WorldWideScience

Sample records for aspekty sozdaniya informatsionno-analiticheskoj

 1. Uz temu Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva

  Brajša-Žganec, Andreja

  2014-01-01

  Tema broja Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva usmjerena je na istraživanja s područja obitelji, braka i partnerstva u svijetu i u Hrvatskoj. Iako su partnerstvo, brak i obitelj vječne teme važne u svim povijesnim epohama, danas su još aktualnije. Istražuje se bračna i obiteljska kriza, emocionalni život obitelji, raspravlja se o alternativnim oblicima zajedničkoga života, odrednicama roditeljstva te podršci roditeljstvu. Statistički podaci jasno pokazuju da se svake go...

 2. Doping w sporcie - prawne aspekty = Main legal issues of sports doping

  Klimczyk, Agata

  2014-01-01

  Klimczyk Agata. Doping w sporcie - prawne aspekty = Main legal issues of sports doping. Journal of Health Sciences. 2014;4(14):285-293. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. DOI: 10.5281/zenodo.13372 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2814%29%3A285-293 https://pbn.nauka.gov.pl/works/594485 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21433   The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107....

 3. Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

  Abramović, Andrej

  2014-01-01

  U tekstu pod naslovom Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi razmatraju se neke teme vezane za odredbe navedenog zakona koje su povezane sa Zakonom o upravnim sporovima i upravnim sudovima uopće. Tako se problematizira nadležnost upravnih sudova u upravnim sporovima proizašlim iz postupaka predstečajnih nagodbi, status zainteresirane osobe u takvim sporovima, potreba da tužba u upravnom sporu ima odgodni učinak, te se navode najčešći razlozi d...

 4. Sprawozdanie pokonferencyjne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”

  Gawrońska, Magdalena

  2014-01-01

  Sprawozdanie pokonferencjyne. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu”, odbyła się 6 grudnia 2013. Konferencja została zorganizowana przez Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 5. Neki aspekti razvoja i modernizacije višenamenskih borbenih aviona / Several aspects of development and modernization of contemporary multirole combat aircraft

  Slaviša Vlačić

  2008-07-01

  Full Text Available Težište rada predstavljaju određeni aspekti razvoja i modernizacije savremenih višenamenskih borbenih aviona. Shodno velikom broju noviteta koje nosi razvoj svake nove generacije višenamenskih borbenih aviona, kao i obimne modernizacije postojećih, izdvojeni su samo najbitniji aspekti koji ih suštinski određuju i međusobno povezuju. / This paper focuses on some aspects of development and modernization of contemporary multirole combat aircraft. In compliance with a large number of innovations developed in every generation of multirole combat aircraft as well as comprehensive modernization of existing types, the main essential and interactive aspects are emphasized here.

 6. Orální historie na internetu. Právní, etické a metodologické aspekty

  Schindler-Wisten, Petra

  Plzeň : Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2011 - (Böhmová, L.; Morávková, N.), s. 179-187 ISBN 978-80-904384-9-1. [Říká se... aneb teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie. II. vědecká konference České asociace orální historie ve dnech 16.-18.3.2011 v Nečtinech. Nečtiny u Plzně (CZ), 16.3.2011-18.3.2011] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1352 Institutional support: RVO:68378114 Keywords : oral history * internet * data protection Subject RIV: AB - History

 7. Sociālekonomiskie aspekti dabisko zālāju uzturēšanā Madlienas pagastā

  Ozola, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darbā ir aplūkoti dabisko zālāju uzturēšanas sociāli ekonomiskie aspekti, kas cieši saistīti ar pētītajiem materiāliem – zemes lietojumveidu, tiesību aktiem un atbalsta maksājumiem, lauksaimnieku viedokli un informētību, lauku statistiku. Veikts literatūras apskats, aplūkoti saistītie tiesību akti par atbalsta maksājumiem, veikta analīze statistikas materiāliem par zemes lietojumveidiem un lopkopību, veiktas intervijas ar Madlienas pagasta lauksaimniekiem, pagasta pārvaldes vadītāju...

 8. MIKROEKONOMSKI ASPEKTI CIJENE VODE

  Goić, Srećko

  2004-01-01

  Voda kao specifi čna roba i vodoopskrba kao specifi čna djelatnost nude veoma zanimljivo područje za mikroekonomsku analizu. Polazeći od činjenice da se u tržišnoj ekonomiji većina mikroekonomskih kategorija i relacija vrti oko cijene, u ovome se radu pokušalo provesti jednu svestranu analizu ključnih mikroekonomskih determinanti cijena vode. Konstatirajući da u vodoopskrbi djeluje monopolističko tržište, analizirani su odnosi između ponude i potražnje na takvom tržištu, elastičnost pot...

 9. Sociologické aspekty

  Linková, Marcela

  Praha: Grada Publishing, 2002, s. 118-122 ISBN 80-247-0333-5 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : transgenderism * gender roles * performativy Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 10. Retoryczne aspekty popularyzacji naukowej

  Załęska, Maria

  2016-01-01

  After having distinguished the two main contexts for the transmission of knowledge – the esoteric and exoteric – the paper offers a systematic comparison between scientific and popular science texts in terms of inventio, dispositio and elocutio. The popular science texts tend to present knowledge in anthropocentric terms, showing the relevance of the message to the recipients’ everyday lives. They turn out to be shorter than genuine scientific texts, and this is achieved, among ...

 11. Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie

  Valentová, Petra

  2007-01-01

  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských zdrojů“ je v práci omezen pouze na zaměstnance a „vytváření lidských zdrojů“ pouze na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Dále je zpracováním práce sledováno několik cílů dílčích. První dílčí cíl spočívá v identifikaci některých problém...

 12. Ekonomické aspekty MOOC

  NOVÁČKOVÁ, Vendula

  2015-01-01

  The Economical Aspects of MOOC. Bachelors thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. The bachelors thesis deals with the world phenomenon of online education in recent years. Called Massive Open Online Courses (MOOCs) and Small Private Online Courses (SPOCS), and strategies for the implementation of these courses at the Faculty of Business and Economics at Mendel University in Brno, with regard to economic aspects. Thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical pa...

 13. Aspekty vakcinace psů

  Michalíková, Nikol

  2014-01-01

  The immune system ensures the integrity of organism. Its objective is to distinguish and eliminate a dangerous impulse. The immune system is made out of specialized lymphatic organs, where immune competent cells get born and incubate. The lymphatic organs can be divided into primary and secondary. We distinguish non-specific immunity made out of cell factors and specific immunity which most important part are antibodies. Viruses, bacteria and microscopical fungi are known as factors causi...

 14. Fenomenologické aspekty intersubjektivity

  Urban, Petr

  Bratislava : SFZ pri SAV, 2010 - (Karul, R.; Sťahel, R.; Toman, M.), s. 411-418 ISBN 978-80-970303-1-5. [4. slovenský filosofický kongres. Smolenice (SK), 13.09.2010-15.09.2010] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : intersubjectivity * body * phenomenology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 15. Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj

  ČRPIĆ, Gordan; Kušar, Stjepan

  1999-01-01

  U svom radu autori analiziraju religioznost u Hrvatskoj, i to pod četiri vida, s obzirom na konfesionalnu pripadnost i obrednu praksu, s obzirom na religioznost u užem smislu, gledanu kao emocionalni odnos prema svetome, kroz razne oblike vjerovanja, poznavanja određenih vjerskih istina, te njihova prihvaćanja, i, kroz viđenje uloge Crkve u društvu s obzirom na pitanja vezana uz socijalnu, političku i etičku problematiku. Rezultati istraživanja pokazuju da se većina naših građana, njih 89,7%,...

 16. Filling Mixtures and Legislative Aspects of their Application for the Disposal of Mine Workings / Základkové Směsi A Legislativní Aspekty Jejich Používání Pro Likvidaci Důlních Děl

  Orlíková Alena

  2013-09-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá legislativními aspekty používání základkových směsí při zahlazování následků hornické činnosti. Podniky, které provádějí likvidaci důlních děl, nakupují základkové směsi v režimu veřejných zakázek a potřebují záruku kvality výrobku. Požadavky zakotvené v technických návodech pro certifikaci stanovených stavebních výrobků vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti výrobku z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. V současné době probíhá v této oblasti legislativní vývoj, který směřuje k implementaci nařízení REACH do technických návodů a tím k dosažení cíle, aby se základkové směsi vyráběly a používaly bezpečným způsobem.

 17. Etické aspekty otcovství

  ČECHOVÁ, Lenka

  2009-01-01

  The work deals with the theme of faterhood from a historical, sociological, psychological and ethical perspective. The importance of the father in child care is defined as the general terms and in terms of specific developmental stages of the child and his female or male sex. The central part of the work consists of the basic characteristics of the ethical aspects that should be applied when the father is caring the child. Final summary is devoted to issue of gay fathers and the dilemma, whic...

 18. Genderové aspekty produkce znalosti

  Tenglerová, Hana

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 9 (2011), s. 6. ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender equality * science * policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/193_SOCIOWEB_09_2011.pdf

 19. FOREX - aspekty obchodování

  Bejvl, Michal

  2012-01-01

  The main objective of this thesis is to establish a list of simple rules, which the author practiced when trading on a real trading account. These rules defined what the most general possible way for the novice trader to lose his first trading account within a few months, as is customary for most beginners. The first part deals with literature searches, where with the help of available literature describes a summary of key terms. In the second part of the individual concepts explored in pract...

 20. Hermeneutické aspekty Husserlovy fenomenologie

  Ďurďovič, Martin

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 2 (2013), s. 207-228. ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : genetic phenomenology * theory of perception * hermeneutics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=starsi-cisla&rok=2013&cislo=2-2013&obsah=565

 1. Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej

  Lepa, Adam

  2009-01-01

  This paper is concerned with the issue of public opinion considered from two points of view: ethical and educational. It has been inspired by the insufficient knowledge of society about public opinion as well as the gullibility of the general public as regards the acceptance of the results of public opinion polls. Therefore, the ethical and educational dimension of this phenomenon are not recognized, which results in a severe lack of research and publications on the topic. The pape...

 2. Javnozdravstveni aspekti gospodarenja opasnim medicinskim otpadom

  Marinković, Natalija; Vitale, Ksenija; Afrić, Ivo; Janev Holcer, Nataša

  2005-01-01

  Opasni medicinski otpad zahtijeva posebne metode obrade i konačnog odlaganja. Najveći proizvođači opasnoga medicinskog otpada su bolnice koje još uvijek ne primjenjuju postojeću legislativu i naputke o postupanju s medicinskim otpadom. Samo jedna bolnica u Hrvatskoj ima dozvolu za spaljivanje infektivnoga medicinskog otpada, no neke bolnice bez dozvole i u neadekvatnim uređajima ili postrojenjima samostalno spaljuju opasni otpad. Zdravstvene ustanove skladište i velike količine staroga medici...

 3. Određeni aspekti crkvenosti

  BALOBAN, Josip; Črpić, Gordan

  2000-01-01

  Autori napominju da je Crkva složena stvarnost, zasnovana na božanskom i ljudskom elementu. Crkvenost sagledavaju također kao složenu stvarnost koju istražuju služeći se empirijskom, sociološkom metodom, uzimajući u obzir šest, ovom metodom dohvatljivih dimenzija crkvenosti. Prva analizirana dimenzija je dimenzija »konfesionalne pripadnosti«. Prema rezultatima istraživanja, 84,5% ispitanika deklarira se kao »katolici«, 1,9% pripadnicima drugih denominacija, a 13,6% ispitanika sebe ne deklarir...

 4. Sociokulturni aspekti obnove i razvitka sela (teze)

  Cifrić, Ivan

  1992-01-01

  In the form of theses the author gives several principles from which it is necessary to start in the renewal of rural settlements and the rural area. Renewal must be regarded as the sum of activities in the context of sustainable development. By this the author means conceiving the rural settlement of the future, which will make maximum use of new technologies, sources of energy, introduce changes to reach the desired structure of the family farm, preserve the...

 5. Wybrane aspekty podatku akcyzowego w Polsce

  Ślebocka, Magdalena

  2002-01-01

  Excise was enacted into the polish tax system by the act of 8 January 1993 concerning the tax levied on goods, services and the excise. Before enacting this act, one - stage turnover tax was binding which allowed for usage of different tax rates. In general, the excise is a complementary tax to the indirect tax, namely the tax on goods and services. The basic law act shaping the excise are: act concerning the tax on goods and services issued on 8 of January 1993 and the ac...

 6. PODSTAWOWE ASPEKTY RACJONALNOŚCI ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

  Senda, Joanna

  1998-01-01

  The theory o f economy admits that subjects operating within a market, consumers included, are all guided by the principle of rationalism when taking their market decisions. However the rationalism of behaviour could not be related to economic criterions exclusively, The article is an attempt to demonstrate that in most situations the behaviour itself of a consumer is justified subjectively, From his own point of view the consumer behaves rationally despite of the fact that his...

 7. Psihološki aspekti pismenosti

  Knaflič, Livija

  2015-01-01

  Pismenost je složeni kulturni i društveni fenomen s višestrukim utjecajima na individualnoj i društvenoj razini. Ovaj rad predstavlja višedimenzionalni model pismenosti koji se odnosi na jezičnu, kognitivnu, društveno-kulturnu, razvojnu i obrazovnu dimenziju. Korištenje pismenosti je događaj koji podrazumijeva korištenje i/ili prisutnost svih dimenzija pismenosti. Korištenje novih tehnologija i pojava digitalne pismenosti dalo je pojmu pismenosti nova značenja. Treba naglasiti dva glavna proc...

 8. Kliniczne aspekty atrofii urogenitalnej u kobiet

  Grzegorz Stachowiak

  2011-02-01

  Full Text Available Female urogenital atrophy increases with the menopausal age. It is also susceptible to various types ofhormonal therapy, e.g. systemic menopausal hormonal therapy and vaginal hormone therapy. Tibolone,a synthetic steroid with the affinity to all the basic types of steroid receptors – oestrogen, progesterone andandrogen, is a good (i.e. effective and safe alternative option to other therapies of atrophic lesions of the lowerurogenital tract in women.

 9. Społeczno-kulturowe aspekty adopcji w Boliwii

  Ziółkowska-Kuflińska, Magdalena

  2007-01-01

  The principal aim of this article is to determine the function of the adoption in Bolivia, which usually is the main cultural and social value. I am of the opinion that the adoption in Bolivia cannot be considered in isolation from the cultural, social and historical determination. I also consider that interpretation and analysis of the conditions of adoption should be considered with a lot of relations between the members of this society. Adoption in Bolivia is a lengthy and c...

 10. Etické aspekty krizové komunikace podniku

  Roztočilová, Linda

  2010-01-01

  The topic of the Master's Thesis "Ethical aspects of crisis company communication" is crisis communication. It is aimed at theoretical knowledge, analysis of ethical failure in the crisis communication and the measure suggestion for company management in crisis communication planning and managing. The Master's Thesis is focused on two examples from the floods in August 2002. The floods in the Prague underground and in the chemical plant Spolana Neratovice became the symbol of the summer situa...

 11. Neplodnost a etické aspekty asistované reprodukce

  VALEČKOVÁ, Lucie

  2010-01-01

  This work deals with infertility and the ethical aspects of assisted reproduction. Theoretic part is devoted to male and female infertility, its causes, the methods and issues of assisted reproduction, which are ethically unacceptable as shledávány, where some are tolerated under certain conditions. The practical part of this thesis are examined attitudes of infertile couples and the public on the ethical aspects of assisted reproduction.

