WorldWideScience

Sample records for betaenkning fra infrastrukturkommissionen

 1. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 2. Fra TR til HR?

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 3. Zmaragdus fra Antiochia

  Bargfeldt, Niels

  2013-01-01

  En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t.......En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t....

 4. Sten fra himlen

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 5. Fra studie til arbejdsliv

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  Universitet (2009) som den første beskæftiget sig med udfordringerne ved overgangen fra studie til arbejdsliv. Undertegnede har i samarbejde med PhD-studerende Helle Bach Riis udført 25 kvalitative interviews blandt danske akademikere, der har været på arbejdsmarkedet ml ½-5 år. Vores undersøgelser bekræfter...... indenfor sit eget felt. Efter 3-4 år på arbejdsmarkedet er ens viden fra uddannelsen bearbejdet og integreret og en naturlig basis ved løsning af arbejdsopgaver. Både uddannelser, aftagerfeltet og kandidaten kan gøre en aktiv indsats, der gør overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. For uddannelsernes...

 6. 1945: Fra Jalta til den Kolde krig

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag.......Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag....

 7. Fra bog til film

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...

 8. Fra Fun til Frustration

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 9. Fra gymnasiefremmed til student

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte;

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 10. Fra synd til skyld

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at...

 11. 10 medisinplanter fra Burma

  2011-01-01

  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av plantene tatt med. Litteratursøket ble utført ved hjelp av databasene Medline/Ovid, Medline/Pubmed, Embase/Ovid, Chemical Abstracts/Scifinder, ISI Web of Knowledge, Biological Abstracts, Sciencedirect og Cochrane. Andre nettsider som ble brukt til å finne eventuelle sy...

 12. Sidste nyt fra SAS

  Milhøj, Anders

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 13. Studieintro: fra elev til studerende

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 14. Emission af ammoniak fra landbruget

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 15. Fra seminarium til skole

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... sjællandsk kommune, hvor jeg fik muligheden for at diskutere nye læreres hverdagsproblemer i skolen. Afhandlingen er skrevet ud fra to forskningsspørgsmål. Det første forsknings-spørgsmål lød: ”Hvordan oplever nyuddannede lærere det at være nyansat i skolen? Hvordan oplever de muligheder og barrierer for at...

 16. Fra Person til Patient

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 17. Fra problemer til mirakler

  Görlich, Anne; Katznelson, Noemi; Stentoft, Mette

  Uddannelsessystemet rummer i dag en stor del af de sårbare og udsatte unge, der tidligere havde ufaglærte jobs eller var på kontanthjælp. Det skaber udfordringer i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse udfordringer har...... været omdrejningspunktet i Skive Kommunes projekt ’Fra problemer til mirakler’, hvor man har søgt at styrke sårbare unges selvtillid, motivation for og deltagelse i en kompetencegivende uddannelse og dermed holde dem ude af kontanthjælpssystemet....

 18. Fra Avantgarde til Street art

  Ohm, Peter; Petersen, Rune Gjerulff; Goodale, Lærke Ea; Bartholin, Frederik Schultz; Eriksen, Cecilie; Pedersen, Cecilie

  2012-01-01

  Dette projekt tager udgangspunkt i street art, som fænomen. Ud fra en historisk gennemgang vil, der blive redegjort for avantgarde, situationisme og street art. Street artisten, Banksy vil gennem projektet være i fokus, og der vil blive foretaget en analyse af udvalgte værker fra netop Banksy, med inddragelse af Nicolas Bourriauds teori, relationel æstetik. Endvidere vil der med kritiske øjne blive set på diskussionen omkring street art, som et kommercielt fænomen. Der vil blive diskuter...

 19. Studieintro: fra elev til studerende

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 20. Studieintro: fra elev til studerende

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 1. Arven fra den kristne mission

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 2. Elevated Fra-1 expression causes severe lipodystrophy.

  Luther, Julia; Driessler, Frank; Megges, Matthias; Hess, Andreas; Herbort, Bettina; Mandic, Vice; Zaiss, Mario M; Reichardt, Anne; Zech, Christine; Tuckermann, Jan P; Calkhoven, Cornelis F; Wagner, Erwin F; Schett, Georg; David, Jean-Pierre

  2011-05-01

  A shift from osteoblastogenesis to adipogenesis is one of the underlying mechanisms of decreased bone mass and increased fat during aging. We now uncover a new role for the transcription factor Fra-1 in suppressing adipogenesis. Indeed, Fra1 (Fosl1) transgenic (Fra1tg) mice, which developed progressive osteosclerosis as a result of accelerated osteoblast differentiation, also developed a severe general lipodystrophy. The residual fat of these mice appeared immature and expressed lower levels of adipogenic markers, including the fatty acid transporter Cd36 and the CCAAT/enhancer binding protein Cebpa. Consequently accumulation of triglycerides and free fatty acids were detected in the serum of fasting Fra1tg mice. Fra-1 acts cell autonomously because the adipogenic differentiation of Fra1 transgenic primary osteoblasts was drastically reduced, and overexpression of Fra-1 in an adipogenic cell line blocked their differentiation into adipocytes. Strikingly, Cebpa was downregulated in the Fra-1-overexpressing cells and Fra-1 could bind to the Cebpa promoter and directly suppress its activity. Thus, our data add to the known common systemic control of fat and bone mass, a new cell-autonomous level of control of cell fate decision by which the osteogenic transcription factor Fra-1 opposes adipocyte differentiation by inhibiting C/EBPα. PMID:21486951

 3. Warszawa - Fra kommunismeklodser til kapitalkaos

  Knutz, Christel Helene; Skaarup Larsen, Hans; Eltzholtz, Emilie; Landt Lerche, Stinus; Rogova, Alissa

  2013-01-01

  Efter 2. Verdenskrig lå 85 % af byen Warszawa i ruiner. Efter krigen kom kommunisterne til magten og introducerede et nyt planlægningsparadigme for byen, efter det klasseløse socialistiske ideal. Den socialistiske planlægning er tydeligt manifesteret i Polens hovedstad med inspiration fra Le Corbusiers bo-maskiner og andre kommunistiske symboler. Et af kommunismens eksempler på den socialistiske planlægning er boligblokkene i Za Zelazna Brama. Da muren faldt i 1989 blev der ind...

 4. 10 Medisinplanter fra Burma (Myanmar)

  Soltanpanah, Rounak

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma (Myanmar) som professor Arnold Nordal samlet inn i perioden 1957-1961. Hensikten med denne oppgaven er å bruke systematisk litteratursøk for å samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Burma og i andre land, undersøke hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene og om tradisjonelle bruksområder har vitenskapelig støtte. Databaser som ble benyttet for å utføre litte...

 5. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 6. Kærlig hilsen fra jordemoderen

  Niklasson, Grit

  Bogen er en hybrid: en vekselvirkning af konkrete faktaafsnit, der er andvendelige som gør-det-selv-fødselsforeberedelse, og gode histiroer fra fødegangen og hjemmefødsler, som har tilknytning til faktaafsnittene...

 7. 10 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  2013-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har som formål å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Det skal undersøkes om de påståtte tradisjonelle bruksområdene for de utvalgte plantene har vitenskapelig støtte, ved å sammenligne bioaktive planteforbindelser, og farmakologiske effekter med tradisjonell bruk. Andre interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier er ...

 8. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...... Solsystemet, der efter at være blevet bremset ned i atmosfæren, falder intakte på Jordens overflade. Nogle af meteoritterne daterer sig, ligesom den nye meteorit fra Nias, helt tilbage til Solsystemets oprindelse – mange millioner år inden Jorden var blevet til....

 9. Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affaldsbehandling

  Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter

  2014-01-01

  Udledning af de stærke drivhusgasser metan og lattergas sker fra forskellige processer i behandlingen af affald. Eksempelvis kan affald, der bliver deponeret, danne metan, og behandlingen af spildevand kan danne lattergas og metan. Udledningen af drivhusgasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, men størrelsen af disse udledninger er svær at bestemme grundet de store områder, hvorfra udledningen sker. I afhandlingen ”Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affa...

 10. Fri os fra new public management

  Wamberg, Jacob

  2014-01-01

  Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn.......Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn....

 11. Fra fællesbad til vandkultur

  Hansen, Jørn

  2010-01-01

  Både kommunalreformen i 1970 og strukturreformen i 2007 falder sammen med en ændret opfattelse af byernes rolle i det moderne og senmoderne samfund. Fra de gamle amter har de nye kommuner overtaget en række sundhedsmæssige opgaver, som for eksempel forebyggelsen af de såkaldte livsstilssygdomme...

 12. Fra InterFace til Face

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 13. Antibiotika til mink fra 2007-2012

  Jensen, Vibeke Frøkjær; Sommer, Helle Mølgaard; Stuve, Tina; Clausen, Jesper; Chriél, Mariann

  Hvilke faktorer medfører, at man bruger antibiotika i den danske minkproduktion? Det er der set nærmere på i en undersøgelse, hvor der er dykket ned i data fra minkfarme i perioden 2007-2012. Undersøgelsen viser bl.a., at fodercentralerne har en signifikant betydning for forbruget af antibiotika....

 14. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med ...... igangværende PSO FU 2201 ”Opgradering af restprodukter” (”Askepot”), og det skulle derfor også undersøges, om den elektrodialytiske rensningsproces evt. kunne kombineres med den vaskeproces, der benyttes til rensning af aske i FU 2201....

 15. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 16. Facebook Marketing - Fra A-Z

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 17. Om "Buk fra Faar at skille"

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 18. Fra rakkere til dyrlæger

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at...

 19. Miljøgifter i sediment fra en datert kjerne fra Bærumsvassdraget

  Berge, J.; Alve, Elisabeth; Helland, Aud

  2009-01-01

  Dypvannet i Bærumsbassenget er uten oksygen. Sediment fra et slikt område er godt egnet til å studere det historiske forløpet av tilførsler av miljøgifter. En sedimentkjerne innsamlet i 2007 fra 25 m i Bærumsbassenget viste en god datering samtidig som det forelå noe restmateriale av sedimentet. Dette restmateriale ble analysert for metallene kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og sink (Zn), tinnorganiske forbindelser inkludert tributyltinn (TBT) og fenyltinn (TPhT), polyklore...

 20. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdedefamiliefaderen Yusman Dakhi i sinonkels rismark på øen Nias i det vestligeIndonesien. Pludselig hørte han et dybtTA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blevhurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’jorden foran ham som ved etbombenedslag. Yusman blev meget bangeog turde ikke gå helt hen til nedslagsstedet,men skyndte sig tilbage til sin landsbyBawömaenamölö.Det Yusman havde oplevet var et meteorit-fald – en yderst sjælden begivenhedsom de færreste af o...

 1. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 3. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 4. Fra kohæsiv til modal topologi

  Heltoft, Lars

  Indlederpladsens ('fundamentfeltets') kodede betydning ændrer sig fra ældre nordisk til moderne skandinavisk - fra kohæsiv til modal eller illokutionær betydning. Subjunktionernes topologiske udvikling kan forstås i dette lys, og analysen tyder på at placeringen af det finitte verbum på...

 5. Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesegas

  Christensen, Jakob Munkholt

  Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas.......Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas....

 6. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt...

 7. Gulerodens farefulde vej fra marken til forbrugeren

  Knudsen, Inge M.B.; Jensen, Dan Funck; Jensen, Birgit

  2006-01-01

  Kølelagring af Lammefjords-gulerødder muligør, at der kan leveres danskproducerede gulerødder i perioden fra november til april. Sidst på lagringssæsonen kan mere ed 50% af rødderne dog være kassable på grund af lagersygdomme. I marken angribes rødderne af forskellige jordboende svampe, der allerede ved høst kan resultere i kassable rødder. I lagerperioden kan tilsyneladende raske gulerøder dog også udvikle sygdomme forårsaget af de mikrosvampe der forkommer naturligt på rødderne. Sår på ...

 8. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 9. Antonio Mollari fra Canova e Valadier

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 10. Fra problem til færdig opgave

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 11. Uttesting av ny sporsikringsmetode for epitelceller fra tekstiler

  Ramse, Merete

  2014-01-01

  I straffesaker benyttes blant annet biologiske spor, som epitelceller, hår, blod etc., til å identifisere eventuelle mistenkte, vitner og fornærmede. I dagens rutine ved Avdeling for biologiske spor (RESP), Folkehelseinstituttet (FHI), sikres mulig cellemateriale fra ulike gjenstander (f.eks. et klesplagg, en skrutrekker etc.) i hovedsak ved vattpinneavstryk eller ved direkte utklipp fra materialet. En alternativ sporsikringsmetode er å bruke en kommersiell mini-tape som er produsert med spor...

