WorldWideScience

Sample records for aftaler som vaerktoej

 1. Har vi en aftale?

  Knudsen, Hanne

  Skole og familie skal samarbejde mere og bedre. Det er alle enige om. Alligevel går det ikke altid sådan. Forældre bliver ofte skuffede over det, der opleves som skolens manglende lydhørhed.  Og lærere ser forældresamarbejdet som præget af forældrenes manglende engagement, egocentriske fokus på e...

 2. Har vi en aftale?

  Knudsen, Hanne

  en række forhold i skolen. Denne diskurs bakkes op med nye former for samarbejde som ansvarsspil og familieklasser. Disse nye former støder dog ind i eksisterende diskurser og rutiner i skolens hverdag. Hermed opstår det paradoks, at retten til at beskrive barn, problemer og mål for samarbejdet...

 3. Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation og skilsmisse

  Faber, Louise

  2014-01-01

  Artiklen omhandler retsforholdet mellem ægtefæller ved indgåelse af aftaler om lejemålet ved separartion og skilsmisse. Det undersøges, hvilke omstændigheder domstolene tillægger betydning ved tilsidesættelse af ægtefællernes aftale om retten til lejemålet som urimelig, jf. ægteskabslovens § 58 og...

 4. Palmeolie som funktional food

  Miquel Becker, Eleonor-Carmen; Schrøder, Marie T.; Skibsted, Leif Horsfelt

  Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare.......Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare....

 5. Yoga som terapeutisk aktivitet

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 6. Mobning som socialt begreb

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...

 7. Intelligent design som videnskab?

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 8. Konflikter som ressourcer

  Busch-Jensen, Peter

  2014-01-01

  Denne tekst fokuserer på konflikter som et nyttigt og meningsfuldt aspekt i organisatorisk praksis, og magtforhold diskuteres i forlængelse heraf som et forhold, der vedrører vores håndtering af konflikter. Konflikter kan opfattes negativt, altså som noget, der skal undgås. Konfliktbegrebet...... indeholder dog også dynamiske og konstruktive elementer, som er hensigtsmæssige at være opmærksom på. Ikke mindst fordi konflikter – og i bredere forstand sociale og kulturelle forskelle og uenigheder - i en vis forstand er uundgåelige elementer i enhver form for samarbejde og organisation) I denne artikel...... argumenterer jeg derfor for, at problemet ofte ikke er konflikterne i sig selv, men snarere opstår, når konflikter betragtes som et problem....

 9. Skjern Enge som rollemodel

  Herbst, Mathias; Ringgaard, Rasmus; Schelde, Kirsten

  2011-01-01

  Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008.......Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008....

 10. Design som Gesamtkunstwerk

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 11. Demokrati som transgression

  Jørgensen, Martin Bak; Agustin, Oscar Garcia

  2011-01-01

  Selv om der er en tendens til diskursiv lukning i den offentlige debat (Laclau & Mouffe), er der ifølge Rancière altid en ’partage du sensible’, som kan blive overskredet og fremme sociale ændringer. Demokrati kan ses som en transgressiv bevægelse mod grænserne med det mål at omdefinere det fælles...

 12. SOM Hardware-Accelerator

  Rüping, Stefan; Porrmann, Mario; Rückert, Ulrich

  1997-01-01

  Many applications of Selforganizing Feature Maps (SOMs) need a high performance hardware system in order to be efficient. Because of the regular and modular structure of SOMs , a hardware realization is obvious. Based on the idea of a massively parallel system, several chips have been designed, manufactured and tested by the authors. In this paper a high performance system with the latest NBISOM_25 chips is presented. The NBISOM_25 integrated circuit contains 25 processing elements in a 5 by ...

 13. Boken som medium

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 14. Kommunikation som udenrigspolitik?

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2010-01-01

  Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik......Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik...

 15. Dion som kommunalpolitiker

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  Dion af Prusa, der levede i slutningen af første og begyndelsen af andet århundrede e.Kr., efterlod sig firs taler, de fleste af dem om filosofiske og højtsvævende emner, men også en god halv snes taler fra hans tid som aktiv kommunalpolitiker i den lilleasiatiske provinsby Prusa ad Olympum. Heri...

 16. Sprog som musikalsk notation

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Stockhausens samlinger, der betegnes som "fastlægge" - "omridse" - "antyde" og "fremkalde" og om, hvordan verbal notation i nyere musik især bruges til at beskrive generelle karakteristika, rammer, udgangspunkter samt evt. specifikke spilleregler (der kan være betingede af hvis-så-typen og derved have en...

 17. Kulturanalyse som kulturkamp

  Eriksson, Birgit

  2005-01-01

  hvordan de sidste 20 års diskussion af det moderne og det postmoderne hos Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty og Richard Shusterman arver forestillingen om kulturanalytikeren som kulturel og politisk aktør. Samtidig diskuterer jeg teoretikernes grænsedragninger i to veletablerede...

 18. Insulin som trickster

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 19. Design som kommunikation

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensum...

 20. Gruppeeksamen som strategisk kommunikation

  Andersen, Tem Frank; Bang, Janne

  2014-01-01

  Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet....

 1. Design som kommunikation

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er. Det andet...

 2. Turistkort som geografisk kommunikation

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 3. Ergoterapi som hensyntagende undervisning

  Pedersen, Ulla

  1999-01-01

  En ergoterapeut i Sønderjylland satte sig for at slå bro over den grå zone mellem hospitalets behandling og de ofte manglende kommunale træningstilbud. Hun oprettede en privat vævestue, som senere blev et tilbud under den hensyntagende specialundervisning i et lokalt oplysningsforbunds regi. Nu kan...

 4. Som at noget lettede

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 5. Pooh som vi spiser

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  fortælling sin egen historie, og udarbejder nye historier, som opmuntrer og styrker. Projektet er anderledes og kreativt. Børnene uddannes ikke til kroniske patienter men dannes i stedet til livsdu- elige mennesker. Projektet forventes færdigt i 2008 og rummer kun foreløbige resultater....

 6. Forfatteren som eksperimentator

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  imidlertid belyse nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst de seneste ti år omkring dekadence, religiøsitet og genre i Sult. I det kun halvandet år Ny Jord eksisterede sattes dagsordenen for en fornyelse af litteraturen med fokus på dens forhold til naturvidenskaben. Dette skete sideløbende med, at...

 7. Projektarketyper som modell

  Jansson, Tomas

  2005-01-01

  Projekt har blivit en arbetsform som är vanlig i många branscher, i många organisa-tioner och för många olika uppgifter, och som dessutom ofta är det normala sättet att arbeta. Idag finns ett stort antal företagsspecifika och generella projektmodeller. Des-sa är vanligen normativa och definierar ofta faser, roller, beslutspunkter och doku-ment i ett idealiserat typprojekt. De är ofta tänkta för en viss kategori av projekt med vissa gemensamma särdrag, t.ex. likartade projektmål, genomförs i s...

 8. Fantasy som religion

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning.......Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 9. Apache Derby som MMDB

  Solem, Knut Magne

  2007-01-01

  Apache Derby er en Open Source-database utviklet i Java. Den er designet som en tradisjonell diskbasert database og er optimalisert for diskaksess. Målet med denne oppgaven er å finne måter å øke ytelsen på databaser der vi antar at hele databasen får plass i minnet. Vi ønsker å optimalisere for aksessering av data i minnet istedenfor på disken og på den måten gjøre databasen mer lik MMDB(Main Memory DataBase)-databaser. Dette har vi gjort ved å identifisere og erstatte flere disk-spesifikke ...

 10. Kroppen som monitor

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 11. Fællesskaber som udgangspunkt?

  Freudendal-Pedersen, Malene; Hartmann-Petersen, Katrine

  2006-01-01

  bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt...

 12. Forskere som nano-arkitekter

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 13. Køn som infrastruktur

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 14. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 15. Rollspel som arbetsmetod i ungdomsverksamheten

  Valkeakari, Lena

  2011-01-01

  Studien gjordes som ett beställningsarbete till Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt. I studien kommer jag kort att berätta om Röda Korset och om rollspel, samt sedan fördjupar mig i samarbets-/ ungdomsprojektet På Flykt som genomfördes i med FRK Helsingfors och Nylands- Åboland- Ålands- och Österbottens svenska distrikt. Syftet med denna studie var att undersöka hur Finlands Röda Korsets ungdomsverksamhet i fortsättningen skulle kunna använda sig av rollspel i som arbetsmetod i ...

 16. Holocaust : med internett som kilde

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 17. Et godt liv som gammel

  Nielsen, Marie Konge

  Ey godt liv som gammel handler om danskernes holdninger til at være og til at blive gammel. Hvilke ønsker og forventninger har danskerne til det gode liv som gammel? De færreste synes, at livet skal ændre sig, fordi de ældes. Det gode i det hidtidige liv skal fortsætte ind i fremtiden. På baggrun...

 18. Development of ESCO as a tool for realising energy efficiency in small and medium sized industry; ESCO = Energy Service Company; Udvikling af ESCO som vaerktoej til realisering af energieffektivisering i smaa og mellemstore erhvervsvirksomheder

  Jensen, Ove Folmer (DS Haandvaerk og Industri, Odense (Denmark))

  2011-07-01

  The project carried out an advisory process in 10 different SME (small and medium-sized enterprises). The process was based on energy management and employee involvement in energy conservation activities, which has led to a wide variety of projects in companies that have focused on the initiation and solution of diverse energy-saving activities. Results of the project consist of a series of case studies that describe the processes that have been implemented in the company. The selected cases demonstrate the diversity of businesses, their energy saving potential and need for funding. It also describes and assesses the various financing possibilities, a model for qualitative advising in SMEs and a module for the training of the people involved - including installers, craftsmen and advisor. (LN)

 19. Biblioteket som resurs i geografiundervisningen

  Röpcke, Benjamin

  2013-01-01

  I denna uppsats undersöks hur biblioteket kan fungera som resurs igeografiundervisningen samt hur ett samarbete mellan bibliotek och skola kan se ut. Idagens värld, med ny teknik som t.ex. datorer och internet samt olika databaser, därinformation finns i överflöd kan ett skolbibliotek vara en viktig källa inomundervisningen. Läroboken som förr i tiden var huvudläromedlet är idag i många ämneninte längre den enda källan i undervisningen och många lärare tar fram material frånbiblioteket, inter...

 20. Torah som kult- og kommentarobjekt

  Schleicher, Marianne

  Artiklen korrigerer Assmanns evolutionære og basale skelnen mellem mundtlige og skriftlige kulturer ved at illustrere, hvordan jødedommen - en skriftreligion - i dens mest centrale religiøse handlinger udviser træk, som Assmann normalt ville forbinde med kultreligioner. Hvis man i stedet anerkend...

 1. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens sp...

 2. Gratisaviserne som en politisk ressource

  Kammer, Aske Søndergaard

  gratisavisernes politiske stof i sammenligning med det tilsvarende stof i en morgenavis og en tabloidavis. Analysen er gennemført med udgangspunkt i de tre opstillede parametre ‘monitorering’, ‘forståelse’ og ‘adgang’, som – argumenteres der for – kan være et udtryk for, hvorvidt et nyhedsmedie kan siges at...

 3. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...

 4. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 5. Sproget som ændringsagent

  Søndergaard, Dorte Marie

  Artiklen peger på forskellige muligheder for aktivt at bruge sproget som ændringsagent gennem at gribe ind i de tænketeknologier eller de diskursive praksisser, vi lever vores liv så selvfølgeligt igennem. Ideen er at skubbe og tviste betydninger 'indefra' og derigennem gribe ændrende ind i tekno...

