WorldWideScience
 
 
1

Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

2001-04-01

2

Grunn geotermisk energi i et hybrid energisystem  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Denne mastergradsoppgaven ser pŚ muligheten for Ś kombinere et horisontalt geotermisk system med et eksisterende biobrenselanlegg for dannelse av et hybrid energisystem ved Finnlandsmyran i BrÝstadbotn. Det horisontale systemet kan tilknyttes fjernvarmekretsen til biobrenselanlegget ved bruk av varmepumpeteknologi. Dermed kan energien som er lagret i myren benyttes til Ś Ýke temperaturen pŚ vannet i fjernvarmekretsen. Relevant teori for termisk energi gjennomgŚs i oppgaven, sammen med ...

2013-01-01

3

Dynamisk Danmarks kort & historisk dynamisk Danmarks kort  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Denne rapport er udarbejdet for sÝndagsavisen, rapporten omhandler opbygning og implementering af Dynamisk Danmarks kort (DDK) samtidig har SÝndagsavisen bedt om at fŚ lavet et Historisk Danmarks Kort (HDDK). Dynamisk Danmarks kort skal hjślpe sÝndagsavisens arbejde med at omlśgge regionerne for avisens oplśg osv. samtidig kan SÝndagsavisens kunder benytte DDK for at kunne informere sig om avisens oplśg for bestemte regioner. Der er yderligere tilfÝjet en sÝgefunktion samt en histo...

Al-kasseb, Abdullah H.

2008-01-01

4

Politisk ekstremisme i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporterne ‚?ĚPolitisk ekstremisme i Danmark ‚?? en forunders√łgelse til kortl√¶gning af h√łjre ‚?? og venstreekstremisme‚?Ě og ‚?ĚAnti-demokratiske og voldsfremmende milj√łer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?‚?Ě stiller skarpt p√• bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at g√łre brug af politisk vold for at opn√• deres m√•l. Rapporterne giver p√• baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den st√łrre nationale kortl√¶gning vil g√• et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortl√¶gning igangs√¶ttes hen over sommeren.

Larsen, Chris Holmsted

2012-01-01

5

Montgomery - Danmarks befrier  

DEFF Research Database (Denmark)

Biografi om den britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery (1887-1976). Fremstillingen giver et billede af hans liv og personlighed og diskuterer den internationale faglitteraturs synspunkter p√• hans evner som general og hans optr√¶den i forhold til sine allierede kolleger under Anden Verdenskrig. Skildringen af hans m√•l og handlinger i krigens sidste m√•neder i forhold til befrielsen af Danmark er baseret p√• kildestudier i Montgomerys private papirer og i britiske og danske arkiver. Der f√łjes dermed ny sider til beretningen om befrielsesdagene i maj og Montgomerys bes√łg i K√łbenhavn den 12.5. Det samme g√¶lder for den arkivbaserede skildring af Montgomerys kritik af Danmarks forsvarsberedskal i 1950¬īerne, hvor han var n√¶stkommanderende i NATO.

Sevaldsen, J√łrgen

2007-01-01

6

Det frivillige Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er store forventninger til den frivillige sektors rolle for velf√¶rden og demokratiet i Danmark. Denne bog giver svar p√• en r√¶kke af de sp√łrgsm√•l, som i den forbindelse er rejst: - Hvem er det, som engagerer sig i frivilligt arbejde? - Hvorfor er de etniske minoriteter mindre aktive i frivilligt arbejde? - Hvor meget kan vi regne med, at den frivillige sektor kan og vil bidrage med til l√łsning af velf√¶rdsopgaver? - Adskiller den frivillige sektor i de skandinaviske velf√¶rdssamfund sig fra andre lande? - Er vi s√¶rligt gode til 'frivillighed' i Danmark i sammenligning med andre europ√¶iske lande? Unders√łgelsen er det danske bidrag til den internationale unders√łgelse af den frivillige nonprofit sektor 'The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector project', der omfatter n√¶sten 50 lande.

Boje, Thomas P.

2008-01-01

7

EU ligger i Danmark!  

DEFF Research Database (Denmark)

EU m√• ikke reduceres til et sp√łrgsm√•l om folkeafstemninger. Den virkelige udfordring handler om, hvordan EU-beslutninger om alt fra dyretransporter til terrorbek√¶mpelse kan kontrolleres p√• en demokratisk m√•de. De beslutninger, der bliver truffet i Bruxelles er i h√łjeste grad en del af den nationale politik. EU spytter hvert √•r en masse nye forslag ud om alt fra bedre bremser i personbiler til afbr√¶nding af farligt affald og forbud mod kemikalier i leget√łj. Mange af forslagene har danske ministre, EU-parlamentarikere, virksomheder og interesseorganisationer v√¶ret med til at p√•virke. Alligevel er vores mentale billeder af EU og Danmark afkoblede. Det er to parallelle verdener. Det har alvorlige konsekvenser for dansk europapolitik, i sidste ende er afkoblingen et demokratisk problem. For det betyder, at den politiske debat sker grundlag af en halv sandhed, den danske. Danmark befinder sig i en mental osteklokke.

Adler-Nissen, Rebecca

2007-01-01

8

Fremtidige nedb√łrs√¶ndringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011  

DEFF Research Database (Denmark)

The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

Drews, Martin

2011-01-01

9

Forretningsmodeller under Danmarks industrialisering  

DEFF Research Database (Denmark)

T√¶nkningen inden for erhvervs- og forretningslivet kan undertiden f√łres tilbage til kinesisk krigsf√łrelse nogle tusind √•r f√łr vor tidsregning. Som erhvervs√łkonomisk disciplin har strategi og forretningsudvikling et historisk perspektiv p√• omkring 70 √•r. Men det var f√łrst fra slutningen af 1970'erne at omr√•det br√łd igennem som en profileret disciplin, som i de seneste √•r er blevet facetteret og modnet. Det forholdsvis nye begreb forretningsmodel er et af de nyeste skud p√• stammen. Der argumenteres i artiklen for, at meget af nutidens strategiske t√¶nkning er baseret p√• udviklingen og forfinelsen af √łkonomisk teori i l√łbet af ¬†1930'erne. Det er i denne sammenh√¶ng interessant, at meget af den forretningsm√¶ssige t√¶nkning, som blev udviklet i Danmark omkring forrige √•rhundredskifte, foregreb den senere √łkonomiske og strategiske t√¶nkning. Spor af erhvervsikoner som C.F. Tietgen, Otto M√łnsted, Philip W. Heyman og H.N. Andersen kan uden besv√¶r genfindes i den senere litteratur. Artiklen g√łr i store tr√¶k rede for nutidens teoretiske t√¶nkning inden for strategi og forretningsudvikling og placerer fire af datidens erhvervsprofiler i forhold hertil. Endelig g√łres der rede for, hvorledes deres praksis - s√• forskellig den end var - blev afspejlet i √łkonomisk teori omkring et halvt √•rhundrede senere. Det centrale tema bliver dermed det komplekse samspil mellem praksis og teori.

Pedersen, Kurt; Strandskov, Jesper

2007-01-01

10

Danmark i forbeholdsf√¶lden  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har med sine tre forbehold mistet kontrollen med v√¶sentlige dele af sin europapolitik. Med Lissabon-traktaten udelukkes Danmark ogs√• fra det politi- og strafferetlige samarbejde. Forbeholdene er i dag blevet en sp√¶ndetr√łje: Danmark har minimum af indflydelse, begr√¶nset selvst√¶ndighed og kun ganske lidt kontrol over forbeholdenes omfang. Artiklen kan rekvireres hos brita@udenrigs.dk Udgivelsesdato: 2009

Adler-Nissen, Rebecca

2009-01-01

11

Danmarks ynglebestand af skarver i 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2010 var der 28.000 skarvreder i Danmark. Det er det laveste antal i 20 år. Ud fra vores optællinger af reder i skarvkolonierne beskriver vi her, hvor mange skarver der ynglede i Danmark i 2010, og hvor de ynglede.

Bregnballe, Thomas; Eskildsen, Jörn

12

Tillid: Danmarks usynlige r√•stof  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er det land i verden, hvor indbyggerne har mest tillid til hinanden. Det kan de offentlige såvel som de private arbejdspladser udnytte langt mere aktivt. Professor ved Statskundskab Gert Tinggaard Svendsen, der er aktuel med den nye bog Tillid i serien Tænkepauser, fortæller hvorfor tillid er Danmarks usynlige råstof.

Svendsen, Gert Tinggaard

2013-01-01

13

Frivilligt arbejde : den frivillige indsats i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsrapporten giver en oversigt over frivilligt arbejde, frivillige bidrag samt uformelt hjælpearbejde i Danmark. Rapporten er en delrapport i afrapporteringen fra det danske Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

Henriksen, Lars Skov; Koch-Nielsen, Inger

2005-01-01

14

Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark : En strukturel ligningsmodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er i dag √©t af mest omtalte "moderne" √łkonomistyringsv√¶rkt√łjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret p√• en en unders√łgelse af 90 mellemstore og st√łrre danske fremstillingsvirksomheder pr√¶senteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforst√•else for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og st√łrrelsesm√¶ssige anvendelsesmotiver, der indg√•r i implementeringen og anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC er h√łjt og at mange virksomheder vurderer i √łjeblikket, hvorvidt ABC kunne v√¶re et relevant v√¶rkt√łj til styring af bl.a. l√łnsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne unders√łgelses problemfelt tages derfor i at skabe en st√łrre indsigt i omr√•det, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst perspektiveres ogs√• til forskellige centrale unders√łgelser om ABC fortrinvis gennemf√łrt i Norden. Det skal ligeledes pointeres, at der til dato ikke er lavet st√łrre danske unders√łgelser af, hvor stor anvendelse ABC har i Danmark.

Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

2007-01-01

15

Danmarks ynglebestand af skarver i 2011  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2011 var der 25.189 skarvreder i Danmark. Dermed fortsatte den tilbagegang i ynglebestanden, som satte ind efter 2006. Ud fra opt√¶llinger af reder i de danske skarvkolonier pr√¶senterer vi her en oversigt over antal og geografisk fordeling af ynglende skarver i Danmark i 2011. Vi giver en opg√łrelse over de forvaltningstiltag, som Naturstyrelsen under Milj√łministeriet gennemf√łrte i udvalgte kolonier i 2011. Sidst vises i en tabel, hvordan antallet af reder har udviklet sig i de enkelte kolonier i de sidste fi re √•r.

Bregnballe, Thomas; Rasmussen, Julie Storm

16

Tijdschrift voor Skandinavistiek : Et postkolonialt Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidragene tematiserer dels Danmarks rolle som postkolonial nation, det vil sige den erindring eller mangel på samme som danskerne har til denne omstændighed, dels de sfærer som den erfaring har påvirket - fra teologi og politik til litteratur og kultur i bredere forstand.

2009-01-01

17

Danmarks ynglebestand af skarver i 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2012 var der 27.109 par ynglende skarver i Danmark. Det var 1.567 flere par end i 2011, hvilket svarer til en fremgang p√• 6,1 %. Ud fra opt√¶llinger af reder i de danske skarvkolonier pr√¶senterer vi her en oversigt over antal og geografisk fordeling af ynglende skarver i Danmark i 2012. Vi giver en opg√łrelse over de forvaltningstiltag, som Naturstyrelsen under Milj√łministeriet gennemf√łrte i udvalgte kolonier i 2012. Sidst vises i en tabel, hvordan antallet af reder har udviklet sig i de enkelte kolonier i de sidste fire √•r.

Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

18

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

N√¶rv√¶rende notat er den f√łrste samlede fremstilling af de danske Forsknings- og Udviklingsdata, FoU, for hele den periode hvori disse er indsamlet for Danmark. Danmark startede blandt de f√łrste lande med at indsamle FoU-data tilbage i 1967.

Lauridsen, Per Stig; Graversen, Ebbe Krogh

2013-01-01

19

Skarver 2001. Danmark : Naturoverv√•gning  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2001 blev antallet af skarvreder i Danmark opgjort til 39.292. Antallet af reder var 8% lavere end i 2000, men p√• samme niveau som i 1998 og 1999. Antallet l√• endvidere p√• niveau med det gennemsnitlige antal reder i perioden 1993-2001. I forhold til 2000 er der is√¶r sket tilbagegang i syd√łstlige Danmark og det meste af Jylland, is√¶r Vestjylland. Antallet af reder p√• Sydfyn og nordlige Sj√¶lland var relativt stabilt i 2001 sammenlignet med 2000. Antallet af kolonier var ogs√• p√• samme niveau som i 1999. Dette er med til at underbygge indtrykket af at antallet af reder har stabiliseret sig i de seneste √•r, og at udviklingen i 2000 synes at have v√¶re baseret p√• s√¶rlige gunstige forhold for skarven. Flere af de kolonier der forsvandt i 2001 var nyetablerede i 2000. 2001 var f√łrste √•r med tilbagegang i Nord- og Vestjylland. Hermed er antallet af optalte reder stagneret over hele Danmark. Det kan p√•vises at der regionalt er sket stagnation siden 1992, f√łrst p√• Sydfyn, i 1993 i Storstr√łmmen, derefter i 1995 i den centrale del af Danmark. Antallet af skarvreder i nordlige Sj√¶lland stagnerede f√łrst i 2000 og i 2001 i Nord- og Vestjylland. Udvikling i kolonierne i hvor individerne s√łger f√łde i den centrale del af Kattegat, tyder p√• at der endnu er f√łderessourcer d√©r. I 15 kolonier blev skarvreder reguleret. I alt 3.275 reder blev reguleret i 2001, svarende til 8% af det samlede antal skarvreder. Det er det h√łjeste antal nogensinde, b√•de hvad ang√•r antallet af kolonier og reder. 2.407 reder blev behandlet med paraffinolie, mens de √łvrige reder er reguleret ved skr√¶mmeskud, nedtagning af reder, √łdel√¶ggelse af √¶g/reder, gaskanon/hyler og anden form for forstyrrelser.

Eskildsen, J.

2001-01-01

20

Ny Nordisk Skole : f√¶llestr√¶k, forskelle og fremtidige dilemmaer  

DEFF Research Database (Denmark)

Ny Nordisk skole er en rigtig god id√© af mange p√¶dagogiske, politiske og √łkonomiske grunde. Men d√©n nordiske skolemodel har aldrig eksisteret. De nordiske skoleprincipper ‚?? demokrati, dannelse og dynamik - repr√¶senterer ikke realiteter, snarere idealer, om end ikke altid lige ideelle - og de nordiske uddannelsessystemer har aldrig v√¶ret ens. Ikke desto mindre er der meget, der samler os eller adskiller os fra resten af verden. Den nordiske uddannelsest√¶nkning er etableret inden for de klassiske velf√¶rdsstats universalistiske horisont og fors√łgt udm√łntet i den udelte enhedsskole ‚?? ‚?ĚSkolen for Alle‚?Ě ‚?? offentlig drevet og finansieret via progressiv beskatning. Men hvad sker der i dag, n√•r de nordiske uddannelsesidealer skal realiseres i en ny kontekst tegnet af konkurrencestat, transnational uddannelsespolitik, neoliberalisme og globalisering? Kommer fors√łgene p√• at opgradere den nordiske skole til at betyde demontering af de nordiske skoleprincipper til fordelt for ‚?ĚSorteringsskolen‚?Ě‚?? den specialiserede og selekterende skole? Heltidsskolen og l√¶rernes overenskomster samt forholdet mellem folkeskoler og privatskoler er de aktuelle br√¶ndpunkter i Danmark i dag.

Hjort, Katrin

2013-01-01

 
 
 
 
21

Danmarks ynglebestand af skarver i 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

√?rets opt√¶lling af skarvreder viste, at der i 2013 var 24.586 par ynglende skarver fordelt p√• 65 kolonier i Danmark. Det svarer til en nedgang p√• 10 % i forhold til 2012. Yngleantallet i 2013 er det laveste antal, vi har haft siden 1990. Den st√łrste regionale nedgang fandt sted i det Sydvestlige Kattegat. Her faldt redeantallet med 1.286 reder fra 2012 til 2013. Den st√łrste koloni fandtes p√• Sams√ł, og den husede 1.858 reder. I 2013 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier og gav tilladelse til bortskr√¶mning p√• en enkelt lokalitet. I alt blev der foretaget indgreb i 1.493 reder, og heraf blev √¶ggene i 1.401 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier havde dermed et beskedent omfang i 2013 sammenlignet med √•rene 2001-2012.

Bregnballe, Thomas; Hyldgaard, Alexandra

2013-01-01

22

Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen pr√¶senteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foreg√•et specielt med rod i handelsh√łjskolerne i Danmark i de seneste 25 √•r. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark pr√¶senteres fagsproglige arbejder inden for omr√•derne korpuslingvistik, terminologi, fagleksikografi, lingvistik i sn√¶ver forstand (syntax, semantik, tekstlingvistik, pragmatik) og overs√¶ttelse. Artiklen afsluttes med en omfattende bibliografi.

Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

1995-01-01

23

Fuel cells and electrolysers in future energy systems  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Effektive brśndselsceller og elektrolysesystemer er stadigvśk pŚ udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brśndselsceller og elektrolyseanlśg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrśndingsteknologier dśkker i dag stÝrstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har brśndselsceller en hÝjere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor brśndselsbesparelsen gŚr tabt i ...

Mathiesen, Brian Vad

2008-01-01

24

Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi unders√łger i denne rapport, om Danmark har n√•et EU‚??s m√•l om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Unders√łgelsen gennemf√łres for skov, kyst, gr√¶sland/hede, mose/eng, s√łer, vandl√łb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni √łkosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repr√¶senterer de truede arter, levesteder og processer i √łkosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert √łkosystem freml√¶gges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor v√¶rdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at v√¶rdien afh√¶nger af hvordan man sp√łrger. Rapporten viser, at der er behov for m√•lrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

2011-01-01

25

Typeinddeling og kvalitetselementer for marine omr√•der i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1  

DEFF Research Database (Denmark)

ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det f√łrste skridt i det udviklingsarbejde, som er en foruds√¶tning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastl√¶ggelse af en ramme for F√¶llesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine omr√•der i Danmark. Milj√łstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet best√•ende af Henning Karup, Jens Br√łgger Jensen, Steen Pedersen (Milj√łstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent S√łmod (√?rhus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Milj√łunders√łgelser). Nanna Rask har v√¶ret Amtsr√•dsforeningens repr√¶sentant, og Bent S√łmod har arbejdet som konsulent for Danmarks Milj√łunders√łgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foreg√•r s√•vel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planl√¶gning af vandkvaliteten i marine omr√•der. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til form√•l at forebygge forurening og forringelse af den √łkologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandomr√•der med henblik p√• at opn√• en god √łkologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og m√•ls√¶tningssystem i vandl√łb, s√łer og kystvande samt grundvand kan opstilles p√• baggrund af referencetilstanden i de p√•g√¶ldende omr√•der. Klassifikations- og m√•ls√¶tningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afl√łse det nuv√¶rende m√•ls√¶tningssystem, som har udgangspunkt i den g√¶ldende vejledning for planl√¶gningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Milj√łstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanl√¶gning, del 2 kystvande 1983. Milj√łstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger p√• et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved s√•kaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningsp√•virkningen netop kan spores. Forureningsp√•virkningen fra de enkelte kilder antages at kunne m√•les ud fra st√łrrelsen af arealet af det forurenede omr√•de. Vej-ledningen foruds√¶tter ogs√•, at de danske kystomr√•der er up√•virkede eller kun svagt p√•virkede af forurening, hvorfor den ikke tager h√łjde for den generelle forurening, der som bekendt p√•virker alle danske kystomr√•der. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte m√•ls√¶tningsklasser, s√•dan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuv√¶rende planl√¶gningssystem kan alts√• ikke leve op til de f√¶lles europ√¶iske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planl√¶gningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planl√¶gningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens m√•ls√¶tningssystem. Nogle amter har √¶ndret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastl√¶ggelse af m√•ls√¶tninger. Andre amter har anvendt vejledningens m√•ls√¶tningssystem med mindre √¶ndringer. Amterne har s√•ledes anvendt meget forskellige metoder i deres plan-l√¶gning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den g√¶ldende vejledning anses generelt for at v√¶re for√¶ldet (Hansen, 1995). Milj√łstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et m√•ls√¶tningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Milj√łunders√łgelser og √?rhus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extre

Nielsen, K.; S√łmod, B.

2001-01-01

26

Insekticidresistens hos v√¶ggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

V√¶ggelus indsamlet p√• 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bek√¶mpelse af v√¶ggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat f√łlsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv n√•r v√¶ggelusene blev eksponeret p√• overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos n√¶ppe bliver gen-registreret, st√•r man tilbage med pyrethroiderne, som ikke l√¶ngere kan anbefales til bek√¶mpelse af v√¶ggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

27

Mod b√¶redygtig FM i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Klodens begrænsede ressourcer og klimaforandringer kalder på innovation og pionerer indenfor FM faget. Der er brug for nytænkning og gode eksempler på, hvordan FM opgaver forenes med et bæredygtigt samfundsperspektiv. I Danmark synes der, at være store udviklingspotentialer i FM verdenen på dette område, og pt. er der ingen endelige svar på, hvad bæredygtig FM egentlig er.

Holm, Camilla B√łje; Pietras, Carsten

2013-01-01

28

Kortlśgning af energi- og vandforbrug pŚ Danmark Protein, Arla Foods  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Arla Foods har et overordnet mŚl om 25 % reduktion af koncernens CO2?emissioner i 2020. I den forbindelse Ýnsker Arla Foods en energikortlśgning af en af deres energitunge ingrediensfabrikker, Danmark Protein (DP), der producerer vallepulver. Kortlśgningen skal vise energiforbruget pŚ fabrikken, og fÝre til at identificere muligheder for besparelser. Kortlśgningen skal ligge til grund for Arla Foods videre arbejde med at nedsśtte udslippet af CO2?emissioner og sikre, at de investe...

SÝrensen, Kristoffer Bjerg; Amondsen, Jakob Berg

2009-01-01

29

Det begynder i skolen - En ATV-rapport om naturfagenes vilk√•r og fremtidige udviklingsmuligheder i grundskolen  

DEFF Research Database (Denmark)

ATV giver med dette debatopl√¶g for f√łrste gang sit bud p√•, hvordan naturfagsundervisningen specifikt og fagligheden generelt kan styrkes i grundskolen. Det g√łr vi, fordi den danske grundskole har ondt i fagligheden - og s√¶rlig ondt i naturfagligheden. Undervisningen i Natur og Teknik bliver nedprioriteret, de naturfaglige milj√łer p√• skolerne har mange steder ringe gennemslagskraft, og alt for mange elever mister i l√łbet af deres skoletid interessen for naturfagene. Dette er ikke en tilfredsstillende situation for den st√łrste og vigtigste uddannelses- og kulturinstitution i Danmark.Det er i grundskolen, vi skal s√¶tte ind for at n√¶re og bevare elevernes interesse for naturfag og teknik. Denne interesse skal eleverne kunne tage med sig p√• deres f√¶rd gennem uddannelsessystemet - ud p√• arbejdsmarkedet og videre ud i samfundet. Indsigt i natur og teknologi er n√łdvendig for at kunne virke i et vidensamfund. Det g√¶lder alle uanset uddannelse, job og livsform. En grundl√¶ggende viden om naturfag giver den enkelte elev gode muligheder for senere at v√¶lge et sp√¶ndende uddannelses- og senere jobforl√łb. Men vigtig er ogs√• muligheden for at forst√•, tage stilling til og agere i forhold til alle de omr√•der af tilv√¶relsen, hvor naturvidenskab og teknologi spiller en rolle. B√•de i forhold til det enkelte individ, samfundets indretning og fremtidsperspektiver.Danmarks velf√¶rd begynder i grundskolen. Vi √łnsker, at grundskolen bliver en bedre arbejdsplads for l√¶rerne og en mere interessant skole for eleverne. Vi inviterer til en konstruktiv og fordomsfri dialog.Debatopl√¶gget vil belyse to overordnede indsatsomr√•der:1. Mulighederne for at skabe et naturfagligt fokusomr√•de i den danske grundskole, samt optimere brugen af de ressourcer, der i √łjeblikket anvendes p√• grundskolen.2. Mulighederne for at styrke den generelle faglighed i grundskolen og sikre en bedre sammenh√¶ng mellem undervisningen i grundskolen og p√• de videre ungdomsuddannelser.ATV's Naturfagsudvalg er et udvalg under ATV's T√¶nketank. T√¶nketanken arbejder sidel√łbende med etprojekt om naturfagenes vilk√•r i gymnasieskolen, som denne kommer til at se ud efter den nye gymnasiereform.ATV?s T√¶nketank arbejder med tekniske og naturvidenskabelige emner og problemstillinger, som har samfundsm√¶ssig relevans og betydning.

Bohm, Mikkel; Bonnerup, Erik

2004-01-01

30

Romersk-katolske sygeplejeordner i Danmark efter reformationen  

DEFF Research Database (Denmark)

Efter religionsfriheden var indf√łrt, ankom de f√łrste katolske s√łstre til Danmark i midten af 1800-tallet med det form√•l at bygge et sygehus. Flere s√łsterordner kom til og i 1930erne stod de bag 16 katolske sygehuse, som oppebar ti procent af landets sengepladser. Hvordan kom denne indsats i stand i et samfund, hvor der var et udtalt forbehold overfor alt katolsk? Hvor holdningen var, at det var unaturligt at v√¶re nonne? Hvad skete der i m√łdet mellem katolsk filantropi og opbygningen af protestantisk velf√¶rd?

Malchau, Susanne

2005-01-01

31

Print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel unders√łger forskelle og ligheder mellem print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig, b√•de p√• tv√¶rs af platforme og p√• tv√¶rs af de tre analyserede lande. Den komparative analyse sker med udgangspunkt i mediesystemteori, hvor Danmark er placeret i den korporative/demokratiske model, USA i den liberale model og Frankrig i den politisk-pluralistiske model. Tidligere studier har vist, at der stadig er store, nationale forskelle mellem aviser og tv inden for de tre mediesystemer trods Hallin & Mancinis (2004) hypotese om, at den liberale model med sit fokus p√• kommercialisering ville vinde indpas p√• bekostning af de andre modeller. Denne artikels resultater peger dog p√•, at kommercielle aspekter muligvis har st√łrre indflydelse p√• tv√¶rs af alle tre modeller, n√•r det komparative fokus skifter fra print til net.

√?rsten, Mark; Willig, Ida

2013-01-01

32

Ny uddannlse p√• Danmarks Tekniske Universitet rettet mod f√łdevareindustrien  

DEFF Research Database (Denmark)

Kristensen NH, Friis A (2005): Ny uddannlse p√• Danmarks Tekniske Universitet rettet mod f√łdevareindustrien. [New academic degree at the Technical University of Denmark addressing the Food Industry] - in Danish. Plus Proces nr. 2-2005

Kristensen, Niels Heine; Friis, Alan

2005-01-01

33

Livsformer i Danmark : udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel unders√łger vi tre forhold omkring Thomas H√łjrups livsformsanalyse. For det f√łrste unders√łger vi, om livsformerne kan spores empirisk i den danske befolkning. For det andet unders√łger vi forandringer i livsformernes kvantitative udbredelse i Danmark i perioden 1981-2005. For det tredje efterpr√łver vi H√łjrups hypotese om, at individer er b√¶rere af √©n og ikke flere livsformer. Vores empiriske analyse viser, at vi kan spore l√łnarbejder- og karriereorienteringen i befolkningen, at l√łnarbejderorienteringen generelt er blevet lidt mindre udbredt over tid mens karriereorienteringen er blevet mere udbredt, og at individer samme tid godt kan v√¶re b√¶rere af begge livsformsorienteringer.

Holm, Anders; Jæger, Mads

2007-01-01

34

Medarbejdermobilitet og -stabilitet i Danmark : En guide for virksomhedsledere  

DEFF Research Database (Denmark)

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved at have en h√łj grad af medarbejderoms√¶tning. Dette skaber en r√¶kke fordele men ogs√• ulemper for danske virksomheder. I denne artikel redeg√łr jeg for omfanget af medarbejderoms√¶tnig i den private sektor i Danmark og belyser hvilke medarbejdergrupper der har den st√łrste sandsynlighed for at forlade deres nuv√¶rende job. Desuden diskuterer jeg hvordan denne information kan anvendes af virksomhedsledere til dels at h√•ndtere den h√łje mobilitet og dels at reducere denne med henblik p√• en omkostningsreduktion. Centralt for artiklen er at belyse hvorledes den nyeste forskning indenfor medarbejdermobilitet og -stabilitet kan anvendes i praksis af virksomhedsledere.

Frederiksen, Anders

2008-01-01

35

Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger : Forskningsprojektet ATLAS  

DEFF Research Database (Denmark)

Det danske kvadratnet og muligheden for at f√• detaljerede data p√• kvadratnets-klynger √•bner nye muligheder for GIS-baserede kortl√¶gninger, hvor udviklingstr√¶k kan detekteres og fremstilles uafh√¶ngigt af administrative enheder som f.eks. kommuner. I paperet anvendes grunddata for kvadratnettets mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opg√łrelse af arbejdspladser p√• brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstr√¶k for hele Danmark fra 1982 til 2002. Som en del af analyserne har forskellige metoder til aggregering af de disaggregerede geodata v√¶ret overvejet. Paper og foredrag pr√¶senterer forskellige muligheder for aggregering samt resultater af analyserne af lokaliseringen af arbejdspladserne inden for 6 udvalgte branchegrupper fra 1982 til 2002.

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2005-01-01

36

Sundhedspolitik p√• steroider : Hvordan problemerne med fitnessdoping h√•ndteres i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er det land i verden der har valgt den m√•ske mest drastiske metode til bek√¶mpelse af brug af anabole androgene steroider (AAS) i fitness- og styrketr√¶ningsmilj√łerne. Ikke pga. oplysningskampagnerne, samarbejdet med SKAT eller at AAS er ulovlige. Der hvor Danmark skiller sig ud er ved brugen af dopingkontroller der, som i eliteidr√¶tten, skal finde og ekskludere dopingbrugere. Artiklen skildrer paradokser og problemer ved indsatsen.

Christiansen, Ask Vest

2012-01-01

37

Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemf√łrt et litteraturstudie hvor en lang r√¶kke danske og udenlandske databaser er afs√łgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Der gives korte resum√©er af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover pr√¶senteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set p√• omr√•derne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig pr√¶senteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.

M√ľnster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

2006-01-01

38

Kvalificering og udvikling af masteruddannelserne p√• Danmarks P√¶dagogiske Universitetsskole  

DEFF Research Database (Denmark)

Som et led i DPUs uddannelsesreform blev udvalget nedsat med henblik p√• at vurdere og videreudvikle udbudsprofil og struktur p√• masteromr√•det samt komme med forslag til det fremtidige udbud af masteruddannelser, baseret p√• √łkonomisk og faglige b√¶re-dygtighed samt at sikre, at der ikke sker et overlap i uddannelserne. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de overordnede visioner og m√•l for uddannelsesreform 2009-2013.

Hansen, Janne Hedegaard; Carlsson, Monica Susanne

2011-01-01

39

BUILD UP Skills Danmark : National k√łreplan  

DEFF Research Database (Denmark)

Energiforbruget anvendt i bygninger udg√łr en betydelig del af det samlede energiforbrug i EU, hvorfor energieffektivisering af bygninger og anvendelse af vedvarende energi i bygnin-ger spiller en afg√łrende rolle for, at EU‚??s 2020 m√•l kan n√•s. For at byggeriet kan spille en afg√łrende rolle i opfyldelsen af 2020-m√•lene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi v√¶re til stede blandt de udf√łrende i bygge- og an-l√¶gsbranchen. Det er p√• denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet p√• tv√¶rs af Europa. Form√•let med denne nationale k√łreplan er at sikre, at kompetencerne inden for energieffek-tivitet og brug af vedvarende energi i bygninger er til stede blandt de udf√łrende i den danske arbejdsstyrke. Dette skal medvirke til, at Danmark p√• nationalt niveau kan leve op til EU‚??s samlede 2020 m√•l.

Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk

2013-01-01

40

Skovm√•rens biologi og levevis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

¬†Skovm√•ren er et af landets mest sj√¶ldne pattedyr. Den har v√¶ret meget sj√¶lden i de sidste 100 √•r, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke √¶ndret sig v√¶sentligt. I de seneste √•rtier er udbredelsen tilsyneladende g√•et lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og levevis i danske kulturlandskaber har v√¶ret sparsomt. Rapporten giver det f√łrste samlede overblik over skovm√•rens biologi og levevis i Danmark efter unders√łgelser af artens ynglebiologi og f√łdevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriest√łrrelser og habitatvalg. Sidstn√¶vnte blev kortlagt i Sor√ł S√łnderskov i vinteren 2006. Slutteligt gives forslag til en aktiv forvaltning og videre unders√łgelser for at sikre skovm√•rbestandens bevaringsstatus fremover.

Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie

2008-01-01

 
 
 
 
41

Et alternativt blik p√• I hjertet af Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet lader de etniske minoriteter komme til orde i bogen I hjertet af Danmark som belyser det danske- de f√¶lles institutioner og mentale m√łnstre i Danmark fra en majoritetssynsvinkel.Forfatterens egen forskning inden for etnicitet, diaspora og psykosocial intervention danner grundlag for de etniske minoritetsunge stemmer. som understreger at de ogs√• er danske p√• deres egne m√•de, m√•ske med nogle andre dimensioner. Det konkluderes at der er behov for en inkluderende og mangfoldig opfattelse af det danske og en danske identitet, som kunne v√¶re del af de pluralistiskeidentiteter.

Singla, Rashmi

2008-01-01

42

Philipp Melanchthon : Humanist og luthersk reformator i Tyskland og i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Monografi om Melanchthons baggrund i humanismen, hans lutherske teologi, som den pr√¶senteres i hans forfatterskab af l√¶reb√łger til det humanistiske fakultet, til teologistudiet, i bet√¶nkninger og breve. Anden del drejer sig om hans betydelige indflydelse p√• den lutherske reformations udvikling og stabilisering i Danmark.

Lausten, Martin Schwarz

2010-01-01

43

Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Mund- og klovesyge (MKS) h√¶rger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive fors√łg p√• at bek√¶mpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst sp√łrgsm√•lstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen p√• vaccine-omr√•det betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt st√łttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se p√• hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Unders√łgelsen er lavet ved hj√¶lp af s√•kaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil pr√¶sentere udvalgte resultater. Danske bes√¶tningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive pr√¶senteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set p√• f√łlgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indg√•r yderligere foranstaltninger: ‚?Ę Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede bes√¶tninger ‚?? zoner af varierende st√łrrelser og iv√¶rksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede bes√¶tninger. ‚?Ę Vaccination med efterf√łlgende nedslagning af vaccinerede bes√¶tninger (VacToCull) ‚?? samme princip som ovenfor ‚?Ę Vaccination uden efterf√łlgende nedslagning af vaccinerede bes√¶tninger (VacToLive) ‚?? samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men ogs√•, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de √łkonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en √łkonomisk betragtning, hvilket f√łrst og fremmest skyldes det store eksporttab der medf√łlger.

Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

44

Danmark og fl√•dens √łsters√łdilemma  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi st√•r i en vanskelig situation, n√•r der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kr√¶ves en s√łmilit√¶r tilstedev√¶relse i vores n√¶romr√•de. Danmark m√• til at genoverveje sin s√łmilit√¶re strategi, s√• der sikres den n√łdvendige fleksibilitet.

N√łrby, S√łren; Kidmose, Johannes

2014-01-01

45

Fairtrade - retfśrdig handel? - En kritisk analyse af Fair Trade Danmarks arbejde  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Projektet undersÝger, hvorvidt Fair Trade Danmark-organisationen sikrer bedre vilkŚr for arbejderne gennem deres ti principper for fair handel, og om en kolonialistisk tankegang bliver reproduceret gennem deres arbejde med producenter i ulandene, nŚr rettighederne universaliseres. Projektet fokuserer ydermere pŚ, hvordan disse ti principper fungerer i praksis, og om de har indflydelse pŚ de partikulśre kulturer. Til dette gÝr vi i projektet brug af teoretikerne Edward Said og Michel Fo...

2012-01-01

46

Frivilligcentrene i Danmark : Fjerde og afsluttende delrapport vedr√łrende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten udg√łr den fjerde og afsluttende delrapport vedr√łrende evalueringen af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Udviklingspuljen er en del af sats¬≠pulje¬≠aftalen 2005, hvor satspuljeordf√łrerne besluttede at afs√¶tte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det over¬≠ord¬≠nede m√•l med puljen var at g√łre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement ved at g√łre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter samt forbedre det lokale samspil omkring centrene. Den tre√•rige udviklingspulje (2006 - 2008) har v√¶ret admini¬≠streret af Indenrigs- og Socialministeriet.

Henriksen, Lars Skov

2009-01-01

47

Beredskab eller intern sikkerhed? : Danmark og den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund  

DEFF Research Database (Denmark)

Skal Danmark have en beredskabspolitik eller en politik for intern sikkerhed? Det er et af de sp√łrgsm√•l, den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund stiller til det danske beredskabspolitiske univers. P√• baggrund af en ekspertpraktikerworkshop beskriver denne rapport hvordan den internationale institutionsudvikling og de tilh√łrende styringstanker er under forandring, og pr√¶senterer workshopdeltagernes bud p√•, hvilke konsekvenser og udfordringer det har for Danmark. Udfordringerne er mangeartede og l√łber fra det supranationale niveau i form af eventuelle danske forpligtelser i forbindelse med et √łget ambitionsniveau for f√¶lleseurop√¶iske kapaciteter, over diskussioner af effekter og cost/benefit p√• nationalt niveau af europ√¶iske initiativer, til mere hjemlige udfordringer vedr√łrende relationen mellem stat og myndigheder p√• den ene side og individerne p√• den anden i form af f.eks. nationale modeller for borgerinddragelse i forskellige dimensioner. Selvom udviklingen i beredskabst√¶nkningen har v√¶ret drevet af USA ikke mindst siden 11. september 2001, s√• er det s√¶rligt EU som er interessant for Danmark. Dels er EU-samarbejdet forpligtende, dels fokuserer EU p√• at anvende den nye robusthedst√¶nkning som basis for en intern sikkerhedsstrategi. Den klassiske helhedsorienterede beredskabsplanl√¶gning som traditionelt har fokuseret p√• beredskab som noget lokalt forankret gives dermed en ny ramme p√• europ√¶isk plan. Det har politisk betydning fordi et for√łget sagsomr√•de ogs√• vil p√•kalde sig ny f√¶lleseurop√¶isk regulering og initiativer.

Breitenbauch, Henrik √?.

48

Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940  

DEFF Research Database (Denmark)

Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De f√łrste aktiviteter blev konsolideret samme √•r ved udn√¶vnelsen af motorforhandleren F. B√ľlow & Co. til salgsagent i Danmark og import√łr af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt f√•et et st√¶rkt fodf√¶ste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de n√¶ste √•rtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde st√łrste bilproducent p√• verdensmarkedet, men g√•r man tilbage til 1920'rne var selskabet f√łrende med en markedsandel p√• mere end 50%. En position som Ford m√•tte afgive til General Motors i l√łbet af √•rtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af m√¶rket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper¬†unders√łger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste forstand voksede sig stor og st√¶rk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var is√¶r FDM's medlemsblad MOTOR, som l√łbende bragte en stor m√¶ngde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store akt√łrer, storproducenten af automobiler og motorfolkets forbrugerorganisation, samarbejdede i hele perioden om at udbrede grundlaget for den kulturelle tilegnelse af automobilet i brede dele af befolkningen. Ugebladet MOTOR er dermed en hovedkilde til automobilkulturens udbredelse i Danmark, og kan levere et s√¶rdeles omfangsrigt kildemateriale til denne unders√łgelse.

Wagner, Michael

49

HRM-Earth.dk : Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-unders√łgelsen 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Unders√łgelsen tager temperaturen p√• Human Resource Management i Danmark. Der ses p√• brugen af HRM-redskaber og virkemidler, som generelt bliver bredere. HRM bliver i stigende grad et strategisk indsatsomr√•de for virksomhederne. Unders√łgelsen kortl√¶gger endvidere faktorer omkring outsourcing af HR-funktionen,¬†incitamenter og personalegoder,¬†etik, performance¬†samt k√łnsproblematikker i HR-arbejdet. Cranet er en internationalt koordineret analyse, som afvikles parallelt i 40 lande.

Hjalager, Anne-Mette

2009-01-01

50

Molekyl√¶r karakterisering af influenzavirus fra vilde fugle i Danmark i 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Avi√¶r influenza (AI) virus indeholder 8 genom (RNA) segmenter, som koder for 13 proteiner. De mest variable proteiner er overflade glykoproteinerne hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA), der kodes af hhv. HA og NA genom segmenterne. HA og NA danner basis for subtypeklassificering af AI virus. Vilde vandfugle anses for at v√¶re den naturlige v√¶rt for AI virus, og i forbindelse med flere udbrud af h√łjpatogen avi√¶r influenza (HPAI) virus i fjerkr√¶ er der fundet et tilsvarende lavpatogene avi√¶r influenza (LPAI) virus i vilde vandfugle. AI virus kan spredes over lange afstande af vilde fugle, herunder potentielt ogs√• HPAI virus. Vilde fugle er derfor et oplagt m√•l for overv√•gning af AI virus, og Danmarks topologi med lange kyststr√¶kninger og vadeomr√•der er ideelle foder- og rastepladser for de mange vilde vandfugle, der tr√¶kker over Danmark eller overvintrer her.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

2013-01-01

51

Coaching barometret 2009 : en forel√łbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenh√¶nge og p√• alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. N√¶rv√¶rende unders√łgelse udg√łr et f√łrste overbliks¬¨billede, som kan lede videre til andre mere omfattende forskningsprojekter indenfor feltet. Coaching er formodentlig et af de absolut mest succesfulde begreber indenfor ledelse og personaleudvikling, der er set gennem de seneste 10 √•r. Der tales og skrives meget om coaching, herunder coachingens gode effekter. Reel velfunderet viden om coaching, herunder forskningsbaseret viden er det dog sm√•t med b√•de i Danmark og internationalt. I denne artikel beskriver vi Coaching Barometret anno 2009 og refl ekterer med udgangspunkt i data fra unders√łgelsen over, hvordan coaching klimaet aktuelt er i danske organisationer. Desuden refererer vi reaktioner fra pr√¶sentationen af unders√łgelsesresultaterne under formidlingsr√¶kken ‚??Coaching - forskning og praksis‚?Ě ved Institut for Idr√¶t, K√łbenhavns Universitet. Vi diskuterer nye trends indenfor branchen nationalt som internationalt og afrunder med at give et signalement af den eksisterende forskning i b√•de Danmark og internationalt.

