WorldWideScience

Sample records for afgraensning behandling prognose

 1. Kognitive forstyrrelser ved depression - betydning for behandling og prognose

  Ravnkilde, Barbara; Bruun, Louise Meldgaard; Videbech, Poul

  2007-01-01

  Depression is often accompanied by cognitive disturbances, and by focusing on these deficits practitioners can obtain important information about the status of the disease and the prognosis of the patient. From this perspective, patients may also gain useful insight into their own condition....... Medical and psychological treatment interventions can be applied on different levels particularly in relation to the cognitive symptoms of depression. Udgivelsesdato: 2007-Apr-16...

 2. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  Oczachowska-Kulik, Anne; Lund, A M; Skovby, F;

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...... improved due to new methods of treatment. The purpose of this paper is to give a brief review of the disease and discuss the significant improvement of the prognosis, which has been achieved by specific medical treatment with cystine-depleting agents, and, if needed, by kidney transplantation....

 3. Forandring uden behandling

  Elmeland, Karen; Hecksher, Dorte

  Hvordan kan det være, at nogle mennesker kan komme ud af deres afhængighed uden at få behandling? Hvordan adskiller de sig fra dem, der søger behandling? Det er noget af det, der forskes i på Center for Rusmiddelforskning....

 4. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i...

 5. Prognose von Gewerbemieten in Deutschland

  Ludwig, Helge

  2007-01-01

  Die Arbeit untersucht die Prognose von Gewerbemieten in Deutschland und entwickelt geeignete Mietprognosemodelle. Hierzu werden Marktforschungsmethoden auf die Immobilienökonomie übertragen. Die disperse Struktur des deutschen Immobilienmarktes erfordert die Entwicklung unterschiedlicher Prognosemodelle unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbesonderheiten. Einzelne Marktsegmente werden anhand der Nutzungsart und der räumlichen Abgrenzung definiert. Für diese Teilmärkte liegen jeweils Mar...

 6. Alternativ behandling og kræft

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 7. No real-time prognoses without diagnoses

  ECN is developing a 'problem oriented user guide' for a PC-based computer programme for real-time prognoses. This programme, infoREM, calculates the potential consequences of a nuclear accident from reported radioactive releases to the atmosphere and weather forecasts. This user guide will help the staff of the local and national co-ordination centres to use InfoREM to perform the necessary calculations with the data available during a nuclear accident. In particular, the guide will help them to critically diagnose the results calculated before using these when implementing monitoring plans and countermeasures. This paper discusses an instruction set for performing 'simple prognoses' as an example for the methodology of the user guide. This set has been developed by ECN for the monitoring and decontamination teams of the fire brigades. In addition, the structure of infoREM is discussed. (orig.)

 8. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 9. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling......Titel: Afrapportering vedr. SATS-puljemidler til behandling og erfaringsopsamling vedr. BED for perioden 1. marts 2013 – 1. maj 2015. Baggrund: Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt, men overset spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale...

 10. Strategier for udredning og behandling af dyspepsi

  Jarbøl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.; Schaffalitzky de Muckadell, Ove B.

  2004-01-01

  almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter......Dyspepsi er et heterogent symptomkompleks, der dækker over smerte og ubehag i den øvre del af abdomen. Selv om området er genstand for stor opmærksomhed, er der ikke konsensus om den optimale udrednings- og behandlingsstrategi. Den mest anvendte strategi i behandlingen af ikkeundersøgt dyspepsi i...

 11. Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region

  Vaishar, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2006), s. 16-26. ISSN 1210-8812 R&D Projects: GA AV ČR IBS3086005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : economic restructuring * settlement system * population development * demographic prognoses * unemployment * Ostrava region Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 12. Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Brogaard, Line Kai-Sørensen;

  Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald. Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening...... in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt...... fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer. Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO...

 13. Behandling af digital dermatitis på KFC

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008......På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 14. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 15. Etiologie en prognose van de perifere facialis verlamming. Een virologisch en electrodiagnostisch onderzoek

  Mulkens, Paulus Servatius Johannes Zoltanus

  1980-01-01

  Dit proefschrift behandelt een klinisch onderzoek bij perifere facialis verlammingen waarbij is getracht na te gaan, enerzijds de pathogenese van de idiopathische vorm van verlamming, de Bell's palsy, anderzijds de wijze waarop de prognose snel en betrouwbaar kan worden opgemaakt. ... Zie: Samenvatt

 16. Assessing the prognoses on Health care in the information society 2013--thirteen years after.

  Knaup, Petra; Ammenwerth, Elske; Dujat, Carl; Grant, Andrew; Hasman, Arie; Hein, Andreas; Hochlehnert, Achim; Kulikowski, Casimir; Mantas, John; Maojo, Victor; Marschollek, Michael; Moura, Lincoln; Plischke, Maik; Röhrig, Rainer; Stausberg, Jürgen; Takabayashi, Katsuhiko; Uckert, Frank; Winter, Alfred; Wolf, Klaus-Hendrik; Haux, Reinhold

  2014-07-01

  Health care and information technology in health care is advancing at tremendous speed. We analysed whether the prognoses by Haux et al. - first presented in 2000 and published in 2002 - have been fulfilled in 2013 and which might be the reasons for match or mismatch. Twenty international experts in biomedical and health informatics met in May 2013 in a workshop to discuss match or mismatch of each of the 71 prognoses. After this meeting a web-based survey among workshop participants took place. Thirty-three prognoses were assessed matching; they reflect e.g. that there is good progress in storing patient data electronically in health care institutions. Twenty-three prognoses were assessed mismatching; they reflect e.g. that telemedicine and home monitoring as well as electronic exchange of patient data between institutions is not established as widespread as expected. Fifteen prognoses were assessed neither matching nor mismatching. ICT tools have considerably influenced health care in the last decade, but in many cases not as far as it was expected by Haux et al. in 2002. In most cases this is not a matter of the availability of technical solutions but of organizational and ethical issues. We need innovative and modern information system architectures which support multiple use of data for patient care as well as for research and reporting and which are able to integrate data from home monitoring into a patient centered health record. Since innovative technology is available the efficient and wide-spread use in health care has to be enabled by systematic information management. PMID:24952606

 17. Zur zyklischen Klassifikation der RWI-Prognose 1998-3 bis 2000-4

  Schäfer-Jäckel, Elke; Soyka, Dirk; Winkels, André

  1999-01-01

  Wie schon vor einem Jahr wurde die aktuelle Konjunkturprognose (Anfang 1999) in das RWI Klassifikationsschema eingeordnet. Danach liegt die wirtschaftliche Entwicklung des Zeitraums 1998-3 bis 2000-4 im Grenzbereich zwischen Aufschwung und oberem Wendepunkt. Vor einem Jahr war die damalige Prognose für den Zeitraum 1997-3 bis 1999-4 dagegen eindeutig als Aufschwungphase eingeordnet worden. Detaillierte Simulations-, Verlaufs- und Sensitivitätsanalysen machen deutlich, daß hauptsächlich die de...

 18. Aid and the Dutch Disease in Low-Income Countries; Informed Diagnoses for Prudent Prognoses

  Mwanza Nkusu

  2004-01-01

  This paper demonstrates that the Dutch disease need not materialize in low-income countries that can draw on their idle productive capacity to satisfy the aid-induced increased demand. Diagnoses on, and prognoses for, the Dutch disease should take into account country-specific circumstances to avoid ill-advised policies. The paper emphasizes that using public resources inefficiently can be more painful than real exchange rate appreciations, which may not necessarily embody the Dutch disease.

 19. Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft 2000-2004: Ökonometrisches Forschungsprogramm des Instituts für Höhere Studien

  Felderer, Bernhard; Grozea-Helmenstein, Daniela; Helmenstein, Christian; Hofer, Helmut; Koman, Reinhard; Riedel, Monika; Skriner, Edith; Weber, Andrea

  2000-01-01

  aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung und Zusammenfassung; Die internationale Konjunktur; Die österreichische Außenwirtschaft; Perspektiven der Inlandskonjunktur; Monetäre Prognose; Tabellenanhang;

 20. Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft 2002-2006: Ökonometrisches Forschungsprogramm des Instituts für Höhere Studien

  Brandner, Peter; Felderer, Bernhard; Grozea-Helmenstein, Daniela; Helmenstein, Christian; Hofer, Helmut; Koman, Reinhard; Robert M. Kunst; Riedel, Monika; Schuh, Ulrich; Weber, Andrea

  2002-01-01

  aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung und Zusammenfassung; Die internationale Konjunktur; Die österreichische Außenwirtschaft; Perspektiven der Inlandskonjunktur; Monetäre Prognose; Tabellenanhang;

 1. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 2. CT findings and prognoses of anoxic brain damage due to near-drowning in children

  We investigated the relationship between serial cranial CT findings and prognoses in 11 children after near-drowning. These patients were rescued after heart arrest for more than 10 minutes and all comatose on admission. CT scans were performed within 2 weeks, at 3 weeks-1 month, 2-4 months and more than 5 months after admission. Characteristics of CT findings and prognoses were classified into four groups. Group 1 - low density areas in thalami, basal ganglia and cortical white matters within 2 weeks (three cases; one died, two became vegitative). Group 2 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, and atrophy of pons at 2-4 months (three cases; severe quadriplegia and mental retardation). Group 3 - enlargement of the third ventricle at 3 weeks-1 month, but atrophy of pons not observed at 2-4 months (three cases; mild motor disabilities and mild mental retardation). Group 4 - enlargement of third ventricle not observed at 3 weeks-1 month (two cases; neither paralysis nor mental retardation). (author)

 3. Dispersion prognoses and consequences in the environment. A Nordic development and harmonization effort

  The project 'BER-1, Dispersion prognoses and environmental consequences' is described. The report describes the work performed and the results obtained. The bulk of the report is concerned with the first subject area, atmospheric dispersion models. The world-wide status of long-range atmospheric dispersion models at the start of the project period is described, descriptions are given of the models in use at the Nordic meteorological institutes, and validation/verification and intercomparison efforts that have been performed within the project are described. The main results of this work have been published separately. All aspects of environmental impact of releases to the atmosphere have been treated, and the end product of this part of the project is a computerized 'handbook' giving easy access to data on e.g. deposition, shielding, filtering, weathering, radionuclide transfer via all possible exposure pathways. (au)

 4. Studies on correlation of positive surgical margin with clinicopathological factors and prognoses in breast conserving surgery

  Out of 484 cases with breast conserving surgery between April 1989 and March 1999, surgical procedures of 34 cases were changed to total mastectomy due to positive surgical margins. In this study we evaluated a clinical significance of surgical margin in relation to clinicopathological factors and prognoses. Ninety-nine cases (20.5%) had positive margins that were judged when cancer cells existed within 5 mm from margin. In multivariate analysis of factors for surgical margin, EIC-comedo status, ly, located site, proliferative activity, and age were significant and independent factors. Regarding local recurrence, positive margin, age, ER and proliferative activity were significant factors in multivariate analysis, especially in cases not receiving postoperative radiation therapy. Radiation therapy may be beneficial for patients with positive surgical margin. And patients with breast recurrence alone had significantly higher survival rates. Therefore, it is suggested that surgical margin may not reflect survival, although it is a significant factor for local recurrence. (author)

 5. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 6. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 7. Forskning i ergoterapeutisk behandling indenfor neurorehabilitering - en stor udfordring og nødvendighed!

  Schow, Trine

  2011-01-01

  Der sker i disse år meget indenfor både forskning og behandling i neurorehabilitering. Både grundforskning og kliniske studier bidrager til viden om neuroplasticitet og til udvikling og dokumentation af forskellige behandlingsformer og det er vigtigt at det ergoterapeutiske felt følger med. Denne...

 8. Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling

  Abbi Vandeskog

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDenne undersøkelsen fokuserer på kjønnsforskjeller blant mannlige og kvinnelige misbrukere med hensyntil sosiodemografi, behandlingshistorie og rusmiddelmisbruk. 149 klienter (51 kvinner ble rekruttert fra enbehandlingsinstitusjon. Flere kvinner enn menn er uten arbeid, og lever på ulike former for sosial støtte.Relativt sett få kvinner har mottatt behandling for sitt rusproblem tidligere, inkludert avrusning. De harkortere misbrukskarrierer før de kommer til behandling, og drikker mindre alkohol enn menn. Imidlertid erflere av dem blandingsmisbrukere, hyppigst kombineres alkohol og benzodiazepiner.Vandeskog A, Skutle A. Gender differences among substance abusers in treatment.Nor J Epidemiol  ENGLISH SUMMARYThe present study focuses on gender differences regarding sociodemography, treatment history, andalcohol and drug use among male and female abusers. One hundred and forty-nine subjects (51 womenwere recruited from a clinical setting. More women than men are unemployed and living on different formsof social benefits. Relatively few women have been in treatment earlier, including detoxification units.They have shorter abuse careers before entering treatment, and consume less alcohol than men. Morewomen are multiple substance abusers, most frequently combining alcohol and benzodiazepines.1996; 6 (1: 115-122.

 9. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 10. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 11. "Hvis noen forteller om mobbing..." Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

  Lødding, Berit; Vibe, Nils

  2010-01-01

  Denne rapporten skal bidra til å forklare forskjeller mellom skoler når det gjelder andeler av elevene som over tid har rapportert om mobbing, urettferdig behandling eller diskriminering i Elevundersøkelsen. I hvilken grad programmer for å forebygge mobbing og bedre læringsmiljøet har effekt, er også en del av oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Hva elevene forstår med begrepene mobbing, urettferdig behandling og diskriminering og i hvilken grad de klarer å reflektere rundt begrepene, er og...

 12. ELBE - Validation and improvement of load prognoses - Phase 1; ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1) - Zwischenbericht

  Kronig, P.; Hoeckel, M.

  2008-07-01

  This comprehensive interim report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reviews work done at the Bernese University of Applied Sciences concerning various methods for the making of prognoses for grid loading in a liberalised electricity market with increasing supply of power from renewable resources. The liberalised Swiss electricity market is reviewed and production planning instruments are examined, as are the factors that influence such planning. Examples of load profiles are presented and discussed, as are the social, technical and meteorological factors that influence demand. The accuracy of various prognosis methods is reviewed. Simple methods using Excel spread-sheets and MatLab are compared and discussed. Commercially available systems are also briefly examined and work to be done in a second phase of the project is reviewed.

 13. Genetisches Programmieren als neues Instrumentarium zur Prognose makroökonomischer Größen : Anwendungen auf Inflationsraten und Wechselkurse

  Zschischang, Elmar

  2005-01-01

  Die vorliegende Dissertation untersucht, ob sich das GenetischeProgrammieren als ein neues Instrument zur Vorhersage monetärer Größen eignet. Hierzu wurde auf der Grundlage des Matrizenrechenprogramms GAUSS ein entsprechendes Computerprogramm entwickelt. Das mit GP GAUSS bezeichnete Programm wird zunächst auf nichtlineare dynamische Prozesse angewendet und mit den Ergebnissen anderer Genetischer Programme verglichen. Im Anschluß an eine Sensitivitätsanalyse wird GP GAUSS auf die Prognose von ...

 14. Kan ullfrotté lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna vid behandling av bröstcancer?

  Bylund, Jennie; Johansson, Charlotte

  2015-01-01

  Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt bhn. Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen, där behandlingen främst utgörs av kirurgi med kompletterande cytostatika- och strålbehandling. En av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner. Design. Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Metod. Enkätstud...

 15. Pre-Prosthetic surgical alterations in maxillectomy to enhance the prosthetic prognoses as part of rehabilitation of oral cancer patient

  El Fattah, Hisham; Zaghloul, Ashraf; Escuin, Tomas

  2012-01-01

  Objectives: After maxillectomy, prosthetic restoration of the resulting defect is an essential step because it signals the beginning of patient’s rehabilitation. The obturator used to restore the defect should be comfortable, restore adequate speech, deglutition, mastication, and be cosmetically acceptable, success will depend on the size and location of the defect and the quantity and integrity of the remaining structures, in addition to pre-prosthetic surgical preparation of defect site. Preoperative cooperation between the oncologist surgeon and the maxillofacial surgeon may allow obturation of a resultant defect by preservation of the premaxilla or the tuberosity on the defect side and maintaining the alveolar bone or teeth adjacent to the defect. This study evaluates the importance of pre-prosthetic surgical alterations at the time maxillectomy on the enhancement of the prosthetic prognoses as part of the rehabilitation of oral cancer patient. Study Design: The study was carried out between 2003- 2008, on 66 cancer patients(41 male-25 female) age ranged from 33 to 72 years, at National Cancer Institute, Cairo University, whom underwent maxillectomy surgery to remove malignant tumor as a part of cancer treatment. Patients were divided in two groups. Group A: Resection of maxilla followed by preprosthetic surgical preparation. Twenty-four cancer patients (13 male – 11 female). Group B: Resection of maxilla without any preprosthetic surgical preparation. Forty-two cancer patients (28 male-14 female). Results: Outcome variables measured included facial contour and aesthetic results, speech understandability, ability to eat solid foods, oronasal separation, socializing outside the home, and return-to-work status. Flap success and donor site morbidity were also studied. Conclusions: To improve the prosthetic restoration of maxillary defect resulting maxillary resection as part treatment of maxillofacial tumor depends on the close cooperation between

 16. Kanine Hämangiosarkome der Milz - Untersuchungen zum diagnostischen Nutzen klassischer Angiogenesemarker sowie zur Prognose in Abhängigkeit vom Wachstumsmuster der Neoplasie

  Göritz-Kamisch, Mariana

  2014-01-01

  Hämangiosarkome, maligne endotheliale Neoplasien, werden bei den Haussäugetieren am häufigsten beim Hund beobachtet und treten bei diesem vor allem in Milz und rechtem Herzohr auf. Anhand ihrer Wachstumsmuster werden sie in kapilläre, kavernöse und solide wachsende Tumoren eingeteilt (PULLEY u. STANNARD 1990, HARRY u. PALEOLOG 2003). Die Prognose kaniner Hämangiosarkome der Milz ist schlecht, wobei in der Literatur nach Splenektomie mediane Überlebenszeiten von 19-240 Tagen angegeben werd...

