WorldWideScience

Sample records for beams tekhnologicheskie osnovy

 1. RAZVOJ PRODUKTOV NA OSNOVI ANTIOCIANINOV

  Vatai, Tünde

  2009-01-01

  Antocianini so skupina polifenolov, ki so odgovorni za barvno raznolikost cvetov in sadežev, od rumene, oranžne, rdeče, roza, do modre. V primerjavi s sintetičnimi barvili so nestabilni, kar predstavlja glavni problem pri njihovi uporabi in se lahko pokaže kot sprememba barve med procesiranjem in skladiščenjem. Glavni cilj doktorske disertacije je bil razviti produkt, naravno barvilo na osnovi antocianinov, ki bo ustrezno stabilen in bo predstavljal alternativo sintetičnim barvilom za uporabo...

 2. Razvoj polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida

  Rogošić, M.; Matusinović, Z.; Šipušić, J.

  2009-01-01

  Opisana je priprava i karakterizacija polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida (LDH). Pripravljen je novi razred punila na osnovi tetrakalcijeva aluminata hidrata, modificiranog benzoatnim (LDH-B) ili undecenoatnim (LDH-U) anionima. Punila su karakterizirana metodama rendgenske difrakcije (XRD) i infracrvene spektroskopije (FTIR) i potvrđena je ugradnja organskih aniona kao modifikatora i povećanje međuslojnog razmaka u odnosu na izvorno punilo. Punila su umješavana...

 3. SISTEM ZA KARAKTERIZACIJO ORGANSKIH SOLARNIH CELIC NA OSNOVI FOTONAPETOSTNE SPEKTROSKOPIJE

  Hribernik, Tomaž

  2013-01-01

  Magistrska naloga se osredotoča na korake za izboljšanje sistema za karakterizacijo organskih solarnih celic na osnovi fotonapetostne spektroskopije. Sistem je uporabljen za merjenje prehodov fotonapetosti. Podano je teoretično ozadje s temeljnimi koncepti in principi za boljše razumevanje načrtovanja in delovanja merilnega sistema. Podan je pregled in opis bistvenih elementov sistema. Del naloge je posvečen razlagi programskega dela za nadzor in analizo. Poleg tega je napravljen pregled in i...

 4. Mehanske lastnosti lesa impregniranega s pripravki na osnovi bakra in etanolamina

  Kirar, Sebastjan

  2014-01-01

  Pripravki za zaščito lesa na osnovi bakra in etanolamina so nadomestili pripravke na osnovi bakra in kroma. Fiksacija baker-etanolaminskih pripravkov še ni tako učinkovita kot fiksacija baker-kromovih pripravkov. Domnevali smo, da etanolamin lahko povzroči depolimerizacijo lignina, ta pa večje izpiranje. Da bi ugotovili razlog za slabo fiksacijo baker-etanolaminskih pripravkov, smo vzorce smreke (Picea abies) in bukve (Fagus sylvatica) impregnirali s 3 različnimi pripravki na osnovi bakra in ...

 5. PEPEO KAO SREDSTVO NA CEMENTNO-VAPNENOJ OSNOVI ZA SOLIDIFICIRANJE/STABILIZIRANJE OPASNOG OTPADA

  Lyčkova, Barbora; Huda, Vladimir

  2008-01-01

  Jedan od uobičajenih postupaka obrade opasnih otpada je primjena cementa i solidificiranje/stabiliziranje (C/S) na cementno vapnenoj osnovi. Rad obrađuje mogućnost modifikacije, trenutno često korištene metode upotrebe pepela iz toplana kao agensa u fluidiziranom sloju.

 6. HARMONIJA GLASBE, CVETJA IN PLESA: TERAPEVTSKI CVETNI PLESI NA OSNOVI CVETNEGA ZDRAVLJENJA DR. EDWARDA BACHA

  Lovrenčič, Katja

  2010-01-01

  V diplomski nalogi z naslovom Harmonija glasbe, cvetja in plesa: terapevtski cvetni plesi na osnovi cvetnega zdravljenja dr. Edwarda Bacha so v teoretičnem delu predstavljene krize vrednot novodobne družbe. Pozornost je usmerjena na vzgojne ustanove in otroke, in sicer na probleme zdravja ter razvojnih motenj otrok, ki izvirajo iz neustreznosti današnje šole. Drugo poglavje vsebuje predstavitev novega pojmovanja, ki prinaša novodobno razumevanje, postopke in metode, ki nam pomagajo reševa...

 7. Mobilna aplikacija za prikaz zgodovine stavb na osnovi nadgrajene resničnosti

  CURIŠ, TOMISLAV

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje področje nadgrajene resničnosti (angl. augmented reality) in postopek razvoja aplikacije za pametni telefon, ki demonstrira uporabo nadgrajene resničnosti v realnem okolju. Dopolnjena ali nadgrajena resničnost je način predstavitve realnega sveta, kateremu so dodani različni virtualni računalniški elementi. V okviru praktičnega dela sem razvil aplikacijo za pametni telefon z operacijskim sistemom Android in sicer na osnovi razpoložljivih knjižnic nadgrajene resničnosti...

 8. NAČRTOVANJE ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA NA OSNOVI ANALITIČNEGA IZRAČUNA

  Gramc, Nina

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je načrtovanje energetskega transformatorja na osnovi analitičnega izračuna. Pri samem izračunu je potrebno veliko stvari predvidevati ter veliko poizkušati, saj sam izračun zahteva veliko fleksibilnost, tako da so na koncu rezultati zadovoljivi in v okviru zahtevanih lastnosti. Na koncu je opravljena tudi SWOT analiza, na podlagi katere lahko ugotovimo, kateri izračun transformatorja je najbolj optimalen ter nato najboljši za nadaljnjo izdelavo. Po končani SWOT analizi ...

 9. Določanje minimalne koncentracije zaščitnega pripravka na osnovi bakra in etanolamina za zaščito lesa pred trohnenjem

  Atelšek, Jure

  2014-01-01

  Pripravki na osnovi bakra so se izkazali kot dobri fungicidi, žal pa se v les slabo vežejo in se zato iz njega močno izpirajo. Kromove spojine izboljšajo fiksacijo bakra, vendar je njihova uporaba, zaradi rakotvornosti, prepovedana. Ena od alternativ kromu, ki ustrezajo sodobnim okoljskim standardom, je kombinacija etanolamina in oktanojske kisline. Za baker-etanolaminske pripravke je znano, da se dobro vežejo v les: ne vemo pa še koliko zaščitnega pripravka moramo vnesti, da dosežemo minimal...

 10. Beam-Beam Effects

  Herr, W; Pieloni, T.

  2016-01-01

  One of the most severe limitations in high-intensity particle colliders is the beam-beam interaction, i.e. the perturbation of the beams as they cross the opposing beams. This introduction to beam-beam effects concentrates on a description of the phenomena that are present in modern colliding beam facilities.

 11. Beam-Beam Effects

  Herr, W

  2014-01-01

  One of the most severe limitations in high-intensity particle colliders is the beam-beam interaction, i.e. the perturbation of the beams as they cross the opposing beams. This introduction to beam-beam effects concentrates on a description of the phenomena that are present in modern colliding beam facilities.

 12. Beam-beam effects

  Zholents, A.

  1994-12-01

  The term beam-beam effects is usually used to designate different phenomena associated with interactions of counter-rotating beams in storage rings. Typically, the authors speak about beam-beam effects when such interactions lead to an increase of the beam core size or to a reduction of the beam lifetime or to a growth of particle`s population in the beam halo and a correspondent increase of the background. Although observations of beam-beam effects are very similar in most storage rings, it is very likely that every particular case is largely unique and machine-dependent. This constitutes one of the problems in studying the beam-beam effects, because the experimental results are often obtained without characterizing a machine at the time of the experiment. Such machine parameters as a dynamic aperture, tune dependencies on amplitude of particle oscillations and energy, betatron phase advance between the interaction points and some others are not well known, thus making later analysis uncertain. The authors begin their discussion with demonstrations that beam-beam effects are closely related to non linear resonances. Then, they will show that a non linearity of the space charge field is responsible for the excitation of these resonances. After that, they will consider how beam-beam effects could be intensified by machine imperfections. Then, they will discuss a leading mechanism for the formation of the beam halo and will describe a new technique for beam tails and lifetime simulations. They will finish with a brief discussion of the coherent beam-beam effects.

 13. Nonlinear beam-beam resonances

  Head-on collisions of bunched beams are considered, assuming the two colliding beams have opposite charges. A few experimental observations are described. The single resonance analysis is developed that is applicable to the strong-weak case of the beam-beam interaction. In this case, the strong beam is unperturbed by the beam-beam interaction; motions of the weak beam particles are then analyzed in the presence of the nonlinear electromagnetic force produced by the strong beam at the collision points. The coherent motions of the two coupled strong beams are shown to exhibit distinct nonlinear resonance behavior. 16 refs., 22 figs

 14. Bessel Beams

  McDonald, Kirk T

  2000-01-01

  Scalar Bessel beams are derived both via the wave equation and via diffraction theory. While such beams have a group velocity that exceeds the speed of light, this is a manifestation of the "scissors paradox" of special relativty. The signal velocity of a modulated Bessel beam is less than the speed of light. Forms of Bessel beams that satisfy Maxwell's equations are also given.

 15. Beam - cavity interaction beam loading

  The interaction of a beam with a cavity and a generator in cyclic accelerators or storage rings is investigated. Application of Maxwell's equations together with the nonuniform boundary condition allows one to get an equivalent circuit for a beam-loaded cavity. The general equation for beam loading is obtained on the basis of the equivalent circuit, and the beam admittance is calculated. Formulas for power consumption by a beam-loaded cavity are derived, and the optimal tuning and coupling factor are analyzed. (author)

 16. Frozen Beams

  Okamoto, Hiromi

  2005-01-01

  In general, the temperature of a charged particle beam traveling in an accelerator is very high. Seen from the rest frame of the beam, individual particles randomly oscillate about the reference orbit at high speed. This internal kinetic energy can, however, be removed by introducing dissipative interactions into the system. As a dissipative process advances, the beam becomes denser in phase space or, in other words, the emittance is more diminished. Ideally, it is possible to reach a "zero-emittance" state where the beam is Coulomb crystallized. The space-charge repulsion of a crystalline beam just balances the external restoring force provided by artificial electromagnetic elements. In this talk, general discussion is made of coasting and bunched crystalline beams circulating in a storage ring. Results of molecular dynamics simulations are presented to demonstrate the dynamic nature of various crystalline states. A possible method to approach such an ultimate state of matter is also discussed.

 17. Beam loading

  Gamp, Alexander

  2013-01-01

  We begin by giving a description of the radio-frequency generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, radio-frequency feedback and feedforward are described. Examples of digital radio-frequency phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 18. Beam Instabilities

  Rumolo, G

  2014-01-01

  When a beam propagates in an accelerator, it interacts with both the external fields and the self-generated electromagnetic fields. If the latter are strong enough, the interplay between them and a perturbation in the beam distribution function can lead to an enhancement of the initial perturbation, resulting in what we call a beam instability. This unstable motion can be controlled with a feedback system, if available, or it grows, causing beam degradation and loss. Beam instabilities in particle accelerators have been studied and analysed in detail since the late 1950s. The subject owes its relevance to the fact that the onset of instabilities usually determines the performance of an accelerator. Understanding and suppressing the underlying sources and mechanisms is therefore the key to overcoming intensity limitations, thereby pushing forward the performance reach of a machine.

 19. Molecular beams

  This book is a timeless and rather complete theoretical and experimental treatment of electric and magnetic resonance molecular-beam experiments for studying the radio frequency spectra of atoms and molecules. The theory of interactions of the nucleus with atomic and molecular fields is extensively presented. Measurements of atomic and nuclear magnetic moments, electric multipole moments, and atomic fine and hyperfine structure are detailed. Useful but somewhat outdated chapters on gas kinetics, molecular beam design, and experimental techniques are also included

 20. Beam emittance and beam disruption

  Beam disruption during the collision of intense relativistic bunches has been studied by R. Hollebeek. In the case of oppositely charged bunches, focussing effects occur causing a decrease in the effective bunch cross section, and thereby an increase of luminosity by an enhancement factor H. The term disruption derives from the fact that the beam emittance changes markedly during the collision. 1 ref., 1 fig., 1 tab

 1. Razvoj bioimpedančnega merilnika na osnovi mikrokontrolerja

  OBID, JURE

  2015-01-01

  Diplomska naloga se nanaša na razvoj, izdelavo in testiranje elektronskega vezja, namenjenega nadgradnji merilnika za potrebe merjenja (bio)impedance. Uporabo v mikrokontroler vgrajenega analogno-digitalnega in digitalno-analognega pretvornika sem nadomestil z zunanjimi zmogljivejšimi integriranimi vezji. Tiskano vezje sem zasnoval in izdelal s programskim paketom Altium Designer ter ga povezal z razvojno ploščo mbed NXP LPC1768, ki vsebuje mikrokontroler. S programskim jezikom C++ sem v p...

 2. RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI OGRODIJ ANGULARJS IN EXPRESS

  Rebernak, Rok

  2016-01-01

  Poznavanje sodobnih tehnologij je ključnega pomena za hiter in učinkovit razvoj modernih spletnih aplikacij, zato smo v diplomskem delu preučili nekatere perspektivne odprtokodne JavaScript rešitve. Podrobno smo preučili ogrodje AngularJS, ki se izvaja na strani odjemalca, in ogrodje Express, ki je najbolj priljubljeno ogrodje za strežniško platformo Node.js. Prav tako smo preučili objektno orientirano podatkovno bazo MongoDB in paket za modeliranje v Node.js - Mongoose. Znanje, ki smo ga pri...

 3. AKUSTIČNA ANTENA NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  Blatnik, Gregor

  2010-01-01

  Diplomska naloga opisuje princip delovanja vlakenskega optičnega senzorja vibracij z Michelsonovim interferometrom. Predstavljeno je teoretično ozadje delovanja senzorja, načrtovanje ter gradnja elektronskega vezja in izdelava akustične antene. Rezultati meritev so prikazani na računalniku s pomočjo programskega okolja LabVIEW.

 4. RAZVOJ SODOBNIH SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI ODPRTOKODNEGA OGRODJA LARAVEL

  Vetršek, Rok

  2015-01-01

  V diplomskem delu sta podrobno predstavljeni odprtokodni ogrodji Bootstrap in Laravel. Prvo omogoča enostavno in hitro oblikovanje odzivnih spletnih aplikacij, drugo pa je eno od vodilnih ogrodij, ki temeljijo na jeziku PHP in MVC arhitekturi. Uporaba ogrodji je prikazana z izdelavo spletne aplikacije, ki omogoča vodenje preprostih zapiskov in deljenje le teh v obliki samo za branje. Aplikacija je dinamična in se prilagaja velikosti zaslona naprave, na kateri si jo ogledujemo. Iz pridobljenih...

 5. Beam transport

  The beam diagnostic components for both the transfer and the high-energy beamlines perform well except for some of the scanners whose noise pick-up has become a problem, especially at low beam intensities. This noise pick-up is primarily due to deterioration of the bearings in the scanner. At some locations in the high-energy beamlines, scanners were replaced by harps as the scanners proved to be practically useless for the low-intensity beams required in the experimental areas. The slits in the low-energy beamline, which are not water-cooled, have to be repaired at regular intervals because of vacuum leaks. Overheating causes the ceramic feedthroughs to deteriorate resulting in the vacuum leaks. Water-cooled slits have been ordered to replace the existing slits which will later be used in the beamlines associated with the second injector cyclotron SPC2. The current-measurement system will be slightly modified and should then be much more reliable. 3 figs

 6. External Beam Therapy (EBT)

  ... Physician Resources Professions Site Index A-Z External Beam Therapy (EBT) External beam therapy (EBT) is a ... follow-up should I expect? What is external beam therapy and how is it used? External beam ...

 7. Beam quality measure for vector beams.

  Ndagano, Bienvenu; Sroor, Hend; McLaren, Melanie; Rosales-Guzmán, Carmelo; Forbes, Andrew

  2016-08-01

  Vector beams have found a myriad of applications, from laser materials processing to microscopy, and are now easily produced in the laboratory. They are usually differentiated from scalar beams by qualitative measures, for example, visual inspection of beam profiles after a rotating polarizer. Here we introduce a quantitative beam quality measure for vector beams and demonstrate it on cylindrical vector vortex beams. We show how a single measure can be defined for the vector quality, from 0 (purely scalar) to 1 (purely vector). Our measure is derived from a quantum toolkit, which we show applies to classical vector beams. PMID:27472580

 8. Beam propagation

  The main part of this thesis consists of 15 published papers, in which the numerical Beam Propagating Method (BPM) is investigated, verified and used in a number of applications. In the introduction a derivation of the nonlinear Schroedinger equation is presented to connect the beginning of the soliton papers with Maxwell's equations including a nonlinear polarization. This thesis focuses on the wide use of the BPM for numerical simulations of propagating light and particle beams through different types of structures such as waveguides, fibers, tapers, Y-junctions, laser arrays and crystalline solids. We verify the BPM in the above listed problems against other numerical methods for example the Finite-element Method, perturbation methods and Runge-Kutta integration. Further, the BPM is shown to be a simple and effective way to numerically set up the Green's function in matrix form for periodic structures. The Green's function matrix can then be diagonalized with matrix methods yielding the eigensolutions of the structure. The BPM inherent transverse periodicity can be untied, if desired, by for example including an absorptive refractive index at the computational window edges. The interaction of two first-order soliton pulses is strongly dependent on the phase relationship between the individual solitons. When optical phase shift keying is used in coherent one-carrier wavelength communication, the fiber attenuation will suppress or delay the nonlinear instability. (orig.)

 9. Stable beams

  2015-01-01

  Stable beams: two simple words that carry so much meaning at CERN. When LHC page one switched from "squeeze" to "stable beams" at 10.40 a.m. on Wednesday, 3 June, it triggered scenes of jubilation in control rooms around the CERN sites, as the LHC experiments started to record physics data for the first time in 27 months. This is what CERN is here for, and it’s great to be back in business after such a long period of preparation for the next stage in the LHC adventure.   I’ve said it before, but I’ll say it again. This was a great achievement, and testimony to the hard and dedicated work of so many people in the global CERN community. I could start to list the teams that have contributed, but that would be a mistake. Instead, I’d simply like to say that an achievement as impressive as running the LHC – a machine of superlatives in every respect – takes the combined effort and enthusiasm of everyone ...

 10. Beam halo in high-intensity beams

  In space-charge dominated beams the nonlinear space-charge forces produce a filamentation pattern, which in projection to the 2-D phase spaces results in a 2-component beam consisting of an inner core and a diffuse outer halo. The beam-halo is of concern for a next generation of cw, high-power proton linacs that could be applied to intense neutron generators for nuclear materials processing. The author describes what has been learned about beam halo and the evolution of space-charge dominated beams using numerical simulations of initial laminar beams in uniform linear focusing channels. Initial results are presented from a study of beam entropy for an intense space-charge dominated beam

 11. Beam imaging sensor

  McAninch, Michael D.; Root, Jeffrey J.

