WorldWideScience

Sample records for biogasfaellesanlaeg nye anlaegskoncepter

 1. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 2. Nye religioner

  Rothstein, Mikael; Hammer, Olav

  2011-01-01

  Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år.......Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år....

 3. De nye dissidenter i Rusland

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin......Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin...

 4. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 5. Nye materialer til fremtidens genopladelige batterier

  Christensen, Christian Kolle; Henriksen, Christian; Ravnsbæk, Dorthe Bomholdt

  2015-01-01

  Udnyttelse af genopladelige batterier i el-biler og til opbevaring af vedvarende energi sætter nye krav til batteriets ydeevne, effektivitet, sikkerhed og ikke mindst pris. I udviklingen af nye batterimaterialer er detaljeret forståelse af de processer, der sker på atomar skala, når batteriet af......- og oplades, essentielt for udviklingen af designkriterier for fremtidens forbedrede batterier....

 6. Nye: at the nuclear crossroads

  Joseph S. Nye, former architect of the Carter Administration's nonproliferation policy tells in an interview how hard it is to halt the spread of nuclear weapons in the midst of an energy crisis. The Administration's strategy is based on a belief that the world still has time to forge an international anti-proliferation consensus and to find safer alternative nuclear technologies that could be managed on a global basis. Mr. Nye says there are probably two or three times as many countries that could have gone nuclear as have managed to do so, adding that this means we have to pay attention to both intentions that countries have, as well as their capabilities, and that there is no single, technical fix. He further commented on the following: security elements of the proliferation problem; misunderstanding of the policy by other nations; why the U.S. asks Europeans and the Japanese to delay commercialization of the breeder reactor; why the U.S. asks developing countries to trust us for uranium supplies, oil-import financing, and alternative energy sources in exchange for our lack of trust in their intentions; why the spread of nuclear knowledge and know-how would reduce proliferation of nuclear weapons; focus of the International Nuclear Fuel Cycle Evaluation on developing proliferation-resistant technologies; dealing with the security aspects of proliferation; probability of South Africa exploding a nuclear device; and the impact that the anti-nuclear movement in the U.S. has had on the Carter Administration's anti-proliferation goals

 7. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 8. Nye pladser og platforme i byen

  Andersson, Lasse

  projekter som Platform4 i Aalborg og NDSM værftet i Amsterdam samt Skateparken i Malmö stilles skarpt på det nye landskab af kreative iværksættere og kulturbrugere som har potentiale som fremtidige ’kunder’ i butikken hos de danske kulturhuse. Det kræver dog, at kulturhusene og deres medarbejdere forstår de...... ny platforme og pladser, hvor ’kunderne’ færdes. Tilgangen til arbejdet med de nye brugergrupper er en facilitering og udvikling af de overordnede rammer frem for en styring af huse og deres indhold....

 9. 14 Nye Landskaber. Berlin, Paris, Tokyo

  Dinesen, Cort Ross

  2012-01-01

  Intensionen er at udforme 12 nye landskaber over de udvalgte kontekster, der rummer og beskriver en transformation, som i sin beskrivelse dimensionerer alle de niveauer, der gennemstrømmer og aktualiserer de begivenheder som på forskellig vis artikulerer det virtuelle, som konkretioner i det urba...

 10. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 11. Caries og de nye nationale indkaldeintervaller

  Ekstrand, Kim; Bruun, Gitte; Bakhshandeh, Azam

  2015-01-01

  obligatorisk at gøre under de nye retningslinjer. Det gennemgås, hvilke behandlinger der er relevante for patienten i forhold til de tre cariesdiagnoser: Caries dentalis progressiva superficialis (CS), Caries dentalis progressiva media (CM) og Caries dentalis progressiva profunda (CP). Diagnoserne angiver...

 12. Reform af reformen - den nye ellov

  Olsen, Ole Jess

  Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på.......Konkurrence i dansk elforsyning blev i første omgang i 1999 kun gennemført halvhjertet. Den miljøvenlige energi blev holdt uden for og selskabsstrukturen låst fast. Det skabte problemer, som den nye lov fra 2004 har søgt at råde bod på....

 13. Fagre nye læringsliv

  - kommer under øget pres. Fagre nye læringsliv præsenterer den verdensberømte polsk-engelske sociolog Zygmunt Baumans tanker og tekster om det nye læringsliv, som det tager sig ud i en flydende moderne tidsalder, hvor alt er under forandring, opløsning og fragmentering. Bogens tekster stiller med kritisk...... indlæring, såfremt man forestiller sig, at økonomiske modelberegninger eller markedets logik ukritisk og uproblematisk lader sig overføre til området for læring, pædagogik og uddannelse. Fagre nye læringsliv indeholder afslutningsvis et eksklusivt interview med Zygmunt Bauman, hvori han tager stilling til...... nogle af de uddannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i dagens Danmark. Ligesom i resten af bogen forholder Bauman sig eksplicit og kritisk til tematikker som implementeringen af læreplaner og kulturkanoner, perspektiver på livslang læring og den tiltagende kvantificering af viden....

 14. Nye arbejdsorganisationsformer i de største danske virksomheder

  Foss, Nicolai Juul

  Baseret på et sample af de 1000 største danske virksomheder undersøgesforekomsten af nye arbejdsorganiseringsformer i dansk erhvervsliv. Endvidereundersøges det, hvilke virksomheder der typisk implementerer de nye måder atorganisere arbejdet på. Det vises at det primært er virksomheder ikonkurren...

 15. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 16. Tablets, læring og nye forretningsmodeller

  Andersen, Pernille Viktoria Kathja

  2011-01-01

  D. 6 oktober satte Netværk om E-Læring (NoEL) i samarbejde med InVIO fokus på Tablet-computing igennem et heldagsarrangement i Aalborg Universitets nye omgivelser på Nyhavnsgade 14. Formålet med dagen var, at stille skarpt på tablet formatet og udforske potentialerne og udfordringerne med særligt...... vægt på iPads til mobillæring og nye forretningsmodeller. Tablet –computing er de seneste år blevet mere og mere udbredt indenfor både uddannelse, arbejdsliv og i fritiden. Ønsket for dagen var derfor at bidrage med diskussion og videndeling omkring, hvad den nye håndholdte touch teknologi kommer til...... at betyde for læring, samarbejde og forretningsmodeller og dermed hvilke nye vilkår tablet computing kan bidrage med indenfor arbejdsliv og uddannelse....

 17. Basel III : nye krav til kapital og likviditet

  Ngo, Van Giang

  2013-01-01

  Finanskrisen påviste vesentlige mangler ved dagens gjeldende bankregulering. Som en respons på den internasjonale finanskrisen har Baselkomiteen lansert et nytt og strengere regelverk til kapitaldekning og likviditet. Det nye regelverket kalles for Basel III og skal forbedre banksektorens evne til å absorbere sjokk og gjøre banksystemet mer robust overfor fremtidige kriser. I denne oppgaven skal jeg teste om DNB Bank oppfyller de nye kapitaldeknings- og likviditetskrav...

 18. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 19. Socioeconomic profile of Nye County, Nevada: Community services inventory

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations Project is preparing socioeconomic profiles of Nye County, Nevada, and communities in Nye County that could be affected by siting, construction, operation, and decommissioning of a high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain, located in Nye County. These profiles serve as a data base for evaluating local community service impacts; store existing socioeconomic data in a uniform, readily accessible format; identify the need for additional data; and assist in developing a plan for monitoring and mitigating any significant adverse impacts that may be associated with site characterization and potential repository development. This element of the socioeconomic profiles contains an inventory of community services provided by local, county, and state agencies and volunteer organizations to residents of Amargosa Valley, Beatty, and Pahrump. Services inventoried for each community include housing, growth management, general government, education, police protection, transportation networks, public clinics, private health personnel, parks and recreation, social services, libraries, ambulances, electric power, heating fuel, water, sewers and wastewater treatment, solid waste, and fire protection. The report includes a summary overview of service providers in Nye County, discussions of services provided to residents of the three communities, and summary tables. Data presented in this profile were collected through early 1985. Data collection efforts are ongoing and this profile will be updated periodically

 20. Nye vådrum i gamle boliger

  Skibstrup Eriksen, S.; Hommel-Hansen, O.; Woetmann Nielsen, C.;

  Hvert år udføres mange nye badeværelser, såkaldte vådrum, som led i modernisering og forbedring af den gamle boligmasse. Da kvalitetsbrist både ved projektering og udførelse har været årsag til et stort antal følgeskader, og da der stadig er mange boliger, som skal have etableret badeværelser, er...

 1. Nye lokaliteter og nye funn av sopp i kulturlandskapet i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2011-2012: Oppdatering og status

  Fadnes, Per

  2013-01-01

  Selv etter 10 år med inventering av kulturlandskap i Sunnhordland, dukker det stadig opp nye rike lokaliteter med stort mangfold av beitemarksopp. Årlig inventering av samme kulturlandskap fører og til at nye arter dukker opp hvert år. I denne rapporten beskrives funn for 2011 og 2012 i Sunnhordland og Nord-Rogaland, og den viser at det totalt er gjort ca 100 nye funn av totalt 37 rødlistearter både i tidligere inventerte lokaliteter og i nybeskrevne. Noen av artene er ny...

 2. DATA QUALIFICATION REPORT: WATER-LEVEL DATA FROM THE NYE COUNTY EARLY WARNING DRILLING PROGRAM

  The objective of this work is to evaluate unqualified, water-level data gathered under the Nye County Early Warning Drilling Program (EWDP) and to determine whether the status of the data should be changed to ''qualified'' data in accordance with AP-SIII.2Q (Qualification of Unqualified Data and the Documentation of Rationale for Accepted Data). The corroboration method (as defined in Attachment 2 of AP-SIII.2Q) was implemented to qualify water-level data from Nye County measurements obtained directly from the Nye County Nuclear Waste Repository Program Office (NWRPO). Comparison of United States Geological Survey (USGS) measurements contained in DTN GS990608312312.003 with the Nye County water-level data has shown that the differences in water-level altitudes for the same wells are significantly less than 1 meter. This is an acceptable finding. Evaluation and recommendation criteria have been strictly applied to qualify Nye County measurements of water levels in selected wells measured by the USGS. However, the process of qualifying measured results by corroboration also builds confidence that the Nye County method for measurement of water levels is adequate for the intended use of the data (which is regional modeling). Therefore, it is reasonable to extend the term of ''qualified'' to water-level measurements in the remaining Nye County Phase I wells on the basis that the method has been shown to produce adequate results for the intended purpose of supporting large-scale modeling activities for the Yucca Mountain Project (YMP). The Data Qualification Team recommends the Nye County, water-level data contained in Appendix D of this report be designated as ''qualified''. These data document manual measurements of water-levels in eight (8) EWDP Phase I drillholes that were obtained prior to the field installation of continuous monitoring equipment

 3. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 4. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997--April 1998

  NONE

  1998-07-01

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO`s on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County.

 5. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997 - April 1998

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County

 6. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 7. Beyond budgeting i Statoil : en analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

  Grostad, Kjersti Ressem

  2007-01-01

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis...

 8. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne; Hacke, Bertram Tobias; Sørensen, Carlo

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvalt...

 9. BOOK REVIEW: SOLUTE MOVEMENT IN THE RHIZOSPHERE BY TINKEY AND NYE

  After 23 years, Tinker and Nye have published an updated version of their earlier book titled "Solute Movement in the Soil-Root System" (University of California Press, Berkeley, California, 1977). The book contains many of the same elements that made the 1977 publication so use...

 10. Reconnaissance geologic map of the northern Kawich and southern Reveille ranges, Nye County, Nevada

  A geological survey was performed in Nye County, Nevada. Results of that survey are summarized in the maps included. The general geology of the area is discussed. Major structures are described. The economics resulting from the mineral exploitation in the area are discussed. The hydrogeology and water chemistry of the area are also discussed

 11. Nye County Nevada Perspectives on the State of the Yucca Mountain Project - 12388

  Responding to the Department of Energy decision to try to withdraw the Yucca Mountain license application and the Administration actions to close down the Yucca Mountain project, Nye County undertook a number of activities to articulate its support for continuing the Yucca Mountain project. The activities included responding to inquiries from federal agencies, including investigations undertaken by the Government Accountability Office addressing other potential uses for the Yucca Mountain site, responding to a Draft Environmental Impact Statement on the possible use of Yucca Mountain for disposal of Greater than Class C wastes, testifying in hearings, and interacting with the President's Blue Ribbon Commission on America's Nuclear Future. The paper summarizes Nye County's position on the Yucca Mountain repository, Nye County's perspectives on the various activities that were developed and considered by the Government Accountability Office, Nye County's concerns with the use of the Nevada National Security Site for Disposal of Greater than Class C Low-Level Radioactive Wastes, testimony of Nye County officials expressing local community support for the Yucca Mountain project, and Nye County's perspectives on recommendations provided by the Blue Ribbon Commission to move the nation's high-level radioactive waste disposal programs forward without consideration of the role Yucca Mountain could have served in those recommendations. Nye County believes that every effort should be made to, at a minimum, fund the Nuclear Regulatory Commission to complete the license application review. Then, if Congress does decide to change the Nuclear Waste Policy Act, there will be valuable information available to support new policy development. This administration contends that Congressional language associated with the FY2010 and FY2011 appropriations and authorization process is sufficient evidence of its intent to terminate the Yucca Mountain repository program. The appropriation

 12. Nye County nuclear waste repository project office independent scientific investigations program. Summary annual report, May 1996--April 1997

  This annual summary report, prepared by Multimedia Environmental Technology, Inc. (MET) on behalf of Nye County Nuclear Waste Project Office, summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1996 to April 30, 1997. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: (1) Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment. (2) Identifying areas not being addressed adequately by DOE Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues

 13. Nye County nuclear waste repository project office independent scientific investigations program. Summary annual report, May 1996--April 1997

  NONE

  1997-05-01

  This annual summary report, prepared by Multimedia Environmental Technology, Inc. (MET) on behalf of Nye County Nuclear Waste Project Office, summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1996 to April 30, 1997. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO`s on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: (1) Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment. (2) Identifying areas not being addressed adequately by DOE Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues.

 14. VIDA I København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud

  Jensen, Bente

  har endvidere givet et indblik i, hvilke faktorer der kan virke henholdsvis styrkende og hæmmende i et projektforløb som VIDA i København. Her har det vist sig, at tid, ledelse, struktur og rutiner i den organisatoriske praksis spiller en rolle som mulige hindringer, men også, at der hvor det ser ud...... til at lykkes at implementere ny viden i praksis, er i institutioner præget af, at der prioriteres forhold som tid, struktur og rutiner på nye måder, så det at implementere forskningsviden konkret i nye praksisser gøres muligt. Når det er sagt, skal det understreges, at rapporten belyser udvikling af...

 15. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 16. Lærerprofiler i dansk. Nye mål og kompetencer 1

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  Denne første bog i serien, basisbogen, introducerer den studerende til danskfaget i den nye læreruddannelse, LU13. Basisbogen giver indsigt i det paradigmeskifte, der har fundet sted i form af kompetencemålsstyring med fokus på vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. Bogen præsenterer en...

 17. Nye County, Nevada 1992 nuclear waste repository program: Program overview. Final report

  The purpose of this document is to provide an overview of the Nye County FY92 Nuclear Waste Repository Program (Program). Funds to pay for Program costs will come from the Federal Nuclear Waste Fund, which was established under the Nuclear Waste Policy Act of 1982 (NWPA). In early 1983, the Yucca Mountain was identified as a potentially suitable site for the nation's first geologic repository for spent reactor fuel and high-level radioactive waste. Later that year, the Nye County Board of County Commissioners (Board) established the capability to monitor the Federal effort to implement the NWPA and evaluate the potential impacts of repository-related activities on Nye County. Over the last eight years, the County's program has grown in complexity and cost in order to address DOE's evolving site characterization studies, and prepare for the potential for facility construction and operation. Changes were necessary as well, in response to Congress's redirection of the repository program specified in the amendments, to the NWPA approved in 1987. In early FY 1991, the County formally established a project office to plan and implement its program of work. The Repository Project Office's (RPO) mission and functions are provided in Section 2.0. The RPO organization structure is described in Section 3.0

 18. Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

  Storeheier, Svein Ådne

  2007-01-01

  I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i Trondheim. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningen er beregnet i 5 punkter som representerer nærmeste støyfølsomme områder (boliger,...

