WorldWideScience

Sample records for af forskellige faktorers

 1. En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Løchte; Linnemann, Per

  2009-01-01

  Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne (forvente at) få udbetalt vil afhænge af den pensionsopsparingsform, han har valgt. Vi sammenligner 3 meget forskellige pensionsopsparingsprodukter: Den "traditionelle" form med ret til bonus...... (gennemsnitsrenteproduktet), en markedsbaseret Unit Link ordning og endelig SEB Pensions Tidspension, som på mange måder er en mellemting mellem de to førstnævnte opsparingsformer....

 2. Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kallestrup, Helena

  2017-01-01

  Grødeskæring er et af de mest brugte virkemidler til at sænke vandstanden i danske vandløb og dermed forbedre afvandingen fra de omkringliggende arealer. Men grødeskæring påvirker også kvaliteten af vandløbsmiljøet. Her har vi undersøgt effekten af forskellige grødeskæringsmetoder på de fysiske f...

 3. Vurdering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup; Thomsen, Nanna Isbak

  2011-01-01

  Der er gennemført en større undersøgelser af forskellige stressfaktorers påvirkning af den kemiske og økologiske vandkvalitet i et grundvandsopland ved Hove på Sjælland. Der er i området udvalgt vandløbslokaliteter, som er undersøgt for en lang række fysiske, kemiske og økologiske parametre og...

 4. Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Heiselberg

  2008-09-01

  Full Text Available Når man arbejder professionelt med at gennemføre kvalitative mini- og fokusgruppeanalyser, kan det ikke undgås, at man som moderator indimellem tænker: Hvorfor deltager hun ikke? Hvad kan jeg gøre for at inkludere hende i diskussionen? Ofte skyldes nogle deltageres manglende engagement, at mini- eller fokusgruppens metodiske design favoriserer de deltagere, som har en fremtrædende verbalsproglig intelligens, og samtidig ekskluderes de, der har andre fremtrædende intelligenser, fra at yde det maksimale. En sådan situation er meget uheldig og kan i værste fald give en undersøgelse bias. Derfor har vi i DR Medieforskning arbejdet med en pragmatisk tilgang til problemet, hvor vi har afprøvet et metodisk design, som inkluderer kvalitative interviewteknikker og procesværktøjer, som appellerer til samtlige intelligenser. Som et resultat af en målrettet indsats for at inkludere flere intelligenser i det metodiske design, oplever vi, at deltagerne har mere lyst til at engagere sig og gør det med større selvsikkerhed. Desuden oplever vi i mindre grad fænomenet “cognitive tuning” , og derfor kan vi arbejde med flere og bedre data i analyse- og fortolkningsfasen. Intelligent design of focus groups - article about methodological design of focus groups and the different intelligences When you work professionally with the conducting and moderating of qualitative mini- and focus groups, you can't avoid sometimes thinking: Why isn’t she participating? What can I do to include her in the discussion? A participant's apparent lack of enthusiasm is often caused by the methodological design of the focus group giving preference to participants who have an explicit verbal intelligence, and as a consequence excludes participants with other explicit intelligences from contributing. A situation like the one described above is very undesirable and in a worst-case scenario it can cause a study to be biased. In order to try to solve this problem DR

 5. Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Heiselberg

  2008-12-01

  Full Text Available Når man arbejder professionelt med at gennemføre kvalitative mini- og fokusgruppeanalyser, kan det ikke undgås, at man som moderator indimellem tænker: Hvorfor deltager hun ikke? Hvad kan jeg gøre for at inkludere hende i diskussionen? Ofte skyldes nogle deltageres manglende engagement, at mini- eller fokusgruppens metodiske design favoriserer de deltagere, som har en fremtrædende verbalsproglig intelligens, og samtidig ekskluderes de, der har andre fremtrædende intelligenser, fra at yde det maksimale. En sådan situation er meget uheldig og kan i værste fald give en undersøgelse bias. Derfor har vi i DR Medieforskning arbejdet med en pragmatisk tilgang til problemet, hvor vi har afprøvet et metodisk design, som inkluderer kvalitative interviewteknikker og procesværktøjer, som appellerer til samtlige intelligenser. Som et resultat af en målrettet indsats for at inkludere flere intelligenser i det metodiske design, oplever vi, at deltagerne har mere lyst til at engagere sig og gør det med større selvsikkerhed. Desuden oplever vi i mindre grad fænomenet “cognitive tuning” , og derfor kan vi arbejde med flere og bedre data i analyse- og fortolkningsfasen. Intelligent design of focus groups - article about methodological design of focus groups and the different intelligences When you work professionally with the conducting and moderating of qualitative mini- and focus groups, you can't avoid sometimes thinking: Why isn’t she participating? What can I do to include her in the discussion? A participant's apparent lack of enthusiasm is often caused by the methodological design of the focus group giving preference to participants who have an explicit verbal intelligence, and as a consequence excludes participants with other explicit intelligences from contributing. A situation like the one described above is very undesirable and in a worst-case scenario it can cause a study to be biased. In order to try to solve this problem DR

 6. Den sovjetiske krig i Afghanistan – en undersøgelse af tre forskellige sammenhænge mellem krigen og Sovjetunionen

  OpenAIRE

  Nielsen, Caspar le Fevre

  2012-01-01

  Et overblik over tre forskellige sammenhænge mellem Sovietunionen og krigen i Afghanistan mellem 1979 og 1980. Der er fokus på den sovjetiske økonomi og krigen, krigen og islam, og krigen og sammenbruddet af USSR

 7. Planters naturlige forsvar mod forskellige samtidige skadevoldere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauser, Thure Pavlo; Nielsen, Jens Kvist; Munk, Lisa

  2010-01-01

  Planter angribes ofte af forskellige samtidige skadevoldere. Hvordan de forsvarer sig i sådanne situationer, og hvad det koster for planten, er emnet for foredraget og et nyt forskningsprojekt......Planter angribes ofte af forskellige samtidige skadevoldere. Hvordan de forsvarer sig i sådanne situationer, og hvad det koster for planten, er emnet for foredraget og et nyt forskningsprojekt...

 8. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... spilkoncept, hvor remediering og it-kompetencer inddrages som vigtige teoretiske faktorer. Undersøgelsesdesignet er rettet mod elever i Folkeskolen igennem brugen af fokusgruppeinterviews, og dataindsamlingen er foretaget med video. Eleverne udtrykker sig i undersøgelsen klart omkring konceptets...

 9. Kombinationseffekter af pesticider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kudsk, Per; Andersen, Helle Raun; Cedergreen, Nina

  Resumé: Effekten af 101 tokomponentblandinger og 20 trekomponentblandinger bestående af 22 forskellige pesticider blev undersøgt i 7 forskellige testsystemer. Effekterne af blandingerne blev sammenholdt med pesticidernes virkningsmekanismer/virkemåder med henblik på at undersøge, om det med...

 10. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 11. Noninvasiv behandling af slid og erosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla; Dijken, Jan van

  2012-01-01

  Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige diagnostik føre til, at forebyggende tiltag iværksættes i tide, så fortsatte skader ophører, eller progressionen begrænses. Desværre er det ikke altid muligt, og hvis...... restaureret med fuldkroner på alle tænder. Hvis behandlingen udføres med direkte plast, kan det også betyde, at omkostningerne bliver mindre, så flere får mulighed for at få udført en nødvendig rekonstruktion af tandsættet. I det følgende vil forskellige faktorer i forbindelse med tandslid og erosion blive...

 12. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 13. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 14. Forskellige cannabis typer virker modsat på hjerne, kognition og adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristine Rømer; Callesen, Mette Buhl; Feldstein Ewing, Sarah W.

  Vi ved overraskende lidt om, hvordan cannabis påvirker vores hjerne og kognitive funktioner. Det skyldes bl.a., at de fleste videnskabelige undersøgelser af cannabis ikke tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige typer påvirker os....

 15. Non-invasiv behandling af slid og erosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla; van Dijken, Jan WV

  2011-01-01

  Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige diagnostik føre til, at forebyggende tiltag iværksættes i tide, så fortsatte skader ophører eller progressionen begrænses. Desværre er det ikke altid muligt og hvis...... restaureret med fuldkroner på alle tænder. Hvis behandlingen udføres med direkte plast, kan det også betyde, at omkostningerne bliver mindre, så flere får mulighed for at få udført en nødvendig rekonstruktion af tandsættet. I det følgende vil forskellige faktorer i forbindelse med tandslid og erosion blive...

 16. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM (Buil...... (Building Information Modeling) nationalt som internationalt. Nærværende publikation og dens PDF-udgave rummer seminarets indlæg og illustrationer.......Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 17. Der er forskellige modeller for hospitalers anvendelse af farmaceutisk medicingennemgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Cille; Winther, Majken; Schjerling, Lisbeth

  2014-01-01

  The objective of the article is to characterize the models used by pharmacists to obtain medication history and medication review in Danish hospitals. The models are characterized based on the sources used to create an overview of the patient's medication as well as the time spent per patient....... Currently pharmacists perform medication review at 16 departments. The sources frequently used are the patient journal (81%) and clinical data (81%). The patient contributes to the medication review in 25%....

 18. Fire forskellige forståelser af folkeret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2017-01-01

  Folkeretten opfattes forskelligt. I bidraget analyseres fire forståelser: benægtere (folkeret er ikke ret), naturretsteoretikere, fortalere og kritikere......Folkeretten opfattes forskelligt. I bidraget analyseres fire forståelser: benægtere (folkeret er ikke ret), naturretsteoretikere, fortalere og kritikere...

 19. Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Kappel, Mikkel

  2005-01-01

  mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opgørelse af arbejdspladser på brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstræk for hele Danmark fra 1982 til 2002. Som en del af analyserne har forskellige metoder til aggregering af de...... disaggregerede geodata været overvejet. Paper og foredrag præsenterer forskellige muligheder for aggregering samt resultater af analyserne af lokaliseringen af arbejdspladserne inden for 6 udvalgte branchegrupper fra 1982 til 2002....

 20. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 1. Institutionsanbringelse af unge i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torbenfeldt Bengtsson, Tea; Jakobsen, Turf Böcker

  . Alle seks lande har stor opmærksomhed på unge med adfærdsvanskeligheder, men håndteringen af dem er forskellig. I Danmark og Sverige anvendes i udstrakt grad sikrede afdelinger, mens de øvrige lande fortrinsvis benytter sig af åbne institutioner. Rapporten viser i øvrigt, at anbringelsesfeltet i meget...

 2. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 3. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 4. Udvikling af intelligent legepraksis i trampoliner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Karoff, Helle Skovbjerg; Rytz Alison, Sigrid

  2012-01-01

  Den digitale dimension ved børns leg spiller en stadig stigende rolle. Denne har nu også fundet vej til legeredskaber og senest til udvikling af et digitalt koncept til en havetrampolin. I design af trampolinen blev anvendt forskellige børneprofiler og legetyper som inspiration i udvikling af de ...

 5. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 6. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 7. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 8. Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tina Gudrun; Weibel, Kristina; Tørslev, Mette Kirstine

  begrebsliggørelse af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, og der præsenteres et idékatalog indeholdende metoder til måling af faktisk diskrimination inden for en række forskellige samfundsområder som arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder og institutioner, det offentlige rum samt kultur- og...

 9. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 10. En systemteoretisk analyse af underviseres medlemskab af uddannelsessteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Steffen Warming

  2014-01-01

  Afhandlingen undersøger ved hjælp af Niklas Luhmanns systemteori, hvordan undervisere på to uddannelsessteder der skal fusionere, er med til at bidrage til det nye uddannelsesstedets selvbeskrivelse. Der konkluderes, at undervisernes egen iagttagelse af uddannelsesstedet afgør hvilke faktorer der...

 11. Regulering af sølvnanopartikler

  OpenAIRE

  Helms Rasmussen, Marie

  2009-01-01

  Sølvnanopartikler benyttes, på grund af deres toksiske virkning på bakterier, i mange forskellige typer produkter. Sokker, plastre og katedre er eksempler på sådanne produkter. I denne rapport undersøges sølvnanopartiklers toksicitet på nematoden Ceanorhabditis elegans. Toksiciteten undersøges ved at måle på dødeligheden. Forud for gennemførelsen af undersøgelsen bringes sølvnanopartiklerne i suspension. Undersøgelsen udføres med seks forskellige koncentrationer, og tre replikater af hver kon...

 12. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 13. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 14. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 15. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Bourdieu, Ulf P. Lundgren og Staf Callewaert. Det empiriske materiale består af otte evalueringsrapporter vedr. uddannelser til (semi)professioner inden for et medicinsk felt, af forskellige tekster om evaluering samt af dominante eksempler på dansk normal evalueringsforskning. I afhandlingen konstrueres...

 16. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  energirenovering af boligblokke. Vejledningen omfatter optimering af økonomi, energibesparelser og CO2-reduktion ved renovering af boligblokke til lavenerginiveau. Fokus er på elementbyggeri fra 60-70erne samt murstensbyggeri. Der tages udgangspunkt i to konkrete renoverings-cases: Traneparken og Sems Have, hvor...... renoveringen er udført på to principielt forskellige måder: Traneparken med udvendig efterisolering til næsten lavenergiklasse 2015 niveau (nuværende BR2015 krav), Sems Have med helt ny klimaskærm og nye installationer til bygningsklasse 2020 niveau. Begge bebyggelser har fået nyt ventilationsanlæg samt PV......-anlæg. Nærværende rapport beskriver renoveringen af Sems Have....

 17. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 18. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

  (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv...

 19. Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

  OpenAIRE

  Zubair, Muhammad Kamal

  2016-01-01

  Tulisan ini membahas faktor-faktor yang menjadi penentu keberlanjutan lembaga Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Model yang dibangun melalui penelitian ini menunjukan bahwa variabelvariabel penyusun faktor eksternal, yaitu regulasi, pengawasan dan infrastruktur terbukti positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT, sedangkan variabel penyusun faktor internal, dari lima variabel yang diteliti, yaitu sumber daya manusia, manajemen, permodalan, j...

 20. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  Udbyttedelingsnævnet), lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Forenkling vedrørende uddannelsesråd og -udvalg), lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om...

 1. Korrosionsegenskaber af lasersvejste emner i rustfast stål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Thomas Winther; Jensen, Søren Aakjær

  1999-01-01

  korrosionsegenskaberne af lasersvejste rustfaste stål. Der beskrives metoder og deres anvendelighed, samt resultaterne for de for-skellige metoder og svejseparametre.Der er blevet fundet en meget begrænset indflydelse på den potential-uafhægige og poten-tial-afhængige CPT, ved lasersvejsning af AISI 316. Ved...

 2. Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Christopher; Christensen, Inger-Marie F.; Blok, Rasmus

  2009-01-01

  Artiklen videregiver en række praktiske erfaringer med anvendelse af webkonferencesystemet Adobe Connect Pro i forbindelse med undervisning på Syddansk Universitet (SDU). Via tre pilotprojekter fra forskellige fagområder præsenteres de første konkrete og indledende erfaringer med anvendelsen af det...

 3. Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herrmann, Janne Rothmar

  tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: -Abort og fosterreduktion - Fosterdiagnostik - Fosteret som patient og forsøgsperson - Anvendelse af føtale celler og væv - Fosterets status som afdød - Fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg - Fertilitetsturisme - Stamcelleforskning...

 4. Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.

  Notatet omfatter rapporter fra to forsøgsrækker vedr. brugsvands optagelse af bly og cadmium. Den første omhandler brugsvandsarmaturers afgivelse af bly og cadmium til syntetisk brugsvand med en sammensætning svarende til en sur, blød vandtype. Forsøgene omfatter 10 armaturer og armaturdele....... Resultatet af forsøgene var, at et af armaturerne gav vandet et cadmiumindhold, der var væsentlig over den af WHO fastsatte grænse, mens 3 af armaturerne gav blyindhold, der var noget over denne grænse. Den anden rapport behandler afgivelse af cadmium og bly fra forskellige overflader til 3 forskellige...... at eksponere nogle armaturdele, som i Norge i praksis har vist at afgive meget store mængder bly og cadmium....

 5. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 6. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 7. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 8. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens osmolar...

 9. Smagen af græskar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Maren

  SMAGEN AF GRÆSKAR gennemgår 20 af de mest velsmagende danske græskar sorter, giver råd om dyrkning og anvendelse og en række opskrifter til inspiration. Et par halloween-ideer indgår også. Der er mange grunde til at spise græskar og til at gastronomer nu anvender de forskellige græskarsorter i...

 10. Modellering af strømningsforhold og kanaldannelse i fixed bed koksbed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Torben Kvist; Henriksen, Ulrik Birk; Gøbel, Benny

  2003-01-01

  For at kunne undersøge stabiliteten af en koksbed er der blevet udviklet forskellige modeller til beskrivelse af strømningsforholdene i bedden under iltfri forgasning af biomassekoks. Strømningsforholdene er blevet undersøgt på simple modeller og CFD-modeller...

 11. PEMBENTUKAN ISOMORFISMA DARI GELANGGANG FAKTOR KE GELANGGANG FAKTOR LOKAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Kamal Amir

  2012-02-01

  Full Text Available Suatu gelanggang lokal adalah gelanggang yang hanya mempunyai  satu ideal maksimal.  Ideal prim suatu gelanggang dapat dipakai untuk mencari gelanggang local dan dapat juga dipakai untuk membentuk gelanggang faktor. Sedangkan ideal maksimal dari gelanggang lokal dapat dipakai untuk membentuk gelanggang faktor lokal. Tulisan ini akan  memaparkan secara lebih terperinci dan jelas, sehingga akan lebih mudah dimengerti, mengenai gelanggang faktor dan pembentukan isomorfisma antara gelanggang faktor dengan gelanggang faktor lokal.  Keywords: faktor ,  gelanggang  lokal, maksimal, multiplikatif,  ideal prim.

 12. To forskellige forløb af forgiftning med grøn fluesvamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerlund Petersen, Marianne; Kjær, Mette Skalshøi

  2013-01-01

  Death Cap is one of the most lethal mushrooms in Denmark and may be mistaken for a non-toxic Asian mushroom. We report on two accidental cases admitted 12 and 17 hours after ingestion presenting with gastroenteritis and decline in liver function. The patient who arrived after 12 hours responded...

 13. Forbrugernes vurdering af nogle udvalgte kvalitetsmærkninger for hakket oksekød: Undersøgelsens design, gennemførelse og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Hans Jørn; Høg, Esben; Poulsen, Carsten Stig

  2000-01-01

  segmenter af forbrugere, der tillægger mærkningsordningerne vidt forskellig værdi, og som derfor må forventes at bearbejde den information, der kan afledes af en mærkningsordning på vidt forskellig måde. Det vil være af afgørende betydning at have kendskab til disse segmenters eksistens og deres størrelse...

 14. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 15. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink.......Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...

 16. Velkommen udenfor! Den offentlige kunst og iscensættelse af mødesteder i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marie Bruun Jespersen, Line

  2017-01-01

  Denne artikel fokuserer på de sociale kunstformer i det offentlige rum som henvender sig til et kropsligt aktivt publikum. Værkerne fremstår ofte som legende, sjove og spektakulære og udtrykker sjældent en eksplicit kritik af forholdene i offentlige rum, men den situerede æstetik rummer et potent....../Topotek1/Superflex: Superkilen (2009), Rafael Lozano Hemmer: Under Scan (2005) og Karoline H. Larsen: Jungle Strings (2008), der i forskellig skala og i forskellige medier tematiserer livet i byen ligesom forskellige strategier anvendes i inddragelsen af publikum....

 17. Evaluation of the consequences of introduction of different types of environmental zones in Copenhagen; Vurdering af konsekvenserne af indfoerelse af forskellige typer af miljoezoner i Koebenhavn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, F.P.; Berkowicz, R.; Fogh, C.L.

  2005-07-01

  Calculations for three alternative environmental zone scenarios in Copenhagen, Denmark, have been made. Scenario 1 implies filters on all heavy vehicles with EURO III motors or older. Scenario 2 implies filters on all heavy vehicles with EURO II motors or older. Scenario 3 implies filters on heavy vehicles with EURO I motors or older. The reduction of the particle pollution resulting from filters on heavy vehicles has been calculated by means of meteorological air quality models. The positive health effects have been calculated and valued according to general socio-economic calculation methods.(BA)

 18. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA DOSEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rino

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract: Factors Affecting Lecturers’ Performance. This study aims to find out the effects of smart campus information technology, implementation of ISO 9001:2008 quality management system, and leadership skills on lecturers’ knowledge management, work motivation, and performance. Using a ran­dom-proportional-sampling technique, the study involved 175 lecturers, a number required in SEM analysis. Data were analyzed using a structural equation modeling of AMOS19 software. The findings indicate that smart campus information technology and leadership skills significantly affect lecturers’ knowledge management, and that leadership skills as well as motivation influence lecturers’ performance significantly. Keywords: information technology, quality management, leadership skill, performance, knowledge management, work motivation Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Dosen. Penelitian ini bertujuan menganalisis penga­ruh teknologi informasi smart kampus, implementasi sistem manajemen mutu ISO9001: 2008, dan kete­rampilan kepemimpinan terhadap knowledge managemen,t motivasi kerja dan kinerja dosen UNP. Populasi penelitian adalah dosen Universitas Negeri Padang. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan persyaratan analisis SEM menggunakan model estimasi maximum likelihood sehingga diperoleh 175 responden dengan teknik proportional randome sampling. Data dianalisis dengan structural equation modelling mengguna­kan software AMOS19. Hasil penelitian ini adalah teknologi informasi smart kampus berpengaruh signi­fikan terhadap knowledge management, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap knowledge manajement, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen, dan motivasi kerja ber­pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Kata kunci: informasi & teknologi, manajemen mutu, keterampilan kepemimpinan, kinerja, manajemen pengetahuan, motivasi kerja

 20. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 1. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 2. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af ePortfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  den franske filosof Paul Ricoeur og de britiske professorer i henholdsvis uddannelses- og samfundsforskning og sociologi Martyn Hammersley og Paul Atkinson samt den amerikanske professor i antropologi James P. Spradley. Ved hjælp af en læringsstilindikator blev et hold studerende på modul 4 inddelt i...... deltagerobservationer, kvalitative interview og portfoliodokumenter. Computerprogrammet NVivo 9® blev anvendt til at systematisere data. Analyse og fortolkning af samtlige tekster forgik ved fortolkning på tre niveauer i relation til Ricoeurs fortolkningsteori. Resultater: Anvendelse af ePortfolio var forskellig i...

 3. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 4. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 5. Anvendelsen af sammenligningslejemål i sager om fastsættelse af det lejedesværdi- med udgangspunkt i en analyse af T:BB 2009.164 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2009-01-01

  I T:BB 2009.164 V tog Vestre Landsret i en tvist om størrelsen af det lejedes værdi stilling til den bevismæssige betydning af, om størrelsen af lejen i et sammenligningslejemål havde været prøvet i huslejenævnet, ligesom boligretten afgrænsede de relevante sammenligningslejemål med forskellige...

 6. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME. Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Musaeus

  2015-02-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation for, hvordan kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse med evalueringsrapport om underviseres brug af Blackboard som beslutningsstøtte for feedback og pædagogisk intervention. Artiklen slutter med en diskussion af, hvordan data til læringsanalytik bør indsamles i LMS og bruges til afrapportering og undervisningsudvikling.

 7. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 8. Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Michael R.; Thorndahl, Søren; Grum, Morten

  er i projektet opstillet en radarbaseret prognose for flow og/eller niveau ved et punkt i afløbssystemet i fem forskellige byer. Det er lykkes at prognosticer regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og at prognosticer niveau og/eller flow en yderligger ½-1½ time frem i tiden ved brug af...... modeller for afløbssystemet. Projektet er i stor udstrækning gennemført ved sammenkobling af eksisterende teknologier. I fire af fem casestudier (Aalborg, Århus, Odense og Hvidovre) benyttes realtidsdata fra lokale vejrradarer (af DHI typen), mens der i den femte case (Holstebro) er benyttet historiske...

 9. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 10. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 11. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litterature...... allerede er proficiente funktionalister når de starter på Informationsbehandling, mens de i forhold til anvendelsesområdet må betegnes som novicer. Vi opridser forskellige alternativer til at hjælpe de studerende med at overvinde barriererne og/eller opfylde læringsmålene....

 12. Tingkat Adopsi Inovasi Biosecurity Ayam Ras Petelur di Kabupaten Sidrap dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi

  OpenAIRE

  Rusny, Rusny; Masri, Mashuri; Baba, Syahdar

  2015-01-01

  Dalam rangka mendorong adopsi inovasi biosekuriti oleh peternak ayam ras petelur, maka diperlukan pemahaman tentang adopsi inovasi biosecurity ayam ras petelur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi inovasi biosecurity ayam ras petelur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah pembobotan biosecurity yang terdiri dari biosecurity sumber ayam, biosecurity hewan pengganggu, biosecu...

 13. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasien Diabetes Mellitus Melakukan Pemeriksaan Mata Retinopati Diabetik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan

  OpenAIRE

  Harianja, Dasni Inriani

  2011-01-01

  Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Faktorfaktor yang mempengaruhi pasien Dabetes Mellitus melakukan pemeriksaan mata dengan Retinopati Diabetik meliputi faktor tingkat pengetahuan, faktor status ekonomi, faktor persepsi, dan faktor fasilitas pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pasien Diabetes Me...

 14. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil......Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...

 15. Medieleg af 1. og 2. grad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2009-01-01

  Niklas Luhmanns forståelse af menneskelig aktivitet som sociale systemer foreslå at medieleg kan deles op i to forskellige - men nært forbundne - begreber: Medieleg af 1. og 2. grad. Luhmann definerer systemer som "enheder, der lader sig skelne fra deres omverden" og hvor denne skelnen gælder "både...... for ydre iagttagere og [...] for selviagttagelse" (Luhmann 1997, p.46). I denne artikels kontekst, kan denne systemiske opfattelse af leg ses i sammenhæng med Gregory Batesons legeteori, hvor det at lege indebærer en evne til at etablere en særlig referenceramme, indenfor hvilken de handlinger, der udføres...

 16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  OpenAIRE

  Lydia Susanti

  2015-01-01

  Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain), status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross se...

 17. Betydningen af ”Virtuel Genoptræning” for motivation og fastholdelse af træning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Finn Riiskjær; Jakobsen, Pernille

  2016-01-01

  UC SYD har gennemført en undersøgelse af faktorer, som har betydning for fastholdelse af træningsmotivation og funktionsniveau efter endt forløb med ”Virtuel Genoptræning”. Undersøgelsen er gennemført i Esbjerg kommune med 37 ældre borgere. Data er indsamlet via strukturerede interviews med de...

 18. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 19. FAKTOR-FAKTOR RESIKO OSTEOPOROSIS DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meri Ramadani

  2010-03-01

  Full Text Available Osteoporosis adalah suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh sehingga berisiko lebih tinggi untuk terjadinya fraktur (pecah atau retak dibandingkan tulang yang normal. Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru dan resorpsi tulang tua. Osteoporosis biasanya tidak memiliki tanda-tanda atau gejala khusus sampai akhirnya terjadi fraktur. Karena inilah osteoporosis sering disebut sebagai 'silent disease '. Faktor-faktor resiko terjadinya osteoporosis adalah faktor yang bisa dirubah (alcohol, merokok,BMI kurang, kurang gizi, kurang olahraga,jatuh berulang dan factor yang tidak bisa diubah (umur,jenis kelamin, riwayat keluarga, menopause, penggunaan kortikosteroid, rematoid arthritis. Karena puncak kepadatan tulang dicapai pada sekitar usia 25 tahun, maka sangatlah penting untuk membangun tulang yang kuat di sepanjang usia, sehingga tulang-tulang akan tetap kuat di kemudian hari. Asupan kalsium yang memadai merupakan bagian penting untuk membangun tulang yang kuat.

 20. Faktor Risiko Kematian Ibu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurul Aeni

  2013-05-01

  Full Text Available Angka Kematian Ibu (AKI di Kabupaten Pati bergerak fluktuatif dan menunjukkan status tertinggi pada tahun 2011 dengan 126 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kematian ibu di Kabupaten Pati dan menganalisis faktor risiko kematian maternal di Kabupaten Pati Tahun 2011. Penelitian menggunakan pendekatan observasional analitik dengan metode kasus kontrol. Jumlah sampel adalah 24 untuk setiap kelompok kasus dan kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji univariat, bivariat dan multivariat. Hasil dari penelitian adalah tiga penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Pati adalah penyakit jantung, preeklamsi/eklamsi, dan perdarahan. Kematian ibu tersebar di 16 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada dan sebagian besar kematian terjadi pada masa nifas. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kematian ibu adalah komplikasi kehamilan (OR = 12,198, nilai p = 0,010, komplikasi persalinan (OR = 9,94, nilai p = 0,020 dan riwayat penyakit (OR = 27,735, nilai p = 0,011. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap 64,3% kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Pati Tahun 2011. Maternal Mortality Ratio (MMR of Pati Regency fluctuated and showed the highest state in 2011 with 126 per 100.000 live births. This research aimed to describe maternal mortality cases in Pati Regency and to analyze risk factors of maternal mortality happened in 2011. This research used observational analysis, i.e. cases control study. The number of samples was 24 in each of case group and control group. Data was analyzed with univariate, bivariate, and multivariate. This research resulted that three major causes of maternal mortality were heart disease, preeclampsia/eclampsia, and hemorrhage. Maternal mortality spread on 16 from 21 sub-districts on Pati Regency and the majority of them happened in post delivery period. Logistic regression analysis concluded that risk factors influenced maternal

 1. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 2. Undersøgelse: Benchmarking af 12 lokalsamfundsprojekter i landdistrikter i tre kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Pia Heike; Brøgger, Ditte Rasmussen

  Rebild, Mariagerfjord og Haderslev landdistrikter valgte i 2008 at indgå i et samarbejde omkring nærværende benchmarking projekt. Baggrunden var den, at alle tre landdistrikter på forskellig vis havde arbejdet på såvel landsbyniveau og på tværs af landsbyerne i paraplyorganisationer med at udvikl...

 3. Beregningsværktøjer til analyse af dagslysforhold i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Jens; Johnsen, Kjeld

  Denne rapport beskriver forskellige beregningsværktøjer til analyse af dagslysforhold i bygninger, fra simple håndberegningsmetoder til komplekse edb-programmer. De grundlæggende principper i metoderne er beskrevet, således at projekterende ingeniører og arkitekter kan få indsigt i, hvorledes dag...

 4. Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Ditte; Brügger, Niels; Sandvik, Kjetil

  2017-01-01

  enhver forsker og studerende vil møde, når Facebook i dets dynamiske online form bliver gjort til analyseobjekt gennem arkivering. Konkret illustreres det, hvordan fire specifikke arkiveringsmetoder af webmateriale på hver deres måde giver både begrænset og privilegeret adgang til de originale data og......I dette kapitel undersøges og diskuteres der, hvordan forskellige former for arkivering af digitalt materiale har forskellige implikationer for, hvilke analyser der kan foretages. Dette eksemplificeres med udgangspunkt i webstedet Facebook, og kapitlet diskuterer de metodologiske udfordringer, som...

 5. Library Impact

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Margrethe Hansen; Frandsen, Tove Faber; Skøtt, Bo

  de services bibliotekerne tilbyder, og selvom der er en korrelation af forskellige faktorer, er der ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng.   Projektets formål er at udforske metoder til evaluering og udvikling af bibliotekers samfundsmæssige værdi, som trækker på forskellige datakilder, både...

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN WISATAWAN DALAM MELAKUKAN RESERVASI KAMAR SECARA ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luh Linna Sagitarini

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online melalui online travel agent. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online, yaitu: faktor compatibility memiliki eigen value 2,711 dan percentage of variance 19.364 persen, faktor complexity memiliki eigen value 2,157 dan percentage of variance 15.408 persen, faktor relative advantage memiliki eigen value 2,083 dan percentage of variance 14.877 persen dan faktor self afficacy memiliki eigen value 1,889 dan percentage of variance 13.495 persen. Variabel- variabel yang dapat mewakili setiap faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online adalah kesesuaian dengan gaya hidup, tampilan fitur, efisien dan kemampuan penggunaan komputer.

 7. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 8. Nye muligheder for samarbejde i styring og organisering af dagtilbud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Karen Pernille; Plotnikof, Mie

  Denne rapport handler om forandringer i den kommunale styring og organisering af dagtilbudsområdet – og om forskellige aktørers arbejde med lokale forandringsprojekter - i form af laboratorier forskellige steder i dagtilbudsafdelingerne. Disse laboratorier handler både om aktuelle udfordringer i...... rapport kan du læse mere om de problemstillinger og de mange forandringstiltag, forståelser og praksisser, der udspringer af sådanne udfordringer i den offentlige sektor. Helt konkret handler det om to sjællandske kommuners såkaldte ’laboratoriearbejde’ inden for dagtilbudsområdet, hvorigennem mange...... forskellige aktører har taget arbejdstøjet på og stillet spørgsmålstegn ved status quo, ved fortidens historier og institutionaliseringer, samt ved fremtidens mulighedsrum og drømme. Både lokalt i en legestue i et børnehus, centralt på rådhusets administrative kontorer og i tværgående samarbejde i rådhusets...

 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andi Irawan

  2015-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze factors that directly and indirectly affecting employee performance in Directorate General of Higher Education Ministry of Education and Culture, as well as analyze the dominant factors that influence. The data in this study was obtained by distributing questionnaires to 75 civil servants through a quota sampling technique. Data analysis includes correlation analysis and analysis of Structural Equation Modeling (SEM approach Partial Least Square (PLS. Latent variables in this study are individual factors, psychological factors, organizational factors and the performance of civil servants. The results showed that individual factors, psychological factors and organizational factors directly affect the performance of civil servants. Individual factors also influence indirectly to the performance of civil servants through psychological factors, while organizational factors do not influence indirectly through psychological factors. Individual factors are the dominant factor affecting the performance of civil servants.Keywords: civil servants performance, individual factor, psychologic, organization, PLSABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta menganalisis faktor dominan yang berpengaruh. Data pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 PNS melalui teknik penarikan sampel kuota. Analisis data yang digunakan meliputi analisis korelasi dan analisis Structural Equation Modelling (SEM dengan pendekatan Partial Least Square (PLS. Variabel laten pada penelitian ini adalah faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi dan kinerja PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, faktor psikologi dan faktor organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja PNS. Faktor individu juga

 10. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 11. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Bertransaksi di Media Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irfan Aulia Syaiful

  2017-01-01

  Abstrak: Banyak faktor yang membingungkan perusahaan dalam memetakan perilaku konsumen yang menjadi targetnya. Penelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku transaksi konsumen di media sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan sebanyak 5 orang dengan karakter telah sering melakukan transaksi belanja lewat media sosial. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjuk­kan, ada tiga faktor yang me­me­ngaruhi perilaku konsumen di media sosial. Pertama, faktor budaya seperti antara kesesuaian bahasa antara konsumen dan penjual, faktor sosial seperti testimonial, tawaran dari teman, cara penjual mendeskripsikan produk. Kedua, faktor pribadi seperti kemudahan berbelanja. Ketiga, faktor psikologis seperti diskon, waktu pengiriman, dan pengemasan produk.