Wittrock, Christian; Didriksen, Vibeke

2009-01-01

52

Problematiseringer af 'ghetto'-skoler i Danmark og Frankrig i et komparativt perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Form√•let med denne artikel er at unders√łge, hvori problematikken om for store ‚??koncentrationer‚?? af etniske minoritetsb√łrn p√• bestemte skoler best√•r, og hvordan den beskrives og begrundes. Unders√łgelsen vil i artiklens f√łrste del blive belyst ud fra de mest fremtr√¶dende problematiseringer om fordeling af etniske mi- noritetsb√łrn i skolen i Danmark. I anden del vil sp√łrgsm√•let blive belyst i et komparativt perspektiv ud den aktuelle pro- blematisering af ‚??ghetto‚??-skoler i Frankrig. Frankrig er valgt som sammenlignende case ud fra sp√łrgsm√•let om, hvordan ‚??ghetto‚??-skoler problematiseres, n√•r etnicitet og kulturforskelle p√• et officielt samfundsm√¶ssigt plan glider i baggrunden som forskelskategorier. Det interessante i forhold til at sammenligne problematiseringer af ‚??ghetto‚??-skoler i Danmark og Frankrig er ydermere, at trods en udpr√¶get f√¶lles samfundsm√¶ssig og uddannelsespolitisk grundtanke i begge lande om at skabe lige muligheder, er der store forskelle p√•, hvordan lighedsprincippet forst√•s og praktiseres.

Moldenhawer, Bolette; Jacobsen, Gro Hellesdatter

2014-01-01

53

Et lykkeligt fornufts√¶gteskab? : Turistforeningen for Danmark ca. 1888-1967  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen baserer sig p√• unders√łgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedv√¶gt p√• perioden 1923-1945. Neds√¶ttelsen af ‚??Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet‚?? i 1934 bet√łd en gennemgribende forandring, hvor staten for f√łrste gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisation og arbejde. Turisme blev herved i h√łjere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit √łkonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn p√• turismen p√• sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelser vil i √łvrigt demonstrere, at ‚??Danmark som turistland‚?? repr√¶senteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med v√¶gt p√• oldtid, landskaber og landbokultur til det ‚??moderne Danmark‚?? med levende byliv, uh√łjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnetbet√łd mellemkrigstiden b√•de i organisation og repr√¶sentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, prim√¶rt k√łbenhavnske, erhvervsinteresser.

Frausing, Mikael

2010-01-01

54

Varmeplan Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Energisystemanalyser af fjernvarme kontra individuelle opvarmningsformer Herefter er der foretaget en detaljeret energisystemanalyse af konsekvenserne af at oml√¶gge de ovenn√¶vnte omr√•der til fjernvarme sammenlignet med andre alternativer. De analyserede omr√•der er i dag forsynet med individuelle kedler baseret p√• olie, naturgas eller biomasse. I forhold til dette udgangspunkt viser analyserne, at der generelt er god br√¶ndsels√łkonomi, CO2-reduktioner og samfunds√łkonomi i at oml√¶gge disse til fjernvarme. Dette udsagn g√¶lder s√•vel i det nuv√¶rende (√•r 2006) system som i et fremtidigt scenario frem mod et 100 % VE-system i eksempelvis √•r 2060 eller derefter - selv i en situation, hvor boligernes rumopvarmningsbehov generelt kunne v√¶re reduceret helt ned til 25 % af det nuv√¶rende. Der eksisterer imidlertid en r√¶kke andre individuelle muligheder, som ogs√• er blevet analyseret: Mikro-kraftvarme med br√¶ndselsceller p√• brint ser ikke ud til at v√¶re et hverken br√¶ndselseffektivt, CO2-effektivt eller samfunds√łkonomisk godt alternativ, heller ikke i et langsigtet 100 % VE-perspektiv. Tabene og omkostningerne er simpelthen for store. Og der er bedre og billigere m√•der at udnytte eventuel overskuds produktion fra vindkraft p√•. Mikro-kraftvarme p√• naturgas er p√• kort sigt et br√¶ndselseffektivt og CO2-m√¶ssigt godt alternativ. Is√¶r CO2-emissonen reduceres m√¶rkbart fordi der oml√¶gges el-produktion fra kul til naturgas i det samlede system. L√łsningen er imidlertid meget dyr sammenlignet med fjernvarme. P√• langt sigt i et 100% VE-system kr√¶ver dette alternativ tilf√łrt biogas/syngas og analyserne viser, at alternativet hverken i forhold til br√¶ndselsforbrug eller samfunds√łkonomiske omkostninger er konkurrencedygtig med hverken fjernvarme eller biomasse-kedler. Med de nuv√¶rende h√łje olie/naturgas-priser og lave kul og el-priser er elvarme et samfunds√łkonomisk rimeligt alternativ prim√¶rt pga. lave omkostninger til radiatorer mv. P√• kort sigt g√¶lder dette dog ikke huse, der allerede har central-varme. Og hvad ang√•r br√¶ndselsforbrug og CO2-emission er elvarme et d√•rligt alternativ. P√• langt sigt i et 100 % VE-system giver elvarme anledning til et h√łjt br√¶ndselsforbrug, og samfunds√łkonomien er derfor meget f√łlsomt overfor hvilke br√¶ndselspriser, der regnes med for biogas/syngas og biomasse p√• langt sigt. Individuelle varmepumper er det mest oplagte alternativ til fjernvarme. P√• kort sigt ligger de p√• samme niveau hvad ang√•r br√¶ndselsforbrug, CO2-emission og samfunds√łkonomi som fjernvarme. Samfunds√łkonomisk er de lidt d√•rligere indenfor og i n√¶rheden af eksisterende fjernvarmeomr√•der, mens de er lidt bedre n√•r man kommer l√¶ngere ud. P√• langt sigt i et 100% VE-system er br√¶ndsels√łkonomien god, men der kr√¶ves en h√łjere andel af biogas/syngas end for fjernvarme alternativet. Samfunds√łkonomisk er varmepumperne mere eller mindre ligev√¶rdige med fjernvarme, men dette udsagn er dog meget f√łlsomt overfor dels br√¶ndselspriserne samt overfor hvor langt fra de eksisterende fjernvarme-omr√•der, man befinder sig. Samlet set tegner der siget billede af, at den fornuftige l√łsning vil v√¶re at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeomr√•derne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne her peger p√•, at den hensigtsm√¶ssige kombination ligger et sted imellem at udvide den nuv√¶rende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 53 % og 70 %. Det skal understreges, at der i analyserne er indregnet en gradvis forbedring af fjernvarmenettets effektivitet som beskrevet ovenfor bl.a. fordi kundernes returtemperatur reduceres som f√łlge af en m√•lrettet energispareindsats. Det er derfor afg√łrende, at fjernvarmesektoren forsat har fokus p√• dette omr√•de.

Dyrelund, Anders; Lund, Henrik

2008-01-01

55

En analyse af potentialet for salg af f√łdevarer gennem Internettet i Danmark og England  

DEFF Research Database (Denmark)

I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemf√łres en unders√łgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og pr√¶ferencer til handel med f√łdevarer p√• Internettet, hvor form√•let er at finde potentialet for salg af f√łdevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt stykke foran Danmark med supermarkedsk√¶den Tesco i spidsen, n√•r det g√¶lder salg af f√łdevarer. I Danmark er der endnu ingen landsd√¶kkende k√¶der, som for alvor er g√•et i gang med at s√¶lge f√łdevarer online.

Ramus, Kim Bjarne

2001-01-01

56

Danmarks rolle i de globale v√¶rdik√¶der for konventionel og certificeret soja og palmeolie  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette notat kortl√¶gger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, freml√¶gger de √łkonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og bibringer merv√¶rdi til den danske del af v√¶rdik√¶den for soja og palmeolie.

Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

57

Danmarks indflydelse p√• fremtidens globale udviklingsm√•l g√•r gennem EU  

DEFF Research Database (Denmark)

FN‚??s udviklingsm√•l udl√łber i 2015, og forhandlingerne om, hvad der skal erstatte dem, er allerede i fuld gang. For at g√łre sin indflydelse g√¶ldende m√• Danmark udnytte sine alliancemuligheder i EU. F√¶lles europ√¶isk handling kr√¶ver dog, at EU l√¶rer af tidligere erfaringer fra lignende forhandlinger.

Fejerskov, Adam Moe

2014-01-01

58

Overv√•gning af avi√¶r influenza i vilde fugle 2012 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Overv√•gningen af avi√¶r influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udf√łrt i samarbejde mellem F√łdevarestyrelsen (FVST), Veterin√¶rinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, K√łbenhavns Universitet (SNM) i henhold til ‚?ĚAftale mellem F√łdevarestyrelsen og Veterin√¶rinstituttet om overv√•gning af avi√¶r influenza i vilde fugle i Danmark i 2012‚?Ě (bilag 4). Overv√•gning af AI p√• EU niveau g√•r tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overv√•gningen, der dog har skiftet gennem √•rene i takt med indh√łstede erfaringer. I 2012 blev der udf√łrt passiv overv√•gning af d√łde vilde fugle, der blev fundet i naturen p√• lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To pr√łver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet f√¶rre fugle i den passive overv√•gning end de forrige √•r. I den aktiveoverv√•gning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 pr√łver/pools af kloaksvabere fra s√• vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet p√• samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsj√¶lland, p√• Fyn og i S√łnderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repr√¶senteret med en overv√¶gt af sv√łmme√¶nder og m√•ger. Veterin√¶rafdeling √?st (FVST-√?st) udtog 120 pr√łver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gr√•√¶nder. Pr√łverne blev udtaget p√• Kivan Food i N√¶stved. SNM udtog de √łvrige pr√łver fra 614 fugle svarende til 185 pr√łver/pools. Alle 305 pr√łver blev testet p√• DTU-VET. Heraf blev 32 % af pr√łverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive pr√łver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive pr√łver. Disse tal var p√• samme niveau som i 2011, hvor overv√•gningen blev udf√łrt p√• samme m√•de som i 2012. De oftest identificerede subtyper p√• danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med f√łlgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som b√•de H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en m√•ge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i m√•gefugle. De √łvrige isolater var fra gr√•√¶nder og krik√¶nder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overv√•gningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 pr√łver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gr√•and, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og √¶nder betragtes da ogs√• som naturlig v√¶rt for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af pr√łverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Form√•let med den aktive overv√•gning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overv√•gningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive pr√łver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive pr√łver fra gr√•√¶nder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf f√łlgende h√•ndtering af pr√łverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afg√łrende betydning i denne sammenh√¶ng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt p√• vildth√•ndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. S√•ledes fandtes b√•d

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

2013-01-01

59

Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

¬† Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret¬† friluftsliv set i kulturelt perspektiv. ¬† Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor friluftsliv i Danmark indenfor de sidste 30 - 40 √•r, som synes dels at resultere i at friluftsliv i h√łjere grad end tidligere organiseres og tilbydes i p√¶dagogiske kontekster, og dels at introducere nye aktiviteter, som i s√¶rlig grad appellerer til unge mennesker. M√•let med unders√łgelsen er at unders√łge det organiserede friluftsliv med relation til unge i et kulturelt perspektiv med henblik p√• at opn√• en st√łrre forst√•else for motiver, v√¶rdier og betydninger af friluftsliv. Friluftsliv ses som et f√¶nomen, der er socialt, historisk og kulturelt konstrueret, og som udtrykker forholdet mellem menneske, krop, natur og identitet, og som f√•r indhold og mening i og gennem en sociokulturel kontekst (Pedersen, 1999). Overordneti unders√łgelsen er der valgt at fokusere p√• to forskellige praksisformer - settings (Dietricht 2002) - i friluftsliv i Danmark i dag - enkelt friluftsliv og adventure. Kategoriseringen af de to settings bygger p√• en teoretisk funderet og empirisk underbygget forestilling om moderne friluftsliv som best√•ende af flere retninger eller kategorier (Andkj√¶r 2003). Unders√łgelsen har til form√•l: - at opn√• en grundl√¶ggende forst√•else for motiver og betydninger knyttet til unge menneskers deltagelse i organiseret friluftsliv - at udvikle ny viden om den kulturelle betydning eller betydninger af organiseret friluftsliv. - at perspektivere dansk friluftsliv i relation til internationale traditioner og tendenser. ¬† Design og metode Projektet indledes med en forskningsoversigt over dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, som blandt andet peger p√• den sparsomme danske forskning i friluftsliv som kulturelt f√¶nomen, og dermed motiverer denne unders√łgelses m√•l og perspektiv. Projektet best√•r af tre dele, hvori friluftsliv unders√łges med anvendelse af s√•vel kvantitative som kvalitative metoder og som relaterer sig til de tre skitserede form√•l. Den kvantitative del af projektet, der is√¶r omfatter f√łrste sp√łrgsm√•l i problemformuleringen, best√•r af en sp√łrgeskemaunders√łgelse med fokus p√• unge menneskers opfattelser af, erfaringer med og holdninger til friluftsliv. Der anvendes kvantitativ metode med strukturerede sp√łrgeskemaer med relativt faste svarkategorier, og empirien best√•r af grupper af unge mennesker, som deltager i organiseret friluftsliv indenfor de to valgte settings, det enkle friluftsliv eller adventure, p√• h√łj- og efterskoler samt i spejderorganisationer. Den kvalitative unders√łgelse, der is√¶r retter sig mod det andet sp√łrgsm√•l i problemstillingen, arbejder udfra et hermeneutisk udgangspunkt med casestudy som overordnet forskningsmetode. Unders√łgelsen har karakter af et fler-casestudy med inddragelse af en r√¶kke cases som repr√¶sentanter for de to settings i organiseret friluftsliv i Danmark. I selve analysen anvendes etnologisk kulturanalyse (Ehn 2001) kombineret med konfigurationsanalyse (Eichberg, 2001, 2006). Kulturanalysen ses som den prim√¶re analysemetode i casestudiet, og m√•let er at unders√łge de betydningsb√¶rende elementer i friluftsliv samt afd√¶kke, hvordan centrale v√¶rdier og betydninger tematiseres igennem praksis. Konfigurationsanalysen repr√¶senterer en metode med s√¶rligt fokus p√• krop og bev√¶gelse i relation til den samfundsm√¶ssige kontekst, og t√¶nkes p√• denne m√•de at kvalificere kulturanalysen. Empirien i den kvalitative unders√łgelse best√•r af kvalitative semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der fo

Andkj√¶r, S√łren

2008-01-01

60

Partikelfiltre p√• tunge k√łret√łjer i Danmark : Luftkvalitets- og sundhedsvurdering  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemf√łrt beregninger af virkningen af at montere filtre p√• tunge k√łret√łjer i Danmark. Beregningerne, der er beh√¶ftet med meget stor usikkerhed, viser at bl.a. forureningen med PM10 kun reduceres lidt (sk√łnsm√¶ssigt 2% i K√łbenhavn og ca. 0,5% som v√¶gtet landsgennemsnit) i byernes baggrund, hvis der s√¶ttes filtre p√• alle tunge k√łret√łjer. At reduktionen er s√• beskeden skyldes at en meget stor del af denne forurening er regional, d.v.s fra hele Europa, samt at dieselpartikler hovedsageligt er ultrafine med meget lav masse. Den dominerende trafikkilde til PM10 er lastbiler, der bidrager med knapt 40% af trafikkens andel. Busser udg√łr kun omkring 10%. Personbiler bidrager med ca. 30% og varebiler med godt 20%. Det har ikke v√¶ret muligt at vurdere dansk vejtrafiks bidrag til den regionale baggrund.

Palmgren, F.; Wåhlin, P.

2001-01-01

 
 
 
 
61

Betragtninger i forbindelse med jordsk√¶lvet i Danmark december 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordsk√¶lv med en styrke p√• 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som f√łlge af jordsk√¶lvet. Litteraturstudier viser da ogs√•, at jordsk√¶lv op til en styrke p√• 5 p√• Richterskalaen n√¶ppe vil f√łre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordsk√¶lv med en styrke st√łrre end 5 p√• Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved s√•danne jordsk√¶lv m√•¬†¬† f√łrste omgang forventes skader p√• bygninger, der ikke er opf√łrt i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opf√łrt efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst m√• der forventes skader p√• bygninger bygget efter de tidligere g√¶ldende normer.

Nielsen, J√łrgen; Hansen, Klavs Feilberg

2010-01-01

62

Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om √•rsagerne til finanskrisen: Duplik  

DEFF Research Database (Denmark)

I Finans/Invest nr. 1/14 replicerede Jesper Rangvid p√• vores indl√¶g i Finans/Invest nr. 8/13, hvor vi diskuterede udvalgte dele af rapporten fra Udvalget om √•rsagerne til finanskrisen. Desv√¶rre adresserer Rangvid kun enkelte af de sp√łrgsm√•l, vi stillede i vores f√łrste indl√¶g. Der er fortsat mange uafklarede punkter, som det efter vores opfattelse er n√łdvendigt at f√• opklaret, hvis man vil have en dybere forst√•else af krisen, som den udfoldede sig i Danmark.

Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

2014-01-01

63

D√•dyrknoglerne fra Hollerup : sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

D√•dyrknoglerne fra s√ł-aflejringen i Hollerup dateret til Eem mellemistiden (130.000-115.000) blev gjort til nationale klenodier, da de af M√łhl-Hansen (i 1955) blev tolket som efterladenskaberne af et m√•ltid, hvor mindst √©t dyr var blevet slagtet og knoglerne brudt op for at f√• adgang til den n√¶ringsrige marv. Dateringen taget i betragtning kunne de skyldige nemlig kun v√¶re repr√¶sentanter af neandertalmennesket, og dermed var d√•dyrknoglerne fra Hollerup de f√łrste sikre spor, efter at der havde v√¶ret mennesker i Danmark f√łr den sidste istid. Eftersom denne konklusion blev draget for over 50 √•r siden, har vores unders√łgelse til form√•l at analysere disse m√¶rker p√• ny for at etablere, hvorvidt knoglerne og deres brud, med de tekniske forbedringer og komparative midler vi har i dag, endegyldigt kan knyttes til menneskelig adf√¶rd. Resultatet af unders√łgelsen viser, at bruddene ikke kan tolkes som v√¶rende menneskeskabte, og der s√¶ttes dermed sp√łrgsm√•lstegn ved deres tilknytning til neandertalmennesket. Bliver sp√łrgsm√•let om tilstedev√¶relsen af neandertalere i de danske egne under den sidste mellemistid placeret i en bredere international kontekst, s√• er det ‚?? paradoksalt nok ‚?? netop denne periode, der fremst√•r som m√•ske den mindst gunstige for denne arts udbredelse mod nord. Om dette resultat kan relateres til topografiske og klimatiske omst√¶ndigheder under Eem mellemistiden, vil til slut blive diskuteret med henblik p√• at belyse sammenh√¶ngen mellem biodiversitet, neandertalernes tilpasningsevner og et b√¶redygtigt subsistensgrundlag.

Riede, Felix; Egeland, Charles P.

2013-01-01

64

Hyldehaven : Danmarks f√łrste b√łrnehave for b√łrn med astma/og eller allergi  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten omhandler en evaluering af Danmarks f√łrste b√łrnehave for b√łrn med astma og/eller allergi oprettet af Aalborg Kommune i 1993. Evalueringen viser, at b√łrnene har fordele af at g√• i en specielt indrettet b√łrnhave, der tager h√łjde for deres problemer.

Kildedal, Karin

1996-01-01

65

Fuel cells and electrolysers in future energy systems  

DEFF Research Database (Denmark)

Effektive br√¶ndselsceller og elektrolysesystemer er stadigv√¶k p√• udviklingsstadiet. I denne Ph.d.‚?źafhandling analyseres fremtidens br√¶ndselsceller og elektrolyseanl√¶g i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbr√¶ndingsteknologier d√¶kker i dag st√łrstedelen af elektri‚?ź citets‚?ź, varme‚?ź og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har br√¶ndselsceller en h√łjere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor br√¶ndselsbesparelsen g√•r tabt i teknologier andre steder i systemet. Udgangspunktet for denne Ph.d.‚?źafhandling er, at de forbedringer, der opn√•s ved at indf√łre br√¶ndselsceller, afh√¶nger af energisystemets specifikke design og reguleringsmuligheder. Af samme √•rsag tilf√łrer nogle br√¶ndselsceller mere v√¶rdi til energisystemet end andre. I afhandlingen pr√¶senteres der b√•de energisystemer, hvor br√¶ndselsceller opn√•r synergief‚?ź fekter med andre komponenter i energisystemet, og energisystemer, hvor br√¶ndselscel‚?ź lens h√łjere nyttevirkning g√•r tabt i andre dele af systemet. For at kunne identificere passende anvendelsesmuligheder for br√¶ndselsceller og elektro‚?ź lyseanl√¶g i fremtidige energisystemer, skal der tages hensyn til, i hvilken retning energisy‚?ź stemerne udvikler sig. I denne Ph.d.‚?źafhandling analyseres br√¶ndselsceller i forbindelse med energisystemer, der gradvist √¶ndres fra det nuv√¶rende design, med store m√¶ngder fossile forbr√¶ndingsteknologier, til et fremtidigt design, der er baseret p√• 100% vedvaren‚?ź de energi. Br√¶ndselsceller og elektrolyseanl√¶g er analyseret i disse fremtidige vedvarende energisystemer, og konklusionerne skal derfor ses i denne kontekst. I fremtidige energisystemer er der en risiko for, at de h√łjere nyttevirkninger, der opn√•s ved hj√¶lp af br√¶ndselsceller, g√•r tabt, fordi systemet ikke er udrustet til at udnytte br√¶ndsels‚?ź cellernes fulde potentiale. Hvis br√¶ndselsceller erstatter gasturbiner i kraftvarmev√¶rker, kan disse forbedringer g√• tabt, fordi en st√łrre del af varmebehovet nu skal d√¶kkes af ked‚?ź ler. I integrerede energisystemer kan den lavere varmeproduktion fra br√¶ndselscellekraft‚?ź varme erstattes af varme fra varmepumper i stedet for varme fra kedler ved brug af var‚?ź melagre. Dette giver en synergi mellem br√¶ndselsceller og varmepumper, hvor det fulde potentiale af br√¶ndselscellerne kan udnyttes. I integrerede energisystemer med st√łrre m√¶ngder fluktuerende vedvarende energi giver br√¶ndselsceller st√łrre br√¶ndselsbesparel‚?ź ser end i traditionelle energisystemer. De er derfor vigtige skridt p√• vejen mod fremtidige 100% vedvarende energisystemer. Brugen af br√¶ndselsceller i decentrale kraftvarmev√¶rker i stedet for gasturbiner ser s√¶rligt lovende ud, fordi br√¶ndselscellerne har en h√łjere nyttevirkning i b√•de fuldlast og dellast. Br√¶ndselsceller b√łr ikke udvikles til grundlastv√¶rker men derimod til fleksible regulerbare v√¶rker i energisystemer med store m√¶ngder fluktuerende vedvarende energi og kraftvar‚?ź me. Grundlastv√¶rker er ikke n√łdvendige i disse energisystemer. Med disse egenskaber kan br√¶ndselscellerne erstatte kondenskraftv√¶rker. Der kan opn√•s en synergi ved at bruge br√¶ndselsceller i vedvarende energisystemer, fordi antallet af driftstimer mindskes og br√¶ndselscellernes levetid bliver mindre afg√łrende. Brintbaserede mikrokraftvarmeanl√¶g med br√¶ndselsceller i individuelle husstande er ikke egnede til vedvarende energisystemer p√• grund af store tab i omdannelsen til hydrogen samt lavere reguleringsmuligheder i s√•danne systemer. P√• kort sigt kan naturgasbaserede br√¶ndselsceller i mikrokraftvarmeanl√¶g udbrede kraftvarmeproduktionen, udover hvad der kan lade sig g√łre med decentrale br√¶ndselscellekraftvarmev√¶rker. Dette kan potenti‚?ź elt set √łge effektiviteten af energisystemet og erstatte produktionen p√• kulkra

Mathiesen, Brian Vad

2008-01-01

66

Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par : Konflikt og intervention  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten handler om etniske unges m√•de at danne par p√•. Rapporten er baseret p√• en st√łrre empirisk unders√łgelse gennemf√łrt af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, K√łbenhavns Universitet). Rapporten viser et sammensat billede af, hvordan de etniske, unge i Danmark danner par. De g√łr det i et m√łnster, der hverken ligner deres egne for√¶ldres eller de majoritetsunges (dvs. de unge danskes). Blandt de etniske, unge er der mange, der i mods√¶tning til deres for√¶ldregeneration har et k√¶resteforhold. Men sammenlignet med de majoritetsunge (danske) er der ikke ret mange etniske, unge, der lever i et papirl√łst forhold. Til geng√¶ld er der flere, for hvem familiens accept spiller en stor rolle, n√•r de gifter sig. En del af de etniske for√¶ldre er fleksible og er i stand til at acceptere den unges synspunkter og valg ang√•ende partner. For√¶ldrene bliver dermed medspillere i den unges pardannelse. Til geng√¶ld kan en mindre del af for√¶ldrene betragtes som rigide, og her er der selvf√łlgelig st√łrre risiko for konflikter. De professionelle p√•peger, at de fleste unge, der flygter hjemmefra, f√łr eller senere dog genoptager kontakten til for√¶ldrene. For nogles vedkommende kan der imidlertid g√• mange √•r. Rapporten fokuserer s√¶rligt p√• for√¶ldrenes rolle i de unges pardannelse og p√• b√•de de unges og for√¶ldrenes oplevelse af samfundsm√¶ssig diskrimination. Is√¶r den massive fokus p√• de problematiske former for pardannelse - tvangs√¶gteskaberne - indg√•r som en del af de unge og for√¶ldrenes oplevelse af diskrimination. Med udgangspunkt i en r√¶kke nationale og internationale erfaringer er der udarbejdet en hensigtsm√¶ssig interventionsmodel for at hj√¶lpe de unge med deres pardannelsesproblemer. Rapporten henvender sig til b√•de praktikere, undervisere og forskere i feltet ungdom, etnicitet, familierelationer, kulturstudier samt socialp√¶dagogisk/psykologisk r√•dgivning og - behandling.

Singla, Rashmi

2006-01-01

67

Vingeindsamling fra jagts√¶sonen 2001/2002 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagts√¶sonen 2001/02 indsendte 410 j√¶gere i alt 11.202 vinger til DMU, Kal√ł. Det var 916 flere vinger der indkom fra seks f√¶rre j√¶gere end i jagts√¶sonen 2000/01. Der blev indsendt 8.960 andevinger hvoraf 6.192 kom fra sv√łmme√¶nder og 2.768 fra dyk√¶nder. Fra blish√łns indkom 64 vinger, fra g√¶s 280, fra vadefugle 1.656 og fra m√•ger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 unders√łgte arter, tilbagegang for otte og for √©n art var antallet af vinger u√¶ndret i forhold til jagts√¶sonen 2000/01. De st√łrste fremgange blev registreret for gr√•and hvoraf antallet af vinger steg med 309 (14%), for krikand med 280 (16%) og for pibeand med 235 (20%). De st√łrste tilbagegange forekom for havlit der faldt med 71 vinger (64%), for blish√łne med 74 (54%) og for dobbeltbekkasin med 134 (20%). For de √łvrige arter varierede antallene af indsendte vinger mindre med sm√• frem- eller tilbagegange i forhold til jagts√¶sonen 2000/01. Blandt sv√łmmeandearterne var yngles√¶sonen i 2001 over gennemsnittet for pibeand og spidsand og under gennemsnittet for gr√•and og krikand. Blandt dykandearterne var yngles√¶sonen i 2001 under middel for ederfugl og hvinand. For de √łvrige andearter indkom der for f√• vinger til at yngles√¶sonen i 2001 kunne belyses. For gr√•g√•s, dobbeltbekkasin, skovsneppe og s√łlvm√•ge var yngles√¶sonen i 2001 under gennemsnittet. Oplysninger om nedl√¶ggelsesdatoer for de fugle hvoraf der er indsendt vinger, er anvendt til at belyse jagtudbyttets tidsm√¶ssige fordeling gennem jagts√¶sonen, og den k√łns- og aldersm√¶ssige fordeling af vingerne er anvendt til at belyse jagtudbyttets sammens√¶tning gennem jagts√¶sonen af dels unge og gamle fugle, dels hanner og hunner. De tidsm√¶ssige fordelinger viste at sv√łmme√¶nder og bekkasiner kom senere til Danmark end i andre √•r, men at de blev i l√¶ngere tid end i andre √•r, formodentlig p√• grund af et meget mildt efter√•r. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibe√¶nderne og 75% krik√¶nderne blev nedlagt ved tr√¶kjagt, is√¶r under aften- og morgentr√¶k. Af pibeand blev en tredjedel af de fugle der blev skudt p√• morgentr√¶k, nedlagt fra skydepram. Af gr√•and blev 74% nedlagt ved tr√¶kjagt og 16% p√• opfl√łj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentr√¶kjagt, og 69% af pibe√¶nderne og 58% af gr√•√¶nderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle under morgentr√¶kjagt. P√• aftentr√¶k blev 16% af pibe√¶nderne og 10% af gr√•√¶nderne skudt for lokkefugle. Blandt dykandearterne blev 98% af hvin√¶nderne skudt p√• tr√¶k med morgentr√¶k som den dominerende jagtform (94%). N√¶sten alle de hvin√¶nder der blev skudt p√• morgentr√¶k, blev nedlagt ved brug af lokkefugle, og to tredjedele blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 28% skudt p√• tr√¶k og 67% ved jagt fra motorb√•d eller -pram. Blandt g√¶ssene blev 61% nedlagt p√• morgentr√¶k, 16% p√• aftentr√¶k og 16% p√• dagtr√¶k. Blandt vadefuglearterne blev 45% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med tr√¶kjagt, og 50% ved at j√¶ger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 73% skudt 'for st√•ende/st√łdende hund' og 20% p√• klapjagter. At 73% af skovsnepperne skulle v√¶re nedlagt 'for st√•ende/st√łdende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at v√¶re repr√¶sentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt m√•gearterne blev 41% af fuglene nedlagt p√• tr√¶k, 24% fra motorb√•d og 30% ved bl.a. minkfarme. Jagtudbyttets st√łrrelse i 2000/01-s√¶sonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra vingeindsamlingen. Denne beregning viste at jagtudbyttet af gr√•and i jagts√¶sonen 2000/01 faldt med 13% til 638.100 fugle. I gruppen 'Andre sv√łmme√¶nder' steg udbyttet i jagts√¶sonen 2000/01 i forhold

Clausager, I.

2002-01-01

68

Atypisk ansatte i Europa og i Danmark : Baggrund, udvikling og vilk√•r 2000-2011  

DEFF Research Database (Denmark)

Midlertidige ans√¶ttelser har p√• europ√¶isk plan v√¶ret svagt stigende siden 2000, is√¶r siden 2009, samtidig med, at forskellene mellem andelene i de europ√¶iske lande er mindsket noget. I Danmark derimod er andelen af midlertidigt ansatte faldet temmelig markant, fra 10,2% i 2000 til 8,8% i 2011. N√•r det g√¶lder u√łnsket deltidsans√¶ttelse er der i nogle lande i Europa en meget stor andel deltidsansatte, som √łnsker dig et fuldtidsjob: I Spanien og Portugal er det over halvdelen af de deltidsansatte, i Italien og Gr√¶kenland lige under halvdelen og i Frankrig og Irland omkring en tredjedel. Det samlede gennemsnit er en tredjedel, og p√• det europ√¶iske plan har der v√¶ret en betydelig stigning i andelen af u√łnsket deltidsansatte, idet andelen er steget fra knap en femtedel (18%) til knap en tredjedel (31%). N√•r det g√¶lder hvem, der har en s√¶rlig risiko for atypisk ans√¶ttelse, er det p√•vist, at i Danmark er forskellen mellem k√łnnene blevet mindsket betydeligt, s√•ledes at man i dag ikke l√¶ngere kan sige, at kvinder er mere udsat end m√¶nd, n√•r det g√¶lder midlertidig ans√¶ttelse. Dette fremkommer b√•de ved, at kvinders andel af midlertidigt er mindsket og m√¶nds √łget. Man kan tage dette som udtryk for, at m√¶nds og kvinder status p√• arbejdsmarkedet er blevet mere lige, idet kvinder ikke (l√¶ngere) ses som en arbejdskraft, der i h√łjere grad kan spises af med midlertidige ans√¶ttelser. Til geng√¶ld kan man konstatere, at midlertidig ans√¶ttelse is√¶r er udbredt blandt de under 35-√•rige, idet der dog ogs√• i aldersgrupperne over 35 √•r forekommer en mindre gruppe (4-5% af l√łnmodtagerne), som fortsat er i tidsbegr√¶nset ans√¶ttelse. Samlet set er omfanget af midlertidige anans√¶ttelser i Danmark ikke alarmerende h√łjt set i forhold til Europa, og andelen er ‚?? om end svagt ‚?? faldende. Ikke desto mindre er knap hver tiende l√łnmodtager jo ogs√• en del, og da man kan se, at vilk√•rene for personer i midlertidig ans√¶t-telse faktisk er markant ringere end for fastansatte, er der stadig en gruppe her med markant ringere vilk√•r, som der b√łr v√¶re fokus p√• at g√łre noget for, eftersom alt tyder p√•, (1) at deres ringere vilk√•r faktisk skyldes den midlertidige ans√¶ttelse og (2) at midlertidig ans√¶ttelse som en del af det danske arbejdsmarked n√¶ppe forsvinder inden for en overskuelig fremtid.

Scheuer, Steen

2014-01-01

69

Final report on development and building of DANmark 36, 525 kW wind turbine situated at Hanstholm. Edition 2  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A description of the development and construction of the DANmark 36, 525 kW wind turbine located at Hanstholm in Denmark. The turbine was developed in order to prove that its operational economy was at the same level as smaller wind turbines. This objective was fulfilled. It is claimed that, in order to cut down on costs, untraditional measuring methods were used and these are described. The site is characterized as roughness class 1, equivalent to a calculated annual production of 1.280.000 kWh. The key figures for a 150 kW wind turbine (July 1993) on a site of roughness class 1 is ca. 2.2-2-6 DKK /kWh/yr. For the 525 kW wind turbine the key figure is 2.2 DKK/kWh/yr. The technology, design, control and safety systems, site, cost and financing, wind turbine dynamic response, air brake test, computerized control system, instrumentation problems, control of the strain gauges on the main shaft and the calibration of the wind turbine are all described. It is claimed that the uncomplicated construction of the wind turbine makes it suitable for local production. (AB)

Vilsboell, N.; Reino, A.; Holm, J.

1993-10-01

70

V√¶kst af den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla under naturlige forhold i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

R√łdalgen Gracilaria vermiculophylla er invasiv i de skandinaviske marine omr√•der og har stort spredningspotentiale. Algen blev observeret for f√łrste gang i Danmark i 2003 og har siden spredt sig eksplosivt i fjordsystemer i Jylland og p√• Fyn og er i 2008 observeret p√• Sydsj√¶lland. Algen findes ofte i lavvandede beskyttede omr√•der og kan d√¶kke bunden i op til 50 cm h√łjde fra bunden med f√łlgende negative konsekvenser for andre makrofytter i omr√•det. Hvorvidt en invasiv makroalge er succesfuld i et nyt omr√•de afh√¶nger af en lang r√¶kke faktorer s√• som f.eks. tilstedev√¶relsen af dyr der benytter algen som prim√¶r f√łdekilde og det funktionelle respons p√• styrende milj√łvariable. Gracilaria vermiculophylla har vist sig succesfuld i Danske fjordsystemer og et af de sp√łrgsm√•l der rejser sig er om dette skyldes en introduktion til en tom √łkologisk niche eller om algens succes har grobund i et plastisk respons til de styrende milj√łvariable. I n√¶rv√¶rende studie blev v√¶kst af r√łdalgen Gracilaria vermiculophylla unders√łgt under naturlige forhold igennem v√¶ksts√¶sonen p√• to lokaliteter p√• Fyn (Holcken Havn Fjord og Fyns Hoved). Igennem v√¶kstunders√łgelser efterforskes algens v√¶kstdynamik over s√¶sonen og mere specifikt s√łges det belyst om (I) Gracilaria vermiculophylla er f√łdekilde for dyr i fjordsystemerne og (II) om algen er n√¶ringsstofbegr√¶nset under naturlige forhold.

Nejrup, Lars Brammer; Pedersen, Morten Foldager

71

Team¬†og test : en systemteoretisk komparativ interviewunders√łgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen TEAM & TEST er en systemteoretisk og komparativ interviewunders√łgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Form√•let med afhandlingen er at frembringe forskningsbaseret viden om accountability-reformpolitikkens mulige indvirkning p√• skolelederes og l√¶reres selvforst√•else og p√¶dagogiske praksis i den offentlige grundskole i Danmark og USA. Unders√łgelsen identificerer en r√¶kke forskningsresultater, der indikerer, at selvstyrende teamorganisering, som ramme omkring samarbejdet om implementering af nationale standarder og test, ikke altid har den √łnskede effekt. Skal selvstyrende teamorganisering som organisatorisk rammes√¶tning omkring implementeringen af nye resultatorienterede styringsv√¶rkt√łjer¬†√łge elevernes l√¶ringsudbytte/give bedre resultater samt forbedre det psykiske arbejdsmilj√ł, m√• b√•de skoleledere og l√¶rere p√•tage sig nye roller, opgaver og ansvarstildelinger samt en radikal anden m√•de at forst√• p√¶dagogik og p√¶dagogisk intervention p√•. ¬†

Fryd, Krogh, Pernille

2010-01-01

72

Indf√łdte folk og humant materiale p√• museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilstedev√¶relsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste √•rtier, s√¶rligt i forhold til indf√łdte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav p√• repatriering af s√•dant materiale frems√¶ttes kloden over, og ogs√• skandinaviske museer s√•som Danmarks Nationalmuseum har p√• anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsf√¶nomenet og dets indvirkninger is√¶r hos de institutioner der m√łder krav om at afh√¶nde materiale, er blevet kilde til en voksende international debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomsp√¶ndende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal praksis.

J√łrgensen, Helle

2005-01-01

73

Au pair og menneskehandlet? ‚?? Rekruttering, ophold i Danmark og dr√łmme om fremtiden : En kvalitativ unders√łgelse af forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport besk√¶ftiger sig med forekomsten af og risikoen for menneskehandel i en gruppe au pair-personers situationer og historier. Rapporten bygger p√• en kvalitativ unders√łgelse med interviews med 27 au pairs i hele Danmark. Au pair-personerne kommer fra Filippinerne, Belarus, Ukraine, Serbien, Nepal og Kenya.

Korsby, Trine Mygind

2010-01-01

74

Enighed om Danmarks hastighedspolitik?  

DEFF Research Database (Denmark)

Er der partipolitisk konsensus i dansk hastighedspolitik? Dette sp√łrgsm√•l er s√¶rdeles relevant, da fart som ulykkes- og skadesfaktor if√łlge F√¶rdselssikkerhedskommissionen er den st√łrste udfordring i dansk trafiksikkerhedsarbejde. EU-Kommissionen har tilsvarende peget p√• h√łj hastighed og hastighed, der ikke er afstemt efter forholdene, som en af de vigtigste √•rsager til ulykker. Vejhastighed og restriktioner kunne m√•ske associeres med forskellige politiske ideologier, s√•ledes at f.eks. en liberal politisk tilgang vil tendere mod ingen eller h√łje hastighedsgr√¶nser p√• vejene og begr√¶nset kontrol. Ved at interviewe en trafikpolitiker fra hvert af Folketingets partier afd√¶kkes, i hvilket omfang hastighedspolitikken er pr√¶get af enighed eller uenighed mellem de politiske partier. Svaret spiller formentlig en v√¶sentlig rolle for, hvordan de politiske processer forl√łber, og hvordan viden anvendes i politikdannelsen.

S√łrensen, Claus Hedegaard; Siren, Anu Kristiina

2013-01-01

75

Jodindtagelse i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/ mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part of the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. Udgivelsesdato: 1997-Apr-7

Pedersen, K M; N√łhr, S B

1997-01-01

76

Brystkraeftkirurgi i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Surgical treatment for breast cancer is changing towards less extensive procedures and hence the need for hospitalisation is reduced. In order to investigate the organisation of such procedures, the choice of surgical procedures, length of hospitalisation, and mortality were evaluated using information from The National Board of Health.

Kroman, Niels Thorndahl; Christiansen, Peer

2010-01-01

77

Tungmetalnedfald i Danmark 1998  

DEFF Research Database (Denmark)

Tungmetaller i luft og nedbÝr mŚles i de danske netvśrk af mŚlestationer. Resultater af mŚlingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle mŚlestationer for vŚddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfśriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er bŚde deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

Hovmand, M.; Kemp, K.

2000-01-01

78

Udbytteannonceringseffekter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In the UK/US, the announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe, the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

2005-01-01

79

Udbytteannonceringseffekten i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of          -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In UK/USthe announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

2006-01-01

80

Trafikinformatikkens fremtid i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Strategy paper based on an earlier report: "Anvendelse af trafikinformatik - status og strategi". The progress of the recommendations put forward in this report is monitored and a set of revised strategies are defined. One of them is to strengthen the research at DTU in the field of ITS (Intelligent Transport Systems).

Kildebogaard, Jan

1998-01-01

 
 
 
 
81

New and future projects; Nye og fremtidige prosjekter  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

New underwater technology applied to fields under development, presently comprising 106 wells, gives increased profit return, reduced life cycle costs and environmental advantages. Characteristics and required features of future projects are discussed, including standard systems (7'' tubing) with smart well capacity, and deepwater systems with smart well technology.