 19. Revitalisert regionalisering : en analyse av det nye East African Co- operation (EAC)

  1998-01-01

  Revitalisert regionalisering; en analyse av det nye East African Co-operation. Temaet i denne oppgaven er regionalisering og East African Co-operation (EAC). Regionalisering er blitt fremmet som 90-årenes strategi, og vi har sett regionale samrbeidsarrangementer i nær sagt alle verdenshjørner. EU, NAFTA, og ASEAN er kanskje de mest kjente, men også i Afrika har regionalisering blitt fremmet som en politisk-økonomisk strategi. EAC, formelt dannet november 1993, er et slikt regionalt samarbe...

 20. Nye endokrine behandlinger forlænger overlevelsen ved kastrationsresistent prostatacancer

  Brasso, Klaus; Thomsen, Frederik Birkebæk; Berg, Kasper Drimer;

  2013-01-01

  Endokrin behandling af prostatacancer (PCa) har været anvendt i mere end 60 år og har stadig en væsentlig plads i behandlingen af patienter med avanceret PCa. Hos en voksen mand opretholder androgener celleantallet i prostata og undertrykker apoptose. Ophæves den androgene stimulation opnås en...... efter 1-2 år. Kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) defineres som progression trods serum testosteron i kastrationsniveau (<1,7 nmol/L). Progression hos patienter med CRPC kan være enten stigning af prostata specifikt antigen (PSA) eller forekomst af nye metastaser, konsensus om...

 1. Feasibility study of the seismic reflection method in Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  The US Geological Survey (USGS) working under an Interagency agreement with the Department of Energy is engaged in a broad geoscience program to assess and identify potential repositories for high level nuclear waste at Yucca Mountain, Nye County, Nevada. The USGS program, referred to as the Yucca Mountain Projects, or YMP, consists of integrated geologic, hydrologic and geophysical studies which range in nature from site specific to regional. This report is an evaluation of different acquisition methods for future regional seismic reflection studies to be conducted in the vicinity of Yucca Mountain, located in the southwestern corner of the Nevada Test Site (NTS). In January 1988, field studies were conducted to investigate the feasibility of using the common-depth point (CDP) seismic reflection method to map subsurface geological horizons within the Amargosa Desert, Nye County, Nevada. The goal of the field study was to investigate which seismic reflection method(s) should be used for mapping shallow to lower-crustal horizons. Therefore, a wide-variety of field acquisition parameters were tested, included point versus linear receiver group arrays; Vibroseis (service and trademark of Conoco, Inc.) versus explosive sources; Vibroseis array patterns; and Vibroseis sweep and frequency range. 31 refs., 33 figs., 8 tabs

 2. A revised Litostragraphic Framework for the Southern Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada

  R.W. Spengler; F.M. Byers; R.P. Dickerson

  2006-03-24

  An informal, revised lithostratigraphic framework for the southern Yucca Mountain area, Nevada has been developed to accommodate new information derived from subsurface investigations of the Nye County Early Warning Drilling Program. Lithologies penetrated by recently drilled boreholes at locations between Stagecoach Road and Highway 95 in southern Nye County include Quaternary and Pliocene alluvium and alluvial breccia, Miocene pyroclastic flow deposits and intercalated lacustrine siltstone and claystone sequences, early Miocene to Oligocene pre-volcanic sedimentary rocks, and Paleozoic strata. Of the 37 boreholes currently drilled, 21 boreholes have sufficient depth, spatial distribution, or traceable pyroclastic flow, pyroclastic fall, and reworked tuff deposits to aid in the lateral correlation of lithostrata. Medial and distal parts of regional pyroclastic flow deposits of Miocene age can be correlated with the Timber Mountain, Paintbrush, Crater Flat, and Tram Ridge Groups. Rocks intercalated between these regional pyroclastic flow deposits are substantially thicker than in the central part of Yucca Mountain, particularly near the downthrown side of major faults and along the southern extent of exposures at Yucca Mountain.

 3. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1995-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study.

 4. Multimode reverse time VSP imaging over complex structures at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  With VSP (Vertical Seismic Profiling) data, variable density plots of its observed, recorded wavefield reveal little about the nearby geologic structure. Considerable structural information is contained in the reflected events, but migration or some similar procedure is needed to image the reflectors and create an interpretable display of the structure. The authors have succeeded in imaging reflectors by reverse time wave equation migration in a physical elastic model of a simple fault, and in a complex physical 2-D scale model of Yucca Mountain, Nye County, Nevada. All four modes: P-P, P-S, S-P, and S-S can be imaged. Images are generated by forward scattered as well as back scattered events. The images compare favorably with the models can demonstrate the efficacy of the technique in VSP processing and interpretation

 5. Field examination of shale and argillite in northern Nye County, Nevada

  Connolly, J. R.; Woodward, L. A.; Emanuel, K. M.; Keil, K.

  1981-12-01

  Thirty-two locales underlain by clay-rich strata ranging from Cambrian Pioche Shale to Mississippian Chainman Shale and equivalents were examined in northern Nye County, Nevada. The text of the report summarizes data for each stratigraphic unit examined. Checklists for tabulating field data at each locale are included in an appendix. Working guidelines used to evaluate the locales include a minimum thickness of 150 m (500 ft) of relatively pure clay-rich bedrock, subsurface depth between 150 m (500 ft) and 900 m (3000 ft), low topographic relief, low seismic and tectonic activity, and avoidance of areas with mineral resource production or potential. Field studies indicate that only the Chainman Shale, specifically in the central and northern parts of the Pancake Range, appears to contain sites that meet these guidelines.

 6. Field examination of shale and argillite in northern Nye County, Nevada

  Thirty-two locales underlain by clay-rich strata ranging from Cambrian Pioche Shale to Mississippian Chainman Shale and equivalents were examined in northern Nye County, Nevada. The text of the report summarizes data for each stratigraphic unit examined. Checklists for tabulating field data at each locale are included in an appendix. Working guidelines used to evaluate the locales include a minimum thickness of 150 m (500 ft) of relatively pure clay-rich bedrock, subsurface depth between 150 m (500 ft) and 900 m (3000 ft), low topographic relief, low seismic and tectonic activity, and avoidance of areas with mineral resource production or potential. Field studies indicate that only the Chainman Shale, specifically in the central and northern parts of the Pancake Range, appears to contain sites that meet these guidelines

 7. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study

 8. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area

 9. Site characterization data from the Area 5 science boreholes, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  The Science Borehole Project consists of eight boreholes that were drilled (from 45.7 m [150 ft] to 83.8 m [275 ft] depth) in Area 5 of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, on behalf of the US Department of Energy. These boreholes are part of the Area 5 Site Characterization Program developed to meet data needs associated with regulatory requirements applicable to the disposal of low-level and mixed waste at this site. This series of boreholes was specifically designed to characterize parameters controlling near-surface gas transport and to monitor changes in these and liquid flow-related parameters over time. These boreholes are located along the four sides of the approximately 2.6-km2 (1-mi2) Area 5 Radioactive Waste Management Site to provide reasonable spatial coverage for sampling and characterization. Laboratory testing results of samples taken from core and drill cuttings are reported

 10. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  NSTec Environmental Management

  2007-07-01

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area.

 11. Demographic survey centered around the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Demographic data were gathered for several small population centers on and around the Nevada Test Site (NTS). Population projections were made for the three townships that include most of the major population centers in the study area, based on the share approach. These townships were Alamo Township (Lincoln County), Beatty and Pahrump townships (Nye County). It was estimated that the total population of these three townships, plus Clark County, would reach a maximum of 934,000 people by the year 2000. It was assumed that the on-site population of the NTS would continue to be a function of activity at the site, and that this would, if anything, aid in the attainment of site objectives

 12. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 13. Påvisning av nye biomarkører i plasma-proteomet

  Jens P. Berg

  2009-10-01

  Full Text Available Svar på laboratorieanalyser er av avgjørende betydning for ressursbruk i helsevesenet i forbindelse med utredning, behandling og oppfølgning av pasienter. Undersøkelser fra USA viser at ca. 70% av alle beslutninger som foretas i helsevesenet i stor grad er basert på resultater fra laboratoriene (1. Størst betydning for bruk av ressurser og folkehelse har laboratorieanalyser som kan brukes til å identifisere personer med økt risiko for sykdom som kan forebygges eller kureres. De mest dramatiske eksempler på dette finner man for noen dominant arvelige kreftformer hvor en enkelt genetisk undersøkelse kan påvise personer som trenger ekstra oppfølgning og i enkelte tilfeller profylaktisk kirurgisk behandling. Blod utgjør det viktigste materialet for laboratorieundersøkelser. I denne artikkelen vil vi beskrive noen av mulighetene som finnes i letingen etter nye biomarkører i form av proteiner og peptider i plasmaproteomet som betegner det totale uttrykket av proteiner i plasma. Utviklingen av immunometriske og massespektrometriske metoder har åpnet nye muligheter til å finne nye sykdomsmarkører både som ”nye” proteiner og i form av modifikasjoner som er dannet etter at proteinet er syntetisert (post-translasjonelle modifikasjoner. Effektiv testing av kombinasjoner av flere titalls markører gjør det mulig å lete etter sykdomsspesifikke ”fingeravtrykk” i proteomet. Plasma-proteomet karakteriseres imidlertid også av at bare noen få proteiner utgjør kvantitativt det meste av proteomet og av store konsentrasjonsforskjeller mellom de ulike proteinene. God tilgang på godt karakteriserte kliniske materialer er helt nødvendig for å kunne validere nytten av en ny biomarkør. Et effektivt samarbeid mellom metode-utviklere og biobanker er derfor av avgjørende betydning for hvor raskt en ny biomarkør kan bli en diagnostisk eller prognostisk faktor.Determination of new biomarkers in the plasma proteome. Decision making and use

 14. 1984 Biotic Studies of Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  A portion of Yucca Mountain on and adjacent to the US Department of Energy's Nevada Test Site, Nye County, Nevada, is being considered as a possible location for a national high-level radioactive waste repository. The geologic and environmental characteristics of the site are being investigated to determine its suitability for further characterization. Goals of biotic studies were to identify species of concern, describe major floral and faunal associations, determine exposure levels of external background radiation, and assess possible impacts of characterization and operational activities. The species composition of dominant small mammals inhabiting major vegetation associations in 1984 varied little compared with results of similar surveys conducted in 1982 and 1983. Total captures were lower and reproduction was apparently curtailed. Merriam's kangaroo rat and the long tailed pocket mouse continued to be the most abundant species. Diversity of resident species did not differ significantly between the trapping lines. The composition and relative abundance of associated species was more variable. Western harvest mice were trapped for the first time, but pinyon mice, which were present in prior years, were not trapped. Five desert tortoises were observed during surveys of possible sites for repository surface facilities. 25 refs., 4 figs., 5 tabs

 15. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1994-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey.

 16. Neotectonics of the southern Amargosa Desert, Nye County, Nevada and Inyo County, California

  A complex pattern of active faults occurs in the southern Amargosa Desert, southern Nye, County, Nevada. These faults can be grouped into three main fault systems: (1) a NE-striking zone of faults that forms the southwest extension of the left-lateral Rock Valley fault zone, in the much larger Spotted Range-Mine Mountain structural zone, (2) a N-striking fault zone coinciding with a NNW-trending alignment of springs that is either a northward continuation of a fault along the west side of the Resting Spring Range or a N-striking branch fault of the Pahrump fault system, and (3) a NW-striking fault zone which is parallel to the Pahrump fault system, but is offset approximately 5 km with a left step in southern Ash Meadows. These three fault zones suggest extension is occurring in an E-W direction, which is compatible with the ∼N10W structural grain prevalent in the Death Valley extensional region to the west

 17. Environmental assessment for double tracks test site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), with appropriate approvals from the U.S. Air Force (USAF), proposes to conduct environmental restoration operations at the Double Tracks test site located on the Nellis Air Force Range (NAFR) in Nye County, Nevada. This environmental assessment (EA) evaluates the potential environmental consequences of four alternative actions for conducting the restoration operation and of the no action alternative. The EA also identifies mitigation measures, where appropriate, designed to protect natural and cultural resources and reduce impacts to human health and safety. The environmental restoration operation at the Double Tracks test site would serve two primary objectives. First, the proposed work would evaluate the effectiveness of future restoration operations involving contamination over larger areas. The project would implement remediation technology options and evaluate how these technologies could be applied to the larger areas of contaminated soils on the Nevada Test Site (NTS), the Tonopah Test Range (TTR), and the NAFR. Second, the remediation would provide for the removal of plutonium contamination down to or below a predetermined level which would require cleanup of 1 hectare (ha) (2.5 acres), for the most likely case, or up to 3.0 ha (7.4 acres) of contaminated soil, for the upper bounding case

 18. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey

 19. Geohydrologic data for test well USW H-6 Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  The following data are presented for test well USW H-6: drilling operations, lithology, availability of borehole geophysical logs, water levels, future availability of core analyses, water chemistry, pumping tests, and packer-injection tests. The well is one of a series of test wells drilled in and near Yucca Mountain adjacent to the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in cooperation with the US Department of Energy. These investigations are part of the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations to identify suitable sites for underground storage of high-level radioactive wastes. Test well USW H-6 was drilled to a total depth of 1,220 m. Rocks penetrated are predominantly ash-flow tuffs. Lava was encountered from 877 to 1,126 m. The composite static water level is approximately 526 m below land surface. The well was pumped during two periods. Maximum drawdown was about 18 m after pumping for 4,822 min at 28 L/sec, and 12 m after pumping for 2,226 min at 27 L/sec. A borehole flow survey showed that 91% of the water withdrawn from the well came from the depth intervals from 616 to 631 m, and from 777 to 788 m. 8 refs., 18 figs., 6 tabs

 20. Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen

  Arild Fetveit

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds- showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds- showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa- tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg- ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja- min, Debord skitserer omridsene af.

 1. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface

 2. Bedrock geologic map of the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Fridrich, C.J. [Geological Survey, Denver, CO (US); Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.; Drake, R.M. II [Pacific Western Technologies, Inc., Denver, CO (US)

  1998-11-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nevada, has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive nuclear waste. Detailed bedrock geologic maps form an integral part of the site characterization program by providing the fundamental framework for research into the geologic hazards and hydrologic behavior of the mountain. This bedrock geologic map provides the geologic framework and structural setting for the area in and adjacent to the site of the potential repository. The study area comprises the northern and central parts of Yucca Mountain, located on the southern flank of the Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, which was the source for many of the volcanic units in the area. The Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex is part of the Miocene southwestern Nevada volcanic field, which is within the Walker Lane belt. This tectonic belt is a northwest-striking megastructure lying between the more active Inyo-Mono and Basin-and-Range subsections o f the southwestern Great Basin.

 3. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  Smith, G.V.; Pink, T.S.; Lawrence, J.R.; Woodward, L.A.; Keil, K.; Lappin, A.R.

  1981-02-01

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface.

 4. Compilation of modal analyses of volcanic rocks from the Nevada Test Site area, Nye County, Nevada

  Volcanic rock samples collected from the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, between 1960 and 1985 were analyzed by thin section to obtain petrographic mode data. In order to provide rapid accessibility to the entire database, all data from the cards were entered into a computerized database. This computer format will enable workers involved in stratigraphic studies in the Nevada Test Site area and other locations in southern Nevada to perform independent analyses of the data. The data were compiled from the mode cards into two separate computer files. The first file consists of data collected from core samples taken from drill holes in the Yucca Mountain area. The second group of samples were collected from measured sections and surface mapping traverses in the Nevada Test Site area. Each data file is composed of computer printouts of tables with mode data from thin section point counts, comments on additional data, and location data. Tremendous care was taken in transferring the data from the cards to computer, in order to preserve the original information and interpretations provided by the analyzer. In addition to the data files above, a file is included that consists of Nevada Test Site petrographic data published in other US Geological Survey and Los Alamos National Laboratory reports. These data are presented to supply the user with an essentially complete modal database of samples from the volcanic stratigraphic section in the Nevada Test Site area. 18 refs., 4 figs

 5. Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning. Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring av nye bøker

  Brattli, Tore

  1997-01-01

  Utviklingen av Internett og World Wide Web har gitt biblioteket mange nye muligheter til å formidle informasjon og tjenester til sine brukere, både i forhold til lokale og eksterne samlinger. En av disse mulighetene er å lage egne lokale databaser for formidling av informasjon eller tjenester, som ikke er tilfredsstillende dekket via hovedkatalogen (f.eks. BIBSYS) eller andre tilgjengelige databaser. Det nye består bl.a. i at bibliotekspersonell selv kan lage og drive databasene, de kan lages...

