WorldWideScience

Sample records for aanbevelingen voor bio-based

 1. What's in a nudge? : Tien aanbevelingen voor nudge-experimenten in de openbare gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.; Gillebaart, M.

  2016-01-01

  Nudging, kortweg gedefinieerd als het gemakkelijker maken van de gewenste (gezonde) keuze zonder de ongewenste keuze te verbieden, wint aan populariteit als alternatief voor gebruikelijke (veelal educatieve) interventies in de openbare gezondheidszorg. Duidelijke aanknopingspunten om te gaan

 2. Economische instrumenten voor biodiversiteit: Een uitwerking van TEEB-aanbevelingen ten behoeve van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  Davidson, M.D.; Bergsma, G.C.; Blom, M.J.

  2011-01-01

  In de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (TF) heeft een werkgroep Economische Instrumenten zich gebogen over de vraag hoe de aanbevelingen van het rapport van de Verenigde Naties The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) concreet kunnen worden ingevuld in het Nederlandse

 3. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 4. Sleutels voor personenvennootschapsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  C.M. Stokkermans (Christiaan)

  2017-01-01

  markdownabstractHet proefschrift is bedoeld als bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw Nederlands personenvennootschapsrecht. Er worden aanbevelingen gedaan voor de typen personenvennootschap die kunnen worden voorzien en voor de belangrijkste eigenschappen van elk type. Het proefschrift bevat ook

 5. Economic tools for biodiversity. An elaboration of TEEB recommendations with regard to the Taskforce Biodiversity; Economische instrumenten voor biodiversiteit. Een uitwerking van TEEB-aanbevelingen ten behoeve van de Taskforce Biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, M.D.; Bergsma, G.C.; Blom, M.J.

  2011-07-15

  The working group on Economic Instruments of the Biodiversity and Natural Resources Task Force addressed the question how the recommendations of the report of the United Nations 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) can be realized in the Netherlands. A selection of topics has been made for which policy proposals are developed which might be promising and can lead to a better protection of the biodiversity. The following proposals were investigated and/or elaborated: decrease of the social discount rate; further greening of the tax system; import levy on bulk commodities; taxes on non-sustainable wood; levy on the use of open space; differential tax on animal proteins; and a revision of biomass incentives. [Dutch] In de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (TF) heeft een werkgroep Economische Instrumenten zich gebogen over de vraag hoe de aanbevelingen van het rapport van de Verenigde Naties 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) concreet kunnen worden ingevuld in het Nederlandse beleid. Er is een selectie van onderwerpen gemaakt waarvoor beleidsvoorstellen zijn uitgewerkt die kansrijk zijn en leiden tot een betere bescherming van biodiversiteit. De volgende voorstellen zijn nader onderzocht en/of uitgewerkt: verlaging van de maatschappelijke discontovoet; verdere vergroening van het belastingstelsel; importheffing op bulkgoederen; belasting op niet-duurzaam hout; heffing op onttrekking van open ruimte; gedifferentieerde belasting op dierlijke eiwitten; en herijking van stimuleringsbeleid biomassa.

 6. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae).

  NARCIS (Netherlands)

  Noordijk, J.; Boer, P.

  2007-01-01

  Ants in roadside verges on the Veluwe: species richness and recommendations for management (Hymenoptera: Formicidae) Highway verges in the Veluwe region contain some well developed nutrient poor plant communities, like grasslands, grey hair grass vegetation and heather vegetation. These places

 7. De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's : aanbevelingen voor effectmeting en een voorstel voor een verkort meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J.

  2011-01-01

  The evaluation of traffic education programmes; Recommendations for measuring the effects and a proposal for an abbreviated measuring instrument. A thorough evaluation is important for the quality improvement of traffic education programmes. Presently, this is not done sufficiently. This report

 8. Aanbevelingen voor de verlichting van lange tunnels voor het gemotoriseerde wegverkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1990-01-01

  Recommendations for Tunnel lighting presented here concern the principles which underlie to the lighting of long tunnels for motorised traffic. They present photometric specifications by which an effective tunnel lighting can be obtained, taking into account traffic safety, traffic flow and driving

 9. Scenario's voor kennisomgevingen

  NARCIS (Netherlands)

  Drs O.G. Foks; H. Kokhuis; Drs H. Hofman

  2000-01-01

  pragmatische visie voor een gezonde kennisstructuur; verbindend schema AGIL wordt gebruikt voor analyse denkrichtingen van Jung tot Porter. Motieven voor samenwerking, ordeningsprincipes in economie en leren en strategievorming voor kennisonderneming.

 10. Zijreflectie bij fietsen : de ontwikkeling van de aanwezigheid van zijreflectie : overwegingen en aanbevelingen voor maatregelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1987-01-01

  A study was carried out to follow the effects of the legal measure with regard to the side-reflection of bicycles in the Netherlands. Measurements were taken in several school and railwaystation bicycle stores and by following cyclists taking part of the traffic. That more information should be

 11. Aanbevelingen voor politietoezicht op het gebruik van drugs in het verkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S.

  2014-01-01

  Recommendations for police enforcement of drugs in traffic. The use of drugs has been proved to affect driving skills and to lead to higher risk of crashes. Furthermore, a recent hospital study has found that drugs have played a role in about 10% of the seriously injured drivers in the Netherlands.

 12. Benchmarking van verkeersveiligheid : een inventarisatie en aanbevelingen voor de opzet van verkeersveiligheidsbenchmarks in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. & Bax, C.A.

  2014-01-01

  Benchmarking road safety; Stocktaking and recommendations for the development of road safety benchmarks in The Netherlands. Road safety policy has been decentralized in the Netherlands, giving regional and local governments a greater responsibility for road safety improvement in their jurisdiction.

 13. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  van der Honing, R.; Schotanus, Fredo

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 14. Visserij op kleine pelagische soorten in de EEZ van Oman: overzicht en aanbevelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeberg, J.J.; Grift, R.E.

  2005-01-01

  Tussen 9 en 14 december 2005 bezocht het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) verschillende instellingen in Muscat, Oman, om de mogelijkheden voor pelagische diepzeevisserij in de EEZ van Oman te verkennen en bestandsgegevens te verzamelen.

 15. Spraaktechnologie voor inclusive design

  NARCIS (Netherlands)

  Mark Neerincx; Dr. Anita Cremers; Judith Kessens

  2012-01-01

  TNO gebruikt Informatie en Communicatie Technologie (ICT) om producten en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor speciale doelgroepen zoals gebruikers met verminderde cognitieve vaardigheden. Hierbij zetten we vaak spraaktechnologie in. Een voorbeeld hiervan is de

 16. [Current status of bio-based materials industry in China].

  Science.gov (United States)

  Diao, Xiaoqian; Weng, Yunxuan; Huang, Zhigang; Yang, Nan; Wang, Xiyuan; Zhang, Min; Jin, Yujuan

  2016-06-25

  In recent years, bio-based materials are becoming a new dominant industry leading the scientific and technological innovation, and economic development of the world. We reviewed the new development of bio-based materials industry in China, analyzed the entire market of bio-based materials products comprehensively, and also stated the industry status of bio-based chemicals, such as lactic acid, 1,3-propanediol, and succinic acid; biodegradable bio-based polymers, such as co-polyester of diacid and diol, polylactic acid, carbon dioxide based copolymer, polyhydroxyalknoates, polycaprolactone, and thermoplastic bio-based plastics; non-biodegradable bio-based polymers, such as bio-based polyamide, polytrimethylene terephthalate, bio-based polyurethane, and bio-based fibers.

 17. Bio-based liquid crystalline polyesters

  Science.gov (United States)

  Wilsens, Carolus; Rastogi, Sanjay; Dutch Collaboration

  2013-03-01

  The reported thin-film polymerization has been used as a screening method in order to find bio-based liquid crystalline polyesters with convenient melting temperatures for melt-processing purposes. An in depth study of the structural, morphological and chemical changes occurring during the ongoing polycondensation reactions of these polymers have been performed. Structural and conformational changes during polymerization for different compositions have been followed by time resolved X-ray and Infrared spectroscopy. In this study, bio-based monomers such as vanillic acid and 2,5-furandicarboxylic acid are successfully incorporated in liquid crystalline polyesters and it is shown that bio-based liquid crystalline polymers with high aromatic content and convenient processing temperatures can be synthesized. Special thanks to the Dutch Polymer Institute for financial support

 18. Perspectieven voor omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel, van J.; Thelosen, J.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzocht van januari 1992 tot augustus 1993 op het Varkensproefbedrijf te Sterksel de mogelijkheden voor het concentreren van bezonken zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

 19. Verkeersveiligheidsaudits in Nederland : achtergronden bij de ontwikkeling van een voorlopig protocol en aanbevelingen voor implementatie, beheer en evaluatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Schagen, I.N.L.G. van

  2003-01-01

  One of the supplementary measures in the Pilot Programme Sustainable Safety is the development of a road safety audit: a formal, standard procedure in the different stadia of design and construction of the road infrastructure in order to come to an independent judgement of the possible consequences

 20. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  The intervention levels specified by the government serve as the starting-point for determining the necessary measurements for air, water, soil, foodstuffs and humans. A Technical Information Group (TIG) has been installed within the National Organisation for Nuclear Emergency Management to

 1. Focusgroepdiscussies over pizza en groentesalade met kinderen van 10-12 jaar: resultaten en aanbevelingen voor productontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, A.M.; Holthuysen, N.T.E.; Stijnen, D.A.J.M.; Zeinstra, G.G.; Vrijhof, M.N.

  2014-01-01

  In the Netherlands, the consumption of fruit and vegetables is too low among children. One of the main reasons is that children often do not like to eat vegetables. The focus in the project Healthy food for kids - Kids University was to measure children’s product experience of (more) healthy

 2. Safety Aspects of Bio-Based Nanomaterials.

  Science.gov (United States)

  Catalán, Julia; Norppa, Hannu

  2017-12-01

  Moving towards a bio-based and circular economy implies a major focus on the responsible and sustainable utilization of bio-resources. The emergence of nanotechnology has opened multiple possibilities, not only in the existing industrial sectors, but also for completely novel applications of nanoscale bio-materials, the commercial exploitation of which has only begun during the last few years. Bio-based materials are often assumed not to be toxic. However, this pre-assumption is not necessarily true. Here, we provide a short overview on health and environmental aspects associated with bio-based nanomaterials, and on the relevant regulatory requirements. We also discuss testing strategies that may be used for screening purposes at pre-commercial stages. Although the tests presently used to reveal hazards are still evolving, regarding modifi-cations required for nanomaterials, their application is needed before the upscaling or commercialization of bio-based nanomaterials, to ensure the market potential of the nanomaterials is not delayed by uncertainties about safety issues.

 3. Safety Aspects of Bio-Based Nanomaterials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Catalán

  2017-12-01

  Full Text Available Moving towards a bio-based and circular economy implies a major focus on the responsible and sustainable utilization of bio-resources. The emergence of nanotechnology has opened multiple possibilities, not only in the existing industrial sectors, but also for completely novel applications of nanoscale bio-materials, the commercial exploitation of which has only begun during the last few years. Bio-based materials are often assumed not to be toxic. However, this pre-assumption is not necessarily true. Here, we provide a short overview on health and environmental aspects associated with bio-based nanomaterials, and on the relevant regulatory requirements. We also discuss testing strategies that may be used for screening purposes at pre-commercial stages. Although the tests presently used to reveal hazards are still evolving, regarding modifi­cations required for nanomaterials, their application is needed before the upscaling or commercialization of bio-based nanomaterials, to ensure the market potential of the nanomaterials is not delayed by uncertainties about safety issues.

 4. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten

 5. Between mountains of gold and green business. System analysis of a bio-based economy; Tussen gouden bergen en groene business. Systeemverkenning van een bio-based economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Roelofs, E.; Suurs, R.; Van der Zee, F.

  2012-04-15

  The study shows it is possible for the Dutch industry to expand its strong knowledge position to a forceful international competitive position by aiming innovations towards the realization of a biobased economy. The main conclusions of this report are that the biobased economy offers big opportunities for sustainable economic development in the Netherlands and in Europe, but there is no guarantee of success. At a European level a stable and inviting investment climate necessary for biobased economic activity is lacking. In the Netherlands there is a need for a proactive innovation policy to substantially accelerate the development of promising business cases [Dutch] Deze verkenning vertrekt vanuit trends en ontwikkelingen in de wereld en kijkt vervolgens naar de consequenties voor Europa en Nederland. Dit 'van buiten naar binnen' perspectief contrasteert met veel andere analyses die doorgaans vertrekken vanuit de kansen voor bio-based processen en producten en vooral ingaan op de 'gewenste' maatschappelijke context. Gekeken is enerzijds naar globale maatschappelijke trends en anderzijds naar specifieke sleutelactiviteiten binnen het Nederlandse innovatiesysteem. De verkenning gaat met deze benadering niet alleen in op de mondiale en Europese context, maar analyseert ook op systematische wijze de sterkten en zwakten binnen het Nederlandse innovatiesysteem.

 6. Bio-Based Coatings for Paper Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibhore Kumar Rastogi

  2015-11-01

  Full Text Available The barrier resistance and wettability of papers are commonly controlled by the application of petroleum-based derivatives such as polyethylene, waxes and/or fluor- derivatives as coating. While surface hydrophobicity is improved by employing these polymers, they have become disfavored due to limitations in fossil-oil resources, poor recyclability, and environmental concerns on generated waste with lack of biodegradation. Alternatively, biopolymers including polysaccharides, proteins, lipids and polyesters can be used to formulate new pathways for fully bio-based paper coatings. However, difficulties in processing of most biopolymers may arise due to hydrophilicity, crystallization behavior, brittleness or melt instabilities that hinder a full exploitation at industrial scale. Therefore, blending with other biopolymers, plasticizers and compatibilizers is advantageous to improve the coating performance. In this paper, an overview of barrier properties and processing of bio-based polymers and their composites as paper coating will be discussed. In particular, recent technical advances in nanotechnological routes for bio-based nano- composite coatings will be summarized, including the use of biopolymer nanoparticles, or nanofillers such as nanoclay and nanocellulose. The combination of biopolymers along with surface modification of nanofillers can be used to create hierarchical structures that enhance hydrophobicity, complete barrier protection and functionalities of coated papers.

 7. Challenges for bio-based products in sustainable value chains

  NARCIS (Netherlands)

  Cardon, L.; Lin, J.W.; De Groote, M.; Ragaert, K.; Kopecka, J.A.; Koster, R.P.

  2011-01-01

  This work concerns studies related to strategic development of products in which bio-based plastics are or will be applied, referred to as bio-based products. The studies cover (1) current and potential benefits of bio-based products in extended value chains including activities after end-of-life of

 8. Sustainable bio-based materials: opportunities and challenges

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meer, Yvonne

  2017-01-01

  Research in the area of bio-based materials aims to achieve breakthroughs in bio-based materials development. A novel way is presented to organise bio-based materials research with a value chain approach in which sustainability research is integrated in the research program. This research approach

 9. Koper en zink voor landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Makking, C.; Jongbloed, A.W.

  2004-01-01

  De EU heeft de maximaal toegestande hoeveelheden koper en zink in voeders voor landbouwhuisdieren verlaagd. Uit onderzoek van ASG blijkt dat de nieuwe normen geen negatieve consequenties hoeven te hebben voor de dierlijke productie

 10. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 11. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 12. Bio-based Polymer Foam from Soyoil

  Science.gov (United States)

  Bonnaillie, Laetitia M.; Wool, Richard P.

  2006-03-01

  The growing bio-based polymeric foam industry is presently lead by plant oil-based polyols for polyurethanes and starch foams. We developed a new resilient, thermosetting foam system with a bio-based content higher than 80%. The acrylated epoxidized soybean oil and its fatty acid monomers is foamed with pressurized carbon dioxide and cured with free-radical initiators. The foam structure and pore dynamics are highly dependent on the temperature, viscosity and extent of reaction. Low-temperature cure hinds the destructive pore coalescence and the application of a controlled vacuum results in foams with lower densities ˜ 0.1 g/cc, but larger cells. We analyze the physics of foam formation and stability, as well as the structure and mechanical properties of the cured foam using rigidity percolation theory. The parameters studied include temperature, vacuum applied, and cross-link density. Additives bring additional improvements: nucleating agents and surfactants help produce foams with a high concentration of small cells and low bulk density. Hard and soft thermosetting foams with a bio content superior to 80% are successfully produced and tested. Potential applications include foam-core composites for hurricane-resistant housing, structural reinforcement for windmill blades, and tissue scaffolds.

 13. Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, P.T.; Buitendam, A.; Dumas, D.A.G.; Glebbeek, A.C.

  1990-01-01

  Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?, in: A. Buitendam, D.A.G. Dumas, A.C. Glebbeek (red.), Het Zweedse Model: geschikt voor import?, Van Gorcum, Assen/Maas-tricht 1990, pp.155-164.: Het Zweedse model : geschikt voor import? / red.: A. Buitendam, D.A.G. Dumas, A.C. Glebbeek Auteur: Arend

 14. [Preface for special issue on bio-based materials (2016)].

  Science.gov (United States)

  Weng, Yunxuan

  2016-06-25

  Bio-based materials are new materials or chemicals with renewable biomass as raw materials such as grain, legume, straw, bamboo and wood powder. This class of materials includes bio-based polymer, biobased fiber, glycotechnology products, biobased rubber and plastics produced by biomass thermoplastic processing and basic biobased chemicals, for instance, bio-alcohols, organic acids, alkanes, and alkenes, obtained by bio-synthesis, bio-processing and bio-refinery. Owing to its environmental friendly and resource conservation, bio-based materials are becoming a new dominant industry taking the lead in the world scientific and technological innovation and economic development. An overview of bio-based materials development is reported in this special issue, and the industrial status and research progress of the following aspects, including biobased fiber, polyhydroxyalkanoates, biodegradable mulching film, bio-based polyamide, protein based biomedical materials, bio-based polyurethane, and modification and processing of poly(lactic acid), are introduced.

 15. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 16. Eindrapportage: Bedrijven voor Bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Alebeek, van F.A.N.; Berg, van den W.

  2015-01-01

  In het project “Bedrijven voor Bijen” (2012 – 2014) hebben verschillende partijen, waaronder De Gasunie en Wageningen UR, onderzocht hoe en met welke maatregelen populaties van bijen op bedrijventerreinen en in industriële infrastructuur versterkt kunnen worden. Het onderzoek bestaat uit drie

 17. Leenwoordtheorie voor Italianisten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een inleiding voor de bestudering van leenwoorden, speciaal tussen Italiaans en Nederlands. Het behandelt de bestandopname, zoekstrategieën en taalkundige en sociale aspecten van de leenwoorden en geeft een aantal woordgeschiedenissen. RIASSUNTO Questo articolo è

 18. Facebook: Goudmijn voor sociologen?

  NARCIS (Netherlands)

  Sipma, T.

  2017-01-01

  Miljoenen gebruikers van sociale media laten hun gegevens achter op het web. Zijn deze gegevens interessant voor sociale wetenschappers? En welke vragen kunnen zij ermee beantwoorden. Promotie: Bart Hofstra (15 december 2017), Online social networks: Essays on membership, privacy, and structure.

 19. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 20. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 1. Tool voor verdeling rivierwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hellegers, P.J.G.J.

  2011-01-01

  In het stroomgebied van de Inkomati-rivier in zuidelijk Afrika, maken partijen uit drie landen aanspraak op het rivierwater. LEI, Alterra en adviesbureau WaterWatch ontwikkelden met lokale partners een tool die betrokkenen laat zien wat ander landgebruik betekent voor de beschikbaarheid van dat

 2. Ondernemerschap voor architecten

  NARCIS (Netherlands)

  Van Doorn, A.J.

  2011-01-01

  Voor sommigen is ondernemen een ambitie op zich of een manier om autonoom te kunnen opereren. Anderen zien ondernemen als een alternatieve manier om geld te verdienen. Bij vrije beroepen zoals huisartsen, advocaten en artiesten is het ondernemerschap meestal een noodzakelijk kwaad. Architecten

 3. Inter-organizational collaboration in bio-based business

  NARCIS (Netherlands)

  Nuhoff-Isakhanyan, Gohar

  2016-01-01

  Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business

 4. Design and manufacturing of bio-based sandwich structures

  CSIR Research Space (South Africa)

  John, Maya J

  2017-03-01

  Full Text Available The aim of this chapter is to discuss the design and manufacturing of bio-based sandwich structures. As the economic advantages of weight reduction have become mandatory for many advanced industries, bio-based sandwich panels have emerged...

 5. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor

 6. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 7. Special on the Bio-based Economy. Making money with a green economy; Special Biobased Economy. Geld verdienen met een groene economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waterval, R. (ed.)

  2011-12-15

  Bio-based is booming. Increasingly more businesses see a healthy business case in products that are not made with fossil raw materials, but with biomass. But where are the opportunities for the Netherlands? And which roles can the government, trade and industry and science play? This PM special contains interviews with and experiences of pioneering entrepreneurs and agricultural attaches in the Netherlands and abroad [Dutch] Biobased is booming. Steeds meer bedrijven zien een gezonde businesscase in producten die niet gemaakt zijn met fossiele grondstoffen maar met biomassa. Waar liggen de kansen voor Nederland? En welke rol is daarbij weggelegd voor de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap? In deze PM-special onder meer interviews met en ervaringen van pionerende entrepreneurs en landbouwattaches in binnen- en buitenland.

 8. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de

 9. Prospects for a bio-based succinate industry.

  Science.gov (United States)

  McKinlay, James B; Vieille, C; Zeikus, J Gregory

  2007-09-01

  Bio-based succinate is receiving increasing attention as a potential intermediary feedstock for replacing a large petrochemical-based bulk chemical market. The prospective economical and environmental benefits of a bio-based succinate industry have motivated research and development of succinate-producing organisms. Bio-based succinate is still faced with the challenge of becoming cost competitive against petrochemical-based alternatives. High succinate concentrations must be produced at high rates, with little or no by-products to most efficiently use substrates and to simplify purification procedures. Herein are described the current prospects for a bio-based succinate industry, with emphasis on specific bacteria that show the greatest promise for industrial succinate production. The succinate-producing characteristics and the metabolic pathway used by each bacterial species are described, and the advantages and disadvantages of each bacterial system are discussed.

 10. Opportunities for a bio-based economy in the Netherlands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanders, J.; Hoeven, D. van der

  2008-01-01

  The shift to a bio-based economy for the Netherlands is not only required because of climate change, but also for industrial strategy reasons. Traditional strongholds of the Dutch economy like the Rotterdam harbour, the agricultural sector (including the greenhouse sector, and food and feed industries) and the petrochemical industry will be affected by the new economic realities, and it is precisely to these sectors that a bio-based economy will offer new opportunities. (author)

 11. Bio-Based Polymers with Potential for Biodegradability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas F. Garrison

  2016-07-01

  Full Text Available A variety of renewable starting materials, such as sugars and polysaccharides, vegetable oils, lignin, pine resin derivatives, and proteins, have so far been investigated for the preparation of bio-based polymers. Among the various sources of bio-based feedstock, vegetable oils are one of the most widely used starting materials in the polymer industry due to their easy availability, low toxicity, and relative low cost. Another bio-based plastic of great interest is poly(lactic acid (PLA, widely used in multiple commercial applications nowadays. There is an intrinsic expectation that bio-based polymers are also biodegradable, but in reality there is no guarantee that polymers prepared from biorenewable feedstock exhibit significant or relevant biodegradability. Biodegradability studies are therefore crucial in order to assess the long-term environmental impact of such materials. This review presents a brief overview of the different classes of bio-based polymers, with a strong focus on vegetable oil-derived resins and PLA. An entire section is dedicated to a discussion of the literature addressing the biodegradability of bio-based polymers.

 12. Energy Investment Allowance. less burden for the environment? An analysis of the effectiveness of the energy investment allowance for capital goods in the transportation sector; EIA, minder belasting voor het milieu? Een analyse van de effectiviteit van de energie-investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen in de transportsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boon, B.H.; Den Boer, L.C.; Van Essen, H.P.

  2003-07-01

  The aim of the title analysis is to formulate recommendations to improve the cost-effectiveness of the EIA incentive for the transportation sector in the Netherlands and to reduce the so-called free-rider effect. Attention is paid to several components of means of transportation. Based on available data and interviews with parties involved insight is gained into the decision making process with regard to investment of entrepreneurs. [Dutch] Het doel van de titel-analyse is om aanbevelingen te doen over hoe op kosteneffectieve wijze, i.e. met weinig free-riders, de EIA-regeling voor transportmiddelen kan worden voortgezet. Daarbij is aandacht aan de volgende bedrijfsmiddelen: brandstofverbruiksmeter; cruise control; lichtgewicht brandstoftank; 3d-dakspoiler; zijfender; zijafscherming; neuskegel; en economy meter. Met behulp van onderzoeksgegevens en persoonlijke gesprekken met dealers, vrachtwagen- en busbedrijven en brancheorganisaties is een beeld gevormd over de investeringsbeslissing van ondernemers. Gebleken is dat naast brandstofbesparing andere motieven een grote rol kunnen spelen bij de aanschaf van de bedrijfsmiddelen. Tevens is gebleken dat de markt voor de bedrijfsmiddelen een heterogeen karakter heeft. Daarom is geadviseerd om de markt voor bedrijfsmiddelen op te delen in meer homogene segmenten, te weten: bestelwagens, vrachtwagens en autobussen. Op basis van het aanschafmotief, de terugverdientijd en de penetratiegraad is een inschatting gemaakt van het free-riderpercentage. Tenslotte is advies gegeven omtrent verdere stimulering van de genoemde bedrijfsmiddelen, waarbij het advies voor de meeste bedrijfsmiddelen in de meeste marktsegmenten negatief was. Het advies is grotendeels overgenomen. Een groot aantal bedrijfsmiddelen zijn op de EIA-energielijst voor 2004 niet meer terug te vinden.

 13. Richtlijnen en denkwijzen: Een reactie op de Conceptrichtlijnen depressie en angststoornissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Takens, R.J.

  2004-01-01

  Inleiding Voorjaar 2003 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO twee conceptrichtlijnen: een voor de behandeling van depressies en een voor de behandeling van angststoornissen. Deze richtlijnen bevatten landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor

 14. Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water

  NARCIS (Netherlands)

  Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, van M.G.; Weide, van der R.Y.

  2006-01-01

  Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de kaderrichtlijn

 15. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 16. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 17. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BIO-BASED POLYESTER POLYOL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MİTHAT ÇELEBİ

  2016-11-01

  Full Text Available Polyurethanes are versatile polymeric materials and are usually synthesised by isocyanate reactions with polyols. Due to the variety of isocyanates and polyols, particularly polyols, polyurethanes can be easily tailored for wide applications, such as rigid and flexible foams, coatings, adhesives, and elastomers. Considerable efforts have been recently devoted to developing bio-based substitutes for petroleum-based polyuretahanes due to increasing concerns over the depletion of petroleum resources, environment, and sustainability. Polyester polyols based on aliphatic and aromatic dicarboxylic acids are one of the most important materials in polymer technologies. Large volume of plants oils are used as renewable resources to produce various chemicals which are industrially important to make soaps, cosmetic products, surfactants, lubricants, diluents, plasticizers, inks, agrochemicals, composite materials, food industry. This study introduces synthesis and properties of bio-based polyols from different renewable feedstocks including vegetable oils and derivatives. A comparison of bio-based polyol properties with their petroleum-based analogues were investigated.

 18. Bio-based chemicals - green, but also sustainable?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ögmundarson, Ólafur; Herrgard, Markus; Förster, Jochen

  For almost two decades, the chemical industry has put great effort into developing bio-chemicals,among others to fight global warming caused by greenhouse gas emissions, one of the biggest threats that are faced by our society today. To facilitate a growing and versatile bio-based chemical...... production, the US Department of Energy proposed in 2004 a list of 12 building block chemicals which can either be converged through biological or chemical conversions. Moving toward more bio-based chemicals, the chemical industry does not only claim to reduce climate change impacts, but also...... that they are increasing overall sustainability in chemical production. Whether such claims are justifiable is unclear. When sustainability of bio-based polymer production is assessed, various environmental trade-offs occur that need to be considered. It is not enough to claim that a bio-chemical is sustainable...

 19. GAVE multi-actor process. A exemplified study with recommendations for a follow-up traject; GAVE multi-actor proces. Een voorbeeldstudie met aanbevelingen voor het vervolgtraject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diepenmaat, H.B. [Actors Procesmanagement, Zeist (Netherlands)

  2000-02-01

  The focus is on GAVE as an integral multi-actor process, as a collaboration process in which the parties have to find each other. The reason for this multi-actor approach is that the parties themselves have to realise the importance of sustainable energy. A multi-actor approach uses this crucial fact as the starting point. By means of the use of specific multi-actor methods and insights, it is possible during the collaboration process to develop a clear idea of the content of the joint path and the intended collaborative future, while paying specific attention to the individual roles of the players. Based on this, a well- considered and promising realisation path can be followed. The objective of this study is to illustrate - on the basis of two GAVE options - how the multi-actor approach can support the GAVE programme. In doing this, emphasis is placed on examples, the demonstration of added value of such an approach, and making recommendations for the future. Two experiments have been carried out on the basis of the Trinity approach. The Trinity approach is a set of methods specifically developed for supporting change processes which involve many parties (i.e. multi-actor processes). Trinity helps those involved to obtain a clear picture of both the route to be followed and the future situation to be aimed at. The term 'picture' must be understood literally: an important aspect of Trinity is the collaboration and communication with multi-actor models (also referred to as actorprints). By means of a diagram technique (figures and arrows) these models demonstrate the cohesion between the roles and activities of the various parties involved. The modelling process is instrumental in this; the actual result is that the image that is developed is formed and backed up by the participants in the process. Within these experiments, we have, so far, worked mainly in the shadow of the current GAVE process. A forceful participative use of the actor approach is appropriate, in particular, in the case of an actual candidate demonstration project. Since it was unknown ahead of time whether the selected cases (see Results) would in fact score well within the context of the GAVE programme, a degree of caution has been exercised in involving the parties in the process.

 20. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 1. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 2. Opportunities for a Bio-based Economy in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Sanders, J.P.M.; Hoeven, van der D.A.

  2008-01-01

  The shift to a bio-based economy for the Netherlands is not only required because of climate change, but also for industrial strategy reasons. Traditional strongholds of the Dutch economy like the Rotterdam harbour, the agricultural sector (including the greenhouse sector, and food and feed

 3. Opportunity and development of bio-based composites

  Science.gov (United States)

  Zhiyong Cai; Jerrold E. Winandy

  2005-01-01

  Our forests are a naturally renewable resource that has been used as a principal source of bio-energy and building materials for centuries. The rapid growth of world population has now resulted in substantial increases in demand and in consumption of all raw materials. This now provides a unique opportunity of developing new bio-based composites. The 100-year history...

 4. Microbial conversion of biomass into bio-based polymers.

  Science.gov (United States)

  Kawaguchi, Hideo; Ogino, Chiaki; Kondo, Akihiko

  2017-12-01

  The worldwide market for plastics is rapidly growing, and plastics polymers are typically produced from petroleum-based chemicals. The overdependence on petroleum-based chemicals for polymer production raises economic and environmental sustainability concerns. Recent progress in metabolic engineering has expanded fermentation products from existing aliphatic acids or alcohols to include aromatic compounds. This diversity provides an opportunity to expand the development and industrial uses of high-performance bio-based polymers. However, most of the biomonomers are produced from edible sugars or starches that compete directly with food and feed uses. The present review focuses on recent progress in the microbial conversion of biomass into bio-based polymers, in which fermentative products from renewable feedstocks serve as biomonomers for the synthesis of bio-based polymers. In particular, the production of biomonomers from inedible lignocellulosic feedstocks by metabolically engineered microorganisms and the synthesis of bio-based engineered plastics from the biological resources are discussed. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Understanding intentions to purchase bio-based products

  NARCIS (Netherlands)

  Onwezen, Marleen C.; Reinders, Machiel J.; Sijtsema, Siet J.

  2017-01-01

  This article aims to explore whether subjective ambivalence increases the understanding of consumers' intentions to buy bio-based products. Subjective ambivalence is the aversive feeling that accompanies evaluations containing both negative and positive elements. Two studies (N = 1851) in six

 6. Bio-based fillers for environmentally friendly composites

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mokhothu, Thabang H

  2017-03-01

  Full Text Available The use of bio-based fillers as alternative replacement for synthetic fillers has been dictated by increasing ecological concerns as well as depleting petroleum resources. The other aspect is a growing need for eco-friendly, renewable...

 7. Bio-based supply chains : risks and institutional arrangements

  NARCIS (Netherlands)

  Peerlings, J.H.M.; Ge, L.; Galen, van M.A.

  2012-01-01

  One of the challenges for the bio-based economy is to achieve production efficiency that can compete with fossil-based products. New scale-efficient product supply chains have to be created, or current supply chains have to be amended to incorporate the biomass supply chain. These new supply chains

 8. Doorlatendheid van TRISOPLAST voor verschillende vloeistoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.; Veerman, G.J.

  1996-01-01

  TRISOPLAST is een mengsel van zand, bentoniet en een polymeer en wordt wegens zijn zeer lage doorlatendheid toegepast voor afdichtingen in bodembeschermende constructies. TRISOPLAST is ongevoelig voor aceton, ruwe olie, fenol en enigszins gevoelig voor diesel en zeewater na een blootstellingsduur

 9. Bromelia: Effect belichten voor meeste soorten positief

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.; Warmenhoven, M.G.

  2010-01-01

  Onderzoek leert dat voor een aantal soorten belichting in meerdere aspecten loont: meer groei, een kortere teelt, een grotere bloeiwijze met meer vertakkingen en een verbetering van de houdbaarheid. Voor een deel van de onderzochte Vriesea’s en voor de onderzochte Tillandsia blijft het voordeel van

 10. Bio-based targeted chemical engineering education : Role and impact of bio-based energy and resourcedevelopment projects

  NARCIS (Netherlands)

  N.M. Márquez Luzardoa; Dr. ir. Jan Venselaar

  2012-01-01

  Avans University of Applied Sciences is redrafting its courses and curricula in view of sustainability. For chemical engineering in particular that implies a focus on 'green' and bio-based processes, products and energy. Avans is situated in the Southwest region of the Netherlands and specifically

 11. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2012-03-01

  met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, is dat zij niet altijd goed aansluiten bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk. Vraag is: wat dan wel? In Amsterdam richten opleidingen en werkveld in 2008 Youth Spot op, het onderzoek- en praktijkcentrum voor jongerenwerk, met als doel om gezamenlijk te werken aan de profilering, professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Dit artikel belicht de aanleiding voor het ontstaan van Youth Spot, de structuur van de samenwerking, de ervaringen met de wijze van samen werken en de meerwaarde voor de professionalisering van het grootstedelijk jongerenwerk. Daarmee biedt dit artikel enerzijds een kijkje in de keuken van het (grootstedelijke jongerenwerk en anderzijds biedt zij inzicht in ervaringen met alternatieve professionalisering strategieën.