 6. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 7. Cooperative water-SOM interactions derived from the organic compound effect on SOM hydration

  Borisover, Mikhail

  2014-05-01

  Interactions of water molecules with soil organic matter (SOM) may affect the ability of SOM to participate in multiple physical, chemical and biological processes. Specifically, water-SOM interactions may have a profound effect on interactions of organic compounds with SOM which is often considered as a major natural sorbent controlling the environmental fate of organic pollutants in the soil environment. Quantification of water - SOM interactions may be carried out by using water vapor sorption isotherms. However, water sorption isotherms providing macroscopic thermodynamic data do not allow examining water-SOM interactions on a microenvironment scale. The examination of water-SOM interactions in a local SOM environment may be carried out by determining the response of the SOM hydration to sorption of probe organic compounds. Recently, the model-free approach was proposed which allows quantifying effects of sorbing organic molecules on water - SOM interactions, by using relatively more available data on the effect of water activity on organic compound - SOM interactions. Therefore, this thermodynamic approach was applied to the experimental data describing sorption of organic compounds by SOM, both from the vapor and liquid phases, at various water activities. Hence, the response of water interactions with the model SOM materials such as a humic acid and an organic matter-rich peat soil to the presence of various organic sorbates was evaluated. Depending on a molecular structure of organic sorbates probing various molecular environments in SOM, the SOM-bound water may be driven in or out of the SOM sorbents. Organic compounds containing the atoms of oxygen, nitrogen or sulfur and preferring a relatively "polar" SOM microenvironment demonstrate the distinct enhancing effect on water-SOM interactions. In contrast, the "low-polarity" organic compounds, e.g., hydrocarbons or their halogen-substituted derivatives, produce a weakening effect on water-SOM interactions

 8. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...... transkulturelt perspektiv er spørgsmålet, hvilken forståelsesramme eller hvilket begrebsapparat der vil være egnet til at lade en sådan rekonstituerings- og rekonfigureringsproces ske. Her byder Johan Galtungs teori om ’basic human needs’ sig til som en frugtbar mulighed....

 9. E-tiviteter som eksamensform

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 10. Sociale medier som læringsredskaber

  Ingstad, Lill; Pals Svendsen, Lisbet; Mondahl, Margrethe; Rasmussen, Jonas

  2011-01-01

  Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogs)tilegnelsen? Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk....

 11. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 12. Sociale medier som læringsredskaber

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 13. Som brødre vi dele

  Holm, Claus

  2010-01-01

  Debatten om forskningsfrihed gjorde broderskabet til forudsætningen for forskningfrihed, men skal forskere dele som brødre i 2010?......Debatten om forskningsfrihed gjorde broderskabet til forudsætningen for forskningfrihed, men skal forskere dele som brødre i 2010?...

 14. Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne

  Petersen, Karen Bjerg

  Lektor, cand.mag. Karen Bjerg Petersens afhandling 'Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne: Nogle udviklingstendenser' undersøger læreplansudviklingen i dansk som andetsprog (DsA) for voksne udlændinge med fokus på tiden efter 2003. Hovedfokus i undersøgelsen er formålet for undervisn...

 15. Dokumentarfilmen som frit kunstnerisk udtryk?

  Ulla Jacobsen

  1996-09-01

  Full Text Available Dokumentarfilmen eksisterer i spændingsfeltet mellem kunst, industri og politik. Modsat fiktionsfilmen har den aldrig været økonomisk rentabel, hvad der har gjort den afhængig af eksterne financieringskilder. I denne artikel belyser Ulla Jacobsen dokumentarfilmens historie i et økonomisk perspektiv og behandler de finansielle faktorers konsekvenser for indhold, tendens og æstetik. Hvor dokumentarfilmen i mellemkrigstiden var af- hængig af stat og private sponsorer, der satte deres præg på indhold og politisk tendens, er den i efterkrigstiden blevet afhængig af public service TV og offentlige fonde. Dette har medført en spaltning i hhv. journalistiske og auteur-prægede dokumentarfilm i Vesteuropa; denne oversigt bygger på rapporten "The Eurepean Documentary Sector", som forfatteren sam- men med Gitte Hansen har skrevet for EU´s Documentary-program.

 16. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 17. Byen som bevægelsesgrund?

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 18. Musiklytning og indre billeder som klinisk vurderingsredskab

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikteraiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor...... patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikrerapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet "Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulange psykiatriske patienter", præsenteress først den teoretiske begrundelse...... for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres....

 19. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 20. SOM-based algorithms for qualitative variables.

  Cottrell, Marie; Ibbou, Smaïl; Letrémy, Patrick

  2004-01-01

  It is well known that the SOM algorithm achieves a clustering of data which can be interpreted as an extension of Principal Component Analysis, because of its topology-preserving property. But the SOM algorithm can only process real-valued data. In previous papers, we have proposed several methods based on the SOM algorithm to analyze categorical data, which is the case in survey data. In this paper, we present these methods in a unified manner. The first one (Kohonen Multiple Correspondence Analysis, KMCA) deals only with the modalities, while the two others (Kohonen Multiple Correspondence Analysis with individuals, KMCA_ind, Kohonen algorithm on DISJonctive table, KDISJ) can take into account the individuals, and the modalities simultaneously. PMID:15555858

 1. Kjenneteikn ved yoga som bevegelsessystem. Ein intervjustudie

  2012-01-01

  Bakgrunn: Yoga er opprinneleg eit klassisk indisk filosofisk system med røter fleire tusen år tilbake i tid. I vesten har det ofte vore mest fokus på yoga som fysisk disiplin beståande av stillingar (asanas) og pust (pranayama), også kalla hatha yoga. I dei seinare år har yoga har har hatt ei jamn auke i popularitet, og er også gjenstand for mykje forsking innan medisin og helsefag. Det presenterast ofte som ein kontrast til anna trening. Føremål: Å få auka kunnskap om kjenn...

 2. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 3. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 4. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 5. Massemedier som forum for politisk debat

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 6. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 7. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 8. Værdibasering som kommunal praksis

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 9. Perception som forståelsens grundlag

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 10. Amatørfilmen som ideal

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 11. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 12. Tv-fiktion som tværmedial oplevelsesdesign

  Sandvik, Kjetil

  hvordan den faktiske forbrydelse kan have fundet sted. Efterforskningsholdets profileringsekspert sig i rollen som forbryderen (sådan som efterforskeren Lacour gør det i tv-serien Rejseholdet) og den narrative og performative praksis indebærer at efterforskerne spiller rollerne som potentielle mordere...

 13. Computeren som medskaber af form – og praksis

  Elkær, Tim Nøhr

  2015-01-01

  projekter realiseret i Danmark som "Den Blå Planet" af 3XN (2013) og i projekter udarbejdet af danske arkitektvirksomheder i udlandet som: "Assar Children's Discovery Centre" af Henning Larsen Architects (2013) og "West 57'th Street" af BIG (2014). Denne afhandling undersøger mulighederne, som designere får...

 14. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 15. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 16. Tv-serien som vor tids roman?

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de to...

 17. Double Competition for Information-Theoretic SOM

  Ryotaro Kamimura

  2014-01-01

  In this paper, we propose a new type of informationtheoretic method for the self-organizing maps (SOM), taking into account competition between competitive (output) neurons as well as input neurons. The method is called ”double competition”, as it considers competition between outputs as well as input neurons. By increasing information in input neurons, we expect to obtain more detailed information on input patterns through the information-theoretic method. We applied the informationtheoretic...

 18. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 19. A comprehensible SOM-based scoring system.

  Huysmans, Johan; Baesens, Bart; Vanthienen, Jan; Perner, P.; Imiya, A

  2005-01-01

  The significant growth of consumer credit has resulted in a wide range of statistical and non-statistical methods for classifying applicants in 'good' and 'bad' risk categories. Traditionally, (logistic) regression used to be one of the most popular methods for this task, but recently some newer techniques like neural networks and support vector machines have shown excellent classification performance. Self-organizing maps (SOMs) have existed for decades and although they have been used in va...

 20. A comprehensible SOM-based scoring system

  Huysmans, Johan; Baesens, Bart; Vanthienen, Jan

  2005-01-01

  The significant growth of consumer credit has resulted in a wide range of statistical and non-statistical methods for classifying applicants in 'good' and 'bad' risk categories. Traditionally, (logistic) regression used to be one of the most popular methods for this task, but recently some newer techniques like neural networks and support vector machines have shown excellent classification performance. Self-organizing maps (SOMs) have existed for decades and although they have been used in va...

 1. Det nordiske som brandværdi

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 2. Sikkerhed - men ikke som i retssikkerhed

  I Dali, Vår; Bohm, Petra; Brønd, Oline; Matthiesen, Tobias

  2010-01-01

  Dette projekt tager sit udgangspunkt i en skeptisk indstilling til den danske antiterrorlovgivning, idet den muligvis kan krænke vores retssikkerhed. Studiets formål er at bibringe med en forståelse til at begribe, hvordan de danske politikere har kunnet gennemføre en lovgivning, der har rejst stor kritik af principiel karakter. For at besvare dette spørgsmål har vi først lokaliseret konfliktpunkterne i terrorlovgivningen. Teoretisk har vi gjort brug af Ulrich Becks risikosamfund, som d...

 3. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 4. Skønlitteraturen som opposition

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en...... analyse af Troels-Lunds position i det historievidenskabelige samfund – fra kampen for at blive accepteret til den efterfølgende udgrænsning....

 5. A mechanistic accounting of SOM speciation and kinetics in soils

  Maggi, F.; Riley, W. J.; Guerry, N.; Torn, M. S.; Kleber, M.

  2012-12-01

  The nature and dynamics of soil organic matter (SOM) are arguably far from being understood and accurately represented in current site, regional, and global land use and climate models. Whereas consolidated models make use of aggregated pools describing SOM with characteristic turnover times such as inert, passive, slow cycling, and fast cycling, or linking the turnover time to the molecular weight of the compound, recent analyses of SOM below the top soil suggest that those approaches only partially capture SOM dynamics, and that SOM stability may largely be determined by biological and chemical protection as well as other environmental factors rather than the molecular structure of the compound and its molecular weight. We introduce here a new paradigm of SOM speciation and kinetics that explicitly decouples the assumed recalcitrance and turnover time from the SOM molecular density and structure in favour of a mechanistic accounting of microbially mediated processes and chemo-physical interactions among the various SOM species and soil environment. These processes include microbial assimilation, respiration and C recycling; depolymerization of solid litter, root exudates, and dead cells into various decomposed SOM groups; and incorporation of soluble SOM species into a protected phase not available to chemical and biological agents. SOM was described by means of functional compounds including mono- and polysaccharides, lignin, amino compounds, organic acids, nucleic acids, lipids, and phenols, each being accounted for by one or more representative species in the model. Fungal and bacterial microbial functional groups were used to characterize depolymerization and respiration rates. The SOM reaction network and characteristics, its mathematical inclusion within the TOUGHREACT framework, and some preliminary results of modeling grasslands and forested ecosystems are presented here. Biogeochemical reaction network of SOC pathways. Steady state vertical contentration

 6. IKT som empowerment af lærer og elever!

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny...

 7. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 8. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  Balkema, Wietse; Heijden, van der Ferdi

  2010-01-01

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM su

 9. Domænemodellering som grundlag for terminologier og ontologier

  Toft, Birthe

  Indlægget omhandler hvordan et sæt grundlæggende ontologiske og epistemiske kategorier, udviklet af I. Dahlberg til brug for et universelt klassifikationssystem, ICC, kan bruges som udgangspunkt for en checkliste bestående generelle spørgsmål til et givet domæne som grundlag for indledende afgræn...