 6. Soil Characterization Database for the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Soils were characterized in an investigation at the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the U.S. Department of Energy Nevada Test Site in Nye County, Nevada. Data from the investigation are presented in four parameter groups: sample and site characteristics, U.S. Department of Agriculture (USDA) particle size fractions, chemical parameters, and American Society for Testing Materials-Unified Soil Classification System (ASTM-USCS) particle size fractions. Spread-sheet workbooks based on these parameter groups are presented to evaluate data quality, conduct database updates,and set data structures and formats for later extraction and analysis. This document does not include analysis or interpretation of presented data

 7. Soil Characterization Database for the Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Soils were characterized in an investigation at the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the U.S. Department of Energy Nevada Test Site in Nye County, Nevada. Data from the investigation are presented in four parameter groups: sample and site characteristics, U.S. Department of Agriculture (USDA) particle size fractions, chemical parameters, and American Society for Testing Materials-Unified Soil Classification System (ASTM-USCS) particle size fractions. Spread-sheet workbooks based on these parameter groups are presented to evaluate data quality, conduct database updates, and set data structures and formats for later extraction and analysis. This document does not include analysis or interpretation of presented data

 8. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 9. Er mobiltelefonen nordmenns nye lommebok? : en kvalitativ studie om tidlige adoptører i det norske mobilbetalingsmarkedet

  Hansen, Rune Alexander

  2015-01-01

  Smarttelefonrevolusjonen har ført til nye tekniske løsninger. Flere av disse teknologiene har blitt dagligdagse for forbrukere i det globale markedet. En av teknologiene som enda ikke har slått fullverdig an, er mobilbetaling. Mobilbetaling har bare sett suksess i enkelte land og regioner, men har på ingen måte etablert seg som en fullverdig konkurrent til eksisterende betalingsløsninger. I det norske markedet antas det at mobilbetaling endelig får sitt gjennombrudd i 2015, og med dette som b...

 10. Nye koncert-fænomener, Happenings, Action Music etc., Copenhagen, 29-30 August, 3-4 and 6 September 1964

  van der Meijden, Peter Alexander

  Artiklen skitserer omstændighederne for tilblivelsen af en Fluxusfestival med titel "Nye koncert-fænomener, happenings, action music etc." som blev afholdt i rammen af Majudstillingen 1964 på Det kongelige danske kunstakademi i København d. 29. og 30. august og d. 3., 4., og 6. september 1964, samt...

 11. Ecologic and geographic distributions of the vascular plants of southern Nye County, and adjacent parts of Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada. [Based on collections made in 1970

  Beatley, J. C.

  1971-01-01

  A catalog is compiled of the vascular plants indiginous to Nye, Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties of Nevada based on collections made in 1970. This compilation is an update of previous collections in these areas and is a supplement to report, UCLA--12-705. (ERB)

 12. Biologic overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations project study area includes five major vegetation associations characteristic of the transition between the northern extent of the Mojave Desert and the southern extent of the Great Basin Desert. A total of 32 species of reptiles, 66 species of birds, and 46 species of mammals are known to occur within these associations elsewhere on the Nevada Test Site. Ten species of plants, and the mule deer, wild horse, feral burro, and desert tortoise were defined as possible sensitive species because they are protected by federal and state regulations, or are being considered for such protection. The major agricultural resources of southern Nye County included 737,000 acres of public grazing land managed by the Bureau of Land Management, and 9500 acres of irrigated crop land located in the Beatty/Oasis valleys, the Amargosa Valley, and Ash Meadows. Range lands are of poor quality. Alfalfa and cotton are the major crops along with small amounts of grains, Sudan grass, turf, fruits, and melons. The largest impacts to known ecosystems are expected to result from: extensive disturbances associated with construction of roads, seismic lines, drilling pads, and surface facilities; storage and leaching of mined spoils; disposal of water; off-road vehicle travel; and, over several hundred years, elevated soil temperatures. Significant impacts to off-site areas such as Ash Meadows are anticipated if new residential developments are built there to accommodate an increased work force. Several species of concern and their essential habitats are located at Ash Meadows. Available literature contained sufficient baseline information to assess potential impacts of the proposed project on an area-wide basis. It was inadequate to support analysis of potential impacts on specific locations selected for site characterization studies, mining an exploratory shaft, or the siting and operation of a repository

 13. Evaluation of habitat restoration needs at Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Adverse environmental impacts due to site characterization and repository development activities at Yucca Mountain, Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, must be minimized and mitigated according to provisions of the Nuclear Waste Policy Act (NWPA) of 1982 and the National Environmental Policy Act (NEPA). The natural Transition Desert ecosystem in the 27.5-sq-mi Yucca Mountain project area is now and will continue to be impacted by removal of native vegetation and topsoil and the destruction and/or displacement of faunal communities. Although it is not known at this time exactly how much land will be affected, it is estimated that about 300 to 400 acres will be disturbed by construction of facility sites, mining spoils piles, roadways, and drilling pads. Planned habitat restoration at Yucca Mountain will mitigate the effects of plant and animal habitat loss over time by increasing the rate of plant succession on disturbed sites. Restoration program elements should combine the appropriate use of native annual and perennial species, irrigation and/or water-harvesting techniques, and salvage and reuse of topsoil. Although general techniques are well-known, specific program details (i.e., which species to use, methods of site preparation with available equipment, methods of saving and applying topsoil, etc.) must be worked out empirically on a site-specific basis over the period of site characterization and any subsequent repository development. Large-scale demonstration areas set up during site characterization will benefit both present abandonments and, if the project is scaled up to include repository development, larger facilities areas including spoils piles. Site-specific demonstration studies will also provide information on the costs per acre associated with alternative restoration strategies

 14. Geologic map of the Oasis Valley basin and vicinity, Nye County, Nevada

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; Ryder, P.L.; Slate, J.L.

  2000-01-13

  This map and accompanying cross sections present an updated synthesis of the geologic framework of the Oasis Valley area, a major groundwater discharge site located about 15 km west of the Nevada Test Site. Most of the data presented in this compilation is new geologic map data, as discussed below. In addition, the cross sections incorporate new geophysical data that have become available in the last three years (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Hildenbrand and others, 1999; Mankinen and others, 1999). Geophysical data are used to estimate the thickness of the Tertiary volcanic and sedimentary rocks on the cross sections, and to identify major concealed structures. Large contiguous parts of the map area are covered either by alluvium or by volcanic units deposited after development of the major structures present at the depth of the water table and below. Hence, geophysical data provide critical constraints on our geologic interpretations. A companion paper by Fridrich and others (1999) and the above-cited reports by Hildenbrand and others (1999) and Mankinen and others (1999) provide explanations of the interpretations that are presented graphically on this map. This map covers nine 7.5-minute quadrangles in Nye County, Nevada, centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle, and is a compilation of one published quadrangle map (O'Connor and others, 1966) and eight new quadrangle maps, two of which have been previously released (Minor and others, 1997; 1998). The cross sections that accompany this map were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists who are modeling the Death Valley groundwater system.

 15. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; Revision 1

  NONE

  1992-08-01

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI.

 16. 1983 biotic studies of Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  A 27.5-square-mile portion of Yucca Mountain on and adjacent to the US Department of Energy's Nevada Test Site, Nye County, Nevada, is being considered as a potential location for a national high-level radioactive waste repository. Preliminary geologic and environmental characterization studies have been supported and more extensive studies are planned. Goals of the biotic surveys were to identify species of concern, describe major floral and faunal associations, and assess possible impacts of characterization and operational activities. Floral associations observed were characteristic of either the Mojave or Transition deserts that are widely distributed in southern Nevada. Diversity, in terms of total number of perennial species represented, was higher in Transition Desert associations than in Mojave Desert associations. Canopy coverage of associations fell within the range of reported values, but tended to be more homogeneous than expected. Annual vegetation was found to be diverse only where the frequency of Bromus rubens was low. Ground cover of winter annuals, especially annual grasses, was observed to be very dense in 1983. The threat of range fires on Yucca Mountain was high because of the increased amount of dead litter and the decreased amount of bare ground. Significant variability was observed in the distribution and relative abundance of several small mammal species between 1982 and 1983. Desert tortoise were found in low densities comparable with those observed in 1982. Evidence of recent activity, which included sighting of two live tortoises, was found in five areas on Yucca Mountain. Two of these areas have a high probability of sustaining significant impacts if a repository is constructed. Regeneration of aboveground shrub parts from root crowns was observed in areas damaged in 1982 by seismic testing with Vibroseis machines. These areas, which had been cleared to bare dirt by passage of the machines, also supported lush stands of winter annuals

 17. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI

 18. Report on expedited site characterization of the Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  Yuhr, L. [Technos Inc., Miami, FL (United States); Wonder, J.D.; Bevolo, A.J. [Ames Lab., IA (United States)

  1997-09-01

  This report documents data collection, results, and interpretation of the expedited site characterization (ESC) pilot project conducted from September 1996 to June 1997 at the Central Nevada Test Area (CNTA), Nye County, Nevada. Characterization activities were limited to surface sites associated with deep well drilling and ancillary operations at or near three emplacement well areas. Environmental issues related to the underground nuclear detonation (Project Faultless) and hydrologic monitoring wells were not addressed as a part of this project. The CNTA was divided into four functional areas for the purpose of this investigation and report. These areas include the vicinity of three emplacement wells (UC-1, UC-3, and UC-4) and one mud waste drilling mud collection location (Central Mud Pit; CMP). Each of these areas contain multiple, potentially contaminated features, identified either from historic information, on-site inspections, or existing data. These individual features are referred to hereafter as ``sites.`` The project scope of work involved site reconnaissance, establishment of local grid systems, site mapping and surveying, geophysical measurements, and collection and chemical analysis of soil and drilling mud samples. Section 2.0 through Section 4.0 of this report provide essential background information about the site, project, and details of how the ESC method was applied at CNTA. Detailed discussion of the scope of work is provided in Section 5.0, including procedures used and locations and quantities of measurements obtained. Results and interpretations for each of the four functional areas are discussed separately in Sections 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0. These sections provide a chronological presentation of data collected and results obtained, followed by interpretation on a site-by-site basis. Key data is presented in the individual sections. The comprehensive set of data is contained in appendices.

 19. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  NSTec Environmental Management

  2006-07-01

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 20. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 1. ”I love my Negro nose”: Beyoncé, Kendrick Lamar og USA's nye Black Power-bevægelse

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2016-01-01

  Placerer Beyoncés Super Bowl-optræden og Kendrick Lamars Grammy-optræden i en historisk/kulturel ramme om den afroamerikansk higen efter at få ejerskab over deres egne fortællinger, og postulerer at Beyoncé og Kendrick Lamar har sat nye standarder for afroamerikansk fortællekunst i det brede offe...

 2. Struvite deposition in large-scale biogas plants. Struvit dannelse i biogasfaellesanlaeg

  1993-01-01

  Precipitation of struvite (MgNH[sub 4]PO[sub 4], 6H[sub 2]O) in heat exchangers and pipes in large-scale biogas plants has turned out to be a problem. Struvite has been evaluated through a literature study on the characteristics and deposition of struvite, problems related to sewage treatment plants and biogas plants, precipitation mechanisms of struvite, examination of heat exchangers in biogas plants, investigation of the temperature and different materials influence on precipitation of struvite. It is concluded that the temperature of the anaerobic digestion has an influence on the amount of struvite deposition. At temperatures of 55 deg. C. in the fermented manures the content of struvite is higher than at lower temperatures of 35 deg. C. or 45 deg. C. When struvite has formed, the way to dispose of it is to use diluted acids, depending on the possible effects of the equipment (e.g. corrosion) and cost. (CLS).

 3. Field Deployment of Novel Approach in Acquiring Deep Groundwater Samples at Sandia National Laboratories; Nevada Test Site; and Nye County, Nevada

  Murray, P.; Russell, C. E.

  2004-12-01

  Groundwater sampling is routinely conducted at hundreds of wells at numerous U.S. Department of Energy facilities to monitor changes in the groundwater that occur over time. Some of these wells are very deep (greater than 600 meters), consequently presenting unique problems that must be overcome in order to obtain representative, undisturbed samples. Samples are being collected at these facilities using current technology, including submersible pumps, discrete bailers, and various manufactured systems. Each system or method has particular advantages and special uses. One of the greatest limitations to routine groundwater sampling is the cost associated with acquiring samples. Thus, innovations that allow purging and collection of groundwater at minimal expense are highly desirable. A novel solution for economically collecting groundwater samples is presented. In this approach, a pneumatic sampler employs compressed air to force a polyurethane pig up and down a borehole. This sampler employs two moving parts and is completely automated. Purge rates between 3-4 liters per minute have been demonstrated thus far, and greater purge rates are possible. Successive prototypes of the sampler have been deployed in wells at Sandia National Laboratories; Nevada Test Site; and Nye County, Nevada, adjacent to Yucca Mountain. A functionality test was conducted during the Sandia deployment. The initial prototype of the sampler was improved during deployment to the Nevada Test Site where rudimentary comparisons were made between tritium samples collected by the pneumatic sampler and samples collected through pumping and bailing operations. In the Nye County deployment, various types of groundwater samples were collected and compared to those collected using established groundwater sampling techniques. In addition, durability of the sampler will be assessed over long periods during the Nye County deployment.

 4. Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage. The Ballet d'Action. Edward Nye, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011

  Stefania Onesti

  2012-11-01

  Full Text Available Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage by Edward Nye (Cambridge University Press, 2011 has the merit of inspiring a strong reflection on ballet d'action, connected with cultural, literaturary and philosophic environment of Eighteenth century. The author, with brilliant insight and careful historical research, explores the most debated issues of the new genre, providing an unusual interpretation. The review traces the focal points and the structure of the book, developing further consideration of some of the most challenging aspects offered by the text.

 5. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 6. Nye hager på Alby - En utviklingsplan for Alby gård, Søndre Jeløy

  Persvik, Sofie

  2011-01-01

  Masteren “Nye hager på Alby - en utviklingsplan for Alby gård, Søndre Jeløy”, redegjør hvordan en mulig ekspansjon og utvikling av Alby gård kan designes. Alby gård eies av kommunen og er i dag en besøksgård med fokus på kunst, design og natur. Gården har et parkanlegg som tidligere inneholdt en historisk hage bestående av barokkhage og hage i landskapsstil fra perioden 1824-48, som benevnes som Albys “storhetstid”. Rester av dette anlegget er fortsatt å se i parken. D...

 7. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810...

 8. METHODOLOGY, ASSUMPTIONS, AND BASELINE DATA FOR THE REPOSITORY DESIGN AND OPERATION, RAIL CORRIDORS, AND HEAVY TRUCK ROUTES, CLARK COUNTY, NEVADA, LINCOLN COUNTY, NEVADA, NYE COUNTY, NEVADA, ''REST OF NEVADA'', STATE OF NEVADA

  This document was prepared in support of the ''Environmental Impact Statement for a Geologic Repository for the Disposal of Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste at Yucca Mountain; Nye County, Nevada''. Specifically, the document evaluates potential socioeconomic impacts resulting from the various rail corridor and heavy haul truck route implementing alternatives, one of which would be selected to transport the nation's commercial and defense spent nuclear fuel and high-level radioactive waste to the proposed repository

 9. INCREASING OIL RECOVERY THROUGH ADVANCED REPROCESSING OF 3D SEISMIC, GRANT CANYON AND BACON FLAT FIELDS, NYE COUNTY, NEVADA

  Eric H. Johnson; Don E. French

  2001-06-01

  Makoil, Inc., of Orange, California, with the support of the U.S. Department of Energy has reprocessed and reinterpreted the 3D seismic survey of the Grant Canyon area, Railroad Valley, Nye County, Nevada. The project was supported by Dept. of Energy Grant DE-FG26-00BC15257. The Grant Canyon survey covers an area of 11 square miles, and includes Grant Canyon and Bacon Flat oil fields. These fields have produced over 20 million barrels of oil since 1981, from debris slides of Devonian rocks that are beneath 3,500 to 5,000 ft of Tertiary syntectonic deposits that fill the basin of Railroad Valley. High-angle and low-angle normal faults complicate the trap geometry of the fields, and there is great variability in the acoustic characteristics of the overlying valley fill. These factors combine to create an area that is challenging to interpret from seismic reflection data. A 3D seismic survey acquired in 1992-93 by the operator of the fields has been used to identify development and wildcat locations with mixed success. Makoil believed that improved techniques of processing seismic data and additional well control could enhance the interpretation enough to improve the chances of success in the survey area. The project involved the acquisition of hardware and software for survey interpretation, survey reprocessing, and reinterpretation of the survey. SeisX, published by Paradigm Geophysical Ltd., was chosen as the interpretation software, and it was installed on a Dell Precision 610 computer work station with the Windows NT operating system. The hardware and software were selected based on cost, possible addition of compatible modeling software in the future, and the experience of consulting geophysicists in the Billings area. Installation of the software and integration of the hardware into the local office network was difficult at times but was accomplished with some technical support from Paradigm and Hewlett Packard, manufacturer of some of the network equipment. A

 10. INCREASING OIL RECOVERY THROUGH ADVANCED REPROCESSING OF 3D SEISMIC, GRANT CANYON AND BACON FLAT FIELDS, NYE COUNTY, NEVADA

  Makoil, Inc., of Orange, California, with the support of the U.S. Department of Energy has reprocessed and reinterpreted the 3D seismic survey of the Grant Canyon area, Railroad Valley, Nye County, Nevada. The project was supported by Dept. of Energy Grant DE-FG26-00BC15257. The Grant Canyon survey covers an area of 11 square miles, and includes Grant Canyon and Bacon Flat oil fields. These fields have produced over 20 million barrels of oil since 1981, from debris slides of Devonian rocks that are beneath 3,500 to 5,000 ft of Tertiary syntectonic deposits that fill the basin of Railroad Valley. High-angle and low-angle normal faults complicate the trap geometry of the fields, and there is great variability in the acoustic characteristics of the overlying valley fill. These factors combine to create an area that is challenging to interpret from seismic reflection data. A 3D seismic survey acquired in 1992-93 by the operator of the fields has been used to identify development and wildcat locations with mixed success. Makoil believed that improved techniques of processing seismic data and additional well control could enhance the interpretation enough to improve the chances of success in the survey area. The project involved the acquisition of hardware and software for survey interpretation, survey reprocessing, and reinterpretation of the survey. SeisX, published by Paradigm Geophysical Ltd., was chosen as the interpretation software, and it was installed on a Dell Precision 610 computer work station with the Windows NT operating system. The hardware and software were selected based on cost, possible addition of compatible modeling software in the future, and the experience of consulting geophysicists in the Billings area. Installation of the software and integration of the hardware into the local office network was difficult at times but was accomplished with some technical support from Paradigm and Hewlett Packard, manufacturer of some of the network equipment. A

 11. Veien mot nye barnehagedidaktikker?

  Broström, Stig

  undervisning med fokus på barns trivsel, læring, utvikling og dannelse. Omsorg (care) og undervisning (education) gjennomføres på en og samme gang, de inngår i en enhet og kan således betegnes som educare. Det didaktiske teorigrunnlaget kan bidra til å overskride en snever curriculumforståelse, og derfor kan...... en kombinasjon av et dannelsesdidaktisk og postmoderne teorigrunnlag utgjøre et mulig didaktisk utgangspunkt....

