WorldWideScience

Sample records for belyst gennem feltarbejde

 1. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 2. Geografisk information gennem tiden

  Sørensen, Esben Munk

  2004-01-01

  At lave kort hænger sammen med et behov for at kommunikere geografisk information. Der har gennem historien altid været en tidstypisk sammenhæng mellem dette behov, den tilgængelige teknologi til formålet og så den pågældende datamodel. Helt tilbage fra den yngste kartografi og til fremtidens brug...... af stedbestemmelse med allestedsnærværende computerkraft - pervasive computing. En udvikling, der understreger, at geografisk information altid tjener samfundet eller et eksplicit behov. Udgivelsesdato: Februar...

 3. Vurdering af roebiomassefraktioner som husdyrfoder belyst gennem analyser og forsøg

  Nørgaard, Jan Værum; Hvelplund, Torben

  2011-01-01

  Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse (foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både s...

 4. Gensyn med Ginir - etiopisk feltarbejde efter 30 års venten

  Friis, Ib; Weber, Odile

  2014-01-01

  Forfatterne gennemførte i 2013 en måneds feltarbejde i området omkring Ginir, Sheik Hussein, Imi og Dolo Mena in den østlige Oromia og tilgrænsende dele af Somalia Regional States. Ib Friis havde for 30 år siden i forbindelse med det etiopiske floraprojekt forsøgt at arrangere en felttur til områ...

 5. Vækst gennem overtagelse og fusion

  Werlauff, Erik

  2007-01-01

  Analyse af de måder, hvorpå et aktie- eller anpartsselskab juridisk kan overtage et andet selskab helt eller delvis, nemlig gennem fusion, spaltning eller virksomhedsoverdragelse.......Analyse af de måder, hvorpå et aktie- eller anpartsselskab juridisk kan overtage et andet selskab helt eller delvis, nemlig gennem fusion, spaltning eller virksomhedsoverdragelse....

 6. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 7. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  Bæredygtig inklusion gennem community dannelse er et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret under Region Sjællands Socialafdeling. Det har som mål at undersøge, om og i givet fald hvordan det er muligt gennem orkestrering af forskellige former for fællesskaber på, mellem og udenfor sociale ...... tilbuds matrikler, at give mennesker med middelsvære psykiske og evt. fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at realisere et liv i mødet med en større del af det omgivende samfund....

 8. Krig i Afghanistan gennem fire årtier

  Vestenskov, David

  2014-01-01

  I mere en et årti har dansk og international sikkerhedspolitik haft øjnene rettet mod det etnisk og politisk fragmenterede land i Centralasien, og engagement i Afghanistan har på mange måder været skelsættende for dansk militærhistorie. Landet har gennem de seneste fire årtier befundet sig i en p...

 9. Empowerment gennem opgradering - En analyse af opgraderingsstrategiers potentielle effekter på empowerment af ghanesiske kakaobønder

  Fristrup, Morten Ulrik; Sørensen, Mark

  2013-01-01

  En analyse af ghanesiske kakaobønders opgraderingsmuligheder og disses effekter på empowerment. En række opgraderingsstrategier undersøges gennem litteraturstudie, for at afdække de potentielle effekter af disse strategier. Dernæst analyseres disse opgraderingsstrategier ud fra empowerment teori, for at evaluere bøndernes muligheder for at opnå empowerment. Det konkluderes at Fairtrade certificering er den eneste strategi der har et specifikt fokus på empowerment af bønderne.

 10. Pla(y)cefully – når børn finder sted gennemt transformationer af institutionelle konstruktioner

  Nørgård, Rikke Toft; Toft, Herdis

  2014-01-01

  gennem leg med artefakter, redskaber og teknologier i krydsfeltet mellem interaktionsdesign, human-centered design, digitale teknologier og konstruktionisme. Gennem den transdisciplinære tilgang til pla(y)ces og pla(y)cefullness og på bagrund af centrale emergerende kategorier i de to feltarbejder...

 11. Apokalypseforestillinger gennem tiden

  Wirenfeldt, Jasmin Sofie Farzin; Jensen, Julie; Fredmark, Malina Thordahl; Ates, Rabiye; Randeris, Sarah Schwab; Mogensen, Sofia Tolstrup

  2015-01-01

  This paper will discuss conceptions of the apocalypse in modern literature and films. It is interesting to see how The Book of Revelation in many ways frames the modern perception and presentation of the apocalypse. The main objective of this paper is to answer the question of which conceptions of the apocalypse are expressed in Theis Ørntoft’s Digte 2014 and Lars von Trier’s Melancholia. Furthermore the historical foundation and present reasoning behind these conceptions will be el...

 12. Trepartssamarbejdet gennem tiderne

  Mailand, Mikkel

  2011-01-01

  Arbejdsmarkedets parter vil via trepartssamarbejde blive forsøgt involveret i løsningen af mange af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer, Danmark står over for. Det stod klart, endnu inden forhandlerne fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF havde fundet frem til, hvem d...

 13. Gennem kendskab til venskab:

  Frederichsen, Kim

  En undersøgelse af sovjetisk kulturdiplomati i Danmark med særlig fokus på virksomheden i den dansk-sovjetiske foreningens aktiviteter. Herudover en gennemgang af det sovjetiske apparat for kulturdiplomati og finansieringen af virksomheden. Byggede primært på danske forenings- og privatarkiver....

 14. Samarbejde gennem spil

  Beckmann Jegsen, Nicolaj; Lie Barret, Sille; Harder Thygesen, Maja; Debel, Niels; Mirfat, Zeciri; Patursson, Guttormur; Møller Bach, Katrine

  2012-01-01

  This project concerns the development of a game, wherein co-operation is a crucial aspect. Through analysis of the game during use, we will seek to uncover how it functions, and if it lives up to our goals, both concerning the efficiency of the design and its effect on the users. Our goal with the game is to create a framework, in which co-operation is needed to both participate and succeed, while still being an entertaining experience to the us-er. The purpose of the game itself is to inc...

 15. Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

  Christensen, Torben Spanget; Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Krogh, Ellen

  Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse undersøger, hvad, hvordan og hvorfor der skrives i tre niendeklasser i den danske folkeskole. Bogen bygger på omfattende etnografisk feltarbejde gennem et år og viser, hvordan skrivekulturer på godt og ondt sætter rammer for elevers skrivning og læreres...

 16. Metodeovervejelser i en kvalitativ og kvantitativ fængselsundersøgelse

  Minke, Linda Annette Kjær

  2009-01-01

  Artiklen omhandler nogle præliminære metodiske overvejelser indhentet gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde foretaget i et lukket fængsel for mandlige indsatte. Det er efterhånden blevet almindeligt at forskere i sådanne kontekster underlægges indberetningspligt, hvilket kan være dilem...

 17. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to...

 18. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 19. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  Wahlgren, Bjarne; Lund, Karen; Geiger, Tinne

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kunne være et godt redskab til at støtte den...

 20. Integration gennem voksen- og efteruddannelse

  Geiger, Tinne; Lund, Karen

  I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kan være et redskab til at støtte den proces...

 1. Identificering af teknologi gennem narrativer

  Stoustrup, Sune Wiingaard; Rising, Carl Johan; Petersen, Mikael

  2011-01-01

  Denne rapport arbejder med en gennemgang af den såkaldte 3D printer teknologi. Denne vil sættes i sammenhæng med et teknologifilosofisk ’form of life ́ forståelse fremsat af Langdon Winner, samt en metode til at udrede det komplekse forhold: menneske-teknologi, med aktør-netværk teori som værktøj.

 2. Forbedret SCM gennem koordineret lagerstyring

  Larsen, Christian; Thorstenson, Anders

  2009-01-01

  Effektiv lagerstyring er en vigtig del af god supply chain management (SCM). At opnå en sådan lagerstyring er imidlertid ikke en triviel opgave. Det kræver indsigt i virkemåden af flertrins (engelsk: multi-echelon, multi-level eller multi-stage) lagersystemer med usikker fremtidig efterspørgsel...

 3. Evaluering af Teori gennem Anvendelser

  Christensen, Hans Peter

  1999-01-01

  Two different assessments methods are evaluated. Assessment of theoretical competencies through project work and assessment of theoretical competencies through group assignment.......Two different assessments methods are evaluated. Assessment of theoretical competencies through project work and assessment of theoretical competencies through group assignment....

 4. Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger

  Stokholm, Anja

  2006-01-01

  Afhandlingen omhandler 6-15-årige anbragte børns hverdagsliv og bygger på 8½ måneds etnografisk feltarbejde på to behandlende døgninstitutioner i Danmark. Gennem afhandlingen analyseres, hvordan børn manøvrerer i og mellem til tider modsætningsfulde sociale sammenhænge, nemlig børnegruppen som fæ...

 5. Internprising i multinasjonale konsern : retningslinjer belyst med empiri fra Statoil

  Gussiås, Gunnhild

  2006-01-01

  Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. Multinasjonale konsern møter i dag komplekse problemstillinger knyttet til internprising og skatt. Dette har ført til at omfattende lover og retningslinjer har blitt utarbeidet. Denne utredningen gir først en kort introduksjon til internprisingsproblematikken generelt og konsernet Statoil ASA. Deretter beskrives norske lovbestemmelser tilknyttet internprising, OECDs retningslinjer, skatteavtaler mellom de ulike land og Adva...

 6. Nintendo Wii hjælper patienter i Esbjerg:Gennem leg kan man glemme sine muskelsmerter og få øget livskvalitet, viser forstudierne i et forskningsprojekt i Esbjerg, der derfor søger flere forsøgspersoner.

  Lewis Brooks, Anthony (aka Tony)

  2010-01-01

  En forsker med fokus på leg og interaktive teknologier og en speciallæge, der vil hjælpe smerteramte fibromyalgi-patienter til en bedre hverdag – det er det makkerpar, der i disse dage søger nye deltagere til et projekt med spændende perspektiver. Deres indledende undersøgelser med tre forsøgspersoner har givet dem en tro på, at leg og bevægelse gennem Nintendo Wii-spil giver meget fine resultater og bedre livskvalitet for patienter, som ellers lider af smerter og isolation på grund af sygdom...

 7. Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

  From, Ditte-Marie; Holm, Jesper; Olesen, Birgitte Ravn;

  tilbuds matrikler, at give mennesker med middelsvære psykiske og evt. fysiske funktionsnedsættelser mulighed for i højere grad at realisere et liv i mødet med en større del af det omgivende samfund. Hertil gennemfører vi grundige casestudier af frontløbere på området, Marjatta og Østagergaard, besøg på...

 8. SeniorInteraktion – Innovation gennem dialog

  SeniorInteraktion er et bud på en ny strategisk tilgang til design for det gode ’ældreliv’. Kernen i dagordenen er et fokus på at designe for social interaktion, dvs. at designe for at bevare og styrke sociale relationer, at bevare eller genskabe følelsen af at blive set og høre til samt følelsen...

 9. Leverresektioner gennem ti år

  Wettergren, André; Larsen, Peter N; Rasmussen, Allan; Hillingsø, Jens; Kirkegaard, Preben

  2008-01-01

  AIMS: The results after liver resection have improved over the last decade with an operative mortality rate of less than 5% in high-volume centres. The aim of the present study was to assess the perioperative outcome after hepatic resection and to assess the long-term survival after liver resecti...

 10. Læring gennem aktivitet og samarbejde

  Duus, Lene; Bruhn, Stinne; Sørensen, Brigitte;

  2013-01-01

  , entreprenørskab, hvorfor studerendes aktive deltagelse samt udvikling af fortagsomhed bliver vigtig. Opgaven beskriver et udviklet undervisningsdesign, hvor vi benytter blended learning. Vi sætter fokus på kommunikation i tværfagligt samarbejde – afgrænset til 2 lektioner i auditoriet, som optakt til......Modul 5 er et tværfagligt modul med jordemoder-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, sygepleje- og radiografstuderende. Der er ca 230 studerende i alt. Modulet er denne gang væsentligt ændret, blendet learning anvendes som princip for tilrettelæggelse af undervisningen. Der er fokus på innovation...

 11. I sansernes vold - kommunikation gennem sanseperception

  Futó, Zsuzsanna

  2013-01-01

  What is a sensory experience? Moreover, what is its purpose, and what can it do for us in an interpersonal communications situation. Can it help? Or will it more likely disturb the understanding between the communication partners? This thesis is built around these kinds of questions. Its main interest is to explore, whether our sensory experience can be used beneficially in a face-to-face communications situation. It gathers the basic knowledge about the most important ingredients for a se...

 12. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 13. Erkendelse gennem oplevelse: Når indlevelse ikke er mulig

  Warming, H.

