WorldWideScience

Sample records for analyse om relationerne

 1. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 2. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl;

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 3. Analyse de la performance de la géométrie. Réflexions & Propositions

  Tille, M.

  2003-01-01

  La conception géométrique (geometric design) d’une infrastructure routière est une activité de base de l’ingénieur civil projeteur. Les choix effectués lors de cette phase initiale de l’étude ont des conséquences tout au long du cycle de vie de la route, notamment au niveau de l’exploitation et i.e de la sécurité routière. La géométrie routière, que l’on peut définir comme étant l’enchaînement de divers éléments tridimensionnels constituant la voie de circulation, est une des trois co...

 4. Det ved vi om observation og pædagogisk analyse

  Nielsen, Margit Margrethe

  Observation og pædagogisk analyse af observation er en vigtig forudsætning for god pædagogisk praksis. Når det pædagogiske personale er i stand til at finde frem til de relationer og mønstre, der er fremherskende i dagtilbuddet, og når de er i stand til at forstå og fortolke dem, kan de bruge den...

 5. En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet

  Herland, Nina Annette

  2015-01-01

  Debatten rundt Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) har økt i omfang i tiden etter at Wikileaks sommeren 2014 lekket dokumenter fra forhandlingene, som er unntatt offentlighet. På den ene siden er dette forhandlinger som det offentlige Norge ønsker. Regjeringen ved Utenriksdepartementet fører forhandlingene på vegne av Norge, og forsøker å informere om Tisa i offentligheten. På den andre siden uttrykkes det skepsis til Tisa-forhandlingene og en eventuell avtale fra ulike sider av...

 6. Comprehensive genomic analyses of the OM43 clade including a novel species from Red Sea indicate ecotype differentiation among marine methylotrophs

  Jimenez-Infante, Francy

  2015-12-11

  The OM43 clade within the family Methylophilaceae of Betaproteobacteria represents a group of methylotrophs playing important roles in the metabolism of C1 compounds in marine environments and other aquatic environments around the globe. Using dilution-to-extinction cultivation techniques, we successfully isolated a novel species of this clade (designated here as MBRS-H7) from the ultra-oligotrophic open ocean waters of the central Red Sea. Phylogenomic analyses indicate that MBRS-H7 is a novel species, which forms a distinct cluster together with isolate KB13 from Hawaii (H-RS cluster) that is separate from that represented by strain HTCC2181 (from the Oregon coast). Phylogenetic analyses using the robust 16S–23S internal transcribed spacer revealed a potential ecotype separation of the marine OM43 clade members, which was further confirmed by metagenomic fragment recruitment analyses that showed trends of higher abundance in low chlorophyll and/or high temperature provinces for the H-RS cluster, but a preference for colder, highly productive waters for the HTCC2181 cluster. This potential environmentally driven niche differentiation is also reflected in the metabolic gene inventories, which in the case of H-RS include those conferring resistance to high levels of UV irradiation, temperature, and salinity. Interestingly, we also found different energy conservation modules between these OM43 subclades, namely the existence of the NADH:quinone oxidoreductase NUO system in the H-RS and the non-homologous NQR system in HTCC2181, which might have implications on their overall energetic yields.

 7. Vedtaket om å bygge ut Gullfaks fase II : en beslutningsteoretisk analyse av forholdet mellom Statoil og storting, regjering og Olje- og energidepartementet

  1991-01-01

  VEDTAKET OM Å BYGGE UT GULLFAKS FASE II. EN BESLUTNINGS-TEORETISK ANALYSE AV FORHOLDET MELLOM STATOIL OG STORTING, REGJERING OG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET. Problemstilling: Ambisjonene med oppgaven er å gi et bidrag til forstå hvilke interesser, aktører og krefter som er med på å påvirke beslutninger fattet innenfor rammen av petroleum og politikk. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad beslutninger truffet av folkevalgte organer har vært styrende for utviklingen innenfor det petroleu...

 8. Ny viden om public service

  Søndergaard, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik......Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik...

 9. Om Spil

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 10. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige ...

 11. Om distributionen af hvidhed

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 12. Krav om legitimitet

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... orienteret omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 13. Bogen om GIS og geodata

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 14. Ny Odense - Sammen om bymidten?

  Hedegaard Nielsen, Katrine

  2016-01-01

  This thesis examines how urban life in the inner city of Odense affects Odense’s development and competitiveness. Furthermore, it examines how the Municipality of Odense and the governance network called Sammen om Centrum develops urban life in the inner city of Odense through the means of urban planning. The starting point for the study is a line of interviews and document studies, which is analysed through theoretical perspectives from Karina Sehested, David Harvey and Eva Sørensen. This...

 15. Om religion og evolution

  Geertz, Armin W.

  kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 16. Begreber om verdensrummet

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 17. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 18. Conception géométrique de mines à ciel ouvert avec pistes et analyse de la stabilité des talus par le logiciel DEGRES

  Fleurisson, J.A.; Alonso-Garcia, J.; Tanays, E.; Cojean, Roger; Hantz, D.; Paquette, Yves; Driancourt, Didier

  1992-01-01

  International audience Le logiciel DEGRES est un outil informatique d'aide a la decision pour la conception geometrique et pour l'analyse de la stabilite de mines ou carrieres a ciel ouvert de type fosse avec ou sans piste. II permet de generer automatiquement un modele geometrique a partir d'un contour de crete ou de fond de fosse et d'y inserer automatiquement une piste. En couplant ce modele geometrique avec un modele geologique et geotechnique du gisement, on peut analyser la stabilite...

 19. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 20. Om traditionel klimatilpasset arkitektur

  Sørensen, Peter

  2003-01-01

  Forstudiet til en publikation om "Aktivt klimaregulerende facader", omhandler traditionel anonym arkitektur som inspirationskilde for udformning af klimatilpassede, energi- og ressourcerigtige bygninger og facader. Klimazoner og komfortbegreber defineres og der gives arkitektonisk relevante...

 1. Analyse: Klarsyn. Vores viden om folkeskolen vokser

  Qvortrup, Lars

  2011-01-01

  og relationer. Fra 2008 til 2010 er lærerne begyndt at arbejde mere sammen, og eleverne trives bedre, mens færre sendes i specialklasser. Der er også bedre lærer-elev-relationer. Artiklen ledsages af en faktaboks, der angiver, at Aalborg Universitet i morgen slår dørene op for et LSP-laboratorium....

 2. Hvad taler planterne om?

  Martens, Helle

  2005-01-01

  Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på.......Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på....

 3. Spillet om læring

  Hansen, Allan Dreyer; Bech, Stinne Lyager; Plum, Maja

  En analyse af Socialministeriet, Undervisningsministeriet, KL og BUPLs forsøg på at give udtrykket "læring i daginstitutioner" specifikt indhold. Analysen følger debatten op til udkast til lovforslag om "Pædagogiske læreplaner i dagtilbud". Udgangspunktet tages i Laclau og Mouffes diskursteori....

 4. Kampen om ressourcerne

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 5. WTO SPILLET OM DOHA

  Schjøtt, Taia N; Friis, Katrine; Jensen, Morten E B; Møller, Esben B; Nielsen, Mette Marie

  2006-01-01

  Hvorfor er medllemmerne i WTO (verdenshandelsorganisationen)ikke under Doha-forhandlingsrunden,også kaldet "udviklingsrunden" nået til enighed om at vedtage en aftale, der kan sikre de mindst udviklede lande, de såkaldte LDC-lande, en bedre integration og mere ligeværdig position i den internationale handel?

 6. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, h...

 7. Introduktion: kampen om daginstitutionen

  Krejsler, John B.; Ahrenkiel, Annegrethe

  -reform, læreplaner og børnemiljøvurderinger er blot enkelte eksempler på, hvordan forestillinger om vidensøkonomi, kompetenceudvikling og livslang læring også ’rammer’ danske daginstitutioner og pædagogens arbejdsopgaver. Reformpædagogiske dannelsesforestillinger får konkurrence fra den transnationale...

 8. Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling

  Lyhne, Jørgen

  2011-01-01

  I artiklen Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, reflekterer Jørgen Lyhne over indholdet i et 80 år gammelt forskningsprojekt. Den sovjet-russiske neuropsykolog A.R. Luria foretog i 1930-1931 et enestående forskningsprojekt, der gjorde et spændende forsøg på at belyse sammenhængen mellem...

 9. Et spil om overlevelse

  Teglhus, Hanne

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikk...

 10. M, Membranes, and OM

  García, J A; Vergara, J D; Guijosa, Alberto

  2003-01-01

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in ...

 11. M, Membranes, and OM

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in this setting. For two of these types, the action in question can be simplified by gauge-fixing to a form which implies a discrete membrane spectrum. The boundary conditions for the remaining two cases do not allow this same gauge choice, and so their dynamics remain to be unraveled

 12. Kampen om barndommens tid

  Mehlsen, Camilla

  Det 20. århundrede blev et 'barnets århundrede' med utallige bestræbelser på at lade kreativ leg og læring fylde børns liv. Resultatet? Børn har aldrig før haft så meget tid til sig selv som nu, og de får lov til at være børn i meget længere tid. Men den gammeldags forestilling om, at børn skal...

 13. Fiksjonens fortellinger om fiksjon

  1995-01-01

  Hva sier fiksjonen når den ytrer seg om sitt forhold til den virkeligheten den springer ut av, bærer med seg, bearbeider og bringer videre? Dette spørsmålet styrer analysen av refleksivitet i fjernsynsserien Blackeyes og trilogien Pennies From Heaven, The Singing Detective og Lipstick on Your Collar, alle skrevet av den britiske forfattereren, manusforfatteren og regissøren Dennis Potter. Kompleksiteten i disse seriene, og i refleksiv fiksjon generelt, borger for et spekter av teoretiske ...

 14. Samarbejde om at bo godt

  Kirkegard, O.

  I rapporten beskrives to positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger. I boligafdelingen Albertslund Nord samarbejder beboerne om drift og vedligeholdelse af deres boligområde, og i Herlev kommune samarbejder boligafdelingerne med socialforvaltningen om at skabe gode boli...

 15. Når vi taler om 68

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 16. Kampen om danskheden

  el-Toukhy, Martin Stub-Holm; Thaarup, Line Bjørg Valvik; Trads, Tor Birk

  2011-01-01

  In this project, we analyse and discuss the term ‘danishness’. Defining what is truly Danish and true national identity has been a heated and very polarized political topic the last ten years in Denmark. With discourse theory, theories of national identity and imagined communities, and Bourdieus theory of field we make an in-depth analysis of two opinion formers’ articulation of danishness. We primarily use document analysis of books and blogs, and secondarily interviews w...

 17. Om guldbiller, Bach og basepar

  Mogensen, T.E.

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 18. Samtaler om Københavnerskolen

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også muligheten...

 19. Temanummer om styring av naturressurser

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 20. En bog om Michael Strunge

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 1. Seminar om evaluering af forskningsprogrammer

  Larsen, Anders Stig Skau; Pedersen, Søren Marcus

  Dette Working Paper sammenfatter indlæg og konklusioner fra et seminar om evaluering af Fødevareministeriets Forskningsprogrammer afholdt den 26. februar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. På seminaret blev et nyt metodeoplæg til...

 2. Main: 1OM1 [RPSD[Archive

  Full Text Available 1OM1 トウモロコシ Corn Zea mays L. Casein Kinase Ii, Alpha Chain Name=Ack2; Zea Mays Mole...ELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENSRTRA corn_1OM1.jpg ...

 3. Sig mig hvem du ”omgås” –Det siger noget om din risiko

  Krull, Lars

  2013-01-01

  Om den grad af egenfinansiering som en virksomhed stiller med til sin(e) aktiviteter. Det er klart at jo lavere denne grad er, jo højere er virksomhedernes risiko. Der er denne grad (dette forhold) denne analyse handler om!......Om den grad af egenfinansiering som en virksomhed stiller med til sin(e) aktiviteter. Det er klart at jo lavere denne grad er, jo højere er virksomhedernes risiko. Der er denne grad (dette forhold) denne analyse handler om!...

