data and is better than the RELAP5/MOD2 results. However, the RELAP5/MOD3 calculated secondary-side temperature profile does not compare well with the 100% load data

 3. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 4. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 5. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 6. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 7. Post-test analysis of LOBI BT-01 using RELAP5/MOD2 and RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holmes, B.J.

  1991-08-01

  LOBI is a high pressure, electrically heated integral system test facility simulating a KWU 1300 MW PWR scaled 1:712 by volume, although full scale has been maintained in the vertical direction. This report describes the results of an analysis of test BT-01, which simulates a 10% steam line break. The bulk of the analysis was performed using the Project Version of RELAP5/MOD2, with additional calculations using RELAP5/MOD3 for comparison. The codes provided generally good agreement with data. In particular, the break flows were well modelled, although the mass flow data proved to be unreliable, and this conclusion had to be derived from interpreting other signals. RELAP over-predicted primary/secondary heat transfer in the broken loop, however, leading to a more rapid cool-down of the primary circuit. Furthermore, the primary side pressure response was critically dependent upon the pressuriser behaviour, and the correct timing of the uncovery of the surge line. Inter-phase drag was not well predicted in the broken loop steam generator intermals, although some improvement was seen in the RELAP5/MOD3 predictions. MOD3 gave a reduction in primary/secondary heat transfer during the test pre-conditioning phase, resulting in a lower secondary side pressure at the start of the transient compared with MOD2. (author)

 8. Etiske aspekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2007-01-01

  Indførelse af vaccination mod HPV-virus til forebyggelse af livmoderhalskræft vurderes på grundlag af de fire etiske principper Autonomi, Godgørenhed, Ikke-skade, Retfærdighed. Konklusionen er at det alt taget i bertragtning er etisk tilrådeligt at indføre vaccinen.......Indførelse af vaccination mod HPV-virus til forebyggelse af livmoderhalskræft vurderes på grundlag af de fire etiske principper Autonomi, Godgørenhed, Ikke-skade, Retfærdighed. Konklusionen er at det alt taget i bertragtning er etisk tilrådeligt at indføre vaccinen....

 9. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 10. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 11. Ledelse af projektmyldret

  DEFF Research Database (Denmark)

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 12. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 13. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 14. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 15. CORCON-MOD1 modelling improvements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Corradini, M.L.; Gonzales, F.G.; Vandervort, C.L.

  1986-01-01

  Given the unlikely occurrence of a severe accident in a light water reactor (LWR), the core may melt and slump into the reactor cavity below the reactor vessel. The interaction of the molten core with exposed concrete (a molten-core-concrete-interaction, MCCI) causes copious gas production which influences further heat transfer and concrete attack and may threaten containment integrity. In this paper the authors focus on the low-temperature phase of the MCCI where the molten pool is partially solidified, but is still capable of attacking concrete. The authors have developed some improved phenomenological models for pool freezing and molten core-coolant heat transfer and have incorporated them into the CORCON-MOD1 computer program. In the paper the authors compare the UW-CORCON/MOD1 calculations to CORCON/MOD2 and WECHSL results as well as the BETA experiments which are being conducted in Germany

 16. War on Terror - war on democracy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2009-01-01

  En sammenlignende analyse af dokumentarfilm fra USA, England og Danmark som har behandlet krigen mod terror og krigene i Afghanistan og Irak......En sammenlignende analyse af dokumentarfilm fra USA, England og Danmark som har behandlet krigen mod terror og krigene i Afghanistan og Irak...

 17. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 18. TRAC-PF1/MOD2 status and plans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spore, J.W.; Steinke, R.G.; Nelson, R.A.; Cappiello, M.W.; Jenks, R.

  1989-01-01

  The development of the TRAC-PF1/MOD1 code was completed in July 1988 with the release of Version 14.4. A TRAC-PF1/MOD2 code development plan addresses code deficiencies identified in the MOD1 code in order to provide an accurate and defensible tool that can be used to simulate large-break loss-of-coolant accidents (LOCAs), small-break LOCAs, and operational transients. The MOD2 code development plan is an international cooperative effort that includes contributions from Los Alamos National Laboratory, Idaho National Engineering Laboratory (INEL), Japanese Atomic Energy Research Institute (JAERI), Cray Research, Central Electricity Generating Board (CEGB), and United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA)

 19. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll; Jungersen, Gregers

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændels......Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma...

 20. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 1. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 2. Danske Bank vildleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2014-01-01

  EN VIDEO på Danske Banks hjemmeside fremstiller banker som neutrale formidlere af penge. Den giver et misvisende indtryk af passivitet og harmløshed og strider stærkt mod de fleste menneskers oplevelse af banker som særdeles aktive, næsten aggressive I årene op til finanskrisen 2008, og stærktmed......EN VIDEO på Danske Banks hjemmeside fremstiller banker som neutrale formidlere af penge. Den giver et misvisende indtryk af passivitet og harmløshed og strider stærkt mod de fleste menneskers oplevelse af banker som særdeles aktive, næsten aggressive I årene op til finanskrisen 2008, og...

 3. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 4. NetMOD Version 2.0 User?s Manual.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-10-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydracoustic, and infrasonic networks. Specifically, NetMOD simulates the detection capabilities of monitoring networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This manual describes how to configure and operate NetMOD to perform detection simulations. In addition, NetMOD is distributed with simulation datasets for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) International Monitoring System (IMS) seismic, hydroacoustic, and infrasonic networks for the purpose of demonstrating NetMOD's capabilities and providing user training. The tutorial sections of this manual use this dataset when describing how to perform the steps involved when running a simulation. ACKNOWLEDGEMENTS We would like to thank the reviewers of this document for their contributions.

 5. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 6. Multitasking, myter og medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Jesper

  2014-01-01

  . Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der...

 7. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 8. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 9. Comparison of SCDAP/RELAP5/MOD3 to TRAC-PF1/MOD1 for timing analysis of PWR fuel pin failures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, K.R.; Katsma, K.R.; Wade, N.L.; Siefken, L.J.; Straka, M.

  1991-01-01

  A comparison has been made of SCDAP/RELAP5/MOD3- and TRAC-PF1/MOD1- based calculations of the fuel pin failure timing (time from containment isolation signal to first fuel pin failure) in a loss-of-coolant accident (LOCA). The two codes were used to calculate the thermal-hydraulic boundary conditions for a complete, double-ended, offset-shear break of a cold leg in a Westinghouse 4-loop pressurized water reactor. Both calculations used the FRAPCON-2 code to calculate the steady-state fuel rod behavior and the FRAP-T6 code to calculate the transient fuel rod behavior. The analysis was performed for 16 combinations of fuel burnups and power peaking factors extending up to the Technical Specifications limits. While all calculations were made on a best-estimate basis, the SCDAP/RELAP5/MOD3 code has not yet been fully assessed for large-break LOCA analysis. The results indicate that SCDAP/RELAP5/MOD3 yields conservative fuel pin failure timing results in comparison to those generated using TRAC-PF1/MOD1. 7 refs., 5 figs

 10. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 11. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 12. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 13. Alcator C-MOD proposal addendum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonoli, P.; Greenwald, M.; Gwinn, D.

  1986-04-01

  Since the design concept and overall purpose of the Alcator C-MOD device are similar to that proposed in October 1985, we have chosen in this document only to highlight areas where changes or additions have been made. Chapters in the Addendum correspond to those in the Proposal, except Chapter 9 which describes a number of toroidal improvement concepts which are being considered for inclusion in the Alcator C-MOD experimental program. A description of the redesign and a discussion of the objectives of the experimental program are given

 14. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 15. Apo and ligand-bound structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chan, Sum; Giuroiu, Iulia; Chernishof, Irina; Sawaya, Michael R.; Chiang, Janet; Gunsalus, Robert P.; Arbing, Mark A.; Perry, L. Jeanne

  2010-01-01

  Crystal structures of ModA from M. acetivorans in the apo and ligand-bound conformations confirm domain rotation upon ligand binding. The trace-element oxyanion molybdate, which is required for the growth of many bacterial and archaeal species, is transported into the cell by an ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily uptake system called ModABC. ModABC consists of the ModA periplasmic solute-binding protein, the integral membrane-transport protein ModB and the ATP-binding and hydrolysis cassette protein ModC. In this study, X-ray crystal structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans (MaModA) have been determined in the apoprotein conformation at 1.95 and 1.69 Å resolution and in the molybdate-bound conformation at 2.25 and 2.45 Å resolution. The overall domain structure of MaModA is similar to other ModA proteins in that it has a bilobal structure in which two mixed α/β domains are linked by a hinge region. The apo MaModA is the first unliganded archaeal ModA structure to be determined: it exhibits a deep cleft between the two domains and confirms that upon binding ligand one domain is rotated towards the other by a hinge-bending motion, which is consistent with the ‘Venus flytrap’ model seen for bacterial-type periplasmic binding proteins. In contrast to the bacterial ModA structures, which have tetrahedral coordination of their metal substrates, molybdate-bound MaModA employs octahedral coordination of its substrate like other archaeal ModA proteins

 16. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 17. Skolens brugere er tilfredse - eller er de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2009-01-01

  Brugerundersøgelser bruges i stigende grad af kommunerne som redskab til at sikre kvaliteten på folkeskoleområdet. De kan rette sig mod at udvikle kvalitet, for eksempel gennem dialogorienterede undersøgelser; men de fleste af dem retter sig mod at kontrollere, hvor godt serviceydelserne lever op...

 18. Magtens byrum - Taksim Pladsen i Istanbul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Gensyn med Istanbul i dag efter Occupy Gezi i maj viser med al tydelig, at der var noget at protestere i mod. Protesten var rettet mod byudviklingens omdannelse af Taksim Pladsen og rydningen af Gezi Park. Som midlertidig og borgerdreven begivenhed må Occupy Gezi dog ikke kun ses som protest...

 19. Bascule d'un modèle poutre à un modèle 3D en dynamique des machines tournantes

  OpenAIRE

  Tannous , Mikhael; Cartraud , Patrice; Dureisseix , David; Torkhani , Mohamed

  2013-01-01

  National audience; Les problèmes de machines tournantes incluant un contact rotor-stator, nécessitent un maillage 3D de la zone de contact. Cependant, un modèle 3D pour toute la durée de simulation conduit à des temps de calcul rédhibitoires. Or un modèle poutre est suffisant pour décrire la dynamique de la machine tournante hors contact. Une stratégie qui permet d'utiliser un modèle poutre et un autre 3D, pendant deux phases différentes durant la même simulation, permet donc de gagner en tem...

 20. Apo and ligand-bound structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans.

  Science.gov (United States)

  Chan, Sum; Giuroiu, Iulia; Chernishof, Irina; Sawaya, Michael R; Chiang, Janet; Gunsalus, Robert P; Arbing, Mark A; Perry, L Jeanne

  2010-03-01

  The trace-element oxyanion molybdate, which is required for the growth of many bacterial and archaeal species, is transported into the cell by an ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily uptake system called ModABC. ModABC consists of the ModA periplasmic solute-binding protein, the integral membrane-transport protein ModB and the ATP-binding and hydrolysis cassette protein ModC. In this study, X-ray crystal structures of ModA from the archaeon Methanosarcina acetivorans (MaModA) have been determined in the apoprotein conformation at 1.95 and 1.69 A resolution and in the molybdate-bound conformation at 2.25 and 2.45 A resolution. The overall domain structure of MaModA is similar to other ModA proteins in that it has a bilobal structure in which two mixed alpha/beta domains are linked by a hinge region. The apo MaModA is the first unliganded archaeal ModA structure to be determined: it exhibits a deep cleft between the two domains and confirms that upon binding ligand one domain is rotated towards the other by a hinge-bending motion, which is consistent with the 'Venus flytrap' model seen for bacterial-type periplasmic binding proteins. In contrast to the bacterial ModA structures, which have tetrahedral coordination of their metal substrates, molybdate-bound MaModA employs octahedral coordination of its substrate like other archaeal ModA proteins.

 1. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 2. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 3. An Optimization Scheme for ProdMod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gregory, M.V.

  1999-01-01

  A general purpose dynamic optimization scheme has been devised in conjunction with the ProdMod simulator. The optimization scheme is suitable for the Savannah River Site (SRS) High Level Waste (HLW) complex operations, and able to handle different types of optimizations such as linear, nonlinear, etc. The optimization is performed in the stand-alone FORTRAN based optimization deliver, while the optimizer is interfaced with the ProdMod simulator for flow of information between the two

 4. Conceptual design of the 7 megawatt Mod-5B wind turbine generator

  Science.gov (United States)

  Douglas, R. R.

  1982-01-01

  Similar to MOD-2, the MOD-5B wind turbine generator system is designed for the sole purpose of providing electrical power for distribution by a major utility network. The objectives of the MOD-2 and MOD-5B programs are essentially identical with one important exception; the cost-of-electricity (COE) target is reduced from 4 cent/Kwhr on MOD-2 to 3 cent/Kwhr on MOD-5B, based on mid 1977 dollars and large quantity production. The MOD-5B concept studies and eventual concept selection confirmed that the program COE targets could not only be achieved but substantially bettered. Starting from the established MOD-2 technology as a base, this achievement resulted from a combination of concept changes, size changes, and design refinements. The result of this effort is a wind turbine system that can compete with conventional power generation over significant geographical areas, increasing commercial market potential by an order of magnitude.

 5. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 6. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 7. Mod den moderne skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindum, Kjeld; Birk Morgen, Pernille

  2003-01-01

  Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne.......Gennemgang af fem skoler som eksemplificerer væsentlige udviklingstrin i overgangen fra det sene 1800 tals etageskolebygninger til det moderne skolebyggeris gennemsalg i 1930erne....

 8. NetMOD version 1.0 user's manual

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion John [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2014-01-01

  NetMOD (Network Monitoring for Optimal Detection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic networks. Specifically, NetMOD simulates the detection capabilities of seismic monitoring networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This manual describes how to configure and operate NetMOD to perform seismic detection simulations. In addition, NetMOD is distributed with a simulation dataset for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) International Monitoring System (IMS) seismic network for the purpose of demonstrating NetMOD's capabilities and providing user training. The tutorial sections of this manual use this dataset when describing how to perform the steps involved when running a simulation.

 9. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 10. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 11. MOD silver metallization for photovoltaics

  Science.gov (United States)

  Vest, G. M.; Vest, R. W.

  1984-01-01

  The development of flat plate solar arrays is reported. Photovoltaic cells require back side metallization and a collector grid system on the front surface. Metallo-organic decomposition (MOD) silver films can eliminate most of the present problems with silver conductors. The objectives are to: (1) identify and characterize suitable MO compounds; (2) develop generic synthesis procedures for the MO compounds; (3) develop generic fabrication procedures to screen printable MOD silver inks; (4) optimize processing conditions to produce grid patterns and photovoltaic cells; and (5) develop a model which describes the adhesion between the fired silver film and the silicon surface.

 12. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 13. NetMOD Version 2.0 Parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-08-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydroacoustic and infrasonic networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probability of detection can be computed given a detection threshold. This document describes the parameters that are used to configure the NetMOD tool and the input and output parameters that make up the simulation definitions.

 14. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 15. Student Day in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12......Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12...

 16. RELAP5/MOD3 code coupling model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, R.P.; Johnsen, G.W.

  1994-01-01

  A new capability has been incorporated into RELAP5/MOD3 that enables the coupling of RELAP5/MOD3 to other computer codes. The new capability has been designed to support analysis of the new advanced reactor concepts. Its user features rely solely on new RELAP5 open-quotes styledclose quotes input and the Parallel Virtual Machine (PVM) software, which facilitates process management and distributed communication of multiprocess problems. RELAP5/MOD3 manages the input processing, communication instruction, process synchronization, and its own send and receive data processing. The flexible capability requires that an explicit coupling be established, which updates boundary conditions at discrete time intervals. Two test cases are presented that demonstrate the functionality, applicability, and issues involving use of this capability

 17. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 18. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 19. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 20. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 1. Gas jet disruption mitigation studies on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Granetz, R.; Whyte, D.G.; Izzo, V.A.; Biewer, T.; Reinke, M.L.; Terry, J.; Bader, A.; Bakhtiari, M.; Jernigan, T.; Wurden, G.

  2006-01-01

  Damaging effects of disruptions are a major concern for Alcator C-Mod, ITER and future tokamak reactors. High-pressure noble gas jet injection is a mitigation technique which potentially satisfies the operational requirements of fast response time and reliability, while still being benign to subsequent discharges. Disruption mitigation experiments using an optimized gas jet injection system are being carried out on Alcator C-Mod to study the physics of gas jet penetration into high pressure plasmas, as well as the ability of the gas jet impurities to convert plasma energy into radiation on timescales consistent with C-Mod's fast quench times, and to reduce halo currents given C-Mod's high-current density. The dependence of impurity penetration and effectiveness on noble gas species (He, Ne, Ar, Kr) is also being studied. It is found that the high-pressure neutral gas jet does not penetrate deeply into the C-Mod plasma, and yet prompt core thermal quenches are observed on all gas jet shots. 3D MHD modelling of the disruption physics with NIMROD shows that edge cooling of the plasma triggers fast growing tearing modes which rapidly produce a stochastic region in the core of the plasma and loss of thermal energy. This may explain the apparent effectiveness of the gas jet in C-Mod despite its limited penetration. The higher-Z gases (Ne, Ar, Kr) also proved effective at reducing halo currents and decreasing thermal deposition to the divertor surfaces. In addition, noble gas jet injection proved to be benign for plasma operation with C-Mod's metal (Mo) wall, actually improving the reliability of the startup in the following discharge

 2. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 3. Nu går historieløsheden også ud over litteraturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en legitima......Uddannelsessystemets institutionalisering af historieløsheden er et produkt af vor tids ideologi. Det er en form for ideologiseret egoisme, der munder ud i et rasende opgør mod enhver autoritet med rod i andet end den enkeltes autonomi. Denne form for liberalisme optræder samtidig som en...

 4. Økologisk risikovurdering af genmodificeret insektresistent majs MON89034 i anmeldelse vedr. markedsføring til import for viderebearbejdning og til dyrkning under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Sørensen, Jesper Givskov

  2012-01-01

  "Den genmodificerede, dobbelt insektresistente MON89034-majs adskiller sig fra konventionel majs ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod angreb af majsmøllet og beslægtede sommerfugle såsom majsboreren, der dog for nærværende ikke er et skadedyr i Danmark. GM-majsen søges godken......89034-maize when used for cultivation. DCE suggests however, that the close surroundings of fields with MON89034-maize are monitored to detect any adverse effects to butterflies in the close field surroundings. "...