  Artiklen omhandler deltagen observation, diskuteret fra et moderat social konstruktivistisk perspektiv. I artiklen stilles skarpt på relationen mellem begreberne erkendelse, indlevelse og oplevelse, idet det diskuteres hvilken type erkendelse det er muligt at opnå qua deltagelse i en børnegruppe ...

 14. Reducering af madspild gennem leg og læring

  Grindsted, Christine; Krandorf, Jacob; Pazyj, Alexander Sørensen; Christensen, Alexander Nordkild; Hansen, Anders Holm

  2015-01-01

  In the past years, the focus about the food waste problem, have been brought up in the media, which has created a big discussion among consumers. There have been a lot of campaigns and further information about the subject especially to adults. In our project we have been trying to involve the children in this discussion. We have created a board game, with the intension to inform the consumers about the food waste problem and by that creating a dialog in the home between children and adults. ...

 15. Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år

  Moos, Henriette

  2015-01-01

  Dette tilbageblik over Furesø Erhvervsforenings historie tilbage til 1890 er udarbejdet i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015 på baggrund af research i lokalarkiver og samtaler med nuværende og tidligere medlemmer. Beretningen er en fascinerede rejse tilbage i dansk erhvervshistorie...... i 1982 med stor økonomisk gevinst. Disse historier - og mange flere - gør det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem fire generationer har udvist stort engagement i at drive virksomhed...

 16. Laparoskopisk rectumresektion med salpingo-ooforektomi gennem en enkelt incision

  Bulut, Orhan; Nielsen, Claus B.

  2011-01-01

  Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) is an evolving alternative to conventional laparoscopic surgery. We present the case of a low anterior resection combined with left salpingo-oophorectomy performed as a SILS procedure. The patient was a 83-year-old woman, who had a T3N1 rectal cancer 10...

 17. Forsknings- og udviklingsbaseret praksis gennem uddannelse og samarbejde

  Dalsgaard, Annemarie; Thomsen, Lene Iskov; Christiansen, Connie Biehl

  2010-01-01

  Will cooperation between students, clinical supervisors and lectureres about the employment of research and deveolpment-based literature in relation to a given professional nursing problem stregthen and develop the informationseeking skills of the participants? The involved participants of this...

 18. Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange

  Valero, Paola; Daugbjerg, Peer Schrøder; Løvenskjold Svejgaard, Karin

  2014-01-01

  Relation to practice is often used as a teaching principle in vocational science education. The principle is based on the assumption that it improves students’ possibilities to do a more effective transfer of knowledge between a school context and a context of professional practice. In the paper we...... how teaching facilitates different consequential transitions among them....

 19. Med Schopenhauer gennem musikkens døre

  Olsen, Majbrit Munk

  2016-01-01

  The following thesis is integrated in Philosophy & Science Studies and History and is based upon the intention of trying to put the German 19th century philosopher Arthur Schopenhauer's ideas of music into a different context, that of the music of the counterculture from the late 1960s. This enquiry is based upon the use of source material from magazines like the Danish underground magazine Superlove and its British counterpart International Times amongst others. Record reviews, interviews w...

 20. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’ med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres observations- og interviewdata for at belyse den kommunikation...

 1. Vold i Arhus gennem to årtier

  Brink, Ole; Bitch, Oluf; Petersen, Klaus Kjaer;

  2002-01-01

  rate dropped to 4.6 victims/1000. This decrease in violence was particularly seen among 15-24-year-old males. The extent of violence against women remained unchanged in the years 1999-2000. Foreigners were significantly higher represented among the victims. The character and severity of the violence......INTRODUCTION: Data collected from hospitals and the police have on several occasions proved to be useful in gaining knowledge about violence. The casualty departments, the Institute of Forensic Medicine, and the police in Aarhus have co-operated in three earlier studies of inter-person violence......, the latest in 1993-1994. The aim of this study was to update knowledge about the incidence and character of violence in Aarhus. MATERIAL AND METHODS: A dynamic cohort study was carried out in the period 1 April 1999 to 31 March 2000. Persons who arrived at the casualty wards or Institute of Forensic...

 2. Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange

  Valero, Paola; Daugbjerg, Peer Schrøder; Løvenskjold Svejgaard, Karin

  2014-01-01

  Relation to practice is often used as a teaching principle in vocational science education. The principle is based on the assumption that it improves students’ possibilities to do a more effective transfer of knowledge between a school context and a context of professional practice. In the paper we...

 3. Business2Business - En Analyse af Udvikling gennem Virksomhedspartnerskaber

  Fernandez, Cecilie; Overgaard, Anna Glent

  2010-01-01

  This report deals with the commitment and qualifications of Danish companies engaged in business partnerships under the Danida B2B programme in sub-Saharan Africa and their possible contribution to economic and social development. The analysis is based on interviews with 6 key actors in Danish companies engaged in the programme and draws on theoretical ideas about the private sector as the main driver of economic as well as social development. Furthermore the activities of the companies are a...

 4. Optimering af lokalt skole/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler

  Mols, Lars

  I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligtende...... styrker elevernes kompetencer inden for entrepreneurskab og giver dem ny viden om opstart og drift af egen virksomhed. Gerne afprøvet i samarbejde med erhvervslivet. IBC trak i projektet på erfaringer, som Business College Horsens har gjort i et afsluttet FoU-projekt om Partnerskaber med Erhvervslivet. BC...... Horsens har fx udviklet et aktivitetskatalog med 15 højt prioriterede aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder. IBC brugte kataloget som inspiration og udviklede sit eget aktivitetskatalog med de 13 højst prioriterede aktiviteter, som gælder på tværs af de tre HG-afdelinger....

 5. Kognitiv empowerment gennem virtuelle fællesskaber

  Schmidt, Dorte; Konnerup, Ulla

  2009-01-01

  samfundet. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning diskuteres, hvordan kognitiv fitness i virtuelle fællesskaber kan føre til kognitiv empowerment, således at hjerneskadede mennesker fortsat kan fungere som selvstændige og myndige personer, der er i stand til selv at modvirke afmagt og afhængighed samt...

 6. Indlevelse i historien gennem brugen af kommercielle computerspil

  Marckwardt, Naja Cecilie

  2015-01-01

  This study deals with the use of commercial videogames in the education of history. The study provides a broad understanding of immersion in videogames, historical dissemination and in the primary school subject of history. This comprehension tells us that the dissemination of history and the primary school subject is developing towards bigger use of IT and media. Videogames is a media as such and gives the player a unique kind of prospect to emphasize and immersive in a different world. T...

 7. Avislæsning gennem 20 år

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 8. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...

 9. Thalassemi i Norge : Klinisk bilde, behandling og heterogenitet belyst ved en familiestudie

  2009-01-01

  Background: The thalassaemias are a group of inherited haemoglobin disorders frequently found in tropical and subtropical areas, evolutionary selected for due to carriers’ resistance to malaria. It is regarded as an autosomal recessive disorder. In Norway it is still a seldom disease although the incidence is increasing as a result of immigration from endemic countries. Many Norwegian doctors lack the experience and knowledge required to screen, diagnose and treat these patients. Although it ...

 10. Lärande i molnet : EduSync belyst ur ett connectivistiskt synsätt

  Karlsson, David; Andersson, Michael

  2009-01-01

  This essay has discussed and analyzed a draft for an idea about a network called EduSync. This idea is based on that teachers and students, attending and holding courses, all over the world should be able to find and interact with each other. EduSync is founded from a new learning theory, connectivism. Interviews, participation in a conference and two workshops have been used to gather information and different points of view concerning e-learning, for example possibilities and problems with ...

 11. Bruk av captive forsikringsselskap i internasjonal olje- og energiforsikring : Belyst ved Statoil Forsikring a.s.

  2010-01-01

  Oppgaven tar for seg bruken av captive forsikringsselskaper, herunder særskilt Statoil Forsikring a.s. I tillegg behandles den gjensidige mekanismen for energiforsikring - O.I.L., behovet for captive-fronting i fremmede jurisdiksjoner, samt forsikringsordningen for SDØE på norsk kontinentalsokkel.

 12. Helbredskonsekvenser af den elektroniske cigaret er dårligt belyste

  Tøttenborg, Sandra Søgaard; Holm, Astrid Ledgaard; Wibholm, Niels Christoffer;

  2014-01-01

  Despite increasing popularity, health consequences of vaping (smoking electronic cigarettes, e-cigarettes) are poorly described. Few studies suggest that vaping has less deleterious effects on lung function than smoking conventional cigarettes. One large study found that e-cigarettes were...... as efficient as nicotine patches in smoking cessation. The long-term consequences of vaping are however unknown and while some experts are open towards e-cigarettes as a safer way of satisfying nicotine addiction, others worry that vaping in addition to presenting a health hazard may lead to an increased...

 13. Religion i offentligheten : Belyst gjennom Anders Fogh Rasmussens religionspolitikk og Jürgen Habermas' religionsfilosofi

  2011-01-01

  Denne oppgaven utforsker religion i offentligheten igjennom ulike begreper, filosofer og politikere. Hovedfokuset ligger på religionens rolle i det multikulturelle samfunn og argumentasjon for eller imot religion i offentligheten. Mine hoveddebattanter er tidligere statsminister i Danmark, Anders Fogh Rasmussen, og den tyske filosofen, Jürgen Habermas. Igjennom lesninger av Fogh Rasmussens artikkel ”Hold religionen indendørs” og hans nyttårstaler (2002-2009), har jeg studert Danmarks og F...

 14. Regionale sykelighetsforskjeller i Nord-Trøndelag fylke belyst med tall fra ulike datakilder

  Steinar Fretland

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNord-Trøndelag fylke inndeles i to sykehusområder, Namdal i nord/nordvest og Innherred i sør. Det ertidligere påvist høyere sykehusforbruk i Namdal enn i Innherred. En undersøkelse fra 80-tallet tydet på atforhold i primærhelsetjenesten forklarte noen av disse forskjellene: større stabilitet blant primærlegene ogbedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i Innherred kunne forklare lavere sykehusforbruk i detteområdet. Forhold knyttet til geografi, næringsstruktur og befolkningssammensetning så ikke ut til å spillenoen vesentlig rolle. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller i sykelighetmellom befolkningene i Namdal og Innherred. For å beskrive sykdomsmønstre i fylket har vi hentet data frabefolkningsundersøkelser i fylket, fra sykehusstatistikk, fra registrering hos primærleger, fra kreftregisteret,fra meldingssystemet for infeksjonssykdommer, fra dødsårsaksregisteret, fra fylkets trygdekontor og fraFylkeslegen. Det var høyere forekomst av hjertesykdom og høyere nivåer for risikofaktorer for hjertesykdom(målte gjennomsnittlige kolesterolverdier, høyt blodtrykk, daglig røyking og infarktrisk-skåre i Namdal enn iInnherred. Regionale ulikheter i sykelighet registrert ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT blebekreftet av tilsvarende forskjeller ved innleggelser i sykehus for en rekke sykdommer.Fretland S, Krüger Ø. Regional differences in disease morbidity in Nord-Trøndelag county.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPrevious research has revealed that the population-adjusted number of hospital admissions through manyyears has been higher in Namdal than in Innherred hospital region. This was not explained by differences inpopulation age or sex distributions, but was to some extent associated with the level of primary health care.The aim of this study was to investigate if there were differences in morbidity between the two hospitalregions. We have used different sources to collect information about the disease patterns: The Nord-Trøndelag Health Survey, data from general practitioners in the county, the Cancer Registry of Norway, theNational Institute of Public Health, the hospital registers in the county of Nord-Trøndelag, the National DeathRegister, the public insurance company and from the County Health Office. There was a substantially higheroccurrence of heart disease and risk factors for heart disease (levels of cholesterol and blood pressure, cigarettesmoking and infarction risk score in Namdal than in Innherred hospital region. The regional differencesin coronary heart disease were clearly confirmed in hospital admission data, and also for several otherdiseases: stroke, asthma, rheumatoid arthritis, Bechterew's disease and arm and hip fractures –1998; 8 (1: 73-78.

 15. Kriminalitetsutveckling och -belastning belyst genom fördelsekohortstatistik. : Födda 1958-1991.

  Forslund, Inger; von Hofer, Hanns; Thorsson, Ulf

  2012-01-01

  The purpose of this report is to describe the development of different age groups, so-called birth cohorts, with regard to their criminal activity as measured by data from the conviction database at Statistics Sweden for the years 1973-2008 (no data readily available after 2008). Most existing cohort studies are limited to one or a few cohorts which are examined in depth. The present study, in contrast, covers 34 cohorts, i.e. all persons born in Sweden from 1958 to 1991, and describes, among...