Sirevaag, Roald [Statoil, Stavanger (Norway)

1999-07-01

82

Den fremtidige finansregulering i st√łbeskeen  

DEFF Research Database (Denmark)

Den nu afd√¶mpede finanskrise er ikke den f√łrste i historien. Den er snarere nr. 100 i r√¶kken af finansielle kriser - men dog en af de mere alvorlige. Det skyldes ikke mindst, at bankerne fejlvurderede deres risici og behov for bufferkapital. De spillede h√łjt spil og tabte. Herved har bankerne st√¶rkt forv√¶rret den √łkonomiske nedtur med betydelige omkostninger for resten af samfundet. Det er derfor vigtigt at fremme reformer, der sikrer, at bankernes ledelser (igen) bliver den vigtigste forsvarslinje for den finansielle stabilitet. Men det m√• ogs√• konstateres, at reguleringsfejl har medvirket til at forv√¶rre den aktuelle finanskrise. Resultatet af de aktuelle reguleringsovervejelser bliver ret sikkert √łget kontrol og tilsyn med den finansielle sektor, men det er vigtigt, at den kommende regulering tager udgangspunkt i de markedsfejl, som for√•rsager finansielle kriser. Det ville ogs√• v√¶re godt, hvis reguleringen bliver sv√¶rere at lempe, n√•r branchen igen kr√¶ver det, s√• snart markedet har v√¶ret stabilt i nogle √•r.

Grosen, Anders

2010-01-01

83

Macaria artesiaria (Denis & Schifferm√ľller, 1775) (Geometridae) fundet i Danmark : Et eksemplar af denne m√•ler blev i 2012 fundet p√• M√łns Klint  

DEFF Research Database (Denmark)

Macaria artesiaria (Denis & Schifferm√ľller, 1775) (Geometridae) found in Danmark. A male specimen of M. artesiaria was caught in an automatical light trap in south-eastern Denmark at the island of M√łn in 2012. It is the first record of this species from Denmark. Characteristics of the moth and its biology are discussed in some details. Based on this single record it is too early to comment on the possible status of M. artesiaria in Denmark.

Karsholt, Ole

2012-01-01

84

Punktt√¶llinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. Danmark : Naturoverv√•gning  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1976 er der √•rligt udf√łrt en landsd√¶kkende t√¶lling af danske ynglefugle. T√¶llingerne foretages efter punktopt√¶llingsmetoden i et samarbejde mellem Danmarks Mi-lj√łunders√łgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S. I denne rapport pr√¶senteres resultaterne fra t√¶llingerne gennemf√łrt i for√•ret og sommeren 1998. Program-met er med sine nu 23 √•r blandt de √¶ldste fuglet√¶llingspro-gram-mer i Europa. I 1998 taltes p√• 350 ruter, hvoraf 289 var gengangere, d.v.s. ruter, der ogs√• blev talt i 1997 under stort set tilsvarende forhold. Yngles√¶sonen 1998 fulgte efter en us√¶dvanligt mild vinter og et efter√•r med en svigtende fr√łs√¶tning hos s√•vel r√łdgran som b√łg og eg. Bestandene af vandfugle var i 1997-1998 pr√¶get af fremgange for de s√¶rligt vinterf√łlsomme arter (blish√łne og fiskehejre), mens billedet for de resterende arter er mere uklart. Set over hele perioden skal fremh√¶ves skarvens bestandsfremgang og efterf√łlgende stagnation samt en meget markant nedgang i bestanden af h√¶ttem√•ge. I √łvrigt synes vintervejret at v√¶re en vigtig faktor med tilbagegange efter h√•rde vintre for bl.a. fiskehejre, gr√łnbenet r√łrh√łne og blish√łne. Det milde vintervejr og den svigtende fr√łs√¶tning fulgtes af markante fremgange for en r√¶kke vinterf√łlsomme sm√•fuglearter (g√¶rdesmutte, r√łdhals, fuglekonge) samt tilbagegange for hovedparten af de arter, der ern√¶rer sig af bogn√łdder gennem vinterperioden (ringdue, bl√•mejse, musvit, sp√¶tmejse og bogfinke). I 1998 var de eneste signifikante √¶ndringer for agerlandets fugle en fremgang for tornsanger samt mindre tilbagegange for tornirisk, st√¶r og gulspurv. Set over hele perioden er is√¶r vibe, kornv√¶rling og st√¶r g√•et meget tilbage i antal. Det er is√¶r standfugle og kort-distan-cetr√¶kkerne, d.v.s. arter der tilbringer hovedparten af deres livscyklus i agerlandet, der er g√•et tilbage. Blandt disse har bestandene af sangl√¶rke og tornirisk dog v√¶ret stabile eller pr√¶get af mindre fremgange siden midten af 80'erne. For de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsomr√•det (sangdrossel, munk, gransanger og hvid vipstjert), er tendensen 1997-1998 entydigt fremgang. Blandt langdistancetr√¶kkerne kan noteres en vedvarende fremgang for de fleste af de arter, der tilbringer vinteren i egnene omkring Middelhavet, d.v.s. hvid vipstjert, munk og gransanger. Det samme g√¶lder Afrikatr√¶kkerne, idet g√łg, mursejler, nattergal og tornsanger g√•r signifikant frem mellem de to √•r. For de √łvrige arter ses ingen signifikante √¶ndringer. Derimod er tendensen, set over de seneste 10-20 √•r, til-bagegang for hovedparten af de arter, der overvintrer i Afrika. I denne gruppe synes kun skovpiberen at v√¶re i decideret fremgang. I rapporten pr√¶senteres desuden et skovindeks, der omfatter alle typer af skovbe-voks-ninger og der foretages sammenligninger mellem bestandsudviklingen i skov og i andre naturtyper. F.eks. tyder meget p√•, at jernspurvs tilbagegang herhjemme is√¶r har fundet sted udenfor skoven, hvorimod sangdrossel og l√łvsanger synes at klare sig d√•rligere i skoven sammenlignet med udenfor. Endeligt pr√¶senteres i rapporten separate resultater for bym√¶ssig bebyggelse og enge, der foretages sammenligninger med svenske ynglefugle-t√¶llinger, der gives eksempler p√• biotop-kodefordelinger for jernspurv og solsort, og der gives en kortfattet omtale af et nyt Euromoniterings-projekt.

Jacobsen, E. M.

1999-01-01

85

Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre √•r f√łr den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940  

DEFF Research Database (Denmark)

26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iv√¶rks√¶tte ‚?ĚUnternehmen Weser√ľbung‚?Ě, invasionen af Norge og Danmark. Det skete p√• trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af √•rtiers udvikling, hvor Tysklands fl√•de febrilsk havde s√łgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Ogs√• den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemf√łrt samtidig med at de tyske transporter n√¶rmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afg√łrende udvikling var sket i √•rene 1916-18, hvor det reelt mere havde v√¶ret en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fort√¶lles historien om den lange vej til 9. april for f√łrste gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2010-01-01

86

Optimale Energisystemer for LNG-anlegg med CO2-fangst  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Produksjon av LNG er en energikrevende prosess, spesielt pŚ grunn av hÝyt kraftbehov for Ś gjÝre naturgassen flytende. Utfordringer knyttet til utslipp av CO2 fra kraftproduserende enheter gjÝr det aktuelt Ś se pŚ LNG-produksjon der CO2 fra kraft og varmeproduksjon fanges inn og deponeres. CO2-fangst er en termisk krevende prosess, og kommer pŚ toppen av et allerede hÝyt energibehov i LNG-anlegget. Det hÝye termiske behovet til CO2-fangst kan pŚvirke utformingen av kraft og v...

2008-01-01

87

Optimale Energisystemer for LNG-anlegg med CO2-fangst  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Produksjon av LNG er en energikrevende prosess, spesielt pŚ grunn av hÝyt kraftbehov for Ś gjÝre naturgassen flytende. Utfordringer knyttet til utslipp av CO2 fra kraftproduserende enheter gjÝr det aktuelt Ś se pŚ LNG-produksjon der CO2 fra kraft og varmeproduksjon fanges inn og deponeres. CO2-fangst er en termisk krevende prosess, og kommer pŚ toppen av et allerede hÝyt energibehov i LNG-anlegget. Det hÝye termiske behovet til CO2-fangst kan pŚvirke utformingen av kraft og varmesy...

2008-01-01

88

Stordriftsfordele og optimal st√łrrelse i almen praksis : En empirisk unders√łgelse af alment praktiserende l√¶ger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

¬† Baggrund: De alment praktiserende l√¶ger i Danmark oplever en udvikling i retning af f√¶rre og st√łrre l√¶gehuse. Der mangler dog evidens om de eventuelle √łkonomiske stordriftsfordele, som kan begrunde denne udvikling. Form√•l: Det er unders√łgelsens form√•l at estimere "economies of scale", som m√•l for, om der er uudnyttede √łkonomiske stordriftsfordele knyttet til den nuv√¶rende organisering af almenpraksis. Endvidere er det form√•let at estimere en √łkonomisk "optimal" praksisst√łrrelse. Data: Der anvendes tv√¶rsnitsdata fra en stikpr√łve p√• 327 solo- og kompagniskabspraksis indeholdende administrative regnskabsdata, oplysninger fra sygesikringen og praksisunders√łgelsen for √•r 2006. Metode: Studiet anvender en kvadratisk funktionel form til at estimere en kort- og langsigtet omkostningsfunktion. Dern√¶st anvendes den langsigtede omkostningsfunktion til at estimere "economies of scale" i den nuv√¶rende struktur af alment praktiserende l√¶ger. Endvidere benyttes den kortsigtede omkostningsfunktion og "envelope condition" til at estimere en √łkonomisk optimal st√łrrelse for et alment praktiserende l√¶gehus m√•lt p√• antallet af l√¶ger pr. praksis. Resultater: Pr√¶limin√¶re beregninger viser, at der er langsigtede stordriftsfordele knyttet til den nuv√¶rende konfiguration af almen praksis sektoren. Det optimale antal l√¶ger er estimeret til 5.7 l√¶ger pr. praksis. F√łlsomhedsanalyse baseret p√• partielle √¶ndringer af parameterestimaterne i modellen for den optimale praksisst√łrrelse viser, at det optimale antal l√¶ger pr. l√¶gehus ligger i et samlet 95 % konfidensinterval mellem 4,6 og 7,6, l√¶ger pr. l√¶gehus. Konklusion: Unders√łgelsen indikerer, at den optimale praksisst√łrrelse ligger over det nuv√¶rende gennemsnitlige niveau, som er p√• 1,7 l√¶ger per praksisenhed (2006).

Kristensen, Troels

2009-01-01

89

Type 2-diabetes i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used must fit with the patient's phenotype to avoid polypharmacy. A new flow chart for the organisation of T2D has been formulated giving the general practitioners the role as co-ordinators.

Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

2012-01-01

90

EU-undantagen skadar Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Time has run away from the Danish EU exemptions from the EU. Denmark has no say in the EU's major challenges, writes Ian Manners, coordinator of the Danish exception report and Senior Researcher and Head of the EU Unit at the Danish Institute for International Studies, DIIS. In the context of discussions on the Lisbon Treaty, it is easy to forget that Denmark sixteen years ago, in 1992, also said no to a treaty reform. Yesterday featured Danish Institute for International Studies, DIIS, an impact assessment report on this no for the Danish Folketing. The report was commissioned in November 2007 by the parliament's EU committee to investigate the consequences of remaining outside the EU cooperation in a number of areas. The exceptions came at a time when the EU was facing a number of changes after the Cold War. Danish concerns about what these changes might mean result that the Danish people rejected the Maastricht Treaty in 1992. The Danish government emerged thus the areas of cooperation withinthe EU do not want to participate in: the third level of the EMU - the euro - supranational cooperation on justice and internal affairs, RIA, as well as security and defense policies - including the citizenship of the Union. No other Member State has made such representations even though the EU has doubled in size from 12 to 27 members. In all three areas, the consequences of remaining outside the EU cooperation has become increasingly apparent. Denmark has since 1982 maintained a fixed exchange rate against the German mark (to 1999) and then against the euro. This means that the Danish central bank's main goal has been to maintain the value of the Danish krone against the euro. This has been done by directly following the European Central Bank, ECB, exchange rates and by intervening in the money market when deemed necessary. The consequence is that the Danish exchange rates set by the ECB in Frankfurt. Besides this shadowing policy of the euro implies exclusion a number of other expenses. The most important consequence of remaining outside EMU cooperation is that Denmark is a member of either the ECB's Governing Council or the so-called Eurogroup of eurozone finance ministers. Both of these groups are important decisions related to the current and future direction of the EU's economic policy. Denmark is also mainly outside cooperation in justice and internal affairs, RIA. A large part of this cooperation, such as the European Court and the European Parliament, fell within the EU's remit as a result of the Treaty of Amsterdam 1997th This means that Denmark since 1998 have had only partial participation in areas concerning cooperation in both asylum as civil matters through limited parallel agreements. A large part of EU cooperation on border controls, asylum, immigration and judicial cooperation is thus without Danish participation. Denmark, still as an equal partner in the intergovernmental cooperation on policing and criminal justice, but these issues are expected to become part of the EU's area of ‚??‚??responsibility in the near future which means that Denmark is again left out. During the 2003-2004 year intergovernmental conference to entrenched itself Denmark a potential addition to the EU Treaty, which allows to re-join the parts of RIA. For this to happen, however, the Lisbon Treaty enter into force and Danish voters must vote yes in a referendum. The third main area of ‚??‚??cooperation outside Denmark is the EU's security and defense policy, SFP, where Denmark is only involved in the civilian aspects of EU external policies. This non-participation has led to Denmark's withdrawal from peacekeeping operations. Denmark does not UN-sanctioned humanitarian and peacekeeping missions, such as the mission in Chad. Moreover, is not participating in the European Defence Agency and has little influence in discussions about future military and peacekeeping structures in the EU. Since participation in all these areas is dependent on intergovernmental and parliamentary approval appears Danish non-participating contradictor

Manners, Ian

2008-01-01

91

Det legale opioidforbrug i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total annual costs, and together with the increasing costs of buprenorphine, the three opioids constitute 70% of the total costs in the primary health care sector. The largest group of users is individuals with acute pain, however, the highest consumption is generated by individuals with chronic non-malignant pain.

Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik

2010-01-01

92

Tryg i Naturen. En unders√łgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystn√¶re omr√•de i Danmark med fokus p√• sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Unders√łgelsen TRYG i naturen har til form√•l at afd√¶kke og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystn√¶re omr√•de i Danmark med udgangspunkt i fire forskningssp√łrgsm√•l. ‚?Ę Hvad er omfanget af og m√łnstrene ift. ulykker og n√¶rved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystn√¶re omr√•der? ‚?Ę Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? ‚?Ę Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystn√¶re omr√•der? ‚?Ę Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystn√¶re omr√•der? Unders√łgelsens ambition er at bidrage med forskningsm√¶ssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus p√• sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. P√• baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for ud√łverne. H√•bet er, at dette kan f√łre til √łget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket p√• sigt kan resultere i en sundhedsm√¶ssig effekt. Unders√łgelsen best√•r af 4 selvst√¶ndige delunders√łgelser, som unders√łger og behandler de forskellige forskningssp√łrgsm√•l. De enkelte delunders√łgelser pr√¶senteres selvst√¶ndigt og grundigt i den samlede rapport (Andkj√¶r & Arvidsen 2012). Her har den interesserede l√¶ser mulighed for at f√• indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at f√łlge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor unders√łgelsens forskellige dele. √?nsker man derfor at forst√• baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det n√łdvendigt at g√• til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling p√• omr√•det. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man √łnsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man s√łger efter og l√¶ser de s√¶rlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indf√łjes, at dette n√łdvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter s√•vel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkj√¶r, S√łren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

93

Tryg i Naturen. En unders√łgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystn√¶re omr√•de i Danmark med fokus p√• sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Unders√łgelsen TRYG i naturen har til form√•l at afd√¶kke og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystn√¶re omr√•de i Danmark med udgangspunkt i fire forskningssp√łrgsm√•l. ‚?Ę Hvad er omfanget af og m√łnstrene ift. ulykker og n√¶rved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystn√¶re omr√•der? ‚?Ę Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? ‚?Ę Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystn√¶re omr√•der? ‚?Ę Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystn√¶re omr√•der? Unders√łgelsens ambition er at bidrage med forskningsm√¶ssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus p√• sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. P√• baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for ud√łverne. H√•bet er, at dette kan f√łre til √łget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket p√• sigt kan resultere i en sundhedsm√¶ssig effekt. Unders√łgelsen best√•r af 4 selvst√¶ndige delunders√łgelser, som unders√łger og behandler de forskellige forskningssp√łrgsm√•l. De enkelte delunders√łgelser pr√¶senteres selvst√¶ndigt og grundigt i den samlede rapport (Andkj√¶r & Arvidsen 2012). Her har den interesserede l√¶ser mulighed for at f√• indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at f√łlge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor unders√łgelsens forskellige dele. √?nsker man derfor at forst√• baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det n√łdvendigt at g√• til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling p√• omr√•det. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man √łnsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man s√łger efter og l√¶ser de s√¶rlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indf√łjes, at dette n√łdvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter s√•vel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkj√¶r, S√łren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

94

Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

Berrefjord, Ole; Heum, Per

2011-07-01

95

Challenges for the Sogn area of the North Sea; Nye og fremtidige prosjekter  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The challenges in this area are the development of oil and gas fields distributed on several structures and the establishment of new infrastructure in the area, and direct well flow to land. This involves underwater processing, hydrate problems and power distribution. On the Ormen Lange field, great challenges are connected with sea water temperatures below zero and hydrate problems. The extreme seabed topography implies problems when pipes are laid. Water depth is 1100 m. Finally, Norsk Hydro's engagement off the coast of Angola is discussed. Norsk Hydro and Sonangol have formed a strategic alliance called SONAP that aims to become operator on block 34.

Fougner, Christopher [Norsk Hydro, Oslo (Norway)

1999-07-01

96

Malariavacciner, en n√łdvendighed for fremtidig malariakontrol. Status og fremtidsudsigter  

DEFF Research Database (Denmark)

Traditional malaria control is in a crisis on account of chemo-resistance of Plasmodium falciparum and insecticide-resistance of the malaria mosquito. New ways to control malaria have been opened by the possibility of producing a vaccine. Several malaria proteins (e.g. CSP, gp195, Pf155/RESA, GLURP) have been sequenced and it has been shown that most of the proteins have repetitive units. Analyses of T- and B-cell epitopes show that T-cell epitopes are mainly localized to the non-conserved parts of the antigens. Repeated malaria infections, therefore, may be seen as a number of primary infections, which partly explains the very slow development of immunity to the parasite. The initial three vaccination experiments in humans did not succeed in inducing a complete protection of the individual but it showed that partial immunization is possible.

Petersen, E; H√łgh, B

1990-01-01

97

Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

2009-07-01

98

Fuel cells: A promising energy system for the future. Braenslecellen - energisystem foer framtiden  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The principle of the fuel cell has been understood for almost 150 years. The fuel cell directly converts the free energy of formation of a fuel into direct current electricity without going through a Carnot thermodynamic cycle. The efficiency of a fuel cell is therefore considerably higher than the maximum effirmciency of a heat engine. A programme for material research for fuel cells has recently been launched by the Nordic Council of Ministers. The main aim of the programme is to coordinate basic research and teaching in the field of solid oxide fuel cells, molten carbonate fuel cells and solid polymer electrolyte fuel cells at universities in the Nordic countries.

Kinnunen, J.; Sundholm, F.; Sundholm, G.; Tirronen, K.

1992-01-01

99

General predictive control of energy systems. Generel praediktiv kontrol af energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A GPC (General predictive control regulator) controller based on a timevarying ARMAX model is developed and implemented for simulation studies. Using a standard single-step-ahead parameter estimator gives no guarantee for good long range predictions. A multistep prediction error estimator is introduced as a dual of the control law. Estimation of periodic timevarying parameters in ARMAX models is discussed. The control weighing parameter in GPC is given a rubustification interpretation. For systems with unknown future setpoint, the GPC control law needs forecasting of the setpoint. Thus methods for forecasting the ambience temperature is considered. (au) (25 refs.).

Bjerre, T.

1992-01-01

100

General predictive control of energy systems; Generel praediktiv kontrol af energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A GPC (General predictive control regulator) controller based on a timevarying ARMAX model is developed and implemented for simulation studies. Using a standard single-step-ahead parameter estimator gives no guarantee for good long range predictions. A multistep prediction error estimator is introduced as a dual of the control law. Estimation of periodic timevarying parameters in ARMAX models is discussed. The control weighing parameter in GPC is given a rubustification interpretation. For systems with unknown future setpoint, the GPC control law needs forecasting of the setpoint. Thus methods for forecasting the ambience temperature is considered. (au) (25 refs.).

Bjerre, T.

1992-11-01

 
 
 
 
101

Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

NONE

2013-04-15

102

Pankreatikoduodenektomi i Danmark 2005-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Pancreaticoduodenectomy (PD) is associated with high mortality and morbidity. Results can be optimised through centralisation and adjustment of perioperative care. The aim of this study was to describe organisation, postoperative stay, readmission and hospital mortality in the period 2005-2008 and to evaluate postoperative care and treatment after PD in 2007-2008.

Brandsborg, S√łren; Jensen, Lone Susanne

2010-01-01

103

Fremskridtets boulevard : Danmarks historie 1957-2001  

DEFF Research Database (Denmark)

The book outlines important aspects of the history of Denmark since 1957, e.g. the political scene, the welfare state, the attitudes of the Danes towards the European cooperation, immigration, globalization, etc. The book also includes original texts, including statistics and surveys.

R√ľdiger, Mogens; Rasmussen, Hanne

2003-01-01

104

Transmission af hepatitis E i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22

Christensen, Peer Brehm

2009-01-01

105

Lepra--stadig aktuel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

1992-01-01

106

Evangelist - p√• mission i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han.

Gottfredsen, Rikke

2009-01-01

107

Iodine intake in Denmark; Jodindtagelse i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part to the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. (au) 40 refs.

Pedersen, K.M.; Noehr, S.B.; Laurberg, P. [Aalborg Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afd. og Gynaekologisk/Obstetrisk afd. (Denmark)

1997-04-01

108

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

er en tendens til, at nybyggede, isśr stÝrre huse har hÝje koncentrationer af formaldehyd i indeluften. I to ud af 20 undersÝgte huse er der endda fundet formaldehydkoncentrationer, der ligger over den grśnsevśrdi, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat. I de to huse var luftskiftet kun det halve af, hvad der krśves i bygningsreglementet. De undersÝgte 20 nybyggede typehuse ligger i Nordsjślland og mŚleperioden var mellem februar og juni 2007.

2008-01-01

109

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

er en tendens til, at nybyggede, isśr stÝrre huse har hÝje koncentrationer af formaldehyd i indeluften. I to ud af 20 undersÝgte huse er der endda fundet formaldehydkoncentrationer, der ligger over den grśnsevśrdi, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat. I de to huse var luftskiftet kun det halve af, hvad der krśves i bygningsreglementet. De undersÝgte 20 nybyggede typehuse ligger i Nordsjślland og mŚleperioden var mellem februar og juni 2007.

2009-01-01

110

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

er en tendens til, at nybyggede, is√¶r st√łrre huse har h√łje koncentrationer af formaldehyd i indeluften. I to ud af 20 unders√łgte huse er der endda fundet formaldehydkoncentrationer, der ligger over den gr√¶nsev√¶rdi, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat. I de to huse var luftskiftet kun det halve af, hvad der kr√¶ves i bygningsreglementet. De unders√łgte 20 nybyggede typehuse ligger i Nordsj√¶lland og m√•leperioden var mellem februar og juni 2007.

Logad√≥ttir, √Āsta; Gunnarsen, Lars

2008-01-01

111

Methotrexatbehandling af rheumatoid artritis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In the recommended early, aggressive and continuous treatment strategy of rheumatoid arthritis (RA), methotrexate (MTX) is the anchor drug, and although generally well tolerated approximately 50% of the RA patients discontinue MTX treatment within five years. In a large Danish cohort study among newly diagnosed patients with RA only 21% had started MTX treatment within 90 days after referral to hospital and the median time-to-treatment initiation was 120 days. Furthermore, MTX compliance is considered generally high among Danish RA patients and the patients have strong beliefs about MTX necessity.

Thurah, Annette de; N√łrgaard, Mette

2011-01-01

112

Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?  

DEFF Research Database (Denmark)

The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early advanced care. The Danish emergency medical system is only to some extent in accordance with the standards of the chain-of-survival concept. The current way of evaluating the efficiency of the system is based mainly upon the driving time for the ambulance, but the time that counts for the patient is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective.

Hallas, P

2000-01-01

113

Leverresektioner i Danmark 2002-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: We evaluated the organisation, management and outcome for patients undergoing elective liver resection in Denmark in the period 2002-2007. MATERIAL AND METHODS: Nationwide data based on the National Patient Registry and discharge information from hospital departments in the period 1 January 2002 to 31 December 2007 were analysed. RESULTS: Twenty-three departments performed 818 resections with five departments performing 96% and 18 departments performing 4% of the operations. The amount of non-anatomical resections constituted 30% (248 of 818) of the resections. The median postoperative stay was nine days, and the hospital mortality rate was 3.9%, distributed between 2.4% for non-anatomical resections, 2.9% for segmental resections and 5.2% for right-sided hepatectomy. CONCLUSION: The number of treated patients was too small as was the number referred to highly specialised liver surgery units. Moreover, the amount of non-anatomical resections was too high as was the average postoperative stay andthe hospital mortality rate. In future, we propose that liver resections be centralised in 2-3 hospitals each capable of providing all the following services: surgery, hepatology, oncology and interventional radiology. Udgivelsesdato: 2009-Apr-20

Jensen, Lone S; Mortensen, Frank V

2009-01-01

114

Good News : Libya and the Danish Way of War  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har udviklet sin egen s√¶rlige m√•de at f√łre krig p√• siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af v√•benmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 √•r. P√• den baggrund kom Danmarks entusiastiske deltagelse i Libyenkrigen ikke som nogen overraskelse. Krigen var perfekt i den forstand, at den gjorde det muligt for Danmark at k√¶mpe for sine prim√¶re udenrigspolitiske m√•l (national sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, folkeret og prestige) p√• en h√łjprofileret facon, som gjorde en reel milit√¶r forskel, i koalition med sine prim√¶re allierede i NATO, med opbakning fra FN og p√• en samt√¶nkt og ren m√•de. Danmark fik stor ros fra sine allierede for sit uforholdsm√¶ssigt store bidrag til bombemissionerne, krigen n√łd en opbakning p√• hjemmefronten uden fortilf√¶lde, den milit√¶re indsats var kortvarig og billig sammenlignet med Irak og Afghanistan, der var ingen danske tab og ingen problemer med at overholde folkeretten. Danmark m√• derfor ogs√• forventes at stille op, n√•r FN, NATO eller vigtige allierede beder om bidrag til fremtidige krige.

Jakobsen, Peter Viggo; M√łller, Karsten Jakob

2012-01-01

115

Komforthusene : udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er baseret p√• de erfaringer, der er kommet ud fra forskningsprojektet "Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse", som foreg√•r i Komforthusene i Vejle (Danmark). Artiklen beskriver bl.a. problemerne med overophedning om sommeren og meget lav indetemperatur i l√łbet af vinteren og kommer med mulige l√łsninger for at undg√• problemer i fremtidige lignende projekter. Herunder inddrages ogs√• en diskussion af de antagelser der g√łres under dimensioneringen i PHPP. Desuden inddrages en sammenligning mellem husenes m√•lte og beregnede prim√¶re energiforbrug.

Larsen, Tine Steen; Brunsgaard, Camilla

2010-01-01

116

CO2-handel og snurrende vindm√łller  

DEFF Research Database (Denmark)

VK-regeringen er parat til at investere milliarder af kroner i opk√łb af CO2-kvoter i andre lande. Forslaget er umiddelbart blevet kritiseret af flere milj√łforskere, som overordnet fremf√łrer to hovedkritikpunkter. For det f√łrste vil denne internationale CO2-handel bevirke, at Danmark mister sin fremtidige f√łrerposition inden for vindm√łlleindustrien. For det andet vil et land som Rusland p√• umoralsk vis kunne tjene 'lette' penge ved salg af CO2-kvoter. Vi ser p√• disse to kritikpunkter.

Svendsen, Gert Tinggaard

2003-01-01

117

Opg√łrelse for plejekr√¶vende naturarealer : Beskrivelse af anvendt data og metode samt pr√¶sentation af resultater for opg√łrelse over arealst√łrrelser af plejekr√¶vende naturarealer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilgroning af lys√•bne arealer som f√łlge af manglende pleje i form af gr√¶sning og / eller h√łsl√¶t h√łrer til de st√łrste trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark i dag. Et naturareals st√łrrelse er vigtig for om muligheden for pleje. Mindre og isolerede arealer er ofte for sm√• til at det er √łkonomisk rentabelt at foretage afgr√¶sning og / eller h√łsl√¶t. Hvis mindre arealer ligger i forbindelse med andre arealer, hvor der kan foretages gr√¶sning / h√łsl√¶t, er der potentiale for f√¶llespleje. Det samlede areal, hvor der kan foretages f√¶llespleje kan s√•ledes v√¶re stor nok til at plejen er √łkonomisk rentabel. I denne rapport opg√łres st√łrrelsesfordelingen af naturarealer som kr√¶ver pleje i form af gr√¶sning og / eller h√łsl√¶t i Danmark. St√łrrelsesfordelingen opg√łres for de enkelte naturtyper (eng, hede, mose, ovedrev og strandeng) og for disse naturtyper i sammenh√¶ng med andre tilgr√¶nsende arealer med potentiale for f√¶llespleje. Analyserne er foretaget p√• baggrund af aktuelle tilg√¶ngelige kortdata over naturtyper oglandbrugets arealanvendelse. Resultaterne viser, at n√•r tilgr√¶nsende arealer med potentiale for f√¶llespleje inddrages i naturplejen, bliver der f√¶rre arealer, som er for sm√• og isolerede for at der kan foretages en √łkonomisk rentabel pleje i form af afgr√¶sning og / eller h√łsl√¶t. Resultaterne danner baggrund for rapporten ‚?ĚAnalyse af behovet for gr√¶sning og h√łsl√¶t p√• beskyttede naturarealer‚?Ě (Nygaard et al., 2012).

Levin, Gregor

2013-01-01

118

Clear, Hold, Train : Denmark‚??s Military Operations in Helmand 2006-2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark sendte soldater til Helmand provinsen i Afghanistan i 2006 for at g√łre en milit√¶r forskel. For at kunne realisere denne ambition i en krigszone med blot 290-750 soldater tog den danske regering det us√¶dvanlige skridt at indlemme sit troppebidrag i en britisk-ledet brigade uden nationale begr√¶nsninger i deres anvendelsesmuligheder. Artiklen analyserer konsekvenserne af dette centrale valg for Danmarks milit√¶re operationer i Helmand. Den viser, at Storbritannien stort set bestemte, hvordan og hvor de danske enheder blev anvendt. Modsat forventningerne gav Danmarks beslutning i 2007 om at tage ansvar for Battle Group Centre ikke de danske milit√¶re chefer st√łrre operativ handlefrihed. De britiske brigadechefer fortsatte med at bruge de danske enheder, hvor de ville, uden hensyntagen til konsekvenserne for stabiliteten i det danske operationsomr√•de. Det rejser sp√łrgsm√•let, om Danmark skal tage ansvar for operationsomr√•der i fremtidige operationer af denne type med briterne. De ressourcem√¶ssige begr√¶nsninger, som tvang de britiske chefer til at bruge danske enheder uden for deres operationsomr√•de og som gjorde det sv√¶rt for dem fuldt ud at st√łtte danskerne, vil ogs√• g√łre sig g√¶ldende fremover.

Jakobsen, Peter Viggo; Thruelsen, Peter Dahl

2012-01-01

119

Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

Skoett, T.

2012-09-15

120

Hvordan kan staten fremme innovation, der f√łrer til b√¶redygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus p√•, at en omstilling til b√¶redygtig ener-giproduktion kan udg√łre et nyt v√¶kstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant sp√łrgsm√•l derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en s√•dan omstilling. Artiklen unders√łger, om nyere systemiske transitionsteorier indeb√¶rer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle √łkonomiske teorier om innovationsfremme. Det g√łr den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler p√• transitionsteorien. Vi finder, at √łkonomiske teorier og transitions-teorier p√• det abstrakte plan underst√łtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme v√¶rkt√łjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indeb√¶rer en afg√łrende nyt√¶nkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herp√• ligger dog snarere i den konkrete sammens√¶tning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle √?rsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

 
 
 
 
121

The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

NONE

2012-07-01

122

Windpumps in Denmark. Vindpumper i Danmark; Status og udviklingsmuligheder  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The technical development of the windpump, that has been going on internationally during the last decades is sketched with emphasis put on the development in the eightties. A status of the Danish work with windpumps, covering industry as well as public institutions and markets is given. Relevant technical development perspectives are described, and future sales possibilities for Danish windpumps are evaluated. The Danish windpumps, that are currently interesting, are described in more details. By means of measurements of yield from a windpump of the type Unimax P300 with a prototype-rotor of diameter 2.0m some obvious development possibilities are described. Construction of an optimized rotor is described, and a modification of the yawing at a roughness class 3 site in Denmark, at which the mean wind speed 6 meter above the ground level is 3.0 m/s, a mean yield of 0.38 m3/hour can be expected for the windpump in the original configuration with the prototype-rotor. With changed yawing system the measurement results corresponds to a mean yield of 0.66 m3/hour at the same site. Changing the rotor with the optimized rotor results in a increase in the measured yield corresponding to a mean yield of 1.09 m3/hour at the same site. (author) 27 ills., 5 refs.

Voelund, P.

1990-02-01

123

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: It became mandatory to report cases of chronic hepatitis B and C in Denmark in May 2002. The "treating doctor" is obliged to make the report. The purpose of this study is to find out how many patients with chronic hepatitis B or C who are monitored in the Danish health care system are reported to the State Serum Institute (SSI) and to find out who makes the report and from these numbers to estimate the total number of patients in Denmark with chronic hepatitis B and C. MATERIALS AND METHODS: Patients with chronic hepatitis B or C who were reported to the SSI before June 20th 2006 were cross-referenced with patients included in the Danish Database of Hepatitis B and C (DANHEP) on the basis of their social security number. RESULTS: The study found that only 50% of patients monitored at Danish hospitals with chronic hepatitis B or C are registered with the SSI. Respectively 47% and 38% of these were registered by their general practitioner, a few percent by a doctor whose place of employment is not registered, and the rest by doctors working at hospitals. CONCLUSION: This study demonstrates that the reporting of patients with chronic hepatitis B and C in Denmark is considerably inadequate. It is important that general practitioners as well as doctors working at hospitals are aware of their duty to report these diseases. An optimal reporting rate could be achieved by making it mandatory to notify the laboratory diagnosis of chronic hepatitis B and C as well as establishing an electronic reporting system, where data from laboratories are cross-referenced with clinical and epidemiological data.

Hansen, Nanna; Cowan, Susan

2008-01-01

124

Evaluering af Natteravnene i Danmark : Udbredelse, indsatser og udvalgte effekter  

DEFF Research Database (Denmark)

Evalueringen er finansieret af TrygFonden og best√•r af fire delanalyser: - En sp√łrgeskemaunders√łgelse blandt alle form√¶nd for natteravnsforeningerne. - En interviewunders√łgelse af seks udvalgte omr√•der med Natteravnsforeninger og fire sammenligningsomr√•der, der ikke har Natteravne. Disse foreninger og omr√•der er blevet bes√łgt, og ‚?Ěsamarbejdspartnere‚?Ě er blevet interviewet om deres samspil med Natteravnene. - En sp√łrgeskemaunders√łgelse blandt 4.000 udvalgte unge og en af deres for√¶ldre i de samme seks omr√•der med Natteravne og fire omr√•der uden Natteravne. - En landsd√¶kkende registerbaseret analyse af h√¶rv√¶rk og anden kriminalitet i omr√•der med og uden Natteravne. Her sammenlignes anmeldelsesrater i 180 postnumre med aktive Natteravnforeninger med anmeldelsesrater i 387 postnumre uden Natteravnforeninger.

Larsen, Britt √?stergaard; Ladenburg, Jacob

2013-01-01

125

Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

2010-09-15

126

Socialfaglig praksis i Danmark : - og hvordan denne bog kan anvendes  

DEFF Research Database (Denmark)

V√¶rtspublikationen: B√łrn i Risiko er oversat fra norsk. Denne samler en stor m√¶ngde forskningsresultater om udsatte b√łrn og unge. Introkapitlet pr√¶senterer en forst√•else af begrebet socialfaglighed - og hvordan denne bog kan anvendes i det praktiske sociale arbejde - med udgangspunkt i denne forst√•else.

Kildedal, Karin

2013-01-01

127

Fald i forbruget af fors√łgsdyr i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Igennem flere √•rtier l√• det danske forbrug af fors√łgsdyr ret konstant p√• omkring 300-350 tusinde om √•ret. Imidlertid er der i de senere √•r set et fald, s√•ledes at der i den seneste opg√łrelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde fors√łgsdyr. I denne artikel ser vi n√¶rmere p√• baggrunden for dette fald, idet en v√¶sentlig del af √•rsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2014-01-01

128

Forekomst af traumatisk hjerneskade i Danmark, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of traumatic brain injury is illustrated with data from the nationwide computer-based registration (Landspatientregisteret) of discharges, discharged persons and diagnoses according to the WHO Classification of Diseases (ICD) carried out by the Danish National Board of Health. After correction for readmissions during 1986, a total discharge rate for 1986 of 3.32 per 1,000 inhabitants was found for diagnoses ICD 850 (commotio cerebri), 851 (contusio, dilaceratio, conquassatio cerebri), 852 (haemorrhagia intracranialis traumatica sive non specificata), and 854 (laesio traumatica intracranialis alia sive non specificata) as the primary or parallel diagnosis. 90% of the patients had diagnosis ICD 850. For ICD 850 and 851, the number of discharges was constant during 1981-1986, but decreased 14%, respectively 13% from 1986 to 1988. For ICD 850, the number of bed days decreased 29% to 31,419 from 1981 to 1988. On the contrary, discharges under diagnosis ICD 852 increased from 600 per year in 1981-1983 to 800 per year in 1985-1988. A computer-printout for 1988 from the corresponding registration in Frederiksborg County (representing 6.6% of the Danish population) covering the diagnoses ICD 851-854 revealed 75 patients discharged under these diagnoses. Examination of the respective hospital records showed that 29 of these patients had been admitted with sequelae of traumatic brain injury occurring in previous years. Twenty-three residents of Frederiksborg County had suffered recent traumatic brain injury corresponding to ICD 851-4.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Engberg, A W; Biering-S√łrensen, F

1990-01-01

129

T√¶llinger af vandfugle i Danmark 1998-99  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport pr√¶senterer Milj√ł- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overv√•gningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenh√¶ng med tidligere √•rs udvikling. Desuden pr√¶senteres resultater af tre unders√łgelser af henholdsvis almindelig ryle, sortterne og skarv. Pr√¶sentation af feltstationerne Vejlerne ligger ved Limfjorden. Omr√•det omfatter ferske strandenge, r√łrskove og lavvandede s√łer. Det blev afvandet i forrige √•rhundrede, men senere opgivet. Reservatet blev oprettet i 1958 og omfatter b√•de de √?stlige og Vestlige Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observat√łrerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af omr√•det. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringk√łbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev oprettet i 1928, og samme √•r startede registreringen af fuglelivet. Reservatet omfatter Tipperne, Poldene i Nymindestr√łmmen, Havrvig grund og Kl√¶gbanke. Tipperne best√•r af saltp√•virkede strandenge, r√łrskove og fladvandede fjordomr√•der, i alt 2.200 ha. Fuglene registreres p√• Tipperreservatet, V√¶rnengene og Skallingen. Der registreres ogs√• vandstand, saltholdighed og drift af omr√•det. Desuden f√łlges bunddyrene i fjorden og orkid√©er p√• engene. Langli ligger i den nordlige del af Vadehavet. √?en med omgivende vandarealer blev fredet i 1982, hvor observationer af fuglene ogs√• startede. Reservatet, der er en del af en samlet fredning af Vadehavet, omfatter √łen Langli p√• 80 ha og vandarealer p√• i alt ca. 8.000 ha. √?en best√•r af klitter og salte strandenge. Vandomr√•det er pr√¶get af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vors√ł ligger i Horsens Fjord. Reservatet blev oprettet i 1929. Det omfatter foruden √łen, Vors√ł p√• 65 ha, et omkringliggende fjordomr√•de p√• 830 ha. √?en er bevokset med skov og √•bne partier med urter og krat p√• tidligere marker. Fjordomr√•det er lavvandet. Foruden Vors√ł er der flere sm√• √łer i reservatet. Feltstationen blev oprettet i 1979, og siden er der udf√łrt registreringer af fugle med fokus p√• skarv. Der er ogs√• foretaget fangst af insekter. Suserup blev oprettet i 1990. Det omkringliggende landskab omfatter s√łer, skove og agerland. Observationerne omfatter registrering af fugle i s√łerne: Tystrup-Bavelse, Sor√ł og Tiss√ł, opt√¶llinger i skove og i agerland. Der er ogs√• foretaget registreringer af sommerfugle. Ertholmene ligger √łst for Bornholm. √?gruppen best√•r af 3 st√łrre √łer, hvoraf Gr√¶sholm blev fredet i 1926. √?erne er dannet af klipper med sparsom vegetation, og det omkringliggende vandomr√•de er dybt. Observationer af fuglelivet startede i 1937. I 1976 blev der oprettet en feltstation, og systematisk ringm√¶rkning af sm√•fugle p√•begyndtes. Ynglefugle registreres, og bestande af ederfugl og alk f√łlges n√¶rmere. Fugleoverv√•gning p√• feltstationerne 1997 Vejlerne Det fugtige for√•r i 1997 bevirkede, at der var meget vand i Vejlerne, hvilket gav store antal af ynglende knopsvaner, andefugle, r√łrh√łge og vandh√łns. For de sidstn√¶vnte var antallet af ynglende vandrikse og plettet r√łrvagtel* p√• h√łjde med de store antal i 1930'erne. For vadefuglene r√łdben og klyde var yngles√¶sonen ligeledes god, hvorimod almindelig ryle, brushane* og vibe havde en d√•rlig s√¶son. Sortterne* er g√•et tilbage gennem en √•rr√¶kke, hvor de ikke har f√•et unger p√• vingerne. I 1997 blev der imidlertid produceret 18 flyvef√¶rdige unger. Blandt de rastende fugle er g√¶ssene steget betydeligt i antal. Det g√¶lder kanadag√•s, blisg√•s, kortn√¶bbet g√•s og gr√•g√¶s. Ogs√• sv√łmme√¶nderne: gr√•and, pibeand, skeand og krikand er g√•et frem. Atlingand blev endog observeret i de hidtil st√łrste antal. Lav

Pihl, S.; Laubek, B.