 5. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 6. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 7. VARSKIN MOD 2 and SADDE MOD2: Computer codes for assessing skin dose from skin contamination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durham, J.S.

  1992-12-01

  The computer code VARSKIN has been modified to calculate dose to skin from three-dimensional sources, sources separated from the skin by layers of protective clothing, and gamma dose from certain radionuclides correction for backscatter has also been incorporated for certain geometries. This document describes the new code, VARSKIN Mod 2, including installation and operation instructions, provides detailed descriptions of the models used, and suggests methods for avoiding misuse of the code. The input data file for VARSKIN Mod 2 has been modified to reflect current physical data, to include the contribution to dose from internal conversion and Auger electrons, and to reflect a correction for low-energy electrons. In addition, the computer code SADDE: Scaled Absorbed Dose Distribution Evaluator has been modified to allow the generation of scaled absorbed dose distributions for mixtures of radionuclides and intereat conversion and Auger electrons. This new code, SADDE Mod 2, is also described in this document. Instructions for installation and operation of the code and detailed descriptions of the models used in the code are provided

 8. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS, er udviklet til at vurdere ændringer i trivsel hos borgere med demens som har deltaget i musikterapi. Målingen udføres af 1) personale før og efter musikterapien for at vurdere om der er en indflydelse i hverdagssituationer efterfølgende, eller af 2......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 9. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 10. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 11. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 12. Properties of the periplasmic ModA molybdate-binding protein of Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Rech, S; Wolin, C; Gunsalus, R P

  1996-02-02

  The modABCD operon, located at 17 min on the Escherichia coli chromosome, encodes the protein components of a high affinity molybdate uptake system. Sequence analysis of the modA gene (GenBank L34009) predicts that it encodes a periplasmic binding protein based on the presence of a leader-like sequence at its N terminus. To examine the properties of the ModA protein, the modA structural gene was overexpressed, and its product was purified. The ModA protein was localized to the periplasmic space of the cell, and it was released following a gentle osmotic shock. The N-terminal sequence of ModA confirmed that a leader region of 24 amino acids was removed upon export from the cell. The apparent size of ModA is 31.6 kDa as determined by gel sieve chromatography, whereas it is 22.5 kDa when examined by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. A ligand-dependent protein mobility shift assay was devised using a native polyacrylamide gel electrophoresis protocol to examine binding of molybdate and other anions to the ModA periplasmic protein. Whereas molybdate and tungstate were bound with high affinity (approximately 5 microM), sulfate, chromate, selenate, phosphate, and chlorate did not bind even when tested at 2 mM. A UV spectral assay revealed apparent Kd values of binding for molybdate and tungstate of 3 and 7 microM, respectively. Strains defective in the modA gene were unable to transport molybdate unless high levels of the anion were supplied in the medium. Therefore the modA gene product is essential for high affinity molybdate uptake by the cell. Tungstate interference of molybdate acquisition by the cell is apparently due in part to the high affinity of the ModA protein for this anion.

 13. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 14. Implementation of the thermal-hydraulic transient analysis code RELAP4/MOD5 and MOD6 on the FACOM 230/75 computer system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kohsaka, Atsuo; Ishigai, Takahiro; Kumakura, Toshimasa; Naraoka, Ken-itsu

  1979-03-01

  Development efforts have continued on the extensively used LOCA analysis code RELAP-4, as seen in its history; that is, from the prototype version MOD2 to the latest one MOD6 which is capable of one-through calculations from blowdown to reflood phase of PWR-LOCA. Many improvements and refinements of the models have enlarged the scopes and extents of phenomena to treat. Correspondingly the size of program has increased version to version, and special programming techniques have continuously been introduced to manage the program within limited capacity of core memory. For example, the Dynamic Storage Allocation of MOD5 and the PRELOAD Preprocessor newly incorporated in MOD6 are those designed for the CDC computer with relatively small core size. Described are these programming techniques in detail and experiences on implementation of the codes on FACOM 230/75, together with some results of confirmatory calculations. (author)

 15. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 16. Twenty Years of Research on the Alcator C-Mod Tokamak

  Science.gov (United States)

  Greenwald, Martin

  2013-10-01

  Alcator C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since its start in 1993, contributing data that extended tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only RF for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at very high power densities. Research highlights include direct experimental observation of ICRF mode-conversion, ICRF flow drive, demonstration of Lower-Hybrid current drive at ITER-like densities and fields and, using a set of powerful new diagnostics, extensive validation of advanced RF codes. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components--an approach adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and EDA H-mode regimes which have high performance without large ELMs and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and found that self-generated flow shear can be strong enough to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between pedestal temperature and H-mode performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. Disruption studies on C-Mod provided the first observation of non-axisymmetric halo currents and non-axisymmetric radiation in mitigated disruptions. Work supported by U.S. DoE

 17. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 18. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 19. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 20. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 1. NetMOD Version 2.0 Mathematical Framework

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merchant, Bion J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Young, Christopher J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Chael, Eric P. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-08-01

  NetMOD ( Net work M onitoring for O ptimal D etection) is a Java-based software package for conducting simulation of seismic, hydroacoustic and infrasonic networks. Network simulations have long been used to study network resilience to station outages and to determine where additional stations are needed to reduce monitoring thresholds. NetMOD makes use of geophysical models to determine the source characteristics, signal attenuation along the path between the source and station, and the performance and noise properties of the station. These geophysical models are combined to simulate the relative amplitudes of signal and noise that are observed at each of the stations. From these signal-to-noise ratios (SNR), the probabilities of signal detection at each station and event detection across the network of stations can be computed given a detection threshold. The purpose of this document is to clearly and comprehensively present the mathematical framework used by NetMOD, the software package developed by Sandia National Laboratories to assess the monitoring capability of ground-based sensor networks. Many of the NetMOD equations used for simulations are inherited from the NetSim network capability assessment package developed in the late 1980s by SAIC (Sereno et al., 1990).

 2. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 3. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 4. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 5. Mod 1 ICS TI Report: ICS Conversion of a 140% HPGe Detector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bounds, John Alan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-07-05

  This report evaluates the Mod 1 ICS, an electrically cooled 140% HPGe detector. It is a custom version of the ORTEC Integrated Cooling System (ICS) modified to make it more practical for us to use in the field. Performance and operating characteristics of the Mod 1 ICS are documented, noting both pros and cons. The Mod 1 ICS is deemed a success. Recommendations for a Mod 2 ICS, a true field prototype, are provided.

 6. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 7. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 8. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 9. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 10. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 11. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 12. Microscopic observation drug susceptibility assay (MODS for early diagnosis of tuberculosis in children.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dang Thi Minh Ha

  2009-12-01

  Full Text Available MODS is a novel liquid culture based technique that has been shown to be effective and rapid for early diagnosis of tuberculosis (TB. We evaluated the MODS assay for diagnosis of TB in children in Viet Nam. 217 consecutive samples including sputum (n = 132, gastric fluid (n = 50, CSF (n = 32 and pleural fluid (n = 3 collected from 96 children with suspected TB, were tested by smear, MODS and MGIT. When test results were aggregated by patient, the sensitivity and specificity of smear, MGIT and MODS against "clinical diagnosis" (confirmed and probable groups as the gold standard were 28.2% and 100%, 42.3% and 100%, 39.7% and 94.4%, respectively. The sensitivity of MGIT and MODS was not significantly different in this analysis (P = 0.5, but MGIT was more sensitive than MODS when analysed on the sample level using a marginal model (P = 0.03. The median time to detection of MODS and MGIT were 8 days and 13 days, respectively, and the time to detection was significantly shorter for MODS in samples where both tests were positive (P<0.001. An analysis of time-dependent sensitivity showed that the detection rates were significantly higher for MODS than for MGIT by day 7 or day 14 (P<0.001 and P = 0.04, respectively. MODS is a rapid and sensitive alternative method for the isolation of M.tuberculosis from children.

 13. 20 years of research on the Alcator C-Mod tokamaka)

  Science.gov (United States)

  Greenwald, M.; Bader, A.; Baek, S.; Bakhtiari, M.; Barnard, H.; Beck, W.; Bergerson, W.; Bespamyatnov, I.; Bonoli, P.; Brower, D.; Brunner, D.; Burke, W.; Candy, J.; Churchill, M.; Cziegler, I.; Diallo, A.; Dominguez, A.; Duval, B.; Edlund, E.; Ennever, P.; Ernst, D.; Faust, I.; Fiore, C.; Fredian, T.; Garcia, O.; Gao, C.; Goetz, J.; Golfinopoulos, T.; Granetz, R.; Grulke, O.; Hartwig, Z.; Horne, S.; Howard, N.; Hubbard, A.; Hughes, J.; Hutchinson, I.; Irby, J.; Izzo, V.; Kessel, C.; LaBombard, B.; Lau, C.; Li, C.; Lin, Y.; Lipschultz, B.; Loarte, A.; Marmar, E.; Mazurenko, A.; McCracken, G.; McDermott, R.; Meneghini, O.; Mikkelsen, D.; Mossessian, D.; Mumgaard, R.; Myra, J.; Nelson-Melby, E.; Ochoukov, R.; Olynyk, G.; Parker, R.; Pitcher, S.; Podpaly, Y.; Porkolab, M.; Reinke, M.; Rice, J.; Rowan, W.; Schmidt, A.; Scott, S.; Shiraiwa, S.; Sierchio, J.; Smick, N.; Snipes, J. A.; Snyder, P.; Sorbom, B.; Stillerman, J.; Sung, C.; Takase, Y.; Tang, V.; Terry, J.; Terry, D.; Theiler, C.; Tronchin-James, A.; Tsujii, N.; Vieira, R.; Walk, J.; Wallace, G.; White, A.; Whyte, D.; Wilson, J.; Wolfe, S.; Wright, G.; Wright, J.; Wukitch, S.; Zweben, S.

  2014-11-01

  The object of this review is to summarize the achievements of research on the Alcator C-Mod tokamak [Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994) and Marmar, Fusion Sci. Technol. 51, 261 (2007)] and to place that research in the context of the quest for practical fusion energy. C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since it began operation in 1993, contributing data that extends tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only high-power radio frequency (RF) waves for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at reactor level power densities and achieves plasma pressures higher than any other toroidal confinement device. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components—approaches subsequently adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and the Enhanced Dα H-mode regimes, which have high performance without large edge localized modes and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and demonstrated that self-generated flow shear can be strong enough in some cases to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between the pedestal temperature and the H-mode's performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. RF research highlights include direct experimental

 14. Hot particle dose calculations using the computer code VARSKIN Mod 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durham, J.S.

  1991-01-01

  The only calculational model recognised by the Nuclear Regulatory Commission (NRC) for hot particle dosimetry is VARSKIN Mod 1. Because the code was designed to calculate skin dose from distributed skin contamination and not hot particles, it is assumed that the particle has no thickness and, therefore, that no self-absorption occurs within the source material. For low energy beta particles such as those emitted from 60 Co, a significant amount of self-shielding occurs in hot particles and VARSKIN Mod 1 overestimates the skin dose. In addition, the presence of protective clothing, which will reduce the calculated skin dose for both high and low energy beta emitters, is not modelled in VARSKIN Mod 1. Finally, there is no provision in VARSKIN Mod 1 to calculate the gamma contribution to skin dose from radionuclides that emit both beta and gamma radiation. The computer code VARSKIN Mod 1 has been modified to model three-dimensional sources, insertion of layers of protective clothing between the source and skin, and gamma dose from appropriate radionuclides. The new code, VARSKIN Mod 2, is described and the sensitivity of the calculated dose to source geometry, diameter, thickness, density, and protective clothing thickness are discussed. Finally, doses calculated using VARSKIN Mod 2 are compared to doses measured from hot particles found in nuclear power plants. (author)

 15. Teaching Mods with Class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Champion, Erik

  2012-01-01

  from around the world, representing fields as diverse as architecture, ethnography, puppetry, cultural studies, music education, interaction design and industrial design. How can we design, play with and reflect on the contribution of game mods, related tools and techniques, to both game studies...

 16. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 17. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 18. Taksonomi i et hotspot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, Henrik

  2016-01-01

  Op mod halvdelen af alle jordens plantearter findes koncentreret på kun 1,4 % af jordoverfladen. Langt de fleste af disse hotspots for biodiversitet befinder sig i de tropiske egne, hvor vores viden om antallet af arter er mangelfuld. Thailand er placeret i centrum af jordens største hotspot, som...

 19. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 20. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 1. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 2. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 3. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 4. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 5. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 6. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  DAS explored which procedures is used for outcome measure translation and cultural adaptation, and based on this recommended a ten-step procedure. We applied this procedure in order to translate MiDAS and hereby develop the Danish MiDAS-DK. The Danish MiDAS version has been tested by more than 20 professionals......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 7. NAUA Mod 4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bunz, H.; Koyro, M.; Schoeck, W.

  1983-08-01

  This report describes the computer program NAUA Mod4. Its purpose is to calculate the behaviour of a polydisperse aerosol system in a closed vessel containing a condensing atmosphere as a function of the time. The main object is to explain the physical background and to describe the structure of the code and the input and output in detail. (orig.) [de

 8. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 9. Developmental assessment of RELAP5/MOD3 using the semiscale natural circulation tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlson, K.E.

  1990-01-01

  A code development effort creating RELAP5/MOD3 from RELAP5/MOD2 has been completed. Upon completion, a developmental assessment task was performed. One of the problems used for the developmental assessment was the Semiscale Natural Circulation Test. Calculated results from RELAP5/MOD3 are compared to measured data and previously calculated results from RELAP5/MOD2. 10 refs., 6 figs., 1 tab

 10. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 11. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 12. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 13. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 14. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 15. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 16. RELAP5/MOD3 AP600 problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riemke, R.A.

  1993-01-01

  RELAP5/MOD3 is a reactor systems analysis code that has been developed jointly by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and a consortium consisting of several of the countries and domestic organizations that were members of the International Code Assessment and Applications Program (ICAP). The code is currently being used to simulate transients for the next generation of advanced light water reactors (ALWR's). One particular reactor design is the Westinghouse AP600 pressurized water reactor (PWR), which consists of two hot legs and four cold legs as well as passive emergency core cooling (ECC) systems. Initial calculations with RELAP5/MOD3 indicated that the code was not as robust as RELAP5/MOD2.5 with regard to AP600 calculations. Recent modifications in the areas of condensation wall heat transfer, interfacial heat transfer in the presence of noncondensibles, bubbly flow interfacial heat transfer, and time smoothing of both interfacial drag and interfacial heat transfer have improved the robustness, although more reliability is needed

 17. Extension of the lod score: the mod score.

  Science.gov (United States)

  Clerget-Darpoux, F

  2001-01-01

  In 1955 Morton proposed the lod score method both for testing linkage between loci and for estimating the recombination fraction between them. If a disease is controlled by a gene at one of these loci, the lod score computation requires the prior specification of an underlying model that assigns the probabilities of genotypes from the observed phenotypes. To address the case of linkage studies for diseases with unknown mode of inheritance, we suggested (Clerget-Darpoux et al., 1986) extending the lod score function to a so-called mod score function. In this function, the variables are both the recombination fraction and the disease model parameters. Maximizing the mod score function over all these parameters amounts to maximizing the probability of marker data conditional on the disease status. Under the absence of linkage, the mod score conforms to a chi-square distribution, with extra degrees of freedom in comparison to the lod score function (MacLean et al., 1993). The mod score is asymptotically maximum for the true disease model (Clerget-Darpoux and Bonaïti-Pellié, 1992; Hodge and Elston, 1994). Consequently, the power to detect linkage through mod score will be highest when the space of models where the maximization is performed includes the true model. On the other hand, one must avoid overparametrization of the model space. For example, when the approach is applied to affected sibpairs, only two constrained disease model parameters should be used (Knapp et al., 1994) for the mod score maximization. It is also important to emphasize the existence of a strong correlation between the disease gene location and the disease model. Consequently, there is poor resolution of the location of the susceptibility locus when the disease model at this locus is unknown. Of course, this is true regardless of the statistics used. The mod score may also be applied in a candidate gene strategy to model the potential effect of this gene in the disease. Since, however, it

 18. Antropocæne monstre og vidundere. Kartofler, samarbejdsformer og globale forbindelser i et dansk ruinlandskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2016-07-01

  Full Text Available Med afsæt i forarbejdningen af kartofler til avanceret kartoffelstivelse i et område af Jylland, der tidligere lagde grund til udvinding af brunkul, udforsker vi i denne artikel former for liv på en stærkt industrialiseret jord. Gennem en kulturanalyse i jordhøjde i et særligt menneskeskabt landskab viser vi, at jyske kartofler har alt muligt at gøre med vingummi, brunkulsudvinding, hjorte, asiatiske nudler, parmesanost og frembringelsen af nye forbindelser i verden. Ved at rette blikket mod sådanne forbindelser i et landskab gennemgribende formet af ressourceudvinding, diskuterer vi muligheder for forskellige arters sameksistens og retter blikket mod både monstrøse og vidunderlige effekter af industriel virksomhed. Begrebet antropocæn bruger vi til at undersøge det menneskeskabte brunkulslandskab som en mangetydig økologi sammensat af både planlagte og løbske elementer.

 19. 20 years of research on the Alcator C-Mod tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenwald, M.; Baek, S.; Barnard, H.; Beck, W.; Bonoli, P.; Brunner, D.; Burke, W.; Ennever, P.; Ernst, D.; Faust, I.; Fiore, C.; Fredian, T.; Gao, C.; Golfinopoulos, T.; Granetz, R.; Hartwig, Z.; Hubbard, A.; Hughes, J.; Hutchinson, I.; Irby, J.

