WorldWideScience

Sample records for danmarks fremtidige energisystem

 1. Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

  2001-04-01

  This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

 2. Fremtidige nedbørsændringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drews, Martin; Boberg, Fredrik

  2011-01-01

  The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

 3. Danmark og Flådens Østersødilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kidmose, Johannes

  2014-01-01

  Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

 4. Danmark og flådens østersødilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrby, SØren; Kidmose, Johannes

  2014-01-01

  Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

 5. Politisk ekstremisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  2012-01-01

  Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

 6. 2508 : Danmark - Østjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Videoen viser resultatet af en mulig byudvikling i år 2508 i det østjyske bybånd i Danmark. Videoen viser en computeranimeret tur fra Århus til Fredericia. Videoen er lavet i et samarbejde mellem Henrik Harder, Peter Bro, Thomas Sick Nielsen og Simon Wind, Mikkel Stensgaard. Under arbejdet med animationen havde videoe havde arbejdstitlen "drøm eller mareridt. Fysisk medie: Video - fil Tidspunkt for udsendelse: 2008/08/13

 7. Mellem Detroit og Danmark : Arbejdsvilkår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars K.

  2013-01-01

  Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid.

 8. Læren af 1864 : Krig, politik og stat i Danmark i 150 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Krigen 1864 står som malet ind i den danske hukommelse. Det er fortællingen om et nederlag, men hvordan har dette nederlag præget Danmark siden da? I 1864 blev historien skrevet på slagmarken i det sydlige Jylland og 150 år senere er denne krigshistorie stadig synlig ved Dannevirke, på Dybbøl eller ved de talrige mindesmærker i Sønderjylland. 1864 fik en mening, som gik langt videre end de konkrete begivenheder, og som levede i den usynlige del af historien, som sætter rammer for fremtidige handlinger. I 150 året for krigen bliver den mere synlig i mindeudstillinger, tv-serie og andre konkrete markeringer af den store nationale begivenhed, men hvor stor en rolle spiller 1864 uden for projektørlyset? General deMezas fyring efter tilbagetoget fra Dannevirke var en vigtig begivenhed i 1864, og præger det danske officerskorps den dag i dag. Denne historie lever i dag sit helt eget liv afkoblet de virkelige begivenheder. Fyringen bliver i denne antologi hevet frem i lyset, da den fortæller både om 1864, ogom hvordan forholdet i dag bør være mellem den politiske og militære ledelse. Denne bog ser på, hvad 1864 har betydet og stadig betyder for Danmark og ikke mindst for Danmarks rolle i verden. Bogen er skrevet af forskere fra historie og samfundsvidenskaberne, der med deres meget forskellige traditioner ser på Læren af 1864.

 9. Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

  2008-01-01

  Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

 10. Danmarks klitnatur trues af stabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbjerg, Ane Kirstine; JØrgensen, Gorm Pilgaard

  2015-01-01

  Menneskets arealanvendelse medfører ofte tab af arter og deres levesteder og efterlader naturen forarmet. Der er derfor et stigende behov for en opdateret, effektiv og målrettet naturforvaltning. Danmark siges at have nogle af de bedst bevarede klitsystemer i Europa. Men hvordan står det til i de danske klitsystemer? Og hvordan kan forvaltningen forbedres til fordel for sjældne arter, som sortbrun blåfugl, dværg-stjernebold og lyngløber, der alle er knyttet til lysåben natur?

 11. Presserejsen 1958 : Danmarks Biblioteksforenings fremstød for bibliotekssagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrbye, Martin

  2014-01-01

  Artiklen omhandler et PR-initiativ, som Danmarks Biblioteksforening tog i samarbejde med danske aviser og blade i 1958 ved at foretage en rejse rundt i Danmark til forskellige biblioteker. Begreber som propaganda, presserejse, PR og relationik indgår i artiklen med udgangspunkt i teorier og metoder fra bl.a. Bernays, Cutlip & Center, Ellul, Gregory, Hanson, Lattimore, Merkelsen, Miller, samt Whyte.

 12. Interreligiøse relationer i Danmark i ældre tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2014-01-01

  Behandlingen af engelske flygtninge i Danmark i 1553. Synet på islam og muslimer i reformationstidens Danmark hos teologerne Peder Palladius og Niels Hemmingsen, kongerne Chr.d.3. og Fred.d.2. Desuden redegørelse for missionsforsøg blandt jøder i København i 1700-tallet samt opgøret mellem biskop Martensen og overrabbiner Wolff omkring 1876.

 13. Danmarks Kyster : Dannelse, processer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fruergaard, Mikkel; Aagaard, Troels

  2014-01-01

  Danmarks kystlinje strækker sig mere end 7.300 km og langs kysten findes noget af Danmarks mest dynamiske natur. Kysten har altid spillet en central rolle for mennesker, og kystzonen er forbundet med store økonomiske og rekreative interesser. De danske kyster er et resultat af bølger, strømme, kort- og langtidsændringer i havniveauet samt de geologiske forhold. Disse processer bevirker, at kystens udseende er under konstant forandring. Med et øget fokus på klimaforandringer er der et forstærket behov for at forstå, hvordan Danmarks kyster opfører sig, og hvordan de udvikler sig i fremtiden

 14. Hastighedskort for Danmark vha. GPS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry

  2011-01-01

  Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en punktbaseret og en turbaseret. Disse metoder præsenteres og sammenlignes. De beregnede hastigheder for seks strækninger fordelt over hele landet præsenteres i detaljer og diskuteres, herunder en sammenligning med andre eksisterende metoder og resultater. Strækningerne er både i byerne og på motorveje. Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan foretages med et beskedent budget er uvist.

 15. Sidste udvej : Finansiel stabilitet og Danmarks bankkrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin Jes

  2013-01-01

  Historien om etableringen af det statslige holdingselskab Finansiel Stabilitet, der blev oprettet med Bankpakke 1 i 2008, hvor politikere, Nationalbanken og den private banksektor gik sammen for at håndtere den finansielle krise og afværge et sammenbrud af Danmarks økonomi.

 16. Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug : Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt; Andersen, Hans Estrup

  2006-01-01

  Rapporten er en del af forarbejdet til en ny vejledning, som udarbejdes til kommunernes fremtidige miljøgodkendelser af husdyrbrug. Rapporten beskriver det faglige grundlag for de metoder, som kan anvendes til regulering af landbrugets fosfortab. På nuværende tidspunkt findes ikke redskaber, som kan beregne sammenhæng mellem tilført mængde fosfor til marken og tab af fosfor til vandområder. Den generelle risiko for tab af fosfor kan mindskes ved regulering af bedriftens fosforbalance. Fosfortab fra særligt udsatte marker som fx tørveholdige og drænede marker, samt arealer med højt fosforindhold kan begrænses gennem en målrettet indsats, såfremt arealerne kan identificeres. Fosfortab fra stejle marker nær vandløb med høj erosionsrisiko kan nedsættes ved etablering af randzoner langs vandløb og søer.

 17. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark : En strukturel ligningsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår i implementeringen og anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC er højt og at mange virksomheder vurderer i øjeblikket, hvorvidt ABC kunne være et relevant værktøj til styring af bl.a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst perspektiveres også til forskellige centrale undersøgelser om ABC fortrinvis gennemført i Norden. Det skal ligeledes pointeres, at der til dato ikke er lavet større danske undersøgelser af, hvor stor anvendelse ABC har i Danmark.

 18. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr er stor forskel på, hvilke arter forskellige floraværker angiver som fremmede benholdsvis danske. Antal hjemmehørende arter i Danmark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort fra apomiktiske småarter af mælkebøtte, bøgeurt og brombær, samt hybrider og underarter. I tidens vigtigste floraer er der uenighed om næsten 500 arters tilhørsforhold.

 19. En kortlægning af Underleverandører i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Ina; Andersen, Poul Houman

  2015-01-01

  Rapporten giver et aktuelt overblik over udbredelsen af underleverandører i dansk industri og industrirelaterede erhverv. Derved bidrager den med et opdateret billede af, hvilke forskellige roller underleverandører i Danmark har i forhold til kunderne, hvilke udfordringer underleverandørerne står overfor, samt hvordan forskellige underleverandørroller og strategier kan relateres til bedre konkurrenceevne.

 20. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om cykeltrafik i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,46 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 3,4 km for hver tur, svarende til 1,6 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og forskellige befolkningsgrupper.

 1. Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; SØmod, B.

  2001-01-01

  ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det første skridt i det udviklingsarbejde, som er en forudsætning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine områder i Danmark. Miljøstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet bestående af Henning Karup, Jens Brøgger Jensen, Steen Pedersen (Miljøstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent Sømod (Århus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Miljøundersøgelser). Nanna Rask har været Amtsrådsforeningens repræsentant, og Bent Sømod har arbejdet som konsulent for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foregår såvel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og målsætningssystem i vandløb, søer og kystvande samt grundvand kan opstilles på baggrund af referencetilstanden i de pågældende områder. Klassifikations- og målsætningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afløse det nuværende målsætningssystem, som har udgangspunkt i den gældende vejledning for planlægningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Miljøstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning, del 2 kystvande 1983. Miljøstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger på et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved såkaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningspåvirkningen netop kan spores. Forureningspåvirkningen fra de enkelte kilder antages at kunne måles ud fra størrelsen af arealet af det forurenede område. Vej-ledningen forudsætter også, at de danske kystområder er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af forurening, hvorfor den ikke tager højde for den generelle forurening, der som bekendt påvirker alle danske kystområder. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte målsætningsklasser, sådan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuværende planlægningssystem kan altså ikke leve op til de fælles europæiske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planlægningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planlægningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens målsætningssystem. Nogle amter har ændret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastlæggelse af målsætninger. Andre amter har anvendt vejledningens målsætningssystem med mindre ændringer. Amterne har således anvendt meget forskellige metoder i deres plan-lægning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den gældende vejledning anses generelt for at være forældet (Hansen, 1995). Miljøstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et målsætningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extreme value analyses, trend analyses and mapping of runoff and water balance. The report presents an overwiev of the national hydrometric data archive pro-viding maps, tables and key data.

 2. Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning : en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; RØnfeldt, Thomas

  2008-01-01

  Artiklen analyserer den danske pensionsbeskatning i fællesskabsretlig belysning, særligt i relation til EF-domstolens praksis om tjenesteydelsernes frie bevægelighed, og særligt i relation til sagerne C-150/04, Kommissionen mod Danmark, og C-522/04, Kommissionen mod Belgien. I artiklen analyseres fællesskabsrettens krav til national pensionsbeskatning, og det konkluderes, at den danske lovgivning heller ikke efter lovændringen, der tilsigtede at opfylde dommen over Danmark, er fællesskabsretskonform.

 3. Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Christoffersen

  1989-09-01

  Full Text Available Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I denne artikel analyserer Mads Christoffersen videotex-udviklingen i henholdsvis Danmark og Frankrig og belyser årsagerne til den forskellige udvikling. Endelig skitserer han et seks punkts program for en dansk tele- matik-politik, der kan gøre videotex til et slagkraftigt medium i Danmark.

 4. Danmarks ynglebestand af skarver i 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Hyldgaard, Alexandra

  2013-01-01

  Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2013 var 24.586 par ynglende skarver fordelt på 65 kolonier i Danmark. Det svarer til en nedgang på 10 % i forhold til 2012. Yngleantallet i 2013 er det laveste antal, vi har haft siden 1990. Den største regionale nedgang fandt sted i det Sydvestlige Kattegat. Her faldt redeantallet med 1.286 reder fra 2012 til 2013. Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 1.858 reder. I 2013 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier og gav tilladelse til bortskræmning på en enkelt lokalitet. I alt blev der foretaget indgreb i 1.493 reder, og heraf blev æggene i 1.401 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier havde dermed et beskedent omfang i 2013 sammenlignet med årene 2001-2012.

 5. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2014-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2013 blev udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2013” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2013 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Tre blev indsendt af Veterinærafdeling Øst, de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere.

 6. Den sociale tillid i Danmark : Stigende, stabil og potentielt alleomfattende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  AnhØj, Anne Iversen; Kjærsgård, Andreas Pihl

  2013-01-01

  Nærværende artikel har anvendt de hidtil ubenyttede surveypaneldata, der eksisterer i Danmark til at undersøge udviklingen i social tillid på individniveau over tid. Artiklens analyser viser, at social tillid på individniveau i Danmark synes at være meget stabil, når først den er opnået. Herudover synes der tegn på, at alle sociale grupper efterhånden synes omfattet af den danske tillidskultur. Artiklen argumenterer, at artiklens resultater indikerer, at makrofænomener er den mest sandsynlige forklaring på udviklingen i social tillid på individniveau over tid.

 7. Kvalificering og udvikling af masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard; Carlsson, Monica Susanne

  2011-01-01

  Som et led i DPUs uddannelsesreform blev udvalget nedsat med henblik på at vurdere og videreudvikle udbudsprofil og struktur på masterområdet samt komme med forslag til det fremtidige udbud af masteruddannelser, baseret på økonomisk og faglige bære-dygtighed samt at sikre, at der ikke sker et overlap i uddannelserne. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de overordnede visioner og mål for uddannelsesreform 2009-2013.

 8. Landbrugsulykker i Danmark 2007-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Ole; Carstensen, Signe SØndergaard

  2013-01-01

  Denne undersøgelse følger op på undersøgelsen Landbrugsulykker i Danmark – 1998-2006, der analyserede ulykker sket i perioden 1998-2006. Undersøgelsen bygger på analyse og beskrivelse af ulykker, som er sket under arbejde i landbruget og behandlet på skadestuer i Danmark. Undersøgelsen gav et overblik over udviklingen i arbejdsulykker, som er typiske for erhvervet. Rapporten havde til formål, at pege på forebyggende initiativer til gavn for arbejdssikkerheden i landbruget. Baggrunden for den nye undersøgelse af arbejdsulykker i dansk landbrug er, at beskrive udviklingen, både hvad angår dødsulykker og hospitalsbehandlede ulykker. I 2012 har Videncentret for Landbrug registreret 15 dødsulykker, det højeste tal siden 2006. Ulykkesrisici er det største arbejdsmiljøproblem for branchen og giver anledning til rigtig mange tabte leveår. Analyserne, der danner baggrund for tallene i denne rapport, er baseret på ulykker registreret i Ulykkesregisteret, der indtil 2010 har indsamlet skadestuedata fra fem sygehuse iDanmark. Befolkningsudsnittet omkring disse sygehuses optageområder er repræsentativt for hele landet mht. til køn og alder, og dækker for landbrugets vedkommende ca. 17 % af landbrugspopulationen. Der er i perioden 2007-2010 registreret 35.457 arbejdsulykker i registeret. De 3,16 % er sket ved landbrugsarbejde, i alt er det 971 ulykker. Der er et lille fald i antallet af skadestuebehandlede ulykker i 2009-2010, men der er ingen trend. Det er de yngre aldersgrupper, der hyppigst behandles for skader forårsaget af landbrugsulykker. For de helt unges vedkommende er der i 2009-2010 ingen skader i gruppen under 13 år. Dette er et fald i forhold til den tidligere undersøgelse, hvor der var tilskadekomne helt ned til 7 års alderen. Konsekvenserne af skaderne, i form af mén og behov for yderligere behandling samt observation under indlæggelse eller anden opfølgning, er også uændret. De ældre, der kommer til skade, ser ud til, at komme alvorligere til skade end de yngre, når man ser på skadestype og efterfølgende konsekvenser. Der er kun sket små ændringer i ulykkesmønsteret – dog ses der en lille stigning i antallet af traktorulykker, hvor de fleste ulykker er småskader. Det er stadig maskinulykkerne, der har de alvorligste konsekvenser, samt de ulykker hvor man overlever at blive ramt af en bigballe. Ved arbejde med dyr er kvægulykkerne de hyppigste og alvorligste. Kvægulykker er stadig noget, der bør være stor fokus på, da problemet fortsat er stort. Undersøgelsen viser, at i forhold til tidligere er landbruget blevet bedre til at anmelde deres arbejdsulykker. Andelen af ulykker, hvor en indlæggelse er nødvendig, viser, at ved landbrugsulykker er det dobbelt så hyppigt at blive indlagt end for øvrige ulykkers vedkommende. Arbejdsmiljøapparatet, myndighederne og landbruget selv har gennem de seneste år gennemført en række initiativer til forebyggelse af ulykker og etablering af et mere sikkert arbejdsmiljø i landbruget. Arbejdstilsynet har gennem de seneste 4 år besøgt over 10.000 virksomheder. Ud fra disse besøg er der givet ca. 1.600 strakspåbud på ulykkesrisici området. Man har samtidig fra branchens og Branchearbejdsmiljørådets side sat meget fokus på risikoområderne - både med forebyggende kampagner og information. Men disse kampagner har ikke rigtigt haft gennemslagskraft. Der er i 2012 sket mange dødsulykker i landbruget. Der har været et lille fald i antallet af hospitalsbehandlede ulykker i 2009 og 2010, men der er ingen klar trend i udviklingen, så man kan ikke sige, om det er et reelt fald eller tilfældige svingninger. Det ser ikke ud til, at det er lykkes at ramme hele målgruppen i en sådan grad, at det har resulteret i et fald i antallet af ulykker i landbruget. Landbruget som branche står i dag stadigvæk over for en række udfordringer, når det gælder arbejdsmiljøet. Et sikkert arbejdsmiljø uden ulykker er stadigvæk et mål for branchen. Der er behov for fortsat forskning i sikkerhedskultur, og hvilke virkemidler der skal bruges

 9. Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Klitgaard Povlsen

  2008-12-01

  Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination. This makes excellent entertainment because so much is left to be worked through in the viewer’s own imagination.

 10. Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger. Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

 11. Danmarks ynglebestand af skarver i 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

  2014-01-01

  Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2014 ynglede 30.503 par skarver i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 23 % i forhold til 2013. Yngleantallet blev dermed højere end i de foregående fire år. Antallet af kolonier steg til 76 i 2014, hvilket var fem flere end det hidtil højeste antal kolonier. Antallet af ynglepar gik frem i alle regioner. De største fremgange sås i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland (stigninger på hhv. 1.580, 1.402 og 1.191 reder fra 2013 til 2014). Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 2.414 reder. I 2014 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier, og de bevirkede, at ingen unger kom på vingerne i 1.723 reder (5,7 % af alle reder). I 2013 og 2014 havde indgrebene i danske skarvkolonier et beskedent omfang sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.

 12. Højhuse i Danmark 1950-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasmus Braad Christensen

  2010-11-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

 13. Det lysner for OPP-projekter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  Vi har generelt været tilbageholdende, men det lysner for OPP-projekter i Danmark. Mange kommuner og regioner søger til stadighed at finde nye løsninger på samfundets udfordringer ved at indgå i innovative samarbejder med virksomheder fra den private sektor. Men vi kan stadig hente værdifuld inspiration fra internationale eksempler og indsamlet viden.

 14. Reaktioner i Danmark på den tyske liberalteologi i 1908

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2012-01-01

  Adolf. v. Harnacks indflydelse i Danmark. Liberalteologiske udgivelser i 1908,F.C. Krarups og Vald. Ammundsens holdninger.Kritik fra grundtvigske og indremissionske teologer og fra det teologiske fakultet.Teologiens virkning i praksis. Ammundsens planer om nyudgave af sin Lutherbog if. hans arkivalier i Rigsarkivet. Harnacks besøg i Oslo og København.

 15. En forvitret professionsuddannelse? : Tanker om museumsuddannelser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2015-01-01

  I sammenligning med de øvrige nordiske lande står de danske universiteters museologiske uddannelser ikke nær så stærkt. Ud fra et rids af universiteternes, Museumshøjskolens og ODMs uddannelsesudbud gennem 25 år spørger artiklen til den relativt set svage universitære forankring, som kendetegner museologien i Danmark: Skyldes den en stærk professionsidentitet, som til dels har hæmmet strategisk udvikling af forskningsbaserede uddannelser?

 16. Kina, Grønland og Danmark : Konsekvenser og muligheder i kinesisk Arktispolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kidmose, Johannes; Fuglede, Mads

  2014-01-01

  Denne rapport belyser både Kinas position i Arktis, rigsfælleskabets muligheder og udfordringer i det arktiske område og endelig, hvordan de geopolitiske forhold i Stillehavet også er en faktor for den geopolitiske virkelighed for rigsfællesskabet i Arktis. Rapporten konkluderer, at vi ikke vil opleve en militarisering fra kinesisk eller amerikansk side i Arktis. Kinas vækst er i disse år udgangspunktet for de fleste diskussioner om verdens sikkerhedspolitiske udvikling i fremtiden, og USA har besluttet sig for at håndtere den ved både at inddæmme og at engagere Kina. Det er direkte relevant for anmark og for rigsfællesskabet. Det betyder bl.a., at Arktis er et muligt fremtidigt samarbejdsområde for Danmark og USA. Rapporten giver en række anbefalinger til , hvordan Danmark kan engagere USA yderligere i Arktis, og hvordan rigsfælleskabet kan fokusere på nye muligheder i den arktiske region.

 17. Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

 18. Skal vi have reklame-TV i Danmark?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Prehn

  1989-08-01

  Full Text Available Under stor ståhej fik vi reklamer i 1987 (TV-Syd og året efter kom turen til næsten resten af Danmark. Seertallene lever endnu ikke op til lovens forudsætninger, og reklamesel- skabet (TVR har derfor blandet sig uhørt kraftigt i den offentlige debat om reklamernes placering og programlægningen. Dette stemmer ikke særlig godt med de vandtætte skodder mellem reklamer og programlægning, som politikerne havde lovet os. Hvilke yderligere løftebrud er nødvendige i frem- tiden, hvis vi skal have TV betalt via reklamer? Ole Prehn gennemgår de politiske forudsætninger, beregninger af de så- kaldte kontaktpriser for TV-reklame og seertallene. Han når frem til, at reklamestrukturen i TV langt fra har nået sit endelige udviklingsstade i Danmark. Vi har endnu reklame-TV til gode.

 19. Naturkapitalens kultur : Om strategisk miljøforskning og miljøøkonomi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blok, Anders

  2007-01-01

  Videnskabelig-professionel ekspertise spiller en afgørende rolle i formningen af rationalerne bag politik og forvaltning på miljøområdet. Igennem de senere år har en særlig ekspertiseform - miljøøkonomien - tiltrukket sig stigende opmærksomhed som grundlag for dansk miljøpolitik. Artiklen leverer et casestudie af miljøets videnspolitik, centreret omkring fremvæksten af miljøøkonomisk ekspertise i Danmark gennem de seneste 15-20 år. Her skaber en generel "økologisk modernisering" nye udvekslingszoner mellem økologi og økonomi, zoner som i Danmark gennem 1990'erne udfyldes med det Strategiske Miljøforskningsprogram, en ambitiøs forskningspolitisk satsning i bæredygtighedens navn. Gennem en empirisk analyse af forskningsprogrammets nyhedsbrev identificerer artiklen centrale institutionelle aktører og diskurser i miljøøkonomiens fremvækstperiode - forud for Lomborg og Institut for Miljøvurdering. Artiklen slutter med en række kritiske betragtninger omkring miljøøkonomiens mulige "antipolitiske" effekter på fremtidens miljødiskurs og -politik.

 20. Udvikling af pendlermobilitet i Danmark 1982-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weber, Michael; Nielsen, Thomas Alexander Sick

  Pendlingen har udviklet sig meget i takt med velstandsudviklingen og milliardinvesteringerne i motorvejsbyggeri i Danmark siden 60'erne. Med udgangspunkt i de nyeste pendlingsdata fra 2012 opdateres tidsseriestudierne, der beskriver pendlingsudviklingen i Danmark, fra 1982 til 2002, nu frem til 2012. Der er tale om en hel unik analyse (nationalt og internationalt), som med udgangspunkt i GIS-analyser beskriver udviklingen i fordelingen af arbejdssteds- og bostedsadresser i Danmark over en 30-årig periode. Udviklingen i pendlingen tegner et nyt Danmarkskort med tyngde på en stærk korridor i Østjylland - og på Sjælland som en udstrakt byregion. Kortene viser, hvordan f.eks. den østjyske korridor udvides og inddrager en større og større del af midtjylland i et større bysystem. Datagrundlaget for analyserne er baseret på en optælling af pendlingen udfra bopælsadresser og arbejdsstedsadresser aggregeret på sogneniveau. Pendling mellem sogne blev vist som luftlinjer og antallet af pendlerluftlinier, der passerer etgivet sted (såkaldte ’desireline traces’), blev opsummeret på et grid på 2 gange 2 km. Analyserne viser en eksplosiv udvikling i pendlingen, hvor det samlede området indenfor hvilket, at mere end 1000 pendlere passerer, i perioden fra 1982 til 2012 er vokset fra 13.448 km2 til 26.052 km2. Dette er en stigning på 94 %. Udviklingen har været voldsomst i Jylland, hvor området er vokset fra 5.609 km2 i 1982 til 13.890 km2 i 2012, hvilket er en stigning på 148%. Med udgangspunkt i ovenstående, giver GIS-analyser et særdeles godt billede af det rumlige aftryk af pendlingen i Danmark i perioden 1982-2012 og dermed også af udviklingen fortrinsvis i den bilbaserede mobilitet i perioden. Indlægget vil gennemgå undersøgelsens vigtigste resultater og kæde dem sammen med udviklingen i persontransport, uddannelsesniveau og udvidelsen af det danske motorvejsnet. Indflydelsen fra den fysiske planlægning og udbygningen af erhverv langs motorveje indgår ligeledes i indlægget. Derudover vil indlægget give eksempler på yderligere anvendelser af pendlingsdata.

 1. Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinggaard, Anne Marie; Taxvig, Camilla

  2015-01-01

  Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt nødvendig viden om cocktaileffekter af kemiske stoffer i fødevarer. I projektet er en pålidelig metode eksempelvis skabt til at beregne cocktaileffekter af kemikalier i fødevarer, ligesom en ny strategi til gruppering af kemikalier og vurdering af fødevareemballage og forureninger i fødevarer er udviklet. Den nye viden er afgørende i en national kontekst, men spiller også en vigtig rolle i videreudviklingen af EU’s kemikaliestrategi.

 2. Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark

  OpenAIRE

  Mads Christoffersen

  1989-01-01

  Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I d...

 3.   Danmark og den internationale fængselsreformbevægelse 1820 - 1950 : -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze, Martina

  2007-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den internationale fængselsreformbevægelse mellem 1820 og 1950, som dannede referencerammen for de enkelte landes forsøg på at udbygge og reformere deres straffesystemer. På den ene side præsenteres denne vidtfavnende reformbevægelse med hensyn til dens organisations- og arbejdsformer, indhold og aktører samt med særlig hensyn til de danske deltager, på den anden side spørges efter bevægelsens overordnede betydning for Danmark. Som resultat kan der fremhæves, at Danmark i det første to tredjedel af det 19. århundrede indtog en randposition i det uformelle netværk af "fængselsvenner". Først med opståen af en stabil kongresbevægelse kom landet med ind i bevægelsens centrum, den internationale fængselskommission (I(P)PC), og deltog fremover meget regelmæssig og med højtstående embedsmænd og jurister i de stort anlagte internationale fængselskongresser. Fængselsreformbevægelsen var afgørende for at sætte gang i et nordisk samarbejde på feltet i form af et eget fagtidsskrift, og at mani Danmark i hele tidsrummet var på forkant med de nyeste kriminalpolitiske og strafferetslige udviklinger på internationalt niveau. Udgivelsesdato: -

 4. Film og TV-produktion i USA og Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Erik Nielsen

  1995-09-01

  Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

 5. Romersk-katolske sygeplejeordner i Danmark efter reformationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchau, Susanne

  2005-01-01

  Efter religionsfriheden var indført, ankom de første katolske søstre til Danmark i midten af 1800-tallet med det formål at bygge et sygehus. Flere søsterordner kom til og i 1930erne stod de bag 16 katolske sygehuse, som oppebar ti procent af landets sengepladser. Hvordan kom denne indsats i stand i et samfund, hvor der var et udtalt forbehold overfor alt katolsk? Hvor holdningen var, at det var unaturligt at være nonne? Hvad skete der i mødet mellem katolsk filantropi og opbygningen af protestantisk velfærd?

 6. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  2006-01-01

  Der er gennemført et litteraturstudie hvor en lang række danske og udenlandske databaser er afsøgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Der gives korte resuméer af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.

 7. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 8. Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

  2010-01-01

  I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

 9. "SNS ønsker vurdering af: 1. Hvorvidt materialet giver begrundet formodning om, at GMO’en udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, således at Ungarn har grund til at begrænse eller forbyde brug og/eller salg af GMO’en som eller i produkter på sit område. 2. Hvorvidt det nye materiale som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20-05-2005, deadline 01-07-2005, svar 24-06-2005. : C-F-95-12-02-

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd indeholdende MON810 på deres område. DMU vurderer ligeledes at det fremlagte materiale ikke giver grund til at ændre den tidligere danske risikovurdering af MON810. DMU mener dog at der ved en eventuel fremtidig dyrkning af insektresistent GM-majs i Danmark, der for nærværende er udenfor anvendelsesområdet, skal foreligge et specifikt overvågningsprogram der belyser eventuelle effekter på ikke-målorganismer, her specielt sommerfuglebestande i og nær marken samt jordbundsfaunaen i marken."

 10. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.

 11. Danmarks Nationalbank's operating costs and number of employees in an international comparison

  OpenAIRE

  Pedersen, Erik Haller

  2006-01-01

  The paper benchmarks Danmarks Nationalbank against a number of other central banks with respect to operating costs and the number of employees. The management of Danmarks Nationalbank historically has in general taken action at an early stage in the effort to optimise the organisation of the Bank. This has resulted in relative low costs and a lean organisation by international comparison, but it also implies that the scope for further cost reductions probably is smaller than in many other cen...

 12. Fuel cells and electrolysers in future energy systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad

  2008-01-01

  Effektive brændselsceller og elektrolysesystemer er stadigvæk på udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrændingsteknologier dækker i dag størstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har brændselsceller en højere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor brændselsbesparelsen går tabt i teknologier andre steder i systemet. Udgangspunktet for denne Ph.d.?afhandling er, at de forbedringer, der opnås ved at indføre brændselsceller, afhænger af energisystemets specifikke design og reguleringsmuligheder. Af samme årsag tilfører nogle brændselsceller mere værdi til energisystemet end andre. I afhandlingen præsenteres der både energisystemer, hvor brændselsceller opnår synergief? fekter med andre komponenter i energisystemet, og energisystemer, hvor brændselscel? lens højere nyttevirkning går tabt i andre dele af systemet. For at kunne identificere passende anvendelsesmuligheder for brændselsceller og elektro? lyseanlæg i fremtidige energisystemer, skal der tages hensyn til, i hvilken retning energisy? stemerne udvikler sig. I denne Ph.d.?afhandling analyseres brændselsceller i forbindelse med energisystemer, der gradvist ændres fra det nuværende design, med store mængder fossile forbrændingsteknologier, til et fremtidigt design, der er baseret på 100% vedvaren? de energi. Brændselsceller og elektrolyseanlæg er analyseret i disse fremtidige vedvarende energisystemer, og konklusionerne skal derfor ses i denne kontekst. I fremtidige energisystemer er der en risiko for, at de højere nyttevirkninger, der opnås ved hjælp af brændselsceller, går tabt, fordi systemet ikke er udrustet til at udnytte brændsels? cellernes fulde potentiale. Hvis brændselsceller erstatter gasturbiner i kraftvarmeværker, kan disse forbedringer gå tabt, fordi en større del af varmebehovet nu skal dækkes af ked? ler. I integrerede energisystemer kan den lavere varmeproduktion fra brændselscellekraft? varme erstattes af varme fra varmepumper i stedet for varme fra kedler ved brug af var? melagre. Dette giver en synergi mellem brændselsceller og varmepumper, hvor det fulde potentiale af brændselscellerne kan udnyttes. I integrerede energisystemer med større mængder fluktuerende vedvarende energi giver brændselsceller større brændselsbesparel? ser end i traditionelle energisystemer. De er derfor vigtige skridt på vejen mod fremtidige 100% vedvarende energisystemer. Brugen af brændselsceller i decentrale kraftvarmeværker i stedet for gasturbiner ser særligt lovende ud, fordi brændselscellerne har en højere nyttevirkning i både fuldlast og dellast. Brændselsceller bør ikke udvikles til grundlastværker men derimod til fleksible regulerbare værker i energisystemer med store mængder fluktuerende vedvarende energi og kraftvar? me. Grundlastværker er ikke nødvendige i disse energisystemer. Med disse egenskaber kan brændselscellerne erstatte kondenskraftværker. Der kan opnås en synergi ved at bruge brændselsceller i vedvarende energisystemer, fordi antallet af driftstimer mindskes og brændselscellernes levetid bliver mindre afgørende. Brintbaserede mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller i individuelle husstande er ikke egnede til vedvarende energisystemer på grund af store tab i omdannelsen til hydrogen samt lavere reguleringsmuligheder i sådanne systemer. På kort sigt kan naturgasbaserede brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg udbrede kraftvarmeproduktionen, udover hvad der kan lade sig gøre med decentrale brændselscellekraftvarmeværker. Dette kan potenti? elt set øge effektiviteten af energisystemet og erstatte produktionen på kulkraftværker, men der er en risiko for, at produktionen på mere effektive brændselscellekraftvarmevær? ker dermed bliver fortrængt. På lang sigt bør det dog overvejes, hvilke brændselstyper mi? krokraftvarmeanlæg kan anve

 13. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

  2013-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet færre fugle i den passive overvågning end de forrige år. I den aktiveovervågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 prøver/pools af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repræsenteret med en overvægt af svømmeænder og måger. Veterinærafdeling Øst (FVST-Øst) udtog 120 prøver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gråænder. Prøverne blev udtaget på Kivan Food i Næstved. SNM udtog de øvrige prøver fra 614 fugle svarende til 185 prøver/pools. Alle 305 prøver blev testet på DTU-VET. Heraf blev 32 % af prøverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive prøver. Disse tal var på samme niveau som i 2011, hvor overvågningen blev udført på samme måde som i 2012. De oftest identificerede subtyper på danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i mågefugle. De øvrige isolater var fra gråænder og krikænder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overvågningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Formålet med den aktive overvågning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overvågningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive prøver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive prøver fra gråænder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf følgende håndtering af prøverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afgørende betydning i denne sammenhæng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt på vildthåndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. Således fandtes både mange AI virus positive prøver, hvoraf en rimelig andel kunne dyrkes, samtidig med at prøverne blev udtaget fra flere forskellige arter i målgruppen.

 14. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2015-01-01

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2014 blev udført i samarbejde mellem Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET), Fødevarestyrelsen (FVST) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ” Projektplan vedr. overvågningen af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2014” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2014 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Fem blev indsendt af Veterinærenhederne (FVST), de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere. I den aktive overvågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1012 fugle som 286 pools eller enkeltdyrsprøver af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og på samme tid. I modsætning til 2011 og 2012, men ligesom i 2013, blev prøverne udtaget fra enkeltdyr og sendt til laboratoriet, hvor de blev poolet inden test. Prøverne blev indsamlet i Jylland, på Fyn, Lolland, Sjælland og i Hovedstadsregionen. Frekvensen af positive prøver var højst i Sydvestjylland og meget lav i Hovedstadsområdet. FVST varetog udtagelse af prøver fra nedlagte ænder og gæs, der var indleveret på vildthåndteringsvirksomhederne Kivan Food (199 fugle), Alpevej Vildtbehandling (150 fugle) og Klosterheden Vildt (150 fugle). SNM udtog prøver fra 502 vildtlevende fugle. Derudover indgik 10 kloaksvaberprøver fra skarver skudt på Anholt. Prøverne blev testet for AI virus på DTU-VET. I alt 50 (17 %) af prøverne blev fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 5 (2 %) LPAI H5 og 3 (1 %) LPAI H7. Andelen og antallet af positive prøver i 2014 var på niveau med 2013, men andelen af H5 positive prøver var markant lavere. Til gengæld blev der fundet flere H7 positive prøver end tidligere. AI virus kunne dyrkes fra 13 (5 %) af de 286 prøver, svarende til 26 % af de PCR positive prøver, og på niveau med de tidligere år. De oftest identificerede danske AI virusisolat-subtyper i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2014 blev der fundet virus med følgende subtyper: H3N1 (n=4), H3N8 (n=4), H7N3 (n=1), H7N7 (n=1), H6N2(n=1) og H16N3(n=2). Alle isolaterne var fra svømmeænder, bortset fra H16N3 isolaterne som var fra en måge og en blishøne. H3N1 og H7N3 subtypekombinationerne er ikke før fundet i Danmark, men de enkelte H og N subtyper er fundet før. Prøverne blev ikke screenet for tilstedeværelsen af paramyxovirus (PMV), men ved dyrkning i æg for at isolere AI virus fra AI PCR positive prøver, blev der isoleret PMV isolater fra 10 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand og krikand). To var avirulente PMV1 isolater, 3 var PMV4 og 4 var PMV6, mens et enkelt PMV isolat ikke kunne types nærmere end til at det ikke var PMV1. Resultatet antyder at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer. Samme gjorde sig gældende ved overvågningen i 2012 og 2013. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Som et nyt tiltag blev der i 2014 udført subtypning af AI virus på primærmaterialet i udvalgte prøver ved fuldlængde sekventering af HA og NA generne. Tidligere er der kun screenet for H5/H7 på primærmaterialet og subtypet på virusisolater, men da det kun er ca. 10 % af prøverne der kan isoleres virus fra i æg (virusisolater) vil der være mange AI virus positive prøver, hvor subtypen ikke kendes. To og tyve prøver blevet analyseret ved sekvensanalyse på primærmaterialet samt alle 13 AI virusisolater. Følgende subtyper blev påvist: H2N3, H3N1, H3N3, H3N8, H4N2, H5, H5N2, H6N2, H9N2, H7N3, H7N7, H8N2, H

 15. Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

  Mund- og klovesyge (MKS) hærger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive forsøg på at bekæmpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst spørgsmålstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen på vaccine-området betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt støttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se på hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af såkaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil præsentere udvalgte resultater. Danske besætningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive præsenteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set på følgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indgår yderligere foranstaltninger: • Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede besætninger – zoner af varierende størrelser og iværksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede besætninger. • Vaccination med efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToCull) – samme princip som ovenfor • Vaccination uden efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToLive) – samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men også, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de økonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en økonomisk betragtning, hvilket først og fremmest skyldes det store eksporttab der medfølger.

 16. Et alternativt blik på I hjertet af Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2008-01-01

  Kapitlet lader de etniske minoriteter komme til orde i bogen I hjertet af Danmark som belyser det danske- de fælles institutioner og mentale mønstre i Danmark fra en majoritetssynsvinkel.Forfatterens egen forskning inden for etnicitet, diaspora og psykosocial intervention danner grundlag for de etniske minoritetsunge stemmer. som understreger at de også er danske på deres egne måde, måske med nogle andre dimensioner. Det konkluderes at der er behov for en inkluderende og mangfoldig opfattelse af det danske og en danske identitet, som kunne være del af de pluralistiskeidentiteter.

 17. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed : - med særligt fokus på Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2014-01-01

  FN’s klimapanel (IPCC) beskriver i 5. hovedrapport den videnskabelige status på den aktuelle viden om klimaændringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Hovedrapporten består af tre delrapporter, hvoraf delrapport 2 beskriver klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning. Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark” giver beslutningstagere i stat, kommuner og virksomheder det mest oplyste grundlag at handle på.

 18. Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og bibringer merværdi til den danske del af værdikæden for soja og palmeolie.

 19. Global opvarmning og import af hunde øger risikoen for smitsomme sygdomme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Ved import af hunde er der risiko for, at de medbringer smitsomme sygdomme til Danmark. Med den globale opvarmning er der ydermere risiko for, at nogle af de vektorbårne sygdomme etablerer sig i den vilde danske fauna. På foranledning af Fødevarestyrelsen har DTU Veterinærinstituttet netop udarbejdet en rapport om de mulige risici ved import af hunde i Europa.

 20. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 1. Molekylær karakterisering af influenzavirus fra vilde fugle i Danmark i 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

  2013-01-01

  Aviær influenza (AI) virus indeholder 8 genom (RNA) segmenter, som koder for 13 proteiner. De mest variable proteiner er overflade glykoproteinerne hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA), der kodes af hhv. HA og NA genom segmenterne. HA og NA danner basis for subtypeklassificering af AI virus. Vilde vandfugle anses for at være den naturlige vært for AI virus, og i forbindelse med flere udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) virus i fjerkræ er der fundet et tilsvarende lavpatogene aviær influenza (LPAI) virus i vilde vandfugle. AI virus kan spredes over lange afstande af vilde fugle, herunder potentielt også HPAI virus. Vilde fugle er derfor et oplagt mål for overvågning af AI virus, og Danmarks topologi med lange kyststrækninger og vadeområder er ideelle foder- og rastepladser for de mange vilde vandfugle, der trækker over Danmark eller overvintrer her.

 2. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2002-01-01

  Fra jagtsæsonen 2001/02 indsendte 410 jægere i alt 11.202 vinger til DMU, Kalø. Det var 916 flere vinger der indkom fra seks færre jægere end i jagtsæsonen 2000/01. Der blev indsendt 8.960 andevinger hvoraf 6.192 kom fra svømmeænder og 2.768 fra dykænder. Fra blishøns indkom 64 vinger, fra gæs 280, fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger steg med 309 (14%), for krikand med 280 (16%) og for pibeand med 235 (20%). De største tilbagegange forekom for havlit der faldt med 71 vinger (64%), for blishøne med 74 (54%) og for dobbeltbekkasin med 134 (20%). For de øvrige arter varierede antallene af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 2000/01. Blandt svømmeandearterne var ynglesæsonen i 2001 over gennemsnittet for pibeand og spidsand og under gennemsnittet for gråand og krikand. Blandt dykandearterne var ynglesæsonen i 2001 under middel for ederfugl og hvinand. For de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2001 kunne belyses. For grågås, dobbeltbekkasin, skovsneppe og sølvmåge var ynglesæsonen i 2001 under gennemsnittet. Oplysninger om nedlæggelsesdatoer for de fugle hvoraf der er indsendt vinger, er anvendt til at belyse jagtudbyttets tidsmæssige fordeling gennem jagtsæsonen, og den køns- og aldersmæssige fordeling af vingerne er anvendt til at belyse jagtudbyttets sammensætning gennem jagtsæsonen af dels unge og gamle fugle, dels hanner og hunner. De tidsmæssige fordelinger viste at svømmeænder og bekkasiner kom senere til Danmark end i andre år, men at de blev i længere tid end i andre år, formodentlig på grund af et meget mildt efterår. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 75% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeand blev en tredjedel af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 74% nedlagt ved trækjagt og 16% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, og 69% af pibeænderne og 58% af gråænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle under morgentrækjagt. På aftentræk blev 16% af pibeænderne og 10% af gråænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykandearterne blev 98% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (94%). Næsten alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle, og to tredjedele blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 28% skudt på træk og 67% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk, 16% på aftentræk og 16% på dagtræk. Blandt vadefuglearterne blev 45% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 50% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 73% skudt 'for stående/stødende hund' og 20% på klapjagter. At 73% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt mågearterne blev 41% af fuglene nedlagt på træk, 24% fra motorbåd og 30% ved bl.a. minkfarme. Jagtudbyttets størrelse i 2000/01-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra vingeindsamlingen. Denne beregning viste at jagtudbyttet af gråand i jagtsæsonen 2000/01 faldt med 13% til 638.100 fugle. I gruppen 'Andre svømmeænder' steg udbyttet i jagtsæsonen 2000/01 i forhold til den foregående jagtsæson fra 99.300 til 128.800, og fremgangen kunne først og fremmest tilskrives et større udbytte af pibeand og krikand. Blandt dykænderne faldt jagtudbyttet af ederfugl fra 95.100 fugle i jag

 3. Hvorfor er økumeni så svær i Danmark? : Brikker til en mosaik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2007-01-01

  Artiklen søger at give en forklaring på, hvorfor det har været så vanskeligt at drive økumenisk teologi i Danmark, især de seneste tyve år. Gennem dels et nationalhistorisk, dels et kirkehistorisk rids demonstreres det, at danskerne har rettet blikket ind ad og i stedet etableret en folkekirke, som i sig selv er et økumenisk projekt, fordi den ideelt (og praktisk) skal samle hele den danske befolkning.