 17. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 18. A matched-pair analysis comparing 5x4 Gy and 10x3 Gy for metastatic spinal cord compression (MSCC) in patients with favorable survival prognoses

  It is currently not possible to get an approval of our ethics committee for a randomized trial cmparing 5x4 Gy and 10x3 Gy for MSCC that includes patients with favorable survival prognoses. Therefore, this matched-pair study following strict matching criteria was perfomed instead. In this study, 142 receiving 5x4 Gy were retrospectively matched (1:1) to 142 patients receiving 10x3 Gy with respect to ten characteristics. These characteristics included age, gender, performance status, tumor type, involved vertebrae, other bone metastases, visceral metastases, interval between tumor diagnosis and MSCC, pre-RT ambulatory status, and time developing motor deficits. On multivariate analysis, post-RT motor function was associated with performance status (p < 0.001), tumor type (p < 0.001), and time developing motor deficits (p < 0.001). RT was successful in 76% of patients receiving 5x4 Gy and 69% receiving 10x3 Gy (p = 0.14). Pre.RT ambulatory status showed a strong trend with respect to local control (LC) of MSCC in the multivariate analysis (p = 0.058). 1-year LC rates were 87% after 5x4 Gy and 93% after 10x3 Gy (p = 0.16). On multivariate analysis, survival (OS) was associated with performance score (p < 0.001), visceral metastases (p < 0.001), and pre-RT ambulatory status (p = 0.004). 1-year OS rates were 68% after 5x4 Gy and 73% after 10x3 Gy (p = 0.64). In patients irradiated for MSCC who had favorable survival prognoses, post-RT motor function, LC and OS were not significantly different after 5x4 Gy and after 10x3 Gy

 19. Comparison of prognoses according to non-positive and positive spectrin αII expression detected immunohistochemically in epithelial ovarian carcinoma: a retrospective study.

  Maeda, Osamu; Miyata-Takata, Tomoko; Shibata, Kiyosumi; Kajiyama, Hiroaki; Mizuno, Mika; Tamakoshi, Koji; Shimoyama, Yoshie; Nakamura, Shigeo; Kikkawa, Fumitaka

  2016-06-01

  Anticancer drug sensitivity affects prognosis in ovarian carcinoma. Previously, we purified spectrin αII and βII tetramers from cisplatin-resistant ovarian serous adenocarcinoma cells and demonstrated that they contribute to platinum anticancer drug resistance. In this clinical study, we focused on the role of spectrin αII expression. It is our objective to demonstrate the potential of spectrin αII expression as a useful predictor of anticancer drug resistance and postoperative prognosis in epithelial ovarian carcinoma. Spectrin αII expression in the ovarian adenocarcinoma surgical specimens of 193 patients was examined by immunohistochemical staining. Staining strength was scored 3+, regarded as positive expression, and 2+, 1+, and 0, regarded as non-positive expression. Prognoses obtained from clinical records were evaluated by statistical analysis. In the 193 cases studied, positive spectrin αII expression was associated with worse overall survival when compared with non-positive expression (P spectrin αII expression was identified as an independent predictive factor of overall survival (hazard ratio[HR]: 3.77, 95% confidence interval[CI]: 1.77-8.00; P spectrin αII expression was not associated with prognoses. However, similar results as overall survival were obtained for survival after recurrence of the 92 recurrent cases (P = 0.0051 by log-rank test, HR: 4.49, 95% CI: 2.06-9.79; P Spectrin αII expression is a useful predictor of anticancer drug resistance and postoperative prognosis in epithelial ovarian carcinoma.. PMID:26993048

 20. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis

  Isidor, F.; Moore, R.

  2003-01-01

  insurance system to support patients in need for more expensive treatments. Dansk: Hvilke subjektive erfaringer har danske tandlæger i privat praksis med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer? Et postomdelt spørgeskema blev udfyldt og returneret af 216 privatpraktiserende tandlæger i en......English:What subjective experiences have Danish dentists in private practice to propose and implement treatment with crowns and bridges? A mailed questionnaire were completed and returned by 216 private practice dentists for a random sample from Aarhus. Of these, 22% thought that it was...... gennemsnit kun 36% der faktisk får denne behandling. Tandlægerne mente at begrundelsen herfor var at patienterne havde manglende økonomisk mulighed eller en anden økonomisk prioritering. Tandlæger der syntes at det var ubehageligt at foreslå kroner og broer, angav mere end fem gange hyppigere manglende...

 1. Behandling af demenssygdomme--hvem skal behandles?

  Hasselbalch, Steen; Kampmann, Jens Peter

  2009-01-01

  Recommendations for treatment with specific antidementia drugs in Denmark are given on the basis of recent evidence. Such evidence supports treatment of mild to moderate Alzheimer's Disease (AD) with acetylcholinesterase inhibitors (AchEI), and moderate to severe AD with memantine. Combination...... therapy with these drugs can be considered in moderate AD. Dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia should be treated with rivastigmine. There is not sufficient evidence to recommend treatment with AchEI or memantine in pure vascular dementia or frontotemporal dementia...

 2. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 3. Effect of coronary artery revascularization on in-hospital outcomes and long-term prognoses in acute myocardial infarction patients with prior ischemic stroke

  Li, Bo-Yu; Li, Xiao-Ming; Zhang, Yan; Wei, Zhan-Yun; Li, Jing; Hua, Qi

  2016-01-01

  Objective To investigate whether coronary artery revascularization therapies (CART), including percutaneous coronary intervention (PCI) and coronary artery bypass grafting (CABG), can improve the in-hospital and long-term outcomes for acute myocardial infarction (AMI) patients with prior ischemic stroke (IS). Methods A total of 387 AMI patients with prior IS were enrolled consecutively from January 15, 2005 to December 24, 2011 in this cohort study. All patients were categorized into the CART group (n = 204) or the conservative medications (CM) group (n = 183). In-hospital cardiocerebral events and long-term mortality of the two groups after an average follow-up of 36 months were recorded by Kaplan-Meier survival curves and compared by Logistic regression and the Cox regression model. Results The CART patients were younger (66.5 ± 9.7 years vs. 71.7 ± 9.7 years, P < 0.01), had less non-ST segment elevation myocardial infarction (11.8% vs. 20.8%, P = 0.016) and more multiple-vascular coronary lesions (50% vs. 69.4%, P = 0.031). The hospitalization incidence of cardiocerebral events in the CART group was 9.3% while 26.2% in the CM group (P < 0.01). CART significantly reduced the risk of in-hospital cardiocerebral events by 65% [adjusted odds ratio (OR) = 0.35, 95% CI: 0.13–0.92]. By the end of follow-up, 57 cases (41.6%) died in CM group (n = 137) and 24 cases (12.2%) died in CART group (n = 197). Cox regression indicated that CART decreased the long-term mortality by 72% [adjusted hazard ratio (HR) = 0.28, 95% CI: 0.06–0.46], while categorical analysis indicated no significant difference between PCI and CABG. Conclusions CART has a significant effect on improving the in-hospital and long-term prognoses for AMI patients with prior IS.

 4. Behandling af infantile spasmer

  Hansen, Lars Kjaersgård; Rasmussen, Niels Henrik

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However, the...

 5. Behandling af Dupuytrens kontraktur

  Raundrup Kornø, Maj; Søe, Niels Henrik; Dahlin, Lars B

  2015-01-01

  Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen­erally, tr......Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen...

 6. Samfundserhvervet pneumoni--behandling

  Andersen, Ljubica; Brock, Birgitte; Jakobsen, Preben;

  2008-01-01

  Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S....... pneumoniae requires T>MIC above 40-50%. The second determinant for therapeutic activity is the ratio between maximum penicillin concentration in serum and MIC (Cmax/MIC). Considering penicillin pharmacokinetics, intravenous penicillin 2 million units four times a day is recommended as empirical treatment of...

 7. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J; Nørgaard, Nis; Høyer, Morten

  2007-01-01

  vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed...

 8. Behandlingsresistent depression kan behandles

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 9. Behandling med amiodaron

  Adelborg, Kasper; Ebbehøj, Eva; Nielsen, Jens Cosedis;

  2015-01-01

  Amiodarone is an effective antiarrhythmic drug for supra­ven­tri­cular and ventricular arrhythmias. A majority of patients treated with amiodarone suffer from mild adverse events, however, serious life-threatening adverse events caused by amiodarone are also seen. This review describes the...... pharmacology, interac­tions, side and adverse effects of amiodarone and highlights the importance of a systematic interdisciplinary follow-up protocol for outpatients treated with amiodarone....

 10. Korrekt behandling af forfrysninger

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see this...

 11. Behandling med implanterbar defibrillator

  Roseva-Nielsen, Natasha G; Svendsen, Jesper Hastrup

  2003-01-01

  About 20 years ago the first patient received an implantable cardioverter defibrillator (ICD), and since then the number of implants have increased dramatically. The ICD can terminate ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. Studies of secondary prophylaxis show that ICD treatment can...

 12. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  ramme er casestudie (Yin 2009; George 2005; Flyvbjerg 1991). Casestudiet består af en række patientforløb, hvor hver patient har haft mere end ét registreret behandlingsforløb i databasen (n = 377). Kvantitativ undersøgelse blev udført ved hjælp af Microsoft SPSS 21 på de 377 patienter på baggrund af...

 13. Analysis of prognoses in patients with recurrent multiple glioblastomas%复发性多发胶质母细胞瘤的预后分析

  谢宝树; 张林; 王宇; 贾锋; 殷玉华

  2016-01-01

  Objective To explore the factors related to the prognoses in patients with recurrent multiple glioblastomas. Methods Of 106 patients with recurrent multiple glioblastomas, who underwent surgical resection of the tumors from January, 2005 to December, 2012 in our hospital, and were followed up, 78 suffered from solitary lesion and 28 from multiple lesions. Each patient with multiple tumors was matched with a patient with a solitary glioblastoma on the basis of age, gender, tumorous location, extent of resection, postoperative radiotherapy or chemiotherapy and Karnofsky Performance Scale (KPS) score and then case-control study was performed. The patients’survival time was analyzed by Kaplan-Meier cure and log-rank tests. Results Long-rank test showed that median overall survival time (8.5 months) was significant longer in the patients with solitary glioblastoma than that (4.5 months) in the patients with multiple glioblastomas (P<0.05). The median overall survival time (7.9 months) was significantly longer in the patients with multiple glioblastomas which were totally resected than that (3.6 months) in the patients with multiple glioblastomas which were partially resected (P<0.05). Conclusions It is suggested the prognosis in the patient with multiple glioblastomas is significantly worse than that in patient with solitary glioblastoma. And the more tumor is resected, the better the prognosis will be in the patients with multiple glioblastomas, in who the tumor should be resected totally as possible on the basis of protecting important cerebral function.%目的:探讨复发性多发胶质母细胞瘤(GBM)预后的影响因素。方法2005年1月至2012年12月手术切除并获得完整随访的复发性GBM 106例,其中单发78例,多发28例(多发组);根据患者年龄、性别、肿瘤部位、手术切除程度、术后是否放化疗、术前KPS评分从单发GBM中选取与多发GBM相匹配的病例28例作为对照(单发组);多发

 14. True recurrence vs. new primary ipsilateral breast tumor relapse: An analysis of clinical and pathologic differences and their implications in natural history, prognoses, and therapeutic management

  had a significantly lower S phase fraction (NP 13.1 vs. TR 22.0, p < 0.05). The overall survival following breast relapse was 64% at 10 years and 49% at 15 years. With a mean follow-up of 10.4 years following breast relapse, patients with NP had better 10-year overall survival (TR 55% vs. NP 75%, p < 0.0001), distant disease-free survival (TR 41% vs. NP 85%, p < 0.0001), and cause-specific survival (TR 55% vs. NP 90%, p < 0.0001). Conclusion: It appears that a significant portion of patients who experience ipsilateral breast tumor relapse following conservative surgery and radiation therapy have new primary tumors as opposed to true local recurrences. True recurrence and new primary tumor ipsilateral breast tumor relapses have different natural histories, different prognoses, and, in turn, different implications for therapeutic management.

 15. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 16. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 17. BEHANDLING AV MODERAT TIL ALVORLIG PSORIASIS; : GAMMEL VERSUS NY BEHANDLING.

  2007-01-01

  BACKGROUND: Psoriasis is a common, chronic, inflammatory disease. Psoriasis requires long time therapy to maintain disease control and psoriasis patients deserve long-term controlled treatment of their disease with optimal safety. Traditional treatment like phototherapy or systemic therapy with cyclosporin, metotrexate and retinoids are not always effective or cause long-term side effects. New biological, which targets pathologic T cell activity, agents like tumor necrosis factor alpha inhib...

 18. Biologisk behandling af spondylitis ankylopoietica

  Freiesleben, S.; Schou, M.

  2008-01-01

  All of the three well-known TNF alpha inhibitors (infliximab, adalimumab and etanercept) have a rapidly occurring and long-lasting effect in ankylosing spondylitis (AS). The IL-1 antagonist, anakinra, has been investigated in two open label studies with partially conflicting results. Apart from...

 19. Hypertension--forekomst og behandling

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 20. Hypertension--forekomst og behandling

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 1. Farmakologisk behandling af psykotiske tilstande

  Fink-Jensen, A.; Larsen, J.T.; Nielsen, B.;

  2008-01-01

  Antipsychotic medication has been used for more than fifty years and has brought a dramatic improvement in the treatment of psychotic diseases by removing or reducing the psychotic symptoms and thereby also allowing other treatment approaches to be used. However, an urgent need remains for new me...... medications with better efficacy, especially to limit the so-called negative symptoms and cognitive deficits often observed in schizophrenic patients and to reduce the occurrence of side effects Udgivelsesdato: 2008/11/10...

 2. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas; Haahr, Poul Erik

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent...

 3. Diagnostik og behandling af pankreascyste

  Graversen, Martin; Mortensen, Michael Bau

  2014-01-01

  Incidental cystic lesions of the pancreas are often detected due to the increased use of cross-sectional imaging. Since mucinous cysts have a malignant potential, whereas pseudocysts and serous cystadenomas are benign, the distinction is of key clinical importance. Current recommendations advocat...

 4. Korrekt behandling af akut akillesseneruptur

  Barfod, Kristoffer W; Ganestam, Ann; Madsen, Bjørn Lindegård;

  2016-01-01

  increased risk of re-rupture and operative treatment to an increased risk of other complications such as adhesions, infection and nerve injury. When a non-operative treatment protocol is chosen it is paramount that sufficient expertise is present to guide the treatment and rehabilitation.......Treatment of acute Achilles tendon rupture in Denmark has changed from being predominantly operative to being non-operative treatment over the past five years. However, no clear evidence is found in the literature in favour of one treatment modality over another. Non-operative treatment leads to an...

 5. Operativ behandling af hoftenaere femurfrakturer

  Palm, Henrik; Krasheninnikoff, Michael; Jacobsen, Steffen

  2006-01-01

  In Denmark, 11,000 patients with proximal femoral fractures are admitted to hospital each year, using 2.2% of the national hospitalisation capacity. The patients are generally old and have a high degree of co-morbidities. In Denmark, the 30-day mortality rate is 10%, and on an international level...

 6. Behandling af den hypoterme patient

  Kjærgaard, Benedict; Rudolph, Søren Finnemann; Lucas, Alexander;

  2008-01-01

  Treatment of the hypothermic patient depends more on the clinical condition than on the core temperature. Unconscious patients need thorough investigation, and they can often be rewarmed with warm water in the pleural cavities. Cardiac arrest requires cardio pulmonary rescue until rewarming can b...

 7. Onkologisk behandling af meningeal carcinomatose

  Sulim, S.; Høyer, Morten

  2005-01-01

  Meningeal carcinomatosis (MC) occurs in 5-8% of cancer patients. In the       majority of cases, MC appears in patients with advanced disease. The       increase in incidence is probably caused by improved survival due to       improvements in systemic therapy and an increased awareness of MC among...