  2016-07-05

  The present invention relates generally to the field of sensors for beam imaging and, in particular, to a new and useful beam imaging sensor for use in determining, for example, the power density distribution of a beam including, but not limited to, an electron beam or an ion beam. In one embodiment, the beam imaging sensor of the present invention comprises, among other items, a circumferential slit that is either circular, elliptical or polygonal in nature.

 12. A symplectic coherent beam-beam model

  We consider a simple one-dimensional model to study the effects of the beam-beam force on the coherent dynamics of colliding beams. The key ingredient is a linearized beam-beam kick. We study only the quadrupole modes, with the dynamical variables being the 2nd-order moments of the canonical variables q, p. Our model is self-consistent in the sense that no higher order moments are generated by the linearized beam-beam kicks, and that the only source of violation of symplecticity is the radiation. We discuss the round beam case only, in which vertical and horizontal quantities are assumed to be equal (though they may be different in the two beams). Depending on the values of the tune and beam intensity, we observe steady states in which otherwise identical bunches have sizes that are equal, or unequal, or periodic, or behave chaotically from turn to turn. Possible implications of luminosity saturation with increasing beam intensity are discussed. Finally, we present some preliminary applications to an asymmetric collider. 8 refs., 8 figs

 13. Literature in Focus Beta Beams: Neutrino Beams

  2009-01-01

  By Mats Lindroos (CERN) and Mauro Mezzetto (INFN Padova, Italy) Imperial Press, 2009 The beta-beam concept for the generation of electron neutrino beams was first proposed by Piero Zucchelli in 2002. The idea created quite a stir, challenging the idea that intense neutrino beams only could be produced from the decay of pions or muons in classical neutrino beams facilities or in future neutrino factories. The concept initially struggled to make an impact but the hard work by many machine physicists, phenomenologists and theoreticians over the last five years has won the beta-beam a well-earned position as one of the frontrunners for a possible future world laboratory for high intensity neutrino oscillation physics. This is the first complete monograph on the beta-beam concept. The book describes both technical aspects and experimental aspects of the beta-beam, providing students and scientists with an insight into the possibilities o...

 14. Ion beam diagnosis

  This report is an introduction to ion beam diagnosis. After a short description of the most important ion beam parameters measurements of the beam current by means of Faraday cups, calorimetry, and beam current transformers and measurements of the beam profile by means of viewing screens, profile grids and scanning devices, and residual gas ionization monitors are described. Finally measurements in the transverse and longitudinal phase space are considered. (HSI)

 15. The beam dump tunnels

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  In these images workers are digging the tunnels that will be used to dump the counter-circulating beams. Travelling just a fraction under the speed of light, the beams at the LHC will each carry the energy of an aircraft carrier travelling at 12 knots. In order to dispose of these beams safely, a beam dump is used to extract the beam and diffuse it before it collides with a radiation shielded graphite target.

 16. Intense positron beams: linacs

  Beams of monoenergetic positrons with energies of a few eV to many keV have been used in experiments in atomic physics, solid-state physics and materials science. The production of positron beams from a new source, an electron linac, is described. Intense, pulsed beams of low-energy positrons were produced by a high-energy beam from an electron linac. The production efficiency, moderator geometry, beam spot size and other positron beam parameters were determined for electrons with energies from 60 to 120 MeV. Low-energy positron beams produced with a high-energy electron linac can be of much higher intensity than those beams currently derived from radioactive sources. These higher intensity beams will make possible positron experiments previously infeasible. 10 references, 1 figure

 17. Beam Dynamics and Beam Losses - Circular Machines

  Kain, V

  2016-01-01

  A basic introduction to transverse and longitudinal beam dynamics as well as the most relevant beam loss mechanisms in circular machines will be presented in this lecture. This lecture is intended for physicists and engineers with little or no knowledge of this subject.

 18. Electron beam instabilities in gyrotron beam tunnels

  Electron beam instabilities occurring in a gyrotron electron beam can induce an energy spread which might significantly deteriorate the gyrotron efficiency. Three types of instabilities are considered to explain the important discrepancy found between the theoretical and experimental efficiency in the case of quasi-optical gyrotrons (QOG): the electron cyclotron maser instability, the Bernstein instability and the Langmuir instability. The low magnetic field gradient in drift tubes of QOG makes that the electron cyclotron maser instability can develop in the drift tube at very low electron beam currents. Experimental measurements show that with a proper choice of absorbing structures in the beam tunnel, this instability can be suppressed. At high beam currents, the electrostatic Bernstein instability can induce a significant energy spread at the entrance of the interaction region. The induced energy spread scales approximately linearly with the electron beam density and for QOG one observes that the beam density is significantly higher than the beam density of an equivalent cylindrical cavity gyrotron. (author) figs., tabs., refs

 19. Beam-beam issues in asymmetric colliders

  Furman, M.A.

  1992-07-01

  We discuss generic beam-beam issues for proposed asymmetric e{sup +}- e{sup -} colliders. We illustrate the issues by choosing, as examples, the proposals by Cornell University (CESR-B), KEK, and SLAC/LBL/LLNL (PEP-II).

 20. Beam Loss in Linacs

  Plum, M A

  2016-01-01

  Beam loss is a critical issue in high-intensity accelerators, and much effort is expended during both the design and operation phases to minimize the loss and to keep it to manageable levels. As new accelerators become ever more powerful, beam loss becomes even more critical. Linacs for H- ion beams, such as the one at the Oak Ridge Spallation Neutron Source, have many more loss mechanisms compared to H+ (proton) linacs, such as the one being designed for the European Spallation Neutron Source. Interesting H- beam loss mechanisms include residual gas stripping, H+ capture and acceleration, field stripping, black-body radiation and the recently discovered intra-beam stripping mechanism. Beam halo formation, and ion source or RF turn on/off transients, are examples of beam loss mechanisms that are common for both H+ and H- accelerators. Machine protection systems play an important role in limiting the beam loss.

 1. Mechanically reinforced glass beams

  Nielsen, Jens Henrik; Olesen, John Forbes

  2007-01-01

  breakage without any warning or ductility, which can be catastrophic if no precautions are taken. One aspect of this issue is treated here by looking at the possibility of mechanically reinforcing glass beams in order to obtain ductile failure for such a structural component. A mechanically reinforced...... laminated float glass beam is constructed and tested in four-point bending. The beam consist of 4 layers of glass laminated together with a slack steel band glued onto the bottom face of the beam. The glass parts of the tested beams are \\SI{1700}{mm} long and \\SI{100}{mm} high, and the total width of one...... beam is \\SI{4\\times10}{mm}. It is reinforced with a \\SI{3}{mm} high steel band covering the full width of the beam. The experimental setup is described and results for this beam are presented. Furthermore, the results for three similar experiments with a \\SI{6}{mm} steel band reinforcement are briefly...

 2. Space charge dominated beams

  After an introductory section on the relationship between emittance and beam Coulomb energy we discuss the properties of space charge dominated beams in progressive steps: from uniformly charged bunched beams to non-uniformly charged beams to correlation effects between particles (simulation beams or 'crystalline' beams). A practical application can be found in the beam dynamics of a high-current injector. The concept of correlation energy is of practical interest in computer simulation of high-brilliance beams, where one deals with an artificially enhanced two-particle Coulomb energy, if many real particles are combined into one simulation super-particle. This can be a source of non-physical emittance growth. (orig./HSI)

 3. Laser-Beam Separator

  Mcdermid, I. S.

  1984-01-01

  Train of prisms and optical stop separate fundamental beam of laser from second and higher order harmonics of beam produced in certain crystals and by stimulated Raman scattering in gases and liquids.

 4. PARTICLE BEAM TRACKING CIRCUIT

  Anderson, O.A.

  1959-05-01

  >A particle-beam tracking and correcting circuit is described. Beam induction electrodes are placed on either side of the beam, and potentials induced by the beam are compared in a voltage comparator or discriminator. This comparison produces an error signal which modifies the fm curve at the voltage applied to the drift tube, thereby returning the orbit to the preferred position. The arrangement serves also to synchronize accelerating frequency and magnetic field growth. (T.R.H.)

 5. Beam Dynamics for ARIA

  Ekdahl, Carl August Jr. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-10-14

  Beam dynamics issues are assessed for a new linear induction electron accelerator being designed for flash radiography of large explosively driven hydrodynamic experiments. Special attention is paid to equilibrium beam transport, possible emittance growth, and beam stability. It is concluded that a radiographic quality beam will be produced possible if engineering standards and construction details are equivalent to those on the present radiography accelerators at Los Alamos.

 6. Slow kaon beams

  A short description is given of considerations for the design of low-momentum kaon beam lines. Relevant data for the performance of seven existing and decommissioned slow kaon beams are presented. For single-stage separated beams the observed ratio all/K- is greater than 50 for momenta less than 500 MeV/c. We recommend a two-stage separated beam with perhaps an upstream cleanup section for maximal purity

 7. Welding by laser beam

  A laser which does not require a vacuum and the beam from which can be projected over a distance without loss of power is sited outside a welding zone and the beam projected through a replaceable laser transparent window. The window is designed and shaped to facilitate access of the beam of workpiece items to be welded in containment. Either the workpiece or the laser beam may be moved during welding. (author)

 8. Proton beam writing

  Frank Watt; Breese, Mark B H; Bettiol, Andrew A; Jeroen A. van Kan

  2007-01-01

  Proton beam (p-beam) writing is a new direct-writing process that uses a focused beam of MeV protons to pattern resist material at nanodimensions. The process, although similar in many ways to direct writing using electrons, nevertheless offers some interesting and unique advantages. Protons, being more massive, have deeper penetration in materials while maintaining a straight path, enabling p-beam writing to fabricate three-dimensional, high aspect ratio structures with vertical, smooth side...

 9. Electron beam focusing system

  Dikansky, N.; Nagaitsev, S.; Parkhomchuk, V.

  1997-09-01

  The high energy electron cooling requires a very cold electron beam. Thus, the electron beam focusing system is very important for the performance of electron cooling. A system with and without longitudinal magnetic field is presented for discussion. Interaction of electron beam with the vacuum chamber as well as with the background ions and stored antiprotons can cause the coherent electron beam instabilities. Focusing system requirements needed to suppress these instabilities are presented.

 10. Beam injection into RHIC

  During the RHIC sextant test in January 1997 beam was injected into a sixth of one of the rings for the first time. The authors describe the injection zone and its bottlenecks. They report on the commissioning of the injection system, on beam based measurements of the kickers and the application program to steer the beam

 11. Beams 92: Proceedings

  This report contains papers on the following topics: Ion beam papers; electron beam, bremsstrahlung, and diagnostics papers; radiating Z- pinch papers; microwave papers; electron laser papers; advanced accelerator papers; beam and pulsed power applications papers; pulsed power papers; and these papers have been indexed separately elsewhere

 12. An Electromagnetic Beam Converter

  2009-01-01

  The present invention relates to an electromagnetic beam converter and a method for conversion of an input beam of electromagnetic radiation having a bell shaped intensity profile a(x,y) into an output beam having a prescribed target intensity profile l(x',y') based on a further development of the...

 13. Klystron beam bunching

  A detailed description of electron-beam bunching phenomena in klystrons is presented. Beam harmonic current is defined, both space-charge and ballistic bunching are analyzed, Ramo's theorem is used to describe how a bunched beam drives a cavity, and a general cavity model including external coupling is provided. (author)

 14. Accelerating nondiffracting beams

  Yan, Shaohui; Li, Manman; Yao, Baoli, E-mail: yaobl@opt.ac.cn; Yu, Xianghua; Lei, Ming; Dan, Dan; Yang, Yanlong; Min, Junwei; Peng, Tong

  2015-06-05

  We present a set of beams which combine the properties of accelerating beams and (conventional) diffraction-free beams. These beams can travel along a desired trajectory while keeping an approximately invariant transverse profile, which may be (higher-order) Bessel-, Mathieu- or parabolic-nondiffracting-like beams, depending on the initial complex amplitude distribution. A possible application of these beams presented here may be found in optical trapping field. For example, a higher-order Bessel-like beam, which has a hollow (transverse) pattern, is suitable for guiding low-refractive-index or metal particles along a curve. - Highlights: • A set of beams having arbitrary trajectories of accelerating and nondiffracting behaviors are generalized and presented. • Bessel-like accelerating beams are generalized to the higher-order (hollow) version. • Mathieu-like accelerating beams and parabolic-nondiffracting-like accelerating beams are presented. • A possible application of these beams may be found in optical trapping and guiding of particles.

 15. Pushing the limits - beam

  Métral, E

  2011-01-01

  Many collective effects were observed in 2010, first when the intensity per bunch was increased and subsequently when the number of bunches was pushed up and the bunch spacing was reduced. After a review of the LHC performance during the 2010 run, with a particular emphasis on impedances and related single-beam coherent instabilities, but mentioning also beam-beam and electron cloud issues, the potential of the LHC for 2011 will be discussed. More specifically, the maximum bunch/beam intensity and the maximum beam brightness the LHC should be able to swallow will be compared to what the injectors can provide.

 16. Cluster ion beam evaporation

  Cluster ions can be made by the supercooling due to adiabatic expansion of substances to be vaporized which are ejected from a nozzle. This paper is described on the recent progress of studies concerning the cluster beam. The technique of cluster ion beam has been applied for the studies of thermonuclear plasma, the fabrication of thin films, crystal growth and electronic devices. The density of cluster ion beam is larger than that of atomic ion beam, and the formation of thin films can be easily done in high vacuum. This method is also useful for epitaxial growth. Metallic vapour cluster beam was made by the help of jetting rare gas beam. Various beam sources were developed. The characteristics of these sources were measured and analyzed. (Kato, T.)

 17. Dynamics of beam halo in mismatched beams

  High-power proton linacs for nuclear materials transmutation and production, and new accelerator-driven neutron spallation sources must be designed to control beam-halo formation, which leads to beam loss. The study of particle-core models is leading to a better understanding of the causes and characteristics of beam halo produced by space-charge forces in rms mismatched beams. Detailed studies of the models have resulted in predictions of the dependence of the maximum amplitude of halo particles on a mismatch parameter and on the space-charge tune-depression ratio. Scaling formulas have been derived which will provide guidance for choosing the aperture radius to contain the halo without loss. (author)

 18. Colliding Crystalline Beams

  The understanding of crystalline beams has advanced to the point where one can now, with reasonable confidence, undertake an analysis of the luminosity of colliding crystalline beams. Such a study is reported here. It is necessary to observe the criteria, previously stated, for the creation and stability of crystalline beams. This requires, firstly, the proper design of a lattice. Secondly, a crystal must be formed, and this can usually be done at various densities. Thirdly, the crystals in a colliding-beam machine are brought into collision. We study all of these processes using the molecular dynamics (MD) method. The work parallels what was done previously, but the new part is to study the crystal-crystal interaction in collision. We initially study the zero-temperature situation. If the beam-beam force (or equivalent tune shift) is too large then over-lapping crystals can not be created (rather two spatially separated crystals are formed). However, if the beam-beam force is less than but comparable to that of the space-charge forces between the particles, we find that overlapping crystals can be formed and the beam-beam tune shift can be of the order of unity. Operating at low but non-zero temperature can increase the luminosity by several orders of magnitude over that of a usual collider. The construction of an appropriate lattice, and the development of adequately strong coding, although theoretically achievable, is a challenge in practice

 19. Beam-beam effect seen through forced vibration

  In electron accelerator, tune is measured by giving beam transverse forced vibration caused by RF frequency. It is well known that beam-beam parameter can be measured if beam-beam interaction exists. Generally, small value is chosen as the amplitude of forced vibration, and many researches were done in this case. In this report, we discuss effect of resonance caused by beam-beam interaction in case of amplitude of forced vibration being big. (author)

 20. Laser Beam Focus Analyser

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 1. Semiconductor laser beam bending

  YILDIRIM, REMZİ; ÇELEBİ, FATİH VEHBİ

  2015-01-01

  This study is about a single-component cylindrical structured lens with a gradient curve that was used for bending laser beams. It operates under atmospheric conditions and bends the laser beam independently of temperature, pressure, polarity, polarization, magnetic field, electric field, radioactivity, and gravity. A single-piece cylindrical lens that can bend laser beams was developed. Lenses are made of transparent, tinted, or colored glass and are used to undermine or absorb the energy of...

 2. Cyclotron radiation beam control

  This patent application describes an apparatus for attenuating a beam of particulate radiation comprising a series of modules, each module being constituted by a sphere having a passage, a cupola covering said sphere and a base supporting said sphere, and means for causing movement of the spheres for aligning said passages with an axis of a beam line and arranging said passages out of alignment so as to attenuate the beam. (author)

 3. Proton Beam Energy Characterization

  Marus, Lauren A.; Engle, J.W.; John, K. D.; Birnbaum, E. R.; Nortier, F. M.

  2015-01-01

  Introduction The Los Alamos Isotope Production Facility (IPF) is actively engaged in the development of isotope production technologies that can utilize its 100 MeV proton beam. Characterization of the proton beam energy and current is vital for optimizing isotope production and accurately conducting research at the IPF. Motivation In order to monitor beam intensity during research irradiations, aluminum foils are interspersed in experimental stacks. A theoretical yield of 22Na from...

 4. Chilled beam application guidebook

  Butler, David; Gräslund, Jonas; Hogeling, Jaap; Lund Kristiansen, Erik; Reinikanen, Mika; Svensson, Gunnar

  2007-01-01

  Chilled beam systems are primarily used for cooling and ventilation in spaces, which appreciate good indoor environmental quality and individual space control. Active chilled beams are connected to the ventilation ductwork, high temperature cold water, and when desired, low temperature hot water system. Primary air supply induces room air to be recirculated through the heat exchanger of the chilled beam. In order to cool or heat the room either cold or warm water is cycled through the heat exchanger.