 4. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen : Dagbogsoptegnelser af Christian Bendix Thostrup

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  I disse år er det 100 år siden, at Danmark-Ekspeditionen 1906-08 rejste fra København for at kortlægge den sidste ukendte strækning af Nordøstgrønland. 28 mand rejste til Arktis – en broget flok af søfolk og fagfolk, der skulle udforske landet til fods, med båd og pr. hundeslæde. Kaptajn Alf Trolles Legat har i samarbejde med Det grønlandske Selskab valgt at udgive en dagbog, der skildrer hverdagen gennem de to år. Det er 3. styrmand på ekspeditionsskibet ”Danmark” Christian Bendix Thostrups dagbøger, der tegner fine skildringer af det hårde liv i Nordøstgrønland fra en tid, hvor ekspeditionsliv var uden radio, GPS, telefon og andre moderne bekvemmeligheder. De var afskåret fra omverdenen. Kort sagt. Bendix Thostrup (1876-1945) er født i Viborg og er fra de gamle sejlskibes tid. Han fik sine styrmandspapirer i marinen i 1902 og opsøgte i efteråret 1905, som en af de første ekspeditionens chef, Mylius-Erichsen, for at komme med på Danmark-Ekspeditionen. Bendix havde fået blod på tanden, da han som dreng havde hørt om den danske søofficer C.H. Ryders ekspedition med trækslæder til Scoresbysund. Nu var han opsat på at prøve et liv, der ikke lignede den flade dagligdag. Bendix blev ansat som 3. styrmand og regnskabsfører på Danmark-Ekspeditionen til en hyre af 60 kr. om måneden. Han er 30 år og får overtalt sin yngre bror, skibsfører Gustav Thostrup til at tage med som 2. styrmand. Sammen kommer de to brødre til at spille en stor rolle i den fysisk og psykisk krævende tilværelse i Nordøstgrønland. De er begge praktisk anlagt og har et overblik, der får stor betydning for ekspeditionen, da Mylius-Erichsens slædehold omkommer i Nordøstgrønland i 1907. Men inden da har Bendix sit hyr med at få tingene til at glide mellem den unge, ærekære skibschef Alf Trolle og den temperamentsfulde ekspeditionsleder Ludvig Mylius-Erichsen.

 5. Danmarks Radios stemmer : Undersøgt gennem et studie af kanalspeakeren på P1 1925-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lawaetz, Anna

  2014-01-01

  Siden Statsradiofoniens start i 1925 har kanalspeakeren været en fast tilbagevendende stemme i sendefladen, der skulle skabe et ankerpunkt for lytteren ved at fortælle om hvad der netop er udsendt eller hvad der kommer. I dag tænker de færreste måske over funktionen, men i radioens barndom var kanalspeakerne kändisser, hvis fortalelser i æteren såvel som private gøren og laden blev fulgt nøje i dagspressen. Anna Lawaetz har med ph.d.-afhandlingen Danmarks Radios stemmer med udgangspunkt i kanalspeakerne på P1 i perioden 1925-2012 gennem empiriske studier kortlagt fortællingen om institutionens stemmer – nøje udvalgte ikke-fiktionsstemmer i Danmarks Radio igennem tiden. Samtidig har hun lavet en konkret analyse af stemmerne baseret på både akustiske målinger og kategorisering af oplevelsen af stemmerne. Fx taler kanalspeakerne på P1 i dag ikke hurtigere end tidligere, men pauserne er blevet kortere, hvilket samlet set skaber en oplevelse af et let øget taletempo. Studiet kom også med overraskende resultater som fx et særligt målbart stemmebrugsideal for de kvindelige kanalspeakere. Den konkrete undersøgelse peger metodisk ind i det nye forskningsfelt Digital humanities, hvor adgangen til store datamængder kræver udvikling af nye metoder. Den metodiske udvikling har her været baseret på optagelser af stemmer for at undersøge hvordan man videnskabeligt kan arbejde med optagelser af stemmer som mere end teksttransskriptioner inden for det kulturvidenskabelige felt med afsæt i Danmarks Radios radioarkiv.

 6. Beredskab eller intern sikkerhed? : Danmark og den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  Skal Danmark have en beredskabspolitik eller en politik for intern sikkerhed? Det er et af de spørgsmål, den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund stiller til det danske beredskabspolitiske univers. På baggrund af en ekspertpraktikerworkshop beskriver denne rapport hvordan den internationale institutionsudvikling og de tilhørende styringstanker er under forandring, og præsenterer workshopdeltagernes bud på, hvilke konsekvenser og udfordringer det har for Danmark. Udfordringerne er mangeartede og løber fra det supranationale niveau i form af eventuelle danske forpligtelser i forbindelse med et øget ambitionsniveau for fælleseuropæiske kapaciteter, over diskussioner af effekter og cost/benefit på nationalt niveau af europæiske initiativer, til mere hjemlige udfordringer vedrørende relationen mellem stat og myndigheder på den ene side og individerne på den anden i form af f.eks. nationale modeller for borgerinddragelse i forskellige dimensioner. Selvom udviklingen i beredskabstænkningen har været drevet af USA ikke mindst siden 11. september 2001, så er det særligt EU som er interessant for Danmark. Dels er EU-samarbejdet forpligtende, dels fokuserer EU på at anvende den nye robusthedstænkning som basis for en intern sikkerhedsstrategi. Den klassiske helhedsorienterede beredskabsplanlægning som traditionelt har fokuseret på beredskab som noget lokalt forankret gives dermed en ny ramme på europæisk plan. Det har politisk betydning fordi et forøget sagsområde også vil påkalde sig ny fælleseuropæisk regulering og initiativer.

 7. Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil.

 8. Integration, mentoring & networking : Erfaringer fra KVINFOs mentornetværk for indvandrer- og flygtningekvinder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloksgaard, Lotte

  2009-01-01

  KVINFOs mentornetværk har siden 2003 anvendt mentoring og networking med det formål at åbne døre til det danske samfund og arbejdsmarked for kvinder med indvandrer-/flygtningebaggrund. I mentoringdelen matches kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund (mentees) med kvinder, som er solidt forankret på det danske arbejdsmarked og har et bredt kendskab til Danmark (mentorer) - formålet er at støtte mentee i at realisere sit potentiale på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund. Formålet med denne undersøgelse er, via gennemførsel af en række fokusgruppeinterviews med mentees fra KVINFOs mentornetværk, at indsamle og analysere disses erfaringer med at indgå i netværket samt opnå større viden om mentoring og networking som integrationsfremmende metoder.

 9. "De vil os stadig til livs" : Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Asta Smedegaard

  2014-01-01

  Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og forskel. I afhandlingen analyseres nyhedsudsendelser og interviews med journalister. Heri identificeres blandt andet en racialisering af terror som et potentiale hos især unge mænd, der ’ser muslimske eller mellemøstlige ud’. Gennem en kontrastering af terrortruslen med den norske 22. juli-terror i 2011, viser afhandlingen desuden, at dette billede af terrorpotentialet ikke ændres af, at et terrorangreb i Danmarks nærområde viser sig at bryde med forventningerne til, hvorfra terrortruslen kommer og med hvilket motiv. Således er det en af afhandlingens væsentlige konklusioner, at forestillingen om truslen fra terror i højere grad er med til at forme vores forståelse af verden, end terroren i sig selv er. Dette indebærer en forflyttelse, hvor en forestillet forudgående muslimsk religiøsitet snarere end terroren i sig selv kommer til at optræde som det, der gøres til genstand for opmærksomhed i bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror.

 10. Grus i maskineriet : abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Karen Westphal

  2015-01-01

  Afhandlingen GRUS I MASKINERIET – abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig præsenterer en revurdering af forholdet mellem abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig. Formålet med afhandlingen er en kritisk revurdering af historiografiske opdelinger i den kunsthistoriske forskning i dansk efterkrigstidskunst med henblik på at etablere nye tematiske og metodologiske tilgange til forskningen i dansk kunst. Den første del af afhandlingen præsenterer en historiografisk kritik af state-of-the-art med hensyn til forskning i dansk efterkrigstids kunst, og argumenterer for en tværfaglig tilgang, der blandt andet omfatter tidsskriftkultur og intellektuel historie og et tværmedialt genstandsfelt hvor tekstilværker, grafik og reproduktionshistorie anskues i sammenhæng med maleri og skulptur. I afhandlingens anden del kortlægges historisk reception og historiske modernismers relevans for et dansk kunst og kulturliv, særligt fremdrages den danske kunstkritiker Ole Sarvig og den engelske kunstkritiks indflydelse i skikkelse af Herbert Read. Afhandlingens tredje del er helliget analyser af kunstværker. De tre udtryksformer: spontan, konkret og figurativ kunst mens stilmæssigt forskellige udtrykker en æstetisk og ideologisk forhandling af menneskets status som i en kulturel krisetid, hvor teknologisk udvikling og efterkrigstid er præget af både dystopi og rekonstruktion. Værkerne sætter mennesket i centrum, og tilgår verden med udgangspunkt i menneskets sårbare krop og forsøger derigennem at forlige humanistiske forestillinger æstetisk og ideologisk. Denne æstetiske forhandling transcenderer spørgsmålet om stil.

 11. Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, SØren

  2008-01-01

    Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret  friluftsliv set i kulturelt perspektiv.   Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor friluftsliv i Danmark indenfor de sidste 30 - 40 år, som synes dels at resultere i at friluftsliv i højere grad end tidligere organiseres og tilbydes i pædagogiske kontekster, og dels at introducere nye aktiviteter, som i særlig grad appellerer til unge mennesker. Målet med undersøgelsen er at undersøge det organiserede friluftsliv med relation til unge i et kulturelt perspektiv med henblik på at opnå en større forståelse for motiver, værdier og betydninger af friluftsliv. Friluftsliv ses som et fænomen, der er socialt, historisk og kulturelt konstrueret, og som udtrykker forholdet mellem menneske, krop, natur og identitet, og som får indhold og mening i og gennem en sociokulturel kontekst (Pedersen, 1999). Overordneti undersøgelsen er der valgt at fokusere på to forskellige praksisformer - settings (Dietricht 2002) - i friluftsliv i Danmark i dag - enkelt friluftsliv og adventure. Kategoriseringen af de to settings bygger på en teoretisk funderet og empirisk underbygget forestilling om moderne friluftsliv som bestående af flere retninger eller kategorier (Andkjær 2003). Undersøgelsen har til formål: - at opnå en grundlæggende forståelse for motiver og betydninger knyttet til unge menneskers deltagelse i organiseret friluftsliv - at udvikle ny viden om den kulturelle betydning eller betydninger af organiseret friluftsliv. - at perspektivere dansk friluftsliv i relation til internationale traditioner og tendenser.   Design og metode Projektet indledes med en forskningsoversigt over dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, som blandt andet peger på den sparsomme danske forskning i friluftsliv som kulturelt fænomen, og dermed motiverer denne undersøgelses mål og perspektiv. Projektet består af tre dele, hvori friluftsliv undersøges med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder og som relaterer sig til de tre skitserede formål. Den kvantitative del af projektet, der især omfatter første spørgsmål i problemformuleringen, består af en spørgeskemaundersøgelse med fokus på unge menneskers opfattelser af, erfaringer med og holdninger til friluftsliv. Der anvendes kvantitativ metode med strukturerede spørgeskemaer med relativt faste svarkategorier, og empirien består af grupper af unge mennesker, som deltager i organiseret friluftsliv indenfor de to valgte settings, det enkle friluftsliv eller adventure, på høj- og efterskoler samt i spejderorganisationer. Den kvalitative undersøgelse, der især retter sig mod det andet spørgsmål i problemstillingen, arbejder udfra et hermeneutisk udgangspunkt med casestudy som overordnet forskningsmetode. Undersøgelsen har karakter af et fler-casestudy med inddragelse af en række cases som repræsentanter for de to settings i organiseret friluftsliv i Danmark. I selve analysen anvendes etnologisk kulturanalyse (Ehn 2001) kombineret med konfigurationsanalyse (Eichberg, 2001, 2006). Kulturanalysen ses som den primære analysemetode i casestudiet, og målet er at undersøge de betydningsbærende elementer i friluftsliv samt afdække, hvordan centrale værdier og betydninger tematiseres igennem praksis. Konfigurationsanalysen repræsenterer en metode med særligt fokus på krop og bevægelse i relation til den samfundsmæssige kontekst, og tænkes på denne måde at kvalificere kulturanalysen. Empirien i den kvalitative undersøgelse består af kvalitative semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af or

 12. Atypisk ansatte i Europa og i Danmark : Baggrund, udvikling og vilkår 2000-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2014-01-01

  Midlertidige ansættelser har på europæisk plan været svagt stigende siden 2000, især siden 2009, samtidig med, at forskellene mellem andelene i de europæiske lande er mindsket noget. I Danmark derimod er andelen af midlertidigt ansatte faldet temmelig markant, fra 10,2% i 2000 til 8,8% i 2011. Når det gælder uønsket deltidsansættelse er der i nogle lande i Europa en meget stor andel deltidsansatte, som ønsker dig et fuldtidsjob: I Spanien og Portugal er det over halvdelen af de deltidsansatte, i Italien og Grækenland lige under halvdelen og i Frankrig og Irland omkring en tredjedel. Det samlede gennemsnit er en tredjedel, og på det europæiske plan har der været en betydelig stigning i andelen af uønsket deltidsansatte, idet andelen er steget fra knap en femtedel (18%) til knap en tredjedel (31%). Når det gælder hvem, der har en særlig risiko for atypisk ansættelse, er det påvist, at i Danmark er forskellen mellem kønnene blevet mindsket betydeligt, således at man i dag ikke længere kan sige, at kvinder er mere udsat end mænd, når det gælder midlertidig ansættelse. Dette fremkommer både ved, at kvinders andel af midlertidigt er mindsket og mænds øget. Man kan tage dette som udtryk for, at mænds og kvinder status på arbejdsmarkedet er blevet mere lige, idet kvinder ikke (længere) ses som en arbejdskraft, der i højere grad kan spises af med midlertidige ansættelser. Til gengæld kan man konstatere, at midlertidig ansættelse især er udbredt blandt de under 35-årige, idet der dog også i aldersgrupperne over 35 år forekommer en mindre gruppe (4-5% af lønmodtagerne), som fortsat er i tidsbegrænset ansættelse. Samlet set er omfanget af midlertidige anansættelser i Danmark ikke alarmerende højt set i forhold til Europa, og andelen er – om end svagt – faldende. Ikke desto mindre er knap hver tiende lønmodtager jo også en del, og da man kan se, at vilkårene for personer i midlertidig ansæt-telse faktisk er markant ringere end for fastansatte, er der stadig en gruppe her med markant ringere vilkår, som der bør være fokus på at gøre noget for, eftersom alt tyder på, (1) at deres ringere vilkår faktisk skyldes den midlertidige ansættelse og (2) at midlertidig ansættelse som en del af det danske arbejdsmarked næppe forsvinder inden for en overskuelig fremtid.

 13. For Flåden og Danmark : Det danske Søværns Flag- og Mærkedage Gennem 500 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrby, SØren; Seerup, Jakob

  2015-01-01

  Den danske flåde kunne i 2010 markere 500året for dets grundlæggelse. Det er det ældste af Forsvarets tre værn, og måske også det mest traditionsrige. Historierne om flåden mange sejre og nederlag er også Danmarks historie og et centralt element i søværnets identitet. Historierne om dets mange sejre og nederlag har altid spillet en stor rolle i flådens virke; ikke bare har man skullet lære af fortidens gode og mindre gode beslutninger, men værnets historie er også et centralt element i identiteten som søofficer og orlogsgast og i skabelsen af det sammenhold, som gør arbejdet i Søværnet til noget enestående. Denne bog er en gennemgang af flådens historie, dag for dag. Målet er at give alle andre med interesse for Søværnet en nem og tilgængelig oversigt over de centrale begivenheder i flådens historie. Gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

 14. Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2012-01-01

  Artiklen sammenligninger, hvorledes majoritetsbefolkningen i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA opfatter etniske minoriteter. I USA har en lang forskningstradition afdækket, hvorledes hvide amerikanere har fordomme over for afroamerikanere. Artiklen beskriver, hvorvidt danskerne, svenskerne og briterne har udviklet de samme slags fordomme om ikke-vestlige indvandrere. Det gøres ved hjælp af et unikt datamateriale, hvor amerikanske spørgsmål fra General Social Survey er blevet repliceret i de tre lande. Sammenligningen viser, at danskernes, svenskernes og briternes opfattelse af ikke-vestlige indvandrere ikke er mere positiv end amerikanernes opfattelse af afroamerikanerne. Det leder til en konklusion om, at hverken politiske forsøg på at afpolitisere det etniske spørgsmål eller tilstedeværelsen af samhørighedsskabende universelle velfærdsstater har formået at afværge en negativ opfattelse af socialt udsatte etniske minoriteter.

 15. Regeringsgrundlag i Danmark : Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Flemming Juul; Pedersen, Helene Helboe

  2014-01-01

  Regeringsgrundlag er blevet et almindeligt fænomen i Danmark siden 1993. Ud fra kodning af samtlige 1751 vedtagne love under tre regeringer mellem 1993 og 2007 påviser denne artikel, at regeringsgrundlag har betydning for forholdet mellem regering og opposition angående vedtagelsen af lovgivning. For det første har regeringens styrke betydning for, hvordan regeringen forsøger at få sit regeringsgrundlag gennemført. Flertalsregeringer benytter hyppigere sit eget flertal. Mindretalsregeringer med fast støtte fra et flertal benytter en “studehandelsstrategi”, mens mindretalsregeringer uden fast støtte er henvist til en kompromisstrategi. For oppositionen indgår regeringsgrundlagene i den politiske konkurrence med regeringen, så lovene, der udspringer derfra, bliver genstand for større modstand i form af flere spørgsmål og større modstand mod loven, når de vedtages.

 16. Team og test : en systemteoretisk komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fryd, Krogh, Pernille

  2010-01-01

  Afhandlingen TEAM & TEST er en systemteoretisk og komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. Formålet med afhandlingen er at frembringe forskningsbaseret viden om accountability-reformpolitikkens mulige indvirkning på skolelederes og læreres selvforståelse og pædagogiske praksis i den offentlige grundskole i Danmark og USA. Undersøgelsen identificerer en række forskningsresultater, der indikerer, at selvstyrende teamorganisering, som ramme omkring samarbejdet om implementering af nationale standarder og test, ikke altid har den ønskede effekt. Skal selvstyrende teamorganisering som organisatorisk rammesætning omkring implementeringen af nye resultatorienterede styringsværktøjer øge elevernes læringsudbytte/give bedre resultater samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø, må både skoleledere og lærere påtage sig nye roller, opgaver og ansvarstildelinger samt en radikal anden måde at forstå pædagogik og pædagogisk intervention på.  

 17. Dådyrknoglerne fra Hollerup : sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riede, Felix; Egeland, Charles P.

  2013-01-01

  Dådyrknoglerne fra sø-aflejringen i Hollerup dateret til Eem mellemistiden (130.000-115.000) blev gjort til nationale klenodier, da de af Møhl-Hansen (i 1955) blev tolket som efterladenskaberne af et måltid, hvor mindst ét dyr var blevet slagtet og knoglerne brudt op for at få adgang til den næringsrige marv. Dateringen taget i betragtning kunne de skyldige nemlig kun være repræsentanter af neandertalmennesket, og dermed var dådyrknoglerne fra Hollerup de første sikre spor, efter at der havde været mennesker i Danmark før den sidste istid. Eftersom denne konklusion blev draget for over 50 år siden, har vores undersøgelse til formål at analysere disse mærker på ny for at etablere, hvorvidt knoglerne og deres brud, med de tekniske forbedringer og komparative midler vi har i dag, endegyldigt kan knyttes til menneskelig adfærd. Resultatet af undersøgelsen viser, at bruddene ikke kan tolkes som værende menneskeskabte, og der sættes dermed spørgsmålstegn ved deres tilknytning til neandertalmennesket. Bliver spørgsmålet om tilstedeværelsen af neandertalere i de danske egne under den sidste mellemistid placeret i en bredere international kontekst, så er det – paradoksalt nok – netop denne periode, der fremstår som måske den mindst gunstige for denne arts udbredelse mod nord. Om dette resultat kan relateres til topografiske og klimatiske omstændigheder under Eem mellemistiden, vil til slut blive diskuteret med henblik på at belyse sammenhængen mellem biodiversitet, neandertalernes tilpasningsevner og et bæredygtigt subsistensgrundlag.

 18. CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharp, Robin

  2010-01-01

  Denne rapport præsenterer og giver an analyse af resultaterne fra en undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgere i Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2009 af CIT-AWARE konsortiet, som et led i det overordnede projekt “Borgernes IT-sikkerhed”, der blev støttet af Statens Strategiske Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og Mobiltelefoner. Undersøgelsens formål var at belyse hvad folk ved om it-sikkerhed og de praktiske foranstaltninger, der bruges for at opnå et højt sikkerhedsniveau, hvad folk har af holdninger til it-sikkerhed og hvordan folk opfører sig i praksis i situationer, hvor it-sikkerhed er af afgørende betydning. For at registrere den praktiske opførsel blev relevante spørgsmål stillet inden for rammerne af nogle interaktive scenarier, der efterligner situationer fra den almindelige brug af computeren. Denne tekniske tiltag blev kombineret med feedback til respondenterne med hensyn til, hvor godt de klarede sig i forhold til god sikkerhedsmæssig praksis. Det kunne konstateres, at denne fremgangsmåde havde en målbar oplærende effekt og således forøgede respondenternes præstation med hensyn til it-sikkerhed, en effekt som respondenterne selv fandt meget tilfredsstillende. Rapporten består af to dele. Del I beskriver undersøgelsens form og de overordnede resultater og anbefalinger. Del II indeholder en mere detaljeret præsentation af de spørgsmål, der indgik i undersøgelsen, og detaljeret statistisk materiale om de svar, som blev indsamlet.

 19. Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par : Konflikt og intervention

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2006-01-01

  Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rapporten viser et sammensat billede af, hvordan de etniske, unge i Danmark danner par. De gør det i et mønster, der hverken ligner deres egne forældres eller de majoritetsunges (dvs. de unge danskes). Blandt de etniske, unge er der mange, der i modsætning til deres forældregeneration har et kæresteforhold. Men sammenlignet med de majoritetsunge (danske) er der ikke ret mange etniske, unge, der lever i et papirløst forhold. Til gengæld er der flere, for hvem familiens accept spiller en stor rolle, når de gifter sig. En del af de etniske forældre er fleksible og er i stand til at acceptere den unges synspunkter og valg angående partner. Forældrene bliver dermed medspillere i den unges pardannelse. Til gengæld kan en mindre del af forældrene betragtes som rigide, og her er der selvfølgelig større risiko for konflikter. De professionelle påpeger, at de fleste unge, der flygter hjemmefra, før eller senere dog genoptager kontakten til forældrene. For nogles vedkommende kan der imidlertid gå mange år. Rapporten fokuserer særligt på forældrenes rolle i de unges pardannelse og på både de unges og forældrenes oplevelse af samfundsmæssig diskrimination. Især den massive fokus på de problematiske former for pardannelse - tvangsægteskaberne - indgår som en del af de unge og forældrenes oplevelse af diskrimination. Med udgangspunkt i en række nationale og internationale erfaringer er der udarbejdet en hensigtsmæssig interventionsmodel for at hjælpe de unge med deres pardannelsesproblemer. Rapporten henvender sig til både praktikere, undervisere og forskere i feltet ungdom, etnicitet, familierelationer, kulturstudier samt socialpædagogisk/psykologisk rådgivning og - behandling.

 20. En kortlægning af organisationerne i Danmark på området for frivilligformidling og selvhjælp : Første delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov; Brogaard Marthedal, Anders

  2006-01-01

  Rapporten er første led i en evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark. Frivilligcentrepuljen er en del af satspuljeaftalen 2005, hvor Folketinget besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det overordnede mål med puljen er at gøre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement, ved at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter og ved at forbedre det lokale samspil omkring centrene. Frivilligcentrepuljen administreres af Socialministeriet. Formålet med denne første rapport, der bygger på et spørgeskema udsendt til samtlige kendte frivilligcentre, frivillighedsformidlinger, selvhjælpsprojekter mv. i Danmark, er at få et overblik over, hvordan frivilligcenterlandskabet aktuelt ser ud. Et sådant overblik er afgørende for senere at kunne vurdere puljens betydning og gennemslagskraft i forhold til de opstillede mål. Rapporten tilvejebringer systematisk information om organisationerne med hensyn til en række centrale karakteristika så som alder og tilhørssted, organisering og struktur, brugere, frivillige og medarbejdere, opgaver og aktiviteter, økonomi og ressourcer, samarbejde med offentlige og frivillige aktører med mere.

 1. Danske stednavne på den digitale vej : Status på DigDag-projektet og digitaliseringen af Danmarks Stednavne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen

  2015-01-01

  Danish place-names along the digital path. A status of the DigDag-project and the digitisation of the series Danmarks Stednavne (Place-Names of Denmark) Changes in administrative structures over time have profound implications for the organisation of topographically ordered research data. One example could be the numerous changes in the municipal structure in Denmark over the past 150 years. Place-name research data in Denmark are relatively unaffected by the municipal changes though, as they have traditionally been topographically ordered by parish rather than by municipality. But they are not completely unaffected since parish structures change as well, and since parish ordering is only the primary ordering: secondary and tertiary place-names are ordered by the now abolished amter (more or less corresponding to counties) and herreder (corresponding to hundreds or shires and abolished as well). The DigDag project has adressed this issue by once and for all mapping the changes in Danish administrative geography since 1660. As of now the project results are visible on the website www.digdag.dk. The digital place-name data resulting from the project can be accessed with enhanced search facilities via www.danmarksstednavne.dk. First and foremost, these data originate from a digitisation of the printed series Danmarks Stednavne (1922–), and the digitisation process has been rather complicated since the series has varied in its macrostructure as well as its microstructure over time. The most important of these variations are presented in the article.

 2. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. Danmark : Naturovervågning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, E. M.

  1999-01-01

  Siden 1976 er der årligt udført en landsdækkende tælling af danske ynglefugle. Tællingerne foretages efter punktoptællingsmetoden i et samarbejde mellem Danmarks Mi-ljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S. I denne rapport præsenteres resultaterne fra tællingerne gennemført i foråret og sommeren 1998. Program-met er med sine nu 23 år blandt de ældste fugletællingspro-gram-mer i Europa. I 1998 taltes på 350 ruter, hvoraf 289 var gengangere, d.v.s. ruter, der også blev talt i 1997 under stort set tilsvarende forhold. Ynglesæsonen 1998 fulgte efter en usædvanligt mild vinter og et efterår med en svigtende frøsætning hos såvel rødgran som bøg og eg. Bestandene af vandfugle var i 1997-1998 præget af fremgange for de særligt vinterfølsomme arter (blishøne og fiskehejre), mens billedet for de resterende arter er mere uklart. Set over hele perioden skal fremhæves skarvens bestandsfremgang og efterfølgende stagnation samt en meget markant nedgang i bestanden af hættemåge. I øvrigt synes vintervejret at være en vigtig faktor med tilbagegange efter hårde vintre for bl.a. fiskehejre, grønbenet rørhøne og blishøne. Det milde vintervejr og den svigtende frøsætning fulgtes af markante fremgange for en række vinterfølsomme småfuglearter (gærdesmutte, rødhals, fuglekonge) samt tilbagegange for hovedparten af de arter, der ernærer sig af bognødder gennem vinterperioden (ringdue, blåmejse, musvit, spætmejse og bogfinke). I 1998 var de eneste signifikante ændringer for agerlandets fugle en fremgang for tornsanger samt mindre tilbagegange for tornirisk, stær og gulspurv. Set over hele perioden er især vibe, kornværling og stær gået meget tilbage i antal. Det er især standfugle og kort-distan-cetrækkerne, d.v.s. arter der tilbringer hovedparten af deres livscyklus i agerlandet, der er gået tilbage. Blandt disse har bestandene af sanglærke og tornirisk dog været stabile eller præget af mindre fremgange siden midten af 80'erne. For de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet (sangdrossel, munk, gransanger og hvid vipstjert), er tendensen 1997-1998 entydigt fremgang. Blandt langdistancetrækkerne kan noteres en vedvarende fremgang for de fleste af de arter, der tilbringer vinteren i egnene omkring Middelhavet, d.v.s. hvid vipstjert, munk og gransanger. Det samme gælder Afrikatrækkerne, idet gøg, mursejler, nattergal og tornsanger går signifikant frem mellem de to år. For de øvrige arter ses ingen signifikante ændringer. Derimod er tendensen, set over de seneste 10-20 år, til-bagegang for hovedparten af de arter, der overvintrer i Afrika. I denne gruppe synes kun skovpiberen at være i decideret fremgang. I rapporten præsenteres desuden et skovindeks, der omfatter alle typer af skovbe-voks-ninger og der foretages sammenligninger mellem bestandsudviklingen i skov og i andre naturtyper. F.eks. tyder meget på, at jernspurvs tilbagegang herhjemme især har fundet sted udenfor skoven, hvorimod sangdrossel og løvsanger synes at klare sig dårligere i skoven sammenlignet med udenfor. Endeligt præsenteres i rapporten separate resultater for bymæssig bebyggelse og enge, der foretages sammenligninger med svenske ynglefugle-tællinger, der gives eksempler på biotop-kodefordelinger for jernspurv og solsort, og der gives en kortfattet omtale af et nyt Euromoniterings-projekt.

 3. Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) fundet i Danmark : Et eksemplar af denne måler blev i 2012 fundet på Møns Klint

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole

  2012-01-01

  Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) found in Danmark. A male specimen of M. artesiaria was caught in an automatical light trap in south-eastern Denmark at the island of Møn in 2012. It is the first record of this species from Denmark. Characteristics of the moth and its biology are discussed in some details. Based on this single record it is too early to comment on the possible status of M. artesiaria in Denmark.

 4. Jeg er blevet frygtelig tolerant over for Danmarks Radio. Interview med Esben Højlund Carlsen, fakta-chef på TV2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Y. Hansen

  1988-08-01

  Full Text Available Esben Højlund Carlsen er fakta-chef for TV2 og står for indkøb af fremmed- produktioner, etablering af co-produktionsaftaler med udlandet, samt indkøb og bestilling af danske programmer inden for faktaområdet. Faktaområdet dækker alt lige fra undervisningsstof, wild life, hobby, erotik, udland, de små dyr til halvdelen af børneprogrammerne. I dette interview fortæller Esben Højlund Carlsen om hvad man gør når man skal udfylde det store hul, som en ny TV-kanal er, for det har været nød- vendigt at indgå pakke-aftaler med nogle få store danske producenter. Han kommer også ind på sine erfaringer fra TV-Syd med dramaproduktioner med amatørskuespillere, og gør sig nogle tanker om hvordan TV-2 kan skabe sig sit eget image i forhold til Danmarks Radio. Esben Højlund Carlsen startede TV-2 for kun godt et år siden, og der har været nok at se til for at TV-2 kan gå i luften som planlagt den 1. oktober 1988.

 5. Evaluering af politisk-administrative reformer: En komparativ analyse af evalueringen af de største reformer i Danmark og Norge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breidahl, Karen Nielsen; Gjelstrup, Gunnar

  2015-01-01

  To af de største politisk-administrative reformer i Norden i 2000erne var reformen af arbejds- og velfærdsadministrationen i Norge (NAV-reformen) og kommunalreformen i Danmark. De to reformer har en række kendetegn til fælles – også med andre store politisk-administrative reformer. De blev vedtaget centralt af Stortinget/Folketinget, de berørte store dele af den offentlige sektor og befolkningen, de havde flere og samtidig - i nogen grad - vanskeligt forenelige målsætninger og de udviklede og forandrede sig over tid. De to reformer var også begge kendetegnet ved at formelle strukturændringer var centrale og berørte såvel central- som lokal- og regional administration. Sidst men ikke mindst er begge reformer blevet evalueret, hvilket internationale undersøgelser har peget på har været undtagelsen snarere end reglen for reformer af denne karakter. Det er derfor interessant at analysere de to evalueringer for at forstå, hvordan det gik til at reformerne blev evalueret og hvilken betydning disse evalueringer fik.Artiklen viser, at trods reformernes lighedstræk blev evalueringerne organiseret forskelligt og fik varierende betydning. Mens evalueringen af NAV-reformen blev organiseret som en forskningsbaseret ekstern evaluering, blev evalueringen af kommunalreformen organiseret som en intern evaluering, hvor centrale interessenter fik evalueringsansvar. Og mens evalueringen af NAV-reformen overvejende blev anvendt vidensopbyggende og debatskabende, blev evalueringen af kommunalreformen anvendt instrumentelt til justering af arbejdsdelingen mellem forvaltningsniveauer på udvalgte opgaveområder. Artiklen afsluttes med refleksioner over, hvordan disse resultater kan tolkes.

 6. Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent

  DEFF Research Database (Denmark)

  BrØnnum-Hansen, Henrik; SjØl, A

  1996-01-01

  The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual development of ischaemic heart disease mortality in Danmark from 1982 to 1991 with the estimated mortality based on the development of four risk factors. The sources of data used in the study are national population data and mortality rates and prevalences of risk factors from population surveys (Glostrup Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality of ischaemic heart disease in Denmark cannot be foreseen by the model based on the development of the associated risk factors. However, the combined trend of risk factors for the last 10 to 15 years is only modest and does not indicate the dramatic decline in mortality. Prevent is too simple to make a satisfactory forecast of mortality, which however, is not the main purpose of the model. By comparing the development of a reference and an intervention population the effects of unknown factors are to some extent eliminated and the model may therefore give a good impression of the benefits of preventive interventions.

 7. Kan uhæderlighed betale sig i Danmark? : Om velfærdsmyten om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2008-01-01

    Klichéen om, at "de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder", fremføres ofte til forsvar for det danske velfærdssamfund. Idéen er, at de rigeste og mest veluddannede i vores samfund hjælper de svageste. Problemet med denne smukke teori er, at den ikke stemmer overens med virkelighedens verden. Med afsæt i spilteori vil jeg stik imod myten om de bredeste skuldre argumentere for, at det i dagens Danmark snarere er de hæderligste end bredeste skuldre, der må bære de tungeste byrder. Det er altså ikke primært rige, veluddannede folk, der 'ofrer sig' for deres fattige, dårligt uddannede medborgere. Det er derimod lovlydige, godtroende borgere, der ofrer sig for uhæderlige danskere, der falder for fristelsen til at snyde - illustreret med eksemplet sort arbejde. Herved kommer de lovlydige borgere til at betale relativt mere i skat end snyderne, og deres privatøkonomier mindre 'samfundstilpassede' end snydernes. Snyderne har desværre stor motivation for at snyde - de løber nemlig ikke nogen stor risiko for at blive straffet, endsige opdaget, i et forholdsvis 'blødt' samfund som det danske. Som sådan er deres adfærd meget rationel i strikt økonomisk forstand. Derimod kan den bløde, ineffektive stats strategi på sigt vise sig at være selvmorderisk.

 8. Opgørelse for plejekrævende naturarealer : Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levin, Gregor

  2013-01-01

  Tilgroning af lysåbne arealer som følge af manglende pleje i form af græsning og / eller høslæt hører til de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark i dag. Et naturareals størrelse er vigtig for om muligheden for pleje. Mindre og isolerede arealer er ofte for små til at det er økonomisk rentabelt at foretage afgræsning og / eller høslæt. Hvis mindre arealer ligger i forbindelse med andre arealer, hvor der kan foretages græsning / høslæt, er der potentiale for fællespleje. Det samlede areal, hvor der kan foretages fællespleje kan således være stor nok til at plejen er økonomisk rentabel. I denne rapport opgøres størrelsesfordelingen af naturarealer som kræver pleje i form af græsning og / eller høslæt i Danmark. Størrelsesfordelingen opgøres for de enkelte naturtyper (eng, hede, mose, ovedrev og strandeng) og for disse naturtyper i sammenhæng med andre tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje. Analyserne er foretaget på baggrund af aktuelle tilgængelige kortdata over naturtyper oglandbrugets arealanvendelse. Resultaterne viser, at når tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje inddrages i naturplejen, bliver der færre arealer, som er for små og isolerede for at der kan foretages en økonomisk rentabel pleje i form af afgræsning og / eller høslæt. Resultaterne danner baggrund for rapporten ”Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer” (Nygaard et al., 2012).

 9. Malariavacciner, en nødvendighed for fremtidig malariakontrol. Status og fremtidsudsigter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, E; HØgh, B

  1990-01-01

  Traditional malaria control is in a crisis on account of chemo-resistance of Plasmodium falciparum and insecticide-resistance of the malaria mosquito. New ways to control malaria have been opened by the possibility of producing a vaccine. Several malaria proteins (e.g. CSP, gp195, Pf155/RESA, GLURP) have been sequenced and it has been shown that most of the proteins have repetitive units. Analyses of T- and B-cell epitopes show that T-cell epitopes are mainly localized to the non-conserved parts of the antigens. Repeated malaria infections, therefore, may be seen as a number of primary infections, which partly explains the very slow development of immunity to the parasite. The initial three vaccination experiments in humans did not succeed in inducing a complete protection of the individual but it showed that partial immunization is possible.

 10. Enighed om Danmarks hastighedspolitik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Claus Hedegaard; Siren, Anu Kristiina

  2013-01-01

  Er der partipolitisk konsensus i dansk hastighedspolitik? Dette spørgsmål er særdeles relevant, da fart som ulykkes- og skadesfaktor ifølge Færdselssikkerhedskommissionen er den største udfordring i dansk trafiksikkerhedsarbejde. EU-Kommissionen har tilsvarende peget på høj hastighed og hastighed, der ikke er afstemt efter forholdene, som en af de vigtigste årsager til ulykker. Vejhastighed og restriktioner kunne måske associeres med forskellige politiske ideologier, således at f.eks. en liberal politisk tilgang vil tendere mod ingen eller høje hastighedsgrænser på vejene og begrænset kontrol. Ved at interviewe en trafikpolitiker fra hvert af Folketingets partier afdækkes, i hvilket omfang hastighedspolitikken er præget af enighed eller uenighed mellem de politiske partier. Svaret spiller formentlig en væsentlig rolle for, hvordan de politiske processer forløber, og hvordan viden anvendes i politikdannelsen.

 11. Chernobyl accident and Danmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

 12. Synstruende xeroftalmi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØngaard, Sarah Katrine; Hjortdal, Jesper

  2010-01-01

  A 54-year-old alcoholic was admitted with keratomalacia in 2001. The right cornea had an ulceration and the left cornea had stromal necrosis and a perforation. Serum retinol and serum betacaroten were extremely low. Treatment consisted of high-dose retinol and left sided cornea transplantation. The right eye healed with little scarring, vision: 0.5. The left eye was stabilized after a second cornea transplantation and covering with conjunctiva, vision: hand movement at a distance of 1 m. This proves the existence of symptomatic vitamin A deficiency among socially exposed subjects in Denmark. Udgivelsesdato: 2010-Jan-4

 13. Nätet ger Danmark demokratilektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  GØtze, John

  1998-01-01

  Democracy in the information society is discussed from a citizens point of view. The Internet has consequences on, and creates new possibilities for, politics and citizen-government connections. The article is aimed at governmental processes and readers.

 14. Tungmetalnedfald i Danmark 1998

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmand, M.; Kemp, K.

  2000-01-01

  Tungmetaller i luft og nedbør måles i de danske netværk af målestationer. Resultater af målingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle målestationer for våddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfæriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er både deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

 15. Onkoplastisk brystkirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark.

 16. Onkoplastisk kirurgi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Henriksen, Trine Foged

  2014-01-01

  With improved survival rates after breast cancer treatment, more attention is drawn to improve the cosmetic outcome after surgical treatment of breast cancer. In this process the oncoplastic breast surgery was conceived. It supplements the traditional surgical treatments (mastectomy and breast conserving surgery) with increased focus on individualized therapy. The ambition is to obtain the best possible cosmetic outcome without compromising recurrence rates and survival. This article provides an overview of the current oncoplastic breast surgery treatment offered in Denmark.

 17. Put Danmark I Lommen

  OpenAIRE

  Pehoeva A.; Romanova, G.

  2012-01-01

  As changes of consumer’s behavior are greatly affected by higher standard of living, individualization, lack of time and great expectations of life, they also serve as an influential factor for creating products satisfying the new consumers’ needs. Consumers’ demand worldwide tend to increase towards more customized products that would satisfy the need of experience consumption, products that offer additional value should be created in order to meet this demand. This report investigates a r...

 18. Udbytteannonceringseffekter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

  2005-01-01

  This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In the UK/US, the announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe, the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

 19. Udbytteannonceringseffekten i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

  2006-01-01

    SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of          -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In UK/USthe announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

 20. Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2010-01-01

  26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Unternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemført samtidig med at de tyske transporter nærmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fortælles historien om den lange vej til 9. april for første gang.

 1. PET's indsats under lup : Hvis alt går vel, vil en række historikere - medlemmer af den såkaldte PET-kommission - næste år kunne afsløre, om de danske efterretningstjenester under den kolde krig gik for vidt i forsøget på at afsløre spioner i Danmark. En af mistankerne drejer sig om ulovlige telefonaflytninger hos medlemmer af venstrefløjen.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peer Henrik

  2006-01-01

  En undersøgelseskommission nedsat i 1999. Fem medlemmer skal undersøge PET's efterretningsvirksomhed i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk ideologiske bevægelser i Danmark under den kolde krig. Kommissionens rapport forventes færdig næste år. Udgivelsesdato: 2. juli 2006

 2. Study on Continuing Vocational Training System in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil; Thoregaard, Kamille

  4 partnerlande (Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien) har i et EU-finansieret projekt analyseret stærke og svage sider ved landenes respektive systemer og situationer vedrørende erhvervsrettet efter- og videreuddannelse (CVT) og livslang læring (LLL) - med henblik på at øge den fremtidige deltagelse. Dette er den danske nationale rapport

 3. Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from a single operation, all operations were performed at departments selected by the NBH. During the period an increase of approximately 400% in the number of operations was observed, and the rise was largest at the private clinics, which performed approx. 60% of the operations in 2007. Not all public departments fulfilled the recommendation from the NBH of a minimum of 100 annual operations. The proportion of banding procedures performed at private clinics was significantly lower than the proportion performed at public hospitals. Significantly more open operations were performed at private clinics, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health and at the private centres that have entered into an agreement with Danish Regions. Since the operative access and selection of procedures varies between departments we conclude that research should be a firm requirement for all centres, and that research efforts should comprise cooperation concerning the database recommended by the NBH. Udgivelsesdato: 2008-Dec-8

 4. Kraeft og forebyggelse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, L; Winther, J F

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the preventable potential of various types of cancer in Denmark on the basis of present knowledge. MATERIAL AND METHODS: The well-documented factors in lifestyle and environment causing cancer in Denmark were identified from the IARC Monograph series. The population attributable risk per cent (PAR%) and the annual number of preventable cancers were calculated for each aetiology and cancer type around the year 2000. RESULTS: A large proportion of the cancers occurring in the lungs, larynx, upper digestive tract, skin, lower urinary tract, and the uterine cervix is potentially avoidable, whereas only a small proportion of breast and colorectal cancers is preventable on the given knowledge. The main causative factors include active and passive smoking, alcohol intake, exposure to asbestos and other occupational carcinogens, solar and ionising radiation, obesity, human papillomavirus infection in the female genital tract, and infection with Helicobacter pylori.More than 5000 cancers in men and almost 3500 in women annually in Denmark could have been avoided by eliminating exposure to these known carcinogens. This is equivalent to 39% and 23% of all cancers occurring respectively in men and women, around the year 2000. Smoking habits account for more than half of these avoidable cases. DISCUSSION: The incidence of cancer could be greatly reduced through primary prevention, especially of tobacco smoking, which is the major single factor. A large proportion of the cancers occurring in the lungs, larynx, upper digestive tract, skin, lower urinary tract, and the uterine cervix are potentially avoidable. More research in the field of aetiological factors causing female breast cancer and colorectal cancer is much needed in order to be able to prevent these types of cancer.