 12. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Tenaga Kependidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuhanna Aftika

  2017-05-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze factors that directly and indirectly affecting the employee performance of Bogor Agricultural University (IPB. There were 150 respondents involved in this research taken by with a sample pulling technique using the proportional random sampling. This research methodology used descriptive analysis and SEM analysis with PLS methods. The results showed that individual factors, psychological factors and organizational factors directly affect the performance of the administration staff. Individual psychological factors and organizational factors also influence indirectly to the performance of the administration staff through psychological factors. Organizational factor is the dominant factor affecting the performance of administration staff of IPB.Keywords: individual factors, psychological factors, organizational factors, the performance of employees, partial least square (PLS.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tenaga kependidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB baik secara langsung maupun tidak langsung serta menganalisis faktor dominan yang berpengaruh. Responden dalam penelitian ini sebanyak 150 orang dengan teknik penarikan sampel menggunakan proportional random sampling. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM dengan metode Partial Least Square (PLS. Variabel laten pada penelitian ini adalah faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, faktor psikologi dan faktor organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja tenaga kependidikan di IPB. Faktor individu, psikologi, dan organisasi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja tenaga kependidikan melalui faktor psikologi. Faktor organisasi merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di IPB.Kata kunci : faktor individu, faktor

 13. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memutuskan Untuk Menginap Di Green Hotel Di Surabaya

  OpenAIRE

  Loppies, Alfredo Karsten; Nugroho, Steven Adi; Jokom, Regina

  2016-01-01

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk menginap di green hotel di Surabaya. Populasi adalah seluruh konsumen yang pernah menginap di hotel yang tergolong green hotel di Surabaya minimal sekali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dengan sampel penelitian berjumlah 168 responden. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa faktor untuk mereduksi sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi per...

 14. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 15. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika S.

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik baik secara parsial dan simultan. Faktor-faktor tersebut adalah financial interests, hubungan bisnis dengan klien, pelayanan asuransi dan audit, hubungan antara klien atau yg diaudit dengan auditor, kompetisi antara Kantor Akuntan Publik (KAP, ukuran KAP dan audit fee. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di akuntan publik di Semarang tahun 2009. Metode penyeleksian sampel yang digunakan adalah convenience sampling dan jumlah respondennya 35. Alat analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis. Dimulai dengan analisis kuantitatif untuk mengetes validitas dan reabilitas. Kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik termasuk normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. Hasil menunjukkan bahwa 6 variabel yang sudah dikaji secara simultan dan partial tersebut mempunyai efek yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik dengan R square 0.749. The objective of this study is to test empirically the factors that influence the independence of public accountant appearance both partially and simultaneously. The factors cover financial interests, business relationships with clients, assurance services and audit services, the length of relationship between client or auditee and auditor, the competition between Public Accountan Offices (KAPs, the size of KAP, and audit fee. The population in this study was the auditors who worked in the public accountant’s office in Semarang in 2009. The sample selection method is a convenience sampling and the  number of  respondents are 35. The Analysis tools used is multiple regression analysis. It starts by applying quantitative analysis to test the validity and reliability. Then, it is continued by testing the classical assumptions which include normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. The result shows that the six

 16. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ria Aini Rahmawati

  2017-05-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah  pengaruh  ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 118 Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan website resmi Pemerintah Daerah.  Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. The purpose of this study was to determine the factors that affect the transparency of local government financial reporting. The factors studied were the effect of the size of the regional governments, the level of prosperity, education level and number of members of Parliament. Population in this research is the Regional Government of Regency / City on the island of Java, which consists of 118 District / City of the Year 2013. This study used secondary data such as Local Government Finance Report 2013 and the official website of the Local Government. The sample selection using purposive sampling method, obtained a sample of 73 District / City. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the local government, education level, number of legislators does not affect the transparency of financial reporting area, and the level of prosperity in a positive impact on the transparency of financial reporting area.

 17. Hjertestop uden for hospital. Prospektiv undersøgelse af forskellige typer af udvidet præhospital behandling i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, J R; Lybecker, H; Andersen, C

  1990-01-01

  by the Danish National Board of Health (6 months]. Out of 28 patients brought in by the medically staffed ambulance, two (7%) were discharged alive. Out of 57 patients brought in the phase with the motorized doctor nine (16%) were discharged alive. Out of 78 patients brought in by heart ambulance one (1...

 18. Model Lokasi Menara BTS ditinjau dari Faktorfaktor penentu lokasi Menara BTS di Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dynastya Dynastya

  2013-03-01

  Full Text Available Perkembangan tower Base Transceiver Station (BTS di Kota Surabaya berlangsung sangat pesat. Keberadaan tower BTS yang mulai menjamur di kawasan permukiman mengakibatkan protes dari masyarakat yang takut akan dampak negatif tower BTS. Perkembangan jumlah penggunaan telepon genggam di kota Surabaya dapat diasumsikan bahwa kebutuhan jaringan komunikasi nirkabel bertambah. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu pengendalian tower BTS di Kota Surabaya untuk meminimalisasi gangguan terhadap estetika kota. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hubungan faktor penentu lokasi menara BTS terhadap lokasi menara BTS di Surabaya dengan menggunakan kajian teoritis dari berbagai pustaka.  Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran lokasi tower BTS tersebut kemudian diiterasi menurut pendapat pakar dengan menggunakan analisa delphi. Yang kemudian digunakan untuk menyusun hubungannya dengan lokasi tower BTS dengan analisa regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penentu lokasi tower BTS, yang menurut konsensus pakar adalah faktor faktor kepadatan penduduk, biaya sewa lahan, ketinggian menara, jenis lokasi menara, faktor pola ruang, faktor keamanan, dan faktor coverage service area. Hasil konsensus tersebut kemudian dianalisis dengan analisa regresi logistik sehingga menghasilkan model regresi yang menunjukkan peluang faktor yang berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lokasi menara BTS.

 19. Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe

  2014-01-01

  Denne afhandling, ”Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser”, fokuserer på koblingen mellem naturfagslæreres professionelle udvikling som en social aktivitet og deres deltagelse i forandringsprocesser i uddannelsesreformer. Læreres daglige arbejde relaterer sig mest til...... netværk af sociale naturfaglige praksisser introduceres som en forskningsstrategi til at studere indvirkningen af skolens kontekstuelle faktorer på naturfagslæreres professionelle udvikling og deltagelse i forandringsprocesser. Denne afhandling giver et muligt bud på, hvordan disse elementer kan kobles...... sammen, og hvordan man kan undersøge kvaliteten af denne sammenkobling med den hensigt, at lærerne får optimale betingelser for professionel udvikling, og at der er maksimal chance for succes med at opfylde målsætningerne i reformerne. Netværk af sociale naturfaglige praksisser defineres som en række...

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN DALAM PENGGUNAAN MASKAPAI PENERBANGAN AIRASIA DI DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erl Vania Paulalengan

  2017-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya isu yang mencuat terkait dengan pesawat low cost carrier yang dikatakan bahwa pesawat low cost carrier tidak aman dan hanya disukai oleh para wisatawan karena murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dimana sampel yang digunakan adalah para wisatawan yang pernah berpergian menggunakan Airasia untuk tujuan berlibur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 155 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 81 orang wisatawan Indonesia dan 74 orang wisatawan Asing dengan komposisi 85 orang pria dan 70 orang wanita dan diantaranya sebanyak 111 orang berusia 18-28 tahun, 23 orang berusia 29-39 tahun dan 21 orang berusia diatas 39 tahun. Faktor yang didapatkan dari penelitian ini ada 9 yaitu faktor harga dan pelayanan, faktor layanan khusus dan tambahan, faktor asuransi, kebersihan dan ketangkasan petugas darat, faktor model pesawat dan layanan check-in, faktor jaminan dan keramahan petugas darat, faktor keramahan selama terbang, faktor kebersihan dan penampilan faktor layanan selama terbang dan faktor penampilan pilot. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia adalah faktor pelayanan. Diharapkan Airasia dapat terus memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang memuaskan bagi wisatawan seperti kebersihan di atas pesawat, penampilan pramugari, keandalan pilot menerbangkan pesawat, pelayanan pramugari selama penerbangan serta penampilan pilot.

 1. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 2. Valg af retsform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Artiklen analyserer de forskellige retsformer (aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, fond, forening, interessentskab mv.), der står til disposition for fysiske og/eller juridiske personer, der vil drive erhverv gennem et selskab mv.......Artiklen analyserer de forskellige retsformer (aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, fond, forening, interessentskab mv.), der står til disposition for fysiske og/eller juridiske personer, der vil drive erhverv gennem et selskab mv....

 3. Forekomst af visnesyge og andre svampesygdomme i spinat til frø med fokus på infektion af henholdsvis jord og frø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Merete Halkjær; Deleuran, Lise Christina

  2012-01-01

  V. dahliae i frøpartier er forøget de senere år. I Holland blev der i 1973 påvist V. dahliae i 20 ud af 34 testede frøpartier. I amerikanske undersøgelser blev der i 2003 påvist V. dahliae i 57 ud af 62 partier. Denne høje infektionsgrad bekræfter behovet for øget kontrol af frøpartier. Ved AU....... dahliae. I samme forsøg undersøges forskellige frø og jordbehandlinger, som potentielle mulige metoder til reduktion af smittetrykket i jorden og på frøet. I 2009 blev der observeret en reduktion i infektionsniveauet af V. dahliae på det høstede frø, når de anvendte stamfrø var behandlet med Thiram....

 4. Baggrund for og diskussioner af Visible Learning med særligt henblik på lærings- og vidensbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars

  2015-01-01

  I 2009 udgav John Hattie bogen 'Visible Learning' med undertitlen 'A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement'. Hensigten med bogen er, som titlen siger, at fremlægge en systese af mere end 800 metaanalyser af de faktorer, som påvirker 'achievement', dvs. elevernes læringsudbytte...

 5. Hvad bestemmer de globale priser på landbrugs- og fødevarer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2011-01-01

  I denne artikel beskrives og struktureres de væsentligste forhold, som er med til at bestemme de globale priser på landbrugsvarer. Det er et komplekst sammenspil, hvor mange forskellige faktorer spiller ind. Der opstilles en model med fem forskellige grupper af drivkræfter bag den globale...

 6. USA og Kina lægger med forskellig strategi an til forhandlinger med Nordkorea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  2017-01-01

  Der har de seneste uger været en massiv dækning i danske medier af Nordkorea og det lukkede lands bestræbelser på at udvikle langtrækkende missiler og atomvåben. Der har ikke været mangel på dommedagsscenarier og fremstillinger af den nordkoreanske leder Kim Jong-Un som en irrationel og uberegnel......, er også gået lige ind hjulpet ekstra på vej af USA’s angreb i Syrien, som foregik, mens Trump havde den kinesiske præsident Xi Jinping til middag i Florida. Men er der egentlig så meget nyt?...

 7. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sugiyarti Fatma Laela

  2014-03-01

  Full Text Available Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ. Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi Dewan Pembina tidak memiliki pengruh yng signifikan terhdp efisiensi OPZ. Namun rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan efisiensi OPZ. Semakin tinggi rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana, semakin efisien suatu OPZ. Demikian juga keberadaan laporan auditor independen akan meningkatkan efisiensi OPZ. Empat variabel independen lainnya yaitu, perubahan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai, penerapan program manajemen dan system budaya yang efficiency emphasis, struktur kelembagaan OPZ dan ukuran (size OPZ tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi. Variabel ekplanatori dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 64.4 persen variasi pergerakan efisiensi OPZ.JEL Classification : I30, L23, L25, L30Keywords : OPZ, Kinerja Efisiensi, Program spending

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KAIN DONGGALA DI KOTAMADYA PALU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benyamin - Parubak

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK Kain Donggala merupakan kain tradisional hasil kerajinan masyarakat Kaili yang mencerminkan ciri khas daerah Sulawesi Tengah. Kain ini selain digunakan untuk upacara-upacara adat, juga untuk pakaian sehari-hari. Industri Kain Donggala ini terus dikembangkan untuk mempertahankan ciri khas daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya melestarikan seni budaya daerah sebagai asset nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala di Kotamadya Palu. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Tehnik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Purposive dalam menentukan toko dan sentra industri Kain Donggala, karena di Kotamadya Palu terdapat banyak toko dan sentra industri yang menjual produk tersebut. Dan Accidental sampling digunakan untuk menentukan responden yang dijadikan sampel. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 153 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor dan Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan analisis faktor diperoleh hasil bahwa terdapat 7 faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala. Ketujuh faktor tersebut adalah : (1 faktor budaya, ekonomi, dan psikologis, (2 faktor gaya hidup, (3 faktor mutu, (4 faktor promosi, (5 faktor reperensi, (6 faktor harga, dan (7 faktor produk. Dari tujuh faktor yang dipertimbangkan tersebut, dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa terdapat satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada a = 1%. Faktor tersebut adalah faktor 1 (budaya, ekonomi dan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang signifikan berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian merupakan faktor

 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RATIO NON PERFORMING LOAN (NPL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Setiyaningsih Setiyaningsih

  2015-08-01

  Full Text Available This research has the aim to analyze the factors which give impact in ratio of NPL (Non Performing Loan in XYZ Bank Jakarta. NPL can be caused by the internal factors such as policies, human capitals, etc., and can be caused by external factors through macro-economic changes such as loan-outstanding, BI rate, and foreign exchange (Indonesia Rupiah to US Dollar. This research is a descriptive research with direct approach to the primary and secondary data. The analysis method was using the multiple linear regression method with data time series from June 2008 to June 2014. The multiple linear regression method was used to see the impacts of volume of loan-outstanding, BI rate, and foreign exchange to NPL ratio, and testing differences between level of NPL before and after the separation of RM (Relationship Manager and CA (Credit Analyst function in Bank XYZ Jakarta.  All of data processing steps in this research use software Eviews Version 6.0. The result of this research are Loan-outstanding or number of lending, foreign exchange and the dummy of RM and CA separation function have impact to NPL Ratio. The BI-rate change which was happened along the research gives no impact to NPL Ratio. The NPL Ratio is relatively better and it is not affected of the increasing of BI rate.  It is not only because of performing loans but also caused by the existing write-off portfolios. Keywords: NPL, loan-outstanding, BI rate, foreign exchange, the separation of RM, credit analystABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ratio NPL pada Bank XYZ Jakarta. NPL (Non Performing Loan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kebijakan, SDM, dan lainnya ataupun faktor eksternal melalui perubahan faktor makroekonomi, seperti variabel loans outstanding, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pengamatan langsung terhadap data sekunder dan data primer

 10. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Susanto

  2016-03-01

  Full Text Available Abstrak Penyediaan akses dan sarana TIK (internet bagi masyarakat desa bertujuan tidak hanya mengurangi kesenjangan digital tetapi juga untuk dapat mendorong aktivitas dan produktivitas masyarakat (pemberdayaan. Kehadiran internet di masyarakat desa belum tentu menjadi sebuah kebutuhan, baik karena rendahnya kesadaran akan manfaatnya ataupun tidak terhubungnya internet dengan sistem nafkah yang ada di masyarakat pedesaan. Upaya mendekatkan ketersediaan internet dengan kebutuhan riil masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan psychological empowerment, yaitu TIK harus dikaitkan dengan faktor intrapersonal, interaksional dan faktor perilaku masyarakat. Perilaku penggunaan internet dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan variabel Niat Menggunakan (behavioral intention sebagai penentu langsung dari tindakan atau perilaku seseorang. Konstruk-konstruk dalam model the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT: performance expectancy, effort expectancy, social influences dan facilitating condition digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Menggunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar VI Kualanamu, desa yang telah mendapatkan fasilitas dan sarana TIK melalui Desa Informasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan Confirmatory Factor Analysis (CFA serta analisis model struktural Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS. Hasil pengujian SEM-PLS menunjukkan nilai R-Square 0,752. Kemudian dengan menggunakan metode boot-strapping dalam smartPLS, didapatkan bahwa faktor effort expectancy dan social influences berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Menggunakan internet.     Abstract Provision of access of ICT (internet for rural communities aimed not only for reducing the digital divide but also to encourage the meaningful activity and productivity. The internet may be not needed by the rural community, due to low awareness of the benefits and also there is not interrelated with living

 11. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  Miljø- og Energiministeriets program for overvågning af danske orkidéer har med udgangen af 2000 forløbet i 14 år. I 2000 har 65 overvågere indsendt oplysninger til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om 297 bestande tilhørende 39 forskellige vildtvoksende orkidéarter fordelt på 216 prøvefelter (se...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...... registreret. Dette fald kædes sammen med den tørre og varme forårsperiode fra slut-nin-gen af april til slutningen af maj 2000....

 12. Da ordet blev til handling. Maj 1968-Maj 2018 - 50 år med kritik. Refleksioner i anledning af 50- året for 1968

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  Hvis vi definerer kulturpolitik bredt, som de idehistoriske, værdipolitiske og institutionelle kampe om produktion og distribution af symbolsk mening i samfundet et det muligt at anskue de mange forskellige, men sammenhængende kulturelle, politiske og kunstneriske begivenheder og initiativer i 19...

 13. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 14. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  , range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when......The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years...

 15. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  admitted to a Copenhagen hospital from 1 September 1999 to 30 April 2000. The catchment area is well defined with 283,000 inhabitants. All had a neurological examination and a structured interview within three days with registration of age, gender, premorbid Rankin, Scandinavian stroke scale score, time...

 16. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  predictors of early admission. DISCUSSION: Patients with stroke or TIA in a Danish metropolitan area arrive at hospital a median of 2.6 hours after the stroke. Admission by ambulance after calling emergency was associated with the shortest onset to admission time. Udgivelsesdato: 2003-Jan-13...

 17. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years......, range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 18. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH SPBU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Farizal Farizal

  2017-01-01

  ABSTRACT   Nowaday national gasoline market becomes tighter with the entrance of foreign retailers to the field. Competition is not only among domestic gas stations but also between local and foreign stations. At this situation, to survive and win the competition retailers should maintain customer satisfaction through serving good service(s and providing facilities needed. This research aims to determine which service(s is needed and which one is not as well what facility(s are necessary, should be available, or can be omitted. For the purpoase, a survey was conducted. Of 211 respondents participated, the results then were analyzed using Faktor Analysis method. The findings are the most important variable to choose a city gas station is the station map and legend clarity  and station light sufficiency for out of town gas station.While the most neglible variable is the station dispenser accuracy for both city and out of town gas stations.

 19. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BAJA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jhonson Agustinus Pasaribu

  2017-06-01

  Full Text Available Impor baja terus mengalami peningkatan dari tahun 1980-2012, hal ini disebabkan karena tingkat produksi baja tidak mampu mengimbangi dan memenuhi tingkat konsumsi baja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor baja di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Error Corection Model (ECM. Pengujian secara parsial digunakan uji t-statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Produksi baja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Konsumsi baja menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Gross Domestic Product (GDP menunjukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nilai tukar rupiah (Kurs menunjukan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek.  The steel import keep having enhancement from 1980 to 2012, it’s because of steel production level can’t fulfill the steel consumption level. If the high level of the steel import volume continues, domestic steel industries will run into a low impact for Indonesian’s economy. The goal of this research analize the affecting factors of steel import in Indonesia. The analytical method use the Error Correction Model (ECM. The partial test use t-statistic and the simultan test use F-statistic. The results showed that the steel production has negative and significant effect on steel import in the long term and short term. The steel consumption has positive and significant effect on steel import in the long term and short term. The Gross Domestic Product (GDP has negative and not significant effect on steel import in the long term and short term. The exchange rate indicates positive and not significant effect on steel import in the long term and short term.

 20. Markedsføring af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsø, Karen; Andersen, Lone Schreiber; Grunert, Klaus G.

  markedsføringsstrategier. Som udgangspunkt for undersøgelsen har Fødevareøkonomisk Institut (FØI) valgt tre konkrete produkttyper: Gourmet Gris, skrabeæg og økologiske slagtekyllinger. De tre produkttyper repræsenterer produkter, der er karakteriseret ved forskellige kvalitets- og produktionsegenskaber inden...... tre udvalgte niche- og kvalitetsprodukter: Gourmet Gris, skrabeæg og økologiske slagtekyllinger. Formålet med gennemførelse af de kvalitative interview har været at afdække, hvilke mar-kedsføringsaktiviteter der har været gennemført med henblik på at markedsføre de udvalgte nicheprodukter inden...

 1. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 2. Skal religion ud af det offentlige rum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås...... ved "offentligt rum", og diskuterer dernæst de flertydige ideer om sekularisme og neutralitet, som kravet om mindre religion ofte begrundes ud fra. Artiklen tager derpå den aktuelle danske debat om, hvorvidt muslimske tørklæder kan tillades i offentlige embeder op som eksempel på spørgsmålet om...... religion i offentlige rum, med særlig fokus på regeringens nylige forslag om at forbyde dommere at vise religiøse symboler. Det analyseres, hvordan neutralitet og upartiskhed kan forstås i denne sammenhæng, og der argumenteres for, at det ikke følger af de relevante versioner af disse krav, at dommeres...

 3. Brug af undersøgelse for prostataspecifikt antigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mukai, Thomas; Bro, Flemming; Pedersen, Knud Venborg

  2010-01-01

  Introduktion: Cancer prostatae (CP) er den hyppigste kræftform blandt danske mænd, og incidensen er stigende. CP er ofte asymptomatisk, hvilket vanskeliggør klinisk diagnosticering. I udredningen for CP kan man benytte en prøve for prostataspecifikt antigen (PSA)-niveau. Dansk Urologisk Selskab har...... siden 1997 anbefalet brugen af PSA-prøver i udredning af CP.Formålet var at undersøge udviklingen i anvendelsen og resultaterne af PSA-prøver samt at beskrive udviklingen i incidensen af CP i det tidligere Århus Amt.Materiale og metoder: Vi brugte data fra laboratoriedatabasen LABKA og fra...... PSA-prøver steg med en faktor 43 over perioden, og at andelen af prøver, der var rekvireret af almen praksis, steg fra 38,6% (95% sikkerhedsinterval (SI): 36,4-40,8%) i 1998 til 66,1% (65,4-66,8%) i 2006. Antallet af incidente prøver, der var rekvireret af almen praksis, og som havde et resultat på...

 4. Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) pada Perbankan Syariah di Indonesia

  OpenAIRE

  Shintya, Nita; Darmawan, Akhmad

  2015-01-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total pembiayaan (TotalFinancing/TF), Risiko pembiayaan (Non Performing Financing/NPF), Profitabilitas (Earnings Before Taxes and Provisions/E...

 5. Flexicurity - afklaring af et begreb i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Madsen, Per Kongshøj; Bredgaard, Thomas

  2007-01-01

  Flexicurity er et begreb på vandring. Det blev opfundet i Holland i midten af 1990erne, og er siden blevet en samlebetegnelse for det danske arbejdsmarkedssystem. Aktuelt er opnåelse af flexicurity blevet til topprioriteten for EU-kommissionens forsøg på reformer af arbejdsmarkedsområdet. Dermed...... bliver det et begreb som alle medlemslande er tvunget til at forholde sig til. Flexicurity er med andre ord en retorisk succes. I denne artikel søger vi at dokumentere begrebets sejrsvandring. Den politiske og akademiske omfavnelse af flexicurity indebærer imidlertid en risiko for at begrebet udvandes......, og bliver meningsløst. Vi diskuterer derfor forskellige definitioner af flexicurity for at opnå en større klarhed over, hvad der bør og kan forstås ved flexicurity, og giver til slut et bud på en ny forståelse af flexicurity som analytisk begreb....

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERILAKU PEMBELIAN MI INSTAN MEREK SEDAAP (STUDI PADA KONSUMEN KECAMATAN PAKIS KABUPATAN MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madziatul Churiyah

  2007-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan pengaruh faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, motivasi, persepsi, dan pengetahuan konsumen secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian, serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.Populasi di dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang pernah atau sedang menggunakan mi instan merek Sedaap di wilayah Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Penentuan sampel di dalam penelitian ini menggunakan rumus infinite population dari Daniel dan Terrel dikarenakan peneliti belum mengetahui jumlah pasti pengguna mi instan merek Sedaap pada wilayah yang ditelitinya. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan data primer dilakukan dengan cara Accidental sampling, yaitu memberikan angket atau kuesioner kepada sampel yang menggunakan mi instan merek Sedaap yang secara kebetulan dijumpai, dimana kuesioner sebelumnya telah diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji faktor-faktor yang diteliti menggunakan software SPSS 13 for windows.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diantara faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok acuan, faktor motivasi, faktor perspsi, dan faktor kelompok acuan, faktor budaya adalah faktor yang paling dominan di dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap. Karena memiliki nilai eigen value tertinggi sebesar 5.337 dibanding faktor lainnya

 7. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KAPAS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ari Budi Basuki

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi kapas domestik, konsumsi kapas, GDP riil dan kurs rupiah ke dollar AS terhadap impor kapas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data time series berdasarkan tahun 1980-2013. Data diperoleh dari Indexmundi, International Monetary Fund dan United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Hasil analisis Error Correction Model (ECM menunjukkan bahwa variabel produksi kapas domestik dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, variabel konsumsi kapas dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap impor kapas, variabel GDP riil dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, dan variabel kurs rupiah terhadap dollar dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor produksi kapas, GDP riil dan kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, namun dalam jangka pendek dan jangka panjang faktor konsumsi kapas mempengaruhi impor kapas. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu meningkatkan total produksi kapas dalam negeri dengan cara mengembangkan penelitian dan pembenihan kapas dalam negeri termasuk jenis transgenic. Pemerintah perlu mengurangi penggunaan kapas terutama dengan cara mensubtitusi kapas tersebut dengan kapas sintetis This study aimed to analyze the influence of domestic cotton production, cotton consumption, real GDP and the exchange rate rupiah to the US dollar against the import of cotton. This research is a quantitative study with time series data based on years of 1980-2013. Data obtained from Indexmundi, International Monetary Fund and the United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Results of analysis Error Correction Model (ECM shows that domestic cotton production variables in the short term and the

 8. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 9. Definition af primitiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Morten

  1997-01-01

  tidspunkt, kan der spares meget tid senere, hvor det er besværligt at definerer primitiverne helt om.I denne rapport er de primitiver, der skal bruges til Sydkrafts net gennemgået. Der er taget stilling til hver enkelt tilstand for de forskellige primitiver. Dette er gjort for at få en definition, som er...

 10. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 11. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 12. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik

  2010-01-01

  . Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...

 13. Mindfulness – en religionssociologisk analyse af et moderne fænomen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2013-01-01

  Mindfulness er et fænomen i vækst. Den udbydes af mange forskellige typer af udbydere. Denne undersøgelse kategoriserer i et komplet sample af mindfulness-udbydere i Aarhus måden hvorpå disse udbydere kommunikerer deres tilhørsforhold til mindfulness som henholdsvis buddhisme, spiritualitet eller a......-religiøs teknik. Dette gøres ved hjælp af kriterier indenfor autorisation, tekst- og visuelle referencer. Artiklens undersøgelse viser, at mindfulness udbydes som a-religiøs teknik, men hævder samtidigt med udgangspunkt i Hornborg og Durkheim, at selv denne påståede a-religiøsitet kan kaldes religiøs....

 14. Faktor-Faktor yang Berhubungan Kejadian Plasenta Previa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Maesaroh

  2016-06-01

  Full Text Available Abstrak: Perdarahan pada trimester ketiga pada umumnya merupakan perdarahan yang berat, yang dapat menyebabkan syok dan kematian ibu dan bayinya. Salah satu penyebabnya adalah placenta previa. Penyebab plasenta previa dapat disebabkan beberapa faktor antara lain umur, dan paritas, riwayat endometrium yang cacat (riwayat SC, riwayat keguguran dan plasenta manual. Angka kejadian plasenta previa di Ruang Bersalin RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus plasenta previa yaitu pada tahun 2011 sebanyak 113 orang (6,49% dari 1741 persalinan, tahun 2012 berjumlah 101 orang (7,48% dari 1350 persalinan tahun 2013 berjumlah 103 orang (7,78% dari 1325 persalinan. Tujuandiketahuinya Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian plasenta previa pada ibu bersalin di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2014. Metode penelitianyang digunakan yaitu metode analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah seluruh ibu dengan kasus perdarahan di ruang bersalin RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2014 berjumlah 372 ibu. Sampel diambil dengan menggunakan rumus berjumlah 193 ibu dan diambil dengan tehnik simple random sampling. Hasil penelitian diperoleh hasil Hubungan antara usia ibu bersalin dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,026, hubungan antara paritas ibu bersalin dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,035 dan hubungan antara ibu riwayat keguguran dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,015 Kesimpulan penelitian bahwa terdapat hubungan antara usia dan paritas ibu dengan kejadian plasenta previa di RSUD Dr. H. Abdul Moloek tahun 2014. Kata Kunci: Usia, Paritas, Riwayat keguguran, Plasenta previa    FACTORS  ASSOCIATED  WITH  PLACENTA  PREVIA Third  trimester  bleeding  in  general  is  severe  bleeding, which can lead to shock and death of mother and baby.One reason is placenta previa. Causes of placenta previa can be caused by several factors

 15. Huntingtons anvendelse af Barretts religionsstatistik. I Margit Warburg og Brian Jacobsen (red.): Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede. Højbjerg: Univers, s. 76-92

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Hans Raun

  Artiklen dokumenterer og diskuterer de forskellige interesser, der er på spil i international religionsstatistik. Den fokuserer dernæst på den fatale skævvridning af de religionsstatistiske opgørelser i Barretts World Christian Encyklopedia, der er sket i Huntingtons The Clash of Civilizations....

 16. Faktor Risiko Timbulnya Inhibitor Faktor VIII pada Anak dengan Hemofilia A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grace N.A. Simatupang

  2016-11-01

  Kesimpulan. Prevalensi inhibitor 37,5%, inhibitor positif lebih sering ditemukan pada pasien hemofilia berat yang mendapat terapi pertama kali sebelum berusia 1 tahun. Penelitian kami tidak berhasil membuktikan faktor risiko bermakna untuk timbulnya inhibitor pada anak dengan hemofilia A.

 17. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 18. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 19. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 20. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA KONSUMSI MAHASISWA INDEKOS DI KOTA MAKASSAR

  OpenAIRE

  KAROMA, AGUSTINA RESI

  2013-01-01

  2013 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa indekos di Kota Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu kepada mahasiswa yang tinggal di rumah kos di wilayah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R square adalah sebesar 0,827 yang berarti bahwa 82,7 % konsumsi mahasis...

 2. Faktor Caregiver dan Kekambuhan Klien Skizofrenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laeli Farkhah

  2017-10-01

  Full Text Available Caregiver merupakan orang yang bertanggung jawab memberikan perawatan secara langsung dalam segala situasi,baik saat pasien kambuh atau tidak kambuh. Beberapa faktor caregiver yang berhubungan dengan kekambuhanpasien skizofrenia adalah dukungan keluarga, pengetahuan tentang pengobatan skizofrenia, peristiwa kehidupan yang penuh stres, dan kualitas hidup caregiver. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor caregiver yang berhubungan dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan crosssectional. Pengambilan sampel dengan consecutive sampling sebanyak 30 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment untuk melihat hubungan antara dua variabel dan uji regresi logistik untuk menentukan faktor yang dominan berhubungan dengan frekuensi kekambuhan pasien skizofrenia. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel memiliki hubungan dengan frekuensi kekambuhan pasien skizofrenia. Variabel dukungan keluarga memiliki hubungan yangkuat dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,630. Variabel pengetahuan keluarga memiliki hubungan yang sedang dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,820. Variabel kualitas hidup memiliki hubungan yang sangat kuat dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,560. Variabel peristiwa hidup penuh stres memiliki hubungan yang sedang dengan arah hubungan yang positif (r = 0,447. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor caregiver yang paling dominan berhubungan dengan dengan kekambuhan adalah kualitas hidup dengan nilai r = -0,560 dan koefisien determinannya (r2 yaitu 0,768 yang memiliki kekuatan hubungan (OR 25,093. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup caregiver merupakan faktor yang paling dominan terhadap kekambuhan. Penelitian ini merekomendasikan agar perawat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup caregiver dan pentingnya caregiver support group dalam

 3. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 4. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og seman...... Morphology to Discourse Management, 99. STURT, P., SANFORD, A. J., STEWART, A. & DAWYDIAK, E. 2004. Linguistic focus and good-enough representations: An application of the change-detection paradigm. Psychonomic Bulletin & Review, 11, 882-888....

 5. Various forms of dyring apparatus and criteria for the choice of drying methods. [Industry]. Forskellige toerringsapparater samt kriterier ved valg af toerringsmetode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soininen, M. (Aabo Akademi (FI))

  1989-01-01

  Various forms of dewatering apparatus are described and richly illustrated with the help of diagrams. A model is presented on the basis of which decisions can be made in relation to the utilization of natural gas for direct drying process. Natural gas has for some time been used within the food industry for drying milk, serum, malt, coffee powder, potato starch, for baking and for roasting coffe and flakes. (AB).

