WorldWideScience

Sample records for blandt kommunale it-chefer

 1. Aktives kommunales Debt Management in Deutschland

  Birkholz, Kai

  2008-01-01

  Behandelte Themen sind: Kommunale Verschuldung und Zinsaufwendungen; Aktives Debt Management; Konzeptionelle Anforderungen an ein aktives Debt Management und deren bisherige Umsetzung in der Praxis; Ausblick

 2. Grønne, kommunale regnskaber

  Kristiansen, K.

  Hvad er et grønt, kommunalt regnskab? Hvordan får man miljøhjulet til at dreje? Hvorfor lave et grønt regnskab? Håndbog i grønne, kommunale regnskaber viser, hvordan man nemt kan lave et grønt regnskab, som er tilpasset forholdene i den enkelte kommune og som kan bruges i det lokale Agenda 21...

 3. Kommunikation und Handeln lokaler Akteure des Wohnungsmarktes nach der Komplettveräußerung kommunaler Wohnungsbestände

  Kaufmann, Kristin Klaudia

  2013-01-01

  Spätestens seit Ende der 1990er Jahre erreichten Liberalisierungsbestrebungen und kommunale Entschuldungsüberlegungen auch die kommunale Wohnungswirtschaft. Um ihre Handlungsfähigkeit abzusichern, Schulden zu senken und Haushalte zu sanieren, wurden deshalb durch kommunale Anteilseigner teilweise komplette Wohnungsunternehmen an institutionelle Investoren veräußert. In Zeiten der Marktentspannung schien das teils mit hohem Modernisierungs- und Umbaubedarf versehene Wohneigentum, die Chance au...

 4. Die Arbeit der Organisationseinheit "Beteiligungsmanagement" im Gesamtkontext der Steuerung öffentlicher Unternehmen auf kommunaler Ebene

  Creusen, Leander

  2014-01-01

  Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Beteiligungsmanagement und der damit verbundenen Steuerung öffentlicher Unternehmen auf kommunaler Ebene. Der Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass eine Kommune keine absolute Kontrolle über ihre öffentlichen Unternehmen ausüben kann und sollte. Stattdessen wird angenommen, dass im Zuge einer effizienten Steuerung eine Fokussierung auf relevante Themen, Bereiche und Aktivitäten der öffentlichen Unternehmen erfolgt. Da die Steuerung...

 5. Ledelse i praksis – en studie av betingelser for arbeidsglede i to kommunale sykehjemsavdelinger

  Søland, Gro

  2015-01-01

  Problemstillingen i oppgaven er «På hvilken måte kan transformasjonsledelse medvirke til arbeidsglede i en kommunal sykehjemsavdeling?» Undersøkelsen er en kvalitativ studie, en empirisk undersøkelse, og dens formål er å se på hvordan prinsippene for transformasjonsledelse kan komme til anvendelse i kommunale sykehjemsavdelinger. Transformasjonsledelsen har mye til felles med motivasjonsteorien, i særdeleshet indre motivasjon, de faktorene som spiller på våre emosjoner og hvordan de får en...

 6. Brugerundersøgelse blandt brugerne af bo- og værkstedstilbud i Varde kommune

  Nielsen, Anette; Bylov, Frank

  2009-01-01

  Spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af værksteds og botilbud i Varde kommune. Undersøgelsen foregik i samarbejde med ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, der foretog interviewene i forb.m. spørgeskemaundesøgelsen, mens studerende fra socialrådgiveruddannelsen og læreruddannelsen var sekretærer...

 7. PS Nobilis plustræforsøgene – forskelle i kvalitet blandt plustræer

  Nielsen, Ulrik Bräuner

  Der er fundet store forskelle i kvalitet og udbytte blandt de afprøvede plustræer. Udvalg af de bedste plustræer til frøproduktion i frøplantagerne har lovende perspektiver. En række frøplantager er allerede etableret og i begyndende produktion - og de her præsenterede avlsværdier vil indgå som e...

 8. Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

  Skak, Morten; Bloze, Gintautas

  Rapporten belyser udviklingen i de ældre medborgeres flyttemønstre, indkomster og formuer over perioden 1986 til 2011. Vi definerer æl-dre medborgere som personer i alderen 65 år og derover (i kort form: 65+’erne). Årene efter, at alderen 65 er opnået, betegnes som pensionsårene for alle personer......, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Rapporten baserer sig hovedsagelig på data udtrukket fra forskellige administrative registre, som ligger hos Danmarks Statistik. Derudover har vi trukket tal fra Statistikbanken, SHARE og Boligøkonomisk Videncenters (2011...... behandlinger og ind-læggelser på sygehuse er dog samtidig stigende for alle pensionister, og det samme gælder besøg hos tandlæger, kiropraktorer, fysio- og fodterapeuter. Efter et fald frem til sidste halvdel af 1990’erne er erhvervsfrekvensen blandt de ældre igen stigende. I 2011 var knap 10 procent af de...

 9. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 10. Tryghed blandt unge nydanskere

  Shakoor, Tallat; Riis, Rie Wellendorf

  Forskningsprojektet skal bidrage til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse af det normale og trygge liv i senmoderniteten, som grundlag for tilrettelæggelse af en evt. fremtidig indsats. Fokus vil blive rettet mod den voksende gruppe "almindelige" unge med anden etnisk baggrund...

 11. Organisk demens blandt tandteknikere

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two group were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 12. Cancermorbiditet blandt alkoholmisbrugere

  Tønnesen, Hanne; Møller, Henrik; Andersen, Jens Richard;

  1995-01-01

  , liver, larynx, lung, pleura, and secondary cancer. The women had a significantly increased risk of cervical cancer (RR = 2.0). The men developed prostatic cancer significantly more frequently than expected (RR = 1.4). The relative risks of cancer of the stomach, pancreas, kidney and endocrine system......Data on the association between alcohol abuse and cancer morbidity are scarce in large cohorts of non-hospitalized alcoholic men an women. Of 18,368 alcohol abusers who entered an out-patient clinic in Copenhagen between 1954-1987, 18,307 were followed. Their cancer incidence was compared to that...... of the total Danish population. The overall morbidity of cancer was significantly increased among alcohol abusers. The men developed 1441 cancer cases (RR = 1.6), and the women 182 cases (RR = 1.5). Significantly increased incidences were found for cancer of the tongue, mouth, pharynx, oesophagus...

 13. Mobilisation and realisation concepts for increased local activities in the fields of energy conservation and climate protection. Final report about the second subsidy period; Mobilisierungs- und Umsetzungskonzepte fuer verstaerkte kommunale Energiespar- und Klimaschutzaktivitaeten. Endbericht zur zweiten Foerderperiode

  Boede, U.; Frahm, T.; Gruber, E. [and others

  1999-02-02

  The aim: The described project is concerned with the question of how mobilization and realization processes in the energy conservation and climate protection sector can be conducted successfully at the municipal level. The scientific approach was player- and process-oriented and inter-disciplinary. The central aim was the development of scientifically founded, practice-relevant strategies for players in the municipal arena. Such activities at the municpal level were chosen as object of the study because there exist at that level considerable and up to now insufficiently exploited potentials for carbon dioxide abatement and for cutting down greenhouse gas emissions, alongside with favourable implementation conditions. The basic premise: The test object 'climate protection' is viewed as a social learning process. The starting point for climate protection measures is the motivation phase (willingness to become active). This is followed by planning and, after one of the options has been decided on, its implementation. Eventually the results are evaluated. This can mean the initiation of a new implementation cycle. The methods: The project applies the action research approach to the problem field 'opportunities for change in climate protection'. First of all this means that not only the conditions and effects of various forms of social action are studied with the most diverse methods but that the researchers themselves participate as interaction partners in concrete social action processes. Secondly, there is close cooperation with players on site (in part also in participation processes). For the empirical studies different methods of surveying, process observation, activation or intervention and evaluation were made use of. (orig.) [German] Das Ziel: Das vorgestellte Projekt beschaeftigt sich mit der Frage, wie sich Mobilisierungs- und Umsetzungsprozesse im Energiespar- und Klimaschutzbereich auf kommunaler Ebene erfolgreich gestalten lassen. Der

 14. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 15. Store kommunale forskelle på akutfunktioner

  Schou, Lone Helle; Meijer, Mathias; Hendriksen, Carsten

  2016-01-01

  -based acute medical care. It also includes irreversibly dying persons who wish to die at home, persons with comorbid conditions or elderly medical patients. This form of emergency medical care service is largely provided by nurses. In some municipalities, the team also includes physicians and occupational...... with the health service. In February 2015, Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE), a cross-sectoral research unit, conducted a questionnaire- based survey of the prevalence, content and organisation of the out-of-hospital acute medical care services provided in the Capital Region of Denmark’s 29 municipalities...... of continuity of care between the municipality, hospital and primary care physician. Keywords: Acute medical care services, acute care teams, acute care centres, out-of-hospital nurse-led acute medical care, cross-sectoral continuity of care....

 16. Selvmord blandt transkønnede

  Slidsborg, Benjamin; Nielsen, Tasia; Weichel, Joachim Højer; Önnerth, Lars

  2015-01-01

  Our paper examines the high suicide and suicide attempt rate among transgender people. We aim to identify possible reasons why transgender people are more prone to suicide than minorities in modern societies. We want to focus our analysis and interpretations on possible reasons for the high suicide rates among transgender people around Émile Durkheim’s work concerning the reasons for suicide and Judith Butler’s work on gender trouble. We want to combine aspects of Durkheim’s suicide theory...

 17. Stress blandt gymnasielærere

  Lading, Åse

  2007-01-01

  Artiklen bygger på en større undersøgelse af gymnasielæreres oplevelse af at de som noget nyt skal indgå i tværfaglige team. Kravet indgår som led i de omfattende forandringer der i disse år sker i gymnasieskolen. Artiklen argumenterer for at i modsætning til hvad man kunne forvente, skaber disse...... kan anerkende medarbejderne samt rumme og lære af forskelle og konflikter. Dette ses som et afgørende led i bestræbelserne på at reducere stress på arbejdspladsen....

 18. Mobning som sundhedstrussel blandt store skoleelever

  Due, Pernille; Holstein, Bjørn Evald; Jørgensen, Per Schultz

  1999-01-01

  . Bullying was associated with low social class. Bullying varied considerably among schools. The victims had more problems as regards health, well-being and self-esteem; they smoked and drank less than others. Those who bullied others also had more problems but to a much smaller extent than the victims....... They had higher levels of risk behaviours such as smoking, drinking, and seat-belt avoidance, and were less satisfied with school. In conclusion, victims of bullying have a very high proportion of health problems, poor well-being and low self-esteem. To bully others is significantly associated with health...

 19. Sundhedsfremme blandt skoleelever - skolens eller familiens ansvar?

  Nielsen, Charlotte Aagaard

  2009-01-01

  Sundhedsfremme er interessant, fordi det drejer sig om, hvordan vi lever livet på den bedste måde med os selv og hinanden, og sundhedsfremme har derfor mange interessenter: Samfundet, fordi det er billigst og mest produktivt at have sunde borgere. Arbejdsgiverne, fordi usunde medarbejdere har stø...... skolen i højere eller mindre grad støde ind i forskellige familiers normer, værdier, holdninger, rutiner, vaner og traditioner. Så spørgsmålet er, hvor tæt på familiens liv, skolen kan gå i det sundhedsfremmende arbejde. Det har jeg spurgt en gruppe af forældre om. Askov 2009...

 20. Selvrapporteret helbred blandt skoleelever i Norden

  Due, P; Holstein, B E; Marklund, U

  1991-01-01

  children have experienced stomach-ache, back pain, bad temper and feeling dizzy. There are minor variations between countries and between age groups, but in almost all age groups in all countries more girls than boys report these symptoms. Approximately every fourth pupil have used medication against......The article reports data from the WHO cross-national study on health behaviour in schoolchildren. A sample of 11,774 children aged 11, 13 and 15 years in Denmark, Finland, Norway and Sweden answered a questionnaire on social situation, health, health behaviour and lifestyle. Self assessed health is...... reported excellent among approximately two thirds of the Swedish children, half the Danish children, one third of the Finnish children and one fifth of the Norwegian children. In Denmark, Norway and Sweden self-assessed health is better among boys than girls. The most frequent symptom reported by the...

 1. Municipal climate protection as a measure for sustainable energy supply under the conditions of globalization and liberalization? An empirical investigation considering the municipal actors and public utility companies; Kommunaler Klimaschutz als Instrument einer nachhaltigen Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung? Eine empirische Untersuchung unter besonderer Beruecksichtigung der Akteure Kommune und Stadtwerke

  Bielitza-Mimjaehner, Ralf

  2007-03-01

  diesen Gruenden sieht die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ''Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung'' in kommunalen Klimaschutzaktivitaeten als einen Bestandteil eines Instrumenten-Mixes, der einen langfristigen Umbau des derzeitigen Energiesystems in Richtung nachhaltige Energieversorgung initiieren soll. Problematischerweise werden die Auswirkungen der Globalisierung und Liberalisierung auf die kommunale Ebene von der Enquete-Kommission allerdings weder aufgegriffen noch reflektiert. Das Promotionsvorhaben fragt nach den Auswirkungen auf die Akteure des kommunalen Klimaschutzes und nach den Bedingungen, die die Globalisierung und Liberalisierung an einen kommunalen Klimaschutz als einen Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung stellt. Das Projekt rueckt hierbei insbesondere die Akteure Kommune und Stadtwerke in den Mittelpunkt der Betrachtung und kommt zu teilweise sehr ueberraschenden Ergebnissen. (orig.)

 2. Filtrering av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Driftserfaringer

  Stene-Johansen, S.

  1981-01-01

  Fullskala filtreringsforsøk med avløpsvann på oppstrøms sandfilter type AIB, installert på Snertingdals kloakkrenseanlegg, kontinuerlig spylende filter type TENTEN (Alwatech) på Jøstad kloakkrenseanlegg og 2-media trykkfiltre type Alfsen og Gundersen på Hovemoen kloakkrenseanlegg. Filtrering har vært gjennomført etter biologisk rensing, simultanfelling og etterfelling

 3. Communal energy law. An outline. 2. ed.; Kommunales Energierecht. Darstellung

  Henneke, Hans-Guenter; Ritgen, Klaus

  2013-08-01

  Ensuring a reliable, reasonably priced, environmentally friendly energy supply area-wide belongs to the most important public services that cities, administrative districts and municipalities are required to provide. In preparation of its second edition the present publication was thoroughly revised to do justice to the numerous legislative changes attending the energy turnaround. It presents the wide array of legal instruments at the disposal of municipalities for fulfilling their important duties in matters relating to the energy supply. It discusses the requirements of communal economic law as well as the constitutional and energy economy related framework conditions governing the energy supply. The concession contract, one of the most important instruments in the area of energy supply, has been given a chapter of its own. In regard to another of its focal topics the publication explains how municipal planning autonomy, especially in the area of land use planning, can help municipalities implement energy policies according to their own ideas. The publication concludes with a discussion of topics concerning municipalities as energy consumers, namely energy-related environmental law, the requirements of the Renewable Energy Heat Law and laws on energy saving.

