WorldWideScience

Sample records for 211po issledovanie struktury

 1. 211 Po alpha decay level scheme

  International Nuclear Information System (INIS)

  deformations, so that their shapes in the ground state are represented by spheres. It is very interesting to note, that in the frame of this model, the linked level with 1s1/2 of the alpha particle is predicted to emerge from the orbital 1g9/2 of the spherical 211 Po parent, this level being deeply located in the potential well. Also, it is known that the ground state of the parent is 9/2+ emerging from 2g9/2 and the alpha decay exhibits a fine structure with 98.9% transitions to the ground state of the daughter with spin 1/2- (level 3p1/2), 0.55% transitions to the first single-particle excited state 5/2- (level 2f5/2) and 0.54% transitions to the second single-particle excited state 3/2- (level 3p3/2). In the frame of our formalism the fine structure can be understood by considering transitions between levels with the same quantum numbers in the avoided crossing regions, that means using the Landau-Zener effect. The system having only an axial symmetry, the good quantum number is the projection Ω of the nucleon spin. (author)

 2. 211Po - Comments on Evaluation of Decay Data

  International Nuclear Information System (INIS)

  This evaluation was completed in August 2009. The literature available by December 31st, 2008 was included. Evaluation Procedures: The Limitation of Relative Statistical Weight (LWM) method was applied for averaging numbers throughout this evaluation; this method was implemented by using the computer code LWEIGHT, ver. 4 (designed for Excel, MS Office). The uncertainty assigned to an average value in this evaluation is never lower than the lowest uncertainty of any of the experimental input values. Decay Scheme; 211Po decays 100% by alpha particle emissions, mainly to the ground state of 207Pb. The most recent evaluations of the 211Po nuclear structure and decay data, published in Nuclear Data Sheets, were done by E. Browne (2004) and M.J. Martin (1993). In the present evaluation, the spin, parity and energy of the levels, together with the multipolarities and mixing ratios of the γ-ray transitions, have been adopted from the A=207 ENSDF mass-chain evaluation 1993Ma73.This data evaluation refers only to the decay of the 211Po ground state, and not to the decay of the 211Po metastable state at 1462 keV (with a half-life of 25.2 s)

 3. Alpha-Decay of $^{211}Po$ on the 1633 keV $^{207}Pb$ level

  CERN Document Server

  Chumin, V G; Malikov, Sh R; Norseev, Yu V; Samatov, Z K; Fominykh, V I; Cherevatenko, A P; Yurkova, L V

  2000-01-01

  In investigations of gamma-spectrum of ^{211}At and daughter ^{211}Po and ^{207}Bi isotopes a new branch of the alpha-decay on the ^{207}Pb 1633 keV level is discovered. Its intensity is 8.1 cdot 10^{-4} %.

 4. Fine Structure of 211 Po Alpha Decay

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recently, a theory based on the Landau-Zener effect was developed intending to describe quantitatively the cluster decay fine structure phenomenon. It was claimed that the same promotion effect can also govern the fine structure in the case of α-decay. This formalism intends to explain the fine structure of α-decay by considering single-particle transitions due to the radial and the rotational couplings. The levels with the same good quantum numbers associated to some symmetries of the system cannot in general intersect, but exhibit quasi-crossings, or pseudo-crossings, or avoided level crossings. The system is characterised by an axial symmetry, therefore the good quantum numbers are the projections of the nucleon spin Ω. The radial coupling causes transitions of the unpaired nucleon near the avoided level crossings. True crossings can also be obtained between levels characterized by different quantum numbers. Generally, the rotational coupling has a maximum strength in the vicinity of the true crossings. Transitions due to both couplings are taken into account in order to explain the excitations of the unpaired nucleon. For a tunnelling velocity of 9 x 106 fm/fs, the ratio between the intensity for transitions to the first excited state and to the ground state was found to be 0.0071 and the obtained ratio of the same parameter between the second excited state and the ground state was 0.0062, in good agreement with experimental data. These calculations suggest that the α-decay fine structure phenomenon can be explained quantitatively by describing the decaying system with molecular models and it can be stated that the quantitative characteristics of this phenomenon are ruled by dynamical effects. (author)

 5. Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu

  OpenAIRE

  Selinger, Tomáš

  2015-01-01

  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování klubu za pomoci analýzy organizační struktury, SLEPT a SWOT analýzy. V poslední části podávám na základě zjištěných poznatků návrhy řešení a změn, jež vyplynuly z provedených analýz. Bachelor thesis provides an analysis of the football club FC Slovan Rosice and subsequen...

 6. Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API

  OpenAIRE

  Hanus, Tomáš

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá popisem implementace grafického editoru pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE Batching API v podobě zásuvného modulu pro vývojové prostředí IntelliJ IDEA. Zaměřuje se hlavně na možnost obousměrné propagace změn mezi textovou a grafickou reprezentaci jazyka JSL. Přibližuje problematiku dávkového zpracování. Zároveň je zde představena i architektura prostředí IDEA. Stručně popisuje návrh zásuvného modulu a postupy využité při jeho implementaci. Použiteln...

 7. Optimalizace organizační struktury fotbalového klubu SK HS Kroměříž

  OpenAIRE

  Šturma, Zdeněk

  2015-01-01

  Předmětem bakalářské práce je analýza organizační struktury vybraného fotbalového klubu a její optimalizace. V teoretické části jsou zpracovány informace o organizačních strukturách ve sportovních klubech, jejich využití v různých oblastech a členění ve fotbalových soutěžích. Praktická část se zaměřuje na řešení situace ve fotbalovém klubu SK HS Kroměříž. Na základě SWOT analýzy jsou naznačeny možnosti změn v organizační struktuře.

 8. Perspektivní obvodové struktury pro modulární neuronové sítě

  OpenAIRE

  Bohrn, Marek

  2014-01-01

  Předkládaná práce se zabývá návrhem nové obvodové struktury pro implementace dopředných neuronových sítí. Navržená struktura využívá nekonvenční uspořádání sběrnic pro propojení dílčích bloků. Přínos navržené struktury spočívá v optimalizaci vytížení výpočetních bloků a zvýšení efektivity přenosu dat mezi nimi. Navržená struktura je flexibilní a vhodná pro implementace širokého spektra topologií dopředných neuronových sítí.

 9. Predikce sekundární struktury proteinů s využitím neuronových sítí

  OpenAIRE

  Šamšula, Radek

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí a predikcí sekundární struktury proteinů. Blíže se zaměřuje na vícevrstvé neuronové sítě s učícím algoritmem zpětného šíření chyby a na jejich použití pro predikci. Je zkoumán vliv architektury sítě a nastavení jejich parametrů na výslednou predikci. Dále je diskutována vhodnost použití této sítě pro tentodruh predikce.

 10. Issledovanie solnecnogo vetra v experimente GELION proekta INTERGELIOZOND.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Verigin, M.; Remizov, A.; Kotova, G.; Bezrukikh, V.; Truhlík, Vladimír; Hruška, František; Auster, U.; Hilchenbach, M.

  Moscow : IZMIRAN, 2012, s. 132-138. ISSN 2075-6836. [Proekt INTERGELIOZOND. Tarusa (RU), 11.05.2011-23.05.2011] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH11123 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : Solar wind * plasma parameters * INTERHELIOSOND Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 11. Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru

  OpenAIRE

  Herman, Jan

  2008-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je navrhnuta datová struktura a dále jsou s využitím jazyka SQL vytvořeny dotazy, které umožní uživateli, správci databáze a vedení organizace přehlednou kontrolu nad daty. Problém je zpracován na základě analýzy aktuální situace a dostupných informací, je také přihlédnuto k mode...

 12. Issledovanie mezostructury kompositov na osnove cellulosy s nanocasticami serebra metodom MURR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ezdakova, K. V.; Kopitsa, G. P.; Smislov, R. Y.; Nekrasova, T. N.; Hripunov, A. K.; Tkachenko, A. A.; Angelov, Borislav

  Gatchina: National Research Centre "Kurchatov Institute", Petersburg Nuclear Physics Institute B. P. Konstantinov, 2014. s. 85. [PNPI School on condensed state physics /48./ - CSP-2014. 10.03.2014-15.03.2014, St. Petersburg] R&D Projects: GA ČR GAP208/10/1600 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : cellulose * silver nanoparticles * small-angle X-ray scattering Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 13. Nanovlákenné struktury pro filtraci vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lev, J.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Došek, M.; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 12 (2013), s. 409-413. ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA TA ČR TA01010356 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : electrospinning * nanofibres * filtration Subject RIV: EF - Botanics

 14. Optimalizace organizační struktury organizace

  OpenAIRE

  David, Zdeněk

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is to propose an optimal organizational structure of Správa železniční dopravní cesty (Railway Infrastructure Administration), Czech state organization. Since its establishment in 1993, this organization as well as its predecessor Czech Railways, state organization, have gone through changes in organizational structure more often than other state organizations and companies in the Czech Republic. The thesis is divided into three parts: introduction, theoretical and ...

 15. Analýza organizační struktury

  OpenAIRE

  ZÍSKALOVÁ, Lucie

  2014-01-01

  The subject of this thesis is to analyse the organizational structure. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part of the study was used literature. The theoretical part describes the public administration and its executor. Another part of the file is dedicated to organization of public administration, organizational principles and describes the types of organizational structure. Based on the literature review of literature has been created r...

 16. AKTIVNO ELEKTRONSKO BREME ZASNOVANO NA MULTIFAZNI STRUKTURI PRETVORNIKA NAVZGOR

  OpenAIRE

  Marjanovič, Sašo

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena regulacija aktivnega elektronskega bremena s PI regulatorjem in pred-krmiljenjem. Opisane so posamezne komponente ter sestava simulacijskega in aplikacijskega modela. Predstavljeno je delovanje več-faznega pretvornika navzgor, dimenzioniranje dušilk in programiranje vgrajenega mikro-krmilnika. Delovanje več-faznega pretvornika je bilo najprej preverjeno s simulacijo v MATLAB Simulink okolju in nato verificirano z laboratorijskim eksperimentom.

 17. Analýza struktury trhu práce: MAJOR LEAGUE SOCCER

  OpenAIRE

  HRDINA, Martin

  2013-01-01

  This thesis deals with the determination of the player labour market for the American professional sports league Major League Soccer (MLS). In the theoretical part I focus on the description of the league's development along with the salary politics rules. Using the two stages least square method in the empirical part I then provide the model for the estimation of player's marginal productivity (MRP). In the first step I explain the correlation between the percentages of obtained points by te...

 18. Interkalace polárních materiálů do struktury montmorillonitu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhý, J.; Duchek, P.; Špírková, Milena

  -, č. 45 (2011), s. 1-5. ISSN 1802-2480 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAAX08240901 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : montmorillonite * polyethyleneglycol * intercalation Subject RIV: JI - Composite Materials

 19. Změny vzdělanostní a kvalifikační struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kuchař, P.; Machonin, Pavel

  Praha: SLON, 2003 - (Tuček, M.), s. 69-80 R&D Projects: GA ČR GA403/02/1422 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : postsocialist transformation * education and qualification * Czech Republic Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 20. Návrh struktury a procesů v týmu helpdesku

  OpenAIRE

  DUŠEK, Tomáš

  2013-01-01

  This bachelor thesis presents design of methodology and processes of support and maintenance department based on study of process frameworks, methodical guidelines for project management and software support and practical experience of author with SW support and maintenance. Although information and communication technologies are increasingly important tools in a wide range of industry and services, the support and maintenance of software often presents low importance. To ensure user sati...

 1. Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst)

  OpenAIRE

  Szewczyk, Marcin

  2016-01-01

  The chapter Introduction to the Structure of Zombism (Film and TV Series as a Pre-text) by Marcin Szewczyk focuses on genre films which—despite encountering many difficulties—reveal the character of the zombie. The main problem faced is the defi-nition of a zombie. This primarily concerns the freedom to create the form of the un-dead, as almost every filmmaker is attempting to create a zombie character that will possess new and original features. In addition, the zombie theme is used in films...

 2. Metode otkrivanja i sprječavanja zamora materijala u zrakoplovnoj strukturi

  OpenAIRE

  Marušić, Željko; Bartulović, Dajana; Maković, Branko

  2015-01-01

  Rad je usmjeren na metode koje mogu otkriti i spriječiti zamor materijala i starenje zrakoplovnih struktura. Cilj rada je analizirati zamor materijala i njegov utjecaj na strukture zrakoplova. Utjecaj i značaj zamora je istaknut u opisima nesreća koje su uzrokovane izravno zamorom materijala zrakoplovnih struktura. Najvažnije i najčešće korištene metode za otkrivanje i sprječavanje zamora materijala u strukturama zrakoplova su metode koncepta beskonačnog životnog vijeka, metode koncepta konač...

 3. Organizační struktury uměleckých souborů

  OpenAIRE

  Šilerová, Lucie

  2009-01-01

  The thesis compares internal communication and organizational structure of arts organizations with general theoretical knowledge from economy theory. In the first part, the thesis presents an enquiry in the field of internal communication and structure of organizations and puts it into the context on a theoretical level. It concerns outlined historical development and types of organizational structures and communication flows. The second part addresses the application of theoretical knowledge...

 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU S OHLEDEM NA OPTIMALIZACI KAPITÁLOVÉ STRUKTURY

  OpenAIRE

  Novotná, Eva

  2013-01-01

  The main aim of this work is financial analysis and evaluation of capital structure, whose calculation is applied to concrete company from the South Bohemian region. The analysis was done in three dimensions, when firstly the capital structure of the company was analyzed including horizontal and vertical analysis. Further, types of financing are described and in conclusion the financial efficiency and capital structure are evaluated.

 5. Architektura organizační struktury ve vybraném podniku

  OpenAIRE

  Jarešová, Jana

  2009-01-01

  The theoretical part is intent on organization, organizational structure and types of organizational structure. The practical part contains analysis of organization structure of the pharmaceutical wholesale trade. According to the realized analyse, propose improvements.

 6. Matematický model pro predikci struktury u tvárné litiny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stránský, K.; Šenberger, J.; Musilová, I.; Million, Bořivoj; Dobrovská, J.

  Ostrava : Česká slévárenská společnost VŠB-TU Ostrava, 2005, s. 46-52. [Výzkum a vývoj ve slévárenství. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 06.09.2005-07.09.2005] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1006; GA ČR(CZ) GA106/04/0949 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : model for prediction * spheroidal graphite * ductile iron Subject RIV: JG - Metallurgy

 7. Vývoj struktury výroby a cen ve zvoleném podniku

  OpenAIRE

  Kunc, Tomáš

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with the commodity of milk and its products. It focuses mainly on the price development of milk and the whole procedure from its production to getting to the ultimate consumer. The first part of the thesis, based on written resources, describes the history of milk processing from its very beginning as well as the development of milk industry that followed. It outlines the technologies of milk production which include milk processing and other related information...

 8. Struktury budoucích směrovacích tabulek pro IPv6

  OpenAIRE

  Kšica, Martin

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá strukturami budoucích směrovacích tabulek protokolu IPv6. Obsahuje základní informace o IPv6 adresách, popis hierarchického přidělování adres, multihoming, strategie přidělování IPv4/IPv6 adres, statistiky vlastností vyskytující se ve strukturách směrovacích tabulek a předpověď budoucího adresového prostoru protokolu IPv6. Součástí práce je implementace generátoru IPv6 adres, který generuje adresy podle zadané konfigurace. Současně lze v práci nalézt průzkum strategií při...

 9. Optimalizace kapitálové struktury podniku Fortuna game, a.s.

  OpenAIRE

  Lernerová, Lucie

  2013-01-01

  This bachelor's thesis devotes to optimization of the capital structure of the chosen company and advantage of using liabilities to achieve lower costs of capital. The bachelor's thesis uses the method of weighted average cost of capital according to classic theory which is based on "U" curve. For a comprehensive evaluation financial health and development in the period are used mathematical-statistical methods of financial analysis, specifically horizontal and vertical analysis and financial...