 12. Bio-based products from solar energy and carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  Yu, Jian

  2014-01-01

  Producing bio-based products directly from CO₂ and solar energy is a desirable alternative to the conventional biorefining that relies on biomass feedstocks. The production paradigm is based on an artificial photosynthetic system that converts sunlight to electricity and H₂ via water electrolysis. An autotrophic H₂-oxidizing bacterium fixes CO₂ in dark conditions. The assimilated CO₂ is stored in bacterial cells as polyhydroxybutyrate (PHB), from which a range of products can be derived. Compared with natural photosynthesis of a fast-growing cyanobacterium, the artificial photosynthetic system has much higher energy efficiency and productivity of bio-based products. The new technology looks promising because of possible cost reduction in feedstock, equipment, and operation. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Fast-Responding Bio-Based Shape Memory Thermoplastic Polyurethanes.

  Science.gov (United States)

  Petrović, Zoran S; Milić, Jelena; Zhang, Fan; Ilavsky, Jan

  2017-07-14

  Novel fast response shape-memory polyurethanes were prepared from bio-based polyols, diphenyl methane diisocyanate and butane diol for the first time. The bio-based polyester polyols were synthesized from 9-hydroxynonanoic acid, a product obtained by ozonolysis of fatty acids extracted from soy oil and castor oil. The morphology of polyurethanes was investigated by synchrotron ultra-small angle X-ray scattering, which revealed the inter-domain spacing between the hard and soft phases, the degree of phase separation, and the level of intermixing between the hard and soft phases. We also conducted thorough investigations of the thermal, mechanical, and dielectric properties of the polyurethanes, and found that high crystallization rate of the soft segment gives these polyurethanes unique properties suitable for shape-memory applications, such as adjustable transition temperatures, high degree of elastic elongations, and good mechanical strength. These materials are also potentially biodegradable and biocompatible, therefore suitable for biomedical and environmental applications.

 14. Highly Branched Bio-Based Unsaturated Polyesters by Enzymatic Polymerization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nguyen, Hiep Dinh; Löf, David; Hvilsted, Søren

  2016-01-01

  A one-pot, enzyme-catalyzed bulk polymerization method for direct production of highly branched polyesters has been developed as an alternative to currently used industrial procedures. Bio-based feed components in the form of glycerol, pentaerythritol, azelaic acid, and tall oil fatty acid (TOFA)...... stability, very high water contact angles of up to 141° and a glass transition temperature that could be controlled through the feed composition....

 15. Towards a carbon-negative sustainable bio-based economy.

  Science.gov (United States)

  Vanholme, Bartel; Desmet, Tom; Ronsse, Frederik; Rabaey, Korneel; Van Breusegem, Frank; De Mey, Marjan; Soetaert, Wim; Boerjan, Wout

  2013-01-01

  The bio-based economy relies on sustainable, plant-derived resources for fuels, chemicals, materials, food and feed rather than on the evanescent usage of fossil resources. The cornerstone of this economy is the biorefinery, in which renewable resources are intelligently converted to a plethora of products, maximizing the valorization of the feedstocks. Innovation is a prerequisite to move a fossil-based economy toward sustainable alternatives, and the viability of the bio-based economy depends on the integration between plant (green) and industrial (white) biotechnology. Green biotechnology deals with primary production through the improvement of biomass crops, while white biotechnology deals with the conversion of biomass into products and energy. Waste streams are minimized during these processes or partly converted to biogas, which can be used to power the processing pipeline. The sustainability of this economy is guaranteed by a third technology pillar that uses thermochemical conversion to valorize waste streams and fix residual carbon as biochar in the soil, hence creating a carbon-negative cycle. These three different multidisciplinary pillars interact through the value chain of the bio-based economy.

 16. Processing and characterization of bio-based composites

  Science.gov (United States)

  Lu, Hong

  Much research has focused on bio-based composites as a potential material to replace petroleum-based plastics. Considering the high price of Polyhydroxyalkanoates (PHAs), PHA/ Distiller's Dried Grains with Solubles (DDGS) composite is a promising economical and high-performance biodegradable material. In this paper, we discuss the effect of DDGS on PHA composites in balancing cost with material performance. Poly (lactic acid) PLA/DDGS composite is another excellent biodegradable composite, although as a bio-based polymer its degradation time is relatively long. The goal of this research is therefore to accelerate the degradation process for this material. Both bio-based composites were extruded through a twin-screw microcompounder, and the two materials were uniformly mixed. The morphology of the samples was examined using a Scanning Electron Microscope (SEM); thermal stability was determined with a Thermal Gravimetric Analyzer (TGA); other thermal properties were studied using Differential Scanning Calorimetry (DSC) and a Dynamic Mechanical Analyzer (DMA). Viscoelastic properties were also evaluated using a Rheometer.

 17. Towards a carbon-negative sustainable bio-based economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartel eVanholme

  2013-06-01

  Full Text Available The bio-based economy relies on sustainable, plant-derived resources for fuels, chemicals, materials, food and feed rather than on the evanescent usage of fossil resources. The cornerstone of this economy is the biorefinery, in which renewable resources are intelligently converted to a plethora of products, maximizing the valorization of the feedstocks. Innovation is a prerequisite to move a fossil-based economy towards sustainable alternatives, and the viability of the bio-based economy depends on the integration between plant (green and industrial (white biotechnology. Green biotechnology deals with primary production through the improvement of biomass crops, while white biotechnology deals with the conversion of biomass into products and energy. Waste streams are minimized during these processes or partly converted to biogas, which can be used to power the processing pipeline. The sustainability of this economy is guaranteed by a third technology pillar that uses thermochemical conversion to valorize waste streams and fix residual carbon as biochar in the soil, hence creating a carbon-negative cycle. These three different multidisciplinary pillars interact through the value chain of the bio-based economy.

 18. Towards a carbon-negative sustainable bio-based economy

  Science.gov (United States)

  Vanholme, Bartel; Desmet, Tom; Ronsse, Frederik; Rabaey, Korneel; Breusegem, Frank Van; Mey, Marjan De; Soetaert, Wim; Boerjan, Wout

  2013-01-01

  The bio-based economy relies on sustainable, plant-derived resources for fuels, chemicals, materials, food and feed rather than on the evanescent usage of fossil resources. The cornerstone of this economy is the biorefinery, in which renewable resources are intelligently converted to a plethora of products, maximizing the valorization of the feedstocks. Innovation is a prerequisite to move a fossil-based economy toward sustainable alternatives, and the viability of the bio-based economy depends on the integration between plant (green) and industrial (white) biotechnology. Green biotechnology deals with primary production through the improvement of biomass crops, while white biotechnology deals with the conversion of biomass into products and energy. Waste streams are minimized during these processes or partly converted to biogas, which can be used to power the processing pipeline. The sustainability of this economy is guaranteed by a third technology pillar that uses thermochemical conversion to valorize waste streams and fix residual carbon as biochar in the soil, hence creating a carbon-negative cycle. These three different multidisciplinary pillars interact through the value chain of the bio-based economy. PMID:23761802

 19. Life cycle impact assessment of bio-based plastics from sugarcane ethanol

  NARCIS (Netherlands)

  Tsiropoulos, I.; Faaij, A. P C; Lundquist, L.; Schenker, U.; Briois, J. F.; Patel, M. K.

  2015-01-01

  The increasing production of bio-based plastics calls for thorough environmental assessments. Using life cycle assessment, this study compares European supply of fully bio-based high-density polyethylene and partially bio-based polyethylene terephthalate from Brazilian and Indian sugarcane ethanol

 20. Consumer perception of bio-based products-An exploratory study in 5 European countries

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, Siet J.; Onwezen, Marleen C.; Reinders, Machiel J.; Dagevos, Hans; Partanen, Asta; Meeusen-van Onna, Marieke

  2016-01-01

  This study explores people's perceptions (i.e., positive and negative associations, mixed feelings) regarding the concept of 'bio-based' in general and specific bio-based products. This exploratory study is one of the first consumer studies in the field of bio-based research. Three focus group

 1. Projections for the Production of Bulk Volume Bio-Based Polymers in Europe and Environmental Implications

  NARCIS (Netherlands)

  Patel, M.K.; Crank, M.

  2007-01-01

  In this paper we provide an overview of the most important emerging groups of bio-based polymers for bulk volume applications and we discuss market projections for these types of bio-based polymers in the EU, thereby distinguishing between three scenarios. Bio-based polymers are projected to reach a

 2. Faagtherapie is alternatief voor antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  De zoektocht naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij is nog steeds urgent. Bacteriofagen kunnen uitkomst bieden. De faagtherapie bleek o.a. succesvol in een proef met 120 kuikens, waarvan de helft besmet was. Na toediening was de ziekteverwekkende bacterie voldoende

 3. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 4. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 5. Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken

  NARCIS (Netherlands)

  Joosen, E.P.M.; Groot, M.K.Z.

  2015-01-01

  In dit nieuwe deel van de Financieel Juridische Reeks gaan de auteurs in op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers

 6. Zicht op ruimte voor leren

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieling, Emmy; Vandyck, Inne; De Laat, Maarten

  2018-01-01

  In dit hoofdstuk bespreken we hoe de context waarin netwerken ontstaan, beter begrepen kan worden en welke dimensies van sociaal leren mede invloed hebben op de wijze waarop een groep aan het leren is. Begrip voor de situatie waarin netwerken ontstaan en de wijze waarop netwerken zich organiseren

 7. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 8. Bio-based Industries Joint Undertaking: The catalyst for sustainable bio-based economic growth in Europe.

  Science.gov (United States)

  Mengal, Philippe; Wubbolts, Marcel; Zika, Eleni; Ruiz, Ana; Brigitta, Dieter; Pieniadz, Agata; Black, Sarah

  2018-01-25

  This article discusses the preparation, structure and objectives of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). BBI JU is a public-private partnership (PPP) between the European Commission (EC) and the Bio-based Industries Consortium (BIC), the industry-led private not-for-profit organisation representing the private sectors across the bio-based industries. The model of the public-private partnership has been successful as a new approach to supporting research and innovation and de-risking investment in Europe. The BBI JU became a reality in 2014 and represents the largest industrial and economic cooperation endeavour financially ever undertaken in Europe in the area of industrial biotechnologies. It is considered to be one of the most forward-looking initiatives under Horizon 2020 and demonstrates the circular economy in action. The BBI JU will be the catalyst for this strategy to mobilise actors across Europe including large industry, small and medium-sized enterprises (SMEs), all types of research organisations, networks and universities. It will support regions and in doing so, the European Union Member States and associated countries in the implementation of their bioeconomy strategies. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Veiligheidsrapport voor de PIV-goot in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland, B.

  2002-01-01

  Bevat een veiligheidsvoorschrift voor de PIV (particle-image velocimetry) goot. Het rapport is vooral gericht op het gebruik van de krachtige Nd: YAG laser (veiligheidsklasse 4) die gebruikt wordt voor de PIV techniek.

 10. Recent Advances in the Sound Insulation Properties of Bio-based Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaodong Zhu

  2013-12-01

  Full Text Available Many bio-based materials, which have lower environmental impact than traditional synthetic materials, show good sound absorbing and sound insulation performances. This review highlights progress in sound transmission properties of bio-based materials and provides a comprehensive account of various multiporous bio-based materials and multilayered structures used in sound absorption and insulation products. Furthermore, principal models of sound transmission are discussed in order to aid in an understanding of sound transmission properties of bio-based materials. In addition, the review presents discussions on the composite structure optimization and future research in using co-extruded wood plastic composite for sound insulation control. This review contributes to the body of knowledge on the sound transmission properties of bio-based materials, provides a better understanding of the models of some multiporous bio-based materials and multilayered structures, and contributes to the wider adoption of bio-based materials as sound absorbers.

 11. Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2012-01-01

  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze

 12. Plek voor ieder kind: inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra

  OpenAIRE

  Doornenbal, Jeannette

  2017-01-01

  Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie en hoe.

 13. Plek voor ieder kind : inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette

  Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie

 14. Opteren voor de Netherlands Commercial Court

  OpenAIRE

  Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.

  2017-01-01

  Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor beslechting van internationale handelsgeschillen in de Engelse taal, waarbij de belangen van snelheid, efficiëntie en goede financierbaarheid centraal staan. Dit artikel verkent de positieve aspecten van ...

 15. Editorial: from plant biotechnology to bio-based products.

  Science.gov (United States)

  Stöger, Eva

  2013-10-01

  From plant biotechnology to bio-based products - this Special Issue of Biotechnology Journal is dedicated to plant biotechnology and is edited by Prof. Eva Stöger (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria). The Special Issue covers a wide range of topics in plant biotechnology, including metabolic engineering of biosynthesis pathways in plants; taking advantage of the scalability of the plant system for the production of innovative materials; as well as the regulatory challenges and society acceptance of plant biotechnology. Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 16. Can bio-based attributes upgrade a brand? How partial and full use of bio-based materials affects the purchase intention of brands

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, Machiel J.; Onwezen, Marleen C.; Meeusen, Marieke J.G.

  2017-01-01

  To reduce human dependency on fossil fuels, increasing attempts are being made to substitute synthetic materials in products with bio-based materials. Global brands attempt to differentiate themselves by adding bio-based materials to their products. However, little is known about consumers'

 17. Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water

  OpenAIRE

  Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, van, M.G.; Weide, van der, R.Y.

  2006-01-01

  Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de kaderrichtlijn water (KRW) te komen. Isoproturon is een stof die vaak in hoge concentraties wordt aangetroffen in oppervlaktewateren. Door waterschappen wordt deze stof aangemerkt als 'probleemstof'. In deze brochur...

 18. Center for BioBased Binders and Pollution Reduction Technology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiel, Jerry [Univ. of Northern Iowa, Cedar Falls, IA (United States)

  2013-07-01

  Funding will support the continuation of the Center for Advanced Bio-based Binders and Pollution Reduction Technology Center (CABB) in the development of bio-based polymers and emission reduction technologies for the metal casting industry. Since the formation of the center several new polymers based on agricultural materials have been developed. These new materials have show decreases in hazardous air pollutants, phenol and formaldehyde as much as 50 to 80% respectively. The polymers termed bio-polymers show a great potential to utilize current renewable agricultural resources to replace petroleum based products and reduce our dependence on importing of foreign oil. The agricultural technology has shown drastic reductions in the emission of hazardous air pollutants and volatile organic compounds and requires further development to maintain competitive costs and productivity. The project will also research new and improved inorganic binders that promise to eliminate hazardous emissions from foundry casting operations and allow for the beneficial reuse of the materials and avoiding the burdening of overcrowded landfills.

 19. Bio-based polyurethane foams toward applications beyond thermal insulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gama, Nuno V.; Soares, Belinda; Freire, Carmen S.R.; Silva, Rui; Neto, Carlos P.; Barros-Timmons, Ana; Ferreira, Artur

  2015-01-01

  Highlights: • Coffee grounds wastes were successfully liquefied yielding a bio-based polyol. • Coffee grounds derived foams formulations were optimized by tuning reagents’ contents. • The viscoelastic properties of these foams are promising to expand their applications. - Abstract: In this work the preparation of viscoelastic bio-based polyurethane foams (PUFs) using polyols obtained via acid liquefaction of coffee grounds wastes has been optimized. In a first stage, the effect of different ratios of isocyanate content to hydroxyl number (0.6, 0.7 and 0.8) and of three distinct percentages of catalyst (3%, 5% and 7%) on the extent of the polymerization reaction was studied by infrared spectroscopy. Next, different percentages of surfactant (14%, 16% and 18%) and blowing agent (12%, 14% and 16%) were used to assess their effect on the density, thermal conductivity and mechanical properties of the foams, including their recovery time. The mechanical properties of the ensuing foams proved to be very interesting due to their viscoelastic behavior. PUFs were also characterized by scanning electron microscopy (SEM) revealing a typical cellular structure and by thermogravimetric analysis (TGA) which proved that these materials are thermally stable up to 190 °C. These results suggest other potential applications for these materials beyond heat insulation in areas where damping properties can be an added value

 20. Bio-Based Adhesives and Evaluation for Wood Composites Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatemeh Ferdosian

  2017-02-01

  Full Text Available There has been a rapid growth in research and innovation of bio-based adhesives in the engineered wood product industry. This article reviews the recent research published over the last few decades on the synthesis of bio-adhesives derived from such renewable resources as lignin, starch, and plant proteins. The chemical structure of these biopolymers is described and discussed to highlight the active functional groups that are used in the synthesis of bio-adhesives. The potentials and drawbacks of each biomass are then discussed in detail; some methods have been suggested to modify their chemical structures and to improve their properties including water resistance and bonding strength for their ultimate application as wood adhesives. Moreover, this article includes discussion of techniques commonly used for evaluating the petroleum-based wood adhesives in terms of mechanical properties and penetration behavior, which are expected to be more widely applied to bio-based wood adhesives to better evaluate their prospect for wood composites application.

 1. Comparing life cycle energy and GHG emissions of bio-based PET, recycled PET, PLA and man-made cellulosics

  NARCIS (Netherlands)

  Shen, L.; Worrell, E.; Patel, M.K.

  2012-01-01

  The purpose of this paper is to review the environmental profiles of petrochemical PET, (partially) bio-based PET, recycled PET, and recycled (partially) bio-based PET, and compare them with other bio-based materials, namely PLA (polylactic acid, a bio-based polyester) and man-made cellulose

 2. Strategisch beheer C2000 : kiezen voor slagkracht

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonck, Klooster & Associates (VKA); Het Expertice Centrum (HEC); WODC

  2011-01-01

  De invoering van C2000 heeft ertoe geleid dat er één landelijk systeem wordt gebruikt voor (groeps)communicatie voor en door de hulpdiensten. Daarnaast kent C2000 nog vele andere gebruikers zoals Defensieonderdelen, Douane, Kustwacht etc. C2000 moet in zowel de normale dag/dagelijkse

 3. Campagne begonnen: Samen sterk voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Crone, A.

  2012-01-01

  De Europese campagne 'Samen sterk voor preventie', een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Bilbao, wordt in Nederland gecoördineerd door TNO/NL - Focal Point. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid werken hierin samen aan het

 4. Six Sigma: blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Mast, J.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 5. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 6. 'Spelen' met scherm nodig voor gewenst klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Dieleman, J.A.; Esmeijer, M.H.; Kempkes, F.L.K.; Reijnders, C.E.; Ruijs, M.N.A.

  2006-01-01

  Schermen heeft directe invloed op de temperatuur, instraling en luchtvochtigheid in de kas. Dat heeft dus ook gevolgen voor de groei van het gewas. Ook voor het energieverbruik heeft schermen consequentieverlies. Wanneer moet het scherm dicht en wat is het effect van kieren?

 7. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 8. Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Smetsers RCGM; LSO

  1994-01-01

  Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan

 9. Alternatieve instrumenten voor het EU-landbouwbeleid?

  NARCIS (Netherlands)

  Silvis, H.J.; Rijswick, van C.W.J.; Bont, de C.J.A.M.

  2001-01-01

  Het EU-landbouwbeleid staat met de parallel lopende onderhandelingen over de uitbreiding en een nieuw WTO-akkoord voor verdere hervormingen. Dit rapport behandelt de vraag of er voor de instrumenten van dit beleid alternatieven kunnen worden aangereikt. Daarbij wordt de aandacht gericht op

 10. Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

  NARCIS (Netherlands)

  Ysebaert, T.; Wal, van der J.T.; Tangelder, M.; Groot, de A.V.; Baptist, M.J.

  2016-01-01

  Dit rapport geeft een eerste aanzet tot het maken van een actuele ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium (NL en D deel, excl. Unterems) volgens de ZES.1 methodiek. Dit is één van de instrumenten die kan worden gebruikt voor het evalueren van mogelijke maatregelen in het MIRT-onderzoek en de

 11. Bio-Based Polyurethane Containing Isosorbide for Use in Composites and Coatings

  Science.gov (United States)

  2015-04-01

  ARL-TR-7259 ● APR 2015 US Army Research Laboratory Bio-Based Polyurethane Containing Isosorbide for Use in Composites and...copyright notation hereon. ARL-TR-7259 ● APR 2015 US Army Research Laboratory Bio-Based Polyurethane Containing Isosorbide for Use...4. TITLE AND SUBTITLE Bio-Based Polyurethane Containing Isosorbide for Use in Composites and Coatings 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c

 12. Predictive Methods for Dense Polymer Networks: Combating Bias with Bio-Based Structures

  Science.gov (United States)

  2016-03-16

  Combating bias with bio - based structures 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) Andrew J. Guenthner...unlimited. PA Clearance 16152 Integrity  Service  Excellence Predictive methods for dense polymer networks: Combating bias with bio -based...Architectural Bias • Comparison of Petroleum-Based and Bio -Based Chemical Architectures • Continuing Research on Structure-Property Relationships using

 13. Bio-based alkyds by direct enzymatic bulk polymerization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nguyen, Hiep Dinh

  to a corresponding classical reference. In a further development of the system, it has been found possible to use the esters of pentaerythritol and stearic acid in combination with the penta-aze derivative for the preparation of pseudo alkyds containing only pentaerythritol as polyol with high degree of branching....... Bio-based alkyds prepared from a combination of glycerol, and tall oil fatty acids, and azelaic acid by enzymatic polymerization show improved hydrophobicity and lower glass transition temperatures compared to an alkyd prepared from the same raw materials by a classical boiling method. The enzymatic...... of pentaerythritol derivatized with azelaic acid (or penta-aze) was examined and tested for the production of more branched alkyd systems. A photostability test validated the concept, and the method also resulted in alkyds with improved hydrophobicity and lower glass transition temperatures compared...

 14. Consumer acceptance of fresh blueberries in bio-based packages.

  Science.gov (United States)

  Almenar, Eva; Samsudin, Hayati; Auras, Rafael; Harte, Janice

  2010-05-01

  Instrumental analyses have shown that non-vented bio-based containers made from poly(lactic acid) (PLA) have the capability to enhance blueberry shelf life as compared with commercial vented petroleum-based clamshell containers. However, consumer preference has not been explored so far. In this study, two sensory evaluations, triangle and paired preference tests, were performed after storing fruit in both containers at 3 and 10 degrees C for 7 and 14 days. In addition, physicochemical analyses were performed after each tasting in order to correlate instrumental findings with consumer preference. The results of the triangle test showed the capability of the consumer to differentiate (P consumer preference for flavour, texture, external appearance and overall quality (P Consumers distinguished between blueberries from different packages and preferred those packaged in the PLA containers. The instrumental analyses showed that the usable life of the berries was extended in the PLA containers. A correlation between consumer preference and instrumental evaluations was found.

 15. Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Lub

  2009-12-01

  Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden van preventieve strategieën in het aanpakken van wijkverval en sociale onveiligheid. Gebaseerd op het vermoeden dat het broken windows-beleid doeltreffend kan zijn bij de aanpak van wijkverval, is een brochure met een lijst van 34 sociale en fysieke indicatoren ontwikkeld om bewoners en professionals te helpen bij het signaleren en aanpakken van tekens van verval. Door middel van een actieonderzoek in een aandachtswijk werd de bruikbaarheid van deze indicatoren onderzocht en werd in kaart gebracht welke factoren preventieve strategieën kunnen belemmeren, dan wel kunnen bevorderen. Het onderzoek toont aan dat verscheidene contextuele, bestuurlijke en bureaucratische factoren een belemmering vormen voor een effectieve preventieve aanpak. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: verschillen in verwachtingspatroon tussen bewoners en professionals; de manier waarop tekens van verval in de leefomgeving worden geïnterpreteerd door lokale actoren; de middelen waarmee frontliniewerkers in hun taakuitvoering worden toegerust; en het gebrek aan een verantwoordingswijze die gebaseerd is op het behalen van zichtbare resultaten. Voor het goed functioneren van een vroegtijdige aanpak van wijkverval, is het van groot belang dat lokale overheden een gemeenschappelijk perspectief ontwikkelen, de samenwerking tussen bewoners en professionals – en tussen professionals onderling – faciliteren, instanties aanspreken op resultaten en doelstellingen expliciteren om van overleg tot collectieve actie te komen.

 16. Sustainability benefits and challenges of inter-organizational collaboration in bio-based business

  NARCIS (Netherlands)

  Nuhoff-Isakhanyan, Gohar; Wubben, Emiel F.M.; Omta, S.W.F.

  2016-01-01

  Bio-based businesses are often considered to be sustainable. However, they are also linked to sustainability challenges such as deforestation and soil erosion. Encouraged to exploit innovative solutions and enhance sustainability, organizations engaged in bio-based activities extensively explore

 17. REACHing out to the bio-based economy : Perspectives and challenges of EU chemicals legislation

  NARCIS (Netherlands)

  Luit RJ; Waaijers-van der Loop SL; Heugens EHW; ICH; VSP

  2017-01-01

  The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (hereafter: RIVM) recently investigated how the bio-based economy, more specifically the bio-based chemistry sector, relates to the EU REACH Regulation on chemicals. From this investigation, RIVM learnt that REACH may actually be an

 18. Advanced biomass science and technology for bio-based products: proceedings

  Science.gov (United States)

  Chung Hse; Zehui Jiang; Mon-Lin Kuo

  2009-01-01

  This book was developed from the proceedings of the Advanced Biomass Science and Technology for Bio-Based Products Symposium held in Beijing, China, May 23-25, 2007. The symposium was designed to provide a forum for researchers, producers, and consumers of biomass and bio-based products; to exchange information and ideas; and to stimulate new research and...

 19. Bio-based composite pedestrian bridge. Part 2: materials and production process

  NARCIS (Netherlands)

  Lepelaar, Mark; Hoogendoorn, Alwin; Blok, Rijk; Teuffel, Patrick; Kawaguchi, K.; Ohsaki, M.; Takeuchi, T.

  2016-01-01

  The Bio-based composite bridge is a 3TU project which aims to design and realize a 14m span pedestrian bridge made from fibre-reinforced polymers (FRP) and which is introduced in part 1 of this paper. Part 2 will focus on various studies about bio-based materials, which are suitable for structural

 20. Life-cycle analysis of bio-based aviation fuels.

  Science.gov (United States)

  Han, Jeongwoo; Elgowainy, Amgad; Cai, Hao; Wang, Michael Q

  2013-12-01

  Well-to-wake (WTWa) analysis of bio-based aviation fuels, including hydroprocessed renewable jet (HRJ) from various oil seeds, Fischer-Tropsch jet (FTJ) from corn-stover and co-feeding of coal and corn-stover, and pyrolysis jet from corn stover, is conducted and compared with petroleum jet. WTWa GHG emission reductions relative to petroleum jet can be 41-63% for HRJ, 68-76% for pyrolysis jet and 89% for FTJ from corn stover. The HRJ production stage dominates WTWa GHG emissions from HRJ pathways. The differences in GHG emissions from HRJ production stage among considered feedstocks are much smaller than those from fertilizer use and N2O emissions related to feedstock collection stage. Sensitivity analyses on FTJ production from coal and corn-stover are also conducted, showing the importance of biomass share in the feedstock, carbon capture and sequestration options, and overall efficiency. For both HRJ and FTJ, co-product handling methods have significant impacts on WTWa results. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Highly Branched Bio-Based Unsaturated Polyesters by Enzymatic Polymerization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hiep Dinh Nguyen

  2016-10-01

  Full Text Available A one-pot, enzyme-catalyzed bulk polymerization method for direct production of highly branched polyesters has been developed as an alternative to currently used industrial procedures. Bio-based feed components in the form of glycerol, pentaerythritol, azelaic acid, and tall oil fatty acid (TOFA were polymerized using an immobilized Candida antarctica lipase B (CALB and the potential for an enzymatic synthesis of alkyds was investigated. The developed method enables the use of both glycerol and also pentaerythritol (for the first time as the alcohol source and was found to be very robust. This allows simple variations in the molar mass and structure of the polyester without premature gelation, thus enabling easy tailoring of the branched polyester structure. The postpolymerization crosslinking of the polyesters illustrates their potential as binders in alkyds. The formed films had good UV stability, very high water contact angles of up to 141° and a glass transition temperature that could be controlled through the feed composition.

 2. {sup 14}C determination in different bio-based products

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santos Arévalo, Francisco-Javier, E-mail: fj.santos@csic.es [Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta de Andalucía), Thomas Alva Edison 7, 41092 Seville (Spain); Gómez Martínez, Isabel; Agulló García, Lidia; Reina Maldonado, María-Teresa [Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta de Andalucía), Thomas Alva Edison 7, 41092 Seville (Spain); García León, Manuel [Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Junta de Andalucía), Thomas Alva Edison 7, 41092 Seville (Spain); Dpto. de Física Atómica Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla, Reina Mercedes s/n, 41012 Seville (Spain)

  2015-10-15

  Radiocarbon determination can be used as a tool to investigate the presence of biological elements in different bio-based products, such as biodiesel blends. These products may also be produced from fossil materials obtaining the same final molecules, so that composition is chemically indistinguishable. The amount of radiocarbon in these products can reveal how much of these biological elements have been used, usually mixed with petrol derived components, free of {sup 14}C. Some of these products are liquid and thus the handling at the laboratory is not as straightforward as with solid samples. At Centro Nacional de Aceleradores (CNA) we have tested the viability of these samples using a graphitization system coupled to an elemental analyzer used for combustion of the samples, thus avoiding any vacuum process. Samples do not follow any chemical pre-treatment procedure and are directly graphitized. Specific equipment for liquid samples related to the elemental analyzer was tested. Measurement of samples was performed by low-energy AMS at the 1 MV HVEE facility at CNA, paying special attention to background limits and reproducibility during sample preparation.

 3. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 4. Athletic skills model. Voor een optimale talentontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wormhoudt, R.; Teunissen, J.W.; Savelsbergh, G.J.P.

  2013-01-01

  Voor een optimale talentontwikkeling De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van dertig jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers, digitale media et cetera groeien kinderen op met een andere beweegcultuur, waarin buitenspelen geen

 5. Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.

  NARCIS (Netherlands)

  Goense, D.

  1997-01-01

  De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast

 6. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  OpenAIRE

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 7. Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid : Teamsport op projectbasis

  NARCIS (Netherlands)

  M.P.M. Bekker (Marleen); J.L. Veerman (Lennert)

  2007-01-01

  textabstractGezondheidseffectschatting is teamsport. Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals

 8. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  OpenAIRE

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter, J.J.; Tijdink, K.; Marle, van, N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van, P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics ei...

 9. Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Swartjes FA; Baars AJ; Fleuren RHLJ; Otte PF; LER

  2004-01-01

  Recentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en

 10. Model voor Excellent voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw PO

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma; Mooij, Ton; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dijkstra, E. M., Mooij, T., & Kirschner, P. A. (2012, June). Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellent leerlingen in de onderbouw PO. [Model of Excellent Education for cognitively excellent pupils in kindergarten]. Paper presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research

 11. Novel bio-based and biodegradable polymer blends

  Science.gov (United States)

  Yang, Shengzhe

  Most plastic materials, including high performance thermoplastics and thermosets are produced entirely from petroleum-based products. The volatility of the natural oil markets and the increasing cost of petroleum have led to a push to reduce the dependence on petroleum products. Together with an increase in environmental awareness, this has promoted the use of alternative, biorenewable, environmentally-friendly products, such as biomass. The growing interest in replacing petroleum-based products by inexpensive, renewable, natural materials is important for sustainable development into the future and will have a significant impact on the polymer industry and the environment. This thesis involved characterization and development of two series of novel bio-based polymer blends, namely polyhydroxyalkanoate (PHA)/polyamide (PA) and poly(lactic acid) (PLA)/soy protein. Blends with different concentrations and compatible microstructures were prepared using twin-screw extruder. For PHA/PA blends, the poor mechanical properties of PHA improved significantly with an excellent combination of strength, stiffness and toughness by adding PA. Furthermore, the effect of blending on the viscoelastic properties has been investigated using small-amplitude oscillatory shear flow experiments as a function of blend composition and angular frequency. The elastic shear modulus (G‧) and complex viscosity of the blends increased significantly with increasing the concentration of PHA. Blending PLA with soy protein aims at reducing production cost, as well as accelerating the biodegradation rate in soil medium. In this work, the mechanical, thermal and morphological properties of the blends were investigated using dynamic mechanical analysis (DMA), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), and tensile tests.

 12. Opportunities for Bio-Based Solvents Created as Petrochemical and Fuel Products Transition towards Renewable Resources.

  Science.gov (United States)

  Clark, James H; Farmer, Thomas J; Hunt, Andrew J; Sherwood, James

  2015-07-28

  The global bio-based chemical market is growing in size and importance. Bio-based solvents such as glycerol and 2-methyltetrahydrofuran are often discussed as important introductions to the conventional repertoire of solvents. However adoption of new innovations by industry is typically slow. Therefore it might be anticipated that neoteric solvent systems (e.g., ionic liquids) will remain niche, while renewable routes to historically established solvents will continue to grow in importance. This review discusses bio-based solvents from the perspective of their production, identifying suitable feedstocks, platform molecules, and relevant product streams for the sustainable manufacturing of conventional solvents.

 13. Opportunities for Bio-Based Solvents Created as Petrochemical and Fuel Products Transition towards Renewable Resources

  Science.gov (United States)

  Clark, James H.; Farmer, Thomas J.; Hunt, Andrew J.; Sherwood, James

  2015-01-01

  The global bio-based chemical market is growing in size and importance. Bio-based solvents such as glycerol and 2-methyltetrahydrofuran are often discussed as important introductions to the conventional repertoire of solvents. However adoption of new innovations by industry is typically slow. Therefore it might be anticipated that neoteric solvent systems (e.g., ionic liquids) will remain niche, while renewable routes to historically established solvents will continue to grow in importance. This review discusses bio-based solvents from the perspective of their production, identifying suitable feedstocks, platform molecules, and relevant product streams for the sustainable manufacturing of conventional solvents. PMID:26225963

 14. Ruimte in regels: 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Waal, van der B.H.C.; Oppedijk van Veen, J.; Migchels, G.; Mul, M.F.

  2007-01-01

  Deze VNG brochure geeft een overzicht van 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten. Van traditionele bestemmingsplannen naar een nieuw, ontwikkelingsgericht beleid. De brochure is samengesteld door PPO

 15. Resource recovery from bio-based production processes: a future necessity?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mansouri, Seyed Soheil; S.B.A. Udugama, Isuru; Cignitti, Stefano

  2017-01-01

  The promise of transforming waste streams with small economic value into valuable products makes resource recovery technologies in bio-based production processes an attractive proposition. However, the use of resource recovery technologies in industrial applications is still minimal, despite its...... technologies to industrial bio-based production processes. The role and importance of economics, technology readiness and socio-environmental impacts of resource recovery in successfully implementing resource recovery technologies in industrial bio-based production processes is also discussed. Finally, based...... wide use in closely related processes such as dairy production. In this paper, a perspective on the role of resource recovery in bio-based production processes is provided through reviewing the past practice and identifying the benefits, opportunities and challenges of introducing resource recovery...