  2014-01-01

  The object of this review is to summarize the achievements of research on the Alcator C-Mod tokamak [Hutchinson et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994) and Marmar, Fusion Sci. Technol. 51, 261 (2007)] and to place that research in the context of the quest for practical fusion energy. C-Mod is a compact, high-field tokamak, whose unique design and operating parameters have produced a wealth of new and important results since it began operation in 1993, contributing data that extends tests of critical physical models into new parameter ranges and into new regimes. Using only high-power radio frequency (RF) waves for heating and current drive with innovative launching structures, C-Mod operates routinely at reactor level power densities and achieves plasma pressures higher than any other toroidal confinement device. C-Mod spearheaded the development of the vertical-target divertor and has always operated with high-Z metal plasma facing components—approaches subsequently adopted for ITER. C-Mod has made ground-breaking discoveries in divertor physics and plasma-material interactions at reactor-like power and particle fluxes and elucidated the critical role of cross-field transport in divertor operation, edge flows and the tokamak density limit. C-Mod developed the I-mode and the Enhanced Dα H-mode regimes, which have high performance without large edge localized modes and with pedestal transport self-regulated by short-wavelength electromagnetic waves. C-Mod has carried out pioneering studies of intrinsic rotation and demonstrated that self-generated flow shear can be strong enough in some cases to significantly modify transport. C-Mod made the first quantitative link between the pedestal temperature and the H-mode's performance, showing that the observed self-similar temperature profiles were consistent with critical-gradient-length theories and followed up with quantitative tests of nonlinear gyrokinetic models. RF research highlights include direct experimental

 20. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 1. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 2. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 3. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 4. An Interface Transformation Strategy for AF-IPPS

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100+ interfaces with 90+ external trading partners...platform such as PeopleSoft, Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100...currently perform these functions. The core of AF-IPPS will be implemented using an Enterprise Resource Planning ( ERP ) platform such as PeopleSoft

 5. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 6. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 7. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 8. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 9. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 10. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 11. Functional overview of the Production Planning Model (ProdMod)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gregory, M.V.; Paul, P.K.

  1995-09-01

  The Production Planning Model (ProdMod) has been developed by SRTC for use by High Level Waste Program Management and High Level Waste Engineering as a fast running, integrated, comprehensive model of the entire SRS high level waste (HLW) complex. ProdMod can simulate the response of the HLW complex from its current state to the end of tank clean-up or to any intermediate point. The present document describes the initial release of ProdMod at the end of FY95: a model version that contains all the significant elements from the High-level Waste System Plan Revision 5 and is capable of running the simulation all the way to the postulated completion of waste removal. For the scenario represented by this release, that simulates approximately 70 years of operation of the HLW complex (out to FY2065). This initial release of ProdMod will serve as the immediate starting point for the modeling of the High-Level Waste System Plan Revision 6. Thus ProdMod is expected to be in a state of continuous change and improvement.the initial goal has been to generate a simulation of the processes of interest, with the emphasis on mass and volume balances tracked throughout the HLW complex. That has been accomplished. Future development will add a set of cost equations to the process equations and extend the model for use as a linear programming (optimization) application. The goal of this later phase will be to free the ProdMod user to some extent from the need to set up detailed simulation scenarios: the model will automatically make operational choices which minimize or maximize a given objective function. Appendix A contains the source code

 12. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 13. Comparision of calculations for the ROSA-IV LSTF with RELAP5/MOD0 and RELAP5/MOD1 (cycle 1)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fineman, C.P.; Tanaka, Mitsugu; Tasaka, Kanji

  1982-03-01

  10% and 2.5% cold leg break analyses have been completed for the ROSA-IV Large Scale Test Facility (LSTF) with the RELAP5/MOD0 and RELAP5/MOD1, cycle 1, computer codes. Comparisons between the calculations were made to determine any differences in the results obtained from the two versions of RELAP5. Differences in the two calculations were found which can be attributed to changes in the flow regime maps and critical flow model. (author)

 14. Cloud-based uniform ChIP-Seq processing tools for modENCODE and ENCODE.

  Science.gov (United States)

  Trinh, Quang M; Jen, Fei-Yang Arthur; Zhou, Ziru; Chu, Kar Ming; Perry, Marc D; Kephart, Ellen T; Contrino, Sergio; Ruzanov, Peter; Stein, Lincoln D

  2013-07-22

  Funded by the National Institutes of Health (NIH), the aim of the Model Organism ENCyclopedia of DNA Elements (modENCODE) project is to provide the biological research community with a comprehensive encyclopedia of functional genomic elements for both model organisms C. elegans (worm) and D. melanogaster (fly). With a total size of just under 10 terabytes of data collected and released to the public, one of the challenges faced by researchers is to extract biologically meaningful knowledge from this large data set. While the basic quality control, pre-processing, and analysis of the data has already been performed by members of the modENCODE consortium, many researchers will wish to reinterpret the data set using modifications and enhancements of the original protocols, or combine modENCODE data with other data sets. Unfortunately this can be a time consuming and logistically challenging proposition. In recognition of this challenge, the modENCODE DCC has released uniform computing resources for analyzing modENCODE data on Galaxy (https://github.com/modENCODE-DCC/Galaxy), on the public Amazon Cloud (http://aws.amazon.com), and on the private Bionimbus Cloud for genomic research (http://www.bionimbus.org). In particular, we have released Galaxy workflows for interpreting ChIP-seq data which use the same quality control (QC) and peak calling standards adopted by the modENCODE and ENCODE communities. For convenience of use, we have created Amazon and Bionimbus Cloud machine images containing Galaxy along with all the modENCODE data, software and other dependencies. Using these resources provides a framework for running consistent and reproducible analyses on modENCODE data, ultimately allowing researchers to use more of their time using modENCODE data, and less time moving it around.

 15. Jakob Martin Strid, Little Frog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  2008-01-01

  En præsentation af Jakob Martins Strids billedbog Lille frø (2005). Bogen fungerer som et eksempel på en nyere billedbog, der indskriver sig i en dansk/nordisk traditionen af antiautoritære og nonsensprægede fortællinger med oprør mod forældre og samfundsinstitutioner.......En præsentation af Jakob Martins Strids billedbog Lille frø (2005). Bogen fungerer som et eksempel på en nyere billedbog, der indskriver sig i en dansk/nordisk traditionen af antiautoritære og nonsensprægede fortællinger med oprør mod forældre og samfundsinstitutioner....

 16. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 17. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 18. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 19. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 20. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 1. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 2. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 3. Modding a free and open source software video game: "Play testing is hard work"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giacomo Poderi

  2014-03-01

  Full Text Available Video game modding is a form of fan productivity in contemporary participatory culture. We see modding as an important way in which modders experience and conceptualize their work. By focusing on modding in a free and open source software video game, we analyze the practice of modding and the way it changes modders' relationship with their object of interest. The modders' involvement is not always associated with fun and creativity. Indeed, activities such as play testing often undermine these dimensions of modding. We present a case study of modding that is based on ethnographic research done for The Battle for Wesnoth, a free and open source software strategy video game entirely developed by a community of volunteers.

 4. Ny vaccine mod ledbetændelse er ikke effektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll

  2013-01-01

  En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt.......En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt....

 5. Udvikling af vejledningspraksis i kurser for undervisere i brugen af blended learning-aktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Wichmann-Hansen, Gitte; Rossen, Dorte Sidelmann

  Hvert semester tilbyder Center for Undervisning og Læring (CUL) ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet et 1-årig langt kompetenceudviklingsforløb i brugen af blended learning for lektorer og professorer. I løbet af denne periode skal deltagerne gennemføre et indledende...... blended learning-kursusforløb på 5 uger efterfulgt af en udviklings- og afprøvningsfase. Som afslutning skal deltagerne skrive en refleksionsrapport. Forløbet indebærer to vejledningsmøder med en eller flere af de undervisningsudviklere fra CUL, der er ansvarlige for forløbet: 1) Et individuelt...... vejledningsmøde, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan de vil eller kan omlægge deres undervisning til blended learning og 2) et kollektivt vejledningsmøde efter første udviklingsfase, hvor deltagerne modtager feedback på deres igangværende udviklingstiltag fra gruppemedlemmer og undervisningsudviklere. Et...

 6. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 7. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 8. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 9. SCDAP/RELAP5/MOD3 code development and assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allison, C.M.; Heath, C.H.; Siefken, L.J.; Hohorst, J.K.

  1991-01-01

  The SCDAP/RELAP5/MOD3 computer code is designed to describe the overall reactor coolant system (RCS) thermal-hydraulic response, core damage progression, and fission product release and transport during severe accidents. The code is being developed at the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) under the primary sponsorship of the Office of Nuclear Regulatory Research of the Nuclear Regulatory Commission (NRC). SCDAP/RELAP5/MOD3, created in January, 1991, is the result of merging RELAP5/MOD3 with SCDAP and TRAP-MELT models from SCDAP/RELAP5/MOD2.5. The RELAP5 models calculate the overall RCS thermal-hydraulics, control system interactions, reactor kinetics, and the transport of noncondensible gases, fission products, and aerosols. The SCDAP models calculate the damage progression in the core structures, the formation, heatup, and melting of debris, and the creep rupture failure of the lower head and other RCS structures. The TRAP-MELT models calculate the deposition of fission products upon aerosols or structural surfaces; the formation, growth, or deposition of aerosols; and the evaporation of species from surfaces. The systematic assessment of modeling uncertainties in SCDAP/RELAP5 code is currently underway. This assessment includes (a) the evaluation of code-to-data comparisons using stand-alone SCDAP and SCDAP/RELAP5/MOD3, (b) the estimation of modeling and experimental uncertainties, and (c) the determination of the influence of those uncertainties on predicted severe accident behavior

 10. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 11. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 12. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 13. GeoMod 2014 - Modelling in geoscience

  Science.gov (United States)

  Leever, Karen; Oncken, Onno

  2016-08-01

  GeoMod is a biennial conference to review and discuss latest developments in analogue and numerical modelling of lithospheric and mantle deformation. GeoMod2014 took place at the GFZ German Research Centre for Geosciences in Potsdam, Germany. Its focus was on rheology and deformation at a wide range of temporal and spatial scales: from earthquakes to long-term deformation, from micro-structures to orogens and subduction systems. It also addressed volcanotectonics and the interaction between tectonics and surface processes (Elger et al., 2014). The conference was followed by a 2-day short course on "Constitutive Laws: from Observation to Implementation in Models" and a 1-day hands-on tutorial on the ASPECT numerical modelling software.

 14. Assessment and improvement of condensation models in RELAP5/MOD3.2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Ki Yong; Park, Hyun Sik; Kim, Sang Jae; No, Hee Chen [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1998-12-31

  The condensation models in the standard RELAP5/MOD3.2 code are assessed and improved based on the database, which is constructed from the previous experimental data on various condensation phenomena. The default model of the laminar film condensation in RELAP5/MOD3.2 does not give any reliable predictions, and its alternative model always predicts higher values than the experimental data. Therefore, it is needed to develop a new correlation based on the experimental data of various operating ranges in the constructed database. The Shah correlation, which is used to calculate the turbulent film condensation heat transfer coefficients in the standard RELAP5/MOD3.2, well predicts the experimental data in the database. The horizontally stratified condensation model of RELAP5/MOD3.2 overpredicts both cocurrent and countercurrent experimental data. The correlation proposed by H.J.Kim predicts the database relatively well compared with that of RELAP6/MOD3.2. The RELAP5/MOD3.2 model should use the liquid velocity for the calculation of the liquid Reynolds number and be modified to consider the effects of the gas velocity and the film thickness. 2 refs., 5 figs., 1 tab. (Author)

 15. Assessment and improvement of condensation models in RELAP5/MOD3.2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Ki Yong; Park, Hyun Sik; Kim, Sang Jae; No, Hee Chen [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1997-12-31

  The condensation models in the standard RELAP5/MOD3.2 code are assessed and improved based on the database, which is constructed from the previous experimental data on various condensation phenomena. The default model of the laminar film condensation in RELAP5/MOD3.2 does not give any reliable predictions, and its alternative model always predicts higher values than the experimental data. Therefore, it is needed to develop a new correlation based on the experimental data of various operating ranges in the constructed database. The Shah correlation, which is used to calculate the turbulent film condensation heat transfer coefficients in the standard RELAP5/MOD3.2, well predicts the experimental data in the database. The horizontally stratified condensation model of RELAP5/MOD3.2 overpredicts both cocurrent and countercurrent experimental data. The correlation proposed by H.J.Kim predicts the database relatively well compared with that of RELAP6/MOD3.2. The RELAP5/MOD3.2 model should use the liquid velocity for the calculation of the liquid Reynolds number and be modified to consider the effects of the gas velocity and the film thickness. 2 refs., 5 figs., 1 tab. (Author)

 16. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 17. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 18. Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, Claus; Lemming, Gitte; Janniche, Gry Sander

  På Sortebrovej 26 i Tommerup blev der i 2006 gennemført afværgeforanstaltninger ved stimuleret reduktiv deklorering (SRD) ved injektion af donor og bakterier i kildeområdet med henblik på at oprense en forurening med TCE. Kildeområdet befinder sig 10-20 m u. t. i sandet og opsprækket moræneler...... gunstige forhold for nedbrydning af de klorerede ethener ved reduktiv deklorering. Der ses da også en klar dominans af nedbrydningsprodukterne DCE og VC samt ethen og ethan i grundvandet. I nogle boringer, ses dog en stagnerende omsætning af TCE og DCE i grundvandet. Årsagen her til kan være, at donoren...... da også fordoblet fra 2008 til 2010. Der er observeret zoner med betydelig omsætning af TCE, hvor cis-DCE dominerer, og der ses generelt VC og ethen centralt i disse zoner. Koncentrationsniveauet af fermenteringsprodukter er aftaget og består ved en sandslire (B370 K1) alene af acetat og methan...

 19. Using computer program RELAP5/MOD2 on microcomputers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grgic, D.; Bajs, T; Cavlina, N.; Debrecin, N.

  1990-01-01

  Our work on installation of RELAP5/MOD2 code on IBM4341, mVAX 11, MGT-386 and COMPAQ-386/20e computers is described. Main characteristics of RELAP5/MOD2 structure programming style and differences between FORTRAN VS, VAX-11 FORTRAN and NDP FORTRAN 386 are presented. We discussed basic philosophy used in modification and testing and test results. (author)

 20. Characterization of the Hamamatsu 8" R5912-MOD Photomultiplier tube

  Science.gov (United States)

  Kaptanoglu, Tanner

  2018-05-01

  Current and future neutrino and direct detection dark matter experiments hope to take advantage of improving technologies in photon detection. Many of these detectors are large, monolithic optical detectors that use relatively low-cost, large-area, and efficient photomultiplier tubes (PMTs). A candidate PMT for future experiments is a newly developed prototype Hamamatsu PMT, the R5912-MOD. In this paper we describe measurements made of the single photoelectron time and charge response of the R5912-MOD, as well as detail some direct comparisons to similar PMTs. Most of these measurements were performed on three R5912-MOD PMTs operating at gains close to 1 × 107. The transit time spread (σ) and the charge peak-to-valley were measured to be on average 680ps and 4.2 respectively. The results of this paper show the R5912-MOD is an excellent candidate for future experiments in several regards, particularly due to its narrow spread in timing.

 1. Brazilian Irradiation Project: CAFE-MOD1 validation experimental program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mattos, Joao Roberto Loureiro de; Costa, Antonio Carlos L. da; Esteves, Fernando Avelar; Dias, Marcio Soares

  1999-01-01

  The Brazilian Irradiation Project whose purpose is to provide Brazil with a minimal structure to qualify the design, fabrication and quality procedures of nuclear fuels, consists of three main facilities: IEA-R1 reactor of IPEN-CNEN/SP, CAFE-MOD1 irradiation device and a unit of hot cells. The CAFE-MOD1 is based on concepts successfully used for more than 20 years in the main nuclear institutes around the world. Despite these concepts are already proved it should be adapted to each reactor condition. For this purpose, there is an ongoing experimental program aiming at the certification of the criteria and operational limits of the CAFE-MOD1 in order to get the allowance for its installation at the IEA-R1 reactor. (author)

 2. RELAP5/MOD2: for PWR transient analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ransom, V.H.

  1983-01-01

  RELAP5 is a light water reactor system transient simulation code for use in nuclear plant safety analysis. Development of a new version, RELAP5/MOD2, has been completed and will be released to the United States Nuclear Regulatory Commission during September of 1983. The new and improved modeling capability of RELAP5/MOD2 is described and some developmental assessment results are presented. The future plans for extension to severe accident modeling are briefly discussed

 3. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 4. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 5. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 6. Tu nos aposte protege

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  Aspirationen af p, t og k i dansk er stedmoderligt behandlet af den gren af den historiske sprogforskning der bygger på skriftligt kildemateriale. Skrivemåden tu nos aposte protege for tu nos ab hoste protege 'bekyt du os mod fjenden' i en tilskrift fra anden halvdel af 1300-tallet i...

 7. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 8. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 9. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 10. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 11. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 12. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 13. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 14. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 15. RELAP5/MOD2 calculation of OECD LOFT test LP-FW-01

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croxfod, M.G.; Harwood, C.; Hall, P.C.

  1992-04-01

  RELAP5/MOD2 is being used by GDCD for calculation of certain small break loss-of-coolant accidents and pressurized transients in the Sizewell ''B'' PWR. To test the ability of RELAP5/MOD2 to model the primary feed-and-bleed recovery procedure following a complete loss- of-feedwater event, post test calculations have been carried out of OECD LOFT test LP-FW-01. This report describes the comparison between the code calculations and the test data. It is found that although the standard version of RELAP5/MOD2 gives a reasonable prediction of the experimental transient, the long term pressure history is better calculated with a modified code version containing a revised horizontal stratification entrainment model. The latter allows an improved calculation of entrainment of liquid from the hot leg into the surge line. RELAP5/MOD2 is found to give a more accurate simulation of the experimental transient than was achieved in previous UK studies using RETRAN-02/MOD2

 16. Dansk skepsis mod "functional foods"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino

  2000-01-01

  MAPP Centret har undersøgt danske, finske og amerikanske forbrugeres holdninger til functional foods og til genmodificerede fødevarer. Undersøgelsen er baseret på personlige interviews med 1500 danske, finske og nordamerikanske forbrugere. På trods af den store udbredelse af functional foods i USA......, viste undersøgelsen, at finnerne faktisk var mere positive over for functional foods end amerikanerne. De danske forbrugere var klart de mest skeptiske....

 17. RELAP5/MOD1-EUR evaluation. Comparison with the INEL original version

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazzantini, O.A.