 4. Fortæl mig hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig om din risiko - en analyse af de danske bankers risikoprofil

  Vejling, Christian; Poulsen, Magnus Emil; Krull, Lars

  2013-01-01

  at the customers who state which bank they use, to infer the following perspectives, about the level of pressure on the sector´s business model:  Banks have in recent years been faced with many costly conditions and this trend looks set to continue. Implementation of the CRD IV / Basel III will furthermore have......'s risk?", we chose the banks that have the most highly leveraged clients. We supplemented our leverage analysis with a calculation of banks' Coverage Ratio, which thus gave us an additional perspective on how individual banks perceive their troubled customers. This analysis gave us the basis...... volume below the average of comparable banks OIV markings Conclusion Based on the analyses, we have concluded that it is possible to infer something about the banks' risk, by looking at the customers they deal with. A thorough analysis of three selected banks´ gives us a further insight...

 5. Den brede, folkelige debat om EU

  Dosenrode, Søren

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 6. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 7. Types of cationic complexes based on oxocentred tetrahedra [OM4] in the crystal structures of inorganic compounds

  The crystal structures of inorganic compounds comprising cationic complexes containing oxygen atoms coordinated tetrahedrally to metal atoms, or oxocentred groups [OM4], are considered. The linking of the [OM4] tetrahedra in the structures has been analysed and cationic complexes of different structures have been identified. The rules governing the linking of the [OM4] tetrahedra have been formulated and the cationic complexes have been subjected to a detailed systematic treatment on their basis. Data on the statistics of the bond lengths and bond angles in the [OM4] tetrahedra are presented. The bibliography includes 317 references.

 8. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 9. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 10. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 11. Mere åbenhed om bankernes risikoeksponering

  Grosen, Anders

  har synliggjort behovet for mere åbenhed om den enkelte banks risikoeksponering. Konkret foreslås ikke alene hyppigere offentlig rapportering om den enkelte banks risikoeksponering, men også mere ensartede og konsistente opgørelser af eksponeringen end der er lagt op til i de nye kapitaldækningsregler...

 12. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i ...

 13. Samtaler om Københavnerskolen:Begreper om politikk i studier av sikkerhetisering

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også mulighetene for ny teoretisk utvikling og refleksjon. Artikkelen identifiserer tre samtaler om politikk: For det første, en samtale om hvordan politikk er knyttet til intensjonalitet og handling. For det andre,...

 14. Nytt om runer, Nr. 6 (1991)

  1991-01-01

  Nytt om runer, sjette årgang, s. 3. Om runebibliografien, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar ftir deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Gottingen, s. 5. A New Runic Inscription from Norfolk, s. 6. New Runic Finds from Brandon, Suffolk, s. 8. Northumbrian Minisymposium, s. 11. A New Runic Inscription from Wijnaldum, Friesland, s. 12. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 13. ...

 15. Om de såkaldte fejlslutninger

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...

 16. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 17. Modélisation du raisonnement géométrique pour la programmation des robots

  Troccaz, Jocelyne

  1986-01-01

  Analyse des besoins en modélisation géométrique pour la robotique et définition d'un modèle approprié. Présentation du raisonnement géométrique pour l'automatisation de la préhension dans le contexte d'une tache d'assemblage et on propose une architecture de système pour la programmation automatique des robots de manipulation.

 18. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 19. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet ...

 20. En fortælling om AMU

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 1. Udforskning af dialoger om et regnehul

  Lindenskov, Lena

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 2. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 3. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 4. Nytt om runer, Nr. 3 (1988)

  1988-01-01

  INNHOLD:Nytt om runer, tredje årgang, s. 3.Det tredje internasjonale runesymposium, 1990, s. 3.Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk laboratorium, København, s. 4.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 8.Die Runenarbeit am Seminar flir deutsche Philologie, (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 11.Two Maeshowe Rediscoveries, s. 12.An Anglo-Saxon Runic Inscription from Leicestershire, England, s. 14.Dødsfall, s. 14.Adressene til sentrene for runeforskning, s. 15.Runforskning i Sve...

 5. Nytt om runer, Nr. 9 (1994)

  1994-01-01

  Nytt om runer, niende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 13. Neue Runenfunde aus Deutschland, s. 14. Epigraphical Runes in Worcester, s. 17. More Runes at Monte Sant' Angelo, s. 18. Runepinnen fra Viðey, Island, s. 20. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 21. Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 25. Mälardalens runsten...

 6. Nytt om runer, Nr. 4 (1989)

  1989-01-01

  INNHOLD: Nytt om runer, fjerde årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk laboratorium, København, s. 4. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 6. Die Runenarbeit am Seminar flir deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 10. Runic Finds from London, s. 12. A New Runic Inscription from South Humberside,England, s. 14. A New Find from Orkney, s. 15. A Runic Fragment from Eshaness, Shetland, s. 16. Arbetet vid Runverket, Stockholm...

 7. Nytt om runer, Nr. 8 (1993)

  1993-01-01

  Nytt om runer, åttende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 10. The Runic Stone at Cross Kirk, Eshaness, Shetland, s. 12. Runes in Two Anglo-Saxon Manuscripts, s. 15. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 20. Arbetet vid Runverket, Stockholm, s. 25. A Kensingtonian Inscription from Peru, s. 27. Adressene til sentrene f...

 8. Nytt om runer, Nr. 16 (2001)

  2001-01-01

  Nytt om runer, sekstende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 11. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 13. Verksamheten vid Runverket i Stockholm, s. 19. Fifth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, 16th–20th August 2000, Jelling, Denmark, s. 35. Thirteenth Annual Runic Mini-symposium, Orkney and Shetland, 2000...

 9. Om medicin og læring

  Ry Nielsen, Jens Carl

  2004-01-01

  Master of Public Administration (MPA) uddannelsen ved Handelshøjskolen i København er i fokus for denne artikel. Jeg vil sætte kritisk lup på den pædagogiske praksis, som den har udviklet sig på uddannelsen. Formål er både at blive klogere på denne praksis og at komme forslag til overvejelser om ...

 10. Berättelser om adoption

  Martinell Barfoed, Elizabeth

  2008-01-01

  Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. The way adoptees create meaning of “being adopted” is investigated; the way those stories are shaped culturally is also explored. The study was conducted in a qualitative tradition with a constructionist and narrative approach. The empirical ...

 11. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  Harste, Gorm

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artiklen...... er skrevet så den kan bruges som introduktion til Luhmanns kommunikationsteori og som en kommunikationsteoretisk fokuseret gennemgang af Luhmanns omfattende teoridannelse....

 12. Om: One tool for many (Indian) languages

  GANAPATHIRAJU Madhavi; BALAKRISHNAN Mini; BALAKRISHNAN N.; REDDY Raj

  2005-01-01

  Many different languages are spoken in India, each language being the mother tongue of tens of millions of people.While the languages and scripts are distinct from each other, the grammar and the alphabet are similar to a large extent. One common feature is that all the Indian languages are phonetic in nature. In this paper we describe the development of a translit eration scheme Om which exploits this phonetic nature of the alphabet. Om uses ASCⅡ characters to represent Indian language alphabets, and thus can be read directly in English, by a large number of users who cannot read script in other Indian languages than their mother tongue. It is also useful in computer applications where local language tools such as email and chat are not yet available. Another significant contribution presented in this paper is the development of a text editor for Indian languages that integrates the Om input for many Indian languages into a word processor such as Microsoft WinWord(R). The text editor is also developed on Java(R) platform that can run on Unix machines as well. We propose this transliteration scheme as a possible standard for Indian language transliteration and keyboard entry.

 13. Nettverk i arbeid : 3 caser om nettverksorganisering

  2007-01-01

  Hovedoppgaven handler om nettverk og nettverking. Her presenterer jeg noen nettverk nedenfra, fra begynnelsen før noen kan vite hvordan det vil gå. Den som vil nettverking nedenfra trenger vilje til endring, noen å alliere seg med, egnede verktøy, omstendigheter som lar seg endre og enda noe i tillegg. Ostentativ kunnskap er kunnskap som læres gjennom praktisk erfaring, som vi kan ta til oss når noen peker, forklarer og gjør sammen med oss. Narrativer kan formidle ostentativ kunnskap. Det...

 14. De utvalda : om antisemitism i Sverige

  Johansson, Niclas

  2013-01-01

  Uppsatsen handlar om hur fyra judiska personer upplever antisemitism i Sverige. De har svarat på frågor som rör två teman, antisemitism och Israelkritik/antisionism. Informanterna har inte personligen utsatts för antisemitism i stor utsträckning, däremot upplever de att antisemitismen finns mer utbrett på andra platser i Sverige. Israelkritik upplever de enbart som antisemitism när den är obalanserad och när media anklagar judar kollektivt för vad som sker i Israel/Palestina. Sionism ser de d...

 15. Nytt om runer, Nr. 14 (1999)

  1999-01-01

  Nytt om runer, fjortende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.Recent Finds of Anglo-Saxon Runes, s. 9. Merovingertids runfynd in Ardennerna, Frankrike, s. 12.Modern Runestones Found in 1994 in Rûnes, France, s. 14.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s.15.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 16.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 19.Runer i Hagia Sofia i Istanbul, s. 26.Ännu ett runfynd i Hag...

 16. Nytt om runer, Nr. 10 (1995)

  1995-01-01

  Nytt om runer, tiende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s. 9.A Runic Fragment from Lincoln, s. 10.Two Runic Inscriptions from the Northern Isles, s. 12.Notiz zur Scherbe von Osterrönfeld, s. 13.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 14.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 18.Old English and Old Frisian Runic Inscriptions: Databank at Katholische Universitä...

 17. Nytt om runer, Nr. 13 (1998)

  1998-01-01

  Nytt om runes, trettende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.A New Runic Coin Type from Norfolk, England, s. 12.Ett nyfunnet runstensfragment från Hitis i Åboland, Finland, s. 14.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s. 16. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 18.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 19.Addresses of Centres for Runic Research, s. 29. The Fifth International Symposium on Runes a...

 18. Nytt om runer, Nr. 12 (1997)

  1997-01-01

  Nytt om runer, tolvte årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.An Anglo-Saxon Runic Ring, s. 11.Runes at the Royal Opera House, London, s. 12.An Inscribed Disc from the River yare near Norwich, s. 13.Eine neue Runeninschrift in den Niederlanden: Bergakker, s. 15.Editor's Note in the New Find from Bergakker, s. 17.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s.18.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 20.New Runi...

 19. Nytt om runer, Nr. 17 (2002)

  2002-01-01

  Nytt om runer, syttende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 12. Weitere angelsächsische Runen in Rom, s. 17. A Runic Fragment from Orkney, s. 18. Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homilieboka, s. 20. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 21. Verksamheten vid Runverket i Stockholm, s. 25. The “AVM” Stone from Minnesot...

 20. Nytt om runer, Nr. 11 (1996)

  1996-01-01

  Nytt om runer, ellevte årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 13. The Rune-Stone in Uden, the Netherlands, Is Modern, s. 14. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 15. Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 16. Das Vierte Intemationale Symposium über Runen und Runeninschriften in Göttingen, 4.-9. August 1995, s. 20. "Det åttende ...

 1. Nytt om runer, Nr. 7 (1992)

  1992-01-01

  Nytt om runer, sjuende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 3. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 5. New runic fragment from the Isle of Man, s. 6. German runes in Kent?, s. 7. Comment on the Boarley inscription, Kent, s. 8. Comment on the deer's antler from Brandon, Suffolk, s. 8. Runen aus neuerer Zeit, s. 9. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 10. ...

 2. Data i stakkevis om døde grise

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 3. Rapport om kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v

  Edlund, Hans Henrik

  Rapporten vedrørende ordningen, hvor boligsælgere kan undgå ansvar for mangler ved at fremlægge en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring for køber. Det konkluderes, at ordningen på det overordnede plan fungerer tilfredsstillende. Samtidig påpeges dog en lang række punkter, hvor de...

 4. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 5. The OMS3 JGrass-NewAge Environmental Modelling System

  Formetta, G.; David, O.; Rigon, R.