 12. Fri os fra dårlig ledelse

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 13. 10 planter fra sørøst-asiatisk folkemedisin : En studie over farmakologisk effekt, terapeutisk potensiale og fytokjemi sett ut fra tradisjonelle indikasjoner

  2009-01-01

  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente planter fra et plantearkiv stammende fra et feltarbeid i Burma, årene 1957-1963 (Nordal, 1963). Oppgaven har søkt å innhente informasjon om etnomedisinsk bruk, fytokjemi og biologisk aktivitet for 10 medisinplanter fra Nordal-databasen . De 10 artene fra like mange slekter ...

 14. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 15. Erfaringer med nitrogenfangst fra rejektvann fra utråtnet organisk materiale med lukket ammoniakkstripping i Esløv

  Arntzen, Vigørn

  2012-01-01

  Rejektvannsstrømmer fra avvanning av slam på renseanlegg og avvanning av utråtnet biologisk materiale fra biogassanlegg inneholder ofte store mengder plantenæringsstoffer. I Norge sendes hovedsakelig disse rejektvannstrømmene tilbake til hoved innløpet på renseanlegg, og plantenæringsstoffene ender opp i utfelt slam, slippes ut til atmosfæren eller ledes ut til resipient. I tillegg kan det høye innholdet av plantenæringsstoffer i rejektvannsstrømmene medføre store belastninger på renseprosess...

 16. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 17. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 18. 49 CFR 219.602 - FRA Administrator's determination of random drug testing rate.

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random drug... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.602 FRA Administrator's determination of random drug... percentage rate for random drug testing must be 50 percent of covered employees. (b) The FRA...

 19. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 20. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 1. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 2. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 3. Erhvervsfagenes rolle i overgangen fra uddannelse til arbejde

  Jørgensen, Christian Helms; Smistrup, Morten

  Rapporten undersøger hvilken rolle faget (erhvervsfaget) spiller for unges overgang fra uddannelse til arbejde via en erhvervsfaglig uddannelse (EUD)? Og hvilke styrker og svagheder har de danske EUD der bygger på erhvervsfag, med hensyn til at sikre en vellykket overgang sammenlignet med andre l...

 4. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 5. Fra redaktøren (Nyhedsbrev fra Cigrés Danske Nationakomité april 2016)

  Bak, Claus Leth

  2016-01-01

  Nationalkomiteen har genoptaget udsendelsen af nyhedsbreve. Målet er at holde dig orienteret om aktiviteter i og resultater fra CIGRÉ's ledende fora, studiekomiteer og arbejdsgrupper. Derved øger vi det fælles udbytte af arbejdsindsatsen og skaber en større synlighed for medlemmerne om, hvad et C...

 6. Work-life samspil betragtet fra et indflydelsesperspektiv

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en gennemgang af konflikt- og harmonitilgangen og de modsætningsforhold, som præger work-life området, diskuterer artiklen mulighederne for en integrativ rammeforståelse ud fra et indflydelsesperspektiv. På baggrund af indflydelsesteorier tydeliggøres vigtigheden af at inddrage...... individets handlemuligheder i forståelsen af work-life samspil. Ud fra en betragtning af arbejdstid som et uomgængeligt vilkår for work-life samspil illustreres betydningen af strukturelle vilkår for individets handlerum. Den overordnede antagelse er, at jo mere indflydelse på arbejdstid individet har, desto...

 7. Reconfigurable SCA Applications with the FraSCAti Platform

  Seinturier, Lionel; Merle, Philippe; Fournier, Damien; Dolet, Nicolas; Schiavoni, Valerio; Stefani, Jean-Bernard

  2009-01-01

  CORE A. Acceptance rate: 18% (35/189). International audience The Service Component Architecture (SCA) is a technology agnostic standard for developing and deploying distributed service-oriented applications. However, SCA does not define standard means for runtime manageability (including introspection and reconfiguration) of SOA applications and of their supporting environment. This paper presents the FraSCAti platform, which brings runtime management features to SCA, and discusses key...

 8. Function of the transcription factor Fra1 in adipogenesis

  Luther, Julia

  2012-01-01

  A systemic neuro-endocrine regulation of bone and adipose tissue based on osteocalcin and leptin has recently been described. However, factors that locally mediate mesenchymal stem cell differentiation and commitment to osteoblasts and adipocytes, including those factors that locally integrate the systemic regulation, are poorly known. The objective of this thesis was therefore to investigate whether the AP-1 family member fos-like antigen 1 (Fra1, Fosl1), that has been described to regulate ...

 9. Expression of proto-oncogene Fra-1 in human neoplastic breast tissues

  Yuhua Song; Jing Wang; Xiaoyun Yu; Santai Song; Zefei Jiang

  2012-01-01

  Objective: Invasion and metastasis are the most significant and intrinsic biological characteristics of cancers, also which are main factors of malignant tumor causing treatment failure and death. Recent studies have found that Fra-1 plays an important role on cell migration, invasion, and maintaining malignant phenotype of transformed cells. But there are few studies about the expression and location of Fra-1 in breast tissues and cells being reported This study just aims to discuss the expression and location of transcription factor Fra-1 in benign and malignant human breast tissues. Methods: The expression of Fra-1 was investigated by immunohistochemistry in neoplastic breast diseases ranging from benign fibroadenoma to very aggressive undifferentiated carcinoma. The correlations of Fra-1 expression with other indicators of breast carcinoma prognosis (ER, PR and ErbB2 receptors) were analyzed. Results: All neoplastic breast tissues, either benign or malignant breast tissues, were nuclear immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody. In 85% of benign tumors (17/20), the immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody as exclusively restricted to the nuclei. In three cases (3/20,15%), focal unequivocal cytoplas-mic staining was also exhibited. Strong positive nuclear staining for Fra-1 was easily seen in all types of breast carcinomas. However the nuclear/cytoplasmic concomitant immunoreactivity was observed in all types of breast carcinomas. A clear shift in Fra-1 immunoreactivity, from an exclusively nuclear to a simultaneous nuclear and cytoplasmic localization was noticed in 90.2% (37/41) of breast carcinomas. No inverse relationship between Fra-1 and ER and PR protein levels was noticed in malignant tumors. The relative expression level of Fra-1 was not correlated with the expression of ErbB2. Conclusion: The overall expression, pattern and intensity of Fra-1 proteins were correlated with breast oncogenesis. Overexpression of Fra-1, leading to a persistent

 10. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 11. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 12. Transmission of the fra(X) haplotype from three nonpenetrant brothers to their affected grandsons.

  Kirkilionis, A J; Chudley, A E; Greenberg, C R; Yan, D L; McGillivray, B; Hamerton, J L

  1992-06-01

  We report on a family showing transmission of the fra(X) gene by 3 nonpenetrant, fra(X) negative, normally intelligent, full and half-brothers to their affected grandsons. The mothers of the affected boys are obligate carriers, fra(X) negative, and of normal intelligence. This family illustrates the "Sherman Paradox" and is compatible with the predictions of the Laird X-inactivation imprinting model. In addition, molecular and/or cytogenetic studies have enabled at-risk relatives to learn more about their carrier fra(X) status and have allowed for more accurate genetic counselling. PMID:1605253

 13. Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Vågen i Bergen

  Øxnevad, S.; Ruus, A.

  2013-01-01

  NIVA har på oppdrag for Bergen kommune undersøkt biotilgjengelighet av miljøgifter i sediment fra fem områder i Vågen i Bergen. Sedimentet fra disse områdene var i tilstandsklasse III (moderat) og tilstandsklasse IV (dårlig) med hensyn på PCB7. Sedimentene var også forurenset av tungmetaller, PAH og TBT. Undersøkelsen viser at PCB i sedimentet bioakkumuleres i børstemark, og at TBT i sedimentet bioakkumuleres i nettsnegl. Det var størst bioakkumulering av PCB og TBT fra sedimentet fra det nes...

 14. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 15. PCB-konsentrasjoner i sedimenter fra NSB's båthavn i Åkersvika og fra Mjøsa utenfor Esperen Rapport fra undersøkelsen i 1999

  Kjellberg, G.; Løvik, J.

  2000-01-01

  Vi har undersøkt konsentrasjoner av PCB i toppsedimentet (0-2 cm) fra 30 lokaliteter i Mjøsa nær Hamar. Dette arbeidet ble startet opp etter initiativ fra NSB, teknisk sektor. Årsaken var at en undersøkelse fra 1990 pekte ut NSB's verkstedsområde på Hamar som mulig kilde for PCB forurensning av Mjøsa. Undersøkelsene i 1999 viste det samme mønsteret som i 1990 med de høyeste konsentrasjonene i Båthavnsvika hvor drensrøret fra verkstedsområdet tidligere munnet ut. I 1990 ble det målt konsentras...

 16. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 17. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 18. Drøm fra Disneyland, en retorisk analyse

  Holm, Anwar

  2014-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg kronikken Drøm fra Disneyland. Oppgaven analyserer argumentasjonen i kronikken med et retorisk utgangspunkt. Analysen er også støttet opp av en stemmeanalyse. Debatten som fulgte blir trukket inn som en viktig del av konteksten i diskusjonskapittelet.. Analyseobjektet har flere nivåer som kan være mulig å analysere og diskutere. I argumentasjonsanalysen analyseres først og fremst argumentasjonene som forfatterne av kronikken bruker. I stemmeanalysen vises det ...

 19. Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010

  Winther, M.; Ekman, B.

  I denne rapport opstilles i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Vejdirektoratet en prognose for vejtrafikkens CO-, VOC-, NOx- og partikelemissioner samt aggregerede emissionsfaktorer for perioden 1980-2010. Vejtrafikkens køretøjskategorier opdeles i personbiler (benzin og diesel......), varebiler (benzin og diesel), lastbiler (under og over 16 tons totalvægt) og busser. Ud fra trafik- og bestandsdata beregnes vejtrafikkens totalemissioner for året 1994 med EU-modellen COPERT II, og en prognose beregnes med BILEMIS modellen for perioden 1980-2010. COPERT II´s resultater bruges til at...

 20. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant.

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J; Ali, Mohamed M; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J; Ahmer, Brian M M

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 1. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M.; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J.; Ali, Mohamed M.; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H.; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J.; Ahmer, Brian M. M.

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 2. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 3. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 4. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 5. 49 CFR 219.608 - FRA Administrator's determination of random alcohol testing rate.

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.608 FRA Administrator's determination of random alcohol... percentage rate for random alcohol testing must be 25 percent of covered employees. (b) The...

 6. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 7. Avløpsslam og biokull fra returtrevirke som jordforbedringsmidler i avgangsmasser fra gruvedrift : effekt på mobilitet og planteopptak av kobber, krom, arsen og nikkel

  Lian, Rune

  2012-01-01

  Sammendrag Utgangspunktet for denne oppgaven var revegetering av deponi for gruveavgang ved Titania A/S. Massene i dette deponiet er lite egnet som vekstmedium for planter og nikkel (Ni) løses ut fra avgangsmassene. Denne oppgaven undersøkte effekter ved tilsettingen av avløpsslam og biokull fra ubehandlet (rent biokull) og trykkimpregnert trevirke med kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) (CCA-biokull) som potensielle jordforbedringsmidler i gruveavgang. Planteopptak og bind...

 8. Birkepollen i København kommer i væsentlig grad fra lokale træer

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Pollenallergikere i København får en stor dosis birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkebevoksninger på det fredede Vestamager. En del birkepollen føres også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra Polen og Tyskland, viser forskning fra ...

 9. Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

  Storeheier, Svein Ådne

  2007-01-01

  I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i Trondheim. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningen er beregnet i 5 punkter som representerer nærmeste støyfølsomme områder (boliger,...

 10. Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune

  Nordahl, Thomas

  2007-01-01

  Norsk: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats...

 11. Naturområder i byen : påvirkning fra tilgrensende boligområder

  Hageberg, Håvard

  2014-01-01

  Grøntområder i byer og tettsteder er viktige for økosystemtjenester som håndtering av overvann, støyreduksjon, bedring av luftkvalitet og folkehelse. De grønne lungene er i dag under et stort press fra utbygging, men også fra påvirkning fra tilgrensende boligområder. Denne påvirkningen skjer i form av blant annet ulovlig hogst, dumping av søppel og avfall, slitasje og introduksjon av fremmede arter. Denne oppgaven har hatt som mål å undersøke forekomstene av fremmede plantearter, utbredelsen ...