 16. Forskel og fællesskab

  Gulløv, Eva; Bundgaard, Helle

  Bogen er en diskussion af, hvordan hverdagen former sig i daginstitutioner med børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Gennem seks måneder har vi udført etnografisk feltarbejde, dvs. dagligt deltaget og observeret i to integrerede daginstitutioner i en mindre kommune på Sjælland for...... relationer, rutiner og arbejdsgange, pædagogik og institutionsliv blev opfattet. Efterhånden som vi har analyseret materialet, har vi fået blik for nogle af de modsætninger og sammenhænge, der kan forklare, hvorfor hverdagen former sig, som den gør. Det er disse analyser, bogen rummer....

 17. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 18. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

 19. Danske Banks kommunikation gennem finanskrisen - et forsøg på imagegenoprettelse

  Jørgensen, Steffie Hede

  2012-01-01

  Abstract The thesis in hand regards Danske Bank’s communication through the crisis. The crisis impacted Danske Bank at September the 15th 2008, which induced loss of liquidity. The bank was subsequently accused of composing inferior credit ratings and to be a greedy and harsh bank. It resulted in a historic decline of Danske Bank’s image. Consequently, this thesis seeks to answer following research question: How did Danske Bank communicate through the crisis and how suitable is thei...

 20. 3D-skrivebordsprinteren Udbredelse Gennem Diffusion Og Netværk Som Innovation

  Suhr, Toke Kristian; Hendriksen Licht, Esben; Fagerberg Ranten, Maja; Hauch Jensen, Halfdan; Madsen, Martin Jacob

  2011-01-01

  This project surrounds the complexity of working with diffusion of the innovation, the desktop-3DPrinter. With offset in theorist Everet Rogers Diffusion of Innovations Theory and Actor-Network Theory, we determine the development state of the desktop-3DPrinter, and addresses how to work with diffusion of this innovation. We tests theory and method in a two-day workshop about the desktop-3DPrinter, and ends up with analytic reflections about the diffusion of this innovation. The project al...

 1. Planlægning gennem fortælling af den gode historie

  Olesen, Kristian

  2015-01-01

  Planlægningen af store infrastrukturprojekter tager som hovedregel udgangspunkt i projektets samfundsøkonomi, men ofte ligger der helt andre rationaler bag den politiske vedtagelse af et givent projekt. Typisk vil et projekts skæbne afhænge af det politiske klima på et givent tidspunkt, samt i hv...

 2. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 3. Yes, we can sing. Hvordan virksomheder kan skabe succesfuld CSR kommunikation gennem interessentinvolvering

  Bülow-Olsen, Christine; Skovbo, Mette M.

  2008-01-01

  RESUMÉ Environmental challenges caused by global warming and an increasing inequality between rich and poor, together with the diminishing role of the nation state, poses new challenges to today’s business environment. Many see Corporate Social Responsibility (CSR); meaning social and environmental sustainability in businesses, as one of the key solutions. CSR cannot be accomplished alone by businesses, which is why the term also includes involving the company’s various stakeholders. ...

 4. Effektregnskab for projektet ”Rubjerg Knude – formidling af naturen gennem edutainment og sansning”

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Rubjerg Knude – formidling af naturen med edutainment og sansning er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Vendsyssel Historiske Museum & Historisk Arkiv...

 5. Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning

  Negendahl, Kim; Daugbjerg, Peer

  2014-01-01

  Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervi...

 6. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 7. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  Erik Pauelsen - hang i tusindvis af hjem og blev i årene omkring 1800 et af de mest udbredte og elskede billeder i Danmark-Norge. For Hans Egede-receptionen blev opløsningen af den dansk-norske union ved freden i Kiel januar 1814 skæbnesvanger. I Norge var vreden over at Grønland var gået til Danmark...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 8. Interaktion mellem virksomhedens og universitetets handlings- og reflektionsrum gennem aktionslæring og aktionsforskning

  Rask, Morten

  Lektor Morten Rask fra Institut for Ledelse har forsøgt at skabe en kobling mellem aktionsforskning og undervisning. I den forbindelse inddrog han en virksomhed, der stod med en aktuel problemstilling i kursusforløbet. Derved anvendte Morten Rask aktionslæring til at give de studerende en bedre i...... indsigt i sammenhængen mellem teori og praksis. Artiklen åbner også op for debatten omkring den traditionelle forlæsningsform og dens manglende inddragelse af de studerende....

 9. Kreativitet og innovation gennem værkstedsarbejde i en sfo

  Bech Lillelund, Luise ( Felicia)

  2011-01-01

  can support children aged 6-10 in developing their creativity and innovation skills through artwork and handcraft. When considering how best to do it, you can choose to bring two perspectives. A perspective that is based on utility values or a perspective that incorporates intrinsic values in...... individuals. In the educational world is seen in these years, a problem that the thesis tries to relate to. The problem is that you are experiencing constant demand for performance management and evaluation oriented activities, which are mostly utility-oriented. The individual value rationale has less...... significance. When the more creative theories talk about that creative products must have a value for others, you can also glimpse a utility. It is the thesis discussed is whether to comply with external demands for a target rationales or whether more attention should also weights value rationale. The answer...

 10. Dansk franske militære relationer gennem 1.000 år

  , i forbindelse med operationerne i Mali og på landjorden i bl.a. Kosovo. Det dansk-franske militære samarbejde kan imidlertid spores langt tilbage i tiden. Igennem de seneste 1000 år har danske og franske enheder og enkeltpersoner bl.a. kæmpet side om side – og til tider imod hinanden. Denne antologi...

 11. Personlig videnstyring - om at finde vej gennem informationsmængden

  Schreiber, Trine; Harbo, Karen

  2004-01-01

  Hvilken rolle spiller strukturering og formidling af information for læreprocessen? Artiklen sætter fokus på denne problematik og præsenterer emnet personlig videnstyring som en metode til at udvikle og understøtte den enkeltes informationskompetence....

 12. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 13. "De verkar te å gå bakåt" : språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial

  Flodell, Gunvor

  2002-01-01

  "Things seem to decline..." - Language, ethnicity and identity illustrated by material from a former Swedish colony in Misiones, Argentina and dialect material from Bjurholm, Sweden Nowadays there is a universal tendency towards convergence and simplification in several official European languages, the existence of non-codified languages is threatened and dialectal varieties are subject to levelling. If minority languages and intralinguistic varieties are to survive, this depends to a great e...

 14. Inspirator og støttespiller? “Transformasjonsledelse og LMX-ledelse belyst i en surveystudie med 2 910 norske ledere”

  Knudsen, Thomas; Susegg, John Andreas

  2012-01-01

  This study focuses on Norwegian leaders and their practice of leadership, measured by the leadership theories of Transformational Leadership and Leader-Member Exchange Leadership Theory, and how they promote Organizational Citizenship Behavior (OCB), which contributes in encouraging the interests of the organization on an individual and organizational level. The aim of the study was to explore three relations. The relations between the leaders' behavior (Transformational Leadership), their re...

 15. Videnskabelige artikler i Ugeskrift for Laeger gennem 25 år. Analyse og tolkning af forsøgsresultater

  Gøtzsche, P C; Forrest, M; Hermann, G G; Jørgensen, P E; Andersen, B

  1989-01-01

  suitable employment of statistics could be demonstrated. Common problems were: analyses of materials in which some patients participated once while others participated on several occasions; debatable analyses of data on ranking scales; employment of 2-group tests on several groups; insufficient analysis of...

 16. ”Det er blevet et socialt netværk" - forbedring af studiemiljøet gennem studiefacilitering

  Hanne Kirstine Adriansen

  2012-09-01

  Full Text Available Vi søgte at forbedre studiemiljøet på DPU ved at styrke samarbejdet i studiegrupperne. Til det formål trænede vi 17 studerende i facilitering. Disse studiefacilitatorer styrede derefter interaktion og peer learning i deres studiegrupper. Virkningen på studiemiljøet var god; bl.a. tredobledes andelen af studerende, der følte sig som del af et større fællesskab på studiet. Omkring 500 nye studerende trænes hvert år i facilitering af studiegrupper på DPUs to største kandidatuddannelserBy strengthening cooperation between students in study groups, we tried to improve the study environment at the Department of Education at Aarhus University. 17 students were trained in facilitation and made responsible for interaction and peer learning in the study groups. The project had several positive outcomes, such as a tripling of the proportion of students who reported a sense of belonging to their degree programme. Some 500 entering students are now trained every year at DPU’s two largest degree programmes.

 17. Byens grønne områder opleves også gennem næsen

  Lygum, Victoria Linn

  Dufte betyder mere for os end vi umiddelbart tror. På trods af deres flygtighed ligger der et stort potentiale i at udvikle anvendelsen af plantedufte i byens grønne områder. Det er på mange måder udfordrende at arbejde målrettet med dufte. Ved at have fokus på gode vækstbetingelser, tage højde f...... hvordan planten frigiver sin duft samt tænke på tilgængeligheden, kan man dog optimere duftoplevelsen....

 18. Problemorienteret læring gennem udfordringer på jobbet - praksis på HDO Organisation

  Gjerding, Allan Næs

  2014-01-01

  Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"......Kapitlet belyser det taksonomiske grundlag for HDO på AAU og beskriver det som en kombination af Blooms taksonomi og Kolbs læringsteori. I den forbindelse introducerer kapitlet begrebet "cirkulær progression"...

 19. Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret gennem en analyse af Marin Marais' og A. Houdart de la Mottes 'Alcione' (1706)

  Jørgensen, Henrik

  Artiklen diskuterer de fortællende strukturer i en barokopera (Marin Marais' og A. Houdart de le Mottes 'Alcione' fra 1706). Pointen er at barokoperaer på den ene side har behov for en narrativ struktur for at få et scenisk forløb, og på den anden side i høj grad demonterer dette forløb ved stadi...

 20. Hvor stor rolle er Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti villig til å gi religion i et flerkulturelt samfunn? : Et komparativt studium av religionspolitiske holdninger i Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti belyst ved debatten om hijab i det offentlige.

  2012-01-01

  Dette prosjektet tar for seg Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti sine holdninger til religion i det offentlige. Basert på partiprogram, analysemateriell fra media og intervjuer gjør jeg en komparativ fremstilling av FrP og SV, og søker med dette å finne ut hvor stor rolle partiene er villige til å gi religion i et flerkulturelt samfunn. Videre belyser jeg problematikken rundt religion i det offentlige gjennom et case-studie av hijabdebatten, der jeg knytter denne debatten opp mot ...

 1. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  Denne tværsnitsundersøgelse analyserer omfanget af stordriftsfordele (economies of scale) og samdriftsfordele (economies of scope) for de offentlige sygehuse i Danmark i 2004.  Der er kun belyst forhold for somatiske behandlinger. Omkostningsforholdene er belyst ved hjælp af driftsudgifter fra...

 2. Digital Imperfektion

  Peder Pedersen, Claus

  Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier......Diskussion af potentialer og problemstillinger knyttet til udviklingen af arkitekturtegninger gennem digitale medier...

 3. Optimization of cooling and heat pump systems through interaction between PackCalc and BSim; Optimering af koele- og varmepumpeanlaeg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

  Johnsen, K. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Hoersholm (Denmark); Olsen, Lars [Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark); Barky, T. [Ramboell, Copenhagen (Denmark); Juel Skovrup, M. [IPU, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2012-08-15

  The purpose of the project was: To develop a PC-tool, which can help show the economic consequences of different design of systems and choices of components and control strategy in relations to heat pump and air-conditioning systems in buildings. The tool should also assist in relating the economic consequences to the achieved indoor climate in the building. The resulting tool is a combination (and extension) of two previous existing tools: 1) Pack Calculation II for simulating refrigeration and heat pump systems. 2) BSim for detailed simulation of buildings. By combining the two tools it has been possible to: 3) Enable BSim users to get an insight in the economic and indoor climate consequences of their choice of technical system (heat pump and air-conditioning). 4) Enable PackCalc users to get a much more detailed overview - through BSim simulations - of the load situation when dimensioning refrigeration systems and heat pumps. (Author)

 4. Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

  Duch, Henriette

  2016-01-01

  New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teach-ers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory...... to complete the Diploma of Education in four years. During that course, the teacher is in transition to become a professional vocational teacher. Drawing on theories of identity the aim is to analyse the development of a professional identity. The terms “professional identity”, “personal identity......” and “identity of the profession” are de-fined. The main finding is that vocational teachers develop new ways to act and think. They develop the professional identity in interaction with colleagues and students from other vocational colleges, but the development is individual. The research project...