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NIAT MEMBELI MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL LPPOM-MUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maghfiroh Maghfiroh

  2015-10-01

  Full Text Available Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal, faktor sosial, faktor informasi dan sikap terhadap niat membeli produk makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini termasuk penelitian kausal asosiatif yang meneliti pengaruh hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Populasi penelitian adalah mahasiswa S-1 nonmuslim di UNY tahun 2011-2014. Sampel penelitian berjumlah 92 mahasiswa dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, analisis data mengunakan metode regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan dari 4 variabel bebas terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh. Variabel yang tidak berpengaruh tersebut yaitu variabel faktor personal, sosial, informasi sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu variabel sikap. Secara simultan terdapat pengaruh faktor personal, sosial, informasi dan sikap terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY. Kata kunci: niat membeli, personal, sosial, informasi, sikap Abstract: The Determinants of Intention to Buy Labeled Halal Foods By LPPOM-MUI. This study aims to investigate the effect of personal, social, information factors and attitudes on the intention to buy packed labeled halal food products by LPPOM-MUI among non-Muslim students of Yogyakarta State University. This was an associate causal study investigating the effects of independent variables on a dependent variable. The sample, consisting of 92 students was selected by means of the purposive sampling technique. The data were collected through a questionnaire and were analyzed using the probit regression method. The results showed of four independent variables, three of them had no effect on independent variable. Those three variables were personal, social, and information

 7. Robust regulering af destillationskolonner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  1987-01-01

  Sharke og Dixons metode benyttes til minimalrealisering af Laplace-overføringsmatricer. Ud fra denne metode til minimalrealisering opnåes en tilstandsbeskrivelse med første ordens Pade'-approximation af tidsforsinkelsen i Laplace-overføringsfunktionsmatricerne. Ud fra A.N Hansens frekvensanalyser...... bør denne regulator dog undersøges med eksakt beskrivelse af tidsforsinkelsen, hvilket ikke er nået indenfor denne opgave, væsenligst på grund af problemer med MIMOFAD Konklusion. Med Sharked og Dixons metode er der opnået kendskab til en simpel metode til minimalrealisering af Laplace......-overføringsmatricer. Metoden munder ud i et simpelt program der foretager minimalrealisering af Laplace-overføringsfunktionsmatricer med reelle adskildte poler. Anvendelsen af programmet resulterer i en tilstandsbeskrivelse af Laplace-overføringsfunktioner for velbeskrevne kolonner i litteraturen. Den opnåede...

 8. Vi lever af myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilde, Per

  2005-01-01

  En kritisk gennemgang af en kronik om regeringens forsknings- og universitetspolitik af Helge Sander, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling: "Myter om universiteter står for fald" (Morgenavisen Jyllands-Posten 11/11 2005)...

 9. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 10. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WISATAWAN MELAKUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT MELALUI MOBILE BOOKING PADA SITUS TRAVELOKA.COM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erni Muliana

  2016-07-01

  Full Text Available Pembelian kebutuhan perjalanan wisata secara online merupakan bagian dari transaksi business to-customer (B2C. Produk yang ditawarkan biasanya terdiri dari: pemesanan paket wisata, penjualan tiket pesawat dan kereta api, kamar hotel dan penyewaan transportasi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com serta faktor yang paling banyak berkontribusi dalam menentukan keputusan pembelian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner online dan kuesioner yang disebarkan secara langsung (offline kepada 250 responden, penentuan responden ditetapaka menggunakn metode purposive sampling, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis faktor. Hasil analisis faktor yang didapatakan menjelaskan 67,066% dari keseluruhan total variance, dan hasil analisis data menunjukkan empat faktor terbentuk yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com, yaitu: kemudahan dan sistem informasi website (24,396 %, pelayanan konsumen/customer service (15,211%, citra perusahaan (14,681 %, dan motivasi pembelian (12,779%, adapun faktor yang paling berkontribusi dalam mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com adalah faktor terbentuk yang memiliki faktor laoding tertinggi dari keseluruhan faktor yang terbentuk, yaitu faktor “Kemudahan dan Sistem Informasi Website”, faktor ini terdiri dari 13 variabel yakni: (1 Kemudahan pencarian situs web, (2 kecepatan waktu mengakses (load time, (3 nama domain perusahaan, (4 kemudahan pemesanan, (5 Informasi yang lengkap, (6 Informasi yang akurat, (7 Informasi yang menarik, (8 Pemaparan informasi yang tepat, (9 Ketersediaan dan aksesibilitas, (10 Harga yang kompetitif, (11 Pengalaman secara keseluruhan, (12 Keamanan data

 11. Sammenligning af to 3D-ganganalysesystemer – understøttet af EMG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koblauch, Henrik; Heilskov-Hansen, Thomas

  2010-01-01

  forsøges ændringer i moment forklaret ved hjælpaf elektromyografi (EMG).Metode10 raske unge mænd (alder 29,7 år, range 25-32) deltog i forsøget. Refleksmarkører svarende tilde to ovennævnte modeller blev påsat, hvorpå forsøgspersonen foretog 12 gennemgange med 7forskellige gangarter. EMG og gangsekvenser...... blev optaget af et VICON-MX-system(OxfordMetrics, Limited, Oxford, England). Data for Helen Hayes-modellen blev analyseret i VICONprogrammetNexus. Vaughan-modellen blev analyseret i et speciallavet MATLAB-program. Datafor de to modeller blev statistisk bearbejdet ved hjælp af en mixed model. EMG data...... forløb. De største forskelle, modellerne imellem, er fundet ianklens sagittalplan og knæets frontalplan. Disse forskelle synes at aftage, jo mere proximaltbeliggende leddet er. Sekundært blev det undersøgt, hvorledes de enkelte gangarter adskilte sigfra hinanden i henholdsvis momenter, vinkler og EMG...

 12. Billeder af verdens svovl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2014-01-01

  Film- og billedmediet har en særlig plads i skildringen af vores samfund og økonomi. Produktionen i de vestlige samfund består i dag primært af tegn, symboler, billeder og begær, mens de forgangne tiders maskinelle og, ikke mindst, manuelle bearbejdning af materialer – det vi stadigvæk umiddelbar...

 13. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 14. Renovering af enfamiliehuset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Bech-Danielsen, Claus

  Meddelelsen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to kvarterer dels fra begyndelsen af 1950'erne, dels fra slutningen af 1960'erne. Gennem spørgeske...

 15. Efterforskning af drab i Kosovo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2000-01-01

  Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse.......Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse....

 16. ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KREATIVITAS INDUSTRI KERAJINAN BATIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arfan Bakhtiar

  2012-02-01

  Full Text Available Industri kreatif merupakan salah satu industri yang saat ini menjadi strategi pembangunan industri di Indonesia. Industri batik merupakan salah satu industri kreatif  yang termasuk dalam sektor kerajinan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas dan perbedaan faktor dominan pengembangan kreativitas di industri batik berskala kecil, menengah, dan besar, sehingga dari ketiga skala industri ini dapat dilakukan upaya-upaya pengembangan kreativitas. Penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan angket pada ketiga kelompok industri batik. Obyek penelitian adalah PT. Tri Ratna Batik (industri kecil, CV. Tobal Batik (industri menengah, dan PT. Batik Danar Hadi (industri besar. Variabel yang diteliti pada ketiga industri yaitu SDM kreatif, pekerjaan kreatif, konteks organisasi, lingkungan, dan inovasi produk. Berdasarkan data observasi dan penilaian angket yang telah valid dan teruji keandalannya, ketiga industri sama-sama kreatif, karena total nilai mean dan modus secara keseluruhan berada pada rentang 3.01 sampai 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas pada: (1 variabel SDM kreatif yaitu motivasi, bakat/minat, komunikasi, dan kompetensi; (2 variabel pekerjaan kreatif yaitu pekerjaan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; (3 variabel konteks organisasi yaitu kinerja perusahaan, kebijakan, struktur dan budaya organisasi, serta sistem komunikasi; (4 variabel lingkungan yaitu pemberdayaan sumberdaya eksternal, teknologi, persaingan, dan peraturan pemerintah; (5 variabel inovasi produk yaitu desain, bahan, alat, dan pemanfaatan limbah batik. Secara keseluruhan, pada semua variabel terdapat faktor-faktor yang mendukung pengembangan kreativitas. Faktor dominan pada variabel SDM kreatif terletak pada komunikasi (IK, IB, dan motivasi (IB. Faktor dominan pada variabel pekerjaan kreatif adalah pekerjaan (IK dan kepemimpinan (IM, IB.  Faktor dominan variabel inovasi produk

 17. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  haveprojekter for børn og unge. Det overordnede reviewspørgsmål er: Hvad kan havekonteksten pædagogisk og læringsmæssigt tilbyde i forhold til sociale kompetencer og identitetsdannelse? Reviewet er baseret på litteratursøgning i databaserne British education Index, ERIC, Proquest, Proquest Documents, Psyc...... en særlig kombination af pædagogiske faktorer af menneskelig og materiel karakter, som påvirker individuel identitetsdannelse og sociale kompetencer i positiv retning. Dette understreges af gennemgående fund omkring individers styrkede tro på egne evner som følge af deltagelse i skole- og...

 18. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til yderligere kommentarer eller ændrer risikovurderingen. Zea mays (1507). EFSAs udtalelse og vurdering af 1507 majsen. Modtaget 14-03-2005, deadline 29-03-2005, svar 23-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  1507 i Danmark ”Den genmodificerede majslinie 1507, adskiller sig fra konventionel majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af nogle forskellige sommerfuglearter, specielt majsboreren. Desuden indeholder majsen et gen, der gør den tolerant overfor...

 19. En fænomenologisk undersøgelse af bevægelse i den specialpædagogiske undervisning på Skolehjemmet Marjatta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Thomas; Krantz, Göran; Schmidt, Mette

  2017-01-01

  formål var derfor at undersøge: • nye metoder til at integrere bevægelse i undervisning • bevægelsens betydning for børn i en specialpædagogisk kontekst Skolehjemmet Marjatta har udviklet en pædagogik, der gør stærkt brug af bevægelse i forskellige pædagogiske situationer. Fænomenologiske observationer...

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ASURANSI SYARI'AH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuat Ismanto

  2016-06-01

  Full Text Available Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian asuransi syariah, dengan marketing mix sebagai variabel moderator. Aspek marketing mix yang diambil meliputi lokasi, harga, promosi, dan produk. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 76 peserta dengan skala likert. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor religiusitas, dengan menempatkan marketing mix sebagai variabel moderator, semakin menguatkan keputusan pembelian dibanding tanpa marketing mix.

 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN AUDITOR: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andri Prastiwi

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor perusahaan manufaktur di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan mandatori. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe KAP dan pertumbuhan perusahan (yang diukur dengan total aset berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan pergantian KAP. Perusahaan dengan KAP big 4 mempunyai kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami pergantian KAP dari pada non big 4. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan juga mempunyai kemungkinan pergantian KAP lebih tinggi dari pada yang tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan (yang diukur dengan perubahan sales, perubahan MVE dan perubahan income dan masalah keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempe-ngaruhi pergantian auditor di Indonesia. AbstractThe purpose of this study to determine the factors that affect the auditor turnover manufacturing company in Indonesia after the enactment of mandatory regulations. The analysis showed that the type of KAP and growth companies (as measured by total assets significantly influence the possibility of change of KAP. Companies with KAP big 4 have a lower chance to experience changing of KAP than the company with the KAP non big 4. Companies that are experiencing growth also has the possibility of change of KAP is higher than the companies that are not experiencing growth. While firm size, firm growth (as measured by changes in sales, MVE changes and changes in income and financial problems did not significantly influence the factors that influence the change of auditor in Indonesia.Keywords: auditor turnover; agency theory; signaling theory

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHASILAN GURU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suwandi Suwandi

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract: Factors Affecting Teacher Earnings in Education Decentralization Era. The purpose of this study is to describe the factors that affect the performance and income of teachers as a profession in the context of decentralization. This study is a cross-sectional research with population of all teachers in Indonesia. The technique of schools sampling are systematic random sampling procedure with all districts/cities in Indonesia as the sampling frame. Data collection used questionnaires and data analysis used descriptive and multiple regression analysis. This study found that the recruitment and promotion of teachers rank is determined by the competence and performance instead of seniority, the dominant factor affecting educator certification is the teachers’ rank/grade and qualifications, and the two most effective main variables on the teachers’ income are ranks/grades (seniority and educators’ certificates. Keywords: decentralization, certification, teacher performance, teacher earnings   Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Guru di Era Desentralisasi Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan penghasilan guru sebagai profesi dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini merupakan cross sectional dengan populasi seluruh guru di Indonesia. Teknik sampel sekolah yaitu systematic random sampling procedure dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai sampling frame. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi ganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen dan promosi pangkat guru ditentukan oleh kompetensi dan kinerja ketimbang senioritasnya, faktor dominan yang berpengaruh terhadap sertifikasi pendidik adalah pangkat/golongan dan kualifikasi guru, dan dua variable pokok yang paling tinggi efeknya terhadap penghasilan guru, yaitu pangkat/golongan (senioritas dan sertifikat pendidik.   Kata

 3. PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP MINAT SISWA MEMILIH JURUSAN IPS DI KELAS XI SMA NEGERI 1 KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ade Tri Rahmadani

  2017-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1 pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS di SMA Negeri 1 Kotapinang Tahun Ajaran 2015/2016. (2 faktor Internal (bakat, perhatian, motif/tujuan. (3 faktor Eksternal (keluarga, sekolah, teman bergaul, dan Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kotapinang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS yang berjumlah 167 orang. Sampel ditentukan 30% populasi sehingga berjumlah 40 orang yang diambil secara acak. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah tekni angket. Analisa datanya dengan cara deskriptif dan teknik inferensial. Untuk validitas dan reliabilitas diambil dari kelas IPS 3 sebanyak 36 orang. Hasil penelitian ini menunjukan: (1 Faktor Internal (bakat, perhatian, motif/tujuan terhadap minat siswa memilih jurusan IPS dapat dikategorikan baik hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data seluruh jawaban responden terhadap indikator faktor internal yakni 62% menjawab selalu, 35% menjawab sering, dan 2,5% menjawab kadang-kadang.(2 Faktor eksternal (keluarga, sekolah, teman bermain terhadap minat siswa memilih jurusan IPS dapat dikategorikan baik hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data seluruh jawaban responden terhadap indikator faktor eksternal yakni 52,5% menjawab selalu, 37,5% menjawab sering, 10% menjawab kadang-kadang dan hanya 5% menjawab tidak pernah. (3 Ada pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS di SMA Negeri 1 Kotapinang hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data dan dibuktikan dengan pengujian hipotesis dimana Fhitung > Ftabel = 8,22 > 3,09 dengan taraf signifikansi 0,000 > 0,005. Kontribusi faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS sebesar 62%, dan 38% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor internal dan faktor eksternal siswa. Kata Kunci: faktor internal, faktor eksternal, minat siswa, IPS

 4. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 5. Installation af opvaskemaskine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, J.; Skibstrup Eriksen, S.; Nielsen, F.

  Denne SBI-anvisning er et led i en serie om modernisering af installationerne i den ældre boligmasse. Den henvender sig til både beboere, husejere, VVS-installatører og andre interesserede. Anvisningen indeholder almene afsnit om valg og placering af opvaskemaskine, sagsforløb ved installation......, forhold til myndigheder, priser, finansieringsmuligheder m.m. Anvisningen indeholder endvidere tekniske afsnit om vandinstallation, afløb og elinstallation i forbindelse med installation af opvaskemaskine....

 6. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 7. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter.......Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 8. FAKTOR RISIKO FILARIASIS DI KABUPATEN MUARO JAMBI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2013-11-01

  . Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko filariasis. Desain penelitian adalah cross sectional dengan melakukan wawancara terhadap 412 orang responden yang meliputi 128 kasus dan 248 bukan kasus. Analisis data dilakukan secara multivariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa determinan faktor risiko kejadian filariasis di Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya genangan air di sekitar rumah, waktu tempuh ke sarana kesehatan, perilaku pencegahan gigitan nyamuk di dalam rumah, lama tinggal, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Probabilitas orang dengan seluruh faktor risiko tersebut sebesar 95.9% untuk terinfeksi filariasis dengan OR 23,5 kali.Kata kunci: Filariasis, Faktor risiko, Muaro Jambi

 9. Forskere skal have X-faktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorm Hansen, Birgitte

  2012-01-01

  Vi ved det godt: En dygtig forsker er også en dygtig formidler. Og eftersom forskere i stigende grad skal konkurrere om både interne og eksterne midler, bliver det naturligt at satse på talenter, der formår at komme ’ud over rampen’. Som akademiker skal man i dag kunne argumentere for sin samfund...... samfundsmæssigt irrelevant forskning og formidle den dårligt. Jeg kender ingen (der har et arbejde i hvert fald). Vi vil gerne alle sammen have x-faktor og excellence....

 10. IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Fauziyah

  2011-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor utama yang dimiliki Pondok Pesantren (Pontren dalam pengelolaan hutan rakyat dan strategi pengembangannya. Metode yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam Pontren yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, dan threats berdasarkan pendapat dari para pakar yang mengetahui dengan baik mengenai Pontren terutama yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama yang mempengaruhinya adalah pemimpin yang kharismatik dengan nilai pengaruh 0,56 dan faktor kelemahan utama yang harus di minimalkan ada dua yaitu sifat dari Pontren yang masih mengkultuskan satu pemimpin dan tidak adanya keberlanjutan program dengan nilai pengaruh 0,47.\tFaktor peluang yang utama harus dimanfaatkan oleh pontren adalah adanya ayat alquran dan hadist-hadist yang mendukung tentang penyelamatan lingkungan dengan nilai pengaruh 0,5 dan faktor ancaman utama yang harus diatasi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kehutanan dengan nilai pengaruh 0,62. Strategi yang paling sesuai dilakukan oleh pesantren dalam pengembangan hutan rakyat adalah dengan strategi SO (Strength Opportunities berupa: 1 meningkatkan peran pemimpin/kyai dan 2 memperluas jaringan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

 11. ANALISIS RESPON KONSUMEN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MARKETING MIX DALAM PEMBELIAN PRODUKLUWAK WHITE KOFFIE DI PASAR SWALAYAN KOTA SURAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yesi Krista Karnasih

  2014-10-01

  Full Text Available ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor marketing mix dan variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk Luwak White Koffie instan di pasar swalayan Kota Surakarta serta posisi produk Luwak White Koffie terhadap produk pesaing. Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan teknik survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  judgment sampling. Metode analisis data yang digunakan antara lain analisis faktor dan perceptual map. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian luwak white koffie yaitu faktor produk, faktor aroma dan rasa, faktor tempat, dan faktor promosi. Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen adalah variabel merek pada faktor produk, variabel rasa pada faktor aroma dan rasa, variabel penataan di swalayan pada faktor tempat dan variabel tampilan iklan pada faktor promosi. Posisi produk Luwak White Koffie instan dibandingkan dengan produk pesaing melalui perceptual map menempati posisi unggul untuk atribut merek, rasa, kecepatan alir, isi pesan iklan, dan tampilan iklan. ABSTRACTThis research aims to determine the marketing mix factors and dominant variables which considered by consumers into buying  instant Luwak White Koffie at supermarket in Surakarta City and Luwak White Koffie product position against competitor products. The basic method in this study was analytical descriptive with survey techniques. Location research determined purposively. The sampling method used was judgment sampling. Data analysis methods used include factor analysis and perceptual map. The data used is primary data and secondary data. The results of factor analysis showed that there are four factors that are considered by consumers to buy products Luwak White Koffie instant

 12. 63 forskellige artikler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik

  2008-01-01

  ”Filosofi og tværvidenskab” (s.m. Vincent Hendricks),  ”abduktion”, ”abstrakt”, ”algebra”, ”Bachelard”, ”Baldwin”, ”Barthes”, ”Baudrillard”, ”Benjamin”, ”Bloom, Allen”, ”Bloom, Harold”, ”Bolzano”, ”Boole”, ”Brouwer”, ”Cassirer”, ”Dedekind”, ”dekonstruktion”, ”Deleuze”, ”diagram”, ”diskurs”, ”Eco”......”, ”modallogik”, ”moderne”, ”narrativ”, ”nykritik”, ”Peirce”, ”Penrose”, ”pragmatisme”, ”rekursivitet”, ”Schmitt”, ”sekularisme”, ”selvreference”, ”semiotik”, ”Serres”, ”Sokal-affæren”, ”spilteori”, ”Stirner”, ”Stumpf”, ”Thom”, ”token/type”, ”Turner”, ”typeteori”...

 13. FaktorFaktor Penyebab Prokrastinasi Akademik pada Siswa Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujang Candra

  2014-10-01

  Full Text Available Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Salah satunya yang sering menjadi prokrastinator adalah siswa. Jika prokrastinasi ini tidak segera dibenahi, akan merugikan siswa itu sendiri. Perkembangan siswa dalam meraih prestasi akademik menjadi terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Angket diberikan kepada 221 siswa SMA Negeri Kabupaten Temanggung, serta 6 orang responden untuk diwawancara. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif yang mencakup deskriptif presentase, dan analisis kulitatif hasil wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi fisik (69%, kondisi psikologis (73%. Kemudian faktor eksternal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi keluarga (75%, lingkungan sekolah (67%, lingkungan masyarakat (66%. Simpulan penelitian ini bahwa faktor internal utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah kondisi fisik dan faktor eksternal yang paling utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah lingkungan sekolah. Bagi konselor sekolah, dapat memberikan layanan prnguasaan konten mengenai manajemen waktu sebagai upaya mencegah munculnya perilaku prokrastinasi akademik. Academic procrastination is the kind of delay that made the tasks associated with the assignment of formal academic. One of them is that often a student prokrastinator. If procrastination is not immediately addressed, it would be detrimental to the students themselves. The development of students academic achievement become impaired. The purpose of this study is to determine the internal factors and external factors that cause students academic procrastination.. Questionnaire given to 221 students of High School in Temanggung, and 6 respondents to be interviewed. Data analysis using

 14. Behandlingseffekt af Digital Dermatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  af klovlidelser herunder især Digital Dermatitis. Klovregistreringerne viser, at der er stor dynamik og mange nyinfektioner af Digital Dermatitis svarende til problematikken ved mastitis. Behandlingseffekten ved Digital Dermatitis er høj (omkring 90 %) ved den udførte behandling. Behandlingen bestod...

 15. Bestyrer af egen ro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; L. Friis, Klaus

  2000-01-01

  Evnen til at håndtere en indre uro synes at være blevet en væsentlig egenskab i forhold til udviklingen af vort samfund og de hastige brud i kontinuiteten af et liv, der leves. arbejdsforhold. stress. arbejdsmiljø. arbejdsliv...

 16. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 17. Evaluering af mentorordningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albæk, Karsten; Bach, Henning Bjerregaard; Bille, Rebekka

  Formålet med denne rapport er at give et detaljeret og aktuelt billede af mentorordningens anvendelse, herunder de involveredes vurdering af ordningen. Undersøgelsen viser blandt andet, at mentorordningen primært bruges til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse sociale eller ...

 18. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 19. Evaluering af VIFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Denne rapport indeholder en ekstern evaluering af aktiviteter i VIFT, Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever, der er etableret som et samarbejde mellem Videncenter for tosprogethed & interkulturalitet (UC2) ved Professionshøjskolen København (UCC), tidligere CVU København & Nords...

 20. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 1. Kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann

  2001-01-01

  På Sønderborg Sygehus er der gennemført en detaljeret undersøgelse af praktikuddannelsen, hvor resultaterne viser både sygeplejerskers og studerendes opfattelse af praktikforløbet. Der blev i den forbindelse udarbejdet detaljerede beskrivelser om læringsforholdene og udvik-let en evalueringsmetod...

 2. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 3. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 4. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 5. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 6. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 7. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (Kasus Perusahaan Jasa Perhotelan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edi Subiyantoro

  2003-01-01

  Full Text Available The study of testing the impact of several factors on stock price of hotel industry listed in Indonesia stock exchange is based on an approach to the constant growth of dividend discount model. By using regression analysis, this study provides evidence that stock price is influenced by book value equity per share and return on equity. The other factors of the research model such as return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk and return on the market index have no impact to the stock price. In general, it's discovered that all of the factors have weak influence in explaining stock price variation which means that mostly it is determined by other various things. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian terhadap pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan jasa perhotelan yang terdaftar di pasar modal Indonesia didasarkan atas suatu pendekatan terhadap pertumbuhan tetap dari devidend discount model. Dengan menggunakan analisa regresi maka diketahui bahwa harga saham dipengaruhi oleh book value equity per share dan return on equity. Faktor-faktor lain seperti return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk dan return on the market index ternyata tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif lemah terhadap variasi harga saham. Ini berarti bahwa variasi harga saham ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Kata kunci: harga saham, equity, return on asset (ROA

 8. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANGUNAN BERLANGGAM BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dw. Nym. Wastika

  2001-01-01

  Full Text Available The objective of this study is to know determinant factors of people knowledge about Balinese tradisional architecture and to know determinant factors of Balinese perception on Balinese style buildings and to explain factors that affect them. The research uses cross-sectional sample survey. Data are collected by interview techniques with questionnaire as the main instuments. Sampling techniques which is used is stratified random sampling. Data is analyzed descriptively and analytically (using variance analysis. Among eigth variables which planned to be axamined, only six variables can be analyzed statistically (respondent status, sex, education, working experience on building construction, ability in reading Balinese character, and intensity in reading "lontar", and the other two variables (age, and occupation cannot be analyzed because its distributions do not fulfil the requirements to be analyzed (too many empty cells. Among the six variables, only four variables are significantly related (P0.05. It might shows that visual perception has become part of people's everyday life so that formal education, age, status, sex, working experience, ability in reading Balinese character, and ability in reading "lontar" do not affect it. Furthermore, other possibilities that instruments which are used, and field workers interpretation ability do not proved its validity and reliability yet. Therefore it needs to be carried out further research in order to know determinant factors towards knowledge and percepton by trying to explore other variables and testing the instruments first. Abstract in Bahasa Indonesia : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor determinan pengetahuan masyarakat tentang arsitektur tradisional Bali (ATB dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan persepsi masyarakat Bali tentang bangunan kantor berlanggam Bali serta ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini memakai rancangan sampel

 9. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Retno Wulandari

  2017-05-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum dan moralitas individu.Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS yang bekerja pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung sebanyak 95 responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap fraud, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan prosedural terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud, terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap fraud. The purpose of this study was to explore the perceptions of employees in government agencies about the factors that influence fraud. These factors include the internal control system, the asymmetry of information, distributive justice, procedural justice, organizational culture, law enforcement and individual morality. The population in this study is were employees of SKPD in Temanggung Regencyas many as 95 respondents. Methods of data collection is done by using questionnaires with Likert scale 1-5. This study uses multiple regression data analysis tools. The results showed that there was a negative effect of the internal control system against fraud, there is a positive effect of information asymmetry against fraud, there is no influence of distributive justice against fraud, there is no influence procedural justice against fraud, there is no influence of organizational

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX SELAMA TAHUN 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lely Fera Triani

  2014-03-01

  Indeks harga saham gabungan merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara umum. Pergerakan indeks harga saham gabungan yang meningkat menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi, seperti: volume perdagangan saham, nilai tukar, dan Suku Bunga Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: pengaruh faktor makro ekonomi melalui volume perdagngan saham, nilai tukar, dan suku bunga Indonesia terhadap Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index. Sampel dari penelitian ini adalah: volume perdagangan saham, nilai tukar, suku bunga Indonesia, dan Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index dengan menggunakan data harian selama tahun 2011, sehingga data pada observasi (n = 247. Ada pengaruh faktor ekonomi makro yang diwakili oleh volume transaksi, dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan. Variabelnilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil perhitungan yang diperoleh nilai F = 27,416; menjadi jelas bahwa perubahan dalam volume transaksi, nilai tukar, dan nilai suku bunga berpengaruh signifikan secara bersama-sama Indeks Harga Saham Gabungan.

 12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja Di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kuningan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ati Siti Rochayati

  2015-03-01

  Full Text Available Merokok merupakan suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan dan jembatan ke penyalahgunaan napza. Rokok diketahui banyak mengandung racun/bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Menurut WHO (2009 saat ini Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan perokok aktif terbanyak di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jenis penelitan ini adalah explanatory study dengan pendekatan cross sectional. Total populasinya adalah 2616 orang dengan sampel sebanyak 347 orang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square dan analisis multivariat dengan regresi logistik metode enter. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada pengaruh yang signifikan (p<0,05 antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  (perilaku merokok.  Faktor yang paling dominan mempengaruhi kebiasaan merokok pada remaja SMK adalah pengetahuan remaja tentang rokok dengan nilai eksp (β = 8.842.  Karena nilai eksp (β > 2 menjadikan hasil analisis ini sah untuk diintepretasikan dalam analisis pengaruh bersama-sama (multivariat.

 13. Faktorer af betydning for antallet af publikationer fra ph.d.-graduerede i perioden 1993-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauge, Ellen M; Grønbaek, Henning

  2009-01-01

  and length of enrolment. The data were modelled in multiple linear regression using the number of peer-reviewed publications as the outcome. The response rate was 60%. RESULTS: The number of publications based on the Ph.D. project was only marginally influenced by the investigated variables. A high total...

 14. Kas "Hirmu faktor" paneb võistleja surmaohtu? / Selene Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Selene

  2004-01-01

  Rahvusvaheline teleprojekt, mille võtted toimuvad Lõuna-Aafrikas. Eesti ainus kaskadöör Enar Tarmo hindab USAs tehtud seriaali pealtnäha kõige eluohtlikumaid trikke turvalisuse seisukohalt. Lisaks tutvustus "Tõsieluseriaal "Hirmu faktor""

 15. Faktor Prediktor Nefritis pada Anak dengan Purpura Henoch-Schonlein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Wisnu Wardhana

  2017-01-01

  Kesimpulan. Gejala abdomen berat merupakan faktor prediktor pada kejadian nefritis PHS dan meningkatkan risiko 3,75 kali terjadinya nefritis PHS. Usia ≥10 tahun, purpura persisten, dan relaps tidak terbukti berpengaruh pada kejadian nefritis PHS.

 16. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 17. Skolerne i bevægelse - et skoleprojekt støttet af ”Haderslev i Bevægelse”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette

  2009-01-01

  Undervisningsministeriet). Anbefalingerne er givet som bud på, hvordan der kan ske en kvalitetsudvikling af faget. Projektet er konkret forankret i 4 ”trailere” med udstyr, der repræsenterer områderne: redskabsgymnastik, musik og bevægelse, atletik og leg. Disse områder er valgt med den begrundelse, at mange af...... idrætsfagets lærere opfatter disse områder som særligt vanskelige at håndtere. De forskellige trailere er til rådighed på de deltagende skoler i perioder af 3 uger. Til hver af trailerne er tilknyttet en trailerfører. Trailerførernes opgave er todelt, idet de skal formidle såvel de teoretiske som de praktiske...

 18. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ONLINE SELLER MEMILIH SITUS JEJARING INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI ONLINE SHOP (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Faktor-Faktor yang Menentukan Toko Online di Yogyakarta Memilih Media Promosi Instagram)

  OpenAIRE

  Kiranasari, Betari

  2014-01-01

  Adanya smartphone memudahkan para pebisnis menjual barangnya secara online, tidak hanya lewat web, namun juga melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Penelitian ini menyorot Instagram sebagai salah satu jejaring sosial yang sedang banyak digunakan di masyarakat untuk berbisnis online, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat online seller mempromosikan produknya di Instagram. Metode penelitian yang digunaka...

 20. Faktor Prediktor Nefritis pada Anak dengan Purpura Henoch-Schonlein

  OpenAIRE

  Ahmad Wisnu Wardhana; Cahya Dewi Satria; Sunartini Hapsara

  2017-01-01

  Latar belakang. Penyakit purpura Henoch-Schonlein (PHS) dapat menyebabkan komplikasi nefritis. Nefritis PHS dapat membaik sendiri atau berkembang menjadi penyakit ginjal kronik. Beberapa faktor prediktor telah diketahui berhubungan dengan kejadian nefritis PHS. Tujuan. Menentukan usia ≥10 tahun, purpura persisten, gejala abdomen berat dan relaps sebagai faktor prediktor nefritis pada PHS. Metode. Dilakukan studi kohort retrospektif. Sampel penelitian adalah anak berusia 1 tahun – 18 tah...

 1. FAKTOR - FAKTOR TEKNIS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN YANG DIOPERASIKAN DI PERAIRAN PACITAN JAWA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helman Nur Yusuf

  2016-09-01

  Full Text Available Pukat cincin merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan pelagis. Keberhasilan operasi penangkapan pukat cincin dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis penangkapan seperti kecepatan relatif kapal saat melingkari gerombolan ikan (schooling, kecepatan tarik tali kolor (purse line, kecepatan tenggelamnya jaring sedangkan faktor lain relatif sama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor teknis penangkapan terhadap hasil tangkapan pukat cincin di Perairan Pacitan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada Februari – Desember 2013 pada 57 kapal pukat cincin dengan 291 stasiun penangkapan. Metode penelitian dengan eksperimental fishing dengan mengunakan persamaan analisis regresi linear berganda dan menghasilkan persamaan: Y = - 61801,5 + 12.846,9 X1 + 14.132,5 X2+ 358,02 X3. Kecepatan melingkar dapat meningkatkan hasil tangkapan sebesar 12.846,9 kg pertrip, penarikan purse line 14.132,46 kg per trip dan kecepatan tenggelam jaring 358,02 kg per trip. Koefisien determinasi faktor teknis terhadap hasil tangkapan sebesar 87,86 %, sehingga faktor teknis dapat menjelaskan seberapa besar pengaruhnya pada hasil tangkapan pukat cincin.   Purse seine is an effective fishing gear for catching pelagic fish. Some technical factors influencing success of  purse seine fishing operations are the relative speed of fishing vessel to encircle fish schools, the speed of pulling the drawstring (purse line, and sinking speed of the net, while there are insignificant effect of other factors. The study aims to determine the influence of technical factors of purse seine fishing operation on fish catches in Pacitan waters, East Java. The study was conducted in February-December 2013 onboard of 57 purse seine vessels consisting of 291 stations. Experimental fishing method was used in this study following multiple linear regression equation hence obtaion the equation Y = - 61,801.5 + 12,846.9 X1 +14,132.5 X2 + 358X3. Encircling speed increases fish

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASCARIASIS PADA MURID SEKOLAH DASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atikah Mardhika Ihsan

  2015-09-01

  Full Text Available AbstrakKejadian Ascariasis masih tinggi di Kota Padang, terutama pada anak usia sekolah dasar. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian Ascariasis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Ascariasis pada murid Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross sectional study yang dilakukan pada 122 murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang pada bulan Desember 2013. Faktor-faktor yang diteliti antara lain higienitas perorangan, tingkat pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, tempat tinggal, dan tingkat penghasilan orang tua. Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid yang positif Ascariasis sebesar 34,4%. Kejadian Ascariasis ditemukan pada murid yang higienitas perorangan kurang baik sebesar 52%, tingkat pengetahuan ibu yang rendah sebesar 34,9%, sanitasi lingkungan yang kurang baik sebesar 29,3%, dan tingkat penghasilan orang tua yang rendah sebesar 37%. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara higienitas perorangan (p=0.06, pengetahuan ibu (p=1, sanitasi lingkungan (p=0,35, dan tingkat penghasilan orang tua (p=0,59 dengan kejadian Ascariasis. Kesimpulan: Kejadian Ascariasis pada pada murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang tahun 2013 tidak berkaitan dengan higienitas perorangan, pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, dan tingkat penghasilan orang tua.AbstractThe prevalence of Ascariasis is still high in Padang, especially at primary school age children. There are many factors contribute to the high incidence of this Ascariasis. The purpose of this study was to know the factors that associated with the incidence of Ascariasis in primary school. This study uses an analytical design method of cross -sectional study on 122 students in 25 and 28 primary school Purus, Padang in December 2013. The factors studied include personal hygiene, level of maternal knowledge, sanitary

 3. Kritik af pseudovidenskab censureret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2014-01-01

  Weekendavisen har afvist at bringe et indlæg af Jørgen Øllgaard om deres egen dækning af Helmuth Nyborg og sagen om hans forskning i IQ, som UVVU har dømt uredelig. Måske er UVVU bedre til at tage sig af bevidst fusk i god normal videnskab end til sager, som angår "patologisk videnskab" ("fringe...... science") med varierende grader af marginalitet. Dette begreb kan både dække hvad Kuhn ville kalde "revolutionær videnskab", som blot endnu ikke er anerkendt men starter med nogle få forskeres vilde ideer, og så især det, som dårligt nok kan testes, efterprøves, og som måske langsomt opløses hvis det...