 12. Psychoterapeutické aspekty autorské tvorby

  MIKULOVÁ, Renáta

  2015-01-01

  This Bachelor thesis dealing with the author's creation was written as a potential psychotherapeutic method. The goal of the thesis is to determine whether writing own short texts and reading them in public can be used in the area of psychotherapy or not. Further goal is a description of the relationships between the individual and the author's creation. The author has been also analysing external and internal effects influencing the individual. The thesis is divided into two parts a theoreti...

 13. Právne aspekty reklamy na internete

  Sopková, Katarína

  2015-01-01

  Sopková, K. Legal aspects of internet advertising. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. This thesis will examine the legal aspects of internet advertisement. Bachelor the-sis is divided into two parts. The first part is theoretical, the second one is practi-cal. The first part defines terms that appears in thesis, for example advertising, regulation of advertising, unfair competition, etc. What is really important in this part of thesis is describing Google's AdWords ad system. The...

 14. Neki aspekti izbora boje zuba za mobilne proteze    

  JEROLIMOV, Vjekoslav; Carek, Vlado; Stipetić, Daniel

  1986-01-01

  Istraživanje je izvršeno ina osnovi podataka iz bolesničkih kartona i radnih naloga 935 pacijenata s parcijalnim (381 muškarac, 251 žena) i 365 pacijenta s totalnim protezma (118 muškaraca, 251 žena). Sv,e proteze izrađene su s umjetnim zubima iz aikrilata (dvoslojnim) tvornice Poligalansplastik (Volčja Draga). U obradi podatka poslužila je kvalitativna statistička metoda po Crameru, a značajnost razlika provjerena je X2 — testom. U parcijalnih proteza primjetna je veća učestalost pojedini...

 15. HRVATSKI STRIP 1990-IH: ETNOLOŠKI ASPEKTI

  Matošević, Andrea

  2005-01-01

  Članak analizira osam publiciranih stripova u Hrvatskoj 1990-ih godina, koji su sva pronađena građa koju je autor uspio skupiti. Tematski se mogu podijeliti u tri skupine: superheroji, antijunaci te stripovi s porukom. Cilj je bio pokazati da strip na sebi svojstven način apsorbira teme kojima se bave ostali mediji. Dakle, u ovom slučaju, ratište, imidž ratnika i neprijatelja ali i svojevrsna idealizacija povijesti Hrvata, gdje su oni mahom prikazani kao mudriji, dovitljiviji i učeniji ili...

 16. Turecko a EU: Kulturně-historické aspekty

  Sellner, Filip

  2009-01-01

  In the main part of the thesis is described the relationship between Turkey and the EU. Also the evolution of the relationship with the beginning in the 1960s is analyzed with consequences of the potential enlargement for both, the Turkey and the EU. Nevertheless, the basic time period is the last decade with an outlook for the first years of the potential Turkish membership in the EU. Not only culture but also attitude of European citizens and Turcs to the membership or Turkish economy and i...

 17. Aspekty efektivní vnitropodnikové komunikace

  Kindl, Martin

  2014-01-01

  Effective internal communication is a very important part and also a prerequisite for the proper functioning of any organization. It is ranked as one of the most important managerial skills and even for employees is the basis for the successful execution of jobs . This thesis is concerned with the level of communication and communication skills in a selected organization . The theoretical part is based on the definition of basic concepts relating particularly to communication and managemen...

 18. Sociální aspekty tvořivosti

  Veselý, Arnošt

  2006-01-01

  Roč. 4, č. 7 (2006), s. 5-7. ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : creativity * system model * field Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.socioweb.cz

 19. Etički aspekti komunikacije u zdravstvu

  Brkljačić, Morana

  2013-01-01

  Komunikacija liječnika i bolesnika nucleus je medicine orijentirane prema čovjeku, a ne prema bolesti. U današnje moderno vrijeme koje podliježe brojnim izazovima moderne tehnologije, uvelike je prepoznata promjena u kulturi komunikacije. U odnosu između liječnika i bolesnika, unatoč velikim promjenama u tehnološko-znanstvenom smislu, postoji i dalje potreba dobre komunikacije. Komunikacija u medicini klinička je vještina koja se uči, podučava i prakticira. Jedan od najvažnijih...

 20. New Aspects of Melasma/Novi aspekti melazme

  Damevska Katerina

  2014-03-01

  Full Text Available Melasma is a common cosmetic problem and its severity ranges from minor pigmentation during pregnancy that resolves spontaneously, to a chronic, troublesome, disfiguring condition. Today, there are various treatment modalities for melasma, providing a different success rate. The need for an effective treatment for melasma is becoming more and more significant probably due to the current lifestyles with increased UV exposure, broad use of hormones for contraception and hormone replacement therapy, as well as increasing esthetic demands. The mainstay of treatment is regular use of sunscreens along with topical medications suppressing melanogenesis. This review summarizes recent progress in understanding the pathophysiology of melasma and implications for new treatment strategies.

 1. New Aspects of Melasma/Novi aspekti melazme

  Damevska Katerina

  2014-01-01

  Melasma is a common cosmetic problem and its severity ranges from minor pigmentation during pregnancy that resolves spontaneously, to a chronic, troublesome, disfiguring condition. Today, there are various treatment modalities for melasma, providing a different success rate. The need for an effective treatment for melasma is becoming more and more significant probably due to the current lifestyles with increased UV exposure, broad use of hormones for contraception and hormone replacement ther...

 2. Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce

  Błażejewska, Kamila (oprac.)

  2010-01-01

  The aim of this discussion is to determine whether and to what degree the legal regulations concerning the production and utilization of agricultural biogas affect the development of this branch of renewable sources of energy. In conclusion the author states among other things that regulations on agricultural biogas production and utilisation, binding to date, are insufficient to strengthen this branch of economy, there are no regulations referring directly to the construction ...

 3. Načela ratovanja: Aspekti preoblika i zastarijevanja

  Paić, Ivo

  2000-01-01

  Problem ovoga istraživanja je neprevladano uvjerenje da unatoč promjenama zbilje rata i ratovanja vlada postojan odnos načela i te promjenjive zbilje. A vodeće je pitanje: je li to uvjerenje pokazatelj zastarijevanja mišljenja načela i neprimjerenosti tih konstrukcija zahtjevima promijenjene "slike rata", pa dijelovi njihova sadržaja pripadaju prošlosti. Izdvojene su dvije perspektive spoznavanja aspekata zastarijevanja. Jedna se otvara radikalnim prodorom vremena u načela: "natjecanje u vrem...

 4. Teoreticheskie aspekty prigranichnogo jekonomicheskogo sotrudnichestva na osnove integracionnyh processov

  Bilchak V.

  2014-08-01

  Full Text Available In this article the author analyses theoretical aspects of border economy in the conditions of modern processes of integration. The author describes the existing schools and concepts of integration stressing the role of government regulation relating to the deformations in the development of the world economic mechanism. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism from classical political economy, monopoly regulation. This resulted in monopolistic competition, imperfect competition, and oligopoly – largely, through all fields and poles of economic growth to certain elements of government regulation and social reproduction on the international scale. The author examines the key elements and stages of economic integration. These stages assume a number of consecutive forms: free trade zone, customs union, common market, complete economic integration, and economic union. The article shows that the transition occurs from the lowest to the highest stages — from the processes of integration involving, firstly, trade market and then capital and labour markets to the integration of social sphere. The theoretical aspects of all these transformations can be easily traced in the case of EU integration processes.

 5. Psychické aspekty dopravní psychologie

  ČERNOCHOVÁ, Zuzana

  2012-01-01

  The paper deals with traffic psychology in more detail. The theoretical part focuses mainly on the personal characteristics of drivers, including the perspective of their personality, temperament, motivation, emotion, ability and differences between men and women. Further, the traffic accidents are described concentrating on tendencies and causes of their occurence. The paperwork includes also a chapter dealing with typology of drivers, focusing on dangerous drivers. The practical part is bas...

 6. Marketingové aspekty cetifikace lesů PEFC

  Tomek, Michal

  2013-01-01

  This work is about forest certification, systems of certification in Czech republic, about their differences and about forest certification PEFC. I focus on the marketing concept of PEFC, consumer behavior, marketing communications on the consumer markets and on market organizations and the possibility to use communication strategies. The main focus of my work is to investigate the possibilities for marketing use PEFC forest certification, position of the organization PEFC on consumer markets...

 7. Genderové aspekty afrického rozvoja

  Kolcunová, Petra

  2010-01-01

  Trade liberalization has different impacts on groups of individuals in the society. Some of them improve their situation, the other ones get worse. Due to the existing gender inequali-ties the distribution of benefits from trade liberalization between women and men is dis-proportional. The paper indentifies main areas, in which are the gender inequalities the most significant. African women are limited in their access to education, productive resources and to technologies, but also to the mea...

 8. Ekonomické aspekty projektů PPP

  KADLEC, Ondřej

  2008-01-01

  This thesis deals with economic impacts of the application of the Public-Private Partnerships in the Czech Republic. Public-Private Partnerships are the newest form of the cooperation between public and private sector in delivering of public goods. The theoretic part of the thesis comes close to the fundamental aspects of the Public private partnerships and their characteristics, to the reasons of participation of the subjects in the projects, to the forms of Public-Private Partnerships, thei...

 9. SADRŽAJNI ASPEKTI DIDAKTIKE ŠKOLSKOG VJERONAUKA

  Garmaz, Jadranka

  2005-01-01

  Didaktika se bavi istraživanjem dinamike poucavanja/ ucenja u svrhu izgradnje teorija i umijeca planiranja, provedbe i vrednovanja ciljanih procesa poucavanja/ucenja sukladno subjektu, predmetu i situaciji. Za razliku od opce didaktike, didaktika školskog vjeronauka znanstvena je refleksija ucenja i poucavanja vjeronauka u školi ili teorija prakse vjeronaucne nastave. Kao predmetna didaktika ona je u prvom redu upucena na sadržaj vjeronauka kao školskog predmeta u interak...

 10. PEDAGOŠKI ASPEKTI PRIMJENE ELEKTRONSKOG UDŽBENIKA

  Španović, Svetlana

  2010-01-01

  U osnovi ovog rada je zapažanje da su obrazovne znanosti pred važnim zadatkom da konstituiraju novu teoriju škole, obogaćenu pedagoškom analizom primjene računala u nastavi. Ističe se da je škola nepripremljena za izazove koji su nastali brzim razvojem informacijskih tehnologija i novih medija u obrazovanju. Masovna primjena računala i Interneta doprinijela je razvijanju nove tehnike obrazovanja, e-obrazovanje. Fleksibilnost ovog vida obrazovanja se, u odnosu na klasične oblike edukacije, ...

 11. Vybrané aspekty marketingu ve stavebnictví

  Trsková, Adéla

  2010-01-01

  The topic of this thesis is to describe chosen aspects of marketing in building industry. It should define some major features of marketing in building industry and its specifications in comparison with general marketing. The thesis describes building market, its segmentation, analysis and subjects which appear on it. Further it describes marketing and communications mix and marketing informational system used by building companies. In practical part the thesis speaks about the five biggest b...

 12. Sociologické aspekty díla Michela Foucaulta

  Vávra, Martin

  Plzeň : Aleš Čeněk, 2007 - (Šubrt, J.), s. 338-359 ISBN 978-80-7380-061-1 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : historical sociology * Michel Foucault Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 13. Economic aspects of radiosterilization; Aspekty ekonomiczne sterylizacji radiacyjnej

  Zimek, Z. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The economic analysis of radiosterilization have been done. The costs have been estimated on the example of Electron Accelerator Irradiation Plant for Radiosterilization working in Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw. 3 tabs.

 14. Współczesne aspekty funkcjonowania kontroli marketingowej

  Kowal, Witold

  2004-01-01

  The present marketing control theory doesn't suit the new management concepts. The most important fields that will influence the future change of marketing control theory are: new marketing concepts, new ideas of corporate objectives, integrating approaches in management and the "feed forward" in control concepts. Differentiations of marketing concepts and corporate objectives create a problem of measurement for marketing control. On the other hand the integrating approaches in management and...

 15. PSIHOLOŠKI ASPEKTI POREMEĆAJA UČENJA

  Prvčić, Iva; Rister Zec, Mihaela; Barišić, Irma

  2008-01-01

  Poremećaji učenja su heterogena dijagnostička kategorija. U užem smislu pod poremećajima učenja podrazumijevaju se specifični poremećaji čitanja, pismenog izražavanja te matematičkih sposobnosti. S druge strane, poremećaje učenja može se promatrati kroz četiri klastera simptoma koji se međusobno ne isključuju: 1. disleksija; 2. motorno-perceptivne poteškoće; 3. govorno-jezična kašnjenja; 4. hiperaktivnost. U kliničkoj praksi ovaj neurorazvojni poremećaj dijagnosticira se u školskoj dobi. N...

 16. Psychologické aspekty manažerské profese

  Matysová, Kamila

  2009-01-01

  The following paper attempts to offer a framework for explaining relations between manager profession and psychological aspects of human being. Nowadays the competition is increasing and knowledge of psychology and communication theories is becoming a crucial competitive edge. The work is intended to support importance of psychology for management and business. The author seeks inspiration both in depth psychology and in humanistic and phenomenological theories. In the first step, the author ...

 17. Abandon jako instytucja morskiego prawa ubezpieczeniowego. Wybrane aspekty prawnoporównawcze

  Ziemiak, Michał P.

  2009-01-01

  The purpose of this paper is to introduce the issue of abandonment (referred in Poland as “abandon”) in Polish Maritime Code and also in Russian, French and UK legislation. First part opens with overall remarks on marine insurance law as well as abandonment and its functions. Next the author focuses on problems of actual total loss (ATL) and constructive total loss (CTL). Redundant legislative approaches towards defi nitions and purposes of ATL and CTL are presented. This part additionally in...

 18. Wybrane aspekty metodyczne zastosowań informatyki do zarządzania województwem

  Poraszka, Tadeusz

  1981-01-01

  Methodology of designing applications for informatics in state administration organs represents a creative adaptation of experience gained mainly in the course of applying informatics in tho industry. It also takes into account typical conditions and complex nature of management and administration as well as a fact that all activities on the macroeconomic scale carry a much bigger burden of uncertainty than operations on the company's scale. The present trends in desig...

 19. Organizacijski aspekti računovodstvenih informacijskih sustava i njihova važnost

  Tomić, Bojan; Strancarić, Sandra

  2014-01-01

  Daily we are confronted with the companies problems in acquiring or maintaining competitive advantage. By Croatian accession to the European Union that struggle became more pronounced. However, competitors can be only high-quality and successful companies, and many business decisions depend on managers. It is necessary to have quality accounting information to make such imprtants decisions. Accounting must be organized in such a way that at any moment it can produce any kind of information re...

 20. Ekonomické aspekty filmového průmyslu

  Snopek, Jan

  2013-01-01

  This bachelor thesis focuses on the economic aspects of film industry. It is divided into three chapters, where the purpose of each is to define the bonds between the main subjects. In the first chapter I analyse the cash flows regarding film producers. The next chapter focuses on the link between the viewers and film providers. Moreover this chapter introduces the main threat to the film industry which is piracy. It also introduces possible solutions to this problem. In the final part I anal...

