WorldWideScience

Sample records for asa cssa sssa

 1. The international annual meetings of the American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA) and Soil Science Society of America (SSSA)

  Full text: Lee Heng attended and presented two oral papers at the A-3 Symposium on 'Yield Response to Water: Examination of the Role of Crop Models in Predicting Water Use Efficiency'. Both of Lee Heng's oral papers are related to FAO's AquaCrop model, one paper was entitled 'Calibration and testing of FAO AquaCrop model for rainfed and irrigated maize' and the second paper was entitled 'Productivity of soybean-based systems in semi-arid tropics - Testing with AquaCrop'. (author)

 2. ASA branding

  Kirkeby, Kennie; Jakobsen, Christian Yttergren; Birch, Frederik; Dalman, Newsha

  2014-01-01

  This thesis examines the company ASA Trading and how ASA, through branding, have used CSR and social entrepreneurship as a part of their branding. In order to illuminate these subjects, the thesis is based upon theory about branding, CSR, Story Telling and social entrepreneurship. In addition, the thesis uses a qualitative empirical data from interview with CEO of ASA Trading Julian Amery, and a rapport from CSE Roskilde University, 2008. This thesis discusses and analyses ASA’s us...

 3. Soil Science Education: Philosophy and Perspectives. SSSA Special Publication Number 37.

  Baveye, Philippe, Ed.; And Others

  Soil science provides the educational framework to integrate components of earth science systems, to understand the causes and consequences of spatial variability, and view dynamic processes impacting ecosystems in a holistic perspective. This book, a special publication of the Soil Science Society of America (SSSA), identifies and analyzes…

 4. Verdsettelse av DOF ASA

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 5. ASA education outreach

  Hansen, Uwe J.; Everbach, E. Carr

  2003-04-01

  A number of very successful Hands-on demo sessions for high school students have been a part of regular ASA meetings for some time. In addition, the Education Committee has organized a series of teacher workshops. These workshops are designed to give high school teachers relatively sophisticated tools to enhance their laboratory content. Workshops for teachers in the elementary grades prepare teachers to use music as a vehicle to introduce additional science concepts. Content and methods associated with both workshops will be discussed. Cyberspace outreach by the ASA was accelerated by the establishment of a Home Page Committee, and more recently by the On-Line Education committee, which is creating an educational website. The website provides a fun way for users to access information including acoustics information, history, demos, and links to the Technical Committee's webpages. The ASA has joined other AIP member societies in developing additional mechanisms, including road shows and nightly news spots.

 6. Verdsettelse av Statoil ASA

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 7. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 8. ASA24-Kids-2014 and ASA24-Kids-2012

  >ASA24-Kids-2014 was released in February 2014 and researchers can still register new studies in this version of the ASA24® system. A mobile accessible version is in development and is expected to be open to new studies later in 2016.

 9. Photosynthesis of maize and alfalfa during daytime sprinkler irrigation

  Cavero Campo, José; Urrego Pereira, Yenny Fernanda; Fernández, Victoria; Merino, Carlos; Martínez-Cob, Antonio

  2010-01-01

  1 copia .pdf de la presentación original (14 Pags., con Figs. y Fots.). This Presentation was included in 2010 ASA, CSSA, and SSSA International Annual Meeting, Division A03 Agroclimatology & Agronomic Modeling, Session Agroclimatology & Agronomic Modeling: I/Div. A03 Business Meeting (number 263-4). In Wednesday, November 3, 2010: 9:00 AM, Long Beach Convention Center, Room 103A, First Floor.

 10. Adaptive simulated annealing (ASA): Lessons learned

  Ingber, L.

  2000-01-01

  Adaptive simulated annealing (ASA) is a global optimization algorithm based on an associated proof that the parameter space can be sampled much more efficiently than by using other previous simulated annealing algorithms. The author's ASA code has been publicly available for over two years. During this time the author has volunteered to help people via e-mail, and the feedback obtained has been used to further develop the code. Some lessons learned, in particular some which are relevant to ot...

 11. A Brief History of the Soil Science Society of America

  Brevik, Eric C.

  2013-04-01

  Career Professional Award. SSSA has also hosted the World Congress of Soil Science in 1960 and 2006. In 2010 SSSA membership was at 6,367, the third highest membership total in SSSA history. SSSAJ published 259 items totaling 2,201 pages. But unlike 1937, SSSAJ is no longer SSSA's only journal. In 2009 Journal of Environmental Quality published 272 items on 2,480 pages, Soil Survey Horizons (renamed Soil Horizons in 2012) published 26 items on 133 pages, Vadose Zone Journal published 116 items on 1,088 pages, and Journal of Natural Resources and Life Sciences Education published 48 items on 250 pages, giving Society journals a total of 721 items published on 6,132 pages. At the end of 2010 SSSA was worth 3,130,163. All of these numbers show significant achievement in the years since the Society's founding, but not all of those years have been rosy. For example, SSSA's membership dropped from an all-time high of 6,402 in 1985 to 5,319 in 2002 and the Society's net worth declined from 2,132,750 in 1999 to 984,866 in 2002. This period from the mid-1980s through the early 2000s has probably been the most challenging so far in SSSA's history. Many changes are also in store going into the future. Over the past few years SSSA has become increasingly independent from ASA. While the two societies (along with the Crop Science Society of America (CSSA)) still maintain close ties, the members of SSSA have expressed a desire to emphasize that soils are more than agronomic. One indication of this increasing independence can be seen in the annual meetings. SSSA met jointly with the Geological Society of America in 2008 and will meet with the Entomological Society of America in 2015. There are also plans for SSSA to meet independently of ASA and CSSA for the first time in 2018. Another indication is the recent rearrangement of the governing structures of ASA, CSSA, and SSSA.

 12. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 13. Asa Grant Hilliard III: Scholar Supreme

  Watkins, William H.

  2008-01-01

  This integrative review uses two of Asa Grant Hilliard's books, "SBA: The Reawakening of the African Mind" and "The Maroon Within Us: Selected Essays on African American Community Socialization", to discuss aspects of his scholarly legacy in teaching, history, and psychology. His scholarship is provocative. Hilliard rejected the supremacy of the…

 14. ASAS = NASA's Advanced Solid-state Array Spectroradiometer: 1988 -2000

  U.S. Geological Survey, Department of the Interior — The Advanced Solid-State Array Spectroradiometer (ASAS) data collection contains data collected by the ASAS sensor flown aboard NASA aircraft. A fundamental use of...

 15. Asa Gray and Charles Darwin: Corresponding Naturalists

  Browne, Janet E

  2010-01-01

  Recent work on the rise of science in the nineteenth century has encouraged historians to look again at the role of correspondence. Naturalists relied extensively on this form of contact and correspondence was a major element in generating a community of experts who agreed on what comprised valid knowledge. As a leading figure in the development of North American botany, Asa Gray found that letters with botanists and collectors all over the world greatly expanded his areas of influence. La...

 16. Predictive validity of the ASAS classification criteria for axial and peripheral spondyloarthritis after follow-up in the ASAS cohort

  Sepriano, Alexandre; Landewé, Robert; van der Heijde, Désirée;

  2016-01-01

  OBJECTIVE: To establish the predictive validity of the Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) spondyloarthritis (SpA) classification criteria. METHODS: 22 centres (N=909 patients) from the initial 29 ASAS centres (N=975) participated in the ASAS-cohort follow-up study. Patie...

 17. DOF ASA : an offshore service company organized for expansion

  Vad, Jan Tore; Engås, Aleksander

  2010-01-01

  The purpose of this thesis is a valuation of DOF ASA with a thorough analysis of the offshore service market. The valuation is based on public available information up until November 2010, and discussions with CFO Hilde Drønnen at DOF ASA. The market analysis is based on reports and presentations obtained from various Norwegian investment houses that cover the offshore service and subsea market. We will compile and use them as input in a market model. The market analysis conclu...

 18. Italian: AS/A2 Digital Reading Practice Tests 2009

  Bertoni, Silvia; Nocchi, Susanna

  2009-01-01

  AS/A2 Digital Reading Practice Tests 2009 consists of authentic reading material and practice test questions. This resource is ideal for practising, improving and building up students’ reading skills in preparation for the AS/A2 Level exams in the UK.The tests are also suitable practice materials for students preparing for other advanced level exams, such as Irish Leaving Certificate, International Baccalaureate or Advance Placement.

 19. Italian: AS/A2 Digital Listening Practice Tests 2009

  Bertoni, Silvia; Nocchi, Susanna

  2009-01-01

  AS/A2 Digital Listening Comprehension Practice Tests 2009 consists of a book and audio files with authentic listening material and test questions. This book is ideal for practising, improving and building up students’ confidence in listening skills in preparation for the AS Level,A2 Level, the Irish Leaving Certificate and other advanced level exams.

 20. Eitzen Chemical ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse basert syntetisk restrukturering

  Berger, Atle

  2014-01-01

  Denne masterutredningen utfører strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse basert på syntetisk restrukturering av Eitzen Chemical ASA (Eitzen Chemical, ECHEM eller selskapet). Utredningen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det benyttes fundamental verdsettelsesteknikk som suppleres med substansverdier for å justere verdiestimatet for selskapets konkurssannsynlighet. Utredningen begynner med å presentere Eitzen Chemical og kjemikalietankbransjen, samt hvordan selskapet avvike...

 1. ASAS classification criteria for axial spondyloarthritis: time to modify.

  Akkoc, Nurullah; Khan, Muhammad A

  2016-06-01

  The relationship between ankylosing spondylitis and the recently proposed entity called axial spondyloarthritis with its radiographic and non-radiographic forms that have been defined by the Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) criteria for axial spondyloarthritis (axSpA), is currently being debated. The Food and Drug Agency (FDA) had criticized the ASAS criteria and the studies which used these criteria to enroll patients in a clinical trial of certolizumab and adalimumab for the treatment of non-radiographic axial spondyloarthritis. The primary aim of classification criteria is to create homogenous patient populations for basic and clinical research. But the multi-arm construct of the ASAS criteria is a potential source of heterogeneity reducing their utility. Criteria sets should be regarded as dynamic concepts open to modifications or updates as our knowledge advances. We provide evidence to conclude that it is time to modify the ASAS Criteria for axSpA, and we propose some of the steps that can be taken to start moving forward in improving the validity of these criteria. PMID:27094940

 2. Nanometer aerosol size analyzer (nASA) and data inversion

  Han, Hee Siew

  A fast-response Nanometer Aerosol Size Analyzer (nASA) that is capable of scanning 30 size channels between 3 and 100 nm in a total time of 3 seconds was developed. The analyzer includes a bipolar charger (Po 210), an extended-length Nano DMA, and an electrometer. This combination of components provides particle size spectra at a scan rate of 0.1 second per channel free of uncertainties caused by response-time induced smearing. In addition, because of its thermodynamically stable means of particle detection, the nASA is useful for applications requiring measurements over a broad range of sample pressures and temperatures. Indeed, experimental transfer functions determined for the extended-length Nano-DMA using the Tandem Differential Mobility Analyzer technique indicate the nASA provides good size resolution at pressures as low as 200 Torr, corresponding to measurement at an altitude of 10 km. The second part of this study is devoted to the selection of an accurate data inversion algorithm. From the simulation results, it is found that MICRON provides the most stable solutions with good accuracy and reasonable convergent speed especially when aerosol distribution functions are bi-modal. All subsequent nASA measurement results are inverted using the MICRON algorithm. A second generation nASA was developed for the later series of engine exhaust measurements. Several improvements are implemented to the nASA to enhance its performance and ease of use. First, its physical size is reduced and the capability for controlling the DMA flow rates via computer software is added. The former improves the portability of the instrument and the latter allows the nASA to have an wider aerosol size ranges. Finally, the system was used in the EXperiment to Characterize Aircraft Volatile Aerosol and Trace species Emissions (EXCAVATE) workshop to investigate aerosol size distribution from a Boeing 757 engine. The results show that the aerosol size distributions from the engine are

 3. Effects of acetylsalicylic acid (ASA), ASA plus L-glutamine and L-glutamine on healing of chronic gastric ulcer in the rat.

  Okabe, S; Takeuchi, K; Honda, K; Takagi, K

  1976-01-01

  A chronic gastric ulcer model was produced in rats by the subserosal injection of 20% acetic acid solution (0.015 ml) in order to examine whether (1) acetylsalicylic acid (ASA) irritates the chronic gastric ulcer in active or healed or diminished stage, (2) L-glutamine, given together with ASA, inhibits the adverse effect of ASA. Oral ASA 200 mg/kg/day, given in two divided doses for 10 consecutive days, apparently delayed the healing of the gastric ulcer and irritated the healed ulcer to reulcerate. L-Glutamine, 1,500 mg/kg/day, which was given together with ASA in two divided doses, markedly protected the gastric ulcer both in active and healed stages from the deleterious activity of ASA. PMID:955326

 4. 78 FR 32477 - ASA Gold and Precious Metals Limited; Notice of Application

  2013-05-30

  .... ASA also seeks relief to exercise in South Africa, Hong Kong, the United Kingdom, Canada, or Australia... COMMISSION ASA Gold and Precious Metals Limited; Notice of Application May 22, 2013. AGENCY: Securities and... Metals Limited (``ASA''), a Bermuda closed-end management investment company registered under section...

 5. Multiples among detached eclipsing binaries from the ASAS catalog

  Hełminiak, K G; Ratajczak, M; Jordán, A; Espinoza, N; Brahm, R; Kambe, E; Ukita, N

  2015-01-01

  For more than three years now we have been conducting a spectroscopic survey of detached eclipsing binaries (DEBs) from the All-Sky Automated Survey (ASAS) database. Thousands of high-resolution spectra of over 300 systems were secured, and used for radial velocity measurements and spectral analysis. In our sample we found a zoo of multiple systems, such as spectroscopic triples and quadruples, visual binaries with eclipsing components, and circumbinary low-mass companions, including sub-stellar-mass candidates

 6. Strategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA

  Fladset, Marit; Gjendem, Mikael

  2013-01-01

  Hensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde fundamentet. Komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse ble benyttet som et supplement. Farstad Shipping er en betydelig aktør i offshore supply bransjen, og er i dag den 6. største aktøren i det internasjonale markedet for store og mellomstore supplyskip. Offshore supply...

 7. Impact of an increasing supply of bioenergy sources on the sustainability of agricul-tural enterprises, evaluated with the Criteria System for Sustainable Agriculture (CSSA); Folgenabschaetzung einer zunehmenden Bereitstellung von Bioenergietraegern auf die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen, bewertet mit dem Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft (KSNL)

  Breitschuh, Thorsten; Eckert, Hans; Maier, Uta; Gernand, Ulrich; Mueller, Anja [Thueringer Landesanstalt fuer Landwirtschaft (TLL), Jena (Germany); Verband fuer Agrarforschung und Bildung Thueringen e.V., Jena (Germany)

  2009-07-15

  The report investigates how an increasing supply of bioenergy sources affects the sustainability situation of farms at different sites and with different structures. The ''Criteria System for Sustainable Agriculture'' (CSSA) was used as analysis and assessment criteria system. The CSSA is based on 34 selected criteria in the field of economy, environment and social conditions. Each criterion indicates a defined pres-sure or state and evaluates the results on the basis of defined tolerance ranges. In the study short-term scenarios of an increasing provision of bioenergy based on real data from agricultural farms were evaluated with the CSSA system. Altogether, 30 scenarios were analysed. As a result the most sustainable scenario for the supply of bioenergy was identified for each farm considered. Using this approach, the most important adaptation reactions of agricultural enterprises were determined and evaluated. Potential applications of the explained procedure are the ex-ante simulation and ex- ante evaluation of agricultural processes and the creation and evaluation of sup-port programmes. (orig.)

 8. Geriatric Hip Fractures and Inpatient Services: Predicting Hospital Charges Using the ASA Score

  Rachel V. Thakore

  2014-01-01

  Full Text Available Purpose. To determine if the American Society of Anesthesiologist (ASA score can be used to predict hospital charges for inpatient services. Materials and Methods. A retrospective chart review was conducted at a level I trauma center on 547 patients over the age of 60 who presented with a hip fracture and required operative fixation. Hospital charges associated with inpatient and postoperative services were organized within six categories of care. Analysis of variance and a linear regression model were performed to compare preoperative ASA scores with charges and inpatient services. Results. Inpatient and postoperative charges and services were significantly associated with patients’ ASA scores. Patients with an ASA score of 4 had the highest average inpatient charges of services of $15,555, compared to $10,923 for patients with an ASA score of 2. Patients with an ASA score of 4 had an average of 45.3 hospital services compared to 24.1 for patients with a score of 2. Conclusions. A patient’s ASA score is associated with total and specific hospital charges related to inpatient services. The findings of this study will allow payers to identify the major cost drivers for inpatient services based on a hip fracture patient’s preoperative physical status.

 9. Geriatric Hip Fractures and Inpatient Services: Predicting Hospital Charges Using the ASA Score.

  Thakore, Rachel V; Lee, Young M; Sathiyakumar, Vasanth; Obremskey, William T; Sethi, Manish K

  2014-01-01

  Purpose. To determine if the American Society of Anesthesiologist (ASA) score can be used to predict hospital charges for inpatient services. Materials and Methods. A retrospective chart review was conducted at a level I trauma center on 547 patients over the age of 60 who presented with a hip fracture and required operative fixation. Hospital charges associated with inpatient and postoperative services were organized within six categories of care. Analysis of variance and a linear regression model were performed to compare preoperative ASA scores with charges and inpatient services. Results. Inpatient and postoperative charges and services were significantly associated with patients' ASA scores. Patients with an ASA score of 4 had the highest average inpatient charges of services of $15,555, compared to $10,923 for patients with an ASA score of 2. Patients with an ASA score of 4 had an average of 45.3 hospital services compared to 24.1 for patients with a score of 2. Conclusions. A patient's ASA score is associated with total and specific hospital charges related to inpatient services. The findings of this study will allow payers to identify the major cost drivers for inpatient services based on a hip fracture patient's preoperative physical status. PMID:24876836

 10. The Best and the Brightest: Tidal Disruption Events Discovered by ASAS-SN

  Warren-Son Holoien, Thomas; ASAS-SN

  2016-01-01

  Even today only human eyes scan the entire optical sky for the violent, variable, and transient events that shape our universe. The All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN or "Assassin") is changing this by monitoring the visible sky to 17th magnitude every 2-3 days using multiple telescopes in the northern and southern hemispheres. Having been in operation for two years, ASAS-SN is discovering new transient objects daily, and while the primary goal of ASAS-SN is a complete survey of bright, nearby supernovae, ASAS-SN also discovers many other interesting nearby transients. Notably, ASAS-SN has discovered three bright tidal disruption events (TDEs), the three closest such events ever discovered at optical wavelengths, providing the opportunity to obtain detailed follow-up data at many wavelengths. ASAS-SN is discovering roughly 1 TDE for every 60 Type Ia supernovae, a rate that is significantly higher than other surveys. By virtue of their brightness, TDEs discovered by ASAS-SN can also be studied in unprecedented detail for many months, allowing deeper insight into their physics.

 11. Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of AsaP1_E294A and AsaP1_E294Q, two inactive mutants of the toxic zinc metallopeptidase AsaP1 from Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes

  Bogdanović, Xenia; Singh, Rajesh Kumar; Hentschke, Johanna; Gudmundsdóttir, Bjarnheidur K.; Hinrichs, Winfried

  2009-01-01

  Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of AsaP1_E294A and AsaP1_E294Q, two inactive mutants of the toxic zinc metallopeptidase AsaP1 from A. salmonicida subsp. achromogenes, are reported.

 12. ASA conference on radiation and health, Coolfont VI: Final report

  The 1986 ASA Conference on Radiation and Health (Coolfont VI) continued the procedure established in 1981 of holding forenoon and evening sessions, leaving afternoons free for discussion and relaxation. One exception was made this year in that Michael and Marie Stoline were invited to discuss the Chernobyl Disaster on Monday afternoon. The program consisted of the following topics: a general overview of radiation and health problems; cytogenetics and radiation (human and animal studies and statistical analysis of dose-response curves); uranium and health effects, including continuing emphasis on radon, which has attracted considerable national interest lately; epidemiologic studies of workers at nuclear power plants and an uranium processing plant; the latest assessment of atomic bomb dosimetry. These Coolfont Conferences provide an excellent environment for an interchange of ideas and information in an assemblage of scientists from a variety of disciplines. Unfortunately there is one important factor which limits this interchange: language. In order to overcome the difficulty of statisticians understanding nuclear scientists and nuclear scientists understanding statisticians, I suggested one of two procedures: each group prepare a set of commonly used terms with definitions which would be understood by the other group(s); have an introductory session in which each group attempts to explain its language to the other group(s). This problem of communication is even more serious when scientists attempt to explain their research efforts to the general public. The Coolfont Conferences on Radiation and Health should be ideal forums for development of a language which could be understood by the general public as well as different scientific groups. This document contains the abstracts of 12 presented papers

 13. ASA conference on radiation and health: Coolfont 7: Final report

  These proceedings provide a summary of papers presented at the seventh annual ASA Conference on Radiation and Health, held at the Coolfont Conference Center in Berkeley Springs, West Virginia. More than forty scientists, including statisticians, epidemiologists, biologists, and physicists, participated in the conference. The 1987 conference focused on lung cancer risks, especially lung cancer risks due to radon. The BEIR IV report, which addresses health risks of radon and other internally deposited alpha-emitters, was summarized early in the conference. Results of analyses of data on miners in Colorado and in New Mexico were presented, as well as analyses of combined data from several studies, which were used as the basis of estimates in the BEIR IV report. Statistical issues related to appropriate analysis of chronic exposure and of smoking data received considerable attention and discussion. Papers describing models for lung cancer risks based on exposure to cigarette smoke, radiation, and other substances provided insights into general understanding of lung cancer mechanisms. Carcinogenic models were also the subject of a presentation on radiation-induced skin cancer in humans and animals. In addition, relevant data on animal experiments involving radon exposure were summarized. Understanding risks requires relating them to dose, and thus the presentation on dosimetry, both for miner populations and for residents of US homes, made an important contribution to the conference. Presentations on current efforts at the state and national level to assess radon levels in US homes were also of considerable interest to the participants. Individual papers were processed separately for the data base

 14. ASA Kindlustus loodab lepingud kahe nädalaga Tšiili firmale anda / Margus Simson

  Simson, Margus

  1999-01-01

  ASA Kindlustus ja AB Elukindlustus loodavad, et seltside tegevuslitsentside tühistamine lükatakse edasi veel kahe nädala võrra, kindlustusportfellide üleandmine Tšiili firmale Pacific Overseas Group

 15. BOREAS RSS-2 Level-1B ASAS Image Data: At-Sensor Radiance in BSQ Format

  Russell, C.; Hall, Forrest G. (Editor); Nickeson, Jaime (Editor); Dabney, P. W.; Kovalick, W.; Graham, D.; Bur, Michael; Irons, James R.; Tierney, M.

  2000-01-01

  The BOREAS RSS-2 team used the ASAS instrument, mounted on the NASA C-130 aircraft, to create at-sensor radiance images of various sites as a function of spectral wavelength, view geometry (combinations of view zenith angle, view azimuth angle, solar zenith angle, and solar azimuth angle), and altitude. The level-1b ASAS images of the BOREAS study areas were collected from April to September 1994 and March to July 1996.

 16. Anaesthesia related mortality in ASA-1 and 2 patients as a quality improvement indicator

  Quality and safety in anesthesia is usually monitored by analysis of perioperative mortality-morbidity and incidents. Clinical quality indicator, death within 48 hours of anaesthesia exposure is considered to be a flag that can alert to possible problems in individual patient care. The measurement of perioperative mortality as a quality indicator is a continuous peer reviewed quality improvement activity. Medical records and morbidity and mortality files were reviewed to see the trends and finding the benchmark of mortality in ASA-1 and 2 patient who died between 1992-2006 within 48 hours of anaesthesia exposure. Mortality in class 1 was nil. Anaesthetic mortality in ASA-1 and 2 patients were 0.35 per 10,000 and 0.74 per 10,000 of ASA-2 patient's volume. Anaesthesia-related mortality was 0.17 per 10,000 and 0.37 per 10,000 of ASA-2 patient's volume which is almost double of the overall calculated incidence. We suggest continuing monitoring of anaesthesia related mortality as a continuous quality indicator in developing countries. The reporting and analyzing of data according to the ASA status volume should be taken as a denominator. The available benchmark will help in evaluating the confounding factors and perioperative care of a particular group of patients. (author)

 17. The ASAS-SN Bright Supernova Catalog I: 2013-2014

  Holoien, T W -S; Kochanek, C S; Shappee, B J; Prieto, J L; Brimacombe, J; Bersier, D; Bishop, D W; Dong, Subo; Brown, J S; Danilet, A B; Simonian, G V; Basu, U; Beacom, J F; Falco, E; Pojmanski, G; Skowron, D M; Wozniak, P R; Avila, C G; Conseil, E; Contreras, C; Cruz, I; Fernandez, J M; Koff, R A; Guo, Zhen; Herczeg, G J; Hissong, J; Hsiao, E Y; Jose, J; Kiyota, S; Long, Feng; Monard, L A G; Nicholls, B; Nicolas, J; Wiethoff, W S

  2016-01-01

  We present basic statistics for all supernovae discovered by the All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) during its first year-and-a-half of operations, spanning 2013 and 2014. We also present the same information for all other bright ($m_V\\leq17$), spectroscopically confirmed supernovae discovered from 2014 May 1 through the end of 2014, providing a comparison to the ASAS-SN sample starting from the point where ASAS-SN became operational in both hemispheres. In addition, we present collected redshifts and near-UV through IR magnitudes, where available, for all host galaxies of the bright supernovae in both samples. This work represents a comprehensive catalog of bright supernovae and their hosts from multiple professional and amateur sources, allowing for population studies that were not previously possible because the all-sky emphasis of ASAS-SN redresses most previously existing biases. In particular, ASAS-SN systematically finds supernovae closer to the centers of host galaxies than either other...

 18. Pharmacokinetics and tissue distribution of 14C-5-aminosalicylic acid (14C-5-ASA) in rats

  5-Aminosalicylic acid (5-ASA) is effective in the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease. As part of a preclinical metabolism profile with 5-ASA, we evaluated the tissue level and distribution of 14C-5-ASA in rats. Biodistribution of 14C-radioactivity was determined in the major organs of rats after a single oral dose (34 mg/kg; 15 uci/rat). Data from tissue area under the curve (AUC 0-72) indicated that the highest amounts of radioactivity were retained in cecum (481.1 hr.ug.equ/gm), colon-rectum (178.5 hr.ug.equ/gm), ileum (166.7 hr.ug.equ/gm), jejunum (65.5 hr.ug.equ/gm), followed by kidneys (58.0 hr.ug.equ/gm) and liver (14.8 hr.ug.equ/gm). The radioactivity retained in tissues at 72 hours postdose was wither nondetectable or less than 0.1 ppm. The radioactivity concentration in blood was highest at 0.5 hr (tmax) postdose and the terminal half-life (t1/2) of 14C-radioactivity (5-ASA + metabolite) was 2.7 hours. 14C-5-ASA is absorbed and distributed in the body. The greatest amount of 14C-radioactivity was found in the stomach and GI tract. 14C-5-ASA was eliminated completely (44.9% in the urine, 51.7% in the feces) 72 hours after administration without significant tissue retention

 19. All Source Analysis System (ASAS): Migration from VAX to Alpha AXP computer systems

  Sjoholm-Sierchio, Michael J.; Friedman, Steven Z. (Editor)

  1994-01-01

  The Jet Propulsion Laboratory's (JPL's) experience migrating existing VAX applications to Digital Equipment Corporation's new Alpha AXP processor is covered. The rapid development approach used during the 10-month period required to migrate the All Source Analysis System (ASAS), 1.5 million lines of FORTRAN, C, and Ada code, is also covered. ASAS, an automated tactical intelligence system, was developed by the Jet Propulsion Laboratory for the U. S. Army. Other benefits achieved as a result of the significant performance improvements provided by Alpha AXP platform are also described.

 20. VODENJE EVIDENCE DELOVNEGA ČASA S POMOČJO PAMETNE URE SAMSUNG GEAR S

  Štravs, Rok

  2015-01-01

  Diplomsko delo obsega raziskavo na področju vodenja evidence delovnega časa delavcev ter izdelavo aplikacije. Vodenje delovnega časa temelji na dveh skupinah, in sicer skupini delavcev in delodajalcev. Vsak delavec se lahko prijavi in odjavi z dela ter ima možnost vpogleda v svoje opravljeno delo. Delodajalci imajo omogočen nadzor in pregled nad opravljenim delov vseh svojih delavcev. Pregled dela omogoča spletna aplikacija izdelana v tehnologiji ASP.NET MVC. Prijava in odjava na delo pa se o...

 1. Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of AsaP1-E294A and AsaP1-E294Q, two inactive mutants of the toxic zinc metallopeptidase AsaP1 from Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes

  Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of AsaP1-E294A and AsaP1-E294Q, two inactive mutants of the toxic zinc metallopeptidase AsaP1 from A. salmonicida subsp. achromogenes, are reported. Two mutants of the toxic extracellular zinc endopeptidase AsaP1 (AsaP1-E294Q and AsaP1-E294A) of Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes were expressed in Escherichia coli and crystallized by the vapour-diffusion method. Crystals were obtained using several precipitants and different protein concentrations. Protein crystals were found in a monoclinic (C2) as well as an orthorhombic (P212121) space group. The crystals belonging to the monoclinic space group C2 had unit-cell parameters a = 103.4, b = 70.9, c = 54.9 Å, β = 109.3° for AsaP1-E294A, and a = 98.5, b = 74.5, c = 54.7 Å, β = 112.4° for AsaP1-E294Q. The unit-cell parameters of the orthorhombic crystal obtained for AsaP1-E294A were a = 57.9, b = 60.2, c = 183.6 Å. The crystals of the two different mutants diffracted X-rays beyond 2.0 Å resolution

 2. Making a Theist out of Darwin: Asa Gray's Post-Darwinian Natural Theology

  Hunter, T. Russell

  2012-01-01

  In March of 1860 the eminent Harvard Botanist and orthodox Christian Asa Gray began promoting the Origin of Species in hopes of securing a fair examination of Darwin's evolutionary theory among theistic naturalists. To this end, Gray sought to demonstrate that Darwin had not written atheistically and that his theory of evolution by natural…

 3. The Scholarship of Dr. Asa G. Hilliard, III: Implications for Black Principal Leadership

  Tillman, Linda C.