 4. Partizipatorische Maßstäbe an kommunale Territorialreformen

  Herzberg, Carsten

  2013-01-01

  I. Demokratische Innovationen und deliberativer Imperativ II. Thesen zu Deliberation und Gebietsreform III. Deliberation während der Eingemeindung IV. Deliberation nach der Eingemeindung V. Fazit Literatur Quellen

 5. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  , benchmarking og målinger på projektniveau. Resultaterne indikerer, at viden om konkrete ledelses- og præstationsmålingsteknikker er forbavsende høj, også selvom respondenterne ikke selv anvender metoderne. Dette støttes endvidere af en faktoranalyse som viser, at respondenterne i høj grad kender elementerne i...

 6. Methodik und Prozessgestaltung strategischer kommunaler Verkehrsplanungen : Anwendungsmöglichkeiten von systemdynamischen Modellen zur Bewertung kommunaler Verkehrsstrategien in der Planungspraxis

  Klönne, Marcus

  2008-01-01

  As part of strategic municipal traffic planning involved specialist consultants need to evaluate the effects of traffic measures, which serves as the basis for decision making by participating parties when it comes to implementation. The downside to popular traffic demand models is that they only represent the impacts of structural and operational measures in the fields of road traffic and public transport. But the arrangements of supply-side measures, as e.g. bike and pedestrian traffic, con...

 7. Forekomst af hepatitis B og C blandt mentalt retarderede

  Lunding, S; Hansen, K S; Krogsgaard, K; Rosdahl, N; Smith, E; Wantzin, P S

  1999-01-01

  The objective of this study was to examine whether the prevalence of hepatitis C, like hepatitis B, is increased among the mentally retarded in Denmark. The prevalence of serological markers of hepatitis B and C was examined in an institution for the mentally retarded. A total of 126 out of 178......-HBc-positive and 30% were HBsAg-positive as compared to 32% and 3.8% respectively among others. In conclusion, hepatitis C infection seems to be uncommon among mentally retarded persons in Denmark and the risk of acquiring infection not significantly increased as compared to that of the general population. The...

 8. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L;

  1993-01-01

  The average age at the menarche has decreased from the 1850s to the 1950s. It is controversial whether there has been a continued decrease since the 1950s. The object of this investigation is to illustrate whether this trend has continued into the 1980s. This study is based on the ages at the...... menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age at the...... menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 9. Tilskadekomst blandt 11-15-årige

  Holstein, B E; Due, E P

  1999-01-01

  among both girls and boys. Five percent are injured at home, 5% at school, 9% are injured at a sport facility, and 4% in the street/road. Ten percent report a sports injury, 4% an injury by falling, and 3% by riding a bicycle. Most common injuries are sprain/strain/pull of a muscle (9%), broken or...

 10. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  associated with an increased cancer incidence. MATERIAL AND METHODS: A descriptive study of cancer cases among 3,688 patients with rheumatic diseases who received anti-TNF therapy was performed. The patients were identified in the nationwide database DANBIO and had a total number of treatment years of 6...... continue. Future studies must reveal whether anti-TNF therapy is associated with an increased cancer risk. Planned Danish studies will include relevant control groups and adjustment for confounders. Udgivelsesdato: 2009-Feb-9......,092 years. All cancer cases were identified and the cancer diagnoses were subsequently confirmed by medical record review. RESULTS: A total of 30 cancers in 28 of 3,688 patients were registered in the DANBIO after initiation of anti-TNF therapy in the period from October 2000 to June 2007. Among these six...

 11. Strategier til rygeafvænning blandt gravide kvinder

  Wisborg, Kirsten; Obel, Carsten; Henriksen, Tine Brink;

  1994-01-01

  intervene. We reviewed the Scandinavian and English randomized controlled intervention studies directed towards smoking cessation during pregnancy. The intervention studies were classified according to the method of intervention namely antismoking advice, self-help manuals, measurements of smoking dependent...... chemical factors and multifactorial methods. We conclude that it is possible to reduce smoking during pregnancy only by an efficient and personal effort performed by a committed person towards each pregnant woman. Udgivelsesdato: 1994-Jul-11...

 12. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H;

  1991-01-01

  A total of 1,671 school children aged 11, 13 and 15 years answered a questionnaire on diet, other health behaviour, social background, social network, health and life satisfaction. The proportions who ate fruit, vegetables, and rye bread every day were 77%, 64% and 94%. Moreover, 78% had fibre......-containing breakfast every day and 79% had a regular lunch meal every day. 26% of the children received an optimal diet containing all of these five components every day, and 19% received less than three of these components every day. The proportions who consumed five unhealthy diet components every day (candy, chips......, French fries, sausages/hamburgers, and sweet longdrinks) were 32%, 12%, 5%, 5%, and 18%. 39% received at least one of these unhealthy diet components every day. There was no association between intake of healthy and intake of unhealthy diet components. We found no age differences among boys regarding the...

 13. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen laegepraksis

  Hansen, Dorte Gilså; K. Rasmussen, Niels; Munck, Anders P

  2008-01-01

  doctors stated that the staff performed tasks in connection with weight control, vaccination of adults, blood pressure checks, lung function tests, alcohol abuse treatment and dietary counselling. A total of 72% of the doctors wished for greater staff involvement within one or more areas, especially...... dietary counselling and smoking cessation support. The staff was more frequently involved in the tasks for doctors who had a nurse employed compared with doctors who did not. Except for skin prick tests no connection was found between the staff's participation and the doctor's sex and age, the type and...... interest in the topic, there seems to be a basis for further staff involvement in this type of tasks. Further studies should, however, elucidate whether the participation of the staff substitutes the doctor's work to the extent desired and with sufficient quality. Udgivelsesdato: 2008-Jun-16...

 14. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise;

  2007-01-01

  -seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional......INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND...

 15. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie Louise; Christiansen, Karen Louise; Olsen, Carsten; Krasnik, Allan

  2007-01-01

  and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt fire spørgsmål fra Health Behaviour in School-aged Children-spørgeskemaet (HBSC). For de 4-11-årige udfyldte pædagoger og lærere spørgeskemaer, de 11-16-årige besvarede derudover også selv spørgeskemaer. Resultaterne viste, at 35% af de 4-16-årige asylbørn...... adskillige fysiske og psykiske symptomer, ringe selvvurderet livskvalitet og skrøbeligt socialt netværk....

 16. Rygning og middellevetid blandt danske maend og kvinder

  Prescott, E I; Osler, M; Hein, H O;

  1999-01-01

  Studies reporting increased mortality in smokers are abundant, but only few have included large numbers of heavily smoking women. Based on three large Danish population studies we calculated median survival in smokers and never-smokers and compared the impact of smoking in men and women. Seventee...

 17. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B;

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14...

 18. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H; Groth, M V

  1991-01-01

  -containing breakfast every day and 79% had a regular lunch meal every day. 26% of the children received an optimal diet containing all of these five components every day, and 19% received less than three of these components every day. The proportions who consumed five unhealthy diet components every day (candy, chips...

 19. Faktorer relateret til suicidal adfærd blandt alkoholmisbrugere

  Benjaminsen, Sigurd E.; Thomsen, Rita L T; Balsløv, Kim D.;

  1998-01-01

  family and social circle. Significantly more attempters suffered from depressive disorder, feelings of hopelessness, anxiety attacks, agoraphobia, substance abuse or cluster B personality disorders (dissocial, impulsive, borderline, and histrionic). Also significantly more suicide attempters had...... committed crimes and received early pension. Assessment of coping showed that suicide attempters had a significantly lower tendency to make plans or to make the best of a stressful situation by growing from it They were significantly more likely to show mental disengagement, to resort to denial and drink...... alcohol or take drugs when faced with stressful events or difficulties. When evaluated on the Addiction Severity Index Scale, the suicide attempters were found to have a significantly greater need of treatment....

 20. Stress håndtering og forebyggelse blandt sygeplejersker

  Vishnivetz, Berta

  2000-01-01

  This pilot study sought to find out the efficacy and effectiveness of a new combination of two therapeutic techniques in the research field of stress management and prevention: Eutony Psychophysical Education and Multimodal therapy. 31 nurses from a public Danish Hospital in Copenhagen participated......). The originality of this project arises from the unique combination of multimodal therapy and Eutony Psychophysical education in relation to stress management. There is no systematic study in which the combination of these two techniques has been tested before. From an historic view point, this is the...... participants descriptions of their own experiences and process of mastering their daily stress, both at work and at home. At first, the participants described stress as a process and as a state in which they experienced an interruption of the interaction, the relation and communication between them (each...

 1. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou;

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 2. Theory of municipal competition enterprises. About the profit-making activity of municipal energy utilities; Theorie kommunaler Wettbewerbsunternehmen. Zur erwerbswirtschaftlichen Taetigkeit kommunaler Energieversorgungsunternehmen (EVU)

  Walendy, J.

  2008-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on the profit-making activity of municipal energy utilities. Especially the author reports on the subsequent aspects: (a) Definition of a public enterprise; (b) Purpose of public enterprises; (c) Public enterprises in the discussion of constitutional law; (d) Public enterprises in the discussion of the community law; (e) Range and meaning of he municipal autonomy; (f) Protection area of Art. 28 sect. 2, clause 1 Constitutional Law; (g) Economic-functionaldoubts against public competition enterprises; (h) The theory of the democratic control of public enterprises. In the last chapter the author summarizes the results by means of nine thesis.

 3. Ozonung zur weitergehenden Aufbereitung kommunaler Kläranlagenabläufe

  Schumacher, Jochen

  2006-01-01

  Ozon wird in der Trinkwasseraufbereitung zur Desinfektion und zur Oxidation von organischen Spurenstoffen eingesetzt. In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern Ozon auch zur Behandlung von Kläranlagenabläufen genutzt werden kann. Ziel ist neben einer Desinfektion die Entfernung von persistenten organischen Einzelstoffen aus der medizinischen Therapie. Diese wurden in den letzten Jahren vermehrt in Oberflächengewässern und zum Teil auch in Grundwässern nachgewiesen, da sie über die kommunal...

 4. Municipal mobilisation of materials for the landscape conservation; Kommunale Mobilisierung von Landschaftspflegematerial

  Bruening, Arnd; Kottbusch, Bastian; Haensch, David; Hartz, Franziska [Bruening-Megawatt GmbH, Fischerhude (Germany)

  2013-10-01

  Since summer 2012, Bruening-Megawatt GmbH has been making more intensive efforts in coordinating community mobilisation of landscape management material. Such material is an important factor in maintaining full supply to the 6 biomass power (and thermal energy) plants, under contract to Bayernfonds BestEnergy 1 GmbH and Co. KG (BBE). These plants, located at Niesky, Leipzig, Bad Arolsen, Steinau an der Strasse, Langelsheim and Rieste, each have an output of 5 MW/h and consume approx. 200 tonnes of solid fuel every day. Already a proportion amounting to 1/10 of this requirement (approx. 25 tonnes, or 1 truck-trailer load) originates from community projects during the landscape maintenance months. For the period from October to February this yields a total of approximately 3,750 tonnes per power plant. Summed up over all 6 BBE plants, Bruning-Megawatt GmbH thus supplies approximately 22,500 tonnes of landscape management material originating from cooperation with municipalities and towns, to these biomass power (and thermal energy) plants. This amount is accordingly reduced during the summer months. These projects prove to be financially practical for the municipalities. They do not need to pay third parties for the disposal of branch cuttings and hedgerow trimmings, and Bruening-Megawatt GmbH pays them a fixed amount per tonne, depending on the quality of the clippings. (orig.)

 5. Energy efficiency of local sewage plants. Background; Energieeffizienz kommunaler Klaeranlagen. Hintergrund

  Fricke, Klaus

  2009-10-15

  In the struggle against the climate change the saving of energy is a proven means. There are great potentials of energy saving with the numerous local purification plants. In the context of the research project ''Increase of the energy efficiency at local purification plants'', the Federal Office for Environment Protection (Dessau, Federal Republic of Germany) examines the increase if energy efficiency of purification plants within a short and medium time - naturally without reductions in the cleaning achievement or operating stability. Here, an important measure is the promotion of transparency regarding to the consumption of electricity of aggregates such as compressors, blowers, pumps or agitators. Efficient ventilation, improved controlling of the aggregates and engines or pumps with the highest energy efficiency class enable a medium energy conservation of 20 per cent. The self-supply with electricity can be doubled, and a saving of 600.000 tons of carbon dioxide per year can be achieved by improved production and utilization of fouling gas.

 6. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 7. Metodenotat om anvendelse af fremsyn i kommunale og regionale udviklings- og planstrategiprocesser

  Rasmussen, B.; Madsen, F.

  2006-01-01

  Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation. Identite......Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation...

 8. Local biomass as a decentral source of energy; Kommunale Biomasse als dezentraler Energietraeger

  Schlederer, Swantje Mignon; Guenthert, F. Wolfgang [Univ. der Bundeswehr Muenchen, Neubiberg (Germany). Inst. fuer Wasserwesen, Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  2013-03-15

  The production of wood based fuels such as wooden logs, wood chip, wooden briquettes or pellets has become standard practice. The easy handling of wood as an energy source has contributed to its popularity. A growing demand for wood based fuels has resulted in higher prices and the increasing demand is being met more and more by imports. The florafuel-Procedure provides an alternative to this trend by processing stalks and biomass waste, which in turn means a considerably broader raw material base. The procedure, which produces fuel in the form of pellets or briquettes to generate electricity or heat, is currently being optimised at the University of the German Federal Armed Forces in Munich (Universitaet der Bundeswehr Muenchen) and is about to complete a demonstration plant which should prove its economic viability. Substances such as chlorine and potassium which normally cause concern during the combustion of stalks and stems can be significantly reduced through this production process. Moreover, the materials used as an energy source do not compete with food production. The fuel produced can be easily transported and stored. It can be used to meet both base load and peak load demands and has therefore proven to be highly flexible. Easy handling, little storage space and low capital expenditure are important characteristics of the florafuel-Procedure. Compared to other production processes, the florafuel-Procedure shows a very favourable energy balance for biomass based on stalks and stems. (orig.)

 9. Aktivierung kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft

  Schmagold, Philipp

  2012-01-01

  Im Zuge dieser Arbeit werden die Entstehungszusammenhänge vorhandener und teilweise auch de facto genutzter Nachhaltigkeitspotentiale ausgewählter Gemeinden Nordhessens beleuchtet. Die Gemeinde als bürgernahste staatliche Verwaltungseinheit, welche aktiv auf das Verhalten von Menschen und Unternehmen Einfluss nehmen kann, endet dabei nicht an der verwaltungsrechtlichen und politischen Gemeindegrenze. Aus Gründen der Handhabbarkeit des Promotionsvorhabens beschränkt sich der Autor auf die getr...