 1. Právní aspekty letecké přepravy

  Hercíková, Jana

  2014-01-01

  This Bachelor thesis deals with the legal aspects of air transportation. In the introductory chapter is presented air transportation, its advantages and disadvantages. Another chapter is devoted to the development of legislation, sources of international regulation, where is within one source characterized the delivery clauses of INCOTERMS 2010. The third chapter deals with contractual relations in air transportation and also with related agreements. In the fourth chapter is devoted to custom...

 2. Fantasy - teorie žánru a jeho edukační aspekty

  HOKR, Boris

  2010-01-01

  This diploma thesis deals with fantasy literature in both, national and international contexts, as well as with its didactical possessions. Its aim is to prove that this genre has, apart from its history and a recognized place in the domain of literature, a cognitive value to enhance the readers in terms of aesthetics, knowledge, experience and emotions. A second aim of the thesis is to describe the position of fantasy in so-called ``speculative fiction{\\crq}q. The first part of the work allo...

 3. PEDAGOŠKI ASPEKTI PUČAVANJA POMOĆU SUVREMENE TEHNOLOGIJE U ŠKOLI

  Bulali, Eranda; Bushati, Jozef; Dibra, Gezim; Barrolli, Ezmolda

  2013-01-01

  Rad predstavlja teorijsko i empirijsko istraživanje u didaktičkom području poučavanja uz upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Prijašnja istraživanja nisu ponudila jednoznačan odgovor na pitanje kako se ICT uklapa u pedagoški koncept nastave. U istraživanju je primjenjeno anketiranje i intervjuiranje sveučilišnih nastavnika u Albaniji koji proučavaju odgoj i obrazovanje kako bi se istražila potreba za promjenama u tradicionalnoj pedagogiji u skladu sa suvremenim teh...

 4. Srdeční frekvence a protekce myokardu – experimentální aspekty

  Ošťádal, Bohuslav

  Praha : Farmakon Press, 2008, s. 3-4. [Výroční sjezd České kardiologické společnosti /16./. Brno (CZ), 24.05.2008-27.05.2008] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : heart rate * ischemia * protection Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 5. Leasing - účetní a daňové aspekty

  Gillová, Martina

  2007-01-01

  Basic characteristics of leasing. Possibilities of leasing operations accounting according to the Czech regulations and according to the International accounting standards (IAS/IFRS). Analysis of differences in accounting. Schemes of leasing operations in financial statements. Tax aspects of leasing operations.

 6. Krize současné rodiny - psychosociální aspekty

  MIKULOVÁ, Radka

  2008-01-01

  Today's marriages and partnerships come with knowing that they can end easily. The social stigma previously linked to divorce is a long time gone. A life without a wedding is not only socially acceptable, but even fashionable. Divorce is very traumatic, very painful and it leaves long-term consequences for all involved. Even more so for the children who only barely understand, what happened. The loss of certitude is often combined with the feeling of guilt. The children may assume it is their...

 7. Etické a právní aspekty prostituce

  BAIEROVÁ, Jana

  2015-01-01

  The Thesis deals with esthetical and legal issues of the Prostitution. The theoretical part analyses current situation regarding the prostitution, describes the prostitution and covers its historical development. The other part that deals with research brings an empiric results based on a quality strategy. Eight women have been approached and questioned on the basis of a self-selection method. The research results have been applied in the Thesis with regards to particular legal and ethical is...

 8. Základní aspekty výživy a zdraví telat

  MOTEJLEK, Miroslav

  2015-01-01

  The thesis deals with nutrition of calves from birth until weaning and health issues of the calves. The first part of work deals with nutrition of calves, especially about the importance of the colostrum period, which is important for the development of their immunity, and then dairy period until weaning. The second part of the thesis with the health issues of the calves. Especially resporatory dieases and diseases of the digestive system. Diseases of calves is causing economic burden on farm...

 9. Tepelné aspekty tření v kloubním spoji

  Němeček, R.; Pražák, Josef

  Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Zolotarev, I.), s. 1-2 ISBN 80-85918-88-9. [Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 10.05.2004-13.05.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919 Keywords : hydrodynamic friction * physiological solution Subject RIV: BJ - Thermodynamics

 10. Neki aspekti upravljanja mješovitim kanalizacijskim sustavom na primjeru grada Osijeka

  Mijušković-Svetinović, Tatjana; Maričić, Siniša

  2010-01-01

  Okosnicu današnjeg mješovitog kanalizacijskog sustava grada Osijeka još uvijek čini tzv. Sjeverni kolektor izveden početkom prošlog stoljeća. Uz brojne nadogradnje sustav se prilagođava suvremenim potrebama. Iako je posljednjih pedesetak godina građen i dovršen tzv. Južni kolektor s idejom odvodnje cjelokupne otpadne vode na centralni uređaj za pročišćavanje, još uvijek se realizacija uređaja tek nagovještava. U uspostavi kvalitetnog matematičkog modela otjecanja prepoznat je velik doprinos u...

 11. Produkcja energii termicznej z biomasy we Francji – wybrane aspekty prawne

  Błażejewska, Kamila (oprac.)

  2010-01-01

  The paper discusses French support mechanisms for the production of thermal energy from biomass in view of legal regulations and plans contained the national plan for action, presented to the European Commission by the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Sea. In particular, analyses were presented concerning the Acts adopted in 2009 and 2010 as a result of a strategic agreement on sustainable development and environmental protection, i.e. Grenelle Environne...

 12. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty jakości kształcenia akademickiego

  2012-01-01

  The article attempts to reveal the essence of university education quality which holds the theoretical and utilitarian value. Its synonyms, circumstances and determinants were characterized, as well as empirical indications through effectiveness measurement and research. It was provided in the context of social services and requirements of the Recognition of Professional Qualifications. It indicates the key challenges for university didactics focused on consistent formulation of g...

 13. Wybrane aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej

  Broniewska, Grażyna

  2011-01-01

  The aim of implementing Total Quality Management to the public administration is to support the institutions of this sector so that quality of services provided to the customers – the citizens – were constantly improved. The problems of implementation of ISO 900 standards which became more and more essential as a form of work improvement of local and central government administration were pointed out in the article. But the CAF model (Common Assessment ...

 14. Etické aspekty náhradního mateřství

  VEJMĚLKOVÁ, Iveta

  2010-01-01

  This work deals with ethical aspects of surrogacy. The first part is an overview of the issues of infertility, its causes and methods of treatment. To the end of this chapter the definition and the types of surrogacy are given. The following section references to the ethical and the legal issues connected with it. Then follows the part where differently motivated stories of people whose lives have been affected by the replacement of motherhood are listed. The last section is devoted to the re...

 15. Ekologické aspekty zdanění v Německu

  Jakubů, Michaela

  2007-01-01

  We can find ecological taxation in every EU-15 countries and their importance grow continually. Czech "green" reform appear from the German draft. There was boot ecological taxation before ten years. It's enaugh time to estimation of their affects. The aim of this work is estimate the incidence of ecological taxation on tax subjects and tax system. This work show the state of German economy and tax system before and after the tax reform from year 1999 - 2003. There are presented winner and lo...

 16. Aspects of new material application for boilers construction; Aspekty wdrazania nowych materialow w budowie kotlow

  Czerniawski, R. [RAFAKO S.A., Raciborz (Poland)

  1996-12-31

  Review of steel types commonly used for energetic boilers construction has been done. The worldwide trends in new materials application for improvement of boilers quality have been discussed. The mechanical properties of boiler construction steels have been shown and compared. 3 refs, 5 figs, 1 tab.

 17. Právní aspekty product placementu v České republice

  Kuchaříková, Lidmila

  2015-01-01

  Kuchaříková, L., Product placement in the legal system of the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015.This bachelor thesis is concerned with advertising in legal system of the Czech Republic, namely with product placement. In the part of the literary research the regulation of advertising in the Czech Republic is analysed. This part is also concerned with self-regulation of advertisement and use of product placement in marketing communication. Practical part is concerne...

 18. Semiotički aspekti u analizi reklamnih poruka za automobile

  Jozić, Ivana

  2013-01-01

  Članak se bavi istraživanjem spoja teksta i slike u reklamnim porukama za automobile. Osobita se po-zornost poklanja semiotičkome tumačenju slika kao neovisnoga sustava, njegovim pravilima i poseb-nostima. Kontrastivno se analiziraju tekst i slika, te se istražuje kako oba dijela reklamnog iskaza ostva-ruju informativnu, apelativnu i persuazivnu funkciju. Tezu o suovisnosti teksta i slika u reklamama kao uporabnim tekstovima potkrepljuje i činjenica da oba sustava svoje puno značenje postižu ...

 19. Psychologické aspekty reklamy z pohledu reklamní agentury

  Janda, Tomáš

  2015-01-01

  The thesis summarises current knowledge of psychological aspects of advertisement. It starts with a definition of terms and general characteristics of advertisement psychology. Drawing from the theoretical background of analyses the psychological elements of advertising. Based on the analysis the thesis recommends how to create a psychological effective advertisement.

 20. Daňové aspekty v pojišťovnictví

  Bradnová, Eva

  2010-01-01

  The thesis is focused on problems concerning taxing in the insurance industry. Insurance industry is characteristic with specific labels, which involve also taxation. The main subject of the examination is taxation on incomes in connection with insurance. The first part is focused on personal income taxation, especially taxing of insurance benefits. Then the thesis deals with tax concessions of the life insurance. The main theme of the second part is taxing of insurance companies' incomes. Fr...

 1. Preferované aspekty komunikace u sociálního pracovníka

  BACHOVÁ, Markéta

  2010-01-01

  This bachelor thesis talks about problems of a social worker´s communication with a client and finds out which aspects of a social worker´s communication are preferred. This thesis contains a theoretical and a practical part. There are concepts like social work, social worker, communication and its kinds {--} verbal, nonverbal and paralinguistic {--} in the theoretical part. Next, there is a chapter which talks about specifics of a social worker´s communication with a client. The practical pa...

 2. Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie

  Hudakova, Ivana

  2009-01-01

  The concept of competitive advantage is well-known for many of us and a number of literary resources focused on entrepreneurship and functioning of economies deal with it, either directly or indirectly. The understanding of the term competitive advantage though sometimes varies. One can only perceive it when looking at it as a whole, a live organism that is constantly developing in a complex dynamic entrepreneurial environment, the individual parts of which do not function when separated from...

 3. Mezinárodní aspekty stratetického managementu

  Mukusheva, Kamella

  2013-01-01

  This thesis is dealing with strategic management in three distinct geographical regions: America, Japan and Europe. All these countries are very successful in business. The reason is probably that the managers use very suitable methods. This thesis is focusing on the management methods, as well as the differences in leadership. The work is divided into three major parts. The first part is dealing with theory and de-fines concepts such as strategy, management, management methods, etc. The ...

 4. Obchodní aspekty bio potravin u vybraných prodejců

  Brožová, Kateřina

  2011-01-01

  This bachelor's work is focused on ecological agriculture. It describes rise and development of ecological agriculture in the Czech Republic as well as worldwide. It's aim is to define terms such as ecological agriculture, organic food, organic products and to introduce topic of organic food production. Also, it concentrates on organic food labeling, controlling, control institutes and certification. Further, it focuses on legislative framework. This work also demonstrates growing interest in...

 5. Vybrané aspekty vlivu Číny na světovou ekonomiku

  Švejnohová, Tereza

  2010-01-01

  With the growth of Chinese economy and its integration into international trade, China's influence on world economy as a whole has been growing too. At current growth rates, China would even have the potential to become the world's absolute power in the future. The aim of this thesis is to describe and evaluate the manner and extent of the impact of China's behavior in international trade, Chinese energetics and an undervaluation of Chinese yuan on the world economy. The world economy has a v...

 6. Kulturně antropologické aspekty muzejního fenoménu

  Petra Šobáňová

  2011-04-01

  Full Text Available The study discusses the specific cultural human act, which is the tendency to gather and, in the spite of the time action, save important and representative, but also seemingly silly tangible things, documenting the human acts and the development of their world. By the realization of this tendency, which the museology calls the musealization and which it observes as its contentual domain, here it is not only cultural but also culture-creational human behaviour.The study contains the explication of the basic muzeologist term and ways out so especially the characteristics of the muzealization process and it´s result in the form of museum as well. It focuses not just on the institution of the modern museum, but also on the larger museum phenomena and its culturally anthropological aspects, which they manifests in its historical but also entirely nowadays forms. Study in short also explains the historical development of the museum´s phenomena and the modern museum as its institutional form. It also touches the problems and the visions of the nowadays museum in the world of the new technologies and the digitalization, which transforms accustomed ways of the presentation of collections and the view on the traditional museum function.

 7. Kulturně antropologické aspekty muzejního fenoménu

  Petra Šobáňová

  2011-01-01

  The study discusses the specific cultural human act, which is the tendency to gather and, in the spite of the time action, save important and representative, but also seemingly silly tangible things, documenting the human acts and the development of their world. By the realization of this tendency, which the museology calls the musealization and which it observes as its contentual domain, here it is not only cultural but also culture-creational human behaviour.The study contains the explicati...

 8. Nové aspekty patogeneze způsobené PSTVd

  Matoušek, Jaroslav; Kozlová, Petra; Orctová, Lidmila; Schmitz, A.; Pešina, Karel; Steger, G.; Riesner, D.

  Praha : ČZU, 2006, s. 27-28. [XVII Czech and Slovak Plant Protection Conference. Praha (CZ), 12.09.2006-14.09.2006] R&D Projects: GA ČR GA521/06/1149; GA AV ČR(CZ) 1QS500510558 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : plant pathology * PSTVd Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 9. Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi

  Zvejšková, Michaela

  2010-01-01

  Purpose Purpose of this article is the issue of the application of project management in business practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business systems, one of which is project management. New business strategies are fundamental for continual business progress. The author of this article refers to the perception of project management in business practice, which can affect the future business development and leads to further growt...

 10. Osobnostné aspekty zvládania záťaže

  Millová, Katarína; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2008-01-01

  Roč. 2, č. 1 (2008), s. 1-8. ISSN 1802-8853 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping strategies * personality styles * personality Subject RIV: AN - Psychology http://e-psycholog.eu/pdf/millova-etal.pdf

 11. Psychosociální aspekty pracovního uplatnění

  TRŮBLOVÁ, Markéta

  2008-01-01

  This dissertation deals with : firstly - some selected issues of labout market entry. In particular, with the choice of occupation which considerably influences our career. secondly - it describes the phases of entering the labour market, it deals with stress, job changes, unemployment and demands of labour mobility.

 12. Aspekty čínské hyperinflace v letech 1937-1949

  Petrmann, Milan

  2011-01-01

  This thesis deals with the hyperinflation in China, which took place in the years 1937-1949. At first, author gives comment on the origin of hyperinflation in terms of economic theory. At the beginning change in the banking system is mentioned, which, together with decisions on monetary and fiscal policies have created an ideal environment for the emergence of the hyperinflation. The main subject of this thesis is the period of war with Japan and the civil war, the identification of the chang...