 5. Quantum beam nanolithography

  Recently, nanotechnology has attracted much attention. Nanotechnology-related research and development have been intensively carried out in the world. Quantum beam nanolithography such as electron beam lithography is expected as a fabrication tool for nanotechnology-related products. For the development of materials capable of fabricating nanostructures, it is important to understand beam-material interaction. We reported radiation-induced reactions in nanolithography materials studied by ISIR subpicosecond pulse radiolysis system. (author)

 6. Mechanical beam isolator

  Back-reflections from a target, lenses, etc. can gain energy passing backwards through a laser just like the main beam gains energy passing forwards. Unless something blocks these back-reflections early in their path, they can seriously damage the laser. A Mechanical Beam Isolator is a device that blocks back-reflections early, relatively inexpensively, and without introducing aberrations to the laser beam

 7. Electron beam welding

  Electron-beam equipment is considered along with fixed and mobile electron-beam guns, questions of weld environment, medium and nonvacuum welding, weld-joint designs, tooling, the economics of electron-beam job shops, aspects of safety, quality assurance, and repair. The application of the process in the case of individual materials is discussed, giving attention to aluminum, beryllium, copper, niobium, magnesium, molybdenum, tantalum, titanium, metal alloys, superalloys, and various types of steel. Mechanical-property test results are examined along with the areas of application of electron-beam welding

 8. Beam alignment system

  A patent is claimed for the invention of a beam alignment system. The aim of the invention is the obtention of an accurate monitoring of the beam position and direction. It is of great interest in the nuclear industry. The invention can be applied in an infrared laser beam for welding operations. An auxiliar radiation source is incorporated to the device. The system's configuration allows a simultaneous and separated utilisation of two beams. The description and the design of the proposed system are provided

 9. Nonlinear Bessel beams

  Johannisson, P; Lisak, M; Marklund, M; Johannisson, Pontus; Anderson, Dan; Lisak, Mietek; Marklund, Mattias

  2003-01-01

  The effect of the Kerr nonlinearity on linear non-diffractive Bessel beams is investigated analytically and numerically using the nonlinear Schr\\"odinger equation. The nonlinearity is shown to primarily affect the central parts of the Bessel beam, giving rise to radial compression or decompression depending on whether the nonlinearity is focusing or defocusing, respectively. The dynamical properties of Gaussian-truncated Bessel beams are also analysed in the presence of a Kerr nonlinearity. It is found that although a condition for width balance in the root-mean-square sense exists, the beam profile becomes strongly deformed during propagation and may exhibit the phenomena of global and partial collapse.

 10. Beam cavity interaction

  Gamp, A

  2011-01-01

  We begin by giving a description of the rf generator-cavity-beam coupled system in terms of basic quantities. Taking beam loading and cavity detuning into account, expressions for the cavity impedance as seen by the generator and as seen by the beam are derived. Subsequently methods of beam-loading compensation by cavity detuning, rf feedback, and feed-forward are described. Examples of digital rf phase and amplitude control for the special case of superconducting cavities are also given. Finally, a dedicated phase loop for damping synchrotron oscillations is discussed.

 11. Beam Instrumentation and Diagnostics

  Strehl, Peter

  2006-01-01

  This treatise covers all aspects of the design and the daily operations of a beam diagnostic system for a large particle accelerator. A very interdisciplinary field, it involves contributions from physicists, electrical and mechanical engineers and computer experts alike so as to satisfy the ever-increasing demands for beam parameter variability for a vast range of operation modi and particles. The author draws upon 40 years of research and work, most of them spent as the head of the beam diagnostics group at GSI. He has illustrated the more theoretical aspects with many real-life examples that will provide beam instrumentation designers with ideas and tools for their work.

 12. Damping of a vibrating beam

  Hietanen, Jarmo; Bomer, Johan; Jonsmann, Jacques; Olthuis, Wouter; Bergveld, Piet; Kaski, Kimmo

  2000-01-01

  This study examines the vibration in a beam with one fixed end. The set-up consisted of a beam with one end clamped and a rigid plate having the same thickness of the beam, located adjacent to the unfixed end of the beam. The gap between the beam and the plate varied from 4 to 128 μm depending on th

 13. Ionization beam scanner

  1973-01-01

  Inner structure of an ionization beam scanner, a rather intricate piece of apparatus which permits one to measure the density distribution of the proton beam passing through it. On the outside of the tank wall there is the coil for the longitudinal magnetic field, on the inside, one can see the arrangement of electrodes creating a highly homogeneous transverse electric field.

 14. Cavity beam position monitors

  Beam-based alignment and feedback systems are essential for the operation of future linear colliders and free electron lasers. A certain number of beam position monitors with a resolution in the submicron range are needed at selected locations. Most beam position monitors detect the electric or the magnetic field excited by a beam of charged particles at different locations around the beam pipe. In resonant monitors, however, the excitation of special field configurations by an off-center beam is detected. These structures offer a large signal per micron displacement. This paper is an attempt to summarize the fundamental characteristics of resonant monitors, their advantages and shortcomings. Emphasis will be on the design of cylindrical cavities, in particular on the estimation of expected signals, of resolution limits and the resulting beam distortion. This includes also a short introduction into numerical methods. Fabrication, tuning, and other practical problems will be reviewed briefly. Finally, some resonant devices used for beam position diagnostics will be discussed and listed

 15. VIVITRON beam transport

  The VIVITRON is a new 35 MV particle accelerator which presents a great number of innovations. One of the major problem is the beam transport in this electrostatic machine of 50 m length for ions with masses between 1 and 200. Our work consisted in the study of various experimental and theoretical aspects of the beam transport in Tandem accelerators from the ion source to the analysing magnet. Calculations of the beam optics were performed with a Strasbourg version of the computer code Transport. They allowed us to optimize the beam transport parameters of the VIVITRON elements. Special attention has been focused on the design of the charge state selector to be installed in the terminal of the new machine. Beam transmission measurements were carried out in the Strasbourg MP 10 Tandem accelerator for ions beams of masses between 1 and 127 and for terminal voltages from 9 to 15 MV. Partial and total transmissions were obtained and explanations of the beam losses were proposed in terms of the vacuum pressure and/or the optics of the beam accelerator system. The results have been extrapolated to the VIVITRON for which the best working conditions are now clearly defined

 16. Airy beams and paraxiality

  The ‘paraxiality’ of some Airy-function-related beams is discussed specifically on the basis of two paraxiality criteria, the paraxiality estimator and the degree of paraxiality, that have been recently introduced in the literature with the intent of assessing the limits of the paraxial approach to light field propagation analysis and of quantifying the paraxiality of a light beam. (paper)

 17. Beaming teaching application

  Markovic, Milos; Madsen, Esben; Olesen, Søren Krarup;

  2012-01-01

  BEAMING is a telepresence research project aiming at providing a multimodal interaction between two or more participants located at distant locations. One of the BEAMING applications allows a distant teacher to give a xylophone playing lecture to the students. Therefore, rendering of the xylophone...

 18. Apertured paraxial Bessel beams.

  Umul, Yusuf Z

  2010-03-01

  The paraxial Bessel beam is obtained by applying an approximation in the wavenumbers. The scattering of the beams by a circular aperture in an absorbing screen is investigated. The scattered fields are expressed in terms of the Fresnel integrals by evaluating the Kirchhoff diffraction integral in the paraxial approximation. The results are examined numerically. PMID:20208927

 19. Switchable circular beam deflectors

  Shang, Xiaobing; Joshi, Pankaj; Tan, Jin-Yi; De Smet, Jelle; Cuypers, Dieter; Baghdasaryan, Tigran; Vervaeke, Michael; Thienpont, Hugo; De Smet, Herbert

  2016-04-01

  In this work, we report two types of electrically tunable photonic devices with circularly symmetric polarization independent beam steering performance (beam condensing resp. beam broadening). The devices consist of circular micro grating structures combined with nematic liquid crystal (LC) layers with anti-parallel alignment. A single beam deflector converts a polarized and monochromatic green laser beam (λ =543.5 nm) into a diffraction pattern, with the peak intensity appearing at the third order when 0~{{V}\\text{pp}} is applied and at the zeroth order (no deflection) for voltages above 30~{{V}\\text{pp}} . Depending on the shape of the grating structure (non-inverted or inverted), the deflection is inwards or outwards. Both grating types can be made starting from the same diamond-tooled master mold. A polarized white light beam is symmetrically condensed resp. broadened over 2° in the off state and is passed through unchanged in the on state. By stacking two such devices with mutually orthogonal LC alignment layers, polarization independent switchable circular beam deflectors are realized with a high transmittance (>80%), and with the same beam steering performance as the polarization dependent single devices.

 20. Dosimetry of pion beams

  Negative pion beams are probably the most esoteric and most complicated type of radiation which has been suggested for use in clinical radiotherapy. Because of the limited availability of pion beams in the past, even to nuclear physicists, there exist relatively fewer basic data for this modality. Pion dosimetry is discussed

 1. Linearizing Intra-Train Beam-Beam Deflection Feedback

  Beam-beam deflection feedback acting within the crossing time of a single bunch train may be needed to keep linear collider beams colliding at high luminosity. In a short-pulse machine such as the Next Linear Collider (NLC) this feedback must converge quickly to be useful. The non-linear nature of beam-beam deflection vs. beam-beam offset in these machines precludes obtaining both rapid convergence and a stable steady-state lock to beam offsets with a linear feedback algorithm. We show that a simply realizable programmable non-linear amplifier in the feedback loop can linearize the feedback loop, approximately compensating the beam-beam deflection non-linearity. Performance of a prototype non-linear amplifier is shown. Improvement of convergence and stability of the beam-beam feedback loop is simulated

 2. Beam director design report

  Younger, F.C.

  1986-08-01

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 30/sup 0/ beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project. (LEW)

 3. Beam director design report

  A design and fabrication effort for a beam director is documented. The conceptual design provides for the beam to pass first through a bending and focusing system (or ''achromat''), through a second achromat, through an air-to-vacuum interface (the ''beam window''), and finally through the vernier steering system. Following an initial concept study for a beam director, a prototype permanent magnet 300 beam-bending achromat and prototype vernier steering magnet were designed and built. In volume II, copies are included of the funding instruments, requests for quotations, purchase orders, a complete set of as-built drawings, magnetic measurement reports, the concept design report, and the final report on the design and fabrication project

 4. Muon Beam at the Fermilab Test Beam Area

  Denisov, Dmitri; Evdokimov, Valery; Lukić, Strahinja; Ujić, Predrag

  2016-01-01

  The intensities and profiles of the muon beam behind the beam dump of the Fermilab test beam area when the facility is running in the "pion" beam mode are measured and summarized in this note. This muon beam with momenta in the range 10 - 50 GeV/c provides an opportunity to perform various measurements in parallel with other users of the test beam area.

 5. Beam Imaging and Luminosity Calibration

  AUTHOR|(CDS)2081126; Klute, Markus; Medlock, Catherine Aiko

  2016-01-01

  We discuss a method to reconstruct two-dimensional proton bunch densities using vertex distributions accumulated during LHC beam-beam scans. The x-y correlations in the beam shapes are studied and an alternative luminosity calibration technique is introduced. We demonstrate the method on simulated beam-beam scans and estimate the uncertainty on the luminosity calibration associated to the beam-shape reconstruction to be below 1%.

 6. Beam distributions beyond RMS

  The beam is often represented only by its position (mean) and the width (rms = root mean squared) of its distribution. To achieve these beam parameters in a noisy condition with high backgrounds, a Gaussian distribution with offset (4 parmeters) is fitted to the measured beam distribution. This gives a very robust answer and is not very sensitive to background subtraction techniques. To get higher moments of the distribution, like skew or kurtosis, a fitting function with one or two more parameters is desired which would model the higher moments. In this paper we will concentrate on an Asymmetric Gaussian and a Super Gaussian function that will give something like the skew and the kurtosis of the distribution. This information is used to quantify special beam distribution. Some are unwanted like beam tails (skew) from transverse wakefields, higher order dispersive aberrations or potential well distortion in a damping ring. A negative kurtosis of a beam distribution describes a more rectangular, compact shape like with an over-compressed beam in z or a closed to double-homed energy distribution, while a positive kurtosis looks more like a ''Christmas tree'' and can quantify a beam mismatch after filamentation. Besides the advantages of the quantification, there are some distributions which need a further investigation like long flat tails which create background particles in a detector. In particle simulations on the other hand a simple rms number might grossly overestimate the effective size (e.g. for producing luminosity) due to a few particles which are far away from the core. This can reduce the practical gain of a big theoretical improvement in the beam size

 7. Nondiffracting transversally polarized beam.

  Yuan, G H; Wei, S B; Yuan, X-C

  2011-09-01

  Generation of a nondiffracting transversally polarized beam by means of transmitting an azimuthally polarized beam through a multibelt spiral phase hologram and then highly focusing by a high-NA lens is presented. A relatively long depth of focus (∼4.84λ) of the electric field with only radial and azimuthal components is achieved. The polarization of the wavefront near the focal plane is analyzed in detail by calculating the Stokes polarization parameters. It is found that the polarization is spatially varying and entirely transversally polarized, and the polarization singularity disappears at the beam center, which makes the central bright channel possible. PMID:21886250

 8. Polarized atomic hydrogen beam

  Chan, N.; Crowe, D.M.; Lubell, M.S.; Tang, F.C.; Vasilakis, A.; Mulligan, F.J.; Slevin, J.

  1988-12-01

  We describe the design and operating characteristics of a simple polarized atomic hydrogen beam particularly suitable for applications to crossed beams experiments. In addition to experimental measurements, we present the results of detailed computer models, using Monte-Carlo ray tracing techniques, optical analogs, and phase-space methods, that not only provide us with a confirmation of our measurement, but also allow us to characterize the density, polarization, and atomic fraction of the beam at all points along its path. As a subsidiary result, we also present measurements of the relative and absolute efficiencies of the V/G Supavac mass analyzer for masses 1 and 2.

 9. Beam instrumentation performance overview

  Sapinski, M

  2012-01-01

  The 2011 run has proven that LHC can operate safely and stably with higher bunch intensity and smaller transverse emittance than foreseen in the Technical Design Report. In this presentation the performance of the Beam Position Monitoring (BPM) system is discussed. The improvements to the system, those made during the last year and those expected to be done for 2012 run are presented. The status of the three types of devices measuring the transverse beam emittance, wire scanners (BWS), synchrotron radiation monitors (BSRT) and beam gas ionization monitors (BGI), are shown. The control room applications are reviewed and a set of improvements proposed by the operation team is presented.

 10. Short bunched beam monitor

  In order to monitor the short bunched beam, two types of monitors were developed and tested. A core monitor using a Co-based amorphous core which has high μ characteristics and high frequency response can be used as a non-destructive current monitor for the beam in the range of 1ns to several μs pulse width. A wall current monitor designed carefully has been also tested. The wall current monitor has measured the beam shape with the pulse width of 200ps or less. In this paper the characteristics and overall performance of these monitors are described. (author)

 11. Electron Beam for LHC

  Krasny, M W

  2005-01-01

  A method of delivering a monochromatic electron beam to the LHC interaction points is proposed. In this method, heavy ions are used as carriers of the projectile electrons. Acceleration, storage and collision-stability aspects of such a hybrid beam is discussed and a new beam-cooling method is presented. This discussion is followed by a proposal of the Parasitic Ion-Electron collider at LHC (PIE@LHC). The PIE@LHC provides an opportunity, for the present LHC detectors, to enlarge the scope of their research program by including the program of electron-proton and electron-nucleuscollisions with minor machine and detector investments.

 12. Simulations of beam-beam and beam-wire interactions in RHIC

  Kim, Hyung J.; Sen, Tanaji; /Fermilab; Abreu, Natalia P.; Fischer, Wolfram; /Brookhaven

  2009-02-01

  The beam-beam interaction is one of the dominant sources of emittance growth and luminosity lifetime deterioration. A current carrying wire has been proposed to compensate long-range beam-beam effects in the LHC and strong localized long-range beam-beam effects are experimentally investigated in the RHIC collider. Tune shift, beam transfer function, and beam loss rate are measured in dedicated experiments. In this paper, they report on simulations to study the effect of beam-wire interactions based on diffusive apertures, beam loss rates, and beam transfer function using a parallelized weak-strong beam simulation code (BBSIMC). The simulation results are compared with measurements performed in RHIC during 2007 and 2008.

 13. LEDA BEAM DIAGNOSTICS INSTRUMENTATION: BEAM POSITION MONITORS

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7-MeV and current of 100-mA operating in either a pulsed or cw mode. Of key importance to the commissioning and operations effort is the Beam Position Monitor system (BPM). The LEDA BPM system uses five micro-stripline beam position monitors processed by log ratio processing electronics with data acquisition via a series of custom TMS32OC40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of the system, the log ratio processing, and the system calibration technique. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 14. Beam Characterizations at Femtosecond Electron Beam Facility

  Rimjaem, Sakhorn; Kangrang, Nopadol; Kusoljariyakul, Keerati; Rhodes, Michael W; Saisut, Jatuporn; Thongbai, Chitrlada; Vilaithong, Thiraphat; Wichaisirimongkol, Pathom; Wiedemann, Helmut

  2005-01-01

  The SURIYA project at the Fast Neutron Research Facility (FNRF) has been established and is being commissioning to generate femtosecond electron pulses. Theses short pulses are produced by a system consisting of an S-band thermionic cathode RF-gun, an alpha magnet as a magnetic bunch compressor, and a linear accelerator. The characteristics of its major components and the beam characterizations as well as the preliminary experimental results will be presented and discussed.

 15. Bunched beam stochastic cooling

  Wei, Jie

  1992-09-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 16. Bunched beam stochastic cooling

  Wei, Jie.

  1992-01-01

  The scaling laws for bunched-beam stochastic cooling has been derived in terms of the optimum cooling rate and the mixing condition. In the case that particles occupy the entire sinusoidal rf bucket, the optimum cooling rate of the bunched beam is shown to be similar to that predicted from the coasting-beam theory using a beam of the same average density and mixing factor. However, in the case that particles occupy only the center of the bucket, the optimum rate decrease in proportion to the ratio of the bunch area to the bucket area. The cooling efficiency can be significantly improved if the synchrotron side-band spectrum is effectively broadened, e.g. by the transverse tune spread or by using a double rf system.

 17. Longitudinal Beam Dynamics

  Tecker, F.

  2016-01-01

  The course gives a summary of longitudinal beam dynamics for both linear and circular accelerators. After discussing different types of acceleration methods and synchronism conditions, it focuses on the particle motion in synchrotrons.

 18. Final focus test beam

  This report discusses the following: the Final Focus Test Beam Project; optical design; magnets; instrumentation; magnetic measurement and BPM calibration; mechanical alignment and stabilization; vacuum system; power supplies; control system; radiation shielding and personnel protection; infrastructure; and administration

 19. High frequency beam protection

  This report describes the design and construction of a high-frequency beam protecting device. This apparatus controls a number of functions in a modulator. Furthermore it drives the phase shifter and the attenuator. (author). 6 figs

 20. Electron Beam Ion Sources

  Zschornacka, G; Thorn, A

  2013-01-01

  Electron beam ion sources (EBISs) are ion sources that work based on the principle of electron impact ionization, allowing the production of very highly charged ions. The ions produced can be extracted as a DC ion beam as well as ion pulses of different time structures. In comparison to most of the other known ion sources, EBISs feature ion beams with very good beam emittances and a low energy spread. Furthermore, EBISs are excellent sources of photons (X-rays, ultraviolet, extreme ultraviolet, visible light) from highly charged ions. This chapter gives an overview of EBIS physics, the principle of operation, and the known technical solutions. Using examples, the performance of EBISs as well as their applications in various fields of basic research, technology and medicine are discussed.