 10. Tværfaglighed som ideal og praksis

  Juul Nielsen, Annegrete; Vallgårda, Signild

  2014-01-01

  Uddannelsespolitisk fokuseres der i stigende grad på tværfaglighed. Nye uddannelser, som kombinerer flere discipliner, etableres, og tværfaglighed er ofte et kriterium for finansiering af forskningsprojekter. Tværfaglighed associeres af mange med attraktive egenskaber og muligheder som skræddersy...

 11. Med øjeblikket som udgangspunkt

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 12. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...... orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach: Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness and the...... articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach. A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced...

 13. Empowerment som frigørelse?

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 14. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 15. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 16. Musikken som et narrativt virkemiddel i The Simpsons

  2002-01-01

  Denne avhandlingen tar for seg musikken som et narrativt virkemiddel i den amerikanske tegnefilmserien The Simpsons som produseres av 20th Century Fox. Forfatteren har vært til stede på flere innspillinger av musikken til The Simpsons i Los Angeles, har møtt komponisten og mange av hans medarbeidere og har fått oppleve den delen av apparatet som ligger bak produksjonen av musikken til denne tegnefilmserien. The Simpsons er i en unik posisjon siden det legges inn store ressurser på den...

 17. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 18. Én at bli' som

  Jensen, Kamilla

  2011-01-01

  , repræsenteret af Charles Dickens. Heri ses, hvordan den engelske romantik følger en mere pragmatisk linje fra John Locke og fremhæver den sociale integration på bekostning af individets potentiale. Samtidig trækkes tråde til nyere pædagogisk teori med John Dewey, som forsøger at finde balancen mellem individ...... and negatively in litera- ture. Chapter 1 is the introduction in which the purpose and composition of the thesis is presented. In chapter 2 an analysis of the tv-teen soap Beverly Hills 90210 in comparison with the genre of the Bildungsroman (coming-of-age-novel) is presented. Here I show how the teen soap mimes...... Werther and Elective Af- finities. Chapter 6 is about the English Romantic Movement, represented by Charles Dick- ens. In this we see how the English Romanticism follows a more pragmatic line originating from John Locke, and how it emphasizes the social integration at the expense of the potential...

 19. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 20. Gentrifikationen som en erfarenhet - en fallstudie om Fiskars bruk

  Harrikari, Martina Patricia

  2006-01-01

  Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för lÀsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjÀrrutlånas endast som microfiche.

 1. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with

 2. Brands som ideologiske parasitter

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 3. "Har andre plejebørn det som mig?"

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 4. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 5. Kødet som forståelses- og kommunikationsmiddel

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et...... (gen)forene. Tanke og omverden har været som to ens poler, der gennem menneskets historie har skubbet sig længere og længere fra hinanden uden blik for, at kroppen ikke kun er en begrænser, men faktisk også kan fungere som en mediator for forholdet mellem omverden og sind....

 6. Som fisken i vattnet på torra land

  Hallström, Gustav

  2015-01-01

  Vad gör en fiskmarknad i Stockholm? Projektet, som utgår från idén om en fiskmarknad på Skeppsbron i Gamla stan, har fokuserats på en alternativ lösning där fisk och grönsaker odlas i ett slutet system – akvaponi. Anledning till den alternativa ingången är Östersjöns dåliga hälsotillstånd, som är en följd av en lång tids ogenerade föroreningar. Östersjöfisken är i dag förbjuden att sälja som matfisk inom EU, men svenska politiker har aktivt sökt, och fått, dispens för en inhemsk försäljning a...

 7. Color Image Segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM

  I Komang Ariana

  2014-05-01

  Full Text Available Color image segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM, is proposed in this study. RGB color space is used as input in the process of clustering by SOM. Measurement of the distance between weight vector and input vector in learning and recognition stages in SOM method, uses Normalized Euclidean Distance. Then, the validity of clustering result is tested by Davies-Bouldin Index (DBI and Validity Measure (VM to determine the most optimal number of cluster. The clustering result, according to the most optimal number of cluster, then is processed with spatial operations. Spatial operations are used to eliminate noise and small regions which are formed from the clustering result. This system allows segmentation process become automatic and unsupervised. The segmentation results are close to human perception.

 8. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Full Text Available Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA and Self Organizing Map (SOM for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy modeling for technology marketing. Also PCA and SOM are used to analyze patent data in STP modeling. To verify improved performance of our study, we make experiments using patent data from USPTO.

 9. TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

  Brandeker Hausmann, Eila; Hjertner, Cecilia

  2008-01-01

  TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till vedertagen behandling vid traumatisering. Föreliggande uppsats syftade till att undersöka området energipsykologi och belysa TFT och EFT för traumabehandling. Datainsamling genomfördes i två steg ge...

 10. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  Andreassen, Pernille

  rådgivning og vejledning. Projektet afsluttes af Region Syddanmark i slutningen af 2007. Denne evaluering fokuserer på organisatoriske aspekter og motionsformidling i forbindelse med Motion som Medicin. Evalueringen er baseret på personlige og telefoniske interviews med Motion i Håndkøb- og Motion på Recept....... Endelig blev der udført en mindre e-survey blandt motionsudbydere, såsom idrætsforeninger og kommercielle motionscentre, samt en række personlige interviews med ledere af idrætsforeninger og motionscentre....

 11. Læring som improviseret udvikling af praksis

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 12. The Coke Zero Game - Analyse af advergames som kommunikationsprodukt

  Scherfig, Valentin T.; Bendixen, Maria; Larsen, Line N.; Gudmundsson, Soffia

  2010-01-01

  Dette projekt behandler kommunikationsgenren advergames, med udgangspunkt i The Coke Zero Game (2008). Spillet analyseres som kommunikationsprodukt, ved brug af spilteori og empiri i form af fokusgruppeinterview. Opgaven konkluderer på, hvorvidt spillet formår at kommunikere et givent budskab.

 13. Ole Rømer som enevældens administrator

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 14. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 15. Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet

  Liburd, Janne J.

  Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet Janne J. Liburd, Professor SDU og formand for Nationalpark Vadeavet. Denne præsentation beror på igangværende aktionsforskning i Nationalpark Vadehavet, det trilaterale vadehavssamarbejde, samt mere end tyve års forskning i turisme og bæ...

 16. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 17. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 18. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  skift mellem niveauerne i den model for matematisk begrebsdannelse og ?udvikling gennem matematisering som danner grundlagt for Realistic Math Education. I foredraget gives eksempler på hvordan brugen af CAS fremmer fleksibiliteten i gymnasieelevers opfattelse af differentialligninger og deres løsning...

 19. Corporate film som værktøj til employer branding

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 20. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 1. Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring

  Tormod Øia

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i en serie empiriske funn fra Ung i Oslo undersøkelsene (1996, 2006, 2012 som indikerer at ungdom i Norge er blitt mindre opprørske og opposisjonelle og at generasjonskløfta er blitt betydelig mindre. Hva ligger bak ei slik utvikling? Forfatterne retter oppmerksomheten mot noen historiske utviklingstrekk som danner bakgrunn for framveksten av de moderne ungdomssubkulturene og generasjons-motsetningene slik vi har kjent dem fra etterkrigstida og framover. Disse motsetningene konfronteres med nye empiriske indikasjoner på endringer i ungdoms oppfatninger av «de signifikante andre», der foreldre og nær familie har fått fornya tillit og betydning. Vi argumenterer så for at ei ny og mer elastisk voksenrolle har vokst fram. Til dette bildet hører også at sosialiseringsinstitusjonene har fått en økende innflytelse på barn og unges oppvekst, og at muligheten for kontroll og kontakt generasjonene i mellom også styrkes av den nye digitale teknologien. Ettersom de transnasjonale musikkbaserte ungdomssubkulturene tradisjonelt har fungert som spydspissene i motsetningene og «fremmedheten» mellom generasjonene, gjennomgår vi de tre mest aktuelle av disse for å vurdere om vi her finner tendenser til at også disse subkulturelle uttrykka har blitt mer stuereine og mindre opposisjonelle. Vi konkluderer så med at bildet av ungdom som opprørsk og i konflikt med voksengenerasjonen, i dag ser ut til å måtte vike til fordel for et bilde som impliserer en ny, mer «positiv» og dialogisk relasjon mellom ungdom og voksne.

 2. Å skrive en sannere historie - Jean Rhys` Wide Sargasso Sea som frigjøringsprosjekt

  Aarstein, Kjersti Irene

  2010-01-01

  Hvordan kan man skrive en sann historie som er gjort utilgjengelig gjennom historie og diskurs? I Wide Sargasso Sea setter Jean Rhys seg fore å skrive så sant som mulig for å yte historiske kvinner rettferdighet. Jeg har undersøkt Wide Sargasso Sea som frigjøringsprosjekt.

 3. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 4. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl;

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 5. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenø......Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som...

 6. An Attempt to Recognize Handwritten Tamil Character Using Kohonen SOM

  R.Indra Gandhi

  2009-11-01

  Full Text Available This paper presents a new approach of Kohonen neural network based Self Organizing Map (SOM algorithm for Tamil Character Recognition. Which provides much higher performance than the traditional neural network. Approaches: Step 1: It describes how a system is used to recognize a hand written Tamil characters using a classification approach. The aim of the pre-classification is to reduce the number of possible candidates of unknown character, to a subset of the total character set. This is otherwise known as cluster, so the algorithm will try to group similar characters together. Step 2: Members of pre-classified group are further analyzed using a statistical classifier for final recognition. A recognition rate of around 79.9% was achieved for the first choice and more than 98.5% for the top three choices. The result shows that the proposed Kohonen SOM algorithm yields promising output and feasible with other existing techniques.

 7. Faktorer som påverkar sponsorering av musikevenemang

  Lundmark, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med lärdomsprovet var att utforska om hur man söker och får sponsorer till ett musikevenemang och att hitta de faktorer som påverkar företag när de gör sina beslut om sponsorstöden. Avsikten var att få fram effektiva metoder för små organisationer att få sponsorer. Samtidigt var det intressant att se om det finns något som kunde göras bättre i letande efter av samarbete från både företagens och arrangörernas synvinkel. Den teoretiska referensramen baserade sig pa...

 8. Everybody loves Spotify : Bloggen som social marknadsföring

  Svensson, Emma; Andersson, Mattias

  2009-01-01

  Spotify är en laglig musiktjänst som startades år 2006 mitt i den heta debatt om olaglig fildelning. I vår uppsats vill vi undersöka hur företaget använder sociala medier och specifikt bloggen i sin marknadsföring; vilken bild de förmedlar till sina användare och hur de förmedlar denna bild. För att kunna besvara dessa frågor följde vi Spotifys blogg under tre månader år 2009; januari, maj och oktober, totalt 68 inlägg. Vi undersökte inläggen genom en kvalitativ textanalys och med retorik som...

 9. Spelifiering som hjälpmedel i klassrumsundervisning

  Aronsson, Hannes; Björklund, Linnéa

  2015-01-01

  Spelmarknaden världen över är starkt växande, och en allt större andel av befolkningen uppger att de spelar. På senare år har det blivit populärt att använda sig av element av det som gör spel så engagerande och beroendeframkallande inom andra områden. Detta är vad som kallas spelifiering. Spelifiering har på senaste tiden blivit lite av ett modeord. Det har använts i åtskilliga smartphoneapplikationer för att hjälpa användare att hålla motivationen uppe vid till exempel fysisk träning eller ...