 13. Environmentální aspekty produkce biomasy pro bioplynové stanice

  Zedníčková, Andrea

  2014-01-01

  This thesis is focused on the environmental aspects of the production of biomass for biogas plants. There are definitions of the biogas plant, biomass and its allocation for energy purposes, the technology used for the production of biogas and the factors that influence the formation of biogas. The second section contains a literary overview of crops that are suitable for the production of biogas. There is also described a modification of plant production in a given farm keeping the biogas pl...

 14. Environmentální aspekty pyrotechnických složí

  Kalábková, Michala

  2011-01-01

  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší uvolňuje velké množství různých sloučenin, toxických či netoxických. V práci byla prozkoumána problematika toxicity vybraných alkalických kovů, kovů alkalických zemina a ostatních škodlivých kovů. Konkrétně byly zkoumány slože s obsahem vysoce toxických prvků jako Ba, As, ...

 15. PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI STEČAJA PREDUZEĆA

  Borka Popović

  2013-01-01

  Full Text Available Initiation of bankruptcy proceedings that represents an enforced liquidation of the enterprise and its removal from the Court Register is very common and inevitable event nowadays. Bankruptcy is usually seen as the ultimate end of the enterprise, but also as an opportunity for creditors, who are the most damaged by the insolvency of the enterprise, to reimburse at least a part of their receivables through bankruptcy proceedings. The legal and accounting aspects of the bankruptcy proceedings are elaborated in this paper. Bankruptcy Law of the Republic of Srpska establishes two bankruptcy reasons: insolvency and imminent risk of insolvency.Illustration of a hypothetical example shows how, after the decision was made to initiate bankruptcy proceedings, not only the initial but also the final bankruptcy balance sheets are made, bankruptcy quota is determined and how to settle creditors according to the relevant payment line. Finally, an overview of the financial aspects of the implementation of the bankruptcy proceedings is given, i.e. consequences of bankruptcy, not only for a specific enterprise where such proceedings is conducted, but also on the economy as a whole, especially in the case of bankruptcy of a number of enterprises. However, some questions and dilemmas are left open because Bankruptcy Law does not always contain clear provisions in respect of certain accounting procedures, and there is a problem of lack of financial discipline in our economy, because the bankruptcy proceedings is not always proposed when the conditions are created.

 16. Enviromentální aspekty energetické politiky EU

  Tischlerová, Anna

  2008-01-01

  The bachelor thesis occupies by measures of the European Union's energy policy which target to decrease green house gases emissions. The accentuation is placed on the support of renewable sources of energy utilization. A part of the thesis is an evaluation of fruitfulness of accepted supporting measures.

 17. Społeczne aspekty współczesnego zarządzania

  Kaczmarek, Bogusław

  2012-01-01

  This paper presents an analysis of social aspects an enterprise functioning and development on the background of contemporary understanding of management functions (dimensions). Among them is a human capital, social responsibility together with eco-development. Taking into account that these are most characteristic for the business. They are also important for today and tomorrow enterprise's functioning and its development. Finally they are crucial for balanced growth of on enterprise and the...

 18. Aspekty managementu hudebního festivalu Apríles

  Wildová, Veronika

  2012-01-01

  The work deals with the management of cultural events in the open air, and focuses on music festivals. It examines the development of the concept of popular music festivals since their beginning and maps festivals in the Czech Republic. It is based on the personal experience of the author with the organization of the festival, and describes various aspects of event management from concept to its realization. Points out the difficulties that occur in the organization, and proposes a solution o...

 19. Globální terorismus a jeho psychologické aspekty

  Fajmonová, Veronika

  2009-01-01

  This bachalor thesis concentrates on the phenomenon of terrorism and its psychological aspects. In the first third we speak about the definition of terrorism, terrorism as a communicating process, typology of terrorism and its evolution. The second and third part of the thesis deal with the psychology of terrorism -- especially with explanation why people commit terroristic acts, what their motivational factors are, what the group dynamics is about and if suicide terrorist are suicidal.

 20. Genderové aspekty v sociální práci s Romkami

  Růžičková, Jana

  2013-01-01

  In the case of Gypsy women is necessary to realize that they are actually discriminated twice. The first discrimination is in term of members of the Gypsy minority, the other in term of gender. The gender is not reflected in social work. Therefore, I consider this topic being current. What is discussed a lot this is an inclusion of the Gypsy minority and the gender equality. The theoretical part deals with general gender and gender in social work with the Gypsy community. Furthermore, it defi...

 1. Genderové aspekty v sociální práci

  KUBEŠOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The thesis, "Gender aspects of social work" deals with the issue of incidence of gender stereotypes and prejudices among social workers both gender in České Budějovice. The goal of this work is to find out if gender stereotypes and prejudices could be found in their mind and in practical approach to clients. Moreover, we would like to identify what create conditions for them and how the individuals try to deal with them. The theoretical part is divided into four chapters which focus on terms ...

 2. Aspekty organizační integrace plateb kryptoměnou bitcoin

  Pitrová, Marie

  2013-01-01

  The main objective of this diploma thesis is to introduce the history and origin of digital currency Bitcoin and how this project works specifically from the perspective of IT. The thesis contains detailed instructions for the process of implementation Bitcoin payments to the company. This diploma thesis describes the possibilities of abuse and security. Further compares advantages and disadvantages with the classical exchange resources. How is it possible to get this currency, use and how it...

 3. Dzogčhen a jeho filosofické aspekty v tradici Bön

  KLOZAR, Karel

  2014-01-01

  The thesis deals with philosophical aspect of Dzhgchen, which is the core of the Yungdrung Bon traditon. It is very special spiritual tradition because of it's very special nondualistic view of man and universe. First part deals with the history and division of it's teachings and it's Dzogchen lineages. Next part focuses on explanation of differences in views of sutra, tantra and Dzogchen, mainly from the standpoint of the view of base, path, fruit, emptiness, clarity, conscioussness and mind...

 4. Endokrynne aspekty starzenia się mężczyzn

  Michał Rabijewski

  2010-06-01

  Full Text Available Aging in men is accompanied by gradual decline of all physiological functions, involving the heart, lungs, kidneys,liver and brain as well as the endocrine systems. The symptomatology is characterized by a decrease in generalwell-being, work capacity, muscle mass and strength, virility, sexual pilosity, libido and sexual activity, bya greatly increased frequency of impotence, increased body fat, osteopenia and atherosclerosis, and a decline incognitive performance, forgetfulness and sleep disturbances. Many of these symptoms are reminiscent of symptomsof hormone deficiency such as hypogonadism, growth hormone (GH, deficiency or hypothyroidism, althoughit often remains difficult to evaluate the relative contribution of the aging process itself, the endocrine alterationsor the permanent consequences of previous diseases to the symptomatology in aging males. We presenthere some reflections on the involvement of the endocrine system in the aging process in men.

 5. KVALITETA ŽIVOTA I PSIHOLOŠKI ASPEKTI U BOLESNIKA S KOŽNIM VRIJEDOM

  Šitum, Mirna; KOLIĆ, MAJA; ŠPOLJAR, SANJA

  2016-01-01

  Prema definiciji kožni vrijed (rana) je prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva. S obzirom na tijek cijeljenja, rane mogu biti akutne i kronične. Kada govorimo o utjecaju rane na kvalitetu života i psihološki status osobe, u prvom redu mislimo na utjecaj kronične rane (vrijeda). Kronične rane su one koje ne zarastaju unutar predviđenog razdoblja u korelaciji s etiologijom i lokalizacijom rane (najkraće razdoblje - 6 tjedana). Kronične rane su rastući socioekonomski problem u razv...

 6. Psychologické aspekty polarity žena - muž

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 579-589. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : gender * manhood * womanhood * homosexuality * transsexuality * gender identity disorder (GID) * intersexuality Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 7. "Aktivizační aspekty institutu existenčního minima"

  ROTBAUEROVÁ, Alice

  2011-01-01

  Law No 111/2006 Collection of Laws: About a help in a living emergency and Law No 110/2006: About living wage and breadline, are the rules of Laws, by means of them is solved problem of powerty. Benefits in living emergency are assignated for clients, who´s income does not reach living wage, or they have not any. Institute of breadline is a provision, that is aimed for the clients that are exploiting in the long term duration the social benefits and their working ability is on very low level....

 8. Sociálně - psychologické aspekty stáří

  Rudolf, Jan

  2007-01-01

  The work deals with the social-psychological aspects of old age. The first part characterises these basic terms : old age, the needs of elderly people and different types of senior care. In the part " Illnesses of elderly people" it deals with the most common illnesses and their effects on the social - psychological life of elderly people. It describes the separate views of society on old age and the influence of illnesses on elderly people. It goes on to describe the violence commited agains...

 9. Ekonomicko-sociální aspekty sociální rehabilitace

  SOKOLOVÁ, Miroslava

  2014-01-01

  This thesis deals with social rehabilitation and its flagship areas for further development of the social situation of clients in the future, therefore economic-social aspects. The theoretical section explains the basic concepts in the field of social work and social rehabilitation as part of a comprehensive rehabilitation, social work as an instrument of social policy, the relationship of the concept of health and disability. In the following chapters is to approach the fundamental role of s...

 10. Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji

  Pokrajac-Bulian, Alessandra; Stubbs, Lavinia; Ambrosi-Randić, Neala

  2004-01-01

  Slika tijela multidimenzionalni je konstrukt koji igra značajnu ulogu u nastanku poremećaja hranjenja. Cilj je ovoga rada bio ispitati doprinos općeg nezadovoljstva tijelom te afektivnih i kognitivnih aspekata slike tijela u nastanku nekih simptoma poremećaja hranjenja. U istraživanju je sudjelovalo 270 učenica prvih i četvrtih razreda srednje škole. Analizom rezultata djevojaka različitog indeksa tjelesne mase pokazalo se da su najnezadovoljnije tjelesnim izgledom djevojke normalne težine do...

 11. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci firmy McDonald's

  Jeřábková, Veronika

  2008-01-01

  This bachelor's thesis aims to explore the psychological aspects of the promotion of McDonald's. In doing so, it describes the use of psychology in advertisements, PR and sales promotion of this worldwide company. To begin the thesis describes and analyzes the psychological aspects of promotion in general and then focuses on the psychology of McDonald's' promotion. In adition to exploring McDonald's' promotional techniques, the thesis compares it to their direct competitors in the Czech marke...

 12. Základní aspekty výživy koní

  POKORNÁ, Barbora

  2016-01-01

  The main aim of this thesis is to create literary study and evaluate aspect of nutrition of horses. The thesis deals with physiology of digesting horses, import of nutrients, mineral supplements and vitamin in feeding batch. This thesis analyses using feeding and deals with need of energy and technology of nutrition of sports horses.

 13. BEZBEDNOSNI ASPEKTI CLOUD COMPUTING OKRUŽENJA U MOGUĆIM VOJNIM PRIMENAMA

  Andreja Samčović

  2013-01-01

  The evolution of cloud computing over the past few years is potentially one of major advances in the history of computing and telecommunications. Although there are many benefits of adopting cloud computing, there are also some significant barriers to adoption, security issues being the most important of them. This paper introduces the concept of cloud computing; looks at relevant technologies in cloud computing; takes into account cloud deployment models and some military applications. Addit...

 14. Sociálně etické aspekty feminismu v České republice

  MÍČKOVÁ LIŠKOVÁ, Kateřina

  2009-01-01

  The thesis deals with the history of feminism both in the world and in the Czech Republic, its trends and waves. Some distinguished male and female feminism representatives whose works and opinions have influenced the development of feminist ideology are introduced. It also gives a survey of permeation as well as influence of feminism and gender on certain areas of private and social life in the European Union and in the Czech Republic. In the thesis legitimacy or illegitimacy of feminist dem...

 15. Sociokulturni i psihosocijalni aspekti rizičnoga seksualnog ponašanja

  Štulhofer, Aleksandar

  2009-01-01

  Premda je pojam seksualnih rizika šireg sadržaja, pod njim se uvriježeno misli na rizik od zaraze spolno prenosivim infekcijama (SPI), uključujući i HIV. Počevši od adolescencije, SPI su ozbiljan problem za reproduktivno i seksualno zdravlje žena i muškaraca. Dok psihosocijalna dimenzija seksualnih rizika govori o utjecaju individualnih obilježja i interpersonalne dinamike na donošenje odgovornih seksualnih odluka, sociokulturna dimenzija upućuje na važnost društvene slojevitosti te dominantn...

 16. Drogová problematika regionu a její ekonomické aspekty

  Suchý, Dušan

  2012-01-01

  The aim was to bring the issue of drugs and drug addiction in the region not only from the commonly used societal perspective but also from the perspective of the burden of government, especially the social system. The work contains not only a general description of drug addiction, but also brings the most frequently abused drugs in the Czech drug scene. It is a brief outline of their form and effect of the health risks associated with drug use. The work includes insight into the drug market ...

 17. Právní aspekty vztahu lékař – pacient

  Ouzký, Martin

  2013-01-01

  The thesis "Legal Aspects of the Doctor -- Patient Relationship" deals with the legislation of most important issues in medical law. Among those are included lege artis medical treatment, informed consent, providing hospitalization and medical treatment without informed consent and refusal of medical treatment. The aim of the thesis is to determine what are the differences between antecedent and current legislation of several main legal principles and legal instruments used when providing med...

 18. Transplantace orgánů - etické a právní aspekty

  Doležal, Adam

  2014-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2014), s. 30-47. ISSN 1804-8137 Keywords : transplantation * bioethics * human dignity Subject RIV: AG - Legal Sciences http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/63/69

 19. Teorijski modeli financijske strukture trgovačkih društava i njihovi poreznopravni aspekti

  Bogovac, Jasna

  2011-01-01

  Odnos i karakteristike obveza i kapitala bitni su kao pokazatelj financijskog stanja i stabilnosti trgovačkog društva, a isto tako važni su i s poreznoga gledišta jer se odlukama o strukturiranju kapitala povećavaju ili smanjuju porezne obveze i za društvo i za njegove članove. Teorijski modeli financijske strukture trgovačkih društava uzimaju u obzir neke porezne elemente, no ne sagledavaju njihov cjeloviti poreznopravni aspekt. U radu se stoga poreznim analizama, sagledanim u kontekstu ...

 20. Sociální aspekty agilních metodik vývoje softwaru

  Čížek, Pavel

  2008-01-01

  Traditional methodologies of software development are burdened with number of problems, especially its complexity, bureaucracy and sticking on detailed processes defined in advance. This all often mean overtiming and overpricing the project as well as other negative effects. Agile methodologies of software development pursue solving such problems. They are built on principles of team-work, communication and developers' relations and sharing their knowledge. These values are one of the most im...

 1. PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI STEČAJA PREDUZEĆA

  Borka Popović; Damjan Danilović

  2013-01-01

  Initiation of bankruptcy proceedings that represents an enforced liquidation of the enterprise and its removal from the Court Register is very common and inevitable event nowadays. Bankruptcy is usually seen as the ultimate end of the enterprise, but also as an opportunity for creditors, who are the most damaged by the insolvency of the enterprise, to reimburse at least a part of their receivables through bankruptcy proceedings. The legal and accounting aspects of the bankruptcy proceedings a...

 2. Ekonomické aspekty sjednocení Korejského poloostrova

  Malá, Marie

  2010-01-01

  This thesis analyzes the development of both south and north economies after the Second World War, development of their mutual relations and current economic situation in both countries. It focuses on the future of the Korean Peninsula, the main accent is put on its reunification, related problems and costs. Attention is also paid to the international impact of the unification.