 5. Prævalens af demens i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Kasper; Waldemar, Gunhild

  2015-01-01

  The exact prevalence of dementia in Denmark is unknown. Based on epidemiological data we have calculated possible estimates for the present Danish prevalence of dementia and prevalence projections through to 2030. The discrepancy between estimates based on epidemiological studies and the number of dementia diagnoses in registers indicates that dementia may be underdiagnosed. Even though results from recent epidemiological studies point to a possible decline in incidence we expect the future prevalence of dementia to increase due to an expected increase of the elderly population.

 6. Type 2-diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

  2012-01-01

  Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used must fit with the patient's phenotype to avoid polypharmacy. A new flow chart for the organisation of T2D has been formulated giving the general practitioners the role as co-ordinators.

 7. Evangelist - på mission i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2009-01-01

  Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han.

 8. Tetanus ses stadig i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertz, Mathias Amdi; SØrensen, Signe Maj

  2014-01-01

  Tetanus (lockjaw) is caused by toxins produced by Clostridium tetani, usually transmitted through contaminated wounds. We describe a case of tetanus in an unvaccinated, previously healthy 78-year-old woman. Twelve days after minor trauma to the right palm, initially treated with tetanus vaccination without immunoglobulins, she developed hoarseness, dyspnoea and difficulties swallowing and opening her mouth. She got severe, painful muscle cramps of especially the truncal muscles requiring large doses of sedatives and complicating respiratory insufficiency. She was treated in intensive care for 33 days, but recovered completely.

 9. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 10. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

 11. Fakturatænkning og forskerflugt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Jens Christian; Andersen, Peder

  2010-01-01

  I en kronik skriver Jens Christian Djurhuus, formand for det Frie Forskningsråd, og Peder Andersen, næstformand i Det Frie Forskningsråd, at balancen mellem fri og strategisk forskning ikke må tippe, som den er ved at gøre det i dag. Den frie forskning er ved at blive udhulet, og det kan ødelægge hele grundlaget for fremtidige strategiske satsninger. Det positive er dog ifølge kronikørerne, at vi i Danmark har diskussionen om, hvordan balancen skal være mellem strategisk og fri forskning, og at der er stor politisk interesse for forskning og forskningens betydning for Danmarks fremtid.

 12. Klimaplanlægning : en ny udfordring i den lokale planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejs, Anja; Sperling, Karl

  2015-01-01

  Kapitlet beskriver og diskuterer følgende temaer: • Udfordringer, som en fremtidig klimaplanlægning skal forholde sig til. • De institutionelle rammer for klimaplanlægning, herunder lovgivning og vejledning, samt koblingen til energiplanlægning. • Eksisterende klimaplanlægning og organisatoriske udfordringer. • Fremtidens integrerede energiplanlægning og klimaplanlægning. Dette kapitel tager udgangspunkt i den kommunale klimaplanlægning i Danmark, i og med der er særlige udfordringer tilknyttet især den fysiske planlægning og energiplan- lægningen i relation til det forandrende klima.

 13. Nutidige og fremtidige aspekter ved robotkirurgi inden for øsofagus-ventrikel-cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael Patrick; Jendresen, Marianne

  2014-01-01

  Minimally invasive oesophagectomy and gastrectomy are increasingly used procedures due to the known advantages, e.g. shorter hospital stay, less post-operative pain and quicker recovery. The technical disadvantages of laparoscopy and thoracoscopy are, however, limited degrees of freedom and ergonomic discomfort for the surgeons, but these drawbacks are expected to be reduced by robot-assisted surgery with its seven degrees of freedom, 3D vision, tremor filtering and improved ergonomics. The purpose of the review is to describe the current and future use of robot-assisted surgery for gastro-oesophageal cancer.

 14. Nutidige og fremtidige aspekter ved robotkirurgi inden for øsofagus-ventrikel cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael Patrick; Jendresen, Marianne

  2014-01-01

  Minimally invasive oesophagectomy and gastrectomy are increasingly used procedures due to the known advantages, e.g. shorter hospital stay, less post-operative pain and quicker recovery. The technical disadvantages of laparoscopy and thoracoscopy are, however, limited degrees of freedom and ergonomic discomfort for the surgeons, but these drawbacks are expected to be reduced by robot-assisted surgery with its seven degrees of freedom, 3D vision, tremor filtering and improved ergonomics. The purpose of the review is to describe the current and future use of robot-assisted surgery for gastro-oesophageal cancer.

 15. Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berrefjord, Ole; Heum, Per

  2011-07-01

  The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

 16. Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The centralisation of surgical activity is an important aspect of the ongoing planning of the Danish Healthcare System. Knowledge of the actual status is crucial in the process of decision. In this article incontinence surgery in Denmark, including the frequency of complications, during a three year period is outlined. MATERIAL AND METHODS: This was a retrospective study, where data were extracted from the Danish National Patient Register (LPR) from 2001 to 2003. Data were supported by discharge letters and chart operation descriptions for women readmitted within 30 days after primary operation or if the hospital stays were prolonged. RESULTS: In total 2678 incontinence operations were performed in the period by 51 different departments. Seven departments carried out 51% of all the procedures, while 33 departments carried out 14% of all the procedures. The frequency of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedureand 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume" departments (<15 operations/3 years), while no difference was found in the TVT-like group. Registration of complications and reoperations was incomplete and incorrect, especially in the TVT-like group. Mortality within 30 days was 0. CONCLUSION: This study shows a decentralised organisation of surgical incontinence activity in Denmark. Many departments carried out very few operations. There is a need for better registration, especially of TVT slings, and there is a need to reliably monitor the quality of incontinence surgery in Denmark. Surgical incontinence activity should be more centralised. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2

 17. Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asferg, T.

  2002-01-01

  I denne rapport præsenteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-sæsonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-våg-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indførte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke længere ske på bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den årlige jagt-tegns-afgift. Jægerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt på et særligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne på vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en større grad af usikkerhed i årets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne på de indsendte skemaer, og de har des-værre ikke kunnet findes og rettes på en systematisk og fagligt holdbar måde. Der er efter-følgende indført kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange sådanne åbenlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer løste jagttegn i sæsonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald på godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--gå-ende sæson. De jægere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gråænder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog også et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre svømmeænder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet år i træk under 100.000 og mindre end udbyttet af rådyr. Der blev også registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det åbne land, agerhønen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. Ræveudbyttet faldt også lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i vækst efter at have været stærkt reduceret i en periode på grund af ræveskab. Fremgangen for samlegruppen Andre svømmeænder skyl-des især markante fremgange i udbyttet af pibeænder og krik-ænder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses på baggrund af en særdeles god ynglesæson. Gunstige vejrforhold i jagtsæsonen bevirkede desuden at snepperne blev længere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2000/2001 inde-holder denne årsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de mønstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til jægernes bopæl. Analysen er lavet på baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for sæsonen 1999/2000. Det generelle mønster i fordelingen af jagtudbyttet mellem jægerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste jægere (85,6%) går på jagt i eget amt hvor de også nedlægger største-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De største afvigelser fra dette mønster findes for jægere med bopæl i områder og amter med stor befolkningstæthed, især Køben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske jægere kommer kun på jagt på Bornholm, men til gen-gæld kommer der kun ganske få jægere til Bornholm udefra. De jægere der var på jagt både i eget amt og uden for eget amt, ned-lagde i alt 24,7% af det samlede udbytte. De nedlagde gen-nemsnitligt dobbelt så meget som de øvrige aktive jægere, i alt 41,6 stykker vildt pr. jæger. Endvidere viser analyserne a

 18. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, F B; Andersen, K V

  1989-01-01

  A questionnaire about the content of a concrete antenatal examination and their own qualifications was sent to a random sample consisting of 1/3 of general practitioners in Denmark, all of the midwives who had antenatal consultations, the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology and 26 surgical departments with more than 100 deliveries in 1985. The medical staffs could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and function. The percentages of replies received were 62 for general practice, 86 for midwives and 63, 69 and 55 for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements.

 19. Fald i forbruget af forsøgsdyr i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2014-01-01

  Igennem flere årtier lå det danske forbrug af forsøgsdyr ret konstant på omkring 300-350 tusinde om året. Imidlertid er der i de senere år set et fald, således at der i den seneste opgørelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde forsøgsdyr. I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for dette fald, idet en væsentlig del af årsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

 20. Transmission af hepatitis E i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda

  2009-01-01

  A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22

 1. Kongenit diafragmahernie. Mortaliteten i vest-Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, K; Rindom, B

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to clarify the mortality rate and results of surgical treatment in children with congenital diaphragmatic hernia (CDH) born in Western Denmark. MATERIAL AND METHODS: A retrospective cohort study of all live-born infants with CDH born in Western Denmark between 1995 and 2005. The cohort enrolled 82 children, which was divided into two groups, before and after 1998, when the multidisciplinary treatment centre at Odense University Hospital (OUH) was established. RESULTS: The overall mortality between 1998 and 2005 was 23%, which was significantly lower than between 1995 and 1998, when it was 67%. The frequency of vaginal delivery, treatment with high-frequency oscillatory ventilation (HFO) and inotropic medications was higher in the second period, but the difference was not statistically significant. There was no access to extracorporal membranous oxygenation (ECMO). Postoperative complications were registered in half of the children. Three children were re-operated due to recurrence ofthe hernia. CONCLUSION: The overall mortality rate in live-born children with CDH was 23% in the setting of a multidisciplinary treatment centre, which was similar to that reported by other centres. In cases with prenatally diagnosed CDH, delivery in a multidisciplinary treatment centre is recommended.

 2. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; NØrredam, Marie

  2007-01-01

  INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged Children questionnaire (HBSC). The respondents were teachers of the 4-16 year-old and the 11-16 year old children. The data collection took place from October to December 2006. We received responses for 246 children, equivalent to 95% of the study population. RESULTS: Based on SDQ, 35% of asylum-seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured. Furthermore, the long-term consequences of asylum-seeking children's poor mental health need to be clarified. Udgivelsesdato: 2007-Oct-22

 3. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om pendling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  I det følgende er en pendlerrejse defineret som en turkæde, der beskriver hele rejsen fra hjemmet til arbejdspladsen og hjem igen. Den gennemsnitlige pendlerrejse var i 2014 på 41,7 km. Set over alle årets dage, for alle lønmodtagere og selvstændige, foretages i gennemsnit 0,5 pendlerrejser per dag, svarende til 21,2 km hver dag. Transport til arbejde udgør 28 % af den samlede transport målt i kilometer og 22 % af turene

 4. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om kollektiv transport i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Kollektiv transport omfatter al bus- og togtrafik, dog undtaget turistbusser. Den gennemsnitlige kollektive tur er på 26,4 km. Hver dansker rejser i gennemsnit med kollektiv transport hver femte dag (0,17 ture/dag), og rejser således i gennemsnit kollektivt 4,7 km hver dag. Kollektiv transport udgør 12 % af den samlede transport målt i kilometer og 6 % af turene.

 5. Civile Droner i Danmark : Kortlægning og teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lygum, Anne; Nielsen, Jakon SkjØdt

  2014-01-01

  Rapporten er udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet af Fonden Teknologirådet, som til formålet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante videnmiljøer og branchen. Der blev tillige den 4. april 2014 afholdt en konference i HCA Airport ved Odense for en bredere kreds af interessenter og myndigheder. Kortlægningen gennemgår: Dansk og international regulering på området og planer for droners integration i det generelle luftrum Aktuel og potentiel drone-anvendelse inden for områderne beredskab, inspektion, geodata, natur/miljøovervågning og landbrug, samt andre lovende områder Samfundsmæssige aspekter med hensyn til f.eks. miljø, sikkerhed og privatlivets fred Barrierer for udbredelse af droner, som bl.a. grunder i (mangel på) national og international regulering og standardisering, samt teknologiske udfordringer. Rapporten fremsætter på den baggrund en række anbefalinger vedrørende: Bedre identifikation af droner Godkendelse af droner og certificering af piloter Registrering af køb, salg og flyvninger Godkendelse af luftkorridorer for droneflyvning Kontrolleret liberalisering inden for særlige testområder og for testflyvninger Bedre oplysning vedrørende droneflyvning Nærmere undersøgelse af droneflyvning i forhold til privatlivets fred mm. Teknisk forbedring med hensyn til sikkerhed, flyveevne, automatisering mm. Rapporten anbefaler endvidere, at der udarbejdes en national strategi for udbredelse af droner, herunder opnåelse af et bedre vidensgrundlag.

 6. Vertikal smitte med hiv i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth twice during the study period, and one had twins. Five (10%) children were infected. All five were born by vaginal delivery. Three of the five mothers and three of the children did not receive antiretroviral treatment. The remaining two mothers were only given intrapartum treatment. In none of the five mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum antiretroviral treatment. DISCUSSION: It is important to identify HIV-infection in pregnant women in order to provide the relevant treatment and prevent vertical transmission of HIV. Udgivelsesdato: 2002-Nov-18

 7. Lad os slagte Udkantsdanmark : Danmark i medierne

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØst, Jeppe Engset

  2015-01-01

  En ny journalistisk genre har ramt os. Det er udkantsgotikken. Med dramatiske historier om forfald, armod og affolkning, fortælles der vidt og bredt om landsbydød og masseflugt fra udkanten. Historierne har masser af saftige ord, er rige på associationer, og vinklingen rummer dødskampen, som bærende journalistisk grundtone.

 8. Medieforbrug hos etniske minoriteter I Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie CarØe

  2005-01-01

  Bag spørgsmålet om etniske minoriteters medieforbrug ligger en forventning om et anderledes forbrug end den øvrige befolkning og det bekræftes af forskellige undersøgelser. Der er større spredning på medier hos disse dele af befolkningen, og især tyrkiske familier ser megen tv fra hjemlandet. Men der er behov for yderligere viden, både hvad angår kvalitative og kvantitative undersøgelser: For det første, kædes etniske minoriteters forbrug af medier ofte sammen med integration - kvailifikation af begreber og antagelser i den forbindelse For det andet en mere systematisk undersøgelse af forholdet mellem generationer og medieforbrug For det tredje sammenkædning af analyser af mediernes fremstilling af etniske minoriteter med disse gruppers medieforbrug.

 9. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level. Udgivelsesdato: 2010-Jun-7

 10. Bibliografi - Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikkel Hvidtfeldt; Davidsen, SØren

  2015-01-01

  I VIOL-forskningsprojektet defineres velfærdsteknologi som digital velfærdsteknologi. Dette er udgangspunktet for nærværende bibliografi over danske velfærdsteknologikilder. Bibliografien indeholder både forskningskilder, fagbladsartikler, rapporter fra offentlige instanser, politikpapirer, lovgivning, projektevalueringer og centrale webkilder. Bibliografien indeholder ikke nyhedsartikler, webnyheder, nyhedsbreve, offentlige budgetter, mødedokumenter og data.

 11. Faktaark om transport og alder i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Med alderen ændres livssituationen, og hermed også transportvanerne. Alder er derfor en vigtig faktor at overveje, når man analyserer danskernes transportbrug. Særligt de helt unge og de ældre skiller sig ud, på grund af forhold som manglende kørekort, fysiske faktorer, mindre tilknytning til arbejdsmarkedet etc.

 12. Transportvaneundersøgelsen - Faktaark om delebilisme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  Kun 0,3 % af den danske befolkning mellem 18 og 84 år er medlem af en delebilsklub. Det svare til 0,4 % af danskere med kørekort. Da det er en så lille andel af befolkningen, der er medlem af en delebilsklub, er antallet af observationer i Transportvaneundersøgelsen også tilsvarende få. Derfor er der en vis usikkerhed omkring resultaterne i dette faktaark, men da der ikke findes tilsvarende information andre steder, er det alligevel vurderet relevant at samle Transportvaneundersøgelsens informationer om delebilisme i dette faktaark.

 13. Lepra--stadig aktuel i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

  1992-01-01

  A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

 14. Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 15. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 16. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 17. The Norwegian Electric Power System - System Description and Future Developments; Norsk kraftforsyning - dagens system og fremtidig utvikling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Haavard; Rutledal, Frode

  2000-09-01

  This report presents a description of the present Norwegian electric power system, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides the basis for FFI's current vulnerability analysis of the electric power system. Norway's electric power system is getting increasingly complex, due to a large-scale implementation of electronic components and information systems. Workforce reductions and efficiency improvements dominate the development of the electric power sector. Norway is also becoming increasingly dependent on foreign power sources. These trends provide for an entirely different electric power system than just a few years ago. Also, these trends make it virtually impossible to present a ''static'' description of the system. Thus, the report also contains a scenario, describing possible future developments of the system until 2010. (author)

 18. Komforthusene : udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Brunsgaard, Camilla

  2010-01-01

  Artiklen er baseret på de erfaringer, der er kommet ud fra forskningsprojektet "Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse", som foregår i Komforthusene i Vejle (Danmark). Artiklen beskriver bl.a. problemerne med overophedning om sommeren og meget lav indetemperatur i løbet af vinteren og kommer med mulige løsninger for at undgå problemer i fremtidige lignende projekter. Herunder inddrages også en diskussion af de antagelser der gøres under dimensioneringen i PHPP. Desuden inddrages en sammenligning mellem husenes målte og beregnede primære energiforbrug.

 19. Den kirurgiske service i Danmark--er det tid til reorganisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kehlet, Henrik; Ottesen, Bent S

  2003-01-01

  Denmark is a small country (about 5 million inhabitants) and has a unique registration of hospital admissions, surgical procedures and specific person-numbers in national registers. However, there is currently no system to monitor the overall quality of surgical care. Also, surgical services are provided in a large number of hospitals. In order to provide a rational basis of professional and administrative strategies to monitor and improve the quality of surgical care, establishment of a nation-wide monitoring system and quality improvement programme is required as well as regionalisation of major procedures.

 20. »There be light!« : »Stormen paa Kjøbenhavn« (1845) and the Danish Reception of French Grand Opera

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hesselager, Jens

  2010-01-01

  Operaen "Stormen paa Kjøbenhavn" (1845) af Henrik Rung og Thomas Overskou var den første, og for så vidt eneste, danske opera, der tydeligt lagde sig op af den samtidige franske grand opera genre: En gennemkomponeret opera i 5 akter over et historisk sujet, med udstrakt brug af koret osv. Som kontekst for operaens tilblivelse på dette tidspunkt ses på den ene side den specifikke musikalske kulturimport der gik forud, der bestod af danske bearbejdninger og opførelser af franske grand operaer i perioden mellem 1830 og frem til 1845 (kulminerende med den ambitiøse opsætning af Meyerbeers Hugenotterne på det Kgl. Teater i 1844), på den anden side en bredere musik- og kulturhistorisk baggrund, som fx angår politiske spørgsmål som "Stormen paa Kjøbenhavn" knytter an til (om fædrelandskærlighed, enevælde, frihed mm), debatter om musikdramatikkens (og teaterets sangeres) aktuelle og fremtidige standard i Danmark på dette tidspunkt, spørgsmål om værdisætninger i Danmark omkring fransk (opera)kultur mm. Udgivelsesdato: 2010

 1. Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain : CEEH Scientific Report No. 5

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flachs, Esben Meulengracht; no-lastname, no-firstname

  2012-01-01

  Formålet med denne rapport er at beskrive ”HIA-linjen” i den integrerede modelkæde af energi-miljø-helbred og omkostninger i CEEH. I CEEH er udviklet en række modeller, der i en samlet kæde kan estimere helbredskonsekvenser og heraf afledte samfundsmæssige omkostninger af udledning af luftforurening belyst ved scenarier for fremtidig energiproduktion i Danmark. Den anvendte metodologi kaldes “Impact Pathway”, og består i en selvstændig modellering af alle fremtidige udledninger af luftforurening i Balmorel-modellen, en efterfølgende modellering af transport af og kemisk omdannelse af den udledte forurening i en af to forskellige Atmosfærisk Kemisk Transport modeller - enten NERI eller DMI-modellen. De modellerede koncentrationsfelter, udglattes henover de 98 danske kommuner, og de resulterende helbredseffekter kan derefter beregnes i den udviklede sundhedskonsekvensmodel (Health Impact Assessment model). Dernæst kan de samfundsmæssige omkostninger beregnes og tilknyttes de i Balmorel-modellen beregnede udledninger, således at der kan beregnes en samlet enhedsomkostning for luftforurening til brug for yderligere modelleringer af fremtidig energiproduktion i Danmark. CEEH HIA-linjen præsenterer en ny måde at modellere og beregne samfundsmæssige helbredsomkostninger fra luftforurening på, i det der her direkte modelleres både demografisk udvikling, luftforurening og sygelighed og dødelighed i en integreret model. Modelleringen af de samlede helbreds konsekvenser ved dansk udledt luftforurening i perioden fra 2005 til 2030, giver 2.000 ekstra lungekræftdødsfald, 3.950 ekstra hjertesygdomsdødsfald, 7.375 dødsfald fra blodprop i hjernen, 1.750 KOL-dødsfald og 11,475 for tidlige dødsfald af andre årsager. Opgjort som tabte leveår finder vi et tab af 163.075 år i den modellerede 25 års periode. De samfundsmæssige omkostninger beløber sig i perioden til 456 mio. kr. for lungekræft, 662 mio. kr. for hjertesygdom, 687 mio. kr. for blodprop i hjernen, 140 mio. kr. for KOL, 202 mio. DKK for død af andre årsager, og i alt 2.149 mio. kr. i perioden fra 2005 to 2030.

 2. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 3. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2009-01-01

  This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

 4. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2008-01-01

  This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

 5. Statsfeminisme og multikulturalistiske tilbagetog i Danmark og Norge

  OpenAIRE

  Siim, Birte; Skjeie, Hege

  2008-01-01

  The paper discusses multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway focusing on both similarities and differences in the two countries' policy responses to diversity. In spite of important differences, we point towwards similar problems and dilemmaes in the public responses to multiculturalism and diversity among women connected to a state feminist agenda that in both countries has been rather one-sided in its conception of what women-friendly policies may imply. The focus of...

 6. Den palliative indsats til børn i Danmark bør styrkes.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Bodil Abild; Clausen, Niels

  2014-01-01

  Paediatric palliative care is the total care for the child's body, mind and spirit, and involves support to the family. It begins when a life-threatening disease is diagnosed and depends on an interdisciplinary team approach. In 2013, 295 children under the age of 16 years died in Denmark. Of these, 195 were less than one year old. Most children and their families may prefer death at home if possible. Early planning allows for better integration of home-care services and ensures that death occurs at the place that is best for the child and family.

 7. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical regression analysis. RESULTS: A direct association between ethnicity and self-reported health status was found. Both first- and second-generation immigrants rated their health worse than did ethnic Danish youths. The association was statistically significant for first-generation immigrant girls when controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related to immigration and immigrants' social conditions may partially explain the ethnic differences in self-reported health status. However, cultural differences may influence the ethnic and gender differences in health status and self-efficacy, as ethnic minorities are less likely to believe in their ability to affect their own health. It is recommended that this knowledge be implemented when developing health promotion programs in the public schools. Udgivelsesdato: 2006-Apr-24

 8. Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demant, Jakob; Houborg, Esben

  2011-01-01

  Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion – Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

 9. Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

  2014-01-01

  Population development of the Herring Gull Larus argentatus in Denmark 1920-2012 Based on more than 6000 counts, this paper describes the development of the population of breeding Herring Gulls in Denmark since the 1920s. As part of this review, all published as well as a large number of unpublished data concerning breeding numbers of all colonial coastal bird species recorded at individual sites were organised in a database. Furthermore, to ensure an updated overview of total breeding numbers in Denmark, a country wide survey of these species was conducted in 2010 with the help of many volunteers. Based on the coverage of breeding sites censused in individual years we selected specific years where counts of Herring Gulls had been conducted at the most imporant localities as well as on a very large number of other less important breeding localities. For the sites that had not been covered in these selected years, we developed estimates of breeding numbers by using the average of the number of breeding pairs recorded in the two years before and the two years after the selected year (in case no counts had been conducted during these four years, we used the data from the nearest other year with a count, unless it had been conducted more than five years earlier or later than the selected year; Tabs 1 and 2). Using the data and estimates from the years with the most detailed and extensive countrywide counts, the Danish breeding population held in the order of 3000 pairs in 1920, 5000 pairs in 1940, 17¤000 pairs in 1960, 76¤000 pairs in 1970, 66¤000 pairs in 1974, 60¤000 pairs in 1988, 62¤000 pairs in 1996 and 87¤000 pairs in 2010 (Tabs 1-4, Figs 1-3; see also the electronic Appendixes 1-4). The rapid growth of the Danish breeding population after 1940, and especially during the 1960s (16 % p.a.), parallels the growth generally found in north-western Europe during this period. Like in other parts of Europe, the fast growth in Denmark is attributed to increased protection combined with periods of easy access to resources in the form of organic refuse from garbage dumps and discards from fisheries. The population development differed considerably between eastern and western Denmark. In 1974, almost 61% of the entire population bred in the eastern part of the country (eastern Zealand and Bornholm; regions 11-14). Most of these birds bred in two colonies: Græsholmen off Bornholm (at least 13¤000 pairs in 1974) and Saltholm off Copenhagen (some 43¤000 pairs in 1970). However, around 1974 the authorities initiated culling programmes at Græsholmen and Saltholm as well as in two smaller colonies in northern Jutland. These programmes ran until 1984, killing around 45¤000 adult Herring Gulls. At the same time, the large open dumps near Copenhagen and Malmø – which especially during winter provided food for both the Saltholm and Græsholm birds – were closed down. This resulted in a decline of the Danish breeding population as a whole, and a geographical shift in the growth centre from eastern to western Denmark. By 2010, only 19% of the population was breeding in eastern Denmark. Growth has especially taken place in the Limfjord-area (region 3) in northern Jutland. In 1974, 4 % of the Danish population bred here compared to 25 % in 2010. No Danish studies of e.g. survival, breeding success or food selection of Herring Gulls have been undertaken, which hampers our evaluation of the reasons for the population development in Denmark, especially since the mid 1980s.

 10. Darwin i Danmark : (www.darwin.au.dk)

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Klassiske danske oversættelser af Charles Darwins skrifter, bl.a. Om Arternes Oprindelse, Menneskets Afstamning, Rejse om Jorden og Live og Breve. Indeholder også forskellige 1800-tals reaktioner til Darwin sammen med en række introduktioner, bibliografier og andre ressourcer for studerende og forskere.

 11. Det Medicinske Politi : Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2006-01-01

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemibekæmpelse og koppevaccination. Da disse basale ting var på plads, nedsattes en såkaldt Sundhedspolitikommission i 1802 for at lave et samlet lovudkast for sundhedsvæsenet. Kommissionen sendte et meget detaljeret spørgeskema om befolkningens levevilkår og sundhedsforhold til alle embedslæger. Svarene er med deres omhyggelige og fyldige oplysninger om befolkningens boligforhold, spisevaner, fritidsbeskæftigelser og om manglerne ved den offentlige hygiejne en drøm for den historisk interesserede. Af forskellige grunde trak det ud med at udstede loven. Først da den nye epidemi - koleraen - havde vist lovens nødvendighed, kunne regeringen efter intens brevveksling med Sundhedskollegiet og lange diskussioner i Rigsdagens to Ting påbyde sundhedsvedtægter. Alle købstæder og også alle landkommuner, hvor amtmanden skønnede det nødvendigt, skulle udarbejde disse vedtægter efter en nøje - ca. 15 sider lang - vejledning af justitsministeren. Som permanent kontrol skulle protokolførende sundhedskommissioner oprettes efter forbilleder fra kolerabekæmpelsen.

 12. To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R

  2003-01-01

  In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Canadian citizen with Danish ancestry. The former manifested itself clinically as a mild flu-like illness, the latter as serious infection of the central nervous system. Thus, in addition to representing a rare case of West Nile encephalitis, it also constitutes one of the first reported cases of human infection of Canadian origin.

 13. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored.

 14. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, K V; Kristensen, F B

  1989-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, midwives centres and hospital outpatient departments. During the winter 1986/87 a nationwide investigation of antenatal care was carried out in Denmark. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology with more than 100 deliveries in 1985 received a questionnaire about the content of a definite antenatal examination and certain conditions of organization. The obstetricians could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and arrangement of work. The percentage replies received were 62 for general practice, 86 for the midwives and 62, 69 and 55 from the doctors in the place of delivery. 50% of the pregnant women had been attached to the same practice for at least five years. 70%of the general practitioners performed approximately one antenatal examination weekly. Only few hospital districts had attempted to have the first examination by the midwife at the 12th week of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16th-18th weeks and a number of these also routine examinations in the third trimester.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 15. Praeimplantations genetisk diagnostik. De første erfaringer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjaer, J

  2001-01-01

  Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a possible alternative to prenatal diagnosis, whereby families with serious inherited diseases can avoid having children with the disease. The genetic diagnosis is performed on embryos before implantation and therefore implies IVF. Hence, PGD offers the possibility of transferring embryos without disease, thereby avoiding termination of pregnancy owing to an affected fetus.

 16. Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

 17. Skal det være slut med herreløse katte i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SandØe, Peter

  2015-01-01

  En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse foreslår at enhver, der fodrer en herreløs kat, skal vedkende sig ejerskab. Professor Peter Sandøe kritiserer arbejdsgruppens forslag, som han mener i praksis vil forværre forholdene for de herreløse katte.

 18. Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØes, Lillian M; Brock, Inger

  2009-01-01

  Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

 19. Heating plan for Denmark. Appendices; Varmeplan Danmark. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-10-15

  Today, district heating supplies 46% of the Danish net heating demand. The present report analyses whether it will be feasible for Denmark to extend the share of district heating or whether other alternatives are better. The analysis relates to the government's and parliament's plans to reduce Denmark's CO{sub 2} emission in the short term as well as to transfer the energy supply to be based fully on renewable energy sources in the long term. The appendix volume contains 15 appendices: 1) Heating map; 2) The potential of a future district heating extension; 3) The characteristics of the district heat distribution system; 4) Model for the Danish district heat distribution net; 5) Heating savings through extra insulation; 6) Supply to new built-up areas with district heating; 7) Supply to new built-up areas from central heating plants; 8) The potential of using waste heat; 9) The potential of using biogas; 10) The potential of using large scale solar heat; 11) Use of local straw resources; 12) Cogeneration optimization; 13) Scenario analyses; 14) The potential of cost effective heating savings; 15) Model of heating plan for Denmark (ln)

 20. Kommunikation om klima : Evaluering af 'Det klimavenlige Danmark'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Christensen, Toke Haunstrup

  2010-01-01

  I denne rapport sammenfattes resultaterne af en evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer. Rapporten konkluderer, at hjemmesiderne særligt appellerer til en gruppe, som også står for nogle af de største CO2-udslip – nemlig de 30-50-årige parcelhusejere. Det er dog særligt dem, der i forvejen er mest interesserede i emnet, som benytter hjemmesiderne. I forhold til bestræbelsen på at nå så bredt ud til befolkningen som muligt, konkluderes det, at kombinationen af tv-programmer og hjemmesider er et effektivt virkemiddel.

 1. Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

  2011-01-01

  In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

 2. Transportvaneundersøglesen - Faktaark om transport og indkomst i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skougaard, Britt Zoëga; Christiansen, Hjalmar

  En af de store styrker ved Transportvaneundersøgelsen er, at det er muligt at knytte transportadfærden sammen med forskellige baggrundsvariable. I dette faktaark beskrives sammenhængen mellem transportadfærden og personlig indkomst, og desuden kombineres med andre baggrundsvariable.

 3. Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

  2012-01-01

  Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

 4. Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janni Møller Hartley

  2009-09-01

  Full Text Available Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteristics of online journalism are well known, and thus, the development might rather be seen as a radicalisation of some traditional journalistic routines in the production of news. A radicalization that indicates that news in the Digital Age can be seen as a dynamic process rather than a static product.

 5. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth. Udgivelsesdato: 2008-Aug-18

 6. Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

 7. Heat plan Denmark 2010. Main report; Varmeplan Danmark 2010. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. It provides recommendations to the central administration, to municipalities, to district heating companies and to consumers on how to continue the development of the heating sector in the most cost effective way towards a CO{sub 2} neutral society in a sustainable way, mainly: 1) to increase the market share of District heating from 50 % to 70%; 2) to supply 70% of all new buildings with district heating; 3) to supply 30 % with heat pumps; 4) to encourage end-users to save heat and reduce the return temperature; 5) to use more renewable energy, such as waste to energy with fluegas condensation, biofuel CHP, large scale solar heating, geothermal energy and electric boilers and heat pumps to absorb surplus wind energy. (ln)

 8. Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

  2010-09-15

  Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

 9. MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Wacher Kjærgaard

  2013-11-01

  Full Text Available I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012 viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måske mest af frygt for ikke at få en central placering i kapløbet om de internationale studerende, har kastet sig over denne uddannelses- og kursusform. Som et bidrag til en kvalificeret drøftelse af perspektiverne for MOOCs i UC-sektoren beskriver denne artikel fænomenet og diskuterer læringsmæssige perspektiver rettet mod det globale marked for uddannelse. Målet er gennem et litteratur-review og erfaringer fra deltagelse i et antal MOOCs at afdække, hvad det kræver at udbyde en MOOC, hvad andre har gjort, hvem der udbyder, hvem der deltager, og hvilke perspektiver der kunne være for de nordiske lande.Abstract in EnglishDue to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

 10. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2010-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

 11. Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregnballe, Thomas; JØrgensen, Hans Erik

  2013-01-01

  Summary Population development of Common Tern Sterna hirundo in Denmark, 1970-2012 The Common Tern is an Annex I species on the EU Birds Directive. It is designated as a breeding species for 30 of the Danish SPAs. Knowledge about breeding occurrence of terns has been collected mainly in projects and surveys initiated and carried out by volunteers, in some cases in collaboration with the Danish Ornithological Society/BirdLife Denmark. The most substantial countrywide information about breeding occurrence of Common Terns has been provided by the Danish Tern Group, the Gull and Tern Group and the locality and atlas projects organized by the Danish Ornithological Society. Some localities have been followed on an almost annual basis by volunteers and/or by national or regional authorities. The Ministry of Environment initiated a national monitoring programme that ensured visits to a large number of potential breeding sites of Common Terns in 2006 and 2012. Furthermore, the Ministry hired Aarhus University to organize a national survey of breeding colonial coastal birds in 2010 and to build a database of existing data on breeding numbers of colonial coastal birds at all known breeding sites. To identify the most reliable data for each breeding site, we went through all data collated for Common Terns and evaluated the quality of the count data. The development in breeding numbers is given in Appendix 1 for 15 of the most important breeding areas; the location of these areas is given in Fig. 1. For many years these areas housed 75-80% of the Danish breeding population. Historical records suggest that the Common Tern possibly bred with several thousand pairs in Denmark in the first half of the 20th century, but numbers declined and the breeding population has not exceeded 1500 pairs since 1970. Nonetheless, the Common Tern has been widely distributed after 1970 with breeding colonies located along mainland coasts, on islets in fjords and offshore as well as on small islets in freshwater lakes (Fig. 3). We estimate that app. 1000 pairs were breeding in Denmark during 1975-1980 (850-900 pairs counted; Tab. 1). Breeding numbers subsequently increased, reaching 1470 pairs in 1988. But a decline began again already in the early 1990s (Fig. 2), reaching 1090 pairs in 1995, 855 pairs in 2000 and 530-670 pairs in 2006-2010 (Tab. 1). A sudden settlement of 150 breeding pairs on the island of Anholt in 2010 was surprising and led to the increase from 2006 to 2010. The long-term decrease was recorded in all parts of the country that had hosted large numbers of breeding pairs up until the first half of the 1990s (Tab. 1). Consequently, by 2006-2012 the species had more or less disappeared from larger parts of Jutland and Funen (compare maps in Fig. 3). Although the number of breeding colonies remained fairly stable (around 50 colonies, Tab. 5), the number of colonies along coasts decreased (Tab. 2), and the proportion of breeders nesting in coastal colonies declined from 85-90 % during 1980-1995 to 50-52 % in 2006-2010 (Tab. 3). The region Roskilde Fjord was the most important breeding area in Denmark during several periods between 1970 and 2007, but numbers decreased markedly after 1995 (Fig. 4). The decline in at least this fjord may have been related to a decrease in the production of fledglings. Thus a survey of breeding success during 1997-2002 indicated that only < 0.1-0.2 young fledged per pair despite high hatching success in most years (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999, 2003). The mean annual frequency with which parents fed their young was < 0.60 times per hour during the three years with records, and this suggest that parents experienced low food availability (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999). The other most important regions for breeding Common Terns have been the Danish part of the Wadden Sea, West Jutland, Limfjorden, Northern Kattegat and Lolland (Tab. 1). The causes of declines in these areas are generally unknown. However, there are indications that for some of the former key localities, declining numbers were related to in

 12. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2001-01-01

  Fra jagtsæsonen 2000/2001 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.286 vinger af 416 jægere. Det var 14 flere vinger og 30 flere deltagende jægere end i jagtsæsonen 1999/2000. Der blev indsendt 7.848 andevinger; heraf 5.253 fra svømmeænder og 2.595 fra dykænder. Fra blishøns indkom 138 vinger, fra gæs 243, fra vadefugle 1.875 og fra måger 182. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 17 af de 29 undersøgte arter, og tilbagegang for 12, i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. De største fremgange blev konstateret for skovsneppe hvoraf antallet af vinger steg med 538 (93%), for pibeand med 493 (72%) og for krikand med 223 (15%). De største tilbagegange forekom for gråand der faldt med 792 vinger (27%), og for ederfugl der faldt med 563 vinger (24%). For de øvrige arter varierede antallet af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 2000 over gennemsnittet for pibeand og under gennemsnittet for gråand og krikand, mens den var omkring middel for spidsand. Blandt dykænderne var ynglesæsonen i 2000 under middel for ederfugl og hvinand. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2000 kunne belyses. For grågås og dobbeltbekkasin var ynglesæsonen i 2000 omkring gennemsnittet, mens skovsneppe i 2000 havde den bedste ynglesæson i de sidste 16 år. Den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger fra svømmeænder var på grund af det milde efterår mere udstrakt end i de foregående år. Blandt dykænderne afveg den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Det milde efterår foranledigede også en mere vidt udstrakt tidsmæssig fordeling af de indsendte vinger fra dobbeltbekkasin, mens fordelingerne af enkeltbekkasin og skovsneppe var sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Der forekom dog usædvanligt mange skovsnepper i den sidste uge af jagtsæsonen. Belyst igennem de indsamlede vinger afspejler jagtudbyttets køns- og alderssammensætning tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gælder for ederfugl og hvinand hvoraf gamle fugle udgør op til 90% af udbyttet i slutningen af jagtsæsonen. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 91% af krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev næsten halvdelen af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 78% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt hvorunder 80% af pibeænderne og 67% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 18% af pibeænderne og kun 8% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 92% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og mere end halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 15% skudt på træk og 83% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk og 27% på aftentræk. Blandt vadefuglene blev 35% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 64% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 76% skudt 'for stående/stødende hund' og 15% på klapjagter. At 76% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 48% nedlagt på træk og 35% fra motorbåd. Jagtudbyttets størrelse i 1999/2000-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra

 13. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  2000-01-01

  Fra jagtsæsonen 1999/2000 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.272 vinger af 386 jægere. Det var 3.506 flere vinger og 50 flere deltagende jægere end året før. Der blev indsendt 8.432 andevinger hvoraf 5.333 kom fra svømmeænder og 3.099 fra dykænder. Fra blishøns indkom 98 vinger, fra gæs 293, fra vadefugle 1.279 og fra måger 170. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 19 arter og tilbagegang for 10 arter i forhold til jagtsæsonen 1998/99. De største fremgange blev konstateret for ederfugl hvoraf antallet af vinger steg med 1.391 (149%), for gråand som steg med 1.282 (78%), krikand med 576 (62%) og dobbeltbekkasin med 229 (56%). De største nedgange forekom hos sølvmåge hvor antallet faldt med 116 vinger (50%) og for hvinand med et fald på 105 vinger (24%). For de øvrige arter var der talmæssigt kun mindre frem- eller tilbagegange i antallet af indsendte vinger sammenlignet med året før. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 1999 over gennemsnittet for gråand og under gennemsnittet for spidsand, pibeand, krikand og skeand. Blandt dykænderne havde ederfugl og hvinand en ynglesæson omkring eller lidt over middel, mens den for sortand og toppet skallesluger var under gennemsnittet af de foregående 17 år. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 1999 kunne belyses. Grågås og dobbeltbekkasin havde i 1999 en ynglesæson under gennemsnittet, mens skovsneppens var omkring gennemsnittet af de foregående år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra svømmeænder var som i de foregående sæsoner. Blandt dykænderne afveg ederfuglens tidsmæssige fordeling ved at være mere jævnt fordelt gennem jagtsæsonen end i tidligere år undtagen i den sidste halvdel af februar, hvorfra dens vingeandel udgjorde 36%. For de øvrige dykænder afveg den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra dobbelt- og enkeltbekkasin samt skovsneppe var også sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Jagtudbyttets køns- og alderssammensætning afspejler tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gør sig gældende for ederfugl, hvoraf gamle fugle andrager op mod 90% af udbyttet i februar. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste, at 86% af pibeænderne og 95% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev a af de fugle, der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 76% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, hvorunder 65% af pibeænderne og 36% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 23% af pibeænderne og kun 9% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 95% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Praktisk talt alle de hvinænder, der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 29% skudt på træk og 71% ved jagt fra motorbåd eller motorpram. Alle gæs blev nedlagt på morgentræk, idet gåsejagt kun var tilladt indtil kl. 11. Blandt vadefuglene blev 48% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt og 51% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 70% skudt for stående hund og 11% på klapjagter. De 70% nedlagt for stående hund er sandsynligvis for høj en andel, da vingematerialet for denne art ikke synes at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 62% nedlagt på træk, 10% fra motorbåd og 3% ved lossepladser og minkfarme. Jagtudbyttet i 1998/99-sæsonen er for de arter, der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vild

 14. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2013-01-01

  This ar ti cle re ports and com ments on in ter est ing Dan ish Micro lepi - doptera col lected in 2012 and in cludes re mark able find ings from pre - vi ous years. The clas si fi ca tion and no men cla ture fol low the new Dan ish check list (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Three spe cies are re ported as new to the Dan ish fauna: 1) Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) (Gelechiidae): one spec i men was caught in a light trap near Co pen ha gen; 2) Aethes triangulana (Treitschke, 1835) and 3) Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (Tortricidae): one spec i men of each were caught in light traps in Born holm. We more over trans fer Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (Gra cil lariidae) from the ob ser va tion list to the main list of Dan ish Lepidoptera. The to tal num ber of Dan ish Gracillariidae is now 88, Gelechiidae 178 and of Tortricidae 389. This re sults in a to tal of 1587 spe cies of Microlepidoptera found in Den mark. The to tal amount of Macro - lepidoptera re corded from Den markis now 969, bring ing the num ber of Dan ish Lepidoptera to a to tal of 2556 species. With the new Dan ish check list the so-called ob ser va tion list has been ex tended to in clude both spe cies of un cer tain faunistic sta tus in Den - mark and spe cies of un cer tain tax o nomic sta tus. There are 13 spe cies of Lepidoptera on the for mer and 11 spe cies on the latter.