 16. Recirculation: A New Concept to Drive Innovation in Sustainable Product Design for Bio-Based Products.

  Science.gov (United States)

  Sherwood, James; Clark, James H; Farmer, Thomas J; Herrero-Davila, Lorenzo; Moity, Laurianne

  2016-12-29

  Bio-based products are made from renewable materials, offering a promising basis for the production of sustainable chemicals, materials, and more complex articles. However, biomass is not a limitless resource or one without environmental and social impacts. Therefore, while it is important to use biomass and grow a bio-based economy, displacing the unsustainable petroleum basis of energy and chemical production, any resource must be used effectively to reduce waste. Standards have been developed to support the bio-based product market in order to achieve this aim. However, the design of bio-based products has not received the same level of attention. Reported here are the first steps towards the development of a framework of understanding which connects product design to resource efficiency. Research and development scientists and engineers are encouraged to think beyond simple functionality and associate value to the potential of materials in their primary use and beyond.

 17. A study of the use of bio-based technologies (lubricant and grease) in rail applications.

  Science.gov (United States)

  2014-05-01

  The objective of the project was to study the efficacy of using bio-based lubricant and grease technologies in railroad applications : (locomotives and maintenance of way equipment). Several commercially available rail curve greases were identified a...

 18. Muhammad Ali: parel voor de sport en de mensheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw

  2016-01-01

  Begin juni 2016 overleed Muhammad Ali, volgens velen de grootste sportman allertijden. De betekenis van Ali voor de sport is groot geweest. Maar zijn betekenis voor de mensheid is nog groter. Ali stond voor de idealen van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Hij staat op een lijn met

 19. Bio-based C-3 Platform Chemical: Biotechnological Production and -Conversion of 3-Hydroxypropionaldehyde

  OpenAIRE

  Rezaei, Roya

  2013-01-01

  Demands for efficient, greener, economical and sustainable production of chemicals, materials and energy have led to development of industrial biotechnology as a key technology area to provide such products from bio-based raw materials from agricultural-, forestry- and related industrial residues and by-products. For the bio-based industry, it is essential to develop a number of building blocks or platform chemicals for C2-C6 chemicals and even aromatic chemicals. 3-hydroxypropionaldehyde (3H...

 20. Replacing fossil based plastic performance products by bio-based plastic products-Technical feasibility.

  Science.gov (United States)

  van den Oever, Martien; Molenveld, Karin

  2017-07-25

  Larger scale market introduction of new bio-based products requires a clear advantage regarding sustainability, as well as an adequate techno-economic positioning relative to fossil based products. In a previous paper [Broeren et al., 2016], LCA results per kg and per functionality equivalent of bio-based plastics were presented, together with economic considerations. The present paper discusses the mechanical and thermal properties of a range of commercially available bio-based plastics based on polylactic acid (PLA), cellulose esters, starch and polyamides, and the feasibility of replacing fossil-based counterparts based on performance. The evaluation is approached from an end user perspective. First, potentially suitable bio-based plastics are selected based on manufacturers' specifications in technical data sheets, then a first experimental evaluation is performed on injection moulded ISO specimens, and finally a further selection of plastics is tested on large 50×70cm panels. This technical feasibility study indicates that so far bio-based plastics do not completely match the properties of high performance materials like flame retardant V-0 PC/ABS blends used in electronic devices. The performance gap is being decreased by the development of stereocomplex PLA and hybrid PLA blends with polycarbonate, which offer clearly improved properties with respect to maximum usage temperature and toughness. In addition, several materials meet the V-0 flammability requirements needed in specific durable applications. On the other hand, improving these properties so far has negative consequences for the bio-based content. This study also shows that replacement of bulk polymers like PS is feasible using PLA compounds with a bio-based content as high as 85%. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 3 voor leidinggevenden en beleidsmakers: implementatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 2. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 1 voor uitvoerende zorgverleners: zintuigactivering.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 3. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 2 voor uitvoerende zorgverleners: bewonersgerichte omgangsvormen.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 4. Radiolysis studies of kappa carrageenan for bio based materials development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abad, Lucille V.

  2010-01-01

  Kappa (κ-) carrageenan oligomers are known to have several biological activities such as anti-HIV, anti-herpes, anti tumor and antioxidant properties. Recent progress in the development of radiation modified κ-carrageenan has resulted in new applications such as plant growth promoter, radiation dose indicator and hydrogels for wound dressing. This study would investigate on the changes in chemical structure, gelation and conformational transition behavior and molecular size of κ-carrageenan at doses from 0 to 200 kGy and would be correlated to these functions for the development of bio-based materials. Pulse radiolysis studies on κ-carrageenan was carried out to determine what transient species directly affects the degradation rate of κ-carrageenan in aqueous solution. The results reveal that there is no seeming reaction of the hydrated electron with κ-carrageenan. OH reacts with κ-carrageenan at a fast rate of approximately 1.2 x 10 9 M-1a-1. This value was influenced by conformational change from helix to coil by the addition of the metal ion Na +, reduction of molecular weight by the hydrolysis reaction and reduction of reactive sites by seasonally or irradiation. Most applications from the radiation degradation of polysaccharides started with the use of the ''hit and miss'' process where polysaccharides were irradiated at a certain dose range and finding out which dose is suitable for a specific function. Measurement of the radiation degradation yield (G d ) at different conditions can give an approximation of the Mw at an absorbed dose. This will allow the production of oligomers with a specified Mw. With the use of the G d both in solid and in aqueous solution, one can also make a rough calculation whether it is more economical to irradiateκ-carrageenan in solid r in aqueous solution. Results of this experiment reveal that the radiation yields (G d ) of κ-carrageenan in solid and in aqueous (1%) were as follows: 2.5, 1.7 and 1.2 x 10-7 mol J-1 for

 5. More chemistry between green and growth. The opportunities and dilemmas of a bio-based economy

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-12-01

  A bio-based economy is one in which enterprises manufacture non-food products from biomass. Such products include fuel for the transport industry, chemicals, materials, and energy. Biomass is the biological material of living or recently living organisms, either animal or vegetable. With technology becoming more sophisticated, it is growing easier to turn plants, trees, crops, and residual animal waste into biomass. Waste and waste streams are increasingly being used as input in production processes, thereby gaining an economic value of their own. They are giving rise to new, sustainable products with considerable added value that replace products based on non-renewable materials. New bio-based products may offer the Netherlands new economic opportunities. The Dutch can already boast a number of distinct advantages in that respect, thanks to the sophistication of their industrial sector, agro-industry, chemicals and energy industries, and transport and logistics sector - all key sectors in a bio-based economy. However, the growing world population and increasing level of prosperity worldwide, and the environmental and climate problems associated with such growth, are adding to the complexity of policy-making aimed at developing a bio-based economy. The shift from fossil-based to bio-based materials must be part of a comprehensive policy aimed at achieving a sustainable economy. [nl

 6. Development of Bio-Based Paint by using Methyl Esters from Palm Oil for Corrosion Inhibitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohibah Musa; Miradatul Najwa Muhd Rodhi; Najmiddin Yaakob; Ku Halim Ku Hamid; Juferi Idris

  2013-01-01

  Paint is used as a means of protection to prevent surfaces from being corroded over time. This research is focused on the development of a Bio-based paint made from palm oil methyl ester (POME) which originated from crude palm oil (CPO). New formulation paint has been developed to protect the pipeline from corrosion thus reducing the cost of the operation. Bio-based paint is made up of four components which are solvent, binder, additives, and pigment. The solvent in the bio-based paint is POME. The additives used are wetting and dispersing agent. The pigment used in the bio-based paint is TiO 2 . The formulation was developed by using a constant amount of additives and binder but varying the amount of POME at 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml and 30 ml with addition of water. The Standard Testing Methods for measuring the corrosion rate (ASTM G5-94(2011)) was carried out for each sample. In conclusion, it is proven that in the making of bio-based paint formulation for better corrosion inhibitor; the best amount of binder, additives and de-foam that should be used is 20 ml, 10 ml and 10 ml, respectively. (author)

 7. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 8. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 9. Lean leiderschap voor (nog) betere teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Dun, Desirée Hermina; Wilderom, Celeste P.M.

  2016-01-01

  Veel managers en teams hebben moeite om continu te blijven verbeteren. Recent onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat er bij het toepassen van lean meer aandacht nodig is voor gedragsontwikkeling van zowel medewerkers als leidinggevenden. Managers met bepaalde gedragskenmerken creëren een

 10. Byproducts for biofuels; Bijproducten voor biobrandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bondt, N.; Meeusen, M.J.G.

  2008-02-15

  This report examines the market for residues from the Dutch food and beverage industry, and the appeal of these residues for the production of bio-ethanol and biodiesel. The firstgeneration technology is readily suited to the conversion of no more than 29% of the 7.5 million tonnes of residues into biofuels. Moreover, when non-technological criteria are also taken into account virtually none of the residues are of interest for conversion into bioethanol, although vegetable and animal fats can be used to produce biodiesel. The economic consequences for sectors such as the animal-feed sector are limited. [Dutch] Dit rapport beschrijft de markt van reststromen uit de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie, en de aantrekkelijkheid van deze reststromen voor de productie van bioethanol en biodiesel. De eerstegeneratietechnologie kan slechts 29% van de 7,5 miljoen ton reststromen goed omzetten in biobrandstoffen. Als bovendien rekening wordt gehouden met niet-technische criteria blijken er voor bio-ethanol niet of nauwelijks reststromen interessant te zijn. Voor biodiesel kan wel gebruik worden gemaakt van de plantaardige en dierlijke vetten. De economische gevolgen voor onder meer de diervoedersector zijn beperkt.

 11. Verslag kennisbijeenkomst ‘crowdfunding voor eventmanagers’

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans

  2014-01-01

  Woensdag 22 oktober organiseerden Mieke Zijl (namens KennisCentrum Events Drenthe) en Hans Slender (namens Sportplein Groningen) gezamenlijk een kennisbijeenkomst over crowdfunding voor sportevenementen. Het programma vond plaats bij het TT Circuit in Assen en werd verzorgt door crowdfuncing expert

 12. Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Dane, Nicole Marlèn

  2009-01-01

  De wetgever creëerde in 1926 een schadevergoedingsregeling voor de gewezen verdachte (art. 89-93 Sv) waardoor schade door rechtmatig toegepaste vrijheidsbenemende dwangmiddelen o.g.v. billijkheid kan worden vergoed. Daarna zette de ontwikkeling op dit terrein zich voort via de rechtspraak, zowel

 13. De fiets als maat voor de stedenbouw

  NARCIS (Netherlands)

  te Brömmelstroet, M.

  2012-01-01

  Het aanleggen van extra fietspaden zou meer mensen aan het fietsen moeten krijgen. Werkt dat ook zo? Kan de ruimtelijke inrichting het gedrag van fietsend Nederland beïnvloeden? De polycentrische structuur van ons land past in ieder geval goed bij de maat van de fiets en is bepalend voor de manier

 14. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,-

 15. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 16. Perspectives on Resource Recovery from Bio-Based Production Processes: From Concept to Implementation

  DEFF Research Database (Denmark)

  S.B.A. Udugama, Isuru; Mansouri, Seyed Soheil; Mitic, Aleksandar

  2017-01-01

  Recovering valuable compounds from waste streams of bio-based production processes is in line with the circular economy paradigm, and is achievable by implementing “simple-to-use” and well-established process separation technologies. Such solutions are acceptable from industrial, economic...... and environmental points of view, implying relatively easy future implementation on pilot- and full-scale levels in the bio-based industry. Reviewing such technologies is therefore the focus here. Considerations about technology readiness level (TRL) and Net Present Value (NPV) are included in the review, since TRL...... and NPV contribute significantly to the techno-economic evaluation of future and promising process solutions. Based on the present review, a qualitative guideline for resource recovery from bio-based production processes is proposed. Finally, future approaches and perspectives toward identification...

 17. A comparative review of petroleum-based and bio-based acrolein production.

  Science.gov (United States)

  Liu, Lu; Ye, X Philip; Bozell, Joseph J

  2012-07-01

  Acrolein is an important chemical intermediate for many common industrial chemicals, leading to an array of useful end products. This paper reviews all the synthetic methods, including the former (aldol condensation) and contemporary (partial oxidation of propylene) manufacturing methods, the partial oxidation of propane, and most importantly, the bio-based glycerol-dehydration route. Emphasis is placed on the petroleum-based route from propylene and the bio-based route from glycerol, an abundantly available and relatively inexpensive raw material available from biodiesel production. This review provides technical details and incentives for industrial proyduction that justify a transition toward bio-based acrolein production. Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 18. Thermoset coatings from epoxidized sucrose soyate and blocked, bio-based dicarboxylic acids.

  Science.gov (United States)

  Kovash, Curtiss S; Pavlacky, Erin; Selvakumar, Sermadurai; Sibi, Mukund P; Webster, Dean C

  2014-08-01

  A new 100% bio-based thermosetting coating system was developed from epoxidized sucrose soyate crosslinked with blocked bio-based dicarboxylic acids. A solvent-free, green method was used to block the carboxylic acid groups and render the acids miscible with the epoxy resin. The thermal reversibility of this blocking allowed for the formulation of epoxy-acid thermoset coatings that are 100% bio-based. This was possible due to the volatility of the vinyl ethers under curing conditions. These systems have good adhesion to metal substrates and perform well under chemical and physical stress. Additionally, the hardness of the coating system is dependent on the chain length of the diacid used, making it tunable. © 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 19. The Rebirth of Waste Cooking Oil to Novel Bio-based Surfactants

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qi-Qi; Cai, Bang-Xin; Xu, Wen-Jie; Gang, Hong-Ze; Liu, Jin-Feng; Yang, Shi-Zhong; Mu, Bo-Zhong

  2015-05-01

  Waste cooking oil (WCO) is a kind of non-edible oil with enormous quantities and its unreasonable dispose may generate negative impact on human life and environment. However, WCO is certainly a renewable feedstock of bio-based materials. To get the rebirth of WCO, we have established a facile and high-yield method to convert WCO to bio-based zwitterionic surfactants with excellent surface and interfacial properties. The interfacial tension between crude oil and water could reach ultra-low value as 0.0016 mN m-1 at a low dosage as 0.100 g L-1 of this bio-based surfactant without the aid of extra alkali, which shows a strong interfacial activity and the great potential application in many industrial fields, in particular, the application in enhanced oil recovery in oilfields in place of petroleum-based surfactants.

 20. Onderzoek naar leverbot deel 1: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofacturen leverbotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca

  2017-01-01

  risico’s & kansen Een in Nederland afgekeurde lever met vergrote galgangen met aanwijzingen voor ontsteking. Leverbotbestrijding Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren risico’s & kansen

 1. Synthesis and Properties of Bio-based and Renewable Polymeric Products

  NARCIS (Netherlands)

  Iqbal, Muhammad

  2014-01-01

  De ontwikkeling van nieuwe of verbeterde polymere producten is een relevante uitdaging, op zowel industrieel als academisch niveau, gezien milieuproblematiek en dan vooral de ophoping van afval. Verder is een toekomst met een gelimiteerde beschikbaarheid van olie als basis materiaal voor de polymeer

 2. Securing renewable resource supplies for changing market demands in a bio-based economy

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van J.E.G.; Klerk-Engels, de B.; Struik, P.C.; Rabbinge, R.

  2005-01-01

  Establishment of a bio-based economy has been recognised as one of the key issues for sustainable development For future developments renewable resources will play a key role as CO2 neutral raw material for sustainable industrial production to curb depletion of fossil resources. Options to fully

 3. Acoustic performance and microstructural analysis of bio-based lightweight concrete containing miscanthus

  NARCIS (Netherlands)

  Chen, Yuxuan; Yu, Q. L.; Brouwers, H. J.H.

  2017-01-01

  Miscanthus Giganteus (i.e. Elephant Grass) is a cost-effective and extensively available ecological resource in many agricultural regions. This article aims at a fundamental research on a bio-based lightweight concrete using miscanthus as aggregate, i.e. miscanthus lightweight concrete (MLC), with

 4. Why we need resilience thinking to meet societal challenges in bio-based production systems

  NARCIS (Netherlands)

  Ge, L.; Anten, N.P.R.; Dixhoorn, van I.D.E.; Feindt, P.H.; Kramer, K.; Leemans, H.B.J.; Gielen-Meuwissen, M.P.M.; Spoolder, H.A.M.; Sukkel, W.

  2016-01-01

  The need to feed an increasing world population and to
  respond to the effects of climate change creates
  unprecedented challenges for bio-based production systems.
  Many of these systems have been designed to maximize
  productivity and efficiency under standard

 5. Twisting biomaterials around your little finger: Environmental impacts of bio-based wrappings

  NARCIS (Netherlands)

  Hermann, B.G.; Blok, K.; Patel, M.K.

  2010-01-01

  Background, aim, and scope Packaging uses nearly 40% of all polymers, a substantial share of which is used for sensitive merchandise such as moisture-sensitive food. To find out if bio-based materials are environmentally advantageous for this demanding application, we compared laminated, printed

 6. Thermoplastic poly(urethane urea)s from novel, bio-based amorphous polyester diols

  NARCIS (Netherlands)

  Tang, D.; Noordover, B.A.J.; Sablong, R.J.; Koning, C.E.

  2012-01-01

  In this study, two novel, bio-based, amorphous polyester diols, namely poly(1,2-dimethylethylene adipate) (PDMEA) and poly(1,2-dimethylethylene succinate) (PDMES) are used to prepare thermoplastic poly(urethane urea)s (TPUUs). Interestingly, the TPUUs based on PDMEA show similar thermal and

 7. Bio-based self-healing coatings based on thermo-reversible Diels-Alder reaction

  NARCIS (Netherlands)

  Turkenburg, D.H.; Durant, Y.; Fischer, H.R.

  2017-01-01

  Stimulated by the growing demand for greener and more sustainable polymer systems we have studied thermoreversible polymer networks composed largely (> 83% w/w) of diethylitaconate of bio-based origin. A series of coating materials has been synthesized consisting of linear chains of diethylitaconate

 8. Potential of commodity chemicals to become bio-based according to maximum yields and petrochemical prices

  NARCIS (Netherlands)

  Straathof, Adrie J.J.; Bampouli, A.

  2017-01-01

  Carbohydrates are the prevailing biomass components available for bio-based production. The most direct way to convert carbohydrates into commodity chemicals is by one-step conversion at maximum theoretical yield, such as by anaerobic fermentation without side product formation. Considering these

 9. Polypyrrole Additional functions to bio-based façades

  NARCIS (Netherlands)

  Sailer, M.F. (Michael); Oostra, M.A.R. (Mieke); Eversdijk, J. (Jacco)

  2015-01-01

  AbstractDue to the crisis of 2008 the construction and real estate market became more demand-driven. Architects, builders and developers are looking for high-quality solutions for the realization of sustainable buildings. Supplying SMEs experience an increasing demand for bio-based materials with

 10. Unexpected nitrile formation in bio-based mesoporous materials (Starbons®).

  Science.gov (United States)

  Attard, Jennifer; Milescu, Roxana; Budarin, Vitaliy; Matharu, Avtar S; Clark, James H

  2018-01-16

  The bio-based mesoporous materials made from polysaccharides, Starbons® can be modified by two different routes to give high levels of N-content, unexpectedly including significant quantities of nitrile groups which can improve the materials performance in applications including metal capture.

 11. A bio-based fibre-reinforced plastic pedestrian bridge for Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.E.P.; Gkaidatzis, R.

  2015-01-01

  The present paper investigates Bio-based fibre-reinforced plastics, used as a load-bearing element of a bridge. We aim to increase the renewable content and decreasing the embodied energy of FRP. To achieve that, the consisting raw materials of these plastics which are based on non-renewable

 12. Opportunities for using bio-based fibers for value-added composites

  Science.gov (United States)

  Zhiyong Cai; Jerrold E. Winandy

  2006-01-01

  Efficient and economical utilization of various bio-based materials is an effective way to improve forest management, promote long-term sustainability, and restore native ecosystems. However, the dilemma is how to deal with lesser used, undervalued or no-value bio-resources such as small diameter trees, agricultural residues (wheat straw, rice straw, and corn stalk),...

 13. Techno-economic assessment of the production of bio-based chemicals from glutamic acid

  NARCIS (Netherlands)

  Lammens, T.M.; Gangarapu, S.; Franssen, M.C.R.; Scott, E.L.; Sanders, J.P.M.

  2012-01-01

  In this review, possible process steps for the production of bio-based industrial chemicals from glutamic acid are described, including a techno-economic assessment of all processes. The products under investigation were those that were shown to be synthesized from glutamic acid on lab-scale, namely

 14. Sustainable coatings from bio-based, enzymatically synthesized polyesters with enhanced functionalities

  NARCIS (Netherlands)

  Gustini, L.; Lavilla, C.; Finzel, L.; Noordover, B.A.J.; Hendrix, M.M.R.M.; Koning, C.E.

  2016-01-01

  Bio-based sorbitol-containing polyester polyols were synthesized via enzymatic polycondensation. The selectivity of the biocatalyst for primary vs. secondary hydroxyl groups allowed for the preparation of close to linear renewable polyester polyols with enhanced hydroxyl functionalities, both as

 15. Replacing fossil based plastic performance products by bio-based plastic products-Technical feasibility

  NARCIS (Netherlands)

  Oever, van den Martien; Molenveld, Karin

  2017-01-01

  Larger scale market introduction of new bio-based products requires a clear advantage regarding sustainability, as well as an adequate techno-economic positioning relative to fossil based products. In a previous paper [Broeren et al., 2016], LCA results per kg and per functionality equivalent of

 16. Enzymatic polymerization of bio-based monomers for applications in hydrogels and coatings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Christian; Nguyen, Hiep Dinh; Storgaard, Thomas

  of the enzymatic catalysts that can provide control over polymer structure in functional polymers. Lipase catalyzed polymerizations (specifically CALB) has been applied to prepare functional polyesters and to evaluate the possibilities of using less stable bio-based monomers such as itaconic acid or its...

 17. Bio-based renewable additives for anti-icing applications (phase one).

  Science.gov (United States)

  2016-09-04

  The performance and impacts of several bio-based anti-icers along with a traditional chloride-based anti-icer (salt brine) were evaluated. : A statistical design of experiments (uniform design) was employed for developing anti-icing liquids consistin...

 18. Impact of Bio-Based Plastics on Current Recycling of Plastics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luc Alaerts

  2018-05-01

  Full Text Available Bio-based plastics are increasingly appearing in a range of consumption products, and after use they often end up in technical recycling chains. Bio-based plastics are different from fossil-based ones and could disturb the current recycling of plastics and hence inhibit the closure of plastic cycles, which is undesirable given the current focus on a transition towards a circular economy. In this paper, this risk has been assessed via three elaborated case studies using data and information retrieved through an extended literature search. No overall risks were revealed for bio-based plastics as a group; rather, every bio-based plastic is to be considered as a potential separate source of contamination in current recycling practices. For PLA (polylactic acid, a severe incompatibility with PET (polyethylene terephthalate recycling is known; hence, future risks are assessed by measuring amounts of PLA ending up in PET waste streams. For PHA (polyhydroxy alkanoate there is no risk currently, but it will be crucial to monitor future application development. For PEF (polyethylene furanoate, a particular approach for contamination-related issues has been included in the upcoming market introduction. With respect to developing policy, it is important that any introduction of novel plastics is well guided from a system perspective and with a particular eye on incompatibilities with current and upcoming practices in the recycling of plastics.

 19. Indicatoren voor bewusteloosheid = Indicators for unconsciousness

  OpenAIRE

  Gerritzen, M.A.; Hindle, V.A.

  2009-01-01

  In het kader van de wettelijke verplichting om dieren te beschermen vooraf en tijdens het slachten heeft LNV onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden, met andere woorden beschikken we over voldoende betrouwbare indicatoren voor het vaststellen van bewusteloosheid in het slachtproces. In dit rapport zijn het resultaat van een literatuuronderzoek en van een enquête onder internationale exper...

 20. Regenwater opvangen voor het vee loont op Lagekostenbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Blanken, K.

  2005-01-01

  Het Lagekostenbedrijf in Lelystad heeft ongeveer een jaar een proefopstelling gebruikt om regenwater op te vangen en als drinkwater voor het vee te gebruiken. De kosten voor het aanleggen van de watervoorziening zijn berekend en in een tabel weergegeven, evenals de besparing op de hoeveelheid

 1. Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, J.T.; Moller Pillot, H.K.M.

  2012-01-01

  In augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en

 2. Workshop ALOUD 'Onderzoek voor, door en met de OU'

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme; De Groot, Renate

  2015-01-01

  Vraagt u zich wel eens af wat de doorsnee kenmerken zijn van de OU-student? Hoeveel studenten daadwerkelijk starten met de studeren? Wie van deze groep succesvol zijn? En welke verschillen er zitten tussen de faculteiten? En wilt u meedenken over wat voor details we van studenten willen weten voor

 3. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Gertjan van Dokkum; dr. Lars B. Borghouts; drs Menno Slingerland

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 4. Consument en cybersecurity : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 5. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een

 6. 20 Jaar Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek: een retrospectief

  NARCIS (Netherlands)

  van Merrienboer, J.J.G.; van Merrienboer, Jeroen; Wopereis, Iwan; Bosker, Roel; Creemers, Bert; de Jong, Anthonius J.M.; Scheerens, Jaap; Simons, P. Robert-Jan

  2009-01-01

  Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) bestaat meer dan 20 jaar. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de school en onderzoekt of de doelstellingen bereikt zijn: (1) het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs voor promovendi; (2) het bevorderen

 7. Kwaliteit biogas-CO2 voor toepassing in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Een lijst van specificaties voor vloeibaar CO2 uit biogas moet voorkomen dat fytotoxische componenten vanuit het biogas meekomen met de CO2 stroom en een risico vormen voor de gewassen in glastuinbouw. Op basis van eerder uitgevoerde metingen in afgassen van vergistingsinstallaties is een lijst

 8. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 9. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 10. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de

 11. Randvoorwaarden ontwerp happy games voor ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  Deze publicatie is in twee fasen tot stand gekomen tijdens het In Touch onderzoek. De eerste fase had als doel de randvoorwaarden te bepalen voor het ontwerpen van drie nieuwe iPad spellen voor ouderen met dementie en betrof een beperkt literatuuronderzoek op gerelateerde onderwerpen, daar

 12. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 13. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 14. Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Elands, B.H.M.; Goossen, C.M.; Langers, F.; Niet, de R.; Vries, de S.

  2007-01-01

  Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuur- en MilieuEducatie); 2.

 15. Keurmerk voor sociaal aannamebeleid. Prestatieladder Socialer Ondernemer ook bruikbaar voor SW

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.

  2012-01-01

  De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) geeft bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een erkenning. De PSO is 14 juni gelanceerd door TNO en ontwikkeld in samenwerking met onder andere zeven SW-bedrijven.ln dit artikeì de

 16. Wij kiezen bij arbeidsomstandigheden voor de grote A : personeelsbeleid is als hamburger voor McDonald's

  NARCIS (Netherlands)

  Bennink, T.; Vergouw, E.

  1998-01-01

  Leuk werken is - volgens Manager Human Resources Lydia van Dongen - een belangrijk aandachtspunt bij de hamburgergigant McDonald's. Daarvoor haalt het bedrijf alles voor uit de kast. Investeren in arbozorg loont. In dit artikel wordt verslag gedaan van een interview met Lydia van Dongen. Hierbij

 17. Zwangerschapsgym voor koeien : stimuleren van lichaamsbeweging in de droogstand zorgt voor een betere start van de lactatie

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Gosselink, J.M.J.; Ouweltjes, W.

  2010-01-01

  Is zwangerschapsgym goed voor koeien? Wageningen UR Livestock Research liet droge koeien rondstappen in een tredmolen om die vraag te beantwoorden. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat extra beweging in de droogstand zorgt voor actievere en gezondere verse koeien.

 18. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en

 19. The Closure of the Cycle: Enzymatic Synthesis and Functionalization of Bio-Based Polyesters.

  Science.gov (United States)

  Pellis, Alessandro; Herrero Acero, Enrique; Ferrario, Valerio; Ribitsch, Doris; Guebitz, Georg M; Gardossi, Lucia

  2016-04-01

  The polymer industry is under pressure to mitigate the environmental cost of petrol-based plastics. Biotechnologies contribute to the gradual replacement of petrol-based chemistry and the development of new renewable products, leading to the closure of carbon circle. An array of bio-based building blocks is already available on an industrial scale and is boosting the development of new generations of sustainable and functionally competitive polymers, such as polylactic acid (PLA). Biocatalysts add higher value to bio-based polymers by catalyzing not only their selective modification, but also their synthesis under mild and controlled conditions. The ultimate aim is the introduction of chemical functionalities on the surface of the polymer while retaining its bulk properties, thus enlarging the spectrum of advanced applications. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Technological change of the energy innovation system: From oil-based to bio-based energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wonglimpiyarat, Jarunee

  2010-01-01

  This paper concerns the structural developments and the direction of technological change of the energy innovation system, based on the studies of Kuhn's model of scientific change and Schumpeter's model of technological change. The paper uses the case study of Thai government agencies for understanding the way governments can facilitate technological innovation. The analyses are based on a pre-foresight exercise to examine the potential of the bio-based energy and investigate a set of development policies necessary for the direction of energy system development. The results have shown that bio-based energy is seen as the next new wave for future businesses and one of the solutions to the problem of high oil prices to improve the world's economic security and sustainable development. (author)

 1. Six recommendations for a bio-based economy in the Netherlands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van der Hoeven, D.

  2009-03-01

  The Bio-based Raw Materials Platform (PGG), part of the Energy Transition in The Netherlands, commissioned the Agricultural Economics Research Institute (LEI) and the Copernicus Institute of Utrecht University to conduct research on the macro-economic impact of large scale deployment of biomass for energy and materials in the Netherlands. Two model approaches were applied based on a consistent set of scenario assumptions: a bottom-up study including technoeconomic projections of fossil and bio-based conversion technologies and a topdown study including macro-economic modelling of (global) trade of biomass and fossil resources. The results of the top-down and bottom-up modelling work are reported separately. Based on the results of the studies the platform formulated six recommendations [nl

 2. Biotechnological Perspectives of Pyrolysis Oil for a Bio-Based Economy.

  Science.gov (United States)

  Arnold, Stefanie; Moss, Karin; Henkel, Marius; Hausmann, Rudolf

  2017-10-01

  Lignocellulosic biomass is an important feedstock for a potential future bio-based economy. Owing to its compact structure, suitable decomposition technologies will be necessary to make it accessible for biotechnological conversion. While chemical and enzymatic hydrolysis are currently established methods, a promising alternative is provided by fast pyrolysis. The main resulting product thereof, referred to as pyrolysis oil, is an energy-rich and easily transportable liquid. Many of the identified constituents of pyrolysis oil, however, have previously been reported to display adverse effects on microbial growth. In this Opinion we discuss relevant biological, biotechnological, and technological challenges that need to be addressed to establish pyrolysis oil as a reliable microbial feedstock for a bio-based economy of the future. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. The use of bio-based materials to reduce the environmental impact of construction

  OpenAIRE

  Lawrence, Michael

  2014-01-01

  In the UK, the construction industry is responsible for over 50 % of total carbon emissions. 20% of these carbon emissions are embodied within the construction and materials of buildings and the balance is expended in environmental control (heating, lighting, air conditioning) and other ‘in use’ aspects of occupation of buildings. This is replicated in other countries to a similar extent. This lecture identifies ways in which the use of bio-based construction materials can significantly reduc...

 4. Biodegradable and bio-based polymers: future prospects of eco-friendly plastics.

  Science.gov (United States)

  Iwata, Tadahisa

  2015-03-09

  Currently used plastics are mostly produced from petrochemical products, but there is a growing demand for eco-friendly plastics. The use of bio-based plastics, which are produced from renewable resources, and biodegradable plastics, which are degraded in the environment, will lead to a more sustainable society and help us solve global environmental and waste management problems. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 5. Gallic acid as an oxygen scavenger in bio-based multilayer packaging films

  OpenAIRE

  Pant, Astrid; Sängerlaub, Sven; Müller, Kajetan

  2017-01-01

  Oxygen scavengers are used in food packaging to protect oxygen-sensitive food products. A mixture of gallic acid (GA) and sodium carbonate was used as an oxygen scavenger (OSc) in bio-based multilayer packaging films produced in a three-step process: compounding, flat film extrusion, and lamination. We investigated the film surface color as well as oxygen absorption at different relative humidities (RHs) and temperatures, and compared the oxygen absorption of OSc powder, monolayer films, and ...

 6. Design methodology for bio-based processing: Biodiesel and fatty alcohol production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simasatikul, Lida; Arpornwichanop, Amornchai; Gani, Rafiqul

  2012-01-01

  A systematic design methodology is developed for producing two main products plus side products starting with one or more bio-based renewable source. A superstructure that includes all possible reaction and separation operations is generated through thermodynamic insights and available data. The ....... Economic analysis and net present value are determined to find the best economically and operationally feasible process. The application of the methodology is presented through a case study involving biodiesel and fatty alcohol productions....

 7. Design methodology for bio-based processing: Biodiesel and fatty alcohol production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simasatikul, Lida; Arpornwichanopa, Amornchai; Gani, Rafiqul

  2013-01-01

  A systematic design methodology is developed for producing multiple main products plus side products starting with one or more bio-based renewable source. A superstructure that includes all possible reaction and separation operations is generated through thermodynamic insights and available data........ Economic analysis and net present value are determined to find the best economically and operationally feasible process. The application of the methodology is presented through a case study involving biodiesel and fatty alcohol productions....

 8. Bio-based composites from stone groundwood applied to new product development

  OpenAIRE

  Julián Pérez, Fernando; Méndez González, José Alberto; Espinach Orús, Xavier; Verdaguer Pujadas, Narcís; Mutjé Pujol, Pere; Vilaseca Morera, Fabiola

  2012-01-01

  This paper deals with the product design, engineering, and material selection intended for the manufacturing of an eco-friendly chair. The final product is expected to combine design attributes with technical and legal feasibility with the implementation of new bio-based materials. Considering the industrial design, a range of objectives and trends were determined after setting the market requirements, and the final concept was proposed and modeled. The product geometry, production technology...

 9. Computational Methods to Assess the Production Potential of Bio-Based Chemicals.

  Science.gov (United States)

  Campodonico, Miguel A; Sukumara, Sumesh; Feist, Adam M; Herrgård, Markus J

  2018-01-01

  Elevated costs and long implementation times of bio-based processes for producing chemicals represent a bottleneck for moving to a bio-based economy. A prospective analysis able to elucidate economically and technically feasible product targets at early research phases is mandatory. Computational tools can be implemented to explore the biological and technical spectrum of feasibility, while constraining the operational space for desired chemicals. In this chapter, two different computational tools for assessing potential for bio-based production of chemicals from different perspectives are described in detail. The first tool is GEM-Path: an algorithm to compute all structurally possible pathways from one target molecule to the host metabolome. The second tool is a framework for Modeling Sustainable Industrial Chemicals production (MuSIC), which integrates modeling approaches for cellular metabolism, bioreactor design, upstream/downstream processes, and economic impact assessment. Integrating GEM-Path and MuSIC will play a vital role in supporting early phases of research efforts and guide the policy makers with decisions, as we progress toward planning a sustainable chemical industry.