 3. Organizační a regulační aspekty trhu s energiemi

  KLÁNOVÁ, Martina

  2010-01-01

  The electrical energy is a highly valued commodity with worldwide strategic importance. Its importance and price have been rising constantly. It comes from various resources and its main drawback is its difficult storability. The energy market, where production, distribution and sale of electrical energy take place, is therefore ruled by specific legal framework and EU directives.

 4. Právní aspekty při naplňování RVP PV

  FAROVÁ, Lenka

  2014-01-01

  Framework educational programme for pre-school education has binding force for all pedagogical workers in all types of pre-school institutions. Even all legal regulations has also binding force for these workers, and they are obliged to adide them. The framework programmes are made by people with pedagogical experience, whereas laws are made and approved by lawmakers. Both them and school authorities to whom some considerable competences were given, are people from different branches and most...

 5. Aspekty sociální solidarity ve vnímání mladé generace

  VANÍČKOVÁ, Adéla

  2013-01-01

  This bachelor thesis deals with the attitude of the young generation to fulfil the principles of social solidarity in the Czech Republic. The main task is to record and map out the areas, where the marks of social solidarity appear, and to find out how the fulfilment is accepted by the young people. The first half of theoretical part is applied to characterization of social solidarity, its development and every single areas, where the principles are being fulfilled. The social solidarity play...

 6. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech

  Vaculík, Martin; Dušková, M.

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 1 (2002), s. 55-63. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : internet * communication -friendship Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 7. Sociální a společenské aspekty hostinského prostoru

  Altman, Karel

  2013-01-01

  Roč. 47, č. 2 (2013), s. 139-152. ISSN 0862-1209 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : public houses and inns * regular guests * social relations Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. EKONOMICKÉ ASPEKTY AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ EVROPSKÉ MIGRACE SE ZŘETELEM K ČR

  SZILVAYOVÁ, Barbora

  2010-01-01

  This thesis is focused on economic aspects of European migration since the beginning of second World war and the current migration issues with respect to the Czech Republic, particularly after its entry into the European Union reflection of the importation of labor from Asian countries ? specifically Vietnam to the region of the Czech Republic. In the theoretical economic section provides guidelines for business schools and their macro and micro economic approaches to migration issues. Highli...

 9. Privredni eksplozivi i neki aspekti njihove praktične primene / Commercial explosives and some aspects of there practical use

  Radun Jeremić

  2006-04-01

  Full Text Available Privredni eksplozivi primenjuju se za miniranja u rudnicima, kamenolomima, pri izgradnji puteva, pruga, rušenju zgrada, kao i u specijalne svrhe, kao što su zavarivanje metala, seizmička istraživanja, itd. U radu je prikazan razvoj privrednih eksploziva, kao i osobine i namena najvažnijih sastava koji se danas najviše primenjuju u praksi. Prikazana je metoda optimizacije miniranja "Power-deck", koja se primenjuje radi uštede količine eksploziva, poboljšanja fragmentacije i smanjenja potresa zemljišta. / Commercial explosives are used for mining in main, quarries, construction of road and railway-track, building demolition and for special purpose as metal -welding, seismic investigation etc. In this paper a shot historical overview of commercial explosives development is given and presented properties and use of some compositions that have the greatest practical importance in our country and in the world. The "Power-deck" method for quarrying optimization, using for explosive consumption decreasing, also is presented.

 10. Neki aspekti komuniciranja lokalnog identiteta - istraživanje o elementarnim simbolima daruvarske baštine

  Palavra, Zdravko

  2015-01-01

  U radu se problematiziraju funkcije lokalnog identiteta i neka stajališta njihove komunikacije. Stoga ćemo istražiti elementarne simbole daruvarske baštine. Koristi se povijesna metoda i metoda ankete, provedene na dva načina i u dvama vremenskim razdobljima. Rezultati istraživanja otkrivaju da ispitanici učestalo biraju izvore, uz dva današnja heraldička obilježja, utvrdu i ždrala. Strukture dugog trajanja na daruvarskom području nakon analize povijesnog kretanja otkrivaju pet značajki koje ...

 11. Ekonomické a politické aspekty obchodu s drogami v Kolumbii

  Nezhybová, Alexandra

  2015-01-01

  The Bachelor thesis Economic and political aspects of drug trafficking in Colombia is dedicated to the topic of drug trafficking and its impacts not only on economic and political sphere but also on the society, safety level and environment. Since this topic is a global issue, first it deals with the drug industry generally on a world level. It examines the drug trade and various attitudes of antidrug policies. Later on the thesis focuses on the Latin American region as one of the biggest pro...

 12. Vybrané aspekty produkce a zpracování brambor - výroba škrobu

  Hadrava, Josef

  2011-01-01

  This thesis is focused on economic aspects of food potato production and processing, concentrating on potato starch production analysis. Potatoes are traditional agricultural crops belonging to four most important world crops. Nevertheless, production area and total production are decreasing in the whole EU. The similar situation is in the Czech Republic. The positive fact is that per acre yields are increasing, compensating the total production decrease. The total costs during potato product...

 13. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania biogazu z wysypisk jako odnawialnego źródła energii w Polsce

  Kierzyk, Gabriela

  2009-01-01

  Participation of Poland in European Union structures force to activities aimed at increasing the share of renewable energy source (RES) in Polish energy balance according to idea of sustainable development. It is anticipated, that environmental friendly companies will forcefully expand in the near future, as a result of ecological awareness growth and law regulations connected with environmental requirements. RES are the alternative for traditional energy sources and u...

 14. Regionální aspekty využití obnovitelných zdrojů na Mladoboleslavsku

  Dobiášová, Jana

  2010-01-01

  This thesis describes the issue of renewable sources of energy in Mladá Boleslav and its surroundings, with a more narrow focus on the use of biomass. The main goal is to establish conditions of biomass in terms of its location, demand, and linkages to other sectors in the region. The general concepts in law and specifically in renewable energy laws, policies and directives given to the theoretical part. The nationwide perspective, describe the most important types of renewable resources that...

 15. Zvláštní aspekty účetnictví v Bělorusku

  Akulovich, Ilona

  2010-01-01

  This bachelor thesis deals with studying the system of accounting in Belarus, focusing on differences between Belarusian and Czech accounting principles. Its aim is to describe Belarusian accounting regulation, clarify the aspects varying from the Czech regulation and the impact of tax laws, using an optimized translation. Key words: Belarus, accounting, taxes, balance sheet, accounts.

 16. Bezpečnostní aspekty sociálních sítí

  Bečan, Martin

  2012-01-01

  This thesis aims on the using of social networks and its goal is to carry out a complex classification of risks. For the beginning, there are introductions of the general definitions of social networks. Then there are presented the most well-known social networks, which are used by the users of the internet. Next part of the thesis concentrates on the risks, which can emerge when the social networks are used. The main part will then focus on the classification of these risks. This classificat...

 17. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií

  Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003, s. 13-14. [Sociální procesy a osobnost 2003. Pavlov (CZ), 11.09.2003-12.09.2003] Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : Coping * Self -concept factors Subject RIV: AN - Psychology

 18. Prostorové aspekty vybraných forem cestovního ruchu v Čechách

  NÝVLTOVÁ, Jana

  2010-01-01

  The aim of diploma work was to evaluate the spatial aspects of spa and wellness tourism, cultural tourism and golf tourism with a view to senior tourism. There were used two types of critesia in spatial analysis - tourism resources and infrastructure. Spatial model of tourism potential shows the places with the greatest potential to enlarge senior tourism. At the end some suggestions are given how to improve tourism offer for segment of seniors.

 19. Struktura użytkowania ziemi w dorzeczu Dzierżąznej - charakterystyka i aspekty hydrologiczne zagospodarowania zlewni

  Krysiak, Stanisław

  2000-01-01

  The Dzierżązna and Ciosenka (Dzierżązna's tributary) drainage basins are characterised by significant variety of land use forms. The southern part of the basin has large proportion of build-up areas, with single-family and single-storey housing prevailing on the outskirts o[ Zgierz. The morphologically diversified Smardzew level is dominated by forest. North of the forest, where more fertile brown soils spread, agricultural land dominates. The middle part of the study area, bet...

 20. Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty

  Nosková, Zuzana

  2014-01-01

  The theme of this thesis is "Guerilla marketing and its legal and advertising aspects". Guerilla marketing is a type of marketing tool used for nontraditional, innovative and sometimes shocking advertising campaigns. This thesis contains an analysis of the legal environment regulating this subject. Legal regulation of advertisement in the Czech Republic is a part of both the public and private law regulation. As a part of the thesis a questionnaire survey among the general public was carried ...

 1. Prostorové aspekty vybraných forem cestovního ruchu na Moravě

  FRANCOVÁ, Vendula

  2010-01-01

  The aim of my work was to evaluate the areal aspects of the selected forms of the tourism for seniors in Moravia. I used various methods. First I specifieded the area, then I chose forms (golf, spa, wellness and cultural tourism) and set up the database for calculations and analysis in the programme ArcGIS. At last I defined suggestions for the next development.

 2. Fyziologie a patofyziologické aspekty dýchacího ústrojí koně

  Horká, Marie

  2014-01-01

  The work is concern to chronic obstructive pulmonary disease, in short COPD, today is disease called Recurrent airway obstruction -- RAO and effect of stabling to disease. In the work is shortly summarized anatomy of horse respiratory system and described physiology respiratory sytem of horse. Chronic disease is here distinction from acute. In the work is detailed description of RAO, also known as heaves. It is explained epidemiology, causes and pathogenesis, clinical signs and anamnesis, dia...

 3. Etické aspekty antidiskriminačního zákonodárství

  TOMÁŠKOVÁ, Pavla

  2012-01-01

  The thesis is focused on the anti-discrimination law and its social reason. It is itself divided into seven parts and devoted to definition of the essential political and philosophical terms as the equality, fairness, freedom, also human rights, the discrimination mechanism, the relation between the morality and the law. The chapters describe component terms which were evolving in a different historical context. The attention turns to the European and Czech anti-discrimination judicature and ...

 4. Sociální a zdravotní aspekty pití alkoholu u adolescentů

  TRNOVSKÁ, Šárka

  2015-01-01

  The theoretical part of this bachelor's diploma work refers about summarised knowledge from the period of adolescence and its difficulties maintained in human's identity finding. The importance of social group effects is also shown here as well as hazardous factors that lead to adolescents' alcohol abuse. This theoretical part defines health risks of alcohol abuse and emphasizes the importance of prevention. The empirical part brings summarised data that have been extracted from a questionnai...

 5. Metodologické aspekty zkoumání kvality pracovního života

  Vinopal, Jiří

  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006 - (Čadová, N.; Paleček, M.), s. 185-192 ISBN 80-7330-103-2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : methodology, working - life Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 6. Právní aspekty domácího násilí

  Kittler, Petr

  2012-01-01

  The diploma thesis adverts to the problem of domestic violence and the institution of expulsion in the Czech Republic. The thesis focuses on the juridical aspects of domestic violence. In the opening part the juridical aspects of the domestic violence issue are established, the basic concepts related to the issue are explained. The signs, forms and cycles of domestic violence are also described here. The next part of the diploma thesis presents the historical development of the legislative as...

 7. Základní aspekty celního řízení v České republice

  Linhart, Jan

  2011-01-01

  The diploma thesis is mainly focused on a concept of optimal customs clearance procedure in model cases of companies trading with non EU countries. Accessory focus is represented by processual targets and analysis of essential aspects of customs procedure, related law, logistics processes and trends related to customs procedure. The theoretical section provides basic information about trade policy instruments, duty and its importance, customs history, current legislation related to the top...

 8. Technické aspekty použití 3D tisku ve výuce na ZŠ

  CVRČEK, Tomáš

  2016-01-01

  This thesis in the beginning deals with the history of 3D printing and its development. For better understanding the nature of 3D printing are the significant technologies that includes. Professional part includes work with the printer MakerBot Replicator 2X. Mechanical parts of the device are analyzed together with the operating software MakerBot DesktopThe following chapter is dealing with the limits and restrictions when it is printed on said 3D printer, except that describes important asp...

 9. Aspekty blahořečení císaře Karla Habsburského

  DEVETTEROVÁ, Marta

  2007-01-01

  Carl von Habsburg was the last emperor and king of habsburg monarchy. During his rule he tried responsibly to fulfill his monarchal obligations, realized principles of his faith and to respect a political reality. Was successful is social politics if he realized catholic social principles. During his short reign he took pains for peace in the world and the end of the First World War. Carl was strong in character and remained in basic principles. He died young in emigration, but his life was s...

 10. Sociolingvistické aspekty neologie (na česko-bulharském jazykovém materiálu)

  Rangelova, Albena

  Praha: Euroslavica, 1998 - (Bláhová, E.; Šlaufová, E.; Wollman, S.; Zelenka, M.), s. 149-154 ISBN 80-85494-41-8. [Miedzynarodowy kongres slawistów /12./. Kraków (PL), 27.08.1998-02.09.1998] R&D Projects: GA AV ČR IAA0061803 Subject RIV: AI - Linguistics

 11. Farmaceutický průmysl ve světě - geografické aspekty

  Dušek, Ondřej

  2009-01-01

  The topic of this thesis is a global pharmaceutical industry focussing on its geographical aspects. It is a progressive branch of industry with a specific structure and it is characterised by specific trends of development and localization. The first section of the thesis shows the basic characteristics of the pharmaceutical industry. The second section of the thesis deals primarily with a global pharmaceutical industry, important producers of pharmaceutics and pharmaceutical companies and al...

 12. Zagrebačko naselje Stara Peščenica; Urbanistički aspekti razvoja

  Sokolić, Nevenka; Jukić, Tihomir

  2010-01-01

  Obrisi naselja Stara Peščenica nastaju početkom 20. stoljeća u sklopu planiranja širenja Zagreba na istočne predjele. Naselje je tipološki vezano za njemačke i bečke primjere koji nastaju na uzorima engleskih vrtnih gradova. Tijek nastanka naselja određen je regulacijskim i detaljnim planovima kojima se postupno, u dvije veće prostorne cjeline, oblikuje nov gradski prostor u duhu graditeljsko-urbanističkih ideja početka 20. stoljeća.

 13. Vybrané pedagogické aspekty řízení lidských zdrojů

  PRENER, Zdeněk

  2010-01-01

  The thesis describes and evaluates selected eduacational aspects of human resources management. It introduces some recent conceptions of specialization and evolution from personnel administration through personnel management to human resources management as the unity of emloyee development and utilization of their potential to achieve organization`s objectives according to their needs. It outlines the structure of human resources management (recruitment, performance management, evaluation {\\d...

 14. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod

  Květon, Petr; Klimusová, Helena

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 3 (2002), s. 251-264. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/99/1052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : computer-based assessment * equivalency * computer anxiety Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 15. Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja

  Bodul, Dejan; Tomas Žiković, Ivana; Žiković, Saša

  2015-01-01

  Tematika stečaja nad imovinom fizičke osobe koja je dužnik pojedinac, potrošač, tek je dio znatno šire teme koja potresa globalnu ekonomiju opterećenu problemima. Potreba za institutom potrošačkog stečaja postoji, na šta ukazuje ekonomska stvarnost kroz sve veći broj prezaduženih subjekata koji po dospjelosti nisu u mogućnosti otplatiti dug, pa im je nerijetko ugrožena egzistencija, koja pored brojnih psiholoških i socijalnih reperkusija ima za posljedicu i dodatno opterećenje državnog prorač...