  1990-01-01

  In this work, the values calculated from two versions of the RELAP5/MOD1 code are compared with those measured in different tests. The first version of RELAP5 is the cycle 19 of the original version of INEL (RELAP5/MOD1-INEL) and the second version improved by EURATOM (RELAP5/MOD1-EUR) which was transferred to ENACE through agreements made with SIEMENS/KWU. (Author) [es

 18. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 19. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 20. Expression, purification and DNA-binding activities of two putative ModE proteins of Herbaspirillum seropedicae (Burkholderiales, Oxalobacteraceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André L.F. Souza

  2008-01-01

  Full Text Available In prokaryotes molybdenum is taken up by a high-affinity ABC-type transporter system encoded by the modABC genes. The endophyte β-Proteobacterium Herbaspirillum seropedicae has two modABC gene clusters and two genes encoding putative Mo-dependent regulator proteins (ModE1 and ModE2. Analysis of the amino acid sequence of the ModE1 protein of H. seropedicae revealed the presence of an N-terminal domain containing a DNA-binding helix-turn-helix motif (HTH and a C-terminal domain with a molybdate-binding motif. The second putative regulator protein, ModE2, contains only the helix-turn-helix motif, similar to that observed in some sequenced genomes. We cloned the modE1 (810 bp and modE2 (372 bp genes and expressed them in Escherichia coli as His-tagged fusion proteins, which we subsequently purified. The over-expressed recombinant His-ModE1 was insoluble and was purified after solubilization with urea and then on-column refolded during affinity chromatography. The His-ModE2 was expressed as a soluble protein and purified by affinity chromatography. These purified proteins were analyzed by DNA band-shift assays using the modA2 promoter region as probe. Our results indicate that His-ModE1 and His-ModE2 are able to bind to the modA2 promoter region, suggesting that both proteins may play a role in the regulation of molybdenum uptake and metabolism in H. seropedicae.

 1. MOD-5A wind turbine generator program design report: Volume 1: Executive Summary

  Science.gov (United States)

  1984-01-01

  The design, development and analysis of the 7.3 MW MOD-5A wind turbine generator covering work performed between July 1980 and June 1984 is discussed. The report is divided into four volumes: Volume 1 summarizes the entire MOD-5A program, Volume 2 discusses the conceptual and preliminary design phases, Volume 3 describes the final design of the MOD-5A, and Volume 4 contains the drawings and specifications developed for the final design. Volume 1, the Executive Summary, summarizes all phases of the MOD-5A program. The performance and cost of energy generated by the MOD-5A are presented. Each subsystem - the rotor, drivetrain, nacelle, tower and foundation, power generation, and control and instrumentation subsystems - is described briefly. The early phases of the MOD-5A program, during which the design was analyzed and optimized, and new technologies and materials were developed, are discussed. Manufacturing, quality assurance, and safety plans are presented. The volume concludes with an index of volumes 2 and 3.

 2. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 3. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 4. Antagonism of Roseobacter clade bacteria against pathogenic bacteria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsby, Cisse Hedegaard

  Ph.d. projektet omhandler brug af probiotiske bakterier mod bakteriesygdomme i fiskeopdræt. Marine bakterier, der tilhører Roseobacter-gruppen, har vist sig at være lovende probiotiske bakterier. En del af bakteriernes probiotiske effekt skyldes sandsynligvis produktion af et antibakerielt stof, ...

 5. Frege - The Unintentional Linguist. On Frege's Views of Language in the Context of 19th Century German Linguistics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Karsten Hvidtfelt

  2009-01-01

  , Steinthal, Paul, Wundt) og sprogkritik (Gruppe, Nietzsche, Mauthner) og hvorledes hans kamp mod sproget endte med et bittert personligt og professionelt nederlag. Derefter foretager jeg en rekonstruktion af Freges logiske grammatik samt af det argument som blev afgørende for Freges accept af...

 6. Sur la modélisation des supraconducteurs : le ``modèle de l'état critique'' de Bean, en trois dimensions

  Science.gov (United States)

  Bossavit, A.

  1993-03-01

  Macroscopic modelling of superconductors demands a substitution of some nonlinear behavior law for Ohm's law. For this, a version of Bean's “critical state” model, derived from the setting of a convex functional of the current density field, valid in dimension 3 without any previous assumption about the direction of currents, is proposed. It is shown how two standard three-dimensional finite element methods (“h-formulation” and “e-formulation”), once fitted with this model, can deal with situations were superconductors are present. La modélisation macroscopique des supraconducteurs suppose le remplacement de la loi d'Ohm par une loi de comportement non linéaire adéquate. On présente à cet effet une version du “modèle de Bean”, ou modèle de l'état critique, basée sur la construction d'une certaine fonctionnelle convexe du champ des densités de courant, qui est valable en dimension 3 sans hypothèses préalables sur la direction des courants. On montre comment adapter deux méthodes standards de calcul de courants de Foucault par élérnents finis en trois dimensions (“en h” et “en e”) à la présence de supraconducteurs, en incorporant ce modèle.

 7. Mangfoldighedsledelse og internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob; Korsgaard, Steffen

  2013-01-01

  Mangfoldighedsledelse er en ny ledelsesretning som i høj grad retter sig mod konstruktiv anvendelse af menneske­lige forskelligheder. I særlig grad er ledelsen af mangfol­dighed blevet kædet sammen med overvindelsen af kultu­relle barrierer og udnyttelsen af det læringspotentiale som ligger i opn...

 8. Et nationalt studie af bankrøveri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation......: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene...... diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af...

 9. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 10. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 11. RELAP5/MOD2 assessment at Babcock and Wilcox

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nithianandan, C.K.; Shah, N.H.; Schomaker, R.J.; Turk, C.

  1986-01-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has been working with the code developers at EG and G Idaho, Inc. and the NRC assessing the RELAP5/MOD2 computer code by simulating selected separate effects tests. The purpose of this B and W Owners Group-sponsored assessment was to evaluate RELAP5/MOD2 for use in design calculations for the MIST and OTIS integral system tests and in predicting pressurized water reactor (PWR) transients. B and W evaluated various versions of the code and made recommendations to improve code performance. As a result, the currently released version (Cycle 36.1) has been improved considerably over earlier versions. However, further refinements to some of the constitutive models may still be needed to further improve specific predictive capabilities of RELAP5/MOD2

 12. Plans and status of RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weaver, W.L.

  1989-01-01

  RELAP5/MOD3 is a pressurized water reactor (PWR) system analysis code being developed jointly by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and consisting of several of the countries that are members of the International Code Assessment and Applications Program (ICAP). This code development program is called the ICAP Code Improvement Program. The mission of the RELAP5/MOD3 code improvement program is to develop a code version suitable for the analysis of all transients and postulated accidents in PER systems including both large and small break loss of coolant accidents (LOCA's) as well as the full range of operational transients. The emphasis of the RELAP5/MOD3 development will be on large break LOCA since previous versions of RELAP5 were developed for and assessed against small break LOCA and operation transient test data. The paper discusses the various code models to be improved and presents the results of work completed to date

 13. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 14. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 15. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 16. MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM. PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe

 17. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 18. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 19. Code development and analysis program. RELAP4/MOD7 (Version 2): user's manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  1978-08-01

  This manual describes RELAP4/MOD7 (Version 2), which is the latest version of the RELAP4 LPWR blowdown code. Version 2 is a precursor to the final version of RELAP4/MOD7, which will address LPWR LOCA analysis in integral fashion (i.e., blowdown, refill, and reflood in continuous fashion). This manual describes the new code models and provides application information required to utilize the code. It must be used in conjunction with the RELAP4/MOD5 User's Manual (ANCR-NUREG-1335, dated September 1976), and the RELAP4/MOD6 User's Manual

 20. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 1. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 2. Københavns Kommunes indsats mod social dumping - målopfyldelsesevaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning; Baadsgaard, Kelvin

  2017-01-01

  Evaluering af indsatsen i Københavns Kommune for at imødegå social dumping ved hjælp af målopfyldelses-model......Evaluering af indsatsen i Københavns Kommune for at imødegå social dumping ved hjælp af målopfyldelses-model...

 3. Les enjeux du modèle standard

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2008-01-01

  Toute la matière visible dans l'Univers est décrite par le « Modèle Standard ». Selon cette théorie, la matière est constituée d'atomes, qui contiennent des électrons orbitant autour de noyaux, dont les composants fondamentaux sont les quarks. Quatre forces fondamentales agissent entre ces particules élémentaires : les forces électromagnétique est gravitationnelle, et les interactions nucléaires forte et faible. La description fournie par le Modèle Standard de ces particules et de leurs interactions est en parfait accord avec les expériences. Néanmoins, des questions fondamentales restent sans réponse jusqu'à maintenant : d'où vient la masse des particules ? Pourquoi y a-t-il tant de types de particules ? Existe-t-il une théorie unifiée de toutes les interactions ? Quelle est la nature de la matière cachée prédite par les astrophysiciens ? Le LHC au CERN donnera des éléments de réponse à ces questions au-delà du Modèle Standard.

 4. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 5. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 6. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 7. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 8. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 9. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 10. Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie

  Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært...

 11. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 12. Optisk scanning af spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 13. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 14. Mod two homology and cohomology

  CERN Document Server

  Hausmann, Jean-Claude

  2014-01-01

  Cohomology and homology modulo 2 helps the reader grasp more readily the basics of a major tool in algebraic topology. Compared to a more general approach to (co)homology this refreshing approach has many pedagogical advantages: It leads more quickly to the essentials of the subject, An absence of signs and orientation considerations simplifies the theory, Computations and advanced applications can be presented at an earlier stage, Simple geometrical interpretations of (co)chains. Mod 2 (co)homology was developed in the first quarter of the twentieth century as an alternative to integral homology, before both became particular cases of (co)homology with arbitrary coefficients. The first chapters of this book may serve as a basis for a graduate-level introductory course to (co)homology. Simplicial and singular mod 2 (co)homology are introduced, with their products and Steenrod squares, as well as equivariant cohomology. Classical applications include Brouwer's fixed point theorem, Poincaré duality, Borsuk-Ula...

 15. Modèle exploitable pour la définition de la commande du robot

  OpenAIRE

  ZIMMER-CHEVRET, Sandra; LANGLOIS, Laurent; BEN ATTAR, Amarilys

  2014-01-01

  Ce document traite de la modélisation des actions mécaniques entre l’outil et la matière. L’objectif est de définir un modèle exploitable pour la définition de la commande du robot. Dans un premier temps, le rapport présente une synthèse bibliographique des modèles des interactions mécaniques développés à ce jour. Pour un modèle choisi, les paramètres constituant ce dernier ont été calculés à partir de données expérimentales. Puis, la validité du modèle a été étudiée. Pour une même configurat...

 16. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 17. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 18. Mod Udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie

  2017-01-01

  Provinsen har undergået store forandringer. Disse forandringer forbinder sig til de rumlige og materielle vilkår, de øver indflydelse på mange menneskers hverdag og også på, hvorledes disse områder forstås. Det er, som om de særegne landskaber og byer, der engang var provinsen, er blevet del af e...

 19. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 20. Development and application of STCP Mod 1.1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu Zhiyi

  1990-01-01

  A state-of-the-art Source Term Code Package-STCP Mod 1.1 is used for assessing the release of radioactive materials to the environment in severe reactor accidents. Its structure and function, and its installation and development on CYBER computer in China are introduced. Through calculations and analyses for 4 selected severe accident sequences from ZION Nuclear Power Plant of the U.S., it shows that the developed STCP Mod 1.1 is suitable to calculate varios scenarios as long as the selections of the model and parameters are reasonable

 1. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 2. Kommentarer vedr. Østrigs forbud mod den genmodificerede Amflora kartoffel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2010-01-01

  DMU finder at det af Østrig fremlagte dokument ikke indeholder nye oplysninger der medfører væsentlige ændringer i risikovurderingen af Amflora-kartoflen. De af Østrig fremlagte indsigelser bør derfor ikke forhindre god-kendelsen til dyrkning. De af Østrig påpegede usikkerheder og mangler, som er...

 3. Molybdate transporter ModABC is important for Pseudomonas aeruginosa chronic lung infection.

  Science.gov (United States)

  Périnet, Simone; Jeukens, Julie; Kukavica-Ibrulj, Irena; Ouellet, Myriam M; Charette, Steve J; Levesque, Roger C

  2016-01-12

  Mechanisms underlying the success of Pseudomonas aeruginosa in chronic lung infection among cystic fibrosis (CF) patients are poorly defined. The modA gene was previously linked to in vivo competitiveness of P. aeruginosa by a genetic screening in the rat lung. This gene encodes a subunit of transporter ModABC, which is responsible for extracellular uptake of molybdate. This compound is essential for molybdoenzymes, including nitrate reductases. Since anaerobic growth conditions are known to occur during CF chronic lung infection, inactivation of a molybdate transporter could inhibit proliferation through the inactivation of denitrification enzymes. Hence, we performed phenotypic characterization of a modA mutant strain obtained by signature-tagged mutagenesis (STM_modA) and assessed its virulence in vivo with two host models. The STM_modA mutant was in fact defective for anaerobic growth and unable to use nitrates in the growth medium for anaerobic respiration. Bacterial growth and nitrate usage were restored when the medium was supplemented with molybdate. Most significantly, the mutant strain showed reduced virulence compared to wild-type strain PAO1 according to a competitive index in the rat model of chronic lung infection and a predation assay with Dictyostelium discoideum amoebae. As the latter took place in aerobic conditions, the in vivo impact of the mutation in modA appears to extend beyond its effect on anaerobic growth. These results support the modABC-encoded transporter as important for the pathogenesis of P. aeruginosa, and suggest that enzymatic machinery implicated in anaerobic growth during chronic lung infection in CF merits further investigation as a potential target for therapeutic intervention.

 4. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 5. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 6. Evaluation and assessment of reflooding models in RELAP5/Mod2.5 and RELAP5/Mod3 codes using Lehigh University and PSI-Neptun bundle experimental data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sencar, M.; Aksan, N. [Paul Scherrer Institute, Villigen (Switzerland)

  1995-09-01

  An extensive analysis and assessment work on reflooding models of RELAP5/Mod2.5 and, RELAP5/Mod3/v5m5 and RELAP/Mod3/v7j have been performed. Experimental data from LehighUniversityv. and PSI-NEPTUN bundle reflooding experiments have been used for the assessment, since both of these tests cover a broad range of initial conditions. Within the range of these initial conditions, it was tried to identify their separate impacts on the calculated results. A total of six Lehigh University reflooding bundle tests and two PSI-NEPTUN tests with bounding initial conditions are selected for the analysis. Detailed nodalisation studies both for hydraulic and conduction heat transfer were done. On the basis of the results obtained from these cases, a base nodalisation scheme was established. All the other analysis work was performed by using this base nodalisation. RELAP5/Mod2.5 results do not change with renodalisation but RELAP5/Mod3 results are more sensitive to renodalisation. The results of RELAP5/Mod2.5 versions show very large deviations from the used experimental data. These results indicate that some of the phenomenology of the events occurring during the reflooding could not be identified. In the paper, detailed discussions on the main reasons of the deviations from the experimental data will be presented. Since, the results and findings of this study are meant to be a developmental aid, some recommendations have been drawn and some of these have already been implemented at PSI with promising results.

 7. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 8. KONVENCIJE MOD O PRISILNEM DELU V LUČI DANAŠNJEGA ČASA

  OpenAIRE

  Kokoravec, Mateja

  2015-01-01

  Prisilno delo je antiteza dostojnega dela, za katerega se zavzema MOD. Za 21 milijonov ljudi to ni samo bled spomin iz preteklosti, ampak težka realnost še danes. Mednarodni delovni standardi, ki jih oblikuje MOD, predstavljajo temeljne minimalne socialne standarde, dogovorjene s strani glavnih udeležencev v svetovnem gospodarstvu. Z njimi si MOD prizadeva doseči dostojne delovne pogoje, saj je v današnjem svetu globalizacije za doseganje teh ciljev potrebno ukrepanje na mednarodni ravni. ...

 9. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 10. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 11. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 12. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 13. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 14. The mod industries? The industrial logic of non-market game production

  NARCIS (Netherlands)

  Nieborg, D.B.; van der Graaf, S.

  2008-01-01

  This article seeks to make the relationship between non-market game developers (modders) and the game developer company explicit through game technology. It investigates a particular type of modding, i.e. total conversion mod teams, whose organization can be said to conform to the high-risk,

 15. Preparing Fireworks on the French Coast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2014-01-01

  Den britiske flåde forudså et tysk gennembrud til den franske kyst og muligheden af nye tyske ubådsbaser på den anden side af kanalspærringen. Svaret var forberedelser til blokering og ødelæggelse af alle franske havne mod vest indtil Normandiet....

 16. Undersøgelse af udviklingen i maksimale vandstande i den østligste del af Limfjorden Aalborg – Hals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans Falk; Røge, Mads Sønderstrup

  Udviklingen i maksimalvandstande i den veslige del af Limfjorden har påkaldt sig stor interesse i forbindelse med diskussionen om stigende oversvømmelsesfrekvens relateret til en eventuel klimaændring. Formålet med nærværende undersøgelse er at belyse udviklingen i maksimalvandstande i den østlig...... østligste del af Limfjorden på strækningen fra Aalborg til Hals, en strækning hvor der er lavtliggende områder på begge sider af fjorden. Målinger af højvandstande i Aalborg er foretaget siden 1944 og i Hals siden april 2002....

 17. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 18. Bone marrow mesenchymal stem cells from infants with MLL-AF4+ acute leukemia harbor and express the MLL-AF4 fusion gene

  Science.gov (United States)

  Catalina, Purificación; Rodríguez, René; Melen, Gustavo J.; Bueno, Clara; Arriero, Mar; García-Sánchez, Félix; Lassaletta, Alvaro; García-Sanz, Ramón

  2009-01-01

  MLL-AF4 fusion is a hallmark genetic abnormality in infant B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) known to arise in utero. The cellular origin of leukemic fusion genes during human development is difficult to ascertain. The bone marrow (BM) microenvironment plays an important role in the pathogenesis of several hematological malignances. BM mesenchymal stem cells (BM-MSC) from 38 children diagnosed with cytogenetically different acute leukemias were screened for leukemic fusion genes. Fusion genes were absent in BM-MSCs of childhood leukemias carrying TEL-AML1, BCR-ABL, AML1-ETO, MLL-AF9, MLL-AF10, MLL-ENL or hyperdiploidy. However, MLL-AF4 was detected and expressed in BM-MSCs from all cases of MLL-AF4+ B-ALL. Unlike leukemic blasts, MLL-AF4+ BM-MSCs did not display monoclonal Ig gene rearrangements. Endogenous or ectopic expression of MLL-AF4 exerted no effect on MSC culture homeostasis. These findings suggest that MSCs may be in part tumor-related, highlighting an unrecognized role of the BM milieu on the pathogenesis of MLL-AF4+ B-ALL. MLL-AF4 itself is not sufficient for MSC transformation and the expression of MLL-AF4 in MSCs is compatible with a mesenchymal phenotype, suggesting a differential impact in the hematopoietic system and mesenchyme. The absence of monoclonal rearrangements in MLL-AF4+ BM-MSCs precludes the possibility of cellular plasticity or de-differentiation of B-ALL blasts and suggests that MLL-AF4 might arise in a population of prehematopoietic precursors. PMID:19995953

 19. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 20. Development of sorbent therapy for multiple organ dysfunction syndrome (MODS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Li; Pan Jilun; Yu Yaoting

  2007-01-01

  As a syndrome, multiple organ dysfunction (MODS) is defined as an altered organ function in the setting of sepsis, septic shock or systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and is the most common cause of death in intensive care units. Endotoxin, a constituent of cell walls of Gram-negative bacteria, plays an important role in the initiation and development of MODS. The cytokines, especially tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), are early regulators of the immune response and can induce the release of secondary cytokines. To remove endotoxin and TNF-alpha from patients with MODS, the adsorption method has proven to be most effective. In this review, we provide various methods of removal of endotoxins and TNF-alpha using different adsorbents. (topical review)

 1. Nonaxisymmetric field effects on Alcator C-Mod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wolfe, S.M.; Hutchinson, I.H.; Granetz, R.S.; Rice, J.; Hubbard, A.; Lynn, A.; Phillips, P.; Hender, T.C.; Howell, D.F.; La Haye, R.J.; Scoville, J.T.