 12. Kvælstof fra mange kilder belaster Østersøen

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kvælstofforureningen fra det danske landbrug belaster især de dele af Østersøen, som er tæt på Danmark. Det vil sige Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. Langt den største del af Østersøen, der strækker sig fra Den Botniske Bugt til Skagen, forurenes med kvælstof fra de øvrige om...

 13. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk

  Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K; Hansen-Møller, Jens

  2011-01-01

  Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.

 14. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg......Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk...... Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektet blev iværksat i efteråret 2003, hvor der blev udvalgt otte...

 15. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne; Seeberg, Kirsten; Drouin, Marc; Sommer, Monike

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt....... Dokumentarfilmen "Fra offer til kriger" stiller skarpt på hvorvidt denne type behandling kan være en del af et større paradigmeskift i sundhedssektoren....

 16. Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika

  Storeheier, Svein Ådne

  2005-01-01

  STF90 A05003 I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningene mot rundkjøringen i delområde Skjæringen. Dette gjelder åpningen mot nord for Steinbergtunnelen, og åpningen mot vest for kulverten mot delområde Nedre Ila. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy...

 17. Take control of your PhD journey! Erfaringer fra et skreddersydd undervisningsopplegg

  Andreassen, Helene N.; Aspaas, Per Pippin

  2015-01-01

  Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet avholdt våren 2015 en seminarrekke for PhD-studenter, «Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing». Seminaret besto av fire deler: 1) akademisk integritet, plagiat og forskningens samfunnsrolle; 2) litteratursøk i databaser for ulike fagdisipliner; 3) referansehåndteringsverktøyet EndNote; 4) publisering, særlig Open Access. Vi ønsker å dele erfaringer fra vårt kurs og få innspill fra andre som har lignende er...

 18. Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled

  Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman

  Forbruget af fødevarer og drikkevarer er ansvarlig for 20-30 procent af den samlede miljøbelastning fra det totale private og offentlige forbrug i EU. Det er derfor vigtigt, at fødevarerne udnyttes optimalt. Hvis maden ikke bliver spist og smides ud, belastes miljøet til ingen nytte. Derfor har e......, tilberedning, til servering af mad. Dette notat fokuserer på madspild i den del af fødevarekæden, der går fra primærproduktion til og med detailled og storkøkkener. Endvidere er der foretaget en vurdering af madspildets betydning for klimaaftrykket....

 19. DR. FRA MIJO MIHOVIL SUČIĆ, FRANJEVAC, SVEĆENIK, LIJEČNIK I KIRURG

  Nikić, Andrija

  2007-01-01

  U radu se opisuju: životni put fra Mije - Mihovila Sučića (Livno, 1820.–1865.), njegovo školovanje, studij medicine u Padovi, povratak i djelovanje u Bosni te njegova smrt, spomenik i osobna ostavština. Školovanje je započeo u Livnu i Fojnici, u Franjevački je red stupio 1837. i krsno ime Stjepan zamijenio s fra Mijo. Zavjete je položio 1938. te završio studij filozofije 1840. godine. U Veneciji je 1845. završio studij teologije i zaredio se za svećenika. Uz posebnu dozvolu ...

 20. Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt

  Berge, John Arthur

  2007-01-01

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder. I r...

 1. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 2. Et nordisk komparativt perspektiv på resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter i grundskolen

  Andersen, Frans Ørsted; Højfeldt, Gitte; Rasch-Christiansen, Andreas;

  2012-01-01

  Artiklen opsummerer resultaterne fra den to-årige danske forsøgsperiode med brug af undervisningsassistenter, der enten kan være pædagoger, lærerstuderende eller pædagogmedhjælpere, set i et nordisk perspektiv, dvs. tilsvarende resultater fra primært Finland - men også Norge og Storbritannien...

 3. Løgstør Bredning, modellering af sedimentspredning fra Lendrup klapplads

  Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben

  Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden ved Løgstør, Marbjerg og Bejstrup. Klappladsen (Lendrup klapplads) for alle tre lokaliteter er umiddelbart sydvest for Løgstør. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt ...

 4. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 5. Uniparental disomy (UPD) for fra(X) in a 47,XXY male

  Torfs, C.P.; Christianson, R.E.; Amos, J.A.; Huang, X.L.; Kang, X.Z. [Center for Human Genetics Boston Univ. School of Medicine, Boston, MA (United States)] [and others

  1994-09-01

  We report a 4-year-old hyperactive, mentally retarded male with 47,XXY and UPD for fra(X). Speech and motor delay were first noted at age 15 months. He has no dysmorphic features, normal ears, hyperextensible joints, small testes, and no history of seizures. His mother has prominent lowest ears, a long midface, anteverted nostrils, hyperextensible joints, malocclusion, and had learning problems in school. Routine chromosome analysis revealed the proband to be 47,XXY. Parental chromosomes were normal in number. The proband was fra(X) positive [30/160 cells, 18%]. No cells had two expressed fra(X)s; however, this may be a function of the low level of expression and the number of cells scored. Maternal cells were also fra(X) positive [19/205, 9.2%]. Southern analysis demonstrated the mother to be heterozygous for a methylated, full mutation (>220 repeats); her normal FMR-1 gene was disproportionately unmethylated. The proband had two fully expanded and methylated FMR-1 genes, one the same size as the maternal gene and the other >620 repeats. RFLP analysis revealed a maternal meiotic II error, the result of which was UPD of the X chromosome.

 6. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  Clausager, I.

  , fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger...... indkomne gåsevinger gjorde det ikke muligt at beregne udbyttet af de enkelte arter, men udbyttet af grågås udgør størstedelen (formodentlig ca. to tredjedele) af gåseudbyttet. Udbyttet af dobbeltbekkasin steg fra 1999/2000 til 2000/01 med 3.800 til 23.500, mens der af enkeltbekkasin blev nedlagt 3.500. Med...... bekkasiner har været faldende, men har siden midten af 1980erne stabiliseret sig på et niveau på ca. 25.000 fugle af hvilke dobbeltbekkasin udgør de 90%. Udbyttet af skovsneppe har vist en jævn stigning siden 1972. Udbyttet af måger har været faldende fra mere end 200.000 i midten af 1970erne til 35...

 7. Læring fra forskningssamarbejdet 'Nordsøens Digitale Lag'

  Vistisen, Peter

  2015-01-01

  Denne afrapportering dokumenterer de overordnede indsigter fra forskningssamarbejdet ‘Nordsøens Digitale Lag’ mellem Nordsøen Oceanarium og Center for Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign (InDiMedia) ved Aalborg Universitet. Projektets omdrejningspunkt har været en række innovationsfor...

 8. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  2010-09-27

  ... Buy America & FRA's High-Speed Intercity Passenger Rail Program AGENCY: Federal Railroad...'s High Speed Intercity ] Passenger Rail Program. The Answers to Frequently Asked Questions can be... to support intercity passenger rail service (Sec. 301), high-speed corridor development (Sec....

 9. Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994

  Michelsen, Aage

  1994-01-01

  I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i Tf...

 10. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Metsu, Sofie; Rooms, Liesbeth; Rainger, Jacqueline; Taylor, Martin S; Bengani, Hemant; Wilson, David I; Chilamakuri, Chandra Sekhar Reddy; Morrison, Harris; Vandeweyer, Geert; Reyniers, Edwin; Douglas, Evelyn; Thompson, Geoffrey; Haan, Eric; Gecz, Jozef; Fitzpatrick, David R; Kooy, R Frank

  2014-04-01

  Folate-sensitive fragile sites (FSFS) are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID). Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship. PMID:24763282

 11. Forskjeller i rengskapskvalitet mellom NGAAP og IFRS : i hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?

  Galåen, Anette

  2010-01-01

  Fra og med 2005 har norske børsnoterte selskaper ført konsernregnskap etter IFRS. Oppgaven undersøker hvordan det har påvirket regnskapskvaliteten til norske foretak. Oppgavens problemstilling er: ”I hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?” Resultatene fra studien viser at regnskap ført etter IFRS har høyere verdirelevans enn regnskap ført etter NGAAP. Test av periodiseringskvalitet gir mer uklare resultater, men de antyder at IFRS-regnskap har li...

 12. Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager

  Oberender, A.; Hyks, J.; Bjerre Hansen, J.; Tjener Andersson, M.; Klem, S.; Van Zomeren, A.; Sloth, Jens Jørgen

  Rapporten indeholder en litteraturopsamling vedrørende bioopløselighed af arsen. I litteraturen findes end del resultater for bioopløselighed af arsen som viser, at det er en række betingelser i jord, som har indflydelse på bioopløseligheden af arsen. For at forbedre datagrundlag for...... bioopløseligheden af arsen i jord fra gamle frugtplantager og for at opnå en bedre forståelse af de betingelser, der er styrende for bioopløseligheden af arsen, blev der gennemført bioopløselighedstests på fire udvalgte jordprøver fra to gamle frugtplantager. Desuden omfatter rapporten en kort beskrivelse af den...

 13. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment

  2008-01-01

  Sammendrag Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. PÃ¥ bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsrÃ¥d pÃ¥ konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt Ã¥ kunne bedre situasjonen, er det av interesse Ã¥ forsøke Ã¥ av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir pÃ¥virket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil bÃ...

 14. Regionale sykelighetsforskjeller i Nord-Trøndelag fylke belyst med tall fra ulike datakilder

  Steinar Fretland

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNord-Trøndelag fylke inndeles i to sykehusområder, Namdal i nord/nordvest og Innherred i sør. Det ertidligere påvist høyere sykehusforbruk i Namdal enn i Innherred. En undersøkelse fra 80-tallet tydet på atforhold i primærhelsetjenesten forklarte noen av disse forskjellene: større stabilitet blant primærlegene ogbedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i Innherred kunne forklare lavere sykehusforbruk i detteområdet. Forhold knyttet til geografi, næringsstruktur og befolkningssammensetning så ikke ut til å spillenoen vesentlig rolle. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller i sykelighetmellom befolkningene i Namdal og Innherred. For å beskrive sykdomsmønstre i fylket har vi hentet data frabefolkningsundersøkelser i fylket, fra sykehusstatistikk, fra registrering hos primærleger, fra kreftregisteret,fra meldingssystemet for infeksjonssykdommer, fra dødsårsaksregisteret, fra fylkets trygdekontor og fraFylkeslegen. Det var høyere forekomst av hjertesykdom og høyere nivåer for risikofaktorer for hjertesykdom(målte gjennomsnittlige kolesterolverdier, høyt blodtrykk, daglig røyking og infarktrisk-skåre i Namdal enn iInnherred. Regionale ulikheter i sykelighet registrert ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT blebekreftet av tilsvarende forskjeller ved innleggelser i sykehus for en rekke sykdommer.Fretland S, Krüger Ø. Regional differences in disease morbidity in Nord-Trøndelag county.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPrevious research has revealed that the population-adjusted number of hospital admissions through manyyears has been higher in Namdal than in Innherred hospital region. This was not explained by differences inpopulation age or sex distributions, but was to some extent associated with the level of primary health care.The aim of this study was to investigate if there were differences in morbidity between the two hospitalregions. We have used

 15. Adolescenti e media values: uno studio sulla rappresentazione dei valori nei programmi televisivi più popolari fra gli adolescenti

  Papa, Rebeca Andreina

  2011-01-01

  Qual è la gerarchia dei valori che emerge dai programmi televisivi di maggiore successo fra gli adolescenti? Quali sono i valori reali in cui credono gli adolescenti italiani? Con la ricerca si vuole effettuare un confronto fra la rappresentazione dei principali valori offerta dal mezzo televisivo ai più giovani e il mondo valoriale degli adolescenti. L’obiettivo è quello di comprendere quali valori vengono “comunicati” oggi ai più giovani dal mezzo televisivo, attraverso un’ analisi dei...

 16. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 17. Wideband Modeling of Power Transformers Using Commercial sFRA Equipment

  Holdyk, Andrzej; Gustavsen, B.; Arana Aristi, Ivan;

  2014-01-01

  This paper presents a new procedure to characterize an admittance matrix over a wide frequency band, for the purpose of black-box modeling of power transformers. Unlike previous approaches, our setup is based on a commercial sweep frequency response analysis (sFRA) measurement instrument which is...... modeling using Vector Fitting and passivity enforcement. When applied to a 300 kVA distribution transformer, the resulting model accurately reproduces measured time domain waveforms....

 18. Fraïssé-Hrushovski predimensions on nilpotent Lie algebras

  Amantini, Andrea

  2011-01-01

  In dieser Arbeit wird das Fraïssé-Hrushowskis Amalgamationsverfahren in Zusammenhang mit nilpotenten graduierten Lie Algebren über einem endlichen Körper untersucht. Die Prädimensionen die in der Konstruktion auftauchen sind mit dem gruppentheoretischen Begriff der Defizienz zu vergleichen, welche auf homologische Methoden zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus wird die Magnus-Lazardsche Korrespondenz zwischen den oben genannten Lie Algebren und nilpotenten Gruppen von Primzahl-Exponente...