 8. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected...... patients with locally advanced cancer may be down-staged with chemo-radiotherapy and eventually resected. Endoscopic stent placement is the preferred method to relieve biliary and/or gastrointestinal obstruction. The outcome is better for patients treated at high-volume centres than at smaller hospitals....

 9. Stress og profylakse samt behandling

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has the...... first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 10. Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer

  Hansen, Carsten Palnaes; Langer, Seppo; Frevert, Susanne;

  2010-01-01

  The prognosis of neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract and pancreas is difficult to estimate due to their heterogeneous nature. Survival without dissemination may reach 90%, while metastases reduce the 5-year survival to less than 50%. Radical surgery offers the only possibility of...... cure. Palliative therapy includes surgery and intra-arterial embolization of hepatic metastases, chemotherapy, biotherapy with interferon-alpha and radionuclear treatment. Tumour-targeted therapy with tyrosine kinase inhibitors, mammalian target of rapamycin inhibitors or monoclonal antibodies are...

 11. Den dysplastiske hofte II. Behandling

  Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2003-01-01

  The possibility of individualized treatment of residual dysplasia of the hip in childhood and adulthood has renewed the interest in this orthopaedic field and new procedures of treatment have been devised. This article reviews current knowledge of the treatment of the dysplastic hip....

 12. Behandling av gangfunksjon ved MS

  Unsvåg, Helene Halsteinli

  2015-01-01

  Abstract. Background: Fampyra is a potassium channel blocker that reduces the leakage through ion-channels. Fampyra is approved for use in patients with multiple sclerosis (MS) who have walking difficulties. Previous studies have shown that Fampyra can have a positive effect on walking speed in patients with MS. Objectives: To investigate the effect of Fampyra in a group of MS patients and see the effect on walking speed and endurance. In addition, we wanted to examine whether factors such as...

 13. Behandling af hydatidose med albendazol

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  the patients had varying degrees of liver involvement which were reversible. Neutropenia did not occur. Various parameters for assessing the therapeutic effect are mentioned. Albendazol appears to be effective in the treatment of non-operable hydatid disease and to prevent recurrence after surgery....

 14. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P;

  1993-01-01

  In early stage Hodgkin's disease the optimal choice of treatment is still an unresolved issue. Twenty-two randomized trials of radiotherapy alone versus radiotherapy plus combination chemotherapy have been carried out world-wide. The preliminary results of a global meta-analysis of these trials...

 15. Behandling af insulinom med alkoholsklerosering

  Schnack, Christina; Hansen, Carina Ørts; Beck-Nielsen, Henning;

  2012-01-01

  The efficacy and safety of endoscopic ultrasound (EUS)-guided alcohol ablation of an insulinoma in a patient not candidate for surgery is being evaluated. A 89 year-old male patient with insulinoma and serious cardiac disease was treated with EUS-guided alcohol ablation. The only complication was a...... slight degree of pancreatitis. Two months after the ablation values of plasma glucose and serum pro-insulin were normalized. EUS-guided alcohol ablation is a safe and efficient alternative to surgical resection of insulinomas in poor surgical candidates....

 16. Udredning og behandling af reflekssynkoper

  Mehlsen, Jesper; Mehlsen, Anne-Birgitte

  2008-01-01

  Syncope is associated with considerable costs to society as well as to the patient. Syncope may arise on a neurological, cardiac, or neurovascular background. Cardiac and neurological causes are evaluated by standard methods. Neurovascular syncope is diagnosed by tilt table testing and carotid ma...... massage. The treatment of neurological or cardiac syncope aims at the underlying cause, whereas the treatment of neurovascular syncope consists of information and instruction in reasonable precautions. In persisting cases, medical treatment or pacemaker implantation may be necessary....

 17. Behandling af mani hos voksne

  Licht, Rasmus Wentzer; Straszek, Sune Puggaard Vogt

  2014-01-01

  of recurrence. Many well-documented antimanic drugs are at hand, and the database has been carefully outlined in recent guidelines, also addressing factors of importance in choosing among the options. The real challenge is dealing with non-response, where the database is extremely poor....

 18. Prognosing the durability of polymer sealings

  W. Okularczyk; Kwiatkowski, D.

  2006-01-01

  Purpose: The paper describes the phenomena connected with the sealing for water hydraulic systems.Design/methodology/approach: For the durability tests two types of sealings, made of three polymeric materials recommended for use in water hydraulics systems have been used. In all investigation arrangements the same guide elements have been used. The tests have been performed maintaining water pressure on the sealing at a level of p = 8±1 MPa and the average speed of the piston rod of v ≈ 0.35 ...

 19. Prognosing the durability of polymer sealings

  W. Okularczyk

  2006-04-01

  Full Text Available Purpose: The paper describes the phenomena connected with the sealing for water hydraulic systems.Design/methodology/approach: For the durability tests two types of sealings, made of three polymeric materials recommended for use in water hydraulics systems have been used. In all investigation arrangements the same guide elements have been used. The tests have been performed maintaining water pressure on the sealing at a level of p = 8±1 MPa and the average speed of the piston rod of v ≈ 0.35 m/sec. Water temperature during investigations was regulated within the range of Tmin = 291 K and Tmax = 305 K. The leakage was distributed to the measurement hoses with the internal diameter of 5mm. For the investigations, the working piston rod with ø 45 f7 with the following parameters has been used: Material: chromium-nickel steel AISI 431 (Cr=16.7%, Ni=2.08% covered with hard chromium plating of ≥ 20 μm, micro-cracks number ≤ 5 000/mm2, Ra = 0.07 μm.Findings: Weibull method, thanks to its multifunctionality, helps to select elements for certain applications (required long failure-free mileages → high characteristic durability – sealings series 30413. Equipment which works sporadically → low characteristic durability but e.g. lower weight and sizes of sealing element – sealing series 30412.Practical implications: Within the confines of the given research concerning an optimal choice of piston rod sealing for water hydraulic systems, large dependence of the sealing durability on the properly chosen guide elements of the piston rod has been found. In extreme cases the durability changed even a few times.Originality/value: The Weibull method has been applied for assessment of durability and reliability of mechanical parts. A computer program has been used to compare two types of piston rod seals used in water hydraulic power systems. Durability limits have been estimated even though discontinued measurement data were used.

 20. Hvilken diagnose - sagde du

  Dabelsteen, Erik

  2015-01-01

  Diagnosen er et vurderingsresultat vedrørende en helbredstilstand og anvendes til skøn af prognoser og til valg af behandling. Diagnosen bygger på det medicinske naturvidenskabelige system og definitioner, der forvaltes af tandlæger og læger. Selv om det er indlysende, at diagnosen er relateret t...

 1. Hvad er en diagnose

  Dabelsteen, Erik

  2015-01-01

  Diagnosen er et vurderingsresultat vedrørende en helbredstilstand og anvendes til skøn af prognoser og til valg af behandling. Diagnosen bygger på det medicinske naturvidenskabelige system og definitioner, der forvaltes af tandlæger og læger. Selv om det er indlysende, at diagnosen er relateret t...

 2. Particle Reduction Strategies - PAREST. Prognosis of air quality and assessment of limit value exceedances in Germany for the reference years 2010, 2015 and 2020; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Prognose der Luftqualitaet und Abschaetzung von Grenzwertueberschreitungen in Deutschland fuer die Referenzjahre 2010, 2015 und 2020. Teilbericht

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  With the help of a data assimilation technique (optimal interpolation) a comprehensive forecast of O{sub 3}, PM10 and NO{sub 2} air quality in Germany for the years 2010, 2015 and 2020 was prepared. Based on these results, an assessment was made whether the limits of the European Air Quality Directive (2008/50/EC) can be observed in 2015 and 2020. [German] In diesem Bericht wurde mit Hilfe einer Datenassimilationstechnik (Optimale Interpolation) eine flaechendeckende Prognose der O{sub 3}-, PM10- und NO{sub 2}-Luftqualitaet in Deutschland fuer die Jahre 2010, 2015 und 2020 erstellt. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde eine Abschaetzung vorgenommen, ob die Grenzwerte der europaeischen Luftqualitaetsrichtlinie (2008/50/EG) im Jahre 2015 und 2020 eingehalten werden koennen. Weiterhin wurde untersucht, was die in der Luftqualitaetsrichtlinie festgelegten Regelungen fuer die Feinstaeube PM2.5 fuer die PM2.5-Belastung in Deutschland bedeuten und ob das nationale Ziel fuer die Reduktion der PM2.5-Belastung unter den Emissionsbedingungen des Jahres 2020 erreicht werden kann.

 3. Modelo para prognose do crescimento e da produção e análise econômica de regimes de manejo para Pinus taeda L. Growth and yield prognosis model and economic evaluation of several management regimes for Pinus taeda L.

  Fausto Weimar Acerbi Jr.

  2002-11-01

  Full Text Available Os objetivos deste estudo foram desenvolver um sistema para prognose do crescimento e da produção de Pinus taeda L. para simular e avaliar economicamente diversos regimes de manejo, visando produzir madeira livre de nós (clearwood e madeira para múltiplos usos; e analisar a lucratividade dos regimes de manejo em diversas condições de sítio, espaçamento, taxas de desconto e preço da madeira, considerando plantios realizados em terras da própria empresa e em terras arrendadas. O modelo desenvolvido baseia-se no conceito de compatibilidade em área basal entre o modelo para o povoamento e o modelo por classe diamétrica. Utiliza-se a distribuição Weibull, que em conjunto com os atributos do povoamento permite fazer a prognose para diferentes estratos e idades desejadas. Aplica-se ent��o o simulador de desbaste para obter a floresta remanescente desejada. A partir desta faz-se nova prognose até a idade desejada, e novamente aplica-se o simulador de desbaste. Este procedimento é repetido até o corte final, utilizando-se para tal do software SPPpinus - Sistema de Prognose da Produção para Pinus sp. Na análise econômica foram testados dois cenários, com diversos números, épocas e intensidade de desbaste, a partir de diferentes densidades iniciais de plantio, considerando vários níveis de produtividade. Foi realizada uma análise de sensibilidade da lucratividade dos regimes de manejo gerados, considerando três taxas de desconto, dois níveis de preço da madeira e as opções de plantar Pinus sp. em terras arrendadas e em terra da própria empresa, viabilizada através da integração do SSPpinus com o software de análise de investimento Invest. Concluiu-se que o modelo de crescimento e produção desenvolvido não apresentou tendenciosidade nas estimativas, sendo, portanto, um sistema preciso; os regimes de manejo com a realização de um desbaste pré-comercial seguido de dois desbastes comerciais e desrama devem ser

 4. Eosinofili--patogenese, klassifikation og behandling

  Andersen, Christen Lykkegaard; Vestergaard, Hanne; Felding, Peter; Pallisgaard, Niels; Rasmussen, Inge Helleberg; Hasselbalch, Hans Carl; Bjerrum, Ole Weis; Larsen, Peter Nørgaard

  2009-01-01

  only by specific tests. The diagnostic and therapeutic approach, including a new classification for eosinophilia, is reviewed, and the importance of molecular biological technique is highlighted. Unexplained eosinophilia should be managed in collaboration with a haematology department. Udgivelsesdato......Eosinophilia represents a complex clinical problem, the management of which is based on case history and clinical examination. Allergy, parasitic infection or inflammation may then be identified or malignancy suspected. In some cases, representing a haematologic disorder, clonality is demonstrated...

 5. Dermatologiske reaktioner hos patienter i antineoplastisk behandling

  Prasad, Sumangali Chandra; Vestergaard, Hanne; Bygum, Anette

  2014-01-01

  Every year more than 33,000 Danish patients are treated with traditional chemotherapy or targeted therapy against cancer. Cutaneous side effects to these therapies are common and may contribute significantly to the morbidity, but rarely to the mortality of the patients undergoing these treatments....... We present the most classical types of drug rashes associated with antineoplastic therapy. Haematologists, oncologists and dermatologists should be aware of these reactions and early recognition and management is important for providing optimal care....

 6. Hofteluksation kræver hurtig behandling

  Demirbas, Bekir

  2012-01-01

  Hip dislocation is an orthopaedic emergency. We report a 79 year-old woman, who was brought to the emergency department after falling on her knee at home. An X-ray confirmed a posterior dislocation of her left hip. A successful prompt reduction was performed in the operation room under general...

 7. Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling

  Pallesen, Ulla

  2011-01-01

  Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. ...

 8. Fysisk aktivitet - en behandling af erektil dysfunktion

  Gerbild, Helle Nygaard

  2016-01-01

  Erectile dysfunction (ED) is typically linked to the risk factors: Physical inactivity, obesity, hypertension, metabolic syndrome, diabetes mellitus or cardiovascular diseases. This thesis results in novel knowledge showing that physiotherapists with guidance on physical activity may contribute...

 9. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the...... pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes which are targeted by biologic therapeutics and reviews the treatment results. Udgivelsesdato: 2008-Jun-9...

 10. Nyrefunktionen under behandling med angiotensinkonverterende enzymhaemmere

  Rasmussen, K; Heitmann, M; Nielsen, J I;

  1995-01-01

  The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have generali......The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have...... generalised atherosclerosis. This means that the patients must be controlled more often after initiation of treatment, especially concerning kidney function, since treatment with ACE-inhibitors can cause pronounced changes in renal haemodynamics and kidney function. This review focuses on the effects of ACE-inhibitors...... on renal haemodynamics and kidney function, which may be positive, with preservation of kidney function in diabetic and other chronic nephropathy, or negative, for example in cases with atherosclerotic stenosis of large or small renal arteries. It is concluded, that in cases of diabetic nephropathy an ACE-inhibitor...

 11. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  Ammendrup, A.C.; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia; Lose, G.

  2010-01-01

  INTRODUCTION: During the last decade, minimal invasive procedures have been introduced for treatment of urinary incontinence (UI) in women leading to shorter hospitalisation and fewer complications. The aim of this study was to outline clinical practice and attitudes among Danish UI surgeons....... MATERIAL AND METHODS: Surgeons performing UI procedures were identified and mailed a questionnaire in 2007 concerning 2006. Questions included specialisation, number of procedures, type of surgery, complications and attitude towards learning surgery and maintaining a sufficient level of routine. RESULTS......: In total, 94 operating gynaecologists and urologists were identified, 63 responded (71%) of whom 49 (78%) performed UI surgery. UI surgeons were gynaecologists 43 (88%) of these 24 (49%) were urogynecologists (working more than 50% with urogynecology) and five (10%) urologists. Tension-free Vaginal...

 12. Kirurgisk behandling af type 2-diabetes

  Olesen, Stine Chabert; Hansen, Dorte Lindqvist; Almdal, Thomas;

  2009-01-01

  The resolution of diabetes after gastric bypass is already observed during the first days after the operation, while the control of diabetes after gastric banding occurs after weight loss. Other mechanisms than weight loss must therefore explain the improved glucose tolerance. Focus has been on a...... with the aim of curing type 2-diabetes are warranted. Udgivelsesdato: 2009-Feb-16......The resolution of diabetes after gastric bypass is already observed during the first days after the operation, while the control of diabetes after gastric banding occurs after weight loss. Other mechanisms than weight loss must therefore explain the improved glucose tolerance. Focus has been on...

 13. Elektrokemoterapi til behandling af kutane metastaser

  Falk, Hanne; Matthiessen, Louise Wichmann; Dahlstrøm, Karin;

  2015-01-01

  Cutaneous metastases occur in up to 9% of all patients with cancer and may cause discomfort and stigmatization. Electrochemotherapy is a local treatment using electric pulses to permeabilize cell membranes, enabling chemotherapy, such as bleomycin, to enter the cells and increase the cytotoxic...... effect by at least 300-fold. Electrochemotherapy is an efficient, once only treatment for cutaneous metastases with an objective response of 62-99%. Electrochemotherapy can reduce discomfort such as ulceration, oozing, bleeding and pain. Adverse events depend on the size of treatment area, but are very...

 14. Behandl dig selv med honning"

  Mejrup, Kristian; Bjerring-Nielsen, Mattias

  2015-01-01

  Abstract: This article has a twofold purpose: to investigate the symbolic richness and abundant sweetness of honey and to employ ‘honey treatment’ as a strategy for reading the honeycombapocalypse comprised in the Jewish legend of Joseph and Aseneth. This text tells of Aseneth’s encounter with a...... entirely perturbed and paralysed. In fact, her free speech and wits remain as if protected by a honeysweetened agency. The article emphasizes the necessity of a ‘conversion’ by the reader enabling him to grasp the sublime potential of the aesthetics of sweetness....

 15. Operativ behandling af thoracic outlet syndrome

  Birkeland, Peter; Stiasny, Jerzy

  2012-01-01

  We present three cases with longstanding true neurogenic thoracic outlet syndrome. All patients had aching pain in the shoulder, arm and ulnar border of the hand. On examination, we found atrophy of the hand muscles. Electromyography revealed signs of compromised function of the inferior trunk of...