 5. Scientific theory and methodology

  Holmgren, Steen

  2001-01-01

  Arbejdspapir om forskningsmetode og videnskabsteori, specielt dialogforskning, belyst ved case studiet i Holmbladsgade og med reference til generel teori og metode. Retter sig mod phd- og masterstuderende. Engelsk version af "Videnskabsteori og metodelære"......Arbejdspapir om forskningsmetode og videnskabsteori, specielt dialogforskning, belyst ved case studiet i Holmbladsgade og med reference til generel teori og metode. Retter sig mod phd- og masterstuderende. Engelsk version af "Videnskabsteori og metodelære"...

 6. Fusion, følelser, forandringer

  Senger, Ulla

  2013-01-01

  Teksten handler om den psykologiske og organisatoriske udfordring, der karakteriserer fusioner. Problematikken belyses gennem en poststrukturalistisk tilgang.......Teksten handler om den psykologiske og organisatoriske udfordring, der karakteriserer fusioner. Problematikken belyses gennem en poststrukturalistisk tilgang....

 7. Britiske søfolk splitter Iran

  Pedersen, Claus Valling

  Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts......Om Iran, indenrigspolitiske forhold som udtrykt gennem landets forhold til Vesten/USA Udgivelsesdato: 30. marts...

 8. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 9. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 10. Intertwining romance and finance

  Oxlund, Bjarke

  Litteratur om kærlighed og sex i Sydafrika har ofte modstillet såkaldt transaktionel sex med en normativ forestilling om ren kærlighed, som formodes at være uafhængig af socio-økonomiske interesser eller lyster og drifter. Baseret på etnografisk feltarbejde på Turfloop Campus ved Limpopo Universi...

 11. Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud

  Wulf-Andersen, Trine Østergaard

  I afhandlingen undersøges positioneringsmuligheder og former for social integration, som et særligt støtteboligtilbud for 18-25årige udvirker. Afhandlingen bidrager på baggrund af tre måneders etnografisk feltarbejde i boligerne med detaljerede eksempler på og analyser af, hvad der foregår i hver...

 12. Master's Thesis: Mind the Gap, Feed the Roots

  Pallesen, Cecil Marie

  2013-01-01

  I dette speciale udforsker jeg, hvorledes livet udfolder sig for mennesker, som på én gang hører til alle steder og ingen steder. Med udgangspunkt i mit materiale, som jeg har indsamlet under mit seks måneder lange feltarbejde blandt mennesker af indisk oprindelse i Tanzania, stiller jeg i proble...

 13. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og...

 14. The Paradox of Schooling

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge er...

 15. Fucking mange tusser

  Jensen, Sune Qvotrup; Olesen, Annette

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 16. Global Health Care-seeking Discourses Facing Local Clinical Realities

  Andersen, Rikke Sand; Tørring, Marie Louise; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  På baggrund af et længerevarende feltarbejde i danske klinikker i almen praksis undersøger denne artikel forholdet mellem forebyggelsesorienterede diskurser om lægesøgning og − hvad der betragtes som − legitime lægesøgningspraksisser på klinik-niveau. Forfatterne argumenterer for, at der i almen ...

 17. Træernes rolle i et landbrugslandskab i Senegal

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Ved at gå ind i et eksisterende projektsamarbejde er det lykkedes Steen Christensen at gennemføre et vellykket feltarbejde i Senegal inden for et 6-måneders speciale. Resultaterne fra projektet vil kunne indgå som grundlag for en lokal forvaltning som tager sigte på at beskytte træerne som er en...

 18. E. Valentine Daniel: Fluid Signs - Being a Person the Tamil Way

  Kjærholm, Lars

  en diskussion af de generelle muligheder for at anvende C.S. Peirce's semiotiske teorier i antropologisk analyse, og en specifik fremstilling og diskussion af hvorvidt det lykkes for E. Valentine Daniel at demonstrere værdien af disse teorier i antropologisk feltarbejde og analyse...

 19. Molecular and morphometric study of metacercariae and adults of Pseudamphistomum truncatum (Opisthorchiidae) from roach (Rutilus rutilus) and wild American mink (Mustela vison)

  Skov, Jakob; Kania, Per Walter; Jørgensen, Thomas Rohde;

  2008-01-01

  Den digene ikte Pseudamphistomum forekommer som metacercarie i skaller fra Furesøen og som adult i mink fra området. Dette er belyst ved morfometriske og molekylære metoder. Fundet er væsentligt, idet parasitten er zoonotisk og kan inficere mennesker, der indtager utilstrækkeligt varmebehandlet f...

 20. Education, Learning and Development in the Periphery

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmulighet...

 1. Volante III

  Richardt, Ann-Sofie; Busck, Anne Gravsholt; Kristensen, Søren Bech Pilgaard;

  2015-01-01

  I den danske del af Volante projektet er det med en kombination af spørgeskemaundersøgelse og interview med udvalgte landmænd belyst, hvordan den enkelte landmand forholder sig til den eksisterende administration og regulering. Samtidig har vi gennemført en undersøgelse af implementeringen af...

 2. Treatment trains for the remediation of aquifers polluted with MTBE and other xenobiotic compounds

  Tsitonaki, Aikaterini

  2008-01-01

  litteraturstudier og laboratorieforsøg, hvor anvendelsen af aktiveret persulfat og effekten på mikrobiel aktivitet blev belyst. I kolonneforsøg er kombinationen af aktiveret persulfat og biologisk nedbrydning til fjernelse af et tilsætningsstof til benzin (MTBE) og tjærestoffer blevet undersøgt. ISCO er en meget...

 3. Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap

  From, Unni

  2006-01-01

  Soapen er blevet belyst fra mange varierende vinkler. I denne artikel undersøges forholdet mellem et af genrens overordnede karakteristika, nemlig at der tales langt mere end der handles, og de måder der rent fakstisk tales på. Artiklen introducerer Bakhtins talegenrebegreb som inspirationskilde ...

 4. Getting to Finland

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kan man både opnå topplaceringer i PISA og blive Nordens mester i lighed gennem uddannelse? Finland kan. Men har den danske folkeskole mod til at tage samme type af ansvar for skabe større lighed gennem uddannelse, end vi hidtil har opnået?......Kan man både opnå topplaceringer i PISA og blive Nordens mester i lighed gennem uddannelse? Finland kan. Men har den danske folkeskole mod til at tage samme type af ansvar for skabe større lighed gennem uddannelse, end vi hidtil har opnået?...

 5. Strengthening the retention of child protection workers

  Jensen, Niels Rosendal

  2016-01-01

  Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet......Anmeldelsen gennemgår Kenneth Burns afhandling om, hvordan professionelle i børneforsorgen kan søges fastholdt gennem karrieremuligheder, udveksling af job og erfaringer samt jobmobilitet...

 6. Tanker kommer af en krop

  Hoffmeyer, Jesper

  2010-01-01

  Følelserne, det slimede dyr inden i os, betragtes som menneskets store svaghed. Men faktisk udvikler intelligensen sig i nogen grad gennem en tilpasning til menneskets indre natur.......Følelserne, det slimede dyr inden i os, betragtes som menneskets store svaghed. Men faktisk udvikler intelligensen sig i nogen grad gennem en tilpasning til menneskets indre natur....

 7. De nye dissidenter i Rusland

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin......Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin...

 8. Japan mellem øst og vest

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 9. East African Taarab as a contemporary mediator of the diversity an vitality of a musical tradition within Islamic Culture

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer hvordan musikkulturen, taarab, i Zanzibar gennem en snart ethundrede år lang periode har været i en fortsat forhandling mellem et religiøst og et sekulært meningsindhold. Gennem tiden efter østatens selvstændighed i 1963 og frem til begyndelsen af det 21. århundrede har disse ...

 10. Gode karakterer i fædrelandskærlighed

  Suzuki, Yumi

  2007-01-01

  Skal Japans skoler uddanne ukritiske patrioter med gode karakterer i fædrelandskærlighed - og skal lærerne sende deres elever i krig gennem det nyoprettede forsvarsministerium?......Skal Japans skoler uddanne ukritiske patrioter med gode karakterer i fædrelandskærlighed - og skal lærerne sende deres elever i krig gennem det nyoprettede forsvarsministerium?...

 11. The Story of Music

  Sørensen, Bent Erik

  2016-01-01

  Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"......Udvalgte musikværker gennem historien, indspillet med digitale eller analoge instrumenter og udgivet i forbindelse med bogen "Music across Times & Fences"...

 12. Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram

  Jensen, Bente; Brandi, Ulrik; Kousholt, Dorte; Berliner, Peter; Yung Andersen, Thomas; Hellmund, Gunnar; Holm, Anders

  Rapporten beskriver baseline for Vida programmets institutioner. Baseline er sat gennem en spørgeskemaundersøgelse af program institutioner samt kontrolgruppe institutioner......Rapporten beskriver baseline for Vida programmets institutioner. Baseline er sat gennem en spørgeskemaundersøgelse af program institutioner samt kontrolgruppe institutioner...

 13. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 14. Det Hellige Rum

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 15. Fra jomfru til knullemaskin. En analyse av seksualitet i norsk ungdomsfilm.

  Feiring, Ådne Loennechen

  2015-01-01

  Seksualitet er et sentralt tema i norsk ungdomsfilm. Ungdommene i ungdomsfilmene snakker om sex, drømmer om sex og har sex. Ungdomsfilmen er fortellinger om ung seksualitet. I denne masteroppgaven undersøkes hvordan seksualitet fremstilles i norsk ungdomsfilm. Dette er et lite belyst tema. Med tekstanalyse som metode analyseres norske ungdomsfilmer produsert i perioden 2011 til 2014. Hensikten er å undersøke hvordan seksualitet fremstilles for ungdomspublikummet. Hva er seksualitet i norsk un...

 16. Professionernes etiske kerne

  Dige, Morten

  2014-01-01

  grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenti¬citet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professions...

 17. Striden om et hodeplagg : Norsk avisdebatt (2003- 2004) i lys av muslimske kvinners erfaringer

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Den offentlige hijabdebatten i Norge kom som en følge av en større europeisk diskusjon som startet i desember 2003, da Frankrike vedtok et lovforbud mot synlige religiøse symboler i offentlig grunnskole. Debatten vakte enorm interesse i norsk mediesammenheng, og var mangfoldig i den forstand at debattanter med forskjellige offentlige verv uttalte seg. Det var likevel et perspektiv som ikke ble tilstrekkelig belyst. Tildekkede muslimske kvinner hadde få eller bortimot ingen musl...

 18. Performance og adfærdsændring

  Høy Birkesholm, Amanda; Falkenberg, Anna Dorete; Carlsson, Jacqueline; Lohse, Thomas

  2014-01-01

  Denne rapport stiller spørgsmålet: Hvordan kan man ændre menneskers adfærd til at tage trappen frem for rulletrappen gennem vores performance? I den forbindelse undersøges og forklares først hvordan man kan påvirke mennesker gennem nudge og persuasive communication, samt hvordan hjernen agerer når den skal træffe valg. Derudover frembringes også hvordan visuelle midler modtages af forskellige mennesker. Gennem analyse af en nudgingperformance udført på Hovedbanegården i København, skildres hv...

 19. Performative former

  Szatkowski, Janek

  Antologien forholder sig til begrebet performativitet som videnskabeligt begreb. De 10 artikler analyserer og diskuterer begrebet som eksempel på, hvordan en type begivenheder, hvor menneskelig handling og interaktion gennem gentagelse danner mening og kulturel betydning....

 20. Sabiduría y Poder en la Investigación Colaborativa

  Pedersen, Chistina Hee; Olesen, Birgitte Ravn; Frølunde, Lisbeth;

  Workshoppens formål er at stimulere dialogisk kommunikation og vidensproduktion gennem forskellige analytiske tilgange til empirisk kollaborativ forskning. Der trækkes på socialkonstruktionistiske tilgange til dialogisk kommunikationsteori og aktionsforskning. Deltagerne anvender visuelle metoder...

 1. Contesting Promised Land

  Henningsen, Anne Folke

  2010-01-01

  I artiklen analyseres jordkonflikter i Sydafrika gennem retssager mellem den herrnhutiske missionskirke i landet og grupper af utilfredse bebore på missionsstationerne over retten til den jord missionstationerne ligger på....

 2. Communicación para el Cambio Social

  Denne antologi samler ialt 200 bidrag fra 150 forfattere som gennem tiderne har bidraget til udvikling af forskings- og praksisfeltet 'social forandringskommunikation'. Dette felt formulerer sig i opposition til den funktionalistisk orienterede strategiske kommunikations traditioner, og udvikles ...

 3. Projektklar? - 1

  Hellensberg, Christina; Folino, Betty

  Projektklar? giver eleverne de redskaber, der skal til for at kunne gennemføre et projektarbejde. Med danskfaglige indfaldsvinkler bliver eleverne ført gennem projektarbejdets mange elementer, faser og metoder....