 10. Knowledge Management in Edaphology Using Self Organizing Map (Som

  A.Meenakshi

  2012-11-01

  Full Text Available In this paper, we propose a proficient method for knowledge management in Edaphology using self organizing map (SOM. The method will assist the edaphologists and those related with agriculture in a big way by finding out the plants apt for the input query. The method has three phases namely dataset processing, neuron training and testing phase. The input data is first converted and normalized in the data processing phase. The SOM is constructed from the processed dataset after the neuron training. The plant name is outputted in response to the input user query in the testing phase. We have added the screen shots of the proposed method in the result section and also evaluated the method with use of evaluation metric values of number of plants retrieved, time of computation and memory usage. The experimental results portrayed that the knowledge engineering approach achieved persistent and compact data storage and faster and knowledge retrieval even for the unknown variables.

 11. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 12. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 13. Den som dræber spændingen

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  TV 2's stort lancerede krimithriller ’Den som dræber’ er klicheernes holdeplads. Det gør det til en kedelig oplevelse at tænde for TV 2 søndag aften kl. 20. TV 2 har udfordret DR på sendetidspunktet, men har for lidt at byde på. Der er tale om ren rutine. Ingen af genrens centrale elementer glimrer...

 14. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  Johannsen, Carl Gustav

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...... og endelig de kulturpolitiske konsekvenser af bibliotekernes inddragelse af sociale teknologier....

 15. Classification of EMG Signal Based on Human Percentile using SOM

  M.H. Jali

  2014-07-01

  Full Text Available Electromyography (EMG is a bio signal that is formed by physiological variations in the state of muscle fibre membranes. Pattern recognition is one of the fields in the bio-signal processing which classified the signal into certain desired categories with subject to their area of application. This study described the classification of the EMG signal based on human body percentile using Self Organizing Mapping (SOM technique. Different human percentile definitively varies the arm circumference size. Variation of arm circumference is due to fatty tissue that lay between active muscle and skin. Generally the fatty tissue would decrease the overall amplitude of the EMG signal. Data collection is conducted randomly with fifteen subjects that have numerous percentiles using non-invasive technique at Biceps Brachii muscle. The signals are then going through filtering process to prepare them for the next stage. Then, five well known time domain feature extraction methods are applied to the signal before the classification process. Self Organizing Map (SOM technique is used as a classifier to discriminate between the human percentiles. Result shows that SOM is capable in clustering the EMG signal to the desired human percentile categories by optimizing the neurons of the technique.

 16. Clustering analysis of ancient celadon based on SOM neural network

  2008-01-01

  In the study, chemical compositions of 48 fragments of ancient ceramics excavated in 4 archaeological kiln sites which were located in 3 cities (Hangzhou, Cixi and Longquan in Zhejiang Province, China) have been examined by energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) technique. Then the method of SOM was introduced into the clustering analysis based on the major and minor element compositions of the bodies, the results manifested that 48 samples could be perfectly distributed into 3 locations, Hangzhou, Cixi and Longquan. Because the major and minor element compositions of two Royal Kilns were similar to each other, the classification accuracy over them was merely 76.92%. In view of this, the authors have made a SOM clustering analysis again based on the trace element compositions of the bodies, the classification accuracy rose to 84.61%. These results indicated that discrepancies in the trace element compositions of the bodies of the ancient ceramics excavated in two Royal Kiln sites were more distinct than those in the major and minor element compositions, which was in accordance with the fact. We argued that SOM could be employed in the clustering analysis of ancient ceramics.

 17. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 18. Cluster, SOM and NMF Analyses of Web Patterns

  Řezanková, H.; Húsek, Dušan; Snášel, V.; Kudělka, M.; Lehečka, O.

  Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009 - (Abraham, A.; Húsek, D.; Snášel, V.), s. 9-16 ISBN 978-0-7695-3821-1. [NWeSP 2009. International Conference on Next Generation Web Services Practices /5./. Prague (CZ), 09.11.2009-11.09.2009] R&D Projects: GA ČR GA205/09/1079; GA MŠk(CZ) 1M0567 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Web page * web pattern * cluster analysis * SOM * NMF Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 19. En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

  Håland, Erna; Olsen, Marit Schei

  2013-01-01

  ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker f...

 20. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 1. Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis

  Danielsen, Ådne

  2011-01-01

  Avhandlingsarbeidet representerer en organisasjonsteoretisk analyse av hvordan ideen om studiesentre har blitt til, og videre hvordan denne ideen har blitt spredt til, og mottatt i noen bestemte virksomheter. Studiesentre er organisasjoner som har til oppgave å legge forholdene til rette for at høyere utdanning kan tas på steder der tilgangen til slik utdanning er begrenset. Det betyr i praksis gjerne mindre steder som opplever en geografisk avstand til steder som har høgskoler og universitet...

 2. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 3. Hygienic Quality Improvement of Fermented Fish (Pla-som) by Gamma Radiation

  Full text: Thirty-two samples of fermented fish (Pla-som) from commercial producers were evaluated for microbiological and chemical qualities. It was found that two samples (6.25%) did not meet the Thai Community Product Standard of Pla-som (TCPS.26/2548) because of the high level of Escherichia coli contamination. In addition, the chemical quality, namely p H, could meet the TCPS.26/2548. The effects of gamma radiation at the doses of 2, 4, 6, 8 and 10 kGy on microbiological and chemical qualities of Pla-som were also evaluated. Irradiation at 8 kGy could reduce the total viable bacterial count by 6-8 log cycles when compared to non-irradiated Pla-som. In addition, the results indicated that irradiation at 4 and 2 kGy effectively eliminated coliform bacteria and E. coli, respectively. The p H of irradiated Pla-som, p H did not change significantly when compared to non-irradiated Pla-som (p>0.05). From this study, it can be concluded that the irradiation dose at 8 kGy appeared to be sufficient for improving the microbiological quality of Pla-som. The irradiated Pla-som could be kept for 6 days at ambient temperature or 49 days at 5oC without significant differences on the sensory qualities when compared to non-irradiated Pla-som (p>0.05)

 4. Typiske iPhone- og Android-brukere og smarttelefonen som kulturelt og personlig artefakt

  2012-01-01

  Den første smarttelefonen ble lansert av Apple i 2007 og ble kalt iPhone. Siden da har flere produsenter lansert sine egne smarttelefoner, samtidig som Apple har lansert nye utgaver av iPhone. iPhone og Android er nå de mest solgte smarttelefonene i Norge, og til tross for at de fleste smarttelefoner har mange likhetstrekk er det likevel forskjell på hvem som velger iPhone og hvem som velger Android. Debattene rundt hvem som velger hva og hvorfor den ene er bedre enn den andre oppstår så fort...

 5. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 6. Overflademodifikation af rustfast stål som forbehandling til limning

  Jellesen, Morten Stendahl

  2003-01-01

  , samt adhæsionsarbejdet, der evt. kan give fingerpeg om limsamlingernes langtidsholdbarhed i vand. Kemisk ætsning, kobberplettering eller brugen af silan primer er forbehandlingsmetoder, der er interessante at undersøge nærmere og evt. benytte som alternativ til affedtning og sandblæsning som...

 7. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to...

 8. Krigens fjendebilleder: Kosovokrisen 1998-99 som informationskrig

  Karsten Fledelius

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen er en kritisk historisk analyse af, hvordan NATOs krigsmæssige indsats mod Serbien-Montenegro i foråret 1999 blev ledsaget af en medie- mæssig offensiv, der satte vestlige nyhedsmedier under pres for at bakke op om krigen. Medierne viste sig at have begrænset modstandskraft, og en klodset serbisk mediestrategi gjorde sit til, at det lykkedes at få hovedpar- ten af presse, tv og radio i de vestlige lande til at acceptere den uerklærede krig som legitim, ja, endda legal – selvom tilgængelige oplysninger burde have skabt en mere analytisk og kritisk holdning til NATOs informations- strategi.

 9. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 10. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 11. Matchmaking i mobilen : En studie om Tinder som dejtingapplikation

  Richiello, Isabella; Zwahlen, Stina

  2015-01-01

  Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av applikationen. Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta ...

 12. Self-organizing map (SOM) of space acceleration measurement system (SAMS) data

  Sinha, A.; Smith, A. D.

  1999-01-01

  In this paper, space acceleration measurement system (SAMS) data have been classified using self-organizing map (SOM) networks without any supervision; i.e., no a priori knowledge is assumed regarding input patterns belonging to a certain class. Input patterns are created on the basis of power spectral densities of SAMS data. Results for SAMS data from STS-50 and STS-57 missions are presented. Following issues are discussed in details: impact of number of neurons, global ordering of SOM weight vectors, effectiveness of a SOM in data classification, and effects of shifting time windows in the generation of input patterns. The concept of 'cascade of SOM networks' is also developed and tested. It has been found that a SOM network can successfully classify SAMS data obtained during STS-50 and STS-57 missions.

 13. Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen

  Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea

  2015-01-01

  Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer med ansatte i en fast-food restaurant, både før og etter innføringen av et pinssystem. Pinssystemet, som belønningssystemer generelt, hadde til formål å øke de ansattes motivasjon. Dette ledet til vårt første forskningsspørsmål, som var: Hvordan opplever ansatte i en fast-food...

 14. Barnfamiljers resebeteende och Seasong Travels stugby som destination för familjer

  Kraufvelin, Jenni

  2015-01-01

  Turismbranschen består av flera nischer varav familjeturismen är en omfattande och betydelsefull marknad. De flesta barnfamiljer semestrar, men än finns det mycket lite vetskap om reseupplevelser och resande tillsammans med barn. Som min uppdragsgivare fungerar turismföretaget Seasong Travels Oy som driver en stugby i Sibbo skärgård. Destinationen och företaget granskas i arbetet ur ett familjeperspektiv. Under processen har Sabina Holmberg fungerat som min kontaktperson. Syftet med dett...

 15. Modallogikk som spørrespråk for en deduktiv database

  2006-01-01

  Tradisjonelt brukes relasjonsmodellen som teoretisk rammeverk for studier av databaser. Et alternativ er å modellere databasene i 1. ordens logikk, og i en slik modell kan man se på fakta som aksiomer (``antatte sannheter''), mens søk etter fakta i databasen blir et bevissøk. Relasjonsmodellen kan representeres som en 1.ordens teori , men førsteordens logikk har større uttrykkskraft enn relasjonsmodellen, og man kan derfor gå lenger og tillate mer komplekse formler i data...

 16. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 17. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 18. Socialisation i gymnasieskolan : Lärares tankar och strategier kring fostransuppdraget och internet som socialisationskontext

  Lindquist, Maria; Haegerstam, Andreas

  2015-01-01

  Studiens syfte är undersöka lärares tankar och strategier kring rollen som fostrare och värdeförmedlare och hur de förhåller sig till internet som socialisationskontext i skolmiljön. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio gymnasielärare och utgår ifrån följande frågeställningar. Hur tänker lärare kring rollen som fostrare i förhållande till kunskapsuppdraget? Hur tänker lärare kring begreppet värdegrund? Vilken syn på internet som socialisationskontext har lärare? Vi...