1999-01-01

130

Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

2009-01-01

131

Psykisk helbred blandt asylb√łrn i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged Children questionnaire (HBSC). The respondents were teachers of the 4-16 year-old and the 11-16 year old children. The data collection took place from October to December 2006. We received responses for 246 children, equivalent to 95% of the study population. RESULTS: Based on SDQ, 35% of asylum-seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured. Furthermore, the long-term consequences of asylum-seeking children's poor mental health need to be clarified. Udgivelsesdato: 2007-Oct-22

Nielsen, Signe Smith; N√łrredam, Marie

2007-01-01

132

Heating plan for Denmark. Appendices; Varmeplan Danmark. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Today, district heating supplies 46% of the Danish net heating demand. The present report analyses whether it will be feasible for Denmark to extend the share of district heating or whether other alternatives are better. The analysis relates to the government's and parliament's plans to reduce Denmark's CO{sub 2} emission in the short term as well as to transfer the energy supply to be based fully on renewable energy sources in the long term. The appendix volume contains 15 appendices: 1) Heating map; 2) The potential of a future district heating extension; 3) The characteristics of the district heat distribution system; 4) Model for the Danish district heat distribution net; 5) Heating savings through extra insulation; 6) Supply to new built-up areas with district heating; 7) Supply to new built-up areas from central heating plants; 8) The potential of using waste heat; 9) The potential of using biogas; 10) The potential of using large scale solar heat; 11) Use of local straw resources; 12) Cogeneration optimization; 13) Scenario analyses; 14) The potential of cost effective heating savings; 15) Model of heating plan for Denmark (ln)

2008-10-15

133

Specialoperationer kan for√łge Danmarks strategiske muligheder  

DEFF Research Database (Denmark)

This third brief about Danish special operations is focusing on the strategic role of special operations in crising management and conflict. Special operations should in principel always be directed against an opponent's strategic centers of gravity and vulnerabilities. Thus, the derived strategic effect may be one of the means, by which Denmark can maintain the effect of an active foreign policy, despite drastic cuts in the defence budget.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2012-01-01

134

Energy crop production economy in Denmark; Energigroedors produktionsekonomi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A comparison is made relating to the economic competitiveness of various energy crops between, on the one hand, the individual energy crops and, on the other, energy crops versus conventional crops. The energy crops investigated are Salix, reed canary grass, miscanthus and solid fuel energy grain. The comparison relates to conditions in Denmark, that are in many respects similar to those in most European countries with regard to the introduction of biofuels. Energy crops clearly show the best profitability on good arable land, but is by far the most competitive versus grain on inferior arable land. The difference in profitability is relatively small between the most profitable energy crops and grain. The profitability rating order between conventional crops and energy crops can be reverted by factors such as whether straw is sold off or not, the price of grain, yield levels, the arrangement of the area subsidy systems etc. The energy crop showing the best profitability is Salix followed by miscanthus and reed canary grass. Energy grain are the energy crops with the very worst profitability. (au)

Rosenqvist, H. [Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. foer Skogshushaallning, Uppsala (Sweden)

2000-05-01

135

Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Aims ‚?? To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design ‚?? The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results ‚?? Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion ‚?? Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

Demant, Jakob; Houborg, Esben

2011-01-01

136

Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

Nielsen, Vibeke Rosenfeldt; Fisker, Niels

2008-01-01

137

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

138

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekund√¶rpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

139

Stor variation i behandlingsregimener ved medicinsk abort i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Medical abortion was introduced in Denmark in 1997. The purpose of the present study was to describe the use of medical abortion and the applied regimens. MATERIAL AND METHODS: Late 2000, questionnaires were sent to all gynecological and surgical departments in Denmark performing abortions. RESULTS: Late 2000, medical abortion was performed in 25 of the approximately 50 departments performing abortion. In the majority of cases the method was introduced during 1999 and the estimated frequency of medical termination was 25% of all first trimester abortions in the departments offering the method. All departments used a combination of mifepristone and either misoprostol or gemeprost. Doses and administration, upper gestational limit, and follow-up procedures showed great variation between the departments. Medical abortion was in general considered an equal but more expensive method than surgical termination. DISCUSSION: The literature describes many different ways to induce medical abortion, but only parts of the regimens have been evaluated in randomised controlled trials and the results are difficult to transfer directly to Danish conditions. The variation in regimens used in Denmark reflects the lack of consensus on an optimal procedure. We look forward to the national guidelines in the area, which will enable us to compare and optimise the procedure more easily.

Petersen, Maj-Britt Tanderup; R√łrbye, Christina

2003-01-01

140

Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Summary Population development of Common Tern Sterna hirundo in Denmark, 1970-2012 The Common Tern is an Annex I species on the EU Birds Directive. It is designated as a breeding species for 30 of the Danish SPAs. Knowledge about breeding occurrence of terns has been collected mainly in projects and surveys initiated and carried out by volunteers, in some cases in collaboration with the Danish Ornithological Society/BirdLife Denmark. The most substantial countrywide information about breeding occurrence of Common Terns has been provided by the Danish Tern Group, the Gull and Tern Group and the locality and atlas projects organized by the Danish Ornithological Society. Some localities have been followed on an almost annual basis by volunteers and/or by national or regional authorities. The Ministry of Environment initiated a national monitoring programme that ensured visits to a large number of potential breeding sites of Common Terns in 2006 and 2012. Furthermore, the Ministry hired Aarhus University to organize a national survey of breeding colonial coastal birds in 2010 and to build a database of existing data on breeding numbers of colonial coastal birds at all known breeding sites. To identify the most reliable data for each breeding site, we went through all data collated for Common Terns and evaluated the quality of the count data. The development in breeding numbers is given in Appendix 1 for 15 of the most important breeding areas; the location of these areas is given in Fig. 1. For many years these areas housed 75-80% of the Danish breeding population. Historical records suggest that the Common Tern possibly bred with several thousand pairs in Denmark in the first half of the 20th century, but numbers declined and the breeding population has not exceeded 1500 pairs since 1970. Nonetheless, the Common Tern has been widely distributed after 1970 with breeding colonies located along mainland coasts, on islets in fjords and offshore as well as on small islets in freshwater lakes (Fig. 3). We estimate that app. 1000 pairs were breeding in Denmark during 1975-1980 (850-900 pairs counted; Tab. 1). Breeding numbers subsequently increased, reaching 1470 pairs in 1988. But a decline began again already in the early 1990s (Fig. 2), reaching 1090 pairs in 1995, 855 pairs in 2000 and 530-670 pairs in 2006-2010 (Tab. 1). A sudden settlement of 150 breeding pairs on the island of Anholt in 2010 was surprising and led to the increase from 2006 to 2010. The long-term decrease was recorded in all parts of the country that had hosted large numbers of breeding pairs up until the first half of the 1990s (Tab. 1). Consequently, by 2006-2012 the species had more or less disappeared from larger parts of Jutland and Funen (compare maps in Fig. 3). Although the number of breeding colonies remained fairly stable (around 50 colonies, Tab. 5), the number of colonies along coasts decreased (Tab. 2), and the proportion of breeders nesting in coastal colonies declined from 85-90 % during 1980-1995 to 50-52 % in 2006-2010 (Tab. 3). The region Roskilde Fjord was the most important breeding area in Denmark during several periods between 1970 and 2007, but numbers decreased markedly after 1995 (Fig. 4). The decline in at least this fjord may have been related to a decrease in the production of fledglings. Thus a survey of breeding success during 1997-2002 indicated that only < 0.1-0.2 young fledged per pair despite high hatching success in most years (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999, 2003). The mean annual frequency with which parents fed their young was < 0.60 times per hour during the three years with records, and this suggest that parents experienced low food availability (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999). The other most important regions for breeding Common Terns have been the Danish part of the Wadden Sea, West Jutland, Limfjorden, Northern Kattegat and Lolland (Tab. 1). The causes of declines in these areas are generally unknown. However, there are indications that for some of the former key localities, declining numbers were related to in

Bregnballe, Thomas; J√łrgensen, Hans Erik

2013-01-01

 
 
 
 
141

Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

2008-01-01

142

Vildtudbyttet i Danmark i jagts√¶sonen 2000 / 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport pr√¶senteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-s√¶sonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-v√•g-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indf√łrte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke l√¶ngere ske p√• bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den √•rlige jagt-tegns-afgift. J√¶gerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt p√• et s√¶rligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne p√• vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en st√łrre grad af usikkerhed i √•rets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes is√¶r at en del j√¶gere er registreret for usandsynligt store udbytter af is√¶r kronvildt, d√•vildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse j√¶gere bekr√¶ftede at der i n√¶sten alle tilf√¶lde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opst√•-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne p√• de indsendte skemaer, og de har des-v√¶rre ikke kunnet findes og rettes p√• en systematisk og fagligt holdbar m√•de. Der er efter-f√łlgende indf√łrt kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange s√•danne √•benlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer l√łste jagttegn i s√¶sonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald p√• godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--g√•-ende s√¶son. De j√¶gere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gr√•√¶nder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog ogs√• et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre sv√łmme√¶nder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet √•r i tr√¶k under 100.000 og mindre end udbyttet af r√•dyr. Der blev ogs√• registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det √•bne land, agerh√łnen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. R√¶veudbyttet faldt ogs√• lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i v√¶kst efter at have v√¶ret st√¶rkt reduceret i en periode p√• grund af r√¶veskab. Fremgangen for samlegruppen Andre sv√łmme√¶nder skyl-des is√¶r markante fremgange i udbyttet af pibe√¶nder og krik-√¶nder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses p√• baggrund af en s√¶rdeles god yngles√¶son. Gunstige vejrforhold i jagts√¶sonen bevirkede desuden at snepperne blev l√¶ngere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for s√¶sonen 2000/2001 inde-holder denne √•rsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de m√łnstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til j√¶gernes bop√¶l. Analysen er lavet p√• baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for s√¶sonen 1999/2000. Det generelle m√łnster i fordelingen af jagtudbyttet mellem j√¶gerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste j√¶gere (85,6%) g√•r p√• jagt i eget amt hvor de ogs√• nedl√¶gger st√łrste-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De st√łrste afvigelser fra dette m√łnster findes for j√¶gere med bop√¶l i omr√•der og amter med stor befolkningst√¶thed, is√¶r K√łben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske j√¶gere kommer kun p√• jagt p√• Bornholm, men til gen-g√¶ld kommer der kun ganske f√• j√¶gere til Bornholm udefra. De j√¶gere der var p√• jagt b√•de i eget amt og uden for eget a

Asferg, T.

2002-01-01

143

Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

The average age at the menarche has decreased from the 1850s to the 1950s. It is controversial whether there has been a continued decrease since the 1950s. The object of this investigation is to illustrate whether this trend has continued into the 1980s. This study is based on the ages at the menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city areas and highest among girls attending private schools. Compared with the results from other recent Danish studies, these findings suggest a halt in the decline of the average age at the menarche, which may be temporary. Udgivelsesdato: 1993-Feb-15

Boldsen, J L; Jeune, B

1993-01-01

144

Halons - their use in Denmark. Haloner - forbrugsmoenster i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this report is to give a detailed picture of the application and consumption of halons in Denmark. Halons are used only for fire extinguishing. The following halons are used: Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402, whereas, halon 1211 is used only in portable fire extinguishers, halon 1301 in total flooding systems, local application systems and portable fire extinguishers and halon 2402 in total flooding systems and local applicaltion systems. The consumption of halons in 1986 was: Halon 1211: 15-18 tonnes, Halon 1301: 80-140 tonnes, Halon 1402: 0-2 tonnes. Approximately 75-130 tonnes of halon 1301 was used in total floading systems and local application systems. Approximately 5-10 tonnes of halon 1301 was used in portable fire extinguishers. The export amounts to 10-20 tonnes of halon 1301. The emission of halons in Denmark comes from filling storage containers and discharge from the devices. The emission in 1986 has been estimated to approximately: Halon 1211: 6 tonnes, Halon 1301: 20 tonnes, Halon 2402: 0,2 tonnes. The consumption of halons has increased during the last years with about 10% per year. If this trend continues the consumption in 1992 will be approximately: Halon 1211: 24-29 tonnes, Halon 1301: 140-230 tonnes, Halon 2402: 0-3 tonnes. The amount of halons in existing systems and storage containers has been estimated to: Halon 1211: 80-100 tonnes, Halon 1301: 600-1000 tonnes, Halon 2402: 10 tonnes. (author) 16 refs.

Juul Busch, N.

1989-01-01

145

Smart Grid in Denmark; Smart Grid i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. To describe how and to what extent the Smart Grid solutions can make the power system ready to handle these challenges. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The basis of the analysis is that the Danish electricity sector in 2025 can handle a) that the wind power capacity has expanded to cover 50 % of the annual Danish electricity consumption, b) that there in total are 600.000 electric and plug-in hybrid vehicles and c) that there are 300.000 individual heat pumps. The conclusion of the report's economic analysis is that the Smart Grid is the most effective and cheapest way to expand the power system, so that it is ready to handle future challenges. A number of assumptions are made about expected future development of electricity generation and electricity consumption in Denmark. These conditions are associated with some uncertainty because it is difficult to predict how rapid the development will be. This leads to an uncertainty that naturally will affect the calculations. A significant change in assumptions will obviously change the size of the projected investments and benefits. Overall, the calculations are assessed to be so robust that the conclusion is clear: If we want a society with widespread use of electricity for transport and heating, Smart Grid is the most effective and cheapest solution. In the analysis sensitivity calculations are performed, that show that this conclusion is robust under assumptions of both fewer as well as more electric cars compared to the basic assumptions used in the analysis. In particular, the Smart Grid is a very effective solution if there will be an even greater number of electric vehicles in the long term. (ln)

2010-07-01

146

Arsager til behov for genbehandling efter variceoperationer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In a surgical varicose vein practice 509 patients who had suffered recurrent varicose veins following surgery in other institutions were traced. The causes of recurrences were identified in a retrospective analysis and related to the source of primary treatment: in hospital treatment (n = 290), surgical practice (n = 56) or another varicose vein specialist (n = 104). A significant difference was noted between the three institutions in the use of saphenofemoral resection (78%, 63% and 97%) as well as greater saphenous vein stripping (44%, 14% and 0%). Lack of or insufficiently performed saphenofemoral surgery were identified as contributing to saphenofemoral insufficiency in 40% and 43% of patients primarily treated in hospital and in surgical practice, respectively, but only in 14% of those treated by a varicose vein specialist (p <0.001). Primary sapheno-popliteal resection had been used equally infrequently (11%, 13% and 16%, respectively) and was equally frequently insufficiently performed (66%, 57% and 41%). This retrospective investigation concludes that insufficient varicose vein surgery is a major contributor to recurrences, particularly when primary surgery is performed in hospital or in surgical practice, as opposed to in a varicose vein practice. These results warrant a reorganisation of varicose vein surgery in Denmark.

Kofoed, S C; Qvamme, G M

1999-01-01

147

Governmental exposure connected to possible slide scale execution for future field developments; Statens eksponering knyttet til mulig glideskalautoevelse paa fremtidige feltutbygginger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the allotment of exploitation permits the governmental and Statoil parts have in the beginning been 50 % in all. This usually is divided in 30 % to the government and 20 % to Statoil. The slide scale system gives the government the right to increase the propriety share in a development project in connection with approval of the development plans. It is also possible in some permits to use the slide scale at a later date. The slide scale system was abolished for new permits in connection with the state budget discussions in 1993. The practice of giving Statoil and SDOE a share of at least 50 % was also eased. At the allotment time the uncertainty of the resource potential and the economy in the development project was considerable. However the companies have expectations for the location potentials. On this bases they made their allotment applications for exploitation permits. The application also contained an offer for a slide scale. In connection with the allotments the companies and the authorities also negotiated for the slice scale design and level. When the final propriety composition was to be established the slide scale offers were important criterias. The background for the slide scale system is the wish of the authorities to involve a larger part of the basic interest in large findings. The slide scale is an attempt from the authorities to make the system progressive with respect to reserve size. This progressiveness is difficult to obtain by aid of the taxation system because the companies are the objects not the fields. In order to establish a portfolio of possible developments where the slide scale option is present we have used data rom Wood Mackenzie from March 1993. The fields which are used as well as the contribution to the government by the use of a slide scale for the single field in increased present value is shown. The yearly alterations in governmental income are shown for use of the slide scale system for all the fields in the portfolio as well as the accumulated alteration in present value. In the first years the alterations in income is negative as there is little production and large investments in the fields in the portfolio. Furthermore thereis a marked ''dip'' in the income from 2002 to 2007 as there are large investments in the development of Midgard. We also have made the same calculations when Smoerbukk Soer is replaced by a common development of Smoerbukk and Smoerbukk Soer and 34/11 is included in the portfolio. This however, only shows small alterations compared to the basic example. The accumulated governmental income shows an increase towards the year 2013 while the alterations in income will show a positive fluctuation from the year 1999 onwards in the level of 1,00 to 2,00. In the calculations there are used fields and assumptions from Wood Mackenzie, March 1993. These assumptions may seem somewhat optimistic. Therefore the alterations in the governmental income when other price premises are laid down are briefly dealt with. When a currency exchange rate of 7 NOK to 1 $ and a constant oil price are stipulated the limiting value of profits for execution of a slide scale would be apr. 16.5 $ a barrel for the portfolio as a whole.

Bjoerstad, Heidi; Sunnevaag, Kjell

1993-07-01

148

Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain : CEEH Scientific Report No. 5  

DEFF Research Database (Denmark)

Form√•let med denne rapport er at beskrive ‚?ĚHIA-linjen‚?Ě i den integrerede modelk√¶de af energi-milj√ł-helbred og omkostninger i CEEH. I CEEH er udviklet en r√¶kke modeller, der i en samlet k√¶de kan estimere helbredskonsekvenser og heraf afledte samfundsm√¶ssige omkostninger af udledning af luftforurening belyst ved scenarier for fremtidig energiproduktion i Danmark. Den anvendte metodologi kaldes ‚??Impact Pathway‚?Ě, og best√•r i en selvst√¶ndig modellering af alle fremtidige udledninger af luftforurening i Balmorel-modellen, en efterf√łlgende modellering af transport af og kemisk omdannelse af den udledte forurening i en af to forskellige Atmosf√¶risk Kemisk Transport modeller - enten NERI eller DMI-modellen. De modellerede koncentrationsfelter, udglattes henover de 98 danske kommuner, og de resulterende helbredseffekter kan derefter beregnes i den udviklede sundhedskonsekvensmodel (Health Impact Assessment model). Dern√¶st kan de samfundsm√¶ssige omkostninger beregnes og tilknyttes de i Balmorel-modellen beregnede udledninger, s√•ledes at der kan beregnes en samlet enhedsomkostning for luftforurening til brug for yderligere modelleringer af fremtidig energiproduktion i Danmark. CEEH HIA-linjen pr√¶senterer en ny m√•de at modellere og beregne samfundsm√¶ssige helbredsomkostninger fra luftforurening p√•, i det der her direkte modelleres b√•de demografisk udvikling, luftforurening og sygelighed og d√łdelighed i en integreret model. Modelleringen af de samlede helbreds konsekvenser ved dansk udledt luftforurening i perioden fra 2005 til 2030, giver 2.000 ekstra lungekr√¶ftd√łdsfald, 3.950 ekstra hjertesygdomsd√łdsfald, 7.375 d√łdsfald fra blodprop i hjernen, 1.750 KOL-d√łdsfald og 11,475 for tidlige d√łdsfald af andre √•rsager. Opgjort som tabte leve√•r finder vi et tab af 163.075 √•r i den modellerede 25 √•rs periode. De samfundsm√¶ssige omkostninger bel√łber sig i perioden til 456 mio. kr. for lungekr√¶ft, 662 mio. kr. for hjertesygdom, 687 mio. kr. for blodprop i hjernen, 140 mio. kr. for KOL, 202 mio. DKK for d√łd af andre √•rsager, og i alt 2.149 mio. kr. i perioden fra 2005 to 2030.

Flachs, Esben Meulengracht; no-lastname, no-firstname

2012-01-01

149

Dual purpose absorption machines in an energy system based on waste incineration; Absorptionsmaskiner foer kyl- och vaermeproduktion i energisystem med avfallsfoerbraenning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The demand for district cooling in Sweden has been increasing during the recent years and is expected to increase even more. The reason for this is for example more frequent use of computers and higher demand for indoor climate control via air conditioning. During the summer there is also a surplus of heat, especially in energy systems that includes waste incineration. This surplus makes it interesting to consider heat-driven cooling as an alternative to satisfy the increasing demand of district cooling. Today many energy systems in Sweden use absorption heat pumps, for production of district heating using waste heat from the combustion units. To this point the absorption heat pumps have not been considered as chillers due to their relatively high investment cost in combination with the short cooling season. However, the surplus of heat during the summer season means that there is access to 'free' driving heat for the absorption chillers. This would be a cheap and environmentally friendly way to produce district cooling. The aim of this study was to examine the opportunities for using absorption machines for production of district heating during wintertime and district cooling during summertime. Factors to be considered were how this change would be made technically and during which months the absorption heat pumps should be used for cold and heat production, respectively. In addition a comparison between absorption cooling and other cooling techniques was made. The study was based on Vattenfall Vaerme Uppsala ABs (VVU) energy system in Uppsala. VVU has recently invested in two new absorption heat pumps that, together with four old ones, are planned to produce district heating as well as district cooling depending on the season. The results of the study are: The technical change between heat and cold production with absorption heat pumps is relatively simple. When used as a chiller the evaporator heat is taken from the district cooling return water, which thereby is cooled. Heat from the waste combustion unit is used as driving heat. The absorbent (lithium bromide) also has to be diluted to avoid crystallization. Using absorption heat pumps for cold production during summertime gives a positive impact on the overall energy system. The cold production makes use for an increased waste incineration, which in turn (thanks to waste treatment fees) gives increased income to the system. For an optimal use of the energy system the absorption machines should be used for cooling production during the period of April through October. May through September the condenser heat is cooled by cooling towers while it in April and October is used for production of district heating. The reason for this is a higher demand of heating in April and October than in May through September. Compared to other examined cooling techniques absorption cooling turned out to be the best alternative considering economy as well as emissions of carbon dioxide.

Brorsson, Maria [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Engineering and Technology

2005-03-01

150

Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

Bollen, Math

2010-11-15

151

Integrated energy and environmental planning for Bornholm. [Denmark]. Integreret energi- og miljoeplanlaegning for Bornholm; Rapport D2: Miljoemaessig rangordning af energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report arranges a number of changes in the Bornholm energy system according to their capacity to live up to various environmental demands. The changes in the energy system are arranged according to reduction of CO{sub 2}-, SO{sub 2}-, NO{sub x}- and Cadmium-emissions, using economical methods. The investigated changes in the energy system are to achieve the greatest possible emission reduction for the above prioritized pollutants. 50 changes of the energy system are analyzed and compared to the reference energy system. The changes involve the choice of end use technologies, conversion- and distribution technologies, fuels, cleaning technologies, and ways of operating the energy technology. Methods in conjunction with the use of the arranged system changes for scenario construction are discussed. One could characterize the method as a ''cost-effectiveness analysis'', where a number of constraints are specified. (AB) 12 refs.

Emborg, L.; Juul-Kristensen, B. (Fysisk Laboratorium 3, DTH, Lyngby (DK))

1991-04-15

152

Byen, vejen og landskabet : p√• vej mod en dansk bytype  

DEFF Research Database (Denmark)

Det danske motorvejsnet er det fysiske omdrejningspunkt for meget store dele af de √¶ndringer vi ser i landskabet i dag. Det danske motorvejsnet var imidlertid t√¶nkt, planlagt og skabt som hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de danske landsdele og ikke som katalysator for en transformation af et landskab. Motorvejsnettet har f√•et vores oplevelse af afstande i Danmark til at 'krympe' og g√łr, at vi i dag hurtigere kan n√• meget l√¶ngere end tidligere med bil. Men motorvejene indg√•r ogs√• i den livsstil, vi er ved at udvikle, og fungerer som ramme for helt nye typer af landskabs- og byomr√•der, som planl√¶ggere af det danske motorvejsnet n√¶ppe havde forestillet sig. Disse helt nye landskabs- og byomr√•der kommer til at pr√¶ge vores fremtidige rejseoplevelser og kan paradoksalt nok medvirke til, at motorvejene p√• sigt 'sander' til i trafik og dermed mister deres rolle som netop hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de enkelte dele af Danmark og dermed mellem os danskere. Uanset hvad der sker, kan den st√łrste taber igen g√• hen og blive Landskabet.

Harder, Henrik; M√łller, Ib

2008-01-01

153

Jordbrug og klima√¶ndringer - samspil til vandmilj√łplaner  

DEFF Research Database (Denmark)

De menneskeskabte klima√¶ndringer skyldes udledning af drivhusgasser, is√¶r kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til √•r 2100 at f√łre til en stigning den globale middeltemperatur p√• mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosf√¶rens indhold af drivhusgasserne p√• det nuv√¶rende niveau vil der ske en global temperaturstigning p√• yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser f√łlgende tendenser for Danmark i √•r 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den √•rlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedb√łren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedb√łren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere v√¶re en tendens til flere episoder med kraftig nedb√łr, is√¶r i efter√•ret. Danmark har tiltr√•dt FN's klimakonvention og den tilh√łrende Kyoto-protokol,der forpligtigeren r√¶kke industrilande til en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Danmark har forpligtiget sig til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990-niveauet. M√•ls√¶tningen skal v√¶re realiseret i 2008-2012. Uden yderligere tiltag forventes den samlede danske udledning af stige med13%. Selv med korrektion for el-import i basis√•ret og eleksport i forpligtigelsesperioden forventes reduktionen kun at blive p√• 9%.

Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.

2004-01-01

154

Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I: volumen, morbiditet, mortalitet og resurseforbrug. En landsdaekkende unders√łgelse p√• ortopaedkirurgiske afdelinger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources. MATERIALS AND METHODS: According to the National Register on Patients in 2004 concerning postoperative length of hospital stay, readmissions (30 days) and mortality (30 and 90 days), departments with short and long hospital stay were compared and potential economical savings were estimated if all departments reduced their stays to match the departments with the shortest hospital stay. RESULTS: Postoperative hospital stay varied between departments from 4.5 to 12 days. Two-thirds of the departments had stays of more than seven days. A high surgical volume tended to correlate with short hospital stay and reduced mortality. A nation-wide reduction of hospital stay after THA and TKA to five days would free 28,000 hospital beds and produce economic savings of approx. 13 million Euro. CONCLUSION: Nation-wide implementation of fast-track THA and TKA would result in a significant decrease in the needed number of hospital beds and generate economic savings with similar or better outcome.

Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian

2006-01-01

155

Fremtidens forskningsbibliotek : Rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012.  

DEFF Research Database (Denmark)

Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 √•r og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der s√¶lger dokumentation for en billig penge p√• samme m√•de, som Spotify s√¶lger musik? Denne rapport fors√łger at give forskellige bud p√•, hvor og hvordan det kan v√¶re n√łdvendigt at p√•virke udviklingen for forskningsbibliotekssektoren ved at pr√¶sentere en r√¶kke mulige fremtidsscenarier og forudsige mulige opgaver for bibliotekarer og informationsspecialister om 10 √•r.

Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber

156

Nye m√•l for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Analysen ser n√¶rmere p√• den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i √•r bliver udm√łntet i nye m√•lbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeni√łrarbejde, tv√¶rg√•ende begreber og faglige kerneid√©er. Rammen fremh√¶ver at naturfagsundervisning b√łr bygge p√• en progression gennem uddannelsesforl√łbet, at undervisningen skal fokusere p√• nogle f√• faglige kerneid√©er i naturvidenskab og teknologi for at undg√• stoftr√¶ngsel, og at arbejde med at l√¶re naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde unders√łgelsesbaseret (inquiry based), herunder ogs√• med designmetoder, bl.a. for at √łge fokus p√• det kreative og ingeni√łrarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan v√¶re inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

2012-01-01

157

Fund af sm√•sommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of R√łm√ł in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island M√łn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (H√ľbner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (H√ľbner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2010-01-01

158

New energy and innovation in Denmark; Ny energi og innovation i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The objective of this project is to analyse the framework conditions for development of energy technologies in Denmark through an innovation perspective. The project is an analytical contribution to the discussion of development and possible improvements of the framework conditions and public-private interplay in the energy area. Moreover, the project provides new insight in Danish energy innovation in general and in development dynamics on individual technology areas. Main elements of the analysis are in-depth studies of innovation dynamics and framework conditions on five selected technology areas - all strategic priority areas within Danish energy research and development. The areas are: bio energy, hydrogen technology and fuel cells, wind power technology, solar cells, and energy efficient end-use technologies. Another main element is a broad questionnaire survey across the energy sector and its different actor groups. More than 300 organisations answered the questionnaire. The main results of the project are a.o. that 1) the Danish energy innovation system and the framework conditions for development of energy technologies on many points are well-developed and not immature in general. 2) The energy technology industry is one of the most important industries in Denmark with large export and an innovativeness that is higher than in the manufacturing industry in general. 3) Despite EU, internationalisation and globalisation and despite significant international connections, the energy innovation system is anchored primarily on the domestic level. Strengthening of the framework conditions and ambitious competences and goals on Danish level is therefore required to maintain a strong Danish energy technology development. 4) The technology areas differ significantly with respect to innovation dynamics, competence bases, actors, etc. and it is therefore needed that policy efforts to some extent are adjusted to the individual technology areas. Among the more detailed conclusions are e.g. that stop-go tendencies in the R and D support should be reduced; that the balance between application-based knowledge (learning-by-doing) and science-based knowledge can be improved in some of the technology areas; and that the pronounced traditions for public/private interaction and for cross-going collaboration and discussion are an important stronghold of Danish energy innovation.

Dannemand Andersen, P.; Borup, M.; Gregersen, B.; Nygaard Tanner, A.

2009-07-01

159

Forebyggende helbredsunders√łgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet  

DEFF Research Database (Denmark)

The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based on questionnaires completed by pregnant women who had seen a general practitioner (GP), midwife or hospital doctor for prenatal care. Ailments and advice in connection with one specific visit were reported. The questionnaires were completed by 517 women after a prenatal visit to their GP (92% of eligible), by 514 women after a prenatal visit to the midwife (91% of eligible), and by 203 women after a prenatal visit to a doctor in the maternity department in pregnancy week 16-18 (84% of eligible). The results showed that nausea, pollakisuria, tiredness and heartburn had been present during the period before the visit in about half the women. Between a third and a fourth of the women had been discomforted by back pain, discharge or cramps. From 15 to 58 percent had been given advice, depending on the symptom. The advice was of many different kinds. To a large extent the women wanted to talk to the health professionals about the ailments, and most often they wanted to talk to a midwife about the ailments. We conclude that common ailments of pregnancy are frequent and they should be investigated more. Nearly all pregnant women want to talk about the subject during prenatal visits. The objectives of giving advice should be clearer, and clinical studies of the effectiveness of the advice are needed.

Lindenskov, Lena; Kristensen, F B

1994-01-01

160

Air pollution from particles in Denmark; Luftforurening med partikler i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Clean air is important to human health and wellbeing as well as clean drinking water and clean food. Polluted air is damaging to the health and has negative consequences not only for humans, but also for buildings, aquatic areas, plants and animals. In Denmark and the rest of Europe major efforts have been done to reduce air pollution. The efforts include desulphurization on power plants, catalysts on petrol-driven vehicles and efficient filters on waste incineration plants. The efforts have been successful and the air quality in Denmark has been significantly improved during the past 30 years for the benefit to public health. (BA)

Palmgren Jensen, F.; Glasius, M.; Waehlin, P. (and others)

2005-07-01

 
 
 
 
161

Nye Medier - ny journalistik? : En pilotunders√łgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

P√• baggrund af en pilotunders√łgelse unders√łger denne artikel forskningens hypoteser om netjournalistikken, med s√¶rligt fokus p√• den nordiske litteratur p√• omr√•det. Det argumenteres, at der med netmediet og netavisernes v√¶kst ikke n√łdvendigvis er tale om ny journalistik; p√• den ene side bekr√¶fter pilotunders√łgelsen en opbl√łdning i gr√¶nsen mellem journalister og l√¶sere, samt √¶ndringer i produktionen i form af kontinuerlig realtid redigering og publicering. Alligevel fremg√•r det, at mange af netjournalistikkens karakteristika er velkendte, og dermed b√łr udviklingen m√•ske snarere ses som en radikalisering af nogle traditionelle journalistiske rutiner i nyhedsproduktionen.En radikalisering der indikerer, at nyheden i den digitale tidsalder kan ses som en dynamisk proces frem for et statisk produkt. Udgivelsesdato: 2009

Hartley, Jannie M√łller

2009-01-01

162

Evidensbev√¶gelsens spredning til biblioteker i Danmark, Norge og Sverige  

DEFF Research Database (Denmark)

Overblik over evidensbev√¶gelsens gennemslagskraft - eller mange p√• samme - i Norden; hvilke bibliotekstyper har v√¶ret involveret, hvilke akt√łrer har v√¶ret i spil; hvordan er evidensprincipperne blevet modtaget og oversat.

Johannsen, Carl Gustav

2011-01-01

163

F√łrste p√•visning af Clostridium difficile type 027 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

S√łes, Lillian M; Brock, Inger

2009-01-01

164

beta-thalassaemia major hos b√łrn og unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects.

Jung, Anne; Main, Katharina Maria

2002-01-01

165

Perkutan koronar intervention i Danmark fra 1989 til 1998. Resultater fra Dansk PTCA register  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: During the ten-year period 1989 to 1998, all percutaneous coronary interventions (PCI) in Denmark were recorded in the Danish PTCA Registry. The purpose was quality control based on treatment activity, severity of illness, technique employed, success rate, and complications. MATERIAL AND METHODS: For each PCI procedure a number of 144 parameters were recorded in a national database. The present analysis of these data was carried out using parametric statistics and logistic regression analysis. RESULTS: From 1989 to 1998 the annual number of PCI procedures increased from 240 to 3840. The database contains 13,868 procedures of which 10,804 are first time interventions. Men accounted for three fourths of the patients. The mean age was 60.7 years for women and 57.9 years for men. During the ten-year period a rise of two years on average was seen for both sexes with a doubling of patients being older than 70 years. More patients with acute coronary syndrome and multivessel disease had PCI. The use ofcoronary stents increased from 2.0% in 1992 to 90.7% in 1998 and the primary success rate rose from 81% to 90%. Serious complications decreased from 5.4% to 3.0%, mainly due to a significant fall in procedurally related acute bypass surgery. Mortality remained unchanged around 0.6%. Age was found to be the only independent predictor for major procedurally related complications. DISCUSSION: From 1989 to 1998 a sixteenfold increase in the number of PCI was observed. In parallel to this was seen an increase in the use of coronary stents and in the procedural success rate, while the frequency of serious complications decreased. This progress is similar to that of several other European countries. Udgivelsesdato: 2003-Jul-7

Jensen, Lisette Okkels; Thayssen, Per

2003-01-01

166

Kommenteret checkliste over Danmarks bier ‚?? Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2008-01-01

167

Kommenteret checkliste over Danmarks bier ‚?? Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2010-01-01

168

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread.

H√łegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

169

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

H√łegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

170

D√łdeligheden blandt langtidsindlagte psykiatriske patienter i Danmark, 1972-1988  

DEFF Research Database (Denmark)

By use of the computerized, nationwide psychiatric case register in Denmark, three cohorts of psychiatric patients hospitalized for at least one year during either 1972, 1977 or 1982, were identified and followed until April 1, 1988, regarding time of death. A decline in overall excess mortality compared with the general population was seen from the 1972-cohort to the 1982-cohort irrespective of sex, age group and diagnosis. This may be due to real improved survival, but could also reflect different mechanisms of selection. To analyse cause of death, 298 long-stay patients at Psychiatric hospital in Arhus were followed for 5.5 years. Lung disease caused the highest excess mortality. The authors emphasize that risk of death in long-stay patients below 50 years of age is still fourfold compared to the general population and point to the necessity of improving medical care.

Licht, R W; Mortensen, P B

1994-01-01

171

Potentielt undg√•elige perinatale d√łdsfald i Danmark og Sverige 1991.  

DEFF Research Database (Denmark)

In 1991 the perinatal mortality rate in Denmark was 8.0/1000 deliveries compared to 6.5/1000 in Sweden. An international audit was designed to investigate whether the perinatal death rates in the two countries to some extent could reflect differences in the quality of care. Medical records of 97% of all perinatal deaths in 1991 in the two countries were analyzed. A new classification focusing on potential avoidability from a health services perspective was elaborated at a Nordic-Baltic workshop, using the variables: time of death in relation to admission and delivery, fetal malformation, gestational age, growth-retardation and Apgar score at 5 min. Rates of perinatal deaths of malformed infants (0.00195 and 0.00145) and intrapartum deaths of non-malformed infants (0.00042 and 0.00019) were significantly higher in Denmark than in Sweden. The study raised the following questions: why is the rate of perinatal death of malformed infants higher in Denmark than in Sweden and could intrapartum care in Denmark be improved?

Langhoff-Roos, J; Larsen, S

1997-01-01

172

EU er en succes, som Danmark holder sig p√• afstand af : af David Rehling  

DEFF Research Database (Denmark)

Arm's length. Union has succeeded beyond all expectations, but Fogh Denmark has chosen to remain at arm's length. Sad - the researchers agree on the discussion meeting First he says in English that he would say something in English about Denmark and the EU. Then he adds: "But do not worry. The rest of the afternoon is in Danish. " Sure, he lives up to its name, Briton Ian Manners, when he courteously welcomes you to the conference: "Danish perspectives on 50 years of the European Union." Organizers are University of Copenhagen, Danish Institute for International Studies (DIIS) and the Danish Society for European Research (DSE). Ian Manners has now stayed half a year as a senior researcher at DIIS, and he is surprised by an observation, as he likes to share with his audience: "Denmark has through its EU membership and its research in European conditions a disproportionate influence, but this is underestimated in Denmark." As Denmark's significant contribution to the EU mentionsIan Manners democracy and citizen participation and attempt to prevent ordinary Europeans skepticism by the EU. Several researchers highlights later in the day in their speeches that the media and politicians staring themselves blind on EU-changing 'crises'. Thus they lose sight of the EU in its 50-anniversary, above all, must be called a success that surpasses all expectations one might have its formation in 1957.

Manners, Ian

2007-01-01

173

Cervixinsufficiens og cerclage i Danmark 1980-1990. En registerbaseret epidemiologisk oversigt.  

DEFF Research Database (Denmark)

The objective of this analysis was to assess the incidence rate of cervical incompetence diagnoses in Denmark 1980-1990 according to maternal age, to analyze regional variations, to investigate how often cervical cerclage is applied, and finally to estimate abortion rates among women with cervical incompetence with and without cervical cerclage. The design was a register-based retrospective cross sectional study, including all Danish gynaecological departments. Since 1977, all hospitalized patients in Denmark have been centrally recorded by diagnosis according to the ICD classification and by operation codes in The National Patient Register. From this database, all women with cervical incompetence (CI) and cerclage in the period 1980-1990 were identified. From the same database all cases of spontaneous abortions were registered. A total of 2756 cases of cervical incompetence were registered in the period 1980-1990, corresponding to an incidence rate of 4.6/1000 births. The risk of cervical incompetence increased from 2/1000 births among women 15-19 years old to 7.5/1000 births among women 35-39 years old. The incidence rate of the CI-diagnosis fell by 44% from 1980 to 1990. The incidence rates in different counties ranged from 1.7/1000 births to 10.0/1000 births. The average length of stay in hospital among patients with cervical incompetence was three weeks. Among patients with cervical incompetence, 61% were treated with cervical cerclage. This percentage increased from 29% among women 15-19 years old to 68% among women 35-39 years old. 13.5% of women with CI experienced spontaneous abortion.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Lidegaard, O

1994-01-01

174

Praeimplantations genetisk diagnostik. De f√łrste erfaringer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a possible alternative to prenatal diagnosis, whereby families with serious inherited diseases can avoid having children with the disease. The genetic diagnosis is performed on embryos before implantation and therefore implies IVF. Hence, PGD offers the possibility of transferring embryos without disease, thereby avoiding termination of pregnancy owing to an affected fetus.

Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjaer, J

2001-01-01

175

Epidemiologi af pludselig opst√•et nontraumatisk hjerneskade i Danmark 1994-2002.  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this study was to illuminate trends in the incidence and duration of hospital courses in Denmark in 1994-2002 for patients with non-traumatic brain injury of sudden onset, due to spontaneous subarachnoid haemorrhage, revival after cardiac arrest, near-drowning, near-suffocation or electric shock and to compare to corresponding data from a contemporary investigation of head injuries. MATERIALS AND METHODS: The national hospital register was searched for hospital courses starting between 1 January 1994 and 31 December 2002, including rehabilitation and corresponding to ICD10 diagnoses covering the above-mentioned causes of non-traumatic brain injuries. RESULTS AND CONCLUSION: After direct age-standardization to the European Standard population, the incidence of hospital courses after SAH decreased slightly to 12.3 per 100,000 of the population in 2002. Mean age at injury increased by 3.6 years to 56.2. In particular for men, the maximum age-specific incidence increased considerably. Hospital lethality increased slightly to 29.2%. The age-standardized incidence of hospital courses after revival following cardiac arrest increased from 3.37 in 1994 to 4.49 per 100,000 in 2002. During the same period, hospital lethality decreased from 42.9% to 34.0%, and the number of courses of long duration increased correspondingly. All in all, bed occupancy beyond 3 months after SAH and cardiac arrest was half of the occupancy after traumatic injuries. A number of other less numerous causes of non-trauma-tic brain injury should also be taken into consideration. For equal treatment and rehabilitation of patients with hospital courses beyond three months, the number of hospital beds should be the same for traumatic and non-traumatic brain injuries.

Engberg, Aase Worså; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

176

S√¶lfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik  

DEFF Research Database (Denmark)

Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

2012-01-01

177

Kunst med posten (MuseumsPosten ved Post & Tele Museum Danmark)  

DEFF Research Database (Denmark)

Mail art er en nu n√¶sten glemt kunstform fra 1950‚??erne og frem, som brugte og misbrugte postsystemet. Den gamle netv√¶rkskunst f√•r nu fornyet opm√¶rksomhed p√• kunstmuseerne, blandt andet fordi den fort√¶ller en del af forhistorien til nutidens netv√¶rkskultur med fildeling, dele√łkonomi og lignende f√¶nomener. Under den kolde krig kunne mail art-kunstnerne samarbejde p√• tv√¶rs af gr√¶nserne og uden om staten, museerne og gallerierne.