 12. Software til nye solceller

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 13. Nye franske verdener

  Baggesgaard, Mads Anders

  , litterære traditioner, det globale bogmarked og en splittet fransk kulturpolitik, mens han trækker tråde mellem litteraturen og det franske samfund, Jonathan Littells Les Bienveillantes og Sarkozy, Michel Houellebecqs Soumission og terrorangrebene i Paris. Aktuelle forfattere reflekterer globaliseringens...

 14. De nye myter

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 15. Nye Medier - ny journalistik?

  Hartley, Jannie Møller

  2009-01-01

  På baggrund af en pilotundersøgelse undersøger denne artikel forskningens hypoteser om netjournalistikken, med særligt fokus på den nordiske litteratur på området. Det argumenteres, at der med netmediet og netavisernes vækst ikke nødvendigvis er tale om ny journalistik; på den ene side bekræfter ...... nogle traditionelle journalistiske rutiner i nyhedsproduktionen.En radikalisering der indikerer, at nyheden i den digitale tidsalder kan ses som en dynamisk proces frem for et statisk produkt. Udgivelsesdato: 2009...

 16. "Nye veje til succes"

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne;

  2009-01-01

  håndtering af tillid, intuition og stressmestring. Efterfølgende blev medarbejderne tilbudt frivillig individuel personlig opfølgning hos krops-psykoterapeuten– enten som massage, samtale eller en kombination (alt efter den enkelte medarbejders ønske) som personlig støtte. Afslutnings vis blev der i januar...

 17. Nye teknologimedierede klyngeformer

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  The purpose of this project has been to explore how digital technologies may facilitate the development of new forms of clusters and professional networks in outlying areas in Denmark. The approach has been experimental. Pivotal to all work in the project has been the implementation of a “four st...... users live and work. In a wider sense, digital communications may not yet be fully socially acceptable within the professional domains that the project has focused on....... stage” method for user-driven innovation . On a meta-level, the complex interrelations among the numerous actors participating in the development processes have been understood in terms of a new user-centered Quadruple Helix model. The model brings out the point that the “user” will always be a...... green growth by involving local SMEs. “E-business Fyn” (E-Business Funen) is part of the regional business promotion activities. Special focus is on SME development in the southern and western parts of the region. Drawing actively on end users at interviews and workshops, ideas for prototypes were devel...

 18. 16 nye landskaber

  2015-01-01

  Hydra 11 Som en forsættelse af 2012, hvor de udviklede landskaber skabte et ”tæt væv” med strategiske konfigurationer, der som begyndelser i det lokale, åbnede for indgreb, og hvor ”forhandlinger mellem domæner og skalaer” dannede et afsæt for en ”dimensionering” af de diskurser som virker i det...

 19. Fagre Nye Danske Borgerkrig

  Hillig, Malene; Thomsen, Sabrina; Christiansen, Emil H.; Vejrup, Mathias; Bergmann, Matias; Idrissi, Jonaz C.; Søgaard, Oliver; Kierulf, Signe

  2014-01-01

  Based on the hypothesis that the novel Den Danske Borgerkrig 2018-24, is a modern update of the science fiction classic, Brave New World by Aldous Huxley, as far as structure and content, this project will present a narrative analysis of the two works, as well as an interpretation of themes and messages. The non-fictional work by Annemette Hejlsted, Fortællingen, is the basis for the analysis. The differences in which the societal criticism is conveyed, will be shed light upon through the con...

 20. Nye VIP-normer

  Holdt Christensen, Peter

  2014-01-01

  Kritisk analyse: Rektor og VIP-tillidsrepræsentanterne har siden juni 2013 forhandlet en revision af CBS’ normaftale, der bestemmer, hvordan CBS' forskeres og underviseres arbejdstid skal fordeles mellem forskning, undervisning og administration. CBS OBSERVER's VIP-redaktør har kigget oplægget...

 1. Personlighed og nye samfundsnormer

  Bang-Jensen, Botfeldt, Currie, Honoré, Ryder, Spælling, Trojaborg

  2015-01-01

  In this project, we will discuss if there is a preferred personality type in the society today, and if that is the case, look into what the preferred personality type is and how it is defined. In order to do this, we will look at the issue from a psychological, sociological and historical perspective, based on the theories of Carl Jung, David Riesman, Zygmunt Bauman and many others. Furthermore, for our historical perspective we use job adverts from the years 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 and ...

 2. Software til nye solceller

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab.

 3. Nye litteraturhistoriske strategier

  Mai, Anne-Marie

  2010-01-01

  Artiklen præsenterer tre strategier til fornyelse af litteraturhistoriske studier Udgivelsesdato: juni......Artiklen præsenterer tre strategier til fornyelse af litteraturhistoriske studier Udgivelsesdato: juni...

 4. Nye narrative gleder?

  Bondebjerg, Ib

  2008-01-01

  Anmeldelse af Anne Mangen: New Narrative Pleasures? A Cognitive-Phenomenological Study of the Experience of Reading Digital Narrative Fictions.......Anmeldelse af Anne Mangen: New Narrative Pleasures? A Cognitive-Phenomenological Study of the Experience of Reading Digital Narrative Fictions....

 5. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada.

  David B. Wood

  2007-10-24

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 6. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada

  David B. Wood

  2009-10-08

  Between 1951 and 1992, underground nuclear weapons testing was conducted at 828 sites on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 7. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 8. Preliminary three-dimensional discrete fracture model of the Topopah Spring tuff in the Exploratory Studies Facility, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Discrete-fracture modeling is part of site characterization for evaluating Yucca Mountain, Nye County, Nevada, as a potential high-level radioactive-waste repository site. Because most of the water and gas flow may be in fractures in low-porosity units, conventional equivalent-continuum models do not adequately represent the flow system. Discrete-fracture modeling offers an alternative to the equivalent-continuum method. This report describes how discrete-fracture networks can be constructed and used to answer concerns about the flow system at Yucca Mountain, including quantifying fracture connectivity, deriving directional-permeability distributions for one-and two-phase flow, determining parameters of anisotropy at different scales, and determining at what scale the rock functions as an equivalent continuum. A three-dimensional discrete-fracture model was developed to investigate the effects of fractures on flow of water and gas in the Topopah Spring tuff of Miocene age in the Exploratory Studies Facility at Yucca Mountain. Fracture data, used as model input, were taken exclusively from detailed line surveys in the Exploratory Studies Facility and converted into input parameters for simulation. A simulated fracture network was calibrated to field data. The simulated discrete fracture network was modified by eliminating nonconductive fractures determined from field-derived permeabilities. Small fractures also were removed from the simulated network without affecting the overall connectivity. Fractures, as much as 1.50 meters in length, were eliminated (a large percentage of the total number of fractures) from the network without altering the number of connected pathways. The analysis indicates that the fracture system in the Exploratory Studies Facility has numerous connected fractures that have relatively large permeabilities, but there are relatively few connected pathways across the simulated region. The fracture network was, therefore, sparse

 9. Geohydrologic data collected from shallow neutron-access boreholes and resultant-preliminary geohydrologic evaluations, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  In cooperation with the US Department of Energy, 74 neutron-access boreholes were drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Drilling, coring, sample collection and handling, and lithologic and preliminary geohydrologic data are presented in this report. The boreholes were drilled in a combination of alluvium/colluvium, ash-flow tuff, ash-fall tuff, or bedded tuff to depths of 4.6 to 36.6 meters. Air was used as a drilling medium to minimize disturbance of the water content and water potential of drill cuttings, core, and formation rock. Drill cuttings were collected at approximately 0.6-meter intervals. Core was taken at selected intervals from the alluvium/colluvium using drive-coring methods and from tuff using rotary-coring methods. Nonwelded and bedded tuffs were continuously cored using rotary-coring methods. Gravimetric water-content and water-potential values of core generally were greater than those of corresponding drill cuttings. Gravimetric water-content, porosity, and water-potential values of samples generally decreased, and bulk density values increased, as the degree of welding increased. Grain-density values remained fairly constant with changes in the degree of welding. A high degree of spatial variability in water-content and water-potential profiles was noted in closely spaced boreholes that penetrate similar lithologic subunits and was also noted in adjacent boreholes located in different topographic positions. Variability within a thick lithologic unit usually was small. 18 refs., 21 figs., 17 tabs

 10. Identification and characterization of hydrologic properties of fractured tuff using hydraulic and tracer tests, test well USW H-4, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Test well USW H-4, located on the eastern edge of Yucca Mountain, Nye County, Nevada, penetrates volcanic tuffs through which water moves primarily along fractures. Data, collected from hydrologic and tracer tests and an acoustic-televiewer log, were used to quantify intrawell-bore flow directions and rates, permeability distribution, fracture porosity, and orientations of the hydraulic-conductivity ellipsoid for the test well. Borehole temperature data collected during a pumping test were used to identify 33 locations at which water was entering the hole. These results correlated well with results from radioactive-tracer surveys and packer tests of isolated intervals. Iodine-131 was used as a tracer under nonpumping conditions to study flow within the borehole, and to identify fractures that produced or accepted water. Water within the borehole was moving down from above and up from below toward the interval between 2500 and 3070 feet. Inflow and outflow were detected in the two most permeable zones in the borehole; however, the nondetection of it in the other test intervals may have resulted from monitoring periods that were too short. In the uppermost permeable zone, water moved down from above 2365 feet and exited the borehole between 2365 to 2375 feet; freshwater entered the borehole between 2380 and 2385 feet and moved downward. The probable shape and orientation of the hydraulic-conductivity ellipsoid were calculated from fracture frequency and orientation data. The plane containing the two larger principal axes of the ellipsoid strikes approximately north 230 east and is nearly vertical. These two axes are approximately the same magnitude and are five to seven times larger than the smallest axis. Fracture porosity is about 10-4 to 10-3, as estimated from the cubic law for hydraulic conductivity of fractures. 13 refs., 7 figs., 4 tabs

 11. Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurström and Halvard Vike Nye kulturstudier - En innføring, Oslo: Spartacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press, 2008

  Gösta Arvastson

  2009-10-01

  Full Text Available Nye kulturstudier [New Cultural Studies] is the first introduction to cultural studies in Scandinavia and an impressive presentation of the subject. The book aims to explain how cultural studies emerged as an interdisciplinary field in humanities and social sciences. Other introductions to cultural research in eth-nology and anthropology have been produced - but this one is different, since it is more comprehensive and am-bitious. Nye kulturstudier is the result of in-terdisciplinary collaboration between four colleagues from Norway, Sweden and Denmark. Senior lecturer Anne Scott Sørensen and Professor Ole Martin Høystad are affiliated to the Institute for Literature, Media and Cultural Studies at the University of Southern Denmark in Odense. Professor Erling Bjurström belongs to Tema Q at Linköping Uni-versity, and Professor Halvard Vike works at the Institute for Social Anthro-pology at Oslo University. The authors comment that they are oriented towards different subjects and educational pro-grammes at their respective universities. The book begins with a background to the theories and scientific traditions. This is followed by Cultural Analysis and Methodology, a chapter on Identity, Globalisation and Multiculturalism, one on Taste, Lifestyle and Consumption and, finally, by Nature, Body and Ex-perience Landscapes.

 12. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to values

 13. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California.

  James B. Paces; Zell E. Peterman; Kiyoto Futa; Thomas A. Oliver; and Brian D. Marshall.

  2007-08-07

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to

 14. Kollegaerne er den nye chef

  Fugl, Marie

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 15. Mistede Liv og Nye Chancer

  Jensen, Anja Marie Bornø

  2009-01-01

  diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige...... fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det...... opfattelser af ejerskab af kroppens organer og deres betydning for ritualer og praksisser omkring døden kan afstedkomme kontroverser blandt både pårørende og det me­dicinske personale....

 16. Guldlok og de nye planeter

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2007-01-01

  De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne.......De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne....

 17. Nye terapeutiske styringsmuligheder ved leukaemi

  Jensen, A W; Hokland, P; Jørgensen, H; Justesen, J; Hokland, M

  1992-01-01

  Investigations on the configuration of immunoglobulin (Ig) and T-cell receptor (TCR) genes have become more and more widespread. Through these methods it is possible to identify malignant clones, which by a transforming event have been blocked in further differentiation but continued to proliferate....... Such clonal expansions can be verified by the Southern Blotting procedure as differences in molecular weight between normal and rearranged DNA fragments. In the lymphatic disorders it is possible to assign the malignant clone to B cell lineage by rearrangement in the immunoglobulin light chain gene......, while heavy chain and T-cell receptor genes do not show consistency in lineage restriction. In a study on AML patients with solitary expression of the T-cell marker CD7 we have identified a similarity in TCR beta and delta gene configurations, indicating a correlation between etiology and genetic...

 18. Serviceinnovasjon - nye perspektiver og anvendelser

  Furseth, Peder Inge

  2008-01-01

  Når de fleste forbrukere og bedriftsledere tenker på innovasjon, er det ofte elegante og brukervennlige fysiske produkter som Apples iPhone eller iPod de først tenker på. Disse produktene er både effektive og nyttige og har elegant design. En iPhone brukes til mye mer enn å ringe eller sende sms - i praksis er det en håndholdt datamaskin. Etter hvert er det imidlertid de tjenestene som kan knyttes til disse produktene som er de største verdiskaperne.

 19. Nye grafiske muligheder i SAS

  Milhøj, Anders

  Den vigtigste i SAS version 9.2 indenfor grafik er mulighederne for at producere dokumentationsgrafik i mange statistiske procedurer. Det drejer sig især om grafikker til modelkontrol, fx. residualdiagrammer, influensplot, normalfraktildiagrammer for residualerne etc.......Den vigtigste i SAS version 9.2 indenfor grafik er mulighederne for at producere dokumentationsgrafik i mange statistiske procedurer. Det drejer sig især om grafikker til modelkontrol, fx. residualdiagrammer, influensplot, normalfraktildiagrammer for residualerne etc....

 20. Nye patologier i selvdannelsens tidsalder

  Hammershøj, Lars Geer

  2004-01-01

  pathologies: Social pathologies no longer derive from social barriers inhibiting self-realization but from self-realization itself. As a consequence, philosophy of education, rather than sociology, appears to be the relevant field of study. The article develops a social-analytical perspective on ‘sickness in...... self-Bildung', which is conceived as a ‘refusal to transcend oneself into sociality', and offers interpretations of present pathologies such as depression, anorexia, populist freedom of speech, and demonic rage....