 4. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 5. Realisering af en boligpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Avnby, F.(red.)

  Meddelelsen bringer indlæggene på en konference afholdt i anledning af Bygge-boligåret '88 og Køge bys 700 års jubilæum om realisering af Køge kommunes boligpolitik med blandede, tæt lave bebyggelser. Indlæggene illustreres med tegninger og fotos fra de bebyggelser, der blev besøgt.......Meddelelsen bringer indlæggene på en konference afholdt i anledning af Bygge-boligåret '88 og Køge bys 700 års jubilæum om realisering af Køge kommunes boligpolitik med blandede, tæt lave bebyggelser. Indlæggene illustreres med tegninger og fotos fra de bebyggelser, der blev besøgt....

 6. Termisk forgasning af biomasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indlæggene i referatet er gengivet efter båndoptagelser. Der er dog foretaget nogle enklte omskrivninger af hensyn til læseligheden. Foredragsholdernes overheads er endvidere blevet lagt ind i referatet....

 7. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DISMENORHEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sadiman Sadiman

  2017-04-01

  Full Text Available Dismenorhea membuat wanita tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan obat. Keadaan tersebut menyebabkan menurunnya kualitas hidup wanita. Angka kejadian dismenorhea tipe primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, sedangkan sisanya dengan tipe sekunder.Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Program Studi Kebidanan Metro dari 74 mahasiswa yang dilakukan survey 63% (47 mahasiswa pernah mengalami dismenorhea. Sedangkan dari  47 mahasiswa yang pernah mengalami dismenorhea ada 9% atau 4 mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah karena dismenorhea. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dismenorhea. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Kebidanan Metro dengan jumlah 280 mahasiswa. Besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Lemeshow. Sampel kasus sama dengan sampel kontrol yaitu sampel kasus 53mahasiswa dan sampel kontrol 53mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling atau pengambilan sampel secara acak atau random. Analisis untuk mengetahui hubungan usia menarche dan riwayat dismenorhea keluarga dengan kejadian dismenorheadengan menggunakan uji Chi-square dengan nilai alfa 0,05. Tidak ada hubungan antara usia menarche dengan kejadian dismenorheanilai p=0,301. Ada hubungan antara lama menstruasi dan riwayat keluarga dengan kejadian dismenorhea dengan nilai p=0,032 dannilai p=0,000. Upaya untuk  mengurangi rasa nyeri saat dismenorhea, mahasiswa perlu menerapkan gaya hidup sehat seperti: rutin melakukan olah raga,  memenuhi kebutuhan gizi seimbang, tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kofein dan banyak minum air putih.

 8. Lyden af ro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Have, Iben

  2017-01-01

  Et projekt, der skal undersøge lyden af ro - både den ydre og den indre, den iscenesatte og den naturlige. Lyden af ro i arkitekturen, i film, i reklamer og i selvhjælpsmedier, i lyddesign, i musik og i stemmer. Og både den lydlige ro vi opsøger, og den der virker skræmmende....

 9. Vitalisering af rettetheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René; Tønnesvang, Jan

  2012-01-01

  Kapitlet handler om at anvende det selvpsykologiske teorigrundlag i samspil med de systemisk konstruktionistiske ideer i arbejdet med at udvikle organisationer og samtidig kvalificere anvendelsen af PUMA -pædagogisk udredning i inklusionssammenhænge.......Kapitlet handler om at anvende det selvpsykologiske teorigrundlag i samspil med de systemisk konstruktionistiske ideer i arbejdet med at udvikle organisationer og samtidig kvalificere anvendelsen af PUMA -pædagogisk udredning i inklusionssammenhænge....

 10. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 11. Hvor blev tilliden af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.......Ledelse: Har parterne tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer ledere deres medarbejdere på et væld af parametre....

 12. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 13. Erkendelsesmæssig differentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli

  2017-01-01

  Kapitlet belyser forskellige sociologiske forståelser af kultur. Det giver en historisk gennemgang og peger bl.a. på, at der kan anlægges to tilgange til at forstå og begribe kultur inden for sociologien. På den ene side er der den tilgang, som ser kulturen som en differentierende faktor, og på d...

 14. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Susanti

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain, status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Snedecor & Cochran dan didapatkan jumlah sampel 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acakdimana pasien yang memenuhi kriteria inklusi langsung menjadi sampel penelitian. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan beberapa skala, Insomnia Severity Index, dan Beck depression inventory scale. Data dikumpulkan dari t 1 Juli sampai 31 Agustus 2013. Data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dilakukan analisis bivariatdan multivariat.  Kejadian Insomnia dialami oleh 38% (38 orang pasien yang berkunjung ke poliklinik saraf RS DR. M.Djamil Padang dengan jenis kelamin terbanyak pada wanita 24(45,3% dan pada kelompok umur  61-70 tahun (3,3%. Insomnia berhubungan dengan depresi (p= 0,00 dan tidak berhubungan dengan umur (p=0,472, jenis kelamin (p=0,111, status ekonomi (p=0,075, riwayat insomnia di keluarga (p=0,197. Depresi (p=0,00; OR=9,20 dan nyeri  kronik (p=0,031; OR=4.253 merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kejadian Insomnia. Kata Kunci: insomnia, tidur, insomnia severity index, beck depression inventory scaleAbstract A number of risk factors such as advanced age, female gender, co-morbidities (such as depression and other diseases, low socioeconomic status causes insomnia. Research on the frequency of insomnia in DR. M. Djamil hospital Padang has never been done. The objective of this study was to determine the factors that influence the incidence

 15. POLIMORFISME GEN VITAMIN D RESEPTOR SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA SUPERNUMBERARY TEETH

  OpenAIRE

  Asmawati; Mochammad Hatta; Bahruddin Thalib; Lenni Indriani

  2014-01-01

  Latar Belakang: Anomali gigi supernumerary teeth adalah kelainan bentuk dan jumlah gigi yang dapat menyebabkan masalah maloklusi, menganggu estetik dan deviasi ordinat gigi. Pada kondisi yang tidak erupsi dapat menyebabkan ameloblastoma dan odontogenic neoplasma. Adanya dugaan kuat faktor herediter sebagai penyebab terjadinya sehingga memerlukan penelitian genetik molekuler untuk membuktikan faktor genetik sebagai faktor risiko terjadinya supernumerary teeth,sehingga meningkatkan optimalisa...

 16. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPULSE BUYING WISATAWAN DOMESTIK TERHADAP PRODUK PARIWISATA DI BIRO PERJALANAN WISATA BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Anggriawan

  2016-07-01

  Full Text Available Biro Perjalanan Wisata (BPW yang saat ini banyak tersebar di Bali merupakan salah satu sarana pokok yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan sebagai konsumen dalam memudahkan melakukan perjalanan wisata. Sebagai produsen produk pariwisata tentunya BPW memiliki target untuk menuai keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan memahami pola- pola pembelian konsumen agar strategi, trik, dan pengualaran yang dikerahkan efektif dan efisien. Fenomena impulse buying pada era globalisasi ini marak terjadi, Indonesia sendiri menurut Nielsen.com menempati posisi 3 besar dalam jumlah konsumen yang melakukan impulse buying, setelah India dan Cina. Penelitian ini bertujuan untuk membeberkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi impulse buying wisatawan domestik terhadap produk pariwisata BPW di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif melalui analisis faktor dan dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan emik untuk mengkonfirmasi ulang hasil yang didapat didalam analisis faktor. Hasil analisis faktor yang kemudian di re-confirm melalui pendekatan emik menunjukan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi impulse buying wisatawan domestik di BPW Bali yaitu (1 faktor psikologi, (2 faktor kegiatan promosi, (3 faktor finansial, (4 faktor kekerabatan, dengan faktor yang dominan adalah faktor psikologi.

 17. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Hasan Azhari

  2017-06-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Metode penelitian yang di gunakan deskriptif analitik dengan pendekatan study Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 2816 pasien yang terdiagnosa Hipertensi di Puskesmas Makrayu dari bulan Januari - Desember 2010 dengan sampel penelitian sebanyak 112 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur (p value = 0,010, jenis kelamin p value = 0,026, keturunan (p value = 0,002, pekerjaan (p value = 0,006, olahraga (p value = 0,019 dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Petugas kesehatan di Puskesmas Makrayu diharapkan dapat lebih meningkatkan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan khususnya pada penderita hipertensi yang datang berobat. Kata kunci : Hipertensi, Faktor Resiko   Abstract: This study aims to determine the factors associated with the incidence of hypertension. This research method used descriptive analytic with Cross Sectional study approach. The population of this study were 2816 patients diagnosed with hypertension at Makrayu Community Health Center from January to December 2010 with a sample of 112 respondents. The result showed that there was a relationship between age (p value = 0,010, gender (p value = 0,026, heredity (p value = 0,002, occupation (p value = 0,006, physical exercise (p value = 0,019 with hypertension At the Makrayu Community Health Center, District Ilir Barat II Palembang. Medical team are expected to increase health promotion or health counseling especially in hypertension patients who come for treatment at Makrayu Community Health Center.  Keywords: Hipertension, Risk Factor

 18. PENENTUAN FAKTOR DAN TARAF FAKTOR DALAM PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI BENANG PCM DI PT APAC INTI CORPORA DENGAN METODE DESAIN EKSPERIMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darminto Pujotomo

  2012-02-01

  Full Text Available PT. APAC Inti Corpora merupakan salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara dimana salah satu jenis produknya adalah benang PCM yang dihasilkan oleh departemen spinning 4. Permasalahan yang muncul adalah produk akhir yang cacat melebihi target perusahaan sebesar 0,8% dari total produksi, sedangkan perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk cacat seminimal mungkin. Masalah ini muncul karena masih banyaknya cacat yang timbul pada benang PCM yang didominan oleh cacat crossing (24,67%,  cacat ring cone (21,98%, cacat tanpa ekor (16,02% dan kontaminasi (12,50%. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi dan apabila ternyata memang terjadi proses yang tidak terkendali maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ttimbulnya cacat crossing pada benang PCM. Metode yang digunakan untuk menilai proses operasi adalah metode pengendalian proses statistik (statistical process control, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya cacat benang PCM adalah metode desain eksperimen faktorial.  Dari grafik pengendali dan penentuan kemampuan proses dapat diketahui bahwa proses operasi yang terjadi berada di luar kontrol karena menghasilkan cukup banyak produk cacat. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ukuran benang, umur mesin dan kecepatan mesin yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf faktor. Faktor ukuran benang terdiri dari tipis dan tebal. Faktor umur mesin terdiri dari mesin lama dan mesin baru.Faktor kecepatan mesin terdiri dari 900 MPM dan 1000 MPM. Berdasarkaan perhitungan analisa variansi (ANAVA dan test hipotesa, faktor yang signifikan menyebabkan timbulnya cacat crossing adalah faktor ukuran benang  dan umur mesin.   Kata kunci : cacat crossing, pengendalian kualitas, ANAVA   PT.APAC Inti Corpora is the largest textile

 19. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK N 1 PEMALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Ajeng Softi,

  2012-10-01

  Full Text Available Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ialah menghasilkan lulusan yang siap kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional. Namun, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan belum seluruhnya dapat terjun dalam dunia kerja. Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja (studi kasus pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang dan faktor apa yang paling dominan pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan. yang dialami siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 variabel mereduksi menjadi 17 variabel yang mengelompok menjadi 3 (tiga faktor yaitu : 1 Potensi yang dimiliki oleh anak/siswa memberikan kontribusi sebesar 45,621% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Motivasi Belajar, Kondisi Ekonomi Keluarga, Ekspektasi Masuk Dunia Kerja, Pengetahuan dan Wawasan, Kecerdasan, Sikap, Sifat-sifat Pribadi. 2 Faktor Kepribadian Siswa memberikan kontribusi sebesar 13,654% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Kondisi Fisik, mental, dan emosional, Kebutuhan, motif dan tujuan, Kecakapan, Bakat, Minat, Nilai-nilai Kehidupan. 3 Faktor Sekolah dan On The Job Trainning (OJT memberikan kontribusi sebesar 8,419% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Pengalaman Praktik Luar/Magang, Bimbingan Vokasional, Prestasi Belajar sebelumnya, Informasi Perkerjaan. Ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 67,69% terhadap kesiapan kerja dan selebihnya sebesar 32.31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor kesiapan kerja yang dominan yaitu Faktor Potensi yang dimiliki oleh siswa dilihat dari besarnya kontribusi yang

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK USIA 4-6 TAHUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selviana Selviana

  2017-01-01

  Full Text Available Abstract: Factors Related To Occurrence Of Diarrhea In 4-6 Year Children. Diarrhea cases in 4-6-year-old children in Desa Kalimas raised annually, from 10% in 2013 to 33% in 2014, and 35% in 2015. This study aimed at factors related to diarrhea cases in 4-6-year-old children in Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap. Cross Sectional approach was used forty one sample participated in this study. They were selected by using proportional random sampling technique. The data analysis using chi-square test with a 95% confidence level. The study revealed significant correlation of hand washing (p = 0,043 ; PR = 2,175, microbial quality of drinking water storage (p = 0,016 ; PR = 1,462, availability of family latrine (p = 0,003 ; PR = 3,242, and diarrhea cases. There was no significant correlation between diarrhea cases are the habit of boiling water with the microbial quality of drinking water, the source of water for washing cutlery, and microbial of drinking water, (p > 0,05. It is hoped health authorized staffs in Desa Kalimas apply community- based total sanitation, enhance clean and healthy behaviour, and socialize healthy drinking water storage based on Regulation of Minister of Healthy No. 3/2014. Abstrak: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia 4-6 Tahun. Angka kejadian diare pada anak usia 4-6 tahun di Desa Kalimas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 kejadian diare sebesar 10%, tahun 2014 sebesar 33% dan 35% pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak usia 4-6 tahun di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel  45 orang yang diambil menggunakan teknik proportional random sampling. Uji statistik yang digunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan mencuci tangan dengan

 1. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  mod, at give et overordnet indblik i nogle af de overvejelser man som leder står overfor, når der står kreativitet på dagsordenen. Et af de underpunkter som respondenterne i DEA' undersøgelse efterspørger i forhold til kreativitet, er øget viden om styring og optimering af de processer som skal...... transformere organisationens kreativitet om til succesfulde innovationer. At et øget fokus på organisationens processer kan have en stimulerende effekt på kreativiteten synes der i litteraturen såvel som blandt praktikere at være enighed om, men ligeså vel er der enighed om, at vil man virkeligt gøre en...... forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN OTOMATISASI PERKANTORAN KELAS X PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 1 KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh Lutfi Fadil

  2015-06-01

  Full Text Available Kesulitan belajar siswa perlu diketahui penyebabnya, agar dapat membantu memaksimalkan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk (1 mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.(2 berapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis faktor dan deskriptif persentase.Hasil analisis faktor menunjukan bahwa dari 17 variabel direduksi menjadi 16 variabel yang mengelompok menjadi 6 faktor baru yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa antara lain yaitu (1 Faktor Pembelajaran sebesar 26,958%, (2 Faktor keadaan sekolah dan keluarga sebesar 12,168%, (3 Faktor kondisi jasmani dan rohani sebesar 10,048%, (4 Faktor lingkungan masyarakat sebesar 7,069%, (5 Faktor pergaulan sebesar 6,578% dan (6 Faktor kecerdasan sebesar 6,276%. Learning difficulties students need to know the cause, in order to help maximize student learning. This study aims to (1 determine the factors that influence the difficulty of class X student office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. (2 how much contribution the influence exerted by factors that affect students' learning difficulties in class X office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. The technique of collecting data using questionnaires, documentation and interviews. Data were analyzed using factor analysis and descriptive percentages. Results of factor analysis showed that of the 17 variables reduced to 16 variables grouped into 6 new factor affecting students' learning difficulties, among others: (1 Learning factor of 26.958%, (2 factors of school and family circumstances amounting to 12.168%, (3 physical and spiritual condition factor of 10.048%, (4 environmental

 3. Tema 2: Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2012-08-01

  Full Text Available Innovationsprojektet ELYK har gennem forsøg med brugerdrevne, eksperimentelle metoder udviklet forskellige e-læringskoncepter. Underliggende disse aktiviteter har der været arbejdet med forskellige metoder og været foretaget begrebsafklaringer. Artiklen introducerer projektets vigtigste metodiske nyskabelser samt de overvejelser om brugere, design og netværk, der har dannet baggrund for dem. Vi hævder, at "brugeren" er en konstruktion, der må forstås i en given aktivitet og sammenhæng, som rammesættes af samspillet mellem virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner. Dette anskueliggøres gennem en quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og til dels også emotionel og intuitiv proces. Disse overvejelser fører frem til Firefelt-modellen, en metadesign-model, der har været anvendt som grundlag for alle ELYK-udviklingsforsøg. Afslutningsvis anskues ELYK-projektet i et bredere perspektiv som afsæt for at reflektere over, hvordan en e-læringsdidaktik kan tænkes i forhold til nye kommunikations- og samarbejdsformer – en første skitse til en netværksdidaktik. De læringsmuligheder, der ligger i netværk, transformeres ikke til læring uden en forståelse for såvel læringsmuligheder og -potentialer, som hvordan potentialerne kan realiseres i forhold til de skiftende kontekster, som mennesker indgår i.

 4. Tema 2: Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2012-10-01

  Full Text Available Innovationsprojektet ELYK har gennem forsøg med brugerdrevne, eksperimentelle metoder udviklet forskellige e-læringskoncepter. Underliggende disse aktiviteter har der været arbejdet med forskellige metoder og været foretaget begrebsafklaringer. Artiklen introducerer projektets vigtigste metodiske nyskabelser samt de overvejelser om brugere, design og netværk, der har dannet baggrund for dem. Vi hævder, at "brugeren" er en konstruktion, der må forstås i en given aktivitet og sammenhæng, som rammesættes af samspillet mellem virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner. Dette anskueliggøres gennem en quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og til dels også emotionel og intuitiv proces. Disse overvejelser fører frem til Firefelt-modellen, en metadesign-model, der har været anvendt som grundlag for alle ELYK-udviklingsforsøg. Afslutningsvis anskues ELYK-projektet i et bredere perspektiv som afsæt for at reflektere over, hvordan en e-læringsdidaktik kan tænkes i forhold til nye kommunikations- og samarbejdsformer – en første skitse til en netværksdidaktik. De læringsmuligheder, der ligger i netværk, transformeres ikke til læring uden en forståelse for såvel læringsmuligheder og -potentialer, som hvordan potentialerne kan realiseres i forhold til de skiftende kontekster, som mennesker indgår i.

 5. Elevers produktion af multimodale tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke

  2016-01-01

  I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at under...

 6. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 7. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 8. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 9. Grebet af sport?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2017-01-01

  I sommeren 1936 blev de Olympiske Lege gennemført i Tyskland. Mediehistorisk var det en begivenhed, fordi det var de første tv-transmitterede Olympiske Lege. Selvom transmissionen kun nåede ud til små biografteatre i de tyske storbyer, så var det noget af en præstation. Over 70 timers sport med de...... fleste af de discipliner, vi kender fra Legene. (...) Uanset hvornår vi daterer sportens begyndelse, så har den haft en dobbelthed. Sport er ikke kun for dem på banen, men også dem på sidelinjerne....

 10. Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-03-01

  Full Text Available Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.   In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes.

 11. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECENDERUNGAN MINAT BELI KONSUMEN SARUNG (Studi Perilaku Konsumen Sarung di Jawa Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujianto Ujianto

  2004-01-01

  Full Text Available Focusing the problem on the research factors that cause buying interest of sarong is how large the total variance explaining the preference of buying interest of sarong. This research was purposed to identify the preferent and dominant factors of buying interest. Decision making process of buying is begun by marketing stimulant (product, price, promotion, place and other stimulants (economic, technology, politic culture, which build buyer characteristics. Those aspects above build customer perception about the clothes dressing and customer will recognize what's characteristic of cloth they need. The research was in Pasuruan and Gresik, in order to get non probability purpossive sample, by questionaring to 120 respondents. Each respondent was asked to judge his preference by choosing from fully agree till fully disagree gradually of six alternatives of Likert scale. Primary data were collected and analyzed by using the technics of Factor Analysis and Descriptive Analysis. To make the analysis running well used SPSS Program. The result of this research conclude that the preferent factors of buying interest of customer are Quality, Reference, Brand and Colour, Packaging and Price, Discount and Gift, and Supplies Factors. And the dominant factors are Quality and Reference Factors. Abstract in Bahasa Indonesia : Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen terhadap produk sarung. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli produk sarung. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian didahului oleh stimuli pemasaran dan stimuli lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli sarung calon konsumen. Penelitian dilakukan di Gresik dan Pasuruan dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan data dikumpulkan melalui kuesioner kepada sebanyak 120 responden. Kuesioner disusun dalam bentuk Skala Likert dan data

 12. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haustein, Sonja; Møller, Mette

  2015-01-01

  På baggrund af stigende brug af elcykler og begrænset viden om elcykelsikkerhed blev der gennemført en internetbaseret undersøgelse blandt elcyklister (n=618). Undersøgelsen havde to formål: For det første at belyse, hvilken betydning personlige karakteristika som demografiske faktorer, cykelerfa...... subjektive sikkerhed end faktorer vedrørende selve elcyklen. Undersøgelsen viser dog samtidig, at der er behov for større viden om sammenhængen mellem trafikantfaktorer, trafikantadfærd, objektiv risiko samt subjektiv sikkerhed inden for forskellige undergrupper af elcyklister...

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL (EQUITY FINANCING PADA BANK SYARIAH X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Priyanto

  2016-09-01

  Full Text Available This study aims to determine the factors that affect the equity financing at the Islamic Banking which covers quantitative financing profit and loss sharing and to formulate policies to be performed by the management in maintaining the financing growth. The study was conducted by utilizing Autoregressive Distributed Lag (ARDL model with variables including BI rate and inflation as the external factor. The test results of both external factors indicated a negative impact on both financing. BI rate as an indicator of the government's policy becomes the fastest variable affecting the equity financing i.e. at lag 1. Inflation comes as the macroeconomic indicator at lags 2, 9 and 10. All internal factors have a negative impact on both financing types except for the cost of education and training, and autoregressive variables. The fund of the third party influences the sharing of profit and loss (mudharabah at lag 1 and at 9, meanwhile the capital adequacy ratio affects the profit sharing (mudharabah at lag 8, and it affects the loss sharing (musyarakah at lag 6. The cost of education and training has an effect on loss sharing at lag 5, and Islamic banking basic education affects profit financing at lag 2 whereas the trend of financing profit sharing is at lag 8 and loss sharing at lags 1 and 2 and since it autoregressive, it affects each financing of the current period.Keywords: autoregressive, dynamic, mudaraba, musharaka, profit and loss sharing financingABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara kuantitatif dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan manajemen dalam menjaga pertumbuhan pembiayaannya. Penelitian dilakukan menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL Model dengan variabel yang digunakan meliputi BI Rate dan inflasi sebagai faktor eksternal. Hasil pengujian kedua faktor eksternal

 14. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Wound Dehiscence pada Pasien Post Laparatomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tita Puspita Ningrum

  2017-08-01

  Full Text Available Wound dehiscence sering terjadi setelah pembedahan mayor abdomen menimbulkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Wound dehiscence dapat menimbulkan stress, eviserasi, reoperasi, gangguan citra tubuh, meningkatnya lama rawat dan biaya rawat, menurunkan kualitas hidup pasien serta kematian sehingga perlu menangani faktor yang mempengaruhi kejadian wound dehiscence. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian wound dehiscence pada pasien dewasa post laparatomi di RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan berjumlah 40 orang yang diambil dengan menggunakan consecutive sampling. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan kejadian wound dehiscence terjadi ketika perawatan di rumah (35%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara infeksi luka (p=0,0001, operasi emergensi (p = 0,020, hipoalbumin (p=0,037, anemia (p = 0,028, status nutrisi (0,010, dan adanya penyakit penyerta (p = 0,008 dengan kejadian wound dehiscence, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor usia (p = 0,581 dan jenis kelamin (p= 0,604 dengan kejadian wound dehiscence. Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi potensial faktor risiko wound dehiscence pada pasien yang dilakukan operasi laparatomi dan segera melakukan intervensi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi wound dehiscence, diantaranya dengan melakukan discharge planning terkait perawatan luka dan pentingnya asupan protein yang adekuat supaya bisa dikenali ditahab mana terjadinya wound dehiscence. Kata kunci: Pasien, post laparatomi, wound dehiscence.   Factors correlating of Wound Dehiscence in Patients after Laparatomi at Dr Hasan Sadikin General

 15. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 16. Muligheder for dokumentation af anbringelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brauner, Jacob; Skov Olsen, Peter; Egelund, Tine

  Servicestyrelsen har som et led i et arbejde med at udvikle et dokumentationssystem bedt SFI om at identificere instrumenter til at screene for antisocial adfærd og faktorer relateret til kriminalitet. Instrumenterne skal kunne anvendes på anbragte unge, unge under Ungdomssanktionen og unge, som...

 17. Evaluering af bygningsfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg; Hansen, Jesper Rohr; Jacobsen, Peter Mark

  I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi og Dansk Byplanlaboratorium har evalueret lovens virkemåde i perioden 1.1.2004 -31.12.2006. Denne delrapport fra SBi, AAU drejer sig om bygningsfornyelse, herunder også friarealforbedringer og kondemnering af usunde/brandfarlige beboelsesbygninger...

 18. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 19. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 20. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 1. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 2. Evaluering af Naturprojektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westerskov Pedersen, Birgitte; Andkjær, Søren; Støckel, Jan Toftegaard

  Formålet med evalueringen var at belyse, hvordan deltagerne i henholdsvis Furesø og Kerteminde kommune oplevede at deltage i sundheds- og beskæftigelsesprojektet Naturprojektet, samt om de oplevede en forandring i deres fysiske, sociale og mentale helbredstilstand som følge af deres deltagelse i...

 3. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 4. DTU’s undersøgelser af lav adhæsion / glatte skinner for Transportministeriet og DSB

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stockmarr, Anders; Ersbøll, Bjarne Kjær; Kotwa, Ewelina Katarzyna

  Nærværende undersøgelse af forekomsten af lav adhæsion / ”glatte skinner” er en opfølgning på DTU’s undersøgelser af IC4 togenes bremseadfærd ved Marslev den 7. november 2011, som blev gennemført for Transportministeriet og DSB i perioden april - juni 2012, og som konkluderede at den helt...... overvejende årsag til IC4 togets lange standselængde ved Marslev-hændelsen var lav adhæsion, det vil sige ”glathed” mellem hjul og skinner. Afledt af dette resultat er der opstået en interesse og et behov for en bredere analyse af sikkerhedskritiske faktorer i forbindelse med togdrift, som belyser fænomenet...... at gennemføre nedenstående tre udredningsopgaver, som DTU har gennemført i perioden oktober 2012 – oktober 2013: •En erfaringsindsamling med henblik på, hvordan andre lande i Nord- og Mellemeuropa håndterer lav adhæsion / ”glatte skinner”. •En systematisk kortlægning af hyppighed og omfang af lav adhæsion...

 5. Resumé af synkronmaskinens matemaatiske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leisner, Torben

  1996-01-01

  Afbildning af synkronmaskinens statiske og transiente egenskaber ved hjælp af PARK-transformation.......Afbildning af synkronmaskinens statiske og transiente egenskaber ved hjælp af PARK-transformation....

 6. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 7. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 8. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 9. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 10. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Pitalebar Bergerak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kasmad Ariansyah

  2017-08-01

  Full Text Available Laju pertumbuhan jumlah pelanggan seluler diprediksi akan mengalami perlambatan. Para penyedia layanan dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan menyusun strategi yang tepat agar dapat tetap bertahan. Layanan data saat ini menjadi andalan para penyedia layanan untuk menjaring pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Studi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan pitalebar pada jaringan bergerak seluler di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei. Analisis data yang digunakan terdiri dari statistika deskriptif, Chi-Square, dan Regresi Logistik Multinomial. Hasil analisis menunjukkan dua faktor demografi (pekerjaan dan pendapatan, dua atribut perangkat (jenis dan merk, pemilihan penyedia layanan, dan aktivitas penggunaan layanan data secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan.  Kaitannya dengan kinerja teknis dan non-teknis, diperoleh hasil bahwa kesesuaian kuota,  kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah, dan pemberitahuan sisa kuota, memengaruhi kepuasan pelanggan pada taraf signifikansi 0,05. Disamping itu, terdapat dua parameter yang memiliki taraf signifikansi sebesar 0,1, yaitu kecepatan koneksi dan kemudahan menghubungi pusat layanan pelanggan.*****The growth rate of cellular subscribers is predicted to slow down. Service providers are required to be able to innovate and develop appropriate strategies to survive. Data services nowadays have become the mainstay of service providers to capture new customers as well as to retain the old ones. This study aims to explore related factors affecting consumer satisfaction of broadband services on mobile cellular networks in Indonesia. The findings of this study are expected to be used as a consideration in devising strategies to improve customer loyalty. Data

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RESISTENSI PEMBELIAN PANGAN ORGANIK DAN PROSES PENDIDIKAN KONSUMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fety Nurlia Muzayanah

  2015-11-01

  Full Text Available Organic food market share in Indonesian only 0,5–2% from all agricultural products. There are problems in organic food marketing in Indonesia such as consumer confidence and limited information about organics food. This research aimed to analyze correlation of gender, occupation, age and education in intention to purchase organic foods, factors influencing purchase resistance of organic foods, and the pendidikan konsumen process. This research was involved 150 respondents. Data was collected using questionnaire survey. The result showed that gender, occupation, age and education not correlate with purchase intention of organic foods. Result from Structural Equation Modeling (SEM showed that factors caused purchase resistance was negative attitude toward organic foods, unaffordability of organic foods, and lack of awareness in organic foods but subjective norm don’t have significant correlation with purchase intention. Market Education process that can do is educate consumers about health benefits of organic food, organics certification and economics value of organic food.Keywords: consumer behavior, market education, organic foods,  SEMABSTRAKPangsa pasar pangan organik di Indonesia baru mencapai 0,5-2 persen dari keseluruhan produk pertanian. Beberapa kendala pemasaran pangan organik di Indonesia seperti consumer confidence dan terbatasnya informasi mengenai produk organik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan terakhir terhadap minat beli pangan organik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resistensi pembelian pangan organik, dan mengidentifikasi proses pendidikan konsumen. Penelitian ini melibatkan 150 responden. Responden terdiri dari dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan antara gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan

 12. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmudah .

  2016-08-01

  Full Text Available  AbstrakRendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrol dari orangtua dapat membuat remaja berperilaku seksual berisiko. Banyak factor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja. Di Sumatera Barat, Padang menduduki urutan ke 3 terbanyak remaja berperilaku seksual berisiko setelah Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 158 orang yang diambil dengan cara multistage random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil analisis menunjukkan responden yang berperilaku seksual berisiko (20,9%, jenis kelamin laki-laki (38,6%, pubertas di usia <11 tahun (6,3%, tingkat pengetahuan kurang ((1,9%, mendapat paparan tinggi dengan sumber informasi seksual (19,6% dan yang memiliki sikap negatif (34,8%. Variabel yang memiliki nilai p<0,05 adalah jenis kelamin, paparan dengan sumber informasi seksual dan sikap terhadap berbagai perilaku seksual. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual remaja di Kota Padang dipengaruhi oleh jenis kelamin laki-laki, paparan tinggi dengan sumber informasi seksual dan sikap negatif terhadap berbagai perilaku seksual.Kata kunci: perilaku seksual, remaja, faktor yang mempengaruhi AbstractLack of knowledge about reproduction health and parents control can make adolescent have risky sexual behavior. Many factors that can related sexual behavior in adolescent. In West Sumatera, Padang city is on rank 3rd after Payakumbuh and Bukit Tinggi who have most adolescent with risky sexual behavior. The objective of this study was to observe the factors that can be related to adolescent sexual behavior in Padang. Type of this research was analytic with cross sectional study.  Total samples in this research were 158 respondents which are taken by multistage random

 13. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Yield Obligasi Perusahaan (Studi Kasus pada Industri Perbankan dan Industri Finansial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurfauziah Nurfauziah

  2009-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi pada in¬dustri perbankan dan industri finansial. Yield obligasi adalah pendapatan atau return yang akan diperoleh dari in¬vestasi obligasi. Data berupa laporan keuangan emiten obligasi pada industri perbankan dan industri finansial, dalam kisaran waktu 1999-2001. Prospektus masing-masing emisi obligasi sebanyak 41 prospektus yang dikeluarkan oleh emiten obligasi sebanyak 19 perusahaan dalam rentang waktu tahun1996-2003.Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap yield obligasi dengan tingkat signifikansi 0,038 dengan αKata kunci: Yield, Inflasi, Rating, Buyback, Sinking Fund, Secure

 14. Når tælleriet løber af med os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gritt B.; Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Studiefremdriftsreformen kan ses som en slags omvendt motorvejslogik, hvor de studerende belønnes for at køre (for) stærkt. Samtidig er den anvendte kilometerenhed, det såkaldte ECTS-system (European Credit Transfer System), en rent kvantitativ logik. Den måler med andre ord ikke det faglige niveau...... eller sværhedsgrad, men den tid, de studerende (teoretisk set) forventes at bruge på et forløb. Kravet om en minimumakkumulation af 60 ECTS-point årligt betyder således, at studerende på tværs af fag vil skulle bevæge sig igennem uddannelsessystemet i samme tempo og takt. Tid bliver hermed en faktor...