 19. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2. gan...

 20. At frigøre (sig fra) mors begær

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes...

 1. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer

  samme samlede elektriske effekt. Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme størrelse, selv når møllerne er af samme fabrikat og model. I planlægningsfasen må man derfor indregne en sikkerhedsmargin for at sikre, at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne. Der...

 2. Single Molecule Analysis of the Arabidopsis FRA1 Kinesin Shows that It Is a Functional Motor Protein with Unusually High Processivity

  Chuanmei Zhu; Ram Dixit

  2011-01-01

  The Arabidopsis FRA1 kinesin contributes to the organization of cellulose microfibrils through an unknown mechanism.The cortical localization of this kinesin during interphase raises the possibility that it transports cell wallrelated cargoes along cortical microtubules that either directly or indirectly influence cellulose microfibril patterning.To determine whether FRA1 is an authentic motor protein,we combined bulk biochemical assays and single molecule fluorescence imaging to analyze the motor properties of recombinant,GFP-tagged FRA1 containing the motor and coiled-coil domains (designated as FRA1(707)-GFP).We found that FRA1(707)-GFP binds to microtubules in an ATP-dependent manner and that its ATPase activity is dramatically stimulated by the presence of microtubules.Using single molecule studies,we found that FRA1(707)-GFP moves processively along microtubule tracks at a velocity of about 0.4 μm s-1.In addition,we found that FRA1(707)-GFP is a microtubule plus-end-directed motor and that it moves along microtubules as a dimer.Interestingly,our single molecule analysis shows that the processivity of FRA1(707)-GFP is at least twice the processivity of conventional kinesin,making FRA1 the most processive kinesin to date.Together,our data show that FRA1 is a bona fide motor protein that has the potential to drive long-distance transport of cargo along cortical microtubules.

 3. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 4. Fortellingen fra bok til film og dataspill : adaptasjon og pedagogisk arbeid

  2010-01-01

  Denne masteroppgaven dreier seg om adaptasjon av fortelling, fra bok til film og dataspill.Den inneholder en beskrivelse av et gjennomført pedagogisk arbeid i videregående skole, og en evaluering av dette prosjektet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt man kan bruke opprinnelig fortelleteori på dataspill, og hvordan man kan involvere dataspill i et pedagogisk arbeid. Jeg ønsket å undersøke i hvilken grad en lærer kan dra nytte av elevers kompetanse på dataspill, og samtidig hvord...

 5. Struktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon : amerikansk tranebær

  2008-01-01

  Vaccinium macrocarpon Aiton, amerikansk tranebær, er en vintergrønn dvergbusk som vokser vilt i østlige deler av Nord-Amerika. Planten er mye brukt innen folkemedisin, blant annet til å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner. Nyere forskning har vist at tranebær hemmer Escheria coli i å feste seg til slimhinnene i urinveiene, og at de ansvarlige komponentene er proantocyanidiner. Videre er det vist at en ukjent høymolekylær polar fraksjon fra bærene kan hindre adhesjon av Streptococcus sob...

 6. Pathogenicity Induced by Feline Leukemia Virus, Rickard Strain, Subgroup A Plasmid DNA (pFRA)

  Chen, Hang; Bechtel, Marta K.; Shi, Yan; Phipps, Andrew; Mathes, Lawrence E.; Hayes, Kathleen A.; Roy-Burman, Pradip

  1998-01-01

  A new provirus clone of feline leukemia virus (FeLV), which we named FeLV-A (Rickard) or FRA, was characterized with respect to viral interference group, host range, complete genome sequence, and in vivo pathogenicity in specific-pathogen-free newborn cats. The in vitro studies indicated the virus to be an ecotropic subgroup A FeLV with 98% nucleotide sequence homology to another FeLV-A clone (F6A/61E), which had also been fully sequenced previously. Since subgroup B polytropic FeLVs (FeLV-B)...

 7. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 8. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 9. BIM for landskap: fra 2D til 5D: studieobjekt Hersleb skole, Oslo

  Henning Lindgren, Jensen

  2012-01-01

  Det er i dag økt etterspørsel etter kompetanse på 3D og BIM innen fagfeltet landskapsarkitektur. Flere aktører stiller i økende grad krav på leveranse av modeller i 3D og BIM. Denne oppgaven søker å belyse den bruken av BIM for landskap. Gjennom teori rundt bruken av BIM, faktiske casestudier der BIM for landskap er brukt og et studieobjekt - Hersleb skole - tar oppgaven for seg nye muligheter og utfordringer som kan ligge i overgangen fra 2D til 3D og BIM. Videre diskuterer oppgaven også mul...

 10. Hovedutfordringer for norsk vindkraft: lønnsomhet vurdering og forskjeller fra andre europeiske land

  Yari, Mariam Elvira

  2015-01-01

  Med gode vindressurser langs hele kysten burde Norge bygge ut vindkraft i stor skala. Fra starten av det norsk-svenske sertifikatmarkedet 1.januar 2012 var det ventet stor vekst innen utbygging. Allikevel bygger flere av landene i EU, inkludert Sverige, vindkraft i mye større grad enn Norge. Årsakene til dette har tidligere vært skyldt på prosessen, med tidkrevende konsesjons- og ankebehandling hos NVE og OED. I dag er prosessen effektivisert og flere enn før mottar konsesjon, men likevel lar...

 11. Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica. Una replica a Daniele e Malanima

  Felice, Emanuele

  2014-01-01

  The article responds to Daniele and Malanima’s harsh criticism (Perché il Sud è rimasto indietro? Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica, Rivista di Storia Economica, 2014, n. 1) of my last book (Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, 2013), about the reconstruction of regional disparities in Italy and the causes of the Italian North-South divide. For what concerns the estimates of regional GDP, it is shown that: my estimation procedure for 1871 was transparent; the interpolation pro...

 12. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Thomas Ahler

  2015-09-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 13. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-04-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 14. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 15. Akrylamid induserer DNA-skader i testikkelceller og i utvalgte somatiske celler fra mus eksponert in vivo

  2009-01-01

  Sammendrag Unge menn fra Norge har lavere sædkvalitet og høyere forekomst av testikkelkreft enn for eksempel menn fra Finland. Disse funnene kan være et resultat av endringer i livsstil, kosthold eller miljø. Lavere sædkvalitet og testikkelkreft vil kunne gi redusert fertilitet. Akrylamid er et stoff som ikke forekommer naturlig, men produseres industrielt. Da det ble vist at akrylamid dannes under oppvarming av stivelsesholdige matvarer, ble det nødvendig med nye vurderinger av mulige tok...

 16. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 17. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 18. Fra a 1.02 Is the Most Potent Isoform of the Bet v 1-like Allergen in Strawberry Fruit.

  Franz-Oberdorf, Katrin; Eberlein, Bernadette; Edelmann, Kathrin; Hücherig, Stephanie; Besbes, Fatma; Darsow, Ulf; Ring, Johannes; Schwab, Wilfried

  2016-05-11

  The strawberry fruit proteins Fra a 1.01E-1.08 are homologues of the major birch pollen allergen Bet v 1. Three of the proteins are known to have essential biological functions in pigment formation during fruit ripening and seem to be responsible for allergic reactions to strawberry fruit. We evaluated the cross-reactive allergenic potential of these putative strawberry allergens in patients allergic to birch pollen. Activation of basophils of eight atopic patients was studied using different concentrations of Fra a 1 isoforms. Bet v 1a was used as control and as atopic patient selection criterion. Although Fra a 1.01E-1.08 have amino acid sequence identities of 74.5-97.5% with Fra a 1.02, the basophil activation mediated by the eight Fra a 1 proteins differed substantially. Fra a 1.03 and Fra a 1.02 showed the highest activation of basophils, 73 and 66% of total basophils, respectively. On the basis of the high relative expression of the gene Fra a 1.02 in ripe strawberry fruits of allergenic varieties, Fra a 1.02 was identified as the main strawberry allergen of the Bet v 1 superfamily. Knowledge of the allergenic potential of Fra a 1.02/1.03 will help to improve food safety and can serve as a valuable marker for the development of red-fruited hypoallergenic strawberry cultivars. PMID:27086707

 19. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund;

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 20. Fællesskabets muligheder - erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit

  Lindvang, Charlotte; Frederiksen, Britta

  2008-01-01

  musikterapigruppen, som kan hjælpe patienterne til at opleve nærvær, samvær og håb, og som kan medvirke til, at den enkelte patient kan genetablere en lille smule samling på sig selv. Dernæst fremlægges en række resultater fra en pilotundersøgelse foretaget i 2004 på Hillerød Psykiatriske Sygehus, som peger på, at...... musikterapi kan medvirke positivt i forhold til at skabe kontakt med patienterne og dermed mulighed for bedring for den enkelte patient. Artiklen formidler den udfordrende, men også energifyldte og livsbekræftende arbejdsopgave, det er at tilbyde gruppemusikterapi i intensivt regi....

 1. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 3. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 4. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 5. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  lavfrekvent støj også er opfyldt. Dette holder således ikke. Miljøstyrelsen har hidtil forklaret sig med uenighed i målemetoder. Den nye rapport viser imidlertid, at det heller ikke holder, når man bruger Miljøstyrelsens målemetode. - Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme...... størrelse og type. I planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at benytte en sikkerhedsmargin på nogle decibel for at sikre, at de rejste møller overholder støjkravene. Hvis man undlader en sikkerhedsmargin, er der 50 % risiko, for at den eller de rejste møller støjer mere, end man har regnet med, og at...

 6. For mange svære ord i skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet

  Thorsen, H.; Witt, K.; Brodersen, J.

  2012-01-01

  RESUME INTRODUKTION: Det kan være af vital betydning, at deltagere i f.eks. kliniske fors›g til fulde forstår det sprog, som informationerne er formuleret i. Det samme gælder for indlægssedler i lægemiddelpakninger. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvor mange voksne danskere med læsef....... KONKLUSION: Resultaterne afslørede, at almindelige ord, der anvendes i en l‘gefaglig sammenh‘ng, er vanskelige at forst†. Alle skrivelser fra sundhedsv‘senet til borgerne b›r testes af l‘gfolk, f›r de lanceres, for p† denne m†de at sikre h›jest mulig forst†else....

 7. O ensino de frações sob o olhar de discentes

  Rafael Pontes Lima

  2012-12-01

  Full Text Available Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo sobre o ensino de frações que teve como objetivo realizar um diagnóstico do ensino de frações a partir da opinião de discentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 222 alunos de matemática de escolas públicas e privadas da cidade de Macapá/AP. As informações produzidas após terem sido sistematizadas e analisadas permitiram concluir que a maioria dos alunos possui entre 12 e 14 anos. Sobre a dificuldade em aprender matemática, 94% dos alunos respondeu que não sente dificuldade ou apenas um pouco, 21,6% e 72,1% respectivamente. Para o hábito de estudar matemática, 49% dos alunos afirmaram estudar apenas na véspera da prova. Sobre as notas na disciplina de matemática, a maioria respondeu estar na média, 61%. Cerca de 50% dos alunos apontaram as operações com divisão como as mais difíceis de serem realizadas. Para o domínio da tabuada, 57% afirmou não possuir domínio. Quanto ao uso de tecnologia computacional, 47% dos alunos disse possuir computador pessoal, e 51% dos alunos disse acessar internet em casa. No entanto, 91% afirmou não ter tido aula de informática no laboratório de informática.

 8. O ensino de frações sob o olhar de discentes

  Rafael Pontes Lima

  2014-02-01

  Full Text Available Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo sobre o ensino de frações que teve como objetivo realizar um diagnóstico do ensino de frações a partir da opinião de discentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 222 alunos de matemática de escolas públicas e privadas da cidade de Macapá/AP. As informações produzidas após terem sido sistematizadas e analisadas permitiram concluir que a maioria dos alunos possui entre 12 e 14 anos. Sobre a dificuldade em aprender matemática, 94% dos alunos respondeu que não sente dificuldade ou apenas um pouco, 21,6% e 72,1% respectivamente. Para o hábito de estudar matemática, 49% dos alunos afirmaram estudar apenas na véspera da prova. Sobre as notas na disciplina de matemática, a maioria respondeu estar na média, 61%. Cerca de 50% dos alunos apontaram as operações com divisão como as mais difíceis de serem realizadas. Para o domínio da tabuada, 57% afirmou não possuir domínio. Quanto ao uso de tecnologia computacional, 47% dos alunos disse possuir computador pessoal, e 51% dos alunos disse acessar internet em casa. No entanto, 91% afirmou não ter tido aula de informática no laboratório de informática.