  2008-01-01

  For over 40 years the scholarship of Dr. Asa G. Hilliard has impacted the fields of educational psychology, testing and measurement, teacher education, and African and African American history. Dr. Hilliard was also concerned about school leadership, and much of his work is closely aligned with current discussions about school reform and…

 4. Modest phenotypic improvements in ASA-deficient mice with only one UDP-galactose:ceramide-galactosyltransferase gene

  De Deyn PP

  2006-08-01

  Full Text Available Summary Background Arylsulfatase A (ASA-deficient mice are a model for the lysosomal storage disorder metachromatic leukodystrophy. This lipidosis is characterised by the lysosomal accumulation of the sphingolipid sulfatide. Storage of this lipid is associated with progressive demyelination. We have mated ASA-deficient mice with mice heterozygous for a non-functional allele of UDP-galactose:ceramide-galactosyltransferase (CGT. This deficiency is known to lead to a decreased synthesis of galactosylceramide and sulfatide, which should reduce sulfatide storage and improve pathology in ASA-deficient mice. Results ASA-/- CGT+/- mice, however, showed no detectable decrease in sulfatide storage. Neuronal degeneration of cells in the spiral ganglion of the inner ear, however, was decreased. Behavioural tests showed small but clear improvements of the phenotype in ASA-/- CGT+/- mice. Conclusion Thus the reduction of galactosylceramide and sulfatide biosynthesis by genetic means overall causes modest improvements of pathology.

 5. Quorum sensing in Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes and the effect of the autoinducer synthase AsaI on bacterial virulence

  Schwenteit, Johanna; Gram, Lone; Nielsen, Kristian Fog;

  2011-01-01

  Ideficient mutant was 20-fold higher than that of the isogenic wt strain and the mean day to death of the mutant was significantly prolonged. Furthermore, the expression of two virulence factors (a toxic protease, AsaP1, and a cytotoxic factor) and a brown pigment were reduced in the mutant. AsaP1 productionwas...... an important virulence factor, AsaP1, without affecting bacterial growth, makes A. salmonicida subsp. achromogenes an interesting target organism to study the effects of QS in disease development and QSI in disease control.......The Gram-negative fish pathogenic bacterium Aeromonas salmonicida possesses the LuxIRtype quorum sensing (QS) system, termed AsaIR. In this study the role of QS in A. salmonicida subsp. achromogenes virulence and pigment production was investigated. Five wild-type Asa strains induced the N...

 6. The influence of the combined treatment with Vadimezan (ASA404 and taxol on the growth of U251 glioblastoma xenografts

  Milanović Dušan

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Background One of the most important biological characteristics of Glioblastoma multiforme (GBM is high vascular density. Vadimezan (ASA404, DMXAA belongs to the class of small molecule vascular disrupting agents (VDA that cause disruption of established tumor vessels and subsequent tumor hemorrhagic necrosis. Its selective antivascular effect is mediated by intratumoral induction of several cytokines including tumor necrosis factor-α (TNF-α, granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF, interleukin 6 (IL-6 and macrophage inflammatory protein 1α (MIP-1α. Preclinical studies have demonstrated that ASA404 acts synergistically with taxanes. In this study, we investigated if treatment of mice bearing U251 human glioblastoma xenografts with ASA404 and taxol may be synergistic. Therapy response was evaluated by measuring changes in tumor size and metabolic activity using 18F-FDG PET (Fluorodeoxyglucose - positron emision tomography imaging. Methods U251 cells were inoculated s.c. in the right hind limb of NMRI-Foxn1nu athymic female nude mice. Animals were randomly assigned into 4 groups (7–9 animals/group for treatment: control, taxol, ASA404, and ASA404 plus taxol. The animals received either a single dose of taxol (10 mg/kg, ASA404 (27.5 mg/kg, or taxol (10 mg/kg plus ASA404 (27.5 mg/kg administered i.p.; ASA404 was administred 24 h after the treatment with taxol. 4 and 24 h after treatment with ASA404 (28 and 48 h hours after treatment with taxol 18 F-FDG PET scans were performed. Results The treatment with taxol did not affect the tumor growth in comparison to untreated controls. The treatment of animals with single dose ASA404 alone or in combination with taxol caused a significant delay in tumor growth. The combined treatment did not decrease the growth of the xenografts significantly more than ASA404 alone, but early changes in tumor 18 F-FDG uptake preceded subsequent growth inhibition. The tumor weights

 7. The influence of the combined treatment with Vadimezan (ASA404) and taxol on the growth of U251 glioblastoma xenografts

  One of the most important biological characteristics of Glioblastoma multiforme (GBM) is high vascular density. Vadimezan (ASA404, DMXAA) belongs to the class of small molecule vascular disrupting agents (VDA) that cause disruption of established tumor vessels and subsequent tumor hemorrhagic necrosis. Its selective antivascular effect is mediated by intratumoral induction of several cytokines including tumor necrosis factor-α (TNF-α), granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF), interleukin 6 (IL-6) and macrophage inflammatory protein 1α (MIP-1α). Preclinical studies have demonstrated that ASA404 acts synergistically with taxanes. In this study, we investigated if treatment of mice bearing U251 human glioblastoma xenografts with ASA404 and taxol may be synergistic. Therapy response was evaluated by measuring changes in tumor size and metabolic activity using 18F-FDG PET (Fluorodeoxyglucose - positron emision tomography) imaging. U251 cells were inoculated s.c. in the right hind limb of NMRI-Foxn1nu athymic female nude mice. Animals were randomly assigned into 4 groups (7–9 animals/group) for treatment: control, taxol, ASA404, and ASA404 plus taxol. The animals received either a single dose of taxol (10 mg/kg), ASA404 (27.5 mg/kg), or taxol (10 mg/kg) plus ASA404 (27.5 mg/kg) administered i.p.; ASA404 was administred 24 h after the treatment with taxol. 4 and 24 h after treatment with ASA404 (28 and 48 h hours after treatment with taxol) 18 F-FDG PET scans were performed. The treatment with taxol did not affect the tumor growth in comparison to untreated controls. The treatment of animals with single dose ASA404 alone or in combination with taxol caused a significant delay in tumor growth. The combined treatment did not decrease the growth of the xenografts significantly more than ASA404 alone, but early changes in tumor 18 F-FDG uptake preceded subsequent growth inhibition. The tumor weights, which were determined at the end of treatment, were lower in

 8. Dose-Related Effects of Acetylsalicylic acid (ASA) on Gamma Radiation-Induced Teratogenicity in Pregnant Albino Rats

  Reviews of acetylsalicylic acid (ASA), a widely used nonsteroidal anti- inflammatory drug, has consistently suggested a possible association between prenatal ASA ingestion and adverse effects in the pregnant mothers and their developing fetuses. The objective of the current study was to comprehensively define the effect of relatively low and high doses of ASA (25 mg/kg body wt. and 200 mg/kg body wt. respectively) on gestating rats and their possible impact on the irradiated ones. Therefore 36 pregnant rats were randomly divided into 6 equal groups. Three rat groups were daily orally gavaged from the 7th to the 18th gestational days with: distilled water (Group 1), 25 mg/kg body wt. ASA (Group 2) and 200 mg/kg body wt. ASA (Group 3). The other three groups similarly received the same previous treatments besides 2 Gy whole body gamma irradiation of each, to serve as: Group 4 (distilled water + irradiation), Group 5 (25 mg/kg body wt. ASA + irradiation) and Group 6 (200 mg/kg body wt. ASA + irradiation). All rat groups were sacrificed on the 20th day of pregnancy and the uterine contents were examined. The lower ASA dose (25 mg/kg body wt.) treated group (Group 2) displayed healthy mothers and fetuses whereas that of the higher dose (200 mg/kg body wt.) (Group 3) despite not showing significant maternal or fetal mortalities, yet the intrauterine contents presented fetal developmental disorders including stunted growth and resorption together with some head and limb anomalies including plagiocephaly, marked acampsia and acrocontracture. Meanwhile, results have unexpectedly shown a radioprotective role of the lower ASA dose (25 mg/kg. body wt.) (Group 5) to pregnant rats and their fetuses as inspected by its efficacy in retrieving the radiation induced maternal weight loss together with its noticeable ameliorating effects on the intrauterine lethality of the affected fetuses and their externally detected abnormalities in addition toits effectiveness in retaining some

 9. Entry and operation modes of international oil companies : focus on Statoil ASA

  Skogekker, Marius Haug

  2009-01-01

  This paper examines entry and operation modes of international oil companies on the Norwegian Continental Shelf, in the Gulf of Mexico, in Brazil and in Russia. The theoretical basis is the Integrated Transaction Cost Economics Model, and the focus is on implementation of company resources and capabilities in order to achieve optimal performance. The analysis is based on information of the Norwegian company Statoil ASA. The discussion concern; which organizational form is optimal ...

 10. Geriatric Hip Fractures and Inpatient Services: Predicting Hospital Charges Using the ASA Score

  Thakore, Rachel V.; Young M. Lee; Vasanth Sathiyakumar; Obremskey, William T.; Sethi, Manish K.

  2014-01-01

  Purpose. To determine if the American Society of Anesthesiologist (ASA) score can be used to predict hospital charges for inpatient services. Materials and Methods. A retrospective chart review was conducted at a level I trauma center on 547 patients over the age of 60 who presented with a hip fracture and required operative fixation. Hospital charges associated with inpatient and postoperative services were organized within six categories of care. Analysis of variance and a linear regression...

 11. Human brucellosis mimicking axial spondyloarthritis: a challenge for rheumatologists when applying the 2009 ASAS criteria.

  Ye, Cong; Shen, Gui-Fen; Li, Shou-Xin; Dong, Ling-Li; Yu, Yi-Kai; Tu, Wei; Zhu, Ying-Zi; Hu, Shao-Xian

  2016-06-01

  Although the development of the 2009 SpA classification criteria by Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) represents an important step towards a better definition of the early disease stage particularly in axial spondyloarthritis (axSpA), the specificity of the criteria has been criticized these days. As the commonest zoonotic infection worldwide, human brucellosis can mimic a large number of diseases, including SpA. This study was performed to determine the frequency of rheumatologic manifestations in patients with brucellosis and the chance of misdiagnosing them as having axSpA in central China. The results showed that clinical manifestations of axSpA could be observed in brucellosis. Over half of patients had back pain, and one fifth of the patients with back pain were less than 45 years old at onset and had the symptom for more than 3 months. Two young males were falsely classified as suffering from axSpA according to the ASAS criteria, and one with MRI proved sacroiliitis was once given Etanercept for treatment. Therefore, differential diagnosis including human brucellosis should always be kept in mind when applying the ASAS criteria, even in traditionally non-endemic areas. PMID:27376805

 12. CONFRONTING THE VULNERABILITY AND SOCIAL defencelessness: THE EXPERIENCE OF THE JOINT Brazilian semiarid region (ASA

  Uende Aparecida Figueiredo Gomes

  2012-08-01

  Full Text Available  Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir as ações do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido – Um milhão de Cisternas Rurais (P1MC e o trabalho realizado pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA. Para avaliar as ações do programa foram realizadas entrevistas abertas com gestor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com membro da coordenação da ASA e com um beneficiário integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A análise dos dados indica que as ações da ASA têm sido efetivas ao instituírem práticas de convivência com o semiárido por meio de tecnologias de coleta e armazenamento de água de chuva, no entanto, o fortalecimento político das populações beneficiadas pelas ações ainda permanece como desafio.

 13. The Curious Case of ASAS J174600-2321.3: an Eclipsing Symbiotic Nova in Outburst?

  Huemmerich, Stefan; Tisserand, Patrick; Bernhard, Klaus

  2015-01-01

  The star ASAS J174600-2321.3 was found to exhibit peculiar photometric variability (conspicuous brightening of about 4 magnitudes (V), fast luminosity declines, intrinsic pulsations). It was rejected as an RCB candidate in recent investigations on spectroscopic grounds. We have collected and present all available data from public sky surveys, photometric catalogues, and the literature. From an analysis of these data, we have identified ASAS J174600-2321.3 as a long-period eclipsing binary (Porb = 1011.5 days). The primary star, which is probably a white dwarf, is currently in outburst and exhibits the spectral characteristics of a reddened, early F-type supergiant; the secondary star is a giant of spectral type late M. We discuss the possible origin of the observed brightening, which is related to the primary component. ASAS J174600-2321.3 is most certainly an eclipsing symbiotic binary - probably a symbiotic nova of GCVS type NC - that is currently in outburst. However, further photometric and spectroscopic ...

 14. The Pre-Main-Sequence Eclipsing Binary ASAS J052821+0338.5

  Stempels, H C; Stassun, K G; Holtzman, J; Dunstone, N; Glowienka, L; Frandsen, S

  2008-01-01

  In this paper we present the first results of a detailed spectroscopic and photometric analysis of the V = 11.7m eclipsing binary ASAS J052821+0338.5. With the FIES spectrograph at the Nordic Optical Telescope we have obtained a series of high-resolution spectra (R=47000) covering the entire orbit of the system. In addition we obtained simultaneous broadband photometry from three small aperture telescopes. From these spectroscopic and photometric data we have derived the system's orbital parameters and determined the fundamental stellar parameters of the two components. Our results indicate that ASAS J052821+0338.5 is a K1/K3 pre-main-sequence eclipsing binary, with component masses of 1.38 M_sun and 1.33 M_sun and a period of 3.87 days, located at a distance of 280 +/- 30 pc. The kinematics, physical location and the evolutionary status of the two stars suggest that ASAS J052821+0338.5 is a member of the approximately 11 Myr old Orion OB1a subassociation. The systems also exhibits smooth 0.15m out-of-eclipse...

 15. First Light Curve Analyses of Binary Systems AO Aqr, CW Aqr and ASAS 012206-4924.7

  Ulas, Burak

  2015-01-01

  Using the data from the public database of the All Sky Automated Survey ({\\tt ASAS}) we performed the very first light curve analyses of the three eclipsing binary systems \\astrobj{AO~Aqr}, \\astrobj{CW~Aqr} and \\astrobj{ASAS~012206-4924.7}. The physical parameters of the systems were determined by the {\\tt PHOEBE} software. From an analysis of the ASAS data it was concluded that AO~Aqr was found to be a contact binary system while CW~Aqr and ASAS~012206-4924.7 were found to be near--contact and detached binaries, respectively. Finally, the locations of the components, corresponding to the estimated physical parameters, in the HR diagram were also discussed.

 16. Influence of pre-anaesthetic thoracic radiographs on ASA physical status classification and anaesthetic protocols in traumatized dogs and cats

  The purpose of this study was to evaluate if pre-anaesthetic thoracic radiographs contribute to the anaesthetic management of trauma patients by comparing American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification (ASA grade) with and without information from thoracic radiography findings. Case records of 157 dogs and cats being anaesthetized with or without post-traumatic, pre-anaesthetic chest radiographs were retrospectively evaluated for clinical parameters, radiographic abnormalities and anaesthetic protocol. Animals were retrospectively assigned an ASA grade. ASA grades, clinical signs of respiratory abnormalities and anaesthesia protocols were compared between animals with and without chest radiographs. The group of animals without pre-anaesthetic radiographs was anaesthetized earlier after trauma and showed less respiratory abnormalities at presentation. The retrospectively evaluated ASA grade significantly increased with the information from thoracic radiography. Animals with a higher ASA grade were less frequently mechanically ventilated. Pre-anaesthetic radiographs may provide important information to assess the ASA grade in traumatized patients and may therefore influence the anesthesia protocol

 17. A Nanometer Aerosol Size Analyzer (nASA) for Rapid Measurement of High-concentration Size Distributions

  We have developed a fast-response nanometer aerosol size analyzer (nASA) that is capable of scanning 30 size channels between 3 and 100 nm in a total time of 3 s. The analyzer includes a bipolar charger (Po210), an extended-length nanometer differential mobility analyzer (Nano-DMA), and an electrometer (TSI 3068). This combination of components provides particle size spectra at a scan rate of 0.1 s per channel free of uncertainties caused by response-time-induced smearing. The nASA thus offers a fast response for aerosol size distribution measurements in high-concentration conditions and also eliminates the need for applying a de-smearing algorithm to resulting data. In addition, because of its thermodynamically stable means of particle detection, the nASA is useful for applications requiring measurements over a broad range of sample pressures and temperatures. Indeed, experimental transfer functions determined for the extended-length Nano-DMA using the tandem differential mobility analyzer (TDMA) technique indicate the nASA provides good size resolution at pressures as low as 200 Torr. Also, as was demonstrated in tests to characterize the soot emissions from the J85-GE engine of a T-38 aircraft, the broad dynamic concentration range of the nASA makes it particularly suitable for studies of combustion or particle formation processes. Further details of the nASA performance as well as results from calibrations, laboratory tests and field applications are presented below

 18. In Vivo Evaluation of 5-ASA Colon-Specific Tablets Using Experimental-Induced Colitis Rat Animal Model.

  Sawarkar, Sujata P; Deshpande, S G; Bajaj, A N; Nikam, V S

  2015-12-01

  Colonic drug delivery is intended not only for local treatment in inflammatory bowel disease (IBD) but also for systemic delivery of therapeutics. Intestinal myeloperoxidase (MPO) determination could be used to estimate the average level of inflammation in colon as well as to determine the efficacy of drugs to be used in the treatment of inflammatory bowel diseases or study the specificity of dosage forms to be used for colonic targeting of anti-inflammatory drugs. Colonic prodrug sulfasalazine (SASP) gets metabolized to give 5-aminosalicylic acid (5-ASA), which is the active portion of SASP. However, when given orally, 5-ASA is absorbed in upper part of gastrointestinal tract (GIT) and not made available in colon. In the present study, colon-targeted delivery of 5-ASA was achieved by formulating tablets with two natural polymers namely guar gum and pectin using compression coating method. Colonic specificity of 5-ASA tablets (prepared using guar gum and pectin as polymers) was evaluated in vitro using simulated fluids mimicking in vivo environment as well as in vivo method using chemically (2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid and acetic acid)-induced colitis rat model. Both colon-specific formulations of 5-ASA (guar gum and pectin) were observed to be more effective in reducing inflammation in chemically induced colitis rat models when compared to colon-specific prodrug sulfasalazine as well as conventional 5-ASA administered orally. PMID:26017284

 19. Deriving albedo maps for HAPEX-Sahel from ASAS data using kernel-driven BRDF models

  P. Lewis

  1999-01-01

  Full Text Available This paper describes the application and testing of a method for deriving spatial estimates of albedo from multi-angle remote sensing data. Linear kernel-driven models of surface bi-directional reflectance have been inverted against high spatial resolution multi-angular, multi- spectral airborne data of the principal cover types within the HAPEX-Sahel study site in Niger, West Africa. The airborne data are obtained from the NASA Airborne Solid-state Imaging Spectrometer (ASAS instrument, flown in Niger in September and October 1992. The maps of model parameters produced are used to estimate integrated reflectance properties related to spectral albedo. Broadband albedo has been estimated from this by weighting the spectral albedo for each pixel within the map as a function of the appropriate spectral solar irradiance and proportion of direct and diffuse illumination. Partial validation of the results was performed by comparing ASAS reflectance and derived directional-hemispherical reflectance with simulations of a millet canopy made with a complex geometric canopy reflectance model, the Botanical Plant Modelling System (BPMS. Both were found to agree well in magnitude. Broadband albedo values derived from the ASAS data were compared with ground-based (point sample albedo measurements and found to agree extremely well. These results indicate that the linear kernel-driven modelling approach, which is to be used operationally to produce global 16 day, 1 km albedo maps from forthcoming NASA Earth Observing System spaceborne data, is both sound and practical for the estimation of angle-integrated spectral reflectance quantities related to albedo. Results for broadband albedo are dependent on spectral sampling and on obtaining the correct spectral weigthings.

 20. Fragment o dimenzijah emocije, "mathesisa" in časa v čisto glasbenem

  Popović Mlađenović, Tijana

  2015-01-01

  V dialogu iz Kaj je glasba? Carla Dahlhausa in Hansa Heinricha Eggebrecht je glasba opredeljena kot "matematizirana emocija" ali "emocionalizirani 'mathesis'". Kot poudarja Marija Bergamo, gre za način izpostavljanja enakosti, neizogibnosti konstituiranja glasbe kot emotivno in racionalne organizacije v dimenziji časa. Marija Bergamo nenehno išče tista določila glasbenega dela kot "avtonomnega estetskega dejstva", ki temeljijo in katerih resnično bistvo leži "znotraj narave in bistva glasbe s...

 1. Discovery of Bright Galactic R Coronae Borealis and DY Persei Variables: Rare Gems Mined from ASAS

  Miller, A A; Bloom, J S; Cenko, S B; Silverman, J M; Starr, D L; Stassun, K G

  2012-01-01

  We present the results of a machine-learning (ML) based search for new R Coronae Borealis (RCB) stars and DY Persei-like stars (DYPers) in the Galaxy using cataloged light curves obtained by the All-Sky Automated Survey (ASAS). RCB stars - a rare class of hydrogen-deficient carbon-rich supergiants - are of great interest owing to the insights they can provide on the late stages of stellar evolution. DYPers are possibly the low-temperature, low-luminosity analogs to the RCB phenomenon, though additional examples are needed to fully establish this connection. While RCB stars and DYPers are traditionally identified by epochs of extreme dimming that occur without regularity, the ML search framework more fully captures the richness and diversity of their photometric behavior. We demonstrate that our ML method recovers ASAS candidates that would have been missed by traditional search methods employing hard cuts on amplitude and periodicity. Our search yields 13 candidates that we consider likely RCB stars/DYPers: n...

 2. A new bright eclipsing hot subdwarf binary from the ASAS and SuperWASP surveys

  Schaffenroth, V; Drechsel, H; Heber, U; Wils, P; Oestensen, R H; Maxted, P F L; di Scala, G

  2013-01-01

  We report the discovery of a bright (V=11.6 mag) eclipsing hot subdwarf binary of spectral type B with a late main sequence companion from the All Sky Automated Survey (ASAS 102322-3737.0). Such systems are called HW Vir stars after the prototype. The lightcurve shows a grazing eclipse and a strong reflection effect. An orbital period of P=0.13927 d, an inclination of i=65.86{\\deg}, a mass ratio q=0.34, a radial velocity semiamplitude K_1=81.0 kms^-1, and other parameters are derived from a combined spectroscopic and photometric analysis. The short period can only be explained by a common envelope origin of the system. The atmospheric parameters (T_eff=28400 K, log g=5.60) are consistent with a core helium-burning star located on the extreme horizontal branch. In agreement with that we derived the most likely sdB mass to be M_sdB=0.46M_sun, close to the canonical mass of such objects. The companion is a late M-dwarf with a mass of M_comp=0.16 M_sun. ASAS 102322-3737.0 is the third brightest of only 12 known H...

 3. Comparison between 3-Nitrooxyphenyl acetylsalicylate (NO-ASA) and O2-(acetylsalicyloxymethyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)diazen-1-ium-1,2-diolate (NONO-ASA) as Safe Anti-Inflammatory, Analgesic, Antipyretic, Antioxidant Prodrugs

  Chattopadhyay, Mitali; Velazquez, Carlos A.; Pruski, April; Nia, Kamran V.; Abdellatif, Khaled R.; Keefer, Larry K.

  2010-01-01

  Chronic inflammation is an underlying etiological factor in carcinogenesis; nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and their chemically modified NO-releasing prodrugs (NO-NSAIDs) are promising chemopreventive agents. The aim of this study was to conduct a head-to-head comparison between two NO-ASAs possessing different NO donor groups, an organic nitrate [3-nitrooxyphenyl acetylsalicylate (NO-ASA; NCX-4016)] and an N-diazeniumdiolate [NONO-ASA, O2- (acetylsalicyloxymethyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)diazen-1-ium-1,2-diolate (NONO-ASA; CVM-01)], as antiulcerogenic, analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic agents. All drugs were administered orally at equimolar doses. For antiulcerogenic study, 6 h after administration, the number and size of hemorrhagic lesions in stomachs from euthanized animals were counted. Tissue samples were frozen for prostaglandin E2 (PGE2), superoxide dismutase (SOD), and malondialdehyde determination. For anti-inflammatory study, 1 h after drug administration, the volume of carrageenan-induced rat paw edemas was measured for 6 h. For antipyretic study, 1 h after dosing, fever was induced by intraperitoneal LPS, and body core temperatures measured for 5 h. For analgesic study, time-dependent analgesic effect of prodrugs was evaluated by carrageenan-induced hyperalgesia. Drugs were administered 30 min after carrageenan. NO-ASA and NONO-ASA were equipotent as analgesic and anti-inflammatory agents but were better than aspirin. Despite a drastic reduction of PGE2 in stomach tissue, both prodrugs were devoid of gastric side effects. Lipid peroxidation induced by aspirin was higher than that observed by prodrugs. SOD activity induced by both prodrugs was similar, but approximately 2-fold higher than that induced by aspirin. CVM-01 is as effective as NCX-4016 in anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic assays in vivo, and it showed an equivalent safety profile in the stomach. These results underscore the use of N-diazeniumdiolate moieties

 4. Challenges in converting an interviewer-administered food probe database to self-administration in the National Cancer Institute Automated Self-administered 24-Hour Recall (ASA24)

  Zimmerman, Thea Palmer; Hull, Stephen G.; McNutt, Suzanne; Mittl, Beth; Islam, Noemi; Guenther, Patricia M.; Thompson, Frances E; Potischman, Nancy A.; Subar, Amy F.

  2009-01-01

  The National Cancer Institute (NCI) is developing an automated, self-administered 24-hour dietary recall (ASA24) application to collect and code dietary intake data. The goal of the ASA24 development is to create a web-based dietary interview based on the US Department of Agriculture (USDA) Automated Multiple Pass Method (AMPM) instrument currently used in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). The ASA24 food list, detail probes, and portion probes were drawn from the ...

 5. Pharmaceuticals and other organic chemicals in selected north-central and northwestern Arkansas streams

  Haggard, B.E.; Galloway, J.M.; Green, W.R.; Meyer, M.T.

  2006-01-01

  Recently, our attention has focused on the low level detection of many antibiotics, pharmaceuticals, and other organic chemicals in water resources. The limited studies available suggest that urban or rural streams receiving wastewater effluent are more susceptible to contamination. The purpose of this study was to evaluate the occurrence of antibiotics, pharmaceuticals, and other organic chemicals at 18 sites on seven selected streams in Arkansas, USA, during March, April, and August 2004. Water samples were collected upstream and downstream from the influence of effluent discharges in northwestern Arkansas and at one site on a relatively undeveloped stream in north-central Arkansas. At least one antibiotic, pharmaceutical, or other organic chemical was detected at all sites, except at Spavinaw Creek near Mayesville, Arkansas. The greatest number of detections was observed at Mud Creek downstream from an effluent discharge, including 31 pharmaceuticals and other organic chemicals. The detection of these chemicals occurred in higher frequency at sites downstream from effluent discharges compared to those sites upstream from effluent discharges; total chemical concentration was also greater downstream. Wastewater effluent discharge increased the concentrations of detergent metabolites, fire retardants, fragrances and flavors, and steroids in these streams. Antibiotics and associated degradation products were only found at two streams downstream from effluent discharges. Overall, 42 of the 108 chemicals targeted in this study were found in water samples from at least one site, and the most frequently detected organic chemicals included caffeine, phenol, para-cresol, and acetyl hexamethyl tetrahydro naphthalene (AHTN). ?? ASA, CSSA, SSSA.

 6. Effects of paracetamol and propacetamol on gastric mucosal damage and gastric lipid peroxidation caused by acetylsalicylic acid (ASA) in rats.

  Galunska, B; Marazova, K; Tankova, T; Popov, A; Frangov, P; Krushkov, I; Di Massa, A

  2002-08-01

  We have studied the effect of paracetamol and its pro-drug propacetamol on gastric mucosal damage induced by acetylsalicylic acid (ASA) and its possible relation to changes in gastric lipid peroxidation status in rats. Paracetamol or propacetamol were administered intragastrically 1h before ASA (300 mg kg(-1)) in the following equivalent doses: 62.5, 125.0 and 250.0 mg kg(-1) or 125.0, 250.0 and 500.0 mg kg(-1), respectively. The effects of the tested agents were compared to that of prostaglandin E2 (PGE2) 15, 30 and 60 mg kg(-1). Gastric ulcer formation was estimated morphometrically 4h after ASA administration. Malondialdehyde (MDA), glutathione (reduced, GSH, and oxidized, GSSG) and uric acid (UA) were determined in gastric mucosa and blood plasma and used as biochemical markers of the oxidative status. The results showed that paracetamol (250, 125, 62.5 mg kg(-1)) and propacetamol (500, 250, 125 mg kg(-1)) diminished the area of ASA-induced gastric lesions. The effect of propacetamol was more pronounced than that of paracetamol and similar to that of PGE2. Gastric MDA increased 3-fold in the ASA-group. The tested agents reduced it by a range of 30-70%. In all pretreated groups gastric glutathione and UA levels were found higher than that of control group and lower than that of ASA-group. Paracetamol and propacetamol, as well as PGE2, diminished the lipid peroxidation in plasma to a lesser extent than in gastric mucosa, but maintained elevated levels of the selective plasma antioxidant UA. These results show that the ASA-induced gastric mucosal damage is accompanied by the development of oxidative stress, evidenced by the accumulation of MDA, and concomitant initial activation of cell antioxidant defences. As paracetamol and propacetamol tend to decrease gastric lesions caused by ASA and alter gastric mucosal MDA, glutathione and UA values in a favorable manner, it could be suggested that their effects on the gastric mucosa could be related to interference with

 7. ASAS-SN 13cl : A Newly-Discovered Cataclysmic Binary with an Anomalously Warm Secondary

  Thorstensen, John R

  2015-01-01

  The spectrum of the recently discovered cataclysmic variable star (CV) ASAS-SN 13cl shows that a secondary star with spectral type K4 (+- 2 subclasses) contributes roughly half the optical light. The radial velocities of the secondary are modulated on an orbital period P_orb = 4.86 hr with a velocity semiamplitude K = 246 +- 9 km/s, and the light curve shows ellipsoidal variations and an apparent grazing eclipse. At this orbital period, the secondary stars in most CVs are substantially cooler, with spectral types near M3. ASN-13cl therefore joins the small group of CVs with anomalously warm secondary stars, which apparently form when the onset of mass transfer occurs after the secondary has undergone significant nuclear evolution.