 16. Ny viden om spasticitet og dens behandling

  Lorentzen, Jakob; Willerslev-Olsen, Maria; Crone, Clarissa;

  2012-01-01

  Spasticity is a frequently used diagnosis, and anti-spastic medication is used widespread. In this systematic review article we highlight difficulties in diagnosing spasticity correctly and thus limit the value of the diagnosis in ensuring the best possible treatment. We review recent neuroscienc...

 17. Medicinsk efterbehandling af brystkraeft. Endokrin behandling

  Mouridsen, Henning T; Andersen, Jørn

  2007-01-01

  For women with steroid receptor-positive breast cancers, endocrine therapy has proven to be a major component of adjuvant therapy reducing the risk of recurrence and death. The selective estrogen-receptor modulator (SERM) tamoxifen has been well established as safe and effective in the adjuvant...

 18. Ipilimumab til behandling af metastaserende melanom

  Ghasemi, Habib; Schmidt, Henrik; Stolle, Lars Bjørn

  Until recently metastatic melanoma was a disease with limited treatment options and a poor prognosis. However, new promising products have been developed. Ipilimumab, a full human anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 antibody, has shown improved survival in several clinical trials and is now a...

 19. Autoimmun hepatitis. Fremtroedelsesformer, diagnostik og behandling

  Poulsen, L O; Tage-Jensen, U; Vyberg, M

  1992-01-01

  A retrospective study concerning ten patients with autoimmune hepatitis (AiH), diagnosed during a 2 1/2-year period is presented. The age of the patients ranged from 25 to 82 years and nine of the patients were women. Their symptoms included jaundice, pruritus, fever, anorexia and fatigue during a...... detected in nine patients, while none had increased levels of anti-nuclear antibody titer. Histological features of moderate or severe chronic active hepatitis were demonstrated in nine patients. One patient presented with clinical and histological features of acute hepatitis. Prednisolone therapy was...

 20. Neurointensiv behandling af svaere traumatiske hjerneskader

  Welling, Karen-Lise Kobberø; Eskesen, Vagn; Romner, Bertil;

  2010-01-01

  We present a Danish algorithm for the neurointensive care of patients with severe traumatic brain injury. The primary goal is to avoid cerebral ischaemia and hypoxia and secondarily brain injury. Patient evaluation by a neurosurgeon is mandatory, and decision-making concerning extended cerebral m...... monitoring should take place immediately. Treatment aiming at diminishing increased intracranial pressure should be initiated early. Early critical care management of patients with severe traumatic brain injury should be performed in a teamwork comprising various specialties....

 1. Ipilimumab til behandling af metastaserende melanoma

  Ghasemi, Habib; Schmidt, Henrik; Stolle, Lars Bjørn

  Until recently metastatic melanoma was a disease with limited treatment options and a poor prognosis. However, new promising products have been developed. Ipilimumab, a full human anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 antibody, has shown improved survival in several clinical trials and is now a...... part of the standard treatment options for this disease in Denmark. In this case report we present a 78-year-old man with metastatic melanoma who had complete remission after treatment with ipilimumab....

 2. Biofarmaka til behandling af reumatoid artritis

  Baslund, Bo; Bendtzen, Klaus

  2008-01-01

  The current status on the use of biopharmaceuticals in the treatment of rheumatoid arthritis is reviewed. Blocking of TNF-alpha, co-stimulation of CD28+ T-cells and depletion of CD20+ B-cells are all effective ways to diminish inflammation and joint damage. However, not all patients react to thes...

 3. Abatacept til behandling af reumatoid artritis

  Nielsen, Henrik; Hansen, Annette

  2009-01-01

  Abatacept (CTLA4Ig) is a human fusion protein which consists of a cytotoxic lymphocytic-associated type 4 antigen which is bound to the Fc part of the IgG1. Abatacept binds to CD80/CD86 on antigen-presenting cells thus blocking the co-stimulatory signal to the naïve T cells and interfering with a...

 4. Behandling af historiske data for hele Limfjorden

  Henriksen, Peter

  2008-01-01

  forekomst af PSP-toksinproducerende alger, har projektet bl.a. vist, at der er forskel på ophobning af algetoksiner i muslinger afhængigt af om de vokser på et lineopdrætsanlæg eller som bundmuslinger. Endvidere er der blevet identificeret en række mulige tilpasninger af prøvetagningsprogrammerne, som kan...

 5. Behandling af peritonsillær absces

  Anthonsen, Kristian; Trolle, Waldemar

  2012-01-01

  Peritonsillar abscess (PTA) is associated with high morbidity and can cause serious and life-threatening complications. In Denmark, the most commonly isolated bacteria are Fusobacterium necrophorum and Streptococcus pyogenes gr. A. The incidence of PTA in Denmark is 41/100,000/year, the highest...

 6. Impotens forarsaget af behandling med methotrexat

  Penninga, Ida Elisabeth Irene; Larsen, H.K.; Andersen, S.E.

  2008-01-01

  Methotrexate (MTX) is used in the treatment of malignant and non-malignant diseases. This case report describes impotence as a seldom but possible overlooked adverse effect to MTX treatment. A 58 year-old man was treated for erythrodermia with a weekly dose of 7.5 mg MTX. He developed erective...

 7. Behandling med kosmetiske bløddelsfyldere

  Thyssen, Jacob Pontoppidan; Christensen, Lise H; Zachariae, Claus O C

  2007-01-01

  An increasing number of patients undergo soft-tissue augmentation. The quality depends on the applied filler substance, the compliance of the patient and the physician. Long-term adverse reactions are referred to as nodules or granulomas. Nodules following degradable gels and polyacrylamide...

 8. Eosinofili--patogenese, klassifikation og behandling

  Andersen, Christen Lykkegaard; Vestergaard, Hanne; Nørgaard, Peter;

  2009-01-01

  Eosinophilia represents a complex clinical problem, the management of which is based on case history and clinical examination. Allergy, parasitic infection or inflammation may then be identified or malignancy suspected. In some cases, representing a haematologic disorder, clonality is demonstrated...... only by specific tests. The diagnostic and therapeutic approach, including a new classification for eosinophilia, is reviewed, and the importance of molecular biological technique is highlighted. Unexplained eosinophilia should be managed in collaboration with a haematology department. Udgivelsesdato...

 9. Biologisk behandling af sjaeldne inflammatoriske reumatiske sygdomme

  Baslund, Bo

  2008-01-01

  The current status of the use of biological medicine in the treatment of adult onset morbus still, Wegeners granulomatosis and systemic lupus erythematosus (SLE) is reviewed. The need for controlled trials is emphasized. Anti-CD20 treatment for SLE patients with kidney involvement and patients with...

 10. Ny behandling af kronisk hepatitis B

  Andersen, Ellen Sloth; Weis, Nina M

  2008-01-01

  Worldwide, 350 million people are infected with chronic hepatitis B. Over the last few years, it has been possible to treat chronic hepatitis B. Treatment very often consists of nucleos(t)ide analogs and in a few cases of pegylated alpha-interferon. In 2007, a new nucleoside analog, Telbivudine......, was approved to treat chronic hepatitis B. In phase II and ongoing phase III studies, Telbivudine has proven more effective than the nucleoside analog, Lamivudine, which was very often used up until recently. Udgivelsesdato: 2008-Nov-24...

 11. Den kardiovaskulaere risikoprofil og antihypertensiv behandling

  Olsen, Michael Hecht; Sehestedt, Thomas; Prescott, Eva

  2009-01-01

  Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients with hy...... hypertension and either one or even better a combination of the two instruments in apparently healthy subjects with a high normal blood pressure. Udgivelsesdato: 2009-Jun......Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients with...

 12. Flumazenil til behandling af hepatisk encefalopati

  Elkjaer, J M; Jensen, T U; Emborg, J

  2000-01-01

  Hepatic encephalopathy (HE) is the neuropsychiatric syndrome that occurs as a complication to liver failure in patients with acute or chronic liver disease. Mental status in this syndrome can range from subtle deficits to coma, with respiratory insufficiency and aspiration to the lungs. The...

 13. Behandling af ideopatisk hypereosinofilt syndrom med imatinib

  Sørensen, Anne Louise; Larsen, Herdis

  2008-01-01

  We here report a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome with prompt response to treatment with imatinib. The patient presented with chest pain, myalgias, fatigue and weakness. Blood tests and bone marrow examination revealed striking eosinophilia. Clonal or reactive disorders were excluded...... by a wide range of diagnostic examinations. Treatment with high-dosis corticosteroids and hydroxyurea had little effect. Additional treatment with imatinib resulted in prompt symptomatic improvement and full haematological remission within five days of therapy. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 14. Udredning og behandling af morbus Osler

  Kjeldsen, Anette Drøhse; Andersen, Poul Erik; Tørring, Pernille Mathiesen

  2011-01-01

  Morbus Osler or hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a genetic disorder resulting in development of arteriovenous malformations in the mucosa and in visceral organs. The most common symptom is epistaxis. The disease may, however, cause a variety of other serious manifestations such as...

 15. Alternativ behandling av pasienter med atopisk dermatitt

  2007-01-01

  Abstract Atopic dermatitis is a persistent, chronic, relapsing inflammatory skin disease, presenting most often in early childhood. It is strongly linked to hay fever, asthma an bronkitis. The cause of atopic dermatitis is unknown, though a genetic pre-dispotition and a combination of allergic and non-allergic factors appear to be important in determining disease expression. Conventional treatment consists of emollients and corticosteroids, dietary manipulation and habit reversal. The in...

 16. Diagnostik og behandling af neuromyelitis optica

  Nielsen, Helle Hvilsted; Ravnborg, Mads; Illes, Zsolt

  2014-01-01

  Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory demyelinating disease characterized by antibodies against aquaporin-4 in up to 80% of the cases and even less in the NMO spectrum disorders, which may be difficult to distinguish from early multiple sclerosis. While immunosuppressive therapy should be...

 17. Målrettet behandling af lymfoproliferativ sygdom

  Niemann, Carsten Utoft; Geisler, Christian Hartmann

  2014-01-01

  The development of targeted treatment of chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is changing the prognostic outlook for CLL patients. The B-cell antigen receptor pathway is identified as pivotal for CLL pathogenesis and CLL cell proliferation. Inhibition of this pathway by ibrutinib (Bruton's tyrosin...

 18. Diagnostik og behandling af benigne levertumorer

  Eriksen, Peter Lykke; Schultz, Nicolai Aagaard; Larsen, Lars Peter;

  2016-01-01

  Due to the expanding use of diagnostic imaging, an increasing number of liver tumours are discovered. Benign tumours are very common; they rarely cause symptoms and often they do not require any treatment. However, because of differences in the natural history including risk of complications and...... malignant transformation exact diagnosis is important. Dedicated radiological examinations serve as important diagnostic tools reducing the need for biopsy. In this review we provide an update on the diagnosis and treatment of benign liver tumours adding to existing recommendations on hepatocellular...

 19. Seksuelle bivirkninger ved behandling med psykofarmaka

  Kristensen, Ellids

  2002-01-01

  Hovedparten af psykofarmaka har seksuelle bivirkninger. De seksuelle bivirkninger kan medføre en reduceret livskvalitet og være årsag til nonkomplians. For eksempel angives for antidepressiva, at 30-60 % af de behandlede patienter udvikler seksuel dysfunktion. Efterhånden er der dog udviklet enke...... af seksuel dysfunktion, fx sildenafil. Overordnet må det imidlertid konstateres, at der foreligger relativt få data inden for dette område, og især savnes der kontrollerede undersøgelser. Udgivelsesdato: 2002-Oct-7...

 20. Traditionel og alternativ behandling af sklerosepatienter

  Stenager, E N; Stenager, Egon; Knudsen, L; Jensen, K

  1989-01-01

  The medicine consumption and the employment of alternative treatment were investigated in a material of 117 patients with disseminated sclerosis (DS) considered to be a representative sample of the patients with DS in the County of Funen. This investigation revealed that the preparations most...... commonly employed to modify the disease among patients with disseminated sclerosis were: spasmolytics, agents to counteract neurogenic bladder symptoms, benzodiazepine and analgesics. The consumption of medicine increased with increasing handicap. Employment of psychopharmaca was commonest in patients in...

 1. Biologisk behandling af psoriasis og psoriasisartritis

  Kragballe, Knud; Deleuran, Bent

  2008-01-01

  Psoriasis is an immune-mediated inflammatory skin disease which may be associated with psoriatic arthritis. Biological therapy is indicated in patients who do not respond to, or are intolerant to, or have contraindication against traditional therapy. TNFalpha antagonists are used for both skin and...

 2. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 3. Smitteopsporing og profylaktisk behandling af tuberkulose

  Seersholm, Niels; Wilcke, Torgny

  2011-01-01

  Contact tracing is an integrated part on tuberculosis management and is conducted by the medical officer in collaboration with the local chest clinics. The principle of contact tracing is to begin with the household contacts and expanding to more peripheral contacts depending of the number of per...... persons with latent of active tuberculosis identified. Persons identified with latent TB infection should be offered isoniazid preventive treatment for six months.......Contact tracing is an integrated part on tuberculosis management and is conducted by the medical officer in collaboration with the local chest clinics. The principle of contact tracing is to begin with the household contacts and expanding to more peripheral contacts depending of the number of...

 4. Behandling af Tourettes syndrom med aripiprazol

  Stenstrøm, Anne Dorte; Sindø, Ingrid

  2008-01-01

  Tourette's syndrome (TS) is a motoric disorder characterised by multiple motor and vocal tics. The treatment for patients with moderate to severe TS includes antipsychotic medication. A case report is described in which a 20 year-old male had taken antipsychotic medication since the age of five......, due to TS. The initial treatment consisted of pimozide and risperidone, both of which had an unsatisfactorily efficacy on tics and side effects in the form of weight gain and sedation. The patient is now treated with aripiprazole and there is a marked reduction of tics and no side effects...

 5. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with...... ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 6. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 7. Construction of a methodologically consistent time series of substance loads and their impacts in Germany. Pt. 2. Final report; Erstellung einer methodenkonsistenten Zeitreihe von Stoffeintraegen und ihren Wirkungen in Deutschland. T. 2. Abschlussbericht. Projektteile: (1) Kartierung von Deposition Loads fuer das Prognose-Jahr 2020: Modellierungs- und Kartierungsergebnisse, Kartenabbildungen, Grafiken und regionale Statistik. (2) Berechnung und Kartierung von Critical Loads und deren Ueberschreitungen fuer eine prognostizierte Deposition im Jahr 2020. Genfer Luftreinhaltekonvention der UNECE

  Gauger, Thomas [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Navigation; Nagel, Hans-Dieter; Schlutow, Angela; Scheuschner, Thomas [OEKO-DATA Gesellschaft fuer Oekosystemanalyse und Umweltdatenmanagement mbH, Strausberg (Germany)

  2013-01-15

  The contribution under consideration reports on the total deposition of anthropogenic emitted oxidized sulphur compounds, oxidized nitrogen compounds and reduced nitrogen compounds based on the emission prognosis of the BMU/UBA project 'Strategies for the reduction of the fine dust pollution for the year 2020. The emission prognoses are the fundament for the calculations with the LOTOS-EUROS model. The changes of the total deposition for sulphur compounds as well as nitrogen compounds between the years 2005 and 2020 are not large. For example, the total deposition of oxidized sulphur compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 35% larger in comparison to the year 2005. In comparison to the year 2005, the total deposition of oxidized nitrogen compounds from anthropogenic sources in the year 2020 is about 21% larger.

 8. Untersuchungen zur immunhistologischen Diagnostik und Prognose des Magenkarzinoms

  Behrens, Hans-Michael

  2016-01-01

  In three studies, aspects of immunohistological diagnostics of gastric cancer were examined with respect to tailoring therapy and patient prognosis on a cohort of 482 cases. Detection of Her2/neu positivity upon biopsies or resection specimens is required for application of the antibody therapeutic Trastuzumab. Two factors hindering the testing method were examined: the first study assessed the risk of sampling errors when taking biopsies that is raised by the heterogeneous expression of Her2...

 9. Prognosis renewable energy. 2013 report; Prognose hernieuwbare energie. Rapportage 2013

  Neeft, J.; Dijkstra, J.; Van Erp, F.; Leguijt, T.

  2013-10-15

  A prognosis for the estimate share of renewable energy in the upcoming years in the Netherlands, including bottlenecks and risks [Dutch] Een vooruitblik op het geschatte aandeel hernieuwbare energie voor de komende jaren, inclusief knelpunten en risico's.

 10. Development and results August 1971/May 1976, prognoses

  This report briefly surveys the results of work of the past five years. Most of the work was done in cooperative projects with the geological faculties of the Netherlands universities, and others. An outline of the planning for the coming years is given. A complete bibliography of the laboratory's literature output is added

 11. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logi

 12. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; van Gaalen FW

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinki...

 13. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon;

  2009-01-01

  the patients admitted to hospital. Survival was determined using the Central Population Registry through Statistics Denmark. RESULTS: Patients admitted to a tertiary facility were younger, more frequently male, they had more commonly ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia (VF....../pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p < 0.0001. After adjustment for other known risk factors, patients...... admitted to other hospitals had a hazard ratio of 1.8 for death (95% confidence interval: 1,4-2,5) compared with patients admitted to a tertiary facility. CONCLUSION: The survival rate after out-of-hospital cardiac arrest was significantly higher in patients admitted to a tertiary facility than among...