  2005-01-01

  A set of external coils (A-coils) capable of producing nonaxisymmetric, predominantly n=1, fields with different toroidal phase and a range of poloidal mode m spectra has been used to determine the threshold amplitude for mode locking over a range of plasma parameters in Alcator C-Mod [I. H. Hutchinson, R. Boivin, F. Bombarda, P. Bonoli, S. Fairfax, C. Fiore, J. Goetz, S. Golovato, R. Granetz, M. Greenwald et al., Phys. Plasmas 1, 1511 (1994)]. The threshold perturbations and parametric scalings, expressed in terms of (B 21 /B T ), are similar to those observed on larger, lower field devices. The threshold is roughly linear in density, with typical magnitudes of order 10 -4 . This result implies that locked modes should not be significantly more problematic for the International Thermonuclear Experimental Reactor [I. P. B. Editors, Nucl. Fusion 39, 2286 (1999)] than for existing devices. Coordinated nondimensional identity experiments on the Joint European Torus [Fusion Technol. 11, 13 (1987)], DIII-D [Fusion Technol. 8, 441 (1985)], and C-Mod, with matching applied mode spectra, have been carried out to determine more definitively the field and size scalings. Locked modes on C-Mod are observed to result in braking of core toroidal rotation, modification of sawtooth activity, and significant reduction in energy and particle confinement, frequently leading to disruptions. Intrinsic error fields inferred from the threshold studies are found to be consistent in amplitude and phase with a comprehensive model of the sources of field errors based on 'as-built' coil and bus-work details and coil imperfections inferred from measurements using in situ magnetic diagnostics on dedicated test pulses. Use of the A-coils to largely cancel the 2/1 component of the intrinsic nonaxisymmetric field has led to expansion of the accessible operating space in C-Mod, including operation up to 2 MA plasma current at 8 T

 2. Klimakommunikation von Fluggesellschaften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Grethe Julius; Larsen, Aase Voldgaard

  2010-01-01

  Flyselskabers online klimakommunikation. En undersøgelse af afsender-modtager-relationer på danske og tyske flyselskabers hjemmesider med fokus på placering af ansvar, dels for klimaforandringer og dels handling mod klimaforandringer....

 3. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 4. Frisættelse af fødderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2013-01-01

  Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider.......Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider....

 5. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 6. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 7. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...... designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil...

 8. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 9. Automotive Stirling engine: Mod 2 design report

  Science.gov (United States)

  Nightingale, Noel P.

  1986-01-01

  The design of an automotive Stirling engine that achieves the superior fuel economy potential of the Stirling cycle is described. As the culmination of a 9-yr development program, this engine, designated the Mod 2, also nullifies arguments that Stirling engines are heavy, expensive, unreliable, demonstrating poor performance. Installed in a General Motors Chevrolet Celebrity car, this engine has a predicted combined fuel economy on unleaded gasoline of 17.5 km/l (41 mpg)- a value 50% above the current vehicle fleet average. The Mod 2 Stirling engine is a four-cylinder V-drive design with a single crankshaft. The engine is also equipped with all the controls and auxiliaries necessary for automotive operation.

 10. SCDAP/RELAP5/MOD3 code development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allison, C.M.; Siefken, J.L.; Coryell, E.W.

  1992-01-01

  The SCOAP/RELAP5/MOD3 computer code is designed to describe the overall reactor coolant system (RCS) thermal-hydraulic response, core damage progression, and fission product release and transport during severe accidents. The code is being developed at the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) under the primary sponsorship of the Office of Nuclear Regulatory Research of the US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Code development activities are currently focused on three main areas - (a) code usability, (b) early phase melt progression model improvements, and (c) advanced reactor thermal-hydraulic model extensions. This paper describes the first two activities. A companion paper describes the advanced reactor model improvements being performed under RELAP5/MOD3 funding

 11. Værdisætning af natur- og kulturgoder. Et metodestudie af betydningen for ændringer i skala og betalingsformat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasler, Berit; Jacobsen, Jette Bredahl; Lundhede, Thomas

  aggregering og skalaproblemer. Denne rapport beskriver og tester tre af disse problemstillinger. Testene er udført som delundersøgelser ("splitsamples"), hvor det samme spørgeskemamateriale anvendes og ændres separat for hvert split. En undersøgelse af betalingsviljen for restaurering og gennemførelse af et...

 12. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 13. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 14. Alcator C-MOD final safety analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fiore, C.L.

  1989-06-01

  This document is designed to address the safety issues involved with the Alcator C-Mod project. This report will begin with a brief description of the experimental objectives which will be followed by information concerning the site. The Alcator C-Mod experiment is a pulsed fusion experiment in which a plasma formed from small amounts of hydrogen or deuterium gas is confined in a magnetic field for short periods (∼1 s). No radioactive fuels or fissile materials are used in the device, so that no criticality hazard exists and no credible nuclear accident can occur. During deuterium operation, the production of a small number of neutrons from a short pulse could result in a small amount of short- and intermediate-lived radioactive isotopes being produced inside the experimental cell. This report will demonstrate that this does not pose an additional hazard to the general population. The health and safety hazards resulting from Alcator C-Mod occur to the workers on the experiment, each of which is described in its own chapter with the steps taken to minimize the risk to employees. These hazards include fire, chemicals and cryogenics, air quality, electrical, electromagnetic radiation, ionizing radiation, and mechanical and natural phenomena. None of these hazards is unique to the facility, and methods of protection from them are well defined and are discussed in the chapter which describes each hazard. The quality assurance program, critical to ensuring the safety aspects of the program, will also be described

 15. Introduktion. Om rotavirus. Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejse, Christian

  2012-01-01

  vil skyldes rotavirus. Typisk vil børnene få feber, opkastninger og/eller diarré. Sygdommen går sædvanligvis over af sig selv i løbet af 3 til 7 dage. Nogle børn får dog væske- og saltmangel i en sådan grad, at de må indlægges på hospital til behandling med drop og væske direkte ind i årerne. 85 – 90...... % af danske børn følger det danske børnevaccinationsprogram og bliver vaccineret mod en række infektioner. Der findes i Danmark to velafprøvede og godkendte vacciner mod rotavirus. Begge vacciner gives gennem munden og ikke gennem indsprøjtning i huden, som de øvrige vacciner i det danske...... børnevaccinationsprogram. Verdenssundhedsorganisation (WHO=World Health Organisation) samt nationale og europæiske faglige selskaber har anbefalet at vaccinere mod rotavirus. I en række europæiske lande er vaccination mod rotavirus indført i det nationale børnevaccinationsprogram. Andre europæiske lande har fravalgt...

 16. Kyllinger har effektivt immunforsvar mod herpes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Forskere ved Københavns Universitet, Fakultet for Biovidenskab har studeret kyllingens MHC molekyler og kan derigennem forklare hvorfor en særlig stamme indenfor denne art er modstandsdygtige mod en særlig herpesvirus. Udgivelsesdato: 18. januar 2008...

 17. Estimation des paramètres de modèles pour la digestion anaérobie

  OpenAIRE

  Martinez , Ricardo

  2003-01-01

  La finalité de ce travail a été d'estimer de la meilleure manière possible des paramètres de différents modèles sur la respiration anaérobie. Dans un premier temps nous présentons les bases qu'on utilise pour construire les modèles du procédé biochimique. Puis nous faisons une analyse qualitative des modèles les plus connus sur le sujet. Dans un deuxième temps nous avons suggéré différents modèles, afin de mieux estimer les paramètres du modèle initial. Nous avons mis au point un programme d'...

 18. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 19. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 20. Momspligtige transaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl

  2008-01-01

  Momslovens kapitel 3, som omfatter §§ 4-13, omhandler afgrænsningen af de afgiftspligtige transaktioner. Der er tre typer af afgiftspligtige transaktioner. Først og fremmest de almindelige leveringer mod vederlag her i landet i henhold til § 4. Herudover er der to særlige typer af afgiftspligtige...

 1. Momsfritagelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl

  2008-01-01

  Momslovens kapitel 3, som omfatter §§ 4-13, omhandler afgrænsningen af de afgiftspligtige transaktioner. Der er tre typer af afgiftspligtige transaktioner. Først og fremmest de almindelige leveringer mod vederlag her i landet i henhold til § 4. Herudover er der to særlige typer af afgiftspligtige...

 2. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 3. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 4. The LHCD Launcher for Alcator C-Mod - Design, Construction, Calibration and Testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hosea, J.; Beals, D.; Beck, W.; Bernabei, S.; Burke, W.; Childs, R.; Ellis, R.; Fredd, E.; Greenough, N.; Grimes, M.; Gwinn, D.; Irby, J.; Jurczynski, S.; Koert, P.; Kung, C.C.; Loesser, G.D.; Marmar, E.; Parker, R.; Rushinski, J.; Schilling, G.; Terry, D.; Vieira, R.; Wilson, J.R.; Zaks, J.

  2005-01-01

  MIT and PPPL have joined together to fabricate a high-power lower hybrid current drive (LHCD) system for supporting steady-state AT regime research on Alcator C-Mod. The goal of the first step of this project is to provide 1.5 MW of 4.6 GHz rf [radio frequency] power to the plasma with a compact launcher which has excellent spectral selectivity and fits into a single C-Mod port. Some of the important design, construction, calibration and testing considerations for the launcher leading up to its installation on C-Mod are presented here

 5. Æstetiseringen af forbruget: En undersøgelse af to udstillinger, hvor branding er kunst - og kunst er branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Æstetiseringen af hverdagen er ét af de helt centrale træk ved det postmoderne forbrugersamfund. Og denne nedbrydning af grænserne mellem kunst og forbrug er det også vigtigt for marketingteorien at udforske. Artiklen analyserer to (kunst?)udstillinger i England, som på hver sin måde tematiserer,...

 6. Fatigue Properties of Aged Mod. 9Cr-1Mo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Dae Whan; Kim, Sung Ho; Lee, Chan Bock

  2007-01-01

  Ferritic/Martensitic steel has a good mechanical properties and a lower thermal expansion coefficient than austenitic stainless steel. Mechanical property of Mod. 9Cr-1Mo steel is less than austenitic stainless steel at high temperature. High temperature mechanical properties are affected by precipitation for Mod. 9Cr-1Mo. FMS steel is used for long time at high temperature and the effect of aging on mechanical properties is very important. In this study, low cycle fatigue properties with aging were investigated

 7. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 8. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 9. Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Andreas Lenander

  remedieringen af musikfilen som stream ud fra den konceptuelle model for et kulturkredsløb, hvori et kulturelt artefakts betydning dannes (Gay mfl., 2013). Kommodificeringer og rekommodificering af musikfiler og håndteringer bliver herved sammenkædet med remediering og konvergens (Bolter & Grusin, 2000; Jenkins...... kommodificerer streamrip med fokus på at gøre filkonverteringer lette at anvende. Sidstnævnte viser jeg med analyse af brugen af software, der ripper musik fra YouTube. Jeg finder modstridende artikulationer af lydkvalitet blandt de tre grupper. Formatet og repræsentationen i diverse platformes brugerflader er...... digitale online musikbrug. Et konkret eksempel herpå er det sammensurium af transkodninger, som følger af YouTubes repræsentation, regulering, produktion af stream og lytternes efterfølgende brug, herunder streamrip. Dette sammensurium af transkodninger betegner jeg som en fonografisk effekt af YouTube...

 10. Assessment of RELAP5/MOD3 with condensation experiment for pure steam condensation in a vercal tube

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Sang Jae; No, Hee Cheon [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1999-12-31

  The film condensation models in RELAP5/MOD3.1 and RELAP5/MOD3.2 are assessed with the data of experiment performed in the scaled down condensation experimental facility with a single vertical tube of inner diameter of 46 mm in the range of pressure 0.1 {approx} 7.5 MPa for the PSCS(Passive Secondary Condenser System). Both MOD3.1 and MOD3.2 don`t shows any reliable predictions of the experimental data. The RELAP5/MOD3.1 overpredicts the heat transfer coefficients of experiment, whereas the RELAP5/MOD3.2 underpredicts those data. It is recommended that the film condensation model in RELAP5/MOD3.2 should be modified to have a larger heat transfer coefficient than those of the present model to give the reliable predictions. 7 refs., 6 figs., 1 tab. (Author)

 11. Assessment of RELAP5/MOD3 with condensation experiment for pure steam condensation in a vercal tube

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Sang Jae; No, Hee Cheon [Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon (Korea, Republic of)

  1998-12-31

  The film condensation models in RELAP5/MOD3.1 and RELAP5/MOD3.2 are assessed with the data of experiment performed in the scaled down condensation experimental facility with a single vertical tube of inner diameter of 46 mm in the range of pressure 0.1 {approx} 7.5 MPa for the PSCS(Passive Secondary Condenser System). Both MOD3.1 and MOD3.2 don`t shows any reliable predictions of the experimental data. The RELAP5/MOD3.1 overpredicts the heat transfer coefficients of experiment, whereas the RELAP5/MOD3.2 underpredicts those data. It is recommended that the film condensation model in RELAP5/MOD3.2 should be modified to have a larger heat transfer coefficient than those of the present model to give the reliable predictions. 7 refs., 6 figs., 1 tab. (Author)

 12. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 13. Vold mod børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else; Agerlund Sloth Larsen, Dorthe

  er der gennemført en interviewundersøgelse, hvor i alt 14 sagsbehandlere fra fire forskellige store kommuner er interviewet om deres erfaringer fra sager med (mistanke om) fysisk vold mod børn, om hvordan sådanne sager sædvanligvis starter i socialforvaltningen, om undersøgelsesforløbet, om...

 14. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 15. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 16. Assessment of RELAP/MOD2 using large break loss-of-coolant experimental data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kao, L.; Liao, L.Y.; Liang, K.S.; Wang, S.F.; Chen, Y.B.

  1989-01-01

  In this paper assessment of RELAP5/MOD2 using LOFT L2-5 and Semiscale S-06-3 tests are performed to provide information of the code capability and its limitation in analyzing large break LOCA of a nuclear power plant. Experiments L2-5 and S-06-3 are conducted to simulate a hypothetical LOCA which results from a 200% double-ended offset shear break in the cold-leg of a typical pressurized water reactor by utilizing scaling facilities of the LOFT and Semiscale Mod-1 systems, respectively. The RELAP5/MOD2 calculations for both tests begin with break initiation and subsequent blowdown, continue through lower plenum refill, core reflood, and terminate with corewide quench. Major phenomena of both large break loss-of-coolant tests are well predicted by RELAP5/MOD2. The results indicate that the break flow and system pressure are reasonably calculated. The cladding temperature response during blowdown period, which is the major importance to a large break LOCA, calculated by RELAP5/MOD2 shows good agreement with the test data

 17. Comparison of MAAP4.03 with RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kohriyama, T.; Ohtani, M. [Technical Support Project, Institute of Nuclear Technology, Institute of Nuclear Safety System, Incorporated, Mihama, Fukui (Japan); Ezzidi, A.; Morota, H. [Computer Software Development Co., Ltd., Tokyo (Japan)

  2000-11-01

  The MAAP4.03 code has been widely used for analyses of severe accident phenomena. It is, however, a system level code applying simpler models and could show phenomenological uncertainties. In order to support MAAP4.03 by a more detailed mechanistic code such as RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2, code-to-code comparisons are performed. For a typical 4 loop PWR, analyses of two severe accident sequences were executed. Both codes predicted similar tendencies until the beginning of core melt. MAAP4.03 showed earlier slumping of molten core to a lower head of a reactor pressure vessel than RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2. MAAP4.03 considers only axial flows of molten core and crusts suddenly breach by Creep Rupture. RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2 treats axial and radial spreads by repeated cycles of melting, flowing and freezing. Bottom crusts can be supported by intact fuel rods. By these more realistic RELAP/SCDAPSIM/MOD3.2 models, MAAP4.03 could be supported maintaining conservatism. (author)

 18. Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haker Høegh, Britt; Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinsti...

 19. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 20. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 1. Identification of Bacillus thuringiensis Cry1AbMod binding-proteins from Spodoptera frugiperda.

  Science.gov (United States)

  Martínez de Castro, Diana L; García-Gómez, Blanca I; Gómez, Isabel; Bravo, Alejandra; Soberón, Mario

  2017-12-01

  Bacillus thuringiensis Cry toxins are currently used for pest control in transgenic crops but evolution of resistance by the insect pests threatens the use of this technology. The Cry1AbMod toxin was engineered to lack the alpha helix-1 of the parental Cry1Ab toxin and was shown to counter resistance to Cry1Ab and Cry1Ac toxins in different insect species including the fall armyworm Spodoptera frugiperda. In addition, Cry1AbMod showed enhanced toxicity to Cry1Ab-susceptible S. frugiperda populations. To gain insights into the mechanisms of this Cry1AbMod-enhanced toxicity, we isolated the Cry1AbMod toxin binding proteins from S. frugiperda brush border membrane vesicles (BBMV), which were identified by pull-down assay and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The LC-MS/MS results indicated that Cry1AbMod toxin could bind to four classes of aminopeptidase (N1, N3, N4 y N5) and actin, with the highest amino acid sequence coverage acquired for APN 1 and APN4. In addition to these proteins, we found other proteins not previously described as Cry toxin binding proteins. This is the first report that suggests the interaction between Cry1AbMod and APN in S. frugiperda. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 3. The mod industries? The industrial logic of non-market game production

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Abstract This article seeks to make the relationship between non-market game developers (modders) and the game developer company explicit through game technology. It investigates a particular type of modding, i.e. total conversion mod teams, whose organization can be said to conform to the high-risk, technologically-advanced, capital-intensive, proprietary practice of the developer company. The notion ...

 4. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 5. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 6. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 7. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...... mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser...