 15. Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

  2010-01-01

  In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

 16. Ovariekraeft i Danmark. Status for den kirurgiske indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marx, Charlotte Iben; MØller, Charlotte

  2006-01-01

  INTRODUCTION: In Denmark women have not only one of the highest risks of ovarian cancer but also the highest mortality rate. The primary surgery is a key factor in the outcome. MATERIALS AND METHODS: Surgery for the treatment of ovarian cancer in Denmark was evaluated for the period from 1 July 2002 to 31 December 2003 using data from the Danish National Patient Registry (Landspatientregisteret, LPR) as well as the letter with the discharge note. The analysis included all primary surgical procedures during this period where information about number of surgical procedures per department, post-operative hospital stay, complications and mortality were obtained. RESULTS: 765 women, mean age 61 years (range 5-96 years), were operated on for ovarian cancer. The operations were distributed among 52 different hospital departments, and the surgery for advanced stage III patients took place in 32 different departments. The mean postoperative hospital stay was 9.0 days; 28% experienced one or more complications, and 8.1% were reoperated. The mortality rate was 4.2%. CONCLUSION: This first nationwide evaluation of surgery for ovarian cancer in Denmark showed that the surgery took place in far more hospital departments than the five recommended by the Danish National Board of Health. There seems to be room for improvement of quality, and a plan for the next five years is presented. Udgivelsesdato: 2006-Apr-10

 17. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2013 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2014-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2013 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Eight species are reported as new to the Danish fauna: 1) Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Gracillariidae): numerous larvae in leaf mines of Tilia and one adult were found in the island of Bornholm; 2) Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Depressariidae): two specimens were caught in light traps during April in Bornholm; 3) Pancalia nodosella (Bruand, 1851) (Cosmopterigidae): five specimens collected between 1973 and 1981 were found misidentified as P. schwarzella (Fabricius), all from the North-western Jutland; 4) Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) (Coleophoridae): one specimen was collected in a light trap in Lolland; 5) C. jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 (Coleophoridae) and 6) C. expressella Klemensiewicz, 1902 (Coleophoridae): one specimen of each were collected in light traps in Bornholm; 7) Stenoptilia inopinata Bigot & Picard, 2002 (Pterophoridae): three specimens were collected in light traps in two localities in Bornholm. The identification of this species is considered tentative, and 8) Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Crambidae): one specimen was photographed at light near Copenhagen, and numerous larvae were subsequently found in plant nurseries in North-eastern Zealand. Two species are moved from the observation list (Buhl et al., 2010) into the Danish check list: Syncopacma polychromella (Rebel, 1902) (Gelechiidae) which was found in one specimen in Lolland in 1998, and Pammene herrichiana (Heinemann, 1854) (Tortricidae) which is now considered distinct from P. fasciana (Linnaeus, 1758). There are constant differences in the form of the valva in the male genitalia of the two species, whereas we only found subtle differences in the female genitalia. The total number of Danish Gracillariidae is now 89, Depressariidae 50,Cosmopterigidae 11, Gelechiidae 179, Coleophoridae 123, Tortricidae 390, Pterophoridae 47 and Crambidae 124. This results in a total of 1596 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is 965, bringing

 18. Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered. The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent.Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

 19. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2

 20. Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark : Diskursive implikationer og praktiske konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2014-01-01

  This article investigates the development of the concept of museum communication in a Danish cultural political context from 2006 until 2013 and the practical consequences a changed interpretation of the concept has for the Danish state-owned and state-supported museums. The main argument is that the concept of cultural communication, specifically concerning museums, has undergone a transformation towards having a digital content of meaning in recent years. And furthermore: that the meaning ascribed to the concept has practical impact. The increased attention paid to communication, particularly digital communication, in the tasks of the museums, is redistributing the museums’ resources, foci and priorities. This call for a more thorough discussion of what museums must and can be in the future – and not least for whom.

 1. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2012-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish fauna, most of them collected in light traps, especially in the island of Bornholm: 1) Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)(Depressariidae) and 2) Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)(Gelechiidae): one specimen of each in light traps in Bornholm; 3) Phalonidia udana (Guenée, 1845)(Tortricidae), which has been shown to be distinct from P. manniana (FR.), seems to be widely distributed in Denmark; 4) Aethes fennicana (Hering, 1924)(Tortricidae): three specimens were collected in a light trap in the island of Lolland; 5) Epinotia cinereana (Haworth, 1811) (Tortricidae), which has been shown to be distinct from E. nisella (Cl.), has been found in several districts but is much rarer than the latter;6) Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)(Urodidae) is recorded from one specimen found in Bornholm in 1984; 7) Sciota fumella (Eversmann, 1844)(Pyralidae) was found in 10 specimens collected in light traps in Bornholm during the first week of July, together with one specimen of 8) Sciota lucipetella (Jalava, 1978) (Pyralidae); 9) Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 (Pyralidae): one specimen was collected in a light trap in western Jutland, and 10) Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)(Crambidae): one specimen of this southern species was collected in a light trap south of Copenhagen in the same night (3th July) as the two above mentioned Sciota species. We moreover record an imported species, Zelleria oleastrella (Millière, 1864)(Yponomeutidae), which has not earlier been found in Denmark. The Oegoconia species, which in previous lists was dealt with as O. caradjai Popescu-Gorj & C?pu?e, 1965, has turned out to be O. novimundi Busck, 1915. We can moreover report findings of larvae of Yponomeuta irrorella (Hb.) on Malus, where larvae occurred singly and apart from nests of other Yponomeuta species. The total number of Danish Depresariidae is now 46, Gelechiidae 178, Tortricidae 387, Urodidae 1, Pyralidae 78 and Crambidae 123. This results in a total of 1584 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is now 967, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009.

 2. Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Otto; Falck, Per

  2011-01-01

  This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2010 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Fourteen species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Many larvae were found mining leaves of Betula sp. in the island of Falster in south-eastern Denmark; 2) Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Three larvae were found mining leaves of Quercus sp. in the island of Bornholm; 3) Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1905), One specimen has been breed from a mine found on Pyrus sp. in the island of Lolland in southern Denmark; 4) Coleophora parthenogenella Falck, 2010. This newly described species is recorded from four districts in eastern Denmark and in two districts in southern Sweden. Only females are known; 5) Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839). Three specimens were taken in light traps in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 6) Blastobasis lacticolella Rebel, 1940. Numerous specimens were taken in one locality near Copenhagen; 7) Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871. One specimen was taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 8) Celypha woodiana (Barrett, 1882). Six specimens were collected at light in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 9) Ochromolopis ictella (Hübner, 1813). One specimen were taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 10) Platyptilia nemoralis Zeller, 1841. Two specimens were collected at light in south-eastern Denmark in the 1996 and 2003; 11) Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). One specimen were taken in a light trap in Bornholm; 12) Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). Two specimens were taken in light traps in Bornholm; 13) Emmelina argoteles (Meyrick, 1922). One specimen was taken in a light trap on Bornholm; 14) Phycitodes lacteella (Rotschild, 1915).One specimen was taken in a light trap on Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following species is transferred to this list: Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) (Tortricidae). Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) (Pyralidae) is recorded as introduced to Denmark as larvae with aubergines from Thailand. Unusual host plants are listed for: Parornix scoticella (Stt.), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey), Phyllonorycter sorbi (Frey), Coleophora spinella (Schrk.). The total number of Danish Nepticulidae is now 88; Gracillariidae 87; Coleophoridae 120; Blastobasidae 4; Gelechiidae 177; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2539 species.

 3. Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildemoes, Helle Wallach

  2008-01-01

    I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

 4. Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter : Om udfordringernes forankring og forandringens uforanderlighed. Om nødvendigheden af at styrke de eksisterende politiske institutioner for bedre at kunne danne de fremtidige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  2009-01-01

  Generalt: De udfordringer, et samfund når at opfatte eller at sætte op, er altid forankret i psyko-socio-antropologiske vilkår, som det nu måske er muligt bedre at opfatte i stedet for at fornægte, netop ved hjælp af den snævre økonomiske tankegang. Ligeledes gælder det om at indse såvel det, som forbliver det samme i forandringsprocesserne, som det, der er fælles for alle forandringer, og som ikke kender til megen forandring i forandringerne. Mere specifikt: Med henvisning til det kosmopolitiske ideal er der nogle mennesker, der tror, at der således ville opstå en verdensstat, altså en institution, som ville kunne erstatte de gamle stater og nationer, som de snarere anser for at være en bremseklods end end at være mulige aktører i denne proces. Som jeg ser det, med henvisning til det jeg skrev ovenfor, er vi langt fra en sådan mulighed, og uden de fælles referencer og legitimiteter, som de nationale stater udgør, vil man ikke kunne danne grundlag for en fælles dialog - tværtimod. Der skal være et fælles grundlag at forhandle ud fra, inden der kan etableres en fælles respekt for verdensinstitutioner, ligesom der skal være institutioner, som på det lokale plan kan sørge for, at fælles principper faktisk bliver overholdt.

 5. Idræt og arkitektur i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melgaard, Ebbe; Wikke, Helle

  2007-01-01

  Idræt og sport har op igennem det sidste århundrede i stigende grad sat sit aftryk på livsform, byudvikling og arkitektur. Sporten kom til byen parallelt med udviklingen af industrisamfundet sidst i 1800-tallet. I dag, hvor industrisamfundet mere eller mindre er afløst af videnssamfundet, er sporten stærkt professionaliseret, og samtidig har alternative og selvorganiserede bevægelsesformer udviklet sig. Idrætsbilledet er blevet mere komplekst og vil også i fremtiden markere sig i byens arkitektur og planlægning. I bogen behandles udviklingstendenser og problemstillinger inden for såvel idræt som byudvikling og arkitektur. Karakteristiske mønstre indkredses, og der gives bud på strategier og muligheder for det fremtidige idrætsliv i byen. København anvendes som model, men anbefalingerne er generelle og anvendelige i andre bymæssige sammenhænge i Danmark. Bogen skal ses som igangsætter af en debat og som inspiration til udformning af en generel strategi for idrættens integration i byens rum. Et afsæt til en ny udvikling.

 6. Mælkepris - høj eller lav?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Der er undertiden en heftig debat om mælkepriserne - i Danmark, i forhold til udlandet og i hele værdikæden fra mælkeproducent til forbruger. Det stigende spænd mellem landmandspriser og forbrugerpriser har også medført både undren og kritik. Det er dog ikke overraskende, at landmandens mælkepriser stiger mere end forbrugerpriserne: Produktivitetsudvikling, stordriftsfordele, omlægning af landbrugsstøtten og andre forhold kan forklare en del af denne udvikling - som iøvrigt også gælder for andre landbrugssektorer. Når der bliver stadig færre mejerier, bliver det vanskeligt at sammenligne de enkelte mejeriers resultater og „performance“. Derfor er det naturligt, at både leverandører, ejere og ledelse forsøger at sammenligne „deres“ mejeri med andre - ofte udenlandske - mejerier. Selv om der kan være forskelle i kvalitet, tillæg m.m., kan denne sammenligning give et godt grundlag for en vurdering af både den aktuelle konkurrencemæssige situation og mulige fremtidige tiltag.

 7. Musicon Valley Vækstmiljø. Politstudie - teknologisk fremsyn om lydteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.

  2006-01-01

  Rapporten indeholder et pilotstudie af fremtidige teknologiske udviklingsmuligheder inden for lydteknologier (akustik, transducer-teknologi og signalbehandling) i Danmark med fokus på lydteknologiers muligheder i oplevelsesindustrien. Projektet erbaseret på en radarundersøgelse orienteret mod udsagn eller hypoteser om de forskningsmæssige og erhvervsmæssige muligheder for lydteknologi i fremtiden. Disse udsagn er indsamlet fra nationale og internationale fremsyn, perspektiverende artikler samtudsagn fra danske aktører, fra workshops, interviews og lignende. De indsamlede udsagn og hypoteser er grupperet inden for følgende områder: udviklingstendenser – teknologi, marked og samfund (brugeradfærd; IKT og Internet; aldrende samfund; økonomi ogmarked; velfærd og værdier) teknologiske og erhvervsmæssige muligheder (måleudstyr og målemetoder; lyd og lydkvalitet; sensorik; kontrol og signalbehandling; transducere – mikrofoner og højttalere; kommunikation og høreapparater; energi og ressourcer;interaktion og intelligens) Fremsynet har indikeret, at brugere og eksperter med indsigt i de forskellige fagområder anerkender potentialerne for innovation, og at der er interesse for, at Danmark gør en indsats for at udnytte de muligheder, som de danskepositioner for lydteknologi åbner op for. Der formuleres følgende anbefalinger til en dansk indsats: styrk de danske uddannelser styrk den tværfaglige forskning fokus på lydkvalitet og lyddesign netværksdannelse og tværgående initiativer produktudviklingog kompetencer lydeksperimentarium

 8. Byen, Vejen og Landskabet : På vej mod en dansk bytype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harder, Henrik; MØller, Ib

  2008-01-01

  Det danske motorvejsnet er det fysiske omdrejningspunkt for meget store dele af de ændringer vi ser i landskabet i dag. Det danske motorvejsnet var imidlertid tænkt, planlagt og skabt som hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de danske landsdele og ikke som katalysator for en transformation af et landskab. Motorvejsnettet har fået vores oplevelse af afstande i Danmark til at 'krympe' og gør, at vi i dag hurtigere kan nå meget længere end tidligere med bil. Men motorvejene indgår også i den livsstil, vi er ved at udvikle, og fungerer som ramme for helt nye typer af landskabs- og byområder, som planlæggere af det danske motorvejsnet næppe havde forestillet sig. Disse helt nye landskabs- og byområder kommer til at præge vores fremtidige rejseoplevelser og kan paradoksalt nok medvirke til, at motorvejene på sigt 'sander' til i trafik og dermed mister deres rolle som netop hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de enkelte dele af Danmark og dermed mellem os danskere. Uanset hvad der sker, kan den største taber igen gå hen og blive Landskabet.

 9. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

 10. A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

 11. Indoor Environmental Quality of the first European ModelHome 2020 : Home for Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foldbjerg, Peter; Olesen, Gitte Gylling HammershØj

  Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

 12. Indoor Environmental Quality og the first European ModelHome 2020 : Home for Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling HammershØj; Hansen, Ellen Kathrine

  Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

 13. Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsgaard, Camilla

  2010-01-01

  Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at undersøge begrebet passivhuse i Danmark. I flere år har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet primært foregået i forskningsmiljøer og resultaterne har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har fået relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men mængden af viden på daværende tidspunkt var meget begrænset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover ønskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opnå en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er nødvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive løsninger, mere kvalitative aspekter såsom arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forståelse af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at undersøgelse følgende forskningsspørgsmål: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forståelse af begrebet både kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare på følgende underforskningsspørgsmål: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og værktøjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv ændret sig ved at flytte ind i et passivhus? I så fald hvordan? - I hvor høj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at undersøge disse forhold flere typer analyser baseret på forskellige typer data, der har involveret forskellige slags aktører var nødvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den første idé til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve håndværkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var færdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om både hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det målte indeklima, som derved vurderer både husets præstation i forhold til det forventede, men også beboernes adfærd og forståelse af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det første viser undersøgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode når der designes passivhuse. Men for at støtte den integrerede design proces er der dog nogle omstændigheder, som er nødvendige: aktører i designteamet er nødt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke mål de går efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagområder og endelig skal det være muligt at indarbejde de forskellige kompetencer i projektet fra begyndelsen af designprocessen. I forhold til beboernes hverdagsliv, har nogle gennemgået forandringer e

 14. Hvilke ældre bilister fornyer deres kørekort og hvorfor? : En undersøgelse om kørekortfornyelse ved 70 års alderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

  2012-01-01

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. I Danmark er 16,8 % af populationen på nuværende tidspunkt 65 år eller ældre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er især de store årgange, som på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der været en konstant stig-ning i andelen af ældre personer med kørekort. Dette betyder, at en større andel af den fremti-dige ældrepopulation vil have kørekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af æl-dre bilister i de kommende år. Undersøgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et kørekortfornyelsessystem, hvor ældre bilister screenes for at kunne fortsætte med at køre bil, er der mange ældre, der vælger ikke at forny deres kørekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget kørekortfornyelse med tilhørende screening har til formål at frasortere de bilister, som ikke længere kan køre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, især ældre kvinder, som vælger at stoppe med at køre (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medføre mobilitetsproblemer og øget afhængighed af både formel og uformel hjælp til den daglige transport. I Danmark skal kørekortet fornyes første gang, når man fylder 70, og herefter skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er altså tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemgå undersøgelsen for at kunne forny kørekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der vælger at forny deres kørekort, og hvor mange, der vælger ikke at gøre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af ældre, der er mere tilbøjelige til at forny eller ikke forny deres kørekort. Den nærvæ-rende undersøgelse har til formål at undersøge, hvilke danske bilister, der vælger at forny/ikke forny deres kørekort i forbindelse med den første kørekortfornyelse ved 70-års alderen og hvor-for.

 15. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

  2010-01-01

  This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

 16. Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Hjuler; Morthorst, Poul Erik

  2002-01-01

  During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the developmentof investments cost, O&M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O&M-cost components are established going back to the early 80's. Thesetime series are used to analyse the development of O&M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected developmentof O&M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes. (in Danish)

 17. Danmarks første nationalordbog : Om Videnskabernes Selskabs Ordbog I-VIII (1793-1905)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Pálfi, Loránd-Levente

  2008-01-01

  Videnskabernes Selskabs Ordbog (forkortet VSO) er uden tvivl den danske ordbog, som har haft den længste (to århundreder), mest problemfyldte og af personlige intriger mest prægede tilblivelseshistorie. Med nærværende bidrag gives for første gang nogensinde en nogenlunde retfærdig analyse af udvalgte ordbogsartikler fra værket forbundet med en detaljerig gennemgang af denne den afgjort mest forviklede affære i dansk ordbogsskrivnings historie. I vort bidrag gør vi brug af den selektive historiografiske metode, som på kritisk vis udvælger særligt relevante data og gengiver dem i en dømmende og bedømmende ramme, dvs. en datidsimmanent men kritisk analyse forbundet med et ønske om at lære af historien. Kongen, dvs. i praksis Ove Høegh-Guldberg, der bl.a. finansierede størstedelen af arbejdet, havde en klar mening om brugergruppen, ordbogen skulle være både for folket og for videnskabsmænd, dvs. for såvel lærde som ulærde, ganske enkelt for alle danskere og kun for danskere. Alligevel blev det til en ordbog primært for lærde. Allerede før udgivelsen af første bind blev værket kritiseret. Den største kritiker var Peter Erasmus Müller, som helt konkret henviser til de enkelte artikler og angivelser. Siden er den konkrete indholdskritik aldrig blevet gengivet eller diskuteret, man har kun hæftet sig ved, at ordbogen var blevet kritiseret og i øvrigt var og forblev kritisabel. Man ved - for det siger alle - at ordbogen er af ringe lødighed, og gentager uefterprøvet, at ordbogen har givet anledning til kritik. VSO er imidlertid langt bedre end sit rygte. Vort bidrag vil vise, at den gængse bedømmelse ikke er korrekt. Det gælder i særlig grad, når kritikken ikke er tidsimmanent og ikke er immanent i forhold til ordbogens forudsete opbygning.

 18. Parallelle verdener : Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia

  2012-01-01

  The purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities. The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 19. Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

 20. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Stevn

  1999-09-01

  Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

 1. “Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark

  OpenAIRE

  Anne Mette Stevn

  1999-01-01

  Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser ...

 2. Gør tiggeri lovligt i Danmark : Forbuddet mod tiggeri risikerer at skabe mere alvorlig kriminalitet.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2014-01-01

  Uanset om tiggeriet skyldes, at man er faldet ud af det danske samfund, eller man er født I e fattigt europæisk land, ændrer et forbud mod tiggeri ikke på, at der stadig er brug for penge, skriver Fatima Sabir.

 3. Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

  2004-05-01

  Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

 4. Social ulighed i incidens og overlevelse efter kraeft i Danmark--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalton, Susanne Oksbjerg; Schüz, Joachim

  2010-01-01

  This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with lower education and income, especially for tobacco- and other lifestyle-related cancers. Social inequality in the prognosis of most cancers was observed, with poorer relative survival related to fewer advantages, often most pronounced in the first year after diagnosis.

 5. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically and economically.

 6. Status for kortlægning af økosystemer, økosystemtjenester og deres værdier i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Termansen, Mette; Levin, Gregor

  2015-01-01

  Lundhede, T. & Thorsen, B.J.. 2015. . Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 147. http://dce2.au.dk/pub/SR147.pdf

 7. Vores sikkerhed og verdens udvikling: Sikkerhed, bistand og begrebsforandring mellem Danmark og FN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, SØren

  2015-01-01

  This article investigates the diffusion and translation of the "security-development nexus" and its conceptual forerunners in Denmark. In doing so, it calls for a conceptual and transnational perspective in investigating national adaptations of global concepts and agendas - and vice versa. Through a focus on changing political concepts, this article argues that a more thorough understanding of the transnational and entangled dynamics of both national and global policy change may be reached. Illustratively, it is found that Danish security/development discourse and practice was driven by the previously unrecognized interlinkages and confluences between a (changing) national policy "tradition" and a long-term pattern of conceptual change within the UN and other international institutions.

 8. Status for bæredygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper

  2010-01-01

  I denne artikel sættes fokus bæredygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en undersøgelse i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL Global Forwarding, gennemført i sommeren 2009, med fokus på virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og transport. Indledningen giver en baggrund for emnet, bæredygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel på hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med bæredygtighed og transport. Artiklen afsluttes med en række implikationer for henholdsvis kunder (transportkøberne) og transport leverandørerne Udgivelsesdato: April

 9. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Kristensen, F B

  1994-01-01

  The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based on questionnaires completed by pregnant women who had seen a general practitioner (GP), midwife or hospital doctor for prenatal care. Ailments and advice in connection with one specific visit were reported. The questionnaires were completed by 517 women after a prenatal visit to their GP (92% of eligible), by 514 women after a prenatal visit to the midwife (91% of eligible), and by 203 women after a prenatal visit to a doctor in the maternity department in pregnancy week 16-18 (84% of eligible). The results showed that nausea, pollakisuria, tiredness and heartburn had been present during the period before the visit in about half the women. Between a third and a fourth of the women had been discomforted by back pain, discharge or cramps. From 15 to 58 percent had been given advice, depending on the symptom. The advice was of many different kinds. To a large extent the women wanted to talk to the health professionals about the ailments, and most often they wanted to talk to a midwife about the ailments. We conclude that common ailments of pregnancy are frequent and they should be investigated more. Nearly all pregnant women want to talk about the subject during prenatal visits. The objectives of giving advice should be clearer, and clinical studies of the effectiveness of the advice are needed.

 10. Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen : att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.

 11. Mat på arbetet dygnet runt? Arbete – Tid – Måltid : Kortlægning af viden i Sverige og Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Michael SØgaard; Lagnevik, Magnus

  2009-01-01

  Denna rapport syftar således till att försöka skapa en överblick över och systematisera de erfarenheter och kompetenser som finns på båda sidor sundet kring maten på arbetsställan. Områdets tvärvetenskapliga karaktär återspeglas i sammansättningen av projektmedlemmar på båda sidor sundet, där såväl nutritionister, som sociologer och företagsekonomer medverkar. I september 2008 hölls en workshop med utgångspunkt i rapporten ”Mat på arbetet dygnet runt”. Under workshopen deltog olika aktörer från båda sidor av Öresund, och denna slutrapport innehåller utöver en kunskapsöversikt och en jämförelse mellan danska och svenska erfarenheter också intryck och erfarenheter från workshopen. Målsättningen är att identifiera problemområden som kan ligga till grund för ett fördjupat samarbete över Öresund och inspirera till idéer till kommande projekt inom forskning och utveckling.

 12. Tvangsauktioner i Danmark : En undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haldrup, Karin; Staunstrup, Jan Kloster

  2015-01-01

  The research analysed foreclosures in the Danish housing sector during the crisis 2007-2012 by triangulation of methods and by use of detailed register and case data. Statistical analysis and mapping covered all (12.865) privately owned one-family dwellings properties and households on auction during the period. In addition information on 3606 legal case information was analysed. Causes leading to foreclosure were described through analysis of - The character and location of dwellings on auction - The ownership history and the outstanding debt at the auction - The socio-economic profile of the household concerned tracked over time. The results include a typology of housing property on auction; distribution maps and statistics; and development of indicators on composite causes leading to foreclosure, including structural changes in the housing market. The research set up statistical models on risks of foreclosure using detailed time series of household data. Foreclosures are effective in Denmark, and despite high levels of endebtedness only in average 8 promille of single Family dwellings went through foreclosure during the crisis. It was documented that the concerned households typically had experienced a prior drop in household income over about three years preceeding the auction. The profile of households with higher risks were described. Higher than average frequences could partially be explained by the nature of the property and structural changes in the housing market.

 13. Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. : Revised Checklist of the Lepidoptera of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Stadel Nielsen, Per

  2013-01-01

  This checklist of Danish Lepidoptera is the fourth in a series of modern lists / catalogues (Karsholt & Nielsen, 1976; Schnack (ed.), 1985; Karsholt&Stadel Nielsen, 1998 – also known as the orange, the blue and the green catalogue, respectively). The need to produce such lists at 10-15 year intervals reflects a high level of activity in Danish lepidopterology. No less than 118 species new to Denmark have been found since the publication of the last list in 1998. However, it also reflects the ongoing international research into the taxonomy and classification of the Lepidoptera. The purpose of these lists has been both to provide as accurate an overview of the Danish Lepidoptera fauna as possible and to present this in a context that reflects the most recent knowledge of lepidopterological research. Taxonomic changes In recent years this research has increasingly focused on the study of DNA, and the results of it have changed our understanding both at species level and on relationships within the Lepidoptera. As with most research there are different views on how things should be understood, and for the individual lepidopterologist it may be difficult to evaluate which hypotheses seem to fit best with reality. At the invitation of the journal Zootaxa a team of 51 taxonomists in 2010 collaborated in publishing a new classification of Lepidoptera, which is based on the most recent research in both molecular and traditional taxonomy. The results have now been published (Nieukerken et al., 2011) and are largely being followed here. Although there still continue to be adjustments and major changes as more genes become sequenced and analysed for more taxa, it is believed that strong support for the above mentioned system will provide at least some stability over the coming years. We are sometimes asked why it is necessary to change the names of species, why they should now be placed in a different genus or family, or why the systematic sequence changes in each new catalogue. Some users of lists of Danish Lepidoptera do not think they need to know about the latest changes in taxonomy or classification and would probably prefer to adopt a final, fixed list. Lepidopterology is not a static concept, but a science which is constantly evolving as a result of new knowledge often coming from different disciplines. This list may therefore be seen as a sort of key, because it is our best guess at the correct names of the Lepidoptera that are found in Denmark, and where they are currently placed in the lepidopterological system. The Danish Lepidoptera fauna is among the best known in the world, and Danish lepidopterists have an international reputation. We believe that access to updated catalogues / checklists is both a product of the high standard of Danish lepidopterology and a factor that contributes towards it. Content of this list This list includes all species of Lepidoptera found in Denmark, totally 2654 species. Of these 2549 are naturally ocurring, 80 are introduced, 14 are on the observation list for faunistic reasons and 11 are on the observation list for taxonomic reasons. Only species of which there is at least one correctly identified adult (imago) are included in the list. The one exception is Euphydryas maturna (L.) which is based entirely on literature records (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 106-107). There are no examples of native Danish Lepidoptera which are based only on photographs, but we cannot exclude the possibility that this may occur in future. We thus include a few introduced species on the basis of photo documentation. For a new species to be added to the list it is moreover obligatory that the finding has been dealt with in Danish language. This does not apply in all cases of introduced species and »observation species« (see below). We have given up trying to distinguish between species that breed in Denmark and migrants, i.e. species flying or blowing here from abroad, whether regularly or exceptionally. Many species breed temporarily in Denmark, and their Danish populations seem to depend on addition

 14. Ingeniører og arbejdsmiljø. Hovedrapport : En undersøgelse af ingeniørers relationer til arbejdsmiljø udført for Ingeniørforeningen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØgsbo, Mette Maribo; Broberg, Ole

  1998-01-01

  This study confirms that many engineers are not aware that they influence the working environment of other people through their engineering. Also, it indicates that the extent of influence dependends on engineering domain and task content. Many engineers and enterprises have an espoused theory expressing a positive attitude towards working environment considerations in engineering. However, the theory-in-action seems to be quite different. Engineers do not know what to do in relation to working environment considerations. They mainly point to solidifying their knowledge in the area combined with management policies and systems as the means to enhance such considerations. In spite that they overwhelmingly prefer dialogue (with other engineers) as a ‘tool' in their daily work, this is not the case regarding working environment considerations. The study indicates that effects of working enviroment training at engineering schools are very limited. As the engineers find it very important to teach working environment at engineering schools it must be considered what kind of curriculum would be most effective for the engineering career. Finally, the engineers do not perceive that management or others inside and outside the enterprise expect them to consider working environment aspects in engineering. The formalized working environment management system seems not able to engage the engineers in preventive actions.

 15. Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie

  2014-01-01

  Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge on environmental issues. The study examines the scale and character of environmental exhibitions and collections in Denmark and surrounding countries. The study finds that the scale far from exhausts the potential. Exhibitions predominantly focus on natural science dimensions with limited coverage of the social science aspects of environmental problems and their solutions. Interdisciplinary museum activities including social science aspects on institutions and values are recommended. Moreover, it is argued that the emotions and the scientific and political controversies involved in environmental issues should not be seen as obstacles to museum engagement in the environmental field, but rather as important ingredients in creating valuable museum experiences.

 16. Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-01

  Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

 17. Grønland i Hverdag og Fest - Kolonialisme, nationalisme og folkelig oplysning i mellemkrigstidens Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thisted, Kirsten

  2012-01-01

  Taking its point of departure in a widely used general education textbook on Greenland, published in 1928 by the Danish geographer Sophie Petersen, the article demonstrates how nationalism and colonialism were closely linked in Denmark in the yesrs between the two world wars. The Greenlanders were raised on Danish nationalism framed in an ethnic/cultural understanding of the concept of the nation which was easily transferred to a Greenlandic context. Thus, Danish colonialim contained the seed of Greenlandic nationalism, which it eventually became difficult for Denmark to object to, born as it was of the same arguments that underpinned Danish nationalism. Thus, the history of Danish nationalism is also the key to understanding the developments that led to Greenlandic authonomy.

 18. Trankebar i Danmark - eller - Fra Ejby til Trankebar : Palmebladsmanuskripter på Syddansk Universitetsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Hellerup

  I forbindelse med udstillingen blev afholdt et velbesøgt tværfagligt offentligt møde på Syddansk Universitet (SDU), Odense d. 18.9.2007 hvor lektor, dr. scient Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik og Kemi, SDU fortalte om C14 analyse af palmebladene, forskningsspecialist P.S. Ramanujam, Risø om oversættelse af teksterne og Erik Hellerup Madsen, Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) om proveniensen og afsendelsen fra Trankebar 1831.  Udstillingen var på SDUB Odense 1.9.2007-15.11.2007 og flyttedes derefter til SDU/SDUB Esbjerg til 1.2.2008. Teksterne forfattet af Erik Hellerup Madsen, oversættelserne af P.S. Ramanujam     Udgivelsesdato: 01.09.2007 - 01.02.2008

 19. Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We present the epidemiology and clinical course of ITP during the first 6 months after diagnosis in Danish children diagnosed from 1998-2000. MATERIALS AND METHODS: The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology conducted a prospective registration study of children with newly diagnosed ITP from 1998-2000. The study included children < 15 years of age with newly diagnosed, untreated ITP and platelet count (TBC) < 30 x 10(9) /l. Information about bleeding symptoms, TBC, treatment and ITP related episodes was recorded at diagnosis and during the first six months. RESULTS: Of 109 included children 81% had a short symptom history, 46% a preceding viral infection. At diagnosis 62% had TBC < 10 x 10(9) /l, 41% mucosal bleeding, and 72% received medical treatment. Follow-up was available for 91 children. Sixty seven children with acute ITP had TBC < 150 x 10(9) /l for 11 days (median). Twenty four children suffered chronic ITP, 8 of them had persistent TBC < 20 x 10(9) /l. Insidious onset had a 64% predictive value for chronic ITP. Of the 57 registered ITP-related episodes, 45 occurred in chronic cases, 23 of them in six of the children with persistent TBC < 20 x 10(9) /l. CONCLUSION: It is likely that children with newly diagnosed ITP recover quickly, and the risk of serious bleeding is low. A small group of children with persistent severe thrombocytopenia experience significant morbidity. Udgivelsesdato: 2008-May-26

 20. Fra rakkere til dyrlæger : En kort oversigt over veterinærfagets historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at studere veterinærvidenskab. En af disse var Christian Peter Abildgaard (1740-1801), som dengang var ung medicinstuderende. Efter opholdet i Lyon så det ud til, at han udelukkende ville komme til at virke som læge, men en fornyet politisk interesse for veterinærfaget gjorde, at han i 1773 kunne etablerede nordens første veterinærskole i København.

 1. Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken

  2014-01-01

  In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive dietary recommendations are indicated.

 2. Kulturen i kassen : Sammenhængen mellem socialklasse og tv-forbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andrade, Stefan Bastholm; Karlson, Kristian

  2011-01-01

  I denne artikel studerer vi sammenhængen mellem kulturelle praktikker og socialklasse. Vi gør brug af nyere metoder inden for den geometriske dataanalyse ved hjælp af det fri statistikprogram R, hvortil vi præsenterer et nyt program, der muliggør specifik multipel korrespondanceanalyse. Ved at benytte data fra repræsentativt udsnit af befolkningen på en udbredt kulturel praksis, tv-forbrug, sikrer vi os, at analysen har tilstrækkeligt homogenitet til at kunne identificere særegne kulturelle praktikker, som er relevante for at få forstå centrale distinktionsmønstre i det danske samfund i dag. Vi identificerer fire segmenter af tv-forbrug, som, stratificerer på aldersgruppe, har overraskende sammenhænge med socialklasse.

 3. Kvaliteten af astmabehandling i Danmark : Hvor langt er vi - og hvor langt er patienterne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors Udgivelsesdato: 2008/1/21

 4. Stærkt stigende hyppighed af hoftebrud i Danmark fra 1977 til 1999.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Peter; Rejnmark, Lars

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of hip fractures has been increasing throughout the world including the Nordic countries. The aim of this study was to examine if there is a similar trend in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Statistics from the National Hospital Discharge Register on the number of patients with at least one occurrence of hip fracture in the years 1977 to 1999 compared to the number of inhabitants in Denmark (numbers from Statistics Denmark). RESULTS: The total number of patients with at least one hip fracture increased from approximately 6,500 in 1977 to approximately 11,000 in 1999. Since approximately 1995 the number has been relatively stable. The largest absolute increase was among women (from 4,800 to 9,000 per year), while a smaller absolute but large relative increase was seen among men (from approximately 1,600 to 3,200 per year). The incidence rates increased among men below the age of 50 years, while a more moderate increase was observed among women below the age of 50. The incidence ratesremained relatively stable among men and women aged 50 to 69 years, while a limited increase was observed among women aged 70 to 79 years. Among men and women above the age of 80, the incidence rates increased until approximately 1992, followed by stagnation. CONCLUSION: The number of hip fractures increased up to approximately 1995 in Denmark followed by stagnation. In view of the large number of hip fractures, a multi-pronged strategy including general practice, primary nursing care, nursing homes, orthopaedic surgeons, and medical specialties is needed in order to reduce the number of hip fractures. Udgivelsesdato: 2008-Feb-18

 5. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

 6. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

 7. Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

  2005-07-01

  In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

 8. National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-06-15

  Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

 9. Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans præsident til Den Internationale Straffedomstol?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2009-01-01

  For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsrådsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

 10. Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark : forekomst og status.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsholt, Ole; Skou, Peder

  2012-01-01

  The occurrence of Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) in Denmark is discussed based on literature records and specimens kept in collections. We located 15 specimens collected in the years 1906 to 1919 in the Danish islands of Fyn, Lolland and Falster of which nine specimens were found as larvae on old lichen- overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from scattered records throughout Germany. It is moreover known from five specimens found at the south coast of England (1990-2002), in one specimen from northern Poland (1919) and one specimen from the Czech Republic. There is also a record of a specimen from Greece, far outside of the known range of P. ilicaria. Records from Bulgaria, Italy, Slovakia, Rumania and Turkey are discussed and considered erroneous.We conclude that outside of its permanent distribution range from Morocco to Belgium P. ilicaria occurs as a rare migrant which is sometimes able to establish temporary populations as it was the case in Denmark about 100 years ago. We discard the theory (postulated by Top-Jensen & Fibiger, 2009) that the occurrence of P. ilcaria in Denmark (and probably also in neighbouring countries) is due to introduction with privet plants, as Ligustrum is only one of several host plants for this species.

 11. Nye mål for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

  2012-01-01

  Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen fremhæver at naturfagsundervisning bør bygge på en progression gennem uddannelsesforløbet, at undervisningen skal fokusere på nogle få faglige kerneidéer i naturvidenskab og teknologi for at undgå stoftrængsel, og at arbejde med at lære naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde undersøgelsesbaseret (inquiry based), herunder også med designmetoder, bl.a. for at øge fokus på det kreative og ingeniørarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan være inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

 12. Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dyck-Madsen, S.

  2000-12-01

  One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

 13. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  LØnroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

 14. Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample from the Danish National Patient Registry was used. RESULTS: In 2005 and 2006, 2,064 and 891 lumbar fusions were performed in 14 public and 6 private hospitals. The annual activity increased from 993 to 1,118 procedures at public hospitals and from 393 to 510 procedures at private hospitals. Lumbar disc arthroplasty was performed in 196 cases, anterior fusion in 162 case, posterior fusion in 2,309 cases, while combined anterior and posterior fusion were performed in 347 cases. The indications for surgery were based on the diagnosis spondylosis in 245 cases, spinal stenosis in 1,174 cases, discuss degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications and to support further research. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

 15. Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 : Banker i Danmark 14/4-2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  Highlights Bunden er nået? Finansieringsomkostningerne ”bunder ud” (i hvert fald for de bedste) Massive udfordringer for de ”pressede” Blev værre sidst på året Og de kan identificeres Øget polarisering Markedet er rationelt Risiko ”koster”

 16. Menneskehandel i rengøringsbranchen? : En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsby, Trine Mygind

  2011-01-01

  Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nogle af de problemstillinger, der præger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret på en række kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et særligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i rengøringsbranchen.

 17. Overvågning af voksenbefolkningens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Poul Erik; Ekholm, Ola

  2010-01-01

  Formål - At beskrive aktuel tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere, at analysere effekten af socio-demografiske faktorer, og at belyse ændringerne i voksnes tandforhold over tid. Materiale og metode - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater - I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. Konklusion - Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden. Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden.

 18. Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

  2008-06-15

  We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

 19. Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Jesper Sune; Huusom, Lene

  2011-01-01

  Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets is a tricky diagnosis, but is preventable.

 20. Det øvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Peder

  2009-01-01

    Bøndergårdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedgårde under Kronen, adelige samt efter enevældets indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer på de faste afgifter, den såkaldte landgilde. Landgilden må ses som en del af produktionen på fastsættelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede størrelse af landgilden, angivet i fællesenheden tønder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, sådan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et særligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes økonomiske interesser i at få persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til gårdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion. Størrelse af den samlede landgilde relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, både lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne være ganske uretfærdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda fastfrosset på trods af ændringer i gårdenes tilliggende og udførte forbedringer i nogle egne. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i egne, hvor der siden fastsættelsen af landgilden havde været mulighed for ekspansion - særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per areal. Omvendt havde gårde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set højeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden nødvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

 1. Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Charlotte; Kehlet, Henrik

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to demonstrate the incidence of "standard" hysterectomy in Denmark, including surgical route, postoperative hospitalisation, morbidity, mortality, and readmission rate within 30 days. MATERIAL AND METHODS: We analysed data from the Danish National Patient Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from the random sample to the entire population gives an estimated complication rate of a minimum of 18%. DISCUSSION: "Standard" hysterectomy in Denmark is associated with considerable morbidity and marked regional variation in the choice of surgical approach. The present study emphasises the need for a national hysterectomy database with the possibility of evaluating surgical activity, reducing morbidity rates, and developing homogeneous guidelines. Udgivelsesdato: 2002-Sep-23

 2. Proposal for a climate strategy for Denmark; Oplaeg til klimastrategi for Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  As a consequence of the 1997 Kyoto Protocol and the subsequent 1998 EU Burden Sharing Agreement, Denmark is committed to reducing its average annual greenhouse gas emissions in the period 2008-2012 by 21% in relation to the basis year, 1990. Danish greenhouse gas emissions have only decreased slightly since 1990, and substantial efforts are still required. In relation to expected emissions in 2008-2012, if no further initiatives are taken, excess emissions in relation to the reduction commitments are expected to be 20-25 million tonnes CO{sub 2} equivalents per year. This corresponds to 25-30% of total Danish greenhouse gas emissions. Denmark's reduction commitments are extensive. This is primarily due to the fact that Denmark has accepted very ambitious reduction commitments in connection with establishing burden sharing among the individual EU Member States. In comparison, the total EU reduction commitments amount to 8%. Flexible mechanisms, i.e. trading in the so-called credits from CO{sub 2} reduction projects in developing countries and in Central and Eastern Europe as well as trading in CO{sub 2} quotas, may contribute to fulfilling Denmark's reduction commitments. This reflects the facts that greenhouse gas emissions are a global problem that must be solved by ensuring the most cost-effective reduction at global level. Furthermore, flexible mechanisms can contribute to developing the countries in question through the transfer of know-how and capital. The costs for society of eliminating excess emissions will be between DKK 1-2 billion (EUR 135-269 million) and DKK 4-5 billion (EUR 538-673 million) per year in the five-year period 2008-2012, dependent on the choice of measures. The most expensive initiative would be significant utilisation of flexible mechanisms, the price of which would be unlikely to exceed DKK 100 (EUR 13.46) per tonne CO{sub 2}, with a price level of DKK 40-60 (EUR 5.38-8.07) per tonne CO{sub 2} being the most likely. Regardless of the size of the burden of these reductions and how the financial burden is shared, ultimately Danish citizens will pay for the total efforts. Therefore, the way we deal with this challenge is crucial. An overall climate strategy should be based on cost-effective initiatives. (au)

 3. Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  87% af den danske befolkning bor i byområder - urbanisering i Danmark har nået en højdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert år bliver 15 km2 – et areal på størrelse med Ringsted – omdannet til byformål i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter påvirkes af urbaniseringen som følge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de bynære (peri-urbane) områder er et af forandringens brændpunkter. Landbrugs- og naturområder er under stærkt transformationspres. Planlægningsstrategier er nødvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byvækst i bynære områder, var kernen i denne undersøgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planlægning. Hovedstadsområdet var hovedcasestudiet, men andre europæiske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference undersøgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planlægningsværktøjer. Undersøgelsen viser, at selvom de fleste ændringer i arealanvendelse kan findes tæt på byerne, så er der mange andre faktorer, som påvirker udviklingen i et langt større geografisk område. I hovedstadsområdet kan vi se tilflytning til både peri-urbane områder og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturområder er i mange tilfælde godt beskyttet - dog er de områder, der ligger tættest på byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste økonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane områder i hovedstadsområdet, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

 4. Forests between global warming and local wood use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Bæredygtigheden i udvidet træanvendelse til energiudnyttelse i atmosfæriske brændere er stillet til diskussion, fordi den accelererer den globale opvarmning for årtier og ofte intensiverer lokal luftforurening med alvorlige sundhedsskader til følge. Skovudviklingen i Danmark og Østrig bliver sammenlignet, hvorved sidstnævnte inkluderer data om skiftende CO2-balancer. De gensidige relationer mellem brug af fossil energi og biomasse fremkommer i deres større kompleksitet. Der tages hensyn til den genanpasningstid der vedrører CO2 i atmosfæren efter afbrænding af biomasse såvel som usikkerheden af den fremtidige klimaregulering gennem skovene. Der gøres opmærksom på det fysiske faktum at der fremkommer et overskud af CO2-emissioner fra al slags biomasse, når den bliver brugt til at erstatte fossile brændsler, hvilket peger på en øget CO2-gæld fra træafbrænding. Bevislasten med at dokumentere, hvor stor en chance der kan regnes med for at opnå en målsætning om CO2-neutralitet inden for en given periode ligger under alle omstændigheder ved projekterne. Det afvises at promovere afbrænding af træ ved at udstede forhåndskreditter af CO2-neutralitet. CO2-emissioner fra træafbrænding burde indberettes sammen med nationale statistikker vedrørende terrestriske økosystemers udvikling for at fremme fuldstændige kulstofregnskaber. Alvorlige sundhedspåvirkninger fra lokal luftforurening gennem brænderøg burde udløse indgreb fra myndighedernes side. Træanvendelse til ikke-energetiske formål f.eks. i byggesektoren burde prioriteres.