 14. After the Glow: Race Ambivalence and Other Educational Prognoses

  Leonardo, Zeus

  2011-01-01

  The Right has a long history of questioning the importance of race analysis. Recently, the conceptual and political status of race has come under increased scrutiny from the Left. Bracketing the language of "race" has meant that the discourse of skin groups remains at the level of abstraction and does not speak to real groups as such. As a…

 15. Forbedret prognose ved letkædenefropati ved myelomatose

  Juul, Jakob Søgaard; Larsen, Thomas; Marcussen, Niels;

  2012-01-01

  fortnight. Nine months after admission, the patient's kidney function had improved and dialysis was stopped. Three months later, she got an autologous stem cell transplantation. One year later, estimated glomerular filtration rate was 25 ml/min, and the production of free light chains was under control....

 16. Prognose des Steinschlags und der induzierten Korrosion am Fahrzeug

  Schönberger, Andreas

  2012-01-01

  Der Korrosionsschutz von Fahrzeugen ist ein wichtiges Merkmal für die Qualität eines Premium-Fahrzeugs. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es standardisierte Versuche an Bauteilen sowie am Gesamtfahrzeug. Jedoch korrelie-ren diese Tests nicht immer mit Daten aus dem Feld. Auch die späte Durchführung dieser Korrosionstests im Entwicklungsprozess birgt Schwierigkeiten. Um frühzeitig Aussagen über Belastungszustände und -zonen zu erhalten, ist es nötig eine virtuelle Simulation aufz...

 17. Forebyggelse og behandling af osteoporose i forbindelse med behandling af ikke-metastaserende prostatacancer

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostatae cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 18. The Study of Predicting the Prognoses of Patients in Conscious Disturbance with N20 of Somatosensory Evoked Potential%体感诱发电位N20评价意识障碍患者预后的研究

  黎振声; 彭海燕; 黄永君; 刘雁

  2011-01-01

  Aim: To evaluate the quantitative information ofN20, a main component of SEP, in the prognosis ofpatients with conscious disturbance after a year. Methods: N20 data and clinic cases histories of the patients with conscious disturbance caused by different factors form July 2005 to July 2009 were retrospectively reviewed. Different statistical methods such as t test, Mann-Whitney U test, X 2 test, ROC curves, Kaplan-Meier analysis were used to compare the parameters ofbilateral N20 between the awakened group and the unawakened group and to estimate the patients ' prognosis. Results: Bilateral N20 could be used to predict the prognosis of patients with conscious disturbance (the area under ROC curve of C3 ' -N20 latency occupied 77.6% and the area under ROC curve of C4 ' -N20 latency occupied 79.3%). The bilateral average N20 latencies of the patients still in conscious disturbance were statistically longer than the ones of the patients could have been awaken, however there was no statistical difference in bilateral N20 amplitudes between the two groups. The sensitivity and specificity were 70.8% and 75.0% separately at the point of C4 ' -N20 latency being 20.05 ms which was the best estimated and 75.0% and 72% separately at the point of C4 ' -N20 latency being 19.95 ms. The prognosis of the patients in conscious disturbance with C3' -N20 latency<19.95 ms and C4 ' -N20 latency<20.05 ms after one year were the best, with the smallest percentage of the patients still in conscious disturbance 1 year later and the shortest average time which they took to recover from conscious disturbance. Conclusion: The bilateral N20 latencies are considered as an accurate index to predict the prognoses ofpatients with conscious disturbance, when the patients with bilaterally N20 existent had the best outcomes. The point of C3 ' -N20 latency being 19.95 ms and the point of C4' -N20 latency being 20.05 ms were considered as the best boundaries that could separate the

 19. Kirurgisk behandling af levertumorer hos børn

  Rasmussen, Allan; Kvist, Nina; Kirkegaard, Preben; Rechnitzer, Cathrine

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In this paper we review the results of surgical treatment of children with hepatic tumours. MATERIALS AND METHODS: The study comprises 33 children who have undergone lever resection or liver transplantation since 1990. 26 patients had hepatoblastoma, 3 had hepatocellular carcinoma, 2...... difference in survival dependent on the type of resection, and there was no impact of the extension of tumour growth at the time of diagnosis. CONCLUSION: The combination of neoadjuvant chemotherapy followed by liver resection or liver transplantation is the treatment of choice in all children with...

 20. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 1. IT som verktyg i behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Sjölund, Anette

  2014-01-01

  Information technology is increasingly used in healthcare. New methods, such as apps and computer programs and Internet-based treatments are introduced to treat various medical diagnoses. Increased demand for help in mental illness means that it is necessary to develop alternative assessment and treatments to traditional treatments that may be offered by primary care and specialist psychiatry. Government and Local Authorities and Regions (SKL) have agreed to support, and treatment on the web ...

 2. Filetlap til behandling af livstruende tryksår

  Gunnarsson, Gudjon Leifur; Høimyr, Hilde; Rossi, Paolo Emilio;

  2014-01-01

  A 71-year-old multi-morbid, paraplegic male with five pressure ulcers and a left-sided open trochanter fracture with chronic osteomyelitis was admitted to hospital. His condition required exarticulation of the left hip joint. A radical wound revision and a pedicled lower extremity fillet flap...

 3. Effektiv behandling af hyperkalcaemi ved neonatal subkutan fedtnekrose

  Bergstein, Katrine Ryttov; Jacobsen, Ronni Bengtson; Jacobsen, Bengt Brock; Christesen, Henrik T

  2010-01-01

  This is a description of two cases of subcutaneous fat necrosis due to asphyxia in two newborns, and associated hypercalcaemia. Treatment with intravenous pamidronate 0.5 mg/kg for three days was very successful and well-tolerated. In conclusion, the treatment of hypercalcaemia was effective, but...

 4. Stor forskel i behandling af depression mellem psykiatriske afdelinger

  Dam, Henrik; Bendsen, Birgitte Bjerg; Jakobsen, Klaus Damgaard; Larsen, Ejnar Bundgård; Nilsson, Flemming Mørkeberg; Pedersen, Anne Grethe Birch; Kessing, Lars Vedel

  2010-01-01

  A large proportion of patients admitted to psychological departments and wards suffer from depression. Knowledge is limited about the clinical aspects and treatment of depression at admission and discharge, as well as about the differences between psychiatric hospitals. The purpose of this study...

 5. Behov for bedre organisering af udredning og behandling af hoste

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2013-01-01

  Cough is frequently a reason for seeing a doctor. Cough has a wide range of causes and the diagnosis can be difficult to make. Cough is often benign and self-limiting but can also be the first sign of malignancy. Especially chronic cough reduces the patients' quality of life. The purpose of this...... review was to present the most common reasons for cough, a rational method of investigation and a management protocol. Cough is a condition, which in most cases can be treated when using a systematic approach....

 6. Medicinsk behandling af små abdominale aortaaneurismer

  Høgh, Annette Langager; Sandermann, Jes; Lindholt, Jes S

  2008-01-01

  such as prevention for cardiovascular disease has a spin-off benefit by suppressing the expansion rate of AAAs. According to these studies ACE inhibitors, statins and nonsteroidal anti-inflammatory drugs may have effect, macrolides may have some effect while beta-blockers and calcium-channel blockers...

 7. Gastroskopisk behandling af penetrerende gastrisk bånd

  Fonnest, G F; Jess, Per

  1999-01-01

  Gastric wall penetration of a gastric band after operation for morbid obesity is a well known late complication. The treatment is usually reoperation. In this case report we show that a band penetrating the gastric wall can be successfully treated by gastroscopic operation. This technique is more...... simple than reoperation, especially in case of morbid obesity at the time of the complication....

 8. Antibiotika som primær behandling af appendicitis

  Hupfeld, Line; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob; Rosenberg, Jacob

  2014-01-01

  Acute appendicitis has traditionally been treated surgically. Conservative approach with antibiotic treatment has been suggested as an alternative to the surgical procedure. The available studies on surgery versus antibiotics may indicate the safe use of conservative treatment for uncomplicated...... appendicitis, but the available studies are typically of low quality. Thus, further studies are needed to clarify the role of conservative treatment, and in the meantime appendectomy remains the standard treatment for acute appendicitis....

 9. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 10. Nyrepåvirkning ved behandling af hjertesvigt

  Rasmussen, Zhiying Zhang; Barfod, Toke; Klit, Jakob

  2009-01-01

  The case of a 66-year-old male with heart failure and cardiorenal syndrome is presented. The patient had normal renal function before intensive treatment with diuretics and ACE inhibitor. Shortly after the ACE inhibitor was stopped and diuretics were either stopped or reduced in dosage, his renal...... function normalized. Suggestions are presented for follow-up after initiation of ACE inhibitor treatment....

 11. Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

  Ocias, Lukas Frans; Holmström, Morten Orebo; Riley, Caroline Hasselbalch;

  2015-01-01

  Polycythaemia vera, essential thrombocytosis and primary myelofibrosis are closely related, clonal myeloproliferative neoplasms. Our knowledge of the underlying molecular mechanisms driving these diseases has increased dramatically during the latest ten years. Traditionally, treatment of these...

 12. Tyndtarmstransplantation som behandling af tarmsvigt hos børn

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Qvist, Niels; Rasmussen, Allan;

  2010-01-01

  Parenteral nutrition is the main treatment of intestinal failure. In cases with irreversible intestinal failure and life-threatening complications to parenteral nutritional treatment, transplantation of the intestine may be considered. Post-transplantation survival has increased markedly during t...... latest years and is now > 80% after one year and > 50% after five years. Recipients of an isolated intestinal transplantation have a better survival rate than recipients of a combined liver-intestinal-transplantation....

 13. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E; Larsen, Shuruk Al-Halwai; Taudorf, Ebbe

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 14. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper;

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In case...... epilepsy surgery is not feasible, vagus nerve stimulation (VNS) should be offered. VNS seems to have an effect in all epilepsy syndromes and seizure types. VNS is generally well-tolerated, and may even improve mood and quality of life. Many more epilepsy patients in Denmark should be offered VNS....

 15. Barn utsatt for komplekse traumer: diagnosebegrep og behandling

  Rønning, Christina; Teige, Synnøve Oddfrid Veien; Løkke, Ragnhild Støren

  2009-01-01

  The purpose of this thesis was to consider whether complex trauma disorders should be included as a diagnostic entity, and to evaluate if trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) is a suitable treatment model for children with complex trauma reactions. First, we reviewed arguments supporting the existence of a complex trauma diagnosis, and considered research that supports postulated core problems in these children. Second, we presented research on the TF-CBT model for children ex...

 16. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  Sørensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the...

 17. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 18. Autisme : En litteraturstudie med hovedvekt på behandling

  2006-01-01

  ABSTRACT: Our understanding and treatment of children with autism have changed dramatically since Leo Kinner first formally documented this disorder in 1943. This paper looks at the treatment of autism in children. The main focus of the paper is Pharmacological treatment with anti-depressives (SSRI and TCA), anti-psycotics and the hormone secretin and dietary intervention with Gluten and/or Casein free diets. The conclusion of the paper is that we still need a lot more research in ord...

 19. Behandling af gastrointestinal blodning fra angiodysplasier med somatostatinanalogen octreotid

  Boesby, L.; Kristensen, L.O.; Christensen, Niels Juel

  2008-01-01

  Angiodysplasias account for 2-8% of GI-bleeding episodes. We describe a 75-year-old patient with a history of anaemia for 1 year before being diagnosed with multiple angiodysplasias in the GI-tract. The patient needed weekly blood transfusions until he started treatment with octreotide. After 4...... months of treatment the need for transfusions had decreased dramatically and faeces was negative for blood. Treatment was switched to long-acting octreotide (Sandostatin Lar). The case illustrates the usefulness of somatostatin analogues in the treatment of bleeding GI-angiodysplasias Udgivelsesdato...

 20. Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

  Larsen, Maja; Nordentoft, Merete

  2010-01-01

  A systematic review of the literature shows that it is possible to reduce homelessness among mentally ill homeless persons, partly by offering access to housing and partly by providing intensive care through Assertive Community Treatment. Assertive Community Treatment can, to some extent, decrease...... psychiatric symptoms and increase quality of life. It is evident that by offering housing, homelessness may be reduced, but the comparison of independent housing and group living did not reveal big differences....

 1. Den haemostatiske balance under behandling med nyere p-pillepraeparater

  Petersen, K R; Skouby, S O; Sidelmann, Johannes Jakobsen;

  1994-01-01

  concentration of tissue plasminogen activator inhibitor. The ratio between thrombin-antithrombin-III-complexes and fibrin degradation products were unchanged signifying no effect of hormonal intake on the balance between thrombin formation and fibrin resolution. In conclusion, the dynamic balance between...... generation and resolution of fibrin was undisturbed during treatment with both hormonal compounds and our findings do not provide evidence for increased risk of thrombosis in normal women....

 2. Salmonella typhi--tid til aendring af den empiriske behandling

  Gade, Christina; Engberg, Jørgen; Weis, Nina

  2008-01-01

  In the present case series report we describe seven recent cases of typhoid fever. All the patients were travellers returning from Pakistan, where typhoid is endemic. Salmonella typhi isolated from the patients by blood culture were reported as intermediary susceptible to fluoroquinolones in six...

 3. Behandling af håndledsbrud hos ældre

  Christensen, Mikkel; Troelsen, Anders; Kold, Søren; Brix, Michael; Ban, Ilija

  2015-01-01

  Evidence on the treatment of distal radius fractures (DRF) in the elderly is lacking. Over the last decade new volar locking plates have increased in popularity as other means of treating DRF are pushed aside. No definitive evidence exists to support the use of volar locking plates especially among...... the elderly. There is some evidence that Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand-scores improve the first 3-6 months after treatment with volar locking plates only to become insignificant after 12 months. This article examines the evidence of the different modes of treatment....

 4. Måling af nyrefunktion under cytostatisk behandling

  Hartlev, Louise Brøndt; Bøje, Charlotte Rotbøl; Bluhme, Henrik;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Some cytostatics, used in the treatment of cancer, are excreted by the kidneys and may be nephrotoxic. The glomerular filtration rate (GFR) represents a method for reliable assessement of the 51Cr-EDTA plasma clearance before and during treatment with nephrotoxic drugs. The aim of...

 5. Rituximab (MabThera) til behandling af aktiv reumatoid artritis

  El Fassi, Daniel; Nielsen, Claus Henrik; Bendtzen, Klaus

  2006-01-01

  Rituximab (RTX) is a murine/human monoclonal antibody to CD20, a protein expressed almost exclusively on human B-lymphocytes. RTX induces rapid and marked B-cell depletion with beneficial clinical effects in 1/3 to 1/2 of rheumatoid arthritis patients. Treatment is given as two iv. infusions with...

 6. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 7. Linezolid som behandling af infektiøs endokarditis

  Lauridsen, Trine Kiilerich; Arpi, Magnus; Bruun, Niels Eske

  2010-01-01

  In Denmark enterococci causes 15 to 20% of all endocarditis (IE) cases. The development of multi-resistant bacterial strains has increased the need for new antibiotics. Linezolid is an alternative to conventional treatment of infections with gram positive cocci. In this case report linezolid was ...... used to treat IE in a patient, who was allergic to penicillin and where conventional treatment caused development of acute renal failure. No side effects were observed and the patient responded well to the treatment....

 8. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2015-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate and teriparat...... teriparatide are currently approved in Denmark for the treatment of osteoporosis in men. This review summarizes the available therapeutic options....

 9. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2016-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate and teriparat...... teriparatide are currently approved in Denmark for the treatment of osteoporosis in men. This review summarizes the available therapeutic options....

 10. Narrativ og evidensbaseret behandling af komplekst traumatiserede mennesker

  Riber, Karin; Lindvig, Ditte

  2011-01-01

  Frank Neuners narrative exposure therapy in the hope that a resource focused exchange between these different theoretical and practical fields can enrich the psychological treatment of complex traumatized individuals. By comparing the respective perspectives, they are brought into a dialogue that...... results in building a bridge between narrative and evidence based theories and their practices....

 11. Den initiale behandling af svært tilskadekomne traumepatienter

  Steinmetz, Jacob; Svendsen, Lars Bo

  2014-01-01

  Multitrauma is usually defined as injury to several organ systems. The more severe the injury, the higher is the mortality. It is essential that a trauma team assess and treat these patients using a rapid, structured approach in order to increase the survival. Damage control surgery and resuscita......Multitrauma is usually defined as injury to several organ systems. The more severe the injury, the higher is the mortality. It is essential that a trauma team assess and treat these patients using a rapid, structured approach in order to increase the survival. Damage control surgery and...