 8. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside...

 9. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 10. MOD-RTG multicouple test results and mission readiness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartman, R.F.; Kelly, C.E.

  1993-01-01

  MOD-RTG represents the design configuration for the next generation of Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG), aimed at improving specific power and efficiency over current General Purpose Heat Source Radioisotope Thermoelectric Generators (GPHS-RTGs). The modular RTG reference design has been described in previous papers (Hartman 1988). The multicouple is a key element required for the successful development of the modular RTG. The multicouple is a high voltage, thermoelectric device employing a close packed, glass bonded thermopile array of twenty thermoelectric couples, connected in a series circuit. The multicouple is designed to operate at a 1270 K hot junction temperature and a 570 K cold junction temperature, yielding a power output of approximately 2.1 watts at 3.5 volts at beginning of life. The objectives of the MOD-RTG program are focused on establishing a multicouple life test data base and life prediction capability which will permit, with reasonable margin, a projected multicouple life of greater than eight (8) years. This paper summarizes the current status of multicouple life testing and performance modeling and the level of technology readiness needed to demonstrate mission readiness for MOD-RTG

 11. Recueil de modèles aléatoires

  CERN Document Server

  Chafai, Djalil

  2016-01-01

  Ce recueil puise sa source dans les cours de master de mathématiques appliquées et de préparation à l’épreuve de modélisation de l’agrégation de mathématiques. Le parti pris de cet ouvrage est de polariser la rédaction par les modèles plutôt que par les outils, et de consacrer chaque chapitre à un modèle. Le premier public visé est celui des enseignants-chercheurs en probabilités, débutants ou confirmés. De nombreux chapitres peuvent également bénéficier directement à des étudiants de master ou préparant l’agrégation. Collected Stochastic Models This collection was inspired by applied mathematics Master classes in stochastic modeling. The focus is on models rather than on tools, and each chapter is devoted to a specific model. Though the book is primarily intended for academics in the field of probability theory, beginners and experienced researchers alike, many chapters will also benefit students preparing to pursue their Master degree in mathematics. .

 12. Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud...... fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig...... praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust....

 13. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 14. The molybdate-binding protein (ModA) of the plant pathogen Xanthomonas axonopodis pv. citri.

  Science.gov (United States)

  Balan, Andrea; Santacruz, Carolina P; Moutran, Alexandre; Ferreira, Rita C C; Medrano, Francisco J; Pérez, Carlos A; Ramos, Carlos H I; Ferreira, Luís C S

  2006-12-01

  The modABC operon of phytopathogen Xanthomonas axonopodis pv. citri (X. citri) encodes a putative ABC transporter involved in the uptake of the molybdate and tungstate anions. Sequence analyses showed high similarity values of ModA orthologs found in X. campestris pv. campestris (X. campestris) and Escherichia coli. The X. citri modA gene was cloned in pET28a and the recombinant protein, expressed in the E. coli BL21 (DE3) strain, purified by immobilized metal affinity chromatography. The purified protein remained soluble and specifically bound molybdate and tungstate with K(d) 0.29+/-0.12 microM and 0.58+/-0.14 microM, respectively. Additionally binding of molybdate drastically enhanced the thermal stability of the recombinant ModA as compared to the apoprotein. This is the first characterization of a ModA ortholog expressed by a phytopathogen and represents an important tool for functional, biochemical and structural analyses of molybdate transport in Xanthomonas species.

 15. The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms

  KAUST Repository

  Park, Hyo-Young

  2017-04-21

  The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms. These proteins also move rapidly and continuously in the nuclei, and their movements are affected by ATP depletion. The U2AF65 proteins are splicing factors that interact with SF1 and U2AF35 proteins to promote U2snRNP for the recognition of the pre-mRNA 3\\' splice site during early spliceosome assembly. We have determined the subcellular localization and movement of these proteins\\' Arabidopsis homologs. It was found that Arabidopsis U2AF65 homologs, AtU2AF65a, and AtU2AF65b proteins interact with AtU2AF35a and AtU2AF35b, which are Arabidopsis U2AF35 homologs. We have examined the mobility of these proteins including AtSF1 using fluorescence recovery after photobleaching and fluorescence loss in photobleaching analyses. These proteins displayed dynamic movements in nuclei and their movements were affected by ATP depletion. We have also demonstrated that these proteins shuttle between nuclei and cytoplasms, suggesting that they may also function in cytoplasm. These results indicate that such splicing factors show very similar characteristics to their human counterparts, suggesting evolutionary conservation.

 16. The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms

  KAUST Repository

  Park, Hyo-Young; Lee, Keh Chien; Jang, Yun Hee; Kim, SoonKap; Thu, May Phyo; Lee, Jeong Hwan; Kim, Jeong-Kook

  2017-01-01

  The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms. These proteins also move rapidly and continuously in the nuclei, and their movements are affected by ATP depletion. The U2AF65 proteins are splicing factors that interact with SF1 and U2AF35 proteins to promote U2snRNP for the recognition of the pre-mRNA 3' splice site during early spliceosome assembly. We have determined the subcellular localization and movement of these proteins' Arabidopsis homologs. It was found that Arabidopsis U2AF65 homologs, AtU2AF65a, and AtU2AF65b proteins interact with AtU2AF35a and AtU2AF35b, which are Arabidopsis U2AF35 homologs. We have examined the mobility of these proteins including AtSF1 using fluorescence recovery after photobleaching and fluorescence loss in photobleaching analyses. These proteins displayed dynamic movements in nuclei and their movements were affected by ATP depletion. We have also demonstrated that these proteins shuttle between nuclei and cytoplasms, suggesting that they may also function in cytoplasm. These results indicate that such splicing factors show very similar characteristics to their human counterparts, suggesting evolutionary conservation.

 17. Moving Past "Hello World": Learning to Mod in an Online Affinity Space

  Science.gov (United States)

  Subramanian, Shree Durga

  2012-01-01

  Game modding has increasingly become a mainstream and "cutting edge" medium to foster a broad range of critical software design and programming practices to learners coming from wide-ranging educational and professional backgrounds. Participatory practices, like game modding, are highly interest-driven and entail intense engagement with…

 18. Kontrol skaber mere vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Siden begyndelsen af 90'erne er der sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser af vold mod offentligt ansatte. Stigningen forklares ofte med befolkningens 'dalende respekt for autoriteter', men ifølge kriminolog Peter Kruize handler det i høj grad om, at man fra offentlig side fører en hå...

 19. Håndholdt geografisk information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels; Nielsen, Thomas Theis; Præstholm, Søren

  2013-01-01

  I takt med at flere og flere har adgang til internettet gennem deres telefon, stiger udbuddet såvel som efterspørgslen af frilufts- og udendørs anvendelser af det mobile internet. I denne artikel tager vi et blik på udviklingen af mobilapplikationer, der retter sig mod frilufts- og udendørslivet,...

 20. MOD-2 wind turbine system concept and preliminary design report. Volume 2: Detailed report

  Science.gov (United States)

  1979-01-01

  The configuration development of the MOD-2 wind turbine system (WTS) is documented. The MOD-2 WTS project is a continuation of DOE programs to develop and achieve early commercialization of wind energy. The MOD-2 is design optimized for commercial production rates which, in multiunit installations, will be integrated into a utility power grid and achieve a cost of electricity at less than four cents per kilowatt hour.

 1. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 2. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 3. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 4. Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian; Thomsen, Søren Feldtfos

  2012-01-01

  Denne artikel undersøger påstanden om en omfortolkning af kætterbegrebet i den lutherske reformation. Der argumenteres for, at det giver god mening at tale om nytænkning af kætterbegrebet hos den unge Luther i form af en internalisering af kætteriet, hvor den enkeltes eget syndige selv udpeges som...

 5. Fans af Bruce

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2007-01-01

  Analysen viser, hvordan det samme ritual under en koncert forener og opdeler de fans, der orienterer sig mod Bruce Springsteen. På den ene side forener ritualet hele publikum i en stor fælles "Intimitet for mange" og på den anden side splitter det dem, fordi det bliver tydeligt, hvem der er de...... rigtige fans, og hvem der tilhører "pøbelen"....

 6. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 7. Integrated uncertainty analysis using RELAP/SCDAPSIM/MOD4.0

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perez, M.; Reventos, F.; Wagner, R.; Allison, C.

  2009-01-01

  The RELAP/SCDAPSIM/MOD4.0 code, designed to predict the behavior of reactor systems during normal and accident conditions, is being developed as part of an international nuclear technology Software Development and Training Program (SDTP). RELAP/SCDAPSIM/MOD4.0, which is the first version of RELAP5 completely rewritten to FORTRAN 90/95/2000 standards, uses the publicly available RELAP5 and SCDAP models in combination with (a) advanced programming and numerical techniques, (b) advanced SDTP-member-developed models for LWR, HWR, and research reactor analysis, and (c) a variety of other member-developed computational packages. One such computational package is an integrated uncertainty analysis package being developed jointly by the Technical University of Catalunya (UPC) and Innovative Systems Software (ISS). The integrated uncertainty analysis approach used in the package uses the following steps: 1. Selection of the plant; 2. Selection of the scenario; 3. Selection of the safety criteria; 4. Identification and ranking of the relevant phenomena based on the safety criteria; 5. Selection of the appropriate code parameters to represent those phenomena; 6. Association of uncertainty by means of Probability Distribution Functions (PDFs) for each selected parameter; 7. Random sampling of the selected parameters according to its PDF and performing multiple computer runs to obtain uncertainty bands with a certain percentile and confidence level; 8. Processing the results of the multiple computer runs to estimate the uncertainty bands for the computed quantities associated with the selected safety criteria. The first four steps are performed by the user prior to the RELAP/SCDAPSIM/MOD4.0 analysis. The remaining steps are included with the MOD4.0 integrated uncertainty analysis (IUA) package. This paper briefly describes the integrated uncertainty analysis package including (a) the features of the package, (b) the implementation of the package into RELAP/SCDAPSIM/MOD4.0, and

 8. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 9. Udførelse af bygningsakustiske målinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Birgit; Hoffmeyer, Dan; Olesen, Henrik S.

  Denne anvisning definerer og beskriver udførelse af bygningsakustiske målinger m.m. i relation til Bygningsreglement 2015 (BR15), kapitel 6.4, Akustisk Indeklima (Trafik- og Byggestyrelen, 2016). Anvisningen er en opdatering af den første udgave fra 2008. Den nye udgave er ajourført med vejledning...... knyttet til blandt andet de nye standarder med feltmålemetoder for lydisolation. Anvisningen henvender sig primært til personer og firmaer, der udfører bygningsakustiske målinger, men vil også være et vigtigt redskab for rådgivere, udførende og leverandører i forbindelse med projektering af bygninger....... Anvisningen er også relevant for kommunerne i forbindelse med kontrol af opfyldelsen af lydbestemmelserne i bygningsreglementet....

 10. Modélisation de l'évaporation en milieu poreux: développement de modèles fondamentaux et appliqués

  OpenAIRE

  Debaste, Frédéric

  2008-01-01

  L'étude des phénomènes fondamentaux detransport et de thermodynamique apparaissant lors de l'évaporationen milieu poreux permet l'investigation d'applications pratiquesvariées. Dans ce travail, nous développons des modèles fondamentauxd'évaporation en milieu poreux que nous appliquons ensuite auséchage en lit fluidisé de deux matériaux granulaires poreux :lePVC et la levure.Les modèles mis au point sont réalisés suivant une approchemultiéchelle. Nous nous intéressons tout d'abord aux phénomèn...

 11. Origin of the diversity in DNA recognition domains in phasevarion associated modA genes of pathogenic Neisseria and Haemophilus influenzae.

  Science.gov (United States)

  Gawthorne, Jayde A; Beatson, Scott A; Srikhanta, Yogitha N; Fox, Kate L; Jennings, Michael P

  2012-01-01

  Phase variable restriction-modification (R-M) systems have been identified in a range of pathogenic bacteria. In some it has been demonstrated that the random switching of the mod (DNA methyltransferase) gene mediates the coordinated expression of multiple genes and constitutes a phasevarion (phase variable regulon). ModA of Neisseria and Haemophilus influenzae contain a highly variable, DNA recognition domain (DRD) that defines the target sequence that is modified by methylation and is used to define modA alleles. 18 distinct modA alleles have been identified in H. influenzae and the pathogenic Neisseria. To determine the origin of DRD variability, the 18 modA DRDs were used to search the available databases for similar sequences. Significant matches were identified between several modA alleles and mod gene from distinct bacterial species, indicating one source of the DRD variability was via horizontal gene transfer. Comparison of DRD sequences revealed significant mosaicism, indicating exchange between the Neisseria and H. influenzae modA alleles. Regions of high inter- and intra-allele similarity indicate that some modA alleles had undergone recombination more frequently than others, generating further diversity. Furthermore, the DRD from some modA alleles, such as modA12, have been transferred en bloc to replace the DRD from different modA alleles.

 12. Børns konstruktion af (bi)literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Daugaard, Line Møller; Østergaard, Winnie

  analyser heraf. Programmet er baseret på et socialsemiotisk teorigrundlag, der indebærer, at tilegnelse af skriftsystemer ses som en proces, hvorigennem børn skaber betydning ud fra den information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn....... I dette paper præsenteres programmet, og de indsamlede data analyseres med særligt henblik på at identificere børnenes konstruktion af (bi)literacy og deres fortolkninger af, hvad der konsti-tuerer, og hvad der tæller som literacy...

 13. Læremiddelevaluering af web 2.0 læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke

  2014-01-01

  Kapitlet etablerer og afprøver et analyseapparat, der bidrager til at højne kvaliteten af de valg, som foretages af web 2.0-læremidler i danskfaget. I kapitlet fokuseres der på læremiddel evaluering af nogle af de funktioner, som typisk tilskrives web 2.0-værktøjerne, ligesom der gives eksempler på...

 14. FEM-analyse af termiske Spændinger i Svejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jan Langkjær

  1997-01-01

  Undersøgelser af de transiente temperaturfelter og de heraf inducerede spændinger og deformationer som følge af en stumpsøm-svejsning i plader af konstruktionsstål modelleret i henholdsvis 2D plan spændings-/tøjningstilstand og 3D er foretaget ved brug af det generelt anvendelige finite-element p......-element program ABAQUS....

 15. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...... den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter...

 16. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 17. RELAP4/MOD5: a computer program for transient thermal-hydraulic analysis of nuclear reactors and related systems. User's manual. Supplement 1, RELAP4/MOD5, Update 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bruch, C.G.

  1976-08-01

  RELAP4/MOD5, Update 1 was released to the Nuclear Regulatory Commission in January 1976. Six months of extensive use of Update 1 has led to the identification and correction of a number of errors in the code, as well as some logic changes, additional Evaluation Model (EM) checks, and one model revision. These changes have culminated in the release of an improved code identified as RELAP4/MOD5, Update 2. The RELAP4/MOD5 interim User's Manual (Interim Report SRD-113-76) reflected the Update 1 version of the code. The purpose of the supplement presented is to update the Interim User's Manual for use with RELAP4/MOD5, Update 2. Major differences between Updates 1 and 2 and the checkout of Update 2 are discussed. The final version of the User's Manual will be written in accordance with Update 2 and will be published as ANCR-NUREG 1335 during September 1976. Annotation of the existing three volumes of the User's Manual to cross-reference this Supplement is recommended

 18. Frafald i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennem­fører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddan­nelse, som de gennemfører. Men en alt for stor del af...

 19. The influence of the hanseatic League on the cities in the North-Sea and Baltic-Sea area

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2009-01-01

  Byernes opståen under 1100- og 1200tallet er et resultat af en lang udvikling som i Nordeuropa allerede har begyndt under 900tallet. Bidraget prøver at sætter idéen af an lange linje mod gamle opfattelser af en dominant tysk indflydelse på byudviklingen. Samtidig giver bidraget en ny definition a...

 20. Predicting conservation status - what is the best indicator?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dagmar Kappel; Nygaard, Bettina; Riis, Tenna

  2010-01-01

  Kildevæld og rigkær er afhængige af næringsfattigt, kalkholdigt grundvand for at udvikle en karakterisktisk vegetation. De primære trusler mod naturtyperne er ændret hydrologi og tilførsel af næringsstoffer. Begge naturtyper er omfattet af Eu's habitatdirektiv, og det skal tilstræbes at områderne...

 1. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 2. Radon transport modelling: User's guide to RnMod3d

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Claus Erik

  2000-01-01

  RnMod3d is a numerical computer model of soil-gas and radon transport in porous media. It can be used, for example, to study radon entry from soil into houses in response to indoor-outdoor pressure differences or changes in atmospheric pressure. It canalso be used for flux calculations of radon...... decay, diffusion and advection of radon can be solved. Moisture is included in the model, and partitioning ofradon between air, water and soil grains (adsorption) is taken into account. Most parameters can change in time and space, and transport parameters (diffusivity and permeability) may...... be anisotropic. This guide includes benchmark tests based on simpleproblems with known solutions. RnMod3d has also been part of an international model intercomparison exercise based on more complicated problems without known solutions. All tests show that RnMod3d gives results of good quality....

 3. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 4. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 5. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 6. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 7. Modellering af ATS forhold på Bjergmarken Renseanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Jesper; Rasmussen, Michael R.

  Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg.......Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg....

 8. PReMod: a database of genome-wide mammalian cis-regulatory module predictions.

  Science.gov (United States)

  Ferretti, Vincent; Poitras, Christian; Bergeron, Dominique; Coulombe, Benoit; Robert, François; Blanchette, Mathieu

  2007-01-01

  We describe PReMod, a new database of genome-wide cis-regulatory module (CRM) predictions for both the human and the mouse genomes. The prediction algorithm, described previously in Blanchette et al. (2006) Genome Res., 16, 656-668, exploits the fact that many known CRMs are made of clusters of phylogenetically conserved and repeated transcription factors (TF) binding sites. Contrary to other existing databases, PReMod is not restricted to modules located proximal to genes, but in fact mostly contains distal predicted CRMs (pCRMs). Through its web interface, PReMod allows users to (i) identify pCRMs around a gene of interest; (ii) identify pCRMs that have binding sites for a given TF (or a set of TFs) or (iii) download the entire dataset for local analyses. Queries can also be refined by filtering for specific chromosomal regions, for specific regions relative to genes or for the presence of CpG islands. The output includes information about the binding sites predicted within the selected pCRMs, and a graphical display of their distribution within the pCRMs. It also provides a visual depiction of the chromosomal context of the selected pCRMs in terms of neighboring pCRMs and genes, all of which are linked to the UCSC Genome Browser and the NCBI. PReMod: http://genomequebec.mcgill.ca/PReMod.