 10. Gewerbehöfe in der Stadt zwischen privaten Entwicklungsträgern und kommunaler Quartiersentwicklung

  Baumgart, Sabine

  2001-01-01

  Gewerbehöfe haben in der Stadtentwicklung eine lange Tradition. Ihre Einrichtung wurde im Zusammenhang mit Strategien der Stadterneuerung wie Standortsicherung von Betrieben oder der Reaktivierung von Gewerbestandsgebieten verfolgt. In aktuellen Konzepten sind sie als stadtteilbezogene Kristallisationspunkte im Rahmen der Quartiersentwicklung vorgesehen. Die stadträumlichen Ausprägungen des wirtschaftsstrukturellen Wandels und die geringer werdende ökonomische Leistungskraft der öffentlichen ...

 11. Kommunale Anpassung an den Klimawandel: Quito (Ecuador) aus dem Blickwinkel Governmentalität

  Gierhake, Klaus

  2015-01-01

  Der Artikel analysiert die Adaptationsstrategie an den Klimawandel des Metropolitandistriktes Quito. Als methodisches Instrument dient der Ansatz 'Governmentalität'. Mit dem Ansatz "Governmentalität' können bisher in der Diskussion um den Klimawandel ausgeblendete Faktoren sichtbar gemacht werden, und auf der Basis eines konkreten Beispiels neue Aspekte in die Diskussion eingeführt werden: die Nutzung lokalen Wissens und der Stellenwert sozio-ökonomischer Beiträge zum Klimawandel. Als wesentl...

 12. Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005

  Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Pedersen, Gitte; Kronborg, Gitte; Gerstoft, Jan; Sørensen, Henrik Toft; Vaeth, Michael; Obel, Niels

  2007-01-01

  It has been difficult to measure the median survival of HIV-infected patients by comparing selected HIV samples and control groups. Data from the Danish HIV Cohort Study combined with the Central Registration System has made it possible to accurately compare the survival of HIV-infected persons and...... uninfected persons. In 2000 to 2005, the median remaining lifetime at age 25 years in the general population was 51 years and 39 years for HIV-infected persons without hepatitis C virus infection. In conclusion, persons with HIV infection have a good, albeit far from normal, life expectancy. Udgivelsesdato...

 13. Tv- og videokiggeri blandt 11-15 årige--et socialmedicinsk perspektiv

  Holstein, B E; Due, P; Ito, H; Deckert, H

  1991-01-01

  % of the children spend 0-10 hours weekly watching television, 35% 11-27 hours, 15% 28-37 hours and 3% more than 37 hours. Boys spend more time watching television than girls, younger pupils more than older and children from lower social classes more than children from higher social classes. The time...... spent watching television increases with increasing degree of urbanisation. Children who spend many hours watching television have more problems in life satisfaction, health and social network compared with children who spend a few hours watching television. Udgivelsesdato: 1991-Jun-3......A material of 1,671 schoolchildren replied to a questionnaire about health, time spent watching television, the demographic and social situation, social network, and life satisfaction. These pupils spend two hours daily watching television and one tenth of this time is spent on video programmes. 48...

 14. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1995 og 1996

  Simonsen, Kirsten Wiese; Andersen, Lis Sahl; Jensen, Britt Toftgård;

  1999-01-01

  discussed. The study included 47 drug addicts. Median age was 34, age span: 20-43. The main cause of death was poisoning by heroin. In 28% of the drug addicts cocaine was detected and in 13% amphetamine. About half had used benzodiazepines. Few were employees, most were criminals and eight were homeless...

 15. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1993

  Jensen, Britt Toftgård; Simonsen, Kirsten Wiese; Rasmussen, Christian;

  1995-01-01

  . The greater part of the deaths were caused by heroin, which is found in different concentrations in the illegal market. Five of the dead persons had just been released from prison and three people had just left 24-hour care centers when they were found dead. Co-operation between the various, treating...

 16. Dødelighed og dødsårsager blandt danske laeger 1973-1992

  Juel, K; Mosbech, Johannes; Hansen, Eva Støttrup

  1997-01-01

  , circulatory diseases and other natural causes. Mortality due to lung cancer was particularly low. The suicide mortality was increased for both sexes, in particular because of an increased number of suicides by poisoning. Compared with the general population the doctors' mortality was low, but the mortality......This study examines mortality rates of Danish doctors and describes pattern and causes of death for the period 1973-1992. The study comprises 21,943 medical doctors, 6012 of whom were women. At the end of 1992 there were 2387 recorded deaths. The doctors had lower mortality rates than the general...... population. A significant lower mortality was seen for male medical specialists compared to general practitioners. A gender-difference was seen among the youngest doctors with the female doctors suffering a considerably higher mortality than the male doctors did. Both sexes showed SMR below unity for cancer...

 17. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two groups were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 18. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  In an investigation including 2,233 Danish doctors, nurses and midwives between 72 and 96% replied that they found definite proof of connections between smoking and the diseases: cancer of the lung, cardiac infarction and chronic bronchitis. The highest percentages were found among doctors and, in...... hospitals and places of work for health staff should be free from smoke, so that none of the staff smoked at work. Half of the doctors and 3/4 of the nurses and midwives replied that they received insufficient teaching about the deleterious effects of tobacco smoking on health. All of the participants were...

 19. Rygevaner blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  Madsen, Mette; Pedersen, J T; Nielsen, P E

  1990-01-01

  conduct of a questionnaire investigation among a representative section of Danish doctors, nurses and midwives about smoking habits and attitudes to the tobacco problem. The random sample consisted of 2,997 persons, of whom 2,606 (87%) replied to the question about daily smoking habits. In all of the age...... nurses and midwives as compared with 46% in the normal population. The frequency of smoking among doctors has decreased considerably since 1980. Very few heavy smokers were found among health staff, particularly among doctors, and many male doctors smoked pipes (47% of the smokers). Even though health...... groups, the frequency of smoking was considerably lower among health staff than in the population as a whole, primarily because many had stopped smoking. The frequency among men was 23% for doctors as compared with 50% in the normal population (age 20-69 years) and 15% for female doctors, 29-30% for...

 20. Fællesskab og tilhørsforhold blandt asylansøgere i Trampolinhuset

  Stegger, Sara; Munch, Kathrine; Madsen, Josefine

  2013-01-01

  Abstract The point of departure for this project is to shed light on the individual asylum seekers’ sense of belonging to the culture and user-driven drop-in centre the Trampolinhouse, thus this is where the gathering of the empirical data has been collected. The empirical data in this project relies on a mixture of participant observations and qualitative interviews with four users of the house, one of the informants works at the house whereas the remaining three are asylum seekers. T...

 1. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende

  Forstholm, Malene Merete; Langhoff-Roos, Jens; Lidegaard, Øjvind

  2010-01-01

  While multiparous women, who wish for planned Caesarean, indicating "maternal request" (MRS), often do so due to previous natal complications, our knowledge of why more nulliparous (P0) wish for MRS is sparse. The aim of the study was to illuminate reasons why an increasing proportion of P0 want...... MRS....

 2. Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden

  Mønsted, Mette; Edqvist, Charles; Gabrielsson, Jonas;

  entrepreneurs in Norway. In the report we focus on entrepreneurs and growth entrepreneurs with a tertiary education. In Denmark we define tertiary education as a university master degree, based on five years of university study. In Norway we define tertiary education as a master degree or equivalent, based on...... more than four years of university study. In Sweden we define a tertiary education as three years of university study or more than three years. The university studies vary depending on the study subject. In order to be able to compare the data from the three countries we use the definition four years...... or more in the chapter comparing data from the three national studies. The statistic data in the report is based on figures on academic entrepreneurs starting their company in 2004 and following the development in the number of entrepreneurs until 2008. Growth entrepreneurs are defined as...

 3. Kok, køn og krop: mediekokke og maskuliniteter blandt kokkedrenge på erhvervsskolen

  Steno, Anne Mia; Friche, Nanna

  2013-01-01

  Interessen for mad, råvarer og gastronomi er stor i disse år. Forskning peger på, at kokkefagets brede popularitet i offentligheden virker til at tiltrække elever til uddannelsen. Mediekokke bliver forbilleder, og de unge vil gerne lære at lave den smarte mad, som de spiser på byens cafeer (Møberg...

 4. Sygelighed blandt patienter med klinisk lokaliseret prostatacancer. Et registerbaseret case-control-studie

  Brasso, Klaus; Friis, Søren; Juel, K;

  2001-01-01

  Until recently, expectant management of localised prostate cancer was the routine strategy in Denmark.......Until recently, expectant management of localised prostate cancer was the routine strategy in Denmark....

 5. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik;

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures in...

 6. Arbejdsforholdenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  had been exposed to physically strenuous work, too rapid a tempo and a long series of unpleasant working conditions. In addition, disability pensioners had frequently experienced periods of unemployment. No differences were observed as regards piece work, shift work or the number of places of...

 7. Industriarbejdere mellem tradition og forandring:om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere

  Caraker, Emmett

  2008-01-01

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens krav om fleksibilitet i stor skala. Det undersøges, hvordan en fagpolitisk stærk industriarbejder-gruppe fornyer interessetolkningerne. I den anden case er fagligt arbejde under opbygning i en nyopre...

 8. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Gerstoft, Jan; Kronborg, Gitte; Larsen, Carsten S; Pedersen, Court; Pedersen, Gitte; Laursen, Alex L; Kvinesdal, Birgit; Møller, Axel; Obel, Niels

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The...... from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today...

 9. Dødelighed--selvmord og naturlig død--blandt deprimerede patienter. Relationen til depressionstype

  Hansen, P E; Wang, A G; Kragh-Sørensen, P

  1994-01-01

  of comparing the antidepressant effect of newer selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), citalopram and paroxetine, with that of the tricyclic antidepressant drug, clomipramine. Diagnostic classification according to the Newcastle-I Scale into endogenous and nonendogenous depression was...

 10. Kontaktallergi over for lokalsteroid. Kontaktallergi over for kortikosteroider blandt konsekutivt testede eksempatienter

  Vestergaard, L; Andersen, Klaus Ejner

  1997-01-01

  steroid allergens, and 17 had a positive reaction to at least one of these (2.6%). Budesonide allergy was most often encountered, followed by hydrocortisone, tixocortol pivalate and hydrocortisone-17-butyrate. Betamethasone valerate, triamcinolone acetonide and clobetasol propionate rarely caused contact...

 11. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home rich in money and material goods. In this article I will argue that this is a ‘male’ narrative emphasizing the importance of achieving social and economic mobility through migration.Through life story interviews with female return migrants on the Caribbean island of Nevis, this article points to the existence of a complementary ‘female’ narrative revolving around the good relative who migrates to help the family left behind. In this narrative a successful return is not measured by material gain, but rather by the extent to which support has been sent to the family and the respect this engenders in the local community. The analysis shows that, while the twonarratives of return are gendered, individuals may draw on both, depending on their particular experiences abroad and the specific aspects of their life story they are recounting. The narratives therefore should not be viewed as factual accountsof migration, but rather as culturally specific modes of representation that give meaning and purpose to individual lives. Nevertheless, the narratives shape individuals’understandings and practices of migration, and they therefore play an important role in actual migration processes.

 12. Migrationsnarrativer:Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Karen Fog Olwig

  2010-01-01

  Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå soci...

 13. Mikroalbuminuri er associeret med firedobbelt risiko for iskaemisk hjertesygdom blandt hypertensive

  Jensen, Jan Skov; Feldt-Rasmussen, Bo F; Strandgaard, Svend;

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The urinary excretion of albumin is positively correlated to the presence of ischaemic heart disease and atherosclerotic risk factors in subjects with arterial hypertension. The aim of this population-based, follow-up study of hypertensive patients was to assess the predictive impac...

 14. Dårlig trivsel blandt hospitalsbehandlede 0-2-årige børn

  Olsen, Else Marie; Johannsen, Trine Holm; Moltesen, Bodil; Skovgaard, Anne Mette

  2002-01-01

  Failure to thrive, defined as insufficient weight gain according to age, is a well-known condition among infants and toddlers. The aim of the study was to investigate the prevalence of diagnosed failure to thrive and possible comorbidity in hospitalised 0-2 year-old children in the County of...

 15. Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser

  Rasmussen, Mette; Damsgaard, Mogens T; Due, Eva Pernille;

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The objective was to study the correlation between male and female smoking prevalence in elementary school classes at grade nine through group-level analysis. MATERIAL AND METHODS: Data was collected by the 1998 Danish contribution to the cross-national study Health Behaviour in Sch...... effect of the classroom environment on the students' smoking behaviour must be considered differently for boys and girls. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2...

 16. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burde...

 17. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The...... median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 18. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls. A...

 19. Kendskab til humant papillomvirus-relateret sygdom blandt kvinder i almen praksis

  Petersen, Lone Kjeld; Vaesel, Hanne; Brønsgaard, Poul Hede;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Cervical cancer is caused by oncogenic human papilloma virus (HPV) serotypes. Types 16 and 18 are responsible for approximately 75% of all cases in Europe. Low-malignant serotypes like HPV 6 and 11 are the cause of approximately 90% of all cases of conyloma accuminata. Approximately...

 20. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 1. 'Ballade' i den kommunale sundhedstjeneste - køn og familie som diskursive formationer i et kritisk sundhedsfremmeperspektiv

  Solheim, Martine; Haargaard, Bente; Koefoed, Eva

  2015-01-01

  The project is an analytic study of how gender roles are articulated in communication in the health promotion in a large danish municipality. The project discussed the manner in which gender is articulated and how social discourse formation can affect responsibility placement and expectations to parents and families in their interaction with the health promotion services. Through the health visitors articulation of the meeting with parents special societal genderised norms for construction o...

 2. Municipal Competition for Inhabitants under Population Decrease. Zusammenfassung: Kommunale Konkurrenz um Einwohner bei Bevölkerungsrückgang

  Peter Friedrich

  2014-12-01

  Full Text Available The shrinking population during the break-down, adaptation and recovery phase in Estonian social and political development enforces municipal competition among the municipalities. Competition for inhabitants is embedded in regional competition showing horizontal and vertical competition relations. Inhabitants’ competition prevails indirectly through municipal business promotion competition and directly through competition for inhabitants. The competition shows three phases. A phase concerns zoning and long-term planning; a second one refers to negotiations with settlement firms and short-term actions to attract inhabitants followed by a phase of revisions of zoning and measures. The oligopolistic industrial zoning model of business promotion policy points to the consequences of horizontal municipal competition also on population. Vertical influences on business promotion policy demonstrate a game-theoretic example of intergovernmental intervention from higher government on zoning. The negotiation phase in business promotion policy is modelled by a bilateral monopoly model between a municipality and a settlement firm. Horizontal regional competition highlights the implications on inhabitants’ competition. An oligopoly model of direct inhabitant competition concerns the zoning in particular for housing. Furthermore, a model of public enterprise service and fee formation and of horizontal public firm competition shows inhabitants’ competition in the second phase. Forms of inhabitant competition concerning suburbanisation and using public debt, revenues such as taxes, fees and expenditures are mentioned. Finally, follows a discussion of possible instruments to regulate inhabitant competition.