 8. ASA conference on radiation and health: Health effects of electric and magnetic fields: Statistical support for research strategies. Final report

  1990-05-01

  This report is a collection of papers documenting presentations made at the VIII ASA (American Statistical Association) Conference on Radiation and Health entitled Health Effects of Electric and Magnetic Fields: Statistical Support for Research Strategies. Individual papers are abstracted and indexed for the database.

 9. Making a Theist out of Darwin: Asa Gray's Post-Darwinian Natural Theology

  Russell Hunter, T.

  2012-07-01

  In March of 1860 the eminent Harvard Botanist and orthodox Christian Asa Gray began promoting the Origin of Species in hopes of securing a fair examination of Darwin's evolutionary theory among theistic naturalists. To this end, Gray sought to demonstrate that Darwin had not written atheistically and that his theory of evolution by natural selection had not presented any new scientific or theological difficulties for traditional Christian belief. From his personal correspondence with the author of the Origin, Gray well knew that Darwin did not affirm God's "particular" design of nature but conceded to the possibility that evolution proceeded according to "designed laws." From this concession, Gray attempted to develop a post-Darwinian natural theology which encouraged theistic naturalists to view God's design of nature through the evolutionary process in a manner similar to the way in which they viewed God's Providential interaction with human history. Indeed, securing a fair reading of the Origin was not Gray's sole aim as a promoter of Darwinian ideas. In Darwin's theory of natural selection, Gray believed he had discovered the means by which a more robust natural theological conception of the living and evolving natural world could be developed. In this paper I outline Gray's efforts to produce and popularize a theistic interpretation of Darwinian theory in order to correct various misconceptions concerning Gray's natural theological views and their role in the Darwinian Revolution.

 10. VARIABILITY OF LUMINOUS STARS IN THE LARGE MAGELLANIC CLOUD USING 10 YEARS OF ASAS DATA

  Motivated by the detection of a recent outburst of the massive luminous blue variable LMC-R71, which reached an absolute magnitude MV = -9.3 mag, we undertook a systematic study of the optical variability of 1268 massive stars in the Large Magellanic Cloud, using a recent catalog by Bonanos et al. as the input. The ASAS All Star Catalog provided well-sampled light curves of these bright stars spanning 10 years. Combining the two catalogs resulted in 599 matches, on which we performed a variability search. We identified 117 variable stars, 38 of which were not known before, despite their brightness and large amplitude of variation. We found 13 periodic stars that we classify as eclipsing binary (EB) stars, 8 of which are newly discovered bright massive EBs composed of OB-type stars. The remaining 104 variables are either semi- or non-periodic, the majority (85) being red supergiants (RSGs). Most (26) of the newly discovered variables in this category are also RSGs with only three B and four O stars.

 11. A search for photometric variability in magnetic chemically peculiar stars using ASAS-3 data

  Bernhard, K; Otero, S; Paunzen, E

  2015-01-01

  The (magnetic) chemically peculiar (CP) stars of the upper main sequence are well-suited laboratories for investigating the influence of magnetic fields on the stellar surface because they produce abundance inhomogeneities (spots), which results in photometric variability that is explained in terms of the oblique rotator model. CP stars exhibiting this phenomenon are normally classified as alpha2 Canum Venaticorum (ACV) variables. It is important to increase the sample of known rotational periods among CP stars by discovering new ACV variables. The ASAS-3 data were cross-correlated with the Catalogue of Ap, HgMn, and Am stars in order to analyse the light curves of bona fide CP and related stars. The light curves were downloaded and cleaned of outliers and data points with a flag indicating bad quality. Promising candidates showing a larger scatter than observed for constant stars in the corresponding magnitude range were searched for periodic signals using a standard Fourier technique. In total, we found 323...

 12. PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

  Dwi Haryati

  2012-10-01

  Full Text Available This study will discuss the implementation of General Principles of Good Governance (AUPB in the One Stop Licensing System in the city of Yogyakarta. Some things that would be an important consideration in this study were changes to Local Government Law No. 22 of 1999 as Law No. 32 of 2004 and its consequence, the issuance of Government Regulation No. 84 of 2000 governing the organization’s guidelines in the area of technical authority in issuing permits and Ministerial Decree No. PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 On Implementation Guidelines for Public Service and Administrative Reform Decree No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 About Help Technical Transparency and Accountability. Penelitian ini akan membahas penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB dalam Sistem Perijinan Satu Pintu di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah Perubahan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta konsekuensinya. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam kewenangan teknisnya mengeluarkan ijin di daerah serta Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.

 13. VizieR Online Data Catalog: ASAS 101538-5933.1 BV light curves (Berdnikov, 2013)

  Berdnikov, L. N.

  2013-04-01

  In the plate collection of the Harvard College Observatory, we have obtained 528 photographic magnitude estimates for the recently discovered long-period classical Cepheid ASAS 101538-5933.1 (P=51.4-days). Together with the published photoelectric and CCD observations, our data have allowed us to construct an O-C diagram spanning a time interval of 120 years. The O-C diagram has the shape of a parabola, which has made it possible to determine for the first time the quadratic light elements and to calculate the rate of evolutionary increase in the period, dP/dt=51.8(+/-4.8)s/yr or (dP/dt)/P=7.3(+/-0.7)s, in agreement with the results of theoretical calculations for the third crossing of the instability strip. The available data reduced by the method of Eddington and Plakidis reveal small random period fluctuations that do not distort the evolutionary trend in the O-C residuals. (1 data file).

 14. Synthesis and hydrocracking performance of Y/ASA composite%Y/ASA复合材料的制备及加氢裂化性能

  孟庆磊; 刘百军; 盖有东; 何琳琳

  2012-01-01

  采用原位包覆技术制备了无定形硅铝(ASA)包覆Y型分子筛的Y/ASA复合材料.分别以Y/ASA复合材料和工业Y分子筛与ASA的机械混合材料Y-ASA为载体,Ni-W为活性组分,制备了两种负载型催化剂,并考察了两种催化剂的加氢裂化性能,通过XRD、SEM、吸附吡啶的原位红外光谱和N2吸附-脱附对载体和催化剂进行了表征.结果表明,Y/ASA载体和Ni-W/Y/ASA的总酸量较低,但强酸量和强弱酸比例均高于Y-ASA和Ni-W/Y-ASA,Y/ASA载体和Ni-W/Y/ASA催化剂拥有更大的介孔比表面积、孔容及平均孔径.正癸烷的加氢裂化反应结果表明,Ni-W/Y/ASA催化剂上正癸烷的转化率和中间组分(C5-9)收率比Ni-W/Y-ASA催化剂分别高7.6%和12.4%.%In-situ covering technology was used to prepare the Y/ASA composite material in which Y zeolite was covered around with amorphous silica-alumina ( ASA). Two kinds of supported Ni-W catalysts for hydrocracking of decane were prepared using Y/ASA and Y-ASA as supports, respectively. Y-ASA was a kind of mechanical mixture of industrial Y zeolite and ASA. The supports and catalysts were characterized by X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, infrared spectroscopy of pyridine adsorption and N2 adsorption-desorption. The results showed that, while there were less total acid sites on Y/ASA and Ni-W/Y/ ASA, there were more strong acid sites. The ratios of strong acid sites to weak acid sites of Y/ASA and Ni-W/ Y/ASA were higher than those of Y-ASA and Ni-W/Y-ASA. The average pore diameter, mesopore surface area and pore volume of Y/ASA and Ni-W/Y/ASA were larger than those of the comparative samples, respectively. The hydrocracking of decane over the Ni-W/Y/ASA catalyst revealed that the conversion and yield of middle-component (C5 -9) were improved by 7.6 % and 12.4 % , respectively, compared with that over Ni-W/Y-ASA catalyst.

 15. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue -- IX. Spotted pairs with red giants

  Ratajczak, M; Konacki, M; Smith, A M S; Kozłowski, S K; Espinoza, N; Jordán, A; Brahm, R; Hempel, M; Anderson, D R; Hellier, C

  2016-01-01

  We present spectroscopic and photometric solutions for three spotted systems with red giant components. Absolute physical and orbital parameters for these double-lined detached eclipsing binary stars are presented for the first time. These were derived from the V-, and I-band ASAS and WASP photometry, and new radial velocities calculated from high quality optical spectra we obtained with a wide range of spectrographs and using the two-dimensional cross-correlation technique (TODCOR). All of the investigated systems (ASAS J184949-1518.7, BQ Aqr, and V1207 Cen) show the differential evolutionary phase of their components consisting of a main sequence star or a subgiant and a red giant, and thus constitute very informative objects in terms of testing stellar evolution models. Additionally, the systems show significant chromospheric activity of both components. They can be also classified as classical RS CVn-type stars. Besides the standard analysis of radial velocities and photometry, we applied spectral disenta...

 16. Advanced Steganography Algorithm Using Randomized Intermediate QR Host Embedded With Any Encrypted Secret Message: ASA_QR Algorithm

  Somdip Dey; Kalyan Mondal; Joyshree Nath; Asoke Nath

  2012-01-01

  Due to tremendous growth in communication technology, now it is a real problem / challenge to send some confidential data / information through communication network. For this reason, Nath et al. developed several information security systems, combining cryptography and steganography together, and the present method, ASA_QR, is also one of them. In the present paper, the authors present a new steganography algorithm to hide any small encrypted secret message inside QR CodeTM , which is then ...

 17. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue -- IX. Spotted pairs with red giants

  Ratajczak, M.; Hełminiak, K. G.; Konacki, M.; Smith, A.M.S.; Kozłowski, S. K.; Espinoza, N.; Jordán, A.; Brahm, R.; Hempel, M; Anderson, D R; Hellier, C.

  2016-01-01

  We present spectroscopic and photometric solutions for three spotted systems with red giant components. Absolute physical and orbital parameters for these double-lined detached eclipsing binary stars are presented for the first time. These were derived from the V-, and I-band ASAS and WASP photometry, and new radial velocities calculated from high quality optical spectra we obtained with a wide range of spectrographs and using the two-dimensional cross-correlation technique (TODCOR). All of t...

 18. Risk of upper gastrointestinal bleeding in a cohort of new users of low-dose ASA for secondary prevention of cardiovascular outcomes

  LucíaCea Soriano

  2010-10-01

  Full Text Available The Health Improvement Network UK primary care database was used to identify a cohort of 38 077 individuals aged 50–84 years with a first prescription of low-dose acetylsalicylic acid (ASA; 75–300 mg/day for secondary prevention of cardiovascular or cerebrovascular events during 2000–2007. From this cohort, 169 incident cases of upper gastrointestinal bleeding (UGIB were identified. Controls with no UGIB (n = 2000 were frequency-matched to the cases by age, sex and follow-up time. A nested case–control analysis was performed to determine risk factors associated with UGIB. The incidence of UGIB was 1.1 per 1000 person-years (95% CI, 1.0–1.3. Low-dose ASA users with a history of peptic ulcer disease had an increased risk of UGIB compared with those without (rate ratio [RR], 4.59; 95% CI, 2.87–7.33. Concomitant use of ASA and clopidogrel (RR, 1.61; 95% CI, 0.85–3.05 or non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs; RR, 2.92; 95% CI, 1.77–4.82 conferred an increased risk of UGIB compared with ASA monotherapy. Discontinuation of ASA therapy (RR: 0.71, 95% CI, 0.42–1.20 and PPI co-treatment given since the start of ASA therapy (RR, 0.56; 95% CI, 0.33–0.96 were associated with a reduced risk of UGIB. In conclusion, in a cohort of individuals receiving low-dose ASA for secondary prevention of cardiovascular or cerebrovascular events, patients with a history of peptic ulcer disease, or who were receiving clopidogrel or NSAIDs had an increased risk of UGIB. The prescription of PPI therapy at the initiation of low-dose ASA reduced the risk of UGIB by almost half.

 19. [German patient version of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis].

  Kiltz, U; Feldtkeller, E; Braun, J

  2010-03-01

  The evidence-based recommendations on the management of ankylosing spondylitis (AS) have enjoyed a high level of acceptance and circulation in Germany, as well as in other European countries. To make patient participation in the decision-making process regarding their disease easier, as well as to strengthen the physician-patient relationship, the ASAS and EULAR have set up an initiative to formulate a patient-friendly version of the recommendations, initially in English. In order that this lay version can also be used in German-speaking countries, a group predominantly comprising patients was formed to ensure that the German translation of this version has the broadest possible basis. In cooperation with the German (DVMB), Austrian (OVMB) and Swiss Morbus Bechterew Associations (SVMB), as well as the German Rheumatology League, patients from Germany, Austria and Switzerland with appropriate English skills were invited to a meeting in 2008. The aim of the translation was to leave the content unchanged while finding a level of speech easily understandable to the lay person. The translated text was considered as accepted when a minimum of 12 patients (>80%) gave their approval on the wording of the translation of individual recommendations in an open vote. The rheumatologist given the function of moderator was not entitled to vote. The level of approval for each recommendation was determined (0: no approval to 10: full approval). The 14 patients were able to translate the English patient version into German. Choice of words and style of speech were discussed intensively. Acceptance of the translation of the 10 recommendations was generally high. The content was clearly accepted with an approval rate of 8.4+/-1.6. This was the first time that patients, in cooperation with rheumatologists, have translated an international patient version on AS management into German under controlled conditions. The translation text was approved by the majority in terms of both form and

 20. Photometric study and preliminary elements of the low-mass ratio W UMa system ASAS 021209+2708.3

  Francesco Acerbi; Carlo Barani; Massimiliano Martignoni

  2011-01-01

  We present CCD B and V light curves, obtained in the year 2006, and a photometric solution of the Iow-mass ratio contact binary ASAS 021209+2708.3.With our data we were able to determine six new times of minimum light and refine the orbital period of the system to 0.3181963 days. The light curves are analyzed using the 2003 version of the Wilson-Devinney program and the analysis was performed with and without adding a spot on the surface of one star because the light curves appear to exhibit a typical O'Connell effect, with Maximum I brighter than Maximum 11. The results show that ASAS 021209+2708.3 may be classified as an A-subtype W Ursae Majoris system with a small mass ratio q = 0.1889, a large over-contact degree of f=0.587, a very small difference between the component temperatures of △T = 53 K and an orbital inclination of i= 81°. It is known that deep (f > 50%), low-mass ratio (q < 0.25) overcontact binary stars are a very important resource for understanding the phenomena of Blue Straggler/FK Com-type stars. The formations of Blue Straggler stars and FK Com-type stars are unsolved problems in stellar astrophysics. One of the possible explanations for their formation is from the coalescence of W UMa-type overcontact binary systems. The absolute dimensions of ASAS 021209+2708.3 are estimated and its dynamical evolution is inferred.

 1. [Patient evaluation of the German version of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis].

  Kiltz, U; Feldtkeller, E; Braun, J

  2008-12-01

  On the initiative of the ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) and EULAR (European League against Rheumatism), evidence-based recommendations for the management of ankylosing spondylitis (AS) were drawn up, with healthcare professionals as the target group for these recommendations. To facilitate patient participation in the decision-making process with regard to their disease, and to further improve the doctor-patient relationship, the ASAS and EULAR are working on a patient-friendly version of the recommendations.In order to establish to what extent the ASAS/EULAR recommendations, as translated by German experts, can be understood by patients, the recommendations for health care professionals, together with an evaluation form, was distributed to 105 delegates of the German society for ankylosing spondylitis (Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew, DVMB). Responders were questioned on text comprehension and their level of agreement (0: not agree at all to 10: fully agree). Space was also provided for additional comments.In total, 59 delegates filled out the questionnaire (rate of return: 56.2%). For recommendation Nos. 1, 2, 5, 6 and 7, text comprehension was moderate. On average, the recommendations were positively assessed with 8.38+/-1.9. Recommendation No. 4 (non-pharmacological therapy) was given the highest agreement (9.54+/-1.02), while recommendation No. 7 (corticosteroids, 6.54+/-2.55) received the lowest agreement. The acceptance of the recommendation was high with 87.9% questions answered.For the first time, the German expert translation of recommendations for the management of AS patients was evaluated by patients. The present translation met with broad approval. To minimize text comprehension problems, patients should be involved in compiling a future patient version. PMID:19011877

 2. RACIONALIZACIJA ČASA MENJAVE ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIČNIH MAS V PODJETJU ISKRA MEHANIZMI D.D. LIPNICA

  Oblak, Tomaž

  2010-01-01

  Spremembe, ki so stalnica današnjega časa, nastajajo zelo hitro. S tem se tudi okolje, v katerem živimo, nenehno in zelo intenzivno spreminja. Takšemu okolju se morajo hitro in nenehno prilagajati tudi podjetja, če si želijo zagotoviti svoj dolgoročni obstoj. V diplomski nalogi je predstavljeno nekaj osnov o brizganju plastičnih mas in preoblikovanje sistema menjav orodij na strojih za brizganje plastičnih mas s pomočjo uporabe metode SMED. V nalogi so predstavljene prednosti, ki jih met...

 3. Estimation of the sensitivity and specificity of ASAS criteria for peripheral spondyloarthritis in patients with early psoriatic arthritis

  E. Yu. Loginova

  2015-01-01

  Full Text Available Objective: to estimate the sensitivity and specificity of ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society criteria for peripheral spondyloarthritis (SpA in patients with early psoriatic arthritis (ePsA.Subjects and methods. Examinations was made in 45 patients (17 men and 28 women with ePsA meeting the CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis criteria (mean age, 37 years; disease duration, 1 year and in 20 patients (9 men and 11 women with signs of peripheral SpA meeting the ESSG (European Spondyloarthropathy Study Group criteria (mean age, 23 years; disease duration, 2.25 years; control group. The investigators estimated 78/76 tender/swollen joints and enthuses using MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score and assessed the presence of inflammatory spinal pain according to the ASAS criteria, psoriasis, uveitis, inflammatory bowel diseases, genitourinary and/or enteric infections, and a family history of SpA. They also performed X-ray studies of the hand and distal portions of the foot and pelvis and graded sacroilitis using the Kellgren scores. HLA-B27, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate were determined. The sensitivity/specificity, likelihood ratios, and clinical value of criteria were calculated.Results. 41/4 and 31/14 patents with ePsA met/unmet Criteria Sets I and II. The sensitivity/specificity of Sets I and II was 91.1/10% and 68.8/95%, respectively. One patient with ePsA and two patients in the control group did not meet one of the sing sets. The total sensitivity/specificity was 97.8/10%. In the control group, the sensitivity/specificity of Sets I and II was 91.1/100% and 68.8/100%, respectively. For ePsA, the positive likelihood ratio proved to be high for Set II (13.78% and low for Set I (1.01.Conclusion. ASAS Criteria Set I for peripheral SpA is of low value in identifying ePsA and Sign Set II shows a high value in diagnosing ePsA as it includes the major clinical

 4. Double-blind, placebo-controlled evaluation of 5-ASA suppositories in active distal proctitis and measurement of extent of spread using /sup 99m/Tc-labeled 5-ASA suppositories

  Patients with active distal proctitis received either 5-aminosalicylic (5-ASA) acid or identical placebo suppositories, 500 mg t.i.d. for 6 weeks. Activity at 3 and 6 wks was assessed using a Disease Activity Index (DAI), derived from four categories: number of daily evacuations more than usual, evacuations containing blood, sigmoidoscopy appearance, and physician's overall assessment. Each category was graded 0-3. There was thus 0-12 points scored ranging from complete remission to severe disease. A minimum score of 3 from two categories was necessary for study entry. Of 27 patients randomized, 14 received active medication and 13 placebo. Of the 14 patients, with initial mean DAI 7.1 +/- 1.8, 11 were in complete remission at 6 wks (78.6%). Whereas, there was no significant change in the placebo group, with initial mean DAI 7.1 +/- 1.8. An additional 6 patients with inflammatory bowel disease and 6 healthy volunteers were given /sup 99m/Tc-labelled 5-aminosalicylic acid suppositories. The extent of spread was limited to the rectum, and the suppositories were retained for 3 hours. There was no absorbed radioactivity. 5-ASA suppositories are safe, well-tolerated, and effective treatment for active distal proctitis

 5. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue - IX. Spotted pairs with red giants

  Ratajczak, M.; Hełminiak, K. G.; Konacki, M.; Smith, A. M. S.; Kozłowski, S. K.; Espinoza, N.; Jordán, A.; Brahm, R.; Hempel, M.; Anderson, D. R.; Hellier, C.

  2016-09-01

  We present spectroscopic and photometric solutions for three spotted systems with red giant components. Absolute physical and orbital parameters for these double-lined detached eclipsing binary stars are presented for the first time. These were derived from the V-, and I-band ASAS and WASP photometry, and new radial velocities calculated from high quality optical spectra we obtained with a wide range of spectrographs and using the two-dimensional cross-correlation technique (TODCOR). All of the investigated systems (ASAS J184949-1518.7, BQ Aqr, and V1207 Cen) show the differential evolutionary phase of their components consisting of a main-sequence star or a subgiant and a red giant, and thus constitute very informative objects in terms of testing stellar evolution models. Additionally, the systems show significant chromospheric activity of both components. They can be also classified as classical RS CVn-type stars. Besides the standard analysis of radial velocities and photometry, we applied spectral disentangling to obtain separate spectra for both components of each analysed system which allowed for a more detailed spectroscopic study. We also compared the properties of red giant stars in binaries that show spots, with those that do not, and found that the activity phenomenon is substantially suppressed for stars with Rossby number higher than ˜1 and radii larger than ˜20 R⊙.

 6. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group

  Rudwaleit, M; Jurik, A G; Hermann, K-G A;

  2009-01-01

  to reach consensus on which MRI findings are essential for the definition of sacroiliitis. METHODS: Ten doctors (two radiologists and eight rheumatologists) from the ASAS/OMERACT MRI working group reviewed and discussed in three workshops MR images depicting sacroiliitis associated with SpA and other...... relevant for sacroiliitis have been defined by consensus by a group of rheumatologists and radiologists. These definitions should help in applying correctly the imaging feature "active sacroiliitis by MRI" in the new ASAS classification criteria for axial SpA....

 7. Advanced Steganography Algorithm Using Randomized Intermediate QR Host Embedded With Any Encrypted Secret Message: ASA_QR Algorithm

  Somdip Dey

  2012-06-01

  Full Text Available Due to tremendous growth in communication technology, now it is a real problem / challenge to send some confidential data / information through communication network. For this reason, Nath et al. developed several information security systems, combining cryptography and steganography together, and the present method, ASA_QR, is also one of them. In the present paper, the authors present a new steganography algorithm to hide any small encrypted secret message inside QR CodeTM , which is then randomized and then, finally embed that randomized QR Code inside some common image. Quick Response Codes (or QR Codes are a type of two-dimensional matrix barcodes used for encoding information. It has become very popular recently for its high storage capacity. The present method is ASA_QR is a combination of strong encryption algorithm and data hiding in two stages to make the entire process extremely hard to break. Here, the secret message is encrypted first and hide it in a QR CodeTM and then again that QR CodeTM is embed in a cover file (picture file in random manner, using the standard method of steganography. In this way the data, which is secured, is almost impossible to be retrieved without knowing the cryptography key, steganography password and the exact unhide method. For encrypting data The authors used a method developed by Nath et al i.e. TTJSA, which is based on generalized modified Vernam Cipher, MSA and NJJSA method; and from the cryptanalysis it is seen that TTJSA is free from any standard cryptographic attacks, like differential attack, plain-text attack or any brute force attack. After encrypting the data using TTJSA,the authors have used standard steganographic method To hide data inside some host file. The present method may be used for sharing secret key, password, digital signature etc.

 8. Modeling bidirectional radiance measurements collected by the advanced solid-state array spectroradiometer (ASAS) over Oregon transect conifer forests

  A geometric-optical model of the bidirectional reflectance of a forest canopy, developed by Li and Strahler, fits observed directional radiance measurements with good accuracy. This model treats the forest cover as a scene of discrete, three-dimensional objects (trees) that are illuminated and viewed from different positions in the hemisphere. The shapes of the objects, their count densities and patterns of placement, are the driving variables, and they condition the mixture of sunlit and shaded objects and background that are observed from a particular viewing direction, given a direction of illumination. This mixture, in turn, controls the brightness apparent to an observer or a radiometric instrument. The Advanced Solid-State Array Spectroradiometer (ASAS) was used to validate this model. This aircraft sensor presently acquires images in 29 spectral bands in the range (465–871 nm) and is pointable fore-and-aft, allowing directional measurements of radiance as a target is approached and imaged at view angles ranging ± 45° from nadir. Through atmospheric correction, ASAS radiances were reduced to bidirectional reflectance factors (BRFs). These were compared to corresponding BRF values computed from the Li-Strahler model using, wherever possible, ground measured component BRFs for calibration. The comparisons showed a good match between the modeled and measured reflectance factors for four of the five Oregon Transect Sites. Thus, the geometric-optical approach provides a realistic model for the bidirectional reflectance distribution function of such natural vegetation canopies. Further modifications are suggested to improve the predicted BRFs and yield still better results. (author)

 9. Denitrification in the shallow ground water of a tile-drained, agricultural watershed

  Mehnert, E.; Hwang, H.-H.; Johnson, T.M.; Sanford, R.A.; Beaumont, W.C.; Holm, T.R.

  2007-01-01

  Nonpoint-source pollution of surface water by N is considered a major cause of hypoxia. Because Corn Belt watersheds have been identified as major sources of N in the Mississippi River basin, the fate and transport of N from midwestern agricultural watersheds have received considerable interest. The fate and transport of N in the shallow ground water of these watersheds still needs additional research. Our purpose was to estimate denitrification in the shallow ground water of a tile-drained, Corn Belt watershed with fine-grained soils. Over a 3-yr period, N was monitored in the surface and ground water of an agricultural watershed in central Illinois. A significant amount of N was transported past the tile drains and into shallow ground water. The ground water nitrate was isotopically heavier than tile drain nitrate, which can be explained by denitrification in the subsurface. Denitrifying bacteria were found at depths to 10 m throughout the watershed. Laboratory and push-pull tests showed that a significant fraction of nitrate could be denitrified rapidly. We estimated that the N denitrified in shallow ground water was equivalent to 0.3 to 6.4% of the applied N or 9 to 27% of N exported via surface water. These estimates varied by water year and peaked in a year of normal precipitation after 2 yr of below average precipitation. Three years of monitoring data indicate that shallow ground water in watersheds with fine-grained soils may be a significant N sink compared with N exported via surface water. ?? ASA, CSSA, SSSA.

 10. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue - IV. A 0.61 + 0.45 M_sun binary in a multiple system

  Hełminiak, K G; Rozyczka, M; Kaluzny, J; Ratajczak, M; Borkowski, J; Sybilski, P; Muterspaugh, M W; Reichart, D E; Ivarsen, K M; Haislip, J B; Crain, J A; Foster, A C; Nysewander, M C; LaCluyze, A P

  2012-01-01

  We present the orbital and physical parameters of a newly discovered low-mass detached eclipsing binary from the All-Sky Automated Survey (ASAS) database: ASAS J011328-3821.1 A - a member of a visual binary system with the secondary component separated by about 1.4 seconds of arc. The radial velocities were calculated from the high-resolution spectra obtained with the 1.9-m Radcliffe/GIRAFFE, 3.9-m AAT/UCLES and 3.0-m Shane/HamSpec telescopes/spectrographs on the basis of the TODCOR technique and positions of H_alpha emission lines. For the analysis we used V and I band photometry obtained with the 1.0-m Elizabeth and robotic 0.41-m PROMPT telescopes, supplemented with the publicly available ASAS light curve of the system. We found that ASAS J011328-3821.1 A is composed of two late-type dwarfs having masses of M_1 = 0.612 +/- 0.030 M_sun, M_2 = 0.445 +/- 0.019 M_sun and radii of R_1 = 0.596 +/- 0.020 R_sun, R_2 = 0.445 +/- 0.024 R_sun, both show a substantial level of activity, which manifests in strong H_alp...

 11. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue - VIII. The totally-eclipsing double-giant system HD 187669

  Hełminiak, K G; Konacki, M; Pilecki, B; Ratajczak, M; Pietrzyński, G; Sybilski, P; Villanova, S; Gieren, W; Pojmański, G; Konorski, P; Suchomska, K; Reichart, D E; Ivarsen, K M; B., J; Haislip,; LaCluyze, A P

  2014-01-01

  We present the first full orbital and physical analysis of HD 187669, recognized by the All-Sky Automated Survey (ASAS) as the eclipsing binary ASAS J195222-3233.7. We combined multi-band photometry from the ASAS and SuperWASP public archives and 0.41-m PROMPT robotic telescopes with our high-precision radial velocities from the HARPS spectrograph. Two different approaches were used for the analysis: 1) fitting to all data simultaneously with the WD code, and 2) analysing each light curve (with JKTEBOP) and RVs separately and combining the partial results at the end. This system also shows a total primary (deeper) eclipse, lasting for about 6 days. A spectrum obtained during this eclipse was used to perform atmospheric analysis with the MOOG and SME codes in order to constrain physical parameters of the secondary. We found that ASAS J195222-3233.7 is a double-lined spectroscopic binary composed of two evolved, late-type giants, with masses of $M_1 = 1.504\\pm0.004$ and $M_2=1.505\\pm0.004$ M$_\\odot$, and radii ...

 12. Comparison of Risk Scoring Systems to Predict the Outcome in ASA-PS V Patients Undergoing Surgery: A Retrospective Cohort Study.