 15. Faktor - Faktor Keberhasilan Proses Virtualisasi Dalam Perspektif E-Commerce Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Rustam Sandegi

  2017-05-01

  Full Text Available Perkembangan dunia IT di Indonesia yang semakin pesat sehingga semakin menggantikan berbagai kegiatan yang dilakukan secara tradisional mulai perlahan berpindah ke arah virtual, termasuk salah satunya adalah di bidang perdagangan yang sekarang dikenal dengan e-commerce, perkembangan dan animo masyarakat dalam menggunakan e-commerce bisa dilihat dari mulai banyaknya perusahaan besar baik lokal maupun internasional berusaha masuk dan menguasai pasar online di Indonesia, kucuran dana yang tidak sedikit kerap kali diberitakan oleh media nasional untuk perusahaan-perusahaan e-commerce tanah air. Tentu dengan harapan dapat menguasai atau minimal bertahan di persaingan bisnis e-commerce di Indonesia, untuk itu harus memperhatikan beberapa faktor apa saja mengapa orang memiliki minat untuk melakukan transaksi online. Hasil dari penelitian ini memberikan model keberhasilan proses virtualisasi dilihat dari perspektif e-commerce dengan memperhatikan minat belanja online.

 16. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KREDIT MODAL KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Saragih

  2017-06-01

  Full Text Available Penyaluran kredit BPD masih didominasi kredit konsumsi dibandingkan kredit modal  kerja. Risiko kredit modal kerja BPD yang dikur dalam Non Performing Loan mengalami peningkatan selama penerapan BRC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon NPL kredit modal kerja BPD akibat perubahan faktor internal bank dan besarnya kontribusi faktor tersebut terhadap perubahan NPL. Data yang digunakan adalah time series berdasarkan bulanan tahun 2011-2014 yang   diperoleh   dari   Bank   Indonesia.   Metode   analisis   yang   digunakan   adalah       Vector Autoregression dengan analisis Impulse Response Function dan Variance Decomposition. Hasil impulse response function menunjukan NPL merespon positif terhadap perubahan LDR dan bank size tetapi merespon negatif terhadap perubahan tingkat bunga kredit modal kerja. Hasil Variance decomposition menunjukan bahwa variabel yang paling berkontribusi pada perubahan NPL  adalah bank size.  BPD loan portofolio is still dominated by consumer loans than working capital loans. BPD working capital loans risk which measured by non performing loans is increased during implementation of the BRC. This study aimed to analyze the NPL response of BPD working capital loans due to changes of bank internal factors and the amount of factors contributing to NPL change. The data used is based on monthly time series in 2011 to 2014 that obtained from Bank of Indonesia. The analytical method used is Vector Autoregression with Impulse Response Function and Variance Decomposition analysis. The results of impulse response function indicate that NPL respond positively to LDR and bank size change but respond negatively to interest rates change. Variance decomposition results showed that the variables that most contribute to the change of NPL of BPD working capital loans is bank size.

 17. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BELI PANGAN ORGANIK MELALUI SITUS ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasrini Sari

  2017-03-01

  Full Text Available This study is aimed to explore the factors that can increase the intention to buy and their implications in the design of marketing sites. Theoretical background used in the study is mainly adopted from the Technology Acceptance Model. Five variables are included in this research including Online Buying Intention, Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust and Information on the Site. Data of 426 respondents were collected and analyzed using statistical methods of structural equation modeling to test the research model. The results show that the Information on the Site significantly influences Trust, and Perceived Usefulness and Trust significantly influence Online Buying Intention. Ease of Use does not significantly influence Online Buying Intention. The results of this study later become the basis for designing the information presented on a site of organic processed foods in a form of recommendations on information that should be presented on its website.Keywords:  technology acceptance model, online marketing, websites, organic products, structural equation modellingAbstrakPenelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat beli dari pengunjung situs, serta implikasinya dalam perancangan situs pemasaran, Model utama mengadopsi Technology Acceptance Model. Empat variabel digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemudahan penggunaan, persepsi terhadap kegunaan, rasa percaya dan informasi pada situs. Data untuk menguji model penelitian dikumpulkan dari 426 responden, dan dianalisis menggunakan metode statistik structural equation modelling. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi pada situs berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya. Persepsi terhadap kegunaan dan rasa percaya berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar dalam merancang informasi yang disajikan pada sebuah situs makanan olahan

 18. Nedtrykt af negative nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Morten; Søberg, Pernille Frantz

  2016-01-01

  I adskillige år er det blevet debatteret, hvorvidt nyhedernes negative fokus har konsekvenser for borgerne, og om det i sid-ste ende får flere til at vende ryggen til nyhederne. Vores viden om effekterne af positive og negative nyheder er dog begrænset, og derfor undersøges det i denne artikel......, hvordan henholdsvis positive og negative tv-nyheder påvirker seernes humør, hukom-melse af information fra indslaget og lyst til at se yderligere tv-nyheder. Det gør vi i et survey-eksperiment (N=204), hvor tre grupper så enten et originalt indslag eller det samme indslag klippet med henholdsvis et...

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR IPS TERPADU KELAS VII DI SMP NEGERI 1 PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Maftukhah,

  2012-10-01

  Full Text Available Kesulitan belajar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Berdasarkan hasil observasi dari data nilai UAS IPS Terpadu sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan mendapat nilai rendah dan menyebabkan tidak lulus KKM. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa siswa mengalami kesulitan belajar IPS Terpadu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu. Penelitian ini dilakukan di SMP N egeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII sebanyak 131 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara proposional claster random sampling dan didapat sampel sebanyak 100 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan deskriptif persentase. Berdasarkan analisis faktor terdapat 5 komponen yang akan membentuk 5 faktor baru. Adapun tingkat kesulitan belajar siswa dari 5 faktor baru berdasarkan uji Deskripsi Persentase sebagai berikut : (a kemampuan siswa 61,55%, (b kemampuan guru 66,75%, (c sarana penunjang 77,00%, (d dukungan sekolah 72,67%, (e dukungan keluarga 62,00%. Dari kelima faktor yang ada, faktor kemampuan siswa merupakan pengaruh yang paling dominan dengan koefisien varian sebesar 61,55% dengan kategori menghambat

 20. Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA Vleismerinokuddes beïnvloed. AA Brand, SWP Cloete, TT de Villiers. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 1. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 2. Optisk kvantificering af gopler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  efterfølgende med specielt udviklet software, med henblik på arts-, størrelses- og antalsfordeling. Indledende tests har vist, at mens Aurelia og Cyanea nemt registreres i lysgardinet, idet de lyser kraftigt op, er brydningsindekset for små individer af Mnemiopsis så tæt på vand, at der kræves stor kontrast på...

 3. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 4. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 5. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 6. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI POLIS ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero PEKANBARU (Studi Kasus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arizal, N M. Uyup Jas Agus Seswandi

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli polis asuransi jiwa. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosial, pribadi, psikologis, produk, premi dan promosi. Penelitian ini dilakukan pada PT. (Persero Asuransi jiwasraya Kota Pekanbaru, dimana populasi adalah seluruh pembeli polis asuransi jiwa pada tahun 2013 sebanyak 500 orang dan diambil sampelnya sebanyak 100 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket dan teknik pengambilan sampel adalah teknik purpose sampling. Analisa data yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mengumpulkan data kemudian diklarifikasi berdasarkan kelompok dan katagori, kemudian ditabulasi dan dideskripsikan sesuai teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor social, pribadi, psikologis, produk dan premi merupakan factor yang sangat mempengruhi dalam pembelian polis asuransi jiwa berdasarkan pada tanggapan reponden. Disamping itu dari factor-faktor tersebut yang paling dominan atau yang paling berpengaruh terhaap keputusan pembelian konsumen dalam membeli polis asuransi jiwa adalah factor produk yang terdiri dari kepercayaan/sikap dan manfaat/faedah. Abstract : This study aims to determine the factors that influence consumer behavior in buying a life insurance policy. These factors are social, personal, psychological, product, premiums and promotions. This research was conducted at PT. (Persero Pekanbaru City BNI Life Insurance, where populations are all purchasers of life insurance policy in 2013 as many as 500 people and sampled as many as 100 people. Collecting data using questionnaires / questionnaire and the sampling technique is purposive sampling technique. Analysis of the data used is descriptive, namely data analysis by collecting data and then clarified by group and category, then tabulated and described according to the theory relevant to this study. The results

 8. Faktor Risiko dan Faktor Pencetus yang Mempengaruhi Kejadian Asma pada Anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isnaniyah Usman

  2015-05-01

  Full Text Available AbstrakAsma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran pernafasan yang sering dijumpai pada anak. Penyakit ini memiliki banyak faktor risiko dan faktor pencetus. Beberapa diantara faktor tersebut adalah jenis kelamin, usia, riwayat atopi, makanan, perubahan cuaca, aktivitas, berat badan lahir, status gizi, pemberian ASI dan debu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko dan faktor pencetus yang mempengaruhi kejadian asma pada anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara pada responden yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh pasien anak baik rawat jalan maupun rawat inap yang telah didiagnosis asma oleh dokter di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang memenuhi kriteria. Penelitian dilakukan dari Februari sampai Maret 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko dan faktor pencetus yang mempengaruhi asma pada anak adalah perubahan cuaca (65,91%, debu (63,64%, jenis kelamin (52,80%, makanan (43,19%, urtikaria pada anak (38,64%, rhinitis pada anak (34,09%, dermatitis atopi pada ibu (31,82%, dermatitis atopi pada anak (29,55%, aktivitas (27,27%, rhinitis pada ibu (22,72%, asma pada ibu (22,72%, urtikaria pada ayah (20,45%, berat badan lahir <2500 gram (15,91% dan status gizi (obesitas 2,28%. Berdasarkan hasil penelitian, kejadian asma banyak terjadi pada laki-laki, sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan debu, riwayat atopi terbanyak pada anak adalah urtikaria, riwayat atopi terbanyak pada orangtua adalah dermatitis atopi pada ibu dan status gizi serta berat badan lahir pasien sebagian besar normal.Kata kunci: asma pada anak, faktor risiko, faktor pencetus AbstractAsthma is a cronic inflammatory disorder of respiratory tract that is often found in children. It has many risk faktor and inducer. Some of these risk are gender, age, history of atopy, food, climate change

 9. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 10. Længerevarende behandling af børn og unge i sikrede pladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; Kofoed Rasmussen, Lene

  I slutningen af 1990'erne blev der åbnet for, at landets sikrede institutioner kunne anvendes til længerevarende behandlingsforløb for unge kriminelle eller kriminalitetstruede. Ordningen har kun været benyttet i ringe grad og har været praktiseret meget forskelligt i de involverede institutioner....... Denne evaluering bidrager således først og fremmest til at rejse en række spørgsmål, der kan være med til at kvalificere perspektiverne i at anbringe og behandle unge i sikret regi. Nogle institutioner har iværksat en egentlig behandlingsindsats, mens andre i højere grad har set det som deres opgave...... hurtigst muligt at få de unge anbragt i ikke-sikret regi. De unge er desuden meget forskellige, hvilket gør det vanskeligt at vurdere virkningen af længerevarende behandling i sikret regi. Evalueringen af ordningen bygger på interview med de respektive amter, med de implicerede institutioner, med unge der...

 11. Indledende hydrauliske undersøgelser af bølgeenergianlægget Power Pyramid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, Jens Peter; Frigaard, Peter

  Power Pyramid er et flydende overskyls-bølgeenergianlæg, dvs. energien udvindes af bølgerne ved at bølgerne overskyller reservoirer beliggende over middelvandstanden og det således opsamlede vand ledes tilbage til havet via en eller flere turbiner. Turbinen driver en generator, hvorved den opnåede...... centralt rør via klapventiler. Disse ventiler har til fomål at sørge for, at vandet opsamlet i et reservoir på et højere niveau ikke løber ud i et lavere, men passerer turbinen der er placeret i bunden af røret. Det er effekten af denne lagdeling, der her undersøges vha. modelforsøg med Power Pyramid....... potentielle energi omsættes til elektricitet. Punktet hvor på Power Pyramiden adskiller sig fra de fleste andre overskylsanlæg ligger i, at det overskyllende vand opsamles i det niveau hvortil de når. Anlægget er derfor inddelt i en række reservoirer i forskellige niveauer, der hver især er forbundet til et...

 12. Kulturelle spejlinger af Profeten Muhammed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro Lading, Åse

  2008-01-01

  Artiklen er en analyse af to forløb i den såkaldte Muhammedkrise, der udspringer af Jyllandspostens offentliggørelse af karrikaturer af profeten Muhammed. Den første i 2006 ses som et  udspil, der først og frememst er styret  af markedsmæssige interesser, og hvor de globale reaktioner kom bag på...... forsvar opleves  af avisen i splitting-kategorier: enten kan man sige alt, eller også har man ikke ytringsfrihed. Artiklen slutter med et ønske om, at mere komplekse syn på de globale relationer kan etableres...

 13. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating af...

 14. PET-scanninger af hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Aanerud, Joel Fredrik Astrup

  2017-01-01

  PET-skanninger bruges i stigende grad til at diagnosticere hjernetumorer og neurodegenerative lidelser hos mennesker. Nogle af disse metoder vil potentelt også kunne finde veterinær anvendelse i de kommende år til diagnostik af hjernelidelser hos hos kæledyr.......PET-skanninger bruges i stigende grad til at diagnosticere hjernetumorer og neurodegenerative lidelser hos mennesker. Nogle af disse metoder vil potentelt også kunne finde veterinær anvendelse i de kommende år til diagnostik af hjernelidelser hos hos kæledyr....

 15. Udvidelse af National Gallery London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendler Nielsen, Hans Peter

  1987-01-01

  Grundig gennemgang af The Venturis projekt til udvidelse af National Gallery i London, den såkaldte Sainsbury Wing, med en indledning om den amerikanske tegnestues øvrige europæiske projekter: Frankfurts kunsthåndværkermuseum og Ponte dell' Accademia i Venezia.......Grundig gennemgang af The Venturis projekt til udvidelse af National Gallery i London, den såkaldte Sainsbury Wing, med en indledning om den amerikanske tegnestues øvrige europæiske projekter: Frankfurts kunsthåndværkermuseum og Ponte dell' Accademia i Venezia....

 16. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NERACA TRANSAKSI BERJALAN : STUDI KASUS INDONESIA TAHUN 1990-2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wulansari Fitri

  2015-05-01

  Full Text Available Abstrak ___________________________________________________________________ Neraca transaksi berjalan (NTB menggambarkan kondisi eksternal Indonesia. Kondisi neraca transaksi berjalan cenderung tidak seimbang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Neraca Transaksi Berjalan Indonesia. Penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan menuju keseimbangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bank Indonesia dan International Moneter Fund yaitu neraca transaksi berjalan Indonesia, kurs, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan koefisien regresi sebesar 1.468. sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dunia  tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia tahun 1990-2011. Upaya menyeimbangkan neraca transaksi berjalan dapat dilakukan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar valuta asing, pengurangan pengeluaran pemerintah dalam  impor terutama impor migas, serta pembuatan peraturan yang memudahkan berkembangnya perdagangan internasional, dan pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan sebagai upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang bersifat global. Abstract ___________________________________________________________________ Current Account representative Indonesia’s external condition. Current account tend to imbalance. This study is aim to analyze Indonesia’s Current Account determinant. Adjusment is needed to improve  Current Account  to be balance. The datas are exchange rate rupiah to US dollar, government expenditure

 17. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MIGRASI COMMUTER DI KABUPATEN DEMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Shidiq

  2017-06-01

  Full Text Available Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia terutama banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke daerah perkotaan, Salah satunya dari Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi commuter di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak antara lain adalah pendapatan pendidikan, pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan serta status perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui instrumen kuesioner terhadap sampel yaitu sebanyak 89 responden, dan menggunakan data sekunder yaitu data dari instansi-instansi terkait serta literatur buku. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah binary logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pekerjaan di daerah asal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, jumlah tanggungan daerah asal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, status perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter. The phenomenon of migration is very coloring in some developing countries , including in the various regions in Indonesia . In Indonesia especially many workers coming from rural regions flowed into the urban area, One of Demak District. This study aims to determine the factors that influence the decision of commuter migration in Sub Karangtengah Demak district include the earnings of education, employment areas of origin, number of dependents and marital status. In this research, using primary data through a questionnaire on the sample of 89 respondents, and using secondary data is data from relevant

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulia Pangastuti

  2017-06-01

  Full Text Available Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PDRB , Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK, Pengangguran, Serta Pendapatan Ali Daerah (PAD terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Metode Random Effect (REM. Hasil penelitian menunjukan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP, serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Penganguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.  Economic development can not be separated from the human role in managing it. Humans are the workforce, construction input, is also a result of consumer development itself. The main problem in Indonesia employment lies in the level of employment. The aim of this study was to analyze the influence of GDP, minimum wage Regency / City (UMK, Unemployment, And Ali Revenue (PAD

 19. ANALISIS REGRESI LOGISTIK UNTUK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI REMAJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riska Habriel Ruslie

  2012-05-01

  Full Text Available AbstrakSebagian besar penelitian tentang gizi lebih memperhatikan masalah ketidakseimbangan antara asupan makan dan aktivitas fisik dan kurang memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti body image, depresi, dan gender secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi status gizi remaja dan hubungannya dengan pelbagai aspek seperti nutrisi, aktivitas fisik, body image, depresi, dan gender. Dilakukan penelitian cross-sectional terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Atma Jaya Jakarta. Melalui perhitungan besar sampel dipilih 147 mahasiswa secara Simple Random Sampling. Terdapat 3 responden yang dikeluarkan sebab menderita penyakit kronik. Terhadap responden dilakukan wawancara mengenai asupan makan, aktivitas fisik, body image, dan depresi menggunakan kuesioner yang sudah diuji coba. Dengan Program SPSS versi 16 dilakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Didapatkan prevalensi underweight 9,03%, status gizi normal 70,83%, dan overweight 20,14%. Hasil studi menunjukkan asupan makan yang berlebih, aktivitas fisik kurang, body image positif, dan mahasiswa laki-laki berhubungan secara signifikan dengan overweight (p-value <0,05.Kata kunci : Status Gizi, Body Image, Depresi, RemajaAbstractMost studies in nutrition gave more concern in the imbalance between food intake and physical activity, however less concern was given to other factors such as body image, depression, and gender. The purpose of this research is to know about adolescents’ nutritional status prevalence and its relation with other aspects such as food intake, physical activity, body image, depression, and gender. This study was done using cross sectional method. Population of this study was the students of the Faculty of Medicine of Atma Jaya Catholic University. 147 were chosen randomly with Simple Random Sampling. Three respondents were excluded because they had chronic illness. The respondents were questioned about food intake, physical activity, body

 20. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Menarche Siswi SMP Adabiah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitrah Umi Mutasya

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakMenarche (menars adalah haid pertama dari uterus yang merupakan awal dari fungsi menstruasi dan tanda telah terjadinya pubertas pada remaja putri. Pada dekade terakhir menunjukkan kecenderungan pergeseran usia menars ke arah umur yang lebih muda. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan usia menars. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dalam bentuk rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMP Adabiah kelas VII dan VIII tahun ajaran 2012/2013. Jumlah sampel sebanyak 72 siswi yang diambil secara Simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan pengukuran tinggi dan berat badan responden. Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dan analisis dengan uji chi-square pada α = 0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa usia menars rata-rata siswi SMP Adabiah adalah 12,29 ± 0,49 tahun. Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan per kapita dan status gizi dengan usia menars sedangkan tingkan pendidikan orang tua dan paparan media massa tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan usia menars.Kata kunci: usia menars, pendapatan per kapita, status gizi AbstractMenarche is the first menstruation or bleeding of the uterus that is the beginning of the menstrual function and mark the occurrence of puberty in young girls. In the past decade shows a shift in the age of menarche trend toward younger age. The objective of this study was to determine the associated factors to age of menarche. This type of research is observational analytic with cross sectional study design. The population in this study were all junior high school students of class VII and VIII academic year 2012/2013. The total sample of 72 student were taken by simple random sampling. Data were collected by questionnaire and measurement of height and weight. Data was analyzed  by chi-square test at α = 0,005. The result showed that the

 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Insidens Diare Balita di Jakarta Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert T. Lopolisa

  2014-12-01

  Full Text Available AbstrakDiare merupakan penyebab kematian kedua pada balita di seluruh dunia (17%. Satu dari lima balita meninggal akibat diare setiap tahunnya karena dehidrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor-faktor yang berperan terhadap insidens diare balita. Data dikumpulkan pada bulan Maret 2011-April 2012, dengan metode polygonal random sampling untuk mencari sampel. Dari 2401 responden yang mengisi kuesioner dengan lengkap dan 466 keluarga memiliki anak balita, sebanyak 73 balita (15,7% mengalami diare selama dua minggu terakhir. Mayoritas ibu memberikan oralit sebagai pengobatan utama diare. Terdapat perbedaan bermakna (p=0,001 pada tingkat pendidikan ibu dan kebiasaan mencuci tangan. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada tingkat pendidikan ibu (p=0,649, tingkat pengetahuan ibu (p=0,124, kebiasaan memberi ASI (p=0,031, pengetahuan akan oralit (p=0,000, kebiasaan mencuci tangan ibu (p=0,529 dan antara tingkat pendidikan kepala keluarga (p=0,708 dengan insiden diare balita. Pendidikan dan pengetahuan orangtua yang tidak didukung kebiasaan baik, serta cara mencuci tangan yang tidakbenar tidak berhubungan dengan insiden diare.Kata Kunci: pendidikan, pengetahuan, cuci tangan, diare.AbstractDiarrhea has been the second top leading cause of death among infants around the world (17%. One of five children dies because of diarrhea, due to the loss of body fluid. The aim of this research is to study the relationship between factors that counts for incidence of diarrhea in infants. Data collection had started from March 1st until April 1st, 2012, using polygonal random sampling method to get the sample. From 2401 respondent that fills the questionare,466 families have infants in their home, and as many as 73 infants (15,7 % had diarrhea for the last two weeks. Majority of the mother gave oral rehidration solution (36,69% for the main treatment of diarrhea. Significant result was found between the mother’s knowledge and the hand washing

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA MAHASISWA UNNES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ika Ayu Lestari

  2014-10-01

  Full Text Available Survei pendahuluan terhadap 300 mahasiswa UNNES, menunjukkan bahwa 59% mahasiswa telah melakukan perilaku seks yang berisiko tinggi dan 41% melakukan perilaku seks yang berisiko rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada mahasiswa UNNES yaitu pengetahuan, sikap, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang norma, status ekonomi, status tempat tinggal, paparan pornografi, peran orang tua, peran teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan kegiatan pengisi waktu luang. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNNES. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dengan jumlah sampel 320 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah mahasiswa,yaitu status tempat tinggal (p=0,040,paparan pornografi (p=0,019, dan peran teman sebaya (p=0,001. Kesimpulan bahwa ada hubungan antara status tempat tinggal, paparan pornografi, dan peran teman sebaya. Disarankan kepada pihak UNNES untuk memblokir akses internet yang menjerumus pada pornografi di area kampus. Kepada mahasiswa harus pandai mencari teman sebaya agar tidak terjerumus untuk melakukan perilaku seks pranikah.   Preliminary survey of 300 students of UNNES showed that 59 % of students did high-risk sexual behavior and 41 % did low-risk sexual behavior.The purpose of this study was to determine the factors related to the premarital sexual behavior of UNNES students such as knowledge, attitude, religion comprehension, norm comprehension, economic status, residence status, exposure to pornography, role of parents, role of peers, residence area, and spare time activity. This research was explanatory research with cross sectional approach. The population in this study were UNNES students. Sampling

 3. FAKTORFAKTOR PENDUKUNG KEPATUHAN ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA DALAM MINUM OBAT ANTIRETROVIRAL DI KOTA BANDUNG DAN CIMAHI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuyun Yuniar

  2013-08-01

  Full Text Available Abstract Adherence to ARV (antiretroviral was aimed to siginificantly prolong the life expectancy of people living with HIV AIDS (PLHIV. ARVs fight against the infection by slowing down the reproduction of HIV in human body. This research aimed to identify the internal and external factors that support adherence to ARV therapy.  Submit : 25-05-2012  Review : 26-06-2012 Review : 10-07-2012 revisi : 10–09-2012 This research was a qualitative research conducted in Bandung and Cimahi districts, West Java province from September to November 2011. Data collected by doing in depth interview with related stakeholders, they were district health office staffs in Bandung and Cimahi, Local AIDS Commission staffs in Bandung and Cimahi, Bungsu hospital in Bandung, Cibabat hospital in Cimahi, NGO staff, and 10 PLHIVs who ever or still consuming ARV. Data were analyzed descriptively by triangulation and content analysis methods. It was concluded that the internal supporting factors of adherence to ARV were the motivation to live longer, the eagerness to get cured and to be healthy, considering ARV as vitamin, and the faith in their own religion. Besides, the availability of ARV and social supports were other supporting factors. The social supports were support from family, responsibility and affection for their children, willingness to get married, support from peer groups, NGO staffs, and religion figures, and good relationship with health provider staffs. The internal factors should be improved by motivating PLHIVs while external factors should include family, peer groups, NGO staff and health provider, provide better accessibility and affordability to ARV, and educate the society. Keywords: PLHIV, Adherence, ARV Abstrak Kepatuhan Penggunaan ARV (antiretroviral merupakan salah satu faktor yang dapat memperpanjang umur harapan hidup ODHA (orang dengan HIV AIDS secara bermakna. ARV bekerja melawan infeksi dengan cara memperlambat reproduksi HIV dalam tubuh

 4. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 5. Politisk brug af historien og legitimering af nutiden i Jugoslavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Humlebæk, Carsten

  2014-01-01

  Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013.......Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013....

 6. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 7. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...

 8. Brugerinvolvering i design af læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 9. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JAKARTA BARAT DAN BOGOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atika Dyah Perwita

  2017-01-01

  Full Text Available BNI Syariah as a shariah public bank is committed to fulfill and complete the plan in developing the human resource from time to time to support the performance and provide the best service for the stakeholder and also to create world class human capital.  The organization’s effort to increase the productivity both in financial and non financial aspect has experienced various constraints; one of them is the declining of the employee’s performance due to the declination of the motivation.  The objective of the research is to study the most influential motivation factors to the employee’s performance.  The data is collected using the annual report of the company, conducted interviews and questionnaire with differential semantic scale.  The data is analyzed with Partial Least Square (PLS.  The result shows that both motivation and hygiene factor influence the employee’s performance.  The most influenced factor in both offices is hygiene.  The most dominant indicator in hygiene factor reflection in developing the performance of the employee is the working condition and interpersonal relationship.    Keywords:   hygiene factor, performance, extrinsic motivation, intrinsic motivation motivator AbstrakBNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah berkomitmen untuk memenuhi dan menyempurnakan rencana pengembangan SDM dari waktu ke waktu untuk menunjang kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder serta mewujudkan world class human capital. Usaha organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya baik dalam aspek finansial maupun non finansial mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh penurunan tingkat motivasi karyawan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan data laporan tahunan perusahaan, wawancara dan Kuesioner dengan skala semantic differential. Analisis data

 10. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 11. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  Artiklen analyserer en række af de væsentligste elementer fra Erhvervsfondsudvalgets rapport. Artiklen analyserer bl.a. Grundbegreber (fondsbegrebet, udvidelse af stifterbegrebet), Fondens ledelse (selvstændig ledelse og uafhængighed, ledelsens udpegning og sammensætning samt ledelsens opgaver og...

 12. Halvering af dagpengeperioden og akutpakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  Formålet med denne undersøgelse er at give et øjebliksbillede af jobcentrenes og a-kassernes beskæftigelsesindsats her og nu. Gennem en række kvalitative interview med medarbejdere fra jobcentre og a-kasser belyses det, hvordan henholdsvis jobcentre og a-kasser har håndteret halveringen af dagpen...

 13. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  økonomier. Formålet med udviklingen af indekset er at tilvejebringe et mere informeret og analytisk grundlag for at kickstarte den politiske debat om ikke blot, hvad lande skal leve af i fremtiden, men også hvad de skal leve for. På den måde giver SPI de politiske beslutningstagere et mere nuanceret og...

 14. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 15. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Makhsun Hadi Sadikin

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi

 16. FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK ORANG BALI BERWISATA KE LUAR NEGERI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Wayan Ana Pradnya Dewi

  2017-02-01

  Full Text Available Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, tak terkecuali orang Bali. Beberapa tahun terakhir tercatat banyak orang Bali yang berlibur, bahkan hingga ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil demografis orang Bali dan negara yang dikunjungi, faktor pendorong dan penarik, menganalisis tingkat motivasi dan perbedaan motivasi orang Bali yang pertama kali dan yang sering berwisata ke luar negeri. Teori Motivasi dan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan teknik Quota Sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik Diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi orang Bali sangat beragam, responden dapat memiliki motivasi lebih dari satu. Faktor pendorong yang paling dominan adalah educational opportunity disamping motif lain seperti relaxation dan play, sedangkan faktor penarik yang dominan adalah cultural factors, diikuti oleh natural environment dan recreation and attraction services. Ditemukan pula adanya perbedaan motivasi di antara orang Bali yang pertama kali dan yang sering melakukan perjalanan wisata ke luar negeri.

 17. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 18. Analyse af elbilers forbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  2014-01-01

  Denne rapport undersøger GPS og CAN bus datagrundlaget opsamlet ved kørsel med elbiler og analysere på elbilers forbrug. Analyserne er baseret på godt 133 millioner GPS og CAN bus målinger opsamlet fra 164 elbiler (Citroen C-Zero, Mitsubishi iMiev og Peugeot Ion) i kalenderåret 2012....... For datagrundlaget kan det konstateres, at der er behov for væsentlige, men simple opstramninger for fremadrettet at gøre det nemmere at anvende GPS/CAN bus data fra elbiler i andre analyser. Brugen af elbiler er sammenlignet med brændstofbiler og konklusionen er, at elbiler generelt kører 10-15 km/t langsommere på...

 19. Græsensilage med forskellig snitlængde til drægtige og diegivende moderfår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eilersen, Rie Jasmund; Arnesson, Annika; Nadeau, Elisabet

  2009-01-01

  Forsøget viste, at får med tvilling lam der gives 0,8 kg kraftfoder pr dag, under diegivningen æder 1,5 gange mere ensilage end under drægtigheden. Snitning af ensilagen til en partikellængde på 1,3 cm medførte ikke højere optagelse af ensilage ved separat fodring. Når ensilage med denne snitlængde...... indgik i fuldfoder havde fårene en 12% større daglig foderoptagelse efter læmning sammenlignet med separat fodertildeling....

 20. Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt.......Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt....

 1. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kontrol Gula Darah Penderita Diabetes Melitus di RSUD Kelet Jepara

  OpenAIRE

  Faidah, Noor; Handayani, Nur

  2014-01-01

  Latar Belakang : Diabetes melitus memiliki prevalensi yang meningkat, di RSUD Kelet Jepara penyakit diabetes melitus selalu masuk dalam peringkat peyakit 10 besar selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kepatuhan kontrol gula darah merupakan salah satu bentuk perilaku dalam pencegahan keparahan penyakit diabetes melitus. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah M...

 2. Inputorienteret oparbejdelse af den grammatikalske kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2001-01-01

  De forskellige teoretiske opfattelser, der ligger til grund for hhv. den output- og inputorienterede metode, beskrives. Der opstilles et eksempel på en grammatisk øvelsestypologi baseret på principperne i en input-orienteret læringsmodel....