 10. Injection Molding and Mechanical Properties of Bio-Based Polymer Nanocomposites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Chiara Mistretta

  2018-04-01

  Full Text Available The use of biodegradable/bio-based polymers is of great importance in addressing several issues related to environmental protection, public health, and new, stricter legislation. Yet some applications require improved properties (such as barrier or mechanical properties, suggesting the use of nanosized fillers in order to obtain bio-based polymer nanocomposites. In this work, bionanocomposites based on two different biodegradable polymers (coming from the Bioflex and MaterBi families and two different nanosized fillers (organo-modified clay and hydrophobic-coated precipitated calcium carbonate were prepared and compared with traditional nanocomposites with high-density polyethylene (HDPE as matrix. In particular, the injection molding processability, as well as the mechanical and rheological properties of the so-obtained bionanocomposites were investigated. It was found that the processability of the two biodegradable polymers and the related nanocomposites can be compared to that of the HDPE-based systems and that, in general, the bio-based systems can be taken into account as suitable alternatives.

 11. To be, or not to be biodegradable… that is the question for the bio-based plastics

  OpenAIRE

  Prieto, Auxiliadora

  2016-01-01

  Summary Global warming, market and production capacity are being the key drivers for selecting the main players for the next decades in the market of bio?based plastics. The drop?in bio?based polymers such as the bio?based polyethylene terephtalate (PET) or polyethylene (PE), chemically identical to their petrochemical counterparts but having a component of biological origin, are in the top of the list. They are followed by new polymers such as PHA and PLA with a significant market growth rat...

 12. Feasibility Study for the Use of Green, Bio-Based, Efficient Reactive Sorbent Material to Neutralize Chemical Warfare Agents

  Science.gov (United States)

  2012-08-02

  REPORT Feasibility study for the use of green, bio-based, efficient reactive sorbent material to neutralize chemical warfare agents 14. ABSTRACT 16...way cellulose, lignin and hemicelluloses interact as well as whole wood dissolution occurs in ILs. The present project was conducted to 1. REPORT...Feasibility study for the use of green, bio-based, efficient reactive sorbent material to neutralize chemical warfare agents Report Title ABSTRACT Over the

 13. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 14. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 15. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en

 16. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 17. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met

 18. Tussen de oren, voor paard en pony in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Dit boek is echter voor tussen de oren van de eigenaar, verzorger, ruiter of amazone. Het bevat praktische adviezen op het gebied van voeding, opfok, gezondheid, africhting, vruchtbaarheid, beweiding en bodems

 19. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 20. Process systems engineering studies for catalytic production of bio-based platform molecules from lignocellulosic biomass

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Jeehoon

  2017-01-01

  Highlights: • A process-systems engineering study for production of bio-based platform molecules to is presented. • Experimentally verified catalysis studies for biomass conversion are investigated. • New separations for effective recovery of bio-based platform molecules are developed. • Separations are integrated with catalytic biomass conversions. • Proposed process can compete economically with the current production approaches. - Abstract: This work presents a process-system engineering study of an integrated catalytic conversion strategy to produce bio-based platform molecules (levulinic acid (LA), furfural (FF), and propyl guaiacol (PG)) from hemicellulose (C_5), cellulose (C_6), and lignin fractions of lignocellulosic biomass. A commercial-scale process based on the strategy produces high numerical carbon yields (overall yields: 35.2%; C_6-to-LA: 20.4%, C_5-to-FF: 69.2%, and Lignin-to-PG: 13.3%) from a dilute concentration of solute (1.3–30.0 wt.% solids), but a high recovery of these molecules requires an efficient separation system with low energy requirement. A heat exchanger network significantly reduced the total energy requirements of the process. An economic analysis showed that the minimum selling price of LA as the highest value-added product (42.3 × 10"3 t of LA/y using 700 × 10"3 dry t/y of corn stover) is US$1707/t despite using negative economic parameters, and that this system can be cost-competitive with current production approaches.

 1. Bio-based materials with novel characteristics for tissue engineering applications - A review.

  Science.gov (United States)

  Bedian, Luis; Villalba-Rodríguez, Angel M; Hernández-Vargas, Gustavo; Parra-Saldivar, Roberto; Iqbal, Hafiz M N

  2017-05-01

  Recently, a wider spectrum of bio-based materials and materials-based novel constructs and systems has been engineered with high interests. The key objective is to help for an enhanced/better quality of life in a secure way by avoiding/limiting various adverse effects of some in practice traditional therapies. In this context, different methodological approaches including in vitro, in vivo, and ex vivo techniques have been exploited, so far. Among them, bio-based therapeutic constructs are of supreme interests for an enhanced and efficient delivery in the current biomedical sector of the modern world. The development of new types of novel, effective and highly reliable materials-based novel constructs for multipurpose applications is essential and a core demand to tackle many human health related diseases. Bio-based materials possess several complementary functionalities, e.g. unique chemical structure, bioactivity, non-toxicity, biocompatibility, biodegradability, recyclability, etc. that position them well in the modern world's materials sector. In this context, the utilization of biomaterials provides extensive opportunities for experimentation in the field of interdisciplinary and multidisciplinary scientific research. With an aim to address the global dependence on petroleum-based polymers, researchers have been redirecting their interests to the engineering of biological materials for targeted applications in different industries including cosmetics, pharmaceuticals, and other biotechnological or biomedical applications. Herein, we reviewed biotechnological advancements at large and tissue engineering from a biomaterials perspective in particular and envision directions of future developments. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Isolation, Characterization, and Environmental Application of Bio-Based Materials as Auxiliaries in Photocatalytic Processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davide Palma

  2018-05-01

  Full Text Available Sustainable alternative substrates for advanced applications represent an increasing field of research that attracts the attention of worldwide experts (in accordance with green chemistry principles. In this context, bio-based substances (BBS isolated from urban composted biowaste were purified and characterized. Additionally, these materials were tested as auxiliaries in advanced oxidizing photocatalytic processes for the abatement of organic contaminants in aqueous medium. Results highlighted the capability of these substances to enhance efficiency in water remediation treatments under mild conditions, favoring the entire light-driven photocatalytic process.

 3. Top value platform chemicals: bio-based production of organic acids.

  Science.gov (United States)

  Becker, Judith; Lange, Anna; Fabarius, Jonathan; Wittmann, Christoph

  2015-12-01

  Driven by the quest for sustainability, recent years have seen a tremendous progress in bio-based production routes from renewable raw materials to commercial goods. Particularly, the production of organic acids has crystallized as a competitive and fast-evolving field, related to the broad applicability of organic acids for direct use, as polymer building blocks, and as commodity chemicals. Here, we review recent advances in metabolic engineering and industrial market scenarios with focus on organic acids as top value products from biomass, accessible through fermentation and biotransformation. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Renewable fibers and bio-based materials for packaging applications - A review of recent developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Caisa; Bras, Julien; Mondragon, Inaki

  2012-01-01

  This review describes the state-of-the-art of material derived from the forest sector with respect to its potential for use in the packaging industry. Some innovative approaches are highlighted. The aim is to cover recent developments and key challenges for successful introduction of renewable...... materials in the packaging market. The covered subjects are renewable fibers and bio-based polymers for use in bioplastics or as coatings for paper-based packaging materials. Current market sizes and forecasts are also presented. Competitive mechanical, thermal, and barrier properties along with material...

 5. Synthetics, mineral oils, and bio-based lubricants chemistry and technology

  CERN Document Server

  Rudnick, Leslie R

  2005-01-01

  As the field of tribology has evolved, the lubrication industry is also progressing at an extraordinary rate. Updating the author's bestselling publication, Synthetic Lubricants and High-Performance Functional Fluids, this book features the contributions of over 60 specialists, ten new chapters, and a new title to reflect the evolving nature of the field: Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology. The book contains chapters on all major lubricant fluids used in a wide range of applications. For each type of lubricant, the authors discuss the historical develo

 6. Towards reinforcement solutions for urban fibre/fabric waste using bio-based biodegradable resins.

  Science.gov (United States)

  Agrawal, Pramod; Hermes, Alina; Bapeer, Solaf; Luiken, Anton; Bouwhuis, Gerrit; Brinks, Ger

  2017-10-01

  The main research question is how to systematically define and characterize urban textile waste and how to effectively utilise it to produce reinforcement(s) with selected bio-based biodegradable resin(s). Several composite samples have been produced utilising predominantly natural and predominantly synthetic fibres by combining loose fibres with PLA, nonwoven fabric with PLA, woven fabric with PLA, two-layer composite & four-layer composite samples. Physio-chemical characterisations according to the established standards have been conducted. The present work is a step toward the circular economy and closing the loop in textile value chain.

 7. Study on thermal properties of synthetic and bio-based polyurethane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šercer Mladen

  2015-01-01

  Full Text Available Polymers that are created by the chemical polymerization of naturally occurring monomers are attracting considerable commercial interest in the last few years because of their non-toxicity, biodegradability and biocompatibility and use of feedstock that is renewable. The development of specialized lignin compounds, such as electrically conducting polymers, engineering plastics and polyurethane, is an area of highest interest and growth. The paper will present the comparison of the mechanical and thermal properties of conventional polyurethane and bio-based polyurethane, i.e. polyurethane based on polyols produced by liquefaction of waste wood biomass.

 8. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 4 voor leidinggevenden en beleidsmakers: achtergrond en onderzoeksresultaten.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 9. Acta Neuropsychiatrica; Tijdschrift voor een hedendaagse neuropsychiatrie.

  Science.gov (United States)

  Verhey, F H

  1989-09-01

  Samenvatting De psychiatrie benist op een evenwichtige combinatie van gedragswetenschappelijke (ontwikkelingspsychologische en sociale) en natuurwetenschappelijke (neuropsychiatri-sche) dementen. Ofschoon klinici werkzaam in de gezondheidszorg er vaak in slaagden dit evenwicht rede-lijk te handhaven, werd de officiële psychiatrie tot voor kort meestal nogal modieus gedomineerd door een van deze deelgebieden. Uitgroei tot volwassenheid van de psychiatrie vraagt in deze fase om een aanvulling van de in de laatste decennien sterk tot de verbeelding sprekende psychologische en sociale dementen met de verworvenhe-den van een nieuwe neuropsychiatrie. Geschetst wordt waar uit deze verworvenheden bestaan en hoe deze effectief in de psychiatrische gezondheidszorg onderwijs en onderzoek ingebouwd kunnen worden. Het binnen de psychiatrie tot ontwikkeling brengen van een toegepaste klinische psychofysiologie van essentieel belang.

 10. Bio-Based Nano Composites from Plant Oil and Nano Clay

  Science.gov (United States)

  Lu, Jue; Hong, Chang K.; Wool, Richard P.

  2003-03-01

  We explored the combination of nanoclay with new chemically functionalized, amphiphilic, plant oil resins to form bio-based nanocomposites with improved physical and mechanical properties. These can be used in many new applications, including the development of self-healing nanocomposites through controlled reversible exfoliation/intercalation, and self-assembled nano-structures. Several chemically modified triglyceride monomers of varying polarity, combined with styrene (ca 30include acrylated epoxidized soybean oil (AESO), maleated acrylated epoxidized soybean oil (MAESO) and soybean oil pentaerythritol glyceride maleates (SOPERMA), containing either hydroxyl group or acid functionality or both. The clay used is a natural montmorillonite modified with methyl tallow bis-2-hydroxyethyl quaternary ammonium chloride, which has hydroxyl groups. Both XRD and TEM showed a completely exfoliated structure at 3 wtwhen the clay content is above 5 wtconsidered a mix of intercalated and partially exfoliated structure. The controlled polarity of the monomer has a major effect on the reversible dispersion of clay in the polymer matrix. The bio-based nanocomposites showed a significant increase in flexural modulus and strength. Supported by EPA and DoE

 11. Isosorbide as the structural component of bio-based unsaturated polyesters for use as thermosetting resins.

  Science.gov (United States)

  Sadler, Joshua M; Toulan, Faye R; Nguyen, Anh-Phuong T; Kayea, Ronald V; Ziaee, Saeed; Palmese, Giuseppe R; La Scala, John J

  2014-01-16

  In recent years, the development of renewable bio-based resins has gained interest as potential replacements for petroleum based resins. Modified carbohydrate-based derivatives have favorable structural features such as fused bicyclic rings that offer promising candidates for the development of novel renewable polymers with improved thermomechanical properties when compared to early bio-based resins. Isosorbide is one such compound and has been utilized as the stiffness component for the synthesis of novel unsaturated polyesters (UPE) resins. Resin blends of BioUPE systems with styrene were shown to possess viscosities (120-2200 cP) amenable to a variety of liquid molding techniques, and after cure had Tgs (53-107 °C) and storage moduli (430-1650 MPa) that are in the desired range for composite materials. These investigations show that BioUPEs containing isosorbide can be tailored during synthesis of the prepolymer to meet the needs of different property profiles. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Steam explosion and its combinatorial pretreatment refining technology of plant biomass to bio-based products.

  Science.gov (United States)

  Chen, Hong-Zhang; Liu, Zhi-Hua

  2015-06-01

  Pretreatment is a key unit operation affecting the refinery efficiency of plant biomass. However, the poor efficiency of pretreatment and the lack of basic theory are the main challenges to the industrial implementation of the plant biomass refinery. The purpose of this work is to review steam explosion and its combinatorial pretreatment as a means of overcoming the intrinsic characteristics of plant biomass, including recalcitrance, heterogeneity, multi-composition, and diversity. The main advantages of the selective use of steam explosion and other combinatorial pretreatments across the diversity of raw materials are introduced. Combinatorial pretreatment integrated with other unit operations is proposed as a means to exploit the high-efficiency production of bio-based products from plant biomass. Finally, several pilot- and demonstration-scale operations of the plant biomass refinery are described. Based on the principle of selective function and structure fractionation, and multi-level and directional composition conversion, an integrated process with the combinatorial pretreatments of steam explosion and other pretreatments as the core should be feasible and conform to the plant biomass refinery concept. Combinatorial pretreatments of steam explosion and other pretreatments should be further exploited based on the type and intrinsic characteristics of the plant biomass used, the bio-based products to be made, and the complementarity of the processes. Copyright © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 13. Bio-based polyurethane composite foams with inorganic fillers studied by thermogravimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hatakeyema, Hyoe; Tanamachi, Noriko; Matsumura, Hiroshi; Hirose, Shigeo; Hatakeyama, Tatsuko

  2005-01-01

  Bio-based polyurethane (PU) composite foams filled with various inorganic fillers, such as barium sulfate (BaSO 4 ), calcium carbonate (CaCO 3 ) and talc were prepared using polyols, such as diethylene glycol, triethylene glycol and polyethylene glycol (molecular weight ca. 200) containing molasses and lignin. Reactive hydroxyl groups in plant components and above polyols were used as reaction sites. Morphological observation of fracture surface of composites was carried out by scanning electron microscopy. Thermal properties of bio-based PU composites were examined by thermogravimetry. It was found that the above composites decompose in two stages reflecting decomposition of organic components. Decomposition temperature increased with increasing filler content, when plant components were homogenously mixed with inorganic fillers. Activation energy calculated by Ozawa-Wall-Flynn method was ca. 150 kJ mol -1 . The durability of composites was predicted using kinetic data. Calculated values indicate that composites with fillers are more durable than that of those without fillers at a moderate temperature region

 14. Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packaging.

  Science.gov (United States)

  Woranuch, Sarekha; Yoksan, Rangrong

  2013-07-25

  The aim of the present research was to study the possibility of using eugenol-loaded chitosan nanoparticles as antioxidants for active bio-based packaging material. Eugenol-loaded chitosan nanoparticles were incorporated into thermoplastic flour (TPF) - a model bio-based plastic - through an extrusion process at temperatures above 150°C. The influences of eugenol-loaded chitosan nanoparticles on crystallinity, morphology, thermal properties, radical scavenging activity, reducing power, tensile properties and barrier properties of TPF were investigated. Although the incorporation of 3% (w/w) of eugenol-loaded chitosan nanoparticles significantly reduced the extensibility and the oxygen barrier property of TPF, it provided antioxidant activity and improved the water vapor barrier property. In addition, TPF containing eugenol-loaded chitosan nanoparticles exhibited superior radical scavenging activity and stronger reducing power compared with TPF containing naked eugenol. The results suggest the applicability of TPF containing eugenol-loaded chitosan nanoparticles as an antioxidant active packaging material. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Production of Plant Phthalate and its Hydrogenated Derivative from Bio-Based Platform Chemicals.

  Science.gov (United States)

  Lu, Rui; Lu, Fang; Si, Xiaoqin; Jiang, Huifang; Huang, Qianqian; Yu, Weiqiang; Kong, Xiangtao; Xu, Jie

  2018-04-06

  Direct transformation of bio-based platform chemicals into aromatic dicarboxylic acids and their derivatives, which are widely used for the manufacture of polymers, is of significant importance for the sustainable development of the plastics industry. However, limited successful chemical processes have been reported. This study concerns a sustainable route for the production of phthalate and its hydrogenated derivative from bio-based malic acid and erythritol. The key Diels-Alder reaction is applied to build a substituted cyclohexene structure. The dehydration reaction of malic acid affords fumaric acid with 96.6 % yield, which could be used as the dienophile, and 1,3-butadiene generated in situ through erythritol deoxydehydration serves as the diene. Starting from erythritol and dibutyl fumarate, a 74.3 % yield of dibutyl trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate is obtained. The palladium-catalyzed dehydrogenation of the cycloadduct gives a 77.8 % yield of dibutyl phthalate. Dibutyl trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylate could be formed in nearly 100 % yield under mild conditions by hydrogenation of the cycloadduct. Furthermore, fumaric acid and fumarate, with trans configurations, were found to be better dienophiles for this Diels-Alder reaction than maleic acid and maleate, with cis configuration, based on the experimental and computational results. This new route will pave the way for the production of environmental friendly plastic materials from plants. © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 16. Key parameters in testing biodegradation of bio-based materials in soil.

  Science.gov (United States)

  Briassoulis, D; Mistriotis, A

  2018-05-05

  Biodegradation of plastics in soil is currently tested by international standard testing methods (e.g. ISO 17556-12 or ASTM D5988-12). Although these testing methods have been developed for plastics, it has been shown in project KBBPPS that they can be extended also to lubricants with small modifications. Reproducibility is a critical issue regarding biodegradation tests in the laboratory. Among the main testing variables are the soil types and nutrients available (mainly nitrogen). For this reason, the effect of the soil type on the biodegradation rates of various bio-based materials (cellulose and lubricants) was tested for five different natural soil types (loam, loamy sand, clay, clay-loam, and silt-loam organic). It was shown that use of samples containing 1 g of C in a substrate of 300 g of soil with the addition of 0.1 g of N as nutrient strongly improves the reproducibility of the test making the results practically independent of the soil type with the exception of the organic soil. The sandy soil was found to need addition of higher amount of nutrients to exhibit similar biodegradation rates as those achieved with the other soil types. Therefore, natural soils can be used for Standard biodegradation tests of bio-based materials yielding reproducible results with the addition of appropriate nutrients. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Intumescent formulations based on lignin and phosphinates for the bio-based textiles

  Science.gov (United States)

  Mandlekar, N.; Cayla, A.; Rault, F.; Giraud, S.; Salaün, F.; Malucelli, G.; Guan, J.

  2017-10-01

  This study investigates new intumescent formulations based on lignin and phosphinates to improve the flame retardant properties of Polyamide 11, while preserving the bio-based characteristics of this latter. Lignin has the advantage of being a bio-based compound and can be effectively used as carbon source for the design of intumescent systems in combination with other flame retardant additives. Metal phosphinates belong to a novel class of phosphorus flame retardants. Despite their increasing use, there is lack of scientific understanding as far as their fire retardancy mechanism is considered, especially in char forming polymeric materials. In this context, Polyamide 11 was melt blended with lignin and metal phosphinates. The possibility of melt spinning the prepared blends were assessed through melt flow index (MFI) tests; thermogravimetric (TG) analyses and cone calorimetry tests were exploited for investigating the thermal stability and the combustion behaviour of the obtained products, respectively. MFI results indicate that some formulations are suitable for melt spinning processes to generate flame retardant multifilament. Furthermore, the combination of lignin and phosphinates provides charring properties to polyamide 11. Finally, cone calorimetry data confirmed that the designed intumescent formulations could remarkably reduce PHRR through formation of protective char layer, hence slowing down the combustion process.

 18. Bio-Based Polyols from Seed Oils for Water-Blown Rigid Polyurethane Foam Preparation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweena Ekkaphan

  2016-01-01

  Full Text Available The preparation of water-blown rigid polyurethane (RPUR foams using bio-based polyols from sesame seed oil and pumpkin seed oil has been reported. Polyols synthesis involved two steps, namely, hydroxylation and alcoholysis reaction. FTIR, NMR, and ESI-MS were used to monitor the process of the synthesized polyols and their physicochemical properties were determined. The resulting polyols have OH number in the range of 340–351 mg KOH/g. RPUR foams blown with water were produced from the reaction of biopolyols with commercial polymeric methylene diphenyl diisocyanate (PMDI. The proper PUR formulations can be manipulated to produce the desired material applications. These seed oil-based RPUR foams exhibited relatively high compressive strength (237.7–240.2 kPa with the density in the range of 40–45 kg/m3. Additionally, the cell foam morphology investigated by scanning electron microscope indicated that their cellular structure presented mostly polygonal closed cells. The experimental results demonstrate that these bio-based polyols can be used as an alternative starting material for RPUR production.

 19. Gallic Acid as an Oxygen Scavenger in Bio-Based Multilayer Packaging Films.

  Science.gov (United States)

  Pant, Astrid F; Sängerlaub, Sven; Müller, Kajetan

  2017-05-03

  Oxygen scavengers are used in food packaging to protect oxygen-sensitive food products. A mixture of gallic acid (GA) and sodium carbonate was used as an oxygen scavenger (OSc) in bio-based multilayer packaging films produced in a three-step process: compounding, flat film extrusion, and lamination. We investigated the film surface color as well as oxygen absorption at different relative humidities (RHs) and temperatures, and compared the oxygen absorption of OSc powder, monolayer films, and multilayer films. The films were initially brownish-red in color but changed to greenish-black during oxygen absorption under humid conditions. We observed a maximum absorption capacity of 447 mg O₂/g GA at 21 °C and 100% RH. The incorporation of GA into a polymer matrix reduced the rate of oxygen absorption compared to the GA powder because the polymer acted as a barrier to oxygen and water vapor diffusion. As expected, the temperature had a significant effect on the initial absorption rate of the multilayer films; the corresponding activation energy was 75.4 kJ/mol. Higher RH significantly increased the oxygen absorption rate. These results demonstrate for the first time the production and the properties of a bio-based multilayer packaging film with GA as the oxygen scavenger. Potential applications include the packaging of food products with high water activity (a w > 0.86).

 20. Catalyst Influence on Undesired Side Reactions in the Polycondensation of Fully Bio-Based Polyester Itaconates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina Schoon

  2017-12-01

  Full Text Available Bio-based unsaturated polyester resins derived from itaconic acid can be an alternative to established resins of this type in the field of radical-curing resins. However, one of the challenges of these polyester itaconates is the somewhat more elaborate synthetic process, especially under polycondensation conditions used on an industrial scale. The α,β-unsaturated double bond of the itaconic acid is prone to side reactions that can lead to the gelation of the polyester resin under standard conditions. This is especially true when bio-based diols such as 1,3-propanediol or 1,4-butanediol are used to obtain resins that are 100% derived from renewable resources. It was observed in earlier studies that high amounts of these aliphatic diols in the polyester lead to low conversion and gelation of the resins. In this work, a catalytic study using different diols was performed in order to elucidate the reasons for this behavior. It was shown that the choice of catalyst has a crucial influence on the side reactions occurring during the polycondensation reactions. In addition, the side reactions taking place were identified and suppressed. These results will allow for the synthesis of polyester itaconates on a larger scale, setting the stage for their industrial application.

 1. Micro- and nano bio-based delivery systems for food applications: In vitro behavior.

  Science.gov (United States)

  de Souza Simões, Lívia; Madalena, Daniel A; Pinheiro, Ana C; Teixeira, José A; Vicente, António A; Ramos, Óscar L

  2017-05-01

  Micro- and nanoencapsulation is an emerging technology in the food field that potentially allows the improvement of food quality and human health. Bio-based delivery systems of bioactive compounds have a wide variety of morphologies that influence their stability and functional performance. The incorporation of bioactive compounds in food products using micro- and nano-delivery systems may offer extra health benefits, beyond basic nutrition, once their encapsulation may provide protection against undesired environmental conditions (e.g., heat, light and oxygen) along the food chain (including processing and storage), thus improving their bioavailability, while enabling their controlled release and target delivery. This review provides an overview of the bio-based materials currently used for encapsulation of bioactive compounds intended for food applications, as well as the main production techniques employed in the development of micro- and nanosystems. The behavior of such systems and of bioactive compounds entrapped into, throughout in vitro gastrointestinal systems, is also tracked in a critical manner. Comparisons between various in vitro digestion systems (including the main advantages and disadvantages) currently in use, as well as correlations between the behavior of micro- and nanosystems studied through in vitro and in vivo systems were highlighted and discussed here for the first time. Finally, examples of bioactive micro- and nanosystems added to food simulants or to real food matrices are provided, together with a revision of the main challenges for their safe commercialization, the regulatory issues involved and the main legislation aspects. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 3. Evaluatie van het evenwichtspartitieconcept voor zware metalen in bodems en sedimenten

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Swartjes FA; van den Hoop MAGT; Peijnenburg WJGM; ECO

  1996-01-01

  Een evaluatie is uitgevoerd van de toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept (EP) voor zware metalen en de daarbij gehanteerde partitiecoefficienten bij de afleiding van integraal afgestemde milieukwaliteitsdoelstellingen voor bodem en sediment. Een partitiecoefficient (Kp) geeft de

 4. To be, or not to be biodegradable… that is the question for the bio-based plastics.

  Science.gov (United States)

  Prieto, Auxiliadora

  2016-09-01

  Global warming, market and production capacity are being the key drivers for selecting the main players for the next decades in the market of bio-based plastics. The drop-in bio-based polymers such as the bio-based polyethylene terephtalate (PET) or polyethylene (PE), chemically identical to their petrochemical counterparts but having a component of biological origin, are in the top of the list. They are followed by new polymers such as PHA and PLA with a significant market growth rate since 2014 with projections to 2020. Research will provide improved strains designed through synthetic and systems biology approaches; furthermore, the use of low-cost substrates will contribute to the widespread application of these bio- based polymers. The durability of plastics is not considered anymore as a virtue, and interesting bioprospecting strategies to isolate microorganisms for assimilating the recalcitrant plastics will pave the way for in vivo strategies for plastic mineralization. In this context, waste management of bio-based plastic will be one of the most important issues in the near future in terms of the circular economy. There is a clear need for standardized labelling and sorting instructions, which should be regulated in a coordinated way by policymakers and material producers. © 2016 The Author. Microbial Biotechnology published by John Wiley & Sons Ltd and Society for Applied Microbiology.

 5. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 6. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 7. Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Elbersen, H.W.; Jong, de J.J.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.

  2007-01-01

  In dit onderzoek is de potentiële hoeveelheid biomassa uit de natuur berekend op basis van de voor 2020 geplande arealen natuur per begroeiingstype. Voor de verschillende soorten biomassa is aangegeven welke huidige toepassingen er voor zijn en welk deel op basis daarvan met name in aanmerking komt

 8. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 9. Recent advances in bio-based multi-products of agricultural Jerusalem artichoke resources.

  Science.gov (United States)

  Qiu, Yibin; Lei, Peng; Zhang, Yatao; Sha, Yuanyuan; Zhan, Yijing; Xu, Zongqi; Li, Sha; Xu, Hong; Ouyang, Pingkai

  2018-01-01

  The Jerusalem artichoke is a perennial plant that belongs to the sunflower family. As a non-grain crop, Jerusalem artichoke possesses a number of desirable characteristics that make it a valuable feedstock for biorefinery, such as inulin content, rapid growth, strong adaptability, and high yields. This review provides a comprehensive introduction to renewable Jerusalem artichoke-based biomass resources and recent advances in bio-based product conversion. Furthermore, we discuss the latest in the development of inulinase-producing microorganisms and enhanced inulin hydrolysis capacity of microbes by genetic engineering, which lead to a more cost-effective Jerusalem artichoke biorefinery. The review is aimed at promoting Jerusalem artichoke industry and new prospects for higher value-added production.

 10. Chemoenzymatic Synthesis of Oligo(L-cysteine) for Use as a Thermostable Bio-Based Material.

  Science.gov (United States)

  Ma, Yinan; Sato, Ryota; Li, Zhibo; Numata, Keiji

  2016-01-01

  Oligomerization of thiol-unprotected L-cysteine ethyl ester (Cys-OEt) catalyzed by proteinase K in aqueous solution has been used to synthesize oligo(L-cysteine) (OligoCys) with a well-defined chemical structure and relatively large degree of polymerization (DP) up to 16-17 (average 8.8). By using a high concentration of Cys-OEt, 78.0% free thiol content was achieved. The thermal properties of OligoCys are stable, with no glass transition until 200 °C, and the decomposition temperature could be increased by oxidation. Chemoenzymatically synthesized OligoCys has great potential for use as a thermostable bio-based material with resistance to oxidation. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 11. N-Alkylated dinitrones from isosorbide as cross-linkers for unsaturated bio-based polyesters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliver Goerz

  2014-04-01

  Full Text Available Isosorbide was esterified with acryloyl chloride and crotonic acid yielding isosorbide diacrylate (9a and isosorbide dicrotonate (9b, which were reacted with benzaldehyde oxime in the presence of zinc(II iodide and boron triflouride etherate as catalysts to obtain N-alkylated dinitrones 10a/b. Poly(isosorbide itaconite -co- succinate 13 as a bio-based unsaturated polyester was cross-linked by a 1,3-dipolar cycloaddition with the received dinitrones 10a/b. The 1,3-dipolar cycloaddition led to a strong change of the mechanical properties which were investigated by rheological measurements. Nitrones derived from methyl acrylate (3a and methyl crotonate (3b were used as model systems and reacted with dimethyl itaconate to further characterize the 1,3-dipolaric cycloaddition.

 12. The Future of Polar Organometallic Chemistry Written in Bio-Based Solvents and Water.

  Science.gov (United States)

  García-Álvarez, Joaquín; Hevia, Eva; Capriati, Vito

  2018-06-19

  There is a strong imperative to reduce the release of volatile organic compounds (VOCs) into the environment, and many efforts are currently being made to replace conventional hazardous VOCs in favour of safe, green and bio-renewable reaction media that are not based on crude petroleum. Recent ground-breaking studies from a few laboratories worldwide have shown that both Grignard and (functionalised) organolithium reagents, traditionally handled under strict exclusion of air and humidity and in anhydrous VOCs, can smoothly promote both nucleophilic additions to unsaturated substrates and nucleophilic substitutions in water and other bio-based solvents (glycerol, deep eutectic solvents), competitively with protonolysis, at room temperature and under air. The chemistry of polar organometallics in the above protic media is a complex phenomenon influenced by several factors, and understanding its foundational character is surely stimulating in the perspective of the development of a sustainable organometallic chemistry. © 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 13. Comparison of several methods to calculate sunshine hours from global radiation; Vergelijking van diverse methodes voor de berekening van zonneschijnduur uit globale straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schipper, J.

  2004-07-01

  waarde voor de zonneschijnduur te bepalen. In hoofdstuk 2 wordt de theorie m.b.t. zonneschijnduur en het tot stand komen van het algoritme Slob beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gebruikte instrumenten, de data en de bewerking hiervan. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergeven. De verschillen tussen de output van de algoritmen en de Campbell-Stokes worden beschreven en verklaard. Tevens wordt een aantal dagen beschreven waarop specifiek is nagegaan waardoor er verschillen ontstaan. In hoofdstuk 5 worden enkele aanbevelingen gedaan t.a.v. het algoritme in de vorm van een nieuw algoritme. In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken op basis van dit onderzoek.

 14. Facile Fabrication of 100% Bio-based and Degradable Ternary Cellulose/PHBV/PLA Composites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tao Qiang

  2018-02-01

  Full Text Available Modifying bio-based degradable polymers such as polylactide (PLA and poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate (PHBV with non-degradable agents will compromise the 100% degradability of their resultant composites. This work developed a facile and solvent-free route in order to fabricate 100% bio-based and degradable ternary cellulose/PHBV/PLA composite materials. The effects of ball milling on the physicochemical properties of pulp cellulose fibers, and the ball-milled cellulose particles on the morphology and mechanical properties of PHBV/PLA blends, were investigated experimentally and statistically. The results showed that more ball-milling time resulted in a smaller particle size and lower crystallinity by way of mechanical disintegration. Filling PHBV/PLA blends with the ball-milled celluloses dramatically increased the stiffness at all of the levels of particle size and filling content, and improved their elongation at the break and fracture work at certain levels of particle size and filling content. It was also found that the high filling content of the ball-milled cellulose particles was detrimental to the mechanical properties for the resultant composite materials. The ternary cellulose/PHBV/PLA composite materials have some potential applications, such as in packaging materials and automobile inner decoration parts. Furthermore, filling content contributes more to the variations of their mechanical properties than particle size does. Statistical analysis combined with experimental tests provide a new pathway to quantitatively evaluate the effects of multiple variables on a specific property, and figure out the dominant one for the resultant composite materials.

 15. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 16. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 17. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 18. Building a bio-based industry in the Middle East through harnessing the potential of the Red Sea biodiversity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens; Archer, John; Essack, Magbubah

  2017-01-01

  , represents a remarkable source of biodiversity that can be geared towards economical and sustainable bioproduction processes in the local area and can be competitive in the international bio-based economy. Recent bioprospecting studies, conducted by the King Abdullah University of Science and Technology...

 19. Rigid, bio-based polyamides from galactaric acid derivatives with elevated glass transition temperatures and their characterization

  NARCIS (Netherlands)

  Wróblewska, Aleksandra A.; Bernaerts, Katrien; de Wildeman, Stefaan

  2017-01-01

  A comparative study was prepared investigating the synthesis of polyamides using bio-based building blocks derived from sugar beet pulp, namely 2,3:4,5-di-O-methylene-galactarate (GalXH) and 2,3:4,5-di-O-isopropylidene-galactarate (GalXMe) derivatives. Two different approaches towards the synthesis

 20. Applying distance-to-target weighing methodology to evaluate the environmental performance of bio-based energy, fuels, and materials

  NARCIS (Netherlands)

  Weiss, M.|info:eu-repo/dai/nl/156419912; Patel, M.K.|info:eu-repo/dai/nl/18988097X; Heilmeier, H.; Bringezu, S.