  Yurtlu, Derya Arslan; Aksun, Murat; Ayvat, Pnar; Karahan, Nagihan; Koroglu, Lale; Aran, Gülcin Önder

  2016-03-01

  Operative decision in American Society of Anesthesiology Physical Status (ASA-PS) V patient is difficult as this group of patients expected to have high mortality rate. Another risk scoring system in this ASA-PS V subset of patients can aid to ease this decision.Data of ASA-PS V classified patients between 2011 and 2013 years in a single hospital were analyzed in this study. Predicted mortality of these patients was determined with acute physiology and chronic health evaluations (APACHE) II, simplified acute physiology score (SAPS II), Charlson comorbidity index (CCI), Porthsmouth physiological and operative severity score for enumeration of mortality and morbidity (P-POSSUM), Surgical apgar score (SAS), and Goldman cardiac risk index (GCRI) scores. Observed and predicted mortality rates according to the risk indexes in these patients were compared at survivor and nonsurvivor group of patients. Risk stratification was made with receiver operator characteristic (ROC) curve analysis.Data of 89 patients were included in the analyses. Predicted mortality rates generated by APACHE II and SAPS II scoring systems were significantly different between survivor and nonsurvivor group of patients. Risk stratification with ROC analysis revealed that area under curve was 0.784 and 0.681 for SAPS II and APACHE II scoring systems, respectively. Highest sensitivity (77.3) is reached with SAPS II score.APACHE II and SAPS II are better predictive tools of mortality in ASA-PS V classified subset of patients. Discrimination power of SAPS II score is the best among the compared risk stratification scores. SAPS II can be suggested as an additional risk scoring system for ASA-PS V patients. PMID:27043696

 13. New Photometric Observations and the 2015 Eclipse of the Symbiotic Nova Candidate ASAS J174600-2321.3

  Hambsch, Franz-Josef; Bernhard, Klaus; Otero, Sebastián

  2015-01-01

  The eclipsing binary system ASAS J174600-2321.3, which has shown a conspicuous brightening of ~4 magnitudes (V) in the past, was recently identified as a symbiotic nova candidate. A long-term photometric monitoring program was initiated in July 2014. In its present active stage, the system shows deep eclipses with an amplitude of ~3.5 magnitudes (V) that occur about every 33 months. In order to monitor the eclipse of 2015, AAVSO Alert Notice 510 was issued. During the ensuing campaign, AAVSO observers obtained 338 measurements in Johnson B, 393 measurements in Johnson V, and 369 measurements in Cousins I, as well as 27 visual observations. The present paper presents and analyzes these data from the AAVSO International Database, along with observations from the aforementioned photometric monitoring program. From these data, we were able to refine the orbital period to Porb = 1012.4 days. Furthermore, the data are suggestive of a slight decrease in mean brightness, which -if proven real- might indicate a declin...

 14. Search for evolutionary changes in Cepheid periods using the Harvard plate collection: ASAS 101538-5933.1

  Berdnikov, L. N.

  2010-08-01

  In the plate collection of the Harvard College Observatory, we have obtained 528 photographic magnitude estimates for the recently discovered long-period classical Cepheid ASAS 101538-5933.1 ( P = 51.4 days). Together with the published photoelectric and CCD observations, our data have allowed us to construct an O-C diagram spanning a time interval of 120 years. The O-C diagram has the shape of a parabola, which has made it possible to determine for the first time the quadratic light elements and to calculate the rate of evolutionary increase in the period, dP/dt = 51.8 (±4.8) s yr-1 or dot P / P = 7.3 (±0.7) s, in agreement with the results of theoretical calculations for the third crossing of the instability strip. The available data reduced by the method of Eddington and Plakidis reveal small random period fluctuations that do not distort the evolutionary trend in the O-C residuals.

 15. Increased glutamine in leaves of poplar transgenic with pine GS1a caused greater anthranilate synthetase α-subunit (ASA1) transcript and protein abundances: an auxin-related mechanism for enhanced growth in GS transgenics?

  Man, Huimin; Pollmann, Stephan; Weiler, Elmar W.; Kirby, Edward G.

  2011-01-01

  The initial reaction in the pathway leading to the production of indole-3-acetic acid (IAA) in plants is the reaction between chorismate and glutamine to produce anthranilate, catalysed by the enzyme anthranilate synthase (ASA; EC 4.1.3.27). Compared with non-transgenic controls, leaves of transgenic poplar with ectopic expression of the pine cytosolic glutamine synthetase (GS1a; EC 6.3.1.2) produced significantly greater glutamine and significantly enhanced ASA α-subunit (ASA1) transcript an...

 16. The Efficacy of Probiotic (Lactobacillus rhamnosus GG) and 5-ASA (Aminosalicylic Acid) in the Treatment of Experimental Radiation Proctitis in Rats.

  Dandin, Özgür; Akin, Mehmet Levhi; Balta, Ahmet Ziya; Yücel, Ergün; Karakaş, Dursun Özgür; Demirbaş, Sezai; Özdemir, Sevim; Haholu, Apdullah

  2015-12-01

  The aims of the study are to demonstrate the effect of probiotic use on the healing of radiation proctitis (RP) and evaluate the efficiency of fecal biomarkers at follow-up of the treatment. Thirty-two male/female rats were randomly separated into four groups of eight rats. The first group (control) was not radiated. RP was created by 17.5 Gy single dose rectal irradiation. The second group (RP) was subjected to RP, but not treated. The third group (RP+ASA) was treated with 5-aminosalicylic acid (5-ASA) 250 mg/kg daily by gastric lavage for 14 days after the irradiation, and the forth group (RP+LGG) was treated with Lactobacillus GG (LGG) 25 × 100 million CFU daily. Feces samples were taken at the 7th and 14th day of the treatment for fecal biomarkers. Rectums of the rats were resected at the 14th day by laparotomy. Samples were evaluated both macroscopically and microscopically. RP was achieved both macroscopically and microscopically. Weight loss of RP group is statistically significant (p < 0.005) than other groups. The healing ratio of RP+ASA and RP+LGG groups was significantly better than the RP group (p < 0.005) both macroscopically and microscopically. But there was no significant difference between ASA and LGG groups. Biochemically, fecal calprotectin was found to be more effective than fecal myeloperoxidase and fecal lactoferrin to show the efficacy of treatment of radiation proctitis. The results of our study demonstrate that probiotic is as effective as 5-aminosalicylic in the treatment of radiation proctitis, and fecal calprotectin is a useful biomarker in determining the response to the treatment. PMID:26730065

 17. Arabidopsis ERF1 Mediates Cross-Talk between Ethylene and Auxin Biosynthesis during Primary Root Elongation by Regulating ASA1 Expression.

  Jie-Li Mao

  2016-01-01

  Full Text Available The gaseous phytohormone ethylene participates in the regulation of root growth and development in Arabidopsis. It is known that root growth inhibition by ethylene involves auxin, which is partially mediated by the action of the WEAK ETHYLENE INSENSITIVE2/ANTHRANILATE SYNTHASE α1 (WEI2/ASA1, encoding a rate-limiting enzyme in tryptophan (Trp biosynthesis, from which auxin is derived. However, the molecular mechanism by which ethylene decreases root growth via ASA1 is not understood. Here we report that the ethylene-responsive AP2 transcription factor, ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 (ERF1, plays an important role in primary root elongation of Arabidopsis. Using loss- and gain-of-function transgenic lines as well as biochemical analysis, we demonstrate that ERF1 can directly up-regulate ASA1 by binding to its promoter, leading to auxin accumulation and ethylene-induced inhibition of root growth. This discloses one mechanism linking ethylene signaling and auxin biosynthesis in Arabidopsis roots.

 18. Arabidopsis ERF1 Mediates Cross-Talk between Ethylene and Auxin Biosynthesis during Primary Root Elongation by Regulating ASA1 Expression

  Wang, Zhen; Yu, Lin-Hui; Cai, Xiao-Teng; Xiang, Cheng-Bin

  2016-01-01

  The gaseous phytohormone ethylene participates in the regulation of root growth and development in Arabidopsis. It is known that root growth inhibition by ethylene involves auxin, which is partially mediated by the action of the WEAK ETHYLENE INSENSITIVE2/ANTHRANILATE SYNTHASE α1 (WEI2/ASA1), encoding a rate-limiting enzyme in tryptophan (Trp) biosynthesis, from which auxin is derived. However, the molecular mechanism by which ethylene decreases root growth via ASA1 is not understood. Here we report that the ethylene-responsive AP2 transcription factor, ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 (ERF1), plays an important role in primary root elongation of Arabidopsis. Using loss- and gain-of-function transgenic lines as well as biochemical analysis, we demonstrate that ERF1 can directly up-regulate ASA1 by binding to its promoter, leading to auxin accumulation and ethylene-induced inhibition of root growth. This discloses one mechanism linking ethylene signaling and auxin biosynthesis in Arabidopsis roots. PMID:26745809

 19. The Araucaria Project. Accurate stellar parameters and distance to evolved eclipsing binary ASAS J180057-2333.8 in Sagittarius Arm

  Suchomska, K; Smolec, R; Pietrzyński, G; Gieren, W; Stȩpień, K; Konorski, P; Pilecki, B; Villanova, S; Thompson, I B; Górski, M; Karczmarek, P; Wielgórski, P

  2015-01-01

  We have analyzed the double-lined eclipsing binary system ASAS J180057-2333.8 from the All Sky Automated Survey (ASAS) catalogue . We measure absolute physical and orbital parameters for this system based on archival $V$-band and $I$-band ASAS photometry, as well as on high-resolution spectroscopic data obtained with ESO 3.6m/HARPS and CORALIE spectrographs. The physical and orbital parameters of the system were derived with an accuracy of about 0.5 - 3%. The system is a very rare configuration of two bright well-detached giants of spectral types K1 and K4 and luminosity class II. The radii of the stars are $R_1$ = 52.12 $\\pm$ 1.38 and $R_2$ = 67.63 $\\pm$ 1.40 R$_\\odot$ and their masses are $M_1$ = 4.914 $\\pm$ 0.021 and $M_2$ = 4.875$\\pm$ 0.021 M$_\\odot$ . The exquisite accuracy of 0.5% obtained for the masses of the components is one of the best mass determinations for giants. We derived a precise distance to the system of 2.14 $\\pm$ 0.06 kpc (stat.) $\\pm$ 0.05 (syst.) which places the star in the Sagittariu...

 20. Transactions of the Asae

  Matak, K. E.; Wilson, J. H.; Duncan, S. E.; E. J. Wilson; Hackney, C. R.; Sumner, S S

  2003-01-01

  Lactose hydrolysis was investigated as a method of producing a more extrudable ice cream product. Ice cream mixes were treated with lactase from the microbial sources Kluyveromyces lactis and Aspergillus oryzae to produce 0% to 100% lactose hydrolysis. Compression measurements and yield stress tests of frozen ice cream were both affected by the temperature of the samples. As the temperature decreased, the work required to compress the ice cream 10 mm (firmness) and the torsional shear stress ...

 1. Verdsettelse av Ekornes ASA

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 2. Study of ASA Algorithms

  Ardam, Nagaraju

  2010-01-01

  Hearing aid devices are used to help people with hearing impairment. The number of people that requires hearingaid devices are possibly constant over the years, however the number of people that now have access to hearing aiddevices increasing rapidly. The hearing aid devices must be small, consume very little power, and be fairly accurate.Even though it is normally more important for the user that hearing impairment look good (are discrete). Once thehearing aid device prescribed to the user,...

 3. International 7{sup th} ASA waste days. Mechanical-biological waste treatment - performance of MBT. Proceedings; Internationale 7. ASA-Abfalltage. Mechanisch-Biologische Restabfallbehandlung - Leistungsfaehigkeit der MBA. Tagungsunterlagen

  Barth, Josef; Rohring, Daniel (comps.)

  2008-07-01

  Within the International 7th ASA Waste Days at 13th to 15th February, 2008, at the Congress Center Hanover (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Climate change and resource protection (M. Stock); (2) Legal requirements for immission protection of thermal and biological waste treatment (U. Lahl); (3) MBT and requirements in Europe incl. the Integrated Pollution prevention and Control IPPC Guideline (B. Zambrzycki); (4) MBT in Italy - A case study for a successful introduction (A. Confalonieri); (5) MBT with dry digestion - Example of Pohlsche Heide aus Bassum (B. Schulte); (6) MBT with dry digestion - Example of MBT Hanover (B. Vielhaber, C. Nuelle); (7) MBT with percolation - Example of Kahlenberg (G. Person, M. Schreiber, G. Gibis); (8) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Havelland; (9) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Linkenbach (S. Kraus, T. Sterk); (10) MBS Mechanical Biological Stabilisation Process - Example Osnabrueck (C. Niehaves); (11) Complete Eco-efficient Material and Energetic Recovery of Dried Municipal Solid Wastes (M. Monzel); (12) MPS Mechanical Physical Stabilisation Process - Example Berlin (D. Michalski, A. Wendt, U. Buell); (13) Secondary Fuels - Pretreatment, Specialities, Requirements, Current Sales and Markets (S. Flamme); (14) Corrosion in Biological Waste Treatment Plants (K. Fricke, T. Thiel, T. Bahr, R. Wallmann); (15) Problems at the Operation of Plants with the RTO Exhaust Gas Treatment in the Frame of MBT Processes (O. Carlowitz, O. Neese); (16) Problems and Solutions with the Analysis and Emission Measuring According to AbfABIV and 30. BImSchV (K. Ketelsen); (17) Securing of a High Plant Availability by Self-Supporting Cleansing, Maintenance and Care Programmes - Example of MBT Plant Croebern (J. Burchert); (18) Fire Control - Conceptions, Safety Measures, Cause of Fires - Example of MBT Ennigerloh and MBT Vorketzin (M. Pahlenkemper, B

 4. Six months of multiwavelength follow-up of the tidal disruption candidate ASASSN-14li and implied TDE rates from ASAS-SN

  Holoien, T. W.-S.; Kochanek, C. S.; Prieto, J. L.; Stanek, K. Z.; Dong, Subo; Shappee, B. J.; Grupe, D.; Brown, J. S.; Basu, U.; Beacom, J. F.; Bersier, D.; Brimacombe, J.; Danilet, A. B.; Falco, E.; Guo, Z.; Jose, J.; Herczeg, G. J.; Long, F.; Pojmanski, G.; Simonian, G. V.; Szczygieł, D. M.; Thompson, T. A.; Thorstensen, J. R.; Wagner, R. M.; Woźniak, P. R.

  2016-01-01

  We present ground-based and Swift photometric and spectroscopic observations of the candidate tidal disruption event (TDE) ASASSN-14li, found at the centre of PGC 043234 (d ≃ 90 Mpc) by the All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN). The source had a peak bolometric luminosity of L ≃ 1044 erg s-1 and a total integrated energy of E ≃ 7 × 1050 erg radiated over the ˜6 months of observations presented. The UV/optical emission of the source is well fitted by a blackbody with roughly constant temperature of T ˜ 35 000 K, while the luminosity declines by roughly a factor of 16 over this time. The optical/UV luminosity decline is broadly consistent with an exponential decline, L∝ e^{-t/t_0}, with t0 ≃ 60 d. ASASSN-14li also exhibits soft X-ray emission comparable in luminosity to the optical and UV emission but declining at a slower rate, and the X-ray emission now dominates. Spectra of the source show broad Balmer and helium lines in emission as well as strong blue continuum emission at all epochs. We use the discoveries of ASASSN-14li and ASASSN-14ae to estimate the TDE rate implied by ASAS-SN, finding an average rate of r ≃ 4.1 × 10-5 yr-1 per galaxy with a 90 per cent confidence interval of (2.2-17.0) × 10-5 yr-1 per galaxy. ASAS-SN found roughly 1 TDE for every 70 Type Ia supernovae in 2014, a rate that is much higher than that of other surveys.

 5. 810-nm InGaA1As/A1GaAs double quantum well semiconductor lasers with asymmetric waveguide structures

  Lin Li; Guojun Liu; Zhanguo Li; Mei Li; Xiaohua Wang; Hui Li; Chunming Wan

  2008-01-01

  @@ The 810-nm InGaA1As/A1GaAs double quantum well (QW) semiconductor lasers with asymmetric waveguide structures, grown by molecular beam epitaxy, show high quantum efficiency and high-power conversion efficiency at continuous-wave (CW) power output. The threshold current density and slope efficiency of the device are 180 A/cm2 and 1.3 W/A, respectively. The internal loss and the internal quantum efficiency are 1.7 cm-1 and 93%, respectively. The 70% maximum power conversion efficiency is achieved with narrow far-field patterns.

 6. Tidal Effects on Groundwater in a Very Small Tropical Island: A Study on the Groundwater Resources of Pag-asa Island, Kalayaan Island Group

  John Ong

  2000-12-01

  Full Text Available The Pag-asa Island, with its very small land area and low relief, has a very limited fresh water supply occurring as a thin freshwater lens. Climate, topography, vegetation, lithology, human abstractions, and tides affect the volume of the freshwater lens. Topographic and hydrogeologic surveys, coupled with a 72-hour groundwater-monitoring program were done to assess the effects of tides on the freshwater lens.Groundwater parameters measured in wells during the monitoring program include variations in water table depths, specific electrical conductivity (SEC, and temperature. Changes in these parameters were then correlated with the observed variations of the tides.The groundwater levels oscillate with the tides at varying amplitudes. The hydraulic properties of the lithologies making up the island's aquifer influence the amplitude of the oscillations. Groundwater level oscillations are least in the reef materials and greatest in the sandy materials where it is nearly simultaneous with the tidal variations. High electrical conductivity values are marked in wells built near the coasts and in sandy materials.The average annual precipitation is approximately 2,020 mm. Based on empirical studies, the estimated sustainable yield for small tropical islands is 6% of the lowest annual rainfall or about 20,300 m3/yr for Pag-asa Island.

 7. TDPAC measurements of the EFG in Hf2Fe compound and the interpretation of the results by the FP-LMTO-ASA Method

  The time differential perturbed angular correlation (TDPAC) technique has been used to investigate the temperature dependence of the electric field gradient (EFG) at 181Ta ion probe in the intermetallic compound Hf2Fe. The results of the measurements at 78 K are compared with the theoretical calculations performed by the first-principle full potential (FP) linear muffin tin orbital (LMTO) method in the atomic sphere approximation (ASA). The experimental results for two inequivalent Hf sites in Hf2Fe reveal very large differences concerning the EFG values and their temperature dependencies. These facts are confirmed by the theoretical calculations and could be explained by the existence of different mechanisms of formation of the EFG's at these sites. (authors)

 8. Discovery of a Promissing Candidate of WZ Sge-Type Dwarf Novae, ASAS 160048-4846.2: Evidence for Double-Peaked Humps

  Imada, A; Imada, Akira

  2005-01-01

  We report on time-resolved CCD photometry during the 2005 June outburst of a dwarf nova, ASAS160048-4846.2. The observed light curves unambiguously showed embryonic humps with a period of 0.063381(41) days, after which genuine superhumps emerged with a period of 0.064927(3) days. Based on evidence for double-peaked humps in the earlier stage of the outburst, this object might be qualified as the seventh member of WZ Sge-type dwarf novae after Var Her 04. If the former period is the same as, or very close to the orbital period of the system, as in other WZ Sge systems, the fractional superhump excess is about 2.4${%}$. This value is unexpectedly larger than that of other WZ Sge-type dwarf novae. The early phase of our observing run provided evidence for the transition from chaotic humps to genuine superhumps, together with increasing the amplitude.

 9. The consciousness state space (CSS)-a unifying model for consciousness and self.

  Berkovich-Ohana, Aviva; Glicksohn, Joseph

  2014-01-01

  Every experience, those we are aware of and those we are not, is embedded in a subjective timeline, is tinged with emotion, and inevitably evokes a certain sense of self. Here, we present a phenomenological model for consciousness and selfhood which relates time, awareness, and emotion within one framework. The consciousness state space (CSS) model is a theoretical one. It relies on a broad range of literature, hence has high explanatory and integrative strength, and helps in visualizing the relationship between different aspects of experience. Briefly, it is suggested that all phenomenological states fall into two categories of consciousness, core and extended (CC and EC, respectively). CC supports minimal selfhood that is short of temporal extension, its scope being the here and now. EC supports narrative selfhood, which involves personal identity and continuity across time, as well as memory, imagination and conceptual thought. The CSS is a phenomenological space, created by three dimensions: time, awareness and emotion. Each of the three dimensions is shown to have a dual phenomenological composition, falling within CC and EC. The neural spaces supporting each of these dimensions, as well as CC and EC, are laid out based on the neuroscientific literature. The CSS dynamics include two simultaneous trajectories, one in CC and one in EC, typically antagonistic in normal experiences. However, this characteristic behavior is altered in states in which a person experiences an altered sense of self. Two examples are laid out, flow and meditation. The CSS model creates a broad theoretical framework with explanatory and unificatory power. It constructs a detailed map of the consciousness and selfhood phenomenology, which offers constraints for the science of consciousness. We conclude by outlining several testable predictions raised by the CSS model. PMID:24808870

 10. Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue -- I. A sample of systems with components' masses between 1 and 2 M$_\\odot$

  Hełminiak, K G; Ratajczak, M; Muterspaugh, M

  2009-01-01

  We derive the absolute physical and orbital parameters for a sample of 18 detached eclipsing binaries from the \\emph{All Sky Automated Survey} (ASAS) database based on the available photometry and our own radial velocity measurements. The radial velocities (RVs) are computed using spectra we collected with the 3.9-m Anglo-Australian Telescope and its \\emph{University College London Echelle Spectrograph} and the 1.9-m SAAO Radcliffe telescope and its \\emph{Grating Instrument for Radiation Analysis with a Fibre Fed Echelle}. In order to obtain as precise RVs as possible, most of the systems were observed with an iodine cell available at the AAT/UCLES and/or analyzed using the two-dimensional cross-correlation technique (TODCOR). The RVs were measured with TODCOR using synthetic template spectra as references. However, for two objects we used our own approach to the tomographic disentangling of the binary spectra to provide observed template spectra for the RV measurements and to improve the RV precision even mo...

 11. Six Months of Multi-Wavelength Follow-up of the Tidal Disruption Candidate ASASSN-14li and Implied TDE Rates from ASAS-SN

  Holoien, T W -S; Prieto, J L; Stanek, K Z; Dong, Subo; Shappee, B J; Grupe, D; Brown, J S; Basu, U; Beacom, J F; Bersier, D; Brimacombe, J; Danilet, A B; Falco, E; Guo, Z; Jose, J; Herczeg, G J; Long, F; Pojmanski, G; Simonian, G V; Szczygiel, D M; Thompson, T A; Thorstensen, J R; Wozniak, P R

  2016-01-01

  We present ground-based and Swift photometric and spectroscopic observations of the candidate tidal disruption event (TDE) ASASSN-14li, found at the center of PGC 043234 ($d\\simeq90$~Mpc) by the All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN). The source had a peak bolometric luminosity of $L\\simeq10^{44}$ ergs s$^{-1}$ and a total integrated energy of $E\\simeq7\\times10^{50}$ ergs radiated over the $\\sim6$ months of observations presented. The UV/optical emission of the source is well-fit by a blackbody with roughly constant temperature of $T\\sim35,000$ K, while the luminosity declines by roughly a factor of 16 over this time. The optical/UV luminosity decline is broadly consistent with an exponential decline, $L\\propto e^{-t/t_0}$, with $t_0\\simeq60$ days. ASASSN-14li also exhibits soft X-ray emission comparable in luminosity to the optical and UV emission but declining at a slower rate, and the X-ray emission now dominates. Spectra of the source show broad Balmer and helium lines in emission as well as st...

 12. In search of quality assurance in basic education : an investigation on the role of Kwara state universal basic education board in Asa local government Area of Kwara State, Nigeria

  2009-01-01

  Abstract This inquiry deals with the subject of quality of education at the basic level. It specifically seeks to examine the efforts Kwara State Universal Basic Education Board (KWSUBEB) is making to improve the quality of basic education in Asa Local Government Area (ALGA), Kwara State, Nigeria. The methodological paradigm applied to investigate the study is qualitative. Case study is utilised as the choice of research design. Interviews and documents are the instruments of data col...

 13. Static platelet adhesion, flow cytometry and serum TXB2 levels for monitoring platelet inhibiting treatment with ASA and clopidogrel in coronary artery disease: a randomised cross-over study

  Hedbäck Bo; Lindahl Tomas L; Jonasson Lena; Eriksson Andreas C; Whiss Per A

  2009-01-01

  Background: Despite the use of anti-platelet agents such as acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel in coronary heart disease, some patients continue to suffer from atherothrombosis. This has stimulated development of platelet function assays to monitor treatment effects. However, it is still not recommended to change treatment based on results from platelet function assays. This study aimed to evaluate the capacity of a static platelet adhesion assay to detect platelet inhibiting effects ...

 14. Windows Messenger i Statoil ASA

  Kollsgård, Mari

  2007-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av kommunikasjon i tverrfaglige prosjektarbeid med utgangspunkt i bruk av kommunikasjonskanalen Windows Messenger. De empiriske funnene i oppgaven er basert på en intervju- og observasjonsundersøkelse som ble gjort i Statoil ved årsskiftet 2006/2007.

 15. Validación de apariencia, contenido y consistencia interna de la Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA) para Costa Rica, segunda versión en español

  Viriam Leiva Díaz; Kenneth Cubillo Vargas; Tatiana Ramírez Villegas; Yuliany Porras Gutiérrez; Isabel Sirias Wong

  2015-01-01

  Introducción: Este artículo presenta los resultados obtenidos del proceso de validación de apariencia, contenido y consistencia interna al que fue sometida la segunda versión en español de la escala ASA aplicada a población  costarricense.Método: Este estudio es descriptivo, transversal, con un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y psicométrico, realizado con una muestra de 211 personas en la etapa de la adultez temprana, intermedia y tardía, según su condición de salud conoci...

 16. Soil development in the Nordic countries - Identification and quantification of factors and processes, and prerequisites for biological primary production. Extended abstracts from a Nordic Workshop 6-9 September 1994, Asa, Sweden

  Olsson, Mats [ed.

  1996-12-31

  This report is a compilation of abstracts from research presentations during a Nordic workshop at Asa in Sweden, September 6-9th 1994. The main goal with the workshop was to give insight in ongoing pedological research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Further aims were to form a basis for co-ordinated research that takes advantage of the amplitude in soils and climate, and scientific competence in the Nordic countries. The intention was also to initiate a Nordic soil data-bank to be used in research and teaching. Focus was placed on podzolised soils. Separate inputs have been made for all the 14 abstracts

 17. Genetic screening and analysis of suppressors of asa1-1 (soa) defective in jasmonate-mediated lateral root formation in Arabidopsis%茉莉酸诱导侧根形成缺陷突变体asa1-1抑制子(soa)的鉴定与遗传分析

  李延安; 祁林林; 孙加强; 刘宏宇; 李传友

  2011-01-01

  外源茉莉酸处理野生型拟南芥能够促进侧根的形成,而在asa1-1突变体中茉莉酸抑制侧根的形成,这与在该突变体背景下茉莉酸显著降低PIN2蛋白水平密切相关.为了进一步研究茉莉酸诱导PIN2蛋白水平下调的分子机制,文章采用正向遗传学的方法筛选asa1-1抑制子soa,期望获得茉莉酸处理后侧根发育恢复的突变体.通过筛选鉴定获得2个突变体:soa563和soa856.这2个突变体在10 μmol/L茉莉酸甲酯处理条件下都能够恢复侧根发育,而且茉莉酸处理后PIN2蛋白水平降低的现象在soa563中被完全抑制,在soa856中被部分抑制.这些结果表明这两个突变基因可能影响了茉莉酸调控的PIN2蛋白水平下调途径,并且参于了茉莉酸对侧根发生的调控.对这两个基因的分离和功能研究将为阐明茉莉酸与生长素互作调控侧根发生的分子机制提供新的知识积累.%It has been shown that jasmonate modulates the lateral root development through crosstalk with auxin in Arabidopsis thaliana. Exogenous application of jasmonate stimulates lateral root formation in wild type but inhibits lateral root formation in asal-1. Our previous work has demonstrated that the lateral root formation defect of asal-1 is co-related with jasmonte effect on PIN2 protein levels. To further elucidate the molecular mechanisms underlying jasmonate-mediated reduction of plasma membrane (PM)-resident PIN2 abundance, we have conducted a genetic screen to identify suppressors of asal-1 (soa), which showed lateral root formation in the presence of jasmonate. Here, we described the basic characteri-zation of soa563 and soa856. We showed that both soa563 and soa856 displayed restored lateral root formation in response to exogenous jasmonate. In addition, jasmonate-induced PIN2:GFP reduction was blocked in these two mutants. Our on-going effort to identify genes defined by these mutants promise to shed new light on the understanding of

 18. Confiabilidad de la escala "Apreciación de la agencia de autocuidado" (ASA, segunda versión en español, adaptada para población colombiana Confiabilidade da escala "Apreciação da Agência de Autocuidado" (ASA, segunda versão em espanhol, adaptada ao povo colombiano Scale reliability "Self-care Agency Appreciation" (SAA, second version in Spanish, adapted for the Colombian population

  ANITA VELANDIA ARIAS

  2009-07-01

  Full Text Available Objetivo: establecer la confiabilidad de la escala "Apreciación de la agencia de autocuidado" (ASA deEvers eIsenberg, segunda versión en español, y describir la capacidad de agencia de autocuidado en personas con factor de riesgo cardiovascular que asisten al programa de crónicos del servicio de consulta externa de un hospital de Bogotá, Colombia. Metodología: diseño descriptivo con abordaje cuantitativo que permitió evaluar la capacidad de agencia de autocuidado en una muestra de 201 personas con factores de riesgo cardiovascular que asistieron al programa de crónicos en un hospital de Bogotá, mediante el empleo de la escala ASA, segunda versión en español. A esta escala se le realizó la medición de la confiabilidad a través del cálculo del valor del coeficiente de alfa-Cronbach. Resultados: se encontró que el 35,8% de los participantes tuvo buena capacidad de agencia de autocuidado y el 62,6%, regular. Se aplicó el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach a la escala ASA y se obtuvo un valor de 0,744. Conclusiones: se observa una diferencia de 0,026 por debajo del valor reportado en la medición de confiabilidad de la escala ASA, realizada por la doctora Gallegos, primera versión en español, para un contexto mexicano; estos resultados significan que los 24 ítems analizados de la escala miden un mismo concepto y por lo tanto se concluye que el instrumento posee consistencia interna.Objectivo: estabelecer a confiabilidade da escala "Apreciação da agência de autocuidado" (ASA de Evers e Isenberg, segunda versão em espanhol, e descreve a capacidade de agência de autocuidado em pessoas com fatores de risco cardiovascular que utilizam o programa de crônicos do serviço de consulta externa de um hospital de Bogotá, Colômbia. Metodologia: delineamento descritivo com abordagem quantitativa que permitiu avaliar a capacidade de agência de autocuidado dentro de uma amostra de 201 pessoas com fatores de risco cardiovascular

 19. Confiabilidad de la escala "Apreciación de la agencia de autocuidado" (ASA, segunda versión en español, adaptada para población colombiana1 Scale reliability "Self-care Agency Appreciation" (SAA, second version in Spanish, adapted for the Colombian population Confiabilidade da escala "Apreciação da Agência de Autocuidado" (ASA, segunda versão em espanhol, adaptada ao povo colombiano

  RIVERA ÁLVAREZ LUZ NELLY

  2009-07-01

  Full Text Available Objetivo: establecer la confiabilidad de la escala "Apreciación de la agencia de autocuidado" (ASA deEvers eIsenberg, segunda versión en español, y describir la capacidad de agencia de autocuidado en personas con factor de riesgo cardiovascular que asisten al programa de crónicos del servicio de consulta externa de un hospital de Bogotá, Colombia. Metodología: diseño descriptivo con abordaje cuantitativo que permitió evaluar la capacidad de agencia de autocuidado en una muestra de 201 personas con factores de riesgo cardiovascular que asistieron al programa de crónicos en un hospital de Bogotá, mediante el empleo de la escala ASA, segunda versión en español. A esta escala se le realizó la medición de la confiabilidad a través del cálculo del valor del coeficiente de alfa-Cronbach. Resultados: se encontró que el 35,8% de los participantes tuvo buena capacidad de agencia de autocuidado y el 62,6%, regular. Se aplicó el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach a la escala ASA y se obtuvo un valor de 0,744. Conclusiones: se observa una diferencia de 0,026 por debajo del valor reportado en la medición de confiabilidad de la escala ASA, realizada por la doctora Gallegos, primera versión en español, para un contexto mexicano; estos resultados significan que los 24 ítems analizados de la escala miden un mismo concepto y por lo tanto se concluye que el instrumento posee consistencia interna.Purpose: To establish the scale reliability "Self-care Agency Appreciation" (SAA of Evers and Isenberg, second version in Spanish, and to describe the capacity of self-care agency among people with cardiovascular factor risks who attend the out-patient chronic patients program service of a hospital in Bogotá, Colombia. Method: descriptive design with a quantitative approach that enabled us to evaluate the self-care agency capacity in a sample of 201 patients with cardiovascular risk factors who attended the chronic patients

 20. “Conviver com a seca”: contribuição da Articulação do Semi-Árido/ASA para o desenvolvimento sustentável

  Ghislaine Duque

  2008-01-01

  Full Text Available The Brazilian semi-arid region poses huge challenges to sustainable development: the edapho-climatic characteristics, undoubtedly, but also, and much more so, the prevalence of a policy based on greenrevolution principles and incentives to agribusiness, on one hand, and on assistentialism for the poor in the countryside, on the other. Against the “fighting draught” paradigm – carried on by the construction of large water reservoirs and water distribution through tank trucks, leading to dependence, and its use for irrigation, harming the environment – family farmers and their institutions, organized by the Semi-Arid Articulation/ASA, complain about the “living with draught” principle. They restore and promote experiences born from popular knowledge and improved through contact with scientific knowledge, and change them into references to propose a different public policy model to the public authorities. This is how the P1MC – Programa de Formação e Mobilização para Convivência no Semi-Árido: um Milhão de Cisternas Rurais (Education and Mobilization Program for Semi-Arid Living: One Million Rural Cisterns was born, followed by P1+2 – Programa Uma Terra e Duas Águas (One Earth/Land and Two Waters Program. The strategy used by the farmers to diversify activities and create water reserves, forage, and seeds, and agro-ecological principles, are at the basis of the development model proposed by ASA. The methodology developed fosters farmer protagonism and its organization, safeguarding the sustainability of the process.