 3. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 4. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 5. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN IBU MENGONSUMSI TABLET BESI-FOLAT SELAMA KEHAMILAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luh Ade Ari Wiradnyani

  2013-11-01

  Full Text Available ABSTRACTThis review aims at compiling and summarizing findings of published studies that assessed factors associated with compliance of women to take recommended iron tablets during pregnancy. The review is done in 10 published studies (8 are 2002—2010 publications and 2 are 1993—1994 publications indexed in Pubmed with the above objective. Low utilization of antenatal care/ANC services is found to be associated with low compliance as it prevents the women to receive recommended number of the iron tablets as well as decrease the opportunity of women to have encouragement from health staff to take the tablets. Supply of tablets becomes the issue since not all women receiving 30 tablets/ANC visits as recommended. Studies on influence of side-effects of taking the tablets to compliance show inconclusive findings. Some studies found the effect is very minimal, and can be managed appropriately especially among more educated women and among women with adequate counseling. Studies also indicated that support from family is important to reduce possibility of pregnant women forgot to take the tablets, the other major factor of the low compliance. Quality of counseling, e.g. clarity of the messages, is associated with compliance. In conclusion, improving support from ANC provider (such as sufficient tablet supply, clear message on the tablets benefits and support from family may contribute to better compliance of women towards maternal iron supplementation.Keywords: compliance, iron supplementation, pregnancyABSTRAKReview ini bertujuan mengumpulkan temuan studi yang mengukur faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet besi selama kehamilan. Review dilakukan pada 10 studi (8 publikasi tahun 2002—2010, 2 publikasi tahun 1993—1994 yang terdaftar di Pubmed. Rendahnya partisipasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya/ANC berhubungan dengan rendahnya kepatuhan konsumsi tablet besi. Rendahnya kunjungan ANC membuat ibu tidak

 6. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN VIA INTERNET PADA TOKO ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mujiyana Mujiyana

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada Toko Online. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat termasuk internet membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Hal ini tidak aneh mengingat jumlah pengguna internet yang terus tumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para pebisnis. Di lain pihak, praktik e-commerce dan e-bisnis ternyata mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan atau pun konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya program periklanan, pemasaran melaui E-mail dan Kepercayaan konsumen terhadap pemrosesan informasi serta pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian produk-produk yang dijual di Toko Online. Penulisan ini menggunakan metode uji validitas dan relibilitas, uji normalitas, uji penyimpangan asumsi klasik seperti uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dan uji regresi linier berganda seperti uji t, uji f dan uji korelasi berganda dan determinasi, Analisis model persamaan struktural (structural equestion metode. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel program periklanan menunjukkan bahwa pengaruh yang besar terhadap variabel pemprosesan informasi dengan nilai 0,001 dan variabel pemprosesan informasi mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,001. Mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara positif pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Kata Kunci : periklanan di Internet, keputusan pembelian, E-commerce   Abstract This study analyzes the influence of factors that affect the purchasing decision via the internet at Online stores. The development of rapid information technologies including the internet brings great impact for all aspects, no exception to business and marketing world. This is no surprise given the number of internet users continues to grow by

 7. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhia Afra

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakFilariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Banyak faktor risiko yang mampu memicu timbulnya kejadian filariasis. Beberapa diantaranya adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, faktor lingkungan, perilaku. Kabupaten Padang Pariaman bukan salah satu 5 kabupaten daerah endemis filariasis namun merupakan kabupaten yang banyak ditemukan kasus baru filariasis di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi case control yang merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang bersifat retrospektif. Jumlah sampel sebanyak 63 responden, terdiri dari 21 kasus dan 42 kontrol. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kejadian filariasis dengan nilai p= 0,013,tetapi tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, pekerjaan(nilai p= 0,071, OR=3,800, 95% CI=0,938-15,398, tempat perindukan, pengetahuan (nilai p= 1,000, OR=1,135, 95% CI=0,336-3,835, sikap dan tindakan. Mengingat umur sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, maka perlu ada penyuluhan dari petugas kesehatan bagaimana melindungi diri saat bekerja seperti menggunakan baju berlengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan obat anti nyamuk.Kata kunci: filariasis, umur, pekerjaan, tempat perindukan, perilaku AbstractFilariasis is a chronic communicable disease caused by filarial worms and transmitted by mosquitoes Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Many risk factors are able to prevalence of filariasis. Some of them are gender, age, occupation, environmental factors and behavioral. Pariaman District is not one of the 5 districts of filariasis endemic areas but a lot of new case have been identify in West Sumatra. This was a case control study which is an analytic observational epidemiological studies. The

 8. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika Sulistyawati

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis perbedaan persepsi para mahasiswa akuntansi dalam memilih karir baik sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidk yang bekerja di institusi pemerintah secara empiris. Penelitian ini juga menguji apakah gaji, pelatihan profesional, keprofesionalan, nilai sosial, tempat kerja, pasar tenaga kerja dan kepribadian adalah hal-hal yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih karir. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro dan mahasiswa universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 76 responden yang digunakan sebagai sampel didapatkan dengan menggunakan accidental purposive sampling. Sedangkan data didapatkan melalui questionaire dan hypotesis diuji dengan metode Kruskal-Wallis. Hasil pengujian telah membuktikan bahwa ada perbedaan persepsi mahasiswa dalam pemilihan karir gaji, pelatihan profesional, pengakuan keprofesionalan, linkungan kerja dan pertimbangan pasar tenaga kerja merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan perbedaan persepsi dalam pemilihan karir. Sedangkan nilai sosial dan kepribadian bukanlah faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi mahasiswa. This study aims to empirically examine and analyze the different perceptions of accounting students in choosing their careers that are as a public accountant, a firm accountant, an accountant or accounting educator who work in government institutions. Then, this study also examine whether financial rewards, professional training, professional recognition, social values, workplace, labor market, and personality become the students’ consideration in choosing their careers. The population in this study is accounting students at Diponegoro University and Semarang Soegijapranata Catholic University. The sample of 76 respondents are taken by using accidental purposive sampling. The data are collected through questionnaires and the hypothesis is tested by using the Kruskal-Wallis method. The test result has

 9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Utari Widyaningdyah

  2001-01-01

  Full Text Available Earnings management is a management act in financial statement preparing process in order to obtain whether his personality welfare or his company's value. This research is a replication from Dechow et.al (1996 who had tested causes and consequences of earnings manipulation in firms subject to AAER (Accounting and Auditing Enforcement Release by SEC (Securities Exchange Commission. Purpose of this research is to give empirically evidence the influence of auditor reputation, board of directors, leverage, and public offering stock percentage at IPO time to the earnings management in initial public offering's firms which was listed in Jakarta Stock Exchange at 1994 until 1997.Statistical analysis method used is multiple regression. This research's result shows that leverage has significant influence to earnings management. It is mean that earnings management has a relation with external financing, especially debt. Abstract in Bahasa Indonesia : Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Dechow et.al (1996 yang menguji sebab dan konsekuensi earnings management pada perusahaan yang menjadi subjek diberlakukannya AAER(Accounting and Auditing Enforcement Release oleh SEC (Securities Exchange Commision. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage, dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap earnings management pada perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offerring di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Metode analisis statistik yang digunakan adalah multiple regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor leverage yang berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Hal ini

 10. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDUNGMUNDU KOTA SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qorry Putri Rasajati

  2015-07-01

  Full Text Available Hipertensi di Puskesmas Kedungmundu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 dari 1.179 penderita hipertensi yang patuh melakukan pengobatan 33% dan yang tidak patuh 67%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 90 responden yang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi adalah status pekerjaan (p value=0,035, jarak rumah terhadap pelayanan kesehatan (p value=0014, tingkat pengetahuan tentang tatalaksana hipertensi (p value=0,000, motivasi untuk berobat (p value=0,000, dan dukungan keluarga (p value=0,000. Variabel yang tidak berhubungan adalah jenis kelamin (p value=0,444, tingkat pendidikan (p value=0,232, pendapatan keluarga (p value=1,000. Saran bagi Puskesmas untuk meningkatkan program pengobatan hipertensi. Bagi peneliti lain untuk menambah faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Hypertension at Kedungmundu Puskesmas was ascending from year to year. In 2013, of 1,179 hypertensive patients adherent to treatment 33% and 67% were non-adherent. The purpose of this study is to determine the factors associated with medication adherence in hypertensive patients in Puskesmas Kedungmundu Semarang. This is a research of analytical survey with cross sectional approach. Sample of 90 respondents who were taken using accidental sampling technique. Data analysis using chi square. The study results show that factors related to hypertension treatment adherence is employment status (p value=0.035, the distance to health services (p value=0.014, the level of knowledge about the management of hypertension (p value=0.000, motivation for

 11. HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN SEBAGAI FAKTOR RESIKO INDEPENDEN DIBANDING FAKTOR RESIKO KARDIOVASKULER KLASIK PADA INFARK MIOKARD AKUT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Fithra Elfi

  2015-12-01

  Full Text Available AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hs-CRP dengan faktor resiko kardiovaskuler klasik pada pasien dengan infark miokard akut. Penelitian ini merupakan subgroup analisis pada penderita infark miokard akut yang dirawat di RSUP Dr.M.Djamil mulai Januari-April 2013. Faktor resiko kardiovaskuler sebagai variabel independen berupa umur, riwayat hipertensi, diabetes, merokok, dan dislipidemia. Pengukuran IMT, profil lipid, dan gula darah random diambil saat pasien masuk dan diperiksa di Laboratorium Sentral RSUP Dr. M. Djamil Padang. Variabel dependen hs-CRP diambil dalam 24-36 jam rawatan dan diperiksa dengan metode ELISA. Data dianalisis dengan t-test dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hs-CRP, secara statistik berhubungan signifikan terhadap IMT (r=0,45; p=0,01, namun tidak berhubungan dengan faktor resiko kardiovaskuler lain seperti usia, hipertensi, diabetes, merokok, dan dislipidemia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan hs-CRP tidak berhubungan dengan faktor resiko kardiovaskuler klasik dan hs-CRP merupakan faktor resiko yang bersifat independen. Pemeriksaan ini bisa menjadi prediksi penyakit kardiovaskuler dan juga sebagai nilai prognostik pada pasien infark miokard akut.Abstract This study aimed to analyze the relationship between hs-CRP with classic cardiovascular risk factors in patients with acute myocardial infarction. This study was a subgroup analysis in patients with acute myocardial infarction who were hospitalized in Dr.M.Djamil hospital started from January to April 2013. Cardiovascular risk factors as independent variables were age, history of hypertension, diabetes, smoking, and dyslipidemia. Measurement of BMI, lipid profile, and random blood sugar were taken and examined at admission. The dependent variable hs-CRP were taken within 24-36 hours of admission and examined by ELISA. Data was analyzed by t-test and Pearson correlation test. The results showed an

 12. En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  Fastholdelsescentret blev etableret af Arbejdsskadestyrelsen i 2008 med det formål at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre samarbejdet med kommunerne om at hjælpe arbejdsskaderamte borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. I denne rapport beskrives det, hvor...... løser alle de regelsammenstød og interessesammenstød, der kan opstå, og som af aktørerne kan opleves som en barriere for at kunne fastholde den skadelidte på arbejdsmarkedet....

 13. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 14. ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN KOSMETIKA DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PEMUTIH WAJAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indarti - -

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK   Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan wanita tampil lebih cantik dengan kulit yang putih dan bersih, sehingga muncul produk kosmetika pemutih wajah. Dengan munculnya banyak produk pemutih wajah ini maka konsumen dihadapkan pada berbagai faktor untuk pengambilan keputusan pembelian produk kosmetika pemutih wajah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Tujuan pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk kosmetik pemutih wajah. Tujuan Kedua adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, sikap, motivasi, dan persepsi terhadap keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Tujuan Ketiga adalah untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2002 sampai dengan 15 Oktober 2002. Responden yang diambil dari penelitian ini adalah mahasiswi yang sudah menggunakan produk kosmetik pemutih wajah sampai dengan saat ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Faktor dan Analisis Regresi Berganda. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 18 variabel yaitu tingkat sosial, tingkat pendapatan, tingkat selera, pengalaman teman kampus, pengalaman tetangga, pengalaman sahabat karib, peran ibu, saudara kandung, famili, merek baru, merek sama, keamanan, trend atau mode, kepercayaan, kecantikan, kemasan, kualitas dan harga. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1 Terdapat 6 faktor yang dipertimbangkan oleh mahasiswi dalam memutuskan membeli kosmetik wajah. Keenam faktor yang dipertimbangkan adalah faktor keluarga dan sikap yang meliputi keamanan, merek baru, peran ibu dan saudara kandung;  faktor motivasi meliputi kemasan

 15. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  OpenAIRE

  Rahmalia Afriyani; Shintya Halisa; Hetty Rolina

  2016-01-01

  WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pe...

 16. FaktorFaktor Yang Berhubungan Dengan Manajemen Diri Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisis Di Ruang Hemodialisis Rsup Dr Hasan Sadikin Bandung

  OpenAIRE

  Nasution, Tina Handayani; Ropi, Helwiyah; Sitorus, Ria Eviyantini

  2013-01-01

  Manajemen diri yang efektif merupakan hal penting dalam pengelolaan pasien penyakit ginjal terminal yang menjalani hemodialisis. Ada banyak faktor yang bisa berhubungan dengan manajemen diri pada pasien penyakit ginjal terminal yang menjalani hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – fakor yang berhubungan dengan manajemen diri pada pasien yang menjalani hemodialisis di ruang hemodialisis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 48 p...

 17. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. ...

 18. Nyt planetsystem opdaget af Kepler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchhave, Lars C. Astrup

  2010-01-01

  Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden......Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden...

 19. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 20. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 1. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 2. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 3. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 4. Sikring af forsvarshistorisk kulturarv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Ole

  2006-01-01

  Sikring af kulturarv er en af de kulturhistoriske museers hovedopgaver. Denne indadvendte side af museernes virksomhed foregår, på trods af dens afgørende betydning for museernes fremtidige muligheder, ubemærket og uden megen faglig diskussion. Tøjhusmuseet har siden 1990-erne bevæget sig fra en ...

 5. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 6. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 7. PREVALENSI TUMOR DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratih Oemiati

  2012-07-01

  Dampak Penyakit Tidak Menular khususnya penyakit kanker terhadap ke-tahanan sumber daya manusia sangat besar karena selain merupakan penyebab kematian dan kesakitan juga menurunkan produktivitas. Angka kesakitan dan kematian tersebut sebagian besar terjadi pada penduduk dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Di Indonesia penyakit kanker merupakan urutan ke 6 dari pola penyakit nasional. Setiap tahunnya 100 kasus baru terjadi diantara 100.000 penduduk. (7 Meningkatnya pengguna rokok (57 juta orang, konsumsi alkohol, kegemukan atau 0 besitas dan kurangnya aktifitas fisik/olahraga juga berperan dalam peningkatan angka kejadian kanker di Indonesia. (8 Kanker merupakan penyakit dengan penyebab multifactor yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan mengalami kemajuan melalui stadium yang berbeda-beda. (9 Faktor nutrisi merupakan salah satu aspek yang sangat penting, yang kompleks dan sangat dikaitkan dengan proses patologis kanker. Secara umum total asupan berbagai lemak (yaitu tipe yang berbeda-beda dari makanan yang berlemak bisa dihubung-kan dengan peningkatan insiden beberapa kanker utama misalnya kanker payudara, colon, pro stat, ovarium, endometrium dan pancreas. (10, 11 Disamping itu obesitas juga meningkatkan risiko untuk kanker dan aktivitas fisik merupakan determinan utama dari pengeluaran energi akan mengurangi risiko. (12 Faktor gaya hidup antara lain merokok, diet, konsumsi alcohol, reproduksi (hamil, menyusui, umur pertama menstruasi, menopause, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik diduga sebagai kontributor utama per-tumbuhan kanker. Dari kajian literatur terlihat beberapa faktor risiko penyakit kanker antara lain; merokok dan faktor gaya hidup (khususnya konsumsi sayur dan buah serta aktivitas fisik merupakan faktor risiko kanker. (14 Hal ini diperjelas dengan per-nyataan Ray (2005 yang mengatakan bahwa asupan buah dan sayur yang tinggi akan menurunkan risiko kanker. (15. Alkohol adalah faktor risiko untuk tumor dan saluran pencemaan atas, kanker

 8. Gangguan Mental pada Anak dan Remaja dengan HIV serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiely T. Hartadi

  2018-01-01

  Full Text Available Abstrak Masalah HIV/AIDS mampengaruhi kodisi fisik dan mental termasuk anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besaran gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian potong lintang ini dilakukan bulan Agustus sampai November 2014 dengan jumlah sampel 92 anak dan remaja yang berobat ke Poliklinik Divisi Alergi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner SDQ dan instrumen MINI KID.Terdapat 18,5% subyek yang memiliki masalah emosi dan 25% memiliki masalah perilaku. Sebanyak 23,9% subyek memiliki gangguan mental, dengan jenis gangguan berupa gangguan cemas perpisahan (7,6%,gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas/ GPPH (7,6%, gangguan penyesuaian (1,1%, gangguan depresi mayor (4,3% dan gangguan menentang oposisional (3,3%. Subyek yang saat ini bersekolah dan yang tidak mengetahui status HIV-nya lebih terlindung, walaupun tidak bermakna secara statistik. Prevalensi gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV lebih besar dibandingkan populasi umum. Adanya masalah hiperaktivitas, emosi, perilaku berhubungan dengan gangguan mental.   Mental Disorders in Children and Adolescents with HIV and Various Factors Related Abstract HIV/AIDS may affect all ages, including children and adolescent. HIV may lead to various physical and mental problems. This study aims to measure the prevalence of mental disorder in children and adolescent infected with HIV and various other factors related. This cross sectional study was done during August until November 2014, included 92 patients in Allergic-Immunology outpatient clinic in Pediatric Department of Cipto Mangunkusumo Hospital. Samples were interviewed to collect personal data, examined using SDQ and MINI KID questionnaires.The results showed 18.5% and 25% of the samples have emotional and behavioral problem. Approximately 23.9% have mental disorders

 9. Velkommen udenfor! Den offentlige kunst og iscensættelse af mødesteder i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marie Bruun Jespersen, Line

  2017-01-01

  potentiale for at reflektere over sociale forhold, kulturelle processer og herskende forestillinger i det offentlige rum, ligesom værkerne i sig selv skaber nye rum i byen, hvor leg, kulturel udveksling og ophold foregår på kunstens præmisser. Det styrende spørgsmål i artiklen er: Kan den sociale kunst......, som apellerer til forskellige sociale grupper, aldersgrupper og kulturer (Hajer and Rejndorp 2001, Marling 2008). Med afsæt i bysociologernes tanker om et velfungerende offentligt domæne, analyseres tre værker der eksemplificerer samtidskunstens bud på nye mødesteder i byens rum. Værkerne er: Big...

 10. Darcy flow forsøg til bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahm, Malte

  Denne vejledning omhandler bestemmelse af permeabiliteten af intaktjordprøver ved brug af Darcys lov. Forsøget bliver også omtalt som ”Constant-head conductivity test” i den engelske faglitteratur. Vejledningen er en del af en serie, der beskriver udførelsen af geotekniske klassifikationsforsøg o...

 11. KONTROLING - FAKTOR POSLOVNOG USPJEHA PRIMJER HOTELSKIH PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Osmanagić Bedenik, Nidžara; Lalovac, Boris

  2007-01-01

  Postizanje poslovnog uspjeha ovisi o mnogim faktorima. Polazi se od hipoteze da poduzeća koja imaju odjel za kontroling ostvaruju veću razinu poslovnog uspjeha nego poduzeća bez kontrolinga. Time bi se dokazalo kako kontroling izravno povećava vjerojatnost poslovnog uspjeha. Na primjeru hotelskih poduzeća želi se dokazati kako kontroling pridonosi poslovnom uspjehu, odnosno daje faktor poslovnog uspjeha. Kontroling je funkcija unutar menadžmenta koja pridonosi povećanju efikasnosti i efektivn...

 12. FAKTOR DETERMINAN KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIER SISWA SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu'luatun Miskiya

  2014-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor determinan kemampuan perencanaan karier siswa. Jenis penelitian adalah penelitian survey. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMA Negeri se-Kabupaten Tegal. Teknik sampling yang digunakan Cluster Sampling Proporsional. Metode pengumpulan data menggunakan angket tertutup. Analisis datanya menggunakan deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 80% yang berada dalam kategori tinggi. Sedangkan faktor belajar menjadi faktor yang kurang determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 67% yang berada dalam kategori sedang. Simpulan dari penelitian ini, faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa. The purpose of the study was to find out the determinant  factor of students career planning ability. This research was using survey research with XI grades students of State Senior High Schools in Tegal regency as the population. Proportionate cluster sampling technique was used  in this study. Method for collecting data was used close questionnaire. The data analysis used descriptive percentages.The results showed family factor become the determinant factor of students career planning ability with the percentage of 80 % which is in the high category while learning factor become less determinant factor of the ability of students career planning with a percentage of 67%  in the medium category . It can concluded that family factor become  determinant factor in the ability of students career planning.

 13. Mengukur Performa Model TSK Fuzzy Logic Menggunakan Faktor Eksternal untuk Peramalan Laju Inflasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Roosmalita Sari

  2017-03-01

  Full Text Available Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur menilai perkembangan ekonomi negara. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi terus-menerus. Sehingga inflasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai perkembangan suatu negara. Inflasi merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi topik pembahasan di kalangan pakar ekonomi. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pola konsumtif masyarakat yang tinggi. Perekonomian Indonesia akan menurun jika inflasi tidak dikendalikan dengan baik. Untuk mengendalikan laju inflasi dibutuhkan sebuah peramalan terhadap laju inflasi di Indonesia. Hasil peramalan digunakan sebagai informasi bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan agar laju inflasi tetap dalam keadaan stabil. Penelitian ini mengusulkan Takaghi Sugeno Kang (TSK fuzzy logic untuk peramalan laju inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur performa sistem dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis dan faktor eksternal sebagai parameter. Untuk mengevaluasi hasil peramalan digunakan teknik analisis Root Mean Square Error (RMSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan parameter time series dan faktor eksternal CPI memiliki performa sistem yang lebih baik dibandingkan faktor-faktor lain dengan RMSE sebesar 1.328.

 14. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne...... vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider...... for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen...

 15. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, J. P.

  angiver i hvor stor udstrækning føden kan udnyttes. Værdierne er beregnet på baggrund af den procentvise andel af poppel, pil og birk, forskellige diametre og løvtræsprocenter. Der er i Flynder Å systemet fundet 121 ha tilgængelig vegetation. Dette medfører, at Flynder Å-systemet skønnes at have en...... der registreret mellem 6,7 og 10,5 ha tilgængelig vegetation, hvilket er føderessource til ca. en familie i hver. I Damhus Å vurderes der at være ca. 48 ha hvilket er føderessource til ca. 20 dyr og i Storå er der ca. 527 ha der vurderes at kunne føde ca. 200 dyr. Bævernes aktuelle fødevalg Det er...... afhjulpet gennem en positiv dialog med lodsejerne. Vegetationsundersøgelser i ådalene I ådale og vandløb er der foretaget en semi-kvantitativ bedømmelse af vegetation for hver ½ km vandløbsstrækning fordelt på i alt 40 analysefelter. Vegetationsundersøgelserne i hvert felt rummer to hovedelementer: Dels en...

 16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM di Kota Jambi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Syuhada

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil menengah (UMKM di Kota Jambi. Metode analisis data adalah model regresi linier berganda (OLS, dengan menggunakan data sekunder time series dari tahun 1993-2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS dan Kota Jambi Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah riil memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesempatan kerja dan pembentukan modal tetap bruto dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro di kota Jambi. Tingkat bunga riil memiliki efek signifikan negatif dan upah regional riil memiliki pengaruh positif yang signifikan. Variabel upah riil lebih dominan dalam mempengaruhi kesempatan kerja pada UMKM di kota Jambi.. Kata kunci : Upah riil, Tingkat bunga riil, Pembentukan Modal Tetap Bruto,.     Abstract The purpose of this study was to analyze the factors that affect employment and the most dominant factor in influencing the labor absorption in the small micro and medium enterprises in the city of Jambi. Methods of data analysis used in this research is the model of multiple linear regression (OLS, by using data from the years 1993-2010 time series derived from the Central Statistics Agency (BPS and Bank Indonesia Jambi. The results of data analysis showed that real wages and a significant negative effect on employment in micro and gross fixed capital formation has positive and significant impact on employment in micro businesses in the town of Jambi. The real interest rate significant negatif and the regional real wages in small and medium enterprises in the city of Jambi has positive and significant. Variable the real wage is more dominant in affecting employment in micro, small and medium enterprises in the town of Jambi. Keywords: real wages, real interest rates, and

 17. Effekt af at reducere befolkningens indtag af salt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Høberg Hansen, Hanne; Lykke Jeppesen, Jørgen

  2018-01-01

  Diskussionen om salt raser i medierne. Kan for meget salt – eller måske for lidt salt – være skadeligt? Blandt de fleste forskere er der bred enighed. Et højt saltindtag viser en tydelig sammenhæng med forhøjet blodtryk, som igen er forbundet med hjertekarsygdomme. Derfor vil det på befolkningsni...... befolkningsniveau være gavnligt at nedsætte mængden af salt i kosten. Evidensen for effekten af et meget lavt saltindtag, under fem gram dagligt, er dog meget begrænset....

 18. KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PROGRAM KONSOLIDASI USAHATANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Wahyuni

  2015-03-01

  mengemukakan: 1 konsep konsolidasi usaha tani; 2 menganalisis implementasi program berbasis konsolidasi usaha tani dan 3 Menganalisis faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan program. Metode yang digunakan adalah melakukan penelusuran referensi  terhadap: 1 Konsep konsolidasi agar diperoleh konsep yang relevan untuk menganalisis program konsolidasi usaha tani serta dinamika yang ada. 2 Program-program pemerintah  yang berbasis konsolidasi untuk dicermati dan dianalisis implementasinya. 3 Menganalisis program yang telah diimplementasi untuk dikaji kemudian diintisarikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan terhadap 40 pustaka disimpulkan bahwa konsolidasi lahan adalah program penggabungan individu yang terlibat dalam usaha tani dalam memfokuskan aset dan manajemen yang dimiliki ke dalam kelompok yang lebih besar untuk mencapai margin dan kesejahteraan lebih tinggi.  Fokus aset manajemen ditujukan dalam delapan hal, yaitu 1 lahan sebagai basis konsolidasi; 2 komoditas; 3 menegemen on-farm/hulu; 4 manajemen off-farm/hilir; 5 manajemen vertikal; 6 manajemen horizontal;7 manajemen lingkungan dan 8 manajemen terpusat.  Faktor yang memengaruhi keberhasilan program adalah aspek manajemen yang mencapai enam dari delapan aspek yang menunjukkan pentingnya manajemen atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Implikasinya, program konsolidasi memerlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan atau operasional menyangkut kejelasan apa yang dilakukan dan siapa mengerjakan apa untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yang harus dilengkapi dengan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kata kunci:  konsep, konsolidasi, usaha tani, kesejahteraan petani

 19. Organic acid production by Aspergillus niger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jongh, Wian de

  2006-01-01

  . Specielt Aspergillus niger er interessant i forbindelse med produktion af organiske syrer, idet denne organisme tolerer lavt pH, kan give høje produktudbytter, og kan give høje produktiviteter som allerede illustreret i anvendelsen af denne organisme i produktionen af citronsyre. Disse faktorer gør A....... niger til en ideel kandidat for metabolic engineering, men anvendelsen af metabolic engineering til at udvikle en A. niger cellefabrik der producerer forskellige organiske syrer har været begrænset af vores kendskab til metabolismen og dens regulering i denne organisme. Formålet med dette Ph.D. stadium...... intracellulære metabolitter samt kontinuert fermentering af A. niger. Ved anvendelse af metabolic engieering lykkedes det at udvikle nogle stammer af A. niger der havde forbedret produktion af citrat. Mekanismerne bag de forbedrede produktiviteter blev undersøgt og resultaterne heraf er diskuteret i afhandlingen...

 20. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Agustin Roziani

  2014-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank-bank di Indonesia yang meliputi bank konvensional dan bank syariah periode 2004- 2007. Sebanyak 17 bank telah dianalisis sebagai sampel bank konvensional dan 3 bank sebagai sampel bank syariah. Penelitian ini mengamati dua kategori dari tiga kategori pengungkapan social perusahaan yang didasarkan pada Global Reporting Initiative versi 3.0. Kategori tersebut mencakup kinerja ekonomi dan kinerja sosial. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan social bank, yaitu ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio leverage, dan net profit margin. Hasil pengujian berdasarkan tes individu menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan social bank konvensional. Sementara itu, hasil pengujian individu pada bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial. Uji simultan (F-Statistik antara bank konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial bank.JEL Classifications : G20, G21, M14Keywords : Corporate Social Responsibility Disclosure, Company Size,Liquidity, Leverage, Net Profit Margin, Global Reporting Initiative 3.0.

 2. Æstetisk tolkning af moderne landbrugslandskaber?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Jonna Majgaard

  2001-01-01

  Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk for abstr......Præsentation af del af igangværende ph.d.projekt, titel: landbrugeren som kulturlandskabsforvalter - AAA, DK. I projektet arbejdes der udfra en tese om naturopfattelse som af instrumentiel og formdannende karakter. Det moderne landbrugslandskabs ses således som fysisk og æstetisk udtryk...

 3. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter

  Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton".......Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton"....

 4. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 5. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 6. Validitet af virksomhedsstrategi som determinant for design af teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tambo, Torben

  2014-01-01

  Rammeværker for teknologisk udvikling kræver oftere og oftere, at teknologi skal udvikles i forlængelse af og overensstemmelse med virksomhedens strategi (alignment). Det er positivt, at teknologisk udvikling bedst muligt skal kobles til virksomhedens forandringsprocesser. Dette støder imidlertid...

 7. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 8. Evaluering af 'Tankerne på plads og hverdagen tilbage' - et kursusforløb for modermærkekræftramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haslam, Trine Lolk

  af modermærkekræft til at genvinde trygheden og kontrollen i deres liv, ved at gøre dem bedre i stand til at forstå, acceptere og håndtere deres sygdom og behandling, samt at reducere de modermærkekræftramtes brug af sundhedsvæsenet til det nødvendige. Således ønskes det at påvirke adfærd på kort og...... behandlingen samt give en tilbagemelding på operationsforløbet. På kurset underviser desuden en psykolog, der behandler de psykologiske aspekter ved det at få en livstruende sygdom, hvilket ligeledes er af stor betydning for kursisterne. Desk study underbygger dette ved at pointere, at patientskole med...... formidling af viden via forskellige metoder, giver positiv effekt. Analysen i forbindelse med programteori 2 underbygger at kurset er tilrettelagt og gennemført som gruppebaseret undervisning, hvilket jf. desk study bidrager til øget egenomsorg. Den procesorienterede dialogiske tilrettelæggelse og...

 9. Implementering af motion og bevægelse i skolen - Et review af hæmmende og fremmende faktorer set i et lærerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Troelsen, Jens

  2017-01-01

  The implementation of the new school reform includes 45 minutes of physical activity for all students each day. The aim of the paper is to establish the current state of evidence related to factors, which influence teachers’ perception and willingness to implement physical activity. We searched 6...

 10. Implementering af motion og bevægelse i skolen - Et review af hæmmende og fremmende faktorer set i et lærerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Troelsen, Jens

  2017-01-01

  databases (2000-2016) and included 24 studies. We used a socio-ecological model in presentation of the results and Rogers’ (2003) diffusion of innovations theory in the discussion of perceived facilitators and barriers. Lack of time due to academic pressure, and lack of knowledge, competence and support...

 11. Faktor Bauran Pemasaran Yang Berkontribusi Bagi Konsumen Dalam Memilih Budget Hotel Di Indonesia

  OpenAIRE

  Sugiyanto, Valensia; Kurniawan, Antonius; Aprilia, Adriana; Jokom, Regina

  2014-01-01

  Budget hotel menjadi tren dalam dunia perhotelan Indonesia, banyak pengusaha hotel membangun hotel dengan konsep ekonomis, namun seringkali pengusaha budget hotel tersebut mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen sesungguhnya, karena itu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia. Penelitian ini menemukan empat faktor yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia yaitu first impression, h...

 12. Patentering af det humane genom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2004-01-01

  Direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser blev gennemført i dansk ret med ikrafttrædelse den 30. juli 2000. Direktivet indeholder i artikel 5 en central bestemmelse som giver adgang til patent på humane gener. I artikel 5, stk. 3, er indføjet et skærpet krav til...

 13. Af materialitet er du kommet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Martin; Skiveren, Tobias

  2015-01-01

  På baggrund af bogen "Den materielle drejning. En (ny) optik i og på aktuel dansk litteratur", der udkommer i 2016, skitserer artiklen, hvordan en filosofisk-teoretisk nyorientering under overskriften "den materielle drejning" i øjeblikket udkrystalliserer sig på en henholdsvis økokritisk, posthu......, posthuman og kropsmaterialistisk strømning i dansk samtidslitteratur....

 14. Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolander, Jane

  2014-01-01

  Artiklen er baseret på generalrapporten og den danske nationalrapport om emnet “Qualification of taxable entities and treaty protection”, der er udarbejdet til IFA-kongressen 2014 i Mumbai. Artiklen opsummerer konklusionerne fra generalrapportens komparative studier, og forhold af særlig dansk...

 15. Den gode facilitator af refleksionsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Pia

  2009-01-01

  præsenteres i det følgende afsnit, og forfatteren argumenterer for begrebet facilitator af refleksionsarbejde. Herefter udfoldes rollen som facilitator ifølge Ghay og Lillyman. De har fokus på positive praksisoplevelser og tillidsfulde relationer. Gillie Boltons teoretiske og praktiske referenceramme...

 16. Atrial Fibrillation (AF or AFib)

  Science.gov (United States)

  ... Peripheral Artery Disease Venous Thromboembolism Aortic Aneurysm More Atrial Fibrillation (AF or AFib) Updated:Aug 14,2017 What ... to the Terms and Conditions and Privacy Policy Atrial Fibrillation • Introduction • What is Atrial Fibrillation? • Why AFib Matters ...

 17. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 18. Behandling af misbrugere med tilbagefald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Johanne Korsdal

  igen er på stoffer og ønsker et nyt behandlingforløb. Tilbagefaldsbehandlingen består af 14 dages afgiftning på Kongens Ø, derefter seks ugers Gorski behandling på Knogens Ø, hvor der er fokus på tilbagefaldsproblematikken. Derefter kommer klienterne tilbage til Esbjerg, hvor de starter i...

 19. Opkomsten af den ansvarstagende familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Engang gik grænsen mellem skole og hjem ved skolens port. I dag outsourcer skolen stadigt mere ansvar til forældre. Er det godt for skolen, eller trækker det handlekraften ud af lærerne? Og hvor går grænsen for, hvad forældrene skal blande sig i?...

 20. Signalement af en tabers temperament

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  En moderne taber tager ting for tungt, benytter sig ikke nok af glemslens nådegave og har vanskeligt ved at finde en lykkelig fortælling om fortiden. Derfor siger vi i dag: Tag en slapper, tag en pille og tag nogle samtaler....

 1. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 2. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 3. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 4. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... Bilingual PDF Health Information Translations Heart Surgery Coronary Artery Bypass Surgery - Af-Soomaali (Somali) Bilingual ... MP4 Healthy Roads Media Hepatitis Viral Hepatitis - Af-Soomaali (Somali) Bilingual ...

 5. Faktor Risiko Penyebaran Escherichia coli O157:H7 pada Sapi di Mengwi, Badung, Bali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunita Sri Hastuti

  2015-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko serta signifikasi dari masing-masing faktor resiko terhadap penyebaran E. coli O157:H7. Sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel feses sapi. Penelitian menggunakan metode cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan tehnik sampling purposif (purposive sampling. Isolasi Bakteri E. coli dimulai dengan menumbuhkan bakteri pada media EMBA, selanjutnya diuji pewarnaan Gram, dan tes IMVIC. Konfirmasi bakteri E. coli O157:H7 dibiakkan dengan menumbuhkan isolate pada media SMAC, Latex Agglutination Test dan uji serologi H7. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan di uji dengan Odds ratio dan uji Chi square. Hasil penelitian pada uji Odds ratio menunjukkan jenis kelamin sapi jantan dengan nilai odds ratio 1,52, sumber air non PAM dengan nilai odds ratio 1,52, dan keadaan cuaca hujan dengan nilai odds ratio 2,05 yang berarti memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyebaran E. coli O157:H7. Kesimpulan dari variabel dari faktor risiko infeksi E. coli O157:H7 menunjukkan bahwa sapi dengan jenis kelamin jantan yang mendapat sumber air non-PAM pada saat cuaca hujan lebih berisiko terhadap penyebaran infeksi E. coli O157:H7. Namun, nilai chi square menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko tidak berasosiasi secara nyata(P>0,05 terhadap infeksi E. coli O157:H7 di Kecamatan Mengwi.