 4. Ejer jeg mit DNA?

  Hoffmeyer, Jesper

  2010-01-01

  Havasupai-indianerne har så lidt som nogen andre mennesker selv frembragt deres DNA. Det repræsenterer en form for biologisk viden opsamlet gennem milliuoner af års forhistorie......Havasupai-indianerne har så lidt som nogen andre mennesker selv frembragt deres DNA. Det repræsenterer en form for biologisk viden opsamlet gennem milliuoner af års forhistorie...

 5. Eske K. Mathiesen

  Skiveren, Tobias; Gregersen, Martin

  I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori.......I monografien tegner Martin Gregersen og Tobias Skiveren et portræt af Eske K. Mathiesens særegne forfattervirke gennem en tæt sammenvævning af humorfilosofi, økokritiske perspektiver og kritisk teori....

 6. Sprog og tv

  Mortensen, John

  En undersøgelse af, hvad det gør ved sproget, at det formidles gennem mediet tv. Her skal personer tale med hinanden, men deres tale er samtidig rettet til anonyme og usynlige tredjepersoner, seerne.......En undersøgelse af, hvad det gør ved sproget, at det formidles gennem mediet tv. Her skal personer tale med hinanden, men deres tale er samtidig rettet til anonyme og usynlige tredjepersoner, seerne....

 7. Apoyo psico-social inmediato a los supervivientes de un desastre

  Berliner, Peter; Navarro Gongora, José; Espaillet, Vanessa

  Artiklen beskriver psykosocial hjælp til overlevere fra et stort jordskælv i Haiti i 2010. De overlevendes reaktioner og behov for hjælp beskrives gennem konkrete eksempler og en samlende diskussion.......Artiklen beskriver psykosocial hjælp til overlevere fra et stort jordskælv i Haiti i 2010. De overlevendes reaktioner og behov for hjælp beskrives gennem konkrete eksempler og en samlende diskussion....

 8. Strategisk ledelse i det offentlige

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 9. Lineær Algebra via Eksempler

  Salomonsen, Hans Anton; Nielsen, Holger Andreas

  Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler.......Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler....

 10. De hjemsøgte

  Raahauge, Kirsten Marie; Tønsberg, Ivar

  2012-01-01

  Mange mennesker, der oplever spøgelser og hjemsøgelse, ved ikke rigtig, om de skal tro, hvad de hørte eller så. Det følgende bygger på et antropologisk feltarbejde, der inkluderer interviews med ca. 70 hjemsøgte mennesker i Danmark. De fleste af informanterne har selv svært ved at rubricere deres...... oplevelse. Ofte er "hjemsøgelse" eller "spøgelse" betegnelser, de bruger i mangel af bedre....

 11. De hjemsøgte

  Raahauge, Kirsten Marie; Tønsberg, Ivar

  2013-01-01

  Mange mennesker, der oplever spøgelser og hjemsøgelse, ved ikke rigtig, om de skal tro, hvad de hørte eller så. Det følgende bygger på et antropologisk feltarbejde, der inkluderer interviews med ca. 70 hjemsøgte mennesker i Danmark. De fleste af informanterne har selv svært ved at rubricere deres...... oplevelse. Ofte er "hjemsøgelse" eller "spøgelse" betegnelser, de bruger i mangel af bedre....

 12. Ved vejen – I komplekset

  Raahauge, Kirsten Marie

  2007-01-01

  Under et antropologisk feltarbejde i to danske boligkvarterer med fokus på materialitet, spatialitet og virtualitet blev et andet tema uomgængeligt: naboer. De to kvarterer befinder sig i to forskellige danske provinsbyer, hvor de omtales som velhaverkvarterer. Inden for de sidste ti år er beboerne...... forbundne. Desuden diskuterer artiklen, hvorvidt tendensen til usynligt gatede communities er en følge af globale strømme eller et bolværk imod dem og konkluderer, at fænomenet er et resultat af begge processer....

 13. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 14. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 15. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 16. Instagram - æstetisering af hverdagslivet

  Bach-Dal, Amalie; Breede, Camilla; Hoppe, Ene; Mølgaard, Nina; Karlsson, Sara; Thrane, Kaper

  2013-01-01

  I projektet vil det sociale medie Instagram, blive belyst grundet dets stadig voksende popularitet i vores samfund. I takt med teknologiens udvikling i samfundet samt internettets tilgængelighed for den almene borger, bidrager Instagram til selvfremstilling og æstetisering af hverdagen for brugerne af fotodelings mediet. Projektet redegør for de ændringer og udviklinger, det digitale fotografi har gennemgået frem mod den visuelle fremstilling af hverdagen på internettet i dag. Herefter fø...

 17. Merkevaren Zenit Yoga

  Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal

  2013-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke sin posisjon i det lokale markedet? For å kunne løse vår problemstilling gjennomførte vi et omfattende litteratursøk både i forskningsartikler og fagbøker og vi har belyst teori innenfor merkevarebygging og posisjonering. Teorikapittelet la grunnlaget for en v...

 18. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling : En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Gillberg, Claudia

  2009-01-01

  Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. Att bedriva kvalita-tiv forskning utifrån antaganden om forskning för social rättvisa, som ett bidrag till metodologiutveckling. Följande frågeställningar belyste dessa syften: Hur skapar förskollärare utrymme för reflektion och kunskapsprocesser över tid; vil-ka individuel...

 19. C. Schous Fabriker A/S – Direkte fra Fabrik til Forbruger

  Berit Guldmann Andersen

  2014-01-01

  I artiklen redegøres der for, hvorfor Den Gamle By har valgt at prioritere etablering og formidling af netop et Schous Sæbehus i museets nye 1927-kvarter. C. Schous Fabriker var virksomheden, som stod bag fabrikationen og leverancerne til Schous Sæbehus og andre sæbeudsalg. I det følgende vil C. Schous Fabrikers historie blive belyst, set i forhold til den samfundsmæssige og markedsmæssige udvikling. Der sættes fokus på betydningen af familieejerskabet og på organisationens udvikling og tilpa...

 20. Leder - medarbeider relasjonen sett i lys av attribusjon og emosjoner

  2007-01-01

  PROBLEMOMRÅDET/PROBLEMSTILLINGER: Tema for hovedoppgaven er relasjonen mellom leder og medarbeider. Denne relasjonen blir belyst og diskutert i forhold til attribusjon og emosjoner. Mellommenneskelige ferdigheter blant de lederferdigheter som er ansett å ha betydning for effektivt lederskap. Disse er evnen til å forstå andre menneskers følelser, holdninger og motiver for hvorfor de sier og gjør som de gjør. Det er også evnen til å kommunisere tydelig og effektivt(Yukl 2002). Betydningen a...

 1. ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig” : Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy

  Edfast, Erica; Lundström Sundin, Maria

  2015-01-01

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Två frågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vad paren upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. Metod: Åtta individuella telefon intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen utmynnade i två teman Den egna förändringen samt Te...

 2. Supply Chain Management og Supply Chain costing: Et teoribaseret case-studie med vægt på rentabilitetsformålet

  Nielsen, Steen; Mortensen, Ole

  2002-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse de muligheder som ligger i at integrere virksomhedens økonomiske styring med begrebet Supply Chain Management (SCM). Dette søges belyst ved først at beskrive den teoretiske ramme, hvori SCM indgår. Herefter analyseres begrebet Supply Chain Costing (SCC) som prøver at integrere SCM med de økonomiske forhold. Herefter gives et bud på, hvordan lønsomhedsformålet kan udtrykkes, når relationen mellem juridisk selvstændige parter skal gøres op. Den udviklede ...

 3. Analyse af rødvine ved hjælp af kemiske analysemetoder

  Bjerre, Peter; Eilersen, Pernille Rikke; Hansen, Charlotte Kæstel; Hansen, Simon Lynge; Jeppesen, Nanna Søndergaard; Windfeld, Ronja

  2008-01-01

  1 Abstrakt Formålet med dette projekt er at undersøge, om det er muligt at klassificere forskellige druetyper i rødvine ved hjælp af kemiske analysemetoder som ultraviolet/visuel spektroskopi, UV/Vis, infrarød spektroskopi, IR, og high performance liquid chromatography, HPLC. Problemstillingen er blevet belyst ved hjælp af forsøgsresultater fra eksperimenter på Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi på Risø DTU og Roskilde Universitetscenter, samt ved litteraturstudier. I proje...

 4. Utslipp av avløpsvann Lista Aluminiumverk. Kontrollundersøkelser 1979 - 1980

  Knutzen, J.

  1981-01-01

  Mulige effekter av utslipp fra Lista Aluminiumverk er belyst ved observasjoner av avløpsvann, resipientvann, strandsonens flora og fauna, samt registrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og fluor i tang og albuskjell. På de utslippsnære stasjonene er det registrert tydelige negative effekter på fjærebeltesamfunnet. I avstander over 500 m fra utslippet er det bare usikre indikasjoner på redusert forekomst av enkelte arter. Det sterkt varierende innhold av fluor i tang har ikke ...

 5. Entreprenørielle intensjoner hos ferdigutdannede økonomer : er det sammenheng mellom jobbsituasjon og entreprenørielle intensjoner?

  Eilertsen, Kristoffer; Ryan, Andreas

  2010-01-01

  Entreprenørskap driver verden fremover. Det skaper nye verdier og innovasjoner på markedet, og nye arbeidsplasser. Entreprenørskap har blitt et stadig mer belyst tema i forskningen de siste tiårene – både på makronivå og mikronivå. Entreprenørielle intensjoner er en forutsetning for at nye bedrifter skal se lyset. Dog er svært lite forskning gjort på entreprenørielle intensjoner i forhold til ulike forhold rundt jobbsituasjonen til ansatte. Vi ønsker å undersøke hvorvidt jobbsi...

 6. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen: En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap.Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomhe...

 7. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen : En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap. Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomh...

 8. Interaction and learning in PhD supervision – a qualitative study of supervision with multiple supervisors

  Sofie Kobayashi

  2013-03-01

  Full Text Available This paper presents a case of a single PhD supervision session with multiple supervisors from a life science faculty. The aim is to identify how learning opportunities are created. The supervisors and PhD student were interviewed about their experiences of the supervisory process. The session was analysed using positioning theory. Learning opportunities were created through the diverging voices of the supervisors. This is apparent from the interaction and confirmed in the interviews.Denne artikel omhandler en analyse af en vejledningssituation med flere vejledere fra et naturvidenskabeligt fakultet med det formål at identificere, hvordan der skabes læringsmuligheder gennem vejledningen. Sessionen blev analyseret vha. positioneringsteori, og vejledere og ph.d.-studerende blev efterfølgende interviewet om deres oplevelser af vejledningsforløbet. Læringsmuligheder skabes gennem divergerende stemmer i vejledningen, hvilket blev bekræftet gennem interviews.

 9. Refleksiv ret og virksomheders samfundsansvar

  Buhmann, Karin

  2013-01-01

  gennem refleksion bidrager til virksomheders legitimitet, og hvordan overnational regulering, der begrænser virksomheders handlefrihed, søger legitimitet gennem aktiv involvering af virksomheder. Den danske lovpligtige CSR-rapportering bringes ind som perspektivering i forhold til reflektion versus...... samregulering til hård (bindende) lovgivning. Virksomheders samfundsansvar (CSR) udtrykker et samfundsmæssigt behov for, at især multinationale virksomheder respekterer og bidrager til en global udvikling, som er bæredygtig ud fra hensyn til miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder mv. Herigennem kan...... virksomheder opretholde deres samfundsmæssige ’licence to operate’. Gennem to cases - udviklingen af FNs Global Compact, og den første fase (2002-2004) af EUs Multistakeholder Forum (MSF) om CSR – forklares, hvordan den systemteori-inspirerede retsvidenskabelige teori og reguleringsstrategi refleksiv ret...

 10. Targeting of the retroviral envelope protein SL3-2 towards the human G-Protein coupled receptor hAPJ

  Pagh, Kristina

  overflade protein af SL3-2 har indsat en naturlig ligand for et humant protein. Det er apelin receptoren, APJ, som findes på overfladen af forskellige humane celletyper. Gennem de beskrevne forsøg er det lykkedes os at få SL3-2 til at inficere celler via APJ. Det har vist sig, at SL3-2 er en fremragende...... aktiviteten af de to proteiner. Fremtidige studier vil vise, om det er muligt at inducere membran fusion gennem disse biotinylerede proteiner....