 3. Municipal Competition for Inhabitants under Population Decrease. Zusammenfassung: Kommunale Konkurrenz um Einwohner bei Bevölkerungsrückgang

  Peter Friedrich

  2014-01-01

  The shrinking population during the break-down, adaptation and recovery phase in Estonian social and political development enforces municipal competition among the municipalities. Competition for inhabitants is embedded in regional competition showing horizontal and vertical competition relations. Inhabitants’ competition prevails indirectly through municipal business promotion competition and directly through competition for inhabitants. The competition shows three phases. A phase concerns z...

 4. Keiserens nye klær? : i hvilken grad har samarbeid med andre kommunale tjenester betydning for barnevernets beslutninger?

  Dyb, Vivian; Fjelnset, Sissel; Karlsen, Bergny Ofstad

  2014-01-01

  The thesis deals with cooperation between child welfare and other local authority services, and how this can influence child welfare’s decision-making. Its aim is to gain a better understanding of decision-making and how factors such as structure, mandatory frameworks, interests and power influence the decisions that are made. In the thesis we examine how local authorities approach cooperation between child welfare and a variety of other local authority services, and how different interests a...

 5. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church of Denmark. 

 6. Praenatal diagnostik af døvhed blandt foraeldre til cochlear-implanterede børn

  Thorsen, Anne; Devantier, Louise; Ovesen, Therese

  2009-01-01

  about the child's hearing status. The most significant reason for this attitude was that it would make it possible to prepare for having a deaf child. Only 6% thought that the obtained knowledge would lead to termination of pregnancy. CONCLUSION: In consistency with these parents' point of view...

 7. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 8. Betydning af indkaldelse og brugerbetaling for influenzavaccination blandt aeldre. Et randomiseret kontrolleret forsøg i almen praksis

  Nexøe, J; Kragstrup, J; Rønne, T

  1997-01-01

  Influenza epidemics are accompanied by considerable excess morbidity and mortality especially among the elderly and the chronically ill. In the influenza season 1995 a controlled, randomized trial was carried out to examine the impact of postal invitations and user fee on influenza vaccination...... invitations to influenza vaccination paying the usual fee ($40-$60 US). The last third served as a control group, being vaccinated on their own request and paying the usual fee. In the control group 25% (19-31%, 95% confidence interval) of the patients were vaccinated, compared to 49% (42-56%) in the group...... which received a postal reminder and paid the usual fee, and 72% (65-78%) in the group invited to be vaccinated free of charge. Udgivelsesdato: 1997-Jun-30...

 9. Praevalensen afhud- og slimhindesymptomer blandt gartnere der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend). Et tvaersnitsstudie

  Jørs, Erik

  2003-01-01

  Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh).......Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh)....

 10. Data study of death rate and cancer incidence among Thule workers, 2005; Registerundersoegelse af doedelighed og kraeftforekomst blandt Thulearbejdere, 2005

  Juel, K. [Statens Insti. for Folkesundhed, Copenhagen (Denmark); Engholm, G.; Storm, H. [Kraeftens Bekaempelse, Copenhagen (Denmark)

  2005-12-01

  January 21st, 1968, an American B52 bomber with nuclear weapons aboard crashed close to the Thule air-base in Greenland. In 1986 suspicions arose that there might be increased disease incidences and death rate among the employees at the base that were involved in the clearing operations. During 1986 - 1995, several health studies were made of the Thule workers. These studies of death rate, cancer, hospitalization, and fertility did not show any differences between the Thule workers from the clearing operations and those not involved in the clearing. The present study shows no difference in total death rate among the clearing workers compared to other workers. The same results were found for cancer mortality, circulatory diseases, pulmonary diseases, natural causes, and accidents. As the previous studies showed, the present study shows that there were a slightly less number of suicides among the clearing workers. The data analyses show with great certainty that the Thule workers as a group do not have a great excessive mortality or an increased cancer incidence caused by the aircraft crash. Thus, the present results fall in line with the previous investigations. (ln)

 11. Forsinkelse fra symptomdebut til ankomst på hospital blandt 5.978 patienter med akut myokardieinfarkt

  Ottesen, M M; Køber, L; Jørgensen, S;

  1998-01-01

  with male gender, increased age, diabetes mellitus, left ventricular systolic function (wall motion index), onset from midnight to 6 a.m., onset on a weekday, history of angina pectoris, chest pain as initial symptom, ventricular fibrillation or-tachycardia, Killip class > or = 3, presence of ST......-elevation and ST-depressions. In conclusion, patient delay continues to be disappointingly long. This also applies to patients with a high risk of acute myocardial infarction (notably history of diabetes mellitus and angina pectoris). Udgivelsesdato: 1998-Mar-9...

 12. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke;

  2007-01-01

  The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical inactivity...... among children and adolescents over a period of 14 years, 1988-2002....

 13. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  effects, was repeated again 4 and 10 months after inclusion. Treatment effects were assessed with validated scales: Perceived stress (PSS-10), mental health (GHQ-30), sleep quality (selected items from the BNSQ), and cognitive functioning (two subscales from the CFQ). There were also items concerning sick......The literature contains many empirical studies of interventions aimed at reducing work-related stress. These include randomized controlled trials (RCT). In general it has been found that cognitive behavioural interventions are more effective than other forms of intervention. However, the research......-leave. After inclusion, patients were randomly assigned to either an intervention group or a control group. Participants in the control group were subsequently only followed via questionnaires. The intervention contains both individual cognitive behavioural therapy, conducted by a psychologist, and the offer...

 14. Narrativ meningskabelse og identitetskonstruktion blandt folkeskoleledere - Et studie af syv københavnske skolelederes praksisorienterede funktionsrefleksioner

  Jensen, Mille Elhøj

  2014-01-01

  This thesis deals with narrative sensemaking among primary school leaders in Copenhagen. Based upon seven narrative meaning interviews, the thesis discusses the development of school leadership, from traditionally having being influenced by a professional leadership paradigm to now being increasingly influenced by a leadership paradigm dealing with the principles of New Public Management. This has a number of consequences for the leaders personally, as well as for the school's community of pr...

 15. CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

  Sharp, Robin

  Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og...

 16. Opvækstvilkårenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The significance of the conditions in childhood and adolescence for awarding of disability pension is illustrated by means of a case-control design with persons matched according to age, sex and type of work. The group investigated consisted of 581 general male workers who received middle or...... investigated and the control group. Unskilled work results in confounding as it is associated not only with poor childhood conditions and also with a high incidence of disability pension. Poor childhood conditions are not found more frequently within the group of general workers among the disability pensioners...

 17. Alvorlige personskader ved faerdselsuheld med indregistrerede motorkøretøjer blandt indbyggere i Odense Kommune 1990-1999

  Faergemann, Christian; Larsen, Lars Binderup

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Since 1990, the number of persons treated at the Odense University Hospital for injuries following road traffic with registered motor vehicles has increased. In this study we wanted to examine if the increase included an increase in more severe injuries. MATERIAL AND METHODS: The...... study included all inhabitants in the Municipality of Odense treated at the Odense University Hospital for more severe injuries (MAIS > or = 3) following road traffic accidents as drivers or passengers in registered motor vehicles during the period January 1st 1990 to December 31st 1999. RESULTS: 241...... persons were included. 177 (73 per cent) were men. The median age was 29.5 years for men and 57 years for women. The total incidence was 1.3 injuries per inhabitant/year. No significant increase was recorded during the period 1990 to 1998. Single accidents without counterpart were the most frequent type...

 18. Psykisk arbejdsmiljø blandt yngre laeger på onkologiske afdelinger. Et spørgeskemabaseret tvaersnitsstudie

  Wieclaw, Joanna; Paludan, Merete; Rosenkilde, Mikael;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Employees in departments of oncology in Denmark are faced with the public's expectations of increased productivity and quality. Understaffing is a serious obstacle to the fulfillment of these expectations. In 2006, the psychosocial work environment was examined among junior physicians...... and predictability at work, the assessment of the psychosocial work environment is significantly poorer. There is considerable inter-departmental variation. The junior physicians call for more staff, a higher prioritization of education, and an improved psychosocial work environment. CONCLUSION...

 19. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke; Rasmussen, Mette; Due, Pernille

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical...... collection used the standardised HBSC questionnaire which included items about vigorous physical activity (VPA) outside school hours per week. We defined physically inactivity as 0 hours of VPA per week and high activity as at least 7 hours of VPA per week. RESULTS: The prevalence of high activity was higher...... among boys than girls and increased by age. The prevalence of physically inactive students increased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. The proportion of students with high activity decreased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. CONCLUSION: A large proportion of...

 20. Hereditaer haemoragisk telangiektasi. Et populations-baseret studium af praevalens og mortalitet blandt danske HHT-patienter

  Kjeldsen, A D; Vase, P; Green, A

  2000-01-01

  among the HHT patients younger than 60 years at inclusion the mortality of HHT patients was twice the expected. The excess mortality was fully explained by severe HHT symptoms contributing to death. Future research should aim at identification of HHT patients at particular risk of developing severe......Hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a dominantly inherited disease characterized by telangiectatic lesions. The disease manifestations are variable in severity. Early death due to complications has been described. We report an investigation of the prevalence and mortality of HHT in a...

 1. Hukommelsesproblemer blandt ældre patienter i almen praksis: betydning af pårørendeoplysninger

  Waldorff, Frans Boch; Haugbølle, Nils Wolff; Møller, Hans Christian;

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to describe and analyse signs that make caregivers suspect memory problems among elderly patients in general practice. METHODS: This prospective study was conducted in October and November 2002 among all patients aged 65 or older who consulted a GP in a total of 17...... practices in Copenhagen inner city. The patients who agreed to participate were asked to complete a questionnaire regarding memory, quality of life, etc. Their GP completed a questionnaire independently, and a MMSE was subsequently given to the patient. Where consent was obtained from a patient, a postal...... questionnaire regarding the patient's memory was mailed to a caregiver chosen by the patient. RESULTS: Out of 775 patients 62% (483) gave consent to contact a caregiver. Among the caregivers who received the questionnaire a total of 74% returned the questionnaire. A total of 88 (26%) of the caregivers suspected...

 2. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen;

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with ...

 3. Uses of continuous measuring techniques for optimizing the operation of municipal sewage treatment plants; Einsatzmoeglichkeiten kontinuierlicher Messtechnik zur Betriebsoptimierung kommunaler Klaeranlagen

  Wedi, D. [Vermicon AG, Muenchen/Braunschweig (Germany)

  1997-12-31

  Three different optimization measures are briefly discussed, each of which was carried out with the support of continuous measurements: efforts to enhance the sedimentation performance of a final sedimentation tank, investigations to establish the nitrification performance of an existing plant, and measurements permitting optimized parametrization of the complex control of a new sewage treatement plant. (orig./SR) [Deutsch] Es werden drei verschiedene Optimierungsmassnahmen kurz erlaeutert, die jeweils mit Unterstutzung kontinuierlicher Messungen erfolgten: Arbeiten zur Verbesserung der Sedimentationsleistung eines Nachklaerbeckens, Untersuchungen zur besseren Nachrechnung der Nitrifikationskapazitaet einer bestehenden Anlage und Messungen zur optimierten Parametrierung einer komplexeren Regelung einer neuen Klaeranlage. (orig./SR)

 4. Aktuelle stadt- und landschaftsökologische Probleme in Havanna und Lösungsansätze durch staatliche Raumordnung, Umweltpolitik bzw. kommunale Partizipation

  Ammerl, Thomas

  2005-01-01

  Since the collapse of the Soviet Union and since the start of the economic crisis in Cuba (Periodo Especial), an increase in the variety of ecological problems has been registered concentrating primarily nowadays on the Cuban capital Havana. In conjunction with the aforementioned political and economical situation, Havana became the most important migration centre in Cuba since the beginning of the 90´s. This particular thesis will focus on the analysis of current urban-ecological and landsca...

 5. Plauen 1945 bis 1949 - vom Dritten Reich zum Sozialismus. Entnazifizierung und personell-struktureller Umbau in kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Bildungswesen

  Krone, Andreas

  2001-01-01

  Die Arbeit untersucht den gesellschaftlichen Umbruch in der Spitzenstadt Plauen vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gründung der DDR. Detailliert und mit zahlreichen Beispielen unterlegt wird die Entnazifizierung in ihren verschiedenen Phasen bis zum offiziellen Abschluss im März 1948 dargestellt. Parallel zur politischen Säuberung vollzieht die Studie die personellen und strukturellen Reformen in der Stadtverwaltung ebenso wie im Schulwesen nach. Wesentliche Besonderheit dabei für Pl...

 6. Organisches Membranfouling bei der Ultrafiltration kommunaler Kläranlagenabläufe - Ursachen, Mechanismen und Maßnahmen zur Verringerung

  Haberkamp, Jens

  2009-01-01

  Die Filtration von Kläranlagenabläufen über Niederdruckmembranen ermöglicht die weitreichende Entfernung von pathogenen Mikroorganismen sowie die vollständige Entfernung von Fällungsprodukten der chemischen Phosphorelimation zum weitergehenden Schutz der aufnehmenden Gewässer. Ein großes Problem beim Einsatz von Niederdruckmembranen ist der Verlust der Filtrationsleistung aufgrund deren Verblockung durch Wasserinhaltsstoffe, das sog. Membranfouling. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist d...

 7. Dimensioning of activation systems using submerged membranes at municipal sewage treatment plants; Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur Reinigung kommunaler Abwaesser

  Ohle, P.; Dorgeloh, E. [Technische Hochschule Aachen (DE). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA)

  1999-07-01

  Dimensioning of conventional activation systems in Germany as a rule relies on instruction sheet A131 of the Abwassertechnische Vereinigung or follows the Hochschulgruppen approach (HSG). They contain recommendations as to the size of the nitrification and denitrification zones, the amount of oxygen supplied and sludge production, and the size of the final sedimentation tank. For the use of sludge activation techniques by means of submerged membranes at municipal sewage treatment plant there so far do not exist any clues to dimensioning that make allowance for the modified boundary conditions. The present paper analyses instruction sheet A131 for its suitability as a basis in the dimensioning of sludge activation systems with submerged membranes at municipal sewage treatment plant. Then the dimensioning instructions are modified to suit the changed boundary conditions, and recommendations for the dimensioning of activation systems with submerged membranes on the basis of extensive studies carried out at the Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft ISA of Aachen Technical University RWTH are given. (orig.) [German] Die Bemessung konventioneller Belebungsverfahren erfolgt in Deutschland i.d.R. auf der Grundlage des Arbeitsblatts A 131 der Abwassertechnischen Vereinigung bzw. nach dem Hochschulgruppenansatz (HSG). Sie enthalten Empfehlungen bezueglich der Dimensionierung von Nitrifikations- und Denitrifikationszone, Sauerstoffversorgung, Schlammproduktion und Nachklaerbecken. Fuer den Einsatz von Membranbelebungsanlagen in kommunalen Klaeranlagen existieren bislang keine Bemessungshinweise, die den veraenderten Randbedingungen Rechnung tragen. Der vorliegende Beitrag analysiert das Arbeitsblatt A 131 in Hinsicht auf die Moeglichkeit zur Anwendung fuer die Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur kommunalen Abwasserreinigung. Im Weiteren erfolgt die Modifikation der Bemessungshinweise hinsichtlich der geaenderten Randbedingungen und die Angabe von Empfehlungen zur Bemessung von Membranbelebungsanlagen auf Grundlage der umfangreichen am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen durchgefuehrten Untersuchungen. (orig.)