 9. Comparação entre os teores de carboidratos totais solúveis presentes em distintas frações da levedura Saccharomyces cerevisiae Meyen

  M.C. Mendes-Costa; MORAES W. B. C.

  1999-01-01

  Linhagens de Saccharomyces cerevisiae foram quantitativamente comparadas quanto ao teor de carboidratos totais solúveis presentes em dois tipos de fração: o "lavado" e o "lisado", com o objetivo de identificar a fração mais rica para ser utilizada em programas de indução de proteção em plantas. Os teores de açúcares encontrados na fração "lavado" foram relacionados com os resíduos do meio de cultura e não com os componentes extracelulares. Testes preliminares determinaram a criotrituração com...

 10. Planter i Aquaponics – Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem«

  Wolff, Silje Aase

  2013-01-01

  Aquaponics kombinerer akvakultur og planteproduksjon ved å utnytte næringsrikt avløpsvann fra fiskeoppdrett til veksthuskulturer. Plantene vil sammen med assosierte nitrifikasjonsbakterier danne et naturlig biofilter for å rense avfallsvann fra fiskeproduksjon. Grønnsaker og andre nyttevekster kan i tillegg være et sekundærprodukt som bidrar til å øke avkastningen på systemet. Basert på en analyse av innholdet av næringssalter i avløpsvannet fra et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks, t...

 11. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 12. Distribution of aflatoxins in contaminated corn fractions segregated by size Distribuição da aflatoxina em frações de milho contaminado, segregadas por tamanho

  Fabiana S. Piedade

  2002-01-01

  Full Text Available The efficiency of segregation, by particle size, in reducing the aflatoxin content of corn lots under the Brazilian conditions was studied. The aflatoxin content, in the corn fractions obtained after sieving thirty contaminated samples, with approximately 3.0 kg each, was determined. The samples were passed through 4.5 mm round-hole sieves and the fractions with particles ³4.5 mm (fraction A and Este trabalho teve como objetivo estudar o conteúdo de aflatoxina em frações granulométricas de milho obtidas após peneiragem de trinta amostras, de 3,0 kg cada, sabidamente contaminadas com aflatoxinas. As amostras foram passadas por peneiras com crivos redondos de 4,5 mm obtendo-se as frações com partículas ³ 4,5 mm (fração A e < 4,5 mm (fração B, que foram analisadas para presença de aflatoxinas através da cromatografia de camada delgada. Os resultados mostraram que a distribuição da concentração de aflatoxinas entre as frações granulométricas A e B variou de amostra para amostra de milho. Contudo, a fração B apresentou maior conteúdo (6 a 1.422 µg/kg de aflatoxina (P<5% a fração A (4 a 389 µg/kg. Apesar disso, a segregação desta fração não diminuiu significativamente a contaminação da amostra. Isto ocorreu provavelmente porque a contribuição da fração B para o total estimado da concentração de aflatoxina da amostra foi menor que o da fração A, devido à menor quantidade da fração B no peso da amostra total. Apesar de ser significativa para as amostras estudadas, a correlação entre as percentagens dos grupos de grãos com defeitos, a grãos ardidos, brotados, queimados e mofados e b avariados totais, com o nível de contaminação estimado para as amostras, mais estudos serão necessários para que conclusões mais consistentes possam ser tiradas desta correlação.

 13. Associazione fra LDL piccole e dense e segni iniziali di aterosclerosi carotidea in un campione di donne dell’area napoletana

  Ubaldi, Stefania

  2011-01-01

  E’ stata valutata la relazione fra LDL piccole e dense e spessore medio-intimale carotideo in 228 donne in menopausa partecipanti al progetto Atena. I risultati dimostrano una forte associazione fra IMT e sd-LDL in maniera indipendente da età, sindrome metabolica ed Apo B. Queste osservazioni sperimentali suggeriscono che le LDL piccole e dense potrebbero rappresentare, in aggiunta ai fattori di rischio tradizionali, un marcatore per la diagnosi ed il grado di gravità della aterosclero...

 14. A proposito dei matrimoni fra indigeni e coloni ad Aquileia, comunità di frontiera. Le pietre ‘raccontano’…

  Chiabà, Monica

  2014-01-01

  Lo studio sistematico dei nomi delle famiglie aquileiesi di età repubblicana, condotto su base prevalentemente epigrafica, ha consentito di formulare alcune ipotesi sull’origo delle gentes deductae e di precisare alcune modalità di integrazione fra i coloni del 181 e del 169 a.C. e gli autoctoni. In questo contributo si prendono in esame alcune iscrizioni che potrebbero documentare, ancora su base onomastica, eventuali matrimoni misti fra indigeni (ex incolae divenuti prima col...

 15. Prima del Sessantotto: educazione e scuola nelle riviste di area sindacale fra gli anni Cinquanta e Sessanta

  P. CAUSARANO

  2011-01-01

  Abstract italiano: Il saggio presenta i risultati di un'indagine svolta sulle riviste sindacali italiane fra anni Cinquanta e Sessanta in merito all'atteggiamento nei confronti della scuola e dell'educazione, escludendo l'istruzione professionale. Mentre la CISL mostra un precoce interesse alle tematiche della formazione sindacale, assai meno a quelle della scuola, la CGIL conferma ancora alla metà degli anni Sessanta tutto il suo ritardo. English Abstract: The paper presents the results ...

 16. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 17. SIRT1 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis in colorectal cancer by regulating Fra-1 expression.

  Cheng, Feifei; Su, Li; Yao, Chao; Liu, Limei; Shen, Junjie; Liu, Chungang; Chen, Xuejiao; Luo, Yongli; Jiang, Lupin; Shan, Juanjuan; Chen, Jun; Zhu, Wei; Shao, Jimin; Qian, Cheng

  2016-06-01

  Understanding molecular mechanisms of colorectal cancer (CRC) metastasis is urgently required for targeted therapy and prognosis of metastatic CRC. In this study, we explored potential effects of silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) on CRC metastasis. Our data showed that ectopic expression of SIRT1 markedly increased the migration and invasion of CRC cells. In contrast, silencing SIRT1 repressed this behavior in aggressive CRC cells. Tumor xenograft experiments revealed that knockdown of SIRT1 impaired CRC metastasis in vivo. Silencing SIRT1 in CRC cells induced mesenchymal-epithelial transition (MET), which is the reverse process of epithelial-mesenchymal transition (EMT) and characterized by a gain of epithelial and loss of mesenchymal markers. We provided a mechanistic insight toward regulation of Fra-1 by SIRT1 and demonstrated a direct link between the SIRT1-Fra-1 axis and EMT. Moreover, SIRT1 expression correlated positively with Fra-1 expression, metastasis and overall survival in patients with CRC. Taken together, our data provide a novel mechanistic role of SIRT1 in CRC metastasis, suggesting that SIRT1 may serve as a potential therapeutic target for metastatic CRC. PMID:26975631

 18. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 19. Case Study on Fault Diagnosis of the Actual Operating Transformer by FRA

  Sano, Takahiro; Ogawa, Yoshiharu; Shimonosono, Takaaki; Wada, Tadayuki

  A high voltage, large capacity power transformer is one of the most important equipment in electric power system. If a failure occurs in such a transformer, stable power supply may become impossible. In addition, efficient power system operation may become difficult because it takes long time to replace the transformer. To prevent failures that may occur, effective external diagnosis must be performed and the defective portions must be correctly identified. However, such anomalous phenomena are complicated in many cases, and their causes cannot be identified in some cases by using conventional techniques. This paper reports a case study on the fault diagnosis of an oil-immersed power transformer that had a tendency to increase in the total combustible gas (TCG) during a regular operation. Specifying the faulty parts became possible by applying various case of Frequency Response Analysis (FRA) diagnosis though it was impossible by the electrical tests, DGA (Dissolved Gas Analysis), and so on. This transformer was disassembled to investigate the condition and was replaced without causing failure.

 20. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  Rafiqul Haque

  2014-03-01

  Full Text Available Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the last decade. A recent financial crisis has unearthed various weaknesses in terms of administering the financial service industries. In order to prevent the future crisis, the regulators are constantly formulating new rules and also forcing the financial service industry to enact financial regulations in their financial service based application which automates financial operations. A financial service application underpins the financial service business process that contains activities. A nescient activity within a financial service process is prone to the risk of producing an inconsistent outcome that results in severe legal consequences for a financial institute e.g., a bank. In order to avoid these legal consequences, a financial institute should develop their financial service processes by composing activities that should be intelligent to understand and comply with financial regulations. Intelligent activities will produce outcomes that are consistent to financial regulations. It will reduce the possibility of financial regulation noncompliance in financial service process based application.

 1. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 2. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 3. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 4. Differential Pathogenicity of Two Feline Leukemia Virus Subgroup A Molecular Clones, pFRA and pF6A

  Phipps, Andrew J.; Chen, Hang; Hayes, Kathleen A.; Roy-Burman, Pradip; Mathes, Lawrence E.

  2000-01-01

  F6A, a molecular clone of subgroup A feline leukemia virus (FeLV) is considered to be highly infectious but weakly pathogenic. In recent studies with a closely related subgroup A molecular clone, FRA, we demonstrated high pathogenicity and a strong propensity to undergo recombination with endogenous FeLV (enFeLV), leading to a high frequency of transition from subgroup A to A/B. The present study was undertaken to identify mechanisms of FeLV pathogenesis that might become evident by comparing...

 5. Utslipp av toluen og kopper fra vanillin-produksjon til Glomma. Miljøkonsekvensvurdering for Borregaard Industries LTD

  Laake, M.

  1991-01-01

  Rapporten vurderer miljøkonsekvenser av nåværende og fremtidig utslipp til Glomma av toluen og kopper fra produksjon av vanilin ved Borregård, Sarpsborg. Vurdering bygger på utslippsdata angitt i konsesjonssøknad til SFT for dagens produksjon og etter planlagt utvidelse. Dagens produksjon kan gi konsentrasjoner av begge utslippskomponenter i Glomma som ligger nær opp til nivåer hvor det er dokumentert effekter overfor organismer i ferskvann. Foreslått vannkvalitetskriterium for toluen vil ikk...

 6. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 7. Kunnskap og kompetanseutvikling sett i lys av kompleksitetsperspektivet : et blikk inn i en leders erfaringer fra DnB NOR

  Kristiansen, Stein Roar

  2010-01-01

  Bakgrunn for denne oppgaven er at dette er den obligatoriske masteroppgave på det erfaringsbaserte MBA studiet i Strategi og Ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Tema i oppgaven er knyttet til min foregående jobb i DnB NOR konsernet der jeg i perioden fra 2007 til 2009 arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring i konsernets privatmarkedsavdeling i region Nord Norge. Problemstilling jeg har valg å belyse i oppgaven er; ”Hvordan kan jeg i møte med egen ledergruppe bedre forstå min l...

 8. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 9. Comparação entre os teores de carboidratos totais solúveis presentes em distintas frações da levedura Saccharomyces cerevisiae Meyen

  MENDES-COSTA M.C.

  1999-01-01

  Full Text Available Linhagens de Saccharomyces cerevisiae foram quantitativamente comparadas quanto ao teor de carboidratos totais solúveis presentes em dois tipos de fração: o "lavado" e o "lisado", com o objetivo de identificar a fração mais rica para ser utilizada em programas de indução de proteção em plantas. Os teores de açúcares encontrados na fração "lavado" foram relacionados com os resíduos do meio de cultura e não com os componentes extracelulares. Testes preliminares determinaram a criotrituração como método adequado de lise celular. Observação relevante foi a grande variabilidade do teor de carboidratos presente no lisado de diferentes linhagens.

 10. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos

  Estela de Rezende Queiroz; Celeste Maria Patto de Abreu; Kelly da Silva Oliveira

  2012-01-01

  A lichieira (Litchi chinensis Sonn.) é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repet...

 11. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos

  Estela de Rezende Queiroz

  2012-12-01

  Full Text Available A lichieira (Litchi chinensis Sonn. é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repetições (de 20 frutos, quanto à massa e à proporção de cada fração em relação ao fruto inteiro, à composição centesimal, ao valor energético total (VET e aos parâmetros químicos e fisico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As frações casca e semente de lichia, juntas, representam cerca de 50% da massa do fruto. A casca e a semente da lichia apresentam elevados VETs e teores de carboidratos. A casca possui os maiores teores de fibra (bruta e alimentar, lipídeos, cinzas e proteínas, e a polpa apresenta maior acidez, menor pH e maiores teores de sólidos solúveis. A secagem aumentou o pH da semente e os teores de sólidos solúveis da casca e semente. As frações de lichia apresentaram elevados potenciais energéticos e nutricionais, podendo ser aproveitadas como fonte alternativa de nutrientes, desde que não apresentem fatores antinutricionais em quantidades prejudiciais ao organismo.