 1. Pharmacokinetics in Wistar Rats of 5-[(4-Carboxybutanoyl)Amino]-2-Hydroxybenzoic Acid: A Novel Synthetic Derivative of 5-Aminosalicylic Acid (5-ASA) with Possible Anti-Inflammatory Activity

  Correa-Basurto, José; Rosales Hernández, Martha Cecilia; Padilla Martínez, Itzia Irene; Mendieta-Wejebe, Jessica Elena

  2016-01-01

  5-[(4-carboxybutanoyl)amino]-2-hydroxybenzoic acid (C2) is a novel synthetic derivative of 5-aminosalicylic acid (5-ASA), which is currently being evaluated ex vivo as an anti-inflammatory agent and has shown satisfactory results. This study aimed to obtain the pharmacokinetic profiles, tissue distribution and plasma protein binding of C2 in Wistar Rats. Additionally, an HPLC method was developed and validated to quantify C2 in rat plasma. The pharmacokinetic profiles of intragastric, intravenous and intraperitoneal administration routes at singles doses of 100, 50, and 100 mg/kg, respectively, were studied in Wistar rats. The elimination half-life of intravenously administered C2 was approximately 33 min. The maximum plasma level of C2 was reached approximately 24 min after intragastric administration, with a Cmax value of 2.5 g/mL and an AUCtot value of 157 μg min-1/mL; the oral bioavailability was approximately 13%. Following a single intragastric or oral dose (100 mg/kg), C2 was distributed and detected in all examined tissues (including the brain and colon). The results showed that C2 accumulates over time. The plasma protein binding results indicated that the unbound fraction of C2 at concentrations of 1 to 20 μg/mL ranged from 89.8% to 92.5%, meaning that this fraction of C2 is available to cross tissues. Finally, the blood-plasma partitioning (BP ratio) of C2 in rat plasma was 0.71 and 0.6 at concentrations of 5 and 10 μg/mL, respectively, which indicates that C2 is free in the plasmatic phase and not inside blood cells. The results of this study suggest that a fraction of the administered C2 dose is absorbed in the stomach, and the fraction that is not absorbed reaches the small intestine and colon. This distribution constitutes the main advantage of C2 compared with 5-ASA for the treatment of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD). PMID:27454774

 2. Bioaccumulation and associated dietary risks of Pb, Cd, and Zn in amaranth (Amaranthus cruentus) and jute mallow (Corchorus olitorius) grown on soil irrigated using polluted water from Asa River, Nigeria.

  Ogunkunle, Clement Oluseye; Ziyath, Abdul M; Adewumi, Faderera Esther; Fatoba, Paul Ojo

  2015-05-01

  Dietary uptake of heavy metals through the consumption of vegetables grown on polluted soil can have serious human health implications. Thus, the study presented in this paper investigated the bioaccumulation and associated dietary risks of Pb, Zn, and Cd present in vegetables widely consumed in Nigeria, namely amaranth and jute mallow, grown on soil irrigated with polluted water from Asa River. The study found that the soil was polluted with Zn, Pb, and Cd with Pb and Cd being contributed by polluted river, while Zn was from geogenic sources. The metal concentration in amaranth and jute mallow varied in the order of Zn > Pb > Cd and Zn > Pb ≈ Cd, respectively. Jute mallow acts as an excluder plant for Pb, Cd, and Zn. Consequently, the metal concentrations in jute mallow were below the toxic threshold levels. Furthermore, non-cancer human health risk of consuming jute mallow from the study site was not significant. In contrast, the concentrations of Pb and Cd in amaranth were found to be above the recommended safe levels and to be posing human health risks. Therefore, further investigation was undertaken to identify the pathways of heavy metals to amaranth. The study found that the primary uptake pathway of Pb and Cd by amaranth is foliar route, while root uptake is the predominant pathway of Zn in amaranth. PMID:25899541

 3. Vertical Electrical Sounding Investigation for Delineation of Geoelectric Layers and Evaluation of Groundwater Potential in Ajagba, Asa and Ikonifin Localities of Ola Oluwa Local Government Area of Osun State, South Western Nigeria

  M. Onimisi

  2013-10-01

  Full Text Available Vertical Electrical Sounding (VES surveys were carried out at Ajagba, Asa and Ikonifin communities in the north of Ola Oluwa local government area of Osun state, Nigeria in order to delineate the geoelectric layers in the area as well as evaluate the groundwater potential. The area is in the basement complex terrain of Nigeria where the occurrence of groundwater is highly unpredictable and hence requires the use of hydrologic, geophysical and geologic surveys to achieve success in groundwater development programs. The survey delineated a maximum of four geoelectric layers which may be interpreted to correspond to four geologic layers viz the topsoil, weathered basement, partly weathered/fractured basement and the fresh basement. The weathered basement and the partly weathered/fractured basement layers constitute the aquifer units. The partly weathered/fractured layer is significant in enhancing the ground water potential in this area because of its relatively low resistivity resulting from its high fracture frequency. The ground water potential in the area varies from medium to high. Groundwater development is therefore feasible in these communities.

 4. Validación de apariencia, contenido y consistencia interna de la Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA para Costa Rica, segunda versión en español

  Viriam Leiva Díaz

  2015-07-01

  Full Text Available Introducción: Este artículo presenta los resultados obtenidos del proceso de validación de apariencia, contenido y consistencia interna al que fue sometida la segunda versión en español de la escala ASA aplicada a población  costarricense.Método: Este estudio es descriptivo, transversal, con un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y psicométrico, realizado con una muestra de 211 personas en la etapa de la adultez temprana, intermedia y tardía, según su condición de salud conocidas como sanas o con diagnóstico de enfermedad crónica.Resultados: La investigación determinó que el análisis factorial con la aplicación de métodos estadísticos, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO con resultado de 0,79, evidenció la viabilidad de la escala, en la que las variables miden factores comunes con una varianza total del 64,14%.Conclusión: El análisis factorial arrojó siete ejes factoriales y obtuvo valores adecuados que demuestran su validez.

 5. Asas Indemnitas dan Kafalah dalam Asuransi Syariah

  Desmadi Saharuddin

  2015-10-01

  Full Text Available The main objectives of a person to invest are to become wealthier and to gain tranquility in his life. It becomes absurd when the right customers for indemnity (kafalah towards customers who received a risk become unguaranteed. The customer is often difficult to understand the terms contained in the insurance policy that written in a very small font. The ambiguities of these terms become significant obstacles in the settlement of claims. Cases of claim are mostly the result of the customer's difficulty in understanding these terms and the lack of a good explanation of the company concerning the content of the policy.DOI: 10.15408/aiq.v5i1.2114

 6. Edexcel Physics ASA2 student unit guide

  Bridgeman, Keith

  2013-01-01

  Perfect for revision, these guides explain the unit requirements, summarise the content and include specimen questions with graded answers. Each full-colour New Edition Student Unit Guide provides ideal preparation for your unit exam:.; Feel confident you understand the unit: each guide comprehensively covers the unit content and includes topic summaries, knowledge check questions and a reference index.; Get to grips with the exam requirements: the specific skills on which you will be tested are explored and explained.; Analyse exam-style questions: graded student responses will help you focus

 7. Pemahaman Konsep Tauhid Asas Keharmonian Kepelbagaian Agama

  Nur Farhana Abdul Rahman

  2012-06-01

  Full Text Available Efforts in forming harmonious existence among religious believers have produced two important responses and approaches as reaction to religious diversity. The first type views religious diversity as a need for implementing active tolerance attitude among religious believers although this does not proceed to relativism and the second type of view acknowledges the unity of religious truths. Essentially, Islam has many models and systems in dealing with religious diversity. In evidence, the essence of Islamic teachings is the obligation of Muslims to act in justice and peaceful to all human beings regardless of their religious beliefs. This has also been described in Al-Faruqi’s discourse on meta-religion. However, the Islamic teachings that emphasize on respect to other religious believers should not exceed the basic tenets of Islamic creed and faith. This study found that the concept of tawhid in Islam can be a strong argument in cultivating tolerance and harmony among people of different religions.

 8. 烯基琥珀酸酐疏水化淀粉的性能及其表面施胶应用研究%Study on the performance and of hydrophobic starch modified by ASA and its application as surface sizing agent

  杨晓武; 沈一丁; 李培枝; 黄芳

  2013-01-01

  为制备一种环境友好型表面施胶剂,采用烯基琥珀酸酐(ASA)对淀粉进行疏水改性,使用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和表面张力仪等测试手段对其性能进行了表征,并将烯基琥珀酸酐疏水化改性淀粉作为纸张表面施胶剂进行应用研究.结果表明,在淀粉分子上成功引入疏水性长链,淀粉颗粒形貌发生了变化,烯基琥珀酸酐疏水化淀粉施胶浓度为5%时,其施胶度可达206s,动态接触角达120°以上.%In order to prepare a kind of environment-friendly surface sizing agent, the starch was modified by alkenyl succinic anhydride (ASA) , and the performances were characterized by the infrared spectrum (FT-IR) , X-ray diffraction (XRD) , scanning electron microscopy (SEM), surface tension meter and so on, and the sur-face sizing effect of hydrophobic starch modified by ASA was studied. The results showed that, the hydropho-bic long chain was introduced onto the guar gum successfully, the morphology of starch granules changed. As the dosage of modified guar gum was 5%, the sizing degree was up to 206s, and the dynamic contact angle (DCA) was more than 120°.

 9. Variations of Three Antioxidant Enzymes Activities and AsA Content in Leaves of Solanum nigrum L. under Cadmium Stress%镉胁迫下龙葵叶中三种抗氧化酶的活性和抗坏血酸含量的变化

  唐秀梅; 龚春风; 刘鹏; 徐根娣; 蔡妙珍; 吴琼鸯

  2008-01-01

  水培龙葵,设置0、10、25、50、100 mg·L-15个镉浓度,处理17和34 d后测定叶片中3个保护酶活性和抗坏血酸含量.结果表明,经镉处理后的过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性和抗坏血酸(ASA)含量都增加,25、100mg·L-1镉处理的差异显著;处理34d后,3个酶的活性呈现随着镉浓度升高而变化的规律,三者都表现出先升高后降低再升高的趋势.

 10. Validación de apariencia, contenido y consistencia interna de la Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA para Costa Rica, segunda versión en español para población conocida sana

  Viriam Leiva Díaz

  2015-12-01

  Full Text Available Introducción. Este artículo presenta los resultados obtenidos del proceso de validación de apariencia, contenido y consistencia interna al que fue sometida la segunda versión en español de la escala ASA con población costarricense conocida sana. Metodología. Se trata de un estudio descriptivo, transversal, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y psicométrico, realizado con una muestra de 105 personas en etapa de adultez temprana, intermedia y tardía. Resultado. La investigación determinó que el estudio factorial (método ACP con rotación Varimax sugirió el análisis con cinco ejes factoriales que explican el 60,03% de la varianza total en Costa Rica. Del resultado de los dominios anteriores, se destaca que en la mayoría de ellos predomina la categoría relacionada al requisito universal de prevención de peligros contra la vida, el funcionamiento y bienestar humano. Conclusión. En Costa Rica, la enfermería puede contar con un instrumento válido y confiable para medir la capacidad de agencia de autocuidado en las personas conocidas sanas que se encuentran en la etapa de la adultez.

 11. ASA24® Instructions for Study Staff & Respondents

  The following documents have been created by the National Cancer Institute (NCI) as resources for study staff and Respondents. Each resource is available as a ready-to-use PDF as well as in Word format to allow users to adapt the content as desired.

 12. ASA conference on radiation and health: Coolfont IV. Final report

  The conference included presentations on (1) DOE follow-up studies of exposed workers; (2) probability of causation; (3) radon; (4) occupational mortality studies; (5) life-table construction; (6) morbidity versus mortality studies; (7) old and new risks in radium dial painters; and (8) mental retardation in A-bomb survivors

 13. ASAS INDEMNITAS DAN KAFÂLAH DALAM ASURANSI SYARIAH

  Desmadi Saharuddin

  2015-10-01

  Full Text Available The main objectives of a person to invest are to become wealthier and to gain tranquility in his life. It becomes absurd when the right customers for indemnity (kafâlah towards customers who received a risk become unguaranteed. The customer is often difficult to understand the terms contained in the insurance policy that written in a very small font. The ambiguities of these terms become significant obstacles in the settlement of claims. Cases of claim are mostly the result of the customer’s difficulty in understanding these terms and the lack of a good explanation of the company concerning the content of the policy.DOI: 10.15408/aiq.v5i1.2560

 14. ASA theory: an empirical study of the attraction proposition

  Billsberry, Jon

  2004-01-01

  This paper reports an empirical test of Schneider's (1987) attraction proposition that organizations attract people who share the organization's values. The values of 621 applicants to nine utility companies in the United Kingdom were compared to (1) the values of people contiguously seeking similar work, (2) the values of employees they might be working alongside, and (3) the values of the organizations' senior managers. The results show an effect for person–vocation fit, but once this is co...

 15. Specifications Used for ASA24® Digital Images

  The Children's Nutrition Research Center's (CNRC) at the Baylor College of Medicine developed a food photography system to photograph precise portion sizes of a large number of food items to create quality standardized images used for dietary recall protocols.

 16. PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  I MADE ADI SERAYA

  2013-01-01

  Full Text Available The study entitled, "The implementation of the retroactive principle in fighting against corruption". The background of this research was derive from the fact that corruption is an extraordinary crime that needs an extra way against it. The formation of Corruption Eradication Commission (KPK as an independent agency in the form of eradicating corruption in Indonesia has gradually demonstrated its role. But, Problems then occur when the citizen force KPK to handle the corruption cases before this constitution constructed, especially BLBI case which made this state inflict a financial loss about  Rp 138,4 trillions happen during  the 1997-1998. From the background it raised an issue, whether the retroactive principle can be applied by the Commission in the investigation, and prosecution of the perpetrators of corruption that occurred before the enactment of Law No. 30 Year 2002 was made on the Corruption Eradication Commission? In this discussion the retroactive principle can be applied by the Commission in making "a series of actions" which make it able to conduct an investigation and prosecution of the perpetrators of corruption despite they occurred before Law. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission enacted. Besides confirming that the application of this principle is that corruption is a crime classified as an extraordinary crime which has wide negative effects to the country.

 17. PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  I MADE ADI SERAYA

  2013-01-01

  The study entitled, "The implementation of the retroactive principle in fighting against corruption". The background of this research was derive from the fact that corruption is an extraordinary crime that needs an extra way against it. The formation of Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent agency in the form of eradicating corruption in Indonesia has gradually demonstrated its role. But, Problems then occur when the citizen force KPK to handle the corruption cases before ...

 18. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  Søvik, Lene; Sømme, Tore

  2011-01-01

  Hva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en f...

 19. Strategic analysis & fundamental valuation of Solstad Offshore ASA

  Døsen, Liv Karina; Hovden, Anders Hodder

  2014-01-01

  This master thesis, in the field of financial economics, is written with the purpose of valuing Solstad Offshore ASA’s equity at 31.12.2012. Solstad’s price per share at 31.12.2012 was NOK 100. The reason why we estimate from this date is due to the late annual report for 2013. Two valuing methods are applied – fundamental valuation and comparable valuation. The comprehensive thesis can be divided into five sections: - Strategic Analysis - Financial Statements Analysis - Future E...

 20. Fish farm ecology : a conceptual framework and empirical investigation of the CSR performance of Marine Harvest ASA and Cermaq ASA

  Bundli, Vidar Andersen; Liltvedt, Kristian Korvald

  2012-01-01

  The purpose of this master thesis is to give business participants, regulatory authorities, researchers and the broader community awareness of priority areas within the fish farming industry. In this sense, we have developed a conceptual framework; Fish Farm Ecology (FFE). The FFE model equates three spheres; economy, ecology, and ichthyology. It has flexibility and can be used both as an analytical tool for a broader interest group and as a management tool for companies within the industry. ...

 1. STUDIES ON THE USE OF AMPICILLIN-DEXTRIN AGAR ASAS AEROMONAS RECOVERY MEDIUM

  The Contaminant Candidate List (CCL) includes the unregulated chemical and microbiological contaminants the EPA has identified as possibly posing a significant public risk to consumers if present in drinking water (1). There are three bacterial species listed in the CCL (Aeromon...

 2. A sombra das vossas asas: o corpo como rascunho e projeto de si

  Érica Schlude Wels

  2015-12-01

  Full Text Available Arquiteturas corporais, consumo, alta e baixa cultura e processos de hibridização na hipermodernidade são os temas centrais do recorte teórico do presente artigo, a partir da crítica empreendida por autores como Baudrillard (2004, 2003, 1991, Lipovetsky (2004, Canclini (2003, 1999. Como obra-síntese dessas questões, escolhemos o romance “A sombra das vossas asas” (1997, de Fernanda Young, no qual o corpo da escritora ganha voz no plano narrativo; o enredo se constitui a partir de uma reconstrução corporal da protagonista, com vistas à aparência da modelo Lee Miller. Participam igualmente dessa leitura aspectos midiáticos, presentes também na figura da romancista, além da sedução, proporcionada por uma espécie de projeto pessoal de si mesmo, guiado pela moda e pelo consumo.

 3. Pemurnian kreativiti dalam pendidikan prasekolah sebagai asas pembinaan bangsa malaysia yang kreatif: Suatu kupasan awal

  Othman b. A. Kassim

  2004-06-01

  Full Text Available Kreativiti merupakan mauduk dan agenda penting dalam mana-mana orientasi pendidikan di dunia. Institusi pendidikan merupakan tempat terpenting untk menyuburkan bakat dan kebolehan kreatif pelajar. Banyak negara di dunia seperti Amerika Syarikat, Jerman, Swedan, Jepun, Singapura dan Korea Selatan memberi penekanan dalam sistem pendidikan prasekolah hingga peringkat pendidikan tinggi. Justeru, negara-negara yang disebutkan tadi, khususnya Amerika Syarikat berusaha melahirkan sumber manusia kreatif yang mampu mengangkat martabat dan dignity bangsa itu. Hal ini di akui oleh pakar-pakar sains pemikiran kreatif seperti Amabile (1992, Swartz (1989, Buzan (2002, De Bono (1971, Leong (1998, dan ramai lagi. Amabile (1992, misalnya menyifatkan institusi pendidikan. Khususnya pendidikan prasekolah merupakan tempat paling penting untuk memupuk alam kreativiti di kalangan kanak-kanak. Selanjunya, Cropley (2001, menegaskan bahawa pendidikan awal kanak-kanak sangat memerlukan persekitaran dan motivasi yang amat signifikan bagi meralisasikan bakat dan kemahirankreativiti kanak-kanak. Namun begitu, menurut de Bono (1970, tanpa prime mover (dibaca sebagai pendidikyang menggerakkan persekitaran yang kondusif untuk berkreativiti, maka sukar untuk para pelajar untuk berkreasi dengan selasa dan selamat. sungguhpun begitu, Prime mover yang dimaksudkan oleh de Bono itu ialah pendidik yang dibekali dengan pengetahuan dan kemahiran kreativiti. Pendidik yang tidak memiliki kemahiran dan pengetahuan kreativiti sukar untuk merealisasikan suasana, ruang, dan pengalaman kreatif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Oleh yang demikian, kertas kerja konseptual ini akan mengupas agenda pemurnian kretiviti dalam pendidikan prasekolah serta kesannya terhadap pembinaan bangsa Malaysia yang kreatif. Justeru, kami akan memulakan dengan kupasan terma-terma penting kertas kerja ini seperti pemurnian kreativiti, bangsa Malaysia yang kreatif serta komponen- proses kreativiti kanak-kanak prasekolah. Selain itu, kertas kerja ini akan memberi tumpuan terhadap motivasi bagi mengharmonikan kreativiti dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada peringkat prasekolah. Selanjutnya, kertas kerja ini akan menggagaskan persekitaran yang kondusif serta teknk-teknik yang spesifik dalam pemurnian kreativiti dalam aktiviti pendidikan prasekolah. Akhirnya, kertas kerja ini akan melakarkan model pemurnian kreativiti yang sesuai dalam konteks pendidikan prasekolah.

 4. ASA conference on radiation and health. Coolfont V. Final report. Summaries

  The conference included presentations on four major topics related to radiation and health: dose assessment, measurement error, dose-response, and dosimetry. Separate abstracts have been prepared for the individual presentations

 5. Vicia faba Hypersensitivity and ASA Intolerance in a Farmer: A Case Report

  Elisabetta Damiani

  2011-01-01

  Full Text Available The IgE-mediated allergic reactions to food are caused, generally, by ingestion. However, they can be rarely induced by exposure to airborne food particles through the handling or the cooking. Vicia faba is a vegetable which belongs to Legumes or Fabaceae family, Fabales order. Allergic reactions after ingestion of legumes and cases of asthma after exposure to the cooking vapors have been reported in the literature. A paper assessed the volatile substances (insect repellents released by V. faba. The authors demonstrated that this plant produces several chemical substances, such as small quantities of methyl salicylate. We describe a case of occupational allergy, induced by handling during picking up of fresh broad beans, in a farmer with history of adverse reaction after eating the cooked and raw vegetable.

 6. Computerized Assessment System for Academic Satisfaction (ASAS) for First-Year University Student

  Medrano, Leonardo Adrian; Liporace, Mercedes Fernandez; Perez, Edgardo

  2014-01-01

  Introduction: Computerized tests have become one of the most widely used and efficient educational assessment methods. Increasing efforts to generate computerized assessment systems to identify students at risk for drop out have been recently noted. An important variable influencing student retention is academic satisfaction. Accordingly, the…

 7. ASAS Centennial Paper: Developments and future outlook for preharvest food safety

  While the United States food supply is one of the safest in the world, CDC estimates that 76 million people get sick, more than 300,000 are hospitalized, and 5,000 die each year from foodborne illness. Consequently, preventing foodborne illness and death remains a major public health concern. Chal...

 8. Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama

  Mrs. Hartini

  2012-02-01

  Full Text Available A judge must examine and adjudicate all charges thoroughly on the lawsuit brought to the court. The judge should not only examine and adjudicate part of the charge and disregard the rest. On the other hand, judge in his/her adjudication is prohibited to accede above the suit brought by the parties. This prohibition is called ultra petitum partium. A judge who accedes in excess of the suit partium is considered to be exceeding his/her authority. In Religious Court proceedings, the implementation of ultra petitum partium principle is an exception in several types of cases. In the procedure of divorce (cerai talak, a judge may grant something not demanded by wife either in the petition of divorce or in the reconvention by charging certain obligations upon the husband, which is the wife’s right as the consequence of the separation. In the procedure of divorce, judge may order a preliminary injunction even if such injunction is not demanded. The argument that justifies the judge’s action is the Marriage Act and the procedural law in the Act on Religious Court is a lex specialis stipulation, judge as judge made law must dig into the values of life, and the judge may execute contra legem action if the stipulation in an article considered to be in contradiction with justice and benefit.

 9. Photo Essay: An East Asian Circulation: Asa Mattice on the USS Juniata, 1883–1885

  Robert Bickers

  2013-06-01

  Full Text Available On Tuesday, May 12, 1885, 210 men from the U.S. navy warships Juniata and Monocacy marched up Shanghai’s Nanjing Road, from the riverside Bund to the Shanghai racecourse, led by a sixteen-man band. There, on the recreation ground inside the track, they exercised and paraded for two hours, putting their field gun teams through their maneuvers, and in the afternoon the band played for the spectators. The weather was fine that day. Toward the end of the proceedings, before the men were paraded back through the streets of the foreign-run International Settlement to embark for the ships moored in the Huangpu River, the North China Herald (May 15, 1885, p. 552 recorded that “past Assistant Engineer Mattice of the Juniata took a photographic view of the battalion by the dry plate process.”

 10. Role of ASA in the primary and secondary prevention of cardiovascular events.

  Casado-Arroyo, R.; Bayrak, F.; Sarkozy, A.; Chierchia, G.B.; Asmundis, C. de; Brugada, P.

  2012-01-01

  Cardiovascular disease, which includes coronary heart disease, cerebrovascular disease and peripheral artery disease, is the leading cause of death in developed countries. Evidence from basic research, clinical investigations, observational epidemiologic studies and randomized clinical trials has pr

 11. PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS RECKLESSNESS DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM LALU LINTAS DI INDONESIA

  Edi As'adi

  2014-09-01

  Full Text Available Recklessness is one of the causes of traffic accidents. However, Law No. 22 of 2009 has not implicitly set the application of the principle of recklessness. So in field settings is still referring to the 359 of the Criminal Code, Article 360 of the Criminal Code and Article 492 of the Criminal Code, and even for difficult cases and found no law in the traffic law, judges apply article 338 of the Criminal Code with the principle of dolus eventualis consideration to fill the legal vacuum which are not in traffic law. Based in the future it is necessary reformulation of the principle of Recklessness in traffic law reform based on social justice values of Pancasila.

 12. Vicia faba Hypersensitivity and ASA Intolerance in a Farmer: A Case Report

  Elisabetta Damiani; Anna Maria Aloia; Maria Giovanna Priore; Angela Pastore; Stefania Nardulli; Cristina Lippolis; Luigi Macchia; Antonio Ferrannini

  2011-01-01

  The IgE-mediated allergic reactions to food are caused, generally, by ingestion. However, they can be rarely induced by exposure to airborne food particles through the handling or the cooking. Vicia faba is a vegetable which belongs to Legumes or Fabaceae family, Fabales order. Allergic reactions after ingestion of legumes and cases of asthma after exposure to the cooking vapors have been reported in the literature. A paper assessed the volatile substances (insect repellents) released by V. f...

 13. Discovery and outburst characteristics of the dwarf nova ASAS J224349+0809.5

  Shears, Jeremy; Bolt, Greg; Hambsch, Franz-Josef; Krajci, Tom; Miller, Ian; Sabo, Richard; Staels, Bart

  2010-01-01

  We report the discovery of a new dwarf nova and our observations of its first confirmed superoutburst during 2009 October. The outburst amplitude was 6 magnitudes. The main outburst lasted 17 days and was followed 4 days later by a remarkable rebrightening. Superhumps were present during the main outburst, which confirms that it belongs to the SU UMa family. Initially the mean superhump period was Psh = 0.06965(17) d, but analysis of the O-C residuals showed a dramatic evolution in Psh during the outburst. During the first two-thirds of the plateau phase the period increased with dPsh/dt = +1.24(5) x 10-3. There was then an abrupt change following which the period decreased with dPsh/dt = -1.01(9) x 10-3. The amplitude of the superhumps also varied, with a maximum amplitude near the beginning of the outburst and a second maximum corresponding to the discontinuity in Psh. Analysis of archival data showed outbursts also occurred in October 2005, June 2006 and June 2007. Assuming that the superoutbursts are peri...