 9. Culture and Creativity: World of Warcraft Modding in China and the US

  Science.gov (United States)

  Kow, Yong Ming; Nardi, Bonnie

  Modding - end-user modification of commercial hardware and software - can be traced back at least to 1961 when Spacewar! was developed by a group of MIT students on a DEC PDP-1. Spacewar! evolved into arcade games including Space Wars produced in 1977 by Cinematronics (Sotamaa 2003). In 1992, players altering Wolfenstein 3-D (1992), a first person shooter game made by id Software, overwrote the graphics and sounds by editing the game files. Learning from this experience, id Software released Doom in 1993 with isolated media files and open source code for players to develop custom maps, images, sounds, and other utilities. Players were able to pass on their modifications to others. By 1996, with the release of Quake, end-user modifications had come to be known as "mods," and modding was an accepted part of the gaming community (Kucklich 2005; Postigo 2008a, b). Since late-2005, we have been studying World of Warcraft (WoW) in which the use of mods is an important aspect of player practice (Nardi and Harris 2006; Nardi et al. 2007). Technically minded players with an interest in extending the game write mods and make them available to players for free download on distribution sites. Most modders work for free, but the distribution sites are commercial enterprises with advertising.

 10. Overmæt af islam kontra danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2013-01-01

  Debatindlæg der retter fokus på at, islam og muslimer konstrueres som modbillede til alt det, som danskhed repræsenterer, og at man i denne forbindelse glemmer at definitionen af danskhed gennem negationen af islam sker på bekostning af de mange muslimske borgere, der har skabt en identitet og...... selvforståelse som danske muslimer. Der tales her om de mange mennesker, der har skabt en tilværelse ved at sammentænke danskhed og islam i et forsøg på at overskride kontrasten imellem et fremmed ”dem” og et dansk ”os”. Denne gruppe udgør størstedelen af de herboende unge, voksne og børn, som ikke forstår...

 11. Udtrækning af 10 mm ankerbolte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet.......Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet....

 12. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 13. Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 14. Optimalt design af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 15. Protecting your files on the AFS file system

  CERN Multimedia

  2011-01-01

  The Andrew File System is a world-wide distributed file system linking hundreds of universities and organizations, including CERN. Files can be accessed from anywhere, via dedicated AFS client programs or via web interfaces that export the file contents on the web. Due to the ease of access to AFS it is of utmost importance to properly protect access to sensitive data in AFS. As the use of AFS access control mechanisms is not obvious to all users, passwords, private SSH keys or certificates have been exposed in the past. In one specific instance, this also led to bad publicity due to a journalist accessing supposedly "private" AFS folders (SonntagsZeitung 2009/11/08). This problem does not only affect the individual user but also has a bad impact on CERN's reputation when it comes to IT security. Therefore, all departments and LHC experiments agreed in April 2010 to apply more stringent folder protections to all AFS user folders. The goal of this data protection policy is to assist users in...

 16. Modèle d’alerte des crises bancaires basé sur une approche hybride : modèle bayésien – machines à vecteurs supports

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taha Zaghdoudi

  2016-09-01

  Full Text Available Ces dernières années, la succession des crises bancaires, qui dans la plupart ont été soldées par des pertes économiques et financières énormes, a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs. Empiriquement, ces auteurs ont opté pour des modèles d’alerte précoce (Early Warning System pour prévenir leurs occurrences. L’objectif de ce papier est de construire un Modèle d’alerte des crises bancaires basé sur une approche hybride. Sur la base des données relatives à 22 pays qui ont subi des crises bancaires observées sur la période 1990–2011, nous avons développé un modèle d’alerte des crises bancaires. Ce modèle est basé sur une approche hybride Bayesian model averaging–Support vectors machine. Sur les 25 variables explicatives retenues, les résultats empiriques du modèle hybride ont fait ressortir 9 indicateurs qui sont considérés comme les principaux facteurs déterminants du déclenchement des crises bancaires. Ces derniers ont une probabilité postérieure d’inclusion supérieure à 0,5. Ces indicateurs potentiels sont la rentabilité nette des actifs, la compétitivité de l’intermédiation bancaire, les provisions sur les créances douteuses, les investissements directs étrangers, la concentration bancaire, la stabilité financière des banques, les produits nets financiers, le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation.

 17. Bagsideidræt ramt af skandale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2008-01-01

  Ekspert rystet over sikkerheden - idrætsgren udelukket - redaktør sporløst forsvundet Fyens Bagside Idræt (FBI) er rystet af sin første skandale. Det drejer sig om sikkerheden i den af forbundet indtil i går anerkendte disciplin trampolinbold, hvor flere børn på samme tid hopper i trampolin, mens...... de forsøger at undgå at ramme bolde på samme trampolin. - Det er direkte uansvarligt og jeg er rystet, siger lektor Lars Elbæk fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. - I overtræder simpelthen samtlige sikkerhedsregler for, hvordan man skal undgå skader på en trampolin...... skader, der opstår i havetrampoliner, sker på baggrund af uhensigtsmæssig brug, siger Lars Elbæk, som har opstillet 12 sikkerhedsanbefalinger, der blandt andet kan ses på www.trampolin.dk . En af disse foranstaltninger er, at kun én person ad gangen hopper i trampolinen: - 75 procent af alle...

 18. Udvikling af strategiske alliancer, joint ventures og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jeppe; Henriksen, Lars Bo; Larsson, Rune

  Rapporten er et resultat af et projekt om virksomhedssamarbejde under Industri- og Handelsstyrelsens program "Ledelse af samarbejde om teknologisk fornyelse". Formålet med projektet har været at bidrage til udvikling af anvendelsesorienterede modeller vedrørende udvikling og ledelse af alliancer ...

 19. EURO-PREVOB Summary Report. Prevention of Obesity in Europe – Consortium of the prevention of obesity through effective nutrition and physical activity actions – EURO-PREVOB

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene; Harling, Pamela; Pomerleau, Joceline

  2010-01-01

  til at afprøve metoden, som både rettede sig mod de økonomiske og sociale forhold og lokale undersøgelser af butikker og reklamer i udvalgte byområder. http://www.phmetropol.dk/Om+Metropol/Projekter/Ernaering+og+Sundhed/~/media/Files/Om%20Metropol/Viden%20og%20Udvikling/EURO-PREVOB%20Project%20summary.ashx]......Et consortium af 14 europæiske institutter deltog i projekt støttet af EU 6. forskningsramme med henblik på at undersøge metodere som retter sig mod at undersøge udvalgte indikatorer for at vurdere sociale og økonomiske faktorers påvirkning på ernæring og fysisk aktivitet. 5 pilotlande blev udvalgt...

 20. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 1. Physician-initiated courtesy MODS testing for TB and MDR-TB diagnosis and patient management.

  Science.gov (United States)

  Nic Fhogartaigh, C J; Vargas-Prada, S; Huancaré, V; Lopez, S; Rodríguez, J; Moore, D A J

  2008-05-01

  Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) and government health centres, Lima, Peru. To evaluate the contribution of unselected (courtesy) microscopic observation drug susceptibility (MODS) testing to the diagnosis and/or drug susceptibility testing (DST) of tuberculosis and their subsequent impact upon patient management. Retrospective database analysis and case note review of MODS culture-positive cases. Mycobacterium tuberculosis was isolated in 28.9% of 225 samples (209 patients); 22.2% of 63 positive cases were multidrug-resistant. In 58 MODS culture-positive cases with follow-up data available, MODS provided culture confirmation of diagnosis, DST or both in 82.8%, before any standard method. In 41.4%, this result should have prompted a modification in patient management. Delays between laboratory result and initiation or change of treatment, where applicable, took on average 42 and 64 days, respectively, of which a delay of respectively 17 and 48 days occurred after the receipt of results by the health facility. MODS provides important data for clinical management within a meaningful timeframe and should contribute positively to patient outcomes due to earlier initiation of appropriate therapy. Although clinicians may successfully select patients likely to benefit from MODS, ongoing work is required to identify optimal implementation of the assay and to reduce logistical and health system derived delays.

 2. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 3. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 4. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver for tilstedev......Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver...... for tilstedeværelsen af influenza A virus er betalt af indsenderne, mens de øvrige analyser er finansieret af FVST’s overvågningsprogram. Slutrapporten er den endelige opgørelse af analyserede indsendelser for det pågældende år. Der kan være mindre afvigelser mellem slutrapport og kvartalsrapporterne....

 5. Conceptual design of the 6 MW Mod-5A wind turbine generator

  Science.gov (United States)

  Barton, R. S.; Lucas, W. C.

  1982-01-01

  The General Electric Company, Advanced Energy Programs Department, is designing under DOE/NASA sponsorship the MOD-5A wind turbine system which must generate electricity for 3.75 cent/KWH (1980) or less. During the Conceptual Design Phase, completed in March, 1981, the MOD-5A WTG system size and features were established as a result of tradeoff and optimization studies driven by minimizing the system cost of energy (COE). This led to a 400' rotor diameter size. The MOD-5A system which resulted is defined in this paper along with the operational and environmental factors that drive various portions of the design. Development of weight and cost estimating relationships (WCER's) and their use in optimizing the MOD-5A are discussed. The results of major tradeoff studies are also presented. Subsystem COE contributions for the 100th unit are shown along with the method of computation. Detailed descriptions of the major subsystems are given, in order that the results of the various trade and optimization studies can be more readily visualized.

 6. Anmeldelser af litteratur om den græsk-romerske oldtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krasilnikoff, Jens

  2007-01-01

  Anmeldelse af Neville Morley, "Trade in Classical Antiquity". Key Themes in Ancient History. Cambridge UP, 2007. p.22. Anmeldelse af J. Bingen, "Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, economy, Culture", Edinburgh UP, 2007, pp.22-23. Anmeldelse af C. Koehn, "Krieg-Diplomatie-Ideologie. Zur Ausenpol......Anmeldelse af Neville Morley, "Trade in Classical Antiquity". Key Themes in Ancient History. Cambridge UP, 2007. p.22. Anmeldelse af J. Bingen, "Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, economy, Culture", Edinburgh UP, 2007, pp.22-23. Anmeldelse af C. Koehn, "Krieg-Diplomatie-Ideologie. Zur...... Ausenpolitik hellenistischer Mittelstaaten", Franz Steiner 2007, pp.24-25. Anmeldelse af A. Kühr,"Als Kadmos nach Boiotien kam. Polis und ethnos im Spiegel thebanischer Gründungsmythen", Franz Steiner 2007, p. 25. P. Low, "Interstate relations in Classical Greece. Morality and Power", Cambridge UP 2007, pp. 26...

 7. Evaluating the Auto-MODS Assay, a Novel Tool for Tuberculosis Diagnosis for Use in Resource-Limited Settings

  Science.gov (United States)

  Wang, Linwei; Mohammad, Sohaib H.; Li, Qiaozhi; Rienthong, Somsak; Rienthong, Dhanida; Nedsuwan, Supalert; Mahasirimongkol, Surakameth; Yasui, Yutaka

  2014-01-01

  There is an urgent need for simple, rapid, and affordable diagnostic tests for tuberculosis (TB) to combat the great burden of the disease in developing countries. The microscopic observation drug susceptibility assay (MODS) is a promising tool to fill this need, but it is not widely used due to concerns regarding its biosafety and efficiency. This study evaluated the automated MODS (Auto-MODS), which operates on principles similar to those of MODS but with several key modifications, making it an appealing alternative to MODS in resource-limited settings. In the operational setting of Chiang Rai, Thailand, we compared the performance of Auto-MODS with the gold standard liquid culture method in Thailand, mycobacterial growth indicator tube (MGIT) 960 plus the SD Bioline TB Ag MPT64 test, in terms of accuracy and efficiency in differentiating TB and non-TB samples as well as distinguishing TB and multidrug-resistant (MDR) TB samples. Sputum samples from clinically diagnosed TB and non-TB subjects across 17 hospitals in Chiang Rai were consecutively collected from May 2011 to September 2012. A total of 360 samples were available for evaluation, of which 221 (61.4%) were positive and 139 (38.6%) were negative for mycobacterial cultures according to MGIT 960. Of the 221 true-positive samples, Auto-MODS identified 212 as positive and 9 as negative (sensitivity, 95.9%; 95% confidence interval [CI], 92.4% to 98.1%). Of the 139 true-negative samples, Auto-MODS identified 135 as negative and 4 as positive (specificity, 97.1%; 95% CI, 92.8% to 99.2%). The median time to culture positivity was 10 days, with an interquartile range of 8 to 13 days for Auto-MODS. Auto-MODS is an effective and cost-sensitive alternative diagnostic tool for TB diagnosis in resource-limited settings. PMID:25378569

 8. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...... proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... været aktuelt for enhedernes individer. Der er i forbindelse med det empiriske studie udført i alt 13 kvalitative forskningsinterviews og foretaget i alt 20 dokumenteret observationer. Det empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse med henblik på at forstå og forklare...

 9. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 10. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 11. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 12. International Code Assessment and Applications Program: Summary of code assessment studies concerning RELAP5/MOD2, RELAP5/MOD3, and TRAC-B

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schultz, R.R.

  1993-12-01

  Members of the International Code Assessment Program (ICAP) have assessed the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) advanced thermal-hydraulic codes over the past few years in a concerted effort to identify deficiencies, to define user guidelines, and to determine the state of each code. The results of sixty-two code assessment reviews, conducted at INEL, are summarized. Code deficiencies are discussed and user recommended nodalizations investigated during the course of conducting the assessment studies and reviews are listed. All the work that is summarized was done using the RELAP5/MOD2, RELAP5/MOD3, and TRAC-B codes

 13. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 14. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 15. Management of Reinforcement Corrosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Küter, Andre

  Adskillelige foranstaltninger mod armeringskorrosion er blevet foreslået gennem de seneste årtier. Disse omfatter både forebyggende og udbedrende tiltag. Kun få metoder, som brug af rustfrie ståltyper og katodisk beskyttelse, synes at være effektive foranstaltninger mod armeringskorrosion, men ka...

 16. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 17. Perspectives d’avenir du modèle autrichien

  OpenAIRE

  Neisser, Heinrich

  2018-01-01

  Plusieurs de ceux qui m’ont précédé ont déjà décrit des éléments de ce modèle autrichien qui suscite beaucoup d’intérêt à l’étranger, mais qui – et cela aussi a été signalé un certain nombre de fois – ne peut pas être transposé dans sa totalité à d’autres pays. De tels modèles concrets pour la solution de conflits sociaux naissent à partir d’un certain contexte historique. Ils se développent de manière pragmatique, c’est-à-dire pour résoudre, le mieux possible, des problèmes qui se posent à u...

 18. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 19. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....

 20. Lokal integration af førtidspensionister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 1. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 2. Konstruktion, rekonstruktion og strategiske essentialismer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2007-01-01

  Essentialisme og dennes misrepræsentation, etnocentrisme og hegemoni (som afsløret af eksempelvis postkoloniale studier) er et af de vigtigste kritikpunkter mod før-postmoderne religions- og kulturstudier. Denne artikel hævder, at konstruktioner ("opfindelser") og essentialismer er naturlige og...

 3. Preliminary validation of RELAP5/Mod4.0 code for LBE cooled NACIE facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumari, Indu; Khanna, Ashok, E-mail: akhanna@iitk.ac.in

  2017-04-01

  Highlights: • Detail discussion of thermo physical properties of Lead Bismuth Eutectic incorporated in the code RELAP5/Mod4.0 included. • Benchmarking of LBE properties in RELAP5/Mod4.0 against literature. • NACIE facility for three different power levels (10.8, 21.7 and 32.5 kW) under natural circulation considered for benchmarking. • Preliminary validation of the LBE properties against experimental data. • NACIE facility for power level 22.5 kW considered for validation. - Abstract: The one-dimensional thermal hydraulic computer code RELAP5 was developed for thermal hydraulic study of light water reactor as well as for nuclear research reactors. The purpose of this work is to evaluate the code RELAP5/Mod4.0 for analysis of research reactors. This paper consists of three major sections. The first section presents detailed discussions on thermo-physical properties of Lead Bismuth Eutectic (LBE) incorporated in RELAP5/Mod4.0 code. In the second section, benchmarking of RELAP5/Mod4.0 has been done with the Natural Circulation Experimental (NACIE) facility in comparison with Barone’s simulations using RELAP5/Mod3.3. Three different power levels (10.8 kW, 21.7 kW and 32.5 kW) under natural circulation conditions are considered. Results obtained for LBE temperatures, temperature difference across heat section, pin surface temperatures, mass flow rates and heat transfer coefficients in heat section heat exchanger are in agreement with Barone’s simulation results within 7% of average relative error. Third section presents validation of RELAP5/Mod4.0 against the experimental data of NACIE facility performed by Tarantino et al. test number 21 at power of 22.5 kW comparing the profiles of temperatures, mass flow rate and velocity of LBE. Simulation and experimental results agree within 7% of average relative error.

 4. Udvikling og afprøvning af it-støttet vejledning af lærerstuderende i praktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemens, Heidie

  2011-01-01

  samarbejdet mellem læreruddannelsen og praktikinstitutionerne omkring vejledning af de studerende i praktikken via Skype eller VIAs platform og at afprøve en vejledningsform, der har karakter af procesvejledning. Erfaringer med at afprøve den virtuelle mødeform i denne sammenhæng muliggør mødet mellem...

 5. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte B. Stald

  2000-09-01

  Full Text Available Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en betydning, der rækker ud over funktioner: den er markør af ungdomskultur, den er garant for tryghed, og den muliggør fast- holdelse af sociale og personlige relationer. Telefonen befordrer etablering- en af et virtuelt rum, hvor intimitet og fortrolighed er mulig. Set i lyset af den informationsteknologiske udvikling, der har bragt e-mail, chat og andre for- mer for on- og offline kommunikation ind i de fleste unge danskeres tilvæ- relse, er det interessant, at telefonen har fastholdt og endog forstærket sin betydning.

 6. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i...

 7. Antitrombotisk behanding af patienter med valvulær atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovin, Ann; Christensen, Thomas Decker; Grove, Erik Lerkevang

  2017-01-01

  with valvular AF. Although the definition of valvular AF is disputed, the lack of evidence regarding the use of NOACs for these patients is not. We discuss the definition of valvular AF, the risk of thromboembolism, and the antithrombotic treatment for stroke prevention in these patients....

 8. Improved guidelines for RELAP4/MOD6 reflood calculations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, T.H.; Fletcher, C.D.