 1. Longitudinal beam dynamics

  Tecker, F

  2014-01-01

  The course gives a summary of longitudinal beam dynamics for both linear and circular accelerators. After discussing different types of acceleration methods and synchronism conditions, it focuses on the particle motion in synchrotrons.

 2. HIRENASD Beam FEM

  National Aeronautics and Space Administration — This contains attempts to create BEAM FEM model. I have started a Blog to discuss this... please put your comments there and I will attempt to keep everything...

 3. Neutrino beams and experiments

  After a brief review of the early history of neutrino experiments, the principle of neutrino beams at proton accelerators is described and a survey of neutrino experiments since 1963 is given. ((orig.))

 4. LHCb: Beam Pipe

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector:it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 5. LHCb: Beam Pipe portrait

  LHCb, Collaboration

  2005-01-01

  The proton beams circulate in the accelerator in Ultra High Vacuum to make them interact only with each other when colliding at the interaction point. A special beam pipe "holds" the vacuum where they pass through the LHCb detector: it has to be mechanically very strong to stand the difference in pressure between the vacuum inside it and the air in the cavern but also be as transparent as possible for the particles originating in the proton−proton collisions.

 6. Neutral beams for mirrors

  An important demonstration of negative ion technology is proposed for FY92 in the MFTF-α+T, an upgrade of the Mirror Fusion Test Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory. This facility calls for 200-keV negative ions to form neutral beams that generate sloshing ions in the reactor end plugs. Three different beam lines are considered for this application. Their advantages and disadvantages are discussed

 7. LHC First Beam 2008

  Tuura, L

  2008-01-01

  The CMS Centre played a major part in the LHC First Beam Event on September 10th 2008: it was a central point for CMS, hosting journalists from all over the world and providing live link-ups to collaborating institutes as well as, of course, monitoring events as they happened at Point 5. It was also a venue for celebration as the beam completed circuits of the LHC in both directions, passing successfully through the detector (Courtesy of Lassi Tuura)

 8. Cluster ion beam facilities

  A brief state-of-the-art review in the field of cluster-surface interactions is presented. Ionised cluster beams could become a powerful and versatile tool for the modification and processing of surfaces as an alternative to ion implantation and ion assisted deposition. The main effects of cluster-surface collisions and possible applications of cluster ion beams are discussed. The outlooks of the Cluster Implantation and Deposition Apparatus (CIDA) being developed in Guteborg University are shown

 9. The beam quality parameter of spirally polarized beams

  Ramírez-Sánchez, V.; Piquero, G.

  2008-12-01

  Starting from the expression for the quality parameter of a superposition of two general fields, the case of beams that can be written in terms of the polarization basis introduced by Gori is investigated. Different types of this class of beam are studied and compared. In particular, spirally polarized beams are considered. As an example, polarized Bessel-Gauss beams are analyzed in detail.

 10. Beam-beam interaction in P-P colliding accelerators

  One model for beam growth due to the beam-beam interaction in P-P colliding accelerators is that it is due to the presence of non-linear forces generated by the fields produced by the beam plus some radomizing effect like noise, or a tune modulation. According to this model, to limit beam-beam effects, one should try to limit the size of the non-linear forces and the sources of noise or tune modulation. This model can also be used to compare the severity of beam-beam effects in two situations by comparing the size of the non-linear forces. In this paper, this approach will be used to study three problems: to compare the effects of beam-beam non-linear resonances in the ISR with those in ISABELLE; to estimate the strength of a spectrometer magnet that may be placed at one of the beam crossing points, without appreciably increasing the beam-beam effects; and to compare the beam-beam interaction for colliding beam accelerators with different crossing-angles and different ν/sub x/ and ν/sub y/ at the crossing points

 11. Opal neutron beams shutters

  Full text: The Opal Reactor has five beam tubes for neutron beams. Of these 5 tubes, two come from a cold neutron source, another two from thermal sources, and a fifth is ready for a future hot neutron source. Neutron guides come from the cold and thermal beam tubes. Neutron beams are enabled/disabled through shutters located inside the reactor pool's radial shield. These shutters were specially designed by INVAP for the OPAL reactor. They comprise fixed and movable shields. The movable part allows neutron beam enabling or disabling. The design of these shutters demanded the construction of prototypes that were further submitted to comprehensive tests to be qualified in light of the strict movement precision and high reliability requirements involved. The shielding material - a plastic and steel mix - was also specifically designed for this facility. The design required great efforts as to shield calculation and energy deposition. A heat removal system was designed to dissipate the energy absorbed by the shields. The cold and thermal beam shutters are built following a single vertical axis design. The hot shutter, due to different requirements, was designed with a horizontal axis

 12. Beam optics test stand

  The authors have constructed a beam optics test stand in order to study adaptive charged particle optics. A low energy, continuous electron beam is used to model a high energy negative ion beam. In addition, the beam can be used as a diagnostic probe to study the correction of spherical aberrations in a solenoid lens. The authors test stand design stresses versatility. The conical glass vacuum system has reentrant electron and diagnostic chambers that allow immediate experimental modifications. As an integral part of the vacuum system, the solenoid lens also serves as structural support for grid focusing systems. Vacuum pumping is provided by an 8'' cryopump and the entire system can be moved about freely. Computer control and data acquisition are interfaced to the beam control and diagnostics. A post acceleration grid and deflection plates have been added to a commercial electron gun to produce a 10 keV beam at 100 μA. The diagnostics consist of phosphor screens, a charge-coupled photodiode array, and an image dissector

 13. Beam-beam diagnostics from closed-orbit distortion

  We study the applicability of beam-beam deflection techniques as a tuning tool for asymmetric B factories, focusing on PEP-II as an example. Assuming that the closed orbits of the two beams are separated vertically at the interaction point by a local orbit bump that is nominally closed, we calculate the residual beam orbit distortions due to the beam-beam interaction. Difference orbit measurements, performed at points conveniently distant from the interaction point (IP), provide distinct signatures that can be used to maintain the beams in collision and perform detailed optical diagnostics at the IP. A proposal to test this method experimentally at the TRISTAN ring is briefly discussed

 14. Beam-beam studies for the High-Energy LHC

  Ohmi, K; Zimmermann, F

  2011-01-01

  LHC upgrades are being considered both towards higher luminosity (HL-LHC) and towards higher energy (HE-LHC). In this paper we report initial studies of the beam-beam effects in the HE-LHC [1]. The HE-LHC aims at beam energies of 16.5 TeV, where the transverse emittance decreases due to synchrotron radiation with a 2-hour damping time. As a result of this emittance, shrinkage the beam-beam parameter increases with time, during a physics store. The beam-beam limit in the HE-LHC is explored using computer simulations.

 15. Beam current measurement and beam positioning for baby-ebm

  This paper describes the electron beam detection of Baby EBM. The detection is divided by two categories; beam current measurement and beam positioning under the scanning window. The beam detector system was completely fabricated and tested and the detector was able to detect the electron beam of Baby EBM. It has been found that the beam current of this EBM is 1.62 mA for energy of 0.14 MeV. A higher beam current can be obtained if a proper cooling system to the window foil is installed. (Author)

 16. Is LEP beam-beam limited at its highest energy?

  Brandt, D; Meddahi, Malika; Verdier, A

  1999-01-01

  The operation of LEP at 45.6 GeV was limited by beam-beam effects and the vertical beam-beam parameter xy never exceeded 0.045. At the highest energy of 94.5 GeV, the increased damping allows higher beam-beam parameters xy . Values above 0.07 in the vertical plane averaged over four experiments have been obtained frequently with peak values up to 0.075 in a single experiment. Although the maximum intensity in LEP is presently limited by technical considerations, some observations indicate that the beam-beam limit is close and the question of the maximum possible values can be raised. These observations are shown in this paper and possible consequences are presented. The optimum operation of LEP in the neighbourhood of the beam-beam limit is discussed.

 17. Beam-beam effects under the influence of external noise

  Ohmi, K.

  2014-01-01

  Fast external noise, which gives fluctuation into the beam orbit, is discussed in connection with beam-beam effects. Phase noise from crab cavities and detection devices (position monitor) and kicker noise from the bunch by bunch feedback system are the sources. Beam-beam collisions with fast orbit fluctuations with turn by turn or multi-turn correlations, cause emittance growth and luminosity degradation. We discuss the tolerance of the noise amplitude for LHC and HL-LHC.

 18. WELD FORMATION CONTROL AT ELECTRON BEAM WELDING WITH BEAM OSCILLATIONS

  Trushnikov, Dmitriy; Koleva, Elena; Mladenov, Georgy; Shcherbakov, A.

  2014-01-01

  Electron beam welding is used extensively to produce essential machine parts. The control of the basic beam parameters beam power or beam current at constant accelerating voltage, welding speed, current of focusing lens and distance between electron gun and welded sample surface is not enough to obtain at most of the regimes sound welds. Control of the focus position using analysis of the high frequency component of the current, collected by plasma, at periodic interactions on the beam (the o...

 19. Multi-Beam Optical Tweezers

  2003-01-01

  A set of multi-beam electromagnetic tweezers is provided comprising a multi-beam generator for emission of a plurality of electromagnetic beams, at least some of the electromagnetic beams intersecting each other, or, having an individually controlled polarization whereby the position and/or angul...

 20. Holographic memory using beam steering

  Chao, Tien-Hsin (Inventor); Hanan, Jay C. (Inventor); Reyes, George F. (Inventor); Zhou, Hanying (Inventor)

  2007-01-01

  A method, apparatus, and system provide the ability for storing holograms at high speed. A single laser diode emits a collimated laser beam to both write to and read from a photorefractice crystal. One or more liquid crystal beam steering spatial light modulators (BSSLMs) steer a reference beam, split from the collimated laser beam, at high speed to the photorefractive crystal.

 1. 3D terahertz beam profiling

  Pedersen, Pernille Klarskov; Strikwerda, Andrew; Wang, Tianwu;

  2013-01-01

  We present a characterization of THz beams generated in both a two-color air plasma and in a LiNbO3 crystal. Using a commercial THz camera, we record intensity images as a function of distance through the beam waist, from which we extract 2D beam profiles and visualize our measurements into 3D beam...

 2. Beam Trail Tracking at Fermilab

  Nicklaus, Dennis J. [Fermilab; Carmichael, Linden Ralph [Fermilab; Neswold, Richard [Fermilab; Yuan, Zongwei [Fermilab

  2015-01-01

  We present a system for acquiring and sorting data from select devices depending on the destination of each particular beam pulse in the Fermilab accelerator chain. The 15 Hz beam that begins in the Fermilab ion source can be directed to a variety of additional accelerators, beam lines, beam dumps, and experiments. We have implemented a data acquisition system that senses the destination of each pulse and reads the appropriate beam intensity devices so that profiles of the beam can be stored and analysed for each type of beam trail. We envision utilizing this data long term to identify trends in the performance of the accelerators

 3. Nonlinear combining of laser beams.

  Lushnikov, Pavel M; Vladimirova, Natalia

  2014-06-15

  We propose to combine multiple laser beams into a single diffraction-limited beam by beam self-focusing (collapse) in a Kerr medium. Beams with total power above critical are first combined in the near field and then propagated in the optical fiber/waveguide with Kerr nonlinearity. Random fluctuations during propagation eventually trigger a strong self-focusing event and produce a diffraction-limited beam carrying the critical power. PMID:24978503

 4. Nonlinear combining of laser beams

  Lushnikov, Pavel M.; Vladimirova, Natalia

  2014-01-01

  We propose to combine multiple laser beams into a single diffraction-limited beam by the beam self-focusing (collapse) in the Kerr medium. The beams with the total power above critical are first combined in the near field and then propagated in the optical fiber/waveguide with the Kerr nonlinearity. Random fluctuations during propagation eventually trigger strong self-focusing event and produce diffraction-limited beam carrying the critical power.

 5. Review of nondiffracting Bessel beams

  Lapointe, Michael R.

  1991-01-01

  The theory of nondiffracting beam propagation and experimental evidence for nearly-nondiffractive Bessel beam propagation are reviewed. The experimental results are reinterpreted using simple optics formulas, which show that the observed propagation distances are characteristic of the optical systems used to generate the beams and do not depend upon the initial beam profiles. A set of simple experiments are described which support this interpretation. It is concluded that nondiffracting Bessel beam propagation has not yet been experimentally demonstrated.

 6. Paul Collier : Balancing beams

  2009-01-01

  As former head of AB Operations, Paul Collier and his group were in the ‘cockpit’ for the LHC’s maiden voyage - piloting the first beam around the ring. But now, as Head of the Beams Department, he will need his feet firmly on the ground in order to balance all the beam activities at CERN. "As Department Head, I’ll have less direct contact with the machines," Collier says with a hint of regret. "I’ll still obviously be very involved, but they won’t actually let me loose in front of the keyboard anymore!" As the new Head of the BE Department, Collier will be in charge of nearly 400 people, and will oversee all the beam activities, including the preparations for the longest period of beam operation in the history of CERN. In the new organization, the BE, TE and EN Departments have been grouped together in the Accelerator and Technology Sector. "‘Partnership’ is a key word for the three departments," says Collier. "The n...

 7. Bringing up beams

  Katarina Anthony

  2013-01-01

  Last month, commissioning began on CERN’s newest linear accelerator: Linac4. As the replacement machine for Linac2, Linac4 will take a negative hydrogen ion beam to a staggering 160 MeV. We check in to see how the Linac4 team is preparing its machine for its new role as the first link in the accelerator chain.   The Linac4 3 MeV beam line, with the ion source in the back, the RFQ in the middle and the chopping line in the front. On 14 November, members of the Linac4 collaboration and the CERN Operations Group were brought together for their first “real day” in the Linac4 Control Room. Together, they successfully accelerated their first hydrogen ion beam to 3 MeV. It was an exciting moment for everyone involved and marked the start of one of the most critical commissioning phases for the new accelerator. At the start of the Linac4 beam line sits the CERN-made Radio Frequency Quadrupole (RFQ). This vital piece of machinery takes the beam from 45 keV to 3 MeV in ju...

 8. Beam Time Accounting

  Seitova, Diana

  2016-01-01

  ISOLDE is one of the leading research facilities in the field of nuclear physics. A proton beam with an energy 1.4 GeV coming from the Proton Synchrotron Booster (PSB) hits one of the targets at ISOLDE and produces Radioactive Ion Beams (RIBs). Then, the RIBs of interest is selected and delivered to the different experimental stations. In order to deliver the beam to the certain experimental station, the positions of the devices along the beamline should satisfy certain conditions. The purpose of this project is to define the conditions for the beam to pass through the different beamlines and to store the data about device’s status for later analysis and statistics, so it would be possible to know when the beam was used for different experiments. The data with the settings of the different devices is saved in the Timber database and the first steps for making virtual devices to compile the status of the beamlines were completed.

 9. ICFA Beam Dynamics Newsletter

  Ben-Zvi I.; Kuczewski A.; Altinbas, Z.; Beavis, D.; Belomestnykh,; Dai, J. et al

  2012-07-01

  The Collider-Accelerator Department at Brookhaven National Laboratory is building a high-brightness 500 mA capable Energy Recovery Linac (ERL) as one of its main R&D thrusts towards eRHIC, the polarized electron - hadron collider as an upgrade of the operating RHIC facility. The ERL is in final assembly stages, with injection commisioning starting in October 2012. The objective of this ERL is to serve as a platform for R&D into high current ERL, in particular issues of halo generation and control, Higher-Order Mode (HOM) issues, coherent emissions for the beam and high-brightness, high-power beam generation and preservation. The R&D ERL features a superconducting laser-photocathode RF gun with a high quantum efficiency photoccathode served with a load-lock cathode delivery system, a highly damped 5-cell accelerating cavity, a highly flexible single-pass loop and a comprehensive system of beam instrumentation. In this ICFA Beam Dynamics Newsletter article we will describe the ERL in a degree of detail that is not usually found in regular publications. We will discuss the various systems of the ERL, following the electrons from the photocathode to the beam dump, cover the control system, machine protection etc and summarize with the status of the ERL systems.

 10. A better beam quality

  CERN Bulletin

  2010-01-01

  Progress has been made on two fronts, providing physics data and preparing for higher intensities. Over the Whitsun weekend of May 22 to 24, 5 fills for physics provided almost 30 hours of stable colliding beams, all with bunch intensities around 2x1010 protons and at a β* of 2m. The first three of these fills were with 6 bunches per beam, giving 3 pairs of collisions in all experiments. For the other two fills, the number of bunches per beam was increased to 13, giving 8 pairs of colliding bunches, and for the first time luminosities were pushed above 1029 cm-2s-1, 2 orders of magnitude higher than first collisions in March. In between and after these physics fills, nominal bunches of 1011 protons were successfully ramped and brought into collision in ATLAS and CMS for the first time (not in stable beam conditions and without squeeze). Event rates seen by the experiments were in the expected range for these conditions. In the middle of this work, a short fill with beams of 7 nominal bunches was ...

 11. Beam-beam observations in the Relativistic Heavy Ion Collider

  Luo, Y. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); Fischer, W. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); White, S. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States)

  2015-06-24

  The Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory has been operating since 2000. Over the past decade, thanks to the continuously increased bunch intensity and reduced β*s at the interaction points, the maximum peak luminosity in the polarized proton operation has been increased by more than two orders of magnitude. In this article, we first present the beam-beam observations in the previous RHIC polarized proton runs. Then we analyze the mechanisms for the beam loss and emittance growth in the presence of beam-beam interaction. The operational challenges and limitations imposed by beam-beam interaction and their remedies are also presented. In the end, we briefly introduce head-on beam-beam compensation with electron lenses in RHIC.

 12. Light Beam Generation

  2007-01-01

  The invention relates to a method and a system for synthesizing a set of controllable light beams by provision of a system for synthesizing a set of light beams, comprising a spatially modulated light source for generation of electromagnetic radiation with a set of replicas of a predetermined...... symbol, s, positioned at respective desired positions (xs, ys) in an object plane o(x, y) intersecting, preferably perpendicular to, the direction of propagation of the electromagnetic radiation, and having spatial amplitudes a(x-xs, y-ys), spatial phases f(x-xs, y-ys)> and spatial polarisation vectors p(x...... transforming lens for Inverse Fourier transforming the spatially modulated radiation, whereby a set of light beams are formed propagating through the inverse Fourier plane (x', y') at desired positions (x's, y's), and a controller for controlling the position of a replica of the symbol, s, for movement...

 13. ATA probe beam experiment

  The philosophy of these tests is to measure the motion of a low current, small diameter electron beam in the accelerator before running high current. By using low current, we can study particle motion in the applied fields without any extra complications associated with the self-forces of high currents. With the steering magnets off, we have measured the transverse drift of the probe beam. Also, we have used the probe beam to optimize the current in the steering magnets to compensate for the drift. There have been concurrent efforts to locate the source of the error field which is presumed to cause the drift. So far, the source has not been established but the search is continuing

 14. Acoustic Tractor Beam

  Démoré, Christine E. M.; Dahl, Patrick M.; Yang, Zhengyi; Glynne-Jones, Peter; Melzer, Andreas; Cochran, Sandy; MacDonald, Michael P.; Spalding, Gabriel C.