 1. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  This document, which makes changes to Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, S-N/99205--077, Revision 0 (June 2006), was prepared to address review comments on this final document provided by the Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) in a letter dated August 4, 2006. The document includes revised pages that address NDEP review comments and comments from other document users. Change bars are included on these pages to identify where the text was revised. In addition to the revised pages, the following clarifications are made for the two plates inserted in the back of the document: Plate 4: Disregard the repeat of legend text 'Drill Hole Name' and 'Drill Hole Location' in the lower left corner of the map. Plate 6: The symbol at the ER-16-1 location (white dot on the lower left side of the map) is not color-coded because no water level has been determined. The well location is included for reference. Plate 6: The symbol at the ER-12-1 location (upper left corner of the map), a yellow dot, represents the lower water level elevation. The higher water level elevation, represented by a red dot, was overprinted

 2. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 3 (VET-BIO-3). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 3 (VET-BIO-3); Pilotprojekt vedroerende etablering af sygdomsovervaagning i forbindelse med biogasfaellesanlaeg

  Willadsen, C.M.

  1991-06-15

  The health of domestic animals which contribute to thermophilic biomass conversion plants has been monitored during a period of 15-18 months. The aim was to evaluate the possible risk of infection by animal diseases through liquid manures which are converted in the plants. Data from 39 stocks has been collected and evaluated for the surveilliance of the general health conditions and the occurrence of specific germs, for cattle Salmonella Dublin, and for swine Actinobacillus pleuropneumiae (serotype 2) and Treponema hyodysenteriae. (CLS) 24 refs.

 3. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 2 (VET-BIO-2). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 2 (VET-BIO-2); Forsknings- og overvaagningsprogram vedroerende bakterier og parasitter med henblik paa opstilling af et driftsovervaagningsprogram for biogasfaellesanlaeg

  Munch, B.; Bonde Larsen, A.

  1990-01-15

  From Feb. '88 through June '89, contents of Salmonella, M. paratuberculosis, total coliforms, faecal streptococci, eggs of Ascaris suum, eggs and larvae of Trichostrongylus spp., and oocysts of bovine Eimeria spp. were quantified in 481 samples of raw and treated biomass collected bi-monthly for up to 12 months from five biogas plants. All five were run semi- continuously, two being thermophilic, one mesophilic, and two mesophilic with thermophilic pre-treatment. Herds delivering slurry to each plant ranged rom 6 - 33 cattle and/or pig herds, and daily input of biomass from 40 - 100 tons. Slurry was treated when mixed with other types of biomass, e.g. waste from pig or poultry slaughterhouses, fish industries or oil mills, and separate samples of these biomasses were examined. It is concluded that thermophilic as well as mesophilic digestion with, thermophilic pre-treatment may be capable of reducing numbers of vegetative pathogenic bacteria and intestinal parasites potentially present in incoming material, thus to allow for unrestricted use of the degassed biomass in this respect. This requires a reducing capacity on faecal streptococci of at least 3-4 log{sub 10} units by digestons based on or including a thermophillic treatment, corresponding to a maximal concentration of these bacteria in treated biomass in the order of magnitude of 10{sup 2} per ml. Minimum temperature and biomass retention time in the reactors as registered automatically, together with determinations of faecal streptococci in the end-product, are suggested as suitable monitoring parameters in these cases, to check on compliance with criteria for unrestricted use of treated biomass. For mesophilic biogas plants adequate restrictions on the use of the end-product will depend on individual process technology and local conditions. (author) 24 refs.

 4. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder

  NONE

  1996-07-01

  This booklet describes in simple terms the so-called new renewable energy sources: solar energy, biomass, wind power and wave power. In addition, there are brief discussions on hydrogen, ocean thermal energy conversion (OTEC), tidal power, geothermal energy, small hydropower plants and energy from salt gradients. The concept of new renewable energy sources is used to exclude large hydropower plants as these are considered conventional energy sources. The booklet also discusses the present energy use, the external frames for new renewable energy sources, and prospects for the future energy supply.

 5. Nye profylaktiske muligheder mod HIV-infektion

  Nielsen, Jens Ole

  1998-01-01

  The most important preventive measures against accidental HIV infection in health care are the education of personnel and the observance of routine procedures in everyday work. In this way, the accidental infection rate can be reduced by more than 50 per cent. Consistent registration of the causes...... of accidental infection can further reduce work-related risks. In January, the Danish authorities issued guidelines for the use of antiviral chemoprophylaxis against HIV infection following occupational exposure. A four-week course of triple-drug anti-retroviral prophylaxis is recommended to prevent...... HIV infection in causes of needle-stick or other penetration injuries....

 6. Samfundets nye kulturpolitik

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  en så central rolle heri? Denne artikel søger med udgangspunkt i en generel systemteoretisk ramme at skitsere en forklaringsmodel, der peger på at visse områder af sportsøkonomien særligt klart udtrykker det moderne samfunds lededifference om 'fremskridt'.   Dette forhold gør det oplagt set ud fra en...

 7. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  dimension. The aim arose from my experienced discrepancy in epistemology between the national curriculums intension of teachers giving knowledge to the pupils, and my own conception of learning as a construction by psychic or social systems, as they are described by Rasmussen and Qvortrup in their...

 8. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  medier. Der er således et stort gab mellem de læringspotentialer som skulle kunne udløses, hvis sociale medier inddrages i undervisningen, og de negative effekter som aktuelt manifesterer sig. Dette skisma kan findes i mange uddannelsesinstitutioner, men vi vil i denne artikel koncentrere os om gymnasiet......Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale......, som vi har fulgt empirisk de sidste seks år. For at finde ud af, hvorvidt man kan reducere gabet, har vi iværksat aktionsforskningsprojektet Socio Media Education, og vi redegør i artiklen både for projektets baggrund og foreløbige resultater. Samlet er artiklen et forskningsbaseret indspark i...

 9. Nye vilkår for innovationssamarbejde

  Blomsterberg, Sofie Amalie; Kristensen, Karin; Stillits, Rie

  2016-01-01

  The new law on supply in Denmark brings in a new element called innovation partnerships. The focus of this is innovation between the public sector and private companies. The aim of this project work is to investigate how this new law have affected collaborative innovation through the theory on barriers and driving forces learned about in the Danish project called CLIPS (Collaborative Innovation In the Public Sector). Our problem formulation will be answered through the use of the theoretical ...

 10. nye Sayfası

  , Editörden

  2015-01-01

  It is a national, tri-quarterly peer-reviewed published journal. The official language of the journal is Turkish. The responsibility of articles and scientific papers published in the journal belongs to their authors

 11. 47. Sayı Künye

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2014-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 12. 48. Sayı Künye

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2015-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 13. 45. Sayı Künye

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2013-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 14. 46. Sayı Künye

  AKKOR GÜL, Ayşen

  2014-01-01

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS)

 15. Københavnerskolen opruster mod nye sikkerhedstrusler

  Wæver, Ole

  2013-01-01

  Sikkerhedspolitik er en form for politik, der kan og gør helt specielle ting. Med begrebet ”sikkerhedsliggørelse” (securitization) har den såkaldte ”Københavnerskole” opbygget en indflydelsesrig teori centreret om, hvordan forsvar mod en eksistentiel trussel retfærdiggør brug af ekstraordinære...

 16. Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering?

  Elf, Nikolaj Frydensbjerg

  2011-01-01

  (Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen).......(Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen)....

 17. Feminist i nye klæder

  Simonsen, Dorthe Gert

  1997-01-01

  Historie, Kønskonstruktioner, hverdags-misogyni og feminisme i akademia. Når man taler om feminisme, eller som feminist, taler man ind i et rum, der allerede er fyldt. Den kollektive viden om feminisme er fordomsfuld, og feminster har forsømt at forhandle med eller at forholde sig til de negative...

 18. Det sidste nye og det gode gamle

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  non-literary genres and new media, prose is roaming the boundaries between fact and fiction: as documentary fiction, text message short stories, auto fiction, performance, readymade etc. At the same time, we are witnessing the continuous, even increasing significance of certain genres. The most recent...

 19. Nye perspektiver på forandringsledelse

  Sørensen, Michael Mossing

  2015-01-01

  viser nuværende og tidligere ansatte, som har det til fælles, at de har været ansat på den samme arbejdsplads i 25, 40 eller 50 år. I daglig tale betegnet Hall of Fame. Ikke mange arbejdspladser på det danske arbejdsmarked kan i dag længere bryste sig af at være en arbejdsplads, hvor man som tidligere...

 20. Nye farmakologiske behandlingsmodaliteter ved type 2-diabetes

  Madsbad, Sten; Hermansen, Kjeld

  2012-01-01

  The variable pathogenesis and progressive nature of type 2 diabetes emphasise the need for new antidiabetic treatments. The long acting glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors have improved the treatment. Novel approaches include inhibitors of sodium glucose...... co-transporter 2, which increase renal glucose elimination, G-protein-coupled receptor agonists, which potentiate insulin and incretin hormone secretion. Proof of principle has been shown for glucagon receptor agonists, glucokinase activators and treatment with dual intestinal peptides, which all...

 1. Etableringsret og investorbeskyttelse i EU's nye handelsaftaler

  Sørensen, Karsten Engsig

  2015-01-01

  Artiklen gennemgår den regulering af etableringsret og investorbeskyttelse, der findes i de frihandelsaftaler, EU har indgået med Sydkorea, Canada og Singapore, samt i den aftale, der p.t. forhandles med USA (TTIP).......Artiklen gennemgår den regulering af etableringsret og investorbeskyttelse, der findes i de frihandelsaftaler, EU har indgået med Sydkorea, Canada og Singapore, samt i den aftale, der p.t. forhandles med USA (TTIP)....

 2. Nye medicinske behandlingsprincipper inden for haematologien

  Hasselbalch, H.C.; Birgens, H.; Dufva, I.H.;

  2008-01-01

  patients with chronic myelogeneous leukaemia who develop resistance to imatinib. Thalidomide, lenalidomide and bortezomib have all been shown to be highly effective in multiple myeloma, and JAK2-inhibitors have entered phase II studies of patients with JAK2-positive primary myelofibrosis and related...

 3. Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  Jørgensen, Birte Holst; Münster, Marie

  This report was commissioned by the Danish Climate Commission in 2009 to analyse how research, development and demonstration (RD&D) on sustainable energy technologies can contribute to make Denmark independent on fossil energy by 2050. It focuses on the RD&D investments needed as well as adequate...... technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD&D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD&D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD&D cooperation; and to...

 4. Kort og legender fra den nye verden

  Boisen, Jørn

  2012-01-01

  En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener.......En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener....

 5. Toll-like receptorer, nye behandlingsstrategier?

  Pedersen, Claus Vinter Bødker; Østergaard, Lars; Mogensen, Trine;

  2007-01-01

  new treatment strategies. This review summarizes the current knowledge on TLRs functioning in infections, their possible roles in inflammatory bowl disease and the pivotal role for TLRs in endotoxic shock, an area which is currently subject to development of a new farmakon. Udgivelsesdato: 2007-Jun-4...

 6. Det nye ideal er det entreprenante barn

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Det globale kapløb sætter en ny dagsorden for livet i børnehaven, og det er med til at skabe et nyt - og måske for snævert - begreb om pædagogisk faglighed, mener lektor John Krejsler og ph.d.-studerende Maja Plum. Udgivelsesdato: juni...

 7. Netaftapning - musik på nye flasker

  Larsen, Charlotte Rørdam

  Nettet betyder let adgang til utrolige mængder af forskellig (ukendt) musik. Den største udfordring er, at vi selv skal udføre et redaktionsarbejde. Hvordan får vi lært ny musik at kende? Her synes radioen med programværter stadig at være den suveræne vinder. De store mængder af musik vi udsætter...

 8. Magtpolitik. Nu bygger Kina nye silkeveje

  Søborg, Henrik

  The analysis throws light on the economic and political consequences of China's great investment initiative in Asia.......The analysis throws light on the economic and political consequences of China's great investment initiative in Asia....

 9. Nye veje med it i dansk

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  is done, Danish as a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project (ITL, 2011), the article suggests more......This article argues that teachers of Danish in Danish primary and lower secondary schools must adjust their teaching to accommodate the digitized modern communication society, which is developing at an ever-increasing speed. To do this, they must formulate new objectives for the subject. When this...

 10. Nye norske ubåter: Sikkerhetspolitikk for fremtiden?

  Norheim, Kay

  2016-01-01

  Norway is on the verge of buying new submarines. This study is an unclassified strategy analysis of why submarines should be part of the Norwegian Navy in the future. Due to shifting strategic circumstances, long-term defence planning is demanding. Preparing for a large-scale, high-intensity conflict is very different from handling a terrorism threat or low-intensity conflict, and it is difficult to foresee which capabilities will be most needed. Instead of looking at po...

 11. De nye embedsmænds pligter & lydighedspligten

  Talic, Elvedin; Thomsen, Mikkel; Mortensen, Mass

  2015-01-01

  We has through social science literature, such as the Danish author Jesper Tynells book “Mørkelygten”, and Danish author Pernille Boye Koch and Tim Knudsens book “Ansvaret der forsvandt”, and the Bo Smith commission's report, became aware of the critical debate, which has been concerning the danish officials central duties and the obedience duty. From the empiricism we have had available, the report has managed to twist and turn the main keys that illuminate the blind spots which can be found...

 12. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

  Dahl, Michael S.; Jensen, Pernille Gjerløv; Nielsen, Kristian

  Aktiv iværksætterpolitik har gennem de seneste årtier været en central del af dansk erhvervspolitik. Formålet har primært været at få flere iværksættere generelt, og med begrænset fokus på i hvilken grad disse iværksættere er succesfulde eller ej. Denne bog præsenterer en dybdegående undersøgelse...

 13. Nye lovende behandlinger mod ebola er på vej

  Jespersen, Sanne; Thomsen, Cecilie Norup; Wejse, Christian;

  2016-01-01

  The largest Ebola epidemic ever is about to end. No major breakthrough in terms of specific treatment has been seen, but a number of valuable lessons have been learned, including the potential of intensive supportive care. New products are under development, but clinical trials were initiated late...

 14. Tysk højreekstremisme i nye gevandter

  Peters, Rikke Alberg

  2012-01-01

  Massakren på Utøya samt afsløringen af en nynazistisk terrorcelle i november 2011 har i Tyskland ført til en fornyet debat om højreekstremisme og radikaliseringstendenser. Artiklen skildrer den forandring som de højreekstremistiske grupperinger undergår i disse år, og de strategier med hensyn til...

 15. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  NONE

  1977-09-01

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static.

 16. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 17. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O;

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients with...... Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy....... Current biotechnological research in tumour biology has led to the development of several new treatment modalities, and within few years some of these will be tested clinically. It cannot be expected that all modalities may prove equally efficient in all patients. Furthermore, half the operated patients...

 18. Udbredelse af nye behandlingsmetoder illustreret med perkutan vertebroplastik

  Andreasen, Jane; Abrahamsen, Bo; Lund, Hans;

  2013-01-01

  Institutionalisation of medical innovations is often based on low scientific evidence. According to McKinlay a medical innovation follows a process of seven typical stages from a promising report to either implementation or denunciation. This process is exemplified with percutaneous vertebroplasty...

 19. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder. Revidert utgave 2001

  NONE

  2001-06-01

  This publication presents a review of the technological, economical and market status in the field of new renewable energy sources. It also deals briefly with the present use of energy, external conditions for new renewable energy sources and prospects for these energy sources in a future energy system. The renewable energy sources treated here are ''new'' in the sense that hydroelectric energy technology is excluded, being fully developed commercially. This publication updates a previous version, which was published in 1996. The main sections are: (1) Introduction, (2) Solar energy, (3) Bio energy, (4) Wind power, (5) Energy from the sea, (6) Hydrogen, (7) Other new renewable energy technologies and (8) New renewables in the energy system of the future.

 20. Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier

  Holmström, Morten Orebo; Ocias, Lukas Frans; Kallenbach, Klaus;

  2015-01-01

  The chaperone and calcium storing protein calreticulin is coded by CALR, and newly identified mutations in CALR are found in respectively 49-70% and 56-88% of JAK2- and MPL-negative patients with essential thrombocytaemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF). A total of 41 mutations have been...

 1. The big six, regnskabsbrugerne og FASBs nye regler om derivater

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en repræsent......Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en...... repræsentant for brugerne. Artiklen viser, at revisionsfirmaerne generelt er meget enige i deres bedømmelse af reglerne. De fleste er ikke modstandere af at værdiansætte derivater til fair value. Kritikken går på behandlingen af gevinsterne og tabene, hvor de er bange for den volatilitet, der kan komme i...... virksomhedernes resultater. Især for gevinster og tab på derivater, der sikrer fremtidige cash-flows. Artiklen forklarer nærmere, hvad modstanden består i, hvilket giver en dybere forståelse for, hvordan reglerne virker. Artiklen viser, at brugerne ikke er nær så kritiske som the big six....