 6. KEBERHASILAN HOTEL BERWAWASAN RAMAH LINGKUNGAN DI ASIA-PASIFIK: FAKTOR PENDORONG APAKAH YANG DOMINAN?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cut Irna Setiawati

  2016-01-01

  Full Text Available Saat ini bidang operasional hotel ditekankan untuk lebih memperhatikan isu lingkungan karena dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas perhotelan meningkat dan penggunaan jumlah sumber daya alam yang besar. Namun dalam penerapannya tergantung faktor pendorong antara lain government, customer demand, level of competition, greenness at the organizational level dan attitude toward change. Tujuan dari penelitian ini: (1 mendeskripsikan faktor pendorong dalam penerapan operasional hotel berwawasan ramah lingkungan; dan (2 menemukan faktor dominan penerapan operasional hotel ramah lingkungan pada kawasan Asia dan Pasifik secara spesifik. Berdasarkan tujuan, jenis penelitian ini adalah eksploratif. Teknik analisis dilakukan secara analisis isi (content analysis, analisis-sintesis serta model data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor pendorong terdapat pada seluruh objek hotel ramah lingkungan dengan tingkat kekuatan mendorong yang berbeda. Selain itu, diperoleh faktor dominan holistic environmental practices-driven, resort-driven dan government-driven pada kawasan Asia dan Pasifik.Kata kunci: Operasional, Faktor Pendorong, Kinerja Lingkungan.

 7. Analisis Faktor Relationship Satisfaction Pada Kerjasama Antar UMKM Berbasis Logam di Waru, Sidoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Tri Wibowo

  2012-09-01

  Full Text Available Industri berskala mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Jawa Timur sebagai penyumbang Produk Regional Domestik Bruto terbesar kedua pada tahun 2010 memiliki andil di dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM di Indonesia. Salah satu industri berskala UMKM di Jawa Timur yang sedang berkembang adalah industri berbasis logam di Waru, Sidoarjo. Seiring dengan berjalannya waktu agar dapat bersaing dengan UMKM sejenis dari daerah lain dan produk impor, maka industri berbasis logam harus menguatkan kerjasama di dalam kegiatan industrinya. Untuk menguatkan kerjasama antar UMKM, maka tiap UMKM harus memperhatikan kepuasan di dalam hubungan kerjasamanya (relationship satisfaction. Hasil studi literatur dan observasi awal menunjukkan bahwa faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation berpengaruh terhadap relationship satisfaction. Sehingga pada penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap relationship satisfaction pada kerjasama antar UMKM di Waru, Sidoarjo dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Faktor relationship satisfaction sebagai konstruk endogen dan faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation sebagai konstruk endogen. Masing-masing konstruk tersebut kemudian dilakukan uji confirmatory factor analysis (CFA untuk mengetahui bahwa faktor tersebut berada pada kondisi unidimensionalitas.

 8. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 9. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN BERPINDAH AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devi Permatasari

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik, yaitu faktor-faktor gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, kebutuhan untuk berkembang, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 127 responden yang bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Yogyakarta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi menggunakan teknik multivariat Structural Equation Modeling (SEM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, dan kebutuhan untuk berkembang yang dimediasi oleh variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja The objective of this research is to investigate the factors of auditor’s turnover intention at public accountant firms, there are leadership style, role conflict, role ambiguity, promotion opportunities, pay satisfaction, personal growth needs, organizational commitment, and job satisfaction. Population of the research is all of auditors who have been working at public accountant firms in Central Java and DIY. Whereas the sample is 127 respondents who have been working as an auditor at public accountant firms, spread in Central Java and DIY, there are Semarang, Surakarta, Purwokerto, and Yogyakarta. The hypothesis test was done by regression analysis using multivariate techniques Structural Equation Modeling (SEM. Based on the results of hypothesis test, then the conclusions are auditor’s turnover

 11. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 12. STRESS PADA LANSIA MENJADI FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA PENYAKIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Hidaayah

  2015-11-01

  Full Text Available Stress conditions in the elderly means an imbalance condition of biological, psychological, and social are closely related to the response to the threats and dangers faced by the elderly. Pressure or interference that is not fun is usually created when the elderly see a mismatch between the state and the 3 systems available resources. Maintenance actions that need to be done there are 2 types, namely : prevention of exposure to a stressor (precipitation factor and serious treatment of the imbalance condition/ illness (precipitation factor. Prevention includes: sports, hobbies, friendship, avoid eating foods high in free radicals and harmful substances, sex and setting arrangements adequate rest. Habits of the above if done at a young age to avoid exposure to stress in the elderly. Treatment of the imbalance condition / illness, include : drinking water, meditation, eating fresh fruit, and adequate rest.Abstrak : Kondisi stres pada lansia berarti ketidakseimbangan kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang erat kaitannya dengan respons terhadap ancaman dan bahaya yang dihadapi pada lanjut usia. Adanya tekanan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang biasanya tercipta ketika lansia tersebut melihat ketidaksepadanan antara keadaan dan 3 sistem sumber daya yang dimiliki. Tindakan perawatan yang perlu dilakukan ada 2 jenis yaitu pencegahan dari paparan stressor (faktor presipitasi dan penanganan serius terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit (faktor presipitasi. Pencegahannya meliputi: olah raga, penyaluran hobi, persahabatan, menghindari makan makanan tinggi radikal bebas dan zat berbahaya, pengaturan kegiatan seks dan pengaturan istirahat yang cukup. Kebiasaan tersebut diatas jika dilakukan sejak usia muda dapat menghindarkan paparan stres di lanjut usia. Penanganan terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit, meliputi : minum air putih, meditasi, makan buah segar, dan istirahat yang cukup. 

 13. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 14. Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Lars; Grinsted, Per; Højbjerg, Tove

  2012-01-01

  Patienter med symptomer på urinvejsinfektion (UVI) tegner sig for 2-5% af alle kontakter i almen praksis, men kun omkring halvdelen af de patienter, der henvender sig i almen praksis med typiske symptomer, har signifi kant bakteriuri. Artiklen, der er skrevet af erfarne almenmedicinske klinikere og...

 15. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 16. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  1999-01-01

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 17. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 18. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 19. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 20. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre integr...

 1. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 2. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 3. Erobringen af Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2006-01-01

  Artiklen viser at opfattelsen af grønlændere i 1800-tallet var præget af en distinkt moderne repræsentationspraksis, hvor "de andre" blev forstået i et komparativt antropologisk perspektiv. Ekspeditionerne til den endnu ukoloniserede østkyst var vigtige i forhold etableringen af et essensialisere...

 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERPINDAHAN AUDITOR (AUDITOR SWITCH PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI SURABAYA DAN SIDOARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juniarti Juniarti

  2002-01-01

  Full Text Available This research intends to predict factors that drive client to switch their existing auditor based on prior research undertaken by Chow and Rice (1982. The main independent variable used in this research is qualified audit opinion. In addition, this study also include merger, management changes and expansion as the control variables. The analysis unit for the four independent variables are some companies in East Java especially Surabaya and Sidoarjo area which have been audited by Audit Firm. The data collection is conducted by using mail survey. The multivariate techniques, i.e binary logistic is used to test the hypothesis. Overall, the finding showed that there is no significant evidence that qualified audit opinion and the other three control variables as the predicted variable for auditor switch by some companies in Surabaya and Sidoarjo. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi faktor-faktor yang mendorong klien untuk mengganti auditor yang ada, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualified audit opinion. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari merger, management changes dan expansion. Unit analisis yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden yang dituju. Secara keseluruhan, temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa qualified audit opinion dan ketiga variabel kontrol yang lain merupakan variabel yang memprediksi perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kata kunci: audit, pergantian auditor, qualified audit opinion.

 5. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 6. Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Balita Tidak Mendapat ASI Eksklusif di Dusun Mangir Tengah Desa Sendang Sari Kecamatan Pajangan Bantul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dita Karinda

  2013-03-01

  Full Text Available Alasan-alasan para ibu menghentikan pemberian ASI-nya, menurut hasil laporan Depkes RI 1990 yaitu ASI tidak keluar 32%, ibu bekerja 28%, pengaruh pemberian susu formula 16%, pengaruh suami dan saudara 24% dan keinginan dianggap modern 4%. Bayi yang tidak diberi ASI secara eksklusif sangat rentan terserang penyakit. Penyakit yang bisa disebabkan karena kegagalan pemberian ASI eksklusif antara lain meningkatkan risiko kematian, infeksi saluran pencernaan (muntah, mencret, infeksi saluran pernapasan, meningkatkan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi balita yang tidak mendapat ASI eksklusif di Dusun Mangir Tengah Desa Sendang Kecamatan Pajangan Bantul. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian natura1istik kuatitatif. Data-data penelitian dicatat melalui perekaman audio tape, pengambilan foto, catatan lapangan. Subjek penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita yang tidak diberi ASI eksklusif. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian status gizi balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif termasuk dalam kategori baik. Pertumbuhan dan perkembangan balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif termasuk dalam kategori normal. Faktor- faktor yang memengaruhi balita tidak mendapatkan ASI eksklusif antara lain ASI tidak lancar, kerja pabrik, kuliah, bayi tidak mau minum ASI, payudara bengkak, puting lecet.

 7. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  penicillin, 30,2% overfor fucidin og 27,9% overfor macrolider. E. coli isolaterne var mest resistente overfor ampicillin, sulphonamider, trimethoprim, tetracykliner og streptomycin, og anhæmolytiske isolater var oftere resistente overfor tetracykliner, trimethoprim og chloramphenikol end hæmolytiske isolater......), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 8. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 9. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 10. HUBUNGAN FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN TERHADAP KEJADIAN MALARIA PADA IBU HAMIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rensat Bastian Tino

  2016-10-01

  Full Text Available Infeksi malaria pada kehamilan merugikan ibu dan janin yang dikandungnya karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Data kematian ibu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014, menunjukkan bahwa kematian ibu berdasarkan penyebab malaria berada pada urutan ke tiga. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor perilaku pencegahan (pemakaian kelambu, pemasangan kawat kasa, penggunaan obat anti nyamuk dan kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari terhadap kejadian malaria pada ibu hamil di Kabupaten TTS. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan penelitian case control. Teknik pengambilan sampel menggunakan Multi Stage Sampling dengan besar sampel sebanyak 90 orang. Analisis data menggunakan analisis bivariabel. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil yang tidak menggunakan kelambu dan atau memiliki kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari memiliki risiko yang lebih besar untuk terinfeksi malaria di Kabupaten TTS p=0,000 (OR 8,389, 95% CI : 3,152-22,292 dan p : 0,010 (OR : 3,143, 95% CI : 1,300-7,599. Dengan demikian maka perlu adanya pemerataan, monitoring pemanfaatan dan pemeliharaan kelambu berinsektisida dan perlu mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang dapat dijadikan sebagai media pengusir nyamuk dan dapat juga memanfaatkan tanaman-tanaman pengusir nyamuk, seperti zodia, selasih, geranium, suren, lavender, serai dan mimba. Kata Kunci: Malaria, Ibu Hamil, Perilaku, Pencegahan

 11. Kualitas Air Hujan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Sudarmadji

  2016-07-01

  Full Text Available Hujan merupakan masukan dalam sistem hidrologi. Ditinjau dari kualitasnya dibandingkan dengan air aami lainnya, air hujan merupakan air paling murni dalam arti komposisinya hampir mendekati H2O. Namun demikian, pada hakekatnya tidak pernah dijumpai air hujan yang betul-betul hanya tersusun atas H2O saja, berbagai faktor lingkungan telah mempengaruhi kualitas air hujan tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar, baik yang berupa buangan gas maupun emisi dari kendaraan bermotor. Serta buangan gas dari pabrik telah mempengaruhi kualitas air hujan yang jatuh di daerah kota. Air hujan di daerah pantai juga terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan komposisi airnya. Di daerah gunung api yang masih aktif air hujan juga dipengaruhi oleh aktifitas tersebut. Masing-masing lingkungan tersebut di atas mempengaruhi komposisi air hujan. Kajian kualitas air hujan dilakukan dengan mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya di daerah pulau Jawa, namun demikian hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri juga digunakan sebagai pembanding.

 12. Motivation af den Kreative Sælger

  OpenAIRE

  Sørensen, Mikkel Vallentin; Floor, Jeppe Hjelmsted

  2012-01-01

  Projektet tager udgangspunkt i motivationen af danske sælgere. Med inspiration fra den positive psykologiske videnskab, udfordres eksisterende motivationsredskaber, med henblik på at motivere den enkelte medarbejder til at yde et bedre stykke arbejde for virksomheden. Daniel Pink, Bruno Frey og Frederick Herzberg danner det teoretiske grundlag for opgaven, og problemstillingen undersøges gennem en sammenholdelse af deres teorier med empirisk materiale i en fænomenologisk tilgang. Rapporten af...

 13. AF-2364 is a prospective spermicide candidate

  OpenAIRE

  Wang, Hui; Chen, Xiang-Xiang; Wang, Li-Rong; Mao, Yun-Dong; Zhou, Zuo-Min; Sha, Jia-Hao

  2010-01-01

  Inhibition of sperm motility has recently become a promising target for male contraceptive development. AF-2364, an analogue of Lonidamine (LND), had a contraceptive effect when orally administered to adult Sprague–Dawley rats. LND can also target mitochondria to inhibit oxygen consumption and block energy metabolism in tumour cells. However, there are no reports of the effects of AF-2364 on human sperm function. Herein we describe the action of AF-2364 on human sperm in vitro, as well as the...

 14. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 15. POLA DAN FAKTOR PERKEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN DI KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewa Raditya Putra

  2016-10-01

  Full Text Available Sebagai wilayah pinggiran, Kecamatan Mranggen mengalami perkembangan penggunaan lahan yang intensif sejak tahun 90-an, hal ini disebabkan adanya ekspansi pembangunan perkotaan ke wilayah pinggiran, seperti pembangunan Perumnas Pucang Gading dan peningkatan kawasan pemukiman akibat tingginya urbanisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola dan faktor yang mempengaruhi perkembangan pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Mranggen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Penelitian dilakukan dalam beberapa analisis, yaitu analisis spasial overlay melalui analisis perbandingan citra 1994 dan 2015 menggunakan GIS, analisis deskriptif, dan analisis crosstabs menggunakan SPSS. Hasilnya pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Mranggen sejak tahun 1994-2015 membentuk pola yang menyebar dengan mengalami perkembangan wilayah yang berbeda-beda (cepat, sedang, dan lambat dan faktor yang mempengaruhi pamanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Mranggen adalah faktor lokasi, harga, lingkungan, aksesibilitas, dan fasilitas.

 16. NIR optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Vibeke Tølbøl; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 17. Review af arbejdsmarkedsstyrelsen survey om rekruttering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Milhøj, Anders

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger, dataindsamli......Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger...

 18. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 19. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 20. Skyggefulde konsekvenser af meningsfulde forandringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Katia Dupret

  2013-01-01

  for produktiviteten i organisationer. At organisationer indeholder skyggesider er efterhånden en klassisk pointe. Med f.eks. Bauman blev det tydeligt, at Europas (civiliserede) bureaukrati samtidig indeholdt (det skyggefulde) potentiale at være perfekt tilpasset til at udføre det organiserede massemord på millioner......Forandring og innovation er i dag noget vi tillægger en positiv værdi. Det er endda noget som i samfundet generelt og i det moderne arbejdsliv er efterstræbelsesværdigt og vigtigt for vores beståen som konkurrencedygtigt samfund. Forandring og innovation lovprises på bekostning af træghed og...... stilstand. Vi skal arbejde hen imod et mål, hvor målet er en forbedring ift. det, der var engang. Særlig den type af forandring medarbejdere selv har været med til at søsætte, er i tidens trend, og skaber medarbejdere som med entusiasme og dedikation finder mening i deres arbejde (e.g. Pedersen 2010...

 1. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 2. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  Hvordan kan mundtørhed lindres og spytsekretion stimuleres? De eksisterende anbefalinger for behandling af mundtørhed og hyposalivation er i vid udstrækning empiriske, idet erfaringsgrundlaget fra randomiserede interventionsstudier af høj kvalitet er begrænset. Desuden er langtidseffekten af de f...

 3. Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margaret; Sunnevåg, Anne-Karin

  Den foreliggende rapport analyserer og opsummerer den udvikling, der har været i de danske folkeskoler, som startede arbejdet med LP-modellen i 2008. Analyserne bygger på data fra cirka 30.000 elever og deres lærere gennem målinger på to tidspunkter, efterår 2008 og efterår/vinter 2010/11. Målet...... for arbejdet med LP-modellen er at etablere gode læringsmiljøer i skolen, så der er hensigtsmæssige betingelser for både skolefaglig og social læring og udvikling hos eleverne. Denne rapport formidler skolernes resultater på baggrund af de to målinger. Der er således kortlagt og analyseret mulige ændringer på...

 4. Effekter af slægtspleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lajla; Egelund, Tine

  Slægtspleje er en relativt ny anbringelsesform i Danmark, og den anvendes endnu kun i beskedent omfang. Denne rapport sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af traditionel familiepleje, og den har til formål at danne et vidensgrundlag for den socialpolitiske diskussion om slægtsple...

 5. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 6. Bernhard af Clairvaux. Teolog eller mystiker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  En monografi om Bernhard af Clairvaux's teologi. Bogen er et opgør med at forstå Bernhard som mystiker, og forfatteren giver et grundigt indblik i Bernhards teologi ud fra hans egen kontekst. Bogen er den mest omfattende danske behandling af Bernhards teologi, og den viser, hvorfor han var det 12....... århundredes førende teolog i Europa....

 7. Grønland stiger af havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Steen; Khan, Shfaqat Abbas

  2012-01-01

  En af de varme sommernyheder er, at Grønlands bjergtinder stiger mod himmelen i takt med, at indlandsisen tynder ud. Det viser dansk forskning, som bliver bakket op af amerikanske målinger fra Nasa. Newton har besøgt Nasa på Grønland og interviewet den danske forsker bag de nye resultater....

 8. AF-2364 is a prospective spermicide candidate.

  Science.gov (United States)

  Wang, Hui; Chen, Xiang-Xiang; Wang, Li-Rong; Mao, Yun-Dong; Zhou, Zuo-Min; Sha, Jia-Hao

  2010-05-01

  AbstractInhibition of sperm motility has recently become a promising target for male contraceptive development. AF-2364, an analogue of Lonidamine (LND), had a contraceptive effect when orally administered to adult Sprague-Dawley rats. LND can also target mitochondria to inhibit oxygen consumption and block energy metabolism in tumour cells. However, there are no reports of the effects of AF-2364 on human sperm function. Herein we describe the action of AF-2364 on human sperm in vitro, as well as the mechanisms involved. AF-2364 specifically blocked human sperm motility in vitro. Further experiments revealed that AF-2364 can target sperm mitochondrial permeability transition (MPT) pores to induce the loss of sperm mitochondrial membrane potential (DeltaPsim) and decrease ATP generation; however, no significant changes in the cytoskeletal network or the human sperm proteome were detected after exposure to AF-2364. Incubation of AF-2364 with other human or mouse cell lines indicated that the spermicidal effect at the lower concentration was specific. In summary, the spermicidal effect of AF-2364 involves direct action on sperm MPT pores, and this compound should be further investigated as a new spermicide candidate.

 9. Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnholtz, Jens; Andersen, Søren Kaj

  2015-01-01

  social dumping. Ved overenskomstfornyelserne i byggeriet i 2007, 2010, 2012 og 2014 har udenlandsk arbejdskraft og social dumping været de helt dominerende temaer. Analysen af disse overenskomstrunder viser, at parterne faktisk har formået at skabe en aktørdrevet udvikling af overenskomsterne, der tager...

 10. Manual reduktion af pattegrisedødelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Marianne; Serup, Tove

  svært at opretholde en målrettet indsats. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum har siden 2007 arbejdet på forskningsprojektet Reduceret pattegrisedødelighed og fravænningsdiarre. Et af produkterne fra dette projekt er denne manual for reduktion af pattegrisedødelighed...

 11. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 12. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2015-12-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 13. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 14. Dialogisk gruppecoaching – facilitering af ledelsesudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alrø, Helle; Dahl, Poul Nørgård; Kloster, Per

  læring i ledergrupperne, og at skabe viden om disse udviklings- og læreprocesser. Vi har således været optaget af, hvordan dialogisk gruppecoaching kan facilitere ledelsesudvikling, og hvordan dialogisk coaching kan udvikles som coachingkoncept ift. grupper. Dialogisk gruppecoaching – facilitering af...

 15. Evaluering af Brugergruppen i Albertslund Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  Rapporten sammenfatter resultaterne af en evaluering af en organisatorisk enhed til dialog mellem borgere, forvaltning og politikere i Albertslund Kommune kaldet 'Brugergruppen'. Brugergruppen har fungeret i 25 år og fungerer generelt set fortsat godt. Evalueringen identificerer dog en række...

 16. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 17. Nulrealisering af verbalformer i dansk spontantale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schachtenhaufen, Ruben

  2012-01-01

  I sammenhængende tale forsvinder mange af de lyde som udtales når ordene artikuleres i isoleret distinkt form. Indimellem forsvinder alle de lyde som et ord ellers består af, hvorved ordet får en nulrealisering. I artiklen analyseres med udgangspunkt i talesprogskorpusset DanPASS verbalformerne e...

 18. Kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jesper; Stauning, Inger; Søndergård, Bent

  2014-01-01

  -tekniske systemer. Baseret på studier af fire danske kommuner (Sønderborg, Albertslund, Egedal og Næstved) undersøges potentialer og virkemidler, som kommunerne kan benytte i deres rolle som strategiske aktører i udviklingen af sådanne situerede transitionssteder. Kapitlet viser en mangfoldighed i måder, hvorpå...

 19. Supervision af nyudnævnte officerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Lennart Schou; Okholm, René

  Forskningsprojektet blev skabt i et forsøg på at stille sig nysgerrig over for egen praksis for herigennem at kunne levere den bedst mulige uddannelse. Projektet skal også ses som en del af de akkrediterede uddannelsers overholdelse af krav om udviklingsbaseret undervisning og som et læringsproje...

 20. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 1. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 2. HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2016-07-01

  Full Text Available ABSTRACTFilariasis is still a public health problem in Indonesia. Over 10 years (2000-2009 the spread of filariasis inIndonesia are increasing in all over Indonesia. The numbers of clinical cases found were 6,233 cases in 2000 and increased in 2009 to 11,914 cases scattered throughout 33 provinces. Some factors that led to thehigher number of filariasis cases in Indonesia were poor sanitation and limited access to health carefacilities. The data for this analysis was derived from Basic Health Research 2007. The results showedthere were statistically significant relationship between the characteristics of respondents, the type andcondition of the waste water reservoirs, sewerage conditions, the presence of medium and large livestock, classification of areas and the incidence of filariasis.Keywords: Filariasis, characteristics, waste water disposal ABSTRAKFilariasis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Selama 10 tahun (2000-2009 penyebaranfilariasis di Indonesia terus meningkat yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kasusklinis yang ditemukan tahun 2000 sebanyak 6.233 kasus dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 11.914kasus yang tersebar di 33 provinsi. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus filariasis diIndonesia diantaranya kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik dan sulitnya akses ke sarana pelayanankesehatan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil Riskesdas tahun 2007. Hasil analisismenunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara karekateristik responden, jenis dankondisi penampungan air limbah, kondisi saluran air limbah, keberadaan ternak sedang dan besar, dan klasifikasi daerah dengan kejadian filariasis.Kata kunci: Filariasis, karakteristik, pembuangan air limbah

 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREMATURE SIGN-OFF DENGAN TURNOVER INTENTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: Suatu tinjauan dari Goal Setting Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ceacilia Srimindarti

  2013-11-01

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor internal individu (seperti komitmen organisasional auditor dan turnover intention pada penerimaan prematur sign-off. Sumber data penelitian ini adalah auditor yang bekerja di perusahaan audit di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan mengirimkan kuesioner kepada responden melalui pos. Ada 236 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan turnover intention mempunyai pengaruh terhadap penerimaan prematur sign-off. Komitmen organisasi berpengaruh pada turn over.

 4. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 5. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 6. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...... Verden af Lyd og Musik; produceret af Zenaria, Aalborg. Se også www.clausbang.com...

 7. PENGARUH FAKTOR KUALITAS PELAYANAN BIRO PERJALANAN WISATA TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN PADA PAKET WISATA BULAN MADU KE BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Widya Mandasari

  2016-07-01

  Full Text Available okus dari penelitian ini adalah pengaruh faktor kualitas pelayanan biro perjalanan wisata terhadap kepuasan wisatawan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1 faktor yang menjadi penentu dari kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali, (2 faktor yang dominan dalam kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali, dan (3 pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Lokasi penelitian dilakukan di tempat wisata Ubud, Pantai Jimbaran, Kintamani, dan Bedugul. Dari tempat tersebut, dijumpai biro perjalanan wisata yang sedang menyelenggarakan paket wisata bulan madu ke Bali, antara lain Hana Tour and Travel, Bali Suci Tour and Travel, Korean Travel, My Bali Tour serta Triangle Tour and Travel. Teknik penentuan sampel menggunakan Slovin dengan mengambil 100 wisatawan yang sedang menggunakan paket wisata bulan madu ke Bali, dan teknik yang digunakan Judgment Sampling.Wisatawan yang menggunakan paket wisata bulan madu 55% berasal dari Indonesia dan 45% berasal dari mancanegara.. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan pada analisis faktor dan regresi sederhana. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa lima (5 variabel kualitas pelayanan TERRA dari Parasuraman (1985 antara lain Tangible/bukti langsung, Empathy/empati, Reliability/keandalan, Responsive/daya tanggap, Assurance/jaminan, merupakan faktor dari kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Nilai eigen value dari faktor Tangible/bukti langsung = 2.694, Empathy/empati dengan eigen value = 2.254, Reliability/keandalan dengan eigen value = 1.991, Responsive/daya tanggap dengan eigen value =3.107, dan Assurance/jaminan dengan eigen value = 4.176. Faktor yang dominan dalam kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali adalah faktor jaminan/assurance. Hasil dari uji regresi sederhana di dapat nilai R square

 8. PENENTUAN FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM FAULTY BEHAVIOR RISK MELALUI PENDEKATAN METODE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizal Irfan Fuadi

  2015-06-01

  Full Text Available Manajemen keselamatan merupakan pengorganisasian, sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur interaktif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan kerugian di tempat kerja. Salah satu cara untuk memperbaiki manajemen keselamatan di perusahaan adalah dengan melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh dalam risiko kesalahan perilaku. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja tidak memiliki struktur fisik. Untuk itu, maka masalah pada kondisi nyata dapat direpresentasikan dengan cara yang lebih baik menggunakan angka fuzzy untuk mengevaluasi faktor-faktor ini. Pada penelitian ini, pendekatan Fuzzy AHP bertujuan untuk menentukan tingkat Faulty Behavior Risk (FBR pada sistem kerja.Penentuan faktor yang berpengaruh dalam Faulty Behavior Risk (FBR/risiko dari perilaku yang salah dimulai dengan menentukan responden, penyusunan kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, hasil dari kuesioner dijadikan inputan dalam pengolahan data dengan metode FuzzyAnalytic Hierachy Process (FAHP. Kuesioner ini dibuat berdasarkan konsep safety management yang terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor organisasi, faktor pribadi, faktor pekerjaan dan faktor lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada Bay 2.1 yang memproduksi panel dan bay 7.1 yang memproduksi finning. Berdasarkan perhitungan FBR pada bay 2.1 menunjukkan nilai 0,4793 yang berarti risiko kesalahan perilaku di antara batas bawah (0,25 dan batas atas (0,50. Sedangkan pada bay 7.1 sebesar 0,5317 yang berarti risiko kesalahan perilaku memiliki potensi tinggi karena berada di atas batas atas. Dari hasil penentuan FBR didapatkan nilai  pada bay 2.1 yang memiliki risiko penyebab tertinggi terdapat pada sub faktor kurang persiapan (0,0788 sedangkan pada bay 7.1 dengan nilai FBR sebesar 0,5317 yang memiliki risiko tertinggi terdapat pada sub faktor kelelahan kerja (0,0970. Melalui penelitian ini, faktor penyebab kesalahan perilaku kerja dapat diketahui dan diberikan

 9. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 10. Strategi dan Faktor Mempengaruhi Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI: Kajian Kes di JCorp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Mustakim Mohamed Noh

  2014-06-01

  Full Text Available Etika kerja merupakan salah satu isu penting dalam pengurusan organisasi. Pencapaian organisasi banyak dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pegawai dan pekerjanya. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan garis panduan yang menyeluruh tentang etika kerja yang sepatutnya diamalkan dalam sesebuah organisasi. Objektif kajian ini ialah mengkaji perlaksanaan amalan Etika Kerja Islam (EKI di JCorp, dengan memberi tumpuan kepada strategi perlaksanaan dan faktor yang mempengaruhi amalan EKI tersebut. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan sebuah kajian kes, iaitu JCorp. Interview separa-struktur telah dijalankan terhadap 15 orang interviewee yang terdiri daripada pengurusan tertinggi dan para eksekutif JCorp. Data dianalisa dengan menggunakan kaedah pembinaan tema, iaitu mengenalpasti tema berkenaan dengan strategi perlaksanaan dan faktor yang mempengaruhi perlaksanaan etika kerja Islam di JCorp Hasil kajian menunjukkan pihak pengurusan JCorp menggunakan 5 strategi untuk melaksanakan etika kerja Islam iaitu pengenalan, implementasi, penilaian, pengekalan dan pemantauan, dan penambahbaikan berterusan. Manakala faktor-faktor yang mempengaruhi perlaksanaan etika kerja Islam ialah persekitaran kerja, ganjaran dan kebajikan warga kerja, pemantauan terhadap aspek disiplin, ketelusan, amalan beragama dan komunikasi.

 11. Angka Kejadian Delirium dan Faktor Risiko di Intensive Care Unit Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakhman Adiwinata

  2016-04-01

  Full Text Available Delirium ditandai dengan perubahan status mental, tingkat kesadaran, serta perhatian yang akut dan fluktuatif. Keadaan ini merupakan kelainan yang serius berhubungan dengan pemanjangan lama perawatan di Intensive Care Unit (ICU, biaya yang lebih tinggi, memperlambat pemulihan fungsional, serta peningkatan morbiditas dan mortalitas. Tujuan penelitian adalah mengetahui angka kejadian delirium dan faktor risiko terjadinya delirium di ICU Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS Bandung. Pengambilan sampel dilakukan selama tiga bulan (Januari–Maret 2015 di ICU RSHS Bandung. Metode penelitian ini deskriptif observasional secara kohort prospektif, menggunakan alat ukur Confusion Assessment Method-Intensive Care Unit (CAM-ICU, sebelumnya dilakukan penilaian dengan Richmond agitation-sedation scale (RASS pada pasien yang tersedasi. Hasil penelitian ini dari 105 pasien, 22 pasien dieksklusikan, dari 83 pasien didapatkan 31 pasien positif delirium, angka kejadian 37%. Faktor-faktor risiko pada pasien positif delirium terdiri atas geriatri 15 dari 31, pemakaian ventilator 12 dari 31, pemberian analgesik morfin 9 dari 31, sepsis atau infeksi 9 dari 31, kelainan jantung 8 dari 31, acute physiology and chronic health evaluation (APACHE II skor tinggi 8 dari 31, kelainan ginjal 7 dari 31 laboratorium abnormal 7 dari 31, pemberian sedasi midazolam 6 dari 31 kelainan endokrin 5 dari 31, pemberian analgesik fentanil 2 dari 31, dan strok 1 dari 31. Simpulan, angka kejadian delirium di ICU RSHS Bandung cukup tinggi sebesar 37% dengan faktor risiko terbesar adalah pasien geriatrik.