  2007-01-01

  The enhanced use of biomass for the production of energy, fuels, and materials is one of the key strategies towards sustainable production and consumption. Various life cycle assessment (LCA) studies demonstrate the great potential of bio-based products to reduce both the consumption of

 1. Sustainability Benefits and Challenges of Inter-Organizational Collaboration in Bio-Based Business: A Systematic Literature Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gohar Nuhoff-Isakhanyan

  2016-03-01

  Full Text Available Bio-based businesses are often considered to be sustainable. However, they are also linked to sustainability challenges such as deforestation and soil erosion. Encouraged to exploit innovative solutions and enhance sustainability, organizations engaged in bio-based activities extensively explore collaboration possibilities with external partners. The objective of this paper is to integrate the available knowledge on sustainability of inter-organisational collaborations in bio-based businesses, while considering the three aspects of sustainability: environmental, economic, and social. We collected data from three academic sources—Web of Science, Scopus, and EconLit—and conducted a systematic literature review. The results show the importance of geographical proximity and complementarity in creating sustainability benefits such as reduced emissions, reduced waste, economic synergies, and socio-economic activities. Based on the findings, we have developed a framework that illustrates sustainability benefits and challenges. Interestingly, the studies emphasize sustainability benefits more in emerging than in industrialised economies, especially relating to the social aspects of sustainability. In conclusion, although the scholars have not discussed mitigation of several sustainability challenges in bio-based businesses, such as land use conflicts, they have found evidence of vital sustainability benefits, such as energy availability, lower emissions, improved socio-economic life, and poverty reduction, which are essential in emerging economies.

 2. Secondary Resources in the Bio-Based Economy : A Computer Assisted Survey of Value Pathways in Academic Literature

  NARCIS (Netherlands)

  Davis, Chris B.; Aid, Graham; Zhu, B.

  2017-01-01

  Research on value pathways for organic wastes has been steadily increasing in recent decades. There have been few considerably broad overview studies of such materials and their valuation potential in the bio-based economy in part because of the vast multitude of materials and processes that can

 3. Modelling continuous pharmaceutical and bio-based processes at plant-wide level: A roadmap towards efficient decision-making

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramin, Pedram; Mansouri, Seyed Soheil; Udugama, Isuru A.

  2018-01-01

  The importance of developing simulation models for decision making in pharmaceutical and bio-based production processes is elaborated in this article. The advantages of modelling continuous processes are outlined and certain barriers in this regard are identified. Although there have been some...

 4. Succinic acid production derived from carbohydrates: An energy and greenhouse gas assessment of a platform chemical toward a bio-based economy

  NARCIS (Netherlands)

  Cok, B.|info:eu-repo/dai/nl/371750679; Tsiropoulos, I.; Roes, A.L.|info:eu-repo/dai/nl/303022388; Patel, M.K.|info:eu-repo/dai/nl/18988097X

  2014-01-01

  Bio-based succinic acid has the potential to become a platform chemical, i.e. a key building block for deriving both commodity and high-value chemicals, which makes it an attractive compound in a bio-based economy. A few companies and industrial consortia have begun to develop its industrial

 5. Unraveling Dutch citizens' perceptions on the bio-based economy : The case of bioplastics, bio-jetfuels and small-scale bio-refineries

  NARCIS (Netherlands)

  Lynch, Durwin H J; Klaassen, Pim; Broerse, Jacqueline E W

  2017-01-01

  Little is known about how citizens perceive the transition towards a bio-based economy (BBE), despite the fact that they are one of the most important actors in this transition. Citizens' perceptions of bio-based innovations can support policy-makers to improve the quality of decision-making and the

 6. Characterization of radiation modified κ-carrageenan oligomers for bio-based materials development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abad, Lucille V.; Relleve, Lorna S.; Aranilla, Charito T.; Racadio, Darwin T.; Dela Rosa, Alumanda M.

  2011-01-01

  κ-carrageenan oligomers are known to have several biological activities such as anti-HIV, anti-herpes, antitumor and antioxidant properties. Recent progress in the development of radiation modified κ-carrageenan has resulted in new applications such as plant growth promoter, radiation dose indicator and hydrogels for wound dressing. This presentation would touch on the changes in chemical structure, gelation and conformational transition behavior and molecular size of κ-carrageenan at doses from 0 to 200 kGy and would be correlated to these functions for the development of bio-based materials. Chemical and spectral analyses were carried out using UV-Vis spectroscopy, FT-IR spectroscopy, NMR spectroscopy, reducing sugar analysis, free sulfate and carboxylic acid analysis. The chemical and spectral analyses of the radiolytic products indicated increasing reducing sugars, carbonyl, carboxylic acids, and sulfates with increasing doses which reached a maximum level at a certain dose depending on the irradiation condition. Values were very much lower in solid irradiation (in vacuum and in air) as compared to aqueous irradiation. NMR data also revealed an intact structure of the oligomer irradiated at 100 kGy in the specific fraction that contains an Mw = (3-10) kDa. κ-carrageenan oligomers exhibited antioxidant properties as determined by hydroxyl radical scavenging activity, reducing power and DPPH radical scavenging capacity assay. The degree of oxidative inhibition increased with increasing dose which can be attributed to higher reducing sugar. Dynamic light scattering (DLS) experiments showed that a dose of up to 50 kGy, sol-gelation transition was still observed. Beyond 50 kGy, no gelation took place, instead appearance of fast relax-carrageenan mode in characteristic decay time function was observed at doses of (75-150) kGy. Optimum peak intensity was found at 100 kGy (mol wt. 5-10 kDa) which coincides with the optimum plant growth promoter effect in κ

 7. Hoe maak je gebruik van tablets voor leren?

  NARCIS (Netherlands)

  Kalz, Marco; Kluijfhout, Eric; Börner, Dirk; Tabuenca, Bernardo; Kester, Liesbeth; Wolff, Charlotte; Bahreini, Kiavash; Gijselaers, Jérôme; Andeweg, Cisca; De Vries, Fred; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen

  2012-01-01

  Kalz, M., Kluijfhout, E., Börner, D., Tabuenca, B., Kester, L., Wolff, C., Bahreini, K., Gijselaers. J., De Vries, F., Andeweg, C., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 28 September). Hoe maak je gebruik van tablets voor leren? Masterclass in de OpenU community. Open Universiteit, Heerlen, Nederland.

 8. Beheersstrategiën Amstelveenlijn voor integratie tram en metro

  NARCIS (Netherlands)

  Muller, T.H.J.; Hakkesteegt, P.

  1987-01-01

  Rapport in opdracht van GVB Amsterdam. In deze studie is nagegaan of het mogelijk is de diensten op de Amstelveenlijn in de richting CS, die deels voeren over het metrotrajekt, zo uit te voeren, dat invoegen op de halte Spaklerweg mogelijk is zonder hinder voor de metro-exploitatie. De centrale

 9. Wat betekent ‘Seamless learning’ (voor u)?

  NARCIS (Netherlands)

  Rusman, Ellen

  2017-01-01

  Wat betekent Seamless Learning (voor u)? ‘Seamless learning’ richt zich op het doormiddel van technologie draadloos en naadloos verbinden van (leer)ervaringen in verschillende contexten en het hierdoor ondersteunen, verbeteren en versterken van leerprocessen. ‘Seamless’ leerscenario’s bieden

 10. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 11. Hello, Goodbye? Brexit en mogelijke gevolgen voor de Europese energiemarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Marhold, Anna

  2017-01-01

  Het valt niet te ontkennen dat 2016 een bewogen jaar was op het gebied van geopolitieke ontwikkelingen. Voor de Europese Unie (hierna: EU) en haar lidstaten was de uitkomst van het Britse Brexit referendum in juni wellicht de meest onvoorziene gebeurtenis, één die de nodige onzekerheid met zich

 12. De late Foucault : vrijheid als zorg voor jezelf

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2008-01-01

  Michel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven

 13. De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae)

  NARCIS (Netherlands)

  Soon, V.; Stipdonk, van A.

  2105-01-01

  Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt.

 14. Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Hrubec J; Baumann RA; LWD

  1996-01-01

  In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het

 15. De steenvlieg Protonemura risi nieuw voor Nederland (Plecoptera: Nemouridae)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek, van den T.H.

  2006-01-01

  Steenvliegen komen vooral voor in stromende wateren: van bronnen tot grote rivieren. De onvolwassen stadia (nimfen) leven in het water, de volwassen dieren op het land. Door watervervuiling en afbraak van hun leefmilieu zijn de steenvliegen sterk achteruit gegaan. De soorten van de grote rivieren

 16. Innovo et Emergo : Procesaanbeveling voor een multifunctionele kustzone in Zeeland

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.; Roose, R.

  2006-01-01

  De Zeeuwse kust staat onder druk. Naar verwachting zal de zeespiegel deze eeuw ongeveer 60 centimeter stijgen door klimaatverandering. Niet alleen de zee, maar ook de rivieren zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor een stijging. De deltawateren zijn nu weliswaar afgesloten van Rijn, Maas en

 17. Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Borgsteede, F.H.M.

  1997-01-01

  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond

 18. WINDLIDAR: een remote sensing meettechniek voor het bepalen van windvelden

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet REC; van der Meulen A; Swart DPJ

  1986-01-01

  Windlidar is een remote sensing techniek voor het bepalen van wind- velden. Het systeem is gebaseerd op het herkennen van aerosol struc- turen in de atmosfeer met behulp van correlatie technieken. Afmetingen en levensduur vormen de belangrijkste parameters in deze techniek. Het verticale

 19. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 20. Sensor city mobility. Innovaties in mobiliteit kansrijk voor stedelijke regio's

  NARCIS (Netherlands)

  Burgmeijer, J.W.

  2014-01-01

  Slimmer omgaan met informatie uit sensoren loont. Dat is de uitkomst van het innovatieproject Sensor City Mobility. Van 2010 tot 2014 was 'sensor city' Assen een living lab voor dit project. Het project beoogde een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten. Het project is

 1. Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractWat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als individuele levensvoldoening: in zijn woorden als "the sum of pleasures and pains". In zijn tijd kon geluk nog niet

 2. Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Vlemminx, R.; Dellevoet, M.

  2014-01-01

  Het project ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is een vervolg op de eerste fase waarin een routekaart voor het verlengen van levensduur van melkvee binnen de Nederlandse melkveehouderijsector is gemaakt. Het doel van ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is tweeledig: 1) Het aanpassen van

 3. Embedded systemen en Y2K: vijf voor twaalf

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1998-01-01

  Met de regelmaat van de klok is Jan D. Timmer te zien op TV. Als voorzitter van het Millennium platform vraagt hij aandacht voor het feit dat computers, apparatuur en embedded systemen bij de overgang naar het jaar-2OOO dienst kunnen weigeren of op een andere wijze problemen kunnen veroorzaken. Dit

 4. CFD voor een gezonde en comfortabele stedelijke omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Blocken, B.J.E.

  2010-01-01

  Stedebouwfysica omvat de studie van fysische processen om te zorgen voor een gezonde, comfortabele en duurzame stedelijke omgeving. Dit artikel bespreekt kort de belangrijke rol die CFD-simulaties hierin kunnen spelen, op voorwaarde dat hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn. Het

 5. Gedoseerde vochtafvoer, een alternatief voor een vochtklier: mechanisch vocht afvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  Campen, J.B.

  2006-01-01

  Mechanisch vocht afvoeren is een alternatief voor de vochtkier. Met een ventilator wordt koude droge lucht onder het gewas ingeblazen. Horizontale temperatuurverschillen die soms optreden bij kieren blijven bij deze methode uit. De ventilatie kan precies worden afgestemd op de vochtproductie wat

 6. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 7. Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Plagge, J.G.; Prado, del C.

  2002-01-01

  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed

 8. Vers bloed voor spinazie (interview met C. Kik)

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, R.; Kik, C.

  2011-01-01

  Chris Kik van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) keerde afgelopen weekend terug van een eenmansexpeditie door Azerbeidzjan, Georgië en Armenië. Resultaat van de reis: een koffer volgepropt met 53 witte linnen zakjes zaad van wilde en lokaal geteelde spinazie. Dat materiaal gaat

 9. Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1953-01-01

  Foto's van caissons voor het dichten van dijken in Zeeland in 1953. Geleverd werden 493 caissons en 203 manchetten door een combinatie van: • N.V. Amsterdamsche Ballast maatschappij, Amsterdam • Christiani en Nielsen N.V., ’s Gravenhage • N.V. van Hattum en Blankevoort, Beverwijk • Hollandsche Beton

 10. Verlaagd ruw eiwit als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Lierop, van A.H.A.A.M.; Binnendijk, G.P.

  2003-01-01

  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2006 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg

 11. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 12. Subtiele verleiders inzetten voor studiesucces : Nudging the student

  NARCIS (Netherlands)

  J.M. Kreeft; I. van den Donker; dr. A.F. de Wild; D. van der Waal

  2013-01-01

  Subtiele prikkels in de omgeving van mensen zijn in staat om hun gedrag voorspelbaar te veranderen. Dit gegeven, bekend vanuit de psychologie en sociologie, biedt kansen voor het hoger onderwijs. Subtiele interventies (nudges) in het onderwijsproces leiden studenten namelijk onbewust tot

 13. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 14. eHealth voor Zorgprocesinnovatie : e-book

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2015-01-01

  Het E-book 'eHealth voor Zorgprocesinnovatie' van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book

 15. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 16. Comfortabel zitten op een kantoorstoel : een nieuwe uitdaging voor ontwerpers

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2005-01-01

  Het ontwerpen van de juiste kantoorstoel is niet eenvoudig. Nog niet zo lang geleden werd gesteld dat een nieuwe stoel ontworpen wordt om rugklachten te voorkomen. Inmiddels tonen diverse epidemiologische studies aan dat zitten alleen geen risicofactor is voor de rug. Zelfs “het zitten rechtop als

 17. De optimale sportafstand voor de ladder van de glazenwasser

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, C.N.; Looze, M.P. de; Hoozemans, M.J.M.; Grinten, M.P. van der; Korte, E.M. de; Kingma, I.

  2002-01-01

  Voor de glazenwasser die werkt met staande ladder, is een goede ladder zeer belangrijk. Hij loopt en werkt op en verplaatst de ladder veelvuldig. Er is veel discussie over ladders en de optimale sportafstand bij staande ladders. De meeste glazenwassers geven de voorkeur aan een sportafstand van 35

 18. Goffman als basis voor frame-analyse en framingonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wester, F.P.J.

  2017-01-01

  Het woord framing komt al een vijftiental jaren in het Nederlands voor in politiek en media. Het wordt meestal gebruikt om een communicatiestrategie aan te duiden. Door een onderwerp via woord en/of beeld in een bepaald kader te plaatsen, krijgt het een lading met positieve of juist negatieve

 19. Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Twenhöfel C; van der Knaap Y; VLH; M&V

  2017-01-01

  In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij

 20. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 1. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 2. Advances in Base-Free Oxidation of Bio-Based Compounds on Supported Gold Catalysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Wojcieszak

  2017-11-01

  Full Text Available The oxidation of bio-based molecules in general, and of carbohydrates and furanics in particular, is a highly attractive process. The catalytic conversion of renewable compounds is of high importance. Acids and other chemical intermediates issued from oxidation processes have many applications related, especially, to food and detergents, as well as to pharmaceutics, cosmetics, and the chemical industry. Until now, the oxidation of sugars, furfural, or 5-hydroxymethylfurfural has been mainly conducted through biochemical processes or with strong inorganic oxidants. The use of these processes very often presents many disadvantages, especially regarding products separation and selectivity control. Generally, the oxidation is performed in batch conditions using an appropriate catalyst and a basic aqueous solution (pH 7–9, while bubbling oxygen or air through the slurry. However, there is a renewed interest in working in base-free conditions to avoid the production of salts. Actually, this gives direct access to different acids or diacids without laborious product purification steps. This review focuses on processes applying gold-based catalysts, and on the catalytic properties of these systems in the base-free oxidation of important compounds: C5–C6 sugars, furfural, and 5-hydroxymethylfurfural. A better understanding of the chemical and physical properties of the catalysts and of the operating conditions applied in the oxidation reactions is essential. For this reason, in this review we put emphasis on these most impacting factors.

 3. Polymerization and Structure of Bio-Based Plastics: A Computer Simulation

  Science.gov (United States)

  Khot, Shrikant N.; Wool, Richard P.

  2001-03-01

  We recently examined several hundred chemical pathways to convert chemically functionalized plant oil triglycerides, monoglycerides and reactive diluents into high performance plastics with a broad range of properties (US Patent No. 6,121,398). The resulting polymers had linear, branched, light- and highly-crosslinked chain architectures and could be used as pressure sensitive adhesives, elastomers and high performance rigid thermoset composite resins. To optimize the molecular design and minimize the number of chemical trials in this system with excess degrees of freedom, we developed a computer simulation of the free radical polymerization process. The triglyceride structure, degree of chemical substitution, mole fractions, fatty acid distribution function, and reaction kinetic parameters were used as initial inputs on a 3d lattice simulation. The evolution of the network fractal structure was computed and used to measure crosslink density, dangling ends, degree of reaction and defects in the lattice. The molecular connectivity was used to determine strength via a vector percolation model of fracture. The simulation permitted the optimal design of new bio-based materials with respect to monomer selection, cure reaction conditions and desired properties. Supported by the National Science Foundation

 4. Metabolic engineering of Escherichia coli: a sustainable industrial platform for bio-based chemical production.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xianzhong; Zhou, Li; Tian, Kangming; Kumar, Ashwani; Singh, Suren; Prior, Bernard A; Wang, Zhengxiang

  2013-12-01

  In order to decrease carbon emissions and negative environmental impacts of various pollutants, more bulk and/or fine chemicals are produced by bioprocesses, replacing the traditional energy and fossil based intensive route. The Gram-negative rod-shaped bacterium, Escherichia coli has been studied extensively on a fundamental and applied level and has become a predominant host microorganism for industrial applications. Furthermore, metabolic engineering of E. coli for the enhanced biochemical production has been significantly promoted by the integrated use of recent developments in systems biology, synthetic biology and evolutionary engineering. In this review, we focus on recent efforts devoted to the use of genetically engineered E. coli as a sustainable platform for the production of industrially important biochemicals such as biofuels, organic acids, amino acids, sugar alcohols and biopolymers. In addition, representative secondary metabolites produced by E. coli will be systematically discussed and the successful strategies for strain improvements will be highlighted. Moreover, this review presents guidelines for future developments in the bio-based chemical production using E. coli as an industrial platform. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Recent Developments on Genetic Engineering of Microalgae for Biofuels and Bio-Based Chemicals.

  Science.gov (United States)

  Ng, I-Son; Tan, Shih-I; Kao, Pei-Hsun; Chang, Yu-Kaung; Chang, Jo-Shu

  2017-10-01

  Microalgae serve as a promising source for the production of biofuels and bio-based chemicals. They are superior to terrestrial plants as feedstock in many aspects and their biomass is naturally rich in lipids, carbohydrates, proteins, pigments, and other valuable compounds. Due to the relatively slow growth rate and high cultivation cost of microalgae, to screen efficient and robust microalgal strains as well as genetic modifications of the available strains for further improvement are of urgent demand in the development of microalgae-based biorefinery. In genetic engineering of microalgae, transformation and selection methods are the key steps to accomplish the target gene modification. However, determination of the preferable type and dosage of antibiotics used for transformant selection is usually time-consuming and microalgal-strain-dependent. Therefore, more powerful and efficient techniques should be developed to meet this need. In this review, the conventional and emerging genome-editing tools (e.g., CRISPR-Cas9, TALEN, and ZFN) used in editing the genomes of nuclear, mitochondria, and chloroplast of microalgae are thoroughly surveyed. Although all the techniques mentioned above demonstrate their abilities to perform gene editing and desired phenotype screening, there still need to overcome higher production cost and lower biomass productivity, to achieve efficient production of the desired products in microalgal biorefineries. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 6. Recent developments and future prospects on bio-based polyesters derived from renewable resources: A review.

  Science.gov (United States)

  Zia, Khalid Mahmood; Noreen, Aqdas; Zuber, Mohammad; Tabasum, Shazia; Mujahid, Mohammad

  2016-01-01

  A significantly growing interest is to design a new strategy for development of bio-polyesters from renewable resources due to limited fossil fuel reserves, rise of petrochemicals price and emission of green house gasses. Therefore, this review aims to present an overview on synthesis of biocompatible, biodegradable and cost effective polyesters from biomass and their prospective in different fields including packaging, coating, tissue engineering, drug delivery system and many more. Isosorbide, 2,4:3,5-di-O-methylene-d-mannitol, bicyclic diacetalyzed galactaric acid, 2,5-furandicarboxylic acid, citric, 2,3-O-methylene l-threitol, dimethyl 2,3-O-methylene l-threarate, betulin, dihydrocarvone, decalactone, pimaric acid, ricinoleic acid and sebacic acid, are some important monomers derived from biomass which are used for bio-based polyester manufacturing, consequently, replacing the petrochemical based polyesters. The last part of this review highlights some recent advances in polyester blends and composites in order to improve their properties for exceptional biomedical applications i.e. skin tissue engineering, guided bone regeneration, bone healing process, wound healing and wound acceleration. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Feasibility of bio-based lactate esters as extractant for biobutanol recovery: (Liquid + liquid) equilibria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheng, Shaohua; Cheng, Hongye; Chen, Lifang; Qi, Zhiwen

  2016-01-01

  Highlights: • Lactate esters were studied as solvent to remove butanol from aqueous media. • (Liquid + liquid) equilibrium data were measured at T = 298.15 K and 1 atm. • Selectivity and 1-butanol partition coefficient were calculated. • COSMO-based study of separation efficiency on solvent structure was conducted. - Abstract: As bio-based solvents, lactate esters can be used as extractant for removing 1-butanol from the aqueous fermentation broths. In order to evaluate the separation efficiency of butyl lactate and 2-ethylhexyl lactate for the extraction of 1-butanol from its mixture with water, the (liquid + liquid) equilibrium for the ternary systems {water (1) + 1-butanol (2) + lactate ester (3)} were measured at T = 298.15 K. The 1-butanol partition coefficient varied in the range of 4.46 to 10.29, and the solvent selectivity within 32.12 to 108.18. For the separation of low-concentration butanol from fermentation broths, butyl lactate exhibits higher partition coefficient and lower selectivity than 2-ethylhexyl lactate. The NRTL model was employed to correlate the experimental data, and the COSMO-RS theory was utilized to predict the (liquid + liquid) equilibria and to analyze the influence of lactate esters on extraction efficiency.

 8. Development of bio based plastic materials for packaging from soybeans waste

  Science.gov (United States)

  Muhammad, A.; Rashidi, A. R.; Roslan, A.; Idris, S. A.

  2017-09-01

  Demands of plastic material which increase with the increasing of human population encourage researchers to find alternative solution to replace petro based plastic. Thus, in the present study, a novel "green bioplastic" packaging was developed using soybean waste which is a major waste in soy sauce food industry. The evaluation of the effect of ratio of starch, soy waste and plasticizer in this bioplastic production was studied and their characteristics were compared with available bioplastics. Characteristics study was done in terms of burning test, water absorption capacity, thermal and tensile strength measurement and the result obtained were analyzed. The glass transition temperature (Tg) for soy waste bioplastic is 117˚C. The water absorption test shows that an increase in mass up to 114.17% which show large amount of water uptake capacity of this bioplastics. And about 38% of percentage loss was observed when compared with other novel bioplastics. The results clearly show that the amount of glycerol as a plasticizer had an inversely proportional relationship with the Glass Transition Temperature (Tg). The average maximum force value for tensile strength test is 6.71 N. The burning test show that the soy wastes bioplastic release a very faint smell of soy and glue-like substance. The flame ignited a Yellowish-Orange colour and released some sparks. Based on the overall results, soy-based have been proven to become an excellent bio-based packaging materials.

 9. Determining the bio-based content of bio-plastics used in Thailand by radiocarbon analysis

  Science.gov (United States)

  Ploykrathok, T.; Chanyotha, S.

  2017-06-01

  Presently, there is an increased interest in the development of bio-plastic products from agricultural materials which are biodegradable in order to reduce the problem of waste disposal. Since the amount of modern carbon in bio-plastics can indicate how much the amount of agricultural materials are contained in the bio-plastic products, this research aims to determine the modern carbon in bio-plastic using the carbon dioxide absorption method. The radioactivity of carbon-14 contained in the sample is measured by liquid scintillation counter (Tri-carb 3110 TR, PerkinElmer). The percentages of bio-based content in the samples were determined by comparing the observed modern carbon content with the values contained in agricultural raw materials. The experimental results show that only poly(lactic acid) samples have the modern carbon content of 97.4%, which is close to the agricultural materials while other bio-plastics types are found to have less than 50% of the modern carbon content. In other words, most of these bio-plastic samples were mixed with other materials which are not agriculturally originated.

 10. Environmental performance of bio-based and biodegradable plastics: the road ahead.

  Science.gov (United States)

  Lambert, Scott; Wagner, Martin

  2017-11-13

  Future plastic materials will be very different from those that are used today. The increasing importance of sustainability promotes the development of bio-based and biodegradable polymers, sometimes misleadingly referred to as 'bioplastics'. Because both terms imply "green" sources and "clean" removal, this paper aims at critically discussing the sometimes-conflicting terminology as well as renewable sources with a special focus on the degradation of these polymers in natural environments. With regard to the former we review innovations in feedstock development (e.g. microalgae and food wastes). In terms of the latter, we highlight the effects that polymer structure, additives, and environmental variables have on plastic biodegradability. We argue that the 'biodegradable' end-product does not necessarily degrade once emitted to the environment because chemical additives used to make them fit for purpose will increase the longevity. In the future, this trend may continue as the plastics industry also is expected to be a major user of nanocomposites. Overall, there is a need to assess the performance of polymer innovations in terms of their biodegradability especially under realistic waste management and environmental conditions, to avoid the unwanted release of plastic degradation products in receiving environments.

 11. Effect of melamine phosphate on the thermal stability and flammability of bio-based polyurethanes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yakushin, Vladimir; Sevastyanova, Irina; Vilsone, Dzintra; Avots, Andris

  2016-01-01

  The effect of melamine phosphate (MP) on the thermal stability of bio-based polyurethane and the flammability parameters of wood samples with polyurethane coatings was studied. Thermogravimetric analysis and cone calorimeter test at a heat flux of 35 kW/m 2 were used for this purpose. The main characteristics of the thermal stability and flammability of the coating with addition of MP were compared with the characteristics of analogous coatings with addition of ammonium polyphosphate (APP), as well as APP in combination with melamine. It was found that the use of MP as an intumescent additive allows a considerable decrease of most of the flammability parameters of the polyurethane based on tall oil fatty acids, like APP. To reach the maximum effect, it is enough to load in the polyurethane 20% of MP. In contrast to APP, MP reduces also the smoke release of the samples. Using MP in combination with APP at definite weight ratios, it is possible to essentially reduce the flammability parameters of polyurethane coatings, such as PHRR, THR and MARHE. (paper)

 12. Determining the bio-based content of bio-plastics used in Thailand by radiocarbon analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ploykrathok, T; Chanyotha, S

  2017-01-01

  Presently, there is an increased interest in the development of bio-plastic products from agricultural materials which are biodegradable in order to reduce the problem of waste disposal. Since the amount of modern carbon in bio-plastics can indicate how much the amount of agricultural materials are contained in the bio-plastic products, this research aims to determine the modern carbon in bio-plastic using the carbon dioxide absorption method. The radioactivity of carbon-14 contained in the sample is measured by liquid scintillation counter (Tri-carb 3110 TR, PerkinElmer). The percentages of bio-based content in the samples were determined by comparing the observed modern carbon content with the values contained in agricultural raw materials. The experimental results show that only poly(lactic acid) samples have the modern carbon content of 97.4%, which is close to the agricultural materials while other bio-plastics types are found to have less than 50% of the modern carbon content. In other words, most of these bio-plastic samples were mixed with other materials which are not agriculturally originated. (paper)

 13. Plant cell wall sugars: sweeteners for a bio-based economy.

  Science.gov (United States)

  Van de Wouwer, Dorien; Boerjan, Wout; Vanholme, Bartel

  2018-02-12

  Global warming and the consequent climate change is one of the major environmental challenges we are facing today. The driving force behind the rise in temperature is our fossil-based economy, which releases massive amounts of the greenhouse gas carbon dioxide into the atmosphere. In order to reduce greenhouse gas emission, we need to scale down our dependency on fossil resources, implying that we need other sources for energy and chemicals to feed our economy. Here, plants have an important role to play; by means of photosynthesis, plants capture solar energy to split water and fix carbon derived from atmospheric carbon dioxide. A significant fraction of the fixed carbon ends up as polysaccharides in the plant cell wall. Fermentable sugars derived from cell wall polysaccharides form an ideal carbon source for the production of bio-platform molecules. However, a major limiting factor in the use of plant biomass as feedstock for the bio-based economy is the complexity of the plant cell wall and its recalcitrance towards deconstruction. To facilitate the release of fermentable sugars during downstream biomass processing, the composition and structure of the cell wall can be engineered. Different strategies to reduce cell wall recalcitrance will be described in this review. The ultimate goal is to obtain a tailor-made biomass, derived from plants with a cell wall optimized for particular industrial or agricultural applications, without affecting plant growth and development. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 14. Bio-based and biodegradable plastics for use in crop production.

  Science.gov (United States)

  Riggi, Ezio; Santagata, Gabriella; Malinconico, Mario

  2011-01-01

  The production and management of crops uses plastics for many applications (e.g., low tunnels, high tunnels, greenhouses, mulching, silage bags, hay bales, pheromone traps, coatings of fertilizers or pesticides or hormones or seeds, and nursery pots and containers for growing transplants). All these applications have led some authors to adopt the term "plasticulture" when discussing the use of plastic materials in agriculture and related industries. Unfortunately, the sustainability of this use of plastics is low, and renewability and degradability have become key words in the debate over sustainable production and utilization of plastic. Recently, researchers and the plastics industry have made strong efforts (i) to identify new biopolymers and natural additives from renewable sources that can be used in plastics production and (ii) to enhance the degradability (biological or physical) of the new ecologically sustainable materials. In the present review, we describe the main research results, current applications, patents that have been applied for in the last two decades, and future perspectives on sustainable use of plastics to support crop production. The article presents some promising patents on bio-based and biodegradable plastics for use in crop production.

 15. A review on electrospun bio-based polymers for water treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. C. Mokhena

  2015-10-01

  Full Text Available Over the past decades, electrospinning of biopolymers down to nanoscale garnered much interest to address most of the millennia issues related to water treatment. The fabrication of these nanostructured membranes added a new dimension to the current nanotechnologies where a wide range of materials can be processed to their nanosize. Electrospinning is a simple and versatile technique to fabricate unique nanostructured membranes with fascinating properties for a wide spectrum of applications such as filtration and others. These nanostructured membranes, fabricated by electrospinning, were found to be of a paramount importance because of their advanced inherited properties such as large surface-to-volume ratio, as well as tuneable porosity, stability, and high permeability. The extensive research conducted on these materials extended the success of electrospinning not only to bio-based polymer nanofibres, but to their hybrids and their derivatives. The technique also created avenues for advanced and massive production of nanofibres. This paper reviews the recent developments in the electrospinning technique. Electrospinning of biopolymers, their blends and functionalization using metals/metal oxides, and the potential applications of electrospun nanofibrous membranes in water filtration are discussed.

 16. Small Scale SOFC Demonstration Using Bio-Based and Fossil Fuels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petrik, Michael [Technology Management Inc., Cleveland, OH (United States); Ruhl, Robert [Technology Management Inc., Cleveland, OH (United States)

  2012-05-01

  Technology Management, Inc. (TMI) of Cleveland, Ohio, has completed the project entitled Small Scale SOFC Demonstration using Bio-based and Fossil Fuels. Under this program, two 1-kW systems were engineered as technology demonstrators of an advanced technology that can operate on either traditional hydrocarbon fuels or renewable biofuels. The systems were demonstrated at Patterson's Fruit Farm of Chesterland, OH and were open to the public during the first quarter of 2012. As a result of the demonstration, TMI received quantitative feedback on operation of the systems as well as qualitative assessments from customers. Based on the test results, TMI believes that > 30% net electrical efficiency at 1 kW on both traditional and renewable fuels with a reasonable entry price is obtainable. The demonstration and analysis provide the confidence that a 1 kW entry-level system offers a viable value proposition, but additional modifications are warranted to reduce sound and increase reliability before full commercial acceptance.

 17. Experimental Measurements of Journal Bearing Friction Using Mineral, Synthetic, and Bio-Based Lubricants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pantelis G. Nikolakopoulos

  2015-04-01

  Full Text Available The environmental impact of many industrial and naval applications is becoming increasingly important. Journal bearings are crucial components related with the reliable, safe and environmentally friendly operation of rotating machinery in many applications, e.g., in hydroplants, ships, power generation stations. The maintenance activities in certain cases also have considerable environmental impact. Fortunately, it is relatively easy to reduce the impact by changing the way lubricants are being used. Selecting the proper lubricant is important to sharply reduce long-term costs. The best-fit product selection can mean longer lubricant life, reduced machine wear, reduced incipient power losses and improved safety. Suitable basestocks and additives reduce environmental impact. In this paper, three types of lubricants are used in order to examine their effects on the tribological behavior of journal bearings. A mineral oil, a synthetic oil and a bio-based lubricant are experimentally and analytically examined for several configurations of load and journal rotational velocity. The friction forces and the hydrodynamic friction coefficients are calculated and compared. This investigation can assist the correct choice of lubricant in journal bearings with minimized environmental footprint.

 18. Synthesis and characterization of a novel bio-based resin from maleated soybean oil polyols

  Science.gov (United States)

  Li, Y. T.; Yang, L. T.; Zhang, H.

  2017-02-01

  In this paper, a novel bio-based resin was prepared by the radical copolymerization of maleated soybean oil polyols (MSBOP) and styrene (ST). Structure of the product was studied by Fourier transformation infrared spectrometer (FT-IR), and the result was found to be consistent with that of theoretical structure. Swelling experiments indicated that the crosslinking degree increased with the increase of hydroxyl value. Thermal analysis by differential scanning calorimetry (DSC) and thermo-gravimetric analysis (TG) revealed that glass transition temperature (Tg) of the polymer increased with increasing hydroxyl values, and that its thermal stability showed a good correlation with the hydroxyl value. The tensile strength and impact strength were significantly affected by the hydroxyl value of soybean oil polyols. With increasing hydroxyl value, the tensile strength presented an increasing trend, while the impact strength showed a decreasing one. Moreover, the property of the polymer from elastomer to plastic character also depended on the functionality of the hydroxyl value of soybean oil polyols.

 19. Evaluatie van de zomersmogsituatie in 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Doesburg MJ van; LLO

  1995-01-01

  In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen procedures, maatregelen en aanbevelingen tijdens perioden met verhoogde luchtverontreiniging

 20. Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? Eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters, B.; Boumans, L.J.M.; Elzakker, van B.G.; Gast, F.L.F.; Griffioen, J.; Klaver, G.T.; Nelemans, J.A.; Velthof, G.L.; Veld, H.