 8. Comparative study of cogasification and co-combustion of communal sewage sludge in brown coal fuelled plants; Vergleich der Mitvergasung und Mitverbrennung kommunaler Klaerschlaemme in braunkohlegefeuerten Anlagen

  Schiffer, H.P.; Bierbaum, K.; Adlhoch, W.; Thomas, G. [Rheinbraun AG, Koeln (Germany)

  1996-12-31

  Co-combustion and cogasification of sewage sludge in brown coal fuelled plants are compared, and an economic assessment is made. (ABI) [Deutsch] Die Mitverbrennung und Mitvergasung von Klaerschlamm in braunkohlegefeuerten Anlagen werden verglichen und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. (ABI)

 9. Benchmarking Electronic Government : ein Selbstbewertungsmodell für kommunale Electronic Government-Aktivitäten ("eLoGoAssess")

  Scheske, Michael

  2007-01-01

  Aus der Einleitung: In den letzten Jahren vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Diese Entwicklung wird getragen vom zunehmenden Einsatz internetbasierter Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Mit Electronic Government (eGovernment) stößt auch die öffentliche Verwaltung die Tür zur Welt des Internets auf. Doch schon vor eGovernment hat der IuK -Einsatz im Rahmen der Verwaltungsinformatik eine lange Tradition. Der entsch...

 10. Communal sewage sludge treatement against the background of the new European Sewage Sludge Treatment Regulations; Kommunale Klaerschlammbehandlung vor dem Hintergrund der neuen Europaeischen Klaerschlammrichtlinien

  NONE

  2000-07-01

  The following issues were discussed at the Darmstadt conference: The European Sewage Sludge Treatment Regulation, hygienisation of sewage sludge, waste water purification without excess sludge production, stabilisation of sewage sludge, dewatering and disposal by combustion or utilisation as an agricultural fertilizer. [German] Themen des Darmstaedter Seminars Abwassertechnik waren: Europaeische Klaerschlammrichtlinie, Klaerschlammhygienisierung, Abwasserreinigung ohne Anfall von Ueberschussschlamm, Klaerschlammstabilisierung, Entwaesserung und Entsorgung durch Verbrennung oder in der Landwirtschaft. (UKE)

 11. Environmental protection and waste management. Two court rulings relating to municipal taxation of packaging material and Land legislation on waste taxation; Umweltschutz und Abfallentsorgung. Kommunale Verpackungssteuern und Landesabfallabgabengesetze

  Anon.

  1998-09-01

  In May 1998, the German Federal Constitutional Court decided two lawsuits. The first relates to the right of a local government to order local taxation of packaging material with the objective to reduce municipal waste amounts. The second is on legislation by two federal states in Germany, for taxation of household waste amounts. The court found both the legislation of the municipal government as well as that of the Land governments to be not in compliance with the German Constitution. The court decisions are briefly discussed. (CB) [Deutsch] Im Mai 1998 hat das Bundesverfassungsgericht (BVG) zwei Urteile zur Verfassungswidrigkeit von kommunalen Verpackungssteuern (2BvR 1991/95 und 2004/95) und von Landesabfallabgabengesetzen (2BvR 1876/91 u.a.) getroffen. Der Beitrag gibt eine kurze, zusammenfassende Darstellung der Sachverhalte und der gerichtlichen Entscheidungen, die die Verfassungswidrigkeit bestaetigen. (orig./CB)

 12. More services for the network. Municipal public utilities and network operation - a practice report; Mehr Dienste fuer das Netz. Kommunale Stadtwerke und Netzbetrieb - ein Praxisreport

  Trova, Marco [Power-One, Inc., Camarillo, CA (United States). Technical Sales

  2013-10-01

  New concepts for solar inverters stabilize the lines - even at night. The reactive power plays a significant role. [German] Neue Konzepte fuer Solarwechselrichter stabilisieren die Leitungen - auch in der Nacht. Dabei spielt die Blindleistung eine wesentliche Rolle.

 13. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 14. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking...

 15. Høretab, sundhed, stress og arbejdsliv:Reduktion af stress på arbejdspladsen blandt personer med høretab

  Lund, Katja

  2015-01-01

  Idéen om denne Ph.D. et vokset ud af et ønske om at afdække de faktorer, der ligger til grund for, at personer med høretab oplever stress, som kan resultere i stressrelateret sygefravær fra arbejdspladsen. Målgruppen er erhvervsaktive personer med høretab, som anvender det talte og auditive sprog som det primære. Studiet bygger på en biopsykosocial stressforståelse og en salutogenetisk overbevisning, der handler om, at forskellige aspekter og kontekster i livet hænger uløseligt sammen og at h...

 16. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 17. Triglycerider målt hos ikkefastende og risiko for myokardieinfarkt, iskaemisk hjertesygdom og død blandt kvinder og maend--sekundaerpublikation

  Nordestgaard, Børge G; Benn, Marianne; Schnohr, Peter;

  2007-01-01

  We followed 13,981 Danes for 26 years, during which 1,793 developed myocardial infarction and 7,818 died. Women with elevated non-fasting triglycerides had hazard ratios for myocardial infarction of 2.2 for triglycerides of 1-1.99 mmol/L, 4.4 for 2-2.99 mmol/L, 3.9 for 3-3.99 mmol/L, 5.1 for 4......-4.99 mmol/L, and 17 for > or = 5 mmol/L versus women with triglycerides Hazard ratios for death were 1.3, 1.7, 2.2, 2.2, and 4.3 in women and 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, and 2.0 in men with increasing triglycerides versus

 18. Motionsvaner blandt skoleelever. Landsdækkende socialmedicinsk undersøgelse af 1,671 11-15 årige

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 children aged 11, 13 and 15 years from a nationwide random sample of schools completed an anonymous questionnaire on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction, and health behaviour. The proportion practising outdoor activities at least three times a week...... do physical exercise at the age of 20. High intensity of physical activity was associated with high social class, strong social integration in the peer group, easy contact with parents and friends, physical exercise among parents and best friends, high degree of life satisfaction, and good health...

 19. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  Hjøllund, Niels Henrik; Jensen, Tina Kold; Bonde, Jens Peter;

  2000-01-01

  Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of infor...... was based on a small number of observations. It is concluded that psychological distress may be a risk factor for reduced fertility in women with long menstrual cycles.......Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of...... information on distress from termination of birth control until pregnancy for a maximum of six menstrual cycles. The analyses included 1,475 menstrual cycles, and mental distress was measured in each cycle by the General Health Questionnaire (GHQ). Urine samples from each period of vaginal bleeding were...

 20. "Indvandrer fra ghettoen" - Selvforståelser og oplevelser af kategorisering blandt unge mænd fra Tingbjerg med anden etnisk baggrund end dansk

  Mørkeberg, Stine Enslev

  2010-01-01

  During the last few years there has been a lot of news in the mass media about crime, violence and vandalism in the district of Tingbjerg in Copenhagen. In these news young men of other ethnicity than Danish are often connected with the negative activities. In this context this project explores the self-perceptions and the experiences of categorization among young men of other ethnicity than Danish from the district Tingbjerg in Copenhagen. The method of the project is qualitative and soci...

 1. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 2. Asthma hos teenagere. En kvalitativ undersøgelse af ønsker og holdninger til sundhedsvaesenets tilbud blandt unge med asthma

  Brøndum, Eva; Lange, Peter; Vestbo, Jørgen

  2002-01-01

  We wanted to examine the factors that were of importance for the hospital outpatient treatment of teenagers with asthma.......We wanted to examine the factors that were of importance for the hospital outpatient treatment of teenagers with asthma....

 3. Ibn Arabi – en sufimystiker og hans læremestre

  Ehrensvärd, Martin Gustaf

  2005-01-01

  Ibn 'Arabi¯ (1165-1240) er blandt de mest indflydelsesrige og kontroversielle islamiske mystikere, kendt blandt hans tilhængere som ’den største mester’ og blandt hans modstandere som ’den største kætter’. Af hans meget omfattende forfatterskab foreligger der indtil videre kun nogle fa° sider i...

 4. The compulsory connection and usage for municipal local and district heating system. Current legal requirements and opportunities of arrangement; Der Anschluss- und Benutzungszwang fuer kommunale Nah- und Fernwaermesysteme. Aktuelle rechtliche Vorgaben und Ausgestaltungsmoeglichkeiten

  Tomerius, Stephan [Hochschule Trier, Umwelt-Campus, Birkenfeld (Germany)

  2013-03-15

  Among other things, the success of the energy policy transition depends on suitable instruments for efficient use of energy at the local level. One of these instruments are the municipal local heating systems and district heating systems whose efficiency is determined by the adoption of an appropriate compulsory connection and use. The contribution under consideration describes the current simple legal and constitutional framework for a legally secure compulsory connection and usage in communities.

 5. A contribution to the prognosis of achievable results of dewatering by means of selected properties of communal sewage sludge; Beitrag zur Prognose des erzielbaren Entwaesserungsergebnisses anhand ausgewaehlter Eigenschaften kommunaler Klaerschlaemme

  Schumann, Ron

  2008-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on a model for the prognosis of the drainage result on the basis of selected sewage sludge properties which are characterized by routine on local plants for waste water treatment. As a basis, laboratory analyses serve for the chemical conditioning of sludge with synthetically manufactured high-molecular organic flocculants and their solid liquid separation under reproducible conditions. A model is derived with which the dry residues of the thick matter after the solid liquid separation with a cup centrifuge within a range of tolerance of +/- 15 g/L correctly are predicted due to residue of dry matter, annealing loss and ignition residue. Further analyses at three excess sludge show that the model also is applicable to sewage sludge. Finally, a possibility for the transmission of the laboratory results from decantation centrifuges and chamber filter presses to the prognosis of results of drainage is supplied.

 6. Methodology and data for municipal and regional energy and climate plans. Report of the qualifying project Oslofjord Fund; Metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner. Rapport fra kvalifiseringsprosjekt for Oslofjordfondet

  Hanssen, Ole Joergen; Roenning, Anne

  2012-07-01

  The main result from this project is evidence of the need for new methods and data for municipal and regional energy and climate plans, to ensure better local support and greater management efficiency in the work. It's probably a great potential to develop tools and data by combining spatial information from public databases with environmental and resource data through GIS tools. This can lead to a significant resource efficiency and quality in the local energy and climate work, based on research-based innovation in the public and private sectors. It can also increase the prioritization of measures for energy conversion and energy efficiency to local and regional conditions. Qualifying project has resulted in the application for master anchored by public users, private companies and research communities in Oestfold / Oslofjord. Shortened version.(eb)

 7. Bildung in Herne 2011. 2. Herner Bildungsbericht

  Neumann, Dennis; Herne. Oberbürgermeister; Herne. Fachbereich Schule und Weiterbildung

  2011-01-01

  Die kommunale Bildungsberichterstattung hat die Aufgabe, die öffentliche Diskussion um Bildung und um Bildungsziele in [Herne] zu bereichern, indem sie auf Basis zuverlässiger Daten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Herner Bildungswesen informiert. Der ... zweite Herner Bildungsbericht wendet sich sowohl an die kommunale Bildungspolitik, als auch an die Praktiker im Bildungswesen und an die interessierte Öffentlichkeit. Der Bericht dient als fundierte Informationsgrundlage und unterst...

 8. OK 2008

  Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  En samlet ramme på 12,8 procent med historisk høje lønstigninger plus en række mærkbare velfærdsforbedringer var godt nok til at sikre et forlig i den statslige sektor, men ikke tilstrækkeligt til at få de kommunale lønmodtageres organisationer med på forligsvognen. Problemet er, at de kommunale ...

 9. Unge og gambling

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 10. Acrylamid i fødevarer

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.; Jensen, Bo Boye Busk; Adler-Nissen, Jens

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 11. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 12. Exposure to electromagnetic fields and the risk of disease in the central nervous system in employees at Danish electric companies; Udsaettelse for elektromagnetiske felter og risiko for sygdomme i det centrale nervesystem blandt ansatte ved danske elselskaber

  Johansen, Christoffer

  2002-07-01

  Introduction: Occupational exposure to electromagnetic fields has been associated with neurological diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, senile dementia, Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Material and method: I studied the incidence of disease in the central nervous system in 30,631 persons employed at Danish electric companies between 1900 and 1993. I linked the cohort to the nationwide, population-based Danish National Register of Patients and compared the number of cases of these diseases found between 1978 and 1993 with the corresponding rates in the general population. In addition, I fit the data on utility workers to a multiplicative Poisson regression model in relation to estimated levels of exposure to 50 Hz electromagnetic fields. Results: Overall, there was an increase in the risk of senile dementia and motor neuron diseases combined. The incidence of Parkinson's disease, Alzheimer's disease and other diseases of the central nervous system were essentially unrelated to exposure to electromagnetic fields. A decreased risk of epilepsy compared with the general population probably reflects a healthy worker effects; I observed an increased risk of epilepsy based on internal comparisons. Discussion: The increased risk of senile dementia and motor-neuron diseases may be associated with above average levels of exposure to electromagnetic fields. (au)

 13. Vælgerskredet i marts historisk stort

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal.......NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal....

 14. Unge, sundhed og fitness

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 15. Activty- versus Variability-Based Management Accounting

  Israelsen, Poul

  Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"......Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"...

 16. Byarkitektur i kommunens planlægning

  Holmgren, S.; Svensson, O.

  Interessen for byarkitektur, dvs. de helheder og sammenhænge, som den enkelte bygning indgår i, er voksende, ikke blot blandt fagfolk, men også blandt almindelige borgere - og investorer. Publikationen redegør for, hvorledes byarkitektoniske træk kan kortlægges, registreres og analyseres samt...

 17. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store...

 18. Den religiøse hjerne

  Schjødt, Uffe

  Interessen for hjerneforskning har bredt sig til religionsvidenskaben, men en egentlig religionsvidenskabelig hjerneforskning er hæmmet af en utilstrækkelig viden om religion blandt hjerneforskere og en begrænset indsigt i feltets metodiske og fortolkningsmæssige problemer blandt religionsforsker...

 19. Communal heating statistics for seven selected sites. Heating energy consumption, heating cost, and carbon dioxide emissions of domestic buildings with central heating systems. Final report; Kommunale Heizspiegel fuer sieben ausgewaehlte Standorte. Heizenergieverbrauch, Heizkosten und CO{sub 2}-Emissionen von zentralbeheizten Wohngebaeuden. Abschlussbericht

  Bade, M. [comp.