  2014-05-01

  Negative radiation forces act opposite to the direction of propagation, or net momentum, of a beam but have previously been challenging to definitively demonstrate. We report an experimental acoustic tractor beam generated by an ultrasonic array operating on macroscopic targets (>1 cm) to demonstrate the negative radiation forces and to map out regimes over which they dominate, which we compare to simulations. The result and the geometrically simple configuration show that the effect is due to nonconservative forces, produced by redirection of a momentum flux from the angled sides of a target and not by conservative forces from a potential energy gradient. Use of a simple acoustic setup provides an easily understood illustration of the negative radiation pressure concept for tractor beams and demonstrates continuous attraction towards the source, against a net momentum flux in the system.

 15. Grazing incidence beam expander

  Akkapeddi, P.R.; Glenn, P.; Fuschetto, A.; Appert, Q.; Viswanathan, V.K.

  1985-01-01

  A Grazing Incidence Beam Expander (GIBE) telescope is being designed and fabricated to be used as an equivalent end mirror in a long laser resonator cavity. The design requirements for this GIBE flow down from a generic Free Electron Laser (FEL) resonator. The nature of the FEL gain volume (a thin, pencil-like, on-axis region) dictates that the output beam be very small. Such a thin beam with the high power levels characteristic of FELs would have to travel perhaps hundreds of meters or more before expanding enough to allow reflection from cooled mirrors. A GIBE, on the other hand, would allow placing these optics closer to the gain region and thus reduces the cavity lengths substantially. Results are presented relating to optical and mechanical design, alignment sensitivity analysis, radius of curvature analysis, laser cavity stability analysis of a linear stable concentric laser cavity with a GIBE. Fabrication details of the GIBE are also given.

 16. Active Beam Spectroscopy

  von Hellermann, M. G.; Delabie, E.; Jaspers, R. J. E.; Biel, W.; Marchuk, O.; Summers, H. P.; Whiteford, A.; Giroud, C.; Hawkes, N. C.; Zastrow, K. D.

  2008-03-01

  Charge eXchange Recombination Spectroscopy (CXRS) plays a pivotal role in the diagnostics of hot fusion plasmas and is implemented currently in most of the operating devices. In the present report the main features of CXRS are summarized and supporting software packages encompassing "Spectral Analysis Code CXSFIT", "Charge Exchange Analysis Package CHEAP", and finally "Forward Prediction of Spectral Features" are described. Beam Emission Spectroscopy (BES) is proposed as indispensable cross-calibration tool for absolute local impurity density measurements and also for the continuous monitoring of the neutral beam power deposition profile. Finally, a full exploitation of the `Motional Stark Effect' pattern is proposed to deduce local pitch angles, total magnetic fields and possibly radial electric fields. For the proposed active beam spectroscopy diagnostic on ITER comprehensive performance studies have been carried out. Estimates of expected spectral signal-to-noise ratios are based on atomic modelling of neutral beam stopping and emissivities for CXRS, BES and background continuum radiation as well as extrapolations from present CXRS diagnostic systems on JET, Tore Supra, TEXTOR and ASDEX-UG. Supplementary to thermal features a further promising application of CXRS has been proposed recently for ITER, that is a study of slowing-down alpha particles in the energy range up to 2 MeV making use of the 100 keV/amu DNB (Diagnostic Neutral Beam) and the 500 keV/amu HNB (Heating Neutral Beam). Synthetic Fast Ion Slowing-Down spectra are evaluated in terms of source rates and slowing-down parameters

 17. Coherent laser beam combining

  Brignon, Arnaud

  2013-01-01

  Recently, the improvement of diode pumping in solid state lasers and the development of double clad fiber lasers have allowed to maintain excellent laser beam quality with single mode fibers. However, the fiber output power if often limited below a power damage threshold. Coherent laser beam combining (CLBC) brings a solution to these limitations by identifying the most efficient architectures and allowing for excellent spectral and spatial quality. This knowledge will become critical for the design of the next generation high-power lasers and is of major interest to many industrial, environme

 18. Euroschool on Exotic Beams

  Pfützner, Marek; The Euroschool on Exotic Beams, vol. IV

  2014-01-01

  This is the forth volume in a series of Lecture Notes based on the highly successful Euro Summer School on Exotic Beams. The aim of these notes is to provide a thorough introduction to radioactive ion-beam physics at the level of graduate students and young postdocs starting out in the field. Each volume covers a range of topics from nuclear theory to experiment and applications. Vol I has been published as LNP 651, Vol II has been published as LNP 700, and Vol. III has been published as LNP 764.

 19. Merged neutral beams

  Osterwalder, Andreas [Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Institute for Chemical Sciences and Engineering, Lausanne (Switzerland)

  2015-12-15

  A detailed description of a merged beam apparatus for the study of low energy molecular scattering is given. This review is intended to guide any scientist who plans to construct a similar experiment, and to provide some inspiration in describing the approach we chose to our goal. In our experiment a supersonic expansion of paramagnetic particles is merged with one of polar molecules. A magnetic and an electric multipole guide are used to bend the two beams onto the same axis. We here describe in detail how the apparatus is designed, characterised, and operated. (orig.)

 20. Molecular beam epitaxy

  Pamplin, Brian R

  1980-01-01

  Molecular Beam Epitaxy introduces the reader to the use of molecular beam epitaxy (MBE) in the generation of III-V and IV-VI compounds and alloys and describes the semiconductor and integrated optics reasons for using the technique. Topics covered include semiconductor superlattices by MBE; design considerations for MBE systems; periodic doping structure in gallium arsenide (GaAs); nonstoichiometry and carrier concentration control in MBE of compound semiconductors; and MBE techniques for IV-VI optoelectronic devices. The use of MBE to fabricate integrated optical devices and to study semicond

 1. Quantized beam shifts

  Kort-Kamp, W J M; Dalvit, D A R

  2015-01-01

  We predict quantized Imbert-Fedorov, Goos-H\\"anchen, and photonic spin Hall shifts for light beams impinging on a graphene-on-substrate system in an external magnetic field. In the quantum Hall regime the Imbert-Fedorov and photonic spin Hall shifts are quantized in integer multiples of the fine structure constant $\\alpha$, while the Goos- H\\"anchen ones in multiples of $\\alpha^2$. We investigate the influence on these shifts of magnetic field, temperature, and material dispersion and dissipation. An experimental demonstration of quantized beam shifts could be achieved at terahertz frequencies for moderate values of the magnetic field.

 2. Optimal beam focusing through turbulence.

  Charnotskii, Mikhail

  2015-11-01

  Beam spread and beam wandering are the most perceptible effects of atmospheric turbulence on propagating laser beams. The width of the mean irradiance profile is typically used to characterize the beam spread. This so-called long-term (LT) statistic allows for a relatively simple theoretical description. However, the LT beam size is not a very practical measure of the beam spread because its measurements are sensitive to the movements of the source and detector, and to the large-scale variations of the refractive index that are not associated with turbulence. The short-term (ST) beam spread is measured relative to the instantaneous position of the beam center and is free of these drawbacks, but has not been studied as thoroughly as the LT spread. We present a theoretical model for the ST beam irradiance that is based on the parabolic equation for the beam wave propagation in random media, and the Markov approximation for calculation of the statistics of the optical field, and discuss an approximation that allows introduction of the isoplanatic ST point spread function (PSF). Unlike the LT PSF, the ST PSF depends on the overall beam geometry. This allows optimization of the initial beam field in terms of minimizing the ST beam size at the observation plane. Calculations supporting this conjecture are presented for the simple case of the coherent Gaussian beam, and Kolmogorov turbulence. PMID:26560908

 3. Tractor beams for optical micromanipulation

  Yevick, Aaron; Grier, David G.

  2016-03-01

  Tractor beams are traveling waves that transport illuminated objects in the retrograde direction relative to the direction of propagation. The theory of photokinetic effects identifies design criteria for long-range general- purpose tractor beams. These criteria distinguish first-order tractor beams that couple to induced dipole moments from higher-order tractor beams that rely on coupling to higher-order multipole moments to achieve pulling. First-order tractor beams are inherently longer-ranged and operate on a wider variety of materials. We explore the physics of first-order tractor beams in the context of a family of generalized solenoidal waves.

 4. Coulomb interactions in particle beams

  This book develops analytical and computer models for beams in which Coulomb interactions are important. The research into the different phenomena of Coulomb interactions in particle beams is stimulated by developments in the field of electron beam lithography for VLSI electronics. The standard theory of charged particle optics breaks down for intense beams in which interactions between particles are significant. This monograph is devoted to the theory of these intense beams, which are not only used in VLSI electronics but also in scanning electron microscopes. The theory is also applicable to focused ion beams, which are used in VLSI mask repair

 5. High current beam transport with multiple beam arrays

  Highlights of recent experimental and theoretical research progress on the high current beam transport of single and multiple beams by the Heavy Ion Fusion Accelerator Research (HIFAR) group at the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) are presented. In the single beam transport experiment (SBTE), stability boundaries and the emittance growth of a space charge dominated beam in a long quadrupole transport channel were measured and compared with theory and computer simulations. Also, a multiple beam ion induction linac (MBE-4) is being constructed at LBL which will permit study of multiple beam transport arrays, and acceleration and bunch length compression of individually focused beamlets. Various design considerations of MBE-4 regarding scaling laws, nonlinear effects, misalignments, and transverse and longitudinal space charge effects are summarized. Some aspects of longitudinal beam dynamics including schemes to generate the accelerating voltage waveforms and to amplify beam current are also discussed

 6. ITER neutral beam system

  The Neutral Beam (NB) system for the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) has reached a high degree of integration with the tokamak and with the rest of the plant. Operational requirements and maintainability have been considered in the design. The paper considers the integration with the tokamak, discusses design improvements which appear necessary and finally notes R and D progress in key areas. (author)

 7. Charged particle beams

  Humphries, Stanley

  2013-01-01

  Detailed enough for a text and sufficiently comprehensive for a reference, this volume addresses topics vital to understanding high-power accelerators and high-brightness-charged particle beams. Subjects include stochastic cooling, high-brightness injectors, and the free electron laser. Humphries provides students with the critical skills necessary for the problem-solving insights unique to collective physics problems. 1990 edition.

 8. Beam catcher/dump

  A simple, low cost aperture limiting device with an absorber block has been developed and installed in the AGS ring at Brookhaven National Laboratory. The device intercepts injection tails, transition losses, and the inward spiraling beam of an aborted accelerations or extraction cycle. The resultant consolidation of losses at one point reduces activation of components around the ring and radiation exposure to personnel

 9. Ion-beam technologies

  Fenske, G.R. [Argonne National Lab., IL (United States)

  1993-01-01

  This compilation of figures and diagrams reviews processes for depositing diamond/diamond-like carbon films. Processes addressed are chemical vapor deposition (HFCVD, PACVD, etc.), plasma vapor deposition (plasma sputtering, ion beam sputtering, evaporation, etc.), low-energy ion implantation, and hybrid processes (biased sputtering, IBAD, biased HFCVD, etc.). The tribological performance of coatings produced by different means is discussed.

 10. Beam dumping at ISABELLE

  Safely ejecting the approx. 40 MJ stored energy per beam at ISABELLE is clearly a major problem, both for experimental apparatus and for superconducting magnets. Intensive study of this problem is just beginning. A brief review of the current status is presented

 11. Recycled Paper Beam Sculpture

  Keller, Kristin; Tabacchi, Jo

  2011-01-01

  As art department budgets across the country continue to shrink, art teachers are increasingly on the lookout for inexpensive materials that can be used to teach a range of concepts. In this article, the authors describe a newspaper beam tower project inspired by the book, "The Wonderful Towers of Watts" by Patricia Zelver. There are many more…

 12. LHC Report: Beam on

  Rossano Giachino for the LHC Team

  2012-01-01

  The powering tests described in the last edition of the Bulletin were successfully finished at the end of the first week of March opening the way for 4 TeV operations this year. The beam was back in the machine on Wednesday 14 March. The first collisions at 4 TeV are scheduled for the first week of April.   The first beam of 2012 is dumped after making a few rounds in the LHC. The magnet powering tests were followed by the machine checkout phase. Here the operations team in collaboration with the equipment groups performs a sequence of tests to ensure the readiness of the LHC for beam. The tests include driving all the LHC systems – beam dump, injection, collimation, RF, power converters, magnet circuits, vacuum, interlocks, controls, timing and synchronization – through the operational cycle. The “checkout phase” is really a massive de-bugging exercise, which is performed with the objective of ensuring the proper functioning of the whole machine and t...

 13. Electron beam processing system

  Electron beam Processing Systems (EPS) are used as useful and powerful tools in many industrial application fields such as the production of cross-linked wire, rubber tire, heat shrinkable film and tubing, curing, degradation of polymers, sterilization and environmental application. In this paper, the feature and application fields, the selection of machine ratings and safety measures of EPS will be described. (author)

 14. Stochastic nonlinear beam equations

  Brzezniak, Z.; Maslowski, Bohdan; Seidler, Jan

  2005-01-01

  Roč. 132, č. 1 (2005), s. 119-149. ISSN 0178-8051 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA201/01/1197 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : stochastic beam equation * stability Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.896, year: 2005

 15. Beam Position Monitor Engineering

  The design of beam position monitors often involves challenging system design choices. Position transducers must be robust, accurate, and generate adequate position signal without unduly disturbing the beam. Electronics must be reliable and affordable, usually while meeting tough requirements on precision. accuracy, and dynamic range. These requirements may be difficult to achieve simultaneously, leading the designer into interesting opportunities for optimization or compromise. Some useful techniques and tools are shown. Both finite element analysis and analytic techniques will be used to investigate quasi-static aspects of electromagnetic fields such as the impedance of and the coupling of beam to striplines or buttons. Finite-element tools will be used to understand dynamic aspects of the electromagnetic fields of beams, such as wake-fields and transmission-line and cavity effects in vacuum-to-air feed through. Mathematical modeling of electrical signals through a processing chain will be demonstrated, in particular to illuminate areas where neither a pure time-domain nor a pure frequency-domain analysis is obviously advantageous. Emphasis will be on calculational techniques, in particular on using both time-domain and frequency domain approaches to the applicable parts of interesting problems

 16. Candlestick rubidium beam source

  Walkiewicz, M. R.; Fox, P. J.; Scholten, R. E.

  2000-09-01

  We describe a long-lived, bright and intense rubidium atomic beam source based on a previously published recirculating candlestick design for sodium, with several modifications and enhancements. The device operates for thousands of hours without maintenance, with brightness of 1.9×1022 m-2 s-1 sr-1.

 17. Continuous Reinforced Concrete Beams

  Hoang, Cao Linh; Nielsen, Mogens Peter

  1996-01-01

  This report deals with stress and stiffness estimates of continuous reinforced concrete beams with different stiffnesses for negative and positive moments e.g. corresponding to different reinforcement areas in top and bottom. Such conditions are often met in practice.The moment distribution at the...

 18. GANIL radioactive beam experiments

  Examples of recent experiments performed at GANIL are used to highlight the present-day interest in secondary radioactive beams. Essentially, studies done by means of the doubly achromatic spectrometer LISE are discussed but future possibilities at GANIL are also mentioned. (author) 25 refs., 8 figs

 19. Crystalline beam ground state

  In order to employ molecular dynamics (MD) methods, commonly used in condensed matter physics, we have derived the equations of motion for a beam of charged particles in the rotating rest frame of the reference particle. We include in the formalism that the particles are confined by the guiding and focusing magnetic fields, and that they are confined in a conducting vacuum pipe while interacting with each other via a Coulomb force. Numerical simulations using MD methods has been performed to obtain the equilibrium crystalline beam structure. The effect of the shearing force, centrifugal force, and azimuthal variation of the focusing strength are investigated. It is found that a constant gradient storage ring can not give a crystalline beam, but that an alternating-gradient (AG) structure can. In such a machine the ground state is, except for one-dimensional (1-D) crystals, time dependent. The ground state is a zero entropy state, despite the time-dependent, periodic variation of the focusing force. The nature of the ground state, similar to that found by Schiffer et al. depends upon the density and the relative focusing strengths in the transverse directions. At low density, the crystal is 1-D. As the density increases, it transforms into various kinds of 2-D and 3-D crystals. If the energy of the beam is higher than the transition energy of the machine, the crystalline structure can not be formed for lack of radial focusing

 20. Global beam shaping with nonuniformly polarized beams: a proposal

  Ramírez-Sánchez, V.; Piquero, G.

  2006-12-01

  A procedure for global beam shaping by modifying some global spatial parameters characteristic of the beam is proposed. This method is based on the generation of a nonuniformly polarized beam using a Mach-Zehnder system with two suitably shaped intensity transmittances and orthogonal linear polarizers. The changes in beam quality and kurtosis parameters after a linear polarizer placed at the output of the system are investigated.

 1. Observations of the beam-beam interaction in hadron colliders

  This paper has three parts. In the first part the basic beam-beam theory will be reviewed. Theoretical issues relevant to e+e- colliders will not be mentioned. In the second part we summarize the operational experiences at FERMILAB and CERN. In the last part of the paper, experiments on long-range beam-beam interactions in the TEVATRON are reviewed. (orig./BBOE)

 2. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  Bonomo, F.; Ruf, B.; Barbisan, M.; Cristofaro, S.; Schiesko, L.; Fantz, U.; Franzen, P.; Pasqualotto, R.; Riedl, R.; Serianni, G.; Wünderlich, D.

  2015-04-01

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the Hα light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of Hα spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region.

 3. Single Gradientless Light Beam Drags Particles as Tractor Beams

  Novitsky, Andrey; Qiu, Cheng-Wei; Wang, Haifeng

  2011-01-01

  is the strong nonparaxiality of the light beam, which contributes to the pulling force owing to momentum conservation. The nonparaxiality of the Bessel beam can be manipulated to possess a dragging force along both the radial longitudinal directions, i.e., a "tractor beam" with stable trajectories is achieved...

 4. Metal investigation of beams durable

  Ya.A. Balabukh

  2011-12-01

  Full Text Available Results of metal researches of long-term storage beams are considered. It is determined that the steel of beams meets the requirements of Norms. Their acceptability for construction of bridges is established.

 5. Splash events First Beams 2008

  Collaboration, CMS

  2008-01-01

  First beam through the detector: images showing the debris, or "splash", of particles picked up in the detector's calorimeters and muon chambers after the beam was steered into the collimator (tungsten blocks) at Point 5.

 6. Intense electron and ion beams

  Molokovsky, Sergey Ivanovich

  2005-01-01

  Intense Ion and Electron Beams treats intense charged-particle beams used in vacuum tubes, particle beam technology and experimental installations such as free electron lasers and accelerators. It addresses, among other things, the physics and basic theory of intense charged-particle beams; computation and design of charged-particle guns and focusing systems; multiple-beam charged-particle systems; and experimental methods for investigating intense particle beams. The coverage is carefully balanced between the physics of intense charged-particle beams and the design of optical systems for their formation and focusing. It can be recommended to all scientists studying or applying vacuum electronics and charged-particle beam technology, including students, engineers and researchers.