Madsen, Theis Vall√ł

178

Inquiry-based science education : - har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?  

DEFF Research Database (Denmark)

Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afpr√łvet naturfagsdidaktisk metode der har til form√•l at √łge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redeg√łres der for metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og unders√łgelsesbaseret naturfagsundervisningsmetode, og resultater fra relevante internationale IBSE-inspirerede projekter sammenholdes med dansk undervisningspraksis. Specielt fremh√¶ves elevernes aktive hypotesedannelse, itales√¶ttelse af egne id√©er samt en st√łrre grad af selvst√¶ndighed i elevernes praktiske arbejde som noget nyt i den beskrevne metode, samtidig med at faserne i elevarbejdet er mere klart defineret og adskilt i metoden. Sluttelig beskrives erfaringer fra et igangv√¶rende udviklingsarbejde hvor der arbejdes efter IBSE-metoden.

√?stergaard, Lars Domino; Sillasen, Martin Krabbe

2010-01-01

179

Fund af sm√•sommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This ar ti cle re ports and com ments on in ter est ing Dan ish Micro lepi - doptera col lected in 2012 and in cludes re mark able find ings from pre - vi ous years. The clas si fi ca tion and no men cla ture fol low the new Dan ish check list (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Three spe cies are re ported as new to the Dan ish fauna: 1) Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) (Gelechiidae): one spec i men was caught in a light trap near Co pen ha gen; 2) Aethes triangulana (Treitschke, 1835) and 3) Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (Tortricidae): one spec i men of each were caught in light traps in Born holm. We more over trans fer Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (Gra cil lariidae) from the ob ser va tion list to the main list of Dan ish Lepidoptera. The to tal num ber of Dan ish Gracillariidae is now 88, Gelechiidae 178 and of Tortricidae 389. This re sults in a to tal of 1587 spe cies of Microlepidoptera found in Den mark. The to tal amount of Macro - lepidoptera re corded from Den markis now 969, bring ing the num ber of Dan ish Lepidoptera to a to tal of 2556 species. With the new Dan ish check list the so-called ob ser va tion list has been ex tended to in clude both spe cies of un cer tain faunistic sta tus in Den - mark and spe cies of un cer tain tax o nomic sta tus. There are 13 spe cies of Lepidoptera on the for mer and 11 spe cies on the latter.

Buhl, Otto; Falck, Per

2013-01-01

180

Omkostninger og gevinster ved at genoprette Danmarks vandmilj√ł og √?sters√łen  

DEFF Research Database (Denmark)

Om f√• √•r vil det blive muligt at opg√łre omkostningerne for det danske samfund ved at bringe den √łkologiske kvalitet i s√•vel s√łer og vandl√łb som i de indre danske farvande og den √łvrige del af √?sters√łen op p√• det niveau, som EU kr√¶ver. Det vil samtidig blive muligt over for politikerne og de tre involverede ministerier - Milj√ł-, F√łdevare- og Klima- og Energiministeriet - at redeg√łre for, hvor meget sektorerne i samfundet belaster vandmilj√łet, hvilke omkostninger sektorerne p√•f√łrer samfundet i form af mistet vandmilj√łkvalitet, og hvad det koster for samfundet og sektorerne at opn√• en god vandmilj√łkvalitet.

Voigt, Steen

2009-01-01

 
 
 
 
181

Fund af sm√•sommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2010 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Fourteen species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Many larvae were found mining leaves of Betula sp. in the island of Falster in south-eastern Denmark; 2) Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Three larvae were found mining leaves of Quercus sp. in the island of Bornholm; 3) Phyllonorycter mespilella (H√ľbner, 1905), One specimen has been breed from a mine found on Pyrus sp. in the island of Lolland in southern Denmark; 4) Coleophora parthenogenella Falck, 2010. This newly described species is recorded from four districts in eastern Denmark and in two districts in southern Sweden. Only females are known; 5) Coleophora ballotella (Fischer v. R√∂slerstamm, 1839). Three specimens were taken in light traps in the south-eastern islands of M√łn and Bornholm; 6) Blastobasis lacticolella Rebel, 1940. Numerous specimens were taken in one locality near Copenhagen; 7) Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871. One specimen was taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 8) Celypha woodiana (Barrett, 1882). Six specimens were collected at light in the south-eastern islands of M√łn and Bornholm; 9) Ochromolopis ictella (H√ľbner, 1813). One specimen were taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 10) Platyptilia nemoralis Zeller, 1841. Two specimens were collected at light in south-eastern Denmark in the 1996 and 2003; 11) Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). One specimen were taken in a light trap in Bornholm; 12) Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). Two specimens were taken in light traps in Bornholm; 13) Emmelina argoteles (Meyrick, 1922). One specimen was taken in a light trap on Bornholm; 14) Phycitodes lacteella (Rotschild, 1915).One specimen was taken in a light trap on Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following species is transferred to this list: Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) (Tortricidae). Leucinodes orbonalis (Guen√©e, 1854) (Pyralidae) is recorded as introduced to Denmark as larvae with aubergines from Thailand. Unusual host plants are listed for: Parornix scoticella (Stt.), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey), Phyllonorycter sorbi (Frey), Coleophora spinella (Schrk.). The total number of Danish Nepticulidae is now 88; Gracillariidae 87; Coleophoridae 120; Blastobasidae 4; Gelechiidae 177; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2539 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2011-01-01

182

Konsensus og konflikt : Organiseringen af den tekniske forskning i Danmark 1900-1960  

DEFF Research Database (Denmark)

¬† Det danske erhvervslivs tilpasning til og mulighederne for at fastholde danske arbejdspladser i en ny globaliseret √łkonomisk verdensorden er for tiden genstand for en ophedet debat. Behovet for struktur√¶n¬≠dringer har i den sammenh√¶ng medvirket til at s√¶tte fokus p√• den danske forsknings¬≠politik, hvilket har f√łrt til reorganisering af forskningssystemet og til drasti¬≠ske instrumentelle omprio¬≠riteringer af indsatsomr√•derne. Sp√łrgsm√•let er imidlertid, hvor meget nyt der er i alt dette. Afhandlingen afd√¶kker, hvordan den tekniske forskning under de to verdenskrige og i tredi¬≠vernes krise√•r i lighed med den nutidige diskussion blev promoveret som en dynamisk om¬≠stillingsfaktor, og hvordan det var medvirkende til med til at skabe nye institutioner i det danske forsk¬≠ningssy¬≠stem s√•som Akademiet for de tekniske Videnskaber (1937) og Det teknisk-videnskabelige Forsk¬≠ningsr√•d (1946). Industriens, viden¬≠skabens og statens forskellige interesser og strategier i disse forskningspolitiske spil diskuteres indg√•ende.

Knudsen, Henrik

2005-01-01

183

Heteroseksuel HIV-smitte i Danmark. Observationer fra en infektionsmedicinsk afdeling.  

DEFF Research Database (Denmark)

Since January 1985, 77 women have been found to be HIV-positive in the Department for Infectious Diseases, Hvidovre Hospital. Thirty-four out of these 77 women had histories of intravenous drug abuse, 11 had probably been infected with HIV by transfusion while 32 had probably been infected heterosexually. Out of the heterosexually infected women, a total of 9 were found to be living in a regular partnership with a HIV positive partner and eight of these couples were suitable for investigation. Seven of the eight women were probably infected by their regular male partner, four of whom belonged to known risk groups. Six of the eight men were HIV tested on account of HIV related symptoms while all of the women were tested because their regular partners were found to be HIV positive. The diagnosis of AIDS was established in ten out of 16 persons. Six of the men and three of the women were found to have AIDS less than one year after the first positive HIV test while the diagnosis was established in one man 22 months after the HIV test. The six men with HIV related symptoms had sought medical help on an average eight weeks before a HIV test was carried out and the diagnosis of AIDS was established in five immediately after referral to the special department. It is emphasized that every Danish doctor should be aware of the symptoms of HIV and these should be borne in mind even in the case of patients who do not belong to the known risk groups.

Smith, E; Sonne, I

1990-01-01

184

Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og √•rsager til brug  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

L√łnroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

2006-01-01

185

Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. : Revised Checklist of the Lepidoptera of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This checklist of Danish Lepidoptera is the fourth in a series of modern lists / catalogues (Karsholt & Nielsen, 1976; Schnack (ed.), 1985; Karsholt&Stadel Nielsen, 1998 ‚?? also known as the orange, the blue and the green catalogue, respectively). The need to produce such lists at 10-15 year intervals reflects a high level of activity in Danish lepidopterology. No less than 118 species new to Denmark have been found since the publication of the last list in 1998. However, it also reflects the ongoing international research into the taxonomy and classification of the Lepidoptera. The purpose of these lists has been both to provide as accurate an overview of the Danish Lepidoptera fauna as possible and to present this in a context that reflects the most recent knowledge of lepidopterological research. Taxonomic changes In recent years this research has increasingly focused on the study of DNA, and the results of it have changed our understanding both at species level and on relationships within the Lepidoptera. As with most research there are different views on how things should be understood, and for the individual lepidopterologist it may be difficult to evaluate which hypotheses seem to fit best with reality. At the invitation of the journal Zootaxa a team of 51 taxonomists in 2010 collaborated in publishing a new classification of Lepidoptera, which is based on the most recent research in both molecular and traditional taxonomy. The results have now been published (Nieukerken et al., 2011) and are largely being followed here. Although there still continue to be adjustments and major changes as more genes become sequenced and analysed for more taxa, it is believed that strong support for the above mentioned system will provide at least some stability over the coming years. We are sometimes asked why it is necessary to change the names of species, why they should now be placed in a different genus or family, or why the systematic sequence changes in each new catalogue. Some users of lists of Danish Lepidoptera do not think they need to know about the latest changes in taxonomy or classification and would probably prefer to adopt a final, fixed list. Lepidopterology is not a static concept, but a science which is constantly evolving as a result of new knowledge often coming from different disciplines. This list may therefore be seen as a sort of key, because it is our best guess at the correct names of the Lepidoptera that are found in Denmark, and where they are currently placed in the lepidopterological system. The Danish Lepidoptera fauna is among the best known in the world, and Danish lepidopterists have an international reputation. We believe that access to updated catalogues / checklists is both a product of the high standard of Danish lepidopterology and a factor that contributes towards it. Content of this list This list includes all species of Lepidoptera found in Denmark, totally 2654 species. Of these 2549 are naturally ocurring, 80 are introduced, 14 are on the observation list for faunistic reasons and 11 are on the observation list for taxonomic reasons. Only species of which there is at least one correctly identified adult (imago) are included in the list. The one exception is Euphydryas maturna (L.) which is based entirely on literature records (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 106-107). There are no examples of native Danish Lepidoptera which are based only on photographs, but we cannot exclude the possibility that this may occur in future. We thus include a few introduced species on the basis of photo documentation. For a new species to be added to the list it is moreover obligatory that the finding has been dealt with in Danish language. This does not apply in all cases of introduced species and ¬Ľobservation species¬ę (see below). We have given up trying to distinguish between species that breed in Denmark and migrants, i.e. species flying or blowing here from abroad, whether regularly or exceptionally. Many species breed temporarily in Denmark, and their Danish populations seem to depend on a

Karsholt, Ole; Stadel Nielsen, Per

2013-01-01

186

G√łr tiggeri lovligt i Danmark : Forbuddet mod tiggeri risikerer at skabe mere alvorlig kriminalitet.  

DEFF Research Database (Denmark)

Uanset om tiggeriet skyldes, at man er faldet ud af det danske samfund, eller man er f√łdt I e fattigt europ√¶isk land, √¶ndrer et forbud mod tiggeri ikke p√•, at der stadig er brug for penge, skriver Fatima Sabir.

Sabir, Fatima

187

Det √łvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

¬† B√łnderg√•rdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedg√•rde under Kronen, adelige samt efter enev√¶ldets indf√łrelse tillige borgere. For at opn√• brugsretten til g√•rdene m√•tte b√łnderne yde en r√¶kke faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer p√• de faste afgifter, den s√•kaldte landgilde. Landgilden m√• ses som en del af produktionen p√• fasts√¶ttelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at g√•rdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en fork√¶rlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortl√¶gge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede st√łrrelse af landgilden, angivet i f√¶llesenheden t√łnder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, s√•dan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et s√¶rligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor s√¶rligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes √łkonomiske interesser i at f√• persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) b√łndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til g√•rdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville v√¶re mere korrekt at benytte begreber som den sk√¶ve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke n√łdvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i g√•rdens samlede produktion. St√łrrelse af den samlede landgilde relaterede selvf√łlgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal h√łjt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, b√•de lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne v√¶re ganske uretf√¶rdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke n√łdvendigvis ud fra et ensartet regels√¶t. Allerede ved fasts√¶ttelsen kunne der v√¶re forskelle fra egn til egn og fra g√•rd til g√•rd. Herefter blev landgilden endda fastfrosset p√• trods af √¶ndringer i g√•rdenes tilliggende og udf√łrte forbedringer i nogle egne. De g√•rde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, l√• i egne, hvor der siden fasts√¶ttelsen af landgilden havde v√¶ret mulighed for ekspansion - s√¶rligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt h√łjere afkast per areal. Omvendt havde g√•rde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set h√łjeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden n√łdvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

Dam, Peder

2009-01-01

188

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2007 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus p√• rotter fra de omr√•der der d√¶kker de tidligere Ribe og Vejle Amter foruden kommunerne K√łbenhavn og Frederiksberg. Resistens af betydning for den praktiske bek√¶mpelse blev med en enkelt undtagelse fundet hos rotter fra alle de deltagende kommuner i de tidligere Ribe og Vejle Amter, mens der ikke blev fundet resistens i kommunerne K√łbenhavn og Frederiksberg. Derudover blev resistens for f√łrste gang fundet i Glostrup og Ish√łj kommuner.

Lodal, Jens

2008-01-01

189

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2008 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus p√• rotter fra de omr√•der, der d√¶kker det tidligere K√łbenhavns Amt samt Bornholms Regionskommune. Desuden blev rotter fra nogle f√• andre kommuner unders√łgt. Resistens af betydning for den praktiske bek√¶mpelse blev fundet blandt rotter fanget p√• lokaliteter i kommunerne Glostrup, Br√łndby, K√łbenhavn og Fredericia samt fra den tidligere Ribe Kommune i den nuv√¶rende Esbjerg Kommune.

Lodal, Jens

2010-01-01

190

Genoptraeden af kernikterus hos nyf√łdte b√łrn i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered. The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent.Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

2006-01-01

191

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark : Hvor langt er vi - og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors Udgivelsesdato: 2008/1/21

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

192

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark. Hvor langt er vi--og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors.

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

193

AIDS i Danmark. 1. Opportunistiske infektioner og maligne sygdomme. Danish Study Group for HIV Infection.  

DEFF Research Database (Denmark)

To examine the distribution of AIDS-defining illnesses among Danish AIDS patients, data on 687 AIDS patients diagnosed in the period from 1980 to 1990 (93% of all reported cases in the period) were collected. The most frequent AIDS-defining illness was Pneumocystis carinii pneumonia followed by candida oesophagitis and Kaposis sarcoma. The proportion of homo/bisexual men presenting with Kaposis sarcoma as the initial AIDS-defining illness declined over time. Patients with extrapulmonary tuberculosis had higher CD4 cell counts than patients presenting with other illnesses. Cytomegalovirus chorioretinitis and atypical mycobacteriosis were seen more frequently after the time of the AIDS diagnosis, and a low CD4 cell count at time of the AIDS diagnosis was a significant predictor for the development of these opportunistic infections during follow-up. Danish AIDS patients present with a wide spectrum of HIV-related illnesses, reflecting their exposure to opportunistic microorganisms and the degree of immune deficiency. The pattern of HIV-related illnesses is changing over time, and therefore continuous surveillance is needed to optimize therapeutic and prophylactic regimens.

Lundgren, Jens Dilling; Bentsen, K D

1995-01-01

194

Parallelle verdener : Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities. The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

Steno, Anne Mia

2012-01-01

195

Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler : Standardisering og selvledelse i IT-arbejde i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten diskuterer selvledelse i IT-branchen; Hvad er det for et billede der tegner sig af Selvledelse? og hvilke muligheder og begr√¶nsninger giver det de ansatte for egentlig indflydelse i det daglige arbejder og over de rammer, der definerer indhold og arbejdsvilk√•r? Herefter vil den se p√• standardisering i IT-arbejdet; Hvad er det for en udvikling vi ser og hvordan p√•virker den arbejdet? Endelig vil rapporten med afs√¶t i de foreg√•ende afsnit diskutere den skitserede udvikling og samspillet mellem selvledelse og standardisering i IT-arbejdet. ‚?? Har arbejdet fuldst√¶ndigt √¶ndret sig? hvad er IT-arbejde i dag? og hvilke muligheder giver det ansatte og ledere for at orientere sig? Rapporten bygger p√• et litteraturstudie og interview med n√łglepersoner i PROSA og DI-TEK.

Grosen, Sidsel Lond

2012-01-01

196

Gottlieb Bindesb√łll : Danmarks f√łrste moderne arkitekt  

DEFF Research Database (Denmark)

Monografien pr√¶senterer og analyserer for f√łrste gang den danske arkitekt Gottlieb Bindesb√łlls (1800-56) samlede v√¶rk. Den viser, hvordan historicismen p√• trods af afh√¶ngigheden af √¶ldre stilarter b√łd p√• meget fornyelse. Bindesb√łll skaber helhed p√• en hidtil uset m√•de, der leder tankerne hen p√• naturens m√•de at "formgive" p√•. Han opfinder tegn, der udogmatisk anskueligg√łde bygningernes bestemmelse. Og n√•r han genbruger historien, blander han gerne epoker, regioner og kulturer p√• original vis. Bogen uddyber ogs√•, hvordan Bindesb√łlls arbejder er knyttet til et nationalliberalt projekt, der f√łrer til demokratiets indf√łrelse i 1848.

Kristensen, Peter Thule

2013-01-01

197

Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

2005-07-01

198

J√łder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid  

DEFF Research Database (Denmark)

Forholdet belyses fra kilder som kalkmalerier, andagtsb√łger, pr√¶dikensamlinger, dokumenter i Rigsarkievts og landsarkivets samlinger, Det mosaiske Troessamfunds arkiv.Kristenteologers af traditionen pr5√¶gede antij√łdiske holdninger afl√łses i et vist omfang af mere tolerant indstilling i Oplysningstiden. Udviklingen f√łres op til og med antisemitismen i 1930¬īerne og 1940¬īerne og holdninger i kirken til zionismen og oprettelsen af staten Israel.

Lausten, Martin Schwarz

2012-01-01

199

Denmark`s oil and gas production 1997; Danmarks olie- og gasproduktion 1997  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the annual report on the activities concerning the Danish production and exploration regarding oil and natural gas. Information on concessions, production and consumption since 1972 is included. (CLS)

NONE

1998-04-01

200

Denmark's oil and gas production 2001; Danmarks olie- og gasproduktion 2001  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the development within exploration and production of oil and gas and an account of the reserves as of 1 January 2002. Furthermore the report presents production forecasts, research programmes, the economic consequences of the oil and gas activities together with facts related to safety, health and the environment. (LN)

NONE

2002-05-01

 
 
 
 
201

Denmark`s oil and gas production 1998; Danmarks olie- og gasproduktion 1998  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the annual report on the activities concerning the Danish production and exploration regarding oil and natural gas. Information on concessions, production and consumption since 1972 is included. (CLS)

NONE

1999-05-01

202

Denmark's oil and gas production 2002; Danmarks olie- og gasproduktion 2002  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Authority presents the development within exploration and production of oil and gas and an account of the reserves as of 1 January 2003. Furthermore the report presents production forecasts, the economic consequences of the oil and gas activities together with facts related to safety, health and the environment. (LN)

NONE

2003-05-01

203

Denmark's oil and gas production 2000; Danmarks olie- og gasproduktion 2000  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the development within exploration and production of oil and gas and an account of the reserves as of 1 January 2001. Furthermore the report presents production forecasts, research programmes, the economic consequences of the oil and gas activities together with facts related to safety, health and the environment. (ln)

NONE

2001-05-01

204

Denmark`s oil and gas production 1994; Danmarks olie og gasproduktion 1994  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the annual report on the activities concerning the Danish production and research regarding oil and natural gas. Information on concessions, production and consumption since 1972 is included. (CLS)

NONE

1995-05-01

205

Denmark's oil and gas production 2003; Danmarks olie- og gasproduktion 2003  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Authority presents the development within exploration and production of oil and gas and an account of the reserves as of 1 January 2004. Furthermore the report presents production forecasts, the economic consequences of the oil and gas activities together with facts related to safety, health and the environment. (LN)

NONE

2004-06-01

206

Denmark's oil and gas production 1999; Danmarks olie- og gasproduktion 1999  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency presents the annual report on the activities concerning the Danish production and exploration regarding oil and natural gas. Information on concessions, production and consumption since 1972 is included. (CLS)

NONE

2000-05-01

207

Denmark's oil and gas production 2006; Danmarks olie- og gasproduktion 2006  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Authority presents the development within exploration and production of oil and gas and an account of the reserves as of 1 January 2007. Furthermore the report presents a description of the production process and of the safety, health related and environmental conditions as regards oil and gas production. This years' report includes a thematic chapter on research and education in the oil and gas sector. (BA)

NONE

2007-06-15

208

Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample from the Danish National Patient Registry was used. RESULTS: In 2005 and 2006, 2,064 and 891 lumbar fusions were performed in 14 public and 6 private hospitals. The annual activity increased from 993 to 1,118 procedures at public hospitals and from 393 to 510 procedures at private hospitals. Lumbar disc arthroplasty was performed in 196 cases, anterior fusion in 162 case, posterior fusion in 2,309 cases, while combined anterior and posterior fusion were performed in 347 cases. The indications for surgery were based on the diagnosis spondylosis in 245 cases, spinal stenosis in 1,174 cases, discuss degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications and to support further research. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk

2009-01-01

209

Udviklingen i behandlingen af intrakapsulaere femurfrakturer i Danmark 1996-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The treatment of medial collum femoris fractures (MCFF) is a topic for discussion. Recommendations favour internal fixation at all four levels of displacement (Garden type I-IV) for patients younger than 75 years. Older patients with undisplaced fractures (Garden type I-II) are being offered internal fixation, while arthroplasty is offered to patients with displaced fractures (Garden type III-IV). The aim of the present survey is to map the extent and the development in the use of the above mentioned methods in Denmark. METHODS: A questionnaire was distributed to all 39 emergency wards in Denmark. The results were compared with those of a similar survey from 1996. RESULTS: In the period 1996-2007, the number of wards treating MCFF was reduced by 50%. In 2007 only a single mixed surgery ward remained compared with 14 in 1996. Garden type I fractures were treated with internal fixation in 77% of the wards and conservatively in 8%. In 1996, 60% were offered surgery. Garden type II fractures were treated with internal fixation in all wards in 2007 as well as in 1996. Garden type III fractures were treated with internal fixation in 12% of the wards, while 81% of the wards offered age-graduated treatment. Garden type IV fractures were treated with internal fixation in one among 26 wards, 81% performs treatment according to the above standards. The period 1996 to 2007 has seen a 12-13% decrease in the number of patients with displaced MCFF who are offered age-graduated treatment. CONCLUSION: International recommendations seem to have been accepted widely in Danish orthopaedic wards. Nearly all wards currently offer age-graduated treatment. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Laursen, Jens Ole

2008-01-01

210

Energy strategy 2025. Perspectives towards 2025 and introductory action plan for the future power infrastructure; Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og oplaeg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Government's long-term energy strategy follows up on the political agreement of 29 March 2004. The energy strategy is a coherent formulation of the Government's long-term energy policy. The pivotal point for the energy strategy is liberalized energy markets and market based tools for obtaining goals such as efficiency, security of supply and environment. The focus is increasingly on the substantial business potential within development of new and more efficient energy technology, in which Denmark takes up several globally strong positions. Furthermore, transportation energy consumption has been included directly in an energy strategy for the first time. At the same time as the energy strategy is presented, a summarizing background report from the Danish Energy Agency with facts, analyses and evaluations is published, as well as a report from energinet.dk that summarizes the system responsibilities' input to that part of the energy strategy that deals with power infrastructure. (BA)

NONE

2005-07-01

211

√?t √•r efter EU's udvidelse : - status og perspektiver i byggebranchen  

DEFF Research Database (Denmark)

CLRdenmark afholdt en konference i april 2005 i K√łbenhavn om det f√łrste √•rs erfaringer med tilgangen af √łstarbejdere. Bogen er en sammenfatning af debatten om migrantarbejdere fra de √łsteurop√¶iske lande med erfaringer og perspektiver fra Tyskland, Sverige og Danmark. Der pr√¶senteres en bred vifte af aktuelle cases, faktuelle data og sammendrag af politiske overvejelser. Sp√łrgsm√•let er grundl√¶ggende om EU's √łstudvidelse skal ses som en trussel eller en udfordring for byggesektoren i de gamle EU-lande? G√•r trafikken i virkeligheden b√•de til og fra de nye EU-lande? Er de gamle EU-lande blevet rendt over ende, eller er udviklingen forl√łbet i et h√•ndterbart tempo? Kan "truslen fra √łst" vise sig at v√¶re en del af svaret p√• problemerne med den demografiske udvikling? Og er den √łgede internationale konkurrence en sund vitaminindspr√łjtning for et ellers udpr√¶get hjemmemarkedserhverv? Bogen giver et bud p√• disse og andre lignende sp√łrgsm√•l. Ligeledes pr√¶senteres en r√¶kke scenarier for de fremtidige udviklingsm√•l for det danske arbejdsmarked.

Pedersen, Elsebet Frydendal

2005-01-01

212

Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence p√• Bispebjerg Hospital  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsfaciliteter har for nylig f√•et en masse opm√¶rksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de n√¶ste 10-15 √•r (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er b√•de helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hospitaler. Der er ogs√• en del fokus p√• de indledende stadier af designprocesser med brugerinvolvering og konkurrence-programmering, med det form√•l at opn√• moderne og fremragende hospitaler, der underst√łtter behovene hos fremtidige patienter, sundhedspersonale og samfundet. Denne artikel har til form√•l at pr√¶sentere resultaterne af et casestudie p√• Bispebjerg Hospital, som jeg gennemf√łrte som en del af mit PhD-projekt om Usability Briefing for hospitaler. PhD-projektet inkluderer studier af metoder og resultater af brugerinvolvering i design samt organisering og gennemf√łrelse af god programmering.

Fronczek-Munter, Aneta

2013-01-01

213

Videomedieret parallelundervisning : som rum for l√¶ring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsomr√•der  

DEFF Research Database (Denmark)

For at modvirke den stigende regionale ulighed i Danmark er uddannelsestilbud i udkantsomr√•derne vigtigt. Men med relativt f√• studerende kan det v√¶re vanskeligt at drive uddannelse i disse omr√•der. Man har i den forbindelse interesseret sig for potentialerne i videomedieret fjernundervisning, og der har flere steder v√¶ret gennemf√łrt fors√łg med s√•kaldt parallelundervisning, hvor der undervises samtidigt i to lokaler placeret p√• hver deres lokalitet, og hvor underviseren kun er fysisk til stede i det ene lokale. I √•rene 2009 - 2011 gennemf√łrte VUC Nordjylland et omfattende fors√łg med denne type undervisning p√• hold inden for almen voksenuddannelse (AVU). Mange kursister ved AVU har svage faglige foruds√¶tninger og problematiske erfaringer fra skoletiden. P√• baggrund af resultater fra f√łlgeforskning til dette fors√łg og med inddragelse af teoretiske perspektiver p√• rum og l√¶ring diskuterer artiklen den parallelle undervisning med henblik p√• fordele og ulemper, begr√¶nsninger og fremtidige muligheder i denne type undervisning.

Andreasen, Karen Egedal; Rasmussen, Palle

2013-01-01

214

Hvorn√•r er det slut? : Hvorfor og hvordan man m√•ler p√• krigsindsatser  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske indsats i Afghanistan er ved at slutte, og de sidste danske kampsoldater er fl√łjet tilbage til Danmark. Men hvordan kan man vide, at krigen n√¶rmer sig sin afslutning, og at der ikke l√¶ngere er behov for danske kampsoldater i Afghanistan, men derimod for milit√¶re instrukt√łrer og eksperter i genopbygning? I artiklen argumenteres der for, at performance-m√•linger kan bruges til at besvare disse sp√łrgsm√•l. Artiklen tager udgangspunkt i, at strategisk debat blandt politikere ikke b√łr oph√łre med krigsengagementers start, men derimod forts√¶tter i krigsengagementernes fulde forl√łb. Strategisk debat foruds√¶tter informationer fra krigsomr√•der, og performance-m√•linger er et virksomt instrument i denne sammenh√¶ng. Med afs√¶t i den danske Afghanistan-strategi, i Helmandplanerne samt i deres afrapporteringer diskuteres det i artiklen, hvordan performance-m√•linger kan bringes i anvendelse i dansk regi i forbindelse med fremtidige milit√¶re indsatser. Historiske eksempler og koncepter fra performance-litteraturen diskuteres i artiklen, f√łr fokus rettes mod fremadrettet dansk brug af performance- m√•linger. Afslutningsvis anvises fire anbefalinger for fremtiden.

Larsen, Kristian Knus

2014-01-01

215

Idr√¶t og arkitektur i byen  

DEFF Research Database (Denmark)

Idr√¶t og sport har op igennem det sidste √•rhundrede i stigende grad sat sit aftryk p√• livsform, byudvikling og arkitektur. Sporten kom til byen parallelt med udviklingen af industrisamfundet sidst i 1800-tallet. I dag, hvor industrisamfundet mere eller mindre er afl√łst af videnssamfundet, er sporten st√¶rkt professionaliseret, og samtidig har alternative og selvorganiserede bev√¶gelsesformer udviklet sig. Idr√¶tsbilledet er blevet mere komplekst og vil ogs√• i fremtiden markere sig i byens arkitektur og planl√¶gning. I bogen behandles udviklingstendenser og problemstillinger inden for s√•vel idr√¶t som byudvikling og arkitektur. Karakteristiske m√łnstre indkredses, og der gives bud p√• strategier og muligheder for det fremtidige idr√¶tsliv i byen. K√łbenhavn anvendes som model, men anbefalingerne er generelle og anvendelige i andre bym√¶ssige sammenh√¶nge i Danmark. Bogen skal ses som igangs√¶tter af en debat og som inspiration til udformning af en generel strategi for idr√¶ttens integration i byens rum. Et afs√¶t til en ny udvikling.

Melgaard, Ebbe; Wikke, Helle

2007-01-01

216

UP-report. Fuel-based energy systems. Basis of the Development platform. Fuel to the Swedish Energy Agency's strategy work FOKUS; UP-rapport. Braenslebaserade energisystem. Underlag fraan Utvecklingsplattformen. Braensle till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report serves as input to the Swedish Energy Agency's strategies and priorities for research and innovation in the fuel-based energy system for the period 2011 - 2016. The report has been compiled by members of the development platform Fuel. This report provides background and conditions for the fuel based energy system, and proposed priorities and activities for future efforts in this area. The development platform has contributed with valuable experience and knowledge which enabled the Swedish Energy Agency to then develop a strategy that meets the needs of the society and business.

NONE

2012-11-01

217

A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

NONE

2011-07-01

218

Nye oplysninger om effekter af Bt-majs p√• sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Milj√łministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004  

DEFF Research Database (Denmark)

"De nye oplysninger medf√łrer ingen v√¶sentlige √¶ndringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilf√łjelse vedr√łrende behov for specifik overv√•gning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning f√łr moratoriet, men vores kommentarer nedenfor g√¶lder principielt ogs√• for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sj√¶ldne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foresl√•et at der indf√łres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sj√¶ldne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne v√¶re at omgive randen af Bt-majsmarker med et v√¶rneb√¶lte af konventionel majs. P√• grund af den usikkerhed der findes p√• omr√•det vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag v√¶re relevant med en specifik overv√•gning af truede eller sj√¶ldne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i n√¶rheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel p√•virkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-m√•l insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det v√¶sentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgr√łder for n√¶rv√¶rende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil v√¶re en fordel at v√¶re forberedt p√• en fremtidig dyrkning af Bt-afgr√łder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ p√•virkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som tr√¶kg√¶ster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, G√łsta

219

Lokale og Anl√¶gsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug  

DEFF Research Database (Denmark)

P√• baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerunders√łgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idr√¶tsanl√¶g fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuv√¶rende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national s√•vel som international sammenh√¶ng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de st√łttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede m√•ls√¶tning og strategi om at fremme idr√¶ts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der p√• overordnet niveau unders√łgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor s√•danne evalueringer indeb√¶rer unders√łgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er p√• grundlag af ovenst√•ende gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettel√¶ggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler p√•, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik p√• at opn√• yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af st√łttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adf√¶rd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opn√•s via Fondens evalueringer, muligg√łres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at h√łjne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idr√¶ts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

2013-01-01

220

Den finansielle krise i Danmark: : Diskussion af rapporten fra ‚?ĚUdvalg om √•rsagerne til finanskrisen‚?Ě  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi diskuterer finanskriseudvalgets rapport. Der er mange nyttige informationer i rapporten, og en god beskrivelse/analyse stiller lige s√• mange sp√łrgsm√•l, som den besvarer. Som f√łlge heraf, og i betragtning af rapportens omfang, har vi i vor diskussion valgt at fokusere p√• de omr√•der, der ikke belyses/besvares, og de omr√•der, hvor vi ikke kan finde et empirisk og/eller logisk bel√¶g for rapportens p√•stande.

Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

2013-01-01

 
 
 
 
221

Evaluering af stikproevekontrol for systemgodkendte vindmoeller i Danmark 1989. (Spot check of wind turbines in Denmark 1989).  

Science.gov (United States)

In the report a survey is given over the spot check of wind turbines carried out in Denmark by The Test Station for Wind Turbines under a contract with the Energy Agency as one of the elements in the Danish Wind Turbine Certification System. The report co...

J. Krogsgaard E. Joergensen

1990-01-01

222

Tv til bÝrn. En analyse af Danmarks Radios BÝrne- og Ungdomsafdelings programpolitik og produktioner 1968-1972  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The subject of this thesis is Danish childrenís television between 1968 and 1972. The main objective is to examine how the Children and Youth department (B&U) of the Danish Broadcasting Corporation understood the function(s) of childrenís television in childrenís lives. The analysis is carried out on two levels, namely in terms of the program policy and the programs. The analysis is guided by a number of thematic aims, which have been formulated on the basis of previous research in rela...

2008-01-01

223

Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans pr√¶sident til Den Internationale Straffedomstol?  

DEFF Research Database (Denmark)

For f√łrste gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (¬ĽICC¬ę) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en r√¶kke sp√łrgsm√•l om statsrepr√¶sentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (¬ĽICC Statutten¬ę) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsr√•dsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

2009-01-01

224

Stigende astmad√łdelighed i Danmark 1969-1988. Ikke p√• grund af √¶ndret kodepraksis  

DEFF Research Database (Denmark)

We have studied asthma mortality in Denmark from 1969 to 1988. Age standardized mortality rates calculated in three age groups, 10-34, 35-59, and > 60 years, disclosed similar trends. Increasing mortality from asthma in the mid-1970s to 1988 was seen in all three age groups with higher mortality in 1979-1988 as compared with 1969-1978 of 95%, 55%, and 69%, respectively. Since the eighth revision of the International Classification of Diseases (ICD-8) was used in Denmark over the entire 20-year period, changes in coding practice due to change of classification system cannot explain the findings.

Juel, K; Pedersen, Poul A

1993-01-01

225

Final report on development and building of DANmark 36, 525 kW wind turbine situated in Hanstholm  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project was to produce a 500 kW grid connected wind turbine that would have an operational economy at the same level as smaller 100-200 kW wind turbines. It was attempted to find untraditional solutions for some of the measurement tasks. The prototype wind turbine produced 1,315 MWh during the first year of operation. The calculated nominal annual production of a wind turbine in roughness class 1 is otherwise 1,286 MWh. The simple construction of the prototype makes it suitable for local production. The design of this wind turbine, its control system, safety systems, location, construction and cost are described in detail in addition to the air brake test performed, and the measurement system. (AB)

Vilsboell, N.; Kunwald, P.; Reino, A.; Holm, J.

1993-10-01

226

Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og gr√łnl√¶ndere i Danmark og behov for styrket kontrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically and economically.

Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård

2012-01-01

227

Emission from the road traffic in Denmark 1980-2010; Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The objective of this report is to estimate a forecast of the CO, NO{sub x}, VOC (Volatile Organic Compound) and particulate emissions of the road traffic with the forecast model BILEMIS for the period 1980-2010. This emission forecast replaces a former forecast. The new model is applied for seven vechicle categories: private cars and vans (petrol and diesel), lorries (under and over 16 tonnes total weight) and buses. As a part of the forecast adjustment the results of the emissions forecast for the year 1994 have to be balanced with the estimated emissions from the emission model COPERT II which is the official model for calculation of the annual Danish road traffic emissions. The BILEMIS forecast is estimated for all seven vehicle categories and is adjusted with the difference (per cent) between the total emissions of COPERT II and BILEMIS from 1994. The final forecast is also compared to the former forecast. The greatest part of the CO, VOC and NO{sub x} emissions from the road traffic are due to the cars with petrol engines and the total levels are very alike in the former and the new forecast. In the new forecast the CO leak increases a little at the beginning of the forecast period due to a drastic increase of the emission from private cars and vans with diesel engines and busses. The increase is followed by a decrease in the rest of the forecast years. After 1990 the emission decrease is getting stronger as the catalytic converters are introduced for private cars with petrol engines. Dominated by the emissions from private cars with petrol engines the VOC and NO{sub x} emission increases until the beginning of the 1990s and afterwards it falls steadily due to the same cause as for the CO. Until the mid 1990s the particulate emissions in the new forecast are much lower than compared with the former forecast. Subsequently the total emissions in the two forecast draw together. In the new forecast the particulate emission increases until the mid 1990s. In the following forecast years the emission decreases once again due to the introduction of the EURO I-IV standards for vans and heavy vehicles. Most of the particulate emissions are from diesel vans. However, also the heavy vehicles contribute considerably the total emission. The new emission forecast has estimated a significant lower emission of NO{sub x} and particulate from heavy vehicles because of new knowledge about NO{sub x} and particulate emission factors for these types of vehicles. Aggregated emission factors are also estimated for the seven vehicle categories on the basis of the traffic and total emissions of the final forecast. Throughout the forecast period a general decrease in the emission factors appears. The decrease reflects the sharpened emission standards which gradually are introduced in the forecast period. (EHS) 10 refs.

Winther, M.; Ekman, B. [Vejdirektoratet (Denmark)

1998-10-01

228

Are you DEFF? : Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek lancerede i for√•ret sin strategi 2012-2016  

DEFF Research Database (Denmark)

Bibliotekerne bliver i strategien bedt om at r√•be erhvervslivet op. Det tegner til at blive noget af en udfordring. M√•ske skulle bibliotekerne r√•be DEFF op? Det er en smuk og politisk korrekt tanke at underst√łtte v√¶kst, erhvervsfremme og innovation, men bibliotekernes ydelser er uklare og det er eftersp√łrgslen ogs√•.

Kaarsted, Thomas

2012-01-01

229

Denmark 1900-1991: Energy consumption, GDP and energy prices; Danmark 1990-1991. Energiforbrug, BFI og energipriser  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim was to illustrate and generally analyze data for energy consumption and prices in Denmark during the period 1990-1991. In relation to the presented data on gross and net energy consumption the significance of climate correction is discussed and graphs show the effective price of energy. The long-term connection between energy consumption, energy prices and gross domestic product at factor cost is debated. It is demonstrated how the relation between energy, and gross domestic product at factor cost, develops, and the level of domestic supply of energy during the current century is described. It is explained that, up to 1970, energy consumption had increased at an alarming rate which can be related to the national income during that period. Lately, increases have been more gradual, related to high, effective energy prices. It is stated that some influential effects are irreversible, such as improvements in thermal insulation in buildings and technical energy-saving innovations, and because of this even a fall in energy prices will not result in a return to former levels of energy consumption. The possibility of a new energy price shock in the future could excite even more energy saving activities. In the short term it is more difficult to see the relation between energy consumption and national income development, there are so many influential factors, such as gross domestic product, weather, prices and the number of domiciles etc., to take into consideration. But the estimation of long term elasticity of national income and prices rests at anticipated levels. (AB) (24 refs.).

Bentzen, J.

1993-02-01

230

√?konomi for vindm√łller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer  

DEFF Research Database (Denmark)

During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the developmentof investments cost, O&M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O&M-cost components are established going back to the early 80's. Thesetime series are used to analyse the development of O&M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected developmentof O&M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes. (in Danish)

Jensen, Peter Hjuler; Morthorst, Poul Erik

2002-01-01

231

Udvikling og afregningsm√łnster for kirurgi i privat og offentligt sygehusregi i Danmark 2004-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The organisation and the reimbursement pattern for surgery in Denmark are relatively unknown. MATERIAL AND METHODS: The organisation and activity of hip and knee replacement, laparoscopic cholecystectomy and inguinal herniotomy, low-back surgery and obesity surgery were analysed together with the surgery reimbursement pattern in Denmark in the 5-year period 2004-2008 based on national register data. RESULTS: During the 4-year period 2004-2007 activity rose for all types of surgery, except laparoscopic cholecystectomy. A predominant part of the increased activity was seen within the private sector, especially in obesity and low-back surgery. A predominant part of the activity in the private sector was financed via public sector funding. CONCLUSION: The results show increased surgical activity in five common operations and call for intensified monitoring of activity and quality to secure research and further development on a nationwide basis. Udgivelsesdato: 2009-May

Kehlet, Henrik; Hinds√ł, Klaus

2009-01-01

232

Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

NONE

2012-12-15

233

Computer Aided Design i Danmark : Afpr√łvning af CAD-systemer p√• tre arkitekttegnestuer  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten beskriver sidste fase i et projekt, som sigter mod at opbygge erfaringer om brug af CAD p√• danske tegnestuer. P√• en studietur valgte tre tegnestuer hver et CAD-system til afpr√łvning i fire m√•neder. Rapporten redeg√łr for erfaringerne og belyser forholdet mellem dansk byggeri og datateknikken.