  1999-10-01

  Heating staticstics help to define potential energy savings, informing building owners, landlords and tenants on specific energy consumption and specific heating cost of centrally heated multiple dwellings and enabling them a comparison with other buildings of a community. Data are evaluated separately for natural gas, heating oil and district heat. Statistics are presented for the cities of Kiel, Hamburg, Dortmund, Naumburg, Dresden, Wiesbaden and Esslingen. The heating statistics were established in cooperation with heat metering and billing services and building societies in order to obtain a wide data base. [German] Heizpiegel koennen ein wirksames Instrument zur Ausschoepfung des vorhandenen Energiesparpotentials im Gebaeudebestand sein. Sie informieren Gebaeudeeigentuemer, Vermieter und Mieter ueber den spezifischen Heizenergieverbrauch und die spezifischen Heizkosten von zentralbeheizten Mehrfamiliengebaeuden und ermoeglichen gleichzeitig einen Vergleich mit dem uebrigen Gebaeudebestand einer Kommune bzw. Stadt. Die zur Erstellung von Heizspiegeln erforderliche Datenauswertung erfolgt getrennt nach den Energietraegern Erdgas, Heizoel und Fernwaerme. Im Rahmen des Projektes wurden fuer die Staedte Kiel, Hamburg, Dortmund, Naumburg, Dresden, Wiesbaden und Esslingen Heizspiegel erstellt. Bei der Erstellung der Heizspiegel konnte durch die Mitarbeit mehrerer Heizkosten-Verteilerfirmen und Wohnungsgesellschaften auf eine relativ breite Datenbasis zurueckgegriffen werden. (orig.)

 20. «Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Jorunn Aas Handeland

  2015-06-01

  Full Text Available “You can only discharge them, wish them luck, and hope for the best!”The aim was to investigate nurse’s experiences of the possibilities to act according to their professional discretion in the process where patients are transferred from hospital to primary health services. Six in-depth interviews and one focus group interview with hospital nurses were conducted. The theoretical framework was based on Dworkin’s concepts of discretion and Martinsen’s description of prerequisites for discretion. Nurses collected and assessed complex information about the patients to be able to define the necessary level of care after discharge. Prerequisites for a robust assessment were adequate time, and the relationship to patients. Focus on effectivity, medical treatment, and limited possibilities to hand over their assessments to the municipal health services, created challenges. Nurses were negotiating between professional ideals and requirements from regulations. This created a potential conflict within the nurses between a professional role and a performer role, which in turn can lead to problematic consequences, both for nurses and for patients.

 1. Learning and recognition in health and care work

  Liveng, Anne

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af anerkendelse i læreprocesser blandt kvindelige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som arbejder med mennesker der lider af demens eller andre aldersrelaterede sygdomme....

 2. Hypervirkelig(?). Studier af ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af ungdom og skoleliv i udkanten af Kathmandu, analyserer artiklen samspillet mellem 'det moderne', uddannelse og identitet blandt unge der lever i udkanten af den globale periferi.I modsætning til studier der beskæftiger sig med om og hvordan uddannelse bi...... fremtiden. Teoretisk trækker deres på begreber og positioner fra postmoderne metodologiskeog filosofiske orienteringer - repræsenteret blandt andre af Popkewitz, Maclure og Baudrillard....

 3. Clinical Supervision in Denmark

  Jacobsen, Claus Haugaard

  Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer.......Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer....

 4. Velfærden sættes på spil

  Permin, Anders; Vink, Derk; Christensen, Jens Peter

  2005-01-01

  Fjerkræsygdommen Blackhead hærger blandt kalkuner både i Danmark og i udlandet. Der er ingen registrerede midler på markedet, selv om der findes flere virksomme midler......Fjerkræsygdommen Blackhead hærger blandt kalkuner både i Danmark og i udlandet. Der er ingen registrerede midler på markedet, selv om der findes flere virksomme midler...

 5. Fernübertragung regelbarer Solarenergie von Nordafrika nach Mitteleuropa

  Hess, Denis

  2013-01-01

  Die Forschungsergebnisse regelbarer Solarstromimporte zeigen ein wissenschaftliches Bild, welches Menschen auf kommunaler Ebene in vier Nationen mit Hilfe von erneuerbaren Energien verbinden kann. Die rein wissenschaftliche Modellstudie umfasst die integrale Betrachtung eines regelbaren Solarstromtransfers von Marokko nach Baden-Württemberg. Hierbei wird eine Analyse von gesellschaftlichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten dargestellt. Es wird gezeigt welche politischen Rah...

 6. Bikeability

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Harder, Henrik; Snizek, Bernhard

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 7. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper; Andersen, John; Dybbroe, Betina

  over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt at...

 8. Kommuneplanens påvirkning af ejendomsmarkedet - påvirkes grundens markedsværdi?

  Bach Pedersen, Mette; Møller Nielsen, Anne; Christensen, Finn Kjær

  2006-01-01

  Denne artikel bygger på resultaterne fra et afgangsprojekt fra landinspektøruddannelsen i 2005, der er en undersøgelse af, hvorvidt udnyttelsesmulighederne i den kommunale fysiske planlægning påvirker grundens markedsværdi, og hvordan denne påvirkning i så fald sker. Der eksistereri landinspektør...

 9. En administrativ elite under forandring

  Hansen, Morten Balle; Opstrup, Niels; Villadsen, Anders Ryom

  2013-01-01

  Det undersøges hvorledes de kommunale administrative topchefers baggrund og karriere har udviklet sig fra 1970 til 2008 og om kommunalreformen i 2007 har haft betydning for den seneste udvikling. Nyinstitutionel teori anvendes som overordnet analyseramme, idet topchefernes profil ses som indikato...

 10. Bikeability - input til fremtidens cykelplanlægning

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens;

  2014-01-01

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 11. Sygepleje mellem pakker og personer

  Larsen, Niels Sandholm

  og af problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglig arbejdskraft. Som følge af demografiske ændringer antages særligt behandling og rehabilitering af kronisk syge ældre at udgøre et voksende indsatsområde. Sygeplejerskernes faglige organisation har været aktiv i etablering af kommunale...

 12. Europäische Inländer? Ausländer-Integration und Gemeinschaftsrecht

  Gramlich, Ludwig

  2008-01-01

  Bezogen auf den politischen Status, insbesondere das (kommunale) Wahlrecht, wird analysiert, ob und wie weit die Europäische Gemeinschaft Kompetenzen hat, um die herkömmliche Trennung zwischen Deutschen (Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit) und EG-Ausländern (Personen mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates) zu überwinden.

 13. Ergoterapi som hensyntagende undervisning

  Pedersen, Ulla

  1999-01-01

  En ergoterapeut i Sønderjylland satte sig for at slå bro over den grå zone mellem hospitalets behandling og de ofte manglende kommunale træningstilbud. Hun oprettede en privat vævestue, som senere blev et tilbud under den hensyntagende specialundervisning i et lokalt oplysningsforbunds regi. Nu kan...

 14. Nye perspektiver på evidensbaserede metoder i børnehavens sprogpædagogiske praksis

  Kristensen, Irene Salling

  2016-01-01

  Artiklen bidrager med kommunale beslutningstageres og pædagogers perspektiver på et eksempel på en evidensbaseret metode i børnehavens sprogpædagogiske praksis, nemlig SPELL. Hermed suppleres forskernes perspektiv på metoden, og det fremgår, at SPELLs evidensbasering ikke er det eneste eller...

 15. Refleksivitet og transformative læreprocesser

  Johannsen, Gundi Schrötter

  2005-01-01

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, der kombinerer diplomundervisning for kommunale hjemmevejledere med et informeret fremtidsværksted for kommunens udviklingshæmmede borgere, beskriver artiklen hvordan denne kombination kan skabe mulighed for tralsnformative læreprocesser for de...

 16. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis;

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006...

 17. Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

  Haagerup, Christian Deichmann; Ærø, Thorkild

  I rapporten er udviklet metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografi ske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden. Rapporten belyser, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews, tilflytterne til nybyggeri i Køge Kommune samt ...

 18. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  Hansen, Morten Balle

  2013-01-01

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse relateret til forskelle mellem den...... statslige og kommunale del af den offentlige sektor? Ved transnational organisatorisk innovation forstås nyere organisationsformer, som kan genfindes i ganske mange landes offentlige sektor. Analysens fokus er dels på forskelle og ligheder mellem forskellige former for organisatorisk innovation, dels på...... forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. 11 former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører-model, kontraktstyring, mål- og rammestyring...

 19. Degradation behaviour and excess sludge production of mixed biocoenoses in membrane bioreactors; Abbauverhalten und Ueberschussschlammproduktion von Mischbiozoenosen in Membranbioreaktoren

  Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Verfahrenstechnik; Szewzyk, U. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Oekologie und Mikroorganismen

  1999-07-01

  In three different membrane bioreactors (technical scale and pilot scale), process engineering and microbiological studies were carried out over a period of up to three years. The sewage used was sugar-beet molasses slop and municipal sewage. All three plants exhibited stable COD degradation rates of 87 % (molasses slop) and 95 % (municipal sewage). They could be operated during the test period without regular removal of excess sludge. (orig.) [German] An drei unterschiedlichen Membranbioreaktoren (Technikums- und Pilotmassstab) wurden ueber einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren verfahrenstechnische und mirkobiologische Untersuchungen durchgefuehrt. Als Abwasser wurde Zuckerrueben-Melasseschlempe und kommunales Abwasser eingesetzt. Alle drei Anlagen zeigten stabile CSB-Abbaugrade von 87% (Melasseschlempe) und 95% (kommunale Abwasser). Sie konnten ueber den Vesuchszeitraum ohne regelmaessigen Abzug von Ueberschussschlamm betrieben werden. (orig.)

 20. Stokvels and economic empowerment: the case of African women in South Africa, ca. 1930 - 1998.

  Verhoef, Grietjie

  1999-01-01

  Verwantskapverhoudings in tradisionele gemeenskappe het vroue onderwerp aan die gesag van mans en ouer vroue. Vroue behoort aan hulle mans en hulle reg om in die kraal te woon het afgehang van haar verwantskap tot een of ander man, lewend of afgestorwe. Ingevolge die kommunale grondbesitstelsel kon vroue nie grond erf nie, maar dit het vererf na haar kinders. Vroue het vruggebruik van hul afgestorwe eggenotes se grond behou. Wanneer vroue uit die tradisionele sektor uitbeweeg het,...

 1. Udkast til Professionsudviklingsprojekt

  Duus, Gitte

  Dette er første udkast til et evt. fremtidigt projekt, som sigter mod at kvalificere socialt arbejdes praksis i en jobcenter kontekst. Det er hensigten, at projektet skal være med til at udvikle arbejdet på de kommunale jobcentre hen imod en større myndiggørelse af borgerne, således at borgerne i...

 2. Det sunde, overvægtige barn

  From, Ditte-Marie

  kommunale sundhedskurser. Men hvad sker der, når en biomedicinsk sundhedsopfattelse møder det overvægtige barn i en hverdagslivssammenhæng? Hvor meget handler sundhed f.eks. om at besidde tilstrækkelige mængder af viden om mad og motion? Og hvad er mulighederne for at være en god borger, selvom man er et...

 3. Private investeringer i områdebaseret byfornyelse

  Jensen, Jesper Ole

  Der er et stigende ønske om at inddrage private investeringer i den områdebaserede byfornyelse. Rapporten beskriver forskellige typer af developere og investorer og deres motiver for at indgå i byfornyelsen. På baggrund af case-studier og interviews med developere og kommunale planlæggere vurderes...... det, at der er et stort potentiale for et øget samarbejde med developere og dermed eksterne investorer i forbindelse med områdebaseret byfornyelse....

 4. Cofermentation of organic residues; Mitbehandlung von organischen Reststoffen in Faulanlagen, Co-Fermentation

  Rosenwinkel, K.H.; Wendler, D. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  2001-07-01

  The report presents the social, political and process-related fundamentals of energetic utilisation of organic residues. The main results of a nationwide enquiry into the state of the art of cofermentation in communal sewage treatment plants are presented as well. [German] Der vorliegende Bericht stellt einerseits die (gesellschafts)politischen und verfahrenstechnischen Grundlagen fuer eine energetische Verwertung industrieller organischer Reststoffe dar. Andererseits werden die wichtigsten Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zum Stand der Co-Fermentation in Faulbehaeltern kommunaler Klaeranlagen vorgestellt. (orig.)

 5. Organisationsformen und Umweltabgaben im kommunalen Gewässerschutz

  Rahmeyer, Fritz

  2001-01-01

  Der kommunale Gewässerschutz ist neben der Wasserversorgung ein Teilbereich der Wasserwirtschaft. Die Leistungen in den beiden Bereichen werden leitungsgebunden nacheinander und in Deutschland zudem kleinräumig erbracht. Instrumente des Gewässerschutzes sind der Bau von Kläranlagen nach dem Stand der Technik und finanzielle Anreize in Form der kommunalen Abwassergebühr und einer Abwasserabgabe zum Zwecke von Sparmaßnahmen beim Wasserverbrauch und der Abwassermenge, zugleich zur Verringerung v...

 6. Detection of diabetic retinopathy and other microvascular complications in patients with type 1 diabetes

  Rasmussen, Malin Lundberg

  Forekomsten af type 1 diabetes er stigende og diabetisk retinopati er fortsat en af de primære årsager til nedsat syn blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Derudover er andre mikrovaskulære komplikationer som diabetisk nefropati og neuropati blandt de primære årsager til nedsat nyrefunktion...... karanalyser af nethindens kar kan bruges som redskaber til fremtidig risikovurdering for patienter med type 1 diabetes og vidvinklet fotografering er en hurtig og nem metode, der ville kunne bruges i fremtidig screening....

 7. P.G. Lindhardt 1910-2010

  Bach-Nielsen, Carsten

  Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant.......Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant....

 8. Forum for Almen Medicinske ph.d.-studerende

  Vedsted, Peter; Waldorff, Frans Boch; Eriksson, Tina

  Rapport fra første fællesmøde mellem nuværende og kommende almenmedicinske ph.d.-studerende. Rapporten anbefaler dannelse af et egentligt almenmedicinsk ph.d.-forum, der søges optaget i DSAM som en interessegruppe. Ph.d.-forum betragter sig som en ressource ved forskellige initiativer og ønsker...... blandt andet at arbejde for en værdig ansættelse af yngre forskere. Blandt de konkrete forslag, Ph.d.-forum har stillet, er almenmedicinske ph.d.-kurser og ph.d.-stipendium med henblik på udarbejdelse af protokol....