  2012-12-01

  The need for integrated analysis, and the multiplicity of possible goals in analyses that require hydro-biophysical modelling, necessitates more than ever the capability of composing modelling solutions with parts of known quality, which are transparent to users and consist of reusable model components. Moreover, modern hydrological modelling requires interaction with GIS tools to allow visualizations and the data-processing necessary to synthesise knowledge from high volumes of inputs and outputs data. Last but not least, doing science that is reproducible has requirements that go beyond the computational issues to embrace the possibility to inspection the tools, and easy compare modelling solutions by third party groups. The JGrass-NewAge system was born in order to satisfy these requirements. It is based on the geographic information system uDig-JGrass, and is composed of two parts: (i) the system of visualization of the data and of the results based on uDig; (ii) the modelling components. The latter are implemented as OMS3 components which can be connected or excluded at runtime, according to the needs and works seamlessly inside the uDig Spatial Toolbox. The system is based on a hillslope-link geometrical partition of the landscape, thus the basic unit, where the water budget is evaluated, is the hillslope, and each one of them drains into a single associated link rather than cells or pixels. To this conceptual partition corresponds an implementation of informatics that uses vectorial features for channels, and raster data for hillslopes. The mass budget for each hillslope can be performed in two ways: according to a modification of Duffy dynamical model of hillslope runoff or according to HyMod lumped model. Differently from traditional rainfall-runoff models where the discharge is usually given at the outlet of a catchment, the discharge is evaluated in each link of the river network according to a procedure presented in Cuencas model. The system includes

 6. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 7. Utbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltall

  Berner, Endre; Olving, Marius

  2013-01-01

  Med utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og me...

 8. Almere, RGBG binnenste buiten, een ontwerpend onderzoek naar strategische ruimtelijk ingrepen om de cognitieve kaart van de bewoners en gebruikers van Almere te verbeteren.

  Bois, G. de, Peter; Houtman, Laurine

  2012-01-01

  De Strategische RGBG Scenario Methode is een zelfontwikkeld analyse-, ontwerp- en evaluatie-instrument om bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden beter en sneller op hun inhoudelijke prestaties, kwaliteit en strategische kenmerken te kunnen onderzoeken. Daarnaast is het een waardevol communicatiemiddel dat in staat is om een veelvoud van belangen, opvattingen, visies en feiten met elkaar in verband te brengen. In deze publicatie is deze methode toegepast op ontwerpvoorstellen vo...

 9. Meer mogelijkheden om in te spelen op lage zoutopname

  Voogt, W.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  De komende jaren worden de spuinormen steeds strenger en moeten tuinbouwbedrijven het water steeds meer gaan hergebruiken. Dan zijn planteigenschappen als zoutgevoeligheid of een lage zoutopname nog belangrijker dan nu. Het is dus zaak om daar meer zicht op te krijgen om goed te kunnen sturen.

 10. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 11. Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer, udarbejdet af COWI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer, udarbejdet af COWI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Sveriges kommuner och kampen om kreativiteten : om Richard Floridas teori i svenska kommuner

  Bergman, Malin

  2010-01-01

  Flera svenska kommuner använder sig av den amerikanska professorn Richard Floridas teori om den kreativa klassen och ”creative cities” i sin marknadsföring. Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka om svenska kommuner är kreativa enligt Floridas teori. En jämförande fallstudie har gjorts där tre kommuner som använder sig av Florida i sin marknadsföring har undersökts. Kommunerna är Södertälje, Botkyrka och Ronneby. De tre kommunerna har jämförts med hela riket Sverige, Sveriges tre sto...

 13. Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

  Rasch, Astrid

  2015-01-01

  Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postk...... postkolonialt vokabular vil et sådant forløb også kunne give diskussioner om, hvad der er særligt ved den selvbiografiske genre og give eleverne mulighed for at reflektere kritisk over deres egen uddannelsessituation....

 14. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 15. Børns idéer om kroppen

  Stougaard, Birgitte

  2010-01-01

  Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?......Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?...

 16. OM-VPE grown materials for high efficiency solar cells

  Saxena, R.; Cooper, B., III; Ludowise, M.; Borden, P.; Gregory, P.

  1980-01-01

  Organometallic sources are available for all the III-V elements and a variety of dopants; thus it is possible to use the technique to grow a wide variety of semiconductor compounds. AlGaAsSb and AlGaInAs alloys for multijunction monolithic solar cells were grown by OM-VPE. While the effort concentrated on terrestrial applications, the success of OM-VPE grown GaAs/AlGaAs concentrator solar cells (23% at 400 suns) demonstrates that OM-VPE is suitable for growing high efficiency solar cells in large quantities for space applications. In addition, OM-VPE offers the potential for substantial cost reduction of photovoltaic devices with scale up and automation and due to high process yield from reproducible, uniform epitaxial growths with excellent surface morphology.

 17. Kernesund familie – er der noget om snakken?

  Lassen, Marie Therese; Andersen, Jens Rikardt; Astrup, Arne Vernon

  I denne artikel gennemgås 4-5 udvalgte påstande om mælk, fremsat i de meget populære og omdiskuterede bøger om »Kernesund familie«, der er udgivet på Politikens Forlag. De mange fremsatte påstande har mange mennesker taget til sig som sande, mens mange praktiserende kollegaer har ønsket mere...

 18. Thor Lange: "Digtet om Peleus' og Thetis' Bryllup" (= Catul 64)

  Bloch, David Kristian

  2009-01-01

  Artiklen er en genudgivelse af Thor Langes oversættelse af Catuls epyllion (digt 64) om Peleus og Thetis' bryllup. Oversættelsen er her blevet forsynet med indledning og noter.......Artiklen er en genudgivelse af Thor Langes oversættelse af Catuls epyllion (digt 64) om Peleus og Thetis' bryllup. Oversættelsen er her blevet forsynet med indledning og noter....

 19. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 20. Kants opgør med fysikoteologien - og nogle bemærkninger om intelligent design

  Jepsen, Per

  Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design......Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design...

 1. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible...

 2. Beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv

  Østrup, Anne

  2012-01-01

  25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012.......25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012....

 3. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  IG. Seregeg; Suzuki, T

  2012-01-01

  Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos) dan OMS-786b (temephos) dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF) terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan ses...

 4. Den chipløse man og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi

  Strøm, Georg

  Disse noveller handler om hvad du kan vente dig de næste ti år, og om de mennesker som skaber rammerne for din tilværelse. Hvis du tror, der er tale om nørder som sidder alene og hamrer løs på en computer, mens de drikker cola og spiser kold pizza, må du tro om igen. Der er tale om mænd og kvinder...

 5. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens...... forstand. Der argumenteres med støtte i retspraksis for, at de lempelige regler skal fortolkes bredt, således at alle handlinger eller undladelser fra en offentlig myndigheds side, som private ikke kan udøve, anses for myndighedsudøvelse i lovens forstand....

 6. Om undran inför sociologerna

  Korpi, Walter

  2013-01-01

  Sociology of everyday life aided by participant observation indicates that in the lifeworld, sociologists of today can be classified into a fivefold typology (from the highest to the lowest): 1. Pegasuses (such as Bordieu, Foucault and Habermas) 2. Pegasus-groomers 3. Tree-huggers 4. Stump-sitters 5. Moles. The paper analyses the styles of life, letters, and work of these different types as well as their impact on the progress of sociology. Sociologisk Forsknings digitala arkivUrsprunglig...

 7. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 8. Rådmenn om ledelse, styring og endringsvillighet

  Klettgjerde, Susanne

  2015-01-01

  I denne oppgaven har seks rådmenn blir intervjuet om balansen mellom styring og ledelse og deres endringsvillighet som følge av dette. Valget falt på semistrukturert intervju på grunn av kompleksiteten til rådmannrollen som vanskeliggjør å forutse alle de faktorer som påvirker dem. De intervjuede lederne er rådmenn i Bø, Oppdal, Orkanger, Rennebu, Søndre Land og Ås. I oppgaven er disse omtalt som med navnene til kommunen. Oppgaven utforsker om rådmannens sin endringsvillighet er knyttet til s...

 9. Albertine og fortelleren. Om det etiske hos Proust

  Ytre Arne, Synne

  2013-01-01

  Denne oppgaven dreier seg om Albertine, en av de kvinnelige protagonistene i Marcel Prousts (1871- 1922) À la recherche du temps perdu (På sporet av den tapte tid) (1913-1927). Albertine-figuren har generelt vært gjenstand for lite oppmerksomhet i litteraturen skrevet om Prousts roman. En nærlesning av La Recherche viser imidlertid at hun spiller en sentral rolle for forståelsen av dette verket, og da særlig med hensyn til dets etiske dimensjon. Jeg har latt meg ins...

 10. Intern kontroll : - En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll

  Huldt, Martin; Björksved, Patrick

  2014-01-01

  Sammanfattning: ”Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll” Datum:  2014-06-11 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,                 Mälardalen Högskola Författare: Patrick Björksved, Martin Huldt Titel: Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll Handledare : Magnus Linderström Nyckelord: Intern kontroll, intern revision, intern styrning, COSO-modellen, Lean product...

 11. Projekt om Humor i forhold til tabuer

  Corstorphine, Clara Louise; Nørgaard, Asta; Rudolf, Emil Sevel; Ouahmane, Yasmin; Belkacem, Sarah; Hoppe, Dagny Bach; Harttung, Sebastian Alexander Frier; Madsen, Amalie

  2016-01-01

  The following paper analyses, through the use of Peter McGraw and Caleb Warren’s Benign Violation Theory and Christine Béal and Kerry Mullan’s analysis theory, how our chosen comedians use humour to portray taboo, specifically violence within personal relationships (marriage, family etc.). The analysis builds upon three chosen cases of humour in which the portrayal of violence in personal relationships is central. These cases are as follows; Jonatan Spang’s stand-up comedy show Familie, Ander...

 12. Læring i videnssamfundet

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier.......Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier....

 13. Det danske udvalg i Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer

  Agerholm, Niels; Hedelund, Per

  2012-01-01

  Det danske udvalg inden for Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer (NVF-ITS) repræsenterer den danske ITS-branche bredt. De i alt 16 deltagere fordeler sig på Vejdirektoratet, de største kommuner, rådgivere, leverandører og forskningsinstitutioner indenfor ITS-området....

 14. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Full Text Available cters that identifies an abstract or physical resource. FuGE (http://fuge.sourceforge.net/) is a model of the shared compon...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ... type=fuge:Ontology_source/> rce> The source... maxOccurs=1> A URI is short for Uniform Resource Identifier.

 15. Dansk-indisk forskningssamarbejde om luftforurening og klima

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er langt med en plan om et fælles dansk-indisk miljø- og klimaforskningscenter i samarbejde med Delhi Universitet. I februar rejste tre DMU-forskere til den indiske hovedstad for at komme videre med planerne....

 16. Kommunikation handler også om at tie stille

  Hermansen, Judy

  2012-01-01

  Med mindre det lige drejer sig om brugsanvisninger, så er rigtig god kommunikation kendetegnet ved, at den ikke siger ALT. Der bliver overladt lidt til fantasien, og læseren bliver inviteret med ind som medproducent af teksten. Den gren af kommunikationsforskningen, som hedder receptionsteori, ha...

 17. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 18. STYR DIG! - en analyse af coachingens mantra om, at vi skal tage styringen med vores liv

  Jepsen, Anna V.

  2009-01-01

  Coaching is now a major trend in Denmark, one addressing organizational management issues as well as the private issues of individuals. Yet despite its prevalence there is hardly any focus on the differences in approaches to coaching and coaching firms seldom spell out which approach they take. Common to the different approaches is an emphasis on helping the person to be self-governing, that is to say, autonomous, but it is often unclear what this means. The purpose of this thesis is therefor...

 19. 21211 Vejledning til øvelser i uorganisk kvalitativ analyse, stofidentifikation og noter om sikkerhed

  Berg, Rolf W.

  1999-01-01

  The instruction is a A-4 format book on inorganic analytical student experiments on reactions inaqueous solution. It covers about half of the elements in the periodic table, i.e. the mostimportant ones : H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br...

 20. Mysteriet om fuck- en semantisk analyse af den emotive interjektion fuck i det danske sprog

  Schmidt, Anders Thorup; Tromholt-Richter, Julius; Vilutyté, Justina; Brandt Køppen, Laura Christiane; Svendsen, Marie Louise

  2015-01-01

  All words have a set meaning which is always being approached by the users in the process of communication. Even though a word is meant to refer to a precise unit of known reality (both things of the material world and the universe of conceptualized ideas), during the conversation people tend to imply more than they express only with words. In the Danish language the word fuck has new semantical meanings attached to it, which help to express the variety of feelings depending on the situation ...