 12. Copy number and haplotype variation at the VRN-A1 and central FR-A2 loci are associated with frost tolerance in hexaploid wheat

  Zhu, Jie; Pearce, Stephen; Burke, Adrienne; See, Deven Robert; Skinner, Daniel Z.; Dubcovsky, Jorge; Campbell, Kimberly Garland

  2016-01-01

  Frost tolerance is critical for wheat survival during cold winters. Natural variation for this trait is mainly associated with allelic differences at the VERNALIZATION 1 (VRN1) and FROST RESISTANCE 2 (FR2) loci. VRN1 regulates the transition between vegetative and reproductive stages and FR2, a locus including several tandemly duplicated C-REPEAT BINDING FACTOR (CBF) transcription factors, regulates the expression of Cold regulated genes. We identified sequence and copy number variation at these two loci among winter and spring wheat varieties and characterized their association with frost tolerance. We identified two FR-A2 haplotypes – ‘FR-A2-S’ and ‘FR-A2-T’ – distinguished by two insertion/deletions and ten single nucleotide polymorphisms within the CBF-A12 and CBF-A15 genes. Increased copy number of CBF-A14 was frequently associated with the FR-A2-T haplotypes and with higher CBF14 transcript levels in response to cold. Factorial ANOVAs revealed significant interactions between VRN1 and FR-A2 for frost tolerance in both winter and spring panels suggesting a crosstalk between vernalization and cold acclimation pathways. The model including these two loci and their interaction explained 32.0 and 20.7% of the variation in frost tolerance in the winter and spring panels, respectively. The interaction was validated in a winter wheat F4:5 population segregating for both genes. Increased VRN-A1 copy number was associated with improved frost tolerance among varieties carrying the FR-A2-T allele but not among those carrying the FR-A2-S allele. These results suggest that selection of varieties carrying the FR-A2-T allele and three copies of the recessive vrn-A1 allele would be a good strategy to improve frost tolerance in wheat. PMID:24626953

 13. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 14. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L.) armazenadas em diferentes períodos

  Barcelos Adauto Ferreira; Paiva Paulo César de Aguiar; Olalquialga Pérez Juan Ramón; Cardoso Roberto Maciel; Santos Vander Bruno dos

  2001-01-01

  O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor ...

 15. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 16. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 17. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 18. Development and validation of the FEM based global Fuel Rod Analyzer FRA-TF-global

  Poster summarizes results and experience gained during development of global FRA-TF fuel rod FEM simulator. Step by step is explained design of an AutoCAD 3D model of the WWER-440 typical fuel rod and WWER-1000 typical fuel rod. All the inner fuel rod design parts are modeled and connected in the whole model - object. The transfer of prepared 3D models into the COSMOSDesignSTAR/COSMOSM system was made and the various types of meshing as well as solid type of FEM elements tested. Fuel rod is modeled with all inner design parts appropriately meshed for the thermophysical simulation (thermal field with all thermal sources and heat local and global transfers). Example of the software limitations is given. The FRATFM versions (WWER- 440 and WWER-1000) are using nonlinear thermal solver (HSTAR), static mechanics solver (STAR) and nonlinear (NSTAR) mechanics COSMOSM solver. All materials, thermophysical properties as well as mechanical properties are prepared in the form of COSMOSM library - functions and material curves with temperature dependence and time (expressing burn-up process). Successful implementation of a simulator for the of-line usage at the NPP and its validation against the FEM based integral code FEMAXI is given. Open questions of this type of development and industrial implementation are discussed in the conclusions. Computer techniques and practical applicability is critically commented using real case of a 5 year irradiation history calculation of a typical WWER-1000 fuel rod. This poster closes one phase of our work, which started with classical safety documentation and 2D sketches as input and ended in the modern AutoCADCOSMOSDesignSTAR 3D application delivered to the industry customer. Developed models can be transferred to another FEM based program that has more features. References: Belytschko, T., Liu, W. K., Moran, B.:Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. J. Wiley and Sons Ltd., 2000. Hughes,T.J.R.: The Finite Element Method

 19. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 20. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 1. Potássio e magnésio em minerais das frações areia e silte de diferentes solos

  V. F. Melo

  2000-06-01

  Full Text Available Os solos mais intemperizados, desenvolvidos nos trópicos úmidos, apresentam baixa reserva de nutrientes nas frações mais grosseiras. Para avaliar a presença de potássio e magnésio nos minerais, amostras das frações areia e silte de solos desenvolvidos de diferentes materiais de origem e estádios de intemperismo dos estados de MG, ES, RS e RR foram estudadas por difratometria de raios-X (DRX, análise termodiferencial, análise termogravimétrica diferencial e microscopia eletrônica. Os teores totais de elementos da TFSA e das frações do solo foram determinados por digestão fluorídrica das amostras. A fração silte também foi submetida a extrações seqüenciais e seletivas dos minerais para estimar a contribuição das espécies minerais nos teores totais de K e Mg. A fração areia dos solos mais intemperizados é muito pobre em nutrientes, com predomínio de quartzo, indicando limitada reserva de K e Mg. Para os solos mais jovens, esta fração apresenta os maiores teores totais de K e Mg, superando as frações mais finas do solo, com presença de minerais primários, como mica, feldspato e anfibólio. Partículas de mica e agregados de caulinita foram as principais fontes de K e Mg totais para as frações areia e silte dos solos mais intemperizados. Os minerais micáceos nestes solos, identificados e analisados por microscopia eletrônica, apresentaram teores de K2O variando de 33,3 a 62,8 e 27,4 a 98,1 g kg-1 e de MgO de 76,5 a 116,8 e 19,7 a 68 g kg-1 para as frações areia e silte, respectivamente. Devido aos baixos teores de mica na fração silte dos solos mais intemperizados (menor que 1% e a alta proporção de quartzo, mesmo após a extração de caulinita, a concentração da amostra não foi suficiente para detecção de minerais micáceos por DRX. Apenas para o LV de Barroso (MG, verificou-se o aparecimento de discreta reflexão de mica.

 2. In quest of lunar regolith breccias of exotic provenance - A uniquely anorthositic sample from the Fra Mauro (Apollo 14) highlands

  Jerde, Eric A.; Warren, Paul H.; Morris, Richard V.

  1990-01-01

  Bulk compositions of 21 Apollo regolith breccias were determined using an INAA procedure modified from that of Kallemeyn et al. (1989). With one major exception, namely, the 14076,1 sample, the regolith breccias analyzed were found to be not significantly different from the surfaces from which they were collected. In contrast, the 14076,1 sample from the Fra Mauro (Apollo 14) region is a highly anorthositic regolith breccia from a site where anorthosites are extremely scarce. The sample's composition resembles soils from the Descartes (Apollo 16) highlands. However, the low statistical probability for long-distance horizontal transport by impact cratering, together with the relatively high contents of imcompatible elements in 14076,1 suggest that this regolith breccia originated within a few hundred kilometers of the Apollo 14 site. Its compositional resemblance to ferroan anorthosite strengthens the hypothesis that ferroan anorthosite originated as the flotation crust of a global magmasphere.

 3. HDAC inhibitors suppress c-Jun/Fra-1-mediated proliferation through transcriptionally downregulating MKK7 and Raf1 in neuroblastoma cells

  Tang, Xiaomei; Xia, Yong; He, Guozhen; Min, Zhiqun; Li, Chun; Xiong, Shiqiu; Shi, Zhi; Lu, Yongjian; Yuan, Zhongmin

  2016-01-01

  Activator protein 1 (AP-1) is a transcriptional factor composed of the dimeric members of bZIP proteins, which are frequently deregulated in human cancer cells. In this study, we aimed to identify an oncogenic AP-1 dimer critical for the proliferation of neuroblastoma cells and to investigate whether histone deacetylase inhibitors (HDACIs), a new generation of anticancer agents, could target the AP-1 dimer. We report here that HDACIs including trichostatin A, suberoylanilidehydroxamic acid, valproic acid and M344 can transcriptionally suppress both c-Jun and Fra-1, preceding their inhibition of cell growth. c-Jun preferentially interacting with Fra-1 as a heterodimer is responsible for AP-1 activity and critical for cell growth. Mechanistically, HDACIs suppress Fra-1 expression through transcriptionally downregulating Raf1 and subsequently decreasing MEK1/2-ERK1/2 activity. Unexpectedly, HDACI treatment caused MKK7 downregulation at both the protein and mRNA levels. Deletion analysis of the 5′-flanking sequence of the MKK7 gene revealed that a major element responsible for the downregulation by HDACI is located at −149 to −3 relative to the transcriptional start site. Knockdown of MKK7 but not MKK4 remarkably decreased JNK/c-Jun activity and proliferation, whereas ectopic MKK7-JNK1 reversed HDACI-induced c-Jun suppression. Furthermore, suppression of both MKK-7/c-Jun and Raf-1/Fra-1 activities was involved in the tumor growth inhibitory effects induced by SAHA in SH-SY5Y xenograft mice. Collectively, these findings demonstrated that c-Jun/Fra-1 dimer is critical for neuroblastoma cell growth and that HDACIs act as effective suppressors of the two oncogenes through transcriptionally downregulating MKK7 and Raf1. PMID:26734995

 4. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 5. Resistência de plântulas de pepineiro a Colletotrichum lagenarium induzida por frações de extrato de Saccharomyces cerevisiae Resistance of cucumber seedlings to Colletotrichum lagenarium induced by fractions of Saccharomyces cerevisiae extract

  Nívea Maria Tonucci Zanardo; Sérgio Florentino Pascholati; Maurício Batista Fialho

  2009-01-01

  O objetivo deste trabalho foi purificar frações do extrato de Saccharomyces cerevisiae que induzam a resistência do pepineiro a Colletorichum lagenarium e determinar sua eficiência na proteção de plântulas, em casa de vegetação. A suspensão de células da levedura, seus extratos brutos aquosos autoclavados por 4 e 10 horas, duas frações (sobrenadante e precipitado) resultantes da precipitação etanólica do extrato bruto (4 horas) e as frações do sobrenadante identificadas na cromatografia de tr...

 6. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 7. Kjønnsforskjeller i overgang fra langtidssykmelding til uførepensjon i 1997-2002

  Sturla Gjesdal

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Denne studien undersøker overgangen fra langtidssykmelding til uførepensjonering for å se om man her kan finne noe av forklaringen på den observerte overhyppighet av uførepensjonering blant kvinner.Metode og materiale: Prospektiv nasjonal kohortstudie som inkluderer 66 083 kvinner og 47 073 menn i alderen 16-62 år som var sykmeldt lenger enn åtte uker i 1997. Data er hentet fra FD-trygd. Kvinner som var sykmeldt med en W-diagnose (svangerskapsrelatert ble ekskludert fra analysen pga alder og lav uførefrekvens. Kohorten ble fulgt opp i fem år med overgang til uførepensjon som endepunkt. Betydning av kjønn ble estimert ved hjelp av Cox' proporsjonal hasards analyse, kontrollert for sosiodemografiske faktorer. Vi gjorde separate analyser for de sykmeldte med muskel- og skjelettdiagnoser, psykiske diagnoser, hjerte/lungediagnoser og "andre" sykmeldingsdiagnoser, også med stratifisering for bostedsfylke.Resultater: 22% av de sykmeldte mennene og 24% av kvinnene var uførepensjonert etter fem års oppfølging. Etter justering for sosiodemografiske faktorer var risiko for uførepensjon fortsatt høyere for kvinner med muskel- og skjelettdiagnoser, men høyere for menn i de andre diagnosegruppene og totalt.Konklusjon: Risiko for uførepensjon blant langtidssykmeldte kvinner er ikke høyere enn hos langtidssykmeldte menn. Tvert imot, etter korreksjon for sosiodemografiske variabler, er det langtidssykmeldte menn som har størst risiko for å bli uførepensjonert, særlig innen gruppen som var sykmeldt for en psykisk lidelse. Siden langtidssykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, er likevel totaleffekten en større uføretilgang blant kvinnelige langtidssykmeldte. Gjesdal S. Gender differences in transition from long-term sickness absence to permanent disability pension, 1997-2002. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 193-202. ENGLISH SUMMARYBackground: The study investigates the transition from long-term sickness absence to

 8. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota

  Ribeiro Karina Guimarães; Pereira Odilon Gomes; Valadares Filho Sebastião de Campos; Garcia Rasmo; Cabral Luciano da Silva

  2001-01-01

  Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C) e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C) e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações prot...