 2. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 3. StreetMekka - Ledelse af Københavns nye streetkulturhus

  Gjelstrup, Mikkel

  2009-01-01

  Street culture is spreading out through the streets of Denmark and in the summer of 2009 the City of Copenhagen will open up an indoor street culture facility called StreetMekka. Moving street culture from its natural concrete habitat to a communal facility presents challenges. The City of Copenhagen has made official guideline for the StreetMekka facility to follow, but the free and self organized street culture is not an easy thing to keep within guidelines. This master thesis discusses fro...

 4. Kapitalismens nye ånd og økonomiske hamskifte

  Kristensen, Jens Erik

  2008-01-01

  Boltanski og Chiapellos må krediteres for at have rehabiliteret kapitalisme-kategorien og kapitalisme-kritikken i en sociologisk og postmarxistisk sammenhæng. Le nouvel ésprit du capitalisme føjer sig imidlertid til andre forsøg på at forstå de aktuelle transformationer af økonomien og kapitalism...

 5. 82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi

  Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

  2011-01-01

  -lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed...

 6. Hydrogeology of the Faultless site, Nye County, Nevada

  The Faultless event was the detonation of an intermediate-yield nuclear device on January 19, 1968, at a depth of 975 m below the surface of Hot Creek Valley, Nevada. This report presents details of the hydrogeology of the rubble chimney and radiochemical monitoring in re-entry hole UC-1-P-2SR. The surface location of re-entry hole UC-1-P-2SR is about 91 m north of the emplacement hole, UC-1. Re-entry hole UC-1-P-2SR was drilled to a total depth of about 1097 m. The hole penetrated Quaternary and Tertiary valley-fill sediments above the rubble chimney, as well as Quaternary and Tertiary valley-fill and Tertiary tuffaceous sediments within the chimney and rubble-filled cavity. Monitoring of the water level in re-entry hole UC-1-P-2SR indicated that, from 1970 to 1974, the water level was 695 m below land surface. During filling of the rubble chimney from 1974 to 1983, the water level rose slowly to a depth of 335.1 m. The 1983 level was about 167 m below the pre-event level that was about 168 m below land surface. Water with temperatures ranging from 37 to 610C occurred at the bottom of the re-entry hole at depths ranging from 728 to 801 m. A temperature of 1000C at a depth of 820 m was projected from temperature logs. The hydraulic connection between the re-entry hole and the rubble chimney is considered poor to fair. Chemical analyses of water samples indicate that the water predominantly was a sodium bicarbonate type. Chemical and radiochemical analyses indicated that, although the constituents generally increased with increasing depth, three distinct water-quality zones have lasted for more than 16 years, even during the rising water level. The hot, radioactive water from the Faultless event apparently rose into the lower zone concomitant with the rising water level, as the rubble chimney was being filled. This general rise was interrupted by the apparently major dilution from colder water descending from the upper zone during 1975 and 1977

 7. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static

 8. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes neurogen...

 9. 10 NYE LANDSKABER. KARTOGRAFI HYDRA 10. 2013 #2

  Dinesen, Cort Ross

  Arbejdet med Kartografien rummer en særlig opmærksomhed på hvorledes det æstetiske håndterer de mange forskellige informationer, der krydser kortet og udvirker et særligt tegningssprog, der ikke er en reference til bestemte diskurser, men gennem de mange hændelser og niveauer/lag virker producere...

 10. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  Press.Mol, A. 2002. The Body Multiple. Duke University Press, 2002.Parsons, T. (1968). Professions. In: D. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillian Company, vol. 12, s. 536-547. Wacquant, L. 2009. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social...

 11. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes neurogen......Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes...... neurogenesis in the adult human brain. In particular two brain regions show continuous division of neural stem and progenitor cells generating neurons and glial cells, namely the subgranular zone of the dentate gyrus and the subventricular zones of the lateral ventricles. From the latter region newly generated...... neuroblasts (immature nerve cells) migrate toward the olfactory bulb where they differentiate into neurons. In the dentate gyrus the newly generated neurons become functionally integrated in the granule cell layer, where they are believed to be of importance to learning and memory. It is at present not known...

 12. Den nye hverdag - Smartphone viser os vejen frem

  Hermann, Christian; Boberg, Daniel; Turri, Elisa; Sønder, Rune; Madsen, Mikkel; Hahne, Caroline

  2012-01-01

  With a diary-study, an online survey, a focus-group and an extensive interview with a taxi driver we aimed to research and discuss the changes that are becoming evident in our everyday life since the occurrence of smartphones. We concentrate our study to the effects of travel aiding technologies such as GPS and interactive maps present in smartphones, on our everyday life, travel routines and our relationship with this technology. With an ontological subjective first person perspective, we co...

 13. Nye veje for forskningsbibliotekerne?  - Conference Management Systems

  Thise Pedersen, Jette; Damgaard, Helle; Drasbæk Martinussen, Heidi; Suhr Jacobsen,, Kirsten

  2008-01-01

  Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer.......Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer....

 14. KAPAK-KÜNYE-İÇİNDEKİLER

  , Editörden

  2013-01-01

  GAZİ TÜRKİYAT DERGİSİ, HAKEMLİ ULUSLARARASI SÜRELİ (ALTI AYLIK) YAYINDIR. GAZİ TÜRKİYAT DERGİSİ,ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING ve MLA TARAFINDAN TARANMAKTADIR

 15. Magnetisk resonans og multipel sklerose. II. Nye diagnostiske metoder

  Mathiesen, Henrik Kahr; Langkilde, Annika Reynberg; Larsson, Henrik B W

  2002-01-01

  between conventional MRI and the disability is poor. The last ten years have seen the development of new techniques with improved sensitivity and increased pathological specificity, such as magnetisation transfer imaging (MTI), magnetic resonance spectroscopy (MRS), diffusion-weighted imaging, and...

 16. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 17. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis wher...... the use of confocal microscopy and PCR based DNA analysis of epithelial scrapings played a pivotal role. An early diagnose is crucial for achieving a successful outcome....

 18. Geologic evaluation of the Oasis Valley basin, Nye County, Nevada

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; and Mankinen, E.A.

  2000-01-13

  This report documents the results of a geologic study of the area between the underground-nuclear-explosion testing areas on Pahute Mesa, in the northwesternmost part of the Nevada Test Site, and the springs in Oasis Valley, to the west of the Test Site. The new field data described in this report are also presented in a geologic map that is a companion product(Fridrich and others, 1999) and that covers nine 7.5-minute quadrangles centered on Thirsty Canyon SW, the quadrangle in which most of the Oasis Valley springs are located. At the beginning of this study, published detailed maps were available for 3 of the 9 quadrangles of the study area: namely Thirsty Canyon (O'Connor and others, 1966); Beatty (Maldonado and Hausback, 1990); and Thirsty Canyon SE (Lipman and others, 1966). Maps of the last two of these quadrangles, however, required extensive updating owing to recent advances in understanding of the regional structure and stratigraphy. The new map data are integrated in this re port with new geophysical data for the Oasis Valley area, include gravity, aeromagnetic, and paleomagnetic data (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Mankinen and others, 1999; Hildenbrand and others, 1999; Hudson and others, 1994; Hudson, unpub. data).

 19. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  er vedtaget, erstatte det nuværende kapitel V om transfer pricing dokumentation i ‘OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations’. De gældende danske regler for transfer pricing dokumentation baserer sig på de eksisterende OECD-retningslinjer, og det må...

 20. Undersøgelse af nye vildtyper af hvalpesygevirus

  Nielsen, Line; Jensen, Trine Hammer; Hammer, Anne Sofie;

  2010-01-01

    Canine distemper virus and the closely related phocine distemper virus have an overlapping host range and both have induced disease among terrestrial and marine carnivores. We have characterized the distemper virus among the wildlife in Denmark from 2000 to 2003. We have isolated viral RNA from...

 1. Veterinary research, monitoring and advisory services in connection with the establishment and operation of a communal biomass conversion plant. Partial project 1 (VET-BIO-1). Veterinaer forskning, overvaagning og raadgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasfaellesanlaeg. Delprojekt 1 (VET-BIO-1); Modelstudier vedroerende overlevelse af virus i gylle under traditionel opbevaring og under udraadning i biogasanlaeg

  Boetner, A.

  1990-08-01

  Land spreading of untreated slurry as fertilizers may cause unpleasant odour and pollution and give rise to occasional dissemination of infectious pathogens. In recent years, however, anaerobic digestion with the production of biogas is being increasingly used in connection with intensive cattle and swine production systems in which large volumes of slurry are produced. The anaerobic digestion of the slurry reduces the odour and pollution and may destroy pathogens or reduce them to acceptable levels. The aim of the project was to investigate the rate of inactivation of a number of epidemiologically important animal viruses (Aujeszky-, IBR-, TGE-, classical swine fever-, BVD-, foot and mouth-, porcine parvo- and swineinfluenza-viruses) in conventionally stored slurry in slurry tanks at 5 and 20 deg. C and during anaerobic digestion in batch reactors at 35, 40, 45, 50 and 55 deg. C. The experiments were carried out using 100-ml laboratory models. The inactivation rate was found to increase with increasing temperature, and a much faster inactivation of the viruses was found during anaerobic digestion compared to conventionally storage at 5 and 20 deg. C. Graphs illustrating the results of these investigations are presented. (author) 23 refs.

 2. Amerikanskaja vneshnjaja politika posle Iraka / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Nye, Joseph S.

  2007-01-01

  Kitsaskohtadest USA sise- ja välispoliitikas, millele on tähelepanu juhtinud Iraagi sõda, 2008. aasta presidendivalimistest, kodanikuühiskonna ja demokraatia edasisest arengust Ameerika Ühendriikides

 3. Väikesed suured mehed / Joseph Nye ; tõlk. Priit Simson

  Nye, Joseph

  2008-01-01

  Autor väljendab mõtet, et ühiskonnad, mis tuginevad nn, kangelasjuhtidele, arendavad kodanikuühiskonda ja sotsiaalset kapitali liiga aeglaselt, et olla võimelised juhtima tänapäeva võrgustunud maailma ning ei tule toime infoühiskonna väljakutsetega

 4. Hydraulic Characterization of Overpressured Tuffs in Central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  K.J. Halford; R.J. Laczniak; D.L. Galloway

  2005-10-07

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 5. Transportproteiner som drug-targets hos Plasmodium falciparum. Nye perspektiver i behandlingen af malaria

  Ellekvist, Peter; Colding, Hanne

  2006-01-01

  The malaria parasite, Plasmodium falciparum, infects and replicates in human erythrocytes. Through the use of substrate-specific transport proteins, P. falciparum takes up nutrients from the erythrocyte's cytoplasm. The sequencing and publishing of the P. falciparum genome have made it possible to...

 6. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  Wadt, Karin Anna Wallentin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmental...... factors. The genes disposing to MM are reviewed in this article and the challenges and ethical considerations concerning genetic counselling of families at high risk of MM are discussed....

 7. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  Henton, G.H.; Pippin, L.C.

  1991-01-01

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 (PL 89-665) and National Environmental Policy Act of 1969 (PL 91-190)), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs.

 8. Origins of secondary silica within Yucca Mountain, Nye County, southwestern Nevada

  The accuracy of predictions of the hydrologic response of Yucca Mountain to future climate depends largely on how well relations between past climate and hydrology can be resolved. To advance this reconstruction, secondary minerals in and near Yucca Mountain, deposited by ground waters that originated both as surficial recharge at Yucca Mountain and from regional aquifers, are being studied to determine past ground-water sources and chemistries. Preliminary data on stable oxygen isotopes indicate that, although silica (opal, quartz, and chalcedony) and calcite and have formed in similar settings and from somewhat similar fluids, the authors have found no compelling evidence of coprecipitation or formation from identical fluids. If verified by further analyses, this precludes the use of silica-calcite mineral pairs for precise geothermometry. The preliminary data also indicate that opal and calcite occurrences in pedogenic and unsaturated-zone settings are invariably compatible with formation under modern ambient surface or subsurface temperatures. Silica and calcite stable-isotope studies are being integrated with soil geochemical modeling. This modeling will define the soil geochemical condition (climate) leading to opal or calcite deposition and to the transfer functions that may apply at the meteorologic soil unsaturated-zone interfaces. Additional study of pedogenic and unsaturated-zone silica is needed to support these models. The hypothesis that the transformation of vapor-phase tridymite to quartz requires saturated conditions is being tested through stable oxygen-isotope studies of lithophysal tridymite/quartz mixtures. Should this hypothesis be verified, mineralogic analysis by X-ray diffraction theoretically would permit reconstruction of past maximum water-table elevations

 9. Mental´nye osnovy drevnerusskogo monarkhizma (seredina XIII-seredina XV vv.)

  Usenko, Oleg G.

  2005-01-01

  Les bases mentales du monarchisme dans la Russie ancienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) : les couples fidélité/trahison et vassal/sujet.– On entend ici par monarchisme l'ensemble des notions explicites concernant le monarque et son pouvoir partagées par les membres d’une communauté donnée. Dans la Russie médiévale, du milieu du xiiie au milieu du xve siècle, le monarchisme était fondé sur des liens contractuels (ou « équivalents ») ou quasi-contractuels (« non équivalents »). La plus impor...

 10. Identichnost' i granicy: aktual'nye voprosy teorii i real'nosti vostochnoj chasti Baltijskogo regiona

  Mezhevich N.

  2014-08-01

  Full Text Available At the present stage of social development in Europe and Russia, studies analyzing and evaluating ethnic and national borders are of increasing relevance. Over the last three decades, the state borders in the Baltic region have been stable, which is not the case in Europe in general. The author believes that the key reason behind the current crisis in Russia-EU relations is the conspicuous neglect of Russian interests in the neighboring countries that formed after the disintegration of the USSR. However, escalation of the conflict was historically and geographically predetermined. The political borders of post-Soviet states do not coincide with the ethnic ones and, therefore, the attempts to consolidate states through ethnic mobilization meet corresponding resistance from groups with a different identity. In the Baltic region, these processes have not reached the Ukrainian scale; however, there are prerequisites for ethno-political conflicts of this type. The post-Crimean political debate in the Baltic states has shown that that hardliners of a strict assimilation model of state identity prevail in Vilnius, Riga, and Tallinn. This study sets out to analyze the political consequences of the conflict between the existing models of ethnopolitical identification in the border areas of the Eastern Baltic region. The main result of the study is that it has proved the existence of a special type of identity characteristic of border regions of the Baltic countries. In the context of this identity, the classic postmodernist dilemma of “us and them” is insufficient for a proper scientific analysis, and even more so for a political forecast. The formation of a special “double” or “transitional” identity in the border areas can serve both as a tool for strengthening of states and intergovernmental relations and as a ground for large-scale conflicts with hardly predictable consequences.

 11. Usmirenije Severnoi Korei / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA president George Bush lootis, et tal õnnestub Põhja-Korea tuumaprobleemi lahendada režiimi vahetamisega. Arvestati, et isolatsioon ja sanktsioonid viivad Kim Jong Il'i diktatuuri kukutamiseni. Kuna režiim osutus vastupidavaks, nõustuti kuuepoolsete läbirääkimistega Hiina, Venemaa, Jaapani ja mõlema Koreaga

 12. Hvad tror forbrugeren om BSE, CLA, transfedtsyrer og andre nye "påfund"

  Brunsø, Karen

  2002-01-01

  Forbrugerne modtager dagligt mange forskellige informationer om fødevarer og sundhed. Informationer om hvad der er godt for helbredet, hvad der er sundt og hvorfor, men også om hvad der kan skade helbredet, og hvad der er en risiko ved. Især har der i de senere år været et antal 'sager' fremme om...

 13. Hydraulic characterization of overpressured tuffs in central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Halford, Keith J.; Laczniak, Randell J.; Galloway, Devin L.