 1. Hvad tror forbrugeren om BSE, CLA, transfedtsyrer og andre nye "påfund"

  Brunsø, Karen

  2002-01-01

  Forbrugerne modtager dagligt mange forskellige informationer om fødevarer og sundhed. Informationer om hvad der er godt for helbredet, hvad der er sundt og hvorfor, men også om hvad der kan skade helbredet, og hvad der er en risiko ved. Især har der i de senere år været et antal 'sager' fremme om...

 2. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

  Hansen, Knud Erik; Hansen, Annette Heron; Kalkan, Hakan;

  De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og  utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparteadfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne im...

 3. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 4. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 5. Svenskt/danskt greenkeeperutbyte om pesticidfri skötsel

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet.......Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet....

 6. Om saneringsproceduren i Gl. Hjørring

  Jorn, T.

  Notatet indeholder en beskrivelse af en del af arbejdet med at tilvejebringe en saneringsplan i området Gl. Hjørring i Hjørring kommune. Det er den første af foreløbig to beskrivelser af saneringsproceduren i provinsen. Et tilsvarende notat om proceduren for en sanering i Helsingør kommune er ved...... at blive udarbejdet. Formålet med disse beskrivelser af konkrete eksempler på forløb af saneringsprocessen er at etablere et grundlag for en vurdering af de juridiske og administrative forhold, der ofte kan gøre det kompliceret at gennemføre en saneringssag. I dette notat om saneringsproceduren i Gl...

 7. New directions and challenges for the O&M committee

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 8. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 9. Udspil om læring i arbejdslivet

  . Der mangler dog et generelt overblik over feltet arbejdspladslæring. Det råder antologien UDSPIL OM LÆRING I ARBEJDSLIVET nu bod på. Bogen er den første udgivelse fra Learning Lab Denmark. Bag bogen står en række forskere tilknyttet konsortiet Workplace Learning. I bogen gennemgår forfatterne...

 10. Projekt READ - sammen om læsning

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 11. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 12. Analysing EWviews

  Jelsøe, Erling; Jæger, Birgit

  2015-01-01

  When analysing the results of a European wide citizen consultation on sustainable consumption it is necessary to take a number of issues into account, such as the question of representativity and tensions between national and European identies and between consumer and Citizen orientations regarding...

 13. Feeding pattern a dual risk? otitis media (OM and early childhood caries (ECC

  P. Sangeetha

  2014-04-01

  Full Text Available Purpose: To determine the prevalence of Otitis media (OM and Early childhood caries (ECC and their coexistence in children with a history of faulty feeding patterns. Method: Children aged 5 years and below were recruited at random from dental and medical hospitals. Parents of these children were posed with questions about the feeding methods, feeding patterns such as duration, frequency, position, burping, specific childhood illness etc. Children (120 were examined for ECC by a Paedodontist and OM by an Otolaryngologist and were segregated into three groups i.e. Control group, ECC group and OM group respectively. The ECC group was sub grouped into ECC only and ECC&OM group. The OM group was also similarly sub grouped into OM group and OM&ECC group. Collected data were tabulated and subjected for statistical analysis using Pearson Chi – square test. Results: Prevalence of ECC, OM, and their coexistence increased with age P < 0.001, whereas gender difference was not statistically significant. Overall Prevalence of their coexistence in children was 51.25%. Significant percentages (25% of children in the OM group were fed in supine position. Children fed on demand (47.5% experienced ECC. overall 85% (p=.017 of children had coexistence of ECC&OM fed on demand and during bed time. Significant numbers of children who were burped occasionally after feeding (35% or were not burped at all (12.5% were affected with both ECC and OM. Conclusion: Prevalence of their coexistence was higher in children with OM. Significant association existed between on demand feeding and ECC; supine feeding position and OM. Risk factors in common for both the disease were combined feeding position, on demand, bed time feeding and occasionally burping.

 14. Politiken, Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (Web), Politiken (web), Dabladet Ringkjøbing Skjern (web)

  Lauritsen, Jens

  2014-01-01

  Politiken 01.01.2014 14:16 Danskerne skød nytåret ind med et brag, men for enkeltes vedkommende gik det galt, da nytårskrudtet blev tændt. Skadestuerne har behandlet 73 personer for fyrværkeriskader mellem klokken 18 i aftes og klokken 06 i morges. Det viser en optælling, som Politiken har foreta...... foretaget på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Artiklen er også bragt i: Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (web), Politiken (web), Dagbladet Ringkjøbing Skjern (web)....

 15. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 16. Fortid nr 4/2011. Historier om mennesket

  2011-01-01

  Leder. Av Sveinung Boye og Kristin Lie (side 5) Intervju med Eva Österberg. Av Aslak Kittelsen og Kristin Li (side 6–11) Artikler: Studie av menneskelig virksomhet: En gjennomgang av masteroppgaver i historie levert våren 2011. Av Caroline Juterud (side 12–13) Den omoderna människan – och den moderna individen. Av Eva Österberg (side 14–19) Kvinnesyn på 1700–tallet. Av Hilde Sandvik (side 20–22) Samtaler ved Cajamarca: Fortellinger om religion og humanitet. Av Knut Aukrust ...

 17. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...... dyreste på markedet. Mere relevant i en dansk sammenhæng er billige skibsbaserede minidroner. Sådanne UAV-systemer er imidlertid betydeligt mere følsomme overfor de ekstreme vejrforhold i Arktis, samtidig med at deres operationsradius er meget begrænset....

 18. Transportvaneundersøgelsen:Faktaark om transportens tidsfordeling

  Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

  2012-01-01

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

 19. Tidal Forces in Reissner-Nordstr\\"om Spacetimes

  Crispino, Luís C B; Oliveira, Leandro A; de Oliveira, Ednilton S

  2016-01-01

  We analyze the tidal forces produced in the spacetime of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We point out that the radial component of the tidal force changes sign just outside the event horizon if the charge-to-mass ratio is close to $1$ unlike in Schwarzschild spacetime of uncharged black holes, and that the angular component changes sign between the outer and inner horizons. We solve the geodesic deviation equations for radially falling bodies towards the charged black hole. We find, for example, that the radial component of the geodesic deviation vector starts decreasing inside the event horizon unlike in the Schwarzschild case.

 20. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 1. En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement

  Hidle, Kari-Mette Walmann

  2013-01-01

  In this study, the process leading up to the adoption of the Norwegian Same-sex marriage laws is taken as an example of how normativity is institutionalized in a field related to the religious dimensions of life, in a pluralized society. A comparative analysis of interpretations of the personal identity and the norm for the primary human affiliation in three categories of documents is performed, based on Robert Cumming Neville’s hypothesis of theology as symbolic engagement. These documents a...

 2. Kampen om det 'ægte' ægteskab - en analyse af den parlamentariske debat om kønsneutralt ægteskab

  Seide Mortensen, Lotte

  2012-01-01

  The thesis carries out a discourse analysis of the parliamentary debate on gender neutral marriage legislation in Denmark from 2006 to 2012. In the identification of discourses, a queer theoretical approach will be applied to the analysis of how the debate concerning gender neutral marriage legislation builds upon normative perceptions of gender, sexuality, family and kinship. This approach will among other utilise Judith Butler’s perspectives on heteronormativity and the associated hetero...

 3. Health, Food and Sustainability

  Pedersen, Kirsten Bransholm; Land, Birgit

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres relationerne mellem bæredygtighed og sundhed. Der opstilles paradoks om at der på trods af stort fokus og investering af ressourcer indenfor sundhed og bæredygtighed synes problemernes omfang at vokse. Artiklen peger på, at der må skabes en samlet forståelse af de to felters...

 4. Final technical report; Mercury Release from Organic matter (OM) and OM-Coated Mineral Surfaces

  Aiken, George

  2014-10-02

  This document is the final technical report for a project designed to address fundamental processes controlling the release of mercury from flood plain soils associated with East Fork Poplar Creek, Tennessee near the U.S. Department of Energy Oak Ridge facility. The report summarizes the activities, findings, presentations, and publications resulting from an award to the U.S. Geological that were part of a larger overall effort including Kathy Nagy (University of Illinois, Chicago, Ill) and Joseph Ryan (University of Colorado, Boulder, CO). The specific charge for the U.S.G.S. portion of the study was to provide analytical support for the larger group effort (Nagy and Ryan), especially with regard to analyses of Hg and dissolved organic matter, and to provide information about the release of mercury from the floodplain soils.

 5. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 6. Brytninger mellom konvensjoner i meieribransjen : Om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping

  Stræte, Egil Petter

  2006-01-01

  Denne avhandlinga handler om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping. De fleste norske meieribedrifter er en del av meierisamvirket, Tine, som karakteriseres ved å ha en hierarkisk organisasjonsstruktur og en standardisert industriell produksjon. For å forstå mer om nyskaping – eller innovasjon – i en bransje trengs mer enn kunnskap om bedriftenes indre forhold. Det er nødvendig å studere relasjoner og produkter i hele produksjonskjeden fra bonde til forbruker for å forstå endringer i ...

 7. "Jag kan ta hand om mig själv!" : En kvalitativ studie om kvinnliga väktare.

  Yousif, Sabrina; Henriksson, Elenore

  2014-01-01

  Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att studera hur identitetsskapande sker för enskilda normbrytande individer på den svenska arbetsmarknaden och deras egna upplevelser av att arbeta i ett mansdomsinerat yrke. Uppsatsens frågeställning är följande: ”hur identifierar sig kvinnliga väktare med sin yrkesroll?”. För att besvara vår frågeställning har vi studerat individernas egen uppfattning om sin yrkesroll, eventuella hinder och möjligheter som upplevs i arbetet samt hur interaktion oc...

 8. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  Janina Skrzyczyńska

  2012-12-01

  Full Text Available Studies on flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion were carried out between 2001 and 2003 in the area of 77 localities, situated in 20 communes. A systematic list of fallow land flora was made and its variation with respect to occurrence frequency, biological spectrum, persistence and belonging to geographic-historical and sociological-ecological groups was analyzed. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion includes 442 species included in 60 families and 241 botanical genera. The most numerous group comprises very rare, rare and quite frequent species. In the floristic composition of the analysed flora, apophytes (72.2% predominate over anthropophytes (2.8% as well as perennials (61% over ephemerals (39%. Considering the biological spectrum of flora, hemicryptophytes (49% and terophytes (32% predominate over other life forms. Forest and shrub species (18.5% as well as meadow (17% and xerothermic sward plants (17.4% have the largest share in the flora. The abundant occurrence of segetal (15.8% and long-lived ruderal communities (8.1% was also noted. Moreover, the occurrence of 25 species endangered with extinction in fallow land communities of the Południowopodlaska Lowland was noted. They are as follows: Nigella arvensis, Potentilla recta, Platanthera chlorantha, Agrostemma githago, Prunella grandiflora, Populus alba, Silene tatarica, Papaver argemone, Papaver rhoeas, Veronica polita, Hieracium floribundum, Bromus secalinus, Polygonum bistorta, Geum alleppicu, Astragalus arenarius, Centaurium erythraea, Veronica agrestis, Veronica verna, Cirsium rivulare, Allium oleraceum, Hierochloë odorata, Chenopodium polyspermum, Vinca minor, Dipsacus silvestris and Campanula latifolia.

 9. Finnes det lesere til avisen om 30 år? : en undersøkelse om barn og unges avislesing og deres refleksjoner over avisen som medium

  2003-01-01

  Det vil fortsatt finnes avislesere om 30 år, men hva slags aviser avhenger av avisene selv, og om de tar dagens barn og unge på alvor. De fleste av de 24 skoleelevene, som i fire måneder gjennom spørreskjemaer, gruppediskusjoner og skriftlige oppgaver reflekterte over sin avislesing, ønsker å kunne lese avis også i framtiden, enten på papir eller på nett. De oppfatter papiraviser som mer seriøse enn nettaviser. De er opptatt av sladrestoff, men for dem betyr sladder også å bry seg om hva som ...