 7. Depth-controlled Bessel beams

  Müller, Angelina; Wallrabe, Ulrike

  2016-01-01

  We present a ring aperture with independently switchable segments for the three-dimensional control of quasi propagation invariant beams. We demonstrate that our liquid crystal design concept preserves coherence and generates the Bessel beam structure.

 8. A beam source model for scanned proton beams

  A beam source model, i.e. a model for the initial phase space of the beam, for scanned proton beams has been developed. The beam source model is based on parameterized particle sources with characteristics found by fitting towards measured data per individual beam line. A specific aim for this beam source model is to make it applicable to the majority of the various proton beam systems currently available or under development, with the overall purpose to drive dose calculations in proton beam treatment planning. The proton beam phase space is characterized by an energy spectrum, radial and angular distributions and deflections for the non-modulated elementary pencil beam. The beam propagation through the scanning magnets is modelled by applying experimentally determined focal points for each scanning dimension. The radial and angular distribution parameters are deduced from measured two-dimensional fluence distributions of the elementary beam in air. The energy spectrum is extracted from a depth dose distribution for a fixed broad beam scan pattern measured in water. The impact of a multi-slab range shifter for energy modulation is calculated with an own Monte Carlo code taking multiple scattering, energy loss and straggling, non-elastic and elastic nuclear interactions in the slab assembly into account. Measurements for characterization and verification have been performed with the scanning proton beam system at The Svedberg Laboratory in Uppsala. Both in-air fluence patterns and dose points located in a water phantom were used. For verification, dose-in-water was calculated with the Monte Carlo code GEANT 3.21 instead of using a clinical dose engine with approximations of its own. For a set of four individual pencil beams, both with the full energy and range shifted, 96.5% (99.8%) of the tested dose points satisfied the 1%/1 mm (2%/2 mm) gamma criterion

 9. Uniform beam distributions using octupoles

  The Gaussian beam profile of the BNL 200 MeV H- Linac beam at the Radiation Effects Facility target location was transformed into a rectangular profile with almost uniform distribution by placing two octupole magnetic elements at particular locations along the beam line. Experimental results of the beam profile projection in the horizontal and vertical planes, with and without octupoles, are presented and compared with third order calculations. 7 refs., 3 figs

 10. Cold and Slow Molecular Beam

  Rasmussen, Julia; Patterson, Dave; Lu, Hsin-I; Wright, Matthew; Doyle, John M.

  2011-01-01

  Employing a two-stage cryogenic buffer gas cell, we produce a cold, hydrodynamically extracted beam of calcium monohydride molecules with a near effusive velocity distribution. Beam dynamics, thermalization and slowing are studied using laser spectroscopy. The key to this hybrid, effusive-like beam source is a “slowing cell” placed immediately after a hydrodynamic, cryogenic source [Patterson et al., J. Chem. Phys., 2007, 126, 154307]. The resulting CaH beams are created in two regimes. In on...

 11. Polarized atomic beams for targets

  The basic principle of the production of polarized atomic hydrogen and deuterium beams are reviewed. The status of the present available polarization, density and intensity are presented. The improvement of atomic beam density by cooling the hydrogen atoms to low velocity is discussed. The possible use of polarized atomic beams as targets in storage rings is shown. It is proposed that polarized atomic beams can be used to produce polarized gas targets with high polarization and greatly improved density

 12. Beam intensity monitoring for the external proton beam at LAMPF

  Three different intensity monitors were tested in the external proton beam at LAMPF, and together cover the entire range of beam currents available. A 800 kg Faraday cup was installed and used to measure the absolute intensity to better than 1 percent for beam currents up to several nanoamperes. A high gain ion chamber was used as part of the calibration procedure for the Faraday cup, and was found to be useful when monitoring very small beam intensities, being reliable down to the few picoampere level. A secondary emission monitor was also tested, calibrated, and found to be trustworthy only for beams of greater than 50 pA intensity. (auth)

 13. Luminosity dilution due to random offset beam-beam interaction

  We consider beam-beam interaction in a collider in the case when the beams randomly displace around the equilibrium orbit at the interaction point. Due to the random part of the interaction, particles diffuse over the betatron amplitude causing an emittance growth of the beam. A Fokker-Planck equation is derived in which a diffusion coefficient is related with the spectral density of the noise. Estimations for the Superconducting Super Collider parameters give a tolerable level of the high-frequency beam offset at the interaction point. 2 refs

 14. North American radioactive beam initiatives

  After a brief review of existing radioactive beam facilities in North America, two new initiative (the Oak Ridge Radioactive Ion Beam Facility and the IsoSpin Laboratory) are described in some detail. An evaluation of which nuclei these facilities will be able to study, that cannot be studied with stable targets and beams, also is presented

 15. Nuclear physics with radioactive beams

  Radioactive beam production through two different mechanisms: acceleration of radioactive nuclei, and production of secondary beams from projectile fragmentation is overviewed. Some topics of the applications of radioactive beams in nuclear physics, such as identification and study of exotic nuclei, neutron halos, nuclear astrophysics and medical applications are discussed. (K.A.). 24 refs., 8 figs

 16. LEDA beam diagnostics instrumentation: Beam current measurement

  The Low Energy Demonstration Accelerator (LEDA) facility located at Los Alamos National Laboratory (LANL) accelerates protons to an energy of 6.7 MeV and current of 100 mA operating in either a pulsed or cw mode. Two types of current measurements are used. The first is an AC or pulsed-current measurement which uses three LANL built toroids. They are placed in the beamline in such a way as to measure important transmission parameters and act as a differential current-loss machine protection system. The second system is a DC current measurement used to measure cw beam characteristics and uses toroids from Bergoz Inc. There are two of these systems, so they can also be used for transmission measurements. The AC system uses custom processing electronics whereas the DC system uses a modified Bergoz registered electronics system. Both systems feature data acquisition via a series of custom TMS320C40 Digital Signal Processing (DSP) boards. Of special interest to this paper is the operation of these systems, the calibration technique, the differential current loss measurements and fast-protection processing, current droop characteristics for the AC system, and existing system noise levels. This paper will also cover the DSP system operations and their interaction with the main accelerator control system

 17. From Electron Beams to Photon Beams

  n this article I try to report at the best the events and the emotions I experienced, together with my colleagues, when I was a young researcher working at the Frascati Center of CNEN. In the middle of 70’s the high energy physics activities carried out in Frascati were transferred from CNEN to INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) and the personnel had the chance to chose to continue to work at the CNEN (obviously in a different research field) or to continue to work in high energy physics, but at the INFN. I decided to remain at the CNEN and, consequently, I had to change my research activity. I moved from the high energy accelerators research field to the lasers research field in which, at that time at the CNEN, a new interesting project on “uranium laser isotope separation” was just starting. This article is focused on the theoretical and experimental development activity, carried out in the years 70’s-80’s at the CNEN Frascati Center, on a quite particular kind of laser to be utilized in that project. In this laser the active medium is not made of atoms or molecules but is a beam of free electrons running along a spatially periodic magnetic structure: this laser is the “Free Electron Laser”

 18. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the 'beam diameter'. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 19. Isotropic beam bouquets for shaped beam linear accelerator radiosurgery

  Wagner, Thomas H.; Meeks, Sanford L.; Bova, Frank J.; Friedman, William A.; Buatti, John M.; Bouchet, Lionel G.

  2001-10-01

  In stereotactic radiosurgery and radiotherapy treatment planning, the steepest dose gradient is obtained by using beam arrangements with maximal beam separation. We propose a treatment plan optimization method that optimizes beam directions from the starting point of a set of isotropically convergent beams, as suggested by Webb. The optimization process then individually steers each beam to the best position, based on beam's-eye-view (BEV) critical structure overlaps with the target projection and the target's projected cross sectional area at each beam position. This final optimized beam arrangement maintains a large angular separation between adjacent beams while conformally avoiding critical structures. As shown by a radiosurgery plan, this optimization method improves the critical structure sparing properties of an unoptimized isotropic beam bouquet, while maintaining the same degree of dose conformity and dose gradient. This method provides a simple means of designing static beam radiosurgery plans with conformality indices that are within established guidelines for radiosurgery planning, and with dose gradients that approach those achieved in conventional radiosurgery planning.

 20. Definition of Beam Diameter for Electron Beam Welding

  Burgardt, Paul [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Pierce, Stanley W. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Dvornak, Matthew John [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-03-11

  It is useful to characterize the dimensions of the electron beam during process development for electron beam welding applications. Analysis of the behavior of electron beam welds is simplest when a single number can be assigned to the beam properties that describes the size of the beam spot; this value we generically call the “beam diameter”. This approach has worked well for most applications and electron beam welding machines with the weld dimensions (width and depth) correlating well with the beam diameter. However, in recent weld development for a refractory alloy, Ta-10W, welded with a low voltage electron beam machine (LVEB), it was found that the weld dimensions (weld penetration and weld width) did not correlate well with the beam diameter and especially with the experimentally determined sharp focus point. These data suggest that the presently used definition of beam diameter may not be optimal for all applications. The possible reasons for this discrepancy and a suggested possible alternative diameter definition is the subject of this paper.

 1. Isotropic beam bouquets for shaped beam linear accelerator radiosurgery

  In stereotactic radiosurgery and radiotherapy treatment planning, the steepest dose gradient is obtained by using beam arrangements with maximal beam separation. We propose a treatment plan optimization method that optimizes beam directions from the starting point of a set of isotropically convergent beams, as suggested by Webb. The optimization process then individually steers each beam to the best position, based on beam's-eye-view (BEV) critical structure overlaps with the target projection and the target's projected cross sectional area at each beam position. This final optimized beam arrangement maintains a large angular separation between adjacent beams while conformally avoiding critical structures. As shown by a radiosurgery plan, this optimization method improves the critical structure sparing properties of an unoptimized isotropic beam bouquet, while maintaining the same degree of dose conformity and dose gradient. This method provides a simple means of designing static beam radiosurgery plans with conformality indices that are within established guidelines for radiosurgery planning, and with dose gradients that approach those achieved in conventional radiosurgery planning. (author)

 2. The renormalized theory of beam-beam interaction

  A new approach to calculate analytically the particle distribution in the presence of beam-beam interaction and synchrotron radiation effects for an electron-positron colliding beam storage ring is presented. The method is based on correct calculation of the Green's function which includes the full effect of the beam-beam force on the distortion of particle orbits, borrowing the renormalization technique of quantum field therory. By this way, the theory is applicable to any level of beam-beam interaction, no matter whether chaos ensues in phase space or not. This paper is devoted mostly to verificaiton of the theory by comparison with the results of computer simulations. Fairly good agreements are obtained. 5 refs., 3 figs

 3. ATF neutral beam injection: optimization of beam alignment and aperturing

  The application of the existing Impurity Study Experiment (ISX-B) neutral beam injectors for the Advanced Toroidal Facility (ATF) is studied. It is determined that with the practical considerations of beam aperturing, ATF vacuum vessel complexity, and realistic beam modeling, the power absorbed by the plasma will be approximately 57% of the extracted neutral beam power, which corresponds to an injected power of about 1.5 MW. By reducing the beam divergence to a 10 Gaussian distribution, the absorbed power could be increased to 93%. The power delivered to the plasma is found to be a strong function of the beam divergence but only a weak function of the beam focal length. Shinethrough can be a serious problem if very low density startups are necessary. Preliminary calculations indicate that there will be no excessive fast-ion losses. 12 refs., 17 figs., 1 tab

 4. Neutrino beam plasma instability

  Vishnu M Bannur

  2001-10-01

  We derive relativistic fluid set of equations for neutrinos and electrons from relativistic Vlasov equations with Fermi weak interaction force. Using these fluid equations, we obtain a dispersion relation describing neutrino beam plasma instability, which is little different from normal dispersion relation of streaming instability. It contains new, nonelectromagnetic, neutrino-plasma (or electroweak) stable and unstable modes also. The growth of the instability is weak for the highly relativistic neutrino flux, but becomes stronger for weakly relativistic neutrino flux in the case of parameters appropriate to the early universe and supernova explosions. However, this mode is dominant only for the beam velocity greater than 0.25 and in the other limit electroweak unstable mode takes over.

 5. Laser beam steering device

  Motamedi, M. E.; Andrews, A. P.; Gunning, W. J.

  1993-01-01

  Agile beam steering is a critical requirement for airborne and space based LIDAR and optical communication systems. Design and test results are presented for a compact beam steering device with low inertia which functions by dithering two complementary (positive and negative) binary optic microlens arrays relative to each other in directions orthogonal to the direction of light propagation. The miniaturized system has been demonstrated at scan frequencies as high as 300 Hz, generating a 13 x 13 spot array with a total field of view of 2.4 degrees. The design is readily extendable to a 9.5 degree field of view and a 52 x 52 scan pattern. The system is compact - less than 2 in. on a side. Further size reductions are anticipated.

 6. Neutron beam characterization

  At the first Research Coordination Meeting in November 1999 it was agreed that each experimental participant would characterize his own neutron beam and detector system, and then use it to analyze an unknown sample. A set of five materials was prepared and distributed to aid this effort: titanium foil, gold foil, borophosphosilicate glass on silicon, boron 10-aluminum alloy sheet, and a mixture of a complex aluminosilicate and graphite. Neutron flux can be measured by the conventional foil activation method using the gold foil. The titanium foil is to be used to measure the sensitivity of the system, the product of the neutron flux and the detector efficiency. The effective velocity or wavelength of the beam can be measured with the boron samples using a prescribed procedure. Excel spreadsheets for the flux and velocity calculations were placed on the IAEA server ndsalpha.iaea.org

 7. Silicon microfabricated beam expander

  Othman, A., E-mail: aliman@ppinang.uitm.edu.my; Ibrahim, M. N.; Hamzah, I. H.; Sulaiman, A. A. [Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi MARA Malaysia, 40450, Shah Alam, Selangor (Malaysia); Ain, M. F. [School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan, 14300,Nibong Tebal, Pulau Pinang (Malaysia)

  2015-03-30

  The feasibility design and development methods of silicon microfabricated beam expander are described. Silicon bulk micromachining fabrication technology is used in producing features of the structure. A high-precision complex 3-D shape of the expander can be formed by exploiting the predictable anisotropic wet etching characteristics of single-crystal silicon in aqueous Potassium-Hydroxide (KOH) solution. The beam-expander consist of two elements, a micromachined silicon reflector chamber and micro-Fresnel zone plate. The micro-Fresnel element is patterned using lithographic methods. The reflector chamber element has a depth of 40 µm, a diameter of 15 mm and gold-coated surfaces. The impact on the depth, diameter of the chamber and absorption for improved performance are discussed.

 8. Oberst beam test technique

  Fasana, Alessandro; Garibaldi, Luigi; Giorcelli, Ermanno; Ruzzene, Massimo

  1998-06-01

  The definition of the mechanical properties of viscoelastic materials, i.e. the elastic modulus and the loss factor, is carried out, according to many national and international standards, with many different techniques, both of the resonant and non-resonant type. In this paper we focus our attention on the pros and cons of the resonant technique based on the classical Oberst beam method. When the damping material to be tested is not self-supporting, its properties are determined taking start from the measured modal frequencies and loss factors of a laminated beam, constituted by one or two metallic strips, ideally undamped, and one or two viscoelastic layers. The formulae specified on the standards hold valid under the assumptions of the theory developed by Kerwin, Ungar and Ross and we try in this paper to quantify witch deviation of the results should be expected when moving away from their ideal hypotheses.

 9. Laser beam guard clamps

  Dickson, Richard K.

  2010-09-07

  A quick insert and release laser beam guard panel clamping apparatus having a base plate mountable on an optical table, a first jaw affixed to the base plate, and a spring-loaded second jaw slidably carried by the base plate to exert a clamping force. The first and second jaws each having a face acutely angled relative to the other face to form a V-shaped, open channel mouth, which enables wedge-action jaw separation by and subsequent clamping of a laser beam guard panel inserted through the open channel mouth. Preferably, the clamping apparatus also includes a support structure having an open slot aperture which is positioned over and parallel with the open channel mouth.

 10. Proton beam therapy facility

  It is proposed to build a regional outpatient medical clinic at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Batavia, Illinois, to exploit the unique therapeutic characteristics of high energy proton beams. The Fermilab location for a proton therapy facility (PTF) is being chosen for reasons ranging from lower total construction and operating costs and the availability of sophisticated technical support to a location with good access to patients from the Chicago area and from the entire nation. 9 refs., 4 figs., 26 tabs

 11. Holographic optical bottle beams

  Alpmann, Christina; Rose, Patrick; Denz, Cornelia

  2011-01-01

  We present a convolution approach for the generation of optical bottle beams that combines established techniques of holographic optical trapping with hollow intensity distributions in order to manipulate absorbing particles. The versatility of our method is demonstrated by the simultaneous stable trapping of multiple particles at defined positions. Furthermore, the presented phase shaping technique allows for the dynamic manipulation of absorbing particles along arbitrary paths.

 12. Beam-Material Interaction

  Mokhov, N V

  2016-01-01

  Th is paper is motivated by the growing importance of better understanding of the phenomena and consequences of high- intensity energetic particle beam interactions with accelerator, generic target , and detector components. It reviews the principal physical processes of fast-particle interactions with matter, effects in materials under irradiation, materials response, related to component lifetime and performance, simulation techniques, and methods of mitigating the impact of radiation on the components and envir onment in challenging current and future application

 13. Electron Beam Micromachining

  Dupák, Libor; Zobač, Martin

  Brno : ISI AS CR, 2006 - (Müllerová, I.), s. 15-16 ISBN 80-239-6285-X. [Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation /10./. Skalský dvůr (CZ), 22.05.2006-26.05.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : electron beam drilling * quartz glass Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 14. Proton beam therapy

  Levin, W P; Kooy, H; Loeffler, J S; T. F. DeLaney

  2005-01-01

  Conventional radiation therapy directs photons (X-rays) and electrons at tumours with the intent of eradicating the neoplastic tissue while preserving adjacent normal tissue. Radiation-induced damage to healthy tissue and second malignancies are always a concern, however, when administering radiation. Proton beam radiotherapy, one form of charged particle therapy, allows for excellent dose distributions, with the added benefit of no exit dose. These characteristics make this form of radiother...