  1980-01-01

  Computer simulations were performed for an extensive selection of forced- and gravity-feed reflood experiments. This effort was a portion of the assessment procedure for the RELAP4/MOD6 thermal hydraulic computer code. A common set of guidelines, based on recommendations from the code developers, was used in determining the model and user-selected input options for each calculation. The comparison of code-calculated and experimental data was then used to assess the capability of the RELAP4/MOD6 code to model the reflood phenomena. As a result of the assessment, the guidelines for determining the user-selected input options were improved

 9. Flexicurity - afklaring af et begreb i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Madsen, Per Kongshøj; Bredgaard, Thomas

  2007-01-01

  Flexicurity er et begreb på vandring. Det blev opfundet i Holland i midten af 1990erne, og er siden blevet en samlebetegnelse for det danske arbejdsmarkedssystem. Aktuelt er opnåelse af flexicurity blevet til topprioriteten for EU-kommissionens forsøg på reformer af arbejdsmarkedsområdet. Dermed...... bliver det et begreb som alle medlemslande er tvunget til at forholde sig til. Flexicurity er med andre ord en retorisk succes. I denne artikel søger vi at dokumentere begrebets sejrsvandring. Den politiske og akademiske omfavnelse af flexicurity indebærer imidlertid en risiko for at begrebet udvandes......, og bliver meningsløst. Vi diskuterer derfor forskellige definitioner af flexicurity for at opnå en større klarhed over, hvad der bør og kan forstås ved flexicurity, og giver til slut et bud på en ny forståelse af flexicurity som analytisk begreb....

 10. A modified MOD16 algorithm to estimate evapotranspiration over alpine meadow on the Tibetan Plateau, China

  Science.gov (United States)

  Chang, Y.; Ding, Y.; Zhao, Q.; Zhang, S.

  2017-12-01

  The accurate estimation of evapotranspiration (ET) is crucial for managing water resources in areas with extreme climates affected by climate change, such as the Tibetan Plateau (TP). The MOD16 ET product has also been validated and applied in many countries with various climates, however, its performance varies under different climates and regions. Several have studied ET based on satellite-based models on the TP. However, only a few studies on the performance of MOD16 in the TP with heterogeneous land cover have been reported. This study proposes an improved algorithm for estimating ET based on a proposed modified MOD16 method over alpine meadow on the TP in China. Wind speed and vegetation height were integrated to estimate aerodynamic resistance, while the temperature and moisture constraint for stomatal conductance were revised based on the technique proposed by Fisher et al. (2008). Moreover, Fisher's method for soil evaporation was introduced to decrease the uncertainty of soil evaporation estimation. Five representative alpine meadow sites on the TP were selected to investigate the performance of the modified algorithm. Comparisons between ET observed using Eddy Covariance (EC) and estimated using both the original method and modified method suggest that the modified algorithm had better performance than the original MOD16 method. This result was achieved considering that the coefficient of determination (R2) increased from 0.28 to 0.70, and the root mean square error (RMSE) decreased from 1.31 to 0.77 mm d-1. The modified algorithm also outperformed on precipitation days compared to non-precipitation days at Suli and Hulugou sites, while it performed well for both non-precipitation and precipitation days at Tanggula site. Comparisons of the 8-day ET estimation using the MOD16 product, original MOD16 method, and modified MOD16 method with observed ET suggest that MOD16 product underestimated ET over the alpine meadow of the TP during the growing season

 11. Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jens Peter; Østergaard, Birte; Nordentoft, Merete

  2009-01-01

    Kognitiv adaptations træning er afprøvet gennem randomiserede studier i udlandet, men er ikke afprøvet på nydebuterede patienter, som modtager intensiv pleje og behandling. I denne artikel præsenteres et forskningsprojekt, som skal afgøre om kognitiv adaptations træning er velegnet i en dansk...... kontekst som supplement til nuværende tilbud til patienter med debuterende skizofreni. Studiet gennemføres som et randomiseret multicenter forsøg, hvor 164 konsekutivt inkluderede patienter fordeles til henholdsvis kognitiv adaptations træning og standardbehandling. Effekten af interventionen evalueres med......, fordelingsprocedure, bortfald, udvælgelse af patienter og sammenlignelighed mellem tilknyttede centre. Dette studie er det første studie, hvor kognitiv adaptations træning sammenlignes med et ambulant tilbud bestående af psykiatrisk behandling kombineret med hyppige hjemmebesøg ved distriktssygeplejersker. Studiet...

 12. An evaluation of TRAC-PF1/MOD1 computer code performance during posttest simulations of Semiscale MOD-2C feedwater line break transients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hall, D.G.; Watkins, J.C.

  1987-01-01

  This report documents an evaluation of the TRAC-PF1/MOD1 reactor safety analysis computer code during computer simulations of feedwater line break transients. The experimental data base for the evaluation included the results of three bottom feedwater line break tests performed in the Semiscale Mod-2C test facility. The tests modeled 14.3% (S-FS-7), 50% (S-FS-11), and 100% (S-FS-6B) breaks. The test facility and the TRAC-PF1/MOD1 model used in the calculations are described. Evaluations of the accuracy of the calculations are presented in the form of comparisons of measured and calculated histories of selected parameters associated with the primary and secondary systems. In addition to evaluating the accuracy of the code calculations, the computational performance of the code during the simulations was assessed. A conclusion was reached that the code is capable of making feedwater line break transient calculations efficiently, but there is room for significant improvements in the simulations that were performed. Recommendations are made for follow-on investigations to determine how to improve future feedwater line break calculations and for code improvements to make the code easier to use

 13. Pædagogers formidling af naturen i naturbørnehaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels

  2012-01-01

  , interviews, andenordensrefleksioner og udsagn fra 500 pædagoger) giver mulighed for triangulering af resultaterne (Denzin & Lincoln 1998) og dermed mulighed for at belyse området alsidigt. I forskningsprojektets sigte indgår både en analyse af feltet gennem gennemgribende iagttagelser af pædagogers...

 14. Disruption Warning Database Development and Exploratory Machine Learning Studies on Alcator C-Mod

  Science.gov (United States)

  Montes, Kevin; Rea, Cristina; Granetz, Robert

  2017-10-01

  A database of about 1800 shots from the 2015 campaign on the Alcator C-Mod tokamak is assembled, including disruptive and non-disruptive discharges. The database consists of 40 relevant plasma parameters with data taken from 160k time slices. In order to investigate the possibility of developing a robust disruption prediction algorithm that is tokamak-independent, we focused machine learning studies on a subset of dimensionless parameters such as βp, n /nG , etc. The Random Forests machine learning algorithm provides insight on the available data set by ranking the relative importance of the input features. Its application on the C-Mod database, however, reveals that virtually no one parameter has more importance than any other, and that its classification algorithm has a low rate of successfully predicted samples, as well as poor false positive and false negative rates. Comparing the analysis of this algorithm on the C-Mod database with its application to a similar database on DIII-D, we conclude that disruption prediction may not be feasible on C-Mod. This conclusion is supported by empirical observations that most C-Mod disruptions are caused by radiative collapse due to molybdenum from the first wall, which happens on just a 1-2ms timescale. Supported by the US Dept. of Energy under DE-FC02-99ER54512 and DE-FC02-04ER54698.

 15. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 16. Impacts de la déficience maternelle modérée en fer sur le développement des fonctions auditives et le métabolisme des acides gras et eicosanoïdes de la progéniture

  OpenAIRE

  Jougleux, Jean-Luc

  2015-01-01

  Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdorales, 2014-2015 Cette étude a pour objectif de déterminer les impacts de la l’anémie ferriprive (AF) modérée durant la gestation et la lactation, sur les fonctions neurophysiologiques des voies auditives, ainsi que sur les fonctions métaboliques de la progéniture du cochon d’Inde (Cavia porcellus). Elle s’articule selon 2 volets d’études distincts (protocoles 1 et 2), basés tant sur la composition en fer des diètes, que sur l...

 17. Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herrmann, Janne Rothmar

  tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: -Abort og fosterreduktion - Fosterdiagnostik - Fosteret som patient og forsøgsperson - Anvendelse af føtale celler og væv - Fosterets status som afdød - Fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg - Fertilitetsturisme - Stamcelleforskning...

 18. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...

 19. Voldens mange facetter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Ingrid

  I artiklen gennemgås begrebet "Vold mod børn" og der opstilles en model over voldens mange former, såvel den passive og aktive form inden for fysisk, psykisk og seksuel vold. Modellen er en videreudvikling af Berks model fra 1989. Artklen har en omfattende litteraturliste.......I artiklen gennemgås begrebet "Vold mod børn" og der opstilles en model over voldens mange former, såvel den passive og aktive form inden for fysisk, psykisk og seksuel vold. Modellen er en videreudvikling af Berks model fra 1989. Artklen har en omfattende litteraturliste....

 20. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 1. Omrids af en trækultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 2. TRAC-PF1/MOD1 independent assessment: Semiscale Mod-2A intermediate break test S-IB-3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kmetyk, L.N.

  1986-02-01

  The TRAC-PF1/MOD1 independent assessment project at Sandia National Laboratories is part of an overall effort funded by the NRC to determine the ability of various system codes to predict the detailed thermal/hydraulic response of light water reactors during accident and off-normal conditions. The TRAC code is being assessed at SNLA against test data from various integral and separate effects test facilities. As part of this assessment matrix, an intermediate break test (S-IB-3), performed at the Semiscale Mod-2A facility, has been analyzed. Using an input model with a 3-D VESSEL component, the vessel and downcomer inventories during 3-IB-3 were generally well predicted, but the core heatup was underpredicted compared to data. An equivalent calculation with an all 1-D input model ran about twice as fast as our basecase analysis using a 3-D VESSEL in the input model, but the results of the two calculations diverged significantly for many parameters of interest, with the 3-D VESSEL model results in better agreement with data. 22 refs., 100 figs

 3. Autres modèles de prestation de services publics dans les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les écrits sur la prestation de services publics à l'aide de modèles différents ont porté jusqu'à maintenant sur des endroits très précis. Ils ont par ailleurs été circonscrits à des secteurs donnés et ont manqué d'uniformité sur le plan méthodologique. Ce projet vise à analyser les modèles de prestation de services de santé, ...

 4. AF Sites

  Science.gov (United States)

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 5. Arbejdsformer under anvendelse af 4. generationsværktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren; Grønbæk, Kaj; Rolskov, Tove

  En belysning af sammenhængen mellem arbejdsformer og anvendelse af 4. generationsværktøjer i systemudvikling -- baseret på en undersøgelse af 9 systemudviklingsprojekter og et litteraturstudium...

 6. Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård; Wang, Julie Grunnet; Opstrup, Niels

  2016-01-01

  Flere sager har rettet opmærksomheden mod samspillet mellem ministrene og ministeriernes embedsmænd. Det er grundlæggende et principal-agent-problem. Det har to sider: agentens (embedsværkets) tilraning af magten fra principalen (ministeren), og principalens (ministerens) misbrug af agenten til...

 7. Effect Documentation on the Agenda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2012-01-01

  Artiklen retter sig mod behovet for at professioner udvikler kompetencer til at kunne dokumentere effekten af deres arbejde. Udgangspunktet er et projekt med en række biblioteker i Region Hovedstaden med afsæt i virkningsevaluering, prgramteori og narrative metoder. Projektets fokus er at udvikle...

 8. Louis Dumont

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2018-01-01

  Denne korte artikel diskuterer to vigtige bidrag af den franske sociolog Louis Dumont, hans essay “World Renunciation in Indian Religions” og hans hovedværk om det indiske kastesystem, Homo Hierarchicus. Noget af den kritik, der blev rejst mod Dumonts ideer om verdensforsagelse, hierarki og renhe...

 9. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Rolf; Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 10. Wikileaks' Demokratiske Potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Malte Frøslee; Mølck, Casper

  2012-01-01

  Er WikiLeaks blot et kriminelt element, der forstyrrer et grundlæggende fornuftigt internationalt politisk system? Nej – WikiLeaks har med konstitueringen af potentialet for en demokratisk kritik af den økonomiske og bureaukratiske globalisering rettet et ontologisk slag mod markedskræfternes og...

 11. ModFOLD6: an accurate web server for the global and local quality estimation of 3D protein models.

  Science.gov (United States)

  Maghrabi, Ali H A; McGuffin, Liam J

  2017-07-03

  Methods that reliably estimate the likely similarity between the predicted and native structures of proteins have become essential for driving the acceptance and adoption of three-dimensional protein models by life scientists. ModFOLD6 is the latest version of our leading resource for Estimates of Model Accuracy (EMA), which uses a pioneering hybrid quasi-single model approach. The ModFOLD6 server integrates scores from three pure-single model methods and three quasi-single model methods using a neural network to estimate local quality scores. Additionally, the server provides three options for producing global score estimates, depending on the requirements of the user: (i) ModFOLD6_rank, which is optimized for ranking/selection, (ii) ModFOLD6_cor, which is optimized for correlations of predicted and observed scores and (iii) ModFOLD6 global for balanced performance. The ModFOLD6 methods rank among the top few for EMA, according to independent blind testing by the CASP12 assessors. The ModFOLD6 server is also continuously automatically evaluated as part of the CAMEO project, where significant performance gains have been observed compared to our previous server and other publicly available servers. The ModFOLD6 server is freely available at: http://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/. © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 12. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 13. A field evaluation of the Hardy TB MODS Kit™ for the rapid phenotypic diagnosis of tuberculosis and multi-drug resistant tuberculosis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Martin

  Full Text Available Even though the WHO-endorsed, non-commercial MODS assay offers rapid, reliable TB liquid culture and phenotypic drug susceptibility testing (DST at lower cost than any other diagnostic, uptake has been patchy. In part this reflects misperceptions about in-house assay quality assurance, but user convenience of one-stop procurement is also important. A commercial MODS kit was developed by Hardy Diagnostics (Santa Maria, CA, USA with PATH (Seattle, WA, USA to facilitate procurement, simplify procedures through readymade media, and enhance safety with a sealing silicone plate lid. Here we report the results from a large-scale field evaluation of the MODS kit in a government service laboratory.2446 sputum samples were cultured in parallel in Lowenstein-Jensen (LJ, conventional MODS and in the MODS kit. MODS kit DST was compared with conventional MODS (direct DST and proportion method (indirect DST. 778 samples (31.8% were Mycobacterium tuberculosis culture-positive. Compared to conventional MODS the sensitivity, specificity, positive, and negative predictive values (95% confidence intervals of the MODS Kit were 99.3% (98.3-99.8%, 98.3% (97.5-98.8%, 95.8% (94.0-97.1%, and 99.7% (99.3-99.9%. Median (interquartile ranges time to culture-positivity (and rifampicin and isoniazid DST was 10 (9-13 days for conventional MODS and 8.5 (7-11 for MODS Kit (p<0.01. Direct rifampicin and isoniazid DST in MODS kit was almost universally concordant with conventional MODS (97.9% agreement, 665/679 evaluable samples and reference indirect DST (97.9% agreement, 687/702 evaluable samples.MODS kit delivers performance indistinguishable from conventional MODS and offers a convenient, affordable alternative with enhanced safety from the sealing silicone lid. The availability in the marketplace of this platform, which conforms to European standards (CE-marked, readily repurposed for second-line DST in the near future, provides a fresh opportunity for improving equity of

 14. Evaluation of the MODS culture technique for the diagnosis of tuberculous meningitis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maxine Caws

  2007-11-01

  Full Text Available Tuberculous meningitis (TBM is a devastating condition. The rapid instigation of appropraite chemotherapy is vital to reduce morbidity and mortality. However rapid diagnosis remains elusive; smear microscopy has extremely low sensitivity on cerebrospinal fluid (CSF in most laboratories and PCR requires expertise with advanced infrastructure and has sensitivity of only around 60% under optimal conditions. Neither technique allows for the microbiological isolation of M. tuberculosis and subsequent drug susceptibility testing. We evaluated the recently developed microscopic observation drug susceptibility (MODS assay format for speed and accuracy in diagnosing TBM.Two hundred and thirty consecutive CSF samples collected from 156 patients clinically suspected of TBM on presentation at a tertiary referal hospital in Vietnam were enrolled into the study over a five month period and tested by Ziehl-Neelsen (ZN smear, MODS, Mycobacterial growth Indicator tube (MGIT and Lowenstein-Jensen (LJ culture. Sixty-one samples were from patients already on TB therapy for >1day and 19 samples were excluded due to untraceable patient records. One hundred and fifty samples from 137 newly presenting patients remained. Forty-two percent (n = 57/137 of patients were deemed to have TBM by clinical diagnostic and microbiological criteria (excluding MODS. Sensitivity by patient against clinical gold standard for ZN smear, MODS MGIT and LJ were 52.6%, 64.9%, 70.2% and 70.2%, respectively. Specificity of all microbiological techniques was 100%. Positive and negative predictive values for MODS were 100% and 78.7%, respectively for HIV infected patients and 100% and 82.1% for HIV negative patients. The median time to positive was 6 days (interquartile range 5-7, significantly faster than MGIT at 15.5 days (interquartile range 12-24, and LJ at 24 days (interquartile range 18-35 days (P<0.01.We have shown MODS to be a sensitive, rapid technique for the diagnosis of TBM with

 15. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 16. Studerendes mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af implementeringen af blended læring i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. I paperet afdækkes studerendes udfordringer i positionen mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og...... kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan......, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser....

 17. Blockchain to be - Bitcoin not to be?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2018-01-01

  Parallelt med meget store stigninger og fald i kursen på Bitcoin har der været meget opmærksomhed rettet mod anvendelsesmuligheder af kryptovalutaer og den underliggende blockchain-teknologi. Dette nummer af Finans/Invest bidrager til denne diskussion gennem flere artikler. Denne leder drister sig....... Omvendt synes der at være så mange mulige anvendelser af blockchain-teknologien, at vi her nok kun så småt er begyndt at se toppen af isbjerget....

 18. Preliminary assessment of PWR Steam Generator modelling in RELAP5/MOD3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preece, R.J.; Putney, J.M.

  1993-07-01

  A preliminary assessment of Steam Generator (SG) modelling in the PWR thermal-hydraulic code RELAP5/MOD3 is presented. The study is based on calculations against a series of steady-state commissioning tests carried out on the Wolf Creek PWR over a range of load conditions. Data from the tests are used to assess the modelling of primary to secondary side heat transfer and, in particular, to examine the effect of reverting to the standard form of the Chen heat transfer correlation in place of the modified form applied in RELAP5/MOD2. Comparisons between the two versions of the code are also used to show how the new interphase drag model in RELAP5/MOD3 affects the calculation of SG liquid inventory and the void fraction profile in the riser

 19. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 20. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...