 10. "Det er jo et psykisk spill...". En kvalitativ forskningsstudie om elevers opplevelse av digital mobbing, og deres tanker om hvordan dette kan forebygges i skolen

  Følstad, Lene

  2015-01-01

  Selv om digital mobbing er et forholdsvis nytt fenomen, har interesse fra forskere økt de siste årene. Mobbing på nett har fått en større plass i media, men uenighet om hvordan digital mobbing skal defineres og forstås, er med og kompliserer forskningen på fenomenet. Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelser og erfaringer med digital mobbing, og samtidig få et innblikk i hvordan skoler forebygger mobbing på nett og hvilke tiltak elevene selv mener burde vært igangsat...

 11. Intracameral phenylephrine and ketorolac injection (OMS302 for maintenance of intraoperative pupil diameter and reduction of postoperative pain in intraocular lens replacement with phacoemulsification

  Lindstrom RL

  2014-09-01

  Full Text Available Richard L Lindstrom,1 James C Loden,2 Thomas R Walters,3 Steven H Dunn,4 J Steven Whitaker,5 Terry Kim,6 Gregory A Demopulos,5 Khiun Tjia7 1Minnesota Eye Consultants, Minneapolis, MN, USA; 2Loden Vision Centers, Goodlettsville, TN, USA; 3Texan Eye Care, Austin, TX, USA; 4Houston Eye Associates, Houston, TX, USA; 5Omeros Corporation, Seattle, WA, USA; 6Duke University Eye Center, Durham, NC, USA; 7Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands Background: The purpose of this study was to evaluate the effect of OMS302 on intraoperative pupil diameter and early postoperative ocular pain when administered during intraocular lens replacement surgery.Methods: Four hundred and six patients (406 study eyes; 202 in the OMS302 group and 204 in the placebo group were entered into this randomized, double-masked, placebo-controlled, multicenter Phase III study, which was conducted at 15 centers in the USA and the Netherlands. The patients received OMS302 (60.75 mM phenylephrine HCl and 11.25 mM ketorolac tromethamine or placebo in irrigation solution during intraocular lens replacement. No other changes in procedure were required. Coprimary endpoints were change in pupil diameter over time from surgical baseline to end of procedure and patient-reported ocular pain during the first 12 hours postoperatively. Secondary endpoints included additional measures of pupil diameter and postoperative pain. Results: OMS302 was superior to placebo in maintaining intraoperative mydriasis, preventing miosis, and reducing postoperative pain. The weighted mean (standard error difference (OMS302 – placebo in change in the area under the curve from baseline for pupil dia­meter was 0.590 ([0.049]; 95% confidence interval 0.494 to 0.686; P<0.0001. For ocular pain scores, the weighted mean (standard error difference was –4.580 ([1.192]; 95% confidence interval –6.917 to 2.244; P=0.0002. All secondary efficacy results favored OMS302. Specifically, analyses supporting

 12. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  IG. Seregeg

  2012-09-01

  Full Text Available Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos dan OMS-786b (temephos dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan sesudah penebaran. Pada penelitian ini chlorpyrifos terlihat sedikit lebih berpengaruh (effective dibandingkan dengan temephos. Pengaruh dari temephos" sa'nd granules" sebagai formulasi pem­banding hanya berlangsung paling lama satu minggu, pada penggunaan dosis sebesar lppm. Keadaan dasar selokan dengan endapan lumpur yang tebal diperkirakan telah melumpuhkan daya kerja temephos SG, yang langsung tenggelam ke dasar selokan setelah penebaran. Hal ini berbeda dengan formulasi chlorpyrifos dan temephos yang bersifat lepas terkendali (CRF, berada dalam suatu keadaan yang tetap mengapung di atas permukaan air. Chlorpyrifos dapat memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 70 - 94% pada minggu ke 5-8 dan terhadap pupa sebesar 87% pada minggu ke 6 dan 92% pada minggu ke 7. Temephos CRF memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 90-96 % pada minggu ke 4-8 dan menurun menjadi 75-96% pada minggu ke 8-9.

 13. Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknader

  Langfeldt, Liv; Røste, Rannveig

  2009-01-01

  Utgangspunktet for denne rapporten er studier av tverrfaglighet i våre naboland og en henvendelse fra Norges forskningsråd om muligheten for en studie av tverrfaglighet i Norge. Studien kartlegger grunnlaget for analyser av tverrfaglighet basert på Forskningsrådets søknads- og prosjektdatabaser. Det undersøkes om Norges forskningsråd har databaser og registreringsrutiner som er egnet til å kartlegge omfanget av tverrfaglighet i sin søknads- og prosjektportefølje, og til å overvåke om suksessr...

 14. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 15. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 16. Seansar og minnet om dei døde

  Kalvig, Anne

  2012-01-01

  At dei døde lever vidare i minnet vårt, er ingen oppsiktsvekkande påstand i det norske samfunnet. På kva måte eit slikt etterliv går føre seg, utgjer likevel førestillingar og praksisar av ymse og omdiskuterte slag. Døde som lever i minnet er ei gamal førestilling som me i Noreg har skriftlege vitnemål om alt frå norrøn tid. Både det gode minnet, og dommen over kvar ein død, skulle i vikingane sitt verdsbilete for all tid overskrida døden som grense.

 17. En studie om högstadieelevers lunchvanor

  Abrahamsson Nordin, Jennifer; Lundmark, Emma

  2011-01-01

  Bakgrund: Intag av en balanserad skollunch har associerats till hälsosamma matvanor i övrigt, däribland bättre måltidsordning och mer hälsosamma mellanmål.Syfte: Att undersöka elevers lunchvanor under skoldagar vid en högstadieskola i Arjeplog och en i Arvidsjaur.Metod: En enkät delades ut till 110 elever i årskurs 8 och 9 i Arjeplog och Arvidsjaur. Enkäten frågade efter elevernas lunchvanor, om intag av utrymmesmat samt frukt och grönsaker.Resultat: Fyra av fem elever åt skollunch dagligen (...

 18. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

  Olav Kasin

  2015-03-01

  Full Text Available This article highlight the goal of 20 percent male employees in Norwegian kindergartens as a contribution to promoting gender equality. We conducted two studies showing different expectations towards men and women. Informants are positive to increasing the number of men, but in the two surveys they expressed conflicting expectations towards the role of men in kindergartens. In the survey among male preschool students they have objections to recruit men as a group because they are men (Kasin et al. 2010. In the survey among employees in kindergartens they desire men just because they are men, different from women. Their rationale is that this creates diversity (Kasin and Slåtten 2011. We discuss this seeming contradiction in the informants' views on the basis of different perceptions about gender. By using different levels of analysis we show how male employees can be understood in several ways that promotes gender equality. At the societal level, several men in kindergarten can be seen as part of a liberal policy to promote equal rights and opportunities for labor force participation. At the institutional level, gender equality depends on activities in the educational program. At the individual level equality can be understood as practices among each employee that prevent stereotyped gender understanding, and through these practices give children equal opportunities across gender divides. Our own research indicates that exclusive focuses on the representation of male employees in kindergartens are likely to conceal rather than to clarify a need to develop educational practices that promote gender equality. Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner i barnehagen. Informantene er positive til flere menn, men i de to undersøkelsene uttrykkes det motstridende

 19. Asymptotic Reissner-Nordstr\\"om solution within nonlinear electrodynamics

  Kruglov, S I

  2016-01-01

  A model of nonlinear electrodynamics coupled with the gravitational field is studied. We obtain the asymptotic black hole solutions at $r\\rightarrow 0$ and $r\\rightarrow \\infty$. The asymptotic at $r\\rightarrow 0$ is shown, and we find corrections to the Reissner-Nordstr\\"om solution and Coulomb's law at $r\\rightarrow\\infty$. The mass of the black hole is evaluated having the electromagnetic origin. We investigate the thermodynamics of charged black holes and their thermal stability. The critical point corresponding to the second-order phase transition (where heat capacity diverges) is found. If the mass of the black hole is greater than the critical mass, the black hole becomes unstable.

 20. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 1. Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  Siri Homlong

  2011-11-01

  Full Text Available I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen. Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikationURN:NBN:no-29967

 2. Værdifuld kritik: Filosofiske bemærkninger om kritikbegrebet

  Andreasen, Torben E.

  Forskellige opfattelser af kritikbegrebet analyseres og diskuteres. Forskellige uforpligtende begreber om kritik analyseres - især foucaultsk-inspirerede - men findes ikke-brugbare. Et mere substantielt kritikbegreb fremlægges: et sokratisk inspireret (men også Jesus-inspireret) begreb om kritik ...

 3. Tør investeringsjeget kritisere sig selv og tænke sig om?

  Larsen, Steen Nepper

  2015-01-01

  Anmelder på anmodning af red. Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christensen og Stefan Gaarsmand: "Pengene og livet – historier om marked og moral"......Anmelder på anmodning af red. Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christensen og Stefan Gaarsmand: "Pengene og livet – historier om marked og moral"...

 4. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 5. Behavior on O/M ratio for Am containing MOX fuel

  As a part of low decontaminated fast reactor fuel development, Alpha-Gamma Section has performed the researches and developments for the fabrication technique and material property evaluation of MA containing MOX fuels. As a representative element of minor actinides, americium (Am) is selected here. MOX fuels containing Am by a maximum of 5 wt% (Am-MOX fuel) have been remote-fabricated in hot cells. In order to obtain high burnup, it is important to control appropriately the oxygen over metal ratio (O/M ratio) of the fuel during fabricating and storing. The behavior on the O/M ratio of Am-MOX fuel had been observed and would be presented in this report. In an air atmosphere, the weight of Am-MOX fuel increased relatively rapidly, which change rate strongly depended on the initial O/M ratio. The lower initial O/M ratio is, the higher the rate is. However, for the other MOX fuel containing little Am, the equivalent behavior was observed, which indicated that not only Am but also the property of law material powder affected the behavior. The X-ray diffraction pattern change was observed in the Am-MOX fuel that O/M ratio was changing, which meant that the O/M ratio change might arise from crystallographic one. The rate of O/M ratio change is represented generally as a function of water vapor pressured in the atmosphere. If using a reaction kinetics between water molecules and sorption site on the fuel free surface, the following equation of the O/M ratio change rate for Am-MOX fuel with a initial O/M ratio, 1.960±0.005, is derived; O/M ratio change rate=1+0.151P-barH2O/2.95x10-9P-barH2O, where PH2O is water vapor pressure (ppm). If making the water vapor pressure quite low (ex. <1ppm), the O/M ratio change could effectively been avoided. On a model basis of Am(III) and U(V) existence, we could explain that the O/M ratio dependence of the lattice parameter of Am-MOX fuel near O/M ratio, 2.00, was better. (author)

 6. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 7. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 8. Wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM degradation rates

  Bird, J. A.; Hatton, P. J.; Filley, T. R.; Chatterjee, S.; Auclerc, A.; Gormley, M.; Dastmalchi, K.; Stark, R. E.; Nadelhoffer, K. J.

  2015-12-01

  Surprisingly little is known about how shifts in tree species composition and increased forest fire frequency and intensity will affect one of the most stable pools of soil organic matter, i.e. the pyrogenic organic matter (PyOM or char). In a previous study, we showed that wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM structure and potential reactivity for two tree species common in high-latitude forests, jack pine (JP) and red maple (RM). Here, we investigate whether these differences affect PyOM turnover by examining the fates of 13C/15N-enriched JP wood and PyOM pyrolyzed at 300 (JP300) and 450 °C (JP450) and RM pyrolyzed at 450 °C (RM450). The substrates were applied 1-3 cm below the O/A interface of a well-drained Spodosol in a long-term forest fire study located at the University of Michigan Biological Station (Pellston, MI, USA). 13C-CO2effluxes from the first 996 days of decay showed a significant wood source by pyrolysis temperature interaction on PyOM field mineralisation rates, with RM450 mineralising twice faster than JP450 during the first 90 days. Increasing pyrolysis temperature substantially decreased field mineralization rates during the first 996 days, with mineralisation rates 24 and 80 times slower for JP300 and JP450 compared with JP wood. After 1 year, (i) bacterial groups were large sinks for PyOM-derived C as pyrolysis temperature increased and as substrate use efficiency decreased; (ii) potential phenol oxidase and net peroxidase activities were unaffected by the PyOM addition, although net peroxidase activities measured tended to lesser for soils amended with JP450 and RM450; and (iii) Collembola detritivores appeared less likely to be found for soils amended with JP450 and RM450. PyOM-derived C and N recoveries did not differ after 1 year; we will present 3-y recovery data. Our results suggest that the composition of angiosperms (e.g. RM) and gymnosperms (e.g. JP) in high-latitude forests is an underappreciated but

 9. BARCODE DEKODET : En diskursanalyse av byutviklingsdebatten om utbyggingsprosjektet Barcode i Bjørvika

  2009-01-01

  Denne oppgaven handler om "byutviklingsdebatten om Barcode". Utbyggingsprosjektet Barcode ble kåret til vinner av en arkitektkonkurranse for fire tomter i Bjørvika våren 2003. Disse tomtene ligger like sør for sporområdet på Oslo Sentralstasjon. Da utbyggerne for tomtene, Oslo S Utvikling, kom med et nytt reguleringsforslag for området der byggehøydene økes i tråd med Barcode-prinsippet, kom det inn usedvanlig mange kritiske reaksjoner til PBE. Dette var kimen til byutviklingsdebatten om Barc...