Sigrist, F.; Barfoed, P

1985-01-01

234

Replik til ‚?ĚDen finansielle krise i Danmark : Diskussion af rapporten fra Udvalget om √•rsagerne til finanskrisen"  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er en replik til den diskussion af Rangvid-rapporten, som Tom Engsted og Johannes Raaballe kom med i Finans/Invest 8/13. I replikken forholder Jesper Rangvid sig til de fremkomne kritikpunkter og forslag. I artiklen konkluderer Jesper Rangvid, at der var nogle nye indsigter i Tom Engsteds og Johannes Raaballes diskussion, men at han overordnet set mener, at flere af de fremkomne kritikpunkter mere er udtryk for personlige holdninger end dokumenterede kritikpunkter.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

235

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for √•ret 2012 : Banker i Danmark 14/4-2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Highlights Bunden er n√•et? Finansieringsomkostningerne ‚?Ěbunder ud‚?Ě (i hvert fald for de bedste) Massive udfordringer for de ‚?Ěpressede‚?Ě Blev v√¶rre sidst p√• √•ret Og de kan identificeres √?get polarisering Markedet er rationelt Risiko ‚?Ěkoster‚?Ě

Krull, Lars

236

Status for b√¶redygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel s√¶ttes fokus b√¶redygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en unders√łgelse i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL Global Forwarding, gennemf√łrt i sommeren 2009, med fokus p√• virksomhedernes arbejde med b√¶redygtighed og transport. Indledningen giver en baggrund for emnet, b√¶redygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en pr√¶sentation af resultaterne fra unders√łgelsen af b√¶redygtig transport. Unders√łgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel p√• hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med b√¶redygtighed og transport. Artiklen afsluttes med en r√¶kke implikationer for henholdsvis kunder (transportk√łberne) og transport leverand√łrerne Udgivelsesdato: April

Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper

2010-01-01

237

Replik til ‚?ĚDen finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om √•rsagerne til finanskrisen"  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er en replik til den diskussion af Rangvid-rapporten, som Tom Engsted og Johannes Raaballe kom med i Finans/Invest 8/13. I replikken forholder Jesper Rangvid sig til de fremkomne kritikpunkter og forslag. I artiklen konkluderer Jesper Rangvid, at der var nogle nye indsigter i Tom Engsteds og Johannes Raaballes diskussion, men at han overordnet set mener, at flere af de fremkomne kritikpunkter mere er udtryk for personlige holdninger end dokumenterede kritikpunkter.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

238

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

NONE

2012-09-15

239

Den √łstamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel g√¶st og ny invasiv art  

DEFF Research Database (Denmark)

Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

Tendal, Ole Secher; Olesen, J√łrgen

2011-01-01

240

Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

2013-06-15

 
 
 
 
241

Hvilke √¶ldre bilister fornyer deres k√łrekort og hvorfor? : En unders√łgelse om k√łrekortfornyelse ved 70 √•rs alderen  

DEFF Research Database (Denmark)

Andelen af √¶ldre mennesker er i disse √•r hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. √?rsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forl√¶ngede levealder samt den lave f√łdselsrate i de seneste √•rtier. I Danmark er 16,8 % af populationen p√• nuv√¶rende tidspunkt 65 √•r eller √¶ldre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er is√¶r de store √•rgange, som p√• nuv√¶rende tidspunkt er i 60‚??erne, som f√•r andelen af √¶ldre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der v√¶ret en konstant stig-ning i andelen af √¶ldre personer med k√łrekort. Dette betyder, at en st√łrre andel af den fremti-dige √¶ldrepopulation vil have k√łrekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af √¶l-dre bilister i de kommende √•r. Unders√łgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et k√łrekortfornyelsessystem, hvor √¶ldre bilister screenes for at kunne forts√¶tte med at k√łre bil, er der mange √¶ldre, der v√¶lger ikke at forny deres k√łrekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlstr√∂m, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget k√łrekortfornyelse med tilh√łrende screening har til form√•l at frasortere de bilister, som ikke l√¶ngere kan k√łre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, is√¶r √¶ldre kvinder, som v√¶lger at stoppe med at k√łre (Hakamies-Blomqvist & Wahlstr√∂m, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medf√łre mobilitetsproblemer og √łget afh√¶ngighed af b√•de formel og uformel hj√¶lp til den daglige transport. I Danmark skal k√łrekortet fornyes f√łrste gang, n√•r man fylder 70, og herefter skal k√łrekortet fornyes j√¶vnligt. N√•r k√łrekortet √łnskes fornyet, skal der indhentes en l√¶geattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er alts√• tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemg√• unders√łgelsen for at kunne forny k√łrekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der v√¶lger at forny deres k√łrekort, og hvor mange, der v√¶lger ikke at g√łre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af √¶ldre, der er mere tilb√łjelige til at forny eller ikke forny deres k√łrekort. Den n√¶rv√¶-rende unders√łgelse har til form√•l at unders√łge, hvilke danske bilister, der v√¶lger at forny/ikke forny deres k√łrekort i forbindelse med den f√łrste k√łrekortfornyelse ved 70-√•rs alderen og hvor-for.

Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

2012-01-01

242

Unequal Expectations: Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling unders√łger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesm√¶ssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afs√¶t i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere √•r har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de st√•r over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en l√¶ringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til b√•de sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige form√•en og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne l√¶ringsproces er, at den sociale baggrund s√¶tter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse id√©er over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsm√¶ssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redeg√łr for, hvordan teorier, der placerer √•rsagen til chanceulighed i familiers forskellige √łkonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer √•rsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesm√¶ssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ‚?Ěforventning‚?Ě, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at for√łge den sociale mobilitet. ‚?? I kapitel II og III, der udg√łr afhandlingens mere teoretiske bidrag, unders√łges den l√¶ringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige form√•en, de f√•r i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod √•rskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger p√• baggrund af de signaler, de f√•r om deres faglige form√•en i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udg√łr afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden l√łser et problem, der l√¶nge har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter p√• tv√¶rs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse p√• uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afh√¶nger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at f√• en universitetsuddannelse for en kohorte f√łdt i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tr√•d med den internationale forskning p√• omr√•det, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesm√¶ssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

Karlson, Kristian Bernt

2013-01-01

243

Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling unders√łger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesm√¶ssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afs√¶t i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere √•r har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de st√•r over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en l√¶ringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til b√•de sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige form√•en og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne l√¶ringsproces er, at den sociale baggrund s√¶tter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse id√©er over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsm√¶ssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redeg√łr for, hvordan teorier, der placerer √•rsagen til chanceulighed i familiers forskellige √łkonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer √•rsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesm√¶ssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ‚?Ěforventning‚?Ě, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at for√łge den sociale mobilitet. ‚?? I kapitel II og III, der udg√łr afhandlingens mere teoretiske bidrag, unders√łges den l√¶ringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige form√•en, de f√•r i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod √•rskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger p√• baggrund af de signaler, de f√•r om deres faglige form√•en i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udg√łr afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden l√łser et problem, der l√¶nge har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter p√• tv√¶rs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse p√• uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afh√¶nger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at f√• en universitetsuddannelse for en kohorte f√łdt i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tr√•d med den internationale forskning p√• omr√•det, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesm√¶ssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

Karlson, Kristian Bernt

2013-01-01

244

Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA  

DEFF Research Database (Denmark)

87% af den danske befolkning bor i byomr√•der - urbanisering i Danmark har n√•et en h√łjdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert √•r bliver 15 km2 ‚?? et areal p√• st√łrrelse med Ringsted ‚?? omdannet til byform√•l i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter p√•virkes af urbaniseringen som f√łlge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de byn√¶re (peri-urbane) omr√•der er et af forandringens br√¶ndpunkter. Landbrugs- og naturomr√•der er under st√¶rkt transformationspres. Planl√¶gningsstrategier er n√łdvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og b√¶redygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byv√¶kst i byn√¶re omr√•der, var kernen i denne unders√łgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planl√¶gning. Hovedstadsomr√•det var hovedcasestudiet, men andre europ√¶iske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference unders√łgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planl√¶gningsv√¶rkt√łjer. Unders√łgelsen viser, at selvom de fleste √¶ndringer i arealanvendelse kan findes t√¶t p√• byerne, s√• er der mange andre faktorer, som p√•virker udviklingen i et langt st√łrre geografisk omr√•de. I hovedstadsomr√•det kan vi se tilflytning til b√•de peri-urbane omr√•der og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturomr√•der er i mange tilf√¶lde godt beskyttet - dog er de omr√•der, der ligger t√¶ttest p√• byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste √łkonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane omr√•der i hovedstadsomr√•det, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

Fertner, Christian

2012-01-01

245

Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen : Erfaringer baseret p√• st√łrre danske fremstillingsvirksomheder  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er stadig √©t af mest omtalte "moderne" √łkonomistyringsv√¶rkt√łjer s√•vel blandt private virksomheder af unders√łgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art unders√łgelse af 90 mellemstore og st√łrre danske fremstillingsvirksomheder blev gennemf√łrt i 2003 og resultatet vises her for f√łrste gang. Resultatet giver en helhedsforst√•else for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og st√łrrelsesm√¶ssige anvendelsesmotiver, der indg√•r ved i s√•vel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er h√łjt, og at fremkomsten vil √łges de n√¶ste √•r frem. Mange virksomheder vurderer s√•ledes, hvorvidt ABC kunne v√¶re et relevant styrings- og rapporteringsv√¶rkt√łj hvad ang√•r en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Unders√łgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en st√łrre indsigt i omr√•det, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilf√łjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilf√łjet. Disse er vigtige i forhold til en forst√•else for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres ogs√• til blot et f√•tal af tilsvarende internationale unders√łgelser i Skandinavien, USA og U.K.

Nielsen, Steen

2007-01-01

246

Forests between global warming and local wood use  

DEFF Research Database (Denmark)

B√¶redygtigheden i udvidet tr√¶anvendelse til energiudnyttelse i atmosf√¶riske br√¶ndere er stillet til diskussion, fordi den accelererer den globale opvarmning for √•rtier og ofte intensiverer lokal luftforurening med alvorlige sundhedsskader til f√łlge. Skovudviklingen i Danmark og √?strig bliver sammenlignet, hvorved sidstn√¶vnte inkluderer data om skiftende CO2-balancer. De gensidige relationer mellem brug af fossil energi og biomasse fremkommer i deres st√łrre kompleksitet. Der tages hensyn til den genanpasningstid der vedr√łrer CO2 i atmosf√¶ren efter afbr√¶nding af biomasse s√•vel som usikkerheden af den fremtidige klimaregulering gennem skovene. Der g√łres opm√¶rksom p√• det fysiske faktum at der fremkommer et overskud af CO2-emissioner fra al slags biomasse, n√•r den bliver brugt til at erstatte fossile br√¶ndsler, hvilket peger p√• en √łget CO2-g√¶ld fra tr√¶afbr√¶nding. Bevislasten med at dokumentere, hvor stor en chance der kan regnes med for at opn√• en m√•ls√¶tning om CO2-neutralitet inden for en given periode ligger under alle omst√¶ndigheder ved projekterne. Det afvises at promovere afbr√¶nding af tr√¶ ved at udstede forh√•ndskreditter af CO2-neutralitet. CO2-emissioner fra tr√¶afbr√¶nding burde indberettes sammen med nationale statistikker vedr√łrende terrestriske √łkosystemers udvikling for at fremme fuldst√¶ndige kulstofregnskaber. Alvorlige sundhedsp√•virkninger fra lokal luftforurening gennem br√¶nder√łg burde udl√łse indgreb fra myndighedernes side. Tr√¶anvendelse til ikke-energetiske form√•l f.eks. i byggesektoren burde prioriteres.

Czeskleba-Dupont, Rolf

2009-01-01

247

Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anl√¶g, Aalborg Universitet. Form√•let med projektet er at unders√łge begrebet passivhuse i Danmark. I flere √•r har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet prim√¶rt foreg√•et i forskningsmilj√łer og resultaterne har indtil nu kun i begr√¶nset omfang v√¶ret anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, √?strig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har f√•et relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men m√¶ngden af viden p√• dav√¶rende tidspunkt var meget begr√¶nset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover √łnskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opn√• en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er n√łdvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive l√łsninger, mere kvalitative aspekter s√•som arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forst√•else af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at unders√łgelse f√łlgende forskningssp√łrgsm√•l: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forst√•else af begrebet b√•de kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare p√• f√łlgende underforskningssp√łrgsm√•l: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og v√¶rkt√łjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv √¶ndret sig ved at flytte ind i et passivhus? I s√• fald hvordan? - I hvor h√łj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at unders√łge disse forhold flere typer analyser baseret p√• forskellige typer data, der har involveret forskellige slags akt√łrer var n√łdvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den f√łrste id√© til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve h√•ndv√¶rkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var f√¶rdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om b√•de hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det m√•lte indeklima, som derved vurderer b√•de husets pr√¶station i forhold til det forventede, men ogs√• beboernes adf√¶rd og forst√•else af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det f√łrste viser unders√łgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode n√•r der designes passivhuse. Men for at st√łtte den integrerede design proces er der dog nogle omst√¶ndigheder, som er n√łdvendige: akt√łrer i designteamet er n√łdt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke m√•l de g√•r efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagomr√•der og endelig skal det v√¶re muligt at indarbejde de forskellige kompe

Brunsgaard, Camilla

2010-01-01

248

Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

2010-09-15

249

Udviklingen i medicinske artikler 1989-1998. En unders√łgelse af Danmark i forhold til de √łvrige medlemmer af den Europaeiske Union.  

DEFF Research Database (Denmark)

The paper analyses the development of the total number of journal articles indexed in the Medline database published by authors affiliated to Denmark 1989-1998 in medicine compared to the development in the European Union during the same period. The publication analysis is then compared to the citation impact of articles published in the central journals indexed in Science Citation Index (ISI) 1987-1996 through use of the National Science Indicators (NIS, ISI) database. The total number of Danish journal articles has remained relatively constant compared to a 50% increase in the EU as a whole. The number of Danish articles published in central journals, however, has increased by 20% (compared to 27% for the EU) and the number of citations obtained by these articles by 58% (compared to 66% for the EU) in the 1987-1996 period. By population, Denmark ranked third in total number of articles in 1998. In conclusion, Denmark is very active in medical research but neither the quantity nor the quality of Danish medical research has increased at the same rate as the EU average.

J√łrgensen, H L; Praetorius, L

1999-01-01

250

Overv√•gning af voksenbefolkningens tandstatus og tandl√¶gebes√łg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987.  

DEFF Research Database (Denmark)

Form√•l - At beskrive aktuel tandstatus og tandl√¶gebes√łg hos voksne danskere, at analysere effekten af socio-demografiske faktorer, og at belyse √¶ndringerne i voksnes tandforhold over tid. Materiale og metode - En nationalt repr√¶sentativ stikpr√łve af 14.566 danskere i alderen 16 √•r og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; sp√łrgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedev√¶rende t√¶nder og tandl√¶gebes√łg gennem de seneste fem √•r. - En nationalt repr√¶sentativ stikpr√łve af 14.566 danskere i alderen 16 √•r og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; sp√łrgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedev√¶rende t√¶nder og tandl√¶gebes√łg gennem de seneste fem √•r. Resultater - I alt var 7 % tandl√łse; andelen var dog 28 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 t√¶nder; andelen var dog 39 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Antal af t√¶nder var st√¶rkt korreleret med hyppighed af tandl√¶gebes√łg. Tandstatus og regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt ogs√• for personer med regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandl√¶gebes√łg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden p√• knap 20 √•r. I alt var 7 % tandl√łse; andelen var dog 28 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 t√¶nder; andelen var dog 39 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer p√• 65 √•r og derover. Antal af t√¶nder var st√¶rkt korreleret med hyppighed af tandl√¶gebes√łg. Tandstatus og regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt ogs√• for personer med regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandl√¶gebes√łg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden p√• knap 20 √•r. Konklusion - Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretf√¶rdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder p√• sundhedsomr√•det. Forbedring af levevilk√•rene, etablering af en retf√¶rdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et ops√łgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden. Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelm√¶ssige tandl√¶gebes√łg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretf√¶rdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder p√• sundhedsomr√•det. Forbedring af levevilk√•rene, etablering af en retf√¶rdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et ops√łgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden.

Ekholm, Ola

2010-01-01

251

En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar p√• Centros: en vidtg√•ende selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bev√¶gelighed".  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen efterpr√łver p√• grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er s√• betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

Werlauff, Erik

2009-01-01

252

Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

2013-04-15

253

Length of stay in total hip and knee arthroplasty in Danmark I: volume, morbidity, mortality and resource utilization. A national survey in orthopaedic departments in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources. MATERIALS AND METHODS: According to the National Register on Patients in 2004 concerning postoperative length of hospital stay, readmissions (30 days) and mortality (30 and 90 days), departments with short and long hospital stay were compared and potential economical savings were estimated if all departments reduced their stays to match the departments with the shortest hospital stay. RESULTS: Postoperative hospital stay varied between departments from 4.5 to 12 days. Two-thirds of the departments had stays of more than seven days. A high surgical volume tended to correlate with short hospital stay and reduced mortality. A nation-wide reduction of hospital stay after THA and TKA to five days would free 28,000 hospital beds and produce economic savings of approx. 13 million Euro. CONCLUSION: Nation-wide implementation of fast-track THA and TKA would result in a significant decrease in the needed number of hospital beds and generate economic savings with similar or better outcome.

Husted, Henrik; Hansen, HC

2006-01-01

254

Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

2009-07-01

255

Flora : Fra blomstergudinde i det antikke Rom over Danmark til hele verdens betegnelse for en h√•ndbog om planter  

DEFF Research Database (Denmark)

Flora var en romersk gudinde for blomstring og frugtbarhed. I overensstemmelse med renæssancens genbrug af antikke guder anvendte P.G.B. Ferrari i 1633 Floras navn på en bog om havebrug og Simon Pauli kaldte i 1648 en bog om danske nyttige planter for Flora Danica, begge med reference til den romerske blomstergudinde. Herfra spores ordet "flora" til det moderne brug som globalt anvendt betegnelse for en regionalt begrænset håndbog om planter.

Friis, Ib

2010-01-01

256

Videnskabelig aktivitet p√• klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens.  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers from Danish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine.

Hansen, H B; Brinch, K

1998-01-01

257

Videnskabelig aktivitet p√• klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers fromDanish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3

Hansen, HB; Brinch, K

1998-01-01

258

Menneskehandel i reng√łringsbranchen? : En kvalitativ unders√łgelse af migrations- og arbejdsvilk√•rene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport fokuserer p√• migrations-, arbejds- og levevilk√•rene for udenlandske arbejdere i den danske reng√łringssektor. Form√•let med rapporten er at afd√¶kke, hvorvidt der indenfor dette omr√•de forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortl√¶gge nogle af de problemstillinger, der pr√¶ger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret p√• en r√¶kke kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et s√¶rligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i reng√łringsbranchen.

Korsby, Trine Mygind

2011-01-01

259

N√•r der bliver sat pris p√• teatret : Prisbel√łnnet lettisk teaterforestilling p√• vej til Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Galina Polischujs forestilling Put, bejini! (Blow, wind!), der vandt flere priser ved Spelmanu Nakts i november 2005. Forestillingen anmeldes og perspektiveres til diskussioner om historieskrivning og national kanon. Udgivelsesdato: marts

Kuhlmann, Annelis

2006-01-01

260

Afd√¶kning af potentiale for varmepumper til opvarmning af hel√•rshuse i Danmark til erstatning for oliefyr  

DEFF Research Database (Denmark)

Det overordnede form√•l med denne rapport er at opg√łre potentialet for varmepumper i eksisterende huse opvarmet med oliefyr og herunder se p√• omfanget af de investeringer, der skal til for at realisere potentialet, samt rentabilitet af disse. De anvendte data og den information, der er brugt til at gennemf√łre analysen er baseret p√• en r√¶kke forskellige datakilder, herunder is√¶r Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Energim√¶rkningsdatabasen fra Sekretariatet for energieffektive bygninger (SEEB). Det skal n√¶vnes, at analysen baserer sig p√• en r√¶kke antagelser omkring boligernes energiforbrug og boligejeres privat√łkonomiske pr√¶ferencer. Dette kombineret med de usikkerheder, som er forbundet med brug af data fra b√•de SEEB og BBR, betyder, at resultater og konklusioner m√• vurderes med et vist forbehold.

Kragh, Jesper; Lorenzen, Kirstine Hjorth

2011-01-01

 
 
 
 
261

Report for Energy Centre Denmark's OPET activities 1997-1998; Rapport over Energicenter Danmarks OPET aktiviteter 1997-98  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report presents OPET activities of Energy Center during the period 1997-1998. The EU Commission established the OPET network in preparation for spreading information about innovative energy forms and presentation of EU's FoU programmes with weight on the THERMIE programme. (EHS)

NONE

1999-03-01

262

Denmark 1900-1991: Energy consumption, GDP and energy prices. [BDI = Bruttofaktorindkomst; GDP: Gross Domestic Product]. Danmark 1990-1991. Energiforbrug, BFI og energipriser  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim was to illustrate and generally analyze data for energy consumption and prices in Denmark during the period 1990-1991. In relation to the presented data on gross and net energy consumption the significance of climate correction is discussed and graphs show the effective price of energy. The long-term connection between energy consumption, energy prices and gross domestic product at factor cost is debated. It is demonstrated how the relation between energy, and gross domestic product at factor cost, develops, and the level of domestic supply of energy during the current century is described. It is explained that, up to 1970, energy consumption had increased at an alarming rate which can be related to the national income during that period. Lately, increases have been more gradual, related to high, effective energy prices. It is stated that some influential effects are irreversible, such as improvements in thermal insulation in buildings and technical energy-saving innovations, and because of this even a fall in energy prices will not result in a return to former levels of energy consumption. The possibility of a new energy price shock in the future could excite even more energy saving activities. In the short term it is more difficult to see the relation between energy consumption and national income development, there are so many influential factors, such as gross domestic product, weather, prices and the number of domiciles etc., to take into consideration. But the estimation of long term elasticity of national income and prices rests at anticipated levels. (AB) (24 refs.).

Bentzen, J.

1993-02-01

263

Mat p√• arbetet dygnet runt? Arbete ‚?? Tid ‚?? M√•ltid : Kortl√¶gning af viden i Sverige og Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denna rapport syftar s√•ledes till att f√∂rs√∂ka skapa en √∂verblick √∂ver och systematisera de erfarenheter och kompetenser som finns p√• b√•da sidor sundet kring maten p√• arbetsst√§llan. Omr√•dets tv√§rvetenskapliga karakt√§r √•terspeglas i sammans√§ttningen av projektmedlemmar p√• b√•da sidor sundet, d√§r s√•v√§l nutritionister, som sociologer och f√∂retagsekonomer medverkar. I september 2008 h√∂lls en workshop med utg√•ngspunkt i rapporten ‚?ĚMat p√• arbetet dygnet runt‚?Ě. Under workshopen deltog olika akt√∂rer fr√•n b√•da sidor av √?resund, och denna slutrapport inneh√•ller ut√∂ver en kunskaps√∂versikt och en j√§mf√∂relse mellan danska och svenska erfarenheter ocks√• intryck och erfarenheter fr√•n workshopen. M√•ls√§ttningen √§r att identifiera problemomr√•den som kan ligga till grund f√∂r ett f√∂rdjupat samarbete √∂ver √?resund och inspirera till id√©er till kommande projekt inom forskning och utveckling.

J√łrgensen, Michael S√łgaard; Lagnevik, Magnus

2009-01-01

264

Barneleg. Marginalier pŚ en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen  

Index Scriptorium Estoniae

14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hűbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi tŲŲkojas kšsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mšngivatest lastest

Grinder-Hansen, Poul 1956-

2006-01-01

265

Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper l√¶rerstuderende i Danmark og USA  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen bidrager til at unders√łge, hvordan s√•vel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb "den interne konversation" kan anvendes til at belyse l√¶rerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afs√¶t i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muligg√łr afhandlingens komparative indfaldsvinkel en diskussion af samspillet mellem samfunds√łkonomisk struktur og lokal kultur og problematiserer derved forestillingen om den professionelle l√¶rer og l√¶reruddannelsen som generelle standardfigurer.

Steensen, Jette Johanne

2007-01-01

266

Medieudsigt: Unders√łgende journalistisk p√• vej fra Vest : De amerikanske mediefolks selvransagelse og deres eksistentielle skrig giver genlyd i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny b√łlge af unders√łgende journalistik forudses. Denne genres historie og samfundsm√¶ssige foruds√¶tninger beskrives. Objektivitet og neutralitet som journalistiske normer diskuteres med udgangspunkt i en forel√¶sning af professor John C. Schweitzer, Bradley Universitet, Illinois.

Mogensen, Kirsten

2005-01-01

267

Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for f√łrste ¬Ĺ √•r af 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

I analysen indg√•r ogs√• del√•rs √¶ndringer (¬Ĺ √•r og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: ‚?Ę Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger n√•r nye og lavere niveauer ‚?Ę Der er finansieringsm√¶ssigt ikke bel√¶g for at udl√•nsrenterne skal op ‚?Ę En finansieringsm√¶ssigt √łget polarisering er i gang Sidst i analysen pr√¶senteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

Krull, Lars

268

Fra "Ro, Renlighed og Regelm√¶ssighed" til "Barnets naturlige rytme" : Sp√¶db√łrnspleje og -ern√¶ring i Danmark 1950-2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Nyere medicinske studier peger p√•, at nogle af de p√•virkninger et individ uds√¶ttes for tidligt i livet kan have betydning for dets senere sundhed. For at f√• en st√łrre viden om hvilke p√•virkninger sp√¶db√łrn har v√¶ret udsat for hvorn√•r, har denne afhandling unders√łgt sp√łrgsm√•let om, hvordan de danske offentlige myndigheder har handlet for at g√łre sp√¶db√łrn sunde i perioden 1950-2010. Hovedv√¶gten er lagt p√• ern√¶ringsr√•dgivningen og p√•, hvorvidt der er blevet givet konkrete r√•d, der kan have haft betydning for b√łrnenes senere risiko for at udvikle fedme. Afhandlingen best√•r af tre delanalyser: En analyse af sundhedsr√•dgivningen, en analyse af paradigmeskiftet inden for sp√¶db√łrnsern√¶ring som indtraf i 1970'erne og en analyse af nogle af sundhedsplejerskernes bes√łg ude i hjemmene. Et af unders√łgelsens vigtigste resultater er, at selve problematiseringen af et barns st√łrrelse kunne f√łre til, at der blev givet r√•d om andre ern√¶ringsformer end amning, som Sundhedsstyrelsen b√•de den gang og nu anbefaler som den bedste for et sp√¶dbarn.

Klahn, Ida Rosenstand

2013-01-01

269

Studies of fuel cell systems  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The presentation deals with the system studies performed by KTH and Vattenfall Energisystem AB, where they have studied a 1000 kW and a 250 kW fuel cell power plant, based on molten carbonate fuel cell technique. In the latter case a simulation software benchmark has also been performed together with Netherlands Energy Research Foundation (ECN). Finally the ongoing work related to renewable energy sources in MCFC applications is presented. 5 refs, 3 figs, 2 tabs

Kivisaari, T. [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Engineering and Technology; Ramskoeld, A. [Vattenfall Energisystem AB, Vaellingby (Sweden)

1996-11-01

270

Solar Energy in Hammarby SjŲstad  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Problemet med dagens energisystem, som delvis bygger pŚ icke fŲrnybara bršnslen, uppmšrksammas allt mer. Utslšpp av všxthusgaser frŚn fossila bršnslen kan bidra till den globala uppvšrmningen, som fŲr med sig en rad negativa konsekvenser. Samtidigt šr kšrnkraft fŲrknippat med risker och bygger pŚ ett icke-fŲrnybart bršnsle. PŚ grund av detta finns ett behov av fŲrnybar energi som dessutom šr ekonomiskt fŲrdelaktig. Ett av dessa energislag šr solenergi. Denna rapport utred...

2012-01-01

271

Studerende mulighed for opn√•else af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger p√• et casestudie af, hvordan blended l√¶ring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afsl√łrer studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) P√• den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilk√•r som m√•lorientering og produktionskrav 2) P√• den anden side kravet om selvst√¶ndig l√¶ring, refleksion, vidensdeling og opn√•else af kompetence til udvikling af faget. B√•de ud fra et blended l√¶ringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencem√•l skal de studerendes opn√• selvstyret l√¶ring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang l√¶ring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan v√¶re i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. P√• baggrund heraf unders√łges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended l√¶rings professionsbachelorsforl√łb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1¬Ĺ √•r. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i l√¶rer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger p√•, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opn√•r adgang til autentiske og/eller refleksive l√¶ringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for √łget opm√¶rksomhed p√• og itales√¶ttelse af de studerendes l√¶ringsbetingelser og vilk√•r, b√•de hvad ang√•r de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilk√•r, som rammes√¶tter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes b√•de centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

272

Bet√¶nkning om konfliktr√•d  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1994 har der i Danmark v√¶ret gennemf√łrt flere fors√łgsordninger med konfliktr√•d. Udvalget om konfliktr√•d har p√• baggrund af de foreliggende evalueringsrapporter om fors√łgene med konfliktr√•d haft til opgave at foresl√• organiseringen af en permanent og landsd√¶kkende ordning. I et konfliktr√•d f√•r den forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling mulighed for at m√łde hinanden under en neutral tredjemands (en m√¶glers) tilstedev√¶relse. M√¶glerens opgave er at fungere som m√łdeleder. Konfliktr√•d kan medvirke til, at den forurettede f√•r bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling har medf√łrt, s√• den forurettede opn√•r en st√łrre tryghed i dagligdagen. Samtidig m√• gerningsmanden i konfliktr√•det i direkte kontakt med den forurettede p√•tage sig ansvaret for sin handling, og konfliktr√•det kan s√•ledes medvirke til at √łge gerningsmandens ansvarlighed for fremtidige handlinger. Udvalget om konfliktr√•d foresl√•r, at konfliktr√•d i givet fald reguleres i en s√¶rlig lov, der fastl√¶gger de overordnede rammer for en permanent og landsd√¶kkende ordning om konfliktr√•d. Efter udvalgets forslag skal det fortsat v√¶re en betingelse for deltagelse i konfliktr√•d, at gerningsmanden i det v√¶sentlige har tilst√•et det strafbare forhold, og deltagelse i konfliktr√•d skal b√•de for den forurettede og gerningsmanden ligesom i dag v√¶re frivillig. Et enigt udvalg foresl√•r, at det udtrykkeligt kommer til at fremg√• af straffeloven, at deltagelse i konfliktr√•d kan v√¶re en formildende omst√¶ndighed ved strafudm√•lingen i den efterf√łlgende straffesag. Udvalgets flertal finder, at deltagelse i konfliktr√•d derimod ikke skal kunne v√¶re et alternativ til en s√¶dvanlig straffesag. Et mindretal foresl√•r, at konfliktr√•d i visse tilf√¶lde b√łr kunne v√¶re et alternativ til straf.

Neergaard Jessen, Inge; Balvig, Flemming

2009-01-01

273

Strategier for integreret sundhedsfremme - et review  

DEFF Research Database (Denmark)

Danske kommuner har siden strukturreformen st√•et for forebyggelse og sundhedsfremme. I forl√¶ngelse af skiftende regeringers folkesundhedsprogrammer har man her satset p√• at udvikle og implementere en r√¶kke enstrengede forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) ? fx i form af rygestopkurser, motionskurser, motiverende samtaler m.v. De enstrengede indsatser er i dag veludbyggede og efterh√•nden veldokumenterede. Men der savnes erfaringer med sundhedsfremmestrategier, der form√•r at adressere sundheden for en bredere del af befolkningen og ikke kun adresserer de mere ressourcest√¶rke. Den sociale ulighed i sundheden er nemlig et voksende problem for samfundet, hvilket er blevet dokumenteret i en r√¶kke rapporter gennem de seneste √•r i Danmark, men ogs√• i WHO. Bogen bygger p√• litteraturgennemgang af projekter i danske kommuner og boligomr√•der, dokumentanalyser af rapporter, ekspertinterview med n√łgleakt√łrer i feltet, international litteratur samt deltagelse p√• konferencer. Den har til form√•l at samle viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflektere over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netv√¶rk kan udforme og st√łtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan v√¶re en reel f√¶lles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile akt√łrer. Vi har heri valgt at diskutere og drage erfaringer fra indsatser og tilgange, der v√¶gter ressourcemobilisering, empowerment og borgerinddragelse. I unders√łgelsen kobles de teoretiske perspektiver med udvalgte eksempler fra aktuelle kommunale indsatstyper og platforme for sundhedsfremme. Unders√łgelsen har taget et f√łrste spadestik til en forh√•bentlig fremtidig mere dybdeg√•ende og nationalt baseret udforskning af sundhedsfremmearbejdet i kommuner og lokalsamfund for at mindske social ulighed i sundhed ud fra de ovenn√¶vnte tilgange. Aktuelt h√•ber vi,at bogen kan bidrage med refleksion, ideer og diskussioner til metoder og tilgange i sundhedsfremmearbejdet, der har mere almen relevans.

Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper

2012-01-01

274

Evaluation of possibilities for use of green technology for purification of waste water in Denmark. [Energy conservation]. Vurdering af mulighederne for anvendelse af groen teknologi til rensning af spildevand i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Government demands for a higher level of purification of waste water have been fulfilled upto now by increasing the number of water purifying systems based on conventional technology. But it is currently reckoned that this strategy could significantly increase total energy consumption in the future. Green'' technolgy, systems based on plants which purify the water through natural biological processes, could contribute to energy conservation. The report presents a measuring programme which should show to which extent the stable operation of various green water purifying systems which suffer the Danish climate depends on the maintenance of optimal conditions for plant growth. (AB).

Boisen, T.

1991-08-15

275

Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

Buch Salomonsen, K.

2000-06-01

276

Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

2011-04-15

277

Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

NONE

2004-08-01

278

Rapportering fra fagpanelet til vurdering af engelsk A-niveau p√• de fire 3-√•rige gymnasiale uddannelser i Danmark : Bilag til evalueringsrapporten Engelsk i gymnasiale uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

√?kvivalensvurdering: Et fagligt panel best√•ende af Karen M. Lauridsen, Bent Preisler og Arnt Lykke Jakobsen foretog en sammenlignende analyse af udvalgte eksamensopgaver og -besvarelser fra hhx, htx, matematisk og sproglig linje i det almene gymnasium. Fagpanelets opgave var p√• baggrund af genneml√¶sning af fagbilag for engelsk i htx, hhx og det almene gymnasium, stx (mat.) og stx (spr.), at: vurdere de stillede fire skriftlige opgaver til sommereksamen 2003 vurdere 36 opgavebesvarelser sammenligne indhold og niveau p√• tv√¶rs af uddannelserne afrapportere skriftligt p√• baggrund af afholdte m√łder.

Jakobsen, Arnt Lykke; Lauridsen, Karen M.

2004-01-01

279

Aspekter af miljoeoekonomisk forskning i Danmark, udvalgte industrilande og internationale organisationer, 1992-94. (Aspects of research on environmental economy in Denmark, selected industrial countries and international organizations, 1992-94).  

Science.gov (United States)

A description of research and literature on environmental economy, which also covers regulation in the form of taxation, quotas and subsidies related to activities which are pollutive, evaluations of environmental and natural advantages, and calculations ...

B. Jensen

1994-01-01

280

Forebyggende helbredsunders√łgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig unders√łgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, p√• f√łdestedet og hos jordemoder  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

Lindenskov, Lena; Andersen, A M

1993-01-01

 
 
 
 
281

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

282

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

283

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

284

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

285

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

286

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

287

Domśnetab i Danmark: en undersÝgelse af sammenhśngen mellem 'engelsk i stedet for dansk' og 'engelsk i dansk' [Domain loss in Denmark: an investigation of the relationship between 'English instead of Danish' and 'English in Danish'  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

This article attempts to shed light on a distinction which has been particularly prominent in the Danish debate on domain loss: íEnglish instead of Danishí (language shift) versus ĎEnglish in Danishí (loan words). Data consists of naturally occurring spoken Danish scientific language recorded at bachelor level in chemistry, physics and computer science at the University of Copenhagen, and the analysis combines quantitative and qualitative sociolinguistic methods. Results suggest first...

2012-01-01

288

Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, r√•ge og allike i s√¶sonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver femte af de j√¶gere, der fik udbytte i jagts√¶sonen 1990 /-91, nedlagde √©n eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), r√•ge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 r√•ger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den p√•g√¶ldende s√¶son op p√• i alt 213.000 fugle. Det lovm√¶ssige grundlag for at jage, bek√¶mpe og regulere kragefugle har √¶ndret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare √•ret rundt. Efter 1967 m√•tte de dog ikke l√¶ngere ombringes ved hj√¶lp af gift, men i perioden 1967-1982 m√•tte de i stedet fanges i f√¶lde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt p√• kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bek√¶mpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstr√¶be kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom f√łr 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstr√¶be kragefugle st√¶rkt begr√¶nset, idet der blev indf√łrt en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode p√• krage og husskade og en kort reguleringsperiode for r√•geunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 sp√łrgebreve til j√¶gere, som i jagts√¶sonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt √©n eller flere kragefugle. J√¶gerne blev spurgt om forskellige forhold vedr√łrende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvorn√•r, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenh√¶ng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store tr√¶k bestandenes relative, geografiske fordeling. De t√¶tteste bestande findes generelt p√• Sj√¶lland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt √?st- og Nordjylland ligger p√• et niveau derimellem. Jagten p√• krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i for√•rsm√•nederne, formentlig i et fors√łg p√• at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske pr√¶dationen p√• sm√•vildt og sm√•fugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten p√• r√•ge fandt n√¶sten udelukkende sted i form af jagt p√• de store unger i kolonierne i maj m√•ned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader p√• landbrugsafgr√łder dels for at f√• k√łd til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade s√• intensivt og m√•lrettet, som det var tilf√¶ldet for de √łvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev s√•ledes nedlagt i efter√•rsm√•nederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at j√¶gerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opn√• den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstr√¶bt med den gennemf√łrte jagt og regulering. Men tilsvarende har det ogs√• vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstr√¶belsen lempes. Derfor m√• der med de begr√¶nsede muligheder for jagt og regulering, som blev indf√łrt i 1994, im√łdeses en yderligere v√¶kst i bestandene.

Asferg, T.; Prang, A.

1998-01-01

289

Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

2011-04-15

290

A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

NONE

2003-02-01

291

Ynglefugle i Vadehavet, 1996  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport pr√¶senterer resultaterne af en opt√¶lling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-opt√¶l-ling, idet t√¶llingen for f√łrste gang ogs√• omfattede st√łrste-delen af marskomr√•derne bag digerne. Opt√¶llingen var et led i overv√•gningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den d√¶kkede alle ynglende vadefugle, m√•ger og terner, enkelte kysttilknyttede √¶nder, samt Bl√• K√¶rh√łg og Mosehornugle. Form√•let med opt√¶llingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere opt√¶llinger i den danske del af Vadehavet. P√• baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige opt√¶llinger og forbedring af opt√¶llingsmetoder. I opt√¶llingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Milj√ł-under-s√łgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs f√łrste d√¶kkende opt√¶l--ling af omr√•derne foran digerne l√łb af stablen i 1991 deltog 17 personer. D√¶kningen i forlandsomr√•derne og p√• vadehavs√łerne var n√¶sten komplet, mens der i de fleste omr√•der bag digerne blev foretaget mindst √©n opt√¶lling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og R√łdben. Det er for f√łrste gang muligt at vurdere bestanden for en r√¶kke af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra opt√¶llingen i det danske Vadehav har tidligere v√¶ret pr√¶senteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport pr√¶senterer n√¶rv√¶rende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter ogs√• t√¶thed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og samment√¶llinger i delomr√•der i n√¶rv√¶rende rapport afviger ogs√• i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens f√¶rdigg√łrelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er samment√¶llingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere opt√¶lling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne √¶ndret lidt, og estimeringen afbestands-st√łrrelserne i denne rapport er pr√¶ciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-t√¶theder ved vurderingen af bestandsst√łrrelser i ikke optalte omr√•der. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten t√•ler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at v√¶re ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er g√•et meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i T√łndermarsken i 1983. Bestanden af R√łdben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man f√łrhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare opt√¶llinger fra T√łnder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har v√¶ret stabilt lav i 1990'erne. Forlandsomr√•der med ekstensiv afgr√¶sning kan have meget t√¶tte bestande af R√łd-ben, og bestanden p√• forlandsomr√•derne er evt. i fremgang. Dog udg√łr arealer med eksten-siv afgr√¶sning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er fors√łgt optalt √•rligt, siden programmet startede i 1990. Men d√¶kningen i 1996 var for f√łrste gang n√¶sten komplet. Is√¶r har de meget store strande p√• R√łm√ł v√¶ret mangelfuldt d√¶kket tidligere √•r. P√• R√łm√ł Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dv√¶rgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dv√¶rgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt s√• mange

Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

1998-01-01

292

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver tre scenarier for energiforbedring af fem udvalgte bygningskategorier i Danmark. Ud over de beregnede energibesparelser estimers omkostningerne forbundet med at opnå disse. Datagrundlaget bygger på registreringer i energimærkningsdatabasen, som er indhentet i perioden 2006 til slutningen af 2008, og er ved hjælp af informationer i BBR registeret samt fra Danmarks statistik ekstrapoleret til hele Danmark.

Wittchen, Kim Bjarne

2009-01-01

293

Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til unders√łgelse af denne  

DEFF Research Database (Denmark)

B√•de i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der best√łver landmandens afgr√łder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er √łget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i best√łvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuv√¶rende regulering af spr√łjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for best√łvningen af nogle afgr√łder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog ogs√• vigtige for best√łvningen af fx kl√łver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adf√¶rd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ‚?ĚBetydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier‚?Ě har Aarhus Universitet p√• to landbrugsbedrifter gennemf√łrt en indledende unders√łgelse af, om humlebier uds√¶ttes for pesticider i danske landbrugsomr√•der. Humlebistader blev sat ud i to v√¶rkstedsomr√•der (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og √łkologisk. Da der kun indgik to v√¶rkstedsomr√•der i unders√łgelsen, var det ikke m√•let at sammenligne √łkologiske og konventionelle brug, men at f√• to omr√•der med maksimal forskel i pesticidbelastning for at f√• det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I l√łbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at m√•le v√¶gten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at m√•le pesticidindholdet. Vi s√• p√•, om der var en sammenh√¶ng mellem pesticidanvendelsen i de to omr√•der, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i n√¶rliggende kl√łvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers f√łlsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere m√•lte effekter p√• honningbier. Vi unders√łgte ogs√• mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers p√•virkning af blomstring i r√łd- og hvidkl√łver, som begge er vigtige f√łdekilder for bier. Der blev set p√• nektar- og pollenproduktion, l√¶ngde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt p√• biomasse og fr√łproduktion. Endelig var et af hovedform√•lene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik p√• en fremtidig, mere tilbundsg√•ende unders√łgelse af pesticidernes betydning for de best√łvende insekter i landbrugslandet.

Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

2013-01-01

294

SNS √łnsker DMUs kommentarer til et rammenotat om GMO. Bidrag til kommenteret dagsorden om politisk dr√łftelse om GMO-omr√•det p√• R√•dsm√łdet (milj√ł) den 9. marts. Modtaget 13-02-2006, deadline 14-02-2006, svar 14-02-2006.  

DEFF Research Database (Denmark)

"Hovedparten af de importerede GMOer s√łges kun godkendt til import til anvendelse i f√łdevarer eller til foder, men ikke til dyrkning eller opformering. De kan derfor kun for√•rsage u√łnskede effekter p√• naturen, hvis der sker en tilf√¶ldig, utilsigtet spredning. Risikovurderingen af de mulige √łkologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilf√¶ldig spredning har dog i alle de senest behandlede sager til EFSA vist, at der ikke vil v√¶re nogen eller kun v√¶re ubetydelige milj√łm√¶ssige risici, hvis der skulle ske en spredning. Den obligatoriske overv√•gning der er inkluderet i anmeldelsen vil her medvirke til at √łge sikkerheden. I de sager der inkluderer dyrkning er der dog identificeret flere problemer med hensyn til den √łkologiske risikovurdering. S√•ledes er oplysningerne givet af ans√łgeren ofte ikke direkte repr√¶sentative specielt vedr√łrende fauna for det omr√•de hvor der ans√łges om dyrknings- eller importtilladelse. For den √łkologiske risikovurdering g√¶lder at de foresl√•ede overv√•gningsprogrammer er meget generelle og ikke eller kun i mindre grad tager forholdene i de lande hvor der s√łges om dyrkningstilladelse i betragtning. Dette g√¶lder is√¶r Bt effekter p√• lokale jordbunddyr og insekter i og n√¶r marken Forslag til forbedringer af EFSA‚??s procedurer: EFSA‚??s vurderinger vil blive forbedret ved at der stilles krav om unders√łgelser p√• relevante organismer og de milj√łforhold der g√¶lder i modtagerlandet i EU. EFSA eller medlemslandenes myndigheder b√łr udarbejde specifikke krav til overv√•gningsprogrammerne der adresserer forholdene i modtagerlandene, unders√łger effekter af √¶ndret dyrkningsm√łnster samt eventuelle langtidseffekter p√• milj√łet. De etablerede regler for sporbarhed er med til at sikre at produkter om n√łdvendigt kan tr√¶kkes tilbage fra markedet. Der foreg√•r p.t. bestr√¶belser p√• n√¶rmere at definere krav til b√•de den specifikke og den generelle overv√•gning b√•de i relation til Direktiv 2001/18/EC og 1829/2003/EC med repr√¶sentanter fra Danmark og fra de fleste andre EU-lande. Resultatet af dette m√• forventes at √łge sikkerheden yderligere ved fremtidige godkendelser. "

Kjellsson, G√łsta; Strandberg, Morten Tune

295

Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark ikke har oplevet en lige s√• stor tilstr√łmning af arbejdstagere fra √?steuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af √łstarbejdernes tilstedev√¶relse. √?rsagen er, at √łstarbejderne, is√¶r de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold pr√¶get af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtr√¶delser af de vilk√•r og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afg√łre hvordan fagforeningerne bedst reagerer p√• denne situation: de kan forf√łlge en strategi centreret omkring overv√•gning og kontrol. Det implicerer et t√¶ttere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udl√¶ndingemyndighederne) med henblik p√• at p√•l√¶gge de arbejdsgivere, der overtr√¶der g√¶ldende aftaler og lovgivning, sanktioner og b√łder - en strategi, der ofte m√łdes med mistillid fra √łstarbejdernes side. Eller skal fagforeningernef√łrst og fremmest fokusere p√• arbejdspladsen og d√©r fors√łge at organisere √łstarbejderne? Eller er de i stand til at g√łre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har m√łdt som f√łlge af √łstarbejdernes tilstedev√¶relse i den danske bygge- og anl√¶gssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar p√• disse problemer og udfordringer. De resultater, der pr√¶senteres i denne artikel er prim√¶rt baseret p√• interviews med repr√¶sentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anl√¶gssektor, samt med repr√¶sentanter fra de offentlige myndigheder. S√•vel repr√¶sentanter fra centralt niveau som repr√¶sentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret p√• et forskningsprojekt, der blev gennemf√łrt fra december 2006 til december 2007 om √łstarbejdere i den danske bygge- og anl√¶gssektor. I de f√łrste to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedr√łrende √łstarbejdere og √łstarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anl√¶gssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterf√łlgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at l√łse disse problemer og udfordringer: 1) gennem p√•virkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi p√• analyserne og peger p√• fremtidige perspektiver vedr√łrende √łstarbejderne i den danske bygge -og anl√¶gssektor.

Andersen, S√łren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

2008-01-01

296

Offshore Wind Power : Grid Connection and Reliability  

DEFF Research Database (Denmark)

Form√•let med projektet er at unders√łge vindm√łlleparkers indflydelse p√• elsystemers p√•lidelighed. Det er et s√¶rligt vigtigt emne i forhold til store havm√łlleparker, fordi hvis en stor havm√łllepark havarerer, kan det have betydelig indflydelse p√• balancen i elsystemet, og fordi havm√łlleparker normalt er vanskeligere at n√• frem til end landm√łller. En vindm√łlleparks p√•lidelighed og produktion afh√¶nger af vindhastigheden, vindm√łlleteknologien, m√łlleparkens layout og nettilslutning. Desuden stiller havmilj√łet installat√łrerne over for nye udfordringer, s√•som parkens dimensioner og vanskeligheder med at n√• frem til de havarerede komponenter i tilf√¶lde af h√•rdt vejr. Denne afhandling beskriver de faktorer, der p√•virker vurderingen, og unders√łger de mest brugbare modeller til analyse af disse faktorer. Projektet indeholder et overblik over de tilg√¶ngelige modeller til unders√łgelse af havm√łlleparkers p√•lidelighed, og en ny model, der tager hensyn til alle relevante faktorer, som p√•virker evalueringen, er udviklet.I henhold til denne beskrivelse er der udf√łrt simuleringer, og b√•de vindm√łlleparkejerens og elsystemoperat√łrens interesser evalueres og sammenlignes. Disse beregninger er udf√łrt med en sekventiel Monte Carlo-metode, der, p√• trods af l√¶ngere beregningstid, har vist stor fleksibilitet i udf√łrelsen af p√•lidelighedsunders√łgelser, is√¶r i forbindelse med vindproduktion, og samtidig opn√•s et stort udvalg af resultater, som kan bruges i vurderingen. Modelleringen udvides herefter til at omfatte hele systemet; det vil sige inklusive centrale kraftv√¶rker, decentral produktion baseret p√• b√•de vindenergi og kraftvarmeteknologi (CHP), last og transmissionskomponenter. De forskellige modeller er s√• anvendt til at repr√¶sentere to velkendte model-elsystemer, RBTS og IEEE-RTS, og til at beregne deres p√•lidelighed for at verificere de fremsatte teser ved at sammenligne de opn√•ede resultater med dem, der er tilg√¶ngelige i litteraturen. Desuden vurderes p√•lideligheden af det nuv√¶rende scenarie og mulige fremtidige scenarier for elsystemet i det vestlige Danmark, hvor vindproduktionen udvides med b√•de havm√łller og landm√łller, og belastningen stiger, mens nogle konventionelle kraftv√¶rker kan nedl√¶gges. De beregnede resultater for p√•lidelighed refererer b√•de til en ‚?Ěgeneration adequacy assessment‚?Ě og en ‚?Ěcomposite reliability analysis‚?Ě med henblik p√• at n√• en bred r√¶kke af resultater. Unders√łgelserne i dette projekt udf√łres ved hj√¶lp af simuleringer af steady-state-betingelser samt dedikerede p√•lidelighedsanalyser ved hj√¶lp af Matlab og elsystem-analysev√¶rkt√łjet Power Factory fra DIgSILENT. Resultaterne af de forskellige analyser b√łr give nye instrumenter og overvejelser med henblik p√• at udf√łre p√•lidelighedsevalueringer af elsystemer, hvor en stor m√¶ngde af vindenergi er tilsluttet. Samtidig kan resultaterne bruges til at vurdere, hvilke yderligere aspekter der kan v√¶re relevante for elsystemoperat√łr og vindm√łlleparkejer, n√•r store vindm√łlleparker er forbundet til transmissionssystemet, og til at analysere p√•lideligheden af fremtidige konfigurationer af elsystemer, n√•r en stor m√¶ngde vindenergi er sluttet til systemet.

Negra, Nicola Barberis

2008-01-01

297

Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret m√•ling af nedb√łr. M√•ling af nedb√łrens tidslige of stedlige variationer ved hj√¶lp af vejrradar, giver en r√¶kke muligheder inden for afl√łbsteknikken, som traditionelle punktm√•linger fra regnm√•lere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedb√łren er faldet mellem regnm√•lerne, er i sig selv v√¶rdifuldt til retrospektive analyser af afl√łbssystemers funktionalitet. Herudover, muligg√łr fladedistribuerede radarm√•linger ogs√• radarbaserede prognoser af nedb√łren. I og med radaren er i stand til at observere nedb√łren f√łr den n√•r byen, kan radarm√•lingen anvendes til at forudsige afl√łbssystemets fremtidige belastning og tilstand. S√•danne forudsigelser er n√łdvendige for en fornuftig integreret realtidsstyring af afl√łbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afh√¶ngig af pr√¶cise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er pr√¶cise og p√•lidelig vejrradar baserede nedb√łrsm√•linger et vigtigt element i afl√łbsteknikkensfremtidige udvikling. I PhD projekt unders√łges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. N√¶sten hele landet er i dag d√¶kket af et netv√¶rk af meteorologisk C-b√•nds vejrradarer. Herudover er de st√łrre danske byer ogs√• d√¶kket af sm√• lokale LAWR vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-b√•ndsnetv√¶rket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de sm√• urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forskningsvirksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer p√• samme m√•de, indeholder systemerne ogs√• v√¶sentlige forskelligheder hvad ang√•r teknologi, tidslig opl√łsning, stedlig opl√łsning, r√¶kkevidde og skanningsstrategi. Unders√łgelsen havde fokus p√• at kombinere nedb√łrsm√•lingerne fra de to radartyper p√• en s√•dan m√•de, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svagheder i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har s√•ledes v√¶ret at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forst√• de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opn√• den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedb√łrsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opn√•et en bedre forst√•else af hvordan radar observationer relaterer sig til nedb√łren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR observationerne, var v√¶sentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der yder en stor indsats for at forbedre LAWR radarens nedb√łrsestimater. Disse forbedringer har resulteret i at LAWR radaren i dag er sammenlignelig men C-b√•ndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog ogs√•, at LAWR radaren stadig er det ‚??svageste led‚?? i kombinationen. I regi af PhD projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-b√•nd observationer ogs√• udviklet. Ved at for√łge den tidslige opl√łsning af de ellers lav-opl√łselige C-b√•nds data, er metoden er i stand til at forbedre C-b√•ndsradarens observationer betydelig. Det er p√• baggrund af de opn√•ede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-b√•nds observationer pr√¶sterer v√¶sentlig bedre estimater for nedb√łren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

Nielsen, Jesper Ellerbæk

2013-01-01

298

Special Issues Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet ¬ęFinancialisation of Social Welfare¬Ľ studerer konsekvenser av finansialisering p√• husholdsniv√•. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data p√• en rekke velferdsomr√•der for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

J√łrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf B√∂cker

299

Full Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet ¬ęFinancialisation of Social Welfare¬Ľ studerer konsekvenser av finansialisering p√• husholdsniv√•. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data p√• en rekke velferdsomr√•der for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

J√łrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf B√∂cker

300

From Continental Discourse to "A Breath from a Better World" : Oscar Wilde and Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer Oscar Wildes tidlige reception i Danmark fra 1890'erne til 2. Verdenskrig. Den fokuserer bl.a. p√• Herman Bangs komplekse dialog med Wilde, p√• teaterhistorie og ops√¶ttelsespraksis af Wildes stykker i Danmark i f√łrste halvdel af 1900-tallet og p√• Wildes status som en kontroversiel forfatter.

√?stermark-Johansen, Lene

2010-01-01

 
 
 
 
301

Palliativ indsats til KOL-patienter : en deskriptiv unders√łgelse af danske KOL-patienters sygdomsforl√łb og behov for palliativ indsats  

DEFF Research Database (Denmark)

Kriegbaum, M., & Husted, M. G. (2013). Palliativ indsats til KOL-patienter: en deskriptiv unders√łgelse af danske KOL-patienters sygdomsforl√łb og behov for palliativ indsats. K√łbenhavn: Danmarks Lungeforening og PAVI. Udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Kriegbaum, Margit; Husted, Marie Gade

2013-01-01

302

Portr√¶t: Den koreanske dansker  

DEFF Research Database (Denmark)

Lene Myong Petersen har som den f√łrste i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og if√łlge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forst√• vilk√•rene for adopterede i Danmark.

Henriksen, Carsten

2009-01-01

303

√?kologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsf√łring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsf√łring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen u√łnskede √łkologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, G√łsta; S√łrensen, Jesper Givskov

304

Vejnettet og det urban-rurale landskab  

DEFF Research Database (Denmark)

VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i l√łbet af de sidste 60 √•r gennemf√łrt en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en l√łbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse dom√¶ner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis rumlige sammens√¶tning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtr√¶delsesformer (Sieverts et al. 2005). Sammenh√¶ngen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede discipliner, der besk√¶ftiger sig med by- og landskabsudviklingen. √?rsagentil denne manglende opm√¶rksomhed p√• infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ‚??byen‚?? h√¶nger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpr√¶get grad har v√¶ret negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanl√¶gningen ofte er udgr√¶nset eller isoleret i forhold til b√•de byplanl√¶gningen og landskabsplanl√¶gningen som et rent trafikalt eller transport√łkonomisk anliggende varetaget af vejingeni√łrer og andre specialister. Med den manglende opm√¶rksomhed p√• sammenh√¶ngen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og de sn√¶vre perspektiver p√• vejplanl√¶gningen risikerer vejnettet at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanl√¶gningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage til en uheldig ‚?Ěsplintring‚?Ě af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom p√• den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanl√¶gningen og dens konsekvenser for karakteren af det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bev√•genhed omkring ‚?Ěthe aesthetics of mobility‚?Ě (Houben). Form√•let med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forst√•else af sammenh√¶ngen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at unders√łge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planl√¶gning af det urban-rurale landskab, s√• det bidrager til at skabe sammenh√¶ng frem for ‚?Ěsplintring‚?Ě. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at v√¶gten l√¶gges p√• planl√¶gningens fysiske dimension. Med projektet rettes opm√¶rksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en v√¶sentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede omr√•derne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en langsigtet fysisk planl√¶gning for hele det √łstjyske ‚?Ěbyb√•nd‚?Ě i tilknytning til motorvejen (Milj√łministeriet 2006a). I den forbindelse er id√©en med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planl√¶gningsm√¶ssige perspektiver, som s√¶dvanligvis pr√¶ger den faglige diskussion. Igennem en kritisk tolkning af de planl√¶gningsm√¶ssige perspektiver p√• relationen mellem byen, vejen og landskabet samt en unders√łgelse af de moderne vejsystemers indflydelse p√• byernes form og strukturelle sammenh√¶nge, s√¶tter projektet fokus p√• et grundl√¶ggende paradoks i forhold til den aktuelle planl√¶gningskultur. P√• den ene side forts√¶ttes udviklingen af ‚??den moderne by‚?? med udbygningen af de moderne vejsystemer, p√• den anden side fastholdes forestillingen om ‚??den traditionelle by‚?? med anvendelsen af de simple dikotomier ‚??by-land‚?? og ‚??center-periferi‚?? som forst√•elsesm

Juel Clemmensen, Thomas

2008-01-01

305

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opf√łrsel af verdens f√łrste havvindm√łlle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindm√łller - I 1991 blev der installeret 11 m√łller hver med en kapacitet p√• 450kW i et omr√•de med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker best√•r af optil 175 m√łller hver med en kapacitet p√• 3.6 MW og p√• vanddybder omkring 25 m. I gennem √•rerne har der til havvindm√łller v√¶ret anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monop√¶le den mest anvendte type med en typisk diameter p√• 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling g√•r i retning af st√łrre parker, med st√łrre m√łller og ved st√łrre vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monop√¶le er det interessant at unders√łge muligheden for at optimere designet af monop√¶le, specielt med henblik p√• samspillet mellem jord og struktur. M√•let er at g√łre brugen af monop√¶le ved st√łrre vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindm√łller er der et stort fokus p√• stivheden af den samlede konstruktion, m√łlle-t√•rn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse p√• st√łrrelsen af de laster som p√•virker konstruktionen og m√łllens produktivitet. G√¶ldende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke p√¶le med en diameter p√• 0.6 m. Den √łgede fokus p√• den samlede stivhed af konstruktionen har medf√łrt stor forsknings aktivitet inden for monop√¶le med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilf√¶lde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: ‚?Ę Standard p-y kurver kan ikke fyldestg√łrende pr√¶sentere opf√łrslen af stive monop√¶le med store diametre. ‚?Ę Initial stivheden af p-y kurver er afh√¶ngig af diameter, dybde og jordens styrke, og for√łgelse af hver parameter √łger stivheden. ‚?Ę Den cykliske opf√łrsel af tv√¶rbelastede p√¶le er afh√¶ngig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opf√łrsel af monop√¶le er et klassisk jord-struktur problem, som er afh√¶ngig af p√¶lens stivhed og jordens ikke-line√¶re opf√łrsel. Jordens opf√łrsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til unders√łgelse af den generelle opf√łrsel af p√¶lene. Det prim√¶re form√•l med den n√¶rv√¶rende forskning er: ‚?Ę Unders√łge den statiske og cykliske opf√łrsel af stive p√¶le med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. N√¶rv√¶rende forskning er baseret p√• brug af den geotekniske centrifuge p√• Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen p√• DTU var ikke var tidssvarende, og form√•let blev √¶ndret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og p√•begynde forskning indenfor den statiske og cykliske opf√łrsel af p√¶le med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Fors√łgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand pr√łver og udstyr til og gennemf√łrelse af fors√łg p√• tv√¶rbelastede p√¶le. Forskningen er pr√¶ciseret tilat unders√łge statisk og cyklisk opf√łrsel af stive p√¶le med en diameter p√• 1-3 m i t√łrt sand ved brug af centrifuge fors√łg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at unders√łge p√¶le med en l√¶ngde p√• 6 til 10 gange p√¶le diameteren. Den generelle opf√łrsel af monop√¶le i t√łrt sand er blevet unders√łgt ved hj√¶lp af centrifuge fors√łg. Statiske p√¶le fors√łg er brugt til at unders√łge p√¶lenes initiale stivhed og den ultimative b√¶reevne, mens √¶ndringen af p√¶lenes flytning og stivhed unders√łges i de cykliske fors√łg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udf√łrte fors√łg at standard p-y kurver ikke kan beskri

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

306

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opf√łrsel af verdens f√łrste havvindm√łlle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindm√łller - I 1991 blev der installeret 11 m√łller hver med en kapacitet p√• 450kW i et omr√•de med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker best√•r af optil 175 m√łller hver med en kapacitet p√• 3.6 MW og p√• vanddybder omkring 25 m. I gennem √•rerne har der til havvindm√łller v√¶ret anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monop√¶le den mest anvendte type med en typisk diameter p√• 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling g√•r i retning af st√łrre parker, med st√łrre m√łller og ved st√łrre vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monop√¶le er det interessant at unders√łge muligheden for at optimere designet af monop√¶le, specielt med henblik p√• samspillet mellem jord og struktur. M√•let er at g√łre brugen af monop√¶le ved st√łrre vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindm√łller er der et stort fokus p√• stivheden af den samlede konstruktion, m√łlle-t√•rn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse p√• st√łrrelsen af de laster som p√•virker konstruktionen og m√łllens produktivitet. G√¶ldende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke p√¶le med en diameter p√• 0.6 m. Den √łgede fokus p√• den samlede stivhed af konstruktionen har medf√łrt stor forsknings aktivitet inden for monop√¶le med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilf√¶lde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: ‚?Ę Standard p-y kurver kan ikke fyldestg√łrende pr√¶sentere opf√łrslen af stive monop√¶le med store diametre. ‚?Ę Initial stivheden af p-y kurver er afh√¶ngig af diameter, dybde og jordens styrke, og for√łgelse af hver parameter √łger stivheden. ‚?Ę Den cykliske opf√łrsel af tv√¶rbelastede p√¶le er afh√¶ngig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opf√łrsel af monop√¶le er et klassisk jord-struktur problem, som er afh√¶ngig af p√¶lens stivhed og jordens ikke-line√¶re opf√łrsel. Jordens opf√łrsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til unders√łgelse af den generelle opf√łrsel af p√¶lene. Det prim√¶re form√•l med den n√¶rv√¶rende forskning er: ‚?Ę Unders√łge den statiske og cykliske opf√łrsel af stive p√¶le med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. N√¶rv√¶rende forskning er baseret p√• brug af den geotekniske centrifuge p√• Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen p√• DTU var ikke var tidssvarende, og form√•let blev √¶ndret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og p√•begynde forskning indenfor den statiske og cykliske opf√łrsel af p√¶le med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Fors√łgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand pr√łver og udstyr til og gennemf√łrelse af fors√łg p√• tv√¶rbelastede p√¶le. Forskningen er pr√¶ciseret tilat unders√łge statisk og cyklisk opf√łrsel af stive p√¶le med en diameter p√• 1-3 m i t√łrt sand ved brug af centrifuge fors√łg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at unders√łge p√¶le med en l√¶ngde p√• 6 til 10 gange p√¶le diameteren. Den generelle opf√łrsel af monop√¶le i t√łrt sand er blevet unders√łgt ved hj√¶lp af centrifuge fors√łg. Statiske p√¶le fors√łg er brugt til at unders√łge p√¶lenes initiale stivhed og den ultimative b√¶reevne, mens √¶ndringen af p√¶lenes flytning og stivhed unders√łges i de cykliske fors√łg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udf√łrte fors√łg at standard p-y kurver ikke kan beskri

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

307

The "Special" World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication"  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogomtale - aspekter af Niels Erik Rosenfeldts store disputats om Stalin-tidens hemmelige magt- og kommunikationsapparat diskuteres. Bogen fokuserer på systemets struktur, anatomi, procedurer og beslutningsprocesser, men sociologisk bureaukrati-teori kunne med fordel være anvendt. Værket vil være et uomgængeligt referencepunkt for fremtidig Stalin-forskning.

Villaume, Poul

2009-01-01

308

Fagre nye verden : snart bliver det lettere at kende sin partner!  

DEFF Research Database (Denmark)

I formidlingsartiklen gennemg√•s i korte tr√¶k et forslag fra EU-kommissionen om indf√łrelsen af et elektronisk netv√¶rk og en f√¶lles netadgang til alle selskabsregistre i EU. Platformen vil g√łre det lettere at kende fremtidige handelspartnere.

Lilja, Troels Michael

2011-01-01

309

Fagb√łger : en usynlig del af b√łrnelitteraturen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den hidtidige forskning i faglitteratur for b√łrn og peger p√• mangler inden for denne forskning. Samtidig antydes mulige synsvinkler for fremtidig besk√¶ftigelse med fagb√łger p√• et videnskabeligt grundlag.

Skyggebjerg, Anna Karlskov

2012-01-01

310

D√łden p√• glas : Om fostre i anatomiske samlinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den eneste danske samling af pr√¶parerede fostre og b√łrn, der oprindeligt var en del af Museum Saxtorphianum. Det diskuteres hvorfor og hvordan disse fostre blev til pr√¶parater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med stort formidlingspotentiale, belyses og fremtidige formidlingsformer diskuteres.

Meyer, Ion

2010-01-01

311

D√łden p√• glas : - om fostre i anatomiske samlinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den eneste danske samling af pr√¶parerede fostre og b√łrn, og hvorfor den blev fremstillet. Den var en del af Museum Saxtorphianum og artiklen diskuterer hvordan disse fostre blev til pr√¶parater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med stort formidlingspotentiale, belyses og fremtidige formidlingsformer diskuteres.

Meyer, Ion

2008-01-01

312

GMO-afgr√łder ikke den eneste l√łsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgr√łder den optimale l√łsning p√• klodens fremtidige plantebaserede f√łdevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar p√•:GMOafgr√łderer ikke den eneste l√łsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, b√¶redygtige l√łsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

313

Thresholds  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udf√łrt¬†i¬†forbindelse med¬†arkitekturworkshoppen Imagination,¬†Damaskus, Syrien,¬†august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

Hansen, Peter Mandal

2009-01-01

314

Art History in The Nordic Countries  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen belyser kunsthistoriefagets udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvorvisuel kultur-studier i stigende grad præger billedforskningen.

Dam Christensen, Hans; Karlholm, Dan

2012-01-01

315

Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?  

DEFF Research Database (Denmark)

Opl√¶g om forskelle og ligheder mellem integrated¬†og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - sams√łgning i alle kilder" p√• Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

L√łvschall, Kasper

316

Lifelong Learning in Colombia and Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen sammenholder udviklingen i uddannelse og l√¶ringsmuligheder i Colombia med udviklingen i Danmark siden 2. verdenskrig og dr√łfter muligheder for at danske erfaringer kan nyttigg√łres i Colombia

Olesen, Henning Salling

2004-01-01

317

Reformation og salmemelodier : Et bidrag til forst√•elsen af, hvordan reformationen blev oplevet  

DEFF Research Database (Denmark)

Det påvises i artiklen, at reformationens salmemelodier bidrog til menighedens oplevelse af kontinuitet fra den romerskkatolske messe i senmiddelalderen til den lutherske reformations gudstjeneste i Danmark

Balslev-Clausen, Peter

2011-01-01

318

Danske r√łdvine indeholder kun lidt resveratrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i r√łdvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet p√• druen Pinot Noir har det h√łjeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for f√łrste gang indholdet af resveratrol i vine lavet p√• druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

2008-01-01

319

Properties of Sealing Materials in Groundwater Wells  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Danmark er det eneste land i verden, der nśsten udelukkende fŚr drikkevand fra grundvandsmagasinerne, der er beliggende relativt terrśn nśrt. Der har af den grund vśret stor fokus pŚ drikkevandets kvalitet. Danmarks og GrÝnlands Geologisk UndersÝgelse (GEUS) har gennem en lang Śrrśkke indsamlet data for vandkemien fra grundvandsboringer i hele landet. PŚ baggrund af disse data har man fundet ud af at grśnsevśrdierne for bl.a. pesticider samt disses nedbrydningsprodukter er oversk...

Ko?ser, Claus

2011-01-01

320

EU-Altener project, Insolplan as opening project contribution to campaign for 50 solar energy and urban ecology building projects in Denmark[Innovative solar planning]; EU-Altener projekt, Insolplan som foerste projektbidrag til kampagne for 50 solenergi/byoekologiske byggerier i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 2001 the international competition for architects, InSolPlan (Innovative solar planning), was initiated through the EU-Altener II program. The aim of the competition was to develop innovative planning of new housing areas in Denmark (Roskilde), Germany (Herten) and The Netherlands (Lelystad). Special emphasis was put on a low overall primary energy use, the use of solar energy (active and passive), renewable energies and innovative technologies. Through the admission of participation the cooperation between investors, architects and energy planners has been promoted. In particular, this competition was intended to motivate the transfer of knowledge within the EU and lead to international collaborations. This report presents the results from the Insolplan competition. Furthermore, it contains various suggestions for energy and environmental quality marking of building, a very relevant focus point if the intention is to approach the official EU policy of sustainability and CO{sub 2} reduction within the building sector. (BA)

NONE

2003-12-01

 
 
 
 
321

GESMIC. A general equilibrium model for Denmark. Documentation and applications. General equilibrium models. A detailed description of models. Calibration and closing of the model. Effects of environmental and trading policies; GESMEC. En generel ligevaegtsmodel for Danmark. Dokumentation og anvendelse. Generelle ligevaegtsmodeller. En detaljeret modelgennemgang. Kalibrering og lukning af modellen. Virkninger af miljoe- og handelspolitik  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

GESMIC (General Equilibrium Simulation Model of the Economic Council) is a general equilibrium model for the Danish economy to be used for analyses of economic political interventions which influence the long term development of the Danish economy. The GESMIC model, inspired by the Australian ORANI model, was developed to be a simple description of the interdependence of investment and capital systems, and the balance between goods and profit and external debt. The publication documents the latest version of the GEISMIC equilibrium model and presents a number of its possible applications. The simulation model is described in detail in addition to the calibration and model closing methods. The effects on environmental and trading policies are also dealt with. (AB) 63 refs.

Elkjaer Frandsen, S.; Vognsen Hansen, J.; Trier, P.

1995-12-31

322

Horsens-robot sparer penge og hj√¶lper milj√łet : HORSENS - Forskere fra det tidligere Bygholm Forskningscenter repr√¶senterer i disse dage Danmark ved den store hollandske udstilling for mark-robotter, Field Robot Event.  

DEFF Research Database (Denmark)

De danske forskere har arbejdet sammen og samlet seks bud p√• fremtidens landsbrugsmaskiner. HortiBot'en er en af de danske mark-robotter. Den er GPS-styret, og med kamera og computerteknik er den i stand til at skelne mellem ukrudt og nytteplanter. Ukrudtsrensning i r√¶kkerne klares med en pr√¶cision, s√• landm√¶nd kan se frem til at spare mere end 90 pct. p√• de giftige spr√łjtemidler. Udgivelsesdato: 8. juli

J√łrgensen, Rasmus Nyholm

2009-01-01

323

DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

2012-09-15

324

(How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt p√•virkende politik-fort√¶llinger. Teoretisk unders√łger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal v√¶re, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de s√¶rlige m√•der hvorp√• den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbek√¶mpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer ‚?? men de fort√¶llinger, der fremmes, er struktureret p√• en s√•dan m√•de, at de l√¶gger op til fremtidig interaktion, som leder i d√©n retning.

Gad, Ulrik Pram

2010-01-01

325

Diabetisk perifer neuropati - hvad b√łr en praktiserende l√¶ge vide?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hermed en klassisk artikel, som med sin titel pr√¶cis redeg√łr for indholdet. Relevansen er √•benbar: enkle, lavpraktiske tests, udf√łrt i almen praksis, kan hj√¶lpe med til at finde de patienter, der er i risiko for at udvikle fods√•r, hvorved amputationer i sidste instans kan undg√•s. Desuden en appetitv√¶kker i forhold til fremtidige muligheder for at identificere risikopatienterne endnu bedre.

Charles, Morten

2013-01-01

326

Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Lśrere er svśrt viktige for barns oppdragelse og sosialisering inn i samfunnet. De underviser og bedÝmmer vŚre fremtidige samfunnsborgere, og lśrernes kompetanse, evner og ferdigheter har en klar effekt pŚ barns skoleprestasjoner. Det har ogsŚ vist seg at andre aspekter ved lśreres undervisning, slik som lśreres adferd, oppfÝrsel og tro pŚ egne ferdigheter har stor betydning for elevenes resultater. Nyutdannede lśrere er ikke nÝdvendigvis sosialisert eller innordnet i skolens og ...

Caspersen, Joakim

2013-01-01

327

Mytologi i Det Nye Testamente  

DEFF Research Database (Denmark)

Tre grundlæggende myteopfattelser præsenteres: Indholdsbestemt, en ikke-logisk tænkning og betydningsgivende. Selv opfatter jeg myten som en fortællemæssig struktur, der formidler mellem den bestående verden og en ikek-bestående: fortidig, fremtidig eller hinsidig. Herefter gennemgås det mytiske i det nye testamente med fokus på jesus som mediator. Endelig perspektiveres til Bultmanns afmytologisering.

Hallbäck, Geert

2012-01-01

328

Den Europ√¶iske union er p√• vej mod at udvikle og implementere europ√¶iske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2013-01-01

329

Regulation and risk assessment of nanomaterials : Too little, too late?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Nanoteknologi er den seneste i rśkken af teknologier udrŚbt til at indvarsle en ny industriel śra. Nuvśrende og fremtidige anvendelser af nanomaterialer forventes at have store sociale and miljÝmśssige fordele, men der er blevet rejst bekymring omkring uÝnskede effekter af nanomaterialer efter et antal studier har vist, at nogle nanomaterialer kan forŚrsage skadelige effekter pŚ laboratoriedyr. Generel viden om nanopartikler, sŚ som stigende produktionsmśngder, evne til at krydse b...

Hansen, Steffen Foss

2009-01-01

330

Energieffektivisering av Gjesdal Gard  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Gjesdal Gard bestŚr av ett fjÝs, ett redskapshus og to boliger. Garden har et samlet energiforbruk pŚ115 MWh Śrlig, noe eierne Ýnsker Ś redusere. Eksisterende og fremtidig energiforbruk blir avdekketog det pŚpekes forhold som bÝr utbedres. Deriblant er det Ýnskelig Ś installere ventilasjon medvarmeveksling i boligene, samt oppgradere planene for ny bolig til passivhus. For Ś dekke fremtidigforbruk analyseres flere mulige energianlegg. Innledningsvis avdekkes forutsetninger og tilh?...

2011-01-01

331

Punktt√¶llinger af ynglefugle i eng, by og skov 2000 : Naturoverv√•gning  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1994 har Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Milj√łunders√łgelser (DMU), Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S samarbejdet om overv√•gningen af danske ynglefugle. Form√•let med denne rapport er at pr√¶sentere og diskutere resultaterne fra 348 punktt√¶llinger af ynglefugle udf√łrt i for√•ret og sommeren 2000. Rapporten omfatter en pr√¶sentation af √•rets resultater, de langsigtede tendenser samt sammenligninger med andre unders√łgelser, bl.a. DMUs vildtudbyttestatistik, data fra feltstationerne samt DMUs skarvt√¶llinger. Desuden pr√¶senteres en r√¶kke samleindeks for 1) gullistearter jvf. Milj√ł- og Energiministeriets Gulliste over opm√¶rksomhedskr√¶vende danske fugle, 2) karakterarter i lys√•bne naturtyper, 3) karakterarter i bym√¶ssig bebyggelse og 4) hulrugende skovfugle. Filosofien bag samleindeksene er at man ved at betragte grupper af arter med forskellig f√łdevalg, ynglebiologi og overvintringsstrategi opn√•r et bredt indtryk af drift og forvaltning af de p√•g√¶ldende naturtyper. Ynglefuglene bliver talt ved hj√¶lp af punktt√¶llingsmetoden. T√¶llingerne bygger p√• en antagelse om at √¶ndringer i fuglenes antal kan afspejle √¶ndringer i milj√łet. En r√¶kke politiske og forvaltningsm√¶ssige tiltag retter sig mod at forbedre livsvilk√•rene for dyr og planter i de naturtyper der fokuseres p√• i denne rapport: eng, by og skov. Af de 348 ruter der blev optalt i 2000, var de 303 ruter gentagne i forhold til √•ret f√łr. Der er beregnet yngleindeks for 87 arter af danske ynglefugle og 2 arter af pattedyr. Indsatsen for at √łge antallet af opt√¶llingspunkter med eng, strandeng og overdrev fortsatte og resulterede i en stigning fra 370 punkter i disse biotoper i 1999 til 544 punkter i 2000. √?rets resultat 1999-2000 pr√¶ges af tilbagegange for standfugle og kortdistancetr√¶kkere samt fremgange for arter der overvintrer i tropisk Afrika. Ses p√• langtidstendenserne, er gruppen af arter der udviser en statistisk signifikant fremgang 1976-2000, pr√¶get af fuglearter med en opportunistisk levevis (krage- og m√•gefugle), enkelte arter af vandfugle samt flere arter med t√¶tte bestande i de gr√łnne typer af bym√¶ssig bebyggelse. Desuden rummer listen over arter i fremgang mindst 4 arter (blish√łne, solsort, g√¶rdesmutte og r√łdhals) hvis bestande vides at v√¶re meget p√•virkelige af vinterens vejrlig, hvorfor en del af fremgangen for disse arter givetvis skal forklares med snart 10 √•rs overvejende milde vintre. De 4 arter der har udvist den st√łrste fremgang p√• punktt√¶llingerne, er: skarv, troldand, husskade og munk. Med hensyn til overvintringsomr√•der kan n√¶vnes at listen over fugle i fremgang kun rummer √©n afrikatr√¶kkende art (skovpiber), hvorimod 3 ud af de 4 indeks-arter der tilbringer vinteren i Middelhavsomr√•det, er i fremgang (munk, gransanger og hvid vipstjert). Sangdrossel der overvintrer i samme omr√•de, findes i gruppen af arter hvis bestande ikke har √¶ndret sig signifikant gennem perioden. Listen over arter i tilbagegang 1976-2000 er pr√¶get af forskellige krat- og skovfuglearter, hvoraf de fleste har overvintringskvarter i tropisk Afrika, samt en r√¶kke arter med tilknytning til mere eller mindre lys√•bne naturtyper. Derimod er flere karakteristiske agerlandsarter som tornirisk, sangl√¶rke og kornv√¶rling, dvs. arter der i en √•rr√¶kke har v√¶ret i markant tilbagegang, nu at finde p√• listen over arter hvis bestande ikke har √¶ndret sig signifikant for hele perioden idet bestandene i de seneste 10-15 √•r har v√¶ret stabile eller svagt voksende. De 4 arter der har vist den st√łrste bestandsnedgang siden t√¶llingernes start i 1976, er vibe, h√¶ttem√•ge, sivsanger og st√¶r. Hermed er st√¶r blevet en oplagt kandidat til optagelse p√• en fremtidig revideret Gulliste. For vibes vedkommende er der tale om en samlet bestandsnedgang p√• ca. 80% gennem de seneste ca. 25 √•r, hvilket sandsynligvis kan tilskrives √¶ndrede naturforhold i land

Jacobsen, E. M.

2001-01-01

332

Udvikling og initial validering af et web-baseret sp√łrgeskema til identifikation af pr√¶diktorer for usikker sex blandt unge danskere.  

DEFF Research Database (Denmark)

Titel Udvikling og initial validering af et webbaseret sp√łrgeskema til identifikation af pr√¶diktorer for usikker sex blandt unge danskere. Introduktion Form√•let med dette studie var at udvikle og initialt validere et sp√łrgeskema, der kan identificere pr√¶diktorer for usikker sex - og dermed √łget risiko for seksuelt overf√łrte infektioner og u√łnsket teenager graviditet - blandt unge danskere i alderen 18-24 √•r. Materiale og metode Studiet blev gennemf√łrt som et mixed method studie, indeholdende en kvalitativ og kvantitativ del. Der blev gennemf√łrt fire semistrukturerede fokusgruppeinterview med 18 h√łjskoleelever i alderen 18-23 √•r med henblik p√• relevante emner til identifikation af pr√¶diktorer for usikker sex. Efterf√łlgende blev det webbaserede sp√łrgeskema konstrueret og pilottestet ved hj√¶lp af 13 individuelle kognitive interview. I den kvantitative del af studiet, der havde fokus p√• at validere sp√łrgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af sp√łrgeskemaets svarprocenter samt analysen af pr√¶diktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24 %). Resultater Fire hovedkategorier af pr√¶diktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er t√¶t associeret med one night stands og ofte f√łrer til usikker sex. 3) Et lavt selvv√¶rd, der kan medf√łre gr√¶nseoverskridende seksuel aktivitet. 4) √?get seksuel erfaring, der kan medf√łre manglende kondombrug. Af de 120 deltagere i den kvantitative del af studiet var 64 % piger, og aldersgruppen var mellem 18 og 20 √•r. Der blev fundet en h√łj ceiling effekt (>15 %) for de items, der relaterede sig til respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste √•r, og en h√łj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste m√•ned. B√•de Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (őĪ>0,8), og sp√łrgeskemaets test-retest reliabilitet viste god overens-stemmelse mellem de to m√•linger. 76 % af de respondenter, der var udvalgt til at svare p√• sp√łrgeskemaet derhjemme, besvarede skemaet mod 25 % af dem, der var udvalgt til at besvare det p√• skolen (p-v√¶rdi = 0,0001). N√•r der ikke blev korrigeret for de andre pr√¶diktorer, blev der fundet statistisk forh√łjet risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug, hvis respondenterne havde indtaget alkohol (crude OR = 2,5 (95 % CI: 1,0-6,7)) eller havde m√łdt deres seneste partner i byen (crude OR = 4,0 (95 % CI: 1,1-15,6). Ved justering for de andre pr√¶diktorer blev der fundet en tendens til √łget risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug for samtlige pr√¶diktorer ved b√•de den seksuelle debut og den seneste partner. Samme tendens blev fundet for usikker sex, defineret som manglende brug af p-piller, minipiller og p-ring, n√•r respondenten havde indtaget alkohol forud for den seksuelle debut og seneste seksuelle aktivitet. Konklusion Alkohol, m√łdested, herunder byture og ture til udlandet/festivaler, selvv√¶rd og seksuel erfaring kan have betydning for, om unge danskere dyrker usikker sex, og kan derfor betragtes som mulige pr√¶diktorer. P√• grund af ceiling og floor effekt i det udviklede sp√łrgeskema kan items, der omhandler unges alkoholind-tagelse v√¶re forbundet med over- og/eller underrapportering. Det vil derfor v√¶re en god ide at justere disse items i et fremtidigt studie. Generelt, og is√¶r efter den foresl√•ede justering, vurderes det udviklede webbaserede sp√łrgeskema at v√¶re validt og brugbart til monitorering af sundhed og sex blandt unge danskere i alderen 18-24 √•r med henblik p√• fremtidige forebyggende interventioner. Et sp√łrgeskema af denne karakter kan med fordel administreres ved at blive mailet hjem

J√łrgensen, Marianne Johansson

2011-01-01

333

Ris√łs √•rsplan 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

2007 er implementerings√•ret for fusionen af Ris√ł med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmarks F√łdevareforskning (DFVF), Danmarks Fiskeriunders√łgelser (DFiU), Danmarks Rumcenter (DRC) og Danmarks Transportforskning (DTF). Fusionen f√łrer til et nytuniversitet med arbejdstitlen ‚??Det nye DTU‚??, hvor Ris√ł indg√•r som en ny form for nationallaboratorium. Fusionen vil pr√¶ge udviklingen af Ris√ł i 2007. Vi vil i 2007 arbejde for at skabe rammer for synergi inden for forskning, uddannelse, innovation ogmyndighedsbetjening i den nye organisation. Overordnede markante tiltag i 2007 vil v√¶re: Koordinering af infrastrukturen i fusionen Rekruttering af nye medarbejdere is√¶r ph.d.-studerende, post docs og yngre forskere samt fastholdelse af n√łglemedarbejdereEkspansion inden for Ris√łs indsatsomr√•der (energi, sundhedsrelateret teknologi og konkurrenceevne) Videreudvikling af projektorganisationen bl.a. gennem videre udvikling af koordineringsgrupperne √?get uddannelsesindsats Strategiudvikling for Det nye DTUmed Ris√ł som nationallaboratorium.