  2006-01-01

  Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Het verlagen van de toetsdiepte wordt gezien als mogelijkheid om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de

 1. Hoe te communiceren over gezond en duurzaam eten: ‘Goed voor jezelf, goed voor de wereld’

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, S.J.; Verain, M.C.D.

  2012-01-01

  De Nederlandse consument vindt gezondheid een belangrijker motief bij de aankoop en keuze voor eten dan duurzaamheid. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde LEI-rapport 'Samenspel Duurzaam en Gezond?' Negen op de tien consumenten ervaart samenhang tussen gezond en duurzaam eten. Maar de perceptie

 2. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 3. Preparation of a bio-based epoxy with comparable properties to those of petroleum-based counterparts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  X. Q. Liu

  2012-04-01

  Full Text Available In this paper a bio-based epoxy with outstanding thermal and mechanical properties was synthesized using a rosin-based epoxy monomer and a rosin-based curing agent. The chemical structures of rosin based epoxy monomer and curing agent were confirmed by Nuclear Magnetic Resonance (NMR and Fourier Transform Infrared (FT-IR spectra. The flexural mechanical and dynamic mechanical properties as well as thermal stability of the cured epoxy were investigated. The results showed that the cured epoxy exhibited a glass transition temperature (Tg of 164°C and its flexural strength and modulus were as high as 70 and 2200 MPa, respectively. This indicated that a wholly bio-based epoxy resin possessing high performance was successfully obtained.

 4. Bio-based hyperbranched thermosetting polyurethane/triethanolamine functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposites as shape memory materials.

  Science.gov (United States)

  Kalita, Hemjyoti; Karak, Niranjan

  2014-07-01

  Here, bio-based shape memory polymers have generated immense interest in recent times. Here, Bio-based hyperbranched polyurethane/triethanolamine functionalized multi-walled carbon nanotube (TEA-f-MWCNT) nanocomposites were prepared by in-situ pre-polymerization technique. The Fourier transform infrared spectroscopy and the transmission electron microscopic studies showed the strong interfacial adhesion and the homogeneous distribution of TEA-f-MWCNT in the polyurethane matrix. The prepared epoxy cured thermosetting nanocomposites exhibited enhanced tensile strength (6.5-34.5 MPa), scratch hardness (3.0-7.5 kg) and thermal stability (241-288 degrees C). The nanocomposites showed excellent shape fixity and shape recovery. The shape recovery time decreases (24-10 s) with the increase of TEA-f-MWCNT content in the nanocomposites. Thus the studied nanocomposites have potential to be used as advanced shape memory materials.

 5. Sustainable Systems Analysis of Production and Transportation Scenarios for Conventional and Bio-based Energy Commodities

  Science.gov (United States)

  Doran, E. M.; Golden, J. S.; Nowacek, D. P.

  2013-12-01

  International commerce places unique pressures on the sustainability of water resources and marine environments. System impacts include noise, emissions, and chemical and biological pollutants like introduction of invasive species into key ecosystems. At the same time, maritime trade also enables the sustainability ambition of intragenerational equity in the economy through the global circulation of commodities and manufactured goods, including agricultural, energy and mining resources (UN Trade and Development Board 2013). This paper presents a framework to guide the analysis of the multiple dimensions of the sustainable commerce-ocean nexus. As a demonstration case, we explore the social, economic and environmental aspects of the nexus framework using scenarios for the production and transportation of conventional and bio-based energy commodities. Using coupled LCA and GIS methodologies, we are able to orient the findings spatially for additional insight. Previous work on the sustainable use of marine resources has focused on distinct aspects of the maritime environment. The framework presented here, integrates the anthropogenic use, governance and impacts on the marine and coastal environments with the natural components of the system. A similar framework has been highly effective in progressing the study of land-change science (Turner et al 2007), however modification is required for the unique context of the marine environment. This framework will enable better research integration and planning for sustainability objectives including mitigation and adaptation to climate change, sea level rise, reduced dependence on fossil fuels, protection of critical marine habitat and species, and better management of the ocean as an emerging resource base for the production and transport of commodities and energy across the globe. The framework can also be adapted for vulnerability analysis, resilience studies and to evaluate the trends in production, consumption and

 6. Information processing through a bio-based redox capacitor: signatures for redox-cycling.

  Science.gov (United States)

  Liu, Yi; Kim, Eunkyoung; White, Ian M; Bentley, William E; Payne, Gregory F

  2014-08-01

  Redox-cycling compounds can significantly impact biological systems and can be responsible for activities that range from pathogen virulence and contaminant toxicities, to therapeutic drug mechanisms. Current methods to identify redox-cycling activities rely on the generation of reactive oxygen species (ROS), and employ enzymatic or chemical methods to detect ROS. Here, we couple the speed and sensitivity of electrochemistry with the molecular-electronic properties of a bio-based redox-capacitor to generate signatures of redox-cycling. The redox capacitor film is electrochemically-fabricated at the electrode surface and is composed of a polysaccharide hydrogel with grafted catechol moieties. This capacitor film is redox-active but non-conducting and can engage diffusible compounds in either oxidative or reductive redox-cycling. Using standard electrochemical mediators ferrocene dimethanol (Fc) and Ru(NH3)6Cl3 (Ru(3+)) as model redox-cyclers, we observed signal amplifications and rectifications that serve as signatures of redox-cycling. Three bio-relevant compounds were then probed for these signatures: (i) ascorbate, a redox-active compound that does not redox-cycle; (ii) pyocyanin, a virulence factor well-known for its reductive redox-cycling; and (iii) acetaminophen, an analgesic that oxidatively redox-cycles but also undergoes conjugation reactions. These studies demonstrate that the redox-capacitor can enlist the capabilities of electrochemistry to generate rapid and sensitive signatures of biologically-relevant chemical activities (i.e., redox-cycling). Published by Elsevier B.V.

 7. Bio-based biodegradable film to replace the standard polyethylene cover for silage conservation.

  Science.gov (United States)

  Borreani, Giorgio; Tabacco, Ernesto

  2015-01-01

  The research was aimed at studying whether the polyethylene (PE) film currently used to cover maize silage could be replaced with bio-based biodegradable films, and at determining the effects on the fermentative and microbiological quality of the resulting silages in laboratory silo conditions. Biodegradable plastic film made in 2 different formulations, MB1 and MB2, was compared with a conventional 120-μm-thick PE film. A whole maize crop was chopped; ensiled in MB1, MB2, and PE plastic bags, 12.5kg of fresh weight per bag; and opened after 170d of conservation. At silo opening, the microbial and fermentative quality of the silage was analyzed in the uppermost layer (0 to 50mm from the surface) and in the whole mass of the silo. All the silages were well fermented with little differences in fermentative quality between the treatments, although differences in the mold count and aerobic stability were observed in trial 1 for the MB1 silage. These results have shown the possibility of successfully developing a biodegradable cover for silage for up to 6mo after ensiling. The MB2 film allowed a good silage quality to be obtained even in the uppermost part of the silage close to the plastic film up to 170d of conservation, with similar results to those obtained with the PE film. The promising results of this experiment indicate that the development of new degradable materials to cover silage till 6mo after ensiling could be possible. Copyright © 2015 American Dairy Science Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Systems-wide metabolic pathway engineering in Corynebacterium glutamicum for bio-based production of diaminopentane.

  Science.gov (United States)

  Kind, Stefanie; Jeong, Weol Kyu; Schröder, Hartwig; Wittmann, Christoph

  2010-07-01

  In the present work the Gram-positive bacterium Corynebacterium glutamicum was engineered into an efficient, tailor-made production strain for diaminopentane (cadaverine), a highly attractive building block for bio-based polyamides. The engineering comprised expression of lysine decarboxylase (ldcC) from Escherichia coli, catalyzing the conversion of lysine into diaminopentane, and systems-wide metabolic engineering of central supporting pathways. Substantially re-designing the metabolism yielded superior strains with desirable properties such as (i) the release from unwanted feedback regulation at the level of aspartokinase and pyruvate carboxylase by introducing the point mutations lysC311 and pycA458, (ii) an optimized supply of the key precursor oxaloacetate by amplifying the anaplerotic enzyme, pyruvate carboxylase, and deleting phosphoenolpyruvate carboxykinase which otherwise removes oxaloacetate, (iii) enhanced biosynthetic flux via combined amplification of aspartokinase, dihydrodipicolinate reductase, diaminopimelate dehydrogenase and diaminopimelate decarboxylase, and (iv) attenuated flux into the threonine pathway competing with production by the leaky mutation hom59 in the homoserine dehydrogenase gene. Lysine decarboxylase proved to be a bottleneck for efficient production, since its in vitro activity and in vivo flux were closely correlated. To achieve an optimal strain having only stable genomic modifications, the combination of the strong constitutive C. glutamicum tuf promoter and optimized codon usage allowed efficient genome-based ldcC expression and resulted in a high diaminopentane yield of 200 mmol mol(-1). By supplementing the medium with 1 mgL(-1) pyridoxal, the cofactor of lysine decarboxylase, the yield was increased to 300 mmol mol(-1). In the production strain obtained, lysine secretion was almost completely abolished. Metabolic analysis, however, revealed substantial formation of an as yet unknown by-product. It was identified as an

 9. Applying distance-to-target weighing methodology to evaluate the environmental performance of bio-based energy, fuels, and materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weiss, Martin; Patel, Martin; Heilmeier, Hermann; Bringezu, Stefan

  2007-01-01

  The enhanced use of biomass for the production of energy, fuels, and materials is one of the key strategies towards sustainable production and consumption. Various life cycle assessment (LCA) studies demonstrate the great potential of bio-based products to reduce both the consumption of non-renewable energy resources and greenhouse gas emissions. However, the production of biomass requires agricultural land and is often associated with adverse environmental effects such as eutrophication of surface and ground water. Decision making in favor of or against bio-based and conventional fossil product alternatives therefore often requires weighing of environmental impacts. In this article, we apply distance-to-target weighing methodology to aggregate LCA results obtained in four different environmental impact categories (i.e., non-renewable energy consumption, global warming potential, eutrophication potential, and acidification potential) to one environmental index. We include 45 bio- and fossil-based product pairs in our analysis, which we conduct for Germany. The resulting environmental indices for all product pairs analyzed range from -19.7 to +0.2 with negative values indicating overall environmental benefits of bio-based products. Except for three options of packaging materials made from wheat and cornstarch, all bio-based products (including energy, fuels, and materials) score better than their fossil counterparts. Comparing the median values for the three options of biomass utilization reveals that bio-energy (-1.2) and bio-materials (-1.0) offer significantly higher environmental benefits than bio-fuels (-0.3). The results of this study reflect, however, subjective value judgments due to the weighing methodology applied. Given the uncertainties and controversies associated not only with distance-to-target methodologies in particular but also with weighing approaches in general, the authors strongly recommend using weighing for decision finding only as a

 10. Investigation of curing rates of bio-based thiol-ene films from diallyl 2,5-furandicaboxylate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Daniel Bo; Sønderbæk-Jørgensen, Rene; Duus, Jens Ø.

  2018-01-01

  The bio-based monomer, 2,5-furandicarboxylic acid, has been adapted to classic thiol-ene chemistry by derivatization of the acid with allyl alcohol. This new monomer has allowed for the synthesis of new thermoset systems, capable of forming green, sustainable materials through UV-crosslinking. In......The bio-based monomer, 2,5-furandicarboxylic acid, has been adapted to classic thiol-ene chemistry by derivatization of the acid with allyl alcohol. This new monomer has allowed for the synthesis of new thermoset systems, capable of forming green, sustainable materials through UV......-crosslinking. In this study, the synthesis of the new monomer along with thorough kinetic studies of the new thermoset systems are presented. In order to determine kinetic values for the systems, all reactions have been followed by real-time FT-IR. Initially, a study of three different photoinitiators is performed...... on a classic TEMPIC-TATATO system, in order to determine the superior initiator for the new systems. The new monomer is crosslinked with five different thiol compounds in both stoichiometric and off-stoichiometric ratios, yielding an array of bio-based thermosets. The properties of these systems are determined...

 11. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 12. Bedrijfseconomisch advies : achtergrondinformatie en -documentatie bij de spreadsheettoepassingen voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.; Krikke, A.T.; Bosch, H.K.J.

  1989-01-01

  Het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor individuele agrarische ondernemers vindt sinds de zestiger jaren plaats. In het kader van de automatisering werd op basis van een spreadsheet (Lotus 123) een aantal toepassingen ontwikkeld voor de bedrijfseconomische advisering van akkerbouw- en

 13. [Disclosure of conflicts of interest in the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Bergoets, M; Pieters, G

  2009-01-01

  Between March 2000 and December 2008 authors disclosed conflicts of interest in 9% of articles in the Tijdschrift voor Psychiatrie. For the same period, in the articles dealing with pharmaceuticals, the percentage of articles containing disclosures of conflict of interest was considerably higher, namely 24%. The policy of the journal with regard to the disclosure of conflicts of interest has helped to promote transparency. Further efforts are needed to encourage authors to disclose conflicts of interest.

 14. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 15. Alternatieven voor Portland Cement in ontwikkelingslanden onderzocht : continue-kalkoven maakt toepassing van kalk pozzolaan cement mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond - de Wilde De Ligny, van E.L.C.; Jongsma, Ivo

  1995-01-01

  In de discussie over bouwmaterialen in ontwikkelingslanden wordt vaak gepleit voor alternatieven voor Portland Cement. De productie van Portland Cement is kapitaal- en energie-intensief en draagt weinig bij aan de ontwikkeling van deze landen. De klein schaliger productie van alternatieven voor

 16. Economische consequenties invoering CTT-norm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens: evaluatie CTT norm 2004-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Hess, S.; Kruseman, G.; Hattum, van B.; Bruinsma, F.; Jonkeren, O.; Ubbels, E.

  2006-01-01

  In juni 2004 werd een nieuw toetsingskader, de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), voor zoute baggerspecie geïntroduceerd. De CTT vervangt de Uniforme Gehalte Toets (UGT). De belangrijkste wijzigingen zijn de expliciete norm voor Tributyltin (TBT) en signaleringswaarden voor een drietal bio-assays. Op

 17. Vergelijking van verschillende benzodiazepinen met betrekking tot de potentie voor sedatie en spierverslapping en de werkingsduur in de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen van ' t Land C; van der Laan JW

  1989-01-01

  In dit onderzoek werden de benzodiazepinen (BZD) onderling vergeleken met betrekking tot de potentie voor sedatie en spierverslapping en de werkingsduur. Voor de Crl:(WI)BR rat van Charles River zijn voor de volgende benzodiazepinen de ED50 waarden m.b.t. sedatie en spierverslapping bepaald: .

 18. Cascade use indicators for selected biopolymers: Are we aiming for the right solutions in the design for recycling of bio-based polymers?

  Science.gov (United States)

  Hildebrandt, Jakob; Bezama, Alberto; Thrän, Daniela

  2017-01-01

  When surveying the trends and criteria for the design for recycling (DfR) of bio-based polymers, priorities appear to lie in energy recovery at the end of the product life of durable products, such as bio-based thermosets. Non-durable products made of thermoplastic polymers exhibit good properties for material recycling. The latter commonly enjoy growing material recycling quotas in countries that enforce a landfill ban. Quantitative and qualitative indicators are needed for characterizing progress in the development towards more recycling friendly bio-based polymers. This would enable the deficits in recycling bio-based plastics to be tracked and improved. The aim of this paper is to analyse the trends in the DfR of bio-based polymers and the constraints posed by the recycling infrastructure on plastic polymers from a systems perspective. This analysis produces recommendations on how life cycle assessment indicators can be introduced into the dialogue between designers and recyclers in order to promote DfR principles to enhance the cascading use of bio-based polymers within the bioeconomy, and to meet circular economy goals. PMID:28097922

 19. Cascade use indicators for selected biopolymers: Are we aiming for the right solutions in the design for recycling of bio-based polymers?

  Science.gov (United States)

  Hildebrandt, Jakob; Bezama, Alberto; Thrän, Daniela

  2017-04-01

  When surveying the trends and criteria for the design for recycling (DfR) of bio-based polymers, priorities appear to lie in energy recovery at the end of the product life of durable products, such as bio-based thermosets. Non-durable products made of thermoplastic polymers exhibit good properties for material recycling. The latter commonly enjoy growing material recycling quotas in countries that enforce a landfill ban. Quantitative and qualitative indicators are needed for characterizing progress in the development towards more recycling friendly bio-based polymers. This would enable the deficits in recycling bio-based plastics to be tracked and improved. The aim of this paper is to analyse the trends in the DfR of bio-based polymers and the constraints posed by the recycling infrastructure on plastic polymers from a systems perspective. This analysis produces recommendations on how life cycle assessment indicators can be introduced into the dialogue between designers and recyclers in order to promote DfR principles to enhance the cascading use of bio-based polymers within the bioeconomy, and to meet circular economy goals.

 20. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 1. Sustainability of biomass in a bio-based economy. A quick-scan analysis of the biomass demand of a bio-based economy in 2030 compared to the sustainable supply

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ros, J.; Olivier, J.; Notenboom, J. [Netherlands Environmental Assessment Agency PBL, Bilthoven (Netherlands); Croezen, H.; Bergsma, G. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2012-02-15

  The conversion of a fossil fuel-based economy into a bio-based economy will probably be restricted in the European Union (EU) by the limited supply of ecologically sustainable biomass. It appears realistic that, for the EU, the sustainable biomass supply will be enough to meet about 10% of the final energy and feedstock consumption in 2030. Under optimistic assumptions, this supply might increase to 20%. EU Member States, in their Renewable Energy Action Plans for 2020, already aim to apply an amount of biomass that already approaches this 10%. Therefore, from a sustainability perspective, there is an urgent need to guarantee ecologically sustainable biomass production. In considering sustainable biomass production, land use is the most critical issue, especially the indirect land-use impacts on greenhouse gas emissions and biodiversity. The use of waste resources and agricultural and forestry residues, that does not involve additional land use, therefore, would be a sustainable option. Technically, it is possible to use these types of resources for most applications in a bio-based economy. However, it seems unlikely that, by 2030, waste and residue resources will contribute more than three to four per cent to the final energy and feedstock consumption in Europe. Moreover, many waste and residue resources currently already have useful applications; for instance, as feed or soil improvers. These are the main findings of a quick-scan analysis carried out by the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and CE Delft on the sustainability of a bio-based economy. Three priorities can be distinguished in the transition to an ecologically sustainable bio-based economy that aims to reduce the consumption of fossil fuels: (1) develop new technologies, procedures and infrastructure to collect or to produce more biomass without using directly or indirectly valuable natural land; (2) develop technologies to produce hydrocarbons from types of biomass that have potentially

 2. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 3. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De

 4. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.I. Peeters; drs. ir. J.F. Vonken

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 5. Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Bakel, van P.J.T.; Kroon, T.; Kroes, J.G.; Hoogewoud, J.; Pastoors, R.; Massop, H.T.L.; Walvoort, D.J.J.

  2007-01-01

  Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste conclusie is dat de veranderingen leiden

 6. Een stuifmeelvervangingsmiddel van, voor en door de imker : PPO-Bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2005-01-01

  Bijen hebben een eiwit nodig en halen dit uit stuifmeel. Eiwitgebrek heeft negatieve consequenties voor de individuele bij en voor het bijenvolk. In kassen en tijdens bepaalde perioden in agrarische gebieden treedt vaak eiwitgebrek op. Dit is te zien aan een kleiner broednest vanwege verminderde

 7. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de

 8. Le Grand Départ Utrecht 2015; van grote waarde voor Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Hans Slender; Froukje Smits; Bake Dijk; Paul Hover

  2016-01-01

  Full text via link. Le Grand Départ was één groot feest van, voor en door de stad Utrecht. De vele bezoekers gaven de start van de Tour de France in Utrecht in juli 2015 een hoge waardering. Het activatieprogramma vanaf honderd dagen voor de start was een succes. En: de Tour heeft een aanzienlijke

 9. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; Dr. J. de Lange

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 10. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 11. Prijspolitiek voor melk in het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland

  NARCIS (Netherlands)

  Greidanus, G.

  1957-01-01

  Studie van het in enkele landen gevoerde markt- en prijsbeleid voor melk en zuivel. De studie werd begonnen met vijf Europese landen, welke als afzetgebied voor de Nederlandse melk- en zuivelprodukten in meerdere of mindere mate van belang zijn: het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland,

 12. Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in België en Duitsland; uitbreiding van de rassenlijst voor bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Vries, de S.M.G.

  2002-01-01

  Van een negental bosboomsoorten is in ons land in onvoldoende mate uitgangsmateriaal beschikbaar van een bosbouwkundig gezien goede kwaliteit. Voor deze soorten is geïnventariseerd of buitenlandse herkomsten ook geschikt zijn voor gebruik in Nederland. De inventarisatie heeft zich beperkt tot de

 13. ICI Holland hanteert ISO 9001 ook voor arbozorg: audit is ons toverwoord

  NARCIS (Netherlands)

  Torenvliet, S.; Pennekamp, E.

  1994-01-01

  In verschillende fabrieken van ICI Holland worden grondstoffen voor polyrethaan, acrylaat, polyesterfilm en grondstoffen voor PET-flessen gemaakt. Werknemers in deze fabrieken krijgen training over de specifieke gevaren. Ook moeten examens afgelegd worden over die gevaren. Dit artikel beschrijft hoe

 14. Life cycle risks for human health: a comparison of petroleum versus bio-based production of five bulk organic chemicals.

  Science.gov (United States)

  Roes, Alexander L; Patel, Martin K

  2007-10-01

  This article describes the development and application of a generic approach to the comparative assessment of risks related to the production of organic chemicals by petrochemical processes versus white biotechnology. White biotechnology, also referred to as industrial biotechnology, typically uses bio-based feedstocks instead of the fossil raw materials used in the petrochemical sector. The purpose of this study was to investigate whether the production of chemicals by means of white biotechnology has lower conventional risks than their production by petrochemical processes. Conventional risks are the risks of well-established processes, and not those related to genetically modified microorganisms and plants. Our approach combines classical risk assessment methods (largely based on toxicology), as developed by the life cycle assessment (LCA) community, with statistics on technological disasters, accidents, and work-related illnesses. Moreover, it covers the total process chain for both petrochemical and bio-based products from cradle to grave. The approach was applied to five products: the plastics polytrimethylene terephthalate (PTT), polyhydroxyalkanoates (PHA), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE), and ethanol. Our results show that the conventional risks related to the white biotechnology products studied are lower than those of the petrochemical products. However, considering the uncertainties with respect to the ranges of input data, the (incomplete) coverage of emissions by the environmental priority strategies (EPS) 2000 method, and the uncertainties of the assumptions made in this study (i.e., large to very large), the differences in results between bio-based and petrochemical products fall into the uncertainty range. Because of this, future research is necessary to decrease the uncertainties before we can conclude that the conventional risks of biotechnologically produced chemicals are lower than those of fossil-fuel-derived chemicals.

 15. A methodology to assess the contribution of biorefineries to a sustainable bio-based economy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maga, Daniel

  2015-01-01

  Within this thesis for the first time an integrative methodology to assess the sustainability of biorefineries and bio-based products has been developed which is based on a fundamental understanding of sustainability as presented in the Brundtland report. The applied integrative concept of sustainability as developed by the Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) overcomes the widespread thinking in three pillars of sustainability and opens up new perspectives. The methodology developed addresses innovative life cycle assessment evaluation methods on midpoint level as well as on the area of protection and adopts state-of-the-art assessment procedures e.g. to determine water deprivation. It goes far beyond the scope of conventional LCA studies and examines effects on human health, on the environment, on the development of knowledge and physical capital, and on regional development and acceptance. In order to validate the developed method it was applied to an algae biorefinery currently under development and construction in the south of Spain. For this assessment for the first time extensive process data was collected of a real algae biorefinery which uses municipal waste water as a culture medium for microalgae. The use of waste water allows to reduce the demand for fresh water and avoids additional fertilisation of microalgae. Moreover, the analysed algae biorefinery replaces conventional waste water treatment by a biological purification and produces biogas by an anaerobic pretreatment of waste water as well as by anaerobic digestion of algae. After several purification steps the biogas can be used as automotive fuel and thus contributes to further development and increased use of biofuels. On the one hand the sustainability assessment shows that this way of waste water treatment contributes to climate protection and to the conservation of fossil energy carrier. On the other hand approximately ten times more land is needed and twenty times

 16. A methodology to assess the contribution of biorefineries to a sustainable bio-based economy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maga, Daniel

  2015-07-01

  Within this thesis for the first time an integrative methodology to assess the sustainability of biorefineries and bio-based products has been developed which is based on a fundamental understanding of sustainability as presented in the Brundtland report. The applied integrative concept of sustainability as developed by the Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) overcomes the widespread thinking in three pillars of sustainability and opens up new perspectives. The methodology developed addresses innovative life cycle assessment evaluation methods on midpoint level as well as on the area of protection and adopts state-of-the-art assessment procedures e.g. to determine water deprivation. It goes far beyond the scope of conventional LCA studies and examines effects on human health, on the environment, on the development of knowledge and physical capital, and on regional development and acceptance. In order to validate the developed method it was applied to an algae biorefinery currently under development and construction in the south of Spain. For this assessment for the first time extensive process data was collected of a real algae biorefinery which uses municipal waste water as a culture medium for microalgae. The use of waste water allows to reduce the demand for fresh water and avoids additional fertilisation of microalgae. Moreover, the analysed algae biorefinery replaces conventional waste water treatment by a biological purification and produces biogas by an anaerobic pretreatment of waste water as well as by anaerobic digestion of algae. After several purification steps the biogas can be used as automotive fuel and thus contributes to further development and increased use of biofuels. On the one hand the sustainability assessment shows that this way of waste water treatment contributes to climate protection and to the conservation of fossil energy carrier. On the other hand approximately ten times more land is needed and twenty times

 17. Modified Chitosan Nanoparticle by Radiation Synthesis: An Approach to Drug Delivery and Bio-Based Additive for Biomedical Applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pasanphan, W.; Rimdusit, P.; Rattanawongwiboon, T.; Choofong, S.

  2010-01-01

  Self-assembly chitosan nanoparticle (CsNP) has been synthesized via radiolytic methodology using gamma irradiation. The systematic condition in preparation was studied. Chitosan nanoparticle was modified using hydrophobic core of deoxycholic acid (DC) and stearyl methacrylate (SMA) and the hydrophilic shell of polyethylene glycol monomethacrylate (PEG). The hydrophobic/hydrophilic CsNP was prepared for drug carrier molecule. The SMA-CsNP was also conjugated with pyperidine, hindered amine light stabilizer function, to achieve a bio-based additive for biomedical plastic. (author)

 18. Modified Chitosan Nanoparticle by Radiation Synthesis: An Approach to Drug Delivery and Bio-Based Additive for Biomedical Applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pasanphan, W.; Rimdusit, P.; Rattanawongwiboon, T.; Choofong, S., E-mail: sciwvm@ku.ac.th, E-mail: pwanvimol@yahoo.com [Kasetsart University, Faculty of Science, Department of Applied Radiation and Isotopes, 50 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 1090 (Thailand)

  2010-07-01

  Self-assembly chitosan nanoparticle (CsNP) has been synthesized via radiolytic methodology using gamma irradiation. The systematic condition in preparation was studied. Chitosan nanoparticle was modified using hydrophobic core of deoxycholic acid (DC) and stearyl methacrylate (SMA) and the hydrophilic shell of polyethylene glycol monomethacrylate (PEG). The hydrophobic/hydrophilic CsNP was prepared for drug carrier molecule. The SMA-CsNP was also conjugated with pyperidine, hindered amine light stabilizer function, to achieve a bio-based additive for biomedical plastic. (author)

 19. Modelling continuous pharmaceutical and bio-based processes at plant-wide level: A roadmap towards efficient decision-making

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramin, Pedram; Mansouri, Seyed Soheil; Udugama, Isuru A.

  2018-01-01

  The importance of developing simulation models for decision making in pharmaceutical and bio-based production processes is elaborated in this article. The advantages of modelling continuous processes are outlined and certain barriers in this regard are identified. Although there have been some...... advancements in the field, there needs to be a larger international collaboration in this regard for providing reliable data for model validation, for development of generic modelbased frameworks and implementing them in computer-aided platforms in the form of software tools....

 20. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 1. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 2. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 3. Antimicrobial Membranes of Bio-Based PA 11 and HNTs Filled with Lysozyme Obtained by an Electrospinning Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeria Bugatti

  2018-03-01

  Full Text Available Bio-based membranes were obtained using Polyamide 11 (PA11 from renewable sources and a nano-hybrid composed of halloysite nanotubes (HNTs filled with lysozyme (50 wt % of lysozyme, as a natural antimicrobial molecule. Composites were prepared using an electrospinning process, varying the nano-hybrid loading (i.e., 1.0, 2.5, 5.0 wt %. The morphology of the membranes was investigated through SEM analysis and there was found to be a narrow average fiber diameter (0.3–0.5 μm. The mechanical properties were analyzed and correlated to the nano-hybrid content. Controlled release of lysozyme was followed using UV spectrophotometry and the release kinetics were found to be dependent on HNTs–lysozyme loading. The experimental results were analyzed by a modified Gallagher–Corrigan model. The application of the produced membranes, as bio-based pads, for extending the shelf life of chicken slices has been tested and evaluated.

 4. Composting plant conversion for the production of bio based products; Konversion eines Kompostwerkes zur Herstellung biobasierter Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, Marc [Universitaetsklinikum Jena (Germany). Stabsstelle Umweltschutz

  2013-03-15

  The intention behind this paper is to explore the potential of extracting bio based products such as lactic acid and further organic acid compounds during a successful composting process, by inserting an additional pre-treatment level into the existing process. The fundamental idea of extracting bio based products and biogas is based on the extension of a composting plant with an anaerobic intermediate level of maceration and a bypass reactor as a potential bio-refinery. For the extraction of carboxylic acid out of the macerated substance the principle of electrodialysis on a laboratory scale can be successfully verified by means of concentration of free acids. The concluding assessment of the composting plant Darmstadt-Kranichstein with regards to its potential shows that further examination on a large scale for the extraction of biobased products using biowaste is deemed to be appropriate on material and energetic consideration. The study demonstrates the potential for a combined aerobic/anaerobic plant with composting, renewable energy and secondary raw materials generation. (orig.)

 5. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 6. Synthesis of bio-based nanocomposites for controlled release of antimicrobial agents in food packaging

  Science.gov (United States)

  DeGruson, Min Liu

  The utilization of bio-based polymers as packaging materials has attracted great attention in both scientific and industrial areas due to the non-renewable and nondegradable nature of synthetic plastic packaging. Polyhydroxyalkanoate (PHA) is a biobased polymer with excellent film-forming and coating properties, but exhibits brittleness, insufficient gas barrier properties, and poor thermal stability. The overall goal of the project was to develop the polyhydroxyalkanoate-based bio-nanocomposite films modified by antimicrobial agents with improved mechanical and gas barrier properties, along with a controlled release rate of antimicrobial agents for the inhibition of foodborne pathogens and fungi in food. The ability for antimicrobial agents to intercalate into layered double hydroxides depended on the nature of the antimicrobial agents, such as size, spatial structure, and polarity, etc. Benzoate and gallate anions were successfully intercalated into LDH in the present study and different amounts of benzoate anion were loaded into LDH under different reaction conditions. Incorporation of nanoparticles showed no significant effect on mechanical properties of polyhydroxybutyrate (PHB) films, however, significantly increased the tensile strength and elongation at break of polyhydroxybutyrate-co-valerate (PHBV) films. The effects of type and concentration of LDH nanoparticles (unmodified LDH and LDH modified by sodium benzoate and sodium gallate) on structure and properties of PHBV films were then studied. The arrangement of LDH in the bio-nanocomposite matrices ranged from exfoliated to phase-separated depending on the type and concentration of LDH nanoparticles. Intercalated or partially exfoliated structures were obtained using modified LDH, however, only phase-separated structures were formed using unmodified LDH. The mechanical (tensile strength and elongation at break) and thermo-mechanical (storage modulus) properties were significantly improved with low

 7. Synthesis and Characterization of Bio-based Nanomaterials from Jabon (Anthocephalus cadamba (Roxb. Miq Wood Bark: an Organic Waste Material from Community Forest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutrisno

  2015-06-01

  Full Text Available The application of nanotechnology to produce nanomaterials from renewable bio-based materials, like wood bark, has great potential to benefit the wood processing industry. To support this issue, we investigated the production of bio-based nanomaterials using conventional balls milling. Jabon (Anthocephalus cadamba(Roxb. Miq wood bark (JWB, an organic waste material from a community forest was subjected to conventional balls milling for 96 h and was converted into bio-based nanomaterial. The morphology and particle size, chemical components, functional groups and crystallinity of the bio-based nanomaterial were evaluated using scanning electron microscopy (SEM, scanning electron microscopy extended with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR, and X-ray diffraction (XRD. The particle-sizes obtained for the JWB bio-based nanomaterial were between 43 nm to 469 nm and the functional groups were detected as cellulose. The chemical components found were carbon, oxygen, chloride, potassium and calcium, except for the sample produced from sieve type T14, which did not contain chloride. The crystalline structure was calcium oxalate hydrate (C2CaO4.H2O with crystalline sizes 21 nm and 15 nm, produced from sieve types T14 and T200 respectively.

 8. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 9. Smart grid for comfort; Smart grid voor comfort

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Vissers, D.R.; Maaijen, H.N. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Kling, W.L. [Faculteit Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Larsen, J.P. [Sense Observation Systems, Rotterdam (Netherlands)

  2012-04-15

  A new control strategy was developed based on the application of wireless sensor network with the connection to a smart grid to investigate if it is possible to save energy on the level of the user under the condition of maintaining the same or even improved level of individual comfort. By using different scenarios, for individual comfort and energy consumption, agents provide the steering of the process control This forms the basis of a new approach to optimize the energy consumption, after which the effect of it can be used on the level of residential building to optimize the interaction with the electrical infrastructure, the smart grid. [Dutch] Er vindt onderzoek plaats naar een nieuwe regelstrategie gebaseerd op de toepassing van een draadloos sensor netwerk dat is gekoppeld aan het smart grid. Doel van deze regelstrategie is om op gebruikersniveau energie te kunnen besparen met behoud of zelfs verbetering van het individueel comfort. Er zijn verschillende scenario's voor individueel comfort en energiegebruik van apparatuur met behulp van agents die voor de aansturing kunnen zorgen. Zo wordt de kern van de energievraag geoptimaliseerd. De doorwerking hiervan tot op het niveau van woninggebouw en de koppeling met het externe elektriciteitsnet kan vervolgens worden geoptimaliseerd.

 10. A multi-scale, multi-disciplinary approach for assessing the technological, economic and environmental performance of bio-based chemicals.