 5. Missing Links : Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Ida Sofie GØtzsche; Laursen, Lea Louise Holst

  2014-01-01

  Udkantsdanmark har med jævne mellemrum været på den politiske dagsorden og del af den offentlige debat i Danmark. I den offentlige debat samt i en række konventionelle teorier er problemerne med udkantsområder ofte blevet set som et spørgsmål om for lidt mobilitet og for svag forbindelse til de regionale og nationale bycentre. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Nogle udkantsområder, der oplever befolkningstilbagegang, er i virkeligheden særdeles godt forbundet til de store nationale netværk af byer, infrastrukturer og industrier. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde har en stor mængde mobilitet, der passerer gennem området i form af turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, og det har en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen stadig de samme problemer som en række andre perifere byer: fraflytning, bymæssigt forfald, mangel på unge, høj arbejdsløshed osv. Denne negative udvikling påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at mobilitet og sted i højere grad samtænkes og forstås som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og mobilitet ikke blot skal leve i sameksistens side om side, men bør tænkes sammen således, at stederne og mobilitetsstrukturerne påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces.

 6. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen : Erfaringer baseret på større danske fremstillingsvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003 og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og at fremkomsten vil øges de næste år frem. Mange virksomheder vurderer således, hvorvidt ABC kunne være et relevant styrings- og rapporteringsværktøj hvad angår en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Undersøgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en større indsigt i området, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også til blot et fåtal af tilsvarende internationale undersøgelser i Skandinavien, USA og U.K.

 7. Formatversionering. Et overblik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Majbritt Jensen

  2005-09-01

  Full Text Available Formatversionering spiller en stadig større rolle i den internationale tv- branche. Formater som “Big Brother” og “Vild med dans” findes på lokale tv-skærme i store dele af verden. En rapport fastslog for nylig, at formathandlen alene i Danmark i 2004 havde en anslået værdi på €60 mio., et tal der sandsynligvis er steget yderligere siden da (Sch- mitt et al. 2005. Artiklen gennemgår en række centrale aspekter ved de seneste års eksplosive formatudvikling. Først redegør artiklen for, hvad et tv-formater. Dernæst opridses, hvorfor formatversionering har fået en stadig stigende betydning internationalt. Hvilke fordele indeholder formatversionering sammenlignet med alternativerne, egenproduktion og indkøb af originale udenlandske programmer? Herefter argumente- res der for at se formaterne som del af en transnational mediekultur, i og med at de på den ene side er et resultat af den økonomiske, tekno- logiske og kulturelle globalisering, mens de på den anden side produce- res lokalt og foregår på lokale sprog, med lokale medvirkende. I for- længelse heraf gennemgås en konkret case – formatet “Ground Force” (på dansk “Hokus Krokus” – der illustrerer, hvor forskelligt to lokale versioneringer af det samme format kan tage sig ud. Til slut gives et overblik over de centrale positioner inden for den sparsomme forskning, der er udført på området, inden artiklen i en perspektiverende konklusion peger på vigtige aspekter ved fænomenet, en fremtidig forskning på om- rådet bør afdække.

 8. Consumption in out-of-hours health care: Danes double Dutch?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huibers, Linda; Moth, Grete

  2014-01-01

  Huibers L, Moth G, Andersen M, Grunsven van Grunsven P, Giesen P, Christensen MB, Olesen F Dette studie ser nærmere på borgernes forbrug af lægevagten uden for normal åbningstid i Danmark og Holland. Resultaterne viser, at danskerne i den undersøgte to-måneders periode havde 80 kontakter (pr. 1000 indbyggere) vedrørende akut lægehjælp, mens hollænderne kun havde 50 (pr. 1000 indbyggere). Den største forskel blev fundet for børn i alderen 0-5 år og for yngre voksne i alderen 20-35 år. Særligt telefonkonsultationer viste betydelige differencer. Danskerne fik også flere hjemmesøg (10/1000) end hollænderne (5/1000). Til gengæld havde hollænderne flere kliniske konsultationer (25/1000) end danskerne (23/1000). Alt i alt ser danskerne ud til at have flere kontakter med lægevagten uden for normal åbningstid – særligt for den yngre del af befolkningen. Fremtidige studier bør undersøge, om alle kontakter til lægevagten er lige relevante, så det fremover bliver muligt at identificere de faktorer, der synes at giveunødig belastning på lægevagten. Ny viden på området vil give bedre muligheder for at sikre en mere optimal brug af ressourcerne i lægevagten og dermed også en mindre belastning på lægevagten.

 9. Offshore Wind Power : Grid Connection and Reliability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Negra, Nicola Barberis

  2008-01-01

  Formålet med projektet er at undersøge vindmølleparkers indflydelse på elsystemers pålidelighed. Det er et særligt vigtigt emne i forhold til store havmølleparker, fordi hvis en stor havmøllepark havarerer, kan det have betydelig indflydelse på balancen i elsystemet, og fordi havmølleparker normalt er vanskeligere at nå frem til end landmøller. En vindmølleparks pålidelighed og produktion afhænger af vindhastigheden, vindmølleteknologien, mølleparkens layout og nettilslutning. Desuden stiller havmiljøet installatørerne over for nye udfordringer, såsom parkens dimensioner og vanskeligheder med at nå frem til de havarerede komponenter i tilfælde af hårdt vejr. Denne afhandling beskriver de faktorer, der påvirker vurderingen, og undersøger de mest brugbare modeller til analyse af disse faktorer. Projektet indeholder et overblik over de tilgængelige modeller til undersøgelse af havmølleparkers pålidelighed, og en ny model, der tager hensyn til alle relevante faktorer, som påvirker evalueringen, er udviklet.I henhold til denne beskrivelse er der udført simuleringer, og både vindmølleparkejerens og elsystemoperatørens interesser evalueres og sammenlignes. Disse beregninger er udført med en sekventiel Monte Carlo-metode, der, på trods af længere beregningstid, har vist stor fleksibilitet i udførelsen af pålidelighedsundersøgelser, især i forbindelse med vindproduktion, og samtidig opnås et stort udvalg af resultater, som kan bruges i vurderingen. Modelleringen udvides herefter til at omfatte hele systemet; det vil sige inklusive centrale kraftværker, decentral produktion baseret på både vindenergi og kraftvarmeteknologi (CHP), last og transmissionskomponenter. De forskellige modeller er så anvendt til at repræsentere to velkendte model-elsystemer, RBTS og IEEE-RTS, og til at beregne deres pålidelighed for at verificere de fremsatte teser ved at sammenligne de opnåede resultater med dem, der er tilgængelige i litteraturen. Desuden vurderes pålideligheden af det nuværende scenarie og mulige fremtidige scenarier for elsystemet i det vestlige Danmark, hvor vindproduktionen udvides med både havmøller og landmøller, og belastningen stiger, mens nogle konventionelle kraftværker kan nedlægges. De beregnede resultater for pålidelighed refererer både til en ”generation adequacy assessment” og en ”composite reliability analysis” med henblik på at nå en bred række af resultater. Undersøgelserne i dette projekt udføres ved hjælp af simuleringer af steady-state-betingelser samt dedikerede pålidelighedsanalyser ved hjælp af Matlab og elsystem-analyseværktøjet Power Factory fra DIgSILENT. Resultaterne af de forskellige analyser bør give nye instrumenter og overvejelser med henblik på at udføre pålidelighedsevalueringer af elsystemer, hvor en stor mængde af vindenergi er tilsluttet. Samtidig kan resultaterne bruges til at vurdere, hvilke yderligere aspekter der kan være relevante for elsystemoperatør og vindmølleparkejer, når store vindmølleparker er forbundet til transmissionssystemet, og til at analysere pålideligheden af fremtidige konfigurationer af elsystemer, når en stor mængde vindenergi er sluttet til systemet.

 10. Wind energy's significance to the price of power in Denmark; Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oestergaard, P.A. [Aalborg Univ. (Denmark); Morthorst, P.E. [Forskningscenter Risoe (Denmark); Moesgaard, R. [Vindmoelleindustrien (Denmark); Enevoldsen, S.W. [IBT-Wind (Denmark)

  2006-12-15

  One of the best indicators of whether it will be windier tomorrow than it is today is to take a look at the system price. If tomorrow's price is lower, it will most likely be windier tomorrow. The fact is that wind energy presses the system price down. The lower market prices benefit consumers. The question is what this saving amounts to. This report asks the question 'What would the power price be if the wind didn't blow?' In general the authors have used historic data. Power consumption has been categorized, and the power price during periods with no wind has been compared to the power price under the influence of wind energy. (BA)

 11. Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-02-15

  A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

 12. Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

  2013-06-15

  In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

 13. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 14. Marine Spatial Data Infrastruktur : hvad er status for en infrastruktur for geografisk data til søs i Danmark.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigsen, Tino Kastbjerg; Weber, Michael

  2011-01-01

  En bæredygtig fremtid har stået højt på den politiske dagsorden siden Brundtlandsrapporten udkom i 1987. Geodata spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af dette mål. Med udgangspunkt i geodata kan der skabes en datainfrastruktur, der kan være med til at understøtte den planlægning, administration og generelt det beslutningsgrundlag, der er nødvendige værktøjer for at kunne opnå bæredygtighed i såvel det økonomiske, det sociale og det miljømæssige perspektiv. Sammenhængen udlægges i teori og modeldannelse af blandt andet diskurserne omhandlende Land Administration System (LAS) og Spatially Enabled Society, såvel som i teorier om digital forvaltning (eGovernment). Alle diskurser anerkender vigtigheden af Spatial Data Infrastructure (SDI), og dermed af geodata, som et redskab og katalysator for processen.

 15. Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

 16. The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertelsen Blume, S.

  2008-02-15

  According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

 17. Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Jette Johanne

  2007-01-01

  Afhandlingen bidrager til at undersøge, hvordan såvel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb "den interne konversation" kan anvendes til at belyse lærerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afsæt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muliggør afhandlingens komparative indfaldsvinkel en diskussion af samspillet mellem samfundsøkonomisk struktur og lokal kultur og problematiserer derved forestillingen om den professionelle lærer og læreruddannelsen som generelle standardfigurer.

 18. Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for første ½ år af 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  I analysen indgår også delårs ændringer (½ år og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: • Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger når nye og lavere niveauer • Der er finansieringsmæssigt ikke belæg for at udlånsrenterne skal op • En finansieringsmæssigt øget polarisering er i gang Sidst i analysen præsenteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

 19. Adult Literacy Policy in Denmark - the Discursive Effects of PIAAC : Voksenuddannelsespolitik i Danmark - de diskursive effekter af PIAAC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cort, Pia; Larson, Anne

  The results of the first PIAAC survey were published in October 2013. In the case of Denmark, the survey showed that Denmark is below OECD average when it comes to reading skills, above average in regard to numeracy and on average in regard to IT skills. In this paper, we analyse how the PIAAC results were covered by the media and how different stakeholders within the field of adult literacy took PIAAC as an opportunity to try to influence how the problem of adult literacy in Denmark should be represented to be. The analysis is based on Bacchi’s ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis and Kingdon and Zahariadis’ multiple streams theory. The analysis shows that PIAAC did not provoke the same kind of national ’shock’ as PISA and that adult literacy is low on the political agenda compared to basic schooling.

 20. Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

 1. Chaucer in Denmark : A Study of the Translation and Reception History 1782-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ebbe

  2013-01-01

  En undersøgelse af reception og oversættelse af den engelske middelalderforfatter Geoffrey Chaucer i Danmark 1782-2012. Afhandlingen analyserer Chaucer i Danmark som et eksempel på engelsk i Danmark, dvs. sprog, litteratur, kultur og uddannelse, fra oplysningstiden til i dag.

 2. Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

 3. Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Ellerbæk

  2013-01-01

  Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret måling af nedbør. Måling af nedbørens tidslige og stedlige variationer ved hjælp af vejrradar giver en række muligheder inden for afløbsteknikken som traditionelle punktmålinger fra regnmålere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedbøren er faldet mellem regnmålerne er i sig selv værdifuldt til retrospektive analyser af afløbssystemers funktionalitet. Herudover muliggør fladedistribuerede radarmålinger også radarbaserede prognoser af nedbøren. I og med radaren er i stand til at observere nedbøren før den når byen, kan radarmålingen anvendes til at forudsige afløbssystemets fremtidige belastning og tilstand. Sådanne forudsigelser er nødvendige for en fornuftigt integreret realtidsstyring af afløbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afhængige af præcise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er præcise og pålidelig vejrradar baserede nedbørsmålinger et vigtigt element i afløbsteknikkens fremtidige udvikling. I dette ph.d. projekt undersøges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. Næsten hele landet er i dag dækket af et netværk af meteorologisk C-bånds-vejrradarer. Herudover er de større danske byer også dækket af små lokale LAWR-vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-båndsnetværket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de små urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forsknings¬virksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer på samme måde, indeholder systemerne også væsentlige forskelligheder hvad angår teknologi, tidslig opløsning, stedlig opløsning, rækkevidde og scanningsstrategi. Undersøgelsen havde fokus på at kombinere nedbørsmålingerne fra de to radartyper på en sådan måde, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svaghederne i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har således været at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forstå de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opnå den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedbørsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opnået en bedre forståelse af hvordan radar-observationer relaterer sig til nedbøren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR-observationerne var væsentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der ydet en stor indsats for at forbedre LAWR-radarens nedbørsestimater. Disse forbedringer har resulteret i, at LAWR-radaren i dag er sammenlignelig med C-båndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog også, at LAWR-radaren stadig er det ’svageste led’ i kombinationen. I regi af ph.d. projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-bånds observationer også udviklet. Ved at forøge den tidslige opløsning af de ellers lav-opløselige C-bånds-data, er metoden er i stand til at forbedre C-båndsradarens observationer betydeligt. Der er på baggrund af de opnåede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-bånds observationer præsterer væsentlig bedre estimater for nedbøren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

 4. Ynglefugle i Vadehavet, 1996

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

  1998-01-01

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

 5. Techno-Economics of Residential Broadband Deployment : Multimedia Services in Residential Broadband Networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigurdsson, Halldor Matthias

  2007-01-01

  PhD-projektet har titlen ”Techno-Economics of residential broadband deployment” (”Tekno-økonomisk analyse af bredbåndsforbindelser til private husstande”). Det omhandler den aktuelle markedssituation for bredbåndstjenester, hvor elselskaberne udfordrer de traditionelle teleselskaber ved massiv udrulning af optiske fibre til slutbrugerne. De gamle teleoperatører besidder som oftest en veludbygget infrastruktur i kraft af deres eksisterende telenet (”det rå kobber”), og de vil typisk foretrække en xDSL-baseret strategi (forskellige varianter af Digital Subscriber Line-teknologien: ADSL, VDSL, etc.), hvor hastigheden for dataforbindelser gradvist kan øges til 10-50 Mbit/s eller endnu mere, for at få størst muligt udbytte af deres tidligere investeringer. Forsyningsselskaberne er derimod ikke bundet af sådanne hensyn, og de vil ofte gå direkte efter en fiber-til-hjemmet løsning (FTTH, Fiber-to-the-Home), som på længere sigt tilbyder en langt større datakapacitet. Valget af den rigtige strategi for bredbåndsudrulning afhænger af et komplekst samspil mellem mange faktorer, og der er behov for præcise tekno-økonomiske modeller som beslutningsgrundlag. Eksisterende modeller tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de dynamiske ændringer i markedet, som konkurrencen giver anledning til. PhD-arbejdet og afhandlingen indeholder en grundig analyse af transmissionskravene for fremtidige bredbåndstjenester og de tekniske faktorer, som har betydning for udrulningsstrategien. Tilgangen i projektet er tværfaglig og kombinerer en solid teknisk viden om telenet og tjenester med økonomisk teori og teori for regulering af telekommunikation. På grundlag heraf opstilles en tekno-økonomisk omkostningsmodel, der simulerer kapitaludgifter og ydelser. Som et særligt element i modellen benyttes spilteori til at simulere vekselvirkningen mellem konkurrerende infrastrukturer. Arbejdet har et særligt fokus på det danske marked. Det følger de generelle principper fra den danske LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) og inddeler Danmark i 4 geografiske profiler. Under hensyntagen til den eksisterende kobber-infrastruktur identificeres de mest fordelagtige strategier for aktørerne for hver af disse profiler. Bl.a. påpeges vigtigheden af tidshorisonten for investeringen, forskellene mellem storbyregioner og landområder, og betydningen - for de gamle teleoperatører – af at placere DSL-udstyr ude i knudepunkterne som en forsvarsstrategi. Det konkluderes på grundlag af modelsimuleringer, at fiberudrulning i Danmark kun vil være fordelagtig i storbyerne, hvis mindst 25 % af samtlige husstande abonnerer på tjenesten. I resten af landet vil fiberudrulning kun være fordelagtig, hvis graveomkostningerne kan deles med andre anlægsarbejder. Samlet set yder PhD-arbejdet et væsentligt bidrag til vores viden om bredbåndsudrulning i et dynamisk marked som det danske, og det forbedrer beslutningsgrundlaget for fremtidige valg af strategier både for teleselskaberne og deres konkurrenter. Abstract: The PhD project has the title Techno-Economics of Residential Broadband Deployment. It investigates the current market situation of broadband services, where the electricity companies challenge the incumbent telecom operators by extensive deployment of optical fibres to the end users. Very often the old telecom operators have a well-developed infrastructure on account of their existing telecom network (”the raw copper”), and typically they will prefer an xDSL-based strategy (various types of Digital Subscriber Line-technology: ADSL, VDSL, etc.), where the rate of speed of data connections are increased gradually to 10-50 Mbit/s or even more, in order to gain as much profit as possible from their previous investments. However, the operators are not restricted by these considerations, and they will often choose a fiber-to-the home solution (FTTH, Fiber-to-the-Home), which will offer a far more substantial data capacity in the long run. The choice of the proper broadband deployment strategy is depending on a co

 6. Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afsæt i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere år har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de står over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en læringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til både sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige formåen og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne læringsproces er, at den sociale baggrund sætter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse idéer over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsmæssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redegør for, hvordan teorier, der placerer årsagen til chanceulighed i familiers forskellige økonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer årsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesmæssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ”forventning”, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at forøge den sociale mobilitet. ? I kapitel II og III, der udgør afhandlingens mere teoretiske bidrag, undersøges den læringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige formåen, de får i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod årskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger på baggrund af de signaler, de får om deres faglige formåen i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udgør afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden løser et problem, der længe har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter på tværs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse på uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afhænger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at få en universitetsuddannelse for en kohorte født i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tråd med den internationale forskning på området, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

 7. SNS ønsker DMUs kommentarer til et rammenotat om GMO. Bidrag til kommenteret dagsorden om politisk drøftelse om GMO-området på Rådsmødet (miljø) den 9. marts. Modtaget 13-02-2006, deadline 14-02-2006, svar 14-02-2006.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "Hovedparten af de importerede GMOer søges kun godkendt til import til anvendelse i fødevarer eller til foder, men ikke til dyrkning eller opformering. De kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. Risikovurderingen af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning har dog i alle de senest behandlede sager til EFSA vist, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. Den obligatoriske overvågning der er inkluderet i anmeldelsen vil her medvirke til at øge sikkerheden. I de sager der inkluderer dyrkning er der dog identificeret flere problemer med hensyn til den økologiske risikovurdering. Således er oplysningerne givet af ansøgeren ofte ikke direkte repræsentative specielt vedrørende fauna for det område hvor der ansøges om dyrknings- eller importtilladelse. For den økologiske risikovurdering gælder at de foreslåede overvågningsprogrammer er meget generelle og ikke eller kun i mindre grad tager forholdene i de lande hvor der søges om dyrkningstilladelse i betragtning. Dette gælder især Bt effekter på lokale jordbunddyr og insekter i og nær marken Forslag til forbedringer af EFSA’s procedurer: EFSA’s vurderinger vil blive forbedret ved at der stilles krav om undersøgelser på relevante organismer og de miljøforhold der gælder i modtagerlandet i EU. EFSA eller medlemslandenes myndigheder bør udarbejde specifikke krav til overvågningsprogrammerne der adresserer forholdene i modtagerlandene, undersøger effekter af ændret dyrkningsmønster samt eventuelle langtidseffekter på miljøet. De etablerede regler for sporbarhed er med til at sikre at produkter om nødvendigt kan trækkes tilbage fra markedet. Der foregår p.t. bestræbelser på nærmere at definere krav til både den specifikke og den generelle overvågning både i relation til Direktiv 2001/18/EC og 1829/2003/EC med repræsentanter fra Danmark og fra de fleste andre EU-lande. Resultatet af dette må forventes at øge sikkerheden yderligere ved fremtidige godkendelser. "

 8. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

 9. Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

  1996-02-01

  The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

 10. Mussel farming as a large-scale bioengineering tool: a numerical modelling case study in Rødsand lagoon, Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, Pernille Louise; Ernstsen, Verner Brandbyge

  Rødsand lagoon in southeast Denmark is a non-tidal coastal lagoon, which is home to a wide range of marine flora and fauna and is protected under Natura 2000. An increase in turbidity within the lagoon may reduce the ecosystem health due to hindered light penetration. A threat to the lagoonal ecosystem is related to future increasing storm intensities (Olesen et al., 2014), which are presumed to increase the suspended sediment concentration (SSC) within the lagoon. Furthermore the planned construction of a tunnel between Germany and Denmark may propose a threat to the lagoon due to a possible spill of sediment, which could increase the longshore sediment influx to Rødsand lagoon. Mussels can reduce the SSC in marine environments (Schröder et al., 2014), why the implementation of a mussel farm has been considered as a management option. In the present study we developed a module to include mussels as a bioengineering measure in a numerical sediment transport model and investigated how the implementation of an exterior mussel farm affect the sediment dynamics within Rødsand lagoon. On the basis of 2D modelling (MIKE21 by DHI) and field measurements, the flow and sediment dynamics to and from Rødsand lagoon were simulated during a one year period. A mussel farm was numerically modelled through a module extension. The sediments that passed the mussel farm were filtered according to a selected filtration capacity and regenerated as biodeposits with an optional settling velocity estimated based on literature reviews. The model simulations showed that gale-force wind conditions generated a larger sediment transport to Rødsand lagoon than fair weather conditions, and thus typically generated a higher SSC within the lagoon. The SSC within Rødsand lagoon was reduced by 18% with the implementation of a mussel farm within the modelled year. The generated bio-deposits settled within a fan of approximately 400m from the mussel farm, and thereby reduced the sediment transport through the inlets to Rødsand lagoon. The reduction in sediment transport was greatest at the inlet closest to the mussel farm. The effects of the mussel farm on the sediment dynamics were persistent during both fair- and gale-force wind conditions. This suggests that the implementation of a mussel farm has the potential to reduce the sediment transport to Rødsand lagoon and thereby reduce the turbidity caused by suspended sediments. Apart from bioengineering purposes, the mussel module extension can be utilized to improve and develop sediment transport models where known natural patches of mussels are present. Acknowledgements This study is part of the research project “SEDILINK – Flow circulation and sediment dynamics in a nontidal coastal lagoonal system – Rødsand lagoon, Denmark” co-funded by Femern A/S and DHI. References Olesen M., et al. (2014). Fremtidige klimaforandringer i Danmark. Danmarks Klimacenter rapport. Danmarks Meteorologiske Institut. www.dmi.dk/klimaforandringer. Schröder T., Stank J., Schernewski G. and Krost P. (2014). The impact of a mussel farm on water transparency in the Kiel Fjord. Ocean & Coastal Management, 101:42-52.

 11. Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2012-07-01

  The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

 12. Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asferg, T.; Prang, A.

  1998-01-01

  Mere end hver femte af de jægere, der fik udbytte i jagtsæsonen 1990 /-91, nedlagde én eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), råge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 råger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den pågældende sæson op på i alt 213.000 fugle. Det lovmæssige grundlag for at jage, bekæmpe og regulere kragefugle har ændret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare året rundt. Efter 1967 måtte de dog ikke længere ombringes ved hjælp af gift, men i perioden 1967-1982 måtte de i stedet fanges i fælde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt på kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bekæmpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstræbe kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom før 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstræbe kragefugle stærkt begrænset, idet der blev indført en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode på krage og husskade og en kort reguleringsperiode for rågeunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 spørgebreve til jægere, som i jagtsæsonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt én eller flere kragefugle. Jægerne blev spurgt om forskellige forhold vedrørende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvornår, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenhæng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store træk bestandenes relative, geografiske fordeling. De tætteste bestande findes generelt på Sjælland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt Øst- og Nordjylland ligger på et niveau derimellem. Jagten på krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i forårsmånederne, formentlig i et forsøg på at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske prædationen på småvildt og småfugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten på råge fandt næsten udelukkende sted i form af jagt på de store unger i kolonierne i maj måned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader på landbrugsafgrøder dels for at få kød til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade så intensivt og målrettet, som det var tilfældet for de øvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev således nedlagt i efterårsmånederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at jægerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opnå den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstræbt med den gennemførte jagt og regulering. Men tilsvarende har det også vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstræbelsen lempes. Derfor må der med de begrænsede muligheder for jagt og regulering, som blev indført i 1994, imødeses en yderligere vækst i bestandene.

 13. Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2009-07-01

  The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

 14. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 15. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 16. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Andersen, A M

  1993-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

 17. På vej mod det entrepreneurielle universitet: Hvorfor? Hvordan? : En aktuel beslutningssituation af strategisk betydning på universiteter i udlandet og i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, John Ibsen

  I månedens profil i august 2005 belyser professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA, en række af de forhold, som virker henholdsvis fremmende og hæmmende for udvikling af uddannelser og undervisning i entre-preneurship i det danske universitetssystem. Som et resultat af vore undersøgelser i en række udenlandske og danske universitetsmiljøer kan vi fuldt ud tilslutte os Torben Bagers vurderinger. I PILE-projektet *) har vi søgt at beskrive, analysere og forstå, hvorledes nogle universiteters ønske om at fremme grundlaget for udvikling af de studerendes enterprising behaviour - og i forlængelse heraf lyst og kompetencer til at starte egen virksomhed - stiller nye krav til uddannelsernes og undervisningens didaktik, pædagogik og teoretiske grundlag. Denne problemstilling behandles i stigende grad i den internationale forskning under temaet entrepreneursship education. Begrebet enterprising behaviour kan her opfattes som det at udvikle de studerendes nysgerrighed og overvågenhed i relation til det at kunne se nye muligheder - og i forlængelse heraf fremme de studerendes lyst og evne til at reagere på sådanne signaler og muligheder gennem foretagsomhed. En sådan reaktion kan eksempelvis have et forretningsmæssigt motiv, som kan resultere i start af en ny virksomhed (entrepreneurship) eller udvikling af en ny forretningsmæssig mulighed i en eksisterende organisation (intrapreneurship). Udgivelsesdato: Oktober

 18. Etableringen af et automobilbaseret fritids regime i Europa i det 20. årh : Tilegnelsen af automobilet til masseforbrug i Danmark, Italien og Sovjetunionen

  OpenAIRE

  Cassamagnaghi, Silvia; Moretto, Giovanni; Wagner, Michael

  2010-01-01

  Comparative analysis of tourism and of its development in three different countries – Denmark, Italy and Soviet Union – has revealed the importance of the car as the keystone for changes in the habits of leisure time consumption all over in Europe. Even considering the specific features (social, economic and political) of each country, and the different decades in which this phenomenon has occurred, “individual” travel and stay has become, in Twentieth Century, the characteristics of dominanc...

 19. Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

    Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

 20. Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen

  Index Scriptorium Estoniae

  Grinder-Hansen, Poul 1956-

  2006-01-01

  14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

 1. Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marszal, Anna Joanna

  2012-01-01

  Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

 2. Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ann Lykkegaard

  Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

 3. Upgrade and Design of Coastal Structures Exposed to Climate Changes

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, JØrgen Quvang Harck

  2013-01-01

  Denne PhD?afhandling “Opgradering og design af kystbeskyttelseskonstruktioner udsat for klimaændringer” evaluerer indflydelsen fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Dette inkluderer desuden en analyse af muligheden for brug af innovative multifunktionskonstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer. Afhandlingen er opdelt i tre overordnede dele. I den første del evalueres brugen af eksisterende designformler til vurdering af bølgelaster og bølgeoverskyld på kystbeskyttelseskonstruktioner specielt på lavt vand, da disse er særligt udsatte for påvirkning af klimaændringer. Eksisterende designformler som oprindeligt er baserede på bølger på dybt vand giver konservative estimater på f.eks. bølgelaster på konstruktioner på lavt vand. Derfor er formlerne i denne afhandling modificeret, således at de også inkluderer effekterne fra bølgebrydning på lavt vand. Herudover er eksisterende formler til estimering af flowparametre fra bølgeoverskyld på diger modificeret således at de ud over vinkelrette langkammede bølger også inkluderer effekterne fra mere realistiske skråt?indkomne og kortkammede bølger. Produktet af den første del af afhandlingen er designformler som er mere generelt anvendelige i et bredere spektrum af bølgeforhold og som kan give mere præcise estimater på indflydelse fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner. I den anden del af afhandlingen benyttes de modificerede formler i udvalgte casestudier til at evaluere indflydelsen fra skråt?indkomne kortkammede bølger og klimaændringer på et typisk dige samt til at evaluere indflydelsen fra klimaændringer på typiske stenkastningsmoler på dybt og lavt vand. Herudover er der konstrueret to case?eksempler til evaluering af brugen af multifunktionskonstruktioner til kystbeskyttelse. I det første eksempel benyttes såkaldte Wave Dragon bølgeenergimaskiner til dæmning af bølger i Santander, Spanien. I det andet eksempel benyttes en barriere til beskyttelse mod stormfloder samt forøgelse af vandgennemstrømning i Limfjorden, Danmark. I den tredje og sidste del af afhandlingen opsamles konklusioner fra de forskellige kapitler og der gives anbefalinger til fremtidige studier. Konklusionerne i afhandlingen belyser nogle af de vigtige forhold der skal tages hensyn til ved evaluering af indflydelse fra klimaændringer på kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Herudover belyses nye muligheder for at benytte nye innovative typer af konstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer.

 4. Two Month Plan: Sustainable House of the Future : Active House 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling HammershØj

  2010-01-01

  Indtil nu har fokus på at reducere energiforbruget i bygninger primært været baseret på passive principper ved at isolere bygningen for at optimere den i forhold til at holde varmen. For dette er succeskriteriet relativt simpelt - et målt energiforbrug til opvarmning. Dette projekt fokuserer på metoder, der peger mod en mere holistisk og helhedsorienteret måde at designe, optimere og bo i og med fremtidige bygninger. For at optimere livskvalitet i vores bygninger skal der designes med rigeligt dagslys og frisk luft. For at følge visionen om at skabe holistisk huse til frie og hele liv, anvendes betegnelsen Active House. I modsætning til passivhus tilføjer Active House aktive teknologier til den optimerede bygningsform, der forsyner huset med energi, for eksempel solvarmeanlæg til varmt vand eller solceller til at lave elektricitet. I overensstemmelse med denne vision for Active House, vil VKR Holding i løbet af en to-årig periode bygge otte individuelle demonstrationsbyggerier i fem forskellige europæiskelande: Syv enkelt-familie-huse, hvoraf den ene er et renoveringsprojekt, og en industriel / kommerciel bygning. De otte huse er geografisk placeret over hele Europa, med to huse i Danmark, Tyskland og Østrig samt et hus i Frankrig og Storbritannien henholdsvis. Hvert demonstrationsbyggeri har sit eget særpræg, da de er designet og bygget under hensyntagen til lokale, kulturelle og klimatiske forhold og med forskellige hold af arkitekter, ingeniører og entreprenører. De otte Husene er alle bygget efter et helhedsorienteret perspektiv med fokus på at kombinere en æstetisk energi-design med høj komfort og et godt indeklima og samtidig sikre minimal påvirkning af miljøet. Når husene er bygget flytter familier ind for at teste dem og således det kan registreres hvordan de oplever at bo i og med husene for at undersøge, om oplevelser, komfort, indeklima og energi lever op til forventningerne. Ph.d. projektet består i at overvåge og måle disse huse og mennesker for at opnå forståelse af, hvordan de aktive og passive teknologier, bygningsdesign, samspillet med miljøet funktion i forhold til tekniske og energimæssige krav såvel som i forhold til oplevelser, sundhed og velvære. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Interviews og konstant overvågning vil blandt andre måleteknikker bruges til at indsamle data, der endelig vil blive sammenstillet (analyseret) og drøftet med henblik på at udvikle en metode til at evaluere aktive huse i fremtiden.

 5. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til undersøgelse af denne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

  2013-01-01

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og økologisk. Da der kun indgik to værkstedsområder i undersøgelsen, var det ikke målet at sammenligne økologiske og konventionelle brug, men at få to områder med maksimal forskel i pesticidbelastning for at få det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I løbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at måle vægten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at måle pesticidindholdet. Vi så på, om der var en sammenhæng mellem pesticidanvendelsen i de to områder, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i nærliggende kløvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers følsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere målte effekter på honningbier. Vi undersøgte også mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers påvirkning af blomstring i rød- og hvidkløver, som begge er vigtige fødekilder for bier. Der blev set på nektar- og pollenproduktion, længde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt på biomasse og frøproduktion. Endelig var et af hovedformålene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik på en fremtidig, mere tilbundsgående undersøgelse af pesticidernes betydning for de bestøvende insekter i landbrugslandet.

 6. Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

  2008-01-01

  Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

 7. Palliativ indsats til KOL-patienter : en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kriegbaum, Margit; Husted, Marie Gade

  2013-01-01

  Kriegbaum, M., & Husted, M. G. (2013). Palliativ indsats til KOL-patienter: en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats. København: Danmarks Lungeforening og PAVI. Udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

 8. Nationalparker med eller uden netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Peder Winkel; Hald Mortensen, Poul

  2006-01-01

  I kronikken redegør Peder Agger og Poul Hald Mortensen for deres og Danmarks Naturfredninsforenings syn på planerne om at etablere nationalparker i Danmark. Anledningen er at 'Den nationale følgegruppe' den første marts offentliggjorde sin redegørelse til miljøministeriet. Udgivelsesdato: 1 marts

 9. Distributed Energy Resources in the Liberalized Electricity Markets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biegel, Benjamin

  2014-01-01

  Det danske elsystem er under stor forandring, idet andelen af ikke-styrbar vedvarende energi øges kraftigt, mens de konventionelle kulkraftværker fases ud. Det sker som en del af den danske 2020 målsætning om 50% vind i elsektoren. I 2050 er det målet, at samtlige energisektorer skal forsynes udelukkende af vedvarende energi. Idet vindenergi er den primære kilde i Danmark til vedvarende energi, er det ønskeligt at elektrificere varme- og transportsektoren. Derfor forventes det, at elforbruget vil øges over de kommende år. Den øgede mængde vedvarende energi og det øgede elforbrug udfordrer det nuværende danske elsystem. Større mængder produktion fx fra vindmøller og solanlæg vil øge mængden af fluktuationer i elnettet, hvilket vil forårsage et stigende behov for systemstabiliserende reserver. De nuværende leverandører af sådanne reserver er imidlertid de konventionelle kraftværker, som er ved at blive udfaset. Derfor er der behov for alternativer til at kunne levere disse system-stabiliserende reserver. Et af temaerne i denne afhandling er at undersøge, hvorvidt fleksible forbrugere og lager-enheder kan være en del af løsningen på denne udfordring. En relateret udfordring er, at de nuværende elmarkeder er designede til udelukkende at facilitere store konventionelle produktionsenheder og ikke mindre fleksible forbrugere og lager-systemer. Det kan derfor være svært at få mindre fleksible forbrugere gjort aktive i disse markeder. Denne udfordring adresseres også i afhandlingen, og det undersøges desuden, hvordan det nuværende markedsdesign kan revideres til bedre at kunne håndtere reserver leveret af forbrugs- og lagerenheder. En tredje udfordring i det fremtidige danske elnet er, at det øgede elforbrug kan forårsage overbelastninger i distributionsnettet. Specielt hvis fleksible enheders forbrug optimeres i forhold til el-markederne, kan der forekomme stor samtidighed i forbruget, hvilket kan lede til strøm-spidser, der kan overlaste distributionskablerne. I dag løses overbelastningsproblemer ved at forstærke nettet med større eller flere kabler. Men man kan forestille sig, at det i nogle tilfælde er en bedre økonomisk og miljømæssig løsning at udnytte fleksible forbrugs- og produktionsenheder til at reducere strøm-spidserne og derved undgå flaskehalse i distributionsnettet. Dette er også et tema, som denne afhandlingarbejder med. De ovenstående temaer og problemstillinger er hovedfokus i denne afhandling og de er blevet behandlet i en række artikler som beskrevet i det følgende. Artikel nummer 1 og 2 gennemgår det overordnede koncept vedrørende brug af fleksibelt forbrug til udbalancering af fluktuationer i nettet. Konceptet konkretiseres i de følgende artikler, nummer 3, 4 og 5, hvor husstandsvarmepumper er i fokus. Her vises det, hvordan varmepumper kan optimeres i forhold til el-markedet og på den måde hjælpe med at balancere systemet. Artiklerne viser, at el-udgifterne til husstandsvarmepumper kan reduceres i omegnen af 20 % ved at sælge sådanne balanceydelser i el-markederne uden at forårsage gener for beboerne. I artikel nummer 6 vises resultater fra et forsøg, hvor det samlede effektforbrug fra 54 varmepumper aggregeres og styres således, at det følger en reference. Over en 7 dages testperiode fulgte varmepumpernes samlede effektforbrug referencen med tilfredsstillende performance samtidigt med, at forbrugerens krav til temperatur og varmt vand blev overholdt. Efter forfatternes kendskab er det verdens første forsøg, hvor effektforbruget af en større mængde individuelle forbrugere aggregeres og styres til at følge en reference. I artikel nummer 7 og 8 undersøges mulighederne for at lade forbrugsenheder levere hurtige og mere værdifulde systemydelser. I artikel nummer 8 præsenteres en metode for, hvordan en portefølje af tænd/sluk-enheder kan reguleres således at den kan levere primærreserve som overholder de danske systemydelses-regulativer. Artiklerne nummer 9 og 10 undersøger el-markederne i Danmark og identificerer de største barrierer

 10. Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Caspar Thrane

  2013-01-01

  Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

 11. Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Caspar Thrane

  2013-01-01

  Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

 12. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse domæner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005). Sammenhængen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. Årsagentil denne manglende opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ hænger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpræget grad har været negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanlægningen ofte er udgrænset eller isoleret i forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som et rent trafikalt eller transportøkonomisk anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. Med den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen risikerer vejnettet at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage til en uheldig ”splintring” af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom på den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og dens konsekvenser for karakteren af det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab, så det bidrager til at skabe sammenhæng frem for ”splintring”. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at vægten lægges på planlægningens fysiske dimension. Med projektet rettes opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en væsentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områderne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som sædvanligvis præger den faglige diskussion. Igennem en kritisk tolkning af de planlægningsmæssige perspektiver på relationen mellem byen, vejen og landskabet samt en undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge, sætter projektet fokus på et grundlæggende paradoks i forhold til den aktuelle planlægningskultur. På den ene side fortsættes udviklingen af ’den moderne by’ med udbygningen af de moderne vejsystemer, på den anden side fastholdes forestillingen om ’den traditionelle by’ med anvendelsen af de simple dikotomier ’by-land’ og ’center-periferi’ som forståelsesmæssigt grundlag i planlægningen. I praksis lader denne logiske modsætning sig imidlertid maskere eller ignorere. I forhold til denne maskering spiller forståelsen af ’landskabet’ som na

 13. Fagbøger : en usynlig del af børnelitteraturen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  2012-01-01

  Artiklen beskriver den hidtidige forskning i faglitteratur for børn og peger på mangler inden for denne forskning. Samtidig antydes mulige synsvinkler for fremtidig beskæftigelse med fagbøger på et videnskabeligt grundlag.

 14. Demokrati og offentlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  SLAGMARK 69 sætter fokus på demokrati- og offentlighedsbegrebets historiske udvikling, aktuelle vilkår og fremtidige muligheder. Temasektionen består af en række bidrag fra forskere som tematiserer demokratiet ud fra samfundsfaglige, historiske, idéhistoriske og filosofiske felter.

 15. XML specifications DanRIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skou, Carl Verner

  XML specifikationer til DanRIS (Danish Registration- og InformationsSystem), hvor målsætningen er: Forbedrede muligheder for udveksling af data Forbedrede muligheder for forarbejdning af data Sikre fremtidig tilgang til indsamlede data fra år 1999 og frem

 16. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

 17. SCI- databasen - En klinisk rygmarvsskade database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibjerg, JØrgen; Østergaard, Niels

  SCI- databasen - En klinisk rygmarvsskade database Målet med databasen er at indsamle vigtige data for rygmarvskadede patienter med henblik på at sikrer information der kan bruges til fremtidig forskning. Målet er desuden at kunne bruge databasen i et fremtidig klinisk arbejde, der som et pædagogisk redskab kan være med til styrke patient-empowerment og give patienterne redskaber til illustrativt at forstå komplekse spørgsmål i relation til deres rygmarvskade.