 11. Terrorisme på tværs

  Hansen, Birthe

  Bogen beskriver de historiske forudsætninger for terrorisme og trækker både en kronologisk og en tematisk linje gennem terrorismens historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen skelner mellem og definerer de forskelige former for terrorisme og deres særlige træk.......Bogen beskriver de historiske forudsætninger for terrorisme og trækker både en kronologisk og en tematisk linje gennem terrorismens historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen skelner mellem og definerer de forskelige former for terrorisme og deres særlige træk....

 12. “Ear room” i Himlen over Berlin

  Lønstrup, Ansa

  2010-01-01

  Artiklen undersøger på hvilken måde lyden i filmen Himlen over Berlin etablerer et særligt "ear room" hvorfra tilhøreren kan hente en særlig poetisk-intuitiv erkendelse gennem englenes særlige sanseevne og historisk bevidnende betydning......Artiklen undersøger på hvilken måde lyden i filmen Himlen over Berlin etablerer et særligt "ear room" hvorfra tilhøreren kan hente en særlig poetisk-intuitiv erkendelse gennem englenes særlige sanseevne og historisk bevidnende betydning...

 13. Facebook

  Sørensen, Estrid

  2009-01-01

  En teknologi som Facebook bliver af de fleste forstået som en 'teknologi for alle'. At dette ikke stemmer overens med virkeligheden viser artiklen gennem en case om en studerende, som på grund af sin mangetydlige identitet, ikke passer ind i Facebook offentligheden.......En teknologi som Facebook bliver af de fleste forstået som en 'teknologi for alle'. At dette ikke stemmer overens med virkeligheden viser artiklen gennem en case om en studerende, som på grund af sin mangetydlige identitet, ikke passer ind i Facebook offentligheden....

 14. Predicting Hierarchical Structure in Small World Social Networks

  Hussain, Dil Muhammad Akbar

  2009-01-01

  Typisk analytisk foranstaltninger i grafteori gerne grad centralitet, betweenness og nærhed centralities er meget almindelige og har lang tradition for deres vellykkede brug. Men modellering af skjult, terrorister eller kriminelle netværk gennem sociale grafer ikke rigtig give den hierarkiske str...... udnyttet til at forudsige den kommandostruktur af nettet. Nøgleord: Social Networks Analyse, Bayes Teorem, entropi, hierarkisk struktur.......Typisk analytisk foranstaltninger i grafteori gerne grad centralitet, betweenness og nærhed centralities er meget almindelige og har lang tradition for deres vellykkede brug. Men modellering af skjult, terrorister eller kriminelle netværk gennem sociale grafer ikke rigtig give den hierarkiske...

 15. Industrial PhD report: Sustainable Innovation

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2011-01-01

  Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation.......Erhvervs PhD rapport udarbejdet i tilknytning til Erhvervs PhD kurset der er obligatorisk for Erhvervs PhD studerende. Rapporten omhandler relationer melllem den akademiske verden og industrien i sammenhæng med PhD projektet, betragtet og analyseret gennem teori om bæredygtig innovation....

 16. Hellere lille og innoverende, end stor og standardiserende - en analyse af GourmetBryggeriet A/S´ nutidige og fremtidige markedsposition i mikrobryggeribranchen

  Boysen, Christian; Munch-Petersen, Mette Marie

  2008-01-01

  Resumé Denne rapport omhandler den danske mikrobryggeribranche med særlig vægt på GourmetBryggeriet A/S i Roskilde. Gennem en PEST-analyse og Michael E. Porters teori om markedsanalyse og konkurrencestrategi, undersøges GourmetBryggeriets nuværende og potentielle, fremtidige markedsposition. Mikrobryggeribranchen undersøges hovedsagligt gennem Porters Five Forces med særlig vægt på de tre kræfter; intern konkurrence, potentielle indtrædere og kunder. Det har vist sig, at mikrobryggeribranc...

 17. Den Russiske Tvivl

  Bergstrøm, Sebastian; Grünfeld, Martin; Madsen, Jonas Bo; Nielsen, Anders Hou; Reindel, Philip; Stribæk-Frandsen, Jon

  2004-01-01

  Projektrapporten ”Den Russiske Tvivl” forsøger med nyhistorismen, som litterær tilgang og uddy-bet gennem historiefilosoffen Hayden White, at placere Dostojevskijs ”Brødrene Karamazov”, i Foucaults moderne episteme, for at kunne påvise tvivlen i de idéhistoriske strømninger i Rusland i slutningen af 1800-tallet. Gennem en diskursanalytisk og tematisk tolkning af værket, ved hjælp af Mikhail Bakhtins polyfonibegreb og inspiration af Bertil Rombergs romanteori, drages paralleller mellem de tre ...

 18. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 19. NLP

  Krogsdal, Iben

  Artiklen søger at problematisere forståelsen af terapiformen NLP (Neuro Linguistisk Programmering) som fremelsker af selvstyrende individer. Den viser, hvordan NLP - gennem sin underliggende fortælling om det autentiske menneske som ideal - fordrer et fortsat selvudviklingarbejde via terapeutisk...... intervention. NLP-praksis kan derfor anskues som en løbende bemyndigelsesproces, hvor klientens selvforståelse først afvises som uautentisk hvorefter en ny selvforståelse installeres gennem terapeutiske tolkninger af "det ubevidste"....

 20. Overforbrug - et projektarbejde om de bagvedliggende grunde for overforbruget

  Bengtsen, Diana; Bayat, Milad

  2012-01-01

  I det postmoderne samfund hvor forbruget er stadig stigende står forbrugeren nu over for en række nye udfordringer – samfundet og identitet er blevet et flydende begreb. Ifølge Bauman skal identiteten nu skabes gennem forbruget; men hvordan gør man så det? Vi beskæftiger os i dette projekt med fænomenet overforbrug; et forbrug som har taget overhånd. Gennem projektet vil vi med sociologiske og erhvervsøkonomiske tanker forsøge at komme med et svar på hvad der ligger bag overforbruget. ...

 1. En tragisk parodi

  Etemadi, Maziar Haghpaidar

  2004-01-01

  Tre skikkelser symboliserer den europæiske ånds gang gennem historien; disse tre er antikkens homeriske helt Odysseus; Dantes opdigtede selvbiografi i den førmoderne og kristne middelalderlige fortælling Den guddommelige komedie og endelig Goethes moderne historie om Faust.......Tre skikkelser symboliserer den europæiske ånds gang gennem historien; disse tre er antikkens homeriske helt Odysseus; Dantes opdigtede selvbiografi i den førmoderne og kristne middelalderlige fortælling Den guddommelige komedie og endelig Goethes moderne historie om Faust....

 2. Små ændringer - store forandringer

  Jensen, Jon Boje

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for udvikling af en inkluderende praksis over et 2-årigt forløb for 2 klasser på mellemtrinnet gennem aktioslæring på baggrund af elevers opfattelse af undervisning og læring......Artiklen gør rede for udvikling af en inkluderende praksis over et 2-årigt forløb for 2 klasser på mellemtrinnet gennem aktioslæring på baggrund af elevers opfattelse af undervisning og læring...

 3. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 4. Ultrastructure of emulsions - a comparative electron microscopy study

  Jensen, Louise Helene Søgaard; Horsewell, Andy

  2013-01-01

  Fiskeolie indeholder de to lang-kædede omega-3 fedtsyrer eicosapentaensyre og docosahexaensyre. De er essentielle fedtsyrer og deres kort-kædede prækursorer konverteres ikke effektivt i kroppen. Derfor anbefales det at indtage disse gennem kosten. Trods den nylige debat om virkningerne af omega-3 kosttilskud er omega-3 fedtsyrer genstand for stor interesse fra forbrugerne, fødevareindustrien og flere forskellige forskningsområder. Én måde at indtage fiskeolie tilskud på, er gennem fiske olie ...

 5. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 6. Simulering af fotoinitieret nedbrydning af maling

  Kiil, Søren

  2013-01-01

  Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden.......Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden....

 7. Storytelling

  Hansen, Heidi

  2015-01-01

  Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling.......Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling....

 8. Det ambiente

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 9. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...

 10. Mulighedsbetingelser for transkulturelle processer

  Petersen, Karen Bjerg

  2012-01-01

  En tiltagende neoliberal diskurs ikke kun i international uddannelsespolitik i de seneste årtier, men også i skandinaviske lande som fx Danmark i 2000-tallet indikerer betydningsfulde ændringer i forståelsen af formålet med kulturelle processer som læring og undervisning. Eksemplificeret gennem...

 11. Instagram as Cultural Heritage

  Jensen, Bente

  2013-01-01

  Rammen for undersøgelsen er inddragelse af brugerne i kulturarvsinstitutioner, social fotografering og kommunikation gennem sociale medier. Analysen er baseret på case studier af danske arkiver og museer bruger fotodeling app Instagram til digital kuratering, formidling og kommunikation. Det bliv...

 12. Man er mere fri

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 13. Praktiserende læger og forskning

  Jørgensen, Arvid Frank

  1997-01-01

  forskningsprofessorater, forskningslektorater, stipendier og legater, evt. gennem en særskilt fond oprettet af medicinalindustrien. 5) Amternes interesse for igangsættelse af relevant forskning i det lokale sundhedsvæsens funktioner med vægt på det tværsektorielle bør medføre en skabelse af amtslige platforme for...

 14. Service life of light weight bathrooms

  Brandt, Erik

  Paperet beskriver de erfaringer der er gjort med anvendelse af lette badeværelser i Danmark gennem de seneste 30 år. Herunder beskrives hvilke ændringer erfaringerne har afstedkommet. Endelig beskrives de metoder der er udviklet til vurdering af ydeevne og levetid i forbindelse med godkendelser....

 15. Motivation og mismod

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Wright, Susan; Krause-Jensen, Jakob;

  I bogen gives eksempler på de situationer, hvor medarbejderne er i krydspres mellem klienter og politikere. Eller hvor deres faglige mål for arbejde ikke harmonere med ydre mål for service/kvalitet uanset om det er i skoler, kommuner eller på universiteter. Gennem feltstudier gives et indblik i m...

 16. Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder

  Langer, Roy

  2004-01-01

  kommunikationsnetværk tager til gengæld udgangspunkt i, at migranter altid er tilknyttet forskellige netværk; gen-nem disse netværk modificeres, modereres eller afvises de udsendte informationer. Kommunikationsteoriernes metodologiske præmisser er bundet til forskellige sprogspil og benytter sig af de dertil hørende...

 17. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels...

 18. MaXi Avisen

  Kanstrup, Anne Marie; Sørensen, Marianne

  2008-01-01

  metode til konceptudvikling af it-services til kronikere med diabetikere som fokusgruppe. Målet er at kunne fremlægge en række koncepter for it-services til støtte af kronikere i deres hverdagsliv. I år 2008 deltager 8 familier i innovationsprocessen gen-nem interviews, dagbøger, workshops og...

 19. Krimi, viden og kultur

  Hansen, Kim Toft

  2010-01-01

  Fordi krimien således er narrativt tæt knyttet til forsøget på at generere viden gennem efterforskerens opklaringsmetoder, har genren et sensitivt forhold til mulighedsbetingelserne for opnåelse af sikker viden. Krimien følger i sin genremæssige udvikling derfor ikke kun et kulturelt mønster, hvo...

 20. Kultur i bevægelse

  Hasse, Cathrine

  Bogen belyser et nyt videns- og læringsfelt: den kulturelle læreproces. Kultur belyses som det vi sanser og erfarer vores omverden med - i lige så høj grad som det vi sanser og erfarer. Gennem et konkret felarbejde blandt en gruppe nyankomne fysikstuderende belyses in- og eksklusioner fra en kultur...

 1. (H)vide verden

  Rasmussen, Lise Dam

  2013-01-01

  Ph.d.-afhandlingen (H)vide verden - om relationer mellem professionsidentiteter og kvalitetssikring er en undersøgelse af kvalitetssikring som styringsredskab i hospitalsvæsenet og hvordan professionsidentiteter formes gennem styring. Her tages afsæt i debatten om den offentlige sektor, hvor...

 2. Effektmåling på handlingsplaner og Balanced Scorecards i Kvægproduktion 2010

  Clausen, Michael Fussing; Lund, Mogens

  gennemførelsen af instruktionerne i handlingsplanerne kun begrænset betydning for målopfyldelsen.   Den gennemførte evaluering indikerer endvidere, at landbrugsbedrifterne har opnået en tilfredsstillende målopfyldelse gennem anvendelsen af Balanced Scorecards (BSC). Det største problem i anvendelsen af BSC ser...

