WorldWideScience

Sample records for abieluvaraleping sstab arusaamatustest

 1. Abikaasade varaliste suhete õiguslik reguleerimine : [bakalaureusetöö] / Triin Uukivi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Uukivi, Triin

  1999-01-01

  Seadus ja abieluvaraleping abikaasade varaliste õiguste reguleerimise alusena, ühis- ja lahusvara, abieluvaraleping. Näiteid USA, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Eesti vastavatest õigusaktidest

 2. Abikaasade varalised õigused ja kohustused perekonnaõiguses : [bakalaureusetöö] / Mairis Kungla ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Enno Oidermaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kungla, Mairis

  2000-01-01

  Ajalooline ülevaade abikaasade varalistest õigustest ja kohustustest Rooma õiguses, Balti Eraseaduses, ENSV abielu- ja perekonnakoodeksis, kehtivas õiguses. Abieluvaraleping abikaasade varaliste õiguste ja kohustuste alusena