 10. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 11. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home

 12. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 13. Follow-On Shaft Seal Evaluation for Future OMS Engine Series Valve Derivations Project

  National Aeronautics and Space Administration — Evidence of nitrogen tetroxide (NTO) and monomethylhydrazine (MMH) propellant vapor leakage across the primary and secondary shafts seals of the four OMS-E series...

 14. Motivatie te meten? : Een inventarisatie van instrumenten om intrinsieke motivatie te meten bij drugsverslaafde justitiabelen

  Leenarts, L.E.W.; Knaap, L.M. van der

  2007-01-01

  De kennis over bestaande instrumenten om intrinsieke motivatie bij verslaafde justitiabelen te meten, is gering. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is daarom hoe intrinsieke motivatie te meten is bij verslaafde justitiabelen.

 15. Assessment of code improvements in the 1992, 1994, and 1996 addenda of the OM Code

  NRC has initiated a rulemaking to 10CFR50.55a that would allow Owners to voluntarily update their pump and valve inservice testing programs to the 1995 Edition of the OM Code. The 1992 and 1994 Addenda, and 1995 Edition of the OM Code offers many improvements, eg, clarifications and relaxations, to the 1989 Edition of Section XI or the 1990 Edition of the OM Code. This paper reviews the code changes that may be advantageous for Owners to use, and discusses their related requirements. Additionally, code improvements in the newly issued 1996 Addenda of the OM Code are discussed, as they may be proposed under 10CFR50.55a(a)(3)(i)

 16. New insights into the structure of Om Ali-Thelepte basin, central Tunisia, inferred from gravity data: Hydrogeological implications

  Harchi, Mongi; Gabtni, Hakim; El Mejri, Hatem; Dassi, Lassaad; Mammou, Abdallah Ben

  2016-08-01

  This work presents new results from gravity data analyses and interpretation within the Om Ali-Thelepte (OAT) basin, central Tunisia. It focuses on the hydrogeological implication, using several qualitative and quantitative techniques such as horizontal gradient, upward continuation and Euler deconvolution on boreholes log data, seismic reflection data and electrical conductivity measurements. The structures highlighted using the filtering techniques suggest that the Miocene aquifer of OAT basin is cut by four major fault systems that trend E-W, NE-SW, NW-SE and NNE-SSW. In addition, a NW-SE gravity model established shows the geometry of the Miocene sandstone reservoir and the Upper Cretaceous limestone rocks. Moreover, the superimposition of the electrical conductivity and the structural maps indicates that the low conductivity values of sampled water from boreholes are located around main faults.

 17. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 18. Fortellinger om annerledeshet : et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

  2001-01-01

  I denne oppgaven undersøkes forskjellige lokale oppfatninger, forestillinger og forståelser av "funksjonshemninger". Utgangspunktet er hvordan kvinner og menn konstruerer forestillinger om annerledeshet i lys av oppfatninger om sykdom og lidelser. De sentrale aktørene i fortellingene er familier som har barn med funksjonshemninger i "semi-rurale" landsbyer utenfor byen Pietersburg i den Nordlige Provinsen i Sør-Afrika. Gjennom å følge personene i hverdagsaktiviteter belyses ulike intersubjekt...

 19. A double blind multicentre study of OM-8980 and auranofin in rheumatoid arthritis.

  Vischer, T L

  1988-01-01

  The therapeutic efficacy of the immunomodulator OM-8980 in rheumatoid arthritis was compared with that of auranofin, an oral gold salt, in a double blind, randomised multicentre study lasting six months. Seventy patients were treated with auranofin and 75 with OM-8980. The patients of both groups improved significantly at three and six months for all the clinical parameters observed: Ritchie index, number of swollen joints, morning stiffness, pain, grip strength, intake of non-steroidal anti-...

 20. Two Tales of Initializing Decadal Climate Prediction Experiments with the ECHAM5/MPI-OM Model

  Daniela MATEI; Pohlmann, Holger; Jungclaus, Johann; Müller, Wolfgang; Haak, Helmuth; Marotzke, Jochem

  2012-01-01

  This paper investigates the impact of different ocean initialization strategies on the forecast skill of decadal prediction experiments performed with the ECHAM5/Max Planck Institute Ocean Model (MPI-OM) coupled model. The ocean initializations assimilate three-dimensional temperature and salinity anomalies from two different ocean state estimates, the ocean reanalysis of the German contribution to Estimating the Circulation and Climate of theOcean (GECCO) and an ensemble ofMPI-OM ocean exper...

 1. Thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om Black Hole surrounded by quintessence

  Saleh, Mahamat; Thomas, Bouetou Bouetou; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. Using thermodynamical laws of black holes, we derive the expressions of some thermodynamics quantities for the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. The variations of the temperature and heat capacity with the entropy were plotted for different values of the state parameter related to the quintessence, $\\omega_{q}$, and the normalization constant related ...

 2. Projekt om sikre fødevareemballager af trykt papir og pap

  Petersen, Jens Højslev; Jensen, Lisbeth Krüger; Sørensen, Frank;

  2013-01-01

  Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav.......Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav....

 3. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 4. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 5. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 6. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 7. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 8. Temperature & wood source control PyOM turnover in a Northern American forest

  Hatton, Pierre-Joseph; Le Moine, James; Auclerc, Apolline; Gormley, Mark; Filley, Tim R.; Nadelhoffer, Knute J.; Bird, Jeff. A.

  2016-04-01

  Surprisingly little is known about how pyrolysis temperature and wood source affect the stability of forest-fire derived pyrogenic organic matter (PyOM). Here, we show that wood source and temperature affect in situ mineralization rates of PyOM in soils for two co-occurring gymnosperm (jack pine; JP [Pinus banksiana]) and angiosperm (red maple; RM [Acer rubrum])¬ species from North American boreal-temperate ecotones. We assess the effect of pyrolysis temperature on PyOM fates by following the decay of 13C/15N-enriched JP wood (JPwood) and PyOM produced at 300 °C (JP300) and 450 °C (JP450); and assess the effect of PyOM wood source by comparing fates of JP450 and RM450. JPwood mineralized 18× faster than JP300 and 44× faster than JP450 after 2.8y. RM450 mineralized initially faster than JP450 during the first ~2y, but became equivalent afterwards (1.1±0.2% of CO¬2 losses after 2.8y). Modeled turnover times suggest that this can be attributed to ~1% of fast-cycling PyOM (turnover times of the slow-cycling pools were equivalent for JP450 and RM450. The priming effect was positive for JPwood (0.10±0.05), neutral for JP300 (-0.02±0.04), and negative for JP450 (-0.15±0.03) and RM50 (-0.59±0.03). DOC losses were minimal compared with CO2 losses (DOC:CO2 ratio ≤0.005), but followed the same patterns: JPwood 6× greater than that of JP300 and 39× greater compared with JP450. After 1y, C recoveries were lower for JPwood than for PyOM, with no influence of pyrolysis temperature or wood source (yet); N recoveries did not differ. PLFA-(13)C data reveal that (i) treatments have similar microbial communities after 1y, (ii) JPwood is preferentially utilized by fungi, and (iii) bacteria increasingly utilize PyOM as pyrolysis temperature increases. Estimated carbon use efficiency decreased with increasing pyrolysis temperature (JPwood~JP300>JP450~RM450). Although insignificant, potential phenol oxidase and peroxidase activities decrease with increasing pyrolysis

 9. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 10. Seasonal and spatial variability of the OM/OC mass ratios and high regional correlation between oxalic acid and zinc in Chinese urban organic aerosols

  L. Xing

  2013-04-01

  Full Text Available We calculated the organic matter to organic carbon mass ratios (OM/OC mass ratios in PM2.5 collected from 14 Chinese cities during summer and winter of 2003 and analyzed the causes for their seasonal and spatial variability. The OM/OC mass ratios were calculated two ways. Using a mass balance method, the calculated OM/OC mass ratios averaged 1.92 ± 0.39 year-round, with no significant seasonal or spatial variation. The second calculation was based on chemical species analyses of the organic compounds extracted from the PM2.5 samples using dichloromethane/methanol and water. The calculated OM/OC mass ratio in summer was relatively high (1.75 ± 0.13 and spatially-invariant due to vigorous photochemistry and secondary organic aerosol (OA production throughout the country. The calculated OM/OC mass ratio in winter (1.59 ± 0.18 was significantly lower than that in summer, with lower values in northern cities (1.51 ± 0.07 than in southern cities (1.65 ± 0.15. This likely reflects the wider usage of coal for heating purposes in northern China in winter, in contrast to the larger contributions from biofuel and biomass burning in southern China in winter. On average, organic matter constituted 36% and 34% of Chinese urban PM2.5 mass in summer and winter, respectively. We report, for the first time, a high regional correlation between Zn and oxalic acid in Chinese urban aerosols in summer. This is consistent with the formation of stable Zn oxalate complex in the aerosol phase previously proposed by Furukawa and Takahashi (2011. We found that many other dicarboxylic acids were also highly correlated with Zn in the summer Chinese urban aerosol samples, suggesting that they may also form stable organic complexes with Zn. Such formation may have profound implications for the atmospheric abundance and hygroscopic properties of aerosol dicarboxylic acids.

 11. Measures of mindfulness and anxiety in OM meditators and non-meditators: A cross-sectional study

  Deepeshwar Singh

  2014-01-01

  Full Text Available Background: Meditation has been shown to be an effective practice of mindfulness and psychological health. The aim of the study was to explore this relationship and to investigate the role of meditation on mindfulness skills and psychological health. Materials and Methods: Sixty-seven long-term 'Om' meditation practitioners and equal number of normal healthy subjects matched to the meditators on age (meditators: 23.96 ± 3.25 years; non-meditators: 21.72 ± 3.44 years, years of education (meditators: 15.13 ± 1.57 years: non-meditators: 14.12 ± 1.76 years participated in the study. Anxiety and mindfulness were measured by the State-Trait Anxiety Inventory (STAI and Freiburg Mindfulness Inventory (FMI, respectively. Statistical analyses were carried out using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS software version 18.00 (SPSS Inc., Chicago, USA. The mindfulness and state and trait anxiety scores were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA and independent t-test. Results: The meditator group showed significantly lower state (P < 0.001 and total anxiety (P < 0.001 as compared to the non-meditation group. 'Om' meditation practice was positively correlated to mindfulness (P < 0.001, acceptance (P < 0.001, and presence (P < 0.05; and negatively correlated to state (P < 0.01 and total anxiety (P < 0.001. Conclusions: The practice of meditation was associated with higher levels of mindfulness and lower levels of psychological anxiety.

 12. Kampen om Kinas medier: Fri presse eller socialistisk propaganda

  Dombernowsky, Laura Møller

  2012-01-01

  Mens unge kinesere sætter deres lid til, at kommercielle medier vil øge den journalistiske frihed, råber kritikere vagt i gevær. De frygter, at de socialistiske idealer ryger i svinget. ANALYSE af Laura Dombernowsky, Beijing, Kina...

 13. Influence of activated carbon preloading by EfOM fractions from treated wastewater on adsorption of pharmaceutically active compounds.