 18. Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

 19. Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

  2011-04-15

  The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

 20. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 1. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

 2. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 3. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

 4. Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-08-01

  Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

 5. Energy, climate and reliability of supply in the EU and Denmark, 12 actors from the energy sector offer their riews on the energy and climate policy in the EU and Danmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  The energy and climate policy in the EU and Denmark has in recent years been challenged and discussed. Problems regarding environment, climate and resources are rapidly growing, and the need for intensified actions to solve these problems is growing correspondingly. There are a lot of ongoing and upcoming initiatives, but the discussion level is not always high. A lot of different organisations and actors in Denmark are in one way or another occupied with energy policy, each with an energy political attitude towards the current situation, and an opinion on what should be done in order to pursue a more sustainable energy and climate policy in the future. In spite of the shared understanding of the problems the energy policy is facing, the proposals for future actions are reflecting the different organisation's special interests. In order to illustrate the Danish debates and opinions on the energy and climate policy, the Danish Ecological Council, financially supported by the Danish Board for EU Enlightenment, has contacted a wide range of actors and asked them to contribute to this report with their opinion on energy and climate policy. (BA)

 6. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

 7. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 8. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 9. Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

 10. A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

 11. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

 12. En stat på vildspor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Line; JØrgensen, Carsten Willemoes

  2014-01-01

  H?jesteret har ved dom af 13/8 2014, TI’S 2014, 694, fastslået, at der i Danmark skal opkræves importmoms af DVD-disketter sendt fra Danmark til Belgien under forsendelsesordningen, i en situation hvor forsendelsen i toldmæssig henseende ikke blev afsluttet i overensstemmelse med reglerne. Konsekvensen af H?jesterets dom er, at Danmark får adgang til momsindtægter, som baseret på de i dommen anf?rte faktuelle oplysninger efter forfatternes vurdering tilkommer Belgien.

 13. Betænkelig bankunion betaler sig ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2014-01-01

  Allerede fra november 2014 planlægges Den Europæiske Bankunion at træde i kraft. ... Altså endnu en bailout, som den vi ser, når ECB køber de sydeuropæiske landes usælgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSpørgsmålet er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en sådan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europæisk stabilisering og som sådan også på linje med Tyskland bør bidrage til fællesskabet. ...

 14. Del recuerdo a la experiencia : Herencia cultural y ambiente cultural en Dinamarca

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjrup, Thomas

  2010-01-01

  Om at anskue kulturarv som erindring eller som erfaring. Problemstillingen analyseres principielt og demonstreres med konkret empirisk analyse af landsplanlægning i Danmark, bevaring af kulturmiljøer og andre eksempelstudier

 15. Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pomianowski, Michal Zbigniew

  2012-01-01

  Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af verdenens totale primærenergiforbrug og hoveddelen af denne energi bliver brugt til at fastholde tilfredsstillende indeklimaforhold med opvarmning, afkøling og ventilation. De traditionelle energikilder er derudover uigenkaldeligt ved at formindskes og prisen på energi og brændstof stiger gradvist. Oven i det har udledning af gasser i atmosfæren forårsaget langtidsvarige og skadelige forandringer i det globale klima. Som en reaktion på dette er lande startet med at indføre nye, mere krævende lovgivninger og standarder til fremtidig konstruktion og renovering af bygninger. For eksempel forudsætter de nye energirammer i Danmark en reduktion af primærenergiforbruget ved bygninger på forholdsvis 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020 sammenlignet med tal fra 2006. Byggesektoren må, som en konsekvens heraf, udstyres med de nye teknologier, der muliggør overholdelse af de nye krav vedrørende de nye energirammer. Konceptet, der præsenteres og udvikles i denne afhandling, fokuserer på energioptimering og potentiallet med det nye produkt, der kan udnytte lagring af høj termisk energi (TES) og termiskstyrede bygningssystemer (TABS). Afhandlingen undersøger potentialet ved at inkorporere mikroindkapslet faseskiftmateriale (PCM) i et betondækelement med hulkerne, for at øge kapaciteten for dynamisk varmelagring i den interne klimaskærm i fleretagesbygninger. Undersøgelsen udforsker ydermere afkølingskapaciteten og præstationsevnen for betondæk med PCM og integreret TABS, og fremhæver begrænsninger og udfordringer ved den nye teknologi. Det fremlagte værk bruger adskillige metoder til at undersøge den dynamiske ydelsesevne for det nyudviklede produkt. Som følge deraf udvikles forsøgsopstillingerne og metodelæren først, for at bestemme de termiske egenskaber for det nye materiale, så som PCM-beton-kombinationen, og derefter for at undersøge ydelsesevnen for de udviklede dæk i en 1:1 skala. Forskningen er planlagt som en iterativ proces, hvor den første numeriske undersøgelse af dækket med PCM udføres ved brug af de teoretiskbestemte termiske egenskaber for PCM-betonmaterialet. Årsagen til denne iterative forskning er manglen på forsøgsbestemte termiske egenskaber for dette relativt nye materiale. I det andet trin af denne forskning bestemmes de termiske egenskaber for PCM-betonen gennem forsøg og efterfølgende opdateres de første numeriske modeller med de målte termiske egenskaber for det nye kompositmateriale. Til sidst valideres resultaterne fra den numeriske analyse med fuldskalaforsøg, der udføres i et specialudviklet og modificeret hot box apparat. Fuldskalaforsøgene udføres også for de specialudviklede profileret dæk med reliefer, hvorpå varmeudvekslingsoverfladen forøges i forhold til standard flade dæk. De profilerere dæk undersøges med henblik på mængden af varme, der kan lagres i løbet af en typisk dag-nat cyklus i en kontorbygning med specialdesignede spelteindblæsning. For og fremmest observeredes det, at antagelserne for de teoretiske termiske egenskaber skilte sig ud fra de forsøgsbestemte termiske egenskaber for PCM-beton. Resultaterne opnået fra de første (teoretiske) og opdaterede (forsøg) numeriske modeller reflekterer som følge deraf en væsentlig uoverensstemmelse i den dynamiske varmelagring og afkølingskapacitet for de udviklede dæk. Den forsøgsbestemte termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet for PCM-beton er væsentlig lavere end dem fra de teoretiske beregninger, hvilket i begge tilfælde resulterer i dårligere varmelagring og afkølingseffektpræstationer end oprindeligt forventet. Resultaterne fra fuldskalaundersøgelsen af dynamisk varmelagring i dækkene indikerede, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem dækkene med udvidet varmeudvekslingsoverflade og ét med en ordinær flad overflade. Derudover blev der ikke observeret nogen betydelig forbedring for dækkene med PCM i forhold til deres referencedæk med almindelig mørtelstøbning. Derimod blev en forbedring i varmelagrin

 16. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Marianne Johansson

  2011-01-01

  Titel Udvikling og initial validering af et webbaseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere. Introduktion Formålet med dette studie var at udvikle og initialt validere et spørgeskema, der kan identificere prædiktorer for usikker sex - og dermed øget risiko for seksuelt overførte infektioner og uønsket teenager graviditet - blandt unge danskere i alderen 18-24 år. Materiale og metode Studiet blev gennemført som et mixed method studie, indeholdende en kvalitativ og kvantitativ del. Der blev gennemført fire semistrukturerede fokusgruppeinterview med 18 højskoleelever i alderen 18-23 år med henblik på relevante emner til identifikation af prædiktorer for usikker sex. Efterfølgende blev det webbaserede spørgeskema konstrueret og pilottestet ved hjælp af 13 individuelle kognitive interview. I den kvantitative del af studiet, der havde fokus på at validere spørgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af spørgeskemaets svarprocenter samt analysen af prædiktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24 %). Resultater Fire hovedkategorier af prædiktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er tæt associeret med one night stands og ofte fører til usikker sex. 3) Et lavt selvværd, der kan medføre grænseoverskridende seksuel aktivitet. 4) Øget seksuel erfaring, der kan medføre manglende kondombrug. Af de 120 deltagere i den kvantitative del af studiet var 64 % piger, og aldersgruppen var mellem 18 og 20 år. Der blev fundet en høj ceiling effekt (>15 %) for de items, der relaterede sig til respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (?>0,8), og spørgeskemaets test-retest reliabilitet viste god overens-stemmelse mellem de to målinger. 76 % af de respondenter, der var udvalgt til at svare på spørgeskemaet derhjemme, besvarede skemaet mod 25 % af dem, der var udvalgt til at besvare det på skolen (p-værdi = 0,0001). Når der ikke blev korrigeret for de andre prædiktorer, blev der fundet statistisk forhøjet risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug, hvis respondenterne havde indtaget alkohol (crude OR = 2,5 (95 % CI: 1,0-6,7)) eller havde mødt deres seneste partner i byen (crude OR = 4,0 (95 % CI: 1,1-15,6). Ved justering for de andre prædiktorer blev der fundet en tendens til øget risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug for samtlige prædiktorer ved både den seksuelle debut og den seneste partner. Samme tendens blev fundet for usikker sex, defineret som manglende brug af p-piller, minipiller og p-ring, når respondenten havde indtaget alkohol forud for den seksuelle debut og seneste seksuelle aktivitet. Konklusion Alkohol, mødested, herunder byture og ture til udlandet/festivaler, selvværd og seksuel erfaring kan have betydning for, om unge danskere dyrker usikker sex, og kan derfor betragtes som mulige prædiktorer. På grund af ceiling og floor effekt i det udviklede spørgeskema kan items, der omhandler unges alkoholind-tagelse være forbundet med over- og/eller underrapportering. Det vil derfor være en god ide at justere disse items i et fremtidigt studie. Generelt, og især efter den foreslåede justering, vurderes det udviklede webbaserede spørgeskema at være validt og brugbart til monitorering af sundhed og sex blandt unge danskere i alderen 18-24 år med henblik på fremtidige forebyggende interventioner. Et spørgeskema af denne karakter kan med fordel administreres ved at blive mailet hjem til deltagerne med henblik på at opnå så høj en svarprocent som muligt.

 17. Democracy and Environmental Integration in Decision-Making : An Evaluation of Decisions for Large Infrastructure Projects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Figueroa, Maria

  2005-01-01

  Denne afhandling undersøger de demokratiske egenskaber ved beslutningsprocesserne for store infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Inspireret af aggregative og deliberative demokratiteorier udvikles begreber samt 21 evalueringskriterier, der bruges til en kritisk analyse af påstanden om, at der er et demokratisk underskud på dette område. Undersøgelsen søger også at afdække om de betingelser, der udvider den demokratiske deliberation (dvs. fri offentlig diskussion og meningsdannelse) i beslutningsprocesserne også kan bidrage til at forbedre integrationen af miljøspørgsmål i disse beslutninger. Rammerne for denne undersøgelse defineres af fire centrale normative områder: a) opfyldelse af proceduremæssige krav i processen; b) udvikling af den offentlige debat; c) indflydelse på beslutningsprocessen; d) eksistens og reproduktion af de institutionelle arrangementer, der udtrykker den politiske vilje. De muligheder, som ikke-statslige aktører har for at sætte spørgsmålstegn ved specifikke statslige beslutninger bliver analyseret ved hjælp af begrebet ’institutionelt råderum’ (institutional space). Undersøgelsen bygger på forskellige typer af data, primært interviews med nøgleaktører, dokumentanalyse og sekundær litteratur. En ’demokratisk checkliste’ omfattende 21 kriterier blev sendt ud som et spørgeskema og brugt til at validere interviewresultaterne. Undersøgelsens tre empiriske cases er to motorvejsprojekter i henholdsvis Uddevalla i Sverige og i Silkeborg, samt den faste forbindelse over Øresund. Resultaterne af undersøgelsen peger både på styrker og skrøbeligheder med hensyn til demokratiet i beslutningsprocesserne. Der eksisterer et robust system af procedurer for borgerinddragelse i begge lande, dels som et element i planlægningstraditionen, dels som en lovforeskrevet del af miljøvurderingsprocedurerne. Dette robuste system viser svagheder når det drejer sig om beslutninger vedrørende store statsligt finansierede infrastrukturprojekter. I tre af de fire delevalueringer (Uddevalla, Øresund på den danske side og Øresund på den svenske side), er der klare tegn på demokratisk underskud. For de danske deltagere i evalueringen var kernen i det demokratiske underskud en mangel på opfyldelse af de procedurelle forskrifter, for de svenske var det demokratiske underskud mere relateret til en manglende ’ægte indflydelse’ for de aktører, der protesterede mod beslutningerne. På den anden side vistes styrken i de demokratiske processer i de deliberative praksisser som blev igangsat af de organiserede civilsamfundsgrupper. Disse resultater rejser spørgsmålet: Hvad er vigtigst, at forbedre deliberation eller at forbedre procedurer? På det trafikpolitiske område når afhandlingen frem til at det er et både-og. På den ene side forventes en forbedret deliberativ praksis at give bedre mulighed for at oppositionelle synspunkter kan komme til orde, til at stemmer der repræsenterer det ikke-menneskelige og de fremtidige generationer bliver hørt samt til at styrke de politiske sider af beslutningen frem for de tekniske. På den anden side, hvis der skal findes en vej ud af det demokratiske underskud kræver det at der findes en måde at omsætte den ’kommunikative magt’ som bliver genereret i de deliberative praksisser til ’administrativ magt’. Ved at forøge det institutionelle råderum f.eks. i forbindelse med implementering af procedurer for strategisk miljøvurdering, kan mulighederne for at få indflydelse … Forbedringer af det institutionelle råderum - som for eksempel velovervejet implementering af procedurerne for strategisk miljøvurdering - kan bistå med at inddrage et bredt spektrum af civilsamfundsperspektiver på transportudviklingen. Dette øger muligheden for at ændre dagsordenen og problemdefinitionen som led i at omstridte transportdiskurser introduceres i centraladministrationen. Mens det civile samfunds rolle i de deliberative processer er helt central, anerkendes det at ikke alt hvad der foregår i det civile samfund nødvendigvis leder

 18. Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2011-01-01

  Det felt der er opstået i Danmark i forbindelse med Building Information Modeling (BIM) og det digitale byggeri (DDB) – lovgivning om bygherrekrav og digital arbejdsmetode, kræver en løbende dialog for at sikre en succesfuld anvendelse i praksis. Arkitektonisk forskning på dette område kan derfor hjælpe med at identificere problemer og fordele, og fokusere på vigtigheden af at være i stand til at påvirke udviklingen af moderne 3D teknologier og systemer i en plausibel retning for kvaliteten af fremtidens arkitektoniske projekter. Forskningsspørgsmål er: Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system? Denne Ph.d. afhandling søger at skabe en teoretisk ramme, med henblik på at identificere og klarlægge nye potentialer for anvendt 3D modellering og parametrisk formgivningspraksis. Efter at have fået denne klarhed, er det nødvendigt at drøfte anvendelse og etik i de nye kommunikationsmidler og gennem interviews og praksis-baseret forskning etablere et brugbart fundament ud fra disse erfaringer. Den digitale udvikling skal ses som en helhed, der tager del i samspillet mellem både en historisk tradition og en langsigtet vision. Et værktøj, og en metode, der med mulighederne for simuleringer i relation til det tredimensionelle rum, med tiden ændrer vores opfattelse af virkeligheden, og dermed vores opfattelse af arkitektur. Den første del af afhandlingen viser hvordan håndteringen af den digitale information er blevet grundlaget for en stor del af kommunikationen i den moderne verden. I arkitektur er dette blevet et centralt begreb, fordi skabelsen af arkitektur i høj grad handler om ordnet at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i dens kompleksiteten. Det verdenssyn ligger i modernitetens forskellige fronter diskuteres og fænomenet krise er bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en 'bruddets æstetik'. At være i stand til at tage fat der hvor der er en krise eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale ledelsesværktøjer og med indførelsen af BIM er der opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har med DDB vist sig at være vanskeligere end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en tankegang der kun ledet af en meget klar bevidsthed, ser ud til at kunne geares til at kunne rumme det, der traditionelt set er betragtet som værende værdier ved skabelsen af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst. Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren. Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering, strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes

 19. Konflikten i Ukraine bør få Rigsfællesskabet til at gentænke vores strategi i Arktis.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordby, Johannes Riber

  2014-01-01

  Ukraine-konflikten har vist os, at Rusland ikke er bange for at anvende en kombination af militær magt, afpresning og diplomati for at opnå resultater. Og dét bør få Rigsfællesskabet til at overveje, hvilken strategi vi vil møde russerne med, når de fremtidige forhandlinger om Arktis' nye grænser går i gang. For russerne viser for tiden, at Rigsfællesskabet kan stå over for en fremtidig forhandlingspartner, der i kampen om territorium og indflydelse, bruger metoder, som vi i Vesten har mere end svært ved at forlige os med.

 20. (How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2010-01-01

  Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt påvirkende politik-fortællinger. Teoretisk undersøger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal være, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de særlige måder hvorpå den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer – men de fortællinger, der fremmes, er struktureret på en sådan måde, at de lægger op til fremtidig interaktion, som leder i dén retning.

 1. Full Grid Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

  Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

 2. Special Issues Grid Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

  Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

 3. Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik : ALTRANS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, P.

  1998-01-01

  Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra Danmarks Statistiks transportvaneundersøgelse.

 4. Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

  2008-01-01

  Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

 5. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

 6. Er dansk læreruddannelse under internationalt niveau?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2010-01-01

  I Danmark snakker vi på 17. år om at undervisningsdifferentiere, men vi bruger ikke lærebøger i læreruddannelsen, der fortæller, hvordan det lader sig gøre i praksis. Professor Jens Rasmussen forklarer, hvorfor vi i Danmark ikke forener teori og praksis, mens lande som Singapore og Canada bare gør det.

 7. El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  2002-01-01

  Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatisk analyse.

 8. Et kønsblik på velfærdsbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siim, Birte; Borchorst, Anette

  2007-01-01

  Velfærdsbegrebets kønnede betydninger analyseres med afsæt i fire forskellige debatter. den første om opdelingen mellem offentligt og privat, den anden om omsorg og forsørgelse, den tredje om velfærdsmodeller og ulighdsregimer og den fjerde om politisk og social medborgerskab. Artiklen fokuserer på nye udfordringer og dilemmaer for den fremtidige velfærd

 9. Nye glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, O.; Wittchen, K.B.

  1998-01-01

  Med nye glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri kan man ud over bygningsmæssige forbedringer og lave vedligeholdelsesomkostninger opnå energibesparelser. I denne rapport er ni eksempler beskrevet og analyseret med hensyn til energibesparelse, brugsmæssige forhold og arkitektur. Der peges på væsentlige fejl og mangler, som kan undgås i fremtidige glastilbygninger. Rapporten henvender sig først og fremmest til projekterende arkitekter og ingeniører.

 10. I en krisetid : Hvad er nøglen til succes? Danske ledere om vækst og konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerdrum Pedersen, Esben Rahbek

  2013-01-01

  Alle taler om de truende skyer over dansk økonomi, men hvad siger virksomhederne selv om at sikre konkurrenceevnen og finde vejen til fremtidig vækst? En undersøgelse fra CBS og analysefirmaet Epinion giver ordet til knap 1.000 af landets top– og mellemledere.

 11. Common Concern for retsudviklingen i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Basse, Ellen Margrethe; Sommer, Tine

  2013-01-01

  Artiklen behandler indledningsvis de komplekse kompetenceforhold, der er tale om i Grønland, og den udfordring som inuitterne står over for som konsekvens af klimaændringer og råstof- og olieindvindingsinteresser. Deres internationale menneskerettigheder og de globale miljøretlige forpligtelser over for dem og fremtidige generationer inddrages i en argumentation for, at der er forpligtelser til at beskytte kultur og natur i det arktiske område.

 12. EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2015-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommisionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder ('European Public Sector Accounting Standards' EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union

 13. The "Special" World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Bogomtale - aspekter af Niels Erik Rosenfeldts store disputats om Stalin-tidens hemmelige magt- og kommunikationsapparat diskuteres. Bogen fokuserer på systemets struktur, anatomi, procedurer og beslutningsprocesser, men sociologisk bureaukrati-teori kunne med fordel være anvendt. Værket vil være et uomgængeligt referencepunkt for fremtidig Stalin-forskning.

 14. IDA´s klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

  2009-01-01

  100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuværende primære energiforsyning, dvs. brændselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er på godt 800 PJ. Hvis der ikke indføres nye tiltag, forventes energiforbruget at falde marginalt frem til 2015, men derefter at stige gradvist frem til 2050 til ca. 950 PJ. I Klimaplanen foreslås tiltag, der kan nedbringe den primære energiforsyning til 707 PJ i 2015, 556 PJ i 2030 og 442 PJ i 2050. Samtidig øges andelen af vedvarende energi fra vindmøller, solceller, solvarme, bølgekraft og biomasse. I referenceenergi-systemerne stiger andelen fra ca. 16% i 2008 til 22% i 2015 og ca. 25-29% i 2030 og 2050. I Klimaplanen stiger andelen af vedvarende energi til 30% i 2015 og 47% i 2030. I 2050 er det danske energisystem, inkl. transport, baseret på 100% vedvarende energi. Energisystemet i 2015 er baseret på tiltag, der kan realiseres med nuværende teknologi. I 2030 er store dele af transportsystemet ændret, fjernvarmesystemet er udvidet kraftigt, kraftværkernes effektivitet er forbedret, og der er indført flere eksisterende og nye vedvarende energiteknologier, samt gennemført yderligere besparelser. Generelt er store dele af de fossile brændsler erstattet med elforbrug. I særdeleshed i transporten, som består af flere elbiler og flere eldrevne tog. I Klimaplanen er der konstrueret et energisystem baseret på 100% vedvarende energi, med udgangspunkt i tiltag der implementeres på kortere sigt i 2015 og i 2030. De tiltag der implementeres på kort sigt sigter mod at reducere anvendelsen af fossile brændsler, og at disse energisystemer ikke stiller sig i vejen for det langsigtede mål om at være uafhængigt af fossile brændsler, når olie- og naturgasressourcerne hører op. Resultatet er, at dette er muligt, men at balancen mellem store forbrug af biomasse og store mængder el til direkte anvendelse eller til produktion af syntetiske brændsler fortsat er en udfordring. Her gives et bud på, hvordan denne balance kan opnås. I 2050 er det nødvendigt at anvende en mindre andel af el-produktionen i elektrolyseanlæg til fremstilling af syntetiske brændsler. I Klimaplanen er der i både 2015 og 2030 tilstrækkelige nationale biomasseressourcer. Imidlertid udgør ressourcerne en udfordring i 2050 energisystemet, hvor der i Klimaplanen anvendes 284 PJ. Dette forbrug kan potentielt forsynes med nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er således en udfordring i fremtiden, om en større del af brændselsforbruget i industri og flytransport kan overgå til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemføres yderligere besparelser. I Klimaplanen er der således konstrueret et 100% vedvarende energisystem, der potentielt kan opretholdes på nationale biomasseressourcer. Det er dog ikke noget mål i Klimaplanen, at der ikke skal handles med biomasse. Men Klimaplanen giver mulighed for, at vi ikke bliver afhængige af import af biomasse, som vi vil være afhængige af import af olie og naturgas et referenceforløb, når vi ikke har flere ressourcer tilbage i Nordsøen. Kraftig reduktion i udslippet af drivhusgasser Tiltagene i Klimaplanen medfører, at udslippet af drivhusgasser falder med ca. 90% i 2050 i forhold til 2000. Energisystemet udgør kun en del af udslippet af drivhusgasser. Denne del reduceres til 36 mio. ton CO2 i 2015, 21 mio. ton CO2 i 2030 og er fjernet helt i 2050. Herudover foreslås i Klimaplanen, at udslippet fra industrielle processer og landbrug reduceres, og der tages højde for ekstrabidraget fra fly, pga. udledninger i atmosfæren. Alt i alt kan udledningerne i 2050 reduceres til 7,2% af udslippet i 2000. Hvis bidraget fra flytransport medtages, er reduktionen på 10,2%. Bedre samfundsøkonomi med mere vedvarende energi Klimaplanen tænkes gennemført over en periode frem til 2050 ved løbende at erstatte udtjente anlæg, når levetiden for disse udløber, og de alligevel skal udsk

 15. Specialoperationer - luftkapaciteters centrale rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2012-01-01

  Briefet fokuserer på specialoperationers værnsfælles (joint) natur, og argumenterer ud fra dette faktum, at flykapaciteter bør opfattes som en integreret del af Danmarks samlede specialoperationskapacitet. Dette har hidtil ikke været tilfældet, idet både beslutningstagerniveauet og den brede offentlighed tror at specialoperationsstyrkerne kun består af de maritime og landbaserede enheder, som f.eks. Frømandskorpset og Jægerkorpset. Briefet giver et praktisk eksempel på hvordan en værnsfælles (omfattende alle Forsvarets kapaciteter) kapacitet kan udvide Danmarks strategiske muligheder langt ud over hvad de fleste mennesker tror det muligt for en småstat. Eksemplet illustrerer en fiktiv specialoperations-evakuering af danske borgere fra en sammenbrudt stat 6.000 km fra Danmark.

 16. Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies

  DEFF Research Database (Denmark)

  RØnfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer skattefri virksomhedsomdannelse efter den særlige danske lovgivning herom, dvs. hvor én eller flere fysiske personer ønsker at omdanne deres virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Ifølge dansk lov kan dette kun ske til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, men artiklen behandler dette krav i EU-retlig sammenhæng og påviser, at det pågældende krav er fællesskabstridigt. Det påvises samtidig, hvordan Danmark inden for rammerne af fællesskabsretten kan beskytte sig mod tab af skatteindtægter ved at kræve, at omdannelsen skal ske til et selskab, der enten er hjemmehørende i Danmark, eller som har et dansk fast driftssted, hvortil virksomheden overføres

 17. Strategy for research development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Hydrogen production. An account of production technologies against planning of a optimal danish effort within hydrogen; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Brintproduktion - Gennemgang af produktionsteknologier med henblik pae planlaegning af en optimal dansk indsats pae brintomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-12-01

  This report has been prepared as part of the Danish Energy Authorities' formulation of a Danish strategy for hydrogen as an energy carrier, especially within production of hydrogen and hydrogen-containing fuels. The working-group has defined hydrogen production as the chain of processes necessary to convert a specific energy into enough clean hydrogen or hydrogen-containing fuels. The work has focused on energy sources that can be converted to hydrogen directly, i.e. biomass, solar energy, electricity, and fossil sources. (BA)

 18. Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

  2011-12-15

  Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

 19. DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

  2012-09-15

  The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

 20. Geological map of Denmark 1:200 000. The Danish Central Graben. Base Chalk and the Chalk Group. (two-way travel time, depth and interval velocity and isochore); Geologisk kort over Danmark 1:200 000. Den danske Centralgrav. Basis Kalk og Kalk Gruppen (to-vejs loebetid, dybde og intervalhastighed og vertikal tykkelse)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Britze, P.; Japsen, P.; Andersen, C.

  1995-12-31

  The publication comprises regional two-way travel time and depth maps of `Base Chalk` with Chalk Group (Late Cretaceous-Danian) interval velocity and isochore maps covering an area of some 13,000 km{sup 2} located in the western part of the Danish North Sea sector. The maps represent an integrated geological and geophysical interpretation based on public domain petroleum industry seismic and well data. (au) 24 refs., 4 maps.

 1. Geological map of Denmark 1:200 000. The Danish Central Graben. Top Chalk and the Post Chalk Group (two-way travel time, depth and interval velocity); Geologisk kort over Danmark 1:200 000. Den danske Centralgrav. Top kalk og post kalk gruppen (to-vejs loebetid, dybde og intervalhastighed)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Britze, P.; Japsen, P.; Andersen, C.

  1995-12-31

  The publication comprises regional two-way travel time and depth maps of `Top Chalk`` together with an interval velocity map of the Post Chalk Group (Cenozoic excluding Danian) covering an area of some 13,000 km{sup 2} located in the western part of the Danish North Sea sector. The maps represent an integrated geological and geophysical interpretation based on public domain petroleum industry seismic and well data. (au) 20 refs., 3 maps.

 2. Geological map of Denmark 1:200 000. The Danish Central Graben. Base Upper Jurassic and the Upper Jurassic (two-way travel time, depth, interval velocity and isochore); Geologisk kort over Danmark 1:200 000. Den danske Centralgrav. Basis Oevre Jura og Oevre Jura (to-vejs loebetid, dybde, intervalhastighed og vertikal tykkelse)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Britze, P.; Japsen, P.; Andersen, C.

  1995-12-31

  The publication comprises regional two-way travel time and depth maps of `Base Upper Jurassic` together with Upper Jurassic interval velocity and isochore maps covering an area of some 13,000 km{sup 2} located in the western part of the Danish North Sea sector. The maps represent an integrated geological and geophysical interpretation based on public domain petroleum industry seismic and well data. (au) 24 refs., 4 maps.

 3. Geological map of Denmark 1:200 000. The Danish Central Graben. Base Cretaceous and the Cromer Knoll Group. (two-way travel time and depth, interval velocity and isochore); Geologisk kort over Danmark 1:200 000. Den danske Centralgrav. Basis Kridt og Cromer Knoll Gruppen. (to-vejs loebetid, dybde, intervalhastighed og vertikal tykkelse)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Britze, P.; Japsen, P.; Andersen, C.

  1995-12-31

  The publication comprises regional two-way travel time and depth maps of `Base Cretaceous` together with the Cromer Knoll Group (Early Cretaceous) interval velocity and isochore maps covering an area of some 13,000 km{sup 2} located in the western part of the Danish North Sea sector. The maps represent an integrated geological and geophysical interpretation based on public domain petroleum industry seismic and well data. (au) 25 refs., 4 maps.

 4. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe: »Intra-team Comparison Report for DENMARK, FINLAND, SWEDEN«

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob; Norberg, Per

  2015-01-01

  Komparativ analyse af den lejeretlige regulering og generelle regulering af vilkårene for udlejning af boliger i de tre nordiske EU lande. Baseret på rapporter fra hvert af de tre lande (Jakob Juul-Sandberg forfatter til rapporten fra Danmark).

 5. Occupational pension : the second track of the Danish welfare system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper JØrgen; Madsen, JØrgen Steen

  Artikel om opkomsten og udviklingen af arbejdsmarkedspensioner i Danmark i årene omkring 1990 som et eksempel på ikke-intenderede konsekvenser og forbundne spil Artiklen er publiceret elektronisk i forbindelse med konferencen, men ikke i en særskilt publikation.

 6. Hvad protokollen gemte : Forrædere, homofile og terrorister i Frederik 6.s tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2007-01-01

  Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799.

 7. Thresholds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Peter Mandal

  2009-01-01

  Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

 8. Civil Procedure In Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Bogen foretager en ajourført gennemgang af dansk civilproces efter de store retsplejereformer i 2007. Den behandler spørgsmål om domstolenes indretning, anlæg og forberedelse af civile retssager, bevismateriale og bevisbyrde, internationale procesretlige spørgsmål, herunder forholdet til Bruxelles I-forordningen og Danmarks deltagelse i denne via parallelkonvention, menneskerettighedskonventionens betydning for dansk procesret, afsigelse af dom og kendelse, anke og kære, fuldbyrdelse i Danmark af domme fra danske og udenlandske domstole samt voldgift i Danmark i danske og internationale voldgiftssager efter den store danske voldgiftsreform med Uncitral-modelloven som forbillede. Bogen er skrevet dels på grundlag af traditionel retsvidenskabelig forskning, dels på grundlag af forfatterens mangeårige deltagelse som medlag af Retsplejerådet, der løbende vurderer behovet for reformer af den civile retspleje i Danmark, og endelig på grundlag forfatterens betydelige personlige erfaringer som dommer i danske og internationale voldgiftssager.

 9. The International Cancer Benchmarking Partnership : An international collaboration to inform cancer policy in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Butler, John; Foot, Catherine

  2013-01-01

  Danmark deltager i det internationale studie der skal se på mulige sammenhænge mellem kræftoverlevelsen i en række lande og så en række faktorer i udredningen. Denne artikel beskriver studiet i detaljer.

 10. Historisierung der Energiefrage : Bent Sørensen, A history of energy. Northern Europe from the stone age to the present day, Abingdon, New York 2012, 536 S., br., 46,- Euro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2014-01-01

  Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie.

 11. Hvordan opnår vi langvarig stabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Samtænkning. Kan Danmark bidrage til hurtigere, bedre og mere varige løsninger, hvis det er muligt at udsende embedsmænd, beskyttet af soldater, i stedet for at soldaterne – som i dag – efter bedste evne må agere civile embedsmænd

 12. A. P. Møller siger farvel til de nationale hensyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Joachim

  2015-01-01

  Kapitalisme Det krævede en global finanskrise og et generationsskifte i toppen af A. P. Møller-Mærsk. Men med frasalget af Danske Bank har Danmarks største virksomhed endelig skilt sig af med den sidste rest af national blødsødenhed.

 13. Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2014-01-01

  Både i stormagterne England og Tyskland, i den mellemstore magt Sverige og i lille Danmark førte krisen til den afsluttende planlægning og andre forberedelser for den storkrig, der fulgte næste sommer. Artiklen beskriver disse forberedelser.

 14. Musikterapi : Ressourcer og materialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Hannibal, Niels

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne 7.1 Musikterapiorganisationer og -foreninger i Danmark 7.2 Musikterapitidsskrifter 7.3 Musikterapi og internettet 7.4 Etiske retningslinjer for klinisk arbejde 7.5 National og internationalt samarbejde

 15. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen.

 16. 'Idealisten' fortegner danmarkshistorien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2015-01-01

  Kritisk analyse af spillefilmen "Idealisten", som ved at udelade væsentlig historisk kontekst, som ikke passer ind i filmens dramatiske plot, kommer til at cementere nogle myter om Danmarks og Grønlands stilling under den kolde krig.

 17. The Imitation Game: Alan Turings enigmatiske imitationsspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni.

 18. Teori og baggrundsviden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2005-01-01

  Bogdel med følgende kapitler: Statistik om befolkningssammensætningen i Danmark. Kultur og etnicitet. Kategorisering, stereotypering, stigmatisering og diskrimination. Integrationsstrategier. Værdier omkring familieliv og børneopdragelse. Tosprogethed. Kulturagram. Dilemmaet mellem ligebehandling og anerkendelse.

 19. Stars og striber. : Amerikansk indflydelse på eksperimenterende dansk kunst 1961-75

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  Dansk (og nordisk) eksperimenterende kunst efter 2.verdenskrig sammenholdt med udviklingen i USA. Der er ikke blot tale om indflydelse fra amerikansk kunst til dansk, men i lige så høj grad om en selvstændig udvikling i Danmark.

 20. La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjrup, Thomas

  2013-01-01

  Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling.

 1. 100 dage for tænketanken Kraka

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin MØller

  Drop den overfladiske kritik af, hvorvidt tænketanken Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensens lønseddel. Det interessante spørgsmål er, om den er god for Danmark og vores idé-politiske infrastruktur.

 2. Arbitration in Denmark : the Parties' Influence on a Danish Arbitration Case

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Danmark er, efter i 30 år at være sakket bagud med sin lovgivning om voldgift, blevet et attraktivt land at føre voldgift i. Således har Danmark én af Europas mest moderne og effektive voldgiftslove, og sagens parter har, hvis de ønsker det, en meget betydelig indflydelse på, hvordan sagen skal forløbe. På grundlag af den nye danske voldgiftslov (herefter blot: vgl.) analyserer artiklen, hvilke muligheder voldgiftssagens parter har for at påvirke sagens forløb og dermed effektivisere voldgiftssagens behandling, dvs. hvilken grad af „partsautonomi" der er knyttet til valg af voldgift i Danmark. Det påvises i artiklen, at vgl. har en meget vid ramme for partsautonomi, og artiklen søger at afbalancere parternes ønske om effektivitet i voldgiftsbehandlingen over for fundamentale krav om retssikkerhed. I artiklens slutning opregnes 18 konkrete områder, hvor partsautonomien med fordel kan udnyttes, hvis parterne og deres advokater vælger voldgift i Danmark.  

 3. Sportens nye arenaer : Feber eller forretning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  Udstillings- og konferencekataloget diskuterer den "multiarenafeber" indenfor planlægningen af idrætsbyggeri Danmark og Sydsverige, som har været fremme omkring 2007 og giver et øjebliksbillede af, hvor og hvor mange projekter der er blevet foreslået og tegnet.

 4. Valgretsdebatens vitale stemmer : -Et offentlighedsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiig, Christina

  2014-01-01

  Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning

 5. Psykoterapeuterne og de psykoterapeutiske ydelser : Uddannelse, kvalitetssikring samt praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2013-01-01

  Kapitlet redegør i tal og ord for a) hvem der i Danmark tilbyder psykoterapeutisk behandling, b) psykoterapeuternes uddannelsesmæssige baggrund, c) de praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold ved psykoterapi, d) kvalitetssikring af psykoterapi og endelig e) den første samtale.

 6. Kommunikation som udenrigspolitik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2010-01-01

  Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik

 7. Continuing Vocational Training (CVT) and Life Long Learning (LLL) - Policy Recommendations and Reflections : A result of trans-national cooperation - Bulgaria, Denmark, Greece and Romania

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil

  2010-01-01

  En sammenfattende rapport over et EU-finansieret projekt med kritiske refleksioner og anbefalinger vedrørende en øget deltagelse i livslang læring og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i de 4 partnerlande Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien

 8. Regeringen bruger kristendommen politisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  Regeringsgrundlagets "Danmark er et kristent land" er udtryk for, at regeringen bruger kristendommen politisk - ikke at deres politik baseres på kristendom. Det handler ikke om tro, men om at afgrænse et fællesskab og mobilisere opbakning.

 9. Good taste and table manners are the best diet : Americans become fat by focusing on nutrition. Frenchmen become thin through good taste experiences.

  OpenAIRE

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

 10. God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

 11. Europæisk kulturpolitik mellem nationalisme og kosmopolisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  Kulturpolitikken i Danmark og andre nationer i Europa har i de seneste år lagt vægt på at konstruere et nationalt værdigrundlag for kunstens udfoldelse og sociale betydning. Danmark har siden 2001 været præget af en omfattende kulturpolitisk re-nationalisering. Ligesom i Holland publiceres nationale kulturkanoner med forskellige identitetspolitiske fortegn. Efter mange års multikulturel kulturpolitik har det hollandske parlament vedtaget for første gang i historien at etablere et nationalmuseum, det skal formidle den hollandske kulturarv.

 12. Culture of cooperation? Civil-military relations in Danish homeland security

  OpenAIRE

  Dalgaard-Nielsen, Anja

  2006-01-01

  Danmarks engagement i blandt andet Irak betyder, at Danmark i stigende grad er kommet i søgelyset af tilhængere af den internationale Al-Qaida inspirerede salafi-jihadisme. En aktivistisk udenrigspolitik må derfor følges op af fleksibelt og velkoordineret hjemligt beredskab mod terrorisme. Dette DIIS Working Paper ser nærmere på den danske indsats for at fremme civil/militært samarbejde indenfor terrorberedskabet. Baseret på organisations teori og teori om forandringer i organisationer argume...

 13. Den danske Rødliste opdateret med 1.256 arter af planter og dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian; Wind, Peter

  2009-01-01

  I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997.

 14. Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier : Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Dorthe Hedensted

  2011-01-01

  En del af kommunerne har udarbejdet klimatilpasningsstrategier for at målrette og koordinere arbejdet med tilpasning til de aktuelle og fremtidige klimaændringer. Skov & Landskab har analyseret klimatilpasningsstrategierne fra 10 kommuner, som en del af projekt 'Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik". Rapporten opsamler resultaterne under fire hovedspørgsmål: Bygger klimatilpasningsstrategien på en forudgående kortlægning? Er strategien omsat til konkrete handlinger/handleplaner? Hvordan er samarbejde og ansvarsfordeling i forhold til andre aktører grebet an? og: Hvordan er videnshåndteringen grebet an?

 15. Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge.

  OpenAIRE

  Caspersen,Joakim

  2013-01-01

  Lærere er svært viktige for barns oppdragelse og sosialisering inn i samfunnet. De underviser og bedømmer våre fremtidige samfunnsborgere, og lærernes kompetanse, evner og ferdigheter har en klar effekt på barns skoleprestasjoner. Det har også vist seg at andre aspekter ved læreres undervisning, slik som læreres adferd, oppførsel og tro på egne ferdigheter har stor betydning for elevenes resultater. Nyutdannede lærere er ikke nødvendigvis sosialisert eller innordnet i skolens og profesjonens ...

 16. Informations- og kommunikationsteknologi i boligen : evaluering af et forsøgsbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Mossin, Natalie

  2001-01-01

  Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

 17. Handelshøjskolen i Århus lancerer international efteruddannelse for fødevaresektoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia; BrunsØ, Karen

  2003-01-01

  Ny MBA (Master in Business Administration) tager afsæt i fødevaresektoren. uddannelsens fokuserer på indentifikation og analyse af forandringer i omgivelserne, udnyttelse af fremtidige muligheder og trends samt udvikling og implementering af strategier for markedet og virksomheden som helhed. MBA - med fokus på fødevaresektoren er en international to-årig uddannelse på deltid. Al undervisning og diverse aktiviteter foregår på engelsk og i et internationalt forum.

 18. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  2012-01-01

  KulturarvNord – styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetværket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med nøglepersoner i KulturarvNord. På baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som sætter fokus på museumsnetværkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

 19. Cancer pain classification

  OpenAIRE

  Knudsen, Anne Kari

  2012-01-01

  Klassifikasjon av kreftsmerte Kreftsmerte – hva skal et fremtidig klassifikasjonssystem inneholde? Smerte er et subjektivt, sammensatt og plagsomt symptom som forekommer hyppig hos kreftpasienter. Til tross for eksisterende retningslinjer, er det mange kreftpasienter som ikke får god smertebehandling, særlig ved langkommet sykdom. En av mange årsaker til dette, er mangelen på et allment akseptert klassifiseringssystem for kreftsmerte – et verktøy for å stille en korrekt diagnose. På bakgrunn ...

 20. Det Højisolerede Glashus Egebjerggård, Ballerup

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, SØren

  1999-01-01

  Højisolerende transparente og translucente ruder åbner nye perspektiver for anvendelse af glas i arkitekturen. I Det Højisolerede Glashus afprøves den praktiske anvendelse af højisolerende ruder til at opnå god arkitektur, lavt energiforbrug, gode dagslysforhold og godt termisk indeklima om vinteren, uden at der bliver uønsket varmt om sommeren. Det Højisolerede Glashus er ikke nødvendigvis svaret på fremtidens enfamiliehus, men ved at gå helt til grænserne er der lært meget, som kan anvendes bredt ved fremtidig projektering af arkitektonisk vellykket lavenergibyggeri.

 1. Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2013-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

 2. Specialoperationer - myter og fakta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars Henrik Ehrensvärd

  2012-01-01

  Briefet analyserer nogle af de myter som gennem tiden har skabt en institutionel modstand på de politiske militære beslutningsniveauer mod at forstå og overveje specialoperationer som et strategisk værdifuldt værktøj i nutidig og fremtidig konfliktforebyggelse, krisestyring og konflikthåndtering. Briefet giver et summarisk overblik over hvad specialoperationer egentlig er og fokuserer derfor på at udvikle en bredere forståelse for nyttigheden af specialoperationer i en småstats strategi.

 3. Watch out - the powerusers are coming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin

  2007-01-01

  Denne artikel analyserer og diskuterer de fremtidige udfordringer, som højere uddannelser kan forudse, når de traditionelle organisatoriske former og normer fra industrisamfundet møder den første generation af studerende, der har levet hele deres liv med it, internet og de konstante forandringer, der karakteriserer informationssamfundet. For at analysere præmisserne for disse udfordringer for både studerende og undervisningsinstitutionerne, ser artiklen på den nære fremtids studerende, som lige nu er i folkeskolen og kaldes ´power users´ eller ´game generation´. de nutidige organisationer, der må tilpasse sig fremtidens behov og krav En måde at få indsigt i fremtidens studerende og karakteren af mødet mellem generationerne på er forskning, der retter sig mod folkeskolen. Yderligere en nøgle til organisationsperspektivet er at identificere organisationernes forandringsparathed og potentielle barrierer for at tilpasse sig informationssamfundet og ´power user /game generation´. Baseret på analysen, fremstiller artiklen en skitse af forhindringer for en succesful konfrontation mellem uddannelsessystemet og de fremtidige IKT 'power users' og argumenterer for nødvendigheden af at integrere top-down og bottom-up initiativer i fremtidige organisationer. Processen kræver awareness og støtte fra både bevilgende myndigheder og fra institutionernes ledelser. Artiklen focuserer eksplicit på samarbejdende lærerkollegier som et redskab til at forbedre både indiviuel og organisatorisk tilpasningsevne.

 4. Nye familieformer og færre børn (web-publikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning, og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.                       Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.   Den lave fertilitet i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.   Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.

 5. Kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jesper; Stauning, Inger

  2014-01-01

  Kapitlet behandler kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet. Klimaomstilling inden for det kombinerede bolig- og energisystem indebærer transitionsprocesser af socio-tekniske systemer. Kommunernes klimapolitik viser nye veje inden for såvel den lokale governance-struktur som i forhold til omstilling af lokale socio-tekniske systemer. kapitlet undersøger, hvordan kommuner kan udforme klimapolitiske tiltag, som udnytter lokale potentialer, og som kombinerer tilgængelige ressourcer og aktører i fælles visioner og fælles praksis rettet mod at skabe steder for omstilling af de lokale socio-tekniske systemer. Baseret på studier af fire danske kommuner (Sønderborg, Albertslund, Egedal og Næstved) undersøges potentialer og virkemidler, som kommunerne kan benytte i deres rolle som strategiske aktører i udviklingen af sådanne situerede transitionssteder. Kapitlet viser en mangfoldighed i måder, hvorpå specifikke kontekster og specifikke lokale aktørkonstellationer kan koordineres og omdannes til situerede transitionssteder med potentielt fornyende praksisser. Kapitlet afsluttes med at rejse spørgsmål omkring, hvordan sådanne lokale omstillinger kan påvirke det generelle system, og hvilken betydning de lokale initiativer kan have i klimapolitikken

 6. Udnyt Nordens Digitale Forspring

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

  2013-01-01

  Nordens børn og unge er hjemmevante i den digitale verden. Danske børn har i høj grad adgang til internet i deres hverdag, og i Danmark og i Sverige finder vi de yngste internetbrugere. En svensk undersøgelse fra 2010 viser, at børnene er fire år i gennemsnit, når de har deres internetdebut. På internationalt niveau ligger Danmark og de nordiske lande højt med hensyn til børns adgang til internet både hjemme og i skolen og skiller sig – med Danmark i top – ud, når det gælder graden af integration af computere i undervisning i fagene modersmål, matematik, naturfag og fremmedsprog. Børn har altså i dag muligheden for mobilt og trådløst at deltage aktivt og kommunikere, producere og dele deres tanker og produktioner.

 7. Et farvel til terror? Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David; Jensen, Carsten

  2015-01-01

  Der kan være forskellige grunde til, at så mange lande, herunder Danmark, alligevel vælger at deltage i bekæmpelsen af ISIS, selvom udsigterne til en endelig succes fortaber sig i fremtidens usikkerhed. De følgende kapitler er sammensat således, at de giver en bred forståelse af de udfordringer og begivenheder, der har fremprovokeret og omgivet missionen. Hermed giver den også et billede af nogle af de udfordringer, som fx Danmark har stået og står overfor i den anledning. Det har ikke været sigtet at give en endelig historie om eller analyse af konflikten mellem ISIS og koalitionen omkring OIR. Dertil er tiden langt fra moden. Derimod har redaktionen haft som mål at samle de bedst mulige kræfter i Danmark omkring korte og lettilgængelige delanalyser og fremstillinger af en konflikt, der formodentlig stadig vil udfordre udenrigs- og sikkerhedspolitikken en række år frem.

 8. Robert Molesworth's An Account of Denmark as it was in 1692 : A Political Scandal and its Literary Aftermath

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-JØrgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Robert Molesworths bog An Account of Denmark as it was in 1692 var et politisk manifest, der med Danmark som skræmmebillede advarede mod det absolutistiske fare og propaganderede for republikanske værdier. Det blev en international besteseller og er en mindre klassiker i den tidlige whig-tradition. Fra officiel side blev der protesteret mod skriftet, og den danske regering støttede og organiserede private og halvofficielle modskrifter - dog med begrænset held. Den sidste, grundigste og vigtigste af disse opponenter er Ludvig Holberg, der i sin Danmarks og Norges beskrivelse fra 1729 imødegik Molesworth systematisk både på det historiske, det naturretlige og det kulturelle plan og gjorde det med en ironi og veltalenhed, der svarede til Molesworths. Samtidig inkorporerede Holberg væsentlige dele af Molesworths kritik af Danmarks økonomiske og kulturelle tilbageståenhed. På den måde blev Molesworths bidende republikanske kritik indirekte fødselshjælper til Holbergs moderate og fuldstændig systemloyale oplysningsprojekt.

 9. Samfundets nye kulturpolitik : Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i almindelighed og den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, i særdeleshed en international tendens om, at sport i stigende udstrækning ses som generator for samfundsøkonomisk vækst. Også i Danmark. Men hvorfor kommer dette politiske fokus på oplevelsesøkonomi netop nu? Og hvorfor spiller lige præcis sport en så central rolle heri? Denne artikel søger med udgangspunkt i en generel systemteoretisk ramme at skitsere en forklaringsmodel, der peger på at visse områder af sportsøkonomien særligt klart udtrykker det moderne samfunds lededifference om 'fremskridt'.   Dette forhold gør det oplagt set ud fra en teoretisk betragtning, at sporten nu indtænkes i specifik kulturpolitisk sammenhæng, der understøtter et mere generelt oplevelsesøkonomisk fokus.

 10. Civilproces 2010/2011 : Werlauffs kompendier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Bogen gennemgår væsentlige dele af civilprocessen i koncentreret form, herunder særligt en række terminologiske spørgsmål, de centrale maksimer i form af forhandlingsmaksimen og dispositionsmaksimen, procesrettens retskilder, Den Europæiske Menneskeretskonventions processuelle budskaber, EU-rettens processuelle budskaber, overblik over almindelige og særlige domstole i Danmark, domstolenes personel, internationale værnetingsregler, offentlighedsprincippet i retsplejen, dokumentoffentlighed og aktindsigt i retsplejen, beviskravet, begrebet retlig interesse som søgsmålsbetingelse, doms- og kendelsestyper, formalitet og realitet under retssagen, retsmægling, forligsmægling og forlig, retsafgørelsers form, delafgørelser, dommernes votering, retskraft som begreb og i praktisk sammenhæng, udenlandske dommes eventuelle retskraft og eksekutionskraft i Danmark, præprocessuelle handle- og dispositionsmuligheder, fri proces samt voldgift som alternativ til domstolene.

 11. Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den tættere på nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte palæogene papegøjer og kan derfor repræsentere den ældst kendte kronegruppe papegøje. Udgivelsesdato: 15. maj

 12. Carl Ottos forbryderhoveder : Frenologi og det intellektuelle miljø i København i første halvdel af 1800-tallet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Anja Skaar

  2004-01-01

  Frenologiens fremkomst i Danmark i første halvdel af 1800-tallet er en spændende og ikke mindst underholdende historie, fordi den involverer mange fremtrædende personer i datidens medicinske og videnskabelige kredse samt i det københavnske samfund mere generelt. Diskussionerne omkring denne ?videnskab? foregik på flere niveauer og afspejler samtidigt de grundlæggende forandringer, der skete i det intellektuelle, videnskabelige og medicinske miljø i perioden. Derfor tages der i artiklen højde for de både sociale, kulturelle, filosofiske og rent videnskabelige dimensioner der spillede en rolle da frenologien blev introduceret i Danmark.

 13. Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Broberg, Ole

  2000-01-01

  Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes fremover. Udredningen er udarbejdet i perioden 1. februar til 1. juli 2000. Udgangspunktet for udredningen var spørgsmålet om, der er opstået et paradoksproblem: På trods af en stor indsats inden for arbejdsmiljøsystemet de sidste 25 år er det ikke muligt at konstatere en klar helbredsmæssig effekt af denne indsats.

 14. De gymnasiale uddannelser som adgangsvej til fortsat uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klewe, Lars

  2009-01-01

    I samarbejde med Københavns VUC, VUC Aarhus og Lederforeningen for VUC har Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet ved hjælp af udtræk fra Danmarks Statistik gennemført en registerundersøgelse af tre årgange studenter/kursister (2002, 2003 og 2004) på stx, 2-årig hf, hhx, htx, hf-enkeltfag og GSK og set på deres baggrund, samt hvilke uddannelser de efterfølgende søger ind på. Undersøgelsen giver mulighed for at følge studenterne indtil 2008, hvilket vil sige, at man for årgang 2002 kan følge studenterne/kursisterne i godt fem år.

 15. Rwanda. Dansk støtte er en god investering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Josefine Kühnel

  2012-01-01

  Danmark fortsætter militær støtte til Rwanda mens andre lande fryser bistand Rwandas regering har siden 2005 bidraget betydeligt til fredsbevarende operationer. Rwanda har gennem sit styrkebidrag til fredsbevarende operationer potentialet til at spille en væsentlig regional rolle pga. landets militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN. Danmark ligger nummer 84 på denne liste med et bidrag på 34 soldater.

 16. Danskernes brug af autoværksteder i Sverige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyck, Lise

  2006-01-01

  Da Øresundsbroen åbnede i 2000 betød det, at det blev lettere at transportere sig mellem Danmark og Sverige. Men det betød også, at et svensk lavtlønsområde blev koblet sammen med et dansk højtlønsområde. Mens lønningerne i Københavnsområdet ligger over gennemsnittet i Danmark, ligger lønningerne i Sydsverige under de gennemsnitlige svenske lønninger. Det kunne derfor forventes, at danskere i stigende grad ville tage til Sydsverige og få foretaget serviceydelser som bilreparationer, hvor lønnen udgør en betydelig udgift. Der er ingen tvivl om, at flere danskere er taget til Sverige med det mål at få repareret bil, men omfanget er dog ikke helt belyst.

 17. Energineutralt Byggeri : Tekniske løsninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Danmarks målsætning er i følge Regeringens klimaplan fra 2013 at være et samfund uafhængig af fossile brændstoffer efter 2050. Det kalder på betydelig energieffektivisering og forøgelse af den vedvarende energiproduktion. Byggeriet udgør, jf Energistyrelsens energistatistik, 35 % af det samlede energiforbrug i Danmark og en forbedring af bygningers energieffektivitet er derfor afgørende. Udvikling af energineutrale bygninger er et vigtigt skridt i denne retning. Denne publikation er en del af det arbejde, der er foretaget i Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri og omhandler den forskning, som er gennemført af forskningscentret vedrørende energitekniske løsninger for energineutralt byggeri.

 18. Tillid – en dansk specialitet og konkurrencefordel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2012-01-01

  Der er på mange måder idyllisk i Danmark. Om sommeren skyder vejboderne op med frugt og grønt, hvor man selv tager fra hylderne og betaler i en kasse. Et spørgsmål om tillid – men utænkeligt i mange andre lande. F.eks. er der forskel på at efterlade sit barn i en barnevogn uden for en cafe i New York og i København. Og forskellen handler især om begrebet social tillid. Den form for tillid er Danmark topscorer i, og det gør mange ting både lettere og billigere for os. Måske kan den ligefrem afbøde chok i økonomien.

 19. Indvandring, integration og etnisk segregation : udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter

  2015-01-01

  I denne publikation belyses udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark, analyserer årsagerne til at mange indvandrere er blevet bosat i den almene sektor og koncentreret i bestemte byområder og belyser sammenhængen mellem bosætningen og indvandrernes integration i samfundet. Vi tager afsæt i den viden, der er tilvejebragt i den danske og den internationale forskningslitteratur om emnet og gennemfører en række analyser baseret på et unikt datasæt, som indeholder data om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i hvert af årene fra 1985 til 2008.

 20. Fattigdom, afsavn og coping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Maja; Hussain, Azhar

  2015-01-01

  De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster. Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfaldende lidt diskussion af fattigdom. Denne bog bygger på omfattende studier af området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning i Danmark. Der ses bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, hvordan fattigdommen påvirker individer på en lang række områder over hele livsforløbet, og hvordan fattigdomsramte håndterer deres situation og skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.

 1. Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2011-01-01

  Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien. Senere erindringspolitik indgår i den politiske kamp om synet på Sovjetunionen og og på DKP. Den hemmelige tillægsprotolkol omtales i Danmark først efter krigen på basis af de amerikansk udgivne tyske dokumrenter om protokollen. Sovjetunionen og DKP benægter eksistensen af en sådan protokol, men dens eksistens accepteres i den øvrige litteratur.

 2. Arkitektur der bevæger. : Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2008-01-01

  Supermarked, klatreklub, hotel, kontor, moské, bolig, restaurant, arbejdsformidling, diskotek, galleri eller koncertsal? Mulighederne er mange, når man besøger de mange lande omkring Danmark, der har taget folkekirker ud af brug og indrettet dem til andre formål. Herhjemme skal vi først nu til at tage fat på den følelsesladede debat. Center for Idræt og Arkitektur har sammen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark fundets økonomien til en arkitektkonkurrence om ny brug af bykirken. En sådan konkurrence er unik for arkitektstanden, fordi den vil tilvejebringe helt ny viden om grænserne for ny brug af en hidtil "urørt" bygningstype.

 3. Moms og grænsehandelskoncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

  2005-01-01

  Som følge af de forskellige momssatser i Danmark og Tyskland på henholdsvis 25 og 16 % florerer grænsehandelen i et stadigt stigende omfang. I flere brancher involve-rer danske virksomheder sig således i forskellige grænsehandelskoncepter med hen-blik på at kunne sælge varer til danske forbrugere i Danmark, men med anvendelse af den lavere tyske momssats. I nærværende artikel analyseres retsstillingen i relati-on til forskellige grænsehandelskoncepter og den juridiske holdbarhed af de enkelte koncepter diskuteres og vurderes. Det gøres i artiklen gældende, at det for visse ud-bredte grænsehandelskoncepters vedkommende forekommer særdeles tvivlsomt, om der retmæssigt kan faktureres med tysk moms.

 4. Arktis - et internationalt anliggende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouyal, Lone Wandahl

  2015-01-01

  De fem arktiske kyststater; USA, Canada, Norge, Danmark (via Grønland) og Rusland har de senest år politisk tilkendegivet at reguleringen af det arktiske område skal ske på regional basis. Imidlertid vokser presset fra international side om, at Arktis er et international anliggende, man må samarbejde om – også når det gælder regulering. I kronikken i Jyllandsposten giver forfatteren udtryk for, at Danmark fremadrettet må betragte Arktis som et fællesanliggende for det internationale samfund, således at reguleringen i stigende grad må forventes at flytte fra nationalt og regionalt regi til den internationale sfære.

 5. Impedance imaging in core analysis. Imaging of phase distributions in samples of natural cores of North Sea chalk containing conducting as well as non-conducting fluids. Part: 1-3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laursen, S. [DTU, Inst. for Kemi (Denmark)] Moeller Nielsen, C. [DTU, Inst. for Energiteknik (Denmark)

  1997-12-31

  The present report documents the efforts to develop an impedance method for determining the distribution of the water saturation in a chalk core sample. Measurement of this distribution during a displacement process will make it possible to make numerical simulations of the process which may in turn reveal important rock parameters. The impedance method is one among other methods to determine saturation profiles in a research programme on rock parameters with participants from Danmarks Tekniske Universitet, DTU, and Danmarks og Groenlands Geologiske Undersoegelse, GEUS. The other methods investigated are nmr-scanning and {gamma}-logging. (au)

 6. Ludomani. Behandling og forebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Jakob; Ovesen, Maria

  2014-01-01

  Ludomani – også kendt som patologisk spilleafhængighed – er en lidelse, der viser sig ved gentagne episoder af spilleadfærd, som spilleren har mistet kontrollen over. Lidelsen rammer flere mænd end kvinder og har høj komorbiditet med andre diagnoser såsom depression og angst samt andre afhængighedslidelser. Det skønnes, at ca. 5.000 personer i Danmark inden for det seneste år har lidt af ludomani, og at ca. 2 % af den voksne befolkning i Danmark indenfor det seneste år har haft et problematisk forhold til spil. Selvom der aktuelt er et øget fokus på ludomani i offentligheden, er lidelsen i behandlingsmæssige sammenhænge overset.

 7. Turisterne, naturen og nationalparken : afrapportering af undersøgelse vedrørende turisternes brug af naturområderne og deres holdninger til Møns natur og nationalpark-projektet.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Smed, Karina Madsen

  2005-01-01

  Møn er en turist-ø, og øens feriegæster udgør en vigtig del af naturbrugerne – såvel kvantitativt som kvalitativt. Med ca. 500.000 overnatninger pr. år er øens indbyggertal godt og vel fordoblet på et givet tidspunkt i højsæsonen, som falder sammen med den tid af året, hvor naturområderne generelt benyttes mest. Møns turister vælger i høj grad Møn på grund af naturen og bruger den meget. Der er stort behov for at udvikle nye oplevelsesmuligheder i den mønske natur, for at gøre dem tilgængeli-ge og informere om dem. Samtidig indebærer den store turisme selvfølgelig - selv om mange turi-ster har et stort kendskab til Møns natur og er ”kvalitetsbrugere” - også en risiko for nedslidning af de følsomme naturområder og arter. Formålet med undersøgelsen er derfor: · At registrere turisternes nuværende brug af de mønske naturområder – hvilke aktiviteter, hvilke lokaliteter, hvor ofte etc., heru. indkredse evt. naturbelastninger ved turismens brug af naturen; · At indkredse turisternes oplevelse af og meninger om den mønske natur, deres behov for / øn-sker til fremtidig brug af de mønske naturområder (nye naturattraktioner, nye oplevelsesmulig-heder, nye aktiviteter) heru. vurdere risiko for fremtidige naturbelastninger; · At afdække turisternes holdninger til Nationalpark-projektet – skatter de ”nationalpark-brandet”, åbner det nye muligheder for udvikling af bæredygtig kvalitetsturisme, er der risici forbundet med fremtidig turistanvendelse af en evt. nationalparks natur-og kulturmiljøer? Målgruppe er Møns turister – udvalg af interview-personer søges sammensat på nationaliteter, fami-lietyper, overnatningstyper m.v. i overensstemmelse med fordelingen i hele turistgruppen.

 8. The Past and Future Intertwined : Studies on the Interrelation Between Autobiographical Memory and Motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannessen, Kim Berg

  2010-01-01

  Dnne Ph.d. afhandling består af tre artikler, som omhandler motivations indflydelse (operationaliseret som personlige anliggender) på involuntære og voluntære selvbiografiske erindringers indhold og karakteristika. Derudover undersøges, via "mental contrasting", om det er muligt at øge sandsynligheden for at opfylde meget realiserbare mål ved mentalt at sætte den potentielle fremtid i kontrast til nutidige forhindringer.  Begrebet om mentalt at rejse i tid bliver her brugt for at binde de tre artikler sammen, idet de enten omhandler erindring af tidligere begivenheder eller projicering af sig selv frem i tiden ved at forestille sig mulige fremtidige begivenheder.

 9. Ezekiel's Visionary Call as Prologue : From Complexity and Changeability to order and Stability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen viser, hvordan Ez 1 fungerer som prolog til hele Ezekiels Bog og derved skaber en klar spænding mellem visionen af de levende væsner i kap. 1 og visionen af templet i epilogen, kap. 40-48. Ez 1 signalerer kompleksitet og foranderlighed og er præget af kategorioverskridelser (fx er de levende væsner skildret som monstre). I Ez 40-48 signalerer det nye tempel det modsatte: orden og stabilitet. Hermed forkynder bogen, at Jahve kan ændre situationen for de eksilerede og desuden sikre fremtidig stabilitet. Derudover inddrages afsnit fra Apokalypsen i Ny Testamente, hvor motiver fra Ezekiels Bog genbruges.

 10. Global Industriel E-handel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2001-01-01

  Afhandlingen undersøger danske industrivirksomheders transformationsproces på vej mod en ny æra, hvor Internettet anvendes som et centralt redskab i samhandelen med andre virksomheder, og hvor virksomhedens konkurrenceevne og globaliseringsproces styrkes som følge af anvendelsen. Formålet med afhandlingen er, at forstå i hvilke rutiner i købs og salgsprocesserne Internettet kan anvendes, hvorledes denne anvendelse styrker virksomhedens globaliseringsproces og hvorledes dens virkelighedsopfattelse som følge heraf ændres. Den opnåede forståelse kan forhåbentlig hjælpe andre virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig forskning med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces.

 11. The End of ‘the end of impunity’? : The International Criminal Court and the Challenge from Truth Commissions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob von Holderstein

  2010-01-01

  Med dets udtrykkelige ambition om at bringe "an end to impunity" står den Internationale Straffedomstol (ICC) over for nogle alvorlige udfordringer fra betingede amnestier uddelt af fremtidige nationale sandhedskommissioner - en udfordring der nødvendiggør fundamentale straffeetiske overvejelser. I denne artikel opridser jeg denne udfordring, og jeg diskuterer en mulig løsning på den formuleret af Declan Roche. Ifølge denne løsning bør ICC's chefanklager respektere nationale amnestier og kun retsforfølge og straffe de gerningsmænd der har afvist at samarbejde med en evt. sandhedskommission. Jeg argumenterer imidlertid for, at denne løsning er uholdbar. Hvis vi retfærdiggør ICC med henvisning til afskrækkelse, bør vi som hovedregel ikke acceptere nationale amnestier tildelt af sandhedskommissioner. Udgivelsesdato: May

 12. Interaktive assistenter i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fougt, Simon Skov; Bundsgaard, Jeppe

  2015-01-01

  ”Interaktive assistenter” er programmer der har til formål at støtte eleverne i at løse en delopgave i et elevstyret arbejde gennem stilladsering af arbejdsprocesser og introduktion af relevante begreber og faglige metoder. En række nyere digitale læremidler benytter dem, og denne artikel præsenterer nogle empiriske understøttelser af at konceptet virker efter hensigten, og at de interaktive assistenter dermed er et eksempel på hvordan elevaktive undervisningsmetoders udfordring om manglende faglig fordybelse kan imødegås. Samtidig præsenteres en række forhold ligeledes med empirisk belæg som bør medtænkes i fremtidige didaktiske design.

 13. Trivsel og udformning af fremtidens plejeboliger? : Nordiska nätverket för forskning om äldres boende d. 23 - 24 mars 2010.  Chalmers Arkitektskola Gøteborg Sverige.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann

  Formidling af de forskningsresultater der blev tilvejebragt gennem det tværfaglige forskningsprojekt "Trivsel og Boligform." Formålet med projekt Trivsel og Boligform var at tilvejebringe forskningsbaseret viden om trivselsmæssige aspekter af fysiske, boligmæssige forhold i plejeboligen med 24 t. pleje. Dette skete dels gennem afdækning og systematisering af dansk såvel som international forskningsbaseret viden om trivsel og plejeboligens udformning og indretning, dels ved gennemførelse af empiriske undersøgelser om dette emne. For opbygning af forskningsbaseret viden. Afslutnings perspektiveres med i hvilken retning fokus vil rettes i fremtidige forskningsprojekter indenfor dette område.

 14. Strategisk ledelse på forkant : Fra markedsorientering til fremtidsorientering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; SØrensen, Henrik Aage

  2013-01-01

  I takt med at virksomheders omgivelser ændrer sig i et stadigt hastigere tempo, er en ny tilgang inden for strategisk ledelse ved at vinde frem: Virksomheder og erhvervsøkonomiske forskere orienterer sig i stigende grad imod det langsigtede og overordnede - og forsøger at komme på forkant med markedsudviklingen ved at udforske fremtidige trends og betingelser. Læs her om fremtidsorienteret strategisk ledelse som alternativ til klassisk her-og-nu markedsorientering. Ifølge artiklens to forfattere er vi vidne til et gryende brud i den strategiske tænkning, der hjælpes godt på vej af ny teknologi og nye muligheder for at indsamle viden og data.

 15. Visioner for forskningsbiblioteker : Et forsknings- og uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  HjØrland, Birger

  2010-01-01

  Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Visionen i denne artikel er ikke biblioteket som et fysisk sted, men løsning af informationsopgaver i relation til videnskabelig kommunikation og formidling, herunder undervisning i informationssøgning (dvs. etablering af "information literacy" hos brugerne) og etablering af metadata, der gør en forskel. Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier.

 16. Ved du hvem der har dine sundhedsdata? : Og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Birkler, Jacob

  2015-01-01

  Sundhedsvæsenets flid med at indsamle data om vores sundhed gør Danmark til et eldorado for sundhedsforskning. Det kan både gøre borgerne sundere og landet rigere. Men der er også en bagside, når der er nem adgang til helt private og følsomme oplysninger.

 17. Master in Urban Quality : Study Programme and Study Catalogue

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Udvikling og indholdsmæssig beskrivelse af en international master i bæredygtig byudvikling og designmæssig kvalitet. Arbejdet er et samarbejdsprojekt mellem Berlage institut, Holland; Chulalongkorn University, Thailand; Mahidol University, Thailand; University Kebangsaan Malaysia, Malaysia; og Aalboeg Universitet, Danmark. (Asean-EU University Network Program)

 18. Invasiv plante storproducent af stærkt allergifremkaldende pollen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Den invasive og stærkt allergifremkaldende plante bynkeambrosie er i stand til at udvikle pollen under danske forhold. Det har forskere ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, konstateret i dette efterår. Et enkelt eksemplar af planten bynkeambrosie producerer mellem en halv og en hel million pollen. Det afgørende spørgsmål er nu, hvorvidt planten også kan sætte spiredygtige frø og dermed sprede sig herhjemme.

 19. Erhvervsfrihed og europaret : grundlovens næringsfrihed kan nu kun forstås i et samspil med EU- og EMRK-retten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Artiklen analyserer næringsfriheden i Danmarks Riges Grundlov og efterprøver, om denne rent danske grundrettighed er fået et andet og forøget indhold, efter at fællesskabsretten fortolket af EF-domstolen og de europæiske menneskerettigheder fortolket af Menneskeretsdomstolen er kommet ind i billedet. Artiklens konklsuion er, at detts spørgsmål må besvares bekræftende.

 20. Towards applied integrationism : integrating autism in teaching and coaching sessions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2011-01-01

  Forsøg med Aspergerklasser fortsættes i Danmark. Artiklen giver bud på hvorfor Aspegere og lærere i konventionelle sammenhænge oplever kommunikationsproblemer i et integrationelt perspektiv og skitserer rammerne for en dybere behandling af emnet med inddragelser af perspektiver som Asperger-selvbiografier, indledende feltarbejde og analyseredskaber, diskursanalyse og operationalisering af det integrationelle begreb "contextualization".

 1. Imagining Selves. School Narratives from Girls in Schools in Eritrea, Nepal and Denmark. : Ethnographic Comparisons of Globalisation and Schooling.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer forholdet mellem uddannelse, skole og konstruktion af identitet, som det finder sted i hverdagsliv og skole blandt unge piger i Eritrea, Nepal og Danmark. Der tages udgangspunkt i etnografiske og komparative studier af skole på tværs af kultur og kontekst men fokus på unge pigers forhandlinger af nationale og globale dannelsesprojekter. Udgivelsesdato: 1. marts

 2. Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2013-01-01

  Den internationale krise, der fra november 1912 til april 1913 dominerede stormagternes indbyrdes forhold, fremkaldte ikke kun militære beredskabsforøgelser. I både Storbritannien og Tyskland, i det mellemstore neutrale land Sverige og det lille Danmark kom krisen til at betyde, at krigs- henholdsvis forsvarsforberedelserne ændrede karakter. Storkrigen var ikke længere kun en mulighed, men blev set som næsten sikker og nært forestående.

 3. Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, SØren; Gunnarsen, Lars Bo

  2008-01-01

  Der er målt radonkoncentrationer i 200 fritliggende enfamiliehuse opført efter år 2000 i områder i Danmark, hvor radonforekomsten i undergrunden er stor. Sikring mod radon fra undergrunden i nye huse virker efter hensigten i langt de fl este tilfælde, og radonniveauet i fritliggende nye enfamiliehuse er væsentligt reduceret

 4. For morskab og for penge. Det danske friluftsmaleri i 1820’erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Jesper

  2015-01-01

  Artiklen beskriver indførelsen af friluftsmaleriet i Danmark i 1820’erne, dels gennem en gruppe unge, selvstændige akademielever i årtiets begyndelse, dels gennem institutionelle tiltag fra 1823 og frem. Med J.P. Møllers regelsæt til en årlig konkurrence i landskabsmaleri blev friluftsmaleriets for første gang et element i den akademiske maleruddannelse, et initiativ der i nyere kunsthistorie ellers er blevet tilskrevet Eckersberg.

 5. Denmark : On Law and Religion in Denmark for the Brill Encyclopedia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2015-01-01

  Oversigtsartikel der viser state of the art vedr forholdet mellem stat, kirke og trossamfund, Ret og Religion i Danmark i følgende punkter: Sociale forhold, historisk baggrund, retskilder, individuel religionsfrihed, trossamfundenes retlige status, trossamfundenes autonomi, religion og uddannelse, religion og familieret, finansiering af religion og tro, trossamfundenes bidrag til andre offentlige instanser samt religion og strafferet. Emnerne er på forhånd opgivne

 6. "Collaboration d'état" and the People at War in Denmark. The Development of Discourses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roslyng-Jensen, Palle

  2008-01-01

  En analyse af udviklingen af diskurser med henblik på en historiografisk fortolkning af besættelseserfaringerne i Danmark 1940-45. Diskursudviklingen har været præget af et modsætningsforhold mellem resistencialistiske diskurser og diskurser, der har taget udgangspunkt i statskollaborationen, samt af et modsætningsforhold mellem videnskabelige diskurser og en bredrere historieskrivnings diskurser. Historieskrivningensens og historieforskningens seneste udvikler peget på en opblødning af disse modsætningsforhold.

 7. The hesitant European history of Denmark's accession to the European Communities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Morten

  2005-01-01

  Denne artikel analyserer historien bag Danmarks indgang i EF den 1. januar 1973. To store historiske trends formede Danmarks vej mod EF-medlemsskab. På den ene side skabte kampen for national overlevelse for den danske national stats mellem 1864 og 1945 en særlig dansk model for demokrati og social stabilitet, en forkærlighed for nordisk samarbejde og et blivende negativt billede af kontinental Europa generelt og Tyskland i særdeleshed. På den anden side inkluderede den stigende økonomiske samhandel i Vesteuropa den danske økonomi og fremmede landets økonomiske udvikling. Det var den økonomiske afhængighed af de vesteuropæiske markeder, der fik Danmark til at ansøge om EF-medlemsskab. Både de danske medlemskabsforhandlinger og den indenrigspolitiske beslutning om at deltage var domineret af Danmarks ambivalente holdning til Europa. Det var derfor afgørende, at udvidelsesforhandlingerne sikrede de økonomiske gevinster ved EF-medlemskabet fra begyndelsen uden, at EF for alvor truede dansk velfærdslovgivning og nordisk samarbejde. Konfronteret med en stærk indre opposition var dette afgørende for socialdemokratiets forsøg på at formulere en europapolitisk vision, der kunne holde partiet sammen og vinde folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Den danske udvidelse blev solgt til befolkningen som en økonomisk beslutning og de politiske perspektiver blev nedtonet.

 8. Giraffer, grise og navnets magi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Er det hyklerisk, at både giraffen Marius og grisen Otto har fået stor offentlig opmærksomhed og støttesider på Facebook, mens 30 millioner svin slagtes årligt i Danmark uden nævneværdige protester? Måske ligger forskellen i, at de har fået navne, for med navne bliver man forvandlet fra noget til nogen.

 9. The Danish Armed Forces’ pre-war views and preparations and the developing reality 1914-1918

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Den positive, delvise overraskelse var, at landet ikke blev angrebet ved krigens start eller senere. Ellers var de forhold, der var uventede i Danmark, de samme som overraskede de krigsførende magter, dvs. bl.a. at man ikke fik en hurtig afgørelse og fik en stadig mere totalt samt undervandsbådes og flys uventede store rolle.

 10. Vineeri proovilepanek / Anneliis Aunapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Aunapuu, Anneliis

  1998-01-01

  Taani Kultuuriinstituudi programmi 'Baltic Return' raames Tallinnas 14.-25. 09 toimunud workshopist 'Plywood, the Living Design Dialogue'. Osalesid EKA sisearhitektuuri ja Danmarks Designskole üliõpilased. Kontsentreeruti kontseptuaalsele disainile. Korraldajad: Morten Lund, Erik Krogh Taanist, Toivo Raidmets Eestist. TVMK-s läbi viidud workshop lõpetati EKA fuajees näitusega. Kommenteerivad: T. Raidmets, E. Põrk (TVMK).

 11. Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

 12. Pragmatik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter; Ulbæk, Ib

  2006-01-01

  Oversigt over pragmatikkens udviklingshistorie i Danmark fra Paul Diderichsen og frem med hovedvægt på en tematisk belysning af de logisk-filosofiske problemstillinger, der knytter sig til, hvad det vil sige at forstå en ytring eller en tekst. Artiklen giver et rids af berører klassiske skoledannere inden for den filosofiske pragmatik som Austin, Grice, Searle og Habermas.      

 13. Dragten i tidlig jernalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mannering, Ulla

  2009-01-01

  Danmark besidder en enestående samling af dragter fra ældre jernalder, der hovedsagelig er fundet i de jyske tørvemoser. Dragterne består af en lang række beklædningsgenstande og forskelligt tilbehør fremstillet af tekstil og skind. De nyeste C14 dateringer af disse fund har vist, at hovedparten af de mosefundne dragter stammer fra Førromersk Jernalder.

 14. Identitet : De sammenhængende bånd 1. film ud af 7

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Dominique

  dentitet fremstilles i filmen som en proces. Identiteten er altid til forhandling i mødet med det omkringliggende samfund. Filmen følger bl.a. Aminula fra Afghanistan, Marina fra Sydafrika og Amy fra Gambia i deres fortælling om at ændre selvopfattelse i mødet med Danmark. Fysisk medie: DVD

 15. Bekæmpelse af rynket rose II

  DEFF Research Database (Denmark)

  ButtenschØn, Rita M.; Ransijn, Johannes

  2014-01-01

  Rynket rose er en invasiv art, der har spredt sig voldsomt gennem de seneste år – ikke kun i Danmark men i hele Europa. Den er svær at bekæmpe, og derfor har Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune i perioden 2010-2013 gennemført en række kontrollerede forsøg med slåning, græsning og kemisk bekæmpelse af rynket rose.

 16. Omlægning af bilafgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Bilafgifterne i Danmark er høje set i en international sammenligning. Beskatningen har imidlertid vægt på anskaffelse af bil, mens eksternaliteterne hovedsagelig er knyttet til anvendelsen af bilen. I artiklen analyseres mulighederne for og konsekvenserne af en afgiftsomlægning inden for et 'skattestopregime' - dels i form af en forøgelse af benzinafgiften, dels i form af en 'kilometerafgift' gradueret efter bilens benzinøkonomi. Udgivelsesdato: maj

 17. Kampen om erhvervslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2010-01-01

  På grundlag af Carl Gustav Johannsens bog "Firmabiblioteker i Danmark 1945-2007" beskriver artiklen, hvordan danske firmabibliotekers historie peger på et lavt konfliktniveau i forhold til forskningsbibliotekerne. Til gengæld rivaliserede forskningsbibliotekerne med folkebibliotekerne i slut-80'erne og start-90'erne.

 18. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Zea Majs NK603xMON810. Supplerende materiale til sagen. Modtaget 07-02-2005, deadline 25-02-2005, svar 23-02-2005 : C-GB-02-M3-3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  Brev: Det tilsendte materiale giver ikke anledning til ændringer på konklusionen i tidligere risikovurderinger af MON810xNK603-majs til anden brug end dyrkning. Danmarks Miljøundersøgelser forventer således efter gennemgang af det supplerende materiale til sagen MON810xNK603 fortsat ingen væsentlige miljømæssige effekter i forbindelse med import til anden brug end dyrkning.

 19. Kvinders smag for mænd, mænds smag for kvinder : heteroseksualitet som smagsfællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  WØldike, Morten Emmerik

  2007-01-01

  Heteronormativitet og hierarkiske dikotomier: mænd over kvinder, hetero over homo, normal over queer udgør det sparsomme begrebsrepertoire i de dominerende fortællinger om heteroseksualitet i den danske køns- og seksualitetsforskning. Her promoveres en alternativ videnskabelig historie i det senmoderne Danmark om heteroseksualitet som smagsfællesskab.

 20. Nordiske Ambassader under pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  De nordiske udenrigstjenester er presset på budgetterne og det fører til ambassadelukninger verden over. Danmark er i færd med at lukke ambassader i Jordan, Algeriet, Nicaragua og Bosnien. Andre nordiske lande, som for eksempel Sverige lukker i byerne Hamborg og Kaliningrad. Hvis Nordens stemme fortsat skal høres verden over, skal der nye og moderne løsninger til.

 1. Continued pollution from mining at Maarmorilik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Næsten 20 år efter, at minedriften efter bly og zink ved Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland blev indstillet, belastes de omkringliggende fjorde og landområder fortsat med de to metaller. Det fremgår af den seneste rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet over resultaterne af overvågningen af miljøtilstanden i området. Overvågningen finansieres af det grønlandske råstofdirektorat.

 2. Sådan styrer du 126 samtidige projekter!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fladkjær Nielsen, Ann-Dorte; Svejvig, Per

  2012-01-01

  Et af Danmarks pt. største forretnings- og IT programmer løses i 126 projekter, hvor store dele af projekterne gennemføres parallelt. Hvordan styrer man så stort et program? Det handler om at kunne skalere de grundlæggende projektledelsesdiscipliner til programniveau samt tilføje enkelte kraftfulde virkemidler, der kan nedbringe usikkerheden og sikre en effektfuld opfølgning og styring af projekterne.

 3. Moderne Gennembrud 1830-1915

  DEFF Research Database (Denmark)

  LØkke, Anne

  2010-01-01

  Fra 1830 til 1915 blev Danmark fundamentalt forandret. Det var selvfølgelig ikke noget nyt, at der skete forandringer, men tempoet var nyt og stort set alt blev ændret fra landets styre og økonomi til det enkelte menneskes drømme og krop. Alle livets sfærer fra sex og troen på gud til den personlige frihed oplevede moderne gennembrud.

 4. Cervisia etenim Danica et medo precipue habebantur... : Über die Verbreitung hansischen Kulturguts im dänischen Raum am Beispiel Hopfenbier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pajung, Stefan

  2010-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den hanseatiske kulturindflydelse i Danmark fra ca. 1250-1650 eksemplificeret gennem udbredelsen af kulturgodet humleøl. Parallelt med hansaens voksende økonomiske indflydelse i middelalderens og renæssancens Danmark vandt også deres fremmeste eksportartikel, humleølle, frem i Danmark. Humle og hanseatisk øl udgjorde i senmiddelalderen efter salt den næststørste importpost i Danmark og var med til at indbinde store dele af den danske befolkning i den hanseatiske økonomi og kultur. Anskaffelsen af denne vare var med til at befordre bondesejlads og handel med Nordtyskland og bidrog til voksende kulturel udveksling med vores naboer. Der var dog markante forskelle i mængden og arten af forbrug - Øresundsregionens byer og kyststrækningers kontakt var således rettet mod Østersøens hansestæder, mens Jylland og især vestkysten var knyttet til Hamborg og Nederlandene. I takt med hansestædernes nedgang og den opstående økonomiske krise i begyndelsen af 1600-tallet var dog atter med til at indskrænke landbefolkningens konsum. Det hanseatiske øl står således som et udtryk for de danske bønders økonomiske velstand mellem ca. 1450 og 1620.

 5. Kommercialisering : En nøgle til velfærd og velstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Geersbro, Jens

  2012-01-01

  Diskussionen om Danmarks fremtid som velfærdstat er i fuld gang – og har været det i et stykke tid. På det seneste har en ny rapport fra OECD tegnet et dystert billede for Danmark, idet landets produktivitet fortsat er for nedadgående. Så det store spørgsmål er nu endnu mere aktuelt: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden for at bevare og udbygge velfærd og velstand? For at belyse dette spørgsmål fokuserer en stor del af diskussionen på ”produktivitet” som nøglen til velfærd og velstand. Vi vil i denne rapport argumentere for en supplerende faktor, som vi mener er af endnu større betydning end selve produktiviteten: Danmark kan og skal leve af kommercialiseringevnen. Evnen til at kommercialisere dækker over virksomheders aktiviteter til at tjene penge med deres ydelser (produkter, service, m.v.). Kort sagt handler kommercialisering om at forstå kundernes behov og værdiskabelse, matche denne indsigt med ydelser, og bygge passende relationer med kunder for at forklare værdi. Hvor god en virksomhed er til kommercialisering kan måles som: Kommercialiseringsefficens = Omsætning / ydelser.

 6. PPB-evaluering af standard og kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund Mortensen, Peder; Ulrik, Susanne

  2002-01-01

  I rapporten udvikles en typologi og et metodeapparat til evaluering af standard og kvalitet i boligbebyggelser. 11 nyopførte byggerier evalueres på niveau by, bebyggelse, bolig og detalje. Temaerne er: arkitektur, bebyggelse, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og brugertilfredshed. Rapporten er lavet udarbejdet i samarbejde med: Nissenberg A/S, Mangor & Nagel A/S og Byfornyelse Danmark

 7. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere : - på basis af en opfølgningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. Det undersøges på hvilke parametre de stoffri adskiller sig fra en aktuelt stoffri gruppe og en ikke stoffri gruppe.

 8. Uruguays vandløb skal give svaret på hvad der sker med vores vandløb når klimaet bliver varmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Uruguay rummer en række vandløb der i fysisk udformning og opland minder meget om de danske. Derfor har tre specialestuderende på Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet været nede i Uruguays subtropiske varme for at undersøge hvordan danske vandløb vil kunne udvikle sig når klimaet bliver varmere.

 9. Dimethyl ether reforming for high temperature PEM fuel cells

  OpenAIRE

  Kotisaari, Mikko

  2009-01-01

  Työ käsittelee synteettisen polttoaineen nimeltä dimetyylieetteri (DME) soveltuvuutta polttokennoille. Työssä on laaja kokeellinen osuus, joka on tehty Danmarks Tekniske Universitetin kemian osastolla Energy and Materials Science Group -tutkimusryhmässä. Metanoli on toistaiseksi kenties lupaavin pienen mittakaavan polymeerielektrolyyttimembraani (PEM) -tyyppisten polttokennojen polttoaine. DME, kemialliselta kaavaltaan CH3OCH3, on huonelämpötilassa kaasumainen, helposti nesteytettävä met...

 10. The strategic use of evidence on teacher education : investigating the research report genre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, JØrn; Reimer, David

  2014-01-01

  Denne artikel analyserer tre forskellige rapporter. Alle rapporter omhandler læreruddannelse, er produceret af forskellige analyseinstitutter i Danmark og er brugt som evidens indenfor uddannelsessektoren. Analysen identificerer kritiske metodologiske og konceptuelle forhold, der er relateret til produktionen af forskningsrapporter, og relaterer disse til debatten om evidens i uddannelser. Artiklen afsluttes med refleksioner over forskelle mellem akademisk og strategisk evidens.

 11. Kokkeuddannelse for døve : evaluering af Allehånde Køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik MØller; Wittendorff, Nina

  2010-01-01

  I denne rapport præsenterer vi en evaluering af projektet "Nye veje for unge døve, døvblinde og hørehæmmede i Danmark". Hensigten med dette projekt er at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede personer et uddannelsestilbud inden for fremstilling af mad. Konkret handler det bl.a. om en kokke- og catering-uddannelse rettet mod personer med hørevanskeligheder.