  Science.gov (United States)

  Herrgård, Markus; Sukumara, Sumesh; Campodonico, Miguel; Zhuang, Kai

  2015-12-01

  In recent years, bio-based chemicals have gained interest as a renewable alternative to petrochemicals. However, there is a significant need to assess the technological, biological, economic and environmental feasibility of bio-based chemicals, particularly during the early research phase. Recently, the Multi-scale framework for Sustainable Industrial Chemicals (MuSIC) was introduced to address this issue by integrating modelling approaches at different scales ranging from cellular to ecological scales. This framework can be further extended by incorporating modelling of the petrochemical value chain and the de novo prediction of metabolic pathways connecting existing host metabolism to desirable chemical products. This multi-scale, multi-disciplinary framework for quantitative assessment of bio-based chemicals will play a vital role in supporting engineering, strategy and policy decisions as we progress towards a sustainable chemical industry. © 2015 Authors; published by Portland Press Limited.

 11. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  OpenAIRE

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van een dergelijk instrument, de Clinical Video game Addiction Test (C-VAT). De lijst bestaat uit drie introductievragen, negen kernvragen en aanbevelingen gericht op het ontdekken van comorbide pr...

 12. Social Life Cycle Approach as a Tool for Promoting the Market Uptake of Bio-Based Products from a Consumer Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pasquale Marcello Falcone

  2018-03-01

  Full Text Available The sustainability of bio-based products, especially when compared with fossil based products, must be assured. The life cycle approach has proven to be a promising way to analyze the social, economic and environmental impacts of bio-based products along the whole value chain. Until now, however, the social aspects have been under-investigated in comparison to environmental and economic aspects. In this context, the present paper aims to identify the main social impact categories and indicators that should be included in a social sustainability assessment of bio-based products, with a focus on the consumers’ category. To identify which social categories and indicators are most relevant, we carry out a literature review on existing social life cycle studies; this is followed by a focus group with industrial experts and academics. Afterwards, we conduct semi-structured interviews with some consumer representatives to understand which social indicators pertaining to consumers are perceived as relevant. Our findings highlight the necessity for the development and dissemination of improved frameworks capable of exploiting the consumers’ role in the ongoing process of market uptake of bio-based products. More specifically, this need regards the effective inclusion of some social indicators (i.e., end users’ health and safety, feedback mechanisms, transparency, and end-of-life responsibility in the social life cycle assessment scheme for bio-based products. This would allow consumers, where properly communicated, to make more informed and aware purchasing choices, therefore having a flywheel effect on the market diffusion of a bio-based product.

 13. PROMYS – Programming synthetic networks for bio-based production of value chemicals – FP7 project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Morten Otto Alexander

  2017-01-01

  ) Synthetic pathway construction 2) Cell factory optimization 3) Control of populations during fermentation Ligand responsive regulation and selection systems will directly couple the presence of a desired chemical product or flux state within a cell, to the survival of the cell. As such, they allow......The global chemical industry is transitioning from petrochemical production processes to bio-based production processes. This transition creates a clear market need for technologies that reduce the development time and cost of cell factories. PROMYS will develop, validate and implement a novel...... will drastically accelerate the construction, optimization and performance of cell factories by enabling industrial users to impose non-natural objectives on the engineered cell factory. PROMYS will address three major challenges in metabolic engineering that limit the development of new cell factories: 1...

 14. Multi-scale Exploration of the Technical, Economic, and Environmental Dimensions of Bio-based Chemical Production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhuang, Kai; Herrgard, Markus

  2014-01-01

  of a variety of policies and practices (e.g. land-usage, energy source mixture, CO2 emission cap), as well as trade offs between different objectives (e.g. profits for different sectors, emission minimization) for key stakeholders involved in the biochemical value chain (agriculture, energy, and biotechnology......In recent years, bio-based chemicals have gained traction as a sustainable alternative topetrochemicals. In order to maximize the impacts of researches and investments, there is a need to focus on the most promising combinations of feedstocks, biochemical products, and bioprocesses. To address...... this issue, we developed a multiscale framework that integrates modeling approaches across scales of cellular metabolism, bioreactor, bioprocess, and economy/ecosystem, and is able to simultaneously assess biological, technological, economic and environmental feasibility of different production scenarios...

 15. Mining Data of Noisy Signal Patterns in Recognition of Gasoline Bio-Based Additives using Electronic Nose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osowski Stanisław

  2017-03-01

  Full Text Available The paper analyses the distorted data of an electronic nose in recognizing the gasoline bio-based additives. Different tools of data mining, such as the methods of data clustering, principal component analysis, wavelet transformation, support vector machine and random forest of decision trees are applied. A special stress is put on the robustness of signal processing systems to the noise distorting the registered sensor signals. A special denoising procedure based on application of discrete wavelet transformation has been proposed. This procedure enables to reduce the error rate of recognition in a significant way. The numerical results of experiments devoted to the recognition of different blends of gasoline have shown the superiority of support vector machine in a noisy environment of measurement.

 16. Multi-scale exploration of the technical, economic, and environmental dimensions of bio-based chemical production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhuang, Kai; Herrgard, Markus

  2015-01-01

  factories. To address this issue, we have developed a comprehensive Multi-scale framework for modeling Sustainable Industrial Chemicals production (MuSIC), which integrates modeling approaches for cellular metabolism, bioreactor design, upstream/downstream processes and economic impact assessment. We...... investment in a new bio-based chemical industry, there is a need for assessing the technological, economic, and environmental potentials of combinations of biomass feedstocks, biochemical products, bioprocess technologies, and metabolic engineering approaches in the early phase of development of cell...... demonstrate the use of the MuSIC framework in a case study where two major polymer precursors (1,3-propanediol and 3-hydroxypropionic acid) are produced from two biomass feedstocks (corn-based glucose and soy-based glycerol) through 66 proposed biosynthetic pathways in two host organisms (Escherichia coli...

 17. Nitrogen and phosphorus release from organic wastes and suitability as bio-based fertilizers in a circular economy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Case, Sean; Jensen, Lars Stoumann

  2018-01-01

  The drive to a more circular economy has created increasing interest in recycling organic wastes as bio-based fertilizers. This study screened 15 different manures, digestates, sludges, composts, industry by-products, and struvites. Nitrogen (N) and phosphorous (P) release was compared following...... of the material (r = −0.6). Composted, dried, or raw organic waste materials released less N (mean of 10.8 ± 0.5%, 45.3 ± 7.2%, and 47.4 ± 3.2% of total N added respectively) than digestates, industry-derived organic fertilizer products, and struvites (mean of 58.2 ± 2.8%, 77.7 ± 6.0%, and 100.0 ± 13.1% of total...

 18. High-Throughput Screening of Heterogeneous Catalysts for the Conversion of Furfural to Bio-Based Fuel Components

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Pizzi

  2015-12-01

  Full Text Available The one-pot catalytic reductive etherification of furfural to 2-methoxymethylfuran (furfuryl methyl ether, FME, a valuable bio-based chemical or fuel, is reported. A large number of commercially available hydrogenation heterogeneous catalysts based on nickel, copper, cobalt, iridium, palladium and platinum catalysts on various support were evaluated by a high-throughput screening approach. The reaction was carried out in liquid phase with a 10% w/w furfural in methanol solution at 50 bar of hydrogen. Among all the samples tested, carbon-supported noble metal catalysts were found to be the most promising in terms of productivity and selectivity. In particular, palladium on charcoal catalysts show high selectivity (up to 77% to FME. Significant amounts of furfuryl alcohol (FA and 2-methylfuran (2-MF are observed as the major by-products.

 19. The Seven Challenges for Transitioning into a Bio-based Circular Economy in the Agri-food Sector.

  Science.gov (United States)

  Borrello, Massimiliano; Lombardi, Alessia; Pascucci, Stefano; Cembalo, Luigi

  2016-01-01

  Closed-loop agri-food supply chains have a high potential to reduce environmental and economic costs resulting from food waste disposal. This paper illustrates an alternative to the traditional supply chain of bread based on the principles of a circular economy. Six circular interactions among seven actors (grain farmers, bread producers, retailers, compostable packaging manufacturers, insect breeders, livestock farmers, consumers) of the circular filière are created in order to achieve the goal of "zero waste". In the model, two radical technological innovations are considered: insects used as animal feed and polylactic acid compostable packaging. The main challenges for the implementation of the new supply chain are identified. Finally, some recent patents related to bread sustainable production, investigated in the current paper, are considered. Recommendations are given to academics and practitioners interested in the bio-based circular economy model approach for transforming agri-food supply chains.

 20. System dynamics modelling of the European demand for bio-based plastics: An analysis of scaling and learning effects and framework conditions on price competitiveness and market growth

  OpenAIRE

  Horvat, Djerdj; Wydra, Sven

  2017-01-01

  Bio-based plastics are used as raw materials in a wide range of applications and provide potential for mitigating climate change by lowering CO2 emissions. However, because of the high production costs compared to fossil-based alternative products, they are currently not cost competitive on the market. Moreover, the decrease of oil price as main antecedent of fossil-based plastics has even been diminishing their competiveness. Thus, the future of bio-based plastics on the market depends on th...

 1. Multi-scale exploration of the technical, economic, and environmental dimensions of bio-based chemical production.

  Science.gov (United States)

  Zhuang, Kai H; Herrgård, Markus J

  2015-09-01

  In recent years, bio-based chemicals have gained traction as a sustainable alternative to petrochemicals. However, despite rapid advances in metabolic engineering and synthetic biology, there remain significant economic and environmental challenges. In order to maximize the impact of research investment in a new bio-based chemical industry, there is a need for assessing the technological, economic, and environmental potentials of combinations of biomass feedstocks, biochemical products, bioprocess technologies, and metabolic engineering approaches in the early phase of development of cell factories. To address this issue, we have developed a comprehensive Multi-scale framework for modeling Sustainable Industrial Chemicals production (MuSIC), which integrates modeling approaches for cellular metabolism, bioreactor design, upstream/downstream processes and economic impact assessment. We demonstrate the use of the MuSIC framework in a case study where two major polymer precursors (1,3-propanediol and 3-hydroxypropionic acid) are produced from two biomass feedstocks (corn-based glucose and soy-based glycerol) through 66 proposed biosynthetic pathways in two host organisms (Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae). The MuSIC framework allows exploration of tradeoffs and interactions between economy-scale objectives (e.g. profit maximization, emission minimization), constraints (e.g. land-use constraints) and process- and cell-scale technology choices (e.g. strain design or oxygenation conditions). We demonstrate that economy-scale assessment can be used to guide specific strain design decisions in metabolic engineering, and that these design decisions can be affected by non-intuitive dependencies across multiple scales. Copyright © 2015 International Metabolic Engineering Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Improved wettability and adhesion of polylactic acid/chitosan coating for bio-based multilayer film development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gartner, Hunter [School of Packaging, Michigan State University, East Lansing, Michigan (United States); Li, Yana [Mechanical Engineering College, Wuhan Polytechnic University (China); Almenar, Eva, E-mail: ealmenar@msu.edu [School of Packaging, Michigan State University, East Lansing, Michigan (United States)

  2015-03-30

  Graphical abstract: - Highlights: • Surface tension between PLA/CS blend solution and PLA film modified by MDI. • Better wettability between PLA/CS blend solution and PLA film by increasing MDI. • Increased breaking strength by increasing MDI due to the increased H-bonding. • Increased number of physical entanglements between PLA/CS coating and PLA film. • Development of a suitable bio-based multilayer film for food packaging applications. - Abstract: The objective of this study was to investigate the effect of methyldiphenyl diisocyanate (MDI) concentration (0, 0.2, 1, 2, and 3%) on the wettability and adhesion of blend solutions of poly(lactic acid) (PLA) and chitosan (CS) when coated on PLA film for development of a bio-based multi-layer film suitable for food packaging and other applications. Characterization was carried out by attenuated total reflectance infrared spectrometry (ATR-FTIR), contact angle (θ), mechanical adhesion pull-off testing, and scanning electron microscopy (SEM). The θ of the PLA/CS blend shifted to a lower value (41–35°) with increasing MDI concentration showing that the surface tension was modified between the PLA/CS blend solution and PLA film and better wettability was achieved. The increase in MDI also resulted in an increased breaking strength (228–303 kPa) due to the increased H-bonding resulting from the more urethane groups formed within the PLA/CS blend as shown by ATR-FTIR. The improved adhesion was also shown by the increased number of physical entanglements observed by SEM. It can be concluded that MDI can be used to improve wettability and adhesion between PLA/CS coating and PLA film.

 3. Improved wettability and adhesion of polylactic acid/chitosan coating for bio-based multilayer film development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gartner, Hunter; Li, Yana; Almenar, Eva

  2015-01-01

  Graphical abstract: - Highlights: • Surface tension between PLA/CS blend solution and PLA film modified by MDI. • Better wettability between PLA/CS blend solution and PLA film by increasing MDI. • Increased breaking strength by increasing MDI due to the increased H-bonding. • Increased number of physical entanglements between PLA/CS coating and PLA film. • Development of a suitable bio-based multilayer film for food packaging applications. - Abstract: The objective of this study was to investigate the effect of methyldiphenyl diisocyanate (MDI) concentration (0, 0.2, 1, 2, and 3%) on the wettability and adhesion of blend solutions of poly(lactic acid) (PLA) and chitosan (CS) when coated on PLA film for development of a bio-based multi-layer film suitable for food packaging and other applications. Characterization was carried out by attenuated total reflectance infrared spectrometry (ATR-FTIR), contact angle (θ), mechanical adhesion pull-off testing, and scanning electron microscopy (SEM). The θ of the PLA/CS blend shifted to a lower value (41–35°) with increasing MDI concentration showing that the surface tension was modified between the PLA/CS blend solution and PLA film and better wettability was achieved. The increase in MDI also resulted in an increased breaking strength (228–303 kPa) due to the increased H-bonding resulting from the more urethane groups formed within the PLA/CS blend as shown by ATR-FTIR. The improved adhesion was also shown by the increased number of physical entanglements observed by SEM. It can be concluded that MDI can be used to improve wettability and adhesion between PLA/CS coating and PLA film

 4. Ammoniakemissie-arme huisvestingssystemen voor vleeskuikens en het effect van vloerverwarming op emissie en technische resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1995-01-01

  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van emissiearme stalsystemen voor vleeskuikens en het effect van het gebruik van vloerverwarming op de technische resultaten, strooiselkwaliteit en ammoniakemissie.

 5. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 6. Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1984-01-01

  Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting

 7. Technieken voor biometrische identificatie: hoge eisen maken multi-modale biometrie noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bazen, A.M.

  2005-01-01

  Een biometrisch systeem vergelijkt twee metingen van persoonskenmerken. Hierbij worden opgeslagen kenmerken gematcht met een live meting. Voor verificatie, identificatie en vergelijking met een zwarte lijst wordt biometrie ingezet bij beveiliging, verhoogde effici

 8. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 9. Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting 1. literatuur en modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.L.; Willigen, de P.; Pronk, A.A.

  2009-01-01

  Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting. Fosfaat is een bemestingsstrategie waarbij relatief kleine hoeveelheden fosfaat lokaal aangeboden worden in de nabijheid van plantenwortels. In het kader van strengere regelgeving is model matig onderzocht in hoeverre fosfaatplaatsing

 10. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 11. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 12. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 13. Constructie en validering van de Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs (GIVO)

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, Hendrik van

  1995-01-01

  In de voorafgaande negen hoofdstukken werd de constructie en de validering van de Groninger lntelligentietest voor Voortgezet Onderwijs (de GIVO) beschreven. Waar mogelijk zijn aan het einde van de hoofdstukken conclusies geformuleerd. Hier zullen bepaalde conclusies worden samengevat en van

 14. Kies voor eenvoud! ; PSO Matrix is hulpmiddel bij keuzes in veranderingsprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Dick Markvoort

  2009-01-01

  In elke organisatie zijn er krachten en invloeden werkzaam, waardoor de organisatie neigt naar aannemen van grote en complexe projecten. Door bewust te kiezen voor eenvoud is veel geld te besparen. Do as much nothing as possible, stelt Dick Markvoort.

 15. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 16. Meetprocedure voor de bepaling van Acid Volatile Sulfide en Simultaneously Extracted Metals in sediment en bodem

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander HA; van den Hoop MAGT; ECO

  1994-01-01

  Ter ondersteuning bij Integrale Normstelling (INS) wordt in het project ECOROUTING onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept bij de harmonisatie van milieukwaliteitsdoelstellingen voor de compartimenten bodem en sediment. Het onderzoek beperkt zich tot de

 17. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 18. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Nordt

  2012-12-01

  De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

 19. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 20. Talent voor taal: gecontextualiseerd en opleidingsspecifiek taalondersteuningsmateriaal als voorbeeld van taalontwikkelend lesgeven

  OpenAIRE

  Peters, Elke; Van Houtven, Tine

  2010-01-01

  Het OOF-project “Taalvaardig in het hoger onderwijs: doorstroom en taalbeleid" ontwikkelde opleidingsspecifiek taalondersteuningsmateriaal voor vier opleidingsonderdelen. Het materiaal wordt ‘inclusief’ ingezet en beoogt aldus de verbetering van taalvaardigheid van álle studenten Het materiaal wordt dus niet beperkt tot remediërende sessies voor taalzwakkere studenten. We lichten de gehanteerde methode, het materiaal en de effecten van deze aanpak toe.

 1. Integrated automation for continuous high-throughput synthetic chromosome assembly and transformation to identify improved yeast strains for industrial production of biofuels and bio-based chemicals

  Science.gov (United States)

  An exponential increase in our understanding of genomes, proteomes, and metabolomes provides greater impetus to address critical biotechnological issues such as sustainable production of biofuels and bio-based chemicals and, in particular, the development of improved microbial biocatalysts for use i...

 2. Extraction of medium chain fatty acids from organic municipal waste and subsequent production of bio-based fuels.

  Science.gov (United States)

  Kannengiesser, Jan; Sakaguchi-Söder, Kaori; Mrukwia, Timo; Jager, Johannes; Schebek, Liselotte

  2016-01-01

  This paper provides an overview on investigations for a new technology to generate bio-based fuel additives from bio-waste. The investigations are taking place at the composting plant in Darmstadt-Kranichstein (Germany). The aim is to explore the potential of bio-waste as feedstock in producing different bio-based products (or bio-based fuels). For this investigation, a facultative anaerobic process is to be integrated into the normal aerobic waste treatment process for composting. The bio-waste is to be treated in four steps to produce biofuels. The first step is the facultative anaerobic treatment of the waste in a rotting box namely percolate to generate a fatty-acid rich liquid fraction. The Hydrolysis takes place in the rotting box during the waste treatment. The organic compounds are then dissolved and transferred into the waste liquid phase. Browne et al. (2013) describes the hydrolysis as an enzymatically degradation of high solid substrates to soluble products which are further degraded to volatile fatty acids (VFA). This is confirmed by analytical tests done on the liquid fraction. After the percolation, volatile and medium chain fatty acids are found in the liquid phase. Concentrations of fatty acids between 8.0 and 31.5 were detected depending on the nature of the input material. In the second step, a fermentation process will be initiated to produce additional fatty acids. Existing microorganism mass is activated to degrade the organic components that are still remaining in the percolate. After fermentation the quantity of fatty acids in four investigated reactors increased 3-5 times. While fermentation mainly non-polar fatty acids (pentanoic to octanoic acid) are build. Next to the fermentation process, a chain-elongation step is arranged by adding ethanol to the fatty acid rich percolate. While these investigations a chain-elongation of mainly fatty acids with pair numbers of carbon atoms (acetate, butanoic and hexanoic acid) are demonstrated. After

 3. Building a bio-based industry in the Middle East through harnessing the potential of the Red Sea biodiversity

  KAUST Repository

  Nielsen, Jens; Archer, John A.C.; Essack, Magbubah; Bajic, Vladimir B.; Gojobori, Takashi; Mijakovic, Ivan

  2017-01-01

  The incentive for developing microbial cell factories for production of fuels and chemicals comes from the ability of microbes to deliver these valuable compounds at a reduced cost and with a smaller environmental impact compared to the analogous chemical synthesis. Another crucial advantage of microbes is their great biological diversity, which offers a much larger “catalog” of molecules than the one obtainable by chemical synthesis. Adaptation to different environments is one of the important drives behind microbial diversity. We argue that the Red Sea, which is a rather unique marine niche, represents a remarkable source of biodiversity that can be geared towards economical and sustainable bioproduction processes in the local area and can be competitive in the international bio-based economy. Recent bioprospecting studies, conducted by the King Abdullah University of Science and Technology, have established important leads on the Red Sea biological potential, with newly isolated strains of Bacilli and Cyanobacteria. We argue that these two groups of local organisms are currently most promising in terms of developing cell factories, due to their ability to operate in saline conditions, thus reducing the cost of desalination and sterilization. The ability of Cyanobacteria to perform photosynthesis can be fully exploited in this particular environment with one of the highest levels of irradiation on the planet. We highlight the importance of new experimental and in silico methodologies needed to overcome the hurdles of developing efficient cell factories from the Red Sea isolates.

 4. Building a bio-based industry in the Middle East through harnessing the potential of the Red Sea biodiversity.

  Science.gov (United States)

  Nielsen, Jens; Archer, John; Essack, Magbubah; Bajic, Vladimir B; Gojobori, Takashi; Mijakovic, Ivan

  2017-06-01

  The incentive for developing microbial cell factories for production of fuels and chemicals comes from the ability of microbes to deliver these valuable compounds at a reduced cost and with a smaller environmental impact compared to the analogous chemical synthesis. Another crucial advantage of microbes is their great biological diversity, which offers a much larger "catalog" of molecules than the one obtainable by chemical synthesis. Adaptation to different environments is one of the important drives behind microbial diversity. We argue that the Red Sea, which is a rather unique marine niche, represents a remarkable source of biodiversity that can be geared towards economical and sustainable bioproduction processes in the local area and can be competitive in the international bio-based economy. Recent bioprospecting studies, conducted by the King Abdullah University of Science and Technology, have established important leads on the Red Sea biological potential, with newly isolated strains of Bacilli and Cyanobacteria. We argue that these two groups of local organisms are currently most promising in terms of developing cell factories, due to their ability to operate in saline conditions, thus reducing the cost of desalination and sterilization. The ability of Cyanobacteria to perform photosynthesis can be fully exploited in this particular environment with one of the highest levels of irradiation on the planet. We highlight the importance of new experimental and in silico methodologies needed to overcome the hurdles of developing efficient cell factories from the Red Sea isolates.

 5. Evaluation of Thermal and Thermomechanical Behaviour of Bio-Based Polyamide 11 Based Composites Reinforced with Lignocellulosic Fibres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Oliver-Ortega

  2017-10-01

  Full Text Available In this work, polyamide 11 (PA11 and stone ground wood fibres (SGW were used, as an alternative to non-bio-based polymer matrices and reinforcements, to obtain short fibre reinforced composites. The impact of the reinforcement on the thermal degradation, thermal transitions and microstructure of PA11-based composites were studied. Natural fibres have lower degradation temperatures than PA11, thus, composites showed lower onset degradation temperatures than PA11, as well. The thermal transition and the semi-crystalline structure of the composites were similar to PA11. On the other hand, when SGW was submitted to an annealing treatment, the composites prepared with these fibres increased its crystallinity, with increasing fibre contents, compared to PA11. The differences between the glass transition temperatures of annealed and untreated composites decreased with the fibre contents. Thus, the fibres had a higher impact in the composites mechanical behaviour than on the mobility of the amorphous phase. The crystalline structure of PA11 and PA11-SGW composites, after annealing, was transformed to α’ more stable phase, without any negative impact on the properties of the fibres.

 6. Improved wettability and adhesion of polylactic acid/chitosan coating for bio-based multilayer film development

  Science.gov (United States)

  Gartner, Hunter; Li, Yana; Almenar, Eva

  2015-03-01

  The objective of this study was to investigate the effect of methyldiphenyl diisocyanate (MDI) concentration (0, 0.2, 1, 2, and 3%) on the wettability and adhesion of blend solutions of poly(lactic acid) (PLA) and chitosan (CS) when coated on PLA film for development of a bio-based multi-layer film suitable for food packaging and other applications. Characterization was carried out by attenuated total reflectance infrared spectrometry (ATR-FTIR), contact angle (θ), mechanical adhesion pull-off testing, and scanning electron microscopy (SEM). The θ of the PLA/CS blend shifted to a lower value (41-35°) with increasing MDI concentration showing that the surface tension was modified between the PLA/CS blend solution and PLA film and better wettability was achieved. The increase in MDI also resulted in an increased breaking strength (228-303 kPa) due to the increased H-bonding resulting from the more urethane groups formed within the PLA/CS blend as shown by ATR-FTIR. The improved adhesion was also shown by the increased number of physical entanglements observed by SEM. It can be concluded that MDI can be used to improve wettability and adhesion between PLA/CS coating and PLA film.

 7. Synthesis of Eugenol-Based Silicon-Containing Benzoxazines and Their Applications as Bio-Based Organic Coatings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinyue Dai

  2018-02-01

  Full Text Available In this work, several bio-based main-chain type benzoxazine oligomers (MCBO were synthesized from eugenol derivatives via polycondensation reaction with paraformaldehyde and different diamine. Afterwards, their chemical structures were confirmed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (1H-NMR. The curing reaction was monitored by Differential Scanning Calorimetry (DSC and FT-IR. The polybenzoxazine films were prepared via thermal ring-opening reaction of benzoxazine groups without solvent, and their thermodynamic properties, thermal stability, and coating properties were investigated in detail. Results indicated that the cured films exhibited good thermal stability and mechanical properties, showing 10% thermal weight loss (Td10% temperature as high as 408 °C and modulus at a room temperature of 2100 MPa as well as the glass transition temperature of 123 °C. In addition, the related coatings exhibited high hardness, excellent adhesion, good flexibility, low moisture absorption, and outstanding solvent resistance.

 8. Building a bio-based industry in the Middle East through harnessing the potential of the Red Sea biodiversity

  KAUST Repository

  Nielsen, Jens

  2017-05-20

  The incentive for developing microbial cell factories for production of fuels and chemicals comes from the ability of microbes to deliver these valuable compounds at a reduced cost and with a smaller environmental impact compared to the analogous chemical synthesis. Another crucial advantage of microbes is their great biological diversity, which offers a much larger “catalog” of molecules than the one obtainable by chemical synthesis. Adaptation to different environments is one of the important drives behind microbial diversity. We argue that the Red Sea, which is a rather unique marine niche, represents a remarkable source of biodiversity that can be geared towards economical and sustainable bioproduction processes in the local area and can be competitive in the international bio-based economy. Recent bioprospecting studies, conducted by the King Abdullah University of Science and Technology, have established important leads on the Red Sea biological potential, with newly isolated strains of Bacilli and Cyanobacteria. We argue that these two groups of local organisms are currently most promising in terms of developing cell factories, due to their ability to operate in saline conditions, thus reducing the cost of desalination and sterilization. The ability of Cyanobacteria to perform photosynthesis can be fully exploited in this particular environment with one of the highest levels of irradiation on the planet. We highlight the importance of new experimental and in silico methodologies needed to overcome the hurdles of developing efficient cell factories from the Red Sea isolates.

 9. Bio-based hyperbranched polyurethane/Fe3O4 nanocomposites: smart antibacterial biomaterials for biomedical devices and implants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, Beauty; Karak, Niranjan; Mandal, Manabendra; Upadhyay, Aadesh; Chattopadhyay, Pronobesh

  2013-01-01

  The fabrication of a smart magnetically controllable bio-based polymeric nanocomposite (NC) has immense potential in the biomedical domain. In this context, magneto-thermoresponsive sunflower oil modified hyperbranched polyurethane (HBPU)/Fe 3 O 4 NCs with different wt.% of magnetic nanoparticles (Fe 3 O 4 ) were prepared by an in situ polymerization technique. Fourier-transform infrared, x-ray diffraction, vibrating sample magnetometer, scanning electron microscope, transmission electron microscope, thermal analysis and differential scanning calorimetric were used to analyze various physico-chemical structural attributes of the prepared NC. The results showed good interfacial interactions between HBPU and well-dispersed superparamagnetic Fe 3 O 4 , with an average diameter of 7.65 nm. The incorporation of Fe 3 O 4 in HBPU significantly improved the thermo-mechanical properties along with the shape-memory behavior, antibacterial activity, biocompatibility as well as biodegradability in comparison to the pristine system. The cytocompatibility of the degraded products of the NC was also verified by in vitro hemolytic activity and MTT assay. In addition, the in vivo biocompatibility and non-immunological behavior, as tested in Wistar rats after subcutaneous implantation, show promising signs for the NC to be used as antibacterial biomaterial for biomedical device and implant applications. (paper)

 10. Towards a sustainable bio-based economy: Redirecting primary metabolism to new products with plant synthetic biology.

  Science.gov (United States)

  Shih, Patrick M

  2018-08-01

  Humans have domesticated many plant species as indispensable sources of food, materials, and medicines. The dawning era of synthetic biology represents a means to further refine, redesign, and engineer crops to meet various societal and industrial needs. Current and future endeavors will utilize plants as the foundation of a bio-based economy through the photosynthetic production of carbohydrate feedstocks for the microbial fermentation of biofuels and bioproducts, with the end goal of decreasing our dependence on petrochemicals. As our technological capabilities improve, metabolic engineering efforts may expand the utility of plants beyond sugar feedstocks through the direct production of target compounds, including pharmaceuticals, renewable fuels, and commodity chemicals. However, relatively little work has been done to fully realize the potential in redirecting central carbon metabolism in plants for the engineering of novel bioproducts. Although our ability to rationally engineer and manipulate plant metabolism is in its infancy, I highlight some of the opportunities and challenges in applying synthetic biology towards engineering plant primary metabolism. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Autohydrolysis processing as an alternative to enhance cellulose solubility and preparation of its regenerated bio-based materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gan, Sinyee, E-mail: gansinyee@hotmail.com; Zakaria, Sarani, E-mail: szakaria@ukm.edu.my; Chen, Ruey Shan; Chia, Chin Hua; Padzil, Farah Nadia Mohammad; Moosavi, Seyedehmaryam

  2017-05-01

  Kenaf core pulp has been successfully autohydrolysed using an autoclave heated in oil bath at various reaction temperature at 100, 120 and 140 °C. Membranes, hydrogels and aerogels were then prepared from autohydrolysed kenaf in urea/alkaline medium by casting on the glass plate, by using epichlorohydrin (ECH) as cross-linker via stirring and freeze-drying method, respectively. The autohydrolysis process reduced the molecular weight of cellulose and enhanced cellulose solubility and viscosity. Structure and properties of the regenerated products were measured with Field emission scanning electron microscope (FESEM), X-ray diffraction (XRD), Ultraviolet–visible (UV–Vis) spectrophotometer and swelling testing. As the autohydrolysis temperature increased, the porosity of cellulose membranes (as seen from the morphology) increased. The autohydrolysis process improved the swelling porperties and transparency of regenerated cellulose hydrogels. This finding is expected to be useful in reducing molecular weight of cellulose in order to produce regenerated bio-based cellulose materials. - Highlights: • Autohydrolysis temperature is negatively correlated to cellulose molecular weight. • Cellulose solubility and viscosity are improved after cellulose pretreatment. • Autohydrolysis improved the properties of regenerated cellulose materials.

 12. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 13. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze

 14. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 15. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 16. Per maand of per kWh?: beoordeling van de effecten van een ander tariefsysteem voor kleinverbruikers electriciteit

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, R.F.A.; de Nooij, M.

  2006-01-01

  Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. Centraal kenmerk van een capaciteitstarief is dat kleinverbruikers niet langer per afgenomen kWh, maar een vast bedrag per aansluiting betalen. In het

 17. 3D pilot. Eindrapport werkgroep technische specificaties voor de opbouw van de 3D IMGeo-CityGML

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer, J.; Goos, J.; Ledoux, H.; Penninga, F.; Reuvers, M.; Stoter, J.E.; Vosselman, M.G.

  2012-01-01

  Deze notitie is de eindrapportage van Activiteit 3 van de zes 3D Pilot NL Fase II activiteiten: Technische specificaties bestekteksten voor de opbouw van IMGeo-CityGML. De 3D Pilot is een initiatief van het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en het Ministerie van

 18. Verbeelding en principes: Enkele implicaties van Dewey’s moraalfilosofie voor een vernieuwing van de hedendaagse ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2007-01-01

  In deze presentatie onderzoek ik hoe Dewey’s moraalfilosofie kan bijdragen aan een vernieuwing van de hedendaagse ethiek door te kijken naar de rol die Dewey ziet voor verbeelding en principes in moreel redeneren. Ik toon dat zijn werk kan gebruikt worden om te argumenteren voor een omwenteling in

 19. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 20. Alternatieven voor de septic tank in het buitengebied : brongerichte aanpak sanitatie in niet-kwetsbare gebieden [thema riolering

  NARCIS (Netherlands)

  Mels, A.; Kujawa, K.; Zeeman, G.

  2004-01-01

  Voor 1 januari 2005 dienen op alle ongerioleerde percelen in het buitengebied adequate lozingsvoorzieningen te zijn getroffen. In niet-kwetsbaar buitengebied schrijft artikel 1 van het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor om bij lozingen tot vijf inwonerequivalenten een septic tank van

 1. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Els van der Pool; Monique van Wijk; Cecilia van Dongen

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en

 2. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 3. Preparation and Properties of Novel Thermoplastic Vulcanizate Based on Bio-Based Polyester/Polylactic Acid, and Its Application in 3D Printing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu Gao

  2017-12-01

  Full Text Available Thermoplastic vulcanizate (TPV combines the high elasticity of elastomers and excellent processability of thermoplastics. Novel bio-based TPV based on poly (lactide (PLA and poly (1,4-butanediol/2,3-butanediol/succinate/itaconic acid (PBBSI were prepared in this research. PBBSI copolyesters were synthesized by melting polycondensation, and the molecular weights, chemical structures and compositions of the copolyesters were characterized by GPC, NMR and FTIR. Bio-based 2,3-butanediol was successfully incorporated to depress the crystallization behavior of the PBBSI copolyester. With an increase of 2,3-butanediol content, the PBBSI copolyester transformed from a rigid plastic to a soft elastomer. Furthermore, the obtained TPV has good elasticity and rheological properties, which means it can be applied as a 3D-printing material.

 4. Bio-based economy in the Netherlands. Macro-economic outline of a large-scale introduction of green resources in the Dutch energy supply

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van der Hoeven, D.

  2009-03-01

  The Bio-based Raw Materials Platform (PGG), part of the Energy Transition in The Netherlands, commissioned the Agricultural Economics Research Institute (LEI) and the Copernicus Institute of Utrecht University to conduct research on the macro-economic impact of large scale deployment of biomass for energy and materials in the Netherlands. Two model approaches were applied based on a consistent set of scenario assumptions: a bottom-up study including technoeconomic projections of fossil and bio-based conversion technologies and a topdown study including macro-economic modelling of (global) trade of biomass and fossil resources. The results of the top-down and bottom-up modelling work are reported separately. This is the public version of studies [nl

 5. [Survey among readers of the Tijdschrift voor Psychiatrie].