 14. A new dipole index of the salinity anomalies of the tropical Indian Ocean

  Li, Junde; Liang, Chujin; Tang, Youmin; Dong, Changming; Chen, Dake; Liu, Xiaohui; Jin, Weifang

  2016-04-01

  With the increased interest in studying the sea surface salinity anomaly (SSSA) of the tropical Indian Ocean during the Indian Ocean Dipole (IOD), an index describing the dipole variability of the SSSA has been pursued recently. In this study, we first use a regional ocean model with a high spatial resolution to produce a high-quality salinity simulation during the period from 1982 to 2014, from which the SSSA dipole structure is identified for boreal autumn. On this basis, by further analysing the observed data, we define a dipole index of the SSSA between the central equatorial Indian Ocean (CEIO: 70°E-90°E, 5°S-5°N) and the region off the Sumatra-Java coast (SJC: 100°E-110°E, 13°S-3°S). Compared with previous SSSA dipole indices, this index has advantages in detecting the dipole signals and in characterizing their relationship to the sea surface temperature anomaly (SSTA) dipole variability. Finally, the mechanism of the SSSA dipole is investigated by dynamical diagnosis. It is found that anomalous zonal advection dominates the SSSA in the CEIO region, whereas the SSSA in the SJC region are mainly influenced by the anomalous surface freshwater flux. This SSSA dipole provides a positive feedback to the formation of the IOD events.

 15. The role of multi-parametric MR imaging in the detection of early inflammatory sacroiliitis according to ASAS criteria

  Purpose: To retrospectively evaluate the accuracy of multi-parametric magnetic resonance (MR) imaging including fat saturated (FS) T2-weighted, short-tau inversion recovery (STIR), diffusion-weighted (DW-MR), and dynamic-contrast-enhanced MR (DCE-MR) imaging techniques in the diagnosis of early inflammatory sacroiliitis and determine the additional value of DW-MR and DCE-MR images according to recently defined ‘Assessment in SpondyloArthritis international Society’ criteria. Materials and methods: The study included 45 patients with back pain. Two radiologists estimated the likelihood of osteitis in 4 independent viewing sessions including FS T2-weighted, STIR, DW-MR and DCE-MR images. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and area under the receiver operating characteristic (ROC) curve (AUC) were calculated. Results: Of the 45 patients, 31 had inflammatory back pain. Of 31, 28 (90.3%) patients had inflammatory sacroiliitis diagnosed by clinical and laboratory analysis. FS T2-weighted MR images had the highest sensitivity (42.8% for both radiologists) for detecting osteitis in patients with inflammaory sacroiliitis when compared to other imaging sequences. For specificity, PPV, NPV, accuracy, and AUC levels there were no statistically significant difference between image viewing settings. However, adding STIR, DW-MR and DCE-MR images to the FS T2-weighted MR images did not improve the above stated indices. Conclusion: FS T2-weighted MR imaging had the highest sensitivity when compared to other imaging sequences. The addition of DW-MR and DCE-MR images did not significantly improve the diagnostic value of MR imaging in the diagnosis of osteitis for both experienced and less experienced radiologists

 16. The STRESA (storage of reactor safety) database (Web page: http://asa2.jrc.it/stresa)

  A considerable amount of resources has been devoted at the international level during the last few decades, to the generation of experimental databases in order to provide reference information for the understanding of reactor safety relevant phenomenologies and for the development and/or assessment of related computational methodologies. The extent to which these databases are preserved and can be accessed and retrieved is an issue of major concern. This paper provides an outline of the JRC databases preservation initiative and a description of the supporting web-based computer platform STRESA. (author)

 17. PENGANUTAN ASAS SISTEM DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM MELINDUNGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: TINJAUAN FORMULASI DAN APLIKASINYA

  Nasriana Nasriana

  2015-01-01

  Abstract: Overview of the sanctions measures, especially in thecontext of a criminal measure as a reflection of the adoption of adouble track system in Act No. 11 of 2012 turned out to be verysimple and consequently weakening back the adoption of thisprinciple. This shows that there are doubts the legislators informulating sanctions act as an alternative to criminalsanctions for children in conflict with the law and ultimatelythe adoption of a double track system becomes less meaningful.ملخص:...

 18. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara

  Azhar, Saiful

  2013-01-01

  Two main reasons of why children must be protected are that, first, children are our next generations and the future of our nation; and second, naturally, children belong to the weak community group. Thus, the nation, as the holder of authority to guard and protect its citizens including children, is required to pay attention to and provide protection for the children. Convention of the Rights of the Child approved by the UN General Assembly on November 20, 1989 and has been ratified by Indon...

 19. PENGANUTAN ASAS SISTEM DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM MELINDUNGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: TINJAUAN FORMULASI DAN APLIKASINYA

  Nasriana Nasriana

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract: Overview of the sanctions measures, especially in thecontext of a criminal measure as a reflection of the adoption of adouble track system in Act No. 11 of 2012 turned out to be verysimple and consequently weakening back the adoption of thisprinciple. This shows that there are doubts the legislators informulating sanctions act as an alternative to criminalsanctions for children in conflict with the law and ultimatelythe adoption of a double track system becomes less meaningful.ملخص: نظرة عامة على صیاغة تدابیر الجزاءات ، وخاصة في سیاق إجراء جنائيبوصفھا انعكاسا لاعتماد نظام المسار المزدوج في القانون رقم أحد عشر من 2012تبین أن تكون بسیطة جدا و بالتالي یضعف مرة أخرى اعتماد من ھذا المبدأ. ھذا یدلعلى أن ھناك شكوك المشرعین في صیاغة عقوبات یكون بمثابة بدیل ل عقوباتجنائیة على الأطفال في نزاع مع القانون ، وفي نھایة المطاف اعتماد نظام المسارالمزدوج یصبح أقل وضوحا.Kata Kunci: anak bermasalah dengan hukum

 20. The role of multi-parametric MR imaging in the detection of early inflammatory sacroiliitis according to ASAS criteria

  Boy, Fatma Nur, E-mail: nursoylu@yahoo.com [Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, E-5 Karayolu Uzeri, 34752 Atasehir, Istanbul (Turkey); Kayhan, Arda, E-mail: arda_kayhan@yahoo.com [Health Services Vocational School, Esenyurt University, Dogan Arasli Bulvari No 120, Esenyurt, Istanbul (Turkey); Karakas, Hakki Muammer, E-mail: hakki.karakas@gmail.com [Department of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, E-5 Karayolu Uzeri, 34752 Atasehir, Istanbul (Turkey); Unlu-Ozkan, Feyza, E-mail: feyzamd@yahoo.com [Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, E-5 Karayolu Uzeri, 34752 Atasehir, Istanbul (Turkey); Silte, Duygu, E-mail: drduygusilte@hotmail.com [Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, E-5 Karayolu Uzeri, 34752 Atasehir, Istanbul (Turkey); Aktas, İlknur, E-mail: iaktas@hotmail.com [Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, E-5 Karayolu Uzeri, 34752 Atasehir, Istanbul (Turkey)

  2014-06-15

  Purpose: To retrospectively evaluate the accuracy of multi-parametric magnetic resonance (MR) imaging including fat saturated (FS) T2-weighted, short-tau inversion recovery (STIR), diffusion-weighted (DW-MR), and dynamic-contrast-enhanced MR (DCE-MR) imaging techniques in the diagnosis of early inflammatory sacroiliitis and determine the additional value of DW-MR and DCE-MR images according to recently defined ‘Assessment in SpondyloArthritis international Society’ criteria. Materials and methods: The study included 45 patients with back pain. Two radiologists estimated the likelihood of osteitis in 4 independent viewing sessions including FS T2-weighted, STIR, DW-MR and DCE-MR images. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and area under the receiver operating characteristic (ROC) curve (AUC) were calculated. Results: Of the 45 patients, 31 had inflammatory back pain. Of 31, 28 (90.3%) patients had inflammatory sacroiliitis diagnosed by clinical and laboratory analysis. FS T2-weighted MR images had the highest sensitivity (42.8% for both radiologists) for detecting osteitis in patients with inflammaory sacroiliitis when compared to other imaging sequences. For specificity, PPV, NPV, accuracy, and AUC levels there were no statistically significant difference between image viewing settings. However, adding STIR, DW-MR and DCE-MR images to the FS T2-weighted MR images did not improve the above stated indices. Conclusion: FS T2-weighted MR imaging had the highest sensitivity when compared to other imaging sequences. The addition of DW-MR and DCE-MR images did not significantly improve the diagnostic value of MR imaging in the diagnosis of osteitis for both experienced and less experienced radiologists.

 1. Vpliv časa fiksacije zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina na izpiranje

  Golež, Branko

  2014-01-01

  Bakrove spojine so učinkoviti in zelo razširjeni fungicidi. Njihova poglavitna slabost je neustrezna vezava v les. Ta lastnost omejuje uporabo zaščitenega lesa na mestih, kjer prihaja do izpiranja aktivnih komponent. Fiksacijo bakrovih učinkovin lahko močno izboljšamo z dodajanjem aminov in karboksilnih kislin. Ugotavljali smo kako čas vezave vpliva na fiksacijo baker-etanolaminskih pripravkov v les. Smrekove vzorce smo, v skladu s postopkom polnih celic, impregnirali s 3 različnimi kombinaci...

 2. Properties of eclipsing binaries from all-sky surveys - I. Detached eclipsing binaries in ASAS, NSVS, and LINEAR

  Lee ( ), Chien-Hsiu

  2015-11-01

  Eclipsing binaries provide a unique opportunity to measure fundamental properties of stars. With the advent of all-sky surveys, thousands of eclipsing binaries have been reported, yet their light curves are not fully exploited. The goal of this work is to make use of the eclipsing binary light curves delivered by all-sky surveys. We attempt to extract physical parameters of the binary systems from their light curves and colour. Inspired by the work of Devor et al., we use the Detached Eclipsing Binary Light curve fitter (DEBIL) and the Method for Eclipsing Component Identification (MECI) to derive basic properties of the binary systems reported by the All Sky Automated Survey, the Northern Sky Variability Survey, and the Lincoln Near Earth Asteroids Research. We derive the mass, fractional radius, and age for 783 binary systems. We report a subsample of eccentric systems and compare their properties to the tidal circularization theory. With MECI, we are able to estimate the distance of the eclipsing binary systems and use them to probe the structure of the Milky Way. Following the approach of Devor et al., we demonstrate that DEBIL and MECI are instrumental to investigate eclipsing binary light curves in the era of all-sky surveys, and provide estimates of stellar parameters of both binary components without spectroscopic information.

 3. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON KREDIT DENGAN MENGACU PADA ASAS KESEIMBANGAN ANTARA PELAKU USAHA (BANK DAN KONSUMENNYA (PEMOHON KREDIT

  Ni Luh Putu Sri Suryaningsih

  2012-10-01

  Full Text Available Banking institutions as one of the financial institutions have a strategic rolein supporting the economic life of a country. Banking institutions meant hereas an intermediary of the parties who have surplus funds to the lack of funds.Banking activities that provide services on the economic sector that do not inspite of the risks that could harm the banks themselves and the customer.Relationship between the bank and the customer is bound to a creditagreement unnoticed by the debtor of his rights is often overlooked by thebank. Guaranteeing the law protection and law certainty for the debtorslosing for such unilateral, the regulations of consumer protection, therefore,have important functions. The type of research used in this paper is thenormative legal research. This research moved from the inclusion of thestandard clause that would open up opportunities for businesses, especiallybanks to position the client, in this case the credit applicant, to be weakerthan the bank.

 4. The expansion of low cost carriers into the long-haul market: a strategic analysis of Norwegian Air Shuttle ASA

  Chen, Long; Pawlikowski, Hubert

  2015-01-01

  The low-cost carrier (“LCC”) business model has been in existence for several decades and their market share has been growing steadily. However, the most successful LCCs such as Southwest, Ryanair and EasyJet have focused upon implementing the low-cost strategy on short-haul routes. The main strategic objective of this thesis is to identify the underlying reasons for this phenomenon and whether there is a potential for the exploitation of the low-cost business model on long-haul ...

 5. The STRESA (storage of reactor safety) database (Web page: http://asa2.jrc.it/stresa)

  Annunziato, A.; Addabbo, C.; Brewka, W. [Joint Research Centre, Commission of the European Communities, Ispra (Italy)

  2001-07-01

  A considerable amount of resources has been devoted at the international level during the last few decades, to the generation of experimental databases in order to provide reference information for the understanding of reactor safety relevant phenomenologies and for the development and/or assessment of related computational methodologies. The extent to which these databases are preserved and can be accessed and retrieved is an issue of major concern. This paper provides an outline of the JRC databases preservation initiative and a description of the supporting web-based computer platform STRESA. (author)

 6. Deram-me as asas para eu voar : investigação participativa com jovens em acolhimento

  Castro, Patrícia Filipa Mendes

  2014-01-01

  O presente trabalho é um projeto de Investigação Participativa, realizado em parceria com quatro jovens que frequentam o ensino superior e que apresentam percursos de vida enquadrados por respostas sociais de acolhimento (Lar de Infância e Juventude e Apartamento de Autonomia). Tendo em conta os contextos de vulnerabilidade e risco social que determinam a institucionalização de crianças, assim como os constrangimentos, dificuldades e limitações que acompanham a experiência d...

 7. Historical Highlights From 75 Years of the Soil Science Society of America

  Brevik, E. C.

  2012-04-01

  From its official founding on November 18, 1936 to the present day, the Soil Science Society of America (SSSA) has developed a rich and diverse history. SSSA began with 190 members grouped into six sections: 1) physics, 2) chemistry, 3) microbiology, 4) fertility, 5) morphology, and 6) technology. Today SSSA has over 6,000 members who can choose from any of 11 divisions, S1 Soil Physics, S2 Soil Chemistry, S3 Soil Biology and Biochemistry, S4 Soil Fertility and Plant Nutrition, S5 Pedology, S6 Soil and Water Management and Conservation, S7 Forest, Range, and Wildland Soils, S8 Nutrient Management and Soil and Plant Analysis, S9 Soil Mineralogy, S10 Wetland Soils, and S11 Soils and Environmental Quality to represent their primary area(s) of interest. The Society has also gone from being largely agriculturally focused to an eclectic mix of individuals with interests in agriculture, the environment, earth sciences, human interactions, and other diverse areas. At its founding, SSSA sponsored one publication, the Soil Science Society of America Proceedings. Today, SSSA sponsors its descendent, the Soil Science Society of America Journal, as well as Vadose Zone Journal, the Journal of Environmental Quality, Soil Survey Horizons, and the Journal of Natural Resources and Life Science Education. In short, SSSA's history has been one of continued growth over the last 75 years. The future holds many challenges for SSSA and the field of soil science. There are increasing calls to meet with groups other than or in addition to the American Society of Agronomy and the Crop Science Society of America, groups like the Geological Society of America and the Ecological Society of America. Members in SSSA now work in university departments, government agencies, and businesses representing the fields of biology, geology, geography, and archeology, among others, in addition to the traditional agricultural sector. How SSSA handles this diversification of the field and its membership will

 8. Feasibility of Distributed Carbon Capture and Storage (DCCS)

  Research highlights: → The concept of Distributed Carbon Capture and Storage (DCCS) is proposed. → Carbon Storage in a Shallow Aquifer (CSSA) is studied as a technique for the DCCS. → The CSSA is estimated to allow less than Yen 3000/t-CO2 of the storage cost. → The CSSA is estimated to allow more than 20-years of the injection period. → The required energy for the CSSA is less than 10 % of the energy generated by the CO2 sources. -- Abstract: The concept of Distributed Carbon Capture and Storage (DCCS) for small scale CO2 sources, such as Distributed Energy Systems (DES), is proposed, and Carbon Storage in a Shallow Aquifer (CSSA), in which CO2 is stored in shallow aquifers as aqueous solution, is also studied as a technique for the DCCS. A conceptual design for the CSSA have been performed and the fundamental calculations in this study show that the dissolution capacity, that is, the amount of CO2 which can be dissolved into unit volume of water in a shallow aquifer is 10-35 kg-CO2/m3 in the range of the storage depth of 100-500 m. The dissolution capacity of the CSSA is less than 10% of the possible amount of CO2 stored by the ordinary CCS technique in which CO2 is stored in the supercritical condition. However, the CSSA is estimated to allow the CO2 storage at less than Yen 3000/t-CO2 of the storage cost and more than 20-years of the injection period for CO2 sources of 1800-39,000 t-CO2/year, which correspond to the CO2 emissions from 0.1 to 10 MW DES. The required energy for the CSSA is estimated to be less than 10% of the energy generated by the CO2 sources.

 9. What can be done to increase the value of Statoil ASA? Analysis of the discrepancy between theoretical value and stock price

  Guevara, Susana

  2014-01-01

  The trend of Statoil’s stock price has remained flat over the course of the last few years, gaining the attention of investors and managers and creating doubts among them as to whether Statoil’s shares are correctly priced on the market. The intention of this thesis is to find a theoretical value of Statoil’s share and compare it with its market price in order to find any discrepancy. For this purpose, three different valuation methods were utilized; Market Comparables method, ...

 10. Asas da Norma: o míto de Ícaro e o positivismo jurídico de Hans Kelsen

  Rafael Henrique Pereira

  2013-12-01

  Full Text Available Estabelece uma paridade entre o positivismo jurídico de Hans Kelsen, com foco na obra filosófica “Teoria Pura do Direito”, e o mito de Ícaro, consagrado na mitologia grega, cujos erros e acertos verificados no instituto positivista, especificamente, durante o período compreendido na Segunda Guerra Mundial, legitimou, ainda que indiretamente, a ascensão do pensamento e poder ditatorial hitleriano.

 11. O ENSINO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ASAS DA FLORESTANIA – ACRE

  José Júlio César do Nascimento Araújo

  2011-12-01

  Full Text Available This article shows how you performed the teaching of writing in the classroom in the Wings Program Florestania acceleration in rural public schools of the Southern Cross-Acre. The central focus is directed at the relationship between cognition, building concepts and strategies of representation of information through genres. It is understood by speech genres, in this proposal, the superstructures. The work was developed based on qualitative methodology and its theoretical framework, especially the postulates VanDijk, (2004, Lopes-Rossi (2002 and Fairclough (2001. They want to expand the question: is that when teachers set out the names of discourse genres or genre or text types, are meaning the same theoretical object? Thus, it is necessary first of all, understand what you are addressing in Portuguese classes in the program Wings of Florestania, and what peculiarities in each different comprehensive approach. The texts were collected from classroom activities by teachers Florestania Wings of the Program on Southern Cross / AC. In analyzing the texts and the results have worked to see that the way the teachers guide the discursive practices of their students in relation to multimodal texts and this work contributes to building a critical discourse of the student, and also what are the guidelines regarding the many functions and meanings of Literacy, underlying the discursive practices used by teachers. Wanted, finally, to understand how the genres are worked in the classroom in an Amazonian community.

 12. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen : Studi Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan

  Hakim, Abdul

  2014-01-01

  Principle of contract is very important. Merit principle one of the principle of contract. The use of stndard contracts in agreements between enterpreneurs to residential consumers is leaving many legal issue. Ranging from neglect of duty of the entrepreneurs in terms of product liability which they are marketed, to the violation of merit law requirements that must be respected and used as the basis of moral bonds of the contract or agreement. As a result, the rights of consumers being neglec...

 13. CHARACTERIZING A DRAMATIC ΔV ∼ –9 FLARE ON AN ULTRACOOL DWARF FOUND BY THE ASAS-SN SURVEY

  We analyze a ΔV ∼ –9 magnitude flare on the newly identified M8 dwarf SDSS J022116.84+194020.4 (hereafter SDSSJ0221) detected as part of the All-Sky Automated Survey for Supernovae. Using infrared and optical spectra, we confirm that SDSSJ0221 is a relatively nearby (d ∼ 76 pc) M8 dwarf with strong quiescent Hα emission. Based on kinematics and the absence of features consistent with low-gravity (young) ultracool dwarfs, we place a lower limit of 200 Myr on the age of SDSSJ0221. When modeled with a simple, classical flare light curve, this flare is consistent with a total U-band flare energy EU ∼ 1034 erg, confirming that the most dramatic flares are not limited to warmer, more massive stars. Scaled to include a rough estimate of the emission line contribution to the V band, we estimate a blackbody filling factor of ∼10%-30% during the flare peak and ∼0.5%-1.6% during the flare decay phase. These filling factors correspond to flare areas that are an order of magnitude larger than those measured for most mid-M dwarf flares

 14. Evaluación preliminar de actividad insecticida de lectina ASA II a partir de ajo (Allium sativum), sobre Tecia solanivora

  Carreño Rondón, Nury Lysseth

  2013-01-01

  La polilla guatemalteca de la papa Tecia solanivora es considerada como uno de los principales insectos que ataca el cultivo de papa, causando daños a los tubérculos tanto en campo como en almacenamiento, existen reportes en Colombia que mencionan pérdidas cercanas al 25% en cultivo y hasta el 100% en almacenamiento. El uso de plaguicidas químicos es generalmente la única forma de control del insecto, sin embargo el uso de plaguicidas puede ocasionar efectos tóxicos sobre el cultivo y sobre e...

 15. Risk management and internal control systems in the financial sector of the Norwegian economy : a case study of DnB NOR ASA

  Siayor, Anne Deladem

  2010-01-01

  Businesses today are faced with greater challenges and complications than ever before, as economical, technological and legal interdependence become more common and pronounced. Due to these developments, risks may go unidentified too long and early warning indicators ignored. It is therefore assumed that every business organization has put in place risk management and internal control systems in order for the organization to continue running. In light of this, this research is undertaken to f...

 16. Dicty_cDB: SSA649 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA649 (Link to dictyBase) - - - Contig-U14313-1 SSA649Z (Link... to Original site) - - SSA649Z 355 - - - - Show SSA649 Library SS (Link to library) Clone ID SSA649 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA6-C/SSA649Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA64...9Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA649 (SSA649Q) /CSM/SS/SSA6-C/SSA649Q.Seq.d/ XXXXX...SM-cDNA Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA649 (SSA649Q) /CSM/SS/SSA6-C/SSA

 17. Dicty_cDB: SSA265 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA265 (Link to dictyBase) - - - Contig-U15010-1 SSA265F (Link to Original site) SSA...265F 355 - - - - - - Show SSA265 Library SS (Link to library) Clone ID SSA265 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA2-C/SSA265Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA26...5F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA265 (SSA265Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA265Q.Seq.d/ CAAAG...SM-cDNA Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA265 (SSA265Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA

 18. Dicty_cDB: SSA871 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA871 (Link to dictyBase) - - - Contig-U15063-1 SSA871P (Link to Original site) SSA...871F 197 SSA871Z 507 SSA871P 704 - - Show SSA871 Library SS (Link to library) Clone ID SSA... URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA8-C/SSA871Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA...871P (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA871 (SSA871Q) /CSM/SS/SSA8-C/SSA8...ng significant alignments: (bits) Value SSA871 (SSA871Q) /CSM/SS/SSA8-C/SSA871Q.Seq.d/ 1176 0.0 CHD325 (CHD3

 19. Dicty_cDB: SSA153 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA153 (Link to dictyBase) - - - Contig-U10248-1 SSA153F (Link to Original site) SSA...153F 463 - - - - - - Show SSA153 Library SS (Link to library) Clone ID SSA153 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA1-C/SSA153Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA15...3F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA153 (SSA153Q) /CSM/SS/SSA1-C/SSA153Q.Seq.d/ ATTTG...ficant alignments: (bits) Value SSA153 (SSA153Q) /CSM/SS/SSA1-C/SSA153Q.Seq.d/ 918 0.0 SSH468 (SSH468Q) /CSM

 20. Dicty_cDB: SSA863 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA863 (Link to dictyBase) - - - Contig-U14496-1 - (Link to Original site) - - SSA...863Z 436 - - - - Show SSA863 Library SS (Link to library) Clone ID SSA863 (Link to dicty...iol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA8-C/SSA863Q.Seq.d/ Representative seq. ID - (Link to ...Original site) Representative DNA sequence >SSA863 (SSA863Q) /CSM/SS/SSA8-C/SSA863Q.Seq.d/ XXXXXXXXXXAGATTCA...ore E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA863 (SSA863Q) /CSM/SS/SSA8-C/SSA863Q.Seq.d

 1. Dicty_cDB: SSA452 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA452 (Link to dictyBase) - G20763 DDB0185811 Contig-U04397-1... - (Link to Original site) SSA452F 433 - - - - - - Show SSA452 Library SS (Link to library) Clone ID SSA452 ...l site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA4-C/SSA452Q.Seq.d/ Repres...entative seq. ID - (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA452 (SSA452Q) /CSM/SS/SSA4-C/SSA4...ng significant alignments: (bits) Value SSA452 (SSA452Q) /CSM/SS/SSA4-C/SSA452Q.Seq.d/ 383 e-105 SLD553 (SLD

 2. Dicty_cDB: SSA362 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA362 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16560-1 SSA362Z (Link... to Original site) - - SSA362Z 549 - - - - Show SSA362 Library SS (Link to library) Clone ID SSA362 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA3-C/SSA362Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA36...2Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA362 (SSA362Q) /CSM/SS/SSA3-C/SSA362Q.Seq.d/ XXXXX...es producing significant alignments: (bits) Value SSA362 (SSA362Q) /CSM/SS/SSA3-C/SSA362Q.Seq.d/ 1027 0.0 SS

 3. Dicty_cDB: SSA472 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA472 (Link to dictyBase) - - - Contig-U01956-1 SSA472F (Link to Original site) SSA...472F 540 - - - - - - Show SSA472 Library SS (Link to library) Clone ID SSA472 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA4-C/SSA472Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA47...2F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA472 (SSA472Q) /CSM/SS/SSA4-C/SSA472Q.Seq.d/ TAAAA... 854 0.0 SSC507 (SSC507Q) /CSM/SS/SSC5-A/SSC507Q.Seq.d/ 854 0.0 SSA650 (SSA650Q) /CSM/SS/SSA6-C/SSA650Q.Seq.d/ 854 0.0 SSA472 (SSA

 4. Dicty_cDB: SSA449 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA449 (Link to dictyBase) - - - Contig-U12270-1 SSA449E (Link... to Original site) - - - - - - SSA449E 372 Show SSA449 Library SS (Link to library) Clone ID SSA449 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA4-C/SSA449Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA44...9E (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA449 (SSA449Q) /CSM/SS/SSA4-C/SSA449Q.Seq.d/ TAAAC...*ilkk kkk Homology vs CSM-cDNA Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA449 (SSA449Q) /CSM/SS/SSA4-C/SSA

 5. Dicty_cDB: SSA563 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA563 (Link to dictyBase) - - - - SSA563E (Link to Original site) - - - - - - SSA...563E 383 Show SSA563 Library SS (Link to library) Clone ID SSA563 (Link to dictyBase) At...las ID - NBRP ID - dictyBase ID - Link to Contig - Original site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA5-C/SSA...563Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA563E (Link to Original site) R...epresentative DNA sequence >SSA563 (SSA563Q) /CSM/SS/SSA5-C/SSA563Q.Seq.d/ GATTCAGAAAAAATTAAAAAAGCCAGAGATTTT

 6. Dicty_cDB: SSA249 [Dicty_cDB

  Full Text Available utative transporter protein SSA662 (ssa662) mRNA, complete cds. 40 9e-04 2 AC1155...SS (Link to library) SSA249 (Link to dictyBase) - - - Contig-U07966-1 - (Link to Original site) SSA...249F 236 - - - - - - Show SSA249 Library SS (Link to library) Clone ID SSA249 (Link to dicty...iol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA2-C/SSA249Q.Seq.d/ Representative seq. ID - (Link to ...Original site) Representative DNA sequence >SSA249 (SSA249Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA249Q.Seq.d/ ACTTATCGTCACAATTC

 7. Dicty_cDB: SSA770 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA770 (Link to dictyBase) - - - - SSA770F (Link to Original site) SSA...770F 172 - - - - - - Show SSA770 Library SS (Link to library) Clone ID SSA770 (Link to dictyBase) At...las ID - NBRP ID - dictyBase ID - Link to Contig - Original site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA7-C/SSA...770Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA770F (Link to Original site) R...epresentative DNA sequence >SSA770 (SSA770Q) /CSM/SS/SSA7-C/SSA770Q.Seq.d/ ATTTATTCTTTATCGAATATCATAATTAAAAGA

 8. Brain-targeting study of stearic acid–grafted chitosan micelle drug-delivery system

  Xie YT

  2012-06-01

  Full Text Available Yi-Ting Xie, Yong-Zhong Du, Hong Yuan, Fu-Qiang HuCollege of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, ChinaPurpose: Therapy for central nervous system disease is mainly restricted by the blood–brain barrier. A drug-delivery system is an effective approach to overcome this barrier. In this research, the potential of polymeric micelles for brain-targeting drug delivery was studied.Methods: Stearic acid–grafted chitosan (CS-SA was synthesized by hydrophobic modification of chitosan with stearic acid. The physicochemical characteristics of CS-SA micelles were investigated. bEnd.3 cells were chosen as model cells to evaluate the internalization ability and cytotoxicity of CS-SA micelles in vitro. Doxorubicin (DOX, as a model drug, was physically encapsulated in CS-SA micelles. The in vivo brain-targeting ability of CS-SA micelles was qualitatively and quantitatively studied by in vivo imaging and high-performance liquid chromatography analysis, respectively. The therapeutic effect of DOX-loaded micelles in vitro was performed on glioma C6 cells.Results: The critical micelle concentration of CS-SA micelles with 26.9% ± 1.08% amino substitute degree was 65 µg/mL. The diameter and surface potential of synthesized CS-SA micelles in aqueous solution was 22 ± 0.98 nm and 36.4 ± 0.71 mV, respectively. CS-SA micelles presented excellent cellular uptake ability on bEnd.3 cells, the IC50 of which was 237.6 ± 6.61 µg/mL. DOX-loaded micelles exhibited slow drug-release behavior, with a cumulative release up to 72% within 48 hours in vitro. The cytotoxicity of DOX-loaded CS-SA micelles against C6 was 2.664 ± 0.036 µg/mL, compared with 0.181 ± 0.066 µg/mL of DOX • HCl. In vivo imaging results indicated that CS-SA was able to transport rapidly across the blood–brain barrier and into the brain. A maximum DOX distribution in brain of 1.01%/g was observed 15 minutes after administration and maintained above 0.45%/g within 1 hour

 9. ON THE 125TH ANNIVERSARY OF ACETYLSALICYLIC ACID

  I. N. Bokarev

  2016-01-01

  Full Text Available An experience of acetylsalicylic acid (ASA clinical use since its synthesis in 1887 is highlighted. ASA modes of action and its position among the modern antiplatelet agents are considered. The evidence based clinical data on ASA treatment and the problem of antiplatelet therapy resistance are discussed. ASA interaction with other drugs and ASA pleiotropic effects are reviewed 

 10. NPP Krsko fire protection action plan

  This paper describes the Fire Protection Action Plan which prioritized proposed fire protection modifications from recommendations reported in the NPP Krsko Fire Hazards Analysis - Safe-Shutdown Separation Analysis (SSSA), the ICISA Analysis of Core Damage Frequency Due to Fire at the Krsko Nuclear Power Plant, and the Operational Safety Review Team (OSART) reports using a risk-based cost/benefit methodology. (author)

 11. American Society of Anesthesiologists

  ... ASA Newsroom Our Mission Governance and Committees Component Societies Related Organizations Office of General Counsel Employment at ... About ASA Our Mission Governance and Committees Component Societies Related Organizations Employment at ASA Contact Us Support ...