 3. In Situ Flash Pyrolysis of Straw

  Bech, Niels

  In-Situ Flash Pyrolysis of Straw Ph.D. dissertation by Niels Bech Submitted: April 2007. Supervisors: Professor Kim Dam-Johansen, Associate Professor Peter Arendt Jensen Erfaringerne med forbrænding af halm opnået gennem et årti har vist, at en proces der kan koncentrere energien på marken, fjerne...

 4. Presseetikkens historie i Danmark

  Mogensen, Kirsten

  2002-01-01

  Fokus for de presseetiske diskussioner har skiftet gennem tiden. I 1930'erne var nordiske journalister og redaktører meget optaget af, hvordan de kunne beskytte sig selv og deres læsere mod propaganda fra især nazistisk orienterede kredse. I de første år efter anden verdenskrig handlede diskussio...

 5. Notat vedr. regn, rørdimensionering og bassindimensionering

  Bentzen, Thomas Ruby

  Dette notat vil redegøre for simple men meget anvendte metoder til dimensionering af afløbssystemer. Notatet vil primært behandle overfladevand(regnvand) som på en tilfredsstillende måde skal kunne ledes gennem afløbssystemet. Såfremt f.eks. husspildevand skal medtages er dimensioneringsprocedure...

 6. Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser

  Janne Saltoft Hansen

  2014-09-01

  Full Text Available Færdighedstræning gennem praktik- og klinikforløb er en vigtig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. På tandplejeruddannelsen på Aarhus Universitet fører de studerende gennem hele praktikforløbet en online dagbog, hvor indlæggene er styret i forhold til en obligatorisk opgave, som på forhånd er stillet af underviserne. Dagbogen læses og kommenteres undervejs af underviserne. Det værktøj, som de studerende bruger til dagbogen, har de fået gennem Aarhus Universitets nye learning management system, Blackboard, og værktøjet findes derfor integreret der, hvor de studerendes normale online aktiviteter foregår. I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb og de studerendes kommunikationstræning. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

 7. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2016-01-01

  Artiklen handler om spændingen mellem det lærerstyrede undervisningsfællesskab og hemmelige netværk i en gymnasieklasse. De hemmelige netværk deler resultater og opgaver gennem lukkede Facebook-grupper. Denne aktivitet ville lærerne betegne som plagieren og altså som forbudt snyd, hvis de kendte ...

 8. Lær Nemt! Organisation

  Lægaard, Jørgen

  Her er bogen, som giver dig overblikket over organisationsteorier lige fra Schein til Mintzberg og mange flere - teoretikere, som op gennem de seneste 100 år, har præget organisationsteori. Med dette kompendium får du en dansk fremstilling af organisationsbegrebets teoretiske landskab og får...

 9. The Window - a Poetic Device and Technical Tool to Improve Life in Energy Positive Homes

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  Formålet med dette paper er at illustrere, hvordan en holistisk tilgang til vinduet som designelement kan bruges som et poetisk virkemiddel og teknisk værktøj til at forbedre livskvaliteten i energipositive hjem. Gennem et casestudie af enfamilieboligen Bolig for Livet, der er bygget i overensste...

 10. Respekt og realiteter

  Husted, Mia; Tofteng, Ditte Maria Børglum

  Afhandlingen beskæftiger sig med forholdet mellem arbejde og udstødning, hvor den indre relation mellem det moderne fleksible arbejde og samtidige udstødning og arbejdsløshed er genstand for kritisk analyse. Analysen udforskes i praksis gennem aktionsforskningsprojektet 'Fantasi og rummelighed...

 11. En undersøgelse af det rhizomatiske rum i Franz Kafkas Der Process

  Marcussen, Marlene

  Artiklen er et forsøg på at læse steder og rum i Franz Kafkas Der Process gennem Deleuze og Guattaris rhizomebegreb. Herigennem vises rummene i Kafkas romanunivers at befinde sig mellem center og periferi, fortætning og forskydning, som åbner op for en forståelse af den ellers udefinerbare lov....

 12. Confronting the Imaginary of the Artificial. From cyberspace to the internet and from the internet to us

  Michelsen, Anders Ib

  muligt at betragte computation som en kreativ dimension – eller institution, som skaber betydning gennem sin artikulation, hvilket berører temaer fra cyberspace til internettet og fra internettet til os. I afhandlingen betegnes denne imaginære institution som “det imaginære for det artificielle...

 13. Redesign af logistiksystemet

  Bjarnø, Ole-Christian; Johannsen, Bjørn

  1997-01-01

  Brüel og Kjær har gennem en årrække arbejdet med en strategi for redesign af logistiksystemet, en høj grad af outsourcing samy direkte leverancer til end-user. Med udgangspunkt i koncepterne for Business Reengineering. Supply Chain Management og kompleksitetsanalyse introduceres problemstillingen...

 14. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 15. Den humane virksomhed

  Christiansen, Christian O.; Thorup, Mikkel

  2006-01-01

  Med den stadig tiltagende opmærksomhed på mennesket som den væsentligste ressource i videnssamfundet, har virksomhederne gennem de seneste årtier opprioriteret de menneskelige værdier i en sådan grad, at man i dag taler om en humanisering af kapitalismen. Christian Olaf Christiansen og Mikkel Tho...

 16. Perception, adfærd og oplevet arkitektonisk kvalitet

  Brorson Fich, Lars; Harder, Henrik; Suenson, Valinka;

  2011-01-01

  Dette paper beskriver, hvordan man med udgangspunkt i en RFID baseret kortlægning af menneskers adfærd i bygningsrum teoretisk og praktisk kan arbejde evidensbaseret med perception i betydningen af "menneskers opfattelse og fortolkning af deres omgivelser". Paperet opbygger gennem en kombination af...

 17. Kampen om ressourcerne

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 18. Uddannelse til entreprenørskab i sociale uddannelser

  Willer, Jens; Løwenstein, Kim

  koncept om ny uddannelse til SE. I en separat del i afhandlingen præsenterer et koncept om en uddannelse til SE. Uddannelsen skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelsesinstitutioner imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske...

 19. Toxische Emissionen und entwertete CO2-Neutralität

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  ufuldstændig forbrænding. Under henvisning til en række tidligere og nyere publikationer af forfatteren rekonstrueres derfor de specifikke karakteristika ved problemet dioxin fra forbrændingsprocesser, suppleret gennem argumenter for en tese om, at antagelsen af CO2-neutralitet i tilfældet træforbrænding real...

 20. Kartografi morfologi topologi

  Dinesen, Cort Ross

  2009-01-01

    I 2004 blev der oprettet en Sommerskole på den græske ø Hydra som ramme om et forskningsbaseret arbejde om morfologiske og topologiske studier. Dette arbejde har fundet sted siden da gennem et 4 ugers ophold hvert år.   Med udgangspunkt i Hydras topografi er der blevet udviklet forskellige måder...

 1. Eros and phronesis

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  Artiklen ser særlig nærmere på Hubert Dreyfus syn på phronesis-dimensionen i ekspertens arbejde og jeg kritiserer ham for at have et for ensidigt eksistentialistisk syn på phronesis-begrebet gennem Hannah Arendt læsning, der vægter den eksistensfilosofiske "meaning-receiving" dimension....

 2. Bjerget og sumpen

  Jensen, Tine Wirenfeldt

  2015-01-01

  selvstændighedsbegrebet og specialet kappes og/eller selvstændighedsbegrebet gennem manglende refleksivitet gradvist tømmes for betydning, så mister specialet sin rolle som et centralt uddannelseselement. Sker dette, vil det blive meget vanskeligt at finde andre strategier til igen at bringe selvstændighedsbegrebet ind i...

 3. Mellem tillid og mistillid

  Christensen, Søren

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer gennem en undersøgelse af danske globaliseringsstrategiske overvejelser det sidste årti den rolle, som dansk kultur tilskrives i konkurrencestrategisk øjemed. Det vises først, at dansk kultur (eller 'danskhed') er blevet noget nær nøglen til at forstå dansk konkurrenceevne. De...

 4. Fra Berlin til Bagdad

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 5. Jagten på det ukendte

  Mordhorst, Camilla

  2008-01-01

  En ny verden af mærkelige væsener og fremmede materialer flød ind over Europa i renæssancen. Gennem indsamling og konkrete undersøgelser af de nye fænomener forholdt de lærde sig til en ny tid. Udgivelsesdato: september...

 6. Ledelse og Arbejdsmiljø

  Jensen, Per Langå

  2006-01-01

  Der har i de seneste decennier været en øget interesse for at fastholde medarbejdere gennem udvikling af arbejdet. Dette præger bl.a. retorikken omkring virksomheders strategi. I virksomhederne er der flere afdelinger, udvalg o. lign. der arbejder med dette. Særlig interessant i denne forbindelse...

 7. Changing the Shape of Interaction

  Rasmussen, Majken Kirkegård

  Denne afhandling adresserer emnet at designe form-forandrende grænseflader, og er placeret i krydsfeltet mellem design og Human Computer Interaction (HCI). Emnet er blevet behandlet gennem design eksperimenter med fire design cases, der hver især udforsker forskellige aspekter af at designe form-...

 8. Kultur og etnicitet på arbejde

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth; Day, Barbara Noel

  Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et praktisk perrspektiv. Teorierne giver dermed indblik i en lang række praksisfelter såsom socialt arbejde, skole hjem samarbejde, demokratisk...

 9. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  ARTICLES, PsycInfo, Sage Knowledge, Sociological abstracts og google scholar, mens et enkelt studie er fundet gennem forskere på Århus Universitet. Der blev læst abstracts for 120 tekster, hvoraf 36 gik videre til fuldtekstlæsning, mens 18 studier blev inddraget i reviewet. Gennemgangen af de inddragede tekster...

 10. In Your Face!

  Katzeff, Ask

  2010-01-01

  Magtens ansigt har gennem tiden udgjort et yndet objekt for demonstrationer af dissens og socialt oprør. Kongens, kejserens, præsidentens, sultanens ansigt som mål for hån og latterliggørelse. Denne artikel undersøger netop denne form for fysiognomisk ydmygelse som aktivistisk strategi, som en mo...

 11. Interfacing Self-Assembled Nanostructures with Biology

  Vinther, Mathias

  DNA nanoteknologi har gennem de seneste to ̊artier gennemg ̊aet en forblø↵ende udvikling. Brugen af DNA til bottom-up fabrikation af selvsamlende nanopartikler har vist sig uhyre succes- fuld. Teknologien har s ̊aledes været i stand til at producere nanostrukturer af højere strukturel kompleksite...

 12. Symptom attributions in patients with colorectal cancer

  Jensen, Line Flytkjær; Hvidberg, Line; Pedersen, Anette Fischer;

  2015-01-01

  Størstedelen af kolorektal cancere opdages gennem patienters symptomatiske henvendelse i almen praksis. Man ved dog ikke meget om, hvordan patienter selv oplever deres symptomer. Formålet med studiet var, at undersøge om symptom attributioner er associeret med hvilket symptom man oplevede før læg...

 13. Om guldbiller, Bach og basepar

  Mogensen, T.E.

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 14. Hormonforstyrrende effekter af kombinationer af pesticider

  Vinggaard, Anne Marie; Hass, Ulla; Nellemann, Christine;

  Resumé: Hvad sker der, når vi mennesker udsættes for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider gennem kosten? Miljøstyrelsen har undersøgt pesticidblandinger i cellekulturer og i dyreforsøg for at vurdere samspillet mellem stofferne. Undersøgelserne har fokuseret på østrogene og antiandrogene...

 15. Dansens demokratiske dannelsespotentiale

  Jensen, Jens-Ole

  2011-01-01

  Gennem de senere år er moderne dans i stigende grad blevet inviteret indenfor på landets skoler, ligesom dans visse steder i udlandet har fået en mere permanent rolle i skolens hverdag. Når der danses i skolens regi, skal dansen, ligesom alle skolens øvrige aktiviteter bidrage til, at skolen...

 16. Michelangelos Moses

  Tønnesen, Mette

  1995-01-01

  I Moses-skulpturen har Michelangelo fanget hele fortællingen om Moses' vandring gennem sine valg med skulpturen. Hvordan en skulptur bliver metonymisk og får fortællingens kvaliteter, påviser Freud i en skarp analyse og endelig påviser Mette Tønnesen hvordan en bibelsk oversættelsesdetalje kan...

 17. Lektionsstudier i læreruddannelsens praktik - et professionelt løft?

  Jørgensen, Ella; Rostgaard, Peder; Mogensen, Arne

  2015-01-01

  Forestillingen i læreruddannelsen er, at vi gennem praktik kvalificerer den studerendes kompetencer til planlægning og refleksion i mødet med den erfarne underviser. Forskning viser, at vejledningssamtaler mellem praktiklærer og lærerstuderende ofte har karakter af instruktion, at didaktiske plan...