 12. Pancreastraumer hos børn - operativ versus nonoperativ behandling

  Haugaard, Michael Valentin; Penninga, Luit; Ifaoui, Inge Bøtker-Rasmussen; Qvist, Niels; Wettergren, André

  2012-01-01

  Pancreatic trauma is more frequent in children than in adults and is often caused by trauma to the upper part of the abdomen. Mortality is low, but morbidity is high. Pancreatic trauma can be treated operatively or non-operatively, but there is disagreement about the optimal treatment strategy for...

 13. Forekomst og behandling af seksuel dysfunktion ved hjertesygdom

  Mickley, Hans

  2002-01-01

  Several links have been established between sexual dysfunction and heart disease. Indeed, many risk factors for developing sexual dysfunction are shared by coronary artery disease: age, smoking, diabetes, hypertension, and hypercholesterolaemia. It should also be borne in mind that in men several...

 14. Non-invasiv behandling af slid og erosion

  Pallesen, Ulla; van Dijken, Jan WV

  2011-01-01

  Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige diagnostik føre til, at forebyggende tiltag iværksættes i tide, så fortsatte skader ophører eller progressionen begrænses. Desværre er det ikke altid muligt og hvis s...

 15. Psykoterapi ved behandling av bipolare lidelser hos voksne : En litteraturstudie

  2009-01-01

  Background: The effect of psychopharmacology on clinical features of ongoing bipolar disorder episodes and the course of illness are good, but sometimes not sufficient for achieving remission. During the last decade manualized adjunctive psychosocial interventions have been developed. This review focuses on randomized controlled trials studying the effect of psychotherapy adjunctive to pharmacotherapy on recovery from depressive or manic phases, relapse prevention and functional improvement. ...

 16. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P; Kristensen, M O

  1990-01-01

  The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week after...... the consultation. Those who did not return the questionnaire, and cases where the diagnosis was changed by a doctor in the days following the consultation, were excluded. The final material comprised 422 patients. 28% did not have any complaints after the consultation. 50% were free of symptoms within...... 24 hours and 75% within 48 hours. 10% had symptoms for more than a week. Cases of infectious conjunctivitis and trauma to the eye (without intrabulbar lesion) had the highest risk of developing symptoms after the consultation. The lowest incidence of complaints was seen among patients in whom a...

 17. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes Sanddal; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery....

 18. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes S; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery. Udgivelsesdato: 2008-Jun-23...

 19. Dasatinib. En ny tyrosinkinaseinhibitor til behandling af kronisk myeloid leukaemi

  Bjerrum, Ole Weis; Dufva, Inge Høgh; Stentoft, Jesper;

  2008-01-01

  Chronic myeloid leukaemia is characterized by an abnormal tyrosin kinase in the cytoplasm of the clonal cells. The enzyme is derived from a fusion gene on the Philadelphia-chromosome, evolved by a translocation between chromosomes 9 and 22. Understanding the biology of the tyrosin kinase led to t...... targeted therapy, inhibiting the ATP-binding site by a small molecule--imatinib (Glivec). A novel 2nd generation tyrosin kinase inhibitor--dasatinib (Sprycel)--is now available in cases of insufficient response or intolerance to imatinib. Udgivelsesdato: 2008-Jan-28...

 20. Enkeltcenteropgorelse af nyretransplanterede patienters nyrefunktion og immunsuppressive behandling

  Frederiksen, A.M.; Ewers, B.; Gasbjerg, A.; Marckmann, P.; Hansen, Jesper Melchior

  2008-01-01

  (74%) were treated with triple-drug immunosuppression, in most cases (46%) with the combination prednisolone-ciclosporine-azathioprine. During recent years, azathioprine has been increasingly replaced by mycophenolate mofetil. CONCLUSIONS: The majority of kidney-transplanted patients with a...

 1. Kirurgisk behandling af anale fistler ved Crohns sygdom

  Heyckendorff-Diebold, Tina; Maeda, Yasuko; Buntzen, Steen;

  2012-01-01

  The treatment of transsphincteric anal fistulas in Crohn's disease is a balance between the elimination of the sepsis and the functional outcome. Loose setons can be used as a preoperative drainage or chronic treatment. Fibrin glue and the anal fistula plug are methods with excellent functional o...

 2. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe

  Nørgaard, Kirsten; Sohlberg, Anna; Goodall, Gordan

  2010-01-01

  This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark....

 3. Årsager, udredning og behandling af abortus habitualis

  Larsen, Elisabeth Clare; Christiansen, Ole Bjarne

  2012-01-01

  facing RM should be offered tender loving care; i.e. repeated measurements of hCG and ultrasound scans. Further treatments are directed against the underlying cause: surgery, hormone supplementation, anticoagulation and immunomodulation. However, the effect of these treatments needs further documentation....

 4. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse

  Schousboe, K.; Rasmussen, K.; El Fassi, D.;

  2012-01-01

  Metformin-associated lactate acidosis is rare but serious and characterized by metabolic acidosis and elevated lactate. We describe a single-institution experience of four cases in one year. Despite pH levels of 6.85 to 7.12 and lactate levels of 11-28 mmol/l three of the patients survived. Two o...... the patients had normal kidney function previous to hospitalization. Treatment includes fluid replacement, IV sodium bicarbonate and haemodialysis....

 5. Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

  Thomsen, Maria Morandi; Thomsen, Stig Aaberg; Due, Pernille

  2010-01-01

  A two-year-old patient was diagnosed with arthrogryposis because of inflected knees (15-20 degrees) and stiff hamstrings. All joints and reflexes were normal. Activities were described as age-appropriate, but the patient walked with inflected knees and increased lumbal lordosis. Physiotherapy and...

 6. Sammenligning af medicin og meditation til behandling af ADHD

  Kofod, Lotte

  2012-01-01

  An increasing number of people, with a significant part being children, is diagnosed with ADHD and treated with medication. A lack in the understanding of the etiology of the disor-der, the degree of the side effects of the medication, as well as some parent’s apprehen-siveness towards medicating their children, raises an interest in exploring alternative treat-ment. It turns out, that meditating can have a normalizing effect on areas of the brain, which is abnormal in people with ADHD. Furth...

 7. Diagnose og behandling af cerebral venøs sinustrombose

  Birkeland, Peter; Stilling, Margit Vejen; Høgedal, Lisbeth;

  2015-01-01

  Thrombosis of the cerebral sinuses most often affects younger adults. Headache is a common complaint and can be accom­panied by vomiting and papilloedema. The diagnosis rests on magnetic resonance imaging and the treatment consists of heparin or low-molecular weight heparin followed by vitamin K...

 8. Fotodynamisk behandling af kolangiokarcinom hos 80-årig

  Ulstrup, Thomas; Pedersen, Finn Møller

  2013-01-01

  70% of cholangiocarcinomas (CC) are perihilar lesions. At the time of diagnosis few are candidates for complete resection, and the standard palliative therapy has been biliary stenting. Studies have shown that photodynamic therapy (PDT) improves survival time. In this case report we describe an 8...

 9. Endoskopi af patienter i antitrombotisk og antikoagulerende behandling

  Kjeldsen, Jens; Kjærulf Pless, Torsten; Meisner, Søren; Bytzer, Peter

  2009-01-01

  Drugs that interfere with haemostasis are widely used for thromboembolic diseases and cardiovascular protection. Gastrointestinal bleeding is a well-known complication, and endoscopists are often faced with decisions concerning the safety of endoscopic procedures in these patients. Based on exper...

 10. Behandling af invert papillom med endonasal endoskopisk sinuskirurgi

  Andersen, Pia Juul; Kjeldsen, Anette Drøhse; Pedersen, Arne Toft

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Inverted papilloma is a benign sinonasal tumour and has a marked tendency to recur after surgical excision. The tumour may be associated with malignancy and during growth it may destroy surrounding tissue. The treatment is either lateral rhinotomy or endoscopic sinus surgery. The aim...... of the study was to describe the course of all patients treated with endoscopic sinus surgery at the ENT Department at Vejle County Hospital during the period 1 January to 31 December 1999. MATERIAL AND METHODS: Twenty-eight journals of patients diagnosed with inverted nasal papillomas were reviewed...... with carcinoma. We did not see any serious side effects to the treatment. DISCUSSION: Endoscopic sinus surgery in combination with Caldwell-Luc can be recommended as an alternative treatment to lateral rhinotomy in patients with inverted papillomas. Preoperative staging with CT or MR...

 11. Ranolazin--ny behandling af kronisk stabil angina pectoris

  Ahlehoff, Ole; Hansen, Peter Riis

  2009-01-01

  Ranolazine sustained-release tablets were recently approved in the EU for chronic stable angina as add-on therapy when symptoms are not controlled with first-line agents. The mechanism of action is thought to involve inhibition of late sodium influx in the heart, which can reduce abnormalities...

 12. Metabolsk syndrom hos pasienter henvist til behandling for overvekt

  2007-01-01

  The estimated prevalence of metabolic syndrome is 20-25% of the world s population. Earlier studies have shown that this diagnose doubles the danger of coronary heart-disease. In this article, people already diagnosed with obesity, were considered for metabolic syndrome diagnoses, and the different risk factors involved in this diagnosis was discussed. This research looked into patients referred for obesity in a specific period of time. Two separate definitions were used to comparison. Th...

 13. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 14. Sammenlimning af begge øjne skal ikke behandles konservativt

  Øgard, Carsten; Kjaerbo, Hadi; Sørensen, Torben Lykke

  2010-01-01

  We describe a case of a 4-year-old boy who accidentally had both eyes glued together. The eyelashes were cut and the boy's eyelids were separated in general anaesthesia. When both eyes are glued together, we do not recommend expectancy, especially not in paediatric cases. For psychological reason......, the lids should be separated surgically. Furthermore, we suggest that similarities between ophthalmic bottles and superglue bottles are avoided so that future incidences may be avoided....

 15. Significant saving effects by exact prognoses. Optimisation of sales planning and sales prognosis; Grosse Einspareffekte durch exakte Prognosen. Optimierung von Absatzplanung und -prognose

  Cull, Henry [Metalogic GmbH, Muenchen (Germany)

  2013-03-11

  All times, forecasts play an important role for the natural gas supply. Even today, complex forecastings for different time periods are requested in order to plan the required amounts of natural gas regardless of mains power as exact as possible. For this, Gas-Union GmbH (Frankfurt (Main), Federal Republic of Germany) uses MP Energy, the prognosis system from Metalogic GmbH (Munich, Federal Republic of Germany), in combination with the time series system ZRM from Hakom EDV Dienstleistungs GmbH (Vienna, Austria). Gas-Union presents these systems to their customers.

 16. Die Prognose von Spielausgängen in der Fußball-Bundesliga

  Niermann, Stefan

  2001-01-01

  In this paper models for the prediction of matches in the German Soccer Bundesliga are estimated. In a frst step the expected difference of the number of goals is estimated on the basis of estimated abilities of the teams. Here, a focus lies on the necessity of robust parameter estimation. In a second step the probabilities for home team wins/losses and ties are estimated using a Bayesian updating procedure.

 17. Einfluss krankheitsassoziierter Mangelernährung auf Körperzusammensetzung und Prognose

  Pirlich, Matthias

  2010-01-01

  Disease-related malnutrition is a frequent clincal problem with severe medical and economic impact. This work summarizes studies on body composition analysis, risk factors, prevalence and prognostic impact of malnutrition. The diagnosis of malnutrition in patients with chronic liver disease is hampered by hyperhydration and requires body composition analysis. Using four different methods for body composition analysis (total body potassium counting, anthropometry, bioelectrical impedance analy...

 18. Etablierung biochemischer Marker für Diagnostik und Prognose caniner Mammatumore

  Lamp, Ole

  2012-01-01

  Canine Mammatumoren (CMT) sind eine der häufigsten Todesursachen bei Hündinnen (SIMON et al. 2001). Durch ihre periphere Lage sind zumeist nicht die Primärtumoren, sondern ihre Metastasen lebensbedrohlich, da diese häufig wichtige Organe wie Lunge Herz und Gehirn befallen (CLEMENTE et al. 2010). Aktuell angewandte Untersuchungsmethoden zur Erkennung von Metastasierung können entweder das invasive Wachstum beschreiben oder bereits bestehende Metastasen detektieren, jedoch fehlen bislang moleku...

 19. Economic value added zur Prognose der Performance europäischer Aktien

  Heidorn, Thomas; Klein, Hans-Dieter; Siebrecht, Frank

  2000-01-01

  This paper shows that Economic Value Added (EVA) can be used to optimize the performance of european share investements. Investing in the top third relative EVA performers, leads to a significant outperformance. This is true for market and sektor investments. The best results were found for growth and technology. On the individual firm level the results are less convincing. For individual shares a large (>2,5%) positive EVA is a good indicator for outperformance.

 20. Zu Verlauf und Prognose der Anorexia nervosa: Katamnese von 41 Patienten

  Finzer, Patrick; Haffner, Johann; Müller-Küppers, Manfred

  1998-01-01

  Ziel der vorliegenden Studie war es, eine mehrdimensionale Betrachtung des Verlaufs der Anorexia nervosa durchzuführen. In der vorgestellten Katamnese konnten von 51 Patienten unserer Klinik, bei denen die Diagnose einer Anorexia nervosa - gemäß dem DSM-III R - gestellt wurde, 41 nach im Mittel 5;3 Jahren nachuntersucht werden. Die Ausgangsstichprobe zeigte einen frühen Krankheitsbeginn (im Mittel 14;2 Jahre), keine oder wenige psychiatrische Vorbehandlungen und restriktives Eßverhalten (72,5...

 1. Aids-relaterede non-Hodgkin-lymfomer. Klinisk billede og prognose

  Penkowa, M; Hansen, P B

  1998-01-01

  Patients infected with HIV are at high risk for developing non-Hodgkin's lymphomas (NHL). HIV-associated NHLs seem to be increasing in number. They consist of two major histopathological subtypes originating from B-lymphocytes: Burkitt-like lymphomas and diffuse large cell lymphomas. There seems to...... be a clear association between Epstein-Barr virus (EBV) and immunoblastic lymphomas (a subtype of large cell lymphomas) in AIDS patients. Patients with AIDS often have widespread disease at presentation and frequent involvement of extranodal sites (CNS, liver, bone marrow, the digestive tract and......, platelet count below 130 x 10(9)/l, widespread symptoms of disease, presence of EBV in the lymphoma and immunoblastic histology. Udgivelsesdato: 1998-Apr-27...

 2. Mg++-Stoffwechselkorrelationen als Diagnose und Prognose beim Sport und bei Hypertonikern

  Porta S

  2012-01-01

  Full Text Available Anhand eines Vergleichs der Daten dreier verschiedener Untersuchungen konnten wir demonstrieren, dass Veränderungen von ionisiertem Magnesium im Blut sowohl mit metabolischen Veränderungen als auch mit diastolischen und systolischen Blutdruckveränderungen korrelieren. Zuerst gelang es darzulegen, dass man imstande ist, durch die Bestimmung von Mg++ zusammen mit pH, Laktat und Leistungspunkten bei einem sportlichen Wettbewerb schon vor dem Bewerb anhand einer Mg++/pH-Korrelation die Chancen für anschließendes erfolgreiches Abschneiden vorherzusagen [1, 2]. Untersuchungen dieser Werte nach dem Bewerb gestatteten durch korrelative Analysen von Mg++-Veränderungen, Leistungspunkten und Laktatveränderungen einen tieferen Einblick in das Anstrengungs- Erfolgs-Verhältnis der Teilnehmer. Ähnlich den Resultaten beim Sport konnten durch Korrelation von Mg++ und diastolischem RR nach dem Test die signifikant-prognostischen Wirkungen der Mg++-Bestimmung gezeigt werden. Ähnlich wie beim Verhältnis zwischen Mg++ und Leistungspunkten zeigten auch hier diejenigen Patienten mit den geringsten Mg++-Abweichungen nach Provokation [1–3] auch die geringsten erregungsbedingten Veränderungen von diastolischem RR und Herzfrequenz durch den Test. Schließlich konnten wir bei 300 hypertonen Diabetikern zeigen, dass Blutzuckerveränderungen im Rahmen eines Glukoseprofils abhängig vom systolischen Blutdruck sind und eng mit Mg++-Veränderungen einhergehen, was einige neue Gedanken über den Mechanismus des Elektrolytverlusts bei Typ-2-Diabetikern und die Rolle des Blutdrucks bei Blutzuckerschwankungen zulässt [4–6].

 3. Identifizierung der Nitratabbauprozesse und Prognose des Nitratabbaupotenzials in den Sedimenten des Hessischen Rieds

  Kludt, Christoph; Weber, Frank-Andreas; Bergmann, Axel; Knöller, Kay; Berthold, Georg; Schüth, Christoph

  2016-03-01

  Microbial denitrification contributes significantly to the mitigation of nitrate contamination in sedimentary aquifers by reducing nitrate coupled to the consumption of organic carbon (heterotrophic) and iron sulphides like pyrite (autotrophic). However, these phases are often only present in trace amounts and can become depleted, so that denitrification will eventually cease. In order to implement measures within the EC-Water Framework Directive, we investigated the denitrification potential and the denitrification processes in the sediments of the Hessian Ried. The reduction potential was quantified and characterized by solid-phase analyses of drill core samples. Depth-oriented investigations of hydrochemistry (i.e. stable isotopes, N2Excess) allowed determining nitrate input, reduction progress and average reduction kinetics upstream of selected wells. Despite low sulphide contents (max. 123 mg-S/kg), autotrophic denitrification was typically the dominant process. The results can be used to delineate risk areas, downstream of which denitrification can be expected to cease in the near future.