 12. American Sleep Association

  ... Public Health Professionals Join ASA Press Room American Sleep Association Share What is Sleep ? Insight into the ... Forums Contact Us Login Join ASA – for FREE Sleep Blog ASA Charitable Work – Sleeping Children Around the ...

 13. Comparison on the Developmental Trends between Chinese Students Studying Abroad and Foreign Students Studying in China

  Liu, Xuezhi

  2014-01-01

  China has been undergoing a new period of political stability, cultural prosperity, and social harmony since its reform and opening-up in the late 1970s. At the same time, the number of Chinese students studying abroad (CSSA) and foreign students studying in China (FSSC) has grown rapidly and steadily in the past three decades. With China's…

 14. NEW METABOLITES OF THE DRUG 5-AMINOSALICYLIC ACID .2. N-FORMYL-5-AMINOSALICYLIC ACID

  Tjornelund, J.; Hansen, S. H.; Cornett, Claus

  1991-01-01

  rat liver homogenate when 5-ASA and N-formyl-L-kynurenine were added. Thus N-formyl-5-ASA might be formed by the actions of formamidase in vivo. 5. N-Formyl-5-ASA has been found in human plasma from healthy volunteers dosed i.v. with 5-ASA (250 mg). N-beta-D-glucopyranosyl-5-ASA, N-acetyl-5-ASA and N...

 15. [Nutrient contents and heavy metal pollutions in composted sewage sludge from different municipal wastewater treatment plants in Beijing region].

  Bai, Li-Ping; Qi, Hong-Tao; Fu, Ya-Ping; Li, Ping

  2014-12-01

  Changes of nutrient contents and heavy metal pollutions in composted sewage sludge from different municipal wastewater treatment plants (as represented by CSS-A and CSS-B, respectively) in Beijing region were investigated. The results showed that the pH values, nutrient contents, trace elements and heavy metals in CSS-A and CSS-B depended on the sludge resources and particular years. The average of organic matter content in different years (203 338.0 mg x kg(-1)) from CSS-A met both the requirement of sludge quality standard for agricultural use (CJ/T 309-2009) and land improvement (GB/T 24600-2009) in China except the permitted limit of sludge quality standards for garden or park use (GB/T 23486-2009) in China. Moreover, the average of organic matter in different years (298531.5 mg x kg(-1)) from CSS-B and the averages of pH values (7.1 and 7.2, respectively) and NPK concentrations (41 111.7 mg x kg(-1) and 65 901.5 mg x kg(-1), respectively) in different years from CSS-A and CSS-B all met the requirements of sludge quality standards for the above-mentioned disposal types of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants. The contents of heavy metals in CSS-A and CSS-B except Hg and Ni were below the permitted limits of the A-class sludge quality standard for agricultural use (CJ/T 309-2009) , being the most stringent standards in China. It was suggested that composted sewage sludge from different municipal wastewater treatment plants in Beijing region use as a fertilizer in agriculture, land improvement, and garden or park, but the top concern about potential environmental pollution of Hg and Ni should be considered. PMID:25826937

 16. Energy- and time-saving low-temperature thermomechanical treatment of low-carbon plain steel: Prihranki energije in časa pri nizkotemperaturni termomehanski obdelavi maloogljičnega ploščatega jekla:

  Hauserova, Daniela; Jirkova, Hana; Kucerova, Ludmila; Masek, Bohuslav

  2013-01-01

  Reduction of energy is one way of cutting the cost of finished steel products. In this context heat treatment is a costly stage of the production. This paper presents a method of reducing soft-annealing times. The method termed as ASR (accelerated spheroidization and refinement) was employed for improving the cold formability of the ferrite-pearlite steel. In this study, plain low-carbon RSt-32 steel was used as the experimental material. The influence of deformation below the Asub{c1} temper...

 17. Skrajšanje nastavitvenega časa na štiristranskem skobeljnem stroju z metodo SMED: Setup time reduction on four-side planing machine with the SMED method:

  Kropivšek, Jože; Lipušček, Igor; Oblak, Leon

  2003-01-01

  Due to the rapidly increasing diversity of products and smaller batch sizes, the setup time reduction is of crucial importance for the profitability of a company. The article deals with the problem of long setup times in a wood company and possibilities for the solution with the SMED method. On a practical case, the setup time reduction on four-side planing machine was analysed. Zaradi čedalje hitrejšega naraščanja raznolikosti proizvodov in manjšanja velikosti izdelavnih serij je skrajšan...

 18. Parallel phase 1 clinical trials inthe US andin China:accelerating the test ofavitinib inlung cancer asa novel inhibitor selectively targeting mutated EGFR andovercoming T790M-induced resistance

  Xiao Xu

  2015-01-01

  Avitinib, a new generation inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR), was approved for clinical trial in both China and the United States, and the phase 1 trials were initiated in both countries in parallel. In the preclinical stud-ies, avitinib showed three novel features including (1) irreversibly bindingEGFR by forming a covalent bound with Cys 797 in the ATP-binding pocket, (2) sparing wild-typeEGFR, and (3) overcoming T790M-induced resistance. Avitinib is the ifrst China-developed novel EGFR inhibitor that has entered in global clinical trials, and will provide a precision targeted therapy for non-small cell lung cancer patients.

 19. The impact of higher capital requirements on cost of capital for DNB Bank ASA : will increased capital requirements for Norway’s largest bank increase interest rates charged to consumers?

  Rasch, Sondre L.

  2013-01-01

  The financial crisis of 2007-2008 affected the financial sector worldwide. After the crisis, regulatory bodies and governments implemented stricter capital requirements for banks and financial institutions in order to cushion the impact of similar shocks in the future. In Norway the government aims to impose even stricter regulations than the Basel III-accord require. In opposition to the new rules DNB, Norway’s largest bank, claims the new rules will increase their capital cost and therefore...

 20. Identification of oxidation products of 5-aminosalicylic acid in faeces and the study of their formation in vitro

  Jensen, J.; Cornett, Claus; Olsen, C. E.;

  1993-01-01

  products of 5-ASA using H-1-NMR spectroscopy and mass spectrometry. Reactions carried out in vitro between 5-ASA and oxidants suggested to be present in the inflamed bowel verified that the hypochlorite-mediated oxidation of 5-ASA as well as the haemoglobin-catalysed H2O2-dependent oxidation of 5-ASA...

 1. Positional Isomers of Aspirin Are Equally Potent in Inhibiting Colon Cancer Cell Growth: Differences in Mode of Cyclooxygenase Inhibition

  Kodela, Ravinder; Chattopadhyay, Mitali; Goswami, Satindra; Gan, Zong Yuan; Rao, Praveen P.N.; Nia, Kamran V.; Velázquez-Martínez, Carlos A.; Kashfi, Khosrow

  2013-01-01

  We compared the differential effects of positional isomers of acetylsalicylic acid (o-ASA, m-ASA, and p-ASA) on cyclooxygenase (COX) inhibition, gastric prostaglandin E2 (PGE2), malondialdehyde, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) levels, superoxide dismutase (SOD) activity, human adenocarcinoma colon cancer cell growth inhibition, cell proliferation, apoptosis, and cell-cycle progression. We also evaluated the gastric toxicity exerted by ASA isomers. All ASA isomers inhibit COX enzymes, but ...

 2. Efficacy and Safety of Etanercept in Patients with Ankylosing Spondylitis

  Kalı, Gökhan; ERSOY, Yüksel; DURMUŞ, Bekir; Altay, Zuhal; Baysal, Özlem; ERSOY, Yasemin

  2010-01-01

  Objective: The aim of this study was to evaluate efficacy and safety of etanercept in patients with ankylosing spondylitis (AS). Material and Methods: 21 patients with AS were evaluated before and after 6 months of etanercept treatment based on the clinical and laboratory parameters. Clinical efficacy was determined using criteria defined by the asessment in AS (ASAS) International Working Group (ASAS-20 ASAS-40, ASAS-5/6, and ASAS partial remission) and BASDAI-50 responses. Results: ...

 3. Therapeutic Efficacy of pH-Dependent Release Formulation of Mesalazine on Active Ulcerative Colitis Resistant to Time-Dependent Release Formulation: Analysis of Fecal Calprotectin Concentration

  Kawashima, Kousaku; Ishihara, Shunji; Yuki, Takafumi; Onishi, Koji; Kushiyama, Yoshinori; Miyaoka, Youichi; Yuki, Mika; Komazawa, Yoshinori; Tanimura, Takashi; Sonoyama, Hiroki; Tada, Yasumasa; Kusunoki, Ryusaku; Fukuba, Nobuhiko; Oshima, Naoki; Moriyama, Ichiro; Kinoshita, Yoshikazu

  2014-01-01

  Purpose. Few reports have compared the clinical efficacy of a pH-dependent release formulation of mesalazine (pH-5-ASA) with a time-dependent release formulation (time-5-ASA). We examined whether pH-5-ASA is effective for active ulcerative colitis (UC) in patients resistant to time-5-ASA. Methods. We retrospectively and prospectively analyzed the efficacy of pH-5-ASA in mildly to moderately active UC patients in whom time-5-ASA did not successfully induce or maintain remission. The clinical efficacy of pH-5-ASA was assessed by clinical activity index (CAI) before and after switching from time-5-ASA. In addition, the efficacy of pH-5-ASA on mucosal healing (MH) was evaluated in a prospective manner by measuring fecal calprotectin concentration. Results. Thirty patients were analyzed in a retrospective manner. CAI was significantly reduced at both 4 and 8 weeks after switching to pH-5-ASA. In the prospective study (n = 14), administration of pH-5-ASA also significantly reduced CAI scores at 4 and 8 weeks in these patients who were resistant to time-5-ASA. In addition, fecal calprotectin concentration was significantly decreased along with improvement in CAI after switching to pH-5-ASA. Conclusions. Our results suggest that pH-5-ASA has clinical efficacy for mildly to moderately active patients with UC in whom time-5-ASA did not successfully induce or maintain remission. PMID:25478568

 4. Therapeutic Efficacy of pH-Dependent Release Formulation of Mesalazine on Active Ulcerative Colitis Resistant to Time-Dependent Release Formulation: Analysis of Fecal Calprotectin Concentration

  Kousaku Kawashima

  2014-01-01

  Full Text Available Purpose. Few reports have compared the clinical efficacy of a pH-dependent release formulation of mesalazine (pH-5-ASA with a time-dependent release formulation (time-5-ASA. We examined whether pH-5-ASA is effective for active ulcerative colitis (UC in patients resistant to time-5-ASA. Methods. We retrospectively and prospectively analyzed the efficacy of pH-5-ASA in mildly to moderately active UC patients in whom time-5-ASA did not successfully induce or maintain remission. The clinical efficacy of pH-5-ASA was assessed by clinical activity index (CAI before and after switching from time-5-ASA. In addition, the efficacy of pH-5-ASA on mucosal healing (MH was evaluated in a prospective manner by measuring fecal calprotectin concentration. Results. Thirty patients were analyzed in a retrospective manner. CAI was significantly reduced at both 4 and 8 weeks after switching to pH-5-ASA. In the prospective study (n=14, administration of pH-5-ASA also significantly reduced CAI scores at 4 and 8 weeks in these patients who were resistant to time-5-ASA. In addition, fecal calprotectin concentration was significantly decreased along with improvement in CAI after switching to pH-5-ASA. Conclusions. Our results suggest that pH-5-ASA has clinical efficacy for mildly to moderately active patients with UC in whom time-5-ASA did not successfully induce or maintain remission.

 5. Barium titanate core – gold shell nanoparticles for hyperthermia treatments

  FarrokhTakin E; Ciofani G; Puleo GL; de Vito G; Filippeschi C; Mazzolai B; Piazza V; Mattoli V

  2013-01-01

  Elmira FarrokhTakin,1,2 Gianni Ciofani,1 Gian Luigi Puleo,1 Giuseppe de Vito,3,4 Carlo Filippeschi,1 Barbara Mazzolai,1 Vincenzo Piazza,3 Virgilio Mattoli1 1Center for Micro-BioRobotics @SSSA, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Pontedera, Pisa, Italy; 2The Biorobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna, Pontedera, Pisa, Italy; 3Center for Nanotechnology Innovation @NEST, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Pisa, Italy; 4NEST, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy ...

 6. A new iterative approach to the corrective security-constrained optimal power flow problem

  Capitanescu, Florin; Wehenkel, Louis

  2008-01-01

  This paper deals with techniques to solve the corrective security-constrained optimal power flow (CSCOPF) problem. To this end, we propose a new iterative approach that comprises four modules: a CSCOPF which considers only a subset of potentially binding contingencies among the postulated ones, a (steady-state) security analysis (SSSA), a contingency filtering (CF) technique, and an OPF variant to check post-contingency state feasibility when taking into account po...

 7. Dicty_cDB: SSA365 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA365 (Link to dictyBase) - G20758 DDB0185325 Contig-U04375-1 SSA...365E (Link to Original site) - - - - - - SSA365E 349 Show SSA365 Library SS (Link to library) Clone ID SSA...riginal site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA3-C/SSA365Q.Seq.d/ ...Representative seq. ID SSA365E (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA365 (SSA365Q) /CSM/SS/SSA3-C/SSA...core E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA365 (SSA365Q) /CSM/SS/SSA3-C/SSA365Q.Seq.

 8. Dicty_cDB: SSA672 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA672 (Link to dictyBase) - - - Contig-U12249-1 SSA672E (Link... to Original site) - - - - - - SSA672E 573 Show SSA672 Library SS (Link to library) Clone ID SSA672 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA6-C/SSA672Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA67...2E (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA672 (SSA672Q) /CSM/SS/SSA6-C/SSA672Q.Seq.d/ ATTAT....Seq.d/ 1104 0.0 SSF809 (SSF809Q) /CSM/SS/SSF8-A/SSF809Q.Seq.d/ 1104 0.0 SSF627 (SSF627Q) /CSM/SS/SSF6-B/SSF627Q.Seq.d/ 1104 0.0 SSA

 9. Dicty_cDB: SSA166 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA166 (Link to dictyBase) - - - Contig-U14969-1 SSA166F (Link to Original site) SSA...166F 455 - - - - - - Show SSA166 Library SS (Link to library) Clone ID SSA166 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA1-C/SSA166Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA16...6F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA166 (SSA166Q) /CSM/SS/SSA1-C/SSA166Q.Seq.d/ GCAAG... (bits) Value VSK402 (VSK402Q) /CSM/VS/VSK4-A/VSK402Q.Seq.d/ 137 2e-31 SSL708 (SSL708Q) /CSM/SS/SSL7-A/SSL708Q.Seq.d/ 137 2e-31 SSA

 10. Dicty_cDB: SSA269 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA269 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16244-1 SSA269Z (Link... to Original site) - - SSA269Z 504 - - - - Show SSA269 Library SS (Link to library) Clone ID SSA269 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA2-C/SSA269Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA26...9Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA269 (SSA269Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA269Q.Seq.d/ XXXXX...letal 4.0 %: vacuolar 4.0 %: plasma membrane >> prediction for SSA269 is cyt 5' end seq. ID - 5' end seq. -

 11. Dicty_cDB: SSA765 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA765 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16394-1 SSA765Z (Link... to Original site) - - SSA765Z 154 - - - - Show SSA765 Library SS (Link to library) Clone ID SSA765 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA7-C/SSA765Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA76...5Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA765 (SSA765Q) /CSM/SS/SSA7-C/SSA765Q.Seq.d/ XXXXX...htriyay*k*k*kkknnv*n*k Homology vs CSM-cDNA Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA765 (SSA

 12. Dicty_cDB: SSA854 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA854 (Link to dictyBase) ssa854 - - Contig-U16352-1 SSA854F ...(Link to Original site) SSA854F 249 - - - - - - Show SSA854 Library SS (Link to library) Clone ID SSA854 (Li...nk to dictyBase) Atlas ID ssa854 NBRP ID - dictyBase ID - Link to Contig Contig-U16352-1 Original site URL h...ttp://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA8-C/SSA854Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA...854F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA854 (SSA854Q) /CSM/SS/SSA8-C/SSA854Q.Se

 13. Dicty_cDB: SSA572 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA572 (Link to dictyBase) - - - Contig-U11935-1 SSA572F (Link to Original site) SSA...572F 580 - - - - - - Show SSA572 Library SS (Link to library) Clone ID SSA572 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA5-C/SSA572Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA57...2F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA572 (SSA572Q) /CSM/SS/SSA5-C/SSA572Q.Seq.d/ ATGAA...ASSVIDTFLAPGSPLLNVV IHGHYLETAFNS--- Homology vs CSM-cDNA Score E Sequences producing significant alignments: (bits) Value SSA572 (SSA

 14. Dicty_cDB: SSA568 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA568 (Link to dictyBase) - - - Contig-U04420-1 SSA568E (Link to Original site) SSA...568F 423 SSA568Z 348 SSA568P 771 SSA568E 423 Show SSA568 Library SS (Link to library) Clone ID SSA...nal site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA5-C/SSA568Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA...568E (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA568 (SSA568Q) /CSM/SS/SSA5-C/SSA...ces producing significant alignments: (bits) Value SSA568 (SSA568Q) /CSM/SS/SSA5-C/SSA568Q.Seq.d/ 529 e-149

 15. Dicty_cDB: SSA154 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA154 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16544-1 SSA154E (Link... to Original site) - - - - - - SSA154E 255 Show SSA154 Library SS (Link to library) Clone ID SSA154 (Link to...ycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA1-C/SSA154Q.Seq.d/ Representative seq. ID SSA15...4E (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA154 (SSA154Q) /CSM/SS/SSA1-C/SSA154Q.Seq.d/ ATTTT...( C46264 ) thioredoxin 3 - slime mold (Dictyostelium discoid... 55 6e-07 BT057388_1( BT057388 |pid:none) Salmo salar clone ssa

 16. Dicty_cDB: SSA261 [Dicty_cDB

  Full Text Available SS (Link to library) SSA261 (Link to dictyBase) - G02045 DDB0235194 Contig-U04344-1 SSA...261F (Link to Original site) SSA261F 301 - - - - - - Show SSA261 Library SS (Link to library) Clone ID SSA...riginal site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/SS/SSA2-C/SSA261Q.Seq.d/ ...Representative seq. ID SSA261F (Link to Original site) Representative DNA sequence >SSA261 (SSA261Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA...I4-B/SSI429Q.Seq.d/ 436 e-122 SSA261 (SSA261Q) /CSM/SS/SSA2-C/SSA261Q.Seq.d/ 436 e-122 VSH479 (VSH479Q) /CSM

 17. A constrained approach to multiscale stochastic simulation of chemically reacting systems

  Cotter, Simon L.

  2011-01-01

  Stochastic simulation of coupled chemical reactions is often computationally intensive, especially if a chemical system contains reactions occurring on different time scales. In this paper, we introduce a multiscale methodology suitable to address this problem, assuming that the evolution of the slow species in the system is well approximated by a Langevin process. It is based on the conditional stochastic simulation algorithm (CSSA) which samples from the conditional distribution of the suitably defined fast variables, given values for the slow variables. In the constrained multiscale algorithm (CMA) a single realization of the CSSA is then used for each value of the slow variable to approximate the effective drift and diffusion terms, in a similar manner to the constrained mean-force computations in other applications such as molecular dynamics. We then show how using the ensuing Fokker-Planck equation approximation, we can in turn approximate average switching times in stochastic chemical systems. © 2011 American Institute of Physics.

 18. Interní audit a řízení rizik v organizační složce státu

  Hamšík, Petr

  2014-01-01

  Bachelor thesis „Internal auditing and Risk Management in a State Organisational Unit“ deals with the assessment of the role and status of internal audit in the organizational folder State. Literature search contains basic information related to the issue. In the next section is rated the implementation of internal audits and risk management in an organizational folder State. The organizational component of the State in this case is the Czech administration of social security (CSSA).

 19. Decentralized Cooperation Strategies in Two-Dimensional Traffic of Cellular Automata

  We study the two-dimensional traffic of cellular automata using computer simulation. We propose two type of decentralized cooperation strategies, which are called stepping aside (CS-SA) and choosing alternative routes (CS-CAR) respectively. We introduce them into an existing two-dimensional cellular automata (CA) model. CS-SA is designed to prohibit a kind of ping-pong jump when two objects standing together try to move in opposite directions. CS-CAR is designed to change the solution of conflict in parallel update. CS-CAR encourages the objects involved in parallel conflicts choose their alternative routes instead of waiting. We also combine the two cooperation strategies (CS-SA-CAR) to test their combined effects. It is found that the system keeps on a partial jam phase with nonzero velocity and flow until the density reaches one. The ratios of the ping-pong jump and the waiting objects involved in conflict are decreased obviously, especially at the free phase. And the average flow is improved by the three cooperation strategies. Although the average travel time is lengthened a bit by CS-CAR, it is shorten by CS-SA and CS-SA-CAR. In addition, we discuss the advantage and applicability of decentralized cooperation modeling.

 20. 5-Aminosalicylic Acid Azo-Linked to Procainamide Acts as an Anticolitic Mutual Prodrug via Additive Inhibition of Nuclear Factor kappaB.

  Kim, Wooseong; Nam, Joon; Lee, Sunyoung; Jeong, Seongkeun; Jung, Yunjin

  2016-06-01

  To improve the anticolitic efficacy of 5-aminosalicylic acid (5-ASA), a colon-specific mutual prodrug of 5-ASA was designed. 5-ASA was coupled to procainamide (PA), a local anesthetic, via an azo bond to prepare 5-(4-{[2-(diethylamino)ethyl]carbamoyl}phenylazo)salicylic acid (5-ASA-azo-PA). 5-ASA-azo-PA was cleaved to 5-ASA and PA up to about 76% at 10 h in the cecal contents while remaining stable in the small intestinal contents. Oral gavage of 5-ASA-azo-PA and sulfasalazine, a colon-specific prodrug currently used in clinic, to rats showed similar efficiency in delivery of 5-ASA to the large intestine, and PA was not detectable in the blood after 5-ASA-azo-PA administration. Oral gavage of 5-ASA-azo-PA alleviated 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced rat colitis. Moreover, combined intracolonic treatment with 5-ASA and PA elicited an additive ameliorative effect. Furthermore, combined treatment with 5-ASA and PA additively inhibited nuclear factor-kappaB (NFκB) activity in human colon carcinoma cells and inflamed colonic tissues. Finally, 5-ASA-azo-PA administered orally was able to reduce inflammatory mediators, NFκB target gene products, in the inflamed colon. 5-ASA-azo-PA may be a colon-specific mutual prodrug acting against colitis, and the mutual anticolitic effects occurred at least partly through the cooperative inhibition of NFκB activity. PMID:27112518

 1. Reduced mucosal side-effects of acetylsalicylic acid after conjugation with tris-hydroxymethyl-aminomethane. Synthesis and biological evaluation of a new anti-inflammatory compound.

  Varga, Gabriella; Lajkó, Norbert; Ugocsai, Melinda; Érces, Dániel; Horváth, Gyöngyi; Tóth, Gábor; Boros, Mihály; Ghyczy, Miklós

  2016-06-15

  Acetylsalicylic acid (ASA) causes adverse haemorrhagic reactions in the upper gastrointestinal (GI) tract, and previous results have suggested that combination therapy with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (Tris) could provide protection in this scenario. Based on this hypothesis, our aim was to develop a new compound from ASA and Tris precursors and to characterize the biological effects of ASA-Tris and the derivatives ASA-bis- and mono-hydroxymethyl-aminomethane (ASA-Bis, ASA-Mono, respectively) using in vivo and in vitro test systems. ASA or ASA conjugates (0.55mmol/kg, each) were administered intragastrically to Sprague-Dawley rats. Changes in the mucosal structure and in the serosal microcirculation were detected by in vivo imaging techniques, the plasma TNF-alpha, tissue xanthine oxidoreductase and myeloperoxidase activities, and liver cytochrome c changes were also determined. In two separate series, platelet aggregation and carrageenan arthritis-induced inflammatory pain were measured in control, ASA and ASA-Tris-treated groups. Severe mucosal injury and a significant decrease in serosal red blood cell velocity developed in the ASA-treated group and an ~2-fold elevation in proinflammatory mediator levels evolved. ASA-Tris did not cause bleeding, microcirculatory dysfunction, mucosal injury or an elevation in proinflammatory markers. The ASA-Mono and ASA-Bis conjugates did not cause macroscopic bleeding, but the inflammatory activation was apparent. ASA-Tris did not influence the cyclooxygenase-induced platelet aggregation significantly, but the inflammatory pain was reduced as effectively as in the case of equimolar ASA doses. ASA-Tris conjugation is an effective approach through which the GI side-effects of ASA are controlled by decreasing the cytokine-mediated progression of pro-inflammatory events. PMID:27079640

 2. Enteric coating can lead to reduced antiplatelet effect of low-dose acetylsalicylic acid

  Fentz Haastrup, Peter; Grønlykke, Thor; Jarbøl, Dorte Ejg

  2015-01-01

  Low-dose acetylsalicylic acid (ASA) is widely used as antithrombotic prophylaxis. Enteric coated ASA has been developed in order to decrease the risk of gastrointestinal side effects. The consequences of enteric coating on pharmacokinetics and antiplatelet effect of ASA have not systematically been...... assessed. This MiniReview demonstrates that data from clinical trials indicate that enteric coating can reduce the antiplatelet effect of ASA compared to plain ASA. This is possibly due to decreased bioavailability of ASA caused by prolonged solvation and absorption of the enteric coated formulations...

 3. Therapeutic Efficacy of pH-Dependent Release Formulation of Mesalazine on Active Ulcerative Colitis Resistant to Time-Dependent Release Formulation: Analysis of Fecal Calprotectin Concentration

  Kousaku Kawashima; Shunji Ishihara; Takafumi Yuki; Koji Onishi; Yoshinori Kushiyama; Hirofumi Fujishiro; Youichi Miyaoka; Mika Yuki; Yoshinori Komazawa; Takashi Tanimura; Hiroki Sonoyama; Yasumasa Tada; Ryusaku Kusunoki; Akihiko Oka; Nobuhiko Fukuba

  2014-01-01

  Purpose. Few reports have compared the clinical efficacy of a pH-dependent release formulation of mesalazine (pH-5-ASA) with a time-dependent release formulation (time-5-ASA). We examined whether pH-5-ASA is effective for active ulcerative colitis (UC) in patients resistant to time-5-ASA. Methods. We retrospectively and prospectively analyzed the efficacy of pH-5-ASA in mildly to moderately active UC patients in whom time-5-ASA did not successfully induce or maintain remission. The clinical e...

 4. Anesthesiology: About the Anesthesiology Profession

  ... significantly longer and more extensive training than other classifications of anesthesia practitioners, physician anesthesiologists are the most ... at ASA Contact Us Support ASA Advertise Exhibit Corporate Support Resources Standards & Guidelines Practice Management Quality Improvement ...

 5. High-pressure polymorphism of acetylsalicylic acid (aspirin): Raman spectroscopy

  Crowell, Ethan L.; Dreger, Zbigniew A.; Gupta, Yogendra M.

  2015-02-01

  Micro-Raman spectroscopy was used to elucidate the high-pressure polymorphic behavior of acetylsalicylic acid (ASA), an important pharmaceutical compound known as aspirin. Using a diamond anvil cell (DAC), single crystals of the two polymorphic phases of aspirin existing at ambient conditions (ASA-I and ASA-II) were compressed to 10 GPa. We found that ASA-I does not transform to ASA-II, but instead transforms to a new phase (ASA-III) above ∼2 GPa. It is demonstrated that this transformation primarily introduces structural changes in the bonding and arrangement of the acetyl groups and is reversible upon the release of pressure. In contrast, a less dense ASA-II shows no transition in the pressure range studied, though it appears to exhibit a disordered structure above 7 GPa. Our results suggest that ASA-III is the most stable polymorph of aspirin at high pressures.