 15. Beam catcher/dump

  A simple, low cost aperture limiting device with an absorber block has been developed and installed in the AGS ring at Brookhaven National Laboratory. The device intercepts injection tails, transition losses, and the inward spiraling beam of an aborted acceleration or extraction cycle. The resultant consolidation of losses at one point reduces activation of components around the ring and radiation exposure to personnel. 3 refs., 6 figs

 16. Beam screen issues

  Métral, E

  2011-01-01

  In the High Energy LHC (HE-LHC), a beam energy of about 16.5 TeV is currently contemplated. The beam screen issues linked to the use of 20 T dipole magnets instead of 8.33 T are discussed, with a particular emphasis on two mechanisms, the magneto-resistance and the anomalous skin effect, assuming the nominal machine and beam parameters. The magneto-resistance effect always leads to an increase of the material resistivity (as the mean free path in the presence of a transverse magnetic field becomes smaller). As concerns the anomalous skin effect, the anomalous increase of surface resistance of metals at low temperatures and high frequencies is attributed to the long mean free path of the conduction electrons: when the skin depth becomes much smaller than the mean free path, only a fraction of the conduction electrons moving almost parallel to the metal surface is effective in carrying the current and the classical theory breaks down.

 17. The Sepukhov neutrino beam

  The neutrino beam shaping system at the Serpukhov accelerator is described. The basic characteristics and design features of the neutrino focusing device (NFD) are given. The proton beam transported along the ion guide falls upon a block of six rod targets from aluminium, copper and sapphire of 6 to 10 mm in diameter and 300 to 800 mm long. The mesons produced in the target are focused by a system of 3 parabolic lenses, which shapes a meson beam with 4.5, 9.5 and 22 GeV/c. Each lens is essentially a coaxial system whose inner part is the lens shell and the outer part is its body. The bodies are made of aluminium alloy. The diameters of the current surfaces of the bodies are equal to 160, 214 and 511 mm respectively. Lens pulsed current is of an amplitude up to 0.5 MA and a duration of 160 μs. The angular acceptance of the NFD is +-60 mrad. The system provides for accepting mesons from the target within a momentum interval from 4 to 10 GeV/c at the level from 50 to 90%. In the presence of pions and kaons being focused the muon flux increases from 4 to 30 times depending on their momenta. The results of static and dynamic tests of the lenses are given

 18. Neutron beam applications

  For the materials science by neutron technique, the development of the various complementary neutron beam facilities at horizontal beam port of HANARO and the techniques for measurement and analysis has been performed. High resolution powder diffractometer, after the installation and performance test, has been opened and used actively for crystal structure analysis, magnetic structure analysis, phase transition study, etc., since January 1998. The main components for four circle diffractometer were developed and, after performance test, it has been opened for crystal structure analysis and texture measurement since the end of 1999. For the small angle neutron spectrometer, the main component development and test, beam characterization, and the preliminary experiment for the structure study of polymer have been carried out. Neutron radiography facility, after the precise performance test, has been used for the non-destructive test of industrial component. Addition to the development of main instruments, for the effective utilization of those facilities, the scattering techniques relating to quantitative phase analysis, magnetic structure analysis, texture measurement, residual stress measurement, polymer study, etc, were developed. For the neutron radiography, photographing and printing technique on direct and indirect method was stabilized and the development for the real time image processing technique by neutron TV was carried out. The sample environment facilities for low and high temperature, magnetic field were also developed

 19. Hyperon Beam Experiment

  2002-01-01

  The experiment WA89 uses the upgraded Omega facility together with a hyperon beam installed at the end of the H1 beamline. The beam can deliver 2~10$ ^{5} \\% Sigma ^- $ per machine burst at 330 GeV/c with a background of 5 10$ ^{5} \\% \\pi ^- $. \\\\ \\\\ The goals of the experiment are: observation of charmed particles, mainly the charmed-strange baryons and measurements of their production in the kinematical range x$ _{F} $~$>$~0.2, and their decay properties, a search for exotic states such as U(3100) observed in the previous CERN hyperon beam experiment WA62, measurements of hyperon polarization and production properties. \\\\ \\\\ A vertex detector consisting of 24 silicon microstrip planes with 25~$\\mu$m pitch and 6~planes with 50~$\\mu$m pitch provides track measurements of sufficient accuracy to identify the decays of short living charmed particles and measure their lifetimes. A RICH detector provides good $\\pi$/K separation for momenta up to 100~GeV/c and $\\pi$/p separation up to 150~GeV/c. Photons are detecte...

 20. Neutral beam production using negative ions

  Hooper, E.B. Jr.

  1978-06-14

  Techniques for producing intense negative ion beams are discussed. These beams are required for intense neutral beam development at energies greater than 150 keV. Handling, acceleration, and stripping of negative ion beams are described.

 1. Electron beams in radiation therapy

  Clinical electron beams in interaction with beam flattening and collimating devices are studied, in order to obtain the means for adequate electron therapy. A treatment planning method for arbitrary field shapes is developed that takes the properties of the collimated electron beams into account. An electron multiple-scattering model is extended to incorporate a model for the loss of electrons with depth, in order to improve electron beam dose planning. A study of ionisation measurements in two different phantom materials yields correction factors for electron beam dosimetry. (Auth.)

 2. Operational beams for the LHC

  Papaphilippou, Y; Rumolo, G; Manglunki, D

  2014-01-01

  The variety of beams, needed to set-up in the injectors as requested in the LHC, are reviewed, in terms of priority but also performance expectations and reach during 2015. This includes the single bunch beams for machine commissioning and measurements (probe, Indiv) but also the standard physics beams with 50 ns and 25 ns bunch spacing and their high brightness variants using the Bunch Compression Merging and Splitting (BCMS) scheme. The required parameters and target performance of special beams like the doublet for electron cloud enhancement and the more exotic 8b$\\oplus$4e beam, compatible with some post-scrubbing scenarios are also described. The progress and plans for the LHC ion production beams during 2014-2015 are detailed. Highlights on the current progress of the setting up of the various beams are finally presented with special emphasis on potential performance issues across the proton and ion injector chain.

 3. Premature beam dumps in 2011

  Albert, Markus

  2012-01-01

  The statistical analysis of all non-programmed beam dumps during the 2011 proton run is presented. The selection criteria of fills that got considered were that the beam intensity of each of the two beams exceeded at least 1e12 particles per beam in order to exclude all probe beam dumps and most of the MPS test dumps. A distribution of beam dump causes by system is shown, as well as the time it took to re-establish injection after a non-programmed dump for fills which made it into STABLE BEAMS. This was done in an attempt to evaluate the cost of those non-programmed dumps in terms of time.

 4. Relativistic electron beams above thunderclouds

  Füellekrug, M.; Roussel-Dupre, R.; Symbalisty, E. M. D.;

  2011-01-01

  Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds have been detected by the radio signals of low frequency similar to 40-400 kHz which they radiate. The electron beams occur similar to 2-9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between similar to 22-72 km above...... thunderclouds. Intense positive lightning discharges can also cause sprites which occur either above or prior to the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite which suggests that electron beams may also occur independently of sprites. Numerical simulations show that beams of...... electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of similar to 7MeV to transport a total charge of similar to-10mC upwards. The impulsive current similar to 3 x 10(-3) Am-2 associated with relativistic electron beams above thunderclouds is...

 5. Relativistic electron beams above thunderclouds

  M. Füllekrug

  2011-05-01

  Full Text Available Non-luminous relativistic electron beams above thunderclouds are detected by radio remote sensing with low frequency radio signals from 40–400 kHz. The electron beams occur 2–9 ms after positive cloud-to-ground lightning discharges at heights between 22–72 km above thunderclouds. The positive lightning discharges also cause sprites which occur either above or before the electron beam. One electron beam was detected without any luminous sprite occurrence which suggests that electron beams may also occur independently. Numerical simulations show that the beamed electrons partially discharge the lightning electric field above thunderclouds and thereby gain a mean energy of 7 MeV to transport a total charge of 10 mC upwards. The impulsive current associated with relativistic electron beams above thunderclouds is directed downwards and needs to be considered as a novel element of the global atmospheric electric circuit.

 6. CLIC Drive Beam Phase Stabilisation

  Gerbershagen, Alexander; Schulte, Daniel

  The thesis presents phase stability studies for the Compact Linear Collider (CLIC) and focuses in particular on CLIC Drive Beam longitudinal phase stabilisation. This topic constitutes one of the main feasibility challenges for CLIC construction and is an essential component of the current CLIC stabilisation campaign. The studies are divided into two large interrelated sections: the simulation studies for the CLIC Drive Beam stability, and measurements, data analysis and simulations of the CLIC Test Facility (CTF3) Drive Beam phase errors. A dedicated software tool has been developed for a step-by-step analysis of the error propagation through the CLIC Drive Beam. It uses realistic RF potential and beam loading amplitude functions for the Drive and Main Beam accelerating structures, complete models of the recombination scheme and compressor chicane as well as of further CLIC Drive Beam modules. The tool has been tested extensively and its functionality has been verified. The phase error propagation at CLIC h...

 7. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (< 0.4 °) together with a low source pressure (≤ 0.3 Pa) would permit to reduce the ion losses along the beamline, keeping the stripping particle losses below 30%. However, the attainment of such beam properties is not straightforward. At IPP, the negative ion source testbed BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the Hα light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of Hα spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region

 8. BATMAN beam properties characterization by the beam emission spectroscopy diagnostic

  Bonomo, F., E-mail: federica.bonomo@igi.cnr.it [Consorzio RFX (CNR, ENEA, INFN, Università di Padova, Acciaierie Venete SpA), Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Istituto Gas Ionizzati - CNR, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Ruf, B.; Schiesko, L.; Fantz, U.; Franzen, P.; Riedl, R.; Wünderlich, D. [Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Boltzmannstr. 2, 85748 Garching (Germany); Barbisan, M.; Pasqualotto, R.; Serianni, G. [Consorzio RFX (CNR, ENEA, INFN, Università di Padova, Acciaierie Venete SpA), Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova (Italy); Cristofaro, S. [Universitá degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 2, 35122 Padova (Italy)

  2015-04-08

  The ITER neutral beam heating systems are based on the production and acceleration of negative ions (H/D) up to 1 MV. The requirements for the beam properties are strict: a low core beam divergence (< 0.4 °) together with a low source pressure (≤ 0.3 Pa) would permit to reduce the ion losses along the beamline, keeping the stripping particle losses below 30%. However, the attainment of such beam properties is not straightforward. At IPP, the negative ion source testbed BATMAN (BAvarian Test MAchine for Negative ions) allows for deepening the knowledge of the determination of the beam properties. One of the diagnostics routinely used to this purpose is the Beam Emission Spectroscopy (BES): the H{sub α} light emitted in the beam is detected and the corresponding spectra are evaluated to estimate the beam divergence and the stripping losses. The BES number of lines of sight in BATMAN has been recently increased: five horizontal lines of sight providing a vertical profile of the beam permit to characterize the negative ion beam properties in relation to the source parameters. Different methods of H{sub α} spectra analysis are here taken into account and compared for the estimation of the beam divergence and the amount of stripping. In particular, to thoroughly study the effect of the space charge compensation on the beam divergence, an additional hydrogen injection line has been added in the tank, which allows for setting different background pressure values (one order of magnitude, from about 0.04 Pa up to the source pressure) in the beam drift region.

 9. Special Technologies Related to Electron Beam Welding

  Zhao; Haiyan; Cai; Zhipeng; Wang; Xichang

  2007-01-01

  In order to improve the manufacturing quality of electron beam welding,some technologies are developed by using the special features of electron beam.Comparing with the conventional electron beam welding,the usage of multi-beam technology and micro-beam technology are introduced.In addition.the development of beam diagnostic system is also presented.

 10. IMPACT simulation and the SNS linac beam

  Multi-particle tracking simulations for the SNS linac beam dynamics studies are performed with the IMPACT code. Beam measurement results are compared with the computer simulations, including beam longitudinal halo and beam losses in the superconducting linac, transverse beam Courant-Snyder parameters and the longitudinal beam emittance in the linac. In most cases, the simulations show good agreement with the measured results

 11. Beam line design using G4BeamLine

  Dogan, Arda

  2014-01-01

  In Turkey in Ankara TAEK SANAEM Proton Accelerator Facility (PAF), there is a cyclotron which produces a focused intense 30 MeV proton beam and sends this beam to four different arms, three of which uses this beam to produce pharmaceutical medicine. The remaining one is spared for R&D purposes and the idea was to use these protons coming out from the fourth arm to use space radiation tests, which cannot be done in Turkey at the moment. However, according to SCC 25100 standards which is for 30 MeV protons, the beam coming out of cyclotron is too intense and focused to use for space radiation tests. Therefore, the main aim of my project is to design a beam line which will defocus the beam and reduce the flux so that the space radiation tests can be done according to the standards of SCC 25100.

 12. Beam test of wire scanner beam size monitor

  A beam size monitor for emittance measurement is required to have around 10μm resolution for injector linac, and to have a few tenth μm resolution for an extracted beam from a damping ring in Accelerator Test Facility (ATF). A wire scanner is a one of the candidate of a beam size monitor with a high resolution. The design and development study of the wire scanning stage has been done. The beam test using Tohoku 300MeV Linac was done and the emittance was measured by this wire scanner. A detection of beam size signal was done by a scintillator gamma detector placed at downstream of the wire stage. All of the measurements are taken by the computer. The beam test results are described. (author)

 13. LHC Beam Instrumentation: Beam Profile Measurements (2/3)

  CERN. Geneva

  2014-01-01

  The LHC is equipped with a full suite of sophisticated beam instrumentation which has been essential for rapid commissioning, the safe increase in total stored beam power and the understanding of machine optics and accelerator physics phenomena. These lectures will introduce these systems and comment on their contributions to the various stages of beam operation. They will include details on: the beam position system and its use for real-time global orbit feedback; the beam loss system and its role in machine protection; total and bunch by bunch intensity measurements; tune measurement and feedback; diagnostics for transverse beam size measurements, abort gap monitoring and longitudinal density measurements. Issues and problems encountered along the way will also be discussed together with the prospect for future upgrades.

 14. Propagation and beam-plasma interactions of the EDI beam

  An electron drift instrument (EDI), proposed for the Cluster mission, would measure electric fields, magnetic field gradients, and magnetic field strengths in the magnetospheric plasma. The experiments involve injecting two beams of test electrons into the magnetosphere perpendicular to the ambient magnetic field. Forces due to the ambient electric and magnetic fields return the beams to two dedicated detectors on the spacecraft. For typical magnetospheric electric and magnetic fields and a beam energy of 1 keV, the electron gyroradius is on the order of kilometers, the gyroperiod is milliseconds, and the drift distance in one gyroperiod is a few meters. This paper reports on analyses of electron beam propagation and beam-plasma interaction for the EDI beams. 27 refs

 15. Beam Stability of the LHC Beam Transfer Line TI8

  Wenninger, Jörg; Kain, Verena; Uythoven, Jan

  2005-01-01

  Injection of beam into the LHC at 450 GeV/c proceeds over two 2.7 km long transfer lines from the SPS. The small aperture of the LHC at injection imposes tight constraints on the stability of the beam transfer. The first transfer line TI 8 was commissioned in the fall of 2004 with low intensity beam. Since the beam position monitor signal fluctuations were dominated by noise with low intensity beam, the beam stability could not be obtained from a simple comparison of consecutive trajectories. Instead model independent analysis (MIA) techniques as well as scraping on collimators were used to estimate the intrinsic stability of the transfer line. This paper presents the analysis methods and the resulting stability estimates.

 16. Multiple-measurement beam probe

  Particle accelerators are becoming smaller and are producing more intense beams; therefore, it is critical that beam-diagnostic instrumentation provide accelerator operators and automated control systems with a complete set of beam information. Traditionally, these beam data were collected and processed using limited-bandwidth interceptive techniques. For the new-generation accelerators, we are developing a multiple-measurement microstrip probe to obtain broadband beam data from inside a drift tube without perturbing the beam. The cylindrical probe's dimensions are 6-cm OD by 1.0 m long, and the probe is mounted inside a drift tube. The probe (and its associated electronics) monitors bunched-beam current, energy, and transverse position by sensing the beam's electromagnetic fields through the annular opening in the drift tube. The electrical impedance is tightly controlled through the full length of the probe and transmission lines to maintain beam-induced signal fidelity. The probe's small, cylindrical structure is matched to beam-bunch characteristics at specific beamline locations so that signal-to-noise ratios are optimized. Surrounding the probe, a mechanical structure attaches to the drift-tube interior and the quadrupole magnets; thus, the entire assembly's mechanical and electrical centers can be aligned and calibrated with respect to the rest of the linac

 17. Optics and beam guidance

  This is an introductory manual for the field of particle transport (guiding). The utilized method described is that of classical geometrical optics which is based on the action principle or minimal action principle. This manual is addressed to readers neither specialized or familiar with intricate computations. The treatment is focussed upon the transport line of an experimental beam conceived for the late-project PIAFE. This case was chosen as it poses and solves certain significant difficult issues. In addition it will also allow in course of exposition to illustrate formulas and properties and also to give orders of magnitude. Background notions are given on: forces, curvature radius, potential, energy and units. The frame of conception is defined by means of the concepts of particle, referential trajectory, emittance, quadrupoles, electrostatic lenses, etc. Simulation for a large number of systems can be done with fairly high accuracy with the aid of thin lenses. Consequently the properties of several assemblies as for instance the periodic system 'FODO' are studied on the case of a single particle and emittance by means of adaptation and stability notions. The manual is structured on the following sections: 1. Introduction; 2. Basic notions; 3. Particle trajectories; 4. The real beam. Emittance and Evolution; 5.Optics notions and applications; 6. Elements of focusing; 7. Particle beam bending; 8. Some items presented in annexes and conclusions. In annexes the following important technical issues are addressed: 1. Effects of alignment failures on PIAFE structure trajectories; 2. Alignment. Phase 1: Magnetic centers and quadrupoles; 3. Alignment. Phase 2: Structures; 4. Residual gas/ Required pressure

 18. Ion beam steering with a high intensity electron beam

  In conventional theory, steering or bending an ion beam of high energy and high current requires very intense magnetic fields, which are both uneconomical and bulky. This problem is even more severe for a singly charged ion beam with very high atomic number, which requires large magnetic field energy both to bend and also to focus the beam against its self electric field. In this paper we present a new and simple technique, which will substantially alleviate these problems

 19. Micro-beam XRF localization by a laser beam

  1999-01-01

  A new method for micro-beam XRF localization is presented. A laserbeam along with an incident X-ray hits on the surface of a sample. The micro region onthe sample that reached by X-ray beam can be localized by means of thevisible spot of the laser beam. This method is suitable for X-ray microprobesusing anX-ray tube or synchrotron radiation as excitation sources.

 20. Dynamic acoustic tractor beams

  Mitri, F. G.

  2015-03-01

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 1. Dynamic acoustic tractor beams

  Mitri, F. G., E-mail: F.G.Mitri@ieee.org [Chevron, Area 52 Technology – ETC, Santa Fe, New Mexico 87508 (United States)

  2015-03-07

  Pulling a sphere and vibrating it around an equilibrium position by amplitude-modulation in the near-field of a single finite circular piston transducer is theoretically demonstrated. Conditions are found where a fluid hexane sphere (with arbitrary radius) chosen as an example, centered on the axis of progressive propagating waves and submerged in non-viscous water, experiences an attractive (steady) force pulling it towards the transducer, as well as an oscillatory force forcing it to vibrate back-and-forth. Numerical predictions for the dynamic force illustrate the theory and suggest an innovative method in designing dynamic acoustical tractor beams.