 4. Abbauwerkzeugverschleiß und empirische Verschleißprognose beim Vortrieb mit Hydroschild TVM in Lockergesteinen

  Köppl, Florian

  2014-01-01

  Der Verschleiß der Abbauwerkzeuge ist eine häufige Ursache für Vortriebsunterbrechungen beim Vortrieb mit Hydroschild Tunnelvortriebsmaschinen (TVM) in Lockergesteinen. In einer Analyse von 18 Referenzprojekten wurden die maßgeblichen Einflussfaktoren aus der Auslegung und den Betriebsparametern der TVM und den Boden- und Gebirgseigenschaften auf den Verschleiß der Abbauwerkzeuge ermittelt und quantifiziert. Aus diesen wurde ein empirisches Prognosemodell für die Stationierung der Vortriebsun...

 5. Ein Prognose- und Simulationswerkzeug zur Unterstützung der kurzfristigen Personalbedarfsplanung in einem Call Center

  Roland Schuhr

  2004-01-01

  Since call center services are labour-intensive, human resource planning is a critical management task in terms of service quality and operating costs. This paper introduces a planning software tool to support short-term human resource planning. It is designed to forecast the stream of inbound telephone calls and to simulate transaction processes in order to estimate the minimum number of call center agents, required to achieve service objectives at a future working day.

 6. Pressure and temperature effects on oxide melt structure: progress and prognoses (Bunsen Medal Lecture)

  Stebbins, J. F.

  2009-04-01

  Thanks to decades of study by diffraction and spectroscopy, many aspects of the short-range structure of oxide glasses, and the effects of composition on them, are relatively well known. In most cases, these results represent (at best) the structure of the liquid at the glass transition, which is often far below the magmatic conditions of greatest interest for geological processes. At the same time, detailed thermodynamic and calorimetric studies at ambient pressure, and a few pioneering in-situ, high-pressure melt property measurements, have documented the fact that melt structure must change considerably as temperature and pressure are increased. Closing the gap between magma properties and our atomic-scale view thus requires much better information about temperature and pressure effects on melt structure. Recent progress on temperature effects has been made both by in-situ studies, and by work at ambient conditions on glass samples prepared with different cooling rates and thus capturing the melt structure at different fictive temperatures. The former type has the advantage of a greater accessible range of temperatures but can be limited by the inherent difficulties of high temperature experiments; for the latter, any structural tool may be applied but changes over the accessible range (typically Tg to Tg+200 K or less) can be subtle. We now know, for example, that in some systems local structural changes can be detected for network cations such as B, Al, and even Si, but that these can lead to either coordination decreases with T (e.g. B), correlated with thermal expansion, or to increases with T (e.g. Al in Ca aluminosilicates), correlated with entropic effects. In some systems, increases in the disorder of the network with T can be measured and correlated with heats of reaction among various bridging oxygen species. In a few cases, network modifier environments (e.g. Ni, Mg, Na) can be seen to change with T as well. But in general, extrapolating results from one system to another must be done with caution, as there are clearly compositional effects on the response of the structure to temperature. Structural methods that can yield useful information on high temperature, high pressure melts are even more limited, and future progress in this area will be critical to understanding deep-Earth magmatic processes. Most of our (very limited) understanding of pressure effects on melt structure comes from in situ studies of glasses at ambient temperatures and high P, and from spectroscopy of glasses quenched from high P,T melts. The latter have the advantage of at least having started in a fully relaxed, equilibrium state at P and T, but questions of possible structural relaxation during decompression are not fully resolved. Nonetheless, recent studies of such high pressure glasses, with enough complexity to begin to emulate natural magmas, have begun to reveal trends with composition and P, and correlations between quenched-in density increases and structure, that must have bearing on the high T, P systems. Most obviously, higher field-strength modifier cations (e.g. Mg > Ca > Na > K) lead to more rapid increase with P in both density and Al coordination (Al-27 NMR), which seems to delay increases in Si coordination. Corresponding changes in the types of oxygen species present (i.e. decreases in non-bridging oxygens) are also clearly measurable by O-17 NMR. However, much of the recovered density change must be related to compression of the modifier cation sites through decreases in network bond angles. Depending on the cation, this can lead to shorter M-O bonds distances (e.g. Na), or to coordination increase and longer distances (e.g. La). Finally, we note that important insights for high-pressure silicate systems may be gleaned from other oxide melts in which the network cations undergo large changes in coordination with composition. As a modifier such as Na2O is added to pure B2O3 or GeO2, for example, the B or Ge coordination increases significantly, then decreases. This suggests that in aluminosilicate melts in the pressure range (perhaps 10-30 GPa?) of mixed network cation coordinations, the Si and Al speciation may be strongly dependent on composition. This complexity may make modeling of high-pressure melt properties difficult, but suggests a richness in behavior that will be well worth exploring as experimental and theoretical methods improve.

 7. The causes and prognoses of different types of fractures in wild koalas submitted to wildlife hospitals.

  Henning, Joerg; Hannon, Christabel; McKinnon, Allan; Larkin, Rebecca; Allavena, Rachel

  2015-12-01

  Fractures are a major problem in wild koalas of great veterinary and conservation importance as their occurrence in different locations of the body might result in varying healing success. The aim of this study was to determine the fracture types (defined by location of the fracture) occurring in wild koalas, temporal patterns, possible causes and risk factors of fracture types, and the prognosis for successfully releasing kolas with healed fracture types into the wild. Data from a total of 2031 wild koalas submitted to wildlife hospitals in South-East Queensland, Australia, over a period of 13 years were analysed. Approximately 56.7% of koalas experienced head fractures, 13.4% had torso fractures, 14.9% had limb fractures and 15% had combination fractures. A total of 84.1% of fractures were caused by vehicle collisions, 9.1% by dog attacks, 3.3% by falls from trees, 1.3% by train collisions, 0.2% by livestock trampling and 1.8% due to unknown causes. Multinominal logistic regression was used to identify risk factors (cause of fracture, age category, sex, year, three-year admission period and season of fracture event) by fracture type. The type of fracture was associated with both the cause of the fracture and the season when it occurred: for example torso fractures (compared to combination fractures) were associated with dog attacks (OR=10.98; 95% CI6.03, 20.01) and falls from trees (OR=4.79; 95% CI2.26, 10.19) relative to vehicle collisions. More submissions of koalas with head fractures due to vehicle collisions occurred in spring compared to autumn and winter, coinciding with the breeding season of koalas and increased animal movement. Prognosis for koalas with fractures was poor, with approximately 63.8% of koalas admitted dead on arrival, 34.2% euthanised, and only 2.0% of koalas able to be released. Given this data, further research into mitigation strategies to decrease the risk of fractures and to increase the observed low recovery rate should be considered. PMID:26603047

 8. Anthropogenic iodine-129 in the Arctic Ocean and Nordic Seas: Numerical modeling and prognoses

  A numerical model simulation has been used to predict extent and variability in the anthropogenic 129I pollution in the Arctic Ocean and Nordic Seas region over a period of 100 years. The source function of 129I used in the model is represented by a well-known history of discharges from the Sellafield and La Hague nuclear reprocessing facilities. The simulations suggest a fast transport and large inventory of the anthropogenic 129I in the Arctic and North Atlantic Oceans. In a fictitious case of abrupt stop of the discharges, a rapid decline of inventories is observed in all compartments except the North Atlantic Ocean, the deep Nordic Seas and the deep Arctic Ocean. Within 15 years after the stop of releases, the model prediction indicates that near-equilibrium conditions are reached in all compartments

 9. Salivary Heparanase Level Is a Potential Biomarker to Diagnose and Prognose the Malignant Salivary Gland Tumor.

  Xiangbing Wu

  Full Text Available Upregulation of heparanase has been reported in an increasing number of human cancer tissues. However, the level of salivary heparanase and its clinical significance in patients with salivary gland tumors remain unclear.Salivary heparanase levels in patients with salivary gland tumors were detected using enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs and the clinical significance was evaluated by analyzing the correlations among salivary heparanase levels, clinicopathological parameters, and clinical outcomes.The levels of salivary heparanase were significantly higher in patients with malignant salivary gland tumors than in benign tumors and normal controls (P<0.0001. High salivary heparanase levels were positively correlated with increased lymph node metastasis (P = 0.0235 and poorer tumor node metastasis stage (TNM (P = 0.0183. Survival analyses revealed that high salivary heparanase levels were associated with worse overall survival (P = 0.0023 and disease-free survival (DFS (P = 0.0025.The study shows that salivary heparanase levels, as detected by the ELISAs, can be used to diagnose and provide an accurate prognosis for malignant salivary gland tumors. Salivary heparanase level was an independent predictor in patients with malignant salivary gland tumors.

 10. Dårlig prognose for rygsmerter når patienten er involveret i erstatningssager - sekundaerpublikation

  Rasmussen, Claus; Leboeuf-Yde, Charlotte; Hestbaek, Lise; Manniche, Claus

  2009-01-01

  for several prognostic factors. After one year the adjusted odds ratio for "no improvement" in patients making a claim was calculated to 4.2 for low-back patients and 17.4 for neck patients. The results indicate an association between financial claim and poor prognosis. Udgivelsesdato: 2009-May-4......Patients with back pain frequently file financial claims concerning causation and disability level. We examined if the financial claim could independently influence the prognosis or if such a tendency was instead caused by a more severe degree of disease. The associations were therefore adjusted...

 11. Comparison of Existing Clinical Scoring Systems in Predicting Severity and Prognoses of Hyperlipidemic Acute Pancreatitis in Chinese Patients

  Qiu, Lei; Sun, Rui Qing; Jia, Rong Rong; Ma, Xiu Ying; Cheng, Li; Tang, Mao Chun; Zhao, Yan

  2015-01-01

  Abstract It is important to identify the severity of acute pancreatitis (AP) in the early course of the disease. Clinical scoring systems may be helpful to predict the prognosis of patients with early AP; however, few analysts have forecast the accuracy of scoring systems for the prognosis in hyperlipidemic acute pancreatitis (HLAP). The purpose of this study was to summarize the clinical characteristics of HLAP and compare the accuracy of conventional scoring systems in predicting the progno...

 12. Prognose der regionalen Verteilung der Beschäftigung in Ostdeutschland (Forecasting the regional distribution of employment in East Germany)

  Seitz, Helmut

  1996-01-01

  "The report is part of the REGARIS (Regional Labour Market Information System) project and presents forecasts of the regional distribution of employment by sector in East Germany for the period up to 1997. Empirical studies on regional labour markets in East Germany are handicapped by the short history of the East German market economy as well as the frequent redefinitions of administrative regions. These problems enforce the usage of very simple estimation and forecasting procedures. In fore...

 13. A multicentre case control study on complicated coeliac disease: two different patterns of natural history, two different prognoses.

  Biagi, F; Marchese. A; F. Ferretti; Ciccocioppo, R; Schiepatti, A; Volta, U; Caio, G; Ciacci, C.; Zingone, F.; D'Odorico, A; Carroccio, A; Ambrosiano, G; P. Mansueto; Gasbarrini, A; Piscaglia, AC

  2014-01-01

  Background Coeliac disease is a common enteropathy characterized by an increased mortality mainly due to its complications. The natural history of complicated coeliac disease is characterised by two different types of course: patients with a new diagnosis of coeliac disease that do not improve despite a strict gluten-free diet (type A cases) and previously diagnosed coeliac patients that initially improved on a gluten-free diet but then relapsed despite a strict diet (type B cases). Our aim w...

 14. Monocyte chemotactic protein-1 expression as a prognosic biomarker in patients with solid tumor: a meta analysis

  Wang, Hong; Zhang, Qiongwen; Kong, Hongyu; Zeng, Yunhui; Hao, Meiqin; Yu, Ting; Peng, Jing; Xu, Zhao; Chen, Jingquan; Shi, Huashan

  2014-01-01

  Purpose: A great deal of studies have been performed on the prognostic value of monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) in solid tumors in recent years. However, no consistent outcomes are reported. Therefore, the prognostic value of MCP-1 still remains controversial in patients with solid tumors. Here we aimed to evaluate the prognostic value of MCP-1 expression for patients with solid tumors. Methods: Comprehensive literature was selected from PUBMED and EMBASE and clinical studies which rep...

 15. Analyse af forhøjet NO2 niveau i København og prognose for 2010

  Berkowicz, R.; Palmgren, F.; Jensen, S. S.;

  Niveauet af NO2 på H.C. Andersens Boulevard i København overskrider EU's grænseværdi. Medlemslandene er under sådanne omstændigheder forpligtet til at træffe foranstaltninger for at sikre, at der udarbejdes et program, som sikrer, at grænseværdien overholdes inden for den fastsatte tidsfrist. En...... analyse af måledata samt modelberegninger med emissioner, som forventes for året 2010 viser, at reduktionen i trafikkens emissioner vil ikke være tilstrækkelig til at bringe NO2-niveauet på H.C. Andersens Boulevard under EU's grænseværdi på 40 µg/m3...

 16. The influence of climate changes on carbon cycle in the russian forests. Data inventory and long-scale model prognoses

  Kokorin, A.O.; Nazarov, I.M.; Lelakin, A.L. [Inst. Global Climate and Ecology, Moscow (Russian Federation)

  1995-12-31

  The growing up climate changes arise the question about reaction of forests. Forests cover 770 Mha in Russia and are giant carbon reservoir. Climate changes cause disbalance in carbon budget that give additional CO{sub 2} exchange between forests and the atmosphere. The aim of the work is estimation of these fluxes. This problem is directly connected with an GHG inventory, vulnerability and mitigation assessment, which are necessary for future Russian Reports to UN FCCC. The work includes the following steps: (1) Collection of literature data as well as processing of the experimental data on influence of climate changes on forests, (2) Calculation of carbon budget as base for calculations of CO{sub 2} fluxes, (3) Developing of new version of CCBF (Carbon and Climate in Boreal Forests) model, (4) Model estimations of current and future CO{sub 2} fluxes caused by climate changes, forest cuttings, fires and reforestation

 17. The long way to a series product - Euphoric prognoses on the market launch of fuel cells damped

  This article discusses the delays being encountered in the introduction of fuel cells into various application areas and the work that is still to be done before this technology breaks through into the market. The situation in the space-heating / decentralised power generation segment is examined, where a large amount of work still has to be done before such fuel cell units attain the status of everyday domestic appliances. The situation in the combined heat and power (CHP) segment in Germany is discussed, where local utilities are working together with fuel cell manufacturers within the framework of field trails of domestic fuel cell appliances. The setting-up of 'virtual power stations' - a network of remote-controlled distributed fuel-cell CHP units - is discussed and the chances for the success of applications for miniaturised fuel cells in consumer goods such as cameras and mobile telephones is examined. The situation in the automobile industry, where the introduction of fuel cell applications in vehicles is also suffering delays, is looked at. Also, the production of hydrogen for use in the fuel cells is examined

 18. Forecasting load curve lines for different types of application. Ein Verfahren zur Prognose von Lastganglinien fuer unterschiedliche Einsatzbereiche

  Albers, K. (Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG, Dortmund (Germany). Abt. Netzautomation); Stelzner, P. (Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG, Dortmund (Germany). Abt. Netzautomation)

  1993-03-08

  An energy supply company has to take many future-oriented decisions in attempting to fulfill the task given to it by law, e.g. to provide the best possible services. Good forecasting techniques are the basis for many of these decisions on future performance in the interest of the customers. The method of load curve forecasting for different applications which is introduced here was designed in such a way as to yield good results, provide transparency of procedures and be widely applicable. For the last four years this method has been used successfully for optimising the use of power stations. (orig.)

 19. Cranial CT in high-risk and premature children: Its diagnostic value for prognoses of early infantile development

  CT examinations were carried out in 75 high-risk and premature children: 40% of these were re-examined at a later stage in infancy. All children were also examined under the aspect of developmental neurology. The small number of cases made it impossible to make a reliable prognosis of the later development of perinatal high-risk patients, especially as the follow-up examinations were discontinued after infancy. Still, the findings have been validated by experience in the meantime. (orig.)