 9. Mental retardation, acromegalic face, and megalotestes in two half-brothers: a specific form of X-linked mental retardation without fra(X) (q)?

  Tariverdian, G; Froster-Iskenius, U; Deuschl, G; Wolff, G

  1991-01-01

  We describe a family with two half-brothers affected with severe mental retardation. The phenotype in the affected individuals is characterized by apparent acromegaly, profound mental retardation, and hyperactivity. The mother has analogous but less severe facial anomalies and mild mental impairment. Screening for fra(X) (q) was negative in peripheral lymphocytes using methotrexate for fra(X) enhancement. The clinical findings in our patients are similar to those described by Fryns et al. [1986] in two patients with acquired lesions of the central nervous system. CT investigations in one of our patients showed areas of hyperdensity in the pontine region and a small subarachnoid cyst. The pedigree suggests X-linked inheritance. The association of apparent acromegaly, CNS anomalies, megalotestes, and mental retardation in this family supports the hypothesis that a distinct syndrome may exist with phenotype anomalies more severe than those characteristic for the Martin-Bell syndrome but without fragile X. PMID:2018059

 10. Fração exalada de óxido nítrico no controlo e abordagem terapêutica da asma

  Melo, Bruno; Costa, Patrício Soares; Afonso, Ariana; Machado, Vânia; Moreira, Carla; Gonçalves, Augusta; Gonçalves, Jean Pierre

  2014-01-01

  Introdução: A asma é uma doença respiratória crónica caracterizada pela hiper-reactividade e inflamação brônquica. A inflamação brônquica destes doentes pode ser monitorizada através da medição da fração exalada de óxido nítrico. Este estudo tem por objetivo determinar a associação do valor da fração exalada de óxido nítrico com o débito expiratório máximo instantâneo e com o controlo da asma determinado pela Classificação da Iniciativa Global para a Asma. Material e Métodos: Estu...

 11. Antimicrobial activity of fractions of red propolis from Alagoas, Brazil Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil

  Denise Wanderlei Silva

  2012-06-01

  Full Text Available The red propolis is a new type of propolis founded in Brazil with large biological action. This study evaluated the antimicrobial activity of ethanol extract and fractions of hexane, chloroform and acetanolica of propolis from the apiary of the state of Alagoas. The microbial strains used were: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The ethanolic extract showed activity against Gram-positive strains (100%, Gram-negative (62.5% and fungi (100% with efficiency against 76.9% of all the analyzed strains. The hexanic fraction showed efficiency against 76.9% as observed with the ethanolic extract, though the chloroform fraction showed activity against 92.3% of the strains analyzed. Klebsiella pneumoniae was the only resistant species. The ethyl acetate was the fraction that showed the best antimicrobial activity with efficiency against 100% of all strains analized. Excellent results were observed to Candida albicans mainly with ethyl acetate fraction with the value of minimum inhibitory concentration (MIC similar to those observed to Gram-positives bacteria. We concluded that the partitions of red propolis showed excellent antimicrobial activity mainly against Gram-positive microorganisms and Candida albicans. Furthermore, we observed the ethyl acetate fraction stood out as a promissory biotechnological product. A própolis vermelha, como é conhecida popularmente, é uma própolis recentemente encontrada no Brasil e tem potente ação biológica. O presente trabalho avaliou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico e das frações hexânica, clorofórmica e acetanólica da própolis proveniente de apiário do estado de Alagoas. As linhagens microbianas utilizadas foram: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus

 12. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 13. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay

  Bottino, Carolina G; Gomes, Luciano P; Pereira, José B; José R. Coura; Provance, David William; De-Simone, Salvatore G

  2013-01-01

  Background The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Methods Twent...

 14. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Zaiying Hu; Dongfang Lin; Jun Qi; Minli Qiu; Qing Lv; Qiuxia Li; Zhiming Lin; Zetao Liao; Yunfeng Pan; Ou Jin; Yuqiong Wu; Jieruo Gu

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene ...

 15. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Hu, Zaiying; Lin, Dongfang; Qi, Jun; Qiu, Minli; Lv, Qing; Li, Qiuxia; Lin, Zhiming; Liao, Zetao; Pan, Yunfeng; Jin, Ou; Wu, Yuqiong; Gu, Jieruo

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05). CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway. PMID:26602520

 16. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Zaiying Hu

  2015-11-01

  Full Text Available OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05. CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway.

 17. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 18. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 19. La “struttura ecclesiastica” dello Scottish Enlightenment. Le origini dell’illuminismo scozzese fra religione naturale e teologia razionale

  Francesco Alicino

  2011-03-01

  Full Text Available Il contributo, segnalato dal Prof. Nicola Colaianni, dell’Università degli Studi di Bari, è destinato alla pubblicazione nella Rivista del Giornale di Storia costituzionale, n. 20 (2/2010 a cura di A. Torre, Idee e principî costituzionali dell’Illuminismo scozzese / Constitutional Ideas and Principles of Scottish Enlightenment. In questa versione del lavoro sono stati ridotti all’essenziale i riferimenti bibliografici: per una più ampia bibliografia si rinvia al succitato volume della Rivista del Giornale di Storia costituzionaleSOMMARIO: 1. Prologo. Le origini della Secular Age – 2. I princìpi fondamentali della Chiesa di Scozia: la Professione di Fede e i Catechisms – 3. Il legame fra il mondo accademico e quello ecclesiastico – 4. La macchina processuale (ecclesiastica e il Right of Patronage – 5. L’influenza del giusnaturalismo razionalista sulla dottrina teologica cristiana 6. Lo sguardo scettico del bon David – 7. Epilogo. La progressiva secolarizzazione dello Scottish Enlightenment.AbstractBetween the late XVII century and the second half of the XVIII century Scotland faced very important constitutional changes, involving the relationships between the State and the Churches. In this context, the "religious question" continued to play a crucial role, finding its place – as so often in the past – at the top of the political agenda. However, this agenda was also influenced by the intellectual movement called Scottish Enlightenment, which gave an important contribution to the evolution of the Scottish Established Church that was Calvinist in its official documents, but Presbyterian in the ecclesiastical order.After general considerations about the process of secularization (which spread out in Europe at that time the author analyses the peculiar evolution of relationships between the Scottish Established Church and the Scottish Enlightenment, which also affected the constitutional system in this country.

 20. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 1. Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013

  Danielsen, Ådne

  2013-01-01

  Verden og Norge er i omstøping. Det kanskje mest fremtredende og omtalte trekket ved vår samtid er kunnskapens og kompetansens betydning som innsatsfaktor for vekst og utvikling. I Norge kommer det med jevne mellomrom regionalpolitiske stortingsmeldinger som illustrerer utviklingen. Dette kommer tydelig fram blant annet i Stortingsmelding nr.25 (2008-2009) der det legges vekt på at nye styringsregimer fra nå av mer og mer må baseres på konkurransekraft ved hjelp av kompetanse. Også NOU 2011:3...

 2. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Eunice Yuen Ting Lau; Jessica Lo; Bowie Yik Ling Cheng; Mark Kin Fai Ma; Joyce Man Fong Lee; Johnson Kai Yu Ng; Stella Chai; Chi Ho Lin; Suk Ying Tsang; Stephanie Ma; Irene Oi Lin Ng; Terence Kin Wah Lee

  2016-01-01

  Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs) are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs) would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+) CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. ...

 3. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  Uemerson Silva da Cunha; José Djair Vendramim; Waldireny Caldas Rocha; Paulo César Vieira

  2006-01-01

  Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick). Extratos aquosos liofilizados (EAL) a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai), os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. ...

 4. Stratigrafia fisica ed analisi di facies della formazione marnoso-arenacea, affiorante fra la valle Santerno e la valle Savio (Langhiano-Serravalliano, Appennino settentrionale, Italia)

  Muzzi Magalhaes, Pierre

  2009-01-01

  Questo lavoro ha avuto come oggetto la stratigrafia e l’analisi di facies di un intervallo di circa 2.500 m di spessore nei depositi torbiditici della successione stratigrafica langhiana e serravalliana della Formazione Marnoso-arenancea (FMA). Seguendo le orme del lavoro di Ricci Lucchi & Valmori (1980), la correlazione stratigrafica ad alta risoluzione è stata realizzata attraverso la misura di sette sezioni stratigrafiche fra le valli del Santerno e del Savio per un totale di 6.715 m. I r...

 5. Misjon - hvordan og hvorfor : en studie i overføring av verdier fra Santalmisjonen/Normisjon til befolkningsgrupper i Cañar og Cuenca i Ecuador

  2005-01-01

  I en stadig mer globalisert verden ønsker jeg, gjennom denne oppgaven, å gi mitt bidrag til økt forståelse for hvilke mekanismer som virker når kulturelle fenomener fra forskjellige land møtes. Oppgaven forteller om møtet mellom nordmenn og ecuadorianere. Integrasjon for nordmennenes del diskuteres i stor grad i lys av betydningen av resiprositet. Forventninger til gjenytelser samsvarer ikke alltid siden giver og mottaker ofte har ulik vektlegging av verdier. Gjennom Santalmisjonens og Normis...

 6. Undersøkelse av non-ortho polyklorerte bifenyler og polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner i organismer og sedimenter fra omegnen av marinebasen ved Haakonsvern 1993

  Knutzen, J.; Biseth, A.

  1994-01-01

  Lever av torsk fra Haakonsvernområdet viste konsentrasjoner av non-ortho polyklorerte benifyler (PCB), målt som toksisitetsekvivalenter, på ca 40 ganger "normalinnholdet". Overflate sedimentene viste varierende nivåer, men med overkonsentrasjoner på opp til ca 10 ganger. Mer moderate forhøyelser ble registrert i blåskjell (ca. 5 ganger) og lomre. For polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner begrenset overkonsentrasjonene seg til 2 - 3 ganger i blåskjell og opp til 4 - 5 ganger i sedime...

 7. Bioakkumulering av miljøgifter fra marine sediment - etablering av et test-system. (Bioaccumulation of sediment-bound contaminants - establishment of a test-system)

  Hylland, K.

  1996-01-01

  Det har blitt etablert et oppsett for testing av biotilgjengeligheten av miljøgifter i marine sedimenter. Test-systemet kan brukes til testing av sediment innhentet fra felt og sediment innblandet en ønsket miljøgift eller blanding av miljøgifter. Test-organismer i oppsettet er børstemarken Nereis diversicolor og nettsnegl Hinia (Nassarius) reticulata. Dette er sentrale arter i økosystemet, de er lette å samle i store antall og det er mulig å holde begge i akvariesystemer over lengre tid. All...

 8. Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

  Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund

  2007-01-01

  Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av MS Trygg i Oslofjorden. Det ble samlet inn tre fiskearter (torsk, rødspette og smørflyndre) i tillegg til reker for analyse og vurdering av miljøkvalitet og grenseverdier for trygg sjømat. Det ble gjort analyser av de klororganiske forbindelsene PCB7 og pesticidene diklor...

 9. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 10. Avaliação do potencial gastroprotetor e cicratizante da fração Diclorometano e da piplartina obtidos dos frutos Piper Tuberculatum Jacq. em ratas

  Burci, Lígia Moura

  2011-01-01

  Resumo: A Piper tuberculatum Jacq. pertence a família Piperaceae e é conhecida popularmente como pimenta d’ardo, jaborandi falso ou jamburana. Embora seja utilizada popularmente como estimulante digestivo e na redução dos gases intestinais, até o momento não havia nenhum estudo científico que comprovasse seu uso popular como gastroprotetor. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a possível atividade protetora gástrica e esofágica da fração diclorometano obtida dos frutos de...

 11. Starten på en ny hverdag : En studie av norske adoptivforeldres første tilknytning til sitt adoptivbarn fra Chile

  2012-01-01

  Formål Studien har som mål å undersøke viktigheten av språk i tilknytningsfasen mellom adoptivforeldre og barnet. Barnet er sårbart etter en adopsjon, og det skal tilpasse seg sine nye adoptivforeldre og lære seg et nytt språk. Målet med studien er å få innsikt i viktigheten av at adoptivforeldre snakker spansk når de adopterer fra Chile. I tillegg ønsker studien å skaffe mer kjennskap til hvorvidt andre faktorer er medvirkende for adoptivforeldrene i deres tilknytningsprosess til barnet. ...

 12. Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåkingav laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen

  Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar

  2013-01-01

  I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene registreres, og eventuell forekomst av rømt oppdrettslaks fra lokale oppdrettsanlegg skulle kartlegges ved genetiske analyser. Oppvandringen av voksen laksefisk skulle registreres ved videoovervåking. Videoovervåking viste seg imidlertid vanskelig å g...