 19. Fault diagnosis of rocket engine ground testing bed with self-organizing maps (SOMs)

  ZHU Ning; FENG Zhi-gang; WANG Qi

  2009-01-01

  To solve the fault diagnosis problem of liquid propellant rocket engine ground testing bed, a fault diagnosis approach based on self-organizing map (SOM) is proposed. The SOM projects the multidimensional ground testing bed data into a two-dimensional map. Visualization of the SOM is used to cluster the ground testing bed data. The out map of the SOM is divided to several regions. Each region is represented for one fault mode. The fault mode of testing data is determined according to the region of their labels belonged to. The method is evaluated using the testing data of a liquid-propellant rocket engine ground testing bed with sixteen fault states. The results show that it is a reliable and effective method for fault diagnosis with good visualization property.

 20. Bluetooth Low Energy som trådlös standard för hemautomation

  Englund, Albin; Suther, Magnus

  2013-01-01

  Allmänheten har en stor efterfrågan av produkter inom området för hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressanta produkter som underlättar vardagen. Lösningar som IR och Wi-Fi ger inte de förutsättningar som krävs för att på ett energisnålt och praktiskt sätt erbjuda sådana produkter, något som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan användas för att automatisera ett hem. F...

 1. Ledarens värderingar som CSR strategi : Hur fortlever värderingarna utan ledaren?

  Berri, Robar; Aden, Faduma

  2011-01-01

  CSR har växt fram i samband med att ansvarslöst företagande uppmärksammat och allmänhetens medvetenhet kring sociala frågor ökat. En del småföretag i textilindustrin har positionerat sig som etiska och miljövänliga. Ledarna i dessa småföretag har styrt företagen utifrån värderingar som är kopplade till deras personliga värderingar. Syftet med studien är att belysa hur små modeföretag som implementerat CSR i konkurrensstrategin hanterar problemen som uppstår vid ledarens avgång. För studien ha...

 2. TreeSOM: Cluster analysis in the self-organizing map.

  Samsonova, Elena V; Kok, Joost N; Ijzerman, Ad P

  2006-01-01

  Clustering problems arise in various domains of science and engineering. A large number of methods have been developed to date. The Kohonen self-organizing map (SOM) is a popular tool that maps a high-dimensional space onto a small number of dimensions by placing similar elements close together, forming clusters. Cluster analysis is often left to the user. In this paper we present the method TreeSOM and a set of tools to perform unsupervised SOM cluster analysis, determine cluster confidence and visualize the result as a tree facilitating comparison with existing hierarchical classifiers. We also introduce a distance measure for cluster trees that allows one to select a SOM with the most confident clusters. PMID:16781116

 3. Hvordan håndterer pedagoger i skolen elever som viser reaktiv aggresjonsproblematikk?

  Lauvås, Veronica

  2014-01-01

  Formålet med denne masteroppgaven er å frembringe ny relevant kunnskap om hvordan pedagoger i skolen håndterer elever som viser reaktiv aggresjonsproblematikk. Basert på oppgavens egenart vil studien inkludere teori om både det autoritative perspektivet, konsistens og tidlig innsats. Studiens overordnede tematikk og problemstilling er formulert slik: ”Hvordan håndterer pedagoger i skolen elever som viser reaktiv aggresjonsproblematikk?” Det teoretiske grunnlaget i studien tar utgangspu...

 4. The importance of a branding strategy for Facebook success: Case Chiva-Som International Health Resort

  Leskinen, Aleksi

  2016-01-01

  The thesis will investigate how a hotel resort can utilize Facebook effectively as a marketing tool while correlating and strengthening their brand image through a Facebook page. The hotel in question, Chiva-Som International Health Resort, is a high end luxury resort based in Thailand. The thesis was developed during an internship period at Chiva-Som corporate headquarters. Theory of this thesis will examine how branding has developed over time, different aspects of branding and how com...

 5. Den, som protesterer, er gået i fælden

  Kondrup, Johnny Johansen

  2007-01-01

  En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi).......En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi)....

 6. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 7. Assessment of climate change impact on SOM balance with the Austrian Carbon Calculator

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Sedy, Katrin; Zethner, Gerhard; Formayer, Herbert

  2015-04-01

  Soil organic matter (SOM) balance depends on climate and climate change due to the impact on SOM turnover conditions as well as on cropping and crop yields. The Austrian Carbon calculator (ACC) is a tool for the comparison of future land use scenarios with the current agriculture in order to identify opportunities to sustain the SOM balance. The ACC can be used in a regional mode as well as in local mode for the assessment of single farm fields. The assessment is based on the concept of Biologic Active Time (BAT). BAT is calculated based on soil data from the Austrian eBod map and climate data for past and future on a 1 km grid. The ACC was implemented for the regions Mühlviertel and Marchfeld. Crop yields are calculated based on statistics from the Austrian agricultural sub regions "Kleinproduktionsgebiet" for the most common crops. The regional scenarios consist of the abundance of crops, the part of nitrogen added as mineral fertilizer and the part of irrigation. The local soil management is calculated based on crop rotations with yields, organic amendments, irrigation and the tillage system (ploughed or not ploughed). The SOM balance is assessed with the reproduction index (REP_IX) that is calculated as the quotient from carbon reproduction (Carbon flux into SOM) and the BAT value. This way REP_IX includes the impact from management as well as from climate. If the future management will not change REP_IX the SOM balance will be the same as well. This methodology helps to adapt the management to future conditions to sustain the current SOM conditions without an absolute assessment if the current SOM state is optimal or not. The regional results of ACC will be made available as thematic maps on the project web site. For local applications farmer can use the tool to analyze their special site conditions and management plans to assess the management options under climate change conditions. The described concept can be improved if reliable information about the

 8. The influence of woody thickening on SOM dynamics along a precipitation gradient in West Africa

  Saiz, Gustavo; Bird, Michael; Wurster, Christopher; Ascough, Philippa; Veenendaal, Elmar; Butterbach-Bahl, Klaus; Schrodt, Franziska; Domingues, Tomas; Feldpausch, Ted; Braojos, Victor; Lloyd, Jonathan

  2014-05-01

  We made use of the carbon isotopic composition of soil organic matter (SOM) in bulk and fractionated samples to assess the influence of C3/C4 vegetation on SOM dynamics in semi-natural tropical ecosystems sampled along a precipitation gradient in West Africa. The non-linear nature of the relationship between δ13C and SOC content observed across the latitudinal gradient strongly suggests that in addition to the inherent differences in the input rates and turnover times of tree and grass-derived carbon, the broad range of edaphic characteristics may have a major effect in both the physical protection of particulate organic carbon and the chemical stabilization of 13C enriched microbial metabolites. The stable carbon isotopic composition of SOM with depth indicated that there was a larger proliferation in woody vegetation with increasing precipitation, with such trend being also heavily dependent on the characteristics of the soils. An unbiased assessment of the potential impact of tropical vegetation thickening on SOM dynamics is characteristically difficult given the confounding effects posed by the interaction of varying climatic and edaphic factors. Therefore, in order to minimize the impact of those factors, we selected two neighboring transitional ecosystems (a closed savanna woodland and a semideciduous dry forest) occurring in soils of comparable characteristics. Both sites showed varying degrees of δ13C enrichment with depth in bulk and fractionated SOM. Moreover, radiocarbon analyses of sand-size aggregates (>53 μm HF) yielded relatively short MRT, which shows highly dynamic SOM processes even in fairly deep locations. Interestingly, the most stable SOM fraction associated to silt and clay (

 9. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 10. Radiocarbon measurements of soil organic matter (SOM) and soil CO2 efflux provide unique insights into the SOM dynamics of managed loblolly pine plantations

  Vogel, J. G.; Schuur, E. A.; Bracho, R.; Jokela, E. J.

  2011-12-01

  Soil organic matter (SOM) cycling between soils and the atmosphere affects a wide range of important ecosystem functions. However the key processes controlling this cycle, fine root inputs and heterotrophic respiration, are poorly understood primarily because they are difficult to directly measure in the field. Radiocarbon measurements and simple models can be used to evaluate the relative influence of these processes on SOM cycling. Here we used radiocarbon measurements of density separated SOM, and root respiration, microbial respiration, and soil CO2 efflux to examine the relative effect of two forestry practices, fertilization and the genetic control of planted seedlings, on SOM cycling in two loblolly pine plantation forests in north central Florida. Our primary hypothesis was that greater aboveground growth would correspond to increased inputs of C to the soil as root biomass, and a greater efflux of CO2 from roots and soil microbes. For the density separated fractions, the light fraction (LF) (Light fraction radiocarbon values ranged from 66-127% and tended to be more enriched in bomb carbon, or older, with increasing levels of fertilization. Based on a significant reduction in fine root biomass with fertilization, we estimate that the smaller mass of the LF and its older age were the result of less fine root contributions of C to the LF pool. The alternative hypothesis, that fertilization increased SOM turnover, was not supported. To determine if changes in root biomass reflected changes in root respiration in soil CO2 efflux, we estimated radiocarbon values for root and microbial respiration, and soil CO2 efflux in order to partition the components in soil CO2 efflux. Radiocarbon estimates of microbial respiration (0-15 cm depth) and root respiration fractions ranged from 55-67% and 37-45%, respectively. Nearly 82% of all soil CO2 efflux measurements fell between the root and microbial values, and in two cases, soil CO2 efflux was estimated to be several

 11. ”Ungdomens segrande tro” : Unison sång som social och kultiverande folkhögskolepraktik

  Nylander, Erik

  2008-01-01

  Vad kan en samling sånger säga oss om de gemenskaper, ideal och problembilder som artikulerats i den svenska folkbildningshistorien? Utifrån Hola folkhögskolas sångrepertoar från första halvan av 1900-talet riktas här uppmärksamheten mot diskurser som presenterats som betydelsebärande vid en storskalig utbildningsinstitution. Fokus ligger framförallt vid politiska visioner och performativa ideal såsom de besjungits vid lektioner, samkväm och kafferaster. Uppsatsen relaterar ocksa...

 12. Image Clustering Method Based on Density Maps Derived from Self-Organizing Mapping: SOM

  Kohei Arai

  2012-07-01

  Full Text Available A new method for image clustering with density maps derived from Self-Organizing Maps (SOM is proposed together with a clarification of learning processes during a construction of clusters. It is found that the proposed SOM based image clustering method shows much better clustered result for both simulation and real satellite imagery data. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. In accordance with the experimental results with Landsat-5 TM image, it takes more than 20000 of iteration for convergence of the SOM learning processes.

 13. Med hedern som insats - hedersrelaterat våld i Sverige och Turkiet

  Boularbah, Zuraiya Longdewa

  2014-01-01

  Hedersrelaterat våld har inga gränser. Det sker inte endast i ett land, av ett folk med en specifik etnicitet, kultur eller religion. Hedersrelaterat våld existerar världen runt, även i Sverige. Mordet på Fadime Sahindal fick internationell uppmärksamhet och folk var i chock, speciellt den svenska regeringen som länge försökte förneka våldets existens i vårt avlånga jämställda land. Hedersrelaterat våld är en kategori av våld som i de flesta fall drabbar unga kvinnor som vägrar att infinna si...

 14. Musik och språk i förskolan : Musik som ett pedagogiskt verktyg

  Christensen, Marie

  2013-01-01

  I den här studien har jag undersökt hur förskollärare kan använda musik som ett pedagogiskt verktyg i barnens språkutveckling samt vilka likheter och samband som finns mellan språk och musik. Jag har undersökt fem förskollärares erfarenhet och tankar kring detta. I studien har jag intervjuat fem förskollärare som arbetar mycket med musik tillsammans med barn. Resultatet visar att musik och språk har mycket gemensamt, båda innehåller bland annat rytm, ton, klang dynamik och uttryck. Förskollär...