  Science.gov (United States)

  Brandt-Dominicus, J C; van Harten, P N

  2006-01-01

  The editorial board has defined the objectives of this journal as follows: to provide its readers with refreshing information, to report the results of scientific research and to build bridges between research and everyday practice. To find out what readers want and whether they support the board's objectives, and to use this information in planning the contents of future issues of the journal. All readers were invited to complete a questionnaire either on paper or via the website. Questionnaires were completed by 255 readers (response rate 5.7%). The average rating on a 5-point Likert scale was 3.8. Thematic issues and issues devoted to book reviews were given a high rating. There seems to be a demandfor evidence-based medicine, the inclusion of scientific results reported in other journals and practice-based articles. No significant differences were found between the views expressed by readers who had previously submitted an article for publication and those who had not, nor between Flemish readers and Dutch readers. The website was not visited very often. The Tijdschrift voor Psychiatrie is greatly appreciated by its readers. They are largely in agreement with the objectives formulated by the editorial board. Thematic issues are highly rated and many subjects are mentioned by the readers for future issues. The low response to the survey can affect its representativity. The editorial board will take readers' wishes into consideration when selecting material for future issues of the journal.

 6. EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF BIO-BASED POLYMER MATRIX BUILDING MATERIAL AND FISH BONE DIAGRAM FOR MATERIAL EFFECT ON QUALITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asmamaw Tegegne

  2014-06-01

  Full Text Available These days cost of building materials are continuously increasing and the conventional construction materials for this particular purpose become low and low. The weight of conventional construction materials particularly building block is heavy and costly due to particularly cement. Thus, the objective of this paper is to develop an alternative light weight, high strength and relatively cost effective building material that satisfy the quality standard used in the country. A bio-based polymer matrix composite material for residential construction was experimentally developed. Sugar cane bagasse, thermoplastics (polyethylene g roup sand and red ash were used as materials alternatively. Mixing of the additives,melting of the hermoplastics, molding and curing (dryingwere the common methods used on the forming process of the samples. Mechanical behavior evaluation (testing of the product was carried out. Totally 45 specimens were produced and three replicate tests were performed per each test type. Quality analysis was carried out for group B material using Ishikawa diagram. The tensile strength of group A specimen was approximately 3 times greater than that of group B specimens. The compression strength of group A specimens were nearly 2 times greater than group B. Comparing to the conventional building materials(concert block and agrostoneproduced in the country, which the compression strength is 7Mpa and 16Mpa respectively, the newly produced materials show much better results in which Group A is 25.66 Mpa and group B is 16.66 Mpa. energy absorption capacity of group A specimens was approximately 3 times better than that of group B. Water absorption test was carried out for both groups and both showed excellent resistivity. Group A composite material specimens, showed better results in all parameters.

 7. From zero to hero - production of bio-based nylon from renewable resources using engineered Corynebacterium glutamicum.

  Science.gov (United States)

  Kind, Stefanie; Neubauer, Steffi; Becker, Judith; Yamamoto, Motonori; Völkert, Martin; Abendroth, Gregory von; Zelder, Oskar; Wittmann, Christoph

  2014-09-01

  Polyamides are important industrial polymers. Currently, they are produced exclusively from petrochemical monomers. Herein, we report the production of a novel bio-nylon, PA5.10 through an integration of biological and chemical approaches. First, systems metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum was used to create an effective microbial cell factory for the production of diaminopentane as the polymer building block. In this way, a hyper-producer, with a high diaminopentane yield of 41% in shake flask culture, was generated. Subsequent fed-batch production of C. glutamicum DAP-16 allowed a molar yield of 50%, a productivity of 2.2gL(-1)h(-1), and a final titer of 88gL(-1). The streamlined producer accumulated diaminopentane without generating any by-products. Solvent extraction from alkalized broth and two-step distillation provided highly pure diaminopentane (99.8%), which was then directly accessible for poly-condensation. Chemical polymerization with sebacic acid, a ten-carbon dicarboxylic acid derived from castor plant oil, yielded the bio-nylon, PA5.10. In pure form and reinforced with glass fibers, the novel 100% bio-polyamide achieved an excellent melting temperature and the mechanical strength of the well-established petrochemical polymers, PA6 and PA6.6. It even outperformed the oil-based products in terms of having a 6% lower density. It thus holds high promise for applications in energy-friendly transportation. The demonstration of a novel route for generation of bio-based nylon from renewable sources opens the way to production of sustainable bio-polymers with enhanced material properties and represents a milestone in industrial production. Copyright © 2014 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Unexpected stimulation of soil methane uptake as emergent property of agricultural soils following bio-based residue application.

  Science.gov (United States)

  Ho, Adrian; Reim, Andreas; Kim, Sang Yoon; Meima-Franke, Marion; Termorshuizen, Aad; de Boer, Wietse; van der Putten, Wim H; Bodelier, Paul L E

  2015-10-01

  Intensification of agriculture to meet the global food, feed, and bioenergy demand entail increasing re-investment of carbon compounds (residues) into agro-systems to prevent decline of soil quality and fertility. However, agricultural intensification decreases soil methane uptake, reducing, and even causing the loss of the methane sink function. In contrast to wetland agricultural soils (rice paddies), the methanotrophic potential in well-aerated agricultural soils have received little attention, presumably due to the anticipated low or negligible methane uptake capacity in these soils. Consequently, a detailed study verifying or refuting this assumption is still lacking. Exemplifying a typical agricultural practice, we determined the impact of bio-based residue application on soil methane flux, and determined the methanotrophic potential, including a qualitative (diagnostic microarray) and quantitative (group-specific qPCR assays) analysis of the methanotrophic community after residue amendments over 2 months. Unexpectedly, after amendments with specific residues, we detected a significant transient stimulation of methane uptake confirmed by both the methane flux measurements and methane oxidation assay. This stimulation was apparently a result of induced cell-specific activity, rather than growth of the methanotroph population. Although transient, the heightened methane uptake offsets up to 16% of total gaseous CO2 emitted during the incubation. The methanotrophic community, predominantly comprised of Methylosinus may facilitate methane oxidation in the agricultural soils. While agricultural soils are generally regarded as a net methane source or a relatively weak methane sink, our results show that methane oxidation rate can be stimulated, leading to higher soil methane uptake. Hence, even if agriculture exerts an adverse impact on soil methane uptake, implementing carefully designed management strategies (e.g. repeated application of specific residues) may

 9. Nitrogen and phosphorus release from organic wastes and suitability as bio-based fertilizers in a circular economy.

  Science.gov (United States)

  Case, S D C; Jensen, L S

  2017-11-22

  The drive to a more circular economy has created increasing interest in recycling organic wastes as bio-based fertilizers. This study screened 15 different manures, digestates, sludges, composts, industry by-products, and struvites. Nitrogen (N) and phosphorous (P) release was compared following addition to soil. Three waste materials were then 'upgraded' using heating and pressure (105°C at 220 kPa), alkalinization (pH 10), or sonification to modify N and P release properties, and compared in a second soil incubation. Generally, maximum N release was negatively correlated with the CN ratio of the material (r = -0.6). Composted, dried, or raw organic waste materials released less N (mean of 10.8 ± 0.5%, 45.3 ± 7.2%, and 47.4 ± 3.2% of total N added respectively) than digestates, industry-derived organic fertilizer products, and struvites (mean of 58.2 ± 2.8%, 77.7 ± 6.0%, and 100.0 ± 13.1% of total N added respectively). No analyzed chemical property or processing type could explain differences in P release. No single upgrading treatment consistently increased N or P release. However, for one raw biosolid, heating at a low temperature (105°C) with pressure did increase N release as a percentage of total N added to soil from 30% to 43%.

 10. Functional Properties of Plasticized Bio-Based Poly(Lactic Acid)_Poly(Hydroxybutyrate) (PLA_PHB) Films for Active Food Packaging

  OpenAIRE

  Burgos, Nuria; Armentano, Ilaria; Fortunati, Elena; Dominici, Franco; Luzi, Francesca; Fiori, Stefano; Cristofaro, Francesco; Visai, Livia; Jiménez, Alfonso; Kenny, José María

  2017-01-01

  Fully bio-based and biodegradable active films based on poly(lactic acid) (PLA) blended with poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) and incorporating lactic acid oligomers (OLA) as plasticizers and carvacrol as active agent were extruded and fully characterized in their functional properties for antimicrobial active packaging. PLA_PHB films showed good barrier to water vapor, while the resistance to oxygen diffusion decreased with the addition of OLA and carvacrol. Their overall migration in aqueous f...

 11. Scarcity on the market for wood wastes; Krapte op de markt voor afvalhout

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A. (ed.)

  2004-05-01

  An overview is given of the market for wood wastes in the Netherlands and how this affects the targets to use biomass. Several types of biomass must be imported, not only wood wastes, but also e.g. olive stones and cacao shells. [Dutch] Er dreigt in Nederland een krapte te ontstaan op de markt voor afvalhout, want de vraag vanuit de buitenlandse vezelplaatindustrie blijft constant, terwijl er vanuit de energiesector een groeiende vraag is. Om de beleidsdoelstellingen voor biomassa te kunnen halen zal er biomassa geimporteerd moeten worden. Daarbij kan het gaan om resthout of afvalhout, maar ook om andere biomassastromen zoals olijfpitten en cacaodoppen.

 12. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een

 13. Hydrogen in Ecomare. Options for uses; Waterstof bij Ecomare. Opties voor inzet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraaij, G.J. [ECN Waterstof en Schoon Fossiel, Petten (Netherlands)

  2009-02-15

  Hydrogen is a clean fuel with very low emissions. In fuel cells the hydrogen can be converted to electricity with a high efficiency that can be used in electric transport and stationary applications. In order to promote and demonstrate this aspect ECN has investigated which applications Ecomare can use and demonstrate. Ecomare is the centre for Wadden and North Sea on Texel. The following options are investigated: Bicycles with fuel cells on hydrogen; Small utility vehicles with fuel cells on hydrogen; Back-up systems with fuel cells on hydrogen; Combined heat and power system with fuel cells on natural gas. The availability of transport systems with fuel cells is still small; from the bicycle market the cargobike from Masterflex is the best option. The cargobike will become available by mid 2009. The small utility vehicle that is potentially available is the VEM vehicle as developed in the Hychain project. For both vehicles the hydrogen logistic requires special attention since nonstandard hydrogen storage cylinders are used. For the stationary applications the demonstration aspect is less compared to the transport applications. The back-up systems are no necessity for Ecomare and the heat requirement in summertime is to small to for possible combined heat and power systems using fuel cells. Special attention is required for permits from the local authorities and fire department, and the transport of hydrogen by the ferry to Texel. [Dutch] Waterstof is bij gebruik een schone brandstof; er komen nauwelijks emissies bij vrij. Met behulp van brandstofcellen kan waterstof met een hoog rendement omgezet worden in elektriciteit, eventueel te gebruiken voor elektrisch vervoer. Om deze aspecten te promoten en tijdens het gebruik te laten zien wil Ecomare door ECN laten onderzoeken welke waterstoftoepassingen bij Ecomare ingezet kunnen worden. De volgende 4 opties zijn verder onderzocht: Fietsen met brandstofcellen op waterstof; Klein bedrijfsvoertuig met brandstofcellen

 14. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 15. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 16. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan

 17. Liefde voor de Hollandse bouwkunst : architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960

  NARCIS (Netherlands)

  Oldewarris, J.A.

  2016-01-01

  Liefde voor de Hollandse bouwkunst (A love of Dutch architecture) studies and discusses the publications produced by the Amsterdam publishing house Kosmos on architecture and applied art in the period between 1923, when the firm was founded, and 1960. The man responsible throughout this period was

 18. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 19. DLO-programma 406 : Wettelijke Onderzoekstaken voor LNV, visserijonderzoek : voortgangsrapportage over 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2007-01-01

  In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij en aquacultuur in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording

 20. Onderzoekers sluiten jaar af met nieuwe inzichten; teelt de grond uit ook waardevol voor vollegrond

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.; Elk, van P.J.H.; Voogt, W.; Dijk, van P.; Douven, F.

  2013-01-01

  Geslaagde groeiregulatie; vertraagde opbouw schadelijke aaltjes bij appel; goede resultaten met nieuwe substraten bij blauwe bes. Dat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van 2012 in het onderzoek naar Teelt de grond uit. De bevinding met aaltjes is ook relevant voor de teelt in de vollegrond. Het

 1. Unieke coöperatieve samenwerkingsvorm leidt tot Kadaster voor boominformatie

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, van de P.; Janssen, H.; Rip, F.I.

  2016-01-01

  Een jaar geleden is de coöperatie
  Boomregister gestart met het
  leveren van landsdekkende
  boominformatie verkregen
  uit AHN, Satellietdata, slimme
  algoritmen en verschillende open
  basisregisters. Een jaar verder
  blijkt dat de boominformatie
  waardevol is voor heel

 2. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 3. Technologische revoluties en Defensie : De gevolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen voor de krijgsmacht

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, H.G.

  2016-01-01

  Boodschappen vergeten? We printen straks ons eten thuis. Ziek? Sensoren in en op ons lichaam stellen de diagnose. De technologische ontwikkelingen gaan hard. Internet of Things, 3D-printing, robotics en big data: de mogelijkheden lijken eindeloos, ook voor militaire toepassingen. Maar er is ook een

 4. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 5. Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Nederlands focal point voor veiligheid en gezondheid op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schrama, H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Dit strategisch meerjarenprogramma van het Nederlands Focal Point is afgeleid van de nieuwe meerjarenstrategie 2014-2020 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Het Europees Agentschap (EU-OSHA) wil bijdragen de Europese werknemers gezond en veilig aan het werk te

 6. Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.; Haaster-de Winter, van M.A.

  2015-01-01

  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van

 7. Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen: conjunctanalyse van de keuze voor online kansspelaanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, B.; Rosenboom, N.; van der Werff, S.

  2015-01-01

  Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland,

 8. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor

 9. Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?

  NARCIS (Netherlands)

  Som de Cerff, B.; Cornelissen, B.; Moens, F.

  2013-01-01

  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou

 10. 'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die

 11. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 12. Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Westerman, E.; Bremmer, J.

  2002-01-01

  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt

 13. Motorisch leren in de praktijk : implicaties voor preventie en revalidatie voorste-kruisbandletsel

  NARCIS (Netherlands)

  Benjaminse, Anne; Gokeler, Alli

  Een reconstructie van de voorste kruisband (VKB) brengt hoge me- dische en maatschappelijke kosten met zich mee. De auteurs van dit artikel vatten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar preventieprogramma’s voor VKB- blessures samen. Zij vullen deze aan met nieuwe inzichten over mo-

 14. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.

 15. Een nieuw voersysteem voor versgras : Netwerk: Vers en veilig in de pens

  NARCIS (Netherlands)

  Philipsen, A.P.; Duinkerken, van G.

  2006-01-01

  De melkveehouders binnen het netwerk 'Vers en veilig in de pens' staan voor het voeren van vers gras, willen dat graag blijven doen, maar willen liever niet twee maal per dag hoeven te voeren. Daarvoor moet het gras wel langer vers blijven. Nu kan het met een halve dag al warm worden door broei. Het

 16. Risico's 'groen' gas voor CO2 - dosering ingeschat : Interview met Tom Dueck en Chris van Dijk

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, Peter; Dueck, T.A.; Dijk, van C.J.

  2009-01-01

  De overheid wil gebruik van duurzaam 'groen gas' ofwel 'biogas' stimuleren. De vraag is of dit gas een verhoogd risico oplevert bij het gebruik van rookgassen voor CO2-dosering in de tuinbouw. Biogas kan mee helpen aan het gebruik van duurzamer energie in de glastuinbouw

 17. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 18. Normbeelden als alternatief voor politiecultuur: de integere, neutrale en loyale supercop

  NARCIS (Netherlands)

  Cankaya, S.

  2016-01-01

  In dit artikel wordt gepleit voor het gebruik van de notie normbeelden om daarmee meer recht te doen aan de weerbarstigheid van het politiewerk. De notie politiecultuur wordt bekritiseerd vanwege haar homogeniserende tendensen, monolithische connotaties en een stereotype en negatieve waardering van

 19. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 20. Oneerlijke bedingen onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht: de positie van KMO's

  NARCIS (Netherlands)

  Klijnsma, J.G.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt de regeling van oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht (GEKR) onder de loep genomen. Daarbij zal de positie van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) met die van de consument worden vergeleken. Eerst zal

 1. Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kloen, H.; Visser, R.

  1999-01-01

  De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke

 2. die ontstaan van vrouelugverenigings in suid-afrika voor die tweede

  African Journals Online (AJOL)

  aangestel. Ander eenhede het later gevolg. Drle van die Vrouehulplugmag se lelersflgure staan voor die VHLM se kleure wat gewy Is In Durban op 18 Mei 1940. Die vroue Is vlnr mal (meil E. Percival-Hart, It-kol (mev) D. Dunning en mal (mel) M. Egerton-Bird. 24. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, ...

 3. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 4. Effect van klimaatmaatregelen te tonen. Softsensor goed hulpmiddel voor meten verdamping en fotosynthese

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, Marleen; Bontsema, J.

  2007-01-01

  Jan Bontsema, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw, ontwikkelde samen met collega's een monitor voor transpiratie en fotosynthese. Met één extra lijntje op het scherm van de klimaatcomputer is in één oogopslag het effect van ingrepen in de kas te zien. Dit is de optimale manier om te zien of energie

 5. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken

 6. Overeenkomsten tussen richtlijnen voor farmaco-econonomisch onderzoek en eerder gepubliceerde gezondheidseconomische evaluaties

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, Maarten; Kwik, J J; Rutten, W J M J; de Jong-van den Berg, L T W; Brouwers, J R B J

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To investigate whether the health-economics research published in Dutch journals is in agreement with the guidelines for pharmaco-economic research as published in 1999 by the Dutch 'College voor zorgverzekeringen' [Healthcare Insurance Board]. DESIGN: Descriptive. METHOD: A literature

 7. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 8. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 9. Hergebruik van thermoharde composieten : onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bouwmeester

  Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan

 10. Robots niet langer Science Fiction: scenario's voor de samenwerking met robots

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.

  2015-01-01

  Hoewel industriële robots al jaren bestaan, lijkt hun opmars nu toch echt begonnen. Diverse scenario's buitelen over elkaar: hoeveel banen gaat dit kosten? Maar zeker zo interessant is wat de robotisering betekent voor de werknemers die wél hun baan houden. Hoe gaan die samenwerken met robots? En

 11. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de

 12. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 13. Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de

  2011-01-01

  Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker WODC-onderzoek naar de invulling van langdurig of levenslang toezicht bij tbs-gestelden met een zedendelict. Enerzijds worden de juridische modaliteiten voor langdurig toezicht

 14. Tekenradar.nl: een webplatform voor wetenschappelijk onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Wijngaard, van den C.C.; Vliet, van A.J.H.; Vrijmoeth, H.D.; Ursinus, J.; Harms, Margriet

  2016-01-01

  Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. De website geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een voorspelling van de

 15. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 16. Het groene hart van burgers : het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, de H.C.M.; Koppen, van C.S.A.; Vader, J.

  2007-01-01

  In deze longitudinale studie wordt op basis van een publieksenquête een beeld gegeven van het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid en de trends die hierbij zijn waar te nemen. Het draagvlak wordt aan de hand van drie invalshoeken in kaart gebracht: beelden en waarderingen van

 17. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 18. Living Lab rapport CityServiceBike : onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek.

  NARCIS (Netherlands)

  Balm, S.H.; Boerema, M.J.; Morse, I.; van Genderen, Elza

  Het LEVV-LOGIC project is een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. In het project ontwikkelen drie hogescholen samen met ondernemers, publieke instellingen en netwerkorganisaties nieuwe kennis over logistieke concepten en business

 19. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 20. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 1. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 2. Effecten van het verzuringsbeleid in de provincie Limburg; evaluatie en prognose voor de realisatie van de gewenste natuurkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, N.A.C.; Bleeker, A.; Huiskes, H.P.J.

  2004-01-01

  Effecten van verzurende depositie op de natuur. Alterra en MEP TNO hebben gekeken naar huidige en toekomstige effecten, zowel op provinciaal niveau als voor een 16 tal natuurgebieden. Vervolgens is het verzuringsbeleid geëvalueerd

 3. New feedstocks for biofuels. Alternative 1st generation of energy crops; Nieuwe Grondstoffen voor Biobrandstoffen. Alternatieve 1e Generatie Energiegewassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elbersen, W. [Agrotechnology and Food Sciences Group, WUR-AFSG, Wageningen (Netherlands); Oyen, L. [Plant Resources of Tropical Africa, WUR-PROTA, Wageningen (Netherlands)

  2009-08-15

  A brief overview is provided of a number of alternative crops that can supply feedstocks for 1st generation biofuels and a brief analysis is conducted of the option for renewable biofuel production. [Dutch] Er wordt een kort overzicht gegeven van een aantal alternatieve gewassen die grondstoffen voor 1e generatie biobrandstoffen kunnen leveren en wordt er een korte analyse gegeven van de mogelijkheid voor duurzame biobrandstofproductie.

 4. Validation of the CAR II model for Flanders, Belgium; Validatie van het model CAR II voor Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marien, S.; Celis, D.; Roekens, E.

  2013-04-15

  In Flanders, Belgium, the CAR model (Calculation of Air pollution from Road traffic) for air quality along urban roads was recently extensively validated for NO2. More clarity has been gained about the quality and accuracy of this model [Dutch] In Vlaanderen is het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de luchtkwaliteit langs binnenstedelijke wegen onlangs uitvoerig gevalideerd voor NO2. Er is nu meer duidelijkheid over de kwaliteit en nauwkeurigheid van dit model.

 5. Challenges and opportunities in using Life Cycle Assessment and Cradle to Cradle® for biodegradable bio-based polymers: a review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niero, Monia; Manat, Renil; Møller, Birger Lindberg

  2015-01-01

  Both Life Cycle Assessment (LCA) and Cradle to Cradle® (C2C) approaches can provide operative insightsin the design of biodegradable bio-based polymers. Some of the challenges shared by both LCA and C2Cthat need further investigation are the use of lab scale data versus primary data from establis......Both Life Cycle Assessment (LCA) and Cradle to Cradle® (C2C) approaches can provide operative insightsin the design of biodegradable bio-based polymers. Some of the challenges shared by both LCA and C2Cthat need further investigation are the use of lab scale data versus primary data from...... establishedtechnologies and the identification of the best option for the end of use stage, e.g. for use as packaging. Weconsider the case of a natural fiber-based composite material obtained from barley straw and present someinsights from both LCA and C2C perspectives in the identification of the best option for its end...

 6. A versatile bio-based material for efficiently removing toxic dyes, heavy metal ions and emulsified oil droplets from water simultaneously.

  Science.gov (United States)

  Li, Daikun; Li, Qing; Mao, Daoyong; Bai, Ningning; Dong, Hongzhou

  2017-12-01

  Developing versatile materials for effective water purification is significant for environment and water source protection. Herein, a versatile bio-based material (CH-PAA-T) was reported by simple thermal cross-linking chitosan and polyacrylic acid which exhibits excellent performances for removing insoluble oil, soluble toxic dyes and heavy metal ions from water, simultaneously. The adsorption capacities are 990.1mgg -1 for methylene blue (MB) and 135.9mgg -1 for Cu 2+ , which are higher than most of present advanced absorbents. The adsorption towards organic dyes possesses high selectivity which makes CH-PAA-T be able to efficiently separate dye mixtures. The stable superoleophobicity under water endows CH-PAA-T good performance to separate toluene-in-water emulsion stabilized by Tween 80. Moreover, CH-PAA-T can be recycled for 10 times with negligible reduction of efficiency. Such versatile bio-based material is a potential candidate for water purification. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 7. Synthesis of Bio-Based Poly(lactic acid-co-10-hydroxy decanoate Copolymers with High Thermal Stability and Ductility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongjian Shi

  2015-03-01

  Full Text Available Novel bio-based aliphatic copolyesters, poly(lactic acid-co-10-hydroxy decanoate (P(LA-co-HDA, PLH, were successfully synthesized from lactic acid (LA and 10-hydroxycapric acid (HDA by a thermal polycondensation process, in the presence of p-toluenesulfonic acid (p-TSA and SnCl2·2H2O as co-catalyst. The copolymer structure was characterized by Fourier transform infrared (FTIR and proton nuclear magnetic resonance (1H NMR. The weight average molecular weights (Mw of PLH, from gel permeation chromatography (GPC measurements, were controlled from 18,500 to 37,900 by changing the molar ratios of LA and HDA. Thermogravimetric analysis (TGA results showed that PLH had excellent thermal stability, and the decomposition temperature at the maximum rate was above 280 °C. The glass transition temperature (Tg and melting temperature (Tm of PLH decreased continuously with increasing the HDA composition by differential scanning calorimetry (DSC measurements. PLH showed high ductility, and the breaking elongation increased significantly by the increment of the HDA composition. Moreover, the PLH copolymer could degrade in buffer solution. The cell adhesion results showed that PLH had good biocompatibility with NIH/3T3 cells. The bio-based PLH copolymers have potential applications as thermoplastics, elastomers or impact modifiers in the biomedical, industrial and agricultural fields.

 8. Fabrication and electromagnetic properties of bio-based helical soft-core particles by way of Ni-Fe alloy electroplating

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lan Mingming, E-mail: lan_mingming@163.com [Bionic and Micro/Nano/Bio Manufacturing Technology Research Center, School of Mechanical Engineering and Automation, Beihang University, Beijing 100191 (China); Zhang Deyuan; Cai Jun; Zhang Wenqiang; Yuan Liming [Bionic and Micro/Nano/Bio Manufacturing Technology Research Center, School of Mechanical Engineering and Automation, Beihang University, Beijing 100191 (China)

  2011-12-15

  Ni-Fe alloy electroplating was used as a bio-limited forming process to fabricate bio-based helical soft-core ferromagnetic particles, and a low frequency vibration device was applied to the cathode to avoid microorganism (Spirulina platens) cells adhesion to the copper net during the course of plating. The morphologies and ingredients of the coated Spirulina cells were characterized using scanning electron microscopy and energy dispersive spectrometer. The complex permittivity and permeability of the samples containing the coated Spirulina cells before and after heat treatment were measured and investigated by a vector network analyzer. The results show that the Spirulina cells after plating keep their initial helical shape, and applying low frequency vibration to the copper net cathode in the plating process can effectively prevent agglomeration and intertwinement of the Spirulina cells. The microwave absorbing and electromagnetic properties of the samples containing the coated Spirulina cells particles with heat treatment are superior to those samples containing the coated Spirulina cells particles without heat treatment. - Highlights: > We used the microorganism cells as forming template to fabricate the bio-based helical soft-core ferromagnetic particles. > Microorganism selected as forming templates was Spirulina platens, which are of natural helical shape and have high aspect ratio. > Coated Spirulina cells were a kind lightweight ferromagnetic particle.

 9. A bio-based ‘green’ process for catalytic adipic acid production from lignocellulosic biomass using cellulose and hemicellulose derived γ-valerolactone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Jeehoon

  2016-01-01

  Highlights: • A bio-based ‘green’ process for catalytic conversion of corn stover to adipic acid (ADA) is studied. • New separations for effective recovery of biomass derivatives are developed. • Separations are integrated with cellulose/hemicellulose-to-ADA conversions. • Proposed process can compete economically with the current petro-based process. - Abstract: A bio-based ‘green’ process is presented for the catalytic conversion of corn stover to adipic acid (ADA) based on experimental studies. ADA is used for biobased nylon 6.6 manufacturing from lignocellulosics as carbon and energy source. In this process, the cellulose and hemicellulose fractions are catalytically converted to γ-valerolactone (GVL), using cellulose and hemicellulose-derived GVL as a solvent, and subsequently upgrading to ADA. Experimental studies showed maximal carbon yields (biomass-to-GVL: 41% and GVL-to-ADA: 46%) at low concentrations (below 16 wt% solids) using large volumes of GVL solvents while requiring efficient interstage separations and product recovery. This work presents an integrated process, including catalytic conversion and separation subsystems for GVL and ADA production and recovery, and designs a heat exchanger network to satisfy the total energy requirements of the integrated process via combustion of biomass residues (lignin and humins). Finally, an economic analysis shows that 2000 metric tonnes (Mt) per day of corn stover feedstock processing results in a minimum selling price of $633 per Mt if using the best possible parameters.

 10. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 11. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 12. Active Sound Quality Control: Design Tools and Automotive Applications (Ontwerptools voor actieve controle van geluidskwaliteit)

  OpenAIRE

  Pisanelli Rodrigues de Oliveira, Leopoldo

  2009-01-01

  Actieve controle is een potentiele oplossing om het hoofd te bieden aan de gestaag toenemende eisen voor ruisonderdrukking in de voertuigindustrie. Holte ruisonderdrukking, zoals die in vliegtuigcabines en voertuiginterieurs voorkomen, is een typisch voorbeeld. Niet alleen ruisonderdrukking wordt nagestreefd, echter ook een verbetering van de appreciatie van de geluidshinder door de inzittenden. De eerste eis is daarom de beoordeling van de controle-efficiëntie die de menselijke perceptie in ...

 13. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap.Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijken

  OpenAIRE

  Waal, de, Vincent

  2015-01-01

  In dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter...

 14. Monitoring of transition. New support for new policy; Transitiemonitoring. Nieuwe ondersteuning voor nieuw beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molendijk, K.G.P.; Draaijers, G.P.J.; Weterings, R.A.P.M. [TNO Milieu Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Van Grootveld, G. [VROM-Inspectie, Den Haag (Netherlands); Diepenmaat, H. [Actors Procesmanagement, Zeist (Netherlands); Nooteboom, S. [DHV Management Consultants, Amersfoort (Netherlands); Opdenkamp, A.; Groen, W.; Alkemade, G. [Opdenkamp Adviesgroep, Den Haag (Netherlands)

  2002-09-01

  A theoretical framework of a system for the monitoring of the transition process and policy in the Netherlands towards a sustainable society has been developed. In this article the most important results of a study on this subject and a first set of indicators are discussed. [Dutch] Er is een theoretisch kader ontwikkeld voor een systeem van transitiemonitoring, alsmede een eerste set van indicatoren. De belangrijkste resultaten en een eerste set van indicatoren waarmee transities in de praktijk kunnen worden gevolgd worden besproken.

 15. A sustainable swimming pool, an example for society; Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klok, T. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-11-15

  Swimming pools are public buildings. Generally, the local authorities are responsible for their housing. New constructions or renovations are usually based on high ambitions for environmental conservation, partly because no other building uses as much energy as a swimming pool. [Dutch] Een zwembad is een publiek gebouw. Meestal is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor de huisvesting. Bij nieuwbouw of renovatie zijn de ambities met betrekking tot milieubesparing vaak hoog, mede omdat bijna geen enkel gebouw is zo energie-intensief als een zwembad.

 16. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 17. Short and long term behaviour of externally bonded fibre reinforced polymer laminates with bio-based resins for flexural strengthening of concrete beams

  Science.gov (United States)

  McSwiggan, Ciaran

  The use of bio-based resins in composites for construction is emerging as a way to reduce of embodied energy produced by a structural system. In this study, two types of bio-based resins were explored: an epoxidized pine oil resin blend (EP) and a furfuryl alcohol resin (FA) derived from corn cobs and sugar cane. Nine large-scale reinforced concrete beams strengthened using externally bonded carbon and glass fibre reinforced bio-based polymer (CFRP and GFRP) sheets were tested. The EP resin resulted in a comparable bond strength to conventional epoxy (E) when used in wet layup, with a 7% higher strength for CFRP. The FA resin, on the other hand, resulted in a very weak bond, likely due to concrete alkalinity affecting curing. However, when FA resin was used to produce prefabricated cured CFRP plates which were then bonded to concrete using conventional epoxy paste, it showed an excellent bond strength. The beams achieved an increase in peak load ranging from 18-54% and a 9-46% increase in yielding load, depending on the number of FRP layers and type of fibres and resin. Additionally, 137 concrete prisms with a mid-span half-depth saw cut were used to test CFRP bond durability, and 195 CFRP coupons were used to examine tensile strength durability. Specimens were conditioned in a 3.5% saline solution at 23, 40 or 50°C, for up to 240 days. Reductions in bond strength did not exceed 15%. Bond failure of EP was adhesive with traces of cement paste on CFRP, whereas that of FA was cohesive with a thicker layer of concrete on CFRP, suggesting that the bond between FA and epoxy paste is excellent. EP tension coupons had similar strength and modulus to E resin, whereas FA coupons had a 9% lower strength and 14% higher modulus. After 240 days of exposure, maximum reductions in tensile strength were 8, 19 and 10% for EP, FA and E resins, respectively. Analysis of Variance (ANOVA) was also performed to assess the significance of the reductions observed. High degrees of

 18. Alternative Bio-Based Solvents for Extraction of Fat and Oils: Solubility Prediction, Global Yield, Extraction Kinetics, Chemical Composition and Cost of Manufacturing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Gaëlle Sicaire

  2015-04-01

  Full Text Available The present study was designed to evaluate the performance of alternative bio-based solvents, more especially 2-methyltetrahydrofuran, obtained from crop’s byproducts for the substitution of petroleum solvents such as hexane in the extraction of fat and oils for food (edible oil and non-food (bio fuel applications. First a solvent selection as well as an evaluation of the performance was made with Hansen Solubility Parameters and the COnductor-like Screening MOdel for Realistic Solvation (COSMO-RS simulations. Experiments were performed on rapeseed oil extraction at laboratory and pilot plant scale for the determination of lipid yields, extraction kinetics, diffusion modeling, and complete lipid composition in term of fatty acids and micronutrients (sterols, tocopherols and tocotrienols. Finally, economic and energetic evaluations of the process were conducted to estimate the cost of manufacturing using 2-methyltetrahydrofuran (MeTHF as alternative solvent compared to hexane as petroleum solvent.

 19. Synthesis of bio-based methacrylic acid by decarboxylation of itaconic acid and citric acid catalyzed by solid transition-metal catalysts.

  Science.gov (United States)

  Le Nôtre, Jérôme; Witte-van Dijk, Susan C M; van Haveren, Jacco; Scott, Elinor L; Sanders, Johan P M

  2014-09-01

  Methacrylic acid, an important monomer for the plastics industry, was obtained in high selectivity (up to 84%) by the decarboxylation of itaconic acid using heterogeneous catalysts based on Pd, Pt and Ru. The reaction takes place in water at 200-250 °C without any external added pressure, conditions significantly milder than those described previously for the same conversion with better yield and selectivity. A comprehensive study of the reaction parameters has been performed, and the isolation of methacrylic acid was achieved in 50% yield. The decarboxylation procedure is also applicable to citric acid, a more widely available bio-based feedstock, and leads to the production of methacrylic acid in one pot in 41% selectivity. Aconitic acid, the intermediate compound in the pathway from citric acid to itaconic acid was also used successfully as a substrate. © 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 20. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig