WorldWideScience

Sample records for danmarks fremtidige energisystem

 1. Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

  2001-04-01

  This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

 2. Fremtidige nedbørsændringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drews, Martin; Boberg, Fredrik

  2011-01-01

  The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

 3. Tillid: Danmarks usynlige råstof

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2013-01-01

  Danmark er det land i verden, hvor indbyggerne har mest tillid til hinanden. Det kan de offentlige såvel som de private arbejdspladser udnytte langt mere aktivt. Professor ved Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen, der er aktuel med den nye bog Tillid i serien Tænkepauser, fortæller hvorfor tillid er Danmarks usynlige råstof.

 4. Danmark og Flådens Østersødilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kidmose, Johannes

  2014-01-01

  Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

 5. Danmark og flådens østersødilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrby, SØren; Kidmose, Johannes

  2014-01-01

  Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

 6. Politisk ekstremisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  2012-01-01

  Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

 7. Moralpolitik i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albæk, Erik; Green-Pedersen, Christoffer

  2014-01-01

  I Danmark falder stillingtagen til moralpolitiske emner som abort, kunstig befrugtning, homoseksuelle ægteskaber og aktiv dødshjælp udenfor normal partipolitik. De betragtes som ’ikke-politiske’. I stedet anses de for at være særlige, ’etiske’ spørgsmål, som folketingspolitikerne må tage individuelt, personligt stilling til. Og derfor vies moralpolitiske spørgsmål ikke megen opmærksomhed i dansk politik. I modsætning til i Danmark opfattes moralpolitiske spørgsmål i de fleste lande som helt ’normale’ politiske emner, som partierne ofte giver betydelig opmærksomhed – på linje med skatte-, trafik-, forbruger-, forsknings- eller udenrigspolitik. Mest kendt er nok USA, hvor netop abort og homoseksuelle ægteskaber er højpolitiserede emner. Det samme er tilfældet i Frankrig og i Spanien. Da den daværende socialistiske regering i Spanien i 2010 besluttede at indføre fri abort, deltog op mod en million spaniere i en protestmarch. Den borgerligere regering, der vandt regeringsmagten i 2011, planlægger igen at fjerne retten til fri abort. Ved at have afpolitiseret moralpolitik er Danmark i et internationalt perspektiv undtagelsen og ikke reglen. Bogen Moralpolitik forklarer, hvorfor moralpolitik er afpolitiseret i Danmark, men ikke i de feste andre lande. Og den undersøger, hvordan danske politikere i fraværet af partidisciplin tager stilling til moralpolitiske emner, når Folketinget - trods den manglende politisering - vælger retligt at regulere disse.

 8. Det frivillige Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.

  2008-01-01

  Der er store forventninger til den frivillige sektors rolle for velfærden og demokratiet i Danmark. Denne bog giver svar på en række af de spørgsmål, som i den forbindelse er rejst: - Hvem er det, som engagerer sig i frivilligt arbejde? - Hvorfor er de etniske minoriteter mindre aktive i frivilligt arbejde? - Hvor meget kan vi regne med, at den frivillige sektor kan og vil bidrage med til løsning af velfærdsopgaver? - Adskiller den frivillige sektor i de skandinaviske velfærdssamfund sig fra andre lande? - Er vi særligt gode til 'frivillighed' i Danmark i sammenligning med andre europæiske lande? Undersøgelsen er det danske bidrag til den internationale undersøgelse af den frivillige nonprofit sektor 'The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector project', der omfatter næsten 50 lande.

 9. 2508 : Danmark - Østjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Videoen viser resultatet af en mulig byudvikling i år 2508 i det østjyske bybånd i Danmark. Videoen viser en computeranimeret tur fra Århus til Fredericia. Videoen er lavet i et samarbejde mellem Henrik Harder, Peter Bro, Thomas Sick Nielsen og Simon Wind, Mikkel Stensgaard. Under arbejdet med animationen havde videoe havde arbejdstitlen "drøm eller mareridt. Fysisk medie: Video - fil Tidspunkt for udsendelse: 2008/08/13

 10. Danmarks største søhelte

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrby, SØren; Seerup, Jakob

  2010-01-01

  Igennem tiden har Danmark utallige gange været i kamp med vores ’naboer’ – lige fra vore svenske arvefjender og tyskerne til hollænderne og englænderne. Langt de fleste af disse krige har vi tabt. På land har vi været ramt af den ene fiasko efter den anden. Et sted har vi dog ofte været sejrrige: på søen, hvor danske søhelte, reddede dagen – Niels Iuel, Ivar Huitfeldt, Peter Tordenskiold, Peter Willemoes, heltene fra Kanonbådskrigen, Edouard Suenson og mange andre. Danmarks største søhelte fortæller for første gang i samlet form historien om landets begavede, farverige, udfarende, bemærkelsesværdige, selvopofrende og dødsforagtende søhelte. Den fortæller om de træfninger, slag og krige, de deltog i, om deres liv, død og eftermæle. Selve søheltebegrebet diskuteres naturligvis også. For hvad karakteriserer disse mennesker, og ændrer vi vores syn på dem, som tiden går? Bogen viser, at det ikke er uproblematisk at placere historiske krigere på en piedestal, når nogle af dem nok nærmest var karakterafvigere ud fra vor tids målestok. Danmarks største søhelte udgives i anledning af den danske flådes 500-års jubilæum og er rigt illustreret i farver med fotos, malerier, portrætter, tegninger og oversigtskort. Thomas Lyngby og Søren Mentz er begge ph.d. i historie og hhv. museumsinspektør og seniorforsker på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Søren Nørby er cand.mag. i historie og underviser på Søværnets Officersskole. Jakob Seerup er cand.mag. i historie og arkæologi, ph.d.-stipendiat og museumsinspektør ved Statens Forsvarshistoriske Museum.

 11. Mellem Detroit og Danmark : Arbejdsvilkår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars K.

  2013-01-01

  Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid.

 12. Læren af 1864 : Krig, politik og stat i Danmark i 150 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Krigen 1864 står som malet ind i den danske hukommelse. Det er fortællingen om et nederlag, men hvordan har dette nederlag præget Danmark siden da? I 1864 blev historien skrevet på slagmarken i det sydlige Jylland og 150 år senere er denne krigshistorie stadig synlig ved Dannevirke, på Dybbøl eller ved de talrige mindesmærker i Sønderjylland. 1864 fik en mening, som gik langt videre end de konkrete begivenheder, og som levede i den usynlige del af historien, som sætter rammer for fremtidige handlinger. I 150 året for krigen bliver den mere synlig i mindeudstillinger, tv-serie og andre konkrete markeringer af den store nationale begivenhed, men hvor stor en rolle spiller 1864 uden for projektørlyset? General deMezas fyring efter tilbagetoget fra Dannevirke var en vigtig begivenhed i 1864, og præger det danske officerskorps den dag i dag. Denne historie lever i dag sit helt eget liv afkoblet de virkelige begivenheder. Fyringen bliver i denne antologi hevet frem i lyset, da den fortæller både om 1864, ogom hvordan forholdet i dag bør være mellem den politiske og militære ledelse. Denne bog ser på, hvad 1864 har betydet og stadig betyder for Danmark og ikke mindst for Danmarks rolle i verden. Bogen er skrevet af forskere fra historie og samfundsvidenskaberne, der med deres meget forskellige traditioner ser på Læren af 1864.

 13. Scenarier for fødevareindustrien år 2010: Del 2: Fremtidige kompetencebehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birger Boutrup; Sonne, Anne-Mette

  2004-01-01

  Scenarier er en velkendt måde at forholde sig til fremtiden på. Mere end at forudsige hvordan fremtiden vil se ud, er formålet at give forskellige bud på hvordan fremtiden kunne forme sig. Fremtiden for dansk fødevareindustri har nærværende working papers forfattere og øvrige projektdeltagere prøvet at nærme sig i projektet CRARNAFI (Competence Requirements and Research Needs Ahead in the Food Industry). Scenarierne og metoden, de er fremkommet på, er afrapporteret i MAPP working paper no. 80 "Scenarier for fødevareindustrien år 2010, Del 1: Scenariekonstruktion og scenarier", som kan downloades på www.mapp.asb.dk. Det er ikke interessant alene at forestille sig, hvordan fremtiden kunne blive. Det mest interessante og relevante for dansk fødevareindustris fremtidige konkurrenceevne - både på branche- og virksomhedsniveau - er at forholde sig til, hvad det vil kræve af virksomheder og organisationer i fødevareindustrien at klare sig succesfuldt i de forskellige versioner af fremtiden. I dette working paper harvi i samarbejde med en lang række aktører i fødevareindustrien nedfældet, hvilke kompetencer der kræves for at klare sig godt i de tre forskellige scenarier beskrevet i første del af projektet. Kompetencerne er udledt på workshops med repræsentanter fra de fire sektorer kød, mejeri, frugt & grønt, samt fisk. Med udgangspunkt i scenarierne, har vi udledt kompetencer og identificeret de største udfordringer for industrien ved at bevæge sig fra, hvor man er nu og til den skitserede situation i scenariet. Resultatet er en lang række af kompetencer for hvert scenarie, som dækker kompetencer relateret til produktion, logistik, service, forbrugerforståelse, image, sporbarhed, omstillingsevne, produktudvikling, grundforskning, kommunikation, vertikal integration, global orientering og relationsledelse. Det viser sig tydeligt, at der skal en lang række forskellige kompetencer til at klare sig godt i de tre forskellige scenarier. Mange af de udledte kompetencer kan kun opbygges over tid og internt i virksomheden elleri tæt samarbejde med andre virksomheder. Hvem der kommer til at klare sig bedst, vil derfor i stor udstrækning være et spørgsmål om, hvem der har opbygget de rigtige kompetencer i tide. De ledelsesmæssige implikationer af oversættelsen af scenarier til kompetencer er derfor, at det ikke alene er vigtigt at virksomheder og organisationer i fødevareindustrien forholder sig til hvilken fremtid de forventer at gå i møde, men også aktivt handler derefter. Ikke kun ved eksempelvis politisk bearbejdning, men også ved langsigtet tænkning og konkret investering i interne færdigheder og kompetencer. Med udgangspunkt i kompetencelisterne kan man internt i sin organisation foretage en gap-analyse (gap = afstanden mellem hvor vi er og hvor vi gerne vil hen), med henblik på at vurdere sine kompetencer og deres udviklingsmuligheder i relation til de tre scenarier. På den måde kan man få et overblik over, hvilket scenarie man er bedst klædt på til, og på hvilke områder man bør igangsætte yderligere udvikling. De væsentligste udfordringer for fødevareindustrien afhænger af, hvilket af scenarierne eller hvilken kombination af scenarierne fremtiden bringer. Væsentlige udfordringer spænder på tværs af scenarierne over grundlæggende holdningsændringer hos forbrugere og politikere, lovgivningsmæssige udviklinger, investeringer i ny viden, strukturændringer og betydelig effektivisering i forhold til i dag.

 14. Danmarks truede arter : Den danske Rødliste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter; Ejrnæs, Rasmus

  2014-01-01

  Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø - kaldet en rødlistevurdering - i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i 'Danmarks truede arter'

 15. Presserejsen 1958 : Danmarks Biblioteksforenings fremstød for bibliotekssagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Martin

  2014-01-01

  Artiklen omhandler et PR-initiativ, som Danmarks Biblioteksforening tog i samarbejde med danske aviser og blade i 1958 ved at foretage en rejse rundt i Danmark til forskellige biblioteker. Begreber som propaganda, presserejse, PR og relationik indgår i artiklen med udgangspunkt i teorier og metoder fra bl.a. Bernays, Cutlip & Center, Ellul, Gregory, Hanson, Lattimore, Merkelsen, Miller, samt Whyte.

 16. Interreligiøse relationer i Danmark i ældre tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2014-01-01

  Behandlingen af engelske flygtninge i Danmark i 1553. Synet på islam og muslimer i reformationstidens Danmark hos teologerne Peder Palladius og Niels Hemmingsen, kongerne Chr.d.3. og Fred.d.2. Desuden redegørelse for missionsforsøg blandt jøder i København i 1700-tallet samt opgøret mellem biskop Martensen og overrabbiner Wolff omkring 1876.

 17. Danmarks støtte til militær kapacitetsopbygning i Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordby, Johannes Riber; Jacobsen, Katja

  Siden 2004 har Danmark gjort sig en række erfaringer med projekter, der skal opbygge militær kapacitet i Afrika. Når Danmark nu lancerer en ny politik for det civile og militære engagement i skrøbelige og konfliktramte stater bør disse erfaringer tænkes ind. Mål, risici, samarbejdspartnere og tidsrammer er vigtige faktorer.

 18. Danmarks Kyster : Dannelse, processer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fruergaard, Mikkel; Aagaard, Troels

  2014-01-01

  Danmarks kystlinje strækker sig mere end 7.300 km og langs kysten findes noget af Danmarks mest dynamiske natur. Kysten har altid spillet en central rolle for mennesker, og kystzonen er forbundet med store økonomiske og rekreative interesser. De danske kyster er et resultat af bølger, strømme, kort- og langtidsændringer i havniveauet samt de geologiske forhold. Disse processer bevirker, at kystens udseende er under konstant forandring. Med et øget fokus på klimaforandringer er der et forstærket behov for at forstå, hvordan Danmarks kyster opfører sig, og hvordan de udvikler sig i fremtiden

 19. Hastighedskort for Danmark vha. GPS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry

  2011-01-01

  Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en punktbaseret og en turbaseret. Disse metoder præsenteres og sammenlignes. De beregnede hastigheder for seks strækninger fordelt over hele landet præsenteres i detaljer og diskuteres, herunder en sammenligning med andre eksisterende metoder og resultater. Strækningerne er både i byerne og på motorveje. Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan foretages med et beskedent budget er uvist.

 20. Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug : Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt; Andersen, Hans Estrup

  2006-01-01

  Rapporten er en del af forarbejdet til en ny vejledning, som udarbejdes til kommunernes fremtidige miljøgodkendelser af husdyrbrug. Rapporten beskriver det faglige grundlag for de metoder, som kan anvendes til regulering af landbrugets fosfortab. På nuværende tidspunkt findes ikke redskaber, som kan beregne sammenhæng mellem tilført mængde fosfor til marken og tab af fosfor til vandområder. Den generelle risiko for tab af fosfor kan mindskes ved regulering af bedriftens fosforbalance. Fosfortab fra særligt udsatte marker som fx tørveholdige og drænede marker, samt arealer med højt fosforindhold kan begrænses gennem en målrettet indsats, såfremt arealerne kan identificeres. Fosfortab fra stejle marker nær vandløb med høj erosionsrisiko kan nedsættes ved etablering af randzoner langs vandløb og søer.

 1. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark : En strukturel ligningsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår i implementeringen og anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC er højt og at mange virksomheder vurderer i øjeblikket, hvorvidt ABC kunne være et relevant værktøj til styring af bl.a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst perspektiveres også til forskellige centrale undersøgelser om ABC fortrinvis gennemført i Norden. Det skal ligeledes pointeres, at der til dato ikke er lavet større danske undersøgelser af, hvor stor anvendelse ABC har i Danmark.

 2. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr er stor forskel på, hvilke arter forskellige floraværker angiver som fremmede benholdsvis danske. Antal hjemmehørende arter i Danmark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort fra apomiktiske småarter af mælkebøtte, bøgeurt og brombær, samt hybrider og underarter. I tidens vigtigste floraer er der uenighed om næsten 500 arters tilhørsforhold.

 3. Tijdschrift voor Skandinavistiek : Et postkolonialt Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Bidragene tematiserer dels Danmarks rolle som postkolonial nation, det vil sige den erindring eller mangel på samme som danskerne har til denne omstændighed, dels de sfærer som den erfaring har påvirket - fra teologi og politik til litteratur og kultur i bredere forstand.

 4. En kortlægning af Underleverandører i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Ina; Andersen, Poul Houman

  2015-01-01

  Rapporten giver et aktuelt overblik over udbredelsen af underleverandører i dansk industri og industrirelaterede erhverv. Derved bidrager den med et opdateret billede af, hvilke forskellige roller underleverandører i Danmark har i forhold til kunderne, hvilke udfordringer underleverandørerne står overfor, samt hvordan forskellige underleverandørroller og strategier kan relateres til bedre konkurrenceevne.

 5. Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!

  OpenAIRE

  Karen Klitgaard Povlsen; Dorthe Refslund Christensen

  2008-01-01

  Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et ...

 6. Specialoperationer kan forøge Danmarks strategiske muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2012-01-01

  Dette tredje brief om danske specialoperationer fokuserer på specialoperationers mulige strategiske rolle under krisestyring og i konflikter. Specialoperationer bør principielt altid rettes mod en modstanders strategiske tyngdepunkt og sårbarheder. At bidrage til konfliktforebyggelse eller løsning med specialoperationer er derfor en af de måder, hvorpå Danmark kan fastholde effekterne af en aktiv udenrigspolitik på trods af drastiske nedskæringer af forsvarsbudgettet. Briefet analyserer nogle af de dimensionerende faktorer i krisestyring set i forhold til specialoperationers særlige karakteristika.

 7. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om cykeltrafik i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,46 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 3,4 km for hver tur, svarende til 1,6 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og forskellige befolkningsgrupper.

 8. Gymnastikkens placering i en sundheds- og fitnesskultur : Delnotat 1 af projektet ’DGI Gymnastik og Fitness. Potentialer, dilemmaer og fremtidig strategi’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kasper Lund

  2012-01-01

  Dette indledende notat er del 1 af projektet ’DGI Gymnastik og Fitness. Potentialer, dilemmaer og fremtidig strategi’. Delanalyse 1 giver et historisk indblik i DGI’s gymnastikkulturs holdninger til og arbejde med at forholde sig aktivt til den fremadstormende sundheds- og fitnesskultur, der allerede i starten af 1980’erne gjorde sit indtog i lokale gymnastikforeninger. Siden har lokale gymnastikforeninger under DGI i forskelligt omfang haft succes med at håndtere, udvikle og udbyde sundhedsfremmende fitnessaktiviteter under først de tidligere underudvalg ’Målrettet Træning’, og ’Fitness og Sundhed’ samt under ’DGI Træningskultur’, som senere blev til Foreningsfitness.

 9. At tænke over Danmark : Jens Haanings DANMARK og Recent Danish History

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vises at gøre lige præcis dette, udpeges der også forskelle: DANMARK beskrives som samlende, Recent Danish History som adspredende; DANMARK som arkivisk, Recent Danish History som anti-arkivisk.

 10. Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; SØmod, B.

  2001-01-01

  ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det første skridt i det udviklingsarbejde, som er en forudsætning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine områder i Danmark. Miljøstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet bestående af Henning Karup, Jens Brøgger Jensen, Steen Pedersen (Miljøstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent Sømod (Århus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Miljøundersøgelser). Nanna Rask har været Amtsrådsforeningens repræsentant, og Bent Sømod har arbejdet som konsulent for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foregår såvel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og målsætningssystem i vandløb, søer og kystvande samt grundvand kan opstilles på baggrund af referencetilstanden i de pågældende områder. Klassifikations- og målsætningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afløse det nuværende målsætningssystem, som har udgangspunkt i den gældende vejledning for planlægningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Miljøstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning, del 2 kystvande 1983. Miljøstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger på et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved såkaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningspåvirkningen netop kan spores. Forureningspåvirkningen fra de enkelte kilder antages at kunne måles ud fra størrelsen af arealet af det forurenede område. Vej-ledningen forudsætter også, at de danske kystområder er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af forurening, hvorfor den ikke tager højde for den generelle forurening, der som bekendt påvirker alle danske kystområder. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte målsætningsklasser, sådan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuværende planlægningssystem kan altså ikke leve op til de fælles europæiske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planlægningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planlægningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens målsætningssystem. Nogle amter har ændret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastlæggelse af målsætninger. Andre amter har anvendt vejledningens målsætningssystem med mindre ændringer. Amterne har således anvendt meget forskellige metoder i deres plan-lægning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den gældende vejledning anses generelt for at være forældet (Hansen, 1995). Miljøstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et målsætningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extreme value analyses, trend analyses and mapping of runoff and water balance. The report presents an overwiev of the national hydrometric data archive pro-viding maps, tables and key data.

 11. Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning : en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; RØnfeldt, Thomas

  2008-01-01

  Artiklen analyserer den danske pensionsbeskatning i fællesskabsretlig belysning, særligt i relation til EF-domstolens praksis om tjenesteydelsernes frie bevægelighed, og særligt i relation til sagerne C-150/04, Kommissionen mod Danmark, og C-522/04, Kommissionen mod Belgien. I artiklen analyseres fællesskabsrettens krav til national pensionsbeskatning, og det konkluderes, at den danske lovgivning heller ikke efter lovændringen, der tilsigtede at opfylde dommen over Danmark, er fællesskabsretskonform.

 12. Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Christoffersen

  1989-09-01

  Full Text Available Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I denne artikel analyserer Mads Christoffersen videotex-udviklingen i henholdsvis Danmark og Frankrig og belyser årsagerne til den forskellige udvikling. Endelig skitserer han et seks punkts program for en dansk tele- matik-politik, der kan gøre videotex til et slagkraftigt medium i Danmark.

 13. BUILD UP Skills Danmark : National køreplan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk

  2013-01-01

  Energiforbruget anvendt i bygninger udgør en betydelig del af det samlede energiforbrug i EU, hvorfor energieffektivisering af bygninger og anvendelse af vedvarende energi i bygnin-ger spiller en afgørende rolle for, at EU’s 2020 mål kan nås. For at byggeriet kan spille en afgørende rolle i opfyldelsen af 2020-målene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi være til stede blandt de udførende i bygge- og an-lægsbranchen. Det er på denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet på tværs af Europa. Formålet med denne nationale køreplan er at sikre, at kompetencerne inden for energieffek-tivitet og brug af vedvarende energi i bygninger er til stede blandt de udførende i den danske arbejdsstyrke. Dette skal medvirke til, at Danmark på nationalt niveau kan leve op til EU’s samlede 2020 mål.

 14. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2014-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2013 blev udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2013” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2013 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Tre blev indsendt af Veterinærafdeling Øst, de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere.

 15. Kvalificering og udvikling af masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard; Carlsson, Monica Susanne

  2011-01-01

  Som et led i DPUs uddannelsesreform blev udvalget nedsat med henblik på at vurdere og videreudvikle udbudsprofil og struktur på masterområdet samt komme med forslag til det fremtidige udbud af masteruddannelser, baseret på økonomisk og faglige bære-dygtighed samt at sikre, at der ikke sker et overlap i uddannelserne. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de overordnede visioner og mål for uddannelsesreform 2009-2013.

 16. Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Klitgaard Povlsen

  2008-12-01

  Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination. This makes excellent entertainment because so much is left to be worked through in the viewer’s own imagination.

 17. Det intelligente energisystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

  2012-01-01

  I fremtidens VE-samfund er det nødvendigt, at elsektoren sammentænkes med varme-, gas- go transportsektorerne. Elbiler bliver en nøgleteknologi, og brint skal kombineres med kulstof fra biomasse eller atmosfæren, så der kan fremstilles brændstoffer til transportsektoren.

 18. Danmarks ynglebestand af skarver i 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

  2014-01-01

  Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2014 ynglede 30.503 par skarver i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 23 % i forhold til 2013. Yngleantallet blev dermed højere end i de foregående fire år. Antallet af kolonier steg til 76 i 2014, hvilket var fem flere end det hidtil højeste antal kolonier. Antallet af ynglepar gik frem i alle regioner. De største fremgange sås i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland (stigninger på hhv. 1.580, 1.402 og 1.191 reder fra 2013 til 2014). Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 2.414 reder. I 2014 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier, og de bevirkede, at ingen unger kom på vingerne i 1.723 reder (5,7 % af alle reder). I 2013 og 2014 havde indgrebene i danske skarvkolonier et beskedent omfang sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.

 19. Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger. Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

 20. Højhuse i Danmark 1950-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasmus Braad Christensen

  2010-11-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

 1. Socialt entreprenørskab i tal og tale : Danmark anno 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars; Lundgaard Andersen, Linda

  2010-01-01

  Denne artikel perspektiverer socialt entreprenørskab i Danmark i et historisk rids og tegner samtidig konturerne af danskernes aktuelle deltagelse i socialt entreprenørskab. Socialt entreprenørskab har historiske rødder i tre socialøkonomiske bølger, hvor den kooperative bevægelse og offentlige forsøgs- og udviklingsprogrammer har haft stor betydning. Det første kvantitative datasæt fra GEM Monitor om socialt entreprenørskab i Danmark og Storbritanien viser, at der er en høj andel af befolkningen i Danmark, som er engageret i aktiviteter med socialt formål med en lige del kvinder og mænd aktive. Socialt entreprenørskab er ligeledes stærkt knyttet til den frivillige verden. Socialt entreprenørskab kan derfor opfattes som en ny aktivitetsform, der betoner en forretningsmæssig tilgang til sociale og miljømæssige problemer.

 2. En forvitret professionsuddannelse? : Tanker om museumsuddannelser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2015-01-01

  I sammenligning med de øvrige nordiske lande står de danske universiteters museologiske uddannelser ikke nær så stærkt. Ud fra et rids af universiteternes, Museumshøjskolens og ODMs uddannelsesudbud gennem 25 år spørger artiklen til den relativt set svage universitære forankring, som kendetegner museologien i Danmark: Skyldes den en stærk professionsidentitet, som til dels har hæmmet strategisk udvikling af forskningsbaserede uddannelser?

 3. Danmark må lede i udlandet efter upåvirkede vandløb :

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Ingen danske vandløb rummer den nødvendige fysiske og kemiske kvalitet til at fungere som rollemodeller for den beskyttelse og forbedring af vandløbene, som EU's vandrammedirektiv kræver. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Vandløb i Litauen, Estland og eventuelt Polen kan i et vist omfang komme på tale som "stedfortrædervandløb". Udgivelsesdato: 30. maj

 4. Danmarks indflydelse på fremtidens globale udviklingsmål går gennem EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Keijzer, Niels

  FN’s udviklingsmål udløber i 2015, og forhandlingerne om, hvad der skal erstatte dem, er allerede i fuld gang. For at gøre sin indflydelse gældende må Danmark udnytte sine alliancemuligheder i EU. Fælles europæisk handling kræver dog, at EU lærer af tidligere erfaringer fra lignende forhandlinger.

 5. Reaktioner i Danmark på den tyske liberalteologi i 1908

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2012-01-01

  Adolf. v. Harnacks indflydelse i Danmark. Liberalteologiske udgivelser i 1908,F.C. Krarups og Vald. Ammundsens holdninger.Kritik fra grundtvigske og indremissionske teologer og fra det teologiske fakultet.Teologiens virkning i praksis. Ammundsens planer om nyudgave af sin Lutherbog if. hans arkivalier i Rigsarkivet. Harnacks besøg i Oslo og København.

 6. Erhvervsuddannelserne i Danmark et blindspor på vejen mod videregående uddannelser?

  OpenAIRE

  Jørgensen, Christian Helms

  2011-01-01

  Erhvervsuddannelser – et blindspor i forhold til videregående uddannelse? I Danmark er ungdomsuddannelserne opdelt i to spor: erhvervsuddannelser (lærlingeuddannelser) og gymnasiale uddannelser. Erhvervsuddannelserne taber i status i forhold til de gymnasiale uddannelser. Det viser sig ved at en stigende andel af de unge vælger Gymnasiet, mens færre gennemfører en erhvervsuddannelse. Den faldende status skyldes blandt andet, at erhvervsuddannelserne af unge opfattes som et ’blindspor...

 7. Erhvervsuddannelserne i Danmark : et blindspor på vejen mod videregående uddannelser?

  OpenAIRE

  Jørgensen, Christian Helms

  2011-01-01

  Erhvervsuddannelser – et blindspor i forhold til videregående uddannelse? I Danmark er ungdomsuddannelserne opdelt i to spor: erhvervsuddannelser (lærlingeuddannelser) og gymnasiale uddannelser. Erhvervsuddannelserne taber i status i forhold til de gymnasiale uddannelser. Det viser sig ved at en stigende andel af de unge vælger Gymnasiet, mens færre gennemfører en erhvervsuddannelse. Den faldende status skyldes blandt andet, at erhvervsuddannelserne af unge opfattes som et ’blindspor...

 8. Skal vi have reklame-TV i Danmark?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Prehn

  1989-08-01

  Full Text Available Under stor ståhej fik vi reklamer i 1987 (TV-Syd og året efter kom turen til næsten resten af Danmark. Seertallene lever endnu ikke op til lovens forudsætninger, og reklamesel- skabet (TVR har derfor blandet sig uhørt kraftigt i den offentlige debat om reklamernes placering og programlægningen. Dette stemmer ikke særlig godt med de vandtætte skodder mellem reklamer og programlægning, som politikerne havde lovet os. Hvilke yderligere løftebrud er nødvendige i frem- tiden, hvis vi skal have TV betalt via reklamer? Ole Prehn gennemgår de politiske forudsætninger, beregninger af de så- kaldte kontaktpriser for TV-reklame og seertallene. Han når frem til, at reklamestrukturen i TV langt fra har nået sit endelige udviklingsstade i Danmark. Vi har endnu reklame-TV til gode.

 9. Kina, Grønland og Danmark : Konsekvenser og muligheder i kinesisk Arktispolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kidmose, Johannes; Fuglede, Mads

  2014-01-01

  Denne rapport belyser både Kinas position i Arktis, rigsfælleskabets muligheder og udfordringer i det arktiske område og endelig, hvordan de geopolitiske forhold i Stillehavet også er en faktor for den geopolitiske virkelighed for rigsfællesskabet i Arktis. Rapporten konkluderer, at vi ikke vil opleve en militarisering fra kinesisk eller amerikansk side i Arktis. Kinas vækst er i disse år udgangspunktet for de fleste diskussioner om verdens sikkerhedspolitiske udvikling i fremtiden, og USA har besluttet sig for at håndtere den ved både at inddæmme og at engagere Kina. Det er direkte relevant for anmark og for rigsfællesskabet. Det betyder bl.a., at Arktis er et muligt fremtidigt samarbejdsområde for Danmark og USA. Rapporten giver en række anbefalinger til , hvordan Danmark kan engagere USA yderligere i Arktis, og hvordan rigsfælleskabet kan fokusere på nye muligheder i den arktiske region.

 10. Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

 11. Udvikling af pendlermobilitet i Danmark 1982-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weber, Michael; Nielsen, Thomas Alexander Sick

  Pendlingen har udviklet sig meget i takt med velstandsudviklingen og milliardinvesteringerne i motorvejsbyggeri i Danmark siden 60'erne. Med udgangspunkt i de nyeste pendlingsdata fra 2012 opdateres tidsseriestudierne, der beskriver pendlingsudviklingen i Danmark, fra 1982 til 2002, nu frem til 2012. Der er tale om en hel unik analyse (nationalt og internationalt), som med udgangspunkt i GIS-analyser beskriver udviklingen i fordelingen af arbejdssteds- og bostedsadresser i Danmark over en 30-årig periode. Udviklingen i pendlingen tegner et nyt Danmarkskort med tyngde på en stærk korridor i Østjylland - og på Sjælland som en udstrakt byregion. Kortene viser, hvordan f.eks. den østjyske korridor udvides og inddrager en større og større del af midtjylland i et større bysystem. Datagrundlaget for analyserne er baseret på en optælling af pendlingen udfra bopælsadresser og arbejdsstedsadresser aggregeret på sogneniveau. Pendling mellem sogne blev vist som luftlinjer og antallet af pendlerluftlinier, der passerer etgivet sted (såkaldte ’desireline traces’), blev opsummeret på et grid på 2 gange 2 km. Analyserne viser en eksplosiv udvikling i pendlingen, hvor det samlede området indenfor hvilket, at mere end 1000 pendlere passerer, i perioden fra 1982 til 2012 er vokset fra 13.448 km2 til 26.052 km2. Dette er en stigning på 94 %. Udviklingen har været voldsomst i Jylland, hvor området er vokset fra 5.609 km2 i 1982 til 13.890 km2 i 2012, hvilket er en stigning på 148%. Med udgangspunkt i ovenstående, giver GIS-analyser et særdeles godt billede af det rumlige aftryk af pendlingen i Danmark i perioden 1982-2012 og dermed også af udviklingen fortrinsvis i den bilbaserede mobilitet i perioden. Indlægget vil gennemgå undersøgelsens vigtigste resultater og kæde dem sammen med udviklingen i persontransport, uddannelsesniveau og udvidelsen af det danske motorvejsnet. Indflydelsen fra den fysiske planlægning og udbygningen af erhverv langs motorveje indgår ligeledes i indlægget. Derudover vil indlægget give eksempler på yderligere anvendelser af pendlingsdata.

 12. Udbud og forbrug af udenlandsk TV i Danmark - en oversigt

  OpenAIRE

  Preben Sepstrup

  1996-01-01

  Formålet med denne artikel er at give et aktuelt billede - baseret på for- holdene i 1993-94 - af udenlandsk TV´s rolle i Danmark gennem en kvantitativ beskrivelse af "TV-landskabet" og udbudet og forbruget af TV, totalt, fordelt på programkategorier og på national oprindelse. Artiklen er i helt overvejende grad faktuel. I Sepstrups "Udenlandsk TV" (1995) forsøges resultaterne relateret til periodens mediepolitik og ak- tuelle kulturpolitiske problemsti...

 13.   Danmark og den internationale fængselsreformbevægelse 1820 - 1950 : -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze, Martina

  2007-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den internationale fængselsreformbevægelse mellem 1820 og 1950, som dannede referencerammen for de enkelte landes forsøg på at udbygge og reformere deres straffesystemer. På den ene side præsenteres denne vidtfavnende reformbevægelse med hensyn til dens organisations- og arbejdsformer, indhold og aktører samt med særlig hensyn til de danske deltager, på den anden side spørges efter bevægelsens overordnede betydning for Danmark. Som resultat kan der fremhæves, at Danmark i det første to tredjedel af det 19. århundrede indtog en randposition i det uformelle netværk af "fængselsvenner". Først med opståen af en stabil kongresbevægelse kom landet med ind i bevægelsens centrum, den internationale fængselskommission (I(P)PC), og deltog fremover meget regelmæssig og med højtstående embedsmænd og jurister i de stort anlagte internationale fængselskongresser. Fængselsreformbevægelsen var afgørende for at sætte gang i et nordisk samarbejde på feltet i form af et eget fagtidsskrift, og at mani Danmark i hele tidsrummet var på forkant med de nyeste kriminalpolitiske og strafferetslige udviklinger på internationalt niveau. Udgivelsesdato: -

 14. Romersk-katolske sygeplejeordner i Danmark efter reformationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchau, Susanne

  2005-01-01

  Efter religionsfriheden var indført, ankom de første katolske søstre til Danmark i midten af 1800-tallet med det formål at bygge et sygehus. Flere søsterordner kom til og i 1930erne stod de bag 16 katolske sygehuse, som oppebar ti procent af landets sengepladser. Hvordan kom denne indsats i stand i et samfund, hvor der var et udtalt forbehold overfor alt katolsk? Hvor holdningen var, at det var unaturligt at være nonne? Hvad skete der i mødet mellem katolsk filantropi og opbygningen af protestantisk velfærd?

 15. Den gode krig? : Danmark i Afghanistan 2006-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Krigen i Afghanistan er ved at træde ind i sin sidste fase, og tidspunktet for en analyse og konklusion er oplagt. Hvad var det egentlig, der gik godt? Og hvad var det især, der gik dårligt? I Den gode krig undersøger Mikkel Vedby Rasmussen danskernes krig i Afghanistan, og hvad vi kan lære af den. Bogen er den første samlede fremstilling af både kampene i Afghanistan samt deres strategiske og politiske betydning. Forfatteren har talt med en række mennesker, der har haft krigen tæt inde på livet – både beslutningstagere, embedsmænd, politikere samt soldater og pårørende. Soldaterne har i snart fem år kæmpet en ’god’ krig ved Helmand-provinsen, men det er tydeligvis en krig, de har lange udsigter til at vinde. Politikerne og generalerne herhjemme i Danmark har taget positivt imod denne ’gode’ krig af forskellige politiske og organisatoriske årsager, men ingen har ønsket at forholde sig til, hvad krigen har opnået. ”Det virker måske paradoksalt, at tusindvis af vestlige soldater med verdens mest avanceredemilitære teknologi ikke med lethed har kunnet besejre, hvad der i vores øjne er religiøse fanatikere med en AK-47. Men krige vindes ikke ved, at man vil have ret og har midlerne til at forlange at få ret. Man vinder, fordi man sætter de rigtige mål; mål som svarer til de midler, som man rent faktisk ønsker at anvende. Måske stod Taleban og al-Qaedas barbari i vejen for, at de vestlige lande kunne definere en positiv dagsorden for, hvad vi rent faktisk ville opnå i Afghanistan, og hvad det kostede at opnå det. At vi så åbenlyst var vores fjender moralsk og militært overlegne, fik os til at mene at vi burde vinde i Afghanistan. Men at man har magt og ret fritager ikke én fra ansvaret for at gøre arbejdet ordentligt – snarere tværtimod. Måske er det den vigtigste lære at drage af Danmarks krig i Helmand,” skriver forfatteren i bogen. Konfliktsituation i Helmand-provinsen er i dag den samme, hvis ikke meget værre, end da krigen startede. Taleban står stærkere og stærkere, og regeringen har stadig ikke kontrollen i landet. Dette selvom mange forskellige nationer af soldater - ikke mindst de danske - har lagt et stort stykke arbejde den lange periode, de har kæmpet ved fronten. Krigen i Afghanistan er Danmarks første krig i det 21. århundrede, men næppe den sidste. Derfor er det essentielt, at vi lærer af de fejl, vi har begået og ser på, hvad Danmark som krigsførende nation har forsømt. Mikkel Vedby Rasmussen giver sit bud i bogen Den gode krig.

 16. Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  I 2007 faldt Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 6,6 % i forhold til 2006. Korrigeret for de årlige udsving i temperatur, eksporten af el og CO2-optag i skove og jorde var tale om en stigning fra 2006 på 0,9 %. Samlet var nettoudledningen 5,9 % lavere end i 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser.

 17. Film og TV-produktion i USA og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Erik Nielsen

  1995-09-01

  Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

 18. Social kapital og historisk institutionalisme : Andelsbevægelser i Danmark og Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2006-01-01

  Social kapital, målt som niveauet af tillid blandt folk, skal muligvis betragtes som en ny produktionsfaktor på linje med traditionelle faktorer som human og fysisk kapital. I kraft af et højt niveau af social kapital er det muligt at spare statslig monitoring og transaktionsomkostninger. Som sådan kan man via denne usynlige kapital med synlige effekter, social kapital, øge den økonomiske formåen. Med udgangspunkt i historisk institutionalisme og den kritik, der fra historikerside er blevet rettet mod social kapital begrebet, vil vi i en historisk og nutidig komparation af social kapital i Danmark og Polen benytte både deduktiv og induktiv metode. Det sker med henblik på at sammenkoble specifikke, temporale årsagssammenhænge med en teori, der formår at 'disciplinere' en kompleks historisk empiri. Først præsenterer vi resultater fra en spørgeskemaundersøgelse for hermed at måle social kapital forekomsten i de to lande lige nu og her. Derefter opsporer vi en historisk opbygning af social kapital i de to lande. Vi når her frem til, at en betydelig beholdning af social kapital blev opbygget simultant, i begge lande, gennem det 19. århundrede - ikke mindst indenfor stærke andelsbevægelser. Imidlertid peger det nutidige niveau af social kapital på, at der er betydeligt mere social kapital i Danmark end i Polen. På baggrund af den historiske analyse konkluderer vi her, at denne markante forskel skyldes, at den oprindelige beholdning af social kapital i Polen blev ødelagt af det kommunistiske regime.

 19. Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

  2010-01-01

  I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

 20. Livsformer i Danmark : Udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anders

  2008-01-01

    I denne artikel undersøger vi en række forhold omkring Thomas Højrups livsformsanalyse. For det første undersøger vi, om livsformerne kan spores empirisk i den danske befolkning. For det andet undersøger vi forandringer i livsformernes kvantitative udbredelse i Danmark i perioden 1981-2005. For det tredje efterprøver vi Højrups hypotese om livsformscentrisme, som tilsiger, at individer er bærere af én og ikke flere livsformer. Vores empiriske analyse viser følgende: (1) vi kan identificere en lønarbejder- og karriereorientering i den danske befolkning, (2) lønarbejderorienteringen er blevet mindre udbredt i perioden 1981-2005 og karriereorienteringen er blevet mere udbredt, (3) der er kun sket små forandringer i livsformsorienteringer inden for forskellige beskæftigelsesgrupper på arbejdsmarkedet og (4) individer kan godt på samme tid være bærere af både lønarbejder- og karrierelivsformen. Udgivelsesdato: maj 2009

 1. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 2. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.

 3. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

  2013-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet færre fugle i den passive overvågning end de forrige år. I den aktiveovervågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 prøver/pools af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repræsenteret med en overvægt af svømmeænder og måger. Veterinærafdeling Øst (FVST-Øst) udtog 120 prøver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gråænder. Prøverne blev udtaget på Kivan Food i Næstved. SNM udtog de øvrige prøver fra 614 fugle svarende til 185 prøver/pools. Alle 305 prøver blev testet på DTU-VET. Heraf blev 32 % af prøverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive prøver. Disse tal var på samme niveau som i 2011, hvor overvågningen blev udført på samme måde som i 2012. De oftest identificerede subtyper på danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i mågefugle. De øvrige isolater var fra gråænder og krikænder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overvågningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Formålet med den aktive overvågning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overvågningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive prøver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive prøver fra gråænder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf følgende håndtering af prøverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afgørende betydning i denne sammenhæng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt på vildthåndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. Således fandtes både mange AI virus positive prøver, hvoraf en rimelig andel kunne dyrkes, samtidig med at prøverne blev udtaget fra flere forskellige arter i målgruppen.

 4. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2015-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2014 blev udført i samarbejde mellem Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET), Fødevarestyrelsen (FVST) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ” Projektplan vedr. overvågningen af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2014” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2014 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Fem blev indsendt af Veterinærenhederne (FVST), de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere. I den aktive overvågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1012 fugle som 286 pools eller enkeltdyrsprøver af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og på samme tid. I modsætning til 2011 og 2012, men ligesom i 2013, blev prøverne udtaget fra enkeltdyr og sendt til laboratoriet, hvor de blev poolet inden test. Prøverne blev indsamlet i Jylland, på Fyn, Lolland, Sjælland og i Hovedstadsregionen. Frekvensen af positive prøver var højst i Sydvestjylland og meget lav i Hovedstadsområdet. FVST varetog udtagelse af prøver fra nedlagte ænder og gæs, der var indleveret på vildthåndteringsvirksomhederne Kivan Food (199 fugle), Alpevej Vildtbehandling (150 fugle) og Klosterheden Vildt (150 fugle). SNM udtog prøver fra 502 vildtlevende fugle. Derudover indgik 10 kloaksvaberprøver fra skarver skudt på Anholt. Prøverne blev testet for AI virus på DTU-VET. I alt 50 (17 %) af prøverne blev fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 5 (2 %) LPAI H5 og 3 (1 %) LPAI H7. Andelen og antallet af positive prøver i 2014 var på niveau med 2013, men andelen af H5 positive prøver var markant lavere. Til gengæld blev der fundet flere H7 positive prøver end tidligere. AI virus kunne dyrkes fra 13 (5 %) af de 286 prøver, svarende til 26 % af de PCR positive prøver, og på niveau med de tidligere år. De oftest identificerede danske AI virusisolat-subtyper i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2014 blev der fundet virus med følgende subtyper: H3N1 (n=4), H3N8 (n=4), H7N3 (n=1), H7N7 (n=1), H6N2(n=1) og H16N3(n=2). Alle isolaterne var fra svømmeænder, bortset fra H16N3 isolaterne som var fra en måge og en blishøne. H3N1 og H7N3 subtypekombinationerne er ikke før fundet i Danmark, men de enkelte H og N subtyper er fundet før. Prøverne blev ikke screenet for tilstedeværelsen af paramyxovirus (PMV), men ved dyrkning i æg for at isolere AI virus fra AI PCR positive prøver, blev der isoleret PMV isolater fra 10 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand og krikand). To var avirulente PMV1 isolater, 3 var PMV4 og 4 var PMV6, mens et enkelt PMV isolat ikke kunne types nærmere end til at det ikke var PMV1. Resultatet antyder at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer. Samme gjorde sig gældende ved overvågningen i 2012 og 2013. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Som et nyt tiltag blev der i 2014 udført subtypning af AI virus på primærmaterialet i udvalgte prøver ved fuldlængde sekventering af HA og NA generne. Tidligere er der kun screenet for H5/H7 på primærmaterialet og subtypet på virusisolater, men da det kun er ca. 10 % af prøverne der kan isoleres virus fra i æg (virusisolater) vil der være mange AI virus positive prøver, hvor subtypen ikke kendes. To og tyve prøver blevet analyseret ved sekvensanalyse på primærmaterialet samt alle 13 AI virusisolater. Følgende subtyper blev påvist: H2N3, H3N1, H3N3, H3N8, H4N2, H5, H5N2, H6N2, H9N2, H7N3, H7N7, H8N2, H

 5. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  2006-01-01

  Der er gennemført et litteraturstudie hvor en lang række danske og udenlandske databaser er afsøgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Der gives korte resuméer af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.

 6. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark : fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Carsten StrØby

  2007-01-01

  Bogen giver en samlet fremstilling af udviklingstræk i arbejdsmarkedsrelationerne på det danske arbejdsmarked.  Der sættes fokus på fagforeninger, på arbejdsgiverorganisationer og diskuteres årsager til medlemsskab eller mangel på samme. Bogen indeholder en analyse af udviklingstræk i overenskomst- og aftalesystemet på det danske arbejdsmarked sammenlignet med andre europæiske lande. I bogens kapitler gennemgås der dels forskellige samfundsvidenskabelige teorier om udviklingen på arbejdsmarkedet, dels sættes der fokus på samspillet mellem fagforeninger, arbejdsgivere og stat i den danske overenskomst- og aftalesystem. Samtidigt indeholder bogen kapitler der belyser konsekvenserne af EU-samarbejdet for det danske arbejdsmarked, ligesom globaliseringens konsekvenser vurderes. Boger er på 318 sider indeholder følgende kapitler. 1. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark, 2. Teorier om de industrielle relationer, 3. Faglige organisationer og de industrielle relationer, 4. Arbejdsgiverorganisering og de industrielle relationer, 5. Staten og de industrielle relationer, 6. Overenskomstsystemets grundtræk og udviklingstendenser, 7. Mod nye ledelses-medarbejderrelationer, 8. Komparative perspektiver på arbejdsmarkedsrelationerne i Europa, 9. Europæisering af de industrielle relationer, 10. Globaliseringens udfordringer og den danske IR-model, 11. Konklusion - Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt.   

 7. Fremtidige ejerformer i dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2014-01-01

  Selvejet har været sjælen i dansk landbrug siden begyndelsen af det 19. århundrede. Men denne ejerform er under pres, for de moderne landbrug er blevet så store, at unge mennesker, der skal til at etablere sig, meget vanskeligt kan få finansieret et ejendomskøb. Samtidigt er de danske ejendomspriser så høje, at det er svært for en ekstern investor at få sin investerede kapital forrentet tilfredsstillende.

 8. Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark : Mod en ny "etnisk underklasse"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke

  2007-01-01

  Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.

 9. Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark : Mod en ny etnisk underklasse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke

  2007-01-01

  Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.

 10. Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

  Mund- og klovesyge (MKS) hærger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive forsøg på at bekæmpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst spørgsmålstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen på vaccine-området betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt støttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se på hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af såkaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil præsentere udvalgte resultater. Danske besætningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive præsenteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set på følgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indgår yderligere foranstaltninger: • Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede besætninger – zoner af varierende størrelser og iværksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede besætninger. • Vaccination med efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToCull) – samme princip som ovenfor • Vaccination uden efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToLive) – samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men også, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de økonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en økonomisk betragtning, hvilket først og fremmest skyldes det store eksporttab der medfølger.

 11. Fuel cells and electrolysers in future energy systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad

  2008-01-01

  Effektive brændselsceller og elektrolysesystemer er stadigvæk på udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrændingsteknologier dækker i dag størstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har brændselsceller en højere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor brændselsbesparelsen går tabt i teknologier andre steder i systemet. Udgangspunktet for denne Ph.d.?afhandling er, at de forbedringer, der opnås ved at indføre brændselsceller, afhænger af energisystemets specifikke design og reguleringsmuligheder. Af samme årsag tilfører nogle brændselsceller mere værdi til energisystemet end andre. I afhandlingen præsenteres der både energisystemer, hvor brændselsceller opnår synergief? fekter med andre komponenter i energisystemet, og energisystemer, hvor brændselscel? lens højere nyttevirkning går tabt i andre dele af systemet. For at kunne identificere passende anvendelsesmuligheder for brændselsceller og elektro? lyseanlæg i fremtidige energisystemer, skal der tages hensyn til, i hvilken retning energisy? stemerne udvikler sig. I denne Ph.d.?afhandling analyseres brændselsceller i forbindelse med energisystemer, der gradvist ændres fra det nuværende design, med store mængder fossile forbrændingsteknologier, til et fremtidigt design, der er baseret på 100% vedvaren? de energi. Brændselsceller og elektrolyseanlæg er analyseret i disse fremtidige vedvarende energisystemer, og konklusionerne skal derfor ses i denne kontekst. I fremtidige energisystemer er der en risiko for, at de højere nyttevirkninger, der opnås ved hjælp af brændselsceller, går tabt, fordi systemet ikke er udrustet til at udnytte brændsels? cellernes fulde potentiale. Hvis brændselsceller erstatter gasturbiner i kraftvarmeværker, kan disse forbedringer gå tabt, fordi en større del af varmebehovet nu skal dækkes af ked? ler. I integrerede energisystemer kan den lavere varmeproduktion fra brændselscellekraft? varme erstattes af varme fra varmepumper i stedet for varme fra kedler ved brug af var? melagre. Dette giver en synergi mellem brændselsceller og varmepumper, hvor det fulde potentiale af brændselscellerne kan udnyttes. I integrerede energisystemer med større mængder fluktuerende vedvarende energi giver brændselsceller større brændselsbesparel? ser end i traditionelle energisystemer. De er derfor vigtige skridt på vejen mod fremtidige 100% vedvarende energisystemer. Brugen af brændselsceller i decentrale kraftvarmeværker i stedet for gasturbiner ser særligt lovende ud, fordi brændselscellerne har en højere nyttevirkning i både fuldlast og dellast. Brændselsceller bør ikke udvikles til grundlastværker men derimod til fleksible regulerbare værker i energisystemer med store mængder fluktuerende vedvarende energi og kraftvar? me. Grundlastværker er ikke nødvendige i disse energisystemer. Med disse egenskaber kan brændselscellerne erstatte kondenskraftværker. Der kan opnås en synergi ved at bruge brændselsceller i vedvarende energisystemer, fordi antallet af driftstimer mindskes og brændselscellernes levetid bliver mindre afgørende. Brintbaserede mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller i individuelle husstande er ikke egnede til vedvarende energisystemer på grund af store tab i omdannelsen til hydrogen samt lavere reguleringsmuligheder i sådanne systemer. På kort sigt kan naturgasbaserede brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg udbrede kraftvarmeproduktionen, udover hvad der kan lade sig gøre med decentrale brændselscellekraftvarmeværker. Dette kan potenti? elt set øge effektiviteten af energisystemet og erstatte produktionen på kulkraftværker, men der er en risiko for, at produktionen på mere effektive brændselscellekraftvarmevær? ker dermed bliver fortrængt. På lang sigt bør det dog overvejes, hvilke brændselstyper mi? krokraftvarmeanlæg kan anve

 12. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed : - med særligt fokus på Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2014-01-01

  FN’s klimapanel (IPCC) beskriver i 5. hovedrapport den videnskabelige status på den aktuelle viden om klimaændringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Hovedrapporten består af tre delrapporter, hvoraf delrapport 2 beskriver klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning. Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark” giver beslutningstagere i stat, kommuner og virksomheder det mest oplyste grundlag at handle på.

 13. CO2-strategier : Et samarbejde mellem Videnskabsbutikken DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Michael SØgaard

  2008-01-01

  I 2007 henvendte Lyngby-Taarbæk kommunens Agenda 21 koordinator sig til Videnskabsbutikken og spurgte om der var interesse for at samarbejde om CO2-strategier. Da Videnskabsbutikken DTU er en åben dør til DTU for borgerne og deres organisationer, foreslog Videnskabsbutikken DTU at Danmarks Naturfredningsforening’s lokalkomité for Lyngby blev en del af samarbejdet for at få borgerne i kommunen involveret i arbejdet med at udvikle strategier for reduktion af CO2. Siden sommeren 2007 har Videnskabsbutikken DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk samarbejdet om analyse og innovation i forhold til CO2-strategier.

 14. Udsigt til at Danmark reducerer de nationale drivhusgasudledninger i 2008-12 med 4 %

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  De danske udledninger af drivhusgasser ventes at falde med 4 % som gennemsnit i årene 2008-2012 i forhold til 1990/95, basisåret for Kyotoaftalens reduktionskrav. Det fremgår af en ny fremskrivning fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Den resterende del af den 21 % reduktion af det danske klimaregnskab, som Danmark har forpligtet sig til ved den indbyrdes byrdefordeling af Unionens samlede reduktionskrav under Kyoto-protokollen, skal ifølge regeringens planer komme fra CO2-optag i jord, effekten af EU's kvotesystem og ved statens gennemførsel af klimaprojekter i udlandet.

 15. Offshore vindindustri i Danmark : Organisering og udvikling af et spirende forretningssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Ina; Andersen, Poul Houman

  2014-01-01

  Rapporten giver en karakteristik af forretningssystemet for offshore vindenergi i Danmark, og undersøger som et led heri hvordan virksomhedernes aktiviteter er organiseret, og i hvilken retning systemet udvikler sig. Rapporten præsenterer en status over danskbaserede virksomheder med aktiviteter inden for offshore vindenergi og giver et indblik i hvilke udviklingsudfordringer, offshore vindområdet står overfor.

 16. Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og bibringer merværdi til den danske del af værdikæden for soja og palmeolie.

 17. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 18. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2002-01-01

  Fra jagtsæsonen 2001/02 indsendte 410 jægere i alt 11.202 vinger til DMU, Kalø. Det var 916 flere vinger der indkom fra seks færre jægere end i jagtsæsonen 2000/01. Der blev indsendt 8.960 andevinger hvoraf 6.192 kom fra svømmeænder og 2.768 fra dykænder. Fra blishøns indkom 64 vinger, fra gæs 280, fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger steg med 309 (14%), for krikand med 280 (16%) og for pibeand med 235 (20%). De største tilbagegange forekom for havlit der faldt med 71 vinger (64%), for blishøne med 74 (54%) og for dobbeltbekkasin med 134 (20%). For de øvrige arter varierede antallene af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 2000/01. Blandt svømmeandearterne var ynglesæsonen i 2001 over gennemsnittet for pibeand og spidsand og under gennemsnittet for gråand og krikand. Blandt dykandearterne var ynglesæsonen i 2001 under middel for ederfugl og hvinand. For de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2001 kunne belyses. For grågås, dobbeltbekkasin, skovsneppe og sølvmåge var ynglesæsonen i 2001 under gennemsnittet. Oplysninger om nedlæggelsesdatoer for de fugle hvoraf der er indsendt vinger, er anvendt til at belyse jagtudbyttets tidsmæssige fordeling gennem jagtsæsonen, og den køns- og aldersmæssige fordeling af vingerne er anvendt til at belyse jagtudbyttets sammensætning gennem jagtsæsonen af dels unge og gamle fugle, dels hanner og hunner. De tidsmæssige fordelinger viste at svømmeænder og bekkasiner kom senere til Danmark end i andre år, men at de blev i længere tid end i andre år, formodentlig på grund af et meget mildt efterår. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 75% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeand blev en tredjedel af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 74% nedlagt ved trækjagt og 16% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, og 69% af pibeænderne og 58% af gråænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle under morgentrækjagt. På aftentræk blev 16% af pibeænderne og 10% af gråænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykandearterne blev 98% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (94%). Næsten alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle, og to tredjedele blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 28% skudt på træk og 67% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk, 16% på aftentræk og 16% på dagtræk. Blandt vadefuglearterne blev 45% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 50% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 73% skudt 'for stående/stødende hund' og 20% på klapjagter. At 73% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt mågearterne blev 41% af fuglene nedlagt på træk, 24% fra motorbåd og 30% ved bl.a. minkfarme. Jagtudbyttets størrelse i 2000/01-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra vingeindsamlingen. Denne beregning viste at jagtudbyttet af gråand i jagtsæsonen 2000/01 faldt med 13% til 638.100 fugle. I gruppen 'Andre svømmeænder' steg udbyttet i jagtsæsonen 2000/01 i forhold til den foregående jagtsæson fra 99.300 til 128.800, og fremgangen kunne først og fremmest tilskrives et større udbytte af pibeand og krikand. Blandt dykænderne faldt jagtudbyttet af ederfugl fra 95.100 fugle i jag

 19. Molekylær karakterisering af influenzavirus fra vilde fugle i Danmark i 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2013-01-01

  Aviær influenza (AI) virus indeholder 8 genom (RNA) segmenter, som koder for 13 proteiner. De mest variable proteiner er overflade glykoproteinerne hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA), der kodes af hhv. HA og NA genom segmenterne. HA og NA danner basis for subtypeklassificering af AI virus. Vilde vandfugle anses for at være den naturlige vært for AI virus, og i forbindelse med flere udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) virus i fjerkræ er der fundet et tilsvarende lavpatogene aviær influenza (LPAI) virus i vilde vandfugle. AI virus kan spredes over lange afstande af vilde fugle, herunder potentielt også HPAI virus. Vilde fugle er derfor et oplagt mål for overvågning af AI virus, og Danmarks topologi med lange kyststrækninger og vadeområder er ideelle foder- og rastepladser for de mange vilde vandfugle, der trækker over Danmark eller overvintrer her.

 20. Den finansielle krise i Danmark : Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

  2014-01-01

  I Finans/Invest nr. 1/14 replicerede Jesper Rangvid på vores indlæg i Finans/Invest nr. 8/13, hvor vi diskuterede udvalgte dele af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen. Desværre adresserer Rangvid kun enkelte af de spørgsmål, vi stillede i vores første indlæg. Der er fortsat mange uafklarede punkter, som det efter vores opfattelse er nødvendigt at få opklaret, hvis man vil have en dybere forståelse af krisen, som den udfoldede sig i Danmark.

 1. Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde største bilproducent på verdensmarkedet, men går man tilbage til 1920'rne var selskabet førende med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører, storproducenten af automobiler og motorfolkets forbrugerorganisation, samarbejdede i hele perioden om at udbrede grundlaget for den kulturelle tilegnelse af automobilet i brede dele af befolkningen. Ugebladet MOTOR er dermed en hovedkilde til automobilkulturens udbredelse i Danmark, og kan levere et særdeles omfangsrigt kildemateriale til denne undersøgelse.

 2. Hvorfor er økumeni så svær i Danmark? : Brikker til en mosaik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2007-01-01

  Artiklen søger at give en forklaring på, hvorfor det har været så vanskeligt at drive økumenisk teologi i Danmark, især de seneste tyve år. Gennem dels et nationalhistorisk, dels et kirkehistorisk rids demonstreres det, at danskerne har rettet blikket ind ad og i stedet etableret en folkekirke, som i sig selv er et økumenisk projekt, fordi den ideelt (og praktisk) skal samle hele den danske befolkning.

 3. HRM-Earth.dk : Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-undersøgelsen 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette; Holt Larsen, Henrik

  2009-01-01

  Undersøgelsen tager temperaturen på Human Resource Management i Danmark. Der ses på brugen af HRM-redskaber og virkemidler, som generelt bliver bredere. HRM bliver i stigende grad et strategisk indsatsområde for virksomhederne. Undersøgelsen kortlægger endvidere faktorer omkring outsourcing af HR-funktionen, incitamenter og personalegoder, etik, performance samt kønsproblematikker i HR-arbejdet. Cranet er en internationalt koordineret analyse, som afvikles parallelt i 40 lande.

 4. Danmarks Radios stemmer : Undersøgt gennem et studie af kanalspeakeren på P1 1925-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lawaetz, Anna

  2014-01-01

  Siden Statsradiofoniens start i 1925 har kanalspeakeren været en fast tilbagevendende stemme i sendefladen, der skulle skabe et ankerpunkt for lytteren ved at fortælle om hvad der netop er udsendt eller hvad der kommer. I dag tænker de færreste måske over funktionen, men i radioens barndom var kanalspeakerne kändisser, hvis fortalelser i æteren såvel som private gøren og laden blev fulgt nøje i dagspressen. Anna Lawaetz har med ph.d.-afhandlingen Danmarks Radios stemmer med udgangspunkt i kanalspeakerne på P1 i perioden 1925-2012 gennem empiriske studier kortlagt fortællingen om institutionens stemmer – nøje udvalgte ikke-fiktionsstemmer i Danmarks Radio igennem tiden. Samtidig har hun lavet en konkret analyse af stemmerne baseret på både akustiske målinger og kategorisering af oplevelsen af stemmerne. Fx taler kanalspeakerne på P1 i dag ikke hurtigere end tidligere, men pauserne er blevet kortere, hvilket samlet set skaber en oplevelse af et let øget taletempo. Studiet kom også med overraskende resultater som fx et særligt målbart stemmebrugsideal for de kvindelige kanalspeakere. Den konkrete undersøgelse peger metodisk ind i det nye forskningsfelt Digital humanities, hvor adgangen til store datamængder kræver udvikling af nye metoder. Den metodiske udvikling har her været baseret på optagelser af stemmer for at undersøge hvordan man videnskabeligt kan arbejde med optagelser af stemmer som mere end teksttransskriptioner inden for det kulturvidenskabelige felt med afsæt i Danmarks Radios radioarkiv.

 5. Udfordringer for transkulturelle processer : om diskurser og diskursive kampe i Danmark i 2000-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2013-01-01

  Baseret på en diskursteoretisk tilgang undersøges og diskuteres det, hvorvidt bestemte diskurser i retning af forestillet homogenitet og monokulturalitet i den officielle omgang med voksne udlændinge synes at være blevet de dominerende i Danmark i 2000-tallet og som sådan har medvirket til at indskrænke mulighedsrummet for transkulturelle processer og for det at lære fra en terra nullius position. Der er fokus på empiriske undersøgelser af kultursyn i lovgivning om opholdstilladelse fra 2010, lovgivning om statsborgerskab fra 2006 samt kultursyn i den i 2003 indførte obligatoriske kulturundervisning for voksne udlændinge. Med udgangspunkt i analyserne diskuteres teoretiske nytænkninger samt mulighedsbetingelser for transkulturelle processer som alternativer til forestillet homogenitet og monokulturel diskurs.

 6. Høringssvar til høring om partnerlande – Hvor Danmark skal gøre en forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  Hvis Danmarks udviklingspolitik både skal sikre lidelsesreduktion i modtagerlandene og bidrage til vores egen sikkerhed må partnerlande i langt højere grad være skrøbelige stater. Et sådant strategisk blik på en integreret brug af de samlede udenrigspolitiske instrumenter (militære, diplomatisk og udviklingsrelaterede) er kendt fra bl.a. Forsvarskommissionen af 2008 og det nyligt udgivne Quadrennial Diplomacy and Development Review fra US Department of State. I en integreret indsats skelnes mellem den strategiske prioritering og instrumenternes anvendelse. Dette høringssvar opstiller principper for, hvordan man bør tænke om de to niveauer – det strategiske niveau, hvortil partnerlandeudvælgelsen hører, og instrumentniveauet, med særligt henblik på udviklingspolitikken.

 7. "De vil os stadig til livs" : Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Asta Smedegaard

  2014-01-01

  Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og forskel. I afhandlingen analyseres nyhedsudsendelser og interviews med journalister. Heri identificeres blandt andet en racialisering af terror som et potentiale hos især unge mænd, der ’ser muslimske eller mellemøstlige ud’. Gennem en kontrastering af terrortruslen med den norske 22. juli-terror i 2011, viser afhandlingen desuden, at dette billede af terrorpotentialet ikke ændres af, at et terrorangreb i Danmarks nærområde viser sig at bryde med forventningerne til, hvorfra terrortruslen kommer og med hvilket motiv. Således er det en af afhandlingens væsentlige konklusioner, at forestillingen om truslen fra terror i højere grad er med til at forme vores forståelse af verden, end terroren i sig selv er. Dette indebærer en forflyttelse, hvor en forestillet forudgående muslimsk religiøsitet snarere end terroren i sig selv kommer til at optræde som det, der gøres til genstand for opmærksomhed i bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror.

 8. Grus i maskineriet : abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Karen Westphal

  2015-01-01

  Afhandlingen GRUS I MASKINERIET – abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig præsenterer en revurdering af forholdet mellem abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig. Formålet med afhandlingen er en kritisk revurdering af historiografiske opdelinger i den kunsthistoriske forskning i dansk efterkrigstidskunst med henblik på at etablere nye tematiske og metodologiske tilgange til forskningen i dansk kunst. Den første del af afhandlingen præsenterer en historiografisk kritik af state-of-the-art med hensyn til forskning i dansk efterkrigstids kunst, og argumenterer for en tværfaglig tilgang, der blandt andet omfatter tidsskriftkultur og intellektuel historie og et tværmedialt genstandsfelt hvor tekstilværker, grafik og reproduktionshistorie anskues i sammenhæng med maleri og skulptur. I afhandlingens anden del kortlægges historisk reception og historiske modernismers relevans for et dansk kunst og kulturliv, særligt fremdrages den danske kunstkritiker Ole Sarvig og den engelske kunstkritiks indflydelse i skikkelse af Herbert Read. Afhandlingens tredje del er helliget analyser af kunstværker. De tre udtryksformer: spontan, konkret og figurativ kunst mens stilmæssigt forskellige udtrykker en æstetisk og ideologisk forhandling af menneskets status som i en kulturel krisetid, hvor teknologisk udvikling og efterkrigstid er præget af både dystopi og rekonstruktion. Værkerne sætter mennesket i centrum, og tilgår verden med udgangspunkt i menneskets sårbare krop og forsøger derigennem at forlige humanistiske forestillinger æstetisk og ideologisk. Denne æstetiske forhandling transcenderer spørgsmålet om stil.

 9. Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, SØren

  2008-01-01

    Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret  friluftsliv set i kulturelt perspektiv.   Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor friluftsliv i Danmark indenfor de sidste 30 - 40 år, som synes dels at resultere i at friluftsliv i højere grad end tidligere organiseres og tilbydes i pædagogiske kontekster, og dels at introducere nye aktiviteter, som i særlig grad appellerer til unge mennesker. Målet med undersøgelsen er at undersøge det organiserede friluftsliv med relation til unge i et kulturelt perspektiv med henblik på at opnå en større forståelse for motiver, værdier og betydninger af friluftsliv. Friluftsliv ses som et fænomen, der er socialt, historisk og kulturelt konstrueret, og som udtrykker forholdet mellem menneske, krop, natur og identitet, og som får indhold og mening i og gennem en sociokulturel kontekst (Pedersen, 1999). Overordneti undersøgelsen er der valgt at fokusere på to forskellige praksisformer - settings (Dietricht 2002) - i friluftsliv i Danmark i dag - enkelt friluftsliv og adventure. Kategoriseringen af de to settings bygger på en teoretisk funderet og empirisk underbygget forestilling om moderne friluftsliv som bestående af flere retninger eller kategorier (Andkjær 2003). Undersøgelsen har til formål: - at opnå en grundlæggende forståelse for motiver og betydninger knyttet til unge menneskers deltagelse i organiseret friluftsliv - at udvikle ny viden om den kulturelle betydning eller betydninger af organiseret friluftsliv. - at perspektivere dansk friluftsliv i relation til internationale traditioner og tendenser.   Design og metode Projektet indledes med en forskningsoversigt over dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, som blandt andet peger på den sparsomme danske forskning i friluftsliv som kulturelt fænomen, og dermed motiverer denne undersøgelses mål og perspektiv. Projektet består af tre dele, hvori friluftsliv undersøges med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder og som relaterer sig til de tre skitserede formål. Den kvantitative del af projektet, der især omfatter første spørgsmål i problemformuleringen, består af en spørgeskemaundersøgelse med fokus på unge menneskers opfattelser af, erfaringer med og holdninger til friluftsliv. Der anvendes kvantitativ metode med strukturerede spørgeskemaer med relativt faste svarkategorier, og empirien består af grupper af unge mennesker, som deltager i organiseret friluftsliv indenfor de to valgte settings, det enkle friluftsliv eller adventure, på høj- og efterskoler samt i spejderorganisationer. Den kvalitative undersøgelse, der især retter sig mod det andet spørgsmål i problemstillingen, arbejder udfra et hermeneutisk udgangspunkt med casestudy som overordnet forskningsmetode. Undersøgelsen har karakter af et fler-casestudy med inddragelse af en række cases som repræsentanter for de to settings i organiseret friluftsliv i Danmark. I selve analysen anvendes etnologisk kulturanalyse (Ehn 2001) kombineret med konfigurationsanalyse (Eichberg, 2001, 2006). Kulturanalysen ses som den primære analysemetode i casestudiet, og målet er at undersøge de betydningsbærende elementer i friluftsliv samt afdække, hvordan centrale værdier og betydninger tematiseres igennem praksis. Konfigurationsanalysen repræsenterer en metode med særligt fokus på krop og bevægelse i relation til den samfundsmæssige kontekst, og tænkes på denne måde at kvalificere kulturanalysen. Empirien i den kvalitative undersøgelse består af kvalitative semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af or

 10. Tak for Flensborg-hjælpen : Det borgerlige Danmarks kvittering i maj 1920

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2014-01-01

  Efter folkeafstemningerne i Slesvig i februar og marts 1920 var danskerne lykkelige og taknemmelige over at have fået Sønderjylland hjem, men var også frustreret over den radikale regerings – måske bevidst - svigtende rettidige omhu med at sikre rimelige rammer for afstemningen i Mellemslesvig. Under valgkampen i april lovede den borgerlige opposition at gøre mere for at få Flensborg hjem. Selv om det nu var for sent, hjalp Frankrig i det forgæves danske revisonsforsøg fra 5.maj 1920 til slutningen af måneden. Da den franske del af den allierede besættelsesstyrke i Slesvig, 22. Alpejægerbataljon, ankom til det aftalte takkebesøg i København den 26. maj, blev opholdet rammen for ekstraordinære manifestationer af taknemmelighed fra det borgerlige Danmark og dets hær. Markeringen blev et halvt år senere fulgt op af aktivistisk støtte til fransk politik i Polen.

 11. For Flåden og Danmark : Det danske Søværns Flag- og Mærkedage Gennem 500 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrby, SØren; Seerup, Jakob

  2015-01-01

  Den danske flåde kunne i 2010 markere 500året for dets grundlæggelse. Det er det ældste af Forsvarets tre værn, og måske også det mest traditionsrige. Historierne om flåden mange sejre og nederlag er også Danmarks historie og et centralt element i søværnets identitet. Historierne om dets mange sejre og nederlag har altid spillet en stor rolle i flådens virke; ikke bare har man skullet lære af fortidens gode og mindre gode beslutninger, men værnets historie er også et centralt element i identiteten som søofficer og orlogsgast og i skabelsen af det sammenhold, som gør arbejdet i Søværnet til noget enestående. Denne bog er en gennemgang af flådens historie, dag for dag. Målet er at give alle andre med interesse for Søværnet en nem og tilgængelig oversigt over de centrale begivenheder i flådens historie. Gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

 12. Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2012-01-01

  Artiklen sammenligninger, hvorledes majoritetsbefolkningen i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA opfatter etniske minoriteter. I USA har en lang forskningstradition afdækket, hvorledes hvide amerikanere har fordomme over for afroamerikanere. Artiklen beskriver, hvorvidt danskerne, svenskerne og briterne har udviklet de samme slags fordomme om ikke-vestlige indvandrere. Det gøres ved hjælp af et unikt datamateriale, hvor amerikanske spørgsmål fra General Social Survey er blevet repliceret i de tre lande. Sammenligningen viser, at danskernes, svenskernes og briternes opfattelse af ikke-vestlige indvandrere ikke er mere positiv end amerikanernes opfattelse af afroamerikanerne. Det leder til en konklusion om, at hverken politiske forsøg på at afpolitisere det etniske spørgsmål eller tilstedeværelsen af samhørighedsskabende universelle velfærdsstater har formået at afværge en negativ opfattelse af socialt udsatte etniske minoriteter.

 13. Regeringsgrundlag i Danmark : Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Flemming Juul; Pedersen, Helene Helboe

  2014-01-01

  Regeringsgrundlag er blevet et almindeligt fænomen i Danmark siden 1993. Ud fra kodning af samtlige 1751 vedtagne love under tre regeringer mellem 1993 og 2007 påviser denne artikel, at regeringsgrundlag har betydning for forholdet mellem regering og opposition angående vedtagelsen af lovgivning. For det første har regeringens styrke betydning for, hvordan regeringen forsøger at få sit regeringsgrundlag gennemført. Flertalsregeringer benytter hyppigere sit eget flertal. Mindretalsregeringer med fast støtte fra et flertal benytter en “studehandelsstrategi”, mens mindretalsregeringer uden fast støtte er henvist til en kompromisstrategi. For oppositionen indgår regeringsgrundlagene i den politiske konkurrence med regeringen, så lovene, der udspringer derfra, bliver genstand for større modstand i form af flere spørgsmål og større modstand mod loven, når de vedtages.

 14. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal praksis.

 15. Den sociale sammenhængskrafts stigning og fald : Konstrueringen og de-konstrueringen af social tillid i USA, Storbritanien, Sverige og Danmark

  OpenAIRE

  Larsen, Christian Albrekt

  2013-01-01

  Afhandlingens spørgsmål er, hvorfor tilliden mellem mennesker er faldende i USA og Storbritannien, mens den er stigende i Danmark og Sverige. Afhandlingens overordnede tema er således, hvordan social sammenhængskraft kan undergraves og opbygges. Afhandlingen giver en social konstruktivistisk forklaring på spørgsmålet. Det vises, at opfattelsen af at leve i et meritokratisk middelklasse samfund er af afgørende betydning for vores vurdering af medborgernes troværdighed. Den faldende tillid i US...

 16. Dådyrknoglerne fra Hollerup : sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riede, Felix; Egeland, Charles P.

  2013-01-01

  Dådyrknoglerne fra sø-aflejringen i Hollerup dateret til Eem mellemistiden (130.000-115.000) blev gjort til nationale klenodier, da de af Møhl-Hansen (i 1955) blev tolket som efterladenskaberne af et måltid, hvor mindst ét dyr var blevet slagtet og knoglerne brudt op for at få adgang til den næringsrige marv. Dateringen taget i betragtning kunne de skyldige nemlig kun være repræsentanter af neandertalmennesket, og dermed var dådyrknoglerne fra Hollerup de første sikre spor, efter at der havde været mennesker i Danmark før den sidste istid. Eftersom denne konklusion blev draget for over 50 år siden, har vores undersøgelse til formål at analysere disse mærker på ny for at etablere, hvorvidt knoglerne og deres brud, med de tekniske forbedringer og komparative midler vi har i dag, endegyldigt kan knyttes til menneskelig adfærd. Resultatet af undersøgelsen viser, at bruddene ikke kan tolkes som værende menneskeskabte, og der sættes dermed spørgsmålstegn ved deres tilknytning til neandertalmennesket. Bliver spørgsmålet om tilstedeværelsen af neandertalere i de danske egne under den sidste mellemistid placeret i en bredere international kontekst, så er det – paradoksalt nok – netop denne periode, der fremstår som måske den mindst gunstige for denne arts udbredelse mod nord. Om dette resultat kan relateres til topografiske og klimatiske omstændigheder under Eem mellemistiden, vil til slut blive diskuteret med henblik på at belyse sammenhængen mellem biodiversitet, neandertalernes tilpasningsevner og et bæredygtigt subsistensgrundlag.

 17. Vækst af den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla under naturlige forhold i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nejrup, Lars Brammer; Pedersen, Morten Foldager

  Rødalgen Gracilaria vermiculophylla er invasiv i de skandinaviske marine områder og har stort spredningspotentiale. Algen blev observeret for første gang i Danmark i 2003 og har siden spredt sig eksplosivt i fjordsystemer i Jylland og på Fyn og er i 2008 observeret på Sydsjælland. Algen findes ofte i lavvandede beskyttede områder og kan dække bunden i op til 50 cm højde fra bunden med følgende negative konsekvenser for andre makrofytter i området. Hvorvidt en invasiv makroalge er succesfuld i et nyt område afhænger af en lang række faktorer så som f.eks. tilstedeværelsen af dyr der benytter algen som primær fødekilde og det funktionelle respons på styrende miljøvariable. Gracilaria vermiculophylla har vist sig succesfuld i Danske fjordsystemer og et af de spørgsmål der rejser sig er om dette skyldes en introduktion til en tom økologisk niche eller om algens succes har grobund i et plastisk respons til de styrende miljøvariable. I nærværende studie blev vækst af rødalgen Gracilaria vermiculophylla undersøgt under naturlige forhold igennem vækstsæsonen på to lokaliteter på Fyn (Holcken Havn Fjord og Fyns Hoved). Igennem vækstundersøgelser efterforskes algens vækstdynamik over sæsonen og mere specifikt søges det belyst om (I) Gracilaria vermiculophylla er fødekilde for dyr i fjordsystemerne og (II) om algen er næringsstofbegrænset under naturlige forhold.

 18. Når virkeligheden kommer i vejen. De æstetiske muligheder og grænser indenfor Danmarks Radio, bl.a. med henblik på "Voksdugen"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Damgaard

  1986-08-01

  Full Text Available Når de æstetiske overvejelser skal udmøntes i konkrete program- mer, kommer virkeligheden ofte i vejen. John Carlsen og Bo Dam- gaard skriver i denne artikel med udgangspunkt i deres egne er- faringer, især omkring deres sidste fællesprojekt "Voksdugen", om muligheder og grænser for at overskride de normer, som lig- ger i Danmarks Radio. De refererer til det i marts afholdte seminar om tv-æstetik og henviser direkte til den i forordet citerede indbydelse, når de harcelerer over medieforskningens sendrægtighed til at tage tv-æstetikken op.

 19. Et relevant flyvevåben i et afbalanceret forsvar – kun muligt med andre flytyper : Debatindlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2009-01-01

  Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver.

 20. Danske stednavne på den digitale vej : Status på DigDag-projektet og digitaliseringen af Danmarks Stednavne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen

  2015-01-01

  Danish place-names along the digital path. A status of the DigDag-project and the digitisation of the series Danmarks Stednavne (Place-Names of Denmark) Changes in administrative structures over time have profound implications for the organisation of topographically ordered research data. One example could be the numerous changes in the municipal structure in Denmark over the past 150 years. Place-name research data in Denmark are relatively unaffected by the municipal changes though, as they have traditionally been topographically ordered by parish rather than by municipality. But they are not completely unaffected since parish structures change as well, and since parish ordering is only the primary ordering: secondary and tertiary place-names are ordered by the now abolished amter (more or less corresponding to counties) and herreder (corresponding to hundreds or shires and abolished as well). The DigDag project has adressed this issue by once and for all mapping the changes in Danish administrative geography since 1660. As of now the project results are visible on the website www.digdag.dk. The digital place-name data resulting from the project can be accessed with enhanced search facilities via www.danmarksstednavne.dk. First and foremost, these data originate from a digitisation of the printed series Danmarks Stednavne (1922–), and the digitisation process has been rather complicated since the series has varied in its macrostructure as well as its microstructure over time. The most important of these variations are presented in the article.

 1. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark : et nationalt registerbaseret studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne

  Baggrund: Osteoporose betragtes som et verdensomspændende folkesundhedsproblem. Mænd og kvinder som har osteoporose er for det meste ikke bevidste om dette før knoglebrud opstår. Det anslås at mere end en af tre europæiske kvinder og hver fjerde mand over 50 år vil opleve at få osteoporotiske brud med betydelig sygelighed og dødelighed til følge. I lighed med mange andre kroniske lidelser, betragtes en af de største udfordringer vedrørende osteoporose at være compliance og vedholdenhed i forhold til den medicinske behandling. Årsagssammenhænge i forbindelse med lav compliance og vedholdenhed af den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward stepwise logistic regression analyse, samt Kaplan Meier overlevelsesanalyse til estimering af behandlingslængde. Resultater: Studiet viste at 56,6% af de 93.365 patienter var vedholdende og compliant, 4,7% var vedholdende men med lav receptindløst-compliance, mens 38,7% stoppede med behandlingen i løbet af det første år (”early quitters”). ”Early quitters” viste sig at adskille sig socioøkonomisk og demografisk fra andre patienter med lav receptindløst-compliance. Studiet viste at der var en øget risiko for at stoppe behandlingen det første år, når der blev sammenlignet med dem der var compliant udover et år (baseret på indløste recepter), disse forskelle var associeret med: Fraktur (som en kategori), at bo i lejlighed, at have hjemmeboende børn, at bo alene, behandling med andre bisphosphonater eller ikke- bisphosphonater, at være mand, at bo under 50 km fra universitetshospital, antal af andre præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger dermed i retningen af muligheder for sundhedsfremmende tiltag inddragende de nærværende resultater med henblik på at etablere forbedret patientpleje og behandling. For at vurdere patienternes behov for støtte og indholdet af en sådan, der er behov for forskning som omhandler patienternes erfaringer og opfattelser vedrørende den medicinske fraktur forebyggende behandling. Der er behov for mere forskning på området, herunder socioøkonomiske og demografiske forskelle i osteoporose behandling og forebyggelse.

 2. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. Danmark : Naturovervågning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, E. M.

  1999-01-01

  Siden 1976 er der årligt udført en landsdækkende tælling af danske ynglefugle. Tællingerne foretages efter punktoptællingsmetoden i et samarbejde mellem Danmarks Mi-ljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S. I denne rapport præsenteres resultaterne fra tællingerne gennemført i foråret og sommeren 1998. Program-met er med sine nu 23 år blandt de ældste fugletællingspro-gram-mer i Europa. I 1998 taltes på 350 ruter, hvoraf 289 var gengangere, d.v.s. ruter, der også blev talt i 1997 under stort set tilsvarende forhold. Ynglesæsonen 1998 fulgte efter en usædvanligt mild vinter og et efterår med en svigtende frøsætning hos såvel rødgran som bøg og eg. Bestandene af vandfugle var i 1997-1998 præget af fremgange for de særligt vinterfølsomme arter (blishøne og fiskehejre), mens billedet for de resterende arter er mere uklart. Set over hele perioden skal fremhæves skarvens bestandsfremgang og efterfølgende stagnation samt en meget markant nedgang i bestanden af hættemåge. I øvrigt synes vintervejret at være en vigtig faktor med tilbagegange efter hårde vintre for bl.a. fiskehejre, grønbenet rørhøne og blishøne. Det milde vintervejr og den svigtende frøsætning fulgtes af markante fremgange for en række vinterfølsomme småfuglearter (gærdesmutte, rødhals, fuglekonge) samt tilbagegange for hovedparten af de arter, der ernærer sig af bognødder gennem vinterperioden (ringdue, blåmejse, musvit, spætmejse og bogfinke). I 1998 var de eneste signifikante ændringer for agerlandets fugle en fremgang for tornsanger samt mindre tilbagegange for tornirisk, stær og gulspurv. Set over hele perioden er især vibe, kornværling og stær gået meget tilbage i antal. Det er især standfugle og kort-distan-cetrækkerne, d.v.s. arter der tilbringer hovedparten af deres livscyklus i agerlandet, der er gået tilbage. Blandt disse har bestandene af sanglærke og tornirisk dog været stabile eller præget af mindre fremgange siden midten af 80'erne. For de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet (sangdrossel, munk, gransanger og hvid vipstjert), er tendensen 1997-1998 entydigt fremgang. Blandt langdistancetrækkerne kan noteres en vedvarende fremgang for de fleste af de arter, der tilbringer vinteren i egnene omkring Middelhavet, d.v.s. hvid vipstjert, munk og gransanger. Det samme gælder Afrikatrækkerne, idet gøg, mursejler, nattergal og tornsanger går signifikant frem mellem de to år. For de øvrige arter ses ingen signifikante ændringer. Derimod er tendensen, set over de seneste 10-20 år, til-bagegang for hovedparten af de arter, der overvintrer i Afrika. I denne gruppe synes kun skovpiberen at være i decideret fremgang. I rapporten præsenteres desuden et skovindeks, der omfatter alle typer af skovbe-voks-ninger og der foretages sammenligninger mellem bestandsudviklingen i skov og i andre naturtyper. F.eks. tyder meget på, at jernspurvs tilbagegang herhjemme især har fundet sted udenfor skoven, hvorimod sangdrossel og løvsanger synes at klare sig dårligere i skoven sammenlignet med udenfor. Endeligt præsenteres i rapporten separate resultater for bymæssig bebyggelse og enge, der foretages sammenligninger med svenske ynglefugle-tællinger, der gives eksempler på biotop-kodefordelinger for jernspurv og solsort, og der gives en kortfattet omtale af et nyt Euromoniterings-projekt.

 3. Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) fundet i Danmark : Et eksemplar af denne måler blev i 2012 fundet på Møns Klint

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole

  2012-01-01

  Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) found in Danmark. A male specimen of M. artesiaria was caught in an automatical light trap in south-eastern Denmark at the island of Møn in 2012. It is the first record of this species from Denmark. Characteristics of the moth and its biology are discussed in some details. Based on this single record it is too early to comment on the possible status of M. artesiaria in Denmark.

 4. Fluoridering af drikkevandet i Danmark? : Er der alternativer? Hvor meget vil blødgøring af drikkevandet øge forekomsten af dental caries hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Spliid, Henrik

  2010-01-01

  Første gang sammenhængen mellem caries (huller i tænderne) og fluoridindholdet i drikkevand blev diskuteret i vandværkskredse i Danmark var ved årsmødet i 1958. Her blev det oplyst, at fluorid i drikkevand beskytter mod caries, men man konstaterede også, at der nok ikke var stemning for fluorid-tilsætning til drikkevandet (fluoridering). Siden da er emnet ikke taget op. Formålet med dette indlæg er at besvare spørgsmålene: 1. Er der behov for fluoridering af drikkevandet i Danmark? 2. Er der alternativer? Hvordan påvirker blødgøring af vand og andre vandbehandlingsmetoder dental caries hos børn og unge? Som baggrund herfor vil vi redegøre for resultaterne af et netop afsluttet studium af sammenhængen mellem caries og drikkevandets sammensætning, specielt m.h.t. luoridindholdet og vandets calciumindhold (hårdhed). Undersøgelsen bekræfter, at fluorid i drikkevand i væsentlig grad beskytter mod caries, men desuden har calcium også en beskyttende virkning, omend i ringere grad end for fluorid. Undersøgelsen viser, at en del danskere, f.eks. i Vestjylland, har relativt mange tilfælde af caries p.g.a. drikkevandets lave indhold af fluorid og calcium. På den baggrund kan det konkluderes, at fluoridering af drikkevandet ville være til gavn for mange unge mennesker. Der er formentlig mange negative følelser forbundet med fluoridering i Danmark, hvorimod det er ”rutine” i bl.a. USA. Men nu, hvor det er en kendsgerning, at der er unødvendigt mange tilfælde af caries – trods fluoridtilsætning til tandpasta og god tandlægepleje - er spørgsmålet, om man i Danmark kan finde alternative måder at reducere forekomsten af caries på, såfremt man fravælger fluoridering. En måde, som har været undersøgt i Grønland er fluortilsætning til salt. Denne metode er dog mindre effektiv end fluoridering af drikkevandet. Blødgøring af vand er kommet på dagsordenen i den danske vandsektor. Teknikken vil medføre adskillige fordele for forbrugerne, men uden supplerende fluoridering af drikkevandet vil forekomsten af dental caries hos børn og unde stige. Hvis man f.eks. fjerner 80 mg/l calcium fra drikkevandet gennem blødgøringen skal man supplere med tilsætning af ca. 0,5 mg/l af fluorid for at processen er dental caries neutral. Det er næsten dobbelt så meget som der i forvejen er i drikkevandet mange steder i Danmark.

 5. Evaluering af politisk-administrative reformer: En komparativ analyse af evalueringen af de største reformer i Danmark og Norge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breidahl, Karen Nielsen; Gjelstrup, Gunnar

  2015-01-01

  To af de største politisk-administrative reformer i Norden i 2000erne var reformen af arbejds- og velfærdsadministrationen i Norge (NAV-reformen) og kommunalreformen i Danmark. De to reformer har en række kendetegn til fælles – også med andre store politisk-administrative reformer. De blev vedtaget centralt af Stortinget/Folketinget, de berørte store dele af den offentlige sektor og befolkningen, de havde flere og samtidig - i nogen grad - vanskeligt forenelige målsætninger og de udviklede og forandrede sig over tid. De to reformer var også begge kendetegnet ved at formelle strukturændringer var centrale og berørte såvel central- som lokal- og regional administration. Sidst men ikke mindst er begge reformer blevet evalueret, hvilket internationale undersøgelser har peget på har været undtagelsen snarere end reglen for reformer af denne karakter. Det er derfor interessant at analysere de to evalueringer for at forstå, hvordan det gik til at reformerne blev evalueret og hvilken betydning disse evalueringer fik.Artiklen viser, at trods reformernes lighedstræk blev evalueringerne organiseret forskelligt og fik varierende betydning. Mens evalueringen af NAV-reformen blev organiseret som en forskningsbaseret ekstern evaluering, blev evalueringen af kommunalreformen organiseret som en intern evaluering, hvor centrale interessenter fik evalueringsansvar. Og mens evalueringen af NAV-reformen overvejende blev anvendt vidensopbyggende og debatskabende, blev evalueringen af kommunalreformen anvendt instrumentelt til justering af arbejdsdelingen mellem forvaltningsniveauer på udvalgte opgaveområder. Artiklen afsluttes med refleksioner over, hvordan disse resultater kan tolkes.

 6. Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent

  DEFF Research Database (Denmark)

  BrØnnum-Hansen, Henrik; SjØl, A

  1996-01-01

  The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual development of ischaemic heart disease mortality in Danmark from 1982 to 1991 with the estimated mortality based on the development of four risk factors. The sources of data used in the study are national population data and mortality rates and prevalences of risk factors from population surveys (Glostrup Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality of ischaemic heart disease in Denmark cannot be foreseen by the model based on the development of the associated risk factors. However, the combined trend of risk factors for the last 10 to 15 years is only modest and does not indicate the dramatic decline in mortality. Prevent is too simple to make a satisfactory forecast of mortality, which however, is not the main purpose of the model. By comparing the development of a reference and an intervention population the effects of unknown factors are to some extent eliminated and the model may therefore give a good impression of the benefits of preventive interventions.

 7. Klimadebatten i Danmark : Den tidlige klimadebat indtil 1990. COP 1 i Berlin i 1995. COP 14 i Poznan i 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Oluf

  2008-01-01

  Bidragene i Arbejdspapir nr.2 er tre analyser af den danske klimadebat i danske aviser. De valgte aviser er de tre omnibusaviser, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken. Hertil kommer dagbladet Information og Weekendavisen, der udkommer én gang om ugen. Opsøgningen af den tidlige klimadebat tager sit udgangspunkt i 1970'erne, hvor klimaet knap var på avisernes dagsorden og slet ikke på den politiske. Afgrænsningen til 1990 skal ses i relation til publiceringen af Brundtland- rapporten, "Vores Fælles Fremtid" i 1987 og oprettelsen af FN's klimapanel, IPCC, i 1988. Fra 1990 starter den type klimadebat, der i dag er vokset til et meget stort omfang. Nedslaget ved de to klimatopmøder, Conferences Of Partners, dvs. konferencer med deltagelse af de lande, der i 1992 i Rio de Janeiro vedtog og siden ratificerede FN's Klimakonvention, hænger sammen med en del af projektets gennemgående analyse, idet samtlige COP'er vil blive analyseret til og med COP 15, der afholdes i København 2009. Mit projekt har arbejdstitlen, "Klimadebatten i Danmark - set i et internationalt perspektiv". Projektet forventes færdigt i løbet af 2010.

 8. Djæsber Djåsd og de døde murere : Interview. »Jeg ønsker, at folk skal bevæge sig, så de bliver en del af filmen/udstillingen.« Jesper Just repræsenterer Danmark ved Venedigbiennalen.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2013-01-01

  Den danske, New York-baserede videokunstner Jesper Just repræsenterer Danmark ved Venedigbiennalen 2013 med et værk bestående af fem skærme og en ganske omkalfatring af de to, danske pavillonbygninger. Værket handler om globalisering, kulturer, kinesisk usurpation af landskaber, historie og kultur. Et magtfuldt værk, der også rummer en fascinerende gådefuldhed

 9. Lighedspolitikkens udvikling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jens Peter

  2006-01-01

  This paper is part of an ongoing project analyzing the relationship between young people’s choice of higher education programme, different cultures of studying across different programmes and the student’s social background. Statistical data shows the persistency of social class – higher education enrolment continues to be socially unequal, despite the fact that higher education policy in Denmark has been characterized by a welfare state-driven equity paradigm. The paper traces the development of the discourse of equality and equal possibilities in higher education, politically and in relation to current discourses of modernization (New Public Management). These processes along with the historical change in higher education policy presents new challenges to the democratization of education, and to the efforts for keeping the equity issue on the political agenda.

 10. Trafikinformatikkens fremtid i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildebogaard, Jan

  1998-01-01

  Strategy paper based on an earlier report: "Anvendelse af trafikinformatik - status og strategi". The progress of the recommendations put forward in this report is monitored and a set of revised strategies are defined. One of them is to strengthen the research at DTU in the field of ITS (Intelligent Transport Systems).

 11. Aegdonation i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Elisabeth Clare; Petersen, Karsten

  2009-01-01

  Egg-donation is an efficient treatment of female infertility caused by ovarian failure. Although the use of volunteer donors has been allowed in Denmark since 1 January 2007, there is a shortage of oocyte donors, which is in contrast to the increasing demand from couples in need of donor eggs. In this paper we discuss possibilities to enhance the recruitment of volunteer donors. In order to increase the number of egg-donations, the Danish legislation should be changed to allow the use of crossed anonymous donation. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

 12. Enighed om Danmarks hastighedspolitik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Claus Hedegaard; Siren, Anu Kristiina

  2013-01-01

  Er der partipolitisk konsensus i dansk hastighedspolitik? Dette spørgsmål er særdeles relevant, da fart som ulykkes- og skadesfaktor ifølge Færdselssikkerhedskommissionen er den største udfordring i dansk trafiksikkerhedsarbejde. EU-Kommissionen har tilsvarende peget på høj hastighed og hastighed, der ikke er afstemt efter forholdene, som en af de vigtigste årsager til ulykker. Vejhastighed og restriktioner kunne måske associeres med forskellige politiske ideologier, således at f.eks. en liberal politisk tilgang vil tendere mod ingen eller høje hastighedsgrænser på vejene og begrænset kontrol. Ved at interviewe en trafikpolitiker fra hvert af Folketingets partier afdækkes, i hvilket omfang hastighedspolitikken er præget af enighed eller uenighed mellem de politiske partier. Svaret spiller formentlig en væsentlig rolle for, hvordan de politiske processer forløber, og hvordan viden anvendes i politikdannelsen.

 13. Synstruende xeroftalmi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØngaard, Sarah Katrine; Hjortdal, Jesper

  2010-01-01

  A 54-year-old alcoholic was admitted with keratomalacia in 2001. The right cornea had an ulceration and the left cornea had stromal necrosis and a perforation. Serum retinol and serum betacaroten were extremely low. Treatment consisted of high-dose retinol and left sided cornea transplantation. The right eye healed with little scarring, vision: 0.5. The left eye was stabilized after a second cornea transplantation and covering with conjunctiva, vision: hand movement at a distance of 1 m. This proves the existence of symptomatic vitamin A deficiency among socially exposed subjects in Denmark. Udgivelsesdato: 2010-Jan-4

 14. Onkoplastisk brystkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark.

 15. Onkoplastisk kirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark.

 16. Tungmetalnedfald i Danmark 1998

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmand, M.; Kemp, K.

  2000-01-01

  Tungmetaller i luft og nedbør måles i de danske netværk af målestationer. Resultater af målingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle målestationer for våddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfæriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er både deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

 17. Temporaer pacemakerbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Frandsen, F

  1990-01-01

  The employment of temporary pacing (TP) in Denmark in 1986 is illustrated by means of a questionnaire investigation. Seventy-four out of 77 Danish hospitals with a medical-cardiological specialist returned usable replies. Facilities for temporary pacing were available in 39 (53%) of the hospitals. The method of pacing most extensively employed was the transvenous method which was used in 33 hospitals while external transcutaneous pacing by Zoll's method was available in 13 hospitals. In transvenous pacing, the subclavian vein was employed routinely in 24 hospitals while a cubital vein was used primarily in eight hospitals. More than 85% of the pacing catheters employed were of disposable type. Only one hospital always employed a permanent pacing lead which could be utilised if permanent pacing should be required. A total of 486 patients with or without acute myocardial infarction (AMI) were submitted to temporary pacing. Employment of temporary pacing in patients with AMI was 0-8.3% (average 3.7%). In general, it was found that hospitals with cardiac laboratory facilities showed the greatest temporary pacing activity. The indications for temporary pacing are assessed on the basis of two case reports. The greatest employment of temporary pacing was found in patients with AMI with third degree atrioventricular block and ventricular escape rhythm (anterior wall 74%, posterior wall 56%). Employment of temporary pacing was least in symptomfree patients with anterior wall AMI and bifascicular block (9%). Udgivelsesdato: 1990-Oct-22

 18. Chernobyl accident and Danmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

 19. Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2010-01-01

  26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Unternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemført samtidig med at de tyske transporter nærmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fortælles historien om den lange vej til 9. april for første gang.

 20. Varmepumper og Lavtemperatur-fjernvarme - Rapportering fra to workshops

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie

  2008-01-01

  Denne rapport udgør et delbidrag af rapporteringen fra projektet ” Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem”, som under Energistyrelsens Energiforskningsprogram (EFP) udføres af et konsortium af EA-energianalyse, Systemanalyseafdelingen på Risø DTU, RAM-løse edb samt Fjernvarmens visionsudvalg nedsat under Dansk Fjernvarmeforening. Formålet med projektet er at belyse, hvordan fjernvarmens rolle i energiforsyningen kan udvikles på langt sigt gennem effektiv drift, anvendelse af ny teknologi samt dynamisk samspil med elmarkedet. En fremtidig udvikling mod et bæredygtigt energisystem vil kræve betydelige energibesparelser, herunder i rumopvarmningen. Dette vil alt andet lige mange steder føre til, at grundlaget for fjernvarmen vil ændre sig. Det er således centralt i projektet, at opstille en række scenarier for fjernvarmens fremtidige rolle i energisystemet, herunder at belyse hvad reducerede varmetab i fjernvarmenet og dynamisk anvendelse af kendte og nye energiteknologier kan betyde. Disse teknologier omfatter bl.a. varmepumper, geotermi, fjernkøling og varmelagring. Endvidere er formålet at belyse hvordan samspillet mellem elmarkedet og fjernvarmen kan effektiviseres, samt at pege på hvilke rammebetingelser der især er kritiske for fjernvarmens fortsatte udvikling og effektivisering. Som et led i analyserne i projektet er der afholdt to workshops om henholdsvis anvendelsen af varmepumper og lavtemperatur-fjernvarmenet. Denne rapport er en dokumentation af de to workshops, idet den indeholder program, deltagerliste, præsentationer og korte resumeer. I begge workshops deltog eksterne indledere parallelt med projektgruppens egne deltagere. Vi takker deltagerne for præsentationer og engageret deltagelse i diskussionerne.

 1. Design af fremtidens Danmark - Integreret forvaltning af vores natur og landskab med fokus på udledning af næringsstoffer og miljøtilstanden i havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markager, Stiig

  Næringsstoffer – kvælstof og fosfor – er gået fra at være en sparsom ressource til et forureningsproblem for hele vores natur, men især i vandmiljøer. Danmark har reduceret sine udledninger af fosfor og kvælstof meget betydeligt over de sidste 30 år, og vi er nu ved at nærmer os et niveau, som er i balance med den omgivende natur. Det har kostet et tocifret milliard beløb. Vi er nu på vej ind i en ny fase. Hvor udfordringen tidligere udelukkende var at nedbringe udledningerne, nærmer vi os en situation, hvor nogle områder har et acceptabelt niveau for kvælstof- og fosfortilførsler, mens andre områder stadig modtager alt for meget. Samtidig er der et hensyn til omkostninger. Fremtidens udfordring bliver at forvalte vores landskab og natur på en måde, som er optimal set i forhold til økonomi, erhvervsinteresser og naturværdier. Det sidste omfatter både direkte udnyttelse ved fx fiskeri og herlighedsværdier. Disse udfordringer kræver en integreret forvaltning. Det kan foregå ved at kombinere modeller for omkostninger ved næringsstofreduktioner, omsætning af næringsstoffer i landskabet og vandmiljøet, fiskeri og værdisætning af herlighedsværdier. Projektet ’IMAGE - Integrated Management of Agriculture, Fishery, Environment and Economy’ søger at løse disse udfordringer. I denne præsentation præsenteres modelkomplekset og de vigtigste resultater.

 2. Study on Continuing Vocational Training System in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil; Thoregaard, Kamille

  4 partnerlande (Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien) har i et EU-finansieret projekt analyseret stærke og svage sider ved landenes respektive systemer og situationer vedrørende erhvervsrettet efter- og videreuddannelse (CVT) og livslang læring (LLL) - med henblik på at øge den fremtidige deltagelse. Dette er den danske nationale rapport

 3. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total annual costs, and together with the increasing costs of buprenorphine, the three opioids constitute 70% of the total costs in the primary health care sector. The largest group of users is individuals with acute pain, however, the highest consumption is generated by individuals with chronic non-malignant pain.

 4. Hiv og kontaktopsporing i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodkjær, Lotte Ørneborg; Østergaard, Lars

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Counselling and partner notification play significant roles in the prevention of HIV. In Denmark, there is no overall strategy or monitoring concerning partner notification and the results of partner notification are unknown. The primary purposes of the study were to describe the present organisation and conditions concerning partner notification in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Information about organizational factors was collected through a questionnaire and supplementary interviews. The study population was all consecutive, newly-diagnosed HIV positive persons in the period from 1 May 2005 to 1 June 2006. During this period 254 were diagnosed with HIV. RESULTS: The study showed significant differences in the organisation of partner notification. A total of 123 index cases were offered partner notification. The stated number of partners per index case was 2.4, and 1.4 partners were traced per index case and 0.28 new HIV positives were found per index case. CONCLUSION: Partner notification was offered to approximately half of the newly-diagnosed HIV positives. Partner notification is carried out very differently in Danish hospitals. Every fourth traced partner was HIV positive without knowing it. A more intensive and uniform effort with regard to partner notification is necessary. Udgivelsesdato: 2008-Sep-8

 5. Tetanus ses stadig i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertz, Mathias Amdi; SØrensen, Signe Maj

  2014-01-01

  Tetanus (lockjaw) is caused by toxins produced by Clostridium tetani, usually transmitted through contaminated wounds. We describe a case of tetanus in an unvaccinated, previously healthy 78-year-old woman. Twelve days after minor trauma to the right palm, initially treated with tetanus vaccination without immunoglobulins, she developed hoarseness, dyspnoea and difficulties swallowing and opening her mouth. She got severe, painful muscle cramps of especially the truncal muscles requiring large doses of sedatives and complicating respiratory insufficiency. She was treated in intensive care for 33 days, but recovered completely.

 6. Praehospitale laegebaserede behandlinger i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kindberg, Karsten; Nielsen, SØren Loumann

  2009-01-01

  INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information was collected from all existing physician-based units in Denmark through official sources and subsequently verified by direct contact to the administrative unit's prehospital organization. Data was collected in the period 1 December 2007 to 31 January 2008. RESULTS: There is great variation in coverage of Danish prehospital physician-based units. The number of dedicated prehospital units in significantly lower in Region North Jutland than in the remaining regions (measured as units pr. million inhabitants as well as is units per 10,000 square kilometers). Generally, the dedicated physician-based prehospital units are staffed with a specialist in anaesthesiology. CONCLUSION: There is considerable variation in the coverage of the physician-based prehospital units in Denmark. There are sound medical arguments for having a specialist in anaesthesiology staffing physician-based prehospital units. All administrative regions - except Region Nordjylland - offer advanced physician prehospital treatment on a 24-hours basis. Udgivelsesdato: 2009-Aug

 7. Type 2-diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

  2012-01-01

  Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used must fit with the patient's phenotype to avoid polypharmacy. A new flow chart for the organisation of T2D has been formulated giving the general practitioners the role as co-ordinators.

 8. Kraeft og forebyggelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, L; Winther, J F

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the preventable potential of various types of cancer in Denmark on the basis of present knowledge. MATERIAL AND METHODS: The well-documented factors in lifestyle and environment causing cancer in Denmark were identified from the IARC Monograph series. The population attributable risk per cent (PAR%) and the annual number of preventable cancers were calculated for each aetiology and cancer type around the year 2000. RESULTS: A large proportion of the cancers occurring in the lungs, larynx, upper digestive tract, skin, lower urinary tract, and the uterine cervix is potentially avoidable, whereas only a small proportion of breast and colorectal cancers is preventable on the given knowledge. The main causative factors include active and passive smoking, alcohol intake, exposure to asbestos and other occupational carcinogens, solar and ionising radiation, obesity, human papillomavirus infection in the female genital tract, and infection with Helicobacter pylori.More than 5000 cancers in men and almost 3500 in women annually in Denmark could have been avoided by eliminating exposure to these known carcinogens. This is equivalent to 39% and 23% of all cancers occurring respectively in men and women, around the year 2000. Smoking habits account for more than half of these avoidable cases. DISCUSSION: The incidence of cancer could be greatly reduced through primary prevention, especially of tobacco smoking, which is the major single factor. A large proportion of the cancers occurring in the lungs, larynx, upper digestive tract, skin, lower urinary tract, and the uterine cervix are potentially avoidable. More research in the field of aetiological factors causing female breast cancer and colorectal cancer is much needed in order to be able to prevent these types of cancer.

 9. ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  BalstrØm, Thomas

  2009-01-01

  En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.

 10. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

 11. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 12. Laws for local energy systems. A review; Lagar foer lokala energisystem. En oeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bylund, S.I. [Bygginfo AB, Stockholm (Sweden); Moe, N.; Bjoerk, J. [Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), Stockholm (Sweden); Goethe, S.; Froste, H. [Swedish Environmental Protection Agency, Solna (Sweden); Larsen, B.; Gyberg, A. [Boverket, Karlskrona (Sweden)

  1996-10-01

  This report gives a popular descriptive orientation of existing laws regarding the establishment of small-scale energy technology, like wind power plants, heat pumps, solar heating and others, and also of more efficient power generation. In the first part of the report 11 different local energy systems are described, together with their environmental impact. The second part gives a review of more than 20 laws. The central content of the laws are described, not the complete text

 13. Nutidige og fremtidige aspekter ved robotkirurgi inden for øsofagus-ventrikel-cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael Patrick; Jendresen, Marianne

  2014-01-01

  Minimally invasive oesophagectomy and gastrectomy are increasingly used procedures due to the known advantages, e.g. shorter hospital stay, less post-operative pain and quicker recovery. The technical disadvantages of laparoscopy and thoracoscopy are, however, limited degrees of freedom and ergonomic discomfort for the surgeons, but these drawbacks are expected to be reduced by robot-assisted surgery with its seven degrees of freedom, 3D vision, tremor filtering and improved ergonomics. The purpose of the review is to describe the current and future use of robot-assisted surgery for gastro-oesophageal cancer.

 14. Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berrefjord, Ole; Heum, Per

  2011-07-01

  The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

 15. Nutidige og fremtidige aspekter ved robotkirurgi inden for øsofagus-ventrikel cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael Patrick; Jendresen, Marianne

  2014-01-01

  Minimally invasive oesophagectomy and gastrectomy are increasingly used procedures due to the known advantages, e.g. shorter hospital stay, less post-operative pain and quicker recovery. The technical disadvantages of laparoscopy and thoracoscopy are, however, limited degrees of freedom and ergonomic discomfort for the surgeons, but these drawbacks are expected to be reduced by robot-assisted surgery with its seven degrees of freedom, 3D vision, tremor filtering and improved ergonomics. The purpose of the review is to describe the current and future use of robot-assisted surgery for gastro-oesophageal cancer.

 16. CO2-handel og snurrende vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2003-01-01

  VK-regeringen er parat til at investere milliarder af kroner i opkøb af CO2-kvoter i andre lande. Forslaget er umiddelbart blevet kritiseret af flere miljøforskere, som overordnet fremfører to hovedkritikpunkter. For det første vil denne internationale CO2-handel bevirke, at Danmark mister sin fremtidige førerposition inden for vindmølleindustrien. For det andet vil et land som Rusland på umoralsk vis kunne tjene 'lette' penge ved salg af CO2-kvoter. Vi ser på disse to kritikpunkter.

 17. Klimaplanlægning : en ny udfordring i den lokale planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejs, Anja; Sperling, Karl

  2015-01-01

  Kapitlet beskriver og diskuterer følgende temaer: • Udfordringer, som en fremtidig klimaplanlægning skal forholde sig til. • De institutionelle rammer for klimaplanlægning, herunder lovgivning og vejledning, samt koblingen til energiplanlægning. • Eksisterende klimaplanlægning og organisatoriske udfordringer. • Fremtidens integrerede energiplanlægning og klimaplanlægning. Dette kapitel tager udgangspunkt i den kommunale klimaplanlægning i Danmark, i og med der er særlige udfordringer tilknyttet især den fysiske planlægning og energiplan- lægningen i relation til det forandrende klima.

 18. Forekomsten af passiv rygning i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, T S; MØller, L

  1990-01-01

  The occurrence of passive smoking in the adult population in Denmark has not been described previously. This article publishes data from three investigations all of which were carried out in 1987. One was an interview investigation of a random section of the Danish population carried out by the Danish Institute for Statistics and Social Research (n = 1,464), the second was an investigation in Glostrup and the third was an investigation of employees in the Danish Customs and Excise (n = 3,775). Despite differences in the formulation of the questions and populations, the three investigations showed consistent results as regards the occurrence of passive smoking among adult Danes. About 12% of non-smokers were exposed to passive smoking for at least eight hours and 40% for at least one hour daily. Altogether 73% were exposed to passive smoking daily. About one third of the non-smokers were inconvenienced by passive smoking at work and a corresponding fraction had taken steps to reduce the extent of passive smoking in their daily life. Udgivelsesdato: 1990-Aug-27

 19. Vertikal smitte med hiv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth twice during the study period, and one had twins. Five (10%) children were infected. All five were born by vaginal delivery. Three of the five mothers and three of the children did not receive antiretroviral treatment. The remaining two mothers were only given intrapartum treatment. In none of the five mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum antiretroviral treatment. DISCUSSION: It is important to identify HIV-infection in pregnant women in order to provide the relevant treatment and prevent vertical transmission of HIV. Udgivelsesdato: 2002-Nov-18

 20. Matematikvanskeligheder og lavt præsterende elever i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Weng, P.

  2005-01-01

  Artiklen beskriver som sit udgangspunkt at der gennem de seneste år har vist sig en voksende dansk interesse for matematikvanskeligheder og for den gruppe af unge og voksne danskere der præsterer lavt i internationale undersøgelser, men at dansk teoretisk og empirisk belysning af disse områder er sparsom. Som teoretisk belysning af begrebet matematikvanskeligheder peges der på tre aktuelle nordiske bidrag: livsmatematik, mestring og regnehuller, og mulighederne for at udnytte forskellige typer empiriske data i relation til disse diskuteres. Det fremlægges eksemplarisk hvilken kvalitativ indsigt der kan peges på ud fra danske 15-åriges svar på enkeltopgaver i PISA 2003, som muligvis kan være med til at belyse begrebet matematikvanskeligheder. Dette sammenholdes i en diskussion af hvordan man - ved at kombinere PISA-undersøgelsernes teoretiske beskrivelser af niveauer for elevpræstationer gennem analyser af enkeltopgaver - kan bidrage til videreudvikling af dansk evalueringskultur der kan støtte forebyggelsen og afhjælpningen af elevers vanskeligheder med læring af matematik.

 1. Lad os slagte Udkantsdanmark : Danmark i medierne

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØst, Jeppe Engset

  2015-01-01

  En ny journalistisk genre har ramt os. Det er udkantsgotikken. Med dramatiske historier om forfald, armod og affolkning, fortælles der vidt og bredt om landsbydød og masseflugt fra udkanten. Historierne har masser af saftige ord, er rige på associationer, og vinklingen rummer dødskampen, som bærende journalistisk grundtone.

 2. Fald i forbruget af forsøgsdyr i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2014-01-01

  Igennem flere årtier lå det danske forbrug af forsøgsdyr ret konstant på omkring 300-350 tusinde om året. Imidlertid er der i de senere år set et fald, således at der i den seneste opgørelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde forsøgsdyr. I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for dette fald, idet en væsentlig del af årsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

 3. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om kollektiv transport i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Kollektiv transport omfatter al bus- og togtrafik, dog undtaget turistbusser. Den gennemsnitlige kollektive tur er på 26,4 km. Hver dansker rejser i gennemsnit med kollektiv transport hver femte dag (0,17 ture/dag), og rejser således i gennemsnit kollektivt 4,7 km hver dag. Kollektiv transport udgør 12 % af den samlede transport målt i kilometer og 6 % af turene.

 4. Udvikling og udfordringer ifertilitetsbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

  2012-01-01

  In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

 5. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

  2012-01-01

  In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

 6. Lepra--stadig aktuel i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

  1992-01-01

  A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

 7. Methotrexatbehandling af rheumatoid artritis i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurah, Annette de; NØrgaard, Mette

  2011-01-01

  In the recommended early, aggressive and continuous treatment strategy of rheumatoid arthritis (RA), methotrexate (MTX) is the anchor drug, and although generally well tolerated approximately 50% of the RA patients discontinue MTX treatment within five years. In a large Danish cohort study among newly diagnosed patients with RA only 21% had started MTX treatment within 90 days after referral to hospital and the median time-to-treatment initiation was 120 days. Furthermore, MTX compliance is considered generally high among Danish RA patients and the patients have strong beliefs about MTX necessity.

 8. Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben

  2003-01-01

  Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomhederforetaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'ModerneØkonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: ActivityBased Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle-costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende forlisten af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Dataer indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt delsvia e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-artviden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarendevirksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., atøkonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, menat dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge,i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret ilitteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecardrangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimodKaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trodsdet faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid.Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mereveldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredjeresultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget.

 9. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, F B; Andersen, K V

  1989-01-01

  A questionnaire about the content of a concrete antenatal examination and their own qualifications was sent to a random sample consisting of 1/3 of general practitioners in Denmark, all of the midwives who had antenatal consultations, the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology and 26 surgical departments with more than 100 deliveries in 1985. The medical staffs could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and function. The percentages of replies received were 62 for general practice, 86 for midwives and 63, 69 and 55 for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements.

 10. Beredskabet omkring smittefarlige patienter i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Gitte; Jensen, Elsebeth Tvenstrup

  2007-01-01

  Patients with contagious diseases were not seen as a threat to the general public health for several years. However, the threat of bioterrorism in 2001 and the outbreak of SARS in 2003 changed the picture. For now, most governments want to be prepared for a worst case scenario. In Denmark, the health authorities recommend the establishment of isolation units with a capacity of treating 30 patients in eastern Denmark and 30 in western Denmark. In eastern Denmark an isolation unit will be opened this year (2007). It has 28 negative-pressure rooms with enough space for intensive care and room for 56 patients.

 11. Bibliografi - Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikkel Hvidtfeldt; Davidsen, SØren

  2015-01-01

  I VIOL-forskningsprojektet defineres velfærdsteknologi som digital velfærdsteknologi. Dette er udgangspunktet for nærværende bibliografi over danske velfærdsteknologikilder. Bibliografien indeholder både forskningskilder, fagbladsartikler, rapporter fra offentlige instanser, politikpapirer, lovgivning, projektevalueringer og centrale webkilder. Bibliografien indeholder ikke nyhedsartikler, webnyheder, nyhedsbreve, offentlige budgetter, mødedokumenter og data.

 12. Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 13. Cystektomi i Danmark 2000-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, L.S.; Christensen, T.H.

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The organization and results after cystectomy in Denmark are unknown. MATERIALS AND METHODS: Based upon the Danish National Hospital Register and discharge notes, postoperative hospitalization, readmission within 30 days, re-operations and mortality after cystectomy in Denmark in the period January 1, 2000-December 31, 2005 were assessed. RESULTS: There were 995 cystectomies with a median postoperative hospital stay of 18.9 days (including readmissions) and hospital mortality of 3.7%. The operations were performed in seven departments without difference in outcome between departments. Morbidity was observed in 58%, 16.8% of which were re-operated for wound or urinary diversion complications. CONCLUSION: It is concluded that cystectomy should be performed in only five departments in Denmark, and the results suggest that an intensified multicenter collaboration should be initiated to improve outcome Udgivelsesdato: 2008/1/21

 14. Transmission af hepatitis E i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda

  2009-01-01

  A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22

 15. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om pendling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  I det følgende er en pendlerrejse defineret som en turkæde, der beskriver hele rejsen fra hjemmet til arbejdspladsen og hjem igen. Den gennemsnitlige pendlerrejse var i 2014 på 41,7 km. Set over alle årets dage, for alle lønmodtagere og selvstændige, foretages i gennemsnit 0,5 pendlerrejser per dag, svarende til 21,2 km hver dag. Transport til arbejde udgør 28 % af den samlede transport målt i kilometer og 22 % af turene

 16. Faktaark om transport og alder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Med alderen ændres livssituationen, og hermed også transportvanerne. Alder er derfor en vigtig faktor at overveje, når man analyserer danskernes transportbrug. Særligt de helt unge og de ældre skiller sig ud, på grund af forhold som manglende kørekort, fysiske faktorer, mindre tilknytning til arbejdsmarkedet etc.

 17. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om delebilisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Kun 0,3 % af den danske befolkning mellem 18 og 84 år er medlem af en delebilsklub. Det svare til 0,4 % af danskere med kørekort. Da det er en så lille andel af befolkningen, der er medlem af en delebilsklub, er antallet af observationer i Transportvaneundersøgelsen også tilsvarende få. Derfor er der en vis usikkerhed omkring resultaterne i dette faktaark, men da der ikke findes tilsvarende information andre steder, er det alligevel vurderet relevant at samle Transportvaneundersøgelsens informationer om delebilisme i dette faktaark.

 18. Et fortsat fald i menarchealderen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette Wind; Jeune, B

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to follow the development of the parameters of the distribution of age at menarche in Danish women in recent decades. MATERIAL AND METHODS: The study is based on retrospective data from six different samples with a total of 42,784 women, born in the period 1923-1973. RESULTS: We report a renewed decline in the mean menarcheal age in a large Danish sample after a period with a halt in the trend towards an earlier age at menarche in many North European countries. We find a continuously declining mean menarcheal age in Denmark in women born in the years 1964-1973. In a sample of textile workers born in the years 1939-1968 (n = 12,605) we find a higher mean menarcheal age of one year. DISCUSSION: The results indicate that menarcheal age is still delayed in certain groups in Denmark. It can therefore be expected that the menarcheal age will fall even more in the future.

 19. Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asferg, T.

  2002-01-01

  I denne rapport præsenteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-sæsonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-våg-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indførte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke længere ske på bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den årlige jagt-tegns-afgift. Jægerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt på et særligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne på vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en større grad af usikkerhed i årets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne på de indsendte skemaer, og de har des-værre ikke kunnet findes og rettes på en systematisk og fagligt holdbar måde. Der er efter-følgende indført kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange sådanne åbenlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer løste jagttegn i sæsonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald på godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--gå-ende sæson. De jægere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gråænder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog også et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre svømmeænder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet år i træk under 100.000 og mindre end udbyttet af rådyr. Der blev også registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det åbne land, agerhønen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. Ræveudbyttet faldt også lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i vækst efter at have været stærkt reduceret i en periode på grund af ræveskab. Fremgangen for samlegruppen Andre svømmeænder skyl-des især markante fremgange i udbyttet af pibeænder og krik-ænder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses på baggrund af en særdeles god ynglesæson. Gunstige vejrforhold i jagtsæsonen bevirkede desuden at snepperne blev længere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2000/2001 inde-holder denne årsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de mønstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til jægernes bopæl. Analysen er lavet på baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for sæsonen 1999/2000. Det generelle mønster i fordelingen af jagtudbyttet mellem jægerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste jægere (85,6%) går på jagt i eget amt hvor de også nedlægger største-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De største afvigelser fra dette mønster findes for jægere med bopæl i områder og amter med stor befolkningstæthed, især Køben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske jægere kommer kun på jagt på Bornholm, men til gen-gæld kommer der kun ganske få jægere til Bornholm udefra. De jægere der var på jagt både i eget amt og uden for eget amt, ned-lagde i alt 24,7% af det samlede udbytte. De nedlagde gen-nemsnitligt dobbelt så meget som de øvrige aktive jægere, i alt 41,6 stykker vildt pr. jæger. Endvidere viser analyserne a

 20. Civile Droner i Danmark : Kortlægning og teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lygum, Anne; Nielsen, Jakon SkjØdt

  2014-01-01

  Rapporten er udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet af Fonden Teknologirådet, som til formålet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante videnmiljøer og branchen. Der blev tillige den 4. april 2014 afholdt en konference i HCA Airport ved Odense for en bredere kreds af interessenter og myndigheder. Kortlægningen gennemgår: Dansk og international regulering på området og planer for droners integration i det generelle luftrum Aktuel og potentiel drone-anvendelse inden for områderne beredskab, inspektion, geodata, natur/miljøovervågning og landbrug, samt andre lovende områder Samfundsmæssige aspekter med hensyn til f.eks. miljø, sikkerhed og privatlivets fred Barrierer for udbredelse af droner, som bl.a. grunder i (mangel på) national og international regulering og standardisering, samt teknologiske udfordringer. Rapporten fremsætter på den baggrund en række anbefalinger vedrørende: Bedre identifikation af droner Godkendelse af droner og certificering af piloter Registrering af køb, salg og flyvninger Godkendelse af luftkorridorer for droneflyvning Kontrolleret liberalisering inden for særlige testområder og for testflyvninger Bedre oplysning vedrørende droneflyvning Nærmere undersøgelse af droneflyvning i forhold til privatlivets fred mm. Teknisk forbedring med hensyn til sikkerhed, flyveevne, automatisering mm. Rapporten anbefaler endvidere, at der udarbejdes en national strategi for udbredelse af droner, herunder opnåelse af et bedre vidensgrundlag.

 1. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; NØrredam, Marie

  2007-01-01

  INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged Children questionnaire (HBSC). The respondents were teachers of the 4-16 year-old and the 11-16 year old children. The data collection took place from October to December 2006. We received responses for 246 children, equivalent to 95% of the study population. RESULTS: Based on SDQ, 35% of asylum-seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured. Furthermore, the long-term consequences of asylum-seeking children's poor mental health need to be clarified. Udgivelsesdato: 2007-Oct-22

 2. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 3. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 4. Good News : Libya and the Danish Way of War

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; MØller, Karsten Jakob

  2012-01-01

  Danmark har udviklet sin egen særlige måde at føre krig på siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af våbenmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 år. På den baggrund kom Danmarks entusiastiske deltagelse i Libyenkrigen ikke som nogen overraskelse. Krigen var perfekt i den forstand, at den gjorde det muligt for Danmark at kæmpe for sine primære udenrigspolitiske mål (national sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, folkeret og prestige) på en højprofileret facon, som gjorde en reel militær forskel, i koalition med sine primære allierede i NATO, med opbakning fra FN og på en samtænkt og ren måde. Danmark fik stor ros fra sine allierede for sit uforholdsmæssigt store bidrag til bombemissionerne, krigen nød en opbakning på hjemmefronten uden fortilfælde, den militære indsats var kortvarig og billig sammenlignet med Irak og Afghanistan, der var ingen danske tab og ingen problemer med at overholde folkeretten. Danmark må derfor også forventes at stille op, når FN, NATO eller vigtige allierede beder om bidrag til fremtidige krige.

 5. Komforthusene : udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Brunsgaard, Camilla

  2010-01-01

  Artiklen er baseret på de erfaringer, der er kommet ud fra forskningsprojektet "Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse", som foregår i Komforthusene i Vejle (Danmark). Artiklen beskriver bl.a. problemerne med overophedning om sommeren og meget lav indetemperatur i løbet af vinteren og kommer med mulige løsninger for at undgå problemer i fremtidige lignende projekter. Herunder inddrages også en diskussion af de antagelser der gøres under dimensioneringen i PHPP. Desuden inddrages en sammenligning mellem husenes målte og beregnede primære energiforbrug.

 6. Clear, Hold, Train : Denmark’s Military Operations in Helmand 2006-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Thruelsen, Peter Dahl

  2012-01-01

  Danmark sendte soldater til Helmand provinsen i Afghanistan i 2006 for at gøre en militær forskel. For at kunne realisere denne ambition i en krigszone med blot 290-750 soldater tog den danske regering det usædvanlige skridt at indlemme sit troppebidrag i en britisk-ledet brigade uden nationale begrænsninger i deres anvendelsesmuligheder. Artiklen analyserer konsekvenserne af dette centrale valg for Danmarks militære operationer i Helmand. Den viser, at Storbritannien stort set bestemte, hvordan og hvor de danske enheder blev anvendt. Modsat forventningerne gav Danmarks beslutning i 2007 om at tage ansvar for Battle Group Centre ikke de danske militære chefer større operativ handlefrihed. De britiske brigadechefer fortsatte med at bruge de danske enheder, hvor de ville, uden hensyntagen til konsekvenserne for stabiliteten i det danske operationsområde. Det rejser spørgsmålet, om Danmark skal tage ansvar for operationsområder i fremtidige operationer af denne type med briterne. De ressourcemæssige begrænsninger, som tvang de britiske chefer til at bruge danske enheder uden for deres operationsområde og som gjorde det svært for dem fuldt ud at støtte danskerne, vil også gøre sig gældende fremover.

 7. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 8. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2012-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish fauna, most of them collected in light traps, especially in the island of Bornholm: 1) Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)(Depressariidae) and 2) Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)(Gelechiidae): one specimen of each in light traps in Bornholm; 3) Phalonidia udana (Guenée, 1845)(Tortricidae), which has been shown to be distinct from P. manniana (FR.), seems to be widely distributed in Denmark; 4) Aethes fennicana (Hering, 1924)(Tortricidae): three specimens were collected in a light trap in the island of Lolland; 5) Epinotia cinereana (Haworth, 1811) (Tortricidae), which has been shown to be distinct from E. nisella (Cl.), has been found in several districts but is much rarer than the latter;6) Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)(Urodidae) is recorded from one specimen found in Bornholm in 1984; 7) Sciota fumella (Eversmann, 1844)(Pyralidae) was found in 10 specimens collected in light traps in Bornholm during the first week of July, together with one specimen of 8) Sciota lucipetella (Jalava, 1978) (Pyralidae); 9) Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 (Pyralidae): one specimen was collected in a light trap in western Jutland, and 10) Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)(Crambidae): one specimen of this southern species was collected in a light trap south of Copenhagen in the same night (3th July) as the two above mentioned Sciota species. We moreover record an imported species, Zelleria oleastrella (Millière, 1864)(Yponomeutidae), which has not earlier been found in Denmark. The Oegoconia species, which in previous lists was dealt with as O. caradjai Popescu-Gorj & C?pu?e, 1965, has turned out to be O. novimundi Busck, 1915. We can moreover report findings of larvae of Yponomeuta irrorella (Hb.) on Malus, where larvae occurred singly and apart from nests of other Yponomeuta species. The total number of Danish Depresariidae is now 46, Gelechiidae 178, Tortricidae 387, Urodidae 1, Pyralidae 78 and Crambidae 123. This results in a total of 1584 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is now 967, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009.

 9. Tuberkuløs perikarditis er stadig en differentialdiagnose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogstrup, Maria; Ravn, Pernille

  2013-01-01

  We report a case where tuberculous pericarditis was diagnosed in a 46-year-old man with Turkish background. The patient had typical symptoms of tuberculosis in the form of chest pain, cough and breathlessness and systemic symptoms such as fever, weight loss and fatigue. An echocardiography showed pericardial effusion, and diagnosis was confirmed by culture of Mycobacterium tuberculosis from gastric aspirate and lymph node biopsy. Since there is an efficient cure for this potentially deathly infection it is of great importance to find the specific diagnose, and it is important that all physicians are aware of this disease.

 10. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth. Udgivelsesdato: 2008-Aug-18

 11. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

 12. Heat plan Denmark 2010. Main report; Varmeplan Danmark 2010. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. It provides recommendations to the central administration, to municipalities, to district heating companies and to consumers on how to continue the development of the heating sector in the most cost effective way towards a CO{sub 2} neutral society in a sustainable way, mainly: 1) to increase the market share of District heating from 50 % to 70%; 2) to supply 70% of all new buildings with district heating; 3) to supply 30 % with heat pumps; 4) to encourage end-users to save heat and reduce the return temperature; 5) to use more renewable energy, such as waste to energy with fluegas condensation, biofuel CHP, large scale solar heating, geothermal energy and electric boilers and heat pumps to absorb surplus wind energy. (ln)

 13. Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

  2014-01-01

  Population development of the Herring Gull Larus argentatus in Denmark 1920-2012 Based on more than 6000 counts, this paper describes the development of the population of breeding Herring Gulls in Denmark since the 1920s. As part of this review, all published as well as a large number of unpublished data concerning breeding numbers of all colonial coastal bird species recorded at individual sites were organised in a database. Furthermore, to ensure an updated overview of total breeding numbers in Denmark, a country wide survey of these species was conducted in 2010 with the help of many volunteers. Based on the coverage of breeding sites censused in individual years we selected specific years where counts of Herring Gulls had been conducted at the most imporant localities as well as on a very large number of other less important breeding localities. For the sites that had not been covered in these selected years, we developed estimates of breeding numbers by using the average of the number of breeding pairs recorded in the two years before and the two years after the selected year (in case no counts had been conducted during these four years, we used the data from the nearest other year with a count, unless it had been conducted more than five years earlier or later than the selected year; Tabs 1 and 2). Using the data and estimates from the years with the most detailed and extensive countrywide counts, the Danish breeding population held in the order of 3000 pairs in 1920, 5000 pairs in 1940, 17¤000 pairs in 1960, 76¤000 pairs in 1970, 66¤000 pairs in 1974, 60¤000 pairs in 1988, 62¤000 pairs in 1996 and 87¤000 pairs in 2010 (Tabs 1-4, Figs 1-3; see also the electronic Appendixes 1-4). The rapid growth of the Danish breeding population after 1940, and especially during the 1960s (16 % p.a.), parallels the growth generally found in north-western Europe during this period. Like in other parts of Europe, the fast growth in Denmark is attributed to increased protection combined with periods of easy access to resources in the form of organic refuse from garbage dumps and discards from fisheries. The population development differed considerably between eastern and western Denmark. In 1974, almost 61% of the entire population bred in the eastern part of the country (eastern Zealand and Bornholm; regions 11-14). Most of these birds bred in two colonies: Græsholmen off Bornholm (at least 13¤000 pairs in 1974) and Saltholm off Copenhagen (some 43¤000 pairs in 1970). However, around 1974 the authorities initiated culling programmes at Græsholmen and Saltholm as well as in two smaller colonies in northern Jutland. These programmes ran until 1984, killing around 45¤000 adult Herring Gulls. At the same time, the large open dumps near Copenhagen and Malmø – which especially during winter provided food for both the Saltholm and Græsholm birds – were closed down. This resulted in a decline of the Danish breeding population as a whole, and a geographical shift in the growth centre from eastern to western Denmark. By 2010, only 19% of the population was breeding in eastern Denmark. Growth has especially taken place in the Limfjord-area (region 3) in northern Jutland. In 1974, 4 % of the Danish population bred here compared to 25 % in 2010. No Danish studies of e.g. survival, breeding success or food selection of Herring Gulls have been undertaken, which hampers our evaluation of the reasons for the population development in Denmark, especially since the mid 1980s.

 14. Arsager til behov for genbehandling efter variceoperationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, S C; Qvamme, G M

  1999-01-01

  In a surgical varicose vein practice 509 patients who had suffered recurrent varicose veins following surgery in other institutions were traced. The causes of recurrences were identified in a retrospective analysis and related to the source of primary treatment: in hospital treatment (n = 290), surgical practice (n = 56) or another varicose vein specialist (n = 104). A significant difference was noted between the three institutions in the use of saphenofemoral resection (78%, 63% and 97%) as well as greater saphenous vein stripping (44%, 14% and 0%). Lack of or insufficiently performed saphenofemoral surgery were identified as contributing to saphenofemoral insufficiency in 40% and 43% of patients primarily treated in hospital and in surgical practice, respectively, but only in 14% of those treated by a varicose vein specialist (p <0.001). Primary sapheno-popliteal resection had been used equally infrequently (11%, 13% and 16%, respectively) and was equally frequently insufficiently performed (66%, 57% and 41%). This retrospective investigation concludes that insufficient varicose vein surgery is a major contributor to recurrences, particularly when primary surgery is performed in hospital or in surgical practice, as opposed to in a varicose vein practice. These results warrant a reorganisation of varicose vein surgery in Denmark.

 15. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2001-01-01

  Fra jagtsæsonen 2000/2001 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.286 vinger af 416 jægere. Det var 14 flere vinger og 30 flere deltagende jægere end i jagtsæsonen 1999/2000. Der blev indsendt 7.848 andevinger; heraf 5.253 fra svømmeænder og 2.595 fra dykænder. Fra blishøns indkom 138 vinger, fra gæs 243, fra vadefugle 1.875 og fra måger 182. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 17 af de 29 undersøgte arter, og tilbagegang for 12, i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. De største fremgange blev konstateret for skovsneppe hvoraf antallet af vinger steg med 538 (93%), for pibeand med 493 (72%) og for krikand med 223 (15%). De største tilbagegange forekom for gråand der faldt med 792 vinger (27%), og for ederfugl der faldt med 563 vinger (24%). For de øvrige arter varierede antallet af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 2000 over gennemsnittet for pibeand og under gennemsnittet for gråand og krikand, mens den var omkring middel for spidsand. Blandt dykænderne var ynglesæsonen i 2000 under middel for ederfugl og hvinand. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2000 kunne belyses. For grågås og dobbeltbekkasin var ynglesæsonen i 2000 omkring gennemsnittet, mens skovsneppe i 2000 havde den bedste ynglesæson i de sidste 16 år. Den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger fra svømmeænder var på grund af det milde efterår mere udstrakt end i de foregående år. Blandt dykænderne afveg den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Det milde efterår foranledigede også en mere vidt udstrakt tidsmæssig fordeling af de indsendte vinger fra dobbeltbekkasin, mens fordelingerne af enkeltbekkasin og skovsneppe var sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Der forekom dog usædvanligt mange skovsnepper i den sidste uge af jagtsæsonen. Belyst igennem de indsamlede vinger afspejler jagtudbyttets køns- og alderssammensætning tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gælder for ederfugl og hvinand hvoraf gamle fugle udgør op til 90% af udbyttet i slutningen af jagtsæsonen. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 91% af krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev næsten halvdelen af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 78% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt hvorunder 80% af pibeænderne og 67% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 18% af pibeænderne og kun 8% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 92% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og mere end halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 15% skudt på træk og 83% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk og 27% på aftentræk. Blandt vadefuglene blev 35% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 64% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 76% skudt 'for stående/stødende hund' og 15% på klapjagter. At 76% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 48% nedlagt på træk og 35% fra motorbåd. Jagtudbyttets størrelse i 1999/2000-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra

 16. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2000-01-01

  Fra jagtsæsonen 1999/2000 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.272 vinger af 386 jægere. Det var 3.506 flere vinger og 50 flere deltagende jægere end året før. Der blev indsendt 8.432 andevinger hvoraf 5.333 kom fra svømmeænder og 3.099 fra dykænder. Fra blishøns indkom 98 vinger, fra gæs 293, fra vadefugle 1.279 og fra måger 170. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 19 arter og tilbagegang for 10 arter i forhold til jagtsæsonen 1998/99. De største fremgange blev konstateret for ederfugl hvoraf antallet af vinger steg med 1.391 (149%), for gråand som steg med 1.282 (78%), krikand med 576 (62%) og dobbeltbekkasin med 229 (56%). De største nedgange forekom hos sølvmåge hvor antallet faldt med 116 vinger (50%) og for hvinand med et fald på 105 vinger (24%). For de øvrige arter var der talmæssigt kun mindre frem- eller tilbagegange i antallet af indsendte vinger sammenlignet med året før. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 1999 over gennemsnittet for gråand og under gennemsnittet for spidsand, pibeand, krikand og skeand. Blandt dykænderne havde ederfugl og hvinand en ynglesæson omkring eller lidt over middel, mens den for sortand og toppet skallesluger var under gennemsnittet af de foregående 17 år. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 1999 kunne belyses. Grågås og dobbeltbekkasin havde i 1999 en ynglesæson under gennemsnittet, mens skovsneppens var omkring gennemsnittet af de foregående år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra svømmeænder var som i de foregående sæsoner. Blandt dykænderne afveg ederfuglens tidsmæssige fordeling ved at være mere jævnt fordelt gennem jagtsæsonen end i tidligere år undtagen i den sidste halvdel af februar, hvorfra dens vingeandel udgjorde 36%. For de øvrige dykænder afveg den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra dobbelt- og enkeltbekkasin samt skovsneppe var også sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Jagtudbyttets køns- og alderssammensætning afspejler tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gør sig gældende for ederfugl, hvoraf gamle fugle andrager op mod 90% af udbyttet i februar. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste, at 86% af pibeænderne og 95% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev a af de fugle, der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 76% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, hvorunder 65% af pibeænderne og 36% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 23% af pibeænderne og kun 9% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 95% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Praktisk talt alle de hvinænder, der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 29% skudt på træk og 71% ved jagt fra motorbåd eller motorpram. Alle gæs blev nedlagt på morgentræk, idet gåsejagt kun var tilladt indtil kl. 11. Blandt vadefuglene blev 48% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt og 51% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 70% skudt for stående hund og 11% på klapjagter. De 70% nedlagt for stående hund er sandsynligvis for høj en andel, da vingematerialet for denne art ikke synes at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 62% nedlagt på træk, 10% fra motorbåd og 3% ved lossepladser og minkfarme. Jagtudbyttet i 1998/99-sæsonen er for de arter, der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vild

 17. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2009-01-01

  This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

 18. Forvist til omsorg : Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Anmeldelsen refererer til en netop udgivet bog af Grønbæk Jensen & Knigge og udbygger dennes problemstilling ved at tilføje en diskussion om forholdet mellem faglighed og nærhed/hjemstavn. Udgivelsesdato: December 2008

 19. Den palliative indsats til børn i Danmark bør styrkes.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Bodil Abild; Clausen, Niels

  2014-01-01

  Paediatric palliative care is the total care for the child's body, mind and spirit, and involves support to the family. It begins when a life-threatening disease is diagnosed and depends on an interdisciplinary team approach. In 2013, 295 children under the age of 16 years died in Denmark. Of these, 195 were less than one year old. Most children and their families may prefer death at home if possible. Early planning allows for better integration of home-care services and ensures that death occurs at the place that is best for the child and family.

 20. Det Medicinske Politi : Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2006-01-01

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemibekæmpelse og koppevaccination. Da disse basale ting var på plads, nedsattes en såkaldt Sundhedspolitikommission i 1802 for at lave et samlet lovudkast for sundhedsvæsenet. Kommissionen sendte et meget detaljeret spørgeskema om befolkningens levevilkår og sundhedsforhold til alle embedslæger. Svarene er med deres omhyggelige og fyldige oplysninger om befolkningens boligforhold, spisevaner, fritidsbeskæftigelser og om manglerne ved den offentlige hygiejne en drøm for den historisk interesserede. Af forskellige grunde trak det ud med at udstede loven. Først da den nye epidemi - koleraen - havde vist lovens nødvendighed, kunne regeringen efter intens brevveksling med Sundhedskollegiet og lange diskussioner i Rigsdagens to Ting påbyde sundhedsvedtægter. Alle købstæder og også alle landkommuner, hvor amtmanden skønnede det nødvendigt, skulle udarbejde disse vedtægter efter en nøje - ca. 15 sider lang - vejledning af justitsministeren. Som permanent kontrol skulle protokolførende sundhedskommissioner oprettes efter forbilleder fra kolerabekæmpelsen.

 1. Darwin i Danmark : (www.darwin.au.dk)

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Klassiske danske oversættelser af Charles Darwins skrifter, bl.a. Om Arternes Oprindelse, Menneskets Afstamning, Rejse om Jorden og Live og Breve. Indeholder også forskellige 1800-tals reaktioner til Darwin sammen med en række introduktioner, bibliografier og andre ressourcer for studerende og forskere.

 2. Statsfeminisme og multikulturalistiske tilbagetog i Danmark og Norge

  OpenAIRE

  SIIM, Birte; Skjeie, Hege

  2007-01-01

  The paper discusses multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway focusing on both similarities and differences in the two countries' policy responses to diversity. In spite of important differences, we point towwards similar problems and dilemmaes in the public responses to multiculturalism and diversity among women connected to a state feminist agenda that in both countries has been rather one-sided in its conception of what women-friendly policies may imply. The focus of...

 3. Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

 4. Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; JØrgensen, Hans Erik

  2013-01-01

  Summary Population development of Common Tern Sterna hirundo in Denmark, 1970-2012 The Common Tern is an Annex I species on the EU Birds Directive. It is designated as a breeding species for 30 of the Danish SPAs. Knowledge about breeding occurrence of terns has been collected mainly in projects and surveys initiated and carried out by volunteers, in some cases in collaboration with the Danish Ornithological Society/BirdLife Denmark. The most substantial countrywide information about breeding occurrence of Common Terns has been provided by the Danish Tern Group, the Gull and Tern Group and the locality and atlas projects organized by the Danish Ornithological Society. Some localities have been followed on an almost annual basis by volunteers and/or by national or regional authorities. The Ministry of Environment initiated a national monitoring programme that ensured visits to a large number of potential breeding sites of Common Terns in 2006 and 2012. Furthermore, the Ministry hired Aarhus University to organize a national survey of breeding colonial coastal birds in 2010 and to build a database of existing data on breeding numbers of colonial coastal birds at all known breeding sites. To identify the most reliable data for each breeding site, we went through all data collated for Common Terns and evaluated the quality of the count data. The development in breeding numbers is given in Appendix 1 for 15 of the most important breeding areas; the location of these areas is given in Fig. 1. For many years these areas housed 75-80% of the Danish breeding population. Historical records suggest that the Common Tern possibly bred with several thousand pairs in Denmark in the first half of the 20th century, but numbers declined and the breeding population has not exceeded 1500 pairs since 1970. Nonetheless, the Common Tern has been widely distributed after 1970 with breeding colonies located along mainland coasts, on islets in fjords and offshore as well as on small islets in freshwater lakes (Fig. 3). We estimate that app. 1000 pairs were breeding in Denmark during 1975-1980 (850-900 pairs counted; Tab. 1). Breeding numbers subsequently increased, reaching 1470 pairs in 1988. But a decline began again already in the early 1990s (Fig. 2), reaching 1090 pairs in 1995, 855 pairs in 2000 and 530-670 pairs in 2006-2010 (Tab. 1). A sudden settlement of 150 breeding pairs on the island of Anholt in 2010 was surprising and led to the increase from 2006 to 2010. The long-term decrease was recorded in all parts of the country that had hosted large numbers of breeding pairs up until the first half of the 1990s (Tab. 1). Consequently, by 2006-2012 the species had more or less disappeared from larger parts of Jutland and Funen (compare maps in Fig. 3). Although the number of breeding colonies remained fairly stable (around 50 colonies, Tab. 5), the number of colonies along coasts decreased (Tab. 2), and the proportion of breeders nesting in coastal colonies declined from 85-90 % during 1980-1995 to 50-52 % in 2006-2010 (Tab. 3). The region Roskilde Fjord was the most important breeding area in Denmark during several periods between 1970 and 2007, but numbers decreased markedly after 1995 (Fig. 4). The decline in at least this fjord may have been related to a decrease in the production of fledglings. Thus a survey of breeding success during 1997-2002 indicated that only < 0.1-0.2 young fledged per pair despite high hatching success in most years (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999, 2003). The mean annual frequency with which parents fed their young was < 0.60 times per hour during the three years with records, and this suggest that parents experienced low food availability (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999). The other most important regions for breeding Common Terns have been the Danish part of the Wadden Sea, West Jutland, Limfjorden, Northern Kattegat and Lolland (Tab. 1). The causes of declines in these areas are generally unknown. However, there are indications that for some of the former key localities, declining numbers were related to in

 5. Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered. The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent.Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

 6. To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R

  2003-01-01

  In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Canadian citizen with Danish ancestry. The former manifested itself clinically as a mild flu-like illness, the latter as serious infection of the central nervous system. Thus, in addition to representing a rare case of West Nile encephalitis, it also constitutes one of the first reported cases of human infection of Canadian origin.

 7. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2011-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2010 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Fourteen species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Many larvae were found mining leaves of Betula sp. in the island of Falster in south-eastern Denmark; 2) Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Three larvae were found mining leaves of Quercus sp. in the island of Bornholm; 3) Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1905), One specimen has been breed from a mine found on Pyrus sp. in the island of Lolland in southern Denmark; 4) Coleophora parthenogenella Falck, 2010. This newly described species is recorded from four districts in eastern Denmark and in two districts in southern Sweden. Only females are known; 5) Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839). Three specimens were taken in light traps in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 6) Blastobasis lacticolella Rebel, 1940. Numerous specimens were taken in one locality near Copenhagen; 7) Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871. One specimen was taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 8) Celypha woodiana (Barrett, 1882). Six specimens were collected at light in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 9) Ochromolopis ictella (Hübner, 1813). One specimen were taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 10) Platyptilia nemoralis Zeller, 1841. Two specimens were collected at light in south-eastern Denmark in the 1996 and 2003; 11) Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). One specimen were taken in a light trap in Bornholm; 12) Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). Two specimens were taken in light traps in Bornholm; 13) Emmelina argoteles (Meyrick, 1922). One specimen was taken in a light trap on Bornholm; 14) Phycitodes lacteella (Rotschild, 1915).One specimen was taken in a light trap on Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following species is transferred to this list: Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) (Tortricidae). Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) (Pyralidae) is recorded as introduced to Denmark as larvae with aubergines from Thailand. Unusual host plants are listed for: Parornix scoticella (Stt.), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey), Phyllonorycter sorbi (Frey), Coleophora spinella (Schrk.). The total number of Danish Nepticulidae is now 88; Gracillariidae 87; Coleophoridae 120; Blastobasidae 4; Gelechiidae 177; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2539 species.

 8. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored.

 9. Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

 10. Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demant, Jakob; Houborg, Esben

  2011-01-01

  Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion – Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

 11. Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janni Møller Hartley

  2009-09-01

  Full Text Available Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteristics of online journalism are well known, and thus, the development might rather be seen as a radicalisation of some traditional journalistic routines in the production of news. A radicalization that indicates that news in the Digital Age can be seen as a dynamic process rather than a static product.

 12. Billeddiagnostisk håndtering af akut lungeemboli i Danmark : En rundspørge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Poul Henning; Hess, SØren

  2005-01-01

  INTRODUCTION: Acute pulmonary embolism is a frequently occurring disease that is associated with a high mortality rate. Accurate diagnosis is essential, but the condition is often misdiagnosed. National and international guidelines do not agree on which imaging modality is preferable for making the diagnosis. Our objective was to determine what the diagnostic method of choice in Denmark is. MATERIALS AND METHODS: We conducted a survey in 30 hospital departments in Denmark regarding the primary imaging procedure for patients with suspected pulmonary embolism. These departments represented various types of hospitals in all parts of Denmark but were otherwise randomly selected. RESULTS: Twenty-seven departments responded. Approximately half of the departments used lung scintigraphy as the primary diagnostic test, one third used echocardiography and the rest used spiral computed tomography. This distribution was largely independent of the type of hospital and which modalities were available in a given hospital. DISCUSSION: We found no coherence between the primary diagnostic modality of choice and other factors including hospital size, type and availability of diagnostic methods. Udgivelsesdato: 2005-Oct-10

 13. Stor variation i behandlingsregimener ved medicinsk abort i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Maj-Britt Tanderup; RØrbye, Christina

  2003-01-01

  INTRODUCTION: Medical abortion was introduced in Denmark in 1997. The purpose of the present study was to describe the use of medical abortion and the applied regimens. MATERIAL AND METHODS: Late 2000, questionnaires were sent to all gynecological and surgical departments in Denmark performing abortions. RESULTS: Late 2000, medical abortion was performed in 25 of the approximately 50 departments performing abortion. In the majority of cases the method was introduced during 1999 and the estimated frequency of medical termination was 25% of all first trimester abortions in the departments offering the method. All departments used a combination of mifepristone and either misoprostol or gemeprost. Doses and administration, upper gestational limit, and follow-up procedures showed great variation between the departments. Medical abortion was in general considered an equal but more expensive method than surgical termination. DISCUSSION: The literature describes many different ways to induce medical abortion, but only parts of the regimens have been evaluated in randomised controlled trials and the results are difficult to transfer directly to Danish conditions. The variation in regimens used in Denmark reflects the lack of consensus on an optimal procedure. We look forward to the national guidelines in the area, which will enable us to compare and optimise the procedure more easily.

 14. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical regression analysis. RESULTS: A direct association between ethnicity and self-reported health status was found. Both first- and second-generation immigrants rated their health worse than did ethnic Danish youths. The association was statistically significant for first-generation immigrant girls when controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related to immigration and immigrants' social conditions may partially explain the ethnic differences in self-reported health status. However, cultural differences may influence the ethnic and gender differences in health status and self-efficacy, as ethnic minorities are less likely to believe in their ability to affect their own health. It is recommended that this knowledge be implemented when developing health promotion programs in the public schools. Udgivelsesdato: 2006-Apr-24

 15. Skal det være slut med herreløse katte i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SandØe, Peter

  2015-01-01

  En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse foreslår at enhver, der fodrer en herreløs kat, skal vedkende sig ejerskab. Professor Peter Sandøe kritiserer arbejdsgruppens forslag, som han mener i praksis vil forværre forholdene for de herreløse katte.

 16. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2008-01-01

  This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

 17. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2013 (Lepidoptera).

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2014-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2013 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Eight species are reported as new to the Danish fauna: 1) Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Gracillariidae): numerous larvae in leaf mines of Tilia and one adult were found in the island of Bornholm; 2) Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Depressariidae): two specimens were caught in light traps during April in Bornholm; 3) Pancalia nodosella (Bruand, 1851) (Cosmopterigidae): five specimens collected between 1973 and 1981 were found misidentified as P. schwarzella (Fabricius), all from the North-western Jutland; 4) Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) (Coleophoridae): one specimen was collected in a light trap in Lolland; 5) C. jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 (Coleophoridae) and 6) C. expressella Klemensiewicz, 1902 (Coleophoridae): one specimen of each were collected in light traps in Bornholm; 7) Stenoptilia inopinata Bigot & Picard, 2002 (Pterophoridae): three specimens were collected in light traps in two localities in Bornholm. The identification of this species is considered tentative, and 8) Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Crambidae): one specimen was photographed at light near Copenhagen, and numerous larvae were subsequently found in plant nurseries in North-eastern Zealand. Two species are moved from the observation list (Buhl et al., 2010) into the Danish check list: Syncopacma polychromella (Rebel, 1902) (Gelechiidae) which was found in one specimen in Lolland in 1998, and Pammene herrichiana (Heinemann, 1854) (Tortricidae) which is now considered distinct from P. fasciana (Linnaeus, 1758). There are constant differences in the form of the valva in the male genitalia of the two species, whereas we only found subtle differences in the female genitalia. The total number of Danish Gracillariidae is now 89, Depressariidae 50,Cosmopterigidae 11, Gelechiidae 179, Coleophoridae 123, Tortricidae 390, Pterophoridae 47 and Crambidae 124. This results in a total of 1596 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is 965, bringing

 18. Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØes, Lillian M; Brock, Inger

  2009-01-01

  Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

 19. Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

  2012-01-01

  Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

 20. Transportvaneundersøglesen - Faktaark om transport og indkomst i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  En af de store styrker ved Transportvaneundersøgelsen er, at det er muligt at knytte transportadfærden sammen med forskellige baggrundsvariable. I dette faktaark beskrives sammenhængen mellem transportadfærden og personlig indkomst, og desuden kombineres med andre baggrundsvariable.

 1. Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

  2011-01-01

  In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

 2. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2

 3. MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Wacher Kjærgaard

  2013-11-01

  Full Text Available I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012 viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måske mest af frygt for ikke at få en central placering i kapløbet om de internationale studerende, har kastet sig over denne uddannelses- og kursusform. Som et bidrag til en kvalificeret drøftelse af perspektiverne for MOOCs i UC-sektoren beskriver denne artikel fænomenet og diskuterer læringsmæssige perspektiver rettet mod det globale marked for uddannelse. Målet er gennem et litteratur-review og erfaringer fra deltagelse i et antal MOOCs at afdække, hvad det kræver at udbyde en MOOC, hvad andre har gjort, hvem der udbyder, hvem der deltager, og hvilke perspektiver der kunne være for de nordiske lande.Abstract in EnglishDue to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

 4. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2013-01-01

  This ar ti cle re ports and com ments on in ter est ing Dan ish Micro lepi - doptera col lected in 2012 and in cludes re mark able find ings from pre - vi ous years. The clas si fi ca tion and no men cla ture fol low the new Dan ish check list (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Three spe cies are re ported as new to the Dan ish fauna: 1) Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) (Gelechiidae): one spec i men was caught in a light trap near Co pen ha gen; 2) Aethes triangulana (Treitschke, 1835) and 3) Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (Tortricidae): one spec i men of each were caught in light traps in Born holm. We more over trans fer Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (Gra cil lariidae) from the ob ser va tion list to the main list of Dan ish Lepidoptera. The to tal num ber of Dan ish Gracillariidae is now 88, Gelechiidae 178 and of Tortricidae 389. This re sults in a to tal of 1587 spe cies of Microlepidoptera found in Den mark. The to tal amount of Macro - lepidoptera re corded from Den markis now 969, bring ing the num ber of Dan ish Lepidoptera to a to tal of 2556 species. With the new Dan ish check list the so-called ob ser va tion list has been ex tended to in clude both spe cies of un cer tain faunistic sta tus in Den - mark and spe cies of un cer tain tax o nomic sta tus. There are 13 spe cies of Lepidoptera on the for mer and 11 spe cies on the latter.

 5. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2010-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

 6. Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark : Diskursive implikationer og praktiske konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2014-01-01

  This article investigates the development of the concept of museum communication in a Danish cultural political context from 2006 until 2013 and the practical consequences a changed interpretation of the concept has for the Danish state-owned and state-supported museums. The main argument is that the concept of cultural communication, specifically concerning museums, has undergone a transformation towards having a digital content of meaning in recent years. And furthermore: that the meaning ascribed to the concept has practical impact. The increased attention paid to communication, particularly digital communication, in the tasks of the museums, is redistributing the museums’ resources, foci and priorities. This call for a more thorough discussion of what museums must and can be in the future – and not least for whom.

 7. Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildemoes, Helle Wallach

  2008-01-01

    I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

 8. Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter : Om udfordringernes forankring og forandringens uforanderlighed. Om nødvendigheden af at styrke de eksisterende politiske institutioner for bedre at kunne danne de fremtidige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  2009-01-01

  Generalt: De udfordringer, et samfund når at opfatte eller at sætte op, er altid forankret i psyko-socio-antropologiske vilkår, som det nu måske er muligt bedre at opfatte i stedet for at fornægte, netop ved hjælp af den snævre økonomiske tankegang. Ligeledes gælder det om at indse såvel det, som forbliver det samme i forandringsprocesserne, som det, der er fælles for alle forandringer, og som ikke kender til megen forandring i forandringerne. Mere specifikt: Med henvisning til det kosmopolitiske ideal er der nogle mennesker, der tror, at der således ville opstå en verdensstat, altså en institution, som ville kunne erstatte de gamle stater og nationer, som de snarere anser for at være en bremseklods end end at være mulige aktører i denne proces. Som jeg ser det, med henvisning til det jeg skrev ovenfor, er vi langt fra en sådan mulighed, og uden de fælles referencer og legitimiteter, som de nationale stater udgør, vil man ikke kunne danne grundlag for en fælles dialog - tværtimod. Der skal være et fælles grundlag at forhandle ud fra, inden der kan etableres en fælles respekt for verdensinstitutioner, ligesom der skal være institutioner, som på det lokale plan kan sørge for, at fælles principper faktisk bliver overholdt.

 9. Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.

  2004-01-01

  De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasserne på det nuværende niveau vil der ske en global temperaturstigning på yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere episoder med kraftig nedbør, især i efteråret. Danmark har tiltrådt FN's klimakonvention og den tilhørende Kyoto-protokol,der forpligtigeren række industrilande til en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Danmark har forpligtiget sig til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990-niveauet. Målsætningen skal være realiseret i 2008-2012. Uden yderligere tiltag forventes den samlede danske udledning af stige med13%. Selv med korrektion for el-import i basisåret og eleksport i forpligtigelsesperioden forventes reduktionen kun at blive på 9%.

 10. Idræt og arkitektur i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melgaard, Ebbe; Wikke, Helle

  2007-01-01

  Idræt og sport har op igennem det sidste århundrede i stigende grad sat sit aftryk på livsform, byudvikling og arkitektur. Sporten kom til byen parallelt med udviklingen af industrisamfundet sidst i 1800-tallet. I dag, hvor industrisamfundet mere eller mindre er afløst af videnssamfundet, er sporten stærkt professionaliseret, og samtidig har alternative og selvorganiserede bevægelsesformer udviklet sig. Idrætsbilledet er blevet mere komplekst og vil også i fremtiden markere sig i byens arkitektur og planlægning. I bogen behandles udviklingstendenser og problemstillinger inden for såvel idræt som byudvikling og arkitektur. Karakteristiske mønstre indkredses, og der gives bud på strategier og muligheder for det fremtidige idrætsliv i byen. København anvendes som model, men anbefalingerne er generelle og anvendelige i andre bymæssige sammenhænge i Danmark. Bogen skal ses som igangsætter af en debat og som inspiration til udformning af en generel strategi for idrættens integration i byens rum. Et afsæt til en ny udvikling.

 11. Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Egedal Andreasen

  2013-11-01

  Full Text Available For at modvirke den stigende regionaleulighed i Danmark er uddannelsestilbud i udkantsområderne vigtigt. Men medrelativt få studerende kan det være vanskeligt at drive uddannelse i disseområder. Man har i den forbindelse interesseret sig for potentialerne ivideomedieret fjernundervisning, og der har flere steder været gennemførtforsøg med såkaldt parallelundervisning, hvor der undervises samtidigt i tolokaler placeret på hver deres lokalitet, og hvor underviseren kun er fysisktil stede i det ene lokale. I årene 2009 -2011 gennemførte VUC Nordjylland etomfattende forsøg med denne type undervisning på hold inden for almenvoksenuddannelse (AVU. Mange kursister ved AVU har svage fagligeforudsætninger og problematiske erfaringer fra skoletiden. På baggrund afresultater fra følgeforskning til dette forsøg og med inddragelse af teoretiskeperspektiver på rum og læring diskuterer artiklen den parallelle undervisningmed henblik på fordele og ulemper, begrænsninger og fremtidige muligheder i dennetype undervisning.

 12. Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fronczek-Munter, Aneta

  2013-01-01

  Sundhedsfaciliteter har for nylig fået en masse opmærksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de næste 10-15 år (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er både helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hospitaler. Der er også en del fokus på de indledende stadier af designprocesser med brugerinvolvering og konkurrence-programmering, med det formål at opnå moderne og fremragende hospitaler, der understøtter behovene hos fremtidige patienter, sundhedspersonale og samfundet. Denne artikel har til formål at præsentere resultaterne af et casestudie på Bispebjerg Hospital, som jeg gennemførte som en del af mit PhD-projekt om Usability Briefing for hospitaler. PhD-projektet inkluderer studier af metoder og resultater af brugerinvolvering i design samt organisering og gennemførelse af god programmering.

 13. Musicon Valley Vækstmiljø. Politstudie - teknologisk fremsyn om lydteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.

  2006-01-01

  Rapporten indeholder et pilotstudie af fremtidige teknologiske udviklingsmuligheder inden for lydteknologier (akustik, transducer-teknologi og signalbehandling) i Danmark med fokus på lydteknologiers muligheder i oplevelsesindustrien. Projektet erbaseret på en radarundersøgelse orienteret mod udsagn eller hypoteser om de forskningsmæssige og erhvervsmæssige muligheder for lydteknologi i fremtiden. Disse udsagn er indsamlet fra nationale og internationale fremsyn, perspektiverende artikler samtudsagn fra danske aktører, fra workshops, interviews og lignende. De indsamlede udsagn og hypoteser er grupperet inden for følgende områder: udviklingstendenser – teknologi, marked og samfund (brugeradfærd; IKT og Internet; aldrende samfund; økonomi ogmarked; velfærd og værdier) teknologiske og erhvervsmæssige muligheder (måleudstyr og målemetoder; lyd og lydkvalitet; sensorik; kontrol og signalbehandling; transducere – mikrofoner og højttalere; kommunikation og høreapparater; energi og ressourcer;interaktion og intelligens) Fremsynet har indikeret, at brugere og eksperter med indsigt i de forskellige fagområder anerkender potentialerne for innovation, og at der er interesse for, at Danmark gør en indsats for at udnytte de muligheder, som de danskepositioner for lydteknologi åbner op for. Der formuleres følgende anbefalinger til en dansk indsats: styrk de danske uddannelser styrk den tværfaglige forskning fokus på lydkvalitet og lyddesign netværksdannelse og tværgående initiativer produktudviklingog kompetencer lydeksperimentarium

 14. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

 15. A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

 16. Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I : volumen, morbiditet, mortalitet og resurseforbrug. En landsdaekkende undersøgelse på ortopaedkirurgiske afdelinger i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources.

 17. Energy Modeling for an Eco-City with focus on Biogas Potential

  OpenAIRE

  Julin, Anton; Siewert Delle, Johanna

  2013-01-01

  Med det gemensamma målet att skapa en hållbar, urban infrastruktur med nytänkande energisystem, skapades det svensk-kinesiska initiativet att bygga en miljö-stad i Wuxi i Kina. Med bakgrund av detta samarbete som initierades av den kinesiska regeringen och ett flertal svenska intressenter, har denna rapport som övergripande ändamål att undersöka hur produktion av biogas kan på bästa sätt integreras i ett möjligt energisystem i denna kinesiska miljö-stad.             ?...

 18. Areal Informations Systemet - AIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Stjernholm, M.

  2000-01-01

  Forord: Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet (AIS), som er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Projektet er gennemført i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen (LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt Farvandsvæsenet. Projektets formål er at sammenstille data til anvendelse i et geografisk informationssystem (GIS), som indeholder en national arealkortlægning set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Areal Informations Systemets opbygning og indhold af data er kort beskrevet i nærværende rapport. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en række metoder, som ligeledes er beskrevet i rapporten. Det er hensigten, atAreal Informations Systemet skal blive et centralt værktøj i såvel det administrative arbejde som overvågning og forskning i Miljø- og Energiministeriet, men også for andre institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark. Yderligere oplysninger om Areal Informations Systemet, herunder adgangsforhold, kan fås på DMU's hjemmeside med følgende adresse: http://ais.dmu.dk/ Projektet er finansieret af Miljø- og Energiministeriet, mens en række institutioner har bidraget med data i betydeligt omfang. Projektet består af følgende delprojekter: Delprojekt 1. Sammenstilling af det nationale Arealanvendelseskort Delprojekt 2. Hydrologisk information Delprojekt 3. Klassifikation af skove og udvalgte terrestriske naturtyper Delprojekt 4. Klassifikation af bebyggede områder Delprojekt 5. Kortlægning af jordarter på landjorden Delprojekt 6. Sedimenttyper for indre danske farvande Delprojekt 7. Marin dybdemodel Delprojekt 8. Kortlægning af administrative områder Delprojekt 9. Kortlægning af adgang til offentlige registre og digitale kort. Delprojekt 10. Etablering af satellitbilledarkiv Indledning: Areal Informations Systemet er det første forsøg på at integrere geografiske data inden for natur- og miljøområdet i Danmark, hvilket vil give helt nye muligheder for anvendelsen af GIS data indenfor Miljø- og Energiministeriets resort. Miljø- og Energiministeriets arbejde med administration, overvågning og forskning vedrørende natur- og miljøforholdene i Danmark medfører et behov for en sammenhængende og ensartet kortlægning. Geografiske informationssystemer (GIS) sammenstiller information, som er knyttet geografisk til landskabet, hvilket gør Areal Informations Systemet særdeles velegnet til at samle og præsentere informationer om natur- og miljøtilstanden. Areal Informations Systemets temaer indeholder information om naturen for specifikke arealtyper og informationerne kan direkte anvendes til statistikker over naturtyper, arealanvendelse etc. Også i forbindelse med nye administrative initiativer, samt opfølgning på gældende handlingsplaner, vil Areal Informations Systemet være særdeles anvendeligt. Den landsdækkende overvågning af vandmiljøet NOVA 2003, som gennemføres i tæt samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet og amterne, anvender en række oplande, samt målestationer i vandløb, søer og havet. En væsentlig del af disse informationer findes nu i Areal Informations Systemet, hvilket vil bidrage til at forbedre den nationale overvågning. Systemet kan endvidere udbygges med nye informationer efterhånden som nuværende overvågningsprogrammer ændres eller nye igangsættes. Areal Informations Systemet forventes således at blive et centralt redskab i den fremtidige naturovervågning. Areal Informations Systemet forventes også at blive anvendt i den fremtidige miljøforskning. De geografiske data vil gøre det muligt bl.a. at opstille modeller og beregne scenarier, som i langt større omfang end hidtil indbygger det geograf

 19. Indoor Environmental Quality og the first European ModelHome 2020 : Home for Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling HammershØj; Hansen, Ellen Kathrine

  Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

 20. Indoor Environmental Quality of the first European ModelHome 2020 : Home for Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foldbjerg, Peter; Olesen, Gitte Gylling HammershØj

  Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

 1. Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

  2013-01-01

  På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som international sammenhæng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede målsætning og strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

 2. Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsgaard, Camilla

  2010-01-01

  Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at undersøge begrebet passivhuse i Danmark. I flere år har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet primært foregået i forskningsmiljøer og resultaterne har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har fået relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men mængden af viden på daværende tidspunkt var meget begrænset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover ønskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opnå en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er nødvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive løsninger, mere kvalitative aspekter såsom arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forståelse af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at undersøgelse følgende forskningsspørgsmål: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forståelse af begrebet både kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare på følgende underforskningsspørgsmål: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og værktøjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv ændret sig ved at flytte ind i et passivhus? I så fald hvordan? - I hvor høj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at undersøge disse forhold flere typer analyser baseret på forskellige typer data, der har involveret forskellige slags aktører var nødvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den første idé til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve håndværkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var færdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om både hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det målte indeklima, som derved vurderer både husets præstation i forhold til det forventede, men også beboernes adfærd og forståelse af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det første viser undersøgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode når der designes passivhuse. Men for at støtte den integrerede design proces er der dog nogle omstændigheder, som er nødvendige: aktører i designteamet er nødt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke mål de går efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagområder og endelig skal det være muligt at indarbejde de forskellige kompetencer i projektet fra begyndelsen af designprocessen. I forhold til beboernes hverdagsliv, har nogle gennemgået forandringer e

 3. En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bevægelighed".

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen efterprøver på grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er så betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

 4. National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-06-15

  Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

 5. Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie

  2014-01-01

  Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge on environmental issues. The study examines the scale and character of environmental exhibitions and collections in Denmark and surrounding countries. The study finds that the scale far from exhausts the potential. Exhibitions predominantly focus on natural science dimensions with limited coverage of the social science aspects of environmental problems and their solutions. Interdisciplinary museum activities including social science aspects on institutions and values are recommended. Moreover, it is argued that the emotions and the scientific and political controversies involved in environmental issues should not be seen as obstacles to museum engagement in the environmental field, but rather as important ingredients in creating valuable museum experiences.

 6. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In 1995 extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was introduced in Denmark as a treatment for critically ill infants. ECMO is primarily used in infants with severe meconium aspiration, but can be used for all kinds of pulmonary and cardiac failures as well. The purpose of our work was to evaluate the Danish ECMO-treatment. MATERIALS AND METHODS: We performed a retrospective study of 55 infants receiving ECMO, and the parents of the surviving children were sent questionnaires. All the completed questionnaires were returned except for one from a family that emigrated from Denmark. The statistical analyses are based on chi2-tests and 95% CI. RESULTS: Only in four cases was the treatment without complications. Thirty-one infants had technical complications and 48 had medical complications. Cerebral complications arose in 28 infants. Thirty-nine (71%) infants were alive at the time of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability correspond to the results in an English randomised study.

 7. Nye mål for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

  2012-01-01

  Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen fremhæver at naturfagsundervisning bør bygge på en progression gennem uddannelsesforløbet, at undervisningen skal fokusere på nogle få faglige kerneidéer i naturvidenskab og teknologi for at undgå stoftrængsel, og at arbejde med at lære naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde undersøgelsesbaseret (inquiry based), herunder også med designmetoder, bl.a. for at øge fokus på det kreative og ingeniørarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan være inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

 8. Ingeniører og arbejdsmiljø. Hovedrapport : En undersøgelse af ingeniørers relationer til arbejdsmiljø udført for Ingeniørforeningen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØgsbo, Mette Maribo; Broberg, Ole

  1998-01-01

  This study confirms that many engineers are not aware that they influence the working environment of other people through their engineering. Also, it indicates that the extent of influence dependends on engineering domain and task content. Many engineers and enterprises have an espoused theory expressing a positive attitude towards working environment considerations in engineering. However, the theory-in-action seems to be quite different. Engineers do not know what to do in relation to working environment considerations. They mainly point to solidifying their knowledge in the area combined with management policies and systems as the means to enhance such considerations. In spite that they overwhelmingly prefer dialogue (with other engineers) as a ‘tool' in their daily work, this is not the case regarding working environment considerations. The study indicates that effects of working enviroment training at engineering schools are very limited. As the engineers find it very important to teach working environment at engineering schools it must be considered what kind of curriculum would be most effective for the engineering career. Finally, the engineers do not perceive that management or others inside and outside the enterprise expect them to consider working environment aspects in engineering. The formalized working environment management system seems not able to engage the engineers in preventive actions.

 9. Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Charlotte; Kehlet, Henrik

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to demonstrate the incidence of "standard" hysterectomy in Denmark, including surgical route, postoperative hospitalisation, morbidity, mortality, and readmission rate within 30 days. MATERIAL AND METHODS: We analysed data from the Danish National Patient Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from the random sample to the entire population gives an estimated complication rate of a minimum of 18%. DISCUSSION: "Standard" hysterectomy in Denmark is associated with considerable morbidity and marked regional variation in the choice of surgical approach. The present study emphasises the need for a national hysterectomy database with the possibility of evaluating surgical activity, reducing morbidity rates, and developing homogeneous guidelines. Udgivelsesdato: 2002-Sep-23

 10. Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-01

  Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

 11. Overvågning af voksenbefolkningens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Poul Erik; Ekholm, Ola

  2010-01-01

  Formål - At beskrive aktuel tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere, at analysere effekten af socio-demografiske faktorer, og at belyse ændringerne i voksnes tandforhold over tid. Materiale og metode - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater - I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. Konklusion - Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden. Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden.