 15. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 16. Beyond budgeting : noe som passer for meg? : en studie av spredningen av beyond budgeting i Norge

  Johansen, Marit

  2010-01-01

  Beyond Budgeting er et relativt nytt styringsverktøy, og det er et spørsmål om virksomheter generelt er enige i kritikken rettet mot budsjetteringen. I denne utredningen har vi derfor undersøkt hvorvidt denne retorikken og teknikken adopteres, og hva som eventuelt kan forklare hvorfor enkelte virksomheter adoptere innovasjoner som Beyond Budgeting og andre ikke. Arbeidet med utredningen har ønsket å gi svar på følgende problemstilling: I hvilken grad adopteres Beyond Budgeting retorikken ...

 17. Faktorer som påverkar hälsan vid diabetes typ2

  Björn, Isabelle; Sannum, Hanna

  2015-01-01

  Introduktion: Diabetes typ2 är en allt mer växande folkhälsosjukdom i västvärlden. I Sverige finns det cirka 300 000 personer diagnostiserade med diabetes typ2. Diabetes typ2 utvecklas oftast genom en kombination av arv och livsstil.  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar hälsan hos personer med risk för diabetes typ2 samt hos de som redan har diabetes typ2. Metod: Litteraturstudien har använt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Datasökningarna är gjorda m...

 18. Regnbed som tiltak for overvannshåndtering i småhusbebyggelse

  Saksæther, Vegard; Kihlgren, Kjetil Strand

  2012-01-01

  Klimafremskrivninger varsler en fremtid med hyppigere og mer intense nedbørhendelser. Stadig utbygging av flere sentrumsnære boliger medfører høyere grad av fortetting, og skaper store avrenningsvolum som infrastrukturen ofte ikke er dimensjonert for å takle. Store investeringskostnader knyttet til oppgradering av ledningsnett fremmer nytenking, og resulterer i at overvann i større grad håndteres lokalt. Denne oppgaven omhandler regnbed som tiltak for overvannshåndtering. Regnbed kan beskrive...

 19. Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen. In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions......, experiences, intentions and engagement that may be difficult to articulate verbally. Research can include children’s art and drawings to study phenomena such as children’s feelings, emotions, experiences, intentions and engagements. Transparency of the ways in which art and drawings in specific ways...

 20. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 1. Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

  Størksen, Ingunn

  2008-01-01

  Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og tiltak omkring barn og samlivsbrudd har i hovedsak vært rettet mot barn og ungdom i skolen. På bakgrunn av forskning fra andre land vil jeg i denne artikkelen presentere mulige konsekvenser blant yngre barn som har opplevd samlivsbrudd. Videre vil jeg gå igjennom noen mulige...

 2. Faktorer som påvirker maksimal køllehodehastighet hos elitespillere i golf

  Hagan, Andreas

  2009-01-01

  Slaglengde er en viktig del av prestasjonen i golf. For å kunne slå ballen langt kreves høy køllehodehastighet. Mye av den tidligere litteraturen over viktige faktorer for høy køllehodehastighet bygger på studier av forskjeller mellom mannlige amatører og mannlige profesjonelle golfspillere. Faktorer som blir sett på som avgjørende for køllehodehastighet er; styrke, antropometri, kølleparametre, bevegelsesutslag og timing. Det er store forskjeller i slaglengde mellom mannlige og k...

 3. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 4. Gravida som äter vegankost upplever att de bemöts annorlunda av barnmorskan i jämförelse med gravida som äter blandkost : en enkätstudie

  Lundberg, Richard

  2014-01-01

  Bakgrund Det finns studier som antyder att barnmorskors kunskaper inom näringslära skulle kunna vara otillräckliga, att barnmorskor upplever sig ha begränsade kunskaper om vegetarisk kost, och att de känner sig obekväma i att ge kostråd till gravida som äter en vegetarisk kost. Det saknas idag studier som undersöker hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans bemötande beträffande kost. Syfte Att undersöka hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans bemötande beträffande kos...

 5. Debatindlæg Politiken: Dansk nytænkning skal sætte skub i grøn energi

  C. Brun, Peter; Nielsen, Laura

  Lektor Laura Nielsen har sammen med Senior Vice President Peter C. Brun fra Vestas haft et indlæg i Politiken om grøn vækst. Artiklen omhandler en ny aftale om handel med grønne energi produkter "Sustainable Energy Trade Agreement" som det danske EU formandsskab har tilkendegivet, at det vil...

 6. Kontraktetablering i supervision

  Mortensen, Karen Vibeke; Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet behandler kontraktetablering i supervision, et element, der ofte er blevet negligeret eller endog helt forbigået ved indledningen af supervisionsforløb. Sikre aftaler om emner som tid, sted, procedurer for fremlæggelse, fortrolighed, ansvarsfordeling og evaluering skaber imidlertid tryghed...

 7. Rapport 2 om forsøg ved Gl. Skagen med lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode

  Burcharth, H. F.

  Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999.......Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999....

 8. Rapport 3 om forsøg ved Gl. Skagen med lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode

  Burcharth, H. F.

  Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999.......Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999....

 9. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 10. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 11. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 12. L'homme préhistorique de Som Ron Sen, Kompong-Leng, Cambodge

  Demeter, Fabrice; Peyre, Evelyne; Coppens, Yves

  1999-01-01

  Some human remains found associated with some cultural artefacts have been discovered at the Som Ron Sen site, located at the south-east side of the Tonlé-Sap lake. This material is the only proof ever discovered and kept safe of the human biological presence in prehistoric times in Cambodia.

 13. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 14. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 15. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 16. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 17. Solid oxide membrane (SOM) process for ytterbium and silicon production from their oxides

  Jiang, Yihong

  The Solid oxide membrane (SOM) electrolysis is an innovative green technology that produces technologically important metals directly from their respective oxides. A yttria-stabilized zirconia (YSZ) tube, closed at one end is employed to separate the molten salt containing dissolved metal oxides from the anode inside the YSZ tube. When the applied electric potential between the cathode in the molten salt and the anode exceeds the dissociation potential of the desired metal oxides, oxygen ions in the molten salt migrate through the YSZ membrane and are oxidized at the anode while the dissolved metal cations in the flux are reduced to the desired metal at the cathode. Compared with existing metal production processes, the SOM process has many advantages such as one unit operation, less energy consumption, lower capital costs and zero carbon emission. Successful implementation of the SOM electrolysis process would provide a way to mitigate the negative environmental impact of the metal industry. Successful demonstration of producing ytterbium (Yb) and silicon (Si) directly from their respective oxides utilizing the SOM electrolysis process is presented in this dissertation. During the SOM electrolysis process, Yb2O3 was reduced to Yb metal on an inert cathode. The melting point of the supporting electrolyte (LiF-YbF3-Yb2O3) was determined by differential thermal analysis (DTA). Static stability testing confirmed that the YSZ tube was stable with the flux at operating temperature. Yb metal deposit on the cathode was confirmed by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). During the SOM electrolysis process for silicon production, a fluoride based flux based on BaF2, MgF2, and YF3 was engineered to serve as the liquid electrolyte for dissolving silicon dioxide. YSZ tube was used to separate the molten salt from an anode current collector in the liquid silver. Liquid tin was chosen as cathode to dissolve the reduced silicon during

 18. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 19. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 20. Linking SOM Content, Chemistry, and Decomposition: Complex Responses to Input Manipulation and Long-term Incubation

  Bridgham, S. D.; Reynolds, L. L.; Tfaily, M.; Roscioli, K.; Lajtha, K.; Bowden, R.; Johnson, B. R.

  2014-12-01

  The mechanisms of soil organic matter (SOM) protection and their relationship with carbon inputs and decomposition are poorly understood. We used Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FTICR-MS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to characterize SOM in soils exposed to litter-input exclusion or addition for 20 years, and subsequently incubated for more than a year. Our aim was to describe shifts in SOM content and chemical composition due to the input manipulation and degree of decomposition, particularly in the light (i.e., free particulate, younger) versus the heavy (mineral-adsorbed, older) fractions of SOM, and to link these shifts to carbon mineralization rates. The soils were collected from a deciduous hardwood forest in Meadville, PA, one of the Detritus and Input Removal Treatment (DIRT) sites. They were subjected to either litter and root exclusion (NI), double litter (DL), or ambient inputs (CO) for 20 years and subsequently incubated at 35oC for 525 days. Soils from the beginning and end of the incubation were divided into light and heavy fractions using 1.8 g cm-3 sodium polytungstate. Bulk CO soils and heavy fractions of NI, DL, and CO soil were analyzed with FTICR-MS, while light and heavy fractions were analyzed with FTIR. Twenty years of input exclusion decreased the mineralization rate, the total carbon respired, and total carbon content, though litter addition had no significant effect (NI soils, and all samples showed an enrichment in aromatics between the light and heavy fractions. The heavy fraction DL soils were proportionally enriched in lipids compared to NI and CO soils, and these lipids were preferentially mineralized during incubation. Heavy fraction CO and NI soils were similar initially, though CO soil lost primarily lipids, while NI soil lost unsaturated hydrocarbons and proteins. These results indicate the complex interrelationships between litter inputs and soil carbon content, chemistry, and SOM

 1. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕsoils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. PMID:25829288

 2. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 3. Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid: Det er jo mennesker som fungerer. Det er ikke metoder, ikke sant.

  Bø, Siri Nielsen

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid. Jeg har intervjuet syv personer som har forbindelse til sosialt arbeid som arbeidsfelt. Formålet med undersøkelsen har vært å utforske hvilke forskjeller og likheter informantene har opplevd mellom coaching og faglig veiledning, samt hvilke tanker de har om bruk av coaching i sosialt arbeid. Resultatene viser at informantene er delt i synet på om coaching utgjør et eget fagfelt som har flere ...

 4. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 5. Lærere og Wikipedia : fire læreres forhold til Wikipedia som kilde i samfunnsfag

  2013-01-01

  Den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er: ”Hvordan forholder fire lærere seg til Wikipedia som kilde i samfunnsfag?” Wikipedia regnes som en relevant læringsressurs i samfunnsfag av mange elever: leksikonet fanger opp elementer som læreboka ikke gjør, og forskning viser at elever ofte bruker Wikipedia. Læreres holdning til ulike kilder har betydning for hvordan kilder behandles i undervisningen, for hvilke kilder elever bruker og hvordan de bruker dem. Fordi læreren har e...

 6. Skolledares samtal om elever i särskolan : En diskursanalys av det som framkommer i samtal mellan skolledare

  Angerud, Jonas

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan och de underliggande frågeställningarna är att undersöka vilka förhållningssätt som framkommer i samtalen kring dessa elever och tillhörande särskoleverksamhet. Metoden som används är fokusgruppsdiskussioner för datainsamling, samt diskursanalys som teori och metod för analys. Totalt deltog åtta stycken skolledare uppdelade på två stycken fokusgrupper. Det insamlade materialet transkriberades och analyserad...

 7. Bysykler : perspektiver på bysykkelordninger som en del av en bærekraftig bytransport og urban identitet

  Langfeldt, Tuva

  2011-01-01

  SAMMENDRAG - Byutviklingen er de senere årene preget av grønne visjoner og planlegging for levende og bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet, og det ses flere og flere steder med nye øyne på hvordan mobiliteten i byen kan og bør være. Fokus på sykkel som framkomstmiddel har blitt stadig mer populært, i Europa som USA, og som et resultat av behov for en mer syklende og mindre bilkjørende befolkning er det dukket opp bysykkelordninger i bå...