  2005-01-01

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 14. Final Environmental Assessment for solid waste disposal, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  New solid waste regulations require that the existing Nevada Test Site (NTS) municipal landfills, which receive less than 20 tons of waste per day, be permitted or closed by October 9, 1995. In order to be permitted, the existing landfills must meet specific location, groundwater monitoring, design, operation, and closure requirements. The issuance of these regulations has resulted in the need of the Department of Energy (DOE) to provide a practical, cost-effective, environmentally sound means of solid waste disposal at the NTS that is in compliance with all applicable federal, state, and local regulations. The current landfills in Areas 9 and 23 on the Nevada Test Site do not meet design requirements specified in new state and federal regulations. The DOE Nevada Operations Office prepared an environmental assessment (EA) to evaluate the potential impacts of the proposal to modify the Area 23 landfill to comply with the new regulations and to close the Area 9 landfill and reopen it as Construction and Demolition debris landfill. Based on information and analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action would not constitute a major federal action significantly affecting the quality of the human environment within the meaning of the National Environmental Policy Act. Therefore, an environmental impact statement (EIS) is not required. This report contains the Environmental Assessment, as well as the Finding of No Significant Impact (FONSI)

 15. Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark

  Janni Møller Hartley

  2009-09-01

  Full Text Available Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteristics of online journalism are well known, and thus, the development might rather be seen as a radicalisation of some traditional journalistic routines in the production of news. A radicalization that indicates that news in the Digital Age can be seen as a dynamic process rather than a static product.

 16. Borehole gravity meter survey in drill hole USW G-4, Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada

  Drill hole USW G-4 was logged with the US Geological Survey borehole gravity meter (BHGM) BH-6 as part of a detailed study of the lithostratigraphic units penetrated by this hole. Because the BHGM measures a larger volume of rock than the conventional gamma-gamma density tool, it provides an independent and more accurate measurement of the in situ average bulk density of thick lithologic units. USW G-4 is an especially important hole because of its proximity to the proposed exploratory shaft at Yucca Mountain. The BHGM data were reduced to interval densities using a free-air gradient (F) of 0.3083 mGal./m (0.09397 mGal/ft) measured at the drill site. The interval densities were further improved by employing an instrument correction factor of 1.00226. This factor was determined from measurements obtained by taking gravity meter BH-6 over the Charleston Peak calibration loop. The interval density data reported herein, should be helpful for planning the construction of the proposed shaft

 17. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  Engberg, M

  1992-01-01

  duration of mechanical restraint constituted 0.3% of the entire duration of psychiatric hospitalisation in acute admission wards after the introduction of the legislation. The mean duration of mechanical restraint was 4.3 hours (5 minutes-5.3 days) and was similar in men and women. In 55.5% of the cases of...... mechanical restraint, a waist-belt alone was employed while, in the remaining cases, wrist or ankle cuffs were employed in addition. A doctor was present in 48.9% of the cases when mechanical restraint was applied. No differences were observed between the sexes in the extent of mechanical restraint but...... female patients were seen by a doctor prior to restraint more frequently than male patients. A tendency to employ a waist-belt alone was observed as the first form of restraint in women whereas men were frequently restrained by means of wrist or ankle cuffs also. The most frequent reason for restraint...

 18. Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling

  Kristiansen, Daniel Løset

  2014-01-01

  This study explores music therapy in addiction treatment. The research was done in relation to a master’s project that established a music therapy program at a residential rehabilitation center, which relates to the concept of the therapeutic community, and offers long term therapeutic care for the chemically dependent. The focus is on how eight informants describe their experience of and participation in ten weekly group music therapy sessions. The study has a qualitative, exploratory and fl...

 19. Sjå havet med nye øyre : Seing the sea with sound

  Godø, Olav Rune

  2010-01-01

  Whales have developed an advanced biological sonar system that they can use to communicate between continents. They also use their sonar when hunting prey, and once a delicacy has been located, they can catch them in the pitch dark using their good “hearing”. The new Centre for Marine Ecosystem Acoustics, MEA, aims to be able to use acoustics just as successfully as whales.

 20. 75 FR 5114 - Desert National Wildlife Refuge Complex, Clark, Lincoln, and Nye Counties, NV

  2010-02-01

  ... process in a Federal Register notice (67 FR 54229, August 21, 2002). We released the draft CCP/EIS to the public, announcing and requesting comments in a notice of availability in the Federal Register (73 FR... final CCP/EIS in the Federal Register (74 FR 41928) on August 19, 2009. Ash Meadows NWR was...

 1. Flere nye behandlingsmuligheder ved hereditært angioødem

  Åbom, Anne; Palarasah, Yaseelan; Bygum, Anette

  2012-01-01

  Hereditary angio-oedema (HAE) is a rare genetic disease caused by deficiency of complement C1 inhibitor. It is characterised by recurrent episodes of subcutaneous or submucosal oedema typically involving the extremities, bowel, face or larynx. Within the latest years it has become evident that the...

 2. Jakten på kreftstamceller - muligheter for nye behandlingsmetoder for munnhulekreft

  Tolo, Hilde; Christiansen, Rebecca

  2010-01-01

  The five year survival rate of patients diagnosed with oral cancer is no more than 60-70%. The survival rate is dramatically decreased to 30-40% if there are metastases in the regional lymph nodes. Current cancer therapy is based on the idea that all cancer cells are alike, and that they respond in a similar way to treatment. However, recent studies have shown that within the same tumour the cancer cells respond differently to treatment, and that there exists a sub-population of cancer cells ...

 3. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  Flynn, T.; Buchanan, P.; Trexler, D. [Nevada Univ., Las Vegas, NV (United States). Harry Reid Center for Environmental Studies, Division of Earth Sciences; Shevenell, L., Garside, L. [Nevada Univ., Reno, NV (United States). Mackay School of Mines, Nevada Bureau of Mines and Geology

  1995-12-01

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste.

 4. Paleoseismic investigations of Stagecoach Road fault, southeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.; Widmann, B.; Murray, M.

  1998-04-01

  This report summarizes the results of paleoseismic investigations at two trenches (SCR-T1 and SCR-T3) excavated across the Stagecoach Road (SCR) fault at the southeastern margin of Yucca Mountain. The results of these studies are based on detailed mapping or logging of geologic and structural relationships exposed in trench walls, combined with descriptions of lithologic units, associated soils, and fault-related deformation. The ages of trench deposits are determined directly from geochronologic dating of selected units and soils, supplemented by stratigraphic and soil correlations with other surficial deposits in the Yucca Mountain area. The time boundaries used in this report for subdivision of the Quaternary period are listed in a table. These data and interpretations are used to identify the number, amounts, timing, and approximately lengths of late to middle Quaternary (less than 200 ka) surface-faulting events associated with paleoearthquakes at the trench sites. This displacement history forms the basis for calculating paleoearthquake recurrence intervals and fault-slip rates for the Stagecoach Road fault and allows comparison with fault behavior on other Quaternary faults at or near Yucca Mountain.

 5. Frihedsberøvelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  Engberg, M

  1992-01-01

  This investigation shows that the rate of commitment to mental hospitals in Denmark increased from the year before the introduction of the new Danish psychiatric legislation when it was 24.4 (23.1-25.8) per 100,000 of the population till the year after when it was 28.4 (27.0-29.9) of the population....... The increase in the commitment rate may, wholly or partially, be the result of the fact that the deprivation of liberty, which was previously more or less informal, was now registered. The results do not suggest that commitment of non-psychotic patients is employed more frequently than previously. The...... commitment rates for men and women were found to be identical after introduction of the new legislation. On the basis of data from the closed wards in the Psychiatric Hospital in Arhus, which receives approximately 11% of all committed patients in Denmark, it was found that the total number of admissions...

 6. Geokemi i Siri Canyon - nye idéer til olieefterforskning

  Svendsen, Johan B.; Friis, Henrik; Poulsen, Mette Lise Kjær;

  2007-01-01

  Et stort geokemiprojekt omhandlende Siri Fairway kernerne, blev startet i 2003. Projektet var et samarbejde mellem partnerne i Siri Fairway licenserne, DONG Energy, Altinex OIL (nu Noreco Oil), RWE Dea og Paladin (nu Talisman) og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet havde ingen...... specifikke modeller og teser der skulle afprøves, men skulle bredt undersøge om geokemiske tilgangsvinkler kunne hjælpe med olie efterforskning og -produktion i Siri Fairwayen. Mere end 20 efterforsknings- og vurderingsbrønde blev undersøgt, repræsenterende omkring 1200 kernemeter sediment....

 7. Nye metoder til evaluering af sensoriske, biomekaniske og motoriske funktioner i mave-tarm-kanalen

  Drewes, Asbjørn Mohr

  2009-01-01

  The article gives a review of new methods in gastroenterology. The >>functional lumen imaging probe<< is a method used to evaluate the competence of sphincter regions during distension. The axial force probe can measure forces in the oesophagus during swallowing and give new information about...

 8. Cradle to Cradle, Cirkulær Økonomi og nye forretningsmodeller.

  Ambus, Lars

  2015-01-01

  This thesis examines the effects that Cradle to Cradle and Circular Economy principles can have on business models in Denmark. More specifically, the paper investigates how companies that works with Cradle to cradle and Circular Economy, can think in new ways in regards to the development of their business models. The thesis uses a hermeneutical framework for the analysis of two companies from the Danish construction business which is used as case examples. One of the companies is Troldtekt t...

 9. New energy technologies. Research, development and demonstration; Denmark; Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  Holst Joergensen, B.; Muenster, M.

  2010-12-15

  This report was commissioned by the Danish Climate Commission in 2009 to analyse how research, development and demonstration (RD and D) on sustainable energy technologies can contribute to make Denmark independent on fossil energy by 2050. It focuses on the RD and D investments needed as well as adequate framework conditions for Danish knowledge production and diffusion within this field. First part focuses on the general aspects related to knowledge production and the challenges related to research. Energy technologies are categorized and recent attempt to optimize Danish efforts are addressed, including RD and D prioritisation, public-private partnerships and international RD and D cooperation. Part two describes the development and organisation of the Danish public RD and D activities, including benchmark with other countries. The national energy RD and D programmes and their contribution to the knowledge value chain are described as well as the coordination and alignment efforts. Part Three illustrates three national innovation systems for highly different technologies - wind, fuel cells and intelligent energy systems. Finally, six recommendations are put forward: to make a national strategic energy technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD and D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD and D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD and D cooperation; and to make a comprehensive analysis of the capacity and competence needs for the energy sector. (Author)

 10. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered

 11. Environmental assessment for liquid waste treatment at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  This environmental assessment (EA) examines the potential impacts to the environment from treatment of low-level radioactive liquid and low-level mixed liquid and semi-solid wastes generated at the Nevada Test Site (NTS). The potential impacts of the proposed action and alternative actions are discussed herein in accordance with the National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, as amended in Title 42 U.S.C. (4321), and the US Department of Energy (DOE) policies and procedures set forth in Title 10 Code of Federal Regulations (CFR) Part 1021 and DOE Order 451.1, ''NEPA Compliance Program.'' The potential environmental impacts of the proposed action, construction and operation of a centralized liquid waste treatment facility, were addressed in the Final Environmental Impact Statement for the Nevada Test Site and Off-Site Locations in the State of Nevada. However, DOE is reevaluating the need for a centralized facility and is considering other alternative treatment options. This EA retains a centralized treatment facility as the proposed action but also considers other feasible alternatives

 12. Geologic map of the Northeast quarter of the Bullfrog 15-minute quadrangle, Nye County, Nevada

  This study of the northeast quarter of the Bullfrog 15-minute quadrangle was undertaken to determine the stratigraphy and structural setting as part of a regional study in cooperation with the US Department of Energy. Geology was mapped on aerial photographs at a scale of 1:24,000. Alluvial deposits were mapped on photographs and field checked in some cases. Outcrops of Cambrian and Proterozoic rocks in the southeast corner of the map area were taken from mapping by Monsen (1983). Thickness of units are approximate due to varying degrees of internal deformation. Identification of units is queried on the map where it is uncertain. Field terms guided by some petrographic work are used for lava flows and dikes; therefore, latite-type rocks are termed ''latitic,'' dacite-type rocks are ''dacitic,'' and so forth. Crystal content and amount are approximate for units younger than Tbt6. Age determinations for the rock units have been corrected for new K-Ar constants (Dalrymple, 1979). A detachment fault (Maldonado, 1985, 1988) is defined for this study as ''hor-ellipsis a low-angle normal fault that formed at a low angle, has significant displacement, and is of subregional extent'' (Reynolds and Spencer, 1985). The area was previously mapped by Ransome and others (1910) and by Cornwall and Kleinhampl (1961, 1964). A detailed discussion of the structural setting of the area is presented in a paper by Maldonado. 17 refs

 13. Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

  Guldager, Peter

  2000-01-01

  I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament afhængigt af, om kapita...

 14. Review of soil moisture flux studies at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  This report documents almost 30 years of research on soil moisture movement and recharge at the Department of Energy, Nevada Test Site. Although data is scarce, three distinct topographic zones are represented: alluvial valleys, inundated terrains, and upland terrain. Recharge in alluvial valleys was found to be very small or negligible. Ponded areas such as playas and subsidence craters showed significant amounts of recharge. Data in the upland terrains is very scarce but one area, Rainier Mesa, shows active recharge of up to three percent of the annual average precipitation in fractured volcanic tuff. The report summarizes the results

 15. Tax Revenue and Job Benefits from Solar Thermal Power Plants in Nye County

  Kuver, Walt

  2009-11-10

  The objective of this report is to establish a common understanding of the financial benefits that the County will receive as solar thermal power plants are developed in Amargosa Valley. Portions of the tax data and job estimates in the report were provided by developers Solar Millennium and Abengoa Solar in support of the effort. It is hoped that the resulting presented data will be accepted as factual reference points for the ensuing debates and financial decisions concerning these development projects.

 16. Geohydrologic data from test hole USW UZ-6s, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  As part of the investigation of Yucca Mountain, Nevada, as a potential site for storing high-level radioactive wastes in an underground mined geologic repository, the US Geological Survey, in cooperation with the US Department of Energy, in 1982, began drilling a series of test holes in and near the southwestern part of the Nevada Test Site to determine the geologic and hydrologic characteristics of the area. Test hole USW UZ-6s is part of that series of test holes, and this report presents data obtained from test hole USW UZ-6s. The data includes those from drilling operations, lithology, coring, and laboratory analyses of hydrologic properties, which include gravimetric water content, water potential, and bulk- and grain-density values. The gravimetric water content of the densely welded section of the Tiva Canyon Member of the Paintbrush Tuff averages 0.027 gram per gram for test hole USW UZ-6s; water potential averages -7,200 kilo-pascals; gravimetric water content of the moderately to densely welded tuffs range from 0.054 gram per gram for the Tiva Canyon Member of the Paintbrush Tuff to 0.027 gram per gram for the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff; and water potentials range from -6,700 to -3,400 kilopascals. Gravimetric water content for the partially welded to unnamed bedded tuffs average 0.123, 0.106, and 0.085 gram per gram for the Tiva Canyon Member, the unnamed bedded tuffs, and the Topopah Spring Member in test hole USW UZ-6s; average water potentials for these units are -1,700, -480, and -820 kilopascals

 17. Fatalt forløb efter intoksikation med det nye designerdrug 25C-NBOMe

  Tarpgaard, Maren; Mærkedahl, Rikke; Lauridsen, Karen Buch

  2015-01-01

  prehospitally and brought to the local hospital. At admission he had acute renal failure and was severely metabolic acidotic with potassium 8.6 mmol/l, lactate 28 mmol/l and pH 6.69. Despite maximal therapy he died ten hours after admission. 25C-NBOMe is currently legal in most parts of the world, and fatal...

 18. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Drollinger, Harold [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Goldenberg, Nancy G [Carey & Co; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2014-01-09

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 19. A Cold War Battlefield: Frenchman Flat Historic District, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Johnson, William Gray [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Jones, Robert [DRI

  2000-08-01

  This report provides the U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office with the documentation necessary to establish the Frenchman Flat Historic District on the Nevada Test Site (NTS). It includes a list of historic properties that contribute to the eligibility of the district for inclusion in the National Register of Historic Places (NRHP) and provides contextual information establishing its significance. The list focuses on buildings, structures and features associated with the period of atmospheric testing of nuclear weapons on the NTS between 1951 and 1962. A total of 157 locations of buildings and structures were recorded of which 115 are considered to be eligible for the NRHP. Of these, 28 have one or more associated features which include instrumentation supports, foundations, etc. The large majority of contributing structures are buildings built to study the blast effects of nuclear weaponry. This has resulted in a peculiar accumulation of deteriorated structures that, unlike most historic districts, is best represented by those that are the most damaged. Limitations by radiological control areas, surface exposure and a focus on the concentration of accessible properties on the dry lake bed indicate additional properties exist which could be added to the district on a case-by-case basis.

 20. ee12: er en bæredygtig forretningsmodel det nye sort?

  Jensen, Maria Grønnegaard; Skaastrup, Signe Sofie; Eriksen, Camilla Schmidt; Bjerregaard, Maria Louise Alkemade; Fløystrup, Pernille Cecilie Fackmann

  2015-01-01

  The fashion industry is one of the most polluted industries worldwide. This opened a curiosity to the sustainable fashion firm ee12. Despite their atypical business model they have not been able to increase their acquaintance. In order to resolve the problem that obtains the lack of growth of ee12 and limited knowledge about ee12 the group entered a partnership with the owners of ee12. In the beginning a presentation of ee12 has been given, in order to analyze throughout a SWOT analys...