 9. Hellige krigere eller hemmelige lejesvende?

  Elling, Rasmus Christian

  2009-01-01

  Søndag angreb den sunnimuslimske Jondollah-milits igen i Iran - denne gang med højtplacerede officerer blandt ofrene. Står Iran overfor en borgerkrig? Eller har Irans fjender optrappet deres hemmelige krig mod den islamiske republik? Udgivelsesdato: 20/10......Søndag angreb den sunnimuslimske Jondollah-milits igen i Iran - denne gang med højtplacerede officerer blandt ofrene. Står Iran overfor en borgerkrig? Eller har Irans fjender optrappet deres hemmelige krig mod den islamiske republik? Udgivelsesdato: 20/10...

 10. Sociale indkomstforskelle på eliteuddannelser

  Klausen, Trond Beldo

  2009-01-01

  I denne artikel undersøges sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst blandt kandidater fra fire attraktive universitetsuddannelser: Jura, erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og medicin. Resultaterne viser, at sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst er stærkest blandt jurister...... er der ingen nævneværdig effekt af social oprindelse. Indkomstforskellene har været forholdsvis stabile i løbet af 1990’erne – dog med en tendens til, at mandlige jurister med oprindelse i akademikerfamilier gør det bedre med tiden.  ...

 11. Hvem bliver morgendagens elite?

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse vinder- og taberetiketter. Eller gør det?......Bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse vinder- og taberetiketter. Eller gør det?...

 12. Den ubehjælpsomme skrift

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2006-01-01

  Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår......Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår...

 13. At være optimal

  Frederiksen, Kirsten Søndergaard; Holm, Karina Ellegaard; Kolind, Torsten

  2016-01-01

  Kapitlet undersøger forholdet til fest og rus blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det er tydeligt, at alkohol, fester, rus og kropslighed opleves forskelligt blandt de interviewede; for nogle handler fest om mad, dans, musik og at gøre sig lækker, mens det for andre også handler om r...... sammen med fulde klassekammerater. Selv de få, som beretter om rusmiddelbrug, fortæller, at det foregår med målet om at være optimal....

 14. Korn og halm til bioethanol – råvarepotentiale, -kvalitet og konverteringsteknologier.

  Hauggaard-Nielsen, Henrik

  2006-01-01

  Bioethanol kan få stor betydning som alternativ til benzin i transportsektoren, blandt andet fordi det kan benyttes i den eksisterende vognpark. I øjeblikket igangsættes om-fattende internationale satsninger for udvikling af biobrændstoffer til transportsekto-ren. I EU fokuseres på hvorledes andelen af vedvarende energi i Europa kan øges således olieafhængigheden reduceres, blandt andet via handlingsplan for biomasse og strategi for biobrændstoffer. Indenfor dyrkning og forarbejdning af c...

 15. Nye veje for forskningsbibliotekerne?  - Conference Management Systems

  Thise Pedersen, Jette; Damgaard, Helle; Drasbæk Martinussen, Heidi; Suhr Jacobsen,, Kirsten

  2008-01-01

  Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer.......Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer....

 16. Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning

  Munk, Karen Pallesgaard

  Der er tale om afrapportering af en kontrolleret, statistisk repræsentativ undersøgelse af evt. adfærdsmæssige ændringer i forhold til børn blandt daginstitutionspersonale og befolkning som følge af pædofilifrygt. Resultaterne bliver også publiceret i en videnskabelig, peer review artikel....

 17. Bygningers vådrum

  Brandt, Erik

  Publikationen er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementet og viser hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres med blandt andet træ og træbaserede materialer, der ikke er gennemimprægneret mod råd og svamp. De konstruktionsforslag der beskrives er godkendt af boligministeriet....

 18. Kultur i bevægelse

  Hasse, Cathrine

  Bogen belyser et nyt videns- og læringsfelt: den kulturelle læreproces. Kultur belyses som det vi sanser og erfarer vores omverden med - i lige så høj grad som det vi sanser og erfarer. Gennem et konkret felarbejde blandt en gruppe nyankomne fysikstuderende belyses in- og eksklusioner fra en kultur...

 19. Massemedier som forum for politisk debat

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 20. Brandingens hellige gral

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Da et brand er en noget uhåndgribelig størrelse, kan opfattelsen af, hvad et brand egentlig er, variere noget blandt de forskellige chefer i en organisation, som har til opgave at øge brandets performans. Denne artikel ser på, hvordan brand fortolkninger har udviklet sig fra det funktionelle ti...

 1. Coaching Barometret 2009

  Wittrock, Christian; Didriksen, Vibeke; Stelter, Reinhard

  2009-01-01

  Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenhænge og på alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. Nærværende undersøgelse udgør et første overbliksbillede, som kan lede videre til...

 2. Chlamydia trachomatis infection in young adults - association with concurrent partnerships and short gap length between partners

  Jørgensen, Marianne Johansson; Maindal, Helle Terkildsen; Larsen, Mette Bach;

  2015-01-01

  Seksuelt overførte infektioner (SOI) er stadig meget udbredt blandt unge i alderen 15-29 år. Mange af disse tilfælde kan formentlig relateres til seksuel risikoadfærd. Dette studie viser, at unge, der har haft overlappende seksuelle forhold eller korte perioder (<64 dage) mellem det afsluttede og...

 3. TV gør OL mere virkelig end virkeligheden

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Hvorfor er OL en global publikumssucces? Følgerne har indtil videre været en benhård konkurrence blandt de utallige kanaler for at erhverve sig de gigantisk dyre rettigheder til verdens største sportsfest. DR og TV 2 har via den europæiske sammenslutning EBU sikret sig rettighederne til OL indtil...

 4. Ronald Fisher forenede gener og evolution

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Winterdahl, Michael; Wang, Tobias

  2013-01-01

  Ronald Fisher var en sand kontroversiel pioner. Den dygtige matematiker anvendte blandt andet sine evner indenfor biologien og blev en af hovedmændene bag den moderne syntese, hvor genetik og evolution forenes. Hans syn på racehygiejne og sammenhængen mellem rygning og lungekræft gjorde ham dog til...

 5. Debattens blinde øje

  Nielsen, Anne Maj

  2008-01-01

  Artiklen inddrager viden fra undersøgelser om, at vold og kriminalitet er mere udbredt blandt socialt udsatte grupper end andre grupper og debatterer på det grundlag en række politiske krav om højere straffe set i forhold til mulige virkninger af forebyggende indsatser i almene institutioner som ...

 6. Globalisation, etnisk diversitet og pluralistisk sundhedsfremme

  Singla, Rashmi

  . Derudover fokuseres på de særlige aspekter og ressourcer blandt de etniske minoriteter. Processer som transnationalisme og diaspora, som fører til pluralistiske sundhedsfremme praksisser(såsom yoga og meditation mv.) inddrages. Sådanne holistiske praksisser kan endvidere være sundhedsfremmende for både...

 7. Frihedens ø, lighedens landevej og broderskabets sten

  Ladegaard, Jakob

  2010-01-01

  Afhandlingen undersøger den romantiske litteraturs forhold til demokratisk politik i kølvandet på Den Franske Revolution, som i forlængelse af blandt andre Hannah Arendt og Claude Lefort fortolkes som en paradigmatisk demokratisk begivenhed i moderne historie. Med inspiration fra især den franske...

 8. Towards a Neuroaffective Approach to Healing Architecture

  Brorson Fich, Lars

  2013-01-01

  I de seneste år har den opfattelse vundet frem, at arkitektonisk design af hospitaler kan influerer på patienternes helbredelsesforløb. Disse ideer er kommet fra to relativt uafhængige kilder, nemlig Evidens Baseret Design (EBD) og individuelle forfattere blandt medicinske forskere. EBD har imidl...

 9. Introduktion til STS

  Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og...

 10. ERGO

  Jensen, Hans Siggaard; Engelhardt, Robin

  trækker blandt andet linjerne fra den antikke geometri til den moderne abstrakte matematik, fra Lamarcks spæde udviklingstanker til Darwins evolutionsteori og fra Babbages differensmaskine til den moderne computer - og videre igen til muligheden for kvantecomputere i fremtiden. ERGO går bag om de...

 11. Kulturelle læreprocesser

  Elbeshausen, Hans; Moring, Camilla

  2008-01-01

  Interessen for kulturel læring hænger blandt andet sammen med det fænomen, som den tyske socialfilosof, Jürgen Habermas, har betegnet som "den nye uoverskuelighed". Begrebet gengiver på metaforisk vis, at der i dag eksisterer mange verdener.Oplevelse af mangfoldighed er forbundet med tvivl og...

 12. Peer review - Ligestilling i bestyrelsen

  Nielsen, Lise Dyrby

  2014-01-01

  Forfatteren redegør for ligestillingen af køn i selskabers ledelsesorganer og diskuterer om den danske model er tilstrækkelig effektiv i forhold til Kommissionens direktivforslag om foranstaltninger, der skal sikre en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber....

 13. Edutainment

  Andersen, Tom Nørregaard; Dalgaard, Henning

  Børn og unges voksende og tilsyneladende umættelige interesse for computerspil har medført en interesse for og debat om leg og læring og edutainment blandt folkeskolelærere, forskere, computerspilsproducenter og politikere. Edutainment – leg og læring med computerspil fokuserer på, hvorledes læring...

 14. Group Formation on a Line

  Kristensen, Gustav

  2010-01-01

  Artiklen viser at en nummerering af indsamlede evalueringsskemaer kan afsløre gruppedannelse blandt de tilhørende studenter på et stort undervisningshold. Gruppedannelsen viser sig ved at sequenser med ens bedømmelse afviger fra en tilfældig fordeling defineret som en negativ binomialfordeling, d...

 15. Højredrejning i den Europæiske Union

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Nationalistiske bevægelser og partier står til voldsom fremgang ved Europaparlamentsvalget 25. maj. EU har aldrig været specielt populær blandt vælgerne – bortset fra lande som ikke er medlemmer endnu. Der hviler en tung aura af kedsommelighed, fjernhed og centralisme over hele konstruktionen. Ko...

 16. ERP-systemer i Danmark

  Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille

  2004-01-01

  Denne artikel beskriver ERP systemers udbredelse blandt store virksomheder i Danmark. Artiklen bygger på projektet "Virksomhedssystemer i Danmark (VIDK) 2003". VIDK 2003 er en undersøgelse af de 500 største danske virksomheders brug af ERP. Undersøgelsen, der har en har en svarprocent på 88,4%, er...

 17. Faldgruber ved investering med garanti

  Grosen, Anders

  Investeringsprodukter med garanti for et vist minimumsafkast er efterspurgt blandt private investorer. Men pga. produkternes faldgruber ender de ofte på avisernes forsider. Det seneste eksempel har Sampension leveret. Overskrifterne kom i hus ved Sampensions melding om at droppe kundernes pension...

 18. Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier

  Munk, Martin D.; Foged, Mette; Mulvad, Andreas Christian Møller

  2011-01-01

  Artiklen viser, at der er en nær sammenhæng mellem social baggrund og gennemførelse af eliteuddannelse og ikke-eliteuddannelse blandt en gruppe af danske migranter med minimum fem års ophold i udlandet. Vi tilføjer en ny rekonversionsstrategi til Pierre Bourdieus batteri af strategier udfoldet i ...

 19. Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Ehlers, Søren; Larson, Anne; Wärvik, Gun-Britt;

  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgel...

 20. En ny religion i Borneos regnskov

  Rothstein, Mikael

  2011-01-01

  En feltarbejdsbaseret undersøgelse af religiøse forandringer blandt Borneos jægere og samlere, som påvirkes voldsomt og ødelæggende af hhv. tømmerdrift og kristen mission. Som reaktion på disse påvirkninger, udvikles nye religiøse forestillinger og ritualer....

 1. Barrierer for at øge markedsorienteret aktivitet

  Bisp, Søren

  2000-01-01

  . De primære implikationer findes blandt de barrierer, der lægger grunden til øvrige barrierer i organisationen. Disse fundamentale barrierer er repræsenteret ved, at virksomheden er salgs- og produktionsdrevet, at den opererer med up- og /eller downstream afhængighed, at virksomheden har en kort...

 2. Frit valg som aflastning og belastning - selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde

  Hviid, Helge; Garde, Anne Helene; Lund, Henrik;

  2011-01-01

  Prioriteret arbejdstid giver medarbejderne mulighed for at ønske arbejdstider. Alt i alt er der en overvejende positiv vurdering af prioriteret arbejdstid både blandt medarbejdere og ledere, men et stort interventionsprojekt viser også at der er store forskelle mellem forskellige arbejdspladser. ...

 3. Regulering og indregulering af større varmeanlæg

  Ovesen, K.; Christiansen, J.; Schmidt-Jørgensen, F.;

  Rapporten beskriver hvordan man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokal regulering og tidsstyring, når der skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i større varmeanlæg. Desuden behandles blandt andet indreguleringsniveauer, indregulering af p...

 4. Transnational sociologi. Når udlændinge ser dansk tv-fiktion. En receptionsstudie omkring tv-føljetonen Matador

  Brorholm, Lars

  1995-01-01

  Afhandlingen er en receptionsstudie. Den er en rarallelundersøgelse af multikulturel afkosdning af tv-fiktion blandt herboende indvandrere og politiske flygtninge. Bogen er inspireret af Tamar Katz og Elihu Liebes' undersøgelse af receptionen af Dynasty (Dollars) i forskellige kulturelle...

 5. Identifying specific non-attending groups in breast cancer screening - population-based registry study of participation and socio-demography

  Jensen, Line Flytkjær; Pedersen, Anette Fischer; Andersen, Berit;

  2012-01-01

  inviteret til første screeningrunde i Region Midtjylland (n=149.234). Resultaterne viste, at der er sociale forskelle blandt kvinder som deltager og kvinder som ikke deltager i brystkræft screening. De ældste kvinder, ugifte kvinder, kvinder med lav indkomst og lav uddannelse, kvinder ude for arbejdsmarked...

 6. Master's Thesis: Mind the Gap, Feed the Roots

  Pallesen, Cecil Marie

  2013-01-01

  I dette speciale udforsker jeg, hvorledes livet udfolder sig for mennesker, som på én gang hører til alle steder og ingen steder. Med udgangspunkt i mit materiale, som jeg har indsamlet under mit seks måneder lange feltarbejde blandt mennesker af indisk oprindelse i Tanzania, stiller jeg i proble...

 7. Brug af undersøgelse for prostataspecifikt antigen

  Mukai, Thomas; Bro, Flemming; Pedersen, Knud Venborg;

  2010-01-01

  Introduktion: Cancer prostatae (CP) er den hyppigste kræftform blandt danske mænd, og incidensen er stigende. CP er ofte asymptomatisk, hvilket vanskeliggør klinisk diagnosticering. I udredningen for CP kan man benytte en prøve for prostataspecifikt antigen (PSA)-niveau. Dansk Urologisk Selskab har...

 8. Den skjulte religion

  Rubow, Cecilie

  2001-01-01

  Kulturbegrebet har længe været genstand for kritik i human- og samfundsvidenskaberne. Studier i Vesteuropa, blandt andet i det danske folkekirkelige felt, viser, at der er flere paralleller at drage til religionsbegrebet. Der er behov for at bevæge sig væk fra den rutineprægede beskrivelse og gør...

 9. The Paradox of Schooling

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge er...