 13. Forest cover maps of China in 2010 from multiple approaches and data sources: PALSAR, Landsat, MODIS, FRA, and NFI

  Qin, Yuanwei; Xiao, Xiangming; Dong, Jinwei; Zhang, Geli; Shimada, Masanobu; Liu, Jiyuan; Li, Chungan; Kou, Weili; Moore, Berrien

  2015-11-01

  Forests and their changes are important to the regional and global carbon cycle, biodiversity and ecosystem services. Some uncertainty about forest cover area in China calls for an accurate and updated forest cover map. In this study, we combined ALOS PALSAR orthorectified 50-m mosaic images (FBD mode with HH and HV polarization) and MODIS time series data in 2010 to map forests in China. We used MODIS-based NDVI dataset (MOD13Q1, 250-m spatial resolution) to generate a map of annual maximum NDVI and used it to mask out built-up lands, barren lands, and sparsely vegetated lands. We developed a decision tree classification algorithm to identify forest and non-forest land cover, based on the signature analysis of PALSAR backscatter coefficient data. The PALSAR-based algorithm was then applied to produce a forest cover map in China in 2010. The resulting forest/non-forest classification map has an overall accuracy of 96.2% and a Kappa Coefficient of 0.91. The resultant 50-m PALSAR-based forest cover map was compared to five forest cover databases. The total forest area (2.02 × 106 km2) in China from the PALSAR-based forest map is close to the forest area estimates from China National Forestry Inventory (1.95 × 106 km2), JAXA (2.00 × 106 km2), and FAO FRA (2.07 × 106 km2). There are good linear relationships between the PALSAR-based forest map and the forest maps from the JAXA, MCD12Q1, and NLCD-China datasets at the province and county scales. All the forest maps have similar spatial distributions of forest/non-forest at pixel scale. Our PALSAR-based forest map recognizes well the agro-forests in China. The results of this study demonstrate the potential of integrating PALSAR and MODIS images to map forests in large areas. The resultant map of forest cover in China in 2010 can be used for many studies such as forest carbon cycle and ecological restoration.

 14. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos Chemical constituents of the in natura and dried fractions of litchi: nutritional potential of by-products

  Estela de Rezende Queiroz; Celeste Maria Patto de Abreu; Kelly da Silva Oliveira

  2012-01-01

  A lichieira (Litchi chinensis Sonn.) é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repet...

 15. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere...

 16. Fra madkultur til kostregime

  Højlund, Susanne

  2014-01-01

  Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark.......Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark....

 17. Fra projekt til kultur

  Austring, Bennyé D.

  2012-01-01

  På baggrund af flere fortløbende udviklingsprojekter i Næstved Kommunes børnehaver sammen med Inge Tofte-hansen og Niels Johnson, UC Sjælland og Anne Maj Nielsen, DPU, beskriver Bennyé D. Austring sine dramafaglige erfaringer, både konkrete tiltag, arbejdsmetoder og relevante teoritilgange. Artik...

 18. Fra Dracula Til Twilight

  Larsen, Mikkel Hill; Imlau-Jeppesen, Pelle; Marius Aeppli Brogaard, Jon; Tutundjan, Garegin

  2014-01-01

  In this paper, an analysis of three popular vampire stories is undertaken: Dracula (1897), Interview With the Vampire (1976) and Twilight (2008); through the prism of three common horror themes: the gothic, the stranger and the liminal. The aim of this analysis is to uncover which general fears manifest themselves in these titles, which is then understood through the themes and the contemporary reception of the titles. The paper concludes that there is a general fear of the collapse of ...

 19. Fra Berlin til Bagdad

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 20. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter;

  2006-01-01

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedøre power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash was...... calculations of the necessary amount of water required for dissolving all the KCl and all KCl + K2SO4 of the fly ash. This theoretical minimum amount of water was calculated at a range of temperatures between 10 and 100°C. The amount of water required at 100°C was less than half of that required at 10°C...... dissolved at low pH, a slightly higher solubility was found. 100 gram fly ash consisted typically of 9 gram insoluble material, 9 gram calcium phosphate, 29 gram potassium sulfate and 53 gram of potassium chloride. In addition, 100 gram of fly ash contained approximately 1 mg of cadmium, corresponding to a...

 1. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  of dropout, which we connect to research in young people school to work transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own strategies and choices......The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro......-gramme, complete the programme. The dropout rate has stayed on a high level despite a large num-ber of initiatives to increase retention. This article argues, that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the conceptualisation of the dropout phenomenon. We ex-amine the concept of...

 2. Fra 'Face' til Interface

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 3. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  subjektspositioneringer. ”Transculturalism is especially needed in world politics, where the factor of fixed cultural identity based on race, ethnos, religion, or ideological commitments turned out to be a source of conflict and violence”. (Epstein 2009: 328). Bahbah formulerer på tilsvarende vis, at; “What is...

 4. Westerns fra hele verden

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2014-01-01

  Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014).......Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014)....

 5. Fra konflikt til kompromis

  Jepsen, Henrik

  2011-01-01

  Issue linkage betegner en simultan forhandling om flere issues med henblik på en samlet aftale. På den ene side gør issue linkage det muligt at opnå større aftaler gennem udveksling af indrømmelser på tværs af issues. På den anden side indebærer issue linkage en risiko for, at en hårdknude på ét ...

 6. Fra Windows til sanserum

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 7. Fra patos til logos

  Jensen, Leif Becker

  Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel......Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel...

 8. Fra Japan til Nordjylland

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 9. Fra krigshelt til bums

  Shamshiri-Petersen, Kaveh

  2010-01-01

  Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde......Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde...

 10. Fra revalidering til rehabilitering

  Danneris, Sophie; Olesen, Søren Peter

  samfundsmæssige udfordringer og forpligtelser forbundet med investeringssynsvinklen og med en vellykket rehabiliterings-/revalideringsindsats, uafhængigt af ordvalget. Artiklen indfanger to sammenhængende iagttagelser. Den første er, at den socialpolitiske investeringssynsvinkel, der synes at stikke næsen frem...

 11. Fra uddannelse til arbejde

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktu...

 12. Udfordring fra udkanten

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 13. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 14. Fra stat til amt

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 15. Fra ideal til virkelighed

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 16. Fri os fra FOMO

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 17. Genforeningen set fra vandet

  Nørby, Søren

  2014-01-01

  Den 9. juli 1920 stod krydseren Heimdal ud ad Flådens Leje i København sammen med kongeskibet Dannebrog for at bringe Christian X og kongefamilien til genforeningsfestlighederne i Sønderjylland. Med om bord på Heimdal var også marineingeniør Georg Valdemar Hansen. Her fortæller han om sine opleve...

 18. Nyt fra videnskaberne 2

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  to participation in a hospital-based falls assessment clinic programme: an interview study with older people, Scandinavian Journal of Public Health, 37(7): 728-735. McMahon S, Talley KM & Wyman JF. (2011). Older people's perspectives on fall risk and fall prevention programs: a literature review....... International Journal of Older People Nursing, 6(4) 289-298 WHO (2007). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Fundet 7.10. 2012 på http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf...... deltagelse/ikke-deltagelse problematikken. Udfordringen er at udvikle forskellige tilbud, så både dem, der føler sig for sunde og fitte, eller for syge og gamle, kan overtales til at gøre noget ved deres faldproblem. Referencer Bunn F et al (2008). A systematic review of older people’s perceptions of...

 19. Fra Fingerplan til Facebook

  Gudmundsson, Soffia St. S

  2012-01-01

  Fra
 Fingerplan
 til
 Facebook
 handler
 om
 byplanlægningens
 skift
 fra
 målorienteret
 til
 procesorienteret
 arbejdsfokus,
 og
 hvilken
 rolle
 netværket
 Facebook
 spiller
 i
 inddragelsesprocessen.
 Med
 fokus
 på
 den
 kommunikative
 planlægningsteoris
 fokus
 på
 dialog
 og
 deltagelse,
 undersøges
 Facebooks
 kommunikative
 potentialer
 og
 kvaliteter
 og
 de
 københavnske
 områdefornyelsers
 anvendelse
 af
 Facebook
 i
 en
 inddragelsesproces.
 Med
 inspiration
 ...

 20. Andre scener fra Afghanistan

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 1. 10 medisinplanter fra Mali

  Kabiri, Neda

  2015-01-01

  I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Mali og i andre land og undersøke om hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene. Det vil legges vekt på kjemiske, biologiske og toksikologiske studier og til slutt konkluderer om eventuelle vitenskapelige studier støtter tradisjonell bruk av disse p...

 2. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 3. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 4. Frações de carboidratos de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada Carbohydrate fractions of tropical grasses at different cutting ages and under nitrogen fertilization

  L.T. Henriques; J.F. Coelho da Silva; E. Detmann; H.M. Vasquez; O.G. Pereira

  2007-01-01

  Avaliaram-se as frações de carboidratos dos capins setária (Setaria anceps Stapf), hemarthria (Hemarthria altissima [Poir] Stapf. & Hubbard), angola (Brachiaria purpurascens [Raddi] Henr.) e acroceres (Acroceras macrum Stapf.) adubados com 0, 100, 200, 300 e 400kg de N/ha na forma de sulfato de amônio e colhidos aos 28, 42, 56 e 70 dias de idade. Os cortes foram realizados a 20cm do solo para o capim-setária e a 10cm para as demais espécies. As frações dos carboidratos das forrageiras foram i...

 5. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  Uemerson Silva da Cunha

  2006-11-01

  Full Text Available Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick. Extratos aquosos liofilizados (EAL a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai, os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. Numa segunda etapa, foram obtidos, por maceração, extratos de folhas a 1%, em hexano (HEX, diclorometano (DIC e metanol (MET como descrito anteriormente, tendo-se incluído acetona e água como controles. Entre os extratos, o DIC foi o mais promissor como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre lagartas de T. absoluta. Na seqüência, por meio de partição líquido-líquido do extrato DIC de folhas, obtiveram-se as frações em HEX, MET, acetato de etila (AET, n-butanol (NBU e aquosa (AQ. Destas frações, a AQ a 0,1% do extrato em DIC foi considerada a mais promissora como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre T. absoluta.This work aimed at identifying fractions of aqueous and organic extracts of the meliaceous Trichilia pallens with insecticidal activity against the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick. Leaf and twig freeze-dried aqueous extracts (FDA of T. pallens were resuspended in water at a concentration of 3% and sprayed over tomato leaflets, which were infested with newly-hatched larvae. Larval mortality at 5 and 10 days after infestation (dai were higher for leaf extracts. In a second set of experiments, 1% leaf extracts were produced by maceration in hexane (HEX, dichloromethane (DIC and methanol (MET, and tested as described before, using acetone and water as controls. DIC extracts were the most promising as a source of substances with insecticidal activity against T. absoluta larvae, and were further

 6. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 7. The Fraction Hour: a small sociology of vampires in Mathematics Education A Hora da Fração: pequena sociologia dos vampiros na Educação Matemática

  Carlos Roberto Vianna

  2008-12-01

  Full Text Available An analogy is drawn in this article between the imagination associated with vampire stories and the research and concerns of teachers related to the teaching of fractions, mainly with respect to early elementary education. It is proposed that fractions not be referred to in terms of representing the part-whole relation, as in this context, the object denominated “fraction” is not a number. Key-words: Fractions. Mathematics Education. Curriculum. Elementary Education.Este artigo traça uma analogia entre o imaginário associado às histórias de vampiro e as pesquisas e preocupações de professores relacionadas com o ensino das frações, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental. O artigo propõe a retirada das menções às frações como representação da relação parte-todo, advogando que neste contexto o objeto que recebe a denominação de ‘fração’ não é um número. Palavras-chave: Frações. Educação Matemática. Currículo. Ensino Fundamental.

 8. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 9. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 10. Mesure des changements de consommation suite à une segmentation de l’offre : l’exemple de la tomate fraîche

  Hassan, Daniel; Monier-Dilhan, Sylvette

  2009-01-01

  Cet article explore certaines limites de l’innovation comme outil de stimulation de la consommation de fruits et légumes frais. En nous appuyant sur l’exemple de la tomate fraîche, nous mesurons l’impact de nouveaux produits (tomate-grappe et tomate-cerise) sur la consommation totale de tomate. Après avoir vérifié que tous les biens s’inscrivent dans le même marché, nous montrons que si ces nouveaux produits ont bien suscité une demande, celle-ci n’a pas dynamisé la consommation. Ce résultat ...