 2. OPERA - First Beam Results

  OPERA is a long base-line neutrino oscillation experiment to detect tau-neutrino appearance and to prove that the origin of the atmospheric muon neutrino deficit observed by Kamiokande is the neutrino oscillation. A Hybrid emulsion detector, of which weight is about 1.3 kton, has been installed in Gran Sasso laboratory. New muon neutrino beam line, CNGS, has been constructed at CERN to send neutrinos to Gran Sasso, 730 km apart from CERN. In 2006, first neutrinos were sent from CERN to LNGS and were detected by the OPERA detector successfully as planned

 3. Electron beam emission and interaction of double-beam gyrotron

  Highlights: ► The complete electrical design of electron gun and interaction structure of double-beam gyrotron. ► EGUN code is used for the simulation of electron gun of double-beam gyrotron. ► MAGIC code is used for the simulation of interaction structure of double-beam gyrotron. ► Design validations with other codes. - Abstract: This paper presents the numerical simulation of a double-beam magnetron injection gun (DB-MIG) and beam-wave interaction for 60 GHz, 500 kW gyrotron. The beam-wave interaction calculations, power and frequency growth estimation are performed by using PIC code MAGIC. The maximum output power of 510 kW at 41.5% efficiency, beam currents of 6 A and 12 A, electron beam velocity ratios of 1.41 and 1.25 and beam voltage of 69 kV are estimated. To obtain the design parameters, the DB-MIG with maximum transverse velocity spread less than 5% is designed. The computer simulations are performed by using the commercially available code EGUN and the in-house developed code MIGANS. The simulated results of DB-MIG design obtained by using the EGUN code are also validated with another trajectory code TRAK, which are in good agreement.

 4. Mental´nye osnovy drevnerusskogo monarkhizma (seredina XIII-seredina XV vv.)

  Usenko, Oleg G.

  2005-01-01

  Les bases mentales du monarchisme dans la Russie ancienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) : les couples fidélité/trahison et vassal/sujet.– On entend ici par monarchisme l'ensemble des notions explicites concernant le monarque et son pouvoir partagées par les membres d’une communauté donnée. Dans la Russie médiévale, du milieu du xiiie au milieu du xve siècle, le monarchisme était fondé sur des liens contractuels (ou « équivalents ») ou quasi-contractuels (« non équivalents »). La plus impor...

 5. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 6. Hidrofobnost lesa impregniranega s pripravki na osnovi lanenega, tungovega in rustikal olja ter parafinskih emulzij

  Matko, Darja

  2014-01-01

  Les, proizvod narave, material preteklosti, se je izkazal za nenadomestljivega. Njegova uporaba se iz dneva v dan povečuje. Sam les pa na žalost ni dovolj odporen, zato ga je treba predhodno zaščititi. Uporaba nebiocidnih pripravkov, kot so olja in voski z drugimi učinkovinami, je vse bolj pogosta. Da bi ugotovili, kakšna je njihova samostojna funkcija, smo na bukovini in smrekovini uporabili različna hidrofobna sredstva: laneno, tungovo in rustikal olje ter parafin in protektin. Polovico vzo...

 7. RAZVOJ FORMULACIJE MAZIVA ZA HORIZONTALNE BUŠOTINE NA OSNOVI REPIČINOG ULJA

  Marinić Pajc, Ljiljana; Petran, Jasenka

  2000-01-01

  Sažetak Mazivo za horizontalne bušotine primjenjuje se u isplakama za povećanje njezinih podmazujućih svojstava prilikom provedbe postupaka bušenja. Dobro podmazuju}e svojstvo isplake je vrlo značajno zbog znatne uštede vremena, produženja trajnosti opreme, smanjivanja broja manevara i isplativije provedbe ukupnog postupka bušenja. Primjenom ekoloških povoljnih sirovina u mazivima moguće je spriječiti zagađivanje okoliša (tla i vode). Repičino ulje spada u grupu baznih ulja prihvatljivi...

 8. Fiksacija pripravkov na osnovi bakra in etanolamina v lesu pri različnih temperaturah

  Karlo, Darko

  2014-01-01

  Bakrovi zaščitni pripravki so učinkoviti in zelo razširjeni fungicidi. Njihova poglavitna slabost je slaba vezava v les. Ta lastnost omejuje uporabo zaščitenega lesa tam, kjer lahko prihaja do izpiranja aktivnih komponent iz lesa. Fiksacijo bakrovih učinkovin lahko močno izboljšamo z dodajanjem aminov in karboksilnih kislin. Raziskovali smo vpliv povišane temperature na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les. Smrekove vzorce smo, s postopkom polnih celic impregnirali s tremi različnimi ...

 9. TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ SPLETNIH REŠITEV NA OSNOVI PARADIGME ODZIVNEGA SPLETA

  Podlesnik, Luka

  2015-01-01

  V diplomskem delu je proučen koncept odzivnih spletnih strani kot odgovor na veliko število različnih naprav, s katerimi lahko dostopamo do spleta. Primerjan je tudi z drugimi alternativnimi rešitvami za prikaz odzivnih spletnih strani na mobilnih napravah. Proučeni so pristopi k izdelavi posameznih delov odzivnih spletnih strani, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je veliko različnih možnih pristopov in da nekatere rešitve še niso podprte v vseh brskalnikih, zato je potrebna dodatna koda, da ...

 10. MAGNETNO KONČNO STIKALO NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  Blas, Blaž

  2012-01-01

  V nalogi bomo raziskali uporabnost polprevodniškega RGB senzorja za procesiranje vlakenskih Fabry-Perot senzorjev in poiskali optimalen design magnetnega končnega stikala. Izdelali bomo tudi cenen halogenski izvor svetlobe. Obdelali bomo teoretično ozadje Fabry-Perot interferometra, gradnjo optičnega in elektronskega sistema ter rezultate prikazali z uporabniškim vmesnikom v okolju LabVIEW.

 11. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 12. PROTOKOL ZA GRUČENJE VOZIL NA OSNOVI MEDSEBOJNE POVEZANOSTI V INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMIH

  Vodopivec, Samo

  2015-01-01

  Čas interneta stvari, del katerega bodo tudi pametna, povezana vozila, se nezadržno približuje. Slednje odpira vrata novim tehnologijam, ki bodo v prihodnosti imele pomembno vlogo pri zagotavljanju brezžičnih komunikacij med najrazličnejšimi napravami. V doktorski disertaciji je pozornost posvečena organizaciji in optimizaciji brezžičnih ad-hoc omrežij1 cestnih vozili v Inteligentnih transportnih sistemih. Velika dinamika vozil namreč predstavlja svojevrsten izziv za vzpostavitev zaneslji...

 13. RAZVOJ SPLETNEGA MESTA ZA PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI NA OSNOVI SISTEMA WORDPRESS

  Šulc, Dunja

  2013-01-01

  Za urejanje in vzdrževanje spletnih vsebin so vse bolj priljubljeni sistemi WCMS (Web Content Management System), po slovensko sistemi za upravljanje spletnih vsebin. Te programske rešitve od uporabnika ne zahtevajo znanja označevalnega jezika HTML, zato je upravljanje vsebin poenostavljeno. Kljub temu pa je pomembno, da se uporabnik zaveda možnosti prilagoditve in nadgraditve sistema, ki bo ustrezal njegovim specifičnim potrebam in željam. Z optimalnimi razširitvami in vpeljavo dodatnih funk...

 14. Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića

  Filipović, Vladimir

  1983-01-01

  In his poetic opus, just as in his significant Latin ethico-philosophical works, Marulić produces, in a classical way, a synthesis, reconciling the Ancient World and Christianity. He is a typical Renaissance philosopher who unites Stoical rigour, Platonic objectivity, and Christian heteronomy in ethics, and in morality in particular. In those serious historic conditions (the Turks in front of Split), in wihich the vital existence of the Croatian people was imperilled, Marulić could not lea...

 15. Applications of electron lenses: scraping of high-power beams, beam-beam compensation, and nonlinear optics

  Stancari, Giulio

  2014-01-01

  Electron lenses are pulsed, magnetically confined electron beams whose current-density profile is shaped to obtain the desired effect on the circulating beam. Electron lenses were used in the Fermilab Tevatron collider for bunch-by-bunch compensation of long-range beam-beam tune shifts, for removal of uncaptured particles in the abort gap, for preliminary experiments on head-on beam-beam compensation, and for the demonstration of halo scraping with hollow electron beams. Electron lenses for b...

 16. Laser cooling of a stored ion beam: A first step towards crystalline beams

  Hangst, J.S.

  1992-09-01

  This report discusses: a brief introduction to storage rings; crystalline beams; laser cooling of ion beams; description of astrid-the experimental setup; first experiments with lithium 7 ion beam; experiments with erbium 166 ion beams; further experiments with lithium 7 ion beams; beam dynamics, laser cooling,and crystalline beams in astrid; possibilities for further study in astrid.

 17. Laser cooling of a stored ion beam: A first step towards crystalline beams

  This report discusses: a brief introduction to storage rings; crystalline beams; laser cooling of ion beams; description of astrid-the experimental setup; first experiments with lithium 7 ion beam; experiments with erbium 166 ion beams; further experiments with lithium 7 ion beams; beam dynamics, laser cooling,and crystalline beams in astrid; possibilities for further study in astrid

 18. Radioactive ion beams at SPIRAL

  The radioactive ion beam facility SPIRAL, presently under construction, will be based on the very high intensity heavy-ion beams (96AMeV at 6kW from He to Ar) at GANIL, France. The facility will produce radioactive ion beams using the ISOL method and a permanent magnet ECRIS which will allow for the production of multiple charged radioactive ions. The beam will be accelerated by a K=265 compact cyclotron and delivered into the existing experimental areas. The first tests for the production of radioactive ion beams have been undertaken with the test bench separator SIRa. A description of the facility, including the first results for the production of radioactive ion beams and perspectives are given. ((orig.))

 19. Self accelerating electron Airy beams

  Voloch-Bloch, Noa; Lilach, Yigal; Gover, Avraham; Arie, Ady

  2013-01-01

  We report the first experimental generation and observation of Airy beams of free electrons. The electron Airy beams are generated by diffraction of electrons through a nanoscale hologram, that imprints a cubic phase modulation on the beams' transverse plane. We observed the spatial evolution dynamics of an arc-shaped, self accelerating and shape preserving electron Airy beams. We directly observed the ability of electrons to self-heal, restoring their original shape after passing an obstacle. This electromagnetic method opens up new avenues for steering electrons, like their photonic counterparts, since their wave packets can be imprinted with arbitrary shapes or trajectories. Furthermore, these beams can be easily manipulated using magnetic or electric potentials. It is also possible to efficiently self mix narrow beams having opposite signs of acceleration, hence obtaining a new type of electron interferometer.

 20. Smartphone laser beam spatial profiler.

  Hossain, Md Arafat; Canning, John; Cook, Kevin; Jamalipour, Abbas

  2015-11-15

  A simple, low-cost, portable, smartphone-based laser beam profiler for characterizing laser beam profiles is reported. The beam profiler utilizes a phosphor silica glass plate to convert UV light into visible (green) light that can be directly imaged onto an existing smartphone CMOS chip and analyzed using a customized app. 3D printing enables the ready fabrication of the instrument package. The beam's diameter, shape, divergence, beam quality factor, and output power are measured for two UV lasers: a CW 244 nm frequency-doubled Ar ion laser and a pulsed 193 nm ArF exciplex laser. The availability of specialized phosphor converters can extend the instrument from the UV to the near infrared and beyond, and the smartphone platform extends the Internet of Things to map laser beam profiles simultaneously in different locations. PMID:26565823

 1. Beam Position Monitoring at CLIC

  Prochnow, J

  2003-01-01

  At the European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva, Switzerland the design of the Compact LInear Collider (CLIC) for high energy physics is studied. To achieve the envisaged high luminosity the quadrupole magnets and radio-frequency accelerating structures have to be actively aligned with micron precision and submicron resolution. This will be done using beam-based algorithms which rely on beam position information inside of quadrupoles and accelerating structures. After a general introduction to the CLIC study and the alignment algorithms, the concept of the interaction between beams and radio-frequency structures is given. In the next chapter beam measurements and simulations are described which were done to study the performance of cavity beam position monitors (BPM). A BPM design is presented which is compatible with the multi-bunch operation at CLIC and could be used to align the quadrupoles. The beam position inside the accelerating structures will be measured by using the structures thems...

 2. Radioactive ion beams at Spiral

  The radioactive ion beam facility SPIRAL, presently under construction, will be based on the very high intensity heavy-ion beams (96A MeV at 6kW from He to Ar) at GANIL, France. The facility will produce radioactive ion beams using the ISOL method and a permanent magnet ECRIS which will allow for the production of multiple charged radioactive ions. The beam will be accelerated by a K = 265 compact cyclotron and delivered into the existing experimental areas. The first tests for the production of radioactive ion beams has been undertaken with the test bench separator SIRa. A description of the facility, including the first results for the production of radioactive ion beams and perspectives are given. (authors). 10 refs., 3 figs., 1 tab

 3. Collimation with hollow electron beams

  Stancari, G; Annala, G; Kuznetsov, G; Shiltsev, V; Still, D A; Vorobiev, L G

  2011-01-01

  A novel concept of controlled halo removal for intense high-energy beams in storage rings and colliders is presented. It is based on the interaction of the circulating beam with a 5-keV, magnetically confined, pulsed hollow electron beam in a 2-m-long section of the ring. The electrons enclose the circulating beam, kicking halo particles transversely and leaving the beam core unperturbed. By acting as a tunable diffusion enhancer and not as a hard aperture limitation, the hollow electron beam collimator extends conventional collimation systems beyond the intensity limits imposed by tolerable losses. The concept was tested experimentally at the Fermilab Tevatron proton-antiproton collider. The first results on the collimation of 980-GeV antiprotons are presented.

 4. Technological innovation of quantum beams

  To celebrate the centennial anniversary of Einstein's great achievement done in 1905, 'World Year of Physics 2005 Forum,' Japan, held a conference on May 25, 2005, in Tokyo for students called 'Quantum Beam Technology Innovation.' This report consists of Proceeding of the lectures given at the conference which includes the new world to be exploited by quantum beam technology, Japanese science and technology policy in 21st century, expectation from research and development of company, quantum beam facilities and advanced research programs, nanotechnology and material science, utility of physical tools in life science fields, and quantum beam technology applied to industry. Topics are the nature of material wave and the coherency which explore the fine structure of matter, atomic lasers, Spring-8 facility at Harima, intense neutron beams at JAEA, RI beams at RIKEN, B factory of KEK, and HIMAC at Chiba for medical uses. (S. Ohno)

 5. Beam steering system

  Bowhill, S. A.; Merewether, K. O.

  1986-01-01

  A simple technique for steering the beam of a multimodule phased array MST (mesosphere, stratosphere, troposphere) radar antenna is described. It is desirable to be able to point the antenna in multiple directions, so as to derive all components of the horizontal velocity. This was done on an experimental basis by adding parallel wire line to the feed and achieving a southward tilt of the antenna. It is proved possible to steer the beam through most of the available range without adversely affecting the VSWR seen from the transmitter. Calibrating the antenna direction can be accomplished by observing radio sources, though there are an inadequate number to cover all directions. For various assumed values of the aspect sensitivity in dB/deg, and the calculated antenna pattern, it is possible to calculate the effective pointing angle of the antenna, defined as that angle which would give an identical location for the centroid of the power spectrum if aspect sensitivity were absent. Using averaged apparent steering directions, eastward and northward winds were calculated for special radar runs simultaneous with 14 balloon launches at Peoria and results are presented.

 6. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  Ren, Haitao, E-mail: ren@frib.msu.edu; Pozdeyev, Eduard; Lund, Steven M.; Machicoane, Guillaume; Wu, Xiaoyu; Morgan, Glenn [Facility for Rare Isotope Beams, Michigan State University, East Lansing, Michigan 48824 (United States)

  2016-02-15

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper.

 7. Simulation of beam-induced plasma for the mitigation of beam-beam effects

  Ma, J.; Wang, G.; Samulyak, R.; Yu, K.; Litvinenko, V.

  2015-05-03

  One of the main challenges in the increase of luminosity of circular colliders is the control of the beam-beam effect. In the process of exploring beam-beam mitigation methods using plasma, we evaluated the possibility of plasma generation via ionization of neutral gas by proton beams, and performed highly resolved simulations of the beam-plasma interaction using SPACE, a 3D electromagnetic particle-in-cell code. The process of plasma generation is modelled using experimentally measured cross-section coefficients and a plasma recombination model that takes into account the presence of neutral gas and beam-induced electromagnetic fields. Numerically simulated plasma oscillations are consistent with theoretical analysis. In the beam-plasma interaction process, high-density neutral gas reduces the mean free path of plasma electrons and their acceleration. A numerical model for the drift speed as a limit of plasma electron velocity was developed. Simulations demonstrate a significant reduction of the beam electric field in the presence of plasma. Preliminary simulations using fully-ionized plasma have also been performed and compared with the case of beam-induced plasma.

 8. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  Ren, Haitao; Pozdeyev, Eduard; Lund, Steven M.; Machicoane, Guillaume; Wu, Xiaoyu; Morgan, Glenn

  2016-02-01

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper.

 9. Beam simulation studies of ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB

  To meet the beam power requirements of 400 kW at the fragmentation target for facility for Rare Isotope Beams (FRIB), simultaneous acceleration of two-charge states should be used for heavier ions. These intense multi-charged ion beams will be produced by a 28 GHz electron cyclotron resonance (ECR) ion source at a high voltage of 35 kV. After extraction, the ion beam will be pre-accelerated to 12 keV/u with a 50 kV platform, transported down to an achromatic charge state selection (CSS) system followed by a vertical transport line, and then injected into a radio frequency quadrupole accelerator. The TRACK code developed at ANL is used to perform the simulations of the ECR beam extraction and low energy beam transport for FRIB. In this study, we include the magnetic field of ECR ion source into simulations. Different initial beam conditions as well as different space charge neutralization levels are tested for the ECR beamline. The beam loss in CSS system and the corresponding protective measures are discussed. The detailed results about the beam dynamic simulation and beam loss in CSS system will be presented in this paper

 10. NCenter wide band neutrino beam

  This memo describes the physical properties of the currently operating N-Center wide band neutrino beam---commonly called the triplet train, following a past tradition of a triplet lens configuration. In reality, in order to gain a larger momentum acceptance and to minimize the angular divergence of the beam, a quadruplet beam (4 lenses) employing point-to-parallel optics at a central momentum of 300 GeV was built. 6 refs., 13 figs., 1 tab