 10. Fair mulighedslighed og sundhed

  Nielsen, Lasse

  2014-01-01

  Når vi skal diskutere de normative spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med ulighed i sundhed, er Norman Daniels’ teori om retfærdig sundhed central. Teoriens omdrejningspunkt er en udvidelse af Rawls’ princip om fair mulighedslighed til også at omfatte sundhed, og den er uden tvivl blandt de...

 11. Bridging the Gap – foreløbige perspektiver vedrørende læreruddannelsen

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Bjerg, Helle

  læreruddannelsen viser empirien fra Bridging the Gap blandt andet, hvordan praktikken er indlejret i nøje tilrettelagte undervisningsforløb, der sigter på at give de studerende et tættere kontakt til praksis, samt på at give teoretiske kundskaber, der kan anvendes til forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af...

 12. Alternativ behandling og kræft

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 13. Arkitektur i "det offentlige billede"

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  afsæt i denne karakteristik af "det offentlige billede" som er knyttet til udbredelsen af massemediernes udtryksformer samt til højhastighedsteknologi, blandt andet i form af transmission. Spændet mellem rum og billede betegner en udtryksmæssig og strukturel varians mellem faktorer som bevægelse, tid og...

 14. Fucking mange tusser

  Jensen, Sune Qvotrup; Olesen, Annette

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 15. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 16. Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger

  Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole;

  , erfaring og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, blandt andet ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger (Miljøstyrelsen, 1996; Miljøstyrelsen, 1998) og JAGG-modellen (Miljøstyrelsen, 2009c). Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og det er derfor vigtigt at de mest truende...

 17. Indie eller klassisk retro?

  Thorlacius, Lisbeth

  retroæstetiske udtryksmåder. Kapitlet introducerer en række begreber, som kan forbindes til retrofænomenet, herunder nostalgi, pastiche og kitsch, og med udgangspunkt i Lyotard, Maffesoli og Rolness diskuteres retroæstetikken i forhold til postmoderne 'stammefællesskaber' blandt unge, hvor musik og påklædning er...

 18. Meninger om mennesker og miljø

  Danske boligmiljøer er blandt verdens bedste, men - de fungerer ikke, er sundhedsfarlige, nervenedbrydende, dødsenstriste, kriminalitetsfremmende, umyndiggørende og mentalt sløvende. Medbestemmelse i planlægning af bo-miljøet og deltagelse i en bevidst drift af fællesanlæg og institutioner er ufo...

 19. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...

 20. Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006

  Lauridsen, Per Stig; Graversen, Ebbe Krogh

  2013-01-01

  Nærværende notat er den første samlede fremstilling af de danske Forsknings- og Udviklingsdata, FoU, for hele den periode hvori disse er indsamlet for Danmark. Danmark startede blandt de første lande med at indsamle FoU-data tilbage i 1967.

 1. The Show Must Go On

  Pærregaard, Karsten

  2010-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan migranter fra en andin landsby i Peru, som har bosat sig i Washington, DC, organiserer og finansierer fester i deres hjemstavn. Analytisk har artiklen fokus på magt- og ulighedsforhold mellem migranterne og landsbybeboerne og indbyrdes blandt migranterne i Washington ...

 2. Byens Ungdomsprofil  en undersøgelse af Fredericias unge 2009

  Hansen, Niels-Henrik Møller; Brown, Rikke; Olsen, Pia

  Rapporten giver et indblik i de unges liv, som det tegner sig på en række områder. Rapporten bygger på de unges egne beskrivelser. I rapportens datamateriale indgår der 2123 besvarelser af et omfattende spørgeskema, indsamlet blandt alle unge på en uddannelsesinstitution i Fredericia. Dette suppl...

 3. Quantitative evaluation of spasticity

  Lorentzen, Jakob

  Spasticitet er et hyppigt symptom i forbindelse med læsion i centralnervesystemet som i visse tilfælde påvirker udførelse af motoriske funktioner samt livskvalitet. Forskellige opfattelser af spasticitet blandt klinikere og forskere har medført forvirring i forbindelse med begrebet. På baggrund a...

 4. Nye og ændrede mikroorganismer i vore omgivelser - hvilken betydning har de for tandlægens hverdag?

  Larsen, Tove; Kjerulf, Anne

  2016-01-01

  Smitsomme mikroorganismer er dynamiske og kan udvikle sig til mere virulente eller resistente arter. I de senere år er der set en stigende forekomst og spredning af multiresistente bakterier i de nordiske lande. Blandt disse har MRSA (methicillin resistent Staphylococcus aureus) mest direkte bety...

 5. Unge og stoffer på arbejdspladsen

  Nielsen, Jens Christian; Olsen, Pia

  Rapporten stiller skarpt på stof- og rusmiddelbrug blandt unge i arbejdslivet. Ud fra unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet peger undersøgelsen på årsager til og sammenhænge bag hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyses holdninger til brug af stof...

 6. Evaluering af overensstemmelsen af body condition score og feline body mass index sammenlignet med dual energy X-ray absorptiometry hos katte

  Falkenberg, Michael; Hølmkjær, Kirsten Madsen; Cronin, Anna;

  2016-01-01

  Formål: Obesitet er et stigende problem blandt katte, og der er derfor brug for nemme, billige og hurtige metoder til vurdering af kattes kropssammensætning i praksis. Indeværende studie sammenligner to klinisk applicerbare metoder: Body condition score (BCS) og feline body mass index (FBMI) mod...

 7. Facebookrati?

  Pedersen, Rasmus Tue

  2010-01-01

  I løbet af de sidste uger fik en ansat i Venstres pressetjeneste betydelig opmærksomhed i medierne - grundet Facebook. Barack Obama vandt præsidentposten i 2008 - blandt andet med hjælp fra sociale medier, såsom Facebook. De sociale medier bliver i stigende grad brugt politisk i Danmark; man skal...

 8. Un lettore rozzo dell'Ur-Novellino

  Toftgaard, Anders

  2007-01-01

  Håndskriftet Panciatichi 32 fra Nationalbiblioteket i Firenze, den ældste og vigtigste tekstkilde til 'Il Novellino', indeholder nogle tegn i margenen, som hidtil er blevet set som tilfældige tegn på tekstens modtagelsen blandt lokale handelsmænd. Det vises derimod her, hvordan tegnene ikke stamm...

 9. De forkerte sorte pletter

  Andersen, Camilla Sloth; Sørensen, Michael

  2004-01-01

  Blandt fagfolk, der arbejder med trafiksikkerhed, er det alment kendt, at dette arbejde kun er baseret på 10-20% af alle uheld. Flere amter har derfor søgt at supplere med uheld registreret på skadestuen. Med Esbjerg Kommune som case gennemgås i denne artikel, hvilken betydning det konkret har fo...

 10. Nurses and their shop stewards

  Hjalager, Anne-Mette; Lassen, Morten; Bild, Tage

  2009-01-01

  Artiklen undersøger samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter under Dansk Sygeplejeråd og ledelserne på sygeplejearbejdspladserne. Undersøgelsen er baseret på en survey i 2007. Det vises blandt andet, at tillidsrepræsentanter mangler kompetencer i forhold til mere strategiske ledelsesemner. Unders...

 11. Frilandsmuseets landbokvinder

  Jørgensen, Line Jandoria

  Landbokvinden er på mange måder oppe i tiden blandt andet i form af en fornyet interesse for det hjemmelavede måltid, de danske råvarer og det selvforsynende køkken. Frilandsmuseets "Kokkepigens Blog" har stor succes med at formidle gamle opskrifter og diskutere husråd, men hvor stor var interess...

 12. Modernisering af de danske selskabslove

  Andersen, Paul Krüger; Neville, Mette; Sørensen, Karsten Engsig

  2003-01-01

  Artiklen gennemgår de ændringer i aktie- og anpartsselskabslovens som blev gennemført i foråret 2003, og som blandt andet tillader en øget brug af IT i forbindelse med generalforsamlinger samt selskabets kommunikation med aktionærerne....

 13. Bestøvning og biodiversitet

  Strandberg, Beate; Axelsen, Jørgen Aagaard; Kryger, Per; Enkegaard, Annie

  Rapporten ”Bestøvning og biodiversitet” er en af tre rapporter udarbejdet for Plantedirektoratet under projektet: Bestøvningforhold og –behov for afgrøder og vilde planter”. Med den observerede tilbagegang blandt bestøvende insekter såvel nationalt som globalt er der kommet fokus på samspillet...

 14. Forord

  Larsen, Ingemai; Thisted, Kirsten

  2009-01-01

  De ialt 7 bidrag samt forord tematiserer Danmarks rolle som postkolonial nation. Fra analyser af rejselitteratur over dansk grønlandspolitik til teologi påviser bidragene, at Danmarks fortid som kolonination den dag i dag kan registreres på forskellig vis og har betydning blandt andet for den måd...

 15. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 16. "Man skal altså kunne tåle at høre noget i sådan en mandeverden ..."

  Faber, Stine Thidemann

  2008-01-01

  Med afsæt i en interviewundersøgelse blandt kvindelige politibetjente, præsenterer kapitlet en række tematiske og teoretiske refleksioner omkring de mekanismer og processer, som sættes i gang, når kvinder søger ind i traditionsbestemte mandefag....

 17. Tracking of physical activity, physical fitness and body mass index from childhood to adolescence

  Kristensen, Peter Lund

  2007-01-01

  Kardiovaskulære sygdomme er blandt de væsentligste dødsårsager i det moderne vestlige samfund. Sygdommene observeres almindeligvis kun hos voksne, men den almene sundhedstilstand og sundhedsadfærd i barndommen anses for at spille en væsentlig rolle i udviklingen af disse sygdomme. Tidligere studi...

 18. En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger

  Iversen, Jeppe Decker; Sabinsky, Marianne

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse, der har undersøgt mad- og måltidskulturen blandt daginstitutioner med forskellige madordninger. I undersøgelsen indgår ni daginstitutioner med internt eller eksternt producerede madordninger eller madpakkeordninger. Et...

 19. One Year Study Plan: A Method for Holistic Evaluation of Sustainable Buildings of the Future

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2010-01-01

  og sammenligne husene - ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder og perspektiver. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Semi-strukturerede interview (Kvale og Brinkmann 2009) og konstant overvåger vil blandt andre...

 20. Math2Earth and the many faces of mathematics

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen omhandler fagdidaktiske problemstillinger, der ofte dukker op i forbindelsen med matematik i anvendelse. Blandt andet er der en tendens til at matematik overses, når den er indlejret i en praktisk anvendelsessituation. Omvendt sker det ofte, at matematiske muligheder ikke udnyttes, hvor ...

 1. Samspil mellem universiteter og virksomheder om uddannelse - nordjyske virksomheders samarbejde med HA-uddannelsen

  Christensen, Jesper Lindgaard

  sædvanligvis ikke. Med udgangspunkt i evalueringer foretaget blandt virksomhederne gennem de seneste næsten 10 år præsenteres resultater vdr. erfaringerne med den erhvervsøkonomiske uddannelses ordning på 5.semester, hvor de studerende er tilknyttet en virksomhed i den nordjyske region og skriver deres projekt...

 2. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 3. Enlightenment in the Provinces. In Danish Towns during Absolutism

  Engelhardt, Juliane

  2008-01-01

  Artiklen viser hvordan den borgerlige middelklasse bestræbte sig på at udbrede oplysning og nyttig viden blandt fattige og landbefolkningen i den danske helstat (Danmark, Norge og Slesvig-Holsten) i oplysningtiden. Et eksempel herpå er en række spindeskoler, der blev etableret med det formål dels...

 4. Den forbrugerbaserede værdi af en mærkning - med fokus på Svanemærket: Undersøgelsens design, gennemførsel og resultater

  Juhl, Hans Jørn; Poulsen, Carsten Stig

  Denne rapport præsenterer et nyt analysekoncept til overvågning af en mærkningsordnings succes blandt forbrugerne. De to væsentlige elementer i dette koncept er en typologi for forbrugere med forskellige grader af engagement i mærkningsordninger, og en modelbaseret tilgang til måling af den...

 5. Et Essay om økonomisk ulighed, befolkningens forestillingsunivers og opbakningen til omfordelende velfærdspolitikker

  Larsen, Christian Albrekt

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer, hvorledes udviklingen i økonomisk ulighed og fattigdom kan påvirke befolkningers forestillingsunivers. Artiklen analyserer USA og Storbritannien, der udmærker sig ved at være blandt de OECD-lande, hvor uligheden og den relative fattigdom er steget mest i perioden fra 1970’erne...

 6. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...

 7. Bustrafik, bæredygtig transport og New public Mangement

  Sørensen, Claus Hedegaard; Gudmundsson, Henrik; Bergström, Tomas; Khan, Jamil

  Bæredygtig transport handler blandt andet om at fremme bustrafikken som alternativ til bilen og at gøre busserne mere miljøvenlige. I både Manchester og Stockholm har New Public Management reformer ændret organiseringen af bussektoren. Reformerne skaber vidt forskellige vilkår for bæredygtig...... transport....

 8. Caries og drikkevandets kvalitet

  Arvin, Erik; Bardow, Allan; Bruvo, Maja;

  2011-01-01

  Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig...

 9. Endocrine disrupters in municipal sewage sludge - the example of organotin compounds; Endokrin wirkende Stoffe in kommunalen Klaerschlaemmen - Beispiel zinnorganischer Verbindungen

  Kuballa, J.; Jantzen, E. [GALAB Umweltlaboratorium, Geesthacht (Germany); Steffen, D. [Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie, Hildesheim (Germany)

  1998-12-31

  In 1994 and in 1996, sewage sludge samples from 9 municipal water treatment plants were analyzed for toxic organotin compounds, such as originate from antifouling paints, but also biocides and PVC materials. All samples contained organotin compounds, some at very high concentrations. The need for further studies and amendments to existing regulations are discussed. (orig.) [Deutsch] In den Jahren 1994 und 1996 wurden Klaerschlaemme kommunaler Klaeranlagen auf die Gruppe der hochtoxisch wirkenden zinnorganischen Verbindungen untersucht. Die hoechsten gefundenen Konzentrationen lagen im Bereich der Gueteklasse III (75-150 {mu}g Sn/kg) nach Einstufung der Wasserguetestelle Elbe. (orig.)

 10. Å bygge omdømme i Skandalenes bygg : En analyse av mediedekningen og krisekommunikasjonen under Murud-saken i Undervisningsbygg

  2011-01-01

  Når en organisasjon rammes av en krise blir ofte resultatet et dårlig omdømme. Men hvordan kan mediedekningen av krisen og organisasjonens krisekommunikasjon påvirke dette omdømmet? Som case for dette temaet har jeg valgt å bruke Murud-saken i det kommunale foretaket Undervisningsbygg. I september 2006 ble det kjent at Undervisningsbygg hadde blitt svindlet for 90 millioner kroner i løpet av en toårsperiode, og det at en slik omfattende svindel kunne finne sted uten at noen enset det ble natu...