 8. Kvinnan som utövare av våld : tolkningar av professionella som arbetar inom social- och hÀlsovården

  SeppÀ, Malena

  2008-01-01

  Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för lÀsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjÀrrutlånas endast som microfiche.

 9. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 10. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious software for attack purpose in host system. In our methodology SOM network control the iteration of distance of different parameters of ensembling our experimental result show that better empirical evaluation on KDD data set 99 in comparison of existing ensemble classifier.

 11. Särskilda hjälpmedel som alternativ till polisens tjänstevapen

  Thuresson, Thomas; Persson, Daniel

  2003-01-01

  Arbetet behandlar tre icke dödliga vapnen - taser, beanbag och OC-spray (pepparspray) - som kan komma att användas som särskilda hjälpmedel vid polisens våldsanvändning. Vi har haft en del motgångar med vår informationsinhämntning. De personer inom polisen är insatta i dessa tre hjälpmedel har, p g a olika skäl inte kunnat hjälpa oss. Däremot har vi fått hjälp från bl a medicinskt kunniga personer (rättsläkare), så vi på så sätt har fått uppgifter om hur de särskilda hjälpmedlen påverkar krop...

 12. Säkerhetsanalys av Android som plattform förföretagsapplikationer

  Jinnegren, Per; Thorselius, Erik

  2011-01-01

  I rapporten undersöks säkerhetsaspekter för företagsapplikationer utvecklade till androidplattformen. Rapporten tar även upp Androids grunder och dess säkerhetsmodell. Syftet med rapporten var att undersöka Androids lämplighet för projekt som HOW Solutions har planerade. Under arbetet har en applikation för trådlös öppning av lås utvecklats. Resultatet var att många av de hot som upptäcktes var, för företag, i vissa fall är svåra att mitigera och att viss relevant funktionalitet saknas på pla...

 13. Computerspil som adspredelse, samvær og konflikt i hverdagen

  Brus, Anne Birgitte; Thorhauge, Anne Mette; Gregersen, Andreas Lindegaard

  2016-01-01

  I det aktuelle arbejdspapir opsummerer vi 19 kvalitative interviews omkring computerspil i hverdagslivet som det tager sig ud hos 14-16 årige piger og drenge. Interviewene har fokuseret på, hvordan computerspil indgår som en del af forskellige unges hverdagsliv, herunder hvordan spilaktivitet bli...... bliver en del af hverdagens rutiner, sociale samvær og konflikter. På den måde kontekstualiserer og udfolder interviewundersøgelsen en række af de forhold, der blev påvist medspørgeskemaundersøgelsen, herunder sammenhængen mellem spillemønstre,fællesskaber og konflikt omkring spillene....

 14. A Hybrid SOM-SVM Approach for the Zebrafish Gene Expression Analysis

  Wei Wu; Xin Liu; Min Xu; Jin-Rong Peng; Rudy Setiono

  2005-01-01

  Microarray technology can be employed to quantitatively measure the expression of thousands of genes in a single experiment. It has become one of the main tools for global gene expression analysis in molecular biology research in recent years. The large amount of expression data generated by this technology makes the study of certain complex biological problems possible, and machine learning methods are expected to play a crucial role in the analysis process. In this paper,we present our results from integrating the self-organizing map (SOM) and the support vector machine (SVM) for the analysis of the various functions of zebrafish genes based on their expression. The most distinctive characteristic of our zebrafish gene expression is that the number of samples of different classes is imbalanced. We discuss how SOM can be used as a data-filtering tool to improve the classification performance of the SVM on this data set.

 15. FlowSOM: Using self-organizing maps for visualization and interpretation of cytometry data.

  Van Gassen, Sofie; Callebaut, Britt; Van Helden, Mary J; Lambrecht, Bart N; Demeester, Piet; Dhaene, Tom; Saeys, Yvan

  2015-07-01

  The number of markers measured in both flow and mass cytometry keeps increasing steadily. Although this provides a wealth of information, it becomes infeasible to analyze these datasets manually. When using 2D scatter plots, the number of possible plots increases exponentially with the number of markers and therefore, relevant information that is present in the data might be missed. In this article, we introduce a new visualization technique, called FlowSOM, which analyzes Flow or mass cytometry data using a Self-Organizing Map. Using a two-level clustering and star charts, our algorithm helps to obtain a clear overview of how all markers are behaving on all cells, and to detect subsets that might be missed otherwise. R code is available at https://github.com/SofieVG/FlowSOM and will be made available at Bioconductor. PMID:25573116

 16. Gerillamarknadsföring  : En studie som granskar viral marketing och word of mouth

  Mitrovic, Aleksandra; Kljunic, Marko

  2010-01-01

  Poängen med vår studie är att undersöka hur företag praktiskt använder sig av gerillamarknadsföring. Vi har valt att avgränsa oss till att studera de två främsta metoderna inom gerillamarknadsföringen: viral marketing samt word of mouth. Viral marketing är inriktat på Internetmarknadsföring medan word of mouth är en metod som är baserad på verbal spridning, där konsumenterna sprider ordet vidare. Vi kommer att göra oss insatta i dessa metoder genom att studera två företag som arbetar med resp...

 17. Den som inte finns : Att vara kille med ätstörningsberoende

  Svensson, Linda; Friman, Amelie

  2016-01-01

  Ätstörningar är en sjukdom som drabbar både tjejer och killar. Det framkommer i artiklarna att det finns en felaktig bild av att killar inte drabbas av psykiska sjukdomar såsom ätstörningar. Då ätstörningar hos killar är ett dolt problem fokuserar detta arbete på att beskriva hur det är att vara kille med ätstörningsberoende. Metoden är en systematisk litteraturöversikt där tolv vetenskapliga artiklar inom området ”killar med ätstörningsberoende” kvalitetsgranskades och analyserades. Utifrån...

 18. Djurlåda med rollkort : - Rollbyte som resiliensstärkande metod bland barn

  Lundberg, Maria

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva hur rollbyte kan användas som en resiliensstärkande metod bland barn. Frågeställningar i arbetet är: vad är resiliens, vad är rollbyte och på vilket sätt kan rollbyte fungera som resiliensstärkande metod. Teoridelen i arbetet behandlar resiliens, social kompetens, empati och rollbyte. Den tillhörande produkten, Djurlådan, består av en låda med rollkort. Produkten är avsedd för barn i 5 års ålder på daghem. Resiliens handlar om att vissa barn k...

 19. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 20. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis; Vestergaard, Mogens; Larsen, Mette Krogh; Pedersen, Mads Brøgger; Martinussen, Henrik

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 1. Hvordan kan HIT The Gym styrke sin posisjon som et moderne og trendy treningssenter i Trondheim?

  Aakernes, Linda; Hagen, Elise; Mangrud, Martine Sandvik

  2014-01-01

  Denne oppgaven omhandler treningssenteret HIT The Gym. I markeder med flere sterke aktører, er det viktig å finne ledige posisjoner og relevante differensieringspunkter for å skille seg fra konkurrentene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: “Hvordan kan HIT The Gym styrke sin posisjon som et moderne og trendy treningssenter i Trondheim?”. For å kunne besvare problemstillingen, skaffet vi oss innsikt i treningssenterbransjen og HIT The Gym i begynnelsen av prosessen....

 2. Telemark som merkevare : merkevarebygging med grunnlag i regionale og lokale ressursar

  Kåsene, Anne-Guri

  2005-01-01

  Ei merkevare er meir enn bare eit fysisk produkt eller ei teneste. Merkevara har i tillegg eigenskapar som differensierer produktet eller opplevinga frå andre liknande produkt eller andre opplevingar. Slike eigenskapar kan vera av både materiell og immateriell art. Dei immaterielle forskjellane kan vera knytt til symbol, kjensler eller opplevingar. Ei merkevare er ofte eit bilde og dei assosiasjonane konsumenten har om produkt eller tenester. Merkevare er altså noko meir enn bare eit merke el...

 3. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 4. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 5. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Klaus Bruhn Jensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 6. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 7. Representing teleconnection patterns over Europe: A comparison of SOM and PCA methods

  Rousi, Ε.; Anagnostopoulou, C.; Tolika, K.; Maheras, P.

  2015-01-01

  The main goal of this study is a comparison of two different methods of pattern recognition. The first, Principal Component Analysis (PCA), is a method frequently used in climatology. The second, Self Organizing Maps (SOM), is a relatively new and efficient method based on Artificial Neural Networks (ANN). In order to compare the two methodologies, two teleconnection patterns were chosen, the North Atlantic Oscillation (NAO), which mostly affects the climate of Western Europe, and the North Sea-Caspian Pattern (NCP), mainly affecting eastern Mediterranean and the Balkan Peninsula. The teleconnection patterns are studied for winter 500 hPa geopotential height anomalies over the broader Europe area. The secondary objective of the study is to evaluate the ECHAM5/MPI General Circulation Model (GCM) in representing the two teleconnection patterns for a reference (1971-2000) and a future (2071-2100) period. The evaluation of the reference period is done comparing the simulated data to the NCEP/NCAR reanalysis data. The future period is studied to examine whether the current dominant circulation patterns change or not during the last 30 years of the 21st century. According to the results, both PCA and SOM methodologies capture the main variability mode over the study area, represented by the NAO pattern, but SOM is capable of capturing even less pronounced patterns, such as the NCP. In the future simulations, the atmospheric circulation during winter seems to be more pronounced with stronger NAO and NCP teleconnection patterns.

 8. Femte Dimensionen : en lärmodell som förenar forskning, utbildning och "tredje uppgiften".

  Nilsson, Monica E; Sutter, Berthel

  2002-01-01

  Ett exempel på nya samarbetsformer mellan högskola och det omgivande samhället kallad "Femte Dimensionen" redovisas. Poängen är att den så kallade tredje uppgiften inte är något vid sidan av forskning och undervisning, utan är något integrerat, något som kan berika såväl undervisning som forskning.

 9. MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring

  Simon Heilesen

  2015-09-01

  Full Text Available Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De to MOOC-produkter bidrager såvel som supplement til studievalgsvejledningen, som læringsobjekt og som et middel til at markedsføre videregående uddannelser. De to produkter henvender sig endvidere til ansatte i regionens virksomheder og organisationer med formidling af viden og et tilbud om aktivt og dialogisk at sætte sig ind i et genstandsfelt. Udviklingen af konceptet rammesættes indledningsvis af en skitsering af studievalgsproblematikken, af MOOC som fænomen, samt af en oversigt over tilsvarende anvendelser af MOOC-formatet. Herefter præsenteres de to uddannelsesdesigns samt brugernes afprøvning og evaluering af dem. This paper introduces two experiments in designing a Danish regional MOOC (Massive Open Online Course. The intention is to suggest a way of reducing dropout-rates in higher education by offering high school students a realistic impression of subjects and work formats taught in a university program. The MOOC-products serve not only as a supplement to career guidance, but also as learning objects designed for the high school level, and as a means of marketing university programs. The MOOC-courses also target employees in regional companies and organizations by offering active dialogical research communications in relevant subjects. Framing the account of the design, implementation, test and evaluation of the two MOOC-courses, the paper first outlines the current problems with career choice and dropout rates, introduces the MOOC-phenomenon, and accounts for similar uses of MOOCs in qualifying for university enrollment, and for supplementing high school teaching.