 12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Aspek Bilangan pada Guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samsiah Samsiah

  2016-02-01

  Full Text Available Penelitian ini tergolong penelitian survai yang bersifat deskriptif-korelatif dan eksploratif dengan populasi seluruh guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel pertimbangan. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa angket dan tes tentang aspek bilangan. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penguasaan aspek bilangan pada guru SD Negeri berada pada kategori rendah. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis kelamin secara bersama-sama mempengaruhi penguasaan aspek bilangan pada guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian eksploratif menunjukkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi penguasaan aspek bilangan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan, latar belakang pendidikan, pergeseran tingkatan mengajar, peran serta guru pemandu matematika, motivasi serta pemberian insentif bagi guru yang berprestasi.Kata kunci: Tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, bilangan. ABSTRACTThis research belongs to survey research that is descriptive-correlative and explorative with population of all teachers of SD Negeri in Pangkajene, Pangkep. Sampling was done with a sample of considerations. Data obtained by using the instrument in the form of questionnaire and test about numerical aspect. The data were processed using descriptive and inferential statistical analysis. The result of descriptive analysis shows that the mastery of numerical aspect in teacher of elementary school is in low category. The results of inferential analysis indicate that the level of education, age and sex level simultaneously affect the mastery of numerical aspect in elementary school teachers in Pangkajene, Pangkep. The results of the explorative research indicate that other factors affecting the mastery of the numerical aspect are education and

 13. Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Kyed

  2016-10-01

  Full Text Available Gruppebaseret øvelsesundervisning har et vigtigt, men stadig ikke fuldt (aner-kendt læringspotentiale som redskab i universitetspædagogikken. I denne artikel formidles hovedresultaterne fra den første større danske undersøgelse af erfaringer med gruppebaseret øvelsesundervisning gennemført blandt samtlige studerende og undervisere på sociologistudiet på Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser, at undervisere og studerende er enige om øvelsernes læringsmæssige relevans. Endvidere er der enighed om, at øvelsernes primære formål er at diskutere metodiske og teoretiske begreber samt at koble undervisningens begreber til praksis. Dog er deres incitamenter forskellige; underviserene er ofte orienterede mod at træne kritisk og kreativ tænkning gennem aktiv involvering og kollektiv vidensdeling, mens de studerende er ek-samensorienterede. Undersøgelsen viser desuden udfordringer dels i forhold til koordinering underviserne imellem og dels i forhold til de studerendes faglige diversitet og aktivitetsniveau i forbindelse med øvelsesundervisningen. Artiklen slutter derfor af med at diskutere en række organisatoriske og praktiske tiltag, som kan forbedre de studerendes aktivitet, læring og oplevelse af ’alignment’ mellem øvelsesundervisningen, læringsmålene og eksamen. Group-based exercises have an important but still not fully acknowledged role as a learning tool in university pedagogy. This article reports key findings from a study of the experiences of sociology students and teachers at Aalborg University who participated in group-based exercises. The study reveals that teachers and students agree on the relevance of the exercises and that the main purposes of these are to discuss theoretical and methodological concepts and to connect concepts to practice. However, the incentives they stress are different; teachers are often focused on training academic thinking through collective involvement and knowledge sharing, while

 14. Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Kristin Aadland

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: The purpose of this article is to put focus on food and meal situation in the kindergarten. We have carried out a case study in two kindergartens and the data material consists of observations and interviews. The results showed that the physical structures such as the food and drink offer, structural facilities and the physical community are important for the food and meal provision in the kindergarten. The provision of food and drink varied between the two cases, this can be explained by how the kindergartens organized the preparation of the meal. Emphasis of the dining environment was different in the two cases, which in turn created a different atmosphere around the meal. It was also different practices whether the staff ate together with the children or not. When the staff ate the same food as the children, the meals were in a greater extent characterized by the adults' needs, including increased demands on hygiene, more delicate garnished food, greater food selection and the increased focus on the dining environment. The distance to the nearest grocery store had little impact, while on the other hand, cooperation with food suppliers had great importance for food and meal provision in the kindergarten.Sammendrag: Case studien har sett på fysiske faktorer som kan hemme eller fremme muligheter for helsefremmende handling i barnehagen. Resultatene viste at mattilbudet i barnehagen var påvirket av hva som tilbys av mat/drikke, bygningsmessige fasiliteter og det fysiske nærmiljøet. Barnehagene hadde ulik praksis med å spise med barna. Når voksne spiser samme maten som barna, ser det ut som måltidene blir formet etter voksnes behov. Som økt krav til hygiene, at maten er delikat servert, større matvareutvalg og økt krav til trivelig spisemiljø. Nærhet til butikk hadde liten betydning, mens derimot samarbeid med grossister for levering av matvarer, hadde stor betydning for mattilbudet i barnehagen.

 15. Litteraturstudie af forskning om environment rating scales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2016-01-01

  Litteraturstudiet omhandler forskning om de internationalt anvendte evalueringssmetoder ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) og ITERS (Infant/Toddler Environment Rating Scale), der begge er instrumenter til måling af kvalitet og værktøjer til evaluering og udvikling af kvalitet i...... dagtilbud (børnehave hhv. vuggestue) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen). Rapporten indgår som grundlag for arbejdet i projektet ”Evaluering af kvalitet i dagtilbud”. Formålet er at skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag for hvordan og hvorvidt evalueringsværktøjer, der måler...

 16. Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yosef Bhatti

  2014-03-01

  Full Text Available Artiklen undersøger de studerendes forventninger til undervisere og undervisning gennem et survey af ca. 200 grunduddannelses- og overbygnings­­studerende og finder, at der er stærkere præferencer for underviserens forelæsning og gennemgang af pensum i forhold til mere inddragende og perspektiverende undervisning. Ligeledes undersøges demografiske, strukturelle samt subjektive karakteristikas evne til at forklare variationer i de studerendes præferencer. Mod forventning finder vi, at de studerendes præferencer til underviser og undervisning kun i meget ringe grad kan forklares ved de undersøgte faktorer.  The paper examines students' expectations regarding teachers and teaching through a survey of approximately 200 BA and MA students. The findings suggest that students generally prefer lectures and presentations of the curriculum given by teachers rather than alternative methods of curriculum delivery. Demographic, structural and subjective characteristics of the students are included in models to explain variations in student preferences. Contra to our expectations, we find that the preferences of the students regarding teachers and teaching methods are only to a very limited extent explained by the included variables.

 17. Artificial Flora (AF Optimization Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Long Cheng

  2018-02-01

  Full Text Available Inspired by the process of migration and reproduction of flora, this paper proposes a novel artificial flora (AF algorithm. This algorithm can be used to solve some complex, non-linear, discrete optimization problems. Although a plant cannot move, it can spread seeds within a certain range to let offspring to find the most suitable environment. The stochastic process is easy to copy, and the spreading space is vast; therefore, it is suitable for applying in intelligent optimization algorithm. First, the algorithm randomly generates the original plant, including its position and the propagation distance. Then, the position and the propagation distance of the original plant as parameters are substituted in the propagation function to generate offspring plants. Finally, the optimal offspring is selected as a new original plant through the selection function. The previous original plant becomes the former plant. The iteration continues until we find out optimal solution. In this paper, six classical evaluation functions are used as the benchmark functions. The simulation results show that proposed algorithm has high accuracy and stability compared with the classical particle swarm optimization and artificial bee colony algorithm.

 18. FAKTOR-FAAKUTDOITR R YEAPNOGR MT ELMAGPE NGARUHI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

  OpenAIRE

  -, FAKTOR-FAAKUTDOITR R YEAPNOGR MT ELMAGPE NGARUHI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

  2017-01-01

  ABSTRAK Faktor-Faktor yang MempengaruhiAudit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016) Factors that Affect Audit Report Lag (An Empirical Study on Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2016) RaStynaar aAfyinua D Saumlwaaynain ti M. Natsir Kadir jPeennise lpitiearnu sinaih baearntu jduaann kuenetufekk mtifeanng kuoji mpeiten gaaurudhit stoelrvhaabdialitpa sa, uudkiut rraenp opret rulasga hpaaadna, perusahaan yang ...

 19. FAKTOR DETERMINAN BUDAYA KESEHATAN DALAM PENULARAN PENYAKIT TB PARU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niniek Lely Pratiwi

  2013-03-01

  ministry and education ministry Improvement program of passive case finding by health workers to be pro active case finding by cadres who require training. Key words: Culture, Independence, TB DOTS, proactive case findingABSTRAK Kebijakan Strategi TB DOTS sebagai upaya pemerintah dalam rangka penurunan penderita TB difasilitasi melalui sumber biaya APBN, APBD, bantuan luar negeri global fund, dan WHO. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji faktor determiansi budaya kesehatan dalam pencegahan penularan penyakit TB paru. Cara pengumpulan data observasi partisipatori, wawancara mendalam pada penderita TB paru dan keluarga, pada petugas kesehatan di provinsi, dan kabupaten. FGD pada tokoh masyarakat, lintas sektor dan LSM. Lokasi penelitian di Kota Pariaman, kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Rote Ndao NTT. Hasil penelitian menunjukkan faktor determinan Budaya kesehatan terhadap prevalensi penyakit TB paru adalah persepsi ilness masyarakat kabupaten Roe Ndao, bahwa penyakit TB paru sebagai penyakit keturunan, penyakit Hossa dan tidak menular. Norma sirih pinang sebagai suguhan bagi tamu, rumah adat Sel, kepercayaan adat Sei bayi baru lahir yang diasap selama 40 hari dengan rumah lantai tanah hampir 50% penduduk. Norma, stigma masyarakat di daerah kota Pariaman, penyakit TB paru sebagai penyakit karena Tamakan, akibat diguna-guna orang lain yang tidak senang, terbukti dengan kebiasaan, perilaku masyarakat membuang ludah sembarangan tempat. Di Sumatera barat, kota Pariaman norma, stigma takut, malu sebagai penderita TB, sehingga masih banyak persepsi sakit masyarakat yang menyebutnya sebagai penyakit Batuk lama, batuk 40 hari, batuk kering, dan penyakit asma. Kepercayaan/belief masyarakat di kabupaten Lombok barat provinsi NTB yang beranggapan bila minum bekas air minum Kiai datuk Ismail memperoleh kesembuhan. Pemilihan sebagai tenaga Pengawas makan obatlPMO kurang sesuai dengan struktur sosial yang ada di masyarakat setempat, suku sasak NTB, suku Rote. Rekomendasi

 20. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 1. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf...... sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte relateret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige...

 2. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 3. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 4. Kortlægning af Hadforbrydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 5. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med...... BYG-DTU som den primært udførende part. Projektets formål var at undersøge, om den elektrodialytiske rensningsmetode kunne bruges til at reducere indholdet af cadmium i asker fra biobrændsel (f.eks. træflis og halm) med henblik på nyttiggørelse af askerne. Projektet havde nær sammenhæng med det...

 6. DESKRIPSI KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM MEMAHAMI MATERI LISTRIK DINAMIS KELAS X SMA NEGERI 2 BENGKAYANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ira Nofitasari

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebabnya dalam memahami materi listrik dinamis kelas X SMA Negeri 2 Bengkayang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik pengukuran dengan soal tes, dan teknik komunikasi tidak langsung dengan angket respon. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: (1 Kesulitan yang dialami peserta didik dengan kriteria tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Kirchoff dengan persentase sebesar 71,42 % dan energi serta daya hantar listrik dengan persentase sebesar 63,68 %, sedangkan untuk sub pokok bahasan dengan kriteria cukup tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Ohm dan hambatan suatu konduktor dengan persentase sebesar 58,03 %, arus, tegangan, dan hambatan listrik dengan persentase sebesar 53,35 %, rangkaian resistor seri dan paralel dengan persentase sebesar 53,57 %.;(2 Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan faktor ekstern yaitu kurangnya variasi media dan metode pembelajaran.

 7. Please change your AFS/Linux Passwords

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Following some serious computer break-ins, which have exposed a number of passwords, users of AFS and Linux systems, including LXPLUS, are requested to change passwords as soon as possible. This especially concerns passwords typed at CERN, as well as any typed at remote sites while connected through CERN, since 18 March 2003. Use 'kpasswd' to change your AFS passwords. Further password advice is at: http://cern.ch/security/passwords Denise Heagerty, CERN Computer Security Officer, Computer.Security@cern.ch

 8. Måling af inklusion - Survey 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  2016-01-01

  Måling af inklusion er en undersøgelse, der foretages hvert andet år. Målingen belyser udvikling for personer på handicap på følgende områder: • Uddannelse • Beskæftigelse • Samfundsdeltagelse. Kapitel 1 indeholder de første resultater af måling, som bygger på mere end et øjebliksbillede. Grundla...

 9. Læring på tværs af kontekster - læringspotentialer i mobilt medieret information og kommunikation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2013-02-01

  Full Text Available Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringspotentialerne i mobilt medieret information og kommunikation. Artiklen diskuterer, hvad der er karakteristisk for mobilt medieret kommunikation og information med udgangspunkt i begreberne personalisering, stedspecifik information og kommunikation og perpetual contact. Disse begreber danner udgangspunkt for en diskussion af perspektiverne i anvendelsen af mobile teknologier og internettet i en læringssammenhæng. Endelig kobler artiklen til en række pilotforsøg på Aarhus Universitet, hvor der eksperimenteres med at indtænke mobile teknologier og internettet i undervisningen. Artiklen konkluderer, at de centrale læringspotentialer ved mobilt medieret information og kommunikation ikke knytter sig til særlige karakteristika ved teknologien eller til individets mobilitet, men snarere at den konstante og allestedsnærværende adgang til internettet formår at knytte information og kommunikation fra forskellige kontekster sammen og derved inviterer til læringsaktiviteter, der transcenderer skillelinjen mellem kontekster som eksempelvis institutionel og ikke-institutionelle.

 10. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 11. Omfang og effekt af herbicidafdrift til læhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Andersen, Helle Vibeke; Løfstrøm, Per

  2008-01-01

  Projektet "Vurdering af omfang og effekt af afdrift af ukrudtsmidler til danske læhegn eksemplificeret ved metsulfuron" har via praksisnære eksperimenter demonstreret, at bærproduktionen i danske læhegn er følsom over for afdrift af ukrudtsmidlet Ally (og dermed sandsynligvis også andre ukrudtsmi...

 12. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 13. Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak

  mellemstore sager (olieforureninger og forurening med chlorerede opløsningsmidler) er der opstillet en metodik til opstilling af oprensningskriterier, som involverer følgende trin: 1. Opstilling af konceptuel model for lokaliteten 2. Definition af kontrolpunkter 3. Definition af krav i kontrolpunkter 4...

 14. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 15. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 16. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 17. ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENYAMANAN BERKENDARA PADA PENUMPANG KERETA API TAWANG JAYA MENGGUNAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Puspita Sari

  2015-11-01

  Full Text Available Kereta api merupakan salah satu moda transportasi dengan jumlah penumpang yang besar. Pengoperasian kereta api Tawang Jaya merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir rute perjalanan Semarang – Jakarta dan sebaliknya. Studi pendahuluan mencatat bahwa telah terjadi ketidaknyamanan pada kereta api Tawang Jaya yang diiringi dengan penurunan jumlah penumpang. Penurunan jumlah penumpang mungkin disebabkan karena ketidaknyamanan, sehingga banyak penumpang yang beraliih menggunakan moda transportasi lain atau kereta jenis lain. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah penumpang kereta kelas bisnis dan eksekutif pada waktu yang bersamaan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kenyamanan pada perjalanan kereta api Tawang Jaya dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM menggunakan software AMOS versi 21.0. Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM digunakan untuk menjelaskan secara sistematis kenyamanan pelanggan kereta api melalui beberapa faktor (suasana kabin, tempat duduk, gejala mabuk perjalanan, faktor terowongan, keletihan dan kenyamanan berkendara serta menghitung pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kenyamanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara adalah suasana kabin dengan bobot sebesar 0.60. Sementara itu faktor yang secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara melalui mediasi keletihan adalah tempat duduk dengan bobot sebesar 0.5394.   Kata kunci: kenyamanan; kereta api; structural equation modelling (SEM   Abstract   Railway is one of the transportation vehicle with a large number of passenger. The operation of Tawang Jaya Train is one way to accomodate the route of Semarang – Jakarta and reversed. The pilot study notes that discomfort problem has occured in Tawang Jaya Train and caused decreasing the number of passenger. Decrease in the number of passengers may be caused because of

 18. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  New Public Management vedrører transformeringen af ledelse i den offentlige sektor, bl.a. ved introduktion af nye krav til de offentlige ledere, herunder at skulle stå til regnskab for ressourceforbrug, kvaliteten af de leverede ydelser, samt en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge. En...... central del af New Public Management bevægelsen er derfor introduktionen af nye økonomistyringsteknikker og ledelsesmodeller. Denne artikel fokuserer på kendskab, udbredelse, prioritering og nytten af sådanne tiltag i kommunalt regi, og sætter fokus på, hvorvidt økonomistyringsteknikker og...

 19. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 20. Malkestalde I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krabbe, H.

  Formålet med nærværende notat har været at opstille en model til beregning af arbejdsforbrug, investering og driftsomkostninger for forskellige malkestalde under en række givne forudsætninger. Disse forudsætninger omfatter en række faktorer som f.eks. arbejdsforbrug, priser, timeløn og rentesats....... Ud fra modellen er udfærdiget et regneprogram, som anvendes ved beregningerne. Dette regneprogram er skrevet i Fortran IV. Resultatet af beregningerne foreligger som tabeludskrifter. Regneprogrammet er opbygget således, at forskellige forudsætninger kan indgå i beregningerne. Der er således mulighed...

 1. Die zentrale Bedeutung des "Osteoklasten-differenzierenden Faktors" und seines Antagonisten, des "Osteoklasten-inhibierenden Faktors" für das Verständnis der Osteoklastogenese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruber R

  1999-01-01

  Full Text Available Osteoklasten sind mehrkernige, den Knochen abbauende Riesenzellen, die durch Differenzierung hämatopoetischer Vorläuferzellen der Monozyten/Makrophagenlinie entstehen können. Die Zell-Zell Interaktion zwischen den Osteoklastenvorläufern und der aus Stromalzellen bzw. Osteoblasten gebildeten "Mikroumgebung" ist für die Entstehung der Osteoklasten essentiell. Es wurde daher angenommen, daß die Synthese eines membrangebundenen "Osteoklasten-differenzierenden Faktors" (ODF in den Stromal/Osteoblasten als Antwort auf Hormone und lokale Faktoren ausgelöst wird (s. Abb. 1. Dieses Protein wurde unlängst charakterisiert und als ODF und/oder "Osteoprotegerin Ligand" (OPGL bezeichnet. ODF/OPGL ist ein Mitglied der "Tumor-Nekrose-Faktor" (TNF Ligandenfamilie und ist mit zwei weiteren, die Funktion der dendritischen Zellen verstärkenden Proteinen, genannt RANKL und TRANCE, identisch. Eine organspezifische Expression konnte im trabekulären Knochen, dem Knochenmark, aber auch in der Milz, dem Thymus und der Lunge beobachtet werden. Ein weiteres, erst kürzlich beschriebenes Protein ist "Osteoprotegerin" (OPG, welches auch als "Osteoklastogenese-inhibierender Faktor" (OCIF bezeichnet wird. OPG/OCIF kann die Osteoklastenneubildung durch die direkte, hoch affine Bindung an den ODF/OPGL der Stromal/Osteoblasten unterbinden. Dieses nicht-membrangebundene Mitglied der TNF-Rezeptor Superfamilie wird ubiquitär exprimiert. Eine spezifische Geninaktivierung zeigt im Tiermodell die typischen Merkmale der "Osteoporose", während die erhöhte Expression zu "Osteopetrose" führt. Grundsätzlich betrachtet, erfolgt durch OPG/OCIF eine Blockierung der osteoklastendifferenzierenden Effekte von ODF/OPGL. Es ist daher anzunehmen, daß diesen extrazellulären Faktoren eine Schlüsselfunktion in der Entwicklung von Osteoklasten zukommt.

 2. Angka Kejadian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi GangguanTidur (InsomniaPada Lansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar Bali Tahun 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Arysta Dewi

  2014-10-01

  Full Text Available Latar belakang: Angka   kejadian insomnia akan meningkat seiringbertambahnya usia. Dengan kata lain, gejala insomnia sering terjadi pada oranglanjut usia (lansia, bahkan hampir setengah dari jumlah lansia dilaporkanmengalami kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidurnya.Tujuan: Untuk mengetahui angka  kejadian gangguan tidur  (insomnia padalansia serta faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur (Insomniapadalansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar.Materi dan metode: Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitiandeskriftif cross-sectional non-eksperimental, dengan menggunakan sampelsebanyak 15 orang setelah di inklusi dan eksklusi. Melalui wawancara langsungdengan menggunakan sarana kuesioner, di lingkungan Panti Sosial Tresna WerdaWana Seraya Denpasar Bali.Hasil: Terdapat 6 orang lansia (40%yang menderita insomnia dengan beberapafaktor yang mempengaruhi seperti berdasarkan usia, usia 60-70 tahun terdapat 4orang (66,6%, usia 71-80 tahun, terdapat 2 orang lansia (22,2%. Berdasarkanjenis kelamin terdapat 1 orang lansia laki-laki (25%dan terdapat 5 orang lansiaperempuan (45,5%.Berdasarkan kebiasaan tidur yang buruk, hanya terdapat 1orang lansia (16.6%yang memiliki kebiasaan atau pola tidur yang buruk.Berdasarkan penyakit yang mendasari terdapat 4 orang lansia (66,6%.Berdasarkan adanya penyakit gangguan jiwa seperti depresi mayor atau punkecemasan hanya  terdapat 3 orang atau hanya sekitar 50% yang mengalamidepresi maupun kecemasan.Simpulan : Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia pada lansia,seperti usia, jenis kelamin, Kebiasaan tidur / pola tidur, penyakit lainnya yangmendasari, serta gangguan jiwa yang menyertai. Insomnia pada panti werdha inicenderung terjadi pada usia yang lebih muda dan jenis kelamin perempuan.

 3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENJADI GURU AKUNTANSI PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anis Ardyani

  2014-06-01

  Full Text Available Minat menjadi guru merupakan pemusatan pikiran, perasaan, kemauan atau perhatian seseorang terhadap profesi guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru akuntansi pada mahasiswa prodi pendidikan akuntansi angkatan 2010 Universitas Negeri Semarang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan akuntansi angkatan 2010 sebanyak 103 mahasiswa. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan didapat 82 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dengan melihat proporsi tiap kelas. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis faktor dan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 kelompok faktor baru yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru akuntansi diantaranya yaitu a persepsi mahasiswa tentang profesi guru (24,66%; b kesejahteraan guru (18,69%; c prestasi belajar (15,26%; d pengalaman PPL (13,85%; e teman bergaul (10,54%; f lingkungan keluarga (4,32%; dan g kepribadian (2,62%. Interest in becoming a teacher is a concentration of thought, feeling, volition or one's attention to the teaching profession. The purpose of this study was to determine the factors that influence student interest in becoming a teacher in the accounting department of accounting education student class of 2010 State University of Semarang. The study population was a student of accounting department of education class of 2010 as many as 103 students. Determination of the number of samples obtained using the formula Slovin and 82 students. Sampling technique using proportional random sampling technique is random sampling with the proportions of each class. Methods of data collection using documentation and questionnaire method. Methods of data analysis using factor analysis and

 4. Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo melalui Pengembangan Ekonomi Lokal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayyidatu Ulish Shofa

  2015-12-01

  Full Text Available Wilayah bagian timur Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi pengembangan sub sektor perikanan, khususnya Kecamatan Candi, Sedati, Sidoarjo, Buduran, Jabon, dan Waru. Potensi tersebut belum didukung pengembangan industri pengolahan perikanan secara optimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Industri pengolahan perikanan masih bersifat sederhana, marketshare terbatas, dan belum ada kemitraan usaha. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal menjadi bentuk pengembangan yang cocok dalam permasalahan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan ekonomi lokal. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor penentu pengembangan industri melalui teknik analisis konten dan CFA (Confirmatory Factor Analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 faktor penentu pengembangan industri pengolahan perikanan, yaitu sumberdaya, kelembagaan, ekonomi, pasar dan pemasaran, transportasi, serta sarana dan prasarana pendukung pengolahan perikanan.

 5. Etablering af en status for forekomst af herbicidresistens i Danmark (2013-2015)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Solvejg K; Kudsk, Per

  resistensbrydere, belastet med en høj afgift (for eksempel Boxer (prosulfocarb), Stomp (pendimethalin) og Kerb (propyzamid)), og derfor blev det indføjet i ’Aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015’ (Miljøstyrelsen, 2012a), at forekomsten af resistens skal overvåges. Resultaterne af moniteringen gør det muligt...

 6. National monitorering af diabetesforekomst på basis af administrative sundhedsregistre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jette Kolding; Green, Anders; Carstensen, Bendix

  2005-01-01

    Introduktion: Regeringens Diabeteshandlingsplan anbefalede i 2003 at etablere en national diabetes database med henblik på monitorering af diabetesforekomsten og kvalitetsudvikling. Formålet med denne undersøgelse er at validere en national algoritme til identifikation af erkendt diabetes og sa...

 7. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  anbefalinger i relation til planlægningen af deres menuplan. Dog blev kun lidt over en tredjedel af institutionerne (36 %) vurderet til at opfylde alle eller stort set alle anbefalinger (26 point eller flere). Lidt bedre til at opfylde anbefalingerne var de daginstitutioner, der planlagde frokostmenuerne...

 8. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 9. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...

 10. PERGESERAN PERILAKU PENGGUNAAN FITUR-FITUR FACEBOOK: FAKTOR PEMICU, DAMPAK, DAN SOLUSI

  OpenAIRE

  Agustin, Henri

  2013-01-01

  Memiliki fitur-fitur yang relatif lengkap (diantaranya foto, video, notes, dan comments) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menjadikan Facebook sebagai situs jejaring sosial yang paling populer di dunia. Idealnya setiap informasi yang diposting ke Facebook dengan bantuan fitur-fitur yang tersedia pada situs jejaring sosial tersebut adalah informasi-informasi pribadi yang pada dasarnya memang penting diketahui oleh teman atau keluarga agar interaksi, komunikasi, serta sila...

 11. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sistya Rachmawati

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to investigate the influence of the firm size, the profitability, the solvability, the public accountant size and the existence of internal auditor division toward the Audit Delay and Timeliness on manufacture companies that listed in Jakarta Stock Exchange.The Research sample was taken from Fifty-nine listed companies in Jakarta Stock Exchange. These samples were selected by using Purposive sampling method. Analysis hypothesis is using Multiple Regression, before hypothesis test, normality data test using P-Plot test.The result of Multiple Regression model shows that Audit Delay influenced by firm size and public accountant size, and Timeliness influenced by firm size and solvability. This result is recommended for auditor to increase effectiveness and efficiency of his audit performance and for all existing studies to contribute towards the current literature on Auditing. Abstract in Bahasa Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solva¬bili¬tas, internal auditor dan size perusahaan dan faktor eksternal, yaitu ukuran KAP terhadap audit delay dan Timeliness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda pada Audit Delay diketahui bahwa koefisien determi¬nasi Adjusted R2 = 0,123. Artinya seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel depen¬den (Audit Delay adalah sebesar 12,3%. Sedang¬kan pada Timeliness, seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP dapat men¬jelaskan variasi pada variabel dependennya (Timeliness adalah sebesar 7,9%. Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan

 12. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 6-59 BULAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzanna Suzanna

  2017-01-01

  Abstrak: Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Usia 6-59 Bulan. Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan terutama anak balita, karena balita merupakan kelompok rawan. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak usia 6-59 bulan di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 96 balita usia 6-59 bulan yang dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2014. Teknik pengambilan sampel proporsional random sampling. Pengolahan dan analisa data menggunakan komputerisasi. Uji statistik yang digunakan uji chi square.Ha sil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu (p value=0,000, pengetahuan gizi ibu (p value=0,022, pola asuh (p value=0,000, penyakit infeksi (p value=0,000, asupan energi (p value=0,000 dan asupan protein (p value=0,000 dengan status gizi balita di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu saat hamil (p value=0,877, jumlah anak (p value=0,938 dan pola makan (p value=0,668 dengan status gizi balita.Disarankan pada ibu yang memiliki balita untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan melalui membaca buku menu seimbang dan media informasi seperti televisi, majalah, internet dll. Serta meningkatkan konsumsi Energi sebanyak 1600 gr/hr, Protein sebanyak 35 gr/hr (AKG, 2013.

 13. Studie af den amerikanske doktrin for Counterinsurgency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Nicolai Stahlfest

  2006-01-01

  Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget af...... strategisk partner, og den mulige indsættelse i missioner, hvor kontakt med, og måske bekæmpelse af, fjendtlige oprørsbevægelser vil forekomme. Maos teori og den nyere radikale islams teori ses som værende repræsentative for oprørsbevægelser ift. både amerikanske erfaringer og det forventede danske...... synes også at være udtalt i imødegåelsen af radikal islam, hvilket er en stor udfordring for både militære og civile myndigheder og organisationer. For at fungere som COIN enhed kræver det veluddannede enheder, da de udover de basale soldateropgaver også skal kunne støtte ifm. CIMIC opgaver, løsning af...

 14. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...... virkninger på curriculum, undervisning og tidsforbrug, på elevernes følelsesreaktioner, motivation, læringsadfærd og selvværd. Positive virkninger af central administerede testmodsvares af negative virkninger, især for de svagt præsterende elevers vedkommende. Den information, som kan fås fra test, kan...

 15. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 16. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 17. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 18. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmalia Afriyani

  2016-09-01

  Full Text Available WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia >6 bulan yang datang ke BPM Nurtila Palembang pada tanggal 17 Mei-11 Juni 2016, pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang dan alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data meliputi univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu (p-value=0,034 dan OR=8,000, pendapatan keluarga (p-value=0,018 dan OR=13,750, dukungan keluarga (p-value=0,003; OR=3,500 dan tradisi (p-value=0,004 dan OR=16,000 dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.

 19. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 20. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 1. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 2. Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja di Pelayanan Kesehatan RSUD Banjarbaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Husaini Husaini

  2016-12-01

  Full Text Available Abstract Healthcare providers have the function of organizing medical services, development of administration and financial implemented by medical record and service unit. Therefore, hospital should give a positive direction to achieve organization goals and employees’ job satisfaction. The expectation is influenced by the work environment and motivation. This study aimed to analyze the influence of physical work environment (temperature and humidity, non-physical work environment (relationship among employees, relationship between employees and leaders and motivation for job satisfaction in the medical record and service unit at Banjarbaru Hospital in 2015. The research design was crosssectional through observational approach. The sample was 32 people. The research applied devices for measuring temperature and humidity, and questionnaires for motivation and job satisfaction assessment. The results revealed that humidity and temperature factors influence job satisfaction significantly. The influence of non-physical work environment on satisfaction was at p-value of 0.017, and the influence of motivation on job satisfaction was at p-value of 0.035. The study concluded that temperature, humidity, motivation and non-physical work environment were the factors of job satisfaction. Key words : Environment factors, job satisfaction, motivationAbstrakPelayanan kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan medis, pengembangan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan unit kesehatan, terutama di rumah sakit, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan kerja pegawai. Harapan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor lingkungan kerja fisik (suhu dan kelembaban, lingkungan kerja non fisik (hubungan sesama karyawan, hubungan karyawan-atasan dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Tempat penelitian di ruang rekam medik dan bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Daerah Banjarbaru. Metode

 3. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 4. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 5. Frøavl af Chrysanthemum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deleuran, Lise Christina; Boelt, Birte

  1998-01-01

  Chrysanthemum carinatum - okseøje og Chrysanthemum coronarium - urtechrysanthemum er som frø forholdsvis store eksportvarer i Danmark. Særligt urtechrysanthemum eksporteres til Fjernøsten, hvor bladene anvendes som grønsag. Frø af okseøje avles ofte i farveblandinger, bestående af blomster i gule......, hvide og røde nuancer. Hos urtechrysanthemum er blomsterne gule eller hvidgule. Denne Grøn Viden er en generel dyrkningsvejledning for Chrysanthemum, med speciel vægt på kvælstofniveauet til okseøje og fosfor/kalium niveauet til urtechrysanthemum...

 6. Kunstmuseets af-europæisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2015-01-01

  Findes der et europæisk kunstmuseum? Professor Hans Dam Christensen tager os på en rundtur til et eksklusivt udvalg af kunstsamlinger og kunstmuseer på kontinenter uden for Europa, for at spørge om der findes særlige europæiske kunstmuseer......Findes der et europæisk kunstmuseum? Professor Hans Dam Christensen tager os på en rundtur til et eksklusivt udvalg af kunstsamlinger og kunstmuseer på kontinenter uden for Europa, for at spørge om der findes særlige europæiske kunstmuseer...

 7. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 8. Fastholdelse og rekruttering af ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mona

  Det fremføres ofte i den offentlige debat, at ældre skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Synspunktet skal ses i lyset af, at befolkningens alderssammensætning ændres, så ældre i fremtiden kommer til at udgøre en stigende andel af befolkningen. Denne rapport ser på arbejdspladsernes betydning...... Arbejdsmarkedsstyrelsen, bygger på en spørgeskemaundersøgelse på knap 1000 offentlige og private arbejdspladser med mindst 10 ansatte. Og på kvalitative interview blandt personaleledere, tillidsmænd og ældre ledige....

 9. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management......Denne artikel beskriver med udgangspunkt i artikler og virksomhedseksempler udviklingen inde for supply chain strategimodeller. Ved hjælp af tidligere udviklede koncepter besvares spørgsmålet: “Hvad er den rette supply chain for mine produkter?”. Virksomhedseksempler beskriver, hvordan supply chain...

 10. Analyse af vindklima ved Navitas Park

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Michael R.; Lauridsen, Thomas Bank

  Formålet med denne vindklimaanalyse er at afklare, hvorvidt opførelsen af Navitas Park på Århus Havn vil medføre uhensigtsmæssige eller farlige vindforhold for fodgængere i området omkring bygningen.......Formålet med denne vindklimaanalyse er at afklare, hvorvidt opførelsen af Navitas Park på Århus Havn vil medføre uhensigtsmæssige eller farlige vindforhold for fodgængere i området omkring bygningen....

 11. Ajourføring af ISA 610

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabricius, Ole; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Ajourføringen af ISA 610 indebærer generelle skærpelser i relation til den eksterne revisors risikovurderingshandlinger i forhold til intern revision samt til ekstern revisors revisionshandlinger på områder med væsentlig risiko og skønsmæssig usikkerhed.......Ajourføringen af ISA 610 indebærer generelle skærpelser i relation til den eksterne revisors risikovurderingshandlinger i forhold til intern revision samt til ekstern revisors revisionshandlinger på områder med væsentlig risiko og skønsmæssig usikkerhed....

 12. Design og analyse af eksperimenter i R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 13. Nuklearmedicinske teknikker: diagnostik af inflammation og infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Afzelius, Pia

  2017-01-01

  Knogleskintigrafi har vundet indpas i veterinær hestepraksis, hvor undersøgelsen primært anvendes til halthedsdiagnostik, mens de øvrige teknikker til diagnostik af inflammation og infektioner kun er i deres vorden i veterinær praksis.......Knogleskintigrafi har vundet indpas i veterinær hestepraksis, hvor undersøgelsen primært anvendes til halthedsdiagnostik, mens de øvrige teknikker til diagnostik af inflammation og infektioner kun er i deres vorden i veterinær praksis....

 14. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 15. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 16. Læring af sygepleje i kliniske undervisningsforløb medieret af ePortfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  -hermeneutisk med inspiration af den franske filosof Paul Ricoeur og de britiske professorer i henholdsvis uddannelses- og samfundsforskning og sociologi Martyn Hammersley og Paul Atkinson samt den amerikanske professor i antropologi James P. Spradley. Ved hjælp af en læringsstilindikator blev et hold studerende på...... blev genereret ved deltagerobservationer, kvalitative interview og portfoliodokumenter. Computerprogrammet NVivo 9® blev anvendt til at systematisere data. Analyse og fortolkning af samtlige tekster forgik ved fortolkning på tre niveauer i relation til Ricoeurs fortolkningsteori. Resultater: Anvendelse...

 17. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 18. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 19. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 20. Evaluering af områdefornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Lars A.; Larsen, Jacob Norvig; Hansen, Jesper Rohr

  I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. Den eksisterende ordning - helhedsorienteret byfornyelse - blev afl øst af områdefornyelse, og denne rapport redegør for kommunernes erfaringer med områdefornyelse. Rapporten belyser en række emner omkring ordningen; kommunernes generelle vurderinger a...