 16. Upravljački aspekti implementacije međunarodnog standarda upravljanja okolinom ISO 14001:2004

  Matković, Božidarka; Perušić, Mitar; Petrović, Zoran

  2012-01-01

  This paper analyzes the managerial aspect in the implementation of international environmental management standard ISO 14001:2004. It is known that the implementation of this standard has all the elements of the project approach, which is the responsibility of the management of organizations (companies, institutions, etc.) is crucial. This aspect is analyzed for its impact on all other elements in the management of the environment, directly on the determination of the needs for the introducti...

 17. Environmentální aspekty těžby ropy - vybrané problémy

  Zilvar, Adam

  2010-01-01

  The main objective of this bachelor thesis is to discuss the possibilities of state to regulate the operations of multinational oil corporations and compare them in terms of developed and developing countries. It focuses also on self-regulation of multinational oil companies. The first chapter describes multinational corporations in general. The second chapter includes information about Nigeria, its oil industry, the extent of oil pollution, the role of state in the regulation of multinationa...

 18. Vybrané aspekty podnikatelského prostředí v ČR

  Hnilicová, Anna

  2006-01-01

  The business environment is an important factor of growth in entrepreneurship and competitiveness. The thesis aims to analyze key aspects of the Czech business environment and consequences for its development.

 19. Rovnovážný měnový kurz - základní aspekty

  Štěpánek, Vít

  2014-01-01

  This thesis deals with the basic theoretical aspects of exchange rates - the purchasing power parity theory and the theory of interest rate parity. These models are subjected to detailed criticism. The aim is to examine the factors that may cause deviations of the exchange rate from its equilibrium level illustrated by relatively geographically nearby countries (Germany, Austria, Switzerland, Italy, France and Spain). Actual available data are used for analyses. However, sometimes time series...

 20. Základní aspekty výživy sportovních koní

  PROCHÁZKOVÁ, Kamila

  2015-01-01

  The main aim of this thesis is to create literary study and evaluace fundamental aspects of horse nutrition. The thesis deals with physiology of digestion, muscle metabolism and energy needs of performance horses. It analyzes feed and techniques used for equine nutrition. The thesis describes significance of individual nutrients, minerals and vitamins, their digestability and utilization by the body and proportional respiration in the feeding dosage.

 1. Psychologické a kulturní aspekty vztahu člověk a zvíře

  HEMMEROVÁ, Eva

  2015-01-01

  The bacherol thesis deals with the psychological aspects of attitudes towards animals and with psychological context of eating meat. The theoretical part is focused on a historical development of attitudes towards animals and their socio-cultural determination, and the ethical aspect of our current attitudes towards animals and psychological mechanisms associated with the consumption of meat is discussed there. The empirical part examines attitudes towards animals and dependence of attributio...

 2. Psychosociální aspekty dětské onkologie. Dítě a rodina.

  LEMERMANOVÁ, Stanislava

  2007-01-01

  The work, which is focused on learning about families living with a school-age child suffering from a cancer disease, has brought a number of findings and experience. Its goal was to map general climate of a family living with a child suffering from cancer and an effort to record some of its typical or specific differences. Interviews of ill children, their siblings and parents brought the most important finding regarding functioning these families. Interviews of children imply that they have...

 3. Právní a ekonomické aspekty vzniku Krajských ředitelství Policie ČR

  Paseka, Radek

  2011-01-01

  The decision of the creation and establishment of 14 new regional offices of the Police of the Czech Republic in the way to copy the state division of administrative bodies at regional offices, is the culmination of public administration reform, which began after the social changes in 1989 and gradually evolved and transformed into nowadays. It was a political decision that had to be supported with legal enactment´s changes on law´s, edict´s and decree´s level so that it creates a new economi...

 4. Teoretické a experimentální aspekty opálových fotonických krystalů

  Vojtíšek, Petr; Proška, J.; Štolcová, L.; Richter, I.

  2013-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2013), s. 120-126. ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : photonic crystal * opal * PVK * self-assembly * plane wave expansion method * finite difference time domain * MIT MPB * MIT Meep Subject RIV: JJ - Other Materials http://jmo.fzu.cz/2013/jmo_13_04_obsah.pdf

 5. Pohlavní rozdíly a kardiovaskulární systém. Experimentální aspekty

  Ošťádal, Bohuslav

  2008-01-01

  Roč. 10, mimoř.č. (2008), s. 6-13. ISSN 1212-4184 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : gender * cardiovascular diseases * menopause Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 6. Právní a ekonomické aspekty zavádění alternativních zdrojů energie

  Nádhera, Zdeněk

  2011-01-01

  Thesis "Legal and economic aspects of introducing alternative sources of energy" describes the development of legislation governing the energy sector of the economy in the Czech Republic but in the European Union also. Very important are the actors in the electricity market as well as state and European institutions, which seek to liberalize the market, but also regulate it, that’s why they are also involved to this thesis. Other parts of the thesis are devoted to the description of renewable...

 7. Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)

  Dvořák, Petr

  Vol. 9. Nitra: Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 18-18. ISBN 80-8094-058-4. [Stredoeuropský priestor – Geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra (SK), 11.09.2006-11.09.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : land use changes * landscape * Dolní Kounice Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 8. Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí

  Martinát, Stanislav; Kirchner, Karel; Hofírková, Sylvie

  Brno : Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 2004 - (Herber, V.), s. 74-78 ISBN 80-210-3597-8 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3086301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906 Keywords : mining * Dubňany * landforms Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 9. Emoční aspekty opakování v jednom z typů internetové komunikace

  Müllerová, Olga

  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódź, 2006 - (Michalewski, K.), s. 154-161 ISBN 978-83-7525-025-1. [Wyrażanie emocji. Łódź (PL), 19.04.2005-20.04.2005] R&D Projects: GA ČR GA405/04/1035 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : communication * chat * repetition Subject RIV: AI - Linguistics

 10. TÝRANÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE - PRÁVNÍ ASPEKTY FENOMÉNU TÝRANÝCH DĚTÍ

  HOFBAUER, Michal

  2011-01-01

  Subject: Abused children in Czech republic - law aspects of abused children, phenomenon. In my master thesis I focused my mind on the CAN syndrome. The work has two parts: theory and research. In the theoretical part I describe the CAN syndrome, its possible impact on child's general development and last but not least what legislation offers for solving this problem. In the research part I used interviews with 200 people to find out public knowledge about his phenomenon, what is their attitud...

 11. Wybrane aspekty kształtowania się tożsamości człowieka w rodzinie

  Sokal, Urszula

  2000-01-01

  Shaping a child’s identity is a developmental task, in which participate its parents. Together with them, in a modern family, TV plays an important role, which is often a basic source of information and patterns to follow. Contents of TV programs influence one’s identity. That is why parents should know what their children watch. Only then can they strengthen TV’s positive influences and counteract negative ones.

 12. „Transgenní“ metabolom chmelu, některé aspekty jeho přípravy a perspektivy využití

  Matoušek, Jaroslav

  2012-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2012), s. 13-19. ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA ČR GA521/08/0740; GA MZe QH81052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : lupulin * transgenosis * anticancerogenic compounds * biotechnology Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 13. Psychické aspekty hraní hazardních her a s tím související důsledky

  HŮDOVÁ, Veronika

  2012-01-01

  Psychological aspects of gambling and the consequences associated with this problem My thesis deals with psychological aspects of gambling and the consequences associated with this problem. The research was focused on regular casino visitors, but partly also to gamblers who have already decided to treat their addiction. The theoretical part is divided into 8 subchapters, in which basic terms concerning gambling are mentioned, for example: definitions and categorization of the terms gambling a...

 14. Daňové aspekty příjmů profesionálních sportovců

  Sladkovský, Otakar

  2013-01-01

  The aim of my bachelor thesis is to analyse and compare positions of professional sportsmen who play in a team either as a employee or as a self-employed person. The analysis is focused on the measure of taxation in both types and also on the assessment of impacts on the public revenues. In this context, the case law of The Supreme Administrative Court related to the issue of taxation of sportsman was analysed.

 15. Aspekty integrace product placementu do audiovizuálního díla Pojedeme k moři

  Menšíková, Šárka

  2014-01-01

  The aim of the bachelor's thesis is to provide a comprehensive overview of the product placement and practically illustrate its use in the Czech audiovisual production on the example of the movie Pojedeme k moři. In the theoretical part I specify the definition of product placement and categorize it into the marketing mix. I describe advantages and disadvantages of this type of marketing technique, its historical development and also types of product placement that we can find. I also define ...

 16. Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle (Ontological aspects of how information is embodied and embedded within the mind

  Marek Hetmański

  2010-06-01

  Full Text Available The main aim of this paper is to explain how one can talk about information asfunctioning ontologically within the mind. From the cybernetic point of view,coding is essential to such functioning-transforming information from one systemof symbols of signs into another. Information coding takes place within the body(brain, in human use of instruments and tools, as well as in the manifold relationsbetween humans and the environment. Using the work of Arbib, Gibson, Batesonand Dennett, this paper present a model of the manifold functioning of informationwithin the human mind, with particular stress placed upon its signifi cance forpractical-cognitive behaviour.

 17. Právní, daňové a účetní aspekty pohledávek

  Hučíková, Julie

  2012-01-01

  My bachelor's thesis is about receivables from three different viewpoints - legal, accounting and fiscal. In the legal part it is shown how receivables are created, how to secure it, what are the ways to terminate it, but also how to enforce it. Everything is based on statutory provisions. In the accounting part, I write about their reporting, valuation, and reducing their value. In the third, fiscal, part I concentrate on tax deductibility of expense, creation allowance for bad debts, or dep...

 18. Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu

  Doležal, Tomáš

  2011-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2011), s. 25-35. ISSN 1804-8137 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : informed consent * autonomy of will * paternalism Subject RIV: AG - Legal Sciences http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/1

 19. Psychologické aspekty prevence KVO: výzkumné a intervenční aktivity v ČR

  Kebza, V.; Šolcová, Iva

  Bratislava: MAURO, 2009 - (Selko, D.), s. 11-20 ISBN 978-80-968092-5-7 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : CVD * prevention * health promotion * health psychology Subject RIV: AN - Psychology

 20. Právní aspekty využívání obnovitelných a alternativních zdrojů

  Szennai, Tomáš

  2009-01-01

  This Bachelor Degree Final Paper is supposed to provide the reader with complex overview of specific legal regulation of use of renewable energy sources. The main focus is set on Czech legal provision. However basic description of law of the European Union in the respective field, as a corner-stone for the one of the Czech Republic, is also contained. Additionally former provision that regulated usage of RES before admission of the Czech Republic into the EU is included. The very last chapter...

 1. Sociální aspekty spotřebitelství jako fenoménu dnešní doby

  MAJEROVÁ, Aneta

  2014-01-01

  The diploma thesis has the title Social aspects of consumerism as a phenomenon of the present time. The theoretical part is divided into five chapters. The introduction chapter is designed as a theoretical framework of the whole thesis. That is why it describes hedonism as the original philosophy, consumer mentality and also the historical-cultural context of the development of the consumer society. The second chapter is in order to clarify main concepts devoted to terminological definition o...

 2. Pedagogické aspekty výuky čtení v 1. ročníku ZŠ

  VOBEJDOVÁ, Vanda

  2013-01-01

  This dissertation is about pedagogical aspects of teaching reader?s sklills in the first year at the primary school. It is based on special contemporary literature, contemporary text books, and methodical manuals. It describes current state of teaching reading in first year at the primary school by two methods. Analytical-synthetic method and genetical method. This dissertation includes theoretic part and research part. In the theoretic part was analysed problems of initial reading. In this d...

 3. Ekonomické a psychologické aspekty rozhodování a chování jedince

  Kašová, Jana

  2009-01-01

  The dissertation called Economic and Psychological Aspects of a Consumer's Behaviour and Decision-Making is dedicated to a consumer's behaviour and decision-making in economic and financial issues from the perspective of classic economy, psychology and behavioural economy. The theoretical part describes the expected utility theory and psychological findings on one hand, and presents the so called Prospect Theory and systematic biases on the other hand. The practical part comprises a research....

 4. Příprava, vlastnosti a využití tuhých biopaliv -- vybrané aspekty

  Klepárník, Jan

  2013-01-01

  This PhD thesis deals with problems covering production of pallets and chunky wood, using small-scale technologies. There are particularly solved issues focused on fuel embedded energy and return on investment. Further, solid biofuels properties are discussed, and then the study of solid biofuels use in small hear sources was made being focused on the Czech Republic conditions. Particular attention is paid to problems with automatic pellet ignition. The last part is devoted to presenting part...

 5. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů

  Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2004-01-01

  Roč. 48, č. 5 (2004), s. 410-415. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping * self -concept Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.209, year: 2004

 6. Istoricheskie aspekty razvitija rossijsko-litovskih jekonomicheskih otnoshenij i sovremennost' [The historical aspects and current issues of the development of Russian-Lithuanian economic relations

  Kretinin Gannady

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on development of Russian-Lithuanian economic ties. The research and practical significance of this study lies in the identification of the sources of modern Russian-Lithuanian economic cooperation and the prospects of future mutually beneficial economic relations. The first attempt at establishing economic relations was made in 1919. However, young Lithuanian Republic gravitated towards the West, severing ties with the Russian market. However, the initiatives of Lithuanian authorities did not result in successful state building, and the economic situation remained unchanged. The USSR leadership made an effort to improve the living conditions in post-war Lithuania. There were some mistakes made in the relations with the local population that resulted in Lithuanians’ resistance to sovietisation. However, in the conditions of post-war restoration of national economy and acute deficit of material and human resources, the Soviet leadership managed not only to reform and develop a socialistic economy in Lithuania but also to turn it into an industrial republic with developed agriculture and modern manufacturing facilities, whose major industries manufactured products used in nuclear and space technologies, aviation and navigation. The research shows that the post-Soviet period led to a dramatic change in Russian-Lithuanian economic relations; however, these relations retained potential for future development.

 7. Instytucje szkoleniowe jako podmiot rynku usług edukacyjnych osób dojrzałych – wybrane aspekty w świetle badania empirycznego

  Kołodziejczyk-Olczak, Izabela

  2015-01-01

  Artykuł dotyka niezwykle ważnego, w sytuacji starzenia się społeczeństwa, zagadnienia – szkoleń osób dojrzałych. Proces ten ma określoną specyfikę, dlatego zostanie ona przedstawiona na początku. Zostaną opisane także podstawowe instytucje oferujące szkolenia dla tej grupy docelowej. Następnie ukazane będą poszczególne fazy prawidłowego procesu szkoleniowego: od planowania szkoleń, poprzez ich przeprowadzenie, aż po ewaluację. Zagadnienie analizowane będzie w świetle badań empirycznych i kryt...