 1. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  NONE

  1998-10-01

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided.

 2. Archaeological studies at Drill Hole U20az Pahute Mesa, Nye county, Nevada. [Contains bibliography

  Simmons, A.H.; Hemphill, M.L.; Henton, G.H.; Lockett, C.L.; Nials, F.L.; Pippin, L.C.; Walsh, L.

  1991-07-01

  During the summer of 1987, the Quaternary Sciences Center (formerly Social Science Center) of the Desert Research Institute (DRI), University of Nevada System, conducted data recovery investigations at five archaeological sites located near Drill Hole U20az on the Nevada Test Site in southern Nevada. These sites were among 12 recorded earlier during an archaeological survey of the drill hole conducted as part of the environmental compliance activities of the Department of Energy (DOE). The five sites discussed in this report were considered eligible for the National Register of Historic Places and were in danger of being adversely impacted by construction activities or by effects of the proposed underground nuclear test. Avoidance of these sites was not a feasible alternative; thus DRI undertook a data recovery program to mitigate expected adverse impacts. DRI's research plan included controlled surface collections and excavation of the five sites in question, and had the concurrence of the Nevada Division of Historic Preservation and Archaeology and the Advisory Council of Historic Preservation. Of the five sites investigated, the largest and most complex, 26Ny5207, consists of at least three discrete artifact concentrations. Sites 26Ny5211 and 26Ny5215, both yielded considerable assemblages. Site 26Ny5206 is very small and probably is linked to 26Ny5207. Site 26Ny5205 contained a limited artifact assemblage. All of the sites were open-air occurrences, and, with one exception contained no or limited subsurface cultural deposits. Only two radiocarbon dates were obtained, both from 26Ny5207 and both relatively recent. While the investigations reported in the volume mitigate most of the adverse impacts from DOE activities at Drill Hole U20az, significant archaeological sites may still exist in the general vicinity. Should the DOE conduct further activities in the region, additional cultural resource investigations may be required. 132 refs., 71 figs., 44 tabs.

 3. Byboliger i forandring:Etablering af nye boliger i den eksisterende bygningsmasse - en eksempelsamling

  Bech-Danielsen, Claus

  2008-01-01

  I rapporten beskrives og illustreres 15 udvalgte byboliger fra otte europæiske lande. Eksempelsamlingen viser, at der gemmer sig store muligheder for at etablere spændende og tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse. Desuden illustrerer eksemplerne, at bymæssig fortætning, der ofte debatteres med fokus på opførelse af højhuse, også kan ske gennem omdannelser og tilføjelser i den eksisterende bygningsmasse.

 4. Preliminary mapping of surficial geology of Midway Valley Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada

  The tectonics program for the proposed high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain in southwestern Nevada must evaluate the potential for surface faulting beneath the prospective surface facilities. To help meet this goal, Quaternary surficial mapping studies and photolineament analyses were conducted to provide data for evaluating the location, recency, and style of faulting with Midway Valley at the eastern base of Yucca Mountain, the preferred location of these surface facilities. This interim report presents the preliminary results of this work

 5. Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?

  Agger Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god...

 6. Nye familieformer og færre børn (web-publikation)

  Knudsen, Lisbeth B.

  Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implici...

 7. Nye muligheder på vej til behandling af aldersrelateret maculadegeneration

  Rafique, Irfan; Munch, Inger Christine

  2013-01-01

  Currently, age-related macular degeneration (AMD) is untreatable, except for its neovascular complications. We review the primary pathogenesis of AMD and the pipeline of experimental interventions currently under way in clinical trials. They focus on four mechanisms: suppression of inflammation...

 8. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided

 9. Borehole and geohydrologic data for test hole USW UZ-6, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Test hole USW UZ-6, located 1.8 kilometers west of the Nevada Test Site on a major north-trending ridge at Yucca Mountain, was dry drilled in Tertiary tuff to a depth of 575 meters. The area near this site is being considered by the US Department of Energy for potential construction of a high-level, radioactive-waste repository. Test hole USW UZ-6 is one of seven test holes completed in the unsaturated zone as part of the US Geological Survey's Yucca Mountain Project to characterize the potential repository site. Data pertaining to borehole drilling and construction, lithology of geologic units penetrated, and laboratory analyses for hydrologic characteristics of samples of drill-bit cuttings are included in this report

 10. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste

 11. Site characterization and monitoring data from Area 5 Pilot Wells, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  The Special Projects Section (SPS) of Reynolds Electrical ampersand Engineering Co., Inc. (REECO) is responsible for characterizing the subsurface geology and hydrology of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) for the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), Environmental Restoration and Waste Management Division, Waste Operations Branch. The three Pilot Wells that comprise the Pilot Well Project are an important part of the Area 5 Site Characterization Program designed to determine the suitability of the Area 5 RWMS for disposal of low-level waste (LLW), mixed waste (MW), and transuranic waste (TRU). The primary purpose of the Pilot Well Project is two-fold: first, to characterize important water quality and hydrologic properties of the uppermost aquifer; and second, to characterize the lithologic, stratigraphic, and hydrologic conditions which influence infiltration, redistribution, and percolation, and chemical transport through the thick vadose zone in the vicinity of the Area 5 RWMS. This report describes Pilot Well drilling and coring, geophysical logging, instrumentation and stemming, laboratory testing, and in situ testing and monitoring activities

 12. Field trip report: Observations made at Yucca Mountain, Nye County, Nevada. Special report No. 2

  A field trip was made to the Yucca Mountain area on December 5-9, 1992 by Jerry Frazier, Don Livingston, Christine Schluter, Russell Harmon, and Carol Hill. Forty-three separate stops were made and 275 lbs. of rocks were collected during the five days of the field trip. Key localities visited were the Bare Mountains, Yucca Mountain, Calico Hills, Busted Butte, Harper Valley, Red Cliff Gulch, Wahmonie Hills, Crater Flat, and Lathrop Wells Cone. This report only describes field observations made by Carol Hill. Drawings are used rather than photographs because cameras were not permitted on the Nevada Test Site during this trip

 13. Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  Peters, Rikke Alberg

  ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres...

 14. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  NONE

  1997-11-01

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996.

 15. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 16. Site characterization and monitoring data from Area 5 Pilot Wells, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  NONE

  1994-02-01

  The Special Projects Section (SPS) of Reynolds Electrical & Engineering Co., Inc. (REECO) is responsible for characterizing the subsurface geology and hydrology of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) for the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), Environmental Restoration and Waste Management Division, Waste Operations Branch. The three Pilot Wells that comprise the Pilot Well Project are an important part of the Area 5 Site Characterization Program designed to determine the suitability of the Area 5 RWMS for disposal of low-level waste (LLW), mixed waste (MW), and transuranic waste (TRU). The primary purpose of the Pilot Well Project is two-fold: first, to characterize important water quality and hydrologic properties of the uppermost aquifer; and second, to characterize the lithologic, stratigraphic, and hydrologic conditions which influence infiltration, redistribution, and percolation, and chemical transport through the thick vadose zone in the vicinity of the Area 5 RWMS. This report describes Pilot Well drilling and coring, geophysical logging, instrumentation and stemming, laboratory testing, and in situ testing and monitoring activities.

 17. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Dag Nome

  2015-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 18. Nye molekylaere markører ved de kroniske myeloproliferative sygdomme

  Larsen, Thomas Stauffer; Pallisgaard, Niels; Christensen, Jacob Haaber;

  2006-01-01

  The Philadelphia-negative chronic myeloproliferative disorders feature autonomous myeloid hyperproliferation and hypersensitivity to a number of growth factors, which most recently have been shown to be explained by a guanine-to-thymidine mutation in the Janus tyrosine kinase (JAK2) gene, implica...

 19. Nye og kommende diagnostiske undersøgelser for kræft

  Højgaard, Liselotte

  2011-01-01

  In patients with cancer the correct diagnosis is the basis for the correct treatment. Ultrasound, CT, MRI, SPECT and PET/CT are used for primary diagnosis, staging, evaluation of treatment effect, control, in patients with relapse and for planning of radiation therapy. The choice is made after...... diagnostic strategies based on sensitivity, specificity, side effects and price. Due to radiation ultrasound and MRI are preferred in children and adolescents. Denmark has a low use of diagnostic imaging, the challenge of tomorrow is to offer our patients the correct diagnostic imaging without delay and with...

 20. Deleøkonomi - Nye fælleskaber eller platformskapitalisme?

  Nielsen, Amanda A.B; Hansen, Frederik Rune; Øllgaard, Maja Lin; Søstrøm, Rasmus

  2015-01-01

  The purpose of this project assignment, is to unravel the values and the preconditions of an economy based on sharing and maximising the use of resources. The exploration of the sharing economy have shown us a vastness of ways to interpret and implement sharing values. The difference in the understanding of the sharing economy, made us wonder of the values connected to the sharing economy. Through a further investigation we found a link between communities and sharing, which have been the bas...

 1. Highly insulating glazing in new multi-storey buildings; Hoejisolerende glaspartier i nye etageboliger

  Engelund Thomsen, K.; Schmidt, H.; Aggerholm, S.

  2001-07-01

  The purpose of this report is to illustrate how highly insulating types of glazing can be used in multi-storey buildings for housing in new ways. These are energy efficient and provide good indoor climate and also satisfy requirements to high architectural quality. The project has resulted in a number of design proposal demonstrating how new types of glazing can be fitted into multi-storey buildings and how new facade expressions, space and lighting effects can be obtained by using highly insulating glass areas. The project is collaboration between the architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg's Tegnestue, KAB Bygge og Boligadministration and Danish Building and Urban Research. Calculations of heat demand suggest that it is possible to meet the targets outlined in the Danish Government's action plan for energy. Energy 21 by using new types of highly insulating glazing in new buildings. Another 33% reduction of the heating demand is targeted in relation to existing requirements in the Danish Building Regulations 1995 (BR 95) and the Danish Building Regulations for Small Dwellings 1998 (BR-S 98). The project builds on experience gained from 'High-insulated Glass House' (Wittchen and Aggerholm, 1999) built on the housing estage Egebjerggaard in Ballerup, a suburb of Copenhagen. Examples of existing multi-storey buildings with glass facades show extensive use of glazing as early as 1830 in Spain. Walls preceding the curtain wall were built from wood and glass and rested on stone corbels at about 1 m from the load-bearing facade. The first multi-storey buildings with facades entirely made from glass date from the 1920s. The architect Le Corbusier was the first to create a building system that facilitated the construction of non-loadbearing facades. Various conditions must be especially considered at the design of facades with highly insulating glass areas, i.a. type of glass and glazing, solar shadings, frame constructions and airtightness. Compared with the requirements of BR 95, considerable improvements of the energy performance of glazed units have already taken place. Continued development is needed i.a. with development and application of spacers improved in terms of energy and slim frame profiles. The latter permits the use of a larger part of the window area for insulating glazing and also provides a larger glazing area. (au)

 2. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996

 3. Nye omkostningsteknikker og omkostnings variansanalyse teknikker til at måle effekten af Lean

  Kristensen, Thomas Borup

  2015-01-01

  , hverken indenfor budgetåret eller over flere budgetår. Ydermere, Activity Based Costing og Time-Driven Activity Based Costing tilpasses i artiklen, således modellerne bedre kan måle omkostningsgevinster, og dermed understøtte beslutninger under Lean implementeringer. Artiklen favner derfor både kalkule af...

 4. TIGER/Line Shapefile, 2013, county, Nye County, NV, Current Address Ranges Relationship File

  US Census Bureau, Department of Commerce — The TIGER/Line shapefiles and related database files (.dbf) are an extract of selected geographic and cartographic information from the U.S. Census Bureau's Master...

 5. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 [PL 89-665] and National Environmental Policy Act of 1969 [PL 91-190]), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs

 6. A Hydrostratigraphic Model of the Pahute Mesa - Oasis Valley Area, Nye County, Nevada

  A 3-D hydrostratigraphic framework model has been built for the use of hydrologic modelers who are tasked with developing a model to determine how contaminants are transported by groundwater flow in an area of complex geology. The area of interest includes Pahute Mesa, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site (NTS), and Oasis Valley, a groundwater discharge area down-gradient from contaminant source areas on Pahute Mesa. To build the framework model, the NTS hydrogeologic framework was integrated with an extensive collection of drill-hole data (stratigraphic, lithologic, and alteration data); a structural model; and several recent geophysical, geological, and hydrological studies to formulate a hydrostratigraphic system. The authors organized the Tertiary volcanic units in the study area into 40 hydrostratigraphic units that include 16 aquifers, 13 confining units, and 11 composite units. The underlying pre-Tertiary rocks were divided into six hydrostratigraphic units, including two aquifers and four confining units. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units (''layers'' in the model) along with all the major structural features that control them, including calderas and faults. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to address alternative interpretations for some of the major features in the model. Six of these alternatives were developed so they could be modeled in the same fashion as the base model

 7. Well Installation Report for Corrective Action Unit 443, Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  A Corrective Action Investigation (CAI) was performed in several stages from 1999 to 2003, as set forth in the ''Corrective Action Investigation Plan for the Central Nevada Test Area Subsurface Sites, Corrective Action Unit 443'' (DOE/NV, 1999). Groundwater modeling was the primary activity of the CAI. Three phases of modeling were conducted for the Faultless underground nuclear test. The first phase involved the gathering and interpretation of geologic and hydrogeologic data, and inputting the data into a three-dimensional numerical model to depict groundwater flow. The output from the groundwater flow model was used in a transport model to simulate the migration of a radionuclide release (Pohlmann et al., 2000). The second phase of modeling (known as a Data Decision Analysis [DDA]) occurred after NDEP reviewed the first model. This phase was designed to respond to concerns regarding model uncertainty (Pohll and Mihevc, 2000). The third phase of modeling updated the original flow and transport model to incorporate the uncertainty identified in the DDA, and focused the model domain on the region of interest to the transport predictions. This third phase culminated in the calculation of contaminant boundaries for the site (Pohll et al., 2003). Corrective action alternatives were evaluated and an alternative was submitted in the ''Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan for Corrective Action Unit 443: Central Nevada Test Area-Subsurface'' (NNSA/NSO, 2004). Based on the results of this evaluation, the preferred alternative for CAU 443 is Proof-of-Concept and Monitoring with Institutional Controls. This alternative was judged to meet all requirements for the technical components evaluated and will control inadvertent exposure to contaminated groundwater at CAU 443

 8. Environmental assessment for device assembly facility operations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final report

  NONE

  1995-05-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), has prepared an environmental assessment (EA), (DOE/EA-0971), to evaluate the impacts of consolidating all nuclear explosive operations at the newly constructed Device Assembly Facility (DAF) in Area 6 of the Nevada Test Site. These operations generally include assembly, disassembly or modification, staging, transportation, testing, maintenance, repair, retrofit, and surveillance. Such operations have previously been conducted at the Nevada Test Site in older facilities located in Area 27. The DAF will provide enhanced capabilities in a state-of-the-art facility for the safe, secure, and efficient handling of high explosives in combination with special nuclear materials (plutonium and highly enriched uranium). Based on the information and analyses in the EA, DOE has determined that the proposed action would not constitute a major federal action significantly affecting the quality of the human environment within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321 et seq.). Therefore, an environmental impact statement is not required, and DOE is issuing this finding of no significant impact.

 9. Lapiku maailma haprus / Joseph S. Nye ; tõlk. Liis Auväärt

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 28. aug. lk. 6-7. Käsitledes globaliseerumist ja Thomas Friedmani lapiku maa metafoori, ütleb autor, et ka 1914. oli maailmamajandus äärmiselt integreeritud, kuid vastastikune majanduslik sõltuvus vähenes järgmise 30 aasta jooksul, muutudes ühtseks alles 70-ndatel. Mõnede arvates mängib Hiina tänapäeval sama rolli, mida mängis Saksamaa XX sajandil. Oht lapikule maale tuleb mitteriiklikelt jõududelt

 10. Undersøkelse og optimalisering av Den Nye Oset Vannbehandlingsanlegg

  Wakjira, Meaza G.michael

  2011-01-01

  The repeated occurrence of particle breakthrough hinders the practicability of hygienic barrier function of the filter plant, and the media loss also contributes to the failure. Filtering, the most important process in water treatment plant, acts as a physical barrier to pathogenic organisms, including resistant microorganisms. The assessment was carried out on the current problem of filter media loss and the repeated occurrence of particle breakthrough followed by turbidity value > 0.2 N...