  Hu, Jingyi; Shang, Ran; Heijman, Bas; Rietveld, Luuk

  2016-05-01

  In this study, the preloading effects of different fractions of wastewater effluent organic matter (EfOM) on the adsorption of trace-level pharmaceutically active compounds (PhACs) onto granular activated carbon (GAC) were investigated. A nanofiltration (NF) membrane was employed to separate the EfOM by size, and two GACs with distinct pore structures were chosen for comparison. The results showed that preloading with EfOM substantially decreased PhAC uptake of the GACs; however, comparable PhAC adsorption capacities were achieved on GACs preloaded by feed EfOM and the NF-permeating EfOM. This indicates that: (1) the NF-rejected, larger EfOM molecules with an expectation to block the PhAC adsorption pores exerted little impact on the adsorbability of PhACs; (2) the smaller EfOM molecules present in the NF permeate contributed mainly to the decrease in PhAC uptake, mostly due to site competition. Of the two examined GACs, the wide pore-size-distributed GAC was found to be more susceptible to EfOM preloading than the microporous GAC. Furthermore, among the fourteen investigated PhACs, the negatively charged hydrophilic PhACs were generally subjected to a greater EfOM preloading impact. PMID:26891356

 14. Lagen om finansiell rådgivning : Förändringsanalys

  Stebrant, Maria

  2005-01-01

  Bakgrund: Konsumenterna har ökat sina investeringar i finansiella instrument men kunskapen om dessa inte har ökat i samma takt. En del människor har inte varit medvetna om de risker som ett sparande i denna form innebär, utan har med förskräckelse sett sina sparade pengar försvinna när börsen gått dåligt. För att stärka konsumenternas ställning samt säkerhetsställa kvaliteten på bankers och fondbolags rådgivning infördes Lagen om finansiell rådgivning den första juli 2004. De viktigaste följd...

 15. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 16. On Holographic Dual of the Dyonic Reissner-Nordstr\\"om Black Hole

  Chen, Chiang-Mei; Sun, Jia-Rui; Wu, Ming-Fan; Zou, Shou-Jyun

  2010-01-01

  It is shown that the hidden conformal symmetry, namely $SO(2,2) \\sim SL(2,R)_L \\times SL(2,R)_R$ symmetry, of the non-extremal dyonic Reissner-Nordstr\\"om black hole can be probed by a charged massless scalar field at low frequencies. The existence of such hidden conformal symmetry suggests that the field theory holographically dual to the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole indeed should be a 2D CFT. Although the associated AdS$_3$ structure does not explicitly appear in the near horizon geometry, the primary parameters of the dual CFT$_2$ can be exactly obtained without the necessity of embedding the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole into 5D spacetime. The duality is further supported by comparing the absorption cross sections and real-time correlators obtained from both the CFT and the gravity sides.

 17. Gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin

  Lundberg, Maria; Färdig, Martin

  2014-01-01

  Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart vårtvirus, som kan orsaka cellförändringar och livmoderhalscancer. Tidigare forskning har visat att kunskap om HPV och HPV-vaccin generellt är låg och att vaccinationstäckningen bland unga kvinnor i många länder varit suboptimal. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan elever på praktiska och teo...

 18. Volyminspirerat arbete i förskoleklassen - en prioriteringsfråga? : En studie om förskolelärares uppfattningar om volyminspirerat arbete

  Sandgren, Therese; Stranneheim, Anna Maria

  2007-01-01

  Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med studien är även att få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga verksamheten inom området volym i förskoleklassen. Denna undersökning är baserad på intervjuer med sex förskolelärare, materialet har bearbetats och kategoriserats under fem stycken huvudrubriker som belyser olika aspekter av hur förskolelärarna uppfat...

 19. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 20. Kampen om den hvide førerkittel

  Hartvigsen, Tina

  2010-01-01

  constituting the backdrop of the nurses’ and doctors’ differing practice styles. Moreover, it applies an analysis of the management context to clarify the conditions under which leadership takes place. The aim of this thesis is twofold: firstly, to contribute to the existing body of knowledge about...... perspective and incorporate more dimensions into their thinking. Surprisingly, the analyses in the thesis show that head doctors to some degree feel threatened by head nurses, who are apparently more skilled at acting within the NPM framework than the doctors themselves are. Furthermore the thesis analyses......Abstract Many Danish hospitals have a leadership structure that has several groups of health professionals represented both at top management level and at departmental level. Solving appropriately distributed tasks, the two largest professions – doctors and nurses – therefore play a significant...

 1. Kan John Rawls political liberalism og dens idee om et politisk konsept om rettferdighet i tilstrekklig grad begrunne de elementene som er en del av strukturen i justice as fairness? : og kan John Rawls konsept om political constructivism gir en god forståelse av blant annet ren prosedural rettferdighet i justice as fairness?

  2010-01-01

  I denne oppgaven skal jeg vurdere to momenter ved John Rawls teori political liberalism. I første del skal jeg vurdere hvorvidt political liberalism og dens idee om et politisk konsept om rettferdighet i tilstrekklig grad kan begrunne elementene som er en del av strukturen i justice as fairness. Dette blir et spørsmål om justice as fairness tilpassing til political liberalism. I political liberalism spesifiserer Rawls noen krav eller kjennetegn på hva som er et rent politisk konsept om rettfe...

 2. Om lærepladsspørgsmålet

  Albæk, Karsten

  lavkonjunkturen faldt andelen fra 46 til 41 procent fra 2001 til 2002. Faldet på 5 procentpoint svarer til ca. 3.000 unge, som ikke kan få den uddannelse hos en arbejdsgiver, de ønsker sig. En kvantitativ analyse gennemføres for at spore effekterne af de forhold, som påvirker tilgangen af lærlinge. Der foretages...

 3. Finländska näringsindkares kunskaper om leveransvillkor : Incoterms 2010

  Genberg, Anders

  2015-01-01

  Detta examensarbete handlar om finländska näringsidkares kunskaper om leveransvillkor, närmare bestämt Incotermerna 2010. Incotermer är leveransvillkor som används av parter som idkar internationell handel. Incotermerna definierar ansvaret och risken, betalningen av frakten samt försäkrandet av godset. Incotermerna 2010 är till antalet elva; sju av dem kan användas till alla transportsätt medan fyra av dem används endast inom sjötransport. Syftet med examensarbetet var att utreda finländsk...

 4. Ugyldig skolefravær. En litteraturstudie om risikofaktorer til ugyldig skolefravær

  Aas, Benedikte; Jensen, Marita

  2013-01-01

  Tema for masteroppgaven er risikofaktorer som kan føre til ugyldig skolefravær. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om forhold ved individ, hjem, skole, miljø og andre sosiale forhold har betydning for elevers skolefravær. I oppgaven redegjør vi for ulike former og begreper for skolefravær. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur om temaet. I tillegg har vi brukt offentlige dokumenter for å finne hva som kan inngå i begrepet ugyldig skolefravær. Det ...

 5. Kommissionens forslag til en forordning om statut for den Europæiske almennyttige fond (FE)

  Friis Hansen, Søren

  2012-01-01

  Den 8. februar 2012 offentliggjorde Kommissionen et officielt forslag til en Forordning om den Europæiske almennyttige Fond (“FE”). Forslaget indeholder en række civilretlige regler, der skal gælde for Europæiske almennyttige fonde. Desuden indeholder forslaget regler om, at de enkelte medlemssta...... medlemsstater skal behandle Europæiske almennyttige fonde efter de samme skatteretlige regler, som gælder for hjemmehørende almennyttige fonde. I artiklen præsenteres Kommissionens forslag til statut for den europæiske almennyttige fond i hovedtræk....

 6. Hvor er mediernes kritiske spørgsmål om krigen?

  Jørndrup, Hanne

  2014-01-01

  Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,......Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,...

 7. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Qvarsebo, Jonas

  2006-01-01

  I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. Det övergripande syftet har varit att analysera denna konflikts upprinnelse, utveckling och följder i relation till skolans fostransuppdrag och barndomens innebörder. Med utgångspunkt i detta syfte har dels har det formella skolpolitiska spelet kring enhetsskolan och skolans fostransuppdrag beskrivits, dels har ett a...

 8. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  Sundh, Karin

  2013-01-01

  Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av b...

 9. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 10. Diskriminerad, trakasserad, kränkt? : En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete

  Zaitseva, Margarita; Peterzon, Sofia

  2014-01-01

  Studien handlar om i vilken omfattning eleverna känner sig delaktiga i skolanslikabehandlingsarbete samt i vilken omfattning eleverna upplever förekomsten avdiskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Syftet är attkartlägga elevernas uppfattning om skolans likabehandlingsarbete samt förekomstenav kränkande behandling i skolans olika miljöer. Vi har valt ett kvantitativtangreppssätt då vi genomfört en enkätstudie som lämnats ut till totalt 101 elever iårskurs fem. Resultate...

 11. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 12. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 13. Om veltalenhed på folkesproget

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 14. Den store debatten om et lite stykke tøy : medierammer i hijabdebatten

  2008-01-01

  Høsten 2003 dukket det i norske medier opp en debatt som handlet om bruken av det muslimske hodeplagget hijab. Denne masteroppgaven handler om hvilke fremstillinger som preget denne debatten i ulike norske aviser. Spørsmålet oppgaven stiller er hvilke medierammer som kjennetegner medienes fremstilling av hijabdebatten. Den undersøker hvilke stemmer og aktører som slipper til i debatten og hvordan disse påvirker medierammene som skapes. I tillegg ser oppgaven på hvordan medierammene påvirkes a...

 15. Bak sløret : unge muslimske kvinners egne tanker om hijabbruk

  2012-01-01

  Oppgaven handler om muslimske kvinners bruk av sløret hijab og baserer seg primært på et feltarbeid utført på en videregående skole i Oslo, men i løpet av mitt feltarbeid ble feltarenaen utvidet til å gjelde hjemmebesøk og en muslimsk organisasjon. Oppgavens fokus har hovedsakelig vært på muslimske kvinners erfaring med bruk av hijab og deres narrativer om hvorfor de har valgt eller ikke valgt denne praksisen. Forut for og under mitt feltarbeid var den dekkede muslimske kvinnen en stor de...

 16. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 17. Kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis i sykehjem.

  Henriksen, Eva

  2015-01-01

  Formål: Å oppsummere og vurdere vitenskapelig litteratur om hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god ernæringspraksis. Teoretisk forankring: Helsedirektoratets normer og regler for god ernæringspraksis. Metode: Søkestrategien ble kvalitetssikret før litteratursøk i fire elektroniske databaser, og hånd søk i ulike referanselister ble utført. Inklusjon av artiklene ble bestemt av inklusjons- og eksklusjonskriterier. Inkludert litteratur ble dataabstrahert og kvalitetsvu...

 18. Insomni og ulike behandlingstilnærminger : hva sier studier om effektene?

  Kojedal, Anne Marit

  2011-01-01

  Bakgrunn: Insomni, søvnløshet, er noe som rammer veldig mange mennesker en eller flere ganger i løpet av livet. Formålet med denne oppgaven er å se litt på hva litteraturen sier om behandlingsmetoder, både ikke-medikamentelle og medikamentelle, samt hva ulike studier sier om effektene. Materiale og metode: Oppgaven er gjennomført som en litteraturstudie hvor litteratur er innhentet etter ikke-systematisk litteratursøk i databaser. Databaser som er brukt er Medline, PubMed, Bibsys, Cochran...

 19. Å akseptere det som er - om mindfulness og gestaltterapi

  Braathen, Espen

  2011-01-01

  Mindfulness – oppmerksomt nærvær - har sine røtter i en tusenårig buddhistisk tradisjon. Artikkelen tar for seg hva mindfulness er i dagens psykoterapier. Først gis en oversikt over hva mindfulness er med fokus på en historisk og begrepsmessig framstilling og analyse. Vi følger mindfulness tre bevegelser; med utgangspunkt i dens historiske lokalisering i buddhismen og opprinnelse i paliteksten satipaṭṭhāna sutta. Deretter mindfulness inntog i medisinen gjennom bidragene til Jon Kabat-Zinn (19...

 20. Maskespill : om det klassiske No teatret i Akira Kurosawas film

  2009-01-01

  Akira Kurosawa (1910-1998), japansk regissør har flere ganger brukt elementer fra No teatret i filmene sine. Gjennom estetikken i dette teatret og det dannelsesidealet jeg mener teatret uttrykker, har jeg sett spesielt på den autonome gjennomgangshelten i Kurosawas filmer i en analyse av to av hans verk, et samtidsdrama Drunken Angel (1945) og den historiske filmen Ran (1985). No teatret kjennetegnes av symbolsk spillestil, der form og innhold er ett. Det er basert på Zen buddhismens estetik...