 10. Grafenové struktury vhodné pro polem řízené tranzistory

  OpenAIRE

  Kurfürstová, Markéta

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou grafenových struktur vhodných pro tranzistory řízené elektrickým polem. V první části je charakterizován grafen z hlediska jeho vlastností a metod přípravy. V části druhé je shrnuta polovodičová technika se zaměřením na tranzistory s grafenovou vrstvou. Následuje popis metody elektronové litografie, která byla použita při výrobě struktur. Na závěr je popsán experimentální postup přípravy grafenových struktur.

 11. Severokorejská kulturní krajina II. Struktury a vztahy v krajině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sádlo, Jiří; Kolbek, Jiří

  2006-01-01

  Roč. 54, č. 2 (2006), s. 70-72. ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA ČR GA206/05/0119 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : plant communities * management * landscape Subject RIV: EF - Botanics

 12. Analýza spokojenosti a motivační struktury společnosti

  OpenAIRE

  BRŮŽKOVÁ, Simona

  2013-01-01

  The main object of the diploma thesis is to analysis work satisfaction and motivation structure in selected company. The theoretical part deals with components of motivation structures, theoretical backgrounds of work motivation, and its relationship to job. The subject of the practical part is questionnaire survey and analysis of the current state of satisfaction and motivation of employees in selected company. Based on the obtained data will be defined aspects of the problem and proposed me...

 13. Experimentální zkoumání struktury zkušenosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koubová, Alice

  2013-01-01

  Roč. 68, č. 5 (2013), s. 393-401. ISSN 0046-385X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164 Grant ostatní: AV ČR(CZ) M300091203 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : resentment * self-relationship * dialogical acting * (inter)acting with the inner partner * topology * phenomenology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 14. Analýza struktury a vývoje firem na trhu ICT v ČR

  OpenAIRE

  Obrázek, Michal

  2008-01-01

  This work analyses the structure and the progression of the ICT market in the Czech republic. The first part deal with czech ICT market segmentation with regards to different methods of particular institutions. The next chapter describes specific environment of the Czech republic, factors and conditions influencing the ICT market and companies progression. It is especially focused on macroeconomic development, policy in relation to ICT market, grant policy, flow of foreign direct investment, ...

 15. Odhadování struktury dat pomocí pravidlových systémů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řimnáč, Martin

  Praha: MATFYZPRESS, 2005 - (Hakl, F.), s. 124-133 ISBN 80-86732-56-8. [Doktorandský den '05. Nový Dvůr (CZ), 05.10.2005-07.10.2005] R&D Projects: GA AV ČR 1ET100300419 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : data mining * struktura dat * pravidlový systém Subject RIV: JD - Computer Applications, Robotics

 16. Vliv věkové struktury na míru kriminalityv České republice

  OpenAIRE

  Pražský, Přemysl

  2014-01-01

  I establish 2 main hypotheses explaining the relationship of age structure and crime rate: Limited number of crime opportunities will lead to lower crime participation rates of strong age groups, second: crowding effects due to strong age groups will lead to less favorable social outcomes such as less legal income opportunities and therefore to the increase of crime participation rate. I evaluate these hypotheses on Czech criminal and demographic data during 1996-2013. By using Oaxaca decompo...

 17. Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku

  OpenAIRE

  Kazda, Tomáš

  2011-01-01

  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a možnými oblastmi použití. V závěru teoretické části práce je shrnutí možného použití těchto kompozitních materiálů. Praktická část práce porovnává vlastnosti jednotlivých tipů vytvořených kompozitú z hlediska vodivosti a rychlosti jejich koroze. This work is focused on opt...

 18. Vývoj sociální struktury české společnosti 1988-1999

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Machonin, Pavel; Gatnar, Lumír; Tuček, Milan

  Brno : Konvoj, 2000 - (Kučerová, S.), s. 205-219 ISBN 80-7302-000-9 R&D Projects: GA ČR GA403/98/0170 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : czech society * social transformation * hybrid structure Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 19. Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír; Brzobohatý, F.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 9 (2008), s. 3-5. ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : structure of production * education * productivity Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz

 20. Lexikální výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina

  Tišnov : Nakladatelství Scan, 2003 - (Čermák, I.; Hřebíčková, M.; Macek, P.), s. 268-292 ISBN 80-86620-06-9 R&D Projects: GA ČR GA406/01/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : lexical approach * lexical studies * five-factor structure of personality description Subject RIV: AN - Psychology

 1. Využití komputačních metod při studiu struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Drahokoupil, Jan

  2013-01-01

  Roč. 20, č. 2 (2013), s. 85-86. ISSN 1211-5894. [Struktura 2013 - Kolokvium Krystalografické společnosti. 09.09.2013-13.09.2013, Češkovice (Blansko)] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : X-ray * structure * computer simulation Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 2. Evoluce struktury a parametrů agenta pohybujícího se v terénu

  OpenAIRE

  Tomeček, Aleš

  2010-01-01

  Tato práce stručně pojednává o historii a současnosti genetických algoritmů v informatice. Dále nabízí krátký přehled nejpoužívanějších metod používaných evolučními algoritmy. Jejich použití je demonstrováno na aplikaci evoluce agenta pro průjezd jednoduchým terénem.

 3. Expertní systém pro návrh organizační struktury

  OpenAIRE

  Chytilová, Radka

  2011-01-01

  This bachelor thesis is focused on changing the organizational structure from the functional to the matrix structure, governing methods and identification of suitable organization structure. In the introduction section of my thesis I am describing the situation in organization XY, a.s. The methodology is focused on margin of management, governance methods and determines the correct subordinate’s figures. The literature search describes organizational structures forms, their types, advan...

 4. Simulace struktury a mechanické vlastnosti TOZ svaru duplexní feriticko-austenitické oceli

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kouřil, M.; Bezděk, P.; Dlouhý, Ivo

  Praha : ECOSOND, 1996, s. 391-397. [Dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí (16.). Brno (CZ), 26.11.1996-28.11.1996] R&D Projects: GA ČR GA101/94/0304 Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 5. Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

  OpenAIRE

  Szewczyk-Kłos, Danuta

  2006-01-01

  The necessity to introduce changes in the organization of work in libraries has been caused by introducing new telecommunications technologies, by implementing integrated computer systems such as programs for managing the resources and distributing information, as well as by creating digital libraries. Library – a non-profit institution – needs one efficient management system which has to be complex but also flexible enough to cooperate with the systems for managing human resources, finances,...

 6. Značaj udjela mlijeka i mliječnih proizvoda u strukturi prehrane industrijskih radnika

  OpenAIRE

  Sirovatka, Slavica; Jurković, Nada

  1993-01-01

  Znanstvena istraživanja iz područja nutricionizma pokazuju da su u prehrani našeg pučanstva premalo zastupljene visokovrijedne namirnice kao što su mlijeko i mliječni proizvodi Obzirom na značaj prehrane za održavanje radne sposobnosti i zdravlja radnika zaposlenih u industriji, dobro organizirana društvena prehrana može doprinijeti korekciji postojećih deficita nutritivnih tvari koji se javljaju u obiteljskoj ili individualnoj prehrani radnika. Naša istraživanja, koja su provedena u desetogo...

 7. Paralelní robotické struktury a moderní metody jejich řízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Belda, Květoslav

  2009-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2009), s. 296-300. ISSN 0005-125X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Parallel robotic structures * industrial robotics * predictive control * real-time control Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0325559.pdf

 8. Optimalizace kapitálové struktury a zhodnocení majetku vlastníků

  OpenAIRE

  Kudela, Petr

  2008-01-01

  Management of most of the companies pays substantially less attention to structure of raising capital, than to investing it. Sometimes managers forget that the value of the company can be increased not only through proper investments but also through choosing the right proportion of capital structure. There are many theories dealing with this issue. The best known, Miller-Modigliani theory considers as an optimal capital structure the one with the lowest weighted average cost of capital. This...

 9. Analysis of structure of the biathlon runs Analýza struktury biathlonového běhu

  OpenAIRE

  Adam Zając; Michał Szepelawy; Dagmara Gerasimuk; Jarosław Cholewa

  2005-01-01

  The biathlon is an Olympic sport discipline, which is a combination of two events, Nordic skiing and precision shooting. Combining events of such different psychophysical background creates great demands on the athlete and coach. The main objective of this paper was to determine which of these events has a greater impact on the final result considering the distance and sports level. The results of the World Cup and the Olympic Games in the 2001/02 season were analyzed statistically. The data ...

 10. Analysis of structure of the biathlon runs Analýza struktury biathlonového běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Zając

  2005-02-01

  Full Text Available The biathlon is an Olympic sport discipline, which is a combination of two events, Nordic skiing and precision shooting. Combining events of such different psychophysical background creates great demands on the athlete and coach. The main objective of this paper was to determine which of these events has a greater impact on the final result considering the distance and sports level. The results of the World Cup and the Olympic Games in the 2001/02 season were analyzed statistically. The data indicates that the results of the run influence the final result to a higher degree than shooting does. This is especially true in the sprint and in relation to biathletes of higher sports level. At long distances, the level of shooting and the time of the run influence the final result to the same extent. The influence of the time of shooting on the final result is dependent on the distance of the run. Biathlon je olympijská disciplína spojující v sobě vlastně dvě sportovní disciplíny: lyžařský běh a střelbu ze sportovní pušky. Spojení těchto odlišných sportovních disciplín o různých psychofyzických požadavcích klade na závodníky i trenéry velmi vysoké požadavky. V práci se autoři snažili najít odpověď na otázku: která složka je důležitější pro dosažení konečného výsledku v závislosti na proběhnuté vzdálenosti, jakož i sportovní úrovni závodníků. Statistické analýze byly podrobeny výsledky vybraných závodů Světového poháru i olympijských her v sezóně 2001/02 v kategorii mužů. Analýze byl podroben čas běhu, přesnost střelby, čas střílení i sportovní výsledek. Na základě výsledků získaných z předmětné analýzy byl zjištěn větší význam běhové přípravy v sprintérském běhu u závodníků na vyšší sportovní úrovni vzhledem k vysoké vyrovnané úrovni střelby. V běhu na dlouhých tratích byl zjištěn přibližně stejný význam přesnosti střelby a času běhu. Vliv času střelby na konečný výsledek závisí na délce proběhnuté vzdálenosti.

 11. Vývoj organizační struktury ústřední státní správy

  OpenAIRE

  Voneš, Jakub

  2013-01-01

  The content of this thesis is an analysis of the organizational structure of the central state administration in Czechoslovakia in years 1945-1993. Czechoslovakia went through a period of change in the political system, and therefore this thesis describes the main events of its political development. The thesis examines the influence of political changes in the organizational structure of the central state administration. Important part of this thesis includes major constitutional laws and co...

 12. Selected Methods of Rock Structure Disintegration to Control Mining Hazards / Wybrane Metody Dezintegracji Struktury Skał Dla Zwalczania Zagrożeń Górniczych

  Science.gov (United States)

  Kabiesz, Józef; Lurka, Adam; Drzewiecki, Jan

  2015-09-01

  Natural hazards are inseparable element of underground mining, particularly of coal mining process. They are combated on a regular basis by many measures and effectiveness of these measures determines work safety in mines. Attempts to improve the effectiveness, presented in the paper is based on interference of seismic waves generated by blasting in a selected area of the rock mass and on modification of blasting technology. Preliminary results of detonating classical and new type of explosives in specific temperature and pressure conditions are analyzed. Theoretical and practical consideration of obtaining an interference effect of seismic waves is discussed. A device for making systems of starting notches and a construction of a chamber to test explosives are presented. Nieodłącznym elementem podziemnego górnictwa, szczególnie węglowego, są zagrożenia naturalne. Ich zwalczanie jest codzienną praktyką, a jego skuteczność decydująco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przedstawione w artykule próby poprawy tej skuteczności obejmują badania efektu nakładania się w wybranym obszarze górotworu drgań generowanych robotami strzałowymi oraz informacje o próbach modyfikacji strzelniczych technik szczelinowania skał, a także wstępne wyniki badania charakterystyk eksplozji klasycznych i nowych materiałów wybuchowych w nietypowych warunkach temperatur i ciśnienia. Omówiono między innymi teoretyczne i praktyczne warunki uzyskiwania efektu interferencji drgań oraz przedstawiono urządzenie do wykonywania systemów tzw. szczelin zarodnikowych i konstrukcję komory będącej elementem stanowiska do badania MW.

 13. Vývoj struktury volných pracovních míst ve vztahu k ekonomickému růstu

  OpenAIRE

  TALÍŘOVÁ, Lucie

  2011-01-01

  This thesis deals with development of structure of vacancies in relation to economic growth. Objective of the thesis was to assess the development of vacancies in terms of economic growth in the selected region. The thesis was divided into theoretical and practical part. Terms regarding the given issues were clarified in the theoretical part. This part also deals with offer, demand and balance on the labor market, unemployment, employment policy, economic growth ? it´s measurement and pattern...

 14. Hodnocení vlivu povrchové těžby na změny krajinné struktury

  OpenAIRE

  Vrlová, Lucie

  2014-01-01

  Goal of this diploma thesis is analysis and evaluation of changes in microstructure and macrostructure. Also evaluation of influence of surface mining on landscape structure in region of interest. Region of interest is defined by borders of cadastral regions damaged by surface mining of brown coal in region of Most city. More precisely region is defined by borders of cadastral region Horni Jiretin and Nova Ves v Horach. Cadastral region Horni Jiretin contains Albrechtice Jezeri, Horni Jir...

 15. Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vyskočil, Aleš; Klapka, Pavel; Nováková, Eva

  2007-01-01

  Roč. 34, č. 34 (2007), s. 296-306. ISSN 0323-0988 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518; CEZ:AV0Z80150510 Keywords : landscape changes * settlement system * Blanensko region Subject RIV: AB - History

 16. Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů

  OpenAIRE

  Šprta, Pavel

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které probíhají při ochlazování austenitu. Součástí práce je také seznámení s transformačními diagramy a jejich užití v praxi. Nakonec práce popisuje jednotlivé metody tepelného zpracování. Experimentální část je zaměřena na metalografickou analýzu 4 vzorků z nízkouhlíkové oceli....

 17. Modifikace struktury polymeru UHMWPE pomocí síťování a tepelných úprav

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fencl, J.; Šlouf, Miroslav; Pokorný, D.

  2008-01-01

  Roč. 3, - (2008), s. 134-136. ISSN 1802-1727 R&D Projects: GA MŠk 2B06096 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : polyethylene * cross-linking * UHMWPE Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 18. Změny mikrotvrdosti a struktury UHMWPE po síťování a tepelné úpravě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lednický, František; Novotná, D.; Šlouf, Miroslav; Baldrian, Josef; Synková, Hana

  Praha : Československá mikroskopická společnost, 2005. s. 39. [Mikroskopie 2005. 24.2.2005-25.2.2005, Nové Město na Moravě] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1118 Keywords : microhardness of UHMWPE * Ultra-high molecular weight polyethylene Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 19. Využití spektroskopických metod při určování struktury polysacharidů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Synytsya, A.; Blafková, P.; Čopíková, J.; Spěváček, Jiří

  Praha : Česká společnost chemická a Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, 2006, s. 1-32. [Konference Polysacharidy II: Struktura a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů. Praha (CZ), 10.11.2006] R&D Projects: GA ČR GA525/05/0273 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : polysaccharides * vibrational spectroscopy * NMR spectroscopy Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 20. Projekce odvětvové a profesní struktury pracovních míst v ČR v roce 2015

  OpenAIRE

  Lepič, Martin

  2007-01-01

  Práce obsahuje předpovědi počtu zaměstnaných osob na trhu práce v ČR v roce 2015 v členění do 23 ovětvových a 60-ti profesní skupin. Obsahuje také odhad přidané hodnoty v ČR v roce 2015 v členění do 23 odvětvových skupin.

 1. Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích

  OpenAIRE

  Leudar, Ivan; Nekvapil, Jiri

  2002-01-01

  'Dialogical networks' are communications that occur in mass media. One of their characteristics is that contributions of individual actors - politicians, journalists, representatives of pressure groups, etc - are distributed in time & space. (A politician can, for instance, react in the media to what another politician expressed publicly elsewhere). Another central property of dialogical networks is that an individual's contribution to a network can be duplicated, or even multiplicated (eg, w...

 2. Vybrané výsledky výzkumu v oblasti struktury a vlastností kompozitních materiálů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sklenička, Václav; Pahutová, Marie; Kuchařová, Květa

  Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, 2001 - (Staněk, P.; Buchal, A.), s. 236-246 ISBN 80-02-01401-4. [Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik. Nové Město na Moravě (CZ), 29.05.2001-01.06.2001] R&D Projects: GA AV ČR IAA2041902 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : composites * mechanical properties * microstructure Subject RIV: JI - Composite Materials

 3. Vývoj struktury osobnosti od adolescence do stáří: předběžné výsledky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina; Čermák, Ivo; Osecká, Lída

  2000-01-01

  Roč. 42, č. 3 (2000), s. 163-166. ISSN 0039-3320 R&D Projects: GA ČR GA406/99/1155 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : five-factor model of personality * NEO-FFI * developmental trends of Big Five Subject RIV: AN - Psychology

 4. Vliv struktury pěstebních školkařských substrátů na kvalitu produkce

  OpenAIRE

  Flaschková, Karolína

  2014-01-01

  The experimental plots Department of Breeding and Propagation of Ornamental Plants Gardening faculties in Lednice, was founded in 2013-year vegetation attempt. Experi-mentally evaluated the influence of substrates on the root system of ornamental plants. The experimental wood-fault was used Berberis thunbergii 'Golden Ring'. Experimental medium was creature-no RKS II substrate and the substrate for broadleaf blended with soil conditioner. The plants were evaluated morphological parameters suc...

 5. Objevování struktury slovních úloh ve vzdělávání učitelů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tichá, Marie

  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 - (Uhlířová, M.), s. 260-264 ISBN 978-80-244-4062-0. [Elementary Mathematics Education 2014. Olomouc (CZ), 23.04.2014-25.04.2014] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-01417S Institutional support: RVO:67985840 Keywords : professionalism * inquiry based education * problem posing * structure of problem Subject RIV: AM - Education

 6. Vývoj územní struktury veřejné správy v ČR

  OpenAIRE

  Slavík, Jan

  2013-01-01

  The thesis called "The Development of Territorial Structure of Public Administration in the Czech Republic" deals with analysis of the actual territorial structure of municipal governance using identified criteria. It is refered here to the most serious flaws within the organization of individual territorial units. The main aim of this thesis is to find consensus between different views on reform of territorial administration including introduction of measures that might help to solve the fla...

 7. Výzkum rozměrové struktury příměsí páry v turbínách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolovratník, M.; Jiříček, I.; Hrubý, Jan; Ždímal, Vladimír

  Praha: VŠCHT Praha, 2008 - (Juklíčková, H.), s. 158-161 ISBN 978-80-7080-698-2. [International Power Cycle Chemistry Conference /7./. Praha (CZ), 09.09.2008-10.09.2008] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2524 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514; CEZ:AV0Z40720504 Keywords : steam turbine * superheated steam * size distribution Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 8. Vliv struktury pasiv na objem poskytovaných úvěrů u vybraných bank v ČR

  OpenAIRE

  Kudrnáčová, Adéla

  2013-01-01

  This diploma thesis provides information about banking deals influencing different kinds of the balance sheet items. Real balance sheets of commercial banks are applied. On this basis the dependencies model of liabilities items is created. This model expresses dependence on one of the most important item of banking assets, customer loans. The aim of this thesis is to quantify the effects of the liabilities items on the volume of loans granted by commercial banks. Theoretical part of the thesi...

 9. Studium genetické struktury a diverzity různých populací dravců (Falconiformes)

  OpenAIRE

  Bryndová, Marta

  2012-01-01

  The main aim of this thesis was to evaluate the genetic variability in different populations of birds of prey in the Czech Republic. As an alternative source, the feathers were used for the extraction of DNA. The reference species were chosen the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) and the Saker Falcon (Falco cherrug), which was also compared with the subpopulation living in Slovakia. Ten microsatellite markers from the literature were tested. Polymorphism of markers varied significantly, loc...

 10. Vliv struktury vláknového kompozitu (FRC) a adheziva na pevnost spoje FRC/částicový dentální kompozit

  OpenAIRE

  Bystřický, Zdeněk

  2010-01-01

  Tato bakalářská práce zkoumá, jak ovlivňuje typ vyztužení dentálního FRC (Fiber Reinforced Composite) materiálu a adhezivum pevnost adhezního spoje vláknového a částicového kompozitu a charakter jeho lomu. Pevnost adhezního spoje experimentálně navržených vzorků byla měřena za použití univerzálního testovacího přístroje ve speciálně zkonstruovaných čelistech. Charakter lomu byl posuzován na základě snímků z konfokálního mikroskopu. Ze získaných výsledků vyplývá, že na pevnost adhezního spoje ...

 11. Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti

  OpenAIRE

  Mašínová, Lucie

  2013-01-01

  The aim of the Bachelor's Thesis "The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation" is the analysis of the impact of the recent Financial crisis on the organizational structure of OMV company. The impact is showed on one division of this company. The work is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion. At first there are defined basic concepts which are related to this theme. These concept...

 12. Vliv struktury a tepelného zpracování na vlastnosti ložiskových ocelí

  OpenAIRE

  Pytlíčková, Kateřina

  2008-01-01

  Tepelné zpracování ovlivňuje strukturu i vlastnosti zpracovávaného materiálu. Dobré tepelné zpracování ložiskových ocelí má zajistit výslednou tvrdost matrice 60 – 65 HRC, přičemž struktura má být tvořena popuštěným jemným jehlicovitým martenzitem s určitým podílem zbytkového austenitu. Karbidy mají být rovnoměrně rozloženy, nesmí tvořit karbidické síťoví a karbidickou řádkovitost. Kvalitu ložiskových ocelí také ovlivňuje obsah a morfologie vměstků v matrici. V této diplomové práci byly zvole...

 13. Od fyzikálních základů studia struktury pevných látek k monokrystalům superslitin pro plynové turbíny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lukáš, Petr; Kunz, Ludvík; Svoboda, Milan

  2008-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2008), s. 81-83. ISSN 0009-0700 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : solid state physics * superalloy single crystals Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 14. Netopýři a jeskyně - vliv struktury jeskyní na složení společenstva zimujících netopýrů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Berková, Hana; Zukal, Jan; Kovařík, M.

  Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2011 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 34-35 ISBN 978-80-87189-09-2. [Zoologické dny. 17.02.2011-18.02.2011, Brno] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : bats * caves Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2011.pdf

 15. Změny jaderné architektury a struktury chromatinu vyvolané v APL leukemických buňkách fúzním proteinem PML/RARα

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Falk, Martin; Lukášová, Emilie; Faretta, M.; Dallino, I.; Kozubek, Stanislav; Pellici, G. I.; Kozubek, Michal; Rocchi, M.

  2005 - (Šimková, H.). s. 41 [Analytická cytometrie /3./. 21.06.2005-25.06.2005, Červenohorské sedlo] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA202/01/0197; GA AV ČR(CZ) IBS5004010; GA MZd(CZ) NC6987 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507 Keywords : APL leukemic cells * nuclear architecture * PML/RARalpha Subject RIV: BO - Biophysics

 16. Řízení fázové struktury polymerních směsí: možnosti a problémy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fortelný, Ivan

  2013-01-01

  Roč. 107, č. 10 (2013), s. 791-797. ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GAP106/11/1069 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : polymer blends * phase structure * droplet breakup Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry Impact factor: 0.196, year: 2013 http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_107-issue_10-page_791.html

 17. Využití "univerzálních" mikrosatelitových lokusů pro studium populační struktury afrických ptáků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cetkovská, M.; Albrecht, Tomáš; Sedláček, O.; Hořák, D.; Nana, E. D.; Ferenc, M.; Tomášek, Oldřich; Králová, Tereza; Munclinger, P.

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2016 - (Bryja, J.; Sedláček, F.; Fuchs, R.). s. 47 ISBN 978-80-87189-20-7. [Zoologické dny. 11.02.2016-12.02.2016, České Budějovice] Institutional support: RVO:68081766 Keywords : African birds Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 18. Udjel mlijeka i mliječnih proizvoda u strukturi društveno organiziranog obroka u učeničkim domovima na području grada Zagreba

  OpenAIRE

  Gajdoš, Jasenka; Kurtanjek, Želimir

  1999-01-01

  Zbog velikog udjela proteina, minerala i vitamina, mlijeko spada u skupinu vrlo važnih namirnica tijekom rasta i razvoja mladih. Osobito su važne prehrambene navike pojedinaca. Kako bi se dobio što bolji uvid u prehrambeni status izabrane skupine (djevojke i mladići od 14-18 godina) obavljena je analiza obroka u učeničkim domovima. Iz analiziranih obroka razvidno je što se može poboljšati u obrocima društvene prehrane. Analizom obroka te anketom, utvrđeno je da 62% djevojaka i 66% mladića kon...

 19. Modelový systém analýzy dopadů výrobní struktury na stabilitu biologické soustavy ŠZP Lány

  OpenAIRE

  NOVÁ, Hana

  2011-01-01

  After the accession of the Czech Republic to the European Union, conditions for the economic effectiveness of agricultural primary production have markedly changed. On the one hand, prices of all types of factor inputs have increased, on the other hand, output prices of agricultural commodities show only a moderate increase. These so-called price scissors have been definitely reflected also by changes in the production process structure, along with a steep decline of polygastri...

 20. Nová technika kontrastování ultratenkých řezů pro TEM, která vede ke zviditelnění krystalické struktury UHMWPE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Synková, Hana; Pavlova, Ewa; Hromádková, Jiřina; Šlouf, Miroslav; Vlková, Helena

  Praha : Československá mikroskopická společnost, 2006. s. 42. [Konference Mikroskopie 2006. 16.02.2006-17.02.2006, Nové Město na Moravě] R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118 Keywords : UHMWPE * TEM * crystallization Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 1. Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych

  OpenAIRE

  Zajadacz, Alina; Śniadek, Joanna

  2014-01-01

  The research aims to answer a fundamental question: which of the disability models currently in use is optimal for creating “accessible tourism-oriented” amenities, as well as more detailed problems: (1) what is disability and what determines different disability models? (2) what types of tourism market supply available for the disabled do the different disability models suggest? (3) are the disability models complementary or mutually exclusive? (4) is the idea of social integr...

 2. Analýza struktury návštěvníků hudebních festivalů a návrh nového projektu

  OpenAIRE

  ŠERPÁN, Adam

  2010-01-01

  The master thesis analyzes the structure of multi-genre music festivals´ visitors and on the base of this analysis, a part of marketing mix of concrete festival is proposed to be modified. This modification is primarily focused on communication mix. Music festivals are the product of tourism. This is one of the essential ideas of this master thesis. Festival is a service - nonmaterial product, so there must be reached the maximal efectivaty of the communication with the music festival custome...

 3. Analýza struktury návštěvníků ZOO Liberec a návrhy pro zlepšení propagace

  OpenAIRE

  Bobková, Michaela

  2007-01-01

  Diplomová práce obsahuje analýzu ZOO Liberec, jejího umístění, služeb, konkurenčního prostředí. Na základě výsledků šetření, které zorganizovala ZOO a které probíhalo formou dotazníků ve třech jazykových mutacích, byla v období jednoho roku zkoumána struktura návštěvníků. Hodnocení tohoto šetření se skládá z grafického i slovního hodnocení. V práci je dále analyzována současná propagace. Výsledkem analýz a šetření jsou návrhy na zlepšení služeb a na budoucí propagaci....

 4. Vliv struktury a diverzity správních orgánů na výsledek primární emise akcií

  OpenAIRE

  Kubíček, Aleš

  2011-01-01

  The objective of this doctoral dissertation is to extend the existing knowledge in the area of Corporate Governance in the region of Central Europe. Specifically, a study focuses on companies entering the public market and examines whether board structure and diversity have an impact on the success of the Initial Public Offering. The dissertation is divided into several parts. Firstly, theory of Corporate Governance and Signaling theory, explaining the potential influence of the board charact...

 5. Více-kvantová NMR spektroskopie pevného stavu: způsob, jak nahlédnout do struktury anorganických materiálů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kobera, Libor; Urbanová, Martina; Brus, Jiří

  2012-01-01

  Roč. 106, č. 9 (2012), s. 802-808. ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GAP108/10/1980 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : NMR spectroscopy * structural analysis * NMR crystalography Subject RIV: JI - Composite Materials Impact factor: 0.453, year: 2012 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_09_802-808.pdf

 6. Efekt krajinné struktury na početnost a biotopové preference zajíce polního v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavliska, P. L.; Šálek, Martin

  Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2016 - (Bryja, J.; Sedláček, F.; Fuchs, R.). s. 164 ISBN 978-80-87189-20-7. [Zoologické dny. 11.02.2016-12.02.2016, České Budějovice] Institutional support: RVO:68081766 Keywords : European hare * Czech Republic Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 7. Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method

  OpenAIRE

  Jaskowski M.; Pieła K.; Błaz L.

  2014-01-01

  W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083). Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu stopów do formowania struktury typowej dla materia- łów zrekrystalizowanych. podczas gdy zastosowanie dwuoperacyjnego wyciskania skutkuje utworzeniem struktury włóknistej o charakterze „mieszanym”, tzn...

 8. Porovnání obsahu a struktury výsledovky v manažerském a finančním účetnictví se zaměřením na oblast tržeb na příkladu obchodní společnosti

  OpenAIRE

  Ochman, Daniel

  2011-01-01

  The aim of my thesis is to analyze the differences between the income statement in management accounting and financial accounting. First, the theoretical differences between the managerial and financial accounting are named. In the practical part, a description and analysis of income statement are made. Then the differences between the income statement in managerial and financial accounting are pointed out on the example of a sales company.

 9. Návrh optimální kapitálové struktury podnikatelského subjektu působícího v potravinářském odvětví

  OpenAIRE

  Ježek, Ondřej

  2014-01-01

  Diploma thesis deals with optimal capital structure of enterprise operating in food industry. Optimal capital structure is suggested in relation with long term planned investments. Thesis provides evaluation of financial situation of the enterprise. Than strategical analysis is done, in which investment project is evaluate. The output of strategical analysis is prognosis of revenues. On basis of it is complied long term financial plan of the enterprise followed by proposal optimal financial s...

 10. Rol' reki Rejn v formirovanii prostranstvennoj struktury jekonomiki stran Evropy (I vek do nashej jery — XIX vek [The role of the river Rhine in the formation of spatial structure of the economy of European countries (1st century BC — 19th century AD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grazhdankin Alexander

  2012-01-01

  Full Text Available This article considers the main historical stages of formation of spatial economic structure of the European countries, parts of whose territories lie within the Rhine basin. The analysis covers a protracted chronological interval from the Roman colonization until the beginning of the 20th century. The author emphasizes the role of the River Rhine in the course of territorial structure formation. This study aims to retrace the historical sequence of the formation of territorial structure of economies of the Rhine basin countries. The research and practical significance of the work lies in the identification of the periods of increased activity in the formation of spatial structural communications of the states mentioned. The author applies the historical-descriptive approach and cartographical-geographical modelling to identify the main stages of this process. The author arrives at the following conclusions. The beginning of the formation of spatial structure of economies of the Rhine basin countries dates back to the Roman period of the history of European states rather than the industrial revolution. Similarly, it is possible to assume that primitive integration processes started to develop in the region in the same period. Throughout history, the River Rhine has served as the central axis for economic structure development. The practical significance of the article lies in identifying the early — previously insufficiently studied — stages of formation of territorial economic structure in the historical and geographical context.

 11. Posouzení vztahu mezi zaváděním procesního řízení a zplošťováním organizační struktury malých a středních podniků

  OpenAIRE

  KUBECOVÁ, Jana; Ladislav ROLÍNEK

  2014-01-01

  Purpose of the article: Business process management is a topical theme in the field of corporate. The introduction of business process management has a huge impact on business organization and dramatically changes ingrained principles, procedures and methods. One of the changes associated with the introduction of business process management is company´s direction to horizontal organization. The purpose of this article is to verify the assumption flattening of organizational structures as a re...

 12. Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bajgar, Matěj; Janský, Petr

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 7 (2015), s. 860-876. ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020188 Institutional support: RVO:67985998 Keywords : price levels * regional price levels * regional price differentials Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2014

 13. Využití piezoelektrických kompozitních aktuátorů k potlačování přenášeného hluku skrz tenkostěnné plošné struktury

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nováková, K.; Mokrý, P.; Václavík, Jan

  2012-01-01

  Roč. 57, 11-12 (2012), s. 300-307. ISSN 0447-6441. [OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012] R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : piezoelectric composites * reduction of the noise transmission * control their elastic Subject RIV: BI - Acoustics

 14. Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dreslerová, Dagmar; Pokorný, Petr

  2005-01-01

  Roč. 56, č. 4 (2005), s. 739-762. ISSN 0323-1267 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910 Keywords : environment * pollen analyses * settlement pattern Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. O čem je české právo? (Aneb pokus o zachycení a prvotní popis věcně předmětové struktury legislativy ČSR a ČR)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, František

  Bratislava : Ústav státu a práva Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 56-70 ISBN 978-80-8095-072-9 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : theory of law * structure of the legislation * categorization of legislation documents Subject RIV: AG - Legal Sciences

 16. Psychological profile of bodily self features of young Polish women – comparative analysis of bodily self structure of woman with eating disorders and psychosis [Psychologiczny profil cech ja cielesnego u młodych kobiet polskich – analiza porównawcza struktury ja cielesnego u kobiet chorych na zaburzenia odżywiania się i zaburzenia psychotyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izydorczyk, Bernadetta

  2011-10-01

  Full Text Available Aim. The aim of the study was psychological diagnosis of body self structure in Polish group of women (120 young women suffering from eating disorders (anorexia and bulimia nervosa and schizophrenic psychosis.Method. The authoress used the following method: Eating Disorder Inventory EDI D.Garner, Satisfaction of Body Questionnaire T.Thompson and projection methods: Thompson’s Figures Test and drawing test “body image”. 120 women in age 20–26 took part in the study.Results. Conducted statistical analysis (focussing analysis indicated the presence of five main clusters (types of women who expose a variety self bodily constellation. It allowed to form psychological profile of the features of these types.Conclusions. Preparation of bodily structure’s psychological profile can diversify and direct the psychological diagnosis process and psychological therapy of this group suffering women.

 17. Analýza struktury hlasové a datové komunikace ve státní správě a stanovení směru jejího budoucího rozvoje

  OpenAIRE

  Lukáčik, Luděk

  2012-01-01

  The aim of the thesis is to analyze the structure of voice and data communications in government, namely an integrated telecommunications network of the Ministry of Interior and the possibility of determining its future development. In the first part of the thesis describes the structure and topology of ITS MI. The chapters in this part of the thesis describes the important parts of the ITS infrastructure - the main transmission network of the Alfa, Delta data network, voice network Éta, t...

 18. Analýza struktury honebních pozemků a honiteb z hlediska mysliveckého hospodaření a výkonu státní správy

  OpenAIRE

  Čížková, Věra

  2014-01-01

  A cross through the history of hunting legislation and assessment of the development of the relationship to the land owners with hunting management was recorded in my thesis. Main focus of the thesis was to identify and analyze problems arising in the process of recognition of hunting areas, respectively creation of hunting areas. To do so I used structural analysis of selected hunting areas. Appropriate measurements, for simplifying, price reduction and speeding up the process of recognition...

 19. Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Kubík, Štěpán; Vlček, Kamil

  2014-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2014), s. 69-76. ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14053; GA MZd(CZ) NT13386; GA ČR(CZ) GA14-03627S Grant ostatní: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : learning * timing * pharmacology * neurogenesis * human tests Subject RIV: FH - Neurology

 20. Application of the Autocorrelation Function and Fractal Geometry Methods for Analysis of MFM Images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bramowicz M.

  2014-06-01

  Full Text Available Niniejsza praca dotyczy zastosowania metod korelacyjnych do numerycznej analizy obrazów rozkładu pola magnetycznego emitowanego z obszarów spontanicznego namagnesowania. W pracy przedstawiono kontynuację badań nad zastosowaniem funkcji autokorelacji oraz metod analizy fraktalnej w badaniach struktury domenowej oraz charakterystyki emitowanego z nich pola magnetycznego.

 1. The identification of soil radionuclides in the area of Puspiptek and surrounding

  International Nuclear Information System (INIS)

  The area of PUSPIPTEK and the surrounding are potentially exposed by radionuclides, because the operation of the nuclear research plant. The PPTN Serpong was operated long than 10 years, therefore soil radioactivity need to evaluate. The determination of radioactivity in the soil samples which be taken from research location using gamma spectrometry on June-August. The result of the research identified natural radionuclides K-40; Thorium decay series Ac-228, Bi-212, Pb-212, Tl-208, Ra-224 and Rn-220; Uranium decay series Bi-214, Pa-234, Pb-214 and Actinium decay series Bi-211, Po-211. There are no identification radionuclides produce from the activation of PPTN Serpong

 2. Neutron-rich polonium isotopes studied with in-source laser spectroscopy

  CERN Document Server

  Dexters, Wim; Cocolios, T E

  This work studies the unknown region of neutron rich polonium isotopes. The polonium isotopes, with Z=84, lie above the magic lead nuclei (Z=82). The motivation for this research can mainly be found in these lead nuclei. When looking at the changes in the mean square charge radii beyond the N=126 shell gap, a kink is observed. This kink is also found in the radon (Z=86) and radium (Z=88) isotopes. The observed effect cannot be reproduced with our current models. The polonium isotopes yield more information on the kink and they are also able to link the known charge radii in lead isotopes to those in radon and radium. Additionally, the nuclear moments of the odd-neutron isotope $^{211}$Po are investigated. This nucleus has two protons and one neutron more than the doubly magic nucleus $^{208}$Pb. Nuclear moments of isotopes close to this doubly magic nucleus are good tests for the theoretic models. Besides pushing the models to their limits, the nuclear moments of $^{211}$Po also yield new information on the f...

 3. Vyhodnocení proměny krajinné struktury (území dálnice D 5) v důsledku výstavby komerčních center a analýza jejich výstavby v závislosti na vzdálenosti od tělesa dálnice

  OpenAIRE

  Heidenreichová, Helena

  2011-01-01

  The landscape consists of a set of natural conditions which are changing in space and time. It is influenced by human activities that often direct and control these conditions. An important factor is the arising settlement of residential and commercial landscapes and their conversions into forms that do not correspond to natural conditions. The various types of areas or elements can be evaluated and described according to their purpose and natural significance. In addition to identifying type...

 4. Karakterizacija novoga soja Bacillus circulans, izoliranog iz uljnoga škriljevca

  OpenAIRE

  Dragutinović, Vesna; MIROSLAV M. VRVIĆ; Swiecicka, Izabela; Cvetković, Olga; Berić, Tanja; Stanković, Slaviša

  2012-01-01

  Novi soj vrste Bacillus otkriven je tijekom demineralizacije uljnoga škriljevca radi dobivanja kerogena. Učinak demineralizacije izoliranoga soja bio je kudikamo veći od učinka soja Bacillus circulans Jordan 1890. Prema biokemijskim značajkama, sastavu i strukturi proteina, sastavu masnih kiselina, kao i profilu genoma te sekvencija 16S rDNA novi je soj identificiran kao Bacillus circulans VD01.

 5. The Uses of Giddens' Structuration Theory

  OpenAIRE

  Bryant, Christopher G.A.

  1999-01-01

  'Giddens hat sich für die Verwendbarkeit der Strukturierungstheorie eingesetzt. Dabei stellte er die Strukturierungstheorie als einen Beitrag zur postempirischen Rekonstruktion der von Theorie und ihre Anwendung in den Sozialwissenschaften dar und, in logischer Folge, als eine Rechtfertigung einer Konzeption von empirischer Forschung, die sich von jenen in älteren traditionellen Theoriebildungen favorisierten unterscheidet. Giddens hat es dabei jedoch unterlassen, die Anwendung der Strukturie...

 6. Mechanical Testing of Carbon-Carbon Composite for Applications in Human Spine Surgery in the Form of Intervertebral Cages

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Tichý, P.

  Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2003 - (Kolář, F.), s. - [Czech-Polish Workshop on Testing of Composite Materials. Praha (CZ), 11.09.2003-12.09.2003] R&D Projects: GA ČR GA106/00/1407 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908 Keywords : carbon-carbon composite * mechanical testing * biocompatibility Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

 7. RAČUNOVODSKI POSNETEK POSLOVNIH PROCESOV NA PODROČJU NAROČANJA IN NABAVE V GRADBENEM PODJETJU

  OpenAIRE

  Novak, Aleksandra

  2011-01-01

  Nabava je ena izmed temeljnih funkcij poslovnega procesa v podjetju. Pomembno je, da oskrbuje podjetje s potrebnim materialom v zadostni količini, kupljenim po primerni ceni in je na voljo ob pravem času ter na pravem mestu. Proces nabave predstavlja vrsto aktivnosti, ki potekajo od zaznavanja potreb po materialu do njihove zadovoljitve. Te aktivnosti potekajo v večih korakih in v sodelovanju oddelkov v organizacijski strukturi podjetja. Predmet dela diplomskega seminarja je računovodski ...

 8. 4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7-8, 2012

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koníček, Petr (ed.); Souček, Kamil (ed.)

  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.. Roč. 10, č. 2 (2013), s. 135-135 ISSN 1214-9705 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : mining geomechanics * underground coal mining * rock mass stress Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_02/acta_170_01_Konicek_135.pdf

 9. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 10. Zadrugarstvo: čimbenik stabilnosti, kompetitivnosti i konkurentnosti malenih poljoprivrednih gospodarstva

  OpenAIRE

  Tratnik, Miroslav; Stracenski, Maja; Radinović, Stipe

  2009-01-01

  Zbog prošlih, sadašnjih i budućih kontroverzi o mjestu i ulozi zadružnog sektora u gospodarskoj strukturi (poglavito u Hrvatskoj), ovaj rad sažeto prikazuje temeljna načela zadrugarstva i njihova evolucija, teorijske spoznaje o tendencijama ka suradnji i individualizmu, motivima poslovnih saveza malih poljoprivrednih gospodarstava u uvjetima globalizacije, na jednoj, i nedostatnih resursa malenih gospodarskih subjekata, na drugoj strani. Autori zatim opisuju konceptualne p...

 11. Measurement of the (211)Pb half-life using recoil atoms from (219)Rn decay.

  Science.gov (United States)

  Aitken-Smith, P M; Collins, S M

  2016-04-01

  The radioactive half-life of (211)Pb was measured, by α-particle counting of samples of radiochemically pure (211)Pb in equilibrium with its α-emitting progeny, (211)Bi and (211)Po. The samples were prepared by the collection of (215)Po recoil atoms from the decay of the (219)Rn decay progeny produced from a (223)Ra sample onto stainless steel discs. The radioactive decay of the (211)Pb was measured utilising a 2π proportional counter operating on the α plateau. A half-life of 36.164 (13)min was determined, which is in agreement with currently available literature. A full uncertainty budget is presented. A recommended half-life of T1/2((211)Pb)=36.161 (17)min has been evaluated from the current literature values. PMID:26773817

 12. Neutron halos in the excited states for N=127 isotones

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SUN Qin; GUO Jian-You

  2009-01-01

  Properties of the ground states and the excited states of N=127 isotones are investigated by using the nonlinear relativistic mean field theory with the interactions PK1. By analyzing the rms of proton and neutron, the single particle energies of valence nucleon and the density distributions of neutron, proton and the last neutron, it can be found that there exists a neutron halo in the excited states of 3d5/2, 4s1/2 and 3d3/2 in 209Pb. It is also predicted that there exists a neutron halo in the excited states of 3d5/2, 4s1/2 and 3d3/2 in 207Hg, 208Tl, 210Bi and 211Po.

 13. Residual Interactions and High Spin States in A = 211 Isobars

  International Nuclear Information System (INIS)

  The shell model has been particularly successful in describing the structure of states near the doubly magic 208Pb core. In particular semi-empirical calculations are able to reproduce the yrast states in the three valence proton nucleus, 211 At to a high degree of accuracy. Recent spectroscopic measurements using a variety of novel reaction mechanisms have provided information on the related A = 211 nuclei 211At, 211Po, 211Bi and 211Pb allowing a comparison between the data and the results of semi-empirical calculations. While good agreement is observed for the lower spin yrast states, the calculations predict the presence of isomeric states not yet completely characterized in the current experiments. (author)

 14. Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kirchner, Karel; Kuda, František; Máčka, Z.

  Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v , Ústí n.L., Praha, 2014 - (Marek, T.; Raška, P.; Dolejš, M.). s. 37-38 ISBN 978-80-7414-712-8. [Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. 23.04.2014-25.04.2014, Teplice] Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Brno region * the Bosonožský hájek area * unique gully erosion Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 15. Primerjava percepcije delovanja vodilnih medicinskih sester v delovnem okolju bolnišnice

  OpenAIRE

  Paterneš, Mateja

  2012-01-01

  Vodenje je proces, ki poteka v vsaki organizacijski strukturi, tako na nivoju javnega, kot tudi gospodarskega sektorja. Vodenje negovalnega tima in medicinskih sester je specifično, saj se negovalni kader ne spoprijema le s problematiko dela kot takšnega, ampak tudi z izpostavljenostjo z ostalim stresorjem na delovnem mestu, ki ga narava dela zahteva. Prav zaradi izpostavljenosti in obremenjenosti na delovnem mestu je naloga vodje še zahtevnejša. Namen raziskave je ugotoviti, kako se vodje ne...

 16. STANJE I PROMJENE U ČEŠKOM SEKTORU SJEMENARSTVA NAKON PRIDRUŽIVANJA EUROPSKOJ UNIJI

  OpenAIRE

  Rosenberg, Ladislav

  2012-01-01

  Članicom Europske unije Republika Češka postala je 2004. godine. Sada je moguće procijeniti konkretan utjecaj pridruživanja na veličinu nacionalnog sektora sjemenarstva i njegovu produktivnost. U radu je obrađeno nekoliko područja koja su imala značajan utjecaj na razvoj sektora sjemenarstva. To su razvoj i promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje, koncentracija kapitala i promjene konkurentskog okruženja te usklađivanje zakonodavstva na području sjemenarstva i opleme...

 17. Fizikalno modeliranje turbo polnilnika

  OpenAIRE

  Bedenik, Dejan

  2014-01-01

  V diplomskem delu je opisan razvoj in uporaba turbo polnilnika skozi čas, ter njegovi glavni sestavni deli. Opisano je delovanje turbo polnilnika, ki je za boljše razumevanje podrobneje obrazloženo z razčlenjenimi fizikalnimi principi. V funkcijski strukturi je predstavljena glavna funkcija in njene delne funkcije. Slabosti tega sistema kažejo na možnosti optimizacije in izboljšav, ki lahko imajo vpliv na boljšo učinkovitost. Predstavljeni so alternativni načini povečevanja gostote zraka in s...

 18. Polskie Stronnictwo Ludowe w rywalizacji wyborczej do samorządu wojewódzkiego

  OpenAIRE

  Ptak, Arkadiusz

  2012-01-01

  Polskie Stronnictwo Ludowe to z kilku względów partia wyjątkowa, wyróżniająca się od pozostałych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Przede wszystkim w udany sposób zachowała lokalne struktury z poprzedniego systemu politycznego i wykorzystała je w nowych warunkach ustrojowych. Pozwoliło to na udział partii, jako jedynego ugrupowania Trzeciej Rzeczypospolitej, w rywalizacji wyborczej pod własnym szyldem we wszystkich w pełni rywalizacyjnych wyborach (od 1991 roku). Ponadto program wybor...

 19. Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blažek, M.; Kirchner, Karel; Rypl, J.

  Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v , Ústí n.L., Praha, 2014 - (Marek, T.; Raška, P.; Dolejš, M.). s. 15-16 ISBN 978-80-7414-712-8. [Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. 23.04.2014-25.04.2014, Teplice] Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Pohořská hornatina Mts. * cryogenic landforms * gradient of slope * orientation of slope Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 20. RAZLIKE U MOTIVACIJI SPORTAŠA KOJE TRENIRAJU TRENERI RAZLIČITIH MOTIVACIJSKIH I RUKOVODEĆIH PROFILA

  OpenAIRE

  Barić, Renata; Bucik, Valentin

  2009-01-01

  Treneri različitih profila različito utječu na motivaciju sportaša. Cilj ovog rada bio je istražiti doprinos trenerova djelovanja oblikovanju motivacijske strukture sportaša timskih sportova. Na temelju samoprocijenjene ciljne orijentacije i intrinzične motivacije trenera te na temelju procjena trenerova rukovođenja koje su dali sportaši, identificirana su dva tipa trenera. Diskriminacijska analiza pokazala je razlike u motivacijskoj strukturi njihovih sportaša. Sportaši koje treniraju trener...

 1. LISA (Library and Information Science Abstracts)

  OpenAIRE

  Zupanič, Saša

  2015-01-01

  Prispevek govori o podatkovni bazi LISA, ki s svojim širokim pokrivanjem primarne knjižnično-informacijske literature predstavlja trenutno enega vodilnih svetovnih informacijskih orodij za bibliotekarske in informacijske strokovnjake. Na začetku so na kratko prikazane še druge, v svetu priznane informacijske službe, podobne LISA, čemur sledi kratek opis nastanka in razvoja LISA. Poudarek je na vsebinski strukturi ter možnostih njene vsestranske uporabe, kamor sodijo tudi nudenje SDI profilov ...

 2. Market Structure in Poland

  OpenAIRE

  Domański, Tomasz; Grzegorczyk, Wojciech

  1988-01-01

  Celem artykułu jest opis i analiza struktury podmiotowej rynku w Polsce, w pierwszym etapie reformy gospodarczej , 1981-1983. Skuteczne przeprowadzenie reformy gospodarczej oraz odtworzenie podstawowych funkcji rynku w dużym stopniu zależeć będą od istotnych zmian w strukturze podmiotowej przedsiębiorstw. Procesy koncentracji i monopolizacji rynku mogę okazać się równie niekorzystne w gospodarce centralnie planowanej, jak i w gospodarce rynkowej. Podstawowe akty prawne reformy,...

 3. Microtomography in building materials: Mikrotomografija gradbenih materialov:

  OpenAIRE

  Česen, Aleš; Korat, Lidija; Legat, Andraž; Mauko, Alenka

  2013-01-01

  Rentgenska računalniška mikrotomografija (mikroCT) je postala široko uporabna za nedestruktivne analize različnih gradbenih materialov. Zagotavlja informacije o notranji strukturi manjših vzorcev z največjo ločljivostjo 1 mikrom.V tej študiji so bili izbrani različni materiali, kot so beton, malta, jeklo, zemljina in asfaltni kompozit. Glavni cilj tega prispevka je oceniti mikrostrukturo in patologijo (korozijo) gradbenega materiala z uporabo rentgenske mikrotomografije, predvsem z vidika upo...

 4. Alternativni modeli ispitivanja toksičnosti ksenobiotika

  OpenAIRE

  Kniewald, Jasna; Kmetič, Ivana; Gaurina-Srček, Višnja; Kniewald, Zlatko

  2005-01-01

  Alternativni sustavi ispitivanja toksičnosti na životinjama obuhvaćaju postupke koji uključuju stanice i kulture, uporabu dijelova tkiva, toksikokinetičko modeliranje, kao i odnose aktivnosti prema strukturi ksenobiotika. Uporaba in vitro sustava (staničnih frakcija, staničnih linija, primarnih staničnih kultura, dijelova tkiva, kulture organa itd.) ima široku primjenu u toksikološkim istraživanjima. U posljednjih nekoliko godina fenomen apoptoze može se pratiti prema vrlo preciznim unutarsta...

 5. Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania

  OpenAIRE

  Węc, Janusz J.

  2014-01-01

  W artykule zaprezentowane zostały geneza, proces legislacyjny, podstawy prawne, cele i zasady działania Unii Bankowej jako nowej struktury organizacyjnej Unii Gospodarczej i Walutowej. Omówione zostały również wynikające z reformy ustrojowej nowe uprawnienia instytucji ponadnarodowych i międzyrządowych Unii Europejskiej (Europejskiego Banku Centralnego, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego i Rady Unii Europejskiej), a także parlamentów narodowych w strefie ...

 6. Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blažek, M.; Kirchner, Karel; Rypl, J.

  Praha : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV CR, v.v , Ústí n.L., Praha, 2014 - (Marek, T.; Raška, P.; Dolejš, M.). s. 15-16 ISBN 978-80-7414-712-8. [Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. 23.04.2014-25.04.2014, Teplice] Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Pohořská hornatina Mts. * cryogenic landforms * gradient of slope * orientation of slope Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 7. REVITALIZACIJA OBMOČJA TOVARNE AVTOMOBILOV MARIBOR V POSLOVNO PROIZVODNO CONO TEZNO

  OpenAIRE

  Kralj, Branko

  2012-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo revitalizacijo območja nekdanje Tovarne avtomobilov Maribor – TAM v Poslovno proizvodno cono Tezno. Stara industrijska središča – zlasti v vzhodni Evropi, ki so se razvijala v drugačnem družbeno-gospodarskem sistemu, se niso pravočasno odzvala na spremembe, ki so nastale po drugi svetovni vojni v strukturi proizvodnih dejavnosti razvitih gospodarstev. Med klasična industrijska mesta nedvomno sodi tudi Maribor. Z vključevanjem sl...

 8. Odgoj za osobne i društvene dimenzije kršćanskih vrednota

  OpenAIRE

  Kovačević, Vlaho

  2014-01-01

  Ovaj rad konceptualno-teorijske naravi prikazuje društveno-kontekstualne odrednice osobnih i društvenih dimenzija kršćanskih vrednota. Usmjeravajući se na „skidanje“ ideološkog okvira u strukturi osobnih i društvenih dimenzija kršćanskih vrednota i odbacivanja ideologijskog koncepta suvremene moderne, ovaj rad raspravlja o povijesnim i društvenim promjenama. Navedeni pristup osobnim i društvenim dimenzijama kršćanskih vrednota na osobnoj razini i na razini skupine sve više zadovoljava i osobn...

 9. UTJECAJ KRETANJA CIJENA NAFTNIH DERIVATA NA TRŽIŠTE AUTOMOBILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Kovačević, Zoran; Šušnjar, Ivan; Gelo, Tomislav

  2014-01-01

  U radu se analizira veza kretanja cijena naftnih derivata i strukturnih promjena u potražnji za novoregistriranim automobilima na području Hrvatske. Liberalizacijom cijena naftnih derivata 2000. godine došlo je do njihova gotovo kontinuiranog rasta do 2012. godine. Istovremeno se značajno promijenio broj i struktura novoregistriranih osobnih automobila. Tržište je raslo do 2008. godine, nakon čega dolazi do značajnog pada. Mijenja se i udio automobila na benzin, kako u ukupnoj strukturi, tako...

 10. PROBLEMATIKA ISHEMIJE OKRAJINA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

  OpenAIRE

  FILIPOVIĆ, MARINKO; NOVINŠČAK, TOMISLAV

  2015-01-01

  Porast životne dobi i suvremeni način života dovode do porasta incidencije bolesti perifernih arterija. Ishemijske promjene okrajina nastaju kao posljedica promjena na arterijskom sustavu: okluzivnih i tromboembolijskih. Promjene mogu nastati zbog promjena u strukturi krvnih žila, zbog akutnog začepljenja kao posljedice embolije i sekundarne arterijske tromboze, vazospastičnih promjena i kroničnog napretka aterosklerotske bolesti sa zahvaćenošću većeg dijela arterijskog sustava do mikrocirkul...

 11. Anonymität und Geschlecht in der Phänomenologie Merleau-Pontys

  OpenAIRE

  Kerstin Andermann

  2014-01-01

  In diesem Beitrag wird die Bedeutung von Anonymität für die allgemeine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit untersucht. Im Ausgang der Phänomenologie Merleau-Pontys und mit Blick auf den Begriff der Singularität bei Deleuze wird Anonymität als latenter Untergrund der Existenz ausgemacht. Erst durch die Sinnesorgane wird die anonyme Existenz des Körpers überschritten, und so erscheint Anonymität jenseits der Organisation des Körpers als eines Funktionszusammenhangs strukturie...

 12. Proizvodnja celuloze s pomoću mikroorganizama i njezina primjena

  OpenAIRE

  Chawla, Prashant R.; Bajaj, Ishwar B.; Survase, Shrikant A.; Singhal, Rekha S

  2009-01-01

  Neke bakterije proizvode egzopolisaharid celulozu, jedinstvenoga sastava i mehaničkih svojstava, koja ima kudikamo veću čistoću od biljne celuloze. U ovom je radu prikazan kritički osvrt na dostupne informacije o bakterijskoj celulozi, s osobitim naglaskom na njezinu proizvodnju fermentacijom i primjenu. Navedene su informacije o putu biosinteze, te enzimima i prekurzorima koji sudjeluju u proizvodnji bakterijske celuloze, a također se raspravlja o njezinoj strukturi i fizikalno-kemijskim svo...

 13. Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách při odlévání ve vakuu

  OpenAIRE

  Odložil, Jan

  2009-01-01

  Experimentálním měřením ve vakuové peci byly zjišťovány teplotní poměry při odlévání a tuhnutí modelových soustav odlitků různých průměrů a izolací. Odlévaným kovem byla slitina Inconel 713LC na bázi niklu. Získané údaje byly použity pro optimalizaci při numerické simulaci tepelného režimu odlévání a tuhnutí. V modulu CAFE programu ProCast byla provedena numerická simulace struktury slitiny v jednotlivých odlitcích a simulované struktury porovnány se strukturou zjištěnou metalograficky. Optim...

 14. Vliv oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past

  OpenAIRE

  Kašpárková, Kateřina

  2014-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu těžkých kovů při výrobě cementu na vlastnosti získaného cementu a na vliv přídavku oxidů těžkých kovů při výrobě cementových past. Práce se zabývá také změnami struktury jednotlivých složek cementu v přítomnosti těžkých kovů. Vliv přídavku oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past je v experimentální části demonstrován stanovením jejich mechanických vlastností, pórové struktury a sledováním průběhu hydratace cementu. Th...

 15. Yagiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu

  OpenAIRE

  Jakubíček, Marek

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá návrhem Yagi-Uda antény pro pracovní kmitočet 12 GHz na vhodném substrátu. Dále se zabývá návrhem vlnovodu integrovaného do substrátu, který slouží jako napájení antény. Práce je rozdělena na teoretické poznatky, návrh vlnovodu integrovaného do substrátu, vlastní návrh Yagi antény v planární formě a vzájemné navázání zmíněného vlnovodu na anténu. Dalším krokem je analýza vytvořené struktury pomocí návrhového prostředí CST Microwave Studio®, případné doladění struktury zad...

 16. Nuclear polarization of implanted atoms with radiation-detected optical pumping in semiconductors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Significant nuclear Polarization has been obtained by optical pumping in solids. Specifically the detection of optical pumping in solids via the anisotoropy of nuclear radiation and the measurement of magnetic resonance with applied radio-frequency have been found to be a quite sensitive method for the spectroscopic study of unstable nuclei. We proposed to the CERN/ISOLDE to apply the method for mass separated and implanted p-shell atoms in solids. As first test candidates 75Br and 114mIn are implanted into a GaAs and a AlGaInP crystals. After implantation, the samples are sent back to RIKEN and Osaka, Japan and the daughter nucleus 75Se and the γ-decay products 114In are off-line polarized with laser optical pumping and the hyperfine coupling constants in solids and also magnetic moments are measured with radiation detected magnetic resonance. In addition to get more accurate data of the previously known magnetic moments of these nuclei, we hope this test experiment may open the way to determine unambiguously the nuclear spins and the magnetic moments of the so-called spin-gap isomers in 211Po and 212Po isotopes which have been long-standing open problems related to shell model predictions. (author)

 17. The effect of a hydrological model structure and rainfall data on the accuracy of flood description in an upland catchment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wałęga Andrzej

  2015-12-01

  Full Text Available Wpływ struktury modelu i danych opadowych na dokładność opisu wezbrań na przykładzie zlewni wyżynnej. Celem pracy było określenie wpływu struktury modelu hydrologicznego i jakości danych opadowych na parametry wezbrań uzyskane z symulacji. Badania prowadzono w zlewni rzeki Stobnicy - prawostronnego dopływu Wisłoka. Przyjęto następujące założenia: wzrost liczby stacji opadowych pozwala na dokładniejszy opis przebiegu wezbrania przez model oraz model o parametrach rozłożonych pozwala na dokładniejszy opis reakcji zlewni na opad niż model o parametrach skupionych. Obliczenia prowadzono w programie HEC-HMS 3.4. Analizy wykazały, że zwiększenie liczby stacji opadowych nieznacznie poprawia jakość pracy modelu (w przypadku uwzględnienia większej liczby stacji opadowych w modelu współczynnik efektywności wzrósł średnio o 4,1%. Ponadto wykazano, że w przypadku zlewni o nieznacznym zróżnicowaniu warunków topograficznych i użytkowania lepsze wyniki symulacji wezbrań uzyskano dla modelu o parametrach skupionych w porównaniu do modelu o parametrach rozłożonych. Uwzględnienie dodatkowo procesu kalibracji nieznacznie poprawiło jakość pracy modelu niezależnie od jego struktury i ilości stacji opadowych. Wieloczynnikowa analiza wariancji MANOVA wykazała, że uzyskane różnice w efektywności pracy modelu dla różnych wariantów nie były statystycznie istotne. Ze względu na ograniczony materiał empiryczny dotyczący epizodów opad-odpływ, uzyskane wyniki mogą być obdarzone znaczną niepewnością i należy traktować je jako przyczynek do dalszych badań.

 18. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 19. Vizualizace a modelování molekul a krystalů

  OpenAIRE

  Bubník, Václav

  2008-01-01

  Aplikace pro vizualizaci a modelování molekul nejsou dosud příliš poznamenány současným hardware vyvinutým pro potřeby počítačových her. Cílem projektu je navrhnout intuitivní rozhraní s novými widgety specializovanými na atomové struktury a vizualizací využívající moderní hardware grafických karet. Důležitou částí je také dosažení vysoké přesnosti modelování, obvykle dostupné pouze u profesionálních CAD programů.

 20. Disassembler mezikódu jazyka Java

  OpenAIRE

  Macháček, Ondřej

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá popisem struktury mezikódu jazyka Java a disassemblováním instrukcí mezikódu jazyka Java. Součástí této práce je knihovna pro disassemblování souborů tříd jazyka Java. Knihovna umožňuje zobrazit veškeré disassemblované informace uložené v souboru tříd. Pro ukázku práce s knihovnou byla napsána i jednoduchá aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. This thesis focus on the structure of Java class file and disassembling bytecode instructions of Java language. Part of ...

 1. Nowy Porządek Świata jako polityczna forma globalizacji

  OpenAIRE

  Miłoszewska, Dorota

  2009-01-01

  Świat po zimnej wojnie stał się skomplikowany, pełen nowych wyzwań oraz zagrożeń. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pojawiła się potrzeba ponownego zdefiniowania porządku międzynarodowego i zarysowania jego struktury – tak, aby po okresie rywalizacji pomiędzy dwoma blokami stworzyć pewien ład międzynarodowy i nie doprowadzić do stanu nierównowagi. Odpowiedzią na te zapotrzebowania była tocząca się na arenie międzynarodowej żywiołowa dyskusja, obejmująca całą dekadę lat dziewięćdziesią...

 2. Stínící efekt oxidové izolační vrstvy na povrchový potenciál měřený pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie

  OpenAIRE

  Švarc, Vojtěch

  2015-01-01

  Tato diplomová práce je zaměřená na experimentální studium stínícího efektu oxidové izolační vrstvy na povrchový potenciál měřený Kelvinovým silovým mikroskopem. Pro studium povrchového potenciálu byly vytvořeny struktury na bázi Au/SiO2 pomocí elektronové litografie a metod depozice monovrstev a multivrstev. Povrchový potenciál byl zkoumaný v závislosti na vlhkosti a tloušťce oxidové vrstvy.

 3. Współczesne kierunki modelowania raportówfinansowych na przykładzie wybranych modyfikacjibilansu i rachunku przepływów pieniężnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Śnieżek

  2009-03-01

  Full Text Available W dobie globalizacji i harmonizacji zasad rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, ewoluując w kierunku raportowania biznesowego, po raz kolejny zmienia swoje oblicze, dostosowując się do potrzeb informacyjnych jej użytkowników. Redefiniowanie modelu sprawozdawczości finansowej oraz zmiany jej struktury i zakresu są uwarunkowane zmieniającymi się potrzebami informacyjnymi użytkowników sprawozdań finansowych. Nowoczesne podejście do kształtu i zakresu raportu biznesowego determinuje powstawanie nowych koncepcji form przekazu informacji i tworzenie modeli sprawozdawczych. W artykule przedstawiono próby modelowania bilansu i rachunku przepływów pieniężnych jako przykład współczesnych trendów rozwoju sprawozdawczości finansowej.

 4. Studie logistických služeb v obchodě

  OpenAIRE

  Zahradníčková, Iva

  2007-01-01

  Diplomová práce se zabývá studií logistických služeb ve společnosti Sika CZ s.r.o. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní činnosti této společnosti je obchod, využívá logistiku jako jeden z podstatných nástrojů k docílení spokojenosti zákazníka. Hlavním cílem práce tedy je, vytvoření logické struktury služeb a navržení vhodných metrik pro měření spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami.

 5. „Stupid fucking white man”? Antropologiczne ujęcie przemiany wewnętrznej głównego bohatera Truposza (1995) Jima Jarmuscha

  OpenAIRE

  Kwiatkowski, Fryderyk

  2014-01-01

  Autor prezentuje uniwersalny opis najważniejszych etapów rytuału inicjacyjne-go i odnajduje ich odpowiedniki w duchowej i światopoglądowej przemianie głównego bohatera filmu Truposz (Jim Jarmusch, 1995). Posługuje się teorią trójdzielnej struktury obrzędu przejścia Victora Turnera, aby przedstawić „procesualny” charakter owej metamorfozy. Ponadto artykuł ukazuje, że duchowa ewolucja bohatera nie wiąże się tylko ze zmianą światopoglądu. Stanowi ona również przygotowanie do pięknego umierania. ...

 6. Tribološka svojstva kočnih papuča s povišenim udjelom fosfora

  OpenAIRE

  V. Marušić; Vitez, I.; Kladarić, I.

  2004-01-01

  Ispitivanje je provedeno u uvjetima suhog trenja sklizanja kladica izrađenih iz kočnih papuča po rotirajućem disku od istog materijala iz kojega se izrađuju i kotači vlakova. Analiziran je utjecaj kemijskog sastava, strukture i tvrdoće papuča na trošenje u simuliranim uvjetima ispitivanja kotač - papuča na tribološkom uređaju u laboratoriju. Utvrđeno je da otpornost trošenju papuča mnogo više ovisi o udjelu fosfora i strukturi nego o tvrdoći.

 7. Návrh WiFi sítě na Úřadu práce v Prostějově

  OpenAIRE

  Slunský, Tomáš

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav síťové infrastruktury ve zvolené organizaci. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností rozšíření této sítě o bezdrátovou WiFi síť včetně výběru vhodné technologie a navržení struktury bezdrátové sítě včetně implementace tohoto řešení do organizace.

 8. Genarátor ASP stránek

  OpenAIRE

  Hrbáček, Martin

  2008-01-01

  Zadáním mé práce je studium a seznámení s prostředím ASP.NET a realizace programu generování ASP stránek podle struktury databáze. Problematiku jsem nastudoval od Microsoft .NET Framework, který poskytuje všechny nástroje a technologie pro tvorbu .NET aplikací. Popsal jsem rysy a strukturu ASP.NET. Věnoval jsem se také, pro můj projekt, důležitému nástroji ADO.NET, který obsahuje bohatý soubor funkcí pro manipulaci s mnoha typy dat. V textu rovněž rozebírám objektový model tohoto nástroje. Čá...

 9. Tribološka svojstva pamučnih pređa: faktor površinskog trenja

  OpenAIRE

  Salopek Čubrić, Ivana; Skenderi, Zenun

  2012-01-01

  Trenje koje nastaje prolazom pređe kroz različite metalne elemente tijekom proizvodnje plošnih proizvoda, ovisno je o nizu parametara koji mogu biti vezani uz karakteristike, kao što su dlakavost pređe, broj uvoja, oblik poprečnog presjeka, posebnosti u strukturi pređe i površinska obrada pređe. U radu je ispitano površinsko trenje parafiniranih pamučnih pređa ispredenih od turskog, sudanskog i egipatskog pamuka. Pređe su izrađene u četiri finoće (14, 17, 20 i 25 tex) te s četiri različita po...

 10. Controlling Claims and Liabilities and its Use for Identification of Bankruptcy /

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sternadelová Michaela

  2011-06-01

  Full Text Available Článek se zabývá controllingem pohledávek a závazků, objasňuje jeho pojmy a principy využívané v praxi. Vysvětluje také, jak lze v podniku pohledávky monitorovat dle časového hlediska a také dle vybraných ukazatelů finanční analýzy. Následně na příkladu vybrané firmy v úpadku ukazuje, jak lze aplikovat metody monitoringu pohledávek při sledování struktury podnikových závazků. Analýzou rozvahy a přílohy účetní závěrky je identifikován úpadek firmy.

 11. Návrh projektu informačního systému malé firmy

  OpenAIRE

  Švábenský, David

  2008-01-01

  Cílem diplomové práce je návrh struktury nového informačního systému firmy tak, aby odpovídal stávajícím datovým tokům ve firmě, a zároveň uspokojoval potřeby uživatele. Podle návrhů a konceptů této práce by mělo být možné naprogramovat funkční informační systém.

 12. Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur

  OpenAIRE

  Novák, Martin

  2015-01-01

  V této práci jsou analyzovány transportní vlastnosti grafenu. Ty jsou velmi závislé na dopování nosiči náboje. Počet nosičů náboje může být ovlivněn elektrickým polem, substrátem či povrchovou úpravou. Připravovány byly unipolární tranzistory (FET). Grafen vytvořený metodou chemické depozice (CVD) byl nakontaktován na zlaté struktury vytvořené elektronovou litografií (EBL). Sledována je závislost na elektrodové konfiguraci, hradlovém napětí a substrátu.

 13. Performances’ Estimation by Tests of Composite Material Structures With Respect to the Lay-Up Configuration and Mixing the Position of Tape and Fabric Laminae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Leo R.

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono estymację, na podstawie testów, właściwości użytkowych struktur z materiałów kompozytowych. W celu oceny różnych wpływów na zachowanie się struktury wykonano testy przy zmiennej procentowej zawartości włókien o orientacji 0, 45 i 90° i przy zamianie pozycji warstwy jednokierunkowej i warstwy tkaniny. Przy ustalonej konfiguracji prelaminatu i takiej samej sekwencji ułożenia warstw, analizowano dwie topologie struktury, z których pierwsza miała tylko warstwy jednokierunkowe, a w drugiej była warstwa z tkaniny (splot płócienny 0/90 w miejscu warstw jednokierunkowych, górnej i dolnej. Na podstawie testu wyznaczono wytrzymałość na ściskanie próbki z otwartym otworem i wytrzymałość na rozciąganie oraz moduły przy wypełnionym otworze. W ramach badań doświadczalnych testowano ogółem 72 próbki. By prawidłowo porównać wyniki testów wprowadzono wagowy indeks osiągów (Performance Weight Index, PWI, pozwalający normalizować wytrzymałość każdego laminatu względem jego wagi na jednostkę powierzchni. Przedyskutowano i oceniono wyniki badań i zachowanie się różnych laminatów.

 14. Structure and Mechanical Properties of AlMg4.5 And AlMg4.5Mn Wires Extruded by Kobo Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaskowski M.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ liczby operacji wyciskania metodą KoBo (z identycznym sumarycznym stopniem przerobu λ = 100 na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe drutów ze stopów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn (AA5083. Stwierdzono, że wyciskanie jednooperacyjne prowadzi w przypadku obu stopów do formowania struktury typowej dla materia- łów zrekrystalizowanych. podczas gdy zastosowanie dwuoperacyjnego wyciskania skutkuje utworzeniem struktury włóknistej o charakterze „mieszanym”, tzn. zawierającej zarówno obszary, w których dominowały procesy intensywnego zdrowienia, jak i rekrystalizacji. W konsekwencji własności wytrzymałościowe tych ostatnich są zdecydowanie wyższe zarówno po wyciskaniu, jak i po późniejszym walcowaniu na zimno. We wszystkich przypadkach na krzywych rozciągania drutów obserwowano sko- kowe oscylacje naprężenia, charakterystyczne dla efektu Portevin - LeChatelier (P-L. W nielicznych próbach rozciągania efekt P-L poprzedzała niestateczność płynięcia plastycznego typowa dla występowania pasma LUdersa. Charakterystyki umocnienia wywołane procesem walcowania wykazywały przebieg monotonicznie rosnący.

 15. Personální rozvoj firmy ASUS Computer Czech Republic s.r.o.

  OpenAIRE

  Kubrichtová, Lenka

  2007-01-01

  Práce pojednává o personálním rozvoji firmy v závislosti na firemních cílech, které si společnost určila pro období 2-3 let. Výsledkem je - na základě analýzy výsledků empirického šetření zaměřeného na zjištění cílů společnosti, popisů pracovních míst a reálné náplně práce - identifikace rozvojových potřeb zaměstnanců, navržení individuálních plánů rozvoje a návrh struktury náboru a výběru nového zaměstnance, kterého firma potřebuje.

 16. Podnikatelský záměr - rozvoj zahraničních aktivit

  OpenAIRE

  Danihelková, Martina

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru pro firmu rozšiřující své působení do zahraničí. V teoretické části je popsána problematika podnikání a podnikatelského záměru. Vlastní práce je pak zaměřena na problematiku podnikání v Nizozemsku, zpracování analýz trhu a postup na založení nového podniku. Dále popis návrhu řešení problémů, se kterými se firma může v zahraničí potýkat a řešení nové organizační struktury....

 17. Adaptive controllers with principles of artificial intelligence and its comparison with classical identifications methods

  OpenAIRE

  Dokoupil, Jakub

  2009-01-01

  Diplomová práce je zaměřená na adaptivní regulátory. V teoretické části je především popsána parametrická identifikace, která patří k nejdůležitější části struktury adaptivního regulátoru. Nejdříve jsou zmíněny klasické identifikační metody (rekurzivní metody nejmenších čtverců) a dále jsou uvedeny identifikační metody na bázi neuronových sítí (algoritmus Marquardt-Levenberg a nový identifikační algoritmus NIA, který je inspirovaný neuronovými sítěmi). Na závěr teoretické části je zmíněn algo...

 18. Bezdrátový sběr dat z řídících jednotek automobilů

  OpenAIRE

  Procházka, Miroslav

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá implementací bezdrátového rozhraní do modulu zajišťujícího komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou automobilu. Je zde popsán standard 802.11, struktury bezdrátových sítí, spojovací vrstva a MAC podvrstva. Dále se práce zabývá výběrem nejvhodnějšího WLAN modulu, otestováním využívaných vlastností a vlastní implementací WLAN modulu. Popsány byly úpravy pro další verzi zařízení a realizované programy sloužících k obsluze.

 19. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodówjako źródło prognozowania i ocenykondycji finansowej mikroprzedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Jaworski

  2009-02-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelu prognozowania i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR. W pierwszej części artykułu dokonano analizy struktury systemów ewidencyjnych funkcjonujących w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Następnie omówiono pojemność informacyjną dominującej formy ewidencyjnej, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także wskazano na ewidencje najczęściej jej towarzyszące. W kolejnych punktach artykułu skupiono się na prostych i możliwych do wykorzystania w małej firmie metodach prognozowania sytuacji finansowej oraz w konsekwencji omówiono i zweryfikowano procedury jej oceny.

 20. Hydratace hyaluronové kyseliny

  OpenAIRE

  Průšová, Alena

  2008-01-01

  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny přítomností studované látky. Hyaluronan patří mezi biomolekuly s obrovskou schopností vázat a zadržovat vodu. Cílem této práce bylo prozkoumat hydratační vlastnosti hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti a vyčíslit množství molekul vody v jednotlivých hydratač...

 1. Zu den strukturellen Eigenschaften der deutschen Zwillingsformeln

  OpenAIRE

  Jarosz, Józef

  2009-01-01

  Předmětem článku je analýza struktury německých párových spojení (binominálních dvojic, binominálů), pro něž je příznačné ustálené pořadí členů a jeden celkovy význam. Analýza 754 párových spojení získaných z různých slovníků ukázala, že v roli jednotlivých komponentů vystupuje 11 slovních druhů, přičemž 84,88 % výrazů je spojeno spojkou (und, oder, aber, weder-noch, als, wie), zatímco u 15,12 % funguje jako spojující výraz předložka. Některá párová spojení nemají žádný spojující výraz (berga...

 2. Ekologické daně jako nástroj ekologické politiky Evropské unie

  OpenAIRE

  Bečková, Ivana

  2007-01-01

  Tématem diplomové práce jsou ekologické daně jako nástroj ekologické politiky Evropské unie. Práce mapuje vývoj ekologické politiky EU od jejího vzniku po současnost a zabývá se administrativními a tržně orientovanými nástroji její realizace. Dále se práce zabývá ekologickými daněmi, analyzuje vývoj jejich příjmů a struktury v EU a popisuje jejich harmonizační úpravu v rámci Unie. Analyzována, porovnávána a vyhodnocována je legislativní úprava ekologických daní (energetických, dopravních a da...

 3. Náhradní zdroje elektrické energie v budovách

  OpenAIRE

  Polívka, František

  2011-01-01

  Tématem bakalářské práce jsou náhradní zdroje elektrické energie v budovách. Práce by měla seznamovat s aktuálními typy náhradních zdrojů. Hlavními reprezentanty náhradních zdrojů jsou statické zdroje - UPS a rotační zdroje - motorgenerátory. První část bakalářské práce rozděluje náhradní zdroje dle různých hledisek, například struktury, funkce a hlavních parametrů. Druhá část se zabývá, návrhem náhradního zdroje pro zadaný objekt. Cílem této práce je shrnout všechny poznatky o náhradních zdr...

 4. Podnikatelský záměr – RONJA, s.r.o.

  OpenAIRE

  Pírek, Jiří

  2009-01-01

  V této bakalářské práci budu hovořit o společnosti RONJA, s.r.o. a na základě finanční analýzy navrhnu podnikatelský plán a budoucí strategii této firmy. V teoretické části této práce budou definovány základní pojmy, včetně definice podnikatelského záměru a jeho struktury. V praktické části dojde k navržení podnikatelského plánu a budoucí strategie analyzované firmy. In my bachelor thesis I’m goint to designe a Bussines plan for the company RONJA, s.r.o. My eleborate will be based on the f...

 5. Škálovatelné předzpracování dat prostřednictvím nástroje Hadoop

  OpenAIRE

  Marinič, Michal

  2012-01-01

  Tato práce se zabývá škálovatelným předzpracováním dat prostřednictvím nástroje Hadoop, který slouží pro paralelní zpracování velkého objemu dat. V první teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení fungování struktury základních funkčních prvků distribuovaného souborového systému HDFS a metody MapReduce pro paralelní zpracování. Praktická část práce popisuje realizaci Hadoop clusteru v pseudo-režimu pro jednoduché ladění aplikací a také realizaci v plně distribuovaném režimu pro simulaci...

 6. Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Bohdanowicz

  2011-04-01

  Full Text Available Dyskusja nad obecnością kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych dopiero się rozpoczyna. Pierwsze badania wskazują na poważny problem symbolicznego udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie warunków sprzyjających obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek na podstawie założeń teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej. Przeprowadzona analiza danych panelowych potwierdziła, że na powoływanie kobiet do rad nadzorczych i zarządów polskich spółek publicznych mają wpływ: rodzaj sektora, struktury własnościowe oraz liczebność organów statutowych.

 7. Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu

  OpenAIRE

  Jackovič, Petr

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem pásmové propusti integrované v substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW). Tato pásmová propust je navrţena jako symetrická, se čtvrtvlnnými rezonátory spojenými admitančními a impedančními invertory. Následná simulace navrţené struktury pak vykazuje nízké ztráty a dobré přenosové vlastnosti, kompaktní rozměry a také vysokou hodnotu činitele jakosti. U numerického modelu dochází k dobré shodě šířky pásma a přenosem mezi simulací a vlastním měřením....

 8. 5-Minutes Neighbourhood

  OpenAIRE

  Kejdová, Veronika

  2014-01-01

  Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá na nábřeží řeky Svitavy. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím intravilánu města, řešené v předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Návrh umožní míchání většího množství různých funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na dopravu a zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání. Půdorysný tv...

 9. Pokovování polyetylentereftalátu mědí a realizace vodivých struktur

  OpenAIRE

  Chmela, Ondřej

  2013-01-01

  Obsahem této diplomové práce jsou metody předúprav a pokovování povrchu PET pro vytvoření měděné vodivé struktury a kontrolou kvality. Součástí je teoretický rozbor metod těchto metod. V teoretické části jsou rozebrány techniky chemické a fyzikální předúpravy povrchu, metody zvodivění povrchu substrátu, následného pokovení galvanickou mědí, zkoušky kontroly kvality pokovení a vzájemné přilnavosti vrstev. V experimentální části byly vybrány dvě metody předúprav a aplikovány na povrch polymerní...

 10. Sports facilities in the context of the site

  OpenAIRE

  Bílý, Petr

  2011-01-01

  ŽABOVŘESKO KOMÍNSKÝ PARK PRAVDA MÍSTA: údolní niva spoutaná regulací říčního koryta a novodobou silnici odřezávající celé území od okolí zpřetrhaná síť historických cest a vznik nových bez hlubších souvislostí povodně jako pravidelná skutečnost bezprostřední přítomnost vody v silně zastavěné struktuře města KONCEPT: uchopení území jako jednoho celku určeného pro sportovně relaxační činnost respektování jisté zátopy při rozvržení prvotní plošné struktury stanovení primární sítě cest, kopírujíc...

 11. KAIZEN Application

  OpenAIRE

  Plíštilová, Petra

  2010-01-01

  V teoretické části této diplomové práce je nejprve rozebrán pojem KAIZEN, v následující kapitole jsou popsány jednotlivé struktury v organizacích. Dále jsou v práci uvedeny požadavky příslušných norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001). V závěru teoretické části je vysvětlen audit, jeho typy, druhy a samotný průběh auditu. Praktická část obsahuje Projekt škola – certifikační orgán – organizace. V projektu je řešeno zapojení studentů do interních auditů ve vybraných organizacích, je...

 12. Redakční systém Drupal

  OpenAIRE

  Procházka, Jaroslav

  2013-01-01

  Diplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na zřeteli již existující struktury webové prezentace, vytvořené uživatelské účty, podporované webové servery, databáze. V praktické části diplomové práce je realizovaná migrace zadané webové prezentace na verzi Drupal 7. Po migraci zkontrolována korektnost a funkčnost všech mod...

 13. Od underclass do Homo sovieticusa: Czynnik ludzki hamulcem modernizacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Woźniak

  2014-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zaprezentowanie pewnych procesów dyskursywnych uzasadniających wybraną ścieżkę społeczno-ekonomicznej transformacji ku kapitalizmowi w Polsce. Szczególną uwagę poświęca się roli elit w kształtowaniu dyskursu publicznego legitymizującego znaczącą pauperyzację społeczeństwa oraz wzrost nierówności społecznych jako wynikający z indywidualnych deficytów oraz “cywilizacyjnej niekompetencji” jednostek znajdujących się na dole struktury społecznej. Tych polskich obywateli prezentowano jako hamulec i przeszkodę w osiągnięciu szybszego tempa procesów modernizacyjnych. Wpłynęło to zarówno na sposób myślenia polityków zaangażowanych w podejmowanie decyzji na szczeblu ogólnopolskim, jak i na postawy tych, wdrażających działania społeczne na poziomie lokalnym. Ponadto, przyczyniło się do niepisanego konsensusu wśród partii politycznych głównego nurtu odnośnie neoliberalnych reform w gospodarce i polityce społecznej.

 14. Syntéza core/shell kvantových teček pro diagnostiku

  OpenAIRE

  Mihajlović, Ana

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá biosenzory na bázi modifikovaných polovodičových core/shell kvantových teček (QDs) pro diagnostiku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních častí. V první se pojednává o teorii nutné k použití QDs v bioaplikacích, jsou popsané metody syntézy, modifikace, biokonjugace a aplikace QDs. V praktické časti, byly připraveny CdTe/ZnS QDs core/shell struktury u kterých byla jádra modifikována MPA, GSH a TGA. Na tyto QDs byl v dalším kroku navazován protein BSA (hovězí sérum ...

 15. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

  OpenAIRE

  Doležel, Martin

  2011-01-01

  URBANISMUS A ARCHITEKTURA Celý blok, který byl až do poslední velké asanace uzavřený, byl součástí původní urbanistické struktury Starého Brna. Poloha ulic Křížová, Václavská a zaniklá Klášterní, které vymezují tento blok je po staletích neměnná. Ne až tak, dávno před tím, než byly uliční profily přizpůsobeny „moderní“ koncepci dopravy ve městě, se zde nacházely kostel, vyhlášený dvůr s hostincem, radnice a nejstarší a nejdůležitější křižovatka obchodních cest v Brně. Nejspíš jediným důvodem ...

 16. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Garbová, Kristina

  2014-01-01

  Navržený prostor je zeleným klínem do městské struktury. Přilehlé fasády jsou tedy pojednány jako vegetační stěny. Trojúhelníkové náměstí je pokryto trojúhelníkovými dlaždicemi, které jsou uskládány podle principu „pinwheel tiling“. Návrh počítá se zastavěním zadané parcely třemi budovami. Dvě z nich jsou využity pro bydlení a spojuje je zvýšená platforma. Třetí objekt je pojednán jako edukační ekologické a poradenské centrum a dům dětí a mládeže....

 17. Odlewy bimetalowe z chromowo-nikolową warstwą roboczą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Wróbel

  2012-12-01

  Full Text Available W prac przedstawiono technologię bimetalicznych odlewów warstwowych opartą na odlewniczej metodzie nakładania warstwbezpośrednio w procesie odlewania tzw. metodę preparowania wnęki formy. Wykonane tą metodą bimetaliczne odlewy warstwowezłożone są z dwóch zasadniczych elementów tj. części nośnej oraz części (warstwy roboczej. Część nośną bimetalicznego odlewuwarstwowego stanowiło typowe tworzywo odlewnicze tj. staliwo niestopowe lub żeliwo szare z grafitem płatkowym, natomiast częśćroboczą stanowiła stal stopowa austenityczna gatunku X2CrNi 18-9 lub ferrytyczno-austenityczna gatunku X2CrNiMoN 22-5-3.Weryfikację wykonanych bimetalicznych odlewów warstwowych przeprowadzono w oparciu o nieniszczące badania ultradźwiękowe,badania struktury oraz mikrotwardości. Ponadto wykonano symulację komputerową procesu krzepnięcia bimetalicznych odlewówwarstwowych w programie NovaFlow&Solid.

 18. Reporting v mezinárodní společnosti

  OpenAIRE

  Faltová, Veronika

  2008-01-01

  Tato diplomová práce zpracovává otázku reportingu v mezinárodní společnosti. Seznamuje čtenáře nejen s teoretickými základy, ale i s praktickými postupy uskutečňovanými v Siemens VDO, dceřiné společnosti mezinárodního koncernu Siemens AG. Jejím hlavním cílem je zhodnotit, jak se způsob provedení interního reportingu odráží do kvality manažerského rozhodování. Hlouběji se tato práce věnuje otázce interního reportingu, přičemž hlavním těžištěm se stává analýza struktury a vypovídací schopnosti ...

 19. Sémantická podobnost článků

  OpenAIRE

  Veselovský, Martin

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá modelováním struktury sémantických vztahů mezi články v anglickém jazyce. Představuje existující metody pro reprezentaci a výpočet podobnosti článků. Základnou metodou je vektorový model, který reprezentuje dokument jako vektor slov. Jednotlivým slovům jsou v rámci modelu určené váhy důležitosti metodou TF-IDF. Dále jsou zde popsány pokročilé metody modelování a to Latentní sémantická analýza (LSA) a Latentní Dirichletova alokace (LDA). Práce se také zabývá články, které ...

 20. Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů.

  OpenAIRE

  Konečný, Michal

  2012-01-01

  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním technického pokroku v této oblasti. Následující kapitoly první části jsou zaměřeny na znalosti týkající se anatomie orofaciálního systému a podrobnější rozbor jeho struktury, zejména co se týče implantologického směru. Ve druhé části jsou zkoumány vybrané druhy profilů závitů. P...

 1. Povrchové charakteristiky a materiály válců spalovacích motorů

  OpenAIRE

  Zloch, Jan

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší a zabývá se problematikou pracovních povrchů válců spalovacích motorů. Uvádí technologie a koncepty, jež jsou uplatňovány v produkci pístových spalovacích motorů v současné době. Charakteristika každé z těchto technologií obsahuje popis výrobních procesů, dokončovacích operací a nejčastějších aplikací. Dále jsou uvedeny vlastnosti, struktury a dosahované drsnosti povrchů vytvořených těmito dostupnými technologiemi. This work is professional researc...

 2. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

  OpenAIRE

  HOLÁ, Martina

  2012-01-01

  Koncept návrhu se soustředí na přínos kvalitního a alternativního bydlení ve městě při současném respektování místního charakteru městské zástavby. Při snaze o vytvoření kompaktní struktury, jež chrání své uživatele před rušivými vlivy města a poskytuje jim vlastní životní prostor, dospěl návrh k vytvoření několika bytových domů, jež se seskupují kolem čtyř ozeleněných atrií. Design focuses on the quality and benefits of alternative housing in the city, while respecting the local character...

 3. Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu

  OpenAIRE

  Volnohradský, Radan

  2012-01-01

  Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. Fraktály a jejich aplikace například v urbanistickém návrhu jsou náplní další kapitoly. Dále je pozornost zaměřena na objasnění harmonických poměrů (především úlohu zlatého řezu) a geometrických forem, kteréžto v sobě často fraktální struktury obsahují. Je nastíněna zákla...

 4. Tranzistorové pulzní měniče

  OpenAIRE

  Němec, Martin

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá tranzistorovými měniči především čtyřkvadrantovým můstkem. Převážná část práce pojednává o budičích tranzistorů a možném způsobu řízení měniče. Součástí práce je i návrh řídící elektroniky a regulační struktury. V rámci této práce bude zároveň zkonstruováno zařízení, která bude dále sloužit jako učební pomůcka pro studenty.

 5. Vliv iontů hliníku ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod

  OpenAIRE

  Růžička, Tomáš

  2010-01-01

  V předkládané diplomové práci, je zkoumán vliv iontů hliníku přidaných v různých koncentracích do struktury hydroxidu nikelnatého, který v dnešní době tvoří základ aktivní hmoty kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Hydroxid nikelnatý se vyskytuje ve dvou základních modifikacích ? a ß. Dnes používaná ß modifikace dosahuje v porovnání s ? modifikací malé měrné kapacity. Nevýhodou ? modifikace je její nestabilita a postupná degradace na modifikaci ß. Cílem diplomové práce je vybrat optimální množ...

 6. Získání 3D informací o struktuře vyvíjeného materiálu Si3N4 pro válcovávání legovaných drátů

  OpenAIRE

  Lövy, Vít

  2014-01-01

  Diplomová práce se věnuje využití metody 3D EBSD rekonstrukce pro analýzu keramického materiálu nitridu křemíku, určeného na válcovací stolice pro tažení drátů. Díky aplikaci této metody je možné zrekonstruovat zrnovou strukturu v daném objemu a stanovit základní mikrostrukturní parametry. V této práci je kladen důraz na vývoj vhodného postupu pro 3D rekonstrukci struktury tohoto materiálu. Zevrubně jsou popsány jednotlivé kroky od přípravy vzorku ze zkoumaného materiálu, přes nastavení param...

 7. Spirometrická měření v prostředí LabVIEW

  OpenAIRE

  Hastík, Matěj

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá spirometrickými měřeními v prostředí LabVIEW. První část práce je zaměřena na podrobný popis metod funkčního vyšetření plic se zvláštním zaměřením na metodu spirometrickou a hodnocení pomocí spirometrické křivky. Dále se zaměřuje na studium rozhraní Vernier LabPro, vlastnostem spirometrické sondy Vernier a návrhu struktury programu v prostředí LabVIEW, který bude sloužit pro základní spirometrická vyšetření. Druhá část práce je věnována samotnému návrhu program...

 8. Užití programovatelných hradlových polí v systémech průmyslové automatizace

  OpenAIRE

  Nouman, Ziad

  2016-01-01

  Tato disertační práce se zabývá využitím programovatelných hradlových polí (FPGA) v diagnostice měničů, využívajících spínaných IGBT tranzistorů. Je zaměřena na budiče těchto výkonových tranzistorů a jejich struktury. Přechodné jevy veličin, jako jsou IG, VGE, VCE během procesu přepínání (zapnutí, vypnutí), mohou poukazovat na degradaci IGBT. Pro měření a monitorování těchto veličin byla navržena nová architektura budiče IGBT. Rychlé měření a monitorování během přepínacího děje vyžaduje vysok...

 9. Transport náboje po řetězci DNA

  OpenAIRE

  Drevený, Lukáš

  2015-01-01

  V této bakalářské práci byl studován transport náboje (CT) po řetězci DNA spektroskopickou metodou stacionární fluorescence s využitím fluorescenčního analogu adeninu - 2-aminopurinu (Ap), jako fluroescenční značky. Byl studován vliv změny struktury v duplexu DNA:DNA nebo DNA:RNA a vliv přítomnosti Hg(II) v dvoušroubovici DNA:DNA obsahující mutaci tymin-tymin, na účinnost CT po řetězci DNA. V experimentální části byla z excitačních spekter sledována míra zavedení Ap do řetězce deoxyribonukleo...