 10. Soil moisture availability and variability controls on microbial communities and SOM dynamics

  Tiemann, Lisa; Billings, Sharon

  2014-05-01

  Many microbial communities are not resistant to changes in their environment, and the subsequently new and structurally distinct communities are not always functionally redundant with their predecessors. As a result, environmental change can lead to long-term changes in microbially-mediated ecosystem processes. More specifically, changes in soil moisture regimes can alter microbial physiology and resource demands, and therefore alter how microbes process soil organic matter (SOM). To better understand how antecedent moisture regime can influence current SOM transformations, and to better predict how future climate regimes may influence SOM dynamics in carbon (C)-rich soils, we assessed microbial communities and their C dynamics across four sites within a grassland precipitation gradient of 485 to 1003 mm y-1. The soil microbial communities residing at these sites are compositionally distinct from each other, yet all exhibit C mineralization rates and microbial biomass C highly correlated with contemporary site soil moisture. We used laboratory incubation and reciprocal transplant approaches to investigate how changing soil moisture regimes may influence these soils microbial communities and the SOM transformations they mediate. To mimic projected future moisture regimes across this gradient, we brought soils into the lab and subjected them to different degrees of soil moisture variability for 72 weeks, altering the frequency of water additions but not the total amount added. In soils subjected to a long interval (LI) treatment intended to induce moisture stress with water applied once at the beginning of each two-week cycle, 1.4 to 2.0 times more C was mineralized compared to soils undergoing a short interval (SI) treatment, for which four wetting events were evenly distributed over each two-week cycle. This result was most pronounced in soils from the mesic end of the gradient, where rainfall is more evenly temporally distributed. These results drove an increase

 11. ”Det som skvalper omkring i hjärnan är det som kommer ut.” : En intervjustudie av kompositionsprocessen i folkmusik.

  Pär, Kunze

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur kompositörer inom genren svensk folkmusik idag går till väga när de komponerar ny musik, hur deras arbetsprocess ser ut och vilka arbetssätt de använder sig av. Det teoretiska perspektivet är hämtat från Stan Bennet och Max Grafs tidigare forskning om hur kompositionsprocessen ser ut för kompositörer inom konstmusikgenren. Ett didaktiskt perspektiv används också som utgångspunkt. Bakgrunden till arbetet baserar jag på tidigare forskning om komposi...

 12. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 13. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 14. "Ett mönster som är svårt att förändra" : En kvalitativ studie om professionellas arbete med och syn på män som utövar våld i nära relationer

  Hallborg, Stefanie; Ehrling, Isabell

  2016-01-01

  Studiens syfte var att undersöka kopplingen mellan hur professionella inom socialt arbete arbetar med män som utövat våld i en nära relation och hur de ser på problemet. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med sju yrkesverksamma inom socialt arbete. De informanter som deltog arbetade antingen inom socialtjänsten eller i verksamheter som erbjuder behandling för våldsutövande män. I studien användes ett genusperspektiv och den ekologiska modellen som teoretiska utgångspunkter. Studi...

 15. Ledende spørgsmål og interviews som ledende kontekst

  Elmholdt, Claus

  , interviewer/interviewpersons stil, køn, erfaringer, forventninger, kropssprog og dynamikken i interviewsituationen. Der gives tre eksempler på interviews som ledende kontekst: (1) Politiinterviews af neutrale vidner; (2) Det dialogiske konsulent interview; (3) Det aktivt konfronterende forskningsinterview...... bestemte former for interviewer og interviewee adfærd. På den baggrund argumenteres for, at interviewerens og interviewpersonens fænomenologiske oplevelser er væsentlige kilder til information om hvilken opfordringskarakter der tolkes ind i situationen, og dermed kilder til information om de sociale...

 16. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 17. Cykeltrafiken i Karlstad : En studie om vad som påverkar valet att cykla

  Boll, Ragnar

  2012-01-01

  Karlstads kommun har satt upp mål i transportstrategin som syftar till att öka antal cykelresor i Karlstad. Vid användning avger cykeln varken växthusgaser eller föroreningar. Vardagsbeslut att ta cykeln exempelvis till arbetet leder till att koldioxidutsläpp kan reduceras. Cykling kan därmed bidra till att uppfylla viktiga miljömål. Cykling främjar hälsa. Världshälsoorganisationen WHOs rekommenderade dagsbehov av 30 min fysisk aktivitet kan med fördel utföras på cykel. Cykeltrafikens omfattn...

 18. Inducción de embriogénesis somática en alstroemeria spp.

  Cruz, Ivan Guillermo; Angarita, Antonio; Mosquera, Teresa

  2011-01-01

  Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de inducir la embriogénesis somática en el genotipo de Alstroemeria AAZ59 como alternativa ante las dificultades que presenta su propagación y por su importancia como flor de corte. A tal fin, se evaluó el tipo de explante con mayor potencial embriogénico y su interacción con reguladores de crecimiento, la consistencia del medio de cultivo y el fotoperiodo. Así mismo, se probaron cinco reguladores de crecimiento: 2,4-D, tidiazuron (TDZ), picl...

 19. Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt

  Andersson, Antonia; Trygg, Emeli

  2013-01-01

  Syfte: Att identifiera metoder för projektledare att använda motivation för att minimera negativ stress. Metod: Kvalitativa djupintervjuer Slutsatser: Vi har definierat tre metoder som bidrar till att en internaliseringskedja påbörjas. Internalisering ökar den inre motivationen både hos projektledare och hos projektdeltagare och kan bidra till att minska negativ stress. Den första metoden handlar om att utveckla en modell gällande vilken information projektledare behöver från beställare när p...

 20. Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb

  Simon B. Heilesen

  2002-01-01

  Groupware-værktøjet Groupcare har på forsøgsbasis været anvendt som supplement til en forelæsningsrække på Kommunikationsuddannelsen på RUC. Artiklen beskriver fordelene ved at benytte et groupware-system frem for en “kursushjemmeside”, den redegør for henholdsvis underviserens og de studerendes oplevelse af situationen, og den påpeger nogle af de vanskeligheder, der er forbundet med at supplere den konventionelle konfrontationsundervisning med virtuelle rum.

 1. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 2. ”En sværm af skyer, som skal tænkes”

  Johansen, Martin Blok; Morsing, Ole

  2014-01-01

  Der findes mange forskellige forståelser og definitioner af begrebet æstetik i dag. Nogle gange betragtes det som identisk med det skønne eller det sanselige og andre gange har det en mere hverdagsagtig betydning, hvor det associeres med fx et veldækket frokostbord. Det fælles for dem er imidlert...... tager sit teoretiske afsæt hos filosoffen Jean-Francois Lyotard, og den henter sit eksempelmateriale hos forfatteren Karl Ove Knausgård....

 3. Viljestyrke -­ Med Viljestyrke som nøkkel til måloppnåelse.

  Settevik, Sofie; Ramfjord, Hege; Nergård, Cecilie Yun

  2014-01-01

  I denne oppgaven har vi sett på fenomenene viljestyrke og selvledelse. Vi ønsket å undersøkte om viljestyrken kunne bedres ved å sette seg spesifikke mål, trening av viljestyrken og se på veien for å oppnå de målene man har satt. Formålet med oppgaven er å finne ut om bevisst bruk av viljestyrke kan føre til måloppnåelse, igjennom å bruke eksperiment på oss selv. I eksperimentet er tre teorier blitt brukt som utgangspunkt; Unleashing wilpower resources av Tom Karp og Lars Lægre...

 4. Ole Johan Berntsen Kvasnes - mannen som ble NS-biskop i Stavanger

  Torgersen, Harald Brummenæs

  2012-01-01

  I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på OJBKs liv og virke. Jeg vil undersøke grunnene til at han forble lojal overfor den etablerte statskirken og ble en såkalt nazibiskop, og hvordan han utførte sin tjeneste. En historisk beskrivelse av OJBKs liv vil kaste lys både over geistliges vei inn i Nasjonal Samling(NS) og over kirkekampen. Han var den som på partiets vegne tok eksplisitt teologisk stilling til bekjennelsesdokumentet Kirkens grunn. OJBKs forhold til Det norske Mis...

 5. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 6. Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden?

  Hauggaard-Nielsen, Henrik

  2007-01-01

  Bioenergi betragtes som en af de bedste muligheder for på kort sigt at substituere fossile brændsler og reducere udledning af de menneskeskabte drivhusgasser. Det forventes, at landbrugssektoren vil komme til at spille en stadig større rolle for forsyning af samfundets med biomasseressourcer til disse formål. Biobrændstoffer, fremstillet ud fra hele eller dele af diverse landbrugsafgrøder og -biprodukter kan være direkte erstatningsprodukter for transportsektorens nuværende forbrug af fossile...

 7. Soil organic matter (SOM) characterisation and biogeochemistry of variable-charge soils

  Suárez Abelenda, Manuel

  2013-01-01

  In chapter 2, we investigated soils that differed in the abundance of organo-Al complexes to determine the effect of such binding on SOM chemistry. For this, the surface horizons of three types of acid soils in the Basque Country (northern Spain) under forest stands were studied: (i) Alu-andic Andosols (AND soils) on basalts and trachytes, (ii) Umbrisols or so-called ‘aluminic’(ALU) soils also on basalts and trachytes and (iii) soils with a podzolizing trend (POD), on quartzite...

 8. Raseborg som turistdestination : En undersökning bland utländska turister

  Fagerström, Sabina

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett uppdrag av Raseborg stads turistbyrå. Raseborg stads turistbyrå erbjuder kundbetjäning för både privata personer och grupper. Den fyrstjärniga turistbyrån är huvudansvarig för stadens turistmarknadsföring och informerar om turistattraktioner, evenemang, inkvartering och restauranger samt erbjuder guideförmedling och ett utbud av souvenirer. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de utländska turisternas bakomliggande orsaker till valet av Raseborg som desti...

 9. Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag

  Eliassen, Sara Ødegaard

  2013-01-01

  Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar på om RLE- undervisning kan ha noen påvirkning på hvorvidt elever viser respekt for andre livstolkninger enn sin egen. Oppgaven er empirisk og det er gjort kvalitativ forskning. Det empiriske materialet består av 40 elevtekster, skrevet av 20 informanter som går i 10.klasse. ...

 10. Protocolo para a embriogênese somática do mamoeiro

  ALMEIDA ELIANE PIRES DE

  2000-01-01

  Full Text Available O presente trabalho teve por objetivo estabelecer um protocolo de embriogênese somática para o mamoeiro (Carica papaya L. cv. Baixinho de Santa Amália, grupo Solo. Foram utilizados quatro tipos de explantes e duas condições de cultivo, sendo as fases de indução de calos, indução e maturação de embriões somáticos, alongamento e enraizamento das plântulas avaliadas em diferentes meios de cultura. A combinação explante hipocótilo com folhas cotiledonares e meio de cultura ½MS + 10 mg L-1 de 2,4-D, sob condições de escuro, foi a mais favorável para a indução de calos friáveis. Os meios de cultura HMH com 0,2 mg L-1 de ANA e 2,0 mg L-1 de cinetina e ½MS foram adequados para a indução e maturação de embriões somáticos; o meio MS com 1 mg L-1 de GA3 foi adequado para o alongamento das plântulas; e o meio MS com 1 mg L-1 IBA, para o enraizamento. A eficiência das fases de indução de calos, indução de embriões, maturação de embriões, alongamento, enraizamento e aclimatação das plântulas foi de 100%, 98%, 44%, 42%, 50% e 80%, respectivamente. O protocolo estabelecido possibilita que o processo de embriogênese somática seja realizado em um período de 230 dias, com uma eficiência final de 7%, e pode ser utilizado em trabalhos de transformação genética do mamoeiro.