 12. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2010-01-01

  This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

 13. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  LØnroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

 14. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Stevn

  1999-09-01

  Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

 15. Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

  2008-06-15

  We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

 16. Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 : Banker i Danmark 14/4-2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  Highlights Bunden er nået? Finansieringsomkostningerne ”bunder ud” (i hvert fald for de bedste) Massive udfordringer for de ”pressede” Blev værre sidst på året Og de kan identificeres Øget polarisering Markedet er rationelt Risiko ”koster”

 17. Danmarks første nationalordbog : Om Videnskabernes Selskabs Ordbog I-VIII (1793-1905)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Pálfi, Loránd-Levente

  2008-01-01

  Videnskabernes Selskabs Ordbog (forkortet VSO) er uden tvivl den danske ordbog, som har haft den længste (to århundreder), mest problemfyldte og af personlige intriger mest prægede tilblivelseshistorie. Med nærværende bidrag gives for første gang nogensinde en nogenlunde retfærdig analyse af udvalgte ordbogsartikler fra værket forbundet med en detaljerig gennemgang af denne den afgjort mest forviklede affære i dansk ordbogsskrivnings historie. I vort bidrag gør vi brug af den selektive historiografiske metode, som på kritisk vis udvælger særligt relevante data og gengiver dem i en dømmende og bedømmende ramme, dvs. en datidsimmanent men kritisk analyse forbundet med et ønske om at lære af historien. Kongen, dvs. i praksis Ove Høegh-Guldberg, der bl.a. finansierede størstedelen af arbejdet, havde en klar mening om brugergruppen, ordbogen skulle være både for folket og for videnskabsmænd, dvs. for såvel lærde som ulærde, ganske enkelt for alle danskere og kun for danskere. Alligevel blev det til en ordbog primært for lærde. Allerede før udgivelsen af første bind blev værket kritiseret. Den største kritiker var Peter Erasmus Müller, som helt konkret henviser til de enkelte artikler og angivelser. Siden er den konkrete indholdskritik aldrig blevet gengivet eller diskuteret, man har kun hæftet sig ved, at ordbogen var blevet kritiseret og i øvrigt var og forblev kritisabel. Man ved - for det siger alle - at ordbogen er af ringe lødighed, og gentager uefterprøvet, at ordbogen har givet anledning til kritik. VSO er imidlertid langt bedre end sit rygte. Vort bidrag vil vise, at den gængse bedømmelse ikke er korrekt. Det gælder i særlig grad, når kritikken ikke er tidsimmanent og ikke er immanent i forhold til ordbogens forudsete opbygning.

 18. Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Hjuler; Morthorst, Poul Erik

  2002-01-01

  During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the developmentof investments cost, O&M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O&M-cost components are established going back to the early 80's. Thesetime series are used to analyse the development of O&M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected developmentof O&M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes. (in Danish)

 19. Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We present the epidemiology and clinical course of ITP during the first 6 months after diagnosis in Danish children diagnosed from 1998-2000. MATERIALS AND METHODS: The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology conducted a prospective registration study of children with newly diagnosed ITP from 1998-2000. The study included children < 15 years of age with newly diagnosed, untreated ITP and platelet count (TBC) < 30 x 10(9) /l. Information about bleeding symptoms, TBC, treatment and ITP related episodes was recorded at diagnosis and during the first six months. RESULTS: Of 109 included children 81% had a short symptom history, 46% a preceding viral infection. At diagnosis 62% had TBC < 10 x 10(9) /l, 41% mucosal bleeding, and 72% received medical treatment. Follow-up was available for 91 children. Sixty seven children with acute ITP had TBC < 150 x 10(9) /l for 11 days (median). Twenty four children suffered chronic ITP, 8 of them had persistent TBC < 20 x 10(9) /l. Insidious onset had a 64% predictive value for chronic ITP. Of the 57 registered ITP-related episodes, 45 occurred in chronic cases, 23 of them in six of the children with persistent TBC < 20 x 10(9) /l. CONCLUSION: It is likely that children with newly diagnosed ITP recover quickly, and the risk of serious bleeding is low. A small group of children with persistent severe thrombocytopenia experience significant morbidity. Udgivelsesdato: 2008-May-26

 20. Status for bæredygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper

  2010-01-01

  I denne artikel sættes fokus bæredygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en undersøgelse i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL Global Forwarding, gennemført i sommeren 2009, med fokus på virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og transport. Indledningen giver en baggrund for emnet, bæredygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel på hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med bæredygtighed og transport. Artiklen afsluttes med en række implikationer for henholdsvis kunder (transportkøberne) og transport leverandørerne Udgivelsesdato: April

 1. Fremtidens forskningsbibliotek : Rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke udviklingen for forskningsbibliotekssektoren ved at præsentere en række mulige fremtidsscenarier og forudsige mulige opgaver for bibliotekarer og informationsspecialister om 10 år.

 2. Gør tiggeri lovligt i Danmark : Forbuddet mod tiggeri risikerer at skabe mere alvorlig kriminalitet.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2014-01-01

  Uanset om tiggeriet skyldes, at man er faldet ud af det danske samfund, eller man er født I e fattigt europæisk land, ændrer et forbud mod tiggeri ikke på, at der stadig er brug for penge, skriver Fatima Sabir.

 3. Overlevelsen ved dissemineret sklerose i Danmark. En landsdækkende undersøgelse for perioden 1948-1986

  DEFF Research Database (Denmark)

  BrØnnum-Hansen, Henrik; Koch-Henriksen, Nils

  1995-01-01

  We estimated survival probability and excess death rates for patients with multiple sclerosis (MS) on the basis of data from the Danish Multiple Sclerosis Registry, which includes virtually all patients diagnosed with MS in Denmark since 1948. We reviewed and reclassified all case records according to standardized diagnostic criteria. By linkage to the Danish Central Population Registry and the National Registry of Causes of Death complete follow-up of all MS patients was achieved, with the exception of 25 patients who had emigrated. A total of 2300 of the 6727 MS patients included in the study had died before the onset of the disease was 28 years in men (compared with 40 years in the matched general male population) and 33 years in women (versus 46 years). The excess death rate between onset and follow-up (observed deaths per 1000 person-year minus the expected number of deaths in a matched general population) was 14.3 in men, which was significantly higher than in women (12.0). Excess mortality increased with age at onset of MS in people of each sex. The 10-year excess death rate has decreased significantly in recent decades. Excess mortality was highest in cases with cerebellar symptoms at onset.

 4. Kvaliteten af astmabehandling i Danmark : Hvor langt er vi - og hvor langt er patienterne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors Udgivelsesdato: 2008/1/21

 5. Tromboseprofylakse pa kirurgiske afdelinger i Danmark. Status 2005 og 25 ars udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, L.M.; Foli-Andersen, N.J.

  2008-01-01

  OBJECTIVES: To assess Danish surgical departments' attitudes to and clinical guidelines on the use of perioperative thrombo-prophylaxis (TP). MATERIALS AND METHODS: Questionnaires regarding TP were sent to Danish departments which performed major surgery in 2005. The questionnaires contained questions regarding the use of TP routinely after clinical guidelines for both elective and acute surgery, indications for the use of TP, the type of TP and the duration of the TP treatment. The results are registered descriptively. The results are compared with five previously performed surveys from 1981-2000. RESULTS: In the five surveys from 1981 to 2000, 85%, 90%, 92%, 95%, 93% answered the questionnaire, in the present survey 88% answered. Since the beginning of these surveys, there has been a significant increase in the use of TP following clinical guidelines from approximately 50% in 1981 to 96% of the departments performing major surgery in 2005. In acute surgery we found a significant increase in the number of departments using TP following clinical guidelines from 43% in 2000 to 81% in 2005 (p<0.01 Fishers exact test). All departments that used TP employed low molecular weight heparin. The use of prolonged TP was sporadic. CONCLUSION: 30 years after the first evidence in favour of TP was published, 96% of surgical departments which perform major surgery use TP routinely based on international clinical recommendations. A large number of departments use TP in connection with acute surgery in comparison with previous surveys. A future task is more focus on the use of prolonged TP after major surgical procedures Udgivelsesdato: 2008/3/10

 6. Mat på arbetet dygnet runt? Arbete – Tid – Måltid : Kortlægning af viden i Sverige og Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Michael SØgaard; Lagnevik, Magnus

  2009-01-01

  Denna rapport syftar således till att försöka skapa en överblick över och systematisera de erfarenheter och kompetenser som finns på båda sidor sundet kring maten på arbetsställan. Områdets tvärvetenskapliga karaktär återspeglas i sammansättningen av projektmedlemmar på båda sidor sundet, där såväl nutritionister, som sociologer och företagsekonomer medverkar. I september 2008 hölls en workshop med utgångspunkt i rapporten ”Mat på arbetet dygnet runt”. Under workshopen deltog olika aktörer från båda sidor av Öresund, och denna slutrapport innehåller utöver en kunskapsöversikt och en jämförelse mellan danska och svenska erfarenheter också intryck och erfarenheter från workshopen. Målsättningen är att identifiera problemområden som kan ligga till grund för ett fördjupat samarbete över Öresund och inspirera till idéer till kommande projekt inom forskning och utveckling.

 7. Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen : att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.

 8. Det øvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Peder

  2009-01-01

    Bøndergårdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedgårde under Kronen, adelige samt efter enevældets indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer på de faste afgifter, den såkaldte landgilde. Landgilden må ses som en del af produktionen på fastsættelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede størrelse af landgilden, angivet i fællesenheden tønder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, sådan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et særligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes økonomiske interesser i at få persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til gårdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion. Størrelse af den samlede landgilde relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, både lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne være ganske uretfærdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda fastfrosset på trods af ændringer i gårdenes tilliggende og udførte forbedringer i nogle egne. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i egne, hvor der siden fastsættelsen af landgilden havde været mulighed for ekspansion - særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per areal. Omvendt havde gårde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set højeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden nødvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

 9. Epidemiologi af pludselig opstået nontraumatisk hjerneskade i Danmark 1994-2002.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Aase Worså; Teasdale, Thomas William

  2007-01-01

  The purpose of this study was to illuminate trends in the incidence and duration of hospital courses in Denmark in 1994-2002 for patients with non-traumatic brain injury of sudden onset, due to spontaneous subarachnoid haemorrhage, revival after cardiac arrest, near-drowning, near-suffocation or electric shock and to compare to corresponding data from a contemporary investigation of head injuries. MATERIALS AND METHODS: The national hospital register was searched for hospital courses starting between 1 January 1994 and 31 December 2002, including rehabilitation and corresponding to ICD10 diagnoses covering the above-mentioned causes of non-traumatic brain injuries. RESULTS AND CONCLUSION: After direct age-standardization to the European Standard population, the incidence of hospital courses after SAH decreased slightly to 12.3 per 100,000 of the population in 2002. Mean age at injury increased by 3.6 years to 56.2. In particular for men, the maximum age-specific incidence increased considerably. Hospital lethality increased slightly to 29.2%. The age-standardized incidence of hospital courses after revival following cardiac arrest increased from 3.37 in 1994 to 4.49 per 100,000 in 2002. During the same period, hospital lethality decreased from 42.9% to 34.0%, and the number of courses of long duration increased correspondingly. All in all, bed occupancy beyond 3 months after SAH and cardiac arrest was half of the occupancy after traumatic injuries. A number of other less numerous causes of non-trauma-tic brain injury should also be taken into consideration. For equal treatment and rehabilitation of patients with hospital courses beyond three months, the number of hospital beds should be the same for traumatic and non-traumatic brain injuries.

 10. Epidemiologi og behandling af hovedtraumer i Danmark 1994-2002, belyst ved sygehusstatistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Aase Worsaa; Teasdale, Thomas William

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to illuminate the trends in the numbers of hospitalized head-injured patients in Denmark from 1994 to 2002 compared to the preceding decade, and to comment on the response to recommendations from the National Board of Health concerning hospital treatment. MATERIALS AND METHODS: The National Patient Registry and the national register of causes of death were searched for ICD10 diagnoses corresponding to structural brain injury, selected cranial fracture diagnoses, and concussion as a first or secondary diagnosis. RESULTS AND CONCLUSION: The most important tendencies were an increasing number of intracranial haemorrhages and a decrease in the numbers of other structural brain injuries, cranial fractures and brain concussions. Age at injury and the ratio of males to females increased for all categories. The death rate in hospital was a constant 16.5% for intracranial haemorrhages but decreased for other structural brain injuries, from 19.3% in 1994 to 15.3% in 2002. The number of hospitalizations of more than three months' duration increased correspondingly. In all, deaths in hospital decreased from 5.3 to 5.0 per 100,000 population. Two centres for rehabilitation of the most severely injured 16% were established during the study period. The increasing number of hospitalizations of duration exceeding three months, but where the inclusion criteria for these centres were not fulfilled, emphasizes the need for follow-up of recommendations concerning county/regional hospital-based rehabilitation units for patients with moderate to severe head injury. In addition, better organization and coordination of follow-up of patients with sequelae after concussion are desirable.

 11. Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel gæst og ny invasiv art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tendal, Ole Secher; Olesen, JØrgen

  2011-01-01

  Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

 12. Kulturen i kassen : Sammenhængen mellem socialklasse og tv-forbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andrade, Stefan Bastholm; Karlson, Kristian

  2011-01-01

  I denne artikel studerer vi sammenhængen mellem kulturelle praktikker og socialklasse. Vi gør brug af nyere metoder inden for den geometriske dataanalyse ved hjælp af det fri statistikprogram R, hvortil vi præsenterer et nyt program, der muliggør specifik multipel korrespondanceanalyse. Ved at benytte data fra repræsentativt udsnit af befolkningen på en udbredt kulturel praksis, tv-forbrug, sikrer vi os, at analysen har tilstrækkeligt homogenitet til at kunne identificere særegne kulturelle praktikker, som er relevante for at få forstå centrale distinktionsmønstre i det danske samfund i dag. Vi identificerer fire segmenter af tv-forbrug, som, stratificerer på aldersgruppe, har overraskende sammenhænge med socialklasse.

 13. Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Jesper; Huusom, Lene

  2011-01-01

  Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets is a tricky diagnosis, but is preventable.

 14. Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

 15. Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt sygehusregi i Danmark 2004-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; HindsØ, Klaus

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The organisation and the reimbursement pattern for surgery in Denmark are relatively unknown. MATERIAL AND METHODS: The organisation and activity of hip and knee replacement, laparoscopic cholecystectomy and inguinal herniotomy, low-back surgery and obesity surgery were analysed together with the surgery reimbursement pattern in Denmark in the 5-year period 2004-2008 based on national register data. RESULTS: During the 4-year period 2004-2007 activity rose for all types of surgery, except laparoscopic cholecystectomy. A predominant part of the increased activity was seen within the private sector, especially in obesity and low-back surgery. A predominant part of the activity in the private sector was financed via public sector funding. CONCLUSION: The results show increased surgical activity in five common operations and call for intensified monitoring of activity and quality to secure research and further development on a nationwide basis. Udgivelsesdato: 2009-May

 16. Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans præsident til Den Internationale Straffedomstol?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2009-01-01

  For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsrådsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

 17. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

 18. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

 19. Coaching Barometret 2009 : En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittrock, Christian; Didriksen, Vibeke

  2009-01-01

  Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenhænge og på alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. Nærværende undersøgelse udgør et første overbliksbillede, som kan lede videre til andre mere omfattende forskningsprojekter inden for feltet. Udgivelsesdato: December 2009

 20. Anvendelse af fibrinolytika ved behandling af akut myokardieinfarkt i Danmark. En spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, J D; Stoltenberg, Meredin

  1990-01-01

  Questionnaires were sent to all Danish departments admitting patients with acute myocardial infarction (AMI) in order to investigate the attitudes of the departments to thrombolytic therapy in AMI. Two questionnaires were used: one with few questions which was answered by all 68 departments, and a more comprehensive questionnaire which was answered by 51 departments. The study shows that thrombolytic therapy now is use in all departments as opposed to 25% two years ago. In connection with introduction of thrombolytic therapy scientific studies are performed in 75% of the departments. In all departments, streptokinase (SK) is the drug of first choice and recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is used in 2/3 of the departments in cases where SK-antibodies are suspected.

 1. Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. : Revised Checklist of the Lepidoptera of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Stadel Nielsen, Per

  2013-01-01

  This checklist of Danish Lepidoptera is the fourth in a series of modern lists / catalogues (Karsholt & Nielsen, 1976; Schnack (ed.), 1985; Karsholt&Stadel Nielsen, 1998 – also known as the orange, the blue and the green catalogue, respectively). The need to produce such lists at 10-15 year intervals reflects a high level of activity in Danish lepidopterology. No less than 118 species new to Denmark have been found since the publication of the last list in 1998. However, it also reflects the ongoing international research into the taxonomy and classification of the Lepidoptera. The purpose of these lists has been both to provide as accurate an overview of the Danish Lepidoptera fauna as possible and to present this in a context that reflects the most recent knowledge of lepidopterological research. Taxonomic changes In recent years this research has increasingly focused on the study of DNA, and the results of it have changed our understanding both at species level and on relationships within the Lepidoptera. As with most research there are different views on how things should be understood, and for the individual lepidopterologist it may be difficult to evaluate which hypotheses seem to fit best with reality. At the invitation of the journal Zootaxa a team of 51 taxonomists in 2010 collaborated in publishing a new classification of Lepidoptera, which is based on the most recent research in both molecular and traditional taxonomy. The results have now been published (Nieukerken et al., 2011) and are largely being followed here. Although there still continue to be adjustments and major changes as more genes become sequenced and analysed for more taxa, it is believed that strong support for the above mentioned system will provide at least some stability over the coming years. We are sometimes asked why it is necessary to change the names of species, why they should now be placed in a different genus or family, or why the systematic sequence changes in each new catalogue. Some users of lists of Danish Lepidoptera do not think they need to know about the latest changes in taxonomy or classification and would probably prefer to adopt a final, fixed list. Lepidopterology is not a static concept, but a science which is constantly evolving as a result of new knowledge often coming from different disciplines. This list may therefore be seen as a sort of key, because it is our best guess at the correct names of the Lepidoptera that are found in Denmark, and where they are currently placed in the lepidopterological system. The Danish Lepidoptera fauna is among the best known in the world, and Danish lepidopterists have an international reputation. We believe that access to updated catalogues / checklists is both a product of the high standard of Danish lepidopterology and a factor that contributes towards it. Content of this list This list includes all species of Lepidoptera found in Denmark, totally 2654 species. Of these 2549 are naturally ocurring, 80 are introduced, 14 are on the observation list for faunistic reasons and 11 are on the observation list for taxonomic reasons. Only species of which there is at least one correctly identified adult (imago) are included in the list. The one exception is Euphydryas maturna (L.) which is based entirely on literature records (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 106-107). There are no examples of native Danish Lepidoptera which are based only on photographs, but we cannot exclude the possibility that this may occur in future. We thus include a few introduced species on the basis of photo documentation. For a new species to be added to the list it is moreover obligatory that the finding has been dealt with in Danish language. This does not apply in all cases of introduced species and »observation species« (see below). We have given up trying to distinguish between species that breed in Denmark and migrants, i.e. species flying or blowing here from abroad, whether regularly or exceptionally. Many species breed temporarily in Denmark, and their Danish populations seem to depend on addition

 2. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically and economically.

 3. Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

  2007-01-01

  Aims of the project are to carry out combined socio-economic and corporate-economic analyses of concepts for bioethanol production in Denmark. The project is split into two phases and will in total analyze 3 different plant concepts for bioethanol production based on biomass inputs comprising straw, grain, manure and domestic waste. Main focus is put on two promising new plant concepts where Denmark in particular has basic knowledge and competence. Furthermore, existing bioethanol production plant concepts based on grains only are included in the analyses as reference systems. The two new plant concepts are characterized by synergistic production of: Bioethanol co-produced with CHP (Combined Heat and Power) (IBUS concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are used as animal feed, fertilizer, and solid fuel. Bioethanol co-produced with CHP and biogas (Risø-DTU concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are re-circled to agriculture as well-declared fertilizer products. These two concepts will be analyzed and compared based on the same input biomass materials. The present project information concerns phase I of the total project, and comprises the socio-economic and corporate-economic analysis of bioethanol production co-produced with CHP (IBUS concept). Due to difficulties in achieving data, consistency in data, and consensus on data as expected and agreed in the project outline among project partners the project unfortunately could not be carried out to its original intention. As consequence only the limited project reporting from phase I of the project is available. The project report from October 2007 was published in March 2011.

 4. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken

  2014-01-01

  In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive dietary recommendations are indicated.

 5. Offer, Fjende, Frænde, Føde : Dyrs roller i Danmark i 1800-tallets slutning

  DEFF Research Database (Denmark)

  GjerlØff, Anne Katrine

  2012-01-01

  Den trofaste sporhund og den gale køter tilhører begge den art, der også kaldes menneskets bedste ven. Hunden er nok det tydeligste eksempel på, at dyr, og særligt de, der står mennesket nær, kan antage utallige roller; symbolske såvel som praktiske. I historiske analyser af dyrs kulturelle, sociale og materielle roller fås indblik i det komplicerede netværk af relationer mellem dyr og mennesker og en forståelse af de hierarkier og kategorier, som dyrene placeres i af de mennesker, der elsker, udnytter, spiser og forulemper dem. Således giver dyrehistorien os nye muligheder for at betræde de veje, der fører til menneskenes egen historie.

 6. Den første Karl Gustav-krig 1657-58 : Danmarks dummeste krig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-JØrgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer den første Karl Gustav-krig i forskellige persketiver og konkluderer, at krigen ikke bør opfattes som et dårligt forberedt og uigennemtænkt forsøg på dansk revanche inden for rammerne af en nordisk rivalisering, men snarere som  en velovervejet satsning og et led i den dansk-svenske rivalisering om regional magt og indflydelse i Baltikum og Nordtyskland. Når krigen endte så katastrofalt, skyldtes det ekstreme vejrforhold og en dansk ledelse, der handlede i panik. Under den anden Karl Gustav-krig 1658-60 normaliseredes situationen, og krigens udfald blev derfor det forventelige, nemlig en opretholdelse af magtbalancen, sådan som stormagterne Frankrig, England og Nederlandene ønskede det. Krigen illustrerer dermed på én gang to grundvilkår for tidens udenrigspolitik: chanceudnyttelse og samspillet mellem regionale konflikter og den europæiske magtbalance, hvor den sidstnævnte faktor viser sig stadig mere dominerende.

 7. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  OpenAIRE

  Anne Mette Stevn

  1999-01-01

  Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og...

 8. Vores sikkerhed og verdens udvikling: Sikkerhed, bistand og begrebsforandring mellem Danmark og FN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, SØren

  2015-01-01

  This article investigates the diffusion and translation of the "security-development nexus" and its conceptual forerunners in Denmark. In doing so, it calls for a conceptual and transnational perspective in investigating national adaptations of global concepts and agendas - and vice versa. Through a focus on changing political concepts, this article argues that a more thorough understanding of the transnational and entangled dynamics of both national and global policy change may be reached. Illustratively, it is found that Danish security/development discourse and practice was driven by the previously unrecognized interlinkages and confluences between a (changing) national policy "tradition" and a long-term pattern of conceptual change within the UN and other international institutions.

 9. Menneskehandel i rengøringsbranchen? : En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsby, Trine Mygind

  2011-01-01

  Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nogle af de problemstillinger, der præger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret på en række kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et særligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i rengøringsbranchen.

 10. Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark : forekomst og status.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Skou, Peder

  2012-01-01

  The occurrence of Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) in Denmark is discussed based on literature records and specimens kept in collections. We located 15 specimens collected in the years 1906 to 1919 in the Danish islands of Fyn, Lolland and Falster of which nine specimens were found as larvae on old lichen- overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from scattered records throughout Germany. It is moreover known from five specimens found at the south coast of England (1990-2002), in one specimen from northern Poland (1919) and one specimen from the Czech Republic. There is also a record of a specimen from Greece, far outside of the known range of P. ilicaria. Records from Bulgaria, Italy, Slovakia, Rumania and Turkey are discussed and considered erroneous.We conclude that outside of its permanent distribution range from Morocco to Belgium P. ilicaria occurs as a rare migrant which is sometimes able to establish temporary populations as it was the case in Denmark about 100 years ago. We discard the theory (postulated by Top-Jensen & Fibiger, 2009) that the occurrence of P. ilcaria in Denmark (and probably also in neighbouring countries) is due to introduction with privet plants, as Ligustrum is only one of several host plants for this species.

 11. Kunst med posten (MuseumsPosten ved Post & Tele Museum Danmark)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Theis VallØ

  Mail art er en nu næsten glemt kunstform fra 1950’erne og frem, som brugte og misbrugte postsystemet. Den gamle netværkskunst får nu fornyet opmærksomhed på kunstmuseerne, blandt andet fordi den fortæller en del af forhistorien til nutidens netværkskultur med fildeling, deleøkonomi og lignende fænomener. Under den kolde krig kunne mail art-kunstnerne samarbejde på tværs af grænserne og uden om staten, museerne og gallerierne.

 12. Hvilke ældre bilister fornyer deres kørekort og hvorfor? : En undersøgelse om kørekortfornyelse ved 70 års alderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

  2012-01-01

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. I Danmark er 16,8 % af populationen på nuværende tidspunkt 65 år eller ældre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er især de store årgange, som på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der været en konstant stig-ning i andelen af ældre personer med kørekort. Dette betyder, at en større andel af den fremti-dige ældrepopulation vil have kørekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af æl-dre bilister i de kommende år. Undersøgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et kørekortfornyelsessystem, hvor ældre bilister screenes for at kunne fortsætte med at køre bil, er der mange ældre, der vælger ikke at forny deres kørekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget kørekortfornyelse med tilhørende screening har til formål at frasortere de bilister, som ikke længere kan køre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, især ældre kvinder, som vælger at stoppe med at køre (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medføre mobilitetsproblemer og øget afhængighed af både formel og uformel hjælp til den daglige transport. I Danmark skal kørekortet fornyes første gang, når man fylder 70, og herefter skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er altså tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemgå undersøgelsen for at kunne forny kørekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der vælger at forny deres kørekort, og hvor mange, der vælger ikke at gøre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af ældre, der er mere tilbøjelige til at forny eller ikke forny deres kørekort. Den nærvæ-rende undersøgelse har til formål at undersøge, hvilke danske bilister, der vælger at forny/ikke forny deres kørekort i forbindelse med den første kørekortfornyelse ved 70-års alderen og hvor-for.

 13. Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  87% af den danske befolkning bor i byområder - urbanisering i Danmark har nået en højdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert år bliver 15 km2 – et areal på størrelse med Ringsted – omdannet til byformål i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter påvirkes af urbaniseringen som følge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de bynære (peri-urbane) områder er et af forandringens brændpunkter. Landbrugs- og naturområder er under stærkt transformationspres. Planlægningsstrategier er nødvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byvækst i bynære områder, var kernen i denne undersøgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planlægning. Hovedstadsområdet var hovedcasestudiet, men andre europæiske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference undersøgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planlægningsværktøjer. Undersøgelsen viser, at selvom de fleste ændringer i arealanvendelse kan findes tæt på byerne, så er der mange andre faktorer, som påvirker udviklingen i et langt større geografisk område. I hovedstadsområdet kan vi se tilflytning til både peri-urbane områder og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturområder er i mange tilfælde godt beskyttet - dog er de områder, der ligger tættest på byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste økonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane områder i hovedstadsområdet, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

 14. Forests between global warming and local wood use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Bæredygtigheden i udvidet træanvendelse til energiudnyttelse i atmosfæriske brændere er stillet til diskussion, fordi den accelererer den globale opvarmning for årtier og ofte intensiverer lokal luftforurening med alvorlige sundhedsskader til følge. Skovudviklingen i Danmark og Østrig bliver sammenlignet, hvorved sidstnævnte inkluderer data om skiftende CO2-balancer. De gensidige relationer mellem brug af fossil energi og biomasse fremkommer i deres større kompleksitet. Der tages hensyn til den genanpasningstid der vedrører CO2 i atmosfæren efter afbrænding af biomasse såvel som usikkerheden af den fremtidige klimaregulering gennem skovene. Der gøres opmærksom på det fysiske faktum at der fremkommer et overskud af CO2-emissioner fra al slags biomasse, når den bliver brugt til at erstatte fossile brændsler, hvilket peger på en øget CO2-gæld fra træafbrænding. Bevislasten med at dokumentere, hvor stor en chance der kan regnes med for at opnå en målsætning om CO2-neutralitet inden for en given periode ligger under alle omstændigheder ved projekterne. Det afvises at promovere afbrænding af træ ved at udstede forhåndskreditter af CO2-neutralitet. CO2-emissioner fra træafbrænding burde indberettes sammen med nationale statistikker vedrørende terrestriske økosystemers udvikling for at fremme fuldstændige kulstofregnskaber. Alvorlige sundhedspåvirkninger fra lokal luftforurening gennem brænderøg burde udløse indgreb fra myndighedernes side. Træanvendelse til ikke-energetiske formål f.eks. i byggesektoren burde prioriteres.

 15. Consumption in out-of-hours health care: Danes double Dutch?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huibers, Linda; Moth, Grete

  2014-01-01

  Huibers L, Moth G, Andersen M, Grunsven van Grunsven P, Giesen P, Christensen MB, Olesen F Dette studie ser nærmere på borgernes forbrug af lægevagten uden for normal åbningstid i Danmark og Holland. Resultaterne viser, at danskerne i den undersøgte to-måneders periode havde 80 kontakter (pr. 1000 indbyggere) vedrørende akut lægehjælp, mens hollænderne kun havde 50 (pr. 1000 indbyggere). Den største forskel blev fundet for børn i alderen 0-5 år og for yngre voksne i alderen 20-35 år. Særligt telefonkonsultationer viste betydelige differencer. Danskerne fik også flere hjemmesøg (10/1000) end hollænderne (5/1000). Til gengæld havde hollænderne flere kliniske konsultationer (25/1000) end danskerne (23/1000). Alt i alt ser danskerne ud til at have flere kontakter med lægevagten uden for normal åbningstid – særligt for den yngre del af befolkningen. Fremtidige studier bør undersøge, om alle kontakter til lægevagten er lige relevante, så det fremover bliver muligt at identificere de faktorer, der synes at giveunødig belastning på lægevagten. Ny viden på området vil give bedre muligheder for at sikre en mere optimal brug af ressourcerne i lægevagten og dermed også en mindre belastning på lægevagten.

 16. Missing Links : Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Ida Sofie GØtzsche; Laursen, Lea Louise Holst

  2014-01-01

  Udkantsdanmark har med jævne mellemrum været på den politiske dagsorden og del af den offentlige debat i Danmark. I den offentlige debat samt i en række konventionelle teorier er problemerne med udkantsområder ofte blevet set som et spørgsmål om for lidt mobilitet og for svag forbindelse til de regionale og nationale bycentre. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Nogle udkantsområder, der oplever befolkningstilbagegang, er i virkeligheden særdeles godt forbundet til de store nationale netværk af byer, infrastrukturer og industrier. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde har en stor mængde mobilitet, der passerer gennem området i form af turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, og det har en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen stadig de samme problemer som en række andre perifere byer: fraflytning, bymæssigt forfald, mangel på unge, høj arbejdsløshed osv. Denne negative udvikling påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at mobilitet og sted i højere grad samtænkes og forstås som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og mobilitet ikke blot skal leve i sameksistens side om side, men bør tænkes sammen således, at stederne og mobilitetsstrukturerne påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces.

 17. Betænkning om konfliktråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neergaard Jessen, Inge; Balvig, Flemming

  2009-01-01

  Siden 1994 har der i Danmark været gennemført flere forsøgsordninger med konfliktråd. Udvalget om konfliktråd har på baggrund af de foreliggende evalueringsrapporter om forsøgene med konfliktråd haft til opgave at foreslå organiseringen af en permanent og landsdækkende ordning. I et konfliktråd får den forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling mulighed for at møde hinanden under en neutral tredjemands (en mæglers) tilstedeværelse. Mæglerens opgave er at fungere som mødeleder. Konfliktråd kan medvirke til, at den forurettede får bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling har medført, så den forurettede opnår en større tryghed i dagligdagen. Samtidig må gerningsmanden i konfliktrådet i direkte kontakt med den forurettede påtage sig ansvaret for sin handling, og konfliktrådet kan således medvirke til at øge gerningsmandens ansvarlighed for fremtidige handlinger. Udvalget om konfliktråd foreslår, at konfliktråd i givet fald reguleres i en særlig lov, der fastlægger de overordnede rammer for en permanent og landsdækkende ordning om konfliktråd. Efter udvalgets forslag skal det fortsat være en betingelse for deltagelse i konfliktråd, at gerningsmanden i det væsentlige har tilstået det strafbare forhold, og deltagelse i konfliktråd skal både for den forurettede og gerningsmanden ligesom i dag være frivillig. Et enigt udvalg foreslår, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af straffeloven, at deltagelse i konfliktråd kan være en formildende omstændighed ved strafudmålingen i den efterfølgende straffesag. Udvalgets flertal finder, at deltagelse i konfliktråd derimod ikke skal kunne være et alternativ til en sædvanlig straffesag. Et mindretal foreslår, at konfliktråd i visse tilfælde bør kunne være et alternativ til straf.

 18. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen : Erfaringer baseret på større danske fremstillingsvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003 og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og at fremkomsten vil øges de næste år frem. Mange virksomheder vurderer således, hvorvidt ABC kunne være et relevant styrings- og rapporteringsværktøj hvad angår en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Undersøgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en større indsigt i området, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også til blot et fåtal af tilsvarende internationale undersøgelser i Skandinavien, USA og U.K.

 19. On Point - But Going Where? : The US Army's Ideas of Its Future Role After Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2012-01-01

  Philip Ulrich argumenterer for, at der i øjeblikket foregår to sideløbende udviklinger i den amerikanske hær, som et resultat af den nye strategiske situation. Den ene udvikling sker som resultat af USA’s overordnede fokusskifte mod Asien, og hvorledes den amerikanske hær søger at definere en rolle i den nye Asien-strategi. Problematikken for den amerikanske hær i forhold til fokusskiftet, består i at skulle vænne sig til en sekundær rolle i forhold til den amerikanske flåde og flyvevåben efter i mere end 10 år at have ført an i USA’s internationale engagement. Den anden udvikling foregår på det doktrinære område. Her søger den amerikanske hær at integrere de seneste 10 års erfaringer fra Irak og Afghanistan i deres doktriner, samtidig med at den udvikler nye doktriner til fremtidige konflikter og udfordringer. Den primære udfordring, som er defineret af en amerikanske hær, er såkaldte Hybrid Threats - en kombination af konventionelle og ukonventionelle koncepter, som kan blive anvendt af fjendtligestatslige og ikke-statslige aktører. Briefet ser ligeledes på, hvad betydning denne udvikling i det amerikanske forsvar har for USA’s NATO allierede, herunder Danmark. Især i forhold til de nedskæringer som de fleste europæiske NATO lande står overfor, er udviklingen i USA interessant, da det har betydning for hvilke roller de europæiske allierede kan blive nødt til at påtage sig, samt hvilke kapaciteter de enkelte lande må prioritere for fremtiden.

 20. Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-02-15

  A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

 1. Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

  2013-06-15

  In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

 2. Karkirurgiske procedurer i Danmark 1996-2004. Amtslig karkirurgisk funktion er associeret med hyppigere indgreb, der forebygger amputation og apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes S; Jensen, Leif Panduro

  2007-01-01

  INTRODUCTION: International studies indicate that decentralised vascular surgical activity could have a positive influence on the organisation of vascular services in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Numbers of vascular operations in 1994-2004 in the various Danish counties were collected from the Danish National Vascular Registry (www.karbase.dk). Incidences were compared by z-test. P-values were corrected by the Bonferroni method. RESULTS: The incidence of operations for carotid stenosis, critical lower limb ischaemia, and acute lower limb ischaemia 68% (P<0.01), 26% (P < 0.01), and 16% (p < 0.01) higher in counties with own vascular surgical services compared to counties without own vascular service. The incidence of operations for carotid stenosis was 22% higher in counties offering such operations compared to counties offering most other vascular surgical except carotid thrombendarterectomies (P < 0.001). CONCLUSION: Own vascular surgical services in Denmark are associated with a higher incidence of operations, thus preventing stroke and amputation. Udgivelsesdato: 2007-Nov-19

 3. Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

 4. Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for første ½ år af 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  I analysen indgår også delårs ændringer (½ år og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: • Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger når nye og lavere niveauer • Der er finansieringsmæssigt ikke belæg for at udlånsrenterne skal op • En finansieringsmæssigt øget polarisering er i gang Sidst i analysen præsenteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

 5. Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

 6. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 7. Adult Literacy Policy in Denmark - the Discursive Effects of PIAAC : Voksenuddannelsespolitik i Danmark - de diskursive effekter af PIAAC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cort, Pia; Larson, Anne

  The results of the first PIAAC survey were published in October 2013. In the case of Denmark, the survey showed that Denmark is below OECD average when it comes to reading skills, above average in regard to numeracy and on average in regard to IT skills. In this paper, we analyse how the PIAAC results were covered by the media and how different stakeholders within the field of adult literacy took PIAAC as an opportunity to try to influence how the problem of adult literacy in Denmark should be represented to be. The analysis is based on Bacchi’s ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis and Kingdon and Zahariadis’ multiple streams theory. The analysis shows that PIAAC did not provoke the same kind of national ’shock’ as PISA and that adult literacy is low on the political agenda compared to basic schooling.

 8. Offshore Wind Power : Grid Connection and Reliability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negra, Nicola Barberis

  2008-01-01

  Formålet med projektet er at undersøge vindmølleparkers indflydelse på elsystemers pålidelighed. Det er et særligt vigtigt emne i forhold til store havmølleparker, fordi hvis en stor havmøllepark havarerer, kan det have betydelig indflydelse på balancen i elsystemet, og fordi havmølleparker normalt er vanskeligere at nå frem til end landmøller. En vindmølleparks pålidelighed og produktion afhænger af vindhastigheden, vindmølleteknologien, mølleparkens layout og nettilslutning. Desuden stiller havmiljøet installatørerne over for nye udfordringer, såsom parkens dimensioner og vanskeligheder med at nå frem til de havarerede komponenter i tilfælde af hårdt vejr. Denne afhandling beskriver de faktorer, der påvirker vurderingen, og undersøger de mest brugbare modeller til analyse af disse faktorer. Projektet indeholder et overblik over de tilgængelige modeller til undersøgelse af havmølleparkers pålidelighed, og en ny model, der tager hensyn til alle relevante faktorer, som påvirker evalueringen, er udviklet.I henhold til denne beskrivelse er der udført simuleringer, og både vindmølleparkejerens og elsystemoperatørens interesser evalueres og sammenlignes. Disse beregninger er udført med en sekventiel Monte Carlo-metode, der, på trods af længere beregningstid, har vist stor fleksibilitet i udførelsen af pålidelighedsundersøgelser, især i forbindelse med vindproduktion, og samtidig opnås et stort udvalg af resultater, som kan bruges i vurderingen. Modelleringen udvides herefter til at omfatte hele systemet; det vil sige inklusive centrale kraftværker, decentral produktion baseret på både vindenergi og kraftvarmeteknologi (CHP), last og transmissionskomponenter. De forskellige modeller er så anvendt til at repræsentere to velkendte model-elsystemer, RBTS og IEEE-RTS, og til at beregne deres pålidelighed for at verificere de fremsatte teser ved at sammenligne de opnåede resultater med dem, der er tilgængelige i litteraturen. Desuden vurderes pålideligheden af det nuværende scenarie og mulige fremtidige scenarier for elsystemet i det vestlige Danmark, hvor vindproduktionen udvides med både havmøller og landmøller, og belastningen stiger, mens nogle konventionelle kraftværker kan nedlægges. De beregnede resultater for pålidelighed refererer både til en ”generation adequacy assessment” og en ”composite reliability analysis” med henblik på at nå en bred række af resultater. Undersøgelserne i dette projekt udføres ved hjælp af simuleringer af steady-state-betingelser samt dedikerede pålidelighedsanalyser ved hjælp af Matlab og elsystem-analyseværktøjet Power Factory fra DIgSILENT. Resultaterne af de forskellige analyser bør give nye instrumenter og overvejelser med henblik på at udføre pålidelighedsevalueringer af elsystemer, hvor en stor mængde af vindenergi er tilsluttet. Samtidig kan resultaterne bruges til at vurdere, hvilke yderligere aspekter der kan være relevante for elsystemoperatør og vindmølleparkejer, når store vindmølleparker er forbundet til transmissionssystemet, og til at analysere pålideligheden af fremtidige konfigurationer af elsystemer, når en stor mængde vindenergi er sluttet til systemet.

 9. Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

 10. Chaucer in Denmark : A Study of the Translation and Reception History 1782-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ebbe

  2013-01-01

  En undersøgelse af reception og oversættelse af den engelske middelalderforfatter Geoffrey Chaucer i Danmark 1782-2012. Afhandlingen analyserer Chaucer i Danmark som et eksempel på engelsk i Danmark, dvs. sprog, litteratur, kultur og uddannelse, fra oplysningstiden til i dag.

 11. Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Ellerbæk

  2013-01-01

  Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret måling af nedbør. Måling af nedbørens tidslige og stedlige variationer ved hjælp af vejrradar giver en række muligheder inden for afløbsteknikken som traditionelle punktmålinger fra regnmålere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedbøren er faldet mellem regnmålerne er i sig selv værdifuldt til retrospektive analyser af afløbssystemers funktionalitet. Herudover muliggør fladedistribuerede radarmålinger også radarbaserede prognoser af nedbøren. I og med radaren er i stand til at observere nedbøren før den når byen, kan radarmålingen anvendes til at forudsige afløbssystemets fremtidige belastning og tilstand. Sådanne forudsigelser er nødvendige for en fornuftigt integreret realtidsstyring af afløbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afhængige af præcise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er præcise og pålidelig vejrradar baserede nedbørsmålinger et vigtigt element i afløbsteknikkens fremtidige udvikling. I dette ph.d. projekt undersøges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. Næsten hele landet er i dag dækket af et netværk af meteorologisk C-bånds-vejrradarer. Herudover er de større danske byer også dækket af små lokale LAWR-vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-båndsnetværket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de små urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forsknings¬virksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer på samme måde, indeholder systemerne også væsentlige forskelligheder hvad angår teknologi, tidslig opløsning, stedlig opløsning, rækkevidde og scanningsstrategi. Undersøgelsen havde fokus på at kombinere nedbørsmålingerne fra de to radartyper på en sådan måde, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svaghederne i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har således været at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forstå de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opnå den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedbørsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opnået en bedre forståelse af hvordan radar-observationer relaterer sig til nedbøren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR-observationerne var væsentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der ydet en stor indsats for at forbedre LAWR-radarens nedbørsestimater. Disse forbedringer har resulteret i, at LAWR-radaren i dag er sammenlignelig med C-båndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog også, at LAWR-radaren stadig er det ’svageste led’ i kombinationen. I regi af ph.d. projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-bånds observationer også udviklet. Ved at forøge den tidslige opløsning af de ellers lav-opløselige C-bånds-data, er metoden er i stand til at forbedre C-båndsradarens observationer betydeligt. Der er på baggrund af de opnåede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-bånds observationer præsterer væsentlig bedre estimater for nedbøren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

 12. Ynglefugle i Vadehavet, 1996

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

  1998-01-01

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

 13. Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afsæt i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere år har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de står over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en læringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til både sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige formåen og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne læringsproces er, at den sociale baggrund sætter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse idéer over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsmæssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redegør for, hvordan teorier, der placerer årsagen til chanceulighed i familiers forskellige økonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer årsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesmæssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ”forventning”, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at forøge den sociale mobilitet. ? I kapitel II og III, der udgør afhandlingens mere teoretiske bidrag, undersøges den læringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige formåen, de får i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod årskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger på baggrund af de signaler, de får om deres faglige formåen i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udgør afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden løser et problem, der længe har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter på tværs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse på uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afhænger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at få en universitetsuddannelse for en kohorte født i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tråd med den internationale forskning på området, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

 14. Techno-Economics of Residential Broadband Deployment : Multimedia Services in Residential Broadband Networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigurdsson, Halldor Matthias

  2007-01-01

  PhD-projektet har titlen ”Techno-Economics of residential broadband deployment” (”Tekno-økonomisk analyse af bredbåndsforbindelser til private husstande”). Det omhandler den aktuelle markedssituation for bredbåndstjenester, hvor elselskaberne udfordrer de traditionelle teleselskaber ved massiv udrulning af optiske fibre til slutbrugerne. De gamle teleoperatører besidder som oftest en veludbygget infrastruktur i kraft af deres eksisterende telenet (”det rå kobber”), og de vil typisk foretrække en xDSL-baseret strategi (forskellige varianter af Digital Subscriber Line-teknologien: ADSL, VDSL, etc.), hvor hastigheden for dataforbindelser gradvist kan øges til 10-50 Mbit/s eller endnu mere, for at få størst muligt udbytte af deres tidligere investeringer. Forsyningsselskaberne er derimod ikke bundet af sådanne hensyn, og de vil ofte gå direkte efter en fiber-til-hjemmet løsning (FTTH, Fiber-to-the-Home), som på længere sigt tilbyder en langt større datakapacitet. Valget af den rigtige strategi for bredbåndsudrulning afhænger af et komplekst samspil mellem mange faktorer, og der er behov for præcise tekno-økonomiske modeller som beslutningsgrundlag. Eksisterende modeller tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de dynamiske ændringer i markedet, som konkurrencen giver anledning til. PhD-arbejdet og afhandlingen indeholder en grundig analyse af transmissionskravene for fremtidige bredbåndstjenester og de tekniske faktorer, som har betydning for udrulningsstrategien. Tilgangen i projektet er tværfaglig og kombinerer en solid teknisk viden om telenet og tjenester med økonomisk teori og teori for regulering af telekommunikation. På grundlag heraf opstilles en tekno-økonomisk omkostningsmodel, der simulerer kapitaludgifter og ydelser. Som et særligt element i modellen benyttes spilteori til at simulere vekselvirkningen mellem konkurrerende infrastrukturer. Arbejdet har et særligt fokus på det danske marked. Det følger de generelle principper fra den danske LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) og inddeler Danmark i 4 geografiske profiler. Under hensyntagen til den eksisterende kobber-infrastruktur identificeres de mest fordelagtige strategier for aktørerne for hver af disse profiler. Bl.a. påpeges vigtigheden af tidshorisonten for investeringen, forskellene mellem storbyregioner og landområder, og betydningen - for de gamle teleoperatører – af at placere DSL-udstyr ude i knudepunkterne som en forsvarsstrategi. Det konkluderes på grundlag af modelsimuleringer, at fiberudrulning i Danmark kun vil være fordelagtig i storbyerne, hvis mindst 25 % af samtlige husstande abonnerer på tjenesten. I resten af landet vil fiberudrulning kun være fordelagtig, hvis graveomkostningerne kan deles med andre anlægsarbejder. Samlet set yder PhD-arbejdet et væsentligt bidrag til vores viden om bredbåndsudrulning i et dynamisk marked som det danske, og det forbedrer beslutningsgrundlaget for fremtidige valg af strategier både for teleselskaberne og deres konkurrenter. Abstract: The PhD project has the title Techno-Economics of Residential Broadband Deployment. It investigates the current market situation of broadband services, where the electricity companies challenge the incumbent telecom operators by extensive deployment of optical fibres to the end users. Very often the old telecom operators have a well-developed infrastructure on account of their existing telecom network (”the raw copper”), and typically they will prefer an xDSL-based strategy (various types of Digital Subscriber Line-technology: ADSL, VDSL, etc.), where the rate of speed of data connections are increased gradually to 10-50 Mbit/s or even more, in order to gain as much profit as possible from their previous investments. However, the operators are not restricted by these considerations, and they will often choose a fiber-to-the home solution (FTTH, Fiber-to-the-Home), which will offer a far more substantial data capacity in the long run. The choice of the proper broadband deployment strategy is depending on a co

 15. Expert opinion on “best practices” in the delivery of health care services to immigrants in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Natasja Koitzsch; Nielsen, Signe Smith

  2010-01-01

  Introduktion: Levering af sundhedsydelser til indvandrere er et felt, der er under udvikling og som der er stigende opmærksomhed omkring. Morbiditets- og mortalitetsmønstre hos indvandrere vil ofte adskille sig fra majoritetsbefolkningens og i mange tilfælde ses dårlige sundhedsudfald for indvandrerpopulationerne. Desuden rapporteres der i danske såvel som udenlandske studier, at sundhedsprofessionelle støder på problemer i mødet med indvandrerpatienterne. Materiale og metoder: En Delphi-proces med fokus på ’best practice i levering af sundhedsydelser til indvandrere’ blev gennemført med otte danske eksperter fra den akademiske verden (2), NGO’er (1), politiske beslutningstagere (2) og praktiserende behandlere (3). Eksperterne foreslog indledningsvist 60 forskellige faktorer af betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. Disse blev kondenseret til 32 faktorer inden faktorerne blev genudsendt til eksperterne. I første omgang blev de udsendt til eksperterne for at vurdere vigtigheden af hver enkelt faktor og dernæst med henblik på at opnå konsensus mellem de deltagende eksperter. Data er blevet indsamlet i perioden fra juni 2008 til januar 2009 og er sket som led i et større EU-projekt. Resultater: I artiklen præsenteres de 11 faktorer, der af eksperterne er vurderet til at have den største betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. De tre vigtigste faktorer udgøres af adgang til tolke, kvalitet af tolkeservice og sikre compliance inden for medicinområdet. Disse efterfølges af faktorerne at have tilstrækkelig tid i konsultationen, sammenhæng i tilbud, interdisciplinært samarbejde, afsættelse af ressourcer, behandlerens rolle, anerkendelse af den enkelte patient, uddannelse af sundhedsprofessionelle og studerende samt tolkning over telefonen. Konklusion: En Delphi-proces kan være et værdifuldt værktøj til at opnå konsensus blandt eksperter inden for det undersøgte område – i dette tilfælde i forhold til levering af sundhedsydelser til indvandrere. På dette grundlag kan Delphi-processen være med til at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige politiske beslutninger. Set i lyset af fundene i dette studie kan det virke paradoksalt, at man fra politisk hold ønsker at indføre brugerbetaling på tolkebistand for personer, der har opholdt sig mere end syv år i Danmark fra juni 2011. Da det kan forventes, at gruppen af indvandrere med ophold i Danmark over syv år og begrænsede danskkundskaber i forvejen vil høre til blandt de mest udsatte og sårbare indvandrere vil dette tiltag sandsynligvis føre til en yderligere marginalisering af en allerede udsat gruppe. En mere fleksibel organisering og finansiering af arbejdet i almen praksis som eksempelvis mulighed for længere konsultationer for sårbare grupper, inklusiv nogle indvandrere, kan give rum til at overkomme eventuelle kulturelle barrierer mellem læge og patient.

 16. Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morthorst, Poul Erik; Jensen, Stine Grenaa

  2005-01-01

  Hvorledes vil elpriserne på det nordiske elmarked udvikle sig, såfremt der i de kommende 10-15 år ikke udbygges væsentligt med ny elkapacitet i Norden ud over de få anlæg, der på nuværende tidspunkt er besluttet? Og hvilke vilkår skal der til for atinvestorer vil initiere nye investeringer i kraftværker? Sagt meget kort er dette baggrunden for det EFP-støttede projekt "Forsyningssikkerhed og økonomisk efficiens i det fremtidige elsystem", som i et samarbejde mellem Forskningscenter Risø, Eltra,Elkraft System og RAM-løse edb har ført til udarbejdelse af denne rapport. Udgangspunktet for projektarbejdet har været den nordiske elmarkedsmodel og dennes evne til at håndtere udbygningen af den nødvendige kapacitet på længere sigt. Centralt iprojektet har været en kvantitativ analyse af, hvorledes priserne kan se ud på det nordiske elmarked i fremtiden afhængigt af omfanget af foretagne nyinvesteringer i elproduktionskapacitet. Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel er der opstillet etbasisscenarie frem til 2020, som kun indeholder de allerede i dag vedtagne beslutninger om udbygning med ny elkapacitet. Frem til 2010 kan dette basisscenarie betragtes som et sandsynligt forløb. Men for perioden 2010-20 kan beregningerne primærtbetragtes som illustrationer af, hvordan elpriserne kan udvikle sig, såfremt der ikke foretages yderligere investeringer. For perioden 2010-20 er det således et såkaldt "worst case", der er gennemregnet. I forhold til basisscenariet er der yderligeregennemregnet en række forskellige cases for året 2015, bl.a. konsekvenserne af våd- og tørår og en usædvanlig kold vinterperiode. Endvidere er det i projektet analyseret, hvorledes prisudviklingen på elmarkedet påvirker profitabiliteten i nyeinvesteringer i elkapacitet afhængigt af en række eksogene hændelser, som eksempelvis udbygning med vindkraft og prisen på CO2-markedet. Dette er gjort ved at analysere rentabiliteten i et nyt værk, placeret enten i Øst- eller Vest-Danmark. Analyserne erblevet gennemført for tre situationer: 1) For en enkelt investor uden besiddelse af andre elanlæg, 2) For en enkelt investor med en egen portefølje af elproduktionsanlæg, hvorfor et nyt anlæg vil konkurrere med ham selv og, endelig, 3) For tokonkurrerende investorer, der investerer i det samme kendte anlæg, henholdsvis i Øst- og Vest-Danmark. I alle tilfælde investeres i et naturgas-fyret combined cycle anlæg med levering af både el og varme. Herudover er investorens egen mulighed fortidsmæssigt at "time" sin investering søgt kvantificeret i beregningerne, altså hvornår er det optimalt for ham at investere.

 17. Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

  1996-02-01

  The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

 18. Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graber-LützhØft, Kimmie; Baker, Derek

  2007-01-01

  Dette Working Paper giver et overblik over et udsnit af virksomheder i den danske fødevareindustri og deres syn på, hvorvidt reelle og fremtidige scenarier udgør muligheder eller trusler. Rapporten omfatter desuden virksomhedernes forventninger til udviklingen med hensyn til eksisterende tendenser. Virksomhederne i undersøgelsen fordeler sig på otte sektorer, adskillige led i fødevarekæden samt et antal størrelsesgrupper. De største forventede muligheder for virksomhederne i undersøgelsen inkluderer nye produkter, nye eksportmarkeder, udnyttelse af danske fødevarers ry for høj kvalitet samt anvendelsen af IT. Virksomhederne anser dansk tilslutning til Euroen og større harmonisering af lovgivning inden for EU som betydelige muligheder. Der er udbredt enighed blandt virksomhederne om, at ejerskabet i den danske fødevareindustri vil blive mere globaliseret, samt at de danske supermarkeder vil have længere åbningstider og sælge flere "ready-to-eat" fødevarer, end de gør nu. Et flertal af virksomhederne forventer en stigning i udbredelsen af både økologi og GMO. Det er i høj grad små virksomheder, som forventer en stigning i andelen af økologi. Undersøgelsens eksporterende virksomheder er generelt noget mere entusiastiske med hensyn til mulighederne under WTO og øvrige globaliseringstendenser, end de ikke-eksporterende er - de føler sig også i højere grad truede af et større brud på fødevaresikkerheden i EU. Billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillingssektoren i udlandet bliver opfattet som en trussel af størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen - især af oksekøds- og fjerkræssektoren. De relative fordele på forarbejdningsomkostninger, som Polen og Kina vil have i forhold til Danmark 10 år fra nu, forventes at være størst for Kina. Generelt har små virksomheder højere forventninger til Polens omkostningsfordel end de større virksomheder, mens de store virksomheder har højere forventninger til Kinas omkostningsfordel. Store virksomheder er mere entusiastiske angående dansk tilslutning til Euroen og harmonisering af EU-lovgivning end de mindre virksomheder.

 19. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper

  2012-01-01

  Danske kommuner har siden strukturreformen stået for forebyggelse og sundhedsfremme. I forlængelse af skiftende regeringers folkesundhedsprogrammer har man her satset på at udvikle og implementere en række enstrengede forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) ? fx i form af rygestopkurser, motionskurser, motiverende samtaler m.v. De enstrengede indsatser er i dag veludbyggede og efterhånden veldokumenterede. Men der savnes erfaringer med sundhedsfremmestrategier, der formår at adressere sundheden for en bredere del af befolkningen og ikke kun adresserer de mere ressourcestærke. Den sociale ulighed i sundheden er nemlig et voksende problem for samfundet, hvilket er blevet dokumenteret i en række rapporter gennem de seneste år i Danmark, men også i WHO. Bogen bygger på litteraturgennemgang af projekter i danske kommuner og boligområder, dokumentanalyser af rapporter, ekspertinterview med nøgleaktører i feltet, international litteratur samt deltagelse på konferencer. Den har til formål at samle viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflektere over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netværk kan udforme og støtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt at diskutere og drage erfaringer fra indsatser og tilgange, der vægter ressourcemobilisering, empowerment og borgerinddragelse. I undersøgelsen kobles de teoretiske perspektiver med udvalgte eksempler fra aktuelle kommunale indsatstyper og platforme for sundhedsfremme. Undersøgelsen har taget et første spadestik til en forhåbentlig fremtidig mere dybdegående og nationalt baseret udforskning af sundhedsfremmearbejdet i kommuner og lokalsamfund for at mindske social ulighed i sundhed ud fra de ovennævnte tilgange. Aktuelt håber vi,at bogen kan bidrage med refleksion, ideer og diskussioner til metoder og tilgange i sundhedsfremmearbejdet, der har mere almen relevans.

 20. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2014-01-01

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

 1. International Entrepreneurship - A New Concept and its Research Agenda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Rind

  2003-01-01

  I denne artikel analyseres forskningsagendaen for International Entrepreneurship. Forskningstemaet defineres, centrale bidrag opsummeres og gives en kritisk belysning. På dette grundlag omdefineres forskningsagendaen. Fremtidige perspektiver for forskningen foreslåes.

 2. Mussel farming as a large-scale bioengineering tool: a numerical modelling case study in Rødsand lagoon, Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, Pernille Louise; Ernstsen, Verner Brandbyge

  Rødsand lagoon in southeast Denmark is a non-tidal coastal lagoon, which is home to a wide range of marine flora and fauna and is protected under Natura 2000. An increase in turbidity within the lagoon may reduce the ecosystem health due to hindered light penetration. A threat to the lagoonal ecosystem is related to future increasing storm intensities (Olesen et al., 2014), which are presumed to increase the suspended sediment concentration (SSC) within the lagoon. Furthermore the planned construction of a tunnel between Germany and Denmark may propose a threat to the lagoon due to a possible spill of sediment, which could increase the longshore sediment influx to Rødsand lagoon. Mussels can reduce the SSC in marine environments (Schröder et al., 2014), why the implementation of a mussel farm has been considered as a management option. In the present study we developed a module to include mussels as a bioengineering measure in a numerical sediment transport model and investigated how the implementation of an exterior mussel farm affect the sediment dynamics within Rødsand lagoon. On the basis of 2D modelling (MIKE21 by DHI) and field measurements, the flow and sediment dynamics to and from Rødsand lagoon were simulated during a one year period. A mussel farm was numerically modelled through a module extension. The sediments that passed the mussel farm were filtered according to a selected filtration capacity and regenerated as biodeposits with an optional settling velocity estimated based on literature reviews. The model simulations showed that gale-force wind conditions generated a larger sediment transport to Rødsand lagoon than fair weather conditions, and thus typically generated a higher SSC within the lagoon. The SSC within Rødsand lagoon was reduced by 18% with the implementation of a mussel farm within the modelled year. The generated bio-deposits settled within a fan of approximately 400m from the mussel farm, and thereby reduced the sediment transport through the inlets to Rødsand lagoon. The reduction in sediment transport was greatest at the inlet closest to the mussel farm. The effects of the mussel farm on the sediment dynamics were persistent during both fair- and gale-force wind conditions. This suggests that the implementation of a mussel farm has the potential to reduce the sediment transport to Rødsand lagoon and thereby reduce the turbidity caused by suspended sediments. Apart from bioengineering purposes, the mussel module extension can be utilized to improve and develop sediment transport models where known natural patches of mussels are present. Acknowledgements This study is part of the research project “SEDILINK – Flow circulation and sediment dynamics in a nontidal coastal lagoonal system – Rødsand lagoon, Denmark” co-funded by Femern A/S and DHI. References Olesen M., et al. (2014). Fremtidige klimaforandringer i Danmark. Danmarks Klimacenter rapport. Danmarks Meteorologiske Institut. www.dmi.dk/klimaforandringer. Schröder T., Stank J., Schernewski G. and Krost P. (2014). The impact of a mussel farm on water transparency in the Kiel Fjord. Ocean & Coastal Management, 101:42-52.

 3. Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2009-07-01

  The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

 4. Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asferg, T.; Prang, A.

  1998-01-01

  Mere end hver femte af de jægere, der fik udbytte i jagtsæsonen 1990 /-91, nedlagde én eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), råge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 råger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den pågældende sæson op på i alt 213.000 fugle. Det lovmæssige grundlag for at jage, bekæmpe og regulere kragefugle har ændret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare året rundt. Efter 1967 måtte de dog ikke længere ombringes ved hjælp af gift, men i perioden 1967-1982 måtte de i stedet fanges i fælde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt på kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bekæmpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstræbe kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom før 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstræbe kragefugle stærkt begrænset, idet der blev indført en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode på krage og husskade og en kort reguleringsperiode for rågeunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 spørgebreve til jægere, som i jagtsæsonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt én eller flere kragefugle. Jægerne blev spurgt om forskellige forhold vedrørende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvornår, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenhæng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store træk bestandenes relative, geografiske fordeling. De tætteste bestande findes generelt på Sjælland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt Øst- og Nordjylland ligger på et niveau derimellem. Jagten på krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i forårsmånederne, formentlig i et forsøg på at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske prædationen på småvildt og småfugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten på råge fandt næsten udelukkende sted i form af jagt på de store unger i kolonierne i maj måned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader på landbrugsafgrøder dels for at få kød til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade så intensivt og målrettet, som det var tilfældet for de øvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev således nedlagt i efterårsmånederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at jægerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opnå den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstræbt med den gennemførte jagt og regulering. Men tilsvarende har det også vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstræbelsen lempes. Derfor må der med de begrænsede muligheder for jagt og regulering, som blev indført i 1994, imødeses en yderligere vækst i bestandene.

 5. Kunst og naturvidenskab under samme tag : Kollokvium om at udstille kunst og naturvidenskab. Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, Århus, 25. september 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Mette Kia Krabbe; Teglhus, Hanne

  2006-01-01

  In the fall of 2006 the Steno Museum (Aarhus, Denmark) exhibited the installation Room One created by the american artist Rosamond Purcell. The installation is a lifesize model of the Danish physician Ole Worm’s curiosity cabinet, Museum Wormianum, from the 17th. century. It is an artwork – but depicting a naturalist’s laboratory. When one adds that it has also been called the first museum in Denmark, it seemed obvious to make the artwork the occasion of a symposium on the relationship between art, science and museums. At the symposium, the artist as well as a number of science historians and curators discussed the definitions of art and science then and now and spoke about the attempts to cross borders which take place within the museums. Different ways of exhibiting were brought into focus, and Purcell’s installation formed the basis for many interesting discussions about the museum as a place of learning and of aesthetic experience.

 6. Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Semino, Stella Maris

  Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems.

 7. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 8. Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Grinder-Hansen, Poul 1956-

  2006-01-01

  14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

 9. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 10. Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marszal, Anna Joanna

  2012-01-01

  Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

 11. Trafikuhelds normalfordeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jens Chr. Overgaard; Lahrmann, Harry Spaabæk

  I de senere år er der i Danmark på årsbasis omkommet 450 til 500 personer i trafikken, mens ca. 4.000 personer hvert år kommer alvorligt til skade. Disse tabstal kan ses som en omkostning for den høje mobilitetsgrad, som danskerne i dag oppebærer. Tabstallene er dog uacceptabelt høje, dels fordi dødsfaldene og tilskadekomsterne hvert år koster samfundet milliarder, dels fordi trafikulykkerne resulterer i svig, sorg og smerte for de involverede, familie og pårørende. I den nuværende regerings regeringsgrundlag er Vejdirektoraternes, amternes og kommunernes stedbundne trafik-sikkerhedsarbejde ? specifikt sortpletarbejdet - udpeget som et af de væsentligste indsatsområder i bestræbelserne på at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. En nødvendig forudsætning for at kunne forbedre trafiksikkerheden på udpegede lokaliteter er, at der gennemføres en tilbundsgående analyse af uheldsbilledet på hver enkelt lokalitet.  Formålet er at identificere uheldsfaktorerne i de registrerede trafikuheld, det vilsige faktorer uden hvis tilstedeværelse, uheldet ikke ville være sket. Ved efterfølgende at iværksætte indsatser, der eliminerer uheldsfaktorerne på de udpegede lokaliteter, skulle sandsynligheden for en fremtidig gentagelse af uheldene være reduceret og en forbedring af trafiksikkerheden opnået. Identifikationen af uheldsfaktorerne er undertiden en kompliceret proces. I dette arbejde har det blandt andet været ?almindelig god latin? at forsøge at afdække eventuelle anormaliteter i uheldsbilledet, da disse kunne give et finger-peg i retning af mulige uheldsfaktorer. Eksempelvis kunne en overrepræsentation af mørkeuheld give en indikation af, at dårlig vejbelysning/optisk ledning var at tælle blandt uheldsfaktorerne. Denne fremgangsmåde betinger selvsagt, at det er muligt at afgøre, hvad der er ?normalt? henholdsvis ?unormalt? i et uheldsbillede. Baseret på uheldsdata fra en seksårig periode 1996-2001 er der ved Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet iværksat et arbejde møntet på at kortlægge det ?normale? uheldsbillede for forskellige typer af vejstrækninger og knudepunktsanlæg. Gennem sammenligninger mellem disse kortlægninger af ?normale? uhelds-billeder og uheldsbilleder for sorte pletter vil der være skabt bedre mulighed for identifikation af uheldsfaktorer. I indlægget vil der blive redegjort for behovet for at udvikle metoder til identifikation af sorte pletter, ligesom resul-taterne fra det igangsatte analysearbejde vil blive præsenteret. Endvidere vil andre metoder til identifikation af uheldsfaktorer blive skitseret baseret på sammenligninger af uheldsbilledet for ?hvide? og sorte pletter.

 12. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til undersøgelse af denne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

  2013-01-01

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og økologisk. Da der kun indgik to værkstedsområder i undersøgelsen, var det ikke målet at sammenligne økologiske og konventionelle brug, men at få to områder med maksimal forskel i pesticidbelastning for at få det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I løbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at måle vægten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at måle pesticidindholdet. Vi så på, om der var en sammenhæng mellem pesticidanvendelsen i de to områder, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i nærliggende kløvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers følsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere målte effekter på honningbier. Vi undersøgte også mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers påvirkning af blomstring i rød- og hvidkløver, som begge er vigtige fødekilder for bier. Der blev set på nektar- og pollenproduktion, længde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt på biomasse og frøproduktion. Endelig var et af hovedformålene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik på en fremtidig, mere tilbundsgående undersøgelse af pesticidernes betydning for de bestøvende insekter i landbrugslandet.

 13. Two Month Plan: Sustainable House of the Future : Active House 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling HammershØj

  2010-01-01

  Indtil nu har fokus på at reducere energiforbruget i bygninger primært været baseret på passive principper ved at isolere bygningen for at optimere den i forhold til at holde varmen. For dette er succeskriteriet relativt simpelt - et målt energiforbrug til opvarmning. Dette projekt fokuserer på metoder, der peger mod en mere holistisk og helhedsorienteret måde at designe, optimere og bo i og med fremtidige bygninger. For at optimere livskvalitet i vores bygninger skal der designes med rigeligt dagslys og frisk luft. For at følge visionen om at skabe holistisk huse til frie og hele liv, anvendes betegnelsen Active House. I modsætning til passivhus tilføjer Active House aktive teknologier til den optimerede bygningsform, der forsyner huset med energi, for eksempel solvarmeanlæg til varmt vand eller solceller til at lave elektricitet. I overensstemmelse med denne vision for Active House, vil VKR Holding i løbet af en to-årig periode bygge otte individuelle demonstrationsbyggerier i fem forskellige europæiskelande: Syv enkelt-familie-huse, hvoraf den ene er et renoveringsprojekt, og en industriel / kommerciel bygning. De otte huse er geografisk placeret over hele Europa, med to huse i Danmark, Tyskland og Østrig samt et hus i Frankrig og Storbritannien henholdsvis. Hvert demonstrationsbyggeri har sit eget særpræg, da de er designet og bygget under hensyntagen til lokale, kulturelle og klimatiske forhold og med forskellige hold af arkitekter, ingeniører og entreprenører. De otte Husene er alle bygget efter et helhedsorienteret perspektiv med fokus på at kombinere en æstetisk energi-design med høj komfort og et godt indeklima og samtidig sikre minimal påvirkning af miljøet. Når husene er bygget flytter familier ind for at teste dem og således det kan registreres hvordan de oplever at bo i og med husene for at undersøge, om oplevelser, komfort, indeklima og energi lever op til forventningerne. Ph.d. projektet består i at overvåge og måle disse huse og mennesker for at opnå forståelse af, hvordan de aktive og passive teknologier, bygningsdesign, samspillet med miljøet funktion i forhold til tekniske og energimæssige krav såvel som i forhold til oplevelser, sundhed og velvære. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Interviews og konstant overvågning vil blandt andre måleteknikker bruges til at indsamle data, der endelig vil blive sammenstillet (analyseret) og drøftet med henblik på at udvikle en metode til at evaluere aktive huse i fremtiden.

 14. Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ann Lykkegaard

  Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

 15. Upgrade and Design of Coastal Structures Exposed to Climate Changes

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, JØrgen Quvang Harck

  2013-01-01

  Denne PhD?afhandling “Opgradering og design af kystbeskyttelseskonstruktioner udsat for klimaændringer” evaluerer indflydelsen fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Dette inkluderer desuden en analyse af muligheden for brug af innovative multifunktionskonstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer. Afhandlingen er opdelt i tre overordnede dele. I den første del evalueres brugen af eksisterende designformler til vurdering af bølgelaster og bølgeoverskyld på kystbeskyttelseskonstruktioner specielt på lavt vand, da disse er særligt udsatte for påvirkning af klimaændringer. Eksisterende designformler som oprindeligt er baserede på bølger på dybt vand giver konservative estimater på f.eks. bølgelaster på konstruktioner på lavt vand. Derfor er formlerne i denne afhandling modificeret, således at de også inkluderer effekterne fra bølgebrydning på lavt vand. Herudover er eksisterende formler til estimering af flowparametre fra bølgeoverskyld på diger modificeret således at de ud over vinkelrette langkammede bølger også inkluderer effekterne fra mere realistiske skråt?indkomne og kortkammede bølger. Produktet af den første del af afhandlingen er designformler som er mere generelt anvendelige i et bredere spektrum af bølgeforhold og som kan give mere præcise estimater på indflydelse fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner. I den anden del af afhandlingen benyttes de modificerede formler i udvalgte casestudier til at evaluere indflydelsen fra skråt?indkomne kortkammede bølger og klimaændringer på et typisk dige samt til at evaluere indflydelsen fra klimaændringer på typiske stenkastningsmoler på dybt og lavt vand. Herudover er der konstrueret to case?eksempler til evaluering af brugen af multifunktionskonstruktioner til kystbeskyttelse. I det første eksempel benyttes såkaldte Wave Dragon bølgeenergimaskiner til dæmning af bølger i Santander, Spanien. I det andet eksempel benyttes en barriere til beskyttelse mod stormfloder samt forøgelse af vandgennemstrømning i Limfjorden, Danmark. I den tredje og sidste del af afhandlingen opsamles konklusioner fra de forskellige kapitler og der gives anbefalinger til fremtidige studier. Konklusionerne i afhandlingen belyser nogle af de vigtige forhold der skal tages hensyn til ved evaluering af indflydelse fra klimaændringer på kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Herudover belyses nye muligheder for at benytte nye innovative typer af konstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer.

 16. Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

  2008-01-01

  Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

 17. Palliativ indsats til KOL-patienter : en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kriegbaum, Margit; Husted, Marie Gade

  2013-01-01

  Kriegbaum, M., & Husted, M. G. (2013). Palliativ indsats til KOL-patienter: en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats. København: Danmarks Lungeforening og PAVI. Udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

 18. Distributed Energy Resources in the Liberalized Electricity Markets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biegel, Benjamin

  2014-01-01

  Det danske elsystem er under stor forandring, idet andelen af ikke-styrbar vedvarende energi øges kraftigt, mens de konventionelle kulkraftværker fases ud. Det sker som en del af den danske 2020 målsætning om 50% vind i elsektoren. I 2050 er det målet, at samtlige energisektorer skal forsynes udelukkende af vedvarende energi. Idet vindenergi er den primære kilde i Danmark til vedvarende energi, er det ønskeligt at elektrificere varme- og transportsektoren. Derfor forventes det, at elforbruget vil øges over de kommende år. Den øgede mængde vedvarende energi og det øgede elforbrug udfordrer det nuværende danske elsystem. Større mængder produktion fx fra vindmøller og solanlæg vil øge mængden af fluktuationer i elnettet, hvilket vil forårsage et stigende behov for systemstabiliserende reserver. De nuværende leverandører af sådanne reserver er imidlertid de konventionelle kraftværker, som er ved at blive udfaset. Derfor er der behov for alternativer til at kunne levere disse system-stabiliserende reserver. Et af temaerne i denne afhandling er at undersøge, hvorvidt fleksible forbrugere og lager-enheder kan være en del af løsningen på denne udfordring. En relateret udfordring er, at de nuværende elmarkeder er designede til udelukkende at facilitere store konventionelle produktionsenheder og ikke mindre fleksible forbrugere og lager-systemer. Det kan derfor være svært at få mindre fleksible forbrugere gjort aktive i disse markeder. Denne udfordring adresseres også i afhandlingen, og det undersøges desuden, hvordan det nuværende markedsdesign kan revideres til bedre at kunne håndtere reserver leveret af forbrugs- og lagerenheder. En tredje udfordring i det fremtidige danske elnet er, at det øgede elforbrug kan forårsage overbelastninger i distributionsnettet. Specielt hvis fleksible enheders forbrug optimeres i forhold til el-markederne, kan der forekomme stor samtidighed i forbruget, hvilket kan lede til strøm-spidser, der kan overlaste distributionskablerne. I dag løses overbelastningsproblemer ved at forstærke nettet med større eller flere kabler. Men man kan forestille sig, at det i nogle tilfælde er en bedre økonomisk og miljømæssig løsning at udnytte fleksible forbrugs- og produktionsenheder til at reducere strøm-spidserne og derved undgå flaskehalse i distributionsnettet. Dette er også et tema, som denne afhandlingarbejder med. De ovenstående temaer og problemstillinger er hovedfokus i denne afhandling og de er blevet behandlet i en række artikler som beskrevet i det følgende. Artikel nummer 1 og 2 gennemgår det overordnede koncept vedrørende brug af fleksibelt forbrug til udbalancering af fluktuationer i nettet. Konceptet konkretiseres i de følgende artikler, nummer 3, 4 og 5, hvor husstandsvarmepumper er i fokus. Her vises det, hvordan varmepumper kan optimeres i forhold til el-markedet og på den måde hjælpe med at balancere systemet. Artiklerne viser, at el-udgifterne til husstandsvarmepumper kan reduceres i omegnen af 20 % ved at sælge sådanne balanceydelser i el-markederne uden at forårsage gener for beboerne. I artikel nummer 6 vises resultater fra et forsøg, hvor det samlede effektforbrug fra 54 varmepumper aggregeres og styres således, at det følger en reference. Over en 7 dages testperiode fulgte varmepumpernes samlede effektforbrug referencen med tilfredsstillende performance samtidigt med, at forbrugerens krav til temperatur og varmt vand blev overholdt. Efter forfatternes kendskab er det verdens første forsøg, hvor effektforbruget af en større mængde individuelle forbrugere aggregeres og styres til at følge en reference. I artikel nummer 7 og 8 undersøges mulighederne for at lade forbrugsenheder levere hurtige og mere værdifulde systemydelser. I artikel nummer 8 præsenteres en metode for, hvordan en portefølje af tænd/sluk-enheder kan reguleres således at den kan levere primærreserve som overholder de danske systemydelses-regulativer. Artiklerne nummer 9 og 10 undersøger el-markederne i Danmark og identificerer de største barrierer

 19. Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Caspar Thrane

  2013-01-01

  Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

 20. Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Caspar Thrane

  2013-01-01

  Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

 1. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse domæner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005). Sammenhængen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. Årsagentil denne manglende opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ hænger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpræget grad har været negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanlægningen ofte er udgrænset eller isoleret i forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som et rent trafikalt eller transportøkonomisk anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. Med den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen risikerer vejnettet at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage til en uheldig ”splintring” af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom på den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og dens konsekvenser for karakteren af det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab, så det bidrager til at skabe sammenhæng frem for ”splintring”. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at vægten lægges på planlægningens fysiske dimension. Med projektet rettes opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en væsentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områderne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som sædvanligvis præger den faglige diskussion. Igennem en kritisk tolkning af de planlægningsmæssige perspektiver på relationen mellem byen, vejen og landskabet samt en undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge, sætter projektet fokus på et grundlæggende paradoks i forhold til den aktuelle planlægningskultur. På den ene side fortsættes udviklingen af ’den moderne by’ med udbygningen af de moderne vejsystemer, på den anden side fastholdes forestillingen om ’den traditionelle by’ med anvendelsen af de simple dikotomier ’by-land’ og ’center-periferi’ som forståelsesmæssigt grundlag i planlægningen. I praksis lader denne logiske modsætning sig imidlertid maskere eller ignorere. I forhold til denne maskering spiller forståelsen af ’landskabet’ som na

 2. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

 3. Demokrati og offentlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  SLAGMARK 69 sætter fokus på demokrati- og offentlighedsbegrebets historiske udvikling, aktuelle vilkår og fremtidige muligheder. Temasektionen består af en række bidrag fra forskere som tematiserer demokratiet ud fra samfundsfaglige, historiske, idéhistoriske og filosofiske felter.

 4. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 5. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

 6. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 7. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

 8. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

 9. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

 10. A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

 11. Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

 12. Informative electricity billing in the Nordic countries. Compilation of test projects performed in Denmark, Finland, Norway and Sweden; Informativa energiraekningar i Norden. Sammanstaellning av foersoeksprojekt genomfoerda i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saros, G. [EDE-System AB, Tyresoe (Sweden)

  1996-12-31

  This report gives a compilation of methods used and results achieved from a number of test projects concerning more informative billing of electric power consumption in the Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden. 13 refs, 7 appendices

 13. Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

  2011-04-15

  The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

 14. Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

 15. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 16. Un avenir postcolonial groenlando-danois ? : Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume - et trois autres pour son maintien et sa modification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2009-01-01

  Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og undersøger om en opløsning er uundgåelig.

 17. En stat på vildspor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Line; JØrgensen, Carsten Willemoes

  2014-01-01

  H?jesteret har ved dom af 13/8 2014, TI’S 2014, 694, fastslået, at der i Danmark skal opkræves importmoms af DVD-disketter sendt fra Danmark til Belgien under forsendelsesordningen, i en situation hvor forsendelsen i toldmæssig henseende ikke blev afsluttet i overensstemmelse med reglerne. Konsekvensen af H?jesterets dom er, at Danmark får adgang til momsindtægter, som baseret på de i dommen anf?rte faktuelle oplysninger efter forfatternes vurdering tilkommer Belgien.

 18. Del recuerdo a la experiencia : Herencia cultural y ambiente cultural en Dinamarca

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjrup, Thomas

  2010-01-01

  Om at anskue kulturarv som erindring eller som erfaring. Problemstillingen analyseres principielt og demonstreres med konkret empirisk analyse af landsplanlægning i Danmark, bevaring af kulturmiljøer og andre eksempelstudier

 19. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Marianne Johansson

  2011-01-01

  Titel Udvikling og initial validering af et webbaseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere. Introduktion Formålet med dette studie var at udvikle og initialt validere et spørgeskema, der kan identificere prædiktorer for usikker sex - og dermed øget risiko for seksuelt overførte infektioner og uønsket teenager graviditet - blandt unge danskere i alderen 18-24 år. Materiale og metode Studiet blev gennemført som et mixed method studie, indeholdende en kvalitativ og kvantitativ del. Der blev gennemført fire semistrukturerede fokusgruppeinterview med 18 højskoleelever i alderen 18-23 år med henblik på relevante emner til identifikation af prædiktorer for usikker sex. Efterfølgende blev det webbaserede spørgeskema konstrueret og pilottestet ved hjælp af 13 individuelle kognitive interview. I den kvantitative del af studiet, der havde fokus på at validere spørgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af spørgeskemaets svarprocenter samt analysen af prædiktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24 %). Resultater Fire hovedkategorier af prædiktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er tæt associeret med one night stands og ofte fører til usikker sex. 3) Et lavt selvværd, der kan medføre grænseoverskridende seksuel aktivitet. 4) Øget seksuel erfaring, der kan medføre manglende kondombrug. Af de 120 deltagere i den kvantitative del af studiet var 64 % piger, og aldersgruppen var mellem 18 og 20 år. Der blev fundet en høj ceiling effekt (>15 %) for de items, der relaterede sig til respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (?>0,8), og spørgeskemaets test-retest reliabilitet viste god overens-stemmelse mellem de to målinger. 76 % af de respondenter, der var udvalgt til at svare på spørgeskemaet derhjemme, besvarede skemaet mod 25 % af dem, der var udvalgt til at besvare det på skolen (p-værdi = 0,0001). Når der ikke blev korrigeret for de andre prædiktorer, blev der fundet statistisk forhøjet risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug, hvis respondenterne havde indtaget alkohol (crude OR = 2,5 (95 % CI: 1,0-6,7)) eller havde mødt deres seneste partner i byen (crude OR = 4,0 (95 % CI: 1,1-15,6). Ved justering for de andre prædiktorer blev der fundet en tendens til øget risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug for samtlige prædiktorer ved både den seksuelle debut og den seneste partner. Samme tendens blev fundet for usikker sex, defineret som manglende brug af p-piller, minipiller og p-ring, når respondenten havde indtaget alkohol forud for den seksuelle debut og seneste seksuelle aktivitet. Konklusion Alkohol, mødested, herunder byture og ture til udlandet/festivaler, selvværd og seksuel erfaring kan have betydning for, om unge danskere dyrker usikker sex, og kan derfor betragtes som mulige prædiktorer. På grund af ceiling og floor effekt i det udviklede spørgeskema kan items, der omhandler unges alkoholind-tagelse være forbundet med over- og/eller underrapportering. Det vil derfor være en god ide at justere disse items i et fremtidigt studie. Generelt, og især efter den foreslåede justering, vurderes det udviklede webbaserede spørgeskema at være validt og brugbart til monitorering af sundhed og sex blandt unge danskere i alderen 18-24 år med henblik på fremtidige forebyggende interventioner. Et spørgeskema af denne karakter kan med fordel administreres ved at blive mailet hjem til deltagerne med henblik på at opnå så høj en svarprocent som muligt.

 20. Democracy and Environmental Integration in Decision-Making : An Evaluation of Decisions for Large Infrastructure Projects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Figueroa, Maria

  2005-01-01

  Denne afhandling undersøger de demokratiske egenskaber ved beslutningsprocesserne for store infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Inspireret af aggregative og deliberative demokratiteorier udvikles begreber samt 21 evalueringskriterier, der bruges til en kritisk analyse af påstanden om, at der er et demokratisk underskud på dette område. Undersøgelsen søger også at afdække om de betingelser, der udvider den demokratiske deliberation (dvs. fri offentlig diskussion og meningsdannelse) i beslutningsprocesserne også kan bidrage til at forbedre integrationen af miljøspørgsmål i disse beslutninger. Rammerne for denne undersøgelse defineres af fire centrale normative områder: a) opfyldelse af proceduremæssige krav i processen; b) udvikling af den offentlige debat; c) indflydelse på beslutningsprocessen; d) eksistens og reproduktion af de institutionelle arrangementer, der udtrykker den politiske vilje. De muligheder, som ikke-statslige aktører har for at sætte spørgsmålstegn ved specifikke statslige beslutninger bliver analyseret ved hjælp af begrebet ’institutionelt råderum’ (institutional space). Undersøgelsen bygger på forskellige typer af data, primært interviews med nøgleaktører, dokumentanalyse og sekundær litteratur. En ’demokratisk checkliste’ omfattende 21 kriterier blev sendt ud som et spørgeskema og brugt til at validere interviewresultaterne. Undersøgelsens tre empiriske cases er to motorvejsprojekter i henholdsvis Uddevalla i Sverige og i Silkeborg, samt den faste forbindelse over Øresund. Resultaterne af undersøgelsen peger både på styrker og skrøbeligheder med hensyn til demokratiet i beslutningsprocesserne. Der eksisterer et robust system af procedurer for borgerinddragelse i begge lande, dels som et element i planlægningstraditionen, dels som en lovforeskrevet del af miljøvurderingsprocedurerne. Dette robuste system viser svagheder når det drejer sig om beslutninger vedrørende store statsligt finansierede infrastrukturprojekter. I tre af de fire delevalueringer (Uddevalla, Øresund på den danske side og Øresund på den svenske side), er der klare tegn på demokratisk underskud. For de danske deltagere i evalueringen var kernen i det demokratiske underskud en mangel på opfyldelse af de procedurelle forskrifter, for de svenske var det demokratiske underskud mere relateret til en manglende ’ægte indflydelse’ for de aktører, der protesterede mod beslutningerne. På den anden side vistes styrken i de demokratiske processer i de deliberative praksisser som blev igangsat af de organiserede civilsamfundsgrupper. Disse resultater rejser spørgsmålet: Hvad er vigtigst, at forbedre deliberation eller at forbedre procedurer? På det trafikpolitiske område når afhandlingen frem til at det er et både-og. På den ene side forventes en forbedret deliberativ praksis at give bedre mulighed for at oppositionelle synspunkter kan komme til orde, til at stemmer der repræsenterer det ikke-menneskelige og de fremtidige generationer bliver hørt samt til at styrke de politiske sider af beslutningen frem for de tekniske. På den anden side, hvis der skal findes en vej ud af det demokratiske underskud kræver det at der findes en måde at omsætte den ’kommunikative magt’ som bliver genereret i de deliberative praksisser til ’administrativ magt’. Ved at forøge det institutionelle råderum f.eks. i forbindelse med implementering af procedurer for strategisk miljøvurdering, kan mulighederne for at få indflydelse … Forbedringer af det institutionelle råderum - som for eksempel velovervejet implementering af procedurerne for strategisk miljøvurdering - kan bistå med at inddrage et bredt spektrum af civilsamfundsperspektiver på transportudviklingen. Dette øger muligheden for at ændre dagsordenen og problemdefinitionen som led i at omstridte transportdiskurser introduceres i centraladministrationen. Mens det civile samfunds rolle i de deliberative processer er helt central, anerkendes det at ikke alt hvad der foregår i det civile samfund nødvendigvis leder

 1. Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2011-01-01

  Det felt der er opstået i Danmark i forbindelse med Building Information Modeling (BIM) og det digitale byggeri (DDB) – lovgivning om bygherrekrav og digital arbejdsmetode, kræver en løbende dialog for at sikre en succesfuld anvendelse i praksis. Arkitektonisk forskning på dette område kan derfor hjælpe med at identificere problemer og fordele, og fokusere på vigtigheden af at være i stand til at påvirke udviklingen af moderne 3D teknologier og systemer i en plausibel retning for kvaliteten af fremtidens arkitektoniske projekter. Forskningsspørgsmål er: Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system? Denne Ph.d. afhandling søger at skabe en teoretisk ramme, med henblik på at identificere og klarlægge nye potentialer for anvendt 3D modellering og parametrisk formgivningspraksis. Efter at have fået denne klarhed, er det nødvendigt at drøfte anvendelse og etik i de nye kommunikationsmidler og gennem interviews og praksis-baseret forskning etablere et brugbart fundament ud fra disse erfaringer. Den digitale udvikling skal ses som en helhed, der tager del i samspillet mellem både en historisk tradition og en langsigtet vision. Et værktøj, og en metode, der med mulighederne for simuleringer i relation til det tredimensionelle rum, med tiden ændrer vores opfattelse af virkeligheden, og dermed vores opfattelse af arkitektur. Den første del af afhandlingen viser hvordan håndteringen af den digitale information er blevet grundlaget for en stor del af kommunikationen i den moderne verden. I arkitektur er dette blevet et centralt begreb, fordi skabelsen af arkitektur i høj grad handler om ordnet at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i dens kompleksiteten. Det verdenssyn ligger i modernitetens forskellige fronter diskuteres og fænomenet krise er bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en 'bruddets æstetik'. At være i stand til at tage fat der hvor der er en krise eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale ledelsesværktøjer og med indførelsen af BIM er der opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har med DDB vist sig at være vanskeligere end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en tankegang der kun ledet af en meget klar bevidsthed, ser ud til at kunne geares til at kunne rumme det, der traditionelt set er betragtet som værende værdier ved skabelsen af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst. Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren. Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering, strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes

 2. Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pomianowski, Michal Zbigniew

  2012-01-01

  Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af verdenens totale primærenergiforbrug og hoveddelen af denne energi bliver brugt til at fastholde tilfredsstillende indeklimaforhold med opvarmning, afkøling og ventilation. De traditionelle energikilder er derudover uigenkaldeligt ved at formindskes og prisen på energi og brændstof stiger gradvist. Oven i det har udledning af gasser i atmosfæren forårsaget langtidsvarige og skadelige forandringer i det globale klima. Som en reaktion på dette er lande startet med at indføre nye, mere krævende lovgivninger og standarder til fremtidig konstruktion og renovering af bygninger. For eksempel forudsætter de nye energirammer i Danmark en reduktion af primærenergiforbruget ved bygninger på forholdsvis 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020 sammenlignet med tal fra 2006. Byggesektoren må, som en konsekvens heraf, udstyres med de nye teknologier, der muliggør overholdelse af de nye krav vedrørende de nye energirammer. Konceptet, der præsenteres og udvikles i denne afhandling, fokuserer på energioptimering og potentiallet med det nye produkt, der kan udnytte lagring af høj termisk energi (TES) og termiskstyrede bygningssystemer (TABS). Afhandlingen undersøger potentialet ved at inkorporere mikroindkapslet faseskiftmateriale (PCM) i et betondækelement med hulkerne, for at øge kapaciteten for dynamisk varmelagring i den interne klimaskærm i fleretagesbygninger. Undersøgelsen udforsker ydermere afkølingskapaciteten og præstationsevnen for betondæk med PCM og integreret TABS, og fremhæver begrænsninger og udfordringer ved den nye teknologi. Det fremlagte værk bruger adskillige metoder til at undersøge den dynamiske ydelsesevne for det nyudviklede produkt. Som følge deraf udvikles forsøgsopstillingerne og metodelæren først, for at bestemme de termiske egenskaber for det nye materiale, så som PCM-beton-kombinationen, og derefter for at undersøge ydelsesevnen for de udviklede dæk i en 1:1 skala. Forskningen er planlagt som en iterativ proces, hvor den første numeriske undersøgelse af dækket med PCM udføres ved brug af de teoretiskbestemte termiske egenskaber for PCM-betonmaterialet. Årsagen til denne iterative forskning er manglen på forsøgsbestemte termiske egenskaber for dette relativt nye materiale. I det andet trin af denne forskning bestemmes de termiske egenskaber for PCM-betonen gennem forsøg og efterfølgende opdateres de første numeriske modeller med de målte termiske egenskaber for det nye kompositmateriale. Til sidst valideres resultaterne fra den numeriske analyse med fuldskalaforsøg, der udføres i et specialudviklet og modificeret hot box apparat. Fuldskalaforsøgene udføres også for de specialudviklede profileret dæk med reliefer, hvorpå varmeudvekslingsoverfladen forøges i forhold til standard flade dæk. De profilerere dæk undersøges med henblik på mængden af varme, der kan lagres i løbet af en typisk dag-nat cyklus i en kontorbygning med specialdesignede spelteindblæsning. For og fremmest observeredes det, at antagelserne for de teoretiske termiske egenskaber skilte sig ud fra de forsøgsbestemte termiske egenskaber for PCM-beton. Resultaterne opnået fra de første (teoretiske) og opdaterede (forsøg) numeriske modeller reflekterer som følge deraf en væsentlig uoverensstemmelse i den dynamiske varmelagring og afkølingskapacitet for de udviklede dæk. Den forsøgsbestemte termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet for PCM-beton er væsentlig lavere end dem fra de teoretiske beregninger, hvilket i begge tilfælde resulterer i dårligere varmelagring og afkølingseffektpræstationer end oprindeligt forventet. Resultaterne fra fuldskalaundersøgelsen af dynamisk varmelagring i dækkene indikerede, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem dækkene med udvidet varmeudvekslingsoverflade og ét med en ordinær flad overflade. Derudover blev der ikke observeret nogen betydelig forbedring for dækkene med PCM i forhold til deres referencedæk med almindelig mørtelstøbning. Derimod blev en forbedring i varmelagrin

 3. Konflikten i Ukraine bør få Rigsfællesskabet til at gentænke vores strategi i Arktis.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordby, Johannes Riber

  2014-01-01

  Ukraine-konflikten har vist os, at Rusland ikke er bange for at anvende en kombination af militær magt, afpresning og diplomati for at opnå resultater. Og dét bør få Rigsfællesskabet til at overveje, hvilken strategi vi vil møde russerne med, når de fremtidige forhandlinger om Arktis' nye grænser går i gang. For russerne viser for tiden, at Rigsfællesskabet kan stå over for en fremtidig forhandlingspartner, der i kampen om territorium og indflydelse, bruger metoder, som vi i Vesten har mere end svært ved at forlige os med.

 4. Bynke-ambrosie

  DEFF Research Database (Denmark)

  ButtenschØn, Rita M.; Holst, Niels

  2010-01-01

  Bynke-ambrosie spreder sig som invasiv art i store dele af Europa. Den findes endnu kun sporadisk i Danmark, men det frygtes, at den gennem tilpasning og ændrede klimaforhold kan få mulighed for at sprede sig. Den er stærkt allergifremkaldende og giver store sundhedsmæssige problemer. Det er derfor vigtigt at hindre bynke-ambrosie i at sprede sig i Danmark

 5. From Continental Discourse to "A Breath from a Better World" : Oscar Wilde and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østermark-Johansen, Lene

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer Oscar Wildes tidlige reception i Danmark fra 1890'erne til 2. Verdenskrig. Den fokuserer bl.a. på Herman Bangs komplekse dialog med Wilde, på teaterhistorie og opsættelsespraksis af Wildes stykker i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og på Wildes status som en kontroversiel forfatter.

 6. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

 7. Full Grid Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

  Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

 8. Special Issues Grid Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

  Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

 9. Portræt: Den koreanske dansker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2009-01-01

  Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark.

 10. Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

  2008-01-01

  Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

 11. Er dansk læreruddannelse under internationalt niveau?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2010-01-01

  I Danmark snakker vi på 17. år om at undervisningsdifferentiere, men vi bruger ikke lærebøger i læreruddannelsen, der fortæller, hvordan det lader sig gøre i praksis. Professor Jens Rasmussen forklarer, hvorfor vi i Danmark ikke forener teori og praksis, mens lande som Singapore og Canada bare gør det.

 12. I en krisetid : Hvad er nøglen til succes? Danske ledere om vækst og konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerdrum Pedersen, Esben Rahbek

  2013-01-01

  Alle taler om de truende skyer over dansk økonomi, men hvad siger virksomhederne selv om at sikre konkurrenceevnen og finde vejen til fremtidig vækst? En undersøgelse fra CBS og analysefirmaet Epinion giver ordet til knap 1.000 af landets top– og mellemledere.

 13. Common Concern for retsudviklingen i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Basse, Ellen Margrethe; Sommer, Tine

  2013-01-01

  Artiklen behandler indledningsvis de komplekse kompetenceforhold, der er tale om i Grønland, og den udfordring som inuitterne står over for som konsekvens af klimaændringer og råstof- og olieindvindingsinteresser. Deres internationale menneskerettigheder og de globale miljøretlige forpligtelser over for dem og fremtidige generationer inddrages i en argumentation for, at der er forpligtelser til at beskytte kultur og natur i det arktiske område.

 14. EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2015-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommisionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder ('European Public Sector Accounting Standards' EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union

 15. Et kønsblik på velfærdsbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte; Borchorst, Anette

  2007-01-01

  Velfærdsbegrebets kønnede betydninger analyseres med afsæt i fire forskellige debatter. den første om opdelingen mellem offentligt og privat, den anden om omsorg og forsørgelse, den tredje om velfærdsmodeller og ulighdsregimer og den fjerde om politisk og social medborgerskab. Artiklen fokuserer på nye udfordringer og dilemmaer for den fremtidige velfærd

 16. Tektoniske visioner i arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2004-01-01

  Essays om 6 berømte arkitekters initiativer i retning af industrialiseret byggeri - afrundet med reflektioner over de fremtidige perspektiver for tektonik, etik og byggeskik. Tektonik handler om udformning og sammenføjning af formelementer til en helhed - om forholdet mellem ide, formprincipper, byggeteknologi og konstruktiv struktur. Alle bygværker rummer en tektonisk vision, som kan være mere eller mindre eksplicit, primitiv eller avanceret, vilkårlig eller bevidst tilsigtet.

 17. IDA´s klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

  2009-01-01

  100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuværende primære energiforsyning, dvs. brændselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er på godt 800 PJ. Hvis der ikke indføres nye tiltag, forventes energiforbruget at falde marginalt frem til 2015, men derefter at stige gradvist frem til 2050 til ca. 950 PJ. I Klimaplanen foreslås tiltag, der kan nedbringe den primære energiforsyning til 707 PJ i 2015, 556 PJ i 2030 og 442 PJ i 2050. Samtidig øges andelen af vedvarende energi fra vindmøller, solceller, solvarme, bølgekraft og biomasse. I referenceenergi-systemerne stiger andelen fra ca. 16% i 2008 til 22% i 2015 og ca. 25-29% i 2030 og 2050. I Klimaplanen stiger andelen af vedvarende energi til 30% i 2015 og 47% i 2030. I 2050 er det danske energisystem, inkl. transport, baseret på 100% vedvarende energi. Energisystemet i 2015 er baseret på tiltag, der kan realiseres med nuværende teknologi. I 2030 er store dele af transportsystemet ændret, fjernvarmesystemet er udvidet kraftigt, kraftværkernes effektivitet er forbedret, og der er indført flere eksisterende og nye vedvarende energiteknologier, samt gennemført yderligere besparelser. Generelt er store dele af de fossile brændsler erstattet med elforbrug. I særdeleshed i transporten, som består af flere elbiler og flere eldrevne tog. I Klimaplanen er der konstrueret et energisystem baseret på 100% vedvarende energi, med udgangspunkt i tiltag der implementeres på kortere sigt i 2015 og i 2030. De tiltag der implementeres på kort sigt sigter mod at reducere anvendelsen af fossile brændsler, og at disse energisystemer ikke stiller sig i vejen for det langsigtede mål om at være uafhængigt af fossile brændsler, når olie- og naturgasressourcerne hører op. Resultatet er, at dette er muligt, men at balancen mellem store forbrug af biomasse og store mængder el til direkte anvendelse eller til produktion af syntetiske brændsler fortsat er en udfordring. Her gives et bud på, hvordan denne balance kan opnås. I 2050 er det nødvendigt at anvende en mindre andel af el-produktionen i elektrolyseanlæg til fremstilling af syntetiske brændsler. I Klimaplanen er der i både 2015 og 2030 tilstrækkelige nationale biomasseressourcer. Imidlertid udgør ressourcerne en udfordring i 2050 energisystemet, hvor der i Klimaplanen anvendes 284 PJ. Dette forbrug kan potentielt forsynes med nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er således en udfordring i fremtiden, om en større del af brændselsforbruget i industri og flytransport kan overgå til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemføres yderligere besparelser. I Klimaplanen er der således konstrueret et 100% vedvarende energisystem, der potentielt kan opretholdes på nationale biomasseressourcer. Det er dog ikke noget mål i Klimaplanen, at der ikke skal handles med biomasse. Men Klimaplanen giver mulighed for, at vi ikke bliver afhængige af import af biomasse, som vi vil være afhængige af import af olie og naturgas et referenceforløb, når vi ikke har flere ressourcer tilbage i Nordsøen. Kraftig reduktion i udslippet af drivhusgasser Tiltagene i Klimaplanen medfører, at udslippet af drivhusgasser falder med ca. 90% i 2050 i forhold til 2000. Energisystemet udgør kun en del af udslippet af drivhusgasser. Denne del reduceres til 36 mio. ton CO2 i 2015, 21 mio. ton CO2 i 2030 og er fjernet helt i 2050. Herudover foreslås i Klimaplanen, at udslippet fra industrielle processer og landbrug reduceres, og der tages højde for ekstrabidraget fra fly, pga. udledninger i atmosfæren. Alt i alt kan udledningerne i 2050 reduceres til 7,2% af udslippet i 2000. Hvis bidraget fra flytransport medtages, er reduktionen på 10,2%. Bedre samfundsøkonomi med mere vedvarende energi Klimaplanen tænkes gennemført over en periode frem til 2050 ved løbende at erstatte udtjente anlæg, når levetiden for disse udløber, og de alligevel skal udsk

 18. Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies

  DEFF Research Database (Denmark)

  RØnfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer skattefri virksomhedsomdannelse efter den særlige danske lovgivning herom, dvs. hvor én eller flere fysiske personer ønsker at omdanne deres virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Ifølge dansk lov kan dette kun ske til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, men artiklen behandler dette krav i EU-retlig sammenhæng og påviser, at det pågældende krav er fællesskabstridigt. Det påvises samtidig, hvordan Danmark inden for rammerne af fællesskabsretten kan beskytte sig mod tab af skatteindtægter ved at kræve, at omdannelsen skal ske til et selskab, der enten er hjemmehørende i Danmark, eller som har et dansk fast driftssted, hvortil virksomheden overføres

 19. Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, SØren Munch; Hansen, Birgitte

  2010-01-01

  Denne rapport er udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Rambøl i forbindelse med et udviklingsprojekt under den Nationale Grundvandskortlægning. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet. Årligt bruges der ca. 300.000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse i Danmark. Samtidig viser studier i flere skandinaviske lande samt i Nordamerika, at klorid fra vejsaltning påvirker grundvandskvaliteten negativt. Disse forhold danner baggrunden for at vurdere, om salt fra glatførebekæmpelsen påvirker kvaliteten af grundvands- og drikkevandsressourcen i Danmark både på nationalt plan og i en del af Storkøbenhavn.

 20. Specialoperationer - luftkapaciteters centrale rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2012-01-01

  Briefet fokuserer på specialoperationers værnsfælles (joint) natur, og argumenterer ud fra dette faktum, at flykapaciteter bør opfattes som en integreret del af Danmarks samlede specialoperationskapacitet. Dette har hidtil ikke været tilfældet, idet både beslutningstagerniveauet og den brede offentlighed tror at specialoperationsstyrkerne kun består af de maritime og landbaserede enheder, som f.eks. Frømandskorpset og Jægerkorpset. Briefet giver et praktisk eksempel på hvordan en værnsfælles (omfattende alle Forsvarets kapaciteter) kapacitet kan udvide Danmarks strategiske muligheder langt ud over hvad de fleste mennesker tror det muligt for en småstat. Eksemplet illustrerer en fiktiv specialoperations-evakuering af danske borgere fra en sammenbrudt stat 6.000 km fra Danmark.

 1. DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

  2012-09-15

  The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

 2. La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjrup, Thomas

  2013-01-01

  Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling.

 3. Valgretsdebatens vitale stemmer : -Et offentlighedsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiig, Christina

  2014-01-01

  Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning

 4. Psykoterapeuterne og de psykoterapeutiske ydelser : Uddannelse, kvalitetssikring samt praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  Kapitlet redegør i tal og ord for a) hvem der i Danmark tilbyder psykoterapeutisk behandling, b) psykoterapeuternes uddannelsesmæssige baggrund, c) de praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold ved psykoterapi, d) kvalitetssikring af psykoterapi og endelig e) den første samtale.

 5. Uddannelse og bæredygtig udvikling : fornyelse og Fremtidssikring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breiting, SØren

  2008-01-01

  Om uddannelse for bæredygtig udvikling, sådan som den er ved at tegne sig i Danmark i løbet af UNESCOs 10-år for Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU, og tiåret for UBU: TUBU) - internationalt Education for Sustainable Development (ESD). Udgivelsesdato: januar

 6. Musikterapi : Ressourcer og materialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Hannibal, Niels

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne 7.1 Musikterapiorganisationer og -foreninger i Danmark 7.2 Musikterapitidsskrifter 7.3 Musikterapi og internettet 7.4 Etiske retningslinjer for klinisk arbejde 7.5 National og internationalt samarbejde

 7. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen.

 8. Sportens nye arenaer : Feber eller forretning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  Udstillings- og konferencekataloget diskuterer den "multiarenafeber" indenfor planlægningen af idrætsbyggeri Danmark og Sydsverige, som har været fremme omkring 2007 og giver et øjebliksbillede af, hvor og hvor mange projekter der er blevet foreslået og tegnet.

 9. Faglig organisering og skift af fagforening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming; HØgedahl, Laust

  2014-01-01

  I dette kapitel analyseres udviklingen i den faglige organisering i Danmark. Hvorfor mister nogle fagforeninger medlemmer, mens andre har fremgang? Hvorfor har et stigende antal lønmodtagere de senere år valgt de alternative fagforeninger eller valgt at være uorganieret?

 10. Stars og striber. : Amerikansk indflydelse på eksperimenterende dansk kunst 1961-75

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  Dansk (og nordisk) eksperimenterende kunst efter 2.verdenskrig sammenholdt med udviklingen i USA. Der er ikke blot tale om indflydelse fra amerikansk kunst til dansk, men i lige så høj grad om en selvstændig udvikling i Danmark.

 11. Økologiske køer skal gøres endnu sundere

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Jan Tind

  2015-01-01

  Forskere fra syv europæiske lande – Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz, Østrig, Polen og Litauen - er gået sammen i forskningsprojektet ORGANICDAIRYHEALTH for at finde løsninger, som kan sikre dyrevelfærden i de økologiske malkekvægsbesætninger fremover.

 12. Analysis of Site-Specific Pollution from Agriculture - Economy and Nitrogen Loads in Vejle County

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, J. S.; Skop, E.

  1997-01-01

  Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget (Sustainable strategies in agriculture). Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser.

 13. Hvad protokollen gemte : Forrædere, homofile og terrorister i Frederik 6.s tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2007-01-01

  Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799.

 14. Nyt projekt om misdannede ålekvabber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet går i efteråret i gang med et projekt om ålekvabber med to hoveder og andre misdannelser. Det overordnede formål med projektet er at finde årsagen til misdannelser i ålekvabbeunger.

 15. The International Cancer Benchmarking Partnership : An international collaboration to inform cancer policy in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Butler, John; Foot, Catherine

  2013-01-01

  Danmark deltager i det internationale studie der skal se på mulige sammenhænge mellem kræftoverlevelsen i en række lande og så en række faktorer i udredningen. Denne artikel beskriver studiet i detaljer.

 16. Civil Procedure In Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Bogen foretager en ajourført gennemgang af dansk civilproces efter de store retsplejereformer i 2007. Den behandler spørgsmål om domstolenes indretning, anlæg og forberedelse af civile retssager, bevismateriale og bevisbyrde, internationale procesretlige spørgsmål, herunder forholdet til Bruxelles I-forordningen og Danmarks deltagelse i denne via parallelkonvention, menneskerettighedskonventionens betydning for dansk procesret, afsigelse af dom og kendelse, anke og kære, fuldbyrdelse i Danmark af domme fra danske og udenlandske domstole samt voldgift i Danmark i danske og internationale voldgiftssager efter den store danske voldgiftsreform med Uncitral-modelloven som forbillede. Bogen er skrevet dels på grundlag af traditionel retsvidenskabelig forskning, dels på grundlag af forfatterens mangeårige deltagelse som medlag af Retsplejerådet, der løbende vurderer behovet for reformer af den civile retspleje i Danmark, og endelig på grundlag forfatterens betydelige personlige erfaringer som dommer i danske og internationale voldgiftssager.

 17. Arbitration in Denmark : the Parties' Influence on a Danish Arbitration Case

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Danmark er, efter i 30 år at være sakket bagud med sin lovgivning om voldgift, blevet et attraktivt land at føre voldgift i. Således har Danmark én af Europas mest moderne og effektive voldgiftslove, og sagens parter har, hvis de ønsker det, en meget betydelig indflydelse på, hvordan sagen skal forløbe. På grundlag af den nye danske voldgiftslov (herefter blot: vgl.) analyserer artiklen, hvilke muligheder voldgiftssagens parter har for at påvirke sagens forløb og dermed effektivisere voldgiftssagens behandling, dvs. hvilken grad af „partsautonomi" der er knyttet til valg af voldgift i Danmark. Det påvises i artiklen, at vgl. har en meget vid ramme for partsautonomi, og artiklen søger at afbalancere parternes ønske om effektivitet i voldgiftsbehandlingen over for fundamentale krav om retssikkerhed. I artiklens slutning opregnes 18 konkrete områder, hvor partsautonomien med fordel kan udnyttes, hvis parterne og deres advokater vælger voldgift i Danmark.  

 18. Historisierung der Energiefrage : Bent Sørensen, A history of energy. Northern Europe from the stone age to the present day, Abingdon, New York 2012, 536 S., br., 46,- Euro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2014-01-01

  Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie.

 19. A. P. Møller siger farvel til de nationale hensyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Joachim

  2015-01-01

  Kapitalisme Det krævede en global finanskrise og et generationsskifte i toppen af A. P. Møller-Mærsk. Men med frasalget af Danske Bank har Danmarks største virksomhed endelig skilt sig af med den sidste rest af national blødsødenhed.

 20. UNESCO-L'ORÉAL-legat til argentinsk DMU-gæsteforsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Carolina Trochine, biolog, ph.d. og i fjor gæsteforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har modtaget UNESCO-L'ORÉAL's to-årige naturvidenskabelige forskerlegat "Young Women in Life Sciences" for 2008. Udgivelsesdato: 6. marts

 1. The Imitation Game: Alan Turings enigmatiske imitationsspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni.

 2. I særklasse : inklusion og eksklusion i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Antologien er et temanummer af årbogen Uddannelseshistorie, som omhandler børn, der af forskellige grunde er blevet placeret uden for de "normale" skoleklasser og institutioner. Børn i særklasse kigger på diagnosernes, eksklusionens og særinstitutionernes historie i Danmark med udblik til Norden.

 3. Johannes Bugenhagen und die dänische Aussenpolitik in der Reformationszeit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2014-01-01

  Bugenhagens aktiviteter vedr. henrettelsen af ekskong Christian d. 2.´s hoffourer Wilhelm von Zwolle (1529), vedr. striden mellem Danmark og Pommern om øen Rygen, samt hans kommentarer om udenrigspolitiske sager i breve til Christian d. 3.

 4. Hvordan opnår vi langvarig stabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Samtænkning. Kan Danmark bidrage til hurtigere, bedre og mere varige løsninger, hvis det er muligt at udsende embedsmænd, beskyttet af soldater, i stedet for at soldaterne – som i dag – efter bedste evne må agere civile embedsmænd

 5. Forsvar af doktorafhandling om luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Torsdag d. 3. december forsvarer sektionsleder, seniorforsker og adjungeret professor Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) sin doktorafhandling om værktøjer til at bestemme luftforureningens påvirkning af mennesker og natur.

 6. Får vi en ny, god forskningsrådslov?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Jens Christian; Andersen, Peder

  2010-01-01

  Den frie forskning er afgørende som fødekæde til den strategiske forskning, innovation og udvikling. En ny lov kan true den frie forskning og dermed i virkeligheden forringe Danmarks position som videnssamfund.

 7. Landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen-Kragh, SØren

  2014-01-01

  Hvis danske landmænd ophørte med at producere, ville nationalindkomsten i Danmark falde med ca. 3,5 procent. Dansk økonomi har overlevet langt større fald. Under krisen 2008-2009 faldt den f.eks. med cirka fem pct.

 8. Biobrændstof til biler kan betale sig når olien er dyr nok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Det er konklusionen på en ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Miljøforskere har undersøgt den samfundsøkonomiske gevinst ved i forskellig grad at udskifte fossil diesel og benzin med biobrændstoffer baseret på korn, raps og halm.

 9. Hvorfra kom reformationstidens danske salmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev-Clausen, Peter

  2008-01-01

  En analyse af de danske salmebøger 1529 - 1535 viser, at reformationstidens tyske salmer, ikke mindst Luthers salmer, er nået Øresunds-området og dermed Danmark via Rostock. Udgivelsesdato: September 2008

 10. Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2014-01-01

  Både i stormagterne England og Tyskland, i den mellemstore magt Sverige og i lille Danmark førte krisen til den afsluttende planlægning og andre forberedelser for den storkrig, der fulgte næste sommer. Artiklen beskriver disse forberedelser.

 11. Aktuel bog om CO2-afgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Oxford University Press har netop udsendt en grundig bog om kulstof-energi beskatning. Bogen er redigeret af professorerne Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og Paul Ekins, University College London.

 12. Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2010-01-01

  Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven.

 13. Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2008-01-01

  Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008

 14. Continuing Vocational Training (CVT) and Life Long Learning (LLL) - Policy Recommendations and Reflections : A result of trans-national cooperation - Bulgaria, Denmark, Greece and Romania

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil

  2010-01-01

  En sammenfattende rapport over et EU-finansieret projekt med kritiske refleksioner og anbefalinger vedrørende en øget deltagelse i livslang læring og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i de 4 partnerlande Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien

 15. Thresholds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peter Mandal

  2009-01-01

  Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

 16. "La réception récente de Voltaire au Danemark" : "Traductions, éditions et polémique"

  DEFF Research Database (Denmark)

  SchØsler, JØrn

  2010-01-01

  Artiklen udfylder et hul i dansk Voltaire-forskning. Den kortlægger og analyserer Voltaires skiftende modtagelse i Danmark i det 20. århundrede, med vægt på polemikken omkring hans betydning for tolerance og ytringsfrihed

 17. Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?

  DEFF Research Database (Denmark)

  LØvschall, Kasper

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 18. Professional Learning in Part-time University Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2007-01-01

  Artiklen behandler voksne studerendes læring i deltidsuddannelser på universitetsniveau i Danmark. Bl.a. diskuteres forholdet mellem forskning og undervisning i sådanne uddannelser. Eksempler hentes fra Masteruddannelsen i læreprocesser ved Aalborg Universitet.

 19. Caries hos børn og unge påvirkes af drikkevandskvaliteten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Jensen, Allan Bardow

  2010-01-01

  Denne artikel præsenterer resultaterne af et studie udført af Tandlægehøjskolen ved Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om sammenhængen mellem dental caries hos børn og unge og drikkevandskvaliteten i Danmark. Det påvises, at forskellige vandbehandlingsmetoder, der påvirker vandets hårdhed og fluoridindhold, nemlig blødgøring og afsaltning af brakvand og havvand, har stor betydning for forekomsten af huller i tænderne hos 15-årige skolebørn. Derudover findes der en række økonomiske konsekvenser af at ændre drikkevandets sammensætning mht. calcium og fluorid.

 20. Langtransporteret birkepollen snyder allergikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Sæsonen for birkepollen i Danmark kan både starte tidligere og slutte senere end de danske birketræers blomstring indikerer. Birkepollen fra Polen og Tyskland, hvor træerne blomstrer tidligere, føres ofte med vinden herop i store mængder og kan overraske uforberedte allergikere, viser forskning fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Under og efter den danske birkepollensæson er det pollen fra fx Finland der kan finde vej hertil. Udgivelsesdato: 6. marts

 1. Monopol på Ligestilling? : Etniske minoritetskvinder om 'dansk' ligestilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene

  2012-01-01

  Hvordan ser kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund på ’dansk’ ligestilling? Hvem definerer hvad der forstås som kønsligestilling i det danske samfund? Er der fx plads til at også kvinder der er praktiserende muslimer og er bosiddende i Danmark kan bidrage til forståelser af kønsligestilling? Denne artikel diskuterer disse spørgsmål og dokumenterer hvorledes en række kvinder med etnisk minoritetsbaggrund taler om kønsligestilling i forbindelse med deres erfaringer som frontløbere i en række frivillige lokale kvindeforeninger rundt om i Danmark.

 2. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.

 3. Størst effekt for de færreste penge - brug specialstyrker!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  1991-01-01

  Artiklen er startskuddet til over 20 års jævnlig argumentation for at anvende specialoperationsstyrker som et kost-effektivt strategisk instrument for en småstat, som Danmark. Denne artikel og den efterfølgende medførte, at forfatteren to år i træk blev udnævnt til årets skribent i Militært Tidsskrift, men selve budskabet talte for døve øren. Danmark gjorde først de nødvendige tiltag ved den politiske beslutning om oprettelsen af en specialoperationskommando fra 2012

 4. Fra etablering af en uddannelse til udvikling af en profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Nina; Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2007-01-01

  Dansk Forbund for Musikterapi har haft en afgørende rolle for etableringen af en musikterapiuddannelse i Danmark. DFMT har i 38 år været drevet af en flok ildsjæle, og vi vil i det følgende give et sammendrag af DFMTs rolle i etableringen af en musikterapiuddannelse i Danmark, og komme med et bud på hvad der kan have betydning for at faget modner til at blive en profession.

 5. Culture of cooperation? Civil-military relations in Danish homeland security

  OpenAIRE

  Dalgaard-Nielsen, Anja

  2006-01-01

  Danmarks engagement i blandt andet Irak betyder, at Danmark i stigende grad er kommet i søgelyset af tilhængere af den internationale Al-Qaida inspirerede salafi-jihadisme. En aktivistisk udenrigspolitik må derfor følges op af fleksibelt og velkoordineret hjemligt beredskab mod terrorisme. Dette DIIS Working Paper ser nærmere på den danske indsats for at fremme civil/militært samarbejde indenfor terrorberedskabet. Baseret på organisations teori og teori om forandringer i organisationer argume...

 6. Good taste and table manners are the best diet : Americans become fat by focusing on nutrition. Frenchmen become thin through good taste experiences.

  OpenAIRE

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

 7. God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

 8. Nøglen i de rigtige hænder : lov om børne- og ungdomsforsorg 1964

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Anette

  2005-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med Folketingsbeslutningen om at introducere universel børnepasning i Danmark i Folketinget i 1964. Den kan ses som et radikalt brud med den tidligere politik, der var rettet mod dårligt stillede, men den lå også i forlængelse af børnepasningspolitikkens tidlige historie. Beslutningen var enstemmig og var forberedt af et embedsmandsudvalg. Den førte til en markant udbygning af småbørnsinstitutioner i Danmark og en betragtelig udvidelse af det offentliges engagement i børnepasning.

 9. Use and Collection of data in Gemini VA in Asset Management

  OpenAIRE

  Holte, Kjersti

  2010-01-01

  Vann- og avløpsnettet i Europa er i forfallende tilstand, og anbefalninger for å forbedre dette er at driften og rehabiliteringsplanleggingen bør vendes mot en proaktiv forvaltning, kalt Asset Managment, eiendelsforvaltning. Denne oppgaven er skrevet hos forskningsinstitusjonen LNEC i Portugal, i samarbeid med AWARE-P prosjektet som skal utvikle en programvare for fremtidig rehabiliteringsplanlegging av VAnettet. Innsamling av data for bruk i deres moduler, studering av data brukt i andre ...

 10. Informations- og kommunikationsteknologi i boligen : evaluering af et forsøgsbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Mossin, Natalie

  2001-01-01

  Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

 11. Specialoperationer - myter og fakta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars Henrik Ehrensvärd

  2012-01-01

  Briefet analyserer nogle af de myter som gennem tiden har skabt en institutionel modstand på de politiske militære beslutningsniveauer mod at forstå og overveje specialoperationer som et strategisk værdifuldt værktøj i nutidig og fremtidig konfliktforebyggelse, krisestyring og konflikthåndtering. Briefet giver et summarisk overblik over hvad specialoperationer egentlig er og fokuserer derfor på at udvikle en bredere forståelse for nyttigheden af specialoperationer i en småstats strategi.

 12. EU's lille sikkerhedsnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper

  2014-01-01

  I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

 13. Det Højisolerede Glashus Egebjerggård, Ballerup

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, SØren

  1999-01-01

  Højisolerende transparente og translucente ruder åbner nye perspektiver for anvendelse af glas i arkitekturen. I Det Højisolerede Glashus afprøves den praktiske anvendelse af højisolerende ruder til at opnå god arkitektur, lavt energiforbrug, gode dagslysforhold og godt termisk indeklima om vinteren, uden at der bliver uønsket varmt om sommeren. Det Højisolerede Glashus er ikke nødvendigvis svaret på fremtidens enfamiliehus, men ved at gå helt til grænserne er der lært meget, som kan anvendes bredt ved fremtidig projektering af arkitektonisk vellykket lavenergibyggeri.

 14. Rationalisering af el-installationer i montagebyggeri : Beretning fra et SBI-udvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  1970-01-01

  De nu anvendte installationsformer komplicerer udformningen af andre bygningsdele, medfører stramme bindinger til andre fagarbejder og giver en installation, som er vanskelig at udbygge. Fremtidige el-installationssystemer bør udvikles med henblik på boliger, der medgiver en væsentlig grad af frihed for brugeren i indretning og disponering af boligen. El-installationssystemer bør baseres på et lille antal standardiserede komponenter, og materiellet bør søges typiseret og standardiseret på nordisk eller bredere basis.

 15. Gadekunst og gentrificering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2011-01-01

  Inden for byudvikling er der på det seneste sket et paradigmeskifte fra den funktionalistiske planlægning mod performative og processuelle praksisser. PÅ denne udvidede byudviklingscene spiller den urbane kunst en væsentlig rolle. Street arten har aldrig tilhørt kulturinstitutionernes white cubes. I stedet markerer street art et urbant territorier og kan pege frem mod fremtidige potentialer og udviklingsmuligheder. Artiklen argumenterer for, at street art kan ses som en performativ æstetik, der peger på et områdes igangværende gentrificeringsproces.

 16. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  2012-01-01

  KulturarvNord – styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetværket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med nøglepersoner i KulturarvNord. På baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som sætter fokus på museumsnetværkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

 17. Handelshøjskolen i Århus lancerer international efteruddannelse for fødevaresektoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia; BrunsØ, Karen

  2003-01-01

  Ny MBA (Master in Business Administration) tager afsæt i fødevaresektoren. uddannelsens fokuserer på indentifikation og analyse af forandringer i omgivelserne, udnyttelse af fremtidige muligheder og trends samt udvikling og implementering af strategier for markedet og virksomheden som helhed. MBA - med fokus på fødevaresektoren er en international to-årig uddannelse på deltid. Al undervisning og diverse aktiviteter foregår på engelsk og i et internationalt forum.

 18. Paradoxes in corporate theories of technological innovations

  DEFF Research Database (Denmark)

  UlhØi, John Parm; Holm(ORG), Claus

  1996-01-01

  Artiklen har været præsenteret ved ovennævnte konference. Artiklen analyserer nogle tilsyneladende paradokser, der optræder inden for de virksomhedsrelaterede teorier om innovationsledelse. Løsningen heraf fremtræder som nogle af de centrale opgaver at få løst i den kommende tid. Der pointeres imidlertid, at dette næppe kan lykkes uden samtidig at reformulere væsentlige dele af ovennævnte innovationsteorier. Forfatterne fremhæver Giddens strukturationsperspektiv som et interessant og relevant perspektiv, der indbyder til nærmere undersøgelse. I diskussionen behandles implikationer for planlægningens rolle og fremtidige betydning.

 19. Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2013-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

 20. Watch out - the powerusers are coming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin

  2007-01-01

  Denne artikel analyserer og diskuterer de fremtidige udfordringer, som højere uddannelser kan forudse, når de traditionelle organisatoriske former og normer fra industrisamfundet møder den første generation af studerende, der har levet hele deres liv med it, internet og de konstante forandringer, der karakteriserer informationssamfundet. For at analysere præmisserne for disse udfordringer for både studerende og undervisningsinstitutionerne, ser artiklen på den nære fremtids studerende, som lige nu er i folkeskolen og kaldes ´power users´ eller ´game generation´. de nutidige organisationer, der må tilpasse sig fremtidens behov og krav En måde at få indsigt i fremtidens studerende og karakteren af mødet mellem generationerne på er forskning, der retter sig mod folkeskolen. Yderligere en nøgle til organisationsperspektivet er at identificere organisationernes forandringsparathed og potentielle barrierer for at tilpasse sig informationssamfundet og ´power user /game generation´. Baseret på analysen, fremstiller artiklen en skitse af forhindringer for en succesful konfrontation mellem uddannelsessystemet og de fremtidige IKT 'power users' og argumenterer for nødvendigheden af at integrere top-down og bottom-up initiativer i fremtidige organisationer. Processen kræver awareness og støtte fra både bevilgende myndigheder og fra institutionernes ledelser. Artiklen focuserer eksplicit på samarbejdende lærerkollegier som et redskab til at forbedre både indiviuel og organisatorisk tilpasningsevne.

 1. Nye familieformer og færre børn (web-publikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning, og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.                       Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.   Den lave fertilitet i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.   Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.

 2. En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? : tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og tre for dets beståen og forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2009-01-01

  Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest sandsynligt forekommer en kollision mellem dansk utålmodighed med grønlandsk 'uansvarlighed' og grønlandsk utålmodighed med dansk 'paternalisme'. Størst chance for en fortsættelse af Rigsfællesskabet er der – paradoksalt nok – hvis det tømmes for indhold.

 3. Robert Molesworth's An Account of Denmark as it was in 1692 : A Political Scandal and its Literary Aftermath

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-JØrgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Robert Molesworths bog An Account of Denmark as it was in 1692 var et politisk manifest, der med Danmark som skræmmebillede advarede mod det absolutistiske fare og propaganderede for republikanske værdier. Det blev en international besteseller og er en mindre klassiker i den tidlige whig-tradition. Fra officiel side blev der protesteret mod skriftet, og den danske regering støttede og organiserede private og halvofficielle modskrifter - dog med begrænset held. Den sidste, grundigste og vigtigste af disse opponenter er Ludvig Holberg, der i sin Danmarks og Norges beskrivelse fra 1729 imødegik Molesworth systematisk både på det historiske, det naturretlige og det kulturelle plan og gjorde det med en ironi og veltalenhed, der svarede til Molesworths. Samtidig inkorporerede Holberg væsentlige dele af Molesworths kritik af Danmarks økonomiske og kulturelle tilbageståenhed. På den måde blev Molesworths bidende republikanske kritik indirekte fødselshjælper til Holbergs moderate og fuldstændig systemloyale oplysningsprojekt.

 4. Kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jesper; Stauning, Inger

  2014-01-01

  Kapitlet behandler kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet. Klimaomstilling inden for det kombinerede bolig- og energisystem indebærer transitionsprocesser af socio-tekniske systemer. Kommunernes klimapolitik viser nye veje inden for såvel den lokale governance-struktur som i forhold til omstilling af lokale socio-tekniske systemer. kapitlet undersøger, hvordan kommuner kan udforme klimapolitiske tiltag, som udnytter lokale potentialer, og som kombinerer tilgængelige ressourcer og aktører i fælles visioner og fælles praksis rettet mod at skabe steder for omstilling af de lokale socio-tekniske systemer. Baseret på studier af fire danske kommuner (Sønderborg, Albertslund, Egedal og Næstved) undersøges potentialer og virkemidler, som kommunerne kan benytte i deres rolle som strategiske aktører i udviklingen af sådanne situerede transitionssteder. Kapitlet viser en mangfoldighed i måder, hvorpå specifikke kontekster og specifikke lokale aktørkonstellationer kan koordineres og omdannes til situerede transitionssteder med potentielt fornyende praksisser. Kapitlet afsluttes med at rejse spørgsmål omkring, hvordan sådanne lokale omstillinger kan påvirke det generelle system, og hvilken betydning de lokale initiativer kan have i klimapolitikken

 5. Husholdningers elforbrug - hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten

  2005-01-01

  En tredjedel af Danmarks elforbrug anvendes i husholdningerne. Som led i Danmarks energipolitiske målsætning bruges der årligt mange penge på kampagner og oplysning, rettet mod husholdningerne, for at begrænse dette elforbrug. Det er håbet, at denne rapport kan give viden og inspiration til de mange konsulenter og rådgivere i forsyningsselskaber, kommuner og organisationer, som arbejder med at påvirke private husholdninger til at spare energi. En vellykket energispareindsats bør være funderet i en konkret viden om hvilke typer af husholdninger, der har hvilke størrelser af elforbrug, hvad husholdningerne bruger el til, samt hvilke typer af argumenter forskellige typer af forbrugere kan være modtagelige overfor. I denne rapport fremlægges forskningsbaserede resultater omhandlende alle disse spørgsmål.