 18. Arbejdslogikkens credo i skolens progressive pædagogikformer

  Øland, Trine

  2011-01-01

  Gennem et formanalytisk og kapitalteoretisk sociologisk greb, udfolder artiklen på hvilken måde progressiv pædagogik i dag – med et bestemt fokus på ’arbejdsaktivitet’ – adskiller sig fra, og samtidig indoptager elementer fra, tidligere former for progressiv pædagogik og de arbejdslogikker, der v...

 19. Professionalisering af pædagoger?

  Bøje, Jakob Ditlev

  2011-01-01

  I denne artikel undersøges pædagogers professionelle status i relation til den danske uddannelsespolitik. Fokus ligger på at analysere, hvordan uddannelsespolitikken har rummet og i dag rummer bestemte muligheder for at praktisere og udfolde et professionsbegreb. Gennem en historisk diskursanalys...

 20. Nordic Perspectives on Encountering Foreignness

  Antologien præsenterer det NOS-HS-finansierede forskningsnetværk "Encountering Foreignness" gennem eksempler på den forskning medlemmerne har produceret i forbindelse med arbejdet i netværket. Den meget forskelligartede samling af tekster viser, hvor bred netværkets spændvidde har været. Der...

 1. Idræt og integration

  Michelsen la Cour, Annette

  2011-01-01

  Integration gennem idræt er en politisk "opfindelse", som inddrager civilsamfundet og dets organisationer i et forsøg på at få nydanskere integreret i foreningslivet og i samfundet. Artiklen gennemgår tankegangen bag metoden og redegør for det potentiale idrætsforeninger og idrætsaktiviteter i...

 2. DR's undervisning på tværs af medier

  Nielsen, Janne

  2014-01-01

  Afhandlingens formål er at undersøge den historiske udvikling af mediesamspil i DR’s voksenundervisning samt den intentionalitet, som kan forstås som indskrevet i den tværmediale praksis. Det sker gennem en analyse af, hvordan institutionen igennem tiden har realiseret mediesamspil på forskellige...

 3. Et dansk hotell

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 4. Uddannelsespolitikkens next practice

  Steensen, Jette Johanne

  2009-01-01

  Gennem de seneste årtier er også uddannelsespolitikken i stadig stigende grad blevet designet efter New Public Management-grundregler, hvor “accountability”, akkreditering, kontrol, evidens, tests og central styring har været hovedingredienser. Nu vil “next practice” den rigide disciplinering...

 5. Flipped Learning

  Hachmann, Roland; Holmboe, Peter

  arbejde med faglige problemstillinger gennem problembaserede og undersøgende didaktiske designs. Flipped Learning er dermed andet og mere end at distribuere digitale materialer til eleverne forud for undervisning. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier...

 6. Matematiklæreren som "sproglærer"

  Johansen, Lene Østergaard

  Gennem hele grundskolen skal eleverne i matematikundervisningen udvikle deres kommunikative kompetence, der dels består i at kunne sætte sig ind i og fortolke andre personers matematikholdige skriftlige, mundtlige eller visuelle udsagn og "tekster", og dels i selv at kunne udtrykke sig om matemat...

 7. Strategi i praksis

  Holm, Michael Jessen; Jenster, Per; Junghagen, Sven;

  Præsentation af seks danske små og mellemstore virksomheder, som alle har været succesfulde inden for deres metier. Gennem en belysning af hver virksomheds strategiske situation og udviklingsinitiativer skabes et billede af hvorledes strategi praktiseres i disse virksomheder...

 8. OK 2008 og hovedorganisationerne

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen

  Da LO holdt kongres i oktober og valgte Harald Børsting som afløser for Hans Jensen havde flere politiske iagttagere travlt med at skrive gravskriften over den dominerende hovedorganisation på det danske arbejdsmarked gennem mere end 100 år. LO's rolle var ved at være udspillet politisk, og overe...

 9. Inklusion i foranderlige fællesskaber

  Berliner, Peter; de Casas Soberón, Elena

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, hvordan inklusion udvikles gennem systemer, der sætter muligheder for deltagelse i fællesskaber, der skaber trivsel og vækstmuligheder. Disse fællesskaber har bestemte kendetegn, som vi først nu er ved at kunne beskrive og dermed kunne fremme. Det er i samspillet mellem mennes...

 10. Skolebilleder

  Buhl, Mie

  Denne artikel tager afsæt i en tese om, at vi gennem et skoleforløb konstruerer et visuelt repertoire af billeder og visuelle fænomener, som vi bruger i vores konstruktioner af virkelighed. Disse konstruktioner etablerer paradigmer, som vi kategoriserer virkelighed ud fra.  Skoleparadigme er i...

 11. Web-based versus traditional paper questionnaires

  Hohwü, Lena; Lyshol, Heidi; Gissler, Mika;

  2013-01-01

  Svarprocenten for spørgeskemaundersøgelser har været faldende gennem det seneste årti. Dette studie viser, at dataindsamling via web-baserede spørgeskemaer er ligeså effektivt som indsamling via traditionelle spørgeskemaer i papirform. Der er færre udgifter ved den elektroniske dataindsamling, og...

 12. Perspektiver, positioner og processer

  Gulløv, John Matthias

  2015-01-01

  Pædagogik defineres gennem forhandling mellem mange parter. Forskellige holdninger til pædagogik er udtryk for, at der er forskellige perspektiver og positioner til stede i samfundet. Ud fra et pædagogisk antropologisk perspektiv, viser kapitlet, hvordan pædagogik afspejler en mangfoldig og uforu...

 13. Kulturkamp.com

  Pold, Søren; Nielsen, Henrik Kaare

  2007-01-01

  Hvordan ser det kunstneriske værkbegreb ud set gennem interfacet? Hvordan konceptualiserer og konstruerer interfacet æstetikkens objekter, hvordan fungerer de i kulturen og i kulturøkonomien? Er digitale værker åbne værker i den forstand, som Umberto Eco diskuterede det i 1962 i forbindelse med n...

 14. Transformativ forskningsmetode

  Ravn, Ib

  2010-01-01

  Mange forskere ønsker givetvis, at deres forskning kan bidrage til arbejdslivets eller organisationers udvikling. Men der findes ikke mange metoder, der tillader os at gøre det gennem selve forskningsprocessen. I et nyligt gennemført forsknings- og udviklingsprojekt om bedre møder benyttede vi en...

 15. J.F. Willumsens ateliervilla

  Weylandt, Birgit

  2003-01-01

  Billedkunstneren J.F. Willumsen har med sin ateliervilla på Strandagervej 28, København, givet en helt personlig fortolkning af arkitektur som skulptur og rumkunst, som stadig gennem nytolkninger har givet grundlag for debat og fordybelse i arkitektur som begreb og som kunstnerisk produktion...

 16. Skriftlige opgaver i sygeplejerskeuddannelsen

  Glinsvad, Birte; Frederiksen, Kirsten

  2014-01-01

  Kapitlet tager fat i to af de væsentligste forhold, der kendetegner en god sygeplejefaglig opgave: argumentation og struktur. De illustreres gennem et eksempel på en type opgave, som studerende typisk vil møde i starten af uddannelsen. Kapitlet afsluttes med Stephen Toulmins argumentationsmodels...

 17. Caspar Paludan-Müller - Zur frühen Ranke-Rezeption in Dänemark

  Møller, Jes Fabricius

  2007-01-01

  Den danske reception af Leopold von Rankes værker og historismen skete i overvejende grad gennem Caspar Paludan-Müller, der også anvendte de kildekritiske principper, der hørte til Rankes og Niebuhrs historisme. Historismen og dermed også Paludan-Müllers verdensbillede blev udsat for et stadig st...

 18. På vej mod voksenlivet

  Meinert, Lotte

  2005-01-01

  Gennem tre cases beskriver kapitlet, hvordan ideer om migration og social mobilitet skabes - og ofte skuffes - i unge uganderes liv. I processen fra at være barn til at blive voksen er der knyttet forestillinger om, at flytning i det fysiske rum er tegn på forandring i den sociale position. Børn ...

 19. Om institutionalisering af børneopdragelse

  Gulløv, Eva

  2009-01-01

    Kapitlet beskæftiger sig med konsekvenser ved institutionsophold. Ikke de psykologiske konsekvenser, som institutionsophold kan have for det enkelte barn, men de mere kollektive implikationer ved, at børneopdragelse gennem de sidste 50 år er blevet et samfundsanliggende. Diskussionen består af ...

 20. The Attalid Kingdom and the Cult of Cybele at Pessinous

  Rasmussen, Anders Holm

  2002-01-01

  Artiklen diskuterer den status præsterne for Cybelekulten i Pessinous havde i samfundet i hellenistisk tid. Dette belyses bl.a. gennem en overleveret korrespondance mellem disse præster og de attalidiske konger. Det hævdes, at præsterne besad en fremtrædende position i Pessinous....

 1. Tusindkunst lever

  Broe, Lotte

  Forsknings- og evalueringsrapport om forsøgsordningen Tusindkunst (1998 - 2000). Forsøgsordningen havde som formål at fremme børns møder med kunst og kultur i skoler og institutioner bl.a. gennem samarbejde med professionelle kunstnere. Rapporten indeholder bl.a. analyser af rammebetingelsers bet...

 2. Kulturarv eller ej

  Philipson, Karen Birgitte

  2009-01-01

  Folkebiblioteket er i sig selv kulturarv. Den opfattelse understøttes såvel af UNESCOs definition af immateriel kulturarv som af forventningerne til folkebibliotekets praksisfelter og funktion i samfundet gennem den tid, det har eksisteret. Ud fra en analyse af et specifikt folkebiblioteks...

 3. Lys, ilt og vands nedbrydning af maling

  Kiil, Søren

  Udendørsmaling forvitrer gennem en række fysiske og kemiske mekanismer. En ingeniørmæssig forståelse af nedbrydningsprocesserne giver et solidt grundlag for at fortolke data fra acceæererede test og for at vurdere relevansen af en given test....

 4. Pædagogers formidling af naturen i naturbørnehaver

  Ejbye-Ernst, Niels

  , interviews, andenordensrefleksioner og udsagn fra 500 pædagoger) giver mulighed for triangulering af resultaterne (Denzin & Lincoln 1998) og dermed mulighed for at belyse området alsidigt. I forskningsprojektets sigte indgår både en analyse af feltet gennem gennemgribende iagttagelser af pædagogers...

 5. Tid i arkitektur

  Bock, Lars Nicolai

  Tiden er arkitekturens fjerde dimension. Hvordan kan det nybuggede bære vidnesbyrd om samtiden, og samtidig føje sig ind i historien? Hvad må tilpasses, hvad må vige? Kan der skabes fremragende arkitektur gennem et sådant samspil? Det er en af de vanskeligste problemstillinger, som møder nutidens...

 6. Tid, rum og rumtid

  Andersen, Anja C.

  2009-01-01

  Tiden og rummet har været udsat for mange videnskabelige teorier og spekulationer i mange tusinde år. Fra Aristoteles til Einstein har videnskabsmænd og filosoffer forsøgt at beskrive tiden og rummet gennem tiden, og der har været mange opfattelser af, hvad tid og rum egentlig er for størrelser...

 7. Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  screencasten kan eksempelvis inddrages videofiler fra YouTube, egenproducerede videooptagelser, lydfiler, musens bevægelse på skærmen, dit eget ansigt gennem dit webcam, tekst, figurer og meget andet. Der produceres således en selvkomponeret optagelse af alt det der er sket på din computerskærm mens du har...

 8. Forskning i musikterapi

  Pedersen, Inge Nygaard

  2012-01-01

  , tilrettelægges musikterapien, så den fokuserer på basale udtryks- og kontaktmuligheder. Gennem musikalsk improvisation er det muligt at matche den enkelte klients musikalske udtryksmønster og emotionelle tilstand og herfra følge og gradvist ændre sammenspilsformen i et tempo, patienten kan tillade og være med i...

 9. Wave Dragon

  Kofoed, Jens Peter; Petersen, Anne-Louise S.

  2004-01-01

  Udvikling og produktion af vindmøller har været en af de største danske erhvervssucceser gennem de sidste 10 år. Nu er det næste danske bud på en vedvarende energikilde under udvikling havets bølger skal fanges, og deres energi skal tappes....

 10. Michael Foucault og liberalisme kritik

  Villadsen, Kaspar Feilberg

  2002-01-01

  Den Foucault-inspirerede sociologi har gennem en årrække været domineret af den såkaldte “governmentality litteratur“. Herhjemme har især dens britiske og australske repræsentanter i stigende grad fungeret som inspirationskilder. Artiklen diskuterer nogle problematiske tendenser i denne litteratur...