 12. Kanonen rør på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Peter; Hägerfelth, Gun

  2009-01-01

  Ved gymnasiereformen i Danmark 2005 indførtes krav om kanonisk læsning i dansk. I Norge fjernedes de hidtidige krav om kanonisk læsning ved reformen i 2006. I Sverige har der ikke været krav om kanonisk læsning siden 1960'erne. Dette er et blandt flere eksempler på at de nordiske landes skolesystemer har fjernet sig fra hinanden siden 1960'erne. Udgivelsesdato: December

 13. Tabet af biodiversitet fortsætter i den danske natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Tabet af biodiversitet er ikke standset i nogen af de ni danske økosystemer. Det konkluderer en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet efter at forskerne har undersøgt et stort antal arter, levesteder og processer. Rapporten offentliggøres ved et symposium i Aarhus i dag.

 14. Socialistiske økonomer og Keynes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars

  2002-01-01

  I denne artikel stilles der spørgsmål ved den opfattelse, at en række yngre danske socialistiske økonomer i 1930'erne og 1940'erne tilegnede sig John Maynard Keynes' økonomiske teorier. Historikere har hævdet, at dette fik stor betydning for Socialdemokratiets efterkrigsprogram, Fremtidens Danmark. Påstanden i artiklen er, at økonomer som Gunnar Myrdal og William Beveridge spillede en større rolle end Keynes.

 15. Genmodificeret foder i fødevareproduktionen : Den retlige ramme for dansk enegang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bracht

  2014-01-01

  Markedsføring af genmodificerede fødevarer i Danmark er genstand for EU-retlig totalharmonisering. Reglerne kritiseres imidlertid med rette for ikke at give fødevareforbrugerne tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at træffe kvalificerede valg. Artiklen undersøger de danske muligheder for at etablere nationale ordninger, som imødekommer forbrugernes behov, inden for den EU-retlige reguleringsramme.

 16. Unge lovovertræderes strafansvar, retssikkerhed og lavalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Anette

  2013-01-01

  artiklen behandler udviklingen i den kriminelle lavalder i lyset af andre retlige aldersgrænser i Danmark samt kriminel lavalder i andre europæiske lande. Der argumenteres for at fastsættelsen af den kriminelle lavalder ikke fortæller hele historien om de yngste lovovertræderes retlige og sociale positioner i samfundet.

 17. Gæs vænner sig til vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kortnæbbede gæs er blevet mindre frygtsomme over for vindmølleparker og rækker af vindmøller. En undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, på tre vindmølle-lokaliteter i Vest- og Nordvestjylland viser, at gæssene over de seneste otte-ti år er rykket en del nærmere til møllerne for at foruragere. På én lokalitet fouragerede fuglene tilmed inde i vindmølleparken.

 18. Fitnesskulturen som socialt konstrueret fænomen. Anmeldelse af: Christina Hedblom: "The Body is Made to Move": Gym and Fitness Culture in Sweden. 201 sidor, hft.Stockholm: Stockholm University 2009 (Stockholm Studies in Social Anthropology N.S. 1) ISBN 978-91-86071-20-2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kasper Lund

  2010-01-01

  Fitnessindustriens sammensatte træningskultur er flere gange i de senere år blevet endevendt i akademiske afhandlinger og rapporter fra både Norge, Sverige og Danmark. I rækken af udgivelser er Christina Hedbloms doktorafhandling 'The Body is Made to Move - Gym and fitness Culture in Sweden' endnu et bidrag til forståelsen af den omsiggribende disciplinering af kroppen, som finder sted i fitnesskulturens træningsarenaer.

 19. Kompetencer som oplysningsprojekt : mynddigørelse eller styring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Siden 2003 har universiteterne i Danmark omskrevet de gamle studieordninger, og erstattet dem med nye kompetencebaserede studieordninger, hvor god uddannelseskvalitet ikke længere forstås kvalitativt - som dybden af de studerendes faglige viden og refleksionsevne. Uddannelseskvalitet forstås derimod kvantitativt - som den studerendes performance i forhold til en række prædefinerede kompetencemål, der skal matche bestemte anvendelsesfunktioner på arbejdsmarkedet.

 20. Notat vedr. By- og Landskabsstyrelsens anmodning om en foreløbig vurdering af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 162 ved etablering af sommerhuse på Agersø og Orø (Notat til Skov- og Naturstyrelsen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Peter

    By- og Landskabsstyrelsen har med brev af den 30. maj 2008 anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om at foretage en screening af mulige konsekvenser på udpegningsgrundlaget som anført ovenfor på baggrund af eksisterende data og viden.   I notatet gør DMU rede for mulige konsekvenser for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 162 ved udlæg til sommerhusgrund på Agersø og Orø.

 1. Konkurrencestaten er en velfærdssucces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehlholm, Mikkel; Pedersen, Ove K.

  2014-01-01

  Debatten om begrebet "konkurrencestaten" har båret præg af misforståelser og forsimplinger. Med denne artikel håber vi at ændre på dét. Ved at sammenligne den danske konkurrencestat med andre kan man nemlig se, hvordan den er helt særlig ved at være en succesrig velfærdsstat. Til artiklen har vi indsamlet den eksisterende internationale forskning om velfærdsstaters udvikling og trækker især på den mest avancerede amerikanske forskning. I den internationale forskning er der enighed om, at Danmark er i en klasse for sig - at der er meget få lande i verden, der har skabt så favorable livsbetingelser for deres indbyggere som Danmark. Vi er dog ikke blinde for de mindre positive sider. Fx ved vi, at børnedødeligheden i Danmark er højere end i Sverige og Norge, og at middellevetiden i Danmark er kortere end i andre nordiske lande og på niveau med USA's. Vores pointe er dog denne: Følger man den danske debat, kan man let få det indtryk, at udviklingen er rivende gal. Det er den ikke. Den komparative forskning siger noget andet.

 2. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014) : En undersøgelse af OECD's indflydelse på dansk uddannelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen.

 3. Det står skidt til vest for Valby Bakke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergård-Nielsen, Niels

  2014-01-01

  Sandheden er, at jobvæksten i Danmark i modsætning til de fleste andre OECD- lande på intet tidspunkt har været tilstrækkelig til at opveje tabet af job. Ingen sektor har i dag flere job end i slutningen af 2008. Og det ser særlig skidt ud i provinsen.

 4. Radioverdener : Auditiv kultur, historie og arkiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  I slutningen af det 20. århundrede troede de fleste, at radioen ville blive fortidens medium i kraft af web-mediets sejrsgang. Men i dag lever radioen i bedste velgående på nye præmisser, og den er med stor succes blevet integreret i det 21.århundredes digitale medieplatforme. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver består af en række nedslag i radioens sammensatte historie, som den har udfoldet sig i Danmark siden begyndelsen af det 20. århundrede. Tilsammen danner bidragene en anderledes kulturhistorie, der afdækker lydens og lytningens rolle i det moderne Danmark lige fra, hvordan radioen skabte nye musikalske og journalistiske genrer til, hvordan Danmarks Radio kom til at indtage en nøglerolle i et demokratisk samfund under store forandringer. Og – måske vigtigst af alt – afslører bogen, hvem der kan tage æren af at være den første dj der præsenterede danskerne for The Beatles. I denne indføring i Danmarks radiohistorie anlægger bogens forskere ikke kun et tilbageskuende blik. De udfolder også radioens rolle på det 21. århundredes digitale scene: Takket være podcasts og web-radio har vi ikke blot fået nye lyttervaner, vi har også fået adgang til mange af fortidens radioudsendelser og dermed til en helt ny, glemt del af vores kulturarv, hvis stemmer langt om længe er blevet tilgængelige. Både radioens nutid og dens fortid er forandret. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver stiller skarpt på et medie, vi troede vi kendte.

 5. Bremser miljøfolk trafikken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann; Nielsen, Johan

  2007-01-01

  Når miljøfolk blander sig i trafikdebatten bliver de ofte beskyldt for at sætte Danmark i stå. Sådan behøver det ikke at være. Det kan lade sig gøre at indrette et transportsystem, der både er fleksibelt og bæredygtigt, og som kan klare de øgede mobilitetsbehov. Det kræver, at man planlægger ud fra fremtidens behov, frem for at fremskrive fortidens. Udgivelsesdato: December

 6. "Matching" Internationale Studerende med Danske Virksomheder : Undervisningsministeriet: Forsøgs- og Udviklingsprojekt nr. 122295/DVU6265

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Gustav

  2009-01-01

  Studenterjob, praktikpladser og hovedopgaveskrivning i samarbejde med virksomheder er de tre udfordringer, der foreligger for erhvervsrettede professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser der står overfor at indføre obligatoriske virksomhedspraktikforløb også for udenlandske studerende. På basis af en spørgeskemaundersøgelse fra seks uddannelsesinstitutioner undersøges den aktuelle matchning mellem virksomheder g internationale AP/ professionsbachelorstuderende i Danmark.   

 7. DNA afslører synderne bag forurenet vand.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Torben Lund; Wejse, Peter

  2006-01-01

  Bakterier fra afføring i drikkevand er noget skidt! Hvert år berører drikkevandsforureninger mere and 100.000 mennesker i Danmark. Nye DNA-metoder kan gøre insatsen overfor forureningen mere effectiv ved hurtigt og precist at udpege, hvor bakterierne stammer fra.

 8. Psykiatrien i krise - en kamp om definitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jeppe Oute; Ringer, Agnes

  2014-01-01

  "Tre forskellige stemmer konkurrerer om at definere psykisk lidelse og normalitet. Med udgangspunkt i en omstridt kronik af Peter Gøtzsche, leder af Cochrane Centret i Danmark, dykker forfatterne ned i stridens kerne og giver deres bud på en samfundsvidenskabelig tilgang til psykisk lidelse, der også omfatter sociale, kulturelle og økonomiske perspektiver."

 9. Computerteknologi og kognitiv genoptræning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilms, Inge Linda

  2009-01-01

  Danmark er et af de lande, hvor flest indbyggere har adgang til en computer. De fleste danskere anvender computeren dagligt på arbejde og hjemme til bl.a. chat, blog, videnssøgning, handel, spil og kommunikation. Hvordan kan det så være, at der er så lille udbredelse af computerbaserede rehabiliteringssystemer? Udgivelsesdato: Juni

 10. When cooking fish wreaks havoc in Danish kitchens

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, Maria Kümpel

  2008-01-01

  Mangel på viden om køb og tilberedning af fisk hæmmer forbruget af spisefisk i Danmark. En undersøgelse viser, at denne manglende viden kan medføre mange kaotiske episoder i de danske køkkener, men også at den samme mangel kan imødekommes gennem forholdsvis simple tiltag.

 11. Ud af offerrollen og vis vilje til vækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2014-01-01

  Der er næppe nogen, der for alvor tror på, at regeringens vækstpakke kickstarter dansk økonomi. Danmark er nu igen af Transparency International hyldet som verdens mindst korrupte land - tæt fulgt af New Zealand og de andre nordiske lande. Vi gør reelt ikke, hvad det kræver at få landet i gang igen.

 12. Uligheden begynder i daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer problematikken at selv om velfærdssamfundet kæmpoer for at få alle med, vokser risikoen for at børn bliver hægtet af allerede i daginstitutionen. Et stort forskningsprojekt på Danmark tager fat på den sociale ulighed og undersøger velfærdssamfundets muligheder for at 'gøre det bedre'.

 13. Fra information til læring : Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for forskningsbibliotekerne", som blev støttet af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) i perioden 2005-2007.

 14. Housing as Social Right or Means to Wealth? : The Politics of Property Booms in Australia and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Jens Ladefoged; Seabrooke, Lenoard

  2008-01-01

  Er privat boligejerskab en nedarvet social rettighed eller en legitim måde at tjene penge på? Hvordan forandrer det private boligmarked befolkningens opfattelse af privatboligen som en del af økonomien? Artiklen undersøger hvordan privatboligen har betydning for verdensøkonomien ved en sammenligning af skatte og finansieringsregimer i to idealtypiske cases, det liberal boligmarked i Australien og det korporatiske boligmarked i Danmark Udgivelsesdato: september

 15. Innovation i fødevaresektoren: En tværfaglig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Innovation er det, Danmark skal leve af - vi læser det i avisen næsten hver dag. Det gælder ikke mindst fødevaresektoren. Forudsætningerne er gode: Den danske fødevaresektor har altid været innovativ. Danmark var pioner, da det handlede om at etablere kvalitetskontrol og branding, så at kunder og forbrugere kunne stole på, at kvaliteten altid var ens. Danmark var og er pioner, når det handler om at udvikle nye processer, der kan øge effektiviteten og dermed sænke omkostningerne. Danmark var og er pioner, når det gælder om at opspore nye markeder, hvor de danske produkter er efterspurgte. Innovationen i dag handler dog mest om et fjerde område: Om at udvikle produkter der vil kunne skabe værdi for kunder og forbrugere. At kunne skabe ekstra værdi ("added value") i forhold til konkurrenterne, så at man vinder kampen om kundernes og forbrugernes præferencer og ikke behøver at vinde kampen om den laveste pris. Også her er den danske fødevaresektor godt på vej, men konkurrencen er hård - især fra store internationale selskaber, der har haft netop denne type innovation som kernekompetence i mange år.

 16. Årsberetning 2002 for Det Danske Primærlaboratorium for Geometrisk Metrologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo; Rasmussen, Svend Nytoft

  2003-01-01

  Denne årsberetning dækker kalenderåret 2002. NGM bygger på det formali-serede samarbejde indenfor geometrisk metrologi mellem Center for Geometrisk Metrologi (CGM) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – DANAK reg. nr. 273 - og Center for Måling og Kvalitet på Teknologisk Institut – DANAK reg. nr. 128 -.

 17. Vandstande og saltholdighed i Limfjorden ved lukket Thyborøn Kanal

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, JØrgen Harck; Bentzen, Thomas Ruby

  2012-01-01

  På Aalborg Universitet er der netop afsluttet nogle omfattende edb-beregninger med vandstandsforhold og saltholdighed i Limfjorden. Disse beregninger dokumenterer, at en lukning af Thyborøn Kanal med en dæmning indeholdende en gennemstrømningssluse, vil være i stand til at reducere de nuværende og fremtidige stormfloder i den indre Limfjord markant. Dette vil kunne kompensere virkningen af de fremtidige vandstandsstigninger og klimaændringer det nærmeste århundrede. Det er desuden vist, at en gennemstrømningssluse med et tværsnitsareal på omkring 500 m2 vil være tilstrækkelig til at opretholde vandskifte og saltholdighed på det nuværende niveau, således at vandkvaliteten heller ikke forringes. Dette svarer til en sluse, som er cirka 50 % større end gennemstrømningsslusen i Hvide Sande. Slusen skal virke som en ensretter således at den kun lader tidevandet fra Nordsøen passere ind i fjorden i østgående retning. Under stormflod er slusen helt lukket. På denne baggrund vurderes, at en lukning af Thyborøn Kanal teknisk set vil være en realistisk mulighed senere i dette århundrede, når virkninger af klimaændringerne for alvor slår igennem.

 18. Vel færden, den sunde levemåde og foregribelsen: En dystopisk tendenskritik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2015-01-01

  Såvel forebyggelse af sygdom som fremme og bevarelse af sundhed lader sig fatte som forskellige måder at foregribe menneskets fremtidige helbred på. Afsættet for denne artikel er, at såvel regimenteringen af den sunde levemåde som menneskets vel færden har med foregribelse at gøre; og at der i foregribelsen af menneskets fremtidige helbred ikke kun gemmer sig potentialet for noget godt, men også for en mulig ilde færden. Ad omveje skal jeg – som katten om den varme grød – nå frem og holde mig til to dystopiske tendenser forbundet med den foregribende regimentering af den sunde levemåde, hvilke potentielt kan true menneskets vel færden: (1) En tendens til at slå idealet for det sunde menneske i hartkorn med idealet for det moralsk set gode menneske. (2) En tendens til at gøre alle de forhold og forholdsregler, der knyttes til den sunde levemåde, så detaljerede og omfattende, at et menneske, der skulle ønske og skulle forsøge sig med at efterleve alle disse, enten allerede måtte være en idiot eller kunne ende med at blive det.

 19. From Gold Cure to Antabuse : Danish Treatment Traditions in a Liberal Drinking Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  2007-01-01

  Tilstanden af et lands 'alkoholkultur' må måles på, hvordan det behandler dets alkoholikere. Danmark betegnes normalt som et land med en 'liberal' alkoholkoholkultur, men smitter denne liberalitet også af på alkoholbehandlingen? I artiklen gennemgås danskernes forskellige foretrukne 'behandlingsmetoder' over tid, og det antydes kraftigt, at liberaliteten ikke modsvares af en tilsvarende omsorg (og liberalitet), når det går galt. Danmark har haft relativt færre egentlige alkoholbehandlingsinstitutioner end i det øvrige Norden i tiden før 1950. Især var der tale om initiativer taget af enkeltpersoner eller af idealistiske, filantropiske eller religiøse foreninger med relativ svag offentlig finansiering. På det lægefaglige område var interessen tidligt rettet mod at finde den ultimative kur. Blandt sådanne helt enkeltstående initiativer står bl.a. den såkaldte Guld-kur, som blev introduceret i Danmark i 1890erne, og som var baseret på at etablere aversion over for alkohol hos den alkoholafhængige. Derimod kendetegnes den danske behandlingstradition af mange (tvangs)interneringsanstalter og andre tvangsforanstaltninger for alkoholikere. Og det antydes, at opdagelsen af antabus (den kemiske tvungne ædruelighed) i 1947 lå i forlængelse af den danske tradition for tvangsmæssig behandling af alkoholikere og var tilsyneladende blot en for samfundet billigere måde at overkomme omkostningerne ved den liberale alkoholkultur. Andre mener, at antabusens succes i Danmark i efterkrigstiden netop skyldtes, at 'pillen' på samme måde som Guldkuren, blev en 'neutral' lægelig behandling af en 'sygdom', og at antabusbehandlingen stadig i forlængelse af den danske liberale alkoholkultur kunne ske uden at tilføre den enkelte 'skyld', anger og internering. Indførelsen af de relativt dyrere nye kognitive behandlingsformer (Minnesotakur) har derfor været relativt mere træg i Danmark.

 20. Design Education : Student and market expectations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  2007-01-01

  In resent years the two main design schools in Denmark (Danmarks Designskole and Designskolen Kolding ) undergo many changes. The overall goal for both is to obtain status as a university, and they will be evaluated in this regard in 2010. Transforming a vocational school with long handicraft traditions into a research based institution for higher education is demanding. Danmarks Designskole is in the middle of this process, many activities are initiated, both employees and students are involved, and from outside representatives from various design professions. The design process has many stakeholders with various interests and opinions. The aim it is not to design a computer system, a service or product but re-designing curriculum, work procedures, self images etc. which support educating designers of the future. This paper reports on two investigations that have been carried through as part of the change processes at Danmarks Designskole. A questionnaire explore the present students reasons for wanting to become designers and their expectations to the design education and future jobs. Eight focus groups including representatives from various design professions discuss what skills and competencies that are expected from future graduates. The main issues to be discussed here are views, demands and expectations from various stakeholders and the consequences they (might) have in the process of transforming a vocational design school curriculum into a curriculum for a ‘design university’. The first section gives background information about Danmarks Designskole, the initiation of the change process, and curriculum concerns. Then the research approach is described. From section 3 to section 6 the results from the investigations are discussed. First if a vocational education still is expected? Then views about if Danmarks Designskole should educate specialised designers or design generalists. Section five give examples of expectations to the design education and in section 6 profiles of graduates are discussed. Section 7 reflects on the research approaches which is followed by conclusions.

 1. The Rise and Fall of Social Cohesion : The Construction and De-construction of Social Trust in the US, UK, Sweden and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2013-01-01

  Afhandlingens spørgsmål er, hvorfor tilliden mellem mennesker er faldende i USA og Storbritannien, mens den er stigende i Danmark og Sverige. Afhandlingens overordnede tema er således, hvordan social sammenhængskraft kan undergraves og opbygges. Afhandlingen giver en social konstruktivistisk forklaring på spørgsmålet. Det vises, at opfattelsen af at leve i et meritokratisk middelklasse samfund er af afgørende betydning for vores vurdering af medborgernes troværdighed. Den faldende tillid i USA og Storbritannien forklares således med, at amerikanerne, i særdeleshed i de yngste generationer, har mistet opfattelsen af at bo i et meritokratisk middelklasse samfund. I stedet har borgerne fået en opfattelse af, at de fleste andre medborgere tilhører samfundets utroværdige, farlige og uværdige ”bund”. Omvendt forklares den stigende tillid i Sverige og Danmark med, at svenskerne og danskerne, i særdeleshed de yngre generationer, har fået opfattelsen af at bo i et meritokratisk middelklasse samfund. Borgerne har således fået en opfattelse af, at langt de fleste andre medborgere tilhører samfundet troværdige midte. Disse folkelige opfattelser af samfundets struktur afspejler, hvordan uligheden og fattigdommen har været stigende i USA og Storbritannien, mens uligheden og fattigdommen i samme periode har været faldende i Sverige og Danmark. Men afhandlingen leverer også mange eksempler på, at borgernes opfattelse af samfundet er sociale konstruktioner, der til tider ligger ganske langt fra virkeligheden. Afhandlingen argumenterer således for, at social sammenhængskraft primært er et kognitivt fænomen – i modsætning til tidligere forskning, der behandler tilliden til medborgere som et udslag af reeelle erfaringer med samfundet eller socialiserede normer fra barndommen. Afhandlingen bygger på et unikt datamateriale, hvor spørgsmål fra amerikanske spørgeskemaundersøgelser er repliceret i Storbritannien, Sverige og Danmark. Dertil kommer et studie af, hvorledes massemedierne i Storbritannien, Sverige og Danmark fremstiller samfundet ”bund” og indirekte dermed også samfundet ”midte”. Endelig er der gennemført et eksperiment, der måler, hvordan hudfarve påvirker tillidsniveauer.

 2. Virtual Models Linked with Physical Components in Construction

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Kristian Birch

  2009-01-01

  Anvendelsen af virtuelle modeller understøtter en fundamental ændring af gængs praksis i byggeriet. Det ændrer den primære informationsbærer (tegninger) fra at være simple manuelt udarbejdede afbildninger til at være visuelt realistiske digitale repræsentationer, som afspejler bygningen og dens omgivelsers opførsel og egenskaber. Det er i dag muligt og fornuftigt i praksis at udarbejde komplette virtuelle modeller af bygninger eller anlæg inden de udføres i virkeligheden. Førende arkitekter, ingeniører og entreprenører drager allerede nytte af det i dag, og skaber virtuelle modeller som detaljeret beskriver performance af den færdige bygning og dens opførelsesproces. Det fulde potentiale af de virtuelle modeller er imidlertid endnu ikke udnyttet. En måde at få flere fordele ved anvendelse af modellerne er ved digitalt at linke dem med de fysiske komponenter, der indgår i byggeprocessen og derved forbedre informationshåndteringen. Mulighederne for at etablere et sådant digitalt link mellem de virtuelle modeller og de fysiske komponenter i byggeriet er undersøgt i dette Ph.d.-projekt. Det er gjort ved at integrere viden om bygningsteknik, softwareudvikling og forretningsudvikling i en iterativ og brugerorienteret systemudviklingsproces. I denne afhandling beskrives i analysen af fremtidige forretningsmuligheder en række nye arbejdsprocesser, der kan være medvirkende til at løse nogle af de største udfordringer inden for byggebranchen. Tre af de mest lovende af disse forretningsmuligheder blev udvalgt til den videre systemanalyse, -udvikling og -evaluering. Dette omfatter kombinationen af virtuelle modeller med automatisk objektidentifikation ved hjælp af radio frequency identification (RFID) i 1) kvalitetssikring af bygninger under opførelse, i 2) styring af projekters fremdrift samt i 3) drift og vedligeholdelse. Eksperimenter og implementering i aktuelle projekter viste, at mobilteknologi og passiv RFID teknologi er klar til anvendelse og en egnet samt praktisk implementerbar måde at etablere digitale links på i byggeriet. Blandt andet demonstreres det i denne afhandling hvordan det digitale link kan udnyttes i forbindelse med dokumentationen af kvaliteten af det udførte arbejde, realtidsopdatering af produktionsstatus i de virtuelle modeller og inspektion af bygningers vedligeholdelsestilstand. Prototypeudviklingen og implementeringerne viste også, at en del mere udviklingsarbejde kræves før potentialet kan realiseres i form af forbedret kvalitet, omkostninger og pålidelighed af byggeprojekter, hvor teknologien indføres. De største barrierer blev identificeret i relation til arbejdskulturer, ændring af gængs byggebranchepraksis og udvikling af nye ontologier. Baseret på erfaringer opnået gennem dette Ph.d.-projekt vil vigtige fremtidige udfordringer også være at synliggøre fordelene ved at anvende moderne informations- og kommunikationsteknologi i byggebranchen og kommunikere dette til alle interessenter. Som det argumenteres i afhandlingen er det nødvendigt at fremtidige praktiske implementeringer drives af stærkt lederskab og en sund metodisk tilgang til at forandre gængs praksis.

 3. Landbrug, fødevarer og materialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Michael SØgaard

  2009-01-01

  IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent. Planen er samtidig en beskrivelse af, hvordan investeringer i teknologi og infrastruktur kan udvikle Danmark til et moderne samfund baseret på vedvarende energikilder og effektiv udnyttelse af alle tilgængelige ressourcer. Et samfund, hvor vækst i erhverv og velfærd kan ske i samspil med et bæredygtigt miljø. Samfundsøkonomiske beregninger viser, at en omlægning af energiforsyningen vil medføre besparelser på 13 milliarder kr. allerede i år 2015. Herefter vil besparelserne stige frem til 2050 så de når op på 25 milliarder kr. årligt. Kapitlet om landbrug, fødevarer og materialer analyserer den nuværende klimabelastning fra dansk fødevareproduktion og -forbrug og diskuterer tiltag der kan reducere klimabelastningen med 50-70% gennem ændrede kostvaner, mindre spild af fødevarer i husholdningerne og et mindre miljøbelastende landbrug. Samtidig diskuteres muligheder og barrierer for at producere biomasse til energi- og materialeforformål som led i udfasning af fossile energiressourcer.

 4. Evidence of increasing mortality with longer diagnostic intervals for five common cancers : A cohort study in primary care

  DEFF Research Database (Denmark)

  TØrring, Marie Louise; Frydenberg, Morten

  2013-01-01

  Dette studie peger på, at dødeligheden stiger med tiden til diagnose for de fem hyppigste kræftformer i Danmark. Tidligere studier har ofte vist og konkluderet det modsatte: Kræftpatienter med kort ventetid har højere dødelighed end resten (det såkaldte ventetidsparadoks). Vores analytiske mål var at tage højde for skævheder i det observationelle studiedesign, der let fører til fejlkonklusion. Vi analyserede sammenhængen mellem længden af det diagnostiske interval (defineret som tiden fra egen læges konstatering af symptomer til kræftdiagnosen) og femårsdødeligheden for de fem hyppigste kræftformer i Danmark. I alt 1.128 patenter med tyk- og endetarms-, lunge-, modermærke-, bryst- og prostatakræft indgik i undersøgelsen. Overordnet fandt vi ventetidsparadokset samt en øget dødelighed ved længere diagnostiske intervaller for de 40-50 % af patienterne, der havde ventet længst. Resultatet støtter initiativerne til at reducere ventetiden i sundhedsvæsnet så som kræftpakker og ventetidsgarantier.

 5. Byfornyelse og livskvalitet : To danske bidrag til et symposium afholdt i Geneve 29.-31.maj 1978 om byfornyelse og livskvalitet arrangeret af FN's Økonomiske Kommission for Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  1978-01-01

  Arbejdsgruppen for By- og Regional Planlægning og udvikling under FN's Økonomiske Kommission for Europa afholdt 29-31. maj 1978 i Geneve et symposium om byfornyelse og livskvalitet. Danmark var arrangerende nation og har som sådan udarbejdet oplægget til diskussionen (tema-notatet). Hvert deltagende land er blevet opfordret til at kommentere temanotatet og til at give eksempler på hvorledes man i byfornyelsen har taget hensyn til beboernes livskvalitet (response-notater). Danmarks responsenotat bestod udelukkende af eksempler til uddybning af temanotatet. De danske bidrag er udarbejdet for planstyrelsen af medarbejdere ved en række forskningsinstitutioner og med bistand fra medarbejdere i planstyrelsen. Planstyrelsen deler ikke nødvendigvis alle synspunkter i notaterne. I forståelse med planstyrelsen udsendes de to notater i en dansk udgave af SBI, der hermed ønsker at bidrage til diskussionen om mål og midler for vor byfornyelsespolitik.

 6. Talentudvikling i sport : reflekterede organisationer, gode teams og stærke atleter

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Talentudvikling er et satsningsområde i Danmark. Det er helt berettiget og dybt nødvendigt. Danmark er et lille land på en stor international scene. Vi skal kunne lave talentudvikling i verdensklasse. Heldigvis gør vi det godt. Dansk talent-forskning er i international top klasse. De bedste danske atleter lykkes fornemt på den internationale scene. Og danske forbund, klubber, kommuner, skoler og andre søsætter mange spændende og solide talentinitiativer. Men vi kan blive endnu bedre. Det kræver at vi deler viden og inspirerer hinanden – og så selvfølgelig at vi handler på de gode ideer. I denne bog samler vi nye perspektiver, up-to date forskning og beskrivelser af innovative projekter indenfor talentudvikling og sportspsykologi. Alt sammen med ét formål. At inspirere dig og mange andre til fortsat at holde dansk talentudvikling helt i front.

 7. Afstrømningsforhold i danske vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, N. B.; Iversen, H. L.

  2000-01-01

  Forord Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, Afde-ling for Vandløbsøkologi. En del af rapporten og de tilgrundliggende dataanalyser er udarbejdet i samarbejde med Hedeselskabet, Miljø og Energi as, afdeling for Hydrometri og Vandressourcer. Rapporten er udarbejdet af Fagdatacenter for Hydrometri, en funktion Danmarks Miljøundersøgelser har varetaget siden 1994. En af hovedopgaverne for Fagdatacenter for Hydrometri er at vedli-geholde en landsdækkende database, der bl.a. indeholder samtlige tidsserier af vandføringsdata, der er indsamlet i Danmark. Det er data fra denne database, der er grundlaget for analyser og præsentationer i denne rapport. En anden stor opgave for Fagdatacentret er at vare-tage driften af et nationalt referencestationsnet, der består af 27 måle-stationer fordelt i hele landet. Stationer og data herfra er særskilt be-skrevet i rapporten. Formålet med rapporten er at give en generel beskrivelse af afstrøm-ningsforholdene i de danske vandløb, herunder vandføringens vari-ationer, mængder og udviklingstendenser. Vandløbsafstrømningen skal ses i sammenhæng med vandets kredsløb og relateres til klimati-ske og vandløbsøkologiske forhold. Endvidere er det hensigten, at rapporten skal give et overblik over de hydrometriske data, der er indsamlet i Danmark. I 1994 udarbejdede Hedeselskabet et udkast til en rapport, der præ-senterede og analyserede vandføringsdata frem til 1993. En del af dette rapportudkast er grundlaget for nærværende rapport, men der er medtaget flere statistiske analyser og præsentationer, og endvidere indgår der afstrømningsdata til og med 1998. Rapporten er finansie-ret af Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøun-dersøgelser. Resumé Rapporten giver en landsdækkende beskrivelse og analyse af af-strømningsforholdene i de danske vandløb. Grundlaget for rapporten er den omfattende samling af hydrometriske data, der er indsamlet siden 1917. Afstrømningsforholdene beskrives bl.a. ud fra en række karakteristiske parametre, varighedskurver, ekstremværdi- og tren-danalyser. Fastlæggelse af referenceperiode for beregning af medi-anminimum er analyseret. Rapporten giver et samlet overblik over den nationale hydrometriske datasamling i form af kort, oversigtsta-beller og nøgledata. Afstrømningsregistrering Systematisk registrering af afstrømning i Danmark påbegyndtes om-kring 1917. I dag findes næsten 400 målestationer, hvor afstrømnin-gen måles kontinuerligt, og stationerne er fordelt i de omkring 64.000 km vandløb, der findes i landet. Det samlede opland til målestatio-nerne udgør ca. 55 % af landets areal. Danmarks længste vandløb er Gudenåen (149 km), og den afvander et område på godt 2600 km2. Skjern Å er derimod den vandrigeste med en middelvandføring på ca. 37.000 l/sek. Dataopsamling Vandstanden er igennem mange år blevet registreret ved manuel aflæsning af en vandstandsskala ved mange af stationerne, men automatiske papirskrivere har også været i drift siden begyndelsen af århundredet. I dag registreres næsten udelukkende med datalogger og evt. med telefonforbindelse til stationerne. Normalt sker selve re-gistreringen dog stadig med lod og flyder i en målebrønd. Vandfø-ringsmålinger foretages normalt med vingeinstrument. Strømhastighed og faldforhold Danske vandløb har faldgradienter, der næsten udelukkende ligger i intervallet 0,1 til 10 promille. Der er en tendens til, at gradienten afta-ger nedstrøms i vandløbssystemet (jo nærmere kysten), men der er betydelige afvigelser mellem de forskellige dele af landet. F.eks. kan de Bornholmske vandløb have relativt store gradienter. Middel-strømhastigheden i vandløbene varierer fra ca. 0,1 til 1,0 m s-1, og ha-stigheden er oftest størst i store vandløb. Den gennemsnitlige strøm-hastighed i danske vandløb er ca. 0,3 m s-1. Udviklingstendenser i klima og afstrømning De gennemførte trendanalyser af årlig middelnedbør og årlig mid-deltemperatur for Danmark i de seneste 125 år (1874 - 1998) har vist signifikant stigende udvi

 8. At skabe handling og forandring : de (tvær)faglige synsvinkler i sundhedspædagogisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simovska, Venka

  2015-01-01

  Dette kapitel diskuterer den pædagogiske metode, som ligger til grund for sundhedsundervisningen i Faghæfte 21 (Undervisningsministeriet, 2009) for skolernes undervisning i familiekundskab, seksualitet og sundhed. Denne metode har fungeret som inspiration for arbejdet med sundhedspædagogik og sundhedsfremme i skoler, både i Danmark og i udlandet. Metoden er tæt forbundet med begreberne elevdeltagelse og sundhedsrelateret handlekompetence (se kapitel 2). I Danmark går metoden under betegnelsen “de faglige synsvinkler” (Undervisningsministeriet, 2009). På engelsk har den fået navnet “the IVAC approach” (Investigation-Vision-Action-Change, på dansk Undersøgelse-Vision-Handling-Forandring). Forskning i anvendelsen af IVAC i pædagogiske udviklingsprojekter i skoler viser, at lærere kan tilpasse IVAC det konkrete sundhedsemne, de beskæftiger sig med, ligesom metoden kan afpasses pensumkravene, klassetrin og elevinteresser. Desuden er metoden kultursensitiv og kan afpasses kultur, vilkår og overordnede betingelserog den enkelte skoles særlige prioriteter.

 9. Globalisation, etnisk diversitet og pluralistisk sundhedsfremme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  Dette paper drejer sig om nogle af de dynamikker, der er fremherskende når forskellige etniske grupper møder sundhedssystemet i det danske velfærdssamfund. De senere årtiers internationale migration til Danmark kombineret med de samfundsmæssige forandringer globaliseringen har ført med sig, gør disse dynamikker, herunder ulighed og eksklusionsprocesser, aktuelle og relevant for at fremme befolkningens sundhed. På baggrund af intersektionalitetsbegrebet samt en case, der omhandler en inkluderende psykosocial praksis foreslås en mere inkluderende praksis i det sundhedsfremmende arbejde i Danmark. Derudover fokuseres på de særlige aspekter og ressourcer blandt de etniske minoriteter. Processer som transnationalisme og diaspora, som fører til pluralistiske sundhedsfremme praksisser(såsom yoga og meditation mv.) inddrages. Sådanne holistiske praksisser kan endvidere være sundhedsfremmende for både etniske minoriteter og majoriteter idet de kan udgøre supplement eller alternativer til nogle af de neoliberale, reduktionistiske sundhedsfremmepraksisser.

 10. "Doping, Fair Play, and the Dilemmas of Government Sponsored Sport Institutions"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2007-01-01

  The article inquires into the moral dilemmas public sport institutions are facing when they on the one hand officially argue that the important thing in sport is fair play and sportsmanship while their raison d'etre on the other hand is to help the athletes to achieve the best possible results on the international arenas. The problems of the governement sponsored elite sport institution Team Danmark', is not only seen in their moral panic following doping cases that hardly can be surprising, but also in the institutions ambiguous handling of and advisory to athletes about the use of grey area products. The article demonstrates that a public institution like Team Danmark in its relations with the public as well as with the athletes runs a high risk for exposing hypocrisy and double standards when they ignore that it is the will to victory and not the virtues of the English gentleman sport that is the driving force behind elite sport.

 11. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant bomuld GHB614 x LLCotton25 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA-GMO-NL77

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, dobbelt insektresistente og herbicidtolerante bomuld GHB614 x LLCotton25 anvendt til import til Danmark Den genmodificerede GHB614 x LLCotton25-bomuldskrydsning adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante mod herbiciderne glyfosat og glufosinat. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder eller viderebearbejdning til fødemidler. Der kan derfor potentielt kun ske uønskede effekter på miljøet ved uheld og en tilfældig, utilsigtet spredning af levende GMO-materiale. Sandsynligheden for spredning via frø i Danmark er dog ubetydelig og eventuelle tilfældigt spirede bomuldsplanter vil ikke kunne modnes, endsige krydse med nogen vilde arter eller etablere vedvarende bestande i naturen eller på dyrkningsarealer. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved import og markedsføring af den genmodificerede bomuldskrydsning GHB614 x LLCotton25, der skal anvendes til andre formål end dyrkning.

 12. Bankunionen : Fire grunde til at blive ude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Finn

  2014-01-01

  Tilsyn. Bankunionen vil tvungent omfatte alle euro-lande. Herudover har også ikke-eurolande mulighed for at blive medlemmer af bankunionen. I Danmark har regeringen meldt ud, at man vil overveje et dansk medlemskab. Fra november 2014 træder den europæiske bankunion i kraft. Sat på spidsen: En lukning af Danske Bank eller Jyske Bank vil give gode ekspansionsmuligheder f. eks. for Deutsche Bank. For det fjerde vil bankunionen efter al sandsynlighed indebære, at det bliver dyrere at være bankkunde. Det må nemlig ventes, at finansielle kriser i bankunionen hovedsagelig vil blive løst uden offentlige midler, hvilket indebærer, at banken enten lukkes, sælges til en anden bank, eller at bankens gæld nedskrives. Det svarer til det system for bankkriser, som danske politikere indførte med den såkaldte Bankpakke 3. Resultatet vil være usikkerhed for indskydere og for andre, der har tilgodehavender i finansielle virksomheder (i Danmark blandt andet ejere af realkreditobligationer).

 13. Hvad er kildekritik? : - et essay om Erslev, lagkage og historiefagets manglende metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-JØrgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimenteret) gennem de seneste femhundrede år: den filologiske kritik, den historistiske kritik, den poppersk-hermeneutiske kritik. Alt efter den konkrete undersøgelses tilsnit vil forskellige dele af denne tradition komme i spil.

 14. Brændeovnes bidrag til luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Brændeovnenes bidrag til luftforurening er blevet kortlagt med en hidtil uset detaljeringsgrad. Det er forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Aarhus Universitet som står bag kortlægningen. En omfattende målekampagne i Slagslunde viser at brændeovnene bidrager væsentligt til partikelforureningen - og meget mere end andre opvarmningsformer i forhold til den producerede varme. Resultaterne peger dog også på at den samlede emission fra danske brændeovne kan være overvurderet.

 15. The Making of a Popular Hero : Sherlock Holmes in Early, Danish Media Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2011-01-01

  Med fokus på det oversete, men meget populære teaterstykke 'Sherlock Holmes' (1901) undersøger artiklen, hvordan den fiktive figur Sherlock Holmes og dermed kriminalfortællingen blev udbredt i Danmark. Artiklen er baseret på omfattende arkivstudier og den diskuterer især de genremæssige modulationer, Holmes-fortællingerne undergik i skiftet fra litteraturen til det folkelige teater. Medieskiftet og dermed skiftet i målgruppe havde betydning for Holmes-universets genreplacering, hvilket også var tilfældet, da Nordisk Film i årene 1908-1911 producerede en række stumfilm med Holmes.

 16. Skal man være rask for at være syg? : Om konkurrencestatens krav om en kompetent klient.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin

  2015-01-01

  Den sociale ulighed i sundhed i Danmark stiger. Der er et bemærkelsesværdigt tidsmæssigt sammenfald mellem denne stigning og de neoliberalt inspirerede forsøg på at tranformere velfærdsstaten til en konkurrencestat bl.a. via NPM. Spørgsmålet er, om der også er en sammenhæng. Stiller de nye styringsteknologier nye krav til patienterne om at have handlekraft, forhandlingskraft og købekraft, hvis de vil klare sig i konkurrencen om begrænsede ressourcer.

 17. Effect of a disinfectant powder on methicillin-resistant Staphylococcus aureus in pigs, bedding and air samples under simulated farm conditions

  OpenAIRE

  Gongora, Carmen Espinosa; Damborg, Peter Panduro; Nielsen, Søren Saxmose; Gibbs, S.; Guardabassi, Luca

  2013-01-01

  Livestock-associated methicillin resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) is an emerging zoonotic agent that can be transmitted to people exposed to contaminated farms. This study was performed to evaluate the efficacy of a commercial farm disinfectant in reducing LA-MRSA contamination under controlled conditions. Treatment and control group were both composed by pigs naturally colonized with LA-MRSA. The animals were housed for 37 days in two separate farm-style chambers (Danbox Danmark ApS...

 18. Innovation – inside out. Change and stability in social and health care education

  OpenAIRE

  Wegener, Charlotte

  2013-01-01

  Formål: Formålet med dette studie er at undersøge og udfordre kravet om innovation i offentlige velfærdsdomæner. Studiet spørger til hvordan sociale praksisser på tværs af grænser udfolder sig i social- og sundhedsuddannelserne i lyset af innovationsimperativer. Metode: Studiet er designet som et tværorganisatorisk feltstudie af samarbejdspraksisser i social- og sundhedsuddannelserne i Danmark og undersøger aktiviteter mellem mennesker og de arbejdsopgaver og artefakter, som de interagerer me...

 19. Krigspolitik(k)en under angreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2008-01-01

  I de sidste 17-18 år har dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik undergået en markant militarisering, med Danmarks aktive deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak som hidtidige højdepunkter. Den anmeldte bog, Jørgen Bonde Jensens "Politiken og krigspolitikken. Et læserbrev", gennemgår kritisk dagbladet Politikens behandling af denne udvikling, med hovedvægt på Irakkrigen. Anmeldelsen tilslutter sig delvis den kritiske holdning til Politikens dækning, men kritiserer bogens 'læserbrevs'-form, som vanskeliggør læsningen unødigt. Udgivelsesdato: Juni 2008

 20. Foreløbige retsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler foreløbige retsmidler ved EF-domstolen, fx mod Danmarks fortsatte byggeri af Storebæltsbroen i strid med fællesskabsretlige udbudsregler eller mod ikrafttrædelsen af en forbundslov om tyske motorvejsafgifter i strid med kravet om ligebehandling af inden- og udenlandske vognmænd. Endvidere behandles foreløbige retsmidler ved danske domstole mod ikrafttræden og håndhævelse af danske regler, der åbenlyst strider mod fællesskabsretten. Endelig sættes danske regler om forbud og arrest i perspektiv under indtryk af EU-retten.