 10. Determination the total neutron yields of several semiconductor compounds using various alpha emitters

  Science.gov (United States)

  Abdullah, Ramadhan Hayder; Sabr, Barzan Nehmat

  2016-03-01

  In the present work, the cross-sections of (α,n) reactions available in the literature as a function of α-particle energies for light and medium elements have been rearranged for α-particle energies from near threshold up to 10 MeV in steps of (0.050MeV) using the (Excel and Matlab) computer programs. The obtained data were used to calculate the neutron yields (n/106α) using the quick basic-computer program (Simpson Rules). The stopping powers of alpha particle energies from near threshold to 10 MeV for light and medium elements such as (nat.Be,10B,11B,13C,14N,nat.O,nat.F,nat.Mg,nat.Al,29Si,30Si, nat.P and 46.48Ti) have been calculated using the Zeigler formula. The kinetic energies (Tα) and the branching ratios of each α-emitters such as (211Bi, 210Po, 211Po, 215Po, 217At, 218Rn, 219Rn, 222Rn, 224Ra, 226Ra, 215Th, 228Th, 232U, 234U, 236U, 238U, 238Pu, 239Pu, 241Am, 245Es, 252Fm, 254Fm, 256Fm, 257Fm and 257Md) are taken into consideration to calculate the mean kinetic energy . The polynomial expressions were used to fitting the calculated weighted average of neutron yields (n/106α) for natural light and medium elements such as (Be, B, C, N, O, F, Mg, Al, Si, P and Ti) to determine the adopted neutron yields from the best fitting equation with minimum (CHISQ) at mean kinetic energies of various α-emitters. The total neutron yields (n/s/gx/ppmi) of the mentioned natural light and medium elements have been calculated using the adopted neutron yields (n/106α) from the fitting equations at mean kinetic energies of various α-emitters. The total neutron yields (n/s/gα-emitters/gcompounds) of semiconductor compounds such as (AlN, AlP, BN, BP, SiC, TiO2, BeSiN2, MgCN2, MgSiN2 and MgSiP2) have been calculated by mixing (1gram) of compounds with (1gram) of pure α-emitters using the quick basic computer program. The aim of the present work is to constructed and fabricate the neutron sources theoretically

 11. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  Science.gov (United States)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  The catastrophic mine failure resulting from the inrush of water into the Wapno Salt Mine was probably caused by a fracture in the roof protection shelf. The purpose of the present study was to apply the method of the homogenization of the multi-level room-and-pillar structure in the Wapno Salt Mine for 3D+t modelling of the elastic-viscous medium to determine the distribution of stress and strain, and, on that basis, to estimate the geomechanical conditions existing in the roof shelf. This paper presents briefly the spatial development of the salt mine's structure and the results of the surveying measurements carried out during the salt mine's operation and after the mine was flooded. Those results constituted a basis for the verification of the introduced homogenization parameters, i.e. the time-dependent changes of the elasticity modulus and the susceptibility to creep at particular salt mine's levels. A simulated process demonstrated the development of positive values of principle stresses, increasing with time, and of omnidirectional tensile strains. In such conditions, the cracking of the protection shelf body could proceed, also with opening of water flow paths from the dome cap into the salt mine's workings. This paper presents a new research method, the results of its application, and the obtained distribution of stresses and strains that can be useful for the assessment of water hazard in other salt mines. Katastrofa górnicza wywołana wdarciem wody do kopalni soli w Wapnie spowodowana była prawdopodobnie pęknięciem ochronnej półki stropowej. Celem tej pracy było zastosowanie metody homogenizacji struktury komorowo-filarowej wielopoziomowej kopalni Wapno do modelowania ośrodka sprężysto-lepkiego 3D+t dla określenia rozkładu naprężeń i odkształceń oraz na tej podstawie oszacowania warunków geomechanicznych w półce stropowej. W pracy przedstawiono krótko rozwój przestrzenny struktury kopalni oraz wyniki przeprowadzonych pomiar

 12. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Postuła

  2013-06-01

  Full Text Available Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe nie są absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

 13. Organizational, Design and Technology Issues in the Process of Protection of Underground Historic Monuments/ Probelmy Organizacyjne, Projektowe I Technologiczne W Procesie Zabezpieczania Zabytkowych Podziemi

  Science.gov (United States)

  Bartos, Maciej; Chmura, Janusz; Wieja, Tomasz

  2015-06-01

  Underground historic monuments constitute the immanent part of the cultural and natural heritage. Protecting and opening underground historic objects, as the investment aim, is a process of renewed actions taken in objects that are degraded or out of order, contributing to improvement of quality of life of residents, restoring new functions, reconstruction of social bonds. Underground historic buildings should be subjected to processes of protecting and revitalization. Determining the state of a given building and the adjustability of its spatial structure to introducing a new function or making it available to tourist purposes are the basis for these actions. Zabytkowe podziemia stanowią immanentną część dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zabezpieczenie i udostępnienie podziemnych obiektów zabytkowych, jako zamierzenia inwestycyjnego, jest procesem ponownych działań podejmowanych w zdegradowanych lub nieczynnych obiektach, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych. Podziemne obiekty zabytkowe powinny być poddane procesom zabezpieczenia i rewitalizacji. Podstawą tych działań jest określenie stanu zachowania danego obiektu oraz możliwości dostosowania jego struktury przestrzennej do wprowadzenia nowej funkcji lub udostępnienia w celach turystycznych. Zasadniczym problemem jest, na etapie organizacyjnym, brak jednolitego ustawodawstwa prawnego dotyczącego procesu zabezpieczania podziemnych obiektów. W artykule przedstawiamy zasadnicze problemy organizacyjne, projektowe i technologiczne występujące w procesie inwestycyjnym zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych. Efektem tych prac jest transformacja podziemnego obiektu w strukturę przestrzenną o nowej funkcji użytkowej.

 14. Research On Petrophysical Properties Of Chosen Samples From The Point Of View Of Possible CO2 Sequestration / Výzkum Kolektorských Vlastností Vybraných Horninových Vzorků Z Hlediska Možné Geosekvestrace CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klempa Martin

  2013-12-01

  Full Text Available Emise CO2 vznikající lidskou činností - tzv. antropogenní emise CO2 a jejich vzestupný trend, mohou být některými odborníky považovány za vážné nebezpečí pro udržitelný vývoj lidstva a jejich omezování za nezbytnou podmínku ochrany životního prostředí. Oxid uhličitý je významný z plynů způsobujících skleníkový efekt, který se projevuje oteplováním zemského povrchu v důsledku změn toků tepelného záření mezi zemí a atmosférou. Laboratorní měření poskytla hodnoty porozity a koeficientu propustnosti horninových vzorků, které byly odvrtány z podzemního zásobníku plynu. Naše měření vykázalo snížení kolektorských parametrů horninových vzorků, které bylo způsobeno změnou vnitřní struktury horniny díky opakovanému zvýšení a snížení tlaku na rostlou část vzorku

 15. Structure and Properties of Zn-Ti0.2-Cu0.15 Single Crystal Containing Eutectic Precipitates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boczkal G.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i mechanicznych monokryształów Zn-Ti0.2-Cu0.15 otrzymanych metodą Bridgmana. Struktura badanego stopu składała się z monokrystalicznej osnowy - fazy (Zn oraz cząstek fazy między- metalicznej Zni6Ti. Cząstki fazy międzymetalicznej Zn16Ti zlokalizowane były wewnątrz eutektyki Morfologia fazy Znj6H ulegała zmianom w zależności od warunków krystalizacji zastosowanych podczas wzrostu monokryształów. Blokowe cząstki o dużych rozmiarach stanowiły charakteiystyczny element struktury stopu o składzie zbliżonym do punktu eutektycznego na diagramie fazowym, i nie były wcześniej obserwowane dla monokryształów podeutektycznych stopów Zn-Ti oraz Zn-Ti-Cu. Zbadano własności mechaniczne otrzymanych monokryształów. Wyznaczono krytyczne naprężenie ścinające (KNŚ osiągane podczas deformacji próbek w systemie łatwego poślizgu (0001 . KNŚ kiyształów Zn-Ti0.2-Cu0.15 wyznaczane w za- kresie temperatury od 200K do 370K osiągało wartości odpowiednio od 12 MPa do 6 MPa. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami wcześniejszych badań na monokryształach (Zn z podeutektyczną zawartością tytanu.

 16. Searching for the better city: urban discourse during the Revolution of 1905 in the Kingdom of Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Śmiechowski

  2014-01-01

  Full Text Available Główna hipoteza artykułu głosi, że rewolucja 1905 roku, która stanowiła początek nowoczesnej polityczności w tej części Europy, była także punktem zwrotnym w dziejach miast Królestwa Polskiego. Szybka urbanizacja i industrializacja Królestwa po upadku powstania styczniowego spowodowała nieodwracalne zmiany struktury społecznej. W miejskich realiach pojawili się nowi aktorzy społeczni w postaci proletariatu i inteligencji. W wyniku tych zmian w trakcie rewolucji 1905 roku tematyka miejska odgrywała w Królestwie znacznie poważniejszą rolę niż w głębi Cesarstwa. Dyskurs o mieście odzwierciedlał narastający konflikt pomiędzy różnymi wizjami miasta: konserwatywną, postępową i radykalną. W istocie, dyskurs ów był dyskusją na temat zakresu miejskiej demokracji. Ukazuje on również skalę kontrastów występujących pomiędzy aktorami społecznymi biorącymi udział w miejskim życiu publicznym, a zwłaszcza pomiędzy burżuazją a proletariatem, już na tym bardzo początkowym etapie nowoczesnej polityczności w Królestwie Polskim. W trakcie rewolucji, początkowy demokratyczny entuzjazm ustąpił wkrótce miejsca logice ekskluzji. Ustanowiona przez mieszczaństwo w odpowiedzi na narastające w trakcie rewolucji wyostrzenie antagonizmów klasowych, prowadziła ona do ograniczenia znaczenia klasy pracującej i jej pozycji politycznej w planowanym samorządzie miejskim.

 17. Current and simulated structure, growth parameters and regeneration of beech forests with different game management in the Lány Game Enclosure / Struktura, růstové parametry, obnova a modelový vývoj bukových porostů s odlišným způsobem mysliveckého hospodaření v podmínkách Lánské obory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrož Robin

  2015-06-01

  Full Text Available V příspěvku jsou prezentovány výsledky studia struktury a dynamiky vývoje bukových porostů v Lánské oboře, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v České republice. Výzkum se uskutečnil v dospělém bukovém porostu na dvou trvalých výzkumných plochách (TVP, každá o velikosti 0,25 ha s použitím technologie FieldMap. Typologické, půdní, fytocenologické i porostní charakteristiky obou porovnávaných TVP jsou srovnatelné, odlišují se pouze způsobem ochrany proti zvěři. Výsledky ukázaly, že limitujícím faktorem zdárného vývoje přirozené obnovy buku (Fagus sylvatica L. je vysoká zvěř, a to jelen evropský (Cervus elaphus L. - 300 ks, jelen sika (Cervus nippon nippon Temm. - 300 ks, muflon (Ovis musimon Pallas - 250 ks a daněk skvrnitý (Dama dama L. - 300 ks. Přirozená obnova na TVP 1 s černou zvěří (Sus scrofa L. - 150 ks je dostatečná vzhledem ke stanovištním a porostním poměrům. Naproti tomu na TVP 2 s ostatními druhy zvěře se obnova nevyskytuje. Z výsledků biometrických měření a následných vizualizací pomocí simulátoru biodynamiky lesa Sibyla vyplývá, že se jedná o nevýrazně strukturované, dospělé, produktivní bukové porosty s absencí jedinců spodního stromového patra.

 18. PF Merger would Do, too: A Reply to Zhang (1997

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Ta-Chun SHEN

  2011-08-01

  čni strukturi, na strnitvi fonoloških struktur (PF zdruzitev in na oblikovanju stopic po Shih (1997, avtor pokaže, da za razlago tega pojava ne potrebujemo novih sredstev.

 19. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast. Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje si

 20. Albania by the end of the 17th century and relations with neighbouring nations according to archbishop Pjetër Bogdani´s work "The band of the prophets" (1685

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina Arapi

  2015-09-01

  beginning of the book. In this work, we also find data on Albanian mythology. Cuneus prophetarum occupies a special place in Albanian literature, because it is the first original work of prose, unlike previous writings, which were mainly translations. Albania u zmierzchu XVII wieku i jej stosunki z państwami sąsiedzkimi według "Oddziału proroków" arcybiskupa Pjetra Bogdaniego (1685Utwór Pietra Bogdaniego Cuneus prophetarum (Padwa 1685 jest jednym z najważniejszych tekstów starej literatury albańskiej (XVI-XVII wieku, która rozwijała się na potrzeby Kościoła katolickiego i zawierała głównie treści religijne. Znaczna część tego utworu to traktat filozoficzno-teologiczny. Tekst, mimo że ma zasadniczo charakter religijny, odsyła także do kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego północnej Albanii, stanowiąc tym samym bezcenne źródło informacji o sposobie życia i funkcjonowania części społeczeństwa albańskiego w tym czasie.Już we wstępie znajdują się ciekawe informacje na temat sytuacji języka albańskiego. Między innymi autor wzywa Albańczyków, by nie dopuścili do degeneracji języka i nauki, wzywa także inne narody, by dbały o rozwój języka. Ta troska o język ojczysty i obawa przed jego zepsuciem wiąże się z pozycją autora, który był świadom sytuacji bardziej niż ktokolwiek inny. W istocie sama praca Bogdaniego udowadnia, że w tym czasie język albański dysponował nie mniejszymi środkami ekspresji niż język włoski. Nie tylko bogactwo form i leksyki, lecz także struktury składniowe wskazują na ówczesny wysoki stopień jego rozwoju i na wysoki stopień świadomości językowej.Jednakże, jak można dostrzec we wstępie, nie podejmowano wysiłków w celu ujednolicenia języka. Rozwijał się głównie wariant literacki, oparty na dialekcie miasta Shkodra. Bogdani próbował również dostosować swój język do tego dialektu.Świadectwem związków autora z włoskimi i chorwackimi intelektualistami s

 1. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

   grają narzucone im role. Wątki te zostają jednak całkowicie pominięte przez krytykę. Nie są także w stanie przebić się przez lepiej rozpoznawalne społecznie struktury narracyjne pierwszego typu.

 2. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  ększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest także konsekwentne prowadzenie dalszych działań na rzecz rozwoju alternatywnych technologii energetycznych, co pozwoli na skorzystanie z ewentualnych pojawiających się szans dotyczących różnych opcji. Szczególne miejsce w tych działaniach powinna mieć budowa w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na pozyskanie taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. Istotne jest także odnotowywane znaczące poparcie społeczne dla realizacji tej inwestycji. Podkreślono, że ewentualna zwłoka w pracach służących budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności gospodarki. Ponadto wskazano, że konieczne będą także działania o charakterze edukacyjnym, które uświadomią społeczeństwu skalę wyzwań, jakie stoją przed krajowym sektorem energii, oraz wskażą wpływ upowszechniania konkurencyjnych cenowo źródeł energii na sytuację krajowej gospodarki oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Działania te przyczynią się do uzyskania poparcia wszystkich uczestników rynku energii dla podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii pierwotnej, aby możliwe było uzyskiwanie jak najniższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz jednoczesne minimalizowanie konsekwencji ekologicznych prowadzenia gospodarki energetycznej.

 3. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  faznom sastavu u odnosu na sastav polaznog praha, što se ne može izbeći. Promenu faznog sastava u deponovanim karbidnim prevlakama opisao je Saha,G.C. i dr. autori (Saha, et al., 2010, pp. 592-595 koji su objasnili uzrok faznih promena. Ispitivanjem faza nanokristalne prevlake WC17Co deponovane termičkim postupkom HVOF i polikristalne prevlake deponovane plazma-sprej postupkom,  ustanovljeno je da u obe prevlake dolazi do, manje ili više, razgradnje polazne faze WC u fazu W2C i W. Ovo razlaganje je izraženije kod plazme zbog viših temperatura. U strukturi polikristalne prevlake deponovane plazmom, pored faze WC uvek su prisutne i faze W2C,W,W3C i mešoviti karbid ή – Co3W3C (Saha, et al., 2010, pp. 592-595. Zbog inkorporiranja vazduha u mlaz plazme i njegovog uticaja na redukciju ugljenika iz karbida, depozicija praha radi se srednjom snagom napajanja plazma-pištolja i sa helijumom kao plazma gasom. Helijum kao plemeniti gas ima velike prednosti kao plazma gas u odnosu na druge gasove. Eksperimentalna istraživanja karakteristika mlazeva plazmi pokazala su da izoterme blizu izlaza iz anode imaju manji prečnik za plazmu Ar-He u odnosu na Ar-H2. Dužina izotermi je takođe manja kod plazme Ar-He zbog manje specifične entalpije i  većeg viskoziteta u odnosu na Ar-H2. Gušća plazma, kao što je Ar-He, može znatno da smanji inkorporiranje okolnog vazduha u mlaz plazme. Mešanje mlaza plazme sa okolnim vazduhom povećava se sa povećanjem jačine strujnog luka i protokom plazma gasa (Roumilhac, et al., 1988, pp. 105-119, (Roumilhac, Fauchais, 1988, pp. 121-126. Helijum zbog ovih osobina omogućuje deponovanje karbidnih prevlaka sa umanjenim procesom dekarburizacije i sa manjim sadržajem  pora. Osobine prevlaka su u direktnoj vezi sa parametrima depozicije. Prah WC17Co razvijen je za potrebe vazduhoplovne industrije. Prevlake na bazi WC17Co su otporne na habanje, abraziju, eroziju, koroziju i kavitaciju do 500°C (Material Product Data Sheet, 2011. U ovom