 1. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen

  Birgitte Johansen

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract: Norway is facing full day care coverage and most children have full time places. The local authorities
  responsible for the day care sector are framed by New Public Management principles of governing urging for
  more efficient and user oriented day care services. Full time day care is vital for adult worker families. Yet, historically
  there is evidence for scepticism towards full time day care in Norway, also among preschool teachers. There
  is little knowledge about present perceptions amongst preschool teachers of the best time for children to spend in
  day care. This is relevant to explore given the importance of expertise and knowledge in the government of parents
  and parental choices. The article analyses textual data from a survey and interview data and explores Norwegian
  preschool teachers’ understanding of the best period of time for children to spend in day care. The analyse
  is framed by day care organisation discourses and Norwegian discourses of family, childhood and parenting. It
  discusses the apparent ambivalence on the issue among the preschool teachers linked to their position as professionals
  in relation to parents.
  Keywords: Preschool teachers, children’s time in day care, new public management, working parents

 2. Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification en robotique d'assemblage :

  Théveneau, Pascal

  1988-01-01

  Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification de mouvements en robotique. Utilisation de l'intelligence artificielle et de la modélisation géométrique pour la programmation automatique des robots. Cas des mouvements fins correspondants a un assemblage

 3. Development of a New O&M Clinical Competency Evaluation Tool and Examination of Validity and Reliability Evidence

  Renshaw, Rebecca L.

  2010-01-01

  The goal of this study was to create an evaluation tool that would be the new standard for evaluating clinical competencies of interns in the field of orientation and mobility (O&M). Using results from previous research in this area, specific competency skills were identified and the O&M Clinical Competency Evaluation Matrix (CCEM) was developed.…

 4. Selective Activation of Human Dendritic Cells by OM-85 through a NF-kB and MAPK Dependent Pathway

  Scutera, Sara; Somma, Paolo; Salvi, Valentina; Musso, Tiziana; Tabbia, Giuseppe; Bardessono, Marco; Pasquali, Christian; Mantovani, Alberto; Sozzani, Silvano; Bosisio, Daniela

  2013-01-01

  OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®), a product made of the water soluble fractions of 21 inactivated bacterial strain patterns responsible for respiratory tract infections, is used for the prevention of recurrent upper respiratory tract infections and acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease patients. OM-85 is able to potentiate both innate and adaptive immune responses. However, the molecular mechanisms responsible for OM-85 activation are still largely unknown. Purpose of this study was to investigate the impact of OM-85 stimulation on human dendritic cell functions. We show that OM-85 selectively induced NF-kB and MAPK activation in human DC with no detectable action on the interferon regulatory factor (IRF) pathway. As a consequence, chemokines (i.e. CXCL8, CXCL6, CCL3, CCL20, CCL22) and B-cell activating cytokines (i.e. IL-6, BAFF and IL-10) were strongly upregulated. OM-85 also synergized with the action of classical pro-inflammatory stimuli used at suboptimal concentrations. Peripheral blood mononuclear cells from patients with COPD, a pathological condition often associated with altered PRR expression pattern, fully retained the capability to respond to OM-85. These results provide new insights on the molecular mechanisms of OM-85 activation of the immune response and strengthen the rational for its use in clinical settings. PMID:24386121

 5. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  2010-10-01

  ... landholder is subject to full- cost pricing. In a district subject to prior law, if a landholder is subject to full-cost pricing the district must ensure that all O&M costs are included in any full-cost... based upon the ratio of: (i) The amount of land in the district held by the irrevocable elector...

 6. Thermodynamic similarity between the noncommutative Schwarzschild black hole and the Reissner-Nordstr\\"om black hole

  Kim, Wontae; Son, Edwin J.; Yoon, Myungseok

  2008-01-01

  We study thermodynamic quantities and examine the stability of a black hole in a cavity inspired by the noncommutative geometry. It turns out that thermodynamic behavior of the noncommutative black hole is analogous to that of the Reissner-Nordstr\\"om black hole in the near extremal limit. Moreover, we identify the noncommutative parameter with the squared electric charge with some constants.

 7. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 8. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  Wei, Chun-Hai

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 9. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig...

 10. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 11. Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindstr\\"om-Gessel-Viennot lemma and Schur functions

  Carrozza, Sylvain; Tanasa, Adrian

  2016-01-01

  Grassmann (or anti-commuting) variables are extensively used in theoretical physics. In this paper we use Grassmann variable calculus to give new proofs of celebrated combinatorial identities such as the Lindstr\\"om-Gessel-Viennot formula for graphs with cycles and the Jacobi-Trudi identity. Moreover, we define a one parameter extension of Schur polynomials that obey a natural convolution identity.

 12. OM Forum--Three Rs of Operations Management: Research, Relevance, and Rewards

  van Mieghem, Jan A.

  2013-01-01

  This article presents three personal experiences and reflections on the process and objective of research in operations management. This invited OM Forum contribution is based on my Manufacturing and Service Operations Management Distinguished Fellow inaugural lecture given at Columbia University on June 18, 2012.

 13. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 14. O/M variations in uranium oxides by X-ray diffractometry

  Detailed thermal and X-ray powder diffraction studies were carried out on uranium oxide samples with a view to correlate X-ray powder data with oxygen to metal ratio (O/M). UOsub(2+x) green powders with significantly high value of x obtained by reduction of UO3 with moist hydrogen were found to contain mixtures of UO2 and U3O8 or UO2 and U4O9. Calibration plots were obtained for UO2-U4O9 and UO2-U3O8 mixtures from X-ray diffraction peak area measurements and O/M determined by thermogravimetry. For the determination of O/M of sintered UOsub(2+x) samples where x is small, precise lattice parameter data are required. X-ray powder diffraction measurements on equilibrated UOsub(2.000) at high angles showed that a precision in asub(o) within +- 0.0003 A could be obtained. Under these conditions the measurements could attain a precision of +- 0.004 O/M units. (author)

 15. Church of San George in Kostoľany pod Tribečom

  Maříková-Kubková, Jana; Baxa, P.; Bisták, P.; Borzová, Z.

  Rijeka : University of Rijeka, 2015 - (Vicelja-Matijašić, M.), s. 213-248 ISBN 978-953-7975-32-6 EU Projects: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Francia Media * Early Medieval Europe * Kostoľany pod Tribečom Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 16. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Mimetic $F(R)$ Gravity

  Oikonomou, V K

  2015-01-01

  In this paper we study under which conditions the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole can be a solution of the vacuum mimetic $F(R)$ gravity with Lagrange multiplier and mimetic scalar potential. As we demonstrate, the resulting picture in the mimetic $F(R)$ gravity case, is different in comparison to the ordinary $F(R)$ gravity case, with the two descriptions resulting to a different set of constraints that need to hold true. We also investigate the metric perturbations in the mimetic $F(R)$ gravity case, for the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole metric, at first order of the perturbed variables. Interestingly enough, the resulting equations are identical to the ones corresponding to the ordinary $F(R)$ gravity Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole, at least at first order. We attribute this feature to the particular form of the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter metric, and we speculate for which cases there could be differences between the mimetic and non-mimetic case. Sin...

 17. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 18. Warming Up: succesvolle warming up om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  R. Lefeber; T. Pulles

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 19. Effects of effluent organic matter (EfOM) on the removal of emerging contaminants by ozonation.

  Cai, Ming-Jhih; Lin, Yi-Pin

  2016-05-01

  Removal of emerging contaminants in wastewater treatment is essential to ensure the ecological health of the receiving water bodies. Ozonation is a promising technology to achieve this purpose but important wastewater characteristics affecting the optimal removal efficiency need to be elucidated. Secondary effluents contain effluent organic matter (EfOM), which can react directly with ozone as well as react as the initiator, promoter and inhibitor in the hydroxyl radical (.OH) chain reactions resulting from ozone decomposition. These different reaction modes of EfOM, coupled with alkalinity and pH value, collectively determine the ozone and .OH exposures and the degradation of pharmaceutical compounds by ozonation. In this study, we determined the rate constants of EfOM collected from two municipal wastewater treatment plants in terms of direct ozone reaction, initiation, promotion and inhibition at various pH values (pH 6.0-7.5) and temperatures (10-30 °C). The rate constants of direct reaction and initiation generally increased with the increasing pH value while the rate constants of promotion and inhibition did not vary significantly. All rate constants increased with the increasing temperature. The removal of ibuprofen, acetylsulfamethoxazole and metoprolol in diluted secondary effluent by ozonation can be fairly-well modeled by using the determined rate constants of EfOM. PMID:26950024

 20. Music Education through Popular Music Festivals: A Study of the "OM Music Festival" in Ontario, Canada

  Snell, Karen

  2005-01-01

  Most people think of the teaching and learning of music as taking place in formal, institutional contexts like schools and universities. This study looks at the transmission of music teaching and learning that takes place in a more informal, musical environment, namely at a "popular music festival." In particular, it discusses the OM music…

 1. Børns forståelse og forventning om inddragelse

  Petersen, Mimi

  2014-01-01

  Børns forståelse og forventning om inddragelse Mimi Petersen, Lektor/ Ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, Danmark Siden 1989 har FN’s børnekonvention, især artikel 12 til 16, gjort at behandlingen af børn som borgere, er...

 2. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 3. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et h...

 4. Warming up. Succesvolle waming op om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  Lefeber, R.; Pulles, M.P.J.

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 5. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 6. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  A. L. du Pisani

  1991-07-01

  Full Text Available Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 7. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  A. L. du Pisani

  1991-01-01

  Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 8. Effect of Ginkgo Leaf Parenteral Solution on Blood and Cochlea Antioxidant and Immunity Indexes in OM Rats

  Liangfa Liu

  2011-12-01

  Full Text Available Oxidative stress is involved in the development and progression of otitis media (OM. In this study, we investigated the effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexs in OM rats. In OM model rats, blood and cochlea malondialdehyde (MDA, nitric oxide (NO, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α, interleukin-1 beta (IL-1β, interleukin-6 (IL-6, interleukin-8 (IL-8 and interleukin-10 (IL-10 levels were significantly increased, whereas antioxidant enzymes activities (superoxide dismutase (SOD, catalase (CAT, glutathione peroxidase (GSH-Px and glutathione reductase (GR were significantly decreased compared with normal rats. Treatment with Ginkgo leaf parenteral solution restored the altered parameters in a dose-dependent manner. We conclude that Ginkgo leaf parenteral solution confers protection against oxidative injuries in OM rats by increasing activities of antioxidants and immunity, suggesting a potential drug for the prevention and therapy of OM.

 9. Effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexes in OM rats.

  Zhao, Jiandong; Su, Yu; Chen, Aiting; Yuan, Hu; Liu, Liangfa; Wu, Wenming

  2011-01-01

  Oxidative stress is involved in the development and progression of otitis media (OM). In this study, we investigated the effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexs in OM rats. In OM model rats, blood and cochlea malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) and interleukin-10 (IL-10) levels were significantly increased, whereas antioxidant enzymes activities (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glutathione reductase (GR)) were significantly decreased compared with normal rats. Treatment with Ginkgo leaf parenteral solution restored the altered parameters in a dose-dependent manner. We conclude that Ginkgo leaf parenteral solution confers protection against oxidative injuries in OM rats by increasing activities of antioxidants and immunity, suggesting a potential drug for the prevention and therapy of OM. PMID:22173336

 10. Om fisk, familie og færdigheder

  Hansen, Sune Jon

  This article focuses on the challenges youngsters of a rural community have to confront when changes in the structures of industry on the one hand and the enlargement of the welfare state, on the other, cause a need of or demand for post secondary education. Attention will especially be paid to how...... these changes, by way of reproductions and transformations of practices and rationalities, manifest themselves on a level of agency: What are the educational strategies and possibilities of migration and mobility and how does these strategies and possibilities differ in relation to a variety of...... circumstances? The article analyses, on the basis of an ethnographic fieldwork carried out in a small rural community in Denmark, how a great number of youngsters find themselves in a contradictory social position feeling simultaneously akin to their parents/families and the social structures of the community...