Forskningscenter Ris√ł, Roskilde

2006-01-01

334

Bet√¶nkelig bankunion betaler sig ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Allerede fra november 2014 planl√¶gges Den Europ√¶iske Bankunion at tr√¶de i kraft. ... Alts√• endnu en bailout, som den vi ser, n√•r ECB k√łber de sydeurop√¶iske landes us√¶lgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSp√łrgsm√•let er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en s√•dan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europ√¶isk stabilisering og som s√•dan ogs√• p√• linje med Tyskland b√łr bidrage til f√¶llesskabet. ...

Thomsen, Steen

2014-01-01

335

Un avenir postcolonial groenlando-danois ? : Trois sc√©narios pour la dissolution de la Communaut√© du royaume - et trois autres pour son maintien et sa modification  

DEFF Research Database (Denmark)

Gr√łnland har nylig vedtaget at g√• fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvst√¶ndighed hermed er et skridt n√¶rmere. Samtidig er der i Gr√łnland en udbredt enighed om, at man endnu beh√łver hj√¶lp og st√łtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsf√¶llesskabet' mellem Danmark og Gr√łnland metaforisk som forholdet mellem for√¶ldre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, p√• baggrund af diskursanalyser af gr√łnlandske og danske debatter, en r√¶kke scenarier for rigsf√¶llesskabets opl√łsning - og unders√łger om en opl√łsning er uundg√•elig.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

336

God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere p√• ern√¶ring. Franskm√¶nd bliver slanke af gode smagsoplevelser.  

DEFF Research Database (Denmark)

Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ‚??Helbred, trivsel og overv√¶gt blandt danskerne‚??, der viser, at antallet af sv√¶rt overv√¶gtige i USA og Storbritannien er over dobbelt s√• stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler besk√¶ftiger sig med sammenh√¶ngen mellem m√•ltidskultur og fedme, og hans forskning peger p√•, at vi i Danmark m√•ske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er p√• vej mod amerikanske og britiske tilstande.

Andersen, Boris

2011-01-01

337

Skuffende redeg√łrelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafh√¶ngighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammens√¶tningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de g√¶ldende corporate governance-anbefalinger fra Komit√©en for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder st√łrst mediebev√•genhed. Det er derfor skuffende at m√•tte konstatere, at denne artikels unders√łgelse af C20-selskabernes redeg√łrelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafh√¶ngighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er s√• utilstr√¶kkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.

Madsen, Marina Bitsch

2011-01-01

338

N√łglen i de rigtige h√¶nder : lov om b√łrne- og ungdomsforsorg 1964  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet besk√¶ftiger sig med Folketingsbeslutningen om at introducere universel b√łrnepasning i Danmark i Folketinget i 1964. Den kan ses som et radikalt brud med den tidligere politik, der var rettet mod d√•rligt stillede, men den l√• ogs√• i forl√¶ngelse af b√łrnepasningspolitikkens tidlige historie. Beslutningen var enstemmig og var forberedt af et embedsmandsudvalg. Den f√łrte til en markant udbygning af sm√•b√łrnsinstitutioner i Danmark og en betragtelig udvidelse af det offentliges engagement i b√łrnepasning.

Borchorst, Anette

2005-01-01

339

Impedance imaging in core analysis. Imaging of phase distributions in samples of natural cores of North Sea chalk containing conducting as well as non-conducting fluids. Part: 1-3  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report documents the efforts to develop an impedance method for determining the distribution of the water saturation in a chalk core sample. Measurement of this distribution during a displacement process will make it possible to make numerical simulations of the process which may in turn reveal important rock parameters. The impedance method is one among other methods to determine saturation profiles in a research programme on rock parameters with participants from Danmarks Tekniske Universitet, DTU, and Danmarks og Groenlands Geologiske Undersoegelse, GEUS. The other methods investigated are nmr-scanning and {gamma}-logging. (au)

Laursen, S. [DTU, Inst. for Kemi (Denmark)] Moeller Nielsen, C. [DTU, Inst. for Energiteknik (Denmark)

1997-12-31

340

Langtransporteret birkepollen snyder allergikere  

DEFF Research Database (Denmark)

S√¶sonen for birkepollen i Danmark kan b√•de starte tidligere og slutte senere end de danske birketr√¶ers blomstring indikerer. Birkepollen fra Polen og Tyskland, hvor tr√¶erne blomstrer tidligere, f√łres ofte med vinden herop i store m√¶ngder og kan overraske uforberedte allergikere, viser forskning fra Danmarks Milj√łunders√łgelser ved Aarhus Universitet. Under og efter den danske birkepollens√¶son er det pollen fra fx Finland der kan finde vej hertil. Udgivelsesdato: 6. marts

Voigt, Steen

2008-01-01

 
 
 
 
341

Diversitet, diskurs og kulturteoretiske problematikker : hvordan specifikke kultursyn overskrider og tiltager sig bekr√¶ftelsesmagt i udvalgte faser af globaliseringens nationalkultur  

DEFF Research Database (Denmark)

Baseret p√• en Foucault-inspireret diskursteoretisk tilgang og i lyset af diskussioner om kultur, nation og diversitet samt empiriske unders√łgleser diskuteres det, hvordan specifikke kultursyn i omgangen med voksne udl√¶ndinge i Danmark synes at overskride og tiltage sig bekr√¶ftelsesmagetn i udvalgte historiske faser i nationalkulturer som Danmark. Der er i unders√łgelserne is√¶r fokus p√• 2000-tallet. Afslutningsvist diskuteres diversitetsbegrebet som alternativ til forestillet homogenitet og monokulturel diskurs.

Petersen, Karen Bjerg

342

IDA¬īs klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfunds√łkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuv√¶rende prim√¶re energiforsyning, dvs. br√¶ndselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er p√• godt 800 PJ. Hvis der ikke indf√łres nye tiltag, forventes energiforbruget at falde marginalt frem til 2015, men derefter at stige gradvist frem til 2050 til ca. 950 PJ. I Klimaplanen foresl√•s tiltag, der kan nedbringe den prim√¶re energiforsyning til 707 PJ i 2015, 556 PJ i 2030 og 442 PJ i 2050. Samtidig √łges andelen af vedvarende energi fra vindm√łller, solceller, solvarme, b√łlgekraft og biomasse. I referenceenergi-systemerne stiger andelen fra ca. 16% i 2008 til 22% i 2015 og ca. 25-29% i 2030 og 2050. I Klimaplanen stiger andelen af vedvarende energi til 30% i 2015 og 47% i 2030. I 2050 er det danske energisystem, inkl. transport, baseret p√• 100% vedvarende energi. Energisystemet i 2015 er baseret p√• tiltag, der kan realiseres med nuv√¶rende teknologi. I 2030 er store dele af transportsystemet √¶ndret, fjernvarmesystemet er udvidet kraftigt, kraftv√¶rkernes effektivitet er forbedret, og der er indf√łrt flere eksisterende og nye vedvarende energiteknologier, samt gennemf√łrt yderligere besparelser. Generelt er store dele af de fossile br√¶ndsler erstattet med elforbrug. I s√¶rdeleshed i transporten, som best√•r af flere elbiler og flere eldrevne tog. I Klimaplanen er der konstrueret et energisystem baseret p√• 100% vedvarende energi, med udgangspunkt i tiltag der implementeres p√• kortere sigt i 2015 og i 2030. De tiltag der implementeres p√• kort sigt sigter mod at reducere anvendelsen af fossile br√¶ndsler, og at disse energisystemer ikke stiller sig i vejen for det langsigtede m√•l om at v√¶re uafh√¶ngigt af fossile br√¶ndsler, n√•r olie- og naturgasressourcerne h√łrer op. Resultatet er, at dette er muligt, men at balancen mellem store forbrug af biomasse og store m√¶ngder el til direkte anvendelse eller til produktion af syntetiske br√¶ndsler fortsat er en udfordring. Her gives et bud p√•, hvordan denne balance kan opn√•s. I 2050 er det n√łdvendigt at anvende en mindre andel af el-produktionen i elektrolyseanl√¶g til fremstilling af syntetiske br√¶ndsler. I Klimaplanen er der i b√•de 2015 og 2030 tilstr√¶kkelige nationale biomasseressourcer. Imidlertid udg√łr ressourcerne en udfordring i 2050 energisystemet, hvor der i Klimaplanen anvendes 284 PJ. Dette forbrug kan potentielt forsynes med nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er s√•ledes en udfordring i fremtiden, om en st√łrre del af br√¶ndselsforbruget i industri og flytransport kan overg√• til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemf√łres yderligere besparelser. I Klimaplanen er der s√•ledes konstrueret et 100% vedvarende energisystem, der potentielt kan opretholdes p√• nationale biomasseressourcer. Det er dog ikke noget m√•l i Klimaplanen, at der ikke skal handles med biomasse. Men Klimaplanen giver mulighed for, at vi ikke bliver afh√¶ngige af import af biomasse, som vi vil v√¶re afh√¶ngige af import af olie og naturgas et referenceforl√łb, n√•r vi ikke har flere ressourcer tilbage i Nords√łen. Kraftig reduktion i udslippet af drivhusgasser Tiltagene i Klimaplanen medf√łrer, at udslippet af drivhusgasser falder med ca. 90% i 2050 i forhold til 2000. Energisystemet udg√łr kun en del af udslippet af drivhusgasser. Denne del reduceres til 36 mio. ton CO2 i 2015, 21 mio. ton CO2 i 2030 og er fjernet helt i 2050. Herudover foresl√•s i Klimaplanen, at udslippet fra industrielle processer og landbrug reduceres, og der tages h√łjde for ekstrabidraget fra fly, pga. udledninger i atmosf√¶ren. Alt i alt kan udledningerne i 2050 reduceres til 7,2% af udslippet i 2000. Hvis bidraget fra flytransport medtages, er reduktionen p√• 10,2%. Bedre samfunds√łkonomi med mere vedvarende energi Klimaplanen t√¶nkes gennemf√łrt over e

Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

2009-01-01

343

Rapport vedr√łrende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten omfatter en bibliometrisk analyse af dansk forskning indenfor informations-, kommunikations- og teknologiomr√•det i perioden 2004-2007, herunder en sammenligning med en r√¶kke lande (Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland).¬† Da IKT-omr√•det ikke er et veldefineret eller velafgr√¶nset forskningsomr√•de er det en udfordring at identificere et velegnet datas√¶t til analysen. Grundet problemer med d√¶kningsgrad og med at isolere IKT-omr√•det anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus. ¬†Dette betyder at analysens fokus er p√• tekniske og naturvidenskabelig publikationer med tilknytning til IKT.¬† Forud for analyser er der udviklet metoder til udtr√¶k og sammenk√łrsel af data fra de to kilder. Analysens grundlag er 88.134 dokumenter fra IKT-omr√•det publiceret af ovenn√¶vnte lande, inklusive detaljeret emneklassifikation fra INSPEC og citationsdata fra Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-omr√•det. Det bekr√¶ftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedv√¶gt p√• IKT-omr√•det ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers and Control Technology) - hvilket er p√• linje med de fleste andre lande i analysen. Danmarks totale relative volumen er p√• 3¬†% af de 8 landes produktion, hvilket i forhold til landenes indbyggertal placerer Danmark p√• en 6.-plads i forhold til de andre lande, kun efterfulgt af de store lande Storbritannien og Tyskland. Danmark ligger alts√• i bund med hensyn til antal publikationer set i forhold til indbyggertal sammenlignet med de mindre lande vi normalt sammenligner os med. Analysen udpeger desuden en r√¶kke omr√•der hvor Danmark har s√¶rlig fokus i forhold til de andre lande. Resultaterne af citationsanalyserne viser, at Danmark har den st√łrste gennemslagskraft blandt landene indenfor fire undergrupper: B0 (General topics, engineering mathematics, and materials science), B2 (Components, electron devices and materials), B4: (Optical materials and applications, electro-optics and optoelectronics), B8 (Power systems and applications), samt C3 (Control technology). Derudover er det bem√¶rkelsesv√¶rdig, at Danmark, sammen med Holland, udviser en stor grad af kontinuitet i deres gennemslagskraft i de individuelle unders√łgte emnegrupper.¬† Dette betyder, at Danmark og Holland i mange af disse grupper har en gennemslagskraft for deres forskningspublikationer over gennemsnittet for de unders√łgte lande.¬† Dette betyder ikke, at der ikke ogs√• er grupper hvor Danmark ikke opn√•r en gennemslagskraft p√• eller over gennemsnittet, det er der.¬† Det betyder, at set over alle emneomr√•der s√• har Danmark og Holland den st√łrste gennemslagskraft for deres forskningspublikationer.

Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger

2008-01-01

344

Det H√łjisolerede Glashus Egebjergg√•rd, Ballerup  

DEFF Research Database (Denmark)

H√łjisolerende transparente og translucente ruder √•bner nye perspektiver for anvendelse af glas i arkitekturen. I Det H√łjisolerede Glashus afpr√łves den praktiske anvendelse af h√łjisolerende ruder til at opn√• god arkitektur, lavt energiforbrug, gode dagslysforhold og godt termisk indeklima om vinteren, uden at der bliver u√łnsket varmt om sommeren. Det H√łjisolerede Glashus er ikke n√łdvendigvis svaret p√• fremtidens enfamiliehus, men ved at g√• helt til gr√¶nserne er der l√¶rt meget, som kan anvendes bredt ved fremtidig projektering af arkitektonisk vellykket lavenergibyggeri.

Aggerholm, S√łren

1999-01-01

345

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier : Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik  

DEFF Research Database (Denmark)

En del af kommunerne har udarbejdet klimatilpasningsstrategier for at m√•lrette og koordinere arbejdet med tilpasning til de aktuelle og fremtidige klima√¶ndringer. Skov & Landskab har analyseret klimatilpasningsstrategierne fra 10 kommuner, som en del af projekt 'Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik". Rapporten opsamler resultaterne under fire hovedsp√łrgsm√•l: Bygger klimatilpasningsstrategien p√• en forudg√•ende kortl√¶gning? Er strategien omsat til konkrete handlinger/handleplaner? Hvordan er samarbejde og ansvarsfordeling i forhold til andre akt√łrer grebet an? og: Hvordan er vidensh√•ndteringen grebet an?

Lund, Dorthe Hedensted

2011-01-01

346

Scenarier for byv√¶kst i Europa : fokus p√• peri-urbane omr√•der  

DEFF Research Database (Denmark)

In the EU co-financed research project PLUREL (2007-2010) scenarios where used to model possible futures for urban development in Europe. The scenarios and first results were presented in the previous factsheet ‚??Fremtidig byv√¶kst i Europa: Scenarier og tab af naturomr√•der‚?Ě. In this factsheet modelling results related to how urban areas will grow are presented. The overall conclusion is that peri-urban areas - opposite to urban or rural areas - will experience the highest growth rates of urbanisation.

Fertner, Christian; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2011-01-01

347

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10 : Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt akt√łrer i byggebranchen  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det form√•l at indsamle erfaringer fra de f√łrste byggerier, der er opf√łrt efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet 2010 med henblik p√• at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Erfaringerne er indsamlet ved to sp√łrgeskemaunders√łgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bor i nye lavenergihuse og akt√łrer i branchen, der har erfaring i at opf√łre lavenergibyggeri.

Knudsen, Henrik Nellemose; Kragh, Jesper

2014-01-01

348

Naturbeskyttelse og turisme i Nord- og √?stgr√łnland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et input til den fremtidige forvaltning af natur og dyreliv i Nationalparken i Nord- og √?stgr√łnland. Rapporten er ud-arbejdet i overensstemmelse med "Strategiplan for Nationalpar-ken/Biosf√¶reomr√•det i Nord- og √?stgr√łnland", som Gr√łnlands Landsting vedtog i efter√•ret 2004. Rapporten omfatter tillige omr√•det syd for Nationalparken ned til 70¬įN. Rapporten omhandler hovedsa-geligt biologiske forhold.

Aastrup, P. J.; Egevang, C.

2005-01-01

349

EU's lille sikkerhedsnet  

DEFF Research Database (Denmark)

I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en f√¶lles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... S√• p√• trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan n√łdvendig√łre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begr√¶nset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

350

Teknologisk utvikling og flytende naturgass :vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Med Statoils SnÝhvit-prosjekt i Hammerfest har flytende naturgass, eller LNG som det ogsŚ kalles, kommeti skuddet som aldri fÝr i Norge. Men det er ikke bare i Norge LNG opplever et oppsving. Kostnadene ved Śprodusere LNG har falt kraftig siden slutten av 1990-tallet. Mange forventer at de skal falle ytterligere, ogdette har gitt en helt ny optimisme i bransjen. Vi stiller likevel spÝrsmŚl om kostnadene vil fortsette Ś falle.For Ś kunne spŚ om fremtidig kostnader er det viktig Ś vit...

2004-01-01

351

Krig pŚ kniven eller pŚ kvaliteten - den danske TV-dokumentarisme i konkurrencealderen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I 90īernes faktaformidling er TV-dokumentarismen et vśsentligt omdrej- ningspunkt - da genren pŚ bŚde TV2 og DR med flagskibe som Fak2'eren, Reportageholdet, SÝndagsdokumentaren, DR-Feature og DR-Dokumentar er genstand for en udprśget satsning, og desuden, direkte eller indirekte udtrykt, opfattes som eksempel til efterfÝlgelse for en faktaformidling pŚ den halvkommercielle mediestrukturs betingelser. SŚledes udgÝr genren med sin sśrlige institutionelle rolle et vśsentligt spor til konkurrencealderens omdefinerede public service-begreb, og den kan derfor ogsŚ vśre med til at pejle faktaformidlingens fremtidige udvikling.

Mimi Olsen

1992-08-01

352

KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

KulturarvNord ‚?? styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemf√łrt i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetv√¶rket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med n√łglepersoner i KulturarvNord. P√• baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som s√¶tter fokus p√• museumsnetv√¶rkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

Mark, Stine

2012-01-01

353

Kvinders smag for m√¶nd, m√¶nds smag for kvinder : heteroseksualitet som smagsf√¶llesskab  

DEFF Research Database (Denmark)

¬† Heteronormativitet og hierarkiske dikotomier: m√¶nd over kvinder, hetero over homo, normal over queer udg√łr det sparsomme begrebsrepertoire i de dominerende fort√¶llinger om heteroseksualitet i den danske k√łns- og seksualitetsforskning. Her promoveres en alternativ videnskabelig historie i det senmoderne Danmark om heteroseksualitet som smagsf√¶llesskab.

W√łldike, Morten Emmerik

2007-01-01

354

Stiftelse af kapitalselskab med udskudt retsvirkning : En gave til kapitalejernes kreditorer?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen redeg√łres der for, at der i forbindelse med vedtagelsesprocessen vedr√łrende selskabsloven af 2009 er sket en √¶ndring af ordlyden i lovens ¬ß 41, stk. 2, som medf√łrer tvivl om retsstillingen, og som ved en ordlydsfortolkning medf√łrer, at Danmark ikke har implementeret visse af kapitaldirektivets bestemmelser korrekt.

Lilja, Troels Michael

2011-01-01

355

Continuing Vocational Training (CVT) and Life Long Learning (LLL) - Policy Recommendations and Reflections : A result of trans-national cooperation - Bulgaria, Denmark, Greece and Romania  

DEFF Research Database (Denmark)

En sammenfattende rapport over et EU-finansieret projekt med kritiske refleksioner og anbefalinger vedr√łrende en √łget deltagelse i livslang l√¶ring og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i de 4 partnerlande Bulgarien, Danmark, Gr√¶kenland og Rum√¶nien

Hansen, Leif Emil

2010-01-01

356

100 dage for t√¶nketanken Kraka  

DEFF Research Database (Denmark)

Drop den overfladiske kritik af, hvorvidt t√¶nketanken Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensens l√łnseddel. Det interessante sp√łrgsm√•l er, om den er god for Danmark og vores id√©-politiske infrastruktur.

Boje Rasmussen, Martin M√łller

357

Tabet af Norge i 1814 var lige s√• afg√łrende som 1864  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmarks tab af Norge i 1814 blev lige s√• afg√łrende, som 1864 er blevet det, mener historiker Rasmus Glenth√łj. Han er senere p√• m√•neden aktuel med bogen "‚??Skilsmissen - Dansk og norsk identitet f√łr og efter 1814".

Glenth√łj, Rasmus

358

Den danske velf√¶dsstat er bygget p√• livstidsdomme til embedsm√¶nd med lange finger.  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er i dag et af verdens absolut mindst korrupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bevidste om. Netop korruptionshistorien har dog formentligt har haft afg√łrende betydning for udviklingen af den danske samfundsmodel og etableringen af grundlaget for velf√¶rdsstaten gennem de seneste √•rhundreder.

Jensen, Mette Frisk

359

Det st√•r skidt til vest for Valby Bakke  

DEFF Research Database (Denmark)

Sandheden er, at jobvæksten i Danmark i modsætning til de fleste andre OECD- lande på intet tidspunkt har været tilstrækkelig til at opveje tabet af job. Ingen sektor har i dag flere job end i slutningen af 2008. Og det ser særlig skidt ud i provinsen.

Westergård-Nielsen, Niels

2014-01-01

360

Analysis of Site-Specific Pollution from Agriculture - Economy and Nitrogen Loads in Vejle County  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt: B√¶redygtige strategier i landbruget (Sustainable strategies in agriculture). Et tv√¶rfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugs√łkonomiske Institut, Statens Planteavlsfors√łg, Statens Jordbrugstekniske Fors√łg, Statens Husdyrsfors√łg, Den Kgl. Veterin√¶r- og Landboh√łjskole og Danmarks Milj√łunders√łgelser.

Schou, J. S.; Skop, E.

1997-01-01

 
 
 
 
361

Arbitration in Denmark : the Parties' Influence on a Danish Arbitration Case  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er, efter i 30 √•r at v√¶re sakket bagud med sin lovgivning om voldgift, blevet et attraktivt land at f√łre voldgift i. S√•ledes har Danmark √©n af Europas mest moderne og effektive voldgiftslove, og sagens parter har, hvis de √łnsker det, en meget betydelig indflydelse p√•, hvordan sagen skal forl√łbe. P√• grundlag af den nye danske voldgiftslov (herefter blot: vgl.) analyserer¬†artiklen, hvilke muligheder voldgiftssagens parter har for at p√•virke sagens forl√łb og dermed effektivisere voldgiftssagens behandling, dvs. hvilken grad af ‚??partsautonomi" der er knyttet til valg af voldgift i Danmark. Det p√•vises i artiklen, at vgl. har en meget vid ramme for partsautonomi, og artiklen s√łger at afbalancere parternes √łnske om effektivitet i voldgiftsbehandlingen over for fundamentale krav om retssikkerhed. I artiklens slutning opregnes 18 konkrete omr√•der, hvor partsautonomien med fordel kan udnyttes, hvis parterne og deres advokater v√¶lger voldgift i Danmark. ¬†

Werlauff, Erik

2008-01-01

362

Civil Procedure In Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen¬†foretager en ajourf√łrt¬†gennemgang af dansk civilproces efter de store retsplejereformer i 2007. Den behandler sp√łrgsm√•l om domstolenes indretning, anl√¶g og forberedelse af civile retssager, bevismateriale og bevisbyrde, internationale procesretlige sp√łrgsm√•l, herunder forholdet til Bruxelles I-forordningen og Danmarks deltagelse i denne via parallelkonvention, menneskerettighedskonventionens betydning for dansk procesret, afsigelse af dom og kendelse, anke og k√¶re, fuldbyrdelse i Danmark af domme fra danske og udenlandske domstole samt voldgift i Danmark i danske og internationale voldgiftssager efter den store danske voldgiftsreform med Uncitral-modelloven som forbillede. Bogen er skrevet dels p√• grundlag af traditionel retsvidenskabelig forskning, dels p√• grundlag af forfatterens mange√•rige deltagelse som medlag af Retsplejer√•det, der l√łbende vurderer behovet for reformer af den civile retspleje i Danmark, og endelig p√• grundlag forfatterens betydelige personlige erfaringer som dommer i danske og internationale voldgiftssager.

Werlauff, Erik

2009-01-01

363

Vurdering af dyrevelf√¶rd p√• bes√¶tningsniveau  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvor mange k√łer og s√łer halter eller har hasetrykninger, og hvorfor og hvorn√•r bliver dyr aflivet? Og hvad ved vi om dyrevelf√¶rd som dyrenes oplevelser af smerte, ubehag og gl√¶de i dagens Danmark, sp√łrger artiklens forfatter Udgivelsesdato: 15. november 2009

S√łrensen, Jan Tind

2009-01-01

364

Undg√• doping  

DEFF Research Database (Denmark)

Hestens v√¶rn tog i efter√•ret 2006 initiativ til, at alle hesteorganisationer i f√¶llesskab fors√łger at skabe en f√¶lles dopingpolitik for heste i Danmark. M√•let er at opn√• bedre hestevelf√¶rd, godt horsemanship og fairplay

Christophersen, Mogens Teken

2007-01-01

365

The hesitant European history of Denmark's accession to the European Communities  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel analyserer historien bag Danmarks indgang i EF den 1. januar 1973. To store historiske trends formede Danmarks vej mod EF-medlemsskab. P√• den ene side skabte kampen for national overlevelse for den danske national stats mellem 1864 og 1945 en s√¶rlig dansk model for demokrati og social stabilitet, en fork√¶rlighed for nordisk samarbejde og et blivende negativt billede af kontinental Europa generelt og Tyskland i s√¶rdeleshed. P√• den anden side inkluderede den stigende √łkonomiske samhandel i Vesteuropa den danske √łkonomi og fremmede landets √łkonomiske udvikling. Det var den √łkonomiske afh√¶ngighed af de vesteurop√¶iske markeder, der fik Danmark til at ans√łge om EF-medlemsskab. B√•de de danske medlemskabsforhandlinger og den indenrigspolitiske beslutning om at deltage var domineret af Danmarks ambivalente holdning til Europa. Det var derfor afg√łrende, at udvidelsesforhandlingerne sikrede de √łkonomiske gevinster ved EF-medlemskabet fra begyndelsen uden, at EF for alvor truede dansk velf√¶rdslovgivning og nordisk samarbejde. Konfronteret med en st√¶rk indre opposition var dette afg√łrende for socialdemokratiets fors√łg p√• at formulere en europapolitisk vision, der kunne holde partiet sammen og vinde folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Den danske udvidelse blev solgt til befolkningen som en √łkonomisk beslutning og de politiske perspektiver blev nedtonet.

Rasmussen, Morten

2005-01-01

366

Universiteter og udviklingsbistand  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk udviklingsbistand b√łr oml√¶gges, s√•ledes at der bliver st√łrre v√¶gt p√• H√łjere Uddannelse, Forskning og Innovation (HUFI). I modsat fald mister Danmark international indflydelse og vil ikke kunne opretholde sin nationale velstand. Udgivelsesdato: September

Hansen, Jens Aage; Thulstrup, Erik W.

2007-01-01

367

St√¶rke og svage regeringer  

DEFF Research Database (Denmark)

40 √•rs historie. Hvor Schl√ľter og Nyrup gennemf√łrte store og betydningsfulde reformer af dansk √łkonomi, st√•r Fogh som en parallel til Anker J√łrgensen. Begge disse regeringer styrede Danmark ud i store √łkonomiske vanskeligheder.

Kærgård, Niels

2011-01-01

368

Globale byer k√¶mper om investeringer  

DEFF Research Database (Denmark)

V√¶kst. Der er en reel risiko for, at Danmark g√•r glip af milliarder i jobskabende investeringer i l√łbet af de n√¶ste √•r. Det sker, hvis multinationale selskaber g√•r uden om K√łbenhavn, n√•r de skal beslutte, hvor nye datterselskaber og regionale hovedkvarterer skal ligge.

Geisler Asmussen, Christian; Nielsen, Bo Bernhard

2013-01-01

369

Influenzavirus hos svin  

DEFF Research Database (Denmark)

Med fundet af H1N1 virus i en cansdisk svinebesætning har den aktuelle humane, influenzaepidemi fået en veterinærvinkel og er rykket tættere på Danmark, mener ekspert fra DTU Veterinærinstituttet.

Dalsgård, Anders; Larsen, Lars Erik

2009-01-01

370

Sportens nye arenaer : Feber eller forretning?  

DEFF Research Database (Denmark)

Udstillings- og konferencekataloget diskuterer den "multiarenafeber" indenfor planl√¶gningen af idr√¶tsbyggeri Danmark og Sydsverige, som har v√¶ret fremme omkring 2007 og giver et √łjebliksbillede af, hvor og hvor mange projekter der er blevet foresl√•et og tegnet.

Kural, René

371

Valgretsdebatens vitale stemmer : -Et offentlighedsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning

Fiig, Christina

2014-01-01

372

Skolekomedier er mange ting : Det folkelige teaters funktion i middelalder og ren√¶ssance  

DEFF Research Database (Denmark)

En kort gennemgang af skolekomedier i Danmark fra fastelavnsspillene om "Den utro hustru" (ca. 1500) og "Paris' dom" (ca. 1520) i middelalderen over "Karrig Niding" (1598) og mellemspillet om "Hercules og Omphale" (1607) m.fl. til den nyopdagede "Morten Nielsens bindegilde" fra 1630'erne.

S√łndergaard, Leif

2010-01-01

373

Computer Aided Design i England : Rejserapport og vurderinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Meddelelsen redeg√łr for en r√¶kke bes√łg hos engelske systemleverand√łrer og brugere. Seks forskellige CAD-systemer vurderes p√• baggrund af deres brug i praksis, og valget af to systemer til afpr√łvning i Danmark begrundes. Desuden bringes generelle konklusioner om CAD-systemernes aktuelle udviklingsniveau og vigtige udviklingstendenser.

Sigrist, F.; Agger, K.

1984-01-01

374

Kommunikation som udenrigspolitik?  

DEFF Research Database (Denmark)

Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik

Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

2010-01-01

375

KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin  

DEFF Research Database (Denmark)

Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark

Kulavig, Erik

2007-01-01

376

Parasitbek√¶mpelse i dambrug mulig med mindre m√¶ngder milj√łskadelige stoffer  

DEFF Research Database (Denmark)

M√¶ngden af formalin og brintoverilte, der bruges mod fiskedr√¶bende parasitter i dambrug, kan reduceres drastisk. Det viser fors√łg som Danmarks Milj√łunders√łgelser ved Aarhus Universitet har gennemf√łrt sammen med forskere fra K√łbenhavns Universitet, DTU-Aqua og Dansk Akvakultur. Udgivelsesdato: 4. april

Voigt, Steen

2008-01-01

377

Bio engineering ingen hj√¶lp for √?sters√łen  

DEFF Research Database (Denmark)

√?sters√łlandene skal forts√¶tte med at reducere deres belastning af √?sters√łen med n√¶ringsstofferne kv√¶lstof og fosfor. Tekniske fix er ikke vejen frem for at l√łse problemerne med iltsvind og algeopblomstringer, konkluderer forskere fra bl.a. Danmarks Milj√łunders√łgelser, Aarhus Universitet.

Voigt, Steen

2009-01-01

378

Fondsmillioner til dyrkning af gr√łnalger til biobr√¶ndstof  

DEFF Research Database (Denmark)

Med to millioner kroner i st√łtte fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN indleder et forskerhold fra Danmark Milj√łunders√łgelser (DMU) ved Aarhus Universitet et nyt projekt med dyrkning af gr√łnalger til fremstilling af biobr√¶ndstof. Udgivelsesdato: 25. april

Voigt, Steen

2008-01-01

379

Dansk-indisk forskningssamarbejde om luftforurening og klima  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmarks Milj√łunders√łgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er langt med en plan om et f√¶lles dansk-indisk milj√ł- og klimaforskningscenter i samarbejde med Delhi Universitet. I februar rejste tre DMU-forskere til den indiske hovedstad for at komme videre med planerne.

Voigt, Steen

2009-01-01

380

Italienske kvinder falder for fysik  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark har vi vanskeligt ved at få kvinder til at studere fysik. Det har de ikke i Italien. DPU-forskere koordinerer et internationalt forskningsprojekt, som ? i en sammenligning med Italien ? forklarer danske kvinders fravalg af forskerkarrierer i fysik. Udgivelsesdato: april 2008

Henriksen, Carsten

2008-01-01

 
 
 
 
381

K√łbmandens by : bysystemer og byarkitektur i det postantikke og f√łrindustrielle Europa  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen handler f√łrst og fremmest om Danmark og Norditalien (bystaterne), men med afstikkere til andre 'feudale' lokaliteter i Frankrig, p√• Sicilien, i Mellem√łsten (korstogene), i Tyskland (Hanseforbundet) og til slut helt over til Dansk Vestindien.

Barnow, Niels Finn

2003-01-01

382

Erik Abrahamsen og musikvidenskaben  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler og vurderer den f√łrste indehaver af et professorat i musikvidenskab i Danmark (K√łbenhavns Universitet), dels i lyset af den glemsel der har s√¶nket sig over Erik Abrahamsen, dels for at unders√łge hans forhold til det dav√¶rende f√łrende musikvidenskabelige paradigme, det stilanalytiske.

Marschner, Bo

2006-01-01

383

Filippinske au pairs i flere generationer  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen Profession: Filippiner. Kvinder p√• arbejde i Danmark gennem fire √•rtier af journalist Nina Trige Andersen s√¶tter fokus p√•, at de filippinske au pairs har forl√łbere her i landet. Og at kontrasten mellem generationerne er store. Forskeren Connie Car√łe Christiansen anmelder

Christiansen, Connie Car√łe

2013-01-01

384

Handbook for the construction of pitch-regulated 7,5 kW wind turbines producing electric power independent of the distribution network. Byggehaandbog for netuafhaengig pitchreguleret el-producerende 7,5 kW vindmoelle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This handbook for the construction of net independent pitch-regulated 7,5 kW wind turbines with variable numbers of revolutions, presents instructions, drawings and lists of parts for the construction of the DANmark 7 wind turbine. The electicity can be used for space heating, battery charging, electric engines etc. (CLS).

Lakkenborg, J.; Yde, L.; Rasmussen, P.

1989-12-01

385

Imagining Selves. School Narratives from Girls in Schools in Eritrea, Nepal and Denmark. : Ethnographic Comparisons of Globalisation and Schooling.  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer forholdet mellem uddannelse, skole og konstruktion af identitet, som det finder sted i hverdagsliv og skole blandt unge piger i Eritrea, Nepal og Danmark. Der tages udgangspunkt i etnografiske og komparative studier af skole på tværs af kultur og kontekst men fokus på unge pigers forhandlinger af nationale og globale dannelsesprojekter. Udgivelsesdato: 1. marts

Madsen, Ulla Ambrosius

2006-01-01

386

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Der er mŚlt radonkoncentrationer i 200 fritliggende enfamiliehuse opfÝrt efter Śr 2000 i omrŚder i Danmark, hvor radonforekomsten i undergrunden er stor. Sikring mod radon fra undergrunden i nye huse virker efter hensigten i langt de fl este tilfślde, og radonniveauet i fritliggende nye enfamiliehuse er vśsentligt reduceret

2008-01-01

387

N√•r arkitekturen overtager fort√¶llingen : Libeskind og Dansk J√łdisk Museum  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer Daniel Libeskinds markante indretning af Dansk J√łdisk Museum s√• det udtrykker hans id√© om Danmark og j√łderne, en opfattelse som ikke n√łdvendigvis er helt identisk med de fort√¶llinger museet selv gerne ville fort√¶lle. Udgivelsesdato: 2009

Kj√łrup, S√łren

2009-01-01

388

Syn for sagn. Dansk ark√¶ologi og historie i 1800-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

En unders√łgelse af forholdet mellem historie og den forhistoriske ark√¶ologi i Danmark i 1800-tallet. Der l√¶gges v√¶gt p√• ark√¶ologiens professionalisering¬† og begyndende afvisning af de skriftlige kilders relevans for forhistorien og p√• kildeopfattelsens betydning for de to fags adskillelse og identitet.

Gjerl√łff, Anne Katrine

1999-01-01

389

Det lille land f√łr den store krig : De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911-1913  

DEFF Research Database (Denmark)

Krige i Nordafrika og p√• Balkan. Den Store Krig truede. Den tyske marine brugte danske farvande som sine egne, men den unge, aggressive britiske marineminister Churchill ville nu presse sin fl√•de ind i Kattegat, uden hensyn til dansk og svensk neutralitet, i risikable operationer, der kunne udl√łse en tysk bes√¶ttelse af Danmark. Russerne var p√• vej tilbage efter nederlaget i 1905. I Danmark var regeringen langsomt begyndt at gennemf√łre 1909-forsvarslovene, men da den i ukuelig fremtidstro satsede p√•, at der ikke blev krig, ville den ikke genere borgmestre eller tyske f√łlelser. De m√¶rkelige, hysteriske generaler og kronprinsen m√•tte kontrolleres. H√¶ren og fl√•den ventede krigen og samarbejdede t√¶t om kupforsvaret af K√łbenhavn. Fl√•den fulgte den truende situation √•bent og s√łgte at hindre, at Udenrigsministeriet bortforhandlede Danmarks muligheder for at sikre neutraliteten. Efterretningsv√¶snet i Danmark og udlandet blev opbygget. En 100 √•r gammel historie fort√¶lles for f√łrste gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2012-01-01

390

Udvikling og forskning i samspil : M√łnsterbryderperspektiv p√• de gymnasiale uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Sidste rapport fra m√łnsterbryderprojektet hvor der ses n√¶rmere p√• de udviklingsprojekter som de f√łrste to rapporter afstedkom og som har v√¶ret i gang siden sommer 2005 p√• gymnasiale ungdomsuddanenlser i Danmark.

Jensen, Ulla H√łjmark; Elsborg, S.

2006-01-01

391

Hvis iPad‚??er i folkeskolen er svaret, hvad var sp√łrgsm√•let s√•?  

DEFF Research Database (Denmark)

Stafetindlæg af Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Medlem af Forskningsprogram for medier og it i læringsperspektiv og af forskningsenheden i Tekstpædagogik og Kommunikative Kompetencer.

Bundsgaard, Jeppe

2012-01-01

392

Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To nye fossile papeg√łjer fra det nedre eoc√¶ne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. √•r) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den udd√łde familie af stamgruppe papeg√łjer, Pseudasturidae (sl√¶gt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny sl√¶gt og art) er den st√łrst kendte fossile papeg√łje til dato. Begge stykker er de f√łrste beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den t√¶ttere p√• nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte pal√¶ogene papeg√łjer¬†og kan derfor repr√¶sentere den √¶ldst kendte kronegruppe papeg√łje. Udgivelsesdato: 15. maj

Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

2008-01-01

393

Ligestilling i danske selskabers bestyrelser?  

DEFF Research Database (Denmark)

I kronikken redeg√łres der for de muligheder, selskaber har for at undg√• at blive underlagt eventuelle kommende regler om k√łnskvotering i danske (aktie)selskaber. Der peges p√•, at en indf√łring af k√łnskvoter hermed kan f√• den effekt, at et antal danske aktieselskaber omdannes til anpartsselskaber, eller likvideres i forbindelse med en efterf√łlgende opstart af et selskab i udlandet, som herefter driver filialvirksomhed i Danmark. Der argumenteres for, at sidstn√¶vnte model muligvis vil medf√łre et tab af skatteprovenu og af arbejdspladser i Danmark, og der henvises til, at noget tilsvarende er sket i Norge, hvor k√łnskvotering er en realitet.

Lilja, Troels Michael

2011-01-01

394

Tillid ‚?? en dansk specialitet og konkurrencefordel  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er p√• mange m√•der idyllisk i Danmark. Om sommeren skyder vejboderne op med frugt og gr√łnt, hvor man selv tager fra hylderne og betaler i en kasse. Et sp√łrgsm√•l om tillid ‚?? men ut√¶nkeligt i mange andre lande. F.eks. er der forskel p√• at efterlade sit barn i en barnevogn uden for en cafe i New York og i K√łbenhavn. Og forskellen handler is√¶r om begrebet social tillid. Den form for tillid er Danmark topscorer i, og det g√łr mange ting b√•de lettere og billigere for os. M√•ske kan den ligefrem afb√łde chok i √łkonomien.

Svendsen, Gert Tinggaard

2012-01-01

395

Ludomani behandling og forebyggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Ludomani ‚?? ogs√• kendt som patologisk spilleafh√¶ngighed ‚?? er en lidelse, der viser sig ved gentagne episoder af spilleadf√¶rd, som spilleren har mistet kontrollen over. Lidelsen rammer flere m√¶nd end kvinder og har h√łj komorbiditet med andre diagnoser s√•som depression og angst samt andre afh√¶ngighedslidelser. Det sk√łnnes, at ca. 5.000 personer i Danmark inden for det seneste √•r har lidt af ludomani, og at ca. 2 % af den voksne befolkning i Danmark indenfor det seneste √•r har haft et problematisk forhold til spil. Selvom der aktuelt er et √łget fokus p√• ludomani i offentligheden, er lidelsen i behandlingsm√¶ssige sammenh√¶nge overset.

Linnet, Jakob; Ovesen, Maria

2014-01-01

396