 8. Historyczne i demograficzne aspekty transformacji Polski i państw sąsiednich do społeczeństwa informacyjnego

  Stachowiak, Beata

  2012-01-01

  Społeczeństwo informacyjne z rzadka rozpatruje się z perspektywy historycznej oraz demograficznej. A przecież historia odegrała znaczącą rolę w opóźnieniu Polski i krajów sąsiednich w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Kraje te miały utrudniony dostęp do nowych technologii, powodem były głównie uwarunkowania polityczne po 1945 roku. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w omawianych państwach jest zróżnicowany, np. w zakresie rozwoju infrastrukturalnym, w dostępie do e-usł...

 9. Projektové metodiky a psychologické aspekty řízení lidských zdrojů

  Svoboda, Jiří

  2006-01-01

  Although there is a growing influence of psychology and human resources in modern management, this area is being often neglected in theory and particularly in praxis of project management. This area offers a big potential for improvement of performance of project teams and increase of teamwork efficiency. Therefore this thesis is focused on human factor in project management and the opportunity for using psychology, especially the theory of motivation and teamwork. There were set more main go...

 10. Právní aspekty působení interního auditu a jeho role ve skupině ČEZ

  DRÁBKOVÁ, Tereza

  2010-01-01

  The aim of this Master's thesis is to evaluate the model of internal audit in CEZ Group primarily in terms of compliance with applicable laws and the International Professional Practices Framework of Internal Auditing. The research was conducted by comparing the internal regulations and other CEZ Group's documents with current legislation and international Standards of internal audit. As expected, the main criteria are in accordance with current legislation. The main contribution of this mode...

 11. Některé aspekty pastoračního doprovázení osob s postižením

  UMLAUFOVÁ, Tereza

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with some aspects of pastoral work of persons with disabilities. The aim is to describe the principles of pastoral work with disabled persons. First chapter is focused on pastoral definition and handicap. Next chapter describes basic principles of pastoral work with disabled people. It is focused here on dialogue specifics of conducting interviews with various types of disabilities. It is focused here on communication and other barriers that hinder the effective int...

 12. Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kuchyně

  Kozáková, Petra

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to generally describe Czech gastronomy, its orientation, historical development and position in national culture, to specify the position of gastronomy in official documents about the preservation of cultural heritage and define traditional gastronomy as part of local and regional culture in selected localities and regions. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of the impact of traditional gastronomy on current economy - in particular, there are ...

 13. Sociální, ekonomické a sociokulturní aspekty fenoménu CouchSurfing

  Kolišová, Anna

  2011-01-01

  The Bachelor thesis on "Social, economic and socio-cultural aspects of CouchSurfing phenomenon" is dedicated to the contemporary trends in tourism and refers especially to the young generation and its current needs in context of travelling. These trends are considered as quite similar to the phenomenon called CouchSurfing, the biggest social network connecting travellers from all around the world, and everything this phenomenon represents. The primary aim of this work is not by any means a co...

 14. Daňové a účetní aspekty neziskových organizací ve školství

  Košová, Petra

  2011-01-01

  This thesis deals with non-profit organizations in education sector, it is focused primarily on their tax and accounting aspects. The aim of this thesis is to describe the system of taxation and accounting for nonprofit organizations in education sector, to focuse on specific examples and find out how much tax and accounting aspects of nonprofit organizations differ from aspect of entrepreneurs.

 15. Daňové a účetní aspekty v kontextu na financování vybrané neziskové organizace

  HRBOVÁ, Michala

  2014-01-01

  The main objective of this diploma thesis is to identify and characterize the changes in economic, social and legislative conditions and their impact on the financial results of selected non-profit organization.

 16. Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Boseň)

  Macková, Barbora

  2014-01-01

  My diploma thesis investigates the local self-administration and its impact on the village development and political perspectives of leading village Bosen. In the theoretical part of the thesis, the basic conceptions relating to the topic were determined and defined: local self-administration, community (village), resident, municipal council, budget, subsidy. The practical part deals with achieving the particular objectives of the thesis, for instance inspection of questions regarding the lo...

 17. Chov psů plemene beagle v ČR a některé etologické aspekty reprodukce

  Šabatová, Jitka

  2013-01-01

  Beagle is one of favourite dog breeds in the world. Beagle is bred in the Czech Republic for only 20 years but despite this fact it became very popular not only as hunting breed but mainly as family breed. Reproduction of bred animal is for breeders one of the most important function of the organism. Ethological aspects of dogs´ reproduction are related to successful breeding. Dog has been domesticated for very long time, despite this fact its social behaviour has not changed n...

 18. Právní aspekty podomního prodeje jako nástroje komunikačního mixu

  Ustohalová, Klára

  2014-01-01

  The bachelor thesis is focused on the communication mix of ABC Company, especially door-to-door sale. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes respective tools of the proper communication mix and the current legislation. In the practical part is analyzed the communication mix of ABC Company and processed results of a questionnaire survey.

 19. Paměť a text. Literární reprezentce Komenského a jejich mnemonické aspekty

  Řezníková, Lenka

  Praha: Scriptorium, 2014, s. 253-287. ISBN 978-80-88013-08-2 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : cultural memory * literature * Bohemian Lands * nationalism * intertextuality * biography * censorship * literary canon * Jan Amos Comenius Subject RIV: AB - History

 20. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych Legal aspects of athletes' image rights usage in the light of marketing activities

  Westfal, Krzysztof M.

  2016-01-01

  Streszczenie                 Z reguły prawo nie nadąża za życiem. Potencjał ekonomiczny jaki niesie ze sobą wizerunek sportowca został dostrzeżony przez specjalistów marketingowych już wiele lat temu. Z tego tytułu gwiazdy zawodowego sportu osiągają każdego roku ogromne sumy. W praktyce gospodarczej i w realiach profesjonalnego sportu komercyjny wymiar wizerunku sportowca jest faktem.  &nb...

 1. Špecifické aspekty spracovania geodetických sietí použitím programu SoNet

  Marián Kováč

  2006-12-01

  Full Text Available Článok je zameraný na popis programu na spracovanie geodetických sietí s analyticky definovanýmm matematickým modelom (observačné rovnice definované v programe v symbolickom tvare, čo je najvýraznejšia črta, ktorou sa program odlišuje od súčasných programov na spracovanie geodetických sietí.Univerzálnost’ programu demonštrujeme na príklade spracovania viacepochovej geodetickej siete. Spracovanie bolo uskutočnené vo forme prípadových štúdií od elementárnej kombinácie meraní GPS s uvážením kovariančných matíc, až po spoločné spracovanie terestrických observácí a GPS s uvážením časových zmien a transformačných parametrov v spoločnom matematickom modeli.

 2. Environmentální aspekty cestovního ruchu v oblasti Lázeňského trojúhelníku

  LEKEŠOVÁ, Barbora

  2015-01-01

  The thesis deals with the impact of the environmental aspects on tourism in the West Bohemian spa triangle. The focus of the study was to assess the situation of tourism and to select the environmental aspects of tourism in the explored area. Furthermore, based on the results of the field survey, to confirm or to disprove the established hypotheses, to suggest measures aimed at improving the situation and subsequently to develop a sustainable tourism product. The following methods were used i...

 3. Keynesov animal spirit. Filozofski aspekti učenja Johna Maynarda Keynesa o uzrocima ekonomskih kriza i opravdanju državne intervencije

  Dragojević Mijatović, Aneli

  2013-01-01

  Klasična i neoklasična ekonomska misao, na koju se naslanja današnji neoliberalni princip, poima slobodno tržište kao savršeni mehanizam koji je, ako se i poremeti, sposoban samostalno se vratiti u ravnotežu. Britanski ekonomist John Maynard Keynes još za Velike Depresije 1929. uočava da ne postoji jamstvo za takvo što jer tržište nije zbroj racionalnih individua. Prema Keynesu, čovjek djeluje prema osjećaju, slučaju i hiru, kao iracionalnim porivima koji su, međutim, u epistemički ograničeni...

 4. Cloud computing s ohledem na technologické aspekty a změny v infrastruktuře

  Vítek, Daniel

  2010-01-01

  This thesis discusses the new way of delivering IT services over the Internet widely known as cloud computing. In its opening part, cloud computing is put into a historical context of the evolution of enterprise computing, and the dominant issues the IT department faces today are mentioned. Further, the paper deals with several components that make up the architecture of cloud computing and reviews the benefits and drawbacks an enterprise can have while it adopts this new model. One of the pr...

 5. Medicinski i financijski aspekti kirurško-protetske terapije atrofične donje čeljusti; vestibuloplastika vs. implantologija

  Krmpotić, Marko

  2004-01-01

  U prezentaciji su prikazane indikacije za pretprotetsku kiruršku terapiju atrofične donje čeljusti. Analizirane su kirurške tehnike vestibuloplastike te implantacije 2 dentalna implantata u donju čeljust. Objašnjene su pozitivne i negativne strane kirurškoga zahvata te protetskoga liječenja koje slijedi. Spomenute su intraoperativne i poslijeoperativne komplikacije. Daje se dugoročna prognoza rezultata liječenja. Na kraju prezentacije prikazana je raščlamba financijskih troškova obiju vrsti l...

 6. Vybrané aspekty významu hudby vo voľnom čase a jej pôsobenie na človeka

  ŠUŤÁKOVÁ, Veronika

  2014-01-01

  This thesis deals about theme of music in leisure and its effects on humans. The first chapter is describing about music in history. The second chapter deals about the pop music, using music in leisure and about the media which are producing music and spreading it among the people. The last third chapter discusses about the effect of music on humans. Effects are noxious or therapeutic. In the practical part we were examining and describing the perception of healthy and unhealthy music by peop...

 7. Ekonomické aspekty pořádání regionálního pivního festivalu

  Kutlák, Martin

  2013-01-01

  The bachelor thesis titled "Economic aspects of holding a regional beer festival" is composed of two parts - a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on explaining and creating a better understanding of the conceptions; business and an entrepreneur, and laying down the structure of a business plan. The practical part explores the steps taken when organizing social cultural events. It explores how an entrepreneur observes his surroundings, characterizes his target marke...

 8. Právní a ekonomické aspekty transformace činností Celní správy ČR

  Malovaník, Josef

  2011-01-01

  The content of the thesis is legal and economic analysis of transformations main activities of the customs administration before and after entering to the EU. Thesis shows some problems related to these transformations, its impact on the Czech customs administration and the Czech Republic. Thesis compares legal status and competencies of the Czech custom administration with the customs administrations of other countries and also synthetic aspects of practical activities in cooperation with ot...

 9. Pharmacological features of naltrexone and its use in the treatment of alcohol dependence [Zastosowanie naltreksonu w terapii uzależnienia od alkoholu – aspekty farmakologiczne

  Bieńkowski, Przemysław

  2013-02-01

  Full Text Available Clinical studies performed over the last decades have indicated that combined therapy, involving pharmaco- and psychotherapy, is an optimal approach to alcohol dependence. Both pharmaco- and psychotherapy should be personalised with a careful balance between patient’s needs and his/her clinical characteristics. The aim of the present article is to review the basic pharmacological features of naltrexone and its use in the treatment of alcohol dependence.

 10. Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť

  Sunega, Petr

  Praha : ČVUT, 2004, s. 71-78. [Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Praha (CZ), 24.03.2004] Grant ostatní: EU(XE) EVK4-CT-1999-00008 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : participation * tenants * sustainable Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 11. Praktični aspekti konstruiranja sa stajališta sigurnosti – Izračun zamornog vijeka tankostjenih konstrukcija s pukotinom

  Živojinović, Danijela; Arsić, Miodrag; Sedmak, Aleksandar; Kirin, Snežana; Tomić, Radoljub

  2011-01-01

  Ovaj članak se bavi predviđanjem životnog vijeka konstrukcija (ploča ili ljuski) obzirom na zamorni rast pukotine. Dobiveni su rezultati dvjema analizama s dva različita softvera: NASGRO i FRANC 3D. Oni se temelje na metodi konačnih elemenata i principima linearno elastične mehanike loma. Dodatno je analizirana interakcija sile i propagacije pukotine. U softveru FRANC 3D su računana i prikazana polja pomaka i naprezanja u konstrukciji, kao i simulacija napredovanja fronte pukotine. Ovaj rad d...

 12. Sociální a zdravotní aspekty kouření v Armádě České republiky

  ŠVÁB, Jindřich

  2015-01-01

  Bachelor thesis deals with the theme of tobacco smoking among soldiers of the Army of the Czech Republic, ordepending on them. The aim of this thesis is to describe the situation of smoking in a selected group of respondents from two military batallions in southern Bohemia. The otheraimis to find out what Professional soldiersmean about negative lifestyle factors of smoking, and are they aware of the social and health aspects of smoking. This bachelor thesis is dividend into the oretical and ...

 13. Vybrané aspekty monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů

  Pavelek, Zdeněk

  Vol. 5. Ostrava : Montanex a.s, 2014. ISBN 978-80-7225-410-1. [Mezinárodní conference větrání, degazce, klimatizace a bezpečnost v hornictví /5./. Ostravice (CZ), 30.10.2014-31.10.2014] R&D Projects: GA MV VG20102014034 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : mine rescuers * worsened microclimatic conditions * risky operations Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining

 14. Kulturní aspekty mezinárodní marketingové komunikace společností L'Oréal a Oriflame

  Kredatusová, Petra

  2014-01-01

  This thesis is focused on cultural differences and their influence on the usage of marketing tools of specific companies in various markets. The thesis evaluates the effect of the cultural environment on companies' communications with consumers. There are analyzed American, Indian and Chinese websites of cosmetics company L'Oréal and websites of selected brands of consumer cosmetics that come under L'Oréal. In the second part the German, Indian and Chinese catalogues of cosmetics company Orif...

 15. Interdisciplinární aspekty ulovené volně žíjící zvěře

  Kauer, Zdeněk

  2013-01-01

  This work identifies and evaluates key aspects of hunter feral animals. This includes the issue of how to hunt game, veterinary care, especially in the field of hygiene venison, the game caught testing, both before and after capture, consumption of venison, etc. This game is the final game sales consumers (people, restaurants, ...). Investigations game in charge of a trained person who obtains accompanying tickets stamped on safety game. Part of this thesis are the practical outcomes that inv...

 16. Pojetí vědy s epistémickými aspekty u Jana Dunse Scota a Immanuela Kanta

  PANUŠ, Marek

  2010-01-01

  This work primary deals with Scotus` and Kant's conception of science. The first part is introducing Aristotelian conception of science which Scotus` conception is based on. Through criticism of Henry of Ghent`s ilumination theory of knowledge is explained natural cognition, hold by John Duns Scotus for it's a necesary part of Scotus` conception of science, which this work deals with at the end of the first part. Second part of this work contains an explanation of terms a priori/a posteriori,...

 17. Procesní aspekty založení vybraných právních forem podnikatelského subjektu

  Marek, Filip

  2013-01-01

  This bachelor´s thesis analyses the process of establishing the enterprenurship and ltd (limited liability company) of both forms in financial, personal, tax and legal ways as well. The questionaire, as the important part of thesis is also attached to the work, it was distibuted to all furniture companies in Prague 5. It asks about the advantages and disadvantages of enterpreneurship of individual proprietor and limited liability company. As the result of answers of asked enterpreneurs there ...

 18. Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty

  Ošťádal, Bohuslav; Charvátová, Zuzana; Ošťádalová, Ivana; Kolář, František; Netuka, I.