 20. Suitable reference genes for real-time PCR in human HBV-related hepatocellular carcinoma with different clinical prognoses

  Housekeeping genes are routinely used as endogenous references to account for experimental differences in gene expression assays. However, recent reports show that they could be de-regulated in different diseases, model animals, or even under varied experimental conditions, which may lead to unreliable results and consequently misinterpretations. This study focused on the selection of suitable reference genes for quantitative PCR in human hepatitis B virus (HBV)-related hepatocellular carcinoma (HCC) with different clinical outcomes. We evaluated 6 commonly used housekeeping genes' expression levels in 108 HBV-related HCCs' matched tumor and non-tomor tissue samples with different clinical outcomes and 26 normal liver specimens by real-time PCR. The expression stability of the 6 genes was compared using the software programs geNorm and NormFinder. To show the impact of reference genes on data analysis, we took PGK1 as a target gene normalized by each reference gene, and performed one-way ANOVA and the equivalence test. With the geNorm and NormFinder software programs, analysis of TBP and HPRT1 showed the best stability in all tissue samples, while 18s and ACTB were less stable. When 18s or ACTB was used for normalization, no significant difference of PGK1 expression (p > 0.05) was found among HCC tissues with and without metastasis, and normal liver specimens; however, dramatically differences (p < 0.001) were observed when either TBP or the combination of TBP and HPRT1 were selected as reference genes. TBP and HPRT1 are the most reliable reference genes for q-PCR normalization in HBV-related HCC specimens. However, the well-used ACTB and 18S are not suitable, which actually lead to the misinterpretation of the results in gene expression analysis

 1. Entwicklung von Verfahren zur Prognose des Ertrags großflächiger Energieversorgungssysteme auf der Basis von Satelliteninformationen

  Reise, Christian

  2004-01-01

  Werden Photovoltaik- und Windkraftwerke in großem Maße zur Stromerzeugung in bestehenden Energieversorgungsnetzen eingesetzt, müssen die Auswirkungen der Fluktuationen der Energieeinspeisung in diese Netze untersucht werden. Die Arbeit konzentriert sich zunächst auf die photovoltaische Stromerzeugung und stellt statistische Untersuchungen zur Gleichzeitigkeit und zur Variabilität der solaren Einstrahlung an. Als wesentliche Quelle für Einstrahlungsdaten dienen in dieser Arbeit Bilddaten des e...

 2. ELBE - Validation and improvement of load prognoses (project phase 1); ELBE - Validierung und Verbesserung von Lastprognosen (Projektphase 1)

  Kronig, P.; Waelchli, U.; Zuercher, S. [BKW FMB Energie AG, Bern (Switzerland); Hoeckel, M. [Berner Fachhochschule, Biel (Switzerland)

  2009-10-15

  In the project 'Prognosekompetenz' we have identified and quantified by means of a comprehensive analysis of grid and climate data the factors which have a significant impact on the grid load. The study focused in the beginning on the regional data from a big electricity utility. In a second step, additional local data were also considered to better identify climatic and economic characteristics. We found a strong correlation between load, on the one hand, and outdoor temperature and economic activity, on the other hand. The influence of further factors is very limited. On this basis we developed two Matlab-based, easy-to-use tools for the prediction of the daily grid load profile in quarter-of-hour steps. One tool uses the method of the transfer function, where specific correlation factors account for the influential factors. The second tool based on the method of the artificial neuronal network, which had been tuned with data from several years to make sure that a high accuracy is obtained. We could show by self developed testing procedures that for both tools the precision in forecasting the daily load profile is very high. (authors)

 3. Danske anbefalinger for behandling af ankyloserende spondylitis og spondylartritis udarbejdet i et internationalt projektsamarbejde

  Pedersen, Susanne Juhl; Madsen, Ole Rintek; Erlendsson, Jon; Schiøttz-Christensen, Berit; Sørensen, Inge Juul; Andersen, Lis Smedegaard; Ostergaard, Mikkel

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The multinational initiative "3e Initiative in Rheumatology - Multi-national Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis 2006-7" served the primary purpose of providing specific recommendations for the management of ankylosing spondylitis and spondyloarthritis...

 4. Disease-modifying anti-rheumatic drugs til behandling af ankyloserende spondylitis

  Madsen, Ole Rintek; Egsmose, Charlotte

  2009-01-01

  Ankylosing spondylitis (AS) is an inflammatory disorder affecting the axial skeleton, peripheral joints, entheses and extra-articular sites. Patients with early disease, a higher level of erythrocyte sedimentation rate and/or peripheral arthritis might benefit from sulfasalazine. Otherwise, there...

 5. Epstein-Barr-virus-associeret lymfom hos en patient med colitis ulcerosa i behandling med azathioprin

  Kofoed, Kristian; Kiszka-Kanowitz, Marianne; Albrectsen, Jens Mørch; Andersen, Ove

  2008-01-01

  A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV-associat......A 28 year-old man with ulcerative colitis treated for 10 years with azathioprine (AZA) returned from Central Asia with fever, swollen lymph glands, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. He was tested positive for acute Epstein-Barr virus (EBV) infection. Before the final diagnosis of EBV...

 6. Et reformert helsevesen – rett behandling – på rett sted – til rett tid?

  Nærheim, Ådne

  2015-01-01

  Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble innført 1. Januar 2012. Denne førte med seg flere forandringer, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det kreves en ny kompetanse ute i kommunene da pasientene som er utskrivningsklare fra sykehus er i dårligere fatning nå enn tidligere. Hensikten med oppgaven var å se hvordan en kan opprettholde faglig forsvarlig sykepleie til syke og skrøpelige eldre for å unngå reinnleggelser. Metode: Oppgaven er utført som et litteraturstudie. For ...

 7. Stomi prolaps (tarm) og kirurgisk behandling av stomi prolaps hos barn

  Johnson, Prince

  2015-01-01

  Abstract Background: An intestinal stoma is a surgical opening of the intestine, mostly sutured to the anterior abdominal wall. It is a common lifesaving operative procedure done on children. Stoma prolapse is one of the common complications of stoma. A significant number of stoma prolapse patients require surgical correction. Aim: This thesis is in two parts. The first part is a literature review of intestinal stoma prolapse and its surgical treatments. The second part is an evaluation of th...

 8. Thalassemi i Norge : Klinisk bilde, behandling og heterogenitet belyst ved en familiestudie

  2009-01-01

  Background: The thalassaemias are a group of inherited haemoglobin disorders frequently found in tropical and subtropical areas, evolutionary selected for due to carriers’ resistance to malaria. It is regarded as an autosomal recessive disorder. In Norway it is still a seldom disease although the incidence is increasing as a result of immigration from endemic countries. Many Norwegian doctors lack the experience and knowledge required to screen, diagnose and treat these patients. Although it ...

 9. Nyere behandling av Tourettes syndrom : rollen til aripiprazol og dyp hjernestimulering : en litteraturstudie

  2010-01-01

  ABSTRACT Several treatment options are available for Tourette’s syndrome. The main purpose of any treatment is to optimise the quality of life of a patient, but there has to be a balance between achieving that, and the many side effects that occur with the various current treatment options. There are certain patients that suffer from therapyresistant, intractable Tourette’s syndrome, often complicated by several comorbid conditions like OCD and ADHD, and there are those who suffer from mul...

 10. Behandling med dopaminagonister og udvikling af hjerteklapsygdom hos patienter med hyperprolaktinæmi

  Steffensen, Maria Charlotte; Mægbæk, Merete Lund; Laurberg, Peter;

  2014-01-01

  Treatment with dopamin agonists, particularly cabergoline, is the primary and preferred therapy for prolactinomas and symptomatic hyperprolactinaemia due to its effectiveness and tolerability. However, an association has been demonstrated between fibrotic heart valve disease and high-dose dopamin...

 11. Behandling og rehabilitering på apopleksiafsnit øger 5-års-overlevelsen

  Jørgensen, H S; Kammersgaard, L P; Nakayama, H; Raaschou, H O; Larsen, K J; Hübbe, P; Olsen, T S

  2000-01-01

  mortality within five years from stroke onset. The relative risk of dying within the first five years from stroke was reduced by 40%, p <0.01. Treatment and rehabilitation of unselected stroke patients in a stroke unit reduces initial mortality, discharge rate to nursing home, reduces cost of treatment, and...

 12. Mindfulness i behandling av deprimerte og suicidale pasienter : Kan mindfulness påvirke ruminering?

  2012-01-01

  Bakgrunn: Sammenhengen mellom ruminering og suicidalitet er godt dokumentert, ruminering beskrives som en kognitiv prosess, en del av den suicidale prosess, og er spesielt sentral hos de hvor tilbakevendende depresjon er en fremtredende risikofaktor for suicidalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om det i forskningslitteraturen er støtte for hypotesen om at mindfulness kan redusere ruminering, og gjennom en slik reduksjon være et alternativ som ledd i behandlingen av suicidale pas...

 13. Tidlig identifikation og behandling af kredsløbssvigt ved svær sepsis

  Haase, Nicolai; White, Jonathan; Perner, Anders

  2010-01-01

  Severe sepsis is a leading cause of death characterised by infection-induced endothelial and cardiac dysfunction leading to hypovolaemia, maldistribution of flow, tissue ischaemia and organ failure. A clinical approach with focus on cardiovascular diagnostics and rational goal-directed therapy is...

 14. Carotisstenose--Er arteriografi nødvendig ved udredning og behandling?

  Sillesen, H H; Henriksen, B M; Schroeder, T V

  1996-01-01

  The present study was undertaken in order to evaluate whether arteriography changed the planned treatment (carotid endarterectomy) of patients with symptomatic carotid artery disease, who had been investigated primarily by ultrasound Duplex scanning. The material was comprised of 50 consecutive...

 15. Diabetisk ketoacidose hos en hiv-positiv patient i antiretroviral behandling

  Holm, Malene Rahbek; Hansen, Birgitte Rønde; Røder, Michael E

  2006-01-01

  inhibitors (PI), in particular, has been associated with insulin resistance and hyperglycaemia, but only infrequently with diabetic ketoacidosis. We report a case of diabetic ketoacidosis in an HIV-infected woman after 1(1/2) years of a PI-containing regimen, demonstrating reduced beta cell function and...

 16. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  Burgdorf, Stefan K; Eriksen, Jens Ravn; Gögenür, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect and...

 17. Angioneurotisk ødem i forbindelse med behandling med angiotensinkonverterende enzym-haemmer

  Johansen, E C; Johansen, J B; Døssing, H

  1996-01-01

  Angioneurotic oedema secondary to angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors is a rare condition, but it is a side effect which is likely to be seen more frequently because of the increased use of these drugs in the treatment of heart failure and hypertension. We report two cases which...... illustrate problems in the diagnosis and management of this life-threatening condition, and also demonstrate that angioedema re-occurs if the ACE inhibitor is not discontinued. If angioedema is suspected, therapy with any angiotensin converting-enzyme inhibitor should be discontinued promptly, respiratory...

 18. Tumornekrosefaktor alpha-haemning som led i behandling af uveitis hos børn

  Fledelius, Hans Callø; Nielsen, Susan M; Nissen, Kamilla Rothe;

  2007-01-01

  To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis.......To present our experience with anti-TNFalpha treatment of juvenile idiopatic arthritis (JIA) associated uveitis....

 19. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  or cure, and the specific type of CAM used. The experiences of the patients were connected with these factors. The results of this study are that infrequent clients are not positioned towards CAM specificly for diabetes. The established clients using CAM were posited towards CAM supplying...... established clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes....... Conclusion: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic....

 20. Beteende eller sinnessjukdom? : Psykiatri och behandling vid Mariebergs sjukhus mellan 1930-1950

  Ahlström, Niklas

  2015-01-01

  This paper is interested in Swedish psychiatry during the period between 1930-1950,localized to Mariebergs hospital in Sweden. The purpose of this paper has been to testSjöstroms evidence of the pattern that he used to create three analytical concepts, roughlytranslated to; morally educative discipline-treatment, the production process and the idealinstitution citizen. Sjöström motivates that his concepts gives insight into one aspect of thepsychiatric expansion between 1860-1960 as well as c...

 1. Hjertestop forårsaget af massiv lungeemboli under behandling med tranexamsyre

  Gybel, Mikkel; Kristensen, Kjeld; Roseva-Nielsen, Natasha

  2013-01-01

  Pulmonary embolism (PE) as the direct cause of cardiac arrest is well known but probably under-diagnosed. Treatment of menorrhagia with antifibrinolytics is a well documented treatment modality and it is considered safe although thromboembolic complications have been reported. We describe a case of...

 2. «Kognitiv atferdsterapi ved psykoser og behandling i allmenpsykiatrisk døgnpost»

  Fuglset, Marit Skreosen; Cvetkovic, Zeljka

  2015-01-01

  In 2013, Directorate of Health published guidelines for assessment, treatment and monitoring of patients with psychotic disorders, with recommendations that cognitive behavioral therapy should be offered to all patients with psychosis symptoms as well as to be used in all treatment phases. The purpose of our study is to gain knowledge about how cognitive behavioral therapy can be used in public psychiatric inpatient wards. The issue of our study is: How to use the principles and potential ...

 3. Idrætstraumatologi og artroskopi--fra videnskab til klinisk behandling

  Krogsgaard, Michael Rindom

  2012-01-01

  Since the first knee arthroscopy in 1912, it is routine to scope all joints and many extra-articular structures. The effect of arthroscopic procedures in overuse conditions is sparsely documented and should be investigated in randomized studies, but score systems to evaluate clinical effects are ...

 4. Triage medfører hurtigere behandling af de mest syge

  Skriver, Claus; Lauritzen, Marlene Mauson Pankoke; Forberg, Jakob Lundager; Gaardboe-Poulsen, Ove Bertin; Backer Mogensen, Christian; Hansen, Connie Lærkholm; Berlac, Peter Anthony

  2011-01-01

  Systematic process triage is a relatively unknown concept in Denmark. Currently there are no national recommendations regarding triage models for use in the emergency department (ED). Four medium-sized EDs from different regions across the country cooperated in a joint venture to develop a new tr...

 5. Serumelektrolytter og medikamentel behandling hos patienter indlagt på en geriatrisk afdeling

  Sørensen, I J; Matzen, L E

  1993-01-01

  The distributions of sodium and potassium in the serum on admission, and the types of medicine used were studied retrospectively in hospitalized geriatric patients (n = 1418). Sodium concentrations below 130 mmol/l were found in 7.4% and potassium concentrations below 3.0 mmol/l in 5.0% of patien......+amiloride was frequently withdrawn. 38% were given benzodiazepines on discharge. In 40.4% of these, treatment had been started during the hospital stay, most often on account of insomnia. Udgivelsesdato: 1993-Nov-29...

 6. Toksoplasmose-chorioretinitis: klinisk forløb og behandling af syv patienter

  Lebech, A M; Lebech, M; Børme, K K;

  1996-01-01

  Toxoplasmosis is a major and preventable cause of severe visual loss and blindness in young people. Ocular toxoplasmosis is the leading cause of posterior uveitis and in most cases it represents a late manifestation of a congenital infection. The clinical picture and anti-Toxoplasma therapy...... of seven patients referred to the Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital is described. All patients had clinical ocular toxoplasmosis at initial examination with unilateral focal necrotizing retinitis associated with typical old, pigmented scars. All patients had anti-toxoplasmosis Ig......G antibodies. After anti-Toxoplasma therapy with sulfadiazine, pyrimethamine and corticosteroid the ocular lesions were healed to atrophic scars and the inflammatory activity disappeared. We conclude that when the clinical picture is compatible with toxoplasmosis, antibodies to Toxoplasma gondii...

 7. Udvikling og behandling af delirium hos kritisk syge børn

  Winther-Olesen, Marie; Afshari, Arash

  2012-01-01

  Delirium is a common and often under-recognised neuropsychiatric disorder in paediatric critical care, secondary to a general medical condition. Paediatric delirium (PD) is associated with high morbidity and mortality and prolonged stay at the intensive care unit. This review introduces the reade...

 8. Musikbiografi og musikreminiscens som led i musikterapeutisk behandling af personer med frontotemporal demens

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  At reflektere over sine følelser og sin egen situation, være kreativ og fantasifuld, og kunne planlægge og udføre målrettede handlinger hænger sammen med funktioner der involverer den forreste del af hjernen. Disse evner eller funktioner kan skades ved frontotemporale demensformer. Fra Rigshospit...

 9. Radium-223 behandling af knoglemetastaser ved kastrationsrefraktær prostatacancer

  Mortensen, Jann; Højgaard, Liselotte

  2014-01-01

  The alpha emitter Radium-223 ((22)3Ra-Cl2) is a bone-seeking radionuclide studied as a new treatment for patients with bone metastases from hormone refractory prostate cancer. More than 1,000 patients have been included in clinical phase I-III tests showing significant reduction in alkaline...... phosphatase- and PSA level and prolonged survival. Adverse events are usually mild to moderate and comprise gastrointestinal and myelotoxic symp-toms. Intravenously administered (22)3Ra-Cl2 (half-life 11.4 days) will likely be given every four weeks for six treatments to out-patients....

 10. Uppfattning om information avseende kost och fysisk aktivitet vid adjuvant behandling mot bröstcancer

  Wedin, Eleonora; Andréasson, Maria

  2011-01-01

  Aim: To describe perceptions about written and verbal information regarding diet and physical activity in women with breast cancer and to study possible differences between ages and perception. Method: A cross-sectional study was conducted and consisted of 57 women with breast cancer stages I-III who started adjuvant chemotherapy within a year (2007-2008). A questionnaire, regarding their perceptions about the written and verbal information they had received about diet and physical activity, ...