 6. Fattigdom, afsavn og coping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Maja; Hussain, Azhar

  2015-01-01

  De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster. Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfaldende lidt diskussion af fattigdom. Denne bog bygger på omfattende studier af området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning i Danmark. Der ses bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, hvordan fattigdommen påvirker individer på en lang række områder over hele livsforløbet, og hvordan fattigdomsramte håndterer deres situation og skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.

 7. Scandinavia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-JØrgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Skandinaviens politiske kultur i senmiddelalderen var præget af variationer over samme tema: det kristne kongedømme baseret på loven. Fra dette fælles udgangspunkt går udviklingen i Danmark-Norge og Sverige hver sin vej. I Danmark-Norge slår et konservativt, aristokratisk præget valgkongedømme i 1660 over i et enevældigt arvekongedømme, og der udvikles, med delvis undtagelse af Sorø adelige Akademis velmagtsdage, aldrig nogen stærk naturretlig tradition eller selvstændig akademisk politisk videnskab. I Sverige blomstrer den politiske videnskab, og der udvikles en stærk naturretlig tradition. Begge dele er med til at forklare, at Sverige efter en generation med enevælde (1680-1719) vendte tilbage til decideret konstitutionelt styre.

 8. Arkitektur der bevæger. : Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2008-01-01

  Supermarked, klatreklub, hotel, kontor, moské, bolig, restaurant, arbejdsformidling, diskotek, galleri eller koncertsal? Mulighederne er mange, når man besøger de mange lande omkring Danmark, der har taget folkekirker ud af brug og indrettet dem til andre formål. Herhjemme skal vi først nu til at tage fat på den følelsesladede debat. Center for Idræt og Arkitektur har sammen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark fundets økonomien til en arkitektkonkurrence om ny brug af bykirken. En sådan konkurrence er unik for arkitektstanden, fordi den vil tilvejebringe helt ny viden om grænserne for ny brug af en hidtil "urørt" bygningstype.

 9. Civilproces 2010/2011 : Werlauffs kompendier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Bogen gennemgår væsentlige dele af civilprocessen i koncentreret form, herunder særligt en række terminologiske spørgsmål, de centrale maksimer i form af forhandlingsmaksimen og dispositionsmaksimen, procesrettens retskilder, Den Europæiske Menneskeretskonventions processuelle budskaber, EU-rettens processuelle budskaber, overblik over almindelige og særlige domstole i Danmark, domstolenes personel, internationale værnetingsregler, offentlighedsprincippet i retsplejen, dokumentoffentlighed og aktindsigt i retsplejen, beviskravet, begrebet retlig interesse som søgsmålsbetingelse, doms- og kendelsestyper, formalitet og realitet under retssagen, retsmægling, forligsmægling og forlig, retsafgørelsers form, delafgørelser, dommernes votering, retskraft som begreb og i praktisk sammenhæng, udenlandske dommes eventuelle retskraft og eksekutionskraft i Danmark, præprocessuelle handle- og dispositionsmuligheder, fri proces samt voldgift som alternativ til domstolene.

 10. Klimaforandringerne har allerede ramt os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen fra fx el og birk er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand. En ændring, der drives frem af de globale klimaforandringer. Også på andre måder ændrer den danske natur og miljøet sig. Den femte danske miljøtilstandsrapport, Natur og Miljø 2009, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, netop har offentliggjort, samler og beskriver udviklingen for Danmarks natur, miljøet og danskernes sundhed.

 11. Carl Ottos forbryderhoveder : Frenologi og det intellektuelle miljø i København i første halvdel af 1800-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Anja Skaar

  2004-01-01

  Frenologiens fremkomst i Danmark i første halvdel af 1800-tallet er en spændende og ikke mindst underholdende historie, fordi den involverer mange fremtrædende personer i datidens medicinske og videnskabelige kredse samt i det københavnske samfund mere generelt. Diskussionerne omkring denne ?videnskab? foregik på flere niveauer og afspejler samtidigt de grundlæggende forandringer, der skete i det intellektuelle, videnskabelige og medicinske miljø i perioden. Derfor tages der i artiklen højde for de både sociale, kulturelle, filosofiske og rent videnskabelige dimensioner der spillede en rolle da frenologien blev introduceret i Danmark.

 12. Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den tættere på nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte palæogene papegøjer og kan derfor repræsentere den ældst kendte kronegruppe papegøje. Udgivelsesdato: 15. maj

 13. Tillid – en dansk specialitet og konkurrencefordel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2012-01-01

  Der er på mange måder idyllisk i Danmark. Om sommeren skyder vejboderne op med frugt og grønt, hvor man selv tager fra hylderne og betaler i en kasse. Et spørgsmål om tillid – men utænkeligt i mange andre lande. F.eks. er der forskel på at efterlade sit barn i en barnevogn uden for en cafe i New York og i København. Og forskellen handler især om begrebet social tillid. Den form for tillid er Danmark topscorer i, og det gør mange ting både lettere og billigere for os. Måske kan den ligefrem afbøde chok i økonomien.

 14. Ludomani. Behandling og forebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Jakob; Ovesen, Maria

  2014-01-01

  Ludomani – også kendt som patologisk spilleafhængighed – er en lidelse, der viser sig ved gentagne episoder af spilleadfærd, som spilleren har mistet kontrollen over. Lidelsen rammer flere mænd end kvinder og har høj komorbiditet med andre diagnoser såsom depression og angst samt andre afhængighedslidelser. Det skønnes, at ca. 5.000 personer i Danmark inden for det seneste år har lidt af ludomani, og at ca. 2 % af den voksne befolkning i Danmark indenfor det seneste år har haft et problematisk forhold til spil. Selvom der aktuelt er et øget fokus på ludomani i offentligheden, er lidelsen i behandlingsmæssige sammenhænge overset.

 15. Indvandring, integration og etnisk segregation : udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  2015-01-01

  I denne publikation belyses udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark, analyserer årsagerne til at mange indvandrere er blevet bosat i den almene sektor og koncentreret i bestemte byområder og belyser sammenhængen mellem bosætningen og indvandrernes integration i samfundet. Vi tager afsæt i den viden, der er tilvejebragt i den danske og den internationale forskningslitteratur om emnet og gennemfører en række analyser baseret på et unikt datasæt, som indeholder data om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i hvert af årene fra 1985 til 2008.

 16. Selskabsskatterettens grundbegreber (2) : nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artiklen er den anden af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

 17. Selskabsskatterettens grundbegreber (1) : Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artikilen er den første af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

 18. Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2011-01-01

  Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien. Senere erindringspolitik indgår i den politiske kamp om synet på Sovjetunionen og og på DKP. Den hemmelige tillægsprotolkol omtales i Danmark først efter krigen på basis af de amerikansk udgivne tyske dokumrenter om protokollen. Sovjetunionen og DKP benægter eksistensen af en sådan protokol, men dens eksistens accepteres i den øvrige litteratur.

 19. Politiske bud - byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling : Folketingets partiers holdning til erhvervets initiativforslag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Storgaard, Kresten

  2005-01-01

  Rapporten beskriver en opfølgning på høringen i Landstingssalen på Christiansborg den 20. november 2002 om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. 30 centrale initiativforslag er fremlagt af erhvervet, som deres udspil til den fremtidige udvikling af byggeriet, og forslagene beskriver de fire hovedområder: Ejendomsmarkedet, byggemarkedet, produktmarkedet og videnmarkedet. Folketingets partier har fremlagt deres holdning til de enkelte initiativer, og de har vægtet deres betydning og den indsats de ønsker at lægge i de enkelte forslag. Rapporten giver et godt udgangspunkt for en handlingsorienteret debat mellem byggeriets aktører om, hvad der er vigtigt, og hvem der tager ansvar for hvilke initiativer.

 20. Fremtidens kost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels; Jensen, JØrgen Dejgård

  2014-01-01

  Fremtidens kost er af central betydning for landbrugsproduktionen, klimaet, miljøet og befolkningens sundhed. En sund og velsmagende kost er også afgørende for forbrugernes velvære. Der er imidlertid utallige samfundsmæssige strukturer, der har haft og også i fremtiden vil få betydning for kostvalget. Der kan f.eks. tænkes på den øgede velstand, mere fritid, kvindernes udearbejde og internationaliseringen. Det er derfor ekstremt vanskeligt af forudse den fremtidige udvikling, og med den store samfundsmæssige betydning er det også et område, som politikerne må have en berettiget interesse i at påvirke.

 1. Verden i Norden - Norden i Verden : Hvad var ideerne bag det nordiske kultursamarbejde? Hvilke udfordringer står Norden overfor idag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  2012-01-01

  Det nordiske kultursamarbejde har siden kulturaftalen mellem de nordiske lande i 1971 udvikling sig i flere retninger. Artiklen er udarbejdet på opfordring af Nordisk Ministerråd, som et afsæt for at beskrive, analysere og vurdere det nordiske kultursamarbejde historiske udvikling og fremtidige udfordringer i en globaliseret verden. Hvor bør de nordiske landes kulturpolitik og det nordiske kultursamarbejde tage fat ved indgangen til det 21. århundrede, hvis Norden skal sætte sig spor i Europa og den øvrige verden med udgangspunkt i den velfærdsbaserede kulturpolitik, der er oparbejdet efter 2. verdenskrig? Hvilke temaer skal humniora og socialvidenskab sætte på den kulturpolitiske dagsorden, hvis forskningens skal være på højde med de nye udfordringer?

 2. Netværksetableringens betydning for SMV'eres innovationsevne : Eksemplificeret ved m-commercesektoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Frances; UlhØi, John Parm

  2010-01-01

  Formålet med artiklen er at belyse, hvordan karakteristika i forbindelse med netværksetablering påvirker innovationsevnen i SMV'er inden for mobil commerce (m-commerce) sektoren. Med afsæt i social netværksteori, der anvendes til at belyse interaktioner mellem de involverede m-commerce aktører, diskuteres, hvordan tidlige erfaringer med netværksdannelse påvirker innovationsevnen i fire virksomheder. Datamaterialet er indsamlet fra fire casestudier fra m-commerce sektoren. Hovedresultatet fra undersøgelsen peger på at den måde, hvorpå tidlige samspilsfunktioner mellem netværkspartnere etableres, kan have afgørende indflydelse på den fremtidige strategi og på den langsigtede effektivitet i de involverede SMV'er.

 3. Effekten af iværksætterundervisning ved de videregående uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  På baggrund af en longitudinal undersøgelse af GEM data (Global Entrepreneurship Monitor)fra 2000 til 2006, hvor sammenhængen mellem nationale rammebetingelser for iværksætteri og iværksætteraktiviteter undersøges nærmere, kan det konkluderes, at den eneste rammebetingelse, som er signifikant og positivt korreleret til iværksætteraktivitet er iværksætterundervisning ved de videregående uddannelser. Det er den såkaldte ”high expectancy” iværksætteraktivitet, i det følgende betegnet den vækst-orientede iværksætteraktivitet, som påvirkes. Årsagen er, at unge mennesker eksponeres positivt for entrepreneurskab på et tidspunkt i deres liv, hvor de træffer afgørende beslutninger om deres fremtidige karrierevalg. Påvirkningsmekanismen beror især på udvikling af evnen til at se forretningsmuligheder: i det følgende betegnet ”sans for forretningsmuligheder”.

 4. Global Industriel E-handel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2001-01-01

  Afhandlingen undersøger danske industrivirksomheders transformationsproces på vej mod en ny æra, hvor Internettet anvendes som et centralt redskab i samhandelen med andre virksomheder, og hvor virksomhedens konkurrenceevne og globaliseringsproces styrkes som følge af anvendelsen. Formålet med afhandlingen er, at forstå i hvilke rutiner i købs og salgsprocesserne Internettet kan anvendes, hvorledes denne anvendelse styrker virksomhedens globaliseringsproces og hvorledes dens virkelighedsopfattelse som følge heraf ændres. Den opnåede forståelse kan forhåbentlig hjælpe andre virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig forskning med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces.

 5. Ezekiel's Visionary Call as Prologue : From Complexity and Changeability to order and Stability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen viser, hvordan Ez 1 fungerer som prolog til hele Ezekiels Bog og derved skaber en klar spænding mellem visionen af de levende væsner i kap. 1 og visionen af templet i epilogen, kap. 40-48. Ez 1 signalerer kompleksitet og foranderlighed og er præget af kategorioverskridelser (fx er de levende væsner skildret som monstre). I Ez 40-48 signalerer det nye tempel det modsatte: orden og stabilitet. Hermed forkynder bogen, at Jahve kan ændre situationen for de eksilerede og desuden sikre fremtidig stabilitet. Derudover inddrages afsnit fra Apokalypsen i Ny Testamente, hvor motiver fra Ezekiels Bog genbruges.

 6. Interaktive assistenter i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fougt, Simon Skov; Bundsgaard, Jeppe

  2015-01-01

  ”Interaktive assistenter” er programmer der har til formål at støtte eleverne i at løse en delopgave i et elevstyret arbejde gennem stilladsering af arbejdsprocesser og introduktion af relevante begreber og faglige metoder. En række nyere digitale læremidler benytter dem, og denne artikel præsenterer nogle empiriske understøttelser af at konceptet virker efter hensigten, og at de interaktive assistenter dermed er et eksempel på hvordan elevaktive undervisningsmetoders udfordring om manglende faglig fordybelse kan imødegås. Samtidig præsenteres en række forhold ligeledes med empirisk belæg som bør medtænkes i fremtidige didaktiske design.

 7. Personlighedsudredninger i børne- og undgomspsykiatrisk regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Lone Hjerrild; Lichtenstein, Mia Beck

  2012-01-01

  Personlighedsudredninger udgør en væsentlig del af en psykologisk undersøgelse, dels som bidrag til diagnostisk afklaring, dels som led i planlægningen af samtaleforløb og øvrig fremtidig intervention. Formålet med projektet var ud fra seks caseanalyser at afprøve og sammenligne personlighedstestene NEO PI-R og Rorschach. Målgruppen var unge i alderen 15-18 år i behandling i ungdomspsykiatrien. Konklusionen var, at NEO PI-R kan anvendes i en ungdomspsykiatrisk population, men at der skal tages forbehold for bl.a. alder. Sammen med Rorschach giver de to tests en stærk beskrivelse af en klients personlighedsprofil.

 8. Solen må aldrig skinne, og Sofie må aldrig smile : Interview med Piv Bernth

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Som producent på alle tre sæsoner af Forbrydelsen har Piv Bernth spillet en vigtig rolle i Forbrydelsens tilblivelsesproces og har sammen med Søren Sveistrup været seriens dynamo. I april 2012 blev Bernth udnævnt til DRs nye dramachef og skal i samarbejde med fiktionschef Nadia Kløvedal Reich være med til at lægge kursen for DRs fremtidige dramaserier. Bernth fortæller i dette interview om bl.a. underlægningsmusikkens nuancer, om Sarah Lund som karakter, om Forbrydelsens rolle i landskabet af andre DR-serier, ligesom hun spidder The Killing (AMC, 2011-12), som hun mener fraviger sit ophav på afgørende punkter.

 9. Visioner for forskningsbiblioteker : Et forsknings- og uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  HjØrland, Birger

  2010-01-01

  Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Visionen i denne artikel er ikke biblioteket som et fysisk sted, men løsning af informationsopgaver i relation til videnskabelig kommunikation og formidling, herunder undervisning i informationssøgning (dvs. etablering af "information literacy" hos brugerne) og etablering af metadata, der gør en forskel. Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier.

 10. The Past and Future Intertwined : Studies on the Interrelation Between Autobiographical Memory and Motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannessen, Kim Berg

  2010-01-01

  Dnne Ph.d. afhandling består af tre artikler, som omhandler motivations indflydelse (operationaliseret som personlige anliggender) på involuntære og voluntære selvbiografiske erindringers indhold og karakteristika. Derudover undersøges, via "mental contrasting", om det er muligt at øge sandsynligheden for at opfylde meget realiserbare mål ved mentalt at sætte den potentielle fremtid i kontrast til nutidige forhindringer.  Begrebet om mentalt at rejse i tid bliver her brugt for at binde de tre artikler sammen, idet de enten omhandler erindring af tidligere begivenheder eller projicering af sig selv frem i tiden ved at forestille sig mulige fremtidige begivenheder.

 11. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Michael Slavensky

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenøren har med fra sin tidligere arbejdsplads. Denne teoretiske påstand undersøges gennem et detaljeret studie af udviklingen af den trådløse kommunikationsindustri omkring Aalborg samt gennem referencer til et kvantitativt studie af 3.500 opstartsvirksomheder i den danske fremstillingssektor. Begge studier peger i retningen af, at nye knopskydende virksomheder med erfaringer fra gode virksomheder har større sandsynlighed for succes, samt at disse virksomheder også er mere innovative i deres første tid end andre ældre virksomheder.

 12. Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

  1998-01-01

  Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennemført i forbindelse med Vandmil-jøplanen (1987). Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågningsprogram-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Ferske vandområder - vandløb og kilder og Fer-ske vandområder - søer er således baseret på amtskommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder. Åbne farvand - miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 6 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-se. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågnings-ind-sats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersø-gelser. Rapporten Landovervågningsoplande er baseret på data indberettet af amtskommunerne fra 6 overvågningsoplande, og er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelse. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsindsats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser. Resumé: 37 søer indgår i overvågningsprogrammet for søer, men der kun 36 søer med resultater fra 1997. I alt 37 søer indgår i det landsdækkende Overvågningsprogram. Søerne er udvalgt, så de er repræsentative for danske søer, og søerne spænder fra helt rene, klarvandede søer til søer, der er stærkt forurenede som følge af eksisterende eller tidligere tiders spildevandsudledninger. For en enkelt af de 37 søer foreligger der dog ingen resultater fra 1997, idet prøvetagningen i Hejrede Sø blev suspenderet, da et havørnepar ynglede ved søen, og der indførtes færdselsforbud. Amterne varetager drift af programmet Amtskommunerne forestår den standardiserede prøveindsamling og beskriver hvert år de enkelte søers miljøtilstand i regionale rapporter. De indsamlede data indberettes til Danmarks Miljøundersøgelser, som udarbejder årlige statusrapporter om den generelle tilstand og udviklingen i alle søerne. Dette års rapport omfatter således resultater fra de 9 første overvågningsår. Kildefordeling for tilførslen Belastningen af søerne har været domineret af tilførslen fra det åbne land, der gennemsnitligt har bidraget med ca. 50% af fosfor og ca. 75% af kvælstoftilførslen. I de to tørre år, 1996 og 1997, har denne andel dog været mindre som følge af den mindre afstrømning. Punktkildernes andel (eksklusiv bidrag for spredt bebyggelse og dambrug) har i samme peri

 13. Må de gamle det nye? : om EU's holdning til nye audiovisuelle medietjenester som del af public service-opgaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den. Mest spektakulært er det gennemført i Tyskland, og det samme kan ske i Danmark.

 14. Psykiatrien i krise - en kamp om definitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jeppe Oute; Ringer, Agnes

  2014-01-01

  "Tre forskellige stemmer konkurrerer om at definere psykisk lidelse og normalitet. Med udgangspunkt i en omstridt kronik af Peter Gøtzsche, leder af Cochrane Centret i Danmark, dykker forfatterne ned i stridens kerne og giver deres bud på en samfundsvidenskabelig tilgang til psykisk lidelse, der også omfatter sociale, kulturelle og økonomiske perspektiver."

 15. Kommercialisering : En nøgle til velfærd og velstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Geersbro, Jens

  2012-01-01

  Diskussionen om Danmarks fremtid som velfærdstat er i fuld gang – og har været det i et stykke tid. På det seneste har en ny rapport fra OECD tegnet et dystert billede for Danmark, idet landets produktivitet fortsat er for nedadgående. Så det store spørgsmål er nu endnu mere aktuelt: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden for at bevare og udbygge velfærd og velstand? For at belyse dette spørgsmål fokuserer en stor del af diskussionen på ”produktivitet” som nøglen til velfærd og velstand. Vi vil i denne rapport argumentere for en supplerende faktor, som vi mener er af endnu større betydning end selve produktiviteten: Danmark kan og skal leve af kommercialiseringevnen. Evnen til at kommercialisere dækker over virksomheders aktiviteter til at tjene penge med deres ydelser (produkter, service, m.v.). Kort sagt handler kommercialisering om at forstå kundernes behov og værdiskabelse, matche denne indsigt med ydelser, og bygge passende relationer med kunder for at forklare værdi. Hvor god en virksomhed er til kommercialisering kan måles som: Kommercialiseringsefficens = Omsætning / ydelser.

 16. Informationsarkitektur i retorisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle., Per F. V.

  2006-01-01

  Når et nyt vidensgelt etableres, foregår dette normalt med en vis teoretisk forvirring i starten. De to konferencer, som Danmarks Forskningsbiblioteksforenings forum for informationsarkitektur (IA) har afholdt i 2004 og 2005 (se http://www.dfdf.dk/arrangementer_df.php?old=ja) har da også afspejlet, at der findes temmelig forskellige tilgange til IA - det være sig i teori som i praksis.

 17. Det jordløse landbrug i industrikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2014-01-01

  Forskningsprojektet 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret' undersøger muligheder og konsekvenser ved at placere større landbrugsanlæg nær bynære industrikvarterer i Danmark. Projektet opstiller fire konkrete scenarier for fremtidens agro-industrikvarter, hvor fødevareproduktion kobles med bl.a. energiforsyning, regnvandshåndtering, skovrejsning, rekreative funktioner og dyrkning af energiafgrøder.

 18. Abort - hvor går grænsen, og hvem bestemmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barrett, Barbara Ann; Brodersen, John

  2007-01-01

  Vil vi i Danmark tillade, at børn vælges fra, f.eks. fordi de har et forkert køn eller et mindre handicap? Kronikørerne efterlyser, at vi indleder en mere fokuseret og principiel debat om, hvor bagatelgrænsen går for at fravælge et barn ved en ønsket graviditet - og hvem, der skal beslutte det. Udgivelsesdato: 10.12

 19. Nicolas-Henri Jardin : Den danske klassicismes franske fader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Ulla

  2015-01-01

  Forskningsbaseret formidling af det samme emne som forfatterens disputats fra 2010: en redegørelse for den franskfødte arkitekt Nicolas-Henri Jardins liv og tid og for hans arbejder i Danmark med særligt henblik på hans afgørende betydning for udviklingen af den danske kunst og arkitektur.

 20. Markant færre forsøgsdyr i dag end for 10 år siden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  Igennem det seneste årti er forbruget af forsøgsdyr i Danmark reduceret med over 100.000 forsøgsdyr til 242.000 i 2013. Faldet skyldes formentlig bedre designede forsøg og udvikling af alternativer til dyreforsøg, men også finanskrisen og omprioriteringer i forskningen kan spille ind.

 1. Filologi eller formalisme. Litteraturvidenskaben mellem Skylla og Karybdis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  Artiklen er en diskussion af forskellige veje til forståelsen af litteratur, som af historiske og institutionelle grunde i vid udstrækning har været adskilt i Danmark. Efter et historisk rids følger et forsøg på at forene den formalistiske og den filologiske tilgang i en analyse af J. W. v. Goethes hymne Wanderers Sturmlied fra 1772

 2. Dansk ligestillingspolitik - visioner og paradokser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Anette

  2007-01-01

  Internationalt fremhæves Danmark for sine "kvindevenlige politikker", men den ligestillingspolitiske dagsorden er smal, og politisk er der behersket vilje til at bruge køn som reguleringskeiterium. I artiklen forklares forskellene i dansk børnepasningspolitik og ligestillingspolitik med timing og rammebetingelser i etableringsperioden som institutionel mekaisme.

 3. Uruguays vandløb skal give svaret på hvad der sker med vores vandløb når klimaet bliver varmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Uruguay rummer en række vandløb der i fysisk udformning og opland minder meget om de danske. Derfor har tre specialestuderende på Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet været nede i Uruguays subtropiske varme for at undersøge hvordan danske vandløb vil kunne udvikle sig når klimaet bliver varmere.

 4. Socialistiske økonomer og Keynes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars

  2002-01-01

  I denne artikel stilles der spørgsmål ved den opfattelse, at en række yngre danske socialistiske økonomer i 1930'erne og 1940'erne tilegnede sig John Maynard Keynes' økonomiske teorier. Historikere har hævdet, at dette fik stor betydning for Socialdemokratiets efterkrigsprogram, Fremtidens Danmark. Påstanden i artiklen er, at økonomer som Gunnar Myrdal og William Beveridge spillede en større rolle end Keynes.

 5. Gæs vænner sig til vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kortnæbbede gæs er blevet mindre frygtsomme over for vindmølleparker og rækker af vindmøller. En undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, på tre vindmølle-lokaliteter i Vest- og Nordvestjylland viser, at gæssene over de seneste otte-ti år er rykket en del nærmere til møllerne for at foruragere. På én lokalitet fouragerede fuglene tilmed inde i vindmølleparken.

 6. Kompetencer som oplysningsprojekt : mynddigørelse eller styring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Siden 2003 har universiteterne i Danmark omskrevet de gamle studieordninger, og erstattet dem med nye kompetencebaserede studieordninger, hvor god uddannelseskvalitet ikke længere forstås kvalitativt - som dybden af de studerendes faglige viden og refleksionsevne. Uddannelseskvalitet forstås derimod kvantitativt - som den studerendes performance i forhold til en række prædefinerede kompetencemål, der skal matche bestemte anvendelsesfunktioner på arbejdsmarkedet.

 7. Grønne tages luftrensende egenskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Lotte Fjendbo; Jensen, Marina Bergen

  2014-01-01

  Luftforurening har en negativ indvirkning på vores sundhedstilstand og er fortsat årsag til at mange dør for tidligt, også i Danmark. De højeste forureningskoncentrationer observeres generelt i stærkt trafike­rede gaderum. Undersøgelser indikerer, at vegetation i gaderummet kan forbedre luftkvaliteten og peger på gaderummets geometri og beplantningstype som afgørende for effekten.

 8. The Danish Armed Forces’ pre-war views and preparations and the developing reality 1914-1918

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Den positive, delvise overraskelse var, at landet ikke blev angrebet ved krigens start eller senere. Ellers var de forhold, der var uventede i Danmark, de samme som overraskede de krigsførende magter, dvs. bl.a. at man ikke fik en hurtig afgørelse og fik en stadig mere totalt samt undervandsbådes og flys uventede store rolle.

 9. Energiforbrug til opvarmning af bygninger : Enhedsforbrug til varmeplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  1986-01-01

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark.

 10. Aktuelt om virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kryger, Per; Nielsen, Steen Lykke

  2008-01-01

  DJF har i de sidste tre år arbejdet med at klarlægge forekomst af 6 bivira i Danmark. Vores resultater viser forskelle fra år til år og med årstiderne. Resultaterne har endvidere vist, at de 6 vira har begrænset holdbarhed i døde bier. I de kommende tre år vil vores fokus være på at forebygge virusproblemer

 11. "Matching" Internationale Studerende med Danske Virksomheder : Undervisningsministeriet: Forsøgs- og Udviklingsprojekt nr. 122295/DVU6265

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Gustav

  2009-01-01

  Studenterjob, praktikpladser og hovedopgaveskrivning i samarbejde med virksomheder er de tre udfordringer, der foreligger for erhvervsrettede professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser der står overfor at indføre obligatoriske virksomhedspraktikforløb også for udenlandske studerende. På basis af en spørgeskemaundersøgelse fra seks uddannelsesinstitutioner undersøges den aktuelle matchning mellem virksomheder g internationale AP/ professionsbachelorstuderende i Danmark.   

 12. Imagining Selves. School Narratives from Girls in Schools in Eritrea, Nepal and Denmark. : Ethnographic Comparisons of Globalisation and Schooling.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer forholdet mellem uddannelse, skole og konstruktion af identitet, som det finder sted i hverdagsliv og skole blandt unge piger i Eritrea, Nepal og Danmark. Der tages udgangspunkt i etnografiske og komparative studier af skole på tværs af kultur og kontekst men fokus på unge pigers forhandlinger af nationale og globale dannelsesprojekter. Udgivelsesdato: 1. marts

 13. International study of flashbulb and event memory of 9/11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shapiro, Lauren; Hansen, Tia

  2005-01-01

  Det her præsenterede uddrag af en større international spørgeskemaundersøgelse med ca. 1100 deltagere fra fire amerikanske stater og tre europæiske nationer (Danmark, Holland, England) undersøger sammenhænge mellem nationalitet, alder, metakognition, medieforbrug og hukommelse for begivenhederne i USA d. 11. september 2001 samt egen modtagelse af nyheden herom.

 14. Kanonen rør på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Peter; Hägerfelth, Gun

  2009-01-01

  Ved gymnasiereformen i Danmark 2005 indførtes krav om kanonisk læsning i dansk. I Norge fjernedes de hidtidige krav om kanonisk læsning ved reformen i 2006. I Sverige har der ikke været krav om kanonisk læsning siden 1960'erne. Dette er et blandt flere eksempler på at de nordiske landes skolesystemer har fjernet sig fra hinanden siden 1960'erne. Udgivelsesdato: December

 15. Radioverdener : Auditiv kultur, historie og arkiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  I slutningen af det 20. århundrede troede de fleste, at radioen ville blive fortidens medium i kraft af web-mediets sejrsgang. Men i dag lever radioen i bedste velgående på nye præmisser, og den er med stor succes blevet integreret i det 21.århundredes digitale medieplatforme. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver består af en række nedslag i radioens sammensatte historie, som den har udfoldet sig i Danmark siden begyndelsen af det 20. århundrede. Tilsammen danner bidragene en anderledes kulturhistorie, der afdækker lydens og lytningens rolle i det moderne Danmark lige fra, hvordan radioen skabte nye musikalske og journalistiske genrer til, hvordan Danmarks Radio kom til at indtage en nøglerolle i et demokratisk samfund under store forandringer. Og – måske vigtigst af alt – afslører bogen, hvem der kan tage æren af at være den første dj der præsenterede danskerne for The Beatles. I denne indføring i Danmarks radiohistorie anlægger bogens forskere ikke kun et tilbageskuende blik. De udfolder også radioens rolle på det 21. århundredes digitale scene: Takket være podcasts og web-radio har vi ikke blot fået nye lyttervaner, vi har også fået adgang til mange af fortidens radioudsendelser og dermed til en helt ny, glemt del af vores kulturarv, hvis stemmer langt om længe er blevet tilgængelige. Både radioens nutid og dens fortid er forandret. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver stiller skarpt på et medie, vi troede vi kendte.

 16. Offentlig høring af udkast til miljøtilstandsrapporten - Natur og Miljø 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har netop udsendt sit udkast til den næste danske miljøtilstandsrapport, Natur og Miljø 2009, i offentlig høring. Alle indbydes til at sende deres kommentarer til rapporten så de er DMU i hænde senest den 8. september kl. 12.00.

 17. Towards applied integrationism : integrating autism in teaching and coaching sessions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2011-01-01

  Forsøg med Aspergerklasser fortsættes i Danmark. Artiklen giver bud på hvorfor Aspegere og lærere i konventionelle sammenhænge oplever kommunikationsproblemer i et integrationelt perspektiv og skitserer rammerne for en dybere behandling af emnet med inddragelser af perspektiver som Asperger-selvbiografier, indledende feltarbejde og analyseredskaber, diskursanalyse og operationalisering af det integrationelle begreb "contextualization".

 18. Vineeri proovilepanek / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  1998-01-01

  Taani Kultuuriinstituudi programmi 'Baltic Return' raames Tallinnas 14.-25. 09 toimunud workshopist 'Plywood, the Living Design Dialogue'. Osalesid EKA sisearhitektuuri ja Danmarks Designskole üliõpilased. Kontsentreeruti kontseptuaalsele disainile. Korraldajad: Morten Lund, Erik Krogh Taanist, Toivo Raidmets Eestist. TVMK-s läbi viidud workshop lõpetati EKA fuajees näitusega. Kommenteerivad: T. Raidmets, E. Põrk (TVMK).

 19. Kvinders smag for mænd, mænds smag for kvinder : heteroseksualitet som smagsfællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  WØldike, Morten Emmerik

  2007-01-01

  Heteronormativitet og hierarkiske dikotomier: mænd over kvinder, hetero over homo, normal over queer udgør det sparsomme begrebsrepertoire i de dominerende fortællinger om heteroseksualitet i den danske køns- og seksualitetsforskning. Her promoveres en alternativ videnskabelig historie i det senmoderne Danmark om heteroseksualitet som smagsfællesskab.

 20. Omlægning af bilafgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Bilafgifterne i Danmark er høje set i en international sammenligning. Beskatningen har imidlertid vægt på anskaffelse af bil, mens eksternaliteterne hovedsagelig er knyttet til anvendelsen af bilen. I artiklen analyseres mulighederne for og konsekvenserne af en afgiftsomlægning inden for et 'skattestopregime' - dels i form af en forøgelse af benzinafgiften, dels i form af en 'kilometerafgift' gradueret efter bilens benzinøkonomi. Udgivelsesdato: maj

 1. Identitet : De sammenhængende bånd 1. film ud af 7

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  dentitet fremstilles i filmen som en proces. Identiteten er altid til forhandling i mødet med det omkringliggende samfund. Filmen følger bl.a. Aminula fra Afghanistan, Marina fra Sydafrika og Amy fra Gambia i deres fortælling om at ændre selvopfattelse i mødet med Danmark. Fysisk medie: DVD

 2. Genmodificeret foder i fødevareproduktionen : Den retlige ramme for dansk enegang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bracht

  2014-01-01

  Markedsføring af genmodificerede fødevarer i Danmark er genstand for EU-retlig totalharmonisering. Reglerne kritiseres imidlertid med rette for ikke at give fødevareforbrugerne tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at træffe kvalificerede valg. Artiklen undersøger de danske muligheder for at etablere nationale ordninger, som imødekommer forbrugernes behov, inden for den EU-retlige reguleringsramme.

 3. Finansgiganter går forrest i boykot af den israelske besættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stockmarr, Leila

  2014-01-01

  Hvad gjorde de europæiske politikere for at ende Israels besættelse af Palæstina? Ikke nok. Hvad gjorde Danske Bank? Måske mere. Det kan blive fortællingen, når vi år frem i tiden skal se tilbage på Danmarks indsats for at bringe Israels apartheidpolitik overfor palæstinenserne til en ende.

 4. Finsk pædagogik :  finsk folkeskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Altonen, Kristina

  2007-01-01

  En belysning af årsagerne til, at Finland med stort set samme skoleværdier, uddannelsesstruktur og samfundsmodel som Danmark klarer sig så markant bedre i internationale undersøgelser - hvad angår såvel elevernes læse- og regnefærdigheder som lighed, dvs. evnen til via uddannelsessystemet at løfte svage samfundsgrupper

 5. Uligheden begynder i daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer problematikken at selv om velfærdssamfundet kæmpoer for at få alle med, vokser risikoen for at børn bliver hægtet af allerede i daginstitutionen. Et stort forskningsprojekt på Danmark tager fat på den sociale ulighed og undersøger velfærdssamfundets muligheder for at 'gøre det bedre'.

 6. Italienske kvinder falder for fysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2008-01-01

  I Danmark har vi vanskeligt ved at få kvinder til at studere fysik. Det har de ikke i Italien. DPU-forskere koordinerer et internationalt forskningsprojekt, som ? i en sammenligning med Italien ? forklarer danske kvinders fravalg af forskerkarrierer i fysik. Udgivelsesdato: april 2008

 7. Brudflader mellem folkekirke, forvaltning og skattebetaling : HD af 5/11 2007 (U2008.342H)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Henrik Palmer

  2008-01-01

  Højesteretsdom har fastslået at det ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) eller Den Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder (IKCPR), at fødselsregistrering i Danmark foretages i regi af den danske folkekirke og at dele af de skattebeløb der opkræves af den danske stat overføres til folkekirken Udgivelsesdato: 2008

 8. Dragten i tidlig jernalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mannering, Ulla

  2009-01-01

  Danmark besidder en enestående samling af dragter fra ældre jernalder, der hovedsagelig er fundet i de jyske tørvemoser. Dragterne består af en lang række beklædningsgenstande og forskelligt tilbehør fremstillet af tekstil og skind. De nyeste C14 dateringer af disse fund har vist, at hovedparten af de mosefundne dragter stammer fra Førromersk Jernalder.

 9. Konkurrencestaten er en velfærdssucces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehlholm, Mikkel; Pedersen, Ove K.

  2014-01-01

  Debatten om begrebet "konkurrencestaten" har båret præg af misforståelser og forsimplinger. Med denne artikel håber vi at ændre på dét. Ved at sammenligne den danske konkurrencestat med andre kan man nemlig se, hvordan den er helt særlig ved at være en succesrig velfærdsstat. Til artiklen har vi indsamlet den eksisterende internationale forskning om velfærdsstaters udvikling og trækker især på den mest avancerede amerikanske forskning. I den internationale forskning er der enighed om, at Danmark er i en klasse for sig - at der er meget få lande i verden, der har skabt så favorable livsbetingelser for deres indbyggere som Danmark. Vi er dog ikke blinde for de mindre positive sider. Fx ved vi, at børnedødeligheden i Danmark er højere end i Sverige og Norge, og at middellevetiden i Danmark er kortere end i andre nordiske lande og på niveau med USA's. Vores pointe er dog denne: Følger man den danske debat, kan man let få det indtryk, at udviklingen er rivende gal. Det er den ikke. Den komparative forskning siger noget andet.

 10. Rum for mænd? : - en vidensopsamling om drenge og mænd i uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lene; Thingstrup, Signe Hvid

  2014-01-01

  Oversigt over eksisterende viden om køn og uddannelse med særligt fokus på kønnede identitetsprocesser, uddannelsesvalg og uddannelsesdeltagelse i erhvervsuddannelserne i Danmark.Fokus på politiske diskurser om køn og uddannelse; Institutionalisering af køn i uddannelse; Unge som aktive i (med)skabelsen af køn; Kønnede uddannelsesvalg; Uddannelsernes spejling af det kønsopdelte arbejdsmarked.

 11. Ved du hvem der har dine sundhedsdata? : Og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Birkler, Jacob

  2015-01-01

  Sundhedsvæsenets flid med at indsamle data om vores sundhed gør Danmark til et eldorado for sundhedsforskning. Det kan både gøre borgerne sundere og landet rigere. Men der er også en bagside, når der er nem adgang til helt private og følsomme oplysninger.

 12. A New Approach to Secularisation on the Individual Level : The Declining Social Significance of Religion in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2014-01-01

  Analyserer sekularisering i Danmark. I stedet for som traditionelt er gjort at definere sekularisering som nedgang i religiøsitet fx kirkegang og tro definerer artiklen sekularisering som en endgang i sammenhængen mellem religiøsitet og verdslige værdier. Konklusionen er at danskerne personlige religiøsitet siger mindre og mindre om deres politiske og moralske værdier.

 13. For morskab og for penge. Det danske friluftsmaleri i 1820’erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Jesper

  2015-01-01

  Artiklen beskriver indførelsen af friluftsmaleriet i Danmark i 1820’erne, dels gennem en gruppe unge, selvstændige akademielever i årtiets begyndelse, dels gennem institutionelle tiltag fra 1823 og frem. Med J.P. Møllers regelsæt til en årlig konkurrence i landskabsmaleri blev friluftsmaleriets for første gang et element i den akademiske maleruddannelse, et initiativ der i nyere kunsthistorie ellers er blevet tilskrevet Eckersberg.

 14. Continued pollution from mining at Maarmorilik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Næsten 20 år efter, at minedriften efter bly og zink ved Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland blev indstillet, belastes de omkringliggende fjorde og landområder fortsat med de to metaller. Det fremgår af den seneste rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet over resultaterne af overvågningen af miljøtilstanden i området. Overvågningen finansieres af det grønlandske råstofdirektorat.

 15. Field Evaluation of a Single-Word Pronunciation Training System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernsen, Niels Ole; Hansen, Thomas K.

  Efter udviklingen af programmet den Digitale Udtaletræner (DUT) beregnet på indlæring af dansk enkeltordsudtale for immigranter, er applikationen blevet aftestet på en række sprogskoler og institutioner i Danmark. Indeværende artikel analyserer og søger at belyse de relevante data der er blevet genereret.

 16. Sverige Mot Narkotika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Hvert andet år afholdes i Sverige en konference, hvis mage ikke findes i resten af verden. Danmark har været betragtet som Nordens enfant terrible. Forbuds-Sverige har vi til gengæld kaldt broderlandet. Men der er tilløb til tilnærmelser, dialog og gensidig respekt.

 17. Hvad nu hvis afrikanske prostituerede kommer frivilligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groes-Green, Christian

  2011-01-01

  Studier i udviklingslande viser, at langt de fleste afrikanske prostituerede kvinder er rejst til Europa efter eget ønske. Kun et fåtal udsættes for menneskehandel i form af tvang. Men fanges de i Danmark, udvises de mod deres vilje til lande, som de har gjort alt for at forlade, og hvor fattigdom og mangel på job hindrer dem i at hjælpe deres familier.

 18. Housing as Social Right or Means to Wealth? : The Politics of Property Booms in Australia and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Jens Ladefoged; Seabrooke, Lenoard

  2008-01-01

  Er privat boligejerskab en nedarvet social rettighed eller en legitim måde at tjene penge på? Hvordan forandrer det private boligmarked befolkningens opfattelse af privatboligen som en del af økonomien? Artiklen undersøger hvordan privatboligen har betydning for verdensøkonomien ved en sammenligning af skatte og finansieringsregimer i to idealtypiske cases, det liberal boligmarked i Australien og det korporatiske boligmarked i Danmark Udgivelsesdato: september

 19. Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

 20. The hesitant European history of Denmark's accession to the European Communities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Morten

  2005-01-01

  Denne artikel analyserer historien bag Danmarks indgang i EF den 1. januar 1973. To store historiske trends formede Danmarks vej mod EF-medlemsskab. På den ene side skabte kampen for national overlevelse for den danske national stats mellem 1864 og 1945 en særlig dansk model for demokrati og social stabilitet, en forkærlighed for nordisk samarbejde og et blivende negativt billede af kontinental Europa generelt og Tyskland i særdeleshed. På den anden side inkluderede den stigende økonomiske samhandel i Vesteuropa den danske økonomi og fremmede landets økonomiske udvikling. Det var den økonomiske afhængighed af de vesteuropæiske markeder, der fik Danmark til at ansøge om EF-medlemsskab. Både de danske medlemskabsforhandlinger og den indenrigspolitiske beslutning om at deltage var domineret af Danmarks ambivalente holdning til Europa. Det var derfor afgørende, at udvidelsesforhandlingerne sikrede de økonomiske gevinster ved EF-medlemskabet fra begyndelsen uden, at EF for alvor truede dansk velfærdslovgivning og nordisk samarbejde. Konfronteret med en stærk indre opposition var dette afgørende for socialdemokratiets forsøg på at formulere en europapolitisk vision, der kunne holde partiet sammen og vinde folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Den danske udvidelse blev solgt til befolkningen som en økonomisk beslutning og de politiske perspektiver blev nedtonet.