  2009-01-01

  Roč. 51, č. 10 (2009), s. 691-697. ISSN 0010-8650 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : heart * development * hypoxia Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 19. Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

 20. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  Šebová, Miriam; Kuzma, Marek; Dobšinská, Kristína

  2011-01-01

  The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose This paper is focused on the electronic marketing. Scientific...

 1. Účetní, daňové aspekty vykazování zásob dle ČÚP a IFRS

  KAHOUNOVÁ, Veronika

  2015-01-01

  This Thesis deals with the Accounting and tax aspects of accounting for inventories according to CAS and IFRS. Theoretical part contains characteristics of inventories, methods of valuation and accounting of inventories according to CAS. Another part of the theory describes the inventories, their valuation and reporting in accordance with IFRS. In the practical part is characterized the selected company with demarcation its inventories. Practical part it also contains an analysis of the diffe...

 2. Innovacionnye aspekty razvitija rybopromyslovogo flota jeksklavnogo regiona Rossii [The innovative aspects of the fishing fleet development in the Russian exclave region

  Ivchenko Vladislav

  2012-01-01

  Full Text Available Our country has set a course for the economy modernisation on the basis of innovative development. In the post-war period until 1991, the exclave of Russia — the Kaliningrad region — showed high rates of socioeconomic development due to the establishment of a large-scale sea fishing industry. Such success rested on research and innovative activity. This article analyses the successful innovative development of the fishing fleet in the historical perspective: new vessels, the development of new equipment, introduction of innovative forms of fishing organisation. The authors offer data on the efficiency of such innovative initiatives. This historical experience is of great importance given the revival of industrial fishing in the Kaliningrad region.

 3. Účetní aspekty financování společnosti s ručením omezeným

  Bahtijarevič, Boris

  2015-01-01

  Bachelor thesis on the topic accounting aspects of the financing of limited liability companies discusses the rules for the establishment of limited liability companies and is further engaged in capturing registered capital, bank loans and financial leasing in the financial statements under current accounting and tax legislation in the Czech Republic.

 4. Technologie výroby tavených sýrů a aspekty na výživu

  Neubauerová, Markéta

  2014-01-01

  Processed cheese are known and produced only the last 100 years. Consumption of processed cheese in the word is growing. It leads to an increase of range of processed cheese. Czech republic ranks among the word leader of them consumption. This work is focused on the manufacture of processed cheese and them nutritional aspects. The first part of my study deals with the history and technonoly of natural and processed cheese. The most important step of the production is selection of raw material...

 5. Arhitektuur, võrgukultuur ja kuidas neist kasu saada = Architecture, networked cultures and how to make the most of them / Pedro Gadanho

  Gadanho, Pedro

  2011-01-01

  Arhitekt Pedro Gadanho vaatleb olulist aspekti kõikvõimalike sündmuste puhul - vahetut suhtlemist. Vaatamata internetiajastul virtuaalruumi kolinud inimestevahelisele läbikäimisele on õigete inimestega kohtumine iga sündmuse oluline osa

 6. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 7. Technologické aspekty používání podrostových rostlin v soudobých zahradách a parcích

  Pančíková, Markéta

  2014-01-01

  The work deals with perennials for scrubs in woody vegetation elements used in garden architectural disign. The review of literature covers the historical development of garden art and characteristics habitats. It also includes phytosociological analyses of forest communities, their ecological impact and phytosociological system of forest communities. To also the issues of design, creation and recommended maintenance of the herbalhabitat are included in the work. The practical part deals with...

 8. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2007-01-01

  Roč. 52, č. 2 (2007), s. 105-119. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : spirituality * ethics * coping with anger Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.133, year: 2007

 9. Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu

  Březinová, Kristina; Hamplová, Dana; Buriánková, Jitka

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 2 (2015), s. 115-136. ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : psychosomatice * health psychology * social support Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.239, year: 2014

 10. Environmentálne aspekty transformácie nízko-sulfidického postflotačného kalu na antropogénnu pôdu (Smolník, Slovensko

  Mangová Kristína

  2015-12-01

  Full Text Available An anthropogenic soil developed on the mine tailing impoundment in Smolník was studied to document a transformation of post flotation mud (tailings to the soil. The tailing can be characterised as fine sand to silt grain size milled wall rock mineral matter composed by quartz, mica, chlorite, and siderite with low pyrite content. Surface of the tailing impoundment have been covered by a 10–15 cm thick layer of wood-waste material and forested by pine-plants. Two soil horizons A-topsoil (humus and B-subsoil horizons have been recognised above the post flotation mud (tailings. Oxidation of pyrite and “acid” generation, leach and dissolution of the minerals and precipitation of iron oxy-hydroxides have been main processes beginning the tailings alteration. The processes were indicated by yellowish colours and raised homogeneity of the subsoil tailings. Variegated and relative high content of organic matter (TOC ≈ 3–15 wt. %, neutral to low acid pH (6.01–7.25, decreased amount of carbonates but a saturation with the bases (CEC: 20–80 mmol.100 g-1, especially with Ca2+ characterised A horizon. Contents of 0.5 M HCl extractable fractions of Cu, Pb, Zn and As were locally higher as in the sub-soils, respective as in the tailings/substrate. There were favourable conditions to Fe oxide precipitation as indicated contents of oxalate extractable Fe oxide (FeOX in range 1.3–6.1 wt. % in the soil profile. Besides the iron oxide precipitation the remobilization of metals has been limited by other factors, mainly by organic matter accumulation and by humus formation which actively “aggregated” mineral particles in A horizon. Indicated mixed-layered vermiculite-chlorite or vermiculite-illite minerals formation also suggested a role of organic matter in the soil-pH decrease and primary phyllosilicates transformation. Soil-forming process was positively “accelerated” by fine-milled character and primary mineralogy (pyrite < 5 wt. % of the tailings but also by horizontal morphology and favourable (wet and cold climate, which have supported bio-production and organic matter accumulation. Nevertheless the ongoing migration of the potentially toxic elements from the waste/ substrate into the soil horizons must be evaluated as long term risk factor of the following soil development and suggested anthropogenic pollution and environmental in-stability of the mine tailings impoundment in the area.

 11. Účetní a daňové aspekty mzdových nákladů vybrané účetní jednotky

  DVOŘÁKOVÁ, Kristýna

  2012-01-01

  The aim of this thesis was to analyze payroll costs, to determine their influence on legal entity income tax and to design the optimalization of payroll costs for the selected company. The theoretical part describes the issues of payroll costs and their items in term of accounting and taxes. In the practical part first the impact of partial item of wages on the total payroll costs was analyzed, then payrolls costs were analyzed from the point of view of different work relations The results we...

 12. Teoretické a praktické aspekty řízení kurzového rizika ve středně velké firmě

  Janová, Zuzana

  2008-01-01

  This thesis concerns with problematic of FX risk management in a mid-sized export-oriented company. The theoretic part of the paper explains fundamental and origin of FX risk and summarizes process of its management with emphasis on specifics of mid-sized companies. Further, selected hedging techniques and instruments are introduced. With employment of available statistics and analysis, main advantages and disadvantages of hedging are demonstrated. For practical application of theory presente...

 13. Neformální aspekty zahraniční politiky Francie vůči Africe po získání nezávislosti

  Krýchová, Lucie

  2010-01-01

  This thesis analyses French foreign policy towards former colonies in Sub-Saharan Africa since 1960. Particular emphasis is given to informal relations, predominating in this policy. Although the countries gained independence, they remained under French influence and control for another three decades. France achieved this through skillful combination of formal and informal instruments, which are described in the thesis. Furthermore, the work deals with factors that predetermined the developme...

 14. Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu

  Martinát, Stanislav

  Vol. 14. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008 - (Čechurová, M.), s. 123-128 ISBN 978-80-7043-663-9. ISSN 1213-7901. [Metody geografického výzkumu. Plzeň (CZ), 07.11.2007-08.11.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : agricultural geography * mountain areas * farming * regional development Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 15. Právní a ekonomické aspekty institutu správního vyhoštění cizince v ČR

  Kislicová, Kateřina

  2011-01-01

  The introductory part of my diploma thesis called Legal and Economic Aspects of Administrative Deportation Procedures for Aliens in Czech Republic deals with legal framework related to this subject. The administrative deportation procedures are stipulated in the Act No. 326/1999 Coll., on residence of aliens in the Territory of the Czech Republic, and the administrative action procedures are governed by the Act No. 500/2004 Coll., on administrative procedure (Administrative Procedures Code) i...

 16. Aspekty ovlivňující získávání zaměstnání u mužů a žen v České republice

  DVOŘÁKOVÁ, Eliška

  2007-01-01

  Diploma work takes attention mainly at entry conditions for women and men in labour market, what sort of questions are asked while entrance interviews, whether the gender of a person influences discriminating questions of an employer, whether it is considered to be more important than the abilities, education level and practice achieved by an expectant. Research concentrates on choise gender stereotypes connecting with the position of men and women in their job too, for example on goodwill of...

 17. Právní a ekonomické aspekty využívání CNG a bioplynu v dopravě

  Yusupova, Regina

  2015-01-01

  Use of compressed natural gas (CNG) as an alternative transportation fuel is currently being supported in European Union and Czech Republic as well. Upgraded Biogas (or biomethane) with its chemical characteristics is to be considered as a renewable substitute of CNG so it can be used for the same purposes. Biogas is produced in biogas stations. Current legislation terminates the support of producers of electricity and heat from renewable sources, including biogas stations. The absence of gov...

 18. Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů

  Moravcová, Eva; Tomášek, J.

  2014-01-01

  Roč. 50, č. 4 (2014), s. 495-520. ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk LM2010012 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : public attitudes to punishment * new punitiveness * restorative jus- tice Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.681, year: 2014 http://sreview.soc.cas.cz/uploads/92cbb729980af9196de548db7243e98a567ae996_14-4-02Moravcova17.indd.pdf

 19. Drift hlaváčovitých ryb - základní aspekty a podíl na rozšiřování areálu

  Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Jurajda, Pavel

  Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2013 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 93 ISBN 978-80-87189-14-6. [Zoologické dny. 07.02.2013-08.02.2013, Brno] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP505/11/1768 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : Neogobius melanostomus * Proterorhinus semilunaris * invasive species * dispersal Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 20. Kriminalita dětí a mládeže - aspekty kriminality dětí a mládeže v okrese Český Krumlov

  ŽAHOUREK, Pavel

  2010-01-01

  Nowadays, the juvenile deliquency is the frequently discussed issue, because it increases the brutality and the irresponsibility and the share of juvenile offenders on committing crimes. That is why my bachelor´s work deals with the juveline deliquency as one form of the criminality and further in one chapter, I deal with the deliquency at the Český Krumlov District. At the introduction of the work, the basic regular expressions are defined, because these are always necessary to define at the...

 1. Etický pohled na vybrané aspekty domácího násilí v kontextu vztahu muže a ženy

  TITTELOVÁ, Jana

  2015-01-01

  This theses is focused on the description of the evaluation in ethical plane of the domestic violence. This theses is divided into four chapters. The first chapter focuses on domestic violence and its overall characteristics. In the second chapter there are described and analyzed aspects of domestic violence, as a negotiation of men against external and internal freedom of women in the context of domestic violence. The third chapter describes relationship between man and women, civil and reli...

 2. Bezdomovci zneužívající návykové látky a etické aspekty sociální práce s nimi

  PRŮDKOVÁ, Táňa

  2009-01-01

  The writing is concerned with the complicated problems of connection homelessness and abuse of habit forming substance. It put the special accent on ethics aspects of the social work with homeless abusing the habit forming substance and it emphasises the accent on meaning of ethic for social work too. The practical part defines homelessness, its modality, its reasons and it mentions abuse of habit forming substance like the important part of the street subculture of homeless. Thereinafter it ...

 3. Míšení kódů a jeho hodnotové aspekty v různých typech komunikačních situací

  Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana

  Ostrava : Ostravská univerzita, 2001 - (Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.), s. 11-19 ISBN 80-7042-589-X. [Naše a cizí v interetnické a interpersonál ní jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 19.09.2000-20.09.2000] R&D Projects: GA ČR GV405/96/K096 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9061902 Keywords : communication * code mixing * Czech * pragmatics Subject RIV: AI - Linguistics

 4. Akvizice a fúze - právní, účetní a daňové aspekty v podmínkách ČR

  MAŠKOVÁ, Lenka

  2014-01-01

  The aim of this thesis is to evaluate the accounting, tax and legal aspects of acquisition and merger in conformity with valid legislativ of the Czech republic. This thesis consists of two parts. The first part, which is the theoretical one, deals with accounting, tax and legal aspects of merger and acquisition. In the practical part the theoretical knowledge is applied to specific example of merger and acquisiton. In this part is evaluated whether companies acted according to the law.

 5. Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století

  Bahenská, Marie

  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - (Hajdučeková, I.), s. 83-97. (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae. 78). ISBN 978-80-8152-377-9 R&D Projects: GA ČR GA13-29729S Institutional support: RVO:67985921 Keywords : Czech lands * 19th century * female teachers Subject RIV: AB - History http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/

 6. Legálne a ilegálne grafity v Prahe. Ekonomické a správne aspekty riešenia.

  Brišová, Nikola

  2015-01-01

  The thesis focuses on the issue of legal and illegal graffiti in Prague, mainly from the economical and administrative aspects. The theoretical part of the thesis brings a basic introduction to the topic, including the history of graffiti, its current status, and graffiti subculture characteristics. The practical part begins with a case study in which the methods and approaches towards the problem of illegal graffiti are compared. This comparison involves the politics applied in two districts...

 7. Základní aspekty vztahu daňového a finančního účetnictví v Rusku

  Torovik, Anastassiya

  2014-01-01

  The bachelor thesis deals with the description of financial and tax accounting in Russian Federation, compares them and determines the problematic aspects of the correlation between these two systems in theory and practice. This thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The first section of the theoretical part tells about financial accounting. The second chapter is devoted to tax accounting and calculating income tax. The third chapter focuses on correlation between finan...

 8. Dopady povodní v ČR v roce 2002 z perspektivy zasažených a pomáhajících: implikace pro organizaci pomoci, psychosociální aspekty pomoci.

  Kohoutek, Tomáš; Urbánek, Tomáš; Čermák, Ivo; Špok, Dalibor; Navrátil, Marek

  Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 102-113. ISBN 978-80-210-4395-4. [Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno (CZ), 06.06.2007-07.06.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : Floods * needs of the victims * traumatic experience Subject RIV: AN - Psychology

 9. Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS

  PATÁKOVÁ, Aneta

  2015-01-01

  The topic of this thesis titled " Accounting and tax aspects of capital transactions with company in comparison with CZ GAAP and IFRS" was the definition of ownership transactions with the company and description of some differences between both legislation. The accounting and taxation aspects were first analyzed in terms of theory (regu-lations, definition, history of the business combination and their development from the past to the present, present situation of volume of M&A transactions ...

 10. Socio-ekonomické a environmentální aspekty šíření vodního hyacintu na Viktoriině jezeře

  VÍTKOVÁ, Veronika

  2014-01-01

  The main aim of this thesis is an evaluation of the socioeconomic characteristics of the problems which suffer communities neighboring Lake Victoria in relation to spreading of water hyacinth. In the theoretical part lakes generally, their problems and protection will be described. This part also discusses an issue of invasive species focusing on water hyacinth. Specific part of the thesis is concentrated on geographical characteristics of the lake and its economic and social meaning to the r...