 6. Induction of tolerance to human arylsulfatase A in a mouse model of metachromatic leukodystrophy.

  Matzner, Ulrich; Matthes, Frank; Herbst, Eva; Lüllmann-Rauch, Renate; Callaerts-Vegh, Zsuzsanna; D'Hooge, Rudi; Weigelt, Cecilia; Eistrup, Carl; Fogh, Jens; Gieselmann, Volkmar

  2007-01-01

  A deficiency of arylsulfatase A (ASA) causes metachromatic leukodystrophy (MLD), a lysosomal storage disorder characterized by accumulation of sulfatide, a severe neurological phenotype and early death. The efficacy of enzyme replacement therapy (ERT) has previously been determined in ASA knockout (ASA-/-) mice representing the only available animal model for MLD. Repeated intravenous injection of human ASA (hASA) improved the nervous system pathology and function, but also elicited a progressive humoral immune response leading to treatment resistance, anaphylactic reactions, and high mortality. In contrast to ASA-/- mice, most MLD patients express mutant hASA which may entail immunological tolerance to substituted wildtype hASA and thus protect from immunological complications. To test this notion, a cysteine-to-serine substitution was introduced into the active site of the hASA and the resulting inactive hASA-C69S variant was constitutively expressed in ASA-/- mice. Mice with sub-to supranormal levels of mutant hASA expression were analyzed. All mice, including those showing transgene expression below the limit of detection, were immunologically unresponsive to injected hASA. More than 100-fold overexpression did not induce an overt new phenotype except occasional intralysosomal deposition of minor amounts of glycogen in hepatocytes. Furthermore, long-term, low-dose ERT reduced sulfatide storage in peripheral tissues and the central nervous system indicating that high levels of extracellular mutant hASA do not prevent cellular uptake and lysosomal targeting of substituted wildtype hASA. Due to the tolerance to hASA and maintenance of the MLD-like phenotype, the novel transgenic strain may be particularly advantageous to assess the benefit and risk of long-term ERT. PMID:17660863

 7. Patient characteristics among users of analgesic over-the-counter aspirin in a Danish pharmacy setting

  Pottegård, Anton; Kviesgaard, Ann-Katrine; Hesse, Ulrik;

  2014-01-01

  BACKGROUND: Use of over-the-counter (OTC) high-dose acetylsalicylic acid (ASA) is a risk factor for experiencing gastric bleeding. However, more detailed knowledge on the characteristics of users of OTC ASA is needed. OBJECTIVE: To characterise users of OTC high-dose ASA in a Danish pharmacy...

 8. The prevalence of intolerance for low-dose acetylsalicylacid in the secondary prevention of atherothrombosis.

  Tournoij, E; Peters, R J G; Langenberg, M; Kanhai, K J K; Moll, F L

  2009-05-01

  Daily low-dose acetylsalicylacid (ASA) is prescribed to patients with atherothrombosis frequently to prevent vascular complications. In reports on complications and side effects of low-dose ASA use in the literature there is a range of definitions. We explored the incidence, characteristics and consequences of symptoms suggestive of ASA intolerance in patients on low-dose ASA. General practitioners and specialists in 105 centres were asked to review their patient files for the last 10 consecutive patients who were prescribed ASA. Participating patients completed a questionnaire about their current ASA use (doctors completed the questionnaire together with the patients), use of co-medication and symptoms suggestive of ASA intolerance. A total of 947 patients were included in this study. Sixty patients (6.6%) had ceased ASA treatment, predominantly because of the occurrence of side effects suspected to be caused by ASA use. A quarter of the patients concomitantly used an anti-acid agent. Of the 947 patients, 271 (30.6%) indicated symptoms during ASA intake. The most common symptoms were related to the gastrointestinal tract (25.1%). In patients prescribed a low-dose of ASA monotherapy, side effects suggestive of intolerance are common. More awareness should be created to detect and treat these symptoms, because the occurrence of side effects is the most important reason for patients to discontinue ASA treatment. PMID:19297216

 9. Illuminating tomato fruit enhances fruit Vitamin C content

  Ntagkas, N.; Min, Q.; Woltering, E.J.; Labrie, C.; Nicole, C.C.S.; Marcelis, L.F.M.

  2016-01-01

  L-ascorbate (AsA; Vitamin C) is an anti-and pro-oxidant phytochemical essential for the proper functioning of the human body. Field grown tomato fruit (Solanum lycopersicum) contain substantial amounts of AsA. When grown in the greenhouse, tomato fruit typically have low levels of AsA. Light is t

 10. 5-Aminosalicylic acid dependency in Crohn's disease: A Danish Crohn Colitis Database study

  Duricova, D.; Pedersen, N.; Elkjaer, M.;

  2010-01-01

  Background and aims The role of 5 aminosalicylic acid (5 ASA) in Crohns disease is unclear The outcome of the first course of 5 ASA monotherapy with emphasis on 5 ASA dependency was retrospectively assessed in consecutive cohort of 537 Crohn s disease patients diagnosed 1953-2007 Methods Following...

 11. A novel dissolution method relevant to intestinal release behaviour and its application in the evaluation of modified release mesalazine products

  Schellekens, R.C.A.; Stuurman, F.E.; van der Weert, F.H.J.; Kosterink, J.G.W.; Frijlink, H.W.

  2007-01-01

  Mesalazine (5-ASA) is a compound being used in the therapy of inflammatory bowel disease (IBD). Considering the fact that 5-ASA is locally active and that the location of inflammation in IBD may vary, it is recognized that the release profile of 5-ASA drugs is the dominant factor for adequate local

 12. Platelet content of nitric oxide synthase 3 phosphorylated at Serine 1177 is associated with the functional response of platelets to aspirin.

  Javier Modrego

  Full Text Available OBJECTIVE: To analyse if platelet responsiveness to aspirin (ASA may be associated with a different ability of platelets to generate nitric oxide (NO. PATIENTS/METHODS: Platelets were obtained from 50 patients with stable coronary ischemia and were divided into ASA-sensitive (n = 26 and ASA-resistant (n = 24 using a platelet functionality test (PFA-100. RESULTS: ASA-sensitive platelets tended to release more NO (determined as nitrite + nitrate than ASA-resistant platelets but it did not reach statistical significance. Protein expression of nitric oxide synthase 3 (NOS3 was higher in ASA-sensitive than in ASA-resistant platelets but there were no differences in the platelet expression of nitric oxide synthase 2 (NOS2 isoform. The highest NOS3 expression in ASA-sensitive platelets was independent of the presence of T-to-C mutation at nucleotide position -786 (T(-786 → C in the NOS3-coding gene. However, platelet content of phosphorylated NOS3 at Serine (Ser(1177, an active form of NOS3, was higher in ASA-sensitive than in ASA-resistant platelets. The level of platelet NOS3 Ser(1177 phosphorylation was positively associated with the closure time in the PFA-100 test. In vitro, collagen failed to stimulate the aggregation of ASA-sensitive platelets, determined by lumiaggregometry, and it was associated with a significant increase (p = 0.018 of NOS3 phosphorylation at Ser(1177. On the contrary, collagen stimulated the aggregation of ASA-resistant platelets but did not significantly modify the platelet content of phosphorylated NOS3 Ser(1177. During collagen stimulation the release of NO from ASA-sensitive platelets was significantly enhanced but it was not modified in ASA-resistant platelets. CONCLUSIONS: Functional platelet responsiveness to ASA was associated with the platelet content of phosphorylated NOS3 at Ser(1177.

 13. Fragment o dimenzijah emocije, "mathesisa" in časa v čisto glasbenem: A fragment on the emotion, "mathesis" and the time dimension of the purely musical: marginalia with Prelude to the afternoon of a faun by Claude Debussy: pripombe ob Preludiju k faunovemu popoldnevu Claudea Debussyja:

  Popović Mlađenović, Tijana

  2007-01-01

  In the dialogue What Is Music? between Carl Dahlhaus and Hans Heinrich Eggebrecht, music is defined as a "mathematized emotion" or an "emotionalized 'mathesis'". As emphasized by Marija Bergamo, this is the way of underlining its equal and unavoidable constitution, based on emotion and rational organization in the time dimension. So, Marija Bergamo is continuously searching for those music determinants in a musical work as an "autonomous aesthetic fact", whose base and real essence lie "withi...

 14. Research on the Mode of ASP-based Services Alliance for SME

  MEI Yi; LIU Dan; YANG Wenjie

  2006-01-01

  More and more small and medium enterprises(SMEs) carry professional information systems into effect by Application Service Provider(ASP). However, lots of ASP has just single function so that they can't meet needs for collaborative commerce among SMEs. Therefore, the ASP-based Services Alliance (ASA) is proposed to raise level of information application for SMEs. The formation process of ASA is introduced, some key methods supporting ASA formation are presented and the practice of ASA in Guizhou province which was developed with the key methods discussed. SMEs can get high quality, low cost online services and the ability of capturing market with allied member collaboratively through ASA.

 15. La seguridad alimentaria en Venezuela. 2. Una evaluación de políticas públicas en relación a la autosuficiencia o autonomía alimentaria. Período 1999-2012

  Daniel Castro Aniyar

  2013-06-01

  Full Text Available Luego de evaluar en la primera parte otros objetivos de la seguridad alimentaria venezolana, esta segunda parte enfocó la evaluación de la autosuficiencia o autonomía alimentaria según criterios de la FAO. Tal evaluación se realizó mediante la comparación, por un lado, de 22 emprendimientos productivos y de provisión alimentarios y no alimentarios convocados por el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA y, por el otro, de indicadores macroeconómicos y socio-productivos extraídos de diferentes fuentes oficiales de manera directa e indirecta. Se concluye que, a diferencia de los anteriores objetivos evaluados, el SSSA logró levantar someramente la producción nacional pero el resultado fue contrario al deseado: los emprendimientos productivos iniciados en la sociedad civil han descendido, al menos, desde el 2007 y, además, muchos de los que comenzaron han fenecido tempranamente. El derrumbe de los nuevos emprendimientos es particularmente más pronunciado que el de otros países latinoamericanos como Perú, Guatemala, Colombia o Brasil. En este sentido, la dependencia del sector externo ha sido mucho mayor en el 2012 que antes del SSSA y sus indicadores se encuentran más de 40 puntos por debajo de los niveles críticos establecidos por la FAO, situación que se agravó al menos desde el 2007.

 16. [Pharmacokinetics after oral and intravenous administration of d,l-monolysine acetylsalicylate and an oral dose of acetylsalicylic acid in healthy volunteers].

  Raschka, C; Koch, H J

  2001-01-01

  We studied the ASA pharmacokinetics of single doses of 500 mg and 1000 mg of D,L-lysine-monoacetylsalicylate (Lys-ASA) administered both orally (Delgesic) and 500 mg parenterally (Aspisol) as well as 500 mg acetylsalicylate (ASA, Aspirin) in 13 healthy volunteers. Blood samples were taken before and at defined times up to 48 h after application of Lys-ASA and ASA. Analysis for ASA and its metabolite salicylic acid were performed by HPLC. All concentration versus time data were presented descriptively. As far as ASA was concerned, differences were assessed by means of ANOVA according to Friedman including post hoc Wilcoxon tests for each time point. Pharmacokinetic parameters were calculated based on a one-compartment model. The concentration vs. time curves after oral intake of 500 mg of ASA and Lys-ASA differed significantly (p salicylic acid concentration after injection of Lys-ASS. We conclude that concerning time dimension oral administration of Lys-ASA is almost equivalent to i.v. Lys-ASA and may be an alternative for i.v. administration in cases of acute heart attacks. PMID:11878089

 17. La seguridad alimentaria en Venezuela. 1. Una evaluación de los sub-objetivos suficiencia, acceso, disponibilidad y estabilidad. Período 1999-2012

  Daniel Castro Aniyar

  2013-01-01

  Este trabajo evaluó los alcances en seguridad alimentaria del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en Venezuela (SSSA) desde el año 1999 hasta el 2012, a partir de los sub-objetivos suficiencia, acceso, disponibilidad y estabilidad. Para tal fin, se comparó información extraída de los discursos oficiales, de políticas públicas, de diarios de campo entre 22 emprendimientos del poder popular (sociedad civil convocada), a lo largo de ese período y de los indicadores socioeconómicos desde ...

 18. 青少年主观社会经济地位量表的初步编制%Development of Subjective Socioeconomic Status Scale for Chinese Adolescents

  胡牡丽; 王孟成; 蔡琳; 朱熊兆; 姚树桥

  2012-01-01

  Objective: To develop a Subjective Socioeconomic Status Scale for Chinese Adolescents. Methods: A total of 6687 middle school students, from grade 7 to grade 12, finished SSS-A and other scales from four cities of China, 495 of them finished the SSS-A the second time after 3 weeks. Results: The intraclass correlation coefficient of SSS-A was 0.78, 0.76 for the family place and 0.71 for the school place; criterion validity analyses showed SSS-A had significant negative correlation with CES-D and MASC(r=-0.14—0.38, P<0.01), and positive correlation with the RSES and objective SES(r=0.12~0.44,P<0.01). Conclusion: The Subjective Socioeconomic Status Scale for Chinese Adolescents in the present study attains acceptable psychometric properties.%目的:编制适合于中国青少年的主观社会经济地位量表.方法:长沙、成都、苏州和银川四市6687名初一至高三学生完成青少年主观社会经济地位(SSS-A)等量表,其中495人间隔3周进行了重测.结果:SSS-A的重测信度为0.78,家庭地位和学校地位两条目的重测信度分别是0.76、0.71;SSS-A总分和两条目与流调中心用抑郁量表(CES-D)、儿童多维焦虑自评量表(MASC-C)得分呈负相关(r=-0.14~-0.38,P<0.01),与Rosemberg自尊量表(RSES)总分和客观SES指标显著正相关(r=0.12~0.44,P<0.01).结论:本研究编制的SSS-A具有良好的信效度,适用于我国青少年的主观社会经济地位评估.

 19. La seguridad alimentaria en Venezuela. 2. Una evaluación de políticas públicas en relación a la autosuficiencia o autonomía alimentaria. Período 1999-2012

  Daniel Castro Aniyar

  2013-01-01

  Luego de evaluar en la primera parte otros objetivos de la seguridad alimentaria venezolana, esta segunda parte enfocó la evaluación de la autosuficiencia o autonomía alimentaria según criterios de la FAO. Tal evaluación se realizó mediante la comparación, por un lado, de 22 emprendimientos productivos y de provisión alimentarios y no alimentarios convocados por el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA) y, por el otro, de indicadores macroeconómicos y socio-productivos extraídos d...

 20. L-Ascorbic acid metabolism during fruit development in an ascorbate-rich fruit crop chestnut rose (Rosa roxburghii Tratt).

  Huang, Ming; Xu, Qiang; Deng, Xiu-Xin

  2014-09-01

  Chestnut rose (Rosa roxburghii Tratt) is a fruit crop that contains unusually high levels of l-ascorbic acid (AsA; ∼1300 mg 100g(-1) FW). To explore the mechanisms underlying AsA metabolism, we investigated the distribution and abundance of AsA during fruit development. We also analyzed gene expression patterns, enzyme activities, and content of metabolites related to AsA biosynthesis and recycling. AsA first accumulated during late fruit development and continued to accumulate during ripening, with the highest accumulation rate near fruit maturity. The redox state of AsA in fruit was also enhanced during late fruit development, while leaf and other tissues had much lower levels of AsA and the redox state of AsA was lower. In mature fruit, AsA was mainly distributed in the cytoplasm of the mesocarp. Correlation analysis suggested that the gene expression patterns, enzyme activities, and related metabolite concentrations involved in the l-galactose pathway showed relatively high correlations with the accumulation rate of AsA. The gene expression pattern and activity of dehydroascorbate reductase (DHAR, EC 1.8.5.1) correlated strongly with AsA concentration, possibly indicating the crucial role of DHAR in the accumulation of high levels of AsA in chestnut rose fruit. Over expression of DHAR in Arabidopsis significantly increased the reduced AsA content and redox state. This was more effective than over expression of the l-galactose pathway gene GDP-d-mannose-3,5-epimerase (EC 5.1.3.18). These findings will enhance understanding of the molecular mechanisms regulating accumulation of AsA in chestnut rose. PMID:25019249

 1. A new method for the characterization of strain-specific conformational stability of protease-sensitive and protease-resistant PrPSc.

  Laura Pirisinu

  Full Text Available Although proteinacious in nature, prions exist as strains with specific self-perpetuating biological properties. Prion strains are thought to be associated with different conformers of PrP(Sc, a disease-associated isoform of the host-encoded cellular protein (PrP(C. Molecular strain typing approaches have been developed which rely on the characterization of protease-resistant PrP(Sc. However, PrP(Sc is composed not only of protease-resistant but also of protease-sensitive isoforms. The aim of this work was to develop a protocol for the molecular characterization of both, protease-resistant and protease-sensitive PrP(Sc aggregates. We first set up experimental conditions which allowed the most advantageous separation of PrP(C and PrP(Sc by means of differential centrifugation. The conformational solubility and stability assay (CSSA was then developed by measuring PrP(Sc solubility as a function of increased exposure to GdnHCl. Brain homogenates from voles infected with human and sheep prion isolates were analysed by CSSA and showed strain-specific conformational stabilities, with mean [GdnHCl](1/2 values ranging from 1.6 M for MM2 sCJD to 2.1 for scrapie and to 2.8 M for MM1/MV1 sCJD and E200K gCJD. Interestingly, the rank order of [GdnHCl](1/2 values observed in the human and sheep isolates used as inocula closely matched those found following transmission in voles, being MM1 sCJD the most resistant (3.3 M, followed by sheep scrapie (2.2 M and by MM2 sCJD (1.6 M. In order to test the ability of CSSA to characterise protease-sensitive PrP(Sc, we analysed sheep isolates of Nor98 and compared them to classical scrapie isolates. In Nor98, insoluble PrP(Sc aggregates were mainly protease-sensitive and showed a conformational stability much lower than in classical scrapie. Our results show that CSSA is able to reveal strain-specified PrP(Sc conformational stabilities of protease-resistant and protease-sensitive PrP(Sc and that it is a valuable tool

 2. Adaptación cultural e implantación del programa matrix de tratamiento de las adicciones en la Región de Murcia

  Galindo Piñana, Pilar

  2012-01-01

  El modelo multicomponente Matrix, es efectivo en el tratamiento de las conductas adictivas con un alto nivel de evidencia científica. Objetivos: Adaptar, aplicar y evaluar la eficacia del Programa en la Región de Murcia. Hipótesis: el Programa, disminuye la sintomatología, el craving y favorece la abstinencia. Metodología: A 49 pacientes drogodependientes se aplicaron: MCMI-II, 16 PF-5, CTI, SCL 90-R. CGI, BIS-11, Y-BOCS, CSSA. Resultados: Perfil: varón, 35 años, soltero, estudios primarios, ...

 3. Effects of L-glutamine on acetylsalycylic acid induced gastric lesions and acid back diffusion in dogs.

  Hung, C R; Takeuchi, K; Okabe, S; Murata, T; Takagi, K

  1976-12-01

  Effects of L-glutamine on acetylsalicylic acid (ASA)-induced gastric mucosal lesions were studied in mongrel dogs. It was confirmed that when oral ASA at 1.0 or 2.0 g per dog is given in two divided doses, there is severe and consistent dose-dependent mucosal damage in the glandular portion of the stomach in fasted dogs. However, when L-glutamine 2.0 or 4.0 g per dog in two divided doses is given concomitantly with ASA 2.0 g per dog orally, the gastric irritation is significantly inhibited. Instillation of 20 mM of ASA in 100 mM HCl solution into the Heidenhain pouch of Beagle dogs produced a significant loss of H+ from the pouch and a gain of Na+ in the lumen compared with ASA-free controls. When L-glutamine (100 mM) was given concomitantly with ASA (20 mM) into the pouch, changes of electrolyte fluxes in response to ASA alone were significantly suppressed. However, 50 mM of L-glutamine had no appreciable effect on acid back diffusion caused by ASA 20 mM. The amino acid itself had little effect on the ionic movement in the pouch. Gross bleeding from the pouch treated with ASA was never observed with the concomitant dosing of ASA and L-glutamine 50 or 100 mM. PMID:15154

 4. Variability in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of low dose aspirin in healthy male volunteers.

  Benedek, I H; Joshi, A S; Pieniaszek, H J; King, S Y; Kornhauser, D M

  1995-12-01

  Data describing the pharmacokinetics and pharmacodynamics of low dose aspirin (acetylsalicylic acid; ASA) are limited. This single-center study was designed to determine the rate and extent of oral absorption of 80-mg ASA tablets in healthy, young male subjects and to assess the intra- and inter-subject variability of ASA pharmacokinetics and platelet aggregation effects. Ten subjects each received a single, open-label, oral 80-mg ASA dose on three separate days. Each dose was separated by a 2-week washout interval. Blood samples for pharmacokinetic determinations of ASA and its metabolite, salicylic acid (SA) and platelet aggregation studies were obtained at scheduled timepoints before and up to 24 hours after each dose. Peak plasma ASA levels of 1 microgram/mL were achieved within 30 minutes. Peak plasma SA levels of approximately 4 micrograms/mL were attained in 1 hour. The terminal half-lives (t1/2) of ASA and SA were 0.4 and 2.1 hours, respectively. Both ASA and SA pharmacokinetics and the platelet aggregation response to ASA exhibited considerable intra- and inter-subject variability. Inhibition of platelet aggregation was found to relate with ASA area under the plasma concentration versus time curve (AUC). PMID:8750369

 5. Prevalence of Non-Left Anterior Descending Septal Perforator Culprit in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy Undergoing Alcohol Septal Ablation.

  Alkhouli, Mohamad; Sajjad, Waseem; Lee, Junsoo; Fernandez, Genaro; Waits, Bryan; Schwarz, Karl Q; Cove, Christopher J

  2016-05-15

  Identifying the coronary branch that supplies the basal septum is the cornerstone for successful alcohol septal ablation (ASA). The basal septum is often supplied by septal perforator artery/arteries (SPA/SPAs) not originating from the left anterior descending (LAD) coronary artery. We aim to investigate the prevalence and significance of non-LAD septal "culprit" in patients undergoing ASA. A retrospective review of patients who underwent ASA from 2006 to 2014 was conducted. Procedural and midterm outcomes of patients who had ASA of LAD and non-LAD culprit SPA were reported. A total 89 patients were included in the analysis; 13 patients (15%) had ASA of non-LAD SPA. These patients were more likely to have a history of failed ASA, more than one SPA treated, more ethanol dose injected, longer procedures, and higher contrast use compared with those who had ASA of LAD-SPA. In-hospital outcomes, residual gradient, symptom improvement, and midterm mortality were similar in the 2 groups. In conclusion, in a cohort of patients undergoing ASA, 15% had ablation of SPA culprit that did not originate from the LAD. Half of these patients had previous unsuccessful ASA. Systematic screening for the ideal culprit SPA with nonselective coronary injection of echo contrast should be used to avoid incomplete or failed ASA. PMID:27006152

 6. Accessible surface area from NMR chemical shifts

  Hafsa, Noor E.; Arndt, David; Wishart, David S., E-mail: david.wishart@ualberta.ca [University of Alberta, Department of Computing Science (Canada)

  2015-07-15

  Accessible surface area (ASA) is the surface area of an atom, amino acid or biomolecule that is exposed to solvent. The calculation of a molecule’s ASA requires three-dimensional coordinate data and the use of a “rolling ball” algorithm to both define and calculate the ASA. For polymers such as proteins, the ASA for individual amino acids is closely related to the hydrophobicity of the amino acid as well as its local secondary and tertiary structure. For proteins, ASA is a structural descriptor that can often be as informative as secondary structure. Consequently there has been considerable effort over the past two decades to try to predict ASA from protein sequence data and to use ASA information (derived from chemical modification studies) as a structure constraint. Recently it has become evident that protein chemical shifts are also sensitive to ASA. Given the potential utility of ASA estimates as structural constraints for NMR we decided to explore this relationship further. Using machine learning techniques (specifically a boosted tree regression model) we developed an algorithm called “ShiftASA” that combines chemical-shift and sequence derived features to accurately estimate per-residue fractional ASA values of water-soluble proteins. This method showed a correlation coefficient between predicted and experimental values of 0.79 when evaluated on a set of 65 independent test proteins, which was an 8.2 % improvement over the next best performing (sequence-only) method. On a separate test set of 92 proteins, ShiftASA reported a mean correlation coefficient of 0.82, which was 12.3 % better than the next best performing method. ShiftASA is available as a web server ( http://shiftasa.wishartlab.com http://shiftasa.wishartlab.com ) for submitting input queries for fractional ASA calculation.

 7. Accessible surface area from NMR chemical shifts

  Accessible surface area (ASA) is the surface area of an atom, amino acid or biomolecule that is exposed to solvent. The calculation of a molecule’s ASA requires three-dimensional coordinate data and the use of a “rolling ball” algorithm to both define and calculate the ASA. For polymers such as proteins, the ASA for individual amino acids is closely related to the hydrophobicity of the amino acid as well as its local secondary and tertiary structure. For proteins, ASA is a structural descriptor that can often be as informative as secondary structure. Consequently there has been considerable effort over the past two decades to try to predict ASA from protein sequence data and to use ASA information (derived from chemical modification studies) as a structure constraint. Recently it has become evident that protein chemical shifts are also sensitive to ASA. Given the potential utility of ASA estimates as structural constraints for NMR we decided to explore this relationship further. Using machine learning techniques (specifically a boosted tree regression model) we developed an algorithm called “ShiftASA” that combines chemical-shift and sequence derived features to accurately estimate per-residue fractional ASA values of water-soluble proteins. This method showed a correlation coefficient between predicted and experimental values of 0.79 when evaluated on a set of 65 independent test proteins, which was an 8.2 % improvement over the next best performing (sequence-only) method. On a separate test set of 92 proteins, ShiftASA reported a mean correlation coefficient of 0.82, which was 12.3 % better than the next best performing method. ShiftASA is available as a web server ( http://shiftasa.wishartlab.com http://shiftasa.wishartlab.com ) for submitting input queries for fractional ASA calculation

 8. Gene expression studies in kiwifruit and gene over-expression in Arabidopsis indicates that GDP-L-galactose guanyltransferase is a major control point of vitamin C biosynthesis

  Bulley, Sean M.; Rassam, Maysoon; Hoser, Dana; Otto, Wolfgang; Schünemann, Nicole; Wright, Michele; MacRae, Elspeth; Gleave, Andrew; Laing, William

  2009-01-01

  Vitamin C (L-ascorbic acid, AsA) is an essential metabolite for plants and animals. Kiwifruit (Actinidia spp.) are a rich dietary source of AsA for humans. To understand AsA biosynthesis in kiwifruit, AsA levels and the relative expression of genes putatively involved in AsA biosynthesis, regeneration, and transport were correlated by quantitative polymerase chain reaction in leaves and during fruit development in four kiwifruit genotypes (three species; A. eriantha, A. chinensis, and A. deliciosa). During fruit development, fruit AsA concentration peaked between 4 and 6 weeks after anthesis with A. eriantha having 3–16-fold higher AsA than other genotypes. The rise in AsA concentration typically occurred close to the peak in expression of the L-galactose pathway biosynthetic genes, particularly the GDP-L-galactose guanyltransferase gene. The high concentration of AsA found in the fruit of A. eriantha is probably due to higher expression of the GDP-mannose-3′,5′-epimerase and GDP-L-galactose guanyltransferase genes. Over-expression of the kiwifruit GDP-L-galactose guanyltransferase gene in Arabidopsis resulted in up to a 4-fold increase in AsA, while up to a 7-fold increase in AsA was observed in transient expression studies where both GDP-L-galactose guanyltransferase and GDP-mannose-3′,5′-epimerase genes were co-expressed. These studies show the importance of GDP-L-galactose guanyltransferase as a rate-limiting step to AsA, and demonstrate how AsA can be significantly increased in plants. PMID:19129165

 9. Comparison of five peptide vectors for improved brain delivery of the lysosomal enzyme arylsulfatase A.

  Böckenhoff, Annika; Cramer, Sandra; Wölte, Philipp; Knieling, Simeon; Wohlenberg, Claudia; Gieselmann, Volkmar; Galla, Hans-Joachim; Matzner, Ulrich

  2014-02-26

  Enzyme replacement therapy (ERT) is a treatment option for lysosomal storage disorders (LSDs) caused by deficiencies of soluble lysosomal enzymes. ERT depends on receptor-mediated transport of intravenously injected recombinant enzyme to lysosomes of patient cells. The blood-brain barrier (BBB) prevents efficient transfer of therapeutic polypeptides from the blood to the brain parenchyma and thus hinders effective treatment of LSDs with CNS involvement. We compared the potential of five brain-targeting peptides to promote brain delivery of the lysosomal enzyme arylsulfatase A (ASA). Fusion proteins between ASA and the protein transduction domain of the human immunodeficiency virus TAT protein (Tat), an Angiopep peptide (Ang-2), and the receptor-binding domains of human apolipoprotein B (ApoB) and ApoE (two versions, ApoE-I and ApoE-II) were generated. All ASA fusion proteins were enzymatically active and targeted to lysosomes when added to cultured cells. In contrast to wild-type ASA, which is taken up by mannose-6-phosphate receptors, all chimeric proteins were additionally endocytosed via mannose-6-phosphate-independent routes. For ASA-Ang-2, ASA-ApoE-I, and ASA-ApoE-II, uptake was partially due to the low-density lipoprotein receptor-related protein 1. Transendothelial transfer in a BBB cell culture model was elevated for ASA-ApoB, ASA-ApoE-I, and ASA-ApoE-II. Brain delivery was, however, increased only for ASA-ApoE-II. ApoE-II was also superior to wild-type ASA in reducing lysosomal storage in the CNS of ASA-knock-out mice treated by ERT. Therefore, the ApoE-derived peptide appears useful to treat metachromatic leukodystrophy and possibly other neurological disorders more efficiently. PMID:24573272

 10. La seguridad alimentaria en Venezuela. 1. Una evaluación de los sub-objetivos suficiencia, acceso, disponibilidad y estabilidad. Período 1999-2012

  Daniel Castro Aniyar

  2013-01-01

  Full Text Available Este trabajo evaluó los alcances en seguridad alimentaria del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en Venezuela (SSSA desde el año 1999 hasta el 2012, a partir de los sub-objetivos suficiencia, acceso, disponibilidad y estabilidad. Para tal fin, se comparó información extraída de los discursos oficiales, de políticas públicas, de diarios de campo entre 22 emprendimientos del poder popular (sociedad civil convocada, a lo largo de ese período y de los indicadores socioeconómicos desde diferentes fuentes a nivel nacional y regional. Se concluye que, para estos sub-objetivos, mejoraron los indicadores de suficiencia, disponibilidad real, acceso de manera relativamente estable para ese período y pobreza asociada, en relación con los niveles anteriores al SSSA. De mantenerse estas condiciones, el país lograría la meta de reducir la pobreza a la mitad para el 2015 según los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y asociados. Estos indicadores fueron desarrollados principalmente mediante estrategias de provisión, comercialización, distribución y regulación de precios. Sin embargo, tal mejoría no se acompaña de aumentos suficientes de producción y de tierras cultivadas.